You are on page 1of 11

Cu 1.1. Bn hiu th no l mng a dch v, a dch v bng hp, a dch v bng rng? S khc nhau c bn gia chng l g?

Mng a dch v _ ISDN: ISDN l vit tt ca Intergrated service Digital Network. ISDN l mt mng c s ho c th cung cp t hp tt c cc kiu dch v vin thng nh in thoi, telex, truyn s liu v truyn dn video a dch v bng hp _N- ISDN: l mng pht trin t mng IDN cung cp kh nng kt ni hon ton s ho gia cc u cui, phc v cho nhiu dich v (thoi v phi thoi). v vy y l mng vin thng cng cng trn phm vi ton th gii. Vi mng ny, ngi sd c th truy xut 1 tp hu hn cc giao din a mc ch dc chun ho. a dch v bng rng: B-ISDN Mng t hp dch v s bng rng (Broadband Integrated Services Digital Network - B-ISDN) cung cp cc cuc ni thng qua chuyn mch, cc cuc ni c nh (Permanent) hoc bn c nh (Semi-Permanent), cc cuc ni t im ti im ti im hoc t im ti nhiu im v cung cp cc dch v yu cu, cc dch v dnh trc hoc cc dch v yu cu c nh. Cuc ni trong B-ISDN phc v cho c cc dch v chuyn mch knh, chuyn mch gi theo kiu a phng tin (Multimedia), n phng tin (Monomedia), theo kiu hng lin kt (Connection-Oriented) hoc khng lin kt (Connectionless) v theo cu hnh n hng hoc a hng.
B-ISDN l mt mng thng minh c kh nng cung cp cc dch v ci tin, cung cp cc cng c bo dng v vn hnh (OAM), iu khin v qun l mng rt hiu qu.

S khc nhau gia chng Vi mng N-ISDN: (dch v bng hp) ng dy thu bao ch truyn tn hiu s. ng dy thu bao s gm 1 s knh logic cho tn hiu bo hiu v s liu ca ngi sd. C 3 loi knh c bn xc nh thng tin cho N-ISDN phn bit theo chc nng v tc bt: + knh B(64Kb/s): truyn cc thng tinv dch v ca ngi sd nh: ting noi s ho, audio, video v d liu s + knh D (16Kb/s hoc 64Kb/s): truyn cc tn hiu bo hiu gia ngi sd v mng hoc cc gi s liu ca ngi sd + knh H: chc nng ging knh B nhng hot ng cc tc bt cao hn B-ISDN: (dch v bng rng)cung cp cc cuc ni thng qua chuyn mch, cc cuc ni c nh hoc bn c nh, cc cuc ni t im ti im hoc t im ti nhiu im v nh cung cp cc dch v theo yu cu, cc dv dnh trc hoc cc dv yu

cu c nh. Cuc ni trong BISDN phc v cho c cc dv chuyn mch knh, chuyn mch gi theo kiu a phng tin, n phng tin, theo kiu hng lin kt hoc khng lin kt v theo cu hnh n hng. B_ISDN l mng thng minh c kh nng cung cp cc dv cI tin, cung cp cc cng c bo dng v vn hnh, iu khin v qun l mng rt hiu qu Cau 1.2; Trnh by s kin trc tham chiu ca mng a dch v bng hp NISDN ,ch r cc phn t chc nng v cc giao din tng ng.

Nhm chc nng NT1 Thit b cui mng 1 NT2 Thit b cui mng 2

Cc chc nng chnh v tr cui thu bao ,ngun cung cp,m ho v ghp. V tr gia NT1 v TE1 thc hin cc chc nng nh : iu khin giao thc , nghp, chuyn mch v tp chung ng dy iu khin thit b.

Cc v d Cc n v dch v s DSUs Thit b iu kin u cui PABX (Tng i c quan), mng LAN.

