Anexa I FIŞA DISCIPLINEI

DENUMIREA
DISCIPLINEI

HERMENEUTICA SIMBOLISMULUI RELIGIOS
DE

COD:

ANUL
STUDIU

II

SEMESTRUL

I TOTAL *
ORE

STATUTUL

DISCIPLINEI

(OB-obligatorie/OP-opţională/Ffacultativă) TIPUL
DE EVALUARE

O

NUMĂRUL

ORELOR PE

SAPTĂMÂNĂ

TOTAL
ORE SEMESTRU

ACTIVITATE INDIVIDUAL A

NUMĂR
DE CREDITE

(P-pe parcurs, C-colocviu, Eexamen, M-mixt)

LIMBA DE PREDARE

C 2

S 1

L

Pr. 36 GRADUL
DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE

ROMĂNĂ CATEDRA SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

TITULARUL
DISCIPLINEI

PROF. UNIV. DR. NICU GAVRILUŢĂ
ANTERIOR

DISCIPLINE OBIECTIVE

ABSOLVITE

1.Cercetarea importanţei hermeneuticii în contextul european actual. 2.Cunoaşterea tipurilor de interpretare ale simbolismului religios in contemporaneitate. 3.Prezentarea principalelor simboluri religioase şi a dezbaterilor actuale din lumea occidentală

TEMATICĂ

GENERALĂ

1. HERMENEUTICA.CONSTITUIRE ŞI OBIECT DE STUDIU 2 .IPOSTAZELE ISTORICO-CULTURALE ALE HERMENEUTICII 3. MARCA RAŢIONALĂ ŞI MARCA IRAŢIONALĂ A GÂNDIRII 4. ALEGORIE ŞI PROHIBIŢIE A INTERPRETĂRII 5. HERMENEUTICA ALTERITĂŢII. STAREOTIPURI POZITIVE ŞI NEGATIVE 6. IOAN PETRU CULIANU ŞI HERMENEUTICA BINARO-FRACTALICĂ

TEMATICA SEMINARIILOR

METODE DE PREDARE

8. Toleranţa şi intoleranţa religioasă 9. Simbolismul religios. Definiţii, caracteristici şi funcţii 10.Simbolismul crucii 11.Simbolismul icoanei. Expresii clasice şi actuale 12.Simbolistica sacră a sexualităţii 13.Hermeneutica fundamentalismului religios 14.Hermeneutica practicilor isihaste 15. Hermeneutica practicilor yoga 16. Timpul sacru, durata şi eternitatea 17. Hermeneutica aculturaţiei păgânism/creştinism 18. Hermeneutica culturii. Semantică, condiţii ale apariţiei, motivaţii, tipologii şi trăsături. 19. Cultura de masă, kitsch-ul şi multiculturalismul 20. Hermeneutica trupului: sexualitate, avort şi clonare Prelegerea şi analiza de text 1.Joachim Wach, Sociologia religiei, Polirom, 1997 2.Constantin Cuciuc, Introducere in sociologia religiilor, Gnosis, 1998 3.Bryan Wilson, Religion in Sociological Perspective, Oxford University Press, 1981 4.Manuela Gheorghe, Religie şi schimbare socială in Romănia, Axis, 2004 5.Aurel Codoban, Semn şi interpretare, Cluj, Dacia, 2001 6.Ştefan Afloroaei, Cum este posibilă filosofia în estul Europei?, Iaşi, Polirom, 1997 7.Petru Bejan, Istoria semnului în patristică şi scolastică, Iaşi,Axis, 1999 8.Mircea Eliade,Tratat de istorie a religiilor, Bucureşti, Humanitas,1992. 9. Nicu Gavriluţă, Hermeneutica simbolismului religios, Iaşi, Editura Axis, 2003, pp. 5-73 10. Nicu Gavriluţă, Mentalităţi şi ritualuri magico-religioase, Polirom, 1998 11.Nicu Gavriluţă, Fractalii şi timpul social, Cluj, Dacia, 2003

BIBLIOGRAFIE
OBLIGATORIE

(SELECTIV)

2007 24. text şi interpreţi.. Polirom. Cristina Gavriluţă. Nicu Gavriluta. . Introducere în spiritualitatea lumii musulmane. NICU GAVRILUŢĂ .Paul Evdokimov. Polirom.Leonid Uspensky. dr. Mişcări religioase orientale. pp. Antropologie socială şi culturală. 1994 18. Bucureşti. 1994 23. Socioantropologia fenomenului religios. 2011 EVALUARE Lectura textelor obligatorii şi prezenţa la seminar Prezenţă. Limite ale interpretării. Bucureşti. Imaginea interzisă. 1996 19. în. „Despre refuzul interpretării în discursul postmodern” în Xenopoliana. Rugăciunea în Biserica de Răsărit. 2006 13. 1994.. 1992 17. 1-4. Nicu Gavriluţă. Teologia icoanei. Bucureşti. 2003 21. Icoana lui Hristos. 1996 20. Iconostasul. nr. Umberto Eco. Humanitas. Iaşi. Iaşi. 1994 15. Bucureşti. Anastasia. activitatea de seminar si susţinerea referatelor Prezentarea unor lucrari de specialitate si dialogul referitor la cunoştinţele fundamentale Evaluare: seminar si curs. Anastasia. 1996 16.Anexa I 12.Christoph von Schonborn. 2009 14. Editura Humanitas. Bucureşti. Arta icoanei .Autor. Iaşi. Să înţelegem islamul.o teologie a frumuseţii. Ştefan Afloroaei. Iaşi. Alain Besancon. II. Iaşi. 50%-50% condiţii criterii forme formula notei finale Prof. 41-83 Confesiunile unui tânăr romancier 25.Paul Evdokimov. Editura Polirom. Axis. Anastasia. Editura Polirom. Umberto Eco. Polirom. Umberto Eco. Fritjof Schuon.Cum ne construim duşmananul. Meridiane. 22. univ.Pavel Florenski. 2011. Axis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful