You are on page 1of 3

Pamantasang Normal ng Pilipinas Kolehiyo ng Sining at Agham Panlipunan Kagawaran ng Agham Panlipunan Kalye Taft, Manila Ika-18 ng Hunyo

, 2008 Dr. Adelaida C. Gagarra Punong Guro Mataas na Paaralang Camarin, Siyudad ng Caloocan Mahal na Punong Guro, Magandang araw po! Kami po ay mga mag-aaral na nasa ikaapat na taon sa kursong BSE Social Science mula sa Pamantasang Normal ng Pilipinas. Kasalukuyan po kaming gumagawa ng isang pananaliksik na pinamagatang “ANG PAGGAMIT NG WIKANG FILIPINO SA ARALING PANLIPUNAN TULONG SA PAGIGING MAKABAYAN SA PANANAW NG MGA ESTUDYANTE”. Nais po naming humingi ng mga sumusunod: a. Kopya ng kasaysayan ng Paaralan b. Bilang ng mga mag-aaral sa Una at Ikalawang taon ng 2007-2008 at 20082009 c. Kasalukuyang ginagamit na Learning Competency sa Asignaturang Agham Panlipunan d. Ilan pang mahahalagang impormason na magagamit po sa pag-aaral Hinihingi rin po naming ng pahintulot na makapagsagawa ng preobserbasyon sa ilang klase ng Araling Panlipunan sa Unang Taon Ang inyo pong pahintulot at pagtulong ay aming buong kikilalanin at pasasalamatan Gumagalang, JOSEPH B. DONGEL Mananaliksik JOYCE VENER S. GERONIMO Mananaliksik

Pinagtibay: ZENAIDA Q. REYES Punong Tagapayo

Pamantasang Normal ng Pilipinas Kolehiyo ng Sining at Agham Panlipunan Kagawaran ng Agham Panlipunan Kalye Taft, Manila Ika-18 ng Hunyo, 2008 Dr. Adelaida C. Gagarra Punong Guro Mataas na Paaralang Camarin, Siyudad ng Caloocan Mahal na Punong Guro, Magandang araw po! Kami po ay mga mag-aaral na nasa ikaapat na taon sa kursong BSE Social Science mula sa Pamantasang Normal ng Pilipinas. Kasalukuyan po kaming gumagawa ng isang pananaliksik na pinamagatang “ANG PAGGAMIT NG WIKANG FILIPINO SA ARALING PANLIPUNAN TULONG SA PAGIGING MAKABAYAN SA PANANAW NG MGA ESTUDYANTE”. Nais po naming humingi ng mga sumusunod: e. Kopya ng kasaysayan ng Paaralan f. Bilang ng mga mag-aaral sa Una at Ikalawang taon ng 2007-2008 at 20082009 g. Kasalukuyang ginagamit na Learning Competency sa Asignaturang Agham Panlipunan h. Ilan pang mahahalagang impormasyon na magagamit po sa pag-aaral Ang inyo pong pahintulot at pagtulong ay aming buong kikilalanin at pasasalamatan Gumagalang, JOSEPH B. DONGEL Mananaliksik JOYCE VENER S. GERONIMO Mananaliksik

Pinagtibay: ZENAIDA Q. REYES Punong Tagapayo