TE1

TE2

Thit b u cui loi Thit b u cui ISDN tiu 1 chun(Thit b u cui c trang b cho giao din ISDN) Thit b u cui loi Thit b u cui ISDN khng 2 tiu chun B thch ng u Bin i giao din cui

in thoi s, thit b u cui truyn s liu. in thoi thng thng , thit b u cui truyn s liu thng thng. Thit b bin i giao din ca cc thit b u cui thng thng khng c giao din ISDN chuyn i sang giao din ISDN

TA

L giao din hai dy H tr truyn ti d liu song (mt cp n) t cng hon ton qua mt cp chuyn mch thoi dy

Cu 1.3 Bo hiu c truyn i ti giao din UNI trong mng N-ISDN nh th no


Knh D:

-Dnh cho bo hiu. -Dnh cho khch hng trao i thng tin cuc theo phng thc chuyn mch gi. Knh D c vai tr chuyn thng tin bo hiu. Knh D cng c th c sd truyn s liu qua chuyn mch gi cng nh thng tin bo hiu

Giao thc ISDN cho knh iu khin (knh D) DSS1 LAPD (Q.931) IP/IPX HDLC/PPP/FR LAPB I430/I.431/ANSI T1.601

LAPD Th thc truy nhp tuyn trn knh D l giao thc cu trc khung cho d liu knh D Giao thc Q.931 ca DSS1 Giao thc thu bao s lp 1- l giao thc lp 3 cho knh D. Knh D c iu khin bi c cu cho xy dng cc kt ni qua mt kt ni tng t hoc ISDN LAPD l Giao thc truy nhp tuyn cho knh D ca ISDN c xc nh bi Q.921 LAPD p ng cho cung cp a ch, iu khin lung, pht hin li cho ngi s dng lp cao hn ca ISDN LAPD p ng cho cung cp a ch, iu khin lung, pht hin li cho ngi s dng lp cao hn ca ISDN Khung LAP-D

Flag (1 octet) Lun l 7E16 (0111 11102) Address - trng a ch (2 byte) nhn dng im truy cp dch v (SAPI) v nhn dng im kt cui dch v (TEI) Control (2 octets) -Trng iu khin-Trng iu khin mc khung ch ra cc dng khung (Thng tin, gim st, khng s) v s th t chuii thng tin (N(r) v N(s)) nh yu cu Information-Trng thng tin - Cha thng tin giao thc lp 3 v d liu ngi dng. Trng ny c di thay i FSC (2 octets) Frame check sequence 16bit dng kim tra khung Flag (1 octet) -C- Lun lun l 7E16 (0111 11102) Thng tin bo hiu

Cu trc bn tin Q.931 PD-M t giao thc l 0816 vi Q.931 CRV-Gi tr tham chiu cuc gi (1 byte i vi BRA, 2 byte i vi PRA) nhn dng mt kt ni, ging nh tr s ca knh trong X.25 Message Type -Kiu bn tin l Setup, Connect, Disconnect v.v..0 hoc nhiu hn cc thnh t thng tin tu theo gi tr ca trng kiu thng tin. iu ny tng t nh X25 Cu trc Q931 DSS1 LAPD X25 LAPD
Vt l

Cu 1.5. Thng tin c truyn i ti giao din U ca mng N-ISDN nh th no? Giao din U ca BRI

Mt cp dy xon cho mi hng M ho 2B1Q encoding : 4 Mc in p (00, 01, 10, 11)

2B1Q 2B1Q (2 Binary 1 Quaternary) -2 nh phn 1 t phn- l phng php biu din tn hiu chung nht cho giao din U. Giao thc ny c trnh by mt cch chi tit trong 1988 ANSI spec T1.601. Tng qut, 2B1Q cung cp: Hai bits mt baud 80 kilobaud (baud = 1 tn hiu iu ch trn mt giy) Tc truyn 160 kb/s Khun dng khung Mi mt khung giao din U di 240 bits .Ti tc chnh xc l 160 kb/s,mi khung do s di 1.5 ms . Mi khung bao gm: Phn mo u khung - 16 kb/s Knh D - 16 kb/s 2 Knh B ti 64 kb/s - 128 kb/s Trng ng b s bao gm 9 mu t phn( 2 bit mi mu) theo khun dng +3 +3 -3 -3 -3 +3 -3 +3 -3. (B1 + B2 + D) l 18 bit d liu bao gm 8 bit ca knh B th nht, 8 bit ca knh D th 2 v 2 bit ca d liu knh D. Trng bo v bao gm thng tin CRC ,c sa li khi v "embedded operator commands -cc cu lnh hot ng thm vo- s dng cho kim tra mch vng phn hi m khng lm nh hng n d liu ngi dng. D liu c truyn ti trn mt siu khung superframe bao gm 8 khung 240-bit cho ton b 1920 bits (240 octets).Trng ng b ca khung u trong siu khung s c chuyn i (v d. -3 -3 +3 +3 +3 -3 +3 -3 +3). Dng bit 2B+D . 18 bit t m ng b

. 12 nhm 18 bit : trng d liu ngi dng . Trng vn hnh bo dng Cau 1.6 Thng tin c truyn i ti giao din S ca mng N-ISDN nh th no?

Giao din ISDN c s-Giao din S: Knh B l knh ngi dng c s S liu Thoi PCM Kt ni logic ring bit 64kbps ti cc ch n khc nhau Knh D s dng cho iu khin hoc s liu S dng khung LAPD Mi khung di 48 bits Mi khung di 250 s o D liu s c chuyn gia thu bao v NTE song cng o ng truyn vt l ring bit cho mi hng o S dng m Pseudoternary o 1=khng in p, 0=in p m hoc dng 750mV +/-10% o Tc d liu 192kbps o Truy nhp tc c s dng hai knh 64kbps B v mt knh 16kbps D o iu ny cho php 144kbps knh ghp qua 192kbps o Dung lng cn li dng cho nh thi khung v ng b

Figure 4. The pseudo-ternary line signal on the passive bus

Knh B : 2 mu trong mi khung 8bits/sample D channel : 4 mu trong mi khung 1bit/sample 48bit khung Ph hp vi t l ca mt t bo ATM (48bytes) Cu 1.7 cu trc bn tin Q2931 Cu trc bn tin Q2931 ?

+ Protocol discriminator : phn bit cc bn tin cho iu khin cc cuc gi trn mng t nhng bn tin khc . + Call reference : l s duy nht cho tt c cc kt ni ATM m Servers lin kt ti tt c cc bn tin bo hiu quan h vi cc kt ni ging nhau.N bao gm tt c gi tr tham chiu

cuc gi v gi tr tham chiu c. Gi tr tham chiu c ch nh ai l ngi c cp cho gi tr tham chiu cuc gi + Message type : loi bn tin iu khin kt ni + Message length : di ca ni dung bn tin + Information Elements : c vi loi bn tin thnh phn. Mt vi loi ch xut hin 1 ln trong bn tin,mt s khc xut hin nhiu hn.N ph thuc vo loi bn tin, mt vi thnh phn thng tin l bt buc, mt vi l tu chn. Cp ca bn tin thnh phn khng c ngha ln n giao thc bo hiu. Thng tin thnh phn c xc nh trong Q.2931 Cu 2.2 Cu trc bn tin Q931 ca N_ISDN Cu trc bn tin Q.931 PD-M t giao thc l 0816 vi Q.931 CRV-Gi tr tham chiu cuc gi (1 byte i vi BRA, 2 byte i vi PRA) nhn dng mt kt ni, ging nh tr s ca knh trong X.25 Message Type -Kiu bn tin l Setup, Connect, Disconnect v.v..0 hoc nhiu hn cc thnh t thng tin tu theo gi tr ca trng kiu thng tin. iu ny tng t nh X25 Cu trc Q931 DSS1 LAPD X25 LAPD
Vt l

Cu 1.9 Trnh by tiu chun nh a ch trong mng ISDN? Tiu chun ho cc s ISDN c da trn c s h thng nh s in thoi hin hnh. Tuy nhin trong tng lai th gii s phi thay i ct yu k hoc nh s, bao gm mng in thoi ang tn ti, vi mc ch to nn mng ISDN thch hp trn ton th gii. Nh th, vi mc ch s dng: k hoch nh s cho thi i

ISDN trong tng lai, n s cn thit thay i k hoch nh s hin ti, bao gm c mng in thoi. Cu trc ca :k hoc nh s cho thi i ISDN c qui nh bi khuyn gh E.164 ca CCITT, v cu trc ca vic nh s c ch ra trong hnh 5.2. K hoch nh s i vi mng in thoi ang tn ti.[khuyn gh E.163]

k hoc nh s cho thi i ISDN [khuyn ngh E.164].

m quc :81 m ni a : s IDNTT : 1 s c quan : 3 3483 s thu bao : 9615 s ISDN ni a : 1.3.384 9615

s ISDN quc t : 81 1.3.3433 9615 Cu 1.10, lin lc gia 2 thu bao ni ht N_ISDN

Cu 1.11 Trnh by qu trnh lin lc gia hai thu bao thoi N-ISDN hai tng i khc nhau?