İNGİLİZCE'DE CÜMLENİN YAPISI VE ÖGELERİN DİZİLİŞİ İngilizce ile Türkçe'nin sözcük dizilişi farklıdır.

Cümle yapısı Türkçe'de Özne+Nesne+Yüklem şeklinde; İngilizce'de ise Özne+Yüklem+Nesne şeklindedir. Ben İngilizce öğrenirim. Özne + Nesne + Yüklem I learn English. Özne + Yüklem + Nesne Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi İngilizce'de özne ve nesnenin yerleri değişmektedir. Bu nedenle İngilizce'de cümle kurarken bu kurala dikkat etmemiz gerekecek: Özne + Yüklem + Nesne. Dolaylı tümleç veya zarf tümleci İngilizce'de cümlenin en sonuna getirilir. Ben akşamları İngilizce çalışırım. Özne + Zarf + Nesne + Yüklem I study English in the evenings. Özne + Yüklem + Nesne + Zarf Zarflar, Dolaylı Tümleçlerden sonra getirilir. Ben akşamları evde İngilizce çalışırım. Özne + Zarf + Dolaylı Tümleç + Nesne + Yüklem I study English at home in the evenings. Özne + Yüklem + Nesne + Dolaylı Tümleç + Zarf

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.