SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W17

1. Tarikh Sukatan Peperiksaan (Pindaan) Dikuatkuasakan Oleh Lembaga Peperiksaan Perkhidmatan Awam, Kementerian Pelajaran Malaysia : 1 Januari 2011

2.

Matlamat Sukatan

:

Bagi mebolehkan Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W17 mengetahui pengetahuan asas Perintahperintah dan arahan-arahan yang berkaitan dengan pentadbiran dan kewangan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kerja-kerja pegawai berkenaan

3.

Tujuan Peperiksaan

:

Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W17 yang dilantik terus.

4.

Pegawai Yang Layak Mengambil Peperiksaan

:

Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W17 yang masih belum disahkan dalam perkhidmatan

5.

Sukatan Peperiksaan

:

Pengetahuan asas mengenai Perintah-perintah dan arahan-arahan yang berkaitan degnan pentadbiran dan kewangan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kerja-kerja pegawai berkenaan

Bab 9 Pengurusan Komunikasi dan Teknologi Maklumat x. Bab 5 Sistem Penyampaian Perkhidmatan vi. ARAHAN KESELAMATAN DAN PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM (PKPA) Soalan . Bab F Perubatan v.s. Meningkatkan Kualiti Layanan Urusan Melalui Telefon ii.Bahagian I – UJIAN MENAIP Calon-calon adalah dikehendaki menaip dengan kederasan 18 p. Pemeliharaan dan Pelupusan Rekod Awam ix. Keselamatan Peribadi Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam i. Bab E Rumah dan Bangunan iv. Bab 7 Pengurusan Fail viii. Keselamatan Fizikal iv. Bab 3 Keperibadian dan Ketrampilan iv. Bab C Cuti iii. Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan.m daripada rencana yang diberi dengan tidak membuat kesalahan melebihi 4% Bahagian II – PERINTAH AM. PANDUAN PENGURUSAN PEJABAT. Pendahuluan. Bab B Elaun-elaun Dalam Perkhidmatan ii. Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja vi. Bab 10 Inventori dan Bekalan Pejabat Arahan Keselamatan i. Pengurusan Mesyuarat dan Urusan Jawatankuasa Kerajaan iii. Bab 6 Urusan Surat Kerajaan vii. Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 vii. Bab G Waktu Bekerja dan Lebih Masa vi.soalan yang akan ditanya kepada calon – calon adalah berdasarkan kepada perkaraperkara berikut: A Perintah Am i. Ancaman dan Tanggungjawab ii. Bab 1 Pengurusan Am Pejabat ii. Keselamatan Dokumen iii. Strategi-strategi Peningkatan Kualiti Dalam Perkhidmatan Awam iv. Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 Panduan Pengurusan Pejabat i. Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja B C D . Bab 8 Penyelenggaraan. Bab 4 Pengurusan Perhubungan Pelanggan v. Bab 2 Pentadbiran Sumber Manusia iii.

Bayaran dan Menyimpan Wang Awam Am Terimaan Bayaran Panjar Kebankrapan Cek dan Draf Peti Besi atau Bilik Kebal Bahagian II : Prosedur Perolehan Bekalan Perkhidmatan dan Kerja iii. Tender dan Kontrak Perabut dan Kelengkapan Percetakan dan Alat Tulis Bab C Audit. Panduan Pengurusan Pejabat. ARAHAN PERBENDAHARAAN DAN PANDUAN PERBENDAHARAAN TATACARA PENGURUSAN STOR Soalan-soalan yang akan ditanya kepada calon adalah berdasarkan kepada perkara-perkara berikut : A B Akta Acara Kewangan 1957 Arahan Perbendaharaan i. Am Pembelian. Bab B Prosedur Perakaunan Bahagian I : Mengawal Terimaan. Bab A Prosedur Kewangan Kumpulan Wang Disatukan Anggaran Hasil dan Perbelanjaan Pindah Peruntukan adn Anggaran Tambahan ii.Soalan : 40 (Aneka Pilihan) Masas : 1 Jam Calon-calon adalah dibenarkan merujuk kepada Perintah Am. Kehilangan dan Prosedur Hapuskira . Arahan Keselamatan dan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam semasa Peperiksaan Bahagian III – AKTA ACARA KEWANGAN 1957.

ii. II & III Urus Setia Peperiksaan. 10. 8. iii. Kementerian Pelajaran Malaysia 2 kali setahun Bahagian I. 9. Lulus/Kandas Bahagian I.mana bahagian adalah dikecualikan daripada mengambil Bahagian tersebut. 13. Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian I.C Panduan Perbendaharaan Tatacara Pengurusan Stor i. 6. iv. Pengecualian : Calon – calon yang telah lulus mana. : : . Arahan Perbendaharaan dan Panduan Perbendaharaan Tatacara Pengurusan Stor. II & III Urus Setia Peperiksaan. II & III 1 ½ bulan sebelum tarikh peperiksaan 7. v. Keputusan Pemeriksa Dilantik Bahasa (Soalan & Jawapan) Permohonan Dikemukakan Pusat Peperiksaan Akan Ditetapkan oleh Kekerapan Peperiksaan Tarikh Akhir Mengemukakan Permohonan : : : : 11. : 12. II & III Panel Peperiksaan. Penerimaan Barang-barang Tuntutan Sistem Penyimpanan Stok Pelupusan Barang-barang Kawalan-kawalan Barang Tak Luak Soalan : 40 (Aneka Pilihan) Masa : 1 Jam Calon-calon adalah dibenarkan merujuk kepada Akta Acara Kewangan 1957. Kementerian Pelajaran Malaysia Bahasa Melayu Bahagian I.

PP Bilangan 3 Tahun 1990 : Arahan Mengenai Tatacara Melaporkan Kehilangan Dan Menyelenggara Urusan Hapuskira Wang dan Barangbarang Awam PP Bilangan 2 Tahun 1991 : Penggunaan Borangborang Baru Bagi Pengurusan Harta Modal.Bahan Rujukan : Bahagian II Perintah Am Panduan Pengurusan Pejabat Arahan Keselamatan Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan. iii. iii. Perintah . Pengurusan dan Penyelenggaraan kenderaan Kerajaan Malaysia. SPP Bilangan 2 Tahun 1997 : Garis Panduan Pelupusan Aset dan Barangan Kerajaan. PKPA Bil. * Pekeliling Perkhidmatan. . Surat Pekeliling Perkhidmatan.13/93. 6/92 dan SPP 6/93 PP Bilangan 7 Tahun 1985 : Kemalangan Yang Melibatkan Kenderaan Kerajaan Malaysia.perintah dan arahan . PKAP Bil 7/91 – Panduan Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja Bahagian III i. Catitan: Rujuk Bersama PP. Kenaikan Pangkat Penamatan Perkhidmatan) 2005 vi. PKPA Bil 1/91 Meningkatkan Kualiti Layanan Urusan Melalui Telefon Vii. ii. 2/91 Pengurusan Mesyuarat dan Urusan Jawatankuasa Kerajaan Viii. iv. 4/91 Strategi-strategi Peningkatan Kualiti Dalam Perkhidmatan Awam ix. Penilaian dan Penerimaan Tender. dan i. v. PKPA Bil. Inventori dan Bekalan Pejabat SPP Bilangan 2 Tahun 1995 : Tatacara Penyedian. iv. ii.arahan lain yang berkaitan yang dikeluarkan dari masa ke masa. PKPA Bil 8/91 – Panduan Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja x. Akta Acara Kewangan 1957 Arahan Perbendaharaan Panduan Perbendaharaan Tatacara Pengurusan Stor Pekeliling Perbendaharaan (PP) yang berkuatkuasa seperti : PP Bilangan 2 Tahun 1980 : Peraturan Mengenai Penggunaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful