You are on page 1of 2

Nieuwsbrief WebindeKlas/Voicemailboard

5/2007, verschijnt onregelmatig

Geachte gebruiker van het Voicemailboard,

Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief van WebindeKlas/Voicemailboard met daarin:

1 Uitspraakoefeningen
2 Kijken/Luisteren en het voicemailboard
3 Picasa integreren
4 Drie maanden op proef

Deze nieuwsbrief mag ongevraagd verder worden verspreid.

-----------------------------

1 Uitspraakoefeningen

Anne Evertsen van het Spinozalyceum heeft een aantal uitspraakoefeningen met 'Zungenbrecher' op
haar voicemailboard Spaans gepubliceerd. Zie:

http://www.webindeklas.nl/mp3mail/bb/read.php?board=28&id=3568

Dit idee heeft Erwin de Vries aangezet om alvast voor de tweedeklassers van volgend jaar een
aantal uitspraakoefeningen voor Duits te publiceren. Daarbij is gebruikgemaakt van de 'Baiskennis
spreekzinnen' van het Vaklokaal Duits. Zie:

http://www.webindeklas.nl/mp3mail/bb/forum.php?board=40

De bijbehorende codes voor de geluidsbestanden en de oefeningen kunt u opvragen bij Erwin de


Vries. U kunt deze oefeningen dan op uw eigen voicemailboard publiceren. Mail:

ek@webindeklas.nl

-----------------------------

2 Kijken/luisteren en het voicemailboard

Anne Evertsen van het Spinozalyceum heeft een mooi voorbeeld van het integreren van een
kijk/luisteropdracht en een spreekopdracht geformuleerd. Zie daarvoor:

http://www.webindeklas.nl/mp3mail/bb/read.php?board=28&id=3555

-----------------------------

3 Picasa integreren

Google biedt sinds kort de mogelijkheid om via Picasa foto's te uploaden en webalbums te creëren.
Uw fotoverzameling kunt u onder andere tonen in een diashow. Deze diashows kunt u vervolgens
integreren in een opdracht op het voicemailboard. Een aanzet voor zo'n opdracht - Eine Reise nach
Berlin - vindt u op:

http://www.webindeklas.nl/mp3mail/bb/read.php?board=15&id=3636

Voorwaarde is wel dat u over een account op http://picasaweb.google.com en over het programma
Picasa beschikt. Dit gratis account is echter snel aangemaakt en het programma even snel
gedownload.

Mocht u hiermee aan de slag willen, raden wij u aan om de taalvoorkeur op English (US) te zetten.
Geen van de andere taalversies - ook de UK-versie niet! - bieden op dit moment de optie voor
'Embed slideshow' aan.

-----------------------------

4 Drie maanden op proef

Voorlopig gaan we door met onze actie om de eerste drie maanden het voicemailboard gratis en
zonder verplichtingen uit te proberen. Na wat eerste oefening lukt het u allen om het board ook met
de klassen in te zetten en dat is mooi om te zien. En mocht u collega's op deze actie attent willen
maken, heel graag.

Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen:

Mail: support@webindeklas.nl
Skype: ektekst

U kunt ook altijd technische zaken met ons via het 'geheime board' bespreken op:

http://www.webindeklas.nl/mp3mail/bb/forum.php?board=2

-----------------------------

Wij wensen u en uw leerlingen uiteraard veel plezier met het voicemailboard en houden ons voor
vragen, op- en aanmerkingen van harte aanbevolen. Deze nieuwsbrief mag ongevraagd verder
verspreid worden.

Met vriendelijke groet,

namens WebindeKlas/Voicemailboard,

Peter van Rees


Erwin de Vries