Công nghệ phần mềm

Quản lý nhân sự đặc tả phần mềm
Nhóm 5: Trần Thị Hường Nguyễn Trọng Huấn Phạm Mạnh Hùng Nguyễn Bá Kết

Hà nội,ngày 25 tháng 8 năm 2011

1 2. 1...2 2. Chức năng sản phẩm…………………………………………….Tài liệu--------------------------------------------------------------------------1. 2. Mô tả chung……………………………………………………….4 3.2. 1. Tài liệu tham khảo………………………………………………. Mô tả chung-------------------------------------------------------------------2. Đối tượng người dung…………………………………………… Ràng buộc tổng thể………………………………………………. 4.5 Tổng quan về sản phẩm………………………………………….5 Yêu cầu chức năng………………………………………………… Yêu cầu giao diện ngoài…………………………………………… Yêu cầu hiệu suất………………………………………………….1. Định nghĩa………………………………………………………. 1.3 2. Kết luận--------------------------------------------------------------------------- .. Mục đích……………………………………………………….4...3. Ràng buộc thiết kế………………………………………………… Thuộc tính………………………………………………………….Yêu cầu chi tiêt – Chức năng------------------------------------------------3..1 3.2 3.5..3 3.4 2. Phạm vi…………………………………………………………… 1.Mục lục 1. Giả thiết và sự lệ thuộc…………………………………………… 3...

Sản phẩm gọn nhẹ. tiện lợi khi cần để được hưởng quyền lợi của bản thân như : lương.1. Các phòng ban. Tình hình làm việc. theo dõi. Đồng thời không gây ra cảm giác kìm kẹp gò bó với nhân viên….1.gọn nhẹ dễ dàng trong tiếp cận sử dung . khống chế.1. thực hiện thời gian lao động.Phần mềm là để nhân viên dễ dàng. report mỗi khi cần báo cáo .Đảm bảo an toàn thong tin.1.1 Mục đích tài liệu : Tài liệu này đưa ra các đặc tả yêu cầu phần mềm cho phần mềm quản lý nhân sự tại công ty 1.2 Phạm vi : Ứng dụng tại công ty –doanh nghiệp 2. hệ thống được bảo mật 2.1 Tổng quan về sản phẩm : Phần mềm quản lý nhân sự đưa ra lời giải cho việc tiếp nhận. lưu trữ.Đồng bộ hóa.Tài liệu : 1. thống nhất.tổ đội là nơi nhân viên trực tiêp thực hiện công việc của mình tại công ty. an toàn lao động của nhân viên cần được ghi chép lại để thực hiện việc khen thưởng. Mô tả chung : 2. giải quyết các vấn đề của toàn bộ nhân viên tại công ty. Đồng thời.. BHXH…. mục đích của phần mềm : cần xây sao để họ không có cảm giác bị kìm kẹp.nên cần đơn giản gọn nhẹ tránh để cả người quản lý và nhân viên bị lộn xộn bởi vấn đề giấy tờ….Quản lý mọi thông tin mà công ty cần biết về nhân viên : đầy đủ nhất .Phần mềm quản lý nhân sự sẽ thực hiện tự động các công việc như thời gian lao động của nhân viên  giúp quản lý thuận tiện 2.tổ đội : Các phòng ban.Chức năng in.Thống nhất hồ sơ nhân viên. chất lượng công việc. giúp đồng bộ hóa dữ liệu để có thể trích xuất chính xác nhanh chóng bất cứ khi nào cần. + Phần mềm quản lý nhân sự cần mang lai : . nhân viên cũng có liên quan đến nhiều phòng ban trong công ty. dễ dàng sử dụng. kỷ luật hay ốm đau thì có sự thăm nom.2 Nhân sự : Chính là đối tượng quản lý.và chuyên nghiệp sẽ giúp nhân viên không .

hay tiền thưởng.2 Phạm vi ứng dụng : Vì thông tin nhân viên có liên quan đến các phòng ban nên các nên sẽ cần có các module ứng dụng riêng cho từng phòng ban mà không gây ra sự chồng chéo. test đầu vào.. năng suất làm việc. tăng ca. quản lý thông tin về sự làm việc của nhân viên : đi trễ về sớm.5 Mô hình . nhập thông tin về nhân viên mới và phòng ban nơi ứng viên sẽ đến làm việc hay phòng đào tạo thêm. tránh lộ thông tin cá nhân của nhân viên. phòng ban làm việc.kết quả học của nhân viên theo đúng chuyên môn trình độ Phòng tài chính : tiếp nhận thông tin từ phòng nhân sự. dựa trên các yêu cầu từ lãnh đạo. mọi thông tin về quá trình làm việc của nhân viên đều được lưu trữ tại đây.4 Bảo mật – toàn vẹn dữ liệu : Thông tin cá nhân của nhân viên cần được bảo vệ giữ an toàn tuyệt đối : phân câp phân quyền ai liên quan đến lĩnh vực nào thi đủ quyền tiếp cận thông tin đến đó. phòng tuyển dụng tiến hành tuyển dụng. thực hiện chi trả lương cho nhân viên qua ATM. chia quyền quản lý sao cho ai quản lý chi nhánh nào chỉ có thẩm quyền ở chi nhánh đó. 2.đơn vị thành viên cần quản lý từ xa. phỏng vấn. chính vì vậy cần có sự phân cấp.quản lý chất lượng học. Phòng ban làm việc : nơi nhân viên trực tiếp làm việc. 2. 2. Đồng thời công ty cũng có thể có các chi nhánh.phải lân la hết phòng ban nọ đến phòng ban khác khi cần giải quyết các vấn đề : như giấy tờ….Có chức năng in thông tin làm việc trong tháng. lựa chọn các ứng viên thích hợp với yêu cầu và lên danh sách để ký hợp đồng.triết khấu BHXH.Có liên hệ với phòng tài chính và phòng nhân sự Phòng đào tạo : phòng này thực hiện việc bồi dưỡng thêm kiến thức cho nhân viên. Sau khi ký hợp đồng. tiền phụ cấp…. trong quý của nhân viên và report lên lãnh đạo . Sau đó chuyển toàn bộ profile nhân viên đến phòng nhân sự Phòng nhân sự : quản lý nhân sự của công ty.Quy trình quản lý : Khi công ty có nhu cầu tuyển dụng. ký luật hay quyết định bồi dưỡng nhân sự….thuật toán. có hợp máy chấm công ( thẻ từ).nghỉ việc…. tiếp nhận hồ sơ ứng viên. Thực hiện khen thưởng.

tường mình. . Yêu cầu chi tiết – Chức Năng : Phần mềm cần có chức năng sao cho có thể xây dựng sơ đồ tổ chức của công ty 1 cách gọn nhẹ. Nhân viên nằm trong phòng ban. Thông tin dưới dạng con.cha cành nhánh. phòng bàn nằm trong sơ đồ tổ chức của chi nhánh(nếu có). chi nhánh là thành viên của 1 công ty….3.

chấm công. danh mục.ĐT : phòng đào tạo P.NS : phòng nhân sự P.TD : phòng tuyển dụng P.LV P. nên đưa ra thông tin hợp đồng sắp hết hạn. số nhân viên đi làm trễ….số nhân viên nghỉ.3 Chương trình quản lý nhân sự : Sau khi tắt thông báo hợp đồng hết hạn và sắp hết hạn. nhân sự.Các menu của chương trình được hiển thị cụ thể rõ rang tường minh như : thông tin hệ thống.1. Vì quan trọng như vậy nên.NS P.LV : phòng ban.4 Các chức năng chương trình cần có : 3.2 Thông báo đầu tiên : Sau khi login. cần đưa ra thông báo hợp đồng hết hạn và sắp hết hạn( khoảng trước 1 tháng) 3.TD P.TC P.4.ĐT P.TC : phòng tài chính 3. Thông tin nhân viên mới vào làm việc : .TC P.Công ty || Chi nhánh 1 --------------------------------Chi nhánh 2 | | -------------------------------------------------------| | | | | | | | | | P.TD P.1 Admin Login Cpanel : Khi người quản lý nhân sự chạy phần mềm cần có sự đăng nhập vào hệ thống.NS P.tổ nơi nhân viên làm viêc P. sẽ hiển thị ra chương trình chính : chương trình quản lý nhân sự. Ngay tại đây. chương trình cần đưa thông tin dưới dạng thống kê số liệu về tình hình nhân vien và làm việc như : tổng số nhân viên làm việc.hết hạn cho người quản lý : giúp nắm thông tin nhân sự : sớm có phương án tuyển dụng : đáp ứng tính liên tục trong hoạt động của công ty. mỗi khi login.LV P. tính lương … 3.ĐT P. tránh bị lợi dụng UserID : Password 3. điều này nhằm đảm bào an toàn thông tin.

b. % tăng ca.1 Menu Hệ Thống :gồm 2 phần : a.2 Hoạt động sự kiên : Đưa ra thông báo về các sự kiện quan trọng gần đây như việc nhân viên chuyển công tác. Config phần mềm quản lý nhân sự đang dung + User : đưa ra thông tin liệt kê các user đang có trong hệ thống. thay đổi chức vụ. địa chỉ. đi muộn. sửa user. cần có button chức năng thêm user. thử việc.5. CPU… + Config : tùy chỉnh các thông tin như : giờ làm việc. thăng chức.hay chính thức).4..họ tên. loại hình làm việc(hợp đồng.2 Menu Nhân sự : Chứa tất cả thông tin liên quan nhân sự của công ty a. 3.4.5 Truy xuất nhanh : Có tác dụng như phím tắt. Sơ đồ tổ chức : đưa ra sơ đồ phân cấp tổ chức dưới dạng cây của công ty b. phòng ban. ngày sinh. SĐT Và . Sao lưu dữ liệu : gồm các thao tác backup. Thông tin cần bao gồm : maNV. 3. Nhân viên : Tại gốc của công ty : click se liệt kê toàn bộ thông tin nhân viên bao gồm : maNV. xóa user + Hệ thống : đưa ra các thông tin về hệ thống như: HĐH.giới tính. ứng lương trong tuần.5 Menu : 3. restore dữ liệu – thông tin của nhân viên + Sao Lưu : sao lưu thông tin dữ liệu hiện tại lưu trữ tại 1 folder nào đó trên máy tính + Phục Hồi : phục hồi thông tin dữ liệu từ 1 file sao lưu trong thư mục nào đó 3. RAM. trong tháng…. quyết định thôi việc …. Thông tin hệ thống : Gồm các menu con như user. họ tên. các ứng dung hay dung được đặt tại đây 3.phòng ban tổ tới làm việc… 3.5. thông tin hệ thống.tiền BHXH….4.Đưa ra danh sách các nhân viên có ngày làm việc đầu tiên tại công ty vào thời điểm ngày người quản lý login.3 Biểu đồ thống kê : Thống kê dạng cột các vấn đề như nhân viên nghỉ.

pt  tốt nghiệp phổ thông 12…. dt2  dân tộc mông…. bằng cấp.thời gian đi.tình thành. thời gian về. VD: ts  tiến sỹ. chức vụ. tha  tin học trình độ a. rang buộc duy nhất là không được trùng ký hiệu 3. người đi muộn trong . VD: dhlt  trình độ đại học. đi công tác d. học hàm. các thông tin cần biết : maNV. tc  trung cấp chuyên nghiệp. Với mỗi mục con đề có chức năng thêm.tp  trưởng phòng… +Bằng cấp : ký hiệu thay các bằng cấp. các chức năng thêm xóa nhân viên để thực hiện thếm . thb  tin học trình độ b +Ngoại ngữ : ký hiệu cho khả năng sử dụng ngoại ngữ của nhân viên của công ty.VD: dt1 dân tộc kinh. nhân viên trong từng phòng ban(xem mức phòng ban) kết hợp cho ra số lượng nam nữ… Ngoài ra cần có chức năng search để tìm kiếm nhân viên 1 cách nhanh chóng. nội dung công tác e.5. dh  đại học. VD: taa  tiếng anh trình độ a. như chuyển công tác.VD: gd  giám đốc . học vị. Danh mục : gồm nhiều mục con nhằm ký hiệu các thông tin như dân tộc.chức vụ. + Chức vụ : ký hiệu các chức vụ. định nghĩ.ngành lập trình. tai65  tiếng anh ielts 6. tnhat  sử dụng tiếng nhật ……  Những ký hiệu trong các danh mục con này là do người quản lý tự ký hiêu. cd  cao đăng. Đưa ra tổng số nhân viên trong cả công ty(nếu xem ở mức công ty).nơi công tác.tin học. lưu để tiện quản lý + Dân tộc : ký hiệu tên dân tộc. nhân viên chi nhánh(xem thông tin chi nhánh).tương tụ tại các chi nhánh của công ty cũng có liệt kê tương tự. co chức năng kết hợp với máy chấm công tự động : lên danh sách thông kê đến chấm công nhữ : số công trong từng ca. search. ths  thạc sỹ .5.3 Menu Chấm công : Đưa ra quy định về các ca làm việc trong ngày và giờ giấc của từng ca làm việc.ngoại ngữ. sửa xóa.họ tên. Công tác : đưa ra danh sách các nhân viên đi công tác. Qúa trình : đưa ra thông tin các nhân viên có quá trình làm việc thay đổi tại công ty.Và chức năng in để in thông tin khi cần thiết c. +Tin hoc : ký hiệu cho khả năng trình độ tin học – sử dung máy tính.xóa khi cần thiết….các loại phu-trợ cấp.

chia ngăn 1 nửa là thực hiện tác vụ . về sớm b.5. nghỉ không phép. và liên hệ chăm sóc khách hàng a. họ tên. thông tin công ty viết phần mềm. rồi đưa ra tổng cho người về số công. các chức năng cần thiết cơ bản giúp người dùng làm quen hệ thồng. vấn đề bản quyền phần mềm.tạm ứng. cập nhật.tạm ứng.4Menu Trợ giúp : Thực hiện các chức năng trợ giúp. Lương nhân viên nhận là: khoản lương – khấu trừ 3.thời gian tăng ca. c. Hướng dẫn cần viết dưới dạng hướng dẫn bằng hình ảnh và chú thích b. nghỉ có phép.thuế tncn. Bảng công :cho phép lựa chọn công trong từng tháng của từng năm theo dạng choice. Sau khi lựa chọn đưa ra thông tin về mã nhân viên.tính lương.từng ca. nếu ai nghỉ ngày nào thì đánh dấu có phép hoặc không phép. hệ số tăng ca….tăng ca.Menu Hướng dẫn sử dung : Hướng dẫn người mới sử dụng phần mềm. đoàn phí. đặt mail hoặc hot-line nhằm giúp người sử dụng các vấn đề mà họ không trực tiếp giải quyết được c. Tinh lương: bảng lương được tính dựa trên số ngày công * hệ số lương + số giờ tăng ca*hệ số tăng ca loại 1+ số giờ tăng ca *hệ số tăng ca loại 2[nếu có] + thưởng– số lần đi trễ&về sớm * số tiền 1 lần lỗi  được khoản lương. Tăng ca: đầy đủ chức năng thêm sửa xóa. 1 nửa là danh sách các nhân viên tăng ca.Đồng thời đưa ra chức năng chấm công theo tháng bao gồm cả việc nghỉ phep… Có các menu con như bảng công.tạm ứng : được khoản khấu trừ. đến muộn. giới thiệu thông tin tác giả.Chăm sóc khách hàng : Chế độ chăm sóc khách hàng. giảm trừ gia cảnh a.Cập nhật : Thông tin về các sản phầm cùng loại ra đời sau với nhiều cải tiến hữu ích hơn .tổng số công trong cả ngày…. Ngoài ra cần khấu trừ các khoản như tiền BHXH. và danh sách ngày.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful