You are on page 1of 1

namn: ________________ www.mattehjalp.

se Pettersbergsskolan, Dominic

År 8 - Kapitel 6 - Läxstencil 2

1. Lös ekvationerna
a) x  12  18 b) 7 z  4  32 c) 9 y  2  16 d) 4 x  24

2. Lös ekvationerna
x z y x
a)  3 b) 9 c) 7 d) 4
5 8 2 7

3. Lös ekvationerna
x z x y
a)  2  11 b) 46 c) 12   16 d) 3   13
3 5 4 2

4. Undersök om x  10 är lösning till följande ekvationer.


x x 2x
a)  5 b)  8  10 c) x  12  4 d) 4
2 5 10

5. Undersök om y  5 är lösning till följande ekvationer.


3y 0,5 y y
a) 5 b) 2 c)  1  0 d) 3 y  5  10
3 2 5

6. Jag har tråkig (vilket händer allt oftare) och tänker på ett tal. Om jag adderar 5 till talet
och dividerar sedan med 4, så får jag 4. Vilket är talet?

7. På en rektangel med arean 56cm 2 är långsidan x och kortsidan 7cm lång. Hur lång är
långsidan?

8. Om tre år är Börje hälften så gammal som Pelle. Hur gammal är Börje idag om Pelle är 27
år gammal?

9. Lös ekvationerna
a) x  15  2 x  30 b) 7 y  12  4 y  12 c) 12  3a  6  2a  24

10. Lös ekvationerna


a) 5 z  (3  2 z )  4 b) 9 x  (5 x  12)  24 c) (11 y  6)  5 y  24

11. Rektangelns omkrets är 24cm . Kortsidan är x, långsidan 4x lång. Hur långa är sidorna i
cm?

12. Tobias och Elisa har tillsammans 78kr. Tobias har 20kr mer än Elisa. Hur mycket har var
och en?