You are on page 1of 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Tingkatan: Tarikh Kelas Bidang Pembelajaran Unit Pembelajaran/Tajuk Kecil Objektif Umum Pelajar

dapat menghasilkan lukisan isometrik. Selepas pengajaran dan pembelajaran ini, pelajar dapat: Aras 1 1. Mengenal pasti paksi lukisan isometrik. Objektif Khusus/Hasil Pembelajaran Aras 2 1. Melukis lukisan isometrik. 2. Mendimensi lukisan isometrik. Aras 3 1. Menterjemah unjuran ortografik kepada lukisan isometrik. Pengetahuan Sedia Ada Nilai Murni Alat/Bahan Bantu Mengajar Sumber Rujukan Buku teks Kemahiran Hidup Tingkatan 2, sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. Lukisan ortografik Tekun Kertas grid, jangka lukis. : : 2M 18-5-2011(Rabu) Teori Kedatangan : 20/20 Masa : 2.55 petang hingga 4.05 petang

Teknikal Lukisan isometrik

Pelajar menjawab soalan daripada guru. 2.Langkah Keselamatan (jika ada) Tiada. LANGKAH PENGAJARAN ISI LANGKAH/MASA KANDUNG AN PENGENALAN Set Induksi (5 minit) Lukisan isometrik 1. Guru menunjukkan gambar bangunan dan lukisan kejuruteraan. Pelajar memberi perhatian apa yang ditunjukkan oleh guru. 1. 2. Guru bertanya tentang pandangan yang didapati dalam lukisan kejuruteraan. AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI GURU AKTIVITI PELAJAR CATATAN Kaedah P & P A/BBM khusus .

4. Pelajar menjawab soalan daripada guru. Guru menyoal pandangan yang didapati dalam lukisan ortografik.PENYAMPAIAN Langkah 1 (10 minit) Lukisan piktorial adalah gambaran yang memberikan 3 dimensi iaitu pandangan atas. Paksi isometrik berkedudukan 120 darjah antara satu paksi dengan paksi satu lain. 3. Guru menunjukkan contoh lukisan isometrik. guru menerangkan paksi isometrik kepada pelajar dengan bulatan. 2. 1. Guru menjelaskan lukisan isometrik merupakan lukisan piktorial. Guru juga menjelaskan paksi biasa dan paksi terbalik. 2. 1. pandangan hadapan dan pandangan sisi. Selepas itu. 3. Pelajar meneliti maklumat yang disampaikan oleh guru. Paksi biasa – menunjukkan butiran isometrik pada bahagian atas objek manakala paksi terbalik adalah sebaliknya. .

Pelajar ikut melukis lukisan isometrik dengan langkahlangkah dari pelan sehingga menyiapkan lukisan isometrik daripada guru. Mengenal pasti lebar. • Mendimensikan lukisan isometrik. Langkah-langkah melukis isometrik: • • • • Mengenal pasti rupa bentuk objek. Membina paksi isometrik pada kertas grid. • Kaedah tunjuk cara Langkah 3 (15 minit) Menterjemahkan lukisan isometrik.2. Pelajar memberi perhatian pengajaran guru. Guru menyediakan 2 soalan objektif lukisan isometrik Penilaian (20 minit) dan satu soalan lukisan isometrik yang pelajar perlu menyiapkan tugasan yang diberikan semasa kelas.Melukis lukisan Langkah 2 (15 minit) isometrik. Pastikan rangka objek kemudian hitamkan rangka objek dengan garisan objek. 1. • • • Lukiskan rangka kotak isometrik berdasarkan ukuran lukisan ortografik. Pindahkan ukuran-ukuran bahagian objek ke kotak isometrik. Guru menunjukkan contoh lukisan isometrik. 2. Pelajar mengikut langkahlangkah untuk melukis lukisan isometrik. lukisan ortografik (aktiviti 1. • Kaedah tunjuk cara 1. muka surat 100) kepada lukisan isometrik. dalam dan tinggi objek serta tandakan paksi lukisan. Guru menunjukkan cara melukis lukisan isometrik. Menghitamkan garisan sempadan objek dengan pensel gred lembut @ gred 2B untuk membuat lakaran. 1.4. . Guru menunjukkan cara untuk menterjemahkan 1. 2.

Pelajar menyatakan pelajaran yang dipelajari pada hari ini.Rumusan/Penutupan (5 minit) Guru meminta pelajar menyatakan ciri-ciri penting dalam lukisan isometrik kemudian guru merumuskan kesimpulan pelajar yang telah memahami pelajaran pada hari ini. Refleksi (i) Guru Pelatih (ii) PenyeliaPensyarah . Pengayaan Tugasan Persediaan Mengajar Guru Guru menyediakan kertas A4.