You are on page 1of 31

Die Nuwe Amptelike

erde e t a d e g p O per topverko

Handleiding
Vir die leerling- en bestuurslisensietoetse
Clive Gibson en Gavin Hoole

Met 24 0 Oefent + oetsvr ae

INHOUD DEK:

Motorfietse, ligte en swaar motorvoertuie

SLUIT DIE NUUTSTE INLIGTING IN Leerlinglisensie: • Padreëls • Voertuigkontroles • Padtekens Bestuurslisensie: • Voorritinspeksie • Stap-vir-stap K53-prosedures • Werftoets • Padtoets

Inhoud
DIE LEERLINGLISENSIETOETS
8 Voertuie wat oormatig raas 8 Gebruik van ‘n toeter 4 7 9 8 Voetgangers se voorrang by ‘n voetoorgang en passasiers 58 59 59 59 59 60 60 60 60 61 61 61 62 62 62 62 63 68 8 Algemene pligte van bestuurders 8 Wedrenne en sport 8 Belemmering van verkeer 8 Verlate voertuie 8 Voetgangers se regte 8 Skade aan openbare paaie 8 Ongelukke/botsings 8 Roekelose, nalatige of onbedagsame bestuur 8 Bande 8 Vervoer van passasiers 8 Sitplekgordels 8 Konvooie 8 Vervoer van vrag op motorvoertuie 8 Diere op openbare paaie 8 Nooddriehoeke 8 Ongemagtigde gebruik 8 Bykomende reëls spesifiek vir motorfietse, -driewiele en -vierwiele 58 58

Inleiding
1. Oorsig 2. Die voertuig se kontroles 3. Defensief bestuur op die K53-manier

Padtekens
4. Oorsig van padtekens 5. Reguleringstekens 6. Waarskuwingstekens 7. Inligtingstekens 8. Gidstekens 9. Padmerke 12 14 26 35 38 45

8 Alkoholiese drank en narkotiese middels 61

Reëls
10. Reëls van die pad 52 52 52 52 53 53 53 53 54 54 54 54 8 Algemeen 8 Spoedbeperkings 8 Verdeelde paaie 8 Verbysteek van ’n ander voertuig 8 Verbysteek aan die linkerkant 8 Verbysteek: aankomende verkeer 8 Wanneer jy verbygesteek word 8 Padskouers 8 Verkeersbane 8 Verkeersirkels 8 Stilhou op die pad verkeersbaan 8 Bestuurseine 8 Handseine 8 Draai by kruisings 8 Parkering 8 Ander Geen Stilhou-plekke 8 Ander Geen Parkering-plekke 8 Verpligte stop 8 Ligte 8 Sleep 8 Nie op snelweë toegelaat nie 8 Leerlingsbestuurders op snelweë 8 Wanneer jy verbygesteek word

11. Leerlinglisensie-proeftoets

8 Belangrik – Oor die amptelike toetsvrae 79

8 Kruis of binnekom van ‘n pad of 55 55 55 55 56 56 56 57 57 57 58 58 58

DIE K53-RYBEWYSTOETS

Inleiding
12. Oorsig 13. Gebruik van die voertuig se kontroles 14. Verduideliking van die K53-aksies 8 Afkortings wat gebruik word 8 Groepe K53-aksies 80 83 91 91 92

8 Geen parkering- en Geen stilhou-afstande 56

Bestuurstoets
15. Bestuurstoets vir ligte en swaar voertuie Die werftoets 93 8 Vooraf-inspeksie van die voertuig 8 Die werftoets-maneuvers 93 95

8 Aansitprosedure 8 Wegtrek teen ’n skuinste 8 Terugstoot (‘Alley docking’) 8 Links draai 8 Driepuntdraai 8 Parallelle parkering 8 Vereistes vir die bestuurstoetsroete

96 97 98 100 101 103

8 Verbysteek – regs van ‘n obstruksie aan die linkerkant aan die regterkant 125 126 126 126 127 128 128 129 129 8 As jy verbygesteek word – 8 As jy verbygesteek word – 8 Snelweë – binnegaan 8 Snelweë – verlaat 8 Snelweë – verbygaan van ‘n afrit verbygaan van ‘n oprit 8 Snelweë – 8 Noodstop 8 Algemene bestuurstegniek

Die bestuurstoets 107 107 108 108 109 109 110 110 111 111 112 113 114 116 117 117 118 118 119 119 120 120 121 121 122

K53-Defensiefbestuurprosedures 8 Ry agter ander voertuie 8 Verander van een baan 8 Verander van meer as een baan 8 Baan eindig 8 Stop – in verkeer 8 Stop – vir parkering 8 Verkeerbeheerseine 8 Stop voordat jy links of regs draai 8 Kruisings – links draai 8 Kruisings – regs draai 8 Kruisings en inritte – wanneer jy reguit aanry 8 Kruisings – Stop-tekens 8 Wegtrek nadat jy gestop het 8 Kruisings – Toegee-tekens 8 Kruisings – onbeheer (flitsende rooi lig) (stil rooi lig) (groen lig) (flitsende oranje lig) (stil oranje lig)

Motorfietse
16. Motorfiets-rytoets 8 Oorsig Deel Een: Vooraf-inspeksies en maneuvers 132 8 Vooraf-inspeksie 8 Opklim en afklim 8 Vooraf-inspeksie – op die motorfiets 134 135 136 137 138 139 140 140 141 8 Aansitprosedure 8 Spoedbeheer 8 Wegtrek en links draai 8 Verander van baan 8 Wegtrek teen ‘n skuinste 8 Wegtrek/Stop 8 Skatting van draaispoed 8 Noodstop/Nooduitswaai 132 133 130

8 Kruisings – verkeersligte 8 Kruisings – verkeersligte 8 Kruisings – verkeersligte 8 Kruisings – verkeersligte 8 Kruisings – verkeersligte 8 Kruisings – verkeersirkel 8 Mini-sirkels 8 Onbeheerde blok voetoorgang 8 Spooroorgange – bewaak 8 Spooroorgange – onbewaak 8 Verbysteek – links van ‘n obstruksie 125 124 124 124

Deel Twee: Ryvaardighede-toets 139

17. Antwoorde vir die leerlinglisensie-proeftoets 143

1 Oorsig
8 al die verkeersreëls ken

DIE LEERLINGLISENSIETOETS

Wat is ’n Leerlinglisensie?
Voordat jy bestuurslesse op ’n openbare pad mag neem, moet jy aan die owerhede kan bewys dat jy ’n paar basiese dinge oor bestuur weet en die verkeerswette verstaan. Die Leerlinglisensietoets is die manier om dit te bewys. Wanneer jy hierdie toets slaag, sal jy kwalifiseer vir ’n Leerlinglisensie wat wys dat jy op ’n openbare pad mag bestuur mits jy vergesel word van ‘n behoorlik gekwalifiseerde en gelisensieerde bestuurder.
Om die Leerlinglisensietoets te kan slaag moet jy: 8 die basiese beginsels van die K53-defensiefbestuurstelsel verstaan 8 weet waarvoor die verskillende voertuigkontroles (stuurwiel, ratte, voetrem, ens.) gebruik word 8 weet wat die verkeerstekens, seine en geverfde padmerke beteken en hoe die bestuurder daarop behoort te reageer.

Wat is die minimum ouderdomsvereistes om ’n Leerlinglisensie te bekom?
8 Motorfietse 125 cc of minder (sonder ’n syspan): 8 Ligte motorvoertuie nie swaarder as 3,500 kg nie: 8 Alle ander voertuie (insluitend motorfietse bo 125 cc): 16 jaar oud 17 jaar oud 18 jaar oud

Wat kan my daarvan diskwalifiseer om ’n Leerlinglisensie te bekom?
8 As jy deur ’n geregshof gediskwalifiseer is om ’n voertuig te bestuur en dié diskwalifikasie steeds geldig is. 8 Indien jy alreeds ’n geldige rybewys het om dieselfde klas motorvoertuig te bestuur. 8 As jou rybewys opgeskort/gekanselleer is en die tydperk van opskorting/kansellasie nog nie verstryk het nie. 8 Indien jy een van die volgende siektes of vorm van gestremdheid het:  onbeheerde epilepsie  skielike aanvalle van verlammende duiseligheid of floute weens hipertensie of enige ander oorsaak  enige vorm van geestessiekte in so ’n mate dat dit nodig is om jou in ’n inrigting op te neem, onder toesig te plaas, te beheer en as ’n pasiënt te behandel volgens die Wet op Geestesgesondheid, 1973 (Wet Nr. 18 van 1973)  enige toestand wat ’n gebrek aan spierkoördinasie veroorsaak  onbeheerde diabetes mellitus  gebrekkige sig, soos bepaal volgens ’n voorgeskrewe standaard  enige ander siekte of fisieke gebrek wat dit vir jou waarskynlik onmoontlik sal maak om doeltreffend te bestuur en ’n motorvoertuig te beheer sonder om die publiek in gevaar te stel (doofheid word nie as sodanige gebrek beskou nie) 8 Indien jy verslaaf is aan die gebruik van enige middel met ’n narkotiese uitwerking, of aan die oormatige gebruik van alkoholiese drank.

4

D IE LEERL INGLISEN SI ETO ETS

4 Oorsig van padtekens
Jy moet weet wat die verskillende padtekens, verkeerstekens en padmerke beteken en hoe om op hulle te reageer wanneer jy hulle op die pad teëkom. Bestudeer hierdie oorsig goed, dan sal jy al die padtekens, verkeerstekens en padmerke wat op die volgende bladsye uiteengesit word makliker verstaan en onthou.

Doel
Die doel van padtekens, verkeerstekens en padmerke is om:
8 die veilige vloei van verkeer te reguleer 8 motoriste te waarsku teen die toestande op die pad vorentoe 8 inligting te verskaf 8 inligting oor roetes en bestemmings te verskaf.

Hoe tekens aangebied word
Padtekens het drie verskillende vorms:
8 tekens wat op pale of oorhoofse strukture gemonteer is 8 padmerke wat op die padoppervlak geverf is 8 seine wat deur ligte of deur mense gegee word.

Groepe tekens
Daar is verskillende groepe padtekens en elke groep dra ’n ander soort boodskap oor.
Regulerings­ tekens Verkeerstekens Waarskuwings­ tekens Gevaartekens

Reguleer verkeersvloei en moet gehoorsaam word. Kontroleer verkeersvloei en moet gehoorsaam word. Waarsku oor potensiële gevare; let daarop. Dui die posisie van ’n gevaar of obstruksie aan. Gee inligting oor paduitlegte vorentoe en ander nuttige inligting. Gee inligting oor rigtings en afstande na plekke. Roete-aanwyser- en inligtings­ tekens wat rigtings en ander inligting gee wat veral vir reisigers nuttig is. Inligtingstekens wat die baan­situasie vorentoe aandui. Beteken dieselfde as meegaande padtekens.

Inligtingstekens

Roeteaanwysertekens

Toerismetekens

Diagrammatiese tekens Padmerke

12

D IE LEERL INGLISEN SI ETO ETS

5 Reguleringstekens
Reguleringstekens beheer bestuurders se aksies en die verkeersvloei. Dit sluit in verkeersvloei­ beheertekens wat die beweging van verkeer reguleer, beveltekens wat vir jou sê wat om te doen, asook verbodtekens wat aandui wat nie toelaatbaar is nie. Dit is ’n oortreding om enige van dié tekens te verontagsaam. Indien jy dit doen, kan jy beboet word. Tydelike weergawes van party van dié tekens het geel, rooi en swart kleurkombinasies. Reguleringstekens word na gelang van hul boodskap en doel soos volg gegroepeer.

Beheertekens: Om verkeersvloei te beheer
Hierdie tekens sê vir jou waar om te stop, waar om toe te gee, in watter rigting om te ry en watter spesiale reëls van toepassing is. Permanente reguleringstekens is rooi en wit, soms met ’n swart simbool, en hulle kom in ’n verskeidenheid vorms voor:

Stop. Stop dood in lyn met die Stop-teken, of voor die Stopstreep. Laat die motor stilstaan en trek weg slegs wanneer dit veilig is om dit te doen.

STOP/RY Dit is ’n bemande teken met die woord STOP aan die een kant en RY of GO aan die ander kant. Stop soos nodig en ry versigtig verder wanneer die RY/GO vertoon word.

3-rigting Stop. Stop in lyn met die Stop-teken , of voor die Stop-streep. Ry slegs verder nadat al die voertuie wat voor jou by die ander twee Stop-strepe aangekom het, weggetrek het. Stop/Toegee. Indien jy reguit vorentoe gaan ry, of regs draai, stop in lyn met die Stop-teken, of voor die geverfde Stopstreep. Jy mag links draai sonder om te stop indien dit veilig is om dit te doen. Gee toe aan enige kruisverkeer en voetgangers. Indien nodig, stop voor die geverfde wit streep. Voetgangervoorrang. Die area is vir voetgangers gereserveer. Voertuie mag slegs binnegaan om goedere op te laai of af te lewer by ’n plek spesifiek gemerk vir daardie doeleinde, om herstelwerk te doen of ’n noodgeval by te staan. Sulke voertuie moet toegee vir enige voetganger wat die motor se pad gaan kruis of alreeds kruis, en moenie vinniger as 15 km/h beweeg nie, tensy ’n padteken ’n hoër spoed aandui. Eenrigting Regs. Dit is ’n een­ rigtingstraat. Ry slegs in die rigting van die pyl.

4-rigting Stop. Stop in lyn met die Stop-teken, of voor die Stop-streep. Ry slegs verder nadat al die voertuie wat voor jou by die ander drie Stop-strepe aangekom het, weggetrek het.

Toegee. Ry stadiger en gee toe aan kruisverkeer en ook aan voetgangers wat die pad voor jou kruis of wat wag om dit te doen, of enige treine wat naby genoeg is om potensiële gevaar in te hou. Indien nodig, stop voor die wit Toegeestreep. Gee toe aan voetgangers. Gee toe aan enige voetgangers aan jou kant van die pad wat op die voetoorgang is of wat op die punt is om daaroor te loop.

Gee toe by mini-sirkel. Ry stadiger en gee toe aan ander voertuie wat enige Toegeestreep voor jou oorsteek. Ry linksom om die geverfde eiland sonder om daaroor te ry.
Gee toe aan aankomende verkeer. Gee toe aan aankomende voertuie op hierdie ryvlak . Ry verder wanneer dit veilig is om dit te doen.

Geen toegang. Geen voertuie mag te eniger tyd hierdie straat binnegaan nie.

Eenrigting Links. Dit is ’n een­ rigtingstraat. Ry slegs in die rigting van die pyl.

Eenrigting reguit vorentoe. Dit is ’n eenrigtingstraat. Ry slegs in die rigting van die pyl.

14

D IE LEERL INGLISEN SI ETO ETS

Beveltekens: Om instruksies te gee
Daar is twee tipes beveltekens: tekens wat ’n aksie spesifiseer wat alle bestuurders moet uitvoer, en tekens wat spesifiseer watter klas padgebruiker ’n gespesifiseerde deel van die ryvlak moet gebruik wat ander nie mag nie. Die klas padgebruiker word deur ’n simbool op die teken aangedui. Al die aksies wat bestuurders moet uitvoer, verskyn in die eerste ry hieronder. Voorbeelde van die verpligte ryvlak-gebruikstekens met simbole verskyn in die tweede ry hieronder. Hulle kom voor as permanente (blou, skyfvormige tekens met ’n wit rand) sowel as tydelike (geel skyf met ’n swart rand) tekens.
Aksies wat alle bestuurders moet uitvoer:

Jy moet jou kopligte nou aanskakel.

Jy moet tolgeld op hierdie pad betaal of ’n ander roete volg.

Jy moet teen hierdie spoed of vinniger ry.

Jy moet verby­ gaan Jy moet slegs in Jy moet draai in Gehoorsaam aan die kant wat die rigting van die die rigting van die verkeersirkelreëls deur die skuins pyl pyl ry. pyl by die volgende by ’n verkeersirkel. aangedui word. aansluiting. (kyk bl. 54)

Die klas padgebruiker wat aangedui word, moet slegs dié deel van die ryvlak gebruik en ander mag nie:

Taxi’s moet slegs dié deel van die ryvlak gebruik. Geen ander pad­ gebruikers mag dit gebruik nie.

Busse en mini­ busse moet net dié deel van die ryvlak gebruik. Ander padgebruikers mag dit nie gebruik nie.

Voertuie swaarder Vragmotors Vragmotors moet Voetgangers moet as die aangeduide swaarder as dié net dié deel van slegs dié deel van BVM moet net dié BVM moet net dié die ryvlak gebruik. die pad gebruik. deel van die ryvlak deel van die ryvlak Ander pad­ Geen ander pad­ gebruik. Ander gebruik. Ander gebruikers mag dit gebruikers mag voertuie mag nie. voertuie mag nie. nie gebruik nie. dit gebruik nie.

Fietsryers en voetgangers moet dié deel van die pad gebruik. Ander padge­ bruikers mag nie.

Verbodtekens:
Om sekere aksies of klas voertuie te verbied
Hierdie tekens sê vir jou wat jy nie mag doen nie of watter klas padgebruiker nie ’n spesifieke deel van die ryvlak mag gebruik nie, na gelang van die simbool wat op die teken verskyn. Hierdie tekens is almal wit, skyfvormige tekens met ’n rooi rand. Tydelike weergawes het ’n geel skyf.

Geen links draai hier nie.

Geen regs draai hier nie.

Geen links draai by die volgende aansluiting of ingang nie.

Geen regs draai by volgende aan­sluiting (tydelik) nie.

Geen U-draai hier nie.

Geen stilhou nie (tydelike teken).

Geen parkering nie.

Geen verbysteek by enige voertuig vir 500 m nie (tydelike teken).

Geen verbysteek deur vragmotors vir volgende 500 m nie.

Geen getoeter of enige harde geraas vir die volgende 100 m nie.

Geen ryloop of stilhou vir rylopers vir die volgende 500 m nie.

Geen toegang vir die klas voertuig op die teken nie (tydelike teken).

Geen smouse toegelaat vir 75 m voor of anderkant hierdie teken nie.

Geen toegang vir die klas padgebruiker op die teken nie.

R E G U L E R I N G STEKENS

15

Reguleringstekens: vrae en antwoorde
Die volgende vrae en verduidelikings sal jou help om ’n beter begrip te kry van die tekens wat reeds verduidelik is. Maak by elke item die Korrekte antwoord-gedeelte regs toe, lees die vraag links en kies dan wat jy dink die korrekte antwoord is uit die drie keuses wat verskaf word. Vergelyk nou jou antwoord met die korrekte antwoord wat gegee word en lees die verduideliking om dit beter te verstaan. (Hierdie stelsel van kennisvaslegging is op al die afdelings van dié boek van toepassing.)

Hoe behoort jy op hierdie teken te reageer?
c Stop

en ry slegs verder nadat

Watter stelling is korrek ten opsigte van hierdie teken?
c Daar

al die voertuie wat voor jou by ’n Stop-streep in die kruising gestop het, oor die kruising gery het.
c Stop

is gevaar anderkant

die teken.
c Jy

moet toegee aan voetgangers

en kruisverkeer by die kruising.
c

en ry voort indien jy voel dit en ry dan so gou as wat jy

Jy geniet voorrang.

is veilig om dit te doen.
c Stop

Korrekte antwoord

kan verder. Korrekte antwoord

Jy moet toegee aan voetgangers en kruisverkeer by die kruising.
Jy moet by die teken of merk toegee aan alle verkeer wat reeds op die pad is wat jy nader. Jy moet toegee aan enige spoorverkeer op die spoorlyn wat gekruis word deur die pad waarop jy ry.

Stop en ry slegs verder nadat al die voertuie wat voor jou by ’n Stop-streep in die kruising gestop het, oor die kruising gery het.
Dit is ook op ’n 3-rigting Stop van toepassing. Moenie verder ry tensy dit veilig is om dit te doen nie.

Watter stelling is korrek ten opsigte van hierdie teken?
c Jy

mag aanry indien jy links draai, maar jy moet soos

nodig toegee aan verkeer en voetgangers.
c

Indien jy nie links draai nie, moet jy stop.

c Albei.

Korrekte antwoord

Albei.
Indien jy reguit vorentoe gaan ry, stop soos vir ’n Stop-teken. Indien jy by die kruising links gaan draai, mag jy dit doen sonder om te stop, maar jy moet toegee aan verkeer wat van regs nader, en aan enige voetgangers wat die pad voor jou oorsteek.

20

D IE LEERL INGLISEN SI ETO ETS

6 Waarskuwingstekens
Waarskuwingstekens dui op potensiële gevare wat jy moontlik op die pad vorentoe kan teëkom. Hulle kom gewoonlik ’n ent voor die gevaar om jou genoeg tyd te gee om te reageer. Die tekens is wit driehoeke met ’n rooi rand en swart simbool of woord. Tydelike weergawes van die tekens het ’n geel agtergrond. Wanneer jy ’n waarskuwingsteken teëkom, kyk uit vir enige Stop-, Toegee- of ander reguleringstekens wat moontlik vertoon word. Verminder spoed en ry versigtig voort, en wees gereed om ’n ongeluk te vermy. In die tekens hieronder beteken ’n asterisk (*) by die verduidelikende teks dat die teken ’n links- en regs-weergawe het. Gevaartekens is reghoekige rooi-en-wit plate (of rooi en geel vir tydelike weergawes) wat by die gevaar self geposisioneer is – byvoorbeeld in ’n skerp draai of by ’n obstruksie op of aan die kant van die pad.

Padsituasies vorentoe
Dié tekens waarsku teen potensieel gevaarlike situasies vorentoe wat verband hou met die posisie of struktuur van die pad of die padoppervlak. Nader versigtig, ry stadiger indien nodig en wees gereed om te stop of ’n alternatiewe roete te volg indien nodig.

*Motorhek met veeversperring voor. Ry aan dié kant van die veeversperring deur. Steil afdraand voor. Skakel oor na ’n laer rat, indien nodig.

Hek, spoorvalhek of versperring voor.

Tonnel voor. Skakel die motor se kopligte aan en moenie verbysteek nie. Stadig bewegende voertuie voor.

Steil opdraand vorentoe. Jy mag nie ’n Geen verbysteek-lyn kruis om ’n voertuig wat stadig beweeg verby te steek nie. Teerpad word ’n grondpad vorentoe, met los gruis wat die voorruit en verfwerk kan beskadig. Spoedhobbels voor. Ry stadiger en gehoorsaam enige spoed­beperkings­teken. Pad vernou by ’n brug voor. Ry stadiger en nader versigtig.

Spooroorgang voor. Gehoorsaam alle verkeer­ beheerseine by die kruising. Tydelike ongelyke, stamperige padoppervlak of slaggate voor.

Grondpad word ’n teerpad vorentoe.

Pad vorentoe vernou aan albei kante. Hou so ver moontlik links.

*Pad vorentoe vernou aan een kant. Hou so ver moontlik links.

Gladde pad voor, veral wanneer nat. Ry versigtig.

*Vallende klippe voor, veral ná reën.

Algemene waarskuwingsteken, gewoonlik met ’n verduide­ likende plaat daaronder. Belemmerde sig kan vorentoe verwag word (bv. gereelde mis). Voertuighoogte-beperking voor.

Hawehoof of rivieroewer voor, naby die pad.

Water spoel oor ’n drif vorentoe. Ry baie stadig en toets die remme agterna. Voertuiglengte-beperking voor.

Struktuur vorentoe wat minder as 5 m wyd is (bv. brug).

Padwydte-beperking voor.

26

D IE LEERL INGLISEN SI ETO ETS

Waarskuwingstekens: Vrae en antwoorde
Wat beteken hierdie teken?
c Die

Korrekte antwoord

pad waarop jy ry, eindig

vorentoe en jy sal skerp na links of regs moet draai na gelang van die hoek van die aansluiting.
c c

Die pad waarop jy ry, eindig vorentoe en jy sal skerp na links of regs moet draai na gelang van die hoek van die aansluiting.
Dié teken waarsku teen ’n skuins T-aansluiting in die pad vorentoe waar jy skerp na links of regs sal moet draai. Kyk vir en gehoorsaam enige reguleringstekens wat saam met hierdie teken vertoon word.

Die pad loop dood vorentoe. Jy geniet voorrang na links.

Hoe behoort ’n bestuurder op hierdie teken te reageer?
c c

Verminder spoed. Wees op die uitkyk vir ’n Stop- of Toegee-teken.

c Albei.

Korrekte antwoord

Albei.
Hierdie teken waarsku teen ’n T-aansluiting in die pad vorentoe waar die bestuurder skerp na links of regs sal moet draai. Wees op die uitkyk vir en gehoorsaam enige reguleringstekens wat saam met hierdie teken vertoon word.

Wat beteken hierdie teken/merk?
c Jy

nader ’n kruising waar jy

Waar kan jy verwag om hierdie teken aan te tref?
c

dalk aan ander verkeer sal moet toegee.
c Daar

Aan die einde van ’n snelweg. ’n tweerigtingpad vorentoe ’n dubbele ryvlak sal word met verkeer wat slegs in een rigting beweeg.

c Waar

is dubbele gevaar op die pad is ’n Waarskuwingsteken
c

vorentoe.
c Daar

vorentoe. Korrekte antwoord

As jy ’n vurk in die pad nader.

Korrekte antwoord

Jy nader ’n kruising waar jy dalk aan ander verkeer sal moet toegee.
Hierdie teken word aangetref waar jy ’n kruising nader wat deur ’n Toegee-teken beheer word. Verminder spoed en maak gereed om te stop of toe te gee aan ander verkeer wat reeds in die kruising is of dit van enige kant nader.

Waar ’n tweerigtingpad vorentoe ’n dubbele ryvlak sal word met verkeer wat slegs in een rigting beweeg.
Die tweerigtingpad waarop jy ry, word vorentoe ’n dubbele ryvlak met verkeer wat slegs in een rigting op elke ryvlak beweeg. Hou links en gebruik die regterkant van die ryvlak vir verbysteek.

30

D IE LEERL INGLISEN SI ETO ETS

7 Inligtingstekens
Hierdie padtekens verskaf inligting oor die pad vorentoe sodat jy jou pad- en baangebruik dienooreenkomstig kan beplan.
Afteltekens vir ’n hoëspoedsnelweguitgang. Elke wit staaf verteenwoordig 100 m tot by die uitgang. Tydelike aftelteken vir ’n hoëspoed-uitgang. Voorbeeld toon dit is 300 m tot by uitgang. Geen deurpad vorentoe nie, soos aangedui deur die rooi staaf. Geen deurpad na links (of regs) nie, soos aangedui deur die rooi staaf. Ryvoorrang. Die pad waarop jy ry, het voorrang by die aansluiting vorentoe.

Teen die spoed wat aangedui word, is die verkeerslig by elke aansluiting vorentoe gesinchroniseer om dieselfde sein te vertoon.

Die verkeerslig verander nie eenvoudig van rooi na groen nie, maar het meer fases om voertuie kans te gee om teen aankomende verkeer te draai.

Parkeer-en-ry-punt. Jy kan jou motor hier parkeer en ’n trein haal vir die volgende been van jou reis.

Modus­wisseling. By hierdie punt kan na ’n ander vorm van vervoer oorklim – bv. van motor na trein, van trein na bus.

Inligtingsentrum waar jy inligting oor die plaaslike omgewing, rigtings, en so meer, kan bekom.

Aanvullende inligtingsplate verskaf bykomstige inligting

Vragmotors

Aanbevole spoed

Vir die volgende 12 km

Vir die volgende 5 km

200 m vorentoe

Blinde mense

Ongeluk

Inligtingstekens: vrae en antwoorde
Wat beteken hierdie teken?
c Daar

Korrekte antwoord

is ’n verkeerslig ná die

aangeduide afstand.
c Die

Die verkeerslig op die pad vorentoe is gesinchroniseer vir die aangeduide spoed.
Hierdie teken dui aan dat al die verkeersligte by die onderskeie kruisings op die pad vorentoe gesinchroniseer is teen die aangeduide spoed. Dit beteken dat, indien jy by daardie spoed hou, al die ligte vir jou groen sal wees.

verkeerslig op die pad

vorentoe is gesinchroniseer vir die aangeduide spoed.
c Die

verkeerslig by die kruising

vorentoe sal in jou guns wees.

I N L I G T I N G STEKENS

35

8 Gidstekens
Hierdie tekens verskaf inligting oor die roete en sluit byvoorbeeld afstande en aanwysings na bestemmings en openbare geriewe in, asook ryvlaksituasies vorentoe. Hoofsaaklik vyf kleurkombinasies word op dié reghoekige tekens gebruik:

Gidsteken-kleurkombinasies

Roete-aanwysertekens vir snelweë: wit/geel op ’n blou bord.

Inligtingstekens vir ander paaie: wit/geel op ’n groen bord.

Toeriste-inligtingstekens: wit/geel op ’n bruin bord.

Diagrammatiese baaninligting: rooi/swart op ’n wit bord.

Plaaslike rigtingtekens: swart op wit tekens in ’n dorp of stad.

Liggingsimbole
Hierdie tekens verskaf die naam van ’n dorp, straat, rivier, snelweg, wisselaar, ensovoorts. ’n Simbool dui die aard aan van die item wat genoem word.

Rivier

Tolpad

Einde van tolpad

Dubbelryvlaksnelweg

Enkelryvlaksnelweg

Wisselaar

Bewaringsgebied

Voorbeelde van name

Voorstad

Straat

Munisipaliteit

Rivier

Tolpad

Wisselaar

Geografiese aanduider

Rigtingtekens met simbole
Hierdie simbole dui die aard aan van die bestemming waarheen die rigtingwyser wys.

Spoorwegstasie

Busterminus

Lughawe

Snelweg

Kragstasie

Nywerheids­ gebied

Winkelsentrum

Middestad / SBD

Tolroete

Alternatiewe roete

Ompad-rigting

Myn

Hawe

Helihawe

38

D IE LEERL INGLISEN SI ETO ETS

9 Padmerke
Padmerke is verkeerstekens wat op die padoppervlak geverf is. Hulle kan geklassifiseer word as Regulerende, Waarskuwende, en Inligtingspadmerke. Hulle het dieselfde betekenis as die verkeerstekens wat op pale of bokant die pad gemonteer is en bestuurders behoort daarvolgens te reageer. Padmerke is in wit, geel of rooi geverf, na gelang van die boodskap wat hulle oordra. Die reëls sê jy mag nie op ’n rooi streep stilhou nie, jy mag nie op ’n geel streep parkeer nie, en jy mag nie oor ’n soliede wit lyn ry nie, behalwe dié wat die pad in die breedte kruis.

Regulerende merke
Regulerende padmerke word gebruik om die aksies van bestuurders te beheer en die verkeersvloei te reguleer. Soos met reguleringstekens is dit ’n oortreding om enige regulerende padmerk te verontagsaam. Indien jy dit doen, kan jy beboet word. In die volgende diagramme word die rigting van verkeersvloei deur die klein swart pyltjies aangedui.

Stop-streep. Bring die voertuig heeltemal tot stilstand voor die soliede Stopstreep. Trek slegs weg wanneer dit veilig is om dit te doen.

Toegee-streep. Ry stadiger en gee toe aan kruisverkeer asook voetgangers wat die straat oorsteek of wag om dit te doen voor jy aanry. Indien nodig, stop voor die wit Toegee-streep. Dit geld ook by ’n spooroorgang. Geen verbysteek-streep (op sy eie of aan jou kant van ’n gebroke verdeellyn). Geen deel van die voertuig mag die lyn kruis nie, buiten om toegang te verkry na ’n eiendom aan die ander kant, of om ’n stilstaande obstruksie te vermy. Geel randmerk links. Jy mag nie links van die geel streep ry nie, behalwe wanneer jy ’n ander voertuig kans gee om verby te steek (sien bl. 52).

Voetoorgang. Gee toe aan enige voetgangers wat die voetoorgang van enige kant van die pad wil oorsteek.

Blok-voetoorgang. Gee toe aan enige voetgangers wat die voetoorgang van enige kant van die pad wil oorsteek.

Dubbele geen verbysteekstreep. Jy mag nie toelaat dat enige deel van die voertuig te eniger tyd oor die lyn is nie. Daar is soms ’n gebroke verdeellyn tussen die twee soliede lyne.

Kanaliseringslyn tussen bane met verkeer wat in dieselfde rigting beweeg. Jy mag nie toelaat dat enige deel van die voertuig te eniger tyd oor die lyn is nie. Geverfde eiland. Jy mag nie oor die merk ry of stop nie.

Wit randmerk regs. Jy mag nie regs van die wit streep of daaroor ry nie. Op deurpaaie word ’n U-draai oor die wit randlyn nie toegelaat nie. Geverfde eiland. Jy mag nie oor die merk ry of stop nie.

Geverfde eiland. Jy mag nie oor die merk ry of stop nie.

Parkeerplek. Parkeer slegs binne die afgebakende deel en nie op enige sypaadjie of padrand nie.

Uitsluitlike parkeerplek. Die parkeerplek is gereserveer vir uitsluitlike gebruik deur die soort voertuig soos aangedui deur meegaande simbole, bv. vragmotors.

Ambulanse

PA D MERKE

45

10 Reëls van die pad
Die reëls van die pad is daar om verkeersvloei te reguleer, om veiligheid te verseker en om die regte van individuele padgebruikers te beskerm. Daar is reëls vir spoedbeperkings, baandissipline, parkering en ligte. Dit is verpligtend om die reëls van die pad te gehoorsaam. Voldoening aan hierdie aspek van die verkeerswet sal die moontlikheid van ongelukke, besering en dood op die paaie baie beperk.

Algemeen
8 Ry aan die linkerkant van ’n tweerigtingpad. (Dit is ‘die reël van die pad’) 8 In ’n eenrigtingstraat mag jy aan die regterkant ry mits dit veilig is om dit te doen. 8 ’n Verkeersbeampte se instruksies het altyd voorrang oor ’n reël van die pad of ’n padteken. 8 Handhaaf ’n volgafstand wat redelik en verstandig is met betrekking tot die spoed van die voertuig voor jou, en die verkeer op en die toestand van die pad. 8 Alle voertuie moet ’n klaringsertifikaat (lisensieskyf) hê wat vir 12 maande ná die datum van uitreiking geldig is.

Spoedbeperkings
Spoedbeperkings vir spesifieke voertuie op

Die algemene spoedbeperkings in km/h is:
op paaie in ’n dorpsgebied

paaie buite ’n dorpsgebied:
vragmotors/kombinasies met ’n massa van meer as 9 000 kg

op paaie buite ’n dorpsgebied

’n bus of minibus wat passasiers vervoer
Let wel: ’n Teken wat ’n ander spoedbeperking as die algemene spoedbeperking aandui, het altyd voorrang en skakel die algemene spoedbeperking uit.

op snelweë

Verdeelde paaie
8 Waar ’n pad deur ’n geverfde of fisiese versperring verdeel word, bly altyd aan die linkerkant van die verdeling. 8 Kruis hierdie tipe verdeling slegs by ’n opening wat spesifiek vir hierdie doel aangedui word. 8 Dit is ’n oortreding om oor ’n soliede verdelende merk te ry. 8 Indien dit veilig is om te doen, mag jy ‘n gebroke lyn oorsteek om ‘n ander voertuig verby te steek of om ‘n U-draai te maak indien geen padteken dit verbied nie. 8 Sien bladsy 45 vir die spesifieke betekenis van die padmerke wat hier aangedui word.

52

D IE LEERL INGLISEN SI ETO ETS

Verbysteek van ’n ander voertuig

Verbysteek aan die linkerkant

8 Moenie verbysteek indien dit deur ’n pad- of padmerk verbied word nie. 8 Moenie ’n voertuig wat by ’n voetoorgang gestop het, verbysteek nie. 8 Wanneer jy ’n ander voertuig wat in dieselfde rigting op ’n smal pad ry verbysteek, gaan regs van daardie voertuig verby en hou op ’n veilige afstand. Moenie voor die voertuig insny wanneer jy na die linkerkant van die pad terugkeer nie. 8 Moenie aan die regterkant van die ryvlak teen aankomende verkeer ry nie. 8 Moenie op die skouer of rand van die pad ry wanneer jy verbysteek nie. 8 Moenie verbysteek teen ’n blinde hoogte, draai of enige ander plek waar jou sig op die pad vorentoe beperk is en daar aankomende verkeer kan wees wat jy nie kan sien nie. 8 Wanneer jy ’n stilstaande bus verbysteek, kyk uit vir passasiers wat op- of afklim.

8 Indien dit veilig is om dit te doen, mag jy aan die linkerkant verbysteek wanneer:  die voertuig vorentoe regs draai of aangedui het dat dit regs gaan draai  die pad ’n eenrigtingstraat is (verkeer beweeg slegs in een rigting)  die pad wyd genoeg is dat twee of meer bane verkeer in dieselfde rigting kan ry  die pad wyd genoeg en afgebaken is in verkeersbane vir voertuie wat in dieselfde rigting ry  jy deur ’n verkeersbeampte gesein word om dit te doen. 8 Moenie oor die geel linkerkantste streep ry om links te kan verbysteek nie.

Verbysteek: aankomende verkeer
8 Wanneer jy verbysteek en by aankomende verkeer verbygaan, hou links en hou ’n oop ruimte tussen jou voertuig en ander voertuie.

Wanneer jy verbygesteek word:
8 Indien jy verbygesteek word  beweeg oor na links sodat die ander voertuig kan verbykom, en  moenie versnel nie.

R E Ë L S VA N D IE PA D

53

Reëls van die pad: vrae en antwoorde
Wat is die korrekte volgorde wanneer jy die tegniek van defensiewe bestuur toepas?
c c c

Soek, Voorspel, Identifiseer, Besluit, Uitvoer. Voorspel, Identifiseer, Soek, Besluit, Uitvoer. Nie een van bogenoemde nie.

Die proses van defensiewe bestuur bestaan uit drie groepe aksies. Watter groep kan uitgelaat word indien jy nie gaan rem of van rat gaan verander nie?
c c

Kyk, Blinde kolle, Sein. Blinde kol, Stuur, Versnel. Spieëls, Remme, Ratte.

Korrekte antwoord

c

Nie een van bogenoemde nie.
Die korrekte volgorde waarin die tegniek van defensiewe bestuur toegepas word, is: Soek: Wees op die uitkyk vir gevare op die pad. Identifiseer: Identifiseer die tipe gevaar. Voorspel: Oorweeg hoe die gevaar jou kan raak. Besluit: Kies ’n veilige reaksie.
Uitvoer: Voer die aksies/s uit waarop jy besluit het.

Korrekte antwoord

Spieëls, Remme, Ratte.
Indien jy nie van spoed gaan verander nie, is dit nie nodig om in die spieël(s) te kyk, of om te rem of van rat te verander nie. Onthou egter: Kyk elke 5 tot 8 sekondes in jou spieëls op ’n reguit pad en voor elke gevaar.

Wanneer jy onder normale weers- en padtoestande ’n ligte motorvoertuig bestuur, hoe groot behoort die gaping tussen jou voertuig en die een voor jou te wees? Genoeg ...
c c c

Korrekte antwoord

Genoeg dat jy kan stop sonder om uit te swaai.
Jy het genoeg oop spasie nodig sodat, as die voertuig voor jou skielik stop, jy veilig kan stop sonder om uit te swaai.

dat jy kan stop sonder om uit te swaai. om te keer dat jy die voertuig voor jou stamp. om uit te swaai en verby die voertuig voor jou kan ry.

Wat is die algemene spoedbeperking op paaie in Suid-Afrika?
c c

Wat moet jy doen indien jy van rigting wil verander, spoed wil verminder of wil stop?
c c

60 km/h op paaie in ’n dorpsgebied. 100 km/h op paaie buite ’n dorpsgebied.

Sein wat jy wil doen. Hou links.

c Albei.

c Albei.

Korrekte antwoord

Korrekte antwoord

Albei.
Die algemene spoedbeperkings in Suid-Afrika is 60 km/h in dorpsgebiede, 100 km/h in landelike gebiede en 120 km/h op snelweë. Vragmotors swaarder as 9 000 kg word beperk tot 80 km/h op paaie in landelike gebiede en snelweë. Busse en minibusse wat passasiers vervoer, mag nie vinniger as 100 km/h op snelweë ry nie.

Sein wat jy wil doen.
Jy moet die voertuig se rigtingwysers of remligte gebruik om ander padgebruikers te waarsku dat jy gaan stadiger ry, stop, of draai. Jy moet betyds en lank genoeg sein om ander padgebruikers te waarsku oor wat jy beplan om te doen.

64

D IE LEERL INGLISEN SI ETO ETS

11 Leerlinglisensie-proeftoets
Hier is drie proeftoetse waarmee jy kan oefen om vrae te beantwoord voordat jy ’n afspraak maak om die amptelike toets te skryf. Die vrae vir elke toets verskil. Om deeglik vir die amptelike toets voor te berei, raai ons aan dat jy al drie toetse doen en probeer om vir elkeen volpunte te kry.

Instruksies
1. 2. 3. 4. 5. 6. Begin met TOETS A en lees die eerste vraag noukeurig. Lees die vraag weer om seker te maak jy verstaan wat gevra word. Lees die veelkeuse-antwoordopsies onder elke vraag. Besluit watter opsie die mees korrekte antwoord op die vraag is. Omkring daardie opsie se verwysing (A of B of C) of die antwoord wat jy gekies het. Nadat jy al die vrae in TOETS A beantwoord het, gaan jou antwoorde na teen die korrekte antwoorde wat op bladsy 143 verskaf word. 7. Indien jy enige vrae verkeerd beantwoord het, hersien die hoofstuk(ke) wat daardie inligting bevat. Doen weer die toets totdat jy al die vrae korrek kan beantwoord. 8. Herhaal hierdie proses vir TOETS B en C totdat jy volpunte vir al drie proeftoetse kry.

Hersien die materiaal elke dag tussen nou en die dag wat jy die amptelike toets skryf. Dit is ’n goeie idee om ’n dag of twee voordat jy die amptelike toets skryf, weer hierdie proeftoetse te doen.

TOETS A
3. Watter kontrole verhoed dat ’n geparkeerde voertuig beweeg? A. 7 B. 8 C. 9 4. Watter kontroles word gebruik om van rat te verander? A. 7 en 9 B. 5 en 8 C. 6 en 8 5. Watter kontrole word gebruik om te versnel? A. 6 B. 8 C. 10 1. Watter kontrole word gebruik om van rigting te verander of te draai? A. 4 B. 5 C. 10 2. Watter kontrole het ’n voertuig met outomatiese transmissie nie? A. 2 B. 6 C. 8 6. Watter kontrole word gebruik om die voertuig te laat stop? A. 9 B. 8 C. 7 7. Watter kontroles word gebruik om skerp na links of regs te draai? A. 1, 3, 5, 6 & 8 B. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 & 10 C. 3, 4, 5, 9 &10

68

D IE LEERINGL ISEN SI E- PRO EFTO ETS

12 Oorsig
Doel en voorwaardes

DIE K53-RYBEWYSTOETS

LIGTE EN SWAAR VOERTUIE EN MOTORFIETSE

Dit is ’n praktiese bestuurstoets om die vermoëns van aspirantbestuurders van motorvoertuie en motorfietse te bepaal. Die bestuurstoets meet ’n bestuurder se: hantering van ’n voertuig; gehoorsaam van verkeersreëls, pad-, verkeers- en padmerke; korrekte toepassing van die K53 defensiewe bestuurstelsel deur alle aspekte van die toets; en hantering van verkeersprobleme in praktiese bestuursituasies. Jy mag nie die bestuurstoets aflê in ’n ligte motorvoertuig wat minder as 3 m lank is nie. Tydens die toets mag jy nie rook of ’n selfoon gebruik nie.

Wat die toets behels
Die toetse bestaan uit die volgende:

Toets vir ligte en swaar motorvoertuie:
8 Inspeksie van die voertuig se padwaardigheid voor daar gery word. 8 ’n Werftoets van jou basiese manoeuvrerings­ vaardighede, weg van verkeer:  aansit van die enjin  wegtrek  omdraai in die pad (‘driepuntdraai’ – slegs ligte voertuie)  agteruitry in ’n smal gang, en weer uitry (‘alley-docking’)  parallelle parkering (slegs ligte voertuie)  stop en wegtrek teen ’n skuinste  links draai (ligte voertuie indien dit ’n sleep­ wa sleep, en swaar voertuie)  agteruitry in ’n reguit lyn (ligte voertuie indien dit ’n sleepwa sleep, en swaar voertuie). 8 ’n Padtoets op openbare paaie wat verkeer dra, insluitend die volgende waar beskikbaar:  gehoorsaam van verkeerstekens  verander van bane  verbysteek  spoedbeheer  links en regs draai by kruisings  aanry oor ’n kruising  onbeheerde kruisings  gehoorsaam van Toegee-tekens en verkeerslig  stop in verkeer  stop by ’n Stop-teken  ’n verkeersirkel  ’n spooroorgang  ’n voetoorgang  binnegaan van ’n snelweg  verlaat van ’n snelweg  verbygaan van ’n snelwegafrit en -oprit  verbysteek op ’n snelweg  ’n noodstop.

80

D IE K53 -RYBEWYSTO ETS

Motorfietstoets: (die hele toets word in die toetswerf gedoen)
8 Inspeksie van die motorfiets se padwaardigheid voor daar gery word. 8 Korrekte opklim op en afklim van die motorfiets. 8 Maneuvers: Deel Een:  aan- en afsit van die enjin  spoedbestuur en -beheer  wegtrek en links draai  verander van baan  stop en wegtrek teen ’n skuinste. 8 Maneuvers: Deel Twee:  wegtrek en ry  beoordeling van draaispoed  noodstop en -uitswaai  stop.

Tydsbeperking vir voltooiing van die toets
Motorfietse: Geen tydsbeperking nie Ligte en swaar motorvoertuie – Werftoets: 20 minute (plus 59 sekondes grasieperiode) insluitend die voertuiginspeksie vooraf. Indien jy die werftoets slaag, sal jy voortgaan met die padtoets. Jy sal die werftoets druip en die toets sal gestaak word indien:
8 jy die tydsbeperking van 20 minute 59 sekondes vir die voertuiginspeksie vooraf en die werftoetsmaneuvers oorskry 8 meer as 50 strafpunte toegeken word (sien volgende onderwerp – puntetoekenning) 8 jy enige van die ‘druip onmiddellik’-items in enige maneuver druip (sien puntetoekenning).

Die stophorlosie sal gestop word ná voltooiing van die volgende en sal voor die volgende item begin:
8 die instruksies vir die voertuiginspeksie vooraf 8 elke werftoetsmaneuver 8 die padtoets.

Puntetoekenning
Die toetsbeampte sal ’n telkaart gebruik om jou prestasie gedurende die toets te bepaal. ’n Sekere aantal strafpunte kan tydens elke deel van die toets toegeken word (sien volgende bladsy). Indien jy meer as die toegelate aantal strafpunte kry, sal jy die toets druip. Afgesien van die strafpunte wat op spesifieke maneuvers en padtoets-situasies van toepassing is, sal strafpunte regdeur die toets aan jou toegeken word indien jy enige van die volgende foute begaan:
8 onbedagsaam teenoor ander padgebruikers: 1 8 kyk nie elke 5 tot 8 sekondes in die spieëls nie: 5 8 kyk te lank in die spieëls: 1.

Vir party items is daar nie strafpunte nie en dit moet korrek voltooi word om met die res van die toets voort te gaan. Indien jy onsuksesvol is met enige van hierdie ‘Druip onmiddellik’-items, sal die toets onmiddellik gestaak word en sal jy moet aansoek doen om die toets weer op ’n ander dag af te lê.

OORSIG

81

Druip onmiddellik-items
Jy sal die toets druip en dit sal onmiddellik gestaak word indien jy enige van die volgende foute begaan:
Toets vir ligte en swaar motorvoertuie Toets vir motorfietse

8 ’n voertuig gebruik wat onpadwaardig is of nie gelisensieer is nie 8 indien die voertuig meganies onklaar raak 8 enige verkeerswet, padteken, sein of padmerk verontagsaam 8 ’n onbeheersde of gevaarlike aksie uitvoer 8 betrokke is in ’n botsing wat jy kon vermy het 8 teen enige hindernis stamp, oor ’n randsteen ry of aan ’n grenslyn raak 8 nie daarin slaag om ’n maneuver binne die toegelate aantal probeerslae te voltooi nie 8 die voertuig vorentoe of agtertoe laat rol 8 nie daarin slaag om te wys dat jy ’n handsein korrek kan gee wanneer jy die opdrag kry om dit te doen nie 8 die 20 minute-tydsbeperking vir die werftoets oorskry 8 50 strafpunte vir die werftoets oorskry 8 8 strafpunte per minuut gedurende die padtoets oorskry. Toekenning van strafpunte:

8 ’n voertuig gebruik wat onpadwaardig is of nie gelisensieer is nie 8 van die motorfiets afval of dit laat omval 8 enige verkeerswet, padteken, sein of padmerk verontagsaam 8 ’n onbeheersde of gevaarlike aksie uitvoer 8 nie ’n geskikte valhelm dra nie 8 aan enige grenslyn raak 8 meer as 50 strafpunte vir Deel Een van die toets, of 90 strafpunte vir Deel Twee kry 8 nie met een probeerslag slaag nie:  wegtrek  links draai  verander baan na regs 8 nie binne drie probeerslae slaag nie:  wegtrek en ry  skatting van draaispoed  noodstop en nooduitswaai  stop.

Toekenning van strafpunte: Met elke maneuver sluit ons ’n tabel in wat die aantal strafpunte toon wat vir die verskillende elemente in daardie maneuver (bv. parallelle parkering) toegeken kan word. Strafpunte word toegeken vir enige aksie wat:
8 jy doen, maar nie behoort te doen nie (bv. onnodig stop) 8 jy behoort te doen, maar nie doen nie (bv. sein wat jy gaan doen) 8 jy nie korrek doen nie (bv. posisionering van die voertuig vir draai).

Voertuig rol vorentoe of agtertoe Raak aan enige hindernis Slaag nie binne toegelate aantal pogings nie 360º-waarneming Sein wat jy gaan doen Wegtrek Teenstuur Kanselleer sein

5 5 1 1 4

Byvoorbeeld, indien jy vergeet om ’n 360º-waarneming te doen gedurende ’n spesifieke maneuver wat dié aksie vereis, sal jy 5 strafpunte kry. Eweneens, indien jy nie sein wat jy van plan is om te doen wanneer jy dit moet doen nie, kan dit jou 5 punte kos. Hoe meer strafpunte aan ’n aksie toegeken word, hoe belangriker is dit dat jy dit korrek doen. ’n Grys kassie dui ’n element aan wat jy korrek moet doen, anders druip jy onmiddellik die hele toets. Let wel: Waar ’n maneuver tydens die padtoets op verskeie situasies van toepassing is, word die strafpunte nie elke keer getoon nie. Jy moet byvoorbeeld die stappe van die K53-aksies vir stop of wegtrek volg elke keer wanneer dit deel is van ’n bestuursmaneuver, soos by kruisings.

82

D IE K53 -RYBEWYSTO ETS

13

Gebruik van die voertuig se kontroles

LIGTE EN SWAAR MOTORVOERTUIE EN MOTORFIETSE Gebruik van die spieël(s)
8 Verstel slegs die truspieël(s) vir maksimum sig na agter terwyl die voertuig stilstaan. 8 Kyk in die truspieël(s) wanneer jy enige potensiële gevaar nader. 8 Kyk elke 5 tot 8 sekondes in die truspieël(s). 8 Kyk lank genoeg in die truspieël(s) om te sien wat die verkeersituasie agter jou is, maar moenie te lank in die spieël(s) kyk nie, want jy moet voor jou in die pad kyk. 8 In die geval van ’n toe kajuit, kyk in albei buitespieël(s). 8 Jy sal nie gepenaliseer word indien jy slegs ’n vinnige, klein verstelling aan die truspieël maak terwyl die voertuig beweeg, of indien jy die spieël(s) verstel terwyl die voertuig stilstaan nie. 8 Indien jy die spieël(s) verstel terwyl die voertuig beweeg (buiten ’n vinnige, klein verstelling), sal jy strafpunte ontvang. 8 Indien jy te lank in die truspieël(s) kyk terwyl die voertuig beweeg, sal jy gepenaliseer word vir swak waarneming terwyl jy bestuur. 8 Dit is nie ’n vereiste dat jy die buitespieël(s) vir ‘waarneming’ na agter gebruik nie. 8 Tydens die toets moet jy die buitespieël(s) gebruik indien die voertuig nie met ’n binne-truspieël toegerus is nie, of indien die binne-truspieël om die een of ander rede nie genoeg sig na agter bied nie. Definisie van ‘Waarneem’

In hierdie toets beteken die woord WAARNEEM om in alle rigtings (360°) te kyk vir gevare en potensiële gevare. Kyk vorentoe, na die kante, in die spieël(s) en blinde kolle. Kyk op en af in kruispaaie en voertuigingange vir enige voertuie en voetgangers.

Sein
8 Kyk in die truspieël(s) en toepaslike blinde kol, indien van toepassing – wanneer jy stadiger gaan ry, stop, draai, van baan verander, ens. 8 Sein betyds en lank genoeg om ander padgebruikers te waarsku, maar wees versigtig dat jy nie te vroeg sein nie, want dit kan ander padgebruikers verwar. 8 Nadat jy begin sein of handseine gebruik het, sit jou hand in die toepaslike posisie terug op die stuurwiel. 8 Maak seker dat jy die sein onmiddellik kanselleer nadat jy ’n maneuver voltooi het. 8 Wanneer jy die toeter gebruik, maak seker dat die ander padgebruikers bewus is van jou teenwoordigheid. 8 Vermy die gebruik van rigtingwysers of handseine in ’n kruising, tensy nodig. 8 Remligte is ’n sein wat aangelos kan word, dus is dit nie nodig om dit te kanselleer (deur jou voet van die rempedaal af te haal) nadat die voertuig heeltemal tot stilstand gekom het nie. 8 Wanneer die remligte, kopligte of toeter as ’n sein gebruik word, hoef jy nie in die blinde kolle te kyk nie. Jy moet egter in die truspieël(s) kyk voordat jy rem. Toekenning van strafpunte: Kyk in spieëls Kyk in blinde kolle Handsein regs Handsein links Handsein stop/ry skielik stadiger Gebruik van toeter

3 5 3 3 3 1

G E B R U I K VA N D I E V O E RT U I G S E K O NTROL ES

83

15

Bestuurstoets vir Ligte en Swaar Voertuie

Die Werftoets
Vooraf-inspeksie van die voertuig – buitekant
Nota vir swaar voertuie: Dit word ná die inspeksie van die BINNEKANT gedoen (sien volgende item). Die toetsbeampte sal jou vergesel na die voertuig, waar ’n vooraf-inspeksie van die BUITEKANT gedoen sal word voor jy in die voertuig klim. Die toetsbeampte sal dalk toelaat dat geringe foute reggestel word, maar geen ekstra tyd sal hiervoor toegelaat word nie. Indien daar bevind word dat enige van die items wat onder die opskrif ‘Vooraf-inspeksie’ op die toetsverslag aangedui word nie werk nie, sal die voertuig as onpadwaardig beskou word en sal die toetsbeampte DRUIP aanteken, en die toets onmiddellik staak.
Jy sal nie vir die volgende gepenaliseer word nie: 8 as jy die vooraf-inspeksie nie linksom uitvoer nie 8 as jy nie die ruitveërs van die windskerm lig nie 8 as jy een wiel nagaan en eers later na die ander wiele verwys 8 as jy nie albei sywande van ’n band vir skade nagaan nie.

Wanneer jy die dele van die voertuig nagaan, word daar nie van jou verwag om al die eienskappe van dié spesifieke deel te noem nie. Wanneer jy bv. die wiele nagaan, hoef jy nie te noem dat jy die band se loopvlak vir slytasie en skade aan die sywand, die bandlugdruk en die klepdoppie, ens. nagegaan het nie. Wanneer dit vir die toetsbeampte duidelik is dat jy aan die spesifieke dele aandag gegee het, ongeag of jy dit genoem het of nie, sal jy daarvoor krediet kry.
Prosedure – ligte en swaar motorvoertuie 8 Kyk onder die voertuig vir enige lekplekke en obstruksies. 8 Sluit al die deure oop en maak seker dat hul oopmaakmeganismes en ruitslingers werk. 8 Maak seker dat die veiligheidsgordels stewig vas is en dat hul meganismes werk. 8 Begin by die deur regs voor en inspekteer die padwaardigheid van die voertuig:  Kyk dat al die glas- en plastiektoebehore (ligte, lense, weerkaatsers, spieëls, nommerplate, vensters) onbeskadig, skoon en stewig vas is.  Gaan die ruitveërlemme na vir enige slytasie en moet hulle vir eers nie terugvou nie. Toekenning van strafpunte: Kyk onder die voertuig Gaan die ruitveërs na Gaan die bande na Gaan enjinkompartement na Gaan ligte en weerkaatsers na Gaan brandstoftenk se prop na 1 1 1 1 1 1

B E S T U U R S T O E T S V I R L I G T E E N S WA A R VOERTUIE

93

Vooraf-inspeksie van die voertuig – binnekant (vervolg)
Notas vir swaar voertuie met lugremme: Hierdie inspeksie word voor die inspeksie van die buitekant gedoen. Tydens inspeksie van die binnekant, nadat die instrumente en meters nagegaan is vir enige wanfunksie, moet die enjin aangeskakel en gelos word om te luier sodat die lugdruk in die lugremme kan opbou terwyl die inspeksie van die buitekant gedoen word.
1. Maak vanuit die bestuurder se sitplek seker dat die handrem vasgetrek is. 2. Maak seker dat die rathefboom in die NEUTRAAL-posisie is (P of N vir outomatiese transmissie). 3. Kyk vir enige obstruksies. 4. Gaan enige waarskuwingsligte en meters na, waar van toepassing. 5. Gaan die sitplekverstelling na vir die korrekte bestuurposisie. 6. Gaan al die spieëls na vir maksimum sig na agter; verstel soos nodig. 7. Draai die aansitsleutel na die AAN-posisie, sonder om die enjin aan te skakel. 8. Gaan die werking van enige elektriese vensters na, indien van toepassing. 9. Gaan al die instrumente op die instrumentepaneel na en noem enige veranderings op. 10. Gaan die werking van die voorste en agterste ligte, rigtingwysers, toeter en ruitveërs na. 11. Skakel die enjin af en draai al die skakelaars terug na die AF-posisie. 12. Gaan die stuur na vir oormatige speling. 13. Gaan die druk op die rem- en koppelaarpedale na. 14. Laat die ruitveërs na die normale posisie terugkeer, waar van toepassing. 15. Maak seker die voertuig se deure is behoorlik toe en dat passasiers vertroud is met hoe die deure werk. 16. Maak jou veiligheidsgordel vas en versoek enige passasiers om hul veiligheidsgordels vas te maak. 17. Maak seker dat die passasiers weet hoe die losknipmeganisme van die veiligheidsgordels werk. Toekenning van strafpunte: Gaan deure na Gebruik van handrem Neutraal/Parkeer gekies Gaan na vir obstruksies Gaan sitplekverstelling na Verstel die spieëls Gaan werking van ligte na Gaan werking van rigtingwysers na Gaan werking van ruitveërs na Gaan werking van toeter na 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1

Die werftoets-maneuvers
Die werftoets-maneuvers word voltooi voordat jy op openbare paaie uitgaan om die bestuurstoets af te lê. Hierdie maneuvers toets jou bevoegdheid om die voertuig te hanteer terwyl jy agteruit ry, parkeer, teen ’n skuinste wegtrek en ’n driepuntdraai doen. Voordat jy met die maneuvers begin, sal die toetsbeampte vir jou die volgende inligting gee:
8 Die hele werftoets (die vooraf-inspeksies sowel as die maneuvers) moet binne 20 minute en 59 sekondes (op die stophorlosie) voltooi word. 8 Jy mag in enige stadium tydens party van die maneuvers die voertuig stop. 8 Jy moet die K53-waarnemingsprosedure uitvoer en die korrekte seine gee, net soos wat jy op ’n openbare pad sou doen. 8 Jy hoef nie tydens die werftoets-maneuvers ’n veiligheidsgordel te dra nie.

B E S T U U R S T O E T S V I R L I G T E E N S WA A R VOERTUIE

95

Terugstoot (‘Alley docking’)
8 Daar sal van jou verwag word om agteruit in ’n spesiaal gemerkte parkeerplek in te draai en dan weer uit te ry. 8 Jy sal dit moet doen deur terug te stoot in trurat en links te draai, en weer deur terug te stoot en regs te draai (swaar voertuie draai slegs regs). 8 Die toetsbeampte sal vir jou sê van watter kant af die eerste maneuver uitgevoer moet word. 8 Vir elkeen van hierdie maneuvers word jy slegs twee pogings toegelaat om die maneuver korrek te voltooi. 8 Jy mag tydens die maneuver nie teen die randsteen of enige hindernisse stamp, of van rigting verander nie. Die toetsbeampte sal vir jou sê: 8 om die voertuig by die beginpunt te posisioneer 8 om agteruit tot in die afgemerkte area te ry sonder om aan enige hindernis te raak 8 dat jy in enige stadium mag stop 8 dat jy nie vorentoe mag beweeg om korrek te kan terugstoot nie 8 dat jy ’n tweede (laaste) keer mag probeer indien die eerste poging onsuksesvol was, mits jy aan geen hindernisse geraak het nie.

Posisioneer jou voertuig by die beginpunt en kanselleer die sein, indien van toepassing. Trek die handrem vas of kies neutraal (P vir outomatiese transmissie) en wag vir instruksies. Wanneer jy opdrag kry om dit te doen, voer die maneuver uit deur die stappe op bladsy 97 te volg. Let wel: Terugstoot (‘alley docking’) na links word hier getoon. Jy sal dus eers in die linkerkantse blinde kol kyk en links sein. Wanneer jy na regs gaan terugstoot, sal jy eers in die regterkantse blinde kol kyk en regs sein.

5

2 1

4

3

98

D IE K53 -RYBEWYSTO ETS

Kruisings – links draai
Nota vir swaar voertuie en voertuie met sleepwaens:

Terwyl jy om ’n draai ry, kyk in die linkerspieël om seker te maak die voertuig of sleepwa volg veilig deur. Die volgende twee illustrasies toon die korrekte K53-volgorde vir:
1. links draai sonder om te stop 2. links draai nadat jy gestop het. Links draai sonder om te stop

3 2 4

1

1. Kyk in die spieëls 2. Kyk in die blinde kol links 3. Sein links

1

16. Versnel soos nodig 17. Kyk in die spieëls 18. Kanselleer sein

4

4. Kyk in blinde kol links 5. Stuur na links in die baan, indien nodig 6. Kyk in die spieëls 7. Ry stadiger/rem, indien nodig 8. Kies ’n laer rat, indien nodig

2

Toekenning van strafpunte: Kyk in spieëls Kyk in blinde kolle Sein wat jy gaan doen Verander van baan Kyk regs en links vir kruisverkeer Posisie vir draai Wiele reguit vir draai Sein gekanselleer Let wel: Die strafpunte in die kassie is op alle situasies by kruisings van toepassing.

3 5 5 3 5 4 3 4

9. Gee voorrang aan voetgangers, indien nodig

10. Kies volgende laer rat, indien nodig 11. Kyk vir verkeer na regs 12. Neem 360º waar, indien van toepassing 13. Kyk in die blinde kol links

3

14. Stuur om die draai tot in die toepaslike baan 15. Gehoorsaam alle verkeerstekens en -reëls

B E S T U U R S T O E T S V I R L I G T E E N S WA A R VOERTUIE

113

16 Motorfiets-rytoets
Oorsig
Dit is ’n praktiese toets om die ryvermoë van motorfietsryers te bepaal. Die toets bestaan uit:
8 ’n vooraf-inspeksie 8 die prosedure om die motorfiets aan te skakel 8 ’n vaardigheidstoets.

Die toets is ’n manier om die volgende te bepaal:
8 die motorfietsryer se bevoegdheid om ’n motorfiets te hanteer 8 die motorfietsryer se nakoming van verkeersreëls, padtekens en oppervlakmerke 8 die motorfietsryer se gebruik van die K53-stelsel van voertuigbeheer.

Hierdie toets is ontwerp vir ryers van solo- (tweewiel-) motorfietse, nie vir drie- of vierwielmotorfietse (quad-bikes) of ’n motorfiets met ’n syspan nie. Tydens die toets mag jy nie rook of ’n selfoon gebruik nie.

Toetsstruktuur
Deel Een 8 vooraf-inspeksie van die motorfiets se padwaardigheid 8 aanskakel en afskakel van die enjin 8 spoedbeheer 8 wegtrek en links draai 8 van baan verander na regs 8 stop teen ’n skuinste en dan wegtrek sonder om terug te rol. Deel Twee 8 skatting van draaispoed (na links en na regs) 8 noodstoppe 8 nooduitswaaie na links en na regs 8 stop op ’n beheerde wyse.

Puntetoekenning
Regdeur die toets sal strafpunte soos nodig vir die volgende toegeken word:
8 oortreding van ’n verkeerswet 8 onbeheerste aksies 8 gevaarlike aksies 8 botsings 8 meganiese onklaarraking.

130

D IE K53 -RYBEWYSTO ETS

Toetsbeampte se instruksies
Voordat jy met Deel Een van die toets begin, sal die toetsbeampte vir jou sê dat:
8 jy die waarnemings moet doen en die toepaslike seine moet gee soos wat nodig sal wees wanneer jy op ’n openbare pad ry 8 jy regdeur die toets ’n valhelm moet dra wat behoorlik vasgemaak is 8 albei wiele te alle tye aan die padoppervlak moet raak 8 terwyl jy ’n maneuver uitvoer, jy nie aan die grenslyne vir daardie maneuver moet raak nie; indien jy dit wel doen, sal jy die toets druip. (Jy sal egter nie gepenaliseer word as jy aan enige grenslyne raak wanneer jy die voertuig na die volgende maneuver beweeg nie.) 8 jy regdeur die toets alle padtekens, seine, reëls en oppervlakmerke moet gehoorsaam 8 jy die enjin moet afskakel wanneer die motorfiets sonder toesig gelaat word 8 geen onbeheerste of gevaarlike aksie toegelaat sal word nie 8 jy vrae oor enige van die bostaande mag vra.

Ander belangrike notas
8 Voordat jy met ’n maneuver begin, sal die toetsbeampte vir jou die instruksies en verduideliking gee slegs wanneer die motorfiets stilstaan. 8 Jy moet onmiddellik nadat jy wegtrek albei voete op die motorfiets se voetrusse sit. 8 Indien jy voel dat die toets te moeilik is, mag jy dit in enige stadium staak. Om die toets te kan slaag, moet jy egter die hele toets voltooi.

Uitleg van die toetsbaan

MO T O R F I E T S - RYTOETS

131

Deel Een: Vooraf-inspeksies en maneuvers
Jy sal Deel Een van die toets druip indien jy:
8 die maksimum toelaatbare 50 strafpunte oorskry of 8 enige van die druip onmiddellik-items druip.

Vooraf-inspeksie
Die toetsbeampte sal jou na jou motorfiets vergesel waar jy die vooraf-inspeksie moet uitvoer.
8 Indien daar enige geringe foute is, kan jy toegelaat word om dit reg te stel. Let egter daarop dat nie meer as 5 minute hiervoor toegelaat sal word nie. 8 Indien enige van die items nie werk nie, sal die voertuig as onpadwaardig beskou word en sal die toetsbeampte DRUIP aanteken, en die toets onmiddellik staak. Die nagaanprosedure 8 Kyk onder die motorfiets vir enige lekplekke en obstruksies. 8 Inspekteer die padwaardigheid van die motorfiets, verkieslik van bo na onder en van links na regs terwyl jy linksom beweeg. 8 Kyk dat al die glas- en plastiektoebehore (ligte, lense, weerkaatsers, spieëls, nommerplate) skoon, stewig vas en onbeskadig is.  Maak seker dat die lisensieskyf geldig is.  Inspekteer die wiele en bande (loopvlak, skade, bandlugdruk, klepdoppies, olielekke, ghries).  Gaan die remskywe, skokbrekers/vurke en modderskerms na vir slytasie, skade en veiligheid.  Gaan die voertuigkontroles (rathefboom, voetrem, kabels) na vir behoorlike werking en veiligheid.  Gaan die vlakke van die olie, water en remvloeistof na.  Maak seker dat die onderskeie dele van die voertuig (voetrusse, uitlaat, brandstoftenk se prop, sydeksels, kettingskerm, sitplek, brandstoftenk, verkoeler, windskerm, stroomlynkap [‘fairing’]), modderskerms) stewig vas en onbeskadig is.  Gaan die ketting na vir spanning en smering.  Maak seker dat die brandstoftenk se prop dig toe is.  Noem dat die battery nagegaan behoort te word vir skade, veiligheid en vloeistofvlak. Let wel: 8 Jy sal nie gepenaliseer word:  indien jy nie die vooraf-inspeksie linksom uitvoer nie  indien jy een wiel nagaan en slegs later na die ander wiel verwys nie  indien jy nie albei sywande van ’n band vir skade nagaan nie. 8 Wanneer jy die dele van die motorfiets nagaan, word daar nie van jou verwag om al die eienskappe van daardie spesifieke deel te noem nie. Wanneer jy bv. die wiele nagaan, hoef jy nie te noem dat jy die band se loopvlak vir slytasie en skade aan die sywand, die bandlugdruk en die klepdoppie, ens. nagegaan het nie.

Toekenning van strafpunte: Kyk onder die voertuig Kyk in spieëls Gaan die ketting na Gaan die bande na Gaan die vurk na

1 1 1 1 1

132

D IE K53 -RYBEWYSTO ETS

Spoedbeheer
Die toetsbeampte sal vir jou sê:
8 om op bevel weg te trek van punt A en padlangs te ry in die rigting van D sonder om aan die grenslyne te raak 8 om na ’n hoër rat oor te skakel 8 om tot op ongeveer 25 km/h te versnel en ’n egalige spoed te handhaaf 8 om by punt C egalig en geleidelik stadiger te ry, sonder om te gly, deur albei remme te gebruik 8 om na ’n laer rat oor te skakel 8 om met die voorwiel op kruispunt D te stop 8 om nie die motorfiets te beweeg totdat die toetsbeampte die stoppunt nagegaan het nie 8 dat indien jy te stadig ry of nie daarin slaag om binne die voorgeskrewe afstand van die kruispunt D te stop nie, jy toegelaat sal word om nog twee keer te probeer, maar indien jy tydens die derde poging te stadig ry of nie daarin slaag om binne die voorgeskrewe afstand van die kruispunt D te stop nie, jy sal druip en dat die toets gestaak sal word.

Wanneer jy opdrag kry om met hierdie prosedure te begin, volg hierdie stappe:
1. Neem waar. 2. Trek weg. 3. Versnel en skakel oor na ’n hoër rat. 4. Moenie aan enige grenslyne raak nie. 5. Rem by streep C. 6. Kies ’n laer rat. 7. Stop met die voorwiel op kruispunt D van die gekalibreerde kruis. 8. Hou jou balans en moenie die motorfiets beweeg totdat die toetsbeampte die stoppunt bepaal het nie. Let wel: 8 Indien jou eerste en tweede pogings onsuksesvol was, sal jy ’n derde probeerslag kry – mits jy nie aan enige grenslyne geraak het nie. 8 Dit is nie ’n noodstop nie. Indien jy egter nie die motorfiets op ’n beheerde wyse tot stilstand bring nie, sal strafpunte aan jou toegeken word. 8 Jy moet op punt ‘D’ stop sodat die middel van jou voorwiel aan die kruising van die kalibreerlyne raak. As jy met jou voorwiel voor hierdie lyne stop, sal jy die toets druip. 8 As jy met een van jou voete aan ’n grenslyn raak nadat jy weggetrek het, sal jy strafpunte kry. 8 Indien jy die motorfiets terug of vorentoe laat rol wanneer dit verondelstel is om stil te staan, sal jy druip en sal die toets gestaak word. Toekenning van strafpunte:

360º-waarneming Kies/verander van rat Wegtrek Hou balans Beheerde stop Laat die enjin staak Ontkoppel die koppelaar Gebruik van remme Raak aan grenslyne Voertuig rol terug of vorentoe Slaag nie in maksimum 3 pogings nie

5 1 1 5 5 1 1 3

136

D IE K53 -RYBEWYSTO ETS

Struik Lifestyle (’n drukkersmerk van Random House Struik (Pty) Ltd) Maatskappy-reg.nr. 1966/003153/07 Wembley Square, Solanstraat, Kaapstad 8001 Posbus 1144, Kaapstad 8000, Suid-Afrika Eerste uitgawe gepubliseer in 2009 Tweede uitgawe gepubliseer in 2010 Derde uitgawe gepubliseer in 2012 Vierde uitgawe gepubliseer in 2013

Kopiereg © van gepubliseerde uitgawe: Random House Struik (Pty) Ltd 2009, 2010, 2012, 2013 Kopiereg © van teks en illustrasies: Clive Gibson, Gavin Hoole 2009, 2010, 2012, 2013 Alle regte voorbehou. Geen gedeelte van hierdie publikasie mag gereproduseer, in ’n ontsluitingstelsel bewaar of weergegee word in enige vorm of op enige manier, hetsy elektronies of meganies, deur fotokopiëring, die maak van opnames of andersins sonder die skriftelike toestemming van die kopiereghouers nie. Uitgewer: Linda de Villiers Besturende redakteur: Cecilia Barfield Redakteur: Marelize Ferreira (2012, 2013) Vertaler: Lizé Lübbe Ontwerpkonsultant: Beverley Dodd Voorbladontwerper: Dylan Blakey-Milner Ontwerper: Ilze van der Westhuizen Setter: Randall Watson Illustreerder: Damian de Villiers Proefleser: Nelani Pfaff Redaksionele assistent: Zulfa Orrie ISBN 978-1-43230-329-7 (Druk) ISBN 978-1-43230-331-0 (PDF)

Let wel: Die Nationale Padverkeerswet, Regulasies en toetsvereistes word van tyd tot tyd deur bevoegde magte hersien. Hierdie boek word voortdurend opgedateer om sulke veranderinge by te werk en alles moontlik is gedoen om die akkuraatheid en die huidige geldigheid van die inligting, soos dit in hierdie publikasie voorsien word, te verseker. Desnieteenstaande sal die Publiseerders en die Outeurs nie vir enige weglatings of foute in hierdie publikasie verantwoordelik gehou word nie, hetsy weens die tydsberekening van die uitreiking van opgedateerde uitgawes, of om enige ander rede.

-handleiding is die doeltreffendste voorbereidingsgids om Die Nuwe Amptelike jou te help slaag in die Suid-Afrikaanse Leerling- en Bestuurslisensietoetse. Hierdie gebruikersvriendelike handleiding is deur professionele instrukteurs met bewese ondervinding in leerling- en bestuurslisensietoetsvoorbereiding saamgestel en leer jou alles wat jy moet weet vir albei toetse.

Leerlinglisensie
8 Leer eers die korrekte inligting en toets jouself daarna met hersieningsvrae 8 Verstaan padtekens en verkeersreëls deur middel van duidelike beskrywings en uitvoerige illustrasies 8 Hersien elke afdeling met behulp van meer as 90 vrae, elk met ‘n verduideliking van die korrekte antwoord 8 Toets jouself met drie bykomende oefentoetse van 152 vrae in totaal, soortgelyk aan die amptelike toets

K53-bestuurslisensie
8 Verstaan die uitvoerige verduideliking van die K53-defensiefbestuurstelsel waaroor jy getoets sal word 8 Onthou die reeks K53-prosedures wat vereis word vir elke maneuver deur middel van duidelike stap-vir-stap beskrywings en meegaande illustrasies 8 Weet hoe die toets gaan verloop en leer hoe strafpunte toegeken word om te sien presies waarop die toetsbeampte let

-handleiding sluit motors, motorfietse en swaar voertuie Die Nuwe Amptelike in. Dit is die duidelikste, mees verstaanbare gids om jou te help voorberei vir jou leerling- en bestuurslisensie, sodat jy albei toetse die eerste keer kan slaag en die vryheid kan ervaar om ‘n gelisensieerde bestuurder te wees. Besoek ook www.k53-test.co.za

I S B N 978-1-43230-328-0

9

781432 303280

www.randomstruik.co.za