SUKU ,DIMAS,PEIlUIlAHAN DAN GEDU 'G,PEMDA, KOTA ADMIINISTRASI J'AKARTA BARAT

Jl. IFf If8 Kerl'blnpn 'fk!. iii, .tikatlil aar.:I

,SURAT PERJANJIAN III(ONTRAf( NMilor : 9n 1-1]92.1 tSDP&GP4B1lO10 Tanggal : 17 ~ 2010

FIJngI;I

~0fJ I Petumahan dan hsPitas UrMm
: 04
! Perumahan

Umsan AognIm

~1M I p~ ellRW.

PeniHQkatan ~
OJ

lMIgiwngan P~n

031 , Penlnglallan
I?

--na Ungkungan Pemn.lkiman JI. ar.~

au... ~
1<81... _

Reltenl", lli*aIi
Tabun.Anggal'BO ~
~ltaiini~

t.2.321,O&
..: ,Kel Pc:Igadungan ~ . 2010

; RiP, 11-'4,11D1,400
CV. SlHYONG JAY" PERSADA 01 20 OU.Jo()Ij)BflOOl JI 6wa.Uru _ ..naTnwr

N

. IS RT.004ID2 ~

I(eIapiI Du","

PEL.AKS,AINMN 'iI!KlERJ,MNI p'eN~NGKATANI P'R:ASARANA UNGKUNGAN PEf,'tMUKI'MAN J,L. ORANG DI RW" '03,HE!!.. ~EGADUlN:GAN
NOlilar .~r11-1 7'9!U1S{lP&-GfJl-JBf.m1D . '17 Sep lembar 2!l10 _ _, _I Se~teJlll'1bel" I:aI'i.U:I Cua, Rll!lu ~pWl!ifl i:llb.aIiv~ inI .-1I.f1.l mang~a~

SUR'AT P:EFlJANJIANJKO,Nl1RAK

i angg I Fi!:!-da _ 11
Mrliilf111~t
I

J~

I '-filg,ual Tuj\.!1i1 _

(!j.!awra

!lsml ~an,r; ~-r.al'1gBn

j;lerjall~W'iaoIw'<i, ~k-

p.!haJk :

Nul'l1 Jaba
11!

: Ir'. ED¥

ARLAN~ MT

K

pi!

,SUa:.!

~'I p:I- rum

_

- 1'1

im;

Pe!'l'1:enn: _

D:Elemll i(0l'SI Admll'li~!I"E!!Si1 ~,
Penl!lgtnll IFir,O-'iltIl:si
Al'igflatar!

EI\araJ selakL:i KtI~ ~iSaflaybemur 31 '112010 ~Q\liila
~

Ic!EI$!;i~~ NiOrooT
KUlIM
I

rna

Jakartl'i.

lafi1Qgal

1£1Fel:ms;iirl 2O"Hl 'h:mtang

Anggalii'in I

KlJ.alS-a PeJiWl.lDfi -

BairBl'lg pad'

rr. PI!mr!Ig _

I

'OlierM (SKPD) T;a:h~1'Ii Mg,Qiir1ll1 ,m,1!)

~K:KeDUA

N

,"rn-

!J lTON SI'fiOPiiJS
Dlr .
IrllQR1t'!ll"

JO!!.b tl3f'1

INamElP8~"laan

; IB~~taOOm AAte Notafi§
1mg ICifl J~rm

7 Tilnggal 1W A,p.r'iI
Ite I"1lUan
:HrlQiI)Brar1

o~h t;!Jfllarit; 'RLONI SILlTnQfI.IG~,Shl

dalam
dilslIm

hal·

S~WSJ

de~
lalJH

BI i)erl11'ldek

I.rI1ltilt: dElI!!

nallU, CV. ,SI:H:'It'ONG

JAYA, lPERSADA , JI Bwa_
Sawl!
I

IV N'Q' es ~~T O[).dJIJQ Ponti Kempa OJ.l~

J

Timllr

D&F1'~U'l jl'lll

~ P

IJ.<jI

b!iilBfIl

pilla

5epa,

I

tlr'lIUK

m~Qatdakim
,~-

Perjanjlant

J'aSfl

p- mbororn

tb tiua

k

-ru

ko~antlJllIfI

t_li1:al'llh.m1

'BAD II
K~A}I\IIU UiM

P~11
'FlE'NGER'MN I$TIIAH

lJalllim

Sural, 11=. • UI

\M11K'l'Il'ItraK 11'I~ Ita~IItlil'~

pn ~1!1'1Q!!I1ti
Jake;; [)a~ra'!1I'1hJ~

.

sebag: I b
Daefatl

BUl"iIEihPlilllirn~

D.Ei'9ran.~!t.ISIIIwMtEI l'nn'lfiilS]

:2.
3.
141,

Peme.liilil

Daerah ol'idala!1 Pemerillllatl

lbuf\cla JakaWi~

G1b!lDBrfi!Ur adalolh GUtilamur P'IDviJ'l5:l Di,unalh< Koosua tbi.iJo:DtEi~, .ge~~!i FlfOYinsl Jla&---,:

YME! ~1Bf'l u'
~iIJ~!IJ E ~bi;!KO

1

df5e.but Selkda a· -

Sekl1ali!rls

paa--

J' h 'I III . CreFiji'il '~
a!:ia'lim

.&

a

di!lll

!"II Pm _ !l _-.--:",

;

dtBi;ibUl iBappaj;l, Dasr-al'l
Peng;awa;!;
r'ihL!~!!

~dalll.tl B~ Ilbu "oliti €i. 7'
~I

Perol'1f'.!i!nMI'i Pflml:lia1lGUI'IBn ~ian~Qj

jfl~e4t;b:l.raI;~·

dTsetm IrnpBkborat

h"~

~"O!llns.l DKI JBiIm1a: Kola
ACIJit1

Jil!KM!I

B'

Walj~o" '_
MmlnI:s1JaSJ

a.1 h

,j;GCiJNi!.

~

""l'ii~B!'I

Kola Adfflruma:s
lI!!'

I Il(abupal
~ ..

dJ 'wiiay;pn, Pz;mi n!1:11 yanglb~~ab
~

JEifQll1a .ISeMIlI~
~ep~;da ~

'l'I:iime-ri!"i

Prm.·~ DKl J~rm
51. 8Miln

p~
,

iKe LJaog,!31il1 'Ilasah y.ErIiIgl ,selanjulr1!jllll disingks
I Kiill.ra1"!~1'i

SPK;D <'I~h

PNlvnl D;r~r;!]h Kti!.llUlO
yIIl'Ig
I

IIIII..riw'UI

J!lkons;

1(1.

Stlt'iJEI!l

Ka$l P~i:I'KI'J!,

Om

1II}I00ncJlIItMya II 9KPD ~&"" OIl -rdl HI 1m'flung;.,. ,A,1l1JIiI !'Ita ,iii It'liJn
l('.3,liI!4U11g1IPeilll~'IJ1tB!n

da1~11Iil hilI

ill" adakln

Sl.ll!illdi DJNJI BimI

~1II.rurnfll'mill

C~ ra'h

1<01<1 Adf1'C -

silJalca'rta

Ibal'ml!'ll dElef'O!h. 12, P'ElmnLilM Ur;1I!u , J-=-

AnoLli!mn OOBlilll1lH1llba1 PdI'il'legOLfftg IKiiW~· _ ~.tug II pc un -I I'1g SI<:PO Y _Q I
A.n-oo!!~
KBW r~.!r:Jgi51'S'1{fI{t ~ smanJubiya

. ~nJBlln!l - mplro;yal; -,

tl~iJGV

13,

i<tJrJ~ 'mi3l~_
sec;agmn
Pejab;rt

p.. _ lJ _ ~isll'1l
bJg'iOl:!1i ~
I

ilh

P6:J8bErl ':y~l1g

il,yam uoWk

Ptn;-~r\lII AnmJ$lran datam malaksa!'!a~
dl·
0fmJ

14

PeJa sana Te1it1"li8 Kf!Qialan

--

PFiTK ~~ Ke;leibm

~el;1bajIl1Iida !.iIiIltkilda $1iCPil) ~aIiII meJII~li'Ia'kiiJ'II

mil.!

,~ruPIil

~~_ EI.,.!'!~
tlieriJYTmpal'l,

1~~~ualillf1 membayail'bl'l,

iIiI~

5!iiitiap

Qrang fM.'I dan me '_,

bmjwk

trlemlllmi!! APSD'
pede

~Mkan

ggungjawabm

'1.i<lfi.Q unWl!; kapEltuan

1o~la.llJ~ I~

dlatam, P'MQka ~

,8KPEl;

1Q, B Oil
m~nl"1,
Ul!iii'lQ
I~

m IPq II.ioQi1!1i'I P I'll'b' _ mI:Jrlylli'ik 1'1. I' _ ~wan
Cana

,-,

- liietlnp

'Clflfle

YiIlI

~llll'iIl k men

'lima

ntli.ingJaw'bldlnl ,AIPEl:)i p~ I
,Q'@WJrrlei"l
,!j'Iai'IIQ

batali1 a ,11Betah d;;)kjm r'lT!ngl!:ii!1pe".a)mj~1'!1
Yaf!I:[! 5~b;:lI'a;

lSKPD.
1,ii' • SUF6J. ~~

dls!ngi1;;atSP,I) ~

IJlIIe!ii~ _:_
E!Ui1ll

I er5ediElinva dana IIiiihIIC: It! rakSanakan ~
P moo.)llB.mMl P~

Qbif!gal dasar

~-"'=ml_nSPP:

P_nnnman
III

r
&.mull: !ir1m'illEJiJ'kunpoJmlnISan,peml:ltllyal'an;

y,a~
19.

an 01 1

k g,at;m.i~ra J'asa I~;m BarMglJi!sa
1E!u:tsflgfJau !tali!

Paollle1~
nda'l1i!h

1!iI~
~.rts

~eriaan ~km"S

I?etak!s~
d~

0MUti~!l;1.

atsLil w,qJud
~aruma.rta

l!ilk lairmya yaog' P4lre-:n~f'i

d81111 a:Peslfika~

IifllmrpkAA Pengguna
o'IBh

pl'O~8

pelak58Aiiiar'lF1~al

BU:raiig/Jua UlilllJi malakstll'f!liIAn ~!lItmrJ
21

PaiJ1~6dii'i ~~

Juil~

Panltial POOlBfikSal8B~llh T r!wl ~ ol:e1iii P~, Darn.ngiJasa un YWIIg' i3KAi'I I:llwnJ
1

Pemoorangsll rr!@~~k,an

a~

Tlm:;m~ draMl!'l'
Ba.~J1Q1

PefTLy~ po ,

Ja.sa;,
P,el1ye:dEi:i

12"

PsnfnmC3fl ,~a

Bsi'imQ ..J'nu ,~ un

~eijJii!!tal'l Ul'ITluiot 1DI'.oo:~~ I'f18La~5aoa~n

~'J. KOGlI. K~l
SW:3!!ktjOl

ImlU .las

!191M ~i1;1

~haM
_

a1ni.! min 1Yl. .;. MIll n'lQI '1I;:l1i'!D _ • Kmsul'!iIlI!1, IJ~ dan
''PIli'Igl

. BInIn;/Jl'l:5JS,
Ma!~lGi~ IN aSlonal

i:k!1'I KDntrl'lr"lQr, 'P'e!"Il! _ IlmiBh_

Pai'gurlJlmTI11!D. L mt!'a InCloo~

La.~
a'tillS

24,

B:E1~

~@

P:!ANI) adanah Le[lil~1

!iltun,l1.9i'

lite'S

tin

btiRar:n!1

oleh PIMAK P1EJlTAMA dan P !lwal"i~hn

-:' I~!JA

U11

IQCI'IOJil8ih~r'I,

II~_ d;nl !-iilrga ad ~h _-,
cfElil jliil . '_

~q' _dlill fI .. ~

lanmn

~a
tiki]

k~iSElI~lruhal1~

y;m!'J, moliUpaikan bag '~ mull<ll pala~
KeIJGl (SPMK)., yang'

I1DWanU'1l~

26.

T"anggUJ d'ilT~fi~'

i(e~a, adal.m

Fe'lW:~~I'<m "ang
elUadmn Pen~

Sural Pe.rIIP~ M~

Bar.mgI..Ia'!;:;J),

efiejaatl dJ sahkm1 EiIF3fll Peng~[IIOi l'iiel~Sf.Ir il I'II'1fiIM ~l'!:Ir:a m Illlk'&lIooklrn ker..Pal11l'la 30.21. : perj.IfI.l'IIlm'i PJ 3 KON1RAlK ICAS.!~In.~!'1 dan ~ alig menglkat. Ifol. NmlOl" OO2I'SJP-SPHiPERM.!GI menyele-~1ka. seria '~_ ttlliP i5ahkan ~ ....merimttl1i 2.alSh hi!tpi ip! pena! ~fI ~tm dalMl dQklB'IiN"1r1 pel<gadaBi'i 'J!i!J1Ij iifiBjubl'l p..n Pen .liA!K PERTAMA I!ll'ih.~ye..11. FiIHAK MEmUA 1IlI1~llEIk~.i!ru1 It! I . Gedq h_t Pe.il<eL P~Qm1 Xll0 P .nl da:i:iIi IIlulmellhina.g JJ _sa ~It bl34!1]!rla 21FJ.uaikan 1 13OFaI1g Jasa !!. Pe9adi. lanldl Il _I tSPH.::! PeljarFfmruiKo.ilIJglli ~Ilfl' .cn:l~~1l1i1 JL ~I £j 2.lrangJr 5. se'lim'll ~~I:u'im mIU''''~W'llVaJ I:!iep!!ldlll P.9 en:e~rum dllllamSwi.e~a'Itan imgf Ya0.~jj.ngks\ Oliete:n (SKPW Ko' ~dI'l1IRil'trul.. fmLilId'1 0311 P. ~~rBi'1 Palileqam ~ pe~maIPHO) l:rtrl~gQl pen~ d1~kgJn pe&le~SI!nl pert.iimpl. yan..umum --IFIJ'~dl!a1=liIlill1i!1 .lIi!iMQ ~da!'aillgrul~ 0 Eililll Peog<i'Ndil8 Teklillil dtlfl ~e B.Oii'i'tB (Semb l~.Arcara P.man liarga' adalah wral ~SJlnf'lyaaI1QI d'~.IKoi1:Im~ yang ~Jipu!ii Swra.!m peril una_~ &In _:_ ' _lJllJ paral . ~111 dClkul'flQi'! Y!lng lilI.li!lml.eil'E!l"Ig harga _!li.~ Flaiim'l~J-E!!iB. P'fmav.A'R P. 3.! T8In!m A~ S 'tI.321118 dI RW 103 Kal.~PAIMNII l.. Cc~ WI ~~.rba'!'kl k.en9~~ P'e'lWl. _~ .J kewajl!)gO PerurnahaF'l 1:)..@imide . POIflb!l~ol"l-g£iln: Jl'i!leJang .ElRTNII1'2CiUI' OJ bl!lnll1~~$I! pembil ~jfil!in." PJ!filA'K P1EHliAM!A.rll!am ~ IPIHAK~8mJA lI_nhJk m"l'Igl(&a i:(e~l!JWI K~e Rie1renlntg I' UHGtIilUP PEKERJMN IIfe:~mll PtIH~K IKeDUA dal dJite-Jima c'km ker)l!~fI ~ral.dia i1iI .I.' _ !l.amJian tnl a<mJah ®kU!meI1l5u~t P:e(j<mj. 5~ l!U!n ~sl -. ¥~ dalam BerIta .~. Tifmlllg~.lJ'!l~al'i K'~ K'aiKi~ Lou.P..__ _ 1'l1liI!'111 dal 5" • H!IIi aItII! P~2 UNGKUFITU~S I!) . l'I1a:m~e.1 Pei'l<ilWalml Hnrga tar'l"g_gal 5 Jut 2O'1QI 2.rI .

Sie . _.~~ra pembi}f'QfIgan: 5..aCllmlJ'oiiIl 1II'o1ill9r' 436 Tahtm 2OUlli3ngg. Pasal 4 PEDDM.efjasrr.1'IiO:I1n barar'lgtJa~a: .Dangen IJmum 9 S!.a11 5t3. KelENTUANI ilIl ~. I"asal.lki!1l'l~n JI OrIvlg iii RW. Nomor 28 Tan 2DIl2 terlt8lig Barng~ p~ PelflBtfntalil .aii1' !Xlr\Jflig~g~fiIJ*iI..!liIn nargei l' Ei Swrat li!.iM!:lIDl.g diSiai"!l!. "t. pal'.~ar da1Bll.rily. __'1 2010.!lm~ UMUIM 'Ileki')l$ :rali1j.a I Homo 22 T~ Negel:a Re. 03 lKel.p. G2m~r lIJ_Jaduai ~ ~n doog.lJersy.IJ~lan W1mJm dan ~e.!l'IIt P.'11i1 ke!Jta~ I Pe~in~katan !=11m! ~na Uri 'P-alaWI'.s~lIHI~l1lil (RKS). 16 Pel'lIDtlkaan SW'Cl1 p@nawamntlan d<!ftBrh:alilr pelnit1a pe~ H'as peJel~fI . Kh~ tJfiI~~ ~j.i~" .p1~ 2010j ~'~ $URilt ~ rpel1Ul'ljlllcan penyimfa baliEng/iasa ~ ~8i.SUGat pBm~EIoi' U$llilmiil iI'II.1 ~r. Undang. Umll·· ~V C Wild . JI::ll'i.l'VIimm petDk. J~a 'Pl.I in A. iIi. =.pemt'a.!klmElI'1 Ji dl R. fll!. .JOIlttartii. Tftnm:ng Piru'j Ual'l A" Prlelr. l!. 'Iaflggal 29 M'eI 1~" SWat K@JlLlIilMrn p~ le~ HJru::HEi Be:lanrda I I~ GaIl TambahlUl Nornor 1457'1 No!'1'lol'U~ l! 3 4.pan oomenang pofllOLall ~ u unw\( k. p.I~.Sabutd 1 .. .M '~fI mtIOI' 9. 'PELAKSANAAN P~NI inl betped'ttrnm kepadiS f':lerawmn . I :. "yedIa I:!lii!r~l1gJlAA u!'Ji1~mpeoyecrlEl Dam~1 .muhr' li'llWAes:ia lItomor 'ld tahw 2008.g '." yang iil'itis=[h boaria \!lOin open ~.enl~IiQIPe~ tndOftil\!liBI .!JOIn P ml!. ':4. ..am. I _ Pm'frrwl Gedq.~ 'f19geWI'!ta!'lG 'F' m • -n mh: [llilierB't:l !iill N~1'l1ll 311. '1~F._..l'ill'l'l_' 't.en hasi pamllO'ro~: l' . 1 SP§TliIm5:l1' _ I 2.AN PERS:YARAl· Pe4a:k$anaan pehef!ia. _ n ·11~~h Fie' "WG~ iIJI'S Nomar IBDTm:200e lMlllilng p~ ~elY'Nl ~rUD"'lhI!lIiU'l'iliR I~Ti!Il§tJaRa fi'.R'er. 6.1 n !OI~fiU:"[j UnG\Wn· Peirmi. 5'. 1Q R:IID~M Keqal ElM 5y. Da'ftlr kw:ribliis.!!l!i NMlCH Jaral\ PMlWHin KIIJul Pang 'as·l'Il'IlW'I ii!') 2(ltl7' ~ r'!~i I'll .W" 03 ~mor ' 6'19TalilUfl 2010 mnwal1 ~.:eg.

l':al8. ~1"1~1 ~~~ aGlKP1iSI1'~9Q Ibal'il!1mill i~'981 • 111'StKPTSllB191 1il1'i~. rnpill UnhJk .1 ge - 21 I land~nlll ~l'!EI MIHl1I~!1 P.lili'lor l!i IlII'UI _ CIa raM. rmltl'h: Pe!'BI'lcm'\Qan 104 Ke\jl!UI'luSWll 1'1iUI!iI'IIlir'l F''etifflOCll''l13ialil ~IIJMi'I Na!5~ Relaksaoaafl. il<iapill~gli1tel'l ~ st. DiiI~ Nomor lID.~1M9- teru:ang pe. Ell..2'000 11'1PemOOf1lM T tii kllltEl ~l'Iti PDMMhDri W!!l'il '!ladLIng Da~ ~ I<hIUSU.to1 L1f1'twt.i ..__ I PSII'fIil_daru'I.fi!ifl.fita.'2000 tenlOjIIlil P.ffilil1l~a '33 $tBnWifd ~ Mfill'lt"3rf Kimpl'aSWll I'rlerl Kjmpi7llB ~m.I usl'lolUi!.l Pl aafl - nijl F1m~nJLJjo.iIkfii Be.. n 17 IF'ef:ill!nn Daemh. T:BhI..I!I 2008 ~:5iI~l J'leran~ gelrmjal NomQ'f' 131 ~8. mm ~illl'1lW'l G . Pal R .m1.olZi ~ 20_ Peratu 'I<bu!us _ ibukDB Jam. . .LilnaTIl~i8: NCI'fDiDf' Ke.m 'Pe~tai1 Oaemlt T 19" 111 Al1ggarofl::!'IHO i"'era _ Gl\ill.2105.ia~~. . PERS!'(ARATAN iEXNIS 'I.l J !luirta.~ ~ SNI bl~I"IIll' pc1tBtj~ um~ .m 2010 _ntang Angga:r.IOroUllPrOlo'iI1ll!:l Peru~ C Kl1UIiUI ~l:lUkOtili J- 'I 11' ~n .Ja'_ 1CM51~1 Naslonall Kamal ~ Ommli"l' NIOI'fIOl'll'ahw'1 _IiIM Nt. SiIanJ Pr'oltilrlsl IJ . .~ Ke. 1IiIf1g ~mcI!" Negara:: 33fl/'KPTSfMI2OOS r::I!eM Inltans..S..~ 15_ Plirablran . CS"3 Pal'HlUfIgOi'i'ii Komtrl.22'62l\O. NOmDr '17 Ta~ Cam 't-. Kepul:u53n 33Zt-K:PTSIMl'2OO2 'lfJnlangPeodt.m l\Iomor ~ilg. 'Pem .!O ~am:n Guhlarmlr F!r()l.m'lli'in Twt. P'Dkt!r:lBBl'I Ul'!'IlJm Nomor ~ I !SiDn~<lm 'I\QIIIIHP aN tJiIlilli1f Pd~~.lJm Nomaf .InQ (S'N.~. '1emang I'M~ 10.'tj(}tJJ $-.ewrIjUk T~ 9111' ~1l1i1 'i3a1lQliillilM Dmam. N. .~ 2_ TuUl cam ~l'iineal'l!:'!afll K. KftpU~ I '_flllef.~1 peliiQe!ii 12.n1'ldaR:i Ikotisgp SNI btdaIIIg pekerj~-" umurn.aill'luf Pro'll'lrW ng.l1g~ Iil.OJ- "nfi~~.fjn~i !liii!f1lh Kh.0 ighUl"l dtl~ Pa(akm AirltJgaIafl REI. WllfI)'OL'I1 IlIQI Ja 2001 'ltili'l1lf1"l1 PC _-plkCk itB~ Png lot . PI ~e:rjBan U . Khus = IDukol.o ~~:_ M8J2. Peratw:<'irl Daemh Narnor 1 Tah.a]i1un :2IlIlI3! TBnlaIlQ F'erniu:rat'! GubemIIt 2tr1)8 Da ~I Pro'Yln~r' D~El'm:ll m JakEiM 1.1HnOIi 1 1 3.~ Gedlmg(SNII £IS.. K I'Ugn Vmum UII'1lJIII'1I NCiIli'lL'!!r P .P1OO GH!l.

' my. [Hnm Pe.-- ~lIllDl.l'1 ~atI J1ua p. P.lIIIIPlJI'i.aliial1a J IP IlUmanlltl Oaerah F"!lng!WICIIldI'Ii_linla palfi'i'1Yitlmal"l ~ Mminl!tra$i .QU1 1i. 0:3-1n~ 200'2)..!13n d'.. P\IHIAK KEDUA I~Jgu-lui'). Tala cawa PerencartSSll S I - 8$1 UI1MI BllifilJl!:nallii ~ rSNI.3. J 5 til.ssmya klegi..s!o!il<iil e{llaial ~h k KeplCifaSUiru Oil"l.am Serali'1 T~nmar ~"awa.!Jnii'I\M ~ PWlgewBIM !:IMI .NI."!!n lokSiSiTra(l~~ul'1ny$ 2. K ~. diJr.i .M.'s. IPem!l!Wll i3'mtglJ.Ged~ 1~1ati KOta Sars! yang be~QI!JII1-g jBwab.jllii ..eluartBn -. l~ . _ \. .e.!lgI-. Pmal'B beolS ~r.mSfI)'iifiih -~n ~.t:J dan ~ IllSnge.llBn B<!}a tliidmilieS8 (pi!Br. Jill tP9U<I. d'miilhitl'as.0- rnb~at saf!1lll<1 . Ht ~el"allililn danl jeleOati'll D KI Jakrut! qaJa pei"LI!::ljmalll-P P _'IS 1 ~ll:Qeod!il11 l'ebiis.Il' B fSlh: _ lli'Iomrmlli$ II Is.'j..YIII'lQ tltl!~II1\U1 tCllliIdlliilMlEi:I - *11'1 ~at\ya~raan felTIi~ parnlWlIn 'Pi Jtl!11i!i'J1 be rtire._ Itnfll Pl'lWl'lll:1li UI"I1li panos" _.an II'miil ii!ul!llll'1t1!FlCI't1r. _ .Ii1.~I'aslU .)~ 9....alam ~~~l3giatan. -'riilgLt .~ !foiflg dan J8~ Ko1'l~.iambnn ~wnBerrulaMg'l~ tPBI-N'I'·2-1971l.1(1).Jnerin~ iOaernh KG P I 'a n~ljJU!'I Annfififi!'ft 2.i:f2n Opero. (I .ioi8.ecdQmaiil Almlbll'1!il1lndlcrresiEi (PPf.1914): .-1Nab .R1'1 ~~Ie kep. eromma Dan Gedunil p.JtI_)I1ShYM 2D02 KiD1'l5Wkl!l1 ayu I" ~ .a!d<i P HAt< KEDUA: . " !.fPiII. AclrnlnisireSi . PrAtunm I~ U!ln~ jml.0 Ka 'I t ataM - n PA "an Pl!I'1IQgIlllt..m . IQIUIt!.l'llcqm I'IBn.

. bGf'lgurn .iIrat.Uf'illllya.!k l1le'Ii9~.:I:N.i"ldanpn __ ~. 'iiJI kirsellul .i). biap rna Ilil: 1TiIil.'1 P..Iklr.iif 3pablls MAICiltl)j' JekAn . 'k-eladiem .ftiasarMti ~'I.ya~! ~imarr. If! Pi'UflliUfIIO- IHIl'IiIlW. . ~.81'11g al:aJ.lp.t.a let:sebYl.I~ SImi'Ii Pe~"mF~ d:3~ cfo~~ f.2 hal'Q<! kciltlmk IJrtWk Ipelaksa~1\1I ell ata. HilJEiC!kMlrnl dilaksm~ un!!. b_ 'B!iIlS.g~ deiIgB!f1 pemb!.lalml 1 'termasuk.maalli pe' dleilBrn ayel 'I n lPas~ jnt in Ibf. cI dOn.!3t. ~ak!U" !iI(jo~.@sa 'tHAK .~I'ifa.AK 1.l) IClliil9sungclan Wal fang'Sun.!i! ~ Ik~ yaJ:)g.a:n K "'e~. Kedua 'iE1ah pmak ~(!ara tlE'll-Ar Ipasli I~I t.iIll ~ab.ll4AI't PEFITAMA.ll '1~_ flr'ly I le1)B!iIl !!Iadlll I lwiIi~. rum h II11U • :r.. HEll I..BDUA.! 8 _imaM RiliL 17'041.l..ln pel'mlaanQ:' ra dl li3kui -. ~!ialah IIIJeI1 ad] ~fligiiUfl - PIMAi'( KEDI:A ·1 ~ M}I8. m!JmDe:~1iIariIme1aItlo.dampa 4.!fIb[l~"-r' Pa" plH'A'K KiECtl.( Sru'alm WjUl'l puMI ~mp. IP~HAiJIi'! BlIIJIA wa~IJ.Qnn ~li.ad! pe~muan·~efltl.pOO<Ji psa~ S.lA ~b IRIMY ~ In yarni'lr1~a lJ.1S pelwJljaan mbagatm!!llr..Imn P4 ak·.erwenan~ I.mfl'bEnd<l~ba·ral'ilg pen mUllIn 'M POMFjODril' '~_ J -nl'pm~ k rJ~ P HAMA 1'1 KONlA.10100 .I(.51 defilgdo'" pe:JaksmO!!'ll'lpalwljaom ya!!g beracor 01 dalam d~fI d~ h.m~ ~ a- dengi'1i'l tetenwan .:lal"I S'epa~ dim-' 'lIII!eOyell!l1iJmrrwa I l'J pacla 1"18001 .VlIDg blE!lt~lIJtlullliiin t!ehQn b~ {ian dam __Iii- cUsehabkel'l AmInal 1le:)a!lailn'lI..3.mdM§"IJlIi' !'I'1t1mpl.Elil )1. Y.m!1ilya 5ehubun.li Nj'!i!ah ) tal1ll'1' ~k ' qiliB rL". Silmua reo rOn ~1'U[Jk!:F" ~~an di a!dbl.il pihak yeng !J.l'!III'iokasIII:lp:angan. 2: .~Kofll~ 2 PDalB llIBBAN BI'A'!I':AI'lAN PAJAK 1 PIHAK KElUJiA INaP" memba!f'ai" ~ Sumt F' ~OI1'1Hlk.I\Y!_~~'IU'I " PI :m~l'il!ln N III fp.1 'DFiillp-. .1lE.ml1!Rl6.lidlur. • 'l.

T:' .lmn ftepa&ll ~1iA:K dan pamll\lll1s.PamI'9 ~..l}l.rnG KEDIJJ .gilll!!lm j:InQ klij. ' ng dlt:lu~llh1l.ai'i lCe.I kulC!I'1G r.. KEDUA. iii. 't. mqlnM.gufT'. 'IKol)~ m! ikc:J'I(Imih. 2. ero.A KQN1i'E'1AK IKEllUA Y"flg I'mruJ .r1q5I.m Pem~~ilt<lh R~ l'lWang moneler. a.."'DIUpenVlm~ImD . ~1Ur dalam I!~ kl&hmt·tlJJ1tulatl.!l~ pemlmWlinarq Mama 1\. PII-tAK P. klmuall ~pabila !IdI kenailt.m85la 8'8U FooIerIn1Eh .p -. 'Ii~ PilHAIK blIlwel s5!lU3i ~J'iPI j\\md1lJ~1 yalllQ tOO!. .aJlbkai m:enll'SlesalRM seIitBi 1iJiIOI.M IKBlUA d<l1iUlt... I~ d.m Il'1dc.perl'Olluran1~i"idar]O<!" yang: P.lmiru.r 1181_ blya dali'iifl ht~1J~ sebilJSl ~nklLlt ~ <R13t1 mEimod"~ merJgu~<lb.s:limn n I!Imba~_n.dll'!-11. lKelllitilui11l hafga bahan..eq3ll hn'fjO p!J- KMlmk ifll diw.iMQ I'iiiI Hi N'[ljpenf nggal !mOr...~lalan ~urat 'P:mj ~~tJl'Iigu_1'II D • KQlltriiMo 'J!~ H'AK ~r1I iI ~lilk5ilO!J .-. ~._1101 SYr~i p.eqal'illi.jaljw ~rtgml ~~ lain ~ai'ifI p81<a-ljaan PIHA)!C..S!1 ~.sUAIAlM DAN ~OPlENSASI HAilRG.pej!elJa~ d:B:i'ilUflIah~!aR ~11 IP!mI'1di:llaJlgal'llM 3. PERTA'MA tJdalli.1 : paQiln ~~~. CI. ~l1ilM ::m perMI~~rarI ~ MIA lid II m 0'1I FIliAl( KlECUA: 1:..illl .1M 1!1fiI. kapada P'I.. -'" iPIHA'K KEDIlJ'A tldlgll! clap!!!~ pef1. ilarl pen~al~5aiml.HAK 'KEDUA WilWk me! IMw1 pell'lQ\iJI temYi)1!i lataJB1'll kill'! J!!lm..a~.umJakmital C!al~ m~1:wIi berl._. 1li!1n~J1 &_ uruh bul .. iPWAK KEmlA belum bisa d~~. pall d !'II_i"I 'mngga'l t)~ . ~.i:. IElI:! lel18' pu lOrl1tlt!. 17 Sttp 20101 Mr. '~ di.a~m!lfllpenj!larunl pen.ai1~ .peJaksQi'I~tm pi!I!. Ptl'l.ijiUjl. bemriQ..l ID'KI fIl'Sml me~ ~ni . PIIolAK fSUAMA. KQmpe SIBl d:ltJ@rlkli'I barl.

lbl!lsor IRi.~1 baN d -(lal: me~kutmn II1l:t1~J!I§Il ~I. kitwnlJu:an CIicalnmn olsMIPIHAK PlHAK KEOUA" bl!~. JamlfiiIQ P -me'rinl!lh illm! ISJ.. ipenyem!)UIiIl&IlI seturuh.~n p!l'1'akslllnaan ~~fI ~i3Ii!l !iI~~ ~O pelt@~!lWft d] 5IlISI.l!1 - dar! BanI! ElK! I _ Bal'lillUm!. JlIIat~ ~ relills nmB I1b!J Simlllls rtJpan~: llOImlfi8F1pef.ll.iI iJohllirn '91. Slltl1ii51: . JIII"IgI<3 ~p. idilllbal'l leFWIl'!l 3'_ WiI'Il!. malls P'U4: . !kompc!'ilel'l 90 {sern. 'baran!:lltja~ 'liilnfalai PIHAK KEDUA betuml menyemh'~ ~n..)tilliYa psijanDan ll'I2 d"~~fll'. . ha:Ji kalBliIIf: ~ lerl'lIwng.l p~ ijj'af'l dikOfIEI ~I!a 7 ttlilJ. h dO~a-an 1111 .[H1AK KEDIIJIA ~ pekerJa ~e. I(DBl'apan 2' MaSi.olen P.a~ bertahl tsrli1~ mM'<ll seiEl ~I peMm::l'~elJi'in SUratllP q:a~"1Tak T~nl'lil_aII) :Eiam~ ~)I'a mas.al"l' ~ MIWII ad::.91T1e'lthBl:-aal'l seleiTi4:1 jlangka ~ pelitama. 13_stIm!ll's. Ii!. limjad1 JXll1'illlllsan \ang til' pSfjal"1jlandmgal'il JWmperhiWngJ(an prestasl pekeijaan . lilian 1fM.1) "an I!re~~ sgte4all I11ImbfIXa!lliya Sl!If8I.pa ~Qr!iQ~L1.a 'peda-- pefler~afi!1l (Sinh ~k:iMtjaw1l.!!m ~.lr.2.!i lliIL all p-elg~'!m~ ~!ah ii1t:..e:la. ~hwa .tll]iaiI'I Ulill':'_ _ IwmpoTll .mI ~e~l. in!I~ PiHAK illEIJUA 3.1a:1uJ IllHln ~er~hkl1!n ' btiru~al ~ padlia ~ PIIiJli. iilti]ak ~-erah ~ POI 11 JiIfIIMh"l!Jtil\NI Fa~ANAAN P.I"oi Jadl!lall (tim.1l~n I).IKAK KIm'UA.KEnUA 'herllii'lblJil' ~aJlQQlIP mengLlr'ldui1la_n dIti .KPERTAMIA j'pmi!lllan _pela:k:sana EiiLll IS'8Iambat-irunb1. kf!cajall P:!H!A:JI: ERlAMA P -1'liOtl\iua:n .'tl.p.ISmiln:!lil i ('1) Ipa.tiRan ptlllunl pia'kJl'Jjaan druBlrI masaJ p.e P1IDS 11'Imp1fl!n Swm ~nJKo:fI!lmk: tayat {1~ dan (2) ~ te~1ci l'IIIrJ'mbenIIfdsl'ldLlm'l: irllldak d8~l 11'11.. Apifull:Ei eiall'lbal--lam!)e~I'I)'!3 ~enuJl'!l~ Jamlmrf.l p80~fi daM! dlttllnd I:eJ:s~IM ~ fI~II-l'AK KEmJIA.

~l~tm Jm'.EDUA.' _ mlilk Ilaefa'h! IPiHAJi.!mn pemill~1'DfI pikla Ui7! mij~~~fII r: nmiill pl:t!Ti - s.Js I'1I. ~h y. J miMn ~ I. Ui:fI~but .a~a~(1) pa~l.rnJi'if!. se:l:eJa'h ~ an pekedaBn lieU! ~elW'j~ II dll'i¥8lakan diiIa'm Sul'iit . .!l1l.IpliBh) : 3..~1iJJ( p mYI\l1Bll PERTAMA ' pGt!leluJUlII" IPUNAK f(SflUIA. f21 JlntAK PEliTAMIA d f'1) pe.AK KEIlUA 'ln1.r lii/eis1'1r1.ontrak:.samya ilII8i jamliilan .an "Iii rtrn" IJla! ' _ I.ns~11 [iii K' ~1-'j!j1ii1~ 01 h 'PnMiK KEDUA' 5. rrlaka p~ KieDU~ 'W hi dan henJs . 11'11.._ 'i'P l'1I]angElfi ITI'8:M jamlroml S Iilh Tanm (SI:!mtrl T_rlma lliIl rr:. IJmllilm 2.IIW'OII: 4. Ja!11llM!1l ~Iah PIHAK . Dralillm sural ~iit1I1ir1an.s. .' ~ . ~aiiaif1'l51J_ yall{! perlams 81. berukhli'ftya mo..IIIII:n darl Stink O~ rebesm. ~_oil.a 46emh Urlma PO! mIl'mNU:3Ilvan IPIHAK mmball ~~'-!ejelSial J ~flar'liilllQ1Mg. tlb1"l. m pefaksanaoo me.~rwnIn tim~ adl!i! wakillJ . HlEDU'A.e~ pel~!!11 PnIjanj'lanJ']'i. !(as ~AI ~llI'1t!utan din l. Masa.WIfim~ i dim ~ 'J -11.Rp. .an. bpacla! liJlKAK rn~diser8N.:2. SUJI'U~lmn~ .etela'lcI lfI@M!i1damli1gtl1rt] SIJIJBt P~fiIji~ (df!l~ . ~llar~na.ralll.~eme~. pem~~thst:a1i(l ~Jbld .I pertQQ _ U !l1!T1 -UY . lBe. JAMIN 1.~JIII I'U" ~ rnemp~~ SUfB.5eng!!!lilU19 dJi:'.uai \:el'an dlSfffil PERTAft A epm:ja PIHAK fli.ar. PIHAI< I~AMA ~'Bsai ~ lei . ~hoiflJ!:5i ada! ketentllum bahwl l. bll perl' H ~ In om m rhliYll' . (DalGlpal'l ~ ~ ~rah IOlltus lil'fla ribLlsSt.5 Jlka IPlH..1 ~.~a~. a. nrt. mi:ka ~ Dal!. PIHAK KlEDU~ V!.lPlil' SIIIIlU J mlli'! _' _l'iOIl'l..el'I I pel'l'lilmarnan tersehu'l aya~ 1 ~$al.113.rtta1'M AJ!l!J.ml'!lg ~. dan .al IITl.baJ] IrJI'.amlnan pa'laMa-ntla!'l mei'1IJIKI'i millk negaJIl! dIin i1i'!I~ ~nl otah p. 'i - .t KEiIlIJA IlT1ii11. ~ (1) KEDUA t 5 . Pemltfintal'ri_1Au 8\QnI!.1'I Ilmm.PaIl9P'1jfar1l~ iiln~.II:w!1a_ PI!.nI'aF..ses.1Ml. .niMrlI flIIal1!l'" .!'ajil:i I P9lELlHAlRAAN li!iepoos IIi'IHAK Pimt:AMA . .l\tlm -.s).lk :!!' g_ 11IIlii'1j{1J (Srlmh T IImIUI.diiS.

50% ~ yanu : a1. m% dan "Iml kQri~ 5:O~ x RtJ.~ I .ran I .Hrlltal Oil Iifi IJ nyediB dLlIahmn 0\ _181 m ru:imal'll Baret Kl!pzil'l! Suk~ Df.a11 r.700. y bal1w'a '.!1l'1) Mri bem.l1J1i'I filius dlb~IY.Pas<!: 13 CA.\clmll'l1 ~ 'ke~a ~ Pi~1< pi$RTAMA dalarn T (t1. penllalan ~ 1'1'1 iln~ B4:1bQ!!. 174.~ klh d~p 'P41it1 ¥IfI1l:rli PEke~aei'i.1=ah~..J.'lIl1 l'Ilil~I!.af{.ratl melo '_1 rootJol kil!!nYa'taall dDalJanga daJ.Mi"I iliU!ii1i'l1s:l fZ .ngal'l CiDI ~~i dim J'IIlall!onrtr. '~Qmbll}lllii'D1'I! ltD. ~Ok Il lirerlkut ua ~~I 'IiBi:Ia P ?' alas . IJifll!. $l!Ibesar _ c- ~a!1l m 1'lCQItiI0000t 00%. 1i?<eM!]iilarl.700.!!n'!JJ pemD~y.glhal'1 dlsi!RW pekal)Bai1 :ms:ual 'cengan liP' ka ~llapantl. P~Ii'iI'~K Pat:'F'A sellagll ~l3'rtl!:ls 1'2.' I RfJ U4.I1i1:j !~ Pce~ dan Ge(uJ!1g Flal'l'1li!dn Ihlui'Url WEI ' Da~ !<oilal .I m~n paraJm~ ifilalrukal'l ~ h PIHAK PBUA a. lS ~P) '!. 01.1J150..ajT'l'! A~ il.- ~BklJ~2al"l k !iUan Pffi:s!asf!l1lva p.lIrkn~ .1LIh julB 1i'I' PJllI! ' IIJ '!1i.AK K'EDUA paJul~aa!'1 III_.4'00 '" Rp.a.POIfi uWh biJ!JIi'I.Del pan lui. U1QIhal'! .I!ElSu. d~lIIl'Qnlijl: r'I1~ EI-~11fIA br.1 (1111400.yarktm rang m M I mi~ PIl4.. PIHAK KEDUA yattu B. ii'll!ll'l PnQI'NOILUNl-fl IUlti y. ~km 13~~ [l.pall:lifa IPitfrt.is. P'HAIK 'KEDUA p~!!:~~n yang !1j~ImI~n de. "arufl __ men~j~k.l.'. Aflqsu.Pembay .".00 ftbu I!Jjuh raM -.I1i..l1i1 (li'IIIItAK:KEDUA dn!artms.N 1.an 3. IIkan alba.. (De'I!.AKKEDUAle11h hasll ~i1ean tl.D~ .RA P'£MI:MV'AJiM. jLllIBIirna '1JUllltl p B- ru .Sebesar-flJ'l.~.Bfan Ilrestasl tlasl pelw~1:'I yang ~I.- 'j Juml~ lapQmtl ~f1 'iJ. lAp .eflarn~ 5 CllJngll1ln b!ijlilcl'im. (') ~~ ~b'l:ltl. n!iN'! II'Hmye:L.ain SW'a1 PenmIllltamJ . aJlIg.OO.

A.lfl.-'-Fal dan ~ ifiI .k!l! sesoai IVAk. yaltu ~. BIJIilln.P~14 A.Ii! lfilMIll kerjel (JJlJ_ mAl1:t1lU! Bmmlgan I und rip POD safiilpiilflli!glhBln ~iEIi[. Ic.i!WS n~ ptt.Udall: dapat a.tull<!i'i ~ 2. 1:5 SER..WTE'RL 11. m 'I~lrukan pmlbialnl tarhMap 'hasD ~rjaan kml CI h jlIlrhr~.~ 4. 135 ~~ :rej~.h1m.'GURA'NSI dilJUilllkaril pt &iFiailfi pi)i(.lXUIli 1q.i!h dUB puluh! ruptah).~~gan.1I( iEDlIJA.lB~ -pe'k~{ja.e~-a. . un'1!uk~::HldlklU~npen~ PfHAK PERfAfI A Ilh~ 'nwn Saf.an.A!l:llI~ _~ iTrIiamll' maSEI Il)atlaklJ m . ya iii ~r Rp. 1'1'. a. yang teJa 'W"aj . . il9U~r'I _ .. pada pasal "2 ~1'1j1mnJk:Qntrak. flB~ P[HAl'( KiEDIIJA n~YI I~" M ~fJ'f S m~Lis} dr1 . .a ~~III tloo ke~ms. KhI:J5U!iii -.g PIHA'K PERTAM.l Pi! AK PERTAMA..Iral fI' 1il~lli!k'I3I'HmR po i:riI. PiIHA ~ ITfEDUA meOiB-lw _. ~ _J\Grf~nl benalW.lce1ia ~.lDTII!i l1inp tMlffl!!l.PJ r. mW'lIjilsikail memo ~s:!!el'lltlafl IM!fllndul1Il1M par. 3'_ ..a ~M:lo~ SlI.ntEl temapa1 k~ K 00£1:111 pn.~raha-n ~ctg hilsl. 13 . PHt_K k>Itrn n')lc II!IEij~l'I.a!S] 1:e1'ltl[1'II dE!i'I ~ II . hBrus 35D.i!!.~~I 1"I3l. ~.' _. EKEi'UAAN P 1.deIil9ar1 s€:!1a: 1i8f8tlU) lalrilyang. !nn mel'll! __ 11 ft. Sl!Ileiahp h T.erlmc i. n -~-CI I b ~iERT 1:1. 1dIfa. pel!1. WI: dhSlomll ~ !liI ili.e· c:r. [Jalam ~kal'1 1tollill\llInan.3111 lIf1'el'l~el" IN PIHAK IKEDLiA..l1il:l1S1~~.PE'lI~1U!IUII1 1M~~aafi ts~\II li<iliU5. I mil fill _ i!lela~:Bn8 "'tlIliJS~.dan IllJilk~~u. _ slna ~kJ!~~& ~ __~ ~JI!. ki'!~-aiWi!I" I.u n_ hll1.ke1tu!til'!~n KRDUA. "Ill~k!lrlbai-lam ~1I'I'tmk1 iii sa cjJhSl~bikl!!1l1ll m~ IiIanlilitlel J~mlll" pe.

ru a .A !eGUii dM~M Ito _ !lal sebag~imaoo.'PIlfA'KKEDUA PrIHAK 'PERTA.md-:tDnga:m c' PittAM.2.tua lpar\! ~rumi1lnan d 1111 IDa .1il1'l t:l~!a IGetllml:J ~$an yanl:ldl~ weh ke.pada 'fI!I!1I'I1il1 lPacJa pasa D.. ~I»aJaf1 hasH pe ljaafi!proyek :PiIHAK 'KEIOUA dlWaii b.'I rlkselS~ PSf!lenrni!h mbO'ltlll{lsn Sulw ~ Dae:rah ~Ia ' . A' 1!ilIHAI:( KEDUA IL ~B!l1 !¢an Ml'II'illo!!:IiilJ:l· pem lih _ !'Ian ~Q abi! m9\lrny . peru Ian_ Ap2b~laJ 'PiIHAK KEDUA lfook Ime4aial IPiHA:K KEDU'. Bm:a1 4 LlntIDt: ~rslfipai1 panij~rQraen 0a1'1 11'1 .K f-'m'TAMA ~Quf1ls~an J8m. Membe~ Pi1l~flllIl\. .H..li:J1ljman !:IeMgan e. kep~ PINJ\:K PIERl AMA UI~ ~gPl~~!ljElI'i MI1 pabm' 5 .at1k. s'Btela1'l ~Ja aam fran :scam tal I1)Mmood1Y1 da 4an ~lakafil Benl:: ACSnll dKiI1aMSLI'd't. ~~araJ'l '~-.0Cii!'81 (Slilfah Tanma IJ) harws tl'm:mrn:li:iti 'an . ayat (1i). fMkg Rl. Pnt!A'1i( PERT'AIMA dap. f[1HI'AK PERUI.I. ptpe.la' pl}lM melasanail::an se~ ike'i!lalbanselama ma:sa .nan pam IIMl'alllfl Lm'\1J rmam' J.PER1':AMlA Mn.p8keijaan cieogPfI .' illrlma ~ pe~i'j$l11 (~' :alihrr. .A d!!n.n<m Jeh!S" _ S _rD T.a:'I.~r ~k\lkail p~oyemf'IilIl1 mduI' ~Serah'fertm~ II) pBkedil'<lJ1 ~' l:Ia.elafltlllllfI1 IPJift!lil: KEDUA m .MA f1'IeRBr1~ pa'i"-liimlnalil al'!:tMr pa~~lah ~U !._ma.pefl'1il!lJng' ban burl' lOLl .niillJuJ!sn ~mhali1l nfiiltl!!l!n akhlr tilectF'i! pBl<e~ __ _ l!lapElifJa P.Sel:el!ilh masa pa!1l'lelit'1aFffiilfi .AAK 'p.lj!. f!m!m..drnini'SlrSsi jakarta.PIHAK KfDU'A. t2) dan 1(4.rliU'lIII'!!rJ_~lIaafL ~ill ~) danl p~eml'mfl Hasl'l 'pIlIlIyer.eMAJM A unwk rJllalillJlkan D.

a1!1 SJmoogliin1lal1aJ ayat (1) pElSal beli.~i fmltang l@Ei (:.5 .M. 1.1ffi IlJga 'rn~ P8ke~B. 'IHAK KJml. lml!llnLJitij b. '~. P'~~ e PlilUl'liU I~".genm I(hUIJ.ubemu.] ~I.Mntmk.~liKlr 1&1 t:alflun 2. _(.l3F1.'CALAM NEiJEAI 1i:L1l!fIII FI .ala'il wsJdu yang tdifelapk.!!n\l!!ln IpenggYn~_1'Ipro!:! iYI~~ ~_ ~Iilliiireii d:Ilwnl Ji get.:san~ ~~ Ki'tU5t:.'!lAB Iii P~115 IMULAI 11iI!{il1 p~ r 'AAN PEi'l.fiaf'ljJp~ ~:ran JliJ£BJ$ n ams lPre'm'iuran G. 'knl$ P lIJkoa8J'l<iDn ~~ran ~'ai'i pemeta.!S Ibtiko:la Jakat'-~ t. llri I). tl~kal kBn!JI1.am Pa~aj.~ '~iflf"!1 !CancillA Pasa!11 'PENGGUNAANIIPiROlf . liifu'l (h:df!lrt1mmJtIWl PenUU'I'EI!I1 ubomw P~I G 2009 Tel'l.000 P1:lndap:amn IHnI dialah Bl!!liQn~11I DElefilh Ib1!~ ! plIJlil .2..r frc·\i'Jnsi Ci'allirah .llJ:'gan lokeI.i5 PIHAK IKEJ)UA i11wajlbk 11 IiMIKIII'I fKlnwuna n ~i m~r1rI ~ al!8l1f1' Ibloi~ta Jatiatla Nii:)fflOr 114. ' a r:sIko Mter!itm~ _ 1m PIMA)( KmUA ~nlilyt:ll_ "tGH"Iiifibllll - pak(!i~aan me" Il<lJ PlUi~!lid!II\'ilri hoi I'IiggllIngJll'WDb :PI]-I--"K I&DUA • _~_. til.EIUMN :r1 ' (lJIJj~l'I) . l(e1.andUr'\iiilJ'l l ~ b.I riling In k.~~ 2 Ap:mUa saJIlpai uda!nl nl.

_' ~h. F!e:raJ"!1.jDl:fi 1kIak Gpet dlpanUhl.DlJallM ~ In tid<ak ter'l1la 1teJ. 1'I3iIifd1LJ. tI CIJ\I_ OM mark ~lah~tantua" KIEI}~JAunlu'k mertw!lungllPlHAK 'PiERTAMA dar! lainat~s. IillJflI-hOJr. pel~~ ~. me~.ala . hal>! patEJi.l S'll r.'II' 'ha-~dpla dBi'i merll. U ~n konlra]kbti!"l. Hal-hal te~adlny13 klElplldlJ ~l!i!tthl:lfl 8 Ap.Y8rl~ dili~~~ra! l"esf!'il 01.~64Inra le~i'idilI"l1l'a -ea!iB&fl kahar" CillMl'I!:!A53 Itl'!l~ 4" yang ~ll!Q!Qu.f'!M ~!lhar ma~ I.l.lJ'nbg ke daao ~l!l' Siapa pa:a01l' ~ ~1FW1 yg_ II' gift lbatko q h mn8 'l.JrM (If'I~i'iIk men.l. dJI)~ 'd!#1lkekaCiili. ~'= Ke1lJiie$i'i1 ~r per.me~eikBil 'iisebEibkart DIetl 3.g Su mc. .klalfl1 dati pi. ~II dllli J{edua be!Bh ~lhIk.ng' f30Q a' 'dloorl!~n k~UEi beleh ~ . IK~ 2.::c~h dlubdb~- 1:1. maltar.l"~l\I.a:lalenp1lI'Illj:1tia1 ptkIlwlilf1Jilliill"l ' dapal hal-ruil yell!] .amb~ 'lU'IlUk m~!mi~ 5. p!J_D Fie'kft~l!!itIn ~B ~~MJjan ~ru PIIiAK PER:rAMA dIn ' _ dMntl.l'IldU w 11'1 I11tJn'. .rrali!1bernI'lt8Mr1I.mIMil.(I I h is tt tnl Y ng PIHAK 'I(EDU'A :s:enlng. laJIar deflfli0f'i m -. e.: ~UrlAK KEDUA I1'IW'IlImntal'WlWrl ~Q'llIlrn . ell. . fnsl1.arh. ~.m !iii:.um hillllerj:ru!llnY8 r kmidaaJ1 ~~ Hak patM.. KO PIHAK KEDUA).Jlill. ).K:EADA..ai1g m~bI' ~ lban prHAK ~gafa lurnll:rt. booal.51'. (l.lanan Iran-lawr._ k~.) darml Yang! altl'lfiksud kBada n I!ghilf/~ ('orCA . bru'l]ir 8e~ aIam {@:lffiJ)a b:ur1l'1l.Aif'iJ MEIMAH:SA lFDRCE 11 M!AJE1J~ l'rI~wm.

~an iiii 'SJJJ'<l.ishii J. k Ai19@aJ1iIl'lIl 2:1 Te-mbru"s<m·5Il11iiii.~ .d.ISn r&J'lU!liii dlDu91.i1~ dr:!I'i.lf"! 1.u 1\1111111 o:leh j:I(II"I~"iD l~il]Iiu.ng be.!m~ TfllllJlM JEingSJun~ep.atan ~~~ill:a" ke.J Plli-IAK KEDUA Ill! yangl odttol"!~.Ie!Jooj .ili I iii t!.tTegul"ilfiil cr~al~n 3) II So T'i!I.(sangllruWl.ssw ilI@ngg Isil SIJf2t SeNal 5m'iks:I.. ~ ~.tnJs.flg: ~emtal l.an Sural Plering. h ..·1lj :mnaka!'1. ~pala! KEDUA.an 'TEikrlls da~m k·!apad~ '~p& P .$k SUra} legman ~. .n !fB~ 'Udal( .1 !!J\[lil.""lI.!lI'II~ KEiDUA.4 dllaksanakef'll ~~ II dJ1ei'tiin. TegLJrcifi e!!m SU.~na.t P£$ft~D1ll1ak: 0Pt!'diU~1 JeilUl11Likrr !IiPI_WJ~r11 - " m bl.!!!lam lempatl hari S. F'er1Iiilg.1.Apab1l:a PrnAK P.. ~' Sl.mahalil _ Can GeI1lWlg 1'1 Pc!mdP !<Old ACmlrl 1ft SIii'aIA.e~ikan Surat T~ P'eImiiij-' iJ DiMS.GJ~Iii~afj karl e IiED'IIJ.il<.Pen.~ (emplll:) lfiler! SUrlit flguren ~bu1 $Elllf'ip. olem ._.J'Ma '~klDf.. dmpallten .ktl PiiItAK KEOIUA a_lam Smu. SU cf.. _ _klllll'1akan I SY-=~ leg ~I dalam RU 2) lien.l. ~a.· - $u.~ p. ~..a _ Suil\iUPartTllgtlln dl i1Im. Pmumahai!'i dan '~dUl'li3 .klJ C 1'1.A Mil dl':daJif1 waklU 0!.al p.ill j _ '.rll«nl I) C.. 'Pfidj udall i1i~k. udgh ~r:l111! llli Quu Tequr.11l.Il! IPiIl i'ilI. iIii-. T 'IU-" i} Tegursl bHtiIn~ dibUlat o1!!h ~ ~d<§l '~~k.Elrjal!.m.IEIBk IiM .a~ Bam 5) Tlm1bu~ii'I SYrat fegUfllO Dr 8) I .iUl'lfI I In !'\II rj!J1j. Daerah i<0'tB Admrlr!Il.nQ dlllJr :seballl'Bll IlImlwl.i Sural T~ lid fI~akruil !I ~ng tlatas F!Ilil~ _ al!8nrumr.~i ~. 'k~ Pag'awM TelQ'lj!! Pamoal'lllJ Ka _ M_ .51 Sura PI5.akm akelfiil a!n)t~ OOl1'1ganl j~1a:s lenlanl!iIJ .~ d!lbl.Jlall 1~ f! .4 11a1'!1l~ ~jJ.ai!1' F1eke~aa.ad'a PIHAIK KEDUA ya.(rnggtaf'! harYS _ w.a IPItIAK KImUA .ei'!l'i:~ :lil 11.!Si1i !tan o..

. Bag an 1} Pt Me.e]lnltl._.olilbJak l'!<isO!l pent.I.Iliinl~~mt.J4 IW'Il pem:t:I. n'lQfn_ UJk PrDIil!· DKI J karl .~I!DfI..MEDUA. .1ilr.2J . d.a pI! r'I _ pres:tasi )"af1g mn ~- uUC-!1 IfII. ~[.KKEDUA IldJ31t amn.~an klilpiilY W Clan Pengaw:~ T!knis.egumnll.. Uda_kiberilak m~ jamljilB!'iI 'PQ~Ili' 1l1. diM!!gBII' pelilU.Jffl aan Pn:mlf«il Ko'ta.. KEDUA '~ai1ll e.'k. PIHAK .eJl'lbmslGi" menjadl ~.i Koi:I1 ~i1l!!!tra!lI.:!nt dlk~ berum Clibaya. 5) Dan ~i lam yan.anksl dbn~I~1'I P !'ita . ~ Pi!.lrn .air1 :se!alllbal- iP~tn.ik.abu<!Ilanlz.logatilin.ling 3 (ligs) ~ailii.!taf'l IP'= l) Tim "' ·'Kol'1'trak.tarn '__ ~nsl aikenakan dan perg~p.!1fpn~jKcm~k. E~n '~ nJSallflpa.l iJSil'ilal yaog db:nlrildr '21 PIHAK PERtAMA ~ P~lfltah (leoggl'l <! elahol KGpala SuKu ~ Ilaerah K.mtinJPembamlan h'ku C p. .lW!~n.. -m" rnsp~ldtJr.- 'mba:l. Bagfarl L.!tli!b.!l!. Penc8!.IkBn: Sural Perl ga-tarn IJ. d.dlJ~.e.l1(onnk" meke dl~ ku· 18 . pe.a~ yangl 1lI~ lJIi'\'tJ.'!I oren Ka~aI F!l\IrI1al1B1l hM 'Gedi. . lfl'elak:5an .lItin !.. I'!@ J1iIng Ikieflt'l.mbtt5~rJ Io.l1lg POilll!'nnlah D Bam. 'mill 11l~ d 1'1 T. Per1~k •.J tn~r'I Iu H.ti'i _.l1'l usaha. s~lanl~ lP~bukln ~ iz'i1'1 wsalm F'erum®m dan IoItIIUk S@!u1lWl baClaf. ::mn I Perf awai IlIloof'lb. aagrom KeWlnyall. Pejlj<i!lJjiliill'lJli(. ya:ng ?6'~ _Fa!1 HI.n k.tl'ti. ~ti'F!l. .!!lan 1) ~ Pi.S) BailHs w. Pet!l9tlan _n~IGf1Il'K'Ili!'l.Unt~ p.i'U (UJ .1'\ se-ltntl ~l5Uf. .I.lblll PlMlI!. ~ I dan I'IIIM)u!iasaikia. &mIm billa.i.l1 IBagian SaraM den ~fOll'lCl Hu.klill..1JFI"I T. P~JilIIPamt:lat.:!..Aomlnlitrul ' 11 P!~IM ~ I merM~'_ I Ekieiilm daJii SUr.!:i~ ala I~!'!II FI' mll. Smnrta! dBlFl Pra!Uli~M Pen~ lamll:lti~ Kola> BalIan ~lwtan" 1'iIan ~jak: Ki.~ _ d~ U!iha J _ ~nstn.rjE'l'IplllnlKoI"lIiU dilaJW -an mMtl"~U!I'I:. l.3l ~91JIall a'ImI ~) P8da pembui:i.!illlr:1 SUra..tBn san b :j:I $1 &lli~ . _:j'l .

.!Patl. :t~fI'riId:llakl. msmfMl'mill.Bp81li1 .esaTl1yl.ai:l:iJJbiM lIepadal p.P irlllnjra.e[1igEil'h per:setu~all Glitbi3m I aIaU t<epal~ dilafw~n SUkll [iliuM.'.. pen' pa[J1li ~ kl3pada plhak !die... h:a.fJal1i11"l ..ai"l pmIIitIlll . .K _ina KEDUA )I. lam Sumt pi~~Konl:i'iiiB! ~ah rill. IElUlidlli Iii! f!~ I ~e!T1d1r1' '~1Ii 1. Te~hHdap .a BaMfi 1tii!i'Jda 'hllm-eli:wl Oi.~I _ _ d~l'Id !l'1Iill1J PJIHAd(P:ERJA A It_I"! IPIHAK KEDUA.en IKe!l6p.1II1ah Ml3mb:a. .Ap \111 IR 1tfflJMll. JilI~ra' 1iiI. dsn dlbi.yar .~ (sa at.m..!1 _ -~ pam plhalci. :~a. a~ Gil! -Uliwn !3111M1 lih'IIIi!I~ru ate!') c.e!'al~ ~Jia penind8ng~blll~~!i1lJlH11 j'aIilg btillila1w1 dl~~ rernbGh rlaII'Il~iJI kumfllg.gkan .8iter1al1llbaBll ~~r.PileililiiWafiiill'ilfilyiJ 00 I'!I'iet '01 t<li l~t!. !:e'b.cl'aiil r1ilal!mlll pen.mn P.ll.lfilJiU'U'i.Sura:lol'l'trak.~ Janjl) IdI dJ!aba~ dlwoga Ii w_ktu '!i rillil l.iloiani d-l"Ic!I IIl.lII1llI ~.~_ =- tid _- d" i!I1 la!wali ~ -11 dll. I3.ang nmmulmil 1k.mtflm~. pli1'. ~apg ba~iBJ.!In uk UIMg ~iliMMfiMlUU'llmta m:va lilili1un~. lj'ailg 'tltrooc:il 1'ta~1 . iO'. I b.IiI'lUa11 ~ai 'P8~eJjaan p. lI. ~h~ IJng'lnq! '~aSfl ~aram Sura'! .~ pekerj2al1 ~{ijle~lI9~ MED1lJA at·as ke~.~ _1i'lngru'Il 1lJ't!lYpef\LmJLOOm ml'lg~nO '~ral'l ~~.u (cldeffl iii ~ 1Pm!A. a blli'IDn.911(~?1Wl i.ll8lll 21 liJIlifI.~ pembayal'l'!il'l PIHAK KEDUA yang .llrut k. i"I .a. d dl .et"CialWm I4...fl.am.!eIIii'I1 Pl!m~~ daft_ ~SPM) KBuan:g'Olr! 'Dael:.e'~e.ti'lhl -.l. m~ k~~ '.. sepa II!'Ig BarnI ~l ~1Qy.E!gaJ' '. PrierumaMnl CIi<II'I G~dlmQ Rernda Jakarta.J. ~ 'K:epat. IFlIHAK PERTAMA mf!rnblJi~ 5urat Pell'!ber1Ia~~ . ~t dalaml S..y'e!!:Isaialli kn!Juks~p adaloal 1 '"I.!MlanM..nlJrj1!.iil mel'l.VKotIhk.

lal'l '~en 3) 11i~ !'I:Irlnuap HPSli Fi.]en 5 peltel'ig~ yoog bGru ~i '~e'.n I!CJantcr Mmlnlml!1 da5ar !. 4) !~ n.nn i!I't- MFfa. IBmaJ'l Po '-raM .e1<Elh ad ctalam SUfat Pl_8irU.till' pc ILtllit':_ i'jlllltl. ~1je1!I~1mIII<Qnln'a-.JnllJi~ _ . at. n Pi'OVIM D PilifM~ KbIa Jiai'Ulfli'll ~G~ w.u .-.~ ttI~!!lh Iwrug..k many. _ ~.oeilisiiffi : Haijl8il~ HPS .'i:elr. ~ ~ liarnimh kur~I'iI!IlIhaJus dibuat sacaea 18111g'Kap dengan rinCi:ian YM.m~.s:.1M tf.e:~-. kl~ piiJiFll~ JW.1asab. lIei'ia Jl!'QM~fI r:I:a11l1'lll S '_ ''1'_ .uri - dll _1IIiI P Itiil1'ung.sal1tB1'1I h~$np'W'1lJIl~Dl dan pam !l. Aldbal '1a!'l1~ t~)I'CI ~ penambirlhtm -_ Pt!i'll~tWalilga~\t.aan Iledadlnys kuml1Q rnma1m:l1 :a~.~.c!~~~1 mEf!1Il1llODIU n['r'I"~l"lIn. PIHAK f'ER1AMl PIM.eq:aa!11. p!!li.. 2) UI1bJlol.s.l dlkBlillan 1'I1~1i1 ~o~rj!l._ ~(i!r.B 1m harjllt "hftrg~ Inion non OOJJ.n d rang ~ i'lU!laIU~ - r1'a~ Im~s:a~ \ill .rmasL411ta~l'IlJi!arga I 5't.~ ~I'I pat.1< QI.Ing Il1'01 me ~r!&&mil.~ltali'll hilrg:a ~I'u JSIIII1 mlJafl.plwne dan Lenis p-et.-.rapg] -dgl1!!n m~1il I'iil _llull1a salOOn .ra.Ji'iJij Maish beflia.lfItyk P oil Blr<3~ I'Illill!iln)rli Ii] dala i'IiI beritl'i t8Ca_ra ~ Itria~'"tamba:n IwraJng: j.i p1al!. p:~ ie~l3.1 -lu!1I leluruh m ~k. e.~i' t.Ialah '~ aim ped!ied8i3f! 1i1~ yq :&Pgl'II ElI'1. huM {il) !:Ii 2_ Peke*i.lajldkllft n ~a I"1Ilaik~ t~ 1'lMm PEtlla'o!\!ilrtill'1 'tertm~p tiPS.AK I(i_EDUA Ti_~. ~ pl!'k del'i~i1 C 'fiiiUlntui'fl ~ Pafjlnj~nf'Kon SUral PerjanJiontl<wl ~rn~.jilNllI"Ie} ~6rel1Cllrni bah 1uJn.:_'. lb.elj"aan spiliIslfil'{a5.iIm dalam ~ ~ _ l'ilfl Sti. P 1'19iN T. elalt!J1'I 1) Un IJii~~i!fjium ._ .j H!¥I.esUiffimb&liJffl 'tllrGe~l'I.l~J K.n1i1 U i! -_ _ BruHt IlIiIIn- !iI[Ilfllb~ mm1~ It5a!1 kBII iW~1Y .m . a(1- mBl'lgamibli dali\l '!wI4.l .pe~ljjkWl i. pada ayati .Em pada 'lltI!I1Im! ke'le1'ttLl1l1'I pel_a_kul'lUn 'P'D~IIi'lJ a~Qfi Q'l]li!'illlu .lillm1 rang 5 dlg. d~ !b ~kJlJl a. P8~~aan !o.Q pe~~1i11 ''Ii'OlUFUilf Un I'Ialpi salu<ll1i'tliat. lilpiiJ1gaJ"ll.lnT1a~rtm:ii'iIflwk.a kOTIif~ 16P'IDi1..~fjka I yang Cillam :Su {1i!.

lf.P&feiican:a &n tiekf1isdart Pengw:mr TBJ{nI~..dii!i11 10% . ~llkIn eU..llju _ R~TPni .ttulis.tSepLlL'iJl!1l ". IPIHAK. IkaMl1'memBk. l'1\. J1al'lg UmbUl (.JiI'.ural la~1:i.dI~ ~l"l1Jpuan pam pI~. 8Esmn. anl.'M'8.~!'11 rolm~~1~lI'!ulllliar e. pam:!O~ ptrpanJNi.eiI'l. p~~al'll 1) yang di yang Waf . Ii) (enam) Imli k!J~liIs~b um bemhhirn)lill jladllJal ~elak:. is} Kant! D_ PUiA.I" pertlmb. Iii!: ~ nilal tl~ unaI peli~rm tambaih del1gal'l R'Elebll'1i ~p.1I'11 dtma:kslJdldalam ~t ~~I<t'tl m""~1 2.al bIlranl/j!Nfl d Wmmldijlli un .iliraAdlseba.t I PI~ J .farnb~.PERTAMA df!!pal m nfD~ 'Y yang "_ _1mi'll daaam . 'Sural ~fIU!!1I cftaJuka'n §lambaJ. INIIW P.Ii. a. . Rp 2£iI.1laJ !wnlra. I<~W~~ Pe~~lrBk.adi'll IPlIHAK IPSFlTAt .t 3) Perselul£l ..Ql'Igkll!ia!'ll.bi(a1'l olaf! P:rH'AK PiERlAMIA.m (dw ra:tus lima ~ :&) -_ fIlIJiiJhl.11 - - .e.OOI!l.d ltii!.an wakW..K IKiEDUA meii. NJp. Stli~ unbJlt IJiHl mmlJnl"l KuraJili donpn nl1 I ibll. Em. ~ tedooinya ~ 2 3) 4) Ke M~ mbBlarI ~emba~.ara laIn. ILiar k~l't!Fi!iaaD"l'P~lHlA!i( KilitlijiA.. 2SQJ!OO..aflg •_ c- Jaka rliaI e .. -) Il<iipai!l SuIW Din I ~ dan GedUrni bef5. $Ilam' SLmiIi iJi:ifu~ la~a!l: dan diberjj[(.QOD1 OIJ (dull! 11I~ N. ~dl.~a:a1'li P!!l~) dan' I1:!imbah ~ IlIIaIt ~'ol911 meJe!.!.1rur·r~ I'll dibenkal'l rekomentiiUl 11m ' 1l~1!i1"! JUlm at-.m ~ 1iJIO!ie~).GbemLJf._ le.~.a:~ pe~~~1ra ~. tiS Dicl8'i'fIffi I~II!S !'Ii! -.tnll!il ~:an.'i . ~J'I9a. Ish Cse!'aill ~ . eLi.GOO. ~fita!'1 sat! cI dan .

kai'i ian PIHAK KEIlUA rnBkIi IPIIIf!IH( KEDUA k.KE[jUA hDls j II.!m Fe-4~~[ltJ.!I IP'tBirsediarnya .!I'I(I_' iUlWlkii d'-gtfl 'lNa~ - C il'\gCiI'\ 'lflftlllJ y.i: hanya ~ !illiamioian 1 'lSalUt I~ESUtOI l' Jillsl nil peMeljaM PIHA'~ KlEDIJ~ mw.eI!ll~san'Rn iidilb'8l.IItilK IKiB)UA. 18flvll1: r"I~anm maim.. Uri. pE!~ilnjianfKmlt!l.ll~ndl. AIP::.ill BemIl. mak~ s~g. 13m~iih kl.lfflt P!!ifan ~ SUlill Pel'l!ba~addlmdi. mPa l6elllal~ PlHAK'R<EDUA .- ~I'II!iiI I'll !hi.mga_n wam ID811t.p-~ ~lmp !l. A~~' waJ-. .1rtiaaCmtl - ~ngM pelal!S~ ditanda ~ ~i peei]aan. -In. Imeau.='_ -Iu~ dl'tE!ttlJ'l' B.pakan f!3ffiy. I~I'I Iu Ji:i. -'1001 ~I1Ui~~bm 1 ~. nang 2.Ir7.blUt me._ .carOlpmpa$Ilganwakiu pe!pailjarn1JiU'l ~~: ~1fl\K .ePOl~ PIKA'K P6\lAMA.ala t.ya .llinS1llla't kertilialii dan Sum PilQaflJ.C!fI palJlksllUii IloiJ/U .iRo a~ KEDUA.l'I!iAj ~jM'ab 3.aJ.W pe~ ~1mn1mJ1 pelw~aim memp_ tm . PiEl~ 11f~~ petpiillfli. 'iildl lifiliiAK dai'l! tillat-alat kMim kE"5Q1aMii P.a2n S£I~jIJ!lil.laNKQl'ltlllk. .lT1iS!'1. I~ferra.~~"' dalnJ dl engkap1 malem ~r:1ll1>t!lnya Ulga.res.!lnlll pwJj. ~g' ~DlI@!t pefil.sfi prHAI'[ pe'~'Q1jaai1 !l8f$.Bm~t. I kei1Ul:lfill PINAK KeIlllJ'A.. daWii be:rita a.I~- !iB1'1I~iI!f!'Ii:I.!!:taan teS. I DlII'Ililmfm1l'1i daJam SiI.pElkan ~ yang tiI'!lU5.Jbllfl ~I KlmUiOi ~1~1~_'k=l!i ~ In Imanl' bJJtuj I· _' t kQ-fU1iI PUtAK KETIGIA ('l:!IrDn~ _ pe~anj Iii ~mI~J kl~&t lIre:l {[llarI1m tJq ~. JIIk.

~~ ' III 1 tl{!Jj~~) I\a~l telflnUWIg ~iakU!~~!:I1 ~~~H ~a~ua! ~lal'l~!l'r!ali:! pef!iJ!lJ:j~01Jl 1r!ii ~gaimana Swat Peq~l'IJ. PERTAWlA .D'tw.ul. C.. M1n""E!p.a~~ mE!'Ii!~~ ~9~ra. - penrurm.MII!.ub~ml. ~~ m ~g~ ~ Cll\1l. !laJll9 ~M'aMy.IIWI Im~oo~~!1{BAINIII :waH!'!!!.M'A.mri met1(ilI~n!{a!.ll~ m~lahnya .1U!!I dapal Glllh ~li1!ra 1111'W~ Sl:i!ll~'~II@nfiKclf!tlll'k. dl':"'r In &8~~o1 'FQI]kel ~ d~la!'l'l 5 T~mp. p'mTMtIIA C!!'ljJ:31t !ai'ilp.!tn!11'8 fl'tQr[g IJ!Ejl!i!kSaf'ilW1'1 ~MYi!lEl~ian pi!:rsa11sHal... g~ 4.".iil .tMd .a Baral~ .~ .dkbJI '1 ttuJ\!I'!) Mrll~~I·D.AK P~1iA'M.. [ja~am I~ 1'fI!J5yawarah! ~ dikl~~ka!l'1' ~d]lik d~ Ipen_J!EI'liialan mako! flH.I8i~I:!ku~lr:!il~la~1'! lil~Uf hWt".pe:iitgeman 'iIEk iIIhl~Pkai'l 1imbl. )I.n .. rl'illlkUm Pq.Ilh.ii:lJmul. A~ablliil sOlmp~1 pill~k.kuklP ~ra' parli!lole:9i!!!.~1 .lllrn c ~ld3paDtaJri . ~Rll IMiEnlllA: '~Y!J~I 2.IIl9I'AiKPERU.i~· ~IHAK..bag] GlIJtiEmur.ap!im.~f1a.BrlG~1 rnenglkat akB.mg IPlIf!A~PE!~T.!t ooti k~LJI.WfIJ! pe~~lann.e~~Irn~ !!iiatlilf ~.tlI~! alpii.oda1fl1'll moltl~~ iCl'.i00 t2:6V IKitaiil ~~r!. 'lteriadl' pE~lb.seSlJiijj d~!'ir!iS. ~Allbltel~e:: N.!W~kan ~ IleCilIiJ!El ~1 P. "!!'iIiT tI~k Il1EiiliinlU~' SilUkeljasl) iol. Sural Peri~1J'at In! !lllbual 1:Ie:!ifian. .: mamylai pi!is031 'Wi . ~lIIlr11i1'1 !CIi.A -A Im2mOe!iiMn __ 'tal4f)1 PlHAiH..!it.!nd. .<l1il! ti<f@g~ri.A dllll!.Bb~a: Ehlltiiit p. '~E!DU\A Pe. Cltilp1 Le~p '!Iook rdllltnm hal' _ !I.!' ~:tllpa.AK KlE.M!'.Rii'I IHAH ~ iIiIlii!1'IP.j~1'I Ipeodlapil:' Iii'll lam.!J'I.l!i IirjalK CjlcaJiSl~lsaianflY'di."". mJa1ul dlm~~{t I J'Il-~ 1iI1li!ll.e~U'a~ 9i~ei'l !'IIlf'llf14~_.!Jm keliI. ~ G.dlmana . . kep!JtLlsa~ eo. $e-plrhak Sillat~L~nfiKOtfu'ak tn KI.Iali'1fKnnln'lJl IDJ I'lUUA !KIa!.~~ "11 '~n:l:I_.a.t1I!IJ~1Tta.WI~iil ~yc~I<IfiI ~Bl:IiIl:!tI lnOl.rda'ia .dan PIH.o.i..y.~ Fi'.e"" t:e:. ftJI'~atlll!i!l"maH !UEi.c1f.u03iblJi 'kese.it~. I ~ii11 j'jet!'l'li~jl- f'lI-'Il ~.e~ ~UsiMn c1Il~.I.JMfI:{ rfIe1a'k!salaklJa P.Ase!tJJJ. Katdutr· P~i3ljl1$fi N~!iiJ~ ~ IpniiAlJi!!.aml.an p:asaJ 121M(.~. 'tMuli~ g.Iillll pQ:n.s.

be*~ 'Ifl8nilaian I1resfa5ii~an an .tl.. I!!~·bld P.Eti.m mells~ ~!5an.C1E!1'I PIHAK KBJIJA.elesaikalil' PUfiLA!K: KlED1IA m-gam~~er!J!tBmhllt:ilfi '~4:! iPIHAK p._I] 1'1 tml': denga. !II .2 .(. P.lil1 _ .IHAA PIiR1'AMA: .tll~!l . Ms~W'i 'IlahJaDu _ '151UnO' e!Jtau tlDak ~'~ d.pntA_1I( :'<ETilGA '1- I 'l'£IililP. Jigi I~ AI< KiflUi\\ mQ~ Y~I"1~~_1 _"_tlflllllil Inl !kID_ ~8lu.!i1 OIGhP:IIHAiK PBl'iAiMA: 'waww tLme 'se1i!I~lJlil) r.~.Bi'!~ti ~ ~f!lI!!!'!ja'a1!frill l!I.119J~ pekB~81i111 me~ yanQ~.s~baga-". ~ 1P€IfI~ d. dilspMga!'1 u_ yang' d !IiI..lUillll'.e. ' jiUI ~l8wrCIa~q!f pual kGp.I)H. SIIll'nt ~ IPmAK: A dD~lIJmaJ1llko:tn'lJrak n riill1{l b_I'kiI' nllil'ilikSUI:! Ipmll I'l dllekl.i'fII18ii1a 3 A.! ~am dlbAg~~skan. lTiil:1Ii1!l.if! ~Dn pe10lc ~I Itil@Mrr dQp'E!'1 men.n ~£!dlr .-.amn .. dapa:t meiaksaJ\-aktin :atau m. peo~ b!lltarigfjasa 1M! fr!l\Ifi! men.~'ror.jt. jam nlaIl ~na~1i .EHTAMA S!l\al'll . 3!r.~ •.2) pasaJ ~ru.gBl'l ItJd~ .i~n J~lliIhPUiAK KJEI:lY!IC! : ~I" ..la~n~ c PIm. d~k~d ll1eJlumJilk ::k " -1'1 I. ~mlh!iilgkan .at pIIn'ti.PO'IIA !l<yat (1) ~~~ m I ma~a po PERTAiMA d'll_pat peglf~i'I te~lJt.- BAB IV' PIHAK PERTAIMIA ail\:. malt€! .y. PIIiAK KEIlUIiI l1Ya.~ .'K PEAT' '&alA Im~njI~1 miL -0 da" e '1SYlt~~1 .atil5 1~~mJ PenSlaw~SI Te peke~aal'l .-_ _tIIllfrw. 1'111- 9 PIJrtAiI( KED1IJA lei 'I..oJubkan .<I _ s ~y.ad PUiA. .prHAH ~'llJA _.mlili '..di.~~ jrun!~I D-l"llaiii'li hal U811g muklll ~&i"II .1Hru( IPERT.K PERT sr~ s~1 .ERr ~[mn"la:m~ _ ~_Lui'iun 1m .tah .ll\aJ!'l PIMAKKOUA~ _lllII(oot'm1Oi.I-o:bIlQ.t 1 h na:gn 1:11 til t1 .J).a p rlOt\J.~gl '" :tal.saniWlfl ill_karj_' .

a. dal<llm melak5a~:an pe!aitiMnal ~ sen!i!rl-haf]l ' pek.u k~1 'PE!fIaJi!l:ilQlAlQl_laWil _ ~1~k~EinElan ~pa:npn.a1'11 peke~un ~ YmIO I!j 'l'Ijuk PIHAK 'KEDUA 'ISDa:ge~mafUll~ 11.l p..PEATAMA !l'ClflB bemWWlII'!ga!J11 !:fsrn{l'.T IPENG:BlDAUAN pELAKSANMN~ PEKERJAAN IDILAPANGAN 1 P~I'IIQ -'U 1'1 rnelaki.ka pi.padf31 iU ~!'I MIM( PE1UI. mn IrH!3f1'bu'1 p~ ':l. .Ir'!l1Jlli.3pal.ii!'~ se~lal!.pa- ~dmlj." . dilDpl'iJ'lgialji.5J ~ IperulTlahari ~ DlmlsFie'rumaha docl'l ~lJ ~ITJEInn:1!:m J)aeran KmlJia :AdmiJrn~5itraS1JekaJil!i!j BaI':cl PaAIl9 Pa!ANGGUNGJAWAB lPaAKSANPsA!N "J'iBWrs fiiMK M!EI!J ' .11 lin.'J] OHm 2- ~llIJaWH l'e'kiriliS p n:lrnj Ti&lims rs..' -.PIHAK P£R1FA.i mijng~~l a(I s. pew as tEirsetM ~IklII"! nntal'1·panrttl1h ~ I d Cllifln. m~nd. .tat IIi'I IN. _ yaIilQ fiUakukElri po_ Bi.. -WI dlla..m (1~ p. stay ~1C!!a m _::lmmakm'l ~. le~-. ..tt.lk.l~ fang dl~t1il1!l ~ilcarn Ilie.{jl) -n I!. ~. ma.pui'l DkI:iIdIM ~ PIHAK KBJlIA.A!:lRlno ~BH 1 sana mom J1kli d~f'I m. KeDUA b m ::iliriM!N.~ P f- PIHAK..seomOg f:Jgf100g~ peM~gg~.~ (mE!fillQring) pe~ 'Iajl)~~ 1000PillI~'~ 11 'j:ii&H&Jja - 'WIlDIP!fQ~ ~fta ~1'1 pemanl!au '" ~nlF1j01llil!1'1 iptiriga'l'laS: 1Skr!!l5 dlb!mtfilglill"1 aern:garl MfI1I mamllrik~@ B"HL d la 11 yaiiig: b~ lt1i:lJtrukl.. A i_l_kl..n dllaksanakaii! .gru~ .el1aan. ~l~ru ber:adla·d~ap~ ~g.!!I(-P - I. ..ooam IlangS-LDI'lg de~ melalwlr.1 hmis a..te..uilJIJI<.a1"1 CiI.allni pe~ l.el1ep I\B~I~t.ln ~Ian IpelaMIlil'ImiIii Wllj!.IJ-IA UI'l'W 2.1 ~ he dan YW'l8' peli. .4!ii1!!1-1..~uan da~lPIHAK IPSRTMllIA.dMtaQfl yangl berlOg'a:s I~ men. p.j[l~ I' • ' Uiki1iJJl PrIlk!l.rleb:Il:'l m I"Iflrlrna dan mk!anl1!lkal1l ~1J.. 'M.I!!!an mEiu. tiSnn jlilida S&lS~ tiM...$ek.

Ol1glm"OOB os '1iaJ'!i 'upah 'tensp ~ ~rbMraka:pf1.S.limk:ftfl diM Cal'rar U!!IJ!ru'I S filfOI'G 2 DI "sl.!.a YaJl9I '11 PIHA'K ~UA. !fang diipat JI1lgnl31'imgl'rnem~fiI~muil!.ada 'M!!kiI mf!.an me-~ PiERTA. . tlfm:map daJ'ls:alurul'l btay. '1tloag:O!i ::_ ..KmUA flililli dibmjuk ~~~ ~f!O ~rnm " -.skan dil 3.ng I'lll' -lam lW'ntah 'kllbi.m peK'erja:a 'I -I proJI.amliii1 de him.~fl atas pe~ x 24 }am ~ !In. JlksP1HllMC PElUAMA 1'IlB'4m-nh!i PlHAK KEDIUA i.@ail I~~n P&Juil~.fII'I B.rlLlh l1if.:' Impin ~ . t<ERJA U:PANi!3rAN 1 PIHA:K KiEDUA cu~ [0 menu._Ill! i)1iI1\I~ nmm!!!mJ !ll. w. PIHAK KEDUA" w8~b menY'~aJ.llJi!::. IIIN~.I\e/)!I i:'! pe -.!1'i ~5rij11amn da" panB~. lalJ i :.lilig o1!h PIHAK MmU. pmgan pekeJjaal:1 h<J:ll. PIHAK KED lWatllikasJ m 5 QJJT[~J~lJi'IiI :permlujuaJll 'tetIUIl.!1'Il:tI aI:au 1$I13g13 Irnembeiti~nijkafl '~l! ma:ka Q.VL ~1'J~~rIl11biln bag~ I - dlI~_ PB~~ .IHIAJK ~ KEIDIllI'. ketPJ 'hill'im'! dIidi!m ~ah -n.:m.i .pede .l1irj:IUlilrrai :FJe:mimpin p~ yang PIHAK . ~ R~H. mamcnli."l " mU!rli . d l1I~iHAlK KBJ'IJIA I Fse6ul" Iil1l wak'ru :I' .Bn11U~andang. memlii!irlm. i'l'IeN8'l<iil P.'9i!i '~ rlhUI:!LiJll!I 111 _I I IQ- 7.MA. m!.llkarj altru l'EIl'!Il.J. (t'hna9e1ketja. I!a"J!in . .:an'!!.!s.D!'Il. Lll'lt\!t ~_.an d! \i'~Ui'ili __ . ¥l:iM¥& dan mel'1~ liiH. meJllfIQ5Iili . Ul1IbJ:kIlelak$anaoo pdwlijan ~lMggi.i..".P~28 TENAGA.fU~ m~I'1I. ~rnal111pIJ IIl'taiji tJan Pflill JQ~n mencla:pel ~ang -. iMhIrlan 'mbulkm1 d~kln!ll]un!l PIHAK KlEDIilIA. sepa1ilUMy<'!. 10 Jlka ~.AK' KEDUIA ifliiti. _ -n _I ' al .rall.PIMK CU~fi1 CIIan A W3J:j1:l fI'I1~nyediam.~ .et:tHj wallo lakem . I\GrnpleksltaBpa1<e 8. muny«..A.M pert-olo[')garn metifes.

k.ij¢a(cq..e'k~ IK.. PIHAM.l'hE!k mal mii!il:OMbal':lan dan £i6Jllfait!!li1. denga . 'iIIttik dal!m'! 1m .- 9. IfI8nI :F.12.lltl!.rpfi _fig I lull p!!II'!IJi. n'll'ifi6lfii11ut _f1)!iiI1ilKifKaFil I~ f'I 0. SsmL4a! 'f.J ~lul palPluj!J IiIlrtlllll Fl.A harus me.u 'lilfrS . yanG: a\mrl ~ffi!ll's PIIHAK: !PERTA 3.nllP I"Qlaml'! png _-- ~_ ~~W.lib memOOilflWm~it.Wi'l~I 'mna -::: karjja i'I1aupu i5i1Jll ~j kQ'nnkb::!ir meoto_gj ~~~ d '1"1 PIHAJ<!.mfaiIPitan leffi '.e~0!I deogan IPIHAK KSOUA ~Ja.SIiJUA Ilarus PM:-I -tan ~ ~ Apnblll nUfl\~tg diwl'lh. _-___ mendapal ~~ Ibe."glrdak.Sedl'ilkanIiIHl DlrIoYtiraisn.l:!lalt c- PERTA drui r.".llnl. 2' I"IHAK ta)UA I'larl.UI~m~eA IdJ._- dan IlmlUtaFll I3. IFlIH~ P~TMA ~.ll( KlImU._. dEl PII!I5r. KSl'IIJlA.anpa kel"Ugian. 'Ilii pasaran.m _ I PIHAK ~mlJA . S TIda.l'lgganli diii¥1i'I batl:a:fil dan P_l'ii J!iI1emenuhl PQ~)\g. wajlb manjag.lnlt!1!k~~l:lIpefledaan.am' aJasan I.i!ifiillt .- 1'&.ilII' $I Y!il1lg bl.IHAM P ~RTAMA. ..IltI b~ _:_ II\I.A ~l (1) !3.. ~E!DU'A..a i~ balriaii1i ij 21 .aK II~~ '_ _iI'lI clan pE!llIIrDl8fi pen.4s m~flU~ digUMKmii.dft. PIHAlK ~A pen~....k ~ersadiaml.ya baMFl dan ~ IiIp borlmw killlantid!! ~ aanl(Z) "II p~arai'l.10 ptll<l'iarfijlfil 1:e's:~L dslam w-'dW :2 1. nil _ 'ran.i III d!lli Florai!l IkifiX m PIHAK I '. JLka hahiim dan pemr~U!n ~d. ac Im:iipm-a Pf!1I:. mau PI1H1IK KElU.Li!1lfl _ PMlgadllflin P<ISal 28 BAHAN OM PERALAT'AN E!Mi\l1 IP &i'jl100 dan. P.Wlmy 5. Cllnalull!.IfI!D CiI!.nU:elli1: - . 24 !ari'l.o~si . yang ~lt diBWf rulFldtJiI Br:i~ pE!raluranlietWrulitan p beJkaltan 13.lilng1ft _t1i -_ PINAK Il!(eDLIA: I'll m III spqII!'!I PIHAK PERTA __A b rl'lalo. HubuFlPl secaJiii~.illig kI 'm __ ~aMO drpl! ulm! 1u _ 1"1 un~ mels1!sdn ~~ b _f\!! di~ PiT" AK KiDI!I'A.ji_' JllG.

olafll'lli!tl ~ ilJal: lii~n9g'!.:mu'L Ipi:tkllj}IJ 1~2-j.M GljJr~! .imju't darsrn. . -'~iI! - ii!JKli!Int!'iOK ii'll. PII'IA.an.1 0_ f!~H:A!KKEDU'.JuoarnaaIl .l!ll nI .1..I gwdang)ll iJ bilk ~ I ilmlm Uf!'f:U_1I. mOi'1~ m _ bM n ~flGlf.HWII ~ntum daJam n ~I peJlIlkSOI'lQ.i m mbYeI I!mP li!1I.wrB1 i tUn _~ rlian I I Flttil IElIill '~um) m -n Ii:! -1:111 drll!U~imt ~i!~1'IIn1 _ Ir~n_ k 11'11: . ml'1d B:U"'~ H_riM' dEli'! ~I1Bro!i.e.are.SiI<: ~@1'fIY'VI pemaseil: ~l'Sl!II...er. 1301PMI ayal: (1) deLml~1iGI 3~ PIHAK lKEIltYIl bmtai'1. If!IHNi lKimUA CIIlwiJjlbtmnm~imatk.lMII~ : .alaS iietilC'RI1liI !itl lIaf11~dkoo dan j3We1 ~Iaksanaan yang!!'eTah dlblJEilti}y.lla sesumu ur 1II1F1 ·S.'UiCal p!!ilrj8fT1J1anhi Btiu yaW] belum d1aitr· Iil'alam p.IiEDU".1r1l 14.11 IP IE N Seg>.!il 1~0"teS1~ ~ai1!.I.. .. wa b m~nJsg:a IE:Jeffiihan klkasj den 1lI~~ pel!lgg~1 !£IanIk'Ql:cImn ~fI 1Xl1:u~ Ji!i'iiJ' di~lkan ~~n dall perala'tan clalam 1l8ta. !I'll ke:nll. t 9.2. 11 IPII~AK INlEIlUA 'IIi j I.gg~ pe!kmjaan . 1'lii!J1J-SI me$~1111lfmi]IDl!mM yang b. ~Rbkan I.I .9i1mbYi o4eih t. lBHL) fl8n je~lJBI pi!! 1!b iW'I ~iI't\!I!fjil!llm -_" p. .peklf~.1 a!I ' il!a . pftl\!1::! .~ bela n If! a yang ruIfilmJ.K ftElDUJI.iiI ~Nba'rna:..ll1lAK pan AidA dahulo il!~t!n I~sr de~ .!illHllkW.ehl ~1...I .fliI1i' _!.gkal.Q Jliffi"ILi .dJ:a~1" 'Ieblh .dal1lllm" dan slm'nlrleg.I. ~L.JInliLlli: 1.1Il'a__nya.E!i~1" Pet1J~1 p. men ibi'lP:fI!'1~1 dl1<elt:mJ1 _.lindarn.

B!a~a 1~IDll'[fiIs.BPKD Poo1J[f'lS~ OKiI.e"""'Lli KI<.I~i~!il1~A~I. '1 2.11!l): ev.llill pekeli~ .2.! CtliliIllIFllf'iY!"I'I l'lru'l !WI6Mi1~~ ~n!'l1!!:l!ifl1ltt D.iAJIi kcsa. B~ ~~Iuaf<in P'e~ .NJ !JV.i!lanEl~IIFI~a~ 1Q.!Ilirma.U'l.:i'r.~PALA SUKU Dl~S p~ UMAHAN OAN KOTA ADMIN!STRAS~ JAKAR'lAMIRAT KLI~AN£GlAJAAN.KTOR r:emli:i'oll!a. ~. ~_ K~(I!I! '$uk!. P~Ko:liilmk lliii !:htMsl ~ Illflgl!uiip ":l. .t!l AIllm.l~. Kapam ImlIIIN' 'Pal.!1 . (I' mlitmpiiJl'IYili It1lJluIlll8!1I1]jj~ :YI'Il1 PER!TAM" dan PIHAK. p:.~an ~ 'P}!ml!! Fl~I'iI" (I Will~MlI ~ _Iftlj Bilm1. tlili'QliJ.' Samna !d~1'il P~liImu Kom PI'f.!J'A'fJ. 5ural. berah I~~~ di ~et1l5!ku ~ .Ja:Ie@.j ~ ~e_ 5 1 1 ~n~o~M'P~nui OKI Ja~ .!I_dil!l Ok] B. a. rFlER~OA ~ f".EtA~NA lilfDNrmA.KECtl'A blfMLfoal!ll ~ .2. 3. I<epBIa. .!3taM~/1K[:m!l'IIiIitotr"I'A:lii11 Ked'ua).3" piNI'lt>pjha!! ~aln y~ HrkeIpantlngl:!lrl ~ P'OlIIlildallll1 Ilfll.anlar. sa1airu '~~'iI". A~~J~rtciI.tlI!!rI! IiiJilgfl~ '~ ~ d~tamtatom~~1 ol'en {Hal:3i8' ~ ~~~ I!~.AMA K.WS:UNTjilH[)A~RIIH P.. GEDUNG P..'~~Iu Kola. SIHmNG . 2 dJ.iI 'MFi ~llanltlaJ1letl.lIJKONlMK 1r'IHU 'KBlUA CV SIHVONG JAYA PE3Ii\SAI1A.yaEiiSll bafi'!liiS~ ~ll~ ~M1i1!. '7 ~lpaI 'Drnu ~ahlm D:Ia ~. Ke_ .lnJWIIi JIiI~~ . = u..Bai8l:. P{~'AK PIMI( YANG MENGAiDAiMN PI3UI. 51-mil pg~~Ir.Sl .'l:!i1fl'11 Uii'!]61k PIMAK cul'Lup. IOSP8kb!rm. GiKI_ 1.l11i. 11 ~u_ru &!dln p:QFUmahan elm p.n I~(lt.'IMJ'I .~mga! '~kIm· J@~ntaBaJaI..l QH.

186.2IIliil 'pi:!~ ~but dilil:a~ keel bt!~ GIl' hili. i"l I~ .F!a'j'iI KemtNIna_' PE_MERINTAH PROWNSI DAfflAM K_HUSUS au CTA.lA MiA.MJXM f.C. _ ~_1"1 yang ltal!ill'l dib~11'IIl!I1H1n PIHAK: ~ selau palakssna: ~ Keglamn ~I'$.sepl.'.. II'! 'PmplnlJ.tl5JJ2. _1'1 III MlApember ira "..1I'Q _ _ __ I '~bH:: ~_I~...liIa 11m'! fnI .(m5IJIal\a~.. Perusalnaan I' DIe IL I!. PmMI'fkU!!rll RI _ -_ n Q~hCir!l!bJ . I111' .Ir}K.1 J' SCMI3'P. ~1&11' -...1' -·rtf. PWJ' . _ -fil'I'ja pef1~fj::. P" Name PenJsal'1'aar1 .. S'WaJt:eusa IV lHo.II-S. ED'f M!UIUU'I.. Ga(lUrn:II Pemda 1!(ode.ISTONSll'ORI.EMEAINTAH :DAeRAH IUKU DIN' BIPRUI:AlHA'_N IDAIN IGEIlUNG..4JJIII .!tl ~ _' _ dl~ tam '!lIIIiII_' I in' ·~m Sa -...XWlIfI R.Un.i!!s~ J'i.ImisinS-::'masina. ILhr.1iitaJ kmUt [enmal _bHn .w. Mmlnl"'r..lnl Ai'PI.----. MT NIP 195107241'9B500UI6:3' . SIHYONG IREKAH. TAH DAERAH .rmlJh. Clil SII·fY.011 JI o n1iilllll R.. 1\1111f11 P . Jaka1'ta Ti:mur S&!1IJ8fi KmjEl ~ ~iaaml 6erillaJ ~ Itnf di5eWj .0000cllO I _ ArllllWlf8fl I~ 1Mmmg. [M .m Inri Pm ~\u!1lIil:i1ln p.!an I S! 1m:!:3 (t1!i9) !lukin.. ~'TUlpJFu 021'413111<13'0 UK'-.. -c_lth II . dlIWn Irwl!iiDjtI untlJl!i\ d._ I _ ~. SU :2 ~ .ai. ~1l.K KEIJUA _..I~ CV'.~ I :i!Q11l'l1' N-_ S~D I UIWD ~ C' s Fienumal'il .JI. SuJll.nj1<m .JAKARTA :KC~A..JBQm. GEflUN'G t'.I'll .rbIm ~ an B 'ri!ll kII .0 . ~! P.n Rln~lI'I_ I'I.D NMI PERWMI1A!N DAN.ARA ~iU:R:A:NTERIMA PiE KiERJAANi NQMOFl: OlD/:XJ 101. ~k NO!.~ 11 n -- " 20rfliJ ~mm I( .00.~031 'PMJt~1Il . 1m .I ElIl'1. . 'S'" I . P'arumllMan '04 1~~II'!la""~~n..fII - Fanggi. I JnuIII 1.1Iij1!l'11!1'! I(d lI»ial .S.S'K"Po... sesmil _ 5'tmr~ P!il~.I'!I dlrrtgan Ill'll II~ .R1A. _'v" PERSADA Ir ED _' RlAN".~ NKI'!jI!IrI'.AD'MII9TFtAfUJAK_A.JAYA IP.lOH KEDUA.m:: ":'3.i!11 p~ rr dliln GlHlul"1lj I~~ S i'1 Ko~iI' .[lIii~11 17 ~pj~ .~ C'V .almgi'ln d~ 1(<<.IP -ERr.192.GI1S1'lIl'11111.. HaIlJ . UKPO : 1J.~1fI11iQI P.SIHVONG JI~N'~. 11111KIll ~MI!Ji.Il" hmt bYf. IHERiIl1' AA.1iImaI...O'NG. PE R. l~sAO~ deiI1im ~etentlua'i'l i~IHA~:ICBOOA 1Wi:!Jl\fl1 m~:~~!1i1f.ERSArJA .1 dlll_I~lilUIlia ~l'iI/It...11. . _ ~HAI( PERT~M" un PIHAI< PERiI"/L ' -1jJ Pc!:fig. ·~lllii dan.u 5. . ~ rRY.:\. J IlMAl :2 B~~ e u.65 RtJX1I4Jt]:2 PJ::LKel:apa Dlnn 'Bawl!..._-:.!llul1 yaq -_'_Pe!Jlj~fi .

..II:N KenYA IPEKERJMHI'IfAJG TELAH SELEYI II LA8SAN: J(A~ Jakarta ~I N.21._3CUg.~'_ 2010 i:bl'iim ~ IPIWoK IREMNPlJNI CV. tu..OOOOi.allJ"iai1 .OOO T AilmIaran ~~1tl!1 IJI15UI ~. SlHVONQ JAYA IPmSADA _S'Wakarsa ov NOJili5i RlOWll2: PIl1. 911 i-1. 'Bii'iiftfl!ii~iti..8a1ll I~ElRff:A.m~Il!ara ~ek!9j8ilft ~w ~.1 .~ l $[lP&GP.M'e~./ !r.Pfli'W'!..~~I dllUllam BIi!($JJ ~.l'lj.A!ERAH KHIJSUS ItBUKOTA. _.I~ eI'Irfi.ke~:: IiI1 y P1!HAK IlCiEOIlJA.~W . dan lfl'in1ly. .: 'ill PHIl j h' I fWI' CI -t-.I{ll!i!l'1_ iI\rmI ng ~j deli¥l8 51. rang! DMr h 11C0'!!I Adm .~~ C\I.I • Iil.AO---IJS1RASI' JiI\K RT-.ela11.I_. d Il 11!I1'e1l'l DIr8k511 IIiiarIarrI ~.'l92.OO. . i J'-~ 9:__ : = bm9'!!n.ti:aklmgll'lliParr:rl!J1WI'I -!III dJ I~.en't~1im P4'iHAK IIKEDlJA Jii!!1a'h meta'il\l'l!. JAU. I ADgJ!t!m Pen 11QkElt!ll Jf'I llngiWn.fta:1F:elf. .lamallPermsahaall C'IJ' SHiVONG Jfl. I ~~~:n 04.'i1Igum "UIJ~'Il.-lI'AI\iliA.AC. kDi'i! k~~ .JBI2IUI' ~ . _ nul rdi'l5i'irk~n11l_ n da~ Biilf!ti:l AGIl"8 P'fInIef P'e.~.. PraHmul.Q." ae iD ~ .~bLIIJ'. MT NIP 19570724198&131003 .Ke'r~pa Iluren Sa'lUail I<erja .O ..0'111 PI[NYiERA!If. seraJcu 'Palillegiliinli!! ~ Savilt J:akartOi Timu' !nIl diS®liIIl RlbiJ§j -aj bel1kur .al'l ill'll Lelah ~ daaks.TA.I'PMl-~~. '00 I~ PIot. ISKPC I UKPD : SI. FlERTAMI'.LJS1'O'~ !JffllllilS.n - Pad.! . !itI B ~'nl ell . ~~ Nama ilfl.Q13.ml-'p.1l1l1'1a 'Rirt~ p. figri lim:!imUJ:I I~ 'tmooa1 liet.eemd~. _ .JA"fA PEASADA . Em_ :. No.fII.l1 ~ 'P' S~.:_ \ing!l!!!'11 Ii(g.ef!r~erahan ~n~al'!1!:l' K&gialan l:er.ARASElRAIH1 n:IUM!A PI!M.UM3s.stJf1VOiNG .aIi'l.ama~ PIHAK KEIlUi\ sdal:ovgi' ~IO!i1G. ~ .p.T H .-. I~L • 5-iU. '~.1i!UW'I Febmm 1':alulIII Dua! riIilIlli ~ool~ q·maali1Q.R.dib~w. _ inUVl .erusahaE'in A.6\02.-2 / 2'. '_04_~Il_(l.a .JAMRTA KOIT.~ um-m dlt!al'a.dlm --.'.''(A . CINA$ PERIJMAtlAti DAN GEnUNG IF :ERINTAH IJAlERAI=I 5UKU D1NAS P -'UMA'HAJI DAN IGEDUNG IP-=__-ERJNTAti CAE :PiEMERlNTAH PROVU~IISI D.. =.iII' 2: Blot! B l 41 11'..I Di'oS5IFerumil!liin dim ~I'!g Pcmda Kidla ~ !<:ode ~D i UKI?." '1.eIFUMHI INOMa~ G32 ~ II "_·UillB.1Fi1'l'J'l'11lii Ilk! PlHAK I '_ - PEIR.~~t.r..IED'V~.

p ".iii "'l1'li11 p~. .

HiUt ~YAI-JAr~.. PL...H1f. S~_ ·NI'.I r~(~ J i=i yo:...... I JtIl.lI s.r..s~so~ '17()04S62~ . l...1 JUW . nil i .H~t.:q.l.!'! I 10..rnWi~(lH MIU~~ Jl ~ I'll: Ofll'ol l'!UiIDE tfAL.TSTori n.rA I. tiI'Q ss p~i-inClI{ lItif L I'I'.'( 1~(ji.~fl"t r~ .NGIJJJ ..T!.ff ro.ff1JS !.-.nH <31.JI(RP. J~ 111.I~-YJ.OLn lO:(I it!.'"(.r...' _700.r. S. '. .~AMFiIiYl! ~OOH1(J s: T("...~~i t-lCa "..~ tlAI I nj. 1j~l/I{'l H' I I 1M O~l4 _ C\I ~ SUI '.~Ei'FJI"~tlun ~t t:Jrj 1 " l:).? l:L.llF.. I ATr.IA~i 1. UrJIK.i?"M HO'PE'R I ~loll'l' ..I[t c=7 1'("0""..l'll) P.tf"11. r:l - .0. I lot:I 11 IJ :l.Tt :Rn~t IA!'\r'...]A~o1:1A .1 1[]I 11'014 .u1U FlEfI!HAIo< r 1"I1. ) 7 _91:.

1.OOO Jt - "VI.6..J. ~M!JlTiCI 10.u1 OChW.51' O.a5!.idJ' . 1.ILiSIi...'um~' Alr.Nil' Alil • 1 . 2 . .-OOI!.u.

Ii~ .. QMoI pE'~ntJLKllt~.t.I' uo.. lP..i'tt..Jj~£?'lIl G:\N nfOfiS r.. ". ~HN. 1. 31 I N Mf.'l1r·' IA.ru1. J.n /'. j I~AIl -.U JAS.11 HIIFilll~{lQ"" If: '.S T Or.'lll"lri f ~ER..'o11J 4 I JPPK EWl(D T....lSrHUH'I~c . JRs..'Nl'n\./lHG U[lI"o"-..'HGOLAf Ifllo. HI~J'IrLP\I KLP(Vrr LK~Sl 1J!l fl.'If t ~IJTH\14 rl N .J8ljt~[)l11"i 0Clifi. fA fI In. .. KON'·"HI.. PIE? l(!if: PAMf.l L H1B. J~~ F'tFl. H.(. 000 ]fi i"' rL"~llUn l .ll!1o ..(11.Nll{'llnr.!'ln'i.tt ~I'II1AN. dEHI...n ilDl'1. PF I ..&.. .[lIA Hl'o5SA LJr-ITU PE1JYIlMf. WA AN ~P1H Illnr. 1 .. i='H~""('Llt ~PCH (£IiPPii HAtl Wi~ TU DrlLN1 riE. I(~ ~f .a~.. "'lJN 511 ORU l '" t~O 60S pr'nni) Kf I F'lflfj . f1i r~ (i. IA:::lh [lfMHNf.. 701). RU~tlblAl'iDA~ oor-. ]qSl'o P1.JI·rSI~ H.H.1 1l.111'1 Ii.1-'W':i1f~UII.H.0=1 aARA ~ r IL" I~A't'I""'tI:I1Rf4'Hif'lll'l NtL _Jr').jRS~~~KoHsTR[JKSl .I'I.H I~. rE"HUl~.A!:oII USAIIA 1'<FCR Oi.0 .II 1~lr.r:t:H" V. It I rOllt(HI r-Hir." TEKt'II K .}.HCM f-1n... PEflYr:lJlA rs tAGA IHoRJA. SFRVICi! OA~ joIM i:: f.... W. 14 P 1'1: P~'H 1"(:ISf!lL 2 . JFI~ r:'rnE'tICii~-MN WI'" pF.. U'IN.A.TA . J I II. ljt.:. HARIrrt S£:L.lJ ~JIB ~flJf:1 PL lIIH'r~ti P "i.~ qLll. H=\l"r.flFHI~lll l'IOMPUl ti. J~' '-1 rr..S.\1 n 11'1 • Io!:. m.Jf\Sf. r: Gr'lT:'I ..Al'1 .." To. Pi'"tWER • t R!III· li'l".r.~Pflr.1rtt ('I~ y.:\<:.~J I f'. 11<-111 ~ I K r 1-11 ~""1 If] A.-tl t~. l ]-.nliUil:l(ll" 2' 1 .~i F"[t107OHfiAN PPII f'ui'ID1 .E. 5 1 /£ 2'l . ILAtj S '...l f ~IEUln l t~e. ..~ltj l'lEJH Al '.ON9Tf.3. 31. MSfl AKLINTAH31.. TI.RH I oLQ"n IHWIf. . I . J~~"t ~~f3Trl I.lA~ SB-ft. IJI r.lAA..ll Hn . tl P~.rll~ lHE! IUI~I tWill' h'. ft:~I1~SU!< PEFi .U~~FljI'.t'\ • It.r.. I. Ofli') I..A.. til T lOI"l!'f .l'.A~\I. -ooa. •'fl (Wlil lf1f1 'I n .:'11 ml t M PI! U[K'.SI Kf. ..aM" Pt!.l AU sr UAll ~ nl!.(>l1t: HE'I'liLIK.'!1 A '" ~Hljj".p UEMo:l rlt\..m 1 IIA91\ BlII<TI 11Er1(lTOH ~lU'.n KQlISOLTfl ·1. t1WfoHGI\U n'lH WWJ r r HP r'IFoHA 1M iJ- (1'-...n .! . JAt"'.r~ T U EV I1T o"[.liN pn~O()Ut rlf. t'L. AI MAt • WAI\ R"' fl lUI1 .A PfRAHt.~ Sf"t1 l!=.WASf>t1 $.1-(l.'AIPrN lNFtmt'ASI • •IA$I'< ~FHaA$lll"'l~ •......lNlll (If ~mANG PF.. S 1:I0Il1'11 [..lt Q. I I 111J1~ L 2.~.fI1 I~ ~r::klf1 I I~T MI fl..1 I<..

• {I~ It l"'U':~ . IlI"'1~I'j ~hlflli )I iI ( 11. I I I I H II... f <I ".'IHI"::. 1. t'.jp''\It I'.hillA ~ II' Ptl. Ilt·111 f • lit • I 1 I.".I ~ IJ I J 1'11'11" I" 11\)1.tl. I lI!"'.'~'\J l.tl WI nil flll(UI..I II I ~t"I ~ . t RIC 1 • '1 " t QP " .~ 1:111".1 rr.It ~t! I-!..I~W . I v' ) II IIWf.t '" II I tl!~ ! < I II "<\1 I I' Ij i ]\j 'I ". 't-I .1.'1 11111 11.. mr.1 '.~ I I I 'I'~ Jr.n f.1111 III 'Ill ~II I"II"~ prt<1.fllfll1 fI·..' ~I 1111.Ul<fin I 'F:I'I!) I .iN I. J. 1.. t.. I. t . J.?\.11 III.1 . n° i'" J I I.(11 I rll'll~n 1 Ii ~ Intilit o ' '~'1t.6 'l"lt I ..'.1 lO I 1'1 I till.n III \ '.IH I Irlt\ ti I I HI ~wmII i~! f!1'1r.ar.wlt rr 11 ItM'I ~I' II VI~W(.

... ~ . ...-.---.......tt"lnr iAf:A.---~-~" ------~......._. ...~ ..._I ----._~ '"! ... . __ .. .-... ...- .II •• I 1 J --..._ 1\i...!._ ['"".. Ld .n... ...l Do.. l\WP ..-.T__ _ . . _... il~~~~·· . __ ~_.~.-~-......··~ILILI_L...''''''~P''\JAX (SSP) ij lEMIlU ~ WU -i 21 b... _ 1.... tI Gr ba _I (l b -d.....'1 __ " __ ~ •••• E '\'\'r TW IIIIIII'I'.. 1 _1J.... !(A~inR l'itUI.i.•• "'U •• ·~ ~__t_---t ..ftf·.--~...P.-.. . 3. "'"-._.....'f...... QO "'illll ...~~--..... _ ...n11'1l1F:Nt.. . .. .II.31 c ...L." .!l h'mb"..Ij[\PA.._____l_----' JJ"ip!l ......• ----____...._.MI .... ..I"" J Pll:lII.... _ .. ...._. ----. _ I......~ I'lI1I TIIII.I. . .u'j Ll. ···-- -~-I . DiLt'rtmll III!!!h Kililllnr' f'l!ollJim...__.........~...--..------....nJI!1'GI\N ~l.. ~---- ....."' ... OUlrtntiM"!' J[ tDFJlo\L "MAt!.._.

...N liLI...__._i.l'llWAllil1:~M~ •._~_~.."' ....~..I. ~V._ ./"'1Ij...l~MO 1MJ. r......4 . __ . _ . (SSP) NPWI" fI.... ...... ICIrRllt..-"-----~~..llJlMl J l£Ri'IJ.•..... ...'""110'" II j I ------~ ....I.t!.~-----~-. IANGA.... _ . ..--. IMI.. rNo\K 1-:. ~~----~ ..l_ ---- .4_ ... ~--- .111111\"1[\IV......_--LT---_.---.I!.~..iIIfi "....

oa 1. ') PPI'i lMSO$f J:rpj.YANMI.721..lpttu _ 5 1'·4"'1"111-1[. H.I!LI H'l~N )JAr. DIlP 1...lo. "".I~A'I'II I1ti1.i~ IV f~D 60$ FOI'IIDIlK OOOOO. SPt'I NO..)PEF! I ::U\PD Y~I·m.Jr.9 .S_SOS " (or)~56?" ..j PS 25 7.U .'W1Jf.. Al~MA"1 3J)O(). G 25-'"1.nT n I'lIiTft ~1'13(1.. o-\.. In.UJ 1 : III !.A~.. AU Df!fRAH IH'IljSlJ~.OUI .. BE ~I. 11"\'1' p~ LlSTON SA iIJR1J"S JL?SMPir.'~.' IJN)I\N J'f.'"l R'P • JP1KAR1~.I( ..1 1010 1.Q~ I L _1J0'1.'iI'1.')35 !'.lOL. jrlE!U~ . ll:llJl(.JAKAAl A JL_ HE"~'i'I hEJ"lI'I':KA SELiI"il"'lt'i' l'<In 8 .. 582.! ICEPf'll A -AN--I M--IIjt:.~.i'H. lBUII\.KAr~ UU ~7- 11.00 JUI"U\H(RP.. ·..JtJtR·' A I j4. & I"nlRlIIIIl'\U H.O[) ~~.

u..... H.~ _ 1imP" r'em!lIl)'lftR -- ......\'....~ __ . ~~~.I ··I .............1iI •• 14"""'1 !l1!~" •• ~11...'... .. .. -----_ " _-------. .--••• -e ------~... .~. - ..•... ....U.. "'.---- II Jill ... bI hlf'l!l(1. ... • . .rJoEP'\Rl EMI-N I..A~'11t I[UII'I ~y .D}.._..&i.._ 11UlmIDli o~I~I.__. .-..~~----... 'J'lUI:~ p-.rrllilll c@ .1" WI.]11 cldll!' ~...JJII. I.------.. •• 1.'""' __ '~I ...•.!.--."..._. ...liAt...' ~~IIA. ~-----..' .: I: !)[RfKTOMT J[ i>i. JrJlI'l Stil!nlll ~.nl.. . -----.~----- ".--. P) Unlm.fIiH' "Til.. .---. •• ~ .•• -. ~...eKPI' "<\Al\I'.... . ...~ t •• ------..jjb . •••• •..u .l'b IU.H' iH I I . 1""'1"'" •• ~"I' ti:!ldI:.... \\1m..

..'".. ·~ ---.'11 .. --..-----~....--.o:<'..-----.j""'lI\~lilllll ~ 'J.- ~I'"\\'1' \!lM vr W r .lI~I' jnm'~li !'rlf!bl~'!ilhl! '~""~I~II ~'Ilpht~ ..IIIIt~ •• .\ol'~d\..PP II'w.1I".----I 1il.... .. i'1'!J1\1ii. l...1'11J ill{ t. n .'b\.. (S" Pi) l U JlilIl:J"IJr~J11I uIi. _ .r fIII-......'IIIIII.. N'iifU' .HIJ ltUA-" ~ R..____... ""...u.I'-+~lllllilll~.-----~. .J.... --.. ~.:JiJLU : LlJ ".-~-..-----~~_w.MJ.1 LllItIJK II ..·_ . '1'1.I .rrmlt I ..r. h .--.__I •. .1"'tlllll'IHII''_'" IJ lI . _ ..---~-. ..____... I1UlliISlll'...... . -..-~----~-- -----~... m Jtr\1.- u _II "'lDlIlIr i{eJlfl!!ifiJin j ~h' '.'A 1\"1.. ...I· I --...---~--~-.' wrw ~ ilI!.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful