Camilo Gregori, Raül Ribes, Pepa Garcia i Lolita Ruiz, regidors del Grup Municipal de Compromís a l’Ajuntament d'Almoines

, presenten a la discussió del Ple Municipal la següent MOCIÓ El mes de setembre va acabar amb 288 persones d'Almoines apuntades al Servef, un 14% més que a principis de 2011. Tots som conscient de la preocupació social al voltant de la desocupació, i els partits polítics tenen el compromís d'aplicar polítiques actives que fomenten l'ocupació. A la premsa ha aparegut que el govern del PP de Ròtova, per exemple, dedicarà el 2% del pressupost per crear llocs de treball. I els sindicats de l'Ajuntament de Gandia recomanen dedicar el 2,5% a la creació d'ocupació. Aquest són exemples que poden servir per aplicar al nostre municipi. Almoines es va adherir al PactSafor i va destinar més de 30.000 euros a donar treballar a 10 persones, tot i que les competències en les polítiques actives d'ocupació són de la Generalitat Valenciana, la qual no ha finançat aquest pacte comarcal. A més, els programes electorals de Compromís i del PP d'Almoines prometien impulsar l'economia local amb la creació d'una associació de comerç o amb l'adjudicació de les obres municipals a les empreses locals. Fins i tot, el programa electoral del PP recollia aplicar beneficis fiscals per a noves iniciatives empresarials. Per tot això, PROSEM QUE - Els grups municipals d'Almoines consensuen destinar una part del pressupost a crear llocs de treball de manera directa. - L'Ajuntament d'Almoines aplique tots els beneficis fiscals municipals previstos en la normativa tributària per a noves iniciatives empresarials que dinamitzen l'economia i generen ocupació. - L'Ajuntament d'Almoines impulse polítiques actives per a dinamitzar el comerç i la indústria local, com la creació d'una associació o l'organització d'una fira de productes. - L'Ajuntament d'Almoines demana a la Generalitat més recursos per al Pacte Comarcal per l’Ocupació de la Safor i per als pactes territorials en general. Almoines, 14 d'octubre de 2011 Camilo Gregori Portaveu de Compromís SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D'ALMOINES