You are on page 1of 14

joriver@telenet.

be 1
Het leven zou oneindig veel leuker zijn
als je op je tachtigste wordt geboren
en langzaam achttien zou worden

joriver@telenet.be 2
Indien u 's morgens met de kippen opstaat,
overdag werkt als een paard
en 's avonds zo moe bent als een hond
zou u wel eens een ezel kunnen zijn.
joriver@telenet.be 3
Vader tot dochter:

"Jongens zijn net als kogels.


Zolang je ze hoort fluiten
is er nog geen kwaad geschied.

joriver@telenet.be 4
Ach, waren alle mensen wijs.
En deden daarbij wel.
Dan was d' aard een paradijs.
Nu is het vaak een hel.
joriver@telenet.be 5
Aan je vrienden hoef je geen uitleg te geven,
zij begrijpen je wel.

Aan je vijanden hoef je ook geen uitleg te geven,


zij willen je niet begrijpen.
joriver@telenet.be 6
20 jaar ervaring zegt niets,
men kan het ook 20 jaar
verkeerd gedaan hebben.

joriver@telenet.be 7
Aan hardlopers heb je niets,
je moet op tijd vertrekken.

Als je niet weet waar de klepel hangt,


moet je de klok niet luiden

joriver@telenet.be 8
Een diplomaat is iemand die je op
zo'n manier kan zeggen naar de
hel te lopen,
dat je je ook nog op het reisje
verheugt."
joriver@telenet.be 9
Kan je een regering vertrouwen ?
Vraag het eens aan de Indianen.

Het verschil tussen de regering en de maffia is,


dat de maffia georganiseerd is.

joriver@telenet.be 10
Zelfs God zou niet veilig zijn,
als de mens zou weten waar Hij zich ophoudt."

Een kostschool leert je veel.


Het maakt je dikhuidig, wantrouwig, leugenachtig,
allemaal dingen die je later te pas komen, schijnt het."
joriver@telenet.be 11
Preek geen kwaad van diploma's:
ze staan borg voor stapels vervlogen schoolkennis."

Volwassenen zijn overleden kinderen."


joriver@telenet.be 12
Er zijn armen die misdadiger worden
omdat zij vergeten hebben
dat de maatschappij alleen de rijken toestaat te stelen. "

De ware grondlegger van de burgerlijke maatschappij:


dat was hij die als eerste een stuk grond omheinde,
zich verstoutte te zeggen "Dit is van mij",
en onnozelaars trof die hem geloofden."

joriver@telenet.be 13
Greetings From
Jos Belgium
Dit waren weer wat
Spreuken en Citaten
van Bekende
en onbekende Auteurs

Februari: 2005 http://users.telenet.be/powerpointjos


joriver@telenet.be 14