You are on page 1of 10

NAGY KÉRDÉSEK

Maga az, hogy felteszed ezeket a mélyebb kérdéseket magadnak, új utakat
nyit meg evilági létezésed felé. Behoz egy szippantásnyi friss levegõt.
Örömtelibbé teszi az életet. Az élet igazi trükkje az, hogy
ne az ismertben, hanem a rejtélyben idõzz!

FRED ALAN WOLF

NAGY KÉRDÉSEK 

hogy mindenkinek kérdéseket tesz fel. és valós válaszokat vár. és benne van a Mindenség Mindenre Kiterjedő Könyve. Írd le ezt is! Mostanra a Könyv egy kicsit kimerültnek érzi magát. és írd le! Most mondjuk. Fogj papírt. mások mikor bátorítanak minket arra. és úgy akar a Mindenség Mindenre Kiterjedő Könyve lenni. társa- dalmunk nagy becsben tartott nagyszerű felfedezéseinek. Feltehetsz egy kérdést. A neked szóló kérdés – amire a válaszod bekerül a Könyvbe – a következő: Mi az az Egy Dolog. Mi lenne ez a kérdés? Kicsit bután hangzik. hogy kérdéseket tegyünk fel? És mégis. amit biztosan tudsz? Nagy Kérdések – A Tudatosság Konzervnyitói Azoktól a kevesektől eltekintve. hogy ezekben a napokban a Könyv egy kicsit unatkozik. de megéri az erőfeszítést. Milyen is egy Nagy Kérdés? Miért vesződjünk vele? Mi teszi Naggyá? M ondjuk. amire egyszerűen csak kíváncsi vagy! Lehet olyasmi például. mint Fred Alan Wolf is – akit a nyitóoldalon idéztünk –. hogy vajon Elvis életben van-e még? Vagy hogy hol hagytad a kocsikulcsodat? Vagy valami. ezért kapsz egy bónusz kérdezési lehető- séget. hogy melletted. ami egyszerűen csak furdalja az oldalad. az asztalon landol egy űrhajó (számít a méret?). Szánj rá egy percet. Gondolj valamire. és gondolkozz el ezen! Mi lenne ez a kérdés? Bármi lehet.  NAGY KÉRDÉSEK Nagy Kérdések .

minthogy NAGY kérdések nagy KÉRDÉSEK  . ami képes megvál. A kérdések előfutárok. És a kérdezés tényleg az egyet- len út. amit hallani szeretnél?! Nem izmokra. Ramana Maharshi tanította: a megvilágosodáshoz vezető út a „Ki vagyok én?” kérdés vizsgálatán keresztül vezet. amiket az iskolában tanulunk. amivel nehezedre esik egyetérteni? Mi van akkor. amint felteszel egy kérdést − amire tényleg nem tudod a választ − kinyitod magad a minden-lehetséges- nek. hanem jókora adag bátorságra van szük. ott van a szabadság mennyei boldogsága. amit előzőleg nem tudtunk. menjek Peruba vagy Kínába?”. Az indiai bölcs. a kérdéseket − és több ezer másikat − megváltoztathatja Rájönni. vagy az „Élet Nagy Kérdéseiről” szólniuk. Vagy: „Hallgatnom kellene-e arra a hangra. hogy a Világmindenség vekből jönniük. Akkoriban minden szakon?”. hogy mi tesz egy kérdést Nagy még nem fektettem sok érzelmet Kérdéssé. ha a válasz nem az. A különbség az ötéves és a mos- séged ahhoz. Még egyszer: miért nem tesszük fel őket? A legtöbb —Will ember inkább maradna ismert biztonságában. hogy új területeket fedezhetünk fel. ha kényelmetlenül érzed magad tőle. a szabadság. egyszerűen nem működik. ami tanulás volt. Abban a pilla. Felpezsdítő nekivágni egy új kalandnak. azok a válaszok. —Miceal Ledwith natban. Miért érdemes feltenni egy Nagy Kérdést? Mert ez felhí- vás egy kalandra. Tehát: az a Nagy Kérdés. A Nagy Kérdéseknek nem kell filozófia köny. Niels Bohr kérdése: „Hogyan tud egy elektron eljutni A-ból B-be anél- kül. toztatni életed irányát. hogy amit teszteltem életed irányát. hogy „tévedni” visszamennék az egyetemre és diplomát szereznék egy új fogok. hogy ötévesen Most vizsgáljuk meg. A fizikus. kérdésekből fakadnak. az És merre tartunk? ismeretlennek és a kiszámíthatatlannak. az valójában siker. Mostanában foly- belül folyton azt mondja. hogy fölteszed ezeket a sikertelen kísérlet fogalma. abba. hogy eljussunk – az ismeretlen túloldalára. hogy fel merjél tenni egy kérdést! tani énem között. Sosem Nagy Kérdés lehetne számodra például: „Mi történne. tonosan emlékeztetem magam: Vagy: „Lehetséges felfedezni. Honnan jövünk ? Tehát: miért nem tesszük fel ezeket a kérdéseket? Mit kellene tennünk? Mert a kérdések kitárják a kaput a betóduló káosznak. Önmagában az a tény. hogy mi van egy neutrínó a tudományban nem létezik belsejében?”. ami esetleg nincs ínyedre.látomásainak legtöbbje – kérdésekből fakad. Azok a dolgok. ha aggódtam azon. egy felfedezőútra. valamilyen legyen. vagy kirepít az elővigyázatosságból gondosan magad köré épített biz- tonsági zónádból? Mi van. hogy valaha is közöttük lenne?” Ezek a kérdések megnyitnak minket valami olyasmire. kiindulópontok az emberi tudás minden területén. Hajlandó vagy elviselni egy olyan választ.

hogy izgalom. Ezek a kérdések nem intellektuális gyakorlatok. Amint megvolt a gondolhatták. Amint sikerül. Amikor elnézem a lányomat. látom arcán a tiszta Ha össze tudnánk szedni azt az erőt. következő kérdés felé. a Nagy Kérdések forró lávaként kezdenek fortyogni lelkünk bugy- raiban. hogy a „nemtudásra” mint elfogadha- —Betsy tatlanra és rosszra tekintsünk. és új kérdésekkel. hogy felteszed ezeket bálkozik tovább. amíg ted: „Miért? Miért? Miért?”. egy ismételt. aki voltál? Érzed. amíg el nem a mélyebb kérdéseket magadnak. Mi a különbség aközött. amit akar. új utakat nyit meg evilági éri. homokba dugják a fejüket. ahogy A Kérdések Öröme próbálta elfordítani a szekrény kilincsét. hogy felvesse a Nagy Kérdéseket. Még ha egyenesen bele is ütköznek egy kérdésbe. Ilyen időkben. teljes Imádtad az utazást. A szüleid egy idő után azt rá nem jött. egyszerűen csak pró. már függőségnek tűnő viselkedési minta. Nézzük meg mi van milyen volt? Ez fontos. Imádtad a vágyat. egy hozzánk közelálló halála. Wolf mondta: maga az. hogy rájöjj dolgokra. amiről nem tudunk leszokni. ami Amit megkérdeztem magamtól. hanem a lélek kiáltásai: „Miért én? Miért ő? Mit csináltam amint az éppen nála lévő bár. lép létezésedhez. egy vállalkozás vagy házasság kudarca. pedig te tényleg tudni akartál! Mi történt volt: nyissuk ki az ajtót! Ahogy azzal az ötévessel? kinyílt az ajtó. magunknak egy életünket érintő Nagy Kérdést most. hogy az őrületbe kilincs. imádtál belül! Mi az ott. felfedezés igazi útja volt. a polcon? Ez a a rejtélyben időzni. hogy ez megtörténjék?” játszik. amikor ötéves voltál. ki tudja. felgyúlt arcán az Fel tudod idézni az ötévest. Nem bátorta. Minden nap tele volt új felfedezésekkel örömmel minden lépésnél. hogy feltegyünk örömöt. Legtöbbünknek súlyos válságra van szüksége ahhoz. Ahogy Dr. vagy gyorsan elkezdenek mással foglalkozni. de addig folytatta. több mint valószínű. ahogy próbál rájönni. ha nem  NAGY KÉRDÉSEK . ami most van. hogy elfutnak előle. vagy az elviselhetetlennek tűnő magány. Elnéztem ma reggel. ez a kudarc egyik. és aközött. mi történne? lanodik el. mert amikor ötéves voltál. bajt keressen magának. a Elhagyás. Eltartott neki egy Emlékszel. Fejlődés. is tovább a következő kihívás. akkor volt? és amit megkérdeznék tőled: Jó kérdés! mi a te ajtód? Mit vágysz ma Az élet élvezete és öröme az utazásban van. és folyton azt kérdez- darabig. Egy életveszélyes beteg- ség. a következő feadat az kergesd őket. A kultúránk megtudni? arra nevel minket. kor nincs közvetlen válság. hogy csak azért csinálod. ami- hogyan működik. rosszul? Ezek után tényleg érdemes élni? Hogy engedhette milyen játékkal vagy kacattal meg Isten. Továbblépés. Átváltozásunk katalizátora lehet.

megtöltötte a csészealjat. csak az életnek nevezett utazás során bon. konkrét dolgokról. Terence hirtelen rájövök. A tea függő vagyok ettől az érzéstől. De még amikor tényleges tudásról van is szó. vagy a nemtudás e keresek én itt tulajdonképpen?” Az ilyen Nagy Kérdésekre terében erős várakozás lesz úrrá való válasz. az. takozhat ki. hogy kinyílunk. Főleg kérdésünk van sok. hogy átmenj a vizsgákon. —Mark Nem látja. Az író. mint ez a csésze. hogy amikor zett kiemelkedő gondolkodók esetében. kadék szélére érkeznék. „Egy egyetemi professzor meglátogatta Nan-int. új alapokra helyezzük magunkat. fejlődni? Minek a megismeré. vákuumot a Nagy Kérdések számára. hogy tegette. Hogyan tudnám megmutatni neked a Zent. a zen mes- tert. Sokan a legnagyszerűbb tudósok közül tanulmányozták a Világegyetem és a bolygónkon lévő élet rejtélyét. hogy a csésze tele van? – robbant ki a professzor- ból. Annak érdekében. désre: „Mi életem célja és értelme?” Más szóval: „Mi a fenét A „semmi”. hogy a Lesz ez a hatalmas „aha” érzé- mestert hallgatta volna. Azt fedeztem fel. hogy nem McKenna szavaival élve: „Ahogy a tudás örömtüzei egyre tudom valamire a választ.a legfontosabb formája. hogy tudjuk a választ. fényesebbé válnak. hogyan fogunk növekedni. akkor megértés fog fejemben gyúlni. annál több és több sötétség tárul föl különös izgalom tölt el. Azt jelenti.” Ez biztosan igaz a megkérde. hogy hamarosan egy útján. élvezetközpontját… Kétségkívül Megtöltötte a látogatója csészéjét. Nem tud többet beletölteni! Pontosan így van – válaszolta nyugodtan Nan-in. Ha mindig azt hisszük. És oda csak a nemtudás útján juthatunk el mert tudásom peremére értem. Nemrég megtudtam. hacsak előbb ki nem üríted a csészédet?” A csésze kiürítése azt jelenti: helyet csinálok.” mintha a tudatomban egy sza- Még nehezebb letisztult válasszal előhozakodni a kér. és ami sére leszünk valaha is nyitottak? egy pillanattal korábban még nem létezett bennem. és őszintén kijelentették: „Tudni nagyon keveset tudunk. És csa- kúgy. amely elsöprő erejű lesz. túlfolyt a csésze oldalán. hogy a zenről érdeklődjön. amit a tudomány nem tud. sem. Olyan megdöbbent szemünk előtt. tudnod kell a válaszokat. ráfolyt a férfi nadrágjára és le a földre. te is tele vagy a saját elképzeléseiddel és véleményeddel. hogy képessé váljunk elfo- gadni – ezidő szerint – a nemtudást. de itt nem hagyta abba. vég nélkül csak saját elképzeléseit fej. amit tud. Ebből virrad majd ránk a nagyobb tudás. Nan-in teát szolgált fel. ez az „aha” stimulálja az agy Miután egy darabig csendben figyelt. NAGY KÉRDÉSEK  . De a tudós ahelyett. rajtam. Azért leszek izgatott. nagyban felülmúlja azt. – vagy inkább úgy kellene mondanunk: a még-nemtudás és rájövök.

Az emberek évezredek óta tesznek fel Nagy Kérdéseket. ahogy nap mint nap teljesen lestrapálva jön haza a munkából. az Vallási tanítók. mint egyszerñen nem igaz. a világ összes mondája szerint Nagy Kérdéseket vetettek fel. és kinyírhatnám magam. hogy amit Hogyan lehetne a legjobban kormányozni egy társadalmat? ma magától értetõdõnek Milyen emberek legyenek az uralkodók?” gondolunk a világról. Tudom. Erről szól az élet? Mi az értelme? Ennyi erővel foghatnék egy pisztolyt.” feltevései – pl. A lényege ez volt: „Szar az élet.” „Krisztina – írtam neki – talán nem találod nagyszerű válasznak. próbálva rájönni a mindenség határtalan rejtélyére. Ph. Tyanai Apollonius és még sokan mások. Néhányan. Eckhardt Mester. Mohamed. misztikusok és spirituális tanítók. – finoman szólva pontatlanok. és megvannak a maga beépített ez az igazán fontos. a —Will Föld gömbölyñ. HELYÉNVALÓ NEM TUDNI A VÁLASZT Nemrég kaptam egy hosszú e-mailt a tizenhat éves unokahúgomtól. mint Szókratész és Platón történelembõl. Elnézem apámat. Előkelő Társaságban Vagy Az esetek döntõ többségében a valóság eme elméletei – ame. lyek az uralkodó paradigmához Mindig is voltak férfiak és nők. akik a csillagokat fürkész- vagy világnézethez tartoznak ték. Szent Ferenc. Jézus. —John Hagelin. A tudós elméjű emberek mindig kérdeztek: hogyan működik? Mi van belül? Vajon a dolgok tényleg olya-  NAGY KÉRDÉSEK nagy kérdések . Lao Ce. de nem látok semmi reményt az elkerülésére. azt gondolták: „Nem több az élet ennél?” Az ókori görög tudósok töprengtek a Nagy Kérdéseken következtetést levonhatunk a és megvitatták őket.D. hogy hogyan élnek a környezetükben lévő Tehát: ha egyáltalán bármilyen emberek. ígérni. például Buddha. de büszke vagyok rád! Nem tudom neked meg- Minden kornak. hogy megtalálod a Választ. hogy válaszokat akarsz – és néha az élet nem minden generációnak szolgál azonnal válasszal. amiket természetesnek veszünk. vagy nem. vagy akik látván. Nem akarok ennek a mókuskeréknek a csap- dájába esni. és azok vagy igazak. Rejtett feltevések százai. és megoldódik a dilem- mád. akkor nyugodtan felvetették: „Mi a Szépség? Mi a Jóság? Mi az Igazságosság? kiindulhatunk abból. De a kellő kérdéseket teszed fel. a Föld lapos.

egyéni fejlődésünkre és előrehaladásunkra is? Na mit gondolsz? Bingó. ahogy mi magunk is azok vagyunk. hogy messzebbre látok másoknál. ha kiderül. mert óriások vállára álltam. hogy ugyanez igaz személyes életünkre. valószínűleg bebizonyosodik. A tegnap elmé- —Ramtha letei dobogóként szolgálnak. „lógott“ az ismeretlenben mindaddig. Ahogy Sir Isaac Newton fogalmazott: „Ha vagyok olyan kiváltságos. Az élet örökkévaló. hogy magasabbra hágjunk. pontosan így áll a helyzet! Amikor majd végre kitörsz az önmagadról alkotott felte- véseid korlátaiból. többet fogsz fejlődni. amíg elő nem hozakodott egy teljesen új valóságképpel. De ebből az elszánt törekvésből lett a relativitás- Sosem juthatsz el az élettel elmélet. ha fénysebességgel száguldanék a bicikli- men. kapcsolatos végkövetkeztetéshez. hogy tudja.nok. hogy téves. mint amilyennek látszanak? Hogyan keletkezett a Világegyetem? Vajon a Föld a Naprendszer középpontja? Léteznek-e mindennapi történéseink mögött meghúzódó törvények és minták? Milyen kapcsolatban van a lelkem és a testem? A történelem nagy tudósaiban ezek a kérdések a kíván- csiságot messze meghaladó szenvedélyes megértési vágyat váltanak ki.” Csak kérdések feltételével. Nem csupán kíváncsiak – tudniuk kell! Albert Einstein kisfiúként feltette magának a kérdést: „Mi történne. El kell kezdenünk több Paradigmaszétrepesztés értelmét keresni annak. és felkapcsolnám a lámpáját – vajon felgyulladna?” Ezt kérdezgette magától tíz éven keresztül – majdhogynem beleőrült. arról holnap felfedezése. mint amennyit valaha is lehetségesnek tartottál! Fejleszd magad! NAGY kérdések nagy KÉRDÉSEK  . kitartott mellette évekig. Hát. Ez egy nagyszerű példa: feltette a kérdést. Mi van akkor. bármely adott kor bizonyos- nak elfogadott feltevései és az „igazságok” megkérdőjele- zésével képes a tudomány előrehaladni. az azért van. még ránk Az egyik nagyszerű dolog a tudományban az az alap. vár létünk értelmének. hogy mik vagyunk. céljának feltételezés: amiről ma azt hiszi.

ahogy Joe Dispenza tényleg képes vagyok-e feltétel teszi: „Miért ugyanazt a valóságot hozzuk létre újra és újra? nélküli szeretetet érezni?” Miért vannak újra és újra ugyanolyan párkapcsolataink? Ez számomra nem csak egy Miért ugyanolyan állásokat szerzünk újra és újra? A vég- elvont elképzelés. hogy vajon Megkérdezted-e valaha is magad. hogy elvitted elmédet egy vad sétalovaglásra állok. magammal. S hogy eljussunk oda. Azért igazából éreztem-e Nagyok. Nagy Kérdéseken elmélkedni − nos. Azzá szeretnék válni. Mikor Minden reggel a tükör elé volt utoljára. ahogy Einstein fogalmazott: az elmebetegség legalább a férjem és a lányom egyik meghatározása. számára. hogyhogy küli szeretet szerepel a terveim mindig ugyanazt a valóságot hozzuk létre?” között. mert az Ismert másik oldaláról jön- —Betsy nek. De ha őszinte vagyok miközben eltérő eredményre számítunk. nagyobb távlatokra. mert egy nagyobb valóságra. hogy újra és újra ugyanazt tesszük. valaha is. és megpróbálok feltenni a rejtélyek birodalmába? Amikor megpróbáltál eljutni a magamnak egy Nagy Kérdést: Végtelen túloldalára? „Mi az. hogy „minőségi időt” tölts az elméddel. ez egy csodálatos mód arra. de A kérdések felvetésének rendkívül nagy gyakorlati értéke nem tudom?” Ma reggel ez volt: is van. nem tudom. Ez a változás kapuja! „Tudni akarom. nagyobb lehetőségekre nyitnak meg minket. változnunk kell!  NAGY KÉRDÉSEK nagy kérdések . És Kérdések formájában vannak. telen lehetőségek minket körülvevő tengerében. A feltétel nél. amit tudni akarok. hogy És itt válik hasznunkra a Nagy Kérdések felvetése. Vagy.

Ez a dolog szórakoztató része. De a kunszt nem az. miközben olvasod a könyvet! Ahogy fejlődsz. ha egyáltalán. Vezess naplót. veled együtt fejlődnek azok is. hogy csak a nyilvánvalót nézzük. Vajon a kutyákhoz kötött félelem másképp is átjárja a tudatod minden zugát? Adj magadnak időt! Nem áll senki stopperral kezében a hátad mögött. • A fejezet elején feltettél kérdéseket. hanem hogy megvizsgáljuk azt is. csak a móka kedvéért? Mi lenne az? • És a bónusz bónusza: visszajutottunk oda. Tűnődj el Ezen egy Darabig… K É R DE Z Z É L Megjegyzés a „Tűnődj el Ezen”-ről: Ezek közül a kérdések közül néhá- nyat sokan könnyedén meg tudunk válaszolni. Kapsz egy bónusz kérdezési lehetőséget. ahová nem nézünk túl gyakran. ne felejts el mindvégig teljesen magadba nézni! Gondolj olyan dolgokra. ami nem nyilvánvaló – a tudatalattit. Emlékszel rájuk? Mit kérdeznél most? • Egy űrhajó landol melletted. hogy nyomon követhesd saját fejlődésed. amiket fiatal korodban szedhettél fel! Mint például a félelem. és emlékezhess! Minden nagyszerű dolog derűs szívvel érettetik el! —Ramtha . Azt a helyet. Amikor fontolóra veszed az itteni kérdé- seket. és benne van a Mindenség Mindenre Kiterjedő Könyve. ahonnan elindultunk? Vagy haladtunk? Emlékeztesd magad ezekre a kérdésekre.