You are on page 1of 1

1 Ghei Chhanda Makarand Jitendra Abhisheki Katyar Kaljat Ghusli Jitendra Abhisheki Purushottam Darvekar

2 Nachat Na Gaganat Natha Jitendra Abhisheki Punya Ptabhav - Ram Ganesh Gadkari
3 Kata Rute Kunala Jitendra Abhisheki He Bandha Jitendra Abhisheki Shanta Shelke
Reshmache
4 Divya Swatantrya Ravi Jitendra Abhisheki Ranadudambhi Dinanath Mangeshkar Veer Vamanrao Joshi
5 Kaivalyachya Jitendra Abhisheki Gora Kumbhar Jitendra Abhisheki Ashokji Paranjape
Chandanyala
6 Sakhe Shashivadane Jitendra Abhisheki Mruchhakatik Govind Ballal Deval Govind Ballal Deval
7 Rati Range Dhyan Jitendra Abhisheki Bramhakumari Master Dinanath Vishram Bedekar
Mangeshkar
8 Suhasya Tuze Manas Jitendra Abhisheki Krishnarjun Yudha Master Dinanath Shankar Balaji Shastri
Nohi Mangeshkar
9 He Bandha Reshmache Jitendra Abhisheki He Bandha Jitendra Abhisheki Shanta Shelke
Reshmache
10 Sarwatmaka Jitendra Abhisheki Yayati Devyani Jitendra Abhisheki Kusumagraj
Sarveshshwara