CERAMAH INTEGRITI BERSAMA KOR- SUKSIS BANGUNAN SUKSIS UMS SEKRETARIAT PENCEGAH RASUAH UNIVERSITI MALAYSIA SABAH LAPORAN

MINGGUAN BAHAGIAN CENDERAHATI

Tarikh : 03-04/10/2011 Bil Perkara 01. 03/10/2011, 6 Petang (Isnin)_ Setiausaha program (Saudari Ainun) telah memberikan surat untuk memohon cenderahati di HEP Anjung Siswa. Namun surat tersebut belum dihantar ke HEP Anjung Siswa. 02. 04/10/2011, 4 Petang (Selasa) _ Saudara Hafish telah menandatangani surat memohon cenderahati di HEP Anjung Siswa. Catatan Surat belum ditandatangani oleh Saudara Hafish (Ketua Sektor Ceramah SPRUMS) Surat tersebut tidak sempat dihantar ke HEP Anjung Siswa kerana Pejabat tutup.

Disediakan oleh , ____________________ Humul Hasfinah Binti MatSani Pengarah Bahagian Cenderahati Ceramah Integriti Bersama Kor- Suksis Sekretariat Pencegah Rasuah, UMS.

 .

7.  .  !07.

 .

202-07.3 833 *$09.:8..:/.990780-:9-0:2/.9/!3:3$8.  .70!3:3$8. .73:3 90.9:39: 202443..2:3 8:7.2 $.39.03/07. !09.5747.38:7.

 .

:/. $094707.9-0:2/9.#.9.38:7.3 $:7.:/.9.7.39.0.2.9/! 3:3$8.3.813..03/07.9 /.3/. 203.9..3.39.3/.340 ******************** :2:.9!03.7.1890.99:9:5 .3 !03.-. !09.2.9.3 40$.9$. &$   .3...7.07.47 $:88 $0709.9 07.$!#&$ $:7.70!3:3 $8.8025.39079078.990780-:99/.  80/.8:..8.18 09:.. *$.303/07.7.9202443.2.3 $0..!0..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful