Muhammad Noor Naim b Mohd Yusof Setiausaha, Kumpulan praktikum F4P1 / LDK 68 Kolej Matrikulasi Pulau Pinang, Kementerian

Pelajaran Malaysia, Pongsu Seribu, 13200 Kepala Batas, Seberang Perai Utara, Pulau Pinang.

Ruj.tuan: Ruj.kami: 002/001/2006 En. Tajuddin b Gezai Pengarah Bahagian Hal Ehwal Pelajar, Kolej Matrikulasi Pulau Pinang, Kementerian Pelajaran Malaysia, Pongsu Seribu, 13200 Kepala Batas, Seberang Perai Utara, Pulau Pinang. Tuan, PERMOHONAN UNTUK MENGADAKAN ‘FOOD DEDICATION’ Merujuk perkara di atas, saya selaku setiausaha praktikum F4P1/ LDK 68 ingin memohon kebenaran pihak pengurusan kolej untuk mengadakan ‘Food Dedication’. 2. tuan. 4. Bersama-sama ini saya lampirkan kertas kerja untuk aktiviti ini sebagai rujukan dan simpanan pihak Segala kerjasama daripada pihak tuan saya dahulukan dengan ribuan terima kasih.

14 Julai 2006

Sekian terima kasih. “KUALITI MESRA DAN PROGRESIF” “KE ARAH PENSIJILAN ISO : 9002” Yang Benar, ……………………………….. (Muhammad Noor Naim b Mohd Yusof) Setiausaha, Praktikum F4P1/LDK 68, Kolej Matrikulasi Pulau Pinang.

Muhammad Noor Naim b Mohd Yusof Setiausaha, Kumpulan praktikum F4P1 / LDK 68 Kolej Matrikulasi Pulau Pinang, Kementerian Pelajaran Malaysia, Pongsu Seribu, 13200 Kepala Batas, Seberang Perai Utara, Pulau Pinang.

Ruj.tuan: Ruj.kami: 003/001/2006 En. Tajuddin b Gezai Pengarah Bahagian Hal Ehwal Pelajar, Kolej Matrikulasi Pulau Pinang, Kementerian Pelajaran Malaysia, Pongsu Seribu, 13200 Kepala Batas, Seberang Perai Utara, Pulau Pinang. Tuan, PERMOHONAN UNTUK MENGADAKAN TAYANGAN VIDEO BERBAYAR Merujuk perkara di atas, saya selaku setiausaha praktikum F4P1/ LDK 68 ingin memohon kebenaran pihak pengurusan kolej untuk mengadakan tayangan video berbayar. 2. tuan. 4. Bersama-sama ini saya lampirkan kertas kerja untuk aktiviti ini sebagai rujukan dan simpanan pihak Segala kerjasama daripada pihak tuan saya dahulukan dengan ribuan terima kasih.

14 Julai 2006

Sekian terima kasih. “KUALITI MESRA DAN PROGRESIF” “KE ARAH PENSIJILAN ISO : 9002” Yang Benar, ……………………………….. (Muhammad Noor Naim b Mohd Yusof) Setiausaha, Praktikum F4P1/LDK 68, Kolej Matrikulasi Pulau Pinang.

Muhammad Noor Naim b Mohd Yusof Setiausaha, Kumpulan praktikum F4P1 / LDK 68 Kolej Matrikulasi Pulau Pinang, Kementerian Pelajaran Malaysia, Pongsu Seribu, 13200 Kepala Batas, Seberang Perai Utara, Pulau Pinang.

Ruj.tuan: Ruj.kami: 002/001/2006 En. Tajuddin b Gezai Pengarah Bahagian Hal Ehwal Pelajar, Kolej Matrikulasi Pulau Pinang, Kementerian Pelajaran Malaysia, Pongsu Seribu, 13200 Kepala Batas, Seberang Perai Utara, Pulau Pinang. Tuan, PERMOHONAN UNTUK MENGADAKAN ‘FOOD DEDICATION’ & TAYANGAN VIDEO BERBAYAR Merujuk perkara di atas, saya selaku setiausaha praktikum F4P1/ LDK 68 ingin memohon kebenaran pihak pengurusan kolej untuk mengadakan ‘Food Dedication’ dan tayangan video berbayar. 2. tuan. 4. Bersama-sama ini saya lampirkan kertas kerja untuk aktiviti ini sebagai rujukan dan simpanan pihak Segala kerjasama daripada pihak tuan saya dahulukan dengan ribuan terima kasih.

8 Ogos 2006

Sekian terima kasih. “KUALITI MESRA DAN PROGRESIF” “KE ARAH PENSIJILAN ISO : 9002” Yang Benar, ……………………………….. (Muhammad Noor Naim b Mohd Yusof) Setiausaha, Praktikum F4P1/LDK 68, Kolej Matrikulasi Pulau Pinang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful