P. 1
69130434-Totul-se-plateste

69130434-Totul-se-plateste

|Views: 62|Likes:
Published by fromro

More info:

Published by: fromro on Oct 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2013

pdf

text

original

Hăşmăşan Gavril

Totul se plăteşte
Studiu

1

Dăruită tuturor iubitorilor de adevăr Lechinţa BN Romania septembrie 2011 Totul se plăteşte 2 .

Apocalipsa 20:12 Şi am văzut pe morţi. Absolut în toate. totul este cu un scop bine determinat. care este cartea vieţii. ci pentru că cineva a dorit să ne dăruiască ceva direct. totul l-am primit nu pentru că am fi meritat noi. stând în picioare înaintea scaunului de domnie. . chiar şi pentru gânduri. (Matei 25:14-30) Dar să le luăm pe rând şi să vedem despre fiecare ce argumente putem aduce pentru a putea avea o imagine destul de clară despre fiecare. Ai de exemplu viaţă. Nimic nu este la voia întâmplării. înţelepciune.Pământul. putere de muncă.Prin aceasta lucrare doresc să avem cu toţii o vedere corectă asupra tuturor lucrurilor care ne înconjoară. după cum dorim. Putem să le spunem daruri sau binecuvântari. fără să luăm de seamă că este o limită în toate. care mai de care mai tentante. chiar dacă acum nu înţelegem mare lucru. deoarece l-a primit în dar. Avem de exemplu: familie. si multe altele. cu dragoste. nimic nu este dat de pomană. sau chiar nimic uneori. Romani 14:12 Aşa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuşi lui Dumnezeu. după cele ce erau scrise în cărţile acelea. destoinicie într-un anumit domeniu. animale.vi se va cere socoteală pentru tot. bunuri. exact ca în pilda talanţilor. De aceea nimeni să nu se laude cu ceea ce are. nimic nu este din al nostru. şi să le privim cu mai mult respect şi chiar admiraţie pentru ceea ce sunt ele. Toate lucrurile din viaţa noastră au un scop. şi nimic nu este de dispreţuit. bune sau rele. . ci toate le-am primit spre folosinţă o bucată de vreme. iar darul trebuie pus în negot (folosinţă) ca să aducă câştig stăpânului ce l-a dat. astfel: Binecuvântări Materiale .Familia. şi de asemenea nu ai voie să dispreţuieşti. . adică plăcute sau neplăcute. ci totul trebuie luat cu mulţumiri. şi pentru Acela ce s-a ostenit să ni le ofere în dar. de toate felurile. Nişte cărţi au fost deschise.Corpurile cereşti. Suntem înconjuraţi de o mulţime de binecuvântări. pentru că ne putem bucura de ele. Şi a fost deschisă o altă carte. mari şi mici.Bunurile materiale. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor. Avem lucruri materiale dar şi spirituale. Binecuvântări fizice 3 . sau altceva prin care să obţinem lucrul dorit. Pentru că este scris: veţi da socoteală . sau să batjocoreşti ceea ce ai primit. fără să merite. Problema este că trebuie să dăm socoteală de toate lucrurile posedate de noi.

cum cade frunza de smochin. când este scuturat de un vânt puternic. ci al omului şi se plăteşte. nici nu le vor mai îngropa. ci din contră. şi anume: luminătorul cel mai mare ca să stăpânească ziua şi luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea. 15 şi să slujească de luminători în întinderea cerului. Apocalipsa 6:12 Când a rupt Mielul pecetea a şasea. acum cunoştiinţa a avansat foarte mult dar lucrurile nu s-au schimbat deloc.” Şi aşa a fost. zilele şi anii. ca să lumineze pământul. în faţa lunii. ceea ce dovedeşte ca nu lipsa de cunoştiinţă este de vină. 2 Le vor întinde în faţa soarelui. practic puşi în slujba omului de însuşi Dumnezeu. cărora le-au slujit pe care i-au urmat pe care i-au căutat şi înaintea cărora s-au închinat. şi se vor face gunoi pe pământ. Exact cum scrie în Scripturi. Nu le vor mai strânge.Trupul. Geneza 1:14 Dumnezeu a zis: „Să fie nişte luminători în întinderea cerului. 13 şi stelele au căzut din cer pe pământ. şi oasele locuitorilor Ierusalimului. 16 Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători. Isaia 34:4 Toată oştirea cerurilor piere. oasele preoţilor. să le luăm pe rând pentru a le analiza în parte. cum cad smochinele verzi din pom. oasele căpeteniilor lui. şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. 14 Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul. zice Domnul. ni le-a dăruit să fie nişte. semne şi slujitori. luminători. şi să despartă lumina de întuneric. Binecuvântările materiale. Binecuvântări spirituale . a fost o seară şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a patra. Ieremia 8:1 „În vremea aceea. . ca să despartă ziua de noapte. luna s-a făcut toată ca sângele.Viaţa. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. 19 Astfel. Corpurile cereşti. şi de aceea vrajmaşul oamenilor a schimbat închinarea de la Creator la creatură. 4 . Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr. şi toată oştirea lor cade. m-am uitat.Imediate. cum cade frunza de viţă. se vor scoate din mormintele lor oasele împăraţilor lui Iuda. . şi în faţa întregii oştiri a cerurilor pe care i-au iubit ei.. Acum după ce am făcut o mică listă (dar incompletă) cu aceste daruri. ei să fie nişte semne care să arate vremurile. oasele proorocilor. .Ulterioare. Dar dacă mintea omului se rătăceşte şi din slujitori îşi face idoli la care apoi se închină nu este vina Domnului. ca să lumineze pământul. a făcut şi stelele. 17 Dumnezeu i-a aşezat în întinderea cerului.Viitoare. În vechime nu se cunoşteau atâtea. 18 să stăpânească ziua şi noaptea. cerurile Sunt făcute sul ca o carte.

să răsplăteşti pe robii Tăi prooroci. Geneza menţionează clar că toată creaţia de pe pământ este din pământ şi apă – am accentuat acest aspect deoarece sunt unii care nu cred aceasta. Apocalipsa 14:7 El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu. căci Domnul face lucruri mari! Mica 1:2 Ascultaţi. Un pământ creat de Creator şi pus la îndemâna omului. şi nu avem nici un drept de a face rău. ce am spune. ci bucură-te şi veseleşte-te. şi au nesocotit Legea Mea. marea şi izvoarele apelor!” Apocalipsa 11:18 Neamurile se mâniaseră. şi ce este pe el! Domnul Dumnezeu să fie martor împotriva voastră. şi ia aminte. pământule. Ioel 2:21 Nu te teme. şi să prăpădeşti pe cei ce prăpădesc pământul!” Familia 5 . voi aduce peste poporul acesta o nenorocire. ceruri. cuvintele gurii mele. munţilor!” Ieremia 6:19 Ascultă şi tu. sau dacă călătorii unui vapor ar distruge vaporul de sub ei în mijlocul oceanului. pământule. şi chiar martor în proces. şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul. pământule. pământule. cu toate că tot ce este pe această planetă este din pământ. înaintea Domnului. pământule! Iată. Iov 16:18 Pământule. căci n-au luat aminte la Cuvintele Mele. nu-mi acoperi sângele. Isaia 1:2 Ascultaţi. care va fi rodul gândurilor lui. fizice. În afară de lucrurile spirituale. voi popoare toate! Ia aminte. vizibil cu ochii de carne). mici şi mari. pe sfinţi şi pe cei ce se tem de Numele Tău. căci Domnul vorbeşte: Isaia 49:13 Bucuraţi-vă. Acest pământ este martor la toate acţiunile noastre. cutremură-te. pământule. să călătorească cu mijloace materiale. Domnul care este în Templul Lui cel Sfânt! Nu avem voie să ne batem joc de acest pământ. ceruri! Veseleşte-te. pământule! Izbucniţi în strigăte de bucurie.Pământul Geneza 1:1 La început. ce am spune despre ei – că au innebunit. dintr-un mediu spiritual (deoarece numai universul nostru este real. că este un mare criminal şi merita moartea veşnică. şi daţi-I slavă. În paginile Scripturii. nu noi l-am creat. pentru că şi aceasta într-o zi se va plăti scump. dar a venit mânia Ta. Geneza 2:7 Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om din ţărâna pământului. palpabil. Dar eu consider o glumă bună să crezi că nişte fiinţe spirituale. Sau dacă cineva ar bombarda o casă cu oameni sau un vapor plin cu călători. ne arată un pământ viu. căci a venit ceasul judecăţii Lui. înaintea Dumnezeului lui Iacov. Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul. Deuteronom 32:1 „ Ascultă. nu noi suntem stăpânii lui.! Psalmi 114:7 Da. Noi oare ce merităm. să-l distrugem cu aşa o poftă nebună. a venit vremea să judeci pe cei morţi. Dacă un om şi-ar distruge casa cu el şi familia lui în ea. care ascultă şi ia aminte la poruncile lui Dumnezeu.

Singura excepţie în acest sens este poporul Evreu. indiferent cum au venit. neamurile. Matei 22:39 Iar a doua. în acordurile guvernelor din toate ţările. iar porunca a doua din cele două mari porunci spune să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. aplicau această metoda de distrugere a naţiunilor prin strămutarea lor în alte locuri. nu au putut ajunge la cunoştiiţa lui Dumnezeu şi au murit nemântuiţi. cu unele excepţii. Vei plăti odată dacă din cauza ta soţul-soţia. Este foarte important fiecare să-şi ştie locul în familie şi chiar societate şi să procedeze în consecinţă. Părinţii. Dumnezeu ne-a dăruit părinţi. Dumnezeul tău. bunici. etc. trebuie să se manifeste numai între soţ şi soţie. Deci. Marile popoare ce cotropeau de-a lungul istoriei lumea în lung şi în lat. surorile. şi în mântuirea oferită cu toată dragostea de Fiul Său Isus Hristos. fraţii. copii. etc. Dragostea firească. Va dispare mai curând decât putem crede. ca să ai zile multe şi să fii fericit în ţara pe care ţi-o dă Domnul. Dacă tu ai gustat şi ai văzut ce bun este Domnul. etc. sau chiar duşmani uneori. tocmai pentru a li se pierde identitatea si seminţia. dacă vrei să distrugi o naţiune împrăşti-o în lumea largă şi ea va fi înghiţită. vorbit. Şi apoi copii care vin. Nu numai bunăstarea materială este necesară într-o familie. ci un singur trup. este: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. omul este călător pe acest pământ. 6 . eliminând crimele. Dumnezeul tău. ce numai prin credinţă. unchii. nu sunt oare ei cei mai frumoşi de pe pământ? Nu merită toată afecţiunea şi dragostea noastră. un templu al iadului. copii. fraţi-surori. omul să nu despartă. verişori.” Familia este celula de bază în cadrul fiecărei naţiuni. nu-l împiedica. menţionată în Scripturi. credinţa în Dumnezeu deplină. Problema de bază este dacă noi. Matei 19:6 Aşa că nu mai Sunt doi.Geneza 2:24 De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa. şi se va lipi de nevasta sa şi se vor face un singur trup. asemenea ei. ce a împreunat Dumnezeu. le-am primit fără voia noastră şi totuşi trebuie să-i iubim ca pe noi înşine pentru că sunt sânge din sângele nostru. deschide poarta larg demonilor ce vor face dintr-un colţ de rai. de bunăvoie şi nesilit de nimeni. ajută-l şi pe fratele tău să o facă. se perindă lin precum o apă liniştită. ci şi bunăstarea spirituală. unchi. ca membrii ai familiei ne comportăm ca atare sau ca nişte străini. trecerea peste această limită aduce dezastre în acea familie. În ziua de azi planul diabolic de distrugere a celei mai sfinte şi curate celule ale omenirii este în plină desfăşurare. Deuteronom 5:16 Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta. vecinii. doriţi sau nu? Eu sunt sigur că da.” Soţia (soţul) în schimb ţi-l alegi tu. soţie-soţ. Fiecare din noi deţinem o familie mai mare sau mai mică. mai însemnată sau mai neânsemnată. cum ţi-a poruncit Domnul. pentru că a cincea poruncă divină legiferează cinstea şi respectul ce trebuie acordat părinţilor. Cine ţi-e cel mai aproape decât fraţii şi rudele tale. risipit fiind în lumea largă şi-a păstrat identitatea. toate acestea sunt relative. Cu cât mai mult trebuie să o iubeşti. Pentru toţi vom da socoteală cum ne-am purtat. iar prin extincţie se ajunge până la ultimul om de pe pământ.

acesta este un dar de la Dumnezeu. de ce nu o fi ales diavolul un alt animal mai de seamă când a creat o asemenea teorie. dar poţi duce un necăjit ce nu are bani ‘în numele Domnului’. să-şi ia partea lui din ele. care ne dă toate lucrurile din belşug. Luca 16:11 Deci. Trupul 7 . pentru ca atunci când veţi muri. iar omul fără Creator crede că este făcut de mama natură şi se trage din maimuţă. Mare ciudăţenie. Aşa cum suntem. unii mai mari alţii mai mici. Totul depinde ce facem cu ele. ci în Dumnezeu. Merită şi El Isus toată dragostea cred. 1 Timotei 6:17 Îndeamnă pe bogaţii veacului acestuia să nu se îngîmfe. Nimeni nu o sa-ţi ceară să vinzi tot ce ai şi să dai săracilor. după posibilităţi. ci din ceea ce ai să dai. Dacă ai maşină nu trebuie s-o vinzi. şi să nu-şi pună nădejdea în nişte bogăţii nestatornice. Şi aceasta se va plăti scump în ziua judecăţii. şi i-a îngăduit să mănânce din ele. de a ne face comori în ceruri. eu cred că din dispreţul total pe care îl are faţă de om. Dumnezeu te creează după chipul şi asemănarea Lui. dacă ai casă nu trebuie s-o vinzi.Bunurile materiale De când ne naştem intrăm în posesia unor bunuri materiale. El ne doreşte aşa cum suntem. cu problemele. şi aşa mai departe. ca să ne bucurăm de ele. chiar dacă sunt numai scutecele şi hăinuţele. Binecuvantările fizice Acest fel de binecuvântări foarte multe persoane le consideră normale. unde nu se apropie hoţul. defectele şi lipsurile noastre. ne iubeşte cu o dragoste nespusă Isus ce a murit pentru noi. dar poţi adăposti un om necăjit o noapte. şi unde nu roade molia. Deci primim prin conjunctura în care ne naştem o serie de bunuri. De aici vedem că bunurile le avem nu pentru că le merităm (a le merita şi a le moşteni nu-i acelaşi lucru). şi să se bucure în mijlocul muncii lui. Luca 12:33 Vindeţi ce aveţi şi daţi milostenie. cine vă va încredinţa adevăratele bogăţii? De aici se poate vedea foarte clar că binecuvântările material te pot ajuta să intri sau nu în impărăţia lui Dumnezeu. să vă primească în corturile veşnice. cu un scop bine definit. o comoară nesecată în ceruri. dacă n-aţi fost credincioşi în bogăţiile nedrepte. care nu se învechesc. Faceţi-vă rost de pungi. Eclesiastul 5:19 Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere şi bogăţii. din partea naturii. Luca 16:9 Şi Eu vă zic: Faceţi-vă prieteni cu ajutorul bogăţiilor nedrepte. obligatorii chiar.

am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. lăsând doar groază şi durere. frumos şi sănătos. nu poţi vinde trupul tău frumos pentru un câştig murdar. ca fiecare să ia aminte. Geneza 1:26 Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru. trebuie făcută Dacă Dumnezeu ne-a dat un trup aşa de minunat. si nu dintr-un os de la cap sau de la picior. şi avea perfectă dreptate. Dacă poţi umbla. l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Mulţumeşte-I Lui pentru starea în care te afli şi fi recunoscător. i-a suflat în nări suflare de viaţă şi omul s-a făcut astfel un suflet viu. Cum am transformat noi chipul Creatorului din noi. Geneza 2:7 Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om din ţărâna pământului. pentru că a fost luată din om (ebr. ci din trupul lui. alcool. Nu Dumnezeu este de vină dacă ai vre-o deficienţă. respira. sau pe aceia ce nu sunt în stare să-şi cunoască propriul trup în care trăiesc. nu avem voie. el să stăpânească peste peştii mării.: iş = bărbat).23 Şi omul a zis: „Iată în sfârşit aceea care este os din oasele mele şi carne din carnea mea! Ea se va numi. după asemănarea Noastră. este chipul lui Dumnezeu pe pământ oglindit vremelnic în om. dacă poţi vedea. Îmi povestea că de atunci nu a mai avut curajul să se mai plângă. Acest trup de carne l-am primit să-l punem în slujba lui Dumnezeu. cu ce drept? Pentru toate vom da socoteală. prostituţie sau altele de acest fel. ne spune Creatorul tuturor lucrurilor văzute şi nevăzute.18 Domnul Dumnezeu a zis: „Nu este bine ca omul să fie singur. şi Stăpânul întregii zidiri. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui şi a închis carnea la locul ei.” 21 Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om şi omul a adormit. dar numai în bine. parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut. ca să nu fie mai presus sau mai prejos de bărbat.: işa = femeie). ci a îngăduit-o spre binele tău şi a celor din jur. bănuiesc că a fost altfel. şi dau cu bănuiala. Am întâlnit un om ce se plângea mereu lui Dumnezeu că trupul lui nu era ca al altora. sfârşitul lor va fi dureros privind în urmă la realizari. femeie (ebr. pe Acela ce le-a făcut şi le ţine pe toate prin puterea Sa. Pe cine să crezi. gândeşte-te că alţii depun eforturi mari să o poată face. droguri.”27 Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său. mirosi.Omul a fost făcut după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu.22 Din coasta pe care o luase din om. lucra. oare cele sau cei ce o fac nu-şi dau seama cât de jos se pot coborâ pe scara umanităţii? Rezultatele alergării lor vor fi dezastruoase. deoarece dovezile lor arată clar. nu ne putem permite să ne batem joc de el otrăvindu-l cu ţigări. peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ. nu Dumnezeu ţi-a dorit-o. peste păsările cerului. Nu ţi se permite să treci peste regulile date de Dumnezeu.” De unde se vede că nici măcar nevasta nu i-a dat-o dintre maimuţe. ca să o iubească şi să o apere ca pe sine însuşi. peste vite. Viaţa 8 . Domnul Dumnezeu a făcut o femeie şi a adus-o la om. Privind în urmă vei vedea că ai trecut ca o fantomă. gândeşte-te că alţii şi-ar dori şi nu pot. Chiar merită trăită o astfel de viaţă? Schimbarea este obligatorie. a noastră personal şi a celor din jur. până într-o zi când a fost dus într-un spital unde a văzut suferinţe mult mai mari şi deficienţe majore. ci să-I mulţumească. ci de lângă inimă. cei ce nu au fost acolo şi deci habar nu au cum a fost. Este proprietatea noastra vremelnică.

Ce inimă poate avea un copil?. iată ce am găsit: că Dumnezeu i-a făcut pe oameni fără prihană. sinceră. fericire. pricepere. Că apoi face praf din toate aceste daruri este alceva. că dacă viaţa asta a fost un chin şi o suferinţă pentru unii. ai posibilitatea să ai o familie unde înveţi abcul vieţii şi-ţi faci primele impresii. inţelegerea tainelor lui Dumnezeu. bucurie. Este vorba doar de darurile cu care se naşte un om şi nu de acelea pe care le primeşte pe parcurs. dar ei umblă cu multe şiretenii. iubire. pentru că nu părinţii dăruiesc viaţa. Dar cel mai frumos vorbeşte Domnul Isus de inima copiilor: Luca 9:47 Isus le-a cunoscut gândul inimii. şi trebuie să-l preţuim ca atare. a luat un copilaş. Doar este veşnică nu? Binecuvântările spirituale Imediate: înţelepciune. pace. dar cine să ia seama. dragoste. iar dacă am avut bucurii. Evrei 9:27 Şi. şi binenţeles că vei avea de plătit pentru că vei avea de suferit. l-a pus lângă El. altă viaţă nu-I dă nimenea. bunătate. Dumnezeu nu se lasă fără mărturie şi pentru cei credincioşi şi pentru cei necredincioşi. Numai tu ai de pierdut pentru fiecare dar risipit în zadar. cu nici un chip nu va intra în ea!” Matei 18:4 De aceea. capacităţi. etc Pe parcursul vieţii tale pământeşti. vorbeşti în vânt. iar după aceea vine judecata. oricine se va smeri ca acest copilaş. trebuie neapărat să o facem şi pe cealaltă la fel. Apoi pe la şcolile pe care le urmezi aduni cunoştiinţe 9 . asta nu-i interesează. De multe ori spun celor cu care vorbesc. Marcu 10:15 Adevărat vă spun că. Dar câţi părinţi şi-ar dori copii şi nu pot avea. şi-i păcat să-şi bată joc de ea. Eclesiastul 7:29 Numai. va fi cel mai mare în Împărăţia cerurilor. Oricât încerci să le explicit că viaţa nu este a lor. discernământ. după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată. de aceea fiecare va da socoteală de cum şi-au trăit viaţa.‘Viaţa mea îmi aparţine şi fac ce vreau cu ea’. curată ca un diamant. iar a lui n-o poate ţine totdeauna’ spun versurile unui cântec vechi. ‘Cu viaţa nu glumi’ spun versurile altui cântec vechi. oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş. răbdare. Susţin sus şi tare că părinţii lor le-a dat viaţă şi este dreptul lor. etc. Ulterioare: cunoştiinţe diverse. ei nu au urechi de auzit şi nici minte de priceput. să dorim şi în cealaltă viaţă să fie frumos şi cu bucurii. Mare minunăţie. este sloganul celor ce-şi bat joc de viaţa lor. ‘O viaţă are omul una. milă. este un dar de la Dumnezeu. şi multă dreptate este în ele.

umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi.10 Goneşte orice necaz din inima ta. şi toate te duc într-o singură direcţie. până nu vin zilele cele rele şi până nu se apropie anii. face ce vrei. câtă vreme este aproape. Aici poţi merge unde vrei. ci rămâne valabilă strigarea proorocului din vechime: Isaia 55:6 „Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi. intră în bucuria stăpânului tău. şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Alte cărţi scrise: 10 . încheierea tuturor învăţăturilor: Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. căci tinereţea şi zorile vieţii Sunt trecătoare Eclesiastul 12:1 Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereţei tale. pentru că ai posibilitatea liberei alegeri.din toate domeniile. pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică. fie bine. când vei zice: „Nu găsesc nici o plăcere în ei”. ai fost credincios în puţine lucruri. doar veşnicul regret că ai fi putut şi totuşi nu ai vrut. chemaţi-L. nici credinţa noastră nu se bazează pe sloganul ‘Crede şi nu cerceta’. Dar toate acestea trebuie să ducă înspre Cristos. viermele acesta va roade mereu. Viitoare: mîntuire. Ioan 5:39 Cercetaţi Scripturile. Eclesiastul 12:13 Să ascultăm. şi depărtează răul din trupul tău. fie rău. După aceea vine viaţa de familie cu bucuriile sau neajunsurile ei. în tinereţea ta. Dumnezeu să ne dea o inimă bună şi credincioasă. altfel vor plăti. dar să ştii că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. ca după o alergare prin viaţa aceasta să te aştepte Acela în care ai crezut şi să te primească în împărăţia veşnică Matei 25:21 Stăpânul său i-a zis: „Bine. dincolo nu mai există aşa ceva. Dumnezeu nu interzice învăţătura. iar focul mustrării coonştiinţei va arde necontenit. deci. altfel vei plăti scump. spune ce vrei. rob bun şi credincios.14 Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. etc Ce poate fi mai frumos. aşa după cum recunosc şi declară unii oameni de ştiinţă: ‘Cercetând ştiinţa ajungi la Creator’ Eclesiastul 11:9 Bucură-te. fii cu inima veselă cât eşti tânăr. mostenire. Aceasta este datoria oricărui om. te voi pune peste multe lucruri. să răscumperi vremea că zilele sunt rele. cununa vieţii. tinere. nu în altă direcţie. pe care le vei folosi de-a lungul vieţii tale. capacităţi de lucru şi creaţie. Din toate ai de învăţat câte ceva. nu va muri.” Dar trebuie să crezi şi să-ţi dai şi tu toate silinţele.

Isus Hristos.scribd. Cronologie biblica revizuită. A avut Isus fraţi şi surori? Cărţile pot fi descărcate gratuit de pe www.ro sau www. Manual de catiheză. (de la facerea lumii la Isus). Avem acelaşi Dumnezeu?. profeţii VT. Nu există iertare?.- Demonizarea. Cronologie biblică.resursecrestine. Profeţii despre Isus Hristos. Conferinţa mondială a lui Satana. Diavolul anestezist. Mic dicţionar biblic. (numărarea anilor în ambele sensuri).com 11 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->