Branding Instituțional

Brandul Universitatea Tehnică
Florian Larisa CRP ID

Scopul acestui demers este acela de a realiza o utilizare unitară a unor denumiri și simboluri. a doua ca mărime. Diplome de Onoare. cercetători și tehnicieni. Aceasta este una din cele opt instituții de învățământ superior din Cluj-Napoca. Implementarea brandului s-a realizat și în anul 2010 prin publicarea materialelor promoționale. Materialele promoționale au fost utilizate pentru promovarea universității și a celor nouă facultăți. 23 și nr. Diplome de merit și altele. dezvoltarea filialelor tradiționale. „Manual de identitate vizuală”. Newsletter-ul Univerității Tehnice este o publicație lunară.După revoluția din 1989. difuzată în format electronic tuturor angajaților din universitate dar și celor aproximativ 13000 de studenți. creșterea confortului și capacității de cazare a studenților. Festivitatea absolvențilot. Printre activitățile de promovare amintim admiterea. Printre obiectivele utilizării brandingului enumeram: 1. Gaudeamus. 24. Universitaria. diversificare ofertei . realizarea Buletinelor Informative nr. ceremonii de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa. actualizarea site-ului universității. învățământul superior românesc a revenit la tradiția românească corelată cu sistemul occidental. realizarea Newsletter-ul Universității Tehnice. În vederea dezvoltării unei identități viziuale. specializată în educarea și instruirea inginerilor și a personalului tehnic. Atragerea unui număr cât mai mare de studenți prin depășirea bazinului tradițional de recrutare. Acesta este un document amplu care ia în considerare fragmentarea instituției și conține o colecție de simboluri grafice și principii. universitatea a adoptat în ședința din 22 septembrie 2009 un document. Transmiterea concomitenta a unor mesaje și simboluri crește șansa de a rămâne în percepția generală ca o unitatea și deci creazaă o imagine omogenă. Începând din 1992 Institutul Politehnic și-a schimbat denumirea în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Universitatea are nouă facultăți cu aproape 650 de cadre didactice.

Este legătura cu studenții stăini sau oaspeții din străinătate și si are ca scop facilitatea schimburilor interuniversitare. sporirea prestigiului școlii clujene de inginerie. diversificare surselor de finanțare. piscină. asociația absolvenților Universității Tehnice are ca scop cultivarea legăturilor afective și profesionale între Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și absolvenții acesteia. club sportiv.de instruire. o editură. eficientizarea spațiilor din universitate. cuantificare costurilor programelor de studiu. Universitatea Tehnică dispune de asemenea de o librărie. atragerea unui număr cât mai mare de studenți străini. 3. In acest sens se va căuta participare UTC-N la înființarea și dezvoltare de parcuri industraile și realizarea propriului parc științific și tehnologic. Promovarea competențelor distinctive ale universității. Intărirea dimensiunii antreprenoriale a universității. club cultural și cantine. 2. identificare și activare unor forme de activități comerciale compatibile. Oficiul Relații Internaționale (ORI) al UTC-N este responsabil cu îndeplinirea strategiei și cu planificare relațiilor internaționale ale universității. . Asociația AD ABSOLUTUM. De curând și-a ales și o mascotă fiind prima instituției de acest gen din Cluj-Napoca care are o mascotă. reorganizarea „învățământului la distanță” și a formelor de tip „longlife learning”.

VWZ_`^a^W^W[^YSZ S^WS Zb Z`aaSV_`SZ SX[^W[^VW`\[ZYXW WS^ZZY Z` ^^WSVWZ_aZSZ`^W\^WZ[^SWSaZbW^_` ZSUW_`_WZ__WbSU a`S \S^`U\S^W S ZXZ S^WS VW b[`S^WVW\S^Ua^ZVa_`^SW ^WS S^WS\^[\^aa \S^U `Z XU `WZ[[YUVWZ`XUS^W SU`bS^WaZ[^X[^WVWSU`b` U[W^USW U[\S`TWVbW^_XUS^W_a^_W[^VWXZSZ S^WUaSZ`XUS^WU[_`a^[^\^[Y^SW[^VW _`aVaWXUWZ` S^WS_\S [^VZaZbW^_`S`W ^[[bS^WSU[\W`WZ W[^V_`ZU`bW SWaZbW^_` _[US S.

 S_[US SST_[bWZ [^ZbW^_` WZUWS^WUS_U[\ Ua`bS^WSWY `a^[^SXWU`bW \^[XW_[ZSW Z`^WZbW^_`S`WSWZU VZa S\[US ST_[bWZ SUW_`WS .

XUaWS Z`W^ZS [ZSW.

 S W_`W^W_\[Z_STUa ZVW\Z^WS_`^S`WYW Ua \SZXUS^W^WS [^Z`W^ZS [ZSWSWaZbW^_` _`WWY `a^SUa_`aVWZ _` Z_Sa [S_\W VZ_`^ Z `S`W _S^WUS_U[\XSU`S`WS_UTa^[^Z`W^aZbW^_`S^W_\[^^WS \^W_`Yaa U[UaWZWVWZYZW^WS`^SYW^WSaZaZa ^U `SS^WVW_`aVWZ _`^ Z ZbW^_`S`WSWZU V_\aZWVWS_WWZWSVW[T^ ^W[WV`a^ \_UZ UaT_\[^`b UaTUa`a^S USZ`ZWWUa^ ZV SSW_ [S_U[` XZV\^SZ_``a WVWSUW_`YWZ VZa S\[USUS^WS^W[S_U[`  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful