You are on page 1of 1

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

ANONİM ŞİRKETİ
SERMAYESİ : YTL 25.000
İDARE MERKEZİ : ANKARA

İDARE MERKEZİ
Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz : ANKARA, 16 Mayıs 2007
B.02.2.TCM.0.07.00.07/

Konu: İhracat Bedeli

GENELGE NU: 2007/YB-24

İlgi: 11 Haziran 2004 tarih ve 2004/YB-43 sayılı genelgemiz.

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünden alınan


9 Mayıs 2007 tarih ve 21649 sayılı yazıda, Türkiye'ye yapılan ithalatın karşılığı olarak
dışarıda yerleşik kişiler adına Türkiye'de açılan DTH'lere yatırılan ithalat bedelinin, ödeme
talimatının bizzat hesap sahibi kişilerce verilmiş olması kaydıyla Türkiye'den yapılan
ihracatın karşılığı olarak Türkiye'de yerleşik kişilere ödenmesi ve bu bedelin ihracat bedeli
olarak kabul edilmesinin uygun görüldüğü bildirilmektedir.

Bilginizi ve gereğini rica ederiz.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI


İdare Merkezi

FATMA UĞUR NAZMİ MAVİOĞLU


GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR

MAN/21649

İSTİKLAL CAD. 10 06100 ULUS - ANKARA


TEL: (90 - 312) 310 36 46 FAKS: (90 - 312) 310 74 34 E-POSTA: iletisimbilgi@tcmb.gov.tr SWIFT: tcmbtr2a
ELEKTRONİK AĞ: http: //www.tcmb.gov.tr