You are on page 1of 2

Anggaran Pembelanjaan

Mesyuarat Agung 2006 Pengakap Laut


Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ismail

Pendapatan RM Pembelanjaan RM

1.Yuran Penyertaan (40 orang x RM22) 880 1.Jamuan Makanan 760


2.Hadiah 60
3.Hiasan 25
4.Runcitan 35

Jumlah : 880 Jumlah : 880

Yuran aktiviti Majlis Mesyuarat Agung 2006 Pengakap Laut Sekolah Menengah
Kebangsaan Sultan Ismail daripada peserta adalah seperti berikut :

40 orang x RM22 = RM880

Disediakan oleh, Disemakkan oleh,

_______________________ _______________________
(TAN ENG TONG) (ENCIK SAIFUSSALEH)
Setiausaha, Guru Penasihat,
Mesyuarat Agung 2006, Pasukan Pengakap Laut 16 JB,
Pasukan Pengakap Laut 16 JB, S.M.K Sultan Ismail,JB.
S.M.K Sultan Ismail,JB.

Disemakkan oleh, Disahkan oleh,


_______________________ _______________________
(LIM KOK SIONG) (ENCIK ROSLEE BIN BAHAROM)
Pengerusi, GPK Kokurikulum,
Mesyuarat Agung 2006, S.M.K Sultan Ismail,JB.
Pasukan Pengakap Laut 16 JB,
S.M.K Sultan Ismail,JB.