You are on page 1of 12

S’AVONDS VOOR HET SLAPEN GAAN

door

Karin REITZMANN
‘t Is
goed
in
‘t eigen
hert
te
kijken

‘s avonds voor het slapen gaan ……….


Dit
gedicht uit
mijn kindertijd,
blijft mij steeds
voor
d’’ogen
staan.
Nu vraag ik mij
des avonds voor het
slapen gaan:
“heb ik dit vandaag
wel gedaan?”
Heb ik
vandaag
iemand blij
gemaakt,

of heb ik
aan mijn
plicht
verzaakt?
Heb ik vandaag zo van mezelf genoten

dat ik iedereen heb uitgesloten?


Heb ik vandaag
iemand
gekrenkt,
die iemand die
om mijn
aandacht
wenkt?
Heb ik
vandaag
die zoen
gegeven

die iets
verzacht
in het
leven?
Dit gedicht uit mijn kindertijd
laat mij weten:
onderzoek
des
‘s avonds
af en toe
je
geweten.
Dit was

‘s Avonds voor het slapen gaan

Uit mijn bundel

“uit het leven gegrepen”

door

Karin Reitzmann