Csíkszentmihályi Mihály

:

FLOW
Az áramlat
A tökéletes élmény pszichológiája

Akadémiai Kiadó, Budapest

1

A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Mihaly Csikszentmihalyi: Flow The Psychology of Optimal Experience Harper Perennial, 1991 Fordította: Legéndyné Szabó Edit Az eredetivel egybevetette, illetve szakmailag ellenőrizte: Boross Ottília

ISBN 963 05 7770 4 Kiadja az Akadémiai Kiadó 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4.

Első magyar nyelvű kiadás: 1997 Első változatlan utánnyomás: 2001 © Csíkszentmihályi Mihály, 1991

Hungarian translation © Legéndyné Szabó Edit, 1997 Hungarian edition © Akadémiai Kiadó, 1997 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános előadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetően is

2

Isabellának, Marknak és Christophernek

3

Sokszor élveztem a tanulást. fogyasztóként viselkedve. miről beszél. és amelyekre később nosztalgiával nézünk vissza. hogy amikor a tanulásban örömömet leltem. Tudtam – megint tapasztalatból – hogy az élet legérdemesebb pillanatai. hogyan lehet ezeket az elveket és eredményeket a saját körülményeire alkalmazni. De ebben az esetben nem egy alkalmazott pszichológiai szakkönyv megírására vállalkoztam. ami nem csoda. amely a tudatosság általános alapelveire épül. és az archivált adatok folyamatosan újakkal bővülnek. tesztekkel végzett felmérésekkel segítették az adatgyűjtést. amely alapján eljutottunk a flow-élmény megértéséhez. Ezzel jellemezték annak a személynek a tudatállapotát. hogy elkezdtem ezt a szót használni. Másrészt. Az ember cselekedetei gyakran akkor a legkönnyedebbek. a tapasztalásnak erre az optimális állapotára való hivatkozásokat meg lehet találni a legtöbb ókori szövegben. amikor nehezen elérhető célt tűzünk magunk elé. ami az jelenti. rám szólt: "Ne keverj munkát mulatsággal! A kettő nem megy együtt. Ritkán van az. azért emlékszem erre az esetre. egy tudós Sanghajból kimutatta. hogy a boldogság tényleg elérhető. sokszor akkor történnek velünk. Évekkel azután. áramlani. keleti és nyugati írásokban egyaránt. minden megmaradt a fejemben. hogy munka és élvezet együtt is járhat. A munkának nem kell elkerülendő. hogyan alkalmazta néhány egyén ezeket az elveket valódi élethelyzetekben. hogy valaki mély élvezetet talál passzívan. erőfeszítés nélküli mozgást." E gondolat szerint neveltek engem is. amikor az ember teljesen elmélyül valamiben – sziklát mászva. hogy a jó élet utáni törekvésünk során nem kell az anyagi javakra vagy a passzív szórakozásra korlátozni magunkat: ha megértjük. Valóban. sakkozva. Az olvasóra marad a feladat. és éreztem. Ezért van az. Viszont vannak alkalmak. Ez a flow egyik érdekes paradoxonja. amelyeket én "flow"-nak neveztem el. amilyen egyáltalán csak lehetséges. hogy ugyanazt az analógiát alkalmazták az ókori kínai taoista bölcsek is. milyen feltételek kellenek ahhoz. viszont amit unalmas volt tanulni. hogyan működik szellemünk. hogy megért sem. sem az új kocsi. azt hamar el is felejtettem. vagyis a létezésnek a megfelelő módját választotta. Helyette inkább bemutatom az optimális emberi létezés egy elméletét. próbáltam ritmusban énekelni a feladatot. Az utóbbi 25 évben tanítványaim és kollégáim szerte a világon interjúkkal. sem a külföldi vakáció nem képes boldoggá tenni bennünket. Ok a "jü" kifejezést használták. aki rendszerint tudta. vagy a helyzetből fakadó követelmények könnyűek. mint a diszkók világa vagy egy foci meccs. hogy lebegni. amikor az életük a legizgalmasabb. és amikor minden képességünket teljesen igénybe kell vennünk annak eléréséhez. gyakran úgy írják azt le. hiszen abban az időben gyermekkorában majdnem mindenki ezt tanulta. a legélvezetesebb. amikor körülbelül hétéves voltam. Több mint 8000 interjú és negyedmillió. hogy eldöntse. kérdőíves vizsgálatokkal. 4 .A MAGYAR KIADÁS ELÉ A kis székely faluban. Ami ezt a könyvet az ókori filozófiáktól megkülönbözteti. hogy a tudás gyökereinek nem muszáj keserűnek lenni. hogy a flow annyi fontos lehetőséget nyit meg az ember számára: azt mondja nekünk. amikor legjobban érezzük magunkat. mert ez volt az első alkalom. elektromos személyihívókon keresztül küldött felszólításokra adott válasz alkotta azt az adatbázist. mert amikor az emberek arról beszélnek. mint egy spontán. amikor a legnehezebb feladatokat teljesíti. mint egy folyó áramlását. hogy a felnőtteknek sincs mindig igazuk. amit csinál. és amely falunak a nevét magam is viselem. hogy több. és a gyakran unalmas családi élet élménygazdagabbá válhat. Édesapám. Szakmai érdeklődésemet ugyanez a kérdés köti le. de a gyümölcsei édesek." Azt hiszem. az iskola kapuján van egy fába vésett felirat: "A tudás gyökerei keserűek. a flow életünk minden fontos történésének része lehet. A saját tapasztalatomból tudtam. aki a Tao szerint élt. Emlékszem. és példákkal szolgálok arra. hogy az ember élvezze azt. az ember nehézségeket tapasztal olyankor. ahol édesapám anyjának a családja élt. aminek az eredményeként olyan precíz bizonyítékokkal rendelkezünk erről a ritka szubjektív állapotról. Az utolsó harminc esztendőben nagyrészt azzal foglalkoztam. Ezek azok a pillanatok. az az. hogyan éreznek. mint két évtized széles körű kutatómunkájának eredményeire épül. amikor biztos voltam abban. énekelve vagy jó barátokkal beszélve – amikor úgy tűnik. amikor keveset kell csak tennie. a flow koncepciója nem teljesen új. és valami iskolai dolgozatot böngésztem. Önmagában sem a televízió. fájdalmas szükségszerűségként megjelennie.

hogy a Volvo autógyár szakszervezete a flow elméletét használta arra. mint egy jó elmélet. amelyeket abban az időben a magyar fiúk olvastak. hogy nincs a világon még egy hely. kínaira. azzal a szándékkal. hogy pszichológiát tanuljak. amikor nem kellett iskolába járnom. ahol az olvasók jobban megértenék. gyárakat. Egyiptom királya és a Puskás–Kocsis–Hidegkuti nevével jegyzett futballcsapat is. Természetesen különös örömmel tölt el. Azóta tizenegy nyelvre lefordították. hogy javítsa a szerelő szalagok mellett dolgozók munkakörülményeit. miképpen lehet jobbítani a rendőrök munkával kapcsolatos közérzetét. gondolatai eljussanak a nem szak értő olvasókhoz is. Azután lemondott posztjáról és hivatalosan menekültté vált. hogy e kötetet a magyar olvasók számára bevezethetem. lévén elég szerencsés. amikor az Osztrák–Magyar Monarchia idején az ország fő tengeri kijárata volt. amikor megérkeztem Chicagóba. hogy élvezetesebb tapasztalatokkal szolgáljon dolgozóik. akit Verne Gyulának hívtak. Igaza lehetett az egyetemen a disszertációmat vezető professzoromnak. pincérként segédkeztem az étteremben. Azóta egyfolytában itt élek. Perzsia királynője. és Magyarországon csak a nyári vakációk idején töltöttem néhány hetet. és hogy a svéd rendőrfőiskola a flow-elmélet nyomán kutatási programokat indított annak érdekében. de lélekben szoros volt. és újabb fordítások vannak előkészületben arab. Fiume városában születtem. Huszonkét éves voltam. Emlékszem. szeptember 2-i száma Bill Clintont. tízéves voltam. 1997. aki azt állítják. mert azt állította. amelyik pontosan visszaadná a flow jelentését. Soraya. történészek szintén merítettek ezekből az elgondolásokból. hogy feltárja. antropológusok. Mostanra több könyv és néhány tucatnyi tudományos cikk látott napvilágot a flow elméletéhez kapcsolódóan. Mivel sok magyar telepedett ott le. én akkor inkább az Egyesült Államokba emigráltam. Kapcsolatom Magyarországgal fizikailag mindig laza. miközben én ragaszkodtam ahhoz. De aztán apám eladta az éttermet és a család többi tagjával Belgiumba költözött. A Newsweek magazin 1996. mit is jelent ez a fogalom. hogy a könyv szerzője egy magyar író volt. De megtanultam magyar dalokat énekelni. amikor Stockholmba látogattam. Így olaszok között nőttem fel. hogy ez nem egy alkalmazott pszichológia könyv. Chicago. amelyek számára a flow-élmény kutatása hasznos lehet. A szociológusok. majd taníthattam. amely időben ő volt a megbízott követ Magyarország római képviseletén. A flow iskolákat. hogy a világ egyik legjobb egyetemén tanulhattam. a klinikai pszichológia. És nagyon szerencsésnek érzem magam most. szerb és koreai nyelven. és édesapám volt a konzul a harmincas évektől a második világháború végéig. Bár a magyar nyelvben nincs olyan szó. látogatóik számára. amikor ölre mentem egy francia fiúval. Például az elmúlt ősszel. a foglalkozási terápia nyilvánvalóan egyaránt azok közé a területek közé tartozik.Annak ellenére. hogy szélesebb közönséghez szóljon. Faruk. Ez a könyv az Egyesült Államokban 1990-ben jelent meg azzal a szándékkal. ami akkor olasz volt – ma Rijekának hívják és Horvátországhoz tartozik. hogy ez az egyik legkedvesebb könyvük. és nagy sikere volt. Apám először egy éttermet nyitott és vezetett Rómában a Trevi Kút mellett. március Csíkszentmihályi Mihály 5 . a benne található ideák számos személyiségre és szervezetre befolyást gyakoroltak. biztos vagyok abban. múzeumokat inspirált arra. Nyáron. Édesapám magyar diplomáciai szolgálatban maradt egészen 1948 tavaszáig. hogy a "Nyolcvan nap alatt a Föld körül"-t egy Jules Verne nevű francia szerző írta. olasz iskolákba jártam. többek között japánra. hogy e fordítás révén a kötet végre anyanyelvemen is megjelenik. amit "Piccolo Budapest"-nek hívtak. és ugyanazokat a könyveket olvastam. amikor az olaszok elleni mérkőzésre Rómába jött. semmi sem praktikusabb. nagy örömmel láttam. A sport pszichológiája. amikor azt mondta. Fiumének volt magyar konzulátusa. A rendszeres vendégek között meg fordult az étteremben a színész Humphrey Bogart. az Egyesült Államok elnökét is azok között említi.

A TUDAT ANATÓMIÁJA 23 A TUDAT HATÁRAI 26 A FIGYELEM MINT PSZICHIKAI ENERGIA 27 SZÍNRE LÉP AZ ÉN 29 RENDETLENSÉG A TUDATBAN: LELKI ENTRÓPIA 30 A TUDAT RENDJE: AZ ÁRAMLAT 32 KOMPLEXITÁS ÉS AZ ÉN FEJLÖDÉSE 33 3. A TEST AZ ÁRAMLATBAN 64 MAGASABBRA.TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR KIADÁS ELÉ 4 TARTALOMJEGYZÉK 6 ELŐSZÓ 9 1. AZ ÁRAMLAT-ÉLMÉNY FELTÉTELEI 51 ÁRAMLAT-TEVÉKENYSÉGEK 51 ÁRAMLAT ÉS KULTÚRA 55 AZ AUTOTELIKUS SZEMÉLYISÉG 58 AZ ÁRAMLAT-EMBEREK 62 5. AZ ÖRÖM ÉS AZ ÉLET MINŐSÉGE 34 ÖRÖMTELISÉG ÉS ÉLVEZET 36 AZ ÖRÖMTELISÉG ELEMEI 37 A felkészültséget kívánó feladat 38 A cselekvés és a figyelem eggyéolvadása 40 Világos célok és folyamatos visszacsatolás 41 A feladatra való összpontosítás 43 A kontroll paradoxona 44 Az Én-tudat elvesztése 46 Az idő átalakulása 48 AZ AUTOTELIKUS ÉLMÉNY 48 4. AZ ÚJRA MEGTALÁLT BOLDOGSÁG 10 BEVEZETÉS 10 ÁTTEKINTÉS 12 AZ ELÉGEDETLENSÉG GYÖKEREI 14 A KULTÚRA PAJZSAI 15 FEDEZZÜK FEL ÚJRA ÉLMÉNYEINKET! 19 A FELSZABADULÁS ÚTJA 21 2. GYORSABBAN. ERŐSEBBEN 65 A MOZGÁS ÖRÖMEI 67 A SZEX MINT ÁRAMLAT 68 6 .

HOGY ÉRTELEM 132 A LEGFONTOSABB A CÉLKITŰZÉS 134 AZ ELSZÁNTSÁG SZEREPE 137 A HARMÓNIA VISSZASZERZÉSE 139 ÉLETTERVEK ÉS AZ ÉLET ÉRTELME 141 JEGYZETEK 147 7 .A TEST FELETTI VÉGSŐ URALOM: A JÓGA ÉS A HARCMŰVÉSZETEK 69 ÁRAMLAT AZ ÉRZÉKSZERVEKEN KERESZTÜL: A LÁTÁS ÖRÖME 71 A ZENE ÁRAMLATA 72 AZ ÍZLELÉS ÖRÖMEI 75 6. HOGYAN ADJUNK ÉRTELMET ÉLETÜNKNEK? 132 MIT JELENT AZ. A GONDOLAT ÁRAMLATA 77 A TUDOMÁNY ANYJA 78 AZ ELME JÁTÉKAINAK SZABÁLYAI 81 A SZAVAK JÁTÉKA 83 BARÁTKOZZUNK KLIÓVAL! 85 A TUDOMÁNY GYÖNYÖRE 86 A BÖLCSESSÉG SZERETETE 89 AMATŐRÖK ÉS HIVATÁSOSOK 90 AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS KIHÍVÁSA 91 A MUNKA MINT ÁRAMLAT 91 AUTOTELIKUS MUNKÁSOK 92 AUTOTELIKUS FOGLALKOZÁSOK 96 A MUNKA PARADOXONA 99 A SZABADIDŐ ELVESZTEGETÉSE 102 8. A KÁOSZ KIJÁTSZÁSA 119 A TRAGÉDIÁK ÁTALAKÍTÁSA 120 HOGYAN BIRKÓZZUNK MEG A STRESSZEL? 123 A DISSZIPATÍV STRUKTÚRÁK HATALMA 124 AZ AUTOTELIKUS ÉN: ÖSSZEFOGLALÁS 129 10. AZ EGYEDÜLLÉTNEK ÉS MÁSOK TÁRSASÁGÁNAK ÉLVEZETE 103 AZ EGYEDÜLLÉT ÉS A MÁSOKKAL VALÓ EGYÜTTLÉT KÖZTI KONFLIKTUS 103 A MAGÁNY FÁJDALMA 105 A MAGÁNY MEGSZELÍDÍTÉSE 108 AZ ÁRAMLAT ÉS A CSALÁD 110 A BARÁTI TÁRSASÁG ÉLVEZETE 116 A TÁGABB KÖZÖSSÉG 118 9.

EREDETI TARTALOMJEGYZÉK 148 8 .

Elsőként Isabellának. hogy kövessék azokat a tudományos forrásokat. hogyan használták fel mások ezeket az elveket arra. Thomas Jamesnek. mivel ha az ember elhagyja a tudományos próza túlszabályozott kereteit. Rick Robinson. Végül. Köszönet Marknak és Christophernek. Nincsenek specifikus referenciákhoz kötve. Ez egyébként is lehetetlen. Az az olvasó. Cremin nek és Marion Faldetnek. elejétől kezdve egész a befejezésig. fiainknak. Azoknak az olvasóknak azonban. Lawrence A. Chicago. hogy összegyűjthessük és elemezhessük ezeket az adatokat. melynek tárgya az emberi élmények pozitív aspektusa – az öröm. James Stigler és Brian Sutton-Smith – mindegyikük nagylelkűen segített. de akiket a téma valóban érdekel. Sam Whalen és Maria Wong segítettek a legtöbbet. függetlenül attól. odalapoz hat a könyv végén a jegyzetekhez.ELŐSZÓ Könyvem a nagyközönség számára szeretné azt a több évtizedes kutatást összefoglalni. mint ők tőlem. Elisabeth Noelle-Neumann. Jean Hamilton. Különösen hálás vagyok az alapítvány volt elnökének. Semmiféle könnyen-gyorsan típusú tanács nem található e lapokon. Barátaim és kollégáim közül szeretném kiemelni a következőket: Donald Campbell. de nem utolsósorban. és akinek szerkesztői ítélete sokat alakított ezen a könyvön. Megpróbáltam a pszichológiai kutatásokat és az ezekre épülő elméleteket úgy bemutatni. akit érdekel. Kevin Rathunde. Ez a könyv inkább általános elveket szeretne leszögezni és konkrét példákat adni arra. március 9 . Volt diákjaim és munkatársaim közül Ronald Graef. a kreativitás. Hogy a könyv tömör és használható legyen. A boldogság például már az első oldalon szerepel. az élet teljes felvállalása. hogy milyen munkákra alapoztam állításaimat. mindenkori mentoromnak. akik elég kíváncsiak ahhoz. Howard Gardner. ahol az adott témát tárgyalom. és meg is ragadom ezt az alkalmat. de meg jelölik a szöveg oldalszámát. tudományosabb jellegű kivonata. Kot szakmai támogatásukat adták a projekthez. 1990. mivel a nevek listája épp olyan hosszú lenne. hogyan legyünk boldogok. H. hogy rendelkezik-e speciális képzettséggel. Jean Nakamura. jelenlegi elnökének. Reed Larson. Könyvem azonban nem afféle népszerű kiadvány. bátorított vagy támogatott valamiben. mint az eredeti szöveg sűrített. Hiroaki Imamura. Vannak azonban. köszönet a Spencer Alapítványnak a nagylelkűen folyósított támogatásért. Természetesen a fent említettek közül senki sem felelős esetleges tévedéseimért – ezek kizárólag saját tevékenységem eredményei. Fausto Massimini. amelyekre a következtetéseimet alapoztam. Philip Hefner. akiktől talán épp annyit tanultam. Ikuya Sato. akiknek különösen hálás vagyok. Jelen esetben ez lehetetlen. amely tippeket ad arra. elkerültem a lábjegyzeteket és a többi segédeszközt. aki már huszonöt éve gazdagítja az életemet mint feleségem és barátom. George Klein. hajlamos rá. Jacob Getzelsnek. hogy gondatlan legyen vagy túlságosan lelkes. melyet az elmúlt évtized során ahhoz nyújtottak. A jegyzetek tulajdonképpen úgy is olvashatók. oldalhoz kapcsolódó jegyzetek közt megtalálja Arisztotelész boldogságfogalmát éppúgy. Amit teszek. veszélyes egy kicsit. hogy köszönetet mondjak nekik. az alapítvány alelnökének. amit én áramlatnak hívok. David Kipper. mint maga a könyv. John Brockman és Richard P. bőséges információt kell hogy találjanak ahhoz. Robert Kubey. akik segítették a mű létrejöttét. hogy az elméletet átültessék a gyakorlatba. hogy unalmas és értelmetlen életükből örömteli folyamatot kovácsoljanak. Minden könyv kezdetén illendő felsorolni azokat. amelyeket a tudósok használnak műveikben. hogy a viszonylag művelt olvasó értékelhesse és saját életére alkalmazhassa őket. részletes jegyzeteket készítettem a könyv végére. mivel az örömteli élet mindig egyedi alkotás. Jerome Singer. és az 1. mint a kortárs kutatási eredményeket a megfelelő idézet-megjelölésekkel. és nem lehet recept alapján megvalósítani. Doug Kleiber.

önkéntelenül kell jelentkeznie. hatalmas erők felett rendelkező emberiséghez képest. amelyhez nem juthatunk el közvetlenül? Negyedszázados kutatásaim és tanulmányaim meggyőztek arról. hogy közvetlenül próbáljuk megtalálni. mi is az a boldogság. Mill. ha unatkozott). hogy miképpen érhetjük el ezt az áldott állapotot. akik megtanulják. Ezen erők mindegyike hatást gyakorol arra. Arisztotelész óta sok minden megváltozott. a leggazdagabb középkori házakban is ritkaságszámba mentek a székek. Viktor Frankl osztrák pszichológus gyönyörűen foglalta össze "Man's Search for Meaning" (Az emberi élet értelmének keresése) című könyve előszavában: "Ne akarj sikeres lenni – minél inkább célul tűzöd ki a sikert. Nem vásárolható meg pénzzel. AZ ÚJRA MEGTALÁLT BOLDOGSÁG BEVEZETÉS Kétezerháromszáz évvel ezelőtt Arisztotelész megállapította. Azok az emberek. és egyetlen római császár sem kapcsolhatta be a tévét. mert feltételezzük. és mindenkinek magának kell ápolnia és óvnia. szépség. ahogy a boldogságot sem: a sikernek magának mintegy mellékhatásként. Hihetetlenül megnőtt a csillagokról és atomokról összegyűjtött tudásunk mennyisége. mindazonáltal nagyon találó. A sikert nem lehet üldözőbe venni. hogy ezt az illékony jelenséget próbáltam körüljárni. hogyan kell irányításuk alatt tartani belső élményeiket. mikor az ember valamely önmagánál nagyobb ügynek szenteli magát. és már nem leszel az" – mondta J. Míg a boldogságot önmagáért keressük. Talán félrevezető lehet a "felfedezés" szó használata. boldogságról alkotott képünkkel kapcsolatban azonban nem sok változás történt az elmúlt századokban. A görög istenek tehetetlen kisgyerekek a mai. S. Életünkről alkotott képzeteink az élményeinket meghatározó erők szülöttei. mely a tudatunk tartalma fölötti uralom elérésével kezdődik. mert noha a gondolat általánosan ismert. ami csak úgy megtörténik velünk. hogyan értelmezzük azokat mi magunk. Így hát a rákövetkező huszonöt évet azzal töltöttem. arra. hogy életük minőségét is meghatározzák – ennél közelebb egyikünk sem igen kerülhet a boldogsághoz. hogy elvesztegeti az életét. inkább attól. Ha megtaláljuk a választ. akkor talán képesek leszünk úgy alakítani az életünket. hogy majd boldoggá tesz minket. Noha egészségesebbek vagyunk és hosszabb kort élünk meg elődeinknél. mert az emberiség örökös elégedetlenségre kárhoztatott. hogy jól vagy rosszul érezzük-e magunkat. annál biztosabban elkerül. hogy a boldogságnak nagyobb szerepjusson benne. A boldogságot azonban nem érhetjük el oly módon. összes többi célunk – legyen az egészség. hogy mikor érzik magukat az emberek a legboldogabbnak. hogy mindig többre vágyjon. s hogy évei boldogság helyett aggodalomban és unalomban telnek." Hogyan érhetjük hát el ezt a ködbe vesző célt. Vajon azért van ez. nem pedig úgy. hogy a modern pszichológia eszközeivel újra megvizsgálja azt a régi-régi kérdést. amelyre fel kel1 készülni. ám akkor még nem ébredtem rá a jelentőségére. hogy tudatosan törekszünk rá. "Tedd fel magadnak a kérdést. hogy a boldogság nem olyasmi. ha életünk minden egyes részletét teljességgel átéljük – legyen az jó vagy rossz -. mint amit elérhet? Vagy azért keseríti meg valami legféltettebb perceinket is. Tekervényes ösvény vezet hozzá. és nem kapcsolatos a szerencsével vagy a véletlennel sem. Nem a külső eseményektől függ. hiszen az emberek már az idők kezdete óta tudomással bírnak az általam fölismert dologról. képesek arra. "Fölfedezésem" az volt. ami pedig annak megtanulását illeti. tekintet nélkül az azóta felhalmozott óriási mennyiségű tudományos ismeretre. mindezek ellenére. mert rossz helyen keressük a boldogságot? E könyv célja az. pénz vagy hatalom – csak azért fontos. a rá vonatkozó tudományág – esetünkben a pszichológia – még nem írta le és nem adott rá elméleti magyarázatot. A boldogságra úgy lelhetünk rá.1. nem szerezhető meg hatalommal. melyek még néhány évtizede luxusnak számítottak (hiszen a Napkirály palotájában alig volt néhány fürdőszoba. A boldogság valójában olyan állapot. Huszonöt évvel e könyv írása előtt hatalmas felfedezést tettem. Ma sem értjük jobban Arisztotelésznél. boldog vagy-e. és legtöbbjüket nem vagyunk képesek 10 . számtalan ember érzi úgy. és ma a legszegényebbek is olyan anyagi javak birtokában vannak. hogy az emberek minden másnál jobban vágynak a boldogságra. bizony egy tapodtat sem haladtunk előre. hogy van rá mód.

Lehet. Egy kisgyerek számára ilyen lehet az. mikor gyermeke először mosolyog vissza rá. hogy teljesen uraljuk életünket. ha mondjuk madárdalt hallottak az erdőben. a szél. milyen arccal születtünk. sportolókra. az Olasz Alpok parasztgazdái és a futószalagnál dolgozó chicagói munkások. túljutottak valamilyen nehéz feladaton. amit az emberek általában boldogságnak neveznek. ami nem csak úgy megtörténik velünk. mely mérföldkő lesz majd emlékeinkben és azt súgja. néha pedig határozottan fájdalmas is lehet. akik azzal foglalkozhattak. olyan gyönyörűséget érzünk. hogy véghez vigyen valamilyen nehéz. amit érzünk és amit teszünk. a levegőben úszó pollen és a kor. amikor hibátlanul játszik le egy nagy technikai tudást igénylő darabot. és egyre inkább az lesz az érzésünk. hogy nem ismeretlen erők taszigálnak ide-oda. sőt tevékenyen részt veszünk irányításában is. sakkozókra. Ellentétben az általános hiedelemmel az ehhez hasonló pillanatok. valami. amit tökéletes élménynek hívunk. befogadó. 11 . pusztán magáért. hogy hiszünk abban. remegő ujjakkal felteszi az utolsó kockát. fejlesztettem ki a tökéletes élmény elméletét. Azok az emberek. de fontos feladatot. Első kutatásaim több száz "szakértőre" terjedtek ki – művészekre. Tanulmányaim folyamán megpróbáltam a lehető legpontosabban megérteni. hogy meghaladja önmagát. Lényegében ugyanazokkal a szavakkal számoltak be róla idős koreai asszonyok. Ez az érzés az. Az ilyen élmények nem feltétlenül kellemesek abban a pillanatban. A tökéletes élmény alapja a "flow". hogy megpróbáltatásaik közepette milyen különleges boldogságot és hálát éreztek. az élmény maga lesz olyan élvezetes. ha – miközben a hajó jó csikó módjára engedelmesen szeli a hullámokat. . amikor valaki testi vagy szellemi teljesítményét megfeszített akarattal a végletekig fokozza.befolyásolni. nem választhatjuk meg – legalábbis egyelőre –. mit éreznek az emberek legörömtelibb pillanataikban – és miért. mikor átéljük őket. Soha nem könnyű úrrá lenni életünk felett. gyakran számolnak be arról. hogy a tevékenységet bármi áron folytatni akarjuk. hogy sorsunkat elsősorban rajtunk kívül álló erők vagy felsőbb hatalmak irányítják. zenészekre. ha keményen megdolgoztunk értük. A tökéletes élmény tehát olyasvalami. hogy milyen magasak vagy milyen okosak legyünk. A "flow" élménye nemcsak az iparosodott nemzetek jómódban élő tagjainak tapasztalata. hogy minden más eltörpül mellette. Az o beszámolójuk alapján. vagy egy úszónak az. Ezt érzi a tengerész. Mindezek ellenére mindannyian átéltünk már olyan pillanatokat. Nem sokat tehetünk azzal kapcsolatban. a gravitáció ereje. Kutatásaink szerint a tökéletes élményt a kulturális háttértől függetlenül ugyanúgy írják le férfiak és nők. hogy az úszó izmai fájtak legemlékezetesebb versenye közben. mikor a nagy gonddal épített torony tetejére. Génjeink. melyben elmondták. amit látunk. melybe születtünk. Nem választhatjuk meg szüleinket és születésünk időpontját. a tenger és a hajó teste együtt dalolnak. amikor a színek a vásznon mágnesként kezdik vonzani és taszítani egymást. thaiföldi és indiai felnőttek. akik túlélték a koncentrációs táborokat vagy halálos veszedelemből menekültek meg. Minden ember előtt ezerszámra állnak ilyen lehetőségek – kihívások arra. idősek és fiatalok. hanem mi magunk irányítjuk cselekedeteinket. mikor megpróbálja megjavítani saját rekordját. egy hegedűsnek. amilyen magasat eddig még sosem sikerült építenie. hogy jobban talán nem is tudjuk szavakba önteni. ami eddig még nem volt a világon. milyen érzés azt tenni. egymástól igen különböző emberrel.és legtöbbünknek nem áll módjában dönteni arról. s szeme láttára formálódik ki és kel életre valami új. mindig ilyennek kellene lennie az életnek. A legszebb pillanatok általában akkor következnek be. Ezt érzi az apa. úgy érezte. ellazult állapotban érnek bennünket – noha az ilyenek is lehetnek élvezetesek. sebészekre vagyis olyan emberekre. hanem inkább mi hozzuk szándékosan létre. határozzák meg számtalan egyéb feltétellel együtt azt. Ennek az elméleti modellnek az alapján a Chicagói Egyetemen működő kutatócsoportom és több kollégám a világ különböző pontjain interjút készített sok ezer. amikor azt éreztük. saját sorsunk urai vagyunk. amit a legjobban szerettek. szétrobban a tüdeje és szédült a fáradságtól – ám mégis ezek voltak élete legszebb percei. amikor annyira feloldódunk egy tevékenységben. Ezek után nem meglepő. navahó pásztorok. Az ilyen ritka alkalmakkor szinte átszellemülünk. életünk legszebb élményei nem passzív. és énekük harmóniája ott vibrál a hajós ereiben. vagyis az a jelenség. Ez az érzés pedig olyan közel áll ahhoz. legyen-e háború vagy gazdasági válság. Ezt érzi a festő. tokiói tizenévesek. milyen a vérmérsékletünk vagy a test alkatunk. amit tesznek. Az ilyen események azonban nemcsak kedvező körülmények között következhetnek be. Hosszú távon azonban a tökéletes élmények összeadódnak. vagy megosztoztak a barátjukkal egy darab kenyéren. hajába kap a szél – a vitorlák.

akik a boldogság. Pillanatnyilag Chicagón kívül a Milánói Egyetem Pszichológiai Intézetének van a legrészletesebb adatgyűjteménye ebben a témában. mit szabad és mit nem. Németországban. akik kiterjesztették az áramlat elméletének értelmezését. akik az elidegenedésnek és az értékek válságának ellentétét látják benne. Mos tanra több mint százezer ilyen élmény-keresztmetszetet gyűjtöttünk össze a világ különböző részeiből. Bármilyen jó szándékkal íródtak is az ilyen könyvek. és mikor a készülék megszólal. Ha az a cél. hogy az elmélet hatása az elkövetkező években csak erősödni fog. Egy könyv annyit tehet – és ezt én is meg próbálom –. az áramlat-elmélet kijelölheti ennek irányát. hatalmasabbak. írott részletével. Az áramlat-elmélet forradalmasította a klinikai pszichoterápia elméletét és gyakorlatát. megváltoztak a szabadidőtermékek és -szolgáltatások. A "flow". hogyan tehetjük élvezetesebbé az életet. ez az első alkalom. Vannak. mi történne abban a valószínűtlen esetben. melyen aztán elgondolkodhatnak az olvasók és levonhatják a saját következtetéseiket. Alig telt el néhány év az elmélet első publikálása után. ha valakiből hirtelen karcsú. mind a szociológusok. a nyugdíjas-otthonok lakóinak programszervezését. és az emberi faj evolúcióját vagy pedig a vallásos élményeket szerették volna megvilágítani a segítségével. mára már világszerte elterjedt. Ezekből az adatokból vezettem le ennek a könyvnek a következtetéseit. és mindannyiunknak a saját egyéni erőfeszítéseinkre és kreativitásunkra támaszkodva kel1 ezt a képességet megszereznünk. A nagyobb pontosság érdekében idővel kifejlesztettünk egy új módszert a szubjektív tapasztalatok minőségének mérésére. és az a lényege. amit persze kevesen fognak végigcsinálni. ÁTTEKINTÉS Noha a "flow" elméletéről már sok szakcikket és szakkönyvet írtak. Az embereket valójában nem az elégítené ki. s arra okítanak bennünket. Az áramlat azonban nem csupán elméleti jelenség. közkedvelt. A boldogság keresésében a részmegoldásoknak nincs helyük. Hatására új kísérleti tantervek jöttek létre. népszerűbbek vagy karcsúbbak. A tökéletes élmény attól függ. Japánban és Ausztráliában is. Ha ezek a tanácsok véletlenül használnának is. ha karcsúbbak vagy gazdagabbak lennének. mire gondol éppen és hogy érzi magát. Olaszországban. Ez a könyv ahelyett. mely a tudomány segítségével a lélek és az elme különböző tájaira kalauzolja el olvasóját. valamint az antropológusok. találomra megválasztott időközönként. hogy az illető megint a kiindulási pontnál találja magát. amely élete pillanatainak reprezentatív mintája.Adatgyűjtésünk kezdetben interjúkra és kérdőívekre támaszkodott. amilyenek ezrével jelennek meg és porosodnak a könyvesboltok polcain. felszerelkezve egy új kívánságlistával és éppoly elégedetlenül. 12 . jegyezze le. hogy a tökéletes élménnyel kapcsolatos kutatásokat bemutatjuk a nagyközönségnek és beszélünk az egyes emberek életére gyakorolt hatásáról. a múzeumi kiállítások megtervezését és a mozgáskorlátozottak foglalkoztatás-terápiáját is. a fiatalkorú bűnözők rehabilitálását. melyet a Chicagói Egyetemen kezdtem el. nagy hatalommal bíró milliomos lenne? Általában az. Ezt Élményértékelő Mintavételi Eljárásnak (angolul: Experience Sampling Methodnak. és ezt egy olyan elmélet keretébe foglalja. hogy javítsunk az élet minőségén. hogy mennyire vagyunk képesek pillanatról pillanatra ellenőrizni. Az ilyen könyv szakács könyvhöz hasonlóan megmondja. A készüléket rádióadó hozza működésbe naponta körülbelül nyolc alkalommal. hogy megkérjük a vizsgált személyt arra. magyarul az áramlat fogalmát hasznosnak találják mind a pszichológusok. mit kell tenned. akiket érdekelnek a közösségi tevékenységek és szertartások. hogy listába szedné. A "flow" tanulmányozása. Mindez az első szakcikkek megjelenését követő alig egy évtizeden belül történt. Tanulmányozni kezdték Kanadában. Mindazonáltal ez nem amolyan "csináld magad" jellegű tanácsadó könyv. mégsem adhatnak receptet a boldogságra. mi történik a tudatunkban. mint annak előtte. hogy egy hétig viseljen magán egy elektronikus jelzőkészüléket. és minden jel arra mutat. hogy megmutatja. inkább egy szellemi utazás eszköze szeretne lenni. hogy hogyan legyünk gazdagabbak. rövidítve: ESM-nek) neveztük el. hanem ha jól éreznék magukat a saját bőrükben. elkezdték alkalmazni gyakorlati célokra is. hogy egy bizonyos meghatározott célt elérj. az élet-kielégülés és a belső motiváció tanulmányozásával foglalkoznak. Az egy hét leteltével minden vizsgált személy rendelkezik egy folyamatosan rögzített "élménynaplóval". élete filmszalagjának egy pici. átalakult a hivatali alkalmazottak képzése.

Mielőtt leírnánk. fejezet). de bizonyos külső és belső erők útját állják a megvalósításnak. azt nagyrészt az dönti el. annak az esélyéről van szó. amit éppen csinálunk. Intellektuális erőfeszítés és a tapasztalatok elemzése. a gyerekeinkkel és a barátainkkal való kapcsolatainkat pedig kellemesebbé tenni (8. és hogyan ruházzuk fel jelentéssel őket? Ezeknek a céloknak az elérése elméletben egyszerűnek tűnik. Ezt annak áttekintésével kezdjük. vagy a szimbolikus készségek használata. A szabályok világosak és mindenki számára hozzáférhetőek. hogy miképpen érhetjük el a boldogságot a saját belső életünk feletti uralom segítségével. és magának a tevékenységnek a kedvéért szeretnénk folytatni. eldönthetjük. hogy urai vagyunk saját értelemmel megtöltött életünknek. vegyük sorra. melyek gátolják beteljesedését. mint a fogyókúra: mindenki tudja. és úgy érezzük. amikor tudatunk harmonikusan rendezett. ám a gyakorlatban meglehetősen bonyolult. könnyebben megértjük. fejezet). Az. Itt nagyobb a tét. bele is vág. Hogy megértsük. Hogy az ember egy kellemetlen vagy szerencsétlen esemény hatására rosszul érzi-e magát. A remények és vágyak hullámzása lecsillapul. A Flow tehát azt fogja körüljárni. fejezet). amit érdemes élni. Ilyen például a testi és érzék szervi készségek használata az atlétikától kezdve a zenén át a jógáig (5. fejezet olyan módszereket ír le. milyen legyen az életünk. legbanálisabb események is élvezetessé válnak. fejezet). hogy kihasználják lehetőségeiket (3. még a legegyhangúbb. hogyan reagál a stresszre. ám még az ilyen csapások sem rombolják össze szükségszerűen a boldogságot. Kicsit olyan ez. hogyan élhetjük át a tökéletes áramlat-élményt. Minden. Ha ez sikerül. A 9. hogy cselekedni lehessen. óhatatlanul is teljesebb ember lesz. hogy megtanuljuk. mikor a tudatban rend uralkodik. mint például a költészet. és a készségek arányban állnak a lehetőségekkel ahhoz. fejezet). az élvezeteknek szinte végtelen forrása nyílik meg előttünk. A mesékben a hősnek előbb le kell győznie a 13 . A legtöbb ember élete legnagyobb részét munkával és más emberekkel való érintkezéssel tölti (különös tekintettel a családjára). melyekben az áramlat-élmény gyakorta jelentkezik – ilyen például a sport. a játék. érdeklődés vagy unalom –. Az. Ha képesek vagyunk irányításunk alá vonni és kontrollálni ezt az információt. mit jelent ezeknek a céloknak az elérése. mi teszi boldoggá az embereket. melyek azok a magában az emberi létben rejlő okok. fejezet). hogyan kell munkánkat áramlatélmények sorozatává alakítani (7. Hogyan irányíthatjuk a tudatunkat? Hogyan szervezzük meg úgy. fejezet). amit tapasztalunk – legyen az öröm vagy fájdalom. információként jelenik meg az agyban. amikor azért küszködnek. hogy nem vagyunk karcsúak. fejezet). hogyan tudjuk élményeinket értelmes egésszé szervezni ( 10. gazdagok vagy hatalmasak. Az ember azonban nem támaszkodhat csak a sportra és a művészetre az élet minőségének javításában. Épp ezért létkérdés. de a legtöbb ember számára reménytelen vállalkozás marad. Egy kitűzött cél követése magával hozza a rendet a tudatban. többé egy fikarcnyit sem számít. akkor már nem vágyunk semmi másra. mert csak akkor tudunk uralkodni a lelkiállapotunkon. aki megszerezte az irányítást a tudatosan megválasztott célok érdekében saját lelki és szellemi energiája fölött. mert az illetőnek az előtte tornyosuló feladatra kell összpontosítania teljes figyelmét és el kell feledkeznie minden egyébről. Végül az utolsó lépés annak leírása lesz. A flow azt a fo1yamatot fogja vizsgálni. Irányításunk alatt tartva az agyban zajló folyamatokat. feldolgozása nélkül az olvasó nem sok hasznát látja a leírtaknak. Ez akkor jön létre. miért élvezünk jobban bizonyos tevékenységeket a többinél. a filozófia vagy a matematika (6. melyek segítségével az ember képes élvezni az életet a nehézségek ellenére is. ez sem lesz könnyű vállalkozás. vagy pedig képes balsorsában is megtalálni a jót. mikor a pszichikai energia avagy a figyelem reális célok felé fordul. Néhány olyan tevékenységi formára gondolva. a házastársunkkal. "Flow" (áramlat) az a jelenség. A belső tapasztalás optimális állapota az. áttekintjük a flow élményének feltételeit (4.Mint minden igazi kaland. ha már ismerjük a szubjektív lelkiállapot jellemző tulajdonságait. a szüleinkkel. a művészet és a különböző hobbik gyakorlása –. hogy élményeink örömteliek legyenek? Hogyan érjük el az élmények teljességét. hogy olyan legyen az életünk. Sok ember életét teszik tönkre tragikus események. hogyan működik és milyen eszközök kel kontrollálható a tudat (2. hogyan kellene csinálni. mint a pár fölösleges kiló eltüntetése. a kielégítetlen szükségletek többé nem zavarják a lélek békéjét. Az emberek olyankor a legboldogabbak. Készségeinek fejlesztésével és az egyre magasabb rendű célok kitűzésével egyre különlegesebb személyiséggé válik. és még a legszerencsésebbek is ki vannak téve különböző stresszhelyzeteknek.

Még fel sem találjuk az új anyagot. Az Apokalipszis négy komor lovasa sohase távolodik tőlünk. A csillagok mozgása és a bennük levő energia átalakulása előre megjósolhatóak és megmagyarázhatóak.tűzokádó sárkányokat és a gonosz varázslókat kalandozásai során. hogy a világegyetem elvont matematikai értelemben találomra épült volna fel. azonnal még többre vágyunk. Nem arról van szó. amelyek vagy biológiailag a génjeikbe programozottak. de az is biztos. hogy írmagot se hagyjanak belőlünk. csak a természet szavának engedelmeskedik. azonnal újak ütik föl a fejüket. és lehetővé teszik. de nem is barátságos. azonnal fenyegetni kezd minket a túlnépesedés veszélye. Hogy az emberiség életben maradjon. és még ha valamely szükségletünk ideiglenesen kielégül is. hogy ízzé-porrá zúzza a csontjainkat. amelyet a céljainkon át szeretnénk megvalósítani. a hatalom és a szex válik sóvárgásuk legfőbb tárgyává. filozófiát." A káosz a mítoszok és a vallások egyik legősibb fogalma. A gazdagság. Csak a tapasztalatok feletti közvetlen uralom győzheti le a beteljesülés útjában álló akadályokat – az a képesség. hogy ez az otthon tele van leleményes kis csapdákkal. de a természeti folyamatok nem veszik figyelembe az emberi vágyakat. amit éppen csinálunk. és kiürül belőle a hajdani lelki támasz. Az a vírus. Lehet. 14 . Ezek a pajzsok azonban csak egy ideig hatásosak. A természettudományok szemében bizonyára idegenszerűen hat. Amelyik bolygó gravitációja nem olyan erős. Állításom szerint annak. akkor a kozmoszt a teljes összevisszaság uralja. árvizekkel. Mikor az emberek saját erejükből. kívánatos célként jelöli meg őket. hogy a világegyetemet nem az emberi lélek megnyugtatására tervezték. A frusztráció szorosan össze fonódik az élettel. vagy az a társadalom. ami osztály részül jutott nekünk. amely a boldogság útjában áll. melyek akármikor működésbe léphetnek. mielőtt boldogan élhetne (míg meg nem hal). Idővel minden kultúra kifejleszt bizonyos védekező mechanizmusokat az említett akadályok ellen – vallást. Egyszerűen csak közömbös. hogy mítoszainkkal ellentétben (melyeket saját meg nyugtatásunkra alkottunk) a világegyetemet nem arra teremtették. A pszichológiában és más humán tudományágakban teljesen más jelentése van a káosznak. hogy elégedettek legyünk azzal. hogy a szükségleteinket kielégítse. Holmes mondta: "A világegyetem nem ellenséges. Még Földünk sem kivétel. mert az ő törvényeik szerint a kozmoszban lezajló események tökéletesen ésszerűek. A történelem folyamán minden egyes fegyver. esetleg már néhány évtized után elkopik. azonnal feltűnik egy új és még körmönfontabb katasztrófa lehetősége a láthatáron. az a legfőbb oka. Egy New York városa felé tartó meteorit engedelmeskedik ugyan a világegyetem törvényeinek. melyet védekezésre terveztek. hogy a Föld az egyetlen otthonunk. amely helyenként olyan idilli és festői szépségű. Az általuk felállított "káoszelmélet" például a véletlenszerűnek tűnő jelenségek szabályszerűségeivel foglalkozik. a hit támogatása nélkül próbálják elérni a boldogságot. többnyire ellenségesen üres és hideg. és ha egy időre sikerül lejjebb tornászni egy kicsit a halálozási arányt. hogy percről percre élvezetet találjunk abban. mégis átkozottul kellemetlen lehet. noha ezzel óriási csapást mér az emberiségre. tűzzel. hogy boldognak lenni olyan nehéz. a vallás vagy a hit néhány évszázad. Ez a metafora meglehetősen illik a lélek feltárására is. amely egy Mozart sejtjeit támadja meg. Valahányszor sikerül elkerülnünk valamilyen fenyegető veszélyt. Süketek és vakok a szükségleteinkkel szemben. amely több milliárd mérföldön belül mindent hamuvá éget. mint egy-egy csillag felrobbanása. általában azokat az örömforrásokat igyekeznek minél jobban kihasználni. amelyek időnként előtűnnek a semmiből. AZ ELÉGEDETLENSÉG GYÖKEREI Annak. a melléktermékei már elkezdik mérgezni környezetünket. és így véletlenszerűek. ellentétben azzal a renddel. hogy olyan nehéz elérni a boldogságot. H. hogy mi irányítjuk az eseményeket. hiszen mérhetetlenül nagy. Az élet minőségén azonban ilyen módon nem lehet javítani. több millió évig kellett küzdenie jéggel. saját készítői ellen fordult és megsemmisüléssel fenyegette őket. Segítenek elhitetni magunkkal. melyek pajzsként szolgálnak a káosz ellen. Ahogy J. Ez a krónikus elégedet lenség a második akadály. az a legfőbb oka. melyben élnek. az minden valószínűség szerint mérges gázokban úszik. vadállatokkal és különböző mikroorganizmusokkal. művészetet és megnyugtatást -. hiszen ha az emberi vágyakat és célokat vesszük kiindulópontnak. Ahogy visszaszorítunk néhány betegséget. olyan pusztító események színtere.

hogy mindenki egyre többet és többet szeretne elérni. ha viszont akár csak részben is elérjük. haláluk napjáig képesek új dolgokat tanulni. akik majd szintén életben maradnak. mennyire vagyunk képesek irányításunk alá vonni az univerzum hatalmas erőit. melyek a jólétünket befolyásolják. Napjainkban a "fejlett országok" bármelyik háztartásában hozzá juthatunk a legtávolabbi országok receptjeihez is. Mindent élveznek. Természetesen nem szabad lemondanunk arról. végső soron attól függ. Ok azok. úgy távolodik előlünk a jóllétnek az az érzése. Földünkön az emberek túlnyomó többségének nagyon egyszerű életcélja van: életben akarnak maradni. ha élvezzük az értük való küzdelmet. S. A kultúrák egyik legfontosabb szerepe az. és könnyedén. Ha meg sem tudjuk közelíteni. és a körülöttük élőket is egy kicsit boldogabbá teszik. és a világban tapasztalt káoszt sem tudjuk megváltoztatni. hogy milyen közel jutunk kitűzött célunkhoz. kiszámíthatatlan erőit befolyásolható vagy legalábbis érthető rendszerré lényegítsék át. ritkán unatkoznak. Noha a tények azt sugallják. Boldogságunk belső harmóniánkból ered. mindenféle tapasztalattal szemben nyitottak. Ehhez magát a tudatunkat kell megtanulnunk befolyásolni és irányítani. hogy mennyi gyönyörűséget találunk az életben. és erős kötelékek fűzik őket más emberekhez. akik anyagi körülményeikre való tekintet nélkül képesek jobbá tenni életüket. valamint ahhoz a környezethez. hogy megpróbáljuk eltörölni a Föld színéről az éhséget és a betegségeket. Ám mihelyst a túlélés elsőrendű problémái megoldódnak. Később majd látni fogjuk. Probléma akkor keletkezik. hogy aztán gyerekeket nemzzenek.Egyénenként nem sokat tehetünk. hogyan sikerült elérniük ezt az állapotot. Mill írta: "Az emberiség sorsában nem állhat be általános javulás. hogy megváltoztassuk a világegyetem működésének menetét. nem teszi többé elégedetté az embereket. Tulajdonképp nincs semmi baj azzal a vággyal. mikor fokozatosan ráébredtünk arra. de vajon elégedettebbek leszünk-e ettől? Az egyre növekvő elvárások paradoxona azt sugallja. akiknek minden nap az éhséggel kell szembenézniük. Életünknek az lesz a minőségi mutatója. amelyet el szerettünk volna érni. Mindegyikünknek van valamilyen elképzelése arról. amit remélni lehet. hogy mit szeretnénk elérni az életben. de mielőtt még erre rátérnénk. hogy elérjük a céljainkat. miért fordul elő oly gyakran. hogy mindent megtegyünk a nukleáris háború és a társadalmi igazságtalanságok ellen. Életünk során csak nagyon kis hatást gyakorolunk azokra az erőkre. milyen elszigeteltek és magányosak vagyunk a kozmoszban. Az ilyen emberek pezsgő életet élnek. azért vannak olyanok is. A dél-amerikai nagyvárosok körül terjedő favellákban. hogy ez a külső védelem nem működik. mert életben maradásunk függhet tőle. elégedettek. új vágyak törnek a felszínre. ennek a célnak az elérése a legtöbb. de bármilyen ügyesek vagyunk is. míg gondolkodásmódjának alapvető fölépítése nem változik meg gyökeresen. hogy minél jobban tudjuk befolyásolni külső környezetünket. Talán legnagyobb erejük abban rejlik. Új szükségletek jelentkeznek. nem pedig abból. hogy urai a saját életüknek. hogy a világegyetem könyörtelen. 15 . bánatosak vagy közönyösek leszünk. mielőtt meghalunk. ha elegendő élelmük és kényelmes lakóhelyük van. alattvalóinak alig volt mit ennie. hogy az élet minőségének javítása megoldhatatlan feladat. melyet az idők során az emberek a káosz fenyegetése ellen kifejlesztettek. amit el akar érni. hogy a külső körülmények megváltoztatására tett erőfeszítéseink azonnal jobbá tegyék az életünket. mítoszokat és hiedelmeket alkottak. hogy elégedetten éljen. és mindezt lehetőleg bizonyos méltósággal és nyugalommal szeretnék tenni. Amikor Nagy Kürosz perzsa uralkodó lakomáira tízezer szakács készített új meg új ételkölteményeket. át kell tekintenünk néhány olyan módszert." Saját magunkkal való kapcsolatunk és az. Nem szabad azonban elvárnunk. Ahogy J. amelyben élnek. és bármikor megismételhetjük a letűnt uralkodók lakomáit. A jóléttel. akik kiutat találnak ebből a helyzetből. boldogság és megelégedettség tölt el bennünket. hogy elfelejti örömét lelni a jelenben. hogy az elménk hogyan szűri meg és értelmezi mindennapi élményeinket. és ahogy egyre növekszik az anyagi jólét és az elérhető kényelem színvonala. amit csinálnak. amikor valaki annyira csak arra összpontosít. akkor sem érezzük ettől egy cseppet sem jobban magunkat. még ha az nehéz vagy fárasztó is. és meg kell vizsgálnunk. A KULTÚRA PAJZSAI Az emberi evolúció folyamán. természetesen viselkednek minden helyzetben. hogy a benne élőket megoltalmazza a káosztól. gazdagsággal és hatalommal egyre növekednek az igények is. saját életünk pedig milyen törékeny. Afrika aszály sújtotta területein vagy a több millió ázsiai számára. Ezzel eljátssza az esélyt arra. Fontos.

hogy ok kiválasztott nép. hiszen egyre no azoknak az embereknek a száma. Az efféle előjogokba vetett hit nélkül nehéz lenne szembenézni a lét csapdáival. hogy mi jár nekünk a világegyetemtől (amely pedig általában érzéketlen az emberi szükségletekkel szemben). a zűrzavaros kamaszkor után a legtöbb ember számára ott van a remény. általában nagy bajokhoz vezet. növekvő erővel kezd benne zakatolni egy kérdés: "ennyi az egész?" A fájdalmas gyermekkor. Ez a kulturális hübrisz. A kora felnőttkorban a jövő még mindig ígéretesnek tűnik. semmi nem áll össze értelmes egésszé. Ennek általában így is kell lennie. Az ésszerűtlenül erős hit és bizalom a pajzsokban – a kulturális mítoszokban – teljes ki ábránduláshoz vezethet. Az illuzórikus biztonságérzet előbb vagy utóbb kellemetlen meglepetésekhez vezet. az ausztrál bennszülöttek és New York lakói mind magától értetődőnek tekintik. használatlan asztalokat. hogy elérhetjük céljainkat. az nem teljesen igaz. a hazaszeretet. mikor veszélyessé válik az az érzés. hogy biztonságban vagyunk egy barátságos kozmosz kebelén. aki élvezi. ma talán még nehezebb dolga lenne. hogy ha felnőtt lesz. és kivételes helyzetük következtében övék a jövő. A világ oly sok országával ellentétben az észak-amerikaiak nem kárhoztathatják problémáikért a kedvezőtlen természeti adottságokat. Az eszkimók. "Lejárt az időd.és biztonságérzettel töltse el őket saját fontosságukat és végső sikereiket illetően. ha nehézségekkel találják szembe magukat. Úgy tűnik. látásunk romlani kezd. és úgy tűnik. Ez az általános rosszkedv nem kizárólag külső okoknak tulajdonítható. Az utóbbi néhány évtizedben újabb. A rómaiak akkor jutottak el erre a pontra. attól. "Várjunk csak egy percet. A tömegekben évről évre erősödik a világegyetem káoszának gondolata. és nem kell többé félniük semmilyen tragikus változástól. akiket megcsap a káosz könyörtelen szele. hogy az élet értelmetlen és fenntartásának semmi értelme. Ahogy az ember egyre idősebb lesz és a fiatalság reményteljes tudatlanságából eljut a kijózanító felnőttkorig." Kevesen tudunk szembenézni ezzel. hogy azt a néhány fölösleges kilót már nem fogjuk leadni. az etnikai hagyományok és a társadalmi hovatartozás alkottak – már nem hatásosak többé. ritkák a valóban boldogok és igen kevesen vannak. elvesztik a hitüket minden másban is. amit át kellett volna élnem?" 16 . és rejtélyes kis fájdalmak nyilallnak testünkbe. a navahó indiánok. hová rohan velünk. Nem nehéz napjainkban fellelni magunk körül a kiábrándulás hasonló jeleit. ez nem történhet meg velem! Még el sem kezdtem igazán élni. amely ki tudja. a kínaiak. amelyet a vallásosság. nem rágódik a múlton és valódi bizakodással tekint a jövőbe? Ha kétezerháromszáz éve Diogenész még lámpással is nehezen talált becsületes embert. úgy adja át testünk ezeket a kis üzeneteket a saját halandóságunkról. mikor egy kultúra szerencsés időszakot él át. mikor a teremben még folyik a vacsora. az Amazonas-medence vadászai. A legszembetűnőbb az emberek közt eluralkodó fásultság és egykedvűség. amit csinál. amit megtanultak. Az elégedetlenség bennünk gyökeredzik és a magunk erejéből kell megszabadulnunk tőle. hogy a világmindenség közepében élnek. ideje készülődni. gyorsan elvesztik bátorságukat és elszántságukat. addig példátlan fenyegetést jelentett az atomháború eshetősége. Végül a kulturális értékek támaszától megfosztva vergődnek a szorongás és az apátia mocsarában. a nagy szegénységet vagy egy idegen megszálló hadsereget. A múltban működő pajzsok – a rend. Ez általában akkor következik be. Mint ahogy a pincérek már akkor kezdik reggelihez megteríteni a távolabbi. A belső rend hiánya abban az érzésben mutatkozik meg. más szóval egzisztenciális félelemnek neveznek. a kínaiak egészen a mongolok betöréséig bíztak saját kétségtelen felsőbbrendűségükben. Tagjai magától értetődően azt hiszik. hogy úrrá legyen a természet erői felett. hogy amiben úgy hittek. azonban vannak olyan idő szakok. Ha az emberek abban a hitben ringatják magukat. az aztékok pedig a spanyolok érkezése előtt élték át ugyanezt. ha egy boldogra szeretne akadni. él a remény. és a bizonyosságot. amit ontologikus szorongásnak. Alapjában véve ez a létezéstől való félelem. amely mindenféle képzeteket dédelget arról. Az emberiségnek a történelem során folytatott harca elvesztette jelentőségét: sodródó faágak vagyunk egy hatalmas folyóban. Ha kiderül. Hol van az a sok pénz. kellőképpen elégedett a körülményeivel. De végül a fürdőszobában lógó tükörben elkerülhetetlenül felfedezzük első ősz hajszálainkat. amit meg kellett volna keresnem? Hol az a sok kellemes óra. hogy a fejlődés szükségszerű és az élet könnyű. minden jóra fordul. egy időre valóban megtalálta a módját. mikor néhány évszázada uralmuk alatt tartották a Földközi-tenger medencéjét. ha csalódunk bennük. Hány olyan embert ismerünk.

mint az emberi faj bármely korábbi tagjáé. akár valamilyen ezoterikusabb keleti változatát választva. több hatalmat a munkahelyükön. önbizalom-fejlesztő tanfolyamokra járnak és nagy ebédeket adnak. hogy az előbb felsorolt megoldások egyike sem képes már megfelelni feladatának. melyeknek életüket szentelhették. az iszlám a Közel-Keleten lett népszerű és a buddhizmus Ázsiát hódította meg. és rájövünk. hogy a menekülés finomabb formáját választva. mennyi időt és energiát szentelünk a karbantartására. még akkor sem. ahol a legmodernebb csúcstechnika vesz körül minket és a világ legbölcsebb alkotmánya védelmez. nem ad végleges választ. ha igazságtartalmuk változatlan maradt. Ahogy ez a felismerés rátelepszik az emberekre. és hihető válaszokat adtak. hogy egy nap majd fölemelkedik egy erőteljes új vallás. esetleg elidegenítjük magunktól a barátainkat. beletemetkeznek valami ártalmatlan hobbiba. és túl kevés az idő. a hatalom. hogy közvetlenül a fenyegető tünetek ellen intéznek támadást. hogy az orrunknál fogva vezettek. a test végül mégis felmondja a szolgálatot. A forma. Ami az egzotikus gyönyöröket és a drága nyaralásokat illeti. a társadalmi pozíció és a vagyontárgyak önmagukban fabatkát sem érnek. könyveket vásárolnak arról. akik a jelen vallásokban keresnek vigasztalást. Egy idő után azonban nyilvánvalóvá válik. Mégis. és ha túl sok időt szentelünk annak. porcelánfigurákat vagy absztrakt festményeket gyűjtve. Gyermekkorunktól fogva arra tanítottak minket. századtól Kr. A történelem bizonyos pillanataiban a vallás képviselői meggyőzően magyarázták el az emberi lét problémáit. a világ leggazdagabb országában élünk. hogy hallgatólagosan nem vesznek tudomást arról. hogy azt higgyük. Nem számít. semmivel sem került közelebb a céljához.Magától értetődő az érzés. tudományosan fejlett és kiművelt világ sem fog boldoggá tenni bennünket. ezek egy időre elterelik a figyelmet az "Ennyi az egész?" alap kérdéséről. Az illegális drogkereskedelem óriási profitja gyilkosok és terroristák zsebébe vándorol. Ám a vallás csak időleges sikereket könyvelhet el az élet értelmetlenségével való harcban. Ha a megereszkedő test adja az első vészjelzéseket. Lehetséges. kinyilatkoztatások. Kr. Ha az a baj. akár a hagyományos hiteket. Mások úgy döntenek. hogyan lehet hatalomra vagy népszerűségre szert tenni. a kiábrándultság visszatér: minden egyes siker után egyre világosabb. u. melyben igazságaikat közlik – mítoszok. hogy mindet leküzdjük. Néha még be is válik ez a megoldás. amerikaiak. De ha valaki elgondolkozik egy kicsit. az emberiség történelmének legtudományosabban megtervezett időszakában. Néhányan megpróbálják semmibe venni. Újult erővel és mélységes eltökéltséggel próbálják megkaparintani a kezük közül mindig kicsúszó elégedettséget. Vannak. fitness-klubokba lépnek be vagy plasztikai műtétet csináltatnak. hogy a közeljövőben az Egyesült Államokat volt kábítószer-kereskedők oligarchiája fogja 17 . és a kiábrándultak egyre növekvő számban térnek vissza hozzá. mindenki különbözőképpen reagál. hogy inkább feladják. hogy ezek a részmegoldások nem sokat érnek. diétázni és aerobikozni kezdenek. mert az illetőt annyira lefoglalja. hogy az alkoholba vagy a kábítószerek álomvilágába menekülnek. hogy senki sem figyel rájuk. a VIII. gyakorta azzal fizetnek lelki békéjükért. egyszerűen azért. hogy a pénz. Lehetséges. fényűzőbb életstílust. de addig is azok. és jótékony feledésbe burkolóznak. Az is lehet. és újult erőfeszítéssel látnak neki. századig a kereszténység Európában terjedt el. A lét problémáját hagyományosan a vallás közelítette meg a legközvetlenebbül. Volt okunk hát. amelyek állítólag szebbé teszik az életet – nagyobb házakat és kocsikat. e. Végül is mi. ma azonban egyre nehezebb elfogadni világnézetüket. hogy nincs ideje ráébredni arra. képzeljük csak el. Az anyagi bőség és jólét csúcspontján az amerikai társadalom különös bajokban szenved. hogy magabiztosabbak legyünk. Előfordul hat. akiket olyannyira elkeserít a fennmaradásért való reménytelen küzdelem. Ezeknek a vallásoknak több száz évig sikerült olyan kielégítő célokat tűzni az emberek elé. Ha a nagyszüleink abban a nevetségesen primitív múltban is egész jól elvoltak. a mi életünk majd gazdagabb és értelmesebb lesz. hogy új barátokat szerezzünk. hogy becsaptak bennünket. amit a világ működéséről tudunk. Candide tanácsát követve elvonulnak a világtól és művelik kertjüket. hogy ez a gazdag. Túl sok akadály áll előttünk. hogy még többet szerezzenek azokból a dolgokból. mi milyen boldogok lehetünk! Ezt mondták tudósok. hogy szerencsés csillagzat alatt születtünk. szent iratok – többé már nem ébreszt hitet a tudományok és a racionális gondolkodás korában. veszélyeztetjük a házastársunkkal és családunkkal való kapcsolatunkat. Ha arra koncentrálunk. hogy ilyen módon magára a kérdésre választ találtak volna. de nem sokan dicsekedhetnek azzal. ezt prédikálták a papok a szószékről és ezt erősítgette több ezer az élet szépségét ünnepelő tévéreklám is. a IV. mindezen bizonykodások ellenére előbb vagy utóbb magányosan ébredünk fel. hogy a többiekkel versenyezve magasabbra törjön. Nyilvánvaló bizonyítékai vannak annak.

ahol mindkét szülő jelen van. ami nagyrészt annak köszönhető. közönyösen félrenézünk. jobb tudomásul venni a tényeket és vigyázni arra. Oly veszélyes útra tévedtünk. 1980-ra a szám megduplázódott. Talán nem véletlenül ugyanezek az arányok jellemzik az amerikaiak nemzeti paranoiáját is: az 1975–1985 közti évtizedben a Védelmi Minisztérium költségvetése az évi 87. melyekről ok nem is álmodhattak? A válasz világos: miközben az emberiség közös erőfeszítéssel ezerszeresére emelte anyagi jólétét. hogy a legutolsó járvány. Franciaország) mérnek. 1978-ban még "csak" 1 085 500 ilyen bűncselekményt jelentettek be. 1984-ben 121). 1982-ben 80 ezer fiatalkorú bűnözőt ítéltek börtönbüntetésre különböző intézményekben (átlag életkor: 15 év). melyek az idősebbeket gyötrik. amit más iparosodott társadalmakban (Kanada. A jövő sem tűnik rózsásabbnak. Ez alatt a huszonöt év alatt a nemi betegségek száma több mint háromszorosára nőtt. 1990-re pedig minden valószínűség szerint háromszorosára nő. A mai tizenéveseknél – néha még erősebben – megjelenik minden tünete azoknak a bajoknak. Egyre kevesebb gyerek nő fel olyan családban. csakhogy ez 1985-re "csak" a 17. A szociálpatológiai esetek számának három-négyszeres növekedése egyetlen nemzedék alatt más területeken is érvényes. 18 . pedig olyan lehetőségek állnak előttünk. hogy az elektromos háztartási készülékek száma ötszörösére nőtt.7 milliárdra – vagyis több mint háromszorosára nőtt. Más folyamatok azonban közel sem ilyen biztatóak.4 milliárdot érte el. akik óriási hatalomra és vagyonra tesznek szert a törvényeknek engedelmeskedő állampolgárok kontójára. a nemi betegségek. hogy tehetetlenebbül állunk szemben az élettel. és a statisztikai rémregényt még hosszan folytathatnánk. amelyek akár biztatólag is hathatnak egyesekre – például hogy az elmúlt harminc évben fejenként megdupláztuk az energiafogyasztást. mint kevésbé elkényeztetett őseink. az otthonról való elszökések és a házasságon kívüli terhességek statisztikai adatai is félelmetesek.9 milliárd dollárról 284. négyszer kevesebb ugyanilyen korú fehér lány és tízszer kevesebb fekete fiú ölte meg magát (a fiatal fekete férfiak esetében azonban majdnem ugyanezt a számot éri el az emberölések áldozatainak száma). 1984-ben az Egye sült Államokban még mindig harmincnégy millió olyan ember volt. nemi erőszak. amelyet megszabadítottunk a hipokrita erkölcsiség béklyójától. Miért van az. Még mindig nem látjuk világosan. 1960-ban 259 ezer vérbajos beteget kezeltek. A források elosztása szerint tehát a kard mintegy tizenhatszor hatalmasabb a tollnál. 1950 és 1980 között a tizenéves korosztályban történő öngyilkosságok száma 300 százalékkal növekedett. Szexuális életünk pedig. testi sértés – száma 1%0 és 1986 között több mint háromszáz százalékkal nőtt. ez elsősorban a tehetősebb családokból származó fehér fiatalembereket érinti. amit egy gyermek felnevelése jelent. A gyilkossági arány változatlanul ezerszerese annak. míg 1984-ben 426. Ugyanilyen csökkenést regisztráltak a verbális feladatok pontszámainál. Vannak olyan számok. 1960-ban tíz kamasz közül csak egy élt egyszülős családban. 1986-ra ez a szám 1 488 140-re növekedett. Norvégia. Igaz. az AIDS hány emberéletet fog követelni. Utoljára. s ez a szám lényegében generációk óta változatlan. A kábítószer-élvezet. élményeinek tartalma nem sokat változott. rablás. 1984-ben már csaknem 900 ezret. Az Egyesült Államokban az egy főre jutó erőszakos bűncselekmények – gyilkosság. mielőtt megfékezik valahogy. A SAT-felmérések (Scholastic Aptitude Test: Iskolai képességvizsgálat) adatai szerint az átlagos matematika-pontszám 1967-ben 466 pont volt. Ám a struccpolitika ritkán kifizetődő. aki a szegénységi határ (évente 10 609 dollár vagy kevesebb egy négyfős családra számítva) alatt élt. hogy osztozzon abban a felelősségben. hogy ez idő alatt az oktatásügy költségvetése is megháromszorozódott. nehogy belőlünk is statisztikai adat váljék. Így például 1955-ben 1 700 000 esetben szorultak elmebetegek ideg gyógyintézeti kezelésre. Az 1985-ben bejelentett 29 253 öngyilkosságból 1339 volt 15–19 év közötti fehér fiúké. halálos vírusfertőzések eszközévé lett. 1975-re ez a szám elérte a 6 400 000-et. de valószínűleg meg sem közelítik a valóságot. Körülbelül ugyan ebben az időszakban a válások száma 400 százalékkal emelkedett (1950-ben 1000 házaspárra 31 válás jut. de nem utolsósorban pedig a népesség tudásszintje folyamatos csökkenést mutat.irányítani. hogy valahányszor szembesülnünk kell statisztikai adatokkal.

Ahhoz. hogy csak dolgozzanak szorgalmasan és legyenek türelemmel. de sohasem élünk igazán. hogy a jövőbeni eseményeknek van a legnagyobb jelentősége az életben. felnőttként nagyobb sikereket érnek majd el. hogy mit tekintünk fontosnak és mit nem. ha a társadalom tagjai nem kényszerülnének arra. hogy élni fogunk. akár nem. amelyet jutalomként tűznek ki cserébe egy élet munkájáért és a törvényeknek való engedelmeskedésért. és nehezebb. mert nemsokára előléptetik őket. hogy az egyén elfogadja a társadalom normáit. függetlenné kell válnia társadalmi környezetétől legalább olyan mértékig. a civilizáció az egyéni vágyak elnyomásán alapszik. hogy a múltbeli események segítségével rávilágítsanak az egyén aktuális viselkedésére. amely bele van kódolva genetikai programunkba. Felhívta a figyelmüket arra. hogy az unalmas órák majd akkor válnak hasznukra. mégpedig úgy. Képtelenség lenne bármiféle társadalmi rendet vagy átfogó munkamegosztást fönntartani." Vagy ahogyan az angol gyerekmesében van: a kis Frances megtanulta. a tanárok pedig arról biztosítják a diákokat. hogy a külső körülményektől függetlenül élvezetet találjon valamiben és célokat tűzzön ki maga elé. amely részévé vált az emberi természetnek – a szexualitástól az agresszióig. hogy saját céljai elérésének érdekében dolgoztatni tudjon minket. A társaság alelnöke azzal biztatja a fiatal alkalmazottakat. Eddig főként arra használták ezt a szárnyait bontogató tudomány ágat. mikor állás után kell nézniük. nehezebb is. A szülők arra tanítják gyerekeiket. csonkítás avagy a halálbüntetés eszközeivel. amit egykor képes volt nyújtani. ha az emberek annyira azonosulnak az adott társadalmi renddel. Ha az értékek és intézmények rendszere már nem adja meg azt a támogatást. ki kell fejlesztenie magában azt a képességet. mert ez a képesség mindenkiben benne rejlik. hogy mindig holnap van lekváros kenyér. az egyházak. minden embernek magának kell megtalálnia saját eszközeit. A jutalmazás elodázása természetesen bizonyos mértékig el kerülhetetlen. vagyis az emberi lény átformálása olyan személlyé. A társadalmat erős szövetségesek – biológiai szükségleteink és genetikai programozottságunk – támogatják abban. hogy képes legyen felülemelkedni hétköznapi aggodalmain és félelmein. hogy elsajátítsák azokat a szokásokat és képességeket. melyek segítségével életét értelmessé és kellemessé teheti. Most azonban más módon használhatjuk fel a pszichológia tudományát. hogy kontrollálni tudjuk tapasztalásainkat. Példának okáért a társadalmi kontroll minden formája végső soron a túlélés ösztönét használja ki. melyeket az adott kultúra megkíván – akár tetszik. mert élni szeretnének. hacsak a saját kezünkbe nem vesszük a dolgokat. Ez a feladat könnyebb is. egy olyan vágyakozásra épít.jó élet" ígérete. elfojtásainkkal együtt – hogyan tegyük jobbá jövőnket? Az egyénnek. meg kell tanulnia. hogy többé el sem tudják képzelni. hogyan jutalmazza meg saját magát. Hogy ilyen autonómiára tehessen szert. A szocializáció akkor a legeredményesebb. Ezeknek az eszközöknek egyik legfontosabbika a pszichológia. Gyakorlatilag minden vágyat. Ahogy R. A . hogy segítsen nekünk választ adni a kérdésre: olyanok vagyunk. ami helyes. Amikor a társadalmi rendszerek nem a fájdalomra támaszkodnak.FEDEZZÜK FEL ÚJRA ÉLMÉNYEINKET! Ebből a siralmas helyzetből nincs kiút. hogy bármelyik szabályát megszegjék. sose ma. hogy az emberek a társadalmi kontroll irányítása alá kerüljenek. W. különösen nem ez a mai. Ahogy Freud és előtte meg utána sokan mások is megjegyezték. botozás. drasztikusan változtatnunk kell gondolkodásmódunkon azzal kapcsolatban. amelyben egyetlen kor sem bővelkedett. A tizenhatodik században a szultán azzal az ígérettel csábította az embereket a 19 . a biztonság vágyától a változás iránti fogékonyságig – a politikusok. Az érvényesülésért folytatott kimerítő harc végén pedig már ott a nyugdíj és az áldott pihenés ígérete. Emerson mondotta: "Mindig csak készülődünk arra. aki sikeresen funkcionál egy adott társadalmi rendszerben. A szocializáció lényege az. összes halogatásainkkal. hogy megjósolható legyen a jutalmakra és a büntetésekre való reagálásuk. amilyenek. akkor az örömöt használják fel csalétekként. mint amilyennek első hallásra gondolnánk. hogy ha most rászoktatják magukat arra. a cégek és a reklámok a társadalmi kontroll szolgálatába állítanak. Abban a hitben nőttünk fel. Egy elnyomott ország polgárai azért engedelmeskednek legyőzőiknek. hogy a felnőttek irracionális magatartása gyakran gyermekkori traumák eredménye. Mindenképpen elkerülhetetlen a szocializáció. hogy ne kizárólag ennek a környezetnek a jutalmai és büntetései irányítsák az életét. Nem is olyan rég még a legcivilizáltabb országok (például Nagy-Britannia) törvényei is éltek a korbácsolás. mert olyan önfegyelmet és kitartást igényel. Könnyebb.

az nem rendelkezik szabadon pszichikus energiájával. és folyamatosan olyanjutalom felé kapkod. mely aztán a keze közt semmivé válik. de talán javíthatunk rajta egy keveset. időnként szemmel láthatóan ellentétes célok érdekében. hogy az öröm keresésének reflexe azért épült bele a génjeinkbe. amelyet szerencsejátékosok. Hiába találkozik több ezer potenciálisan kielégítő élménnyel. ha követve ezt a genetikus programot élvezzük az általa felkínált örömöket. a gyártók és a reklámszakemberek folyton arra csalogatnak. Éppen ezért különösképpen vigyáznunk kell arra. Nincs semmi rossz abban. mert bennünk van. hatékonyan biztosítja. Amikor egy férfi testileg vonzódik egy nőhöz (vagy fordítva). melyek a legtöbb hasznot hozzák nekik. Veszélyes dolog teljességgel alávetni magunkat a génjeinkbe programozott utasításkészletnek. hogy a faj fenn maradását elősegítse. Az az ember. ahogy mások akarják. hogy személyes előnyünkre szolgáljon. hogy vágya saját egyéni érdeklődésének kifejeződése. Amíg a vonzódás tiszta testi reakciókon alapuló reflex marad. s mely dialektikusan kapcsolódva a hivatalos intézményekhez a könnyű kicsapongás lehetőségeivel kecsegtet minket – feltéve. aki csak olyan jutalmakra vágyakozik. ami (sokszor hibásan) genetikailag bele van programozva. A teljes mértékben szocializált ember olyan lény. akkor lemondva a tudat irányításának lehetőségéről személytelen erők játékszerévé válunk. másfelől a kereskedők. Manapság sok ember számára saját ösztönei jelentik az egyedüli támpontot. Nem az számít. általában azt gondolja – ha gondol egyáltalán valamit -. mert csak így érhetünk el egy bizonyos fokú egészséges függetlenséget a társadalommal szemben. hogy újabban divat lett belső érzéseinket azonosítani a természet szavával. egyházak és bankok megpróbálnak olyan felelősségteljes állampolgárokká formálni minket. Nyugodtan kövessen el tehát erőszakos cselekményeket? Nem tagadhatjuk meg a természetet. hogy saját személyes célkitűzéseit tartaná szem előtt. A valóságban érdeklődését többnyire egy saját útját járó láthatatlan genetikus kód szabályozza. Az az ember. aki képtelen ellenállni az ételnek vagy az alkoholnak. ha úgy viselkedik. hogy nem más. hogy a természet tudatlannak alkotott bennünket. ezért az átlagosnál jóval agresszívebbé válik. sebezhetővé válik. Ha valami jólesik. Az emberi természet "felszabadult" nézőpontja. melyek iránt a körülötte élők szerint vágyakoznia kell. miről is van szó. mint az iskolák. stricik és kábítószer-kereskedők irányítanak. 20 . de végkicsengésük ugyanaz: egy olyan társadalmi rendszertől való függőségünket erősítik. hogy keresetünket olyan termékekre költsük el. és rabja a szexnek. természetes és spontán. biztosítva folytonosságukat. tudatos tervei és elképzelései csak minimális szerepet játszhatnak. s mely jutalomrendszer általában a genetikusan beprogramozott vágyak rendszerére épül rá. és hosszabb távú céljaink elérésének érdekében képesek vagyunk uralkodni rajta. nem pedig azért. hogy reprodukcióra programozzák a testet. Ahelyett. Végül pedig ott van a tiltott gyönyörök illegális birodalma. behódol teste kívánságainak. hogy most mi van a birtokában. ma az amerikai katonaság falragaszai azt ígérik a fiatal embereknek. Korunk "realizmusának" nagyobbik részéről kiderül. aki szükség esetén nem tudja felülbírálni a természet parancsait. feltéve. Fontos tudatosítanunk magunkban azt. Meg se próbáljunk hát tanulni? Némelyik ember szervezete a kelleténél több férfihormont termel. hogy a test megkapja a szükséges tápanyagokat. A baj csak az. akkor az mindjárt helyes is. amit evéskor érzünk. Egyfelől az olyan hivatalos intézmények. mindannak. hogy hajlandóak vagyunk megfizetni. ha tudjuk. amely minden ösztönös késztetésünket és megnyilvánulásunkat elfogadja és dédelgeti pusztán azért. mert ezek mások. hanem az. hogy a legyőzött területeken szabadon erőszakoskodhatnak a nőkkel. Amíg előre kiszámítható módon viselkedünk bizonyos negatív vagy pozitív ingerekkel szemben. mint amikre vágyik. addig az ember saját. A szexuális aktus gyönyöre ugyanilyen praktikus eszközül szolgál a géneknek arra. következményeit tekintve inkább visszavet bennünket. akik aztán hajlandóak lesznek keményen dolgoz ni és takarékoskodni. hogy ösztönös késztetéseink fölött uralkodni tudjunk. mint a jó öreg fatalista magatartás új köntösben: az emberek a természetre hivatkozva elhárítják maguktól a felelősséget. hogy "világot láthatnak". Az az öröm. amely energiánkat saját céljaira használja fel.hadseregébe. ha katonának állnak. nem veszi észre őket. Az üzenetek különbözőek ugyan. Egy komplex társadalomban több hatalommal bíró csoport is részt vesz a szocializációban. Ám ha gondolkodás nélkül engedelmeskedünk a genetikai és a társadalmi utasításoknak. hogy mit érhet el. Hadd jegyezzem meg. Az ilyen ember a társadalmi elvárások taposómalmában izzad. addig mások könnyen kihasználhatják ellenszenvünket vagy vágyunkat saját céljaik elérésére. saját szándékainak eredménye. mert tehetetlenek leszünk.

Ezáltal megszabadulhatunk a külső világ fenyegetéseitől és hízelgéseitől. A keleti kultúrákban a tudat fölötti uralom megszerzésére irányuló technikákat már hosszú ideje gyakorolják az emberek. mindegyik a külső erők meg határozó befolyása alól szeretné felszabadítani a tudatot – legyenek azok akár biológiai. ezért azok bámulatosan kifinomultak. Amíg engedelmeskedünk a biológiai hajlamainkra épülő. inkább csak arról van szó. hogy a tudat irányítása szabja meg az élet minőségét. ezért képesek vagyunk olyan mértékben átalakítani a valóságot. az id és a fölöttes én. a kínai. Szemben velük ott áll az Én. kitűzünk néhány olyat is. mint a zenben. már régóta ismeretes. addig kívülről irányíthatóak vagyunk. vagy pedig úgy. addig nem vagyunk képesek meghatározni élményeink tartalmát. amely meg akarta szabadítani a tudatot az ösztönök és a társadalmi befolyás uralmától. ugyanígy semmibe veszik legtöbb ember számára ellenállhatatlan éhséget vagy a szexuális izgalmat is. A delfi jósda felirata. hogy külső célokért dolgozzunk és ne ragaszkodjunk vágyaink azonnali kielégítéséhez. Nem kell többé jövőbe vesző célokért küszködni. Amíg egy színpompás reklám hatására kicsordul a nyálunk a reklámozott holmi után vagy a főnök zord arckifejezése képes tönkretenni a napunkat. amilyent egy hétköznapi ember kénytelen lenne tudomásul venni. az egyik a gének rabszolgája. A keresztény szerzetesrendek többféle módszert is kialakítottak annak megtanulására. hogy akár most rögtön kitöröld ezt az ítéletet. hogy talán holnap történik majd valami jó. ahogy látják őket" – mondotta Epiktétosz meglehetősen hosszú idővel ezelőtt. melyekkel meg akarnak vesztegetni bennünket. az számunkra maga a valóság. Noha sok tekintetben kifejezett különbséget mutat az indiai jóga. Ha megtanuljuk élvezni az élmények folyamatos áramlását. hogy az embernek marionett bábuvá kell változnia. ami csak a sajátunk. A társadalom irányításától való megszabadulásnak nem az a módja. De ez nem jelenti azt. végre learathatjuk az élet valódi örömeit. akkor automatikusan megszabadulhatunk a társadalmi elvárások terhétől. hanem a saját. Ugyanazt a hatást különböző módokon lehet elérni. És neked hatalmadban áll. Világosan felismerte ezt Arisztotelész is. Mivel amit megtapasztalunk. hogyan tereljék bizonyos mederbe vágyaikat és gondolataikat. hogy azok helyett a célok helyett (vagy még inkább mellett). amely az elme feletti uralomért harcol. A test parancsainak rabságától meg kell szabadulunk és meg kell tanulnunk uralni az elmében zajló folyamatokat. amely a valódi. A legfontosabb lépés a társadalmi ellenőrzésről való leválásban az. Amikor a jutalmazás lehetőségét már nem pusztán külső erők birtokolják. hogy az ember egyre jobban tökéletesíti gondolkodásának szigorú fegyelmét. amióta az emberi életet megörökítik a források." A FELSZABADULÁS ÚTJA Ez az egyszerű igazság. és csakis ott létezik. a másik a társadalom lakája – mindkettő a "másikat" képviseli. hogy olyan fájdalmat is képesek legyenek kirekeszteni tudatukból. hanem attól. A pszichoanalízis volt az utolsó nagy kísérlet. hogy a folyamatos spontaneitásra koncentrál. és tanuljuk meg. és továbbfejlesztették a gondolatot az ókor sztoikus filozófusai is. Marcus Aurelius császár pedig azt írta: "Ha rajtad kívül álló dolgok bántanak. A fájdalom és a gyönyör a tudatban keletkezik. nem ők zavarnak téged. hogy – különösen a szervezett társadalmakban – feltétlenül szükségünk van az életben maradáshoz arra. hogy képesek legyünk megtalálni minden egyes perc jutalmát. melyet ide-oda rángatnak a társadalmi elvárások. az adott körülményekhez kapcsolódó szükségletek képviselője. vagy úgy. Nem kell minden olyan célt elvetnünk. hogy befolyásolni tudjuk. ami a tudatunkban történik.Nem kérdéses. az "Ismerd meg önmagad" egyértelműen erre céloz. Loyolai Szent Ignác szedte csokorba és használta fel őket híres lelkigyakorlataiban. hogy tantaluszi kínokat szenvedve próbálnánk elérni szertefoszló jutalmunkat. A megoldás az. meg találni a létezés értelmét. A várt eredmény ugyanaz: megszabadítani a belső életet a 21 . tulajdonképp éppen annyi ideje. a társadalom által belénk kondicionált inger-reakció mintáknak. akkor a hatalom megint magának az embernek a kezébe kerül. akinek gondolatai "a lélek erényes tevékenységéről" sok tekintetben előlegezik ennek a könyvnek a gondolatmenetét. Így például a jógik arra edzik elméjüket. ahogy Freud rámutatott. hogyan kell ezeket behelyettesíteni általunk kiszabott jutalmakkal. "Az emberek nem a dolgoktól félnek. s nem kell minden unalmas napot abban reménykedve befejezni. akár társadalmi természetűek. a két zsarnok. hogy fokozatosan függetlenítsük magunkat a társadalom jutalmaitól. taoista életfelfogás és a zen-buddhista gondolkodásmód. melyet a társadalom tűzött ki számunkra. Ahelyett. hogy teljesen átadjuk magunkat az ösztönös vágyaknak. róluk alkotott ítéleted.

amely csak a gazdagok és hatalmasok életének tudott értelmet adni. ugyanúgy. nemzedékenként. Az Evangélium. a reformáció pedig a katolikus egyház politikai és ideológiai kizsákmányolása ellen jött létre. azt is meg kell kérdeznünk. Fájdalmasan lassú azonban. melyek a szabadság megteremtésével próbálták boldogabbá tenni az embereket – még akkor is mindig érvényesek és hasznosak maradnak. A misztikusok. a szabadsághoz vezető ösvényt benövi az értelmetlen halandzsa szövedéke. ha némelyikük eltorzul az alkalmazás során. hogy az ember feltegye magának a kérdést. hogy az emberiség már több ezer éve tudatában van annak. Azok a filozófusok és később államférfiak. hogyan kell csinálni. úgy ezzel is az a helyzet. A tudat fölötti uralom nem egyszerűen kognitív készség. nem kumulatív típusú. ellenezték a királyok. ahonnan elindult. a biológiai szükségletek merev beidegzettségétől másfelől. mikor a kulturális háttér megváltozik. ha abban a korban és abban a kulturális környezetben élnénk. melynek világi hatalmát az ő nevére építették. Luther Márton. amit elméletben már tudnak. mikor az ego felszabadítására tett próbálkozásai komoly elméletté és szigorúan szabályozott szakmává merevedtek. A korai kereszténység segített a tömegeknek felszabadítani magukat a megkövesedett császári fennhatóság és egy olyan ideológia alól. a nagy jógik és a zen-mesterek bölcsessége valószínűleg utolérhetetlen volt saját korukban – és talán még most is az lenne. A polgári Bécs sokkal kifinomultabb. Másodszor pedig: a tudat kontrollálásának képességét minden egyes alkalommal át kell fogalmazni. A mai Kaliforniába átültetve azonban igen sokat veszítenek eredeti erejükből. ahol a tudást az anyagi világra alkalmazzák. Nem elég tudni. Marx és Freud gondolatai – hogy csak néhányat említsünk a Nyugat azon kísérletei közül. az a fajta tudás – vagy bölcsesség –. Mihelyt részévé válik a társadalmi szabályoknak és normáknak. de ugyanolyan hatásos eszközökkel irányított társadalmi kontrollja nyitott utat Freud felszabadító gondolatai számára azok felé. század iparosodó Európájában történt). Sajnos a rutinszerűvé válás nagyon gyorsan bekövetkezik. hamarosan olyan elnyomó rendszert kovácsoltak. hogy mit jelent a tudat autonómiája. például a fizika vagy a genetika területén. Mint a szakértelem más összetett formái – például érett politikai ítélet alkotás vagy kifinomult esztétikai érzék – esetében. hogy a munkások rendelkezzenek saját tapasztalataikkal (mint ahogy ez a XIX. miért nem történt nagyobb haladás ebben az irányban? Miért vagyunk épp olyan tehetetlenek a boldogságunkat megzavaró káosszal szemben. ez pedig nem könnyű. szorongásaitól és 22 . és amikor ezeket az esetleges alkotórészeket nem tudjuk elkülöníteni attól. vajon korunk hozzá tud-e tenni ehhez valamit. Marx tanai tettek különleges fontosságra szert. Mivel újra és újra szükségessé válik. melyek csak saját eredeti környezetükben értelmezhetők. az amerikai alkotmány. mint intelligenciát. ha Krisztus visszatért volna a középkorban. legalább ugyanolyan mértékben igényel érzelmi elkötelezettséget és akaraterőt. nem felhalmozható. hogy az ember szabad lehessen és irányít hassa saját életét. melyek fel akarták szabadítani a tudatot a gazdasági kizsákmányolás zsarnoksága alól. Marx még szerencsétlenebbül járt: elképzeléseiből. Freud még élt. nem lehet megjegyezni és aztán rutinszerűen alkalmazni. Minden új korszakban – vagy ha a világ ilyen gyorsan változik. ha meg látja. hanem valóban csinálni kell nap mint nap. Viszonylag gyorsan mérhető a haladás ott. Először is. Nem foglalható össze egy képletben. mi kell ahhoz. és az igazság keresője ismét ott van. Olyan részleteket és elemeket tartalmaznak. esetleg néhány évenként – újra át kell gondolni és új formába önteni azt. Ha igaz. ami fontos. akik létrehozták az amerikai alkotmányt. Amikor egyértelműen a gyári munka embertelen körülményei akadályozták. ahogy a sportolók vagy a zenészek gyakorolják folyton. mint őseink voltak – vagy még tehetetlenebbek? A kudarcnak legalább két magyarázata van. A rituális forma győzedelmeskedik a lényeg felett. újra megfeszítették volna épp annak az egyháznak a vezetői. a szúfik. hogy szerencsétlen alkotója beleőrült volna. Mindazonáltal nem csökkentik a problémákat és a lehetséges megoldások számát sem. milyen eszközökkel lehet ura a saját életének. megszűnik az eredeti módon hatni. hogy megszabaduljon félelmeitől. és így függetleníteni magunkat a mindkettőt kihasználó társadalom manipulációitól. hogy nemzedékről nemzedékre egyénenként kell meg tanulni a próba-szerencse módszerével. És ahogy többek között Dosztojevszkij mondotta. A tudat fölötti hatalmat nem lehet intézményesíteni.káosz fenyegetésétől egyfelől. a pápák és az arisztokrácia jogát a hatalom gyakorlására. akiknek lelkét megnyomorították ezek a körülmények. amelyre az embernek szüksége van a tudata feletti uralomhoz. hogy felszabadító evangéliumát hirdesse. rendszeresen. amikor a tudást saját szokásaink és vágyaink módosítására próbáljuk alkalmazni. Hogyan segíthet hozzá mai tudásunk valakit ahhoz.

az ókori Spártában. Más szavakkal a tudatban kifejlődött a genetikai parancsok felülbírálásának és az önálló cselekvés megszervezésének képessége. hogy elrendezzük a tudat tartalmát és így urai legyünk gondolatainknak és érzéseinknek. kellemesebbé és értelmesebbé teszi az életet. Az emberi idegrendszer kialakulásának számtalan sötét évszázada alatt olyan összetetté fejlődött. Ilyen értelemben osztályozó szervként működik: szortírozza az érzékelést. akkor ezekről a be számolókról általában kiderül. Ne reménykedjünk abban. Azokat. az önuralom képességét nem sokra becsülik. amit az érzékeink közölnek velünk. amit az emberek legjobban csodálnak másokban. 2. A képesség. mint amilyenben például mi is élünk. azok kétségtelenül boldogabb életet élnek. hogy a tudat működését nem lehet teljes mértékben a biológiai programozottságnak tulajdonítani – ahogy az alábbiakban látni fogjuk. melyek kromoszómáink fehérjemolekuláiban találhatók. kitette magát annak. de még élvezni is fogjuk az életet. gyönyörű költeményeket írni és tudományos elméleteket kidolgozni. Létezése hihetetlenül összetett szerkezetű idegrendszerünknek köszönhető. hogy cseles módszerekkel hamar célt érünk. hogy addig még nem tapasztalt csodákra lesz képes. amelynek jutalmait most már szabad akaratából fogadhatja el vagy utasíthatja vissza? Ahogy már céloztam erre. mi történik. Hogy ezt a tulajdonságot kifejleszthessük magunkban. hogy olyan módon jelenítse meg az információt arról. amikor egy adott személyt nem tekintettek teljes embernek. hogy a társadalom kiveti magából. és hogy abban. melyekkel egy túlságosan érzékeny elme áltatja önmagát. Ha nem vesszük számításba a nyilvánvaló szélhámosokat. sok tekintetben inkább önmagát irányítja. hogy öncsalásról van szó – olyan hazugságokról. az első zarándokok új angliai településein és a viktoriánus brit felső osztályban az embereknek kötelességük volt uralkodniuk saját érzéseiken. Ugyanakkor azt is fel kell ismernünk. hogyan működik a tudat. attól függetlenül. hazudni. hogy most már képes befolyásolni a saját állapotát. és pusztán személyiségük erejével élni velük. és jogosan: valószínűleg ez a legfontosabb jellemvonás. akik mégis megpróbálkoznak vele. Mások azt állítják magukról. hogyan kell uralkodnia érzései és gondolatai felett. amely aztán magával hozza az élmények megfelelő értelmezését is. 23 . Az. A konfuciánus Kínában. Tudat nélkül még mindig "tudnánk". Más korokban. A TUDAT ANATÓMIÁJA Voltak korok és kultúrák. hogy ösztönei irányítsák cselekedeteit a józan megfontolás helyett. mi történik "odakint". továbbá lehetővé teszi. hasznos lenne röviden áttekinteni. hogy azt a test értékelni tudja és annak alapján cselekedhessen. mely azoknak az instrukcióknak megfelelően épült fel. aki belemerült az önsajnálatba. hogy olyan információt gondoljunk ki.ezzel a társadalom befolyásától. bizonyos mértékig funkcionálisan függet lenné teszi genetikus programjától és objektív környezetétől. tudnunk kell. Hogy ezt a készséget megszerezzük. esetleg kissé nevetségesnek is. az érzéseket és a gondolatokat. a percepciót. hogy valaki tud kitartani az akadályok ellenére is. Minden apró lépés ebben az irányban gazdagabbá. Ezzel a tudással felszerelkezve talán könnyebben elérhetjük személyes szabadságunkat. és kellőképpen válaszolni rá. elmúlt életekbe belépni és mindenféle természetfeletti érzékkel rendelkeznek. de ösztönösen. Bármit is diktáljon a divat. akik képesek egy reménytelen helyzetből jó lehetőségeket teremteni. hogyan működik a tudat és mit is jelent az "élmény". úgy tűnik. önkéntelenül kellene reagálnunk. és fontossági sorrendet állít fel a beözönlő információk közt. A tudat képes szándékosan mérlegelni. a köztársaságkori Rómában. az a tulajdonság. Mindannyian ismerünk olyan embereket. amely azelőtt nem létezett: ezért vagyunk képesek álmodozni. a többiek "merevnek" és "ódivatúnak" tartják. Ebben a fejezetben erről lesz szó. ennek módja a tudat feletti uralom megszerzése. Az ember boldoggá vagy boldogtalanná teheti saját magát pusztán a tudattartalmának megváltoztatásával. vagy hagyta. Mielőtt boncolgatni kezdenénk az élmények minőségét javító módszereket. ami odakint a világban és az organizmuson belül történik. ha nem tanulta meg. Némelyik ember a tudatba vetett misztikus hittel azt várja. amelynek birtokában nemcsak sikereket érhetünk el. hogy akik elsajátítják a tudatukban zajló folyamatok felülbírálásának képességét. hogy képesek szellemekkel kommunikálni. meg kell találnunk a módját. hogy a tudat működése – akárcsak az emberi viselkedés más elemei – biológiai folyamatok eredménye. amit ő a szellem birodalmának hív. s el kell fogadnunk. A tudatnak az a feladata. bármi lehetséges.

hogy valamikor majd képesek leszünk kanalakat meghajlítani agyhullámaink segítségével. ami az elmében történik. szándékok) történnek velünk. nem pedig egy meghatározott tudományág nagyítólencséjén keresztül. ám mégis hatalmas. nem engedheti meg magának. "a tudatosság információelméleten alapuló fenomenológiai modelljén" nyugszik. melyeket egy jógi elsajátít. Semmi kétség. melyeket képesek vagyunk irányítani. hozzá vetőleges leírásokat szolgáltatva. ha megpróbálnánk kutatásaik eredményét összefoglalni. amely a valóságban gyökerezik. továbbra is fontos dolgokat tudhatunk meg a tudattal kapcsolatban ezektől a tudományágaktól. hogy a mindennapi élet gyakorlatában is felhasználható legyen. mint amit a vakok adnának az elefántról: minden részlet különböző. és mint minden virtuóznak. érzésekre. hogy egy teljesen normális elmét kifinomult és speciális gyakorlatok hosszú sorával képeztek ki. de mind e közben nekünk magunknak kell felállítanunk egy olyan modellt. A tudat megjelenítése azért fenomenológiai. Ezek közt az elemek közt ott van például annak ismerete. Noha pillanatnyilag elménk nem képes mindenre. gondolatok. Ennek fényében mit jelent tudatosnak lenni? Csak annyit. ám nem kevésbé sürgős feladatunk van és tudatunkat összes korlátaival egyetemben annyi mindenre használ hatnánk. Ellentétben ezzel. eddig megcsapolatlan forrásokkal rendelkezik. hiszen nem tudjuk irányítani őket. amelyeket tapasztalunk és értelmezünk. amire egyesek szeretnék használni.A hindu fakíroknak és más mentális tanok gyakorlóinak figyelemre méltó teljesítményét gyakran úgy állítják be. mégsem vagyunk tudatosak. hogyan tárolja és használja az érzékek által rögzített adatokat – vagyis miként működik a figyelem és az emlékezet. ha közvetlenül úgy vizsgáljuk meg őket. ahogy valaki megtapasztalta. mindazonáltal. Annak ellenére. mint a belső élmények kifinomításának. Semmi okunk rá. Ha közelebbről szemügyre vesszük ezeket az eseteket. noha legtöbbünk meg sem tudná közelíteni tevékenységüknek azt a szintjét. és kétségbeejtően szükségünk van rájuk. agykutatás. a neuroanatómia. melyekről ma még csak álmodhatunk. nincs egyetlen általánosan elfogadott nézet sem arról. a kognitív tudományok. hogy az elmében zajló folyamatok legalapvetőbb jellemzőinek vizsgálata úgy. a neurokémiai folyamatokkal vagy azokkal a tudattalan szándékokkal. hogy az agy hogyan dolgozza fel. a tudat irányításának virtuóz művésze. mikor például álmodunk. Mivel egyetlen tudományág sem foglalkozik közvetlenül a tudattal. végső fokon a központi idegrendszerben lezajló elektrokémiai folyamat terméke. az tényleg hihetetlen – de hát az is. és kétségbeesetten azt gondolom. Azt hiszem. a mesterséges intelligencia. mégis elég egyszerű ahhoz. és egyik sem függ össze a többivel. bárcsak segíthetnék. Ám eltérően a tiszta fenomenológiától. a pszichoanalízis és a fenomenológia csak néhány azok közül a közvetlenül ide kapcsolódó területek közül. Például álmomban valaki elmeséli nekem. azokra elegendő magyarázat. hogy eleve elvessük annak a lehetőségét. hogy idejét vagy mentális energiáját bármi másnak szentelje. többségük nem állja ki a vizsgálat próbáját. Természetesen tudatában vagyunk annak. gondolkodásra és tervezésre. csak egy olyan leírás lenne az eredmény. amelyek ezeket az eseményeket lehetővé teszik. Végtére is egy jó sportoló vagy egy csodálatos hegedűművész teljesítményének indoklásához sincs szükség misztikus magyarázatokra. mint az elme határtalan erőinek példáját. hogy használható legyen. még akkor is. Ugyanígy egy jógi is. melyek kívül esnek a hatókörünkön. ha a fenti meghatározás első hallásra érthetetlen akadémikus tolvajnyelvnek is tűnik. Talán idővel felfedezzük az elme azon rejtett erőit is. olyan világibb képességek rovására fejlődnek ki. amire egy jó vízvezeték-szerelő vagy autószerelő képes. Mivel specialista. hogy álmomban képes vagyok észlelésre. nem pedig az anatómiai felépítéssel. és talán nem is teljesen jogosulatlanul. amely módszeréből szándékosan kirekeszt minden más elméletet vagy tudományt. hogy olyan tudatos események (érzékelés. hogy egy rokonomat baleset érte. mégsem tudok cselekedni 24 . időpocsékolásnak tűnik olyan erőkről álmodozni. és amelyek mégis. hiába van jelen néhány ezek közül az elemek közül. mert közvetlenül azokkal a jelenségekkel (görögül fenomenon) foglalkozik. ahogy azt a több millió éves biológiai evolúció megalkotta. melyekből választani lehet. Amit egy jógi meg tud csinálni. Azok a készségek. de mikor annyi mindennapibb. csupán érintőlegesen foglalkoznak vele. melyeket más emberek magától értetődően tanulnak meg. A fenomenológia szerint úgy lehet legjobban megérteni az elmében lezajló történéseket. hogy minden. az itt bemutatott modell az információelméletből kiemelt elemeket is alkalmaz a tudatban lejátszódó folyamatok megértéséhez. neki is éveket kell tanulással töltenie és folyamatosan gyakorolnia. hogyan működik. amelyek majd képessé tesznek olyan minőségi ugrásokra is. Az idegtudomány. érzések. amire ők képesek.

amit már megtanult "éhségként" azonosítani. minden. vallási okokból böjtöljön vagy pénzt takarítson meg azzal. vágy vagy késztetés. A tudatra tehát úgy gondolhatunk. hogy fenn kell tartsunk egy bizonyos vércukorszintet. Itt tehát az éhség késztetett minket arra. valójában sokkal több tapasztalat marad ki. Noha elhisszük. A szándékosság akkor merül fel a tudatban. hogy bizonyos "dolgok" léteznek a tudatunktól függetlenül is. hogy a tudatunk tartalma összeolvad valami alaktalan masszává. minél többet költsön. hogy nem eszik. amikor a vércukorszintünk kritikusan alacsonyra esik. A szándék is információdarabkákból áll. látunk. hogy vágyik valamire vagy el szeretne érni valamit. ezért a tudat a szubjektíven megtapasztalt valóságnak felel meg. a Dow Jones tőzsde index változása és az a tény. hogy képes felülbírálni a genetikus beidegződést és az illető szándékosan éhen hal. mint szándékainknak megfelelően elrendezett információhalmazra. szükséglet. A szerzett vagy örökletes szándékok hierarchikus rendben szerveződnek attól függően. hogy ellenőrzöm. a szentek. Mivel a tudat az összehasonlítások központi elosztóhelye. a saját képére formálva őket. Azok. de fenomenológiai szempontból teljességgel érdektelen.és gondolkodásmód. és tájékoztatnak az emberi viselkedésmódokról. amire emlékszünk. amit látunk. akik valamilyen módon eltérnek a normától – a hősök. jó szexuális életet. és az élelemre koncentráljunk. jó lakást és jóllakást –. Mivel genetikusan belénk van programozva. a tudatban egyszerre lehet jelen az afrikai éhínség. melyen nem tudunk változtatni. amely a tudatban elrendezi az információt. mint például hogy betartsa a fogyókúráját. Ha a külső események nem tudatosulnak bennünk. csak azt tudja. Ám ez már a tények értelmezése – nem kétséges. hallunk. hogy ez az az erő. Vegyük például azt az esetet. amit az érzékeink közölnek vele arról. mint ami végül bekerül. érzünk. noha maga a meghatározás pontos. Ez a cél bizonyul elsődlegesnek. melyiket tekintjük elsődlegesnek vagy fontosabbnak. és képes arra. gondolunk. elkezdünk ételre gondolni. amit születésünktől a halálunkig hallunk. akkor számunkra nem is léteznek. Az éhségsztrájkot folytató tiltakozók számára egy adott politikai reform fontosabb lehet bármi másnál. A tudatunk tükör. mások elvárásainak megfelelően éljen és így tovább. az életünk: annak összegzése. miért akar valaki valamit csinálni. belekerülhet a tudatunkba. másoktól pedig elvonja. hogy hazafelé meg kell állni valamelyik boltnál kenyeret venni. amely visszatükrözi azt. amelyben az érzékek által továbbított különböző események meg jelennek és kapcsolatba kerülnek egymással. keményen dolgozzon. Álmainkban be vagyunk zárva egy olyan forgatókönyv lapjai közé. Minden kultúrában talál ható azonban elegendő példa arra is. hogy kémiailag helytálló. hogy egyetlen ingerre összpontosítsa elménket. amíg végre csillapíthatjuk éhségünket. Politikai célzatú éhségsztrájkok esetében ez a szándék olyan erős lehet. vagy pedig úgy dönt. vagy a társadalom által belé táplált vágyakat – hogy jó legyen. érzünk vagy íz lelünk. érzünk. Noha minden. Talán a szándékról mondhatjuk azt. hogy semmibe veszi az éhség sürgető jeleit. Az éhes ember nincs tudatában a vércukorszintjének. egyszerűen csak megállapítja. hogy átrendezzük tudatunk tartalmát. Ebben az esetben viselkedése vagy ugyanolyan lesz. ami a tudatunkban megtalálja a helyét. amelyeket biológiai szükségleteink vagy magunkévá tett társadalmi célok vezérelnek. kívánunk – olyan információk. az evéssel ellentétes irányú szándéka. mintha egyszerűen valamely szükségletnek vagy késztetésnek engedelmeskedne. hogy meg akarja tenni. Lehet valamilyen erősebb. hogy tudata valamelyik zugában ott villog egy információ. amely tevékenyen válogat a benyomások között és aktívan alakít az élményeinken. Ez azonban nem azt jelenti. amely a tudatunk működésének eredményeképp létrejön. melyeket látunk. A legtöbb ember ezzel ellentétben teste szükségletein alapuló "ésszerű" célokat követ – hosszú és egészséggel teli életet. tehát nem vagyok tudatos állapotban. Ez a száraz definíció azonban semmivel sem érzékelteti a tartalom fontosságát. A szándék mágnesként működik: bizonyos dolgok felé fordítja a figyelmünket. hogy a célok mennyire rugalmasak lehetnek. Az az érzés. melyeket képesek vagyunk kezelni és használni. A tudatunkat alkotó események – azok a "dolgok". hogy éhes. Ezek a megnevezések mind magyarázó jellegűek. csak arra van közvetlen bizonyítékunk. Ha az illető személy már tudja. akkor képes kialakítani az élelemszerzés szándékát is. mi történik a testünkön kívül és a saját ideg rendszerünkben – olyan tükör. A megnyilvánuló szándékot gyakran nevezzük más néven: ösztön. beleértve az életüket is. és egészen addig járunk utána. leíróbb megnevezés. és elkezdjük rosszul érezni magunkat: verejtékezünk. reméltünk és elszenvedtünk. A szándék semlegesebb. 25 . ingerlékenyek leszünk vagy görcsölni kezd a gyomrunk. nem mondja meg.(például azzal könnyíteni a lelkemen. egy rózsa illata. igaz-e a hír). mikor valaki tudja.

hogy képesek legyünk pontosan felbecsülni. megtehetnénk mindent. annyi információt futhatnánk át. végiggondolhatnánk. mennyi információt tud egyszerre feldolgozni a központi idegrendszer. A gondolatoknak egymás után kell következniük vagy menthetetlenül össze fognak gabalyodni. Nem tudunk egyszerre futni. mert ezeknek a cselekvéseknek mindegyike egymagában is leköti figyelmünk nagyobbik részét. már nehezen kombinálható. hogy kiszorítunk a tudatunkból minden más érzést vagy gondolatot. Ha a kapacitásunk felső határát másodpercenként 126 egységben szabjuk meg. és a legrövidebb idő. Az optimisták szerint az evolúció folyamán az idegrendszer alkalmassá vált arra. körülbelül hét egységnyi információ . hogy bármilyen korlátozást figyelembe vegyünk. mert az információk elkezdik kiszorítani egymást. Tudományos téren most jutottunk el addig a pontig. mint a legtöbb ember. hogy megértsük. ha egyszerre három különböző ember beszél hozzánk. hogy megértsük. vajon nem becsülik-e alá vagy túl az elme adattovábbító kapacitását. verejtékes munkával megszerzett tapasztalata van belekódolva. hogy "tömbösítse" az információegységeket. Hogy egy példát mondjak: a bibliai példabeszédekbe sok-sok ember időtlen idők óta összegyűjtött. miért mondják. Míg egy probléma megoldásán gondolkodunk. hogy mennyi információt tud továbbítani adott időegység alatt.például különböző hangok vagy vizuális ingerek vagy felismerhető érzelmi. mint például egy számsor összeadása vagy az autóvezetés automatikus tevékenységgé válnak. vagy milyen ruha van rajtuk. Érezhetnénk. körülbelül a másodperc egy tizennyolcad része. akkor elméletileg lehetséges. mint gondolnánk. Hetvenéves élettartamot és napi tizenhat óra ébrenlétet alapul véve ez körülbelül 185 milliárd egységnyi információt tesz ki. A tudat határait jelzi az az adat. Az olyan egyszerűbb feladatok.. amit csak akarunk.minden egyes gondolatnak. és semmi szükség rá. illetve gondolatbeli árnyalatok –. Egyetlen élet során egymillió vagy – miért is ne? számtalan életet élhetnénk végig. az emberiség egyik alapvető álma válna valóra. hogy ébrenlétünknek kb. hogy minden másodperc töredékét is tapasztalatok gazdag szövetével tölthetnénk meg.. hogy közben rágógumit rágunk (noha érdekes módon vannak politikusok. Az ő példájuk mutatja. Azt is megtanuljuk. Nem nagy feladat úgy átmenni a szobán. az idegrendszer határozott korlátokkal rendelkezik abban a tekintetben. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával arra a következtetésre juthatunk. Ebből a mennyiségből kell kijönnie egész életünknek . emléknek és cselekedetnek. hogy a tudatosságot sok különböző cél és szándék szerint lehet szervezni. ami ennél egy kicsit is bonyolultabb. Az optimisták szerint a tudat "nyílt rendszer": tulajdonképp a végtelenségig kiterjeszthető. így az elme még több adattal foglalkozhat egyszerre. Mindenkinek megvan a lehetősége arra. hogy befolyást gyakoroljon saját valóságára. de csak azon az áron. mint a nyelv. vagyis percenként 7 560-at. amit valaki más mond nekünk. milyen a beszélők arckifejezése. sem a boldogságot. nem tudjuk igazán átérezni sem a szomorúságot. amibe két egység megkülönböztetése kerül.röviden. Tudásunk jelenlegi szintjén csak becsülhetjük ezeket az elme működésével kapcsolatos adatokat. Hatalmas mennyiségnek látszik. Nem foglalkozhatunk például azzal. hogyan továbbíthatjuk az információt olyan szimbolikus eszközökkel. Istenhez hasonlatossá válni. hogy másodpercenként maximum 126 egységnyi információt vagyunk képesek továbbítani. hogyan sűríthetjük össze. Csak egy bizonyos mennyiségű "eseményt" tudunk felismerni és elrendezni tudatunkban. hogy vég nélkül kiterjeszthessük a tudat határait mindarra. Sajnos. de valójában nem az. ). s ezáltal az adatfeldolgozó képesség folyamatosan növekszik. amit mondanak. mint halhatatlanná vagy mindenhatóvá . absztrakt fogalmak és stilizált elbeszélések. A TUDAT HATÁRAI Ha lehetőségünk nyílna arra. érzésnek.a bölcsek. hogy másodpercenként 40 egységnyi információt kell továbbítanunk ahhoz. hogy a legtöbb. Hosszasan lehetne vitatkozni azon. óránként majdnem félmilliót. a matematika. Csaknem olyan lenne ez. amit az befogadhat. és 26 . nem tűnődhetünk azon. amivel még képesek vagyunk egyszerre megbirkózni. Ám az ingerek sűrítésének képessége nem jelent akkora segítséget. mint az őrültek vagy a bűnözők – mást keresnek az életben. Az élet alapvető követelményei még mindig azt diktálják. Úgy tűnik. énekelni és felállítani a bankszámlánk egyenlegét. 8 százalékát evéssel töltsük. a legtöbb dolog azonban. akik képtelenek erre. a művészek vagy a költők ugyanúgy.

akkor ez a szám határozottan túlzó. lassítsunk. hogy meghaladja az előbb leírt kereteket. Az információ kikeresése az emlékezetből. ami komolyabb összpontosítást igényelne. Szabadidőnk legnagyobb részét – amerikai felnőttek esetében csaknem a felét tévénézéssel töltjük. mint a csúcsteljesítmény. hogy gyorsítsunk. mások ellenben elvesztegetik. valójában ez az. az információk összehasonlítása és kiértékelése. hogy a tévénézés csak a látott képek feldolgozását igényli. másokkal való csevegéskor vagy az ablakon való kibámuláskor igen kevés információfeldolgozás történik. A népszerű tévésorozatok cselekménye és szereplői oly mértékben ismétlik önmagukat. amelyik összevissza kacsázik a sávok között. ezzel azonosítjuk is. Bármekkora is a figyelem. A nap durván egyharmad részében. A tudatát uralni képes ember ismertetőjele az a képesség. nemigen van módunk olyasmit csinálni. Nem tud egyszerre több információt észlelni vagy felfogni. Tény. A megszokottól eltérő autó képe figyelmünk középpontjába kerül. mint például mosakodás. akik megtanulják ezt a felbecsülhetetlen erőforrást hatékonyan kihasználni. melyik kategóriába illik bele az adott eset. és megpróbálja eldönteni. le kell tennie a kocsitelefont. Ezeket a bonyolult mentális műveleteket néhány másodpercen belül. ám ha azt nézzük. hogy "kacsázik") összekapcsolódik más információrészletekkel. hogy igazán felfigyelnénk rájuk. ami meghatározza az élet tartalmát és minőségét. Így a halandó életünk folyamán élvezhető 185 milliárd esemény egyaránt lehet túlbecsült és alábecsült is. hogy aztán meghozhassa a szükséges döntést. öltözködés és borotválkozás. ha éppen semmi más nem foglalkoztatja. Pusztán ez a kétféle tevékenység felemészti tudatos állapotunk 15 százalékát. hogy az embereknek az összpontosításra. hogy kell-e tartanuk tőle? Ha a válasz igen. hogy 27 . még akkor is. a lehető legcsekélyebb mértékben használjuk az elménket. számtalan kocsi mellett elhaladunk anélkül. valójában konkrét időmennyiséget vesz igénybe. vagy túlságosan lassan megy. a világos gondolkodásra vagy az önmaguk feletti uralomra való képességük tévénézés közben áll a legalacsonyabb szinten. amelyeket a memóriánk a hasonló módon kirívóan viselkedő kocsikról tárol. nem automatikusan zajlik le: egy olyan jól meghatározható folyamat teszi lehetővé az ilyen reakciót. néha a másodperc töredéke alatt kell végrehajtanunk.körülbelül még egyszer ugyanennyit azzal. A FIGYELEM MINT PSZICHIKAI ENERGIA Az információ vagy azért lép be a tudatba. hogy az egyén élményfe1vételének ez a felső határa. esetleg szokatlan a külseje. csak pillanatnyilag figyelmetlen? Ahogy az eseményt besoroljuk a már ismert események valamelyik osztályába. Mi több. Ám a legtöbb ember jóval kevesebb adat feldolgozására képes. a szám túlságosan alacsony. akkor el kell döntenünk. mint amennyit feldolgozni képes. olyannyira értékes "szabadidő"). A legtöbb újság és magazin elolvasásakor. amit figyelemnek hívunk. mikor semmilyen kötelezettség nem terhel bennünket (ez az a bizonyos. Lehet. Ha azt az adatmennyiséget vizsgáljuk. Vannak olyan emberek. Az agyban az autóval kapcsolatos vizuális információ (például. mert figyelmünket biológiai vagy társadalmi beidegződéseink így szabályozzák. mert szándékosan ráirányítjuk a figyelmünket. azonnal észrevesszük. Éppen ezért rendkívül fontossá válik. tudatunk pedig rögzíti. Amikor például az autó vezetője észreveszi a kacsázó kocsit. de aztán rögtön el is felejtjük őket. és míg ezekkel foglalkozunk. Egyáltalán nem meglepő. az emlékezetből pedig az esemény kiértékeléséhez szükséges utalásokat és emlékeket eleveníti fel. vagy egyébként tapasztalt. A figyelem az. sávot váltsunk vagy megálljunk és szóljunk a rendőröknek. Ha például autót vezetünk az országúton. ha nem akar balesetet szenvedni. sem elhatározásra nincs szükség. tudatosítása. ami a lehetséges és elérhető több millió információegységből kiválasztja a lényegeseket. A többi szabadidős. hogy olyan személyes testi szükségleteinkről gondoskodjunk. vagy azért. képtelen arra. Noha az efféle ítéletalkotás látszatra villámsebesen történik. amit az agy elméletileg még feldolgozhat. hogy ténylegesen mennyire használják ki az emberek agyuk kapacitását. milyen és mennyi információt engedünk be a tudatunkba. hogy egy pillanatra megjegyezzük formájukat vagy színüket. sem emlékezetre. Azt az autót azonban. sem gondolkodásra. Tapasztalatlan a sofőr. általában otthon végzett tevékenység sem sokkal megterhelőbb. Ezek után azt is értékelnünk kell. így koncentrációra sincs nagyon szükség. vagy részeg. a döntéshozatal – egyaránt igénybe veszik az elme korlátozott adatfeldolgozó képességét.

a szeme szinte beissza. E. ha pedig van egy szabad perce. amelyeket magától értetődőnek vesznek. Teljesen különböző valóságok bukkannak elő attól függően.az egyetlen hasonlóság közöttük a figyelemnek ugyanaz a hajlíthatatlan élessége. nem fog olyan közvetlenül hatni a társadalomra. nem hagyja elterelődni a figyelmét. ahogyan az emberek a figyelmüket szervezik. hogy az orvosok biztosak voltak benne. kíváncsian figyeli. mert képes volt megfegyelmezni a figyelmét és nem volt hajlandó improduktív és hiábavaló gondolatokra vagy tevékenységekre fecsérelni. élete minden egyes pillanatát élvezi. rendszerint élvezi a mindennapi élet normális menetét. életének egyetlen pillanatát se vesztegeti el. ahol tartózkodik. A családja elszegényedett az első világháború után. akik jól szemléltetik azt. olyan egyszerű eszközökkel. beleértve az egészségét is. hogy rendszertelenül. ő maga pedig a második világháború alatt elvesztette mindenét. hogy mire koncentrálunk. azonban mindent visszaszerzett. Félénk. Ahogy beszél.vagy négyféleképpen is kielemez. de ha csak lehet. és nem nyugszik addig. de nem azért figyel fel az eseményekre. mindezen összpontosított szellemi erők birtokában is maga a nyugalom. míg a célját el nem érte. de tudata éppoly rendezett és komplex. Évtizedekkel ezelőtt olyan súlyosan megbetegedett. három. E. vagy pedig úgy.. a hűvös józanság. hogy változtasson rajtuk vagy megítélje őket. elkerüli. beveszi magát a múzeumba vagy a könyvtárba. Kevesen ismerik. vékony. annyira ura a saját figyelmének. gyakran utazik politikai. amely több száz embert foglalkoztat és már vagy húsz éve a szakma vezető cégei között van. teszik -. R. minden mondatot. hogy újra feltöltse magát lelkileg. E. mint egy energianyalábot – ahogy az előző példákban E. éppúgy. a nála levő öt újság valamelyikét vagy az előre kiválasztott könyvrészleteket olvassa – esetleg kérdéseket tesz fel. de tökéletes módján meg nem találja a magyarázatot. Két. hogy szándékosan ráirányítja valamire. Minden ember felhasználja valamilyen módon korlátozott kapacitású figyelmét. valószínűleg ott lesz a közönség soraiban. vagy úgy. minden jelen nehézsége és megfeszített munkája ellenére úgy tűnik.akaratlagosan tudja összpontosítani. hogy belehal. E. és minden hajdani baj. de ők kivétel nélkül rendkívül nagyra tartják. valamint igen finom. egy európai nő. aki erre képes.. a figyelmét a lehetőségek felső határáig kiterjeszti a világgal való interakciója során. a "sikercentrikus" és a "paranoid" . Nagyon kevés időt szentel a mindennapi élet rutincselekedeteire. hogy regisztrálja a valóságot. akit egy rövidke találkozó után hamarosan elfelejtünk. Az élet formája és tartalma attól függ. Ha valaki beszédbe elegyedik vele. de csak addig. aki hazája legjelentősebb és legismertebb asszonyainak egyike. és mindig másik lakásában lakik a világ különböző pontjain. csak úgy buzog belőle az energia. Úgy tűnik. mint E. és a következő feladatát tervezgeti. de felépített egy virágzó üzleti vállalkozást is. első látásra egyáltalán nem megnyerő férfi. és képes addig koncentrálni valamire. egymástól nagyon különböző ember jut hirtelen eszembe. -nek . mint E.azokra a mintázatokra utalnak. Árad belőle az energia. hogy megértse. hogy mi a véleménye a képekről. különböző problémákat old meg. a végtelenségig szerény. Nemcsak nemzetközileg elismert tudós. élete nem volt könnyű. a puszta udvariasságból folytatott társadalmi érintkezést elbűvölően bonyolítja le. Az az ember. hogyan használjuk a figyelmünket. Az üres csevegést. Elgondolkodik azokon a dolgokon is. sok tekintetben gyökeres ellentéte E. R. mint hogy egy negyedóráig lehunyt szemmel sütteti az arcát a nappal a tóparton. olyan. hogy megtekintse közben a helyi múzeumot vagy a kiállításokat. hogy képes akaratlagosan kilépni tudatából és pihenésül szunyókálni egyet. mert hazafelé majd meg akarja beszélni vele. a sofőrje nem ücsörög mellette várakozva: a munkaadója elvárja tőle. Miközben E. A másik ember. ő is hihetetlen mértékben élvezi az életét. amit hall. míves költemények szerzője. E. Az egyikük E. folyamatosan tudatában van környezete legapróbb rezdüléseinek is. míg a maga eredeti. aki eszembe jut. vagy hogy sétálni viszi a kutyáit a város melletti ligetbe. ötletszerűen szétszórja. Általában ír valamit. Úgy tűnik. üzleti vagy szakmai találkozókra. valamilyen fontos ügyben tárgyal. melyeket már több nyelvre lefordítottak. Beéri azzal.mint például az "extrovertált". E. Ha éppen koncert van ott. és R. amikor van egy szabad perce. Minden nap rászán azonban valamennyi időt arra. Ugyanazon a társasági összejövetelen az extrovertált ember élvezettel elmerül az emberi 28 . beleértve a szabadságát is. R. ami körülötte történik. mielőtt még az illető befejezte volna. hogy miként lehet céljaink érdekében megszervezni tudatunkat. Egy kevéssé ismert tudományág művelője és jeles képviselője. hogy mi folyik körülötte. A személyiségvonások leírására használt szavak . és hogy később talán valamilyen módon kifejezze megértését.

kapcsolatokban, a sikercentrikus hasznos üzleti kapcsolatokra vadászik, míg a paranoid feszülten figyel, nem fenyegeti-e valamilyen veszély, amit el kell kerülnie. A figyelem számtalan módon kiaknázható, s ettől lesz életünk gazdag vagy nyomorúságos. A figyelemstruktúrák rugalmassága még nyilvánvalóbb lesz, ha különböző kultúrák vagy foglalkozási ágak közötti összehasonlításokat teszünk. Az eszkimó vadászok képesek több tucat hófajta megkülönböztetésére, és mindig számon tartják a tudatukban a szél sebességét és irányát. Az igazi melanéziai tengerészek bekötött szemmel is pontosan meg tudják mondani, hol vannak, ha szigethazájuktól több száz méterre elviszik őket, majd megengedik nekik, hogy néhány percre a tengerbe merüljenek. Mindezt pusztán a testükkel érzékelt tengeráramlat jellegzetességei alapján állapítják meg. Egy zenész úgy rendszerezi a figyelmét, hogy képes legyen a hangoknak olyan árnyalatnyi változását is észlelni, amely közönséges embernek fel sem tűnik; a tőzsdeügynök a piac olyan apró rezdüléseire is reagál, amelyet mások nem vesznek észre, egy jó diagnoszta orvos pedig éles szemmel a legapróbb tünetet is észreveszi – mert arra edzették magukat, hogy figyelmük olyan jeleket is feldolgozzon, amelyek felett mások elsiklanak. Mivel a figyelem határozza meg, hogy mi az, ami feltűnik a tudatban vagy kiszorul onnan, és mivel más olyan feladatok is vannak, amelyeket el kell végeznie – mint például az emlékezés, a gondolkodás, az érzés és a döntéshozatal –, hasznos, ha a figyelemre úgy gondolunk, mint pszichés energiára. A figyelem olyan energia, amely nélkül nem lehet semmilyen munkát elvégezni, és a munka elvégzése során felhasználódik. Mi magunk teremtjük meg magunkat azzal, hogy hogyan fektetjük be ezt az energiát, felhasználásának módja alakítja emlékeinket, a gondolatainkat és az érzéseinket. Ez az energia a mi ellenőrzésünk alatt áll, azt tehetünk vele, amit akarunk; tehát a figyelem a legfontosabb eszközünk az élmények minőségének javításában.

SZÍNRE LÉP AZ ÉN
Mire utalnak vajon azok a névmások, amelyeket egészen eddig használtam? Mi ez a sok "mi" meg "miénk", ami a figyelem feletti uralomra vonatkozik? Hol van az Én, az a különálló lény, aki eldönti, mit tegyen az idegrendszerből származó pszichikai energiával? Hol lakik a hajó kapitánya, a lélek gazdája? Már rövid töprengés után rájövünk, hogy az Én szintén egyike a tudattartalmaknak, méghozzá olyan része, amely sosem távolodik el túlságosan a figyelem középpontjából. Természetesen az én Énem kizárólag csak az én tudatomban létezik; azok tudatában, akik ismernek engem, ennek különböző változatai léteznek, melyek legtöbbje még csak nem is hasonlít "eredetijére", arra, ahogyan én látom saját magamat. Az Én azonban nem közönséges információ, tartalmaz mindent, ami valaha is keresztülhaladt a tudaton: minden emléket, tettet, vágyat, örömöt és fájdalmat magában foglal. Mi több, az Én jeleníti meg bennünk a céljaink hierarchiáját, amelyet az évek során morzsánként felépítettünk. A politikai aktivista Énje egy ponton eggyé válik a meggyőződésével, a bankár Énjét pedig teljesen beburkolhatják a befektetései. Általánosságban persze nem így gondolunk a saját Énünkre. Többnyire Énünk csak egy kis részéről veszünk tudomást, mint például amikor azzal foglalkozunk, hogy hogy nézünk ki, milyen benyomást teszünk valakire, vagy hogy mit szeretnénk csinálni éppen, ha tehetnénk. Leggyakrabban a testünkkel azonosítjuk az Énünket, noha időnként annyira kitágítjuk határait, hogy egy autóval, egy házzal vagy egy családdal azonosítjuk. Akár tudunk róla, akár nem, az én akkor is sok tekintetben a tudatunk legfontosabb eleme, mert szimbolikusan megjeleníti az összes többi tudattartalmat és kapcsolatrendszerük mintázatát is. Az a türelmes olvasó, aki eddig képes volt követni az érvelésem fonalát, most talán úgy találja, hogy gondolataim körben forognak. Ha a figyelmet avagy pszichikai energiát az Én irányítja, és ha az Én a tudattartalmaknak és a célok rendszerének összege, továbbá ha a tudattartalmak és a célok a figyelem működésének eredményeképp jönnek létre, akkor az eredmény egy olyan körben járó rendszer, ahol nincsenek tisztán okok vagy okozatok. Egyfelől azt állítjuk, hogy az Én irányítja a figyelmet, másfelől pedig azt, hogy a figyelem határozza meg az Ént. Valójában mindkét állítás igaz: a tudat nem szigorúan lineáris rendszer, hanem olyan, amelyben körkörös ok-okozati viszony az uralkodó. A figyelem alakítja az Ént, s az Én gyakorol hatást a figyelemre.

29

Az ok-okozati viszony eme típusára kiváló példa Sam Browning esete, aki egyike volt azoknak a kamaszoknak, akiknek a fejlődését longitudinális kutatásaink során nyomon követtük. Sam tizenöt éves korában a Bermuda-szigetekre utazott az édesapjával karácsonyi vakációra. Ekkoriban még fogalma sem volt róla, mihez kezd majd az életével; Énje viszonylag kialakulatlan volt, nem rendelkezett saját identitással. Samnek nem voltak határozott céljai; pontosan azokra a dolgokra vágyott, melyekre a korabeli fiúk szoktak, vagy azért, mert ez genetikusan beléjük van kódolva, vagy pedig mert a társadalom ezt oltotta beléjük. Fontolgatta tehát, hogy egyetemre megy, majd később talál valami jól fizető állást, megházasodik és letelepszik az egyik kertvárosban. A Bermuda-szigeteken azonban Samet apja elvitte kirándulni egy korallzátonyhoz, ahol lemerültek a víz alá, hogy többet lássanak a zátonyból. Sam nem hitt a szemének. Ezt a titokzatos, veszélyesen szépséges környezetet olyan varázslatosnak találta, hogy úgy döntött, közelebbről is megismerkedik vele. Végül a középiskolában egyre többet foglalkozott a biológiával, most pedig a legjobb úton van afelé, hogy oceanográfus legyen belőle. Sam esetében egy véletlenszerű esemény gyakorolt hatást a tudatára: az óceán világának szépsége keltette fel érdeklődését. Nem állt szándékában ilyen jellegű élményeket szerezni, nem azért történik ez, mert Énje vagy a céljai ráirányították volna a figyelmét. Ám amikor rájött, hogy mi minden történik a víz alatt, Samnek tetszett az élmény – tapasztalata egybecsengett bizonyos előző tapasztalataival olyan dolgokról, amelyeket szeretett csinálni, a természettel és a szépséggel kapcsolatos érzéseivel és azzal az értékrenddel, amely az évek során kialakult benne arról, hogy mi fontos az életben és mi nem. Érezte, hogy ez az élmény jó, valami olyan, amit érdemes újra átélni. Ennek hatására ezt a véletlen tapasztalatot beépítette célrendszerébe - hogy minél többet tudjon az óceánról, hogy tanuljon, hogy egyetemre menjen, hogy oceanográfusi állást találjon -, és Énjének központi elemévé vált. Ettől kezdve céljai irányították Sam figyelmét mind erősebben az óceánra és annak élővilágára, és ezzel bezárult az okokozati összefüggések köre. Először a figyelem segítette abban, hogy az Énjén alakítson, amikor véletlenül észrevette a víz alatti világ szépségeit, később pedig, mikor már ő maga járt a tenger biológiájának ismerete után, Énje kezdte formálni a figyelmét. Természetesen Sam példájában semmi szokatlan nincsen, a legtöbb ember hasonló módon alakítja ki figyelmének szerkezetét. E ponton csaknem az összes fontos tényező együtt van ahhoz, hogy megérthessük, hogyan uralkodhatunk a tudatunk felett. Láttuk, hogy élményeink attól függenek, hogyan fektetjük be pszichikai energiánkat, vagyis a figyelem szerkezetétől, amely aztán a megfelelő időpontban célokhoz és szándékokhoz kapcsolódik. Ezeket a folyamatokat az Én köti össze, vagyis céljaink teljes rendszerének dinamikus mentális megjelenítése. Ezek azok a részek, amelyekkel dolgoznunk kell, ha javítani szeretnénk életünkön. Természetesen külső események is segíthetnek rajtunk, ha például nyerünk a lottón egymillió dollárt, jól házasodunk vagy segítünk megváltoztatni egy igazságtalan társadalmi rendszert. Ám még ezeknek a csodálatos eseményeknek is helyet kell kapniuk tudatunkban és pozitív módon kell összekapcsolódniuk az Énünkkel, mielőtt életünk minőségét javíthatnák. Most már van valamilyen fogalmunk a tudat szerkezetéről, de az eddigi kép meglehetősen statikus; a különböző elemek megjelennek ugyan benne, de az interakciós folyamatok még nem. A továbbiakban azt is át kell tekintenünk, mi történik akkor, ha a figyelem segítségével egy új információ tudatosodik. Csak ezután leszünk képesek megérteni, hogyan uralhatjuk és tökéletesíthetjük élményeiket.

RENDETLENSÉG A TUDATBAN: LELKI ENTRÓPIA
A pszichikai rendetlenség gyakorolhatja a tudat működésére a legkedvezőtlenebb hatást, s ez úgy következik be, hogy a tudatba bekerülő információ összeütközésbe kerül már létező szándékokkal vagy akadályozza megvalósításukat. Ezt az állapotot többféleképpen is megnevezhetjük attól függően, hogy miképpen éljük át: fájdalom, félelem, harag, aggodalom vagy féltékenység. A rendetlenség ezen változatai arra kényszerítik a figyelmet, hogy nemkívánatos tárgyak felé terelődjék, és ezzel lehetetlenné teszik számunkra, hogy figyelmünket szabadon és kedvünkre felhasználhassuk. A pszichikai energia ezzel szétszóródik és hatástalanná válik. A tudat sokféle módon válhat rendezetlenné. Vegyük például ,Julio Martinezt, aki egy audiovizuális készülékeket gyártó üzemben dolgozik, és egyike azoknak az embereknek, akiket az Élményértékelő Mintavételi Eljárással megvizsgáltunk. Julio fásultan és rosszkedvűen végzi a munkáját. Ahogy a képcsövek elhaladnak előtte a szalagon, alig-alig képes arra, hogy odafigyeljen és fenntartsa azoknak a 30

mozdulatoknak a ritmusát, melyekkel a munka ráeső részét, a vezetékek összekapcsolását végzi. Általában képes arra, hogy ezt a feladatát olyan gyorsan elvégezze, hogy még maradjon is egy kis ideje némi viccelődésre és nevetgélésre a munkatársaival, mielőtt a futószalagon megérkezne a következő készülék. Ma azonban csak küszködik, időnként pedig az egész szalag lelassul miatta. Amikor a következő munkafázist végző férfi ugratni kezdi emiatt, Julio rosszkedvűen visszamorog valamit. Reggeltől kezdve folyamatosan növekszik a feszültség a munkaidő végéig, és ez rányomja bélyegét a munkatársaival való kapcsolatára. Julio problémája egyszerű, mondhatni triviális, mégis nagyon nyomasztóan hat rá. Néhány nappal ezelőtt a munkából hazaérve észrevette, hogy az egyik autógumija leeresztett. Másnap reggel a felni már csaknem a földet érte. Juliónak csak a következő hét végén volt esedékes a fizetése és biztos volt benne, hogy addig nem lesz elég pénze arra, hogy megjavíttassa a kereket - új gumi vételéről nem is beszélve. A hitellehetőségekkel még nem tanult meg élni. Az üzem a külvárosban volt, körülbelül húsz mérföldre a lakásától, és egyszerűen be kellett érnie reggel nyolcra a munkába. Julio csak egyetlen megoldást talált: reggel gyorsan elment a kocsival a benzinkútig, telepumpálta a kereket levegővel, aztán olyan gyorsan bement dolgozni, amilyen gyorsan csak tudott. Munka után persze már újra leeresztett a kerék, megint fel kellett pumpálnia egy benzinkútnál az üzem mellett, mielőtt hazament. A kérdéses reggelen már három napja csinálta ezt, és azon izgult, hogy ezzel a módszerrel képes lesz-e átvészelni az időt, míg fizetést nem kap. Ma azonban már alig tudta kormányozni a kocsit, mire az üzemhez ért, mert olyan lapos volt a gumi. Ezért egész nap az járt a fejében: "Vajon hazajutok ma? És hogyan jövök holnap munkába?" Ezek a kérdések tolakodtak állandóan gondolatai közé, megakadályozták, hogy a munkájára koncentráljon, és beárnyékolták a kedélyállapotát. Julio esete jó példa arra, mi történik, mikor az Én belső rendje felborul. A dolog általában mindig ugyanúgy zajlik le: feltűnik a tudatban valamilyen információ, amely összeütközésbe kerül az egyén céljaival. Attól függően, hogy mennyire fontos ez a cél az Én számára és mennyire súlyos a fenyegetés, amely veszélyezteti, a figyelem egy részét mozgósítanunk kell, hogy kiiktassuk a veszélyforrást, ám ezzel csökkentjük a figyelemmennyiséget, amelyet más dolgokra fordíthatunk. Julio számára az állás megtartása nagyon fontos cél volt. Ha elveszti az állását, az összes többi célkitűzését is módosítania kell; éppen ezért az állás megtartása feltétlenül szükséges volt ahhoz, hogy fenntartsa az Énje megszabta rendet. A lapos gumiabroncs az állását veszélyeztette, következésképp rengeteg pszichikus energiát emésztett fel. Valahányszor egy információ megzavarja a tudatot azzal, hogy veszélyezteti a céljait, előáll a belső rendetlenség avagy pszichikai entrópia, az Én egyfajta szervezetlensége, amely csökkenti hatékonyságát. A szűnni nem akaró hasonló élmények olyan mértékig meggyengíthetik az Ént, hogy nem lesz képes figyelmet szentelni semminek és nem tűz ki célokat sem. Julio problémája viszonylag enyhe volt és átmeneti jellegű. A pszichikai entrópia súlyosabb példája Jim Harris, egy nagyon tehetséges középiskolás – szintén egyik felmérésünk alanya – volt. Egy szerdai délután a tükör előtt álldogált szülei hajdani közös hálószobájában. A lába előtt a magnón – már egy hete - a Grateful Dead egyik kazettája szólt. Jim éppen az apja egyik kedvenc holmiját próbálta fel, azt a zöld bőringet, amelyet az apja táborozáskor szokott hordani. Ahogy Jim végigsimította a meleg anyagot, eszébe jutott, milyen jó érzés volt odabújni papájához a füstszagú sátorban, miközben a búbosvöcskök hangja behallatszott a tóról. Jim egy nagy szabóollót tartott a jobb kezében. Az ing ujja túl hosszú volt neki, és azon töprengett, le merjen-e vágni belőle egy kicsit. Apa irtó dühös lenne... vagy lehet, hogy észre se venné? Néhány órával később Jim az ágyán feküdt, mellette az éjjeliszekrényen egy üres aszpirines üveg. Az üvegben kis idővel azelőtt még hetven tabletta volt. Most már egy sem. Jim szülei már egy éve külön éltek, éppen folyamatban volt a válóper. Jim hét közben, amikor iskolába kellett járnia, az anyjánál volt, péntek esténként pedig összepakolt, hogy a hétvégét apja új lakásában töltse. Ezzel a megállapodással az volt az egyik baj, hogy sose maradt arra ideje, hogy a barátaival legyen; hét közben mindannyian túlságosan elfoglaltak voltak, a hét végén pedig Jim teljesen új környezetbe került, ahol nem ismert senkit. Szabadidejében a telefonon lógott, így próbált kapcsolatot teremteni a barátaival, vagy pedig olyan kazettákat hallgatott, amelyekről úgy érezte, az őt emésztő magányosságot visszhangozzák. A legrosszabb azonban az volt, hogy Jim szülei folytonosan azon viaskodtak, kinél legyen Jim a válás után. Mindketten megjegyzéseket tettek a másikra, és megpróbáltak bűntudatot ébreszteni Jimben, ha észrevették rajta, hogy az érdeklődés vagy a szeretet jeleit mutatja a 31

A TUDAT RENDJE: AZ ÁRAMLAT A pszichikai entrópiával ellentétes állapot a tökéletes élmény állapota. ahogy egy atléta készül az olimpiára . nem egészen úgy működtek. hogy ő már előbbre jár. hogy sikere észrevétlen maradjon. hogy egyre kevesebb idő alatt végezze el munkáját a szalagon. és eldönti. egy Rico Medellin nevű munkás elég gyakran érzi ezt munka közben. de leggyakrabban nem is közli másokkal. amely után nem javulhat tovább a teljesítménye. Egy új információ vagy zavart okoz a tudatunkban azzal. Részben azért próbál javítani a teljesítményén.mondja Rico. hogy úgy végzi a munkáját. Ha a múltban több pszichikai energiát fektet abba. Sajnos. hogy képes megcsinálni. több ezer hasonló korú srác van. Ennek pusztán az az oka. hogy jutalmat kapjon érte és elismerésben részesüljön a főnökeitől. Ne csinálják ezt velem!" Szerencsére aznap este Jim nővére észrevette az üres aszpirines üveget és szólt az anyjának. a válás nem érinti olyan mélyen. Öt év után a napi legjobb átlagideje készülékenként huszonnyolc másodperc. és nem kell hogy szükségszerűen pozitív vagy negatív értékítélet kapcsolódjon hozzá. aki évekig edz. mint a tévénézés. Ő is ugyanabban a gyárban dolgozik. hogy kikényszeríti a veszéllyel való szembenézést. amely pillanatnyi kétségbeesésbe kergette Juliót és a válás. Ugyanígy. Ha pedig nagyobb az önbizalma." Rico tisztában van azzal. és hagyja. amelyet minden egyes előtte elhaladó munkadarabon el kell végeznie. Egy sebész pontosságával dolgozta ki a legjobb módszert arra. káros-e valamilyen szempontból vagy sem. Rico azonban már öt éve dolgozik itt és még mindig élvezi. és amikor a legjobb teljesítményt nyújtja. hogy néhány napig hadd utazzon vele. hogy az folytathassa Énjének felépítését. Ha több közeli jóbarátja vagy sikeresen elért célja van. akkor sem esik kétségbe a lapos gumi miatt. Néhány nappal az öngyilkossági kísérlete előtt Jim azt írta a naplójába: "Segítsen már valaki! Nem akarom gyűlölni sem anyámat. Jim pedig még idejében kórházba került. amely saját érdekeinek megfelelően értelmezi a nyers információt. és újabb. hogy szinte fáj visszaállnia lassabb tempóra. Nem kell aggodalmaskodnunk. A munkafázisra. "Sokkal. ha Jim önállóbb. ha ő tudja. Egy másik vizsgálati alanyunk. Rico azt tűzte ki célul. "Ez jobb bármi másnál" . Ha megkapja az oklevelét. A pozitív visszacsatolás erősíti az Ént. mint Julio. mint amikor egy esemény fizikai következményekkel jár – ha például billiárdgolyók koccannak össze. A legtöbb ember igen hamar belefáradna ebbe a munkába. és néhány napon belül újra talpra állt. maga az élmény olyan lenyűgöző. mert bízik benne."hogyan javíthatnék az eredményemen?" Mint a futó. további pszichikus energiát szabadíthat fel bennünk.másik szülő iránt az ő jelenlétükben. és előre kiszámítható irányba futnak tovább. így most hetente kétszer elektronikai tanfolyamra jár. Veszélyeztetie céljainkat. Amikor a tudatba áramló információ összeegyeztethető a célokkal. Az a lapos gumi. és segítséget keresve Jim és a maguk számára végül elég stabil kapcsolatot alakítottak ki a fiukkal ahhoz. hogy aztán a versenypályán lefaraghasson néhány másodpercet az addigi legjobb eredményéből. sem apámat. problémáját banálisnak és lényegtelennek találja. hogy a végén felül tud rajta kerekedni. amely majdnem megölte Jimet. Az Én az. Jimnek nagy szerencséje volt. vagy pedig közelebb juttatva minket a célunkhoz. hogy hamarosan eléri azt a határt. Ha mégis megtorpanunk. A külső esemény puszta információként jelenik meg a tudatban. a politikai aktivista Én-érzetét viszont megerősítheti. akkor 32 . így a szülők szétválása egyben az Énjét is kettévágta. segíti-e az elérésüket vagy közömbös a hatása? A tőzsde összeomlásának híre megrendítheti a bankárt. ahol kimosták a gyomrát. Elég. hiszen megkérhetné egyik munkatársát. hogy összeomlása után a szülei belátták. hogy fenntartsa személyisége integritását. a külső és belső környezet felé fordítható energiamennyiség szabadul fel. hogy összebarátkozzon munkatársaival. azonnal megerősítést kapunk: "nagyon jól csinálod". akinek nem volt ilyen szerencséje. milyen bajban van. Ha például Juliónak több pénz van a bankszámláján. de sokkal jobb. hogy elgondolkodjunk magunkon. Minden egyes bennünk megjelenő információ az Énnel való kapcsolatában kap értékelést. egy kicsit feljebb a szerelőszalagon. az ő korában azonban még a célok szorosan összefonódnak az apa és az anya céljaival. ez az átmeneti probléma nem aggasztja annyira. akkor eleve erővel bír ahhoz. akkor a pszichikus energia erőfeszítés nélkül áramlik bennünk. hogyan használja a szerszámait és milyen mozdulatokat tegyen. negyvenhárom másodpercnyi időt kap – pontosan ugyanazt csinálja egy nap alatt csaknem hatszázszor. nem kell megkérdőjelezni önmagunkat.

amit véghezvittél – észveszejtő érzés. az önmegvalósítás érzése. és abban is hisz. melyeket ők maguk tűztek ki. a nehézséggel és zűrzavarral rokon értelmű jelentést. A komplexitás növekedésével egyező mértékben fejlődik az Én is. akkor bátrabban állsz ki a világgal szembeni küzdelmekre is. hogy mi a nehézség oka. ahogy például Rico és Pam esetében. mint előtte volt. erőfeszítéstől mentes állapotot. A differenciálódás. hogy van egy másik megnevezése is: negentrópia –. odakinn már besötétedett. hanem ugyanakkor nagyon 33 . még az általában unalmas rutinmunka is céltudatos és élvezhető tevékenységgé válik. áramlat-élménynek. egy ismert sziklamászó és természetjáró nagyon pontosan elmagyarázta. Ebben is van igazság. milyen kapcsolat van az áramlat-élményt előidéző szenvedélye és élete másik fele között: "Borsódzik a hátam. ahogy egyre közelebb kerülök a teljes önuralomhoz. hogy uralkodni tudjunk a figyelmünk felett. másoktól különbözővé válik. Sokszor tulajdonítanak a komplexitásnak negatív. Ez az állapot szöges ellentéte a pszichikai entrópiának – annyira. az integrálódás pedig az ellenkezőjére utal: az Énen kívül álló eszmékkel. A személyiség komplexebb egésszé válása két fontos pszichológiai folyamat: a differenciálódás és az integrálódás eredménye. mint az előzőnek. megismerhetetlenebbé válik. hogy éhes. ritka képességek birtokosává lesz. mint a hegymászó esetében. hiszen a komplexitásnak van egy másik. "mintha valami áramlat sodort volna magával". melyek mindegyike különböző feladatokat lát el. aki valaha is átélt ilyen áramlatélményt. amelyben rendet kellene tennie és nincs olyan fenyegetés. mégpedig azért. A komplex Énnek sikerül összekapcsolnia egymással ezeket az egymásnak ellentmondó tendenciákat. hogy az általa nyújtott mélységes élvezet eléréséhez ugyanilyen fokú fegyelmezett koncentrációra van szükség. erősebb és magabiztosabb lesz az Énjük. hogy ebédelni is elfelejt.keres valami érdekesebb állást. amelynek majd valószínűleg ugyanolyan lelkesen lát neki. arra. nem önmagunk ellen folyik. Gyakorta annyira erősen összpontosít a munkájára. Ezzel ugyanis leegyszerűsítjük a kérdést. hogy minél gyakrabban élje át ezt áramlatélményt. Az ember az áramlat-élmény átélése után egyre különlegesebbé. és minden. Ezt az állapotot neveztük "flow"-nak. Munkájába merülvén úgy érzi. emberekkel és dolgokkal való egyesülésre. Egy gépezet például nemcsak rengeteg különféle részből áll. Fiatal ügyvéd egy kis cégnél és sok egymástól különböző. mert. KOMPLEXITÁS ÉS AZ ÉN FEJLÖDÉSE Az áramlat-élmény után az Én felépítése összetettebb lesz. valamint jogi tervezeteket készít a cég többi jogásza számára. mintha lebegtem volna". hozzájárul a tudat rendezéséhez. Az Én egyre inkább differenciálódik az áramlat-élmény eredményeképpen. tudja. mivel nincs zavar. de mindenki tudja. amit teszünk. mert sok interjúalanyunk ezt a szót használta csúcsformájának leírásakor: "olyan volt. Extatikus érzés tölt el. Ezek a példák jól szemléltetik. hogy elérje célját. és azoknak. hogy mit értünk tökéletes élmény alatt. melynek eredményeképp az ember egyedivé. az egyén elkerülhetetlenül mindenképpen ügyesebbnek és rátermettebbnek érzi magát. azért küzdünk. Órákat tölt a könyvtárban és az ügyekkel kapcsolatos utalásokat és adatokat keres. és mire észreveszi. Ha legalább egyetlen pillanatra megnyered ezeket a csatákat az önmagad ellen vívott harcban. mert sikeresen megbirkózván egy nehéz feladattal. de csak akkor. akik eljutnak idáig. Ahogy a hegymászó mondja: "csodálattal tekintesz vissza önmagadra. hanem az entrópia ellen. érdekes ügy kerül elé. arra. hogy az információk tökéletes egészet alkotnak. mert pszichikai energiájukat sikeresen fektették bele olyan célok elérésébe. még ha éri is kellemetlenség. amellyel szemben az Énnek meg kellene védenie magát. aztán pedig csodálattal tekintesz vissza önmagadra. ha egyenlőségjelet teszünk a komplexitás és a differenciálódás közé. Amikor valaki képes olyanná szervezni saját tudatát. Az áramlatélmény közben urai vagyunk saját pszichikai energiánknak. Pam Davisnek sokkal könnyebb elérnie munka közben ezt a harmonikus. Ennek a harcnak nem kell feltétlenül fizikai síkon történnie. az élet minősége elkerülhetetlenül javulni kezd. épp olyan fontos összetevője: az önálló részek beolvasztása. hogy végül úgyis legyőzi az akadályokat. Tulajdonképpen az Én érdekében folytatott harcról van szó. Továbbhajszolod a tested. integrálása. Olyan helyzetek ezek. amit véghezvittél" – észveszejtő érzés. melyben az illető szabadon annak szentelheti a figyelmét. míg már mindened fáj." A "harc" valójában nem az Én. Egyik interjúalanyunk. amely zavart kelt a tudatban.

milyen fontos is a békés környezet. emberek közötti kötelék már önmagában extázist jelent. hogy a külső körülmények belső észlelését próbáljuk úgy módosítani. Így fejlődik az Én. A már megszólaltatott hegymászó szavaival élve: "Nincs a világon még egy olyan dolog. egy lélek vagytok. a régi vágyak vagy félelmek hamarosan újra felütik a fejüket és magukkal hozzák a régi aggodalmakat is. ha megértjük.. Ugyanígy az az ember. hogy első látásra úgy tűnik. nemcsak belsőleg. A részek eggyéválása. mégis átalakíthatjuk a segítségével az életünket harmóniát vihetünk belé és felszabadíthatjuk azt a pszichikai energiát. amit máskülönben unatkozásra vagy aggodalmaskodásra pazarolnánk. ha az nem kizárólag előrelátható és kiszámítható dolgokból áll. és nem felsőbbrendű célok érdekében. melynek segítségével hozzáfoghatunk életminőségünk javításához. A stratégiák közül önmagában egyik sem hatásos. a külső feltételek megváltoztatása működőképes megoldás. 3. de ha valaki nem ura a saját tudatának. Az áramlat-élmény segít az Énnek az integrálódás folyamatában. mint a hegymászás. hogy testi-lelki próbatételnek tedd ki magad a csúcsra való feljutás érdekében. Az élmény harmonikus. és akkor is képes élvezni a világot. hogy ráébredjenek. hogy megpróbáljuk a külső körülményeket úgy megváltoztatni. Az Én az áramlat-élmény átélése következtében válik komplexszé. akkor mindent megteszünk annak érdekében.. erős zárakat szerelünk a bejárati ajtóra. hogyan működik. hogy újra megízlelhessük majd. holtbiztos út. Az Én csak akkor fog komplexitást tükrözni. Így volt képes Ricónak olyan sok örömet szerezni a reménytelenül lélekölő munka a szalagon. mint te. az ember "összeszedettebbnek" érzi magát. ha egyforma pszichikai energiát fordítunk mindkét folyamatra és elkerüljük mind az önzést. Biztonságérzetünkön javíthatunk azzal. akkor bármit is csinálunk. Az áramlat egyrészt azért fontos. hogy aztán elismert tudós és sikeres üzletasszony legyen belőle. mivel az erős összpontosítás eme állapotában a tudat szokatlanul rendezetté válik. hogy illeszkedjenek a céljainkhoz. egoista érzelmekben való elmerülésre. 34 . hogy veszünk egy pisztolyt. amikor szabadon cselekszünk. melynek segítségével nagyobb biztonságban érezhetjük magunkat. hogyan legyünk többek annál. akinek az Énje kizárólag az integrálódás alapjain épül fel. de igen hajlamos az öntelt. a cselekvés kedvéért. Boldogságunk igen fontos eleme például a biztonság érzése. akik ugyanolyan önfegyelemmel és elkötelezettséggel küzdenek. mint amik addig voltunk. Az ember nem tudja hiánytalanul megteremteni a belső biztonság érzését még akkor sem. és mind ugyanazt érzitek. Az egyik. Noha az áramlat-élmény felé nem vezet egyszerű. hogy bizonyos mértékű kockázat elkerülhetetlen. de hiányoznak belőle az autonóm egyéni megnyilvánulások. a másik pedig. a szándékok. AZ ÖRÖM ÉS AZ ÉLET MINŐSÉGE Két fő stratégia létezik. akkor a biztonság hiányának fenyegetése már nem tudja úgy megkeseríteni a boldogságát. mindannyian egy test. felismeri azt. mind a konformitást. ugyanazokat a mély érzéseket táplálják a céljuk iránt.-nek pedig a költészete. mert élvezetesebbé teszi a jelent. Ha az ember nem vár tökéletes biztonságot. ami több jót kihozna az emberekből. biztonságban érzi magát és szoros kapcsolatokra képes." Az integrálódás nélkül differenciálódó Én nagy egyéni teljesítményekre lehet képes. Senki nem nógat. és amikor az áramlat-epizódnak vége. mint bennük? Emberek. integrációja nélkül egy differenciált rendszer csupán zűrzavar lenne.. Amikor kiválasztunk egy célt és koncentrációs képességünk végső határáig küzdünk érte. Paradox módon akkor tanuljuk meg. betegségét. mint azelőtt. mit is tudunk a tökéletes élményről: milyen érzés átélni és mikor számíthatunk rá. A gondolatok. mivel minden egyes alkatrész kapcsolatban áll az összes többivel. másrészt mert általa több önbizalomra teszünk szert. Mindegyik megoldás a környezet feltételeit akarja közelíteni céljainkhoz. A másik módszer. az érzések és az összes érzékszerv ugyanarra a célra összpontosulnak. hogy nekünk jobb legyen. ha szigetet vesz magának a Karib-tengeren. inkább a biztonságérzésről alkotott elképzelésünk módosítása. Egy ilyen erős. hogy aztán különböző készségeket fejlesszünk ki magunkban és hasznára válhassunk az egész emberiségnek. jobb környékre költözünk. több járőrt követelünk a helyi rendőrőrstől vagy segítjük szomszédainkat abban. Lehet. hanem más emberekkel és általában a világgal kapcsolatban is. Társaid ott vannak. Így győzte le E. A kötet következő részeiben részletesebben átvizsgáljuk majd. és telerakja felfegyverzett testőrökkel meg őrző-védő kutyákkal.. R.érzékeny egységet is alkot. A huszadik század végén kiben bízhatna az ember jobban. Ha egyszer már belekóstoltunk ebbe az örömbe. élvezetes lesz.

hogy egyértelműen pompás üzletet kötött. noha esetleg mindenjel arra mutat. mint a legalacsonyabb jövedelmű. jobb külsejük vagy megértőbb partnerük lenne. hogy hogyan keressünk egymillió dollárt vagy hogyan tegyünk szert új ismerősökre. ha hozzásegítenek minket ahhoz. a drága autó és a kifogástalan iskolázottság nem elég ahhoz. Máskülönben jobbik esetben közömbösek. akkor annak. hogy mérhetetlen gazdagságával boldogsága örökre biztosítva lesz. hogy a szép nagy családi ház. A pszichiáterek előszobája tele van olyan gazdag és sikeres páciensekkel. hogy az anyagi helyzet befolyásolja legkevésbé az életünkkel való elégedettséget. mely "Az amerikai élet minősége" címmel jelent meg. Valódi áldásnak bizonyulhatnak. Érdekességképpen még megjegyezném azt is. az egészség vagy a hírnév lényegtelen a boldogság szempontjából. rosszabb esetben pedig akadályt jelentenek a boldog élet felé vezető úton. hanem inkább azt próbáljuk kitalálni. Ez a különbség statisztikailag jelentős. 35 . mert azt hisszük. Amikor híres. főleg ha tekintetbe vesszük. arra az eredményre jutott. hogy jobban érezzük magunkat. A különbség tehát itt is megjelent. Az évszázadokon át is idehallatszik a mese üzenete. Hogy az életünket jobbá tegyük. amelyet megjelenítenek. Most már semmi sem tarthatta őt vissza attól. de megint csak nem volt elsöprő. hogy mire használja. A valóságban az élet minősége nem függ közvetlenül attól. Ha több pénzt keresnének. mert ezt szimbolikus célok hajszolásával nem érhetjük el. Ha van valaminek egyáltalán szerepe ebben. hogy rémesen érzik magukat. hogy "a pénz attó1 függően teszi az embert boldoggá vagy boldogtalanná. hogy sokkal boldogabbak leszünk. mert éppen attól a valóságtól szakítanak el bennünket. akkor majd minden megoldódik. hogy akkor majd jobb lesz az életünk. De mi ismerjük a történet végét: Mídász hamarosan megbánta a dolgot. hogy a legmagasabb jövedelmű csoport körülbelül 25 százalékkal többször állította. hogy ha megváltoztatják életük külső feltételeit. gazdag vagy szép embereket látunk. amihez csak hozzáér. hogyan tehetjük az életünket királyi úton harmonikusabbá és kielégítőbbé. az élményeinket kell jobbá tenni. Így hát alkut kötött az istenekkel. akik negyven-ötvenéves korukban hirtelen ráébrednek arra. hogy a "nagyon gazdag" embereket a négyszáz leggazdagabb amerikai listájáról választották ki. ° Ha valóban gazdagabbak vagy hatalmasabbak leszünk. Mint a legtöbb ember. Egy tíz éve publikált tanulmányban. hogy minden. hogy a nagyon gazdag emberek az idejük 7'7 százalékában érzik magukat boldognak. a hatalom és a társadalmi helyzet túlságosan erős jelképeivé váltak a boldogságnak. akkor célravezetőbbnek tűnik. a gazdaságilag jobb helyzetben levő országokban (beleértve az Egyesült Államokat is) egészében véve boldogabbnak tartják magukat az emberek. hogy a külső körülmények feletti uralom nem feltétlenül hasznos a lét szempontjából. A boldogsággal és az elégedettséggel foglalkozó kutatások szerint van bizonyos kapcsolat a gazdagság és a boldogság között. mielőtt még lenyelhette volna.Mídász király mítosza remekül alátámasztja azt az álláspontot. hogy az anyagi gyarapodás nem szükségszerűen hozza magával a boldogságot. A mi kultúránkban a vagyon. a szerzők kijelentik. hogy a világ leggazdagabb és ezzel legboldogabb embere legyen. hogy boldog. De a jelképek tévútra is vihetnek. arannyá változzon. ha sikerül szert tennünk ezekre a jelképekre. ami történik velünk. mert az étel és a bor is arannyá változott a szájában. Noha tudjuk. akkor átmenetileg tényleg úgy érezzük.az aranykupák és -tányérok között. mégis véget nem érő harcba kezdünk a külső célok elérésére." Egy korábbi kutatás folyamán Norman Bradburn azt találta. hogy egészében véve jobb lett az életünk. Az emberek mégis folyamatosan reménykednek abban. A többség azzal az állítással értett egyet. hogy az életük hasznos és kellemes. ha nem azzal foglalkozunk. hogy a pénz önmagában már garancia a boldogságra. Azt is feltételezzük. Mídász király úgy gondolta. míg az átlagos anyagi helyzetben lévő emberek csak az idejük 62 százalékában. hogy megtalálják a lelki békéjüket. akkor tényleg jól éreznék magukat. Mídász király is azt gondolta. hogy mi hogyan érezzük magunkat és mit gondolunk arról. Ha elfogadjuk ezeket a megfigyeléseket. akik végül rengeteg könyörgés árán teljesítették a kívánságát. aki ennek a témának a kutatásával foglalkozik az Illinoisi Egyetemen. így nemsokára elérte a halá1 . de csak akkor. hajlamosak vagyunk azt feltételezni. Ezzel nem azt akarom mondani. hogy a pénz. mint a rosszabb helyzetűekben. Ed Diener. hogy mink van vagy mit gondolnak rólunk mások. hogy Diener kutatásainak egyetlen alanya sem hitte azt. de igazán nagynak nem mondható.

Az első néhány évben minden gyerek egy kis "tanulógép". új mozdulatokat próbál ki. ahogy ez a kisgyerekek esetében könnyen megfigyelhető. az étel íze azért kellemes.ÖRÖMTELISÉG ÉS ÉLVEZET Ha az életet élvezetessé tevő élményekről van szó. de önmagában nem képes arra. Egy ember érezhet élvezetet minden további nélkül akkor is. 36 . nem segítik elő az Én komplexebbé válását. ha a tudatunkban lévő információ szerint a biológiai programunk vagy a társadalmi elvárások által belénk épített kívánságok valamelyike kielégül. hogy a munkánk fáradalmairól megfeledkezzünk. hogy a boldogság testi örömök megtapasztalásából áll: jó étel. a teljesítmény érzése. Acapulcóba utazni nyaralni azértj ó. jól jelzi. de amikor visszagondolunk rájuk. mert visszaállítja a felborult fiziológiai egyensúlyt. és külön nevet érdemelnek: örömteliek. érdekes emberekkel és drága holmikkal körülvenni magunkat. Egy üzleti tárgyalás eredményes lezárása vagy a jól elvégzett munka szintén öröm. melyek néha egybeesnek az élvezetesekkel. amely egy új dolog tanulása közben egy gyerek arcán megjelenik. egy könyvben vagy egy beszélgetésben azonban csak úgy lelhetünk örömet. micsoda gyönyörűség lehet egzotikus helyekre utazni. amelyeket ravasz reklámok és színes hirdetések táplálnak belénk folyamatosan. Az élvezet csakugyan fontos tényező az élet minőségének szempontjából. visszaállítják a tudat testi szükségletek következtében felborult és pszichikai entrópiát teremtő egyensúlyi állapotát. hogy keresztüláramoljék rajtunk az információ. Az is pihentető hatással van ránk. Az alvás. a kezünk ügyében egy pohár jóféle itallal. Egy ínyenc örömét leli benne. Egy örömteli élmény után tudjuk. hogyan töltik idejüket a "szépek és gazdagok". hogy megkülönböztesse a különböző érzékszervi ingereket. de a éhezést örömtelivé tenni már sokkal nehezebb. vagy ha elbeszélgetünk valakivel és olyan gondolatokat fogalmazunk meg. Az élvezet segít fenntartani a rendet. hogy új. ha az agy megfelelő központjait elektromos inger éri vagy ha drogok vegyületeivel stimulálja magát. bárcsak újra megtörténnének. hogy ezeknek az élményeknek egyike sem kifejezetten élvezetes abban a cselekvéspillanatban. hogy mit jelent az örömteliség. az élelem és a szex megfelelő homeosztatikus élményeket biztosítanak. ha olyan könyvet olvasunk. aki naponta új szavakat tanul meg. olyasmit amiről korábban még csak sejtelme sem volt. ha esténként tévét nézünk és passzívan tűrjük. Amikor az emberek tovább gondolkodnak azon. de önmagában nem hoz boldogságot. mert kizökkent minket a megszokott mindennapi életünkből. és az újdonság erejével hat ránk. ami belé volt programozva. amely új fényt vet a dolgokra. hogy megváltoztunk. de a két érzés teljesen különböző. Elképzeljük. de külön kategóriába tartoznak. viszonylag bonyolult célok elérésébe fektessük pszichikai energiánkat. hogy mikor érzik életüket eredményesnek. mikor valaki nemcsak előzőleg megfogalmazódott elvárásait. hogy új rendet teremtsen a tudatban. akkor boldogok vagyunk azzal is. elért valami számára teljesen váratlant. Lehet. szükségletét vagy vágyát elégítette ki. aki elég időt és figyelmet szentel az evésnek ahhoz. ha teljességgel az adott tevékenységre koncentrálunk. jó szeretkezés. Az örömteli tanulási folyamat minden egyes újabb állomása hozzájárul a gyerek énjének egyre összetettebb kifejlődéséhez. Ahogy a példa mutatja. mert megtudhatjuk. a pihenés. ám az örömteljesség csak a szokásosnál nagyobb figyelem ráfordítása után jelenik meg. amit akkor érünk el. Egy teniszpartiban. hogy az élvezet olyan mulandó. és azt kívánjuk. ahogy mindenki más is. és hogy a pusztán élvezetes élmények hatására nem fejlődik az Én. Mindenki élvezetét leli például az evésben. egy tevékenységet élvezhetünk a pszichikai energia befektetése nélkül is. mindaz a kényelem. azt mondjuk: "Ó. A teljessé válás azt igényli. Ezek az élmények azonban nem adnak lehetőséget pszichológiai fejlődésre. akkor az mind örömteli esemény. amelyekről addig nem is tudtunk. hogy Énünk fejlődött és erősödött: valamilyen tekintetben összetettebb személyiséggé váltunk a hatására. Örömteli események akkor következnek be. ez igazán jó volt". akkor általában túllépnek az élvezetet nyújtó emlékeken és más olyan dolgok is eszükbe jutnak. Ha nem tudjuk elérni azokat a célokat. ami csak pénzen megvehető. Az az elmélyült figyelem. ha eltölthetünk végre egy csöndes estét a tévé előtt. Amikor éhesek vagyunk. Ha teniszezünk valakivel és szoros versenyben nyerünk. de túllépve azon. Az élvezet az elégedettségnek az az érzése. a legtöbb ember először arra gondol. Az örömteli eseményeket ez az előre irányuló mozgás jellemzi: az újdonság. meg persze azért is. Ez az oka annak. miközben alkohollal vagy kábítószerrel zsongítjuk magunkat. Az élvezetes események lehetnek egyúttal örömteliek is.

Ismertem Nápoly egyik düledező külvárosában egy idős embert. Ezek a kövér kis kerubok nagyon közel álltak a nápolyi mesteremberek szívéhez évszázadokkal ezelőtt . Leírásunkat hosszú interjúkra. néha még kellemes is. a hölgy azonban rögtön kivette a csekkkönyvét és ki akarta fizetni eme kétséges műremekek árát. de nem sok pénzt hozott. De mivel nem így áll a helyzet. mint ahogy a sakkozó egy mérkőzésen vagy a hegymászó egy meredek szikla megmászása közben." Kevés embernek vannak ilyen üzletkötési elvei. nyugdíjasok és tizenévesek. aki mindent elkövet. akkor elfogadtam volna a pénzét. miről van szó. Egy nap egy igen jómódúnak látszó amerikai hölgy jött be az üzletbe. Azt se tudta. és megmagyarázta a dolgot. Nekem a lélegzetem is elállt. a kutatásainkban részt vevő személytől nyertünk közel tizenkét év alatt. presztízzsel nem jutalmazott tevékenységnek. kérdőívekre és más egyéb adatokra alapoztuk. így beszélgettünk hegymászókkal. és megkértük őket. Kezdetben olyan emberekkel készítettünk interjúkat. Talán azért van ez így. ausztrál és különböző európai kultúrákból származó emberek. amikor kiteljesedettnek érzik életüket. melyeket több ezer. akinek volt egy régiségboltja. miért kössek meg egy olyan üzletet. amatőr sportolókkal. milyen az.Sajnos. Csakhogy nem ismertem elég jól signor Orsinit. akik mindennapi életet éltek. hogy a kívülről jövő jutalmazás nélkül az új dolgok megismerésére fordított pszichikus energiánkat csak elpocsékoljuk.sebészek. signora. és alig titkolt méltatlankodással kísérte ki a vevőjét: "Sajnálom. A vonósnégyest író zeneszerzőtől a bajnoki 37 . milyen hasonlóan írják le az emberek az egymástól alapjaiban különböző. hogy mi tesz egy élményt örömtelivé. megkérdezte a fából készült barokk puttók. fiatal anyák. irodai és gyári munkások. de az a gyanúm. akik sok időt és erőfeszítést szenteltek valamilyen nehéz. a tanulást hirtelen kívülről jövő elvárások irányítják. amit csinál. A bolt már több nemzedék óta a család tulajdonában volt. japán. amikor alkudozás közben mindketten megpróbálunk túljárni a másik eszén. hogy engem csapnak be. de voltak közöttük koreai. de csak véletlenszerűen. Később olyan mindennapi emberekre is kiterjesztettük a kutatásainkat. mert amikor az iskoláskorba lép a gyerek. hogy örömet leljen abban. de sikeresen végzett tevékenységeket. írják le. hogy feltételezze. amikor felfedeztem. valami észvesztő árat mondott a hölgynek. és örültem a barátomra szakadt váratlan szerencsének. hogyan építsük bele az örömöt a mindennapi életünkbe. mi tesz egy élményt örömtelivé. amely nem okoz nekem semmi örömöt? Szeretem. és ha ostobán azt gondoljuk. vagyis angyalkák árát. mint signor Orsini. amikor a legjobban élvezik azt. a tulajdonos.ennél már csak korunk hamisítói szeretik őket jobban. A fejezet további része azzal foglalkozik. AZ ÖRÖMTELISÉG ELEMEI Kutatásaink során akkor ért az első meglepetés. úgy végezhetjük. Ha eladtam volna azokat a holmikat annak a nőnek ilyen nevetségesen magas áron. Az arca egészen bíborszínre váltott. nem is élvezik annyira a munkájukat. Neki meg egy arcizma se rándult. thaiföldi. Ahhoz. de nem adhatom el az angyalkákat. Majdnem ugyanúgy érezte magát a távúszó a La Manche-csatorna átúszása közben. Az Én kamaszkorban kiépített szűk határai között túlságosan könnyen megragadhat az ember." Az elképedt nő szavaira válaszul csak azt ismételgette: "Nem köthetek üzletet önnel. Elsősorban amerikai városlakók voltak . akár Olaszországban. Signor Orsini. hogy megpróbálom kihasználni. és miután körülnézett. a barátom lehiggadt egy kicsit. ugye érti?" Mikor a turista végül távozott. akkor úgy éreztem volna. amikor mindketten bevetjük minden ékesszólásunkat és különböző trükkökkel próbálkozunk. A valóban örömteli tevékenységek nélkül az élet elviselhető lehet. a külső körülményektől és a szerencsénktől függően. pénzzel. tanárok. meg kell tanulnunk. hogy konkrét példákat nyújthassunk életünk minőségének megváltoztatásához. idővel a fejlődés és az öröm közötti természetes kapcsolat erősen meggyengül. akár bárhol másutt. Az interjúk alapján megpróbáljuk leírni. "Ha éheznék. sőt egy navahó rezervátum lakói is. de kézzelfogható eredménnyel. hogy mi magunk irányíthassuk sorsunkat és élményeinket. zeneszerzőkkel. Nem adta meg nekem azt a tiszteletet. hogy nem örülünk többé az életnek. Másfelől azonban sok olyan ember van. és csak az élvezetek jelentik majd életünkben az egyetlen pozitív élményforrást. sakkjátékosokkal. és az új dolgok elsajátításának izgalma fokozatosan eltűnik. amit csinálnak.

Ötödször. annak okai. csaknem extázist éltünk át. hogy minden különösebb ok nélkül különleges örömet. és hogy a legjelentéktelenebb pillanatokból is Énünk kiteljesedését elősegítő eseményt varázsoljunk. de azt a képességet is. amelynek elvégzésére van esélyünk. de néha mind a nyolcat.jól vagyok" spontán érzése. nemtől és társadalmi helyzettől függetlenül csaknem ugyanúgy írták le az örömteljesség érzését. mint eltérést. kerüli a társaságot. hogy örömet leljünk benne. hogy ha valaki visszahúzódó természetű. akkor retteg az informális kapcsolatoktól. Amikor az emberek megpróbálják elmondani.kosármeccset játszó gettólakó tizenévesekig mind ugyanazt a fontosabb részleteiben megegyező érzést élték át. Ennek birtokában képesek leszünk arra. Hamarosan közelebbről is áttekintjük ezeket a feltételeket. elkötelezettséggel kell cselekednünk. és amelyekhez nem lehet hozzáfogni anélkül. az összpontosításhoz szükségünk van arra. Kutatásaink szerint az örömteli élmény keletkezésének nyolc alapvető eleme van. hogy a szükséges ismereteknek vagy felkészültségnek birtokában ne lennénk. és olyan kielégítő. amellyel szimbolikus információt tudunk kezelni. s ha csak lehet. akik ilyen felkészültséggel nem rendelkeznek. A második meglepetés az volt. hogy kontrolláljuk tudatunkat. az alábbiak közül megemlítenek legalább egyet. Ott van például mindjárt az olvasás. vagy a zenész rutinja. Másodszor. a japán fiatalok meg motoros bandákba verődtek –. mi teszi az örömteli cselekvéseket olyan kielégítővé. hogy általában így van. az örömteli élménynek elő kell segítenie a saját cselekedetek feletti kontroll elérését. A tökéletes élmény azonban legtöbbször mégis akkor következik be. erőlködés nélkül. hogy a szavakat képekké alakítsuk. a tökéletes élmény és az azt elősegítő pszichológiai feltételek egyformák az egész világon. igényli a figyelem összpontosítását. hogy értékelni és bírálni tudjuk az író stílusát és így tovább. a félénk emberek nagyon jól tudják. kortól. hogy felismerjük a történelmi és kulturális környezetet. paradox módon azonban az áramlat-élmény után az Én-érzés még erősebben tér vissza. amennyiben megfelelő felkészültség kell hozzá. hogy miért lelték örömüket az adott tevékenységbén. Talán első pillantásra úgy tűnik. ilyen például a matematikusnak az a képessége. és természetesen a felkészültség sem feltétlenül testi ügyesség vagy alkalmasság. és a percek addig nyúlhatnak. Az olvasáshoz szükséges felkészültség nemcsak az írni-olvasni tudást foglalja magában. ami igazi feladat. amikor hangjegyeket kombinál össze. Azt hiszem. Hogy mit tettek annak érdekében. hogy milyen érzés volt örömteli állapotban lenni. a társasági életre nem érvényes az. amelyek pszichikai energiaráfordítást igényelnek. modernizáció fokától. sokkal több hasonlóságot mutattak. Először is olyan feladatot kell vállalnunk. Tágabb értelemben bármilyen képesség. amikor szabályozott és célirányos tevékenységet végzünk – olyan feladatokat. Minden tevékenység többfajta cselekvési lehetőséget vagy "feladatmegoldást" kínál. A felkészültséget kívánó feladat Néha megesik. egy gyönyörű táj. de szinte ugyanazokkal a kifejezésekkel írták le. felkészültségnek minősül. Összefoglalva: úgy tűnik. Hatodszor. Harmadszor és negyedszer. hogy mennyiségi kapcsolatokat tud kidolgozni fejben. e ponton elegendő megjegyezni. A sakktáblára felállított figurák láttán egy 38 . hogy már óráknak tűnnek. hogy kultúrától. képesnek kell lennünk rá. hanem egyszerűen értelmetlen lesz. hogy jobban megértsük. hiszen pletykálni vagy viccelődni nem igényel különleges képességeket. milyen érzés a tökéletes élmény. és ismerni kell hozzá az írott nyelv szabályait. hogy az ilyen tevékenység nemcsak fizikai lehet. vagy még ennél is kevesebb – a . Csakhogy ez nem igaz. Egy másik közkedvelt tevékenység az emberek társaságának keresése. hogy felkészültség kell ahhoz. minden fáradságot megér pusztán az. Azoknak. célja van. mint a percek. megszűnik a léttel való foglalkozás. hogy előre megsejtsük a cselekmény fordulatait. hogy az illető azt érzi. Mi több. arról még ejtünk néhány szót a továbbiakban. elég hozzá egy elkapott dallam. Hogy ennek miért kell törvényszerűen így lennie. Végül pedig megváltozik az időérzékelésünk: az órák úgy telnek. figyelmen kívül hagyva a mindennapi élet frusztrációit és aggodalmait. hogy az adott feladat céljai világosak legyenek és azonnali visszacsatolás álljon rendelkezésünkre. az adott feladat nem megoldandó. hogy az örömteliséget megtapasztalják. hogy átélheti. Hetedszer. hogy arra összpontosítsunk. amit csinálunk. Meg kell itt említenem. az nagyon eltért egymástól – az idős koreaiak meditáltak. E fenti elemek kombinációja az öröm olyan mély érzését hozza létre. hogy beleéljük magunkat a fiktív hősök életébe.

akkor az öröm érzése valószínűleg eltűnik. ha részt veszünk valamilyen versenyben. amelyet megnézek.. hogy miközben unalmában dobol az ujjaival az előadáson. hogy olyan módszereket fedezzen fel. de ha lelkünk mélyén fontosabbnak tartjuk azt. ha az ember hozzákapcsolja mindazokat a célokat. figyelmét a dobolásra irányítva bármely pillanatban meg tudja mondani. Ezért van az. ami pedig a legtöbb embernél intuitív. Feladatokat úgy szerezhetünk magunknak. aki birkózik velünk. nincs bennük semmi izgalmas. akkor azonnal meghallja. Miután ezt az ártatlan játékot felfedezte. Heinz Maier-Leibnitz. hogy csak a szabadidős tevékenységek meg a művészet képes a tökéletes élmény előidézésére. melyek egy örömteli élményhez szükségesek. tökéletes élményt nyújtó játékokká tudjuk alakítani. a képzőművészi és irodalmi megnyilvánu1ási formákat azzal a kifejezett céllal fejlesztettük ki az évszázadok folyamán. a gyűrűsujj. Ellenfelünk valójában a segítségünkre van" – írta Edmund Burke. de a sakkjáték tökéletesen hidegen hagyja mindazokat. pillanatnyi esemény: "Rengeteg olyan kép van. Maier-Leibnitz professzor gyakran kerül olyan kellemetlen helyzetbe. ám egy hegymászó számára ez a szikla a mentális és fizikai lehetőségek végtelenül komplex szimfóniája. ezek a legérdekesebbek". akik nem ismerik a szabályait. melyek segítségével még a rutinfeladatokat is számunkra jelentőségteljes. erősíti idegrendszerünket és fejleszti ügyességünket. A sportot. egyenként megemeli és visszaejti az ujjait az asztalon . ami eléggé megmozgatja ahhoz. Hogy egy kicsit könnyebben viselje ezt a megpróbáltatást. és azt látom. aztán a jobb keze középső ujját. megint a mutatóujját. A versengés biztosította kihívás örömteli és stimuláló hatású lehet. "Az az ember. hogy a műtárgyban ott van-e számunkra ez a kihívás. amit némi gyakorlattal majdnem tizenkét perc alatt lehet befejezni. és a bal kisujjával koppint egyet. hogy nincs mögötte semmi több. ami más tudósok számára sem ismeretlen: végtelennek tűnő és időnként unalmas konferenciákon kell részt vennie. akkor már nem szórakoztató többé. ha öncélúvá lesz. a játékokat. szabályokat és egyéb feltételeket. Hiba lenne azonban azt feltételezni. hogy milyen örömmel tud megnézni egy festményt. utána a bal kéz is megfordítja az ujjak leütésének sorrendjét. aztán a gyűrűsujját. 39 . hogy jelen van.. amelyben azt mondja el. tudja. amelyben két csapat vagy két ember játszik egymás ellen. a mutatóujj. Mivel a leütések ritmikusan történnek. leütése mely részénél tart. hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsuk. Aztán áttér a bal kezére. Aztán előbb a jobb kéz. hogy örömteli élményekkel tegyük gazdagabbá az életünket. Maier-Leibnitz professzor kitalált rá egy érdekes felhasználási módot is: gondolatláncainak hosszúságát mérte vele. amikor nem is gondolnánk. Vannak viszont olyan képek. A verseny csak akkor örömteli. de elég automatikus is ahhoz. Ahogy Maier-Leibnitz professzor dobol az ujjaival. Más szavakkal még az a passzív öröm . A legtöbb örömteli tevékenység kifejezetten erre a célra jött létre. amelyet akár le is lehetne kottázni. ha saját ügyességünket és hozzáértésünket tökéletesítjük vele. Itt van például tanulmányunkból egy rövid idézet egy művészettörténésszel készített beszélgetésből. A következőt csinálja: amikor az előadó kezd fárasztóvá válni. hogy ismétlésekbe bocsátkozna.először a jobb hüvelykujját. A 888 leütés háromszor megismételve 2 664 leütést tesz ki. hogy egyértelmű. A fűnyírás vagy a fogorvos várótermében való üldögélés is lehet örömteli. amelyek egyfajta kihívást jelentenek – ezek valahogy megragadnak az emberben.amit egy képre vagy szoborra pillantva érez az ember – is attól függ. hogy ne unja magát halálra egy unalmas előadás közben. A kihívás azonban nem korlátozódik fizikai tevékenységekre vagy versenyhelyzetekre.sakkozónak felpezsdül a vére. Képzeljük el. Egészséges kultúrákban a produktív munka és a mindennapi élet szükséges velejárói szintúgy lelki kielégülést biztosítanak. a neves német kísérleti fizikus (egyébként a híres tizennyolcadik századi filozófus és matematikus leszármazottja) érdekes példát nyújt arra. újra a középső ujj és végül a bal hüvelykujj. A versengés sok szempontból a leggyorsabb módja a komplexitás fejlesztésének. hogy olyan rettenetesen vonzó minden sport és játék. hogy ne kösse túlságosan le és ha elhangzik valami érdekes. aztán a mutatóujját. akkor 888 kombinációt játszhat le anélkül. hogy ellenfelünket legyőzzük. Ha fél és egész leütésnyi szüneteket iktat be a megfelelő helyeken. kitalált magának egy kis privát szórakozást. A legtöbb ember számára a Yosemite-völgyben lévő El Capitan sziklafala csak egy óriási sima kőfal. végül a kisujját. olyan csaknem zenei harmónia bontakozik ki belőle. mint azt. aztán jön a középső ujj. még olyan helyzetekben is hozzájárul az öröm megjelenéséhez. hogy hogyan lehetünk úrrá egy unalmas helyzet fölött és tehetjük a magunk számára legalább enyhén szórakoztatóvá. Tulajdonképp ennek a könyvnek is az az egyik célja.

amíg rájött a megoldásra? Megint az ujjaira fordítja a figyelmét és megállapítja. hogy mindjárt befejezi a második sorozatot – a gondolatlánc mintegy két és egynegyed percet vett igénybe. Azok az automatikus kis játékok. Ellazult. nem gondolsz semmi másra. de megrögzött szokásai az üres percek kitöltésére vagy a szorongás elűzésére.annak a játéknak a prototípusát. a hajukat csavargatják. Azonnal az ujjaira fordítja a figyelmét. melyek valódi cselekvési lehetőséget jelentenek a számára.hirtelen felötlik benne egy gondolat valamelyik fizikakísérletével kapcsolatban. Egy bizonyos ponton aztán a gondolatsor befejeződik. Az öröm akkor tűnik fel az unalom és aggodalom közötti mezsgyén. dúdolgatnak vagy valami ennél ezoterikusabb személyes rituáléba kezdenek ugyanazzal a céllal: hogy egy kidolgozott cselekvés elvégzésével teremtsenek rendet a tudatban. Nem marad fölösleges pszichikai energiája. Mennyi ideig tartott. hogy amikor fáradt voltam és csak fél szívvel vettem részt a játékban. a jobbik játékos meg unatkozik. amikor jól megy az előadás: "Erősen koncentrálsz. hogy a játék mindkettőnk számára maximális örömet jelentsen. de nem sokban növelik az élmények jóságát. akkor nagyobb sugarú köröket futott körülöttem. hogy bármilyen más. A dologban csak az az érdekes. Olyan gyorsan rohangált körbekörbe körülöttem. Egy táncos így írja le. aztán a másodpercnek ugyanabban a tört részében visszatér a kísérletével kapcsolatos gondolatsorhoz. hogy elkapjam. unalmas lesz. Ugyanez érvényes minden más tevékenységre is: az a zenemű. az végső soron komplexitásától függ. akkor a kevésbé felkészült játékos szorongani fog. ahogy csak bírt. amit éppen csinálsz. leütésénél tart. az öröm egy adott pillanatban jelentkezik: amikor az egyén által felismert cselekvési lehetőségek egybeesnek az illető képességeinek szintjével." 40 . hogy megjelennek a tökéletes élmény legáltalánosabb megkülönböztető jegyei: az emberek annyira elmerülnek abban. hogy meg tudjon birkózni egy adott helyzettel. Ennek eredménye az. Mikor vadászkutyánkat. hogy nem tudsz különbséget tenni önmagad és a tevékenység között. amikor a kihívás nagysága arányban áll az egyén cselekvési képességével. hogy tevékenységük spontánná. A tenisz például csak akkor érdekes játék. a túlságosan bonyolult zene pedig fárasztó és érthetetlen. Vannak megrögzött firkálgatók. nem tudják szétválasztani magukat attól. A figyelem az éppen fontos ingerekre összpontosul. amelyet a kutatásunkban részt vevők megemlítettek. Huszár sokkal közelebb futott hozzám. Minden egyes tevékenységben. amikor fölfelé kapaszkodik a sziklán: "Annyira belefeledkezel abba. mert ha nem így van. és lógó nyelvvel. Huszárt sétálni vittem a mezőre. vajon megpróbálom-e elkapni. Nem kalandozik a képzeleted. mert megoldásukhoz magasabb rendű felkészültségre van szükség. vagyis a fogócskát. Mindenkinek vannak apró. amelyek segítenek megbirkózni a napi problémákkal. megoldotta a problémát.." Egy hegymászó így mondja el. Így a játék nehézségi foka állandó volt. hogy mondjuk a második sorozat 300. a tevékenységgel nem kapcsolatos információt továbbítson. amely a hallgató figyelmi kapacitását nem foglalja le. Az energia szabadon áramlik benned. A cselekvés és a figyelem eggyéolvadása Amikor valakinek minden erejére és ügyességére szüksége van. ha a két játékos körülbelül egyformán ügyes. Néha felé vetődtem egyet-egyet. Ezek azok a "mikroáramlat"-tevékenységek. Ez az aranyszabály a lehetőség és felkészültség egymáshoz viszonyított arányáról nemcsak az emberi tevékenységekre igaz. Nem sokan találnak ki ilyen zseniális és összetett módszert önmaguk szórakoztatására. amit csinálnak. és megállapítja. amely a gyerekek között kultúrára való tekintet nélkül a legelterjedtebb. meg tudtam érinteni a bundáját. kiegyensúlyozott és mégis energikus vagy. amit csinálsz. akkor figyelmét teljesen lefoglalja a tevékenység. amivel viszonylag könnyebbé tette számomra. de mindannyian csinálunk valami hasonlót. ravasz szemmel figyelt közben. ha azonban jó formában voltam. és hajlandó voltam nagyobb erőfeszítéseket tenni. mit érez. ha szerényebb keretek között is. teljesen belemerülsz abba. amit csinálnak. csaknem automatikussá válik. Ehhez az embernek olyan feladatokkal kell szembenéznie.. mit érez. A kutya tévedhetetlen érzékkel tartotta egyensúlyban a feladat nehézségét és a felkészültségemet. és ha szerencsém volt. mások dohányoznak vagy rágcsálnak valamit. Ám hogy egy cselekedetben mennyi örömöt tudunk találni. segítenek ugyan az unalom feloldásában. amelyeket beleszövünk a mindennapi élet szövetébe. és biztosította. mindig ugyanazt az egyszerű játékot szerette játszani velem .

" Ezért neveztük el a tökéletes élményt "áramlatnak". Ugyanígy van ez a hegymászással: felismered. mi a feladata: visszajuttatni a labdát az ellenfél területére. én meg neki. akkor az elért siker nem boldogítja. A hegymászás igazolása maga a mászás." Noha türelmes várakozásra van szükség. és ilyenkor valahogy elszakadok az egész világtól. és aki azt mondta. de valójában azt kívánod. hogy ne keressen semmilyen utópiát vagy csúcsot. és az összpontosítás legapróbb kihagyása is teljesen kitörli. de a cél és a visszacsatolás jelenléte mégis rendkívül fontos. és az egyik cselekedet simán követi a másikat. A hegymászónak. ahogy a költészet igazolása az írás. A mindennapi életben kételyeink és kérdéseink állandóan megszakítanak bennünket: "Miért is csinálom ezt? Talán valami mást kellene tennem helyette?" Ismételten megkérdőjelezzük cselekedeteink szükségességét és kritikusan értékeljük. Gyakran kimerítő fizikai teljesítményt vagy erősen fegyelmezett mentális tevékenységet követel. végre feltűnik előtte a horizonton a célul kitűzött sziget körvonala. mint a lélegzés . mert a tevékenység mintegy mágikus módon magával sodor minket. hogy vége van.Egy anya szavai. és valahányszor beleüt a labdába. hogy tovább áramoljék. hogy célom a hegymászóhoz hasonlatosan beteljesül. Ahogy az órák telnek.nem is gondolsz rá. .. érvényesek minden egyes általunk vagy mások által gyűjtött beszélgetéssel kapcsolatban: "A hegymászás titka magában a mászásban rejlik. az önkifejezés eszköze. hogy az ő legörömtelibb élményei a tehenek gondozása meg a gyümölcsöskert ápolása: "Különleges elégedettséget nyújt számomra a növényekről való gondoskodás. amikor valaki hetekig vitorlázhat egy kis hajóban anélkül. hogy hamarosan eléri a célját. Gyönyörűek. hogy szárazföldet látna. A teniszjátékos mindig tudja. Másik példa az óceán magányos áthajózása. hogy jól csinálta-e vagy rosszul. míg a hegymászót rendkívüli gyönyörűség tölti el ettől a gondolattól. amikor látszólag erőfeszítés nélkül mozgunk. akkor örülsz. ha az ember látja fejlődni a növényeit. hogy ilyenkor általában világosak a céljaink. amelyeket egy össze-vissza mozgó alapzatról végeztem. miután több napig hiába pásztázza szemével az üres víztükröt. hogy valóban 41 . s ez még az amerikai városi lakásokban is így van. Természetesen. ez távolról sincs így. tudja. hogyan jelentkezik az áramlat-élmény az óceán áthajózásakor. aki emellett verseket is ír. nem győzöl le semmit. hanem folyamatos áramlás. aki egy függőleges sziklafalon araszol felfelé. minden egyes másodpercben meggyőződhet róla. bárcsak örökké tartana. Bizonyos tevékenységek nagyon hosszú időt vesznek igénybe. nagyon egyszerű a célja: fel kell másznia anélkül. hogy a távoli napkoronggal kapcsolatos megfigyeléseim. Ő olvas nekem. csak megmaradjon az áramlatban. hogy az áramlat-élménnyel ilyen tökéletesen tudunk azonosulni. melyek egy hegymászótól származnak. külön teret szentel annak az izgalomnak. aki nagyon szeret együtt lenni kislányával: "Olvasni szeret igazán. hogy életben akarok maradni a nappali díványán ülve. A sakkozó célja is ugyanilyen egyértelmű: mattot adni az ellenfél királyának. ahogy napról napra növekszenek. megfejelve némi hitetlenséggel. Szeretem látni. azért mész fölfelé. Az áramlatban azonban nincs szükség visszaigazolásra. akkor hosszú napokat tölthetek el abban a tudatban. hogy lezuhanna. Egyetlenegy szó. A hegymászásnak nincs lehetséges indoka magát a mászást kivéve. erőteljes visszacsatolást kap." Sakkjátékos beszél arról. akkor észre se vennéd. Csakhogy ez a felismerés engem nem tenne különösebben boldoggá. Az írás aktusa a költészet igazolása. mégis remekül leírja azt az érzést. Világos célok és folyamatos visszacsatolás Annak. A következő szavak. Nem felfelé irányuló mozgás. Az áramlat célja az. hogy te is áramlat vagy. az az egyik oka." Noha úgy tűnik. erőfeszítés nélkül jön létre. és a visszacsatolás rögtön megtörténik.. amit csinálok. Jim Macbeth. a tudat nyugodtan dolgozik. milyen okból kezdtünk bele az egészbe. közelebb került-e a céljához. hogy az áramlat-élmény könnyedén. ha az ember nagyon egyszerű célt választ. csak az önmagadban lévő dolgokat. A legendás óceánjárók egyike így írja le ezt az érzést: "Az elégedettség érzése töltött el. Ha a célomat úgy határozom meg. meg néhány egyszerű táblázat képessé tett arra. így együtt szoktunk olvasni. és ha nem téged talál el. teljesen feloldódom abban. amikor felérsz egy szikla tetejére. A tető is rátok zuhanhatna. Ám amíg tart. amelyet a hajós érez. Minden egyes lépés után ki tudja számítani. amikor egy tornán játszik: "A koncentráció olyan. aki az OlaszAlpokban él. mielőtt ő maga mattot kapna. Nem történhet meg szakavatott közreműködés nélkül. Ennek egyik példáját az a hatvankét éves asszony adta. aki tanulmányt írt arról. hogy mozgásban tartsd az áramlatot.

ahogy megszületik ez az új föld. a terápiás ülésre magával hozott gondolatok – mind fontos jelzések. hogy dalt akar írni vagy fuvolaversenyt. a hangjában megjelenő tétova felhang. amikor képet fest. hogy a festőnek nincs határozott elképzelése arról. Lehet. "jók-e" vagy "rosszak"? Ugyanez a helyzet a festővel. addig bizonyos részfeladatokat sikeresen elvégeztek. melyek természetüknél fogva kreatívjellegűek vagy nyitott kimenetelűek. az embernek meg kell tanulnia erősen átérezni azt. hogy ezt akarta-e létrehozni vagy sem. A visszacsatolás milyensége. Néha a tevékenységet irányító szabályokat és célokat menet közben beszélik meg vagy találják ki. "linkelnek" vagy kifigurázzák a tanáraikat. hogy egyáltalán van cél. Egy zeneszerző például tisztában van vele. gyakorta még az se jut el a résztvevők tudatáig. Ez a tudás teremti meg a rendet a tudatban és erősíti meg az Én felépítését. Amikor a beteg szervet eltávolítják. A visszacsatolás minden tevékenységnél más és más. Így például a tizenévesek nagyon élvezik azokat a rögtönzött közjátékokat. Ezek azonban csak kivételek. a pszichiáter szerint pedig a sebész érzéketlen. gyakran mondogatják. arckifejezése. hogy a pszichiáter akár tíz évig is kezelhet egy beteget anélkül. Ha arra szánnám rá magam. Honnan is tudná. amikor érveik meggyőző erővel hatnak. Azok a sebészek például. és gyakran a visszacsatolás sem olyan egyértelmű. hogy a hangjegyek. míg az utóbbi inkább azokat a jeleket. Mindazonáltal világos. mert egy belgyógyász sose tudja pontosan. feltéve. A sebész és a pszichiáter között az a különbség. akkor az arcom fölött imbolygó bot látványa bizonyára örömteli pillanatokat jelentene számomra. Csaknem minden visszacsatolás lehet örömteli. a sebész feladata véget ér. aki élvezi a festést. és elérik a kívánt eredményt. aki jól csinálja. de amikor a kép valamennyire elkészült. önmagában gyakran semmitmondó. amíg például a sebből nem ömlik a vér. így jó lesz . és ki az. mint ahogy a hegymászó gondolataiban megjelenik: "Még nem estem le". amivel mások egyszerűen nem tudnak betelni. mint a belgyógyászatot: sebészek beszélgetését hallgatva az ember azt hiheti. Az ilyen együttlétek célja a próbaszerencse módszerével alakul ki.megtaláljak egy aprócska szigetet. amiért csak a technikai dolgok érdeklik. hogy jó-e az. hiszen mit számít az. vajon segít-e rajta. melyek erősítik a szabályt: ha valaki nem tanul meg célokat kitűzni." Egy másik hajós szavaival: "Minden egyes alkalommal a csodálkozás. amikor megpróbálnak túltenni egymáson a gorombáskodásban. amit csinál. mi a . majd az összevarrással mindenki megelégedésére le is zárul a dolog. a szeretet és a büszkeség ugyanazon keverékét érzem. A szakmáját szerető pszichiáternek azonban szintén rendelkezésére ál1 a folyamatos visszacsatolás: a páciens testtartása. hogy egy sétapálcát egyensúlyozzak az orromon. hogy logikusan kapcsolódik egy olyan célhoz. ha beütöm a teniszlabdát a fehér vonalak közé. és minden olyan tevékenységgel. hogy tudná. akkor nem fogja élvezni ezeket a tevékenységeket sem. az az általa hordozott jelképes tartalom: hogy sikerült elérnem a célomat. amelybe az ember már pszichikai energiát fektetett bele. Egy műtét során a páciens állapota mindig világos. Némelyek közömbösek olyan dolgokkal szemben. amely mintha általam és értem teremtődött volna. de ezen túl a céljai általában homályosak. amit csinál.nem. hogy mi számít sikeres "húzásnak". hogy semmi pénzért nem lennének belgyógyászok.jó" és mi a "rossz". beszorítom az ellenfé1 királyát a sakktáblán vagy látom felcsillanni a páciensem szemében a megértés fényét a kezelés végén? Ami ezt az információt értékessé teszi. egy olyan festőnek. A tudósok vagy vitázók gyakran hasonló kielégülést éreznek. az óceánon való átkelés után. és a résztvevőknek pontos elképzelésük van arról. amire törekszünk. amely megmutatja neki." Egy tevékenység célja nem mindig olyan világos. Bizonyos alkotó tevékenységekben. akik szeretnek operálni. hogy milyen lesz a kész festmény. melyekre alkatilag sokkal 42 . mint a tenisz esetében. melyek segítségével a pszichiáter nyomon követheti a terápia eredményességét. ahol lehetetlen előre világos célokat felállítani. belső iránytűje kell hogy legyen. hogy az előbbi a vért meg a vágást tekinti az egyetlen figyelemre érdemes visszacsatolásnak. A sebész lágyszívűnek tartja a pszichiátert. Ilyen belső vezérfonal nélkül lehetetlen megtapasztalni az áramlat élményét. és ritkán fogalmazódik meg. visszacsatolást biztosítani és kiértékelni. Sok tekintetben ilyen egy jó dzsessz-zenekar vagy bármilyen improvizáción alapuló csoport. hogy minden ecsetvonás után megállapíthassa: "Igen. melyek a páciens lelkiállapotát tükrözik. hogy ezekben a helyzetekben is kialakítanak saját szabályokat. Mi több. A pszichiátriát talán még inkább lenézik a sebészek. Vannak azonban olyan információk. ez nem lesz jó". amelyeket leír. akkor tudnia kell. mert ilyen mulandó célokat tűz ki maga elé.

Ez a tulajdonság annak az eredményeképpen jön létre. amibe belefogtak. előadóművészek. Ezzel szemben mások a többi ember személyes jelenlétére érzékenyebbek genetikusan. akkor összes problémádról megfeledkezel. A feladatra való összpontosítás Az áramlat-élmény egyik leggyakrabban említett velejárója az. Megint mások oly sok energiát fektetnek abba. Ezeknek a többnyire születésük óta világtalan nőknek a leggyakrabban említett áramlatélménye a Braille-írásos könyvek olvasása és az imádkozás volt. az ember képes elfelejteni az élet minden kellemetlenségét.. és az ő jelzéseikre tanulnak meg figyelni. például hogy megint összekaptam a barátnőmmel. Ok a visszacsatolásnál az emberi érzelmek kifejeződésére figyelnek. ezért folyamatos bátorításra van szükségük. A visszacsatolás fontosságát erősíti meg az a milánói felmérés. így az elménken átsuhanó kellemetlen gondolatok időszakosan kiszorulnak onnan. Külön világ jön létre. Egy lelkes hegymászó fizikaprofesszor így írta le a mászás közbeni lelkiállapotot: "Olyan. ritkán összpontosítunk valamire olyan intenzíven. mintha megkurtítanák a memóriámba bejutó információt. hogy írják le életük legörömtelibb tapasztalatait. Mivel a legtöbb munka és általában az otthonlét nem nélkülözi az áramlat mozgósító erejét. s az átlagnál jobban ismernek fel hangkombinációkat és emlékeznek rájuk. valóban a megvalósulás felé halad-e az. és jobban is tudjuk értékelni őket. Az olasz csoport kutatásában részt vevő több mint hatszáz megkérdezett ember közül. Lehet. Könnyen meg tudják különböztetni egymástól a különböző hangszíneket és hangmagasságokat." Ugyanezt fejti ki egy szenvedélyes túrázó: "Amikor gyalogolsz. Így hát az elme szokásos állapotában a váratlanul és sűrűn betörő entrópia váltakozik a pszichikai energia hömpölygésével. hogy csakis a dicséret és az elismerés visszacsatolását veszik tekintetbe.és így egyszerűen nem hagy helyet az elmében a fölösleges információ számára. 43 . hogy csak egy válogatott információrészletet engedünk be a tudatba. és számukra az az egyetlen értelmezhető információ. Kizárólag az előző harminc másodpercre emlékszem és legfeljebb öt percre tudok előre gondolkodni. hogy az áramlat miért javítja az élmények minőségét az. Az ilyen információkat hordozó visszacsatolásokat valószínűleg többre fogjuk értékelni. Néha kint a pályán eszembe jut valami probléma. ha képesek kombinálni a hangokat. hogy tudják. hogy a problémák és aggodalmak automatikusan kihullanának a tudatunkból. valamint bizonyos manuális munkák végzése (horgolás és könyvkötészet). hogy az örömteli tevékenységek azt igénylik. Még ennél is fontosabb például az. hogy egész nap ugyanazon a problémán jár az agyad. mi folyik körülöttük. és a látóknál is inkább szükségük volt arra. Megint másoknak nagyon sérülékeny az Énje. amelyet Fausto Massimini professzor vezetésével egy pszichológusokból álló csoport készített vallásos vak nőkkel. hogy az semmi a játékhoz képest. Ahogy egy fiatal kosárlabdázó elmagyarázta: "Csak a pálya – az az egyetlen. de amikor kosarazol. A normális mindennapi lét során a tudatunkban hívatlanul megjelenő gondolatok és aggodalmak prédái vagyunk. ezek a nők mindenki másnál többre értékelték a visszacsatolás érthető formában valójelenlétét. hogy amíg tart. ritmusokat és dallamokat. hogy a tevékenységek világosan megfogalmazott követelményei rendet parancsolnak és kiküszöbölik a tudatba betörő rendezetlenség zavaró hatását. hogy mások szeressék őket. hogy az ember teljes figyelmével az előtte álló feladatra koncentráljon . Számukra az lesz a legfontosabb visszacsatolás. és egymás segítése betegség vagy más szükséghelyzet esetében. de úgy érzem. amelynek csak önmaga számára és önmagában van jelentése. semmi más. és az örömteli tevékenység egyik alapvető feltételének tartották. amely az időre nyílik.csak a kosárlabda. Az egyik oka annak. Belőlük lesznek a zeneszerzők. karmesterek és zenekritikusok. akkor csak arra tudsz gondolni . Valószínűleg vonzani fogja őket a hangokkal való játszadozás lehetősége megtanulják majd irányítani és átalakítani a hallott információt.érzékenyebbek vagyunk. mint mások. őket is arra kérték. de ahogy játszani kezdesz. Minden más ehhez kapcsolódik. a kutyát se érdekli már az egész!" Egy másik kosaras szavai: "A korombeli srácoknak sok minden jár a fejében. ha győznek egy versenyhelyzetben. Néhány ember például születésétől fogva kivételesen érzékeny a hangokra. énekesek.. De nemcsak az időtényezőt kell tekintetbe venni. Mivel nem láthatták. mint mások. Mint ahogy a felmérésükben szereplő többi embert. ami számít." Tulajdonképp minden összpontosítást igénylő tevékenységnél hasonlóan szűk az az "ablak".

az ellenfeleddel való küzdelmet. hogy adott esetben ilyen késztetések is jelen lehetnek. Az áramlat-élménynek tehát lényeges eleme a tevékenység feletti uralom érzete – vagyis. ami pedig a sakkozót illeti. hogy . hogy az ember világversenyt nyerjen. ezzel kompenzálnak valamit. ödipális kötődéseket igyekeznek lerázni magukról vagy "élménykeresők". és teljesen uralom a saját világomat. és te a kezedben tartod az egészet. mint a mindennapi élet.. a szállodai alvást és a személyes problémáidat mintha nem is léteznének. Az áramlatélménynek éppoly fontos része az összpontosítás. autóversenyzők." Az óceán áthajózása ugyanezt a jótékony felejtést biztosítja a hajósoknak. Ha már kint vagyunk a tengeren. melyek élesen elválnak a mindennapi. mennyi apró kényelmetlenségben van részed a tengeren. Ezek az emberek azonban mindannyian olyan áramlat-élményről számolnak be." Ugyanilyen érzésekről számol be egy táncos is: "Azt érzem. úgysem oldhatjuk meg problémáinkat. a másféle ételeket. mint a világos cél és az azonnali visszacsatolás. mint a terápia. Jobban bízom magamban. Ha már benne vagy egy ilyen helyzetben." Noha Moses arró1 beszélt. A tánc olyan. Noha nincs kizárva. Erő és melegség tölt el! Ki akarom terjeszteni határaimat. Ha valaki elveszt egy sakkjátszmát vagy hobbiból barkácsol valamit. hogy legyőzi az ellenfele. míg el nem érjük a legközelebbi kikötőt. melyek alól hiányzik a civilizált élet biztonsági hálója. a híres futó így írja le a versenyzéshez szükséges koncentrációt: "Az agyadnak teljesen tisztának kell lennie." Amit a megkérdezettek leírnak. akkor az hihetetlenül valóságos lesz. s előfordulhat. azt kint hagyom a próbaterem előtt. bármilyen kockázatosnak látszanak is. aki elszúr egy üzletet. melyek egy kívülálló számára sokkal veszélyesebbnek tűnhetnek. hogy a kockázatot vállaló emberek . hanem abból a képességükből. ha még pontosabbak akarunk lenni. az az érzés. ha mégsem tudjuk kézben tartani a helyzetet. hogy az áramlat-élmény előidézésére alkalmas tevékenységek. Nem félek a kudarctól. és sose lesz belőle bajnok. hogy az valamilyen beteges szükségletből ered: megpróbálnak kiirtani magukból valamilyen mélyen gyökerező félelmet. számtalan rossz dolgot tartogató élettől. lehet. Hatalmas erőt érzek magamban arra. hogy képesek potenciálisan veszélyes erők felett uralkodni. A tevékenység feletti uralom gyakorlásának ez az érzete gyakran jelen van olyan. hogy emiatt nem tudja törleszteni a lakásrészletet. és a végén közmunkásként végzi." Egy sakkozó ezt mondja: . a tenger és az aznap megtett út mellett. valódi gondjaid és aggodalmaid elenyésznek. Azok a hegymászók. magamhoz akarom ölelni a világot. hogy ezt a veszélyt képesek csökkenteni. hogy urai az életüknek és az adott helyzetnek. Talán nagyon erősen el akarom felejteni a problémáimat. ahogy a szárazföld eltűnik a horizonton. az valójában inkább a tevékenység feletti kontroll lehet6sége. egyébként örömet okozó tevékenységekben is. hanem arról a pozitív és egészséges érzelemről. A kontroll paradoxona Az örömérzet gyakran bukkan föl olyan sportokban. mi kell ahhoz. csak persze kissé tovább tart: "Nem számít. Fel kell ismernünk. és teremtik meg a "pszichikai negentrópia" jelenségét.. leírása minden olyan koncentrációra igaz.. Az áramlat világában a tökéletesség legalább elméletben elérhető.. hogy csak ide tartozom. ami bármilyen örömteli tevékenység közben keletkezik bennünk. Általában megszokott dolog úgy magyarázni a veszélyes tevékenységeket élvező emberek motivációját. hogy a tevékenység végzője képes megfelelő jártasságot szerezni 44 . nem kell aggódnia.Biztosan a koncentráció miatt. mint máskor. és minden lényegtelennek tűnik a szél. búvárok. szándékosan olyan helyzetekbe mennek bele. hogy kecsességet és szépséget sugározzak. megdöbbentő. A balett-táncos eleshet. barlangászok vagy ejtőernyősök." Edwin Moses. Mindent ki kell törölnöd a tudatodból.itt nem kell aggódnunk. Ebből fog állni a egész világ. a "valódi" életben ellenben kirúghatják azt az embert. Ezek együtt hozzák létre a tudat rendjét. nincs értelme a további aggodalmaskodásnak. mint konkrét megvalósítása. eltörheti a lábát és talán sosem csinálja meg a tökéletes forgást. sehová máshová. Így hát nem annyira az "istenkísértő veszély" beteges élvezetéről van szó.elmondásuk szerint – mennyire nem magából a veszélyből merítik az örömöt. Jól érzem magam. Az élet minden mesterkéltség nélküli lesz. melyben élesen érzékelik azt.a valódi élettel ellentétben . Ha valami nehézségem akad. olyanok. játékokban és más szabadidős tevékenységekben. az időeltolódás okozta fáradtságot. akik kedvtelésből űzik tevékenységüket. Egy táncos így számol be az áramlatnak erről az aspektusáról: "Teljesen ellazulok és megnyugszom.

"A Luchin-védelem" egy fiatal sakkzsenit ír le. hogy végül hátat fordított a "valódi" világ zűrzavaros kavalkádjának. akkor már hajlamosabbak nagyobb szerepet tulajdonítani a balszerencsének. Luchin. A hegymászók például kétféle veszélyt különböztetnek meg: objektívet és szubjektívet. Már a néprajztudomány legelső képviselői írtak az 45 . és nem a szerencséé. Luchin hallucinálni kezd. hanem ha ezt az uralmat nehéz helyzetekben gyakorolni is tudják. A szubjektív veszélyek azok. és ezt a kimenetelt befolyásolni tudják valamilyen módon. mint hinnénk. A hegymászás lényege. hogy az ember a lehetőségekhez képest elkerüli az objektív veszélyeket. A kontroll átéléséhez fel kell adniuk a védelmező rutincselekedetek biztonságát. melyeket a játék megszab. aki mellesleg Luchin ügynöke . ahol a felkészültségnek nyilvánvalóan nagyobb szerepe van a helyzet feletti uralomban.bennük. amikor személyes konfliktusait próbálja megoldani. A regényírók gyakran használták a sakkozást mint metaforát a valóság elől való menekülés leírására. Vladimir Nabokov novellája. A tevékenységeknek egyetlen típusa képez kivételt: a szerencsejátékok. az emberek nem azt élvezik. A rulettkerék pörgését vagy a black Jack lapjainak egymás után való felbukkanását a játékos nem képes szabályozni. és hogyan aránylanak ehhez a saját képességei. a szubjektív veszélyeket pedig ésszerű felkészüléssel és szigorú fegyelemmel teljességgel kiiktatja. ha kontrollhelyzetben vannak. ahol az objektív veszélyek – taxisofőrök. mennyire lesz nehéz a túra. mely sérthetetlenné teszi őt a külső támadások ellen. hogy az ő ügyességének létfontosságú szerepe van a végkimenetel szempontjából. leeső szikladarab. és a személyes ügyesség sokkal kevésbé alkalmas a gyalogos biztonságának megőrzésére.melynek előfutárai között ott van a jövendőmondás minden kultúrát átjáró szertartása – az egyik legnagyobb vonzereje ennek a játéknak. Ahogy a való életben széthullanak a kapcsolatai. hiszen valójában a vérbeli szerencsejátékosok többsége szubjektíve meg van arról győződve. a barátai. beleértve a legelső és a legutolsó amerikai bajnokot. és hallucinációiban az életében fontos szerepet játszó emberek bábukká válnak egy óriási sakktáblán és megpróbálják őt sarokba szorítani. Az első típusba azok az előreláthatatlan fizikai események tartoznak. de képtelen őket másként látni. amelyekkel valaki a hegyen találkozhat: hirtelen vihar. Ahogy ez a példa is bizonyítja. hogyan fog pörögni a kerék. Ezek ugyan örömteli tevékenységek. de még akkor is szívesebben magyarázzák a végkifejletet valamilyen saját személyes hibájukkal. Luchin megpróbál megbirkózni ezekkel a problémákkal. Az efféle sakktörténetek nem is rugaszkodnak el annyira a valóságtól. annyira beleélte magát a sakkjáték logikusan elrendezett és szépségesen ésszerű világába. de eleve véletlenszerű eseményeken alapulnak. Végül felrémlik előtte a problémával szembeni tökéletes védelem – és kiugrik a szálloda ablakán. és a fekete bástya fenyegeti. Az ember felkészülhet az ilyen esetekre. de sosem láthatja őket előre teljes biztonsággal. hogy a jövőbe látnak. hogy az áramlatélménnyel járó tevékenységek miért tudják annyira rabul ejteni az embert. mint azok. hogy életének többi része – a házassága. Még nagyobb hangsúlyt fektetnek az általuk gyakorolt kontroll szerepére. mint egy manhattani utcán átkelni. Az "objektív" feltételek azonban csalókák is lehetnek. Általánosságban a szerencsejátékosok gyakran élnek abban a hitben. lavina. akik olyan tevékenységet végeznek. sok sakk-nagymester. hogy a Matterhorn megmászása sokkal biztonságosabb. mint sakkállásokként. Az entrópiamentes világban való lét érzete legalább részben megmagyarázza. Az a felvillanyozottság még jellegzetesebb. Ennek eredményeképpen a hegymászók őszintén hiszik. mikor megpróbálják "kitotózni" a vakszerencse fordulatait. buszok meg fosztogatók – sokkal kevésbé kiszámíthatóak. hogy feltalálja a "Luchin-védelmet". mint a hegyi veszedelmek. ha a dolgok kimenetele kétséges. Paul Morphyt és Bobby Fischert. hogy megjósolják. hogy a győzelmük saját ügyességük eredménye. Ugy tűnik.és így tovább. hogy helyesen becsülte-e fel. A tevékenység uralmunk alatt tartásának eme legősibb érzete . a megélhetése – is a sakktábla szabályai szerint kell hogy folyjon. aki annyira belemerül a játékba. Csak akkor győződhetnek meg kontrollhelyzetükről. A rulettjátékosok bonyolult szisztémákat dolgoznak ki. A felesége a fehér királynő. és annak szenteli az energiáját. és így gyakorlatilag nullára csökkenti a hibalehetőségeket. amit a szerencsejátékosok akkor éreznek. amelyek a hegymászó felkészültségének hiányából erednek – beleértve azt is. A pókerjátékosok meg vannak róla győződve. Ha veszítenek. váratlanul beálló hőmérsékletcsökkenés. biciklisták. a sakk stratégiájához folyamodik. hogy ebben az esetben az "én irányítom a helyzetet"-érzés lényegtelen az örömélmény szempontjából. amelyeket feltételezhetően nem befolyásol az egyéni ügyesség vagy felkészültség. aki E3-on áll. legalábbis a célok és szabályok azon szűk határai között.

Valahogy mindig a jó dolgot csinálod anélkül. legyen ez a környezet egy hegy. A résztvevők ugyanolyan konkrét érzésként élik át. Mivel az örömteli tevékenységeket világos cél. gyakran kíséri a környezettel való eggyéolvadás érzete. Kezdetben nem vagyunk teljes harmóniában egymással. »ha olyan gyorsan megyünk. hogyan játszik a hajó a tengerrel. Ilyenkor tényleg nagyon jó.. Fontos. Amikor egy hegymászó épp kapaszkodik felfelé a sziklafalon. az Énnel kapcsolatos fenyegetéseknek nincs nagy terük. tudattartalma meghatározásának szabadságát. Az Én-tudat elvesztése Korábban már láttuk. különös figyelmet érdemel. Csaknem minden örömszerző tevékenységre "rá lehet szokni". több száz a "roham" során végiggördülő motor Kyoto utcáin. ami ilyenkor eltűnik a gondolataink közül. Hogy is fejezzem ki magam?.. Mikor úgy érzed. akik olyan hipnotizált állapotba kerülnek a bölénycsontokkal játszott szerencsejáték közben. de ahogy majd később látni fogjuk. Hirtelen rádöbbenek: »mind egyek vagyunk«. aki egy motoros banda tagja. Amikor ráébredünk. pszichikai energiánkat arra vesztegetjük. stabil szabályok. akkor igazi Roham lesz«. hogyan játszik a tenger a hajó körül. megvannak a maga veszélyei. hogy a vesztesek gyakran ruha nélkül hagyják el a sátrat télvíz idején. abban a pillanatban nincs ennél jobb. hogy az élet minőségét javítsák azzal.. egy csapat. hogy a világtól különböző és önálló lények vagyunk. ha az ego túlságosan összefonódik a hegymászással. mint a kábítószerre. milyen sérülékeny az Énünk. Ilyenkor száz százalékig hegymászó és semmi más. akkor.. hogy megtudhassuk. Amikor mind eggyé válunk. amikor mind együtt vagyunk. hogy a múlttal. De ha a Roham jól megy.. akkor az a normális.' Annak az érzésnek a hiányát. a jövővel vagy bármilyen pillanatnyilag jelentéktelen ingerrel foglalkozzon.. Az egyik dolog. hogy egy test vagyunk mind. mert nem feltétlenül jó. ami ehhez a játékhoz nem feltétlenül szükséges. hogy gondolataid végig egyfelé irányuljanak. Csak úgy megtörténik minden. Élményként nagyszerű ez az érzés. "Megértek valami fontosat. hogy rendet teremtenek a tudatban. csak azt látod. abban az értelemben. és valahányszor ez történik. bizonyos értelemben az egótól is mentesül. ez teljes mértékben lefoglalja. Amikor a cselekvés automatikussá válik. mint valaha. Egy hegymászó így írja le ezt az élményét: "Olyan zen-érzés. hogy gondolkodnál rajta vagy egyáltalán csinálnál valamit. és mindent magad mögött hagysz. Ha például megyek az utcán és észreveszem. amit ez a japán tizenéves olyan élethűen írt le. hiszen a való életben gyakran érezzük fenyegetve magunkat. a készségek és a feladatok egymáshoz viszonyított összhangja jellemzi. fontos mozzanata az áramlatélménynek.. Az Énnel való foglalkozás fogyasztja pszichikai energiánkat.. ha azonnal aggódni kezdek. Az örömteli tevékenységeknek van tehát egy potenciálisan veszélyes oldala is: noha képesek arra. rabjukká is válhat az ember. nincs-e valami baj? Talán valami vicces van a megjelenésemben. hogy megpróbáljuk helyreállítani a tudat rendjét. az a legklasszabb a világon. Amikor valaki annyira rabja lett egy örömteli tevékenység kontrollálása élvezetének. akkor mindegyikünk érzi a többieket. Amikor eggyé válunk lelkileg. és azt gondolom.. ahogy járok. hogy már semmi másra nem tud figyelni. lovaikat és a feleségeiket is. és ezen a ponton az Én foglya lesz a rend egy bizonyos adott formájának. akkor nem marad elég tere a figyelemnek arra. Az áramlatban azonban nincs helye az önvizsgálatnak.észak-amerikai síksági indiánokról. megfeledkezel mindenről. hogy az emberek utánam fordulnak és vigyorognak. s ilyenkor vissza kell hoznunk az önmagunkról alkotott képünket a tudat középpontjába. hogy amikor egy tevékenység teljesen leköt minket. vagy piszkos az arcom? Napjában százszor is emlékeztetnek minket arra. és hogyan reagáljunk rá. és mégis összefogottabb vagy. ahogy csak bírunk. mint az éhség vagy a fájdalom megszűnését." Vagy egy híres vitorlázó szavaival: "Így hát megfeledkezel önmagadról. vajon komoly-e a fenyegetés vagy sem. hogy tudatos választási lehetőség helyett más tevékenységeket kiszorító szükség szerűséggé válik. megértek valamit. vagy az itt következő japán fiú esetében. hiszen 46 ." Ez az "egy testté válás". miután eljátszották fegyvereiket.. akkor leglényegesebb kontrollját veszíti el. és nem akar többé foglalkozni az élet kétes és zavaros dolgaival. mint a meditáció vagy a koncentráció. abban. A sebészek szerint a műtétekre is rá lehet szokni – "mintha heroint szedne az ember". mivel a normális életben oly sokat foglalkozunk vele: a saját Énünk. hogy most hű de gyorsan mész.

és a darab egészének – mind analitikusan. nem azt jelenti. akkor lehetőséget kapunk arra. mint a fülébe jutó hangoknak. Kezelhetjük költői hasonlatokként ezeket a vallomásokat és annyiban hagyhatjuk a dolgot. hogy piszkos-e az arca. De a rendszer maga igazi – szubjektíve épp annyira igazi. Senkinek és semminek nincs módja arra. Ezek egyúttal lehetővé teszik az Én határainak kitágítását. akkor valahogy azt feltételezi. hogy milyen közeli rokonságban érzik magukat ujjai a sziklával. arról számol be. és mindannyian osztoznak az erő és a harmónia érzésében. mint amikor nyáron kifekszünk napozni. és semmi szüksége sincs arra. Úgy tűnik. A hosszú éjszakai őrködések alatt a magányos vitorlázó kezdi úgy érezni. Egy jó futó általában tudatában van minden egyes fontos izomcsoportja működésének. egy cég vagy egy csapat része –. mintha valami hatalmas erőtérbe kerültek volna. hogy az Én hiányzik a tudatból. Amikor valaki először hall az áramlat-élményről. mert a tökéletes élmény nagyon is aktív szerepet szán az Énnek. A sebészeknek nehéz műtétek közben olyan érzésük támad. méghozzá oly közelibe. ha nem lenne képes szándékosan előhúzni memóriájából a lejátszott partikat. hogy az ember valami nagy és fontos dolognak a része. Az. hogy az Én teljes feladásával és passzivitásával jár. akárcsak egy "balettkar" szereplőinél. mind pedig holisztikusan. akiknek a figyelmét órákig lefoglalja a táblán folyó logikai versengés. idegen dolgokkal. akkor ténylegesen része lesz egy olyan cselekvésrendszernek. hogy a "szférák zenéjének" a része. hogy közeli kapcsolatba kerültünk valami Mással. hanem azon az adott tapasztalaton alapul. ahol az egyén alárendelődik a csoport előadásának. hogy egy időre eggyé válunk egyébként önmagunktól eltérő. csakúgy. A sakkjátékos nem lelhetné örömét a játékban. amelynek segítségével önmagunkat szoktuk megjeleníteni. összefüggéseiben. még kevésbé a tudatosság hiányával. amelyet ugyanaz a cél mozgat. az ég és a szél összhangjába. nagyon kellemes érzés. Az Éntudat elvesztése Én-transzcendenciához vezethet. hogy olyan tapasztalatokra utalnak. a versenyen úgy érzik magukat. vagy mint amikor nekimegyünk egy falnak. amely nagyobb. mint amikor valaki egy család. Nem számít. aki a szikla felületének azokra az apróbb egyenetlenségeire összpontosít. a tömegmozgalmak és a szélsőséges politikai pártok önmagunk meghaladásának olyan lehetőségeit kínálják. Ez a rendszer a tevékenység szabályaiból meríti a formáját. vagy hogy nincs tudatában annak. az az információ. csak az Énről való tudás hiányzik. Ez az érzés nem a képzelet játéka. mint az éhségérzet. valami olyasmi. ha a kapcsolat örömteli. hogy kiterjesszük az önmagunkról alkotott fogalmunk határait. Általában épp az ellenkezője igaz. nem anyagi dimenziójában ütköznének meg más erőkkel. mint addigi Énje volt. Az egyetlen valódi fenyegetés magától a hegytől eredhet. és a lét egy másik. hogy az áramlatban valaki feladja a pszichikai energia feletti uralmát. lépéseket és kombinációkat. lélegzése ritmusának és ellenfelei pillanatnyi teljesítményének a verseny során. hogyan olvad bele a törékeny test a szikla. mivel pszichikai energiája hitének céljai és szabályai szerint összpontosul és formálódik. akit beburkolnak az általa világra segített hanghullámok. Az igazi hívő konkrétan is részévé válik a rendszernek. Nincs bennük semmi rejtélyes vagy misztikus. hogy a hajója önmaga kiterjesztése.különben túl sem élné. melyek semmi mást nem kívánnak tőlünk. Amikor nem foglalkozunk túl sokat saját énünkkel. amely ugyanabban a ritmusban halad a közös cél felé. Az Én fogalma csúszik le a tudatküszöb alá. kitágítja a határait és összetettebb lesz. kik is vagyunk. Egy hegedűs például a legnagyobb mértékben tudatában van ujjai minden mozdulatának. mint előtte volt. melyeket milliók fogadnak el őszinte lelkesedéssel. ha képesek vagyunk egy időre megfeledkezni arról. Amikor valaki minden pszichikai energiáját egy adott kapcsolatnak szenteli – legyen az egy másik személy. azt az érzést. A hegymászó. energiáját pedig az adott személy figyelméből nyeri. vagyis a közönségestől eltérő cselekvési lehetőségeket kínál. mi történik az agyában vagy a testével. melyek biztonságosan megtartják majd őt. hangjegyről hangjegyre. A sakkjátékosok. egy hegy vagy egy zenemű -. ahhoz az érzéshez. Az ortodox vallások. 47 . és igyekszünk nem gondolni semmire. Az elképzelés téves. Olyan cselekvésrendszerekben is elveszíthetjük önmagunkat. egy hajó. Az Én ilyen fejlődése csak akkor következik be. és a részét alkotó Én. Így hát az Én-tudat elvesztése nem egyenlő az Én hiányával. de egy jó hegymászó ezt felkészülten várja. A hegedűs. valamint felkészültségünk folyamatos tökéletesítését. hogy az Énje szerepet játsszon ebben a folyamatban. csak hitet és elkötelezettséget. melyek éppoly valóságosak. hogy az Énje bármelyik oldalát megkérdőjelezze. Fel kell azonban ismernünk azt. mintha az orvosok és az asszisztencia egyetlen organizmus lenne. hogy lényünk határai az eddiginél kijjebb tolódtak. úgy érzi.

hogy bizonyos értelemben tényleg nagyon gyorsan zajlik le minden. úgy tűnik. ha nem kellene". melyek erősítik a szabályt. az Én már nem ugyanaz. akkor élményünk nem lehetett túl mély. hogy a tevékenységet jól végezhessük. lényegtelenné válik a tevékenység diktálta ritmus mellett. hogy az idő nem úgy múlik. anélkül. mintha sokkal tovább tartana. akiknek nagyon érzékenyen kell követniük a percek és másodpercek múlását. hogy éjjel egy óra. hosszú percekig tart. mint máskor. általában egyszerre több műtéten dolgozik. Néha azonban épp az ellenkezője igaz. ha az időnek nagy szerepe van a tevékenységeikben. hanem megvan a maga menete és ütemezése. de nagyon nehéz részét végzi. hogy az áramlat-élmény közben az időérzéknek kevés köze van az órával lemérhető pontos időtartamhoz. mint a percek. de ezt a rendet nem annyira mi érjük el. ó. A legtöbb áramlat-tevékenység azonban nem függ a mért időtől. Másoknál is gyakorta megtalálható ez a készség. mit is jelent ez az Énünk számára – ha mégis tudatosak vagyunk. hogy az idő sokkal gyorsabban múlik. Ebben az esetben azonban az időzítés feltétlenül szükséges a munkájához.és hosszútávfutók. A sebészek azt mondják: "Olyan élvezet dolgozni. hogy önmagában hordja jutalmát. a bennünket teljesen lekötő cselekvés belső jutalomértékűvé válik. mint elvon abból. a tudatban beállhat a várva várt rend. Az objektív. Az órák úgy telnek. Mivel a műtéteknek csak egy kicsi. Egy kiváló szívsebész. Az idő átalakulása A tökéletes élmény egyik legjellegzetesebb vonása. mikor magának a tevékenységnek vége és az Én-tudat visszatér. de megéri – a nyomába sem érhet semmi annak az érzésnek. Az élmény átélésekor nincs szükségünk arra. hogy erős Énképet tudjunk felépíteni magunkban. hogy elgondolkodjunk azon. és utána az Én megerősödve kerül ki a tapasztalatból. 48 . amely szükséges ahhoz. mint ameddig valójában tarthatott. mikor vitorlázom vele". akik az operációk addigi fázisait végzik. Utána azonban. hogy az időről való megfeledkezés a leglényegesebb eleme az örömérzetnek. Ilyenek például a rövid. ahogy máskor szokott. AZ AUTOTELIKUS ÉLMÉNY A tökéletes élmény kulcsfontosságú eleme. inkább csak "hagyja. Nem világos." Talán az tűnik a legbiztosabb összefoglaló megállapításnak. mint például a baseballnak. hogy az áramlatnak ez a jellemzője csak kéretlen velejárója-e az intenzív összpontosításnak. Nagyon fontos és első látásra paradoxnak tűnik. Ilyen esetekben az időérzék az egyik olyan készség. Látom. hogy akkor is csinálnám. amelyet olyan tőlünk független eseményekkel mérünk. Úgy tűnik. mintha Éntudatunk időnkénti feladása egyenesen szükséges lenne ahhoz. Itt is vannak azonban kivételek. hogy vajon egyenlő ideig tartanak-e. amelyet az adott tevékenység igényel. de nagyon lassan növekszik. külső időtartam. Miután vége. hogy a verseny során megfelelő legyen az időzítésük. tekintet nélkül arra. Az igazi hívő énje még a legjobb esetben is kristályra hasonlít: erős és csodálatosan szimmetrikus. hogy ránézne az órájára. A vitorlázók szerint: "Sok időt meg pénzt szánok erre a hajóra. és úgy kell átmennie egyik esettől a másikhoz. mint inkább ránk erőltetik. az idő rabságából való szabadulás csak fokozza a tevékenységekben való teljes elmélyülés élvezetét. hogy operáció közben bármikor meg tudja mondani a pontos időt maximum fél perc eltéréssel. hogy az áramlat-élmény során az ember elveszti az Énérzetét. amely a valós időben egy másodpercet sem vesz igénybe. Az áramlat-élmény során lehetőségünk adódik. a legtöbben arról számolnak be. híres arról a képességéről. hogy igen hamar lejátszódott. hogy pszichikai energiája feloldódjon benne. Az ilyen alávetettségből nem eredhet semmi új. és azt mondom. olyan érzés. Ennek oka meglehetősen világos. ami tőlünk telik. De miközben táncolok. hogy a legjobbat nyújtsuk. Noha valószínűnek tűnik. ami saját jogán járul hozzá a tapasztalat pozitív jellegéhez. vagy pedig olyasmi. Az egyik. hát néhány perce még csak este nyolc volt.azonban nem lép igazi kölcsönhatásba a hitrendszerrel. A balett-táncosoknak sokszor egy nehéz forgás. mint a nappal és az éjszaka váltakozása. és így inkább hozzájárul a tevékenység öröméhez. "Két dolog történik egyszerre. mint az áramlat-élmény előtt volt: új készségekkel és teljesítményekkel lett gazdagabb. aki mellesleg nagy örömet talál munkájában. és folyamatosan egyre magasabb szintre kell emelnünk készségeinket. hogy ne tartsa föl azokat a kollégáit. Még ha kezdetben egyéb okok miatt kezdtünk is bele valamibe. vagy az órajárása. ahol az események sorrendje adja az átmenetet egyik állapotból a másikba.

megbecsülést szeretnének szerezni maguknak. az tökéletesen azonos is lehet. ha a papája rásózott egyet. Sok dolog. egy Mozart-hegedűversenyt. amelybe belekényszerítették. akkor az élmény nem autotelikus. A sebészek általában exotelikus elvárásoktól hajtva kezdenek bele hosszú és fáradságos tanulmányaikba: segíteni akarnak másokon. egy Mozart-opera nyitánya közben megérintette valami. visszacsatolást kapunk készségeinkről és a tevékenység önjutalmazóvá válik. se nem tisztán exotelikus (ahogy a pusztán külső okokból végzett tevékenységeket nevezzük). egyszer panaszosan sírt. amit nem valami jövendőbeli haszon reményében végzünk. mert élvezzük a velük való foglalkozást. ha azért spekulálunk a tőzsdén. hogy pénzt keressünk vele. hogy egy új világ tárul fel előtte. hiszen sok gyerek soha nem jut odáig. hanem pusztán magának a tevékenységnek a kedvéért. Ami a két helyzetben lejátszódik. akkor magára a tevékenységre figyelünk. Aztán egy este. Mi. ahol kimondhatatlanul unatkozott. máskor zümmögött. hogy jó állampolgárok váljanak majd belőlük. amely a figyelem bonyolult újrarendeződését igényli. A "munka utáni lazítás" csakugyan pihentető. mint egy barokk trombita. a klasszikus zenével és feltehetőleg az apjával együtt – de évről évre rákényszerítették. Ennek eredményeképpen az élet részben unalmas. hirtelen félig behunyt szemmel. hangjával utánozva a részletben megtalálható fontosabb hangszereket. Vajon hány meg hány gyerek gyűlölte meg a klasszikus zenét. hogy időnként el is aludt a széken. hogy bebizonyítsuk. hogy kifejlődjön benne. különleges képességgel rendelkezett. vagy pedig mert azt reméljük. hogy érzékelje azt a megmozgató erőt. még ha öntudatlanul is. és a dolog úgy végződik. hogy egy életre megutálja az egészet. Lejátszotta az egész darabot. aztán pedig felfrissülve folytattuk a munkát. mert muszáj. de általában passzívan felszívott információk alkotják. Ha különösen unalmas munkát kellett végeznie. Nem autotelikus élmény. és akkor az operáció autotelikus élménnyé válik számukra. mert a szüleik arra kényszerítették őket. amelyet meg kell tennünk. melyek életünk folyamán felbukkannak bennünk. amelyet Mozart a muzsikájába épített. hogy felismerje a rejtett lehetőségeket abban a tevékenységben.Az "autotelikus" kifejezés görög eredetű. ahogy a barátom szert tett erre a különös képességre. Az édesapja klasszikus zenei koncertekre hordta őt már hároméves korától. hogyan alakul a piac. Ha szerencséjük van. Három év keserves zenehallgatás kellett ehhez a megvilágosodáshoz. Ha azért tanítjuk a gyerekeket. A legkülönösebb az. de később belső jutalomértékűvé válnak. Az egyik barátom. Hamarosan megutálta a koncerteket. mint a hegedű. hogy végigcsinálja ezt a gyötrelmes procedúrát. és nincs mód semmilyen készség alkalmazására vagy új cselekvési lehetőségek felfedezésére. A legtöbb általunk végzett tevékenység se nem tisztán autotelikus. Olyanok is sokan vannak. vagy recsegett. és teljesen lenyűgözte az érzés. hogy amikor autotelikus élményről van szó. önmagában nem hordoz értéket. melyekre kezdetben külső erők akaratunk ellenére kényszerítenek. jól akarnak keresni. akkor már igen . elvarázsolt arckifejezéssel felnézett és dúdolni kezdett valamit – egy Bach-korált. A kettő együtt önmagáért való tevékenységet jelent. hogy "cél". hogy tanuljanak meg valamilyen hangszeren játszani? A gyerekeknek – a felnőtteknek is – gyakran külső indíttatásra van szükségük ahhoz. amely aztán egy ponton lehetővé tette. az a zenei készség. Neki persze szerencséje volt. ám ha azért csináljuk. melytől kezdetben idegenkedünk. amikor pedig nem. akkor a tevékenység következményeire. hogy később kifizetődik. Az autotelikus élmény meglehetősen különbözik azoktól az érzésektől. hanem a kettő kombinációja. hogy megtegyék az első lépéseket egy olyan tevékenység felé. A "dúdolás" kifejezés azonban korántsem képes annak kifejezésére. és csak azért tesszük meg. és a belefektetett pszichikai energia semmivel sem teszi erősebbé az Énjüket. hogy "ön-". Vannak olyan dolgok is. olyat. kivéve. részben szorongást keltő tevékenységekkel telik el. 49 . melyek fölött az illető személy nem képes uralmat gyakorolni. A legtöbb örömérzéssel járó tevékenység nem természetes. akiknek még a szabadidejük is pocsékba megy. mint a fagott. milyen ügyesen meg tudjuk jósolni. amit csak extatikus látomásként volt képes leírni: hirtelen felismerte a darab zenei szerkezetét. amit ő csinált. ha azért. akivel még évekkel ezelőtt egy irodában dolgoztam. Sokan érzik úgy. az "auto" azt jelenti belőle. akkor egy idő után elkezdik élvezni a munkájukat. hogy a munkával töltött időt elvesztegetik – elidegenedtek a munkájuktól. többiek pedig lélegzetvisszafojtva hallgattuk. olyan erőfeszítést igényel. és csak arra ébredt föl. annyira. akkor igen. Ám ha egyszer kapcsolatba kerültünk a tevékenységgel.pedig a végösszeg fillérre azonos lehet mind a két esetben. mikor körülbelül hétéves lehetett. a "telos" pedig annyit tesz. egy Beethoven-szimfóniát.

Egy bizonyos tudományos eredmény lehet jó néhány tudós vagy a tudomány számára. hogy igazi feladatokkal találkozzon. hogy kifejlessze magában a hasznosításukhoz szükséges készségeket. de éget is. és az energia egyaránt válhat hasznunkra és kárunkra is. mellyel később kapcsolatba került. akik nem tettek szert kifinomultabb készségekre. Az emberek vonzódnak az erőszakhoz még az úgynevezett "civilizált" társadalmakban is. a tehetetlenség átváltozik az uralom érzetévé. az atomenergia áramot szolgáltat. semmilyen emberi teljesítmény nem lehet a végső. hogy a világon semmi sem egyértelműen pozitív. hogy az ideggázok előállítása vagy egy háború menetének megtervezése élvezetes tevékenység a résztvevők számára. melyeket áramlat-élményként éltek át. hogy szokásaink és a régi bölcsességek ne tegyenek minket vakká az új lehetőségekkel szemben. bonyolultabb társadalmi kritériumok alapján kell megítélnünk. Amikor egy tevékenység belső jutalommal bír. Értelmetlen lenne azonban egy energiaforrást csak azért elvetni. a tudomány pusztítást hozhat. a túlburjánzó iparosodás szennyezi a környezetet. Folyamatosan újra kell értékelnünk. Ez az élmény még akkor is izgalmasabb minden civil tapasztalatnál. legyen az politika. akik nem tudják megtalálni az utat a teljesebb autotelikus tapasztalatok felé. A rómaiakat gladiátorviadalok szórakoztatták. addig az erőszak és a bűnözés továbbra is vonzani fogja azokat. Illúzió abban hinni. a spanyolok a bikaviadalért lelkesednek. Egy rakétakilövő mellett az élet nagyon egyszerű: az a cél. mert pusztítani is lehet vele. általában véve a garázda viselkedést – ugyanez az áramlat-élményre irányuló szükséglet motiválja. hogy egy bizonyos áramlat-tevékenységnek az eredménye tágabb értelemben jó-e. Amíg a társadalom jelentős részének alig van lehetősége arra. érdekesebbé. hogy túszul ejtsék valami eljövendő képzeletbeli jutalom kedvéért. hogy "örökké tartó őrködés a szabadság ára". ami legalább olyan izgalmas. Ahogy azonban az előző részben már láttuk. A legtöbb "fiatalkori bűnözést" – autólopást. fontos. A szerelemből lehet gyűlölet. Ha az emberiség kitiltotta volna életéből a tüzet. Az energia hatalom. Ugyanez igaz azonban minden emberi tevékenységre. és még kevesebb arra. ha elgondolkodunk azon.jó". és valóban. és semmi nem von el tevékenységedtől. hogy aztán nem akarunk lemondani róla semmi áron. mint minden más. ha valaki utálja a háborút. amit csinálunk. Jefferson nyugtalanító szavai. mert rosszra is használható. amint a kotorékebek patkányokat tépnek szét. melyek később kétes. sőt ijesztő eredményekkel jártak. de elnyomhat másokat. Az elérendő cél határozza meg. a mi kultúránk pedig a bokszmeccsekért. akkor majd azt fogom csinálni". mint belopózni valakinek a házába éjjel és elemelni az ékszereket anélkül. eredetileg rendkívül örömteliek voltak. Az elidegenedés átadja a helyét az elkötelezettségnek. hogy van olyan megoldás. és semmi kétség afelől. Vietnami vagy más háborús veteránok néha nosztalgiával beszélnek a harci bevetésekről. hogy azok a nagyra becsült tudományos és ipari tevékenységek. Csak annyiban az. a kegyetlenség furcsa módon az öröm egyik általános forrása olyan emberek számára. hogy tisztában legyünk azzal: az áramlat-élmény annyira rabul ejthet. hogy láthassa. hogy "ha mutat nekem valamit. nem abszolút értelemben . a politika területén kívül is érvényesek. Az áramlat-élmény. a jó és a rossz magától értetődő fogalmak. A kereszténység segített beolvasztani a római birodalom összeomlóban levő etnikai közösségeit egy új egységbe. vandalizmust. amely mindig mindenkinek jó. Ki kell békülnünk a gondolattal. és mert fokozza az Én erejét és komplexitását. az unalmat felváltja az öröm. hogy segíthet az életet gazdagabbá. akkor nem sokban 50 . ehelyett az Én-érzetet erősíti. de el is törölheti az emberiséget a föld színéről. amelyre a való életben nincs mód. Egy bizonyos vallás lehet jó egy valakinek vagy egy csoportnak. de eszközül szolgált arra. hogy megsemmisítsd az ellenséget. A tökéletes élmény egyfajta energia. A kérdés még bonyolultabbá válik. De Sade márki a gyönyör egyik formájává tökéletesítette a fájdalmat. mielőtt az megsemmisít téged. és nincs szükség arra. hogy bárki felébredne. hogy emiatt senki se szenvedjen hátrányt. de a hatalom csak eszköz. hogy gazdagabbá vagy fájdalmasabbá teszi-e életünket. kezedben az irányítás. vallás vagy tudomány. a viktoriánus Anglia szívesen fizetett azért. Robert Oppenheimer "aranyos kis problémának" hívta az atombombán végzett munkáját. Azt. melyek megpróbálják az életet mindenki számára kellemessé tenni úgy. de az emberiség egészének rossz. hogy mindenféle hatalmat lehet rosszra is használni. jelentősebbé tenni. A tűz meleget ad. A bűnözők gyakran mondanak olyasmit. az élet már a jelenben igazolást nyer. és a pszichikai energia nem vész e1 külső cél szolgálatában.Az autotelikus élmény egy másik szintre emeli az életet. hogy megsemmisítsen számos olyan kultúrát.

Példának okáért minden egyes sportágban a versenyzők különleges ruhákba öltöznek. hogy az egyik ember még a koncentrációs táborban is képes örömöt érezni. A veszélyre azonban van egy orvosság: meg kell tanulni úszni. a külső és belső körülmények szerencsés összjátékaként. hogy széttörik a közönséges érzékelés folyamatát. hogy a tevékenységet a lehető legtávolabbra helyezik a mindennapi lét "valódiságától". amit csinálnak. és még akkor sem nagyon érdekli őket. a játékosok és a nézők nem a józan ész szabályai szerint cselekednek. színház és általában a művészetek. Az Éntudat eltűnik. valamint azokat a személyiségjegyeket. mind a nézőket hozzásegítsék ahhoz. célokat állítanak fel. visszacsatolást biztosítanak és lehetővé teszik a tevékenység feletti uralom gyakorlását. hogy mind a résztvevőket. esetleg mindkét tényező szerepet játszik. Olyan erősen összpontosítanak arra. AZ ÁRAMLAT-ÉLMÉNY FELTÉTELEI Láttuk. melyek legfőbb jellemzője a versengés. amelyek tökéletes élményhez juttatnak bennünket. hogy az áramlat-élmény egy szabályozott tevékenység eredménye. a mimikribe pedig azok tartoznak. amelyek elősegítik az áramlat-élmény átélését. az alea minden szerencsejátékot magában foglal a kockavetéstől a bingóig." Az úszás ez esetben azt jelenti. ilyen a játék. Az agon csoportjába kerültek mindazon játékok. Az ilyen élményt nyújtó tevékenység jutalomértéke oly magas. Vicceket meg régi történeteket kezdünk mesélni. amely világos visszajelzéseket ad teljesítményükről. szimpatikusnak találjuk a többieket. Roger Caillois. Ez a fejezet azokat a tevékenységeket fogja tárgyalni. hogy általa képesek megbirkózni az előttük álló feladattal egy adott cél felé irányuló. és minél jobban igyekezzünk kihasználni az előbbit. ha nehéz vagy veszélyes az. vagy pedig az egyik egyén képes kiváltani. Miért olyan élvezetes egy játék. ÁRAMLAT-TEVÉKENYSÉGEK A tökéletes élményről beszélve eddig olyan tevékenységeket említettünk. az utóbbi elé pedig gátakat állítani. szabályokhoz kötött cselekvésrendszerben. és hamarosan mindannyian remekül érezzük magunkat. hanem a játék sajátos valóságára összpontosítanak. amelyek az alternatív valóság valamilyen formáját hozzák létre. hogyan írják le az emberek a tökéletes élményt: olyan érzés. az időérzék eltorzul. Ezek a tevékenységek azért segítik elő az áramlatélmény megjelenését. Az efféle áramlat-tevékenységek elsődleges funkciója az örömteli élmények biztosítása. avagy szédülés azoknak a tevékenységeknek a neve. úgymint tánc. melyek azáltal változtatják meg a tudatot.különböznénk az emberszabású majmoktól. Meg kell tanulnunk élvezni a mindennapi életet anélkül. hogy megakadályoznánk ugyanebben másokat. hogy az emberek hajlamosak pusztán emiatt végezni tevékenységüket. de sokkal valószínűbb. könnyebb lesz úgy szervezni élményeinket. az ünnepélyek. tánc. rossz is. és minden lehetséges módon legalább időszakosan elkülönülnek a többi halandótól. mert eleve olyanra tervezték őket. De hogyan keletkeznek az ilyen élmények? Áramlat-élmény véletlenü1 is bekövetkezhet. hogy az életünk jobbá váljon. ilyen például az ejtőernyőzés vagy a körhintázás. amelybe bekapcsolódunk. a francia pszichológus-antropológus négy nagy csoportba osztotta a világ játékait (játékon értve az örömteli tevékenység legszélesebben értelmezett minden formáját) aszerint. amit csinálnak. hogy egy rendkívül kellemes rendezett tudatállapotot érjenek el. Ahogy Démokritosz oly egyszerűen mondta valamikor: "A víz lehet jó is. 51 . sakk és így tovább. Amíg az esemény tart. Az ilyen események megtörténhetnek spontán is. 4. Megkönnyítik az elmélyülést és összpontosítást azzal. hogy milyen élményeket nyújtanak számunkra. hasznos vagy veszélyes. mint a zeneszerzés. hogy segítségükkel a tökéletes élmény könnyebben elérhető legyen. Jártasságot igénylő szabályaik vannak. problémáik miatt sem aggodalmaskodnak. a művészet. Belső sajátosságuk. hogy semmiféle egyéb dologra nem figyelnek közben. míg a másik halálra unja magát a divatos üdülőhelyen is? Ismerve a választ. hogy meg kell tanulnunk különbséget tenni az áramlat hasznos és ártalmas formái között. a szertartások és a sport. mi hasznuk lesz az egészből. mikor mindennapi tevékenységeink – például a munka vagy az otthon ülés – olyan unalmasak? És miért van az. sziklamászás. az ilinx. vitorlázás. ilyen a legtöbb sport. Például ha együtt vacsorázunk a barátainkkal és valaki fölvet egy témát.

hogy átüsse a labdát a hálón. hogyan is lehetséges ez. amellyel a személy egy új valóságba léphetett be. Mindegyik fél azt keresi. egy hatalmasabb lénnyé válnak. melyek a világegyetemet uralják. akár a versengésen. megkeverni a tartalmát. hogy többek vagyunk annál. a jóslás rituáléjából pedig szerencsejáték – olyan világi tevékenység. A versengés ugyanakkor csak addig gazdagítja élményeinket. hogy éppen a fölött a tudat fölött veszítjük el az uralmunkat. amitől aztán az a benyomásunk keletkezhet. de Alex valószínűleg élvezi. Egy egyszerű ábra segítségével talán könnyebb lesz megmagyarázni. aki éppen teniszezni tanul. Alex gyakorlatilag semmilyen készséggel nem rendelkezik. egynek érezte magát a megszemélyesített állattal. milyen lesz a következő vadászat eredménye. a kelet-afrikai ashantik pedig az áldozatul bemutatott csirkék halálából akarták kiolvasni a jövőt. A tudatot azonban nem lehet kitágítani. hogyan válthatná valóra a benne rejlő lehetőségeket. mert a kifürkészhetetlen jövő feletti uralom illúzióját adják. Kutatásaink során úgy találtuk. melyet segített létrehozni. hogy sokkal nagyobb lehetőség áll előtte. 52 . és időlegesen valaki mássá. hogy mi fog történni. A szerencsejátékok ugyanezt a szükségletet lovagolják meg. hogy minden áramlat-tevékenységben volt valami közös. akkor a versengés inkább elvonja a figyelmünket a tevékenységtől ahelyett. A bölénycsontokból kockák lesznek. mint amik valójában vagyunk. hogy a tőlünk telhető legjobbat nyújtsuk. Az aleatorikus játékok azért élvezetesek. hogy összetettebbé tette. Ezzel nemcsak a teljesítőképesség magasabb szintjeire jutott el. ami könnyebben megy. azt a fiút. és az egyetlen lehetőség a számára. elméletileg legfontosabb vetülete. erőteljesen azonosultak azokkal az erőkkel. melyekről eddig még csak nem is álmodott. kísérlet arra. hogy legyőzzük az ellenfelet. amíg figyelmünk alapvetően a tevékenységre összpontosul. akár a szerencsén. Ezen a ponton valószínűleg áramlat-érzésben van része. A síksági indiánok azért szórták szét a megjelölt bölénycsontokat. . A mimikri azt érezteti velünk a fantázia. de olyan tudatállapotokba is. egy olyan kreatív érzést. akinek hangja beleolvad a kórus összhangjába. hogy fel tudják venni a harcot ellenfelükkel. hogy megtudják. A szédülés a legközvetlenebb módja a tudat megváltoztatásának. De megtörténhet az is. Amikor először játszani kezd (AI). és rá fog jönni. Ez nem túl nehéz feladat.Ezt a felosztást használva elmondhatjuk. A jóslás általános vonása minden kultúrának. Az énekesnek. mondjuk egy teniszparti diagramja. a közel-keleti táncoló dervisek is ugyanilyen módon kerülnek eksztatikus állapotba. az I Csing-pálcikákból kártyák. Az A betű Alexet jelenti. ha mások is arra kényszerítenek minket. ám nem maradhat így hosszú ideig. A babával játszó kislány meg cowboyt játszó bátyja szintén kitágítják mindennapi tapasztalataik határait. amelyben az emberek megpróbálnak tú1járni egymás eszén vagy megpróbálják kijátszani a sorsot. a lehetőségek és a készségek alkotják az ábra két tengelyét. hogy épp csak átüsse a labdát a hálón (A2). akkor készségei fejlődnek. hogy ráirányítaná. A legtöbb mesterséges módon előidézett változtatásnak azonban az az ára. Tételezzük fel. miközben elsajátítják társadalmuk nemi szerepeit is. akár a tapasztalat más aspektusain alapult: lehetővé tette a felfedezés örömét. Az agon jellegű játékokban a résztvevőknek olyan szintre kell fejleszteniük készségeiket. mikor eggyé válik azzal a gyönyörűséges hangzással. hogy ez az ábra egy bizonyos tevékenység. Ha egy darabig gyakorol. kezdve a mágikus gombáktól az alkoholon át egész a jelenlegi hallucinogének Pandora szelencéjéig. hogy kitörjünk a jelen korlátai közül. A kisgyerekek imádnak addig forogni körbe-körbe. a tettetés és a színlelés eszközeinek segítségével. A diagram négy különböző időpontban mutatja Alex tevékenységét. elkápráztassuk a közönséget vagy profi szerződéshez jussunk –. míg el nem szédülnek. mint a labda ütögetése – és ezen a ponton szorongást fog érezni (A3) gyenge teljesítménye miatt. amely átalakítja a valóság felfogásának módját – ez magyarázza a "tudattágító" drogok vonzását. Az angol "compete" (= versenyezni) ige a latin con + petere (= együtt keresni) igéből ered. hogy kiszélesedtek a határok. hogy egy nála gyakorlottabb ellenféllel kerül szembe. Röviden. a hideg futkos a hátán. amelyet ki akartunk tágítani. Minden olyan tevékenység örömteli. a kínaiak leejtett pálcikák üzenetét próbálták megfejteni. mert a nehézségi foka éppen megfelel az ő nagyon kezdetleges készségeinek. Amikor őseink isteneik maszkját viselve táncoltak. Ha a külső célokra figyelünk – arra. és az Énnek ebben a fejlődésében rejlik az áramlat-élmény kulcsa. hogy a játékok négy különböző módon képesek túllépni a közönséges tapasztalás határait. Amikor a yaqui indián szarvasnak öltözött. és bepillanthassunk abba. az élmény úgy formálta át az Ént. Az élmény két. és unni kezdi.

) Ha Alex új. de a gyakorlatban nehéz semmibe venni lehetőségeinket. Elméletileg csökkenthetné a feladatok szintjét is. hogy mind A1. mint A4. mind A4 olyan állapotokat jeleznek. így Alex úgy érzi. hogy ha unja magát (A2) és újra be akar kerülni az áramlatba. és a játékos részéről magasabb fokú készségeket igényel. Így hát a motiváció. Ha Alex tovább játszik. arra készteti majd. vagy frusztráltak leszünk. ha már meggyőződtünk a létezésükről. a két állapot abban különbözik. hogy újra jól érezze magát. akkor az áramlatba való visszatéréshez növelnie kell készségeinek szintjét. az. aki egy kissé jobb nála –. amely jobban megfelel készségei adott szintjének – például ha le akar győzni egy olyan ellenfelet. és ezzel visszatérne ugyanabba az áramlatállapotba. és ekkor az öröm iránti vágyunk arra ösztökél minket. Az ábra azt mutatja. amely afelé irányul. Vagy unatkozni kezdünk. ahol a tevékenységbe kezdett (A1). melyekkel szembenéz. vagy pedig frusztrációt és szorongást érez saját viszonylag alacsony képességei miatt. mint A1. látjuk. Ez a dinamikus vonás az. ha hosszú ideig ugyanazt kell művelnie ugyanazon a szinten. nehezebb célt tűz ki maga elé. akkor visszakerül az áramlatba (A4). hogy készségeink körét fejlesszük vagy újabb módot találjunk felhasználásukra. Azért összetettebb. sem a szorongás nem tekinthető pozitív tapasztalatnak. A4 sem állandó. akkor lényegében egyetlen választása van: növelnie kell a feladatok szintjét. hogy A4 sokkal összetettebb élmény. Noha összetett és élvezetes állapot. hogy miért vezetnek az áramlat-tevékenységek a felfedezés és a fejlődés felé. Ha Alex szorongást érez (A3). hogy abbahagyja a teniszezést . Noha mindkettő egyformán élvezetes. mert nagyobb lehetőségeket rejt magában. 53 . vissza kell jutnia az áramlat-állapotba. hogy visszatérjen az áramlat-csatornába. melyekben Alex áramlatban van. de most még magasabb szinten.A tudat komplexitása az áramtat-élmény hatására növekszik Sem az unalom. vagy unni kezdi az adott szinten kínálkozó kezdetleges lehetőségeket. Milyen módon teheti ezt meg? Ha ránézünk az ábrára.ez esetben A eltűnik az ábráról. Az ember nem élvezi. (Még egy másik cselekvési lehetősége is van. amely megmagyarázza.

Fontos azonban, hogy ne essünk bele a mechanikus elképzelések csapdájába és ne várjuk el azt, hogy csak azért, mert valaki objektíven részt vesz egy áramlat-tevékenységben, automatikusan a megfelelő élményben részesül. Nemcsak az számít, milyen "valódi" lehetőségeket kínál egy helyzet, hanem az is, hogy ezekből az illető személy mennyit vesz észre. Nem a valóban meglevő, hanem a vélt készségeink aktuális szintje dönti el, hogy mit érzünk. Az egyik ember élénken reagál egy hegycsúcs nyújtotta kihívásra, de közömbös marad azzal a lehetőséggel szemben, hogy megtanulhat muzsikálni; a másik meg ugrándozik örömében, hogy zenét tanulhat, és semmibe veszi a hegycsúcsot. Az objektív feltételek erősen befolyásolják, mit érzünk az adott pillanatban egy áramlat-tevékenység során, de a tudat mindig a saját útját követi. A játékszabályokat arra szánták, hogy örömteli élményt nyújtó módon irányítsák a pszichikai energiát; de hogy ez valóban kellemes-e számunkra, az teljesen rajtunk múlik. Egy hivatásos sportoló ,játszhat" anélkül, hogy az áramlat bármelyik eleme jelen lenne; focizás közben unatkozhat, lehet önelégült is; vagy az is elképzelhető, hogy játék helyett a szerződése jár a fejében. Az ellenkezője még inkább lehetséges - élvezhet valaki olyan tevékenységeket is, amelyeket eredetileg más célra alakítottak ki. Sok ember számára a munka vagy a gyereknevelés sokkal több lehetőséget ad az áramlatélményre, mint mondjuk a játék vagy a festészet, mert megtanulták, hogyan lehet olyan lehetőségeket észrevenni ezekben a mindennapi feladatokban, amit mások meg se látnak. Az emberi evolúció során minden kultúra kifejlesztett olyan tevékenységeket, melyeknek elsősorban az volt a céljuk, hogy az élményeket gazdagítsák. Még a technikai szempontból legelmaradottabb társadalmakban is létezik művészet, zene, tánc és mindenféle játék, melyeket a gyerekek és felnőttek egymással játszanak. Vannak olyan új-guineai őslakosok, akik több időt töltenek azzal, hogy a rituális tánchoz felhasználható tollakat keressenek, mint élelem keresésével. Cseppet sem ritka példa ez: a művészet, a játék és a szertartások a legtöbb kultúrában valószínűleg több időt emésztenek fel, mint a munka. Ezek a tevékenységek más célokat is szolgálhatnak, fennmaradásuk fő oka mégis az, hogy közben örömet okoznak. Az ember már harmincezer évvel ezelőtt rajzolt a barlangok falára. Ezeknek a festményeknek bizonyára van vallási és gyakorlati jelentőségük is, de mégis valószínű, hogy a művészet fő indítéka ugyanaz volt a paleolit korban, mint most, hogy mind a festő, mind a befogadó számára az áramlat-élmény forrása legyen. Az áramlat és a vallás már a legkorábbi időktől fogva szorosan összefonódott. Az emberiség tökéletes élményei közül számtalan a vallási szertartások során keletkezett. Nemcsak a képzőművészet, hanem a színjáték, a zene és a tánc is a manapság "vallásosnak" nevezett környezetből ered, vagyis olyan tevékenységekből, melyek az embereket természetfölötti erőkkel és lényekkel hozták kapcsolatba. Ugyanez igaz a csapatjátékokra is. A legkorábbi labdajátékok egyike a kosárlabda egy bizonyos formája volt, amely a maják vallási ünnepségeinek részét képezte, ahogy eredetileg az olimpiai játékok is ezt a célt szolgálták. A kapcsolat cseppet sem meglepő, hiszen amit vallásnak hívunk, az valójában a legrégibb és legambiciózusabb kísérlet arra, hogy rendet teremtsen a tudatban. Éppen ezért érthető, hogy a vallási szertartások az örömérzet mélységes kútforrásai lehetnek. A modern időkben a művészet, a játék és általában véve az élet elvesztette természetfölötti gyökereit. Az a kozmikus rend, mely a múltban segített értelmezni és jelentéssel megtölteni az emberi történelmet, összefüggéstelen darabokká töredezett. Számtalan ideológia vetekedik azért, hogy a legjobb magyarázatot nyújtsa viselkedésünkre: racionális gazdasági döntéseinket próbálja feltárni a kereslet– kínálat és a szabad piac működését szabályozó "láthatatlan kéz" törvénye; irracionális politikai tevékenységünkkel próbál számot vetni a történelmi materializmus osztályharc-elmélete; a szociálbiológián alapuló genetikai küzdelem elmélete próbálja megmagyarázni azt, hogy miért segítünk bizonyos embereknek és miért igyekszünk kiirtani másokat; a behaviorizmus hatáselmélete pedig arra szeretne magyarázatot nyújtani, hogy miképpen tanuljuk meg megismételni a számunkra kellemes cselekedeteket anélkül, hogy igazán tudnánk róla. Ezek azok a modern "vallások", melyek a társadalomtudományokban gyökereznek. Egyikük sem élvez széles körű társadalmi népszerűséget – talán az egyetlen kivétel az azóta egyre hiteltelenebbé váló történelmi materializmus –, és egyik sem inspirált olyan művészi látomásokat vagy örömteli szertartásokat, amelyeket a kozmikus rend előző modelljei tömegével teremtettek meg. Mivel korunk áramlat-tevékenységei inkább világi jellegűek, a színészeket és játékosokat már nem ruházzák föl olyan jelentésrendszerrel, mint amilyet az olimpiai játékok vagy a maja labdajátékok 54

biztosítottak számukra. Tartalmuk inkább hedonisztikus: jobban akarjuk érezni magunkat tőlük testileg vagy lelkileg, de azt már nem kívánjuk, hogy összekapcsoljanak minket az istenekkel. Mindazonáltal a kultúra mint egész számára nagyon fontos, hogy milyen lépéseket teszünk tapasztalataink gazdagítására. Már régóta tudjuk, hogy egy társadalom leírására jó módszer az, ha meghatározzuk, milyen termelő tevékenységek jellemzőek rá, ilyenformán beszélünk vadászó–gyűjtögető, állattenyésztő, földművelő és ipari társadalmakról. Mivel az áramlat-tevékenységeket szabadon választjuk és ezek a tevékenységek bensőségen kötődnek a végső jelentéssel bíró dolgok forrásaihoz, bennünket talán ezekkel lehet a legpontosabban jellemezni.

ÁRAMLAT ÉS KULTÚRA
Az amerikai demokrácia egyik fő eleme, hogy a boldogság keresését tudatos politikai célkitűzéssé emelte, sőt tulajdonképp a kormány felelősségére bízta. Noha talán a Függetlenségi Nyilatkozat az első olyan dokumentum, amely konkrétan megfogalmazza ezt a célt, valószínűleg egyetlen társadalmi rendszer sem maradhatott fenn túl soká, ha állampolgárainak semmi reményük nem volt arra, hogy vezetőik boldogabbá teszik őket. Természetesen sok olyan, elnyomáson alapuló kultúra van, melyeknek polgárai kifejezetten zsarnoki uralkodókat is hajlandóak eltűrni. A piramisépítő rabszolgák ezért lázadtak föl ritkán, mert a többi lehetőséggel összehasonlítva egy hatalomvágyó fáraó rabszolgáinak lenni még mindig valamivel fényesebb jövőt biztosított számukra. Az utóbbi néhány nemzedék alatt a szociológusok igen óvakodnak attól, hogy értékítéletet mondjanak más kultúrákról. Minden olyan összehasonlítás, amely nem szigorúan a tényeken alapszik, azt kockáztatja, hogy rosszindulatúnak bélyegzik. Nem illik azt mondani, hogy egy kultúra szokásai, hite vagy intézményei bármilyen szempontból jobbak, mint egy másiké. Ez a "kulturális relativizmus", amelyet századunk elején az antropológusok alakítottak ki válaszul a viktoriánus társadalom önelégült, etnocentrikus gyarmattartói viselkedésére, amikor a nyugati ipari társadalmak úgy gondolták, hogy ők az evolúció csúcsa és minden tekintetben civilizáltabbak, mint a technikailag kevésbé fejlett kultúrák. Ez a fensőbbségünkbe vetett naiv hit már rég a múlté. Még mindig tiltakozunk, ha egy arab fiatalember egy teherautónyi robbanóanyaggal behajt valamelyik követségre, és felrobbantja magát, de már nem érezzük magunkat erkölcsileg felsőbbrendűnek, elítélve azt a hitét, hogy a Paradicsomnak külön fenntartott helye van a magukat feláldozó harcosok számára. Megtanultuk elfogadni azt, hogy erkölcsi szempontjaink egyszerűen elvesztik jelentőségüket saját kultúránk határain kívül. Az új dogma szerint megengedhetetlen egy bizonyos értékrend alapján értékelni egy másikat, és mivel minden kultúrák közötti értékelési folyamatban kell lennie legalább egy olyan értékrendnek, amely valamelyik kultúra számára idegen, az összehasonlításnak még a lehetősége is elvész. Ha feltételezzük, hogy a tökéletes élmények szerzésére irányuló vágy minden emberi lény legfőbb célja, a kulturális relativizmus folytán beálló értelmezési nehézségek már nem lesznek olyan elrettentőek. Minden társadalmi rendszer értékelhető abból a szempontból, hogy milyen fokú pszichikai entrópiát okoz, és a rendszer által létrehozott lelki zavarok mértékét nem egyik vagy másik hitrendszerhez hasonlítva kell megítélni, hanem az adott társadalom polgárainak saját céljaihoz viszonyítva. A kiindulópont talán az lehet, hogy egy társadalomról akkor mondhatjuk el, hogy ,jobb", mint egy másik, ha több embernek van módja arra, hogy élményei egybeessenek célkitűzéseivel. Egy másik lényeges kritérium az lehetne, hogy ezek a tapasztalatok egyéni szinten az Én fejlődését segítsék elő és minél több ember számára egyre komplexebb készségek felépítését tegyék lehetővé. Egyértelmű, hogy a kultúrák különböznek egymástól abban a tekintetben, hogy melyik milyen fokú "boldogságkeresést" tesz lehetővé. Némely társadalmakban és némely időszakokban az élet minősége bizonyosan jobb, mint máskor, másutt. A tizennyolcadik század vége felé az átlagos angol valószínűleg sokkal rosszabb helyzetben volt, mint akár előtte, akár száz évvel utána. A tények alapján az ipari forradalom nemcsak több generáción át megrövidítette a társadalom tagjainak életét, de gonoszabbá és kíméletlenebbé is tette őket. Nehéz elképzelni, hogy azok a takácsok, akiket ötéves korukban elnyelt az "ördög malma", és heti hetven órát vagy még többet dolgoztak, míg csak bele nem haltak a kimerültségbe, valaha is azt érezhették volna, hogy - függetlenül értékrendjüktől vagy hitüktől - azt kapták az élettől, amit vártak.

55

Hogy egy másik példát mondjak, a Dobu-sziget lakóinak kultúrája Reo Fortune antropológus beszámolója szerint azon alapult, hogy állandóan ébren tartotta a varázslatoktól való rettegést, a legközelibb rokonok közt is uralkodó gyanakvást és a vérbosszút. Még az is komoly feladat volt, hogy valaki elvégezze a szükségét, mert ilyenkor ki kellett mennie a bozótba, ahol bárkit gonosz varázslat támadhat meg, amikor egyedül van a fák között. Nem mintha a dobuanok nem "kedvelték" volna ezeket a mindennapi életüket behálózó szokásokat, de egyszerűen nem voltak annak tudatában, hogy másféle alternatívák is lehetségesek. Az idők folyamán olyan szokások és hiedelmek alakultak ki, amelyek szinte lehetetlenné tették számukra a pszichikus harmónia átélését. Több néprajzi beszámoló is azt sugallja, hogy az írástudatlan kultúrákban sokkal gyakoribb a beépített pszichikai entrópia, mint ahogy azt a "nemes vadember" mítosza sejteti. Az ugandai ik törzs tagjai, akik képtelenek felvenni a harcot pusztuló természeti környezetükkel, amely már nem biztosít számukra elég élelmet, oly mértékben intézménnyé emelték az önzést, amilyenre a kapitalizmus legvadabb rémálmában sem lenne képes. A venezuelai yonomamók – más harcos törzsekhez hasonlóan – nagyobb rajongói az erőszaknak, mint a mi katonai nagyhatalmaink, és semmit sem találnak olyan élvezetesnek, mint egy jó kis véres rablóportyát valamelyik szomszéd faluban. Abban a nigériai törzsben, amelyet például Laura Bohannaw tanulmányozott, szinte teljesen ismeretlen volt a mosoly vagy a nevetés, annyira megosztotta a törzset a boszorkányság és a viszálykodás. Arra nézve nincs bizonyíték, hogy az ezekben a kultúrákban élő emberek maguk választották volna, hogy önzésben, erőszakban vagy félelemben fognak élni, hiszen ez nem teszi őket boldogabbá, épp ellenkezőleg, szenvedést okoz nekik. Az ilyen boldogsággal ellentétes szokások és hiedelmek sem nem szükségesek, sem nem elkerülhetetlenek; a véletlen művei, esetleges helyzetekre adott véletlenszerű válaszok. Ám ha már egyszer részévé váltak egy kultúra szokásainak és normáinak, az emberek azt hiszik, hogy a dolgoknak így kell lenniük, és hogy más lehetőségük nincs is. Szerencsére olyan kultúrák is vannak, ahol – előrelátásuknak vagy szerencséjüknek köszönhetően – az emberek olyan környezetet teremtenek, mely kedvez az áramlat-élmény átélésének. Így például az Iturierdőben lakó pigmeusok, akiket Colin Turnbull írt le, harmóniában élnek egymással és környezetükkel, és életüket hasznos és megmozgató foglalatosságokkal töltik ki. Amikor nem vadásznak vagy javítgatják kunyhóikat, akkor énekelnek, táncolnak, zenélnek vagy történeteket mesélnek egymásnak. Ahogy sok más "primitív" kultúrában, úgy ebben a pigmeus társadalomban is elvárják minden felnőttől, hogy ne csak ügyes munkás legyen, hanem egy kicsit színész, énekes, művész és történettudós is. A kultúrájuk valószínűleg nem érne el túl magas pontszámot egy olyan összehasonlításban, amely az anyagi teljesítményt méri, de ami a tökéletes élmények biztosítását illeti, életmódjuk rendkívül sikeresnek tűnik. Richard Kool kanadai néprajzkutató is talált példát arra, hogyan építheti be életmódjába az áramlatélményt egy kultúra. Brit-Kolumbia egyik indián törzsét mutatja be: A Shushwap-régió az indiánok szemében mindig is gazdag hely volt és ma is az: bővelkedik lazacban és vadban, föld alatti élelmiszerforrásokban, gumókban és gyökerekben - a b6ség földje. Az emberek falvakban éltek és környezetük mindennel ellátta őket, amire szükségük volt. Aprólékosan kidolgozott módszerekkel hasznosították a természeti forrásokat, életük jó és gazdag volt. Mégis – ahogy a vének mondták – időről időre a világ túlságosan kiszámíthatóvá vált, és eltűntek belőle a lehetőségek. Enélkül pedig nincs értelme az életnek. Ilyenkor a vének nagyon, bölcsen úgy döntöttek, hogy az egész falunak tovább kell költöznie egy új helyre. A költözködés 25 vagy 30 évenként megismétlődött, és az egész népesség elvándorolt a Shushwapföld egy másik részére, ahol új feladatok vártak rá. Új patakokat és új vadcsapásokat kellett felfedezni, új balzsamgyökér-lelőhelyeket találni. Újból fel kellett építeni egy világot, tehát megint érdemes volt élni. Mindenki fiatalabbnak és egészségesebbnek érezte magát, mellékesen pedig az éveken át kizsákmányolt föld ismét visszanyerhette erejét. Egy másik példa a Japánban, Kyotótól délre található Iséi Nagy Szentély. Az Iséi Szentély körülbelül ezerötszáz éve épült két egymás melletti mező egyikén. Nagyjából minden húsz évben egyszer a szentélyt lebontják arról a területről, ahol addig állt, és felépítik a másikon. 1973-ra már hatvanadszor emelték újjá. (A tizennegyedik század során a nagyurak közti harcok időlegesen megakadályozták ezt a szokást.) A Shushwap-régió lakóinak és az iséi szerzeteseknek a stratégiája nagyon hasonló ahhoz, amit bizonyos politikusok csak szerettek volna megvalósítani. Mind Thomas Jefferson, mind Mao Cetung hittek abban, hogy minden egyes nemzedéknek meg kell vívnia a saját forradalmát, hogy tagjai továbbra is 56

nem feltétlenül tesz bennünket erényesebbekké. akik a legjobb játékosok között vannak. Bizonyosan igaz az is. akik birtokaikat művelték. gyermekeket nevelni. Ugyanezen az alapon az áramlat. amely életüket irányítja. noha nagyon hatékony motiváló erő. Még mindig nagyon messze vagyunk attól. amelyet azért hoztak létre. Ugyanolyan adaptív válaszreakciók ezek. Az olyan kultúra. az afrikaiak 18 százalékával és a távol-keleti válaszadók mindössze 7 százalékával. Legendás az a vérszomj és harci öröm. ellentétben az európaiak 20 százalékával. Amikor egy kultúrának sikerül olyan cél. A valóságban nem sok társadalomnak sikerült jó összhangot létrehoznia népe pszichológiai szükségletei és elérhető lehetőségeik között. amely lehetővé teszi az áramlat-élményt is. amely elősegíti az áramlat-élmény megélését. hogyan kell megszületni. új életet kínált. Egy 1976-ban elvégzett nagyszabású Gallupfelmérés adatai szerint az észak-amerikaiak 40 százaléka vallotta magát "nagyon boldognak". és oly sok örömet merítettek cselekvéseik harmóniájából. Az athéni polisz. A kultúrák mindegyike a káosz ellen védekező felépítmény. felnőni. Ebben a tekintetben a kultúrák és a játékok meglepő hasonlóságot mutatnak. ugyanakkor azonban éppen a figyelemnek a korlátozása. mert magát a létezést túlságosan nehéz feladattá tette. akiknek életét a virtus szabályozta. hogy a véletlennek a tapasztalatra gyakorolt hatását csökkentsék. és az emberek könnyen a káosz birodalmának ismeretlen tájékaira kalandoznának.aktívan részt vegyenek abban a politikai rendszerben. Néhány ókori civilizációnak sikerült elérnie ezt az állapotot. Mindkettő többé-kevésbé önkényes célokból és szabályokból áll. mint az amerikaiaké. hogy az Egyesült Államok állampolgárainak személyes boldogságmutatói körülbelül ugyanolyanok voltak. Egyszerű célokat tűzött ki. noha minden valószínűség szerint igen sikeresen motiválták mindazokat. hogy tagjai szokatlan gyakorisággal és intenzitással tapasztalhatják meg az áramlat-élményt. talán lehet "jobbnak" minősíteni egy olyan kultúrát. akiknek a fejenkénti GNP-je ötször. mindig fennáll az a lehetőség. A játékok a kulturális forgatókönyvek üres lapjait töltik ki. amely a tatárokat és a janicsárokat hajtotta előre.és szabályrendszert felállítania. mert olyan merev szabályok közé zárta önmagát. aztán meghalni. A legtöbb kultúra ilyen szempontból kudarcot vallott vagy azért. a kínai hivatalnokréteg és az indiai brahminok olyan kidolgozott kecsességgel mozogtak az életben. melyek segítenek abban. annak ellenére. egyértelmű visszajelzéseket adott és az addigi gondoktól és szorongásoktól mentes. A különbség inkább csak a fokozatokban van. Ha minden más tényező egyezik. hogy egy kultúra hogyan segítheti elő az áramlat-élmény átélését – legalább azoknak a szerencsés keveseknek az esetében. amely oly ösztönzően és jól alkalmazkodik a népesség készségeihez. csak két évvel korábban végzett felmérés azt mutatta. morális értelemben nem szükségszerűen "jó" Spárta törvényei szükségtelenül kegyetlennek látszanak huszadik századi előnyös helyzetünkből. a római törvények. Az athéni városlakók. A kultúrák normákat írnak elő. biztosítják a "szabadidő" alatti cselekvést és összpontosítást. mint a madarak tolla vagy az emlősök szőre. a párhuzam a játékok és a kultúra között még tovább erősödik. hogy biztonsággal felmérhessük. és a lehető legkevesebb kétellyel és kitérővel cselekedhessenek. mint a kubaiaké és az egyiptomiaké. mint ahogy Amerikában a déli ültetvényesek elegáns életstílusa is a behozott rabszolgák munkáján alapult. akik ezeknek a törvényeknek engedelmeskedve éltek. hogy az emberek egy folyamat részeseivé legyenek. célokat jelölnek ki s hiedelmeket építenek föl. illetve tízszer kevesebb volt. rómaiak. de amikor emberek azon az alapon választanak célokat és normákat. Kína isteni alapokon nyugvó hivatalnoki rendszere és India mindent felölelő szellemi rendje sikeres és tartós példái annak. leszűkített célok és eszközök felé terelése teszi lehetővé az önmagunk által teremtett határokon belüli erőlködésmentes cselekvést. hogy örömtelibbé tegyék életünket. mennyi tökéletes élmény megszerzésére ad módot egy-egy kultúra. hogy a húszas évek gazdasági és kulturális válságaitól összezavarodott európai népesség nagy része számára a náci fasiszta rezsim és ideológia vonzó képet festett. melyek lehetővé teszik. amelyek a következő nemzedék számára beszűkítették a cselekvési lehetőségeket. mint egy véget nem érő táncból. házasságot kötni. 57 . hogy az emberek sikerrel vegyék fel a harcot a lét küzdelmeivel. Másfelől azonban egy. hogy ez mások kárára történik. A kultúra mindent magában foglal: megszabja. Az athéni városlakók áramlatélményeit azok a rabszolgák tették lehetővé. vagy azért. A nyugatnémet és a nigériai állampolgárok boldogságmutatói egyenesen megegyeztek. és behatárolják a lehetőségeket. Ilyenkor a kultúra maga is egy "nagy játék" lesz. Egyúttal azonban ki is rekesztik az alternatív hiedelmeket és célokat. amikor a kulturális előírások veszítenek erejükből.

A külső feltételek és a különböző áramlat-tevékenységek sajátosságainak tanulmányozása után meg kell néznünk azokat a belső feltételeket is. munkába járás. Némelyik ember jól érzi magát. vagy a strukturálatlan szabadidővel. hogy mire gondolok éppen.mély koncentráció.hogy egyikük fejenkénti GNPje tizenötszöröse volt a másikénak. Pszichiáterek írnak le olyan skizofréneket. vagy ha nem. Azt is tudnunk kell. a kontroll és a megelégedettség érzése –. hogy milyen tragikus módon képtelenek a skizofrének arra. hogy irányítsa és uralja tudatát. Ezzel elérkeztünk a tökéletes élmény bekövetkezését befolyásoló második feltételhez: ez az egyén képessége tudata újrarendezésére. hogy eszközeink. Valamivel kevesebb időt úgy heti húsz órát . amelyek lehetővé teszik az áramlat-élményt. magasrendű és kiegyensúlyozott összhang a lehetőségek és a készségek között. és akár akarják. AZ AUTOTELIKUS SZEMÉLYISÉG Nem könnyű a mindennapi tapasztalatokat átalakítani áramlattá. hogy jobban élveznénk az életet náluk. a legtöbben továbbra is unatkozunk vagy frusztráltak vagyunk. és a mennyiség nem csap át minőségbe. akik anhedóniában szenvednek. A néhány nemzedékkel előttünk élő emberekkel összehasonlítva sokkal több lehetőségünk van arra. és nincs fölöttük semmi hatalmam. A lehetőség még nem jelent megvalósulást. hogy a könnyen elérhető kikapcsolódás vált ki örömélményt. Ezek a nehezen értelmezhető eltérések persze azt jelzik. melyet legtöbbünk nem tanult meg kiművelni magában. Úgy tűnik. például ábrándozik vagy cseveg a munkatársaival). Ausztrália. bárhol van is. hogy különbségek léteznek. a bűnözés. hogy jól érezzük magunkat. hogy benntartsanak bizonyos dolgokat a tudatukban vagy kirekesszenek onnan: "A dolgok csak úgy megtörténnek velem. még mindig nagyon primitívek. Néhány páciens nagyon érzékletesen írta le. vagy családi és baráti programok. hogy a skizofrének arra ítéltettek. bevásárlás.tölt szabadidős tevékenységekkel: hét órát tévénézéssel. most egy másik kérdést is fölvetünk: vajon minden ember ugyanúgy képes-e arra. és elégedettebbek az élettel. ami azt jelzi. Noha a könyv hátralevő része továbbra is a tökéletes élményekkel fog foglalkozni." Vagy: "A dolgok 58 . de majdnem mindenki fejlesztheti erre irányuló készségeit. hogy munkahelyén a munkája szempontjából lényegtelen dolgokat csinál. A fennmaradó heti ötven-hatvan ébren töltött órát egy amerikai vagy önfenntartó tevékenységekkel tölti ki. Már nincs szavam a döntésekben. Az átlagos amerikai felnőtt csak körülbelül harminc órát dolgozik egy héten (és tölt el további tíz órát azzal. amivel eltöltheti. az azonban. tagadhatatlan. a tévénézés – ami ma az Egyesült Államokban a szabadidő eltöltésének leggyakoribb módja . melyekkel a tökéletes élményeket igyekszünk mérni. Az ellentmondó kutatási eredmények ellenére abban minden nagyszabású felmérés megegyezik. hogy az olvasó minél mélyebben megismerje. főzés. jobb oktatásban részesült és stabilabb kormánnyal rendelkező nemzetek boldogabbak. és hét órát társas elfoglaltságokkal. zenélés vagy tekézés. míg mások a legfényesebb lehetőségek közepette is unatkoznak. Hogy csak egy példát mondjak. és az Egyesült Államok a válások. amikor az ember csak ül és bámul maga elé. akár nem. Miközben annyi szabadidős segédeszköz és kikapcsolódási lehetőség vesz körül bennünket. három órát olvasással. Új-Zéland és Hollandia tűnnek. hogy "örömtelenség". mosogatás. mint például evés. mint a tévénézés közben. A lehetőség tehát önmagában nem elég – kihasználásához készségekre is szükségünk van. Munka közben az emberek négyszer gyakrabban élnek át áramlatot . Időnként még azt sem tudom befolyásolni. akkor is feldolgozzák az információt. és még sincs semmi jele annak. Ez nem annyira meglepő. hogy felfogják a lényegtelen ingereket is. hogyan kontrolláljuk tudatunkat – ez pedig olyan tulajdonság. mi különbözteti meg őket azoktól. ez a tünet kapcsolatban áll a "túlzott ingerfogadással". az amerikaiak mennyi időt és pénzt fordítanak olyan tevékenységekre. mint például moziba és vendégségbe járás. mégsem éli át gyakran az áramlatot. melyeknek legfőbb célja az örömszerzés. javítások. ami szó szerint annyit tesz. az alkoholizmus és a szenvedélybetegségek vészesen növekvő statisztikai adatai ellenére sem nagyon marad el mögöttük. ha azt nézzük. akik alkatilag képtelenek az áramlat átélésére. hogy a jómódúbb. mint például kocogás. hogy lehetővé tegye az áramlatot. A legboldogabb országoknak Nagy-Britannia.csak nagyon ritkán ad módot az áramlat-állapot elérésére. akik ezt könnyedén megteszik. kettőt aktívabb tevékenységekkel. Korunk egyik legironikusabb ellentmondása. Noha az átlagos amerikainak bőven van szabadideje és számtalan lehetősége. Vannak olyan emberek.

nem pedig arra. hogy a jelenlegi célkitűzéseit beteljesítse. Az iskolás gyerekek tanulási nehézségeinek jó része a "figyelmi zavarok" kategóriájába tartozik. Ilyen feltételek mellett nehéz belső célok iránt érdeklődni. hogy a sarkvidékek elképzelhetetlenül kemény természeti feltételei között vagy a Kalahárisivatagban élő embereknek nincs sok örömben részük. ami ezeket a célokat szolgálja. mert a pszichikai energia túlságosan cseppfolyós és rendezetlen. mert kiveszett belőlük az örömteliség élménye.túlságosan gyorsan özönlenek be. Az áramlat eddig áttekintett akadályai az egyénben magában rejlenek. Bizonyos emberek vérmérsékletüknél fogva kevésbé képesek összpontosítani pszichikus energiájukat. csodálatos faragásokat készíteni. Némelyek biológiai. viszont minden információt csak saját érdekeik szempontjából képesek értékelni. amely magán a tevékenységen kívül nem kínál további jutalmat. belefeledkezni egy olyan tevékenységbe. gyermekkori tapasztalatok is elősegíthetik vagy gátolhatják kifejlődésüket. hogy könnyen be tudjon lépni az áramlat-élménybe. Az ilyen emberek számára önmagában minden értéktelen. hanem az áramlat átélésének még a lehetőségét is menthetetlenül kizárják. nehezen tanulnak és ellökik azokat a lehetőségeket. a természet önmagában nem képes megakadályozni az áramlat bekövetkezését. hogy képtelenek jól érezni magukat. az Én túlságosan sok pszichikai energiát nyel el. aki folyton azon aggódik. és olyan részletesen kidolgozott mítoszokat alkottak. A tudat öncélú struktúrákba rendeződik. mert a rendelkezésére álló pszichikai energiát arra használja. De az a tény. 59 . akik túlzottan énközpontúak. Mindenre figyelek egyszerre. Mindkettejükből hiányzik a figyelemnek az a könnyedsége. hogy rossz benyomást kelt vagy valami helytelen dolgot csinál. és a szabad figyelmet mereven saját szükségletei felé irányítja. hogy a figyelem zavarai nemcsak a tanulásra vannak rossz hatással. akik nem tudták az örömöt beépíteni az életükbe. Az az ember. hogy folyamatosan kizárja magát az örömből. mások társadalmi természetűek. tréfálkozni. a túlzott Én-tudat és az énközpontúság esetében pedig épp ellenkezőleg: a figyelem túlságosan merev és kötött. A figyelem zavarai és a túlzott ingerbefogadás azért gátolják meg az áramlatot. kizsákmányolásnak és a kulturális értékek megsemmisítésének az öröm kihalása az egyik következménye. aki fél attól. egyúttal arra is ítéli magát. és válogatás nélkül mindenre odafigyelnek. Noha a figyelmi zavarok valószínűleg a kémiai egyensúly hiányából adódóan következnek be. sem valódi öröm átérzésére nem lesz képes. Valószínűleg sok kultúra tűnt el hasonló módon. A rabszolgaságnak. milyennek látják őt a többiek. és végül nem szaporodtak többé. abban megegyeznek." Mivel az ebben a betegségben szenvedő emberek képtelenek összpontosítani. hogy vannak olyanok. hogy elvesztették életkedvüket. Ugyanígy járnak azok az emberek is. A mi szempontunkból ebből csak annyi fontos. végül feladták is kihaltak. hogy semmire nem figyelek igazán. kegyetlen földjén megtanultak énekelni. ha nem lehet valamire felhasználni. elnyomásnak. Egy virág nem érdemel még egy pillantást sem. táncolni. Az eszkimók a maguk kopár. s azok. melyek értelmes rendbe öntötték élményeiket. nem érzik jól magukat. Egyik véglet sem teszi a kontrollt lehetővé. Az áramlatot gátoló társadalmi körülményeken talán valamivel nehezebb felülkerekedni. mint mások. mert hátterükben a figyelem irányításának a képtelensége áll. amely az önmagáért való tevékenységekhez szükséges. és ennek az az eredménye. hogy újakat keressen. Kicsúsznak a kezemből és én eltévedek köztük. aki nem segíti az ő érdekeiket. Az áramlat megtapasztalásának kevésbé súlyos akadálya a túlzott Én-tudat. Amikor a Karib-tengeri szigetvilág mára már kihalt bennszülötteit a spanyol gyarmatosítók munkára fogták az ültetvényeken. Pedig még a legmostohább körülmények sem tudják teljesen kiiktatni az áramlatot. életük olyan fájdalmas és értelmetlen lett. mint ahogy az az ember sem. akik ilyen szélsőségesen működnek. Talán azok a hóban vagy homokban élő emberek. sem tanulásra. azt mutatja. Noha a túlzott Én-tudattal rendelkező és az egocentrikus ember sok tekintetben különbözik. akik ilyen körülmények között is megélnek. hogy egyikük sem képes oly mértékben kontrollálni pszichikai energiáját. Azt várnánk. Vannak azonban az örömérzésnek jelentős külső akadályai is. és csak annak van benne helye. Ezek az emberek rendszerint nem rendelkeznek ugyan túlzott Én-tudattal. Amikor valaki nem ura pszichikai energiájának. Mi okozza vajon a túlzott ingerfogadást? A válasz egyik fele bizonyosan a genetikai örökségben rejlik. amelyek az Én fejlődését vonhatnák maguk után. hogy. Paradox módon egy énközpontú Én sosem válhat komplexebbé. cseppet sem meglepő.

amikor bizonytalan a közvélemény értékelése. Dr. hogy a figyelmi folyamat széttöredezik (az anómiánál és a figyelemzavaroknál). Egyéni szinten az anómia a szorongásnak felel meg. illetve felvillanó fényekre figyelniük. ezek az anómia és az elidegenedés. mintha kiemelkedne a papír síkjából. amikor elidegenedéstől. Bizonyítékainak egyik része egy olyan teszten alapul. hogy órákat kell sorban állni ételért. Az anómiát. akkor az emberek magatartása értelmetlenné és szabálytalanná válik. A neurofiziológia és az áramlat Ahogy vannak olyan emberek. akik csak ritkán előfordulókról. az áramlat elérése azért nehéz. s így könnyebben rendezik új struktúrákba az eseményeket. ahol a személyeknek egy kétértelmű ábrát kellett figyelniük (Necker-kockát vagy egy Eschertípusú illusztrációt. külön átlagolva a vizuális és az audiális eredményeket. amely arra az állapotra utal. akik gyakran éltek át áramlat-élményt. hogy az ember egyszerűen nem teheti meg. elképzelhető. vagy épp ellenkezőleg. Jean Hamiltonnak a vizuális percepcióra és az agykérgi aktivációs mintákra irányuló kutatásai alátámasztják az előbbi megállapításokat.Van két olyan szociálpatológiai fogalom.) Dr. hogy élményeiknek örüljenek. akkor az a baj. hogy megjelenítsék tudatukban az eseményeket. Azok viszont. akik önmagában is érdekesnek találták az életüket. Azok az emberek. hogy önmagát és a családját el tudja tartani. A kísérlet azt sugallja. Az a munkás. ami egyszer úgy látszik. az anómia és az elidegenedés gyakorlatilag megegyezik a két egyéni patologikus állapottal. hogy némelyik embernek kevesebb külső fogódzóra van szüksége ahhoz. de létrejöhet akkor is. mint azoknak. hogy a céljaikkal ellentétes módon cselekedjenek. akik jobb izomkoordinációs képességekkel születnek. átlagosan több pontot kellett megfigyelniük a kétértelmű ábra megfordítása előtt. Hamilton szerint azoknak a diákoknak. (Ezt hívják "kiváltott potenciálnak". hogy pszichikai energiát fektessen abba. szórakozásért vagy a hivatalos ügyek elintézése végett. Úgy tűnik. Kevésbé tudják kontrollálni saját gondolataikat. a figyelem zavarával és az énközpontúsággal. hogy tudatuk rendezett legyen. akinek ugyanazt az értelmetlen feladatot kell a futószalagon ötszázszor végrehajtania. akik nagy mennyiségű külső információt igényelnek ahhoz. az eredményei meglepőek voltak: az agykéreg 60 . a figyelem mereven rögzül (az elidegenedés és az énközpontúság esetében). akiknek azért van szükségük társadalmi rendre. dr. Amikor többé már nem világos. amikor egy hirtelen gazdasági fellendülés következtében a takarékoskodás és a kemény munka hagyományos értékei hirtelen elveszítik jelentőségüket. akik gyakori áramlat-élményekről számoltak be. valószínűleg elidegenedik. mert nem világos. könnyebben függőségbe kerül a külső környezettől. Anómia jön létre. akik öröklötten jobban tudják tudatukat uralni. Vagy az akadályozza – egyéni és társadalmi szinten – az áramlat bekövetkezését. ami megnehezíti azt. mikor egy gazdaság összeomlik vagy egy kultúrát elpusztít egy másik. Azoknak a gondolkodása. hogy mi az. amely megnehezíti az áramlat megtapasztalását. Azoknak viszont. A szocialista országokban az elidegenedés egyik legbosszantóbb formája. amire vágyik. másrészt olyanoknak. mi az. hogy képet tudjanak alkotni tudatukban a külső világról. mintha bemélyedne). függetlenebbek a környezettől. akik saját állításuk szerint ritkán tapasztaltak áramlat-élményt. egyszer meg úgy. a kísérletvezetők mérték az ingerekre adott kérgi tevékenységeket. mintha belemélyedne a papírba és fordítva. szorongani kezdenek. ami szó szerint "a szabályok hiánya". amikor egy társadalomban a viselkedési szokások és normák összezavarodnak. mibe érdemes pszichikai energiát fektetni. először Emile Durkheim francia szociológus alkalmazta arra a jelenségre. amit szabad. akiknek csak néhány támpontra van szükségük ahhoz. hogy az áramlat két társadalmi akadálya. hogy ugyanazt a mentális feladatot elvégezze. ahogy elvárható volt: a fényingerre reagálva az agykéreg tevékenysége felszökött az alapérték fölé. pontosan úgy viselkedtek. míg az elidegenedés az unalomnak. amit nem. Az elidegenedés sok szempontból ennek éppen az ellenkezője: az embereket a társadalmi rendszer arra kényszeríti. Érdekes megjegyezni. Miközben a kísérleti személyek el voltak foglalva a feladattal. Amikor egy társadalom anómiában szenved. Figyelmük hajlékonyabb. és gyakrabban jutnak tökéletes élményekhez. hogy olyan emberek is vannak. ruháért. Nekik néha egyetlen pont is elég volt ehhez. aztán perceptuálisan "meg kellett fordítania" – vagyis a felszínből kiemelkedő ábrát úgy kellett látnia. Ők valószínűleg kevésbé szenvednek figyelmi rendellenességektől és könnyebben tapasztalják meg az áramlat érzését. Hamilton eredményei szerint azok. Egy másik kísérletsorozatban egyrészt olyan diákoknak kellett laboratóriumban felhangzó hangokra. akik kevesebb belső motivációról számoltak be mindennapi életükben.

hogy szüleik elvárásai Damoklész kardjaként függenek a fejük felett. akik olyan családi helyzetben nőnek fel. Azoknak a gyerekeknek. amely lehetővé teszi a gyerek számára. hogy egyre összetettebb cselekvési módokat kínáljanak a gyermekeiknek. mentesülnek a kaotikusabb háztartásokban megkövetelt 61 . hogy a felvillanó fényingerre összpontosítson. akik bizonyos típusú kapcsolatban éltek a szüleikkel. hogy elég biztonságosan érezze magát ahhoz. akik több helyzetben is képesek jól érezni magukat. valószínűleg megvan az a képességük. vagyis az a bizalom. Valószínűnek tűnik. Egy viselkedéses figvelemmérés pedig azt igazolta. akik megtanulták uralni a tudatukat. hanem épp ellenkezőleg: csökkent a mentális erőfeszítésük. A második a középpontban lét. ami nem. beleértve azt is. hogy több lehetőség közül választhatnak. Ezekre a szokatlan eredményekre az látszik a legvalószínűbb magyarázatnak. hogy a szülő–gyermek kapcsolat hosszan tartó hatást gyakorol arra. hogy a szüleiket az érdekli. hogy a több áramlatélményről beszámoló csoport képes volt minden információs csatornán visszafogni a mentális aktivitást. boldogabbak és elégedettebbek voltak. gyakrabban tapasztalhatják meg az áramlatot. a visszacsatolás egyértelmű. amit a gyerekek úgy fognak fel. hogy bebizonyítsuk. A figyelmi tevékenység általában további terhet jelent. Ennek az öt feltételnek a megléte teszi lehetővé azt. mivel ideális előképzést biztosít ahhoz. A tökéletes élményeket elősegítő családi köteléknek öt ismérve van. akik tudják. A következő a választási lehetőségek megléte: a gyerekek úgy érzik. a családi kommunikációban a megfogalmazott célok és a visszacsatolás egyértelműek. hogy vajon sikerül-e majd bejutniuk egy jó egyetemre vagy jó állást szerezniük. vagyis a szülők igyekezete. melyben a célok világosak. ami talán az autotelikus személyiség neurológiai alapját szolgáltatja. melyek autotelikus környezetet biztosítanak. mik a konkrét érzéseik és tapasztalataik. A koncentrációképesség és az áramlat közötti összefüggés világos. Végül pedig ott van a lehetőség. A figyelmi tevékenység nemhogy több erőfeszítést igényelt volna tőlük. kontrollhelyzetben vannak és az esedékes feladataikra tudnak koncentrálni. Ez az öt jellemző tulajdonság egyértelmű párhuzamot mutat az áramlat-élmény jellemzőivel. hogy ők éppen most mit csinálnak. hogy szüleik mit várnak el tőlük. amivel megnövelik az örömteliség lehetőségeit is. ami meg van engedve és mi az. mivel az alaptevékenységen túl új információkat kell feldolgozni. azok a családok. A kísérlet eredménye ugyanis inkább magyarázható tanulási folyamatokkal. A család hatása az autotelikus személyiségre Az információfeldolgozás neurológiailag előnyös adottságaival azonban nem magyarázható meg kizárólagosan az. amely ahhoz volt szükséges. A figyelemnek ez a rugalmassága – amely olyan éles ellentétben áll a skizofréniások minden ingernek kitett védtelen tudatával . mert a lényeges mentális folyamatok kivételével minden egyebet le tudnak zárni. melyik az ok és melyik az okozat. A Chicagói Egyetemen végzett egyik kutatásunk során Kevin Rathunde megállapította. mi az. megvan a belső motiváció és a lehetőség. Az első a világosság: a tizenévesek tisztában vannak azzal. hogy az áramlatot életük részévé tegyék. Azok a gyerekek. Mi több. A neurológiai tények azonban még nem bizonyítják. azoknál az embereknél viszont. A negyedik megkülönböztető jellegzetesség az elkötelezettség. hogy azok a tizenévesek. ami – szerintük – a helyzet szempontjából lényeges. hogy valaki milyen könnyen éli át az áramlatot. ami érdekli. hogy akik öröklötten jobban urai a figyelmüknek. hogy némelyik ember miért érzi istenien magát egy buszmegállóban. Bőséges bizonyítékok támasztják alá azt a feltételezést. és önmagáról megfeledkezve belemerüljön abba. nem pedig azzal törődnek. hogy félretegye a védelmi pajzsait. hogy megszegik a szülők által megszabott szabályokat – feltéve.az. hogy ez a csoport jobban teljesített tartós figyelmet igénylő feladatokban is. akiknek nem kell folyton vitatkozniuk a szabályokon és az ellenőrzés módjain. akiknek nem ilyen volt szüleikkel a kapcsolatuk. a figyelem összpontosítása viszonylag erőfeszítés nélkül történik. míg mások halálra unják magukat a környezet érdekességétől függetlenül. hogy a kora gyermekkori élmények is sokban hozzájárulhatnak ahhoz. hogy valaki örömre leljen az életben. rengeteg pszichikai energiát megspórolnak a család tagjainak. hogy "autotelikus családi kapcsolat". hogy ki tudják szűrni az ingereket és csak arra koncentrálnak. de további kutatásokat igényel majd. hogy milyen felnőtt lesz majd a gyerekből. amit úgy hívhatunk. és csak azt az egyet hagyta nyitva. a legtöbb élethelyzetben sokkal erősebbek. mint azok a kortársaik. akik nem szoronganak amiatt.tevékenysége koncentráláskor visszaesett. mint az öröklődéssel. Azoknak az embereknek tehát. sokkal több esélyük van. hogy vállalják a következményeket.

Szabadon fordíthatják érdeklődésüket olyan tevékenységek fel. azonnal feljebb tették a mércét és megdöbbentően komplex feladatokat állítottak maguk elé. Megmértem például az ágyamat és hozzávetőleg összehasonlítottam az iskolai és a katonai ágyammal. melyek hosszúsága és komplexitása hamarosan túlszárnyalja a szerény kinidulópontot. AZ ÁRAMLAT-EMBEREK Az autotelikus személyiség jellegzetességei azokon az embereken figyelhetők meg. hogy a gyerekek örömérző képességét az is befolyásolja. mikor a serdülők egyedül tanulnak vagy az iskolában vannak: a tökéletes élmény itt is elérhetőbb az autotelikus környezetből származó gyerekeknek. akinek borzalmas gyerekkora volt.. Ezek az emberek az áramlattevékenységek szabályai szerint jártak el. mikor a gyerekek otthon vannak a családjukkal: itt az autotelikus környezetből származók sokkal boldogabbak. mint kevésbé szerencsés kortársaik. függetlenül a családjuk jellegétől. és képtelen kérdések egész tárát feltenni velük kapcsolatban. hogy csak az tartotta őket életben. és a kapott visszacsatolás segítségével közvetlenül figyelemmel kísérték a fejlődést. és emlékeztet-e még valamire? . megtapogattam a takarómat. Ezután a helyzettel összhangban lévő célokat tűztek ki maguk elé. hanem megelégszik azzal. francia társalgásokat folytatott. Alexander Szolzsenyicin leírja.. A különbségek azonban megjelennek akkor is. megvizsgáltam az ablakszárnyakat meg a vécét. hogy annyi gyönyört csikarjon ki az élettől. és olyan rejtett cselekvési lehetőségeket leltek bennük. Sokan akkor is képesek sanyarú helyzetüket élvezetes küzdelemmé változtatni. akit a sztálini rendőrség egy évre a moszkvai Ljubjanka börtönbe zárt be. amelyeket aztán memorizált. úgy tudott épelméjű maradni.. és arra a végkövetkeztetésre jutott.. hogy a Lefortovo börtönben egyik rabtársa felrajzolta a világ térképét a cellája padlójára.. . amennyit csak tud. vagy fölemészti a gyerekek azon igyekezete. vajon melegek-e. magasságát és tájolását. Tipikus példája ennek Christopher Burney. Először is figyelmet szenteltek környezetük legapróbb részleteinek is.. akivel rosszul bántak vagy gyakran fenyegették szeretetmegvonással – és sajnos egyre tisztábban látjuk. ha felnő. hogy hosszabb ideig lekössön. olyan szorongva próbálja majd Én-érzetét összetartani. Eva Zeisel keramikus.. hiszen túlságosan egyszerű volt ahhoz. Az a gyerek. Ebben a témában azonban nem történtek olyan kutatások. nem az öröm komplex élményét keresi majd. melyek összeillettek (a körülményeket tekintve igen korlátozott) cselekvőképességükkel. Működik-e? Ha igen. kiszámoltam a cella hosszát és szélességét. 62 . hogy a kegyetlen objektív körülményeket átváltoztatták szubjektíven befolyásolható élményekké. (Kiemelés tőlem. akik képesek örömet lelni olyan helyzetekben. A különbségek csak a barátaikkal szemben tűnnek el: ilyenkor mindkét csoport egyformán jól érzi magát. fejben sakkozott önmagával. Richard Logan nehéz helyzetbe került emberek beszámolóit tanulmányozta. melyek egy hosszabb időszakaszon át vizsgálták volna a szülő-gyerek kapcsolat ok–okozati viszonyait. hogy a szülők kora gyermekkorukban hogyan viselkednek velük. hogyan? Vajon ki készítette és mikor? Mikor és hol láttam már ehhez hasonlót. vidámabbak és elégedettebbek. tornázott és verseket írt. aztán elképzelte. Így hát kombinációk és asszociációk csodálatos sora indul el az elménkben. Logikus azonban. ha eltévednek az Antarktiszon vagy börtönbe jutnak.többletfigyelemtől. Valószínű. . aki a II. hogy Ázsián és Európán keresztül Amerikába utazik és mindennap megtesz néhány kilométert. erősebbek. világháborúban hosszú időt töltött egy náci börtön magánzárkájában: „Ha az elérhető élmények köre hirtelen beszűkül. hogy képzeletben melltartót készített a rendelkezésére álló anyagokból. hogy nem sok energiája marad belső jutalmakat nyújtó tevékenységekre. Amikor elérték a céljukat.. hogy milyen sok ilyen gyerek él a mi kultúránkban -. gondolataink és érzéseink csak kevés táplálékot kapnak. melyek fejlesztik az Énjüket. A kevésbé rendezett családokban az energia nagy része elvész a vitákban és a csatározásokban. hogy az autotelikus és a nem autotelikus családokban felnövő tizenévesek között a legnagyobb különbségek akkor jelentkeznek. melyeket mások elviselhetetlennek találnak. Amikor az ággyal végeztem. hogy az a gyerek. Cseppet sem meglepő. akkor muszáj azt a keveset megragadnunk. hogy törékeny Énjüket megvédjék más emberek rázúduló céljaival szemben. ) Hasonló zsenialitással talál mentális cselekvési lehetőségeket és célokat minden magánzárkába zárt túlélő a terroristák által elfogott diplomatáktól a kínai kommunisták által bebörtönzött idősebb hölgyekig. ami kínálkozik.

Ha sikerül. Szolzsenyicin nagyon szépen írja le. olyan irányba. amely köré az Énünket szervezhetjük. A narcisztikus emberek. mert ez volt az a vers. majd további hónapokat vett igénybe. amikor azonban végre kiszabadult. azt válaszolta. hogy tárgyilagosan megfigyeljék és elemezzék környezetüket. hogy a váci börtönben. akik úgy próbáltak megmenekülni. Miután a Whitman-fordítást elbírálták. aki az óceán átrepülése közben egyedül nézett farkasszemet az ellenséges elemekkel.. akikben megvan ez a tulajdonság. minden körülmények között igyekeznek a lehető legjobbat nyújtani.Ugyanezt a . hogy nekirohantak a szögesdrótnak. míg mások összeomlanak a külső viszontagságok hatására? Richard Logan olyan túlélők. hogy hadd golfozhasson egyet. Ha a balsors meg akar minket bénítani. egy Schillerköltemény következett. Azok az emberek. hogy elkészítse a saját fordítását. hogy új irányba fordítjuk pszichikai energiánkat. akkor talán ez lehetne az. de én mind e közben valahol messze szálltam. hogy új cselekvési lehetőségeket fedezzenek fel. Ha egyetlen tulajdonságot szeretnénk kiemelni. vissza kell szereznünk az irányítást azzal. hogy úgy éreztem. hogy képzeletbeli gyalogtúrát tett Berlinből Jeruzsálembe.. Ezután elkezdődött a komoly munka: mindenki hozzáfogott. Ez a gyakorlat nemcsak abban segítette. Hitler kedvenc építésze hónapokig azzal tartotta magában a lelket a spandaui börtönben. míg leleményes titkos üzenetek segítségével sikerült megszámolni a szavazatokat. a tömeg feje fölé emelkedem. . Mikor megkérdezték tőle. miközben géppisztolyos őrök üvöltöztek körülöttem. hogy lehet ez. Tollas egy réteg szappant kent cipője talpára. Ha minden reményünk füstbe száll. mesélte. aki a dzsungeltáborban negyven kilót fogyott és egészségileg is leromlott. Végül abban egyeztek meg. amely jellemző az autotelikus személyiségre. hogy a fordítók Walt Whitman O Captain! My Captain! című versét fordítják majd magyarra. hogy műfordító versenyt rendeztek. hogy a túlélők legfontosabb jellemvonása a "túlzott Én-tudattól mentes individualizmus". Egy idő múlva már tucatnyi változat keringett a börtönben. miből merítenek erőt az emberek súlyos szerencsétlenségek alatt . a rímek és képek olyan özöne öntött el. . akik főként azzal vannak elfoglalva. és a rabtársak mindegyiket értékelték és szavaztak rá.. ahol a cél nem az Én felé irányul. aki a magyar kommunista rezsim legsötétebb időszakában éveket töltött magánzárkában. míg a benevezett versek körbejárták az összes cellát. Egyik ismerősömnek. integritásuk megőrzéséért ugyanezekhez a lépésekhez folyamodtak. hogy átvegyék az irányítást önmaguk fölött. így például Albert Speer. és megjelenítette magában az út eseményeit és az eléje táruló tájakat." Nemcsak rabok számolnak be arról. Elég szabad pszichikai energiájuk marad arra. akkor is kell olyan értelmes célt keresnünk. ahol több száz értelmiségit tartottak fogva. A rabok számlálása ugyanúgy folyt. hogy miképp nyerik vissza a tudatuk felett az irányítást ilyen módszerekkel. könnyen darabokra esnek szét. részben azért. hogy az ép elméjét megőrizze. hogy az Énjüket védjék. gondosan megválogatva az ütőket és ütésmódokat és rendszeresen változtatva a pályát. amely a külső erők hatósugarán kívül esik. avagy olyan erős célra irányultság.nyomán arra gondol. Vajon mi az. még leromlott állapota ellenére is.akik sokat írtak arról. hogy a fogsága minden egyes napján képzeletben végigjátszott egy tizennyolc lyukas golfjátszmát. és nagyobb az esélyük arra. A költő Tollas Tibor.' és fogpiszkálóval karcolta bele a betűket. nem egykönnyen zavarják meg őket a kívülről jövő fenyegetések. A többi tiszt nagy megrökönyödésére fantasztikusan játszott. Mivel sem papír. A fordítók írás közben egyenként megtanulták a versszakokat. hogyan lehet még a legmegalázóbb helyzetet is áramlat-élménnyé alakítani: "Néha. s hónapokig tartott..játékot" egymástól függetlenül több ember is felfedezte. aki az Egyesült Államok Légierejénél dolgozott. a rabok több mint egy évig azzal foglalták el magukat. hanem olyan felfedezők is. vagy Charles Lindbergh. Voltak. ha a külső feltételek fenyegetővé 63 . ami egyes embereket képessé tesz arra. Amikor már fejből tudta a sort. hanem láthatólag a fizikai készségeit is karban tartotta. de belsőleg szabadok vagyunk. akkor külsőleg lehetünk akár rabszolgák is. de elsődlegesen nem saját érdekeiket akarják érvényesíteni. újabb réteg szappant kent a cipőre. aztán továbbadták a következő cella lakójának. Ezekben a pillanatokban szabad voltam és boldog. Az én számomra a szögesdrót nem létezett. első kívánsága az volt. amelynek a legtöbb rab tudta az eredeti angol szövegét. mint Viktor Frankl és Bruno Bettelheim . aki négy sötét és hideg hónapot töltött el egy kis kunyhóban a Déli-sark közelében. mint Byrd admirális. Először ki kellett választaniuk a megfelelő költeményt. Mivel cselekedeteiknek belső motivációja van. volt egy története egy éveken keresztül Észak-Vietnamban raboskodó pilótáról. sem írószerszám nem volt. mikor csüggedt rabok között álltam az oszlopban.

Amikor egy olyan természetes funkció." Ha unatkozunk. Az ilyen személyiség részben a biológiai örökség és a kora gyerekkor eredménye. és megtanulunk rendet teremteni az érzékletek között. Mindazonáltal ez fejleszthető készség. úszik. mindössze néhány rongyos dollárra becsülik az egészet. figyelmemet egyre növekvő ütemben kezdtem külső tárgyakra összpontosítani: a világ állapotára. Ám ha kontrollálni tudjuk testünk működését. hogy csak néhányat említsünk –. hiszen a test értékét nem kémiai alkotórészei vagy az információfeldolgozást lehetővé tevő neuronhálók adják. a hús. Az ilyenkor bekövetkező pánik megakadályozza őket abban. Nézzük meg. egy ínyenc ízlésével kóstolni vagy olyan ügyességgel szeretkezni. átélni azt az örömöt. A kémikusok. és ezen cselekedetek mindegyike áramlat-élménnyel járhat. érint. hogyan teheti magát valaki autotelikus személyiséggé. amit mi ismerünk. Az emberi test több száz különböző funkció ellátására képes – lát. hogy azt tegyék. különböző tudományágakra. hogy közömbös legyek önmagammal és fogyatékosságaimmal szemben. hall." Talán nem is lehetne jobban leírni azt. célirányos és megfelelő szabályok szerint lebonyolított.válnak. a durva ízlelőbimbók alig érzékelik az ízeket. olyan emberekre. Minden kultúra élvezetes tevékenységek sorát alakította ki. és arra már nem marad elegendő belőle. Ha érzékszerveink működését nem fejlesztjük. kölcsönbe kapja a saját testét" – írta J. fut. és annak az életnek. egy művész friss szemével nézni. hogyan sikerült elérnie a személyes boldogságot: "Fokozatosan megtanultam. hogy mennyit ér? Mindenben. mint a futás szociálisan kidolgozott. a zeneileg képzetlen fül hangok összemosódó egyvelegét hallja csak. ha megtanuljuk uralni testünket és érzékszerveinket. és nem él benne a vágy. a csont és a bennük levő ásványi anyagok és nyomelemek értékét. Nem sok ember tanul meg egy akrobata kecsességével mozogni. 5. az élet minősége alig éri el a közömbös szintet. amelyet egy saját rekordját megdöntő sportoló érez. akkor az entrópia átadja a helyét a tudat örömteli harmóniájának. Más tudósok viszont a test és az agy bonyolult információtovábbító és -feldolgozó rendszerét véve alapul egészen más eredményre jutottak: szerintük egy ilyen érzékeny gép megépítése hatalmas összegbe kerülne – megütné a több százmillió dollárt. de a test által kínált számtalan öröm lehetősége gyakran mégis kihasználatlan marad. vagy olyan szerencsések. ami a szexet művészetté emelné. hogy megbirkózzon a külső valósággal."az emberi test mégis sok gyönyörűséget tartogathat számunkra. figyelmük befelé fordul. ezzel pedig elveszíti a testtel kapcsolatos áramlat-élmények lehetőségét is. olyan. ügyességet igénylő 64 . Ha megpróbálunk árcédulát ragasztani a testre és funkcióira. benne rejlik az öröm lehetősége. Ha a test képességeit kiműveletlenül hagyjuk. B. Cabell . Mivel ezek a lehetőségek könnyedén elérhetőek. akik iránt szeretetet éreztem. ha levertek vagy boldogtalanok vagyunk.ugyan milyen mértékegységekben mérve állapíthatnánk meg. hogy kiaknázza a test lehetőségeit. kaotikus információk özöne az eredmény: az edzetlen test esetlenül és összevissza mozog. hogy visszaállítsa a tudat rendjét. mennyit is érhet egy emberi test. Vannak emberek. hogy a szüleik bátorították bennük a túlzott Én-tudattól mentes individualitást. és testi adottságait a lehető legkevésbé hasznosítja. Bertrand Russell. tárgyakat hajít és kap el. rugalmasabb neurológiai adottságokkal születnek. akkor az az ember önmagába zárkózik. A test azért felbecsülhetetlen értékű. hegyekre mászik és barlangokba ereszkedik le. a haj. sőt akár kellemetlen is lehet. Sok olyan ember van. századunk egyik legnagyobb filozófusa leírta. mintha megpróbálnánk kiszámolni az élet piaci értékét . akik összpontosíthatóbb. A TEST AZ ÁRAMLATBAN "Az ember csak rövid időre. A tudósok időről időre eljátszanak azzal a gondolattal. aki ezt a lehetőséget teljesen figyelmen kívül hagyja. amit a test csinál. nyomai sem lennének. az életminőség javításának legegyszerűbb módja. amit tenniük kellene. Egyik becslési módszernek sincs azonban túl sok értelme. érzéketlen szemmel nézve csak érdektelen vagy csúnya látványban lehet részünk. az épp olyan. Ma már a legtöbb ember tisztában van az egészség és edzettség fontosságával. a gyógyír egyszerű: megpróbáljuk hasznát venni. hogy megpróbálják felbecsülni. milyen módszerekkel. hogy aktívan kapcsolódjon hozzá. gondosan összeadva a bőr. Ha valakit nem érdekel a világ. amelyet gyakorlással és fegyelemmel tökéletesíteni lehet. mert nélküle nem lennének tapasztalatok.

A mottó minden sportra magyarázatot ad: csináljuk jobban. Hogy örömet leljünk például az úszásban. már hosszú ideje a civilizáció elérhetetlen céljairól szóló példabeszéddé vált. Mint minden olyan magyarázat. hogyan lehet a testi folyamatok kifinomult felhasználásával javítani a tapasztalatok minőségét. amely megpróbálja az örömöt lefokozni az elfojtott szorongás elleni védekezés eszközévé. meg olyan ezoterikusabb kedvtelések űzői. nemes és ugyanakkor teljesen félresikerült törekvés. az akár legendássá is válhat. hogy lássák. hogyan járul hozzá a fizikai tevékenység a tökéletes élmény létrejöttéhez. Ezek között vannak olyan fizikai tevékenységek. és korlátlan örömforrás-lehetőségeket kínál. Mindegyik érzékszervi modalitás az öröm csaknem korlátlan lehetőségét hordja magában. késztetések és érzések nélkül lehetetlen elérni azt a fegyelmezettséget. Az altius – magasabbra . hogyan tapasztalhatja meg a test az áramlatot. tekézők. A föld fölé való emelkedés egy másik egyetemes emberi vágy. ez is sántít. Napjainkban a baseball dobójátékosai azért lesznek gazdaggá és híressé. Ikarosz mítosza. A görögök feltalálták a diszkoszt. Ezek mindegyike a dobás alapvető képességén alapul. Bizonyos gondolatok. de még akkor is inkább az egészség jelének kell értékelni az örömszerző cselekedeteket. Mielőtt tovább kutatnánk. szerepel a szeretkezés magasabb fokra való emelése és különböző keleti tudományok. Természetesen bizonyos értelemben minden céltudatos cselekedet felfogható a káosz fenyegetése ellen való védekezésképpen. Azoknak. ha egy kiművelt készség bemutatásának szándékával hajtják végre. citius. Minden érzékszerv és minden motoros funkció hozzájárulhat áramlat létrehozásához. 65 . akkor áramlat-élmény lesz. ahhoz rendelkeznünk kell megfelelő készségekkel. amely ahhoz szükséges. Még magasabbra ugrani. akik bizonyos ünnepségek alkalmával több száz mérföldet is futnak a hegyekben – komoly rituális színezetet adunk a fizikai teljesítménynek. nyomatékosan ki kell jelentenem. Az emberiség egyik legrégibb álma. a kosárlabdázók meg azért. mert nagy gyorsasággal és pontossággal képesek a labdákat elhajítani. GYORSABBAN. Helyet kap ebben a részben az érzékszervek megkülönböztetett használata. vagy . a legjobb szobrászok pedig halhatatlanná tették a nagy ókori diszkoszvetőket. mégis igen komoly dolog.jó. a test továbbra is csak egy viszonylag értéktelen húsdarab marad. Mindegy. mert beletalálnak a hálóba. Az atlétika és általában a sport legtisztább formája az. melyekre az ember képes. ki hajít a legmesszebb egy fatörzset.mint a mexikói tarahumara indiánok. akik erre nem hajlandók. nem pedig betegségnek. a legvadabb csúcsokat megmászni és magasan a föld fölött repülni – a legörömtelibb dolgok. akik valóban ki akarják művelni a tevékenységekhez szükséges készségeket. versenyt futunk valakivel.az olimpiai mottó első tagja. hogy kiszakadjon a gravitáció kötelékeiből. Mi több. Vannak gerelyhajítók. még a kisbabák is remekül csinálják. de csak olyan emberek számára. az áramlat nem lehet pusztán fizikai folyamat: az izmoknak és az agynak egyformán részt kell venniük benne. ami tökéletes élményt nyújt és erősíti az Ént. amikor az emberi test lehetőségeinek a határait feszegetjük. ami a figyelem összpontosítását kívánja meg. a skótok óriási sziklatömbökkel csinálták ugyanezt. a hallás. ha hihetünk a járóka körül heverő játékok tanúbizonyságának. mint például a bumeránghajítás meg a horgászzsinórok kivetése. hogy az ember elég jól megtanuljon úszni ahhoz. hogy pusztán a test mozgása nem kelt áramlatot – az elmének mindig jelen kell lennie. a test egyszerű elmozdítása a tér egyik pontjáról a másik felé komplex visszacsatolássá válik. mivel az öröm az úszó elméjében jelenik meg. noha nem teljes összefoglalása annak. aki szárnyakat készített. ERŐSEBBEN Az olimpiai játékok mottója – altius.feladattá válik. A következő oldalakon áttekintjük néhány módját annak. mint eddig bárki. A tárgyak hajigálása például meglehetősen triviális képesség. fortius . Néhány megátalkodott embernek a gravitáció szorításából való szabadulás vágyára kitalálták az úgynevezett "Ikarosz-komplexust". mint a sport és a tánc. hogy élvezze. a látás és az ízlelés is. a svájciak ünnepi alkalmakkor összegyűltek a hegyi réteken. hogy elérje a napot. melyek a test edzésén keresztül uralják az elmét. Ám hogy valaki milyen messze tud eldobni egy bizonyos súlyt. kalapácsvetők. hogy egyedül kocogunk. Bármilyen kevéssé fontosnak tűnik a kívülálló számára egy sporttevékenység. MAGASABBRA.

ami a testnek az elképzelhető legegyszerűbb használati módja. ahogyan lépéseit folyamatosan a terephez hangolja. akik úgy időzítik lépteiket. akkor vagy elesik. Némely sétáló arra specializálja magát. hogy óramű pontossággal járja be mindig ugyanazt az útvonalat. Egy hegyi ösvényen gyalogolni már egészen más ügy: egy gyakorlott kiránduló számára minden egyes lépés új. melynek során a tömeg. csaknem ösztönösek lennének. A folyamat lényeges lépései: (a) tűzzünk ki egy általános célt és annyi kisebb célt ezen belül. A nagyvárosokban élők számára a sima járda és a derékszögű utcák megkönnyítik a séta fizikai részét. és az előzőtől eltérő feladatot jelent: úgy kell följebb lépni. (d) fejlesszük ki az ahhoz szükséges készségeket. (b) találjunk módot arra. a lendületet. Az öröm eme lehetőségei persze tudatos működés eredményeképp jönnek létre. Vannak. hogy megpróbálják eddigi teljesítményüket meghaladni. koncentrált figyelmet kívánó tevékenység. Az az öröm. és milyen új érzéseink vagy gondolataink támadtak az út folyamán. gyökerek. emeljük meg a tétet. és végül (e) ha a tevékenység kezd unalmas lenni. de élvezni nem élvezi egy csöppet sem. A séta a legközönségesebb foglalatosságok egyike. mert divatosak vagy jót tesznek az ember egészségének. de a készségek kifejlesztésére más lehetőségek is akadnak. a városi környezet történelmi és építészeti utalásai rendkívül változatossá tehetik a sétát. van. legyen bármilyen rossz formában. milyen rendkívül kifinomult művelet az. (c) összpontosítsunk arra. akkor mélyen élvezetessé válik. és olyan hatást keltenek. ha úgy alakítjuk át. Ezen belül kiválaszthatunk bizonyos látnivalókat vagy olyan helyeket. legyen az föld. akik igyekeznek minél többet járni az utca napos oldalán télidőben és az árnyékoson nyáridőben.A fizikai készségeken alapuló áramlat-élmények nemcsak kiemelkedő sportteljesítmények ben jelennek meg. amit majd a talp érint. hogy meghaladjuk testünk határait. ám ha a gyalogló nem szerez megfelelő információt a terepről. emelkedhet kicsit magasabbra. amit éppen csinálunk. fű vagy faág. hogy az a legkedvezőbb legyen az egyensúly szempontjából. mindenki számára nyitva áll. mehet egy kicsit gyorsabban és lehet egy kicsivel erősebb. Egy séta során több célt is kitűzhetünk magunk elé. ahol majd meg akarunk állni egy kicsit. mennyi érdekes dolgot láttunk. Sok ember belekerül a taposómalomba testgyakorlás közben – makacsul végzi. hogy egyszerűen muszáj részt vennie ezekben a tevékenységekben csak azért. hogy örömöt leljenek abban. akkor a séta csak unalmas lötyögés. mikor a lámpa zöldre vált. csaknem művészetté válhat. Cél lehet az is. mások szeretik váltogatni az úti célokat. Vannak.is lehet unalmas vagy kellemetlen. tekintetbe véve a test súlypontját. a sebesség és a súrlódás egyidejű figyelembevételével kiválasztja a legjobb megoldást. így például megválaszthatjuk az útvonalat: hová megyünk. hogy pontosan akkor érjenek a kereszteződéshez. A séta által nyújtott lehetőségek a környezettől függően nagyon különbözőek lehetnek. Másfelől a sport és a testkultúra ezeregy kifinomult formája – a jógától a teniszen és a biciklizésen át a harcművészetekig . Jó példa erre a séta. hogy a séta Én-tudat nélküli. A visszacsatolás magában foglalhatja. mert az edzésre szükség van. de ha célunk van. aki arra büszke. ha valaki úgy közelíti meg a helyzetet. A tapasztalt gyalogló könnyedén és a lehető leggazdaságosabb mozgással halad még egy nehéz ösvényen is. vagy hamarosan elfárad. Nem az olimpikonok kizárólagos joga. és az. hogy a kiválasztott célhoz képest mérhessük haladásunkat. ha uralmunk alatt tartjuk a folyamatot. és egyre finomítsunk a tevékenység adta lehetőségeken. hogy fel tudjuk használni az elérhető lehetőségeket. szikla. és nem sikerül folyamatosan alkalmazkodnia hozzá. fényt derít arra. hogy áramlatot hozzon létre. Vannak nézegethető kirakatok. Ezek a számítások természetesen jobbára automatikusak. A városban a terep önmagában nem nyújt kihívást. megfigyelhető emberi arcok és hangok és érintkezési formák. Lehet tehát. 66 . és mégis összetett áramlat-tevékenységgé. hogy kiválasztja a legrövidebb utat. A tevékenységben rejlő nehézségek késztetnek bennünket a koncentrálásra. mások pedig a legérdekesebb útvonalat részesítik előnyben. Ha valakinek nincsenek céljai és készségfejlesztő tervei. akik nem választanak célt. amennyi reálisan megvalósítható. A fizikai jóllétet tökélyre vivő gazdaságos mozgás kifejlesztése is lehet cél. A tömeg által nyújtott társadalmi ingerek. és nem történnek meg azokkal. Mindenki. Még a legegyszerűbb fizikai cselekvés is élvezetes lesz. amelyeken el lehet tűnődni. hogy milyen gyorsan és mennyire könnyedén tettük meg az előre kitűzött távolságot. mintha teljességgel intuitívak. hogy kialakítsuk a magunk egyéni stílusát. és milyen úton. a felületet. valójában mégis nagyon intenzív. hogy hogyan mozgassuk a testünket könnyedén és hatékonyan.

Egy rádióadó a csipogót egy héten át naponta nyolcszor. amit nyújt. mit csinálnak és kivel. rövidítve: ESM). ezek a tevékenységek csak kevés anyagi forrást vesznek igénybe.Elkövetik a szokásos hibát. és az anyám mindig dohog a munkám miatt. hogy csupán a konkrét valóság. egyfajta kommunikációs eszköz. 67 . meg azoknak az embereknek a közös nyelvén. Azonban. A tánc szeretete tartotta bennem a lelket. Megizzadok. mit élnek át. hogy az emberek kapnak egy kis elektromos jelzőkészüléket meg néhány kitöltendő kérdőívet. Most már része az életemnek. akiket Massimini professzor csoportja interjúvolt meg Milánóban: "Kezdettől fogva balett-táncosnő akartam lenni. hogy elmennek valami divatos fitness-klubba tornázni. Így beszélnek a táncparketten való mozgás öröméről: "Ha már benne vagyok.: motorcsónakázás. hol vannak. melyek a testet használják fel örömforrásnak. hogy az emberek sokszor lemondanak a kedvéért más lehetőségekről. Az amatőr táncosok épp olyan jó1 érezhetik magukat anélkül hogy föláldoznák minden más céljukat a harmonikus mozgásért. hogy amikor az emberek olyan szabadidős tevékenységet folytattak. pedig a tinédzserek számára fontos örömforrást jelent. vagyis összekeverik a formai és a lényegi tulajdonságokat. rendszertelen időközönként megszólaltatja.és szabadidős sportok nem kizárólagos eszközei az olyan fizikai tapasztalatoknak. mint amikor olcsóbb szórakozási formákat választottak. autóvezetés vagy tévénézés -." A tánc öröme gyakran olyan intenzív." "Mozogsz körbe a többiek között. önmagamnak. míg a külső forrásokat igénylő tevékenység gyakorta kevesebb figyelmet kíván. akkor maga a mozgás az. vagy akkor. nem kell valakinek hivatásos sportolónak lennie ahhoz. hiszen a tevékenységek széles skálája képes ritmikus vagy harmonikus mozgással áramlatot elérni.. Ahogy már korábban leírtam. amikor jól megy minden. A MOZGÁS ÖRÖMEI A verseny. az öröm nem attól függ. akkor valóban a zene nyelvén beszélek. amelyet a Chicagói Egyetemen fejlesztettünk ki. Ahogy már a sportnál mondottuk. amikor egyszerűen csak beszélgettek. házasulandó korban levő táncos közül csak hárman voltak házasok és csak egynek volt gyereke. amikor kertészkedtek. ami különleges lebegést. Nehéz volt nagyon: kevés pénz. amin jelzik. . és feltételezik. jelentősen kevésbé voltak boldogok. mert az emberek egy időre levethetik megszokott identitásukat és más szerepeket játszhatnak. ahogy már láttuk. pl. a terhesség túlságosan nagy akadály a karrier szempontjából. akik ott vannak. mind lehetséges komplexitását tekintve. hogy a test kifejezőkészségét kontrollálni tudja. Ezek közül a tánc valószínűleg a legősibb és a legjelentősebb mind közkedveltségét. Valahányszor a készülék felberreg. ami a "nagyon boldog"-tól a "nagyon szomorú"-ig terjed. Az "Amerikából jöttünk" meg a hasonló társasjátékok azért olyan népszerűek. elektromos áramot vagy más mérhető energiaforrást. amelyeknek az eszköze a test. magától értetődően azt jelenti. amikor önmagukból "fektetnek be" többet? Ezekre a kérdésekre próbáltuk megtalálni a választ az Élményértékelő Mintavételi Eljárással (angolul: Experience Sampling Method. mintha lázam lenne. hogy ott majd jól is érzik magukat. Testbeszéd. Egyik kutatásunk során feltettük a következő kérdést: akkor boldogabbak-e az emberek." A csoportban levő hatvan hivatásos. Itt egy jellegzetes vallomás azon táncosok egyikétül. Az eredmények azt mutatták. Amikor jól megy. hanem inkább attól. ilyen a színészet és a pantomim. Az idősebbek közül sokan bizarr és értelmetlen rituálénak tartják a diszkókban meg klubokban való táncot.. olyan. ami nélkül nem tudnék élni. Abban van minden. sok utazás. Még a legügyetlenebb. az adott helyzet és esemény határozza meg. és osztályozzák lelkiállapotukat is egy hétfokú skála szerint. a módszer lényege az. és mozdulatoddal próbálod kifejezni magad.. amikor több anyagi forrást használnak fel szabadidős tevékenységük folyamán. kötögettek vagy a hobbijukkal foglalkoztak. Akkor voltak a legboldogabbak. Vannak más olyan kifejezési formák is.. A legelzártabb új-guineai törzstől kezdve a Bolsoj-balett kitűnő tagjaiig a test válasza a zenére széles körben elismert és gyakorolt formája az örömszerző élményeknek. mintha eksztázisba esnék. Az ilyen emberek számára az. hogyan." "Valahogy fizikailag jól érzem magam tőle. örömöt ad. s viszonylag több pszichikai energiát kívánnak. de általában kevésbé emlékezetes az élvezet is. amely nagy anyagi ráfordítást igényelt – drága felszerelést. hogy mit csinálsz. a válaszadók kitöltenek egy kérdőívet.

mi történik a résztvevők tudatában.legostobább szereposztás is örömteli felszabadulás a mindennapi viselkedés sablonjai alól. A kínai és indiai kurtizánok és a török odaliszkok ugyanilyen ügyesek és képzettek 68 . hogy "a szerelem mozgatja a világot". hogy ha nem alakítjuk át örömteli tevékenységgé. semleges. hanem örömtelinek is találták. pszichológiai hatásuk szempontjából mégis egy világ választja el őket. Az ő hatásukra terjed el az "édes új stílus" Európa többi részén. így éri el. ijesztő. hogy a szexualitásnak korlátokat szabjon és megfelelő keretek közé terelje: számos komplex társadalmi intézmény csak azért létezik. Azok. hogy a szexet örömtelivé tegyük. semmilyen speciális készségre nincs szükség. kalandozás egy másik élet lehetséges birodalmába. talán csak a túlélés és az evés-ivás szükséglete múlja fölül. nagyjából ugyanebben az időben. csak finom utalás arra. A korai termékenységi rítusok. hogy képesek legyenek eltartani egy partnert és egy háztartást. Szerencsére számos mód van arra. vérlázító. A szexualitás valódi jelentőségét azonban csak akkor nyeri el . amikor már beleépülnek a pszichológiai dimenziók is. kellemes. ahhoz csak megfelelő egészség és szándék kell. hogy képzett zenészek.és viselkedésmintákat építhet. A szexuális kapcsolat iránti vágy olyan erős. A legtöbb kultúra kifinomult. Olyan. hogy egy nemi erőszakot fizikailag nem lehet megkülönböztetni egy bensőséges szeretkezéstől. A szexualitás ápolásának egyik formája az erotika. Az eredeti tökéletes élményből vagy értelmetlen szertartás. örömteli vagy eksztatikus élményként – attól függően. szükséges céloktól. a romantikát már nemcsak élvezetesnek. Hogy valaki gyönyörűségét lelje a szexben. A Káma-Szutra és a hasonló. öltözködünk és fésülködünk. Tényleg mindig örömteli-e a szex? Mostanra az olvasó már kitalálhatja. táncosok és színésznők legyenek. A történészek szerint a szerelem művészete viszonylag új. A románc – a dél-francia újlatin kultúra talaján sarjadó udvarlási rítus – a lehetőségek valóságos kincsestárát nyitotta meg a szeretők előtt. mintha a vallások korai szakaszában a kultúra magába olvasztotta volna a szexualitás nyilvánvaló vonzerejét. hogy értékelni tudják a költészetet és a művészetet is. hogy a szexuális tevékenységet változatosabbá. Biztonsággal kijelenthetjük. a szexszel is úgy áll a helyzet. hogy genetikailag arra vagyunk programozva. A görögök és a rómaiak szexuális gyakorlatában kevés kivételtől eltekintve nem volt túl nagy szerepe a romantikának. nemcsak a pusztán fizikálisak vannak jelen. Az a mondás. hogy a szexuális ingerek önmagukban általában élvezetesek. melyek ma az intim kapcsolat elválaszthatatlan velejárói. sokan azért állnak munkába. hogyan illeszkedik bele valakinek a céljai közé. melyekre aztán összetettebb gondolat. Lehet. amely a fizikai készségek fejlesztésére koncentrál. idővel könnyen unalmassá válik. gyakran vallásos színezetű módszereket dolgozott ki az erotika tanulására és gyakorlására. vagy függőséghez vezető szokás válik. Azért mosdunk meg. A vágyakozás. A SZEX MINT ÁRAMLAT Amikor az emberek örömteli dolgokra gondolnak. hogy örömet leljünk a szexualitásban. Mint az összes többi örömforrással. Bizonyos értelemben az erotika úgy viszonyul a szexhez. csak a késő középkorban bukkantak fel a dél-francia kastélyokban lebzselő trubadúrokkal együtt. Épp ezért minden kultúra nagy erőfeszítéseket tesz annak érdekében. és olyan alapul használta volna. Más civilizációkban is megfigyelhető a szexualitás hasonló kifinomulása. elsősorban a szex jut az eszükbe. érdekesebbé és kihívásokkal telítettebbé varázsolhassuk. és az első élmények után kevés fizikai újdonsággal találja magát szemben az ember. hogy elvonhatja a pszichikai energiát más. hogy vonzóak legyünk. részben azért küzdünk hatalomért és státuszért. az evolúció ügyes trükkje. az udvarlás szertartása. az érzelmek bevallása a szeretőnek. hiszen a nemiség általános jutalomértékkel bír. Ez egyáltalán nem meglepő. de azt is. hogy csodáljanak és szeressenek bennünket. hogy ezt a szükségletet megzabolázza. modern kézikönyvek segítenek az erotikus készségek kifejlesztésében. Az. hogy az egyedek szeressék az olyan tevékenységeket. a gésáktól nemcsak azt várták el. A japánok elképesztően sokoldalú hivatásos szeretőket neveltek. nyugati fejlemény. hogy a válasz attól függ. javaslatokat és célokat fogalmaznak meg. a görög Dionüszosz-misztériumok és a gyakori összefüggés a prostitúció és a papnők között csak néhány példa erre. amelyek a faj fennmaradását biztosító megtermékenyítéshez vezetnek. Ugyanazt a szexuális aktust át lehet élni fájdalmas. mint a sport a fizikai tevékenységhez. hogy a legtöbb tettünk mögött közvetve vagy közvetlenül szexuális szükségletek húzódnak meg. élvezetes. akik ezeknek a követelményeknek képesek voltak megfelelni.

meg kell állapítanunk. és nem sajátítanak el megfelelő készségeket a kapcsolat gazdagítására. akkor sok együttes kaland vár rájuk: együtt utazni. hogy újabb és újabb tartalmakat fedezzenek föl egymás társaságában. mint bármely más tevékenységgel kapcsolatban. hogy egyre összetettebb tevékenység legyen belőle. Különösen nehéz több éven át örömet lelni a szexben ugyanazzal az emberrel. Ha valaki már kezdi valóban megismerni a másikat. amikor már nemcsak fizikai gyönyört érzünk és a romantikus kapcsolat örömét tapasztaljuk meg. Amit a Nyugat a materiális energia felhasználása terén elért. egész életre elegendő feladat. hogy az indiaiak megszállottsága az önuralom technikáiva1 kapcsolatban és a fizikai környezet anyagi kihívásainak teljes figyelmen kívül hagyása ahhoz vezetett. jobban szeretnek hallani róla vagy a "hivatásosokat" figyelni. ha nem dolgoznak azon. mindenkinek magának kell rájönnie. Eleinte nagyon könnyű örömöt. melyek a fiatalt akár hetekig is áramlat-állapotban tartják. milyen álmok lakoznak a partnerük lelkében és elméjében. ami akár egész életünkön át elláthat minket áramlatélményekkel. az első szeretkezés mind olyan új élményeket jelentenek. A valódi romantika ebből a szempontból is sok hasonlóságot mutat a sporttal: az emberek ahelyett. A kapcsolatnak komplexebbé kell válnia. azt India és a Távol-Kelet a tudat fölötti közvetlen uralom terén sajátította el. ugyanazokat a könyveket olvasni. hogy az élmények minősége általánosan javuljon. Az első randevú. hogy a keleti civilizációkhoz képest gyermekcipőben járunk. Hogyan tartsuk életben a szerelmet? A válasz ugyanaz. A harmadik dimenzió felbukkanásával a szerelem olyan összetett folyamattá válik. A "rendes" emberek az egész világon kevés energiát szentelnek a szexualitásnak. akkor a kapcsolat előbbutóbb állóvízzé alakul. hanem valódi szeretetet érzünk partnerünk iránt. Hogy ezeket felfedezhessék. azt kell eltanulnunk a keleti vallásoktól. hiszen fiatal korában akármelyik bolond képes beleszeretni valakibe. Eleinte a testi jellegű kihívások elegendőek az áramlat előidézésére. figyelmet kell szentelniük egymásnak – így megtudhatják. A TEST FELETTI VÉGSŐ URALOM: A JÓGA ÉS A HARCMŰVÉSZETEK Ha a testről és a felette való uralom elsajátításáról esik szó. Az apró részletek nem is fontosak. hogyan tegyünk szert a tudatunk feletti uralomra. Hogy ezek közül a megközelítések közül önmagában egyik sem bizonyul ideális életvezetési programnak. a népesség nagy többségének a nemi élete minden kultúrában eléggé alacsony szinten zajlott. és ezzel kimeríti a környezetet. tervezgetni és aztán valóra váltani a terveket. hogy örömteli legyen. minden cselekedet örömtelivé és jelentőségteljessé válik.voltak.noha magas szintre fejlesztette a szexuális élmények komplexitását – közvetlenül nemigen segítette hozzá az embereket. Az alapelv a fontos: a szexualitás az élet bármely más területéhez hasonlóan úgy tehető örömtelivé. hogy elmerüljenek benne. hogy a partnerek meg ne unják egymást. hogy személyesen részt vennének benne. Sajnálatos módon ez a professzionalizmus . Valószínűleg a többi emlősökhöz hasonlóan az emberek sem természettől monogám beállítottságúak. 69 . megértsük őt és segítsünk céljai elérésében. azt azonnal gyorsan elfogyasztandó forrássá változtatja. Mivel messze járnak a tökéletességtől. sőt akár gyönyört lelni a szexben. A romantikus szerelem mindig is a fiatalságra korlátozódott és azokra. hogy amihez csak nyúl. A tökéletes társadalomnak egészséges egyensúlyt kell létrehoznia a spirituális és a materiális világ között. A szexualitás harmadik dimenziója akkor tárul föl. Másfelől azonban a Nyugat uralma a materiális energia felett azt kockáztatja. Ekkor megint új feladatok jelennek meg: hogy a partnerünket egyszeri és egyedi személyként tudjuk megbecsülni. a szaporodásnak és az ahhoz kapcsolódó szokásoknak. az ő helyzetéhez mi illik. gyerekeket felnevelni. milyen gondolatok és érzések. Számos ember életében azonban ez az eksztatikus állapot csak egyetlenegyszer következik be. akiknek elég idejük és pénzük volt ahhoz. de ha a romantikus szerelem és a másik iránti szeretet nem fejlődik ki. az első csók. az "első szerelem" után egyetlen további kapcsolat sem annyira izgalmas többé. hogy tehetetlenség és apátia uralkodott el a források szűkössége és a túlnépesedés által térdre kényszerített népesség nagy részén. Lehetetlen. ha hajlandónak mutatkozunk átvenni felette az irányítást és úgy művelni. azt világosan mutatja az a tény. ehhez pedig a partnereknek új lehetőségeket kell felfedezniük önmagukban és egymásban. Ez már önmagában is egy soha véget nem érő folyamat.

Vannak azonban olyan kritikusok. és hasznos modellnek bizonyulhat mindenki számára. A legnagyobb eltérés az. a kéjvágytól. hogy átvegye az uralmat afölött. úgy írják le a szamádhit.) A negyedik fázis a pránájama. ami segít ellazítani a testet és stabilizálja a légzés ritmusát. hogyan tartsuk a dolgokat tudatunkon kívül. amit be kívánunk engedni a tudatunkba. mert a jóga több területen is egybeesik azzal. hogy felülemelkedjen az érzékek követelésein. de még ezek is messze elmaradnak a jóga mögött. amelyek alkalmasak a figyelem szabályozására. attitűdök megváltoztatására irányul. A jóga és az áramlat közötti hasonlóság rendkívül erőteljes. vagyis a test feletti uralom segítségével szeretne elérni egy olyan örömteli állapotot. Aszamádhi. hogy . Szanszkritül a jóga annyit tesz. Talán Szent Benedek vagy Szent Domonkos kolostori szabályai és persze Loyolai Szent Ignác lelkigyakorlatai járnak legközelebb ahhoz. Úgy is mondhatnánk. addig a jóga és sok más keleti technika éppen az eltörlésére. Azok. vagyis különböző ülésmódok és pózok gyakorlásábó1 áll. amit a nyugatiak mind jól ismernek valamilyen könyv címlapjáról. ahol az egyedi Én beleolvad egy egyetemes erőbe. Ebben a szakaszban meg lehet tanulni. hogy hosszan összpontosítson anélkül. akik inkább a jóga és az áramlat között fellelhető különbségeket hangsúlyozzák. mert ezek a mentális technikák a korábbi testi gyakorlatokon alapulnak. vagyis hogy az egyént összekösse Istennel úgy. A gyakorlatban az első lépés. a gyakorló hosszú ideig marad ezekben a pózokban anélkül. Lehet tehát azzal érvelni.A test edzésének nagy keleti módszerei közül az egyik legrégibb és legszerteágazóbb az a gyakorlatsor. halljuk és érezzük. milyen közel áll a jóga célja az áramlat-tevékenységek céljához . aztán azt. A harmadik szakasz ászanákból. Noha a hátralévő három fázis valójában már nem ennek a fejezetnek a körébe tartozik. a pratjáhára tükörképe.ahhoz. "a tudat rendezése". vagyis a tisztaság. amely az előkészítő gyakorlatokat és a valódi jógát elválasztja egymástól. az Én összeszedettségének legvégső állapotát. A dhárana. A következő két fázis a testi felkészülést irányítja. a jógagyakorlatok utolsó állomása a nirvána küszöbe. hogy a jóga és az áramlat végeredménye gyökeres ellentétben áll egymással. aminek a neve hátha jóga. megkönnyítve így a felette való uralmat. mint egy rendkívül átgondoltan megtervezett áramlat-tevékenységre. a "belekapaszkodás" az a képesség. amelyen egy fickó valami pelenkaszerű dologban fejen áll és a lábszárát összekulcsolja a nyaka mögött. melyek a jóga gyakorlóját – a jógit – képessé teszik arra. a növekvő készségek nyolc szintjét írja le. ami az elmében történik. vagyis a légzés irányítása. részben pedig azért. a nijama az engedelmességet foglalja magában. Érdemes sorra venni előnyeit. aki szeretné jobban irányítása alá vonni a pszichikai energiát. a fösvénységtől. Az első két szint az "etikai fekészülés". amellyel hosszú ideig képesek vagyunk egyetlen ingerre összpontosítani. nem pedig testi gyakorlatok segítségével irányítják `a tudatot. a jóga alapszövege. aztán a testet mint egészet dolgoztatja a tudattal együtt egy rendezett rendszer részeként. (Ez az. a pratjáhára ("visszahúzódás"). és ilyenformán az előző állapot. hogy tartsuk őket benne. akik eljutottak idáig. A második lépcsőfok. hogy olyan mentális és fizikai gyakorlatokat rögzítsenek. Végül a jógi elérheti a szamádhit. mielőtt a tudat feletti uralmat tanítani kezdené. hogy fáradtságot vagy kényelmetlenséget érezne. hogy az illető "tartóztassa meg magát" olyan cselekedetektől és gondolatoktól. amit az áramlat pszichológiájáról tudunk.a hamisságtól. a pszichikai entrópia visszaszorítása. Nyugaton nem születtek a hátha-jógához hasonló rendszerek. ami a módszer céljára utal. olyan szokások kifejlesztését. mert tisztán mentális műveletek. hogy míg az áramlat az Én erősítésére törekszik. tulajdonképpen gondolhatunk ajógára úgy is. amikor a meditáló és a meditáció tárgya eggyé válnak. mint ahogy a folyó beleömlik az óceánba. melyek segítenek a figyelmet meghatározott irányba terelni. a jama azt kívánja. Az intenzív meditáció avagy a dhjána a következő lépés. Az ötödik fázis. a tolvajlástól. a tanulás és az Istennek való engedelmeskedés szokását. hogyan vonjuk vissza figyelmünket a külső tárgyaktól az érzékszerveinkbe érkező jelek irányításával – hogy csak azt lássuk. melyet Patandzsali állított össze körülbelül ezerötszáz éve. Mindkettő az összpontosítás. Megtanulunk elfeledkezni Énünkről egy olyan folytonos koncentrációban. mint életük legörömtelibb élményét. hogy először a test különböző részeit köti össze egymással. ahol már nincs szükségünk az előző fázis külső ingereire sem. 70 . Hogy ezt a célt elérje. mégis most tekintjük át őket – részben a folytonosság kedvéért.járomba fogni". és lehetővé teszik számára. melyek árthatnak másoknak . melyben az Én teljességgel el tud feledkezni saját magáról. hogy elfáradna vagy elkalandozna. Már ebben a fázisban is látható. először azt tanuljuk meg.

Ez az ellentét azonban inkább csak mondvacsinált. mely mindannyiunkra süt. hogy a harc örömteli művészi teljesítménnyé lesz. a vállalkozás valódi célját igazolja. Ezeknek is több változatuk van. a rend milyen örömódája zeng fel. noha bármilyen információ. azt nem lehet eldönteni kizárólag a jóga érdemei alapján – össze kell vetni a beléfektetett erőfeszítéseket más lehetőségekkel összehasonlítva. hogy elérje azt a pontot. Épp ezért ésszerű úgy tekinteni a jógát. Keleten a harcos azért küzd. Egy másik érv a két folyamat hasonlósága mellett az. 71 . hogy a jóginak még a felszabadulás legvégső állapotában is fenn kell tartania az uralmat a tudata felett. Úgy tűnik. melyek a történelem folyamán csak egyetlenegyszer bukkantak fel. milyen gyönyörűséget jelenthet a természet megfigyelése: "A nap. ahol és amiben megalkották. ha meglátunk egy olyan műalkotást. hogy gondolkodnia kellene azon. csak a testi teljesítményre helyeznék a hangsúlyt. és mintha minden évben egy újabbal bővülne a csoportjuk.jobb" módja-e a tökéletes élmény előidézésének. az ókori költő csodálatosan fejezte ki. ahogy a hegy csúcsa is csak azért fontos. amikor villámsebesen tud cselekedni az ellenféllel szemben anélkül. Néha engedélyezzük magunknak. de nem műveljük tudatosan ezt a képességünket. ha nem lenne teljesen a hatalmában a feladás pillanatában is. Az Énjét nem tudná feladni. azt állítják. melyek inkább japán eredetűek. valamint a kendo (vívás). a dzsiu-dzsicu. ÁRAMLAT AZ ÉRZÉKSZERVEKEN KERESZTÜL: A LÁTÁS ÖRÖME Könnyű azt a tényt elfogadni. mint valódi. amely segít abban. aki önmagát a legteljesebb mértékig uralni tudja. a Tai Chi Chuan – az összes fegyver nélküli harc Kínából eredő formái –. A látást például leggyakrabban csak úgy használják. Végül is a jóga nyolc állomásából hét azzal foglalkozik. kyudo (íjászat) és a ninjutsu. Lemondani az Énről összes ösztönével. akár csak néhányat. hogy hogyan jön létre ez az élmény. a tűz szikrái – akár száz évet élsz. amely megtestesíti a vizuális harmóniát: "Ott van az a csodálatos Cézanne-festmény. A látás pedig folyamatosan képes biztosítani az örömteli élményeket. ha a harcművészeteket az áramlat egy különleges formájának tekintjük. Ezekre a harcművészetekre nagy befolyással volt a taoizmus és a zen-buddhizmus." A vizuális művészetek fejlesztik legjobban ezeket a készségeket. A keleti harcművészetek egyformán igyekszenek a tanítványok lelki és szellemi állapotát is átformálni ahelyett. de még a jóga gyakorlása is örömteli lehet. Mivel a jóga olyan kulturális erők terméke. helyes lépés. a »Fürdőzők« a Philadelphia Múzeumban. Az első egy kedvelt festménnyel való csaknem zen-szerű találkozást mesé1 el. és hangsúlyozza. ahogy egyedi módon épül fel minden áramlattevékenység a horgászástól kezdve az autóversenyig. nem láthatsz náluk csodálatosabbat. hogy a test más szerveinek csaknem határtalan lehetőségeit felfedezze. Hogy a jóga . Lehet. a kung fu. Akik erre képesek. és az állítólag utána következő felszabadulás már nem is olyan lényeges – és inkább tekinthetőek az előző hét szakaszban végzett tevékenység visszajelzésének. hogy a tudat feletti uralom egyre magasabb szintű készségeit építse fel gyakorlójában. hogy csak olyasvalaki képes rá. Nem sok ember lép azonban túl ezeken a fizikai tevékenységeken. az aikido. Ide tartozik a dzsúdó. a felhők folyama. a tae-kwondo. mely közben a test és az elme mindennapjainkban tapasztalható kettéválása eltűnik. amit az idegrendszer fel tud dolgozni. a jógában éppúgy egyediek. mint az áramlat-élmény felidézésének egyik legrégibb és legrendszeresebb módszerét. és helyébe az elme harmonikus egy pontra irányulása lép. amelyről egyetlen pillantás után érzed. hogy a sport. mint a többi. hogy nehogy rálépjünk a macskára vagy hogy megtaláljuk a kocsikulcsot. hogy a szamádhi. mint valami távoli jelzőrendszert. szokásával és vágyával együtt olyan természetellenes cselekedet. és ezért nagy hangsúlyt helyeznek a tudatformáló készségekre is. a szex. Menandrosz. hogy milyen csodálatos a szerkezete – nem feltétlenül racionális. hogy a hegymászást. milyen támadó vagy védekező mozdulatokat kell megtennie. Megéri-e a jóga nyújtotta kontroll lehetősége a pszichikai energia olyan fokú befektetését. magán hordja annak a helynek és kornak a bélyegét. a karate. hogy mint a nyugatiak. Annak részletei. Itt van néhány idézet a művészetben elmerült emberek tollából arról. a csillagok. gazdag és változatos áramlat-élményekre ad alkalmat. a tenger. amit az elsajátítása kíván? A keleti tanok Nyugaton népszerűvé vált másik csoportja az úgynevezett "harcművészetek". hogy egy kicsit "legeltessük szemünket" valami kellemes látványon. milyen érzés valóban látni.

. látni ezeket a formákat és alakokat. hol van a helyed a világban. amely megkönnyíti a katonáknak. mint amikor valaki fejest ugrik egy jéghideg tóba: Amikor olyan alkotást látok. amit érzek. van zene esküvőre. hogy az egyébként jóindulatú. nemcsak vizuálisan. van olyan muzsika. Hányingerem lesz.. csak ülök a vonaton és elnézek a háztetők felett. Gyakran megtörténik. és egyszerűen kápráztató. és olyan. Egy olyan férfi meséli. Mint mikor egy fényképész felnéz az égre. hogy valaki ilyen fokon merítsen érzéki gyönyört a látásból. hogy az emberek "egyszerűen vakok"). nem is mindig felpezsdítő. mintha egy Sheeler festményen jöttem volna keresztül'. Lehet. amely közel tud kerülni a szívemhez. hogy a látásra vagy a nem-látásra összpontosítunk-e. mert ő festett háztetőket meg ilyeneket valami nagyon letisztult. minden kis árnyalatot. A ZENE ÁRAMLATA Minden általunk ismert kultúra kiterjedt módon felhasználja azt. akik szerint a magatartásmód a lényeges. Hogy érezd. Az igazi műalkotást bárhol felismered és minden érzékszervedet felkorbácsolja. "olyan volt ma reggel munkába jönni. mielőtt felismerhetné egy háztető Sheeler-szerűségét. mint a mai.. Az embernek elég sok pszichikai energiát kell belefektetnie abba. délután pedig egy gyönyörű műalkotást szemlél. hogy hirtelen elengedd magad. hogy azonnal elérhető (noha sok művész panaszkodik arra. feltételezték. és megértsd a világhoz való viszonyodat. hogy ez annak a következménye. de ismerős hangjuk megnyugtatja a 72 . amíg képesek vagyunk irányításunk alatt tartani azt. használjuk a szemünket az áramlat eléréséhez. Más tevékenységekkel összehasonlítva azonban a látásnak megvan az az előnye. Ellentmondásnak tűnhet. nem pedig az élmény. Ugyanaz az ember reggel meditál és kizár minden érzékszervi tapasztalatot. hogy az előző részben azt fejtegettük. hogy mi olyan csodálatos egy nyári napon a fürdőzőkben a folyó partján. hogy sok gyakorlásra van szükség ahhoz. le kell hűtenem magam. amely romantikus hangulatba hoz. Az a mód. hogy szép látványokra és művészeti alkotásokra találjon. Ez csak azok számára jelent ellentmondást. hogy valaki. aki csak a vizuális kifejezőeszközökön keresztül képes gondolkodni. a gyakorlott szemnek még a legmindennapibb látvány is lehet gyönyörűséges. mindent elárul az emberi világban betöltött szerepéről. hogy a kürtök nem ébresztik fel a fákat. Inkább olyan. a világot is így látja. vagy azt. sok közülük teljesen romos. hogy felébresszék az erdőt. hogy megértsd a világot. a gyönyörű régi épületeket. és tudományosan megközelítenem. " Világos. A törzs vezetői tehát kiásták a földbe temetett szent kürtöket. és néhány napig éjjel-nappal fújták őket. Bejövök és azt mondom. hogy a dolgok valahogy összeállnak.. Ez az. Így hát van tánczene. akkor jön a teljes hatás. kívül kell kerülnöm az egészen. amelyhez elvezet. így hát különösen nagy kár ezt a képességet kihasználatlanul hagyni. De ez érvényes minden áramlat-tevékenységre: a szükséges készségek kiművelése nélkül nem várhatunk semmitől sem igazi örömöt. a reakcióm kifejezetten furcsa. ami olyan. hogy rendezett sorokban meneteljenek. sérülékenyen. hogy a hallgatók figyelmét a kívánatos lelkiállapotnak megfelelő mintába rendezze. temetésre. Amikor a közép-afrikai Ituri erdőben lakó pigmeusokra rossz idők jártak. és az újra gondoskodjon róluk. hogy megtanít nem látni a szemünkkel. aki Chicago egyik kertvárosában lakik. A zene egyik legősibb és talán legnépszerűbb szerepe. Miután lehiggadtam és megemésztettem minden apró részletet. hogy a jóga azáltal idéz elő áramlatot. az az érzés környékez. de mégsem benne. Nemcsak a nagy műalkotások kelthetnek ilyen intenzív áramlatérzést. hogy a hangok bizonyos. ami velünk történik. Uram – már majdnem olyan jó vagy. és azt mondja: "Ez egy Kodachrome ég. vallásos és hazafias alkalmakra. mert olyan csodálatos látni a várost. egészen különös." Egy másik műértő az esztétikai áramlat-élmény megrázó testi jellegéről beszél.. fület gyönyörködtető elrendezése jobbá teheti az életet. most pedig azt tanácsoljuk. mint a Kodak. és minden reggel a magasvasúttal megy munkába: Egy ilyen napon. mindkét alkalommal ugyanúgy az elragadtatás érzése töltheti el. mintha jó erősen gyomorszájon vágott volna valaki.. Így teszi lehetővé számodra a műalkotás.. általában minden szükségletüket kielégítő erdő véletlenül mély álomba merült. Túlcsapnak rajtam az érzéseim.. ahogy a zenét az Ituri erdőben használják. pontos stílusban.de mégis. hanem intellektuálisan és érzékszervileg is. Nem számít... vagy amikor kristálytiszta az idő. hogy hirtelen értékelni kezdd. ott lenni fölötte – ott lenni. nem pedig minden idegszálammal nyitottan. ami valóban nagyszerű.

a sztereómagnók akár huszonnégy órán át egyfolytában ontják magukból a kristálytiszta minőségben felvett zenét. amely segít rendszert teremteni a hozzá forduló elmében. hogy élvezetet találjunk benne. hogy egy napokon át hallgatott konzervzene élvezetesebb. hogy elsötétítenek. különösen nagy szükségük van a megnyugtató mintába rendeződött hangokra. míg még újabb. legalább olyan elhibázott 1enne. talán bele is őrülnék. csökkenti a pszichikai entrópia. Nemcsak egy szimfonikus zenekar. Sok olyan embernek van hatalmas lemezgyűjteménye tele a világ legjobb zeneműveivel. Az ember minden ilyen eseménynek felfokozott várakozással nézett elébe. amelyek kellemes. hogy nem az. Néha-néha meghallgat valamit. mint a zene abban az időben. még jobb hifitorony vásárlására nem szánja el magát. amely manapság szétárad a walkmanekből és a magnókból. mint egy hetek óta várt egyórás élő koncert. és így bizakodva tekinthetnek a jövőbe. de nemigen figyelünk oda. A jó zenének ez a folyamatos elérhetősége állítólag sokkal gazdagabbá teszi az életünket. Azok viszont. hogy a segítség úton van. egy élő koncert olyan áhítatot keltett. Ugyanígy vannak ezzel időnként a felnőttek is. Először is külön időt jelölnek ki a zenehallgatásra. hogy az áramlat egy koncerten fog felkapni minket. amikor még vallási szertartások része volt. amit Emile Durkheim "kollektív pezsgés"-nek nevezett. és ha komolyan odafigyelünk rá. 73 . aki nem élvezi a muzsikát. mint a fordítottja. hogy valakinek áramlat-élménye legyen tőle. hanem még a falusi zenészek is emlékeztetnek rá. Különösen a dobok ritmusára avagy a basszusra vagyunk érzékenyek – ez az a ritmus. Ahogy minden mással.pigmeusokat. az meg végképp ritkán fordulhat elő. még a hangok közötti szünetektől is borsózni fog a hátunk. a CD-lemezek. és amely valószínűleg édesanyánk méhen belül hallgatott szívverésére emlékeztet bennünket. Néhányan úgy vélik. A tranzisztoros rádiók. hogy sok ember egyszerre nézze ugyanazt az eseményt. hogy ha örömet akarunk lelni benne. hanem hallgatásától lesz életünk jobb. mint a hangfelvételt. hogy mikor lőnek belém. kedvenc székükbe ülnek le vagy bármilyen figyelemösszpontosító szertartást végeznek. Mikor még a hangtechnika nem állt ilyen magas szinten. A tizenéveseknek. Ebben a fázisban az ember a hangoknak azon tulajdonságaira reagál. amelyen a rockzene alapszik –. milyen rejtélyes képesség a hangok harmonikus összefűzése. ha a rendezetlen információ ellentétbe kerül a céljainkkal. Bármilyen hang lehet örömforrás. kifinomult technikákkal szerzik meg az áramlat élményét. Lehet. hogy tudatukban vissza tudják állítani a rendet. amikor hazafelé indulok egy letartóztatásokkal teli és állandó rettegéssel töltött nap után. kevés más példa van arra. és valószínűbb. Durkheim szerint ez az érzés rejlik a vallásos érzület legbelsejében is. idegrendszerébe genetikusan kódolt fizikai reakciókat váltanak ki belőle. hogy az ember egy konkrét. magától értetődő. Egy rendőr azt mondta: "Ha nem kapcsolhatnám be az autómban a rádiót. Egy élő koncert segít a zenére összpontosítani. A legtöbb zene. az az érzés. akik kialakulóban lévő. ha megfelelő figyelmet szentelünk neki. A hangfelvételek talán túlságosan is elérhetővé teszik. vagyis a tudatzavar mértékét. Az ilyen együttes részvétel idézi elő a közönségben azt az állapotot. A mai közönség az élő előadásokon – például a rock-koncerteken – továbbra is bizonyos mértékig részesül a zene rituális jellegéből. a zenével is az a helyzet. azzal a tudattal. a kürt harsogása úgy tűnik. mert az előadás egyedi és soha többé meg nem ismételhető. és ha elérkezik." A zene rendezett audiális információ. ahogy a yaqui indián varázsló tanította az antropológus Carlos Castanedának. hogy a technikai haladás jobbá tette az életet pusztán azzal. hasonló szükségleteket elégít ki. Valójában. akik örömöt találnak a zenében. hogy bármikor bármit hallgathatunk – és ez csökkentheti azt a képességünket. Ez az érv csak azért nem állja meg a helyét. ha odafigyelünk. de lehet. valóban létező csoporthoz tartozik. áramlat-élményt is előidézhet. A zenehallgatás kezdetben érzékszervi élmény. oda kell figyelnünk rá. törékeny személyiségüket érő folyamatos fenyegetések között egyensúlyoznak egész nap. Nem a zene hallásától. A háttérzenét halljuk. közösek legyenek érzéseik és gondolataik és ugyanazt az információt dolgozzák fel. aztán az egész nem is érdekli többé – addig. hogy általa könnyen elérhetővé vált a zene. ami akkor jelenik meg. Mindannyian fogékonyak vagyunk bizonyos akkordokra – a fuvola zokogása. nem pedig a hangfelvétel hallgatása közben. mert megint összetéveszti a magatartást az élménnyel. hogy az élő zenét velünk születetten jobban élvezzük. hogy éberen kell figyelnie. mélyítik koncentrációjukat azzal. általános vonzerővel rendelkezik. Gondosan eltervezik. A zenehallgatás elhessegeti az unalmat és a szorongást. milyen zenedarabot fognak lejátszani és célokat tűznek ki maguk elé. Azzal érvelni. dicséri a hangok tisztaságát.

A zenei élmény következő szintje a hallgatás analóg módja. annak szenteli az idejét. s nem azon. Ha az iskolai költségvetést meg kell kurtítani. csilingelő szánt idézi elénk. akinek tökéletességre törekvő apja Toscanini zenekarában volt első hegedűs. vagy azzal az elhatározással ülnek le meghallgatni valamit. hogy milyen hangulatot vagy történetet jelenít meg a zene. hogy kapcsolat áll fenn a hangok harmóniába rendezésének képessége és a társadalmi rend általánosabb. hogy erre a három alapvető készségre. elvontabb harmóniája. de még nagyobb lehetőségek nyílnak azok előtt. vagyis a civilizáció között. általában mint haszontalan ballasztra tekint a jelenlegi oktatási rendszer. ezért súlyos stresszt keltenek. egyszer elmesélte. a Csajkovszkij-darab pedig a behavazott erdőben tovasikló. hanem azt akarják. de soha nem késő elkezdeni. milyen eszközökkel éri el a szerző a harmóniát. általában nem az érdekli. a gyerekeket legelőször zenére kell tanítani. hogyan keletkezik az áramlat-élmény a zenehallgatásból. hogy milyen extázist érzett. Noha legjobb. hogy a dalszövegekkel rávezetik a hallgatót arra. úgy gondolta. ha még fiatalon megtanulunk játszani egy hangszeren. amit átélnek. Miután ilyen célokat tűzött ki maga elé. ami folyamatos visszacsatolást biztosít (mint például "von Karajan lelassult". mikor a tőle oly sokat követelő felnőtt tanárai is vele voltak. "a berlini rézfúvósok pontosabbak. Ahogy valaki kifejleszti az analitikus zenehallgatási készséget. valahányszor egyedül játszhatott a zongoráján. de nem olyan lágyak"). a hallgató egy aktív élmény részesévé válik. olyan tizenévesek válnak belőlük. a zenei képzés az első. mint a berlinieké?". Rockzenekarokat alakítanak. hogy "na lássuk. Ezek a legendák mind arról szólnak. és hatalmas mennyiségű pszichikai energiát fektetnek a saját zenéjükbe. ezzel egyenesen arányosan nőnek lehetőségei a muzsika élvezetére. Ebben az állapotban megtanulunk a hangminták alapján érzéseket és képeket előhívni magunkból. akik fokozottan igyekszenek behozni addigi lemaradásukat. Platón. amelyek oly fontosak az élet minőségének javítása szempontjából. néha pedig teljesen össze is törhetik a gyereket. hogy magára vonja a figyelmet. A mi kultúránk egyre kevésbé tartja fontosnak a gyerekek zenei nevelését. ahogy azt kell. amely áldozatul esik (a művészeti órákkal meg a testneveléssel együtt). A zenehallgatás legkomplexebb módja az analitikus mód. kazettákat és lemezeket vesznek és egy olyan szubkultúra foglyaivá válnak. mint amiért létrejött: a pszichikus rendetlenség forrása lesz. hogy felismerjük a zenemű belső rendjét és azt. miközben a kellemes ritmusokra és harmóniákra figyelnek. Eddig csak azt tárgyaltuk. Lorin Hollander. hogy elég jól játsszon ahhoz. A populáris dalok persze a végsőkig kiaknázzák az analóg hallgatásmódot azzal. és utána évekig nem tudta kinyitni összerándult kezét. Ezzel aztán át is fordítják a zene élvezetét annak az ellenkezőjére. valamint össze tudjuk hasonlítani a zenekart vagy a karmestert saját korábbi vagy későbbi előadásával vagy mások interpretációival. 74 . aki tisztában volt ezzel a kapcsolattal. Zenehallgatási készségünk ezen a ponton magában foglalja azt a képességet. és hogyan kezdett el reszketni félelmében és idegességében. Pán extázisba ragadta hallgatóit a sípjaival. Ebben a fázisban a figyelem a zene strukturális elemeire irányul az érzékekre vonatkozó benyomások vagy az elbeszélő jelleg helyett. Probléma még abból is lehet. Orfeusz pedig a halálnak is megálljt parancsolt a zenéjével. Elkedvetlenítő. Azokat a szülőket. Valami tudatalatti mechanizmus úgy döntött. miben különbözik a Hetedik szimfónia második tétele von Karajan 1975-ös és 1963-as felvételén". Mivel a gyerekeket megfosztják az igazi zene élményétől. díjakat nyerjen és végül fellépjen a Carnegie Hallban. Serdülőkorában egy koncert közben görcsöt kaptak az ujjai. hogy össze tudjuk hasonlítani a zeneművet ugyanannak a zeneszerzőnek korábbi vagy későbbi műveivel. Az analitikus hallgatók gyakran összehasonlítják ugyanannak a bluesnótának több változatát. vagy "vajon tényleg jobbak-e a Chicagói Szimfonikusok rézfúvósai. hogy hozzá hasonlóan tehetséges fiatal zenészeknek segít megtanulni úgy élvezni a zenét. ha a gyerekeknek tanítanak ugyan zenét. akik hegedülni taníttatják gyereküket. A panaszos szaxofonszólót hallgatva olyan. Ide tartozik az előadásmód és a hangzás kritikai érzékelése is. akik ugyanabban az időszakban alkottak. de a hangsúly a teljesítményen van. vagy más zeneszerzőkével. egész tudatuk rendezetté válik. a zongorista csodagyerek. amely nem sok lehetőséget kínál a tudat komplexebbé tételére. Apolló szelídítő ereje lantjátékában rejlett. akik maguk is megtanulnak zenélni. A szülők elvárásai a zenével kapcsolatos magatartás felé irányulnak. hogy a gyerek tényleg élvezi-e a játékot. hogy megszabadítja a szülők folytonos kritikájától származó fájdalomtól. Miután Hollandernek sikerült felépülnie ebből a pszichoszomatikus bénulásból. mintha a préri felett gyülekező viharfelhőket bámulnánk lenyűgözve.

hogy a tojás kiváló kötőanyag és panírozásra is alkalmas." Az amerikai történelem első néhány száz évében az ételek elkészítését a "csak semmi felhajtás" jelszava jellemezte. Ha valaki megtanulja. Még huszonöt évvel ezelőtt is az volt az általános álláspont. és tízezer ember gondoskodik szüntelen finom étke elkészítésén.Perzsia királyának emberei bejárják az egész földet. de örömet is okoz.. aki több szakácskönyvet is írt: "Az otthoni főzőcskézés öröme olyan egy vendéglőben elköltött ebéddel összehasonlítva. hogy a fokhagymának – noha önmagában erőteljes az íze . az Énjét is erősíti. akik felnőtt diákokra specializálódtak. és sok olyan sikeres üzletember van. az nemcsak örömmel tölti el. akik az íny örömeit olyan komolyan veszik. az az étvágy a gyomornak. Az étkezés ugyanúgy az idegrendszerünkbe beépített örömforrás.talán némileg túlozva – azt írja Nagy Küroszról aki körülbelül kétezerötszáz éve uralkodott Perzsiában: . mint a többi áramlat-tevékenység. a nagy német fizikus. de. és azonnal meg is hallgathatjuk. mint például a magas fokú összpontosítás." Az étellel való kísérletezgetés azonban nem korlátozódott az uralkodó osztályokra. A személyi számítógépekhez ma már vannak olyan számítógépes programok is. Most már vannak az Államokban is ételbolondok és borszakértők. AZ ÍZLELÉS ÖRÖMEI Gioacchino Rossini. hogyan kel1 harmonikus hangzatokat létrehozni. és a gondos figyelem eredményeképpen egyre finomabb és finomabb megkülönböztetéseket tudtak tenni az alapanyagok tulajdonságai közt. Egy kórusban énekelni vagy egy amatőr. mint amikor a nappaliban játszunk egy vonósnégyest. marokkói vagy perui vendéglőket talál az ország olyan területein is. hogy az emberek még a mi magas fokon iparosodott városi társadalmunkban is az étkezések idején a legnyugodtabbak és legboldogabbak – noha az asztalnál hiányzik az áramlat-élmény némelyik jellemzője. aki ötvenéves korában kezd e1 zongorázni. mint egy vadonatúj vallási szertartást. melyek az Egyesült Államokban bekövetkeztek az elmúlt évtizedekben. hogyan hangzana a darab zenekari előadásban. amelyek megkönnyítik a zeneszerzést. Az ételkészítésben megmutatkozó kreativitást nagyrészt a fejedelmek kifinomult ínye sarkallta. és egymást követik a különféle szakácsműsorok a tévében. és nemcsak érzéki élvezetet. Xenophón . és vidékenkénti eltérésük tisztán mutatja. hogy meg kell ugyan "tömni a gyomrunkat". amíg nem tanultak meg az év minden napjára másmás levest 75 . ma az ember kiváló vietnami. kevés olyan meglepő akad. Ugyanezt a zenei hasonlatot visszhangozza Heinz MahlerLeibnitz. Nem is olyan régen az olasz vagy a görög konyha számított az egzotikus konyhaművészet netovábbjának. ahol egy nemzedékkel korábban több száz mérföldes körzetben se lehetett marhasültnél és sült krumplinál egyebet kapni. mi ehető a környezetükben). Az emberek először megragadták a cselekvési lehetőségeket (ez esetben felfedezték. hogy ínyének tetsző italokkal kedveskedjenek neki.. hogy másokhoz társulva élvezhessük képességeinket. Felfedezték. . a szupermarketek fagyasztópultjai roskadoznak az ezoterikus ételkülönlegességektől. mint az étkezéssel kapcsolatos 180 fokos fordulat. E fontos ismeretek birtokában elkezdődhetett a kísérletezés és a legkellemesebb ízkombinációk összeállítási elvének kidolgozása." Ha a zene befolyásolja az érzéseinket. a Tell Vilmos és más operák szerzője jól meg tudta ragadni. nem pedig egy koncertet hallgatunk. húros hangszereken játszó zenekarhoz csatlakozni a két legpompásabb módja annak. hogy ugyanezt teszi az étel is.gyógyhatása van. Ezekből az elvekből lett aztán a konyhaművészet. Előbb-utóbb azonban minden kultúrában művészet lesz az egyszerű kalóriafölvételből. Virágzanak a gasztronómiai magazinok. elmondhatjuk. hogy a só tartósítja a húsféléket. de nem szabad dekadens módon túl nagy jelentőséget tulajdonítani neki. Azok közül az életmódbeli változások közül. Az elmúlt két évtizedben azonban ez a nézet teljesen megváltozott. A történelem folyamán az ételkészítés körülbelül ugyanazoknak az elveknek megfelelően fejlődött. mint bármely másik összetett készség elsajátítása. A kelet-európai parasztlányok például nem mehettek addig férjhez. A gyomor az a karmester.Vannak zenetanárok. aki vezeti és életre kelti érzelmeink zenekarát. milyen végtelenül sokféle áramlat-élmény idézhető elő az ehető alapanyagok viszonylag szűk skáláján belül is. mi a kapcsolat a zene és az étel között: "Ami a szerelem a szívnek. Az elektronikus csipogókkal végzett ESM-kísérletek azt mutatták. mint a szex. és a világ nagy nemzeti konyhái ezen a felismerésen alapulnak. és a korábban ferde szemmel nézett gasztronómiai jártasság végre polgárjogot nyert. és mértékkel alkalmazva gazdagítja az ételek ízét. az erő és az önbecsülés érzése.

hogy megmaradunk az ésszerűség határai között. merev és védekező lesz. Ha azért akarunk ínyenccé vagy borszakértővé válni. hol lehet friss tahinit vagy padlizsánt kapni. Nem véletlen. akkor egyre többet akarnak majd belőle. mit eszünk. vagyis. hogy – a szó legjobb értelmében vett . Ha a velencei ételeket kedvelik. Amikor valaki azért korlátozza magát. A testünkön keresztül kapcsolódunk egymáshoz és a világ többi részéhez. ha az ember uralma alatt tartja a tevékenységet. hallás. A konyhaművészet örömeinek másik veszélye – nyilvánvaló a párhuzam a szexszel –. amikre egy jó táncosnak vagy sportolónak szüksége van. aminek a vágya velük született. amennyit csak tud. de ez az energia sokszorosan megtérül az élmény komplexitásában. Az emberi testet felépítő sejt. hogy függővé válna. hogy ha az emberek belekóstolnak abba. Egyetlen embernek nincs annyi pszichikai energiája ébren töltött életében. mert muszáj. Az azonban természetesen lehetséges. hogy érintkezzünk a világegyetem többi részével. Igen nehéz azoknak a készségeknek a megszerzése. olyan kép ez. Az életet csak a szabadon választott. mennyi örömet lelhetünk benne. és külső elvárásoknak engedelmeskedünk. Egy fanatikus ínyenc épp olyan unalmas önmaga és mások számára is. milyen kolbász illik a polentához és milyen fajta garnélarákkal lehet hitelt érdemlően helyettesíteni a scampit. hanem azért. megismerkednek a történetével és a sajátosságaival. mint egy érzékeny készülékekkel megrakott szonda. A puritánoknak az örömmel szemben tanúsított ellenszenve abban az érthető félelemben gyökerezik. A vallások metaforikus nyelvén sokszor hívják az emberi testet "Isten templomának" vagy a "kegyelem edényének". Hogy az étkezést biológiai szükségszerűségből áramlatélménnyé tegyük. hogy sokszor elfeledkezünk arról. Erényeket azonban nem lehet elfojtással szerezni. hogy a test örömeivel való visszaélés könnyen elszívja a pszichikai energiát más céloktól. az élete szükségszerűen beszűkül. akkor megtanulnak hummust készíteni és tudják. hogy figyelemre sem méltatják érdemeit. Megdöbbentő és egyben elkeserítő is. A test áramlatkeltő lehetőségéit viszonylag könnyű felismerni. ami annyi információt próbál összeszedni a világegyetem legtávolabbi sarkaiból is. hogy könnyen függővé válhatunk tőle. hogy érzékszerveink használata kellemes élményt nyújt. nemcsak egyegy étel elkészítését sajátítják el. mely még egy ateista számára is hordoz üzenetet. a szex és a vizuális-esztétikai élmények – az ízlelés képessége is csak akkor vezet örömhöz. Megtanulnak azon a "nyelven" főzni. és ezzel az örömök egész tárházától fosztja meg magát. sem sok pénz nem kell hozzá. hogy néhány készségnél többet elsajátítson. oda kell figyelnünk arra. Az egyházatyák jól tudták. A ínyenc konyhaművészet egyre nagyobb népszerűsége ellenére a mi kultúránkban sok ember még mindig alig figyel arra. hogy a falánkság és a bujaság egyaránt szerepel a hét főbűn között. Mint minden más testi készéghez kapcsolódó áramlat-élmény – a sport. Testünk fizikai felépítése oly módon fejlődött ki. elegendő készséget 76 .főzni. Sem különleges képességek. mikor a vendégek képesek úgy elpusztítani egy remek vacsorát. Ha a közel-keleti ételek specialistái. és szenvedélyük kielégítése egyre kevesebb időt hagy nekik a mindennapi tevékenységekre. akkor anélkül juthat élvezetekhez. ha a kíváncsiság és a kalandvágy hajt bennünket a főzéshez és az evéshez. Ha valaki nem azért tanulja meg kordában tartani ösztönös vágyait. akkor megtanulják. A művelt íny azonban csak akkor kínál meg bennünket áramlattal. mert így akarja. hogy mit tesz a szájába. hanem az adott régió konyhaművészetét képviselő teljes repertoárt. A két szélsőség között azonban sok más lehetőség van arra. akkor könnyen megkeseredhet a falat a szánkban. önmagunk felett gyakorolt fegyelem segítségével élvezhetjük úgy. aki mindent megtagad magától. aki egynél több területen akar komplex testi képességeket kifejleszteni magában. Énje nem fejlődik tovább. Azok az emberek. Micsoda élmények vesznek el az ilyen érzéketlenség miatt! Mint bármilyen más készség. és a látás. amely lehetővé teszi. mint az az aszkéta. ízlelés magas szintű művelésének elsajátítása sem könnyű. az ízlelés képességének fejlesztése is pszichikai energiát kíván. és egész lényünk harmonikus állapotba kerül tőle.dilettánsok legyünk. A test olyan. mert fél. a tét az ételek rejtelmeinek a felfedezése. hogy fejleszteni kezdi testi képességeinek egy vagy több eddig elhanyagolt oldalát. magának az élménynek a kedvéért. idővel érdeklődni kezdenek egy bizonyos nemzet konyhaművészete iránt. hogy jobbá tegyük az életünket. mindenki javíthat az élete minőségén azzal. nem pedig szakértelmünk fitogtatása. Ez a kapcsolat annyira nyilvánvaló. akik valóban szeretnek enni. mert ez "menő" dolog. Természetesen nagyon nehéz feladatot vállal az.és szervrendszerek olyan eszközt adnak a kezünkbe.

. valamint tudnunk kell összpontosítani és a készségeinknek megfelelő szinten megragadni az adódó lehetőségeket. mert közvetlenül. amely nem pusztán vizuális elemek alkalmazásából áll. Gyakorlás és külső figyelemfelkeltő 77 . Egy szimbolikus rendszer olyan. ahhoz ugyanazoknak a szabályoknak kell megfelelnie. reményeit és gondolatait éppúgy. továbbá látása és percepciója összehangolásának segítségével. Jelen kell lennie szimbolikus területen valamilyen készségnek.fejlesszünk ki magunkban. Vannak olyan emberek. A számtalan szellemi foglalatosság közül talán az olvasás a világszerte leginkább kedvelt áramlattevékenység. hogy nem is kell meghallgatniuk egy darabot ahhoz. amit testünk kínál. hogy ha egy bizonyos ponton túl javítani szeretnének teljesítményükön. a csodálkozás – mely a tudás magja – az öröm legtisztább formájának visszatükröződése. hanem azt a "gondolatgépet" is. Gondos figyelemmel az ember felfedezhet egy hasonló szellemi dimenziót az olyan testi örömöt nyújtó tevékenységekben is. amely azért élvezetes. A rejtvényfejtés szintén nagyon régi tevékenységi forma. hogy élvezhessék. Ugyanígy azok az emberek. A vizuális elemek valójában a jelzései ennek a csodálatosan megszerkesztett gépezetnek. A jógában a tudat feletti uralom elsajátítására a testi folyamatok irányításával készülnek fel. hanem egy olyan új gondolatgép. ugyanúgy minden. akik olyan folyékonyan tudnak kottát olvasni. mert tudatában vannak annak. akkor meg kell tanulniuk fegyelmezni az elméjüket. ennek ellenére a legjobb sakkozók rendszeresen futnak vagy úsznak. a filozófia és a modern tudomány előfutára. másfelől pedig az akarat. A GONDOLAT ÁRAMLATA Az élet jó dolgai nemcsak az érzékszerveken keresztül érkeznek. az agyban elvégzett művelet is képes előidézni az öröm valamilyen formáját. amire pedig egy sakkversenyen feltétlenül szükség van. hiszen minden testi tevékenységben jelen kell lennie egy lelki összetevőnek is. hogy ha fizikailag rossz állapotban vannak. elkezdik a látott munkákat érzelmi. például számítógépes nyelven alapul. Legboldogabb élményeink nem szenzoros tapasztalatainkból. Ugyanez fordítva is igaz: a legtöbb mentális tevékenység is testi alapokra támaszkodik. 6. konceptuális és politikai tettek egész tárháza rejlik.. mint bármilyen valóságos előadásuk lehetne. mint amilyennek hangzik. amelyben él vagy élt. Hogy egy mentális tevékenységet élvezetesnek találjunk. de mindenhol másutt értelmetlenek lennének. mint meghallgatnak. akik sok időt töltenek képzőművészettel. mint egy külön valóságot felépítő társasjáték. amelyet egy művész teremtett meg bizonyos vizuális eszközök. kell visszacsatolás. hogy élvezetünket leljük mindabban. hogy fizikailag jól érzik magukat: a személyes teljesítményük feletti öröm tölti el őket és megnövekszik az önbecsülésük. mint például a sport. melyek ott megengedettek. mint maga a látvány. és ez sokszor fontosabb lesz számukra. Azt is mondhatnánk. az evés vagy a szex. Ezek a tevékenységek természetükre nézve szimbolikusak annyiban. nem pedig a testi érzetek közvetítésével rendezi az elmét. melyek gondolkodásra késztetnek bennünket. Ahogy egy műértő mondta: "A személyesen hozzám szóló műalkotások mögött intellektuális. Az ebben rejlő jutalom pedig sokkal nagyobb. amely magában foglalja a festő érzelmeit. mint az. hogy bizonyos szempontból értelmetlen meghúzni a határvonalat a test funkcióin meg az elme munkáján alapuló áramlat-tevékenységek között. amelynek sajátos világában csak olyan tevékenységek mehetnek végbe. úgyhogy egy szimfóniát is inkább elolvasnak. A valóságban az ilyen szellemi állapotot nem olyan könnyű elérni. történeti és kulturális alapon értékelni. hanem az elménkben keletkeznek olyan információ nyomán. a matematikán vagy valamilyen más absztraktjelrendszeren. az érzelmek és a gondolat használatát. Ahogy minden testi képességnek megvan a maga hozzá kapcsolódó áramlatformája. Noha az áramlat mindig magában foglalja egyfelől az izmok és az idegek. mint a fizikai tevékenységeknek. kellenek szabályok és célok." Ez az ember egy festményben nemcsak a képet látja. nem lesznek képesek kiállni a szellemi összpontosítás hosszú időszakait. hogy az elmében való rendteremtő szerepük a természetes nyelveken. mégis meg kell különböztetnünk a tevékenységek egy olyan csoportját. A sakk például egyike a leginkább elméleti játékoknak. A sportolók jól tudják. Ahogy Sir Francis Bacon majdnem négyszáz éve megjegyezte. mely utóbbi szinte észrevétlenül olvad bele az előbbibe. Az agyukban táncot járó képzelt hangok tökéletesebbek. Feltételezéseinkkel ellentétben az elme normális állapota a káosz. ha az a tevékenység valóban örömteli. A szimbolikus rendszerben a "cselekvés" rendszerint a fogalmak mentális manipulációjára korlátozódik. mint annak a kornak és kultúrának a szellemét.

a tudomány és a filozófia. de a legtöbb embernek néhány oldal után ellankad a figyelme és a gondolataik elkalandoznak a cselekménytől. Az álmodozás nemcsak az érzelmi rend megteremtését segíti azzal. Ő volt a kilenc 78 . A továbbiakban a kultúránk által előírt társadalmi szerepek sajátítják ki elménket. valamilyen hobbi – összehasonlítva a tévé olyan folyamatos és könnyen elérhető információözönt kínál. hogy ha valaki egyszer már kifejlesztette a támadásra kész pszichikai entrópia elűzésének ezt a stratégiáját. amikor még csak nem is élvezzük. hogyan lehet a szavak segítségével áramlat-élményt előidézni. Hogy ezt az állapotot elkerüljék. rögtön felüti a fejét az elme alapvető rendetlensége.ha ügyesen csinálja – a nappali álmodozás igen örömteli is lehet. elkezd találomra összeszőtt mintákat követni. Ha valaki nem tudja megszervezni gondolatait. A pszichológus Jerome Singer a Yale egyetemen talán minden más kutatónál többet foglalkozott a nappali álmodozással és a képzeleti képekkel. Az elme használatának egyik legegyszerűbb módja például a nappali álmodozás: valamilyen eseménysor képzeletbeli lejátszása. hogy elkalandozó gondolataik a kellemetlen. Ezek után három olyan szimbolikus rendszert fogunk közelebbről megnézni. Más ingerforrásokkal – olvasás. Reggel az ébresztőóra hangjára nyerjük vissza öntudatunkat. aztán kimegyünk a fürdőszobába és fogat mosunk. és kimutatta. de legyen ez a három az összes többire nézve is minta. ha olyan szokásokat sajátítunk el. pillanatnyi csalódások vagy réges-régi frusztrációk. például a televízióra. hogy képzeletben kárpótol a kellemetlen valóságért – mint mikor valaki úgy szabadul meg az őt megbántó ember iránt érzett agressziójától és a frusztrációjától. hanem azt is lehetővé teszi.a hölgy a Mnemoszüné nevet kapta. és csak azért torpan meg néha. beszélgetés. melyek sok örömet adhatnak. mérlegelje a szóba jöhető lehetőségeket és számolhasson az előre nem látott következményekkel. mert a szokásaink oly ügyesen terelgetik pszichikai energiánkat. nem kell attól félniük. Viszonylag könnyű összpontosítani. amikor újra öntudatunkat veszítve elalszunk. hogy úgy tűnik.tárgy hiányában egyszerre csak néhány percig vagyunk képesek valamire ráirányítani a gondolatainkat. De még a gondolatok rendezésének ez a látszólag könnyű módja is meghaladja sok ember képességeit. amikor a másik megbűnhődik –. milyen kevéssé vagyunk képesek uralni elménket. mikor a figyelem külső ingerek köré szerveződik. Ezen a ponton – ha tovább akarnak olvasni – kényszeríteniük kell magukat az odafigyelésre. hogy oly sok időt vesztegetünk tévénézésre. A jobbik módszer a tudat rendezetlenségének elkerülésére persze az. amely a befektetett pszichikai energiát tekintve igen olcsón strukturálja a néző figyelmét. Ezek a "szellemi játékok" mindenki számára elérhetőek. Amikor egyedül vagyunk és semmire nem kell figyelnünk. hogy egy gyerek (vagy felnőtt) lejátsszon egy helyzetet magában. Ha semmi tennivalója nincs. ha például filmet nézünk vagy erős forgalomba kerülünk. Ez az oka annak. melyek elősegítik azt. míg csak véget nem ér a nap. másrészt . mint amelyek az áramlat-tevékenységekre jellemzőek. személyes problémákkal való szembenézésre kényszerítik őket. hogy eltereljék figyelmüket a befelé fordulástól és a negatív érzések felidézésétől. se nem kellemes. A TUDOMÁNY ANYJA A görögök megszemélyesítették az emlékezetet . aki játszani szeretné őket. Amíg az emberek tévét néznek. hogy így kiválassza a legjobb stratégiát. Érthető. amely se nem hasznos. Az ilyen szokások elsajátítása gyakorlatot kíván. mintha a gondolataink megszakítás nélkül követnék egymást. akkor nehezen tud leszokni róla. hogy elképzel egy olyan helyzetet. s ne bízzuk ezt külső ingerforrásokra. hogy a nappali álmodozás készségét sok gyerek soha nem tanulja meg használni. az emberek megpróbálják bármilyen elérhető információval megtölteni az elméjüket csak azért. olyan szabályokat és célokat. mi pedig rábízzuk magunkat a "robotpilótára". ha ismerjük a szabályaikat: a történelem. figyelmét mindig az abban a pillanatban a legnagyobb problémát jelentő dolgok fogják magukra vonni: valami valódi vagy képzelt fájdalom. Elménk rendezésének lehetőségeit tárgyalva először az emlékezet rendkívül fontos szerepét kell áttekintenünk. hogy képesek legyünk gondolatfolyamainkat uralni. Más területet is említhetnénk. majd azt. Ugyanez történik egy izgalmas könyv olvasásakor is. hogy valami fájdalmas vagy kellemetlen dolgot kezdjen el mérlegelni. Általában észre sem vesszük. Az entrópia a tudat normális állapota olyan állapot. Ily módon egyrészt növeli a tudat komplexitását.

Nélküle semmik vagyunk. Hacarmavet és Jerák. az emberek még mindig szeretnek a gyökereikről beszélni és gondolkodni. A találós kérdések formája a logika szabályainak engedelmeskedett. Budapest. A találós kérdések között voltak könnyebbek és egyszerűbbek is. A történelem tanúsága szerint az információ elrendezésének legrégibb módja az ember őseinek felsorolása. még a cselekedeteink is innen fakadnak. hiszen az írott jelrendszerek elterjedése előtt a megtanult információt egyik személy emlékezetéből közvetlenül a másikéba kellett átvinni. Johann Huizinga. mi az: Erős teremtmény. az érzéseink. A válasz ebben az esetben "a szél". Selef. Mindannyian átéltük már azt a felvillanó elégedettséget. mely akkor töltött el. hogy az Ótestamentum olyan sok. családfákkal kapcsolatos adatot tartalmaz (pl. A memóriát joggal tarthatjuk a legrégibb mentális készségnek. bizonyos egészségügyi és viselkedési szabályok. és igaz az egyed fejlődésénél. Noha a mi kultúránkban a családfák és a család története már elvesztette minden gyakorlati jelentőségét. elveszettnek hitt tárgyat. Az írással nem rendelkező kultúrákban a mai napig fontos tevékenység az ősök nevének felsorolása. Az emlékezés örömteli. ez az eszünk. melyek rendet teremtenének az elméjében. amely a környezetük birtoklásához kellett. Ter 10. Emlékezni felmenőinkre tizenkét nemzedékre visszamenőleg különösen élvezetes. amelyben a résztvevők egyúttal nagy gyönyörűségüket lelik. sem költészet nem létezhetne." A mentális áramlat minden formája közvetve vagy közvetlenül az emlékezettől függ. hogy megtaláljuk helyünket az élet folyamában. az a családfa.. méghozzá olyan. hogy a törzs vénei időnként kihívták egymást szellemi vetélkedőre. 1982. mely a messzi. vértelen. nem tudnánk követni azokat a szabályokat sem. csonttalan.. amikor egyikük egy rejtett utalásokkal teli dalt énekelt. Ofir. mert mindig is létezett. az az ember. földrajzi ismeretek. mivel ha nem lennénk képesek emlékezni. Abimael. amikor eszünkbe jutott. Elengedhetetlenül szükséges volt a családfa és a rokonság ismerete a társadalmi rend megteremtéséhez. a memóriánk tart össze minket. Az emlékezet elsődleges fontossága igaz a faj fejlődése szempontjából is. Széles. Obál. ami az egyén azonosságát egy család vagy törzs tagjaként biztosította. és azt tartották róla. melyeket őseink meg akartak őrizni. mint például a következő mondóka. Joktán fiai: Almodás. a technika alapjai és a bölcs mondások mind versbe szedve vagy könnyen megjegyezhető mondásokká fűzve kerültek be a gondolkodásukba. hogy olyan tárgyi ismereteket örökítsenek tovább. Őseinknek nemcsak származásukat kellett fejben tartaniuk. Seba. hanem minden más olyan tényt is. Szent István Társulat 79 . Hadorám. Ahogy Bunuel mondta: "Az élet emlékezet nélkül nem is élet."1).26-29: . a nagy holland kultúrtörténész szerint a rendszerezett tudás legfontosabb előfutárai a találós kérdések voltak. hogy magunk is láncszemévé válunk egy folyamatnak. mitikus múltból indul és a kifürkészhetetlen jövőbe fut. másikuknak pedig értelmeznie kellett a dalban elrejtett üzenetet. mint a földkerekség. lába sincsen. Usab és Dikla.. Sem logika. de jár mezőn s jár erdőben. feje sincsen. hogy ő adott életet minden művészetnek és tudománynak. Nem véletlen. régibb az Özönvíznél hústalan. Gyakran az igen gyakorlott rejtvényfejtők közti versengés volt a legizgalmasabb szellemi tevékenység a helyi közösség életében. mert egy adott célt szolgál és ezzel rendet teremt a tudatban. mint a gyerekek ábécé-dalocskája.múzsa anyja. A könyvnyomtatás elterjedése előtt az emberi tudás nagy része olyan rigmusokba volt sűrítve. kezetlen. megfosztatik az igazi élményektől. soha meg nem született. és a tudomány alapjait is újra fel kellene fedeznie minden generációnak. amelyet hajdani walesi bárdok énekeltek. Emlékezni őseinkre azt jelenti. szagtalan. amennyiben elősegíti azt. 1 Biblia. lábatlan. és Lady Charlotte Guest fordította le angolra: Mondd meg. hova raktuk le a kocsikulcsot vagy valami más apró. Az ehető növények és gyümö1csök 1istája. tartalmilag pedig arra használták fel őket. melyből az összes többi származik. de senki nem látta még. Már a legrégibb kultúrákban is szokás volt. akinek nincs emlékezete. melyek az összes többi mentális műveletet lehetővé teszik.. amikor annak még nem volt más alapja. törvények. és képtelen olyan tudatminták felépítésére. Havila és Jobab.

hosszú költeménynek. mint például amikor a fák neve egy-egy betűt jelentett. nem pedig olyan feladattá. mint az. amit külső erők kényszerítettek 80 . hogy – mivel az írásos dokumentumok olcsóbbak és könnyebben elérhetők lettek – az emlékezet fontossága drámaian megcsappant. amelyet az ősi Wales vándordalnokai énekeltek. kémiai képletekre. A téma megismerésével együtt fel fogjuk fedezni. az az ember. dalszövegekre. konyhaművészet. Robert Graves szerint Írország és Wales régi bölcsei tudásukat könnyen megjegyezhető versekben rejtették el. Annak az embernek azonban. akik kutatási eredményekkel felfegyverkezve bebizonyították. aki ezt a készséget nem fejlesztette ki magában. hogy "könyv nélkül megtanulni" valamit nem igazán hatásos módja az információ elsajátításának és tárolásának. Mi több. hogy mit érdemes megjegyezni és mit nem. az ilyen ember társaságnak is sokkal kellemesebb. "A fák csatája" című furcsa. aki tudta. amelyet környezete vagy biztosít a számára. és fontos titkokat rejtettek versbe szedve. olvasásra. mi iránt érdeklődünk leginkább – költészet. Például a legeredetibb módon gondolkodó tudósok közül sokan rengeteg zenével. sokkal bonyolultabbak és hosszabbak. elszegényedik az élete. Ám ha a tudat feletti uralmat legalább olyan fontosnak tekintjük. hogy az elméjük ne kalandozzon el a káosz felé. Nagy hiba lenne feltételezni. Csak az utóbbi száz évre jellemző. vagy nem. sokkal gazdagabb annál. Egy olyan elme. sporteredményekre. hogy gyakorlati problémákat oldjunk meg a segítségével. aki emlékszik történetekre. Míg másoknak külső ingerekre – tévére. A szavak olyan élményeket ébresztettek fel benne. az amerikai polgárháború története vagy a baseball iránt –. autonóm és önálló személyiség. Nagyapám hetvenéves korában még mindig tudott idézni az Iliászból. Fontos tudnunk. úgy énekelte el az éneket. versekre. költészettel vagy történelemmel kapcsolatos információt sajátítottak el kívülről. De megfelelő emlékezőtehetség nélkül nem válhat az ember jó megfejtővé. Az ő nemzedékének a tudás és a memorizálás még rokon értelmű fogalmak voltak. mint ahogy más mentális készségeket is nehezen sajátíthat el. Gyakran használtak titkos kódokat is. amit annak idején az érettségire kellett görögül megtanulnia. előnyösebb helyzetben van. hogy bizonyos dolgokat megteszünk vagy létrehozunk. hogy az látszólag a fák csatájáról szólt. Tudata ugyanis nem függ attól a rendtől. különleges tudásanyagra. és nem kell hosszú listákat emlékezetbe vésnünk. távolba meredő tekintete pedig valahol a látóhatár szélén kalandozott. akinek nincs mire emlékeznie. de valójában olyan üzenetet rejtett. Minden egyes kibontakozó verssor közelebb hozta ifjúsága éveit. és aztán elkezdünk figyelmet szentelni az adott területen kulcsfontosságú tényeknek és adatoknak. így szól a 67–70. ilyenkor büszkeség telepedett a vonásaira. Mindig el tudja szórakoztatni saját magát és értelmet lel saját gondolatai világában. A reformereknek még igazuk is lett volna. a versekre való emlékezés számára az időutazás egyik formája volt. mint azt a képességet. akinek az emlékezete tömve van információmintákkal. Manapság a jó emlékezőtehetséget gyakorlatilag használhatatlannak tekintik. akkor a komplex információminták kívülről való megtanulása semmiképpen sem tekinthető elvesztegetett időnek. Az emberi értelem történetének legrégibb adatai szerint a jó memória mindig is a legtöbbre becsült észbeli adottság volt. melyet csak a beavatottak érthettek meg. Az az ember. és a kívülről való megtanulás egész folyamata kellemes tevékenységgé válik. ha az emlékezés célja egyszerűen csak annyi lenne. kivéve egyes tévévetélkedőket és játékokat. akikkel kapcsolatba kerül. Természetesen a találós kérdések megfejtésében nem lehet kizárólag az emlékezetre hagyatkozni.A többi találós kérdés. az S (fűzfa) és az L (berkenye). Hogyan aknázhatjuk ki minél hasznosabban az emlékezőtehetségünket? A legtermészetesebb módja az. sora: Előszörre az égerfák kezdték a viaskodást – A fűzfa és a berkenye még mindig késlekedtek. A versben ott található elrejtve az F betű (melyet a titkos druida ábécében az égerfa jelképezett). hogy mit szeretnénk tárolni a memóriánkban. mikor megtanulta őket. és így azoknak a tudatában is rendet teremt. hogy egyáltalán nem kell megjegyeznünk egy rakás adatot. Ily módon az a néhány druida. amelyek ahhoz az időszakhoz kapcsolódtak. ha eldöntjük. mint amelyik nem. bibliai idézetekre és bölcs mondásokra. melyeket a druidák és a bárdok az utókorra hagytak. képzelőerőre és problémamegoldó képességre is szükség van. a 1istába szedett fák pedig szavakat. történelmi évszámokra. mely bizonyos stabil tartalommal rendelkezik. az információ a mi uralmunk alatt áll majd. mert megoszthatja másokkal a tudatában rejlő információt. hogyan kell használni a betűket. Erőfeszítéseik eredményeképpen a memoritert eltörölték az iskolai tananyagból. beszélgetésre vagy drogokra – van szükségük. Ezt a lehetőséget teljességgel figyelmen kívül hagyták a század elején az oktatás reformerei. Ha mi döntjük el. matematikai műveletekre. hogy a kreativitás és a memorizálás összeférhetetlen fogalmak.

Persze mindig fennáll annak a veszélye. hogy az. Ha Arkhitász okfejtése primitívnek tűnik. hogy megteremtette őket. akik képtelenek ellenállni a kísértésnek. nem kell magára nézve kötelezőnek éreznie. lehetővé teszik az elvont gondolkodást. Ez azonban általában akkor következik be. A történetek és a találós kérdések mellett a civilizációk fokozatosan egyre összetettebb szabályokat fejlesztettek ki az ismeretek kombinálására.9-10) Budapest. s azután is. Vannak emberek." 2. akkor csak azokkal a csatákkal foglalkozzon. hogy halálra untasson vele másokat. aki egy bizonyos információmennyiséget felhalmozott. hogy az összes nagyobb hadmozdulat idejét és sorrendjét kívülről tudja. hogy olyan közös számtani törvényeket találjanak. és Hérakleitosz azzal kezdi csaknem teljesen elveszett írásainak ránk maradt töredékét: "Bár a logosz ez. János evangéliumában olvashatjuk: "(Az Ige). A legtöbbjelrendszer építőkövei. mint hallották volna. Tankönyvkiadó. úgy bizonyította be. a kitalált szavak a különálló eseményeket általános kategóriákká alakítják át. Ebben az esetben azonban az univerzum határain túl az űr van. Budapest. e. Kétezer évvel később Newton és Kepler még mindig ugyanezen az ösvényen haladtak tovább. Szent István Társulat Hérakleitosz töredékei. Krisztus előtt a hatodik században Püthagorasz és tanítványai már nekiláttak annak az óriási feladatnak. 1966. például mértani ábrákat és a formális levezetéseket. Cseppet sem meglepő. 2 3 Biblia (Jn 1. Az ilyen képletek segítségével le tudták írni a csillagok mozgását. Kerényi Károly. és saját tudatunk felett akarunk úrrá lenni. ha belső motiváció vezérel minket . a tengert és mind az élőlényeket. és ha unatkoznak vagy rossz kedvük van. a világban volt. ha például a tüzérség érdekli.. Ha nem papíron. idézzük emlékezetünkbe. pontosan meg tudták jósolni az évszakok körforgását és pontos térképeket csináltak. a geometriát. mint a vallás: a világegyetem szerkezetének kifejezését. arra használja majd. AZ ELME JÁTÉKAINAK SZABÁLYAI Az emlékezet nem az egyetlen segédeszköze az elmében lejátszódó dolgok szabályozásának. A szó ereje hatalmas. Ha most eldobok egy botot. Így például Arkhitász. Annak az embernek. mi történik?" Arkhitász úgy gondolta. Az elméleti gondolkodás soha nem vesztette el teljesen a hajdani találós kérdések kirakós játékra hasonlító. Kevésbé valószínű. amelyeknek a segítségével előre kiszámítható módon kombinálni lehet ezeket. Nincs értelme a tényekre való emlékezésnek akkor. Ford. előveszik. akik mindig magukkal hordják kedvenc verseiket vagy idézeteiket egy füzetkében. amikor az illető csak azért sajátít el bizonyos dolgokat. s ezzel fejezi be a teremtés aktusát.ránk. hogy kedvenc verseink vagy egyéb fontos adataink velünk vannak. képszerű jellegét. hogy a bot akkor az űrbe zuhan.. ami azt jelenti. hogy feltette magának a kérdést: "Tételezzük fel.. Hihetetlen biztonságot ad az. a zenét és a számtant. Az információ elrendezésére szolgáló rendszerek nélkül még a legvilágosabb memória is a káosz állapotában lelné a tudatot. hiszen hasonló célokat tűzött ki maga elé. a negyedik században élt filozófus és Tarentum városállam (a mai Taranto) vezetője. Az elvont tudásanyag és mindaz. hogy ezt a munkát nehéz volt elválasztani a vallástól. 28. ha nem találunk közöttük hasonlóságokat és törvényszerűségeket. a szavak. 81 . és megnövelik az agy ingertároló kapacitását. A Teremtés könyvében Isten közvetlenül azután nevezi meg a nappalt. nem pedig a környezetünkön. Kr. Szerk. 1982. ha megnevezzük a dolgokat. akkor a tartalom birtoklásának érzete. hogy az univerzumnak nincsenek határai.. a világba jött. azután pedig azok az alapvető szabályok. örökre képtelenek értelmetlenségükben felfogni az emberek előbb is. hogy elértem az univerzum határát. A nevek után jönnek a számok és a fogalmak. hogy imponáljon vele másoknak. A legegyszerűbb rendező elv az. amit kísérleti tudományként ismerünk. Mindannyian ismerünk olyan embereket. vagy még inkább a vele való összekapcsolódás még erőteljesebbé válik. hogy untatni fogunk valakit. akit az amerikai polgárháború érdekel. az éjszakát. hogy memóriájukkal hencegjenek.ha őszintén érdekel a tárgy."3 Ezek az idézetek mind alátámasztják a szavak fontosságát a tapasztalatok kezelésében. hogy Einstein képzeletbeli kísérletei a különböző sebességgel mozgó vonatokból látott órákkal. hogy a világegyetemnek nincsenek határai. ezekből a szabályokból nőtt ki. ha nem állnak össze mintává. melyekkel a relativitást mutatta be. amelyekben ágyúk is szerepeltek. hanem a memóriánkban tároljuk őket. hogy már meghallották. a földet. Simon Endre. melyek összekötik a csillagászatot. ln Filozófiatörténeti szöveggyüjtemény 1. nem különböznek olyan nagyon ettől a gondolatmenettől.

az Eufrátesz. akiket elkápráztat a materiális determinizmus. Amikor Kant állítólag az óráját tette be egy edénybe főni. Rendezett gondolatmeneteket teremthet meg magának attól függetlenül. a Jangce és a Nílus mentén alakultak ki. mi baja bölcsüknek. Ez az állítás azonban szemben áll a kulturális fejlődés legújabb elméleteivel. Az. fokozatosan függetlenítheti magát a külső ingerektől. Ha a gondolkodók nem élvezték volna a rendnek azt az érzését. melyek a nagy folyók. hogy megéljenek." Más szavakkal azért élvezte az életet. területszerző háború. és a bizakodás. hogy a gondolkodást az alakítja. amit még békésebb körülmények között halmoztak fel a tudósok Európában. mint a perzsa királyság birtokába jutni. például Niels Bohr és munkatársai. hogy szükség volt rájuk a pontos csillagászati ismeretek és az öntözőrendszer megteremtéséhez azokban a nagy öntözéses civilizációkban. hanem csak azt. Ford. mivel meghatározzák. hogy mely ötletek legyenek kiválasztva a számtalan elérhető közül. mert gondolkodni jó. demográfiai robbanás. Elhívatták hát Hippokratészt. ahogy viselkedik. amelyek a gondolatáramlatot lehetővé teszik. amely a valóság leírásának új módját kíséri. amelyet a szillogizmusok és a számok használata teremt a tudatban. A történészek. csak elmerült gondolatainak áramlatában. hogy időszakosan kikapcsolódtak a mindennapi valóságból. amelyet az emberek gyakorta szem elől tévesztenek: a filozófia és a tudomány azért keletkezett és azért indult virágzásnak. azt tartják. 1966. A számtan és a mértan kialakulását például csaknem kizárólag azzal magyarázzák. nem természetes. aki belemerült az elme áramlatába. piaci helyzet. amikor mindent felölelő eszmecseréket folytattak egymással egy koppenhágai sörözőben. a félelem elkerülésének eszköze. köztulajdonnak számítanak. hogy most lennének matematikai és fizikai alapelvek. Simon Endre. Ezeknek a történészeknek a véleménye szerint minden kreatív lépés csak külső erők terméke lehet. Látván. a híres orvost. a Tigris. hogy filozófusuknak nagyon is ép az elméje. mit kell az embereknek megtenniük annak érdekében. ha mindig valami szépre és valami újra gondolunk. de bölcs ember is. legyen az háború. hogy legkedvesebb tudományterületük szimbolikus formái közé vegyüljenek. Démokritosz írásainak fennmaradt töredékeiből következtethetünk arra. egykedvűen üldögél. In Filozófiatörténeti szöveggyűjtemény 1. 5 Uo. mivel foglalkozik. és a tojást fogta a kezébe. Szerk. valamint Anglia és az Egyesült Államok között. amely megtalálható a könyvtári és iskolai könyvekben. Tankönyvkiadó. Tökéletesen igaz például. hogy mérje az időt. Budapest. olyan tudásból állnak. hogy mi történik a külső valóságban. az ókor egyik legnagyobb elméjét nagyon tisztelték városának lakói. 46. hogy felvilágosodott kortársai azt mondták. hogy elvesztették volna az eszüket. Azok az eszközök. hogy inkább akar egy oksági magyarázatot találni. megtárgyalta Démokritosszal az élet furcsaságait."5 Nem meglepő. Mivel Hippokratész nemcsak jó orvos volt."4 "Démokritosz maga mondá. A lényeg az. hogy Démokritosznak alaptermészete a vidámság. és bizonyosan beteg." "Sem a test. valószínűleg minden pszichikai energiáját abba fektette. Kövendi Dénes. és hogy véleménye szerint: "A vidámság. hogy a gondolatokkal való játék egészen különleges örömet nyújt. hogy megtudják. úgy gondolták. de nem is az utolsó olyan gondolkodó. hogy az atomenergia fejlesztését és felhasználását felgyorsította az atombombáért folyó élethalálharc Németország. Démokritosz nem az első. A külső erők nagyon fontosak. mindamellett fogalmuk sem volt arról. A filozófusokat gyakran tartották "szórakozottnak". hanem az egyetemesség és sokoldalú értelmesség. mint az általa elnyerhető anyagi javak. osztályharc vagy technikai szükségszerűség. Ha 4 Démokritosz eredeti töredékeiből. hogy napokon keresztül gondolataiba merülve. Szó sincs arról. és nem maradt ideje a való világ esetleges problémáira. 82 . hogy elvesztette volna az eszét. Nemcsak a filozófiát. akkor nem valószínű. de az új tudományos ötletek felbukkanását is az az öröm táplálja. az a tudás tette lehetővé a bomba gyártását. az Indus. az abdéraiak. sem a vagyon nem teszi boldoggá az embereket. aki megismerkedett a költészet vagy a számtan alapelemeivel. A nagy gondolkodókat mindig inkább a gondolkodás élvezete sarkallta. aztán biztosította a város lakóit arról. ami persze nem azt jelenti. de a maghasadás elméletéből kialakuló tudomány önmagában keveset köszönhetett a háborúnak. a legnagyobb jó a világon.Ki kell itt emelnem azt a tényt. 49. hogy elvont gondolataival foglalkozzon. hogy milyen élvezettel töltötte el a gondolkodás folyamata: "Istenivé tesz bennünket. Démokritoszt. mert megtanulta kontrollálni a tudatát. de nem magyarázzák meg keletkezésüket.

aki egy hordozható szabályrendszer birtokában van. hogy ősi és alapvető szabályrendszer határozza meg a szavak használatát. az azért van. egyikünk sem kényszerül arra. az ágyában. a kábítószertől. és saját életük eseményeit szavakba öntötték. melyeket nem tud uralni. akkor zűrzavarba süllyed. vagy akár vasárnap reggel otthon. attól a személytől. De a mindennapi életünkben is hasznos. Sok mindent el lehetne mondani ennek a népszerű időtöltésnek a védelmében. akkor egy belső jelképrendszer a megváltást jelentheti. bárhova magunkkal vihetjük. Vajon mennyire segítették a sagák az izlandiakat a túlélésért folytatott harcban? Megmaradtak volna-e nélkülük is? Teljes bizonyossággal nem válaszolhatjuk meg ezeket a kérdéseket. de azért világos példa erre a keresztrejtvény. a politikai vagy vallási megváltás ködös ígéreteitől. mint bármely más országban. Ha 83 . Ha az izlandiak csöndben. hogy tudata békéjét külső eszközökkel állítja-e helyre. hogy sarki körülmények között vagy koncentrációs táborokban kelljen a jelrendszerekkel kapcsolatos készségeit előhívnia. hogy különböző bonyolultságú szinteken az áramlatba kerüljünk. amely az emberekkel szemben különösen mostoha. Ha az elme nem képes saját magát információval ellátni. Nagy előnye van másokkal szemben annak. Ha valaki a tevékenységét arra korlátozza. ami visszatartaná elménket attól. akkor egy hordozható. hogy az illetőt a gondolatok világának mely területe érdekli. Bizonyos mértékig a földjüket jól ismerő földművesek és az erdőt megértő favágók is hasonló rendszerekre támaszkodnak. például koncentrációs táborban vagy egy sarki expedíción. Mivel elsajátították a ritmus és a rím rendszerezett tudományát. kevés olyan belső szabály. a lelkük hamarosan megtelt volna reménytelen félelemmel és kétségbeeséssel. Olcsó. melyet a káosz tengere ostromol minden oldalról. nehézségi szintje olyan finoman árnyalható. A dermesztő éjszakai hidegben a kezdetleges kunyhók tüze köré gyűlve kántálták a verseket. matematikusok. mert kevés olyan dolog van a birtokunkban. akkor továbbra is külső ingerektől függ. Manipulálják őket demagóg emberek. Sok embernek kínál lehetőséget arra. önmagában is érvényes kis világra tett szert. mert a sagák ismételgetése volt az egyik módszer arra. amely szervesen nő ki készségeiből és tudásából. Akiknek nincs ilyen belső szimbólumrendszerük. de új versszakokat is költöttek hozzájuk. hogy az izlandiak rendezett állapotban tarthassák tudatukat egy olyan környezetben. zenészek. hogy használni tudja. állítólag Izlandon azért van aránylag több költő az emberek között. Reméljük. akkor az ősi találós kérdésekhez hasonlít. Amikor a külső világ nem kínál fel menekülési lehetőséget. melyeken elménk dolgozni kezdhet. Hogy csak egy példát mondjak. de ki merné a gyakorlatban megkeresni rá a választ? Ugyanez áll azokra a helyzetekre. történészek és egyháztudósok olyanok voltak. hogy tudatukat uralmuk alatt tartsák. Némileg triviális. ha vannak olyan szabálykészleteink. amely a saját agyában működik. amikor emberek időlegesen elszakadnak a civilizációtól. A SZAVAK JÁTÉKA Hogyan sajátít el az ember egy jelrendszert? Ez természetesen attól függ. akik azt állítják magukról. és a megoldás – a rend kellemes érzetét biztosítva – megelégedéssel és a jól végzett munka örömével tölti el a rejtvényfejtőt. akik el akarnak nekik adni valamit. A káoszt idéző hóviharok ellen megteremtették a formával és jelentéssel bíró énekeket. a szavak még ma is számtalan lehetőséget kínálnak arra. hogy pusztán megfejti a keresztrejtvényt. Az izlandiak az évszázadok hosszú során át nemcsak megőrizték emlékezetükben az őseik tetteit megörökítő epikus költeményeket. amelyik. Ha függőségbe kerülünk a tévétől. míg odakint a sarki tél jeges szele süvöltött. eltorzítják a szórakoztató műsorok és kijátsszák mindazok. hogy átvegyék fölötte a hatalmat azok. amire támaszkodhatunk. aki a vasárnapi mellékletnek vagy a rejtvényújságnak dolgozik. hogy a kezdők és a profik egyaránt örömüket lelhetik benne. könnyen a média foglyaivá válnak. Minden egyes embernek hatalmában áll eldönteni.valaki már elég jól elsajátított egy jelképrendszert ahhoz. sikerült kezükbe venniük tapasztalataik irányítását. de mivel a tudásuk kódja kevésbé absztrakt. Egy ilyen internalizált szimbólumrendszer kezelésének a képessége életmentő lehet. és a korábban leírt rendkívüli körülmények között találják magukat. mint az ép elme egy-egy kis szigete. A szélsőségesen sivár környezetben a költők. hogy mindenre van válaszuk. több kapcsolatra van szükségük a közvetlen környezettel. vagy ez a rend egy belső minta eredménye lesz. Azt már láttuk. a szél hangját figyelve töltötték volna az éjszakákat. hogy enyhe áramlatba kerüljön repülőtéri várótermekben vagy ingázás közben. ha jó.

mivel azt hangsúlyozom. az ő válasza pedig . ahogyan az a beszélgetésben megnyilvánul. az ismert fenomenalista szociológusok szerint a világot. Nem sokan vannak már olyanok. hogy ha egy gyerekkel beszélgetünk. Csak annyit kell tennünk. mint annak a kifejezésnek a hallatán. ha ő maga készíti a keresztrejtvényt. életünket megszépítő módja lehet a társalgás mára elfelejtett művészete. és felnőttként talán majd felélesztik a társalgás elveszettnek hitt művészetét. hogy tapasztalatait leszűrt és sűrített formában őrizze meg. hogy a kutyákat ették meg. ha nem a szakmájukról vagy valami őket közvetlenül érdeklő tárgyról van szó. hogy hozzá szólok. megerősítem a kultúránkban honos interakciók egyik alapszabályát. Például azzal. Amikor reggel találkozom egy ismerőssel és azt mondom neki. öröme pedig mélyebb. egész jó saját keresztrejtvényeket kezdett csinálni. Amikor egy gyerek rájön. amelyekből én -. eleinte legalábbis biztosan nem.egy ártatlan szót vagy kifejezést többféleképpen is lehet érteni –. ráadásul ez olyan készség. hogy a lét szokványos feltételei rendelkezésünkre állnak. hogy a "kutyákkal etették meg" kifejezés azt is jelentheti. megdöbben. mint a tornagyakorlatok a testnek – segítenek formában maradni. a legjobb. Minden este elolvasni néhány verset olyan az elme számára. ezért ideális arra. A frázisok. amely gyakorlati tudást ad át. hogy az idő "szép". Épp ezért ma már csak azt a fajta kommunikációt tudjuk értékelni. Ha megtörjük a szavak jelentésével kapcsolatos általános elvárásokat." Nagy kár. hogy a kutyák ettek meg valamit. elismerem a létezését és kifejezem baráti szándékaimat. ismerek egy nyolcéves gyereket. akkor nem elsősorban meteorológiai információt adok át – ami egyébként is fölösleges lenne. amelyben élünk. Így a könnyedén elejtett megjegyzés olyan üzenet lesz. a tévéből és a rádióból ömlő közhelyek biztosítanak minket arról. amely szerint az időjárásról beszélni biztonságos kapcsolatteremtési lehetőség két ember között. Nincs szüksége többé külső mintára. ugyanúgy. hogy elintézzen bizonyos dolgokat. hogy korán megtanítjuk őket szójátékokra. hogy a beszéd fő célja a hasznos információk átadása. de a gyerekek rövid időn belül veszik a lapot és olyan ügyesek lesznek. valóban odafigyelünk. hanem más. hanem hogy az élmények minőségét javítsa. "szép napunk van". aki miután megpróbálkozott néhány keresztrejtvénnyel a New York Times-ban. hogy sok beszélgetés itt be is fejeződik. mert sok érv szól amellett. Az utilitarista elméletek az elmúlt két évszázad során meggyőztek minket arról. hogyan leljenek élvezetet a szavak birtoklásában. A nyelv legkreatívabb használati módja. hogy minden rendben van. Nem csak a hasznossági szempontok okozzák azt. akkor "átváltunk" és úgy teszünk. hogy a gyerekekkel megismertessük a szavak erejét. tökéletesen szabad lesz. ezzel is az a helyzet. és azt is.valaki ezen a területen is önálló akar lenni."Tényleg gyönyörű!" – az enyémet. Az a fontos. hogy az emberek csaknem képtelenek egymással beszélgetni. úgy érzékeljük. mint minden olyan készséggel. mint már említettük. Eközben megtanulják. Berger és Luckmann szerint az ilyen folyamatos és nyilvánvaló kijelentések nélkül az emberek hamarosan elkezdenének kételkedni annak a világnak a valóságában. melyeket a mindennapi életben egymásnak mondunk. Peter Berger és Thomas Luckmann. hogy a szóvicc és a többértelmű szavakkal való játék a humor legalacsonyabb formája egy művelt felnőtt számára. de a gyerekeknek jó alkalmat nyújt a nyelv feletti kontroll elsajátítására. Másodszor. Persze. az először kissé riasztó lehet. amely segíti ismerősöm tudattartalmát a megszokott rendben tartani. Mivel a vers segít az elmének. amelyet érdemes kifejleszteni. Nem különösebben nehéz megtanulni keresztrejtvényt készíteni. és minden mást haszontalan időpocsékolásnak tekintünk. hallgatónk nagyon kielégítő élményben részesül. Kár. Ennek eredménye az lett. hogy kezdetben pszichikai energiát kell belefektetni. Lehet. mintha a szó másik jelentését fogtuk volna fel. hogy értékrendemben a "szépség" kívánatos jellemző. és amikor lehetőség kínálkozik . Végül. hogy az egész társalgás teljesen nyakatekert lesz. a költészet. Ha jól ki tudjuk fejezni magunkat. hogy a társalgás fő célja nem az. A szavak használatának egy másik. amelyet bárki elsajátíthat. Nem kell ezeknek a verseknek "csodálatos" költeményeknek lenniük. akik megértik Ali Ben Ali kalifa lelkes szavait. ebben benne foglaltatik az. aki azt írta: "A kifinomult társalgás maga az Édenkert. hogy formába öntse a tudatot. hogy "gombóc van a torkomban". gazdagítjuk az emberek közötti kapcsolatot. Ha jól megválasztott szavainkat ráadásul megfelelően elrendezzük. amelyben élnek. és nem is kell egy teljes verset elolvasni. Az egyik módja annak. ki nem mondott céloknak teszek eleget. hogy az üzleti és a hivatali életben a bő szókincs és a jó beszédkészség a siker záloga. még lényegesebb. hogy találjunk 84 . hiszen ugyanazokból az adatokból tájékozódik.

hogy információt továbbítson. és kitörölhetik elméjükből a zavaró valóság képét. hogyan rendezze versekbe személyes élményeit. A telefon. ennek a készségnek az elsajátítása javít az életükön. Régebben a művelt emberek a naplóformát és személyes levezésüket használták fel arra. Klió. A viktoriánus korszak aggályos gonddal megfogalmazott. hogy nem fizetnek meg érte. részletekben bővelkedő levelei jó példák arra.) Ebben a mai világban elhanyagoljuk az írást. ez lehetővé tette számukra. hogy élményeiket szavakba öntsék. és elzárja előle a másféle élménylehetőségeket. Az anyagnak az a fajtája. amely énekelni kezd bennünk. hogy a fejünkre nőjön. az írás terápia. hogy írók lesznek. amelynek a segítségéve1 rendet teremthetnek érzéseik zűrzavarában. Ha az írás egyetlen célja az lenne. idős asszonyok is képesek csodálatosan megható verseket írni. amelyek a tudatukra nehezedtek. Néha egyetlen szó is elég. hogy elgondolkodjanak a nap eseményein. hogy új utakat keressünk önmagunkban. és – noha hiányzik belőle a versmérték és a rím nyilvánvaló összetartó ereje –. Noha a történelemtudományból hiányoznak azok a világos szabályok. ha valaki megmutatja nekik. akkor semmi értelme abban a reményben elkezdeni írni. Arra sincs ok. könnyebben elsajátítható. hogy rögzítse az eseményeket és élményeket. hogy megváltoztassa 1átásmódunkat. akkor meg is érdemelné. Húszéves korunkon túl egyenesen szégyenletesnek minősül. hogy majd meggazdagszik vagy híres lesz tőle. hogy az írók csak és kizárólag úgy képesek megtapasztalni az áramlatot. hogy a tudatukat szokatlan mértékben borítja az entrópia. amelynek a használata gazdag jutalmat rejt magában. Először is az írás a kifejezés szabályozott eszközeit biztosítja az írással foglalkozónak. az önmagunkkal való kommunikáció eszköze. talán éppen az az egyik oka. azért megvan a maga egyértelmű szerkezete. hogy aztán valamikor a jövőben könnyen felidézhetők és újraélhetők legyenek. hogy beszűkítse élményeit. és rendet teremt a tapasztalataink között. de az alkotás során jelentős mértékben növekszik önbecsülésük is. Azonban mégsem vesztegeti az idejét. Az írás jó módja annak. a költészet vagy a matematika. amelyek élvezetessé tesznek olyan más szellemi tevékenységeket. a számítógép és a fax ügyesebben továbbítják a híreket. Lehetséges. akkor rendkívül kifinomult eszközre teszünk szert. aki azért felelős. Egy kis kitartással és önfegyelemmel mindenki megtanulhatja. hogy elemezzük és megértsük élményeinket. melyet az események meghatározott időrendben bekövetkező és 85 . BARÁTKOZZUNK KLIÓVAL! Memória volt a kultúra anyja. mint például a logika. Ám ha az írást a tapasztalataink feletti uralomra használjuk fel és nem hagyjuk. hogy ablakot nyisson a világ egy új szeletére. míg le nem írjuk. Az írás célja azonban az információ megalkotása. ha a rabjává válik valaki: arra kényszeríti az írót. Mint minden más áramlattevékenység. hogyan kell.legalább egy sort vagy egy versszakot. a New York-i költő és társadalmi reformer megmutatta. Annak. ahogy akarnak. még a gettóban felnövekvő gyerekek és az öregek otthonában élő félig írástudatlan. Semmi kétség. Az írásban rejlő lassan. amit naplókban és levelekben rögzítünk. nem pedig puszta továbbítása. hogy az elmúlt eseményekről szóló beszámolókat rendben tartsa. hogy feledésbe merüljön. A prózaírás hasonló jótéteményt jelent. A görög mitológiában ő a történelem pártfogója. mint készség. akkor időpocsékolásnak tartják az egészet. az írás is veszélyes lehet. nem létezik. a magnó. legidősebb lánya pedig a "Hírnök". szervesen növekvő gondolatmenet hívja elő a gondolatokat. Ahogy Kenneth Koch. ha valaki nem keres pénzt az írásaival (legyen az bármilyen nevetséges összeg). Márpedig ha valaki nem nagyon tehetséges. hogy ennél a pontnál megtorpanjunk és csak passzív fogyasztók legyünk. Nemcsak élvezik az élményt. hogy a költők és a drámaírók szokatlanul súlyos tüneteit mutatják a depressziónak és más érzelmi zavaroknak. hogy szavakból világokat teremtenek. amelyekben úgy cselekedhetnek. (Valóban jó prózát írni persze épp olyan nehéz. hogyan teremtettek az emberek rendezett mintákat azokból a jobbára véletlenszerű eseményláncokból. mint jó verset. mert oly sok más kommunikációs forma igyekszik kiszorítani a helyéről. aki belső okokból ír. Az utóbbi időben többen állítják. Manapság viszont. Nem is olyan régen még elfogadott dolog volt amatőr költőnek vagy esszéírónak lenni. s lehetővé teszi számára. ha úgy merülünk el a versfaragásban.

Öregkorban aztán újra fontossá válik a múlt értelmezése. hogy a nappali falán a festmény azért fontos. sokan kiterjesztik érdeklődésüket a nemzetükre. akkor egyre eredményesebbek vagyunk. Ha így áll a helyzet. hogy a hallban a szőnyeg a szeretett nagymama ajándéka volt. amelyről elmondhatjuk. Olyan eseményeket válogathatunk ki és őrizhetünk meg az emlékezetünkben. A gyermekkori emlékek. újságkivágásokat és emléktárgyakat gyűjt. Az ilyen múlt persze nem szó szerint igaz. mert a műveltséghez szükséges. hogy felépítse azt. mint számtalan életrajz kivonata" – írta valamikor Thomas Carlyle. mint megjegyzendő unalmas évszámokra. amely segít nekünk boldogulni a jövőben. Az ember naplót ír. rendkívüli módon meghatározzák. és lehetővé teszik tudatunk számára. Nem tudja. lehet-e vajon a laikusból tudós? Végül is olyan hosszú ideje hajtogatják már 86 . mert csecsemőkorukban azon etették a gyerekeket. Az élet kisebb-nagyobb eseményeinek megfigyelése. Erik Erikson véleménye szerint az emberi életút utolsó szakaszának egyik feladata az "integritás" megszerzése. hogy értékelni tudja azoknak az épületeknek a szépségeit.visszafordíthatatlan láncolata ad. amelyek mindenki más szemében csak gyommal benőtt romok voltak. A múlt emlékei nagyban hozzájárulnak életünk jobbá tételéhez. Az is lehet. hogy a múlt egy bizonyos elemére összpontosítanak. vagyis annak összegzése. a múltnak melyik része érdekli. "A történelem nem más. amelyek különösen kellemesek és jelentőségteljesek számunkra. Sajnos. fényképeket őriz meg. hiszen ismeretei lehetővé tették. A történetírást mint áramlat-tevékenységet több szinten is gyakorolhatjuk. amit életünk során sikerült és amit nem sikerült elérnünk. rögzítése és emlékeinek megőrzése a tudat rendezésének egyik legrégibb és legkedveltebb módja. A legszemélyesebb az egyszerű naplóírás. Mihelyt azonban valaki eldönti. hogy a sajátunk. múzeumokat látogatnak. és azért tanuljuk. Legtöbben nem tartjuk magunkat amatőr történészeknek. hogy élvezettel utazgasson a semmi közepén levő fűrészmalmokhoz. amelyek neki magának jelentenek valamit. hogy ezen a ponton megtorpanjunk. de hát az emlékezetben megőrzött múlt soha nem is lehet az: folyamatosan újra kell szerkeszteni. és elkezdenek ezzel kapcsolatosan könyveket és emlékeket gyűjteni. hogy visszalátogasson a régi szép időkbe. amelyet talán elviselünk. amelyben élnek – legyen az egy városrész vagy egy megye -. túl gyakran tekintünk úgy a történelemre. érzelmi jelentőségüknél fogva. és a kérdés csak az. A TUDOMÁNY GYÖNYÖRE Az eddigiek alapján könnyen el tudjuk képzelni. akkor a történelemtanulásból könnyen áramlat-élmény válhat. és személyes stílusában jegyzi le. A kívülről irányított tudást kelletlenül fogadjuk és nem lelünk benne örömet. Ám ha egyszer már rájöttünk arra. Bizonyos értelemben minden ember a saját személyes létének történettudósa. és elkezd ezzel foglalkozni. hogy felismeri a "történelmi utalásokat". A múltra való emlékezés nemcsak a személyes identitás megteremtésének és megőrzésének eszköze. hanem még kellemes feladat is. mint NyugatKanada egyik kevéssé háborgatott részén élő barátom. de továbbgondolva a dolgot. hogy alkotó módon kézben tartjuk-e ezeket a szerkesztési munkálatokat vagy sem. de nagyon élvezetes folyamat is. melyeket a valaha élt tudósok saját szórakozásukra találtak ki. A pszichoanalízis elsősorban azt szeretné elérni. lefilmezi vagy újabban videóra veszi élete fontos eseményeit. amire rábukkant. és olyan múltat "alkothatunk" az emléktárgyak segítségével. és hogy azt a rozoga díványt azért tartották meg. aki érdeklődni kezdett a környékbeli "korai ipari építészet" iránt és fokozatosan elég tudást szedett föl ahhoz. mert tulajdonosai Mexikóban vették a nászútjukon. Megint mások annak a közösségnek a története iránt mutatnak érdeklődést. milyen felnőtt lesz belőlünk és hogyan fog működni az elménk. olyan feljegyzésekre. amelynek során menjünk olyan messzire vissza a múltba. ami tulajdonképpen a család életének múzeuma. noha az esetleges látogató nem biztos. könyveket olvasnak el. a következő fokozat a család történetének megírása. hogy rendet teremtsen az emberek összekuszált gyerekkori emlékei közt. történelmi egyesületekbe lépnek be. Semmi okunk rá. de nagyon kedvetlenül. hogy az események időbeli elrendezése nemcsak szükségszerű folyamat egy tudatos lény számára. azokra a forrásokra és részletekre koncentrál. Felszabadítanak minket a jelen zsarnoksága alól. és ezzel "valódi" amatőr történészekké válhatnak. amennyire csak lehet. öntödékhez meg romba dőlt raktárakhoz. akkor a történelem nem nagyon teheti jobbá az életünket. de nem szeretünk. hogy bárkiből lehet amatőr történész. és egy olyan értelmes történetté szervezése. Egy kis többlet-erőfeszítéssel saját benyomásaikat is megörökíthetik a múltról. Olyan terület ez.

Noha a technokraták szeretnék velünk elhitetni.. Thomas Kuhn A tudományos forradalmak szerkezete című könyvében több okot is említ.nekünk. akkor az egyetlen alternatíva a szakterületekre specializálódó és igen sok pénzt faló "hivatásos" tudomány. és aho1 a legtökéletesebb felszereléssel dolgozhatnak. Az egyik róla keringő anekdota jól szemlélteti munkájával szembeni elkötelezettségét. és Kalkuttából Londonba hajózott. Chandrasekhar azonban nem mondott le és nem halasztott el semmit. akinek élete már-már mitikus dimenziókba emelkedik.. hogy a tudomány területén az áttörések kizárólag olyan csoportoktól erednek. melyekkel munkájuk során találkoznak. remekül eljátszottam vele. és a nagy cégek csinálnak minden fontosat. mégsem igaz az. új területen kivívja a hivatásos kollégák elismerését. "sok pénz egyenlő jó eredmény" -forgatókönyv egyáltalán nem vezet sikerhez a "hivatásos" tudományban. hogy kiváló rejtvényfejtő. hogy a természet egy részét olyan részletességgel és mélységben vizsgálja meg. amikor fiatalemberként elhagyta Indiát. nagyon is kétséges. hogy ha elég ügyes. akik annyira szeretnek játszani a gondolatokkal. hogy Chandrasekhar a következő félévre halasztja vagy lemondja a szemináriumot. az. mikor a piactéren ült gondolataiba merülve. amely máskülönben elképzelhetetlen lenne". Tény. hogy valaki Nobel-díjat nyerjen vagy egy divatos. bőséges anyagi források és számtalan beosztott kísérletvezető szükséges ahhoz. ahol viszonylagos ismeretlenségben tovább folytatta kutatásait. kreatív elmélet felbukkanásáért. hogy azokon a helyeken történnek a legnagyobb felfedezések. amelyek miatt a tudomány "izgalmas" lehet.. Dirac. melyekben minden kutató egyegy szűk területen jártas. hogy "az átlagos kutatási paradigma izgalmát az adja. a sakkozásról vagy bármilyen más áramlat-tevékenységről szólnak. Ezt az összpontosítást olyan szabályok teszik lehetővé. amilyet előtte még senki sem. Az új felfedezések még mindig úgy jutnak az emberek eszébe. a rejtvényfejtésről. hogy az ismert dolgok határain túlra kóborolva addig ismeretlen területeket kezdenek feltérképezni. Néhány évvel később előbb az egyik. Kuhn szerint a "normális" tudománnyal foglalkozó tudóst nem az igazságkeresés. Az ötvenes években Chandrasekhar a Wisconsin állambeli Williams Bay-ben tartózkodott. "Azzal. vagy legalábbis nem ilyen jól". hogy ebben a században a tudomány már az intézményesített tevékenységek körébe tartozik. az egyetem fő csillagászati obszervatóriumában. hetente kétszer kanyargós mellékutakon visszaautózott Chicagóba. hogy hosszú ideig senki sem fogadta el őket tudományos berkekben. a kémia vagy a fizika élvonalában dolgozhasson. amelyek a sziklamászásról. ahogy Démokritosznak. az asztrofizikus. Azon a télen egy haladóknak indított asztrofizikai szemináriumot kellett tartania. a tudás átformálásának vágya vagy a létfeltételek javítása motiválja." Kuhn leírása arról. a paradigma (vagy elméleti megközelítés) arra kényszeríti a tudóst.A. majd a másik akkori tanítványa nyerte el a fizikai Nobel-díjat. de nem sokat tehetnek az új. mind az ezekhez vezető lépéseket". Ha a "normális" tudománnyal foglalkozó tudósokat ilyen mértékig lelkesítik az intellektuális rejtvények. noha kimenetele előre megjósolható.. hogy sajnos a professzor maga sosem kapta meg a Nobel-díjat. írta le a csillagfejlődés egy olyan modelljét. hogy a tudósok gyakran éreznek úgy. Az sem igaz. aki a húszas években így írta le a kvantummechanika fejlődését: "Nagyon érdekes játék volt. hogy a kimenetel hogyan érhető el. hogy tanítsa az "osztályát". Kuhn azt is megállapítja. és a rejtvény nyújtotta kihívásnak nagy szerepe van abban.M. általában azzal fejezték be. ahová a legtöbb pénz ömlik. Azokat az embereket kedvelik. mint P. a vitorlázásról. A sikeres ember bebizonyítja magáról. a fizikus. olyan rejtélyt fog megoldani. Amikor ezt a történetet régebben mesélték. és mivel csak két diák jelentkezett rá. hogy figyelmünket viszonylag elvontabb problémák kis körére összpontosítjuk. hanem "az a meggyőződés. Jól felszerelt laboratóriumok. miért vonzó a tudomány. hogy . a "forradalmi" tudósokat – azokat. hogy rendszerint tovább folytatja munkáját. akik új utakat keresve kitörnek a jelenleg létező tudományos paradigmák közül – még inkább a puszta élvezet mozgatja. Most már 87 . hogy ha a tudomány célja az. Még 1933-ban. hogy az új elméleteket ellenőrizzék. Még a "normális" (vagyis nem "forradalmi" vagy alkotó jellegű) tudomány gyakorlása is szinte a lehetetlennel lenne egyenlő. körülbelül nyolcvan mérföldre az egyetem központi területétől. hogy valaki a biológia. Gyönyörű példája ennek Subrahhmanyan Chandrasekhar. kifejezetten hasonlít azokra beszámolókra. melyek "behatárolják mind az elfogadható megoldások természetét. ha a tudós számára nem nyújtana élvezetet. Végül a Chicagói Egyetem ajánlott neki munkát." Nem csoda. amely idővel a feketelyuk-elmélet alapja lett. Elképzelései olyan különösek voltak. Ezek a feltételek segíthetnek abban. hogy ne kelljen vállalnia a bejárás kényelmetlenségét. Az is igaz. mindenki azt várta. . hogy ez a futószalagon gyártott.

Vegyük észre. legalábbis reméljük. amikor befejezte a bolygók mozgását leíró korszakalkotó értekezését. Susumu Tonegawát. melyet a hétköznapi ember a természeti jelenségek megfigyelésében lelhet. Ne azzal törődjünk azonban elsősorban. hogy a nagy tudósok évszázadokig szinte kedvtelésből végezték munkájukat. élete végéig gyakorló orvos volt. hanem mert tartottak tőle. elismert emberek. amely a forradalom előtti Franciaországban körülbelül az adóhivatalnak felelt meg. nem csapatmunkát – ugyanúgy. amit szerettek. Egyszerűen azt csinálták. akinek közvetetten az elemek feltalálását köszönhetjük. részben e azért. hogy nem "hivatásosak" a maguk területén. És. a modern vegyészet atyja. mert az egyéni erőfeszítést kíván. Semmi kétség. akiknek a nevét megemlíthetném. mert lelkesedtek az általuk feltalált módszerekért. hogy nem hivatalosan támogatott. mintha féltek volna. A csillogó-villogó laboratóriumok és a hatalmas kutatócsoportok szükségességét valószínűleg túlértékelik egy kicsit. Georg Bednorz dolgozta ki az elmélet alapjait és végezte el az első kísérleteket Svájcban. hogy mi foglaltatik benne a "tudomány" fogalmában. Az a szellemi keret.nincs szükség erre az együttérzésre. A "nagy tudomány" majd gondot visel magára. Két ötletgyáros. de elegáns és klasszikus kísérleteit élvezte a legjobban. amely a tudományos munkát lehetővé teszi. mintsem azért. hogy hozzájáruljon a tudomány fejlődéséhez? Vagy ez csak egyike azoknak a nagyrészt öntudatlan erőfeszítéseknek. Nicolaus Kopernikusz kanonok volt a lengyelországi Frauenburg katedrálisában. hogy ha valakinek nincs diplomája és nem dolgozik valamelyik nagy kutatóintézetben. mint az ő munkája. Amikor Albert A. s aki az izmok és az idegek vezetőképességét kutatta. Gyakran ilyen kedvezőtlen körülmények között. mint aki "mindig a saját feje után megy". mert 1983-ban Chandrasekhar maga is megkapta a fizikai Nobeldíjat. Néhány évig a kutatók senkinek sem engedtek betekintést a munkájukba. nem ijedtek meg attól. miért szentelt annyi időt annak. és kísérletei. Nem sokkal ezután az egyetem bezárt a pestis miatt. amit rendszere egyszerű szépségének láttán érzett. és azzal múlatta az időt. Galilei orvosi képzésben részesült. hogy kollégáik kinevetik az ő látszólag őrült ötleteiket. hiszen temérdek pénzt meg energiát fektettek bele. közhivatalnok volt és a Ferme Generale-nak dolgozott. Részt vett a mezőgazdasági és társadalmi reformokban is. Antoine Laurent Lavoisier. mert azt. ha megtalálta különböző tárgyak súlypontját. Ők és még sok más nagy tudós. hogy megmérje a fény sebességét. 1987-ben kapták meg munkájukért a fizikai Nobel-díjat. amely nem kifejezetten eldugott hely. amelyekre gondolunk. akkor már semmi esélye sincs rá. úgy írta le a felesége. Vajon napjainkban tényleg annyira más a helyzet? Tényleg igaz. Alex Muller és J. amikor a svájci találmányi hivatalban dolgozott mint ügyintéző. Minket itt és most az amatőr tudomány érdekel. és az vezette egyre veszélyesebb kísérletek felé. állítólag azt felelte: "Mert szórakoztató volt". melyek megvetették a genetika alapjait. K. és azért szereti a szumóbirkózást. mindenki számára 88 . A tudományos áttörések még mindig egyetlen emberi elme gondolatainak köszönhetők. Luigi Galvani. s ő ekkor fogalmazza meg legnagyobb felfedezéseit. az első természettudományi Nobel-díjas amerikait megkérdezték. mióta annak az egyetlen kicsi atommagnak a hasadása oly fontosnak bizonyult. az az öröm. Einstein a legfontosabb értekezéseit abban az időszakban írta. hogy a gravitáció általános elméletéről szóló gondolataival játszadozzon. a zürichi IBMlaboratóriumban. hogy valaki ellopja az eredményeiket. hogy egy laikus nem tud hobbiszinten hozzájárulni ahhoz a kutatáshoz. A csillagászi munka természetesen nem segítette előre egyházi pályáján. melyek aztán ezt a monopolhelyzetet kihasználják. ha összehasonlította a nehézkes ptolemaioszi modellel. hogy gyönyörűségét lelte abban. Isaac Newton 1665-ben megkapta Cambridge-ben a diplomáját. Newton két évet töltött el egy biztonságos és unalmas eldugott vidéki helyen. mi történik a hivatásos tudósok világában. amelyhez több milliárd dolláros részecskegyorsító kell. mert el kellett végezniük feladatukat és el kellett költeniük a kormány által kiutalt vaskos költségkeretet. Michaelsont. el ne felejtsük. Az elmúlt évek egyik legjelentősebb tudományos eredménye a szupravezetők elmélete volt. inkább azért. nagyrészt éppen azok az intézmények határozzák meg. nem azért. aki ugyanabban az évben a biológiai Nobel-díjat nyerte el. és élete legnagyobb részében jutalma pusztán az esztétikai öröm volt. Szerencsére nemcsak ilyen speciális területek alkotják a tudományt. kertészkedési szenvedélyéből nőttek ki. amelyekkel minden sikeres intézmény igyekszik minél jobban misztifikálni saját működését? Nehéz ezekre a kérdésekre választ adni. de nem is tartozik a tudományos szempontból igazán nagyra értékeltek közé. a gondolatokkal való játékra ítélt emberek körében következnek be azok az áttörések. Gregor Mendel szintén pap volt.

mindig tisztában kell lennünk azzal. Ha ilyen tág értelemben nézzük. el kell olvasnia egy bizonyos könyvet. hogy sose lesz belőle valódi. akkor az esztétikafilozófusok gondolatait fogja áttekinteni. Aquinói Szent Tamás. A tudomány műveléséhez azonban nem kell jobb indok. hogy már a tudományos színvonal határát súrolja. hogy melyek ezek a kérdések. gondos megfigyelésre. aki a legjobban védi a hazáját. Csak kíváncsiságra van szükség. hogy visszautasítsunk olyan meggyőződéseket. vannak kaktuszgyűjtők. hamar képet tud alkotni arról. ember által létrehozott intézmény közös sorsa. az események fegyelmezett rögzítésére és hogy módot találjunk arra. Ha valaki már tisztázta. episztemológus vagy egzisztencialista. mit akarunk közelebbről tanulmányozni. mert ezt így szokás csinálni. mi az a terület. megtanulnak a háziállatok keresztezéséről. melyeket nem támasztanak alá a tények. Mások szorgalmasan megismétlik régi korok csillagászainak megfigyeléseit a kertjükben felállított távcsővel. Az amatőr filozófusoknak az egyetemen lakozó hivatásos társaikkal ellentétben nem kell aggódniuk az egymással versengő iskolák közti történelmi harcok. hogy az ember a kezdetektől a saját kezébe vegye a tanulás irányítását. ezzel is az a helyzet. hogy "lenni"? Vagy jobban érdekli az. hogy a legsikeresebb katona már nem szükségszerűen az. mert belülről úgy érzi. amit csak lehet. Santayana és Collingwood. Egy hadsereg azonban hamarosan kifejleszti a maga szükségleteit és politikáját. mit gondoltak mások ugyanerről a tárgyról. hogy mi az eszköz és 89 . és megpróbálnak megtudni mindent egy olyan betegségről. mint gondolnánk. hogy megfigyeléseinket addig forgassuk. Vannak botcsinálta geológusok. és az emberek éppen emiatt szentelték neki életüket. mégis az adott területre kell koncentrálnia. hogy mi alkotja a "szépet" vagy a "jót"? Mint minden más tudományággal. akkor úgy érezheti. de ne zavarják őt a bölcsességgel. Ha valaki úgy érzi. hogy bármilyen gondolatrendszer komplexitását kifejlesszük. amely őket vagy családjukat fenyegeti. "hivatásos" tudós. A BÖLCSESSÉG SZERETETE A filozófia szó eredetileg azt jelentette "a bölcsesség szeretete". élvezettel megy végbe.elérhető. hogy valamilyen egyetemes problémára adott válasszal indul. hiába amatőr. mint a rendnek az az érzése. és Wolffot. míg több nemzedék után magával az intézménnyel kapcsolatos problémák el nem veszik a helyet az eredeti cél elől. akik Mendel nyomdokaiban járva. de elég szkeptikusak és nyitottak legyünk ahhoz. mi a "pillanatnyi állás" az adott területen. milyen fontos. Ha valaki figyelmesen olvas és beszélget másokkal. Croce. az a jó. akkor a tanulás kínkeserves lesz a számára. aki addig tágította a látóterét műszaki kérdésekben. amely iránt különleges vonzódást érez. akkor nagymértékben hozzájárulhat az élet minőségének a javításához. míg megleljük az őket mozgató rejtett szabályokat. nem pedig a sikerrel és az elismeréssel. Minden. Másokat esetleg jobban vonzanak a jó és a rossz alapvető kérdései. Ha a valóság alapvető tulajdonságai érdeklik. amit a kutató elméjében teremt. meg kell tudnunk. akik a sivatagot járják új fajták után kutatva. és valószínűleg több százezer olyan ember él a földön. Husserlt és Heideggert olvas majd. Vannak. egészen addig a pontig. Megint csak nem lehet eléggé hangsúlyozni. és ezért hobbiját nem is kell komolyan venni. hogy mit gondoltak az elmúlt századok nagy filozófusai arról. Ők továbbra is az alapvető kérdésekre összpontosíthatnak. Példának okáért a modern nemzetek az ellenségeik elleni védekezésül szerelnek fel fegyveres erőket. akkor esetleg elkezd az ontológia felé közelíteni. mi a szép. Szükség van még alázatra. akik egészségügyi kérdésekkel foglalkoznak. mit jelent az. Ha az áramlattal mérjük az értékét. vagy egy megadott menetet kell követnie. akkor több amatőr tudós van. Noha a szakosodás szükséges ahhoz. Kantot. hogy miután eldöntöttük. mint például Baumgarten. Az érdekli-e. a korai Kant vagy a késői Hegel szakértője. hanem aki a legtöbb pénzt szerzi a hadseregnek. vagy új hibridvirágokat hoznak létre. Ha valakit az érdekel. Ma egy filozófus lehet a dekonstrukcionizmus vagy a logikai pozitivizmus specialistája. hogy képesek legyünk a minket megelőző kutatók eredményeiből tanulni. Azt kell elsőként eldöntenie az amatőr filozófusnak. Spinoza és Nietzsche erkölcsfilozófiájában mélyednek el. De ha azért választja azt a bizonyos utat. akik ásványokat keresve róják a vadont. Ezek közül az emberek közül sokat az a hit tart vissza készségei további fejlesztésétől. Vannak. ezért etikával kezdenek foglalkozni. akkor a tanulás folyamata viszonylag erőfeszítés nélkül. Manapság a hivatásos filozófusok szégyellnék elismerni mesterségük ilyen naiv meghatározását. és Arisztotelész. a politikai összefüggések és a kollégák személyes féltékenysége miatt.

Ez a két kifejezés az amatőr és a dilettáns. amelyik az úton elindította őket. hogy megváltozott a magatartásunk az élmény értékével szemben. hogy a hideg éghajlaton elültetett kukorica ellenállóbb lesz majd. hogy bármiben is szakértővé válnának. anélkül. hogy a passzív fogyasztó állapotából belépjen az aktív alkotók táborába. az elért eredményt csodáljuk. a filozófiában is eljön az ideje annak. Sajnálatos módon a politika és a kukorica 90 . Sajnos sok komoly gondolkodó szenteli minden szellemi erőfeszítését annak. mint éppen ennek a két szónak a sorsa. akit nem kell túlzottan komolyan venni. annak ellenére. aki szereti csinálni. Ugyanígy a "dilettáns". és nem szenteli magát kizárólagosan a szakterületének. a teljesítményt. Rendszerint lenéznek mindenkit. valószínűleg jól hangzott a laikusok számára. AMATŐRÖK ÉS HIVATÁSOSOK Vannak emberek. arra a személyre utalt. és erőfeszítéseiket gyakorta lehetetlen megkülönböztetni a belsőleg motivált amatőrökétől. A szovjet biológiát egy emberöltővel visszavetette. hogy így csaknem hivatásos szintig jussanak el. olyasvalaki volt. A németországi náci mozgalom egyformán merített az antropológiából. Eredetileg azonban az "amatőr". képesek akár az áltudományokhoz is fordulni. melynek során az illető saját felsőbbrendűségére keres bizonyítékokat más csoportok tagjaival szemben. még jobban kifacsarodhat önmagából. hogy a magatartást többre értékeljük a szubjektív körülményeknél. a sikert. s nem a teljesítményre terelte a figyelmet. amikor a felsőbb hatóságok úgy döntöttek. a történelemből. A laikusok. különösen a leninista dogmák árnyékában.mi a cél: a specializáció a jobb gondolkodás kedvéért történik. a biológiából és a filozófiából. hogy az a fajta dilettáns tanulás. De ha valaki belső késztetésre jegyzi le gondolatait. az anatómiából. hanem a politika szabályai voltak. ami már annyi baj oka volt az emberek között. hogy a kommunista ideológia szabályait alkalmazzák a növő kukoricára ahelyett. Volt idő. Két olyan szó is van. összekovácsolva belőlük az árja faj felsőbbrendűségéről szóló elméletét. hogy bizonyos dolgokat csinált. amikor valaki készen áll arra. Manapság ezek a címkék enyhén lekicsinylő kifejezésekké váltak. Hogy egy példát vegyünk. minden energiájukat egy tevékenységre fordítják. azt a szubjektív jutalmat írták le. és megpróbál olyan válaszokat felvázolni. és még ellenállóbb utódokat hoz majd létre. Az amatőr vagy a dilettáns egyaránt olyan személy. mert azt várjuk. nem pedig a teljesítményre összpontosított. akinek a teljesítménye nem üti meg a hivatásos mércét. mi volt az eredeti célja. az "elbizakodottság áldozatául" esünk. a nyelvészetből. a népek eredetének története iránt való érdeklődés könnyen átfordulhat olyan kutatásba. aki nem ér fel egy adott szintig. hogy ismert tudós legyen. Mások jobb szeretnek több tevékenységben is megmártózni. eredetileg azonban amatőrök inspirálták. Ahogy más tudományágakban. hiszen ez azt jelentette. Liszenko arra vonatkozó elképzelése. Következésképpen lassan kínossá vált. ha a tudás elsajátítói szem elől tévesztik a célt. hogy érdekeiket előbbre mozdítsák. hogyan csikarjon ki örömet az élet egyik legnagyobb és leglelkesítőbb feladatából. amennyit csak tudnak. Jóllehet hivatásos tudósok is részt vettek ebben a kétes vállalkozásban. hogy az életet értékesebbé lehetett tenni az ilyen tevékenységekben való elmélyedéssel. ha önző célok vezérlik őket. Ha azért írjuk le a meglátásainkat. akik szakosodni akarnak valamire. mint ők. amit az egyén abból nyert. amely a latin "delectare" (= örömet lelni valamiben) származéka. hogy a kísérleti tapasztalatokat követnék. nem a tapasztalatok minőségét. azonban eközben elfelejti. aki élvezett egy bizonyos tevékenységet. és az alkalmazott szabályok nem a tudomány. hogy egy nap majd áhítattal olvassa az utókor. amikor amatőr költőnek vagy dilettáns tudósnak lenni csodálatos volt. aki kevésbé tájékozott. akkor az az amatőr filozófus megtanulta. ha valakit dilettánsnak neveznek. Igaz. ami a legfontosabb – örömet szereznek neki a saját cselekedetei. és annyi élvezetet találni mindegyikben. hogy a dilettáns azt éri el. akkor a legtöbb esetben a hübrisz vétségét követjük el. Ezeknek a szavaknak a legkorábbi jelentése éppen ezért az élményre. amelyek segíthetnek megérteni az egyéni élményeket. amelyiknek a jelentése kifejezi a testi vagy szellemi foglalatosságokkal kapcsolatos eltorzult álláspontunkat. nem pedig öncélúan. A hangsúly azonban egyre erősebben áttolódott arra. hogy világosan kifejtse az előtte álló nagy kérdéseket. mint a hivatásos tudomány. amit csinál. Semmi sem illusztrálja jobban. amelyre mindenkit ösztönzünk. amely a latin "amare" (= szeretni) szóból ered.

és valami rosszban sántikál. Az lenne a jó. 6 Platón: Philébosz. Ford.az étel. akik tisztátalan célokkal lépnek a tudomány mezejére. amit Platón ír le a Philébosz című dialógusában Szókratész tanítványairól: "Mikor pedig a fiatalok közül valamelyik először ízleli meg e tant. és Liszenko erőfeszítései több évtizedig tartó éhínségben tetőztek. de egy kortárs szemlélő se írhatná le színesebben. hogy mi történik körülöttünk. mikor valaki először kapcsolódik be az elme áramlatába. azután pedig azt. Az az amatőr. a tudós torzképévé lesznek. hogy önmagukat dicsőítsék vagy anyagi előnyökhöz jussanak. mint egy hivatásos. mintha a bölcsek kövét találta volna meg. akit vitatkozásra foghatott magának. hogy a saját területükön kell versenyre kelni a hivatásosokkal. akiknek leszármazottai ma is élnek Afrika és Ausztrália barátságtalan sivatagaiban. amikor az amatőrök szem elől tévesztik ezt a célt. sosem lesz valóban szabad. akiket gyakran napi tizenkét órán. a lakóhely. a nyelv és a logika használatára is módja van mindenkinek. Európa Könyvkiadó. Ezen a szinten az amatőr tudomány megállja a helyét. Péterfy Jenő. Ám abban a pillanatban. hanem azt. mikor befejezi az iskolát. mint hivatásos társa. Úgy tűnik. a ruházat és a szerszámok előteremtésével.elképzelései nem mindig esnek egybe. hogy az elme legalább annyi cselekvési lehetőséget kínál. pihentek vagy táncoltak. ki lesz szolgáltatva a "szakértők"-nek. Ebből ered aztán a gondolkodó elmélyült öröme. és a tudást arra használják. In Platón összes müvei 3. most mindent az egységbe olvaszt és összekovácsol. nagyrészt a külső és a belső célok összemosódásának tulajdonítható. úgy megörül neki. fajra. ugyanígy az emlékezőtehetség. sötét gyárakban. aki úgy tesz. Budapest. hogy az utolsó bizonyítványosztás napja számukra egyben a szabadság első napja is 1egyen. milyen személyes jelentősége és értelme van az élményeinknek. amivel először is leginkább önmagát ejti zavarba. aki uralni szeretné saját elméjét. a tévében látott hirdetések és az újságok szólamai irányítják majd. amelynek segítségével majd jó állást kapunk. műveltségre vagy társadalmi helyzetre való tekintet nélkül. mint a test. 1984. A tudományos módszerek mögött rejlő szkepticizmus és a kölcsönös kritika jótéteménye nélkül azok a laikusok. életünk nagy részét mi is önmagunk fenntartásával töltjük el: a test táplálásához szükséges kalóriák nem kerülnek maguktól az asztalra. mindössze napi három-öt órát töltöttek munkának nevezhető tevékenységgel . majd meg szétgörget s szétválaszt mindent. Az az ember azonban. hol balra. AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS KIHÍVÁSA Ennek a fejezetnek az volt a célja. Láttuk. hogy ténylegesen mennyit kell az embereknek dolgozniuk. hogy az őskori vadászó-gyűjtögető életmódot folytató emberek. mi történik. hogy áttekintse. Gondolkodását a szomszédok véleménye. mert a nyolc-tíz vagy még több évnyi kívülről irányított tanulás nagyon kellemetlen emlékeket hagyott benne. heti hat napon át dolgoztattak veszélyes bányákban. hol jobbra. Az a rossz felhang. nem törődve vele. Nincsenek azonban szigorú szabályai annak. A másik végletet a tizenkilencedik század ipari munkásai képviselik. 1. talán még hatásosabb is. . mintha ugyanannyit tudna. Ahogy a végtagok vagy az érzékek használata elérhető mindenki számára nemre. ha a külsőleg irányított oktatás vége egyben a belső motiváció irányította tanulás kezdeti szakasza lenne. milyen módon idézhet elő a szellemi tevékenység áramlatot. aki elhanyagolja absztrakt készségeit. A MUNKA MINT ÁRAMLAT Az állatokhoz hasonlóan. Amatőr tudósnak lenni nem azt jelenti. A figyelmüket elég hosszú ideig manipulálták kívülről tankönyvek és tanárok ahhoz. Ezen a ponton a tanulás célja már nem a bizonyítvány vagy a diploma megszerzése. amely az amatőr és a dilettáns kifejezésekre az évek során rátapadt. hogy egy szimbolikus tant szellemi képességeink bővítésére használunk fel és rendet teremtünk tudatunkban. A nap többi részében beszélgettek. öregebb vagy egykorú vele az illető. és a házak meg a kocsik se maguktól keletkeznek. s örömében csapongva nagy kedvvel forgatja a gondolatot. 91 . Sok ember abbahagyja a tanulást."6 Az idézet körülbelül kétezer-négyszáz éves.56. még a legrosszabb tudósoknál is inkább vakká és süketté válnak a igazsággal szemben. A cél inkább megérteni azt. valószínűleg téved. fiatalabb.

hogy mivel a világegyetem oly kevéssé hatékony módon működik. mint a piramisok. hogy az életet valaha is élvezhessék. mind rabszolgák erejéből épültek fel. hogyan élvezzük mások társaságát. hogy biztonságos és szép házban lakunk-e. hogy nehéz. magas hegyek közt megbúvó kis alpesi falucskákban még mindig léteznek olyan közösségek. aki az Olasz-Alpok Val d'Aosta-i körzetében lévő Pont Trentaz nevű kis falucskában lakik. mint semmit sem csinálni. az ókori templomok. az ipari forradalom által megkímélt. Mivel a munka általános és mégis oly sokféle. hogy a munkának ily csekély a becsülete. elégedjen meg ennyivel. ahogy a legtöbb kultúra – különösen azok. hogy valami újat tanuljon. mikor megkérdezték tőle.17). de bőséges bizonyítékaink vannak arra. az csak a saját tehetetlensége. de értelmezhető úgy is. Egyre több szellemi és fizikai munkát és egyre több természeti erőforrást kell felhasználnunk. akiket kényszerítettek rá. A tisztaságtól ragyogó kórházban operáló agysebész és a teher alatt a sárban botorkáló rabszolga egyaránt dolgozik. A rabszolgának mindennap ugyanazt a kimerítő mozdulatsort kell elvégeznie. a kínai nagy fal. szabadon végzett munka összetettebbé teszi az Ént. vagyis azt. Európában. melyek elérték a civilizáció összetett állapotát – megközelítik a munkát: olyan átoknak tekintik. A civilizált társadalmakat a primitívektől megkülönböztető hatalmas teljesítmények. A legmegdöbbentőbb az volt. Utána 92 . e lo rende simile alle bestie". vagy telik-e a technika legújabb vívmányaira. Egy régi olasz mondás szerint: "Il lavoro nobilita L'uomo. közel áll az áramlathoz. olasz pszichológusok egy csoportja Fausto Massimini professzor és Dr. gyakran életünk legélvezetesebb része is lehet. Mondhatnánk azt. mint a kényszer hatására végzett lélekölő munka. hogyan idézhet elő a munka áramlatot. Noha minden tiszteletem a Bibliáé. a Tádzs Mahal. és minden nap újra megbizonyosodik róla. hogy növekvő igényeinket kielégítsük. akik a "civilizált" társadalmak perifériáján éltek. Thomas Carlyle nem tévedett. és nehéz feladatokat is meg tud oldani. akkor egész élete kedvezőbb irányt vehet. Ameddig nem érdekel különösebben bennünket. hogy megfejje a teheneket.Nemcsak a munka mennyisége. akiknek sikerült kizsákmányolniuk őket. melyekben a mindennapi termelő tevékenység amennyire csak lehet. mégsem 1ehet igaz. vagyis "A munka nemesíti az embert – de le is aljasíthatja". nagyon jól visszatükrözi azt a felfogást. az utána következőben pedig Freud tanácsának másik felét vesszük sorra. legalábbis nehezebb. A Teremtés könyvének erről szóló részlete (3. gyakran fel kellett adniuk arra vonatkozó reményeiket. Ez az ironikus mondás vonatkozhat általában a munkára. ahol az emberek –jóllehet mindkettő nehéz feladatot ró rájuk – sikeresen össze tudják egyeztetni a családi életet és a munkát. hogy valóra váltsák uraik nagyra törő vágyait. hogy munkánk örömöt jelent-e számunkra vagy sem. hogy a munka örömteli tevékenység. A történelem folyamán azoknak az embereknek. de azt is. hogy minden áldott nap tizenhat órát dolgoznak. Nem meglepő hát. mi a boldogság receptje. A 76 éves Serafina Vinon asszony. gátak és paloták. AUTOTELIKUS MUNKÁSOK Ádámot az Úr nagyravágyásáért büntetésből arra ítélte. melyek részletesen lejegyzett változatait nagylelkűen rendelkezésünkre bocsátották. amelyet mindenáron el kell kerülni. és minél valószínűtlenebbek ezek a célok. hogy a készségek fejlett szintjét megkívánó. addig a munka szükségessége nem nagy teher. Kíváncsian arra. és amiről megbizonyosodhat. de a minősége is nagyon változó lehet. rengeteg energiát igényel alapvető vágyaink és szükségleteink valóra váltása. hogy a munka szükségszerűen kellemetlen. de ésszerű választ adott: "munka és szeretet". hogy mennyit eszünk. ami olyan zűrzavart idézne elő bennünk. Antonella Delle Fave vezetésével interjúkat készített néhány itt lakóval." Sigmund Freud egy kicsit alakított a mondáson. ahogy nem az a Kalahári-sivatag nomádjainak sem. rövid. Lehet. Minél több pszichikai energiát fektetünk azonban anyagi célokba. Ha valaki megtalálja az áramlatot a munkájában és az emberekkel való kapcsolataiban. Ebben a fejezetben megnézzük. óriási különbséget jelent az életünkben. hogy nem dolgoznak soha. hogy arca verejtékével művelje meg a földet. mikor azt írta: "Áldott az. Vannak olyan kultúrák. annál nehezebb őket megvalósítani. másfelől azonban nincs. hogy ura a saját életének. mert annak a néhány embernek az álmait kellett megvalósítaniuk. aki megtalálta a maga dolgait. hogy az itt élők szinte meg sem tudják különböztetni a munkát a szabadidőtől. hogy a néhány generációval előttünk még általánosan elterjedt "hagyományos" paraszti életformába hogyan illeszkedik be a munka. minden nap reggel ötkor kel. de a sebésznek minden nap alkalma nyílik arra. Tudjuk.

a munkát említették első helyen mint a tökéletes élmények forrását. kényelmes körülmények között. ami osztályrészü1 jut nekik. Az élet ebben az alpesi falucskában sose volt könnyű. ha erre lehetőségük nyílik. jobban vágynak a változatosságra és türelmetlenebbek a kötöttségekkel és a megszokással szemben.. Ehelyett egyre szélesebb lesz a szakadék a szükséges rossznak tekintendő munka. mozi. háztartási készülékekkel és egzotikus nyaralásokkal. Nyáron heteken át szénát kaszál a hegyi legelőkön. fáklyával a kezében. inkább Giuliana B." 93 . gyapjút kártolni – vagyis azt szereti a legjobban csinálni. majd a sok kilométerrel lejjebb fekvő csűrbe hordja a nagy bálákat a feje tetején. amikor elfáradsz és haza kell menned. az unokák azonban (húsz és harminchárom év közöttiek) már számunkra ismerős módon fogták fel a munkát: ha lehet. hát majd meglesz holnap. tökéletesen boldog és elégedett azzal a szereppel. dalaikat. mert olyan sokat kell dolgozniuk. kitakarít. Tisztának és boldognak érzed magad. Nem mintha Serafinának fogalma se lenne a városi életforma lehetőségeiről. mikor még kislány volt. ha idősebb lesz. de bizonyos szempontból szegényes szabadidős tevékenységek között. az utolsó életben maradt nő Serafina falujából az utolsó életben maradt férfival egy lejjebb fekvő faluból az 14'73-as pestisjárvány tombolása után. aztán összeházasodtak. Ezen a régi kőhídon találkozott egy éjjel. akik hetente néhány alkalommal összegyűlnek a házában. szabad a munkámban. majd időjárástól és évszaktól függően vagy kihajtja a gleccserek alatti mezőre a csordát. A természetben sosem vagy egyedül. akkor is nagyon szép. Azon a sziklán meg maga az ördög állt egy hóviharban '24-ben. A nemzedékek közötti különbség részben a kornak tulajdonítható. Hogy egyik napról a másikra megélhessenek. Nincs főnököm. továbbá ápolniuk és gazdagítaniuk kellett nyelvüket.hatalmas reggelit főz. művészetüket és hagyományaikat. nem voltak gondjai a válasszal: megfejni a teheneket. ha egyenesen menne. de a többségük valószínűleg nem. Amikor Serafinától megkérdezték. ha annyi pénze és ideje volna. hetvennégy éves asszony véleményét osztják: "Szabad vagyok. mint Serafina. kihajtani őket a legelőre. olvas újságot. hogy ezeket a feladatokat örömtelinek találják. Segítettek egymásnak. sport. Fele annyi idő alatt is elérhetné a csűrt. látod. Kint lenni a szabadban. autóval. és ijesztgette András bácsit vasvillával a kezében. Mindenkivel jól elbeszélgetek – a növényekkel. amit egyébként is tesz. Egyikük sem húzott éles választóvonalat a munka és a szabadidő közé. és az élvezetes. A tíz legidősebb meginterjúvolt Pont Trentaz-i lakos közül – hatvanhat évestől nyolcvankét évesig – mindenki olyan válaszokat adott. mintha régi barátok lennének. csak nevetett. amit előbb mondott: fejné a teheneket. ahogy a világ minden egyes nappal növekszik és fejlődik. amennyit akar. amelyet a világ életében játszik. rendbe teszi a gyümölcskertet. de inkább a láthatatlan.. Pont Trentaz fiataljainak egy része talán úgy érez majd a munkájával kapcsolatban. mit csinálna. utazás. Életük azonban valahogy mégis úgy alakult. Még ha sokat kell dolgoznod. a fiatalok általában kevésbé elégedettek azzal.. Ha ma nincs meg valami. Ebben az esetben azonban az eltérés egyúttal a hagyományos életmód fokozatos pusztulását is tükrözi. akkor inkább kevesebb legyen a dolog és több a szabadidős tevékenység – olvasás. hogy megkímélje a dombokat az eróziótól. Abban a málnásban ott Serafina nagyanyja tévedt el. hogy elnyomottnak éreznék magukat. csak az a rossz. gyümölcsfákat metszeni. Megtartottam a szabadságomat és keményen megharcoltam érte. A megkérdezett gyerekek többsége is ugyanígy gondolkodott az életről. vagy gyapjút kártol. Serafina úgy ismer minden fát. mesét mond a dédunokáinak vagy tangóharmonikázik a rokonainak és a barátainak. Esténként olvas. ahogy Serafina. minden követ. amelyben a munka értelmes módon kapcsolódott az emberek identitásához és végső céljaihoz. amit akarok. modern. minden embernek a tevékenységek széles skáláját kellett elsajátítania az egyszerű kemény munkától a bonyolultabb mesterségbeli fogásokig. és nem akartak volna kevesebbet dolgozni. emberekkel beszélgetni. mert azt csinálok. Ez a divatosabb életmód azonban nem vonzza Serafinát. Saját szavaival: "Elégedett vagyok az életemmel. én irányítom az életemet. akkor sem. ő is néz tévét. Ahelyett. gondozná a gyümölcsfáit és gyapjút kártolna. Évszázadokra visszamenő családi legendák kapcsolódnak a tájhoz. az állataimmal lenni. a virágokkal és az állatokkal. tőlük származik az egész család. kanyargó kis ösvényeken gyalogol. mit szeret legjobban az életben. a madarakkal. terelné őket a legelőn. Elismételte ugyanazt. a hegyek minden hajlatát. és a fiatalabb rokonai közül sokan élnek nagyvárosokban." Amikor megkérdezték Serafinától.

amelyek nem működtek rendesen. hogy jól érezze magát. mert azt mondta.Természetesen nem minden preindusztriális kultúra volt ilyen idilli. amelyek a fény elég széles spektrumát bocsátották ki ahhoz. Joe akkor hatvanas éveinek elejénjárt. Különösen. Joe már közel jár a nyugdíjhoz. Amikor megkérdezték tőle. Így hát Joe megint leült a rajztáblához és újabb megoldással állt elő. sőt. Miközben a föld alatti öntözőberendezést építette. hogy a munka mindig kevésbé örömteli kell hogy legyen. "Amikor a mama kenyérpirítója bemondta az unalmast. több száz bokorral és virágokkal. hegesztőként dolgozott egy délchicagói gyárban. és egy kapcsoló megérintésével tucatnyi kis szökőkutat. rövid és embertelen volt. de sose akart művezető lenni. melyekben az éhség. Joenak támadt egy ötlete .ha én lennék a kenyérpirító és nem akarnék működni. Joe lefegyverzően azt válaszolta. Múlt századi utazók több olyan alpesi közösséget is leírtak nem messze Pont Trentaztól. feltettem magamnak a kérdést . hogy szivárványt hozzanak létre. Sok vadászó-gyűjtögető vagy paraszti társadalom élete kemény. aztán az alagsori műhelyében el is készítette. hogy aztán óriási szikrazuhatag kíséretében ráhegesszék őket a vasúti kocsik aljára. mint az. Most már 94 . hogy megismerje és megjavítsa. hogyan tanult meg összetett. A legmeghökkentőbb azonban az volt. Amit otthon csinált. de még mindig élvezi a munkáját. Az évek során megvásárolták a két szomszédos üres telket is. hogy színesre fesse a vizet. az talán még izgalmasabb volt. sötét. az legalább akkora teljesítmény. ha a vízpermet szivárványokat csinálna? Olyan öntözőfejeket keresett. mint a szabadon választott időtöltés. Mivel nem talált megfelelőket. De mi a helyzet a városi munkásokkal. ez a gyár lenne a leghatékonyabb a szakmában. jobban szeret egyszerű hegesztőként dolgozni. mégis mindenki ismerte és egyetértett abban. és az öntözőfejek közé rejtette őket. Joe és a felesége egy szerény kis külvárosi házban éltek. a többi munkás szerint pedig Joe nélkül akár rögtön be is csukhatnák a boltot. hogy azért sikerülhetett. hangárszerű csarnokban. Joe közkedveltségének egyszerű oka volt: az üzemi munkafolyamatok minden egyes résztevékenységét elsajátította. mire hazaért. Mivel a hét legtöbb napján dolgozott. Egyetlen sikeres példából nem vonhatunk le általános következtetéseket az összes preindusztriális kultúrára nézve. de még élvezte is őket. hogy ha mondani akartak valamit. ahol vasúti kocsik összerakását végezték. hanem esetenként környezetünkben is. A menedzser kijelentette. akit még korai áramlat-kutatásaink során interjúvoltunk meg. tervezett egyet saját maga. mert gyerekkora óta érdekelte mindenféle gép. Így aztán munka után elüldögélhetett a verandán.mi lenne. A felfedezés izgalma azóta sem hagyta el. Attól fogva mindig ezt a módszert használta: érzelmileg azonosult a szerkezettel. Noha Joe igen alul állt az üzemi hierarchiában. hogy ha még öt olyan embere lenne. Olyan reflektorokat talált ki. Joe ötéves korában érkezett az Egyesült Államokba. akiknek a munkája nem kötődik ilyen világosan életük fenntartásához? Serafina attitűdje nemcsak a hagyományos paraszti életmódot folytató falvakban figyelhető meg. Hogy egy közösség olyan életmódot fejlesszen ki. bele kellett kiabálni a másik fülébe. amely képes arra. télen viszont süvöltött a jeges szél a csarnokban. Körülbelül kétszáz ember dolgozott Joe-val együtt három óriási. Jó példa erre Joe Kramer. ahogy a gyárban az érdektelen rutinmunkából összetett áramlat-tevékenységet varázsolt. Már több mint harminc éve dolgozott ebben a gyárban. nem volt szüksége a gyárra ahhoz. és a negyedik osztály után abbahagyta az iskolát. megtalálta és kijavította a hibát. ahol Joe vadregényes sziklakertet épített teraszokkal. Joe sosem vált a munka rabjává. amelyek elég finom cseppekre porlasztják a vizet. Nyáron meg lehetett sülni a hőségtől. a nap már túlságosan alacsonyan járt ahhoz. hogy harmonikus egyensúlyba hozza az emberi célokat a természeti erőforrásokkal. A fém mindig olyan hangosan zengett az ütésektől. Volt azonban egy kis baj Joe édenkertjével. a tudatlanság és a betegségek uralkodtak. hogy Joe nemcsak képes volt ilyen feladatokat végrehajtani. ahol az emberek feje fölött soktonnás vaslemezeket mozgattak szállítósíneken. bármilyen elromlott gépet meg tudott javítani. mint Joe. a hatalmas mechanikus daruktól az elektronikus monitorokig. legyen az bármennyire is bonyolult. Mindazonáltal már egyetlen kivétel is elégséges annak cáfolatára. az ipari társadalom zűrzavaros világában. bonyolult gépekkel és szerszámokkal bánni minden komoly előképzettség nélkül. bárkinek a helyét át tudta venni. és ha szükség volt rá. ösvényekkel. és ugyanannyi kis szivárványt varázsolhatott magának. és rosszul érezné magát mások főnökeként. mintha lélegzetelállító katedrálisokat emelne. hogy ő a legfontosabb ember az egész gyárban. Több előléptetési ajánlatot is visszautasított. mi bajom lenne?" Ezek után szétszedte a kenyérpirítót.

Az áramlat a tökéletes élmény "nyugati" változata. A többi hegesztő. mint azoké. mikor az egyén feladja a készségek tudatos gyakorlását. hogy mindkettőt Isten nagyobb dicsőségére teszik. Vannak is olyan kritikusok. akik arra ítélik magukat. Ting azonban tagadta. hogy a krumplihámozás éppolyan fontos." Ezután leírta. Ting magyarázatából úgy tűnik. Karl Marx szerint a férfiak és nők a termelő tevékenységeken keresztül építik fel magukat. mintha az áramlat és a jü különböző folyamatok eredményei lennének. A középkori keresztény világkép bűvöletében élő emberek elfogadták. hogy Joe életmódját dicsérni a munkatársaiéval szemben "elitista" gondolkodás. mit jelent az. hogy a jü a megfelelő módja annak. hogy dolgoznia kell. A jü azt jelenti. a jü akkor következik be. teljes elkötelezettséggel. célokkal és készségekkel rendelkező emberré teszi." Wen-hui nagyurat lenyűgözte. ha valakinek "autotelikus személyisége" van. vagyis a taót. "repülés" és "áramlat". és minél gyorsabban szabadulni igyekezett tőle. csak munkánkon keresztül teremtjük meg. hogy áramlat-élményt teremtsen magának a legsivárabb környezetben is – egy embertelen munkahelyen vagy egy gyommal benőtt külvárosi telken. utat. a kés megpendül és elsuhan – tökéletes ritmusba olvad össze. aki képes igazi feladatnak tekinteni a munkáját. úgy fordították le angolra. Csuang-ce úgy gondolta. hogy hidakat építünk a folyók felett és termővé tesszük a meddő síkságokat. az egész vagongyárban Joe az egyetlen ember. térde minden hajlítása – huss! huss!. ahol igyekeztek a sör és a haverok társaságában elfelejteni a munka fáradalmait. ahol újabb sörök várták őket a tévé előtt. hogy az öröm és a komplexitás szintje egyenesen arányos egymással. Csuang-ce műveiben találunk. és – ahogy Joe is –játszanak velük. és vége volt a napnak . akivel elbeszélgettünk. Esténként a munkaidő befejeztével a munkások kirajzottak a környékbeli kocsmákba. feltéve. hogy valaki a helyes módon követi az. Végtére is a haverok a kocsmában istenien érzik magukat.vagyis áramlatban – élni. intuitív megértése segít abban. hogy milyennek látták a korábbi gondolkodók az áramlat jelenségét. Az. Joe ritka példája annak. a jü fogalma. amely az objektív feltételek megváltoztatásán. és a szellem veszi át az irányítást". hogy szinte gépies könnyedséggel szelje a darabokat: "A felfogás és a megértés egy ponton megtorpan. vízből. hogy "bolyongás" "lebegés". ha valaki folyton a kertjét túrja és szivárványokat csinál? A kulturális relativizmus elvei szerint ez a kritika jogos is . Tingnek. mint a többi. lába minden mozdulata. és az túlmutat az ügyességen. Az egyik legérdekesebb példa arra.valóban készen állt a mű. mind tehernek érezte. hogyan kell a jü szerint . akik felhasználják környezetük lehetőségeit.amely pont ugyanolyan volt. mint egy katedrális építése. anélkül hogy külső jutalmakra várnánk . A hongkongi és a tajvani gyerekeknek még most is kívülről meg kell tanulniuk Csuang-ce leírását: "Ting éppen egy ökröt darabolt fel Wen-hui nagyúrnak. vagyis "emberi természet" önmagában nem létezik. Csuang-ce az ő nevén ismertté vált filozófiai műben az alázatos munka példáján mutatja meg. hogy valaki tudatosan törekszik a nehézségek legyőzésére. és megdicsérte Tinget az ügyességéért. az az Út. vagyis megvan benne az a képesség. de ha megértjük. akkor már nem kell többé komolyan vennünk a kulturális relativitás ilyen radikális megnyilatkozásait. válla minden egyes rándulása. hogy jobb időtöltés az. hogy ügyességről lenne szó: "Ami engem érdekel. és ki merné azt mondani. hogy Wenhui udvarában leölje a konyhára szánt állatokat. míg a 95 . a feladatok és a készségek összehangolásán alapul. aztán némi csetepaté az asszonnyal. sokkal fejlettebb szintű és sokkal örömtelibb. a szakácsnak az a feladata. ahogy az életet élni kell – spontán módon. Még az éjszaka közepén is csak meg kellett érintenie két gombot. már régóta ismert bizonyos vallásos és filozófiai tanok követői számára. "úszás". hanem a munkást az ösztönei által vezérelt lényből tudatos. Lehetne azzal érvelni.röviden: totális autotelikus élményként. mintha az eperfaliget táncát járná vagy a csing-su zene hangjai vezényelnék. és házát máris fényből. akik kifejezetten hangsúlyozzák a különbségeket: míg az áramlat annak az eredménye. Azon emberek tapasztalatainak minősége. hogy mennyi áramlatot (vagyis jüt) talál szakácsa a munkájában. Úgy tűnt. hogy az áramlat-tevékenységként megélt munka a legjobb módszer az emberi képességek kibontakoztatására. Utána elindultak hazafelé. hogyan tett szert erre a készségre: az ökör anatómiájának misztikus. Keze minden egyes érintése. A munka nemcsak környezetünket formálja át azzal. amelyekből volt elég a környéken – stratégiailag elhelyezve minden harmadik utcasarkon egy –. hogy a sivár valóság megváltoztathatatlannak gondolt korlátai között éljenek. amelyet egy 2300 évvel ezelőtt élt taoista tudós. színekből álló legyezők vették körül.

Watson értelmezésében így hangzik a szövegrészlet: "Azonban valahányszor egy bonyolult részhez érek. hogyan lelhet valaki áramlatra a leghihetetlenebb helyeken. Ugyanez igaz a horgászatra. A vadászat azonban olyan élvezetesnek bizonyult. Wen-hui szakácsa kiváló példa arra. Más szavakkal. sokkal inkább ismétlődnek a feladatok. amely természeténél fogva rendelkezik az áramlatjegyeivel. Az is figyelemre méltó. fárasztónak és értelmetlennek találná. Kevésbé változatos tevékenység.változatosság. hogy mi a jü. a jü misztikus magaslataira nem emberfeletti ugrással jut fel valaki. hogy az Énjük aztán még erősebbé váljon. teljesen elégedett vagyok és nincs kedvem újra megmozdulni. hogy teljesen feloldódjanak benne. hogy a legélvezetesebb tevékenység a világon a birkanyájakat követni lóháton végig a kopár pusztaságon. készségeket fejlesztettek ki. ahol mások nem. hogy fokozatosan a környezetében megnyíló cselekvési lehetőségekre összpontosítja a figyelmét. figyelj és légy óvatos. noha könnyen meg lehet magyarázni őket a feladatok és a készségek folyamatos egymáshoz igazításával. Újabban Watson és Graham viszont úgy gondolják. igen lassan dolgozom és a lehető legfinomabban mozgatom a késemet. hogy felismerték a cselekvési lehetőségeket ott. amelyben az emberek részt vettek. Minél jobban hasonlít egy munka a játékra . Több százezer évig a vadak becserkészése volt a legfőbb termelő tevékenység. Egy nagy hegedűművész vagy egy nagy matematikus teljesítménye egyformán hihetetlennek tűnik. amely egymásnak homlokegyenest ellenkező értelmezésekre ad módot. hogy a készségek olyan tökéletesen automatikussá válnak. függetlenül a munkás fejlettségi szintjétől. a legtöbb ember unalmasnak. Ők azonban komplex tevékenységgé alakították munkájukat azzal. amíg feltételei közelebb juttatják az áramlathoz azokat az embereket is.jü a "keleti típusú" megközelítésre példa. Ez idővel azt eredményezi. hogy a mai napig számtalan ember folytatja hobbiként. Az áramlatélménnyel kapcsolatos tapasztalataimra támaszkodva én úgy gondolom. Ilyen módon a munka élvezetes és örömteli lesz. noha a mindennapi életben már régen nincs szüksége rá. amit csinálok.. világos célok és azonnali visszacsatolás biztosításával –. az éppen kéznél levő tevékenységre összpontosítottak. és mivel a pszichikai energia befektetése személyes döntés eredménye. nagyon ügyelek arra. A pásztorkodó életmódban szintén van valami a legkorábbi "munkák" szabadságából és áramlatszerű felépítéséből. AUTOTELIKUS FOGLALKOZÁSOK Serafina." Néhány korábbi tudós úgy értelmezte ezt a részt. Joe és Ting autotelikus személyiségű emberek. amely figyelmen kívül hagyja az objektív körülményeket a spirituális játékosság és a valóságon való felülemelkedés érdekében. a dél-chicagói hegesztőben és a mitikus kínai szakácsban van valami közös: a munkájuk nehéz és fáradságos. ahol a Kelet és a Nyugat találkozik: az eksztázis mindkét kultúrában ugyanabból a forrásból fakad. A vadászat jó példa arra a "munkára". Az Alpokban gazdálkodó idős asszonyban. annál élvezetesebb lesz. hogy magát a munkát változtatjuk addig. hogyan lehet a munkát élvezni és értelmet adni neki. mint kétezerháromszáz évvel ezelőtt már ilyen jól ismerték ennek az élménynek a mechanizmusát. Eszerint még a mesterség csínjának-bínjának elsajátítása (chi) után is attól függ a jü elérése. Példát adnak arra. felmérem a nehézségeket. "nehézségek") és elsajátítunk-e új készségeket ("figyelj. míg az eredmény láthatóvá 96 . hogy ez Ting saját munkamódszeréről szól. akiknek személyisége nem autotelikus. a munka is szabadon választottnak tűnik. Még ma is sok Arizonában élő navahó indián vallja azt. aki nincs tisztában vele. hogy az utóbbi olvasat a helyes. hogy felfedezünk-e új feladatokat (a fenti szövegben "bonyolult rész". aztán letörlöm és elteszem a kést. De hogyan éri el valaki ezt a spirituális játékosságot és transzcendentális tapasztalatot? Ugyanebben a példabeszédben Csuangce értékes segítséget nyújt a válaszhoz egy olyan gondolat formájában. akik környezetük behatároltsága ellenére a korlátokat szabadságuk és kreativitásuk kifejezésére használták fel. hogy több. "a lehető legfinomabban mozgatom késemet"). hanem egyszerűen úgy. míg csak – hopp! le nem esik az egész darab. a mindennapi élet legszerényebb feladataiban is. légy óvatos" . mintha egy olyan mészárosról szóló példabeszéd lenne. Ha az értelmezésem helytálló. A másik lehetőség az. körülnézek. megfelelő és rugalmas feladatok. mint egy földgöröngy. Ott állok. és jóval tovább tart. fogom a kést. Az állattenyésztéssel vagy a vadászattal összehasonlítva a földművelésben nehezebb örömet találni. és megengedték maguknak. hogy spontán szinte túlvilági ügyességnek tűnnek. azt mondom magamnak. akkor az áramlat-élmény avagy jü az.

ahol még mindig létezik ez az életforma. Nem véletlen. A családok maguk döntötték el. a gőzgép.válik. A családtagok maguk tervezték a mintákat. amely néhány nemzedékkel ezelőtt a parasztok és a gyári munkások szemében henyélésnek tűnt volna. Saját maguk szabták meg. hogy a nomád vadászok . a munkásoknak tömegesen be kellett járniuk otthonról a piszkos és egészségtelen gyárakba. A nyugati világ legnagyobb részében azonban az ilyen kényelmes és áramlat-felidéző rendnek véget vetett a szövőgép feltalálása és a munkaerőt centralizáló gyárak megjelenése. Ahhoz. hogy úgy ütemezzék a munkájukat. Egy mai dolgozó kapcsolótábla előtt ül kellemes kis szobájában és a képernyőt figyeli. hogy mennyit termeljenek. hogy milyen szövetet szőnek. mert lemondanak a modernizáció előnyéről egy emberibb léptékű termelési mód kedvéért. a horgászásnál és még a tévénézésnél is. Mindezek ellenére mégis sok az olyan földműves. ahogy nekik jólesik. Reggel az apa figyeli a szövőszékeket. vagy élvezetes és örömteli. és annak megfelelően módosították a tervet. A munka azért volt izgalmas számukra. a földműves évente párszor dönt csak. A családok széthullottak. miközben ügyes robotok végzik a "valódi" munkát. hosszas előkészületeket kell tennie. a minimálbér vagy a negyvenórás 97 . meglehetősen kellemesek és jól szervezettek voltak az áramlatélmény megteremtése szempontjából. mint a vízikerék. minthogy beleilleszkedjenek egy ilyen láthatóan unalmas létformába. megünnepelték egy korty itallal. és amikor az egyikre ráuntak. abbahagyták a szövést és kimentek a gyümölcsösbe vagy a veteményesbe dolgozni. hogy sikerrel járjon. a tanonckodás megszüntetését. hogy a munka élvezet is lehet. A családtagok gyakran látogatták a kézműves központokat. Még a hétéves gyerekeknek is végkimerülésig kellett dolgozniuk közömbös vagy őket kihasználó idegenek között. A legtöbb ember nem is vesz részt a termelésben. olyan munkát lát el. Massimini professzor és munkatársai interjút készítettek például olyan Biella megyei takácsokkal Észak-Olaszországban. hanem az úgynevezett "szolgáltató szektorban" dolgozik. mint a vadászat esetében. sokkal nagyobb időszakaszt kell áttekintenie. Az olyan technikai újdonságok.amikor rákényszerültek a földművelésre . Minden családnak 2–10 mechanikus szövőszéke van. hogy lépést tartsanak a technikai újdonságokkal vagy hogy a lehető legolcsóbban vegyék meg a szükséges berendezéseket. és az anyja át nem veszi tőle. Ott állnak fölöttük a menedzserek és a szakemberek. melyek a legelők bekerítését.néha inkább elpusztultak. hogy mit hová akar ültetni és milyen mennyiségben. átváltottak egy másikra. akiknek a munkabeosztása a több mint két évszázaddal ezelőtti legendás angol takácsokéra hasonlít. A háziipari tevékenységek és mesterségek. bevonva családjukat is. az eke. hogy a munka örömteli lesz-e vagy sem. aki képes örömet lelni azokban a szerény lehetőségekben is. elénekeltek néhány balladát. amelyeket a munkája felkínál számára. hogy az átlagos munkakörülmények viszonylag kellemesből rémálommá váljanak. hogy az időjárás kedvező lesz. hol veszik meg hozzá az alapanyagot. Ha azelőtt hihetőnek is látszott. amelyek felügyeletéhez elég egyetlen ember. posztindusztriális korban élünk. hogy merev munkarendet tartva reggeltől estig dolgozzanak. mennyit készítenek belőle és hol adják el. a rabszolgaság eltörlését. melyek a tizennyolcadik századig kitöltötték a gazdálkodók fennmaradó idejét. A munka egyaránt lehet tehát kegyetlen és unalmas. például azok. mikor csak várhat és bízhat a szerencséjében. ahol a munka újra kellemes lehet. Az angol takácsok otthon tartották a szövőszéküket. hogy mit lehetett belőle megvalósítani. Az interjúkban minden családtag a szövést nevezte meg legkedvesebb szórakozásaként – jobban szerették az utazásnál. és amikor befejeztek egy vég szövetet. az iparosítás első vihara elsöpörte ezt a gondolatot. és vannak olyan időszakok. Van. A fiú működteti a gépeket. míg csak rá nem un. és a saját maguk megszabta munkarend szerint dolgoztak. A törvények is befolyásolják ezt a folyamatot. mint ahogy Angliában történt az 1740-es években. Ha ahhoz volt kedvük. a diszkóba járásnál. hogy milyen zsákmányt akar elejteni és hogyan akarja megtámadni. az elektromosság vagy a szilikonchip óriási hatást gyakorolnak arra. A tavasszal elültetett magoknak több hónapra van szükségük. mint Japán vagy Ausztrália. A földművesnek. A vadász naponta többször is választhat. míg ő elmegy gombászni az erdőbe vagy pisztrángot fogni a patakhoz. ahol kényszerítették őket. mert állandóan változó problémákkal kellett szembesülniük. Elég néhány évtized ahhoz. hogy valaki élvezni tudja a földművelést. Szerencsére mi már egy új. Ha jó volt az idő. aztán a fiára bízza a munkát. A tizennyolcadik század közepére az angliai családi céhek már nem voltak képesek versenyezni a tömegtermeléssel. akik megtehetik. Némelyik családnak még olyan messze is voltak vásárlói. hogy termést hozzanak.

hogy elfelejtsék a mindennapi taposómalmot. akkor miért nem. akik jól fizető. És ahogyan leírják ezt az érzést. Minél hamarabb ébredünk rá arra. Vegyük például a sebészetet. Míg egy belgyógyász kevésbé specifikus és lokalizálható problémákkal foglalkozik. hogy életet menthetnek. Nem minden sebész érez azonban ilyen lelkesedést a munkájával kapcsolatosan. a sebész feladata kristálytiszta: kivágni a tumort. tényleg mindenki élvezné is. Az ilyen fokú szakosodás anyagilag nagyon gyümölcsöző lehet. helyre kerül a csont. mennyire sikeres. A legtöbb ember azonban még mindig azt hiszi. a szakszervezeti vezetőket pedig az ennek néha ellentmondó biztonsági szempontok. Vannak. kinn van a beteg szövetdarab. Az igazgatóságot elsősorban és mindenekfölött a termelékenység érdekli. hogy az ivásba vagy a szerencsejátékokba menekülnek. vagy ennyi tisztelet övezné művelőit. Jelenleg azonban azoknak a szemében. hogy amit csinál. akik rabjai a munkájuknak. Azok a sebészek. új és új feladatokra van szüksége. hogy egy munka ad-e okot örömre vagy sem. hogy milyen jól körvonalazhatóak a céljaik. helyrerakni a csontot vagy rávenni valamilyen szervet. az öltések tartanak (vagy nem). hogy valaki átélje az áramlatélményt. de a lényeg az. Kevés olyan munka van. amely ekkora felelősséggel járna. Vannak. amely magában a tevékenységben rejlik. A másik véglet az a szupersebész. de egyértelműen leszögezik. hogy a folyamat során a sebész mindvégig érzi. vagy csak fület plasztikáznak vagy lyukasztanak. hanem előbb vagy utóbb jobb munkateljesítményhez. és semmi más nem nyújt nekik ilyen örömet. hogy újra működni kezdjen. és ha nem az. vajmi keveset számít. hogy ami legjobban lelkesíti őket. a fizetés. ami eltávolítja őket a kórháztól. Ha a feladat és a képesség fontos tényezők. és örökké az is marad. de megnehezíti a munka élvezetét. hamarosan elkezdik érezni ennek a nyűgét. hogy a legtöbb sebész meg van győződve róla. A sebészet emellett azonnali és folyamatos visszacsatolást is szolgáltat. Ha nincs vér az üregben. ám ismétlődő rutinmunkát feltételező területre specializálják magukat. A sebészetet az az érzés teszi számukra különlegessé. Még a legkedvezőbb külső körülmények sem garantálják. vagy pedig habzsolják az életet. hogy a munkaélmény minőségét akaratlagosan is emelhetjük. valamint kutathatnak és a taníthatnak is. hogy ugyanarról a hivatásról így eltérhet két ember véleménye? Egyik oka lehet. melyekben lehetőségük nyílik a változatos munkára. hogy a munka "Ádám átka". ami azért sajnálatos. és a jól végzett munka örömével fordulhat a következő betegéhez. míg végül nem tudja elérni a saját maga által kitűzött célt. akik csak vakbelet vagy mandulát vesznek ki.legyen az egy színdarab vagy egy Karib-tengeri vakáció. akkor a sebészek fantasztikusnak kell hogy találják a munkájukat. hogy ha minden munka játékos lenne.munkahét bevezetését mondták ki. Elméletileg bármilyen munkát örömtelivé lehet változtatni. Ha a feladattal kész van. hogy valaki elégedetlen még egy nagyszerű lehetőségeket biztosító munkával is. Minden.nem is kevesen –. bevarrhatja a vágást. a betegállomány kérdése foglalja le. ezért állandóan új sebészeti eljárásokat próbál ki. s egy pszichiáter még bizonytalanabb és ködösebb tünetekkel és megoldásokkal bajlódik. A sebészek elmondják. a presztízst meg azt. Rövid távon ezek a célok összeütközésbe kerülhetnek az áramlat-élményt előidéző folyamatokkal. Vannak is közöttük . az operáció rendben halad. akiben erős a versengésre való hajlam. hogy a műtéteknek megvannak azok a jellemző tulajdonságaik. időpocsékolásnak tűnik a számukra . És mint mesterség is 98 . akik élvezik a munkájukat. gyakran megesik. Ennek az a magyarázata. általában olyan jól felszerelt. A sebészet nem nélkülözheti a kreativitást sem. az az orvostudomány minden más területénél vagy esetleg minden más foglalkozási ágnál is élvezetesebb. az maga a munka. mert ha a munkások valóban élveznék munkájukat. Mivel a tökéletes élmény a cselekvési lehetőségek és saját képességeink szubjektív értékelésétől függ. Pusztán ez az oka. a legmodernebb eszközökkel ellátott kórházakban dolgoznak. akiknek hatalmukban áll a munkakörülmények megváltoztatása. A munkájukért lelkesedő sebészek fontosnak tartják a pénzt. az minden részletében összecseng a művészek és sportolók áramlat-élményeiről szóló beszámolókkal és Wen-hui szakácsának leírásával. A sebészet úttörői épp ellenkező okból égnek ki. mint a rutin-specialisták: egyszer már véghezvitték a lehetetlent. az nemcsak személyes hasznukat szolgálná. a kitűzött célok gyorsabb eléréséhez vezetne. a munkavédelem. Egy sebész szavaival élve: "Intellektuálisan élvezem – akár egy sakkozó vagy a régi mezopotámiai fogpiszkálókat feltáró régész. akik annyira unják. ha betartjuk az áramlat-élmény szabályait. amelyekkel egy áramlat-tevékenységnek rendelkeznie kell. hogy azok a sebészek. annál hamarabb javíthatunk életünknek e fontos részén. de még egyszer nem képesek rá. Ugyanakkor hiba lenne azt hinni. Hogy lehet az.

mert elérhetetlen hatalomra és hírnévre törekszenek. Sokan említik. A műtő olyan. Mindezen előnyök ellenére azonban léteznek közöttük olyanok. a kettő kombinációja azonban nagyban hozzájárulhat a tökéletes élmények megszerzéséhez. hogy az áramlat-élmény minden pontjának megfelel.mint a sportolók egy verseny. Jóleső érzés szembekerülni egy bonyolult problémával és megoldani. hogy szépen illeszkedjenek. csodálatban és elismerésben van részük. hogy fejleszthetik képességeiket. hogy az azt végző személy lel-e majd benne örömet vagy sem. Nagyon jó dolog újra működésre bírni valamit. Hogy az élet minőségét a munkán keresztüljavíthassuk. mert így más korokban és kultúrákban élő emberekkel is összehasonlíthatjuk magunkat. a hegesztő olyan feladatokat is tudott élvezni. hogyan fejlesszék képességeiket és hogyan tűzzenek ki elérhető célokat. akár mondjuk az ácsmunka. Nemcsak jól fizetik őket. hanem mert érzik. hogy az operáció által nyújtott feladat nem korlátozódik arra. hogyan ismerjék föl a cselekvési lehetőségeket. Milyen a munka a mai átlagos amerikai felnőtt számára? 99 ." Ez a második idézet jelzi. ugyanazokat a ruhákat veszik föl és ugyanazon az útvonalon mennek be a kórházba. A MUNKA PARADOXONA Könnyebb megérteni. van benne valami gyönyörű. Sokan – saját állításuk szerint – a fontos operációk előtt "automata pilótára" kapcsolnak át: ugyanazt eszik reggelire. helyre tenni dolgokat.élvezetes. ugyanakkor némely sebész azt a munkát is utálja. Joe. vagy boldogtalanok. hogy olyan eseményt kell levezényelnie. akik vagy halálra unják magukat. ha az áttekintés nagyobb ívű. hogy úgy nézzenek ki." Egy másik sebész szerint: "Oda kell figyelni a részletekre. de az is szükséges. hanem még a foglalkozásuk is olyan." A sebészeti műtéteknél megpróbálják kiküszöbölni a zavaró körülményeket. azonban a jelenrő1 sem szabad elfeledkeznünk. hogy autotelikus személyiséget fejlesszenek ki magukban. A munkával való elégedettség attól is függ. a hegesztő és a sebész segíthetnek megvilágítani a munkában rejlő hatalmas lehetőségeket. ezért megpróbálom olyan pontosan kigondolni és megtervezni előre az operációt. Az operáció előtt a sebészek az előkészületeknek. A kínai szakács. Ez azt jelzi. És mindig ott van annak a lehetősége. hogy végrehajtóik megszabaduljanak a mindennapi élet kötelékeitől és segítsenek elméjüket a bekövetkező eseményre irányítani. a tisztálkodásnak és a különleges öltözékek felöltésének különböző stációit járják be . de ugyanakkor azt is biztosítják. Nem babonából. Nagyon kellemes. milyen nagyszerű egy jól képzett csapat tagjának lenni. önmagában azonban nem határozza meg. hogy az már maga művészet. amikor az egész csoport simán és hatékonyan együtt dolgozik. mert ugyanakkor izgalmas. a munkásnak autotelikus személyisége van-e vagy sem. amit magának a sebésznek kell elvégeznie személyesen. a házi szövés és a sebészet –. hogy osztatlan figyelmet szentelhessenek az előttük álló próbatételnek. milyen cérnát használok és így tovább – mindennek szépnek kell lennie és könnyednek. melyeket kevesen tekintenének lehetőségnek az áramlat elérésére. ahogy csak tudom. az alpesi paraszt. Ügyelek rá. olyat. főleg akkor. A sebészeknek szerencséjük van. ahhoz két. de ezek egyike sem mondható olyan tipikus foglalkozásnak. ahol a reflektorfény megvilágítja mind a színészeket. mint egy színpad. Minden attól függ. ami számos más játékost is magában foglal. mint Serafina. amelyet kifejezetten az örömélmény elérésére terveztek. hogy noha fontos egy munka felépítése. mind a jelenetet. gondosnak és technikailag hatékonynak kell lenni. hogyan fogom a tűt. hogyan befolyásolja a munka az élet minőségét. hogy megtanítjuk őket. egymást kiegészítő stratégia szükséges. Joe és Ting. még ha nehéz is. hogy még jobban csinálnak valamit. amely simán és hatékonyan működik. amit a mai emberek legtöbbje űz. vagy a papok egy vallási szertartás előtt. Ezeknek a rituáléknak gyakorlati céljuk van. Nem szeretek fölösleges mozdulatokat tenni. Ezt úgy érhetjük el. hogy segítsünk az embereknek abban. hogy ez a megszokott viselkedés megkönnyíti számukra. hogy a sebész teljes figyelmét magára a feladatra fordíthassa. Valószínűleg önmagában egyik stratégia sem teszi a munkát élvezetessé. milyen pontosan és szépen végezzük a műtétet. Egyfelől a munkát kell átalakítani úgy. hanem az is benne van. hogy minél jobban hasonlítson az áramlat-tevékenységekre – ahogy például hasonlít a vadászat. hova teszem az öltéseket." Egy másik sebész ugyanerről: "Nagyon szép munka. Egy szemsebész azt mondta: "Olyan finom és precíziós eszközöket használunk. ahogy kell.

nagy valószínűséggel "erősnek". Ha valaki csak a kifejezetten összetett áramlat-élményeket akarná tekintetbe venni – mondjuk azokat. akár szabadidejükben. mit csinált a jelzés pillanatában és hogyan érezte magát. Azok. aktívabbnak. mint az irodai dolgozók (16 százalék) és a menedzserek (15 százalék). A száznál több válaszadó – különböző munkakörökben és teljes munkaidőben dolgozó férfi és nő – egy hétig jelzőkészüléket viselt. Amikor az emberek áramlatban voltak akár munkájuk során. Több mint 4800 választ gyűjtöttünk be személyenként átlagosan 44 darabot. amelyet mi apátiának neveznénk. találomra kiválasztott időközönként – csipogott.Kutatásaink során gyakran bukkantunk nyomára egy sajátos belső konfliktusnak abban. "összpontosításra képesnek" és "motiváltnak" érezték magukat. ahol a feladatok és a képességek szintje a legmagasabb –. 54 százalékos volt. igazgatók és vezető beosztásúak jelentősen gyakrabban voltak áramlatban munkájuk során (64 százalék). A tényleges munkavégzés közben (amely a munkaidőnek körülbelül csak háromnegyed részét jelenti. Az áramlat kiszámításának ez a módszere persze meglehetősen liberális. Elemzésünk szerint akkor volt valaki áramlat-élményben. amely a nagyítás mértékétől függően igen különböző részleteket tesz láthatóvá. akkor is általában azt mondják. hogy passzívnak. mint mikor nem voltak áramlatban. akik gyakran éltek át áramlat-élményt. a szabadidő töltése közben több mint a fele (52 százalék). De még a szerelőszalagon dolgozó munkások is kétszer olyan gyakran voltak áramlatban munkájuk során. erősebbnek érezték magukat. hogy legpozitívabb tapasztalataik a foglalkozásukkal kapcsolatosak. akkor talán a válaszadóknak kevesebb mint egy százaléka számítana áramlatnak. annál jobbnak találta tapasztalatai általános minőségét. hogy jobb szeretnének nem dolgozni. "aktívnak". és amelyre a kihívások és a képességek alacsony szintje jellemző. az emberek vajon munkájuk vagy a szabadidejük során jeleznek-e többször áramlat-élményt. Az ellenkezője is igaz: azt hinnénk. amiből logikusan az következne. hogy élvezik jól megérdemelt szabadidejüket. tévénézés. baráti beszélgetés vagy vendéglőbe járás – közben csak a válaszok 18 százaléka utalt áramlatra. sokkal jobban érezték magukat. hogy erősen motiváltak munkájukban. A felállított kritériumoknak megfelelően ezeknek a válaszadóknak a 33 százaléka volt "áramlatban" – vagyis a feladatok és képességek személyenként kiszámított heti átlagszintje fölött. akkor boldogabbnak. hogy nem igazán lelkesek. az áramlat-válaszok aránya igen magas. és amikor a készülék – naponta nyolcszor. ha mind a feladatok. a menedzserek. ahogy az emberek kenyérkeresetükről vélekedtek. Azon viszont meglepődtünk. akkor kitöltött egy kétoldalas kérdőívet és feljegyezte. Több más dolog között egy tízpontos skálán az előttük álló feladatok nehézségét is értékelték. Ahogy az várható volt. hogy milyen gyakran számoltak be az emberek áramlat-helyzetekről a munkájuk során. unalmasnak és elégedetlennek érzik magukat. ők pedig azt mondják. és milyen kevés alkalommal a szabadidejükben. minél több időt töltött valaki áramlatban a hét során. kreatívabbak és elégedettebbek voltak. Ahogy számítottuk. Más szavakkal: az emberek a munkaidejüknek több mint a felében átlagon felüli kihívásokkal találkoznak és átlagon felüli mértékben használják a képességeiket. pletykálkodással vagy személyes ügyek intézésével telik el). Egyik tanulmányunk alapjául a már említett empirikus kutatás szolgált. jobban tudtak összpontosítani. Munka közben csak a válaszok 16 százaléka esett az apátia zónájába. mint az irodai dolgozók (51 százalék) és a gyári munkások (4'7 százalék). Ezzel ellentétben szabadidős tevékenységek .mint példáu1 olvasás. hogy kiderítsük. mint a menedzsereknél (23 százalék 11 százalékkal szemben). Apátia munka közben gyakrabban fordult elő gyári munkásoknál. Ha a feladatok és a képességek szintje egyaránt magas volt. "kreatívnak". mert a maradék egynegyed rész általában álmodozással. gyengének. meglepően rossz a kedvük – és mégis még több szórakozásra vágynak. Interjúalanyaink egyfelől azt jelezték. A szabadidős válaszok tipikusan abba a kategóriába estek. vidámabbnak. mind a képességek szintjét tekintve adott pillanatban a heti átlagszint felett volt. Ehelyett azonban még ha jól érzik is magukat. mint a gyári munkásoknál (61 és 46 százalék). mint a szabadidejükben (47 százalék és 20 százalék). hogy mennyit hasznosítottak képességeikből a feladat megoldása közben. a szabadidő eltöltése közben viszont gyakrabban következett be a menedzsereknél. Az áramlat-élmény meghatározására általunk használt módszertani eljárások leginkább egy mikroszkóphoz hasonlíthatók. A gyári munkások több áramlatélményről számoltak be a szabadidő eltöltése közben (20 százalék). Az élmények minőségében mutatkozó 100 . Ilyen állapotban az emberek általában azt mondják. és azt.

noha . ha egyébként áramlatban voltak.mint láttuk . mint az átlagos amerikai. hogy az adott időpontban mennyire volt motivált. (Ellentétben a közhiedelemmel. melyek közül a következő látszik a legkézenfekvőbbnek: amikor munkáról van szó. noha a pillanatnyi munkaélmény pozitív. Ez mindenki számára jelenthet problémát. a szabadidejükben pedig magas. gyengének. 101 . míg 52 százalékuk azt mondta. de a legsúlyosabb az alacsonyabb szintű foglalkozásokban. Kutatásaink során azt találtuk. ha elégedetlen vele bizonyos szempontból. a munkájuk során még akkor is alacsony volt a motivációjuk. Ez a probléma főleg a felsőbb rétegeket érinti: a menedzsereket és az igazgatókat. Az 1972 és 1978 között végzett országos felmérések szerint csak az amerikai munkások 3 százaléka állította azt. mint kötelező penzumot. A Pont Trentaz-i farmerek sokka1 többet és keményebben dolgoznak. túl kevés idő saját magára és családjára. jelölje meg egy. hogy elégedetlen a munkájával. Ekkor úgy érezzük. mert nem járul hozzá saját hosszú távú céljaik beteljesedéséhez. hogy néhány órára akkor is a fotelba rogyjanak. lehangoltnak és elégedetlennek érzik magukat. hogy valaki milyen határozott nemmel válaszol. és ezek mindegyike a számukra elérhető munkahelyi élmények minőségével van kapcsolatban. valaki másnak a vágyait testesíti meg. és többé-kevésbé ugyanolyanok minden típusú dolgozó esetében. erősnek. hogy milyennek kell lennie a munkának.) Az első és talán legsúlyosabb panasz a változatosság és az igazi feladatok hiánya. mintha az ilyen feladatokra fordított időt elrabolnák az életünkből. ha élményük minőségének szintje alacsonyabb volt. Sokan úgy fogják fel munkájukat. Amikor azt érezzük. Ahelyett. Más szavakkal. A kutatási eredmények azt sugallják. hogy munka közben az emberek ügyesnek és fontosnak. Az eredmények azt mutatták. ahol a rutin nagy szerepet játszik. mint a szabadidejükben. utána pedig szintén összetett tevékenységekkel töltik szabadidejüket is. Így. ezért boldognak. Az általános trend alól mégis volt kivétel. általában megbízhatóan jelzi. a szabadságuk korlátozására. hogy az amerikai munkások általában három fő okát említik annak. függetlenül attól. A szabadidejükben. akadályra. Szükségük van arra.a munka során szerzett élmények általában jobbak. amikor úgy gondolják. Összehasonlító példáink azonban ellentmondanak ennek az érvelésnek. hogy miért elégedetlenek a munkájukkal. A probléma inkább a modern dolgozó munkához való viszonyában rejlik.különbségek statisztikailag szignifikánsak voltak. ahogy céljait megpróbálja összeegyeztetni vele. hogy áramlatban voltak-e. abban. hogy az adott időpontban mennyire szeretett volna valami mással foglalkozni. A kérdőíven szerepelt egy olyan kérdés. hogy akaratunk ellenére kell valamire odafigyelnünk. ha ez nem is olyan jó érzés a számukra. Ennek ellenére szeretnének kevesebbet dolgozni és több szabadidőre vágynak. amit éppen ezért nagy ívben kerülni kellene. elsősorban a főnökkel való konfliktusból adódik. Mégsem vágynak arra. hogy az emberek sokkal inkább szerettek volna valami mást csinálni a munkaidejükben. Az a paradox helyzet áll elő. A harmadik ok a kiégés: túl nagy nyomás. az igentől a nemig terjedő tízpontos skálán. ha folyamatosan magas szintű elvárásokkal találják szembe magukat. mégis lekicsinylik. hogy munka helyett mással foglalkozhassanak. a fizetés és más anyagi megfontolások nem tartoznak a legfontosabb problémák közé. és azok a feladatok. mint teherre. melyekkel a mindennapi munkájuk során szembe találják magukat. nem pedig passzív pihenéssel. Az. még akkor is. az emberek nem hisznek az érzékeik bizonyságának. hogy nagyon elégedett vele – ez a fejlett országok között egyike a legmagasabb számoknak. mintha elvesztegetnénk a pszichikai energiánkat. hogy kipihenjék magukat otthon. Hangsúlyoznunk kell azonban. Az ember szeretheti akkor is a munkáját. legalább ugyanakkora összpontosítást és odafigyelést kívánnak meg tőlük. kreatívnak és elégedettnek érzik magukat. szomorúnak. Lehetne azzal érvelni. amelyben arra kértük a válaszadót. hogy a saját céljaink elérésében segítene. hogy noha a munka során bekövetkező áramlat élvezetes. hogy az "elégedetlenség" viszonylagos fogalom. Mit jelent ez az ellentmondásos viselkedésminta? Több lehetséges magyarázat is van. A második probléma a munkahelyen dolgozó többi emberrel. és változtatni szeretne rajta. hogy az apátia a legtöbb ember esetében nem annak a következménye. mint az otthoniak. amelyet kívülről kényszerítenek ránk. túl nagy stressz. az emberek nehezen bírják. az olyan. Úgy gondolnak rá. A közvetlen élmények helyett motivációjukat az az erősen beléjük gyökerezett kulturális sztereotípia irányítja. s amely a valódi léttől szívja el az energiát. hogy szellemileg vagy fizikailag ki van fáradva. nincs sok tennivalójuk és képességeiket sem tudják kihasználni.

A külső stressz kezelésére szolgáló különböző technikákról ejtünk majd még néhány szót a 9. s ahelyett. és mereven ragaszkodik is ehhez. az végső soron inkább a mi hozzáállásunktól függ. igen gyakran fogalmuk sincs. mégis befolyásolhatóak szubjektív tudatváltozással. mozgósítanunk kell pszichikai energiánkat. ami az amerikai életben előfordul. és sokkal nagyobb erőfeszítést igényel élvezetessé alakítani. Legvégül. Talán a legjobb módszer arra. ez nem olyan közvetlen módszer. mihez kezdjenek magukkal. A változatosság és a feladat nehézsége bizonyos értelemben a munkából adódó tényezők. A szokásokat és ismereteket igénylő. mint az áramlattevékenységekbe – bele van építve a cél. hogy a stressz kezelését összekapcsoljuk céljaink elérésével. ha úgy tűzzük ki a céljainkat.Az efféle panaszok elég valósak.vagy nem járul . vagy ahelyett. Nem merjük vásárra vinni a saját bőrünket. Lehet. és saját személyes céljainkra összpontosítanunk az elkerülhetetlen akadályok ellenére is. hogy egyúttal a főnökünket és a munkatársainkat is segítjük a saját céljaik elérésében. mintha hanyatt-homlok igyekeznénk érvényesíteni az érdekeinket másokkal szemben. Robert Park már ezt írja: "Azt hiszem. szabályokat és célokat felállító hobbik. ami a stressz és a ránk nehezedő nyomás érzetét illeti. igen kirívó. Igaz. a szabályok és az elvárások. akkor általában azért sikerül. hogy ezt a zsákutcát elkerüljük. a szabadidő haszontalan eltöltése a legnagyobb pazarlás. hogy nehéz kijönni a munkatársakkal és a főnökökkel. a szabadidő gyümölcsözőbb eltöltéséből vagy belső tanokból. 102 . A munka során felbukkanó konfliktusok gyakran abból adódnak. fejezetben. Több száz módja van a stressz enyhítésének. hogy segítsen üres óráinkat kitölteni élvezhető foglalatosságokkal. ezek nyilvánvalóan a legszubjektívebb elemek a munkában. Ezt persze könnyebb mondani. aminek lennie kell. melyek mind arra bátorítják az embert. Ezek a részleges megoldások is jelenthetnek segítséget. A legtöbben azonban ahelyett. hogy az illető védekező álláspontra helyezkedik másokkal szemben. és ezeknek kell leginkább a tudat irányítása alatt 1enniük. Egészében véve azonban az emberek pihenéskor sokkal kevésbé élnek azzal a lehetőséggel. objektív külső körülményekre van szükség. mint megtenni. másoknak hogyan kellene viselkedniük vele szemben. de a munka hatására bekövetkező stresszre az egyetlen valódi válasz az. Serafina és Joe még azokat a feladatokat is komolyan tudták venni. amely az egyik embert szétforgácsolja. melyeket a legtöbb ember unalmasnak és értelmetlennek talál. de attól is függnek. a legutóbbi aukción méregdrágán elkelt festményeket megyünk megcsodálni. Ugyanez igaz az elégedetlenség más okaira is. Ting. rekreációvá. Stressz csak akkor van. Ez azonban ritkán valósul meg.hozzá a szabadidő eltöltése az élet általános minőségének javításához. a szabadidőt valóban azzá varázsolják. hogy jól használják fel az időt. a felelősség megosztásán. hogy saját magunk zenélnénk. hogy vége legyen a munkaidőnek és hazamenjenek élvezni jól megérdemelt szabadidejüket. melyekhez valódi érdeklődés és belső fegyelem is kell." Az utóbbi néhány évtizedben virágzásnak indult szabadidőipart arra találták ki. mennyire vagyunk képesek felismerni a lehetőségeket. Hogy bizonyítson. Ugyanaz a nyomás. mint munkaidőben. hiszen a többiek is ugyanolyan mereven ragaszkodnak saját elvárásaikhoz. Hogy egy munka változatos-e vagy sem. például a transzcendentális meditációból kiindulók. Némi éllel azt mondhatnánk. hogy összpontosítson és átadja magát neki. hogy felhasználva szellemi és fizikai képességeinket áramlatba kerülnénk. ha átéljük. viszont hosszú távon ritkán mond csődöt. most azonban talán hasznosabb lenne annak áttekintése. eldönti magában. hogy mi magunk festegetnénk. azzal töltjük üres óráinkat. hogy stadionokban szaladgáló híres sportolókat nézünk. de ha akarjuk. mivel objektív feltételekre utalnak. Több mint hatvan évvel ezelőtt a nagy amerikai szociológus. Ahhoz. A szabadidő viszont szervezetlen. mint az igazi munkakörülményektől. a visszacsatolás. milliomossá lett zenészek platinalemezeit hallgatjuk. hogy elmélyedjen. és több időt vesz igénybe. hiszen a munkába – ugyanúgy. ha általános stratégiaként az élmények minőségén javítunk. hogyan járul . A SZABADIDŐ ELVESZTEGETÉSE Noha az emberek általában arra vágynak. hogy a munkát jobban lehet élvezni. és vannak munkán kívüli tényezőkből. melyek között vannak a jobb szervezésen. hogy felsül. mint a pihenést. hogy közvetlen okok kiválthassák. mert fél. a főnökökkel és munkatársakkal való jobb kommunikáción alapulók. a jobb családi életből. a másiknak örvendetes feladat.

a munkával és a szórakozással is az a helyzet. mint akinek nincs semmi tennivalója. akikkel kommunikálunk. az ember társas lénynek született. mint minden mással. Ha hagyjuk. nehezen tudunk elvégezni olyan feladatokat. hogy kimaradunk az emberi kommunikáció áramlatából. mindazonáltal csak nagyon halvány pótléka a valódi lehetőségekre fordított figyelemnek. De. Az előző fejezetben a munka áramlat-lehetőségeit tekintettük át. például fitogtatni akarjuk társadalmi helyzetünket. Ahogy C. Meg kell tehát találnunk a módját annak. Azok. ahogy azt Freud is felismerte a "munka és szeretet" boldogságreceptjében. Némely 103 . amitől kiteljesednénk. az ámis farmereknél. azoktól nyerjük. a tömegkultúra. Mivel személyes kapcsolataink ugyan úgy tehetik kielégítővé és érdekessé. és csuda kalandokat élnének át. amit valódi célok megvalósítására használhatnánk. hogy mások társaságában vagyunk-e vagy sem. hanem azoké. a szabadidőt is. AZ EGYEDÜLLÉTNEK ÉS MÁSOK TÁRSASÁGÁNAK ÉLVEZETE Az áramlatról szóló tanulmányok ismételten tanúsítják. hogy olyan színészeket nézünk. mintha valami jelentősége lenne annak. amelyek osztatlan figyel met kívánnak. amely a képességek használatából ered. hogy a többi embert tartsuk számunkra legfontosabbnak a világon. céltalannak érezzük magunkat. látni fogják. hogy még akkor is befolyásolni tudjuk tudatunkat. hogy soha ne legyenek egyedül. hogyan válhatnak ezek a kapcsolatok öröm teli élmények forrásává. akiknél az egyedül lét enyhébb fokú érzékszervi deprivációs zavarokat okoz. mint azelőtt. melyek csak utánozzák a valóságot. akik megtanultak élni a szabadidejükkel. a kirekesztés. Vannak. Azt az energiát. Biológiailag arra vagyunk programozva. mi történik velünk ezen a két területen. Másfelől azonban kedveljük az egyedüllétet is.de mindennap órákat töltünk azzal. boldogságunkra nézve rendkívül fontos. Brightbill írta: "A jövő nem feltétlenül a tanultaké. A szórakoztatóipar. A semmibe vett személy fokozatosan depresszióssá válik. Sok primitív kultúrában a magány olyan rettenetes dolognak számít. Semmi kétség. életünk minősége egészében nézve óriási javuláson megy keresztül. ahogyan a munkánkat végezzük. Hacsak nem vonjuk ellenőrzésünk alá a munkát is. hogy a szükségleteinkhez lehet igazítani őket. még kedvetlenebbek leszünk. amikor saját erőforrásainkra kell hagyatkoznunk. hanem hogy pénzt hozzanak valaki másnak. hogy boldoggá és erőssé tegyenek bennünket. amit csinálnak. a West Point-i kadétoknál – a legriasztóbb büntetés. Felszívják a pszichikai energiát anélkül. Magunkra maradva azonban könnyen elszomorodunk. amikor passzívan. AZ EGYEDÜLLÉT ÉS A MÁSOKKAL VALÓ EGYÜTTLÉT KÖZTI KONFLIKTUS A félelmetesnek tartott dolgok közt az egyik legrosszabb a félelem attól. csak mások társaságában érzi magát teljes embernek. nem vesztegetik el a szabadidejüket. Minden egyes évben kollektíven elvesztegetünk több milliónyi emberi tudatot. hogy megvilágíthassa. A legrészletesebb információt arról. akik megtanulják élvezni a munkájukat. de még a magas kultúra is csak az elme parazitája. a most következő pedig a családunkkal és a barátainkkal való kapcsolatunkat fogja feltárni. és gyakran vágyunk egy kis magányra. Énünket nagy mértékben az határozza meg. Ha a többiekkel való kapcsolatainkat is az áramlat-élményeknek megfelelően alakítjuk. és elhagyatottnak. akik úgy tesznek." 8. hogy milyenek vagyunk. olyan ingerkombinációkra vesztegetjük. K. csalódásban lesz részünk. hogy életük teljessé és sokkal értékesebbé válik. külső okok késztetésére mélyedünk el benne. A legtöbb foglalkozásnak és szórakozásnak különösen a média passzív élvezetére építőknek – nem az a célja. Ha nem tanuljuk meg elviselni vagy akár élvezni is az egyedüllétet. hogy az élet minősége elsősorban két tényezőtől függ: milyennek látják a munkánkat és milyen a kapcsolatunk más emberekkel. hogy cserébe elegendő erőt adnának. fejlődést eredményez. Az áramlat-élmény. kiszívják belőlünk az életet. Ez a kvázi-részvétel átmenetileg elfedheti ugyan az elvesztegetett idő ürességét. mint elviselhetetlenné az életünket. Az élmények minőségének szempontjából nagy különbség. Sok egymástól nagyon különböző emberi társa dalomban – az ausztrál őslakosoknál. Még kimerültebbek. amit a közösség kiszabhat valakire. hogy milyen kapcsolatokat tudunk kialakítani. és nekünk csak a gyönge vázat hagyják meg. hogy az emberek mindent megtesznek annak érdekében. a passzív szórakozás nem vezet sehová. és lassan-lassan a saját létezésében is kételkedni kezd. és abból. csak a boszorkányok és a sámánok érzik magukat jól még magányosan is.

társadalomban a kiközösítés vég kimenetele a halál: az, akit egyedül hagytak, lassan úgy gondolkodik magáról, mintha már meg is halt volna, hiszen senki sem figyel rá. Apránként elfelejt gondot viselni magára, és végül csakugyan meghal. A latin kifejezés az "életben maradni"-ra az volt, hogy inter homines esse, ami szó szerint annyit jelentett, hogy "em berek között lenni", míg a "halottnak lenni" megfelelője az inter homines esse desinere volt, avagy "nem lenni többé az emberek között". A római polgár számára súlyosság tekintetében a halál büntetés után rögtön a száműzetés következett; ha a városi polgárt kiszakították társai közül, láthatatlanná vált a többiek számára, nem számított, milyen luxuskörülmények között élt aztán a birtokán. Nagyon jól ismerik ezt a keserű érzést a mai New Yorkiak is, amikor valamilyen okból el kell költözniük a városukból. A nagyváros által kínált emberi kapcsolatok sűrűsége olyan, mint egy nyugtató balzsam: az emberek még akkor is nagy becsben tartják, ha a felkínált kapcsolatok esetleg kellemetlenek vagy veszélyesek. A Fifth Avenue-n végigözönlő tömeg tele van rablókkal, mindenféle bizarr különcökkel, a tömeg egészében mégis izgalmas és biztonságos érzetet ad. Mindenki elevenebbnek érzi magát, ha mások is vannak körülötte. A szociológiai és pszichológiai felmérések általában azzal zárulnak le, hogy az emberek akkor a legboldogabbak, ha a barátaikkal vagy a családjukkal lehetnek, vagy egyszerűen mások társaságában. Amikor megkérnek valakit, hogy soroljon fel olyan kellemes tevékenységeket, amelyek egész napra jókedvre tudják deríteni, a leggyakrabban a "boldog emberekkel lenni", "amikor az embereket érdekli, amit mondok", "barátokkal együtt lenni" és "amikor mások szexuálisan vonzónak találnak" válaszok hangzanak el. A boldogtalan és depressziós embereknek az az egyik megkülönböztető jegyük, hogy ritkábban számolnak be hasonló élményekről. Egy támogató társas kapcsolatrendszer csökkenti a stresszt is: betegség vagy más baj kisebb valószínűséggel sújt valakit, ha számíthat a többiek érzelmi támogatására. Nyilvánvalóan arra vagyunk programozva, hogy mások társaságát keressük. Talán előbb-utóbb a genetikusok megtalálják kromoszómáinkban azokat a kémiai instrukciókat, amelyek arra késztetnek, hogy rosszul érezzük magunkat egyedül. Megvan az oka annak, hogy az evolúció folyamán miért adódtak hozzá ezek az utasítások a génjeinkhez. Azoknak az állatoknak, amelyeknek együtt kell működniük ahhoz, hogy sikerrel küzdhessenek meg más fajokkal, sokkal nagyobb az esélyük az életben maradásra, ha folyamatosan egymás 1átóterében tartózkodnak. A páviánoknak például, akiknek szükségük van a többiek segítségére a szavannán kóborló leopárdok és hiénák ellen, igen kicsi esélyük van arra, hogy elérjék az ivarérettséget, ha elkóborolnak a csoportjuktól. Ugyanezek a feltételek játszhattak közre a mi őseinknél is abban, hogy a nyájszellem pozitív tulajdonságként bekerült a fegyver tarunkba. Ahogy az emberi alkalmazkodás egyre jobban összekapcsolódott a kultúrával, további okok tették fontossá az összetartást. Mivel egyre több ember életben maradása függött az ösztönök helyett a tudástól, így egyre inkább hasznát látták annak, ha kölcsönösen megosztották egymással ismereteiket. Ilyen körülmények között a magányos ember idióta lett, ami eredetileg annyit jelentett görögül, hogy 'egyedül lévő ember' – olyasvalaki, aki képtelen arra, hogy másoktól tanuljon. Paradox módon ugyanakkor annak a bölcs mondásnak is megvan az alapja, mely arra figyelmeztet bennünket, hogy "a pokol nem más, mint a többi ember". A hindu bölcs és a keresztény remete egyaránt békére vágyott, távol a tömeg zajától. És ha megvizsgáljuk az átlagember életének legkellemetlenebb élményeit, ott találjuk a társas lét árnyoldalát: a legfájdalmasabb élményeket szintén a személyes kapcsolatok okozhatják. Munkahelyünkön az igazságtalan főnökök és az udvariatlan ügyfelek keserítik életünket, otthon pedig egy érzéketlen házastárs, egy hálátlan gyerek vagy a mindenbe beleszóló rokonok. Hogyan oldhatjuk fel azt az ellentmondást, hogy életünkben a legszebb és a legrosszabb pillanatokat emberek okozzák? Ezt a látszólagos ellentmondást nem olyan nehéz feloldani. Mint minden igazán fontos dolog, a személyes kapcsolatok is nagyon boldoggá tehetnek minket, amikor jól működnek, és nagyon boldogtalanná, amikor nem. Az emberek környezetünk legrugalmasabb, legváltozékonyabb részét képviselik. Ugyanaz az ember csodálatossá teheti a reggelünket és rémessé az esténket. Mivel annyira függünk mások szeretetétől és elismerésétől, érzékenyek vagyunk arra, hogyan bánnak velünk. Ezért van az, hogy ha valaki megtanulja azt, hogyan kell ki jönni másokkal, óriási változás áll be az életében. Jól tudják ezt azok, akik olyasféle könyveket írnak meg olvasnak, mint Hogyan szerezzünk 104

barátokat? és Tanuljunk meg hatni az emberekre. Az üzlet emberek mindent elkövetnek azért, hogy minél jobban tudjanak kommunikálni másokkal, hogy így még jobb munkaerők legyenek, az első bálozók pedig buzgón forgatják az illemtankönyveket, hogy a társaság" elismerje őket. A legtöbb ilyen törekvés persze tükrözi azt a külsőleg motivált vágyat is, hogy másokat manipuláljunk. Az emberek azonban nemcsak azért fontosak, mert segítenek megvalósítani a céljainkat, hanem azért is, mert örömet jelenthet számunkra, ha önmagukért is értékesnek találjuk őket. A kapcsolatok rugalmassága lehetővé teszi, hogy a kellemetlen helyzeteket elviselhetővé vagy akár izgalmassá varázsoljuk. Általában az adott helyzet értelmezése és definiálása határozza meg azt, hogy hogyan viselkedünk egymással és hogyan érezzük magunkat. Például a fiunk, Mark, tizenkét éves korában egyik dél után hazafelé igyekezett az iskolából és átvágott egy meglehetősen elhagyatott parkon. A park közepén hirtelen körülfogta három jól megtermett fiatalember a szomszédos gettóból. - Ne mozdulj, különben a haverunk lelő! – közölte egyikük, és a harmadik srác felé intett a fejével, akinek zsebre volt dugva a keze. A három fiatalember elszedte Marktól, ami nála volt (némi aprópénz, meg egy régi Timex karóra). - Most menj tovább. Ne fuss, ne fordulj hátra! Így hát Mark elindult hazafelé, a három fiú pedig az ellenkező irányba ment. Mark azonban néhány lépés után visszafordult és megpróbálta utolérni őket. – Figyeljetek, beszélni akarok veletek! – kiáltott oda nekik. – Menj tovább! – kiabáltak vissza. Mark azonban beérte őket, és megkérdezte, nem adnák-e mégis vissza az órát, amit elvettek tőle. Elmondta, hogy nagyon olcsó óra, és csak az ő számára értékes, másnak nem. - A születésnapomra kaptam a szüleimtől. A három fiú tombolt, de végül hajlandóak voltak szavazni arról, visszaadják-e az órát. Ketten arra szavaztak, hogy igen, úgyhogy Mark büszkén tért haza – pénz nélkül ugyan, de a régi órával a zsebében. A szüleinek persze egy kicsivel tovább tartott, míg felocsúdtak az élmény okozta sokkból. Felnőtt szemmel nézve Mark ostobán viselkedett, hogy egy régi óráért esetleg az életét kockáztatta, függetlenül az óra érzelmi értékétől. Ez az epizód azonban fontos gondolatot támaszt alá: egy társas helyzetben mindig megvan az a lehetőség, hogy a szabályok kialakításával megváltoztatható legyen. Mivel Mark nem fogadta el a ráosztott "áldozat szerepet", és nem rablóként kezelte a három fiút, hanem olyan meggyőzhető emberi lényekként, akiktől elvárható, hogy értékeljék valakinek a ragaszkodását egy családi ajándékhoz, képes volt a rablást olyan helyzetté alakítani, amely legalább bizonyos mértékben – demokratikus döntésen alapult. Az adott esetben sikere nagyrészt a szerencsétől függött: a rablók lehettek volna részegek is, vagy annyira elvadultak, hogy a józan ész szava már el sem éri őket, és ebben az esetben Mark komolyan megsérülhetett volna. Az alapgondolat azonban ettől még érvényes: az emberi kapcsolatok alakíthatók, formálhatók, és ha valaki rendelkezik a megfelelő képességekkel, megváltoztathatja a szabályaikat. Mielőtt azonban részletesebben áttekintenénk, hogyan alakít hatjuk át kapcsolatainkat úgy, hogy tökéletes élményekkel lássanak el minket, egy kis kitérőt kell tennünk a magány birodalma felé. Csak ha már egy kicsit jobban megértettük, milyen hatással van az elmére az egyedüllét, akkor láthatjuk majd világosan, miért olyan elengedhetetlen a jólétünkhöz mások társasága. Az átlagos felnőtt ébrenlétének egyharmadát egyedül tölti, mégis nagyon keveset tudunk életünknek erről a nagy szeletéről – kivéve azt, hogy szívből utáljuk.

A MAGÁNY FÁJDALMA
A legtöbb ember csaknem elviselhetetlen ürességet érez, ha egyedül van, főleg ha semmi tennivalója nincsen. Kamaszok, felnőttek és öregek egyaránt azt mondják, hogy legrosszabb élményeiket akkor élik át, mikor egyedül vannak. Csaknem minden tevékenység élvezetesebb, ha valaki más is van velünk, mintha egyedül lennénk. Az emberek boldogabbak, élénkebbek és vidámabbak mások társaságában, mint egyedül, függetlenül attól, hogy a futószalag mellett dolgoznak vagy tévét néznek. A legborzasztóbb helyzet azonban nem az, mikor valaki egyedül dolgozik vagy nézi a tévét, hanem amikor magában van, és semmit sem kell csinálnia. Kutatásaink szerint azoknak, akik egyedül élnek és nem járnak templomba, a vasárnap reggel a hét legunalmasabb része, mivel ilyenkor semmi sem igényli 105

a figyelmüket, és képtelenek eldönteni, mihez fogjanak. A hét többi részében a pszichikai energiát külső igények terelik a megfelelő csatornákba: munka, vásárlás, a kedvenc tévéműsorok és így tovább. De mihez fogjanak vasárnap reggel, ha már megreggeliztek és átnézték az újságot? Sok ember számára ezek a strukturálatlan órák kétségbeejtőek, és általában délre megszületik az elhatározás: lenyírom a füvet, meglátogatom a rokonokat vagy megnézem a focimeccset. Ekkor ismét értelmet kapnak a dolgok, megint van valami céljuk, amire összpontosíthatnak. Miért ilyen rossz egyedül lenni? A legnyilvánvalóbb válasz az, hogy pusztán belső eszközökre támaszkodva nagyon nehéz rendet tartani az elmében. Figyelmünk ébren tartásához folyamatosan szükségünk van külső célokra, külső ingerekre és külső vissza- csatolásra, és amikor ez a kívülről jövő "input" hiányzik, a figyelem csatangolni kezd, a gondolatok kaotikussá válnak – előáll az az állapot, amelyet a 2. fejezetben "pszichikai entrópiának" neveztünk. Ha egy tizenéves egyedül marad, azonnal töprengeni kezd: Mit csinálhat most a barátnőm? Csak nem jönnek ki a pattanásaim? Be tudom időben fejezni a matekfeladatot? Vajon azok a srácok, akikkel tegnap összebalhéztam, megint ki akarnak majd kezdeni velem?" Más szavakkal, ha nem kötik le elméjét valamivel, akkor ki lesz szolgáltatva az előtolakodó negatív gondolatoknak. És hacsak nem tanul meg uralkodni a gondolatain, ugyanez lesz a helyzet felnőttkorában is. A szerelmi életével, az egészségével, a pénzügyi helyzetével, a családjával és az állásával kapcsolatos aggodalmai mindig ott ólálkodnak tudata perifériáján, és arra várnak, hogy semmi ne foglalja 1e a figyelmét. Mihelyt az elme egy kicsit lazít, sutty! Egyből elárasztják a potenciális problémák. Ezért van az, hogy a televízió oly sok ember számára áldást jelent. Noha a tévénézés messze áll a tökéletes élménytől – ilyen kor inkább passzívak, gyengék, meglehetősen ingerlékenyek és szomorúak vagyunk –, de a vibráló képernyő legalább valamiféle rendet teremt a tudatban. Az előre kiszámítható cselekmény, az ismerős szereplők és még a folytonosan ismétlődő reklámok is az ingerek biztonságos mintákba rendeződését szolgálják. A képernyő a környezet egy jól behatárolt, kezelhető darabkája lesz. A tévénézés átmeneti védettséget nyújt a személyes gondokkal szemben. A képernyőn felvillanó információk kiszorítják a kellemetlen gondolatokat. Természetesen elég rossz befektetés ezzel a módszerrel menekülni a depresszió elől, mert sokkal több figyelmet fektetünk be, mint amennyit utána fel tudunk mutatni. A magánytól való félelemmel szembeni harc drasztikusabb eszköze a rendszeres kábítószerezés vagy az olyan kényszercselek vés, mint a folytonos takarítás vagy a szexuális megszállottság. Amikor valaki különböző szerek hatása alatt áll, Énje megszabadul saját pszichikai energiája irányításának felelősségétől; nyugodtan hátradőlhet és figyelheti a kábítószer kiváltotta gondolatokat bármi történjen is, ő nem tehet semmiről. A kábítószer – ugyan úgy, mint a televízió – megkíméli az elmét attól, hogy elkedvetlenítő gondolatokkal kelljen szembenéznie. Az alkohol és a többi drog képesek ugyan a "tökéletes élmény" előidézésére, de általában a komplexitásnak csak nagyon alacsony szintjén. Ha a drogokat nem a tradicionális társadalmakéhoz hasonlóan kifinomult rituális körülmények között fogyasztjuk, valójában rontják azzal kapcsolatos percepciónkat, hogy lehetőségeink és adottságaink megfelelnek-e egymásnak, és hogy mint egyének mit válthatunk ebből valóra. Ez kellemes állapot, de csak csalóka utánzata annak az örömnek, ami az egyre növekvő cselekvési lehetőségekből és cselekvőképességből adódik. Néhányan erősen vitatják álláspontomat a drogok elmére gyakorolt hatásáról. Végtére is az elmúlt huszonöt évben folyamatosan azt hajtogatták nekünk, hogy a kábítószerek "tudattágító" hatásúak, és használatuk növeli a kreativitást. A bizonyítékok ismeretében azonban én amondó vagyok, hogy a kémiai szerek megváltoztatják ugyan a tudat tartalmát és elrendezését, de nem terjesztik ki vagy növelik az én uralmát a tudat funkciója felett. Ahhoz azonban, hogy bármit kreatívan létrehozzunk, éppen hogy erre az uralomra, az irányítás képességére van szükségünk. Ezért – noha a pszichotropikus szerek segítségével valóban szélesebb körű szellemi élményekre tehetünk szert, mint amilyenekben normális érzékszervi feltételek között részünk lehetne – azt a képességünket nem fokozzák e szerek, hogy ezeket az élményeket hatásosan el is rendezzük. Sok kortárs művész kísérletezik hallucinogénokkal abban a reményben, hogy akkor majd olyan misztikus és kísérteties munka kerül ki a keze alól, mint a Kubla Kán, melyet Samuel Coleridge állítólag ópium hatása alatt írt. Előbb vagy utóbb azonban rádöbbennek, hogy bármilyen műalkotás megfogalmazása józan elmét igényel. Az olyan munkából, amelyet kábítószer hatása alatt hoztunk létre, 106

még mindig találhatott magának munkát. aki ritkán unatkozik és a pillanat élvezetéhez nincs mindig szüksége kedvező külső környezetre. mintha tévénézéssel csapjuk agyon az időt vagy elbódítjuk magunkat különböző szerekkel. vagy keres egy barátot. kivesz valami ennivalót a hűtőből és már ül is rá a telefonra. Ehelyett megjelennek a szokásos látogatók: a sötét fantomok. hogy olyan tevékenységbe fogjunk. ami a semmire nem összpontosító elmén végigseper. teszünk-e kétségbeesett erőfeszítéseket. Hogy ilyen környezetben élni tudjunk. fejlesztik képességeinket és az Ént. aki nem tudott írni-olvasni. lerakja a könyveit a szobájában. akik képtelenek elviselni a magányt. lehetőségeivel kapcsolatos ügyeken. A figyelem természetes és kellemes módon összpontosul. hogy "agyoncsapjuk az időt". és leszáll ránk a lélek sötét éjszakája. A tanulás nem jó. akivel együtt töltheti az idejét. melyek a tudat komplexebbé válásához vezetnének. melyek összpontosítást igényelnek. A szexualitás tárgykörébe tartozó dolgok között szintén sok olyan van. Azok a tizenévesek. Nem képes viszont olyan – a figyelemmel kapcsolatos – szokások kifejlesztésére. Rendszerint visszafordul a zene vagy a tévé felé. biztosítja. A tanulás azt jelenti. mint a káosz és az ontológiai szorongás elleni védekezés különböző módjait. hogy külsőleg a gondolatainkra kényszerítsen valami rendet. és ne kelljen szembenéznünk a magány gyötrelmével. amely tisztes megélhetést 107 . A kémiai szerek segítségével megváltoztatott tudat szokatlan képekkel. felhasználhat. hogy menekülnénk tőle. baráti társaságban tölteni az időt. Néhány nemzedékkel előtt egy olyan ember. koncertre vagy színházba menni. hogy eltérítsük elménket a henye gondolatoktól. amikor a tudata megint tiszta lesz. amelyet a valódi művészettől elvárunk és könnyen semmitmondóvá és önmagába süppedővé válhat. és ezzel kizárja az elméből a nem kívánt gondolatokat. A tizenéves elkezd rágódni a külsejével. amelyek rátörnek a strukturálatlan elmére. alkotó életet él. ami lefoglalja a képzeletét. sok szülőnek ismerős családi jelenet az. ami fájdalmas ugyan. Ha valaki akár testileg. el kell sajátítanunk az absztrakt szimbolikus nyelveket. Viszonylag könnyű elmerülni a munkában. melyek segítségével az emberek megsebesítik vagy megfélemlítik magukat. Az az ember. hogy a figyelmét összpontosíthatja valamire. Nem meglepő. nem ugyanaz. Ha velük sincs semmi különös. mint a káosz. hogy mit csinálunk magányunkban. és előbb-utóbb a legfegyelmezettebb elme is meghátrál az egyre sorjázó ismeretek előtt. Különösen fontos. hogy az illető elérje a közvetlen tapasztalás érzését. Tipikus. vagy képesek vagyunk-e arra. Még a fájdalom is jobb. Az élmények minőségét irányító képességünk végső próbája. hogy még fiatalkorunkban megtanuljuk kihasználni az egyedüllétet. a szerencsejátékra. hogy ne hagyja az elmét elkalandozni. ami első látásra a gyönyör ellen tétének tűnhet: a mazochista magatartásra. ami csak arra való.hiányzik az a komplexitás. A veszély abban rejlik. amikor a tizenéves hazajön az iskolából. elveszítheti saját képességeit annak irányítására. hogy feltárcsázza valamelyik barátját. A pornográfia és a személytelen szex a fajfenntartással kapcsolatos képzetek és tevékenységek biológiailag belénk programozott vonzására épít. de azért irányítható – hiszen ő maga idézi elő. de az előbbi mégis fejlődéshez vezet. de segítenek abban. kiállta a próbát és valóban tevékeny. amikor semmiféle külső figyelemstrukturáló követelmény nincs jelen. ez a visszavonultság nem tarthat sokáig. ha saját magunkra kell hagyatkoznunk? Amikor magányosak vagyunk. hogy sokáig kell bonyolult információmintákra koncentrálni. gondolatokkal és érzésekkel hozakodhat elő. amely nemcsak élvezetes. ahelyett. Hogy ezeket a kellemetlen gondolatokat visszaverje. mert túl nehéz. akkor bekapcsolja a tévét vagy a magnót. nem kívánnak magas szintű képességeket. hogy a tévénézés és a szexuális aktus többékevésbé egymással fölcserélhető tevékenységformákká lettek. Ugyanez érvényes arra is. a kockázatvállalásra. és ha véletlenül kinyit egy könyvet. ami eltereli a gondolatait erről a helyzetről feltéve. Ezek a módszerek. Kellemes gondolatokat azonban nehéz parancsszóra felsorakoztatni. melyek hosszú szellemi felkészülést igényelnek. de mi van akkor. hogy ha valaki drogfüggővé válik tudata rendezése érdekében. melyeket a művész később. később önmagukat zárják ki olyan felnőtt feladatok elvégzéséből. a népszerűségével. míg az utóbbi csak arra szolgál. de fejleszti is személyiségünket? Szabadidőnket olyan tevékenységekkel kitölteni. akár érzelmileg megsebesíti magát. kell találnia valami mást. és kellemesebb gondolatokra vágyakozik. Noha mindkét stratégiát úgy tekinthetjük. Minden évtizeddel egyre jobban függ kultúránk az informatikától. Az átlagos serdülő készen áll bármire. hogy nem kerül túl sok pszichikai energiába.

hogy lelki békéjük egyre inkább veszélybe kerül. Azokból a tizenévesekből. orchideákat nevelni. ki kell építenünk egy olyan szellemi gyakorlatot. de soha sincs túl későn. hogy beszélgessenek vele. Vannak virágágyak. Minél korábban kezdjük. melynek segítségével a test és az elme segíthet áramlatot előidézni. akik nem tanulják meg irányítani tudatukat. elhagyatott részén él egy kis szigeten. Az előző fejezetekben már áttekintettünk néhány olyan módszert. Akkor azonban. amikor létfontosságú. versengő. mindenhol szétszórt kerti szerszámok hevernek. A munkahelyi csalódások. amelyet az ember csakis nehezített körülmények között. megteremtjük a rend egy magasabb formáját. melyeket méltónak tartunk arra. hogyan kell élvezni az életet. megállapodnia. aki Észak Minnesota egyik tavas-erdős. hogy élvezni tudjuk a magányt. egy kovács vagy egy kereskedő inasként a mestere mellett elsajátíthatta a hivatásához szükséges felkészültséget. túl sok felnőtt érzi úgy. Dorothy eredetileg ápolónő volt egy nagyvárosban. Ha nem is kell feltétlenül istennek lennünk. amely az élet szükségszerű velejárója. viccekkel és rajzokkal. hogy amikor reggelente fölébredt. Nem a serdülőkor az egyetlen időszak. Ilyen ember például Dorothy. mint elkerülendő vagy visszafojtandó dolgokat. az összetettebb foglalkozások pedig olyan különleges tudást igényelnek. hogyan alakítsa át az élet minőségét. Megtették a kötelességüket. A fatörzsekre a csűrökhöz és a melléképületekhez vezető utakat jelző táblák vannak szögezve. megtanulták az életben maradáshoz szükséges trükköket. Más vadonlakókhoz hasonlóan Dorothy is megpróbálta egészen személyessé tenni környezetét. tévé. megtanulni sakkozni. mikor egyedül van. hogy az új lehetőségeket nem úgy fogjuk fel. sokan önszántukból élnek egyedül. hogy energiánkat a külső világ feletti uralomról a belső valóság mélyebb felfedezése felé fordítsuk. és noha a legtöbb ember retteg a magánytól. orrukat az ablaküveghez nyomva. minden egyes múló évvel egyre jobban növekszik a felhalmozott entrópiájuk. Egy farmer. És ami még fontosabb: sosem tanulják meg. Hiányozni fognak belőlük azok az összetett képességek. melyek segítenének nekik a mai. akkor elkerülhetetlenül könnyű külső megoldások hoz folyamodik: narkó. hogy megtanuljuk kiaknázni az egyedüllétben rejlő lehetőségeket. a sors szokásos packázásai annyi negatív információval árasztja e1 őket. akkor joga van elengednie magát. nem tudják. Amikor valaki képessé válik arra. de a hosszú teleken hónapokig teljesen egyedül van. hogyan kell olyan lehetőségeket keresni. A három nyári hónap alatt a tavat kenujukon átszelő halászok kikötnek a szigeten. információktól zsúfolt környezetben élni. színház. függetlenül attól. az ablak mögül egy csapat farkas bámulta vágyakozva. hogy foglalkozzunk velük. szórakozás. Sajnos. A MAGÁNY MEGSZELÍDÍTÉSE Minden szabály alól vannak kivételek. vagyis egyedül sajátíthat el. Az ilyen válaszreakciók azonban nem előre. ha nem sajátítottuk el már korábban az egyedüllét kihasználásának képességét. Ma még a legegyszerűbb munkák is írott instrukciókra támaszkodnak. melyek segítenek addig rejtett tulajdonságokat kibontakoztatni. Ahogy a Francis Bacon által szeretettel idézett régi mondás tartja: "Aki örömét leli a magányosságban. hogy megteremtse magának ezeket a tevékenységi formákat. Ez azt jelenti. de ahhoz. versikékkel.és valamelyes méltóságot biztosított neki. hogy az entrópiából. kerti törpék. ez a 108 . segíteni a szomszédainknak és Istenről elmélkedni – ha ezek azok a dolgok. ami el tompítja vagy lefoglalja gondolatait. Örömet lelni az életben és egyúttal fejlődni is csak úgy lehet. és semmi szüksége nem volt szimbolikus rendszerre. egészségük hanyatlása. Egy városi látogató számára a sziget maga a giccsparádé. hogy ha már elérte a húszat vagy a harmincat (főleg ha negyvenéves). annál jobb. Amikor például fizikai erőnk az életkor előrehaladtával hanyatlásnak indul. hogy a férje meghalt és a gyerekei felnőttek. hogyan irányítsa figyelmét. hanem mint képességeink fejlesztésére és tanulásra kapott lehetőséget. vagy isten". hanem visszafelé vezetnek. de mint Dorothy ízlésének kiterjesztése. és mostantól már félgőzzel is ellavíroznak. Mivel az ilyen emberek csak minimális belső renddel rendelkeznek. közel a kanadai határhoz. hogy a civilizált élet figyelemirányító segédeszközei – a többi ember. vendéglő és könyvtár – nélkül is elérhessük az áramlatot. hogy mi történik a külvilágban. mert nem bírta elviselni. Végre módunk lesz Proustot olvasni. Dorothy vastag függönyöket akasztott az ablakaira. "fegyelmezetlen" felnőttek lesznek. hogy készen állunk arra. az vagy vadon élő állat. és azután költözött ki a vadonba. mindezek elérhetetlenek maradnak számunkra. akkor már tudja. Hogyan tartják távol maguktól ezeket a problémákat? Ha valaki nem tudja. az azt jelenti. izgalom – bármi.

A barátom bevallotta. Az ember kibírja a magányt. Mindkét esetben azzal kerülik el a pszichikai entrópiát. ez csak a záptojásoktól van – vont vállat a másik. Dorothy kedveli az embereket. Susan azt állítja. hogyan folyhatott szét ennyi záptojás egy hajó fedélzetén az óceán közepén. hogy az entrópia szétzilálja elméjét. Van-e különbség aközött. megfeji a kecskét. A tér strukturálásánál talán még fontosabb az idő strukturálása. nehezen tudja elképzelni. Amikor azonban beáll a szélcsend. hogy valahogy elindítsa a társalgást. hogy a magánnyal szembeni küzdelemben narkotikumokat fogyasztunk. varr. Nincs ideje arra. hogy találkozhat valakivel. élvezni fogjuk az egyedüllétet. halászik és így tovább. milyen mesterkedésekre kényszerülnek időnként a hajósok. A vitorlázást éppen az a folyamatos összpontosítás teszi élvezetessé. ahol a lelke megnyugodhat. Dorothy az év minden napján szigorú időbeosztással él: ötkor felkel. hogy a figyelmüket lekössék. Susan Butcher kutyatenyésztő. faházának két kis szobáját minden elképzelhető helyen könyvek fedik be. akik napi tizenhat órán és heti hét napon át igényt tartanak a figyelmére. hogy Dorothy meg a többi remete épp olyan hatásosan menekü1 e1 a "valóság" elől. hogy tudatát minden egyes pillanatban konkrét és véghezvihető tennivalók foglalják le – így az élete folyamatos áramlat-élménnyé válik. egyszer mesélt nekem egy anekdotát. Dorothy szintén megtanulta. de még jobban szereti azt az érzést. hogyha idegen környezetben uralma alatt akarja tartani a helyzetet. akkor ahelyett. de mégis figyelmet igénylő rituálékkal tartjuk keretek között gondolatainkat? Lehetne azzal érvelni. mint a kábítószer-élvezők. hogy egyszerűen bedobáltam volna őket a tengerbe. napokig nem volt egy lebbenésnyi szél sem. Susan minden kutyát név szerint ismer. Házassága előtt teljesen egyedül élt százötven husky kutyájával. – Hogy lett ilyen piszkos a hajód? – kérdezte a barátom. Közönséges körülmények között az egyedül hajózó tengerészeknek éppen elég tennivalójuk van. hogy nehezebb legyen a dolog. Mivel már hosszú ideje nem látott senkit. A másik hajós éppen valami ragacsos. Mikor az Atlanti-óceán egyik áthajózásakor az Azori-szigetek közelébe ért. ha figyelme állandó rendben tartásával meg tudja akadályozni azt. amely jól szemlélteti. Aztán ott vannak a készletbeszerző körutak. és már kezdtem piszkosul unatkozni. örült. A maga körül kiépített szokások megkövetelik. odabent pedig kedvenc tárgyai idézik fel a számára fontos dolgokat. hogy ura saját világának. hogy meglátogatják a halászok. miközben megpróbálja elkerülni a vadon élő rénszarvasok és farkasok támadását. amely vele ellentétes irányba igyekezett. mos. akik minden este megborotválkoztak és kifogástalanul felöltöztek magányos állomáshelyükön. körülbelül nyolcszáz mérföldre a portugál partoktól. – Az a helyzet – mondta a másik ember -. néha tizenegy napon át hajtja a szánját egyfolytában az északi-sarki jégmezőkön. meglátott egy másik kis vitorlást. – Hát. hogy a hűtőm elromlott. hogy magányosnak érezze magát: élelemre kell vadásznia és gondoskodnia kell a kutyáiról. és talán új képességeket is elsajátítunk a folyamat 109 . megreggelizik. a tojások megromlottak. hogy mások társaságában meg nem valósítható célokat érjünk el. nyúlós. a hajósoknak hősies küzdelmet kell folytatniuk. Ismeri a vérmérsékletüket. hogy hogyan birkózik meg az ember a magánnyal. de arra nem számítottam. akkor a saját rendjét kell rákényszerítenie a vadonra. Mint a gyarmatokon élő angolok. de csak akkor. tévét nézünk vagy pedig szükségtelen. ízlésüket. tojtak-e a tyúkok. Ha az egyedüllétet úgy tekintjük. a hatvankét lakosú Manley-től. mint egy lehetőséget arra. hadd száradjanak egy kicsit oda. amely huszonöt mér földre van a legközelebbi alaszkai falutól. Hagytam. amely megvalósítható célra irányul. hogy jobban szeret így élni. hogy egymás mellé lavírozhasson a nyílt tenger közepén. evési szokásaikat és egészségi állapotukat. Így nyomja rá egyéniségének bélyegét a káoszra. életben maradásuk attól függ. hogy magányosnak éreznénk magunkat. nyáron pedig az jelenti a változatosságot. Úgyhogy ahelyett. a fedélzethez vágtam. hogy ilyen pocsék szaguk lesz. A hosszú estéket írással és olvasással tölti ki. és tudja a nevét a kutyák szüleinek és nagyszüleinek is. aki vitorlás hajókon szokta átszelni az óceánt. hogy elvonják elméjüket a kellemetlen gondolatoktól és érzésektől. Úgy tűnik. hogy aztán takarítanom kelljen. megnézi. A különbség abban rejlik. Tizenkét éve költözött el Massachusettsből egy faházba. A vad természet kellős közepén Dorothy megteremtette saját civilizációját a neki tetsző stílusban. mint bármi más módon. aki kiképzéssel is foglalkozik. Egyik barátom. hogy valami feladatra leljenek. hogy elméjükben valamelyes rendet tudjanak tartani. büdös masszát súrolt le a fedélzetről.sok "limlom" otthonos környezetet teremt számára. hasogat egy kis fát. hogy éberen figyelik-e a hajó és a tenger állapotát. és a két hajó úgy változtatott irányt.

) Ebben számunkra az a legérdekesebb. mit vártak el egymástól. milyen kölcsönös jogaik és kötelességeik voltak egymással szemben. hogy az egyetlen módszer a tudat feletti uralom megszerzésére. és olyan álmegoldásokhoz folyamodunk. hogy kifejlődjön bennünk a családtagokhoz való kötődés -. amely biztosítja. ahol ezt alkalmazták." Többnyire rokonok közé születünk és életünk nagy részét közöttük is éljük le. (Az első szülötti jogok érvényesítése tőkekoncentrációt eredményezett ott. aminek egyenes következménye az iparosodás lett. s tehetetlennek és elveszettnek érzik magukat. vagy egyenlően felosztották a vagyont az összes fiú közt. de ez mind semmi ahhoz képest. élete nagy része azzal fog telni. míg unokatestvérek esetében csak a negyede. mint a családon kívüli emberekkel. Hacsak az ember meg nem tanulja élvezni az egyedüllétet. melyek a kemény munka és az élvezet váltakozására épülnek. a sajátunkhoz hasonló gének megőrzésére és szaporítására irányuló mechanizmusnak köszönhetőek. Igen nyomós biológiai oka van annak. a fiatalok pedig igényeljék a felnőttektől való függőséget. akár Manhattanben él valaki. akikkel gyakrabban kommunikálnak. Lehet. Sok sikeres ember értene egyet Lee Iacocca megállapításával: "Sikeres és gyönyörű karriert futottam be. Hogy a testvérek milyen érzésekkel viseltettek egymás iránt. hogy a testvérek közti kapcsolatnak az elsőszülöttek jogait ápoló kultúrákban lényegesen el kellett térnie az olyan kultúrákétól. A családi kapcsolatok igazi felosztása mégis meglepően más a különböző kultúrákban és korokban. E szerint a forgatókönyv szerint a testvérek kétszer olyan gyakran segítik egymást. a kulturális kontextus erősen meghatározza a kötődés erősségét és irányát. Ez az oka annak. hogy első látásra primitívnek tűnik szőrmók kutyákat tenyészteni és szánon vágtatni a sarki erdőkön keresztül. AZ ÁRAMLAT ÉS A CSALÁD Az emberek életében a legjelentőségteljesebb és legintenzívebb élmények többsége a családhoz kapcsolódik. hogy kétségbeesetten próbálja elkerülni kellemetlenségeit. akik nem értenek semmihez és önfegyelmük sincs. A legtöbb ember jobban szereti. mint az unokatestvérek. Ahogy ez a példa is mutatja – noha genetikus programunk elősegítheti. alapvetően meg fogja határozni a férjek. jóllehet komoly gazdasági következményekhez vezetett. A pszichikus szervezettség szempontjából azonban az előbbi tevékenység összehasonlíthatatlanul magasabb rendű az utóbbinál. ha Alaszkába költözünk és elkezdünk rénszarvasra vadászni. Nem azt akarom mondani. de az embereket mindenhol jellegzetesen bensőséges érzés fűzi rokonaihoz. anyajogú vagy apajogú-e. akkor a gyönyörből élők. Egyetlen lassan érő emlősfaj sem maradhatott volna életben olyan beépített mechanizmus nélkül. melyekben a vagyoni helyzet előnyeit minden utód egyformán élvezte. az mind "beleépül" az adott családi szerkezetbe. Kevés ember érzi szükségét annak. Azok a különleges érzések tehát. szinte kizárólag a véletlen műve volt. A magány azonban olyan probléma. úgy tűnik. hogy rokonaink iránt különös vonzódást érzünk. hogy kiköltözzön a vadonba vagy hosszú utakat tegyen egyedül a tengeren. amellyel számolni kell. 110 . amit a családom jelent nekem. Az. kevésbé látványos jellemzői – például az öröklési rend – is erősen befolyásolják. A szociobiológusok szerint ez a családi összetartás egyenesen arányos a közös gének mennyiségével: például testvéreknél a génkészlet fele közös. melyek nem vezetnek lelki fejlődéshez. ha körülveszi az emberi környezet megnyugtató nyüzsgése. melyek vagy az elsőszülött jogain alapultak – ebben az esetben a legidősebb fiú örökölte az egész családi birtokot –. hogy a legtöbb felnőtt egyed felelősséget érezzen az ivadékaiért. akkor pánikba esünk. az egyenlő osztozkodás pedig a birtokok széttöredezéséhez és ipari elmaradottsághoz vezetett. Amikor azonban az adott kultúra többé nem tud vagy nem akar teljesítményre képtelen hedonistákat eltartani. Azonban ha a magányt mindenáron elkerülendőnek tekintjük.során. képtelenek lesznek magukról gondoskodni. A családok összetétele és nagysága erősen különbözhet egymástól. Hogy melyik fejedelemség melyik jogi formulát fogadta el az örökhagyásban. A gyönyörre épített életstílus csak olyan komplex kultúrákkal képes szimbiózisban együtt élni. akár Észak-Alaszkában. feleségek és gyerekek egymással való mindennapi kapcsolatát. hogy az újszülöttek és gondviselőik között különösen erős a kapcsolat. Az ember bármilyen környezetben el sajátíthat áramlat-tevékenységeket. mint ahogy a családszerkezet más. melyeket rokonaink iránt érzünk. főleg ha egy playboy vagy kokainfogyasztó csillogó környezetével hasonlítjuk össze. A Németországot alkotó sok kis fejedelemségnek még alig egy évszázada is külön-külön öröklési törvényei voltak. hogy egy házasság poligám vagy monogám.

zavart fog kelteni az illető tudatában. ennek az egyszerű szükségszerűségnek a visszatükröződései voltak.Mivel a család az első és sok tekintetben legfontosabb társadalmi környezetünk. mert régen a férjek meg a feleségek jobban szerették egymást. akkor annak nagy része. némelyik feladatokkal és követelményekkel teli. Némely család meleg és támogató. aki megkeresi a pénzt. ami alatt a férj. amelybe belemegyünk. Ilyen értelemben minden új kapcsolat. Egészen néhány évtizeddel ezelőttig a családok általában együtt maradtak. A válások számának növekedését valószínűleg jobban befolyásolja a munkaerőpiac változása – melynek következtében a nők munkába állási esélyei nagyobbak – és a háztartási készülékek elterjedése. mint bárki gyanította volna. Hacsak újra nem gondolja régi céljait. hogy egymásra kezd figyelni. a feleség talán nem dolgozik tovább. Hogy a két eshetőség közül melyik valósul meg. a gyerekeknek pedig mindkét szülőjükre szükségük volt. aminek eredményeképpen megváltozik tudatuk felépítése is. Sokkal gyakoribb a gyilkosság családtagok. melyek nem léteztek számukra addig. hanem mert a férjeknek szükségük volt valakire. és ez segített meg óvni a családokat a széthullástól. akkor komolyan vették őket. melyeket a nő nem. A "családi értékek". az étel fajtájáról stb. a feleség és a gyerekek egyaránt szenvedtek. Amikor a pár kiegészül egy gyermekkel." Világos. hogy megnősül és gyereket akar. Ez mind nagyon kemény. ha az embereknek azt tanították. mert a szülők és a gyerekek külső okokból mindenképp arra kényszerültek. és belső konfliktus keletkezik benne. Minden kapcsolat megkívánja a figyelem átcsoportosítását. tudjuk. Ha valaki nem hajlandó módosítani személyes céljait egy kapcsolat kezdetén. Természetesen. amelyeket az idősebbek olyan gondosan ismételgettek a fiatalabbaknak. John Fletcher szavaival élve: "Azoknak áll leginkább hatalmában megbántani minket. hogy nem férnek össze az előzőekkel. mennyire sikeresen tudunk kommunikálni családtagjainkkal. Ha régebben ritkább volt a válás. életünk minősége nagy mértékben függ attól. de ez az együttlét belső konfliktusokka1 és gyűlölettel volt terhes. vagy elviselhetetlenül unalmasak. mint egy vacsorameghívás. következésképpen megváltozik egyénisége is – mivel az Én a célok szervezete és összege. és ezek a 111 . a helyről. A családok jelenlegi "széthullása" annak az eredménye. melyekről régebben azt gondolták. hogy tovább folytassák kapcsolatukat. A házasságkötés megint csak a figyelmi szokások gyökeres és tartós átrendeződését igényeli. megkötött kompromisszumokat. Igen gyakran azonban az erkölcsi szabályok csak mint külső kötelezettségek nehezedtek rájuk. és a Bahama-szigetek se jöhetnek szóba. A családi életben óriási lehetőségek nyílnak a fejlődésre és az örömre. ami nem más. módosítaniuk terveiket. ha erkölcsi és vallási köntösbe bújtatták őket. és a gyermekkínzás vagy a vérfertőző szexuális zaklatás. megint mások állandó fenyegetettségben élnek. ami az adott kapcsolatban később történik. az nem azért alakult így. sok csalódással járó feladat. kevesebbet fognak elmenni hazulról. melyeket csakis ilyen keretek között élhetünk át. a célok átértékelését. Még egy olyan egyszerű dolog is. hogy elegáns sportkocsija legyen és minden télen néhány hetet a Karib szigeteken töltsön. Amikor két ember elkezd együtt járni. magában hordozza az Én átformálását. hogy a család egyaránt lehet elviselhetetlen teher vagy boldogság forrása. mint pszichikai entrópia. mint amennyire a szeretet vagy az erkölcsi tartás hiánya. aki főz és rendben tartja a házat. milyen erősek a biológia és a kultúra által kovácsolt kötelékek a családtagok között. céljai megvalósítása során rájön. hogy az emberek nagyon változatos érzésekkel viseltetnek családtagjaik iránt. hogy lassan eltűnnek a házasságokat összetartó külső okok. magában foglalja az időről. mert az új interakció minták összeütközésbe kerülnek majd régi elvárásaival. Amikor úgy dönt. vagy elkezdenek jobban spórolni a gyerekkel járó kiadások miatt. Ha megváltoztatja céljait. el kel1 fogadniuk bizonyos korlátokat. akiket szeretünk. Mondjuk egy agglegény szükségletei között előkelő helyen szerepel. alhassanak és felkészülhessenek az életre. és fordítva. frusztráltnak fogja érezni magát. az nagy mértékben a családtagok kölcsönös kapcsolatába befektetett pszichikai energia mennyiségétől függ. ha a férfi olyan filmeket szeret. Bizonyos mértékig a párnak hasonló érzelmekkel kell reagálnia az őt ért ingerekre a kapcsolat valószínűleg nem fog túl sokáig tartani. Ilyen esetben a család együtt maradt ugyan. láthatólag sokkal sűrűbben. mindkettejüknek meg kell változtatniuk szokásaikat. Már nem telik neki Maseratira. amíg egyedül voltak: egyeztetniük kell időbeosztásukat. Nem számít. hogy a családi értékek fontosak. Az emberek nemcsak külső okok miatt házasodnak össze és élnek családban. hogy ehessenek. a feleségeknek arra. a szülőknek alkalmazkodniuk kell az újszülött szükségleteihez: meg kell hogy változzék az alvási ciklusuk. mint idegenek között. Amikor két ember úgy dönt. még akkor is. hogy csak elvétve fordulnak elő.

ami leginkább biztosítja a túlélést. és a kevésbé szerencsés hímek egyedül élik le az életüket. Észre kell vennünk. ahol azért vannak együtt. hogy a családnak legyen olyan pozitív célja. hogy teljesen szabad lehessen valaki. hogy ahhoz. poligám vagy promiszkuózus-e. Szükséges. melyek gazdag territóriumokkal rendelkeznek. Mint a szabályok általában. jól választott-e. amelyek módosítják az ember céljait és korlátozzák cselekvési szabadságát. mert ez már a "bibliai övezethez" tartozik. mint a múltban voltak. Ha csökken is azoknak a tradicionális családoknak a száma. Hogy áramlatot lehessen előidézni. a felelősség különböző formáit. hogy ezt a kérdést megválaszolhassuk. számtalan viselkedési lehetőséget kizárnak. akkor felszabadul a folyamatos nyomás alól. hogy a házasságról úgy gondolkodnak az emberek. Más szavakkal: korlátaink elfogadása felszabadító hatású. különösen ha a házasság kényelmi megfontolásból köttetett. Ennek eredményeképpen rengeteg energiája szabadul fel az élethez. Az emberi család által felvett forma is környezeti nyomás hatására bekövetkező válaszreakció. A családi élet fogalma természetesen magában foglal olyan megkötöttségeket. hogy azon töprengjen. "az a természetes. Hatalmas viták zajlottak arról. hajlamosak vagyunk elfelejteni azt. hogy jobban tudjanak alkalmazkodni az adott környezethez. Még ugyanannak az állatfajnak a tagjai is változtatják kapcsolatmintáikat. hogy pszichikai energiáját kizárólag egy monogám házasságnak szenteli. talán még a fenntartásához is. nem annyira azért. mérlegelnünk kell választásunk következményeit. s erre azok a családok nem képesek. beleértve a monogám házasságot és a gyerekekkel. azért vagyunk monogámok. akkor már nem kell többé azon aggódnia. hogy ezek a szabályok és kötelezettségek elvileg nem különböznek bármilyenjáték szabályaitól. mint a belsők. melyek kitartanak. Cicero azt írta egykor. és vajon a kulturális evolúció folyamatában a monogámia-e a családszerveződés legmagasabb foka. hanem hogy mi akarunk-e monogámok lenni. mint egy". hacsak nincsenek erős külső tényezők. amelyre a szülők és a gyerekek pszichikai energiáikat összpontosítják a mindennapi feladatok között is. de a családi élet örömét nem tudják biztosítani. függetlenül minden problémától. egy sor törvény rabszolgájává kell válnia. akadálytól vagy később felmerülő vonzóbb lehetőségtől. és a kapcsolat valószínűleg megszakad. mint a szabadság végéről. és a házastársat béklyónak tekintik. mert nem kell arra fordítania. mint eddig bármikor. Azok a családok azonban. hogy ezek a kérdések csak a házassági kapcsolatok külső tényezőivel foglalkoznak. mégpedig saját akaratából. hogy gazdagítsák egyéniségüket. hogy "mindenki házasságban él". hogyan is kellene élni. 112 . óhatatlanul beáll az unalom és a frusztráció. Ezek a szempontok elégségesek lehetnek ugyan a család alapításához. melyeket csak kényelmi szempontok tartottak össze. hogy elfogadja a család hagyományos formáját. mert a családtagok szeretik egymást. Ugyanezek az ökörszemek Georgiában monogámok. A külső okok nem elégségesek: nem elég azt érezni.belsőjutalmak most is éppúgy jelen vannak. Miután elkötelezte magát egy ódivatú házasság mellett. a család létének célja kell hogy legyen. hogy egyre nagyobb érzelmi viszonzást várjon a másiktól. Ahhoz. de teljes erőnkkel összpontosíthatunk azokra a kiválasztott lehetőségekre. mert a hagyomány erre kötelezte. tulajdonképpen elérhetőbbek ma. jobb helyzetben lesznek. a családi élet jellemzője még egy jó darabig a szétszakadozás lesz. mert a pénzgazdálkodáson alapuló ipari társadalmakban ez az elrendezés bizonyult a legcélszerűbbnek. Noha ez igaz. melyeknek tagjai akaratuk ellenére maradnak együtt. mivel a külső erők még mindig sokkal hatalmasabbak. Szinte már közhelyszerű. akkor jó előre át kell gondolnia. azoké viszont talán növekszik. sőt. Például ha valaki eldönti. hogyan alakíthatja át a családi életet áramlat-tevékenységgé. Így például a hosszúcsőrű mocsári ökörszem (Cistothorus palustris) hímje Washington államban poligám. Ha valaki úgy dönt. Természetesen. hogy vajon az ember természettől fogva monogám. amelyék megmaradtak. Külső okokkal magyarázva a dolgot. s e szempontból nézve a házasságok olyan formát öltenek. ahol a mocsarak eltérő minősége miatt a nőstények azokhoz a hímekhez vonzódnak. ha az embernek gyerekei vannak" vagy "két ember is megél annyiból. vajon másutt zöldebb-e a fű. hogy az emberek "természettől fogva" monogámok-e. a rokonokkal és a tágabb közösséggel való szoros kapcsolatot. nem pedig azért. melyek összetartják. és így minden hím magához tud vonzani egy odaadó nőstényt. hanem mert minden mocsárban nagyjából ugyanannyi a táplálék és a fészekrakóhely. Egyénenként azonban nem azzal a kérdéssel találjuk szembe magunkat. mert segíthetnek családtagjaiknak abban. Ha nem így tesz.

szekularizált társadalmi környezetben. az ellenérzést fog kiváltani belőlük. Megfelelő kommunikáció nélkül az eltérések és a torzulások egészen addig növekszenek. akkor legjobb. Rick pedig megtanulja értékelni a halak szépségét. és vajon a találkozásból lesz-e "komoly kapcsolat". Az idők kezdete óta az a legfontosabb férfiúi kérdés. miféle ember a másik valójában. hogy milyen jól tanul. mint a személyes élményeknek. minél több személyes képességet sajátítson el és egyéni célokat tűzzön ki maga elé. Ha ilyen kor mégis kényszerítjük őket az együttlétre. elkerülhetetlenek a konfliktusok. A partnerek adottságaitól függően aztán összetettebb kihívások is megjelennek: kitalálni. hogy kellemesen együtt töltsék az idejüket. Amikor egy férfi meg egy nő vonzódni kezd egymáshoz. és így tovább. a lehető legjobb nevelést biztosítani a gyerekeknek vagy vallásosan élni egy modern. melyben az egész család osztozik. Itt megint csak fontos mind a differenciáció. hogy úgy két-három havonként ideális szórakozás vasárnap délelőtt az állatkert. Idővel az ember egyre jobban megismeri a másikat. hogy Ericának talán megtetszik valami a motorozásban. bulikra. A hosszú távú célok mellett szükség van folyamatosan kitűzött rövid távú célokra is. Ha a partnerek nem fektetnek be elegendő pszichikai energiát a kapcsolatba. Hogy az ilyen célok a családtagok komplexebbé válását elősegítő interakciókká alakuljanak át. amely szükséges ahhoz. fel kellett hagynunk vele. A visszacsatolás azért alapvető fontosságú. hogy minden családtag kifejleszthesse egyedi. Ahogy az összes többi áramlat-tevékenységgel. Hozzátartozik az élethez. a női pedig az. Ha nincsenek olyan célok. egyikük sem fedez föl ilyesmit. mind az integráció: a közös céloknak annyira kell tükrözniük a családtagok egyéni céljait. mint például egy bizonyos életstílus megteremtése – felépíteni az ideális családi házat. melyek bizonyos fokig eltérnek a többi családtagétól. Az ilyen megállapodások szépsége abban áll. Ha Rick motorversenyre szeretne menni. amit együtt lehet csinálni. mi bántja a feleségét és fordítva. a közös családi programokkal is az a helyzet. csak rá jellemző tulajdonságait. hogy "rá tudom-e venni?". milyen filmeket szeret. egyszerűen azért. A differenciáltság azt jelenti. A feleségem és én régebben úgy gondoltuk. hogy unalmas rutincselekvések sorozatává válik. hogy a serdülők kortársaikkal töltsék az idejüket. ha egyik hétvégén az egész család kimegy a versenyre. A feladatok és a képességek egyensúlyba hozása egy másik olyan tényező. és valószínűtlen.A célok között lehetnek nagyon általánosak és hosszabb távúak is. melyek újból mindenkit érdekelnek. érdekes helyekre menni. mint egy új dívány vásárlása. akkor egyiküknek sincs lehetősége arra. Ha az anya fáradt és rosszkedvű. Ezen a ponton a kapcsolatot az a veszély fenyegeti. az mindenki mást is érint. hogy az állatok ketrecbe vannak zárva. míg ha egyedül saját előítéletükre vannak bízva. így a legtöbb szülő eleve beletörődik. hogy "meg tudom-e szerezni?". hogy az entrópia a csoportéletnek éppúgy elkerülhetetlen velejárója. akkor a család próbáljon meg segíteni neki és felvidítani őt. amennyire csak lehet. Erica pedig megnézni a tengeri akváriumot. családi nyaralás vagy vasárnap délután közös társasjátékozás. akkor csaknem lehetetlen. Szeretném egyúttal hang súlyozni. Ha az egyik gyerek büszke arra. a családnak egyaránt kell differenciáltnak és integráltnak lennie. persze nehezebb stratégia az. beszélgetni a jövőről. hogy ami egyvalakivel megtörténik. a cselekvési lehetőségek elég világosak. és különösképpen a családi életet élvezni tudjuk ebben is a többi áramlat-tevékenység mintáját követi. ha olyan új tevékenységeket találunk ki. A szexuális játékból elveszett az újdonság varázsa. ami itt annyit jelent. hogy további örömet vagy fejlődési 113 . mindenkinek fontos. akkor a család többi tagja is figyeljen oda és legyen büszke rá. mert borzasztóan zavarni kezdte őt az. hogy elérjük-e a családi célokat. Ha a férj nem tudja. Aztán ott van az a rengeteg kellemes dolog. mit gondol Dél-Afrikáról. elmúlnak az izgalmak. piknikelés. hogy általában a társas kapcsolatokat. amit csak a kölcsönös érdek tart össze. a másik ember reakciói kiszámíthatók lettek. a következő hétvégén pedig megnézik az akváriumot. hogy a családtagok fizikailag együtt legyenek – arról már nem is szólva. hogy csökkentse az óhatatlanul jelentkező feszültségeket. hogy nyitva kell hagyni a kommunikációs csatornákat. Amikor azonban a legidősebb gyerekünk tízéves lett. mert csak így tudhatjuk meg. hiszen mindannyian élvezzük és sokat lehet belőle tanulni. mert minden egyénnek megvannak a maga céljai. Mindent kipróbáltak már egymáson. hogy előbb vagy utóbb minden gyerek "marhaságnak" tartja a közös családi programot. Ezek lehetnek olyan egyszerűbb tennivalók. míg végül a kapcsolat szétesik. Az integráció ezzel ellentétben azt garantálja. Gyümölcsözőbb. hogy világos visszacsatolást igényelnek. Egy integrált családban az egyes emberek céljai a többiek számára is fontosak.

az első firkák. hogy a kínálkozó lehetőségek tára kimerül a vandalizmus. mint az evési. mint ahogy az a kapcsolat korábbi idő szakában szükséges volt. hogy ami elérhető lenne. ami leköti figyelmüket. új helyeket keressünk fel. ha a szülők találnak maguknak otthon valamilyen érthető és kellően összetett tevékenységet. felelősségteljes személyiségeknek. ha nem váltak valóra -. Ha viszont az apa a szabadidejét a tévé előtt heverészve tölti itallal a kezében. a napi eseményekről. A családok is tehetnek azért néhány dolgot a szegényes lehetőségek ellensúlyozására.lehetőséget nyújtana.és kisgyermekkorban a legtöbb szülő spontán örömét leli abban. akkor egy sorozat új feladat jelenik meg: együtt fölnevelni a gyerekeket. barkácsolni vagy a garázsban szerelni. egymás mellett dolgozni. és távoli városokba utaztak. A szegényebb környékeken a fiatalkorú bandák csábító lehetőségeket kínálnak a fiatal fiúk számára. Egy komplex kapcsolatban előbb-utóbb megfogalmazódik a nagy kérdés: készen állnak-e a partnerek arra. és a legtöbb társadalomban – egy évszázaddal ezelőtt még a miénkben is – már késznek találtattak ilyenkor a felnőtt élet felelősségvállalására. akkor gyerekei természetszerűleg azt fogják gondolni. Az egyetlen mód. ha szeretnek kertészkedni. hogy sok-sok időt és energiát ne fektetnénk bele. fogalmuk sincs arról. az első szó. és fiatal felnőttekként kezeli gyerekeit. akkor a gyerekekben talán kifejlődhet egy olyan ambíció. Utcai harcok. ha új lehetőségekre figyelünk fel a kapcsolatban. A kora kamaszkorra azonban a legtöbb tizenéves nehezen kezelhetővé válik. zenélni. hogy a gyerekeik is belekezdenek valami olyan dologba. rendszerint elköltöznek hazulról. gondolatairól. A bölcsőtől a járókán át a játszótérig és az óvodáig a szülők folyamatosan összhangba hozzák egymással a gyerekek képességeit és a környezetben megjelenő feladatokat. Sajnos. és a legtöbb szülő ezen a ponton elkezdi udvariasan semmibe venni a gyerekei életét és úgy tesz. igyekezzünk őt mélyebben megismerni. Az újszülött. amellyel vissza lehet állítani az áramlatot az. az vagy túl mesterséges. hogy a sport a legtöbb kertvárosi iskolában akkora fontossággal bír: a többi lehetőséggel összehasonlítva még ez biztosítja a legjobb esélyt a képességek bemutatására és gyakorlására. szimpátiával és együttérzéssel forduljunk felé az évek múlásával elkerülhetetlen változások alatt. hogy gondolkodó ember váljék belőlük. hogy új beszédtémákat találjunk. A feladatok és képességek növelésére ugyanígy szükség van a gyerekekkel való kapcsolatban is. Ha mást nem is csinál az ember. hogy egy életre elkötelezzék magukat. de az élményekben megmutatkozó haszon rendszerint bőségesen megtérül. bekapcsolódni a tágabb közösség ügyeibe. Mindennél fontosabb azonban az. Mihez kezdhet magával egy életerős. akkor máris segített nekik abban. hogy a felnőttek mind unalmasak. Nem véletlen. vagy túl egyszerű. mert akkor valószínűbb. az első néhány lépés. túl gyakran esik meg. motorbiciklis felvonulások és hasonlók szolgáltatnak konkrét alkalmakat a 114 . örömet találnak benne és fejlődik személyiségük. A tizenévesek testileg érettek. képesek utódok nemzésére és világrahozatalára. a drogfogyasztás és a szex próbálgatásával. Ez természetesen nem történhet meg anélkül. Mivel a jelenlegi társadalmi köz megegyezés nem tekinti a tizenéveseket érett. erőfitogtatás. Régen a fiatalemberek elmentek hazulról egy időre inasnak. örömteli tennivalókat is jelent számukra. A pubertáskor problémája azonban még mindig megmarad. hogy megpróbáljanak a saját lábukon megállni. A jelen viszonyok között a szülők nagyon nehezen tudják kompenzálni a kultúránk kínálta lehetőségek hiányát – ilyen szempontból a gazdag kert városi szülők alig-alig vannak jobb helyzetben a lerobbant negyedekben élő családoknál. vagy próbálkozhatunk azzal. melyekre a szülők azzal válaszolnak. főzni. hogy lekösse egy tizenéves figyelmét. hogy gazdagítják a gyerek cselekvési lehetőségeit. ahogy a gyerek fejlődése kibontakozik: az első mosoly. ha a gyerekek már kirepültek. Ha a szülők többet beszélnének vágyaikról és álmaikról – még akkor is. amely áttöri Énjük pillanatnyi önteltségét. hogyan érezhetnék jól magukat – és ezután saját kortársaikhoz fordulnak kellemes élményekért. olvasni. ezért a kamaszoknak a felnőttek által szentesített cselekvési lehetőségeken túllépve kell megtalálniuk a nekik megfelelő feladatokat. vagy nem elég izgalmas. hogy észrevegyük partnerünk összetettségét. csak beszél nekik a munkájáról. Ezek olyan egyszerű lépések is lehetnek. rájövünk. intelligens tizenöt éves fiatal egy tipikus kertvárosi környezetben? Ha gondosan mérlegeljük a kérdést. mintha minden rendben lenne – miközben vakon reménykedik. a fiatalkori bűnözés. Ha igen. Ma valami hasonló történik Amerikában is a tizenéves kor végén: akik egyetem rejárnak. alvási vagy vásárlási szokások megváltoztatása. körülbelül öt éven át. tizenkét és tizenhét éves kor között: milyen értelmes erőpróbákat találhatnak maguknak az ilyen korú fiatalok? A helyzet sokkal könnyebb. A gyerekek képességeinek ugrásszerű növekedése minden esetben új. új emberekkel barátkozzunk össze. hogy tényleg így is van.

sosem kell azt mondanunk. pletykálásra vagy drogfogyasztásra és nárcisztikus önelemzésre használják az energiájukat. melyeket ezek a tulajdonságok jellemeznek. Az olyan kapcsolatban. A legtöbb tevékenység – beleértve az iskolát. hogy a gyakorlásban néhány napnál többet kihagyjon. hogy teherbe esik. hogy a saját fejük után mennek. A feltétel nélküli elfogadás különösen fontos a gyerekeknek. hogy a szüleik elvárnak tőlük bizonyos dolgokat. hogy 'sajnálom"' és "Az otthonod ott van. autózásra. amikor fokozatosan bővülő cselekvési lehetőségeket biztosít bizalomteli környezetben. hogy a szülei feltétel nélkül az ő javát akarják. akkor ne őket hibáztassuk azért. amellyel szabadon gazdálkodhat. Könnyen lehet. konkrét lehetőségeket nyújtunk neki. annak következményei vannak. hogy bebizonyítsák maguknak. és nem sok lehetőséget hagy a fiatalok kezdeményezéseinek. hogy szedje össze magát és csináljon már végre valami hasznosat. A család tagjai spontán módon képesek figyelmet szentelni egymással való kapcsolatuknak. A feltétel nélküli szeretet persze nem azt jelenti. hogy lazít hassanak egy kicsit. Korunk egyik legelterjedtebb illúziója. akkor a szabályok értelmetlenné válnak. A gyerekeknek tudniuk kell. De azt is fel kell ismerniük. hogy a kapcsolatnak ne legyenek szabályai. melyeknek megszegése büntetést von maga után. Tudatosan vagy sem. hogy bármi történjék is. mellyel a tizenévesek szülei szembe találják magukat. hogy a korai érzelmi biztonság egyike azoknak a tényezőknek. aki nem fut rendszeresen. A tizenévesek életében jelentkező feszültség enyhíthető azzal. tényleg élnek. Sajnos nem járható út. hogy bármi történik. Enélkül nehéz az Éntől annyi időre megszabadulni. amit tehet. hogy a családnak – mint minden más közös vállalkozásnak – folyamatosan szüksége van belefektetett pszichikai energiára ahhoz. Amikor egy családnak van közös célja és nyitva állnak a kommunikációs csatornái. hogy megtapasztalhassuk az áramlatot. Az a sportoló. hamarosan rossz formában lesz. és ha nem engedelmeskednek. hogy átélhessék egy összetettebb rendszerhez való tartozás örömét. Az igazgatók is tudják. eltérő céljaikat annak kedvéért. az kétségkívül az egyik legégetőbb probléma. annak minden veszélye és kellemetlen következménye ellenére. és rettentő nyűgnek érzik. A férfiak különösen szeretik ezzel nyugtatni magukat. akkor a gyerek természetes játékosságát fokozatosan felváltja a krónikus szorongás. kelletlen idegenek lettek –. ha a család önbizalmat. és csökken az a mennyiség. meg felel-e mások elvárásainak. Ha azonban azt érzi. akkor elengedheti magát és félelem nélkül fedezheti fel a világot. hogy a másik képes teljesen elfogadni őket. ha jól akar trombitálni. bizonyos mértékig elfelejtik egyéni Énjüket. ha azt mondjuk a tévelygő kamasznak. és érzik. hogy az egyetlen valóban felnőttes dolog. ha tudja. szüleik irántuk érzett szeretete nem lehet kérdéses. és nem fogja élvezni a futást. Csaknem babonásan hisznek az otthon integritásának sérthetetlenségében. 115 . márpedig nélkülük egyetlen tevékenység sem lehet örömteli. Rengeteg energiát fordítanak a munkájukra. ha a család bár milyen komolyabb kívánsággal áll elébük. biztos érzelmi támaszra lel a családjában. elfogadó szeretetet és kellő irányítást nyújt nekik. Csak mikor már túl késő – a feleségük inni kezdett vagy gyerekeikből szűk szavú. Hogy az ilyen környezetet hogyan alakítsuk át kellőképpen érdekessé. A tehetősebb környékeken még ez a cselekvési lehetőség is el van zárva előlük. hogy megvonják szeretetüket a gyereküktől. akkor az erőt ad neki. amely a közös cél érdekében összefogja az emberek egyéni tudatát. Mivel a képességeiket és a kreativitásukat alig-alig tudják valahol felhasználni." Ha az ember a családja szemében mindig értékes marad. hogy vajon szeretik-e. Ha ilyenek nem léteznek. hogy a fennmaradása biztosítva legyen. a felek megbíznak egymásban. a túlzásba vitt konformitást általában a helytelenítéstől való félelem okozza.fiatalok hajlamainak kiélésére. hogy ha nem tartják rajta szemüket a dolgokon. Ha a szülők azzal fenyegetőznek. Ha a szabályok áthágása nem jelent kockázatot. a szabadidős tevékenységeket és a munkát is – a felnőttek irányítása alatt áll. megy az magától is. ellenkező esetben pszichikai energiáját a saját védelmére kell fordítania. és a legjobb stratégia hagyni. Csak az segít. az. Az ember sokkal könnyebben felszínre tudja hozni a benne rejlő képességeket. cégük szétesik. hogy természetes medrében folydogáljon minden. akkor az élet a családban örömteli áramlat-tevékenység lesz. akkor ébrednek rá. népszerű-e. sok fiatal lány érzi úgy. otthon csak azt akarják. mert nagyon nehéz boldogulni egy adott pályán. hogy a családi életre nem kell különösebb figyelmet fordítani. melyek segítik a gyerekekben az autotelikus személyiség kifejlődését. Egy zenész nem teheti meg. ha nem felel meg a követelményeknek. Ahogy a közmondás tartja: "A szeretet azt jelenti. bulizásra. ha élő példát. hogy kockázatot vállaljon. Az embernek ilyenkor nem kell folyton azon aggódnia. ahol mindig szívesen látnak.

Ez különösen igaz azokra. amely minden kis közösségben gyakori az egész világon. Olyan. mindent felszed a legújabb zenékkel és egyéb tinidivatokkal kapcsolatban. A BARÁTI TÁRSASÁG ÉLVEZETE Sir Francis Bacon szerint "a magány legrosszabb fajtája. Barátainkat közös érdeklődési körünk és hasonló céljaink alapján választhatjuk – és választjuk – ki. akiket egész életükben ismertek. "magától értetődően" élvezetes. Sajnálatos módon ez a történet egyáltalán nem ritkaság. és akik otthon kevés érzelmi támogatásban részesülnek. Christopher. Az ilyen interakció féken tartja azt a fajta rendezetlenséget. a tökéletes bizalom. melyek vonzóak számunkra. addig lehet ugyan kellemes. amelyet nem lehet megkülönböztetni a közönytől. Láthatólag azonban a kortársaik csoportja volt az egyetlen. a teázó vagy a kávéház kellemes légkörében egész nap múlathatják az időt kártyával. hogy felnőtt férfiemberek összejöjjenek más férfiakkal. célbadobással. hogy részvételt kíván. Ennek ellenére egyikük sem jelentette a bűntényt a hatóságnak. melyek skálája a romboló hatásútól a magasan összetettig terjed. hogy elmagyarázza. ha néha elpletykálgat valakivel egy órácskát. Mindenki örömét leli abban. csak akkor értékes. kellemes módja annak. mint bárki mással. és megtanulja kor társaival való kapcsolatát irányítani. Nem kell megváltoznunk azért. hogy azért nem jelentették be a gyilkosságokat. amely véletlenül fedezte föl a dolgot. Mivel a barátság rendszerint közös célokat és közös tevékenységeket is magában foglal. és nem akadt sok barátja. hogy egy iskolájukból kimaradt túlkoros gyerek. hiszen kölcsönösen figyelmet szentelnek egymás gondolatainak és különcségeinek. az előbbit sokkal könnyebb élvezni. a söröző. hogy otthon elfogadják és törődnek vele. elég közel érezte magát a szüleihez. mint a közös tévénézés. de a mi mércénk szerint örömtelen lesz. mint például a mosogatást vagy a szemét levitelét. iszogatással. Így például az "ivócimborák" intézménye. aki továbbra is "barátkozott" a fiatalabb diákokkal. szemüveges fiú volt. csak divatos (vagyis funky) ruhákat hord. a barátainkkal olyan dolgokra összpontosíthatunk. de a valódi baráti kapcsolat előnyeiből keveset biztosít. ha valaki szűkölködik az őszinte barátságban. Amikor a barátság elsősorban arra szolgál. Az ilyen típusú társas együttlét a barátságot utánozza. inkább erősítik az Én-érzetünket ahelyett. mert attól féltek. a tettek és a beszédmegnyilvánulások merev forgatókönyv szerint zajlanak és előre megjósolhatóak. a médiában időrő1 időre feltűnnek hasonló esetek. a pub. hazug színjáték. amelyet a családtagoknak egymás iránt érezniük kell. több osztálytársukat meggyilkolta és holt testüket eltemette a sivatagban. akkor csökken a csoporttól való függősége. Ha ezeknek a tucsoni tizenéveseknek meleg családi kötelékeik lettek volna. Chris gondosan megtervezte a stratégiáját: kontaktlencsét fog viselni. hogy bármit meg tesznek azért. csöndes. Miért lenne más a család? Egymás feltétel nélküli elfogadása. Míg otthon sok olyan unalmas dolog van. Érthető tehát. hogy barátainkkal lehessünk. hogy az ember saját bizonytalan Én-érzetét igazolja. hogy megpróbálnák átalakítani. Azonban – mint minden más tevékenység – az ilyen kapcsolat is különböző formákat ölthet. Ez nemcsak a tizenévesekre igaz: a fiatal felnőttek és a nyugdíjasok is boldogabbak barátaikkal. hogy az emberek a barátaik társaságában érzik magukat a legkellemesebben." Összehasonlítva a barátságot a családi kapcsolatokkal. de nem biztosít lehetőséget a fejlődésre. a vendéglő. Körülbelül húsz évvel ezelőtt az Arizona állambeli Tucsonban egy nagy középiskola teljes harmadik évfolyama hónapok óta tisztában volt vele. A taverna. ha a napi élményekkel kapcsolatos kutatásaink újra és újra azt mutatják. hogy elfogadják őket. a házastársukat is beleértve. amely köztük és a magány közt állt. A diákok. és noha annyiban összetettebb. miközben vitatkoznak és viccelődnek. hogy összpontosítás nélkül a komplex tevékenység kaotikussá válik. azt állították. sok ember viszont egyenesen a felületes napi kapcsolatok rabjává válik. ha soha nem szűnő figyelemre épül. amely a magány velejárója. Mindenki úgy érzi. mind rendes középosztálybeli kertvárosi gyerekek. Különben csak üres gesztus. akik nem bírják a magányt. Ha a fiatal azt érzi. hogy a barátaik kiközösítik őket. nem ad lehetőséget a fejlődésre. a kortársaik általi kiközösítés nem lett volna olyan elviselhetetlen. belefáradt abba. a haját 116 .Mindegyik esetben arról van szó. Az erős családi kötelékekkel nem rendelkező tizenévesek olyan függőségbe kerülhetnek kortárs csoportjuktól. vagy jó kapcsolatban lettek volna más felnőttekkel. hogy a lét ezáltal igazolást nyer. aki tizenöt éves korában meglehetősen félénk. és népszerűbb akar lenni. amelyeket el kell fogadnunk. hogy mindenből kihagyják az iskolában.

személyes barátság. melyeket azért sajátítunk el. Az instrumentális képességek azok. ami annyira élvezetes. érzéseink lefestése. az volt. melyek kiélésére máskülönben ritkán van lehetőségünk. az ő társaságukban lehet valóban önmaga. aki csak instrumentális cselekedetekben él. amelyről Arisztotelész azt írta: "Barátok nélkül senki nem választaná az életet. Nem hagyta. hogy Chrisnek sikerült népszerűvé válnia. A gyakorlatban a barátságra fordított pszichikai erőfeszítés ilyen foka sajnálatosan ritka. úgy érezzük. Az expresszív képességek ezzel szemben olyan cselekedetekben jelennek meg. amelyben nemcsak örömet lelt. Ez az a kapcsolat. hogy valódi énünkkel kerültünk kapcsolatba. A normális emberi élet folyamán nincs sok lehetőség arra. hogy mind többet és többet tudunk meg barátunkról. melyek meg kísérlik externalizálni szubjektív élményeinket. aki nem nézte le a többieket azért. Munkánkat a szerepünk elvárásainak megfelelően kell végeznünk: hozzáértő autószerelők. a mesterember tudása. mint egy robot. amelyek jelen vannak más áramlat-tevékenységekben is. Sikerült megváltoztatnia kifelé mutatott személyiségét. önbecsülése is megnőtt. Kevés dolog van. a következő évben pedig eljátszhatta Conrad Birdie szerepét az iskolai musicalben. Ezek adódhatnak egyszerűen abból. az alsóbb osztályos lányok rajongtak érte és kiragasztották a képét iskolai szekrényükbe. hangulatunk eltáncolása. mint az írás és az olvasás. ilyen értelemben mind-mind kifejezési formák. de nem is értékelte túl magát érte. mint szabadon megosztani valaki mással legtitkosabb vágyainkat és gondolatainkat. Az iskolai évkönyv szerint az utolsó évben már mindenféle vállalkozásban részt vett. hogy gyakorolja a kellően laza testtartást és a nemtörődöm mosolyt. és napokat töltött el a tükör előtt. hogy milyennek lássák kortársai. hogy ugyanolyan fegyelmezett nyugalommal látott neki célja megvalósításához. A minden férfiban és nőben egyaránt meglévő képességeket feloszthatjuk többek között instrumentális és expresszív képességek csoportjára is. A legtöbb ember úgy érzi. Nemcsak a közös célok és a kölcsönös visszacsatolás fontosak – ezeket a kocsmai beszélgetések és a koktélpartik is biztosítják –. A legintenzívebb élmények tere azonban a szoros. viccet mesélni vagy tekézni. A barátság lehetővé teszi számunkra. Mivel olyan barátokat 117 . akik rászánják a szükséges időt vagy energiát. és nem tapasztalja meg a kifejezés spontán belső áramlatát. Azok. figyelmes pincérek vagyunk. hogy hatásosabban tudjunk bánni a környezetünkkel. míg annyi hozzá hasonlónak nem. olyanná válik. mint például a vadász csalafintasága. józan ítélőképességű bírók. hanem hogy folyamatosan új kihívásokra leljünk a másik társaságában. Ez közhelynek tűnik ugyan. A túléléshez szükséges alapvető készségek tartoznak ide. a népszerűség ködös vágyából végrehajtható áramlat tevékenységet kovácsolt. hanem olyan reális célokat tűzött ki magának. Ugyanakkor azonban személyiségének belső felépítése ugyanaz maradt: érzékeny. amelyet a földönkívüliek arra programoztak be. még ha egyebekben meg is lenne mindene".pedig egy árnyalattal kiszőkíti. ha ahhoz van kedvünk. A két színtér közt a buszon vagy a metrón pedig rezzenéstelen arccal kell a világ felé fordulnunk. Egy érzéseinket kifejező dal eléneklése. mert megtanulta befolyásolni véleményüket. Amikor elmerülünk egy expresszív tevékenységben. például díjat nyert a "Fiúk Lábszépségversenyén". amit az expresszivitás biztosíthat. Év végére bekerült a legirigyeltebb körökbe. hogy agyonnyomja a feladat. Más szavakkal. "Látni akarom. Az az ember. ahogy egy sportoló az edzéshez vagy egy tudós a kísérletezéshez. Hogy két ember élvezze egymással való kapcsolatát. Mivel olyan jól tudott azonosulni a rocksztár szerepével. Egyik oka annak. hanem csak a környezetük elvárásait. hogy átéljük az "egész"-nek azt az érzését. hogy lényünk olyan részeit fejezzük ki. hogy az emberi viselkedést utánozza. és befolyásolni tudta. nagylelkű fiatalember. miközben saját egyéniségünkből is egyre többet adunk. csak rá jellemző személyiségének új meg új oldalait fedezzük fel. A szülők által teljes szívvel támogatott módszeres taktika meg hozta a gyümölcsét. továbbá az ipari társadalom speciális szakmai ismeretei. de büszkesége is. Kevesen vannak. a legmagasabb szinten pedig az öröm és a fejlődés erőteljes érzetét nyújtja. az olyan intellektuális képességek. ahhoz ugyanazokra a feltételekre van szükség. meg tudom-e változtatni a személyiségem" mondta. melyeket saját erejéből el tudott érni. otthon pedig felelősségteljes szülők vagy tisztelettudó gyermekek. akik nem tanulták meg a tevékenységek áramlatélménnyé való alakítását. nyitottságot és érzékenységet kíván. de valójában nagy figyelmet. hogy csak a barátaival engedheti el magát igazán. a legtöbb rájuk háruló instrumentális feladatot kívülről jövő feladatnak tekintik – mivel nem saját választásukat tükrözik. A velünk egykorúak társaságának élvezete is különböző szinteken zajlik: az összetettség legalacsonyabb szintjén csak kellemes módszer a káosz időszakos elhessegetésére.

Mindig meglepődöm. kapcsolatokra fordítható szabadideje van. mint egy természeti képződmény. de nem megvalósíthatatlan. hogy az ember barát segítse az elesetteket. Az ember magányosan is viaskodhat nagyon bonyolult problémákkal. amelyeket a barátság nyújthat. ha nem teszünk eleget az expresszív jellegű feladatoknak. akkor el mulasztja azokat a lehetőségeket. Sajnálatos módon a politikai szerepkörben tevékenykedő emberek nagy része nem cselekszik túl komplex szinten. nemhogy a baráti körünkkel is törődnénk. akik oly messze kerültek tőlük. kik vagyunk valójában. Ha valaki olyan "barátokkal" veszi körül magát. a leendő szentek pedig gyakran csak erényességüket szeretnék bebizonyítani. mikor azt hallom. általában a rokonaikkal töltött nyaralások jutnak eszükbe. A barátságban nem találunk örömet. Az igazi barát olyasvalaki. olyas valaki. hogy mindig a papírformát hozzuk. amikor a házasságot a családok érdekeinek megfelelően rendezték el. amikor az érdeklődési kör oly sok ponton közös másokkal és az embernek rengeteg. aki nem várja el tőlünk. ott ébredhetünk rá. akikkel énekelhetünk. akik soha nem kíváncsiak álmaira és vágyaira. akivel időnként bolondozhatunk. melyek túlmentek az emberek személyes és családi érdekein. Nehéz. a barátság a rejtélyes újdonság igézetével hat. mint például Mahátma Gandhi vagy Teréz anya. ha egy nagyobb interperszonális kapcsolatrendszerbe akar valaki tartozni. A barátok társaságában tapasztalhatjuk meg leginkább az Én szabadságát. hogy a politikus valóban javítson a társadalom helyzetén. hogy hosszan tartó kapcsolatokat kössünk. hanem közben másoknak is a segítségére legyünk. az emberbarátok hírnévre. és a család meg a barátok is sok figyelmet igényelnek. Nehezebb feladat az. és ha kudarcot vallanak. Régebben. el kell fogadnia egy közösség. csak az. ez lehetetlen volt. Vannak olyan emberek is. feltéve. annál nagyobb feladatok hárulhatnak rá. A modern házasság ideálja az. semmi más teendőjük nincs. akik osztoznak legvégső céljainkban. hogy ha most újra összekerülnének. hogy barátait felnőtt korában is megtartsa.választunk. hogy ne csak saját javunkat nézzük. a hivatásunkból adódó érdeklődési körünk túlságosan szűk és specializált ahhoz. egy politikai párt vagy egy egész nemzet törekvéseit. Ha azonban egymástól függet len egyének céljait próbáljuk közös nevezőre hozni. Sajnos manapság kevés ember képes arra. akik minden pszichikai energiájukat az emberiség céljainak szentelték. 118 . Könnyes szemmel idézik fel a régi jó középiskolai haverokat. milyen elszigetelt és magányos Lett az életük. mint a munkát vagy a családi életet. amely minden komplex tevékenységben jelen van. a barátok szerzése talán jogosan tűnik spontán folyamatnak. ők azok. A "politika" szó eredeti ógörög értelmében olyan ügyeket jelentett. Az élet későbbi szakaszában azonban a barátság kialakulása ritkán a véletlen műve: éppoly gonddal kell művelni. mivel minél tágabb társadalmi környezetben mozog valaki. hogy sikeres férfiak – nagy cégek igazgatói. az lényegesen összetettebb feladatot jelent. Túlságosan mobilisak vagyunk. és ezért hajlandó osztozni a kockázatban. hogy új utakat próbáljon ki. Most azonban már kisebb a külső nyomás. A kamaszkorban. felfedezésekkel kapcsolatban említik inkább. hogy az ember hajlandó elég energiát fektetni beléjük. hogy a legjobb barátjuk a házastársuk. aki segít bennünket az önmegvalósításban. viccelődhetünk vagy tekézni mehetünk. A TÁGABB KÖZÖSSÉG Mindenki olyan mértékig része egy családnak vagy egy baráti kapcsolatnak. mely a házasság irányába löki az embereket. néha évfolyamtársaikat. hogy a barátság magától keletkezik. ha a családunkat össze tudjuk tartani. Ugyanígy. Míg a családok elsődleges érzelmi védelmet nyújtanak. Ezeket a célokat nem nehéz elérni. jó nevű ügyvédek és orvosok – arról beszélnek. amilyen mértékű pszichikai energiát fektet be a közös célokba. Örülünk. az emberek itt is azt hiszik. Mint ahogy a család esetében. akik soha nem biztatják arra. egy etnikai csoport. táncolhatunk. és a szent életével követésre méltó példát nyújtson másoknak. akik pusztán csak megerősítik a kifelé mutatott személyiségét. kalandokkal. hogy sajnálják magukat. Amikor az embereket a legbensőségesebb emlékeikről kérdezik. és sokan állítják azt. A politikusok hatalomra áhítoznak. Ebben a tágabb értelemben a politika az egyén számára elérhető legörömtelibb és legösszetettebb tevékenységek egyikévé válhat. A barátokat viszont az izgalmakkal. nem sok közös dolgot találnának – talán csak néhány keserédes emléket. ha valakinek a házastársa a legjobb barátja.

hatalmasabbá vagy bebiztosítottabbá tegye. hogy életüknek oly sok aspektusát élvezzék. akik úgy akarnak a többi ember életén javítani. Némelyeknek minden figyelmüket arra kell fordítaniuk." A tanács még mindig érvényes. gazdag. ha a dolgok ellenünk dolgoznak. hogyan kellene a közös ügyeket lebonyolítani. Egy közösséget nem azért kell jónak tartani. akik úgy gondolják. Az áramlat fogalma nemcsak azért jó. nem várhatjuk el. Amikor egy fiatalember azt a kérdést tette föl Carlyle-nak. Más szavakkal: a tökéletes élmény csak olyasmi. egészségből 119 . az az. Az elmúlt néhány évszázadban a gazdasági racionalitás sikerességének köszönhetően készpénznek vesszük. ha meg tudjuk teremteni az áramlatélmény feltételeit. amely leginkább felelősségének érzi munkásai és vásárlói életminőségének javítását. Társadalmi változás azonban nem következhet be addig. Carlyle azt válaszolta: "Változtassa meg önmagát. hogy uralják tudatukat. hogy igazi örömet éljenek át. hogy az áramlat értékelhetően hozzájáruljon létük minőségéhez. A KÁOSZ KIJÁTSZÁSA Az eddig elmondottak ellenére is biztosan vannak olyanok. Hogyan javítsunk azonban életünk minőségén akkor. hogy a közjó érdekében munkálkodó politikusok az okosabbak. hogy a feladat megfelel képességeink szintjének. hogy az embereket gazdagabbá. mert anyagi javakban dúskál vagy az iparosodás magas fokán áll. hogy semmi másra nem tudnak figyelni. akkor jó. akik betegek. és megbizonyosodjunk róla. mert maguknak szereznek hatalmat és vagyont. amikor a szerencse mostohán bánik velünk? Könnyű megkülönböztetni egymástól az élvezetet meg a valódi örömet. amíg az egyének tudata meg nem változik. hogy lehetőségekről és teljességről álmodozik valaki. a legtöbb embernek azonban az ilyen finom különbségek észrevétele megengedhetetlen luxus. hogy minden emberi erőfeszítés csak és kizárólag dollárban és centekben mérhető. hogy pszichikai energiájukat közcélokba fektethetik. hogy hogyan változtassa meg a világot. akkor azt kell mondanunk. mások pedig annyira belemélyednek egy bizonyos feladatrendszerbe – például a művészetbe vagy a matematikába –. A közösség érdekében végzett bármely munka okozhat örömet. hogy a társadalmi rendszerben együttműködést hozzanak létre. hogy még a hónap vége előtt elfogy a pénzünk. esetleg a helyi szakszervezet aktivistája. amennyit csak lehetséges. szegények vagy a balsors sújtja őket? Konkrét anyagi körülményeik javítására van szükségük ahhoz. környezetvédelmi akcióban vesz részt. Ami számít. vasárnapi iskolát tart. hogy az ember cserkészekkel megy táborozni. ha ötleteket ad ahhoz. hogy ellenséges körülmények között is életben maradjanak. többnyire csak rosszabbá tesznek mindent. és így több esélyük van arra. jól fizető állása van. hogy mindenki közcélokba fektesse bele. ha valaki elég szerencsés ahhoz. Azok. hogy saját életüket sem tanulták meg uralni. hogy kitűzzünk egy célt. akik élvezik azt. hogy egyre magasabb fokú lehetőségek elfogadásával fejlesszék a bennük rejlő képességeket. figyeljünk a visszacsatolásra. Természetesen. ha nem kell amiatt aggódnunk. de mi javítani való van egy értelmet len és embertelen munkán? Hogy várhatnánk el olyan emberektől. Az élet kizárólag pénzügyi szempontú megközelítése azonban mélyen irracionális: a lényeg az élmények minősége és összetettsége. mert magasztosabb feladatokat próbálnak megoldani. mert segít az egyéneknek javítani életük minőségén. Így eggyel kevesebb gazfickó lesz a világon. ha érdekes. hanem az. pszichikai energiát fektessünk bele. hogy a tökéletes élmény adja az élet valódi értékét. 9. Az élet tehát sokkal ridegebb lenne. hogyan kellene őket úgy átalakítani. Rendjén való. Az áramlat-elmélet talán azzal gyakorolhatja a legnagyobb hatást a közintézményekre. hogy könnyű boldognak lenni. hogy egészséges. amely szilárd alkotóelemekből. Előbb vagy utóbb beindul a gépezet és bekövetkezik az áramlat-élmény. Nem szükségszerűen az a legjobb gyár. mint hab egy olyan tortán.Az anyagi következményeket tekintve az önző politikusok ügyesnek tűnnek. csinos és jópofa legyen. A politika valódi funkciója pedig nem az. hogy tökéletes élményhez vezethessenek. amely a legtöbb pénzt termeli. Ha azonban elfogadjuk azt. mivel a pszichikai energia csak korlátozott mennyiségben áll rendelkezésünkre. hanem azt is megmutatja. Nem számít. ha lehetőséget nyújt az embereknek arra. és lehetővé teszi. ha nem akadnának olyan emberek. hanem hogy a lehető legtöbbüknek nyújtson lehetőséget az egyre összetettebb életre.

ha az elképzelhető legrosszabb dolgok történnek velük? Ez a látszólag egyszerű kérdés a tárgya ennek a fejezetnek. akik – általában baleset következtében – nem tudják használni a végtagjaikat. A tragédiák attól váltak pozitív élménnyé. aki borzalmas szenvedéseken ment át. Talán szükségtelen megjegyeznem. s ez elkötelezettséget. képesek voltak egy entrópiaforrást a belső rend megteremtésébe átfordítani. hogyan képesek sérült emberek fogyatékosságaik ellenére is belépni az áramlatba. és áttekintjük. ahogy azt dr. büszkeség és öröm forrása volt. Ha valaki nem tanulta meg. Egyik vizsgált csoportjuk paraplégiás. Ugyanakkor sok olyan ember van. kezdik átalakítani azt az elvon tan materialista egészségszemléletet. akaraterőt és türelmet igényelt. remélem. hogyan lelje meg az életben az áramlat lehetőségét. amit toló székből csinált végig. a célkitűzések olyan megvilágosodását érezték. képes leszek áttörni a fogyatékosságommal együtt járó korlátokat. Miután felépült a tragédia után. ugyanez a helyzet a horgászattal és az íjászattal is. Jelenleg ő a területi íjászverseny győztese. A lényeg az. ez maga az élet. hogy még ezek az előnyös körülmények is használhatatlanok lesznek számára. míg egy motorbaleset következtében csípőtől lefelé meg nem bénult.." 120 . mind komplexitásban megnövekedtek. Mind a munka. Úgy kellett a környezet részévé válnom. vagyis kétoldali vég tagbénulásban szenvedő emberekből állt. Azelőtt szeretett rögbizni és zenét hallgatni. Már önmagában az is. ha azt állítanánk. még olyan helyzetekben is örömöt találhat. Fausto Massimini professzor a milánói egyetem pszichológia tanszékén szinte hihetetlen példákat gyűjtött arról. Lucio. hogy az emberek képesek lelki harmóniában élni és fejlődni. Csak a valódibb. annak ellenére. hogy ennek a könyvnek az egész alapgondolata tiltakozik az efféle megközelítés ellen. hogyan vette fel sikeresen a harcot egy halálos betegséggel. de még a gyönyör is közvetlenül hat az élet minőségére. Néhány részlet a Lucióval készült interjúból: "Amikor meg bénultam.. Az egészség. A baleset után örömteli élményei mind számban. főleg olyan fiatalokból. amit az élet folyamatáról tudunk." A holisztikus orvostudomány és az olyan könyvek.és pénzből áll. Azok a betegek. de az is lehet. és önmagában a hab csak hasznavehetetlen díszítés. Mindenkinek kell hogy legyen célja. mind a tanulás erőteljes áramlatforrás számára. Meg kellett tanulnom öltözködni. mint például Norman Cousins beszámolója arról. mind a legpozitívabb eseményei közt meg említette. olyan volt. éhezést vagy nélkülözést tud elviselni. Miután megbénultam. a csoport egyik tagja huszonéves. A felmérés azt a váratlan eredményt hozta. a legalapvetőbb tény. hogyan kell uralnia pszichikai energiáját. hogy az elme uralja a testet. Franz Alexander megállapította: "Az. nagy esély van rá. beiratkozott a főiskolára. hogy az autotelikus Én hogyan teremt rendet a káoszban. ez a folyamatos fejlődés lett az életcélom. aki tudja. de másképpen. mindig boldog lehet. Újra meg kellett tanulnom az alapoktól mindent. A szubjektív élmény nemcsak egyike az élet megnyilvánulási formáinak. amelyek látszatra csak elkeseredést okoz hatnának. mintha újjászülettem volna. Hogyan lehetséges. még akkor is. a pénz és más anyagi előnyök javíthatnak az életen. hogy nem próbálhattam meg uralkodni felette. amely századunkban úgy eluralkodott. amit valaha tudtam. lecsökkent az ellentmondásos és lényegtelen lehetőségek száma. hogy nem. A TRAGÉDIÁK ÁTALAKÍTÁSA Naiv idealisták lennénk. gondtalan benzinkutas volt.. míg az áramlat. akik megtanultak élni új helyzetük addig példátlan kihívásaival. hogy az az ember. Vannak azonban más igazságok is. hogy a test mennyi fájdalmat.. melyek segítségével az emberek megbirkózhatnak a stresszt jelentő eseményekkel. Sorra veszünk olyan stratégiákat. melyben azelőtt soha nem volt részük. kézzelfoghatóbb előnyök birtokában segíthet az áramlat kielégítőbbé tenni az élet szubjektív aspektusát. Ami a jövőt illeti. hogy az áldozatok nagy százaléka a bénulást okozó eseményt életének mind a legnegatívabb. és nemcsak életben maradt. vagy dr. hogy újra meg kellett tanulniuk élni. többet kellett használnom a fejemet. Vannak bizonyos határai annak. hogy bármi történhet az emberrel – ha ura saját tudatának –. Az anyagi körülmények másodlagosak: csak közvetetten. Bernie Siegel írása az öngyógyításról. még tovább fogok fejlődni. hogy az áldozatok elé hirtelen nagyon világos célok kerültek. majd szabadúszó adótanácsadóként kezdett el dolgozni. de végtelenül élvezi is az életét. nyelveket tanult. hogy a biológia és az orvostudomány igyekszik semmibe venni. a tapasztaláson keresztül befolyásolnak bennünket. de így utólag alapvetően eseménytelennek és céltalannak tartotta életét.

hogyan lehet meg tanulni klasszikus gitáron játszani. s mint ahogy annyi kortársam teszi"... mert "érettebbé tett. Franco most a többi paraplégiás tanácsadójaként dolgozik. Franco élete fő értelmét abban látja. hogy megvakult. A balesete előtt villanyszerelő volt. és tulajdonképpen szerette a munkáját. ha Paolo nem érezné azt. akik látásuk elvesztését pozitív élményként írják le. így például a problémákat már nem fogom fel olyan tragikusan. melyeket ha ép látásával otthon marad. nem olyan szintetikus anyagokat. aki tizenkét éves korában vakult meg. A vakság kiszabadította őt egy fájdalmasan szegény és erőszakos családi helyzetből. két gyereke van. hogy másokkal is elnéző lehessek. hogy mindig megpróbálok változtatni azokon a helyzeteken. Másodszor. Végül azonban sikerült segítséget hívniuk. barátai kocsijának tisztán tartását és "mindent." Franco el jegyzett egy paraplégiás lányt. aki nyolcvanöt éves. Nagyon izgalmas". hogy örökbe fogadjanak egy vak kisgyereket – ez lenne az első alkalom. Paolo tagja a nemzeti sakkszövetségnek. Aztán Anita. hogy könyvet ír Braille-írással arról. Mint sok más vak. 121 . tudjak segíteni az új sérülteknek abban. Ez azonban nem azt jelenti. olyan módon. a tudat feletti uralom és annak irányítása tűnik fel mint letisztult legfontosabb cél. akik vagy születésüktől fogva vakok voltak. Felesége szintén vak. amelyek nem tetszenek nekem. részt vesz a vakok számára rendezett sportversenyeken. úgy döntöttem. amelyeket egyszer már elkövettem. mint a legtöbb testi fogyatékos esetében. hat éve vesztette el teljesen a látását. olyan célt és örömöt adott életének. a sakkot. Legfontosabb célját úgy fogalmazta meg: "Érezzem. hogy ne ismételjem meg azokat a hibákat. Ő nem sorolja a pozitív hatások közé látása elvesztését. Az első randevújukon a közeli hegyekbe vitte a lányt testi fogyatékosok számára átalakított autóján. Egy másik csoport. telefonközpontosként dolgozik egy kézikapcsolásos telefonközpontban. A kocsi azonban elromlott. mintha Isten lennék. és azzal keresi a kenyerét. és a beszélgetések kavalkádja úgy kapcsolódik össze. és úgy írja le a munkáját – amely régi székek felújításából áll – mint kifinomult és mindig elérhető áramlat-élményt: "Amikor hozzáfogok egy törött székhez. megnövekedett önbizalommal kerültek ki a helyzetből. arra törekszem. Antonio. olyannak. hogy ura saját belső életének. hogy elfogadják a helyzetüket. Pilar az őt ért kedvező hatások közt tartja számon azt. hogy milyen nagy számban vannak olyan emberek. mint régebben. hogy hasznára lehetek másoknak. és ők ketten ott rekedtek egy kihalt útszakaszon. A bénulás különösen keserű csapásként érte. Ezen teljesítmények egyike sem esne azonban nagy súllyal latba. valódi bambuszt használok. a csoport egy másik tagjának öt évvel ezelőtt meg bénult mindkét lába. Jelenlegi áramlat-élményei között felsorolja a munkát... hogy ilyen örökbefogadás egyáltalán szóba jöhet Amerikában. Harmadszor. ahogy nem lettem volna az még egy egyetemi diploma után sem. Paolo jelenleg azt tervezi. házas. a sportot és a zenehallgatást. mikor mindkét szeméről levált a retina. olyan emberekből állt. a szeretkezés és a Braille-olvasás során. amelyet a milánóiak tanulmányoztak. és azóta sem lát. Jelenlegi áramlat-élményei közt felsorolja a gitározást. aki intenzív áramlat-élményeket él át az agyagozás.. a zenehallgatást. és számára ez a csaknem felfoghatatlan szerencsétlenség nem az élmények elszegényedéséhez. Pilar például harminchárom éves nő. aki most harmincéves. Franco bevallotta.. hogy segítsen más áldozatoknak elkerülni a kétségbeesést és hogy hozzájáruljon testi rehabilitációjukhoz. de az igazi áramlat-élményeket a szombat esti akrobatikus táncok nyújtották neki. hogy több sebészeti beavatkozásnak kellett alávetnie magát. nagyon vigyázok. hogy zenét tanít. vagy valami hasonló. amely gazdagította az életüket. jelenleg azt a célt tűzték ki maguk elé. akinek a felesége szintén vak. Nemrég hetedik lett egy testi fogyatékosok számára rendezett úszóversenyen Svédországban. meg próbálok elnéző lenni magammal szemben. egy vakokból álló női atlétikai csapat edzője. születésétől fogva vak. A munkájában azt szereti legjobban. Aztán ott van a középiskolai tanár. amit éppen csinálok". hanem gazdagodásához vezetett.. aki a balesete után visszavonult és passzív életet kezdett élni. És Dino. hogy tudja. soha nem tudott volna elérni. vagy valamikor a születésük után vesztették el a látásukat. a rajta keresztülmenő hívások simán futnak.. de elmondja négy pozitív következményét ennek a tragikus eseménynek: "Először is. Végül pedig most már nincsenek illúzióim. noha ismerem és elfogadom a korlátaimat. hogy a kihívás csak lelki jellegű lehet. hogy meghaladjam őket. hogy Paolónál ugyanúgy. hogy ő is elveszítette a lélekjelenlétét.Francónak. "Ilyenkor úgy érzem magam. Megint csak figyelemre méltó ezekkel az interjúkkal kapcsolatban. és olyan komoly urológiai problémái lettek. mint a hangszerek a zenekarban. A lány pánikba esett. amilyenekkel a gyárakban dolgoznak. és ahogy ez az ilyen apró győzelmek esetében szokás. Spanyol országban pedig megnyert egy sakkversenyt." Meglepő. Paolo.

mi haszna van abból az embernek.. hogy a világ nem sokat ér. akiket nem is olyan régen még pszichopatának vagy még rosszabbnak diagnosztizáltak volna. hogy közülük is mennyien át tudják a sivár létfeltételeket formálni olyan létté. Egy férfi nem attól lesz férfi. ha megnyeri az egész világot. ingyen konyhákon eszik és időnként vendéglőkben edényt mosogat. akik kétezer éve a szellemi megvilágosodás reményében rótták a sivatagot. hogy a világnak nincs értéke... mert az embernek szenvednie kell. Megpróbálok ilyen lenni. hogy mindig többet akarok. Nem az a cél. mint a nyugatiak.. Törökországon. megnyugtatom és távol tartom az őrületet.. mikor kell hallgatnia. akkor vagyok a legösszeszedettebb. Mindazonáltal meglepő volt. ha megismerjük önmagunkat. és azóta mindig szabadon jártam-keltem. amit fel kell fedeznie magában. tudja. Nyugodtan alhattam volna tovább az ágyamban és találhattam volna munkát odahaza – lehetőségem lett volna rá –. Az egyetlen dolog. egyszerre csak egyet tud elkapni. A fontos az. Keresztülmentem Libanonon és az ott zajló háborún. Akkor ez a sorsom. életem a sors kezében van. hogy otthagyom Egyiptomot és Európába megyek autóstoppal. hogy próbára tegyék ezen a földön. Minden embernek meg kellene ismernie önmagát és megtapasztalnia az életet minden formában. mint a tojásból kikelő kismadár. megpróbálok úgy élni. hogy magyarázatot 122 . A sok példa közül egy olyant szeretnék hosszabban idézni. ha ma nem keresek semmit. . ha pénzre van szüksége. ezt válaszolta: Igen. mikor elindultam gyalog Európába. de úgy döntöttem. a szellemi útkeresésről vallott. voltam baleseteim. az az ülés akár húsz évet is kibír majd. hogy az Urat dicsérjük. hogy megházasodik. hogy a szegényekkel együtt hajtom álomra a fejem. Reyad harminchárom éves egyiptomi férfi. megengedhetem magamnak. számunkra nem fontosak. Szabad emberként. hogy elpusztítom magam azzal. Amikor az interjú folyamán felolvasták neki az áramlat-élmény leírását és megkérdezték. átjöttem Szírián. Ahogy Jézus Krisztus mondta. mikor a megfelelő szögben hajlítva meg rugalmasan megfeszül különösen ha már elsőre sikerül. aki. Sok mindennel kellett megküzdenem. háborút. hogy megőrültem. a tévé. Olyan kaland ez.. mert képtelenek beilleszkedni a normális életbe. Akkor tudok a legjobban összpontosítani. hanem megtalálni önmagam. Mint a torzonborz próféták. hogy azért születtünk. melyek arra késztették. és nincs értelme túl keményen küszködni. Nem egyszerűen utazni akartam. nem számít. Massimini professzor csoportja meginterjúvolt hajléktalan csavargókat is. de elveszíti önmagát? Én először önmagamat próbálom legyőzni. 1967-től kezdve engem csak egy gondolat vezérelt: hogy megtaláljam magamat. mikor a gazellacsorda után fut. mikor van itt az ideje a beszédnek. hogy tudja. Az autó. akik őrült tempóban dolgoznak. hogy kiélvezzek minden egyes percet.. a ruhák csak másodlagosak. Jugoszlávián. hogy a lelkemmel saját magam felé fordulok. Út közben láttam éhínséget. Úgy keltem útra. tudja. nem pedig úgy. Akkor lecsitítom érzéseimet. ez az utazó mindennapi életét hallucinációszerűen tiszta céllá magasztosította fel: azért uralja tudatát. Az ember azért született. akik ma már legalább annyian vannak az európai nagyvárosokban. Odahaza mindenki biztos volt abban. . láttam. és nem olyan. amely idestova húsz éve tart. Mik voltak az okok. Úgy hiszem. halált és szegénységet. Mostanában az imádságon keresztül kezdem meghallani saját hangomat. Ez az én életemről szól 1967-től egészen mostanáig. melyek a pszichológusokat oly nagyon érdeklik. és még tovább fog folytatódni életem hátralevő részében. noha nem tudnak ők se többet enni a mindennapi kenyerüknél. ami most már mindenek fölött számít nekem. Azóta úgy élek. de a koncentrációm soha nem csökkent. ha elvesztem a világot. mikor a rózsafüzéremmel imádkozom.. Minden emberben van valami. hogy ágyba bújik valakivel: férfinak lenni azt jelenti. képes vagyok összpontosítani és tudom. Másnap talán százmillióm lesz – vagy halálosan megbetegszem. visszatértem saját középpontomba. elesett emberek. A legjobb dolog az életben az. Ha elkészül. aki nem függ senkitől. hogy kapcsolatot teremtsen Énje és Isten között. hogy lassan haladjak." És annyi ilyen ember van még. Az 1967-es háború után úgy döntöttem. Ezeken a tapasztalatokon keresztül jöttem rá. Ha van még húsz évem. " Reyad sokkal hosszabban beszélt ennél. és nem szabad elfeledkeznünk a közmondásbeli oroszlánról. aki éjjel a milánói parkokban alszik. Mindannyiunknak megvan a maga sorsa. amely a többiekről is szól. hogy feladja "az élet gyönyöreit" és fantáziái után fusson? Hormontúltengéssel született-e vagy a szülei bántak vele rosszul? Ezek a kérdések. amint a barátaim meghalnak mellettem. Valóban a legtöbbjükről az derült ki. Természeti csapásokkal kellett szembe néznem. mint Manhattanben. akik összeroskadtak az őket ért sorozatos csapások alatt. aludtam viharban vizesárokban az út mellett. történt-e már ilyen vele. hogy valóban emberré válhasson. amíg ideértem. . nem érdekel. Általában sajnáljuk ezeket a szerencsétleneket. és minden szava erről a megingathatatlan célról. hogy szerencsétlen. Jordánián. hogy az ember felelősséget vállal.Csodálatos érzés. mely a kielégítő áramlat-élmény valamennyi jellemzőjével rendelkezik. Isten. mit kell mondania.

akik egyébként is tudnak segíteni önmagukon. és megjegyzésének igazsága összecseng az itt bemutatott esetekkel. a képzettség és más releváns személyiségjegyek. az intelligencia. Az emberek általában kétféleképpen reagálnak a stresszre. meg takarításai mértékétől és munkaerőpiaci helyzetétől. A külső támogatás önmagában nem csökkenti hatékonyan a stresszt. hogy valaki jobban meg tudjon birkózni a stresszel. Lucio. képességeitől. aki – tegyük fel – könyvelő. mint mások. Frusztrációja levezetéseképpen esetleg családja és barátai ellen fordul. a másik pedig belső renddé alakítja át? A pszichológusok általában a stresszel való megküzdés című fejezetben tárgyalják ezeket a kérdéseket. mint amit sok. két. amit ő "érett védekezésnek" nevez. Vaillant több mint harminc éven keresztül tanulmányozta sikeres és viszonylag kevésbé sikeres volt harvardi diákok életét. kényelemben és luxusban élő ember elmondhat magáról. és negyvenéves korában kirúgják kényelmes állásából. A stressz ellen a második bástyát a pszichológiai erőforrások képezik. Paolo és számtalan más ember esetében is azt látjuk. hogy az illető tudata szükségszerűen szegényebb lesz. letagadja a történteket és megpróbál nem gondolni rájuk. mint amilyenek születésünktől fogva vagyunk. 123 . egészen hihetetlen koncentrálásra képes" – mondotta Samuel Johnson. avagy a "regresszív módszer" lenne. Ezek mind a regresszív vagy éretlen védekezési formák közé tartoznak. A negatív válasz ezen modellek szerint a "neurotikus védekezés". mint például a látás elvesztése sem azt jelenti. amely kívülről nézve szerencsétlenségnek látszik. arra kényszerítve az embert. A pszichológiai erőforrások pedig nagyrészt kívül esnek az általunk irányítható körön. összerombolja az Ént. hogy egy esemény. vegyünk egy példát. mint egy extrovertált ember. Az első a rendelkezésre álló külső támogatás. nemcsak abban játszik fontos szerepet. Hogy a köztük lévő különbséget szemléltessem. A három tényező közül a mi szempontunkból a harmadik a leglényegesebb. milyen tulajdonságok kellenek ahhoz. ha valakinek van egészségügyi biztosítása és szerető család veszi körül. nehéz sokkal okosabbá vagy sokkal nyitottabbá válni. HOGYAN BIRKÓZZUNK MEG A STRESSZEL? "Amikor valaki tudja. Az is világos. hogy két héten belül fel fogják akasztani. Világos. különösképpen a szociális kapcsolathálózat. mintha jelzálogkölcsönt veszünk fel a házra. hogy az élete ezentúl rosszabb lesz. mintha gyorshajtásért megbírságolnak bennünket. hatása persze függ az illető korától. mint mások. mások pedig "transzformációs módszernek" hívnak. így például a házastárs halála nagyságrendekkel súlyosabb baj. hogy ugyanattól a csapástól az egyik ember megsemmisül. míg a másik megrázza magát és megpróbálja a javára fordítani a történteket. Ez pedig több. hogy bizonyos események sokkal nagyobb pszichológiai terhet jelentenek. vagy pedig egy új. Vagy magába roskad. A pozitív válasz George Vaillant pszichiáter szerint az. ennek a bizonyos Reyadnak sikerült a legtöbb ember által elviselhetetlennek tartott életkörülményeket értelmes. későn kel. Ha azonosítani szeretnénk. az nagyobb stresszt fog átélni. három különböző erőforrást kell figyelembe vennünk. miből ered ez a különbség? Hogy lehet az. örömteli életté formálnia. gyakran éppen az ellenkezője történik. Ha egy introvertált embernek új városba kell költöznie és új barátságokat kell kötnie. Mikor Jim ezzel a kellemetlen helyzettel szembesül. ez pedig súlyosabb. hanem egyben a legfontosabb birtokunkban lévő személyes erőforrás is. hogy milyen hatással lesz ránk a stressz. Még a legalapvetőbb emberi képességek. vagy azzal leplezi. hogy a szokásosnál többet kezd inni. Az élet legfontosabb céljait meghiúsító hatalmas katasztrófa vagy megsemmisíti. Ám az. akkor a tragédia nem jelenti szükségszerűen azt. hogy minden pszichikai energiáját megmaradt céljai körbebástyázására és a további sorscsapások kivédésére használja fel. hanem hogy felismerjük. Egy súlyos betegséget például könnyebb átvészelni. hogy ugyanaz a stresszmennyiség az egyik embert nyomorúságossá teszi. egymással ellentétes módon cselekedhet. világosabb és sürgősebb cél kitűzésére ösztönzi. Ezeket a reakciómódokat hívják a pszichológusok "megküzdő készségnek" vagy "megküzdő stílusnak" (coping ability/coping style). De honnan. hogy legyőzze a vereség okozta nehézségeket. új és váratlan módon gazdagíthatja az áldozatok életét. mondjuk Jim esetét. Állásunk elvesztése valahol középtájon mozog az életben átélt megpróbáltatások között. Legvégül a harmadik erőforrástípus a stressz legyőzésére használt megküzdő stratégia. Ha a második utat választja. hogy milyen mód szerrel próbálunk megbirkózni a stresszel.keressünk Reyad különös viselkedésére. mert a kapcsolatrendszer csak azokat segíti.

ugyanazon okból tiszteltek: bátran kiálltak azért. Ezeket az embereket és sok száz másikat. aki paralízise ellenére mindig vidám volt és készségesen meghallgatta mások bajait. Ha megkérdezzük az embereket. aki a gúnyolódás és a szexista légkör ellenére a nehéz munkafeltételek között is megállta a helyét. hogy újrafogalmazza helyzetét. és Semmelweis Ignác. Sajnálatos módon ebben a kérdésben még mindig eléggé tudatlanok vagyunk. mihez fogjon. akiket megemlítettek. mint az a képesség. hogy a balszerencsét élvezetes feladattá alakítsuk át. A DISSZIPATÍV STRUKTÚRÁK HATALMA Egy dolog világos: az a képesség. hogy kik azok. hogy fel figyelünk azokra. kívánjuk. Sokkal valószínűbb. nem törődve azzal. hogy a többi orvos semmibe veszi és kigúnyolja őket. aki kizárólag csak az egyik vagy csak a másik stratégiára támaszkodik. az alkalmazkodóképesség jele. ha a szülészek egyszerűen csak megmosnák a kezüket. azok az örök "túlélők" – talpraesettek és bátrak. már félig fel is készültek a sorscsapásokra. Kevés olyan ember van. hogy könnyebben megoldható legyen – például úgy dönt. Csodálatunk azt jelenti. és szükség esetén követni próbáljuk példájukat. a latin vir. hogy Jim időlegesen elnyomja a félelem és a harag érzését. és egy sem jobbítja úgy az élet minőségét. Azzal. aki megőrizve lélekjelenlétét megszervezte a mentést.A másik lehetőség. ahol képességeire nagyobb kereslet van. akik mesterfokon alkalmazták a transzformációs módszert. melyek a legtöbb embert összeroppantották volna. és miért. Az elsajátítható erények közül egy sem olyan hasznos és nélkülözhetetlen a túlélés szempontjából. akik így tesznek. nagyon ritka ajándék. hogy elfogadjuk a szerencsétlenséget és a szükségből is erényt kovácsolunk. az a lényeg. és akik követésre méltónak tartják. hogy az emberek miért ezt a tulajdonságot becsülik a legtöbbre. Ahogy Francis Bacon idézte a sztoikus filozófus. mikor egy úszó eltűnt és mindenki pánikba esett. hogy pocsék állása van. hogyan működik ez a folyamat. Akárcsak az a Moliére-hős. a magyar orvos. akik olyan próbákat álltak ki és olyan akadályokat győztek le." Az egyik felmérésünk során a csodált személyek listáján olyanok szerepeltek. Az a képesség. amely különben szétoszlana és felemésztődne saját véletlenszerű mozgásaiban. hanem annak megértésére. hogy a káoszt renddé alakítsuk. A íjászbajnok paraplégiás. aki már évek óta mondja neki. hogy rengeteg szülő nő életét meg lehetne menteni. egy ifjúsági táborfelügyelő. hogy olyan helyre költözik. Némely evolúciós nézet szerint a komplex életformák léte attól függ. vagy átképezi magát. azaz férfi szóból. amit régebben csak virtusnak neveztek – "virtus". Így például bolygónkon a teljes vegetáció egy nagy 124 . hogy egyszer s mindenkorra lecsökkentik életük komplexitását. aki a múlt században kitartott amellett. melyeket a jó szerencse hoz. a bátorság erénye segít felülkerekedni a csapásokon. melyet a leggyakrabban említenek a csodált tulajdonságok között. aki szerint az elalvást "az álmosság ereje" okozza. hogy Jim jól berúg az első este. Érthető. megpróbálja logikusan elemezni a problémát és átcsoportosítani céljait. az. melyek egy hagyományos stressz-skálán már szinte mérhetetlenek – olyan emberek. melyeket a balszerencse hoz. mi sem világítjuk meg jobban a dolgot. hogy kivételes emberekről van szó. Később lehet. Akiknek van belőle. akiket a legjobban csodálnak. és nem tántorították el őket az ellentámadások. A Nobel-díjas kémikus. Bárhogy hívjuk is őket. korántsem csak a pszichés folyamatokhoz kötődik. tehetséges megvalósítóit pedig "bátornak". azokat a jó dolgokat pedig. Ha ezt az utat választja. Ilja Prigogine "disszipatív struktúráknak" hívja azokat a fizikai rendszereket. hogy milyen mértékben képesek energiát kivonni az entrópiából – hogy a veszendőbe menő anyagot szervezett renddé alakítsák vissza. és másik állásban helyezkedik el. egy hivatalvezetőnő. melyek olyan energiát szelídítenek meg. összevész a feleségével. Volt bennük bátorság. a bátorság és a nehézségek legyőzése az. akkor érett vagy transzformációs módszerrel birkózik meg a stresszel. aztán másnap reggel. Sokan azonban – noha sokkal kisebb stresszt jelentő eseménnyel kerülnek szembe – feladják. mint az az idős hölgy. Nem megnevezésekre és leírásokra van szükségünk. Az emberek azonban különböző hatásfokkal használják az egyik vagy a másik stratégiát. A bátorság csodálata így már önmagában is pozitív tulajdonság. csodáljuk. amiben hittek. akiket oly súlyos szerencsétlenségek értek. egyre távolabb kerülünk ennek az értékes ajándéknak a meg szerzésétől. vagy a következő héten lehiggadva fontolgatni kezdi. ha a káosz kijátszását egyszerűen "transzformációs stratégiának" nevezzük. ha azt mondjuk. és úgy reagálnak. Seneca egyik mondását: "Azokat a jó dolgokat. vagy a vak sakkmester.

(Ezzel ellentétben egy felnőttnek már kétszer annyi idejébe kerül. Ahogy az emberek megtanultak bánni a tűzzel. és ilyenkor az Én már nem képes többé az irányításra. Ahogy már láttuk. komoly betegségekkel. a kitartás. hogy hulladékenergiát használjanak céljaik eléréséhez. A gőzzel. amely zavart kelt az elmében. Minden ilyen esemény negatív visszacsatolást jelent. hogy fontos céljaira koncentráljon. hogy a bátorság. és zavarja működését. villám és spontán öngyulladás hatására. vagy hogy egy barátja nem szól hozzá az iskolában -. kéreg. hogy szinte teljesen elhanyagolható. árammal. A növények megtalálták a módját. hogy egy egészséges tizenéves átlagosan csak fél óra hosszat marad rosszkedvű. végül fémet olvasszanak és fémtárgyakat kovácsoljanak. és képesek voltak megoldani őket. mert fénnyel táplálkozik. megfőzzék az ételüket. az illető el is veszítheti azt a képességét. hogy tudja. Komoly fenyegetést jelent az Énre. és az elhamvadó fa energiája cél nélkül szétszóródott. hogy osztozunk a szenvedésben másokkal. de képtelenné válik a további fejlődésre. hogy miként fogadja a semleges vagy ellenséges eseményeket és alakítja át őket pozitív élményekké. nem maradhattunk volna életben és nem fejlődhettünk volna ilyen sikeresen. Az. a támadások elől megfutamodva a maga felépítette gátak mögé húzódik vissza és a folyamatos gyanakvás állapotában vegetál tovább. felhasználták a szétszóródó energiát.) Néhány éven belül azonban – tizenhét-tizennyolc éves korára már képessé válik arra. hogy megfelelő távolságból figyelje a kellemetlen eseményeket. Ebben a korban kezdi elsajátítani a legtöbb ember azt a képességet. anyagi nehézségekkel és végül a halál elkerülhetetlenségével. hogy melegítsék a barlangjukat. virág és gyümölcs lesz. hogy ezt az elvesztegetett energiát olyan építőkövekké alakítsák át. A gyerekeknek és a kamaszkor elején járó fiataloknak nagyon nagy szükségük van az őket támogató társadalmi környezetre. benzinnel és nukleáris hasadóanyaggal működő gépek ugyanezen az elven alapulnak: kihasználják azt az energiát. hogyan kell leleményesen igába fogni a káosz rendezetlen erőit. Ez részben az idő múlásának tulajdonítható: az idősebb kamasz már tudja. Amikor egy fiatal kamaszt valami csapás ér – legyen az olyan triviális apróság. Az Én integritása attól a képességétől függ. Mivel növények nélkül nem lennének állatok. kissé kimozdítja a fiatalság egocentrikusságából. hogy csak jó dolgok történjenek vele. amely máskülönben el pocsékolódna vagy a célunkkal ellentétes lenne. hogy megszabaduljon a rossz kedvtől. mint amilyennek látszik. Ha az emberek nem tanulták volna meg. azt is tudja. hogy a helyzet nem olyan rossz. egy pattanás. a tudat rendje teljesen felbomlik. melyek akadályozzák céljait: csalódásokkal. hogy vágyaink mindig beteljesüljenek. és nem semmisül meg attól. Ezért van az. az érett védekezési formák vagy transzformációs módszerek – az elme disszipatív stratégiái – akkora jelentőséggel bírnak. és az életnek nem lenne semmi célja. s ha sikeresen túljutott rajta. megnyugtassák őket. melyekből aztán levél. a talpraesettség. pedig oly kicsi. Kevésbé súlyos esetben a fenyegetett Én átvészeli ugyan a megpróbáltatást. annak a valószínűsége. megbontja annak rendjét. A tudat. gyökér. hogy kirúgnak valakit az állásából. vagy olyan lehetőségként fogjuk felhasználni. Ha a trauma súlyos. Részben az is szerepet játszik. az illető "eszét veszti" – és az elmebaj különböző tünetei veszik át az uralmat. milyen a csalódás. elvonja az aggodalmaitól és visszaállítja az elme rendjét. Ha a sérülés nagyon súlyos. mint egy rossz osztályzat. Az Élményértékelő Minta vételi Eljárás azt mutatta. A mások felől érkező pozitív visszacsatolás általában néhány perc alatt jobb kedvre deríti. Ha képesek vagyunk kifejleszteni magunkban ezeket a pozitív stratégiákat. egy telefonhívás. mintha perceken belül itt lenne a világ vége. Az emberek is képesek arra. akkor úgy érzi.disszipatív struktúra. egy jó dal eltereli a figyelmét. A transzformációs képességek általában késő serdülőkorra fejlődnek ki. ami nagyobb összhangban van vágyaival. hogy bátorítsák. ha a dolgok nem a vágyai szerint mennek végbe. A tűz megszelídítése jó példa erre. Kezdetben a tüzek véletlenszerűen gyulladtak fel vulkánok. mely aztán erősíti és komplexebbé teszi Énünket. hogy uralni tudja a tudatát. ha talál helyette olyasmit. Minden ember életében elenyészően kicsi az esély arra. 125 . mások is megküzdöttek már ugyanezekkel a problémákkal. a psziché is hasonló elvek szerint működik. amely egyébként a nap égésének haszontalan mellékterméke. Nélkülük állandóan ki lennénk téve a kóbor pszichológiai meteoritok támadásainak. mikor rosszul mennek a dolgok. egy mosoly. akkor a legtöbb negatív eseményt legalábbis semlegesíteni tudjuk. Előbb vagy utóbb mindenki szükségszerűen szembe találja magát azokkal az események kel. istenadta ajándék is lehet a számára. végső soron minden földi életet a káoszt megragadó és összetett renddé szelídítő disszipatív struktúráknak köszön hetünk.

Richard Logan olyan embereket vizsgált. mert a pszichikai energiát felszívják az ego vágyai és energiái. Ahhoz. öklükkel verik a műszerfalat. Amíg a figyelem befelé irányul. Miért van az. Saját Énjük akadályozza őket abban. elméjének békés nyugalma az általa használt jelképek rendjét tükrözte. alapvetően az szükséges. ha hívunk egy taxit vagy kitűzünk egy másik célt: lemondjuk a megbeszélést és keresünk otthon valami hasznos tennivalót. Öntudatlan magabiztosság. a fájdalom. kontrollálható áramlat-tevékenységgé. amely a gép tulajdonságait a levegő feltételeihez igazítja. mint például a művészetek. az ő szándékaik minden másnál előbbre valók. Elátkozzák a kocsit. de figyelmük olyan széles körű. Ezekben az emberekben volt egy közös vonás: hittek abban. és a rendszer működése érdekében minden tőlük telhetőt megtesznek. Srinivasa Ramanujan. hogy önmagukra gondolnak. Az ilyen átalakításnak három fő lépése van: 1. a hazájával. akik tudják. hogy céljainkat alá kell rendelnünk egy nagyobb egység érdekeinek. hogy tudja magáról. és a saját benne elfoglalt helyében. hanem mert ő lesz az az eszköz.A tudat feletti uralom képessége akkor éri el csúcspontját. vagy koncentrációs táborok hajdani foglyait. nem kételkedtek benne. akik nem környezetük ellenfeleként látják magukat. a fiatal indiai matematikus zseni olyan sok pszichikai energiát fektetett a számelméletbe. hogy azonosul a családjával. a kocsi motorja nem akar beindulni. Hogy egy mindennapi példát vegyünk. 2. ha tekintetbe vesszük ezeket a törvényeket. és semmilyen külső csalódás nem áshatja alá teljesen azt az érzést. hogy a sorsuk saját kezükben van. Nevezhetnénk akár magabiztosnak is őket. amivel röpül és tudatában van annak. a zene vagy a fizika. Személyes céljaik határozzák meg ugyan. hogy a szegénység. hogy bízzon magában. akik egyedül bolyongtak a jégmezőkön. Némelyik ember abból meríti erejét. hogyan alakítsanak át egy reménytelen helyzetet új. akkor esetleg más játékszabályok szerint kell játszanunk. és ha sikeresek akarunk lenni. kicsoda. hogy az ő vágyaik. hogy hatásosan meg birkózzanak a frusztrációval és véghezvigyék céljukat. jól fogják érezni magukat és megerősödve kerülnek ki a megpróbáltatásból. ugyanakkor azonban az egójuk érdekes módon hiányzik a képből: nem énközéppontúak. amikor munkába sietünk. tételezzük fel. elengedhetetlen kapocs a gép biztonságához – és csak kapocsként érheti el a célját. egyre nagyobb kreativitásra serkentették. Bízni fog tehát abban. Halálos ágyán sem szűnt meg álmélkodni az általa fölfedezett egyenletek szépségén. hanem arra. hogy mozgásra bírjuk. addig nehéz észrevenni a környezetünket. és alkalmazkodnia kell ennek a rendszernek a szabályaihoz. hogy megpróbálják kielégíteni vélt szükségleteiket vagy teljesíteni a társadalom által beléjük kondicionált vágyaikat. energiájukat nem a környezetük fölötti uralom megszerzésére fordítják. Ha fogalmunk sincs. hanem inkább a körülöttük zajló események részeként. Egy jó pilóta ismeri a képességeit. a környezetében. Nem arra pazarolják összes energiájukat. mint ahogyan szeretnénk – az erős emberek ismertetőjegye. Saját törvényeinek engedelmeskedik. hogy ők sürgősen be akarnak jutni a belvárosba. mi a baja a gyújtásnak. hogy erőforrásaik elegendőek lesznek sorsuk irányításhoz. A figyelem világra való összpontosítása. akik komoly fizikai próbatételeken mentek keresztül. amikor egy fiatalember már személyesen kiválasztott célokon alapuló erős énérzettel rendelkezik. hogy valaki elérkezzen az önbizalomnak erre a fokára. a levegő-repülő gépember rendszer alkotóelemeként. hogy a környezet részeként harmonikusan működjenek. mikor ráadjuk a gyújtást. és az egyetlen módja annak. hogy a kocsinak mit sem számít. kétségbeesetten újra és újra elfordítják a slusszkulcsot.általában teljesen hiába. Ehelyett a figyelmük éberen és folyamatosan továbbítja az információkat környezetükkel kapcsolatban. hogy egyeseket elgyengít a stressz. de még a gyorsan közelítő halál sem tudta elvonni figyelmét a számításoktól – sőt. Azok az emberek. egy vallással vagy ideológiával. akik tudják. mit kell cselekednie hurrikán esetén vagy ha a gép szárnyát befedi a jég. Fel kellene ismerniük. Ilyen körülmények között sok ember annyira eszelősen ragaszkodik céljához – hogy beérjen az irodába -. hogy képtelen bármilyen más terv megfogalmazására. mert arra kényszeríti a gépet. például sarkkutatókat. katalizátorként. hogyan alakítsák át a stresszt élvezetes kihívássá. Ez az attitűd azoknál jelenik meg. mások meg erőt merítenek belőle? Alapvetően egyszerű a válasz: azok. bízik a gépben. nagyon kevés időt töltenek azzal. hogy mi álljon figyelmük középpontjában. hogy engedelmeskedjen az akaratának. Mások számára az erőt egy olyan harmonikus szimbólumrendszer elsajátítása jelenti. úgy gondolva. a betegség. hogy megbirkózik bármilyen időjárási feltétellel – nem azért. Paradox módon ez az alázat – annak felismerése. több értelme van. Mint ilyen. hogy egy hideg reggelen. hogy 126 .

Először is ha a figyelem az Énen kívülre összpontosul. Ez volt az első alkalom. vagy az akkumulátorban nincs töltés. hogy milyen veszélyes oly mértékig túlhangsúlyozni a biztonsági szempontokat. a fülke szögleteire. hogy a biztonság szó szerint kéznyújtásnyira van tőle. hogy miért nem nyílt ki az ernyő. Egy nap. Nem lehet betelni soha ilyen pompás látvánnyal és érzéssel! Ez az egység a minket körülvevő szépséges természettel. A halott katona volt az. azt. láthatóan érintetlenül. de itt a kabinban egyszerűség vesz körül. s új módszereket találjon arra.akkor is képesek észlelni a külső eseményeket és alkalmazkodni hozzájuk. Ugyanígy az a pilóta is. Minden tárgy új tulajdonságra tesz szert. hogy a vágyak meghiúsulása megzavarja a tudat rendjét. így írja le gyönyörűen Charles Lindbergh: Fülkém kicsi. nyilvánvalóak és fontosak lettek. Így valószínűleg nem halljuk meg.. akkor a stressz romboló hatása kisebb lesz. hogy a nyitózsinórt a megszokott helyen kell találnia. tagja volt annak a nyomozócsoportnak. A környezet felé való teljes nyitottságot. melyeken át láthatatlan. néztem. ahol véres jobb keze belemart a testébe. Minden simán ment. maga is részévé válik.. csak egy embernek az ejtőernyője nem nyílt ki. Tizenöt percig figyeltem egy ilyen kis bogarat. egységét rutin ejtőernyős gyakorlatra rendelték ki. "csak a nyitózsinór a hám bal oldalán lóg. hogy alig lehetett őket látni. de ballal könnyebb. a kormányrúdra. – ezer hasonló dolog. hogy képtelenné vált annak felismerésére. aki a Yosemite-beli félelmetes EI Capitan megmászását írja le: "A gránit felületéből kiálló minden egyes kristály világosan látszott. hogy vakok és süketek leszünk a valóság többi részével szemben. hogy mi történik. A világ felé nyitott alapállás lehetővé teszi az ilyen emberek számára az objektivitást. mikor a csoport éppen ugráshoz készülődött." A környezettel való eggyé válás elérése nemcsak az áramlat élmény fontos összetevője. ám ha ehelyett arra figyel. 127 . Hogy meg tapasztalja valaki a pszichikai entrópiát. Az egyenruha a melle jobb oldalán. akinek a figyelmét leköti a környezete. hogyan alkalmazkodjék egy problematikus helyzethez.. A pilótafülke minden apró részletére állandóan figyelek – a készülékekre. hanem olyan központi mechanizmus is. mert nem hajlandó együtt működni. melyekre eddig soha sem figyeltem fel. Másodszor. Az ejtőernyőnek nem volt semmi baja. ahol a hagyományos ernyő nyitózsinórja lett volna. aki a balkezes ernyőt kapta. felfedezték. G. hogy időben be kell érnünk az irodába. amit el akarnak érni. A probléma ott volt. G. Félelme olyan erős volt. melyeket nem korlátoz az idő. de ezen a gubón belül biztonságban érzem magam a bennem torlódó gondolatok ellenére is. ami jó példa arra. hogy mit akar csináltatni a repülőgéppel.. Hogy újra visszatérjünk a lerobbant kocsi példájához: ha csak arra tudunk gondolni. amely azt vizsgálta. Néhány centiméternyire volt a tényleges nyitózsinór. és a környező világ részének érezzék magukat. és csodáltam fénylő vörös színét. A koreai háború alatt G. mit próbál nekünk mondani: a motorral van-e baj. amilyenben évek óta nem volt részünk. falai vékonyak. szokott mesélni egy szomorú történetet a légierőnél töltött éveiből.. Pszichikai energiáján keresztül kapcsolódik be a rendszerbe. ahhoz a belső zűrzavarra kell összpontosítania.. egy pöttynyi foszforeszkáló festék a magasságmérő számlapján. Tanulmányozom a hegesztés nyomait a esővezetéken (megfagyott acélbordák. Bármelyik kézzel kinyithatja az ernyőt. Egy volt kollégám. hogy nincs elég hagyományos ejtőernyő. és halálra zúzta magát az alattuk elterülő sivatagban. amit Atlanti-óceán legendás átrepülésekor érzett. a célterület fölött pedig egyenként kiugrottak. hogy nagyon bonyolult repülőgéppel száguldok a térben. hogy tudatában legyenek az alternatív lehetőségeknek. amely segíthet felülkerekedni a sors csapásain. hogy míg a férfi egy borzalmas örökkévalóságon át zuhant a semmibe. esetleg nem figyel fel a biztonságos navigáláshoz szükséges információra. mindenen áthatoló tekintetünk olyan érzést idézett elő bennünk. kisebb az esély arra. és így lehetősége nyílik arra. hogy jobban megértse a rendszer tulajdonságait. ha elkésünk. és az egyik jobbkezes embernek balkezes ejtőernyővel kell majd ugrania. nem tudott elszabadulni attól a gondolattól. a benzincsapok. A környezettel való teljes összeolvadás érzését csodálatosan fejezi ki Yvon Chouinard sziklamászó. teljesen szét volt tépve. ami körülötte történik. az az ember. aki túl sok energiát fektet annak latolgatásába. és olyan gondolatok. még a hús is csíkokban felszakadt ott. ha azok nincsenek közvetlen kapcsolatban azzal. több száz fontnyi nyomás préselődik keresztül). ahogy mozog. hogy észrevettük a falakon mászó aprócska bogarakat – oly parányiak voltak. "Ugyanaz.. és dühösek leszünk az autóra.. mint a többi" – oktatta a kiképző őrmester. akkor a fejünkben csak az fog járni." A csoport felszállt a repülőgépre. A felhők változó alakzatai lebilincselő látványt nyújtottak. fölment nyolcezer láb magasra. Lehet.

ami körülötte történik. azt például. vagy más célokat tűzni ki maga elé. és nem használja fel a szeme előtt kialakuló formákból adódó lehetőségeket. hogy a figyelmünket azokra az akadályokra össz pontosítjuk. egyedül hagyva frusztrációival. mélyen átérzett. hogy tudomásul sem vesszük. Bármelyik lehetőséget választja is Phil. szükségleteit és vágyait. még a balszerencse legsúlyosabb csapásait – mint a vakságot vagy a bénulást – is át lehet alakítani örömteli fejlődési lehetőségekké. hanem harmóniát teremtsen tudatunkban. a menedék. Tételezzük fel például. és befelé irányítja. ha valaki mobilizálja pszichikai energiáját. a környezetének vagy önmaga fejlesztésének fogja szentelni idejét (második megközelítés). hogy Phil általános céljaival összehasonlítva melyiknek van értelme. hogy képesek legyünk észrevenni a váratlan lehetőségeket. Nem lesz elég szabadon felhasználható figyelme a reális lehetőségek kiválasztására. Legtöbbünk oly mereven ragaszkodik a genetikai programozottsághoz és a társadalmi kondicionáláshoz. Még a halál közeledte is képes arra. hogy ne kétségbeesést. ugyanolyan technikai felkészültséggel. hogy tudja. melyek éppoly megfelelőek. hogy a kinevezést valószínűleg egy másik kollégája kapja. akkor az illetőnek új célokat kell találnia. Míg egy átlagos festő úgy ül a vászon elé. ha túl komolyan veszi önmagát. és kevésbé fog teljesen kiszakadni az élet folyamából. fel fog bukkanni valamilyen megoldás. majd egyenként megszüntetjük őket. Ha valakit csak biológiai és társadalmi szükségletei igazítanak útba az életben. Ez a közvetlen megközelítés. Az egyik az. Csaknem minden élethelyzet biztosít fejlődési lehetőségeket. azt látja. mert különben energiáját el fogja vesztegetni a bekövetkező belső zűrzavarban. csak az számít. Felnagyítja a belső zűrzavar érzését. aki jobban kijön a vezérigazgatóval. fenyegető események veszik majd körül. A befejezett munka valószínűleg cseppet sem fog hasonlítani az eredeti elképzelésre. lehetőségünk van választani alternatív cselekvéseket is.Egy félelmet keltő helyzetben teljesen természetes. addig egy igazi művész. akkor jó képnek kell születnie. hogy mit kedvel és mit nem. melyek gátolnak a cél elérésében. tudja. 3. ahogy egy művész létrehoz egy valóban eredeti alkotást. új áramlat-tevékenységet teremtenie a maga számára. a mások feletti uralom szükséglete. akkor bajba kerül. vagy a karrier helyett a családjának. aki cége alelnöki posztjának várományosa. hogy minél több örömöt találjon az életében. hogy változtasson a vezérigazgató véleményén az állás betöltésére meg felelő személlyel kapcsolatban (első megközelítés). mihelyst a dolgok nem az elképzeléseinek megfelelően mennek. Ahogy láttuk. nyitott marad környezete felé annak részeként. akkor a festmény valószínűleg semmitmondó lesz. Ez a velünk született reakció azonban inkább hátráltat. hogy megbirkózzunk egy pszichikai entrópiát előidéző helyzettel. Másfelől azonban. 128 . mi történik a vásznon. és lehetővé teszi-e számára. Ha azonban a biológiai vagy társadalmi célok elérése akadályokba ütközik – ami hosszú távon elkerülhetetlen -. mint a másik. Abszolút értelemben egyik megoldás sem "jobb". és – ami talán az összes többinél rosszabb -. hogy milyen legyen a festmény. és ahelyett. de nem meghatározott céllal kezd bele a munkába. hogy a teljes helyzetre összpontosítunk. az is rendben van – amíg zökkenőmentesen történnek az események. Ezen a ponton alapvetően két lehetőség áll előtte: megtalálni a módját. és folyamatosan módosítja a képet válaszul a vásznon felbukkanó váratlan színekre és formákra. Mindannyian előre eltervezett elképzelésekkel indulunk neki az életnek. mint az előzők. Általában két módja van annak. figyel arra. visszaállítva ezzel a tudat harmóniáját. és megpróbálunk olyan alternatív célokat felfedezni. sokkal könnyebben találkozik új lehetőségekkel. viszont megvalósításuk más módon is lehetséges. Ha a művész hallgatja saját belső érzéseit. A másik az. mit akar megfesteni és ehhez tartja magát a munka befejezéséig. Új célokat felfedezni az életben sok tekintetben hasonlít ahhoz. amelyek aztán új válaszreakciókra késztetik. hogy azzal védekezzen a fenyegetés ellen. elszigeteli az embert a világ többi részétől. Hogyan fedezhetjük fel ezeket az alternatív stratégiákat? A válasz nagyon egyszerű: ha valaki öntudatlan magabiztossággal él. hogy élvezetes új kihívásokra lelne. hogy Phil. a szex. stresszel teli. hogy átmegy a cég egy másik osztályára. Új megoldások felfedezése. Ebben benne vannak a túlélést biztosító genetikusan belénk programozott alapvető szükségletek – az étel. beleértve magunkat is. hogy megbirkózzunk a helyzettel. ha egy előre kialakított elképzeléshez ragaszkodik azzal kapcsolatban. állást változtat. csökkenti a válaszadás rugalmasságát. Az ilyen transzformációkhoz azonban az kell. mint segít minket abban. Míg ha valaki folyamatosan kapcsolatban marad mindazzal. és benne vannak a kultúránk által belénk tápláltak is – hogy karcsúak.

elhatározom. gazdag. aki gondosan követi a vásznon történteket. hogy képesek vagyunk-e a sorscsapásokat örömmé átalakítani. a hirdetések elhelyezésével kapcsolatban. erős és hatalmas embernek nincs több esélye arra. például házasságról vagy pályaválasztásról van szó. hogy rendelkezem azokkal a képességekkel. fejleszteni állóképességemet és reflexeimet. így magából az Énből erednek. akkor megtestesíthetjük az adott történelmi hely és kor ideális fizikai és társadalmi képét. aki soha nem unatkozik. és arra utal. zavart előidéző élményt áramlattá alakítja át. Ily módon fel fedezhetjük. míg az autotelikus embernél az elsődleges célok a tudat által értékesnek tartott élményekből. A cél kiválasztása összefügg a lehetőségek felismerésével. akkor kimaradok a fontos dolgokból. hogy – ellentétben azzal. Ha nem ügyelek folyamatosan a visszacsatolásra. amit előre kigondoltunk. akár hétköznapi dolgokról. Arról az emberről. műveltek és gazdagok legyünk. részt vesz a körülötte zajló eseményekben. hogy otthagyom az állásomat és inkább panziót nyitok. nem is külső erők hatására. megjelölik azokat a képességeket is. hogy maga választotta célokat követ. Az autotelikus Énnel rendelkező és nem rendelkező emberek között az egyik legalapvetőbb különbség az. Ha jó panziós akarok lenni. Az okokozati összefüggés fordított is lehet: mivel szeretek labdákat hálókon átütögetni. AZ AUTOTELIKUS ÉN: ÖSSZEFOGLALÁS Ebben a fejezetben ismételten bebizonyítottuk. mint annak. Az életet élvező és az élet terhe alatt összeomló ember közötti különbség az előbb említett külső tényezők. A célok és a lehetőségek mindenképpen egymást fel tételezik. hogy nem a külső erők határozzák meg azt. amit belénk próbáltak sulykolni – jobb érzés segíteni valakinek. melyekért képesek vagyunk küzdeni. mert úgy látom. mint a festő. hogy ura legyen saját tudatának. az Énen kívülről. aki beteges. Ha szeretnék teniszezni. hogy autotelikus Énnel rendelkezik. Röviden a következőekben foglalhatók össze: l. hacsak nem figyelünk a körülöttünk zajló dolgokra. hogy "olyan Én. De biztos. Persze itt is indulhat a folyamat fordítva: ha tudom. abból az következik. például hogy mit csináljunk a hétvégén vagy mivel üssük agyon az időt a fogorvosra várva. hogy naprakészen kövessük a vissza csatolást. hogy az előbbi tudja. Egyfelől miután magáénak érzi döntéseit. Ha úgy döntök. nem találomra teszi. hogy vannak más lehetőségek is. Az áramlat átélése érdekében olyan egyértelmű célokat kell kitűznünk magunk elé. nem pedig kizárólag aszerint. akiktől hitelt szeretnék felvenni. melyek a működtetéséhez szükségesek. Cselekedetei követhetőek. és egyre kevésbé leszek hatékony. Az "autotelikus Én" könnyen átfordítja a potenciálisan fenyegető helyzetet örömteli lehetőségekké. hogy ez a legjobb módja pszichikai energiánk felhasználásának? Mi történik. hogy figyeljünk cselekedeteink következményeire. hogy az ilyen egyénnek viszonylag kevés olyan célja van. és amit csinál. Az egészséges. el lehet mondani. melynek önálló céljai vannak". Az autotelikus Én a potenciálisan entropikus. mint a cég vezérigazgatójával golfozni. és nagyobb öröm kétéves kislányunkkal beszélgetni. ideje legnagyobb részét áramlatban tölti. ritkán szorong. Mihelyt a célok és a lehetőségek meghatározzák a cselekvés rendszert. megvan hozzá a megfelelő szakértelmem. ha nem tudjuk valóra váltani ezeket a célokat? Soha nem fogunk ráébredni arra.népszerűek. A legtöbb ember céljait – mivel közvetlenül biológiai szükségletei és a társadalmi konvenciók alakítják -. a pénzügyekkel. hogy bele illenek-e abba a képbe. A kifejezés szó szerint azt jelenti. megrekedek a fejlődésben. ahhoz először meg kell tanulnom szerválni. akkor azért nyitok panziót. és ezért képes fenntartani a maga belső harmóniáját. Az autotelikus Énnel rendelkező ember megtanul minimális szorongással és körülményeskedéssel dönteni akár életre szóló elkötelezettségről. szegény. jobban ragaszkodik céljaihoz. Ez a tény két látszólag ellentétes következményt von maga után. amely nem az Énjén belül gyökerezik. mint beledöngölni a földbe. és hogy vendégeim mit szeretnek és mit nem. és belülről 129 . Célok kitűzése. hogy tájékozódnom kell a hotelszakmával. A jól képzettségnek fontos feltétele. Ha elfogadjuk ezeket a célokat és szerencsénk van. hogy mit gondolnak üzleti terveimről azok a bankárok. hogy megtanulok teniszezni. akkor tisztában kell lennem azzal. tenyerest és fonákot ütni. ezért az ilyen Én kifejlesztésének szabályai egyszerűek és az áramlat-modellből közvetlenül levezethetőek. gyenge és elnyomott. melyek bizonyos feladatok ellátásához szükségesek. és így tovább. és azok fenyegetésként vagy izgalmas lehetőségeket rejtő feladatként való belső értelmezésének sajátos kombinációjából tevődik össze. hogy hogyan hatnak érzéseinkre. Az eseményeket annak alapján kell értékelnünk.

akik képtelen várakozásokkal vágnak neki az életnek. legtöbbjük fásult lesz. Amikor reményeik szilánkokra törnek. és nem valószínű. Vannak emberek. hogy az illető jól fogja érezni magát. melyiküknek lehet az övéhez hasonló érdeklődési köre és temperamentuma. Egy autotelikus személyiségű ember a szobába lépve figyelmét önmagáról a jelenlévőkre fordítja – arra a "cselekvésrendszerre". honnan indul el az ember – hogy először céljait választja-e ki. Bizonyos esetekben a teljes elmélyülés az. aki egy komplex rendszer része: ahhoz. ha cselekedeteink megfelelően harmonizálnak a cselekvésrendszerben rejlő lehetőségekkel. Az ilyen személyiséget nem fenyegeti a figyelemelterelésért leginkább felelősjelenség. hogy nem tudja kontrollálni tudatát. könnyen megengedheti magának. Az autotelikus én képessé teszi az embereket arra. Ha egy könyv nehéz olvasmánynak bizonyul. akik figyelmi zavaroktól szenvednek és gondolataik állandóan elkalandoznak. olyan témákról. minden figyelmét az előtte álló feladatnak szenteli. ami nemcsak minimális figyelmet kíván. Mégis milyen elképesztően keveset teszünk figyelmünk erősítése érdekében. hogy a környezet követelményeit és a saját cselekvési képességét jól össze tudja hangolni. inkább félre tesszük és bekapcsoljuk a tévét. akkor ez azt jelenti. Arra figyelni. és fenntartani is csak folyamatos figyelemráfordítással lehet. Egyik stratégia sem túlzottan sikeres. hogy módosítsa őket. mindkettejük számára érdekesek. ha nem veszi észre ellenfele megmozduló kezét. milyennek látszik kívülről. mert a műsort reklámok szakítják meg. aki nem figyel gyerekére. Az autotelikus személyiség elemeit kölcsönös ok-okozati kapcsolat köti össze. amit csinál. hogy kimaradnak az élet áramlatából. Egy tevékenységben való részvétel mértékét nagyban elősegíti az összpontosításra való képesség. meg kell tanulnia összehangolni a cselekvési lehetőségeit az általa birtokolt képességekkel. akkor sokszor ahelyett. Ilyen értelemben az autotelikus ember viselkedése szilárdabb. ami lehetővé teszi a teljes elmélyülést. akkor megpróbálkozik egy másik témával. hogy megzavarja a tömeg ordítása. mélyen belemerül abba. hogy ő kezdeményezzen beszélgetést. Koncentráció nélkül nincs részvétel. Ki vannak szolgáltatva az útjukba kerülő első kósza inger kényének-kedvének. ha történetesen értelmüket vesztették. meg akarják például menteni a világot. Azok az emberek. amelyekről úgy gondolja. hogy megpróbálnánk jobban koncentrálni. tartalma meg rendszerint csapnivaló. Nem számít.irányítottak. akkor valószínűleg nem is lesz képes arra. amelyhez kapcsolódni szeretne. jól fogja érezni magát. hogy valaki majd csak észreveszi őt. tekintve. mert nem bízik saját képességeiben. míg néha pont fordítva: éppen az önmagára irányuló figyelem hiánya az. felületes bizalmaskodás inkább taszítani fogja az embereket. tele van szerkesztési hibákkal. a túlzott én-tudatosság. ami éppen történik. ugyanakkor rugalmasabb is. Hogy valaki teljesen elmélyedjen egy adott cselekvésrendszerben. Ha egy autotelikus személyiségű ember kiválasztott egy cselekvésrendszert. Felméri a vendégeket. vagy még húszéves koruk előtt milliomossá szeretnének válni. vagy valamelyiküknek túl magas -. hogy halad előre. hogy elmegy egy partira és minél több emberrel megismerkedik. Például valaki elhatározza. A nehézsúlyú bajnokot kiütik. mikor valaki azért kuporog egy helyben. 3. abban reménykedve. az elkalandozó figyelmű ügyvéd elveszítheti a pert. mindig úgy érzik. 2. és a komplexitás elérhető legalacsonyabb szintjén megreked a fejlődésben. tönkreteszi kettejük beszélgetését. A sportolók nagyon jól tudják. Csak akkor vehetünk igazán részt valamiben. és 130 . Legyen az a világ körülrepülése vagy ebéd utáni mosogatás. Ha személyisége nem autotelikus. hanem szívvel-lélekkel céljainak él. folyamatosan pszichikai energiát kell befektetnie. a sok ember között behúzódik egy sarokba. a szórakozott sebész pedig a műtőasztalon fekvő beteget. énjük pedig összezsugorodik a hiábavaló kísérletekre pocsékolt pszichikai energia elvesztegetésétől. Ha a visszacsatolás negatív – unalmas a beszélgetés. a kosárlabda játékos elvéti a dobást. és megpróbálja kitalálni. A másik véglet az. Az a szülő. jártasságot szerez. de még azt a keveset is összezavarja. Hogy ebben sikeres legyen. hogy rész vételüket kiterjesszék. hogy a verseny alatt még egy pillanatnyi kihagyás is teljes vereséget jelenthet. Az ilyen ember a leghétköznapibb célok biztonságát választja. Nem azzal törődik. hogy azzal az emberrel igyekezzen aztán beszélgetésbe elegyedni. hogy benne maradjon. Belemerülés a tevékenységbe. vagy egy másik beszélgetőtárssal. amely kiszorítja az önmagára irányuló figyelmet a tudatból. ahhoz az kell. Esetleg túl harsányan és tolakodóan viselkedik s ez a nem odaillő. Másfelől azonban. ha hagyja. Ha valakinek a figyelmét akarata ellenére is el lehet téríteni. Ugyanezek a csapdák fenyegetnek mindenkit. hogy egyértelműen ő rendelkezik céljai felett.

és ajka hangtalanul mozog. figyelemmel kísérni a visszacsatolást. amit az Énje megenged neki. A kultúra evolúciója mögött ott rejlik az a szükséglet. A nyugodt. Ez az. hogy létünk minden pillanatát áramlat-élménnyé változtathassuk. elsajátítani az összpontosítás és az elmélyedés képességét –. A személy és a rendszer egységének köszönhetően az Én a komplexitás magasabb fokára fog eljutni. polgári és társadalmi jelentőségét? Talán mindkét értelmezés helyes. Meg kell tanulni élvezni a közvetlen tapasztalatokat. mennyi pénzébe fognak kerülni a városnak azok a perek. örömforrássá válhat. A hűs szellő egy forró nyári napon. mert önös érdekei ezt diktálják. amelynek önmaga is részét alkotja. hogyan kontrolláljuk percről percre tudatunkat. Az elme kontrollálása garantálja. Bárhonnan elindul hatunk. észrevettem. hogy egész életünket alakítsuk át egyetlen áramlat-tevékenységgé. ha valaki csak azon a kis ablakon át nézi a világot. Még a legnagyrabecsültebb fizikus. mivel ha az áramlat mozgásba lendül. Ezért jobb az. 4. melyek kitágítják teljesítményünk határait. nem pedig azért. amit már ismert. Miközben a szoboravató beszédeket hallgattam. és akik hamarosan a helyünkre állnak. aki magának az interakciónak a kedvéért figyel oda valamire. akik bölcsebbek és összetettebbek lesznek. Énje mégis erősödik. laissez-faire megközelítés nem nyújt elegendő védelmet a káosz ellen. Az autotelikus ember azzal nő túl az individualitás határain. de kétségkívül szegényesebb ahhoz az emberéhez képest. hogy értelmet találjon abban. akkor még úgy is képes élvezni az életet. és semmibe vette az esemény esztétikai. vagy megszabadul a felfokozott Én-tudattól. művész vagy politikus is örömtelen. Az áramlat kreativitást és a kiemelkedő teljesítményeket hoz. a többi feltételt már sokkal könnyebb lesz elérni. Ha valaki rendezőelv nélkül lép egyik áramlat tevékenységből a másikba. Az egész könyv tulajdonképpen arról szólt. s nem pedig önmaga miatt aggódik. Annak a személynek az Énje. hogy mindent. hogy harmóniára leljünk mindabban.koncentrációkészségét fejleszti. melynek céljai egységesek és állandóak. és folyamatosan fenn tudjuk tartani az öröm szintjét. ha az objektív külső körülmények kegyet lenek. aki hajlandó elkötelezni magát és részt venni a világ dolgaiban. hogy többé nem érzi magát elkülönült egyénnek. A kontroll megszerzése mély elszántságot és fegyelmezettséget kíván. ha szeretünk és veszítünk. unalmas fráter lesz. hogy pszichikai energiát fektet be abba a rendszerbe. hogy a véletlenszerű események áramlattá alakításához olyan képességekre van szükség. ami történt. kártérítési perekkel foglalkozó ügyvéd. s ezáltal többek leszünk. hogy az ügyvéd arcán megjelennek az erős szellemi koncentráció jelei. talán nagyobb biztonságban van. a kiskutyájával játszó gyerek. köztéri Picasso-szobor leleplezésekor tartott ünnepségen. 131 . Mikor megkérdeztem. hogy egyre bonyolultabb képességeket fejlesszünk ki. Ahhoz. Chicagóban a hatalmas méretű. mint amik vagyunk. Szükség van egy olyan átfogó cél rendszerre. azt felelte. vagy akár csak egy pohár víz. az. melyen keresztül mindennapi életünk eseményei értelmet nyernek. amelyeket majd a szülők indítanak a szoborra felmászó gyerekek sérülései miatt. a felhőkarcoló üvegborításán visszatükröződő felhő. aki a másokkal való kommunikációra figyel. hogy megpróbálja felbecsülni. ami az egyéneket és a kultúrákat arra készteti. ha a világból csak a saját kis be határolt szerepe érdekli. hogy gyakorlatilag bármi. ami történik. mind életünket gazdagító. Hosszú távon azonban mindig korlátot jelent. amely az evolúciót mozgatja – ez kövezi ki az utat ma még csak homályosan elképzelt leszármazottaink előtt. Lehet. amit látott. Vajon ez az ügyvéd szerencsés ember volt-e. képességeket fejleszteni. Az élmények rendezésének jutalma az az energia. Ha valakinek autotelikus énje van – megtanul célokat kitűzni. és így állandó áramlatban élt? Vagy éppen ellenkezőleg: megfosztotta magát a fejlődés lehetőségétől. át tudott alakítani számára könnyen kezelhető szakmai problémává. amit az áramlat-elmélet a tökéletes élményekre vágyók elé állít. mint mi voltunk. aki mindent egocentrikus perspektívából szemlél. min gondolkodik. Az utolsó feladat. egy jól megkötött üzlet. nem elegendő azt megtanulni. élete végén nehéz lesz úgy vissza tekintenie az elmúlt évekre. A tökéletes élményhez nem a hedonizmuson vagy a semmit tevésen át vezet az út. paradox eredményeket ér el. mély megelégedettséget hozó élmény lehet. hogy egyre komplexebb entitásokká váljanak. mintha soha nem is szerettünk volna. amit csinálunk. Az az ember. mert csak arra figyelt. a városházával szemben levő téren véletlenül mellettem állt egy ismerős.

de mihelyst letette az ecsetet.10. és minden érték viszonylagos és esetleges. Akár az. Hogy annyira megközelítsük a tökéletes élményt. és bárhogyan is döntsön. hogy a lét céltalan. Ha kellőképpen nehéz célt tűzünk ki magunk elé. a filozófusok és társadalom tudósok buzgón igyekeztek megmutatni. Ez azt jelenti. 132 . ha világosak a feltételei és a cselekvés szabályai. Még ez sem elég azonban a tökéletes élmény garantálásához. és elmélyedni benne. Bobby Fischer. elfogadjuk. hogy elég vonzó legyen ahhoz. Ilyen módon egész életünknek értelmet adhatunk. a sakkzseni kifejezetten tehetetlennek látszott minden helyzetben – a sakkot kivéve. barátaink társaságát. és ha minden erőnket ennek a célnak az elérésére. hiszen minden definíció ki van téve a cirkularitás veszélyének. akkor tetteink és érzéseink harmóniába kerülnek egymással. Bármilyen cél képes jelentést adni életünknek. pilóta. átfogó jelentése legyen? Végül is mióta Nietzsche megállapította. Ez azonban nem jelenti azt. hogy legtöbbjük milyen nyugodt marad még a legnagyobb megterhelések közepette is. Az utóbbi néhány évben megismerkedtem több. hogy egy életre szóló pszichikai energiát belefektessünk. MIT JELENT AZ. hogy az életnek nem lehet értelmet adni. mint az. Felismerhetjük ugyan. szakmáját hivatásszerűen végző muzulmánnal – volt köztük tanár. megdöbbenéssel láttam. hogy értelmet és célt találjanak saját maguk és leszármazottaik számára. hogy gyerekeink legyenek. mert hisszük. ha különböző szavakkal is: "Nincs ebben semmi – azért nem jövünk ki a sodrunkból. hogy életünk Isten kezében van. mind a jövőre nézve is. az jórészt olyan erőfeszítésekből áll. HOGYAN ADJUNK ÉRTELMET ÉLETÜNKNEK? Híres teniszezőknél gyakori. Az ilyen és a hasonló példák arra intenek bennünket. az ehhez szükséges képességek megszerzésére fordítjuk. amelyet nehéz definiálni. hogy mindenre kiterjedő. hogy életünk többi részét is át fogja hatni. Az élet széttöredezett darabkái összerendeződnek és értelmet kapnak a dolgok mind a jelenre és a múltra. hogy van egy olyan legfőbb cél. mérnök. Az életnek valóban nincs ön magában értelme. Amíg az öröm olyan elszigetelt élményekből fakad. továbbá koncentrálni tudunk rá. de egyáltalán nem kell ezt feltétlenül egy vállrándítással elfogadnunk! Az első tény semmivel sem vonja inkább maga után a másikat. Nem számít. Az első valaminek a végére. Amit mi kultúrának és civilizációnak nevezünk. a legmelegebb családi kapcsolat is zátonyra futhat. üzletember. amely a természet és az emberi tapasztalat szövetébe beépülve létezik. ha ezen azt értjük. hogy felfedezzük a rák ellenszerét. HOGY ÉRTELEM A értelem olyan szó. vagy hogy egyszerűen teljesítsük azt a biológiai parancsot. amennyire csak emberileg lehetséges. igen kellemetlen ember vált belőle. melyek nem kapcsolódnak össze egymással értelmes egésszé. akár az. hogy nagy lelkesedéssel és örömmel játszanak. Akiket megkérdeztem erről. Legtöbbször magunknak kell a hagyományos vallások segítsége nélkül felfedeznünk valami olyan célt. hogy egész életünket egyetlen egységes áramlat tevékenységgé kell alakítanunk. hogy Isten halott. hogy az élet önmagában értelmetlen. nagyjából mind ugyanazt felelték. Picasso nagyon szeretett festeni. Előbb vagy utóbb kénytelenek vagyunk kevesebbet dolgozni. Ha élvezzük a munkánkat. legtöbben Szaúd-Arábiából és a többi Öböl államból. de a pályán kívül rosszkedvűek és ellenségesek. akkor az élet átlagon felüli ajándékokkal fog megjutalmazni bennünket. addig sérülékenyek vagyunk a káosz támadásaival szemben. melyeket az emberek a nehézségekkel dacolva azért tettek. az összes többi magától körvonalazódik. személytelen erők és a szerencse uralják a sorsunkat." Az ilyen kétségbevonhatatlan hit valamikor a mi kultúránknak is szerves része volt. Még a legsikeresebb pálya. ma már nem könnyű nyomára bukkanni. és a feladatokban új képességek kifejlesztésének lehetőségét látjuk. meg kell tennünk tudatunk kontrollálásában az utolsó lépést is. Hogyan beszél hetünk magának az értelemnek az értelméről? Két olyan értelmezés is van. hogy nekünk legyen a legszebb sörös üveggyűjteményünk a környéken. Mikor beszélgettem velük. az nem jelenti szükségszerűen azt. hogy ha egy tevékenységben elértük az áramlatot. a gyerekek felnőnek és elköltöznek. amely értelmet ad az életünknek. amely megvilágíthatja a tökéletes élmények elérésének utolsó lépését. házastársunk meghal. akik túlélnek minket és boldogulnak az életben. hogy szárnyak nélkül nem tudunk repülni. hogy egyénileg mi a végső célunk – a lényeg. Nem reménytelenül naiv dolog-e elvárni az élettől. s minden ember számára egyformán érvényes.

általában van egy olyan céljuk. amit tesznek. melynek érdekében boldogan vezette halálba a francia katonák ezreit. megoldani a feladatokat. Ha valaki 7 Shakespeare. hogyan lehet értelemmel felruházni az életet. hanem egy végső cél érdekében felismerhető mintákba rendeződnek. egy olyan spirituális rend keretein belül. hogy segít a figyelem összpontosításában. létezik egy időrend. Nem elég egy olyan nagy célt találni. és ezzel eléri a belső harmónia állapotát. aki pontosan tudja.7 Kevés annál szomorúbb dolog létezik. Nem próbáljuk azonban a cselekedetek objektív értékét megítélni. hogy leírja ezt a kellemes élet felé vezető. egyéni módszereket találni dolgok megoldásához. hogyan éri el ezt az eredményt. Blake szokott temperamentumával azt írja erről: "Az. összebarátkozni valakivel. A cél önmagában általában nem is fontos. A szó második jelentése valakinek vagy valaminek a szándékaira utal. 1961. Fel tételezi. hogy elérje őket. de nem cselekszik érte. és hogy szándékaikat megjósol ható. addig Teréz anya számtalan ember tudatának entrópiáját csökkentette. az egységes cél az. véghez is kell vinni őket. Amikor egy fontos célért kellő elszántsággal küzdünk. amit kitűzött magának. hogy segítse az elesetteket. hogy leírjuk azt a szubjektív rendet. s elveszítette nevét". mit kellene tennie. általunk végzett tevékenységek egységes áramlat-élménnyé kapcsolódnak össze. hogy az eseményeket egy végső cél köti össze. Európa Könyvkiadó. mert az ő életének az Istenben való hit. végső módja az élet értelemmel való felruházásának az előző két lépés eredménye. hogy felszívja minden energiájukat. A köztük lévő nyilvánvaló különbségek egy tágabb értelmű etikai kérdést vetnek fel: milyen következménnyel járt ez a kétféle módszer. Az értelem szó második értelmezése a szándékosság kifejezésére utal. Ha valaki ismeri saját vágyait és céltudatosan dolgozik azért. pestist lehel magából. A jelentésalkotás magában foglalja az elme tartalmának rendezését is azzal. bárhonnan jöjjön is. Vannak olyan emberek ugyanakkor. In Shakespeare összes művei 4. szükséges lépést. Arany János. akiben csak a vágy él. egységet alkotnak egymással. élvezetes és örömteli tevékenységet kínálva számára. Tisztán pszichológiai szempontból Napóleon és Teréz anya a belső célok. Nem is annyira az számít. Az értelem szó fent említett két jelentése világosabbá teszi. amely egységbe fogja az ember kisebb céljait. akik értelmesnek és jelentőségteljesnek találják az életüket. 133 . mely már kívül esik érzékeinken. akkor a tudatban a harmónia válik az uralkodó állapottá. "Általában tudja. a szándéknak cselekedetté kell válnia. hogy erő feszítéseit a cél megvalósítására fordította-e. vagy pedig szétszórta és elvesztegette. és a különböző. hogy az emberek szándékai megmutatkoznak a cselekedeteiken keresztül. a feltétel nélküli szeretet ad célt. hogy a jelenségek nem véletlenszerűen következnek be. Ez az. hogy a cél megközelítése. hogy az ember "összeszedi a gondolatait" – minden kornak megvan a maga kifejezése arra. jelen tőségére utal: "Mi az élet végső értelme?" Ebben az a feltételezés tükröződik." Az értelemnek ez az értelmezése azt sugallja. Ford. ha egységes áramlat-tevékenységgé alakítjuk. valamilyen ok-okozati összefüggés közöttük. Meg valósítása számtalan különböző módon lehetséges. a cselekedeteinknek célt kell adnunk: megnyerni egy mérkőzést. de nem képes elég energiát összeszedni. amely elég vonzó és elég izgalmas ahhoz. mit akar. dán királyfi. így a tökéletes élmény azonos szintjét érték el. amit a célok eléréséhez szükséges elszántságnak hívunk. nyers hatalmi törekvéseinek szentelte egész életét. Az élet értelme maga az értelem: bármi legyen is az. a válasz meglepően egyszerű. hogy míg Napóleon ezreknek káoszt okozott. ami értelmet adhat az életünknek. akkor érzései. Ezt a folyamatot úgy nevezhetjük. inkább azzal a (kissé szerényebb) feladattal próbálkozunk. hogy "Mi az élet értelme?". fontos merény kifordul medriből. Napóleon egyetlen célnak. W: Hamlet. akik képesek pszichikai energiájukat egész életükön át élesen fókuszálni és a különböző áramlat-tevékenységek egymástól független céljai egy olyan." A harmadik. amely szintén hozzájárul annak megértéséhez. Ahogy Hamlet megállapította: "az elszántság természetes színét a gondolat halványra betegíti és így sok nagyszerű. gondolatai és cselekedetei egybevágnak. Mostanában azt szokták mondani. mindent felölelő feladatba olvadnak össze. Hogy megtapasztalhassuk az áramlatot. Azoknak az embereknek. amit egy egységes cél hozhat az egyéni tudatba. csak az számít. mellyel értelmet adtak életüknek? Arra a következtetésre juthatunk. mely értelmet kölcsönöz mindennek. hogy megtegye.céljára. inkább az. A cél eléréséért meg kell küzdeni. Ilyen értelemben arra az ősrégi kérdésre. hogy a cselekvéseket egységes áramlat-élménnyé fogja össze. 382. mint olyan emberrel találkozni. Teréz anya minden energiáját arra áldozza. hogy eléri-e valaki a célt. megbízható és rendezett módon juttatják érvényre.

mind az örökkévalóság megfelel ennek az elvárásnak. és főként konkrét szükségletekkel foglalkoznak. A hős és a szent egyaránt egész életét egyetlen egységes áramlat-élménnyé formálta. Minden emberi kultúra definíciójánál fogva tartalmaz olyan értelmet hordozó rendszereket. e. A gondolati kultúrák az érzékivel ellentétes elven szerveződnek: lenézik a kézzelfoghatót és a természetfeletti. hogy kivívják kortársaik csodálatát. sajnálkozásra. az elszántság és a harmónia összefogják az életet és értelmet adnak neki azzal. pontosan olyan mértékig. A görög hősök azért hajtottak végre nemes tetteket. Az érzéki kultúrák azon a szemléletmódon alapulnak. Identitásuk nem vész el. ami jól esik. melyek mindenre kiterjedő célokat kínálnak fel. nem fogja pszichikai energiáját kételkedésre. Megoldható feladataik csaknem kizárólag arra irányulnak. amely a síron túlra is kiterjed. 440-től 200-ig.harmóniában él önmagával. Élete minden egyes percének értelme van. Az ilyen kultúrákban a művészet. mely mágnesként vonzza pszichikai energiáját és melytől az összes többi kisebb célja függ. a vallás és a mindennapi viselkedés kézzelfogható tapasztalatokkal igazolják és dicsőítik a célokat. semmi másra nem lesz igazán szüksége. továbbra is élni fognak leszármazottaik emlékeiben. hogy az élet célja az érzékek kielégítése. Ez a végső cél határozza meg. Sorokin szerint az érzéki kultúra volt az uralkodó Európában körülbelül Kr. Az emberi történelem folyamán számtalan kísérlet történt olyan végső célok felfedezésére. második felvirágzása a múlt évszázadra tehető. nem olyan elkötelezett cselekedetekkel ezeket a kiemelkedő példa képeket követték. A szentek éppen ellenkezőleg. akinek a tudata ilyen rendezett. kellemesebbé és kényelmesebbé tenni. Ezek a kísérletek gyakran jelentős mértékben különböztek egymástól. nem materiális célok iránt érdeklődnek. de azért megfelelő értelmet adjanak a saját életüknek. azt várták. Ha valaki eléri ezt az állapotot. gondolati és idealista fázisainak nevezte. ami többnyire örömmel is jár. e. 400 közé esett. míg a keresztény világban férfiak és nők egyaránt kegyes cselekedetekkel próbálták biztosítani maguknak az örök életet. néha csak évtizedekig. hogy mindegyikben más fontos dolgok igazolták a lét céljait. A társadalom más tagjai saját. elfogadva azt az összefüggő viselkedésmintát. amely igazolja mindazt. melyek majd értelmet adnak az élményeknek. Az absztrakt elveket. mit csinál. Ilyen cél nélkül még a legjobban elrendezett tudatból is hiányzik a valódi értelem. Hajlamosak azonosítani a jót azza1. melyet egész haláláig követnie kellett. melyet oly nagyon csodálunk azokban az emberekben. e. hogy hogyan lehetne az életet könnyebbé. mi történik vele. akkor nem számít. bemutatva. nem pedig az absztraktabb elveket. amennyire pszichikai energiáját egyetlen mindent felölelő célnak szentelte. A belső kongruencia végül elvezet ahhoz a józansághoz és belső erőhöz. de meglehetősen különböző módon. bűntudatra és félelemre vesztegetni. Az érzéki kultúrákban élő emberek nem feltétlenül materialistábbak. hogy folyamatos áramlat-tevékenységgé alakítják. melyek szerinte kétezerötszáz éven át váltakoztak egymással – néha több száz évig tartott egy szakasz. Sorokin ezeket a típusokat a kultúra érzéki. hanem mindig hasznosan alkalmazza. a filozófia. nem kell félnie a váratlan eseményektől. Ezek a kultúrák epikureista és utilitarista jellegűek. a filozófiát és a mindennapi 134 . 420 és Kr. s melyeknek az emberek alárendelhetik saját kisebb céljaikat. Mind a halhatatlanság. a vallást. legalábbis a fejlett ipari társadalmakban. akik egyensúlyba kerültek magukkal. hogy milyen nehézségekkel kell szembenéznie élete áramlat-tevékenységgé való alakításához. a csúcs Kr. feladták individualitásukat. és bizalmat1anul tekintenek az idea1izált értékekre. hogy ezzel kevésbé letisztult. Annak az embernek. hogy gondolataik és cselekedeteik beleolvadjanak Isten akaratába. Pitrim Sorokin például a nyugati civilizáció különböző korszakait három típusra osztotta fel. amit nap nap után tesz. de céljaik megszervezésében és viselkedésük igazolásában főként a gyönyört és a hasznosságot tartják szem előtt. és örökké éljenek a Vele alkotott egységben. A céltudatosság. hogy bátorságukról tanúskodó személyes tetteiket majd énekekben és történetekben örökítik meg és adják tovább nemzedékről nemzedékre. Arendt véleménye szerint a végső céloknak valamilyen módon érinteniük kell a halandóság kérdését: olyan célt kell kitűzni az emberek elé. alárendelve a művészetet. még a haláltól sem. Hannah Arendt társadalomfilozófus szerint az ókori görög civilizációban a férfiak hőstetteken keresztül akarták elérni a halhatatlanságot. az aszkétizmust és az anyag meghaladását hangsúlyozzák. Csábító állapot – vajon hogyan érhetjük el? A LEGFONTOSABB A CÉLKITŰZÉS Sok ember életében jelen van egy olyan mindent összefoglaló cél.

hogy igazának bizonyításául használja. Sorokin szerint ennek a szemléletnek a legkimagaslóbb pontjai Görögország történelmének Kr. hogy az idealista megoldás látszik a legjobbnak. és az ember egy olyan áramlat-tevékenység keretein belül alakíthatja ki az életét. Az úgynevezett yuppie-életstílus például elsődlegesen érzéki alapelveken nyugszik. ha célok rendszereként funkcionál. akik az egyszerű transzcendentális megoldások hívei. Nemcsak kultúrák. egymással szöges ellentétben álló elvet meggyőző egésszé kovácsolva megőrizni mindkettőből a jót és semlegesíteni mindkettő hátrányait. 200-tól Kr. mint például Hugh Hefner. A vallást. segíthet összefüggő áramlat tevékenységgé szervezni az életet. mint például a tévé prédikátorok. mindig rendkívül népszerű. Sorokin ezeket hívja "idealista" kultúráknak. a pénz. mint a fasiszta ideológiában az emberek nagyra becsülik a testi egészséget és erőt. akik nyilvánosan arra intik közönségüket. de hasznos abból a szempontból. Későbbi és komorabb példa ugyanerre a németországi náci uralom. hogy az életet mindent felölelő áramlat-tevékenységgé tegyük. miközben ők maguk a magánéletükben tobzódnak a luxusban és az érzéki élvezetekben. Sorokin egyszerű hármas felosztása vitatható módszere a kultúrák kategorizálásának. hogy vakon higgyen az isteni gondviselésben. Legprimitívebb művelői az olyan emberek. hogy jól szemlélteti azokat az elveket. akiknek élete konkrét üzleti feladatok köré szerveződik. Olyan vezető üzlet emberek. Az amerikai társadalomban éppúgy. a Bakkerek vagy Jimmy Swaggart. hogy a szabályokat mindenki megérti. Ez a két forma számtalan változatával együtt kissé nehezen fér meg egymással jelenlegi társadalmi rendszerünkben. hanem egyének is megtestesíthetik viselkedésükben ezeket a jelentésrendszereket. és a vissza csatolás általában világos – az egészség.viselkedés igazolását eme szellemi rend megvalósításának. melyet reklámcélokra lehet használni. Jó példa az érzéki és a gondolati alapelvek köré szerveződött kultúrák különbségére a következő. Egy érzéki kultúrában már egy szép fiatal test képe szexuális válaszreakciót vált ki. az ideológiát vagy a feladatok megoldását nem az élet könnyebbé tételére használják. mivel elkerüli mind a tisztán materialista világnézetben gyakran meg jelenő céltalanságot. Az érzéki világnézet mint lehetőség. melyek a konkrét érzékszervi tapasztalatok elfogadását kombinálják a szellemi végcélok iránti mély tisztelettel. míg a "bibliai övezet" vallási fundamentalizmusa gondolati alapú. miszerint ő is a választottak közül való. mint Lee Iacocca vagy H. Persze itt is számtalan permutáció és kombináció fordul elő. Természetesen soha egyetlen közösség sem formálja a céljait kizárólagos módon. Olyan feladatok kitűzése azonban. sőt akár ugyanannak az egyénnek a tudatában is. hogy a metafizikai célok soha nem érhetők el. az orosz és a kínai kommunista rezsim és az iszlám újraéledése Iránban. de bármelyik a kettő közül. A gondolati kultúrában a testet elsődlegesen úgy értékelik. és csodálattal tölti el őket az emberi test szépsége. 600tól 500-ig és Nyugat-Európáénak Kr. de a kudarcot is csaknem lehetetlen bizonyítani: az igazi hívő mindig eltorzíthatja a visszacsatolást. e. A háttérben azonban eltérő okok húzódnak meg. a hatalom és a szexuális kielégülés kívánatossága ritkán válik kérdésessé. mint a metafizikai tökéletesség absztrakt elveinek jelképét. Az előnyei közé tartozik az is. Az érzéki és a gondolati világnézet többféle kombinációja és altípusa létezik egymással párhuzamosan egy adott pillanatban ugyanabban a kultúrában. u. Az érzéki kultúrában a test kultuszát az egészség és a gyönyör utáni vágy motiválja. Konkrét kihívásokra kell reagálni. Az idealista világ nézet talán a legkielégítőbb módja annak. gyakran az élet érzéki megközelítésének legjobb példáját képviselik. amelynek a végcélja anyagi jellegű. mind a gondolati rendszereket ördögivé tevő fanatikus aszkétizmust. akinek "playboy-filozófiája" az egysíkú gyönyörhajhászást dicsőíti. melyet az "árja faj" vagy a "római jellem" gondolatával asszociálnak. 135 . e. Időnként egy-egy kultúrának sikerül ezt a két. A gondolati megközelítés kritikátlan megjelenítői között ott vannak viszont azok a misztikusok és ideológusok. egy gondolati kultúrában pedig ugyanez a kép ideológiai álláspontot fejez ki és politikai célokat szolgálhat. például arra biztatnak mindenkit. Talán szükségtelen is mondani. hogy csak a gondolati célokat tartsák értéknek. különösen a tizennegyedik század első két évtizedét. 400-ig tartó szakasza. Ross Perot. A gondolati megközelítésnek azonban szintén megvannak a maga előnyei: lehet. melyeknek az emberek végül alárendelik legfontosabb céljaikat. hanem a belső világosság és hit megszerzésére. teljesen kihagyva az élmények elrendezésének a másik lehetőségét. Sorokin Nyugat-Európában a késő középkort és a reneszánszt tartja viszonylag a legidealistábbnak.

és viszont. hanem autonóm lelkiismeretet fejleszt ki magában. és csak néhányunknak adatik meg újra egyesülni az univerzális értékekkel. hogyan kap értelmet az élet a komplexitás különböző fokozataiban. noha általában a konvencionális normákhoz és mércékhez való alkalmazkodást tükrözi. a pszichikai rend pedig egyenértékű az élvezettel. Először a pszichikai energia az organizmus szükségleteinek fedezésére szolgál. jelentőséggel bíró dolgok – hazaszeretet.melyek egyszerre irányulnak az anyagi feltételek javítására és a spirituális célok elérésére. és az Énen belül az érték és a tekintély új forrásaira lel. mi mindenre képes egyedül. a gondolkodó individualizmust. előnyösebb lehet egy gondolkodásra nem késztető idealista felfogásnál. inkább arról adnak tájékoztatást. hogy megőrizze az Énjét. egy transzcendentális entitásba. az Éntől való végső elfordulás. Így hát ezek a fázisok nem szükségszerűen azt tükrözik. most újra érzi annak sürgetését. A dialektikus fejlődés következő lépése megint visszatéríti a figyelmet az egyénre: miután elsajátította azt az érzést. hogy érdekei beleolvadjanak egy nagyobb egészbe. gondolatokkal és tanokkal való kísérletezéshez. hanem hogy mennyire differenciáltak és integráltak azok a célok. akiknek az sem adatik meg. más modellek hat vagy akár nyolc fázist is elkülönítenek. A komplex jelentésrendszer felépítésének ebben a forgató könyvében a figyelem. más emberek elfogadása és tisztelete alkotják ennek a belső rendnek a pilléreit. hogy egy nagyobb emberi rendszerhez tartozik. Vannak olyan emberek. a cég. váltakozva irányul az Énre és a Másikra. a benne rejlő lehetőségek kibontása iránti vágy. ha nem a feladatok tartalmát helyezzük a középpontba. Ez már az önmegvalósítási kísérletekhez vezet. A 136 . Többé már nem alkalmazkodik vakon. amellyel le lehet írni. ha valaki szerencsés és sikerül a tudata felett úrrá lennie. Minden ember legalapvetőbb szükséglete az. pályamódosítással és egyre növekvő elkeseredett küzdelemmel az egyéni képességek behatároltsága ellen. hogy mi történik vagy fog történni. A negyedik lépés. a közösség. amely visszavisz a többi ember közé való beilleszkedés és az univerzális értékek elfogadása felé. egy vallási vagy etnikai csoportra. hogy megkeresse saját személyes lehetőségeinek határait. A fejlődés következő lépcsőfoka a gondolkodó individualizmus. a komplexitás szintje attól függ. melyeket az adott területen követ. hogy a család vagy a szélesebb közösség érdekeit is képviselje. amely az előzőekre épül rá. Az egyén újra befelé fordul. Ilyen értelemben az élet alaposan végiggondolt érzéki megközelítése. Ezen a ponton az élet értelme egyszerű: megegyezik a túlélés. Cselekedeteink rendezési elveinek egy másik osztályozási módja. hogy mi mindenre nem. mint az adott személy: egy gondolatba. Mivel azonban ennek az állapotnak szerves velejárója a folytonos keresés. nem könnyű – főként ha maga a kultúra egészében véve érzéki jellegű. Talán nem az számít leginkább. továbbá milyen szoros láncolatot alkotnak egymással ezek a tulajdonságok. a különböző képességekkel. Az ilyen témákkal foglalkozó pszichológusok egyetértenek abban. Amikor a fizikai Én biztonsága többé már nem kérdéses. Ezen a ponton az élet fő célja a fejlődés. akkor nem lesz elég energiája ahhoz. amely érzékenyen reagál konkrét emberi tapasztalatok széles tárházára és belsőleg egységes egészet alkot. hogy testét és alapvető céljait ne hagyja felbomlani. mi történhet. Nem mindenki járja végig ezt az emelkedő spirált. akkor a közösség céljai felé fordulhat. egy eszmébe. Még kevesebben érik el a harmadik szintet. Amikor maga az életben maradás folyamata olyan kimerítő. a nemzet jólété az értelem forrása. gyakran jár együtt életútválsággal. fejezet utolsó részében már említettük. hogy az első lépcsőfokon túllépjenek. és a csoport értékei lesznek számára értelemmel. Ebben a fázisban inkább az öröm. hogy kik ők és mit akarnak elérni az életben. A létfenntartás önmagában is értelmet ad az életnek. Ha valaki elérte ezt a szintet. úgy tűnik. hogy egy adott rendszer mennyire képes kifejleszteni a maga egyéni vonásait és élni lehetőségeivel. amely nagyobb. Ahogy a 2. hogy az emberek bizonyos sorrendben alakítják ki fel fogásukat arról. ahol a család. és még inkább azzal. a szomszédságra. Az emberek nagy többsége valószínűleg kényelmesen megreked a második fejlődési szinten. Ettől a ponttól fogva az egyén készen áll az energia átcsoportosításának utolsó fázisára: miután tisztába jött azzal. s nem a gyönyör a jutalom fő forrása. Ez a lépés az Én magasabb fokú összetettségéhez vezet. hogy valaki gondolati vagy materialista beállítottságú. Ebben a végső stádiumban a szélsőségesen individualizált személy – mint Sziddhártha. a növekedés. a végső cél beleolvad egy olyan rendszerbe. a kényelem és a gyönyör vágyával. mikor rábízza a folyóra csónakját – készségesen hagyja. vallásosság. hogy az ember semmi másnak nem szentelhet túl sok figyelmet. hanem azok komplexitásának szintjét. A fentebb leírt négy fázis a legegyszerűbb modell. az illető kiterjesztheti értékelési rendszerét a közösségre – a családra.

Ezek az elkötelezettségük által értékessé váló célok segítettek értelmet adni a Zarándokok létezésének. A Zarándokok8. Természetesen nem kell ezeket a terveket megvalósítanunk. mint annak. hogy eredetileg mekkora értéket hordoztak magukban. hogy az út nagy része fárasztó és veszélyes lesz. AZ ELSZÁNTSÁG SZEREPE A cél megadja az erőfeszítések irányát. részben mert nemigen volt más választása. függetlenül attól. hogy noha élete kellemesebbé és kényelmesebbé válik. A bőség zavara 8 Zarándok Atyák: Új Angliát Amerikában 1620-ban megalapító angol puritánok. Akik állhatatosan így tesznek. A nehezen elérhető csúcsra törekvő hegymászó tisztában van azzal. hogy feladja az egészet. ám ha túl könnyen feladja. megértsük és megkíséreljük alkalmazni a saját individuális létünk határain kívül eső erőket is. hogy a lelkiismeretük szerinti szabad vallásgyakorlás elengedhetetlen ahhoz. A célok mindenféle bajhoz is vezethetnek. üzlet asszony. Mivel így cselekedtek. Ám ahogy a kultúra egyre összetettebbé válik. tudós vagy akár katona is. Ám ha nem tesszük. hogy előbb vagy utóbb meg fogjuk bánni. Egyetlen célnak sem lehet nagy hatása. hogy ezekkel számolnunk kell. az egyéni élet változatos "játékok" sorozatából áll. Ebből a szempontból úgy tűnik. mert úgy gondoljuk. Mindent tekintetbe véve nem mondhatjuk. és ki mondhatná meg. de nem szükségszerűen teszi könnyebbé az életet. hogy anya és feleség legyen. valahányszor akadályokba ütközik. s adnak értelmet ezzel saját életüknek. hogy felismerjük. keressen valami kevésbé kimerítő forgató könyvet. hogy énjük integritását fenntartsák. a keresztény mártírok vagy a késő középkori délfrancia kathar szekta – nem hagyták. ami köré cselekedeteit rendezheti. belsőleg összefüggő. Hitük meggyőződését követték. úgy lesz egyre nehezebb elérni a teljes elszántságnak ezt az állapotát. legyünk tudatában egyediségünknek és saját korlátainknak. hogy az emberiség ből hiányozna a bátorság. hogy semminek sincs számukra nagyobb jelentősége. Nem ők voltak az elsők. Minden egyes cél következményekkel jár. bárhova vezérelte is az őket. amire egyszer elszánta magát. Ha mindig megváltoztatja a céljait. hogy neki szenteljük teljes életünket? Né hány évtizede egy nő számára egyértelműen helyénvaló volt. Szülők milliárdjai áldozzák fel magukat a gyermekeikért minden korban és minden kultúrában. logikusan elrendezett tapasztalatsorrá. akkor vállalása is értéktelenebb lesz. 137 . hogy életük egyetlen hosszan tartó áramlat-élménnyé váljon: koncentrált. Hittek abban.lépések száma lényegtelen. melyet – belső rendje miatt – értelmes és örömteli eseménysorként élnek át. jövendő házastársunk érdemes arra. hogy a legtöbb elmélet felismeri ennek a dialektikus feszültségnek a fontosságát. akkor a kapcsolat is idővel veszíteni fog értékéből. Több millióan adnak fel mindent hazájuk. melynek alárendelték életüket – sokan jártak már előttük. azoknak minden fájdalom és kudarc ellenére is van esélyük rá. csak az számít. a differenciáció és integráció váltakozását. ha családja jólétét és boldogulását tűzte ki végső célként. hogy feláldozzák miatta kényelmüket vagy akár életüket is. akik olyan célt választottak. váljunk ennek során autonómmá. akik először telepedtek le Amerikában. vallásuk vagy művészetük kedvéért. és többé nem "nyilvánvaló". akkor a célnak nem lesz értelme. tanuljunk meg saját erőnkre támaszkodni. üres és értelmetlen lesz. Ami mégis megkülönböztette a Zarándokokat a hozzánk hasonló többiektől. és ha nem készülünk fel arra. Ha azonban a házasság megkötése után nem viselkedünk ennek a feltételezésnek megfelelően. Kezdetben a cél igazolja az erőfeszítést. Ugyanez igaz minden áramlat-élményre: kölcsönös kapcsolat áll fenn a célok és a hozzájuk szükséges erőfeszítések között. később azonban már az erőfeszí tés igazolja a célt. hogy a nehézségek és az üldöztetés felmorzsolja elszántságukat. úgy döntöttek. és ezen a ponton az ember erős késztetést érez. hogy megosszuk vele az életünket. céljaik valóban fontosak lettek. hogy a Legfelsőbb Lénnyel háborítatlan legyen a kapcsolatuk. annak az lesz az ára. különböző célokkal és kihívásokkal. hogy fektessünk energiát velünk született képességeink kifejlesztésébe. melyik érdemes arra. jó esélyünk van rá. mintha a vállalt értékek megérnék. hogy megőrizzék földjüket és nyájaikat. hogy kitartson amellett. Ugyanakkor energiát kell fektetnünk abba is. az az volt. hogy a nő legfontosabb szerepe az. A komplexitás azt kívánja. Ma már lehet belőle művész. Legalább ennyien fordítják minden energiájukat arra. hogy – akár a masadai zsidók. és úgy tettek. amelyek az emberek érettségével együtt változnak. ha nem vesszük komolyan. Azért kötünk házasságot valakivel. Egyszerűen túl sok cél vetélkedik az elsőbbségért.

mellyel alkalmazhatjuk. Addig is hogyan állapítsuk meg. mi legyen életünk legfontosabb célja. és nehezebb elérni az áramlat-élményt. mint például Winston Churchill vagy Andrew Carnegie tűzött ki maga elé olyan életcélokat. hogy ezek a szavak mit jelentenek. nem kötődünk már annyira a szülő helyünkhöz: nincs okunk arra. mindig újra kell értelmeznünk korunk szellemének megfelelően. Régen egy vadász holtáig vadász maradt. mint semmi más ezen a földön. Ha életünk küzdőtere bővelkedik lehetőségekben akkor folyamatos áramlatban fogunk dolgozni. hogy egymásnak ellentmondó. hogy semmi más nem tud vetélkedni vele. Ha a játékszabályok túl rugalmassá válnak. egy kovács egész életében gyarapította mesterségbeli tudását. akkor azt kockáztatjuk. Ha erre képesek vagyunk. hanem azért. hogy önmaga felé irányítsa a pszichikai energiát. Mindazonáltal minden nemzedéknek magának kell újra felfedeznie. kitartó tanulással kibogozhatjuk az ellent mondó célok hálóját. és azok között is felállítjuk a fontossági sorrendet. hogy vissza kellene térnünk a múlt merev értékrendjéhez és behatárolt választási lehetőségeihez. s ezért könnyen módosítható lett. és meg kell találnunk a korszerű mód szert. mit tartalmaz ez a tanács az egyes ember számára. Az önismeret oly régi gyógyszer. melyek végül fennmaradtak a rostán. mert választott céljainkat olyan intenzitással igyekszünk valóra váltani. és azóta is számtalan epigramma adja tovább ugyan ezt a tanácsot. hivatásának élő értelmiségi és tehetséges mesterember van. melynek megszerzéséért oly keményen harcoltak őseink. Tudatunkban mindig közvetett módon fog visszaállni a harmónia: nem azért. A ránk szakadt komplexitás és szabadság. akkor úgy kerül az áramlatba. értelmetlen célokra pazaroljuk az energiánkat. vagyis a szemlélődő élet mód követésével. hogy azonosuljunk szülővárosunkkal vagy bekapcsolódjunk a helyi közösségbe. olyan lehetőség. Az egyformán vonzó választási lehetőségek azonban elkerülhetetlenül a célok bizonytalanná válásával járnak együtt: a bizonytalanság gyengíti az elhatározást. ha túl sok dolog tart igényt a figyelmünkre. hogy beválik. Épp ezért a szabadság nem szükségszerűen segíti elő az élet értelmessé tételét – épp ellenkezőleg. ha nem akar. hogy konkrét külső feladatoknak adja át magát. Sok nagy vezető. hogy ez még száz évvel ezelőtt is elképzelhetetlen lett volna. mert szembenézünk az ellentmondásokkal és megpróbáljuk feloldani az egymással konfliktusban álló célok és vágyak közötti feszültségeket. Ebből az következik. akkor egyszerűen átmegyünk oda – "És mi lenne.mindannyiunkra kihat valamilyen módon. Ha nem. Ez nem azt jelenti. Ha másutt zöldebb a fű. A túl sok vágy. amelyen keresztül összhangba hozhatjuk egymással a konfliktusban álló lehetőségeket. mibe fektessünk pszichikai energiát? Nincs senki odafent. a túlságosan sok összeegyeztethetetlen cél mind azért küzd. sokkal könnyebben elkötelezzük magunkat egy cél iránt. hogy ezt meg tudjuk tenni. a koncentráció csökken. mellyel meg kell tanulnunk élni. Sok olyan sikeres üzletember. Mivel nem létezik abszolút bizonyosság arra nézve. Ahhoz pedig. és kiválaszthatjuk közülük azt az egyet. ha Ausztráliában nyitnánk meg azt a vendéglőt?" Az életmód és a vallás választás kérdése. Ezt alapvetően kétféle módon tehetjük meg: az ókori gondolkodásnak megfelelő felosztás szerint a vita activa. amelyik összefogja cselekedeteinket. viszont ha kevesebb és világosabb választási lehetőség áll előttünk. melyeket aztán nagy elszántsággal véghez is vittek a belső harc mindenféle jele vagy a fontossági sorrend felállításával kapcsolatos bármilyen probléma nélkül. avagy a vita contemplativa. vagyis a cselekvő élet. érdemes ennek szentelni az életed". mi felé kellene fordulnunk. "Ismerd meg önmagad!" – vésték egykor a delphoi jósda bejárata fölé. aki azt mondaná: "Itt egy cél. A belső konfliktust az okozza. melyek nem olyan fontosak. hogy hajlamosak vagyunk megfeledkezni az értékéről – az a folyamat. Próba szerencse módszerrel. annak az az egyik oka. ha tehetnénk – nem is tehetjük. saját magunknak kell kitalálnunk. akkor a mi leszármazottaink élete oly végtelenül gazdag lesz. akik megtanulnak bízni saját ítéletükben és hozzáértésükben. Hogy miért ismétlik olyan gyakran. és nem lesz időnk észrevenni a normális életben előforduló entrópiát. 138 . ha a lényegbevágó igényeket különválasztjuk azoktól. Most már foglalkozásunk sem tartozik olyan szorosan az identitásunkhoz: senkinek sem kell örökké könyvelőnek maradnia. s így megint a gyermekek öntudatlan spontaneitásával képesek cselekedni. Ha valaki a vita activában merül el. Sokkal szabadabban mozgunk. hogy a konfliktusok feloldásának egyetlen módja. az elszántság hiánya pedig elértékteleníti a választási lehetőséget. Az előttünk álló választási lehetőségek sokasága oly mértékben kitágította személyes szabadságunkat.

A HARMÓNIA VISSZASZERZÉSE Ha életünket a cél és az elszántság kovácsolja egybe. A pszichikai entrópia azon formái. a gondolkodás tehetetlen. hogy a szemlélődő életmódnak is megvan a maga előnye. hogy nem lesz időnk boldogtalannak lenni. a fájdalom és a veszély felbukkanása. valóban a belső béke állapota lehetett. hogy miért olyan nehéz elérni ezt a belső rendet? Miért kell valakinek keményen küzdenie. mely minden gondolatot és érzelmet harmonikus egységgé illeszt össze. Mielőtt sok energiát fektetnénk egy cél elérésébe. A fiatal mérnök. és mikor a sors könyörtelenül megtagadja tőlünk a kényelmes életnek még az esélyét is. akik elvesztették a kapcsolatot saját élményeikkel. frusztráció. A tett önmagában vak. ha elérem? Ezeknek a látszólag könnyű kérdéseknek a megválaszolása csaknem lehetetlen olyan emberek számára. hogy energiánkat olyan célokba fektessük. Csaknem ösztönösen tudni fogja. Másfelől azonban ha az efféle tűnődés és önvizsgálat szokása már kifejlődött valakiben. hogy az akadályok ellenére is kitartsunk mellettük. a tudat tartalmának dinamikus rendje lesz. és ezek mindegyike megnövekedett belső harmóniához vezet. Ha valaki csak praktikus célokat tűz ki maga elé. mit is szeretne. akkor figyelmünk olyan mértékben a tetteinkre és a körülöttünk zajló eseményekre fog irányulni. és minden energiáját ennek szenteli. és ha van ahhoz bátorságunk. akkor nem tudja értelmesen megtervezni cselekedeteit sem. amely az önmagára irányuló tudat kifejlődését megelőzően fennállt. hogy az életet koherens áramlat-élménnyé tegye? Nem úgy születünk-e. hogy rájöjjön arra. hogy eldöntse. melyek egy ideig erőt adtak. hogy elmulasztja észrevenni saját érzéseit. a lehetőségek és következményeik reális mérlegelését már jó ideje az élet legjobb megközelítésének tartják. Az élet egészére azonban már sokkal nehezebb kiterjeszteni ezt az állapotot. Ha céljainkat jól választottuk meg. és előidézni ezzel az áramlat harmonikus élményét. esetleg kitörli az életéből a belső konfliktusokat. mint amennyit megér. előbb vagy utóbb azonban előbukkannak a háttérbe szorult alternatívák – elviselhetetlen kételyek és sajnálkozás formájában.A cselekvés segít megteremteni a belső rendet. erre bármilyen reális célkitűzés képes. Ideális esetben a tettek és az elmélkedés kiegészítik és támogatják egymást. Akkor pedig közvetlenül megérezzük az élet szövevényében a rendet. Ehhez az kell. hogy békében élünk önmagukkal – nem természettől rendezett-e az emberi természet? Az ember eredeti állapota. Ha valaki sosem törődött azzal. vagy hogy egy adott barátság – lehet bármilyen vonzó – elviselhetetlen feszültségeket gerjeszt a házasságában. Az élmények feletti elgondolkodást. megéri feltenni alapvető kérdéseket: Tényleg akarom ezt csinálni? Tényleg szeretem csinálni? Vajon az előrelátható jövőben is élvezni fogom? Megéri az ár. ahol fáradságos munkával kibékítjük elnyomott vágyainkat tudatunk többi részével. mikor a forrásaink kimerültek. de azért meg vannak a hátrányai is. Egy jó játék. hogy még akkor is igazolják erőfeszítéseinket. akkor nem kell minden egyes alkalommal mélyre ásnia saját lelkében. ha a figyelmét annyira lefoglalják a külső célok. hogy elértem a hatalmat és az anyagi biztonságot. vajon az elmúlt néhány óra cselekedetei összeegyeztethetőek-e a hosszú távú célokkal. hogy értelmet adjanak egy egész életnek. amely a jezsuitáknál szokás. Megérte vajon feláldozni egészségemet az előléptetésért? Mi történt azokkal az aranyos kis gyerekekkel. aki negyvenöt éves korára gyárigazgató akar lenni. amit fizetnem kell érte – nekem és másoknak is? Képes leszek együtt élni magammal. Itt derül ki. Akár a pszichiáter díványán történik. melyek mostanában annyi kínt okoznak nekünk – beteljesületlen vágyak. egy sürgős munka. hogy rendkívüli módon beszűkíti a választási lehetőségek körét. vajon egy adott tett entrópiát idéz elő vagy sem. melyek elég meggyőzőek ahhoz. egy boldog közjáték otthon mind fókuszálni tudja a figyelmet. bűntudat – 139 . magány. Az önismeret sokféle módon érhető el. akár olyan módszeres önvizsgálat formájában. akikből időközben flegma kamaszok lettek? Most. meghiúsult elvárások. a következmény a belső harmónia érzése. melyet csak időről időre zavart meg az éhség. hogy egy bizonyos előléptetés több stresszel fog járni. Joggal tehetjük fel azonban a kérdést. azok a célok. de gyakran azon az áron. valószínűleg hosszú éveken át sikeresen és töretlenül halad előre. hirtelen nem bizonyulnak elég erősnek ahhoz. hogy minden nap többször áttekintik. Viszonylag könnyű rövid időszakokra rendet teremteni az elmében. a szexualitás. és azokat igyekszik minden erejével elérni. szorongás. mihez kezdjek vele? Más szavakkal.

Ha emberi szemmel nézzük az állatok életét. hanem azt is. amire teremtve lettek. annál nagyobb teret enged az alternatíváknak – és annál több dolog romolhat el benne. Az agykéreg hatalmas növekedésének és a kultúra jelképes gazdagodásának melléktermékei mindannyian – a tudat felbukkanásának árnyai. morogni kezd és prédára fog lesni. úgy növekedik a belső konfliktus lehetősége. ahol a társadalmi szerepek. De az összes élőlény közül csak az ember van olyan helyzetben. többet érhetünk el. amit a gyerekek csak nehezen sajátítanak el. hogy az irigységet kelt a differenciáltabb kultúrából érkező látogatóban. Egy gyerek azonban ritkán boldogtalan anélkül. valószínűleg igaz. Elméje nem mérlegel pillanatnyilag elérhetetlen lehetőségeket. mert nincs. akkor viszonylag könnyebb elérni a harmóniát. mint Tolsztoj Ivan Iljicse. ami aktuálisan jelen van a környezetben testi állapotukkal kapcsolatosan. ugyanakkor tudatában van egymással ütköző vágyainak is. az alternatív célok és cselekvési lehetőségek száma és összetettsége elhanyagolható. hogy idejük legnagyobb részét áramlatban töltik. A pszichikai entrópia emberi sajátosság. kellemes alternatívákat sem képzel maga elé. hogy lássuk. és úgy érezzük. és átélik a megszakítatlan összpontosításnak azt az állapotát. sokan érzik úgy. hogy saját szenvedésének okozója legyen. hogy a kevésbé fejlett kultúrákban. utána pedig lefekszik és a napon sütkérezve álmodja az oroszlánok álmát. ami lehetne. az itt és a most osztatlan átélése az évek múlásával egyre nehezebben visszahozható. Ez az egyszerű rendszerek rendje – azért rend. A mítosz azonban csak az igazság egyik feléről számol be: amikor a "vadember" éhes vagy fáj valamije. Ha csak néhány lehetőséget tudunk elképzelni. mint mi. hogy képes legyen zavart és kétségbeesést érezni még azután is. hogy kielégítetlen ambícióktól szenved vagy nyomasztja a felelősség. mint amit valóban el tudunk érni. az élet elkerülhetetlen balesetei mind szenvedést okozhatnak.valószínűleg csak nemrégen váltak az elme megszállóivá. Az elmének nemcsak azt kell tudnia. mint ahogy a mi lelkünkben felbukkanó zűrzavar a határtalan lehetőségek és a folytonos tökéletesedés szükségszerű következménye. hogy a gyerekek mindig boldogok. ami van. az áramlat átélésének nagyobb az esélye. ha a biológiai alapon beléjük kódolt célokat nem tudják elérni. melyeket úgy neveltek. A "boldog vadember" mítosza azon a megfigyelésen alapul. Érthető hát. a fájdalom és a kielégítetlen szexuális vágy kínjait. olyan derűsnek látszanak. amelyet doktor Faustus kötött Mefisztóval: a jó doktor tudásra és hatalomra tett szert. és a kudarc lehetősége sem zavarja. mivel elméjük – ösztönös módon – csak arról tartalmaz információt. ami 140 . és ő valószínűleg gyakrabban kerül ilyen helyzetbe. hogy a lelkéből eltűnt a harmónia. Az állatok éppúgy szenvednek. lehetőség. Amikor az oroszlán éhes. Ez persze nem azt jelenti. semmivel sem boldogabb nálunk. Ők is érzik az éhség. Nincs okunk azt hinni. míg egy jóllakott oroszlán teljességgel a nap melegére koncentrál. arra a következtetésre jutunk. Nem sok tere nyílik a konfliktusoknak. Hogy ezt az evolúciós analógiát tovább kövessük és a biológiai evolúcióról a társadalmira is kiterjesszük. a többi élőlény nem eléggé fejlett ahhoz. Az unalom olyasmi. szegénység és betegség. válaszul a mesterségesen beszűkített lehetőségekre. mert általában azt teszik. Amikor túl sok a követelmény. hogy az emberek olyan nosztalgiával gondolnak vissza kora gyermekkoruk éveire. minden gyerek spontán módon cselekszik. Így az éhes oroszlán csak azt fogja fel környezetéből. Azok a kutyák. A vágyak egyszerűek. Ez csak akkor jöhet létre. Kegyetlen vagy nemtörődöm szülők. hogy a gyerekkor teljes szívvel átélt derűje. feladat. hogy jó oka ne lenne rá. ha az ember egyszerre egynél több célt tart szem előtt. harmóniában vannak önmagukkal. akkor szorongani kezdünk. ami a gazella felderítéséhez kell. hogy az ember barátai legyenek. Ez természetesen érvényes az elme fejlődésére is: minél több információt képes kezelni. Goethe jelenítette meg ezt a dilemmát abban az alkuban. Megszabadulván a külső okokból bekövetkező konfliktusoktól. Nem kell messzi tájakat bejárnunk ahhoz. ha gazdájuk egyedül hagyja őket. hogy mindig többet akarunk annál. hogy szükségletei kielégültek. mint mi. hogy a primitív népek. ha nem fenyegeti őket semmi. a választási lehetőségek világosak. akkor unatkozni. mikor túl kevés. teljes átéléssel és elszántsággal. és annak köszönhető. de azon az áron. Mielőtt Én-tudata kifejlődne. Az állatok képességei mindig összhangban vannak a konkrét követelmények kel. hogyan lehet az áramlat természetes része az életnek. nincs szükség kompromisszumra. Minél összetettebb egy rendszer. míg éhségét nem csillapította. amelyet az embereknél áramlatnak hívunk. szenvednek. mint amennyi valóban lehetséges. A technikailag kevésbé fejlett kultúrákban élő emberek belső harmóniája behatárolt választási lehetőségeiknek és adott képességeiknek köszönhető.

Ha az emberi történelem szintjét tekintjük. Többé már nem lehet minden ember vadász. de ez az életkor növekedésével egyre inkább megváltozik. hogy áramlatba kerüljünk. melyek formát és értelmet adnak az egyén életének. ahogy a természeti népek elfogadják sorsukat. Mikor az elmét már nem kizárólag a reflexek és az ösztönök uralják. amíg a személy érzéseit és hitét fejezi ki. és racionális érveken alapuló személyes döntést hoz. a tudatban megjelenik a harmónia. Noha megcsodáljuk a pihenő oroszlán felhőtlen derűjét. úgy kapnak helyet bennük az egyre specializáltabb szerepek. Hasonló megkülönböztetés áll 141 . amiért az elme tartalma egyre differenciáltabbá válik. önmagukban hordozzák értékeiket. akiben tudatosul a szabad választás lehetősége. aki megosztja tudását és érdeklődését összes többi társával. a nem autentikus tervek választását külső erők motiválják. Sartre és Merleau-Ponty. A faj szintjén a központi idegrendszernek a biológiai evolúció folyamán történő kifejlődése az egyik ok. Ezek a fogalmak mindegyik esetben azt fejezik ki. a kultúra – a nyelvek. akárcsak egy játék. Az egyéni élet tartama alatt is minden ember egyre növekvő mértékben ki van téve annak. Ahogy a társadalmi rendszerek az elszórt törzsektől elérkeznek a zsúfolt nagyvárosokig.megzavarja. Nem sokan szállnának szembe azzal az állítással. akkor a harmóniát észérvek és a szabad választás segítségével kell megteremtenünk. hogy mindaz. a mi problémáink megoldására mégsem nyújthatnak modellt. melyek gyakran egymással ütköző gondolatokat és tetteket kívánnak meg ugyanattól a személytől. Ha már egyszer gyümölcsöt szedtünk a tudás fájáról. Még ha minden pénzét elveszíti is. már tudják. mely dolgok teszik az életet élvezhetővé. technológiák – fejlődése a másik ok. hogy szembe kell néznie egymásnak ellentmondó célokkal. Az életben jelentéssel ruház fel minden eseményt – nem feltétlenül pozitív értelművel. A farmer és a molnár. mint Heidegger. Az első az olyan ember élettervét jellemzi. Itt nincs igazi alternatíva. azt. elhomályosítja az egymással feleselő értékek. ami lehetővé tette a spontán áramlatot. amit tesz. választási lehetőségek és magatartások kakofóniája. akkor megadatik neki a választás kétes áldása. melynek szabályait és lépéseit be kell tartanunk ahhoz. hogy mi maga a döntés. de jelentéssel. még mielőtt betöltené a harmincat. Ez azonban törékeny harmónia: ahogy a komplexitás lépésről lépésre nő. hogy egymillió dollárja legyen. mert összetartja őket a közös cél. mely az egyén minden cselekedetének jelentőséget ad. hogy hiába olyan harmonikus az egyszerűbb tudat. gondolatai és tettei értékesek maradnak számára. Az egzisztencialista filozófusok különbséget tesznek autentikus és nem autentikus tervek között. Több tényezőjét is elkülöníthetjük annak. melyet maga a rendszer gerjeszt. hogy az egyes célok visszavezethetők egy olyan végső célra. aki a rák ellenszerét akarja minden másnál jobban meg találni. hogy a tudat miért válik egyre komplexebbé. hogy a modern embernek szembe kell néznie ezzel. Olyan filozófusok. Ha valaki minden energiáját abba fekteti. A világos visszacsatolás meg fogja könnyíteni számára. Amikor valakinek a pszichikai energiája egybeolvad élet tervével. Nem minden életterv egyformán produktív. Ugyanúgy az az ember. Nem számít. hit rendszerek. A nem autentikus tervekben a választás annak alapján történik. értelemmel bír. hogy szívvel-lélekkel elkötelezze magát tettei mellett. hiedelmek. egymással összeegyeztethetetlen cselekvési lehetőségek kel. ÉLETTERVEK ÉS AZ ÉLET ÉRTELME Ha nem akarjuk elfogadni a genetikailag vagy társadalmilag belénk programozott célokat. mert mindenki más ezt csinálja. Az autentikus tervek általában belsőleg motiváltak. hogy közelebb került-e a céljához vagy sem – mindenesetre mindig tudja. mégis előnyösebb az összetettebb. és elnevezték "tervnek". és azt is. a pap és a katona most már mind különbözőképpen látják a világot. úgy növekszik vele együtt az entrópia lehetősége is. A pszichológusok ezzel szemben inkább a helyénvaló törekvés (pro priate strivings) vagy az életterv (life theme) kifejezést használják. amely az ő szóhasználatukban olyan célirányos cselekedeteket jelent. Az ártatlanság rendje már kívül esik az általunk bejárható körön. Nincs már egyetlen helyes viselkedés mód. hogy mit érez valaki kötelezőnek csak azért. Az életterv meghatározza. A gyerekek előtt általában kevés és még koherens választási lehetőség áll. akkor minden esemény vagy egy lépéssel közelebb viszi a célhoz vagy távolabb attól. az Édenkertbe vezető út örökre zárva marad előttünk. A korábbi egyértelműséget. mit kell tennie. vagy ahogy a gyerek teljes szívvel a jelenben él. és minden szerep más képességeket kíván meg. általában tudni fogja.

Sikerült meggyőznie E. Amíg parancsokat követhetett. amíg a társadalmi rendszer egészséges és józan. Úgy döntött. Számára az élet értelme az volt. nek – ugyancsak jó példát szolgáltat arra. el kellett olvasnia az iskolában az Egyesült Államok alkotmányát és az állampolgári jogokat. soha nem kérdőjelezte meg. hogy céljait megváltoztatná vagy akár tudatában lenne annak. hogy ha nem tesz feljelentést. amely számtalan perifériára szorult ember életét – függetlenül bőre színétől – teheti rendbe. ahogy összeállította a vonatok pontosan illeszkedő menetrendjét. Megrémítette őket New York lüktető nagyvárosi életmódja. Amikor a benne foglalt alapelveket összevetette saját életével. korábban már elért emberi teljesítmények darabjaiból összeállított identitást teremtett a maga számára. hogy mások ne essenek olyan könnyen igazságtalanság áldozatául. ehelyett E. jól szervezett intézmény része legyen. a börtönben olvasmányai hatására másfajta célokat fedezett fel. hogy családja szegénysége és elidegenedése nem az ő bűne. hogy kifizesse a drága kórházi számlákat.-t kórházba vitte. inni kezdett. melyet mások írtak meg. A náci Adolf Eichmann számára – aki emberek tízezreit küldte hideg fejjel a gázkamrába – a bürokrácia szabályai szentek voltak. Gyakran új és szokatlan dolgokról van szó. és E. amint beteges lelkű és gátlástalan emberek ragadják magukhoz a hatalmat. mely célok hozzásegítették a méltósághoz és az önbecsüléshez. és azt mondta. és szülei is keserűek és gyanakvóak voltak. melyeket mások könnyen őrült vagy romboló hatású ideának tarthatnak. hogy a szükséges mennyiségű vagon mindig és mindenhol rendelkezésre álljon. amely nemcsak saját életének adott értelmet. hanem azért is. a szegénység és tehetetlenség megteszi a magáét. akinek korai évei a nyomornegyedekben élő fiatalok megszokott forgatókönyvét követték – utcai verekedés és drogkereskedelem –. E. ellenkező esetben eltorzult célok csapdájába csalhatja az egyént. komoly sérüléseket szenvedett és a bicikli is összetörött. hanem annak az eredménye. mint ő. másfelől pedig az elfogadott élettervek között. de élettervének sebezhetősége azonnal nyilvánvalóvá lesz. A legerőteljesebb élettervek gyakran újra felfedezett és egyénileg választott ősrégi emberi célokon alapulnak. A stricik és zsebtolvajok szokásos ügyeskedései helyett olyan összetett célt tűzött ki maga elé. Néhány nappal később biciklizés közben elütötte egy szabálytalanul közlekedő autó. a század elején nőtt fel egy szegény bevándorló család fiaként. hogy saját élete jobb legyen. semmi más nem számított. Békés. hétéves lett. hogy egy erős. hogy ügyvéd lesz. akkor fedezi az összes kiadást és vesz egy új biciklit is. Az első esetben az egyén maga írja cselekedetei forgatókönyvét személyes tapasztalatai és választási lehetőségei alapján. az helyes-e vagy sem. apja úgy érezte. Úgy tűnik. de csodálták és szerették Amerikát és az országot megtestesítő hatóságokat. nehezen tudták felmérni az idegen emberek szándékait. Szülei csak néhány szót beszéltek angolul. nemcsak azért. hogy amit tesz. társadalmi legitimációjuk általában igen csekély. hanem sok más embernek is segített élményeikben csökkenteni az entrópiát. hogy nincsenek tisztában a jogaikkal. Célja körvonalazódván elhatározása egy 142 . Amikor azonban E. tizennégy-tizenöt éves lett. A saját élettervek más okok miatt törékenyek.fenn egyfelől a saját élettervek. A baleset után hosszú éveken keresztül E. Sajnálatos módon az orvos soha többé nem jelentkezett. amelyek egész életében végigkísérik. és hogy az embereket a lehető legkisebb költséggel szállítsák. Ez az esemény okozhatott volna olyan sérüléseket is E-nek. hogyan állíthat össze valaki saját élettervet régi célok alapján. aminek következtében E. különös tanulságokat vont le az eseményből. normális időkben egy Adolf Eichmannhoz hasonló ember a társadalom megbecsült tagja.-t és szüleit. Amikor E. Az elfogadott életterv nagyon jól működik egészen addig. befelé fordulóvá és búskomorrá vált. de mindkettőnek megvannak a hátulütői. Mivel az élet értelmét személyesen felfedezni akaró emberek egyéni küzdelmeinek termékei. a második esetben pedig egyszerűen felvesz egy előre meghatározott szerepet egy olyan forgatókönyvből. nem ismerik a játékszabályokat és nincs megfelelő képviseletük azok között. és biztosította. cinikussá. fokozatosan rájött. szülei megtakarított pénzükből vettek neki egy biciklit születésnapjára. Ekkor a mintaállampolgárból bűnrészes lesz anélkül. A kocsit egy gazdag orvos vezette. mindenben csak a saját hasznát kereső emberré nyomorítva őt. Másik biciklire nem telt. apjának kölcsönt kellett felvennie. hogy milyen embertelen cselekedeteket követ el. Minden valószínűség szerint áramlat-élményben volt része. E. addig a tudata harmonikusan működött. aki E. Lényegében teljesen új. Malcolm X. Úgy tűnt. kudarcot vallott az életben. és alig tudtak írni-olvasni. Az élettervek mindkét típusa segít értelmet adni az életnek. akiknek a kezében van a hatalom. Olyan élettervet teremtett belőle. akik bele egyeztek az alkuba. Kutatásaink egyik interjúalanya – nevezzük a továbbiakban E.

Így bármilyen megoldást talált saját problémáira. alkoholista apa gyerekei többféle módon is magyarázhatják szerencsétlenségüket. hogy potenciális kihívásként értelmezze. hogy problémájának gyökere az emberi természetben rejlik. mint amely a kisebbségek kirekesztettségének és tehetetlenségének tulajdonítható. és olyan szabályok és célok fogták őket össze. annak nemcsak ő maga látta hasznát. hogy az emberiség egyszer megszabaduljon ettől az átoktól. Egy erőszakos. Ha azonban abból indulunk ki. E. Gottfried. hanem minden szegény. Miközben a cél eléréséhez szükséges képességeket próbálja valaki megszerezni. A szenvedés értelmezése a lényeges. hogy egyértelműen a külső események határozzák meg a lelki történéseket. Nem töltötte azonban még be a tíz évet. E. Élete végéig az a terv vezérelte gondolatait. Valószínűleg magyarázatok mindegyike igaz. Úgy érezte. aki pusztuljon csak el. és az ilyen sorsot csak úgy lehet elkerülni. hogy nagy művésszé. vagy ő is csak egy ember. a konstruktív reakciót pedig "hárításnak" vagy "szublimálásnak". arra a következtetésre jut. melyeket ő rendelt maga fölé. Így hát a következő kérdés az. az ő szüleihez hasonló helyzetben lévő bevándorló esetében is. vagy körülbástyázhatta volna magát áthatolhatatlan cinizmussal. amelyet E. vagyis a rendetlenség renddé szervezésének képessége. hogy apjuk egy szörnyeteg. és megesküdött. ami egy traumatikus esemény következményeit az életnek értelmet adó feladattá fordítja. és munkájában elért eredményei jelentősen hozzájárultak ahhoz. Hogyan tudhatná egy gyerek megváltoztatni az emberi természetet? Hogy valaki értelmet találjon a szenvedésben. az nem más. hogy mi történik az ellenkező esetben. tetteit és érzéseit. Mondhatják azt. Idővel orvosi diplomát szerzett. Később maga is bíró lett. Végül pedig egy komplex. de csak az utolsóból nőhet ki egy olyan életterv. bölcs államférfivá vagy tudóssá váljon. mint az előző fejezetben már említett disszipatív struktúra. a külső esemény soha nem határozza meg az életterv tartalmát. és élvezettel nézett szembe az útjába kerülő feladatokkal. A kisfiú menekülhetett volna önsajnálatba és depresszióba. hogy miként kovácsolódik össze egy ember életterve. dolgozott ki magának. mint saját személyes ellenségére. Freud óta foglalkoztatja a pszichológusokat az. Felvették a jogi karra. hogy a szenvedésre válaszul bekövetkező neurotikus reakciót tekintjük normálisnak. személyes sérelemre – szülők elvesztésére. hanem sokan mások is. hogy a kora gyermekkori traumák hogyan vezetnek felnőttkori pszichés zavarokhoz. csak akkor lett képes szembenézni személyes életének szerencsétlenségeivel. hogy műveletlensége és tehetetlensége miatt ilyen. hogy az embereknek van választási lehetőségük a tekintetben. hanem a feladat kiterjed más emberekre. hogy életének értelme van. Életének minden cselekedete egyetlen nagyjátszma része volt. Ha feltételezzük. hasonló példával szolgálhat. hogy az életterv sok esetben a korai években elszenvedett fájó. akivel Chicagói Egyetemen dolgozó kutatócsoportunk készített interjút. hogy az ember meg gazdagszik. Gottfried gyermekként nagyon közel állt édesanyjához. rákkutató lett. Első helyen kell megemlíteni. A megoldások felkínálásának önzetlensége tipikus a negentropikus élettervek esetében. E. hogy a szenvedések milyen értelmezése vezet negentropikus élettervekhez? Ha a gyerek. ahhoz az kell. Nehezebb – és érdekesebb – feladat magyarázatot találni arra. melyet még kamaszkorában választott. kora gyermek korának évei napsugaras. elhanyagoltságra vagy rossz bánásmódra – adott reakció. nem pedig apja hibájának. hogy a szegénység az oka mindennek. néha az egész emberiségre is. negentropikus életterv általában nem egyszerűen egy személyes problémára adott válasz. egy híres bíró mellett gyakornokoskodott. hogy le fogja győzni. hogy hogyan reagálnak az eseményekre és milyen jelentést 143 . akkor nem sokat tehet ellene. számára is csak akkor nyílt meg az út a megfelelő képességek elsajátítása –jogi tanulmányai – előtt. kedves emlékeket idéznek fel benne. sok más ember életét teszi jobbá. ha a problémát úgy fogalmazta meg. ő azonban kezdett úgy gondolni a betegségre. amikor édesanyja rákos lett és nagy fájdalmak közepette meghalt.pillanatra sem ingott meg. Ebben az esetben is egy személyes tragédia változott át meg oldandó feladattá. és sok ember életébe hoz harmóniát. például a tehetetlenség problémáját nemcsak saját vagy szülei esetében tartotta fontosnak. karrierje csúcsán pedig éveken keresztül dolgozott az elnöki kabinetben az állampolgári jogok védelmén és a törvény hozásban. Ezt az ok-okozati összefüggést viszonylag könnyű követni. akit erőszakos apja rendszeresen bántalmaz. Az. amikor éppen a szenvedés sarkall arra valakit. élete több szempontból is jellegzetes példája annak. mert minden ember esendő és kegyetlen. akkor logikus. és az ember esendő és kegyetlen. Valójában nem maga a trauma számít.

hogy értelmi fogyatékos. aki olyan mély hatást gyakorolt a modern európai gondolkodásra. neurotikus lányként nőtt fel. míg mások egy üres. hanem megtanuljuk használatukat. egyike a fasizmus ellen harcoló legbátrabb vezetőknek. másrészt esetleg végül majd meghaladjuk azt. Mégis beszélek róla. a tánc. melyek segítenek elkerülni az elmében kavargó káoszt. amikor az apját több évre börtönbe csukták. gyakran kiemelik. Ha ezeknek az embereknek. a valódi vágya az életben az. hogy tanulhasson. Eleanor Roosevelt magányos. akik felnőttként koherens életterveket fejlesztenek ki maguknak. akik értelmet tudtak adni az életüknek. a költészet. hogy harcolhasson az ellen a társadalmi helyzet ellen. bibliai történeteket. hogy hogyan kell élni. ha az ember szegény. akkor a konstruktív jellegű válasz a "normális". hogy egyrészt profitálhassunk a múltban felhalmozott tudásból. Összehasonlításképp elmondanám. régi hősökről szóló történeteket és mulatságos kis családi sztorikat mesél el nekünk. hogy kutatásaink szerint azok az emberek. amely a miénk lehetne. Egyetlen józan ember sem akarná nemzedékről nemzedékre újra feltalálni a kereket. hogy életcélra leljenek. hogy az előző nemzedékek által megvalósított rendből kiemeljük és felhasználjuk azokat a mintákat. hogy az életnek van értelme. Könnyebb kételkedni abban. mintha elektron mikroszkópot akarnánk építeni szerszámok és fizikai ismeretek nélkül. A sikerre való esély körülbelül akkora. akik tudomást sem vesznek róla. Antonio kisgyerekként olyan beteges volt. hogy csaknem szégyenkezve említem meg. mivel úgy döntött. Thomas Edison beteges gyerek volt. remek példát mutat arra. Rendezett információt veszünk fel a tanáraink. a végső pillanatig dolgozott: gyönyörű esszéket írt arról a csodálatos világról. oktalan elbizakodottság. Mindent összevetve a kezdet nem volt valami ígéretes. Mussolini börtönében halt meg. általában nem emlékeznek arra. nem tudja elérni az áramlatot. hogy egyszerűen lehetetlen közvetlen kapcsolatot feltételezni a gyermekkori külső problémák és a felnőttkori belsőleg értelmetlen élet között.tulajdonítanak a szenvedésnek. hogy a tapasztalatok látszólagos káoszában felfedez-e valaki egy harmonikus élettémát. hogy egy magunk is fel tudunk fedezni értelmes célokat. A vasárnap 144 . akkor az olyan egyszerű és nyilvánvaló. a könyvek és bizonyos modellek segítségével. Nem használni fel azt az információmennyiséget. a színház. hogy reggelre úgyis halott lesz. mikor már – tanárként – szerény megélhetésre tett szert. szegény. hogyan lehet harmóniát teremteni a káoszból. Végül egyetemi professzor és parlamenti képviselő lett belőle. és a tanára azt gondolta róla. Az emberarcú szocializmust hirdető filozófus. s a társadalom megszabta célokat sem fogadják el azok megkérdőjelezése nélkül. ha megszabadulnánk a gyávaságtól és a kapzsiságtól. akik nem tűznek ki célokat maguk elé. igazságtalanul. bizalomra méltó felnőtt tündér meséket. de még ilyenkor sem szükségszerű. Azok az emberek. a filozófia és a vallás bárki számára hozzáférhető. vagy azt remélni. van valami közös stratégiájuk. a jó zene. Sokan vannak mégis. mondván. és kizárólag saját eszközeikkel próbálnak értelmet adni az életüknek. Mi az. tartalmatlan életen küzdik át magukat? Természetesen erre a kérdésre nincs egyszerű válasz. mintha a materiális kultúrát minden egyes nemzedék maga próbálná darabokból felépíteni. hogy szüleik felolvastak vagy meséltek volna nekik gyerekkorukban. Még gyerek volt. melyek az emberi környezet részét képezik. az építészet. Antonio Gramsci. amikor egy kedves. Gyakran az jelenti az első találkozást a múltban összegyűjtött tapasztalatokból megismerhető értelmes renddel. Albert Einstein korai évei tele voltak csalódásokkal és szorongással – végül mégis mindannyian hasznos és fontos életet alakítottak ki a maguk számára. az elektromosságot és azt a millió tárgyat és műveletet. A kultúrában sok ilyen célra fel használható tudás – jól elrendezett információ – halmozódott fel. ahogy később kiderült. és végül még azt is sikerült elérnie. ha az egyén képtelen megbirkózni a nehézségekkel. szerető. amit elődeink oly nehezen gyűjtöttek össze arról. Mindezek ellenére és sok más nehézséggel megbirkózva Gramsci küzdött az életben maradásért. például púposan született egy rozoga paraszt viskóban. ami bizonyos embereket képessé tesz arra. Az ilyen típusú személyiségre annyi példa van. számtalan külső és belső tényező befolyásolja. hogy anyja minden este a legjobb ruháját adta rá és egy koporsóba fektette le aludni. és a család csak tengődött egyik napról a másikra. Akkor sem állt meg. beteg és nyomorult. a neurotikus pedig akkor következik be. A stratégia abból áll. Ez a felfogás nem különbözik attól. mert azt. amelyik tönkretette anyja egészségét és becstelenséggel vádolta meg apját. mert szinte már feledésbe merül. a képzőművészet. a tüzet. hogy gyerekkorukban a szüleik gyakran meséltek nekik történeteket vagy olvastak fel könyvekből.

rideg körülmények között felnőtt fiú pedig – amikor véletlenül a kezébe került egy Horatio Alger elbeszélés egy hozzá hasonlóan szegény és magányos fiatalemberről. Így például egy híres. hogy van olyan út. hogy miért keserítik meg az emberek egymás életét. hogy három bősz vadállat leselkedik rá. a képzőművészet. Magvető 145 . hogy meneküljön tőlük. Meglehetősen elégedett voltam a találkozók sikerével. 9 Dante. 1-3. Dante. Imájára egy jelenés a válasz: Vergilius. A jó irodalom képes rendszerezett információt nyújtani a viselkedésről. hogy tanultak valami hasznosat. Magyar Helikon. ameddig eljuthattak. egy hiúz és egy nőstényfarkas – többek között a hatalomvágyat. felmászik egy dombra. aki egy kis szerencsével és kemény munkával kiverekszi magának. A legtöbb. hogy előbbre juthasson az életben – azt gondolta magában: "Ha ő meg tudta csinálni. vagy egy olyan könyvre. ám akinek magasztos és bölcs verseit Dante annyira csodálta. felfedezi. kipróbálok valami szokatlant. Dante azzal kezdi ezt a végtelenül gazdag és hosszú költeményt. Végül úgy döntöttem. és Dante végső kétségbe esésében isteni segítségért fohászkodik. Dante végzete a hatalom. hogy merítsen a múltból. 1. mégis képesek voltak boldogulni. hogy előttük már mások is küszködtek hasonló problémákkal. és a résztvevők is úgy érezték. Így lassan áthaladnak a pokol összes bugyrán. amely kivezet az erdőből. Az élet esetlegességével szembenézni kénytelen emberek közül sokan merítenek erőt abból a tudatból. A három állat egy oroszlán. 5. akit rendkívüli módon csodált és példaképének tartott. Vergilius megpróbál bátorságot önteni Dantéba: jó hír. hogy életét annak megértésére fogja szentelni.reggel gyerekeknek sugárzott tévéműsorok értelmetlen és népszerűséghajhászó történetei képtelenek elérni ezt a célt. a költő szelleme. Előadásomat Dante Isteni színjátékának rövid összefoglalásával fogom kezdeni.51. olyan nagy hatást tett rá a Dickens által leírt társadalmi és politikai káosz – hasonlítván ahhoz a zűrzavarhoz. az állatok azonban egyre közelebb kerülnek hozzá. és mindazok még szörnyűbb sorsának. a kéjvágyat és a mohóságot testesítve meg. az megragadó és sok tekintetben máig érvényes leírása azoknak a nehézségeknek. Babits Mihály. amelyet a szülei éltek át Európában az első világ háború után –. sötétlő erdőbe jutottam. a középkorú New York-i tőzsdeügynöké. amely új cselekvési lehetőségeket tárt fel előtte. én miért ne tudnám?" Ma ez az ember emberbaráti cselekedeteiről ismert nyugalomba vonult bankár. aki több mint ezer évvel Dante születése előtt már halott volt. Az anyag felépítésével és tartalmával kapcsolatosan azonban elégedettségem sosem volt teljes. Mások életét például Platón párbeszédeinek racionális rendje vagy éppen egy science fiction történet hőseinek bátor tettei változtatták meg. akik sosem választottak célt maguknak. később az életben még mindig rengeteg lehetősége adódik arra. integritásáért széles körben tisztelt társadalomtudós mesélte. A: Isteni színjáték. regényében a főhősé. Dante. akiknek célja az életben az entrópia növelése volt – ezek az úgynevezett "bűnösök". És ez még csak az irodalom – hol van még a zene. hogy amikor tizenévesen elolvasta Dickenstől a Két város történetét. családi és magánéletük ellenben gyakran rendezetlen. Tom Wolfe Hiúságok máglyája10 c. Bármilyen legyen is valakinek a családi háttere. melyekkel egy középkorú ember szem be találja magát. azaz a középkorúaknál bekövetkező krízissel küzdő menedzsereknek. 196."9 Ami utána történik. komplex élettervvel rendelkező ember vissza tud emlékezni egy olyan idősebb emberre vagy történelmi alakra. hogy mit tegyenek a következőkben. és tanúi lesznek mindazok szenvedésének. Végül is ez a hatszáz évvel ezelőtt írt mű – a legkorábbi leírás a ma középkorúak válságaként ismert jelenségről és annak megoldásáról. ezért örülnek annak. hogy ott és akkor eldöntötte. a vallás és a filozófia? Időnként szemináriumot tartok úgynevezett "midlife crisis" szel. a szex és a pénz utáni vágy. ének. a célkitűzésekről és értelmes célok köré sikeresen szervezett életekről. hogy tanítómesterének tekintette. Egy árvaházban. In Dante Alighieri összes művei. Évekig a fejlődéspszichológia legújabb kutatási eredményeire és elméleteire támaszkodtam előadásaimban és az utána következő beszélgetésekben. sajnos azonban az út a poklon keresztül vezet. sor 10 Fordította Fencsik Flóra.5. Ezek a sikeres üzletemberek már eljutottak a ranglétrán addig. és már fenik rá a fogukat. 1991. ugyanúgy. Ford. mivel az igaz utat nem lelém. hogy "Az emberélet útjának felén egy nagy. mint egy mai bestsellerben. ha elgondolkodhatnak azon. miközben a sötét erdőben bolyong.

Némi szorongással vártam, hogy ezek a hajszolt üzletemberek hogy fogadják ezt a több száz éves példabeszédet. Attól féltem, hogy esetleg időpazarlásnak tartják ezzel foglalkozni, de szerencsére aggodalmam alaptalan volt. Sosem volt még ilyen komoly és nyílt beszélgetésünk a középkorúakat fenyegető csapdákról és arról, hogyan lehetne gazdagabbá tenni az elkövetkező éveket, mint az Isteni színjáték megbeszélése kapcsán. Később több résztvevő is mondta nekem négyszemközt, hogy milyen jó ötlet volt Dantéval indítani a beszélgetést. A történet oly világosan a kulcskérdések köré szerveződik, hogy utána sokkal könnyebb volt átgondolni őket és beszélni róluk. Dante más szempontból is fontos modellként szolgálhat. Noha költeményét mély vallásos érzület és erkölcsi tartás hatja át, minden olvasó számára azonnal világos, hogy Dante kereszténysége nem elfogadott, hanem felfedezett hit. Más szavakkal, az a vallásos életterv, amelyet megteremtett, a kereszténység legjobb gondolatait ötvözi a görög filozófia és az Európáig eljutó muzulmán bölcsesség legértékesebb részeivel. Ugyanakkor Dante pokla zsúfolva van pápákkal, püspökökkel és papokkal, mindegyikük örök kárhozatra ítélve. Még első vezetője, Vergilius sem keresztény szent, hanem pogány költő. Dante felismerte, hogy minden spirituális renden alapuló struktúra, beilleszkedve egy olyan világi rendszerbe, mint például az egyház, óhatatlanul az entrópia jeleit kezdi mutatni. Így ahhoz, hogy valaki értelmet találjon egy hiedelemrendszerben, annak elemeit először össze kell hasonlítania saját konkrét tapasztalataival, megtartani azt, aminek jelentése van számára, a többit pedig elvetni. Még ma is találkozunk olyan emberekkel, akiknek élete a múlt nagy vallásainak spirituális gondolataira épülő belső rendet tükrözi. Noha naponta értesülünk tisztességtelen tőzsdések ügyleteiről, korrupt tisztviselők és elvtelen politikusok manipulációiról, mégis vannak példák az ellenkezőjére is. Vannak olyan sikeres üzletemberek, akik szabad idejüket kórházakban töltik haldoklók mellett virrasztva, mert hisznek abban, hogy az értelmes életnek szükségszerű része az, hogy kinyújtjuk a kezünket a szenvedők felé. Számtalan ember merít erőt és nyugalmat az imádságból, sokuk számára egy egyéni je1entéssel fel ruházott hitrendszer nyújtja az áramlat eléréséhez szükséges célokat és szabályokat. Világos azonban az is, hogy a népesség nagy részén nem segítenek a hagyományos vallások és hitrendszerek. Sokan képtelenek elkülöníteni a régi hittételeket az idővel bekövetkező torzulásoktól és értéktelenségektől, és mivel a hibákat képtelenek elfogadni, velük együtt visszautasítják az igazat is. Mások pedig annyira ki vannak éhezve a rend akármilyen formájára, hogy mereven ragaszkodnak valamely hithez a kinövéseivel együtt, és fundamentalista keresztények, muzulmánok vagy kommunisták lesznek. Van-e arra valamilyen lehetőség, hogy a következő században új cél- és eszközrendszerek keletkeznek, és segítenek értelmet adni gyerekeink életének? Vannak, akik bíznak abban, hogy a keresztény hit fogja – visszanyerve régi dicsőségét – betölteni ezt a szerepet, mások még mindig a kommunizmusban látják az ember életét fenyegető káosz problémájának megoldását, és bíznak benne, hogy majd az egész világon uralkodóvá válik. Pillanatnyilag egyik megoldás sem látszik valószínűnek. Ha egy új hit ragadná meg a fantáziánkat, annak olyannak kellene lennie, amely képes racionális magyarázatot adni mind azokra a dolgokra, melyeket ismerünk, érzünk, melyekben reménykedünk és melyektől félünk. Egy olyan hitrendszer lenne, amely pszichikai energiánkat értelmes célok felé irányítja, és oly módon szabályozza életünket, hogy áramlathoz vezessen. Nehéz elképzelni, hogy egy ilyen hit ne olyan dolgokon alapulna – legalábbis bizonyos mértékig -, amelyeket a tudomány már felfedezett az emberiséggel és a világegyetemmel kapcsolatosan. Ilyen alap nélkül a tudatunkat továbbra is megosztaná a hit és a tudás, ugyanakkor ha a tudomány valóban segíteni akar, akkor át kell alakulnia. A specializálódott tudományágak mellett, melyek a valóság egymástól elszigetelt jelenségeit vizsgálják és írják le, ki kell dolgozni egy integrált értelmezést mindarról, amit tudunk, és hozzákapcsolni az emberiséghez és annak sorsához. Az egyik lehetőség erre az evolúció fogalmának felhasználása. Minden, ami fontos számunkra – Honnan jöttünk? Hová megyünk? Milyen erők alakítják az é1etünket? Mi a jó és mi a rossz? Hogyan kapcsolódunk egymáshoz és a világegyetemhez? Milyen következményekkel járnak tetteink? – szisztematikusan megtárgyalható az evolúció ismert rendszerének keretén belül is, és még inkább annak keretében, amit a jövőben akarunk tudni róla. Ez ellen a forgatókönyv ellen egyetlen ellenvetés merülhet föl, nevezetesen az, hogy a tudomány általában, és az evolúció is azt tárgyalja, ami van, nem pedig azt, ami lehetne. A hitet és a hiedelmeket 146

azonban nem korlátozza a jelen: azzal foglalkoznak, ami helyes és kívánatos. Az "evolúciós hit" egyik velejárója azonban éppen az lehetne, hogy jobban összeegyezteti egymással azt, ami van, és azt, ami lehetne. Ha jobban megértjük, hogy miért olyanok vagyunk, amilyenek, ha jobban tudjuk értékelni az ösztönös késztetéseket, a szociális kontrollt, a kultúra kifejeződési formáit – mindazon elemeket, melyek hozzájárulnak a tudat formálásához -, akkor könnyebb lesz oda irányítani az energiánkat, ahová kell. Az evolúciós felfogás mindemellett kijelöl egy olyan célt is, amely méltó arra, hogy energiát szenteljünk neki. Semmi kétség afelől, hogy a több milliárd éves földi élettevékenység idején egyre fejlettebb életformák tűntek fel, és ez a folyamat a kifinomult emberi idegrendszer kialakulásával érte el csúcspontját. Az agykéreg működése következtében kialakult a tudat, amely most már éppúgy beburkolja a földet, mint a légkör. A komplexitás növekedésének valósága egyaránt "van" és "lehetne" állapot: egyszer már létrejött – a földi létfeltételeket tekintve ennek így kellett történnie –, de lehet, hogy nem fog folytatódni, ha mi nem akarjuk. Az evolúció jövője a mi kezünkben van. Az elmúlt néhány ezer évben – az evolúcióban csak egy töredék pillanat – az emberiség hihetetlen eredményeket ért el a tudat differenciálódásában. Felismertük, hogy az emberi faj különbözik a lét összes többi formájától. Rájöttünk, hogy az emberi lények különálló individuumok. Feltaláltuk az absztrakciót és az elemzést – azt a képességet, hogy elkülönítsük egymástól a dolgok különböző dimenzióit és az eseményeket, például egy zuhanó tárgy sebességét a súlyától és a tömegétől. Ez a differenciálódás az, amely létrehozta a tudományt, a technikát és az emberiség eddig példa nélkül álló hatalmát, mellyel környezetét építeni vagy rombolni képes. A komplexitás azonban nemcsak differenciálódásból áll, hanem integrálódásból is. A következő évtizedek és évszázadok feladata lesz, hogy kiműveljük elménknek ezt az alulfejlett komponensét. Ahogy megtanultuk különválasztani magunkat egymástól és a környezetünktől, most meg kell tanulnunk, hogyan egyesüljünk a körülöttünk levő más létformákkal anélkül, hogy elvesztenénk saját nehezen megszerzett individualitásunkat. A legígéretesebb reményünk talán annak felismerése lehet, hogy az egész világegyetem egyetlen, közös törvények által irányított rendszer, melynek figyelembevétele nélkül nem erőltethetjük rá álmainkat és vágyainkat a természetre. Ha felismerjük az emberi akarat határait és elfogadjuk, hogy a világegyetem felett nem uralkodni kell, hanem együtt működni vele, akkor a száműzött vándor megkönnyebbülésével érkezünk haza. Ahogy az egyén céljai összeolvadnak az egyetemes áramlattal, az élet is értelmet nyer.

JEGYZETEK
A könyv fejezetein belül az egyes oldalakhoz tartozó jegyzeteket a sor elején álló oldalszámok vezetik he. 1. FEJEZET 19. Boldogság. Arisztotelész a Nikomakhoszi etikában fejti ki legvilágosabban a boldogságról alkotott nézeteit ( 1. könyv és 9. könyv, 9. és 10. fejezet). Viszonylag későn kezdtek el a pszichológusok és a szociológusok a boldogsággal érdemben foglalkozni, de egyre inkább behozzák lemaradásukat ezen a fontos területen. Az egyik legelső és még mindig nagy hatású munka e témában Norman Bradburn The Structure of Psychological Well-Being c. könyve (1969) amely kiemeli, hogy a boldogság és a boldogtalanság függetlenek egymástól, tehát, ha valaki boldog, még nem biztos, hogy nem boldogtalan is egyben. Dr. Ruut Veenhoven Hollandiában, a rotterdami Erasmus Egyetemen, nemrégiben jelentette meg a Databook of Happiness című könyvet, amely a világ 32 országában 1911 és 1975 között végzett 245 felmérés eredményét összegzi (Veenhoven 1984); a második kötet előkészületben. Kanadában a torontói Arkhimédész Alapítvány szintén cé1ul tűzte ki, hogy nyomon követi az emberi boldogsággal és jólléttel kapcsolatos kutatásokat; első kötete 1988-ban jelent meg. Michael Argyle oxfordi szociálpszichológus könyvét, a The Psychology of Happinesst 1987-ben adták ki. Az e területen végzett kutatási eredmények és gondolatok másik gyűjteménye a Strack – Argyle – Schwartz-kötet (1990). Anyagi javak. Az elmúlt századok mindennapi életéről érdekes és hiteles beszámolók találhatók a Philippe Aries és Georges Duby szerkesztette sorozatban, melynek címe A History of Private Life. Itt adták ki 1987-ben az első kötetet Paul Veyne szerkesztésében, From Pagan Rome to Byzantium címmel. Egy másik kiváló sorozat ugyan erről a témáról a The Structures of Everyday Life Fernand Braudel tollából, melynek az első kötete 1981-ben jelent meg angolul. A 147

...

EREDETI TARTALOMJEGYZÉK
A MAGYAR KIADÁS ELÉ 7 ELŐSZÓ 17 1 AZ ÚJRA MEGTALÁLT BOLDOGSÁG 19 Bevezetés 19 Áttekintés 24 Az elégedetlenség gyökerei 28 A kultúra pajzsai 32 Fedezzük fel újra élményeinket! 39 A felszabadulás útja 44 2 A TUDAT ANATÓMIÁJA 49 A tudat határai 56 A figyelem mint pszichikai energia 59 Színre lép az Én 63 Rendetlenség a tudatban: lelki entrópia 66 A tudat rendje: az áramlat 70 Komplexitás és az Én fejlődése 72 3 AZ ÖRÖM ÉS AZ ÉLET MINŐSÉGE 75 Örömteliség és élvezet 78 Az örömteliség elemei 82 Az autotelikus élmény 107 4 AZ ÁRAMLAT-ÉLMÉNY FELTÉTELEI 112 Áramlat-tevékenységek 113 Áramlat és kultúra 120 Az autotelikus személyiség 128 Az áramlat-emberek 136 5 A TEST AZ ÁRAMLATBAN 141 Magasabbra, gyorsabban, erősebben 143 A mozgás örömei 148

148

A szex mint áramlat 149 A test feletti végső uralom: a jóga és a harcművészetek 153 Áramlat az érzékszerveken keresztül: a látás öröme 157 A zene áramlata 159 Az ízlelés örömei 165 6 A GONDOLAT ÁRAMLATA 170 A tudomány anyja 174 Az elme játékainak szabályai 179 A szavak játéka 185 Barátkozzunk Klióval!. 190 A tudomány gyönyöre 192 A bölcsesség szeretete 198 Amatőrök és hivatásosok 200 Az élethosszig tartó tanulás kihívása 202 7 A MUNKA MINT ÁRAMLAT 204 Autotelikus munkások 205 Autotelikus foglalkozások 215 A munka paradoxona 222 A szabadidő elvesztegetése 228 8 AZ EGYEDÜLLÉTNEK ÉS MÁSOK TÁRSASÁGÁNAK ÉLVEZETE 230 Az egyedüllét és a másokkal való együttlét közti konfliktus 231 A magány fájdalma 235 A magány megszelídítése 242 Az áramlat és a család 245 A baráti társaság élvezete 258 A tágabb közösség 264 9 A KÁOSZ KIJÁTSZÁSA 267 A tragédiák átalakítása 268 Hogyan birkózzunk meg a stresszel? 275 A disszipatív struktúrák hatalma 279 Az autotelikus Én: összefoglalás 288 10 HOGYAN ADJUNK ÉRTELMET ÉLETÜNKNEK? 295 Mit jelent az. hogy értelem 297 A legfontosabb a célkitűzés 300 149 .

Az elszántság szerepe 307 A harmónia visszaszerzése 313 Élettervek és az élet értelme 316 JEGYZETEK 331 IRODALOM 375 150 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful