You are on page 1of 1

Pn.

XXXX SMK XXXXX Pt 00 Jalan xxxx 84xxx, xxxx, Johor

Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 3 & 4 Blok E12 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Tuan, RAYUAN PERTUKARAN SEKOLAH MENGIKUT SUAMI

01 Julai 2010

2. Merujuk perkara di atas, saya seperti nama tersebut ingin membuat rayuan pertukaran sekolah dengan segera.Pihak saya ingin memohon bertukar ke sekolah di daerah xxxxx, Kedah Darul Aman. 3. Sehubungan itu, saya memohon pertukaran saya dipercepatkan berikutan tiada saudara mara yang boleh menemani saya di sini bagi menjamin keselamatan diri saya memandangkan pelbagai kes jenayah yang kerap berlaku kebelakangan ini. Selain itu, kos kewangan bagi menampung perbelanjaan perjalanan ulang-alik saya ke tempat suami pada setiap minggu juga adalah tinggi. 4. Bersama-sama dengan ini saya lampirkan surat arahan pertukaran suami ke xxxxx untuk rujukan pihak tuan. 5. Kerjasama dan jasa baik pihak tuan amat diperlukan dan dihargai. Sekian terima kasih.

Yang Benar, ……………………………. (Pn. xxxxxxx)