Bolygók az asztrológiában

Férfi, tüzes Oroszlánban szimbólum dominál Nõies, vizes Rákban Hold negatív passzív jelleg dominál Skorpióban, Férfias, Mars pozitív tevékeny Kosban tüzes jelleg dominál Szûzben, termékeny, Férfias és Merkúr pozitív Ikrekben sokoldalú nõies jelleg dominál Nõies, Mérlegben, Vénusz negatív passzív földies Bikában jelleg dominál Férfias, Nyilasban Jupiter pozitív tevékeny tüzes jelleg dominál Férfias, Bakban Szaturnusz negatív passzív földies dominál jelleg Vízöntõben Férfias, Uránusz pozitív tevékeny dominál a légies jelleg Szaturnusszal Halakban passzív, Nõies, vizes Neptunusz negatív dominál a nedves jelleg Jupiterrel Férfias, tüzes, Férfias Plutó pozitív tevékeny nedves dominancia jelleg Nap pozitív tevékeny Vasárnap erõs

Kedden erõs

Szerdán erõs Pénteken erõs Csütörtökön erõs Szombaton erõs

A Nap
A Nap képviseli az égen a Logoszt, a tudatosság kozmikus õsprincipiumát

Kulcsszava: önkifejezés, életerõ
Majdnem minden ismert civilizációnak megvolt a maga Napistene.

Európában talán Apollón, Zeusz fia a legkiemelkedõbb napisten. Úgy vélik Ázsiából származik. Nemcsak a Nap fényességét és tisztaságát tükrözi, de õ a tökéletes férfi is. Az asztrológiában a Nap az Oroszlán jegyéhez kötõdik, és a nyílt, adakozó szívet, a szeretetet, a nagylelkûséget, az alkotókészséget képviseli. Ugyanakkor oly mértékben felerõsítheti az önbecsülést, hogy az nagyképûségbe csaphat át. Uralma alá tartozik minden kiemelt, központi hely és állapot, minden királyi élõlény, minden ragyogó eszme és gondolat, s minden apai, teremtõi attitûd.

Tömege: /Föld = 1/ : 333’ átmérõje: 1390000’ km. Asszociáció: Oroszlán Princípium: Vitalitás
Szellemprincípium, melynek szimbóluma a kör, közepén a centrummal: Dominánsan meleg és száraz. Aktív, férfias, pozitív, tüzes, szétáradó. Az öntudat planétája. A tudat és a szellemiek közötti híd. Hatásában az önmegértés, a magabiztosság, az egyéniség, a felsõbbrendû öntudat, az életerõ elvét testesíti meg. A luxus, az erõ, az energia, a teljesség kiaknázása és tékozlása. Az én és a személyiség kifejezõje.

Jellemzõi:
Megvalósítás, szabadság, vitalitás, termékenység, méltóság, bátorság, erõ, vakmerõség, követelés

Nap= Az élõ test, az élõ sejt. Az idõszak, vagy a maximális életerõ életideje
Pozitív, tevékeny, tüzes. Férfi szimbólum. Az Oroszlánban dominál Oroszlán július 23 - augusztus 23

Színei: az arany, a sárga és a fehér (mint a szivárványszínek összessége), Számai: az 1 és a 6, Napja: vasárnap.

Fémek: arany, Ásványok és drágakövek: a tiszta, áttetszõ gyémánt, valamint a rubin,
a topáz, a krizolit és a heliotrop.

Növények: közül a Napnak vannak alárendelve azok, amelyek követik a
Nap járását, miként a napraforgó vagy azok, amelyek napkeltekor kinyitják, napnyugtakor pedig becsukják szirmaikat, miként a lótusz. Ezeken kívül a fennhatósága alá tartozik még egyebek között a babér, a szõlõ, az akácia, a rekettye és a cikória.

Gyógynövények: cayenne bors, feketebors, gyömbérpor, csilipaprika,
kardamom, sáfrány, kálmos, viaszbokor, fahéj.

Állatok: közül a Naphoz kötõdik Egyiptom szent bogara a szkarabeusz, a
fáraók madara a sólyom, a madarak királya, a sas, a királyok állata, az oroszlán, a tengerek oroszlánja, az oroszlánfóka, a fókák réme, a jeges medve, a hajnal hírnöke a kakas, valamint minden olyan állat, amely irányítja és vezeti a többieket.

Illóolajok: kámfor, fahéj, eukaliptusz, sáfrány.
Az emberi világban uralma alá tartozik a bátorság, a becsület, az önérzet, a nemesség, az uralkodás, a dicsõség, a méltóság, a szabadság, a büszkeség, a vezetés, a méltóság, a szabadság, a büszkeség, a vezetés, a tanítás, a meggyõzés, a gyógyítás, az alkotás és a fáradhatatlanság. Az istenek birodalmában a Naphoz kötõdik (természetesen) minden napisten, így például Héliosz, Apolló, Re, Hórusz, Utu, Samas, Szúrja és Baldir.

A Hold
Kulcsszavak: szimpátia, ösztön, intuíció, változás, érzelem A mítoszok általában gyönyörû nõként, ám gyakran kegyetlen csábítóként is ábrázolják a Holdat, a Rák urát. Kirké alakjában elcsábította Odüsszeuszt; Mint Hekaté gazdagsággal ajándékozta meg kegyeltjeit, mint Szeléné az éjjeli égen hajtotta harci szekerét. Erõsíti a személyiség természetes, ösztönös vonásait. Szoros kapcsolatban áll az érzelmekkel. A Hold türelmesnek vagy állhatatlannak, szûk látókörûnek

vagy dús fantáziájúnak; együtt érzõnek, néha megbízhatatlannak mutat bennünket. A Hold uralma alá tartozik minden folyadék, nedv és nyálka, egyebek között a növények és az állatok nedvei, különösen a tojásfehérje stb.

Hold= A nedv, nyirok, lélek. A fiatal gyerekkor és örökség.
Negatív, nõies, vizes jellegû passzív A Rákban dominál Rák június 22 - július 22

A Hold színei: fehér, sárga, ezüst, Napja: hétfõ, Számai: 2 és a 9, Ízek: sós, valamint minden jellegtelen, sehova nem sorolható íz. Fémek: ezüstöt, Ásványok és a drágakövek: kristályt, a kvarcot, a szelenit - holdkõ nevû követ (mely mágikus természetrajz szerint a Holddal együtt nõ és együtt fogy), a berlit, az akvamarint, az opált, a cseppkövet, valamint a tenger drágakövét, a gyöngyöt.

Növények: közül a Hold uralma alá tartozik egyebek között a mák az
izsóp, a rozmaring, a fekete üröm, a mogyoró, a mandula, a fûzfa, az olajfa és a legtöbb vízinövény.

Gyógynövények: orvosi ziliz, fehér mályva, vörhenyes szil,
feketenadálytõ, salamonpecsét, fürtös spárga, indiai vadmályva, rehmannia gyökér.

Illóolajok: fehér jázmin, gardénia, lótusz, liliom, szantál. Állatok: az ember társaságát kedvelõ állatok, elsõsorban a kutya, a macska
és a házinyúl, az éjszaka állatai, mint a bagoly és a denevér, a legtöbb vízi vagy

vizet kedvelõ állat, elsõsorban a rák, a béka, a teknõc, a vidra, valamint a vízi és a gázlómadarak.

Az emberi szférában: övé a lélek és az ösztönvilág, az álmok birodalma
és az asztráltest, a mitológia, a fantázia, az álmodozás, a romantika, az illem a szentimentalizmus, a szimbólumok, a meditáció, az ima, a könyörgés, a csábítás, a félrevezetés, a naivitás, a kíváncsiság, a szeszély, a szórakozás, a rokonszenv, a közkedveltség. A mágus, a pap, a papnõ, az anya (Magna Mater!), a tükör, a gyógynövény, az orvosság, az altató, a kábítószer, a kórház, a gyógyfürdõ, a szórakozóhely, a hajózás, a vízi foglalkozások stb.

Az istenek világából: a Holddal állnak kapcsolatba elsõsorban
(természetesen) a holdistennõk és a holdistenek, így egyebek között Artemisz, Diana, Luna, Hekaté, Ízisz, Nannar Szin és Csandra.

A Merkúr
Kulcsszavak: gondolkodás, gondolatközlés, mozgás Mercurius, azaz a görög Hermész, Zeusz hírvivõje és az utasok istene volt. Õ találta fel a lantot. Pompás atléta lévén általában sporthoz meztelenre vetkõzve ábrázolják, csupán szárnyas sarut és sisakot viselve. A nevét viselõ planéta jellegzetességei tipikusan az Ikreké, melynek uralkodó bolygója. Intellektuális, jó megfigyelõ, ésszerûen gondolkodik, sokoldalú és vitakedvelõ, beszédkészsége kiváló. A bolygó ösztönzi az elmét, ám kötekedõvé és kritikussá, idegessé és feszültté is teheti a szülöttet - ezek mind lehetséges vonásai a Szûznek, amellyel szintén kapcsolatban áll. A Merkúr uralma alatt áll minden kevert jellegû dolog, minden tarka tárgy és élõlény, valamint minden gyors átalakulás és változás. Pozitív, termékeny, sokoldalú és egyaránt érvényesül a férfias és nõies jellege

Merkúr= Az idegrendszer, a fiatalság
A Szûz és Ikrek jegyben dominál Szûz augusztus 24 - szeptember 22 Ikrek május 22 - június 21

A Merkúr színei: a narancssárga a sárga, Napja: szerda, Száma: 8, Ízei: a mentolos és a savanyú. Fémek: elsõsorban a higanyt, másodsorban az ónt és a nemes acélt, Ásványok és a drágakövek: az achát, a topáz, az opál, a smaragd, a
tarka márvány és minden tarka, többszínû kõ.

Növények közül neki van alárendelve egyebek között a verbéna, a pimpó,
a pálma, a petrezselyem, a menta és a dohány (elsõsorban a nikotin miatt).

Gyógynövények: gotu kola, bhringaraj, vízmelléki csukóka,
golgotavirág, tisztesfû, indiai fürtös borostyán, kamilla, menta, zsálya, bazsalikom.

Illóolajok: menta, gaultéria, eukaliptusz, cédrus, kakukkfu, zsálya, szantál,
frangipani, lótusz.

Állatok: pávián, íbisz, kaméleon, sakál és a különösképpen gyors ravasz
vagy tarka állatok, mint például a fecske, a róka, a menyét, a gyík és a kígyó.

Az emberi világban az uralma alatt áll az értelem, a gondolkodás, az
írás, a kommunikáció, a számolás, az érdeklõdés, a jutatás, a közvetítés, a hírközlés, a posta, a kereskedelem, a diplomácia, a ravaszság, a bûvészkedés, a trükk, a csel, a vicc, a cinizmus, a természettudós, a matematikus, az alkimista (Hermész Triszmegisztosz!) stb.

Az istenek világában pedig vele áll kapcsolatban Hermész - Mercurius,
az istenek hírnöke, a tolvajok patrónusa, a mágusok fejedelme és a lelkek alvilági kalauza, valamint összes rokona, közöttük Thot, Anubisz, Hanuman, Odin, Loki és Nabu.

A Vénusz

Kulcsszava: harmónia, egyetértés, szeretet Vénusz, a legendás szépségû istennõ örökölte Aphrodité tulajdonságait idealista, barátságos és nõies. Az asztrológiában a Bikához és a Mérleghez kapcsolódó bolygó a szerelem és a személyes kapcsolatok képviselõje. Ezen túl hangsúlyozza az emberi természet nõies oldalát, a mûvészeteket és a divatot. A Vénusz szelíddé, barátságossá, kapcsolatteremtõvé tesz - ám stresszhelyzetben határozatlanná, bizonytalanná, túl romantikussá és másoktól függõvé alakíthat. Uralma alá tartozik a vonzódás, a szexualitás, a nõi nem, a szimmetria és minden szép forma vagy esztétikus látvány.

Vénusz= Az érettség ideje
Negatív, nõies, passzív földies bolygó A Bika és Mérleg jegyben dominál Bika április 21 - május 21 Mérleg szeptember 23 - október 23 Színe: smaragdzöld, Napja: péntek, Száma: 7 (vagy 6), Ízek: kedveli az édes ízeket és a kellemes illatokat.

Fémek: közül neki van alárendelve a réz, amelynek neve (cuprum).
Aphrodité születései helyére, Ciprusra utal.

Ásványok és drágakövek: a smaragd, a zafír, a türkiz, a zöld jáspis, a
lapis lazuli, a krizolit és a korall.

Növények: a rózsa, az árvalányhaj, a mirtusz, a vörös szantál és a
koriander és minden édes gyümölcsöt termõ fa vagy bokor.

Gyógynövények: förtõs spárga, emblika, aloe vera, rehmannia,
málnalevél.

Illóolajok: rózsa, sáfrány, jázmin, lótusz, liliom, írisz.

Állatok: közül pedig minden bujaságáról, szerelemgerjesztõ hatásáról vagy
szépségérõl ismert állat, úgymint a kecske, a nyúl, a galamb, a veréb, a nyaktekercs, a macska, a hattyú vagy a páva.

Az emberi világban övé a szerelem, az erotika, az érzelem, az elbûvölés,
a mûvészet, az ünnep, a karnevál, a pihenés, a kényelem, az ágy, a tisztaság, a luxus, a divat, a ruha, az ékszer, a kozmetika, a maszk, a színház, a film, a szerencsejáték, a prostitúció, a pornográfia stb.

Az istenek világában vele rokon minden nimfa és szerelemistennõ,
elsõsorban Aphrodité, Inana, Istár, Asztartá, Baszet, Freya és Frigg.

A Mars Kulcsszavak: testi erõ, energia, kezdeményezõkészség
Ez a bolygó a görög Árész istenhez kötõdik, aki sikeres volt a háborúban, de szerencsétlen a szerelemben. Mindig erõteljes felépítésûnek ábrázolják, aki még szerelmi kalandjaira is harci öltözetben indul. A Kos jegy ura; természetünk férfias oldalában, az izomzatban és az agresszivitásban mutatkozik meg. Erõsen szexuális beállítottságú, harciassá és határozottá; ingerlékennyé és durvává, valamint energikussá tehet bennünket. Õ uralja a tüzet, az akaratot, a dinamizmust, az erõt, az erõszakot, az agresszivitást, a harcot, a vérrontást, a zsákmányszerzést és az erõszakos halált.

Mars = Cselekvõkészség, izom, gyulladás, férfi középkor
Pozitív tevékeny, tüzes, férfias jellegû. A Kos és Skorpió jegyben dominál Kos március 21 - április 20 Skorpió október 24 - november 22

Színe: a sötétvörös,

Száma: 5, Napja: kedd. Ízek: a csípõs, maró ízeket és a kellemetlen, fanyar irritáló szagokat Fémek: a vas, a fegyverek, alapanyaga. Ásványok és drágakövek: a vérszínû rubin, valamint a kova és az
obszidián, amelyek kiválóan alkalmasak harci eszközök készítésére.

Növények: az õ uralma alatt áll minden csípõs, erõs szagú fûszernövény,
így a paprika (fõleg ha piros), a bors, a cayenne-i bors, a hagyma, a fokhagyma, a torma, a fekete retek és a mustár, minden irritáló, égetõ szúrós növény, mint pl. a csalán, a kaktusz, a ruta vagy a bogáncs, és a legtöbb keserû vagy mérgezõ növény, mint a fehér üröm, a farkasalma, a bürök vagy a maszlag.

Gyógynövények: fahéj, sáfrány, cayenne bors, feketebors, ginzeng,
asvagandha (farkascseresznye), guggul, mirrha, kurkuma, aszatgyökér. Ha a Mars erõs, akkor keserû gyógynövények: aloe vera, tárnics, aranypecsét, echinacea.

Illóolajok: fahéj, sáfrány, mirrha. Állatok: a farkas és a legtöbb ragadozó, valamint a méreggel ölõ, vagy a
fullánkkal felfegyverzett állatok, egyebek között a kobra, a rája, a skorpió, a fekete özvegy és a darázs.

Az emberi világban a háború, a párviadal, a vakmerõség, a
viszálykeltés, a vita, a verseny, a bosszúállás, a gyújtogatás, a rablás, a bûn, a bûnözés, a ferde hajlam, a szadizmus, a szenvedély, a tûzoltó, a katona, a sebész, pék, kovács, a kemence, a kohó, a kalapács, a kard, a páncél, stb.

Az istenek világában pedig a viszály istenei és a pokoli tûz istenei, mint
Árész, Hádész, Héphaisztosz, Vulcanus, Nergal, Loki, Odin, Széth és Hórusz, a harcos.

A Jupiter Kulcsszavak: szellemi és fizikai terjeszkedés
Jupiter óvta Róma városát, a hadba kelés elõtt megáldotta a harcosokat, illetve visszatérésükkor üdvözölte õket. Hatalmában állt büntetni és jutalmazni, és uralkodott a mennydörgés fölött. Az asztrológiában a Nyilassal és a Halakkal áll kapcsolatban, és jótékony hatással van a tanulásra, a filozofálásra és a nyelvekre. Erõsítheti az optimizmust, a hûséget és az igazságot - ám elõidézhet túlzott derûlátást, extravaganciát, önáltatást és önteltséget.

Jupiter= Szervezet, vér. Képesség-csökkenés kezdete, klimax évek.
Pozitív, tüzes, férfias A Nyílasban dominál Nyílas november 23 - december 21

A Jupiter fõ köve: a sárga zafír,a sárga topáz, citrin és a sárga zirkon Színe: sárga Gyógynövények: Asvagandha (farkascseresznye), indiai vadmályva,
édesgyökér, ginzeng, mandula, dió, kesu, szezámmag.

Illóolajok: ghí, szezám- és mandulaolaj.

A Szaturnusz Kulcsszavak: stabilitás, korlátozás, irányítás
Saturnus a föld és szõlõmûvelés istene a római mitológiában. Asztrológiailag ez a bolygó a Bakban és a Vízöntõben uralkodik. Az ókorban a Szaturnusz a Naprendszer határát jelölte, így összekapcsolódik a korlátozással, de a kitartással, állhatatossággal és a szívóssággal is. Gyakorlatiassá és óvatossá teheti a szülöttet, de önzõvé, szûk látókörûvé, sõt kegyetlenné is.

Szaturnusz = Csontszerkezet, meszesedés, egy szerv elvesztése. Öregkor.
Passzív, földies, férfias A Bakban dominál Bak december 22 - január 20

A Szaturnusz köve: a kék zafír, lapis lazuli, malachit, ametiszt, kék
spinell és tanzanit.

Gyógynövények: mirrha, tömjén, guggul, asvagandha, shilajit, haritaki,
feketenadályto, triphala.

Illóolajok: szantál, tömjén, cédrus, boróka. Az Uránusz
Kulcsszavak: ingadozás, szétszakítás, megrázkódtatás Uranosz a görög mitológiában az eget megszemélyesítõ isten; Gaia Földanya hozta a világra, majd házasságra lépett vele. Gyermekeiket Gaia a méhébe rejtette Uranosz haragja elõl, majd kérésére legkisebb fiuk, Kronosz lemetszette apja nemi szervét. Ez a bolygó adta a nevét a Vízöntõ egyik urának. Legjobb hatásában ösztönzi az eredetiséget, a sokoldalúságot, és a függetlensége; a legrosszabban erõsíti az excentrikusságot, a különcködést és a lázadó szellemet.

Uránusz = Ritmus. Teljes visszahatás.
Pozitív, légies férfias A Vízöntõben dominál a Szaturnusszal Vízöntõ január 21 - február 18

Gyógynövények: kálmos, zsálya, viaszbokor, gaultheria. Illóolajok: kámfor, eukaliptusz, szantál, lótusz, tömjén.

A Neptunusz Kulcsszavak: homályos, valóságérzék hiánya
Neptunus a tengerek görög istenétõl, Poszeidontól örökölte birodalmát, de ura minden tónak és folyónak is. Ló alakú vízi szellemek vontatják hintaját, mikor útra kel víz alatti palotájából. A nevét viselõ bolygó a Halak jegyével (a leginkább víz elemû jeggyel) áll kapcsolatban. Hatása a mûvészetekre terjed ki - különösen a költészetre és a táncra. Erõsítheti az idealizmust, a képzelõerõt és az érzékenységet, de a gondatlanságot, határozatlanságot és a csalást is.

Neptun = Ernyedtség, renyheség, paralízis
Negatív, passzív, nedves, vizes és nõies jellegû. A Halakban dominál a Jupiterrel Halak február 19 - március 20

A Plútó Kulcsszavak: kirekesztés, kitörés, átalakulás
Plútó a görög mitológiában Hádész istennek, az Alvilág urának egyik neve; soha egyetlen teremtmény sem menekült meg attól, hogy át ne szállítsák a Styx folyón az uralma alá tartozó holtak birodalmába. Gyakran hordott láthatatlanná tevõ sisakot, amely nagymértékben segítette csábítási akcióiban. A nevét viselõ bolygó a Skorpióban uralkodik, s talán ezért kötõdik a nemi szervekhez és a fajfenntartáshoz. Kapcsolatban áll a halállal, a tudatalattival, és míg erõt adhat az akadályok leküzdéséhez, hajlamos ravasszá, kritikussá, kegyetlenné, titokzatoskodóvá tenni az egyént.

Plútó = Változás, átalakulás, megújulás.
Pozitív, tevékeny, tüzes-nedves jellegû, férfias dominanciával

A Skorpióban dominál Skorpió október 24 - november 22

Gyógynövények: zsálya, kálmos, viaszbokor, vad gyömbér, boróka, gotu
kola, bhtingaraj, vízmelléki csukóka, golgotavirág.

Illóolajok: kámfor, cédrus, mirrha, tömjén.

Holdcsomópont
Holdcsomó = Szellemi test, tudatalatti emlékezet. Olyan matematikai pontok, amelyek megmutatják, hogy a Hold pályája hol keresztezi az ekliptikát. Ezeket a matematikai pontokat Holdcsomópontoknak nevezi az Asztrológia. Jelentõségük mindazonáltal valamivel kisebb, mint a planétáké. Felszálló Holdcsomópont: Kapcsolatok, kiterjedés, a vágyak megvalósítása. A CÉL /Jupiter jellegû/ Leszálló Holdcsomópont: Elválás, korlátozás, kiábrándultság. A LÉLEK. /Szaturnusz jellegû/ A Holdcsomópontok az asztrológiában a horoszkóp "sárkány tengelyét" képezik és egymással szemben helyezkednek el a képletben. A felszálló Holdcsomópont a sárkány feje, a leszálló Holdcsomópont pedig a sárkány farka. A hindu asztrológiában ezek zodiákus és házhelyzete karmikus életfeladatok jelölõje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful