Aria curiculară: LIMBĂ ŞI COMUNICARE Disciplina de învăţământ: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Manual: Limba şi literatura română, manual pentru

clasa I, Olga Pîrîială, Ed.Aramis Nr. de ore: 7 ore/săptămână Anul şcolar: 2009/2010

ŞCOALA nr.163 CLASA a I-a B Institutor: SANDA IULIANA

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Nr. crt.

Unitatea de învăţare

Ob. de ref.
1.1. 1.5 2.3 1.4. 2.1. 2.3. 3.5. 1.1. 1.2. 2.3. 4.1.

Conţinuturi SEMESTRUL I

Nr. ore

Săpt.

1.

Comunicare orala – iniţierea unor dialoguri. Evaluări predictive

-“Sunt şcolar în clasa I” -“De la grădiniţă la şcoală” - “Animale şi plante” -“Timpul liber” -“Lumea poveştilor” -“În clasă” -Evaluări predictive a achiziţiilor preprimare -Cartea – volum, coperte, foaie, pagină, numerotarea paginii, direcţii de orientare în pagină -Dialogul – convorbirea dintre două sau mai multe persoane; formule elementare de iniţiere şi încheiere a dialogului -Propoziţia/enunţul – alcătuirea de propoziţii/enunţuri despre obiecte, fiinţe, personaje din poveşti, fapte, întâmplări din viaţa personală -Elemente de construcţie a comunicării: propoziţia, cuvântul, silaba -Cuvântul – element de comunicare (cuvintel bisilabice, trisilabice, monosilabice) -Organizarea scrierii – elemente grafice utilizate în procesul scrierii care facilitează însuşirea literelor şi scrierea în duct continuu (linii pe spaţiul mic, pe două spaţii, puncte) -Sunetele limbii române; articularea vocalelor şi consoanelor (fără terminologie) -Comunicarea – schimb de informaţii între oameni (dialoguri despre viaţa de şcolar, despre familie, despre mediul înconjurător) -Elemente grafice utilizate în procesul scrierii – bastonaşe, zale, bucle, semiovale, ovale, noduleţe -Probe de evaluare

14

I-II

2.

Comunicare orala - elemente

10

III-IV

3.

Comunicare orală – propoziţia, cuvântul, sunetul

1.4. 1.5. 2.1. 2.2. 3.2.

10

V-VI

r. cuvântul. 3 XIII .3. silaba -Scrierea după dictare -Comunicarea orală – oferirea unor informaţii despre identitatea proprie sau despre identitatea membrilor familiei -Probe de evaluare -Literele mici şi mari de tipar şi de mână (l. p.3. Literele alfabetului 1. C) -Citirea şi scrierea cuvintelor şi a propoziţiilor -Citirea textelor -Despărţirea cuvintelor în silabe -Scrierea cu literă mare la începutul propoziţiei -Scrierea cu literă mare a sbstantivelor proprii -Scrierea propoziţiilor enunţative -Scrierea după dictare -Comunicare orala – cuvântul.2. R. 2. Comunicare orală şi scrisă – reguli 4. 3. U. spaţiul dintre cuvinte) -Comunicarea orală – oferirea unor informaţii despre forma şi utilitatea unor obiecte din mediul înconjurător -Punctuaţia.XIV 8. 1. element de comunicare -Aşezarea corectă în pagină (data.4.1.1. 4. 3.4.3. 2. 4.1 . sistematizare şi evaluare 1.4. alineatul. 4.2. silaba Recapitulare. 4.3. 17 XI . 7 XVII . I. T) -Scrierea propoziţiilor enunţative şi interogative -Punctuaţia.3. M. 2. 3.1.XII 7. folosirea corectă a semnelor de punctuaţie: punctul. -Literele mici şi mari de tipar şi de mână (a.XI 6.2. 3. semnul întrebării -Copierea propoziţiilor -Elemente de contrucţie a comunicării: propoziţia. 1. 18 XV .u. n. Comunicare orală şi scrisă – propoziţia. 1. folosirea corectă a semnelor de punctuaţie: semnul întrebării -Intonarea propoziţiilor interogative -Elemente de construcţie a comunicării: propoziţia. cuvântul.1. c. cuvântul. 3.2. silaba 3. Ă.2. ă.1. 3.2.3. cuvântul. 3. Literele alfabetului Comunicare orală şi scrisă – propoziţia.XVI 9. cuvântul. 4. e. 4. o. 1.3. 12 X .4.3.5. A.2. silaba -Probe de evaluare 18 VII -IX 5. E. P.1. m. 2. t. silaba -Citirea textelor -Comunicarea orală – formularea unor întrebări şi răspunsuri -Exerciţii de citire şi scriere -Propoziţia enunţativă şi interogativă -Scrierea propoziţiei -Elemente de construcţie a comunicării: propoziţia.2. O. 1. I. 4. N. L.

4. scrierea dupa dictare -Elemente de contrucţie a comunicării: propoziţia. B. V.3. G. -Literele mici şi mari de tipar şi de mână (s. h. 1. Ghe. Ş) .10. ghe. Â. k. 3. ge.3.5. d. 1. 3. 4.XXIII 19 XXIV . a propoziţiilor. Chi. Che. S. gi. a cuvintelor. Ge. Q. x. ş -Literele mici şi mari de tipar şi de mână (â. w. 3. chi.XXVI 14. chi. 12.XIX XX . f.Sunetele: s. Y) -Sunetele: z. 4.XXX . Ci. 11. ci. ghi. gi -Grupurile de litere: ce. silaba Literele alfabetului Grupuri din două litere 1. discuţii libere despre comportarea civilizată. ghi.2.4.2. cuvântul. ghe. Gi -Scrierea corectă a cuvintelor ce conţin grupurile de litere -Citirea textelor -Copierea literelor. Ghe. x. î. ghe. Ghi 18 18 18 XVIII .1. Chi. cuvântul. y -Grupurile de litere: che. 13. D. Î. Ghi -Grupurile de sunte: che. b. W. d î. exprimarea propriei păreri în legătură cu un fapt -Probe de evaluare -Literele mici şi mari de tipar şi de mână (z. 2. chi.4.XXI XXII . y. q w.2. v. g. Z. F. 18 XXVIII . Literele alfabetului Literele alfabetului Grupuri din două litere Comunicare orală şi scrisă – propoziţia. ge. 1. T.1. Che. ţ.5. g. 6 XXVII 15. 3. K. Ce. ghi -Scrierea corecta a cuvintelor ce contin grupurile de litere: che. q. k. ş.1.4. ci. f . 3. h -Grupurile de sunete: ce. silaba -Comunicarea orala – alcătuirea de propoziţii/enunţuri despre personaje din poveşti. t. 2. 3. X. H) -Sunetele: â. v. b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful