STPM/J1

2011

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

JADUAL WAKTU
PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA

TAHUN 2011
ARAHAN AM
Masa yang dibenarkan bagi sesuatu kertas adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam petak bersetentangan dengan nama kertas berkenaan. MASA TAMBAHAN TIDAK DIBENARKAN. Masa untuk membaca soalan adalah termasuk dalam masa yang dinyatakan bagi kertas berkenaan. Anda diminta membaca ARAHAN KEPADA CALON, AMARAN, dan PERINGATAN yang diberikan dalam Jadual Waktu peperiksaan ini. Anda tidak dibenarkan membawa Jadual Waktu ini ke dalam dewan/bilik peperiksaan. Sila lengkapkan maklumat pada keratan PENGAKUAN OLEH CALON dan potong keratan tersebut untuk diserahkan kepada Ketua Pengawas pada hari pertama peperiksaan anda. Semua calon yang mengambil peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dinasihati supaya berpakaian kemas dan sesuai (calon sekolah memakai pakaian seragam sekolah), dan sentiasa mengikut tatatertib di dalam dewan/bilik peperiksaan. Calon yang ingin keluar awal tidak dibenarkan keluar dalam tempoh 30 minit selepas peperiksaan bermula dan dalam tempoh 30 minit sebelum peperiksaan tamat. MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA Persiaran 1, Bandar Baru Selayang 68100 BATU CAVES Selangor Darul Ehsan .

Tatatanda. tulis nombor kad pengenalan. Anda hendaklah duduk di tempat anda sehingga dibenarkan keluar oleh Ketua Pengawas. tidak dibenarkan dibawa masuk ke dalam dewan/bilik peperiksaan. susun dan ikat semua kertas jawapan anda dengan kemas mengikut tertib nombor soalan yang dijawab.mpm. Walau bagaimanapun. Kalkulator elektronik yang senyap dan tidak boleh diprogram sahaja yang boleh digunakan dalam peperiksaan STPM kecuali soalan tertentu tidak membenarkan penggunaannya. atau anda diberi kertas soalan yang lain daripada yang dijadualkan bagi waktu peperiksaan berkenaan. hanya pensel 2B yang boleh digunakan. 11 . Anda dikehendaki meletakkan kad pengenalan dan Laporan Pendaftaran Kemasukan Calon (LPKC) anda di atas meja sepanjang masa peperiksaan dijalankan. kertas graf. angka giliran. 5 6 7 8 9 (b) (c) 10 Maklumat tentang Sifir Matematik Permulaan Cambridge. Pengawas pusat peperiksaan tidak bertanggungjawab menyediakan punca kuasa untuk kalkulator. seperti katalog kalkulator atau manual penggunaan kalkulator. dan tahun peperiksaan dengan jelas dalam ruang yang disediakan pada helaian pertama kertas jawapan anda. and Formulae).ARAHAN KEPADA CALON 1 2 Anda hendaklah berada di tempat duduk di dalam dewan/bilik peperiksaan lima belas minit sebelum peperiksaan bermula bagi tiap-tiap kertas. kod dan nama kertas. Pensel berwarna atau pena mata bola berwarna lain hanya boleh digunakan untuk melukis gambar rajah dan peta sahaja. telah dimasukkan dalam kertas soalan yang berkaitan.my. Anda mungkin tidak dibenarkan mengambil peperiksaan sekiranya anda tidak membawa kedua-dua dokumen ini. Sila ambil perhatian bahawa: (a) Anda tidak dibenarkan melipat kertas tulis yang dibekalkan untuk mengelakkan anda daripada disyaki membawa masuk kertas tulis. Definitions. Anda hendaklah memberitahu Pengawas dengan serta-merta jika (a) (b) anda diberi kertas soalan bagi sesuatu kertas yang tidak anda ambil. Calon boleh mencetak LPKC masing-masing dari laman Web Majlis Peperiksaan Malaysia www. Pada helaian-helaian kertas jawapan yang berikutnya dan pada peta. Tulis jawapan anda dengan menggunakan pena mata bola berdakwat hitam atau biru pada kedua-dua belah halaman kertas jawapan melainkan jika terdapat arahan pada kertas soalan yang melarang anda berbuat demikian. Anda tidak dibenarkan sama sekali merokok di dalam dewan/bilik peperiksaan. nombor pusat. serahkan semula kertas itu kepada Pengawas. Untuk menjawab soalan-soalan jenis aneka pilihan.edu. Takrif. 3 4 Anda hendaklah menulis nombor kad pengenalan. Apabila anda diarahkan berhenti menulis. Bahan lain yang berkaitan dengan kalkulator tersebut. dan Rumus Matematik (Mathematical Notation. Jika anda menerima kertas tulis yang mempunyai kesan lipatan. dan sebagainya. Anda hendaklah membawa sendiri alat matematik dan alat lukisan bagi mata pelajaran yang memerlukannya. dan angka giliran sahaja. Anda tidak dibenarkan membawa keluar kertas tulis sama ada yang telah atau yang belum digunakan dari dewan/bilik peperiksaan. dan Buku Data (Data Booklet).

edu. sila dapatkan keterangan lanjut daripada Ketua Pengawas. Jangan bersubahat dengan seorang lain dengan tujuan untuk menipu. kamera. Akta 225 Majlis Peperiksaan Malaysia 1980. nota. 1986). (b) (c) (d) (e) (f) (g) PERHATIAN: Jika anda melanggar mana-mana Amaran di atas sama ada dengan cara disedari atau tidak disedari. Calon yang telah diluluskan perpindahan pusat peperiksaannya dan diberi LPKC yang baharu mestilah mengambil peperiksaan tersebut di pusat yang baharu dengan menggunakan nombor pusat dan angka giliran seperti yang tercatat dalam LPKC yang baharu. Anda akan diberitahu tentang bila waktu peperiksaan bagi kertas yang bertembung itu akan diadakan. maka anda diingatkan bahawa anda akan didakwa di bawah Kaedah 3 dan 4. kertas dokumen. gambar. atau berkelakuan dengan cara yang boleh dianggap sebagai menipu. Jangan mewakilkan orang lain menduduki peperiksaan ini untuk diri anda. Jika anda terlibat dengan pertembungan jadual waktu bagi mana-mana kertas pada sesuatu masa. PERINGATAN 1 2 Angka giliran dan pusat peperiksaan bertulis anda adalah seperti yang tercatat dalam LPKC. kecuali dengan kebenaran Ketua Pengawas. Jangan melanggar atau tidak mematuhi apa-apa arahan Majlis Peperiksaan Malaysia. dan apa-apa peranti elektronik berkeupayaan bluetooth/wifi tidak boleh dibawa masuk ke dalam dewan/bilik peperiksaan kecuali yang dibenarkan oleh Ketua Pengawas. Ketua Pengawas atau Pengawas.my hendaklah menghubungi Jabatan Pelajaran Negeri atau Majlis Peperiksaan Malaysia tidak lewat daripada 8 September 2011 (bagi calon Ujian Lisan Bahasa Arab) atau 7 Oktober 2011 (bagi peperiksaan bertulis). radio. Jangan mengganggu ketenteraman atau melakukan kekacauan di dalam atau di sekitar dewan/bilik peperiksaan.mpm. atau cuba menipu untuk tujuan peperiksaan ini. perakam suara. Kaedah Majlis Peperiksaan Malaysia (Tatacara dalam Kes Salah Laku. 13 AMARAN Anda diberi amaran supaya: (a) Jangan membawa atau menerima daripada sesiapa sahaja. Jangan berhubung dengan mana-mana calon lain atau mana-mana orang semasa peperiksaan berlangsung. Calon yang memohon perpindahan pusat peperiksaan tetapi maklumat dalam LPKC belum dikemaskini di laman Web Majlis Peperiksaan Malaysia www. walau dengan apa cara sekalipun. atau apa-apa peranti lain. kecuali apa yang dibenarkan oleh Ketua Pengawas peperiksaan. Jangan menipu atau cuba menipu.12 Alat seperti telefon bimbit. apa-apa buku. 3 .

JADUAL WAKTU UJIAN LISAN BAHASA ARAB STPM 2011 TARIKH 20 September (Selasa) WAKTU KERTAS CATATAN 21 September (Rabu) 22 September (Khamis) 8:00 pagi 27 September (Selasa) Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan Jabatan Pelajaran Negeri akan menghubungi calon persendirian individu untuk memaklumkan tempat. tarikh. dan waktu ujian ini. Calon persendirian individu yang terlibat dikehendaki menghubungi Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan Jabatan Pelajaran Negeri masingmasing jika tidak menerima pemakluman tersebut hingga 8 September 2011. 913/3 Bahasa Arab 3 (Ujian Lisan) 28 September (Rabu) 29 September (Khamis) .

dan Asia Timur. kertas soalan adalah dalam dwibahasa. . dan Biology. Asia Tenggara. Chemistry.1963) 24 November (Khamis) 29 November (Selasa) 8:00 pg 8:00 pg 2:00 ptg 8:00 pg 8:00 pg 2:00 ptg 2:00 ptg 8:00 pg 8:00 pg 2:00 ptg 2:00 ptg 8:00 pg 8:00 pg 8:00 pg 2:00 ptg 11:00 pg 9:00 pg 5:00 ptg 11:00 pg 9:00 pg 3:45 ptg 4:00 ptg 11:00 pg 10:30 pg 5:00 ptg 4:30 ptg 11:00 pg 11:00 pg 9 : 45 pg 5:00 ptg 30 November (Rabu) 1 Disember (Khamis) 5 Disember (Isnin) Catatan: *Bagi mata pelajaran Mathematics S. Mathematics T. Asia Selatan. 1800 . Computing. Calon dibenarkan menulis jawapan dalam bahasa Inggeris atau bahasa Malaysia. Physics.JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS STPM 2011 TARIKH WAKTU 8:00 pg 21 November (Isnin) 2:00 ptg 2:00 ptg 2:00 ptg 8:00 pg 23 November (Rabu) 2:00 ptg 2:00 ptg 8:00 pg 8:00 pg 2:00 ptg KOD 900/2 911/1 912/1 931/1 946/1 910/2 956/1 940/1 960/2 944/1 944/2 962/4 942/1 946/2 964/4 962/1 970/4 922/1 964/2 930/1 962/2 931/2 948/1 964/1 940/2 Pengajian Am 2 (Esei) KERTAS MASA 3 jam 3 jam 3 jam 3 jam 3 jam 3 jam 3 jam 3 jam 2 1/2 jam 3 jam 3 jam 1 jam 3 jam 3 jam 1 jam 1 3/4 jam 2 jam 3 jam 2 1/2 jam 3 jam 2 1/2 jam 3 jam 3 jam 1 3/4 jam 3 jam 11:00 pg 5:00 ptg 5:00 ptg 5:00 ptg 11:00 pg 5:00 ptg 5:00 ptg 11:00 pg 10:30 pg 5:00 ptg Bahasa Cina 1 Bahasa Tamil 1 Usuluddin 1 (Tauhid dan Mantik) Pengajian Perniagaan 1 Bahasa Malaysia 2 (Esei) Further Mathematics T 1 Sejarah 1 (Tamadun Dunia hingga Tahun 1800) Physics 2 (Structure and Essay) Ekonomi 1 (Mikroekonomi) Ekonomi 2 (Makroekonomi) Chemistry 4 (Written Practical Test) Geografi 1 (Alam Sekitar Fizikal) Pengajian Perniagaan 2 Biology 4 (Written Practical Test) Chemistry 1 (Multiple-choice) Seni Visual 4 (Teori Penghasilan Karya) Kesusasteraan Melayu 1 (Kesusasteraan Melayu Tradisional) Biology 2 (Structure and Essay) Syariah 1 (Fikah dan Usul Fikah) Chemistry 2 (Structure and Essay) Usuluddin 2 (Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadis) Perakaunan 1 Biology 1 (Multiple-choice) Sejarah 2 (Sejarah Malaysia. iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia.

kertas soalan adalah dalam dwibahasa. Calon dibenarkan menulis jawapan dalam bahasa Inggeris atau bahasa Malaysia. . iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia. *Bagi mata pelajaran Mathematics S. 2. Physics. Chemistry. Mathematics T. dan Biology. Garis tegak di sebelah nama kertas menunjukkan calon tidak boleh mengambil lebih daripada satu kertas dalam kumpulan kertas yang berkenaan. Computing.JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS STPM 2011 TARIKH WAKTU 8:00 pg – 11:00 pg 8:00 pg – 11:00 pg 2:00 ptg – 5:00 ptg 2:00 ptg – 5:00 ptg 8:00 pg – 11:00 pg 8:00 pg – 11:00 pg 2:00 ptg – 5:00 ptg 2:00 ptg – 4:30 ptg 8:00 pg – 11:00 pg 8:00 pg – 11:00 pg 8:00 pg – 11:00 pg 2:00 ptg – 5:00 ptg 2:00 ptg – 4:30 ptg 13 Disember (Selasa) 8:00 pg – 9:00 pg 8:00 pg – 11:00 pg 2:00 ptg – 4:00 ptg 8:00 pg – 11:00 pg 8:00 pg – 11:00 pg 2:00 ptg – 4:00 ptg 2:00 ptg – 5:00 ptg KOD 913/1 942/2 950/1 954/1 913/2 970/2 930/2 958/1 922/2 950/2 954/2 920/1 958/2 960/4 970/1 900/1 948/2 966/1 910/1 956/2 KERTAS Bahasa Arab 1 Geografi 2 (Alam Sekitar Manusia) *Mathematics S 1 *Mathematics T 1 Bahasa Arab 2 Seni Visual 2 (Lukisan) Syariah 2 (Ayat Ahkam dan Hadis Ahkam) Computing 1 Kesusasteraan Melayu 2 (Kesusasteraan Melayu Moden) *Mathematics S 2 *Mathematics T 2 Literature in English 1 (Shakespeare and Other British Writers) Computing 2 Physics 4 (Written Practical Test) Seni Visual 1 (Teori Seni Visual) Pengajian Am 1 (Aneka Pilihan) Perakaunan 2 Sains Sukan 1 Bahasa Malaysia 1 (Aneka Pilihan) Further Mathematics T 2 MASA 3 jam 3 jam 3 jam 3 jam 3 jam 3 jam 3 jam 2 1/2 jam 3 jam 3 jam 3 jam 3 jam 2 1/2 jam 1 jam 3 jam 2 jam 3 jam 3 jam 2 jam 3 jam 6 Disember (Selasa) 7 Disember (Rabu) 8 Disember (Khamis) 14 Disember (Rabu) 15 Disember (Khamis) 8:00 pg – 11:00 pg 8:00 pg – 11:00 pg 8:00 pg – 11:00 pg 911/2 912/2 966/2 Bahasa Cina 2 Bahasa Tamil 2 Sains Sukan 2 3 jam 3 jam 3 jam 2:00 ptg – 5:00 ptg 2:00 ptg – 3:45 ptg 920/2 960/1 Literature in English 2 (New Literatures in English) Physics 1 (Multiple-choice) 3 jam 1 3/4 jam Catatan: 1.

.... yang menduduki peperiksaan STPM 2011 dengan Angka Giliran ......................................... dan PERINGATAN yang tercatat dalam Jadual Waktu Peperiksaan STPM 2011 dan saya bersetuju mematuhinya..................................................................... Kad Pengenalan ........ AMARAN......... dengan sesungguhnya mengaku telah membaca dan memahami semua ARAHAN KEPADA CALON... …………………………………………………… Tandatangan Calon Potong di sini Potong di sini SILA SERAHKAN KERATAN INI KEPADA KETUA PENGAWAS PADA HARI PERTAMA PEPERIKSAAN ANDA ..........PENGAKUAN OLEH CALON (SILA SERAHKAN KERATAN INI KEPADA KETUA PENGAWAS PADA HARI PERTAMA PEPERIKSAAN ANDA) Saya .. No.............

................................................................................................................................. ............................... ................................................Kepada: ...... .................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful