You are on page 1of 3

BO CO TH NGHIM Mn: THC HNH PH GIA THC PHM Bi: PH GIA CI TO CHT LNG BT M 1.

Tng Quan L loi ph gia lm tng cht lng cu trc bt v dai, n, kh nng gi kh, to iu kin thun li cho qu trnh ch bin, tng gi tr cm quan cho thc phm. Trong bi th nghim ny dng 2 loi ph gia l: Vitamin C v Na2S2O3 2. Nguyn Liu Bt m: Bt m c ch bin t ht la m. Cc loi ph gia Vitamin C 0.1% Vitamin C 0.2% Na2S2O3 0.1% Na2S2O3 0.2% 3. Mc ch Th Nghim Tm hiu vai tr ca cc ph gia ci thin cu trc bt m, thc hin cc thao tc bng cch b sung ph gia ci thin cht lng bt vo thc phm. Quan st kim tra nhng sn phm thc phm khi c v khi khng c ph gia. 4. Nguyn Tc Khi em nho bt m vi nc v mt khong thi gian, gliadin v glutenin ht nc to thnh mng phn b u trong bt nho. Ra bt nho cho tri tinh bt i th c mt khi do, l gluten. nh gi cht lng gluten ca bt m thng dng nhng ch tiu vt l nh: mu sc, do dai, cng t, ng thi kh nng gi nhng tnh cht .

5. Quy Trnh Quy trnh ra gluten

25g bt m

M0

M1

M2

M3

M4

15ml dch

Ch thch: M0: Mu trng

Nho bt M1: Vitamin C 0.1% 20 pht M2: Vitamin C 0.2% M3: Na2S2O3 0.1% Ra gluten M4: Na2S2O3 0.2%

Lau kh

Cn

Ghi kt qu

Thuyt minh quy trnh: