ENCICLOPEDIA ARGEŞULUI ŞI M USCELULUI

ENCICLOPEDIA ARGEŞULUI ŞI MUSCELULUI
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ DINICU GOLESCU ARGEŞ
PITEŞTI, 2008

Novac. Bucureşti. Bădălan. Ilie. Piteşti. ***Colecţia ziarului Secera şi Ciocanul. Ediţie Princeps. Iulian. Radu. revăzută şi adaugită. Aricescu. Boalcă. Ion C. Biblioteca Judeţeană Dinicu Golescu Argeş. 11-12. File din istoria oraşului Topoloveni Argeş. Diaconu. Tudor. Ion. Ion. Anuarul oraşului Piteşti. 2005. Ioan Gh. 1980. Bucureşti. Piteşti. Octavian. nr. Constantin.. Editura Domina ®. 2002.Monografie. Victor. Piteşti. V ilescu. 2008. Curtea de as Argeş şi al judeţului Argeş. Piteşti. 2002. Iosifescu. Silviu. Piteşti. 1980. Dicţionar geografic al judeţului Muscel. 1980. Esquisse encyclopédique. Biblioteca Judeţeană Dinicu Golescu Argeş. Constantin D. Direcţia Judeţeană Argeş a Arhivelor Naţionale. Dicu. Anton. Baranga. 2003. Baciu. Editura Sport-Turism. Ediţia a II-a. Ciobanu. Asociaţia Ambasadorilor şi Diplomaţilor de Carieră din România. Ediţia a II-a. Diplomaţi ai României. Postolache. ***Colecţia ziarului Presa. 1976. Teodor. Lucian. Ilie. Alexandrescu. Mavrodin. anul 1963. în Mitropolia Olteniei. 1893. Stan. ***Colecţia revistei Argeş. 1996. Alexandrina. Costache. Editura Paralela 45. Ioan A. Editura Tritonic. Piteşti (1966 ~). Stancu. Petrescu. V ile. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.. Editura Pegasus_Press. Ion. Bucureşti. V aleriu. Editura Sport-Turism.. Lumini muscelene. ***Who's who în România. Rizea. Ilie. Dicţionarul artiştilor români contemporani. 1925. Athanas iu. Catalogul Galeriei Naţionale: Pictura secolului XIX. Bucureşti. Băcanu. Editura Meridiane. Ion. Gheorghe. Alessandru. as Argeş. Bucureşti. Tipografia Liga Poporului. Gheorghe. Biblioteca Judeţeană Dinicu Golescu Argeş. Editura Socec. Piteşti (1951-1989). Bucureşti. Florea. Bucureşti. Anghel. Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România. Dascălii de zugravi Ioan şi Mincu de la Râmnic şi Argeş. Dumitru. Barbosa. 2006. ***Roumanie. Arc peste timp. Gheorghe. Editura Argeş-Press.1948). Editura Profile. Bucureşti. Ion. Memoriile mele. 1975 . Manu. Bucureşti.. Dicţionarul presei argeşene. Piteşti ( . Brătulescu. Ion.BIBLIOGRAFIE SPECIALĂ ***Arhive. Bucureşti. Bucureşti. Ionescu. V aleriu. C.

1999. I. II. Dumitru. Teatrul „Alexandru Davila”. oameni de seamă ai patriei. Figuri de dascăli argeşeni. Cristocea. Bucureşti. 2004. . Dicţionar de istorici. Gh. Piteşti. Editura Medro. 1938. Trecut şi prezent. Editura Enciclopedică. Ion. V. III. Piteşti. Tipografia Artistica P. Piteşti. Bucureşti. 1972. Bucureşti. Dinu. IV. Piteşti. 2000. Vili. 2004. Anuarul general al oraşului Piteşti şi judeţului Argeş. Bucureşti. Chiroşca. 1971. Ion M. Alexandru. 1938.). Bucureşti. II. Intreprinderea Poligrafică 13 Decembrie 1918. Mihalache. 2004. Momente şi figuri argeşene. 1898. Editura Paralela 45. Editura Arc. Dicţionarul specialiştilor. Drăguţ. 1936. Parlamentarii de Argeş. I.. Sibiu. Doagă. 1936. 2001. 1904. 1991. Ion. Oameni de seamă ai Argeşului de ieri şi de azi. Bucureşti. II. 2003. Enciclopedia română. 2006. 1900. V asile. Vlad. Câteva pagini din trecutul Şcoalei Primare Domneşti azi Şcoala Primară de Băieţi No. II. Muzeul Judeţean Argeş. Ion M. IV. Mihaela ş. 2001. Deac. Argeş. Mitu. II. 1980. Tipografia Argeş SA Piteşti. Biografii în bronz şi marmură. Editura Tiparg. V. Editura Tiparg. 1969. Editura Geneze. Născuţi pentru onoare. Editura Smeoreanu. Grigore. 2000. I.. Dinu. Editura ziarului Presa. Editura Tiparg. 2000. Dumitru. Piteşti. Nadia. 2006..Căpitanu. Jean. III.1 „Nicolae Simonide” din Piteşti cu ocazia împlinirei a 103 ani de la înfiinţare 1833-1936. Editura Alean. 1999. 2001. Dicţionar etnocultural. 1938. Cruceană. Enciclopedia României. Editura şi tiparul lui W. Diaconovici. Piteşti. I. 2003. Gusti. Dumitraşcu. Complexul Muzeal Goleşti. I. Argeşeni. Cornel. 2006. Dicţionar enciclopedic. III.. 2003. Palatul Culturii Piteşti. 1998.. Comitetul Judeţean pentru Cultură şi Educaţie Socialistă Argeş. Localităţile judeţului Argeş. Dicţionar enciclopedic de artă medievală românească.a. Constantinescu. Bucureşti. 2003. Un „Who's who” în ştiinţă şi tehnică. 1993. Intreprinderea Poligrafică Filaret. Dimitrie (coord. 1943. VI. Enciclopedia marilor personalităţi. Editura Tehnică. Argeş. M. Franţescu. Mircea. Piteşti. IV. Editura Vremea. 250 de pictori români (1890-1945). Piteşti. Firoiu. Bucureşti. Piteşti. Bădălan. I. Tipografia Argeş. Krafft. 2000. Piteşti. Tipografia Argeş. Ilie. Imprimeria Naţională. I. III. Furtună. 1996. Bucureşti. Anton. VI. II. 1996. Enciclopedia artiştilor români contemporani. Spiridon I. Ciochină. Douăzeci de ani de activitate.

George Ioan. Piteşti. George. Paul. Sorin. Teodor.2. Parizescu. Viş inescu. Editura Meridiane.. 1965. 1899. V oinescu. Lahovari. Piteşti. Lahovari. Piteşti. Editura Meridiane. Ion C.Hara-Bucur. Dicţionarul geografic al judeţului Argeş. Barbu. Editura Europroduct. Pârnuţă. Colecţii şi colecţionari în Casa lux. V aleriu. I. Camera de Comerţ şi Industrie în istoria economiei argeşene 1864-1948. Piteşti. Lupu. II. Editura Tehnică. Editura Tiparg. ş.V. Piteşti. 2006. C. 1899. Căpăţână. Remus Petre. 1927. III. Deputaţii de Argeş-O istorie politică. Din istoria culturii argeşene. Monografia aşezării Argeşului Curtea de Argeş. Tocilescu. 2007. IV. I. Istoria Primăriei Piteşti. 1899. Moise. Piteşti. Augustin Z. Tipografia A rgeş. Teodor. Istoria artelor plastice din România. Popa. Martiri argeşeni şi musceleni 1939-1989. 1899. III. nr. Leonăchescu. Episcopia Argeşului 1793-1949. 4 scris cu ocazia jubileului de 50 de ani 1877-1927. Bucureşti. II. Bucureşti. Casa de Cultură a Sindicatelor. Bucureşti. Mavrodin. Pârâianu. Editura Sport- . Editura Europroduct. Ghid de oraş. Bucureşti. Piteşti. 1996.. Piteşti. Câmpulung. Piteşti. Pop. George. Grigore G. Dicu. 1. Editura Tiparg. Pârnuţă. Brătianu. Editura Pământul. Zicu. Marinescu. Editura Didactică şi Pedagogică. II. Smeura. 2006. Mavrodin.. 23 septembrie-4/5 octombrie 1997. Nicolae.3 din 2006. Personalităţi şi figuri muscelene. V. Gheorghe. IV.. I. 1968. Ion T. 1984. 1990-2000. Oameni din Cetatea de Scaun. Piteşti. Editura Nova Internaţional. Gheorghe. Pictura română în secolul al XIX-lea. Generali argeşeni. Bucureşti. Petre. Editura Tiparg. Novac. Mitulescu. Marele dicţionar geografic al României. Radu. 1996. V asile.. 1888. George Ioan. Alcătuit şi prelucrat după dicţionarele parţiale pe judeţe. Monografia comunei Berevoieşti-Muscel. I. Bucureşti. 1978.. Editura Socec. 1999. Teodor. 2000. Mavrodin. Bucureşti. V asile. Pictori amatori din Câmpulung Muscel. 2005. Oprescu. Monografia Liceului de Artă „Dinu Lipatti”. Istoricul Regimentului Argeş No. 1995. Oprescu. Ion. Silvestru.a. Cîrstea. N. Ion. 1968. Argeşul. Ionescu. 1898-1902. Învăţământul din Muscel în secolele XVII-XIX.

Silvia. Dicu. Popescu. Bucureşti. 1991.. Editura Cugetarea Georgescu-Delafras. Monografia comunei Mălureni. 2003. Piteşti. Constantin. Editura Dosoftei. Stoicescu. Predescu. Tudose. V oinescu. Medalioane universitare. Dumitru N. 1982. Popescu. 2002. Bucureşti. 2006. Sevastian. Gheorghe. Paul. Editura Bibliotecii Municipale. Tucă. Petre. Leonăchescu. 2000. Florian. 1966. Bucureşti. Piteşti. Piteşti. Contribuţii la studiul tradiţiilor mişcării muncitoreşti şi democratice din zona Argeşului. Dicţionar de artă modernă. Nicolae. Bucureşti. Tudor. Prut. Popa. Cimitirul Sfântul Gheorghe din Piteşti. Tudor. Tudor. Editura Paralela 45. Petre (coord.). Intreprinderea Poligrafică Argeş. Editura Enciclopedică Română.Turism. 1985. Bucureşti. Mică Enciclopedie. Editura Enciclopedică. 1971. Constantin. Popescu. Piteşti. Bucureşti. Silvestru. Hristache. Editura . Bucureşti. Nicolae. 2008. Popescu-Argeşel. Tipografia Argeş. Istoria municipiului Piteşti. Silvestru. Tudor. Bucureşti. Ionescu. Editura Fundaţia România de mâine. s. 1999. Lucian. Judeţul Argeş. Argeşeni şi musceleni în Academia Română. Pictori români uitaţi. V oinescu. Editura Albatros. Mileniul III. Editura HP. reeditare. Vlad. Editura Tiparg. Tărâmul tăcerii. Silvestru. Membrii Academiei Române. Bucureşti. oameni şi înfăptuiri. Anul 1. Dumitru. Nicolae. Bucureşti. Udrescu. Editura Univers Enciclopedic. Personalităţi politice şi culturale din Argeş. Piteşti. 2002. Bucureşti. V ilica. Tudor. 1970.. Editura Universităţii din Piteşti. Monografia Liceului „Nicolae Bălcescu” din Piteşti 1866-1966. 2004. Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova secolele XIV-XVII. Enciclopedia Cugetarea: Material românesc. Rusu. Dicţionar. 70 de personalităţi argeşene. Editura Academiei Române. 2001. 1995. 1988. Piteşti. Cristache. Nicolae. Mânăstiri şi biserici din Muscel la cumpăna dintre milenii. Editura Noi Media Print. Bucureşti. 2003. Petre. Editura Academiei Române. Constantin Fulgeanu.l. 1967. Prut. V oinescu. 100 de personalităţi în construcţii. Dicţionar de artă modernă şi contemporană. Iaşi. 1971. Octavian. Ion. Popescu. Glosar regional Argeş. Popa. 1940. Silvestru. Sebastian. Editura Saeculum. Bucureşti. Dorina N. Editura Sylvi. V as oinescu. Piteşti. Editura Academiei Române.

Petre. Biblioteca Judeţeană Dinicu Golescu Argeş. Sachelarie. Rizescu. *** Arhive Centrul de Cercetare şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice General Radu Rosetti. 1980. Paul. Editura Tiparg. Nicolae. Biblioteca Judeţeană Argeş. Silvestru. Piteşti: Tradiţie şi contemporaneitate. WEBGRAFIE www. II. Piteşti. Octavian. 2008. V oinescu. Popa.Calende. Piteşti. Argeşeni în spiritualitatea românească. Dicu. Silvestru. Piteşti. 1995. V oinescu. . Piteşti.bjarges. 1988.ro. I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful