TRUYỀN THỐNG ĐẤU TRANH YÊU NƯỚC

LÊ HỒNG PHONG - PÉTRUS KÝ
BACK

chuyển từ bãi khóa sang hình thức xuống đường biểu tình, khẩu hiệu đấu Nguyễn Thái Bình trên đất Mỹ tranh từ dân sinh, dân chủ chuyển sang chính trị đả đảo bọn giết người, gây hận thù dân tộc. HSSV đã xuống đường tiến vào tòa đại sứ Miên. Biểu tình xuống đường lúc này đã chuyển sang cơ giới, từng đoàn xe Honda, xe gắn máy trương biểu ngữ, mang người đứng phát loa. Học sinh Petrus Ký luôn có mặt cùng các bạn và các trường trung và đại học, các giới đồng bào trong mọi cuộc xuống đường. Ðêm 5/9/1970, học sinh Petrus Ký lại cùng HSSV tổ chức đêm đốt lửa căm thù tổng hội SV Sài Gòn. Từ đây, trong truyền thống đấu tranh của Sài Gòn đã xuất hiện những hình thức đấu tranh mới với phong trào "Hát cho đồng bào tôi nghe, nghe đồng bào tôi hát". Những đêm đốt lửa căm thù không phải là của riêng trường nhưng cả trường đều thuộc và hát những bài hát đấu tranh của giai đoạn lịch sử này.