P. Kende MA este a szolgálatról szeretnék beszélni, ahogy azon gondolkozunk, hogy a helyem a helyi gyülekezetben.

Ha a szolgálatra gondolok, mindig az áldás jut eszembe, milyne áldásokat kap az ember a szolgálaton keresztül. Nem az áldásért szolgálunk, de mégis Isten megáld minket benne. Annyira hálás vagyok, hogy elmentem arra az evangelizációra, amikor Adélnak szüksége volt valakire, hogy hazakísérje. És aztán boldog házasságban élünk 14 éve. Hogyan lehet jól megtanulni a feleséged születésnapját? Felejtsd el egyszer. A szolgálatban megtalálhatod a párod.  A szolgálatban kaptam barátokat, testvéreket, akikkel együtt harcoltam valamiben, vagy átmentem helyzeteken, megéltem dolgokat amiket soha nem éltem volna meg. Isten sok minden munkált az életemben, a jellememben, amiket nem tudom hogy végzett el volna másként. Fil 2:5-11 Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén; És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig. Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való; Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ezek a versek, a hitünk magjai. Ahogy ma reggel beszélt róla Bartha Andris az Úrvacsoránál. Krisztus amikor eljött, Ő azért jött, hogy szolgáljon. Mát 20:28 nem azért jött az embernek Fia, hogy Őt szolgálják – ami elképesztő, egy uralkodó, király, Isten maga, aki eljött, nem azért, hogy Őt szolgálják, hanem Ő szolgált. Luk 22:27 én úgy vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Ki a nagyobb? Aki asztalhoz ül, vagy aki szolgál? Nyilván az aki az asztalnál van. De Jézus azt mondja: de én úgy vagyok közöttetek, mint aki sozlgál. Természet szerint, a nagyságot keresném ambíciókban, törj feljebb, legyél te az aki az asztalnál ül, ha lehet asztalfőn. De Krisztus a nagyobb, és Ő szolgál mindannyiunkat. Hit által mondjuk, hogy Ő a legnagyobb, mostm égn em látjuk, de egy nap – ahogy FIl 2 mondja – minden nap meghajol előtte. Ma meghajtjuk előtte a szívünket, hit által azt mondjuk: Krisztus te nagy vagy. Egy nap nyilvánvaló lesz. Amikor itt volt, szolgált, hűségesen, egész végig. Miért jött? Azért, hogy megmentse az embereket. Mintha visszakérte volna amit elveszített. Olyan mintha elmennél a talált tárgyak osztályára és fizetni kellene ,hogy megkapd amit őriztek. Mert elveszettek voltunk Istennek a bűn miatt. Krisztus eljött és azt mondta: Ők az enyémek. Hajlandó volt kifizetni az árat, mindegy mibe került. Eljött és szolgált, mert ez volt az ár. Van itt valaami gyönyörű: Krisztus megmutattta, hogy Isten természetében ott van a szolgálat. Ami miatt am enny egy csodálatos hely lesz, mert Isten természetének része a szolgálat. Ha megnézem jelenések könyvében ,ahol látjiuk Krisztus leírását a mennysbne, látjuk Istent uralkodni. Azt mondjuk: micsoda uralkodó, király, micsoda hatalom, tekintély. Azt gondolnákm, hogy

egy ilyen uralkodó aki ott ül a trónon nem lehet senki más ,csak egy uralkodó aki ott ül a trónon. De Jézus eljött és szolgáló volt. És lenyűgözve azt találjuk, hogy a z uralkodó szolga is lehet és nem kellett megváltoznia ahhoz, hogy szolgáljon. AZ Ő akarata, vágya az mindig ez volt. Ő mindig szolgált, ez volt a szíve. Nem kérdés, amikor eljött, akkor egyszserűen nyilvánvaló lett. Amikor azt mondja: Jézus nevére minden térd meghajoljon. Akkor igazából azt mondja, hogy Isten szolgája előtt hajoljon meg mindne térd. Hogy keressük a nagyságot? Jézus újra és újra ezt mondta a tanítányainak: ha valaki nagyobb akar lenni közöttetek, akkor szolgáljon mindenkit, akkor mindneki segítsgen, mindenkit bátorítson, támogasson. Aztm ondanám, miről beszélsz? De Jézus azt mondja: ez az út, én így élek, járok, így cselekszem. Egy nap eljön Krisztusa második eljövetelkor és ezt látjuk Júd 14-ben és Jel 19-ben, és akkor mindenkit ítélni fog. Ján 5:22. És akkor minden térd meghajol előtte. És akkor nyilvánvaló lesz. Ki a hatalmas? A nagy király az egyeduralkodó, akinek dicsőséges udvara, nagy hatalma van? Aki élet és halál Ura egy birodalomban? Nem, hanem a szolga, Krisztus. Csak Isten képes ezt így rendezni és azt mondani nekünk: ez az én akaratom a számodra. Ján 13:3435 Krisztus azt mondja: új parancsolatot adok nektek, szeressétek egymást, ahogy én szeretttelek titeket. Ezáltal ismeri meg mindenki, hogy a tanítványaim vagytok. 1Ján 3:16,18. Leteszem az életem a másikért, bevállalok egy áldozatot és azt mondom, nem számít az jogaim ,a vágyam, az akaratom. Hadd segítsek egy gyakorlati módon. Mi történik ha szolgálok? Lenyűgöző, mert nem gondolnánk: megerősít a hitben. Ma délelőtt Istentisztelet után valaki elmesélte nekem, hogy tegnap kinn voltak evangelizálni, általában ő meg utoljára. Most úgy érezte, hogy menjen, ment az Istentisztelet helyére és ott talált egy asszonyt, beparkolt a parkolóba, nem tudta eldönteni, hogy mit csináljon. Beszélgetett vele, az asszony ott maradt és ott maradt. Isten használta őt. HA bevállalaod a szolgálatot, akkor azt találtod, hogy Istne vezetése valósság válik, látod Isten munkájának a folyamatát. Amikor szolgálsz az az öntözés. Egy nap valaki aratni fog és látni fogja a gyümcsölöt. De te látni fogod Isten munkájának a folyamatát, odateszed magad és része vagy. Mekkora oöröm van ebben, amikor szolgálsz és azt tudod mondani. Isten használt, azok nem az én szavaim, nem az én tekintélyem, nem az én bölcsességem volt, nem az én szeretetem, nem az én bátorításom volt, hanem Istentől jött. Isten vezetett engem és láttam a keze munkáját. Ez bátorító a hitben. P. Matti mindig aztm ondta: ha egy gödörben érzed magad, a legjobb mód, hogy odamész valakihez akiről látod, hogy benne van egy gödörben, és aztán bátorítod, szereted, kisegíted a gödörből, és aztán azt találdo, hogy te is kinn vagy. Ez annyira nagyszerű tanács. P. Schaller is mondta máshogy ezt. HA van egy szükséged, egy problémád, szolgálj valaki felé akinek ugyanúgy szüksége van és Isten be fogja tölteni mindekettőtök szükségét. Ismerjük ezt? Találkoztunk ezzel? Újra és újra látjuk ezt az életünkben. Ha szolgálsz az előre visz a hitedbne. Nem csak erőt ad, hanem előre is visz a hitedben. A szolgálat majdnem alantasnak hangzik. Krisztus ezt a szót használja Fil 2-ben: szolgai formát vett fel. Azt mondja: Dulos. Azt jelenti: rabszolga lett. A legalantasabb dolgo. Ami nem csak azt jelenti, hogy megalázta magát, hanem hogy nekünk hívőknek a szolgálat az valami magasztos dolog, fle lett emelve nekünk, másként nézünk rá. Nem olyan ,hogy szolgáljon akinek nicns jobb dolga. De mi azt

mondjuk: a szolgálat csodálatos, Krisztus munkája. Amikor ezt csinálom, akkor ugyanazt csinálom amit Krisztus is. EZ fontos. Lehet, hogy anya vagy, van három gyereked, vagy ikreid vannak, vagy valami van, egy nagyon rászoruló férjed. Azt mondod: ja, ja, persze, a P. Dulónak lehet szolgálata, neki könnyű, a felesége viszi a terhet, javítja a házat, szereli az autót, csak az a dolga, hogy egyen egy kicsit és szolgáljon. Ez az igazi szolgálat. De jó, hogy Jézus gondolt erre: Márk 10:42 ha valakinek adsz egy pohár vizte a tanítvány nevében, akkor nem merül feledésbe, az valami jelentős, dicsőséges. Ennél kisebb dolgot nehéz elképzelni. De éppen ezért fontos, mert Jézus azt mondja: a tanítvány nevében. Gondolj bele ebben, hogy azért nagyszerű, mert abban a pohár vízbe, bele lett töltve Isten természete. Amikor adsz a felajánlásba, akkor az Ő természete van beletöltve. Amikor segítesze valakinek a tanítvány nevében, mert keresztény vagy, akkor az Ő természete van beletöltve abba a telefonhívásba. Nincs kisebb vagy nagyobb szolgálat. Ezt nagyon komolyan mondom. Ez a szolgálat a pulpitusnál nem nagyobb , mint bármilyen más szolgálat a gyülekezetbne. Krisztus szolgált mindenféle módon és azt mondta, ez mind dicsőséges, hatalmas. Amikor szolgálunk, akkor nem amgamra figyelek. Utálom a tükröket. Meg van a hasznuk. Egész másként néznék ki ha nem lennének tükrök. De utálom a tükröket, mert nagyon nehéz elmenni előtte és nem magadra figyelni. Nem szeretek nagyon magamra figyelni. Nem olyan érdekes nekem. Eltölöttem 41 évet magammal és nem annyira izgalmas. Mi az egyik nagyszerű módja, hogy levegyem a szemme magamról, az én vágyaimról, ami nekem jó lenne? A szolgáalt. Szolgálat egy gyönyörű helyzet, mert lehetek úgy, hogy itt vagyo ka gyülekezetbne és azt várom mikor szolgál már valaki felém. Különben is mi a bajod? Mikor szolgálsz már felém? Na végre. Ennyi? Könnyen lehetek így. Mikor szolgál felém valaki? Mikor szórakoztat valaki. Miért nem profibb a kórus? Amikor azt várom, hoyg engem szolgáljon, akkor nagyon hamar és könnyen kritikus is leszek. A gyülekezetet nem a kritikus építi. Hanem a szolgálat, az aki szolgál. Aki azt mondja: hadd tegyek valamit. Látok egy problémát, beállok ide, beállok a lyukba, és addig állok ott amíg nem jön valaki jobb. Aztán találok egy másik lyukat. Letenni az életem, szolgálni és elfeledkezni magamról. Ez annyira egészséges a lelkünknek, ha szolgálunk, ha nem magunkról szól, ha nem magunkkal foglalkozunk. Csel 1:8 Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig. Hívő vagy Krisztusban, akkor neked meg van a SZ.SZ., és akkor hatalmad van, hoyg szolgálj, az Ő tanúja légy. Kicsi dolog ban, nagyban, mindegy. Az Ő tanúja légy. Jeruzsálemben, Júdeában, SAmáriában és a föld végső határáig. Ez arról szól, hoy a szolgálat kivesz a mindennapi életből. Elszakít minket a megszokottól. EZ nagyszerű. Kivesz a megszokottból. Ez annyira nagyszerű. Ha szolgálsz, azon a helyen ahova Isten tesz téged, akkor abban ott lesz az, hogy ez egy kihívás. De az nagyszerű, mert az azt jelenti, hoyg mindig friss lesz, új lesz. Nem lesz unalmas. Aztán eljövünk onnan és azt találjuk, hogy örömünk van és hálánk, mert láttuk Istnet munkálkodni. De emlékszem dolgoztam egy cégnél, én voltam a 77. senki. De ott voltak a mindennapjaim, szombaton elmentünk és tartottunk egy Bibliatanulmányt, és volt ott 15 ember aki éhes volt ,növekedni akart Krisztusban. Milyen nagyszerű, hogy az életembnek, a mindennapoknak, semmi köze ahhoz, de ez itt az Úr. Ő használ az Ő akaratában és ez nagyszerű.

Bármi is legyen az életed, a szolgálaton keresztül annyival gazdagabb, nagyszerűbb, örömtelibb lesz. Ebben szeretnélek bátorítani. Annyira szükségünk van a szolgáaltra az életünkben. A gyülekezetnek is szüksége van rá. De neked személyesen jóval nagyobb szükséged van rá, hogy legyen egy szolgáalt az életedben. Szeretnélek bátorítani ebben.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful