You are on page 1of 7

Een remedie

tegen
slapeloosheid…
© Fabienne 200
Lukt het je maar niet
om de slaap te vatten?
…Helpt schaapjes
tellen niet…
Helpt verhaaltjes lezen
ook al niet?
En slaapliedjes al
helemààl niet??
Dan heb ik voor
jou een oplossing
om voor eens en
altijd van je
slapeloosheid af
te raken…
Klik voor het antwoord
Nog één keer klikken
voor het antwoord!
Het antwoord bevindt
zich op de volgende
pagina!