FIŞĂ DE DOCUMENTARE

LocuinŃa
FuncŃii – adăpostire, destindere, primirea oaspeŃilor, dormit, studiu, prepararea şi
servirea mesei, igienă personală, depozitare şi păstrare alimente, îmbrăcăminte şi
încălŃăminte, circulaŃie între spaŃiile interioare.
Alcătuire – încăperi / camere.
Hol
FuncŃii – Realizează legătura între exteriorul şi interiorul locuinŃei şi între încăperi.
Mobilier – Cuier, rafturi pentru încălŃăminte, oglindă.
Camera de zi – sufragerie
FuncŃii – Destindere, primire oaspeŃi, servit masa.
Mobilier – Canapea, fotolii, măsuŃă, masă (rabatabilă, fixă), scaune, bibliotecă.
Dormitor
FuncŃii – Odihnă, somn.
Mobilier – Pat, dulapuri pentru îmbrăcăminte, comodă pentru lenjerie, oglindă, taburet,
măsuŃă.
Camera şcolarului
FuncŃii – Studiu, recreere şi odihnă.
Mobilier – Pat, dulap pentru îmbrăcăminte, birou, scaun, rafturi pentru cărŃi şi jucării
(bibliotecă).
Baie
FuncŃii – MenŃinerea igienei corpului şi spălatul rufelor.
Dotare – Cadă de baie, duş, chiuvetă, etajeră, cuier, suport prosoape, dulap pentru
produse cosmetice şi de curăŃenie, vasul WC.
Bucătărie
FuncŃii – Pregătirea mesei, păstrarea vaselor şi a veselei, spălarea vaselor şi alimentelor.
Dotare – Dulapuri, masă, scaune, chiuvetă, aragaz, frigider, aparate electrocasnice.
Anexe (cămară, debara)
FuncŃii – Păstrarea şi depozitarea (îmbrăcămintei, încălŃămintei, alimentelor).
Mobilier – Dulapuri, rafturi.

Prof. MARIN Georgeta Virginia
Şcoala Cuza Vodă, Călăraşi

Călăraşi . MARIN Georgeta Virginia Şcoala Cuza Vodă.FIŞĂ DE LUCRU 1 Prof.

....................... Denumirea încăperii ..................................................................................................... ...................................................................................... Denumirea încăperii FuncŃiile încăperii ........................................................................................ ...................................................................... ............................................................................................................................................................................................................. ..............FIŞĂ DE LUCRU 2 Folosind Fişa de documentare............................................................................................................................. Călăraşi ......... Denumirea încăperii .............................................................................................................................................................................................................................................................. Denumirea încăperii ....................................................................................................................................... FuncŃiile încăperii ... FuncŃiile încăperii ....................... ........ FuncŃiile încăperii .............................................................................................................................................................. Dotarea încăperii ............... Dotarea încăperii ...................................... VI...................................................................................................... II........................................................................................................................................................................................................................... FuncŃiile încăperii ....................................................................................... ........................................... IV.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Prof.......................................................................................................... Denumirea încăperii ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................ FuncŃiile încăperii .................................................................................................................................................................. ................................................................ Denumirea încăperii ................................................................ Dotarea încăperii ....................................................... .............................. VII.............................................................................. FuncŃiile încăperii ......................................................................... MARIN Georgeta Virginia Şcoala Cuza Vodă........................................................................... Denumirea încăperii ........................... .................................................. ............................... Dotarea încăperii .......... Dotarea încăperii ................................................................................................................................ .................................................................... ...................................................... completaŃi spaŃiile libere de mai jos cu informaŃii privind încăperile unei locuinŃe: I.......................................................................... ............. V........................................................................................................... III.................................................................................................................... Dotarea încăperii ............................................................................................................................... Dotarea încăperii ......................................................................................................

DecupaŃi imaginea încăperii precizată pe Fişa de lucru 3 şi aplicaŃi-o în spaŃiul precizat.FIŞĂ DE LUCRU 3 I. II. Imagine HOL FuncŃiile încăperii Prof. Cu ajutorul Fişei de documentare şi a cunoştinŃelor dobândite pe parcursul lecŃiei. MARIN Georgeta Virginia Şcoala Cuza Vodă. completaŃi celelalte două căsuŃe conform precizărilor din interiorul acestora. PriviŃi cu atenŃie imaginile prezentate în Fişa de lucru 1. Călăraşi Mobilier .

Călăraşi Mobilier . DecupaŃi imaginea încăperii precizată pe Fişa de lucru 3 şi aplicaŃi-o în spaŃiul precizat. MARIN Georgeta Virginia Şcoala Cuza Vodă. II. completaŃi celelalte două căsuŃe conform precizărilor din interiorul acestora. Cu ajutorul Fişei de documentare şi a cunoştinŃelor dobândite pe parcursul lecŃiei.FIŞĂ DE LUCRU 3 I. Imagine CAMERA DE ZI FuncŃiile încăperii Prof. PriviŃi cu atenŃie imaginile prezentate în Fişa de lucru 1.

PriviŃi cu atenŃie imaginile prezentate în Fişa de lucru 1. DecupaŃi imaginea încăperii precizată pe Fişa de lucru 3 şi aplicaŃi-o în spaŃiul precizat. Călăraşi Mobilier .FIŞĂ DE LUCRU 3 I. MARIN Georgeta Virginia Şcoala Cuza Vodă. completaŃi celelalte două căsuŃe conform precizărilor din interiorul acestora. II. Cu ajutorul Fişei de documentare şi a cunoştinŃelor dobândite pe parcursul lecŃiei. Imagine DORMITOR FuncŃiile încăperii Prof.

Călăraşi Mobilier . PriviŃi cu atenŃie imaginile prezentate în Fişa de lucru 1. Cu ajutorul Fişei de documentare şi a cunoştinŃelor dobândite pe parcursul lecŃiei.FIŞĂ DE LUCRU 3 I. DecupaŃi imaginea încăperii precizată pe Fişa de lucru 3 şi aplicaŃi-o în spaŃiul precizat. II. MARIN Georgeta Virginia Şcoala Cuza Vodă. Imagine CAMERA ŞCOLARULUI FuncŃiile încăperii Prof. completaŃi celelalte două căsuŃe conform precizărilor din interiorul acestora.

DecupaŃi imaginea încăperii precizată pe Fişa de lucru 3 şi aplicaŃi-o în spaŃiul precizat. Cu ajutorul Fişei de documentare şi a cunoştinŃelor dobândite pe parcursul lecŃiei.FIŞĂ DE LUCRU 3 I. completaŃi celelalte două căsuŃe conform precizărilor din interiorul acestora. MARIN Georgeta Virginia Şcoala Cuza Vodă. II. Imagine BAIE FuncŃiile încăperii Prof. PriviŃi cu atenŃie imaginile prezentate în Fişa de lucru 1. Călăraşi Mobilier .

MARIN Georgeta Virginia Şcoala Cuza Vodă. Călăraşi Mobilier . II. DecupaŃi imaginea încăperii precizată pe Fişa de lucru 3 şi aplicaŃi-o în spaŃiul precizat. Cu ajutorul Fişei de documentare şi a cunoştinŃelor dobândite pe parcursul lecŃiei.FIŞĂ DE LUCRU 3 I. completaŃi celelalte două căsuŃe conform precizărilor din interiorul acestora. Imagine BUCĂTĂRIE FuncŃiile încăperii Prof. PriviŃi cu atenŃie imaginile prezentate în Fişa de lucru 1.

Cu ajutorul Fişei de documentare şi a cunoştinŃelor dobândite pe parcursul lecŃiei.FIŞĂ DE LUCRU 3 I. Călăraşi Mobilier . PriviŃi cu atenŃie imaginile prezentate în Fişa de lucru 1. Imagine CĂMARĂ FuncŃiile încăperii Prof. completaŃi celelalte două căsuŃe conform precizărilor din interiorul acestora. II. DecupaŃi imaginea încăperii precizată pe Fişa de lucru 3 şi aplicaŃi-o în spaŃiul precizat. MARIN Georgeta Virginia Şcoala Cuza Vodă.

DecupaŃi imaginea încăperii precizată pe Fişa de lucru 3 şi aplicaŃi-o în spaŃiul precizat. PriviŃi cu atenŃie imaginile prezentate în Fişa de lucru 1. Cu ajutorul Fişei de documentare şi a cunoştinŃelor dobândite pe parcursul lecŃiei. completaŃi celelalte două căsuŃe conform precizărilor din interiorul acestora. Călăraşi Mobilier . Imagine DEBARA FuncŃiile încăperii Prof. MARIN Georgeta Virginia Şcoala Cuza Vodă. II.FIŞĂ DE LUCRU 3 I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful