GRED SEKOLAH RENDAH (DARJAH 1-6

)
MARKAH

GRED

0

TH

1-19

E

20-39

D

40-59

C

60-79

B

80-100

A

GRED MENENGAH RENDAH (TING 1-TING3)
MARKAH

GRED

O

TH

1-19

E

20-39

D

40-59

C

60-79

B

80-100

A

GRED SEKOLAH MENENGAH ATAS (TING 4-TING5)
MARKAH

GRED

0

TH

1-39

G

40-44

E

45-49

D

50-59

C

60-64

C+

65-69

B

70-74

B+

75-79

A-

80-89

A

90-100

A+

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful