You are on page 1of 1

Colegiul Contra Admitere la Secţia de Poliţie Chestionar de unică folosinţă Timp limită: 3 săptămâni 1.

Care este limba oficială în Franţa? 2. Susţineţi o dizertaţie despre resursele economice ale Babilonului antic SAU spuneţi care este prenumele lui Ovidiu Ioaniţoaia (subiect la alegere) 3. Ce făcea William Shakespeare de obicei? a) construia poduri b) pilota elicoptere c) SCRIA PIESE DE TEATRU !!! 4. Care este orientarea religioasa a PAPEI (alegeţi răspunsul corect) a) Cultul mozaic b) Catolicism c) Budism 5. Transformaţi 0 metri în centimetri 6. Cum se numes locuitorii oraşului Buzău? a) BUZOIENI b) Constănţeni c) Arădeni 7. Despărţiţi în silabe: Ou............................. Măr............................ Exhaustiv................... 8. Doi regi ai României au purtat numele de Carol. Cel de-al doilea se numea Carol al doilea. Cum se numea primul? 9. Puteţi explica pe scurt Teoria Relativităţii a lui Einstein? a) Da b) Nu 10. La ce sunt folosite mingile de fotbal_ 11. Explicaţi principiul lui „Le Chatelier” (facultativ) şi spuneţi cine l-a enunţat prima dată (obligatoriu) 12. Cine l-a ucis pe Kennedy? 13. În ce zonă a României sunt mai mulţi canguri? a) Banat b) Moldova c) Dobrogea d) ÎN ROMÂNIA NU SUNT MAI MULŢI CANGURI 14. Dacă aveţi trei mere şi mâncaţi un sandviş câte mere vă rămân?

Semnătura.....................