You are on page 1of 1

‫‪1.6.

07‬‬

‫לוח מבחנים – שנה ב סמסטר ב‬

‫‪08:00-12:30‬‬ ‫‪13.6.07‬‬ ‫אלקטרותרפיה מעשי‬

‫‪22.6.07‬‬ ‫פיזיותרפיה במערכת התנועה עיוני‬

‫‪( 27/28.6.07‬תה"ש)‬ ‫פיזיותרפיה במערכת התנועה מעשי‬

‫‪08:30-12:30‬‬ ‫‪6.7.07‬‬ ‫טיפולים אורטופדיים (עיוני‪/‬מעשי)‬

‫‪08:30-12:30‬‬ ‫‪12.7.07‬‬ ‫טיפולים נשימתיים‬

‫‪08:30-12:30‬‬ ‫‪17.7.07‬‬ ‫‪ADL‬‬

‫‪08:30-12:30‬‬ ‫‪26.7.07‬‬ ‫תרגילים רפואיים‬