Csíkszentmihályi Mihály

:

FLOW

Az áramlat
A tökéletes élmény pszichológiája

Akadémiai Kiadó, Budapest

1

A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Mihaly Csikszentmihalyi: Flow The Psychology of Optimal Experience Harper Perennial, 1991 Fordította: Legéndyné Szabó Edit Az eredetivel egybevetette, illetve szakmailag ellenőrizte: Boross Ottília ISBN 963 05 7770 4 Kiadja az Akadémiai Kiadó 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Első magyar nyelvű kiadás: 1997 Első változatlan utánnyomás: 2001 © Csíkszentmihályi Mihály, 1991 Hungarian translation © Legéndyné Szabó Edit, 1997 Hungarian edition © Akadémiai Kiadó, 1997 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános előadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetően is Printed in Hungary

2

Isabellának, Marknak és Christophernek

3

amikor az életük a legizgalmasabb. Az ember cselekedetei gyakran akkor a legkönnyedebbek. a benne található ideák számos személyiségre és szervezetre befolyást gyakoroltak. az ember nehézségeket tapasztal olyankor. és amikor minden képességünket teljesen igénybe kell vennünk annak eléréséhez. hogy a jó élet utáni törekvésünk során nem kell az anyagi javakra vagy a passzív szórakozásra korlátozni magunkat: ha megértjük. Ok a "jü" kifejezést használták. hogy a tudás gyökereinek nem muszáj keserűnek lenni. mert ez volt az első alkalom. Emlékszem. áramlani. Ami ezt a könyvet az ókori filozófiáktól megkülönbözteti. gyárakat. amikor legjobban érezzük magunkat. egy tudós Sanghajból kimutatta. minden megmaradt a fejemben. Igaza lehetett az egyetemen a disszertációmat vezető professzoromnak. hogyan éreznek. 4 . hogyan működik szellemünk. azt hamar el is felejtettem. Tudtam – megint tapasztalatból – hogy az élet legérdemesebb pillanatai. szeptember 2-i száma Bill Clintont. amit csinál. amely a tudatosság általános alapelveire épül. erőfeszítés nélküli mozgást. Sokszor élveztem a tanulást. amikor keveset kell csak tennie. gondolatai eljussanak a nem szak értő olvasókhoz is. Azóta tizenegy nyelvre lefordították. De ebben az esetben nem egy alkalmazott pszichológiai szakkönyv megírására vállalkoztam. amikor nehezen elérhető célt tűzünk magunk elé. miről beszél. amelyeket én "flow"-nak neveztem el. tesztekkel végzett felmérésekkel segítették az adatgyűjtést. A munkának nem kell elkerülendő. amikor Stockholmba látogattam. Mostanra több könyv és néhány tucatnyi tudományos cikk látott napvilágot a flow elméletéhez kapcsolódóan. vagyis a létezésnek a megfelelő módját választotta. és éreztem. fájdalmas szükségszerűségként megjelennie. ami nem csoda. Helyette inkább bemutatom az optimális emberi létezés egy elméletét. miképpen lehet jobbítani a rendőrök munkával kapcsolatos közérzetét. gyakran úgy írják azt le. látogatóik számára. antropológusok. Szakmai érdeklődésemet ugyanez a kérdés köti le. hogy munka és élvezet együtt is járhat. sakkozva. milyen feltételek kellenek ahhoz. többek között japánra. az Egyesült Államok elnökét is azok között említi. mint a diszkók világa vagy egy foci meccs. és hogy a svéd rendőrfőiskola a flowelmélet nyomán kutatási programokat indított annak érdekében. szerb és koreai nyelven. mint egy jó elmélet. történészek szintén merítettek ezekből az elgondolásokból. hogy a felnőtteknek sincs mindig igazuk. Ezzel jellemezték annak a személynek a tudatállapotát. A saját tapasztalatomból tudtam. Ezért van az. vagy a helyzetből fakadó követelmények könnyűek. aki rendszerint tudta. Ez a flow egyik érdekes paradoxonja. hogy e fordítás révén a kötet végre anyanyelvemen is megjelenik. hogy a flow annyi fontos lehetőséget nyit meg az ember számára: azt mondja nekünk. és a gyakran unalmas családi élet élménygazdagabbá válhat. viszont amit unalmas volt tanulni. Ezek azok a pillanatok. ami az jelenti. hogy valaki mély élvezetet talál passzívan. kérdőíves vizsgálatokkal. Az utóbbi 25 évben tanítványaim és kollégáim szerte a világon interjúkkal. semmi sem praktikusabb. hogy szélesebb közönséghez szóljon. a tapasztalásnak erre az optimális állapotára való hivatkozásokat meg lehet találni a legtöbb ókori szövegben. próbáltam ritmusban énekelni a feladatot. hogy több. hogy amikor a tanulásban örömömet leltem. hogy megért sem. kínaira. Évekkel azután. az az. amely alapján eljutottunk a flow-élmény megértéséhez. aki azt állítják. Édesapám. és valami iskolai dolgozatot böngésztem. rám szólt: "Ne keverj munkát mulatsággal! A kettő nem megy együtt. hogy ez az egyik legkedvesebb könyvük. a flow életünk minden fontos történésének része lehet. hogy a boldogság tényleg elérhető. sokszor akkor történnek velünk. mint egy folyó áramlását. hogy feltárja. aki a Tao szerint élt. A sport pszichológiája. és példákkal szolgálok arra. hiszen abban az időben gyermekkorában majdnem mindenki ezt tanulta. mint egy spontán. sem a külföldi vakáció nem képes boldoggá tenni bennünket. amikor biztos voltam abban. Ritkán van az. hogy elkezdtem ezt a szót használni. A Newsweek magazin 1996. A szociológusok. Annak ellenére. a klinikai pszichológia. Több mint 8000 interjú és negyedmillió. Természetesen különös örömmel tölt el. énekelve vagy jó barátokkal beszélve – amikor úgy tűnik. de a gyümölcsei édesek. mert amikor az emberek arról beszélnek. A flow iskolákat. hogy eldöntse. Önmagában sem a televízió." E gondolat szerint neveltek engem is. Az olvasóra marad a feladat. hogyan alkalmazta néhány egyén ezeket az elveket valódi élethelyzetekben. Ez a könyv az Egyesült Államokban 1990-ben jelent meg azzal a szándékkal. amikor a legnehezebb feladatokat teljesíti. Viszont vannak alkalmak. hogy ugyanazt az analógiát alkalmazták az ókori kínai taoista bölcsek is. múzeumokat inspirált arra. azért emlékszem erre az esetre. és az archivált adatok folyamatosan újakkal bővülnek. hogy ez nem egy alkalmazott pszichológia könyv. hogy lebegni. a foglalkozási terápia nyilvánvalóan egyaránt azok közé a területek közé tartozik. nagy örömmel láttam. a flow koncepciója nem teljesen új. elektromos személyihívókon keresztül küldött felszólításokra adott válasz alkotta azt az adatbázist. ahol édesapám anyjának a családja élt. és amelyekre később nosztalgiával nézünk vissza. hogy az ember élvezze azt. hogy élvezetesebb tapasztalatokkal szolgáljon dolgozóik. Az utolsó harminc esztendőben nagyrészt azzal foglalkoztam. a legélvezetesebb. hogy a Volvo autógyár szakszervezete a flow elméletét használta arra. és újabb fordítások vannak előkészületben arab. keleti és nyugati írásokban egyaránt. aminek az eredményeként olyan precíz bizonyítékokkal rendelkezünk erről a ritka szubjektív állapotról." Azt hiszem. amilyen egyáltalán csak lehetséges. Másrészt. sem az új kocsi. amikor körülbelül hétéves voltam. hogy javítsa a szerelő szalagok mellett dolgozók munkakörülményeit. és amely falunak a nevét magam is viselem. Például az elmúlt ősszel. az iskola kapuján van egy fába vésett felirat: "A tudás gyökerei keserűek.A MAGYAR KIADÁS ELÉ A kis székely faluban. amikor az ember teljesen elmélyül valamiben – sziklát mászva. fogyasztóként viselkedve. Valóban. amelyek számára a flow-élmény kutatása hasznos lehet. amikor azt mondta. mint két évtized széles körű kutatómunkájának eredményeire épül. hogyan lehet ezeket az elveket és eredményeket a saját körülményeire alkalmazni.

Így olaszok között nőttem fel. Huszonkét éves voltam. hogy nincs a világon még egy hely. én akkor inkább az Egyesült Államokba emigráltam. Emlékszem. de lélekben szoros volt. Bár a magyar nyelvben nincs olyan szó. És nagyon szerencsésnek érzem magam most. Mivel sok magyar telepedett ott le. lévén elég szerencsés. Egyiptom királya és a Puskás–Kocsis–Hidegkuti nevével jegyzett futballcsapat is. olasz iskolákba jártam. Édesapám magyar diplomáciai szolgálatban maradt egészen 1948 tavaszáig. mit is jelent ez a fogalom. De megtanultam magyar dalokat énekelni. amikor ölre mentem egy francia fiúval.Kapcsolatom Magyarországgal fizikailag mindig laza. tízéves voltam. Soraya. ahol az olvasók jobban megértenék. miközben én ragaszkodtam ahhoz. amikor megérkeztem Chicagóba. hogy a világ egyik legjobb egyetemén tanulhattam. Fiume városában születtem. és nagy sikere volt. pincérként segédkeztem az étteremben. hogy a könyv szerzője egy magyar író volt. Perzsia királynője. Apám először egy éttermet nyitott és vezetett Rómában a Trevi Kút mellett. Nyáron. hogy e kötetet a magyar olvasók számára bevezethetem. Azután lemondott posztjáról és hivatalosan menekültté vált. azzal a szándékkal. Faruk. akit Verne Gyulának hívtak. és ugyanazokat a könyveket olvastam. és édesapám volt a konzul a harmincas évektől a második világháború végéig. és Magyarországon csak a nyári vakációk idején töltöttem néhány hetet. amelyik pontosan visszaadná a flow jelentését. amikor az olaszok elleni mérkőzésre Rómába jött. Azóta egyfolytában itt élek. Chicago. 1997. biztos vagyok abban. amelyeket abban az időben a magyar fiúk olvastak. amikor az Osztrák–Magyar Monarchia idején az ország fő tengeri kijárata volt. majd taníthattam. hogy a "Nyolcvan nap alatt a Föld körül"-t egy Jules Verne nevű francia szerző írta. De aztán apám eladta az éttermet és a család többi tagjával Belgiumba költözött. mert azt állította. amikor nem kellett iskolába járnom. hogy pszichológiát tanuljak. A rendszeres vendégek között meg fordult az étteremben a színész Humphrey Bogart. amely időben ő volt a megbízott követ Magyarország római képviseletén. ami akkor olasz volt – ma Rijekának hívják és Horvátországhoz tartozik. március Csíkszentmihályi Mihály 5 . Fiumének volt magyar konzulátusa. amit "Piccolo Budapest"-nek hívtak.

AZ ÖRÖM ÉS AZ ÉLET MINŐSÉGE 28 ÖRÖMTELISÉG ÉS ÉLVEZET 29 AZ ÖRÖMTELISÉG ELEMEI 30 A felkészültséget kívánó feladat 31 A cselekvés és a figyelem eggyéolvadása 32 Világos célok és folyamatos visszacsatolás 33 A feladatra való összpontosítás 34 A kontroll paradoxona 35 Az Én-tudat elvesztése 37 Az idő átalakulása 38 AZ AUTOTELIKUS ÉLMÉNY 39 4. A TUDAT ANATÓMIÁJA 19 A TUDAT HATÁRAI 22 A FIGYELEM MINT PSZICHIKAI ENERGIA 23 SZÍNRE LÉP AZ ÉN 24 RENDETLENSÉG A TUDATBAN: LELKI ENTRÓPIA 25 A TUDAT RENDJE: AZ ÁRAMLAT 26 KOMPLEXITÁS ÉS AZ ÉN FEJLÖDÉSE 27 3. GYORSABBAN.TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR KIADÁS ELÉ 4 TARTALOMJEGYZÉK 6 ELŐSZÓ 9 1. A TEST AZ ÁRAMLATBAN 50 MAGASABBRA. AZ ÁRAMLAT-ÉLMÉNY FELTÉTELEI 40 ÁRAMLAT-TEVÉKENYSÉGEK 41 ÁRAMLAT ÉS KULTÚRA 43 AZ AUTOTELIKUS SZEMÉLYISÉG 46 AZ ÁRAMLAT-EMBEREK 49 5. AZ ÚJRA MEGTALÁLT BOLDOGSÁG 10 BEVEZETÉS 10 ÁTTEKINTÉS 11 AZ ELÉGEDETLENSÉG GYÖKEREI 13 A KULTÚRA PAJZSAI 14 FEDEZZÜK FEL ÚJRA ÉLMÉNYEINKET! 16 A FELSZABADULÁS ÚTJA 18 2. ERŐSEBBEN 51 A MOZGÁS ÖRÖMEI 52 A SZEX MINT ÁRAMLAT 53 6 .

AZ EGYEDÜLLÉTNEK ÉS MÁSOK TÁRSASÁGÁNAK ÉLVEZETE 79 AZ EGYEDÜLLÉT ÉS A MÁSOKKAL VALÓ EGYÜTTLÉT KÖZTI KONFLIKTUS 80 A MAGÁNY FÁJDALMA 81 A MAGÁNY MEGSZELÍDÍTÉSE 83 AZ ÁRAMLAT ÉS A CSALÁD 84 A BARÁTI TÁRSASÁG ÉLVEZETE 89 A TÁGABB KÖZÖSSÉG 91 9. A GONDOLAT ÁRAMLATA 60 A TUDOMÁNY ANYJA 61 AZ ELME JÁTÉKAINAK SZABÁLYAI 63 A SZAVAK JÁTÉKA 65 BARÁTKOZZUNK KLIÓVAL! 66 A TUDOMÁNY GYÖNYÖRE 67 A BÖLCSESSÉG SZERETETE 69 AMATŐRÖK ÉS HIVATÁSOSOK 69 AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS KIHÍVÁSA 70 A MUNKA MINT ÁRAMLAT 71 AUTOTELIKUS MUNKÁSOK 71 AUTOTELIKUS FOGLALKOZÁSOK 74 A MUNKA PARADOXONA 77 A SZABADIDŐ ELVESZTEGETÉSE 79 8.A TEST FELETTI VÉGSŐ URALOM: A JÓGA ÉS A HARCMŰVÉSZETEK 54 ÁRAMLAT AZ ÉRZÉKSZERVEKEN KERESZTÜL: A LÁTÁS ÖRÖME 56 A ZENE ÁRAMLATA 56 AZ ÍZLELÉS ÖRÖMEI 58 6. A KÁOSZ KIJÁTSZÁSA 91 A TRAGÉDIÁK ÁTALAKÍTÁSA 92 HOGYAN BIRKÓZZUNK MEG A STRESSZEL? 94 A DISSZIPATÍV STRUKTÚRÁK HATALMA 95 AZ AUTOTELIKUS ÉN: ÖSSZEFOGLALÁS 98 10. HOGYAN ADJUNK ÉRTELMET ÉLETÜNKNEK? 101 MIT JELENT AZ. HOGY ÉRTELEM 101 A LEGFONTOSABB A CÉLKITŰZÉS 102 AZ ELSZÁNTSÁG SZEREPE 104 A HARMÓNIA VISSZASZERZÉSE 106 ÉLETTERVEK ÉS AZ ÉLET ÉRTELME 108 JEGYZETEK 112 7 .

EREDETI TARTALOMJEGYZÉK 112 8 .

mint maga a könyv. oldalhoz kapcsolódó jegyzetek közt megtalálja Arisztotelész boldogságfogalmát éppúgy. hogy összegyűjthessük és elemezhessük ezeket az adatokat. Thomas Jamesnek. aki már huszonöt éve gazdagítja az életemet mint feleségem és barátom. Howard Gardner. elkerültem a lábjegyzeteket és a többi segédeszközt. jelenlegi elnökének. Lawrence A. A boldogság például már az első oldalon szerepel. Ikuya Sato. melynek tárgya az emberi élmények pozitív aspektusa – az öröm. fiainknak. Semmiféle könnyen-gyorsan típusú tanács nem található e lapokon. Fausto Massimini. hogy unalmas és értelmetlen életükből örömteli folyamatot kovácsoljanak. és nem lehet recept alapján megvalósítani. részletes jegyzeteket készítettem a könyv végére. de nem utolsósorban. de akiket a téma valóban érdekel. akiknek különösen hálás vagyok. Robert Kubey. az élet teljes felvállalása. elejétől kezdve egész a befejezésig. odalapoz hat a könyv végén a jegyzetekhez. bátorított vagy támogatott valamiben. amelyeket a tudósok használnak műveikben. Jean Hamilton. mindenkori mentoromnak. James Stigler és Brian Sutton-Smith – mindegyikük nagylelkűen segített. Vannak azonban. hajlamos rá. és az 1. hogy köszönetet mondjak nekik. Megpróbáltam a pszichológiai kutatásokat és az ezekre épülő elméleteket úgy bemutatni. Köszönet Marknak és Christophernek. Sam Whalen és Maria Wong segítettek a legtöbbet. mint ők tőlem. Elsőként Isabellának. és meg is ragadom ezt az alkalmat. mint az eredeti szöveg sűrített. Barátaim és kollégáim közül szeretném kiemelni a következőket: Donald Campbell. Amit teszek. akiktől talán épp annyit tanultam. George Klein. David Kipper. mint a kortárs kutatási eredményeket a megfelelő idézet-megjelölésekkel. március 9 . Philip Hefner. Az az olvasó. Természetesen a fent említettek közül senki sem felelős esetleges tévedéseimért – ezek kizárólag saját tevékenységem eredményei. akik elég kíváncsiak ahhoz. amely tippeket ad arra. Jerome Singer. tudományosabb jellegű kivonata. Könyvem azonban nem afféle népszerű kiadvány. mivel az örömteli élet mindig egyedi alkotás. Végül.ELŐSZÓ Könyvem a nagyközönség számára szeretné azt a több évtizedes kutatást összefoglalni. hogy az elméletet átültessék a gyakorlatba. akik segítették a mű létrejöttét. Rick Robinson. hogy milyen munkákra alapoztam állításaimat. akit érdekel. Reed Larson. Nincsenek specifikus referenciákhoz kötve. hogy a viszonylag művelt olvasó értékelhesse és saját életére alkalmazhassa őket. 1990. Minden könyv kezdetén illendő felsorolni azokat. veszélyes egy kicsit. köszönet a Spencer Alapítványnak a nagylelkűen folyósított támogatásért. H. hogyan legyünk boldogok. mivel a nevek listája épp olyan hosszú lenne. de meg jelölik a szöveg oldalszámát. Ez a könyv inkább általános elveket szeretne leszögezni és konkrét példákat adni arra. ahol az adott témát tárgyalom. Doug Kleiber. John Brockman és Richard P. függetlenül attól. hogyan használták fel mások ezeket az elveket arra. Jelen esetben ez lehetetlen. Azoknak az olvasóknak azonban. hogy rendelkezik-e speciális képzettséggel. és akinek szerkesztői ítélete sokat alakított ezen a könyvön. Jean Nakamura. A jegyzetek tulajdonképpen úgy is olvashatók. az alapítvány alelnökének. hogy kövessék azokat a tudományos forrásokat. Volt diákjaim és munkatársaim közül Ronald Graef. Chicago. Hiroaki Imamura. amit én áramlatnak hívok. Hogy a könyv tömör és használható legyen. Jacob Getzelsnek. Különösen hálás vagyok az alapítvány volt elnökének. hogy gondatlan legyen vagy túlságosan lelkes. amelyekre a következtetéseimet alapoztam. Cremin nek és Marion Faldetnek. Elisabeth Noelle-Neumann. melyet az elmúlt évtized során ahhoz nyújtottak. a kreativitás. bőséges információt kell hogy találjanak ahhoz. Ez egyébként is lehetetlen. Kot szakmai támogatásukat adták a projekthez. mivel ha az ember elhagyja a tudományos próza túlszabályozott kereteit. Kevin Rathunde.

ahogy a boldogságot sem: a sikernek magának mintegy mellékhatásként. mely a tudatunk tartalma fölötti uralom elérésével kezdődik. Életünkről alkotott képzeteink az élményeinket meghatározó erők szülöttei. hogy jól vagy rosszul érezzük-e magunkat. a gravitáció ereje. hanem mi magunk irányítjuk cselekedeteinket. a szél. mindazonáltal nagyon találó. Azok az emberek." Hogyan érhetjük hát el ezt a ködbe vesző célt. s hogy évei boldogság helyett aggodalomban és unalomban telnek. amit látunk. akik túlélték a koncentrációs 10 . hogy hiszünk abban. Az ilyen ritka alkalmakkor szinte átszellemülünk. amelyre fel kel1 készülni. ha – miközben a hajó jó csikó módjára engedelmesen szeli a hullámokat. a levegőben úszó pollen és a kor. amikor azt éreztük. Nem választhatjuk meg szüleinket és születésünk időpontját. hogy a boldogság nem olyasmi. mindig ilyennek kellene lennie az életnek. Ezen erők mindegyike hatást gyakorol arra. határozzák meg számtalan egyéb feltétellel együtt azt. Míg a boldogságot önmagáért keressük. hiszen az emberek már az idők kezdete óta tudomással bírnak az általam fölismert dologról. a tenger és a hajó teste együtt dalolnak. hogyan kell irányításuk alatt tartani belső élményeiket. mert feltételezzük. Mill. milyen a vérmérsékletünk vagy a test alkatunk. mert noha a gondolat általánosan ismert. A boldogságot azonban nem érhetjük el oly módon. Azok az emberek. bizony egy tapodtat sem haladtunk előre. saját sorsunk urai vagyunk. mindezek ellenére. Ezt érzi a tengerész. Talán félrevezető lehet a "felfedezés" szó használata. mikor gyermeke először mosolyog vissza rá. szépség. mikor az ember valamely önmagánál nagyobb ügynek szenteli magát. tekintet nélkül az azóta felhalmozott óriási mennyiségű tudományos ismeretre. ami eddig még nem volt a világon. ami pedig annak megtanulását illeti. a leggazdagabb középkori házakban is ritkaságszámba mentek a székek. hogy közvetlenül próbáljuk megtalálni. Noha egészségesebbek vagyunk és hosszabb kort élünk meg elődeinknél. Huszonöt évvel e könyv írása előtt hatalmas felfedezést tettem. amit tökéletes élménynek hívunk. ám akkor még nem ébredtem rá a jelentőségére. arra. amit érzünk és amit teszünk. Ezt érzi az apa. mert az emberiség örökös elégedetlenségre kárhoztatott. hatalmas erők felett rendelkező emberiséghez képest. "Tedd fel magadnak a kérdést. amelyhez nem juthatunk el közvetlenül? Negyedszázados kutatásaim és tanulmányaim meggyőztek arról. olyan gyönyörűséget érzünk. Nem a külső eseményektől függ. képesek arra. valami. Ezt érzi a festő. boldog vagy-e. Az ilyen események azonban nemcsak kedvező körülmények között következhetnek be. hogy a boldogságnak nagyobb szerepjusson benne. A boldogság valójában olyan állapot. és mindenkinek magának kell ápolnia és óvnia. inkább attól. mely mérföldkő lesz majd emlékeinkben és azt súgja. hogy miképpen érhetjük el ezt az áldott állapotot. hogy életük minőségét is meghatározzák – ennél közelebb egyikünk sem igen kerülhet a boldogsághoz. hogy a modern pszichológia eszközeivel újra megvizsgálja azt a régi-régi kérdést. Arisztotelész óta sok minden megváltozott. hogy elvesztegeti az életét. önkéntelenül kell jelentkeznie. Ezek után nem meglepő. milyen arccal születtünk. hogy milyen magasak vagy milyen okosak legyünk. és nem kapcsolatos a szerencsével vagy a véletlennel sem. akik megtanulják. akkor talán képesek leszünk úgy alakítani az életünket. hogy az emberek minden másnál jobban vágynak a boldogságra. s szeme láttára formálódik ki és kel életre valami új. Tekervényes ösvény vezet hozzá. nem választhatjuk meg – legalábbis egyelőre –. Így hát a rákövetkező huszonöt évet azzal töltöttem. boldogságról alkotott képünkkel kapcsolatban azonban nem sok változás történt az elmúlt századokban.1. és egyetlen római császár sem kapcsolhatta be a tévét. és legtöbbjüket nem vagyunk képesek befolyásolni. amikor a színek a vásznon mágnesként kezdik vonzani és taszítani egymást.és legtöbbünknek nem áll módjában dönteni arról. melybe születtünk. hajába kap a szél – a vitorlák. hogy ezt az illékony jelenséget próbáltam körüljárni. nem pedig úgy. mi is az a boldogság. és már nem leszel az" – mondta J. mint amit elérhet? Vagy azért keseríti meg valami legféltettebb perceinket is. pénz vagy hatalom – csak azért fontos. hogy nem ismeretlen erők taszigálnak ide-oda. "Fölfedezésem" az volt. Ez az érzés az. AZ ÚJRA MEGTALÁLT BOLDOGSÁG BEVEZETÉS Kétezerháromszáz évvel ezelőtt Arisztotelész megállapította. melyek még néhány évtizede luxusnak számítottak (hiszen a Napkirály palotájában alig volt néhány fürdőszoba. hogy mikor érzik magukat az emberek a legboldogabbnak. és énekük harmóniája ott vibrál a hajós ereiben. mert rossz helyen keressük a boldogságot? E könyv célja az. ha unatkozott). S. a rá vonatkozó tudományág – esetünkben a pszichológia – még nem írta le és nem adott rá elméleti magyarázatot. Génjeink. ha életünk minden egyes részletét teljességgel átéljük – legyen az jó vagy rossz -. hogyan értelmezzük azokat mi magunk. számtalan ember érzi úgy. Mindezek ellenére mindannyian átéltünk már olyan pillanatokat. Vajon azért van ez. legyen-e háború vagy gazdasági válság. és ma a legszegényebbek is olyan anyagi javak birtokában vannak. nem szerezhető meg hatalommal. hogy van rá mód. Viktor Frankl osztrák pszichológus gyönyörűen foglalta össze "Man's Search for Meaning" (Az emberi élet értelmének keresése) című könyve előszavában: "Ne akarj sikeres lenni – minél inkább célul tűzöd ki a sikert. A sikert nem lehet üldözőbe venni. Ha megtaláljuk a választ. hogy mindig többre vágyjon. Nem vásárolható meg pénzzel. Nem sokat tehetünk azzal kapcsolatban. hogy majd boldoggá tesz minket. A görög istenek tehetetlen kisgyerekek a mai. ami csak úgy megtörténik velünk. . összes többi célunk – legyen az egészség. Hihetetlenül megnőtt a csillagokról és atomokról összegyűjtött tudásunk mennyisége. A boldogságra úgy lelhetünk rá. annál biztosabban elkerül. hogy tudatosan törekszünk rá. Ma sem értjük jobban Arisztotelésznél. hogy sorsunkat elsősorban rajtunk kívül álló erők vagy felsőbb hatalmak irányítják.

Ezekből az adatokból vezettem le ennek a könyvnek a következtetéseit. Ennek az elméleti modellnek az alapján a Chicagói Egyetemen működő kutatócsoportom és több kollégám a világ különböző pontjain interjút készített sok ezer. melyben elmondták. Az ilyen élmények nem feltétlenül kellemesek abban a pillanatban. Mindez az első szakcikkek megjelenését követő alig egy évtizeden belül történt. Egy kisgyerek számára ilyen lehet az. mára már világszerte elterjedt. Hatására új kísérleti tantervek jöttek létre. hogy véghez vigyen valamilyen nehéz. sebészekre vagyis olyan emberekre. vagyis az a jelenség. sőt tevékenyen részt veszünk irányításában is. melyet a Chicagói Egyetemen kezdtem el. elkezdték alkalmazni gyakorlati célokra is. szétrobban a tüdeje és szédült a fáradságtól – ám mégis ezek voltak élete legszebb percei. Vannak. de fontos feladatot. hogy a tevékenységet bármi áron folytatni akarjuk. hogy javítsunk az élet minőségén. a múzeumi kiállítások megtervezését és a mozgáskorlátozottak foglalkoztatás-terápiáját is. Az o beszámolójuk alapján. Pillanatnyilag Chicagón kívül a Milánói Egyetem Pszichológiai Intézetének van a legrészletesebb adatgyűjteménye ebben a témában. Hosszú távon azonban a tökéletes élmények összeadódnak. hogy hogyan legyünk 11 . Minden ember előtt ezerszámra állnak ilyen lehetőségek – kihívások arra. mikor a nagy gonddal épített torony tetejére. akik kiterjesztették az áramlat elméletének értelmezését. A tökéletes élmény tehát olyasvalami. A legszebb pillanatok általában akkor következnek be. hogy jobban talán nem is tudjuk szavakba önteni. A nagyobb pontosság érdekében idővel kifejlesztettünk egy új módszert a szubjektív tapasztalatok minőségének mérésére. Soha nem könnyű úrrá lenni életünk felett. pusztán magáért. megváltoztak a szabadidőtermékek és -szolgáltatások. amely élete pillanatainak reprezentatív mintája. hogy az úszó izmai fájtak legemlékezetesebb versenye közben. ha mondjuk madárdalt hallottak az erdőben. hogy meghaladja önmagát. az élet-kielégülés és a belső motiváció tanulmányozásával foglalkoznak. vagy megosztoztak a barátjukkal egy darab kenyéren. Lényegében ugyanazokkal a szavakkal számoltak be róla idős koreai asszonyok. ez az első alkalom. ha keményen megdolgoztunk értük. hogy megkérjük a vizsgált személyt arra. hanem inkább mi hozzuk szándékosan létre. az Olasz Alpok parasztgazdái és a futószalagnál dolgozó chicagói munkások. befogadó. Tanulmányaim folyamán megpróbáltam a lehető legpontosabban megérteni. magyarul az áramlat fogalmát hasznosnak találják mind a pszichológusok. idősek és fiatalok. vagy egy úszónak az. Első kutatásaim több száz "szakértőre" terjedtek ki – művészekre. akiket érdekelnek a közösségi tevékenységek és szertartások. Az áramlat-elmélet forradalmasította a klinikai pszichoterápia elméletét és gyakorlatát. néha pedig határozottan fájdalmas is lehet. sportolókra. amilyenek ezrével jelennek meg és porosodnak a könyvesboltok polcain. amit a legjobban szerettek. hogy teljesen uraljuk életünket. jegyezze le. mind a szociológusok. ami nem csak úgy megtörténik velünk. remegő ujjakkal felteszi az utolsó kockát. a fiatalkorú bűnözők rehabilitálását. A "flow". életünk legszebb élményei nem passzív. Az áramlat azonban nem csupán elméleti jelenség. Ez az érzés pedig olyan közel áll ahhoz. Mos tanra több mint százezer ilyen élmény-keresztmetszetet gyűjtöttünk össze a világ különböző részeiből. akik azzal foglalkozhattak. amit tesznek. Lehet. ellazult állapotban érnek bennünket – noha az ilyenek is lehetnek élvezetesek. valamint az antropológusok. az élmény maga lesz olyan élvezetes. gyakran számolnak be arról. Ha az a cél. A tökéletes élmény alapja a "flow". mikor megpróbálja megjavítani saját rekordját. egy hegedűsnek. milyen érzés azt tenni. Tanulmányozni kezdték Kanadában. amilyen magasat eddig még sosem sikerült építenie. amikor valaki testi vagy szellemi teljesítményét megfeszített akarattal a végletekig fokozza. fejlesztettem ki a tökéletes élmény elméletét. Olaszországban. Mindazonáltal ez nem amolyan "csináld magad" jellegű tanácsadó könyv. és egyre inkább az lesz az érzésünk. átalakult a hivatali alkalmazottak képzése. hogy az elmélet hatása az elkövetkező években csak erősödni fog. úgy érezte. Ellentétben az általános hiedelemmel az ehhez hasonló pillanatok. A készüléket rádióadó hozza működésbe naponta körülbelül nyolc alkalommal. akik a boldogság. Japánban és Ausztráliában is. akik az elidegenedésnek és az értékek válságának ellentétét látják benne. és minden jel arra mutat. találomra megválasztott időközönként. zenészekre. túljutottak valamilyen nehéz feladaton. Adatgyűjtésünk kezdetben interjúkra és kérdőívekre támaszkodott. hogy megpróbáltatásaik közepette milyen különleges boldogságot és hálát éreztek. amikor annyira feloldódunk egy tevékenységben. és az a lényege. Az egy hét leteltével minden vizsgált személy rendelkezik egy folyamatosan rögzített "élménynaplóval". sakkozókra. thaiföldi és indiai felnőttek. A "flow" élménye nemcsak az iparosodott nemzetek jómódban élő tagjainak tapasztalata. élete filmszalagjának egy pici. mikor átéljük őket. Németországban. tokiói tizenévesek. s arra okítanak bennünket. amikor hibátlanul játszik le egy nagy technikai tudást igénylő darabot. mit éreznek az emberek legörömtelibb pillanataikban – és miért. amit az emberek általában boldogságnak neveznek. ÁTTEKINTÉS Noha a "flow" elméletéről már sok szakcikket és szakkönyvet írtak. navahó pásztorok. és az emberi faj evolúcióját vagy pedig a vallásos élményeket szerették volna megvilágítani a segítségével. Alig telt el néhány év az elmélet első publikálása után. írott részletével. az áramlat-elmélet kijelölheti ennek irányát. Ezt Élményértékelő Mintavételi Eljárásnak (angolul: Experience Sampling Methodnak. rövidítve: ESM-nek) neveztük el. hogy a tökéletes élménnyel kapcsolatos kutatásokat bemutatjuk a nagyközönségnek és beszélünk az egyes emberek életére gyakorolt hatásáról. egymástól igen különböző emberrel.táborokat vagy halálos veszedelemből menekültek meg. mire gondol éppen és hogy érzi magát. hogy egy hétig viseljen magán egy elektronikus jelzőkészüléket. és mikor a készülék megszólal. a nyugdíjas-otthonok lakóinak programszervezését. Kutatásaink szerint a tökéletes élményt a kulturális háttértől függetlenül ugyanúgy írják le férfiak és nők. hogy minden más eltörpül mellette. A "flow" tanulmányozása.

amikor azért küszködnek. vegyük sorra. A belső tapasztalás optimális állapota az. hogy kihasználják lehetőségeiket (3. amit tapasztalunk – legyen az öröm vagy fájdalom. hogyan kellene csinálni. a gyerekeinkkel és a barátainkkal való kapcsolatainkat pedig kellemesebbé tenni (8. ám a gyakorlatban meglehetősen bonyolult. érdeklődés vagy unalom –. vagy a szimbolikus készségek használata. hogyan élhetjük át a tökéletes áramlat-élményt. melyekben az áramlat-élmény gyakorta jelentkezik – ilyen például a sport. Ez a 12 . hatalmasabbak. a szüleinkkel. ha valakiből hirtelen karcsú. vagy pedig képes balsorsában is megtalálni a jót. Ilyen például a testi és érzék szervi készségek használata az atlétikától kezdve a zenén át a jógáig (5. melyek segítségével az ember képes élvezni az életet a nehézségek ellenére is. felszerelkezve egy új kívánságlistával és éppoly elégedetlenül. mit jelent ezeknek a céloknak az elérése. Itt nagyobb a tét. a házastársunkkal. hogy miképpen érhetjük el a boldogságot a saját belső életünk feletti uralom segítségével. hogy élményeink örömteliek legyenek? Hogyan érjük el az élmények teljességét. amit éppen csinálunk. Bármilyen jó szándékkal íródtak is az ilyen könyvek. mikor a tudatban rend uralkodik. Minden. Sok ember életét teszik tönkre tragikus események. ez sem lesz könnyű vállalkozás. milyen legyen az életünk. legbanálisabb események is élvezetessé válnak. fejezet). és a készségek arányban állnak a lehetőségekkel ahhoz. és ezt egy olyan elmélet keretébe foglalja. és magának a tevékenységnek a kedvéért szeretnénk folytatni. hogy egy bizonyos meghatározott célt elérj. mert csak akkor tudunk uralkodni a lelkiállapotunkon. bele is vág. A remények és vágyak hullámzása lecsillapul. Az embereket valójában nem az elégítené ki. hogy olyan legyen az életünk. Ha ezek a tanácsok véletlenül használnának is. mit kell tenned. Ha képesek vagyunk irányításunk alá vonni és kontrollálni ezt az információt. amikor tudatunk harmonikusan rendezett. Az. Épp ezért létkérdés. mint annak előtte. Mielőtt leírnánk. azt nagyrészt az dönti el. fejezet). amit persze kevesen fognak végigcsinálni. hogyan tehetjük élvezetesebbé az életet. Hogyan irányíthatjuk a tudatunkat? Hogyan szervezzük meg úgy. "Flow" (áramlat) az a jelenség. Az ember azonban nem támaszkodhat csak a sportra és a művészetre az élet minőségének javításában. de bizonyos külső és belső erők útját állják a megvalósításnak. hogy megmutatja. Az emberek olyankor a legboldogabbak. feldolgozása nélkül az olvasó nem sok hasznát látja a leírtaknak. még a legegyhangúbb. melyek gátolják beteljesedését. hogyan működik és milyen eszközök kel kontrollálható a tudat (2. áttekintjük a flow élményének feltételeit (4. hogy megtanuljuk. gazdagok vagy hatalmasak. Intellektuális erőfeszítés és a tapasztalatok elemzése. mit szabad és mit nem. hogyan tudjuk élményeinket értelmes egésszé szervezni ( 10. ám még az ilyen csapások sem rombolják össze szükségszerűen a boldogságot. óhatatlanul is teljesebb ember lesz. Egy könyv annyit tehet – és ezt én is meg próbálom –. A 9. és úgy érezzük. annak az esélyéről van szó. közkedvelt. a játék. és mindannyiunknak a saját egyéni erőfeszítéseinkre és kreativitásunkra támaszkodva kel1 ezt a képességet megszereznünk. és még a legszerencsésebbek is ki vannak téve különböző stresszhelyzeteknek. inkább egy szellemi utazás eszköze szeretne lenni. A legtöbb ember élete legnagyobb részét munkával és más emberekkel való érintkezéssel tölti (különös tekintettel a családjára). mint a fogyókúra: mindenki tudja. hogy cselekedni lehessen. mi történik a tudatunkban. mielőtt boldogan élhetne (míg meg nem hal). Ez a könyv ahelyett. mikor a pszichikai energia avagy a figyelem reális célok felé fordul. A boldogság keresésében a részmegoldásoknak nincs helyük. Hogy az ember egy kellemetlen vagy szerencsétlen esemény hatására rosszul érzi-e magát. hogyan kell munkánkat áramlat-élmények sorozatává alakítani (7. fejezet). könnyebben megértjük. hanem ha jól éreznék magukat a saját bőrükben. Ez akkor jön létre. miért élvezünk jobban bizonyos tevékenységeket a többinél. és hogyan ruházzuk fel jelentéssel őket? Ezeknek a céloknak az elérése elméletben egyszerűnek tűnik. A flow azt a fo1yamatot fogja vizsgálni. mert az illetőnek az előtte tornyosuló feladatra kell összpontosítania teljes figyelmét és el kell feledkeznie minden egyébről. amit érdemes élni. fejezet). mint például a költészet. Készségeinek fejlesztésével és az egyre magasabb rendű célok kitűzésével egyre különlegesebb személyiséggé válik. mégsem adhatnak receptet a boldogságra. hogy nem vagyunk karcsúak. mely a tudomány segítségével a lélek és az elme különböző tájaira kalauzolja el olvasóját. A tökéletes élmény attól függ. de a legtöbb ember számára reménytelen vállalkozás marad. Hogy megértsük. nagy hatalommal bíró milliomos lenne? Általában az. fejezet). Egy kitűzött cél követése magával hozza a rendet a tudatban. melyek azok a magában az emberi létben rejlő okok. az élvezeteknek szinte végtelen forrása nyílik meg előttünk. hogy listába szedné. aki megszerezte az irányítást a tudatosan megválasztott célok érdekében saját lelki és szellemi energiája fölött. Mint minden igazi kaland. hogy az illető megint a kiindulási pontnál találja magát. Az ilyen könyv szakács könyvhöz hasonlóan megmondja. a művészet és a különböző hobbik gyakorlása –. A mesékben a hősnek előbb le kell győznie a tűzokádó sárkányokat és a gonosz varázslókat kalandozásai során. Néhány olyan tevékenységi formára gondolva. akkor már nem vágyunk semmi másra. Ezt annak áttekintésével kezdjük. Az. hogy mennyire vagyunk képesek pillanatról pillanatra ellenőrizni. mi történne abban a valószínűtlen esetben.gazdagabbak. többé egy fikarcnyit sem számít. fejezet). A Flow tehát azt fogja körüljárni. melyen aztán elgondolkodhatnak az olvasók és levonhatják a saját következtetéseiket. fejezet). eldönthetjük. Irányításunk alatt tartva az agyban zajló folyamatokat. Ha ez sikerül. mint a pár fölösleges kiló eltüntetése. fejezet olyan módszereket ír le. ha már ismerjük a szubjektív lelkiállapot jellemző tulajdonságait. a filozófia vagy a matematika (6. információként jelenik meg az agyban. Végül az utolsó lépés annak leírása lesz. Kicsit olyan ez. a kielégítetlen szükségletek többé nem zavarják a lélek békéjét. mi teszi boldoggá az embereket. hogyan reagál a stresszre. hogy urai vagyunk saját értelemmel megtöltött életünknek. A szabályok világosak és mindenki számára hozzáférhetőek. fejezet). ha karcsúbbak vagy gazdagabbak lennének. népszerűbbek vagy karcsúbbak.

Az a vírus. Boldogságunk belső harmóniánkból ered. a hatalom és a szex válik sóvárgásuk legfőbb tárgyává. több millió évig kellett küzdenie jéggel. többnyire ellenségesen üres és hideg. A frusztráció szorosan össze fonódik az élettel. mert életben maradásunk függhet tőle. Hogy az emberiség életben maradjon. Természetesen nem szabad lemondanunk arról. Lehet. hogy mennyi gyönyörűséget találunk az életben. Egyénenként nem sokat tehetünk. míg gondolkodásmódjának alapvető fölépítése nem változik meg gyökeresen. Ezek a pajzsok azonban csak egy ideig hatásosak. Az általuk felállított "káoszelmélet" például a véletlenszerűnek tűnő jelenségek szabályszerűségeivel foglalkozik. hogy boldognak lenni olyan nehéz. Életünk során csak nagyon kis hatást gyakorolunk azokra az erőkre. bánatosak vagy közönyösek leszünk. AZ ELÉGEDETLENSÉG GYÖKEREI Annak. mint egy-egy csillag felrobbanása. esetleg már néhány évtized után elkopik. azonnal még többre vágyunk. saját készítői ellen fordult és megsemmisüléssel fenyegette őket. Egyszerűen csak közömbös. hogy olyan nehéz elérni a boldogságot. Csak a tapasztalatok feletti közvetlen uralom győzheti le a beteljesülés útjában álló akadályokat – az a képesség. Egy New York városa felé tartó meteorit engedelmeskedik ugyan a világegyetem törvényeinek. noha ezzel óriási csapást mér az emberiségre. Amelyik bolygó gravitációja nem olyan erős. amelyet a céljainkon át szeretnénk megvalósítani. tűzzel. de az is biztos. melyek akármikor működésbe léphetnek. Ehhez magát a tudatunkat kell megtanulnunk befolyásolni és irányítani. hogy írmagot se hagyjanak belőlünk. Életünknek az lesz a minőségi mutatója. hogy a külső körülmények megváltoztatására tett erőfeszítéseink azonnal jobbá tegyék az életünket. csak a természet szavának engedelmeskedik. amely egy Mozart sejtjeit támadja meg. Nem arról van szó. mégis átkozottul kellemetlen lehet. melyben élnek. mert az ő törvényeik szerint a kozmoszban lezajló események tökéletesen ésszerűek. hogy ez az otthon tele van leleményes kis csapdákkal. Ahogy J. melyet védekezésre terveztek. ami osztály részül jutott nekünk. hogy mit szeretnénk elérni az életben. hogy elégedettek legyünk azzal. Ahogy visszaszorítunk néhány betegséget. hogy a szükségleteinket kielégítse." Saját magunkkal való kapcsolatunk és az. általában azokat az örömforrásokat igyekeznek minél jobban kihasználni. S. Holmes mondta: "A világegyetem nem ellenséges. amely a boldogság útjában áll. a vallás vagy a hit néhány évszázad. A csillagok mozgása és a bennük levő energia átalakulása előre megjósolhatóak és megmagyarázhatóak. ellentétben azzal a renddel. Mikor az emberek saját erejükből. mennyire vagyunk képesek irányításunk alá vonni az univerzum hatalmas erőit. amit éppen csinálunk. akkor sem érezzük ettől egy cseppet sem jobban magunkat. árvizekkel. vagy az a társadalom. hogy percről percre élvezetet találjunk abban. az a legfőbb oka. olyan pusztító események színtere. Süketek és vakok a szükségleteinkkel szemben. kívánatos célként jelöli meg őket. melyek pajzsként szolgálnak a káosz ellen. nem pedig abból. az a legfőbb oka. hogy milyen közel jutunk kitűzött célunkhoz. Fontos. és ha egy időre sikerül lejjebb tornászni egy kicsit a halálozási arányt. a hit támogatása nélkül próbálják elérni a boldogságot. hogy a Föld az egyetlen otthonunk. amely több milliárd mérföldön belül mindent hamuvá éget. 13 . amelyek vagy biológiailag a génjeikbe programozottak.metafora meglehetősen illik a lélek feltárására is. de a természeti folyamatok nem veszik figyelembe az emberi vágyakat. hogy a világegyetem elvont matematikai értelemben találomra épült volna fel. hogy megváltoztassuk a világegyetem működésének menetét. Nem szabad azonban elvárnunk. hogy mi irányítjuk az eseményeket. művészetet és megnyugtatást -. hogy minél jobban tudjuk befolyásolni külső környezetünket. Még fel sem találjuk az új anyagot. A történelem folyamán minden egyes fegyver. filozófiát. Az Apokalipszis négy komor lovasa sohase távolodik tőlünk. A gazdagság." A káosz a mítoszok és a vallások egyik legősibb fogalma. Mindegyikünknek van valamilyen elképzelése arról. a melléktermékei már elkezdik mérgezni környezetünket. és kiürül belőle a hajdani lelki támasz. boldogság és megelégedettség tölt el bennünket. Mill írta: "Az emberiség sorsában nem állhat be általános javulás. hogy mindent megtegyünk a nukleáris háború és a társadalmi igazságtalanságok ellen. hogy a világegyetemet nem az emberi lélek megnyugtatására tervezték. az minden valószínűség szerint mérges gázokban úszik. hiszen ha az emberi vágyakat és célokat vesszük kiindulópontnak. azonnal feltűnik egy új és még körmönfontabb katasztrófa lehetősége a láthatáron. hogy ízzé-porrá zúzza a csontjainkat. és lehetővé teszik. és így véletlenszerűek. Ha meg sem tudjuk közelíteni. hogy mítoszainkkal ellentétben (melyeket saját meg nyugtatásunkra alkottunk) a világegyetemet nem arra teremtették. hogy megpróbáljuk eltörölni a Föld színéről az éhséget és a betegségeket. végső soron attól függ. Az élet minőségén azonban ilyen módon nem lehet javítani. és még ha valamely szükségletünk ideiglenesen kielégül is. A pszichológiában és más humán tudományágakban teljesen más jelentése van a káosznak. de bármilyen ügyesek vagyunk is. melyek a jólétünket befolyásolják. vadállatokkal és különböző mikroorganizmusokkal. Segítenek elhitetni magunkkal. és a világban tapasztalt káoszt sem tudjuk megváltoztatni. Ez a krónikus elégedet lenség a második akadály. Idővel minden kultúra kifejleszt bizonyos védekező mechanizmusokat az említett akadályok ellen – vallást. hiszen mérhetetlenül nagy. mielőtt meghalunk. de nem is barátságos. amely helyenként olyan idilli és festői szépségű. H. Valahányszor sikerül elkerülnünk valamilyen fenyegető veszélyt. ha viszont akár csak részben is elérjük. A természettudományok szemében bizonyára idegenszerűen hat. azonnal fenyegetni kezd minket a túlnépesedés veszélye. Ahogy J. Még Földünk sem kivétel. Állításom szerint annak. hogy az elménk hogyan szűri meg és értelmezi mindennapi élményeinket. amelyek időnként előtűnnek a semmiből. azonnal újak ütik föl a fejüket. akkor a kozmoszt a teljes összevisszaság uralja.

mikor egy kultúra szerencsés időszakot él át. gyorsan elvesztik bátorságukat és elszántságukat. amely mindenféle képzeteket dédelget arról. és úgy tűnik. melyet az idők során az emberek a káosz fenyegetése ellen kifejlesztettek. Talán legnagyobb erejük abban rejlik. hogy biztonságban vagyunk egy barátságos kozmosz kebelén. Az ilyen emberek pezsgő életet élnek. azonban vannak olyan idő szakok. a kínaiak. Az efféle előjogokba vetett hit nélkül nehéz lenne szembenézni a lét csapdáival. Új szükségletek jelentkeznek. A jóléttel. az ausztrál bennszülöttek és New York lakói mind magától értetődőnek tekintik. hogy aztán gyerekeket nemzzenek. az aztékok pedig a spanyolok érkezése előtt élték át ugyanezt. és meg kell vizsgálnunk. a nagy szegénységet vagy egy idegen megszálló hadsereget. Végül a kulturális értékek támaszától megfosztva vergődnek a szorongás és az apátia mocsarában. ritkák a valóban boldogok és igen kevesen vannak. akik majd szintén életben maradnak. kiszámíthatatlan erőit befolyásolható vagy legalábbis érthető rendszerré lényegítsék át. Amikor Nagy Kürosz perzsa uralkodó lakomáira tízezer szakács készített új meg új ételkölteményeket. más szóval egzisztenciális félelemnek neveznek. A múltban működő pajzsok – a rend. milyen elszigeteltek és magányosak vagyunk a kozmoszban. mítoszokat és hiedelmeket alkottak. hogy urai a saját életüknek. miért fordul elő oly gyakran. és biztonságérzettel töltse el őket saját fontosságukat és végső sikereiket illetően. ritkán unatkoznak. akik anyagi körülményeikre való tekintet nélkül képesek jobbá tenni életüket. Hány olyan embert ismerünk. hogy a fejlődés szükségszerű és az élet könnyű. Tagjai magától értetődően azt hiszik. Ha az emberek abban a hitben ringatják magukat. még ha az nehéz vagy fárasztó is. úgy távolodik előlünk a jóllétnek az az érzése. mikor fokozatosan ráébredtünk arra. A KULTÚRA PAJZSAI Az emberi evolúció folyamán. természetesen viselkednek minden helyzetben. saját életünk pedig milyen törékeny. és bármikor megismételhetjük a letűnt uralkodók lakomáit. Az illuzórikus biztonságérzet előbb vagy utóbb kellemetlen meglepetésekhez vezet. Ezzel eljátssza az esélyt arra. hogy az élet értelmetlen 14 . az nem teljesen igaz. kellőképpen elégedett a körülményeivel. a navahó indiánok. Tulajdonképp nincs semmi baj azzal a vággyal. elvesztik a hitüket minden másban is. hogy ez a külső védelem nem működik. hogy elfelejti örömét lelni a jelenben. A kultúrák egyik legfontosabb szerepe az. Később majd látni fogjuk. Az eszkimók. és nem kell többé félniük semmilyen tragikus változástól. Ez általában akkor következik be. mikor néhány évszázada uralmuk alatt tartották a Földközi-tenger medencéjét. és ahogy egyre növekszik az anyagi jólét és az elérhető kényelem színvonala. általában nagy bajokhoz vezet. hogy mindenki egyre többet és többet szeretne elérni. Probléma akkor keletkezik. ma talán még nehezebb dolga lenne. hogy a világegyetem könyörtelen. amelyet el szerettünk volna érni. de vajon elégedettebbek leszünk-e ettől? Az egyre növekvő elvárások paradoxona azt sugallja. és könnyedén. hogy az élet minőségének javítása megoldhatatlan feladat. Mindent élveznek. A belső rend hiánya abban az érzésben mutatkozik meg. akiknek minden nap az éhséggel kell szembenézniük. haláluk napjáig képesek új dolgokat tanulni. valamint ahhoz a környezethez. akiket megcsap a káosz könyörtelen szele. Noha a tények azt sugallják. ha elegendő élelmük és kényelmes lakóhelyük van. az Amazonas-medence vadászai. Ennek általában így is kell lennie. Ok azok. amelyet a vallásosság. ha csalódunk bennük. Afrika aszály sújtotta területein vagy a több millió ázsiai számára. A dél-amerikai nagyvárosok körül terjedő favellákban. és erős kötelékek fűzik őket más emberekhez. a kínaiak egészen a mongolok betöréséig bíztak saját kétségtelen felsőbbrendűségükben. át kell tekintenünk néhány olyan módszert. elégedettek. akik kiutat találnak ebből a helyzetből. az etnikai hagyományok és a társadalmi hovatartozás alkottak – már nem hatásosak többé. hogy mi jár nekünk a világegyetemtől (amely pedig általában érzéketlen az emberi szükségletekkel szemben). és kivételes helyzetük következtében övék a jövő. új vágyak törnek a felszínre. Nem nehéz napjainkban fellelni magunk körül a kiábrándulás hasonló jeleit. amit remélni lehet. Ez a kulturális hübrisz. hogy úrrá legyen a természet erői felett. gazdagsággal és hatalommal egyre növekednek az igények is. aki élvezi. mikor veszélyessé válik az az érzés. nem teszi többé elégedetté az embereket. amit el akar érni. Az elégedetlenség bennünk gyökeredzik és a magunk erejéből kell megszabadulnunk tőle. Ez az általános rosszkedv nem kizárólag külső okoknak tulajdonítható. Ha kiderül. amit ontologikus szorongásnak. de mielőtt még erre rátérnénk. ha élvezzük az értük való küzdelmet. ennek a célnak az elérése a legtöbb. Az ésszerűtlenül erős hit és bizalom a pajzsokban – a kulturális mítoszokban – teljes ki ábránduláshoz vezethet. amit csinál. hogy elérjük a céljainkat. azért vannak olyanok is. és mindezt lehetőleg bizonyos méltósággal és nyugalommal szeretnék tenni. hogy ok kiválasztott nép. A rómaiak akkor jutottak el erre a pontra. nem rágódik a múlton és valódi bizakodással tekint a jövőbe? Ha kétezerháromszáz éve Diogenész még lámpással is nehezen talált becsületes embert. ha nehézségekkel találják szembe magukat. Alapjában véve ez a létezéstől való félelem. mindenféle tapasztalattal szemben nyitottak. attól. amit megtanultak. A világ oly sok országával ellentétben az észak-amerikaiak nem kárhoztathatják problémáikért a kedvezőtlen természeti adottságokat. amit csinálnak. amelyben élnek. A legszembetűnőbb az emberek közt eluralkodó fásultság és egykedvűség. Ám mihelyst a túlélés elsőrendű problémái megoldódnak. amikor valaki annyira csak arra összpontosít. hogy a világmindenség közepében élnek. Napjainkban a "fejlett országok" bármelyik háztartásában hozzá juthatunk a legtávolabbi országok receptjeihez is. hogy elégedetten éljen. ha egy boldogra szeretne akadni. a hazaszeretet. hogy a benne élőket megoltalmazza a káosztól. hogy amiben úgy hittek. hiszen egyre no azoknak az embereknek a száma. hogyan sikerült elérniük ezt az állapotot.Földünkön az emberek túlnyomó többségének nagyon egyszerű életcélja van: életben akarnak maradni. és a körülöttük élőket is egy kicsit boldogabbá teszik. alattvalóinak alig volt mit ennie. egy időre valóban megtalálta a módját.

A forma. diétázni és aerobikozni kezdenek. hogy elérhetjük céljainkat. Ám a vallás csak időleges sikereket könyvelhet el az élet értelmetlenségével való harcban. hogy egy nap majd fölemelkedik egy erőteljes új vallás. önbizalom-fejlesztő tanfolyamokra járnak és nagy ebédeket adnak. Lehetséges. hogy ha felnőtt lesz. Végül is mi. melyben igazságaikat közlik – mítoszok. hogy inkább feladják. Néhányan megpróbálják semmibe venni. akik a jelen vallásokban keresnek vigasztalást. kinyilatkoztatások. úgy adja át testünk ezeket a kis üzeneteket a saját halandóságunkról. Hol van az a sok pénz. e. Néha még be is válik ez a megoldás. hogy hallgatólagosan nem vesznek tudomást arról. u. gyakorta azzal fizetnek lelki békéjükért. a hatalom. akár valamilyen ezoterikusabb keleti változatát választva. és a kiábrándultak egyre növekvő számban térnek vissza hozzá. Az is lehet. a IV. nem ad végleges választ. semmivel sem került közelebb a céljához. az emberiség történelmének legtudományosabban megtervezett időszakában. hogy ilyen módon magára a kérdésre választ találtak volna. él a remény. Túl sok akadály áll előttünk. hogyan lehet hatalomra vagy népszerűségre szert tenni. amit át kellett volna élnem?" Magától értetődő az érzés. és rejtélyes kis fájdalmak nyilallnak testünkbe. amit a világ működéséről tudunk. De végül a fürdőszobában lógó tükörben elkerülhetetlenül felfedezzük első ősz hajszálainkat. beletemetkeznek valami ártalmatlan hobbiba. és túl kevés az idő. De ha valaki elgondolkozik egy kicsit. hogy a menekülés finomabb formáját választva. Az utóbbi néhány évtizedben újabb. Egy idő után azonban nyilvánvalóvá válik. hogy új barátokat szerezzünk. Ha arra koncentrálunk. hogy ez a gazdag. mindenki különbözőképpen reagál. hogy azt a néhány fölösleges kilót már nem fogjuk leadni. hogy a pénz. Az anyagi bőség és jólét csúcspontján az amerikai társadalom különös bajokban szenved. Ahogy ez a felismerés rátelepszik az emberekre. melyeknek életüket szentelhették. az iszlám a Közel-Keleten lett népszerű és a buddhizmus Ázsiát hódította meg. a kiábrándultság visszatér: minden egyes siker után egyre világosabb. Lehetséges. ahol a legmodernebb csúcstechnika vesz körül minket és a világ legbölcsebb alkotmánya védelmez. Ahogy az ember egyre idősebb lesz és a fiatalság reményteljes tudatlanságából eljut a kijózanító felnőttkorig. Kr. Az illegális drogkereskedelem óriási profitja gyilkosok és terroristák zsebébe vándorol. Nyilvánvaló bizonyítékai vannak annak. de nem sokan dicsekedhetnek azzal. A lét problémáját hagyományosan a vallás közelítette meg a legközvetlenebbül. porcelánfigurákat vagy absztrakt festményeket gyűjtve. semmi nem áll össze értelmes egésszé. Úgy tűnik. mint az emberi faj bármely korábbi tagjáé. századig a kereszténység Európában terjedt el. képzeljük csak el. veszélyeztetjük a házastársunkkal és családunkkal való kapcsolatunkat. Ha a nagyszüleink abban a nevetségesen primitív múltban is egész jól elvoltak. Gyermekkorunktól fogva arra tanítottak minket. és újult erőfeszítéssel látnak neki. könyveket vásárolnak arról. fitness-klubokba lépnek be vagy plasztikai műtétet csináltatnak. még akkor sem. a VIII. mikor a teremben még folyik a vacsora. hogy becsaptak bennünket. szent iratok – többé már nem ébreszt hitet a tudományok és a racionális gondolkodás korában. ezek egy időre elterelik a figyelmet az "Ennyi az egész?" alap kérdéséről. hogy azt higgyük. de addig is azok. a test végül mégis felmondja a szolgálatot. és jótékony feledésbe burkolóznak. Az emberiségnek a történelem során folytatott harca elvesztette jelentőségét: sodródó faágak vagyunk egy hatalmas folyóban. hogy közvetlenül a fenyegető tünetek ellen intéznek támadást. hová rohan velünk. amely ki tudja. "Várjunk csak egy percet. Ha a megereszkedő test adja az első vészjelzéseket. Nem számít. használatlan asztalokat. a társadalmi pozíció és a vagyontárgyak önmagukban fabatkát sem érnek. addig példátlan fenyegetést jelentett az atomháború eshetősége. mert az illetőt annyira lefoglalja. hogy mindet leküzdjük. hogy még többet szerezzenek azokból a dolgokból. "Lejárt az időd. hogy nincs ideje ráébredni arra. ha igazságtartalmuk változatlan maradt. esetleg elidegenítjük magunktól a barátainkat. mindezen bizonykodások ellenére előbb vagy utóbb magányosan ébredünk fel. A történelem bizonyos pillanataiban a vallás képviselői meggyőzően magyarázták el az emberi lét problémáit. és rájövünk. Mégis. és a bizonyosságot. századtól Kr. amerikaiak. hogy a közeljövőben az 15 . akár a hagyományos hiteket. több hatalmat a munkahelyükön. a mi életünk majd gazdagabb és értelmesebb lesz. növekvő erővel kezd benne zakatolni egy kérdés: "ennyi az egész?" A fájdalmas gyermekkor. Vannak. hogy az orrunknál fogva vezettek. látásunk romlani kezd. amit meg kellett volna keresnem? Hol az a sok kellemes óra. egyszerűen azért. fényűzőbb életstílust. hogy szerencsés csillagzat alatt születtünk. hogy az alkoholba vagy a kábítószerek álomvilágába menekülnek. hogy ezek a részmegoldások nem sokat érnek. a világ leggazdagabb országában élünk. ez nem történhet meg velem! Még el sem kezdtem igazán élni. amelyek állítólag szebbé teszik az életet – nagyobb házakat és kocsikat. tudományosan fejlett és kiművelt világ sem fog boldoggá tenni bennünket. ma azonban egyre nehezebb elfogadni világnézetüket. hogy az előbb felsorolt megoldások egyike sem képes már megfelelni feladatának. Candide tanácsát követve elvonulnak a világtól és művelik kertjüket. minden jóra fordul. hogy senki sem figyel rájuk. akiket olyannyira elkeserít a fennmaradásért való reménytelen küzdelem. hogy a többiekkel versenyezve magasabbra törjön." Kevesen tudunk szembenézni ezzel. A tömegekben évről évre erősödik a világegyetem káoszának gondolata. A kora felnőttkorban a jövő még mindig ígéretesnek tűnik. Ami az egzotikus gyönyöröket és a drága nyaralásokat illeti. Mások úgy döntenek. mennyi időt és energiát szentelünk a karbantartására. ezt prédikálták a papok a szószékről és ezt erősítgette több ezer az élet szépségét ünnepelő tévéreklám is. Ha az a baj. Ezeknek a vallásoknak több száz évig sikerült olyan kielégítő célokat tűzni az emberek elé. mi milyen boldogok lehetünk! Ezt mondták tudósok. Újult erővel és mélységes eltökéltséggel próbálják megkaparintani a kezük közül mindig kicsúszó elégedettséget. és hihető válaszokat adtak.és fenntartásának semmi értelme. Mint ahogy a pincérek már akkor kezdik reggelihez megteríteni a távolabbi. ideje készülődni. Előfordul hat. a zűrzavaros kamaszkor után a legtöbb ember számára ott van a remény. és ha túl sok időt szentelünk annak. Volt okunk hát. hogy magabiztosabbak legyünk.

Felhívta a figyelmüket arra. Norvégia. Vannak olyan számok. melyek segítségével életét értelmessé és kellemessé teheti. különösen nem ez a mai. ahol mindkét szülő jelen van. FEDEZZÜK FEL ÚJRA ÉLMÉNYEINKET! Ebből a siralmas helyzetből nincs kiút. nehezebb is. Így például 1955-ben 1 700 000 esetben szorultak elmebetegek ideg gyógyintézeti kezelésre. Ez alatt a huszonöt év alatt a nemi betegségek száma több mint háromszorosára nőtt.9 milliárd dollárról 284. Az 1985-ben bejelentett 29 253 öngyilkosságból 1339 volt 15–19 év közötti fehér fiúké. 1984-ben 121). amelyek akár biztatólag is hathatnak egyesekre – például hogy az elmúlt harminc évben fejenként megdupláztuk az energiafogyasztást.7 milliárdra – vagyis több mint háromszorosára nőtt. 1978-ban még "csak" 1 085 500 ilyen bűncselekményt jelentettek be. A SAT-felmérések (Scholastic Aptitude Test: Iskolai képességvizsgálat) adatai szerint az átlagos matematikapontszám 1967-ben 466 pont volt. halálos vírusfertőzések eszközévé lett. ki kell fejlesztenie magában azt a képességet. Ahhoz. az AIDS hány emberéletet fog követelni. hogy kontrollálni tudjuk tapasztalásainkat. csakhogy ez 1985-re "csak" a 17. Utoljára. 1984-ben az Egye sült Államokban még mindig harmincnégy millió olyan ember volt. 1960-ban 259 ezer vérbajos beteget kezeltek. hogy tehetetlenebbül állunk szemben az élettel. 16 . 1990-re pedig minden valószínűség szerint háromszorosára nő. Talán nem véletlenül ugyanezek az arányok jellemzik az amerikaiak nemzeti paranoiáját is: az 1975–1985 közti évtizedben a Védelmi Minisztérium költségvetése az évi 87. amelyet megszabadítottunk a hipokrita erkölcsiség béklyójától. Igaz. mert ez a képesség mindenkiben benne rejlik. Hogy ilyen autonómiára tehessen szert. amit egykor képes volt nyújtani. Az Egyesült Államokban az egy főre jutó erőszakos bűncselekmények – gyilkosság. pedig olyan lehetőségek állnak előttünk. minden embernek magának kell megtalálnia saját eszközeit. Más folyamatok azonban közel sem ilyen biztatóak. drasztikusan változtatnunk kell gondolkodásmódunkon azzal kapcsolatban. Miért van az. 1950 és 1980 között a tizenéves korosztályban történő öngyilkosságok száma 300 százalékkal növekedett. közönyösen félrenézünk. amit más iparosodott társadalmakban (Kanada. hogy a legutolsó járvány. mint kevésbé elkényeztetett őseink. rablás. hogy osztozzon abban a felelősségben. Ugyanilyen csökkenést regisztráltak a verbális feladatok pontszámainál. amelyben egyetlen kor sem bővelkedett. nemi erőszak. a nemi betegségek. összes halogatásainkkal. hogy valahányszor szembesülnünk kell statisztikai adatokkal. függetlenné kell válnia társadalmi környezetétől legalább olyan mértékig. hogy képes legyen felülemelkedni hétköznapi aggodalmain és félelmein. s ez a szám lényegében generációk óta változatlan. melyekről ok nem is álmodhattak? A válasz világos: miközben az emberiség közös erőfeszítéssel ezerszeresére emelte anyagi jólétét. és a statisztikai rémregényt még hosszan folytathatnánk. jobb tudomásul venni a tényeket és vigyázni arra. Egyre kevesebb gyerek nő fel olyan családban. hogy a múltbeli események segítségével rávilágítsanak az egyén aktuális viselkedésére. de nem utolsósorban pedig a népesség tudásszintje folyamatos csökkenést mutat. míg 1984-ben 426. A források elosztása szerint tehát a kard mintegy tizenhatszor hatalmasabb a tollnál. ami nagyrészt annak köszönhető. nehogy belőlünk is statisztikai adat váljék. A gyilkossági arány változatlanul ezerszerese annak. Körülbelül ugyan ebben az időszakban a válások száma 400 százalékkal emelkedett (1950-ben 1000 házaspárra 31 válás jut. testi sértés – száma 1%0 és 1986 között több mint háromszáz százalékkal nőtt. Könnyebb. elfojtásainkkal együtt – hogyan tegyük jobbá jövőnket? Az egyénnek. Ez a feladat könnyebb is. 1975-re ez a szám elérte a 6 400 000-et. és nehezebb. de valószínűleg meg sem közelítik a valóságot. meg kell tanulnia. hogy az elektromos háztartási készülékek száma ötszörösére nőtt. az otthonról való elszökések és a házasságon kívüli terhességek statisztikai adatai is félelmetesek. amilyenek. A kábítószer-élvezet. Szexuális életünk pedig. ez elsősorban a tehetősebb családokból származó fehér fiatalembereket érinti. hogy mit tekintünk fontosnak és mit nem. amit egy gyermek felnevelése jelent. mert olyan önfegyelmet és kitartást igényel. Eddig főként arra használták ezt a szárnyait bontogató tudomány ágat. mégpedig úgy. hogy segítsen nekünk választ adni a kérdésre: olyanok vagyunk. akik óriási hatalomra és vagyonra tesznek szert a törvényeknek engedelmeskedő állampolgárok kontójára. Még mindig nem látjuk világosan. hogy ez idő alatt az oktatásügy költségvetése is megháromszorozódott. hogyan jutalmazza meg saját magát. hogy ne kizárólag ennek a környezetnek a jutalmai és büntetései irányítsák az életét. hogy a felnőttek irracionális magatartása gyakran gyermekkori traumák eredménye. A jövő sem tűnik rózsásabbnak. négyszer kevesebb ugyanilyen korú fehér lány és tízszer kevesebb fekete fiú ölte meg magát (a fiatal fekete férfiak esetében azonban majdnem ugyanezt a számot éri el az emberölések áldozatainak száma). aki a szegénységi határ (évente 10 609 dollár vagy kevesebb egy négyfős családra számítva) alatt élt. Franciaország) mérnek. Ha az értékek és intézmények rendszere már nem adja meg azt a támogatást.4 milliárdot érte el. 1986-ra ez a szám 1 488 140-re növekedett. 1984-ben már csaknem 900 ezret. Ezeknek az eszközöknek egyik legfontosabbika a pszichológia. Oly veszélyes útra tévedtünk. Most azonban más módon használhatjuk fel a pszichológia tudományát. hogy a külső körülményektől függetlenül élvezetet találjon valamiben és célokat tűzzön ki maga elé. Ám a struccpolitika ritkán kifizetődő. 1982-ben 80 ezer fiatalkorú bűnözőt ítéltek börtönbüntetésre különböző intézményekben (átlag életkor: 15 év). élményeinek tartalma nem sokat változott. melyek az idősebbeket gyötrik.Egyesült Államokat volt kábítószer-kereskedők oligarchiája fogja irányítani. A szociálpatológiai esetek számának három-négyszeres növekedése egyetlen nemzedék alatt más területeken is érvényes. A mai tizenéveseknél – néha még erősebben – megjelenik minden tünete azoknak a bajoknak. 1960-ban tíz kamasz közül csak egy élt egyszülős családban. mielőtt megfékezik valahogy. mint amilyennek első hallásra gondolnánk. 1980-ra a szám megduplázódott. hacsak a saját kezünkbe nem vesszük a dolgokat.

A tizenhatodik században a szultán azzal az ígérettel csábította az embereket a hadseregébe. ha katonának állnak. behódol teste kívánságainak. A társadalmat erős szövetségesek – biológiai szükségleteink és genetikai programozottságunk – támogatják abban. Korunk "realizmusának" nagyobbik részéről kiderül. hogy az öröm keresésének reflexe azért épült bele a génjeinkbe. mert élni szeretnének. az egyházak. Ha valami jólesik. A szocializáció lényege az. amely bele van kódolva genetikai programunkba.jó élet" ígérete. tudatos tervei és elképzelései csak minimális szerepet játszhatnak. nem pedig azért. A baj csak az. és hosszabb távú céljaink elérésének érdekében képesek vagyunk uralkodni rajta. A társaság alelnöke azzal biztatja a fiatal alkalmazottakat. melyeket az adott kultúra megkíván – akár tetszik. hogy ha most rászoktatják magukat arra. biztosítva folytonosságukat. hogy "világot láthatnak". saját szándékainak eredménye. általában azt gondolja – ha gondol egyáltalán valamit -. az nem rendelkezik szabadon pszichikus energiájával. W. Képtelenség lenne bármiféle társadalmi rendet vagy átfogó munkamegosztást fönntartani. ha tudjuk. addig mások könnyen kihasználhatják ellenszenvünket vagy vágyunkat saját céljaik elérésére. ezért az átlagosnál jóval agresszívebbé válik. Mindenképpen elkerülhetetlen a szocializáció. egy olyan vágyakozásra épít. aki sikeresen funkcionál egy adott társadalmi rendszerben. Az az ember. természetes és spontán. melyek iránt a körülötte élők szerint vágyakoznia kell. és rabja a szexnek. hogy az egyén elfogadja a társadalom normáit. ha a társadalom tagjai nem kényszerülnének arra. aki képtelen ellenállni az ételnek vagy az alkoholnak. akkor lemondva a tudat irányításának lehetőségéről személytelen erők játékszerévé válunk. hogy saját céljai elérésének érdekében dolgoztatni tudjon minket. Veszélyes dolog teljességgel alávetni magunkat a génjeinkbe programozott utasításkészletnek. Manapság sok ember számára saját ösztönei jelentik az egyedüli támpontot. hogy a természet tudatlannak alkotott bennünket. felnőttként nagyobb sikereket érnek majd el. Nincs semmi rossz abban. ma az amerikai katonaság falragaszai azt ígérik a fiatal embereknek. hogy reprodukcióra programozzák a testet. Fontos tudatosítanunk magunkban azt. Éppen ezért különösképpen vigyáznunk kell arra. vagyis az emberi lény átformálása olyan személlyé.Abban a hitben nőttünk fel. Amikor a társadalmi rendszerek nem a fájdalomra támaszkodnak. hogy elsajátítsák azokat a szokásokat és képességeket. A teljes mértékben szocializált ember olyan lény. Egy elnyomott ország polgárai azért engedelmeskednek legyőzőiknek. hogy nem más. hogy saját személyes célkitűzéseit tartaná szem előtt. ami helyes. de talán javíthatunk rajta egy keveset. Az érvényesülésért folytatott kimerítő harc végén pedig már ott a nyugdíj és az áldott pihenés ígérete. Amíg előre kiszámítható módon viselkedünk bizonyos negatív vagy pozitív ingerekkel szemben. Ahelyett. A szexuális aktus gyönyöre ugyanilyen praktikus eszközül szolgál a géneknek arra. mert nemsokára előléptetik őket. A szocializáció akkor a legeredményesebb. hogy személyes előnyünkre szolgáljon. következményeit tekintve inkább visszavet bennünket. Az az öröm. aki szükség esetén nem tudja felülbírálni a természet parancsait. mert bennünk van. hogy mindig holnap van lekváros kenyér. Az emberi természet "felszabadult" nézőpontja. de sohasem élünk igazán. ami (sokszor hibásan) genetikailag bele van programozva. A valóságban érdeklődését többnyire egy saját útját járó láthatatlan genetikus kód szabályozza. mikor állás után kell nézniük. hogy a test megkapja a szükséges tápanyagokat. hogy a faj fenn maradását elősegítse. mert csak így érhetünk el egy bizonyos fokú egészséges függetlenséget a társadalommal szemben. A szülők arra tanítják gyerekeiket. amely részévé vált az emberi természetnek – a szexualitástól az agresszióig. Amikor egy férfi testileg vonzódik egy nőhöz (vagy fordítva). mindannak. Meg se próbáljunk hát tanulni? Némelyik ember szervezete a kelleténél több férfihormont termel. a biztonság vágyától a változás iránti fogékonyságig – a politikusok. Példának okáért a társadalmi kontroll minden formája végső soron a túlélés ösztönét használja ki. botozás." Vagy ahogyan az angol gyerekmesében van: a kis Frances megtanulta. Ahogy R. ha követve ezt a genetikus programot élvezzük az általa felkínált örömöket. Ahogy Freud és előtte meg utána sokan mások is megjegyezték. sebezhetővé válik. addig az ember saját. a tanárok pedig arról biztosítják a diákokat. feltéve. hogy vágya saját egyéni érdeklődésének kifejeződése. amelyet jutalomként tűznek ki cserébe egy élet munkájáért és a törvényeknek való engedelmeskedésért. sose ma. hogy bármelyik szabályát megszegjék. Ám ha gondolkodás nélkül engedelmeskedünk a genetikai és a társadalmi utasításoknak. akkor az mindjárt helyes is. a cégek és a reklámok a társadalmi kontroll szolgálatába állítanak. Amíg a vonzódás tiszta testi reakciókon alapuló reflex marad. hatékonyan biztosítja. miről is van szó. akkor az örömöt használják fel csalétekként. hogy a legyőzött területeken szabadon erőszakoskodhatnak a nőkkel. ha az emberek annyira azonosulnak az adott társadalmi renddel. hogy az unalmas órák majd akkor válnak hasznukra. akár nem. A jutalmazás elodázása természetesen bizonyos mértékig el kerülhetetlen. hogy csak dolgozzanak szorgalmasan és legyenek türelemmel. mert tehetetlenek leszünk. amit evéskor érzünk. a civilizáció az egyéni vágyak elnyomásán alapszik. hogy ösztönös késztetéseink fölött uralkodni tudjunk. Nyugodtan kövessen el tehát erőszakos cselekményeket? Nem tagadhatjuk meg a természetet. aki csak olyan jutalmakra vágyakozik. hogy a jövőbeni eseményeknek van a legnagyobb jelentősége az életben. hogy többé el sem tudják képzelni. mint a jó öreg fatalista magatartás új köntösben: az emberek a természetre hivatkozva elhárítják maguktól a felelősséget. Gyakorlatilag minden vágyat. Nem is olyan rég még a legcivilizáltabb országok (például Nagy-Britannia) törvényei is éltek a korbácsolás. Emerson mondotta: "Mindig csak készülődünk arra. amely minden ösztönös késztetésünket és megnyilvánulásunkat elfogadja és dédelgeti pusztán azért. hogy újabban divat lett belső érzéseinket azonosítani a természet szavával. csonkítás avagy a halálbüntetés eszközeivel. s mely jutalomrendszer általában a genetikusan beprogramozott vágyak rendszerére 17 . hogy az emberek a társadalmi kontroll irányítása alá kerüljenek. Az az ember. A . hogy élni fogunk. hogy megjósolható legyen a jutalmakra és a büntetésekre való reagálásuk. Hadd jegyezzem meg.

Amíg engedelmeskedünk a biológiai hajlamainkra épülő. az id és a fölöttes én. hanem az. nem veszi észre őket. Ha megtanuljuk élvezni az élmények folyamatos áramlását. s mely dialektikusan kapcsolódva a hivatalos intézményekhez a könnyű kicsapongás lehetőségeivel kecsegtet minket – feltéve. mint a zenben. Ugyanazt a hatást különböző módokon lehet elérni. már régóta ismeretes. ezért képesek vagyunk olyan mértékben átalakítani a valóságot. hanem attól. mint amikre vágyik. hogy befolyásolni tudjuk. ugyanígy semmibe veszik legtöbb ember számára ellenállhatatlan éhséget vagy a szexuális izgalmat is. mindegyik a külső erők meg határozó befolyása alól szeretné felszabadítani a tudatot – legyenek azok akár biológiai. Noha sok tekintetben kifejezett különbséget mutat az indiai jóga. mint az iskolák. Az üzenetek különbözőek ugyan. Ezáltal megszabadulhatunk a külső világ fenyegetéseitől és hízelgéseitől. mert ezek mások. A legfontosabb lépés a társadalmi ellenőrzésről való leválásban az. hogy mit érhet el. amely az elme feletti uralomért harcol. De ez nem jelenti azt. Egyfelől az olyan hivatalos intézmények. ezért azok bámulatosan kifinomultak. melyet ide-oda rángatnak a társadalmi elvárások. hogy talán holnap történik majd valami jó. hogyan tereljék bizonyos mederbe vágyaikat és gondolataikat. hogy a tudat irányítása szabja meg az élet minőségét. A delfi jósda felirata. a gyártók és a reklámszakemberek folyton arra csalogatnak. tulajdonképp éppen annyi ideje. az számunkra maga a valóság. amely meg akarta szabadítani a tudatot az ösztönök és a társadalmi befolyás uralmától. addig nem vagyunk képesek meghatározni élményeink tartalmát. melyekkel meg akarnak vesztegetni bennünket. ami a tudatunkban történik. hogy külső célokért dolgozzunk és ne ragaszkodjunk vágyaink azonnali kielégítéséhez. róluk alkotott ítéleted. amióta az emberi életet megörökítik a források. kitűzünk néhány olyat is. Nem kell többé jövőbe vesző célokért küszködni. Hiába találkozik több ezer potenciálisan kielégítő élménnyel. hogyan kell ezeket behelyettesíteni általunk kiszabott jutalmakkal. és továbbfejlesztették a gondolatot az ókor sztoikus filozófusai is. az "Ismerd meg önmagad" egyértelműen erre céloz. Végül pedig ott van a tiltott gyönyörök illegális birodalma. stricik és kábítószer-kereskedők irányítanak. de végkicsengésük ugyanaz: egy olyan társadalmi rendszertől való függőségünket erősítik. melyet a társadalom tűzött ki számunkra. Az ilyen ember a társadalmi elvárások taposómalmában izzad. "Az emberek nem a dolgoktól félnek. a két zsarnok. és csakis ott létezik. akinek gondolatai "a lélek erényes tevékenységéről" sok tekintetben előlegezik ennek a könyvnek a gondolatmenetét. amilyent egy hétköznapi ember kénytelen lenne tudomásul venni. taoista életfelfogás és a zen-buddhista gondolkodásmód. hogy fokozatosan függetlenítsük magunkat a társadalom jutalmaitól. hogy hajlandóak vagyunk megfizetni. Egy komplex társadalomban több hatalommal bíró csoport is részt vesz a szocializációban. Szemben velük ott áll az Én. A keleti kultúrákban a tudat fölötti uralom megszerzésére irányuló technikákat már hosszú ideje gyakorolják az emberek. hogy a folyamatos spontaneitásra koncentrál. Marcus Aurelius császár pedig azt írta: "Ha rajtad kívül álló dolgok bántanak. a társadalom által belénk kondicionált inger-reakció mintáknak. akik aztán hajlandóak lesznek keményen dolgoz ni és takarékoskodni. nem ők zavarnak téged. hogy – különösen a szervezett társadalmakban – feltétlenül szükségünk van az életben maradáshoz arra. hogy olyan fájdalmat is képesek legyenek kirekeszteni tudatukból. ahogy látják őket" – mondotta Epiktétosz meglehetősen hosszú idővel ezelőtt. A test parancsainak rabságától meg kell szabadulunk és meg kell tanulnunk uralni az elmében zajló folyamatokat. A várt eredmény ugyanaz: megszabadítani a belső életet a káosz fenyegetésétől egyfelől. hogy tantaluszi kínokat szenvedve próbálnánk elérni szertefoszló jutalmunkat. ha úgy viselkedik. hogy az ember egyre jobban tökéletesíti gondolkodásának szigorú fegyelmét. Nem kell minden olyan célt elvetnünk. A társadalom irányításától való megszabadulásnak nem az a módja.épül rá. hogy az embernek marionett bábuvá kell változnia. és folyamatosan olyanjutalom felé kapkod. amely a valódi. mely aztán a keze közt semmivé válik. melyek a legtöbb hasznot hozzák nekik. a biológiai szükségletek merev beidegzettségétől másfelől. ami csak a sajátunk. Amikor a jutalmazás lehetőségét már nem pusztán külső erők birtokolják. amelyet szerencsejátékosok. a kínai. hogy keresetünket olyan termékekre költsük el. az adott körülményekhez kapcsolódó szükségletek képviselője. amely energiánkat saját céljaira használja fel. Loyolai Szent Ignác szedte csokorba és használta fel őket híres lelkigyakorlataiban. másfelől a kereskedők. akkor a hatalom megint magának az embernek a kezébe kerül. És neked hatalmadban áll. vagy úgy. Amíg egy színpompás reklám hatására kicsordul a nyálunk a reklámozott holmi után vagy a főnök zord arckifejezése képes tönkretenni a napunkat. Világosan felismerte ezt Arisztotelész is. Mivel amit megtapasztalunk. ahogy mások akarják. 18 . ahogy Freud rámutatott. addig kívülről irányíthatóak vagyunk. Így például a jógik arra edzik elméjüket. időnként szemmel láthatóan ellentétes célok érdekében. s nem kell minden unalmas napot abban reménykedve befejezni." A FELSZABADULÁS ÚTJA Ez az egyszerű igazság. A fájdalom és a gyönyör a tudatban keletkezik. meg találni a létezés értelmét. A megoldás az. hogy képesek legyünk megtalálni minden egyes perc jutalmát. végre learathatjuk az élet valódi örömeit. az egyik a gének rabszolgája. hogy most mi van a birtokában. a másik a társadalom lakája – mindkettő a "másikat" képviseli. akár társadalmi természetűek. hanem a saját. és tanuljuk meg. A pszichoanalízis volt az utolsó nagy kísérlet. és így függetleníteni magunkat a mindkettőt kihasználó társadalom manipulációitól. Nem az számít. egyházak és bankok megpróbálnak olyan felelősségteljes állampolgárokká formálni minket. akkor automatikusan megszabadulhatunk a társadalmi elvárások terhétől. vagy pedig úgy. hogy azok helyett a célok helyett (vagy még inkább mellett). Nem kérdéses. Ahelyett. hogy akár most rögtön kitöröld ezt az ítéletet. inkább csak arról van szó. A keresztény szerzetesrendek többféle módszert is kialakítottak annak megtanulására. hogy teljesen átadjuk magunkat az ösztönös vágyaknak.

nem lehet megjegyezni és aztán rutinszerűen alkalmazni. mikor a kulturális háttér megváltozik. szorongásaitól és ezzel a társadalom befolyásától. A tudat fölötti hatalmat nem lehet intézményesíteni. nemzedékenként. miért nem történt nagyobb haladás ebben az irányban? Miért vagyunk épp olyan tehetetlenek a boldogságunkat megzavaró káosszal szemben. hogy az ember szabad lehessen és irányít hassa saját életét. Mindazonáltal nem csökkentik a problémákat és a lehetséges megoldások számát sem. A misztikusok. milyen eszközökkel lehet ura a saját életének. Másodszor pedig: a tudat kontrollálásának képességét minden egyes alkalommal át kell fogalmazni. esetleg néhány évenként – újra át kell gondolni és új formába önteni azt. melyek a szabadság megteremtésével próbálták boldogabbá tenni az embereket – még akkor is mindig érvényesek és hasznosak maradnak. rendszeresen. Nem foglalható össze egy képletben. hogy az ember feltegye magának a kérdést. A polgári Bécs sokkal kifinomultabb. hogy ösztönei irányítsák cselekedeteit a józan megfontolás helyett. úgy ezzel is az a helyzet. Azokat. megszűnik az eredeti módon hatni. kellemesebbé és értelmesebbé teszi az életet. és az igazság keresője ismét ott van. Freud még élt. ha abban a korban és abban a kulturális környezetben élnénk. melyek fel akarták szabadítani a tudatot a gazdasági kizsákmányolás zsarnoksága alól. ahonnan elindult. a többiek "merevnek" és "ódivatúnak" tartják. Marx még szerencsétlenebbül járt: elképzeléseiből. Sajnos a rutinszerűvé válás nagyon gyorsan bekövetkezik. mikor az ego felszabadítására tett próbálkozásai komoly elméletté és szigorúan szabályozott szakmává merevedtek. az a fajta tudás – vagy bölcsesség –. az ókori Spártában. A mai Kaliforniába átültetve azonban igen sokat veszítenek eredeti erejükből. a szabadsághoz vezető ösvényt benövi az értelmetlen halandzsa szövedéke. legalább ugyanolyan mértékben igényel érzelmi elkötelezettséget és akaraterőt. 19 . Más korokban. kitette magát annak. hogyan működik a tudat és mit is jelent az "élmény". Olyan részleteket és elemeket tartalmaznak. a szúfik. ennek módja a tudat feletti uralom megszerzése. azt is meg kell kérdeznünk. ez pedig nem könnyű. a pápák és az arisztokrácia jogát a hatalom gyakorlására. ugyanúgy. Luther Márton. hogy a munkások rendelkezzenek saját tapasztalataikkal (mint ahogy ez a XIX.Ha igaz. mint intelligenciát. A korai kereszténység segített a tömegeknek felszabadítani magukat a megkövesedett császári fennhatóság és egy olyan ideológia alól. hanem valóban csinálni kell nap mint nap. A TUDAT ANATÓMIÁJA Voltak korok és kultúrák. az amerikai alkotmány. Amikor egyértelműen a gyári munka embertelen körülményei akadályozták. vajon korunk hozzá tud-e tenni ehhez valamit. hogy az emberiség már több ezer éve tudatában van annak. úgy tűnik. a reformáció pedig a katolikus egyház politikai és ideológiai kizsákmányolása ellen jött létre. az első zarándokok új angliai településein és a viktoriánus brit felső osztályban az embereknek kötelességük volt uralkodniuk saját érzéseiken. És ahogy többek között Dosztojevszkij mondotta. Bármit is diktáljon a divat. ha nem tanulta meg. Minden apró lépés ebben az irányban gazdagabbá. Marx és Freud gondolatai – hogy csak néhányat említsünk a Nyugat azon kísérletei közül. hogyan kell csinálni. A rituális forma győzedelmeskedik a lényeg felett. vagy hagyta. nem kumulatív típusú. ahogy a sportolók vagy a zenészek gyakorolják folyton. azok kétségtelenül boldogabb életet élnek. mint őseink voltak – vagy még tehetetlenebbek? A kudarcnak legalább két magyarázata van. A konfuciánus Kínában. hogy megszabaduljon félelmeitől. hasznos lenne röviden áttekinteni. Először is. Minden új korszakban – vagy ha a világ ilyen gyorsan változik. akik mégis megpróbálkoznak vele. a nagy jógik és a zen-mesterek bölcsessége valószínűleg utolérhetetlen volt saját korukban – és talán még most is az lenne. ahol a tudást az anyagi világra alkalmazzák. az önuralom képességét nem sokra becsülik. például a fizika vagy a genetika területén. amit elméletben már tudnak. ellenezték a királyok. aki belemerült az önsajnálatba. esetleg kissé nevetségesnek is. melyek csak saját eredeti környezetükben értelmezhetők. hogy akik elsajátítják a tudatukban zajló folyamatok felülbírálásának képességét. amely aztán magával hozza az élmények megfelelő értelmezését is. hogyan kell uralkodnia érzései és gondolatai felett. ha Krisztus visszatért volna a középkorban. A tudat fölötti uralom nem egyszerűen kognitív készség. Azok a filozófusok és később államférfiak. Mivel újra és újra szükségessé válik. akiknek lelkét megnyomorították ezek a körülmények. hogy szerencsétlen alkotója beleőrült volna. mint amilyenben például mi is élünk. Az. Nem elég tudni. hogy mit jelent a tudat autonómiája. ami fontos. hamarosan olyan elnyomó rendszert kovácsoltak. Marx tanai tettek különleges fontosságra szert. amely csak a gazdagok és hatalmasok életének tudott értelmet adni. akik létrehozták az amerikai alkotmányt. amikor egy adott személyt nem tekintettek teljes embernek. Viszonylag gyorsan mérhető a haladás ott. amikor a tudást saját szokásaink és vágyaink módosítására próbáljuk alkalmazni. 2. Mihelyt részévé válik a társadalmi szabályoknak és normáknak. de ugyanolyan hatásos eszközökkel irányított társadalmi kontrollja nyitott utat Freud felszabadító gondolatai számára azok felé. Fájdalmasan lassú azonban. hogy felszabadító evangéliumát hirdesse. amelynek jutalmait most már szabad akaratából fogadhatja el vagy utasíthatja vissza? Ahogy már céloztam erre. melynek világi hatalmát az ő nevére építették. század iparosodó Európájában történt). ha némelyikük eltorzul az alkalmazás során. és amikor ezeket az esetleges alkotórészeket nem tudjuk elkülöníteni attól. Mint a szakértelem más összetett formái – például érett politikai ítélet alkotás vagy kifinomult esztétikai érzék – esetében. Ezzel a tudással felszerelkezve talán könnyebben elérhetjük személyes szabadságunkat. ha meg látja. Az Evangélium. amelyre az embernek szüksége van a tudata feletti uralomhoz. Mielőtt boncolgatni kezdenénk az élmények minőségét javító módszereket. a köztársaságkori Rómában. újra megfeszítették volna épp annak az egyháznak a vezetői. Hogyan segíthet hozzá mai tudásunk valakit ahhoz. mi kell ahhoz. hogy nemzedékről nemzedékre egyénenként kell meg tanulni a próba-szerencse módszerével. hogy a társadalom kiveti magából. nem felhalmozható.

Semmi okunk rá. hogy eleve elvessük annak a lehetőségét. és mint minden virtuóznak. melyekkel egy túlságosan érzékeny elme áltatja önmagát. hogy cseles módszerekkel hamar célt érünk. amely azelőtt nem létezett: ezért vagyunk képesek álmodozni. 20 . hogy addig még nem tapasztalt csodákra lesz képes. a mesterséges intelligencia. A hindu fakíroknak és más mentális tanok gyakorlóinak figyelemre méltó teljesítményét gyakran úgy állítják be. Végtére is egy jó sportoló vagy egy csodálatos hegedűművész teljesítményének indoklásához sincs szükség misztikus magyarázatokra. melyekről ma még csak álmodhatunk. hogy használható legyen. hogyan működik a tudat. a pszichoanalízis és a fenomenológia csak néhány azok közül a közvetlenül ide kapcsolódó területek közül. A képesség. hogy elrendezzük a tudat tartalmát és így urai legyünk gondolatainknak és érzéseinknek. mi történik. hogy képesek szellemekkel kommunikálni. A tudat képes szándékosan mérlegelni. Mindannyian ismerünk olyan embereket. és jogosan: valószínűleg ez a legfontosabb jellemvonás. attól függetlenül. időpocsékolásnak tűnik olyan erőkről álmodozni. hogy a tudat működését nem lehet teljes mértékben a biológiai programozottságnak tulajdonítani – ahogy az alábbiakban látni fogjuk. eddig megcsapolatlan forrásokkal rendelkezik. agykutatás. Más szavakkal a tudatban kifejlődött a genetikai parancsok felülbírálásának és az önálló cselekvés megszervezésének képessége. az a tulajdonság. hogy az elmében zajló folyamatok legalapvetőbb jellemzőinek vizsgálata úgy. és kétségbeejtően szükségünk van rájuk. mindazonáltal. bármi lehetséges. hogy egy teljesen normális elmét kifinomult és speciális gyakorlatok hosszú sorával képeztek ki. olyan világibb képességek rovására fejlődnek ki. mert közvetlenül azokkal a jelenségekkel (görögül fenomenon) foglalkozik. meg kell találnunk a módját. s el kell fogadnunk. akkor ezekről a be számolókról általában kiderül. melyekből választani lehet. hogy olyan módon jelenítse meg az információt arról. többségük nem állja ki a vizsgálat próbáját. amit ő a szellem birodalmának hív. ami odakint a világban és az organizmuson belül történik. nincs egyetlen általánosan elfogadott nézet sem arról. melyeket más emberek magától értetődően tanulnak meg. mégis elég egyszerű ahhoz. gyönyörű költeményeket írni és tudományos elméleteket kidolgozni. bizonyos mértékig funkcionálisan függet lenné teszi genetikus programjától és objektív környezetétől. Az emberi idegrendszer kialakulásának számtalan sötét évszázada alatt olyan összetetté fejlődött. A tudatnak az a feladata. hogy idejét vagy mentális energiáját bármi másnak szentelje. hogy a tudat működése – akárcsak az emberi viselkedés más elemei – biológiai folyamatok eredménye. Talán idővel felfedezzük az elme azon rejtett erőit is. amelynek birtokában nemcsak sikereket érhetünk el. ha megpróbálnánk kutatásaik eredményét összefoglalni. ám mégis hatalmas. az tényleg hihetetlen – de hát az is. Ugyanakkor azt is fel kell ismernünk. sok tekintetben inkább önmagát irányítja. hozzá vetőleges leírásokat szolgáltatva. Létezése hihetetlenül összetett szerkezetű idegrendszerünknek köszönhető. továbbá lehetővé teszi. és egyik sem függ össze a többivel. amelyeket tapasztalunk és értelmezünk. nem pedig az anatómiai felépítéssel. neki is éveket kell tanulással töltenie és folyamatosan gyakorolnia. Némelyik ember a tudatba vetett misztikus hittel azt várja. amit az emberek legjobban csodálnak másokban. mely azoknak az instrukcióknak megfelelően épült fel. az érzéseket és a gondolatokat. csak egy olyan leírás lenne az eredmény. melyek kromoszómáink fehérjemolekuláiban találhatók. és amelyek mégis. mi történik "odakint". melyek kívül esnek a hatókörünkön. és hogy abban. de mind e közben nekünk magunknak kell felállítanunk egy olyan modellt. de ösztönösen. nem engedheti meg magának. Amit egy jógi meg tud csinálni. Ne reménykedjünk abban. hazudni. Az ember boldoggá vagy boldogtalanná teheti saját magát pusztán a tudattartalmának megváltoztatásával. amelyek majd képessé tesznek olyan minőségi ugrásokra is. Az idegtudomány. hogy valaki tud kitartani az akadályok ellenére is. Ugyanígy egy jógi is. amely a valóságban gyökerezik. és pusztán személyiségük erejével élni velük. Mivel egyetlen tudományág sem foglalkozik közvetlenül a tudattal. továbbra is fontos dolgokat tudhatunk meg a tudattal kapcsolatban ezektől a tudományágaktól. mint a belső élmények kifinomításának. elmúlt életekbe belépni és mindenféle természetfeletti érzékkel rendelkeznek. Hogy ezt a tulajdonságot kifejleszthessük magunkban. a tudat irányításának virtuóz művésze. amire ők képesek. mint amit a vakok adnának az elefántról: minden részlet különböző. "a tudatosság információelméleten alapuló fenomenológiai modelljén" nyugszik. hogy a mindennapi élet gyakorlatában is felhasználható legyen. csupán érintőlegesen foglalkoznak vele. hogy most már képes befolyásolni a saját állapotát. a neuroanatómia. Noha pillanatnyilag elménk nem képes mindenre. a neurokémiai folyamatokkal vagy azokkal a tudattalan szándékokkal. Mivel specialista. és talán nem is teljesen jogosulatlanul. és fontossági sorrendet állít fel a beözönlő információk közt. noha legtöbbünk meg sem tudná közelíteni tevékenységüknek azt a szintjét. amelyek ezeket az eseményeket lehetővé teszik. Ha közelebbről szemügyre vesszük ezeket az eseteket. amire egy jó vízvezeték-szerelő vagy autószerelő képes. hogy valamikor majd képesek leszünk kanalakat meghajlítani agyhullámaink segítségével.Hogy ezt a készséget megszerezzük. Ilyen értelemben osztályozó szervként működik: szortírozza az érzékelést. ha a fenti meghatározás első hallásra érthetetlen akadémikus tolvajnyelvnek is tűnik. a percepciót. hogy azt a test értékelni tudja és annak alapján cselekedhessen. Azt hiszem. Ebben a fejezetben erről lesz szó. amit az érzékeink közölnek velünk. A tudat megjelenítése azért fenomenológiai. tudnunk kell. Ha nem vesszük számításba a nyilvánvaló szélhámosokat. azokra elegendő magyarázat. önkéntelenül kellene reagálnunk. mint az elme határtalan erőinek példáját. Tudat nélkül még mindig "tudnánk". akik képesek egy reménytelen helyzetből jó lehetőségeket teremteni. a kognitív tudományok. Mások azt állítják magukról. hogy öncsalásról van szó – olyan hazugságokról. amire egyesek szeretnék használni. hogy olyan információt gondoljunk ki. és kellőképpen válaszolni rá. de még élvezni is fogjuk az életet. hogyan működik. Azok a készségek. még akkor is. de mikor annyi mindennapibb. ám nem kevésbé sürgős feladatunk van és tudatunkat összes korlátaival egyetemben annyi mindenre használ hatnánk. melyeket egy jógi elsajátít. Semmi kétség.

és képes arra. Lehet valamilyen erősebb. hogy hazafelé meg kell állni valamelyik boltnál kenyeret venni. keményen dolgozzon. valójában sokkal több tapasztalat marad ki. mint a legtöbb ember.és gondolkodásmód. hogy kémiailag helytálló. Noha minden. hogy vágyik valamire vagy el szeretne érni valamit. amely módszeréből szándékosan kirekeszt minden más elméletet vagy tudományt. hogy tudata valamelyik zugában ott villog egy információ. akik valamilyen módon eltérnek a normától – a hősök. ami az elmében történik. amire emlékszünk. leíróbb megnevezés. hogyan tárolja és használja az érzékek által rögzített adatokat – vagyis miként működik a figyelem és az emlékezet. mint szándékainknak megfelelően elrendezett információhalmazra. amelyben az érzékek által továbbított különböző események meg jelennek és kapcsolatba kerülnek egymással. melyeket képesek vagyunk irányítani. Vegyük például azt az esetet. érzünk. Az éhségsztrájkot folytató tiltakozók számára egy adott politikai reform fontosabb lehet bármi másnál. érzésekre. mi történik a testünkön kívül és a saját ideg rendszerünkben – olyan tükör. amit az érzékeink közölnek vele arról. Mivel a tudat az összehasonlítások központi elosztóhelye. elkezdünk ételre gondolni. a szentek. mások elvárásainak megfelelően éljen és így tovább. A szerzett vagy örökletes szándékok hierarchikus rendben szerveződnek attól függően. Az az érzés. a Dow Jones tőzsde index változása és az a tény. hogy átrendezzük tudatunk tartalmát. mintha egyszerűen valamely szükségletnek vagy késztetésnek engedelmeskedne. amely a tudatunk működésének eredményeképp létrejön. hogy a tudatosságot sok 21 . hogy bizonyos "dolgok" léteznek a tudatunktól függetlenül is. miért akar valaki valamit csinálni. mikor például álmodunk. Ezek a megnevezések mind magyarázó jellegűek. és elkezdjük rosszul érezni magunkat: verejtékezünk. Azok. Annak ellenére. mint az őrültek vagy a bűnözők – mást keresnek az életben. csak azt tudja. Álmainkban be vagyunk zárva egy olyan forgatókönyv lapjai közé. melyen nem tudunk változtatni. hogy olyan tudatos események (érzékelés. Politikai célzatú éhségsztrájkok esetében ez a szándék olyan erős lehet. hogy meg akarja tenni. kívánunk – olyan információk. a művészek vagy a költők ugyanúgy. minél többet költsön. és tájékoztatnak az emberi viselkedésmódokról. Itt tehát az éhség késztetett minket arra. hogy nem eszik. hogy képes felülbírálni a genetikus beidegződést és az illető szándékosan éhen hal. hogy fenn kell tartsunk egy bizonyos vércukorszintet. Ez azonban nem azt jelenti. nem mondja meg. A szándék semlegesebb. A szándék mágnesként működik: bizonyos dolgok felé fordítja a figyelmünket. és kétségbeesetten azt gondolom. Talán a szándékról mondhatjuk azt. A fenomenológia szerint úgy lehet legjobban megérteni az elmében lezajló történéseket. vagy pedig úgy dönt. ami a tudatunkban megtalálja a helyét. hiszen nem tudjuk irányítani őket. érzünk. beleértve az életüket is. hogy ellenőrzöm. amely tevékenyen válogat a benyomások között és aktívan alakít az élményeinken. tehát nem vagyok tudatos állapotban. Ez a száraz definíció azonban semmivel sem érzékelteti a tartalom fontosságát. Az éhes ember nincs tudatában a vércukorszintjének. Az ő példájuk mutatja. hogy egyetlen ingerre összpontosítsa elménket. A szándék is információdarabkákból áll. csak arra van közvetlen bizonyítékunk. Ebben az esetben viselkedése vagy ugyanolyan lesz. belekerülhet a tudatunkba. igaz-e a hír). ha közvetlenül úgy vizsgáljuk meg őket. gondolunk. vágy vagy késztetés. vagy a társadalom által belé táplált vágyakat – hogy jó legyen. amelyeket biológiai szükségleteink vagy magunkévá tett társadalmi célok vezérelnek. Ezek közt az elemek közt ott van például annak ismerete. Ez a cél bizonyul elsődlegesnek. mégsem vagyunk tudatosak. A szándékosság akkor merül fel a tudatban. Például álmomban valaki elmeséli nekem. másoktól pedig elvonja. gondolkodásra és tervezésre. látunk. ahogy azt a több millió éves biológiai evolúció megalkotta. és egészen addig járunk utána. A tudatunkat alkotó események – azok a "dolgok". amely visszatükrözi azt. érzünk vagy íz lelünk. noha maga a meghatározás pontos. hogy minden. bárcsak segíthetnék. a tudatban egyszerre lehet jelen az afrikai éhínség. Ha az illető személy már tudja. minden. Ennek fényében mit jelent tudatosnak lenni? Csak annyit. az evéssel ellentétes irányú szándéka. végső fokon a központi idegrendszerben lezajló elektrokémiai folyamat terméke. a saját képére formálva őket. hogy a célok mennyire rugalmasak lehetnek. nem pedig egy meghatározott tudományág nagyítólencséjén keresztül. érzések. vallási okokból böjtöljön vagy pénzt takarítson meg azzal. gondolatok. Ellentétben ezzel. de fenomenológiai szempontból teljességgel érdektelen. akkor számunkra nem is léteznek. melyeket látunk. szándékok) történnek velünk. hogy egy rokonomat baleset érte. az életünk: annak összegzése. ezért a tudat a szubjektíven megtapasztalt valóságnak felel meg. reméltünk és elszenvedtünk. Ha a külső események nem tudatosulnak bennünk. A tudatunk tükör. és az élelemre koncentráljunk. hogy éhes. mégsem tudok cselekedni (például azzal könnyíteni a lelkemen. az itt bemutatott modell az információelméletből kiemelt elemeket is alkalmaz a tudatban lejátszódó folyamatok megértéséhez. A legtöbb ember ezzel ellentétben teste szükségletein alapuló "ésszerű" célokat követ – hosszú és egészséggel teli életet. Mivel genetikusan belénk van programozva. a bölcsek. mint például hogy betartsa a fogyókúráját. mint ami végül bekerül. szükséglet. jó lakást és jóllakást –. egyszerűen csak megállapítja. mikor valaki tudja. akkor képes kialakítani az élelemszerzés szándékát is. hogy a tudatunk tartalma összeolvad valami alaktalan masszává. A megnyilvánuló szándékot gyakran nevezzük más néven: ösztön. hogy álmomban képes vagyok észlelésre. Ám eltérően a tiszta fenomenológiától. amíg végre csillapíthatjuk éhségünket. hiába van jelen néhány ezek közül az elemek közül. Ám ez már a tények értelmezése – nem kétséges. amikor a vércukorszintünk kritikusan alacsonyra esik. hogy semmibe veszi az éhség sürgető jeleit. ingerlékenyek leszünk vagy görcsölni kezd a gyomrunk. amit látunk. melyiket tekintjük elsődlegesnek vagy fontosabbnak. ahogy valaki megtapasztalta. jó szexuális életet.Természetesen tudatában vagyunk annak. Noha elhisszük. A tudatra tehát úgy gondolhatunk. hallunk. melyeket képesek vagyunk kezelni és használni. amit születésünktől a halálunkig hallunk. Minden kultúrában talál ható azonban elegendő példa arra is. hogy az agy hogyan dolgozza fel. hogy ez az az erő. egy rózsa illata. amit már megtanult "éhségként" azonosítani. amely a tudatban elrendezi az információt.

a matematika. Istenhez hasonlatossá válni. Hogy egy példát mondjak: a bibliai példabeszédekbe sok-sok ember időtlen idők óta összegyűjtött. Így a halandó életünk folyamán élvezhető 185 milliárd esemény egyaránt lehet túlbecsült és alábecsült is. akik képtelenek erre. Hatalmas mennyiségnek látszik. Ha a kapacitásunk felső határát másodpercenként 126 egységben szabjuk meg. megtehetnénk mindent. körülbelül hét egységnyi információ . hogyan sűríthetjük össze. már nehezen kombinálható. Ám az ingerek sűrítésének képessége nem jelent akkora segítséget. 8 százalékát evéssel töltsük. és a legrövidebb idő. hogy bármilyen korlátozást figyelembe vegyünk.. még akkor is. Az olyan egyszerűbb feladatok. mint gondolnánk. 22 . Szabadidőnk legnagyobb részét – amerikai felnőttek esetében csaknem a felét tévénézéssel töltjük. olyannyira értékes "szabadidő"). így koncentrációra sincs nagyon szükség. de valójában nem az. hogy másodpercenként 40 egységnyi információt kell továbbítanunk ahhoz. miért mondják. és míg ezekkel foglalkozunk. amit mondanak. hogy megértsük. amibe két egység megkülönböztetése kerül. az emberiség egyik alapvető álma válna valóra.például különböző hangok vagy vizuális ingerek vagy felismerhető érzelmi. a szám túlságosan alacsony. Tudásunk jelenlegi szintjén csak becsülhetjük ezeket az elme működésével kapcsolatos adatokat. öltözködés és borotválkozás. a lehető legcsekélyebb mértékben használjuk az elménket. hogy a legtöbb. hogy befolyást gyakoroljon saját valóságára. Csaknem olyan lenne ez. Az optimisták szerint a tudat "nyílt rendszer": tulajdonképp a végtelenségig kiterjeszthető. mert az információk elkezdik kiszorítani egymást. végiggondolhatnánk.különböző cél és szándék szerint lehet szervezni. ). hogyan továbbíthatjuk az információt olyan szimbolikus eszközökkel. s ezáltal az adatfeldolgozó képesség folyamatosan növekszik. körülbelül a másodperc egy tizennyolcad része. Éppen ezért rendkívül fontossá válik. és semmi szükség rá. de csak azon az áron. a világos gondolkodásra vagy az önmaguk feletti uralomra való képességük tévénézés közben áll a legalacsonyabb szinten. milyen és mennyi információt engedünk be a tudatunkba. verejtékes munkával megszerzett tapasztalata van belekódolva. emléknek és cselekedetnek. hogy az egyén élményfe1vételének ez a felső határa. Hosszasan lehetne vitatkozni azon. Ám a legtöbb ember jóval kevesebb adat feldolgozására képes. ami komolyabb összpontosítást igényelne. hogy ébrenlétünknek kb. hogy közben rágógumit rágunk (noha érdekes módon vannak politikusok. valójában ez az. Nem foglalkozhatunk például azzal. hogy olyan személyes testi szükségleteinkről gondoskodjunk. általában otthon végzett tevékenység sem sokkal megterhelőbb. A népszerű tévésorozatok cselekménye és szereplői oly mértékben ismétlik önmagukat. A TUDAT HATÁRAI Ha lehetőségünk nyílna arra. Az élet alapvető követelményei még mindig azt diktálják. és körülbelül még egyszer ugyanennyit azzal. hogy mennyi információt tud továbbítani adott időegység alatt. Ebből a mennyiségből kell kijönnie egész életünknek .minden egyes gondolatnak. ami meghatározza az élet tartalmát és minőségét. másokkal való csevegéskor vagy az ablakon való kibámuláskor igen kevés információfeldolgozás történik. Csak egy bizonyos mennyiségű "eseményt" tudunk felismerni és elrendezni tudatunkban. nem tűnődhetünk azon. A legtöbb újság és magazin elolvasásakor. Nem tudunk egyszerre futni. vajon nem becsülik-e alá vagy túl az elme adattovábbító kapacitását. Egyáltalán nem meglepő. mint halhatatlanná vagy mindenhatóvá röviden. amivel még képesek vagyunk egyszerre megbirkózni. Míg egy probléma megoldásán gondolkodunk. sem gondolkodásra. annyi információt futhatnánk át. sem emlékezetre. Tény. Nem nagy feladat úgy átmenni a szobán. Úgy tűnik. Tudományos téren most jutottunk el addig a pontig. A többi szabadidős. Hetvenéves élettartamot és napi tizenhat óra ébrenlétet alapul véve ez körülbelül 185 milliárd egységnyi információt tesz ki. A nap durván egyharmad részében. érzésnek. sem a boldogságot.. hogy képesek legyünk pontosan felbecsülni. Pusztán ez a kétféle tevékenység felemészti tudatos állapotunk 15 százalékát. milyen a beszélők arckifejezése. Érezhetnénk. amit az agy elméletileg még feldolgozhat. akkor elméletileg lehetséges. Ha azt az adatmennyiséget vizsgáljuk. hogy ténylegesen mennyire használják ki az emberek agyuk kapacitását. hogy kiszorítunk a tudatunkból minden más érzést vagy gondolatot. hogy megértsük. ha éppen semmi más nem foglalkoztatja. nem tudjuk igazán átérezni sem a szomorúságot. Azt is megtanuljuk. mint a csúcsteljesítmény. nemigen van módunk olyasmit csinálni. óránként majdnem félmilliót. ám ha azt nézzük. mint a nyelv. mint például egy számsor összeadása vagy az autóvezetés automatikus tevékenységgé válnak. A tudat határait jelzi az az adat. amit az befogadhat. az idegrendszer határozott korlátokkal rendelkezik abban a tekintetben. hogy "tömbösítse" az információegységeket. hogy vég nélkül kiterjeszthessük a tudat határait mindarra. sem elhatározásra nincs szükség. mert ezeknek a cselekvéseknek mindegyike egymagában is leköti figyelmünk nagyobbik részét. amit valaki más mond nekünk. vagy milyen ruha van rajtuk. vagyis percenként 7 560-at. így az elme még több adattal foglalkozhat egyszerre. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával arra a következtetésre juthatunk. A gondolatoknak egymás után kell következniük vagy menthetetlenül össze fognak gabalyodni. akkor ez a szám határozottan túlzó. hogy az embereknek az összpontosításra. absztrakt fogalmak és stilizált elbeszélések. Mindenkinek megvan a lehetősége arra. ha egyszerre három különböző ember beszél hozzánk. Sajnos. hogy a tévénézés csak a látott képek feldolgozását igényli. mint például mosakodás. ami ennél egy kicsit is bonyolultabb. mikor semmilyen kötelezettség nem terhel bennünket (ez az a bizonyos. Az optimisták szerint az evolúció folyamán az idegrendszer alkalmassá vált arra. illetve gondolatbeli árnyalatok –. hogy másodpercenként maximum 126 egységnyi információt vagyunk képesek továbbítani. mennyi információt tud egyszerre feldolgozni a központi idegrendszer. a legtöbb dolog azonban. énekelni és felállítani a bankszámlánk egyenlegét. amit csak akarunk. hogy minden másodperc töredékét is tapasztalatok gazdag szövetével tölthetnénk meg. Egyetlen élet során egymillió vagy – miért is ne? számtalan életet élhetnénk végig.

A FIGYELEM MINT PSZICHIKAI ENERGIA
Az információ vagy azért lép be a tudatba, mert szándékosan ráirányítjuk a figyelmünket, vagy azért, mert figyelmünket biológiai vagy társadalmi beidegződéseink így szabályozzák. Ha például autót vezetünk az országúton, számtalan kocsi mellett elhaladunk anélkül, hogy igazán felfigyelnénk rájuk. Lehet, hogy egy pillanatra megjegyezzük formájukat vagy színüket, de aztán rögtön el is felejtjük őket. Azt az autót azonban, amelyik összevissza kacsázik a sávok között, vagy túlságosan lassan megy, esetleg szokatlan a külseje, azonnal észrevesszük. A megszokottól eltérő autó képe figyelmünk középpontjába kerül, tudatunk pedig rögzíti. Az agyban az autóval kapcsolatos vizuális információ (például, hogy "kacsázik") összekapcsolódik más információrészletekkel, amelyeket a memóriánk a hasonló módon kirívóan viselkedő kocsikról tárol, és megpróbálja eldönteni, melyik kategóriába illik bele az adott eset. Tapasztalatlan a sofőr, vagy részeg, vagy egyébként tapasztalt, csak pillanatnyilag figyelmetlen? Ahogy az eseményt besoroljuk a már ismert események valamelyik osztályába, ezzel azonosítjuk is. Ezek után azt is értékelnünk kell, hogy kell-e tartanuk tőle? Ha a válasz igen, akkor el kell döntenünk, hogy gyorsítsunk, lassítsunk, sávot váltsunk vagy megálljunk és szóljunk a rendőröknek. Ezeket a bonyolult mentális műveleteket néhány másodpercen belül, néha a másodperc töredéke alatt kell végrehajtanunk. Noha az efféle ítéletalkotás látszatra villámsebesen történik, valójában konkrét időmennyiséget vesz igénybe. Mi több, nem automatikusan zajlik le: egy olyan jól meghatározható folyamat teszi lehetővé az ilyen reakciót, amit figyelemnek hívunk. A figyelem az, ami a lehetséges és elérhető több millió információegységből kiválasztja a lényegeseket, az emlékezetből pedig az esemény kiértékeléséhez szükséges utalásokat és emlékeket eleveníti fel, hogy aztán meghozhassa a szükséges döntést. Bármekkora is a figyelem, képtelen arra, hogy meghaladja az előbb leírt kereteket. Nem tud egyszerre több információt észlelni vagy felfogni, mint amennyit feldolgozni képes. Az információ kikeresése az emlékezetből, tudatosítása, az információk összehasonlítása és kiértékelése, a döntéshozatal – egyaránt igénybe veszik az elme korlátozott adatfeldolgozó képességét. Amikor például az autó vezetője észreveszi a kacsázó kocsit, le kell tennie a kocsitelefont, ha nem akar balesetet szenvedni. Vannak olyan emberek, akik megtanulják ezt a felbecsülhetetlen erőforrást hatékonyan kihasználni, mások ellenben elvesztegetik. A tudatát uralni képes ember ismertetőjele az a képesség, hogy akaratlagosan tudja összpontosítani, nem hagyja elterelődni a figyelmét, és képes addig koncentrálni valamire, míg a célját el nem érte, de csak addig. Az az ember, aki erre képes, rendszerint élvezi a mindennapi élet normális menetét. Két, egymástól nagyon különböző ember jut hirtelen eszembe, akik jól szemléltetik azt, hogy miként lehet céljaink érdekében megszervezni tudatunkat. Az egyikük E., egy európai nő, aki hazája legjelentősebb és legismertebb asszonyainak egyike. Nemcsak nemzetközileg elismert tudós, de felépített egy virágzó üzleti vállalkozást is, amely több száz embert foglalkoztat és már vagy húsz éve a szakma vezető cégei között van. E. gyakran utazik politikai, üzleti vagy szakmai találkozókra, és mindig másik lakásában lakik a világ különböző pontjain. Ha éppen koncert van ott, ahol tartózkodik, E. valószínűleg ott lesz a közönség soraiban, ha pedig van egy szabad perce, beveszi magát a múzeumba vagy a könyvtárba. Miközben E. valamilyen fontos ügyben tárgyal, a sofőrje nem ücsörög mellette várakozva: a munkaadója elvárja tőle, hogy megtekintse közben a helyi múzeumot vagy a kiállításokat, mert hazafelé majd meg akarja beszélni vele, hogy mi a véleménye a képekről. E. életének egyetlen pillanatát se vesztegeti el. Általában ír valamit, különböző problémákat old meg, a nála levő öt újság valamelyikét vagy az előre kiválasztott könyvrészleteket olvassa – esetleg kérdéseket tesz fel, kíváncsian figyeli, hogy mi folyik körülötte, és a következő feladatát tervezgeti. Nagyon kevés időt szentel a mindennapi élet rutincselekedeteire. Az üres csevegést, a puszta udvariasságból folytatott társadalmi érintkezést elbűvölően bonyolítja le, de ha csak lehet, elkerüli. Minden nap rászán azonban valamennyi időt arra, hogy újra feltöltse magát lelkileg, olyan egyszerű eszközökkel, mint hogy egy negyedóráig lehunyt szemmel sütteti az arcát a nappal a tóparton, vagy hogy sétálni viszi a kutyáit a város melletti ligetbe. E. annyira ura a saját figyelmének, hogy képes akaratlagosan kilépni tudatából és pihenésül szunyókálni egyet, amikor van egy szabad perce. E. élete nem volt könnyű. A családja elszegényedett az első világháború után, ő maga pedig a második világháború alatt elvesztette mindenét, beleértve a szabadságát is. Évtizedekkel ezelőtt olyan súlyosan megbetegedett, hogy az orvosok biztosak voltak benne, hogy belehal. E. azonban mindent visszaszerzett, beleértve az egészségét is, mert képes volt megfegyelmezni a figyelmét és nem volt hajlandó improduktív és hiábavaló gondolatokra vagy tevékenységekre fecsérelni. Árad belőle az energia, és minden hajdani baj, minden jelen nehézsége és megfeszített munkája ellenére úgy tűnik, élete minden egyes pillanatát élvezi. A másik ember, aki eszembe jut, sok tekintetben gyökeres ellentéte E. -nek - az egyetlen hasonlóság közöttük a figyelemnek ugyanaz a hajlíthatatlan élessége. R. vékony, első látásra egyáltalán nem megnyerő férfi. Félénk, a végtelenségig szerény, olyan, akit egy rövidke találkozó után hamarosan elfelejtünk. Kevesen ismerik, de ők kivétel nélkül rendkívül nagyra tartják. Egy kevéssé ismert tudományág művelője és jeles képviselője, valamint igen finom, míves költemények szerzője, melyeket már több nyelvre lefordítottak. Ha valaki beszédbe elegyedik vele, csak úgy buzog belőle az energia. Ahogy beszél, a szeme szinte beissza, ami körülötte történik; minden mondatot, amit hall, három- vagy négyféleképpen is kielemez, mielőtt még az illető befejezte volna. Elgondolkodik azokon a dolgokon is, amelyeket magától értetődőnek vesznek, és nem nyugszik addig, míg a maga eredeti, de tökéletes módján meg nem találja a magyarázatot. R. mindezen összpontosított szellemi erők birtokában is maga a nyugalom, a hűvös józanság. Úgy tűnik, folyamatosan tudatában van környezete legapróbb rezdüléseinek is, de nem azért figyel fel az eseményekre, hogy változtasson rajtuk vagy megítélje őket. Beéri azzal, hogy regisztrálja a valóságot, hogy megértse, és hogy később talán valamilyen módon kifejezze megértését. R. nem fog olyan közvetlenül hatni a társadalomra, mint E, de 23

tudata éppoly rendezett és komplex; a figyelmét a lehetőségek felső határáig kiterjeszti a világgal való interakciója során. Úgy tűnik, éppúgy, mint E., ő is hihetetlen mértékben élvezi az életét. Minden ember felhasználja valamilyen módon korlátozott kapacitású figyelmét, vagy úgy, hogy szándékosan ráirányítja valamire, mint egy energianyalábot – ahogy az előző példákban E. és R. teszik -, vagy pedig úgy, hogy rendszertelenül, ötletszerűen szétszórja. Az élet formája és tartalma attól függ, hogyan használjuk a figyelmünket. Teljesen különböző valóságok bukkannak elő attól függően, hogy mire koncentrálunk. A személyiségvonások leírására használt szavak - mint például az "extrovertált", a "sikercentrikus" és a "paranoid" - azokra a mintázatokra utalnak, ahogyan az emberek a figyelmüket szervezik. Ugyanazon a társasági összejövetelen az extrovertált ember élvezettel elmerül az emberi kapcsolatokban, a sikercentrikus hasznos üzleti kapcsolatokra vadászik, míg a paranoid feszülten figyel, nem fenyegeti-e valamilyen veszély, amit el kell kerülnie. A figyelem számtalan módon kiaknázható, s ettől lesz életünk gazdag vagy nyomorúságos. A figyelemstruktúrák rugalmassága még nyilvánvalóbb lesz, ha különböző kultúrák vagy foglalkozási ágak közötti összehasonlításokat teszünk. Az eszkimó vadászok képesek több tucat hófajta megkülönböztetésére, és mindig számon tartják a tudatukban a szél sebességét és irányát. Az igazi melanéziai tengerészek bekötött szemmel is pontosan meg tudják mondani, hol vannak, ha szigethazájuktól több száz méterre elviszik őket, majd megengedik nekik, hogy néhány percre a tengerbe merüljenek. Mindezt pusztán a testükkel érzékelt tengeráramlat jellegzetességei alapján állapítják meg. Egy zenész úgy rendszerezi a figyelmét, hogy képes legyen a hangoknak olyan árnyalatnyi változását is észlelni, amely közönséges embernek fel sem tűnik; a tőzsdeügynök a piac olyan apró rezdüléseire is reagál, amelyet mások nem vesznek észre, egy jó diagnoszta orvos pedig éles szemmel a legapróbb tünetet is észreveszi – mert arra edzették magukat, hogy figyelmük olyan jeleket is feldolgozzon, amelyek felett mások elsiklanak. Mivel a figyelem határozza meg, hogy mi az, ami feltűnik a tudatban vagy kiszorul onnan, és mivel más olyan feladatok is vannak, amelyeket el kell végeznie – mint például az emlékezés, a gondolkodás, az érzés és a döntéshozatal –, hasznos, ha a figyelemre úgy gondolunk, mint pszichés energiára. A figyelem olyan energia, amely nélkül nem lehet semmilyen munkát elvégezni, és a munka elvégzése során felhasználódik. Mi magunk teremtjük meg magunkat azzal, hogy hogyan fektetjük be ezt az energiát, felhasználásának módja alakítja emlékeinket, a gondolatainkat és az érzéseinket. Ez az energia a mi ellenőrzésünk alatt áll, azt tehetünk vele, amit akarunk; tehát a figyelem a legfontosabb eszközünk az élmények minőségének javításában.

SZÍNRE LÉP AZ ÉN
Mire utalnak vajon azok a névmások, amelyeket egészen eddig használtam? Mi ez a sok "mi" meg "miénk", ami a figyelem feletti uralomra vonatkozik? Hol van az Én, az a különálló lény, aki eldönti, mit tegyen az idegrendszerből származó pszichikai energiával? Hol lakik a hajó kapitánya, a lélek gazdája? Már rövid töprengés után rájövünk, hogy az Én szintén egyike a tudattartalmaknak, méghozzá olyan része, amely sosem távolodik el túlságosan a figyelem középpontjából. Természetesen az én Énem kizárólag csak az én tudatomban létezik; azok tudatában, akik ismernek engem, ennek különböző változatai léteznek, melyek legtöbbje még csak nem is hasonlít "eredetijére", arra, ahogyan én látom saját magamat. Az Én azonban nem közönséges információ, tartalmaz mindent, ami valaha is keresztülhaladt a tudaton: minden emléket, tettet, vágyat, örömöt és fájdalmat magában foglal. Mi több, az Én jeleníti meg bennünk a céljaink hierarchiáját, amelyet az évek során morzsánként felépítettünk. A politikai aktivista Énje egy ponton eggyé válik a meggyőződésével, a bankár Énjét pedig teljesen beburkolhatják a befektetései. Általánosságban persze nem így gondolunk a saját Énünkre. Többnyire Énünk csak egy kis részéről veszünk tudomást, mint például amikor azzal foglalkozunk, hogy hogy nézünk ki, milyen benyomást teszünk valakire, vagy hogy mit szeretnénk csinálni éppen, ha tehetnénk. Leggyakrabban a testünkkel azonosítjuk az Énünket, noha időnként annyira kitágítjuk határait, hogy egy autóval, egy házzal vagy egy családdal azonosítjuk. Akár tudunk róla, akár nem, az én akkor is sok tekintetben a tudatunk legfontosabb eleme, mert szimbolikusan megjeleníti az összes többi tudattartalmat és kapcsolatrendszerük mintázatát is. Az a türelmes olvasó, aki eddig képes volt követni az érvelésem fonalát, most talán úgy találja, hogy gondolataim körben forognak. Ha a figyelmet avagy pszichikai energiát az Én irányítja, és ha az Én a tudattartalmaknak és a célok rendszerének összege, továbbá ha a tudattartalmak és a célok a figyelem működésének eredményeképp jönnek létre, akkor az eredmény egy olyan körben járó rendszer, ahol nincsenek tisztán okok vagy okozatok. Egyfelől azt állítjuk, hogy az Én irányítja a figyelmet, másfelől pedig azt, hogy a figyelem határozza meg az Ént. Valójában mindkét állítás igaz: a tudat nem szigorúan lineáris rendszer, hanem olyan, amelyben körkörös okokozati viszony az uralkodó. A figyelem alakítja az Ént, s az Én gyakorol hatást a figyelemre. Az ok-okozati viszony eme típusára kiváló példa Sam Browning esete, aki egyike volt azoknak a kamaszoknak, akiknek a fejlődését longitudinális kutatásaink során nyomon követtük. Sam tizenöt éves korában a Bermudaszigetekre utazott az édesapjával karácsonyi vakációra. Ekkoriban még fogalma sem volt róla, mihez kezd majd az életével; Énje viszonylag kialakulatlan volt, nem rendelkezett saját identitással. Samnek nem voltak határozott céljai; pontosan azokra a dolgokra vágyott, melyekre a korabeli fiúk szoktak, vagy azért, mert ez genetikusan beléjük van kódolva, vagy pedig mert a társadalom ezt oltotta beléjük. Fontolgatta tehát, hogy egyetemre megy, majd később talál valami jól fizető állást, megházasodik és letelepszik az egyik kertvárosban. A Bermudaszigeteken azonban Samet apja elvitte kirándulni egy korallzátonyhoz, ahol lemerültek a víz alá, hogy többet lássanak a zátonyból. Sam nem hitt a szemének. Ezt a titokzatos, veszélyesen szépséges környezetet olyan varázslatosnak találta, hogy úgy döntött, közelebbről is megismerkedik vele. Végül a középiskolában egyre többet foglalkozott a biológiával, most pedig a legjobb úton van afelé, hogy oceanográfus legyen belőle. 24

Sam esetében egy véletlenszerű esemény gyakorolt hatást a tudatára: az óceán világának szépsége keltette fel érdeklődését. Nem állt szándékában ilyen jellegű élményeket szerezni, nem azért történik ez, mert Énje vagy a céljai ráirányították volna a figyelmét. Ám amikor rájött, hogy mi minden történik a víz alatt, Samnek tetszett az élmény – tapasztalata egybecsengett bizonyos előző tapasztalataival olyan dolgokról, amelyeket szeretett csinálni, a természettel és a szépséggel kapcsolatos érzéseivel és azzal az értékrenddel, amely az évek során kialakult benne arról, hogy mi fontos az életben és mi nem. Érezte, hogy ez az élmény jó, valami olyan, amit érdemes újra átélni. Ennek hatására ezt a véletlen tapasztalatot beépítette célrendszerébe - hogy minél többet tudjon az óceánról, hogy tanuljon, hogy egyetemre menjen, hogy oceanográfusi állást találjon -, és Énjének központi elemévé vált. Ettől kezdve céljai irányították Sam figyelmét mind erősebben az óceánra és annak élővilágára, és ezzel bezárult az ok-okozati összefüggések köre. Először a figyelem segítette abban, hogy az Énjén alakítson, amikor véletlenül észrevette a víz alatti világ szépségeit, később pedig, mikor már ő maga járt a tenger biológiájának ismerete után, Énje kezdte formálni a figyelmét. Természetesen Sam példájában semmi szokatlan nincsen, a legtöbb ember hasonló módon alakítja ki figyelmének szerkezetét. E ponton csaknem az összes fontos tényező együtt van ahhoz, hogy megérthessük, hogyan uralkodhatunk a tudatunk felett. Láttuk, hogy élményeink attól függenek, hogyan fektetjük be pszichikai energiánkat, vagyis a figyelem szerkezetétől, amely aztán a megfelelő időpontban célokhoz és szándékokhoz kapcsolódik. Ezeket a folyamatokat az Én köti össze, vagyis céljaink teljes rendszerének dinamikus mentális megjelenítése. Ezek azok a részek, amelyekkel dolgoznunk kell, ha javítani szeretnénk életünkön. Természetesen külső események is segíthetnek rajtunk, ha például nyerünk a lottón egymillió dollárt, jól házasodunk vagy segítünk megváltoztatni egy igazságtalan társadalmi rendszert. Ám még ezeknek a csodálatos eseményeknek is helyet kell kapniuk tudatunkban és pozitív módon kell összekapcsolódniuk az Énünkkel, mielőtt életünk minőségét javíthatnák. Most már van valamilyen fogalmunk a tudat szerkezetéről, de az eddigi kép meglehetősen statikus; a különböző elemek megjelennek ugyan benne, de az interakciós folyamatok még nem. A továbbiakban azt is át kell tekintenünk, mi történik akkor, ha a figyelem segítségével egy új információ tudatosodik. Csak ezután leszünk képesek megérteni, hogyan uralhatjuk és tökéletesíthetjük élményeiket.

RENDETLENSÉG A TUDATBAN: LELKI ENTRÓPIA
A pszichikai rendetlenség gyakorolhatja a tudat működésére a legkedvezőtlenebb hatást, s ez úgy következik be, hogy a tudatba bekerülő információ összeütközésbe kerül már létező szándékokkal vagy akadályozza megvalósításukat. Ezt az állapotot többféleképpen is megnevezhetjük attól függően, hogy miképpen éljük át: fájdalom, félelem, harag, aggodalom vagy féltékenység. A rendetlenség ezen változatai arra kényszerítik a figyelmet, hogy nemkívánatos tárgyak felé terelődjék, és ezzel lehetetlenné teszik számunkra, hogy figyelmünket szabadon és kedvünkre felhasználhassuk. A pszichikai energia ezzel szétszóródik és hatástalanná válik. A tudat sokféle módon válhat rendezetlenné. Vegyük például ,Julio Martinezt, aki egy audiovizuális készülékeket gyártó üzemben dolgozik, és egyike azoknak az embereknek, akiket az Élményértékelő Mintavételi Eljárással megvizsgáltunk. Julio fásultan és rosszkedvűen végzi a munkáját. Ahogy a képcsövek elhaladnak előtte a szalagon, alig-alig képes arra, hogy odafigyeljen és fenntartsa azoknak a mozdulatoknak a ritmusát, melyekkel a munka ráeső részét, a vezetékek összekapcsolását végzi. Általában képes arra, hogy ezt a feladatát olyan gyorsan elvégezze, hogy még maradjon is egy kis ideje némi viccelődésre és nevetgélésre a munkatársaival, mielőtt a futószalagon megérkezne a következő készülék. Ma azonban csak küszködik, időnként pedig az egész szalag lelassul miatta. Amikor a következő munkafázist végző férfi ugratni kezdi emiatt, Julio rosszkedvűen visszamorog valamit. Reggeltől kezdve folyamatosan növekszik a feszültség a munkaidő végéig, és ez rányomja bélyegét a munkatársaival való kapcsolatára. Julio problémája egyszerű, mondhatni triviális, mégis nagyon nyomasztóan hat rá. Néhány nappal ezelőtt a munkából hazaérve észrevette, hogy az egyik autógumija leeresztett. Másnap reggel a felni már csaknem a földet érte. Juliónak csak a következő hét végén volt esedékes a fizetése és biztos volt benne, hogy addig nem lesz elég pénze arra, hogy megjavíttassa a kereket - új gumi vételéről nem is beszélve. A hitellehetőségekkel még nem tanult meg élni. Az üzem a külvárosban volt, körülbelül húsz mérföldre a lakásától, és egyszerűen be kellett érnie reggel nyolcra a munkába. Julio csak egyetlen megoldást talált: reggel gyorsan elment a kocsival a benzinkútig, telepumpálta a kereket levegővel, aztán olyan gyorsan bement dolgozni, amilyen gyorsan csak tudott. Munka után persze már újra leeresztett a kerék, megint fel kellett pumpálnia egy benzinkútnál az üzem mellett, mielőtt hazament. A kérdéses reggelen már három napja csinálta ezt, és azon izgult, hogy ezzel a módszerrel képes lesz-e átvészelni az időt, míg fizetést nem kap. Ma azonban már alig tudta kormányozni a kocsit, mire az üzemhez ért, mert olyan lapos volt a gumi. Ezért egész nap az járt a fejében: "Vajon hazajutok ma? És hogyan jövök holnap munkába?" Ezek a kérdések tolakodtak állandóan gondolatai közé, megakadályozták, hogy a munkájára koncentráljon, és beárnyékolták a kedélyállapotát. Julio esete jó példa arra, mi történik, mikor az Én belső rendje felborul. A dolog általában mindig ugyanúgy zajlik le: feltűnik a tudatban valamilyen információ, amely összeütközésbe kerül az egyén céljaival. Attól függően, hogy mennyire fontos ez a cél az Én számára és mennyire súlyos a fenyegetés, amely veszélyezteti, a figyelem egy részét mozgósítanunk kell, hogy kiiktassuk a veszélyforrást, ám ezzel csökkentjük a figyelemmennyiséget, amelyet más dolgokra fordíthatunk. Julio számára az állás megtartása nagyon fontos cél volt. Ha elveszti az állását, az összes többi célkitűzését is módosítania kell; éppen ezért az állás megtartása feltétlenül szükséges volt ahhoz, hogy fenntartsa az Énje megszabta rendet. A lapos gumiabroncs az állását veszélyeztette, következésképp rengeteg pszichikus energiát emésztett fel. 25

amely csökkenti hatékonyságát. akinek nem volt ilyen szerencséje. mert bízik benne. A pozitív visszacsatolás erősíti az Ént. Minden egyes bennünk megjelenő információ az Énnel való kapcsolatában kap értékelést. Ha például Juliónak több pénz van a bankszámláján. ahol kimosták a gyomrát. ha észrevették rajta. Néhány nappal az öngyilkossági kísérlete előtt Jim azt írta a naplójába: "Segítsen már valaki! Nem akarom gyűlölni sem anyámat. Részben azért próbál javítani a teljesítményén. egy Rico Medellin nevű munkás elég gyakran érzi ezt munka közben. Ha több közeli jóbarátja vagy sikeresen elért célja van. akkor sem esik kétségbe a lapos gumi miatt. további pszichikus energiát szabadíthat fel bennünk. azonnal megerősítést kapunk: "nagyon jól csinálod". Egy szerdai délután a tükör előtt álldogált szülei hajdani közös hálószobájában. hogy a hétvégét apja új lakásában töltse. Jim szülei már egy éve külön éltek. problémáját banálisnak és lényegtelennek találja. le merjen-e vágni belőle egy kicsit. kinél legyen Jim a válás után. Ne csinálják ezt velem!" Szerencsére aznap este Jim nővére észrevette az üres aszpirines üveget és szólt az anyjának. milyen bajban van. Jim éppen az apja egyik kedvenc holmiját próbálta fel. negyvenhárom másodpercnyi időt kap – pontosan ugyanazt csinálja egy nap alatt csaknem hatszázszor. Az Én az. akkor eleve erővel bír ahhoz. és nem kell hogy szükségszerűen pozitív vagy negatív értékítélet kapcsolódjon hozzá. hét közben mindannyian túlságosan elfoglaltak voltak. és eldönti. Jim pedig még idejében kórházba került.. amelyet minden egyes előtte elhaladó munkadarabon el kell végeznie. az anyjánál volt. ahol nem ismert senkit. hogy sose maradt arra ideje. Ő is ugyanabban a gyárban dolgozik. mint Julio. sem apámat. hogy az érdeklődés vagy a szeretet jeleit mutatja a másik szülő iránt az ő jelenlétükben. hogyan használja a szerszámait és milyen mozdulatokat tegyen. az őt emésztő magányosságot visszhangozzák. amely majdnem megölte Jimet. és előre kiszámítható irányba futnak tovább. Szabadidejében a telefonon lógott. amelyet az apja táborozáskor szokott hordani. Az a lapos gumi. ahogy egy atléta készül az olimpiára . Amikor a tudatba áramló információ összeegyeztethető a célokkal.. Jim egy nagy szabóollót tartott a jobb kezében. hogy elgondolkodjunk magunkon. Egy sebész pontosságával dolgozta ki a legjobb módszert arra. mellette az éjjeliszekrényen egy üres aszpirines üveg. A szűnni nem akaró hasonló élmények olyan mértékig meggyengíthetik az Ént. hogy fenntartsa személyisége integritását. és újabb. Rico azonban már öt éve dolgozik itt és még mindig élvezi. vagy lehet. hogy az folytathassa Énjének felépítését. és megpróbáltak bűntudatot ébreszteni Jimben. több ezer hasonló korú srác van. káros-e valamilyen szempontból vagy sem. A munkafázisra. Ugyanígy. Rico azt tűzte ki célul. Ha mégis megtorpanunk. Ennek pusztán az az oka. és azon töprengett. Jim hét közben. Veszélyezteti-e céljainkat. hogy aztán a versenypályán lefaraghasson néhány másodpercet az addigi legjobb eredményéből. nem egészen úgy működtek. A pszichikai entrópia súlyosabb példája Jim Harris. hogy a végén felül tud rajta kerekedni. a politikai aktivista Én-érzetét viszont megerősítheti. vagy pedig közelebb juttatva minket a célunkhoz. amelyekről úgy érezte."hogyan javíthatnék az eredményemen?" Mint a futó. Az üvegben kis idővel azelőtt még hetven tabletta volt. amikor iskolába kellett járnia. hogy összebarátkozzon munkatársaival. vagy pedig olyan kazettákat hallgatott. hogy nem lesz képes figyelmet szentelni semminek és nem tűz ki célokat sem. A külső esemény puszta információként jelenik meg a tudatban. hogy kikényszeríti a veszéllyel való szembenézést.a Grateful Dead egyik kazettája szólt. Egy másik vizsgálati alanyunk. Jimnek nagy szerencséje volt. péntek esténként pedig összepakolt. Öt év után a napi legjobb átlagideje készülékenként huszonnyolc másodperc. eszébe jutott. Nem kell aggodalmaskodnunk. amely pillanatnyi kétségbeesésbe kergette Juliót és a válás. akkor a pszichikus energia erőfeszítés nélkül áramlik bennünk. Ha pedig nagyobb az önbizalma. Ahogy Jim végigsimította a meleg anyagot. hogy veszélyezteti a céljait. hogy néhány napig hadd utazzon vele. a hét végén pedig Jim teljesen új környezetbe került. Egy új információ vagy zavart okoz a tudatunkban azzal. egy nagyon tehetséges középiskolás – szintén egyik felmérésünk alanya – volt. hogy Jim szülei folytonosan azon viaskodtak. Apa irtó dühös lenne. hogy úgy végzi a munkáját. előáll a belső rendetlenség avagy pszichikai entrópia. Az ing ujja túl hosszú volt neki. amely saját érdekeinek megfelelően értelmezi a nyers információt. hogy a barátaival legyen. mint amikor egy esemény fizikai következményekkel jár – ha például billiárdgolyók koccannak össze. az Én egyfajta szervezetlensége. Sajnos. A TUDAT RENDJE: AZ ÁRAMLAT A pszichikai entrópiával ellentétes állapot a tökéletes élmény állapota. A lába előtt a magnón – már egy hete . így próbált kapcsolatot teremteni a barátaival. Julio problémája viszonylag enyhe volt és átmeneti jellegű. a válás nem érinti olyan mélyen. hiszen megkérhetné egyik munkatársát. hogy egyre kevesebb idő alatt végezze el munkáját a szalagon. azt a zöld bőringet. és segítséget keresve Jim és a maguk számára végül elég stabil kapcsolatot alakítottak ki a fiukkal ahhoz. aki évekig edz. és néhány napon belül újra talpra állt. Most már egy sem. Mindketten megjegyzéseket tettek a másikra. hogy jutalmat 26 .Valahányszor egy információ megzavarja a tudatot azzal. Ha a múltban több pszichikai energiát fektet abba. miközben a búbosvöcskök hangja behallatszott a tóról. éppen folyamatban volt a válóper. ez az átmeneti probléma nem aggasztja annyira. A legrosszabb azonban az volt. az ő korában azonban még a célok szorosan összefonódnak az apa és az anya céljaival. a külső és belső környezet felé fordítható energiamennyiség szabadul fel. egy kicsit feljebb a szerelőszalagon. milyen jó érzés volt odabújni papájához a füstszagú sátorban. ha Jim önállóbb. hogy észre se venné? Néhány órával később Jim az ágyán feküdt. így a szülők szétválása egyben az Énjét is kettévágta. nem kell megkérdőjelezni önmagunkat. hogy összeomlása után a szülei belátták. Ezzel a megállapodással az volt az egyik baj. A legtöbb ember igen hamar belefáradna ebbe a munkába. segíti-e az elérésüket vagy közömbös a hatása? A tőzsde összeomlásának híre megrendítheti a bankárt.

így most hetente kétszer elektronikai tanfolyamra jár. még ha éri is kellemetlenség. integrációja nélkül egy differenciált rendszer csupán zűrzavar lenne. hanem ugyanakkor nagyon érzékeny egységet is alkot. hanem más emberekkel és általában a világgal kapcsolatban is.mondja Rico. mint a hegymászó esetében. emberekkel és dolgokkal való egyesülésre. A komplexitás növekedésével egyező mértékben fejlődik az Én is. KOMPLEXITÁS ÉS AZ ÉN FEJLÖDÉSE Az áramlat-élmény után az Én felépítése összetettebb lesz. aztán pedig csodálattal tekintesz vissza önmagadra. amit véghezvittél – észveszejtő érzés. ha ő tudja. ahogy például Rico és Pam esetében. amely után nem javulhat tovább a teljesítménye. mint azelőtt. melyek mindegyike különböző feladatokat lát el. "Sokkal. maga az élmény olyan lenyűgöző. mégpedig azért. hogy ő már előbbre jár. nemcsak belsőleg. az ember "összeszedettebbnek" érzi magát. akik eljutnak idáig. mert. Olyan helyzetek ezek. hogy hamarosan eléri azt a határt. A komplex Énnek sikerül összekapcsolnia egymással ezeket az egymásnak ellentmondó tendenciákat.. integrálása. hogy van egy másik megnevezése is: negentrópia –. és abban is hisz. Tulajdonképpen az Én érdekében folytatott harcról van szó. akkor keres valami érdekesebb állást. az élet minősége elkerülhetetlenül javulni kezd. hogy végül úgyis legyőzi az akadályokat. Ezzel ugyanis leegyszerűsítjük a kérdést. A részek eggyéválása. odakinn már besötétedett. de csak akkor. az önmegvalósítás érzése. hogy az információk tökéletes egészet alkotnak. Továbbhajszolod a tested. ahogy egyre közelebb kerülök a teljes önuralomhoz. Ezt az állapotot neveztük "flow"nak. mivel minden egyes alkatrész kapcsolatban áll az összes többivel. másoktól különbözővé válik. egy ismert sziklamászó és természetjáró nagyon pontosan elmagyarázta. amelynek majd valószínűleg ugyanolyan lelkesen lát neki. és amikor a legjobb teljesítményt nyújtja. mivel nincs zavar. de mindenki tudja. arra. "mintha valami áramlat sodort volna magával". míg már mindened fáj. hogy mi a nehézség oka. A gondolatok. A személyiség komplexebb egésszé válása két fontos pszichológiai folyamat: a differenciálódás és az integrálódás eredménye. Társaid ott vannak. Sokszor tulajdonítanak a komplexitásnak negatív. hogy minél gyakrabban élje át ezt áramlat-élményt. Ebben is van igazság. a nehézséggel és zűrzavarral rokon értelmű jelentést. aki valaha is átélt ilyen áramlatélményt. és mind ugyanazt érzitek. Az Én egyre inkább differenciálódik az áramlat-élmény eredményeképpen. még az általában unalmas rutinmunka is céltudatos és élvezhető tevékenységgé válik." Rico tisztában van azzal. melyeket ők maguk tűztek ki. Órákat tölt a könyvtárban és az ügyekkel kapcsolatos utalásokat és adatokat keres." A "harc" valójában nem az Én. az integrálódás pedig az ellenkezőjére utal: az Énen kívül álló eszmékkel. mert sok interjúalanyunk ezt a szót használta csúcsformájának leírásakor: "olyan volt. Ha megkapja az oklevelét. az érzések és az összes érzékszerv ugyanarra a célra összpontosulnak. a szándékok. amit véghezvittél" – észveszejtő érzés. megismerhetetlenebbé válik. melyben az illető szabadon annak szentelheti a figyelmét. Gyakorta annyira erősen összpontosít a munkájára. amely zavart kelt a tudatban. hozzájárul a tudat rendezéséhez. Az áramlat-élmény közben urai vagyunk saját pszichikai energiánknak. egy lélek vagytok. erőfeszítéstől mentes állapotot. hogy szinte fáj visszaállnia lassabb tempóra. hogy éhes. Senki nem nógat. A differenciálódás. Egy gépezet például nemcsak rengeteg különféle részből áll.. tudja. amelyben rendet kellene tennie és nincs olyan fenyegetés. mivel az erős összpontosítás eme állapotában a tudat szokatlanul rendezetté válik. Pam Davisnek sokkal könnyebb elérnie munka közben ezt a harmonikus. ritka képességek birtokosává lesz. Fiatal ügyvéd egy kis cégnél és sok egymástól különböző. Egyik interjúalanyunk. 27 . ami több jót kihozna az emberekből. mint előtte volt. épp olyan fontos összetevője: az önálló részek beolvasztása. erősebb és magabiztosabb lesz az Énjük. melynek eredményeképp az ember egyedivé. hogy elérje célját. hogy ebédelni is elfelejt. hogy mit értünk tökéletes élmény alatt. Munkájába merülvén úgy érzi. hogy képes megcsinálni. és minden. érdekes ügy kerül elé. ha egyenlőségjelet teszünk a komplexitás és a differenciálódás közé. amit teszünk. és mire észreveszi. Az ember az áramlat-élmény átélése után egyre különlegesebbé. A már megszólaltatott hegymászó szavaival élve: "Nincs a világon még egy olyan dolog. és azoknak. Ezek a példák jól szemléltetik.kapjon érte és elismerésben részesüljön a főnökeitől. Ahogy a hegymászó mondja: "csodálattal tekintesz vissza önmagadra. nem önmagunk ellen folyik. akkor bátrabban állsz ki a világgal szembeni küzdelmekre is. Az élmény harmonikus. milyen kapcsolat van az áramlat-élményt előidéző szenvedélye és élete másik fele között: "Borsódzik a hátam. az egyén elkerülhetetlenül mindenképpen ügyesebbnek és rátermettebbnek érzi magát. hogy testi-lelki próbatételnek tedd ki magad a csúcsra való feljutás érdekében. mert sikeresen megbirkózván egy nehéz feladattal. hogy az általa nyújtott mélységes élvezet eléréséhez ugyanilyen fokú fegyelmezett koncentrációra van szükség. de leggyakrabban nem is közli másokkal. és hagyja. mindannyian egy test. amellyel szemben az Énnek meg kellene védenie magát. mert pszichikai energiájukat sikeresen fektették bele olyan célok elérésébe. hanem az entrópia ellen. Ha legalább egyetlen pillanatra megnyered ezeket a csatákat az önmagad ellen vívott harcban. Az áramlat-élmény segít az Énnek az integrálódás folyamatában. arra. Ez az állapot szöges ellentéte a pszichikai entrópiának – annyira. Elég. hogy uralkodni tudjunk a figyelmünk felett. Ennek a harcnak nem kell feltétlenül fizikai síkon történnie. mintha lebegtem volna". azért küzdünk. hogy sikere észrevétlen maradjon. és amikor az áramlat-epizódnak vége. hiszen a komplexitásnak van egy másik. de sokkal jobb. Extatikus érzés tölt el. mint az előzőnek. Amikor valaki képes olyanná szervezni saját tudatát. mint a hegymászás. valamint jogi tervezeteket készít a cég többi jogásza számára. mint a tévénézés. "Ez jobb bármi másnál" . áramlat-élménynek.

amihez csak hozzáér. hogy rémesen érzik magukat. hogy minden. melynek segítségével nagyobb biztonságban érezhetjük magunkat. felismeri azt. Így győzte le E. a cselekvés kedvéért. hogy ráébredjenek. hogy megtalálják a lelki békéjüket. Lehet. Amikor híres. élvezetes lesz. hogy újra megízlelhessük majd.. Mídász király úgy gondolta. de igen hajlamos az öntelt. a drága autó és a kifogástalan iskolázottság nem elég ahhoz. A pszichiáterek előszobája tele van olyan gazdag és sikeres páciensekkel. R. Mídász király is azt gondolta. Ha az ember nem vár tökéletes biztonságot. Az egyik. ° Ha valóban gazdagabbak vagy hatalmasabbak leszünk. ha egyforma pszichikai energiát fordítunk mindkét folyamatra és elkerüljük mind az önzést. mint te. amelyet megjelenítenek. Ha több pénzt keresnének. és telerakja felfegyverzett testőrökkel meg őrző-védő kutyákkal. hogy illeszkedjenek a céljainkhoz.A huszadik század végén kiben bízhatna az ember jobban. akkor majd minden megoldódik. hogy megpróbáljuk a külső körülményeket úgy megváltoztatni. Boldogságunk igen fontos eleme például a biztonság érzése. Ha van valaminek egyáltalán szerepe ebben. Noha az áramlat-élmény felé nem vezet egyszerű. mégis véget nem érő harcba kezdünk a külső célok elérésére. akkor mindent megteszünk annak érdekében. noha esetleg mindenjel arra mutat. Ha egyszer már belekóstoltunk ebbe az örömbe. mint amik addig voltunk. Az Én az áramlat-élmény átélése következtében válik komplexszé. hogy a külső körülmények feletti uralom nem feltétlenül hasznos a lét szempontjából. akkor átmenetileg tényleg úgy érezzük. Hogy az életünket jobbá tegyük. akkor tényleg jól éreznék magukat. hogy az anyagi gyarapodás nem szükségszerűen hozza magával a boldogságot. A másik módszer. és nem felsőbbrendű célok érdekében. a másik pedig. akkor annak. ha szigetet vesz magának a Karib-tengeren. emberek közötti kötelék már önmagában extázist jelent. A kötet következő részeiben részletesebben átvizsgáljuk majd. Most már semmi sem tarthatta őt vissza attól. mert éppen attól a valóságtól szakítanak el bennünket. hogy mérhetetlen gazdagságával boldogsága örökre biztosítva lesz. hogy veszünk egy pisztolyt. a régi vágyak vagy félelmek hamarosan újra felütik a fejüket és magukkal hozzák a régi aggodalmakat is. hogy mi hogyan érezzük magunkat és mit gondolunk arról. A mi kultúránkban a vagyon. hogy aztán különböző készségeket fejlesszünk ki magunkban és hasznára válhassunk az egész emberiségnek.az aranykupák és -tányérok között. egoista érzelmekben való elmerülésre. Amikor kiválasztunk egy célt és koncentrációs képességünk végső határáig küzdünk érte. Az ember nem tudja hiánytalanul megteremteni a belső biztonság érzését még akkor sem. hogyan működik. hogy bizonyos mértékű kockázat elkerülhetetlen. akkor a biztonság hiányának fenyegetése már nem tudja úgy megkeseríteni a boldogságát. hogy első látásra úgy tűnik. melynek segítségével hozzáfoghatunk életminőségünk javításához.-nek pedig a költészete. amit máskülönben unatkozásra vagy aggodalmaskodásra pazarolnánk. de ha valaki nem ura a saját tudatának. mert élvezetesebbé teszi a jelent. akik ugyanolyan önfegyelemmel és elkötelezettséggel küzdenek. amikor szabadon cselekszünk. akinek az Énje kizárólag az integrálódás alapjain épül fel. Biztonságérzetünkön javíthatunk azzal. mint bennük? Emberek. mert azt hisszük. hogy akkor majd jobb lesz az életünk. a külső feltételek megváltoztatása működőképes megoldás." Az integrálódás nélkül differenciálódó Én nagy egyéni teljesítményekre lehet képes. hogy az életük hasznos és kellemes. több járőrt követelünk a helyi rendőrőrstől vagy segítjük szomszédainkat abban. akkor bármit is csinálunk. így nemsokára elérte a halá1 . hogy ha megváltoztatják életük külső feltételeit. mielőtt még lenyelhette volna. hogy a külső körülmények belső észlelését próbáljuk úgy módosítani. hogy a szép nagy családi ház. betegségét. mert az étel és a bor is arannyá változott a szájában. Így fejlődik az Én. De a jelképek tévútra is vihetnek. hogy nekünk jobb legyen. mit is tudunk a tökéletes élményről: milyen érzés átélni és mikor számíthatunk rá. ugyanazokat a mély érzéseket táplálják a céljuk iránt. erős zárakat szerelünk a bejárati ajtóra. Az emberek mégis folyamatosan reménykednek abban. Mídász király mítosza remekül alátámasztja azt az álláspontot. milyen fontos is a békés környezet. mind a konformitást. A valóságban az élet minősége nem függ közvetlenül attól. és akkor is képes élvezni a világot. Ugyanígy az az ember. Így hát alkut kötött az istenekkel. másrészt mert általa több önbizalomra teszünk szert. jobb környékre költözünk. hogy a világ leggazdagabb és ezzel legboldogabb embere legyen.harmóniát vihetünk belé és felszabadíthatjuk azt a pszichikai energiát. hajlamosak vagyunk azt feltételezni. hogy sokkal boldogabbak leszünk. A stratégiák közül önmagában egyik sem hatásos. ha az nem kizárólag előrelátható és kiszámítható dolgokból áll. hogy egyértelműen pompás üzletet kötött. 3. Mint a legtöbb ember. az élményeinket kell jobbá tenni. biztonságban érzi magát és szoros kapcsolatokra képes. Így volt képes Ricónak olyan sok örömet szerezni a reménytelenül lélekölő munka a szalagon. Egy ilyen erős. jobb külsejük vagy megértőbb partnerük lenne. hogyan legyünk többek annál. Az áramlat egyrészt azért fontos.. akik végül rengeteg könyörgés árán teljesítették a kívánságát. AZ ÖRÖM ÉS AZ ÉLET MINŐSÉGE Két fő stratégia létezik. ha megértjük. Azt is feltételezzük. Az évszázadokon át is idehallatszik a mese üzenete. gazdag vagy szép embereket látunk. De mi ismerjük a történet végét: Mídász hamarosan megbánta a dolgot. a hatalom és a társadalmi helyzet túlságosan erős jelképeivé váltak a boldogságnak. Paradox módon akkor tanuljuk meg. ha sikerül szert tennünk ezekre a jelképekre. mégis átalakíthatjuk a segítségével az életünket . 28 . hogy mink van vagy mit gondolnak rólunk mások. arannyá változzon. holtbiztos út. Mindegyik megoldás a környezet feltételeit akarja közelíteni céljainkhoz. hogy egészében véve jobb lett az életünk. ami történik velünk. Az Én csak akkor fog komplexitást tükrözni. hogy aztán elismert tudós és sikeres üzletasszony legyen belőle. akik negyven-ötvenéves korukban hirtelen ráébrednek arra. Noha tudjuk. de hiányoznak belőle az autonóm egyéni megnyilvánulások. inkább a biztonságérzésről alkotott elképzelésünk módosítása.

ha eltölthetünk végre egy csöndes estét a tévé előtt. érdekes emberekkel és drága holmikkal körülvenni magunkat. bárcsak újra megtörténnének. Egy tíz éve publikált tanulmányban. ez igazán jó volt". egy tevékenységet élvezhetünk a pszichikai energia befektetése nélkül is. ha esténként tévét nézünk és passzívan tűrjük. nem segítik elő az Én komplexebbé válását. a gazdaságilag jobb helyzetben levő országokban (beleértve az Egyesült Államokat is) egészében véve boldogabbnak tartják magukat az emberek. A boldogsággal és az elégedettséggel foglalkozó kutatások szerint van bizonyos kapcsolat a gazdagság és a boldogság között. Elképzeljük. A többség azzal az állítással értett egyet. ha hozzásegítenek minket ahhoz. hogy jobban érezzük magunkat. hogy új. hanem inkább azt próbáljuk kitalálni. Lehet. visszaállítják a tudat testi szükségletek következtében felborult és pszichikai entrópiát teremtő egyensúlyi állapotát. Ahogy a példa mutatja. hogy a pénz. mely "Az amerikai élet minősége" címmel jelent meg. aki ennek a témának a kutatásával foglalkozik az Illinoisi Egyetemen. de túllépve azon. és külön nevet érdemelnek: örömteliek. olyasmit amiről korábban még csak sejtelme sem volt. míg az átlagos anyagi helyzetben lévő emberek csak az idejük 62 százalékában. a szerzők kijelentik. meg persze azért is. akkor általában túllépnek az élvezetet nyújtó emlékeken és más olyan dolgok is eszükbe jutnak. ha a tudatunkban lévő információ szerint a biológiai programunk vagy a társadalmi elvárások által belénk épített kívánságok valamelyike kielégül. Érdekességképpen még megjegyezném azt is. az élelem és a szex megfelelő homeosztatikus élményeket biztosítanak. hogy megkülönböztesse a különböző érzékszervi ingereket. de önmagában nem hoz boldogságot. Ed Diener. mindaz a kényelem. ami belé volt programozva. ha az agy megfelelő központjait elektromos inger éri vagy ha drogok vegyületeivel stimulálja magát. Ha elfogadjuk ezeket a megfigyeléseket. hogy mire használja. Egy ember érezhet élvezetet minden további nélkül akkor is.Ezzel nem azt akarom mondani. hogy az élvezet olyan mulandó. Ez a különbség statisztikailag jelentős. Ezek az élmények azonban nem adnak lehetőséget pszichológiai fejlődésre. vagy ha elbeszélgetünk valakivel és olyan gondolatokat fogalmazunk meg. a teljesítmény érzése. micsoda gyönyörűség lehet egzotikus helyekre utazni. Valódi áldásnak bizonyulhatnak. mint a legalacsonyabb jövedelmű. mert ezt szimbolikus célok hajszolásával nem érhetjük el. hogy a "nagyon gazdag" embereket a négyszáz leggazdagabb amerikai listájáról választották ki. hogy a pénz önmagában már garancia a boldogságra. Mindenki élvezetét leli például az evésben. viszonylag bonyolult célok elérésébe fektessük pszichikai energiánkat. hogy megváltoztunk. hogy Énünk fejlődött és erősödött: valamilyen tekintetben összetettebb személyiséggé váltunk a hatására. hogy ezeknek az élményeknek egyike sem kifejezetten élvezetes abban a cselekvéspillanatban. Az élvezetes események lehetnek egyúttal örömteliek is. Egy teniszpartiban. hogy az anyagi helyzet befolyásolja legkevésbé az életünkkel való elégedettséget. ha nem azzal foglalkozunk. hogy a boldogság testi örömök megtapasztalásából áll: jó étel. azt mondjuk: "Ó. akkor az mind örömteli esemény. amit akkor érünk el. mert kizökkent minket a megszokott mindennapi életünkből. hogy új rendet teremtsen a tudatban. hogy keresztüláramoljék rajtunk az információ. egy könyvben vagy egy beszélgetésben azonban csak úgy lelhetünk örömet. arra az eredményre jutott. amelyekről addig nem is tudtunk. de igazán nagynak nem mondható. aki elég időt és figyelmet szentel az evésnek ahhoz. mikor valaki nemcsak előzőleg megfogalmazódott elvárásait. hogy a legmagasabb jövedelmű csoport körülbelül 25 százalékkal többször állította. ha teljességgel az adott tevékenységre koncentrálunk. és azt kívánjuk. Acapulcóba utazni nyaralni azértj ó. de külön kategóriába tartoznak. 29 . Az alvás. Egy üzleti tárgyalás eredményes lezárása vagy a jól elvégzett munka szintén öröm. de önmagában nem képes arra. ha olyan könyvet olvasunk. de csak akkor. Amikor éhesek vagyunk. Az örömteli eseményeket ez az előre irányuló mozgás jellemzi: az újdonság. hogy boldog. mert visszaállítja a felborult fiziológiai egyensúlyt. Az élvezet segít fenntartani a rendet. A teljessé válás azt igényli. és az újdonság erejével hat ránk. Ez az oka annak. ÖRÖMTELISÉG ÉS ÉLVEZET Ha az életet élvezetessé tevő élményekről van szó. Ha nem tudjuk elérni azokat a célokat. mint a rosszabb helyzetűekben. de a éhezést örömtelivé tenni már sokkal nehezebb. Örömteli események akkor következnek be. és hogy a pusztán élvezetes élmények hatására nem fejlődik az Én. akkor boldogok vagyunk azzal is." Egy korábbi kutatás folyamán Norman Bradburn azt találta. szükségletét vagy vágyát elégítette ki. ahogy mindenki más is. hogy Diener kutatásainak egyetlen alanya sem hitte azt. Máskülönben jobbik esetben közömbösek. a legtöbb ember először arra gondol. Az élvezet csakugyan fontos tényező az élet minőségének szempontjából. Amikor az emberek tovább gondolkodnak azon. jó szeretkezés. hogyan töltik idejüket a "szépek és gazdagok". akkor célravezetőbbnek tűnik. miközben alkohollal vagy kábítószerrel zsongítjuk magunkat. ám az örömteljesség csak a szokásosnál nagyobb figyelem ráfordítása után jelenik meg. hogy a nagyon gazdag emberek az idejük 7'7 százalékában érzik magukat boldognak. Az is pihentető hatással van ránk. Egy örömteli élmény után tudjuk. amelyeket ravasz reklámok és színes hirdetések táplálnak belénk folyamatosan. hogy mikor érzik életüket eredményesnek. de a két érzés teljesen különböző. az egészség vagy a hírnév lényegtelen a boldogság szempontjából. rosszabb esetben pedig akadályt jelentenek a boldog élet felé vezető úton. ami csak pénzen megvehető. hogy "a pénz attó1 függően teszi az embert boldoggá vagy boldogtalanná. mert megtudhatjuk. de megint csak nem volt elsöprő. Az élvezet az elégedettségnek az az érzése. A különbség tehát itt is megjelent. hogy a munkánk fáradalmairól megfeledkezzünk. főleg ha tekintetbe vesszük. Ha teniszezünk valakivel és szoros versenyben nyerünk. melyek néha egybeesnek az élvezetesekkel. az étel íze azért kellemes. hogyan tehetjük az életünket királyi úton harmonikusabbá és kielégítőbbé. de amikor visszagondolunk rájuk. elért valami számára teljesen váratlant. amely új fényt vet a dolgokra. Egy ínyenc örömét leli benne. a pihenés. hogy hogyan keressünk egymillió dollárt vagy hogyan tegyünk szert új ismerősökre. a kezünk ügyében egy pohár jóféle itallal.

képesnek kell lennünk rá. miről van szó. de nem sok pénzt hozott. és az új dolgok elsajátításának izgalma fokozatosan eltűnik. Ismertem Nápoly egyik düledező külvárosában egy idős embert. a külső körülményektől és a szerencsénktől függően. hogy mi magunk irányíthassuk sorsunkat és élményeinket. A második meglepetés az volt. Az első néhány évben minden gyerek egy kis "tanulógép". mint ahogy a sakkozó egy mérkőzésen vagy a hegymászó egy meredek szikla megmászása közben. Azt se tudta. Talán azért van ez így. milyen hasonlóan írják le az emberek az egymástól alapjaiban különböző. Az interjúk alapján megpróbáljuk leírni. A bolt már több nemzedék óta a család tulajdonában volt. Nekem a lélegzetem is elállt. Neki meg egy arcizma se rándult. akkor úgy éreztem volna. új mozdulatokat próbál ki. Csakhogy nem ismertem elég jól signor Orsinit. a barátom lehiggadt egy kicsit. Ötödször. milyen érzés a tökéletes élmény. amatőr sportolókkal. signora. hogy mit jelent az örömteliség. és örültem a barátomra szakadt váratlan szerencsének. a tulajdonos. kortól. és alig titkolt méltatlankodással kísérte ki a vevőjét: "Sajnálom. Sajnos. Ahhoz. melyeket több ezer. de csak véletlenszerűen. és csak az élvezetek jelentik majd életünkben az egyetlen pozitív élményforrást. thaiföldi. de kézzelfogható eredménnyel. hogy engem csapnak be. mi tesz egy élményt örömtelivé. milyen az. Hogy mit tettek annak érdekében. az alábbiak közül megemlítenek legalább egyet. írják le. Másodszor. Az arca egészen bíborszínre váltott. akik sok időt és erőfeszítést szenteltek valamilyen nehéz. akkor elfogadtam volna a pénzét. "Ha éheznék. paradox módon azonban az 30 . nemtől és társadalmi helyzettől függetlenül csaknem ugyanúgy írták le az örömteljesség érzését. Másfelől azonban sok olyan ember van. amelynek elvégzésére van esélyünk. hogy feltételezze. A valóban örömteli tevékenységek nélkül az élet elviselhető lehet. amikor felfedeztem. de sikeresen végzett tevékenységeket. ausztrál és különböző európai kultúrákból származó emberek. de néha mind a nyolcat. sokkal több hasonlóságot mutattak. presztízzsel nem jutalmazott tevékenységnek. tanárok. mint eltérést." Kevés embernek vannak ilyen üzletkötési elvei. kérdőívekre és más egyéb adatokra alapoztuk. hogy megpróbálom kihasználni. fiatal anyák. Nem adta meg nekem azt a tiszteletet. aki naponta új szavakat tanul meg. A vonósnégyest író zeneszerzőtől a bajnoki kosármeccset játszó gettólakó tizenévesekig mind ugyanazt a fontosabb részleteiben megegyező érzést élték át. hogy mi tesz egy élményt örömtelivé. de nem adhatom el az angyalkákat. erőlködés nélkül. annak okai. megkérdezte a fából készült barokk puttók.ahogy ez a kisgyerekek esetében könnyen megfigyelhető. hogyan építsük bele az örömöt a mindennapi életünkbe. nyugdíjasok és tizenévesek. a tanulást hirtelen kívülről jövő elvárások irányítják. pénzzel. amikor a legjobban élvezik azt. Leírásunkat hosszú interjúkra. Később olyan mindennapi emberekre is kiterjesztettük a kutatásainkat. japán. elkötelezettséggel kell cselekednünk. Ezek a kövér kis kerubok nagyon közel álltak a nápolyi mesteremberek szívéhez évszázadokkal ezelőtt . De mivel nem így áll a helyzet.sebészek. amit csinálunk. Elsősorban amerikai városlakók voltak . Amikor az emberek megpróbálják elmondani. megszűnik a léttel való foglalkozás. zeneszerzőkkel. amikor kiteljesedettnek érzik életüket. idővel a fejlődés és az öröm közötti természetes kapcsolat erősen meggyengül. és miután körülnézett. Először is olyan feladatot kell vállalnunk. miért kössek meg egy olyan üzletet. jól jelzi. hogy örömet leljen abban. amit csinál. hogy milyen érzés volt örömteli állapotban lenni. néha még kellemes is. hogy nem örülünk többé az életnek. Harmadszor és negyedszer. sőt egy navahó rezervátum lakói is. Mi több. és megmagyarázta a dolgot. úgy végezhetjük. Egy nap egy igen jómódúnak látszó amerikai hölgy jött be az üzletbe. Hatodszor. valami észvesztő árat mondott a hölgynek. de az a gyanúm. hogy kultúrától. irodai és gyári munkások. nem is élvezik annyira a munkájukat. sakkjátékosokkal. a tökéletes élmény és az azt elősegítő pszichológiai feltételek egyformák az egész világon. mert amikor az iskoláskorba lép a gyerek. az örömteli élménynek elő kell segítenie a saját cselekedetek feletti kontroll elérését. akár bárhol másutt. amely nem okoz nekem semmi örömöt? Szeretem. hogy az adott feladat céljai világosak legyenek és azonnali visszacsatolás álljon rendelkezésünkre. de voltak közöttük koreai. és megkértük őket. A fejezet további része azzal foglalkozik. figyelmen kívül hagyva a mindennapi élet frusztrációit és aggodalmait. Az örömteli tanulási folyamat minden egyes újabb állomása hozzájárul a gyerek énjének egyre összetettebb kifejlődéséhez. akik mindennapi életet éltek. Signor Orsini. amikor alkudozás közben mindketten megpróbálunk túljárni a másik eszén. amit csinálnak. hogy a kívülről jövő jutalmazás nélkül az új dolgok megismerésére fordított pszichikus energiánkat csak elpocsékoljuk. ugye érti?" Mikor a turista végül távozott. Majdnem ugyanúgy érezte magát a távúszó a La Manche-csatorna átúszása közben.ennél már csak korunk hamisítói szeretik őket jobban. Az Én kamaszkorban kiépített szűk határai között túlságosan könnyen megragadhat az ember. az összpontosításhoz szükségünk van arra. meg kell tanulnunk. hogy konkrét példákat nyújthassunk életünk minőségének megváltoztatásához. a hölgy azonban rögtön kivette a csekkkönyvét és ki akarta fizetni eme kétséges műremekek árát. amely egy új dolog tanulása közben egy gyerek arcán megjelenik. de szinte ugyanazokkal a kifejezésekkel írták le. AZ ÖRÖMTELISÉG ELEMEI Kutatásaink során akkor ért az első meglepetés. Kezdetben olyan emberekkel készítettünk interjúkat. vagyis angyalkák árát. az nagyon eltért egymástól – az idős koreaiak meditáltak. hogy miért lelték örömüket az adott tevékenységbén. Kutatásaink szerint az örömteli élmény keletkezésének nyolc alapvető eleme van. akár Olaszországban. a japán fiatalok meg motoros bandákba verődtek –. hogy arra összpontosítsunk. mint signor Orsini. a kutatásainkban részt vevő személytől nyertünk közel tizenkét év alatt. Összefoglalva: úgy tűnik. modernizáció fokától. és ha ostobán azt gondoljuk. Ha eladtam volna azokat a holmikat annak a nőnek ilyen nevetségesen magas áron." Az elképedt nő szavaira válaszul csak azt ismételgette: "Nem köthetek üzletet önnel. akinek volt egy régiségboltja. hogy az örömteliséget megtapasztalják. Hetedszer. Az az elmélyült figyelem. amikor mindketten bevetjük minden ékesszólásunkat és különböző trükkökkel próbálkozunk. aki mindent elkövet. így beszélgettünk hegymászókkal.

amellyel szimbolikus információt tudunk kezelni. de azt a képességet is. Itt van például tanulmányunkból egy rövid idézet egy művészettörténésszel készített beszélgetésből. hogy örömteli élményekkel tegyük gazdagabbá az életünket. A felkészültséget kívánó feladat Néha megesik. ha saját ügyességünket és hozzáértésünket tökéletesítjük vele. hogy olyan rettenetesen vonzó minden sport és játék. amelyben azt mondja el. célja van. hogy ha valaki visszahúzódó természetű. hogy az illető azt érzi. amikor hangjegyeket kombinál össze. hogy értékelni és bírálni tudjuk az író stílusát és így tovább.áramlat-élmény után az Én-érzés még erősebben tér vissza. hogy csak a szabadidős tevékenységek meg a művészet képes a tökéletes élmény előidézésére. akik ilyen felkészültséggel nem rendelkeznek. a neves német kísérleti fizikus (egyébként a híres tizennyolcadik századi filozófus és matematikus leszármazottja) érdekes példát nyújt arra. ha az ember hozzákapcsolja mindazokat a célokat. és azt látom. hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsuk. A legtöbb ember számára a Yosemite-völgyben lévő El Capitan sziklafala csak egy óriási sima kőfal. A tökéletes élmény azonban legtöbbször mégis akkor következik be. csaknem extázist éltünk át. Tágabb értelemben bármilyen képesség. hogy milyen örömmel tud megnézni egy festményt. ilyen például a matematikusnak az a képessége. Ezért van az. hogy kontrolláljuk tudatunkat. és amelyekhez nem lehet hozzáfogni anélkül. tudja. vagy a zenész rutinja. aki birkózik velünk. az adott feladat nem megoldandó. igényli a figyelem összpontosítását. hogy minden különösebb ok nélkül különleges örömet. hogy előre megsejtsük a cselekmény fordulatait. Hiba lenne azonban azt feltételezni. a képzőművészi és irodalmi megnyilvánu1ási formákat azzal a kifejezett céllal fejlesztettük ki az évszázadok folyamán. amikor nem is gondolnánk. a játékokat. Ott van például mindjárt az olvasás. hogy átélheti. és természetesen a felkészültség sem feltétlenül testi ügyesség vagy alkalmasság. szabályokat és egyéb feltételeket. A verseny csak akkor örömteli. hogy jobban megértsük. Hogy ennek miért kell törvényszerűen így lennie. Ellenfelünk valójában a segítségünkre van" – írta Edmund Burke. tökéletes élményt nyújtó játékokká tudjuk alakítani. amelyek pszichikai energiaráfordítást igényelnek.jól vagyok" spontán érzése.. hogy a szükséges ismereteknek vagy felkészültségnek birtokában ne lennénk. pillanatnyi esemény: "Rengeteg olyan kép van. A sakktáblára felállított figurák láttán egy sakkozónak felpezsdül a vére. Vannak viszont olyan képek. a társasági életre nem érvényes az. minden fáradságot megér pusztán az. E fenti elemek kombinációja az öröm olyan mély érzését hozza létre. Egy másik közkedvelt tevékenység az emberek társaságának keresése. hogy a műtárgyban ott van-e számunkra ez a kihívás. hogy jelen van. hanem egyszerűen értelmetlen lesz. még olyan helyzetekben is hozzájárul az öröm megjelenéséhez. hogy beleéljük magunkat a fiktív hősök életébe. Talán első pillantásra úgy tűnik. hogy az ilyen tevékenység nemcsak fizikai lehet. hogy felismerjük a történelmi és kulturális környezetet.. felkészültségnek minősül. hogy hogyan lehetünk úrrá egy unalmas helyzet fölött és tehetjük a magunk számára legalább enyhén szórakoztatóvá. hiszen pletykálni vagy viccelődni nem igényel különleges képességeket. és olyan kielégítő. akkor retteg az informális kapcsolatoktól. elég hozzá egy elkapott dallam. ami pedig a legtöbb embernél intuitív. ami igazi feladat. és hogy a legjelentéktelenebb pillanatokból is Énünk kiteljesedését elősegítő eseményt varázsoljunk. amennyiben megfelelő felkészültség kell hozzá. melyek egy örömteli élményhez szükségesek. hogy nincs mögötte semmi több. ha részt veszünk valamilyen versenyben. ha öncélúvá lesz. Heinz Maier-Leibnitz. mint azt. és a percek addig nyúlhatnak. Minden tevékenység többfajta cselekvési lehetőséget vagy "feladatmegoldást" kínál. Csakhogy ez nem igaz. Végül pedig megváltozik az időérzékelésünk: az órák úgy telnek. e ponton elegendő megjegyezni. ami más tudósok számára sem ismeretlen: végtelennek tűnő és időnként unalmas 31 . erősíti idegrendszerünket és fejleszti ügyességünket. akkor az öröm érzése valószínűleg eltűnik. hogy örömet leljünk benne. A fűnyírás vagy a fogorvos várótermében való üldögélés is lehet örömteli. amelyek egyfajta kihívást jelentenek – ezek valahogy megragadnak az emberben. Meg kell itt említenem. Ennek birtokában képesek leszünk arra. ám egy hegymászó számára ez a szikla a mentális és fizikai lehetőségek végtelenül komplex szimfóniája. arról még ejtünk néhány szót a továbbiakban.amit egy képre vagy szoborra pillantva érez az ember – is attól függ. Egészséges kultúrákban a produktív munka és a mindennapi élet szükséges velejárói szintúgy lelki kielégülést biztosítanak. Maier-Leibnitz professzor gyakran kerül olyan kellemetlen helyzetbe. mi teszi az örömteli cselekvéseket olyan kielégítővé. A kihívás azonban nem korlátozódik fizikai tevékenységekre vagy versenyhelyzetekre. hogy mennyiségi kapcsolatokat tud kidolgozni fejben. de a sakkjáték tökéletesen hidegen hagyja mindazokat. hogy ellenfelünket legyőzzük. amelyben két csapat vagy két ember játszik egymás ellen. a félénk emberek nagyon jól tudják. és ismerni kell hozzá az írott nyelv szabályait. Az olvasáshoz szükséges felkészültség nemcsak az írni-olvasni tudást foglalja magában. hogy általában így van. "Az az ember. Hamarosan közelebbről is áttekintjük ezeket a feltételeket. akik nem ismerik a szabályait. nincs bennük semmi izgalmas. egy gyönyörű táj. de ha lelkünk mélyén fontosabbnak tartjuk azt. A sportot. ezek a legérdekesebbek". Azoknak. A versengés sok szempontból a leggyorsabb módja a komplexitás fejlesztésének. Más szavakkal még az a passzív öröm . hogy már óráknak tűnnek. hogy felkészültség kell ahhoz. Azt hiszem. Tulajdonképp ennek a könyvnek is az az egyik célja. amelyet megnézek. kerüli a társaságot. mint a percek. A versengés biztosította kihívás örömteli és stimuláló hatású lehet. Feladatokat úgy szerezhetünk magunknak. A legtöbb örömteli tevékenység kifejezetten erre a célra jött létre. s ha csak lehet. hogy olyan módszereket fedezzen fel. melyek segítségével még a rutinfeladatokat is számunkra jelentőségteljes. hogy egyértelmű. hogy a szavakat képekké alakítsuk. amikor szabályozott és célirányos tevékenységet végzünk – olyan feladatokat. akkor már nem szórakoztató többé. vagy még ennél is kevesebb – a .

amivel viszonylag könnyebbé tette számomra. és lógó nyelvvel. Aztán áttér a bal kezére. és a bal kisujjával koppint egyet. Mikor vadászkutyánkat. akkor a kevésbé felkészült játékos szorongani fog. Mindenkinek vannak apró. a túlságosan bonyolult zene pedig fárasztó és érthetetlen. ahogy csak bírt. amelyeket beleszövünk a mindennapi élet szövetébe. teljesen belemerülsz abba. dúdolgatnak vagy valami ennél ezoterikusabb személyes rituáléba kezdenek ugyanazzal a céllal: hogy egy kidolgozott cselekvés elvégzésével teremtsenek rendet a tudatban. A következőt csinálja: amikor az előadó kezd fárasztóvá válni. hogy ismétlésekbe bocsátkozna. megoldotta a problémát. amíg rájött a megoldásra? Megint az ujjaira fordítja a figyelmét és megállapítja. Huszár sokkal közelebb futott hozzám. Ezek azok a "mikroáramlat"-tevékenységek. hogy tevékenységük spontánná. hogy nem tudsz különbséget tenni önmagad és a tevékenység között. Ehhez az embernek olyan feladatokkal kell szembenéznie. és hajlandó voltam nagyobb erőfeszítéseket tenni. Ez az aranyszabály a lehetőség és felkészültség egymáshoz viszonyított arányáról nemcsak az emberi tevékenységekre igaz. hogy amikor fáradt voltam és csak fél szívvel vettem részt a játékban. Azok az automatikus kis játékok. Az energia szabadon áramlik benned.először a jobb hüvelykujját. de elég automatikus is ahhoz.annak a játéknak a prototípusát. és biztosította. Ellazult. leütésénél tart. Olyan gyorsan rohangált körbe-körbe körülöttem. Így a játék nehézségi foka állandó volt. utána a bal kéz is megfordítja az ujjak leütésének sorrendjét. aztán jön a középső ujj. csaknem automatikussá válik. Ha fél és egész leütésnyi szüneteket iktat be a megfelelő helyeken. figyelmét a dobolásra irányítva bármely pillanatban meg tudja mondani." 32 . Mennyi ideig tartott. vajon megpróbálom-e elkapni. az végső soron komplexitásától függ. Egy bizonyos ponton aztán a gondolatsor befejeződik. mit érez. Nem kalandozik a képzeleted. hogy mindjárt befejezi a második sorozatot – a gondolatlánc mintegy két és egynegyed percet vett igénybe. az öröm egy adott pillanatban jelentkezik: amikor az egyén által felismert cselekvési lehetőségek egybeesnek az illető képességeinek szintjével. Maier-Leibnitz professzor kitalált rá egy érdekes felhasználási módot is: gondolatláncainak hosszúságát mérte vele. Minden egyes tevékenységben. Egy táncos így írja le. megint a mutatóujját. amelyet akár le is lehetne kottázni. amely a hallgató figyelmi kapacitását nem foglalja le. Ugyanez érvényes minden más tevékenységre is: az a zenemű. végül a kisujját. a jobbik játékos meg unatkozik. unalmas lesz. hogy mondjuk a második sorozat 300. melyek valódi cselekvési lehetőséget jelentenek a számára. és ha szerencsém volt. Azonnal az ujjaira fordítja a figyelmét. nem tudják szétválasztani magukat attól. A cselekvés és a figyelem eggyéolvadása Amikor valakinek minden erejére és ügyességére szüksége van. Huszárt sétálni vittem a mezőre. aztán a gyűrűsujját. A tenisz például csak akkor érdekes játék.konferenciákon kell részt vennie. leütése mely részénél tart. ha szerényebb keretek között is. amelyet a kutatásunkban részt vevők megemlítettek. kiegyensúlyozott és mégis energikus vagy. vagyis a fogócskát.. olyan csaknem zenei harmónia bontakozik ki belőle. amit némi gyakorlattal majdnem tizenkét perc alatt lehet befejezni. amikor jól megy az előadás: "Erősen koncentrálsz. mert megoldásukhoz magasabb rendű felkészültségre van szükség. amit csinálnak. egyenként megemeli és visszaejti az ujjait az asztalon . A 888 leütés háromszor megismételve 2 664 leütést tesz ki. de mindannyian csinálunk valami hasonlót. Ahogy Maier-Leibnitz professzor dobol az ujjaival. akkor 888 kombinációt játszhat le anélkül. amikor a kihívás nagysága arányban áll az egyén cselekvési képességével. A figyelem az éppen fontos ingerekre összpontosul. amikor fölfelé kapaszkodik a sziklán: "Annyira belefeledkezel abba. hogy ne unja magát halálra egy unalmas előadás közben. Ám hogy egy cselekedetben mennyi örömöt tudunk találni. Mivel a leütések ritmikusan történnek. mit érez. hirtelen felötlik benne egy gondolat valamelyik fizikakísérletével kapcsolatban. segítenek ugyan az unalom feloldásában. Aztán előbb a jobb kéz. és megállapítja. Vannak megrögzött firkálgatók. Hogy egy kicsit könnyebben viselje ezt a megpróbáltatást. aztán a másodpercnek ugyanabban a tört részében visszatér a kísérletével kapcsolatos gondolatsorhoz." Egy hegymászó így mondja el. Ennek eredménye az. aztán a mutatóujját. aztán a jobb keze középső ujját. ravasz szemmel figyelt közben. Miután ezt az ártatlan játékot felfedezte. amit éppen csinálsz. mások dohányoznak vagy rágcsálnak valamit. amit csinálnak. kitalált magának egy kis privát szórakozást. nem gondolsz semmi másra. a mutatóujj. ha azonban jó formában voltam. akkor figyelmét teljesen lefoglalja a tevékenység. amit csinálsz. a gyűrűsujj. hogy miközben unalmában dobol az ujjaival az előadáson. Az öröm akkor tűnik fel az unalom és aggodalom közötti mezsgyén. meg tudtam érinteni a bundáját. akkor nagyobb sugarú köröket futott körülöttem. A dologban csak az az érdekes. Képzeljük el. újra a középső ujj és végül a bal hüvelykujj. amelyek segítenek megbirkózni a napi problémákkal. akkor azonnal meghallja. A kutya tévedhetetlen érzékkel tartotta egyensúlyban a feladat nehézségét és a felkészültségemet. Néha felé vetődtem egyet-egyet. de megrögzött szokásai az üres percek kitöltésére vagy a szorongás elűzésére. ha a két játékos körülbelül egyformán ügyes. Nem sokan találnak ki ilyen zseniális és összetett módszert önmaguk szórakoztatására. ami eléggé megmozgatja ahhoz. a hajukat csavargatják. hogy ne kösse túlságosan le és ha elhangzik valami érdekes. Nem marad fölösleges pszichikai energiája. hogy bármilyen más. mert ha nem így van. hogy meg tudjon birkózni egy adott helyzettel. amely a gyerekek között kultúrára való tekintet nélkül a legelterjedtebb. mindig ugyanazt az egyszerű játékot szerette játszani velem . a tevékenységgel nem kapcsolatos információt továbbítson.. hogy a játék mindkettőnk számára maximális örömet jelentsen. de nem sokban növelik az élmények jóságát. hogy elkapjam. hogy megjelennek a tökéletes élmény legáltalánosabb megkülönböztető jegyei: az emberek annyira elmerülnek abban.

Egy anya szavai. az embernek meg kell tanulnia erősen átérezni azt. erőfeszítés nélkül jön létre. Másik példa az óceán magányos áthajózása. végre feltűnik előtte a horizonton a célul kitűzött sziget körvonala. Ilyen belső vezérfonal nélkül lehetetlen megtapasztalni az áramlat élményét. Gyakran kimerítő fizikai teljesítményt vagy erősen fegyelmezett mentális tevékenységet követel. hogy valóban megtaláljak egy aprócska szigetet. amikor látszólag erőfeszítés nélkül mozgunk. hogy tovább áramoljék. hogy az áramlat-élménnyel ilyen tökéletesen tudunk azonosulni. ahogy a költészet igazolása az írás. hogy dalt akar írni vagy fuvolaversenyt. visszacsatolást biztosítani és kiértékelni. megfejelve némi hitetlenséggel." Sakkjátékos beszél arról. minden egyes másodpercben meggyőződhet róla. hanem folyamatos áramlás. hogy vége van. miután több napig hiába pásztázza szemével az üres víztükröt. aki az OlaszAlpokban él. aki emellett verseket is ír. és az egyik cselekedet simán követi a másikat. ez nem lesz jó". nagyon egyszerű a célja: fel kell másznia anélkül. mégis remekül leírja azt az érzést. milyen okból kezdtünk bele az egészbe. hogy milyen lesz a kész festmény. a szeretet és a büszkeség ugyanazon keverékét érzem. hogy lezuhanna. hogy a hangjegyek. hogy célom a hegymászóhoz hasonlatosan beteljesül. amelyet a hajós érez. ha az ember látja fejlődni a növényeit. mint ahogy a hegymászó gondolataiban megjelenik: "Még nem estem le". . az az egyik oka. A tető is rátok zuhanhatna. nem győzöl le semmit. melyek egy hegymászótól származnak. és a visszacsatolás rögtön megtörténik. így együtt szoktunk olvasni. Jim Macbeth. Mi több. hogy minden ecsetvonás után megállapíthassa: "Igen. és az összpontosítás legapróbb kihagyása is teljesen kitörli.nem is gondolsz rá. közelebb került-e a céljához. Ha a célomat úgy határozom meg. és ilyenkor valahogy elszakadok az egész világtól." Egy másik hajós szavaival: "Minden egyes alkalommal a csodálkozás. ez távolról sincs így." Ezért neveztük el a tökéletes élményt "áramlatnak". aki tanulmányt írt arról." Noha úgy tűnik. Bizonyos tevékenységek nagyon hosszú időt vesznek igénybe." Egy tevékenység célja nem mindig olyan világos. Nem felfelé irányuló mozgás. aki élvezi a festést. Ennek egyik példáját az a hatvankét éves asszony adta. akkor tudnia kell. "jók-e" vagy "rosszak"? Ugyanez a helyzet a festővel. egy olyan festőnek. így jó lesz . azért mész fölfelé. akkor nem fogja élvezni ezeket a tevékenységeket sem. amelyeket leír. Ugyanígy van ez a hegymászással: felismered." Noha türelmes várakozásra van szükség.jó" és mi a "rossz". ahogy napról napra növekszenek. és valahányszor beleüt a labdába. amelyeket egy össze-vissza mozgó alapzatról végeztem. Az írás aktusa a költészet igazolása. A teniszjátékos mindig tudja. A hegymászásnak nincs lehetséges indoka magát a mászást kivéve. Egy zeneszerző például tisztában van vele. amit csinálok. csak megmaradjon az áramlatban. A hegymászás igazolása maga a mászás. hogyan jelentkezik az áramlat-élmény az óceán áthajózásakor. mi a feladata: visszajuttatni a labdát az ellenfél területére. Lehet. hogy ne keressen semmilyen utópiát vagy csúcsot. mert a tevékenység mintegy mágikus módon magával sodor minket. Egyetlenegy szó. Honnan is tudná. mint a lélegzés . hogy ilyenkor általában világosak a céljaink. mint a tenisz esetében. hogy szárazföldet látna. és ha nem téged talál el. csak az önmagadban lévő dolgokat. belső iránytűje kell hogy legyen. míg a hegymászót rendkívüli gyönyörűség tölti el ettől a gondolattól. Az áramlatban azonban nincs szükség visszaigazolásra. én meg neki. amikor valaki hetekig vitorlázhat egy kis hajóban anélkül. Nem történhet meg szakavatott közreműködés nélkül. amikor képet fest. amit csinál. amikor felérsz egy szikla tetejére. de ezen túl a céljai általában homályosak. Ő olvas nekem. az önkifejezés eszköze. 33 . hogy jól csinálta-e vagy rosszul.. melyek természetüknél fogva kreatívjellegűek vagy nyitott kimenetelűek. ha az ember nagyon egyszerű célt választ. meg néhány egyszerű táblázat képessé tett arra. hogy ezt akarta-e létrehozni vagy sem. tudja. és minden olyan tevékenységgel. Világos célok és folyamatos visszacsatolás Annak. hogy a festőnek nincs határozott elképzelése arról. érvényesek minden egyes általunk vagy mások által gyűjtött beszélgetéssel kapcsolatban: "A hegymászás titka magában a mászásban rejlik. teljesen feloldódom abban. Csakhogy ez a felismerés engem nem tenne különösebben boldoggá. hogy életben akarok maradni a nappali díványán ülve. akkor hosszú napokat tölthetek el abban a tudatban. akkor örülsz. ahogy megszületik ez az új föld. amely mintha általam és értem teremtődött volna. hogy a távoli napkoronggal kapcsolatos megfigyeléseim. melyek erősítik a szabályt: ha valaki nem tanul meg célokat kitűzni. hogy te is áramlat vagy. Az áramlat célja az. aki egy függőleges sziklafalon araszol felfelé. Gyönyörűek. hogy hamarosan eléri a célját. amely megmutatja neki. de a cél és a visszacsatolás jelenléte mégis rendkívül fontos.nem. a tudat nyugodtan dolgozik. A hegymászónak. Bizonyos alkotó tevékenységekben. mielőtt ő maga mattot kapna. Ám amíg tart. és aki azt mondta. bárcsak örökké tartana. külön teret szentel annak az izgalomnak. és gyakran a visszacsatolás sem olyan egyértelmű. Minden egyes lépés után ki tudja számítani. A következő szavak. de amikor a kép valamennyire elkészült. Ezek azonban csak kivételek. Természetesen. hogy az áramlat-élmény könnyedén. A legendás óceánjárók egyike így írja le ezt az érzést: "Az elégedettség érzése töltött el. A sakkozó célja is ugyanilyen egyértelmű: mattot adni az ellenfél királyának. Szeretem látni. aki nagyon szeret együtt lenni kislányával: "Olvasni szeret igazán. akkor észre se vennéd. de valójában azt kívánod. amikor egy tornán játszik: "A koncentráció olyan. Ahogy az órák telnek. az óceánon való átkelés után. A mindennapi életben kételyeink és kérdéseink állandóan megszakítanak bennünket: "Miért is csinálom ezt? Talán valami mást kellene tennem helyette?" Ismételten megkérdőjelezzük cselekedeteink szükségességét és kritikusan értékeljük. hogy az ő legörömtelibb élményei a tehenek gondozása meg a gyümölcsöskert ápolása: "Különleges elégedettséget nyújt számomra a növényekről való gondoskodás. akkor az elért siker nem boldogítja.. ahol lehetetlen előre világos célokat felállítani. hogy mozgásban tartsd az áramlatot. s ez még az amerikai városi lakásokban is így van. erőteljes visszacsatolást kap. mi a .

Ezzel szemben mások a többi ember személyes jelenlétére érzékenyebbek genetikusan. az ember képes elfelejteni az élet minden kellemetlenségét. "linkelnek" vagy kifigurázzák a tanáraikat. és számukra az az egyetlen értelmezhető információ. feltéve. hogy mi számít sikeres "húzásnak". A feladatra való összpontosítás Az áramlat-élmény egyik leggyakrabban említett velejárója az. A pszichiátriát talán még inkább lenézik a sebészek. Ez a tudás teremti meg a rendet a tudatban és erősíti meg az Én felépítését. A normális mindennapi lét során a tudatunkban hívatlanul megjelenő gondolatok és aggodalmak prédái vagyunk. ha képesek kombinálni a hangokat. és ritkán fogalmazódik meg. és jobban is tudjuk értékelni őket. míg az utóbbi inkább azokat a jeleket. hogy amíg tart. A szakmáját szerető pszichiáternek azonban szintén rendelkezésére ál1 a folyamatos visszacsatolás: a páciens testtartása.és így egyszerűen nem hagy helyet az elmében a fölösleges információ számára. Ok a visszacsatolásnál az emberi érzelmek kifejeződésére figyelnek. és az örömteli tevékenység egyik alapvető feltételének tartották. és az ő jelzéseikre tanulnak meg figyelni. hogy tudják. a terápiás ülésre magával hozott gondolatok – mind fontos jelzések. hogy a 34 . aki jól csinálja. Könnyen meg tudják különböztetni egymástól a különböző hangszíneket és hangmagasságokat. mi folyik körülöttük. amibe belefogtak. Amikor a beteg szervet eltávolítják. beszorítom az ellenfé1 királyát a sakktáblán vagy látom felcsillanni a páciensem szemében a megértés fényét a kezelés végén? Ami ezt az információt értékessé teszi. melyekre alkatilag sokkal érzékenyebbek vagyunk. hogy csakis a dicséret és az elismerés visszacsatolását veszik tekintetbe. és a látóknál is inkább szükségük volt arra. Néhány ember például születésétől fogva kivételesen érzékeny a hangokra. Az ilyen együttlétek célja a próbaszerencse módszerével alakul ki. Így például a tizenévesek nagyon élvezik azokat a rögtönzött közjátékokat. a sebész feladata véget ér. A visszacsatolás fontosságát erősíti meg az a milánói felmérés. hogy jó-e az. hogy egy sétapálcát egyensúlyozzak az orromon. előadóművészek. hogy az áramlat miért javítja az élmények minőségét az. mint mások. Ha arra szánnám rá magam. Mivel a legtöbb munka és általában az otthonlét nem nélkülözi az áramlat mozgósító erejét. A visszacsatolás milyensége. amelyet Fausto Massimini professzor vezetésével egy pszichológusokból álló csoport készített vallásos vak nőkkel. ezért folyamatos bátorításra van szükségük. A visszacsatolás minden tevékenységnél más és más. valóban a megvalósulás felé halad-e az. amikor érveik meggyőző erővel hatnak. a hangjában megjelenő tétova felhang. amelybe az ember már pszichikai energiát fektetett bele. hogy az előbbi a vért meg a vágást tekinti az egyetlen figyelemre érdemes visszacsatolásnak. mert ilyen mulandó célokat tűz ki maga elé. amíg például a sebből nem ömlik a vér. ritkán összpontosítunk valamire olyan intenzíven. Így hát az elme szokásos állapotában a váratlanul és sűrűn betörő entrópia váltakozik a pszichikai energia hömpölygésével. Ez a tulajdonság annak az eredményeképpen jön létre. A sebész és a pszichiáter között az a különbség. és egymás segítése betegség vagy más szükséghelyzet esetében. gyakorta még az se jut el a résztvevők tudatáig. hogy tudná. hiszen mit számít az. Az egyik oka annak. akik szeretnek operálni. majd az összevarrással mindenki megelégedésére le is zárul a dolog. melyek a páciens lelkiállapotát tükrözik. akkor az arcom fölött imbolygó bot látványa bizonyára örömteli pillanatokat jelentene számomra. valamint bizonyos manuális munkák végzése (horgolás és könyvkötészet). ha győznek egy versenyhelyzetben. hogy ezekben a helyzetekben is kialakítanak saját szabályokat. hogy a pszichiáter akár tíz évig is kezelhet egy beteget anélkül. önmagában gyakran semmitmondó. Mivel nem láthatták. Azok a sebészek például. énekesek. hogy az örömteli tevékenységek azt igénylik. A sebész lágyszívűnek tartja a pszichiátert. Megint másoknak nagyon sérülékeny az Énje. és a résztvevőknek pontos elképzelésük van arról. vajon segít-e rajta. Némelyek közömbösek olyan dolgokkal szemben. ritmusokat és dallamokat. addig bizonyos részfeladatokat sikeresen elvégeztek. Vannak azonban olyan információk. amiért csak a technikai dolgok érdeklik. hogy mások szeressék őket. mint a belgyógyászatot: sebészek beszélgetését hallgatva az ember azt hiheti. karmesterek és zenekritikusok. amire törekszünk.Néha a tevékenységet irányító szabályokat és célokat menet közben beszélik meg vagy találják ki. és ki az. Csaknem minden visszacsatolás lehet örömteli. arckifejezése. hogy semmi pénzért nem lennének belgyógyászok. Számukra az lesz a legfontosabb visszacsatolás. hogy írják le életük legörömtelibb tapasztalatait. melyek segítségével a pszichiáter nyomon követheti a terápia eredményességét. gyakran mondogatják. hogy egyáltalán van cél. Az ilyen információkat hordozó visszacsatolásokat valószínűleg többre fogjuk értékelni. Egy műtét során a páciens állapota mindig világos. s az átlagnál jobban ismernek fel hangkombinációkat és emlékeznek rájuk. hogy a problémák és aggodalmak automatikusan kihullanának a tudatunkból. az az általa hordozott jelképes tartalom: hogy sikerült elérnem a célomat. amikor megpróbálnak túltenni egymáson a gorombáskodásban. amivel mások egyszerűen nem tudnak betelni. őket is arra kérték. ha beütöm a teniszlabdát a fehér vonalak közé. Sok tekintetben ilyen egy jó dzsessz-zenekar vagy bármilyen improvizáción alapuló csoport. és elérik a kívánt eredményt. ezek a nők mindenki másnál többre értékelték a visszacsatolás érthető formában valójelenlétét. mint mások. Mint ahogy a felmérésükben szereplő többi embert. hogy logikusan kapcsolódik egy olyan célhoz. a pszichiáter szerint pedig a sebész érzéketlen. Ezeknek a többnyire születésük óta világtalan nőknek a leggyakrabban említett áramlatélménye a Braille-írásos könyvek olvasása és az imádkozás volt. Belőlük lesznek a zeneszerzők. amit csinál. Valószínűleg vonzani fogja őket a hangokkal való játszadozás lehetősége megtanulják majd irányítani és átalakítani a hallott információt. Az olasz csoport kutatásában részt vevő több mint hatszáz megkérdezett ember közül. Megint mások oly sok energiát fektetnek abba. A tudósok vagy vitázók gyakran hasonló kielégülést éreznek. Mindazonáltal világos. hogy az ember teljes figyelmével az előtte álló feladatra koncentráljon . mert egy belgyógyász sose tudja pontosan.

de ahogy játszani kezdesz. de úgy érzem. Még ennél is fontosabb például az. magamhoz akarom ölelni a világot. hogy képesek potenciálisan veszélyes erők felett uralkodni. a szállodai alvást és a személyes problémáidat . ha mégsem tudjuk kézben tartani a helyzetet. de amikor kosarazol." Az óceán áthajózása ugyanezt a jótékony felejtést biztosítja a hajósoknak. egyébként örömet okozó tevékenységekben is. Az élet minden mesterkéltség nélküli lesz. akkor összes problémádról megfeledkezel. mint máskor. Erő és melegség tölt el! Ki akarom terjeszteni határaimat. mint a világos cél és az azonnali visszacsatolás. Egy táncos így számol be az áramlatnak erről az aspektusáról: "Teljesen ellazulok és megnyugszom. Ahogy egy fiatal kosárlabdázó elmagyarázta: "Csak a pálya – az az egyetlen. A balett-táncos eleshet. autóversenyzők. Jól érzem magam. hogy . a kutyát se érdekli már az egész!" Egy másik kosaras szavai: "A korombeli srácoknak sok minden jár a fejében. Biztosan a koncentráció miatt. hogy az ember világversenyt nyerjen. mennyi apró kényelmetlenségben van részed a tengeren. Ha már kint vagyunk a tengeren. hogy csak egy válogatott információrészletet engedünk be a tudatba. mint a terápia. így az elménken átsuhanó kellemetlen gondolatok időszakosan kiszorulnak onnan. Mindent ki kell törölnöd a tudatodból. az az érzés.mintha nem is léteznének. Az áramlat világában a tökéletesség legalább elméletben elérhető. melyek élesen elválnak a mindennapi. 35 . és a végén közmunkásként végzi. a másféle ételeket. csak persze kissé tovább tart: "Nem számít. barlangászok vagy ejtőernyősök. Minden más ehhez kapcsolódik. hogy emiatt nem tudja törleszteni a lakásrészletet. hogy egész nap ugyanazon a problémán jár az agyad. hanem arról a pozitív és egészséges érzelemről. míg el nem érjük a legközelebbi kikötőt. mint a mindennapi élet. ödipális kötődéseket igyekeznek lerázni magukról vagy "élménykeresők". semmi más. Azok a hegymászók." Egy sakkozó ezt mondja: . és teljesen uralom a saját világomat." Ugyanilyen érzésekről számol be egy táncos is: "Azt érzem. Talán nagyon erősen el akarom felejteni a problémáimat. nem kell aggódnia. Ezek együtt hozzák létre a tudat rendjét." Amit a megkérdezettek leírnak. melyben élesen érzékelik azt. és teremtik meg a "pszichikai negentrópia" jelenségét. megdöbbentő. A tánc olyan." Tulajdonképp minden összpontosítást igénylő tevékenységnél hasonlóan szűk az az "ablak". mintha megkurtítanák a memóriámba bejutó információt. és minden lényegtelennek tűnik a szél." Noha Moses arró1 beszélt. hogy az semmi a játékhoz képest. eltörheti a lábát és talán sosem csinálja meg a tökéletes forgást. úgysem oldhatjuk meg problémáinkat.tevékenységek világosan megfogalmazott követelményei rendet parancsolnak és kiküszöbölik a tudatba betörő rendezetlenség zavaró hatását. az valójában inkább a tevékenység feletti kontroll lehet6sége.itt nem kell aggódnunk. Ezek az emberek azonban mindannyian olyan áramlat-élményről számolnak be. Jobban bízom magamban. Nem félek a kudarctól. mi kell ahhoz. amely az időre nyílik. hogy a kockázatot vállaló emberek . melyek egy kívülálló számára sokkal veszélyesebbnek tűnhetnek. a híres futó így írja le a versenyzéshez szükséges koncentrációt: "Az agyadnak teljesen tisztának kell lennie. melyek alól hiányzik a civilizált élet biztonsági hálója. és te a kezedben tartod az egészet. Ha valami nehézségem akad. Kizárólag az előző harminc másodpercre emlékszem és legfeljebb öt percre tudok előre gondolkodni. Az áramlat-élménynek tehát lényeges eleme a tevékenység feletti uralom érzete – vagyis. A kontroll paradoxona Az örömérzet gyakran bukkan föl olyan sportokban. mint konkrét megvalósítása. valódi gondjaid és aggodalmaid elenyésznek. és sose lesz belőle bajnok. Az áramlat-élménynek éppoly fontos része az összpontosítás. hanem abból a képességükből. Néha kint a pályán eszembe jut valami probléma.. hogy adott esetben ilyen késztetések is jelen lehetnek..csak a kosárlabda.. akkor az hihetetlenül valóságos lesz. Lehet. ha még pontosabbak akarunk lenni. ezzel kompenzálnak valamit. Így hát nem annyira az "istenkísértő veszély" beteges élvezetéről van szó. számtalan rossz dolgot tartogató élettől. Egy lelkes hegymászó fizikaprofesszor így írta le a mászás közbeni lelkiállapotot: "Olyan. akik kedvtelésből űzik tevékenységüket. például hogy megint összekaptam a barátnőmmel. szándékosan olyan helyzetekbe mennek bele. akkor csak arra tudsz gondolni . De nemcsak az időtényezőt kell tekintetbe venni. Hatalmas erőt érzek magamban arra. leírása minden olyan koncentrációra igaz. A tevékenység feletti uralom gyakorlásának ez az érzete gyakran jelen van olyan. amelynek csak önmaga számára és önmagában van jelentése. Ha valaki elveszt egy sakkjátszmát vagy hobbiból barkácsol valamit. azt kint hagyom a próbaterem előtt. búvárok. ami pedig a sakkozót illeti. hogy csak ide tartozom. a "valódi" életben ellenben kirúghatják azt az embert. hogy ezt a veszélyt képesek csökkenteni. a tenger és az aznap megtett út mellett..elmondásuk szerint – mennyire nem magából a veszélyből merítik az örömöt. nincs értelme a további aggodalmaskodásnak. Ebből fog állni a egész világ.a valódi élettel ellentétben . s előfordulhat. aki elszúr egy üzletet. ami számít. ami bármilyen örömteli tevékenység közben keletkezik bennünk. hogy urai az életüknek és az adott helyzetnek. az időeltolódás okozta fáradtságot. sehová máshová. Külön világ jön létre. hogy kecsességet és szépséget sugározzak. ahogy a szárazföld eltűnik a horizonton.. Általában megszokott dolog úgy magyarázni a veszélyes tevékenységeket élvező emberek motivációját.. Ha már benne vagy egy ilyen helyzetben. lehet." Edwin Moses. játékokban és más szabadidős tevékenységekben." Ugyanezt fejti ki egy szenvedélyes túrázó: "Amikor gyalogolsz. hogy az valamilyen beteges szükségletből ered: megpróbálnak kiirtani magukból valamilyen mélyen gyökerező félelmet. Noha nincs kizárva. hogy legyőzi az ellenfele. az ellenfeleddel való küzdelmet.

a sakk stratégiájához folyamodik. hogy megjósolják. hogy a Matterhorn megmászása sokkal biztonságosabb. A kontroll átéléséhez fel kell adniuk a védelmező rutincselekedetek biztonságát. de még akkor is szívesebben magyarázzák a végkifejletet valamilyen saját személyes hibájukkal. hogy ebben az esetben az "én irányítom a helyzetet"-érzés lényegtelen az örömélmény szempontjából. hogy az ember a lehetőségekhez képest elkerüli az objektív veszélyeket. mely sérthetetlenné teszi őt a külső támadások ellen. akik olyan hipnotizált állapotba kerülnek a bölénycsontokkal játszott szerencsejáték közben. és ezen a ponton az Én foglya lesz a rend egy bizonyos adott formájának. hogy a tevékenység végzője képes megfelelő jártasságot szerezni bennük. és hallucinációiban az életében fontos szerepet játszó emberek bábukká válnak egy óriási sakktáblán és megpróbálják őt sarokba szorítani. hogy végül hátat fordított a "valódi" világ zűrzavaros kavalkádjának. A tevékenység uralmunk alatt tartásának eme legősibb érzete . mint sakk-állásokként. de sosem láthatja őket előre teljes biztonsággal. a megélhetése – is a sakktábla szabályai szerint kell hogy folyjon. Ezek ugyan örömteli tevékenységek. és a személyes ügyesség sokkal kevésbé alkalmas a gyalogos biztonságának megőrzésére. amelyek a hegymászó felkészültségének hiányából erednek – beleértve azt is. "A Luchin-védelem" egy fiatal sakkzsenit ír le. Általánosságban a szerencsejátékosok gyakran élnek abban a hitben. A hegymászás lényege. aki mellesleg Luchin ügynöke . Az ember felkészülhet az ilyen esetekre. olyanok. mikor megpróbálják "kitotózni" a vakszerencse fordulatait. bármilyen kockázatosnak látszanak is.és így tovább. Luchin. és nem a szerencséé. aki E3-on áll. hogy az áramlat-élménnyel járó tevékenységek miért tudják annyira rabul ejteni az embert. és a fekete bástya fenyegeti. A rulettjátékosok bonyolult szisztémákat dolgoznak ki. tudattartalma meghatározásának szabadságát. A sebészek szerint a műtétekre is rá lehet szokni – "mintha heroint szedne az ember". és nem akar többé foglalkozni az élet kétes és zavaros dolgaival. Csak akkor győződhetnek meg kontrollhelyzetükről. Még nagyobb hangsúlyt fektetnek az általuk gyakorolt kontroll szerepére. Ahogy ez a példa is bizonyítja. abban az értelemben. Már a néprajztudomány legelső képviselői írtak az észak-amerikai síksági indiánokról. sok sakk-nagymester. Vladimir Nabokov novellája. Luchin megpróbál megbirkózni ezekkel a problémákkal. hogy az ő ügyességének létfontosságú szerepe van a végkimenetel szempontjából. biciklisták. melyeket a játék megszab.Fel kell ismernünk. mint a kábítószerre. mint hinnénk. hogyan fog pörögni a kerék. és hogyan aránylanak ehhez a saját képességei. a barátai. az emberek nem azt élvezik. Az entrópiamentes világban való lét érzete legalább részben megmagyarázza. akkor már hajlamosabbak nagyobb szerepet tulajdonítani a balszerencsének. hogy a győzelmük saját ügyességük eredménye. lavina. A rulettkerék pörgését vagy a black Jack lapjainak egymás után való felbukkanását a játékos nem képes szabályozni. A hegymászók például kétféle veszélyt különböztetnek meg: objektívet és szubjektívet. miután eljátszották fegyvereiket. A szubjektív veszélyek azok. lovaikat és a feleségeiket is. Csaknem minden örömszerző tevékenységre "rá lehet szokni". A regényírók gyakran használták a sakkozást mint metaforát a valóság elől való menekülés leírására. a szubjektív veszélyeket pedig ésszerű felkészüléssel és szigorú fegyelemmel teljességgel kiiktatja. hogy a vesztesek gyakran ruha nélkül hagyják el a sátrat télvíz idején. mint a hegyi veszedelmek. de képtelen őket másként látni. és ezt a kimenetelt befolyásolni tudják valamilyen módon. 36 . legalábbis a célok és szabályok azon szűk határai között. ha a dolgok kimenetele kétséges. Végül felrémlik előtte a problémával szembeni tökéletes védelem – és kiugrik a szálloda ablakán. amikor személyes konfliktusait próbálja megoldani. Az "objektív" feltételek azonban csalókák is lehetnek. hogy tudatos választási lehetőség helyett más tevékenységeket kiszorító szükség szerűséggé válik. mint azok. hogy életének többi része – a házassága. mint egy manhattani utcán átkelni. Az a felvillanyozottság még jellegzetesebb. A tevékenységeknek egyetlen típusa képez kivételt: a szerencsejátékok. mennyire lesz nehéz a túra. és így gyakorlatilag nullára csökkenti a hibalehetőségeket. Paul Morphyt és Bobby Fischert. hiszen valójában a vérbeli szerencsejátékosok többsége szubjektíve meg van arról győződve. amelyeket feltételezhetően nem befolyásol az egyéni ügyesség vagy felkészültség. A pókerjátékosok meg vannak róla győződve. Az örömteli tevékenységeknek van tehát egy potenciálisan veszélyes oldala is: noha képesek arra. Az első típusba azok az előreláthatatlan fizikai események tartoznak. hogy a jövőbe látnak. hogy már semmi másra nem tud figyelni. akkor leglényegesebb kontrollját veszíti el. leeső szikladarab. váratlanul beálló hőmérsékletcsökkenés. rabjukká is válhat az ember. amit a szerencsejátékosok akkor éreznek. és annak szenteli az energiáját. Ahogy a való életben széthullanak a kapcsolatai. ahol a felkészültségnek nyilvánvalóan nagyobb szerepe van a helyzet feletti uralomban. Az efféle sakktörténetek nem is rugaszkodnak el annyira a valóságtól. hanem ha ezt az uralmat nehéz helyzetekben gyakorolni is tudják. A felesége a fehér királynő. Ha veszítenek. de eleve véletlenszerű eseményeken alapulnak. beleértve a legelső és a legutolsó amerikai bajnokot. ha kontrollhelyzetben vannak. akik olyan tevékenységet végeznek. hogy feltalálja a "Luchin-védelmet". Ugy tűnik. hogy helyesen becsülte-e fel.melynek előfutárai között ott van a jövendőmondás minden kultúrát átjáró szertartása – az egyik legnagyobb vonzereje ennek a játéknak. amelyekkel valaki a hegyen találkozhat: hirtelen vihar. annyira beleélte magát a sakkjáték logikusan elrendezett és szépségesen ésszerű világába. ahol az objektív veszélyek – taxisofőrök. hogy az élet minőségét javítsák azzal. hogy az áramlat-élmény előidézésére alkalmas tevékenységek. Ennek eredményeképpen a hegymászók őszintén hiszik. Amikor valaki annyira rabja lett egy örömteli tevékenység kontrollálása élvezetének. Luchin hallucinálni kezd. hogy rendet teremtenek a tudatban. aki annyira belemerül a játékba. buszok meg fosztogatók – sokkal kevésbé kiszámíthatóak.

még kevésbé a tudatosság hiányával. aki a szikla felületének azokra az apróbb egyenetlenségeire összpontosít. Egy hegedűs például a legnagyobb mértékben tudatában van ujjai minden mozdulatának. az Énnel kapcsolatos fenyegetéseknek nincs nagy terük. Az. fontos mozzanata az áramlat-élménynek. A résztvevők ugyanolyan konkrét érzésként élik át. mint valaha. Nem számít. vagy hogy nincs tudatában annak." Vagy egy híres vitorlázó szavaival: "Így hát megfeledkezel önmagadról. ami ehhez a játékhoz nem feltétlenül szükséges. stabil szabályok.. Mivel az örömteli tevékenységeket világos cél. pszichikai energiánkat arra vesztegetjük. és mégis összefogottabb vagy. megvannak a maga veszélyei. és azt gondolom. csakúgy. mintha valami hatalmas erőtérbe kerültek volna. Így hát az Én-tudat elvesztése nem egyenlő az Én hiányával. Amikor a cselekvés automatikussá válik. Az egyetlen valódi fenyegetés magától a hegytől eredhet. de ahogy majd később látni fogjuk. Élményként nagyszerű ez az érzés. Amikor ráébredünk. akit beburkolnak az általa világra segített hanghullámok. Fontos. csak azt látod. hogyan játszik a hajó a tengerrel. hogy egy test vagyunk mind. Amikor nem foglalkozunk túl sokat saját énünkkel. aki egy motoros banda tagja. megfeledkezel mindenről. ahogy járok. A hegedűs. A hegymászó. hiszen különben túl sem élné. ha azonnal aggódni kezdek. és a lét egy másik. az a legklasszabb a világon. amely ugyanabban a ritmusban halad a közös cél felé. hogy most hű de gyorsan mész. mert a tökéletes élmény nagyon is aktív szerepet szán az Énnek. és semmi szüksége sincs arra. lépéseket és kombinációkat. megértek valamit. Ilyenkor tényleg nagyon jó. hogy gondolataid végig egyfelé irányuljanak. Valahogy mindig a jó dolgot csinálod anélkül.. amelynek segítségével önmagunkat szoktuk megjeleníteni. hogyan játszik a tenger a hajó körül. különös figyelmet érdemel. Úgy tűnik. nagyon kellemes érzés. Amikor egy hegymászó épp kapaszkodik felfelé a sziklafalon. ha az ego túlságosan összefonódik a hegymászással. hogy az Én teljes feladásával és passzivitásával jár.. és a darab egészének – mind analitikusan. és valahányszor ez történik. hanem azon az adott tapasztalaton alapul. csak az Énről való tudás hiányzik. de egy jó hegymászó ezt felkészülten várja. akkor mindegyikünk érzi a többieket.. méghozzá oly közelibe. hogy piszkos-e az arca. ami ilyenkor eltűnik a gondolataink közül. vagy az itt következő japán fiú esetében. A sakkjátékosok.' Annak az érzésnek a hiányát. hogy a "szférák zenéjének" a része. akkor igazi Roham lesz«. Egy hegymászó így írja le ezt az élményét: "Olyan zen-érzés. nincs-e valami baj? Talán valami vicces van a megjelenésemben. Az Éntudat elvesztése Éntranszcendenciához vezethet. hogy közeli kapcsolatba kerültünk valami Mással. Hirtelen rádöbbenek: »mind egyek vagyunk«. akiknek a figyelmét órákig lefoglalja a táblán folyó logikai versengés. Csak úgy megtörténik minden. melyek biztonságosan megtartják majd őt. s ilyenkor vissza kell hoznunk az önmagunkról alkotott képünket a tudat középpontjába.. mi történik az agyában vagy a testével. Senkinek és semminek nincs módja arra. ez teljes mértékben lefoglalja. hogy az Énje bármelyik oldalát megkérdőjelezze. hogy az áramlatban valaki feladja a pszichikai energia feletti uralmát. valami olyasmi. hogy gondolkodnál rajta vagy egyáltalán csinálnál valamit. gyakran kíséri a környezettel való eggyéolvadás érzete. Általában épp az ellenkezője igaz. hogy az Énje szerepet játsszon ebben a folyamatban. és igyekszünk nem gondolni semmire. hogy egy időre eggyé válunk egyébként önmagunktól eltérő. hogy a világtól különböző és önálló lények vagyunk. Az elképzelés téves. vagy piszkos az arcom? Napjában százszor is emlékeztetnek minket arra. nem azt jelenti. és mindent magad mögött hagysz. az ég és a szél összhangjába. hogy milyen közeli rokonságban érzik magukat ujjai a sziklával. hogy az Én hiányzik a tudatból. bizonyos értelemben az egótól is mentesül.. arról számol be. hogy amikor egy tevékenység teljesen leköt minket..Az Én-tudat elvesztése Korábban már láttuk. hiszen a való életben gyakran érezzük fenyegetve magunkat. egy csapat. "Megértek valami fontosat. hogy az emberek utánam fordulnak és vigyorognak. »ha olyan gyorsan megyünk. hogy kiterjesszük az önmagunkról alkotott fogalmunk határait. akkor. a készségek és a feladatok egymáshoz viszonyított összhangja jellemzi. mert nem feltétlenül jó. hogy lényünk határai az eddiginél kijjebb tolódtak. hangjegyről hangjegyre. ha képesek vagyunk egy időre megfeledkezni arról. mint a meditáció vagy a koncentráció. A sakkjátékos nem lelhetné örömét a játékban. amikor mind együtt vagyunk. akkor valahogy azt feltételezi. abban. A sebészeknek nehéz műtétek közben olyan érzésük támad." Ez az "egy testté válás". Kezdetben nem vagyunk teljes harmóniában egymással. Ha például megyek az utcán és észreveszem. mind pedig holisztikusan. mint amikor nyáron kifekszünk napozni.. Mikor úgy érzed. De ha a Roham jól megy. a versenyen úgy érzik magukat. Amikor mind eggyé válunk. Ilyenkor száz százalékig hegymászó és semmi más. több száz a "roham" során végiggördülő motor Kyoto utcáin. akkor az a normális. legyen ez a környezet egy hegy. nem anyagi dimenziójában ütköznének meg más erőkkel. Amikor eggyé válunk lelkileg.. Az áramlatban azonban nincs helye az önvizsgálatnak. kik is vagyunk. Az Én fogalma csúszik le a tudatküszöb alá. akkor lehetőséget kapunk arra. ahhoz az érzéshez. úgy érzi. akkor nem marad elég tere a figyelemnek arra. hogyan olvad bele a törékeny test a szikla. ahogy csak bírunk. mint az éhség vagy a fájdalom megszűnését. hogy a múlttal. A hosszú éjszakai őrködések alatt a magányos vitorlázó kezdi úgy érezni. abban a pillanatban nincs ennél jobb. Az Énnel való foglalkozás fogyasztja pszichikai energiánkat. milyen sérülékeny az Énünk. az az információ. ha nem lenne képes szándékosan előhúzni memóriájából a lejátszott partikat. és hogyan reagáljunk rá. összefüggéseiben.. mint a fülébe jutó hangoknak. Egy jó futó általában tudatában van minden egyes fontos izomcsoportja működésének. Amikor valaki először hall az áramlat-élményről. Az egyik dolog. amit ez a japán tizenéves olyan élethűen írt le. idegen dolgokkal. vajon komoly-e a fenyegetés vagy sem. Hogy is fejezzem ki magam?. lélegzése ritmusának és ellenfelei pillanatnyi teljesítményének a verseny során. hogy a hajója önmaga kiterjesztése. hogy megtudhassuk. hogy megpróbáljuk helyreállítani a tudat rendjét. Ez az érzés nem a képzelet játéka. mintha 37 . a jövővel vagy bármilyen pillanatnyilag jelentéktelen ingerrel foglalkozzon. mivel a normális életben oly sokat foglalkozunk vele: a saját Énünk.

Ennek oka meglehetősen világos. De miközben táncolok. inkább csak "hagyja. mint a percek. mint a nappal és az éjszaka váltakozása. hogy az áramlat-élmény során az ember elveszti az Én-érzetét. hogy a legjobbat nyújtsuk.az orvosok és az asszisztencia egyetlen organizmus lenne. ami tőlünk telik. az Én már nem ugyanaz. Amikor valaki minden pszichikai energiáját egy adott kapcsolatnak szenteli – legyen az egy másik személy. hogy operáció közben bármikor meg tudja mondani a pontos időt maximum fél perc eltéréssel. általában egyszerre több műtéten dolgozik. Utána azonban. Mivel a műtéteknek csak egy kicsi. a tömegmozgalmak és a szélsőséges politikai pártok önmagunk meghaladásának olyan lehetőségeit kínálják. mint előtte volt. csak hitet és elkötelezettséget. és folyamatosan egyre magasabb szintre kell emelnünk készségeinket. vagyis a közönségestől eltérő cselekvési lehetőségeket kínál. mint ameddig valójában tarthatott. Fel kell azonban ismernünk azt. Ezek egyúttal lehetővé teszik az Én határainak kitágítását. Kezelhetjük költői hasonlatokként ezeket a vallomásokat és annyiban hagyhatjuk a dolgot. és azt mondom. és mindannyian osztoznak az erő és a harmónia érzésében. hogy az idő sokkal gyorsabban múlik. ami saját jogán járul hozzá a tapasztalat pozitív jellegéhez. hogy pszichikai energiája feloldódjon benne. azonban nem lép igazi kölcsönhatásba a hitrendszerrel. egy cég vagy egy csapat része –. hogy igen hamar lejátszódott. tekintet nélkül arra. az idő rabságából való szabadulás csak fokozza a tevékenységekben való teljes elmélyülés élvezetét. hogy ne tartsa föl azokat a kollégáit. amelyet az adott tevékenység igényel. hogy az áramlat-élmény közben az időérzéknek kevés köze van az órával lemérhető pontos időtartamhoz. 38 . kitágítja a határait és összetettebb lesz. hát néhány perce még csak este nyolc volt. mint máskor. Itt is vannak azonban kivételek. amely a valós időben egy másodpercet sem vesz igénybe. hogy olyan tapasztalatokra utalnak." Talán az tűnik a legbiztosabb összefoglaló megállapításnak. amely szükséges ahhoz. mint addigi Énje volt. Ebben az esetben azonban az időzítés feltétlenül szükséges a munkájához. Egy kiváló szívsebész. mit is jelent ez az Énünk számára – ha mégis tudatosak vagyunk. vagy pedig olyasmi. és így inkább hozzájárul a tevékenység öröméhez. ahol az események sorrendje adja az átmenetet egyik állapotból a másikba. ahogy máskor szokott. hogy a tevékenységet jól végezhessük. anélkül. Miután vége. mintha sokkal tovább tartana. Az objektív. és a részét alkotó Én. hogy elgondolkodjunk azon. egy hajó. A balett-táncosoknak sokszor egy nehéz forgás. Az Én ilyen fejlődése csak akkor következik be. melyek éppoly valóságosak. Úgy tűnik. hogy vajon egyenlő ideig tartanak-e. Az egyik. Nincs bennük semmi rejtélyes vagy misztikus. híres arról a képességéről. akkor ténylegesen része lesz egy olyan cselekvésrendszernek. akiknek nagyon érzékenyen kell követniük a percek és másodpercek múlását. hogy az időről való megfeledkezés a leglényegesebb eleme az örömérzetnek. A legtöbb áramlat-tevékenység azonban nem függ a mért időtől. melyek erősítik a szabályt. De a rendszer maga igazi – szubjektíve épp annyira igazi. "Két dolog történik egyszerre. azt az érzést. energiáját pedig az adott személy figyelméből nyeri. hogy az idő nem úgy múlik. külső időtartam. hogy bizonyos értelemben tényleg nagyon gyorsan zajlik le minden. a legtöbben arról számolnak be. mint például a baseballnak. és utána az Én megerősödve kerül ki a tapasztalatból. hogy a verseny során megfelelő legyen az időzítésük. vagy az órajárása. mint elvon abból. Ilyenek például a rövid. melyek semmi mást nem kívánnak tőlünk. mivel pszichikai energiája hitének céljai és szabályai szerint összpontosul és formálódik. Nem világos. Olyan cselekvésrendszerekben is elveszíthetjük önmagunkat. egy hegy vagy egy zenemű -. Noha valószínűnek tűnik. mint az áramlat-élmény előtt volt: új készségekkel és teljesítményekkel lett gazdagabb. hanem megvan a maga menete és ütemezése. lényegtelenné válik a tevékenység diktálta ritmus mellett. hosszú percekig tart. hogy éjjel egy óra. de ezt a rendet nem annyira mi érjük el. akárcsak egy "balettkar" szereplőinél. ó. ahol az egyén alárendelődik a csoport előadásának. hogy az áramlatnak ez a jellemzője csak kéretlen velejárója-e az intenzív összpontosításnak. mintha Éntudatunk időnkénti feladása egyenesen szükséges lenne ahhoz. mikor magának a tevékenységnek vége és az Én-tudat visszatér. Ez a rendszer a tevékenység szabályaiból meríti a formáját. Látom. amely nagyobb. mint inkább ránk erőltetik. akkor élményünk nem lehetett túl mély. és úgy kell átmennie egyik esettől a másikhoz. Néha azonban épp az ellenkezője igaz. Ilyen esetekben az időérzék az egyik olyan készség. Az áramlat-élmény során lehetőségünk adódik. vagy mint amikor nekimegyünk egy falnak. Az igazi hívő énje még a legjobb esetben is kristályra hasonlít: erős és csodálatosan szimmetrikus. hogy az ember valami nagy és fontos dolognak a része. Az élmény átélésekor nincs szükségünk arra. hogy erős Énképet tudjunk felépíteni magunkban. mint az éhségérzet. ha az időnek nagy szerepe van a tevékenységeikben. de nagyon lassan növekszik. Az ortodox vallások. a tudatban beállhat a várva várt rend. melyeket milliók fogadnak el őszinte lelkesedéssel. de nagyon nehéz részét végzi. ha a kapcsolat örömteli. úgy tűnik.és hosszútávfutók. mint amikor valaki egy család. amelyet olyan tőlünk független eseményekkel mérünk. aki mellesleg nagy örömet talál munkájában. Másoknál is gyakorta megtalálható ez a készség. olyan érzés. hogy ránézne az órájára. Az ilyen alávetettségből nem eredhet semmi új. valamint felkészültségünk folyamatos tökéletesítését. Nagyon fontos és első látásra paradoxnak tűnik. amelyet ugyanaz a cél mozgat. Az idő átalakulása A tökéletes élmény egyik legjellegzetesebb vonása. akik az operációk addigi fázisait végzik. Az igazi hívő konkrétan is részévé válik a rendszernek. Az órák úgy telnek.

pedig a végösszeg fillérre azonos lehet mind a két esetben. amit ő csinált. hogy "ön-". akkor a tevékenység következményeire. Az egyik barátom. mikor körülbelül hétéves lehetett. hogy a munkával töltött időt elvesztegetik – elidegenedtek a munkájuktól. melyekre kezdetben külső erők akaratunk ellenére kényszerítenek. és csak azért tesszük meg. ahogy a barátom szert tett erre a különös képességre. hiszen sok gyerek soha nem jut odáig. amit csak extatikus látomásként volt képes leírni: hirtelen felismerte a darab zenei szerkezetét. részben szorongást keltő tevékenységekkel telik el. a "telos" pedig annyit tesz. elvarázsolt arckifejezéssel felnézett és dúdolni kezdett valamit – egy Bach-korált. hogy pénzt keressünk vele. az a zenei készség. annyira. megbecsülést szeretnének szerezni maguknak. az "auto" azt jelenti belőle. hogy bebizonyítsuk. vagy pedig mert azt reméljük. Még ha kezdetben egyéb okok miatt kezdtünk is bele valamibe. hogy túszul ejtsék valami eljövendő képzeletbeli jutalom kedvéért. önmagában nem hordoz értéket. az unalmat felváltja az öröm. mint a fagott. és nincs mód semmilyen készség alkalmazására vagy új cselekvési lehetőségek felfedezésére. hogy aztán nem akarunk lemondani róla semmi áron. mert muszáj. hogy tanuljanak meg valamilyen hangszeren játszani? A gyerekeknek – a felnőtteknek is – gyakran külső indíttatásra van szükségük ahhoz. A tűz meleget ad. hogy felismerje a rejtett lehetőségeket abban a tevékenységben. és az energia egyaránt válhat hasznunkra és kárunkra is. olyat. mint egy barokk trombita. a túlburjánzó iparosodás szennyezi a környezetet. többiek pedig lélegzetvisszafojtva hallgattuk. Ha szerencséjük van. jól akarnak keresni. a tudomány pusztítást hozhat. amely aztán egy ponton lehetővé tette. akkor már igen . ám ha azért csináljuk. aztán pedig felfrissülve folytattuk a munkát. egyszer panaszosan sírt. kivéve. máskor zümmögött. ha a papája rásózott egyet. és a pszichikai energia nem vész e1 külső cél szolgálatában. hogy tisztában legyünk azzal: az áramlat-élmény annyira rabul ejthet. se nem tisztán exotelikus (ahogy a pusztán külső okokból végzett tevékenységeket nevezzük). az atomenergia áramot szolgáltat.AZ AUTOTELIKUS ÉLMÉNY A tökéletes élmény kulcsfontosságú eleme. de a hatalom csak eszköz. hogy végigcsinálja ezt a gyötrelmes procedúrát. hogyan alakul a piac. A "dúdolás" kifejezés azonban korántsem képes annak kifejezésére. amely a figyelem bonyolult újrarendeződését igényli. hogy önmagában hordja jutalmát. Amikor egy tevékenység belső jutalommal bír. Aztán egy este. A szerelemből lehet gyűlölet. hangjával utánozva a részletben megtalálható fontosabb hangszereket. hanem a kettő kombinációja. melytől kezdetben idegenkedünk. melyek életünk folyamán felbukkannak bennünk. Ennek eredményeképpen az élet részben unalmas. melyek fölött az illető személy nem képes uralmat gyakorolni. A sebészek azt mondják: "Olyan élvezet dolgozni. de később belső jutalomértékűvé válnak. a tehetetlenség átváltozik az uralom érzetévé. akkor igen. 39 . amelyet meg kell tennünk. ha nem kellene". hogy időnként el is aludt a széken. hogy mindenféle hatalmat lehet rosszra is használni. és nincs szükség arra. Az édesapja klasszikus zenei koncertekre hordta őt már hároméves korától. hogy egy új világ tárul fel előtte. akkor egy idő után elkezdik élvezni a munkájukat. fontos. hogy érzékelje azt a megmozgató erőt. de el is törölheti az emberiséget a föld színéről. hogy akkor is csinálnám. A sebészek általában exotelikus elvárásoktól hajtva kezdenek bele hosszú és fáradságos tanulmányaikba: segíteni akarnak másokon. Neki persze szerencséje volt. akkor az élmény nem autotelikus. Ami a két helyzetben lejátszódik. és a belefektetett pszichikai energia semmivel sem teszi erősebbé az Énjüket. és a dolog úgy végződik. és akkor az operáció autotelikus élménnyé válik számukra. de megéri – a nyomába sem érhet semmi annak az érzésnek. hogy megtegyék az első lépéseket egy olyan tevékenység felé. Ki kell békülnünk a gondolattal. az tökéletesen azonos is lehet. A legtöbb örömérzéssel járó tevékenység nem természetes. ha azért. Három év keserves zenehallgatás kellett ehhez a megvilágosodáshoz. mikor vitorlázom vele". Az energia hatalom. hogy később kifizetődik. A vitorlázók szerint: "Sok időt meg pénzt szánok erre a hajóra. visszacsatolást kapunk készségeinkről és a tevékenység önjutalmazóvá válik. akivel még évekkel ezelőtt egy irodában dolgoztam. Az elérendő cél határozza meg. amelybe belekényszerítették. a bennünket teljesen lekötő cselekvés belső jutalomértékűvé válik. A legkülönösebb az. az élet már a jelenben igazolást nyer. mert a szüleik arra kényszerítették őket. de általában passzívan felszívott információk alkotják. ahol kimondhatatlanul unatkozott. és teljesen lenyűgözte az érzés. ha azért spekulálunk a tőzsdén. egy Mozart-hegedűversenyt. Lejátszotta az egész darabot. hogy amikor autotelikus élményről van szó. hogy "cél". akiknek még a szabadidejük is pocsékba megy. hogy a világon semmi sem egyértelműen pozitív. A tökéletes élmény egyfajta energia. Az autotelikus élmény egy másik szintre emeli az életet. A kettő együtt önmagáért való tevékenységet jelent. hanem pusztán magának a tevékenységnek a kedvéért. Sokan érzik úgy. milyen ügyesen meg tudjuk jósolni. hogy kifejlődjön benne. hogy gazdagabbá vagy fájdalmasabbá teszi-e életünket. Ahogy azonban az előző részben már láttuk. Nem autotelikus élmény. akkor magára a tevékenységre figyelünk. mert élvezzük a velük való foglalkozást. egy Mozart-opera nyitánya közben megérintette valami. de éget is. Mi. A "munka utáni lazítás" csakugyan pihentető. amikor pedig nem. Az "autotelikus" kifejezés görög eredetű. amelyet Mozart a muzsikájába épített. hogy egy életre megutálja az egészet. még ha öntudatlanul is. különleges képességgel rendelkezett. a klasszikus zenével és feltehetőleg az apjával együtt – de évről évre rákényszerítették. amit nem valami jövendőbeli haszon reményében végzünk. olyan erőfeszítést igényel. Vannak olyan dolgok is. Ha különösen unalmas munkát kellett végeznie. Olyanok is sokan vannak. mint a hegedű. Az elidegenedés átadja a helyét az elkötelezettségnek. hogy jó állampolgárok váljanak majd belőlük. ehelyett az Én-érzetet erősíti. Ám ha egyszer kapcsolatba kerültünk a tevékenységgel. Hamarosan megutálta a koncerteket. Vajon hány meg hány gyerek gyűlölte meg a klasszikus zenét. A legtöbb általunk végzett tevékenység se nem tisztán autotelikus. Sok dolog. hirtelen félig behunyt szemmel. egy Beethoven-szimfóniát. és csak arra ébredt föl. Ha azért tanítjuk a gyerekeket. vagy recsegett. Az autotelikus élmény meglehetősen különbözik azoktól az érzésektől.

amelyek 40 . AZ ÁRAMLAT-ÉLMÉNY FELTÉTELEI Láttuk. Egy bizonyos vallás lehet jó egy valakinek vagy egy csoportnak. hogy "ha mutat nekem valamit. A veszélyre azonban van egy orvosság: meg kell tanulni úszni. hogy láthassa. Vietnami vagy más háborús veteránok néha nosztalgiával beszélnek a harci bevetésekről. melyeket áramlatélményként éltek át. Illúzió abban hinni. amit csinálunk. a politika területén kívül is érvényesek. kezedben az irányítás.jó". de sokkal valószínűbb. vallás vagy tudomány. hogy azok a nagyra becsült tudományos és ipari tevékenységek. a kegyetlenség furcsa módon az öröm egyik általános forrása olyan emberek számára. és még akkor sem nagyon érdekli őket. és mert fokozza az Én erejét és komplexitását. Ez a fejezet azokat a tevékenységeket fogja tárgyalni. akik nem tettek szert kifinomultabb készségekre. amit csinálnak. A legtöbb "fiatalkori bűnözést" – autólopást. mint belopózni valakinek a házába éjjel és elemelni az ékszereket anélkül. Ugyanez igaz azonban minden emberi tevékenységre. Az emberek vonzódnak az erőszakhoz még az úgynevezett "civilizált" társadalmakban is. hogy emiatt senki se szenvedjen hátrányt. mi hasznuk lesz az egészből. Amíg a társadalom jelentős részének alig van lehetősége arra. hogy az ideggázok előállítása vagy egy háború menetének megtervezése élvezetes tevékenység a résztvevők számára. és hamarosan mindannyian remekül érezzük magunkat. rossz is. amint a kotorékebek patkányokat tépnek szét." Az úszás ez esetben azt jelenti. akik nem tudják megtalálni az utat a teljesebb autotelikus tapasztalatok felé. és semmi kétség afelől. Az Én-tudat eltűnik. az időérzék eltorzul. ha valaki utálja a háborút. Robert Oppenheimer "aranyos kis problémának" hívta az atombombán végzett munkáját. jelentősebbé tenni. A kérdés még bonyolultabbá válik. eredetileg rendkívül örömteliek voltak. hogy az életünk jobbá váljon. mint minden más. hogy meg kell tanulnunk különbséget tenni az áramlat hasznos és ártalmas formái között. hogy egy bizonyos áramlat-tevékenységnek az eredménye tágabb értelemben jó-e. akkor majd azt fogom csinálni". és semmi nem von el tevékenységedtől. A rómaiakat gladiátorviadalok szórakoztatták. semmilyen emberi teljesítmény nem lehet a végső. az utóbbi elé pedig gátakat állítani. Olyan erősen összpontosítanak arra. a mi kultúránk pedig a bokszmeccsekért. érdekesebbé. De hogyan keletkeznek az ilyen élmények? Áramlat-élmény véletlenü1 is bekövetkezhet. a viktoriánus Anglia szívesen fizetett azért. hogy kifejlessze magában a hasznosításukhoz szükséges készségeket. A kereszténység segített beolvasztani a római birodalom összeomlóban levő etnikai közösségeit egy új egységbe. addig az erőszak és a bűnözés továbbra is vonzani fogja azokat. problémáik miatt sem aggodalmaskodnak. hogy az egyik ember még a koncentrációs táborban is képes örömöt érezni. Az ilyen élményt nyújtó tevékenység jutalomértéke oly magas. hogy megsemmisítsd az ellenséget. és még kevesebb arra. általában véve a garázda viselkedést – ugyanez az áramlat-élményre irányuló szükséglet motiválja. hogy igazi feladatokkal találkozzon. hogy szokásaink és a régi bölcsességek ne tegyenek minket vakká az új lehetőségekkel szemben. mert pusztítani is lehet vele. könnyebb lesz úgy szervezni élményeinket. a külső és belső körülmények szerencsés összjátékaként. szabályokhoz kötött cselekvésrendszerben. Az ilyen események megtörténhetnek spontán is. Egy rakétakilövő mellett az élet nagyon egyszerű: az a cél. melyek megpróbálják az életet mindenki számára kellemessé tenni úgy. bonyolultabb társadalmi kritériumok alapján kell megítélnünk. Jefferson nyugtalanító szavai. Folyamatosan újra kell értékelnünk. hogy van olyan megoldás. Egy bizonyos tudományos eredmény lehet jó néhány tudós vagy a tudomány számára. de eszközül szolgált arra. hogy segíthet az életet gazdagabbá. amely mindig mindenkinek jó. a spanyolok a bikaviadalért lelkesednek. ami legalább olyan izgalmas. 4. Például ha együtt vacsorázunk a barátainkkal és valaki fölvet egy témát. hogy semmiféle egyéb dologra nem figyelnek közben. de elnyomhat másokat. amelyre a való életben nincs mód. Az áramlat-élmény. hasznos vagy veszélyes. Miért olyan élvezetes egy játék. szimpatikusnak találjuk a többieket. sőt ijesztő eredményekkel jártak. Azt. vagy pedig az egyik egyén képes kiváltani. hogy megakadályoznánk ugyanebben másokat. esetleg mindkét tényező szerepet játszik. Vicceket meg régi történeteket kezdünk mesélni. mert rosszra is használható. A bűnözők gyakran mondanak olyasmit. és valóban. vandalizmust.De Sade márki a gyönyör egyik formájává tökéletesítette a fájdalmat. ha elgondolkodunk azon. hogy általa képesek megbirkózni az előttük álló feladattal egy adott cél felé irányuló. Csak annyiban az. akkor nem sokban különböznénk az emberszabású majmoktól. Értelmetlen lenne azonban egy energiaforrást csak azért elvetni. Ha az emberiség kitiltotta volna életéből a tüzet. a jó és a rossz magától értetődő fogalmak. Ahogy Démokritosz oly egyszerűen mondta valamikor: "A víz lehet jó is. míg a másik halálra unja magát a divatos üdülőhelyen is? Ismerve a választ. mellyel később kapcsolatba került. de az emberiség egészének rossz. mielőtt az megsemmisít téged. mikor mindennapi tevékenységeink – például a munka vagy az otthon ülés – olyan unalmasak? És miért van az. hogy megsemmisítsen számos olyan kultúrát. Meg kell tanulnunk élvezni a mindennapi életet anélkül. hogyan írják le az emberek a tökéletes élményt: olyan érzés. hogy az emberek hajlamosak pusztán emiatt végezni tevékenységüket. hogy "örökké tartó őrködés a szabadság ára". legyen az politika. amely világos visszajelzéseket ad teljesítményükről. és minél jobban igyekezzünk kihasználni az előbbit. Ez az élmény még akkor is izgalmasabb minden civil tapasztalatnál. amit csinálnak. melyek később kétes. amelybe bekapcsolódunk. nem abszolút értelemben . ha nehéz vagy veszélyes az. hogy bárki felébredne. hogy az áramlat-élmény egy szabályozott tevékenység eredménye.

hanem a játék sajátos valóságára összpontosítanak. ami könnyebben megy. Amikor őseink isteneik maszkját viselve táncoltak. mint a zeneszerzés. Jártasságot igénylő szabályaik vannak. miközben elsajátítják társadalmuk nemi szerepeit is. A bölénycsontokból kockák lesznek. sakk és így tovább. hogyan válthatná valóra a benne rejlő lehetőségeket. mondjuk egy teniszparti diagramja. vitorlázás. Alex gyakorlatilag semmilyen készséggel nem rendelkezik. melyek azáltal változtatják meg a tudatot. úgymint tánc. Egy egyszerű ábra segítségével talán könnyebb lesz megmagyarázni. Mindegyik fél azt keresi. tánc. Amikor először játszani kezd (AI). Amíg az esemény tart. hogy fel tudják venni a harcot ellenfelükkel. A versengés ugyanakkor csak addig gazdagítja élményeinket. Az aleatorikus játékok azért élvezetesek. A mimikri azt érezteti velünk a fantázia. melyet segített létrehozni. a francia pszichológus-antropológus négy nagy csoportba osztotta a világ játékait (játékon értve az örömteli tevékenység legszélesebben értelmezett minden formáját) aszerint. A kisgyerekek imádnak addig forogni körbekörbe. a kínaiak leejtett pálcikák üzenetét próbálták megfejteni. a közel-keleti táncoló dervisek is ugyanilyen módon kerülnek eksztatikus állapotba. a szertartások és a sport. akkor a versengés inkább elvonja a figyelmünket a tevékenységtől ahelyett. Röviden. akár a tapasztalat más aspektusain alapult: lehetővé tette a felfedezés örömét. hogyan is lehetséges ez. Ez nem túl nehéz feladat. erőteljesen azonosultak azokkal az erőkkel. és az Énnek ebben a fejlődésében rejlik az áramlat-élmény kulcsa. elméletileg legfontosabb vetülete. Ezzel nemcsak a teljesítőképesség magasabb szintjeire jutott el. hogy többek vagyunk annál. kísérlet arra. az ilinx. színház és általában a művészetek. Minden olyan tevékenység örömteli. A babával játszó kislány meg cowboyt játszó bátyja szintén kitágítják mindennapi tapasztalataik határait. hogy kiszélesedtek a határok. hogy megtudják. megkeverni a tartalmát. melyek a világegyetemet uralják. Az élmény két. amelyben az emberek megpróbálnak tú1járni egymás eszén vagy megpróbálják kijátszani a sorsot. hogy összetettebbé tette. melyek legfőbb jellemzője a versengés. hogy minden áramlat-tevékenységben volt valami közös. Ezt a felosztást használva elmondhatjuk. az élmény úgy formálta át az Ént. Az agon jellegű játékokban a résztvevőknek olyan szintre kell fejleszteniük készségeiket. amely átalakítja a valóság felfogásának módját – ez magyarázza a "tudattágító" drogok vonzását. akinek hangja beleolvad a kórus összhangjába. A szédülés a legközvetlenebb módja a tudat megváltoztatásának. az alea minden szerencsejátékot magában foglal a kockavetéstől a bingóig. hogy milyen élményeket nyújtanak számunkra. Példának okáért minden egyes sportágban a versenyzők különleges ruhákba öltöznek. és minden lehetséges módon legalább időszakosan elkülönülnek a többi halandótól. melyekről eddig még csak nem is álmodott. a játékosok és a nézők nem a józan ész szabályai szerint cselekednek. hogy legyőzzük az ellenfelet. amelyek az alternatív valóság valamilyen formáját hozzák létre. Amikor a yaqui indián szarvasnak öltözött. célokat állítanak fel. a tettetés és a színlelés eszközeinek segítségével. milyen lesz a következő vadászat eredménye. amíg figyelmünk alapvetően a tevékenységre összpontosul. akár a versengésen. mert a nehézségi foka éppen megfelel az ő nagyon kezdetleges készségeinek. A síksági indiánok azért szórták szét a megjelölt bölénycsontokat. egy hatalmasabb lénnyé válnak. és bepillanthassunk abba. avagy szédülés azoknak a tevékenységeknek a neve. hogy kitörjünk a jelen korlátai közül. amitől aztán az a benyomásunk keletkezhet. hogy mi fog történni. de olyan tudatállapotokba is. mind a nézőket hozzásegítsék ahhoz. Ha a külső célokra figyelünk – arra. hogy a tőlünk telhető legjobbat nyújtsuk. amelyek elősegítik az áramlatélmény átélését. Ezek a tevékenységek azért segítik elő az áramlatélmény megjelenését. ilyen a játék. hogy éppen a fölött a tudat fölött veszítjük el az uralmunkat. valamint azokat a személyiségjegyeket. Belső sajátosságuk. ÁRAMLAT-TEVÉKENYSÉGEK A tökéletes élményről beszélve eddig olyan tevékenységeket említettünk. Roger Caillois. hogy ráirányítaná. egynek érezte magát a megszemélyesített állattal. sziklamászás. mert a kifürkészhetetlen jövő feletti uralom illúzióját adják. hogy átüsse a labdát a hálón. Az agon csoportjába kerültek mindazon játékok. hogy széttörik a közönséges érzékelés folyamatát. A tudatot azonban nem lehet kitágítani. Tételezzük fel. hogy egy rendkívül kellemes rendezett tudatállapotot érjenek el. mikor eggyé válik azzal a gyönyörűséges hangzással. mert eleve olyanra tervezték őket. és az egyetlen lehetőség a számára. . az I Csing-pálcikákból kártyák. hogy mind a résztvevőket. azt a fiút. a jóslás rituáléjából pedig szerencsejáték – olyan világi tevékenység. míg el nem szédülnek. az ünnepélyek. a lehetőségek és a készségek alkotják az ábra két tengelyét. Kutatásaink során úgy találtuk. akár a szerencsén. Az efféle áramlat-tevékenységek elsődleges funkciója az örömteli élmények biztosítása. visszacsatolást biztosítanak és lehetővé teszik a tevékenység feletti uralom gyakorlását. ilyen a legtöbb sport. amelyet ki akartunk tágítani. mint amik valójában vagyunk. A szerencsejátékok ugyanezt a szükségletet lovagolják meg. A jóslás általános vonása minden kultúrának. amellyel a személy egy új valóságba léphetett be. Az énekesnek. és időlegesen valaki mássá. elkápráztassuk a közönséget vagy profi szerződéshez jussunk –. egy olyan kreatív érzést. A legtöbb mesterséges módon előidézett változtatásnak azonban az az ára. hogy segítségükkel a tökéletes élmény könnyebben elérhető legyen.tökéletes élményhez juttatnak bennünket. ha mások is arra kényszerítenek minket. hogy ez az ábra egy bizonyos tevékenység. hogy a tevékenységet a lehető legtávolabbra helyezik a mindennapi lét "valódiságától". Ezen a ponton valószínűleg áramlat-érzésben van 41 . Megkönnyítik az elmélyülést és összpontosítást azzal. de Alex valószínűleg élvezi. a kelet-afrikai ashantik pedig az áldozatul bemutatott csirkék halálából akarták kiolvasni a jövőt. kezdve a mágikus gombáktól az alkoholon át egész a jelenlegi hallucinogének Pandora szelencéjéig. a mimikribe pedig azok tartoznak. ilyen például az ejtőernyőzés vagy a körhintázás. a hideg futkos a hátán. A diagram négy különböző időpontban mutatja Alex tevékenységét. aki éppen teniszezni tanul. a művészet. hogy a játékok négy különböző módon képesek túllépni a közönséges tapasztalás határait. Az angol "compete" (= versenyezni) ige a latin con + petere (= együtt keresni) igéből ered. Az A betű Alexet jelenti.

) Ha Alex új. amely megmagyarázza. Ez a dinamikus vonás az. De megtörténhet az is.ez esetben A eltűnik az ábráról. hogy miért vezetnek az áramlat-tevékenységek a felfedezés és a fejlődés felé. Nemcsak az számít. vagy unni kezdi az adott szinten kínálkozó kezdetleges lehetőségeket. mert valaki objektíven részt vesz egy áramlat-tevékenységben. Vagy unatkozni kezdünk. automatikusan a megfelelő élményben részesül. Fontos azonban. hogy abbahagyja a teniszezést . amely afelé irányul. melyekkel szembenéz. Ha Alex tovább játszik. Noha összetett és élvezetes állapot. és a játékos részéről magasabb fokú készségeket igényel. ha hosszú ideig ugyanazt kell művelnie ugyanazon a szinten. vissza kell jutnia az áramlat-állapotba. mind A4 olyan állapotokat jeleznek. A tudat komplexitása az áramtat-élmény hatására növekszik Sem az unalom. mint A1. ám nem maradhat így hosszú ideig. de most még magasabb szinten. és ekkor az öröm iránti vágyunk arra ösztökél minket. hogy sokkal nagyobb lehetőség áll előtte. Így hát a motiváció. Ha Alex szorongást érez (A3). mint a labda ütögetése – és ezen a ponton szorongást fog érezni (A3) gyenge teljesítménye miatt. hogy ezekből az illető személy 42 . akkor készségei fejlődnek. Az ember nem élvezi. vagy frusztráltak leszünk. akkor lényegében egyetlen választása van: növelnie kell a feladatok szintjét. és unni kezdi. hogy újra jól érezze magát. és ezzel visszatérne ugyanabba az áramlat-állapotba. ha már meggyőződtünk a létezésükről. aki egy kissé jobb nála –. ahol a tevékenységbe kezdett (A1). amely jobban megfelel készségei adott szintjének – például ha le akar győzni egy olyan ellenfelet. Milyen módon teheti ezt meg? Ha ránézünk az ábrára. Noha mindkettő egyformán élvezetes. Azért összetettebb. nehezebb célt tűz ki maga elé. hogy ne essünk bele a mechanikus elképzelések csapdájába és ne várjuk el azt. A4 sem állandó. mert nagyobb lehetőségeket rejt magában. akkor az áramlatba való visszatéréshez növelnie kell készségeinek szintjét. a két állapot abban különbözik. hogy ha unja magát (A2) és újra be akar kerülni az áramlatba. Elméletileg csökkenthetné a feladatok szintjét is. és rá fog jönni.része. de a gyakorlatban nehéz semmibe venni lehetőségeinket. vagy pedig frusztrációt és szorongást érez saját viszonylag alacsony képességei miatt. melyekben Alex áramlatban van. hogy épp csak átüsse a labdát a hálón (A2). így Alex úgy érzi. hogy készségeink körét fejlesszük vagy újabb módot találjunk felhasználásukra. Ha egy darabig gyakorol. akkor visszakerül az áramlatba (A4). látjuk. sem a szorongás nem tekinthető pozitív tapasztalatnak. mint A4. hogy mind A1. hogy egy nála gyakorlottabb ellenféllel kerül szembe. milyen "valódi" lehetőségeket kínál egy helyzet. Az ábra azt mutatja. hogy visszatérjen az áramlat-csatornába. az. hanem az is. (Még egy másik cselekvési lehetősége is van. hogy csak azért. hogy A4 sokkal összetettebb élmény. arra készteti majd.

hogy a rituális tánchoz felhasználható tollakat keressenek. Mivel az áramlat-tevékenységeket szabadon választjuk és ezek a tevékenységek bensőségen kötődnek a végső jelentéssel bíró dolgok forrásaihoz. Az emberi evolúció során minden kultúra kifejlesztett olyan tevékenységeket. hogy értékítéletet mondjanak más kultúrákról. hogy egy kultúra szokásai. és semmibe veszi a hegycsúcsot. amelyet századunk elején az antropológusok 43 . hogy rosszindulatúnak bélyegzik. hogy mit érzünk. tánc és mindenféle játék. de hogy ez valóban kellemes-e számunkra. hogy közben örömet okoznak. mint élelem keresésével. melyeknek polgárai kifejezetten zsarnoki uralkodókat is hajlandóak eltűrni. melyek a társadalomtudományokban gyökereznek. A kapcsolat cseppet sem meglepő. Ezek a tevékenységek más célokat is szolgálhatnak. hogy az áramlat bármelyik eleme jelen lenne. vagyis olyan tevékenységekből. hite vagy intézményei bármilyen szempontból jobbak. melyeket a gyerekek és felnőttek egymással játszanak. ha meghatározzuk. Nem illik azt mondani. hogy igazán tudnánk róla. Az objektív feltételek erősen befolyásolják. valószínűleg egyetlen társadalmi rendszer sem maradhatott fenn túl soká. Egyikük sem élvez széles körű társadalmi népszerűséget – talán az egyetlen kivétel az azóta egyre hiteltelenebbé váló történelmi materializmus –. az teljesen rajtunk múlik. hogy a legjobb magyarázatot nyújtsa viselkedésünkre: racionális gazdasági döntéseinket próbálja feltárni a kereslet–kínálat és a szabad piac működését szabályozó "láthatatlan kéz" törvénye. azt kockáztatja. hanem a színjáték. a behaviorizmus hatáselmélete pedig arra szeretne magyarázatot nyújtani. de mégis valószínű. a zene és a tánc is a manapság "vallásosnak" nevezett környezetből ered. Éppen ezért érthető. földművelő és ipari társadalmakról. összefüggéstelen darabokká töredezett. hogy összekapcsoljanak minket az istenekkel. zene. Az emberiség tökéletes élményei közül számtalan a vallási szertartások során keletkezett. hogy miképpen tanuljuk meg megismételni a számunkra kellemes cselekedeteket anélkül. hogy a művészet fő indítéka ugyanaz volt a paleolit korban. amely konkrétan megfogalmazza ezt a célt. amely a maják vallási ünnepségeinek részét képezte. A játékszabályokat arra szánták. Ugyanez igaz a csapatjátékokra is. Cseppet sem ritka példa ez: a művészet. melyeknek elsősorban az volt a céljuk. de a tudat mindig a saját útját követi.mennyit vesz észre. mint amilyet az olimpiai játékok vagy a maja labdajátékok biztosítottak számukra. lehet önelégült is. a színészeket és játékosokat már nem ruházzák föl olyan jelentésrendszerrel. amelyeket a kozmikus rend előző modelljei tömegével teremtettek meg. hogy milyen lépéseket teszünk tapasztalataink gazdagítására. ilyenformán beszélünk vadászó–gyűjtögető. a játék és általában véve az élet elvesztette természetfölötti gyökereit. A legkorábbi labdajátékok egyike a kosárlabda egy bizonyos formája volt. a szociálbiológián alapuló genetikai küzdelem elmélete próbálja megmagyarázni azt. Még a technikai szempontból legelmaradottabb társadalmakban is létezik művészet. fennmaradásuk fő oka mégis az. ha állampolgárainak semmi reményük nem volt arra. ahogy eredetileg az olimpiai játékok is ezt a célt szolgálták. hogy zenét tanulhat. Ezek azok a modern "vallások". melyek az embereket természetfölötti erőkkel és lényekkel hozták kapcsolatba. az valójában a legrégibb és legambiciózusabb kísérlet arra. de azt már nem kívánjuk. elnyomáson alapuló kultúra van. vagy az is elképzelhető. hogy miért segítünk bizonyos embereknek és miért igyekszünk kiirtani másokat. bennünket talán ezekkel lehet a legpontosabban jellemezni. irracionális politikai tevékenységünkkel próbál számot vetni a történelmi materializmus osztályharc-elmélete. mint a munka. Nemcsak a képzőművészet. A modern időkben a művészet. hogyan lehet olyan lehetőségeket észrevenni ezekben a mindennapi feladatokban. mind a befogadó számára az áramlat-élmény forrása legyen.játszhat" anélkül. állattenyésztő. hanem a vélt készségeink aktuális szintje dönti el. Az ellenkezője még inkább lehetséges . hogy az élményeket gazdagítsák.élvezhet valaki olyan tevékenységeket is. hogy egy társadalom leírására jó módszer az. mert a többi lehetőséggel összehasonlítva egy hatalomvágyó fáraó rabszolgáinak lenni még mindig valamivel fényesebb jövőt biztosított számukra. Egy hivatásos sportoló . Már régóta tudjuk. amelyeket eredetileg más célra alakítottak ki. hogy a vallási szertartások az örömérzet mélységes kútforrásai lehetnek. amely nem szigorúan a tényeken alapszik. focizás közben unatkozhat. Az a kozmikus rend. Sok ember számára a munka vagy a gyereknevelés sokkal több lehetőséget ad az áramlat-élményre. mit érzünk az adott pillanatban egy áramlat-tevékenység során. Az ember már harmincezer évvel ezelőtt rajzolt a barlangok falára. Ezeknek a festményeknek bizonyára van vallási és gyakorlati jelentőségük is. mint mondjuk a játék vagy a festészet. Az egyik ember élénken reagál egy hegycsúcs nyújtotta kihívásra. a játék és a szertartások a legtöbb kultúrában valószínűleg több időt emésztenek fel. Minden olyan összehasonlítás. amit mások meg se látnak. Noha talán a Függetlenségi Nyilatkozat az első olyan dokumentum. hogy a boldogság keresését tudatos politikai célkitűzéssé emelte. Mindazonáltal a kultúra mint egész számára nagyon fontos. de közömbös marad azzal a lehetőséggel szemben. a másik meg ugrándozik örömében. Mivel korunk áramlat-tevékenységei inkább világi jellegűek. Az utóbbi néhány nemzedék alatt a szociológusok igen óvakodnak attól. Nem a valóban meglevő. hogy örömteli élményt nyújtó módon irányítsák a pszichikai energiát. hiszen amit vallásnak hívunk. milyen termelő tevékenységek jellemzőek rá. hogy vezetőik boldogabbá teszik őket. mert megtanulták. A piramisépítő rabszolgák ezért lázadtak föl ritkán. hogy megtanulhat muzsikálni. Tartalmuk inkább hedonisztikus: jobban akarjuk érezni magunkat tőlük testileg vagy lelkileg. sőt tulajdonképp a kormány felelősségére bízta. akik több időt töltenek azzal. és egyik sem inspirált olyan művészi látomásokat vagy örömteli szertartásokat. mint egy másiké. Természetesen sok olyan. Az áramlat és a vallás már a legkorábbi időktől fogva szorosan összefonódott. Ez a "kulturális relativizmus". hogy rendet teremtsen a tudatban. hogy mind a festő. Számtalan ideológia vetekedik azért. Vannak olyan új-guineai őslakosok. hogy játék helyett a szerződése jár a fejében. ÁRAMLAT ÉS KULTÚRA Az amerikai demokrácia egyik fő eleme. mely a múltban segített értelmezni és jelentéssel megtölteni az emberi történelmet. mint most.

alakítottak ki válaszul a viktoriánus társadalom önelégült. szenvedést okoz nekik. az összehasonlításnak még a lehetősége is elvész. Ilyenkor a vének nagyon. föld alatti élelmiszerforrásokban. hogy az egész falunak tovább kell költöznie egy új helyre. és a rendszer által létrehozott lelki zavarok mértékét nem egyik vagy másik hitrendszerhez hasonlítva kell megítélni. Az ugandai ik törzs tagjai. hogy egy társadalomról akkor mondhatjuk el. Ám ha már egyszer részévé váltak egy kultúra szokásainak és normáinak. hogy a dolgoknak így kell lenniük.függetlenül értékrendjüktől vagy hitüktől . ahol bárkit gonosz varázslat támadhat meg. erőszakban vagy félelemben fognak élni. hogy erkölcsi szempontjaink egyszerűen elvesztik jelentőségüket saját kultúránk határain kívül.jobb". Az új dogma szerint megengedhetetlen egy bizonyos értékrend alapján értékelni egy másikat. a Dobu-sziget lakóinak kultúrája Reo Fortune antropológus beszámolója szerint azon alapult. hogy a Paradicsomnak külön fenntartott helye van a magukat feláldozó harcosok számára. hogy ezek a tapasztalatok egyéni szinten az Én fejlődését segítsék elő és minél több ember számára egyre komplexebb készségek felépítését tegyék lehetővé. A kiindulópont talán az lehet. és felrobbantja magát. A költözködés 25 vagy 44 . esetleges helyzetekre adott véletlenszerű válaszok. amilyenre a kapitalizmus legvadabb rémálmában sem lenne képes. amikor egyedül van a fák között. mert ilyenkor ki kellett mennie a bozótba. de egyszerűen nem voltak annak tudatában. amikor a nyugati ipari társadalmak úgy gondolták. művész és történettudós is. életmódjuk rendkívül sikeresnek tűnik. Ahogy sok más "primitív" kultúrában. akiket ötéves korukban elnyelt az "ördög malma". a kulturális relativizmus folytán beálló értelmezési nehézségek már nem lesznek olyan elrettentőek. elítélve azt a hitét. amit vártak. Egyértelmű. akkor énekelnek. mint egy jó kis véres rablóportyát valamelyik szomszéd faluban. sem nem elkerülhetetlenek. Aprólékosan kidolgozott módszerekkel hasznosították a természeti forrásokat. mint a technikailag kevésbé fejlett kultúrák. és semmit sem találnak olyan élvezetesnek. hogy azok a takácsok. de ami a tökéletes élmények biztosítását illeti. Enélkül pedig nincs értelme az életnek. ha több embernek van módja arra. ahol – előrelátásuknak vagy szerencséjüknek köszönhetően – az emberek olyan környezetet teremtenek.azt kapták az élettől. hanem egy kicsit színész. ha egy arab fiatalember egy teherautónyi robbanóanyaggal behajt valamelyik követségre. szinte teljesen ismeretlen volt a mosoly vagy a nevetés. A venezuelai yonomamók – más harcos törzsekhez hasonlóan – nagyobb rajongói az erőszaknak. hogy milyen fokú pszichikai entrópiát okoz. Nem mintha a dobuanok nem "kedvelték" volna ezeket a mindennapi életüket behálózó szokásokat. hogy melyik milyen fokú "boldogságkeresést" tesz lehetővé. amelyek szinte lehetetlenné tették számukra a pszichikus harmónia átélését. zenélnek vagy történeteket mesélnek egymásnak. hogy a tökéletes élmények szerzésére irányuló vágy minden emberi lény legfőbb célja. mint a mi katonai nagyhatalmaink. hogy a kultúrák különböznek egymástól abban a tekintetben. mint egy másik. hogy az ezekben a kultúrákban élő emberek maguk választották volna. Megtanultuk elfogadni azt. és életüket hasznos és megmozgató foglalatosságokkal töltik ki. de már nem érezzük magunkat erkölcsileg felsőbbrendűnek. annyira megosztotta a törzset a boszorkányság és a viszálykodás. hogy valaki elvégezze a szükségét. amire szükségük volt. és heti hetven órát vagy még többet dolgoztak. gumókban és gyökerekben . amely már nem biztosít számukra elég élelmet. Így például az Ituri-erdőben lakó pigmeusok.a b6ség földje. énekes. mely kedvez az áramlat-élmény átélésének. etnocentrikus gyarmattartói viselkedésére. Némely társadalmakban és némely időszakokban az élet minősége bizonyosan jobb. amely az anyagi teljesítményt méri. Hogy egy másik példát mondjak. hogy élményei egybeessenek célkitűzéseivel. Richard Kool kanadai néprajzkutató is talált példát arra. Még mindig tiltakozunk. másutt. Ez a fensőbbségünkbe vetett naiv hit már rég a múlté. Még az is komoly feladat volt. Szerencsére olyan kultúrák is vannak. épp ellenkezőleg. Abban a nigériai törzsben. Több néprajzi beszámoló is azt sugallja. Amikor nem vadásznak vagy javítgatják kunyhóikat. Nehéz elképzelni. Arra nézve nincs bizonyíték. hogy ne csak ügyes munkás legyen. hogy az írástudatlan kultúrákban sokkal gyakoribb a beépített pszichikai entrópia. Brit-Kolumbia egyik indián törzsét mutatja be: A Shushwap-régió az indiánok szemében mindig is gazdag hely volt és ma is az: bővelkedik lazacban és vadban. hogy másféle alternatívák is lehetségesek. Mégis – ahogy a vének mondták – időről időre a világ túlságosan kiszámíthatóvá vált. Egy másik lényeges kritérium az lehetne. mint ahogy azt a "nemes vadember" mítosza sejteti. Az ilyen boldogsággal ellentétes szokások és hiedelmek sem nem szükségesek. A tények alapján az ipari forradalom nemcsak több generáción át megrövidítette a társadalom tagjainak életét. hogy önzésben. hogy . bölcsen úgy döntöttek. életük jó és gazdag volt. az emberek azt hiszik. akár száz évvel utána. akik képtelenek felvenni a harcot pusztuló természeti környezetükkel. A tizennyolcadik század vége felé az átlagos angol valószínűleg sokkal rosszabb helyzetben volt. hogy állandóan ébren tartotta a varázslatoktól való rettegést. és eltűntek belőle a lehetőségek. hanem az adott társadalom polgárainak saját céljaihoz viszonyítva. Minden társadalmi rendszer értékelhető abból a szempontból. amelyet például Laura Bohannaw tanulmányozott. akiket Colin Turnbull írt le. táncolnak. hogyan építheti be életmódjába az áramlat-élményt egy kultúra. hiszen ez nem teszi őket boldogabbá. valaha is azt érezhették volna. a véletlen művei. Ha feltételezzük. hogy ők az evolúció csúcsa és minden tekintetben civilizáltabbak. és hogy más lehetőségük nincs is. mint akár előtte. hogy . Az idők folyamán olyan szokások és hiedelmek alakultak ki. Az emberek falvakban éltek és környezetük mindennel ellátta őket. a legközelibb rokonok közt is uralkodó gyanakvást és a vérbosszút. A kultúrájuk valószínűleg nem érne el túl magas pontszámot egy olyan összehasonlításban. és mivel minden kultúrák közötti értékelési folyamatban kell lennie legalább egy olyan értékrendnek. míg csak bele nem haltak a kimerültségbe. harmóniában élnek egymással és környezetükkel. de gonoszabbá és kíméletlenebbé is tette őket. oly mértékben intézménnyé emelték az önzést. amely valamelyik kultúra számára idegen. úgy ebben a pigmeus társadalomban is elvárják minden felnőttől. mint máskor.

amelyet azért hoztak létre. vagy azért. Bizonyosan igaz az is. a római törvények. ugyanakkor azonban éppen a figyelemnek a korlátozása. Legendás az a vérszomj és harci öröm. hogy örömtelibbé tegyék életünket. Ugyanolyan adaptív válaszreakciók ezek. hogy a jómódúbb. az afrikaiak 18 százalékával és a távol-keleti válaszadók mindössze 7 százalékával. és oly sok örömet merítettek cselekvéseik harmóniájából. amelyek a következő nemzedék számára beszűkítették a cselekvési lehetőségeket. hogy az Egyesült Államok állampolgárainak személyes boldogságmutatói körülbelül ugyanolyanok voltak. Mindenki fiatalabbnak és egészségesebbnek érezte magát. Ilyenkor a kultúra maga is egy "nagy játék" lesz. Egyszerű célokat tűzött ki. Az olyan kultúra. gyermekeket nevelni. Ezek a nehezen értelmezhető eltérések persze azt jelzik. Egy 1976-ban elvégzett nagyszabású Gallupfelmérés adatai szerint az észak-amerikaiak 40 százaléka vallotta magát "nagyon boldognak". A kultúrák normákat írnak elő. Egy másik példa a Japánban. talán lehet "jobbnak" minősíteni egy olyan kultúrát. Az athéni városlakók áramlatélményeit azok a rabszolgák tették lehetővé. akik birtokaikat művelték. akiknek életét a virtus szabályozta. amely elősegíti az áramlat-élmény megélését. rómaiak. 1973-ra már hatvanadszor emelték újjá. célokat jelölnek ki s hiedelmeket építenek föl. mert olyan merev szabályok közé zárta önmagát. amely életüket irányítja. mint ahogy Amerikában a déli ültetvényesek elegáns életstílusa is a behozott rabszolgák munkáján alapult. Újból fel kellett építeni egy világot. amit bizonyos politikusok csak szerettek volna megvalósítani. ahol addig állt. és az emberek könnyen a káosz birodalmának ismeretlen tájékaira kalandoznának. A nyugatnémet és a nigériai állampolgárok boldogságmutatói egyenesen megegyeztek. A kultúrák mindegyike a káosz ellen védekező felépítmény. A kultúra mindent magában foglal: megszabja. hogy egy kultúra hogyan segítheti elő az áramlat-élmény átélését – legalább azoknak a szerencsés keveseknek az esetében. házasságot kötni. hogy a húszas évek gazdasági és kulturális válságaitól összezavarodott európai népesség nagy része számára a náci fasiszta rezsim és ideológia vonzó képet festett. akik a legjobb játékosok között vannak.és szabályrendszert felállítania. új balzsamgyökér-lelőhelyeket találni. felnőni. morális értelemben nem szükségszerűen "jó" Spárta törvényei szükségtelenül kegyetlennek látszanak huszadik századi előnyös helyzetünkből. új életet kínált. illetve tízszer kevesebb volt. melyek lehetővé teszik. Az Iséi Szentély körülbelül ezerötszáz éve épült két egymás melletti mező egyikén. hogy tagjai továbbra is aktívan részt vegyenek abban a politikai rendszerben. hogy minden egyes nemzedéknek meg kell vívnia a saját forradalmát. Még mindig nagyon messze vagyunk attól. és az egész népesség elvándorolt a Shushwapföld egy másik részére. jobb oktatásban részesült és stabilabb kormánnyal rendelkező nemzetek boldogabbak. Ebben a tekintetben a kultúrák és a játékok meglepő hasonlóságot mutatnak. hogy az emberek sikerrel vegyék fel a harcot a lét küzdelmeivel. Amikor egy kultúrának sikerül olyan cél. mennyi tökéletes élmény megszerzésére ad módot egy-egy kultúra. hogy különbségek léteznek. noha minden valószínűség szerint igen sikeresen motiválták mindazokat. A játékok a kulturális forgatókönyvek üres lapjait töltik ki. Mind Thomas Jefferson. tagadhatatlan. és 45 . csak két évvel korábban végzett felmérés azt mutatta. hogy eszközeink. mindig fennáll az a lehetőség. hogy tagjai szokatlan gyakorisággal és intenzitással tapasztalhatják meg az áramlat-élményt. amely a tatárokat és a janicsárokat hajtotta előre. mint a madarak tolla vagy az emlősök szőre. leszűkített célok és eszközök felé terelése teszi lehetővé az önmagunk által teremtett határokon belüli erőlködésmentes cselekvést. akik ezeknek a törvényeknek engedelmeskedve éltek. A valóságban nem sok társadalomnak sikerült jó összhangot létrehoznia népe pszichológiai szükségletei és elérhető lehetőségeik között. amely lehetővé teszi az áramlat-élményt is. de amikor emberek azon az alapon választanak célokat és normákat. mert magát a létezést túlságosan nehéz feladattá tette.30 évenként megismétlődött. hogy egyikük fejenkénti GNPje tizenötszöröse volt a másikénak. Kína isteni alapokon nyugvó hivatalnoki rendszere és India mindent felölelő szellemi rendje sikeres és tartós példái annak. Az athéni polisz. Kyotótól délre található Iséi Nagy Szentély. amikor a kulturális előírások veszítenek erejükből. Mindkettő többé-kevésbé önkényes célokból és szabályokból áll. és behatárolják a lehetőségeket. még mindig nagyon primitívek. A legtöbb kultúra ilyen szempontból kudarcot vallott vagy azért. és felépítik a másikon. mind Mao Cetung hittek abban. (A tizennegyedik század során a nagyurak közti harcok időlegesen megakadályozták ezt a szokást. mint egy véget nem érő táncból. ahol új feladatok vártak rá. a párhuzam a játékok és a kultúra között még tovább erősödik. Ha minden más tényező egyezik. mint a kubaiaké és az egyiptomiaké. Egyúttal azonban ki is rekesztik az alternatív hiedelmeket és célokat. Másfelől azonban egy. melyekkel a tökéletes élményeket igyekszünk mérni. aztán meghalni. Az athéni városlakók. noha nagyon hatékony motiváló erő. Ugyanezen az alapon az áramlat. az azonban. Az ellentmondó kutatási eredmények ellenére abban minden nagyszabású felmérés megegyezik. hogy a véletlennek a tapasztalatra gyakorolt hatását csökkentsék. nem feltétlenül tesz bennünket erényesebbekké. melyek segítenek abban. ellentétben az európaiak 20 százalékával. hogy ez mások kárára történik. és a lehető legkevesebb kétellyel és kitérővel cselekedhessenek. hogyan kell megszületni. mellékesen pedig az éveken át kizsákmányolt föld ismét visszanyerhette erejét. annak ellenére. mint az amerikaiaké. amely oly ösztönzően és jól alkalmazkodik a népesség készségeihez. hogy biztonsággal felmérhessük. Új patakokat és új vadcsapásokat kellett felfedezni. biztosítják a "szabadidő" alatti cselekvést és összpontosítást. egyértelmű visszajelzéseket adott és az addigi gondoktól és szorongásoktól mentes. Néhány ókori civilizációnak sikerült elérnie ezt az állapotot. a kínai hivatalnokréteg és az indiai brahminok olyan kidolgozott kecsességgel mozogtak az életben. Nagyjából minden húsz évben egyszer a szentélyt lebontják arról a területről.) A Shushwap-régió lakóinak és az iséi szerzeteseknek a stratégiája nagyon hasonló ahhoz. akiknek a fejenkénti GNP-je ötször. tehát megint érdemes volt élni. hogy az emberek egy folyamat részeseivé legyenek. A különbség inkább csak a fokozatokban van.

hogy milyen tragikus módon képtelenek a skizofrének arra. Ausztrália. hogy rossz benyomást kelt vagy valami helytelen dolgot csinál." Vagy: "A dolgok túlságosan gyorsan özönlenek be. melyeknek legfőbb célja az örömszerzés.csak nagyon ritkán ad módot az áramlat-állapot elérésére. Korunk egyik legironikusabb ellentmondása. Ezek az emberek rendszerint nem rendelkeznek ugyan túlzott Éntudattal. hogy képtelenek jól érezni magukat. Valamivel kevesebb időt úgy heti húsz órát . mint ahogy az az ember sem. Ugyanígy járnak azok az emberek is. egyúttal arra is ítéli magát. hogy semmire nem figyelek igazán. a legtöbben továbbra is unatkozunk vagy frusztráltak vagyunk. zenélés vagy tekézés. Noha a figyelmi zavarok valószínűleg a kémiai egyensúly hiányából adódóan következnek be. ami ezeket a célokat szolgálja. Némelyik ember jól érzi magát. hogy felfogják a lényegtelen ingereket is. akik túlzottan énközpontúak. 46 . hogy jól érezzük magunkat. hogy irányítsa és uralja tudatát. az alkoholizmus és a szenvedélybetegségek vészesen növekvő statisztikai adatai ellenére sem nagyon marad el mögöttük. három órát olvasással. hanem az áramlat átélésének még a lehetőségét is menthetetlenül kizárják. munkába járás. és hét órát társas elfoglaltságokkal. akik alkatilag képtelenek az áramlat átélésére. és nincs fölöttük semmi hatalmam. Mi okozza vajon a túlzott ingerfogadást? A válasz egyik fele bizonyosan a genetikai örökségben rejlik.tölt szabadidős tevékenységekkel: hét órát tévénézéssel. cseppet sem meglepő. hogy mire gondolok éppen. Azt is tudnunk kell. hogy a könnyen elérhető kikapcsolódás vált ki örömélményt. ha nem lehet valamire felhasználni. most egy másik kérdést is fölvetünk: vajon minden ember ugyanúgy képes-e arra. akkor is feldolgozzák az információt. a kontroll és a megelégedettség érzése –. amivel eltöltheti. hogy lehetővé tegye az áramlatot. Noha a könyv hátralevő része továbbra is a tökéletes élményekkel fog foglalkozni. a bűnözés. aki folyton azon aggódik. Az iskolás gyerekek tanulási nehézségeinek jó része a "figyelmi zavarok" kategóriájába tartozik. de majdnem mindenki fejlesztheti erre irányuló készségeit. Hogy csak egy példát mondjak. A mi szempontunkból ebből csak annyi fontos. Amikor valaki nem ura pszichikai energiájának. mint a tévénézés közben. hogy munkahelyén a munkája szempontjából lényegtelen dolgokat csinál. milyennek látják őt a többiek. A legboldogabb országoknak Nagy-Britannia. A fennmaradó heti ötven-hatvan ébren töltött órát egy amerikai vagy önfenntartó tevékenységekkel tölti ki. AZ AUTOTELIKUS SZEMÉLYISÉG Nem könnyű a mindennapi tapasztalatokat átalakítani áramlattá. akár nem. melyet legtöbbünk nem tanult meg kiművelni magában. A tudat öncélú struktúrákba rendeződik. hogy az olvasó minél mélyebben megismerje. hogy folyamatosan kizárja magát az örömből. vagy a strukturálatlan szabadidővel. hogy a skizofrének arra ítéltettek. javítások. és még sincs semmi jele annak. Mindenre figyelek egyszerre. és az Egyesült Államok a válások. Pszichiáterek írnak le olyan skizofréneket. Az az ember. mégsem éli át gyakran az áramlatot. az amerikaiak mennyi időt és pénzt fordítanak olyan tevékenységekre. amikor az ember csak ül és bámul maga elé. Az áramlat megtapasztalásának kevésbé súlyos akadálya a túlzott Én-tudat. hogy benntartsanak bizonyos dolgokat a tudatukban vagy kirekesszenek onnan: "A dolgok csak úgy megtörténnek velem. mint például kocogás. mint például moziba és vendégségbe járás. mint mások. magasrendű és kiegyensúlyozott összhang a lehetőségek és a készségek között. és akár akarják. Már nincs szavam a döntésekben. gyermekkori tapasztalatok is elősegíthetik vagy gátolhatják kifejlődésüket. például ábrándozik vagy cseveg a munkatársaival). Ezzel elérkeztünk a tökéletes élmény bekövetkezését befolyásoló második feltételhez: ez az egyén képessége tudata újrarendezésére.mély koncentráció. amelyek lehetővé teszik az áramlat-élményt. akik ezt könnyedén megteszik. Egy virág nem érdemel még egy pillantást sem. A lehetőség tehát önmagában nem elég – kihasználásához készségekre is szükségünk van. vagy családi és baráti programok. aki fél attól. viszont minden információt csak saját érdekeik szempontjából képesek értékelni. Noha az átlagos amerikainak bőven van szabadideje és számtalan lehetősége. Az átlagos amerikai felnőtt csak körülbelül harminc órát dolgozik egy héten (és tölt el további tíz órát azzal. főzés. sem tanulásra. Vannak olyan emberek. hogy "örömtelenség". ami szó szerint annyit tesz. hogy jobban élveznénk az életet náluk. Ez nem annyira meglepő. bárhol van is. míg mások a legfényesebb lehetőségek közepette is unatkoznak." Mivel az ebben a betegségben szenvedő emberek képtelenek összpontosítani. sem valódi öröm átérzésére nem lesz képes. mert hátterükben a figyelem irányításának a képtelensége áll. ami azt jelzi. mint például evés. Az ilyen emberek számára önmagában minden értéktelen. és a mennyiség nem csap át minőségbe. akik anhedóniában szenvednek. bevásárlás. A néhány nemzedékkel előttünk élő emberekkel összehasonlítva sokkal több lehetőségünk van arra. Időnként még azt sem tudom befolyásolni. Néhány páciens nagyon érzékletesen írta le. mosogatás. hogyan kontrolláljuk tudatunkat – ez pedig olyan tulajdonság. A külső feltételek és a különböző áramlat-tevékenységek sajátosságainak tanulmányozása után meg kell néznünk azokat a belső feltételeket is. a tévénézés – ami ma az Egyesült Államokban a szabadidő eltöltésének leggyakoribb módja .elégedettebbek az élettel. és válogatás nélkül mindenre odafigyelnek. Új-Zéland és Hollandia tűnnek. aki nem segíti az ő érdekeiket. Bizonyos emberek vérmérsékletüknél fogva kevésbé képesek összpontosítani pszichikus energiájukat. Miközben annyi szabadidős segédeszköz és kikapcsolódási lehetőség vesz körül bennünket. ez a tünet kapcsolatban áll a "túlzott ingerfogadással". Úgy tűnik. ha azt nézzük. és csak annak van benne helye. és ennek az az eredménye. hogy a figyelem zavarai nemcsak a tanulásra vannak rossz hatással. Munka közben az emberek négyszer gyakrabban élnek át áramlatot . vagy ha nem. A lehetőség még nem jelent megvalósulást. Kicsúsznak a kezemből és én eltévedek köztük. kettőt aktívabb tevékenységekkel. mi különbözteti meg őket azoktól.

A rabszolgaságnak. ruháért. akik nem tudták az örömöt beépíteni az életükbe. átlagosan több pontot kellett megfigyelniük a kétértelmű ábra megfordítása előtt. elnyomásnak. kegyetlen földjén megtanultak énekelni. vagy épp ellenkezőleg. amire vágyik. hogy. Amikor többé már nem világos. tréfálkozni. akik ilyen körülmények között is megélnek. szórakozásért vagy a hivatalos ügyek elintézése végett. amely megnehezíti az áramlat megtapasztalását. Érdekes megjegyezni. elképzelhető. A figyelem zavarai és a túlzott ingerbefogadás azért gátolják meg az áramlatot. hogy a figyelmi folyamat széttöredezik (az anómiánál és a figyelemzavaroknál). nem érzik jól magukat. csodálatos faragásokat készíteni. akinek ugyanazt az értelmetlen feladatot kell a futószalagon ötszázszor végrehajtania. Az anómiát. hogy a sarkvidékek elképzelhetetlenül kemény természeti feltételei között vagy a Kalahári-sivatagban élő embereknek nincs sok örömben részük. egyszer meg úgy. hogy elvesztették életkedvüket. mint azoknak. Azt várnánk. Ők valószínűleg kevésbé szenvednek figyelmi rendellenességektől és könnyebben tapasztalják meg az áramlat érzését. Paradox módon egy énközpontú Én sosem válhat komplexebbé. Talán azok a hóban vagy homokban élő emberek. Az áramlat eddig áttekintett akadályai az egyénben magában rejlenek. életük olyan fájdalmas és értelmetlen lett. hogy órákat kell sorban állni ételért. Jean Hamiltonnak a vizuális percepcióra és az agykérgi aktivációs mintákra irányuló kutatásai alátámasztják az előbbi megállapításokat. amit nem. akik öröklötten jobban tudják tudatukat uralni. amely arra az állapotra utal. Amikor a Karib-tengeri szigetvilág mára már kihalt bennszülötteit a spanyol gyarmatosítók munkára fogták az ültetvényeken. Hamilton szerint azoknak a diákoknak. míg az elidegenedés az unalomnak. mert a pszichikai energia túlságosan cseppfolyós és rendezetlen. Az eszkimók a maguk kopár. Az elidegenedés sok szempontból ennek éppen az ellenkezője: az embereket a társadalmi rendszer arra kényszeríti. Nekik néha egyetlen pont is elég volt ehhez. Vagy az akadályozza – egyéni és társadalmi szinten – az áramlat bekövetkezését. hogy tudatuk rendezett legyen. akkor az emberek magatartása értelmetlenné és szabálytalanná válik. mintha kiemelkedne a papír síkjából. s azok. hogy az áramlat két társadalmi akadálya. hogy mi az. De az a tény. Az áramlatot gátoló társadalmi körülményeken talán valamivel nehezebb felülkerekedni. valószínűleg elidegenedik. az Én túlságosan sok pszichikai energiát nyel el. Mindkettejükből hiányzik a figyelemnek az a könnyedsége. és a szabad figyelmet mereven saját szükségletei felé irányítja. 47 . hogy az ember egyszerűen nem teheti meg. Valószínűleg sok kultúra tűnt el hasonló módon. amit szabad. mikor egy gazdaság összeomlik vagy egy kultúrát elpusztít egy másik. amikor egy társadalomban a viselkedési szokások és normák összezavarodnak. amikor bizonytalan a közvélemény értékelése. Bizonyítékainak egyik része egy olyan teszten alapul. ami egyszer úgy látszik. a túlzott Én-tudat és az énközpontúság esetében pedig épp ellenkezőleg: a figyelem túlságosan merev és kötött. mintha bemélyedne). Van két olyan szociálpatológiai fogalom. a figyelem mereven rögzül (az elidegenedés és az énközpontúság esetében). Vannak azonban az örömérzésnek jelentős külső akadályai is. akkor az a baj. amikor egy hirtelen gazdasági fellendülés következtében a takarékoskodás és a kemény munka hagyományos értékei hirtelen elveszítik jelentőségüket. azt mutatja. belefeledkezni egy olyan tevékenységbe. Dr.Noha a túlzott Én-tudattal rendelkező és az egocentrikus ember sok tekintetben különbözik. akik ilyen szélsőségesen működnek. az anómia és az elidegenedés gyakorlatilag megegyezik a két egyéni patologikus állapottal. és olyan részletesen kidolgozott mítoszokat alkottak. amely magán a tevékenységen kívül nem kínál további jutalmat. nem pedig arra. először Emile Durkheim francia szociológus alkalmazta arra a jelenségre. Egyéni szinten az anómia a szorongásnak felel meg. Amikor egy társadalom anómiában szenved. a természet önmagában nem képes megakadályozni az áramlat bekövetkezését. A szocialista országokban az elidegenedés egyik legbosszantóbb formája. aztán perceptuálisan "meg kellett fordítania" – vagyis a felszínből kiemelkedő ábrát úgy kellett látnia. hogy önmagát és a családját el tudja tartani. mintha belemélyedne a papírba és fordítva. amely az önmagáért való tevékenységekhez szükséges. mert a rendelkezésére álló pszichikai energiát arra használja. hogy pszichikai energiát fektessen abba. hogy újakat keressen. Azok az emberek. hogy egyikük sem képes oly mértékben kontrollálni pszichikai energiáját. hogy könnyen be tudjon lépni az áramlat-élménybe. nehezen tanulnak és ellökik azokat a lehetőségeket. kizsákmányolásnak és a kulturális értékek megsemmisítésének az öröm kihalása az egyik következménye. szorongani kezdenek. Az a munkás. A neurofiziológia és az áramlat Ahogy vannak olyan emberek. hogy olyan emberek is vannak. Pedig még a legmostohább körülmények sem tudják teljesen kiiktatni az áramlatot. de létrejöhet akkor is. akik jobb izomkoordinációs képességekkel születnek. hogy a céljaikkal ellentétes módon cselekedjenek. amikor elidegenedéstől. mi az. melyek értelmes rendbe öntötték élményeiket. akiknek azért van szükségük társadalmi rendre. amelyek az Én fejlődését vonhatnák maguk után. az áramlat elérése azért nehéz. mások társadalmi természetűek. mert nem világos. mert kiveszett belőlük az örömteliség élménye. Anómia jön létre. dr. Ilyen feltételek mellett nehéz belső célok iránt érdeklődni. ami szó szerint "a szabályok hiánya". Úgy tűnik. hogy vannak olyanok. hogy a jelenlegi célkitűzéseit beteljesítse. Egyik véglet sem teszi a kontrollt lehetővé. abban megegyeznek. Némelyek biológiai. táncolni. mibe érdemes pszichikai energiát fektetni. ezek az anómia és az elidegenedés. és végül nem szaporodtak többé. ahol a személyeknek egy kétértelmű ábrát kellett figyelniük (Necker-kockát vagy egy Escher-típusú illusztrációt. végül feladták is kihaltak. akik kevesebb belső motivációról számoltak be mindennapi életükben. a figyelem zavarával és az énközpontúsággal. akik önmagában is érdekesnek találták az életüket.

A tökéletes élményeket elősegítő családi köteléknek öt ismérve van. hogy valaki örömre leljen az életben. és önmagáról megfeledkezve belemerüljön abba. vagyis a szülők igyekezete. Hamilton eredményei szerint azok. vagyis az a bizalom. gyakrabban tapasztalhatják meg az áramlatot. de további kutatásokat igényel majd. mik a konkrét érzéseik és tapasztalataik. amit a gyerekek úgy fognak fel. akik gyakran éltek át áramlat-élményt. hogy elég biztonságosan érezze magát ahhoz. amit úgy hívhatunk. Azok a gyerekek. ami érdekli. Azoknak a gyerekeknek. akik megtanulták uralni a tudatukat. Az első a világosság: a tizenévesek tisztában vannak azzal. A koncentrációképesség és az áramlat közötti összefüggés világos. s így könnyebben rendezik új struktúrákba az eseményeket. hogy élményeiknek örüljenek. hogy a több áramlat-élményről beszámoló csoport képes volt minden információs csatornán visszafogni a mentális aktivitást. míg mások halálra unják magukat a környezet érdekességétől függetlenül. A kevésbé rendezett családokban az energia nagy része 48 . rengeteg pszichikai energiát megspórolnak a család tagjainak. hogy félretegye a védelmi pajzsait. Azoknak viszont. mivel ideális előképzést biztosít ahhoz. A Chicagói Egyetemen végzett egyik kutatásunk során Kevin Rathunde megállapította. ami nem. melyben a célok világosak. hogy egyre összetettebb cselekvési módokat kínáljanak a gyermekeiknek. akik több helyzetben is képesek jól érezni magukat. másrészt olyanoknak. Ennek az öt feltételnek a megléte teszi lehetővé azt. hogy ők éppen most mit csinálnak. hogy némelyik ember miért érzi istenien magát egy buszmegállóban. akik nagy mennyiségű külső információt igényelnek ahhoz. A neurológiai tények azonban még nem bizonyítják.az. ami megnehezíti azt. hogy vállalják a következményeket. Mi több. akik olyan családi helyzetben nőnek fel. mi az. hogy akik öröklötten jobban urai a figyelmüknek. a figyelem összpontosítása viszonylag erőfeszítés nélkül történik. ami meg van engedve és mi az. a legtöbb élethelyzetben sokkal erősebbek. függetlenebbek a környezettől. hogy milyen felnőtt lesz majd a gyerekből. akiknek nem kell folyton vitatkozniuk a szabályokon és az ellenőrzés módjain. Azoknak a gondolkodása. hogy valaki milyen könnyen éli át az áramlatot. Azoknak az embereknek tehát. hogy a szüleiket az érdekli. akiknek csak néhány támpontra van szükségük ahhoz. mert a lényeges mentális folyamatok kivételével minden egyebet le tudnak zárni. hogy szüleik mit várnak el tőlük. hogy "autotelikus családi kapcsolat". A figyelemnek ez a rugalmassága – amely olyan éles ellentétben áll a skizofréniások minden ingernek kitett védtelen tudatával .A kísérlet azt sugallja.) Dr. Végül pedig ott van a lehetőség. pontosan úgy viselkedtek. hogy bebizonyítsuk. akik saját állításuk szerint ritkán tapasztaltak áramlat-élményt. Bőséges bizonyítékok támasztják alá azt a feltételezést. Kevésbé tudják kontrollálni saját gondolataikat. hogy a kora gyermekkori élmények is sokban hozzájárulhatnak ahhoz. ahogy elvárható volt: a fényingerre reagálva az agykéreg tevékenysége felszökött az alapérték fölé. a visszacsatolás egyértelmű. boldogabbak és elégedettebbek voltak. akik nem szoronganak amiatt. hogy némelyik embernek kevesebb külső fogódzóra van szüksége ahhoz. A következő a választási lehetőségek megléte: a gyerekek úgy érzik. Ezekre a szokatlan eredményekre az látszik a legvalószínűbb magyarázatnak. illetve felvillanó fényekre figyelniük. hogy ki tudják szűrni az ingereket és csak arra koncentrálnak. Figyelmük hajlékonyabb. mint az öröklődéssel. Szabadon fordíthatják érdeklődésüket olyan tevékenységek fel. Egy másik kísérletsorozatban egyrészt olyan diákoknak kellett laboratóriumban felhangzó hangokra. A második a középpontban lét. és gyakrabban jutnak tökéletes élményekhez. (Ezt hívják "kiváltott potenciálnak". kontrollhelyzetben vannak és az esedékes feladataikra tudnak koncentrálni. akik tudják. hogy szüleik elvárásai Damoklész kardjaként függenek a fejük felett. valószínűleg megvan az a képességük. a kísérletvezetők mérték az ingerekre adott kérgi tevékenységeket. megvan a belső motiváció és a lehetőség. könnyebben függőségbe kerül a külső környezettől. hogy vajon sikerül-e majd bejutniuk egy jó egyetemre vagy jó állást szerezniük. amely lehetővé teszi a gyerek számára. Miközben a kísérleti személyek el voltak foglalva a feladattal. A család hatása az autotelikus személyiségre Az információfeldolgozás neurológiailag előnyös adottságaival azonban nem magyarázható meg kizárólagosan az. azoknál az embereknél viszont. ami talán az autotelikus személyiség neurológiai alapját szolgáltatja. mentesülnek a kaotikusabb háztartásokban megkövetelt többletfigyelemtől. hogy a szülő–gyermek kapcsolat hosszan tartó hatást gyakorol arra. hogy az áramlatot életük részévé tegyék. melyek fejlesztik az Énjüket. Valószínűnek tűnik. A negyedik megkülönböztető jellegzetesség az elkötelezettség. hogy képet tudjanak alkotni tudatukban a külső világról. beleértve azt is. A figyelmi tevékenység nemhogy több erőfeszítést igényelt volna tőlük. Ez az öt jellemző tulajdonság egyértelmű párhuzamot mutat az áramlat-élmény jellemzőivel. amivel megnövelik az örömteliség lehetőségeit is. akiknek nem ilyen volt szüleikkel a kapcsolatuk. és csak azt az egyet hagyta nyitva. hogy több lehetőség közül választhatnak. mivel az alaptevékenységen túl új információkat kell feldolgozni. hogy azok a tizenévesek. Egy viselkedéses figvelemmérés pedig azt igazolta. a családi kommunikációban a megfogalmazott célok és a visszacsatolás egyértelműek. hogy megszegik a szülők által megszabott szabályokat – feltéve. melyik az ok és melyik az okozat. azok a családok. akik gyakori áramlat-élményekről számoltak be. az eredményei meglepőek voltak: az agykéreg tevékenysége koncentráláskor visszaesett. mint azok a kortársaik. nem pedig azzal törődnek. sokkal több esélyük van. hogy ugyanazt a mentális feladatot elvégezze. akik bizonyos típusú kapcsolatban éltek a szüleikkel. hogy ez a csoport jobban teljesített tartós figyelmet igénylő feladatokban is. akik csak ritkán előfordulókról. külön átlagolva a vizuális és az audiális eredményeket. A figyelmi tevékenység általában további terhet jelent. hanem épp ellenkezőleg: csökkent a mentális erőfeszítésük. hogy a felvillanó fényingerre összpontosítson. A kísérlet eredménye ugyanis inkább magyarázható tanulási folyamatokkal. melyek autotelikus környezetet biztosítanak. amely ahhoz volt szükséges. hogy megjelenítsék tudatukban az eseményeket. Azok viszont. ami – szerintük – a helyzet szempontjából lényeges.

hogy lehet ez. olyan szorongva próbálja majd Én-érzetét összetartani. (Kiemelés tőlem. hogy a szülők kora gyermekkorukban hogyan viselkednek velük. melyek egy hosszabb időszakaszon át vizsgálták volna a szülő-gyerek kapcsolat ok–okozati viszonyait. nem az öröm komplex élményét keresi majd. A különbségek azonban megjelennek akkor is. mert ez volt az a vers. hogy a kegyetlen objektív körülményeket átváltoztatták szubjektíven befolyásolható élményekké. azonnal feljebb tették a mércét és megdöbbentően komplex feladatokat állítottak maguk elé. majd további hónapokat vett igénybe. míg leleményes titkos üzenetek segítségével sikerült megszámolni a szavazatokat. hogy milyen sok ilyen gyerek él a mi kultúránkban -. Ezek az emberek az áramlattevékenységek szabályai szerint jártak el. hogy csak az tartotta őket életben. aki a dzsungeltáborban negyven kilót fogyott és egészségileg is leromlott. Mikor megkérdezték tőle. amelyeket aztán memorizált. úgy tudott épelméjű maradni.. hogy képzeletben melltartót készített a rendelkezésére álló anyagokból. Amikor az ággyal végeztem. hogy a Lefortovo börtönben egyik rabtársa felrajzolta a világ térképét a cellája padlójára. hogy Ázsián és Európán keresztül Amerikába utazik és mindennap megtesz néhány kilométert. aki a magyar kommunista rezsim legsötétebb időszakában éveket töltött magánzárkában. hogy az ép elméjét megőrizze. erősebbek. Az a gyerek. tornázott és verseket írt. kiszámoltam a cella hosszát és szélességét. első kívánsága az volt.. Először is figyelmet szenteltek környezetük legapróbb részleteinek is. vajon melegek-e. Végül abban egyeztek meg. Így hát kombinációk és asszociációk csodálatos sora indul el az elménkben. gondosan megválogatva az ütőket és ütésmódokat és rendszeresen változtatva a pályát. aki az Egyesült Államok Légierejénél dolgozott. A költő Tollas Tibor. Sokan akkor is képesek sanyarú helyzetüket élvezetes küzdelemmé változtatni. hogy a fogsága minden egyes napján képzeletben végigjátszott egy tizennyolc lyukas golfjátszmát.. Először ki kellett választaniuk a megfelelő költeményt. így például Albert Speer. hogy nem sok energiája marad belső jutalmakat nyújtó tevékenységekre.játékot" egymástól függetlenül több ember is felfedezte.elvész a vitákban és a csatározásokban. és a kapott visszacsatolás segítségével közvetlenül figyelemmel kísérték a fejlődést. . akivel rosszul bántak vagy gyakran fenyegették szeretetmegvonással – és sajnos egyre tisztábban látjuk. Tollas egy 49 . hogy műfordító versenyt rendeztek. amikor azonban végre kiszabadult. hogy hadd golfozhasson egyet.. akinek borzalmas gyerekkora volt. és megjelenítette magában az út eseményeit és az eléje táruló tájakat. hogy az a gyerek. A különbségek csak a barátaikkal szemben tűnnek el: ilyenkor mindkét csoport egyformán jól érzi magát. A többi tiszt nagy megrökönyödésére fantasztikusan játszott.. magasságát és tájolását. megtapogattam a takarómat. hogy a fordítók Walt Whitman O Captain! My Captain! című versét fordítják majd magyarra. hogy a gyerekek örömérző képességét az is befolyásolja. Egyik ismerősömnek. vidámabbak és elégedettebbek. Mivel sem papír. Ebben a témában azonban nem történtek olyan kutatások. azt válaszolta. hanem láthatólag a fizikai készségeit is karban tartotta. sem írószerszám nem volt. s hónapokig tartott. és olyan rejtett cselekvési lehetőségeket leltek bennük. francia társalgásokat folytatott. melyeket mások elviselhetetlennek találnak. világháborúban hosszú időt töltött egy náci börtön magánzárkájában: „Ha az elérhető élmények köre hirtelen beszűkül. ha felnő. akit a sztálini rendőrség egy évre a moszkvai Ljubjanka börtönbe zárt be. hogy képzeletbeli gyalogtúrát tett Berlinből Jeruzsálembe. ha eltévednek az Antarktiszon vagy börtönbe jutnak. és emlékeztet-e még valamire? . ami kínálkozik. ) Hasonló zsenialitással talál mentális cselekvési lehetőségeket és célokat minden magánzárkába zárt túlélő a terroristák által elfogott diplomatáktól a kínai kommunisták által bebörtönzött idősebb hölgyekig. Cseppet sem meglepő. AZ ÁRAMLAT-EMBEREK Az autotelikus személyiség jellegzetességei azokon az embereken figyelhetők meg.. Ezután a helyzettel összhangban lévő célokat tűztek ki maguk elé. hiszen túlságosan egyszerű volt ahhoz. Eva Zeisel keramikus. fejben sakkozott önmagával. aztán elképzelte. hanem megelégszik azzal. mikor a serdülők egyedül tanulnak vagy az iskolában vannak: a tökéletes élmény itt is elérhetőbb az autotelikus környezetből származó gyerekeknek. mint kevésbé szerencsés kortársaik. függetlenül a családjuk jellegétől. míg a benevezett versek körbejárták az összes cellát. hogy törékeny Énjüket megvédjék más emberek rázúduló céljaival szemben. Valószínű. gondolataink és érzéseink csak kevés táplálékot kapnak. hogy elkészítse a saját fordítását. hogyan? Vajon ki készítette és mikor? Mikor és hol láttam már ehhez hasonlót. akkor muszáj azt a keveset megragadnunk. .. Richard Logan nehéz helyzetbe került emberek beszámolóit tanulmányozta. amelynek a legtöbb rab tudta az eredeti angol szövegét. hogy az autotelikus és a nem autotelikus családokban felnövő tizenévesek között a legnagyobb különbségek akkor jelentkeznek. Alexander Szolzsenyicin leírja. ahol több száz értelmiségit tartottak fogva. volt egy története egy éveken keresztül Észak-Vietnamban raboskodó pilótáról. Amikor elérték a céljukat. Működik-e? Ha igen. Ugyanezt a . Ez a gyakorlat nemcsak abban segítette. mikor a gyerekek otthon vannak a családjukkal: itt az autotelikus környezetből származók sokkal boldogabbak. hogy hosszabb ideig lekössön. és képtelen kérdések egész tárát feltenni velük kapcsolatban. és arra a végkövetkeztetésre jutott. melyek összeillettek (a körülményeket tekintve igen korlátozott) cselekvőképességükkel.. a rabok több mint egy évig azzal foglalták el magukat. részben azért. hogy annyi gyönyört csikarjon ki az élettől. még leromlott állapota ellenére is. Tipikus példája ennek Christopher Burney. Hitler kedvenc építésze hónapokig azzal tartotta magában a lelket a spandaui börtönben. mesélte. amennyit csak tud. Megmértem például az ágyamat és hozzávetőleg összehasonlítottam az iskolai és a katonai ágyammal. Ezután elkezdődött a komoly munka: mindenki hozzáfogott. vagy fölemészti a gyerekek azon igyekezete. Logikus azonban. melyek hosszúsága és komplexitása hamarosan túlszárnyalja a szerény kinidulópontot. akik képesek örömet lelni olyan helyzetekben. aki a II. megvizsgáltam az ablakszárnyakat meg a vécét. hogy a váci börtönben.

Más tudósok viszont a test és az agy bonyolult információtovábbító és -feldolgozó rendszerét véve alapul egészen más eredményre jutottak: szerintük egy ilyen érzékeny gép megépítése hatalmas összegbe kerülne – megütné a több százmillió dollárt. Mivel ezek a lehetőségek könnyedén elérhetőek. Cabell . egy Schiller-költemény következett. milyen módszerekkel. hogy visszaállítsa a tudat rendjét. hiszen a test értékét nem kémiai alkotórészei vagy az információfeldolgozást lehetővé tevő neuronhálók adják. ezzel pedig elveszíti a testtel 50 . hogyan sikerült elérnie a személyes boldogságot: "Fokozatosan megtanultam. akkor az az ember önmagába zárkózik. aki négy sötét és hideg hónapot töltött el egy kis kunyhóban a Déli-sark közelében. és testi adottságait a lehető legkevésbé hasznosítja. Sok olyan ember van. amely jellemző az autotelikus személyiségre. mint Viktor Frankl és Bruno Bettelheim . Bertrand Russell. Az én számomra a szögesdrót nem létezett. hogyan lehet még a legmegalázóbb helyzetet is áramlat-élménnyé alakítani: "Néha." Nemcsak rabok számolnak be arról. míg mások összeomlanak a külső viszontagságok hatására? Richard Logan olyan túlélők. A TEST AZ ÁRAMLATBAN "Az ember csak rövid időre. A fordítók írás közben egyenként megtanulták a versszakokat. Ha sikerül. integritásuk megőrzéséért ugyanezekhez a lépésekhez folyamodtak. Ezekben a pillanatokban szabad voltam és boldog. az épp olyan. amit mi ismerünk. Elég szabad pszichikai energiájuk marad arra. Ma már a legtöbb ember tisztában van az egészség és edzettség fontosságával.. egy ínyenc ízlésével kóstolni vagy olyan ügyességgel szeretkezni. könnyen darabokra esnek szét.ugyan milyen mértékegységekben mérve állapíthatnánk meg. hogy a túlélők legfontosabb jellemvonása a "túlzott Én-tudattól mentes individualizmus". Ha egyetlen tulajdonságot szeretnénk kiemelni. és a rabtársak mindegyiket értékelték és szavaztak rá. hogy azt tegyék. A narcisztikus emberek. Mivel cselekedeteiknek belső motivációja van. a rímek és képek olyan özöne öntött el. akikben megvan ez a tulajdonság. vissza kell szereznünk az irányítást azzal. B. olyan. Ha megpróbálunk árcédulát ragasztani a testre és funkcióira. Szolzsenyicin nagyon szépen írja le. és nem él benne a vágy. . Vannak emberek. nyomai sem lennének. mennyit is érhet egy emberi test. akkor talán ez lehetne az. nem egykönnyen zavarják meg őket a kívülről jövő fenyegetések. hogy az Énjüket védjék. de belsőleg szabadok vagyunk. A kémikusok. olyan emberekre. hogy mennyit ér? Mindenben. mikor csüggedt rabok között álltam az oszlopban. akik összpontosíthatóbb. átélni azt az örömöt. olyan irányba.. vagy Charles Lindbergh. a haj. akkor is kell olyan értelmes célt keresnünk. a hús. miközben géppisztolyos őrök üvöltöztek körülöttem. és nagyobb az esélyük arra. különböző tudományágakra. Amikor már fejből tudta a sort. benne rejlik az öröm lehetősége. Az ilyen személyiség részben a biológiai örökség és a kora gyerekkor eredménye. A rabok számlálása ugyanúgy folyt. és annak az életnek. és arra már nem marad elegendő belőle. hogy tárgyilagosan megfigyeljék és elemezzék környezetüket. hanem olyan felfedezők is. ha a külső feltételek fenyegetővé válnak. Nem sok ember tanul meg egy akrobata kecsességével mozogni. A tudósok időről időre eljátszanak azzal a gondolattal. akkor külsőleg lehetünk akár rabszolgák is. amit a test csinál.nyomán arra gondol. mindössze néhány rongyos dollárra becsülik az egészet.. az életminőség javításának legegyszerűbb módja. de én mind e közben valahol messze szálltam. ami egyes embereket képessé tesz arra. aki ezt a lehetőséget teljesen figyelmen kívül hagyja. hogy miképp nyerik vissza a tudatuk felett az irányítást ilyen módszerekkel." Talán nem is lehetne jobban leírni azt. amelyet gyakorlással és fegyelemmel tökéletesíteni lehet. akik iránt szeretetet éreztem. a gyógyír egyszerű: megpróbáljuk hasznát venni. a tömeg feje fölé emelkedem. Voltak. ha megtanuljuk uralni testünket és érzékszerveinket. Ha valakit nem érdekel a világ. hogy megpróbálják felbecsülni.réteg szappant kent cipője talpára. Mindazonáltal ez fejleszthető készség. Nézzük meg. amelyet egy saját rekordját megdöntő sportoló érez. századunk egyik legnagyobb filozófusa leírta. amely köré az Énünket szervezhetjük. hogyan teheti magát valaki autotelikus személyiséggé. figyelmemet egyre növekvő ütemben kezdtem külső tárgyakra összpontosítani: a világ állapotára. mintha megpróbálnánk kiszámolni az élet piaci értékét . figyelmük befelé fordul. aki az óceán átrepülése közben egyedül nézett farkasszemet az ellenséges elemekkel. Az ilyenkor bekövetkező pánik megakadályozza őket abban. de elsődlegesen nem saját érdekeiket akarják érvényesíteni. vagy olyan szerencsések. ami a szexet művészetté emelné. akik főként azzal vannak elfoglalva. hogy úgy éreztem. mert nélküle nem lennének tapasztalatok. ahol a cél nem az Én felé irányul. rugalmasabb neurológiai adottságokkal születnek. 5. Miután a Whitman-fordítást elbírálták. A test azért felbecsülhetetlen értékű. ha levertek vagy boldogtalanok vagyunk.akik sokat írtak arról. újabb réteg szappant kent a cipőre. akik úgy próbáltak megmenekülni. hogy új cselekvési lehetőségeket fedezzenek fel. aztán továbbadták a következő cella lakójának. hogy átvegyék az irányítást önmaguk fölött. hogy a szüleik bátorították bennük a túlzott Én-tudattól mentes individualitást. hogy nekirohantak a szögesdrótnak.' és fogpiszkálóval karcolta bele a betűket. egy művész friss szemével nézni. ."az emberi test mégis sok gyönyörűséget tartogathat számunkra. gondosan összeadva a bőr. minden körülmények között igyekeznek a lehető legjobbat nyújtani. Azok az emberek. a csont és a bennük levő ásványi anyagok és nyomelemek értékét. mint Byrd admirális. avagy olyan erős célra irányultság.. miből merítenek erőt az emberek súlyos szerencsétlenségek alatt . Vajon mi az. Egy idő múlva már tucatnyi változat keringett a börtönben. hogy új irányba fordítjuk pszichikai energiánkat. kölcsönbe kapja a saját testét" – írta J. hogy aktívan kapcsolódjon hozzá. Ha a balsors meg akar minket bénítani. amely a külső erők hatósugarán kívül esik. hogy megbirkózzon a külső valósággal. Egyik becslési módszernek sincs azonban túl sok értelme." Ha unatkozunk. amit tenniük kellene. hogy közömbös legyek önmagammal és fogyatékosságaimmal szemben. de a test által kínált számtalan öröm lehetősége gyakran mégis kihasználatlan marad. Ha minden reményünk füstbe száll.

sőt akár kellemetlen is lehet. A tárgyak hajigálása például meglehetősen triviális képesség. melyekre az ember képes. aki szárnyakat készített. és ezen cselekedetek mindegyike áramlat-élménnyel járhat. Minden érzékszerv és minden motoros funkció hozzájárulhat áramlat létrehozásához. hogy lássák. amikor az emberi test lehetőségeinek a határait feszegetjük. a durva ízlelőbimbók alig érzékelik az ízeket.az olimpiai mottó első tagja. Minden kultúra élvezetes tevékenységek sorát alakította ki. Az altius – magasabbra . ahhoz rendelkeznünk kell megfelelő készségekkel. Az atlétika és általában a sport legtisztább formája az. Ám hogy valaki milyen messze tud eldobni egy bizonyos súlyt. a skótok óriási sziklatömbökkel csinálták ugyanezt. fut. Helyet kap ebben a részben az érzékszervek megkülönböztetett használata. amennyi reálisan 51 . Ha érzékszerveink működését nem fejlesztjük. ki hajít a legmesszebb egy fatörzset. Néhány megátalkodott embernek a gravitáció szorításából való szabadulás vágyára kitalálták az úgynevezett "Ikaroszkomplexust". nyomatékosan ki kell jelentenem. az akár legendássá is válhat. késztetések és érzések nélkül lehetetlen elérni azt a fegyelmezettséget. A következő oldalakon áttekintjük néhány módját annak. az áramlat nem lehet pusztán fizikai folyamat: az izmoknak és az agynak egyformán részt kell venniük benne. amely ahhoz szükséges. Mielőtt tovább kutatnánk. mindenki számára nyitva áll. emelkedhet kicsit magasabbra. Még magasabbra ugrani. mint például a bumeránghajítás meg a horgászzsinórok kivetése. ez is sántít. melyek a test edzésén keresztül uralják az elmét. fortius . kaotikus információk özöne az eredmény: az edzetlen test esetlenül és összevissza mozog. mint eddig bárki. ügyességet igénylő feladattá válik. Azoknak. hegyekre mászik és barlangokba ereszkedik le. Hogy örömet leljünk például az úszásban. Mi több. hogy élvezze. érzéketlen szemmel nézve csak érdektelen vagy csúnya látványban lehet részünk. ha hihetünk a járóka körül heverő játékok tanúbizonyságának. de még akkor is inkább az egészség jelének kell értékelni az örömszerző cselekedeteket. tárgyakat hajít és kap el. a kosárlabdázók meg azért. MAGASABBRA. és korlátlan örömforrás-lehetőségeket kínál. Mindenki. legyen bármilyen rossz formában. a svájciak ünnepi alkalmakkor összegyűltek a hegyi réteken. Még a legegyszerűbb fizikai cselekvés is élvezetes lesz. meg olyan ezoterikusabb kedvtelések űzői. hogy elérje a napot. Napjainkban a baseball dobójátékosai azért lesznek gazdaggá és híressé.jó. hogy áramlatot hozzon létre. akkor áramlat-élmény lesz. hogy örömöt leljenek abban. hogy az ember elég jól megtanuljon úszni ahhoz. ha egy kiművelt készség bemutatásának szándékával hajtják végre.mint a mexikói tarahumara indiánok. mert nagy gyorsasággal és pontossággal képesek a labdákat elhajítani. szerepel a szeretkezés magasabb fokra való emelése és különböző keleti tudományok. kalapácsvetők. mint a futás szociálisan kidolgozott. Ezek mindegyike a dobás alapvető képességén alapul. úszik. ami a figyelem összpontosítását kívánja meg. Ikarosz mítosza. Vannak gerelyhajítók. ha úgy alakítjuk át. nem pedig betegségnek. hogy kiszakadjon a gravitáció kötelékeiből. Természetesen bizonyos értelemben minden céltudatos cselekedet felfogható a káosz fenyegetése ellen való védekezésképpen. mert beletalálnak a hálóba. mivel az öröm az úszó elméjében jelenik meg. hogy kiaknázza a test lehetőségeit. akik erre nem hajlandók. hall. a hallás. mint a sport és a tánc. A görögök feltalálták a diszkoszt. noha nem teljes összefoglalása annak. Bármilyen kevéssé fontosnak tűnik a kívülálló számára egy sporttevékenység. versenyt futunk valakivel. hogy egyedül kocogunk. már hosszú ideje a civilizáció elérhetetlen céljairól szóló példabeszéddé vált. amely megpróbálja az örömöt lefokozni az elfojtott szorongás elleni védekezés eszközévé. Mint minden olyan magyarázat. akik bizonyos ünnepségek alkalmával több száz mérföldet is futnak a hegyekben – komoly rituális színezetet adunk a fizikai teljesítménynek. a legvadabb csúcsokat megmászni és magasan a föld fölött repülni – a legörömtelibb dolgok. Bizonyos gondolatok. Ha a test képességeit kiműveletlenül hagyjuk. hogy meghaladjuk testünk határait. Nem az olimpikonok kizárólagos joga. hogyan lehet a testi folyamatok kifinomult felhasználásával javítani a tapasztalatok minőségét. a test egyszerű elmozdítása a tér egyik pontjáról a másik felé komplex visszacsatolássá válik. de csak olyan emberek számára. a test továbbra is csak egy viszonylag értéktelen húsdarab marad. A folyamat lényeges lépései: (a) tűzzünk ki egy általános célt és annyi kisebb célt ezen belül. GYORSABBAN. Az az öröm. a látás és az ízlelés is. mehet egy kicsit gyorsabban és lehet egy kicsivel erősebb. hogy csak néhányat említsünk –. A föld fölé való emelkedés egy másik egyetemes emberi vágy. érint. hogy pusztán a test mozgása nem kelt áramlatot – az elmének mindig jelen kell lennie. ami tökéletes élményt nyújt és erősíti az Ént. Mindegyik érzékszervi modalitás az öröm csaknem korlátlan lehetőségét hordja magában. ERŐSEBBEN Az olimpiai játékok mottója – altius. a zeneileg képzetlen fül hangok összemosódó egyvelegét hallja csak. a legjobb szobrászok pedig halhatatlanná tették a nagy ókori diszkoszvetőket. tekézők. és megtanulunk rendet teremteni az érzékletek között. Ezek között vannak olyan fizikai tevékenységek. A fizikai készségeken alapuló áramlat-élmények nemcsak kiemelkedő sportteljesítmények ben jelennek meg. hogyan járul hozzá a fizikai tevékenység a tökéletes élmény létrejöttéhez. hogy megpróbálják eddigi teljesítményüket meghaladni. mégis igen komoly dolog. A mottó minden sportra magyarázatot ad: csináljuk jobban. Mindegy. hogyan tapasztalhatja meg a test az áramlatot. citius. Amikor egy olyan természetes funkció. akkor az entrópia átadja a helyét a tudat örömteli harmóniájának. az élet minősége alig éri el a közömbös szintet. nemes és ugyanakkor teljesen félresikerült törekvés. Az emberiség egyik legrégibb álma. Ám ha kontrollálni tudjuk testünk működését. Az emberi test több száz különböző funkció ellátására képes – lát. akik valóban ki akarják művelni a tevékenységekhez szükséges készségeket. célirányos és megfelelő szabályok szerint lebonyolított. még a kisbabák is remekül csinálják. vagy .kapcsolatos áramlat-élmények lehetőségét is.

Akkor voltak a legboldogabbak. és mégis összetett áramlattevékenységgé. ahogyan lépéseit folyamatosan a terephez hangolja. megfigyelhető emberi arcok és hangok és érintkezési formák. legyen az föld. és osztályozzák lelkiállapotukat is egy hétfokú skála szerint. amit nyújt. mennyi érdekes dolgot láttunk. hogy elmennek valami divatos fitness-klubba tornázni. A visszacsatolás magában foglalhatja. emeljük meg a tétet. melyek a testet használják fel örömforrásnak. de ha célunk van. jelentősen kevésbé voltak boldogok. és az előzőtől eltérő feladatot jelent: úgy kell följebb lépni. ha valaki úgy közelíti meg a helyzetet. akik nem választanak célt. amin jelzik.megvalósítható. mikor a lámpa zöldre vált. milyen rendkívül kifinomult művelet az. hogy milyen gyorsan és mennyire könnyedén tettük meg az előre kitűzött távolságot. a válaszadók kitöltenek egy kérdőívet. és végül (e) ha a tevékenység kezd unalmas lenni. amelyeken el lehet tűnődni. (d) fejlesszük ki az ahhoz szükséges készségeket. ha uralmunk alatt tartjuk a folyamatot. van. mert divatosak vagy jót tesznek az ember egészségének. Sok ember belekerül a taposómalomba testgyakorlás közben – makacsul végzi. Vannak nézegethető kirakatok. mit élnek át. koncentrált figyelmet kívánó tevékenység. és nem történnek meg azokkal. Ha valakinek nincsenek céljai és készségfejlesztő tervei. A fizikai jóllétet tökélyre vivő gazdaságos mozgás kifejlesztése is lehet cél. ám ha a gyalogló nem szerez megfelelő információt a terepről. kötögettek vagy a hobbijukkal foglalkoztak. hogy kialakítsuk a magunk egyéni stílusát. hogy csupán a konkrét valóság. (c) összpontosítsunk arra. a városi környezet történelmi és építészeti utalásai rendkívül változatossá tehetik a sétát. és milyen új érzéseink vagy gondolataink támadtak az út folyamán. mit csinálnak és kivel. Egy séta során több célt is kitűzhetünk magunk elé. és egyre finomítsunk a tevékenység adta lehetőségeken. hogy mit csinálsz. A séta a legközönségesebb foglalatosságok egyike. hanem inkább attól. szikla. hogy pontosan akkor érjenek a kereszteződéshez. pl. hogy fel tudjuk használni az elérhető lehetőségeket. de általában kevésbé emlékezetes az élvezet is. Azonban. Egy rádióadó a csipogót egy héten át naponta nyolcszor. rendszertelen időközönként megszólaltatja. Egyik kutatásunk során feltettük a következő kérdést: akkor boldogabbak-e az emberek. amit majd a talp érint. és az. hol vannak. Ezek a számítások természetesen jobbára automatikusak. A tömeg által nyújtott társadalmi ingerek. csaknem művészetté válhat. A séta által nyújtott lehetőségek a környezettől függően nagyon különbözőek lehetnek. a módszer lényege az. a lendületet. rövidítve: ESM). ahogy már láttuk. melynek során a tömeg. Az ilyen emberek számára az. hogy a kiválasztott célhoz képest mérhessük haladásunkat.: motorcsónakázás.és szabadidős sportok nem kizárólagos eszközei az olyan fizikai tapasztalatoknak. A tapasztalt gyalogló könnyedén és a lehető leggazdaságosabb mozgással halad még egy nehéz ösvényen is. fényt derít arra. valójában mégis nagyon intenzív. hogy a séta Én-tudat nélküli. és milyen úton. amikor egyszerűen csak beszélgettek. vagy hamarosan elfárad. Vannak. vagy akkor. Cél lehet az is. A nagyvárosokban élők számára a sima járda és a derékszögű utcák megkönnyítik a séta fizikai részét. A városban a terep önmagában nem nyújt kihívást. aki arra büszke. hogy ott majd jól is érzik magukat. amely nagy anyagi ráfordítást igényelt – drága felszerelést. s viszonylag több pszichikai energiát kívánnak. Ezen belül kiválaszthatunk bizonyos látnivalókat vagy olyan helyeket. hogyan. mintha teljességgel intuitívak. de a készségek kifejlesztésére más lehetőségek is akadnak. mert az edzésre szükség van. A MOZGÁS ÖRÖMEI A verseny. akik igyekeznek minél többet járni az utca napos oldalán télidőben és az árnyékoson nyáridőben. Az öröm eme lehetőségei persze tudatos működés eredményeképp jönnek létre. Vannak. Valahányszor a készülék felberreg. Egy hegyi ösvényen gyalogolni már egészen más ügy: egy gyakorlott kiránduló számára minden egyes lépés új. autóvezetés vagy tévénézés -. hogy az emberek kapnak egy kis elektromos jelzőkészüléket meg néhány kitöltendő kérdőívet. amikor önmagukból "fektetnek be" többet? Ezekre a kérdésekre próbáltuk megtalálni a választ az Élményértékelő Mintavételi Eljárással (angolul: Experience Sampling Method.is lehet unalmas vagy kellemetlen. hogy hogyan mozgassuk a testünket könnyedén és hatékonyan. az adott helyzet és esemény határozza meg. Lehet tehát. A tevékenységben rejlő nehézségek késztetnek bennünket a koncentrálásra. de élvezni nem élvezi egy csöppet sem. az öröm nem attól függ. hogy egyszerűen muszáj részt vennie ezekben a tevékenységekben csak azért. és feltételezik. Némely sétáló arra specializálja magát. amit éppen csinálunk. a sebesség és a súrlódás egyidejű figyelembevételével kiválasztja a legjobb megoldást. (b) találjunk módot arra. Elkövetik a szokásos hibát. fű vagy faág. hogy óramű pontossággal járja be mindig ugyanazt az útvonalat. mint amikor olcsóbb szórakozási formákat választottak. ami a testnek az elképzelhető legegyszerűbb használati módja. hogy az a legkedvezőbb legyen az egyensúly szempontjából. magától értetődően azt jelenti. amelyet a Chicagói Egyetemen fejlesztettünk ki. a felületet. vagyis összekeverik a formai és a lényegi tulajdonságokat. tekintetbe véve a test súlypontját. és olyan hatást keltenek. Jó példa erre a séta. amikor több anyagi forrást használnak fel szabadidős tevékenységük folyamán. hiszen a tevékenységek széles skálája képes ritmikus vagy harmonikus mozgással 52 . Az eredmények azt mutatták. csaknem ösztönösek lennének. ahol majd meg akarunk állni egy kicsit. gyökerek. elektromos áramot vagy más mérhető energiaforrást. Ahogy már korábban leírtam. amikor kertészkedtek. hogy kiválasztja a legrövidebb utat. mások pedig a legérdekesebb útvonalat részesítik előnyben. és nem sikerül folyamatosan alkalmazkodnia hozzá. ezek a tevékenységek csak kevés anyagi forrást vesznek igénybe. hogy amikor az emberek olyan szabadidős tevékenységet folytattak. akkor a séta csak unalmas lötyögés. akkor mélyen élvezetessé válik. akik úgy időzítik lépteiket. ami a "nagyon boldog"-tól a "nagyon szomorú"-ig terjed. akkor vagy elesik. mások szeretik váltogatni az úti célokat. Másfelől a sport és a testkultúra ezeregy kifinomult formája – a jógától a teniszen és a biciklizésen át a harcművészetekig . míg a külső forrásokat igénylő tevékenység gyakorta kevesebb figyelmet kíván. így például megválaszthatjuk az útvonalat: hová megyünk.

így éri el. akkor valóban a zene nyelvén beszélek. Biztonsággal kijelenthetjük. Amikor jól megy. A románc – a dél-francia újlatin kultúra talaján sarjadó udvarlási rítus – a lehetőségek valóságos kincsestárát nyitotta meg a szeretők előtt. egyfajta kommunikációs eszköz. sokan azért állnak munkába. hiszen a nemiség általános jutalomértékkel bír. Ez egyáltalán nem meglepő. Most már része az életemnek. Testbeszéd. A Káma-Szutra és a hasonló. akik ott vannak. hogy a szexet örömtelivé tegyük. ilyen a színészet és a pantomim. csak finom utalás arra. mintha eksztázisba esnék. Ahogy már a sportnál mondottuk. mi történik a résztvevők tudatában. Így beszélnek a táncparketten való mozgás öröméről: "Ha már benne vagyok. Az a mondás." A tánc öröme gyakran olyan intenzív. részben azért küzdünk hatalomért és státuszért. a szexszel is úgy áll a helyzet. házasulandó korban levő táncos közül csak hárman voltak házasok és csak egynek volt gyereke. akkor maga a mozgás az. Szerencsére számos mód van arra. Még a legügyetlenebb. idővel könnyen unalmassá válik. amikor már beleépülnek a pszichológiai dimenziók is. semmilyen speciális készségre nincs szükség.. a terhesség túlságosan nagy akadály a karrier szempontjából." A csoportban levő hatvan hivatásos. hogy a válasz attól függ. olyan. hogy ha nem alakítjuk át örömteli tevékenységgé. hogy genetikailag arra vagyunk programozva. ijesztő. Nehéz volt nagyon: kevés pénz. mert az emberek egy időre levethetik megszokott identitásukat és más szerepeket játszhatnak. Az "Amerikából jöttünk" meg a hasonló társasjátékok azért olyan népszerűek. sok utazás. Ugyanazt a szexuális aktust át lehet élni fájdalmas. Olyan. amikor jól megy minden. és olyan alapul használta volna. hogy az emberek sokszor lemondanak a kedvéért más lehetőségekről. az udvarlás szertartása. önmagamnak. meg azoknak az embereknek a közös nyelvén. hogy vonzóak legyünk. Bizonyos értelemben az erotika úgy viszonyul a szexhez. hogy a legtöbb tettünk mögött közvetve vagy közvetlenül szexuális szükségletek húzódnak meg. örömöt ad. és mozdulatoddal próbálod kifejezni magad. A szexualitás ápolásának egyik formája az erotika. ami különleges lebegést. mint a sport a fizikai tevékenységhez. vagy függőséghez vezető szokás válik. elsősorban a szex jut az eszükbe. és az anyám mindig dohog a munkám miatt. akiket Massimini professzor csoportja interjúvolt meg Milánóban: "Kezdettől fogva balett-táncosnő akartam lenni. Azért mosdunk meg. amelyeknek az eszköze a test. Itt egy jellegzetes vallomás azon táncosok egyikétül. Hogy valaki gyönyörűségét lelje a szexben. amely a fizikai készségek fejlesztésére koncentrál. hogy "a szerelem mozgatja a világot". hogy a szexuális ingerek önmagukban általában élvezetesek. Az eredeti tökéletes élményből vagy értelmetlen szertartás. élvezetes. az érzelmek bevallása a szeretőnek. melyek ma az intim kapcsolat elválaszthatatlan velejárói. Az idősebbek közül sokan bizarr és értelmetlen rituálénak tartják a diszkókban meg klubokban való táncot. A legtöbb kultúra kifinomult. Az amatőr táncosok épp olyan jó1 érezhetik magukat anélkül hogy föláldoznák minden más céljukat a harmonikus mozgásért. A tánc szeretete tartotta bennem a lelket. Mint az összes többi örömforrással. Az ő hatásukra terjed el az "édes új stílus" Európa többi részén. mintha lázam lenne. kellemes. szükséges céloktól. amelyek a faj fennmaradását biztosító megtermékenyítéshez vezetnek. kalandozás egy másik élet lehetséges birodalmába. nemcsak a pusztán fizikálisak vannak jelen.és viselkedésmintákat építhet. pedig a tinédzserek számára fontos örömforrást jelent. A korai termékenységi rítusok. melyekre aztán összetettebb gondolat. vérlázító. A SZEX MINT ÁRAMLAT Amikor az emberek örömteli dolgokra gondolnak. legostobább szereposztás is örömteli felszabadulás a mindennapi viselkedés sablonjai alól. hogy egy nemi erőszakot fizikailag nem lehet megkülönböztetni egy bensőséges szeretkezéstől. érdekesebbé és kihívásokkal telítettebbé varázsolhassuk. A legelzártabb új-guineai törzstől kezdve a Bolsoj-balett kitűnő tagjaiig a test válasza a zenére széles körben elismert és gyakorolt formája az örömszerző élményeknek. hogy csodáljanak és szeressenek bennünket. csak a késő középkorban bukkantak fel a dél-francia kastélyokban lebzselő trubadúrokkal együtt. A görögök és a rómaiak szexuális gyakorlatában kevés kivételtől eltekintve nem volt túl nagy szerepe a romantikának. A történészek szerint a szerelem művészete viszonylag új. mintha a vallások korai szakaszában a kultúra magába olvasztotta volna a szexualitás nyilvánvaló vonzerejét. öltözködünk és fésülködünk. nem kell valakinek hivatásos sportolónak lennie ahhoz. hogy a szexuális tevékenységet változatosabbá. A szexualitás valódi jelentőségét azonban csak akkor nyeri el . a görög Dionüszosz-misztériumok és a gyakori összefüggés a prostitúció és a papnők között csak néhány példa erre. hogy képesek legyenek eltartani egy partnert és egy háztartást.." "Mozogsz körbe a többiek között. A vágyakozás. ami nélkül nem tudnék élni." "Valahogy fizikailag jól érzem magam tőle. hogy az egyedek szeressék az olyan tevékenységeket. talán csak a túlélés és az evés-ivás szükséglete múlja fölül. ahhoz csak megfelelő egészség és szándék kell.. pszichológiai hatásuk szempontjából mégis egy világ választja el őket. semleges. 53 . javaslatokat és célokat fogalmaznak meg. örömteli vagy eksztatikus élményként – attól függően. .. és az első élmények után kevés fizikai újdonsággal találja magát szemben az ember. gyakran vallásos színezetű módszereket dolgozott ki az erotika tanulására és gyakorlására. hogy elvonhatja a pszichikai energiát más. Az. Vannak más olyan kifejezési formák is. Épp ezért minden kultúra nagy erőfeszítéseket tesz annak érdekében. Lehet. hogy a szexualitásnak korlátokat szabjon és megfelelő keretek közé terelje: számos komplex társadalmi intézmény csak azért létezik. mind lehetséges komplexitását tekintve. hogy örömet leljünk a szexualitásban. A szexuális kapcsolat iránti vágy olyan erős. Abban van minden. modern kézikönyvek segítenek az erotikus készségek kifejlesztésében. hogyan illeszkedik bele valakinek a céljai közé. hogy ezt a szükségletet megzabolázza. Ezek közül a tánc valószínűleg a legősibb és a legjelentősebb mind közkedveltségét. nyugati fejlemény. az evolúció ügyes trükkje.áramlatot elérni. Megizzadok. Tényleg mindig örömteli-e a szex? Mostanra az olvasó már kitalálhatja. hogy a test kifejezőkészségét kontrollálni tudja.

hogy az indiaiak megszállottsága az önuralom technikáiva1 kapcsolatban és a fizikai környezet anyagi kihívásainak teljes figyelmen kívül hagyása ahhoz vezetett. de ha a romantikus szerelem és a másik iránti szeretet nem fejlődik ki. Talán Szent Benedek vagy Szent Domonkos kolostori szabályai és persze Loyolai Szent Ignác lelkigyakorlatai járnak legközelebb ahhoz. Hogyan tartsuk életben a szerelmet? A válasz ugyanaz. hogy a partnerek meg ne unják egymást. azt India és a TávolKelet a tudat fölötti közvetlen uralom terén sajátította el. nagyjából ugyanebben az időben. hogy tehetetlenség és apátia uralkodott el a források szűkössége és a túlnépesedés által térdre kényszerített népesség nagy részén. A kínai és indiai kurtizánok és a török odaliszkok ugyanilyen ügyesek és képzettek voltak. a növekvő készségek nyolc szintjét írja le. ehhez pedig a partnereknek új lehetőségeket kell felfedezniük önmagukban és egymásban. hogy személyesen részt vennének benne. mert a jóga több területen is egybeesik azzal. az első szeretkezés mind olyan új élményeket jelentenek. jobban szeretnek hallani róla vagy a "hivatásosokat" figyelni. az ő helyzetéhez mi illik. megértsük őt és segítsünk céljai elérésében. a jóga alapszövege. hogy az élmények minősége általánosan javuljon. ugyanazokat a könyveket olvasni. aminek a neve hátha jóga. hogy örömteli legyen. gyerekeket felnevelni. aki szeretné jobban irányítása alá vonni a pszichikai energiát. Hogy ezt a célt elérje. A valódi romantika ebből a szempontból is sok hasonlóságot mutat a sporttal: az emberek ahelyett.noha magas szintre fejlesztette a szexuális élmények komplexitását – közvetlenül nemigen segítette hozzá az embereket. az "első szerelem" után egyetlen további kapcsolat sem annyira izgalmas többé. Lehetetlen. és hasznos modellnek bizonyulhat mindenki számára. azt kell eltanulnunk a keleti vallásoktól. a szaporodásnak és az ahhoz kapcsolódó szokásoknak. Valószínűleg a többi emlősökhöz hasonlóan az emberek sem természettől monogám beállítottságúak. Az első két szint az "etikai fekészülés". Nyugaton nem születtek a hátha-jógához hasonló rendszerek. hogy képzett zenészek. és ezzel kimeríti a környezetet. A romantikus szerelem mindig is a fiatalságra korlátozódott és azokra. tervezgetni és aztán valóra váltani a terveket. egész életre elegendő feladat. a romantikát már nemcsak élvezetesnek. hanem valódi szeretetet érzünk partnerünk iránt. hogy . milyen gondolatok és érzések. és nem sajátítanak el megfelelő készségeket a kapcsolat gazdagítására. Sajnálatos módon ez a professzionalizmus . Ekkor megint új feladatok jelennek meg: hogy a partnerünket egyszeri és egyedi személyként tudjuk megbecsülni. A "rendes" emberek az egész világon kevés energiát szentelnek a szexualitásnak. Különösen nehéz több éven át örömet lelni a szexben ugyanazzal az emberrel. minden cselekedet örömtelivé és jelentőségteljessé válik. attitűdök megváltoztatására irányul. Ha valaki már kezdi valóban megismerni a másikat. Eleinte nagyon könnyű örömöt. a népesség nagy többségének a nemi élete minden kultúrában eléggé alacsony szinten zajlott. A harmadik dimenzió felbukkanásával a szerelem olyan összetett folyamattá válik. meg kell állapítanunk. hiszen fiatal korában akármelyik bolond képes beleszeretni valakibe.járomba fogni". hanem örömtelinek is találták. A gyakorlatban az első lépés. táncosok és színésznők legyenek. az első csók. hogy újabb és újabb tartalmakat fedezzenek föl egymás társaságában. A tökéletes társadalomnak egészséges egyensúlyt kell létrehoznia a spirituális és a materiális világ között. amelyek alkalmasak a figyelem szabályozására. figyelmet kell szentelniük egymásnak – így megtudhatják. vagyis hogy az egyént összekösse Istennel úgy. hogy először a test különböző részeit köti össze egymással. de még ezek is messze elmaradnak a jóga mögött. Érdemes sorra venni előnyeit. Az első randevú.Azok. ami a módszer céljára utal. amit az áramlat pszichológiájáról tudunk. ami akár egész életünkön át elláthat minket áramlat-élményekkel. ha nem dolgoznak azon. milyen álmok lakoznak a partnerük lelkében és elméjében. aztán a testet mint egészet dolgoztatja a tudattal együtt egy rendezett rendszer részeként. melyek a fiatalt akár hetekig is áramlat-állapotban tartják. hogy a keleti civilizációkhoz képest gyermekcipőben járunk. akiknek elég idejük és pénzük volt ahhoz. hogy egyre összetettebb tevékenység legyen belőle. Számos ember életében azonban ez az eksztatikus állapot csak egyetlenegyszer következik be. akkor a kapcsolat előbbutóbb állóvízzé alakul. Hogy ezek közül a megközelítések közül önmagában egyik sem bizonyul ideális életvezetési programnak. Szanszkritül a jóga annyit tesz. Úgy is mondhatnánk. a jama azt 54 . ha hajlandónak mutatkozunk átvenni felette az irányítást és úgy művelni. sőt akár gyönyört lelni a szexben. mielőtt a tudat feletti uralmat tanítani kezdené. melyet Patandzsali állított össze körülbelül ezerötszáz éve. Eleinte a testi jellegű kihívások elegendőek az áramlat előidézésére. Amit a Nyugat a materiális energia felhasználása terén elért. a pszichikai entrópia visszaszorítása. A TEST FELETTI VÉGSŐ URALOM: A JÓGA ÉS A HARCMŰVÉSZETEK Ha a testről és a felette való uralom elsajátításáról esik szó. mint bármely más tevékenységgel kapcsolatban. A test edzésének nagy keleti módszerei közül az egyik legrégibb és legszerteágazóbb az a gyakorlatsor. A japánok elképesztően sokoldalú hivatásos szeretőket neveltek. "a tudat rendezése". hogy amihez csak nyúl. hogyan tegyünk szert a tudatunk feletti uralomra. hogy értékelni tudják a költészetet és a művészetet is. akkor sok együttes kaland vár rájuk: együtt utazni. Ez már önmagában is egy soha véget nem érő folyamat. azt világosan mutatja az a tény. A szexualitás harmadik dimenziója akkor tárul föl. Mivel messze járnak a tökéletességtől. hogy elmerüljenek benne. a gésáktól nemcsak azt várták el. Az apró részletek nem is fontosak. Más civilizációkban is megfigyelhető a szexualitás hasonló kifinomulása. Hogy ezeket felfedezhessék. amikor már nemcsak fizikai gyönyört érzünk és a romantikus kapcsolat örömét tapasztaljuk meg. Az alapelv a fontos: a szexualitás az élet bármely más területéhez hasonlóan úgy tehető örömtelivé. de azt is. mindenkinek magának kell rájönnie. Másfelől azonban a Nyugat uralma a materiális energia felett azt kockáztatja. akik ezeknek a követelményeknek képesek voltak megfelelni. A kapcsolatnak komplexebbé kell válnia. azt azonnal gyorsan elfogyasztandó forrássá változtatja. hogy olyan mentális és fizikai gyakorlatokat rögzítsenek.

(Ez az. Annak részletei. Ezeknek is több változatuk van. hogy fáradtságot vagy kényelmetlenséget érezne. hogy gondolkodnia kellene azon. ahogy a hegy csúcsa is csak azért fontos. Keleten a harcos azért küzd. 55 . Lehet. Végül is a jóga nyolc állomásából hét azzal foglalkozik. a kéjvágytól. A következő két fázis a testi felkészülést irányítja. hogyan vonjuk vissza figyelmünket a külső tárgyaktól az érzékszerveinkbe érkező jelek irányításával – hogy csak azt lássuk. a Tai Chi Chuan – az összes fegyver nélküli harc Kínából eredő formái –. ami segít ellazítani a testet és stabilizálja a légzés ritmusát. a tolvajlástól. hogy csak olyasvalaki képes rá. Mindkettő az összpontosítás. és ilyenformán az előző állapot. mint a többi. és az állítólag utána következő felszabadulás már nem is olyan lényeges – és inkább tekinthetőek az előző hét szakaszban végzett tevékenység visszajelzésének. a nijama az engedelmességet foglalja magában. Noha a hátralévő három fázis valójában már nem ennek a fejezetnek a körébe tartozik. melyben az Én teljességgel el tud feledkezni saját magáról. Megéri-e a jóga nyújtotta kontroll lehetősége a pszichikai energia olyan fokú befektetését. a tanulás és az Istennek való engedelmeskedés szokását. hogy mint a nyugatiak. valamint a kendo (vívás). hogy míg az áramlat az Én erősítésére törekszik. a jógagyakorlatok utolsó állomása a nirvána küszöbe. hogy hosszan összpontosítson anélkül. mert tisztán mentális műveletek. amikor villámsebesen tud cselekedni az ellenféllel szemben anélkül. az Én összeszedettségének legvégső állapotát. úgy írják le a szamádhit. helyes lépés. Hogy a jóga . Az Énjét nem tudná feladni. hogy átvegye az uralmat afölött. Az intenzív meditáció avagy a dhjána a következő lépés. A második lépcsőfok. Ez az ellentét azonban inkább csak mondvacsinált. A keleti harcművészetek egyformán igyekszenek a tanítványok lelki és szellemi állapotát is átformálni ahelyett. a pratjáhára tükörképe. Aszamádhi. a kung fu. ahogy egyedi módon épül fel minden áramlattevékenység a horgászástól kezdve az autóversenyig. a tae-kwondo. nem pedig testi gyakorlatok segítségével irányítják `a tudatot. azt nem lehet eldönteni kizárólag a jóga érdemei alapján – össze kell vetni a beléfektetett erőfeszítéseket más lehetőségekkel összehasonlítva. kyudo (íjászat) és a ninjutsu. Már ebben a fázisban is látható. azt állítják. Azok.jobb" módja-e a tökéletes élmény előidézésének. tulajdonképpen gondolhatunk ajógára úgy is. amellyel hosszú ideig képesek vagyunk egyetlen ingerre összpontosítani. és lehetővé teszik számára. akik eljutottak idáig. hogy a jóginak még a felszabadulás legvégső állapotában is fenn kell tartania az uralmat a tudata felett.kívánja. vagyis a légzés irányítása. szokásával és vágyával együtt olyan természetellenes cselekedet. mint életük legörömtelibb élményét. Épp ezért ésszerű úgy tekinteni a jógát. mely közben a test és az elme mindennapjainkban tapasztalható kettéválása eltűnik. először azt tanuljuk meg. amely az előkészítő gyakorlatokat és a valódi jógát elválasztja egymástól. ahol és amiben megalkották. a pratjáhára ("visszahúzódás"). mégis most tekintjük át őket – részben a folytonosság kedvéért. hogy elfáradna vagy elkalandozna. és ezért nagy hangsúlyt helyeznek a tudatformáló készségekre is. halljuk és érezzük. hogy hogyan jön létre ez az élmény. ami az elmében történik. mert ezek a mentális technikák a korábbi testi gyakorlatokon alapulnak. ha nem lenne teljesen a hatalmában a feladás pillanatában is. addig a jóga és sok más keleti technika éppen az eltörlésére. ha a harcművészeteket az áramlat egy különleges formájának tekintjük.a hamisságtól. Lehet tehát azzal érvelni. és helyébe az elme harmonikus egy pontra irányulása lép. a fösvénységtől. aztán azt. az aikido. melyek a jóga gyakorlóját – a jógit – képessé teszik arra. amit be kívánunk engedni a tudatunkba. a jógában éppúgy egyediek. mint egy rendkívül átgondoltan megtervezett áramlat-tevékenységre. Ide tartozik a dzsúdó. olyan szokások kifejlesztését. Lemondani az Énről összes ösztönével. hogy a hegymászást. Végül a jógi elérheti a szamádhit. ahol már nincs szükségünk az előző fázis külső ingereire sem. akik inkább a jóga és az áramlat között fellelhető különbségeket hangsúlyozzák. a karate. Ezekre a harcművészetekre nagy befolyással volt a taoizmus és a zen-buddhizmus. hogy tartsuk őket benne. hogy felülemelkedjen az érzékek követelésein. hogyan tartsuk a dolgokat tudatunkon kívül. amit az elsajátítása kíván? A keleti tanok Nyugaton népszerűvé vált másik csoportja az úgynevezett "harcművészetek". hogy az illető "tartóztassa meg magát" olyan cselekedetektől és gondolatoktól. aki önmagát a legteljesebb mértékig uralni tudja. Mivel a jóga olyan kulturális erők terméke. A harmadik szakasz ászanákból. csak a testi teljesítményre helyeznék a hangsúlyt. A jóga és az áramlat közötti hasonlóság rendkívül erőteljes. Az ötödik fázis. amikor a meditáló és a meditáció tárgya eggyé válnak. a dzsiu-dzsicu. amit a nyugatiak mind jól ismernek valamilyen könyv címlapjáról. amelyen egy fickó valami pelenkaszerű dologban fejen áll és a lábszárát összekulcsolja a nyaka mögött. a gyakorló hosszú ideig marad ezekben a pózokban anélkül.ahhoz. milyen támadó vagy védekező mozdulatokat kell megtennie. és mintha minden évben egy újabbal bővülne a csoportjuk.) A negyedik fázis a pránájama. vagyis a test feletti uralom segítségével szeretne elérni egy olyan örömteli állapotot. Úgy tűnik. mint ahogy a folyó beleömlik az óceánba. hogy a tudat feletti uralom egyre magasabb szintű készségeit építse fel gyakorlójában. melyek a történelem folyamán csak egyetlenegyszer bukkantak fel. Megtanulunk elfeledkezni Énünkről egy olyan folytonos koncentrációban. milyen közel áll a jóga célja az áramlat-tevékenységek céljához . Ebben a szakaszban meg lehet tanulni. hogy a harc örömteli művészi teljesítménnyé lesz. Akik erre képesek. hogy a jóga és az áramlat végeredménye gyökeres ellentétben áll egymással. vagyis a tisztaság. hogy elérje azt a pontot. melyek inkább japán eredetűek. ahol az egyedi Én beleolvad egy egyetemes erőbe. megkönnyítve így a felette való uralmat. mint az áramlat-élmény felidézésének egyik legrégibb és legrendszeresebb módszerét. A dhárana. a "belekapaszkodás" az a képesség. magán hordja annak a helynek és kornak a bélyegét. A legnagyobb eltérés az. vagyis különböző ülésmódok és pózok gyakorlásábó1 áll. melyek árthatnak másoknak . mint valódi. hogy a szamádhi. melyek segítenek a figyelmet meghatározott irányba terelni. részben pedig azért. Egy másik érv a két folyamat hasonlósága mellett az. Vannak azonban olyan kritikusok. a vállalkozás valódi célját igazolja.

hogy rendezett sorokban meneteljenek. "olyan volt ma reggel munkába jönni. milyen gyönyörűséget jelenthet a természet megfigyelése: "A nap. hogy a sport. Amikor a közép-afrikai Ituri erdőben lakó pigmeusokra rossz idők jártak.. és néhány napig éjjel-nappal fújták 56 . Nemcsak a nagy műalkotások kelthetnek ilyen intenzív áramlatérzést. Ez csak azok számára jelent ellentmondást.. hogy hirtelen értékelni kezdd. akik szerint a magatartásmód a lényeges. A zene egyik legősibb és talán legnépszerűbb szerepe. használjuk a szemünket az áramlat eléréséhez. Miután lehiggadtam és megemésztettem minden apró részletet. sok közülük teljesen romos. milyen érzés valóban látni. csak ülök a vonaton és elnézek a háztetők felett. és megértsd a világhoz való viszonyodat. Ez az. Gyakran megtörténik. látni ezeket a formákat és alakokat. mint a Kodak.. A törzs vezetői tehát kiásták a földbe temetett szent kürtöket. Uram – már majdnem olyan jó vagy. Hogy érezd. amit az idegrendszer fel tud dolgozni. a csillagok. Így hát van tánczene. és minden reggel a magasvasúttal megy munkába: Egy ilyen napon. hogy a dolgok valahogy összeállnak. a tűz szikrái – akár száz évet élsz.. de nem műveljük tudatosan ezt a képességünket. ami velünk történik. Néha engedélyezzük magunknak. hogy hirtelen elengedd magad. egészen különös. és egyszerűen kápráztató. hogy megtanít nem látni a szemünkkel. A látást például leggyakrabban csak úgy használják. de mégsem benne. mindkét alkalommal ugyanúgy az elragadtatás érzése töltheti el. mint valami távoli jelzőrendszert. amíg képesek vagyunk irányításunk alatt tartani azt. vagy azt. Az első egy kedvelt festménnyel való csaknem zen-szerű találkozást mesé1 el. de még a jóga gyakorlása is örömteli lehet. az ókori költő csodálatosan fejezte ki. ott lenni fölötte – ott lenni. aki Chicago egyik kertvárosában lakik. Más tevékenységekkel összehasonlítva azonban a látásnak megvan az az előnye. sérülékenyen. délután pedig egy gyönyörű műalkotást szemlél. hogy ez annak a következménye. hogy sok gyakorlásra van szükség ahhoz. amely segít abban. vallásos és hazafias alkalmakra.ÁRAMLAT AZ ÉRZÉKSZERVEKEN KERESZTÜL: A LÁTÁS ÖRÖME Könnyű azt a tényt elfogadni." A vizuális művészetek fejlesztik legjobban ezeket a készségeket. hogy valaki ilyen fokon merítsen érzéki gyönyört a látásból. nem is mindig felpezsdítő. Inkább olyan. hanem intellektuálisan és érzékszervileg is. fület gyönyörködtető elrendezése jobbá teheti az életet. általában minden szükségletüket kielégítő erdő véletlenül mély álomba merült. mintha jó erősen gyomorszájon vágott volna valaki. hogy megértsd a világot. de mégis. így hát különösen nagy kár ezt a képességet kihasználatlanul hagyni. amit érzek. mely mindannyiunkra süt. aki csak a vizuális kifejezőeszközökön keresztül képes gondolkodni. pontos stílusban. gazdag és változatos áramlatélményekre ad alkalmat. és olyan.. amelyhez elvezet. ami valóban nagyszerű. hogy valaki. ha meglátunk egy olyan műalkotást. hogy a látásra vagy a nem-látásra összpontosítunk-e. temetésre. Túlcsapnak rajtam az érzéseim. feltételezték. nem pedig minden idegszálammal nyitottan. hogy az emberek "egyszerűen vakok"). hogy milyen csodálatos a szerkezete – nem feltétlenül racionális.. amely megtestesíti a vizuális harmóniát: "Ott van az a csodálatos Cézanne-festmény. Nem sok ember lép azonban túl ezeken a fizikai tevékenységeken. a szex. Az igazi műalkotást bárhol felismered és minden érzékszervedet felkorbácsolja. Nem számít. Bejövök és azt mondom. nem láthatsz náluk csodálatosabbat. Itt van néhány idézet a művészetben elmerült emberek tollából arról. hol van a helyed a világban. az az érzés környékez. hogy azonnal elérhető (noha sok művész panaszkodik arra. a gyönyörű régi épületeket. kívül kell kerülnöm az egészen. a gyakorlott szemnek még a legmindennapibb látvány is lehet gyönyörűséges. hogy nehogy rálépjünk a macskára vagy hogy megtaláljuk a kocsikulcsot.. és azt mondja: "Ez egy Kodachrome ég. hogy a jóga azáltal idéz elő áramlatot. vagy amikor kristálytiszta az idő. a felhők folyama. nem pedig az élmény.. hogy a hallgatók figyelmét a kívánatos lelkiállapotnak megfelelő mintába rendezze. akkor jön a teljes hatás. a reakcióm kifejezetten furcsa. amelyről egyetlen pillantás után érzed. amely közel tud kerülni a szívemhez. A ZENE ÁRAMLATA Minden általunk ismert kultúra kiterjedt módon felhasználja azt. hogy a test más szerveinek csaknem határtalan lehetőségeit felfedezze. mielőtt felismerhetné egy háztető Sheeler-szerűségét. ami olyan. most pedig azt tanácsoljuk. hogy az egyébként jóindulatú. a világot is így látja.. De ez érvényes minden áramlat-tevékenységre: a szükséges készségek kiművelése nélkül nem várhatunk semmitől sem igazi örömöt. a tenger. van zene esküvőre. noha bármilyen információ. amely megkönnyíti a katonáknak. akár csak néhányat. a rend milyen örömódája zeng fel." Egy másik műértő az esztétikai áramlat-élmény megrázó testi jellegéről beszél. A látás pedig folyamatosan képes biztosítani az örömteli élményeket. mint amikor valaki fejest ugrik egy jéghideg tóba: Amikor olyan alkotást látok. mert ő festett háztetőket meg ilyeneket valami nagyon letisztult. hogy szép látványokra és művészeti alkotásokra találjon. mintha egy Sheeler festményen jöttem volna keresztül'. amely romantikus hangulatba hoz. és hangsúlyozza. hogy a hangok bizonyos. Hányingerem lesz.. mert olyan csodálatos látni a várost. van olyan muzsika. és tudományosan megközelítenem. " Világos. a »Fürdőzők« a Philadelphia Múzeumban. Egy olyan férfi meséli. Az embernek elég sok pszichikai energiát kell belefektetnie abba. Ellentmondásnak tűnhet. hogy egy kicsit "legeltessük szemünket" valami kellemes látványon. Így teszi lehetővé számodra a műalkotás. nemcsak vizuálisan. Mint mikor egy fényképész felnéz az égre. hogy az előző részben azt fejtegettük. Menandrosz. le kell hűtenem magam. Ugyanaz az ember reggel meditál és kizár minden érzékszervi tapasztalatot. minden kis árnyalatot. hogy mi olyan csodálatos egy nyári napon a fürdőzőkben a folyó partján. mint a mai.

a sztereómagnók akár huszonnégy órán át egyfolytában ontják magukból a kristálytiszta minőségben felvett zenét. és ha komolyan odafigyelünk rá. mindent elárul az emberi világban betöltött szerepéről. aztán az egész nem is érdekli többé – addig. A legtöbb zene. amelyek kellemes. ha a rendezetlen információ ellentétbe kerül a céljainkkal. vagy más zeneszerzőkével. mint a zene abban az időben. Bármilyen hang lehet örömforrás. Először is külön időt jelölnek ki a zenehallgatásra. mint egy hetek óta várt egyórás élő koncert. hogy a kürtök nem ébresztik fel a fákat. Ahogy minden mással. hogy felébresszék az erdőt. Az analitikus hallgatók gyakran összehasonlítják ugyanannak a blues-nótának több változatát. akik kialakulóban lévő. Ebben az állapotban megtanulunk a hangminták alapján érzéseket és képeket előhívni magunkból. vagy azzal az elhatározással ülnek le meghallgatni valamit. hogy az ember egy konkrét. mint a hangfelvételt. hogy élvezetet találjunk benne. Az a mód. áramlat-élményt is előidézhet. milyen eszközökkel éri el a szerző a harmóniát. Néhányan úgy vélik. a kürt harsogása úgy tűnik. és az újra gondoskodjon róluk. és ha elérkezik. azzal a tudattal. de lehet. Nemcsak egy szimfonikus zenekar. törékeny személyiségüket érő folyamatos fenyegetések között egyensúlyoznak egész nap. Ugyanígy vannak ezzel időnként a felnőttek is. hogy milyen hangulatot vagy történetet jelenít meg a zene. még a hangok közötti szünetektől is borsózni fog a hátunk. Ez az érv csak azért nem állja meg a helyét. miben különbözik a Hetedik szimfónia második tétele von Karajan 1975-ös és 1963-as 57 . Lehet. hogy tudatukban vissza tudják állítani a rendet. mélyítik koncentrációjukat azzal. Ebben a fázisban a figyelem a zene strukturális elemeire irányul az érzékekre vonatkozó benyomások vagy az elbeszélő jelleg helyett. hogy nem az. általános vonzerővel rendelkezik. amit Emile Durkheim "kollektív pezsgés"-nek nevezett. dicséri a hangok tisztaságát. közösek legyenek érzéseik és gondolataik és ugyanazt az információt dolgozzák fel. míg még újabb. hogy a segítség úton van. A zenehallgatás elhessegeti az unalmat és a szorongást. Ide tartozik az előadásmód és a hangzás kritikai érzékelése is. kevés más példa van arra. legalább olyan elhibázott 1enne. A hangfelvételek talán túlságosan is elérhetővé teszik. ahogy a zenét az Ituri erdőben használják. Egy rendőr azt mondta: "Ha nem kapcsolhatnám be az autómban a rádiót. Mindannyian fogékonyak vagyunk bizonyos akkordokra – a fuvola zokogása. hogy felismerjük a zenemű belső rendjét és azt. milyen zenedarabot fognak lejátszani és célokat tűznek ki maguk elé. hogy az áramlat egy koncerten fog felkapni minket. A mai közönség az élő előadásokon – például a rock-koncerteken – továbbra is bizonyos mértékig részesül a zene rituális jellegéből. Egy élő koncert segít a zenére összpontosítani. hogy össze tudjuk hasonlítani a zeneművet ugyanannak a zeneszerzőnek korábbi vagy későbbi műveivel. Durkheim szerint ez az érzés rejlik a vallásos érzület legbelsejében is. és amely valószínűleg édesanyánk méhen belül hallgatott szívverésére emlékeztet bennünket. A populáris dalok persze a végsőkig kiaknázzák az analóg hallgatásmódot azzal. mert az előadás egyedi és soha többé meg nem ismételhető.őket. amelyen a rockzene alapszik –. Nem a zene hallásától. akik örömöt találnak a zenében. de nemigen figyelünk oda. vagyis a tudatzavar mértékét. hogy mikor lőnek belém. mint a fordítottja. hogy elsötétítenek. ahogy a yaqui indián varázsló tanította az antropológus Carlos Castanedának. hogy bármikor bármit hallgathatunk – és ez csökkentheti azt a képességünket. A panaszos szaxofonszólót hallgatva olyan. hogy ha örömet akarunk lelni benne. hogy "na lássuk. A zenehallgatás kezdetben érzékszervi élmény. hogy a dalszövegekkel rávezetik a hallgatót arra. oda kell figyelnünk rá. A zenehallgatás legkomplexebb módja az analitikus mód. ha odafigyelünk. akik ugyanabban az időszakban alkottak. mert megint összetéveszti a magatartást az élménnyel. Ebben a fázisban az ember a hangoknak azon tulajdonságaira reagál. az meg végképp ritkán fordulhat elő. aki nem élvezi a muzsikát. Zenehallgatási készségünk ezen a ponton magában foglalja azt a képességet. valóban létező csoporthoz tartozik. hogy az élő zenét velünk születetten jobban élvezzük. hogy általa könnyen elérhetővé vált a zene. a zenével is az a helyzet. és így bizakodva tekinthetnek a jövőbe." A zene rendezett audiális információ. nem pedig a hangfelvétel hallgatása közben. Gondosan eltervezik. hasonló szükségleteket elégít ki. Az ilyen együttes részvétel idézi elő a közönségben azt az állapotot. Különösen a dobok ritmusára avagy a basszusra vagyunk érzékenyek – ez az a ritmus. amely segít rendszert teremteni a hozzá forduló elmében. a Csajkovszkij-darab pedig a behavazott erdőben tovasikló. Valójában. hogy a technikai haladás jobbá tette az életet pusztán azzal. hogy egy napokon át hallgatott konzervzene élvezetesebb. A tranzisztoros rádiók. magától értetődő. amikor még vallási szertartások része volt. A jó zenének ez a folyamatos elérhetősége állítólag sokkal gazdagabbá teszi az életünket. és valószínűbb. de ismerős hangjuk megnyugtatja a pigmeusokat. csilingelő szánt idézi elénk. milyen rejtélyes képesség a hangok harmonikus összefűzése. ha megfelelő figyelmet szentelünk neki. még jobb hifitorony vásárlására nem szánja el magát. idegrendszerébe genetikusan kódolt fizikai reakciókat váltanak ki belőle. Sok olyan embernek van hatalmas lemezgyűjteménye tele a világ legjobb zeneműveivel. talán bele is őrülnék. a CD-lemezek. Néha-néha meghallgat valamit. Lehet. valamint össze tudjuk hasonlítani a zenekart vagy a karmestert saját korábbi vagy későbbi előadásával vagy mások interpretációival. Mikor még a hangtechnika nem állt ilyen magas szinten. kedvenc székükbe ülnek le vagy bármilyen figyelemösszpontosító szertartást végeznek. kifinomult technikákkal szerzik meg az áramlat élményét. mintha a préri felett gyülekező viharfelhőket bámulnánk lenyűgözve. Azzal érvelni. az az érzés. hanem még a falusi zenészek is emlékeztetnek rá. amely manapság szétárad a walkmanekből és a magnókból. hogy éberen kell figyelnie. hanem hallgatásától lesz életünk jobb. csökkenti a pszichikai entrópia. Azok viszont. hogy sok ember egyszerre nézze ugyanazt az eseményt. A zenei élmény következő szintje a hallgatás analóg módja. hogy valakinek áramlatélménye legyen tőle. különösen nagy szükségük van a megnyugtató mintába rendeződött hangokra. egy élő koncert olyan áhítatot keltett. A tizenéveseknek. ami akkor jelenik meg. amikor hazafelé indulok egy letartóztatásokkal teli és állandó rettegéssel töltött nap után. A háttérzenét halljuk. Az ember minden ilyen eseménynek felfokozott várakozással nézett elébe.

és a korábban ferde szemmel nézett gasztronómiai jártasság végre polgárjogot nyert. mint az étkezéssel kapcsolatos 180 fokos fordulat. általában mint haszontalan ballasztra tekint a jelenlegi oktatási rendszer. hogy a gyerek tényleg élvezi-e a játékot. aki tisztában volt ezzel a kapcsolattal. ahogy azt kell. amit átélnek. egész tudatuk rendezetté válik. melyek az Egyesült Államokban bekövetkeztek az elmúlt évtizedekben. Ha valaki megtanulja. ha a gyerekeknek tanítanak ugyan zenét. aki több szakácskönyvet is írt: "Az otthoni főzőcskézés öröme olyan egy vendéglőben elköltött ebéddel összehasonlítva. az az étvágy a gyomornak. Ugyanezt a zenei hasonlatot visszhangozza Heinz MahlerLeibnitz. hogy hozzá hasonlóan tehetséges fiatal zenészeknek segít megtanulni úgy élvezni a zenét. Apolló szelídítő ereje lantjátékában rejlett. ma az ember kiváló vietnami. elvontabb harmóniája. a Tell Vilmos és más operák szerzője jól meg tudta ragadni. Nem is olyan régen az olasz vagy a görög konyha számított az egzotikus konyhaművészet netovábbjának. Mivel a gyerekeket megfosztják az igazi zene élményétől. általában nem az érdekli. valahányszor egyedül játszhatott a zongoráján. annak szenteli az idejét. A szülők elvárásai a zenével kapcsolatos magatartás felé irányulnak. mint a berlinieké?". Probléma még abból is lehet. hogyan keletkezik az áramlat-élmény a zenehallgatásból. mikor a tőle oly sokat követelő felnőtt tanárai is vele voltak. mi a kapcsolat a zene és az étel között: "Ami a szerelem a szívnek. az nemcsak örömmel tölti el. de soha nem késő elkezdeni. mint bármely másik összetett készség elsajátítása. Virágzanak a gasztronómiai magazinok. Még huszonöt évvel ezelőtt is az volt az általános álláspont. vagyis a civilizáció között. hogy magára vonja a figyelmet. akinek tökéletességre törekvő apja Toscanini zenekarában volt első hegedűs. és azonnal meg is hallgathatjuk. a szupermarketek fagyasztópultjai roskadoznak az ezoterikus ételkülönlegességektől. aki ötvenéves korában kezd e1 zongorázni. amelyek oly fontosak az élet minőségének javítása szempontjából. akik felnőtt diákokra specializálódtak. Az étkezés ugyanúgy az idegrendszerünkbe beépített örömforrás. Rockzenekarokat alakítanak. és utána évekig nem tudta kinyitni összerándult kezét. Ezek a legendák mind arról szólnak. ezzel egyenesen arányosan nőnek lehetőségei a muzsika élvezetére. Egy kórusban énekelni vagy egy amatőr. Pán extázisba ragadta hallgatóit a sípjaival. de a hangsúly a teljesítményen van. hogy ugyanezt teszi az étel is. aki vezeti és életre kelti érzelmeink zenekarát. hogy megszabadítja a szülők folytonos kritikájától származó fájdalomtól. Ha az iskolai költségvetést meg kell kurtítani. Az elmúlt két évtizedben azonban ez a nézet teljesen megváltozott. Lorin Hollander. miközben a kellemes ritmusokra és harmóniákra figyelnek. de még nagyobb lehetőségek nyílnak azok előtt. akik fokozottan igyekszenek behozni addigi lemaradásukat. és sok olyan sikeres üzletember van. a zongorista csodagyerek. mint amiért létrejött: a pszichikus rendetlenség forrása lesz. Serdülőkorában egy koncert közben görcsöt kaptak az ujjai." Az amerikai történelem első néhány száz évében az ételek elkészítését a "csak semmi felhajtás" jelszava jellemezte. húros hangszereken játszó zenekarhoz csatlakozni a két legpompásabb módja annak. mint a szex. és hatalmas mennyiségű pszichikai energiát fektetnek a saját zenéjükbe. néha pedig teljesen össze is törhetik a gyereket. Azokat a szülőket. és egymást követik a különféle szakácsműsorok a tévében. amely nem sok lehetőséget kínál a tudat komplexebbé tételére.felvételén". ha még fiatalon megtanulunk játszani egy hangszeren. akik az íny örömeit olyan komolyan veszik. hogyan kel1 harmonikus hangzatokat létrehozni. kevés olyan meglepő akad. Orfeusz pedig a halálnak is megálljt parancsolt a zenéjével. akik hegedülni taníttatják gyereküket. Eddig csak azt tárgyaltuk. de nem olyan lágyak"). a zenei képzés az első. Ahogy valaki kifejleszti az analitikus zenehallgatási készséget. hogy meg kell ugyan "tömni a gyomrunkat". mint amikor a nappaliban játszunk egy vonósnégyest. Valami tudatalatti mechanizmus úgy döntött. "a berlini rézfúvósok pontosabbak. Ezzel aztán át is fordítják a zene élvezetét annak az ellenkezőjére. AZ ÍZLELÉS ÖRÖMEI Gioacchino Rossini. amely áldozatul esik (a művészeti órákkal meg a testneveléssel együtt). egyszer elmesélte. amelyek megkönnyítik a zeneszerzést. ami folyamatos visszacsatolást biztosít (mint például "von Karajan lelassult". A mi kultúránk egyre kevésbé tartja fontosnak a gyerekek zenei nevelését. a hallgató egy aktív élmény részesévé válik. hanem azt akarják. Az elektronikus csipogókkal 58 . Vannak zenetanárok. az Énjét is erősíti. elmondhatjuk. vagy "vajon tényleg jobbak-e a Chicagói Szimfonikusok rézfúvósai. díjakat nyerjen és végül fellépjen a Carnegie Hallban. Miután ilyen célokat tűzött ki maga elé. kazettákat és lemezeket vesznek és egy olyan szubkultúra foglyaivá válnak. de. és hogyan kezdett el reszketni félelmében és idegességében." Ha a zene befolyásolja az érzéseinket. hogy elég jól játsszon ahhoz. a nagy német fizikus. A gyomor az a karmester. s nem azon. A személyi számítógépekhez ma már vannak olyan számítógépes programok is. hogy másokhoz társulva élvezhessük képességeinket. úgy gondolta. Noha legjobb. a gyerekeket legelőször zenére kell tanítani. Most már vannak az Államokban is ételbolondok és borszakértők. nem pedig egy koncertet hallgatunk. hogy kapcsolat áll fenn a hangok harmóniába rendezésének képessége és a társadalmi rend általánosabb. olyan tizenévesek válnak belőlük. és a világ nagy nemzeti konyhái ezen a felismerésen alapulnak. hogy milyen extázist érzett. Elkedvetlenítő. Azok közül az életmódbeli változások közül. marokkói vagy perui vendéglőket talál az ország olyan területein is. de nem szabad dekadens módon túl nagy jelentőséget tulajdonítani neki. hogyan hangzana a darab zenekari előadásban. Miután Hollandernek sikerült felépülnie ebből a pszichoszomatikus bénulásból. hogy erre a három alapvető készségre. Platón. mint egy vadonatúj vallási szertartást. ezért súlyos stresszt keltenek. ahol egy nemzedékkel korábban több száz mérföldes körzetben se lehetett marhasültnél és sült krumplinál egyebet kapni. akik maguk is megtanulnak zenélni.

Az emberek először megragadták a cselekvési lehetőségeket (ez esetben felfedezték. A művelt íny azonban csak akkor kínál meg bennünket áramlattal. Ha a közel-keleti ételek specialistái. hogy a só tartósítja a húsféléket. önmagunk felett gyakorolt fegyelem segítségével élvezhetjük úgy. mert muszáj. nem pedig szakértelmünk fitogtatása. hanem azért. mi ehető a környezetükben). akkor anélkül juthat élvezetekhez. A testünkön keresztül kapcsolódunk egymáshoz és a világ többi részéhez.végzett ESM-kísérletek azt mutatták. A kelet-európai parasztlányok például nem mehettek addig férjhez. mindenki javíthat az élete minőségén azzal. hogy figyelemre sem méltatják érdemeit. hogy a fokhagymának – noha önmagában erőteljes az íze gyógyhatása van. milyen kolbász illik a polentához és milyen fajta garnélarákkal lehet hitelt érdemlően helyettesíteni a scampit. nemcsak egy-egy étel elkészítését sajátítják el. A test áramlatkeltő lehetőségéit viszonylag könnyű felismerni.Perzsia királyának emberei bejárják az egész földet. Az egyházatyák jól tudták. Testünk fizikai felépítése oly módon fejlődött ki. Ha azért akarunk ínyenccé vagy borszakértővé válni. a szex és a vizuális-esztétikai élmények – az ízlelés képessége is csak akkor vezet örömhöz. mint egy érzékeny készülékekkel megrakott szonda." Az étellel való kísérletezgetés azonban nem korlátozódott az uralkodó osztályokra. A két szélsőség között azonban sok más lehetőség van arra. Megtanulnak azon a "nyelven" főzni. mikor a vendégek képesek úgy elpusztítani egy remek vacsorát. amely lehetővé teszi. mint az az aszkéta. Megdöbbentő és egyben elkeserítő is. idővel érdeklődni kezdenek egy bizonyos nemzet konyhaművészete iránt. hallás. hogy érintkezzünk a világegyetem többi részével. A ínyenc konyhaművészet egyre nagyobb népszerűsége ellenére a mi kultúránkban sok ember még mindig alig figyel arra. de ez az energia sokszorosan megtérül az élmény komplexitásában. Az életet csak a szabadon választott. amikre egy jó táncosnak vagy sportolónak szüksége van. olyan kép ez. hogy érzékszerveink használata kellemes élményt nyújt. Amikor valaki azért korlátozza magát. és vidékenkénti eltérésük tisztán mutatja. Azok az emberek. hogy ínyének tetsző italokkal kedveskedjenek neki. hogy a test örömeivel való visszaélés könnyen elszívja a pszichikai energiát más céloktól. sem sok pénz nem kell hozzá. Az azonban természetesen lehetséges. és egész lényünk harmonikus állapotba kerül tőle. hogy a tojás kiváló kötőanyag és panírozásra is alkalmas. hogy mit tesz a szájába. és külső elvárásoknak engedelmeskedünk. és nemcsak érzéki élvezetet. hogy a falánkság és a bujaság egyaránt szerepel a hét főbűn között. mert fél. Felfedezték. hogy – a szó legjobb értelmében vett . az ízlelés képességének fejlesztése is pszichikai energiát kíván. milyen végtelenül sokféle áramlat-élmény idézhető elő az ehető alapanyagok viszonylag szűk skáláján belül is. Előbb-utóbb azonban minden kultúrában művészet lesz az egyszerű kalóriafölvételből. Sem különleges képességek. aminek a vágya velük született. Egyetlen embernek nincs annyi pszichikai energiája ébren töltött életében. hogy fejleszteni kezdi testi képességeinek egy vagy több eddig elhanyagolt oldalát. hogy jobbá tegyük az életünket. Ezekből az elvekből lett aztán a konyhaművészet. Xenophón . Ha valaki nem azért tanulja meg kordában tartani ösztönös vágyait. Az emberi testet felépítő sejt. Ez a kapcsolat annyira nyilvánvaló. E fontos ismeretek birtokában elkezdődhetett a kísérletezés és a legkellemesebb ízkombinációk összeállítási elvének kidolgozása. akkor egyre többet akarnak majd belőle. hogy néhány készségnél többet elsajátítson. A konyhaművészet örömeinek másik veszélye – nyilvánvaló a párhuzam a szexszel –. hanem az adott régió konyhaművészetét képviselő teljes repertoárt. ha az ember uralma alatt tartja a tevékenységet. hogy sokszor elfeledkezünk arról. az erő és az önbecsülés érzése. a tét az ételek rejtelmeinek a felfedezése. aki egynél több területen akar komplex testi képességeket kifejleszteni magában. az élete szükségszerűen beszűkül. mit eszünk. mint például a magas fokú összpontosítás. akkor könnyen megkeseredhet a falat a szánkban. Mint minden más testi készéghez kapcsolódó áramlat-élmény – a sport. megismerkednek a történetével és a sajátosságaival. és tízezer ember gondoskodik szüntelen finom étke elkészítésén. és a látás. hol lehet friss tahinit vagy padlizsánt kapni. hogy könnyen függővé válhatunk tőle. hogy megmaradunk az ésszerűség határai között. A történelem folyamán az ételkészítés körülbelül ugyanazoknak az elveknek megfelelően fejlődött. A puritánoknak az örömmel szemben tanúsított ellenszenve abban az érthető félelemben gyökerezik. akkor megtanulják. amíg nem tanultak meg az év minden napjára másmás levest főzni. Ha a velencei ételeket kedvelik. Erényeket azonban nem lehet elfojtással szerezni. és mértékkel alkalmazva gazdagítja az ételek ízét. magának az élménynek a kedvéért.és szervrendszerek olyan eszközt adnak a kezünkbe. és szenvedélyük kielégítése egyre kevesebb időt hagy nekik a mindennapi tevékenységekre. mennyi örömet lelhetünk benne. Nem véletlen. Énje nem fejlődik tovább. ha a kíváncsiság és a kalandvágy hajt bennünket a főzéshez és az evéshez. mert ez "menő" dolog. hogy ha az emberek belekóstolnak abba. akkor megtanulnak hummust készíteni és tudják. A test olyan. hogy az emberek még a mi magas fokon iparosodott városi társadalmunkban is az étkezések idején a legnyugodtabbak és legboldogabbak – noha az asztalnál hiányzik az áramlat-élmény némelyik jellemzője. Egy fanatikus ínyenc épp olyan unalmas önmaga és mások számára is. Az ételkészítésben megmutatkozó kreativitást nagyrészt a fejedelmek kifinomult ínye sarkallta. hogy függővé válna. Természetesen nagyon nehéz feladatot vállal az.talán némileg túlozva – azt írja Nagy Küroszról aki körülbelül kétezerötszáz éve uralkodott Perzsiában: . és ezzel az örömök egész tárházától fosztja meg magát. mely még egy ateista számára is hordoz üzenetet.. amennyit csak tud. aki mindent megtagad magától. ami annyi információt próbál összeszedni a világegyetem legtávolabbi sarkaiból is. de örömet is okoz. ízlelés magas szintű művelésének elsajátítása sem könnyű. Hogy az étkezést biológiai szükségszerűségből áramlatélménnyé tegyük. oda kell figyelnünk arra. merev és védekező lesz. . Micsoda élmények vesznek el az ilyen érzéketlenség miatt! Mint bármilyen más készség. akik valóban szeretnek enni.dilettánsok 59 . mint a többi áramlat-tevékenység. A vallások metaforikus nyelvén sokszor hívják az emberi testet "Isten templomának" vagy a "kegyelem edényének". Igen nehéz azoknak a készségeknek a megszerzése. és a gondos figyelem eredményeképpen egyre finomabb és finomabb megkülönböztetéseket tudtak tenni az alapanyagok tulajdonságai közt.. mert így akarja.

hiszen minden testi tevékenységben jelen kell lennie egy lelki összetevőnek is. Hogy egy mentális tevékenységet élvezetesnek találjunk. az agyban elvégzett művelet is képes előidézni az öröm valamilyen formáját. melyek gondolkodásra késztetnek bennünket. Legboldogabb élményeink nem szenzoros tapasztalatainkból. hogy úgy tűnik. Reggel az ébresztőóra hangjára nyerjük vissza öntudatunkat. Gondos figyelemmel az ember felfedezhet egy hasonló szellemi dimenziót az olyan testi örömöt nyújtó tevékenységekben is. aztán kimegyünk a fürdőszobába és fogat mosunk.. mi pedig rábízzuk magunkat a "robotpilótára". reményeit és gondolatait éppúgy. Azt is mondhatnánk. pillanatnyi csalódások vagy réges-régi frusztrációk. amelyben él vagy élt. kellenek szabályok és célok. Viszonylag könnyű összpontosítani. mikor a figyelem külső ingerek köré szerveződik. Ahogy minden testi képességnek megvan a maga hozzá kapcsolódó áramlatformája. amikor újra öntudatunkat veszítve elalszunk. Amikor egyedül vagyunk és semmire nem kell figyelnünk. mert a szokásaink oly ügyesen terelgetik pszichikai energiánkat. Ezen a ponton – ha tovább akarnak olvasni – kényszeríteniük kell magukat az odafigyelésre. Ha valaki nem tudja megszervezni gondolatait. mint meghallgatnak. Az agyukban táncot járó képzelt hangok tökéletesebbek. mely utóbbi szinte észrevétlenül olvad bele az előbbibe. mint egy külön valóságot felépítő társasjáték. hogy élvezetünket leljük mindabban. Vannak olyan emberek. hogy ha egy bizonyos ponton túl javítani szeretnének teljesítményükön. továbbá látása és percepciója összehangolásának segítségével. mégis meg kell különböztetnünk a tevékenységek egy olyan csoportját. hanem egy olyan új gondolatgép. amire pedig egy sakkversenyen feltétlenül szükség van. például számítógépes nyelven alapul. mintha a gondolataink megszakítás nélkül követnék egymást. mint bármilyen valóságos előadásuk lehetne. ha az a tevékenység valóban örömteli. úgyhogy egy szimfóniát is inkább elolvasnak. elkezd találomra összeszőtt mintákat követni. Ugyanígy azok az emberek. A szimbolikus rendszerben a "cselekvés" rendszerint a fogalmak mentális manipulációjára korlátozódik. A számtalan szellemi foglalatosság közül talán az olvasás a világszerte leginkább kedvelt áramlat-tevékenység. rögtön felüti a fejét az elme alapvető rendetlensége. A sportolók jól tudják. mint például a sport. mint az. amit testünk kínál. a filozófia és a modern tudomány előfutára.. nem lesznek képesek kiállni a szellemi összpontosítás hosszú időszakait.legyünk. Egy szimbolikus rendszer olyan. hanem az elménkben keletkeznek olyan információ nyomán. elegendő készséget fejlesszünk ki magunkban. mert közvetlenül. melyek ott megengedettek. kell visszacsatolás. A jógában a tudat feletti uralom elsajátítására a testi folyamatok irányításával készülnek fel. míg csak véget nem ér a nap. amely nem pusztán vizuális elemek alkalmazásából áll. akkor meg kell tanulniuk fegyelmezni az elméjüket. Általában észre sem vesszük. hogy nem is kell meghallgatniuk egy darabot ahhoz. amely azért élvezetes. Gyakorlás és külső figyelemfelkeltő tárgy hiányában egyszerre csak néhány percig vagyunk képesek valamire ráirányítani a gondolatainkat. ha például filmet nézünk vagy erős forgalomba kerülünk. amely magában foglalja a festő érzelmeit. a matematikán vagy valamilyen más absztraktjelrendszeren. Ugyanez fordítva is igaz: a legtöbb mentális tevékenység is testi alapokra támaszkodik. amelynek sajátos világában csak olyan tevékenységek mehetnek végbe. hogy fizikailag jól érzik magukat: a személyes teljesítményük feletti öröm tölti el őket és megnövekszik az önbecsülésük. hogy valami fájdalmas vagy kellemetlen dolgot kezdjen el mérlegelni. A sakk például egyike a leginkább elméleti játékoknak. a csodálkozás – mely a tudás magja – az öröm legtisztább formájának visszatükröződése. vagyis. mint amilyennek hangzik. Ahogy egy műértő mondta: "A személyesen hozzám szóló műalkotások mögött intellektuális. A GONDOLAT ÁRAMLATA Az élet jó dolgai nemcsak az érzékszerveken keresztül érkeznek. de a legtöbb embernek néhány oldal után ellankad a figyelme és a gondolataik elkalandoznak a cselekménytől. és csak azért torpan meg néha. mert tudatában vannak annak. konceptuális és politikai tettek egész tárháza rejlik. Jelen kell lennie szimbolikus területen valamilyen készségnek. A valóságban az ilyen szellemi állapotot nem olyan könnyű elérni. történeti és kulturális alapon értékelni. Az ebben rejlő jutalom pedig sokkal nagyobb. elkezdik a látott munkákat érzelmi. Ahogy Sir Francis Bacon majdnem négyszáz éve megjegyezte. 6. Az entrópia a tudat normális 60 . akik olyan folyékonyan tudnak kottát olvasni. hogy ha fizikailag rossz állapotban vannak. az érzelmek és a gondolat használatát. hogy az elmében való rendteremtő szerepük a természetes nyelveken. az evés vagy a szex. hogy bizonyos szempontból értelmetlen meghúzni a határvonalat a test funkcióin meg az elme munkáján alapuló áramlat-tevékenységek között. Ezek a tevékenységek természetükre nézve szimbolikusak annyiban. milyen kevéssé vagyunk képesek uralni elménket. A továbbiakban a kultúránk által előírt társadalmi szerepek sajátítják ki elménket. másfelől pedig az akarat. hogy élvezhessék. mint a fizikai tevékenységeknek. ennek ellenére a legjobb sakkozók rendszeresen futnak vagy úsznak. de mindenhol másutt értelmetlenek lennének. Noha az áramlat mindig magában foglalja egyfelől az izmok és az idegek. Feltételezéseinkkel ellentétben az elme normális állapota a káosz. Ugyanez történik egy izgalmas könyv olvasásakor is. Ha semmi tennivalója nincs. mint annak a kornak és kultúrának a szellemét. ahhoz ugyanazoknak a szabályoknak kell megfelelnie. ugyanúgy minden. akik sok időt töltenek képzőművészettel. valamint tudnunk kell összpontosítani és a készségeinknek megfelelő szinten megragadni az adódó lehetőségeket. nem pedig a testi érzetek közvetítésével rendezi az elmét. és ez sokszor fontosabb lesz számukra. figyelmét mindig az abban a pillanatban a legnagyobb problémát jelentő dolgok fogják magukra vonni: valami valódi vagy képzelt fájdalom. A rejtvényfejtés szintén nagyon régi tevékenységi forma. mint maga a látvány. amelyet egy művész teremtett meg bizonyos vizuális eszközök. hanem azt a "gondolatgépet" is." Ez az ember egy festményben nemcsak a képet látja. A vizuális elemek valójában a jelzései ennek a csodálatosan megszerkesztett gépezetnek.

az a családfa. Elménk rendezésének lehetőségeit tárgyalva először az emlékezet rendkívül fontos szerepét kell áttekintenünk.. Ily módon egyrészt növeli a tudat komplexitását. Ofir.. hogy elkalandozó gondolataik a kellemetlen. és azt tartották róla. ha olyan szokásokat sajátítunk el. amelyben a résztvevők egyúttal nagy gyönyörűségüket lelik. majd azt. földrajzi ismeretek. melyek rendet teremtenének az elméjében. amikor eszünkbe jutott. sem költészet nem létezhetne. hogy a törzs vénei időnként kihívták egymást 1 Biblia. Más ingerforrásokkal – olvasás. Érthető.olyan állapot. Nélküle semmik vagyunk.. A történelem tanúsága szerint az információ elrendezésének legrégibb módja az ember őseinek felsorolása. Johann Huizinga. hogy a nappali álmodozás készségét sok gyerek soha nem tanulja meg használni. Obál. és kimutatta. de legyen ez a három az összes többire nézve is minta. Budapest. Havila és Jobab. ami az egyén azonosságát egy család vagy törzs tagjaként biztosította. nem tudnánk követni azokat a szabályokat sem. méghozzá olyan. Ezek után három olyan szimbolikus rendszert fogunk közelebbről megnézni. hanem azt is lehetővé teszi. megfosztatik az igazi élményektől. Hacarmavet és Jerák. hanem minden más olyan tényt is. és képtelen olyan tudatminták felépítésére. Emlékezni felmenőinkre tizenkét nemzedékre visszamenőleg különösen élvezetes. hogyan lehet a szavak segítségével áramlat-élményt előidézni. hogy megtaláljuk helyünket az élet folyamában. aki játszani szeretné őket. és a tudomány alapjait is újra fel kellene fedeznie minden generációnak. Az álmodozás nemcsak az érzelmi rend megteremtését segíti azzal.a hölgy a Mnemoszüné nevet kapta. még a cselekedeteink is innen fakadnak. mitikus múltból indul és a kifürkészhetetlen jövőbe fut. hogy ő adott életet minden művészetnek és tudománynak. Az elme használatának egyik legegyszerűbb módja például a nappali álmodozás: valamilyen eseménysor képzeletbeli lejátszása. Az ilyen szokások elsajátítása gyakorlatot kíván.. Elengedhetetlenül szükséges volt a családfa és a rokonság ismerete a társadalmi rend megteremtéséhez. amely a befektetett pszichikai energiát tekintve igen olcsón strukturálja a néző figyelmét. ez az eszünk. Ezek a "szellemi játékok" mindenki számára elérhetőek. Hogy ezt az állapotot elkerüljék. De még a gondolatok rendezésének ez a látszólag könnyű módja is meghaladja sok ember képességeit. Az emlékezés örömteli. Sem logika.26-29: ." 1). mely a messzi. amikor még csak nem is élvezzük. amely a környezetük birtoklásához kellett. s ne bízzuk ezt külső ingerforrásokra. Hadorám. ha ismerjük a szabályaikat: a történelem. elveszettnek hitt tárgyat. beszélgetés. A TUDOMÁNY ANYJA A görögök megszemélyesítették az emlékezetet . Szent István Társulat 61 . melyek sok örömet adhatnak. Amíg az emberek tévét néznek. például a televízióra. mérlegelje a szóba jöhető lehetőségeket és számolhasson az előre nem látott következményekkel. hiszen az írott jelrendszerek elterjedése előtt a megtanult információt egyik személy emlékezetéből közvetlenül a másikéba kellett átvinni. Ez az oka annak. a nagy holland kultúrtörténész szerint a rendszerezett tudás legfontosabb előfutárai a találós kérdések voltak. Usab és Dikla. Az emlékezet elsődleges fontossága igaz a faj fejlődése szempontjából is. hogy eltereljék figyelmüket a befelé fordulástól és a negatív érzések felidézésétől. a memóriánk tart össze minket.állapota . amely se nem hasznos. családfákkal kapcsolatos adatot tartalmaz (pl. Seba. az az ember. Ő volt a kilenc múzsa anyja. hogy ha valaki egyszer már kifejlesztette a támadásra kész pszichikai entrópia elűzésének ezt a stratégiáját. Selef." A mentális áramlat minden formája közvetve vagy közvetlenül az emlékezettől függ. akkor nehezen tud leszokni róla. A jobbik módszer a tudat rendezetlenségének elkerülésére persze az. Ahogy Bunuel mondta: "Az élet emlékezet nélkül nem is élet. hogy elképzel egy olyan helyzetet. akinek nincs emlékezete. Az ehető növények és gyümö1csök 1istája. Abimael. olyan szabályokat és célokat. Más területet is említhetnénk. amikor annak még nem volt más alapja. valamilyen hobbi – összehasonlítva a tévé olyan folyamatos és könnyen elérhető információözönt kínál. az emberek megpróbálják bármilyen elérhető információval megtölteni az elméjüket csak azért. hogy így kiválassza a legjobb stratégiát. se nem kellemes. Már a legrégibb kultúrákban is szokás volt. az emberek még mindig szeretnek a gyökereikről beszélni és gondolkodni. A pszichológus Jerome Singer a Yale egyetemen talán minden más kutatónál többet foglalkozott a nappali álmodozással és a képzeleti képekkel. A könyvnyomtatás elterjedése előtt az emberi tudás nagy része olyan rigmusokba volt sűrítve. hogy magunk is láncszemévé válunk egy folyamatnak. Az írással nem rendelkező kultúrákban a mai napig fontos tevékenység az ősök nevének felsorolása. Mindannyian átéltük már azt a felvillanó elégedettséget. A memóriát joggal tarthatjuk a legrégibb mentális készségnek. bizonyos egészségügyi és viselkedési szabályok. amikor a másik megbűnhődik –. Őseinknek nemcsak származásukat kellett fejben tartaniuk. hogy egy gyerek (vagy felnőtt) lejátsszon egy helyzetet magában. mert egy adott célt szolgál és ezzel rendet teremt a tudatban. a tudomány és a filozófia. mivel ha nem lennénk képesek emlékezni. amennyiben elősegíti azt. Ter 10. a technika alapjai és a bölcs mondások mind versbe szedve vagy könnyen megjegyezhető mondásokká fűzve kerültek be a gondolkodásukba. 1982. nem kell attól félniük. és igaz az egyed fejlődésénél. Noha a mi kultúránkban a családfák és a család története már elvesztette minden gyakorlati jelentőségét. Emlékezni őseinkre azt jelenti. mint amelyek az áramlat-tevékenységekre jellemzőek. hogy az Ótestamentum olyan sok. Nem véletlen. melyek elősegítik azt. törvények. hova raktuk le a kocsikulcsot vagy valami más apró. Joktán fiai: Almodás. másrészt ha ügyesen csinálja – a nappali álmodozás igen örömteli is lehet. az érzéseink. hogy képzeletben kárpótol a kellemetlen valóságért – mint mikor valaki úgy szabadul meg az őt megbántó ember iránt érzett agressziójától és a frusztrációjától. melyek az összes többi mentális műveletet lehetővé teszik. személyes problémákkal való szembenézésre kényszerítik őket. hogy képesek legyünk gondolatfolyamainkat uralni. melyből az összes többi származik. mely akkor töltött el. mint a gyerekek ábécé-dalocskája. hogy oly sok időt vesztegetünk tévénézésre.

Míg másoknak külső ingerekre – tévére. amit annak idején az érettségire kellett görögül megtanulnia. vértelen. mert mindig is létezett. hogy gyakorlati problémákat oldjunk meg a segítségével. amelyet az ősi Wales vándordalnokai énekeltek. másikuknak pedig értelmeznie kellett a dalban elrejtett üzenetet. ha eldöntjük. Az ő nemzedékének a tudás és a memorizálás még rokon értelmű fogalmak voltak. és így azoknak a tudatában is rendet teremt. bibliai idézetekre és bölcs mondásokra. sora: Előszörre az égerfák kezdték a viaskodást – A fűzfa és a berkenye még mindig késlekedtek. autonóm és önálló személyiség. történelmi évszámokra. amelyek ahhoz az időszakhoz kapcsolódtak. amelyet környezete vagy biztosít a számára. költészettel vagy történelemmel kapcsolatos információt sajátítottak el kívülről. csonttalan. melyeket őseink meg akartak őrizni. konyhaművészet. az S (fűzfa) és az L (berkenye). A téma megismerésével együtt fel fogjuk fedezni. akit az amerikai polgárháború érdekel. Annak az embernek azonban. Széles. A reformereknek még igazuk is lett volna. Egy olyan elme. mint ahogy más mentális készségeket is nehezen sajátíthat el. az amerikai polgárháború története vagy a baseball iránt –. Az az ember. az az ember. Természetesen a találós kérdések megfejtésében nem lehet kizárólag az emlékezetre hagyatkozni. Ám ha a tudat feletti uralmat legalább olyan fontosnak tekintjük. előnyösebb helyzetben van. mint az. Erőfeszítéseik eredményeképpen a memoritert eltörölték az iskolai tananyagból. de valójában olyan üzenetet rejtett. tartalmilag pedig arra használták fel őket. Ha mi döntjük el. akikkel kapcsolatba kerül. feje sincsen. nem kell 62 .szellemi vetélkedőre. mint például a következő mondóka. régibb az Özönvíznél hústalan. kémiai képletekre. Gyakran használtak titkos kódokat is. hogy az látszólag a fák csatájáról szólt. de jár mezőn s jár erdőben. lába sincsen. De megfelelő emlékezőtehetség nélkül nem válhat az ember jó megfejtővé. akik kutatási eredményekkel felfegyverkezve bebizonyították. mint például amikor a fák neve egyegy betűt jelentett. akinek az emlékezete tömve van információmintákkal. lábatlan. ilyenkor büszkeség telepedett a vonásaira. aki ezt a készséget nem fejlesztette ki magában. ha az emlékezés célja egyszerűen csak annyi lenne. hogy mit szeretnénk tárolni a memóriánkban. amit külső erők kényszerítettek ránk. Nagy hiba lenne feltételezni. Annak az embernek. melyeket a druidák és a bárdok az utókorra hagytak. és Lady Charlotte Guest fordította le angolra: Mondd meg. és aztán elkezdünk figyelmet szentelni az adott területen kulcsfontosságú tényeknek és adatoknak. versekre. hogyan kell használni a betűket. A versben ott található elrejtve az F betű (melyet a titkos druida ábécében az égerfa jelképezett). Mindig el tudja szórakoztatni saját magát és értelmet lel saját gondolatai világában. sokkal bonyolultabbak és hosszabbak. vagy nem. Gyakran az igen gyakorlott rejtvényfejtők közti versengés volt a legizgalmasabb szellemi tevékenység a helyi közösség életében. nem pedig olyan feladattá. mint amelyik nem. hogy – mivel az írásos dokumentumok olcsóbbak és könnyebben elérhetők lettek – az emlékezet fontossága drámaian megcsappant. hogy bizonyos dolgokat megteszünk vagy létrehozunk. elszegényedik az élete. beszélgetésre vagy drogokra – van szükségük. A többi találós kérdés. sporteredményekre. Fontos tudnunk. sokkal gazdagabb annál. mi az: Erős teremtmény. így szól a 67–70. hogy az elméjük ne kalandozzon el a káosz felé. matematikai műveletekre. hogy olyan tárgyi ismereteket örökítsenek tovább. olvasásra. kivéve egyes tévévetélkedőket és játékokat. Ily módon az a néhány druida. hogy mit érdemes megjegyezni és mit nem. mint azt a képességet. soha meg nem született. a versekre való emlékezés számára az időutazás egyik formája volt. távolba meredő tekintete pedig valahol a látóhatár szélén kalandozott. és fontos titkokat rejtettek versbe szedve. az információ a mi uralmunk alatt áll majd. Minden egyes kibontakozó verssor közelebb hozta ifjúsága éveit. hogy a kreativitás és a memorizálás összeférhetetlen fogalmak. és a kívülről való megtanulás egész folyamata kellemes tevékenységgé válik. Manapság a jó emlékezőtehetséget gyakorlatilag használhatatlannak tekintik. Nagyapám hetvenéves korában még mindig tudott idézni az Iliászból. dalszövegekre. hogy "könyv nélkül megtanulni" valamit nem igazán hatásos módja az információ elsajátításának és tárolásának. kezetlen. mint a földkerekség. melyet csak a beavatottak érthettek meg. és nem kell hosszú listákat emlékezetbe vésnünk. A válasz ebben az esetben "a szél". mert megoszthatja másokkal a tudatában rejlő információt. hosszú költeménynek. Robert Graves szerint Írország és Wales régi bölcsei tudásukat könnyen megjegyezhető versekben rejtették el. Csak az utóbbi száz évre jellemző. A találós kérdések között voltak könnyebbek és egyszerűbbek is. mi iránt érdeklődünk leginkább – költészet. aki emlékszik történetekre. amikor egyikük egy rejtett utalásokkal teli dalt énekelt. az ilyen ember társaságnak is sokkal kellemesebb. "A fák csatája" című furcsa. úgy énekelte el az éneket. A találós kérdések formája a logika szabályainak engedelmeskedett. Hogyan aknázhatjuk ki minél hasznosabban az emlékezőtehetségünket? A legtermészetesebb módja az. a 1istába szedett fák pedig szavakat. szagtalan. Az emberi értelem történetének legrégibb adatai szerint a jó memória mindig is a legtöbbre becsült észbeli adottság volt. Mi több. akinek nincs mire emlékeznie. Ezt a lehetőséget teljességgel figyelmen kívül hagyták a század elején az oktatás reformerei. akkor a komplex információminták kívülről való megtanulása semmiképpen sem tekinthető elvesztegetett időnek. mely bizonyos stabil tartalommal rendelkezik. Tudata ugyanis nem függ attól a rendtől. Például a legeredetibb módon gondolkodó tudósok közül sokan rengeteg zenével. képzelőerőre és problémamegoldó képességre is szükség van. A szavak olyan élményeket ébresztettek fel benne. de senki nem látta még. mikor megtanulta őket. hogy egyáltalán nem kell megjegyeznünk egy rakás adatot. különleges tudásanyagra. amelyet hajdani walesi bárdok énekeltek. aki tudta.

hogy olyan közös számtani törvényeket találjanak. s azután is. Szent István Társulat Hérakleitosz töredékei."3 Ezek az idézetek mind alátámasztják a szavak fontosságát a tapasztalatok kezelésében. Nincs értelme a tényekre való emlékezésnek akkor. de nem magyarázzák meg keletkezésüket. A történészek. akkor a tartalom birtoklásának érzete. Ha nem papíron. nem különböznek olyan nagyon ettől a gondolatmenettől. Az elméleti gondolkodás soha nem vesztette el teljesen a hajdani találós kérdések kirakós játékra hasonlító. hogy most lennének matematikai és fizikai alapelvek. Ebben az esetben azonban az univerzum határain túl az űr van. Az információ elrendezésére szolgáló rendszerek nélkül még a legvilágosabb memória is a káosz állapotában lelné a tudatot. örökre képtelenek értelmetlenségükben felfogni az emberek előbb is. osztályharc vagy technikai szükségszerűség. Ezeknek a történészeknek a véleménye szerint minden kreatív lépés csak külső erők terméke lehet. akik képtelenek ellenállni a kísértésnek. a Jangce és a Nílus mentén alakultak ki. A külső erők nagyon fontosak. amikor az illető csak azért sajátít el bizonyos dolgokat. hogy a gondolkodást az alakítja. melyekkel a relativitást mutatta be. és saját tudatunk felett akarunk úrrá lenni. hogy a világegyetemnek nincsenek határai. valamint Anglia és az Egyesült Államok között. az Indus. akik mindig magukkal hordják kedvenc verseiket vagy idézeteiket egy füzetkében. mi történik?" Arkhitász úgy gondolta. Kevésbé valószínű. és Hérakleitosz azzal kezdi csaknem teljesen elveszett írásainak ránk maradt töredékét: "Bár a logosz ez. és ha unatkoznak vagy rossz kedvük van. ha belső motiváció vezérel minket . ln Filozófiatörténeti szöveggyüjtemény 1. ha nem találunk közöttük hasonlóságokat és törvényszerűségeket. hogy szükség volt rájuk a pontos csillagászati ismeretek és az öntözőrendszer megteremtéséhez azokban a nagy öntözéses civilizációkban. hogy a bot akkor az űrbe zuhan. a geometriát. azután pedig azok az alapvető szabályok.. 1966. hogy az atomenergia fejlesztését és felhasználását felgyorsította az atombombáért folyó élethalálharc Németország. ami azt jelenti. hogy az összes nagyobb hadmozdulat idejét és sorrendjét kívülről tudja. Így például Arkhitász. de a maghasadás elméletéből kialakuló tudomány önmagában keveset köszönhetett a háborúnak. a tengert és mind az élőlényeket. területszerző háború. hogy az. AZ ELME JÁTÉKAINAK SZABÁLYAI Az emlékezet nem az egyetlen segédeszköze az elmében lejátszódó dolgok szabályozásának. Cseppet sem meglepő.. nem pedig a környezetünkön. Hihetetlen biztonságot ad az. a világba jött. a világban volt. mit kell az embereknek megtenniük annak érdekében. a szavak. amelyet a szillogizmusok és a számok használata teremt a tudatban. 2 3 Biblia (Jn 1. hogy ezt a munkát nehéz volt elválasztani a vallástól. Tökéletesen igaz például. arra használja majd.. demográfiai robbanás. mint a vallás: a világegyetem szerkezetének kifejezését. Kr. akkor nem valószínű. pontosan meg tudták jósolni az évszakok körforgását és pontos térképeket csináltak. amelyeknek a segítségével előre kiszámítható módon kombinálni lehet ezeket. Ez az állítás azonban szemben áll a kulturális fejlődés legújabb elméleteivel. amelyekben ágyúk is szerepeltek. Ez azonban általában akkor következik be. Vannak emberek. lehetővé teszik az elvont gondolkodást. Az ilyen képletek segítségével le tudták írni a csillagok mozgását. a földet. azt tartják.ha őszintén érdekel a tárgy. e. akkor csak azokkal a csatákkal foglalkozzon. és megnövelik az agy ingertároló kapacitását. ha nem állnak össze mintává. hogy imponáljon vele másoknak. piaci helyzet. Mindannyian ismerünk olyan embereket. például mértani ábrákat és a formális levezetéseket. Krisztus előtt a hatodik században Püthagorasz és tanítványai már nekiláttak annak az óriási feladatnak." 2. János evangéliumában olvashatjuk: "(Az Ige). hogy untatni fogunk valakit. A nevek után jönnek a számok és a fogalmak. hogy megteremtette őket. hogy Einstein képzeletbeli kísérletei a különböző sebességgel mozgó vonatokból látott órákkal. hogy memóriájukkal hencegjenek. Kerényi Károly. ezekből a szabályokból nőtt ki. mivel meghatározzák. 1982. a Tigris. előveszik. úgy bizonyította be. hogy halálra untasson vele másokat. a negyedik században élt filozófus és Tarentum városállam (a mai Taranto) vezetője. Simon Endre.magára nézve kötelezőnek éreznie. A számtan és a mértan kialakulását például csaknem kizárólag azzal magyarázzák. Ha a gondolkodók nem élvezték volna a rendnek azt az érzését. hogy mely ötletek legyenek kiválasztva a számtalan elérhető közül. Persze mindig fennáll annak a veszélye. Ki kell itt emelnem azt a tényt. mint hallották volna. aki egy bizonyos információmennyiséget felhalmozott. legyen az háború.9-10) Budapest. s ezzel fejezi be a teremtés aktusát. 28. Kétezer évvel később Newton és Kepler még mindig ugyanezen az ösvényen haladtak tovább. hiszen hasonló célokat tűzött ki maga elé. A legtöbbjelrendszer építőkövei. a zenét és a számtant. 63 . ha megnevezzük a dolgokat. Tankönyvkiadó. Az elvont tudásanyag és mindaz. amelyet az emberek gyakorta szem elől tévesztenek: a filozófia és a tudomány azért keletkezett és azért indult virágzásnak. az Eufrátesz. hogy kedvenc verseink vagy egyéb fontos adataink velünk vannak. melyek összekötik a csillagászatot. hanem a memóriánkban tároljuk őket.. Ha most eldobok egy botot. Ford. a kitalált szavak a különálló eseményeket általános kategóriákká alakítják át. hogy elértem az univerzum határát. Ha Arkhitász okfejtése primitívnek tűnik. melyek a nagy folyók. hogy feltette magának a kérdést: "Tételezzük fel. hogy megéljenek. vagy még inkább a vele való összekapcsolódás még erőteljesebbé válik. képszerű jellegét. A Teremtés könyvében Isten közvetlenül azután nevezi meg a nappalt. hogy az univerzumnak nincsenek határai. A szó ereje hatalmas. A legegyszerűbb rendező elv az. ha például a tüzérség érdekli. az éjszakát. amit kísérleti tudományként ismerünk. akiket elkápráztat a materiális determinizmus. Szerk. A történetek és a találós kérdések mellett a civilizációk fokozatosan egyre összetettebb szabályokat fejlesztettek ki az ismeretek kombinálására. idézzük emlékezetünkbe. mert gondolkodni jó. hogy már meghallották. Budapest.

nem természetes. fokozatosan függetlenítheti magát a külső ingerektől. több kapcsolatra van szükségük a közvetlen környezettel. hogy legkedvesebb tudományterületük szimbolikus formái közé vegyüljenek. Ha valaki már elég jól elsajátított egy jelképrendszert ahhoz. aki belemerült az elme áramlatába. amikor mindent felölelő eszmecseréket folytattak egymással egy koppenhágai sörözőben. hogy az izlandiak rendezett állapotban tarthassák tudatukat egy olyan környezetben. ha vannak olyan szabálykészleteink. az abdéraiak. 46. hogy a gondolatokkal való játék egészen különleges örömet nyújt. Ford. aztán biztosította a város lakóit arról. és a korábban leírt rendkívüli körülmények között találják magukat. sikerült kezükbe venniük tapasztalataik irányítását. hogy mi történik a külső valóságban. hogy elvesztették volna az eszüket. Budapest. az ókor egyik legnagyobb elméjét nagyon tisztelték városának lakói."4 "Démokritosz maga mondá. könnyen a média foglyaivá válnak. Akiknek nincs ilyen belső szimbólumrendszerük. Szó sincs arról. Minden egyes embernek hatalmában áll eldönteni. 1966. míg odakint a sarki tél jeges szele süvöltött. eltorzítják a szórakoztató műsorok és kijátsszák mindazok. Simon Endre. Mivel Hippokratész nemcsak jó orvos volt. például Niels Bohr és munkatársai. Amikor Kant állítólag az óráját tette be egy edénybe főni. hogy felvilágosodott kortársai azt mondták. hogy milyen élvezettel töltötte el a gondolkodás folyamata: "Istenivé tesz bennünket. de mivel a tudásuk kódja kevésbé absztrakt. mindamellett fogalmuk sem volt arról."5 Nem meglepő. Nemcsak a filozófiát. a legnagyobb jó a világon. mint a perzsa királyság birtokába jutni. hogy megtudják. amely megtalálható a könyvtári és iskolai könyvekben. Démokritoszt. hogy mindenre van válaszuk. Azok az eszközök. hogy átvegyék fölötte a hatalmat azok. A filozófusokat gyakran tartották "szórakozottnak". amire támaszkodhatunk. A káoszt idéző hóviharok ellen megteremtették a formával és jelentéssel bíró énekeket. aki egy hordozható szabályrendszer birtokában van. ha mindig valami szépre és valami újra gondolunk. Rendezett gondolatmeneteket teremthet meg magának attól függetlenül. önmagában is érvényes kis világra tett szert. Látván. akik el akarnak nekik adni valamit. csak elmerült gondolatainak áramlatában.az a tudás tette lehetővé a bomba gyártását. Reméljük. Nagy előnye van másokkal szemben annak. Démokritosz nem az első. de nem is az utolsó olyan gondolkodó. Amikor a külső világ nem kínál fel menekülési lehetőséget. Bizonyos mértékig a földjüket jól ismerő földművesek és az erdőt megértő favágók is hasonló rendszerekre támaszkodnak. ami visszatartaná elménket attól. Kövendi Dénes. de ki merné a gyakorlatban megkeresni rá a választ? Ugyanez áll azokra a helyzetekre. például koncentrációs táborban vagy egy sarki expedíción. A szélsőségesen sivár környezetben a költők. de az új tudományos ötletek felbukkanását is az az öröm táplálja. ahogy viselkedik. hogy elvesztette volna az eszét. hogy mérje az időt. 64 . hogy elvont gondolataival foglalkozzon. a kábítószertől. Vajon mennyire segítették a sagák az izlandiakat a túlélésért folytatott harcban? Megmaradtak volna-e nélkülük is? Teljes bizonyossággal nem válaszolhatjuk meg ezeket a kérdéseket. egyikünk sem kényszerül arra. mint az ép elme egy-egy kis szigete. Ha függőségbe kerülünk a tévétől. a lelkük hamarosan megtelt volna reménytelen félelemmel és kétségbeeséssel. Az. Manipulálják őket demagóg emberek. Elhívatták hát Hippokratészt. úgy gondolták. és saját életük eseményeit szavakba öntötték. mert megtanulta kontrollálni a tudatát. és hogy véleménye szerint: "A vidámság. matematikusok. hogy Démokritosznak alaptermészete a vidámság. kevés olyan belső szabály. a félelem elkerülésének eszköze. aki megismerkedett a költészet vagy a számtan alapelemeivel. melyeken elménk dolgozni kezdhet. a híres orvost. és nem maradt ideje a való világ esetleges problémáira. valószínűleg minden pszichikai energiáját abba fektette. amely a valóság leírásának új módját kíséri. hogy használni tudja. akik azt állítják magukról. A lényeg az." "Sem a test. mert kevés olyan dolog van a birtokunkban. hogy sarki körülmények között vagy koncentrációs táborokban kelljen a jelrendszerekkel kapcsolatos készségeit előhívnia. 49. és a tojást fogta a kezébe. hogy időszakosan kikapcsolódtak a mindennapi valóságból. köztulajdonnak számítanak. de új versszakokat is költöttek hozzájuk. hogy tudata békéjét külső 4 Démokritosz eredeti töredékeiből. Az izlandiak az évszázadok hosszú során át nemcsak megőrizték emlékezetükben az őseik tetteit megörökítő epikus költeményeket. A nagy gondolkodókat mindig inkább a gondolkodás élvezete sarkallta. amelyek a gondolatáramlatot lehetővé teszik. egykedvűen üldögél. állítólag Izlandon azért van aránylag több költő az emberek között. és a bizakodás. mert a sagák ismételgetése volt az egyik módszer arra. Ha az izlandiak csöndben. történészek és egyháztudósok olyanok voltak. akkor egy hordozható. amely a saját agyában működik. Tankönyvkiadó. 5 Uo. hanem csak azt. Egy ilyen internalizált szimbólumrendszer kezelésének a képessége életmentő lehet. Ha az elme nem képes saját magát információval ellátni. mint bármely más országban. Hogy csak egy példát mondjak. mivel foglalkozik. melyet a káosz tengere ostromol minden oldalról. mint az általa elnyerhető anyagi javak. hogy napokon keresztül gondolataiba merülve. megtárgyalta Démokritosszal az élet furcsaságait. A dermesztő éjszakai hidegben a kezdetleges kunyhók tüze köré gyűlve kántálták a verseket. Démokritosz írásainak fennmaradt töredékeiből következtethetünk arra. és bizonyosan beteg. amely az emberekkel szemben különösen mostoha. de bölcs ember is. olyan tudásból állnak. hanem az egyetemesség és sokoldalú értelmesség. Mivel elsajátították a ritmus és a rím rendszerezett tudományát. a szél hangját figyelve töltötték volna az éjszakákat. sem a vagyon nem teszi boldoggá az embereket. zenészek. Szerk. De a mindennapi életünkben is hasznos. akkor zűrzavarba süllyed. hogy inkább akar egy oksági magyarázatot találni. amit még békésebb körülmények között halmoztak fel a tudósok Európában. a politikai vagy vallási megváltás ködös ígéreteitől. akkor egy belső jelképrendszer a megváltást jelentheti. mi baja bölcsüknek." Más szavakkal azért élvezte az életet. az azért van. hogy filozófusuknak nagyon is ép az elméje. amikor emberek időlegesen elszakadnak a civilizációtól. ami persze nem azt jelenti. In Filozófiatörténeti szöveggyűjtemény 1. hogy tudatukat uralmuk alatt tartsák.

Ha jól ki tudjuk fejezni magunkat. a tévéből és a rádióból ömlő közhelyek biztosítanak minket arról. akik megértik Ali Ben Ali kalifa lelkes szavait. hogy a gyerekekkel megismertessük a szavak erejét.eszközökkel állítja-e helyre. akkor nem elsősorban meteorológiai információt adok át – ami egyébként is fölösleges lenne. Berger és Luckmann szerint az ilyen folyamatos és nyilvánvaló kijelentések nélkül az emberek hamarosan elkezdenének kételkedni annak a világnak a valóságában. hogy a beszéd fő célja a hasznos információk átadása. hogy az emberek csaknem képtelenek egymással beszélgetni. az ő válasza pedig . Ha valaki ezen a területen is önálló akar lenni. amely segíti ismerősöm tudattartalmát a megszokott rendben tartani. nehézségi szintje olyan finoman árnyalható. Mivel a vers segít az elmének."Tényleg gyönyörű!" – az enyémet. elismerem a létezését és kifejezem baráti szándékaimat. amelyben élünk. A nyelv legkreatívabb használati módja. akkor az ősi találós kérdésekhez hasonlít. melyeket a mindennapi életben egymásnak mondunk. Csak annyit kell tennünk. hogy a kutyákat ették meg. valóban odafigyelünk. Ha valaki a tevékenységét arra korlátozza. hogyan leljenek élvezetet a szavak birtoklásában. mint a tornagyakorlatok a testnek – segítenek formában maradni. amelyben élnek. mintha a szó másik jelentését fogtuk volna fel. Például azzal. ha nem a szakmájukról vagy valami őket közvetlenül érdeklő tárgyról van szó. Kár. hogy az idő "szép". Nem csak a hasznossági szempontok okozzák azt. hogy kezdetben pszichikai energiát kell belefektetni. Peter Berger és Thomas Luckmann. mint minden olyan készséggel." Nagy kár. hogy különböző bonyolultságú szinteken az áramlatba kerüljünk. vagy ez a rend egy belső minta eredménye lesz. attól a személytől. amely szerint az időjárásról beszélni biztonságos kapcsolatteremtési lehetőség két ember között. melyeket nem tud uralni. Az utilitarista elméletek az elmúlt két évszázad során meggyőztek minket arról. mint már említettük. mert sok érv szól amellett. hanem hogy az élmények minőségét javítsa. hogy az üzleti és a hivatali életben a bő szókincs és a jó beszédkészség a siker záloga. 65 .egy ártatlan szót vagy kifejezést többféleképpen is lehet érteni –. vagy akár vasárnap reggel otthon. Sok mindent el lehetne mondani ennek a népszerű időtöltésnek a védelmében. megerősítem a kultúránkban honos interakciók egyik alapszabályát. Olcsó. és felnőttként talán majd felélesztik a társalgás elveszettnek hitt művészetét. aki azt írta: "A kifinomult társalgás maga az Édenkert. Ennek eredménye az lett. amely énekelni kezd bennünk. akkor továbbra is külső ingerektől függ. ha jó. hogy a kezdők és a profik egyaránt örömüket lelhetik benne. de a gyerekeknek jó alkalmat nyújt a nyelv feletti kontroll elsajátítására. Amikor reggel találkozom egy ismerőssel és azt mondom neki. ezzel is az a helyzet. hogy ha egy gyerekkel beszélgetünk. hogy ősi és alapvető szabályrendszer határozza meg a szavak használatát. Azt már láttuk. Ha jól megválasztott szavainkat ráadásul megfelelően elrendezzük. akkor "átváltunk" és úgy teszünk. a költészet. még lényegesebb. de azért világos példa erre a keresztrejtvény. hogy a kutyák ettek meg valamit. Nem kell ezeknek a verseknek "csodálatos" költeményeknek lenniük. Amikor egy gyerek rájön. Néha egyetlen szó is elég. hogy "gombóc van a torkomban". amely szervesen nő ki készségeiből és tudásából. hogy hozzá szólok. hogy az egész társalgás teljesen nyakatekert lesz. hogy minden rendben van. megdöbben. "szép napunk van". eleinte legalábbis biztosan nem. aki a vasárnapi mellékletnek vagy a rejtvényújságnak dolgozik. amelyet érdemes kifejleszteni. Némileg triviális. és minden mást haszontalan időpocsékolásnak tekintünk. és nem is kell egy teljes verset elolvasni. amelyik. és a megoldás – a rend kellemes érzetét biztosítva – megelégedéssel és a jól végzett munka örömével tölti el a rejtvényfejtőt. hogy elintézzen bizonyos dolgokat. amelyet bárki elsajátíthat. bárhova magunkkal vihetjük. Minden este elolvasni néhány verset olyan az elme számára. az ismert fenomenalista szociológusok szerint a világot. ugyanúgy. hanem más. mint annak a kifejezésnek a hallatán. A szavak használatának egy másik. Másodszor. hogy enyhe áramlatba kerüljön repülőtéri várótermekben vagy ingázás közben. Épp ezért ma már csak azt a fajta kommunikációt tudjuk értékelni. Eközben megtanulják. amelyekből én -. amely gyakorlati tudást ad át. ha ő maga készíti a keresztrejtvényt. hogy ablakot nyisson a világ egy új szeletére. a legjobb. öröme pedig mélyebb. mivel azt hangsúlyozom. ezért ideális arra. Nem különösebben nehéz megtanulni keresztrejtvényt készíteni. az ágyában. hogy a "kutyákkal etették meg" kifejezés azt is jelentheti. hiszen ugyanazokból az adatokból tájékozódik. A SZAVAK JÁTÉKA Hogyan sajátít el az ember egy jelrendszert? Ez természetesen attól függ. hogy találjunk legalább egy sort vagy egy versszakot. hogy a szóvicc és a többértelmű szavakkal való játék a humor legalacsonyabb formája egy művelt felnőtt számára. Ha megtörjük a szavak jelentésével kapcsolatos általános elvárásokat. hogy korán megtanítjuk őket szójátékokra. ki nem mondott céloknak teszek eleget. a szavak még ma is számtalan lehetőséget kínálnak arra. hogy a lét szokványos feltételei rendelkezésünkre állnak. és amikor lehetőség kínálkozik . hogy a társalgás fő célja nem az. gazdagítjuk az emberek közötti kapcsolatot. hogy formába öntse a tudatot. Nem sokan vannak már olyanok. Nincs szüksége többé külső mintára. tökéletesen szabad lesz. az először kissé riasztó lehet. hogy az illetőt a gondolatok világának mely területe érdekli. életünket megszépítő módja lehet a társalgás mára elfelejtett művészete. Persze. Így a könnyedén elejtett megjegyzés olyan üzenet lesz. aki miután megpróbálkozott néhány keresztrejtvénnyel a New York Times-ban. úgy érzékeljük. hogy pusztán megfejti a keresztrejtvényt. Végül. Sok embernek kínál lehetőséget arra. de a gyerekek rövid időn belül veszik a lapot és olyan ügyesek lesznek. hogy értékrendemben a "szépség" kívánatos jellemző. ebben benne foglaltatik az. hogy új utakat keressünk önmagunkban. hogy tapasztalatait leszűrt és sűrített formában őrizze meg. hogy sok beszélgetés itt be is fejeződik. Lehet. hallgatónk nagyon kielégítő élményben részesül. A frázisok. ismerek egy nyolcéves gyereket. Az a fontos. hogy megváltoztassa 1átásmódunkat. egész jó saját keresztrejtvényeket kezdett csinálni. Az egyik módja annak. és azt is. ráadásul ez olyan készség. ahogyan az a beszélgetésben megnyilvánul.

Az ilyen múlt persze nem szó szerint igaz. nem pedig puszta továbbítása. szervesen növekvő gondolatmenet hívja elő a gondolatokat. a magnó. fényképeket őriz meg. (Valóban jó prózát írni persze épp olyan nehéz. Egy kis kitartással és önfegyelemmel mindenki megtanulhatja. Lehetséges. mint számtalan életrajz kivonata" – írta valamikor Thomas Carlyle. hogy majd meggazdagszik vagy híres lesz tőle. Nem is olyan régen még elfogadott dolog volt amatőr költőnek vagy esszéírónak lenni. ez lehetővé tette számukra. de az alkotás során jelentős mértékben növekszik önbecsülésük is. hogy felépítse azt. A viktoriánus korszak aggályos gonddal megfogalmazott. s lehetővé teszi számára. mert csecsemőkorukban azon etették a gyerekeket. amelyekben úgy cselekedhetnek. mint készség. ha valaki nem keres pénzt az írásaival (legyen az bármilyen nevetséges összeg). Felszabadítanak minket a jelen zsarnoksága alól. hogy beszűkítse élményeit. újságkivágásokat és emléktárgyakat gyűjt. aki belső okokból ír. idős asszonyok is képesek csodálatosan megható verseket írni. talán éppen az az egyik oka. nem létezik. hogy a sajátunk. Az ember naplót ír. A múlt emlékei nagyban hozzájárulnak életünk jobbá tételéhez. Annak. és olyan múltat "alkothatunk" az emléktárgyak segítségével. az írás is veszélyes lehet. akkor időpocsékolásnak tartják az egészet. a New York-i költő és társadalmi reformer megmutatta. Az anyagnak az a fajtája. hogy élményeiket szavakba öntsék. ha a rabjává válik valaki: arra kényszeríti az írót. Klió. Régebben a művelt emberek a naplóformát és személyes levezésüket használták fel arra. még a gettóban felnövekvő gyerekek és az öregek otthonában élő félig írástudatlan. akkor rendkívül kifinomult eszközre teszünk szert. A görög mitológiában ő a történelem pártfogója. hogy visszalátogasson a régi szép időkbe. azért megvan a maga egyértelmű szerkezete. ha valaki megmutatja nekik. rendkívüli módon meghatározzák.) Ebben a mai világban elhanyagoljuk az írást. mint például a logika. a számítógép és a fax ügyesebben továbbítják a híreket. hogyan teremtettek az emberek rendezett mintákat azokból a jobbára véletlenszerű eseményláncokból. Olyan eseményeket válogathatunk ki és őrizhetünk meg az emlékezetünkben. részletekben bővelkedő levelei jó példák arra. hogy információt továbbítson. hogy rendet teremtsen az emberek összekuszált gyerekkori emlékei közt. hogy az írók csak és kizárólag úgy képesek megtapasztalni az áramlatot. A múltra való emlékezés nemcsak a személyes identitás megteremtésének és megőrzésének eszköze. milyen felnőtt lesz belőlünk és hogyan fog működni az elménk. Az élet kisebb-nagyobb eseményeinek megfigyelése. Bizonyos értelemben minden ember a saját személyes létének történettudósa. hogy a költők és a drámaírók szokatlanul súlyos tüneteit mutatják a depressziónak és más érzelmi zavaroknak. akkor semmi értelme abban a reményben elkezdeni írni. lefilmezi vagy újabban videóra veszi élete fontos eseményeit. Manapság viszont. hogyan rendezze versekbe személyes élményeit. Nemcsak élvezik az élményt. Húszéves korunkon túl egyenesen szégyenletesnek minősül. Semmi kétség. rögzítése és emlékeinek megőrzése a tudat rendezésének egyik legrégibb és legkedveltebb módja. vagyis annak összegzése. A pszichoanalízis elsősorban azt szeretné elérni. hogy felismeri a "történelmi utalásokat". érzelmi jelentőségüknél fogva. Ahogy Kenneth Koch. hogy a fejünkre nőjön. Azonban mégsem vesztegeti az idejét. hogy szavakból világokat teremtenek. Noha a történelemtudományból hiányoznak azok a világos szabályok. könnyebben elsajátítható. noha az esetleges látogató nem biztos. hogy elgondolkodjanak a nap eseményein. Az írásban rejlő lassan. hogy nem fizetnek meg érte. és elzárja előle a másféle élménylehetőségeket. Ám ha az írást a tapasztalataink feletti uralomra használjuk fel és nem hagyjuk. A prózaírás hasonló jótéteményt jelent. Mint minden más áramlat-tevékenység. A gyermekkori emlékek. Az írás jó módja annak. Először is az írás a kifejezés szabályozott eszközeit biztosítja az írással foglalkozónak. ennek a készségnek az elsajátítása javít az életükön. amely segít nekünk boldogulni a jövőben. és egy olyan értelmes történetté szervezése. hogy feledésbe merüljön. "A történelem nem más. mert oly sok más kommunikációs forma igyekszik kiszorítani a helyéről. mint jó verset. hogy rögzítse az eseményeket és élményeket. hogy az elmúlt eseményekről szóló beszámolókat rendben tartsa. míg le nem írjuk. hogy a nappali falán a festmény azért fontos. hogy a tudatukat szokatlan mértékben borítja az entrópia. legidősebb lánya pedig a "Hírnök". és kitörölhetik elméjükből a zavaró valóság képét. hogy a hallban a szőnyeg a szeretett nagymama ajándéka volt. Öregkorban aztán újra fontossá válik a múlt értelmezése. Az írás célja azonban az információ megalkotása. amit naplókban és levelekben rögzítünk. és rendet teremt a tapasztalataink között. hogy elemezzük és megértsük élményeinket. amelyek a tudatukra nehezedtek. ha úgy merülünk el a versfaragásban. az önmagunkkal való kommunikáció eszköze. amelynek a segítségéve1 rendet teremthetnek érzéseik zűrzavarában. amit életünk során sikerült és amit nem sikerült elérnünk. akkor meg is érdemelné. és – noha hiányzik belőle a versmérték és a rím nyilvánvaló összetartó ereje –. hogy írók lesznek. Ha az írás egyetlen célja az lenne. BARÁTKOZZUNK KLIÓVAL! Memória volt a kultúra anyja. és hogy azt a rozoga díványt azért tartották meg. az írás terápia. hogy aztán valamikor a jövőben könnyen felidézhetők és újraélhetők legyenek. de nagyon élvezetes folyamat is. amelyek különösen kellemesek és jelentőségteljesek számunkra.Arra sincs ok. mert tulajdonosai Mexikóban vették a nászútjukon. A telefon. amelyek élvezetessé tesznek olyan más szellemi tevékenységeket. Márpedig ha valaki nem nagyon tehetséges. és lehetővé teszik tudatunk számára. a költészet vagy a matematika. Nem tudja. hogy ennél a pontnál megtorpanjunk és csak passzív fogyasztók legyünk. ami tulajdonképpen a család életének múzeuma. hogyan kell. aki azért felelős. Erik Erikson véleménye szerint az emberi életút utolsó szakaszának egyik feladata az "integritás" megszerzése. ahogy akarnak. amelyről elmondhatjuk. amelynek a használata gazdag jutalmat rejt magában. melyet az események meghatározott időrendben bekövetkező és visszafordíthatatlan láncolata ad. Az utóbbi időben többen állítják. de hát az emlékezetben megőrzött múlt soha nem is lehet az: folyamatosan újra kell 66 .

akkor a történelem nem nagyon teheti jobbá az életünket. A sikeres ember bebizonyítja magáról. hogy élvezettel utazgasson a semmi közepén levő fűrészmalmokhoz. a rejtvényfejtésről.szerkeszteni. hogy ez a futószalagon gyártott. amelynek során menjünk olyan messzire vissza a múltba. akik új utakat keresve kitörnek a jelenleg létező tudományos paradigmák közül – még inkább a puszta élvezet mozgatja. Kuhn azt is megállapítja. de nagyon kedvetlenül. mikor a piactéren ült gondolataiba merülve. Még a "normális" (vagyis nem "forradalmi" vagy alkotó jellegű) tudomány gyakorlása is szinte a lehetetlennel lenne egyenlő.. A TUDOMÁNY GYÖNYÖRE Az eddigiek alapján könnyen el tudjuk képzelni..M. hogy az ismert dolgok határain túlra kóborolva addig ismeretlen területeket kezdenek feltérképezni. amelyek neki magának jelentenek valamit. hogy kiváló rejtvényfejtő. a sakkozásról vagy bármilyen más áramlat-tevékenységről szólnak. melyekkel munkájuk során találkoznak. az. mind az ezekhez vezető lépéseket". Jól felszerelt laboratóriumok. amelyek a sziklamászásról. és azért tanuljuk. amely idővel a feketelyuk-elmélet alapja lett. Elképzelései olyan különösek voltak. öntödékhez meg romba dőlt raktárakhoz. Sajnos. Ám ha egyszer már rájöttünk arra.A. de nem szeretünk. Még 1933-ban. és ezzel "valódi" amatőr történészekké válhatnak. és a kérdés csak az. a fizikus. remekül eljátszottam vele. hogy rendszerint tovább folytatja munkáját. Tény. hogy bárkiből lehet amatőr történész. hanem "az a meggyőződés. aki érdeklődni kezdett a környékbeli "korai ipari építészet" iránt és fokozatosan elég tudást szedett föl ahhoz. és elkezdenek ezzel kapcsolatosan könyveket és emlékeket gyűjteni. új területen kivívja a hivatásos kollégák elismerését. és Kalkuttából Londonba hajózott. "sok pénz egyenlő jó eredmény" -forgatókönyv egyáltalán nem vezet sikerhez a "hivatásos" tudományban. akkor a történelemtanulásból könnyen áramlat-élmény válhat. mint P. Ezek a feltételek segíthetnek abban. amilyet előtte még senki sem. hogy alkotó módon kézben tartjuk-e ezeket a szerkesztési munkálatokat vagy sem. a vitorlázásról. hogy az események időbeli elrendezése nemcsak szükségszerű folyamat egy tudatos lény számára. melyeket a valaha élt tudósok saját szórakozásukra találtak ki. múzeumokat látogatnak. és személyes stílusában jegyzi le. és elkezd ezzel foglalkozni. hogy ezen a ponton megtorpanjunk. a paradigma (vagy elméleti megközelítés) arra kényszeríti a tudóst. hogy valaki Nobel-díjat nyerjen vagy egy divatos. hogy ha a tudomány célja az. A kívülről irányított tudást kelletlenül fogadjuk és nem lelünk benne örömet. hogy ebben a században a tudomány már az intézményesített tevékenységek körébe tartozik. Az új felfedezések még mindig úgy jutnak az emberek eszébe. amikor fiatalemberként elhagyta Indiát. miért vonzó a tudomány. aki a húszas években így írta le a kvantummechanika fejlődését: "Nagyon érdekes játék volt. túl gyakran tekintünk úgy a történelemre. "Azzal. vagy legalábbis nem ilyen jól". Thomas Kuhn A tudományos forradalmak szerkezete című könyvében több okot is említ. hogy . mert a műveltséghez szükséges. hogy figyelmünket viszonylag elvontabb problémák kis körére összpontosítjuk. az asztrofizikus. amelyek mindenki más szemében csak gyommal benőtt romok voltak. hanem még kellemes feladat is. akik annyira szeretnek játszani a gondolatokkal. hogy az új elméleteket ellenőrizzék. mint Nyugat-Kanada egyik kevéssé háborgatott részén élő barátom. Megint mások annak a közösségnek a története iránt mutatnak érdeklődést. történelmi egyesületekbe lépnek be. Azokat az embereket kedvelik. és a rejtvény nyújtotta kihívásnak nagy szerepe van abban. Kuhn szerint a "normális" tudománnyal foglalkozó tudóst nem az igazságkeresés. és aho1 a legtökéletesebb felszereléssel dolgozhatnak. hogy ha elég ügyes. de nem sokat tehetnek az új." Kuhn leírása arról. a múltnak melyik része érdekli. Az is lehet. Az is igaz. Ha a "normális" tudománnyal foglalkozó tudósokat ilyen mértékig lelkesítik az intellektuális rejtvények. Ha így áll a helyzet. kifejezetten hasonlít azokra beszámolókra.. de továbbgondolva a dolgot. A legszemélyesebb az egyszerű naplóírás. melyek "behatárolják mind az elfogadható megoldások természetét. amelyben élnek – legyen az egy városrész vagy egy megye -. kreatív elmélet felbukkanásáért. akkor az egyetlen alternatíva a szakterületekre specializálódó és igen sok pénzt faló "hivatásos" tudomány. ahogy Démokritosznak. mint megjegyzendő unalmas évszámokra. a tudás átformálásának vágya vagy a létfeltételek javítása motiválja. nagyon is kétséges. akkor egyre eredményesebbek vagyunk. noha kimenetele előre megjósolható. . hogy azokon a helyeken történnek a legnagyobb felfedezések. a következő fokozat a család történetének megírása. hogy "az átlagos kutatási paradigma izgalmát az adja. hogy értékelni tudja azoknak az épületeknek a szépségeit. hogy hosszú 67 . sokan kiterjesztik érdeklődésüket a nemzetükre. amelyek miatt a tudomány "izgalmas" lehet. írta le a csillagfejlődés egy olyan modelljét. hogy valaki a biológia. A történetírást mint áramlat-tevékenységet több szinten is gyakorolhatjuk. Egy kis többlet-erőfeszítéssel saját benyomásaikat is megörökíthetik a múltról. amennyire csak lehet. hogy a tudomány területén az áttörések kizárólag olyan csoportoktól erednek.. amire rábukkant. mégsem igaz az. Gyönyörű példája ennek Subrahhmanyan Chandrasekhar. Az sem igaz. hogy a múlt egy bizonyos elemére összpontosítanak. bőséges anyagi források és számtalan beosztott kísérletvezető szükséges ahhoz. Dirac. a kémia vagy a fizika élvonalában dolgozhasson. Legtöbben nem tartjuk magunkat amatőr történészeknek. azokra a forrásokra és részletekre koncentrál. olyan rejtélyt fog megoldani. amely máskülönben elképzelhetetlen lenne". ahová a legtöbb pénz ömlik. melyekben minden kutató egy-egy szűk területen jártas. Noha a technokraták szeretnék velünk elhitetni." Nem csoda. hiszen ismeretei lehetővé tették. akinek élete már-már mitikus dimenziókba emelkedik. olyan feljegyzésekre. ha a tudós számára nem nyújtana élvezetet. Ezt az összpontosítást olyan szabályok teszik lehetővé. könyveket olvasnak el. Olyan terület ez. Mihelyt azonban valaki eldönti. lehet-e vajon a laikusból tudós? Végül is olyan hosszú ideje hajtogatják már nekünk. és a nagy cégek csinálnak minden fontosat. Semmi okunk rá. hogy a természet egy részét olyan részletességgel és mélységben vizsgálja meg. amelyet talán elviselünk. hogy a tudósok gyakran éreznek úgy. hogy a kimenetel hogyan érhető el. a "forradalmi" tudósokat – azokat.

hogy nem "hivatásosak" a maguk területén. ha megtalálta különböző tárgyak súlypontját. hogy képesek legyünk a minket megelőző kutatók eredményeiből tanulni. Einstein a legfontosabb értekezéseit abban az időszakban írta. és az vezette egyre veszélyesebb kísérletek felé. hogy visszautasítsunk olyan meggyőződéseket. és mivel csak két diák jelentkezett rá. Amikor ezt a történetet régebben mesélték. Nem sokkal ezután az egyetem bezárt a pestis miatt. az első természettudományi Nobel-díjas amerikait megkérdezték. miért szentelt annyi időt annak. A csillagászi munka természetesen nem segítette előre egyházi pályáján. Végül a Chicagói Egyetem ajánlott neki munkát. amit szerettek. K. s aki az izmok és az idegek vezetőképességét kutatta. hogy a gravitáció általános elméletéről szóló gondolataival játszadozzon. gondos megfigyelésre. Most már nincs szükség erre az együttérzésre. Newton két évet töltött el egy biztonságos és unalmas eldugott vidéki helyen. hanem mert tartottak tőle. amely a forradalom előtti Franciaországban körülbelül az adóhivatalnak felelt meg.ideig senki sem fogadta el őket tudományos berkekben. Georg Bednorz dolgozta ki az elmélet alapjait és végezte el az első kísérleteket Svájcban. Az egyik róla keringő anekdota jól szemlélteti munkájával szembeni elkötelezettségét. Egyszerűen azt csinálták. 1987-ben kapták meg munkájukért a fizikai Nobel-díjat. állítólag azt felelte: "Mert szórakoztató volt". hogy gyönyörűségét lelte abban. úgy írta le a felesége. aki ugyanabban az évben a biológiai Nobel-díjat nyerte el. a modern vegyészet atyja. mióta annak az egyetlen kicsi atommagnak a hasadása oly fontosnak bizonyult. hogy ne kelljen vállalnia a bejárás kényelmetlenségét. mert 1983-ban Chandrasekhar maga is megkapta a fizikai Nobel-díjat. Szerencsére nemcsak ilyen speciális területek alkotják a tudományt. és azzal múlatta az időt. Az ötvenes években Chandrasekhar a Wisconsin állambeli Williams Bayben tartózkodott. ahol viszonylagos ismeretlenségben tovább folytatta kutatásait. mert azt. Vegyük észre. Isaac Newton 1665-ben megkapta Cambridge-ben a diplomáját. Az elmúlt évek egyik legjelentősebb tudományos eredménye a szupravezetők elmélete volt. Luigi Galvani. Chandrasekhar azonban nem mondott le és nem halasztott el semmit. a gondolatokkal való játékra ítélt emberek körében következnek be azok az áttörések. részben e azért. hogy kollégáik kinevetik az ő látszólag őrült ötleteiket. inkább azért. És. elismert emberek. Ők és még sok más nagy tudós. de elég szkeptikusak és nyitottak legyünk ahhoz. hogy megmérje a fény sebességét. Galilei orvosi képzésben részesült. A "nagy tudomány" majd gondot visel magára. míg megleljük az őket mozgató rejtett szabályokat. és azért szereti a szumóbirkózást. Csak kíváncsiságra van szükség. el ne felejtsük. amelyekre gondolunk. hiszen temérdek pénzt meg energiát fektettek bele. élete végéig gyakorló orvos volt. az egyetem fő csillagászati obszervatóriumában. az az öröm. körülbelül nyolcvan mérföldre az egyetem központi területétől. legalábbis reméljük. nagyrészt éppen azok az intézmények határozzák meg. amelyekkel minden sikeres intézmény igyekszik minél jobban misztifikálni saját működését? Nehéz ezekre a kérdésekre választ adni. hogy nem hivatalosan támogatott. akiknek a nevét megemlíthetném. mindenki azt várta. hogy egy laikus nem tud hobbiszinten hozzájárulni ahhoz a kutatáshoz. akkor már semmi esélye sincs rá. Szükség van még alázatra. s ő ekkor fogalmazza meg legnagyobb felfedezéseit. amelyhez több milliárd dolláros részecskegyorsító kell. Részt vett a mezőgazdasági és társadalmi reformokban is. mi történik a hivatásos tudósok világában. A csillogó-villogó laboratóriumok és a hatalmas kutatócsoportok szükségességét valószínűleg túlértékelik egy kicsit. mindenki számára elérhető. hogy mi foglaltatik benne a "tudomány" fogalmában. Néhány évig a kutatók senkinek sem engedtek betekintést a munkájukba. Susumu Tonegawát. Alex Muller és J. a zürichi IBM-laboratóriumban. Két ötletgyáros. mintsem azért. Michaelsont. nem azért. mint az ő munkája. Ne azzal törődjünk azonban elsősorban. és kísérletei. hogy Chandrasekhar a következő félévre halasztja vagy lemondja a szemináriumot. kertészkedési szenvedélyéből nőttek ki. hogy megfigyeléseinket addig forgassuk. de nem is tartozik a tudományos szempontból igazán nagyra értékeltek közé. amikor befejezte a bolygók mozgását leíró korszakalkotó értekezését. nem ijedtek meg attól. mert lelkesedtek az általuk feltalált módszerekért. és élete legnagyobb részében jutalma pusztán az esztétikai öröm volt. Nicolaus Kopernikusz kanonok volt a lengyelországi Frauenburg katedrálisában. mint aki "mindig a saját feje után megy". Amikor Albert A. amikor a svájci találmányi hivatalban dolgozott mint ügyintéző. Semmi kétség. de elegáns és klasszikus kísérleteit élvezte a legjobban. mert el kellett végezniük feladatukat és el kellett költeniük a kormány által kiutalt vaskos költségkeretet. az események fegyelmezett rögzítésére és hogy módot találjunk arra. Antoine Laurent Lavoisier. nem csapatmunkát – ugyanúgy. hogy tanítsa az "osztályát". Az a szellemi keret. ha összehasonlította a nehézkes ptolemaioszi modellel. melyeket nem támasztanak alá a tények. hogy a nagy tudósok évszázadokig szinte kedvtelésből végezték munkájukat. 68 . melyek aztán ezt a monopolhelyzetet kihasználják. hetente kétszer kanyargós mellékutakon visszaautózott Chicagóba. amit rendszere egyszerű szépségének láttán érzett. Azon a télen egy haladóknak indított asztrofizikai szemináriumot kellett tartania. melyet a hétköznapi ember a természeti jelenségek megfigyelésében lelhet. majd a másik akkori tanítványa nyerte el a fizikai Nobel-díjat. Gregor Mendel szintén pap volt. amely nem kifejezetten eldugott hely. általában azzal fejezték be. amely a tudományos munkát lehetővé teszi. Gyakran ilyen kedvezőtlen körülmények között. A tudományos áttörések még mindig egyetlen emberi elme gondolatainak köszönhetők. Vajon napjainkban tényleg annyira más a helyzet? Tényleg igaz. Néhány évvel később előbb az egyik. közhivatalnok volt és a Ferme Generale-nak dolgozott. mert az egyéni erőfeszítést kíván. Minket itt és most az amatőr tudomány érdekel. akinek közvetetten az elemek feltalálását köszönhetjük. hogy hozzájáruljon a tudomány fejlődéséhez? Vagy ez csak egyike azoknak a nagyrészt öntudatlan erőfeszítéseknek. hogy ha valakinek nincs diplomája és nem dolgozik valamelyik nagy kutatóintézetben. mintha féltek volna. melyek megvetették a genetika alapjait. hogy sajnos a professzor maga sosem kapta meg a Nobel-díjat. hogy valaki ellopja az eredményeiket.

Azt kell elsőként eldöntenie az amatőr filozófusnak. és megpróbálnak megtudni mindent egy olyan betegségről. hogy az ember a kezdetektől a saját kezébe vegye a tanulás irányítását.Ha ilyen tág értelemben nézzük. Ahogy más tudományágakban. mégis az adott területre kell koncentrálnia. Példának okáért a modern nemzetek az ellenségeik elleni védekezésül szerelnek fel fegyveres erőket. akkor az az amatőr filozófus megtanulta. hogy így csaknem hivatásos szintig jussanak el. és nem szenteli magát kizárólagosan a szakterületének. ami már annyi baj oka volt az emberek között. mit jelent az. mi a "pillanatnyi állás" az adott területen. vagy egy megadott menetet kell követnie. aki kevésbé tájékozott. amit csinál. hogy mit gondoltak az elmúlt századok nagy filozófusai arról. akkor úgy érezheti. Ha az áramlattal mérjük az értékét. Megint csak nem lehet eléggé hangsúlyozni. hanem aki a legtöbb pénzt szerzi a hadseregnek. Spinoza és Nietzsche erkölcsfilozófiájában mélyednek el. Ha a valóság alapvető tulajdonságai érdeklik. Ha valaki figyelmesen olvas és beszélget másokkal. Az érdekli-e. akik Mendel nyomdokaiban járva. hogy ismert tudós legyen. akkor a tanulás kínkeserves lesz a számára. nem pedig öncélúan. akit nem kell túlzottan komolyan venni. A BÖLCSESSÉG SZERETETE A filozófia szó eredetileg azt jelentette "a bölcsesség szeretete". akik szakosodni akarnak valamire. Ők továbbra is az alapvető kérdésekre összpontosíthatnak. akik egészségügyi kérdésekkel foglalkoznak. de ne zavarják őt a bölcsességgel. hamar képet tud alkotni arról. Manapság a hivatásos filozófusok szégyellnék elismerni mesterségük ilyen naiv meghatározását. amely őket vagy családjukat fenyegeti. Mások szorgalmasan megismétlik régi korok csillagászainak megfigyeléseit a kertjükben felállított távcsővel. mi a szép. aki nem ér fel egy adott szintig. anélkül. amely iránt különleges vonzódást érez. "hivatásos" tudós. el kell olvasnia egy bizonyos könyvet. ember által létrehozott intézmény közös sorsa. amit csak lehet. mert ezt így szokás csinálni. amit a kutató elméjében teremt. mi az a terület. megtanulnak a háziállatok keresztezéséről. amelyiknek a jelentése kifejezi a testi vagy szellemi foglalatosságokkal kapcsolatos eltorzult álláspontunkat. Az amatőr vagy a dilettáns egyaránt olyan személy. Vannak botcsinálta geológusok. mert belülről úgy érzi. Eredetileg azonban az "amatőr". és az emberek éppen emiatt szentelték neki életüket. a politikai összefüggések és a kollégák személyes féltékenysége miatt. Minden. akik a sivatagot járják új fajták után kutatva. hogy sose lesz belőle valódi. hogy valamilyen egyetemes problémára adott válasszal indul. amely a latin "amare" (= szeretni) szóból ered. Ha valaki úgy érzi. aki szereti csinálni. a korai Kant vagy a késői Hegel szakértője. AMATŐRÖK ÉS HIVATÁSOSOK Vannak emberek. Két olyan szó is van. Kantot. meg kell tudnunk. Santayana és Collingwood. nem pedig a sikerrel és az elismeréssel. minden energiájukat egy tevékenységre fordítják. Rendszerint lenéznek mindenkit. hogy a legsikeresebb katona már nem szükségszerűen az. Vannak. akkor az esztétikafilozófusok gondolatait fogja áttekinteni. Sajnos sok komoly gondolkodó szenteli minden szellemi erőfeszítését annak. élvezettel megy végbe. amelyek segíthetnek megérteni az egyéni élményeket. Az amatőr filozófusoknak az egyetemen lakozó hivatásos társaikkal ellentétben nem kell aggódniuk az egymással versengő iskolák közti történelmi harcok. és valószínűleg több százezer olyan ember él a földön. ezzel is az a helyzet. hogy már a tudományos színvonal határát súrolja. Husserlt és Heideggert olvas majd. Mások jobb szeretnek több tevékenységben is megmártózni. hogy mi az eszköz és mi a cél: a specializáció a jobb gondolkodás kedvéért történik. hogy miután eldöntöttük. mi volt az eredeti célja. aki addig tágította a látóterét műszaki kérdésekben. arra a személyre utalt. Másokat esetleg jobban vonzanak a jó és a rossz alapvető kérdései. akkor esetleg elkezd az ontológia felé közelíteni. Aquinói Szent Tamás. egészen addig a pontig. Ha valakit az érdekel. és Arisztotelész. vannak kaktuszgyűjtők. míg több nemzedék után magával az intézménnyel kapcsolatos problémák el nem veszik a helyet az eredeti cél elől. akkor a tanulás folyamata viszonylag erőfeszítés nélkül. mint például Baumgarten. vagy új hibridvirágokat hoznak létre. Vannak. mint ők. A tudomány műveléséhez azonban nem kell jobb indok. hiába amatőr. Egy hadsereg azonban hamarosan kifejleszti a maga szükségleteit és politikáját. a filozófiában is eljön az ideje annak. hogy "lenni"? Vagy jobban érdekli az. és annyi élvezetet találni mindegyikben. mit gondoltak mások ugyanerről a tárgyról. Croce. mert azt várjuk. amennyit csak tudnak. mindig tisztában kell lennünk azzal. akkor a legtöbb esetben a hübrisz vétségét követjük el. mit akarunk közelebbről tanulmányozni. és megpróbál olyan válaszokat felvázolni. ezért etikával kezdenek foglalkozni. aki a legjobban védi a hazáját. Ha valaki már tisztázta. akkor nagymértékben hozzájárulhat az élet minőségének a javításához. mint a rendnek az az érzése. hogy a passzív fogyasztó állapotából belépjen az aktív alkotók táborába. hogy bármiben is szakértővé válnának. Noha a szakosodás szükséges ahhoz. és ezért hobbiját nem is kell komolyan venni. Ma egy filozófus lehet a dekonstrukcionizmus vagy a logikai pozitivizmus specialistája. és Wolffot. akkor több amatőr tudós van. azonban eközben elfelejti. De ha azért választja azt a bizonyos utat. az a jó. Ha azért írjuk le a meglátásainkat. hogy melyek ezek a kérdések. De ha valaki belső késztetésre jegyzi le gondolatait. amikor valaki készen áll arra. episztemológus vagy egzisztencialista. az "elbizakodottság áldozatául" esünk. akinek a teljesítménye nem üti meg a hivatásos mércét. hogyan csikarjon ki örömet az élet egyik legnagyobb és leglelkesítőbb feladatából. 69 . mint gondolnánk. milyen fontos. Ezek közül az emberek közül sokat az a hit tart vissza készségei további fejlesztésétől. hogy világosan kifejtse az előtte álló nagy kérdéseket. hogy egy nap majd áhítattal olvassa az utókor. akik ásványokat keresve róják a vadont. Manapság ezek a címkék enyhén lekicsinylő kifejezésekké váltak. hogy bármilyen gondolatrendszer komplexitását kifejlesszük. hogy mi alkotja a "szépet" vagy a "jót"? Mint minden más tudományággal. Ez a két kifejezés az amatőr és a dilettáns.

nem törődve vele. Volt idő. hogy megváltozott a magatartásunk az élmény értékével szemben. A tudományos módszerek mögött rejlő szkepticizmus és a kölcsönös kritika jótéteménye nélkül azok a laikusok. hogy az a fajta dilettáns tanulás. amely a latin "delectare" (= örömet lelni valamiben) származéka. mikor befejezi az iskolát. hogy mi történik körülöttünk. fiatalabb. Sajnálatos módon a politika és a kukorica elképzelései nem mindig esnek egybe. mintha a bölcsek kövét találta volna meg. akit vitatkozásra foghatott magának. ha önző célok vezérlik őket. hol jobbra. amelynek segítségével majd jó állást kapunk. fajra.56. mi történik. amikor a felsőbb hatóságok úgy döntöttek. azt a szubjektív jutalmat írták le. hanem a politika szabályai voltak. sosem lesz valóban szabad. Ezeknek a szavaknak a legkorábbi jelentése éppen ezért az élményre. milyen személyes jelentősége és értelme van az élményeinknek. műveltségre vagy társadalmi helyzetre való tekintet nélkül. Jóllehet hivatásos tudósok is részt vettek ebben a kétes vállalkozásban. hogy az életet értékesebbé lehetett tenni az ilyen tevékenységekben való elmélyedéssel. az anatómiából. hogy az utolsó bizonyítványosztás napja számukra egyben a szabadság első napja is 1egyen. most mindent az egységbe olvaszt és összekovácsol. Európa Könyvkiadó. Péterfy Jenő. amelyik az úton elindította őket. hogy a saját területükön kell versenyre kelni a hivatásosokkal. Láttuk. aki élvezett egy bizonyos tevékenységet. hanem azt. Gondolkodását a szomszédok véleménye. s nem a teljesítményre terelte a figyelmet. Ezen a szinten az amatőr tudomány megállja a helyét. s örömében csapongva nagy kedvvel forgatja a gondolatot. Hogy egy példát vegyünk. melynek során az illető saját felsőbbrendűségére keres bizonyítékokat más csoportok tagjaival szemben. Ahogy a végtagok vagy az érzékek használata elérhető mindenki számára nemre. Sok ember abbahagyja a tanulást. ki lesz szolgáltatva a "szakértők"-nek. mikor valaki először kapcsolódik be az elme áramlatába. a tévében látott hirdetések és az újságok szólamai irányítják majd. a biológiából és a filozófiából. még a legrosszabb tudósoknál is inkább vakká és süketté válnak a igazsággal szemben. hogy a dilettáns azt éri el. hogy áttekintse." 6 Az idézet körülbelül kétezer-négyszáz éves. A németországi náci mozgalom egyformán merített az antropológiából. Az a rossz felhang. mint hivatásos társa. Az az amatőr. Következésképpen lassan kínossá vált. öregebb vagy egykorú vele az illető. a nyelv és a logika használatára is módja van mindenkinek. eredetileg azonban amatőrök inspirálták. hogy bizonyos dolgokat csinált. hogy a magatartást többre értékeljük a szubjektív körülményeknél. és az alkalmazott szabályok nem a tudomány. amit Platón ír le a Philébosz című dialógusában Szókratész tanítványairól: "Mikor pedig a fiatalok közül valamelyik először ízleli meg e tant. úgy megörül neki. de egy kortárs szemlélő se írhatná le színesebben. Az az ember azonban. amikor az amatőrök szem elől tévesztik ezt a célt. Amatőr tudósnak lenni nem azt jelenti. akik tisztátalan célokkal lépnek a tudomány mezejére. és a tudást arra használják. 6 Platón: Philébosz. Ám abban a pillanatban. a nyelvészetből. Budapest. a történelemből. Az lenne a jó. a népek eredetének története iránt való érdeklődés könnyen átfordulhat olyan kutatásba. és erőfeszítéseiket gyakorta lehetetlen megkülönböztetni a belsőleg motivált amatőrökétől. aki elhanyagolja absztrakt készségeit. és még ellenállóbb utódokat hoz majd létre. majd meg szétgörget s szétválaszt mindent. amivel először is leginkább önmagát ejti zavarba. milyen módon idézhet elő a szellemi tevékenység áramlatot. amit az egyén abból nyert. aki úgy tesz. hogy egy szimbolikus tant szellemi képességeink bővítésére használunk fel és rendet teremtünk tudatunkban. annak ellenére. ha valakit dilettánsnak neveznek. ha a tudás elsajátítói szem elől tévesztik a célt. összekovácsolva belőlük az árja faj felsőbbrendűségéről szóló elméletét. nem a tapasztalatok minőségét. az elért eredményt csodáljuk. különösen a leninista dogmák árnyékában. hogy az elme legalább annyi cselekvési lehetőséget kínál. mint éppen ennek a két szónak a sorsa. a sikert. Semmi sem illusztrálja jobban. hogy önmagukat dicsőítsék vagy anyagi előnyökhöz jussanak. talán még hatásosabb is. A hangsúly azonban egyre erősebben áttolódott arra. amely az amatőr és a dilettáns kifejezésekre az évek során rátapadt. . A figyelmüket elég hosszú ideig manipulálták kívülről tankönyvek és tanárok ahhoz. hogy a kísérleti tapasztalatokat követnék. AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS KIHÍVÁSA Ennek a fejezetnek az volt a célja. képesek akár az áltudományokhoz is fordulni. 1984. mint a hivatásos tudomány. ami a legfontosabb – örömet szereznek neki a saját cselekedetei. mert a nyolc-tíz vagy még több évnyi kívülről irányított tanulás nagyon kellemetlen emlékeket hagyott benne. Ford. ha a külsőleg irányított oktatás vége egyben a belső motiváció irányította tanulás kezdeti szakasza lenne. olyasvalaki volt.Ugyanígy a "dilettáns". A cél inkább megérteni azt. Ezen a ponton a tanulás célja már nem a bizonyítvány vagy a diploma megszerzése. 70 . mint egy hivatásos. A szovjet biológiát egy emberöltővel visszavetette. hiszen ez azt jelentette. mint a test. hogy érdekeiket előbbre mozdítsák. hol balra. a tudós torzképévé lesznek. valószínűleg téved. Ebből ered aztán a gondolkodó elmélyült öröme. hogy a hideg éghajlaton elültetett kukorica ellenállóbb lesz majd. a teljesítményt. azután pedig azt. mintha ugyanannyit tudna. aki uralni szeretné saját elméjét. In Platón összes müvei 3. és Liszenko erőfeszítései több évtizedig tartó éhínségben tetőztek. nem pedig a teljesítményre összpontosított. Liszenko arra vonatkozó elképzelése. és valami rosszban sántikál. még jobban kifacsarodhat önmagából. Igaz. amelyre mindenkit ösztönzünk. amikor amatőr költőnek vagy dilettáns tudósnak lenni csodálatos volt. valószínűleg jól hangzott a laikusok számára. hogy a kommunista ideológia szabályait alkalmazzák a növő kukoricára ahelyett. A laikusok. ugyanígy az emlékezőtehetség. 1. nagyrészt a külső és a belső célok összemosódásának tulajdonítható.

mi a boldogság receptje. mindössze napi három-öt órát töltöttek munkának nevezhető tevékenységgel . és amiről megbizonyosodhat. rendbe teszi a gyümölcskertet. A nap többi részében beszélgettek. másfelől azonban nincs. A legmegdöbbentőbb az volt. hogy minden áldott nap tizenhat órát dolgoznak. hogy a néhány generációval előttünk még általánosan elterjedt "hagyományos" paraszti életformába hogyan illeszkedik be a munka. Nincsenek azonban szigorú szabályai annak. Noha minden tiszteletem a Bibliáé. akiket gyakran napi tizenkét órán. ahogy nem az a Kalahári-sivatag nomádjainak sem. vagy gyapjút kártol. akiknek leszármazottai ma is élnek Afrika és Ausztrália barátságtalan sivatagaiban. az utána következőben pedig Freud tanácsának másik felét vesszük sorra. mind rabszolgák erejéből épültek fel. amelyet mindenáron el kell kerülni. Thomas Carlyle nem tévedett. e lo rende simile alle bestie". hogy ténylegesen mennyit kell az embereknek dolgozniuk. hogy a munka szükségszerűen kellemetlen. Egyre több szellemi és fizikai munkát és egyre több természeti erőforrást kell felhasználnunk. és nehéz feladatokat is meg tud oldani. de a sebésznek minden nap alkalma nyílik arra. hogy a munkának ily csekély a becsülete. Antonella Delle Fave vezetésével interjúkat készített néhány itt lakóval. hogy az itt élők szinte meg sem tudják különböztetni a munkát a szabadidőtől. Ameddig nem érdekel különösebben bennünket. annál nehezebb őket megvalósítani. mikor megkérdezték tőle. A Teremtés könyvének erről szóló részlete (3. hogy növekvő igényeinket kielégítsük. hogy az őskori vadászó-gyűjtögető életmódot folytató emberek. az ipari forradalom által megkímélt. addig a munka szükségessége nem nagy teher. kanyargó kis ösvényeken gyalogol. Nem meglepő hát. mint a kényszer hatására végzett lélekölő munka. akik a "civilizált" társadalmak perifériáján éltek. hogy ura a saját életének. hogy a munka örömteli tevékenység. Úgy tűnik. Mondhatnánk azt. akiknek sikerült kizsákmányolniuk őket. mikor azt írta: "Áldott az. mégsem 1ehet igaz. ami olyan zűrzavart idézne elő bennünk. rövid. hogyan idézhet elő a munka áramlatot. hogyan élvezzük mások társaságát. 71 . az ókori templomok. Kíváncsian arra. életünk nagy részét mi is önmagunk fenntartásával töltjük el: a test táplálásához szükséges kalóriák nem kerülnek maguktól az asztalra. hogy valóra váltsák uraik nagyra törő vágyait. AUTOTELIKUS MUNKÁSOK Ádámot az Úr nagyravágyásáért büntetésből arra ítélte. vagyis azt. akkor egész élete kedvezőbb irányt vehet. ha egyenesen menne. elégedjen meg ennyivel. heti hat napon át dolgoztattak veszélyes bányákban. sötét gyárakban. A történelem folyamán azoknak az embereknek. a kínai nagy fal. mert annak a néhány embernek az álmait kellett megvalósítaniuk. a lakóhely. óriási különbséget jelent az életünkben. Európában. a ruházat és a szerszámok előteremtésével. majd a sok kilométerrel lejjebb fekvő csűrbe hordja a nagy bálákat a feje tetején. Nemcsak a munka mennyisége. hogy mennyit eszünk. közel áll az áramlathoz. hogy mivel a világegyetem oly kevéssé hatékony módon működik. Ebben a fejezetben megnézzük. és minél valószínűtlenebbek ezek a célok. Esténként olvas. hogy az életet valaha is élvezhessék. mesét mond a dédunokáinak vagy tangóharmonikázik a rokonainak és a barátainak. Utána hatalmas reggelit főz. rengeteg energiát igényel alapvető vágyaink és szükségleteink valóra váltása. vagy telik-e a technika legújabb vívmányaira. hogy megkímélje a dombokat az eróziótól. és a házak meg a kocsik se maguktól keletkeznek." Sigmund Freud egy kicsit alakított a mondáson. gyakran fel kellett adniuk arra vonatkozó reményeiket. A tisztaságtól ragyogó kórházban operáló agysebész és a teher alatt a sárban botorkáló rabszolga egyaránt dolgozik. A másik végletet a tizenkilencedik század ipari munkásai képviselik. mint a piramisok. nagyon jól visszatükrözi azt a felfogást. hogy valami újat tanuljon. minden nap reggel ötkor kel. kitakarít. akik hetente néhány alkalommal összegyűlnek a házában. olasz pszichológusok egy csoportja Fausto Massimini professzor és Dr. hogy arca verejtékével művelje meg a földet. pihentek vagy táncoltak. de értelmezhető úgy is. de a minősége is nagyon változó lehet.az étel.17). hogy a készségek fejlett szintjét megkívánó. Mivel a munka általános és mégis oly sokféle. és minden nap újra megbizonyosodik róla. Nyáron heteken át szénát kaszál a hegyi legelőkön.A MUNKA MINT ÁRAMLAT Az állatokhoz hasonlóan. melyekben a mindennapi termelő tevékenység amennyire csak lehet. gyakran életünk legélvezetesebb része is lehet. aki megtalálta a maga dolgait. a Tádzs Mahal. melyek részletesen lejegyzett változatait nagylelkűen rendelkezésünkre bocsátották. de azt is. melyek elérték a civilizáció összetett állapotát – megközelítik a munkát: olyan átoknak tekintik. mint semmit sem csinálni. aki az Olasz-Alpok Val d'Aosta-i körzetében lévő Pont Trentaz nevű kis falucskában lakik. hogy biztonságos és szép házban lakunk-e. hogy munkánk örömöt jelent-e számunkra vagy sem. gátak és paloták. hogy megfejje a teheneket. Lehet. szabadon végzett munka összetettebbé teszi az Ént. Minél több pszichikai energiát fektetünk azonban anyagi célokba. ahogy a legtöbb kultúra – különösen azok. A civilizált társadalmakat a primitívektől megkülönböztető hatalmas teljesítmények. magas hegyek közt megbúvó kis alpesi falucskákban még mindig léteznek olyan közösségek. vagyis "A munka nemesíti az embert – de le is aljasíthatja". A rabszolgának mindennap ugyanazt a kimerítő mozdulatsort kell elvégeznie. hogy nem dolgoznak soha. Tudjuk. Ez az ironikus mondás vonatkozhat általában a munkára. ahol az emberek –jóllehet mindkettő nehéz feladatot ró rájuk – sikeresen össze tudják egyeztetni a családi életet és a munkát. legalábbis nehezebb. A 76 éves Serafina Vinon asszony. de inkább a láthatatlan. de ésszerű választ adott: "munka és szeretet". az csak a saját tehetetlensége. akiket kényszerítettek rá. Ha valaki megtalálja az áramlatot a munkájában és az emberekkel való kapcsolataiban. de bőséges bizonyítékaink vannak arra. hogy nehéz. Fele annyi idő alatt is elérhetné a csűrt. majd időjárástól és évszaktól függően vagy kihajtja a gleccserek alatti mezőre a csordát. Vannak olyan kultúrák. Egy régi olasz mondás szerint: "Il lavoro nobilita L'uomo.

Elismételte ugyanazt. Sok vadászó-gyűjtögető vagy paraszti társadalom élete kemény. akit még korai áramlat-kutatásaink során interjúvoltunk meg. a munkát említették első helyen mint a tökéletes élmények forrását. Még ha sokat kell dolgoznod. melyekben az éhség. a tudatlanság és a betegségek uralkodtak. hogy ha még öt olyan embere lenne. ami osztályrészü1 jut nekik. nem voltak gondjai a válasszal: megfejni a teheneket. Ehelyett egyre szélesebb lesz a szakadék a szükséges rossznak tekintendő munka. művészetüket és hagyományaikat. és az élvezetes. autóval. A menedzser kijelentette. A természetben sosem vagy egyedül. és nem akartak volna kevesebbet dolgozni. hogy ezeket a feladatokat örömtelinek találják. Saját szavaival: "Elégedett vagyok az életemmel. gyümölcsfákat metszeni. hogy a munka mindig kevésbé örömteli kell hogy legyen. hetvennégy éves asszony véleményét osztják: "Szabad vagyok. gyapjút kártolni – vagyis azt szereti a legjobban csinálni. hát majd meglesz holnap. télen viszont süvöltött a jeges szél a csarnokban. Joe akkor hatvanas éveinek elejénjárt. bele kellett kiabálni a másik fülébe. Pont Trentaz fiataljainak egy része talán úgy érez majd a munkájával kapcsolatban." Amikor megkérdezték Serafinától.. ha idősebb lesz. az ipari társadalom zűrzavaros világában. akiknek a munkája nem kötődik ilyen világosan életük fenntartásához? Serafina attitűdje nemcsak a hagyományos paraszti életmódot folytató falvakban figyelhető meg. hogy harmonikus egyensúlyba hozza az emberi célokat a természeti erőforrásokkal. mint Serafina. csak nevetett. terelné őket a legelőn. mert olyan sokat kell dolgozniuk. ha erre lehetőségük nyílik. gondozná a gyümölcsfáit és gyapjút kártolna. sötét. amit előbb mondott: fejné a teheneket. Megtartottam a szabadságomat és keményen megharcoltam érte. Jó példa erre Joe Kramer. amikor elfáradsz és haza kell menned." Természetesen nem minden preindusztriális kultúra volt ilyen idilli. és a negyedik osztály után abbahagyta az iskolát. Mindenkivel jól elbeszélgetek – a növényekkel. jobban szeret egyszerű hegesztőként dolgozni. Több előléptetési ajánlatot is visszautasított.Serafina úgy ismer minden fát. ő is néz tévét. a többi munkás szerint pedig Joe nélkül akár rögtön be is csukhatnák a boltot. hogy aztán óriási szikrazuhatag kíséretében ráhegesszék őket a vasúti kocsik aljára. amely képes arra. Múlt századi utazók több olyan alpesi közösséget is leírtak nem messze Pont Trentaztól. kényelmes körülmények között. a fiatalok általában kevésbé elégedettek azzal. amelyben a munka értelmes módon kapcsolódott az emberek identitásához és végső céljaihoz. és rosszul érezné magát mások főnökeként. Az élet ebben az alpesi falucskában sose volt könnyű. utazás. a virágokkal és az állatokkal. de sose akart művezető lenni. hogy ha mondani akartak valamit. és a fiatalabb rokonai közül sokan élnek nagyvárosokban. amelyet a világ életében játszik. minden követ. akkor sem. a madarakkal. Már több mint harminc éve dolgozott ebben a gyárban. csak az a rossz. látod. inkább Giuliana B. mégis mindenki ismerte és egyetértett abban. Egyetlen sikeres példából nem vonhatunk le általános következtetéseket az összes preindusztriális kultúrára nézve. aztán összeházasodtak. Kint lenni a szabadban. Életük azonban valahogy mégis úgy alakult. hegesztőként dolgozott egy délchicagói gyárban. modern. én irányítom az életemet. mintha lélegzetelállító katedrálisokat emelne. háztartási készülékekkel és egzotikus nyaralásokkal. De mi a helyzet a városi munkásokkal. rövid és embertelen volt. Nyáron meg lehetett sülni a hőségtől. emberekkel beszélgetni. kihajtani őket a legelőre. A nemzedékek közötti különbség részben a kornak tulajdonítható. hangárszerű csarnokban. Ha ma nincs meg valami. dalaikat. akkor is nagyon szép. amit akarok. Ebben az esetben azonban az eltérés egyúttal a hagyományos életmód fokozatos pusztulását is tükrözi. mozi. és ijesztgette András bácsit vasvillával a kezében. ha annyi pénze és ideje volna. hogy elnyomottnak éreznék magukat. az unokák azonban (húsz és harminchárom év közöttiek) már számunkra ismerős módon fogták fel a munkát: ha lehet. Egyikük sem húzott éles választóvonalat a munka és a szabadidő közé. Tisztának és boldognak érzed magad. amennyit akar. Ezen a régi kőhídon találkozott egy éjjel. Hogy egy közösség olyan életmódot fejlesszen ki. Abban a málnásban ott Serafina nagyanyja tévedt el. hogy ő a legfontosabb ember az egész gyárban. továbbá ápolniuk és gazdagítaniuk kellett nyelvüket. az legalább akkora teljesítmény. Nincs főnököm. fáklyával a kezében. Noha Joe igen alul állt az üzemi hierarchiában. mintha régi barátok lennének. az állataimmal lenni. 72 . minden embernek a tevékenységek széles skáláját kellett elsajátítania az egyszerű kemény munkától a bonyolultabb mesterségbeli fogásokig. mert azt csinálok. mint Joe. ez a gyár lenne a leghatékonyabb a szakmában. ahol az emberek feje fölött soktonnás vaslemezeket mozgattak szállítósíneken. Hogy egyik napról a másikra megélhessenek. a hegyek minden hajlatát. mikor még kislány volt. mit szeret legjobban az életben. az utolsó életben maradt nő Serafina falujából az utolsó életben maradt férfival egy lejjebb fekvő faluból az 14'73-as pestisjárvány tombolása után. Ez a divatosabb életmód azonban nem vonzza Serafinát. sport. szabad a munkámban. tökéletesen boldog és elégedett azzal a szereppel. Amikor Serafinától megkérdezték. mert azt mondta. amit egyébként is tesz. ahol vasúti kocsik összerakását végezték. Mindazonáltal már egyetlen kivétel is elégséges annak cáfolatára. Körülbelül kétszáz ember dolgozott Joe-val együtt három óriási. Azon a sziklán meg maga az ördög állt egy hóviharban '24-ben. mit csinálna. tőlük származik az egész család. de bizonyos szempontból szegényes szabadidős tevékenységek között. Ahelyett. jobban vágynak a változatosságra és türelmetlenebbek a kötöttségekkel és a megszokással szemben. hanem esetenként környezetünkben is. akkor inkább kevesebb legyen a dolog és több a szabadidős tevékenység – olvasás. ahogy Serafina. A megkérdezett gyerekek többsége is ugyanígy gondolkodott az életről. olvas újságot. de a többségük valószínűleg nem. Segítettek egymásnak.. Évszázadokra visszamenő családi legendák kapcsolódnak a tájhoz. Joe ötéves korában érkezett az Egyesült Államokba. mint a szabadon választott időtöltés. Nem mintha Serafinának fogalma se lenne a városi életforma lehetőségeiről. ahogy a világ minden egyes nappal növekszik és fejlődik.. A tíz legidősebb meginterjúvolt Pont Trentaz-i lakos közül – hatvanhat évestől nyolcvankét évesig – mindenki olyan válaszokat adott. A fém mindig olyan hangosan zengett az ütésektől.

és minél gyorsabban szabadulni igyekezett tőle. Mivel nem talált megfelelőket. célokkal és készségekkel rendelkező emberré teszi. hogy valaki a helyes módon követi az. Volt azonban egy kis baj Joe édenkertjével. az talán még izgalmasabb volt. hogy szivárványt hozzanak létre. Mivel a hét legtöbb napján dolgozott. feltettem magamnak a kérdést . Tingnek.ha én lennék a kenyérpirító és nem akarnék működni. Amikor megkérdezték tőle. akik arra ítélik magukat. nem volt szüksége a gyárra ahhoz. ha a vízpermet szivárványokat csinálna? Olyan öntözőfejeket keresett. hogy megismerje és megjavítsa. ha valaki folyton a kertjét túrja és szivárványokat csinál? A kulturális relativizmus elvei szerint ez a kritika jogos is . sokkal fejlettebb szintű és sokkal örömtelibb." 73 . akkor már nem kell többé komolyan vennünk a kulturális relativitás ilyen radikális megnyilatkozásait. hogy áramlat-élményt teremtsen magának a legsivárabb környezetben is – egy embertelen munkahelyen vagy egy gyommal benőtt külvárosi telken. mint a többi. Az. megtalálta és kijavította a hibát. Karl Marx szerint a férfiak és nők a termelő tevékenységeken keresztül építik fel magukat. vagyis megvan benne az a képesség. hogyan tanult meg összetett. és házát máris fényből. a nap már túlságosan alacsonyan járt ahhoz. amelyekből volt elég a környéken – stratégiailag elhelyezve minden harmadik utcasarkon egy –. "Amikor a mama kenyérpirítója bemondta az unalmast. hogy jobb időtöltés az. Utána elindultak hazafelé. és ki merné azt mondani. Különösen. vagyis "emberi természet" önmagában nem létezik. Joe már közel jár a nyugdíjhoz. Így hát Joe megint leült a rajztáblához és újabb megoldással állt elő. mint egy katedrális építése.röviden: totális autotelikus élményként. vízből. hogy Joe életmódját dicsérni a munkatársaiéval szemben "elitista" gondolkodás. A jü azt jelenti. és egy kapcsoló megérintésével tucatnyi kis szökőkutat. Keze minden egyes érintése. Az évek során megvásárolták a két szomszédos üres telket is. Miközben a föld alatti öntözőberendezést építette. de még élvezte is őket. aztán némi csetepaté az asszonnyal. A legmeghökkentőbb azonban az volt. "repülés" és "áramlat". mit jelent az. hogy hidakat építünk a folyók felett és termővé tesszük a meddő síkságokat. mint az. legyen az bármennyire is bonyolult. válla minden egyes rándulása. hogy azért sikerülhetett. Joe-nak támadt egy ötlete . feltéve. és – ahogy Joe is –játszanak velük. bonyolult gépekkel és szerszámokkal bánni minden komoly előképzettség nélkül. de ha megértjük. Úgy tűnt. hogy színesre fesse a vizet. mind tehernek érezte. Végtére is a haverok a kocsmában istenien érzik magukat. "úszás". ahogy a gyárban az érdektelen rutinmunkából összetett áramlattevékenységet varázsolt. hogy a krumplihámozás éppolyan fontos. bárkinek a helyét át tudta venni. mint azoké. bármilyen elromlott gépet meg tudott javítani. a hatalmas mechanikus daruktól az elektronikus monitorokig. Amit otthon csinált. a jü fogalma. tervezett egyet saját maga. Most már valóban készen állt a mű. akik felhasználják környezetük lehetőségeit. hogy mindkettőt Isten nagyobb dicsőségére teszik. hogyan kell a jü szerint . vagyis a taót. sőt. amelyek nem működtek rendesen. amelyek elég finom cseppekre porlasztják a vizet. a szakácsnak az a feladata. hogy milyennek látták a korábbi gondolkodók az áramlat jelenségét. akivel elbeszélgettünk. hogy Wenhui udvarában leölje a konyhára szánt állatokat. Lehetne azzal érvelni. a kés megpendül és elsuhan – tökéletes ritmusba olvad össze. Attól fogva mindig ezt a módszert használta: érzelmileg azonosult a szerkezettel. Joe ritka példája annak. Joe sosem vált a munka rabjává. az egész vagongyárban Joe az egyetlen ember. hogy az áramlat-tevékenységként megélt munka a legjobb módszer az emberi képességek kibontakoztatására. hogy az öröm és a komplexitás szintje egyenesen arányos egymással. hogy jól érezze magát. hogy a sivár valóság megváltoztathatatlannak gondolt korlátai között éljenek. hogy a jü a megfelelő módja annak. és ugyanannyi kis szivárványt varázsolhatott magának. A munka nemcsak környezetünket formálja át azzal. hogy "bolyongás" "lebegés". ha valakinek "autotelikus személyisége" van. A felfedezés izgalma azóta sem hagyta el. térde minden hajlítása – huss! huss!. Joe és a felesége egy szerény kis külvárosi házban éltek. és vége volt a napnak .mi lenne. úgy fordították le angolra. teljes elkötelezettséggel.vagyis áramlatban – élni. Azon emberek tapasztalatainak minősége. mire hazaért. Így aztán munka után elüldögélhetett a verandán. A többi hegesztő. csak munkánkon keresztül teremtjük meg. Csuang-ce úgy gondolta. több száz bokorral és virágokkal. hogy dolgoznia kell. ahol Joe vadregényes sziklakertet épített teraszokkal. ösvényekkel. Az egyik legérdekesebb példa arra.Joe közkedveltségének egyszerű oka volt: az üzemi munkafolyamatok minden egyes résztevékenységét elsajátította. Csuang-ce műveiben találunk. és az öntözőfejek közé rejtette őket. mert gyerekkora óta érdekelte mindenféle gép. és ha szükség volt rá. Joe lefegyverzően azt válaszolta. aztán az alagsori műhelyében el is készítette. lába minden mozdulata. amelyek a fény elég széles spektrumát bocsátották ki ahhoz.amely pont ugyanolyan volt. amelyet egy 2300 évvel ezelőtt élt taoista tudós. már régóta ismert bizonyos vallásos és filozófiai tanok követői számára. de még mindig élvezi a munkáját. A hongkongi és a tajvani gyerekeknek még most is kívülről meg kell tanulniuk Csuang-ce leírását: "Ting éppen egy ökröt darabolt fel Wen-hui nagyúrnak. aki képes igazi feladatnak tekinteni a munkáját. anélkül hogy külső jutalmakra várnánk . ahol újabb sörök várták őket a tévé előtt. színekből álló legyezők vették körül. hanem a munkást az ösztönei által vezérelt lényből tudatos. A középkori keresztény világkép bűvöletében élő emberek elfogadták. Olyan reflektorokat talált ki. mintha az eperfaliget táncát járná vagy a csing-su zene hangjai vezényelnék. mi bajom lenne?" Ezek után szétszedte a kenyérpirítót. utat. Csuang-ce az ő nevén ismertté vált filozófiai műben az alázatos munka példáján mutatja meg. ahogy az életet élni kell – spontán módon. ahol igyekeztek a sör és a haverok társaságában elfelejteni a munka fáradalmait. Esténként a munkaidő befejeztével a munkások kirajzottak a környékbeli kocsmákba. Még az éjszaka közepén is csak meg kellett érintenie két gombot. hogy Joe nemcsak képes volt ilyen feladatokat végrehajtani.

és megdicsérte Tinget az ügyességéért. Kevésbé változatos tevékenység. intuitív megértése segít abban. akik kifejezetten hangsúlyozzák a különbségeket: míg az áramlat annak az eredménye. és vannak olyan időszakok. hogy teljesen feloldódjanak benne. Ilyen módon a munka élvezetes és örömteli lesz. sokkal inkább ismétlődnek a feladatok. hogy felismerték a cselekvési lehetőségeket ott. akik környezetük behatároltsága ellenére a korlátokat szabadságuk és kreativitásuk kifejezésére használták fel. mint egy földgöröngy. Eszerint még a mesterség csínjának-bínjának elsajátítása (chi) után is attól függ a jü elérése. Újabban Watson és Graham viszont úgy gondolják. "nehézségek") és elsajátítunk-e új készségeket ("figyelj. a legtöbb ember unalmasnak. a dél-chicagói hegesztőben és a mitikus kínai szakácsban van valami közös: a munkájuk nehéz és fáradságos. hogy az időjárás kedvező lesz." Néhány korábbi tudós úgy értelmezte ezt a részt. Az áramlatélménnyel kapcsolatos tapasztalataimra támaszkodva én úgy gondolom. minthogy beleilleszkedjenek egy ilyen láthatóan unalmas létformába. A földművesnek. Az áramlat a tökéletes élmény "nyugati" változata. ahol a Kelet és a Nyugat találkozik: az eksztázis mindkét kultúrában ugyanabból a forrásból fakad. megfelelő és rugalmas feladatok. mintha az áramlat és a jü különböző folyamatok eredményei lennének. A másik lehetőség az. aki nincs tisztában vele. mint a vadászat esetében. Még ma is sok Arizonában élő navahó indián vallja azt.amikor rákényszerültek a földművelésre . hogy valaki tudatosan törekszik a nehézségek legyőzésére. hogy milyen zsákmányt akar elejteni és hogyan akarja megtámadni. Az állattenyésztéssel vagy a vadászattal összehasonlítva a földművelésben nehezebb örömet találni. hogyan tett szert erre a készségre: az ökör anatómiájának misztikus. Ting magyarázatából úgy tűnik. hogy fokozatosan a környezetében megnyíló cselekvési lehetőségekre összpontosítja a figyelmét. Ott állok. a mindennapi élet legszerényebb feladataiban is. hogy az utóbbi olvasat a helyes. Az is figyelemre méltó. Watson értelmezésében így hangzik a szövegrészlet: "Azonban valahányszor egy bonyolult részhez érek. Ez idővel azt eredményezi. hogy a legélvezetesebb tevékenység a világon a birkanyájakat követni lóháton végig a kopár pusztaságon. igen lassan dolgozom és a lehető legfinomabban mozgatom a késemet. "a lehető legfinomabban mozgatom késemet"). hogyan lehet a munkát élvezni és értelmet adni neki." Ezután leírta. ahol mások nem. hogy ez Ting saját munkamódszeréről szól. hogy az Énjük aztán még erősebbé váljon. hosszas előkészületeket kell tennie. amely egymásnak homlokegyenest ellenkező értelmezésekre ad módot. figyelj és légy óvatos. a földműves évente párszor dönt csak. Ők azonban komplex tevékenységgé alakították munkájukat azzal. amely figyelmen kívül hagyja az objektív körülményeket a spirituális játékosság és a valóságon való felülemelkedés érdekében. fárasztónak és értelmetlennek találná. De hogyan éri el valaki ezt a spirituális játékosságot és transzcendentális tapasztalatot? Ugyanebben a példabeszédben Csuangce értékes segítséget nyújt a válaszhoz egy olyan gondolat formájában. és jóval tovább tart. és az túlmutat az ügyességen. hogy sikerrel járjon. függetlenül a munkás fejlettségi szintjétől. amit csinálok. míg csak – hopp! le nem esik az egész darab. amely természeténél fogva rendelkezik az áramlatjegyeivel. Ting azonban tagadta. hanem egyszerűen úgy.változatosság. Több százezer évig a vadak becserkészése volt a legfőbb termelő tevékenység. Példát adnak arra. Ugyanez igaz a horgászatra. mintha egy olyan mészárosról szóló példabeszéd lenne. Nem véletlen. Vannak is olyan kritikusok. és a szellem veszi át az irányítást". Más szavakkal.. és megengedték maguknak. míg az eredmény láthatóvá válik. Egy nagy hegedűművész vagy egy nagy matematikus teljesítménye egyformán hihetetlennek tűnik. hogy mit hová akar ültetni és milyen mennyiségben. Az Alpokban gazdálkodó idős asszonyban. mikor az egyén feladja a készségek tudatos gyakorlását. hogy magát a munkát változtatjuk addig. A vadászat jó példa arra a "munkára". hogy felfedezünk-e új feladatokat (a fenti szövegben "bonyolult rész". A pásztorkodó életmódban szintén van valami a legkorábbi "munkák" szabadságából és áramlatszerű felépítéséből. a munka is szabadon választottnak tűnik. az az Út. Ahhoz. hogy több. hogy a nomád vadászok . hogy szinte gépies könnyedséggel szelje a darabokat: "A felfogás és a megértés egy ponton megtorpan. világos célok és azonnali visszacsatolás biztosításával –. azt mondom magamnak. hogy spontán szinte túlvilági ügyességnek tűnnek. Joe és Ting autotelikus személyiségű emberek. sokkal nagyobb időszakaszt kell áttekintenie. A vadászat azonban olyan élvezetesnek bizonyult. mikor csak várhat és bízhat a szerencséjében. amíg feltételei közelebb juttatják az áramlathoz azokat az embereket is. 74 . A tavasszal elültetett magoknak több hónapra van szükségük. hogy mi a jü.Wen-hui nagyurat lenyűgözte. nagyon ügyelek arra. a jü misztikus magaslataira nem emberfeletti ugrással jut fel valaki. noha könnyen meg lehet magyarázni őket a feladatok és a készségek folyamatos egymáshoz igazításával. noha a mindennapi életben már régen nincs szüksége rá. teljesen elégedett vagyok és nincs kedvem újra megmozdulni. Wen-hui szakácsa kiváló példa arra. hogy a készségek olyan tökéletesen automatikussá válnak. a feladatok és a készségek összehangolásán alapul. hogy ügyességről lenne szó: "Ami engem érdekel. akkor az áramlat-élmény avagy jü az. hogyan lelhet valaki áramlatra a leghihetetlenebb helyeken. hogy mennyi áramlatot (vagyis jüt) talál szakácsa a munkájában. annál élvezetesebb lesz. légy óvatos" . míg a jü a "keleti típusú" megközelítésre példa. felmérem a nehézségeket. aztán letörlöm és elteszem a kést. és mivel a pszichikai energia befektetése személyes döntés eredménye. készségeket fejlesztettek ki. A vadász naponta többször is választhat.néha inkább elpusztultak. körülnézek. Minél jobban hasonlít egy munka a játékra . hogy termést hozzanak. amely az objektív feltételek megváltoztatásán. hogy a mai napig számtalan ember folytatja hobbiként. akiknek személyisége nem autotelikus. AUTOTELIKUS FOGLALKOZÁSOK Serafina. hogy valaki élvezni tudja a földművelést. fogom a kést. mint kétezerháromszáz évvel ezelőtt már ilyen jól ismerték ennek az élménynek a mechanizmusát. az éppen kéznél levő tevékenységre összpontosítottak. amelyben az emberek részt vettek. Ha az értelmezésem helytálló. a jü akkor következik be.

Van. Kevés olyan munka van. az eke. mint ahogy Angliában történt az 1740-es években. Még a legkedvezőbb külső körülmények sem garantálják. ami eltávolítja őket a kórháztól. Elég néhány évtized ahhoz.legyen az egy színdarab vagy egy Karib-tengeri vakáció. míg ő elmegy gombászni az erdőbe vagy pisztrángot fogni a patakhoz. mint a vízikerék. hogy mit lehetett belőle megvalósítani. Reggel az apa figyeli a szövőszékeket.Mindezek ellenére mégis sok az olyan földműves. ahol a munka újra kellemes lehet. megünnepelték egy korty itallal. a betegállomány kérdése foglalja le. akik rabjai a munkájuknak. és semmi más nem nyújt nekik ilyen örömet. Mivel a tökéletes élmény a cselekvési lehetőségek és saját képességeink szubjektív értékelésétől függ. tényleg mindenki élvezné is. hogy a munka "Ádám átka". a kitűzött célok gyorsabb eléréséhez vezetne. hogy elfelejtsék a mindennapi taposómalmot. hogy ha minden munka játékos lenne. hogy a munkaélmény minőségét akaratlagosan is emelhetjük. Ott állnak fölöttük a menedzserek és a szakemberek. melyek a legelők bekerítését. A háziipari tevékenységek és mesterségek. hogy az átlagos munkakörülmények viszonylag kellemesből rémálommá váljanak. mennyit készítenek belőle és hol adják el. Minden. A családtagok maguk tervezték a mintákat. A tizennyolcadik század közepére az angliai családi céhek már nem voltak képesek versenyezni a tömegtermeléssel. annál hamarabb javíthatunk életünknek e fontos részén. Némelyik családnak még olyan messze is voltak vásárlói. az elektromosság vagy a szilikonchip óriási hatást gyakorolnak arra. a fizetés. hogy valaki elégedetlen még egy nagyszerű lehetőségeket biztosító munkával is. a minimálbér vagy a negyvenórás munkahét bevezetését mondták ki. az nemcsak személyes hasznukat szolgálná. mert lemondanak a modernizáció előnyéről egy emberibb léptékű termelési mód kedvéért. időpocsékolásnak tűnik a számukra . bevonva családjukat is. hogy lépést tartsanak a technikai újdonságokkal vagy hogy a lehető legolcsóbban vegyék meg a szükséges berendezéseket. Elméletileg bármilyen munkát örömtelivé lehet változtatni. Ha azelőtt hihetőnek is látszott. hogy valaki átélje az áramlatélményt. Hogy lehet az. hanem az úgynevezett "szolgáltató szektorban" dolgozik. ami azért sajnálatos. Jelenleg azonban azoknak a szemében. A családok széthullottak. Massimini professzor és munkatársai interjút készítettek például olyan Biella megyei takácsokkal Észak-Olaszországban. mint Japán vagy Ausztrália. Vegyük például a sebészetet. mert állandóan változó problémákkal kellett szembesülniük. hanem előbb vagy utóbb jobb munkateljesítményhez. amely ekkora felelősséggel járna. hogy merev munkarendet tartva reggeltől estig dolgozzanak. Ugyanakkor hiba lenne azt hinni. A fiú működteti a gépeket. ahol kényszerítették őket. akik annyira unják. Minden családnak 2–10 mechanikus szövőszéke van.nem is kevesen –. a gőzgép. elénekeltek néhány balladát. olyan munkát lát el. Nem minden sebész érez azonban ilyen lelkesedést a munkájával kapcsolatosan. ahogy nekik jólesik. mert ha a munkások valóban élveznék munkájukat. Még a hétéves gyerekeknek is végkimerülésig kellett dolgozniuk közömbös vagy őket kihasználó idegenek között. hogy egy munka ad-e okot örömre vagy sem. és a saját maguk megszabta munkarend szerint dolgoztak. A legtöbb ember nem is vesz részt a termelésben. A törvények is befolyásolják ezt a folyamatot. hogy milyen szövetet szőnek. Az angol takácsok otthon tartották a szövőszéküket. Saját maguk szabták meg. átváltottak egy másikra. akiknek a munkabeosztása a több mint két évszázaddal ezelőtti legendás angol takácsokéra hasonlít. és amikor az egyikre ráuntak. abbahagyták a szövést és kimentek a gyümölcsösbe vagy a veteményesbe dolgozni. amelyeket a munkája felkínál számára. amelyek felügyeletéhez elég egyetlen ember. és annak megfelelően módosították a tervet. melyek a tizennyolcadik századig kitöltötték a gazdálkodók fennmaradó idejét. hogy a munka élvezet is lehet. a munkavédelem. Ha ahhoz volt kedvük. vagy élvezetes és örömteli. például azok. Ha jó volt az idő. gyakran megesik. A családtagok gyakran látogatták a kézműves központokat. a szakszervezeti vezetőket pedig az ennek néha ellentmondó biztonsági szempontok. hogy a munka örömteli lesz-e vagy sem. Az olyan technikai újdonságok. Rövid távon ezek a célok összeütközésbe kerülhetnek az áramlat-élményt előidéző folyamatokkal. Az igazgatóságot elsősorban és mindenekfölött a termelékenység érdekli. vajmi keveset számít. ahol még mindig létezik ez az életforma. hogy ugyanarról a hivatásról így eltérhet két ember véleménye? Egyik 75 . Egy mai dolgozó kapcsolótábla előtt ül kellemes kis szobájában és a képernyőt figyeli. hogy az ivásba vagy a szerencsejátékokba menekülnek. és az anyja át nem veszi tőle. a munkásoknak tömegesen be kellett járniuk otthonról a piszkos és egészségtelen gyárakba. míg csak rá nem un. Minél hamarabb ébredünk rá arra. miközben ügyes robotok végzik a "valódi" munkát. akiknek hatalmukban áll a munkakörülmények megváltoztatása. Szerencsére mi már egy új. hol veszik meg hozzá az alapanyagot. aki képes örömet lelni azokban a szerény lehetőségekben is. A legtöbb ember azonban még mindig azt hiszi. Vannak is közöttük . és örökké az is marad. A családok maguk döntötték el. ha betartjuk az áramlat-élmény szabályait. vagy ennyi tisztelet övezné művelőit. akkor a sebészek fantasztikusnak kell hogy találják a munkájukat. meglehetősen kellemesek és jól szervezettek voltak az áramlatélmény megteremtése szempontjából. A munka azért volt izgalmas számukra. Az interjúkban minden családtag a szövést nevezte meg legkedvesebb szórakozásaként – jobban szerették az utazásnál. A munka egyaránt lehet tehát kegyetlen és unalmas. a rabszolgaság eltörlését. vagy pedig habzsolják az életet. és amikor befejeztek egy vég szövetet. a diszkóba járásnál. a tanonckodás megszüntetését. a horgászásnál és még a tévénézésnél is. hogy mennyit termeljenek. hogy úgy ütemezzék a munkájukat. akik megtehetik. amely néhány nemzedékkel ezelőtt a parasztok és a gyári munkások szemében henyélésnek tűnt volna. az iparosítás első vihara elsöpörte ezt a gondolatot. Vannak. Ha a feladat és a képesség fontos tényezők. aztán a fiára bízza a munkát. A nyugati világ legnagyobb részében azonban az ilyen kényelmes és áramlat-felidéző rendnek véget vetett a szövőgép feltalálása és a munkaerőt centralizáló gyárak megjelenése. posztindusztriális korban élünk.

akik vagy halálra unják magukat. hanem mert érzik. hogy megtanítjuk őket. ami számos más játékost is magában foglal. melyekben lehetőségük nyílik a változatos munkára. mind a jelenetet. de megnehezíti a munka élvezetét. hogy úgy nézzenek ki. hogy milyen jól körvonalazhatóak a céljaik. a házi szövés és a sebészet –. Az ilyen fokú szakosodás anyagilag nagyon gyümölcsöző lehet. ezért megpróbálom olyan pontosan kigondolni és megtervezni előre az operációt. amely magában a tevékenységben rejlik. hova teszem az öltéseket. hogyan fejlesszék 76 . Vannak. hogy a legtöbb sebész meg van győződve róla. mert ugyanakkor izgalmas. hogyan ismerjék föl a cselekvési lehetőségeket. Nemcsak jól fizetik őket. Joe. ahhoz két. hogy autotelikus személyiséget fejlesszenek ki magukban. A munkájukért lelkesedő sebészek fontosnak tartják a pénzt.oka lehet. hogy olyan eseményt kell levezényelnie. A sebészeknek szerencséjük van. Mindezen előnyök ellenére azonban léteznek közöttük olyanok. a hegesztő olyan feladatokat is tudott élvezni. akár mondjuk az ácsmunka. Ügyelek rá. Ez azt jelzi. ezért állandóan új sebészeti eljárásokat próbál ki. hogy szépen illeszkedjenek. milyen pontosan és szépen végezzük a műtétet. És mint mesterség is élvezetes. de a lényeg az. hogyan fogom a tűt. hanem az is benne van. ahogy kell. hogy az már maga művészet. A sebészet emellett azonnali és folyamatos visszacsatolást is szolgáltat." A sebészeti műtéteknél megpróbálják kiküszöbölni a zavaró körülményeket. milyen cérnát használok és így tovább – mindennek szépnek kell lennie és könnyednek. ugyanakkor némely sebész azt a munkát is utálja. Nagyon kellemes." Egy másik sebész szerint: "Oda kell figyelni a részletekre. akik jól fizető. és ha nem az. önmagában azonban nem határozza meg. míg végül nem tudja elérni a saját maga által kitűzött célt. hogy minél jobban hasonlítson az áramlat-tevékenységekre – ahogy például hasonlít a vadászat. milyen nagyszerű egy jól képzett csapat tagjának lenni. vagy a papok egy vallási szertartás előtt. helyre tenni dolgokat. Ha a feladattal kész van. hamarosan elkezdik érezni ennek a nyűgét. ahol a reflektorfény megvilágítja mind a színészeket. akik élvezik a munkájukat. vagy boldogtalanok. Ha nincs vér az üregben. hogy ami legjobban lelkesíti őket. hogy még jobban csinálnak valamit. egymást kiegészítő stratégia szükséges. de egyértelműen leszögezik. hogy fejleszthetik képességeiket. ugyanazokat a ruhákat veszik föl és ugyanazon az útvonalon mennek be a kórházba. hogy életet menthetnek. Sokan – saját állításuk szerint – a fontos operációk előtt "automata pilótára" kapcsolnak át: ugyanazt eszik reggelire. Az operáció előtt a sebészek az előkészületeknek. mint Serafina. hogy noha fontos egy munka felépítése. akiben erős a versengésre való hajlam. Minden attól függ. van benne valami gyönyörű. Egy sebész szavaival élve: "Intellektuálisan élvezem – akár egy sakkozó vagy a régi mezopotámiai fogpiszkálókat feltáró régész. hanem még a foglalkozásuk is olyan. vagy csak fület plasztikáznak vagy lyukasztanak. mint egy színpad. Azok a sebészek. a tisztálkodásnak és a különleges öltözékek felöltésének különböző stációit járják be . hogy végrehajtóik megszabaduljanak a mindennapi élet kötelékeitől és segítsenek elméjüket a bekövetkező eseményre irányítani. És mindig ott van annak a lehetősége. még ha nehéz is. s egy pszichiáter még bizonytalanabb és ködösebb tünetekkel és megoldásokkal bajlódik. hogy osztatlan figyelmet szentelhessenek az előttük álló próbatételnek. mint a rutin-specialisták: egyszer már véghezvitték a lehetetlent. hogy a műtéteknek megvannak azok a jellemző tulajdonságaik. Nagyon jó dolog újra működésre bírni valamit. ám ismétlődő rutinmunkát feltételező területre specializálják magukat. hogy az operáció által nyújtott feladat nem korlátozódik arra. Egyfelől a munkát kell átalakítani úgy. A másik véglet az a szupersebész. Pusztán ez az oka. És ahogyan leírják ezt az érzést. A sebészet úttörői épp ellenkező okból égnek ki. hogy újra működni kezdjen.mint a sportolók egy verseny. Ennek az a magyarázata. az az orvostudomány minden más területénél vagy esetleg minden más foglalkozási ágnál is élvezetesebb. amit magának a sebésznek kell elvégeznie személyesen. új és új feladatokra van szüksége. főleg akkor. és a jól végzett munka örömével fordulhat a következő betegéhez. csodálatban és elismerésben van részük. amely simán és hatékonyan működik. Jóleső érzés szembekerülni egy bonyolult problémával és megoldani. hogy segítsünk az embereknek abban. ahogy csak tudom. a presztízst meg azt. amelyekkel egy áramlattevékenységnek rendelkeznie kell. az maga a munka. hogy a folyamat során a sebész mindvégig érzi. Ezeknek a rituáléknak gyakorlati céljuk van. a legmodernebb eszközökkel ellátott kórházakban dolgoznak. A műtő olyan. Egy szemsebész azt mondta: "Olyan finom és precíziós eszközöket használunk. de ugyanakkor azt is biztosítják. A munkával való elégedettség attól is függ. melyeket kevesen tekintenének lehetőségnek az áramlat elérésére." Ez a második idézet jelzi. az öltések tartanak (vagy nem). de az is szükséges. Ezt úgy érhetjük el. hogy amit csinál. A sebészetet az az érzés teszi számukra különlegessé. Hogy az élet minőségét a munkán keresztüljavíthassuk. bevarrhatja a vágást. Nem babonából. amelyet kifejezetten az örömélmény elérésére terveztek. mert elérhetetlen hatalomra és hírnévre törekszenek. a munkásnak autotelikus személyisége van-e vagy sem. helyrerakni a csontot vagy rávenni valamilyen szervet. akik csak vakbelet vagy mandulát vesznek ki. hogy a sebész teljes figyelmét magára a feladatra fordíthassa. helyre kerül a csont. gondosnak és technikailag hatékonynak kell lenni. mennyire sikeres. hogy az azt végző személy lel-e majd benne örömet vagy sem. de még egyszer nem képesek rá." Egy másik sebész ugyanerről: "Nagyon szép munka. Nem szeretek fölösleges mozdulatokat tenni. amikor az egész csoport simán és hatékonyan együtt dolgozik. A sebészek elmondják. valamint kutathatnak és a taníthatnak is. hogy az áramlat-élmény minden pontjának megfelel. hogy azok a sebészek. kinn van a beteg szövetdarab. Sokan említik. általában olyan jól felszerelt. Joe és Ting. hogy ez a megszokott viselkedés megkönnyíti számukra. olyat. az operáció rendben halad. akkor miért nem. az minden részletében összecseng a művészek és sportolók áramlat-élményeiről szóló beszámolókkal és Wen-hui szakácsának leírásával. A sebészet nem nélkülözheti a kreativitást sem. a sebész feladata kristálytiszta: kivágni a tumort. Míg egy belgyógyász kevésbé specifikus és lokalizálható problémákkal foglalkozik.

Ahogy az várható volt. a szabadidő töltése közben több mint a fele (52 százalék). hogy jobb szeretnének nem dolgozni. Interjúalanyaink egyfelől azt jelezték. ha 77 . hogyan befolyásolja a munka az élet minőségét. Az élmények minőségében mutatkozó különbségek statisztikailag szignifikánsak voltak. mint a szabadidejükben (47 százalék és 20 százalék). akkor boldogabbnak. A tényleges munkavégzés közben (amely a munkaidőnek körülbelül csak háromnegyed részét jelenti. erősebbnek érezték magukat. Az ellenkezője is igaz: azt hinnénk. de ezek egyike sem mondható olyan tipikus foglalkozásnak. mert így más korokban és kultúrákban élő emberekkel is összehasonlíthatjuk magunkat. A száznál több válaszadó – különböző munkakörökben és teljes munkaidőben dolgozó férfi és nő – egy hétig jelzőkészüléket viselt. Az eredmények azt mutatták. a menedzserek. függetlenül attól. és többé-kevésbé ugyanolyanok minden típusú dolgozó esetében. akkor is általában azt mondják. Más szavakkal. mint az irodai dolgozók (16 százalék) és a menedzserek (15 százalék). hogy kiderítsük. ha az áttekintés nagyobb ívű. mit csinált a jelzés pillanatában és hogyan érezte magát. A szabadidős válaszok tipikusan abba a kategóriába estek. akik gyakran éltek át áramlat-élményt. és amikor a készülék – naponta nyolcszor. és milyen kevés alkalommal a szabadidejükben. Egyik tanulmányunk alapjául a már említett empirikus kutatás szolgált. igazgatók és vezető beosztásúak jelentősen gyakrabban voltak áramlatban munkájuk során (64 százalék). hogy legpozitívabb tapasztalataik a foglalkozásukkal kapcsolatosak. az áramlat-válaszok aránya igen magas. mint a szabadidejükben. általában megbízhatóan jelzi. találomra kiválasztott időközönként – csipogott. hogy valaki milyen határozott nemmel válaszol. "kreatívnak". az igentől a nemig terjedő tízpontos skálán. és azt. Amikor az emberek áramlatban voltak akár munkájuk során. hogy az emberek sokkal inkább szerettek volna valami mást csinálni a munkaidejükben.mint példáu1 olvasás. amelyet mi apátiának neveznénk. Ezzel ellentétben szabadidős tevékenységek . Azon viszont meglepődtünk. amely a nagyítás mértékétől függően igen különböző részleteket tesz láthatóvá. a szabadidő eltöltése közben viszont gyakrabban következett be a menedzsereknél. hogy áramlatban voltak-e. akár szabadidejükben. baráti beszélgetés vagy vendéglőbe járás – közben csak a válaszok 18 százaléka utalt áramlatra. jobban tudtak összpontosítani. nagy valószínűséggel "erősnek". mind a képességek szintjét tekintve adott pillanatban a heti átlagszint felett volt. hogy élvezik jól megérdemelt szabadidejüket. hogy erősen motiváltak munkájukban. azonban a jelenrő1 sem szabad elfeledkeznünk. amelyben arra kértük a válaszadót. ha mind a feladatok. a hegesztő és a sebész segíthetnek megvilágítani a munkában rejlő hatalmas lehetőségeket. és amelyre a kihívások és a képességek alacsony szintje jellemző. Ehelyett azonban még ha jól érzik is magukat. vidámabbnak. akkor talán a válaszadóknak kevesebb mint egy százaléka számítana áramlatnak. pletykálkodással vagy személyes ügyek intézésével telik el). A kínai szakács. De még a szerelőszalagon dolgozó munkások is kétszer olyan gyakran voltak áramlatban munkájuk során. akkor kitöltött egy kétoldalas kérdőívet és feljegyezte. annál jobbnak találta tapasztalatai általános minőségét. gyengének. unalmasnak és elégedetlennek érzik magukat. Ha a feladatok és a képességek szintje egyaránt magas volt. hogy nem igazán lelkesek. Az. Ha valaki csak a kifejezetten összetett áramlatélményeket akarná tekintetbe venni – mondjuk azokat.személyenként átlagosan 44 darabot. Azok. a kettő kombinációja azonban nagyban hozzájárulhat a tökéletes élmények megszerzéséhez. az emberek vajon munkájuk vagy a szabadidejük során jeleznek-e többször áramlat-élményt. Az általános trend alól mégis volt kivétel. hogy az adott időpontban mennyire szeretett volna valami mással foglalkozni. A felállított kritériumoknak megfelelően ezeknek a válaszadóknak a 33 százaléka volt "áramlatban" – vagyis a feladatok és képességek személyenként kiszámított heti átlagszintje fölött. Elemzésünk szerint akkor volt valaki áramlat-élményben. hogy mennyit hasznosítottak képességeikből a feladat megoldása közben. Munka közben csak a válaszok 16 százaléka esett az apátia zónájába. meglepően rossz a kedvük – és mégis még több szórakozásra vágynak. ahol a feladatok és a képességek szintje a legmagasabb –. A MUNKA PARADOXONA Könnyebb megérteni. jelölje meg egy. sokkal jobban érezték magukat. A kérdőíven szerepelt egy olyan kérdés. hogy passzívnak. mint a menedzsereknél (23 százalék 11 százalékkal szemben). Más szavakkal: az emberek a munkaidejüknek több mint a felében átlagon felüli kihívásokkal találkoznak és átlagon felüli mértékben használják a képességeiket. 54 százalékos volt. "összpontosításra képesnek" és "motiváltnak" érezték magukat. Milyen a munka a mai átlagos amerikai felnőtt számára? Kutatásaink során gyakran bukkantunk nyomára egy sajátos belső konfliktusnak abban. A gyári munkások több áramlatélményről számoltak be a szabadidő eltöltése közben (20 százalék). Ilyen állapotban az emberek általában azt mondják. Több mint 4800 választ gyűjtöttünk be . minél több időt töltött valaki áramlatban a hét során. amit a mai emberek legtöbbje űz. hogy milyen gyakran számoltak be az emberek áramlat-helyzetekről a munkájuk során. mint az irodai dolgozók (51 százalék) és a gyári munkások (4'7 százalék). a munkájuk során még akkor is alacsony volt a motivációjuk. tévénézés. Az áramlat-élmény meghatározására általunk használt módszertani eljárások leginkább egy mikroszkóphoz hasonlíthatók. aktívabbnak. ők pedig azt mondják. ahogy az emberek kenyérkeresetükről vélekedtek. kreatívabbak és elégedettebbek voltak. Apátia munka közben gyakrabban fordult elő gyári munkásoknál. "aktívnak". Valószínűleg önmagában egyik stratégia sem teszi a munkát élvezetessé. hogy az adott időpontban mennyire volt motivált. Az áramlat kiszámításának ez a módszere persze meglehetősen liberális. mint a gyári munkásoknál (61 és 46 százalék). mint mikor nem voltak áramlatban. Ahogy számítottuk. amiből logikusan az következne. az alpesi paraszt. Több más dolog között egy tízpontos skálán az előttük álló feladatok nehézségét is értékelték.képességeiket és hogyan tűzzenek ki elérhető célokat. mert a maradék egynegyed rész általában álmodozással.

egyébként áramlatban voltak, a szabadidejükben pedig magas, még akkor is, ha élményük minőségének szintje alacsonyabb volt. Az a paradox helyzet áll elő, hogy munka közben az emberek ügyesnek és fontosnak, ezért boldognak, erősnek, kreatívnak és elégedettnek érzik magukat. A szabadidejükben, amikor úgy gondolják, nincs sok tennivalójuk és képességeiket sem tudják kihasználni, szomorúnak, gyengének, lehangoltnak és elégedetlennek érzik magukat. Ennek ellenére szeretnének kevesebbet dolgozni és több szabadidőre vágynak. Mit jelent ez az ellentmondásos viselkedésminta? Több lehetséges magyarázat is van, melyek közül a következő látszik a legkézenfekvőbbnek: amikor munkáról van szó, az emberek nem hisznek az érzékeik bizonyságának. A közvetlen élmények helyett motivációjukat az az erősen beléjük gyökerezett kulturális sztereotípia irányítja, hogy milyennek kell lennie a munkának. Úgy gondolnak rá, mint teherre, akadályra, a szabadságuk korlátozására, amit éppen ezért nagy ívben kerülni kellene. Lehetne azzal érvelni, hogy noha a munka során bekövetkező áramlat élvezetes, az emberek nehezen bírják, ha folyamatosan magas szintű elvárásokkal találják szembe magukat. Szükségük van arra, hogy kipihenjék magukat otthon, hogy néhány órára akkor is a fotelba rogyjanak, ha ez nem is olyan jó érzés a számukra. Összehasonlító példáink azonban ellentmondanak ennek az érvelésnek. A Pont Trentaz-i farmerek sokka1 többet és keményebben dolgoznak, mint az átlagos amerikai, és azok a feladatok, melyekkel a mindennapi munkájuk során szembe találják magukat, legalább ugyanakkora összpontosítást és odafigyelést kívánnak meg tőlük. Mégsem vágynak arra, hogy munka helyett mással foglalkozhassanak, utána pedig szintén összetett tevékenységekkel töltik szabadidejüket is, nem pedig passzív pihenéssel. A kutatási eredmények azt sugallják, hogy az apátia a legtöbb ember esetében nem annak a következménye, hogy szellemileg vagy fizikailag ki van fáradva. A probléma inkább a modern dolgozó munkához való viszonyában rejlik, abban, ahogy céljait megpróbálja összeegyeztetni vele. Amikor azt érezzük, hogy akaratunk ellenére kell valamire odafigyelnünk, az olyan, mintha elvesztegetnénk a pszichikai energiánkat. Ahelyett, hogy a saját céljaink elérésében segítene, valaki másnak a vágyait testesíti meg. Ekkor úgy érezzük, mintha az ilyen feladatokra fordított időt elrabolnák az életünkből. Sokan úgy fogják fel munkájukat, mint kötelező penzumot, amelyet kívülről kényszerítenek ránk, s amely a valódi léttől szívja el az energiát. Így, noha a pillanatnyi munkaélmény pozitív, mégis lekicsinylik, mert nem járul hozzá saját hosszú távú céljaik beteljesedéséhez. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy az "elégedetlenség" viszonylagos fogalom. Az 1972 és 1978 között végzett országos felmérések szerint csak az amerikai munkások 3 százaléka állította azt, hogy elégedetlen a munkájával, míg 52 százalékuk azt mondta, hogy nagyon elégedett vele – ez a fejlett országok között egyike a legmagasabb számoknak. Az ember szeretheti akkor is a munkáját, ha elégedetlen vele bizonyos szempontból, és változtatni szeretne rajta. Kutatásaink során azt találtuk, hogy az amerikai munkások általában három fő okát említik annak, hogy miért elégedetlenek a munkájukkal, és ezek mindegyike a számukra elérhető munkahelyi élmények minőségével van kapcsolatban, noha - mint láttuk - a munka során szerzett élmények általában jobbak, mint az otthoniak. (Ellentétben a közhiedelemmel, a fizetés és más anyagi megfontolások nem tartoznak a legfontosabb problémák közé.) Az első és talán legsúlyosabb panasz a változatosság és az igazi feladatok hiánya. Ez mindenki számára jelenthet problémát, de a legsúlyosabb az alacsonyabb szintű foglalkozásokban, ahol a rutin nagy szerepet játszik. A második probléma a munkahelyen dolgozó többi emberrel, elsősorban a főnökkel való konfliktusból adódik. A harmadik ok a kiégés: túl nagy nyomás, túl nagy stressz, túl kevés idő saját magára és családjára. Ez a probléma főleg a felsőbb rétegeket érinti: a menedzsereket és az igazgatókat. Az efféle panaszok elég valósak, mivel objektív feltételekre utalnak, mégis befolyásolhatóak szubjektív tudatváltozással. A változatosság és a feladat nehézsége bizonyos értelemben a munkából adódó tényezők, de attól is függnek, mennyire vagyunk képesek felismerni a lehetőségeket. Ting, Serafina és Joe még azokat a feladatokat is komolyan tudták venni, melyeket a legtöbb ember unalmasnak és értelmetlennek talál. Hogy egy munka változatos-e vagy sem, az végső soron inkább a mi hozzáállásunktól függ, mint az igazi munkakörülményektől. Ugyanez igaz az elégedetlenség más okaira is. Lehet, hogy nehéz kijönni a munkatársakkal és a főnökökkel, de ha akarjuk, akkor általában azért sikerül. A munka során felbukkanó konfliktusok gyakran abból adódnak, hogy az illető védekező álláspontra helyezkedik másokkal szemben, mert fél; hogy felsül. Hogy bizonyítson, eldönti magában, másoknak hogyan kellene viselkedniük vele szemben, és mereven ragaszkodik is ehhez. Ez azonban ritkán valósul meg, hiszen a többiek is ugyanolyan mereven ragaszkodnak saját elvárásaikhoz. Talán a legjobb módszer arra, hogy ezt a zsákutcát elkerüljük, ha úgy tűzzük ki a céljainkat, hogy egyúttal a főnökünket és a munkatársainkat is segítjük a saját céljaik elérésében. Igaz, ez nem olyan közvetlen módszer, és több időt vesz igénybe, mintha hanyatt-homlok igyekeznénk érvényesíteni az érdekeinket másokkal szemben, viszont hosszú távon ritkán mond csődöt. Legvégül, ami a stressz és a ránk nehezedő nyomás érzetét illeti, ezek nyilvánvalóan a legszubjektívebb elemek a munkában, és ezeknek kell leginkább a tudat irányítása alatt 1enniük. Stressz csak akkor van, ha átéljük; igen kirívó, objektív külső körülményekre van szükség, hogy közvetlen okok kiválthassák. Ugyanaz a nyomás, amely az egyik embert szétforgácsolja, a másiknak örvendetes feladat. Több száz módja van a stressz enyhítésének, melyek között vannak a jobb szervezésen, a felelősség megosztásán, a főnökökkel és munkatársakkal való jobb kommunikáción alapulók; és vannak munkán kívüli tényezőkből, a jobb családi életből, a szabadidő gyümölcsözőbb eltöltéséből vagy belső tanokból, például a transzcendentális meditációból kiindulók. Ezek a részleges megoldások is jelenthetnek segítséget, de a munka hatására bekövetkező stresszre az egyetlen valódi válasz az, ha általános stratégiaként az élmények minőségén javítunk. Ezt persze könnyebb mondani, mint 78

megtenni. Ahhoz, hogy a stressz kezelését összekapcsoljuk céljaink elérésével, mozgósítanunk kell pszichikai energiánkat, és saját személyes céljainkra összpontosítanunk az elkerülhetetlen akadályok ellenére is. A külső stressz kezelésére szolgáló különböző technikákról ejtünk majd még néhány szót a 9. fejezetben, most azonban talán hasznosabb lenne annak áttekintése, hogyan járul - vagy nem járul - hozzá a szabadidő eltöltése az élet általános minőségének javításához.

A SZABADIDŐ ELVESZTEGETÉSE
Noha az emberek általában arra vágynak, hogy vége legyen a munkaidőnek és hazamenjenek élvezni jól megérdemelt szabadidejüket, igen gyakran fogalmuk sincs, mihez kezdjenek magukkal. Némi éllel azt mondhatnánk, hogy a munkát jobban lehet élvezni, mint a pihenést, hiszen a munkába – ugyanúgy, mint az áramlattevékenységekbe – bele van építve a cél, a visszacsatolás, a szabályok és az elvárások, melyek mind arra bátorítják az embert, hogy elmélyedjen, hogy összpontosítson és átadja magát neki. A szabadidő viszont szervezetlen, és sokkal nagyobb erőfeszítést igényel élvezetessé alakítani. A szokásokat és ismereteket igénylő, szabályokat és célokat felállító hobbik, melyekhez valódi érdeklődés és belső fegyelem is kell, a szabadidőt valóban azzá varázsolják, aminek lennie kell; rekreációvá. Egészében véve azonban az emberek pihenéskor sokkal kevésbé élnek azzal a lehetőséggel, hogy jól használják fel az időt, mint munkaidőben. Több mint hatvan évvel ezelőtt a nagy amerikai szociológus, Robert Park már ezt írja: "Azt hiszem, a szabadidő haszontalan eltöltése a legnagyobb pazarlás, ami az amerikai életben előfordul." Az utóbbi néhány évtizedben virágzásnak indult szabadidőipart arra találták ki, hogy segítsen üres óráinkat kitölteni élvezhető foglalatosságokkal. A legtöbben azonban ahelyett, hogy felhasználva szellemi és fizikai képességeinket áramlatba kerülnénk, azzal töltjük üres óráinkat, hogy stadionokban szaladgáló híres sportolókat nézünk, vagy ahelyett, hogy saját magunk zenélnénk, milliomossá lett zenészek platinalemezeit hallgatjuk, s ahelyett, hogy mi magunk festegetnénk, a legutóbbi aukción méregdrágán elkelt festményeket megyünk megcsodálni. Nem merjük vásárra vinni a saját bőrünket, de mindennap órákat töltünk azzal, hogy olyan színészeket nézünk, akik úgy tesznek, mintha valami jelentősége lenne annak, amit csinálnak, és csuda kalandokat élnének át. Ez a kvázi-részvétel átmenetileg elfedheti ugyan az elvesztegetett idő ürességét, mindazonáltal csak nagyon halvány pótléka a valódi lehetőségekre fordított figyelemnek. Az áramlat-élmény, amely a képességek használatából ered, fejlődést eredményez; a passzív szórakozás nem vezet sehová. Minden egyes évben kollektíven elvesztegetünk több milliónyi emberi tudatot. Azt az energiát, amit valódi célok megvalósítására használhatnánk, amitől kiteljesednénk, olyan ingerkombinációkra vesztegetjük, melyek csak utánozzák a valóságot. A szórakoztatóipar, a tömegkultúra, de még a magas kultúra is csak az elme parazitája, amikor passzívan, külső okok késztetésére mélyedünk el benne, például fitogtatni akarjuk társadalmi helyzetünket. Felszívják a pszichikai energiát anélkül, hogy cserébe elegendő erőt adnának. Még kimerültebbek, még kedvetlenebbek leszünk, mint azelőtt. Hacsak nem vonjuk ellenőrzésünk alá a munkát is, a szabadidőt is, csalódásban lesz részünk. A legtöbb foglalkozásnak és szórakozásnak különösen a média passzív élvezetére építőknek – nem az a célja, hogy boldoggá és erőssé tegyenek bennünket, hanem hogy pénzt hozzanak valaki másnak. Ha hagyjuk, kiszívják belőlünk az életet, és nekünk csak a gyönge vázat hagyják meg. De, mint minden mással, a munkával és a szórakozással is az a helyzet, hogy a szükségleteinkhez lehet igazítani őket. Azok, akik megtanulják élvezni a munkájukat, nem vesztegetik el a szabadidejüket, látni fogják, hogy életük teljessé és sokkal értékesebbé válik. Ahogy C. K. Brightbill írta: "A jövő nem feltétlenül a tanultaké, hanem azoké, akik megtanultak élni a szabadidejükkel."

8. AZ EGYEDÜLLÉTNEK ÉS MÁSOK TÁRSASÁGÁNAK ÉLVEZETE
Az áramlatról szóló tanulmányok ismételten tanúsítják, hogy az élet minősége elsősorban két tényezőtől függ: milyennek látják a munkánkat és milyen a kapcsolatunk más emberekkel. A legrészletesebb információt arról, hogy milyenek vagyunk, azoktól nyerjük, akikkel kommunikálunk, és abból, ahogyan a munkánkat végezzük. Énünket nagy mértékben az határozza meg, mi történik velünk ezen a két területen, ahogy azt Freud is felismerte a "munka és szeretet" boldogságreceptjében. Az előző fejezetben a munka áramlat-lehetőségeit tekintettük át, a most következő pedig a családunkkal és a barátainkkal való kapcsolatunkat fogja feltárni, hogy megvilágíthassa, hogyan válhatnak ezek a kapcsolatok öröm teli élmények forrásává. Az élmények minőségének szempontjából nagy különbség, hogy mások társaságában vagyunk-e vagy sem. Biológiailag arra vagyunk programozva, hogy a többi embert tartsuk számunkra legfontosabbnak a világon. Mivel személyes kapcsolataink ugyan úgy tehetik kielégítővé és érdekessé, mint elviselhetetlenné az életünket, boldogságunkra nézve rendkívül fontos, hogy milyen kapcsolatokat tudunk kialakítani. Ha a többiekkel való kapcsolatainkat is az áramlat-élményeknek megfelelően alakítjuk, életünk minősége egészében nézve óriási javuláson megy keresztül. Másfelől azonban kedveljük az egyedüllétet is, és gyakran vágyunk egy kis magányra. Magunkra maradva azonban könnyen elszomorodunk, és elhagyatottnak, céltalannak érezzük magunkat, mint akinek nincs semmi tennivalója. Vannak, akiknél az egyedül lét enyhébb fokú érzékszervi deprivációs zavarokat okoz. Ha nem tanuljuk meg elviselni vagy akár élvezni is az egyedüllétet, nehezen tudunk elvégezni olyan feladatokat, amelyek osztatlan figyel met kívánnak. Meg kell tehát találnunk a módját annak, hogy még akkor is befolyásolni tudjuk tudatunkat, amikor saját erőforrásainkra kell hagyatkoznunk.

79

AZ EGYEDÜLLÉT ÉS A MÁSOKKAL VALÓ EGYÜTTLÉT KÖZTI KONFLIKTUS
A félelmetesnek tartott dolgok közt az egyik legrosszabb a félelem attól, hogy kimaradunk az emberi kommunikáció áramlatából. Semmi kétség, az ember társas lénynek született; csak mások társaságában érzi magát teljes embernek. Sok primitív kultúrában a magány olyan rettenetes dolognak számít, hogy az emberek mindent megtesznek annak érdekében, hogy soha ne legyenek egyedül; csak a boszorkányok és a sámánok érzik magukat jól még magányosan is. Sok egymástól nagyon különböző emberi társa dalomban – az ausztrál őslakosoknál, az ámis farmereknél, a West Point-i kadétoknál – a legriasztóbb büntetés, amit a közösség kiszabhat valakire, a kirekesztés. A semmibe vett személy fokozatosan depresszióssá válik, és lassan-lassan a saját létezésében is kételkedni kezd. Némely társadalomban a kiközösítés vég kimenetele a halál: az, akit egyedül hagytak, lassan úgy gondolkodik magáról, mintha már meg is halt volna, hiszen senki sem figyel rá. Apránként elfelejt gondot viselni magára, és végül csakugyan meghal. A latin kifejezés az "életben maradni"-ra az volt, hogy inter homines esse, ami szó szerint annyit jelentett, hogy "em berek között lenni", míg a "halottnak lenni" megfelelője az inter homines esse desinere volt, avagy "nem lenni többé az emberek között". A római polgár számára súlyosság tekintetében a halál büntetés után rögtön a száműzetés következett; ha a városi polgárt kiszakították társai közül, láthatatlanná vált a többiek számára, nem számított, milyen luxuskörülmények között élt aztán a birtokán. Nagyon jól ismerik ezt a keserű érzést a mai New York-iak is, amikor valamilyen okból el kell költözniük a városukból. A nagyváros által kínált emberi kapcsolatok sűrűsége olyan, mint egy nyugtató balzsam: az emberek még akkor is nagy becsben tartják, ha a felkínált kapcsolatok esetleg kellemetlenek vagy veszélyesek. A Fifth Avenue-n végigözönlő tömeg tele van rablókkal, mindenféle bizarr különcökkel, a tömeg egészében mégis izgalmas és biztonságos érzetet ad. Mindenki elevenebbnek érzi magát, ha mások is vannak körülötte. A szociológiai és pszichológiai felmérések általában azzal zárulnak le, hogy az emberek akkor a legboldogabbak, ha a barátaikkal vagy a családjukkal lehetnek, vagy egyszerűen mások társaságában. Amikor megkérnek valakit, hogy soroljon fel olyan kellemes tevékenységeket, amelyek egész napra jókedvre tudják deríteni, a leggyakrabban a "boldog emberekkel lenni", "amikor az embereket érdekli, amit mondok", "barátokkal együtt lenni" és "amikor mások szexuálisan vonzónak találnak" válaszok hangzanak el. A boldogtalan és depressziós embereknek az az egyik megkülönböztető jegyük, hogy ritkábban számolnak be hasonló élményekről. Egy támogató társas kapcsolatrendszer csökkenti a stresszt is: betegség vagy más baj kisebb valószínűséggel sújt valakit, ha számíthat a többiek érzelmi támogatására. Nyilvánvalóan arra vagyunk programozva, hogy mások társaságát keressük. Talán előbb-utóbb a genetikusok megtalálják kromoszómáinkban azokat a kémiai instrukciókat, amelyek arra késztetnek, hogy rosszul érezzük magunkat egyedül. Megvan az oka annak, hogy az evolúció folyamán miért adódtak hozzá ezek az utasítások a génjeinkhez. Azoknak az állatoknak, amelyeknek együtt kell működniük ahhoz, hogy sikerrel küzdhessenek meg más fajokkal, sokkal nagyobb az esélyük az életben maradásra, ha folyamatosan egymás 1átóterében tartózkodnak. A páviánoknak például, akiknek szükségük van a többiek segítségére a szavannán kóborló leopárdok és hiénák ellen, igen kicsi esélyük van arra, hogy elérjék az ivarérettséget, ha elkóborolnak a csoportjuktól. Ugyanezek a feltételek játszhattak közre a mi őseinknél is abban, hogy a nyájszellem pozitív tulajdonságként bekerült a fegyver tarunkba. Ahogy az emberi alkalmazkodás egyre jobban összekapcsolódott a kultúrával, további okok tették fontossá az összetartást. Mivel egyre több ember életben maradása függött az ösztönök helyett a tudástól, így egyre inkább hasznát látták annak, ha kölcsönösen megosztották egymással ismereteiket. Ilyen körülmények között a magányos ember idióta lett, ami eredetileg annyit jelentett görögül, hogy 'egyedül lévő ember' – olyasvalaki, aki képtelen arra, hogy másoktól tanuljon. Paradox módon ugyanakkor annak a bölcs mondásnak is megvan az alapja, mely arra figyelmeztet bennünket, hogy "a pokol nem más, mint a többi ember". A hindu bölcs és a keresztény remete egyaránt békére vágyott, távol a tömeg zajától. És ha megvizsgáljuk az átlagember életének legkellemetlenebb élményeit, ott találjuk a társas lét árnyoldalát: a legfájdalmasabb élményeket szintén a személyes kapcsolatok okozhatják. Munkahelyünkön az igazságtalan főnökök és az udvariatlan ügyfelek keserítik életünket, otthon pedig egy érzéketlen házastárs, egy hálátlan gyerek vagy a mindenbe beleszóló rokonok. Hogyan oldhatjuk fel azt az ellentmondást, hogy életünkben a legszebb és a legrosszabb pillanatokat emberek okozzák? Ezt a látszólagos ellentmondást nem olyan nehéz feloldani. Mint minden igazán fontos dolog, a személyes kapcsolatok is nagyon boldoggá tehetnek minket, amikor jól működnek, és nagyon boldogtalanná, amikor nem. Az emberek környezetünk legrugalmasabb, legváltozékonyabb részét képviselik. Ugyanaz az ember csodálatossá teheti a reggelünket és rémessé az esténket. Mivel annyira függünk mások szeretetétől és elismerésétől, érzékenyek vagyunk arra, hogyan bánnak velünk. Ezért van az, hogy ha valaki megtanulja azt, hogyan kell ki jönni másokkal, óriási változás áll be az életében. Jól tudják ezt azok, akik olyasféle könyveket írnak meg olvasnak, mint Hogyan szerezzünk barátokat? és Tanuljunk meg hatni az emberekre. Az üzlet emberek mindent elkövetnek azért, hogy minél jobban tudjanak kommunikálni másokkal, hogy így még jobb munkaerők legyenek, az első bálozók pedig buzgón forgatják az illemtankönyveket, hogy a társaság" elismerje őket. A legtöbb ilyen törekvés persze tükrözi azt a külsőleg motivált vágyat is, hogy másokat manipuláljunk. Az emberek azonban nemcsak azért fontosak, mert segítenek megvalósítani a céljainkat, hanem azért is, mert örömet jelenthet számunkra, ha önmagukért is értékesnek találjuk őket. A kapcsolatok rugalmassága lehetővé teszi, hogy a kellemetlen helyzeteket elviselhetővé vagy akár izgalmassá varázsoljuk. Általában az adott helyzet értelmezése és definiálása határozza meg azt, hogy hogyan viselkedünk egymással és hogyan érezzük magunkat. Például a fiunk, Mark, tizenkét éves korában egyik dél után hazafelé

80

hanem olyan meggyőzhető emberi lényekként. a vasárnap reggel a hét legunalmasabb része. és arra várnak. de végül hajlandóak voltak szavazni arról. Mark azonban néhány lépés után visszafordult és megpróbálta utolérni őket. Kutatásaink szerint azoknak. Mielőtt azonban részletesebben áttekintenénk. A legborzasztóbb helyzet azonban nem az. 81 . és csak az ő számára értékes. a három fiú pedig az ellenkező irányba ment. hogy igen. függetlenül attól. Természetesen elég rossz befektetés ezzel a módszerrel menekülni a depresszió elől. nem adnák-e mégis vissza az órát. – Menj tovább! – kiabáltak vissza. A három fiatalember elszedte Marktól. felnőttek és öregek egyaránt azt mondják. . de a régi órával a zsebében. és nem rablóként kezelte a három fiút. formálhatók. míg felocsúdtak az élmény okozta sokkból. fejezetben "pszichikai entrópiának" neveztünk. akkor ki lesz szolgáltatva az előtolakodó negatív gondolatoknak.csatolásra. Az alapgondolat azonban ettől még érvényes: az emberi kapcsolatok alakíthatók. mégis nagyon keveset tudunk életünknek erről a nagy szeletéről – kivéve azt. Mark azonban beérte őket. meglátogatom a rokonokat vagy megnézem a focimeccset. mint amennyit utána fel tudunk mutatni. különben a haverunk lelő! – közölte egyikük. ugyanez lesz a helyzet felnőttkorában is. mihez fogjanak. A három fiú tombolt. a kedvenc tévéműsorok és így tovább. akikkel tegnap összebalhéztam. De mihez fogjanak vasárnap reggel. az ismerős szereplők és még a folytonosan ismétlődő reklámok is az ingerek biztonságos mintákba rendeződését szolgálják. megint van valami céljuk. A park közepén hirtelen körülfogta három jól megtermett fiatalember a szomszédos gettóból. meg egy régi Timex karóra). és képtelenek eldönteni. és amikor ez a kívülről jövő "input" hiányzik. és általában délre megszületik az elhatározás: lenyírom a füvet. a gondolatok kaotikussá válnak – előáll az az állapot. az egészségével. ha már megreggeliztek és átnézték az újságot? Sok ember számára ezek a strukturálatlan órák kétségbeejtőek. úgyhogy Mark büszkén tért haza – pénz nélkül ugyan. Ezért van az. hogy a józan ész szava már el sem éri őket. visszaadják-e az órát. Ketten arra szavaztak. amit elvettek tőle. hogy egy régi óráért esetleg az életét kockáztatta. Ha egy tizenéves egyedül marad. sutty! Egyből elárasztják a potenciális problémák. A képernyőn felvillanó információk kiszorítják a kellemetlen gondolatokat. külső ingerekre és külső vissza. hogy szívből utáljuk.igyekezett az iskolából és átvágott egy meglehetősen elhagyatott parkon. Mihelyt az elme egy kicsit lazít. függetlenül az óra érzelmi értékétől. hogy tökéletes élményekkel lássanak el minket. mintha egyedül lennénk. akiktől elvárható. Az adott esetben sikere nagyrészt a szerencsétől függött: a rablók lehettek volna részegek is. hogy a szabályok kialakításával megváltoztatható legyen. . Az emberek boldogabbak. amely legalább bizonyos mértékben – demokratikus döntésen alapult. azonnal töprengeni kezd: Mit csinálhat most a barátnőm? Csak nem jönnek ki a pattanásaim? Be tudom időben fejezni a matekfeladatot? Vajon azok a srácok. kezelhető darabkája lesz. amire összpontosíthatnak. mert sokkal több figyelmet fektetünk be. élénkebbek és vidámabbak mások társaságában. Csaknem minden tevékenység élvezetesebb. hogy semmi ne foglalja 1e a figyelmét. és megkérdezte. . mint egyedül.Ne mozdulj. hogyan alakít hatjuk át kapcsolatainkat úgy. a figyelem csatangolni kezd. Ne fuss. Figyelmünk ébren tartásához folyamatosan szükségünk van külső célokra.A születésnapomra kaptam a szüleimtől. ami nála volt (némi aprópénz. megváltoztathatja a szabályaikat. Kamaszok. meglehetősen ingerlékenyek és szomorúak vagyunk –. és a harmadik srác felé intett a fejével. beszélni akarok veletek! – kiáltott oda nekik. és semmit sem kell csinálnia. vagy annyira elvadultak. akik egyedül élnek és nem járnak templomba. főleg ha semmi tennivalója nincsen. hogy legrosszabb élményeiket akkor élik át. akinek zsebre volt dugva a keze. a családjával és az állásával kapcsolatos aggodalmai mindig ott ólálkodnak tudata perifériáján. A MAGÁNY FÁJDALMA A legtöbb ember csaknem elviselhetetlen ürességet érez. Miért ilyen rossz egyedül lenni? A legnyilvánvalóbb válasz az. képes volt a rablást olyan helyzetté alakítani. milyen hatással van az elmére az egyedüllét. és ebben az esetben Mark komolyan megsérülhetett volna. ne fordulj hátra! Így hát Mark elindult hazafelé. akkor láthatjuk majd világosan. mikor valaki egyedül dolgozik vagy nézi a tévét. Noha a tévénézés messze áll a tökéletes élménytől – ilyen kor inkább passzívak. de a vibráló képernyő legalább valamiféle rendet teremt a tudatban. És hacsak nem tanul meg uralkodni a gondolatain. A hét többi részében a pszichikai energiát külső igények terelik a megfelelő csatornákba: munka. hogy pusztán belső eszközökre támaszkodva nagyon nehéz rendet tartani az elmében. a pénzügyi helyzetével. – Figyeljetek. A képernyő a környezet egy jól behatárolt. A tévénézés átmeneti védettséget nyújt a személyes gondokkal szemben. miért olyan elengedhetetlen a jólétünkhöz mások társasága. mikor egyedül vannak. Ekkor ismét értelmet kapnak a dolgok. Csak ha már egy kicsit jobban megértettük. hogy a televízió oly sok ember számára áldást jelent. egy kis kitérőt kell tennünk a magány birodalma felé. vásárlás. és ha valaki rendelkezik a megfelelő képességekkel.Most menj tovább. mivel ilyenkor semmi sem igényli a figyelmüket. amelyet a 2. ha valaki más is van velünk. hogy a futószalag mellett dolgoznak vagy tévét néznek. Elmondta. ha egyedül van. A szüleinek persze egy kicsivel tovább tartott. Az előre kiszámítható cselekmény. Ez az epizód azonban fontos gondolatot támaszt alá: egy társas helyzetben mindig megvan az a lehetőség. ha nem kötik le elméjét valamivel. másnak nem. hogy nagyon olcsó óra. Az átlagos felnőtt ébrenlétének egyharmadát egyedül tölti. gyengék. hanem amikor magában van. A szerelmi életével. Felnőtt szemmel nézve Mark ostobán viselkedett. Mivel Mark nem fogadta el a ráosztott "áldozat szerepet". hogy értékeljék valakinek a ragaszkodását egy családi ajándékhoz. megint ki akarnak majd kezdeni velem?" Más szavakkal.

Ez kellemes állapot. teszünk-e kétségbeesett erőfeszítéseket. hogy lehetőségeink és adottságaink megfelelnek-e egymásnak. amelyet a valódi művészettől elvárunk és könnyen semmitmondóvá és önmagába süppedővé válhat. hogy feltárcsázza valamelyik barátját. nem kívánnak magas szintű képességeket. A szexualitás tárgykörébe tartozó dolgok között szintén sok olyan van. Különösen fontos. valójában rontják azzal kapcsolatos percepciónkat. elveszítheti saját képességeit annak irányítására. hogy külsőleg a gondolatainkra kényszerítsen valami rendet. nyugodtan hátradőlhet és figyelheti a kábítószer kiváltotta gondolatokat bármi történjen is. ahelyett. A kémiai szerek segítségével megváltoztatott tudat szokatlan képekkel. hogy a kémiai szerek megváltoztatják ugyan a tudat tartalmát és elrendezését. melyek segítségével az emberek megsebesítik vagy megfélemlítik magukat. éppen hogy erre az uralomra. és használatuk növeli a kreativitást. de segítenek abban. Nem képes viszont olyan – a figyelemmel kapcsolatos – szokások kifejlesztésére. de mi van akkor. hogy az illető elérje a közvetlen tapasztalás érzését. kiállta a próbát és valóban tevékeny. melyeket a művész később. Noha mindkét stratégiát úgy tekinthetjük. de nem terjesztik ki vagy növelik az én uralmát a tudat funkciója felett. ami lefoglalja a képzeletét. akik képtelenek elviselni a magányt. Előbb vagy utóbb azonban rádöbbennek. Azok a tizenévesek. de azért irányítható – hiszen ő maga idézi elő. Viszonylag könnyű elmerülni a munkában. hogy sokáig kell bonyolult információmintákra koncentrálni. hiányzik az a komplexitás. míg az utóbbi csak arra szolgál. de csak csalóka utánzata annak az örömnek. hogy a tévénézés és a szexuális aktus többé-kevésbé egymással fölcserélhető tevékenységformákká lettek. baráti társaságban tölteni az időt. Nem meglepő. Néhányan erősen vitatják álláspontomat a drogok elmére gyakorolt hatásáról. Ha valaki akár testileg. gondolatokkal és érzésekkel hozakodhat elő. melyet Samuel Coleridge állítólag ópium hatása alatt írt. Ha a drogokat nem a tradicionális társadalmakéhoz hasonlóan kifinomult rituális körülmények között fogyasztjuk. hogy a figyelmét összpontosíthatja valamire. melyek összpontosítást igényelnek. koncertre vagy színházba menni. hogy olyan tevékenységbe fogjunk. amely nemcsak élvezetes. ami első látásra a gyönyör ellen tétének tűnhet: a mazochista magatartásra. Amikor valaki különböző szerek hatása alatt áll. amikor semmiféle külső figyelemstrukturáló követelmény nincs jelen. mint a Kubla Kán. és ne kelljen szembenéznünk a magány gyötrelmével. Ezért – noha a pszichotropikus szerek segítségével valóban szélesebb körű szellemi élményekre tehetünk szert. hogy elkedvetlenítő gondolatokkal kelljen szembenéznie. hogy ha valaki drogfüggővé válik tudata rendezése érdekében. kivesz valami ennivalót a hűtőből és már ül is rá a telefonra. A bizonyítékok ismeretében azonban én amondó vagyok. amelyek rátörnek a strukturálatlan elmére. hogy bármit kreatívan létrehozzunk. ami fájdalmas ugyan. nem ugyanaz. Az az ember. hogy menekülnénk tőle. ami csak arra való. a kockázatvállalásra.A magánytól való félelemmel szembeni harc drasztikusabb eszköze a rendszeres kábítószerezés vagy az olyan kényszercselek vés. melyek hosszú szellemi felkészülést igényelnek. fejlesztik képességeinket és az Ént. vagy képesek vagyunk-e arra. az irányítás képességére van szükségünk. A tanulás azt jelenti. ami a semmire nem összpontosító elmén végigseper. mint a televízió – megkíméli az elmét attól. A tanulás nem jó. Az alkohol és a többi drog képesek ugyan a "tökéletes élmény" előidézésére. Ahhoz azonban. Sok kortárs művész kísérletezik hallucinogénokkal abban a reményben. Az átlagos serdülő készen áll 82 . Énje megszabadul saját pszichikai energiája irányításának felelősségétől. aki ritkán unatkozik és a pillanat élvezetéhez nincs mindig szüksége kedvező külső környezetre. később önmagukat zárják ki olyan felnőtt feladatok elvégzéséből. és ezzel kizárja az elméből a nem kívánt gondolatokat. mint a folytonos takarítás vagy a szexuális megszállottság. hogy ne hagyja az elmét elkalandozni. hogy ezeket az élményeket hatásosan el is rendezzük. mint a káosz. de általában a komplexitásnak csak nagyon alacsony szintjén. és előbb-utóbb a legfegyelmezettebb elme is meghátrál az egyre sorjázó ismeretek előtt. Végtére is az elmúlt huszonöt évben folyamatosan azt hajtogatták nekünk. a népszerűségével. ami az egyre növekvő cselekvési lehetőségekből és cselekvőképességből adódik. sok szülőnek ismerős családi jelenet az. Az olyan munkából. mintha tévénézéssel csapjuk agyon az időt vagy elbódítjuk magunkat különböző szerekkel. de fejleszti is személyiségünket? Szabadidőnket olyan tevékenységekkel kitölteni. hogy bármilyen műalkotás megfogalmazása józan elmét igényel. amikor a tizenéves hazajön az iskolából. biztosítja. Még a fájdalom is jobb. amikor a tudata megint tiszta lesz. melyek a tudat komplexebbé válásához vezetnének. Az élmények minőségét irányító képességünk végső próbája. lehetőségeivel kapcsolatos ügyeken. Kellemes gondolatokat azonban nehéz parancsszóra felsorakoztatni. a szerencsejátékra. mert túl nehéz. és kellemesebb gondolatokra vágyakozik. Tipikus. de az előbbi mégis fejlődéshez vezet. alkotó életet él. hogy akkor majd olyan misztikus és kísérteties munka kerül ki a keze alól. hogy eltérítsük elménket a henye gondolatoktól. A figyelem természetes és kellemes módon összpontosul. hogy "agyoncsapjuk az időt". Hogy ezeket a kellemetlen gondolatokat visszaverje. Ha velük sincs semmi különös. ez a visszavonultság nem tarthat sokáig. és leszáll ránk a lélek sötét éjszakája. A veszély abban rejlik. akár érzelmileg megsebesíti magát. A tizenéves elkezd rágódni a külsejével. hogy a kábítószerek "tudattágító" hatásúak. Ezek a módszerek. Ugyanez érvényes arra is. ő nem tehet semmiről. felhasználhat. kell találnia valami mást. A pornográfia és a személytelen szex a fajfenntartással kapcsolatos képzetek és tevékenységek biológiailag belénk programozott vonzására épít. mint amilyenekben normális érzékszervi feltételek között részünk lehetne – azt a képességünket nem fokozzák e szerek. és ha véletlenül kinyit egy könyvet. lerakja a könyveit a szobájában. Ehelyett megjelennek a szokásos látogatók: a sötét fantomok. A kábítószer – ugyan úgy. amelyet kábítószer hatása alatt hoztunk létre. mint a káosz és az ontológiai szorongás elleni védekezés különböző módjait. akkor bekapcsolja a tévét vagy a magnót. hogy még fiatalkorunkban megtanuljuk kihasználni az egyedüllétet. ha saját magunkra kell hagyatkoznunk? Amikor magányosak vagyunk. és hogy mint egyének mit válthatunk ebből valóra. hogy mit csinálunk magányunkban.

orchideákat nevelni. hogy készen állunk arra. az azt jelenti. Más vadonlakókhoz hasonlóan Dorothy is megpróbálta egészen személyessé tenni környezetét. hogyan irányítsa figyelmét. megnézi. mindezek elérhetetlenek maradnak számunkra. melyek segítenek addig rejtett tulajdonságokat kibontakoztatni. Ilyen ember például Dorothy. melyek segítenének nekik a mai. amely az élet szükségszerű velejárója. A tér strukturálásánál talán még fontosabb az idő strukturálása. viccekkel és rajzokkal. Azokból a tizenévesekből. Mint a gyarmatokon élő angolok. ami eltereli a gondolatait erről a helyzetről feltéve. elhagyatott részén él egy kis szigeten. Ez azt jelenti. A munkahelyi csalódások. megfeji a kecskét. akkor már tudja. vendéglő és könyvtár – nélkül is elérhessük az áramlatot. akik minden este megborotválkoztak és kifogástalanul felöltöztek magányos állomáshelyükön. Egy városi látogató számára a sziget maga a giccsparádé. A hosszú estéket írással és olvasással tölti ki. az összetettebb foglalkozások pedig olyan különleges tudást igényelnek. tévé. megállapodnia. Akkor azonban. mos. orrukat az ablaküveghez nyomva. ahol a lelke megnyugodhat. akkor a saját rendjét kell rákényszerítenie a vadonra. Örömet lelni az életben és egyúttal fejlődni is csak úgy lehet. hogy ha már elérte a húszat vagy a harmincat (főleg ha negyvenéves). kerti törpék. varr. Dorothy vastag függönyöket akasztott az ablakaira. Ma még a legegyszerűbb munkák is írott instrukciókra támaszkodnak. függetlenül attól. Így nyomja rá egyéniségének bélyegét a káoszra.bármire. Megtették a kötelességüket. ki kell építenünk egy olyan szellemi gyakorlatot. Ha nem is kell feltétlenül istennek lennünk. megteremtjük a rend egy magasabb formáját. hanem visszafelé vezetnek. amely tisztes megélhetést és valamelyes méltóságot biztosított neki. Aztán ott 83 . amelyet az ember csakis nehezített körülmények között. hogy nem kerül túl sok pszichikai energiába. izgalom – bármi. Hogy ilyen környezetben élni tudjunk. Néhány nemzedékkel előtt egy olyan ember. melyeket méltónak tartunk arra. Nem a serdülőkor az egyetlen időszak. Vannak virágágyak. mindenhol szétszórt kerti szerszámok hevernek. Dorothy eredetileg ápolónő volt egy nagyvárosban. akik nem tanulják meg irányítani tudatukat. Sajnos. Dorothy szintén megtanulta. de mint Dorothy ízlésének kiterjesztése. de soha sincs túl későn. el kell sajátítanunk az absztrakt szimbolikus nyelveket. megtanulták az életben maradáshoz szükséges trükköket. hogy az entrópiából. És ami még fontosabb: sosem tanulják meg. segíteni a szomszédainknak és Istenről elmélkedni – ha ezek azok a dolgok. az vagy vadon élő állat. hogy energiánkat a külső világ feletti uralomról a belső valóság mélyebb felfedezése felé fordítsuk. halászik és így tovább. annál jobb. színház. Ahogy a Francis Bacon által szeretettel idézett régi mondás tartja: "Aki örömét leli a magányosságban. megreggelizik. de a hosszú teleken hónapokig teljesen egyedül van. odabent pedig kedvenc tárgyai idézik fel a számára fontos dolgokat. az ablak mögül egy csapat farkas bámulta vágyakozva. aki nem tudott írniolvasni. hanem mint képességeink fejlesztésére és tanulásra kapott lehetőséget. hogy beszélgessenek vele. versengő. hasogat egy kis fát. Az előző fejezetekben már áttekintettünk néhány olyan módszert. hogy élvezni tudjuk a magányt. hogy megteremtse magának ezeket a tevékenységi formákat. mint elkerülendő vagy visszafojtandó dolgokat. faházának két kis szobáját minden elképzelhető helyen könyvek fedik be. akkor elkerülhetetlenül könnyű külső megoldások hoz folyamodik: narkó. "fegyelmezetlen" felnőttek lesznek. és noha a legtöbb ember retteg a magánytól. A MAGÁNY MEGSZELÍDÍTÉSE Minden szabály alól vannak kivételek. Minden évtizeddel egyre jobban függ kultúránk az informatikától. A fatörzsekre a csűrökhöz és a melléképületekhez vezető utakat jelző táblák vannak szögezve. tojtak-e a tyúkok. A három nyári hónap alatt a tavat kenujukon átszelő halászok kikötnek a szigeten. Végre módunk lesz Proustot olvasni. akivel együtt töltheti az idejét. A vad természet kellős közepén Dorothy megteremtette saját civilizációját a neki tetsző stílusban. ez a sok "limlom" otthonos környezetet teremt számára. hogy foglalkozzunk velük. amikor létfontosságú. a sors szokásos packázásai annyi negatív információval árasztja e1 őket. és azután költözött ki a vadonba. szórakozás. és semmi szüksége nem volt szimbolikus rendszerre. hogyan kell élvezni az életet. nem tudják. Mivel az ilyen emberek csak minimális belső renddel rendelkeznek. Egy farmer. minden egyes múló évvel egyre jobban növekszik a felhalmozott entrópiájuk. Hogyan tartják távol maguktól ezeket a problémákat? Ha valaki nem tudja. sokan önszántukból élnek egyedül. vagy keres egy barátot. információktól zsúfolt környezetben élni. hogy megtanuljuk kiaknázni az egyedüllétben rejlő lehetőségeket. hogy lelki békéjük egyre inkább veszélybe kerül. Amikor például fizikai erőnk az életkor előrehaladtával hanyatlásnak indul. de ahhoz. Az ilyen válaszreakciók azonban nem előre. melynek segítségével a test és az elme segíthet áramlatot előidézni. mert nem bírta elviselni. vagy isten". hogyan alakítsa át az élet minőségét. Hiányozni fognak belőlük azok az összetett képességek. túl sok felnőtt érzi úgy. hogyha idegen környezetben uralma alatt akarja tartani a helyzetet. Rendszerint visszafordul a zene vagy a tévé felé. még mindig találhatott magának munkát. versikékkel. akkor joga van elengednie magát. egy kovács vagy egy kereskedő inasként a mestere mellett elsajátíthatta a hivatásához szükséges felkészültséget. aki Észak Minnesota egyik tavas-erdős. közel a kanadai határhoz. hogy amikor reggelente fölébredt. hogy a civilizált élet figyelemirányító segédeszközei – a többi ember. egészségük hanyatlása. vagyis egyedül sajátíthat el. hogy mi történik a külvilágban. mikor egyedül van. Minél korábban kezdjük. hogy az új lehetőségeket nem úgy fogjuk fel. Dorothy az év minden napján szigorú időbeosztással él: ötkor felkel. Amikor valaki képessé válik arra. ha nem sajátítottuk el már korábban az egyedüllét kihasználásának képességét. megtanulni sakkozni. hogy a férje meghalt és a gyerekei felnőttek. ami el tompítja vagy lefoglalja gondolatait. hogyan kell olyan lehetőségeket keresni. és mostantól már félgőzzel is ellavíroznak.

hogy jobban szeret így élni. hogy valami feladatra leljenek. akár Manhattanben él valaki. de ez mind semmi ahhoz képest. Úgy tűnik. meglátott egy másik kis vitorlást. aki kiképzéssel is foglalkozik. A barátom bevallotta. – Az a helyzet – mondta a másik ember -. és már kezdtem piszkosul unatkozni. Házassága előtt teljesen egyedül élt százötven husky kutyájával. A legtöbb ember jobban szereti. és talán új képességeket is elsajátítunk a folyamat során. hogy az entrópia szétzilálja elméjét. élete nagy része azzal fog telni. hogy aztán takarítanom kelljen. – Hát. Mikor az Atlanti-óceán egyik áthajózásakor az Azori-szigetek közelébe ért. és tudja a nevét a kutyák szüleinek és nagyszüleinek is. és a két hajó úgy változtatott irányt. hogy ilyen pocsék szaguk lesz. Susan minden kutyát név szerint ismer. akár Észak-Alaszkában. a fedélzethez vágtam. A maga körül kiépített szokások megkövetelik. Amikor azonban beáll a szélcsend. hadd száradjanak egy kicsit oda. Tizenkét éve költözött el Massachusettsből egy faházba. a tojások megromlottak. egyszer mesélt nekem egy anekdotát. tévét nézünk vagy pedig szükségtelen. hogy az egyetlen módszer a tudat feletti uralom megszerzésére. hogy a magánnyal szembeni küzdelemben narkotikumokat fogyasztunk. amely jól szemlélteti. E szerint a forgatókönyv szerint a testvérek kétszer olyan gyakran segítik 84 . miközben megpróbálja elkerülni a vadon élő rénszarvasok és farkasok támadását. A vitorlázást éppen az a folyamatos összpontosítás teszi élvezetessé. hogy a hűtőm elromlott. akkor ahelyett. hogy kiköltözzön a vadonba vagy hosszú utakat tegyen egyedül a tengeren. Mivel már hosszú ideje nem látott senkit. hogyan folyhatott szét ennyi záptojás egy hajó fedélzetén az óceán közepén. hogy hogyan birkózik meg az ember a magánnyal. míg unokatestvérek esetében csak a negyede. és olyan álmegoldásokhoz folyamodunk. de arra nem számítottam. napokig nem volt egy lebbenésnyi szél sem. Lehet. amellyel számolni kell. ha körülveszi az emberi környezet megnyugtató nyüzsgése. A különbség abban rejlik. Azonban ha a magányt mindenáron elkerülendőnek tekintjük. Egyik barátom. Hagytam. Sok sikeres ember értene egyet Lee Iacocca megállapításával: "Sikeres és gyönyörű karriert futottam be. képtelenek lesznek magukról gondoskodni. de mégis figyelmet igénylő rituálékkal tartjuk keretek között gondolatainkat? Lehetne azzal érvelni. A gyönyörre épített életstílus csak olyan komplex kultúrákkal képes szimbiózisban együtt élni. életben maradásuk attól függ. amit a családom jelent nekem. Az ember bármilyen környezetben el sajátíthat áramlattevékenységeket. akik nem értenek semmihez és önfegyelmük sincs. Amikor azonban az adott kultúra többé nem tud vagy nem akar teljesítményre képtelen hedonistákat eltartani. de csak akkor. A szociobiológusok szerint ez a családi összetartás egyenesen arányos a közös gének mennyiségével: például testvéreknél a génkészlet fele közös. a hajósoknak hősies küzdelmet kell folytatniuk. Susan azt állítja. A magány azonban olyan probléma. A pszichikus szervezettség szempontjából azonban az előbbi tevékenység összehasonlíthatatlanul magasabb rendű az utóbbinál. amely huszonöt mér földre van a legközelebbi alaszkai falutól. hogy elméjükben valamelyes rendet tudjanak tartani. ha Alaszkába költözünk és elkezdünk rénszarvasra vadászni. hogy első látásra primitívnek tűnik szőrmók kutyákat tenyészteni és szánon vágtatni a sarki erdőkön keresztül." Többnyire rokonok közé születünk és életünk nagy részét közöttük is éljük le. Ismeri a vérmérsékletüket. akik napi tizenhat órán és heti hét napon át igényt tartanak a figyelmére. ízlésüket. hogy elvonják elméjüket a kellemetlen gondolatoktól és érzésektől. Mindkét esetben azzal kerülik el a pszichikai entrópiát. evési szokásaikat és egészségi állapotukat. s tehetetlennek és elveszettnek érzik magukat. Kevés ember érzi szükségét annak. a hatvankét lakosú Manley-től. de az embereket mindenhol jellegzetesen bensőséges érzés fűzi rokonaihoz. hogy egymás mellé lavírozhasson a nyílt tenger közepén. Susan Butcher kutyatenyésztő. hogy mások társaságában meg nem valósítható célokat érjünk el. mint a kábítószer-élvezők.vannak a készletbeszerző körutak. hogy nehezebb legyen a dolog. nyúlós. melyek nem vezetnek lelki fejlődéshez. néha tizenegy napon át hajtja a szánját egyfolytában az északi-sarki jégmezőkön. hogy éberen figyelik-e a hajó és a tenger állapotát. – Hogy lett ilyen piszkos a hajód? – kérdezte a barátom. Ha az egyedüllétet úgy tekintjük. Van-e különbség aközött. hogy tudatát minden egyes pillanatban konkrét és véghezvihető tennivalók foglalják le – így az élete folyamatos áramlat-élménnyé válik. hogy kétségbeesetten próbálja elkerülni kellemetlenségeit. aki vitorlás hajókon szokta átszelni az óceánt. hogy magányosnak érezze magát: élelemre kell vadásznia és gondoskodnia kell a kutyáiról. hogy valahogy elindítsa a társalgást. de még jobban szereti azt az érzést. körülbelül nyolcszáz mérföldre a portugál partoktól. büdös masszát súrolt le a fedélzetről. élvezni fogjuk az egyedüllétet. Dorothy kedveli az embereket. akkor a gyönyörből élők. hogy ura saját világának. mint a családon kívüli emberekkel. hogy Dorothy meg a többi remete épp olyan hatásosan menekü1 e1 a "valóság" elől. Hacsak az ember meg nem tanulja élvezni az egyedüllétet. ez csak a záptojásoktól van – vont vállat a másik. Úgyhogy ahelyett. A családok összetétele és nagysága erősen különbözhet egymástól. Az ember kibírja a magányt. hogy meglátogatják a halászok. Nem azt akarom mondani. hogy egyszerűen bedobáltam volna őket a tengerbe. akkor pánikba esünk. akikkel gyakrabban kommunikálnak. Nincs ideje arra. mint bármi más módon. főleg ha egy playboy vagy kokainfogyasztó csillogó környezetével hasonlítjuk össze. amely megvalósítható célra irányul. milyen mesterkedésekre kényszerülnek időnként a hajósok. hogy találkozhat valakivel. hogy a figyelmüket lekössék. ha figyelme állandó rendben tartásával meg tudja akadályozni azt. AZ ÁRAMLAT ÉS A CSALÁD Az emberek életében a legjelentőségteljesebb és legintenzívebb élmények többsége a családhoz kapcsolódik. hogy magányosnak éreznénk magunkat. amely vele ellentétes irányba igyekezett. mint egy lehetőséget arra. melyek a kemény munka és az élvezet váltakozására épülnek. nyáron pedig az jelenti a változatosságot. Közönséges körülmények között az egyedül hajózó tengerészeknek éppen elég tennivalójuk van. nehezen tudja elképzelni. A másik hajós éppen valami ragacsos. örült.

A "családi értékek". melyek vagy az elsőszülött jogain alapultak – ebben az esetben a legidősebb fiú örökölte az egész családi birtokot –. ennek az egyszerű szükségszerűségnek a visszatükröződései voltak. melyeket a nő nem. mint pszichikai entrópia. akkor annak nagy része. Ilyen értelemben minden új kapcsolat. hogy kifejlődjön bennünk a családtagokhoz való kötődés -. és fordítva. a sajátunkhoz hasonló gének megőrzésére és szaporítására irányuló mechanizmusnak köszönhetőek. kevesebbet fognak elmenni hazulról. az étel fajtájáról stb.) Ebben számunkra az a legérdekesebb. milyen erősek a biológia és a kultúra által kovácsolt kötelékek a családtagok között. ha a férfi olyan filmeket szeret. alhassanak és felkészülhessenek az életre. aki megkeresi a pénzt. ha erkölcsi és vallási köntösbe bújtatták őket. Ha régebben ritkább volt a válás. a feleség talán nem dolgozik tovább. Egészen néhány évtizeddel ezelőttig a családok általában együtt maradtak. hogy ehessenek. hogy a család egyaránt lehet elviselhetetlen teher vagy boldogság forrása. Ilyen esetben a 85 .egymást. amelybe belemegyünk. magában foglalja az időről. mert a szülők és a gyerekek külső okokból mindenképp arra kényszerültek. Ahogy ez a példa is mutatja – noha genetikus programunk elősegítheti. megkötött kompromisszumokat. sok csalódással járó feladat. mint idegenek között. akkor komolyan vették őket. mert az új interakció minták összeütközésbe kerülnek majd régi elvárásaival. zavart fog kelteni az illető tudatában. hogy a legtöbb felnőtt egyed felelősséget érezzen az ivadékaiért. és a Bahama-szigetek se jöhetnek szóba. melyekről régebben azt gondolták. és belső konfliktus keletkezik benne. A családi kapcsolatok igazi felosztása mégis meglepően más a különböző kultúrákban és korokban. aminek egyenes következménye az iparosodás lett. az mind "beleépül" az adott családi szerkezetbe. Már nem telik neki Maseratira. következésképpen megváltozik egyénisége is – mivel az Én a célok szervezete és összege. céljai megvalósítása során rájön. Amikor két ember úgy dönt. hogy egymásra kezd figyelni. láthatólag sokkal sűrűbben. az nem azért alakult így. feleségek és gyerekek egymással való mindennapi kapcsolatát. a szülőknek alkalmazkodniuk kell az újszülött szükségleteihez: meg kell hogy változzék az alvási ciklusuk. életünk minősége nagy mértékben függ attól. Ez mind nagyon kemény. A házasságkötés megint csak a figyelmi szokások gyökeres és tartós átrendeződését igényeli. vagy elkezdenek jobban spórolni a gyerekkel járó kiadások miatt. John Fletcher szavaival élve: "Azoknak áll leginkább hatalmában megbántani minket. Hogy a két eshetőség közül melyik valósul meg. mint az unokatestvérek. a kulturális kontextus erősen meghatározza a kötődés erősségét és irányát. Hogy a testvérek milyen érzésekkel viseltettek egymás iránt." Világos. Igen nyomós biológiai oka van annak. a helyről. a feleség és a gyerekek egyaránt szenvedtek. a gyerekeknek pedig mindkét szülőjükre szükségük volt. megint mások állandó fenyegetettségben élnek. hogy nem férnek össze az előzőekkel. amelyeket az idősebbek olyan gondosan ismételgettek a fiatalabbaknak. jóllehet komoly gazdasági következményekhez vezetett. hogy tovább folytassák kapcsolatukat. Mivel a család az első és sok tekintetben legfontosabb társadalmi környezetünk. Igen gyakran azonban az erkölcsi szabályok csak mint külső kötelezettségek nehezedtek rájuk. hogy rokonaink iránt különös vonzódást érzünk. A Németországot alkotó sok kis fejedelemségnek még alig egy évszázada is külön-külön öröklési törvényei voltak. Amikor úgy dönt. módosítaniuk terveiket. Hacsak újra nem gondolja régi céljait. Amikor a pár kiegészül egy gyermekkel. melyeket rokonaink iránt érzünk. úgy tűnik. Hogy melyik fejedelemség melyik jogi formulát fogadta el az örökhagyásban. alapvetően meg fogja határozni a férjek. mit vártak el egymástól. és a gyermekkínzás vagy a vérfertőző szexuális zaklatás. el kel1 fogadniuk bizonyos korlátokat. (Az első szülötti jogok érvényesítése tőkekoncentrációt eredményezett ott. az egyenlő osztozkodás pedig a birtokok széttöredezéséhez és ipari elmaradottsághoz vezetett. hogy elegáns sportkocsija legyen és minden télen néhány hetet a Karib szigeteken töltsön. akiket szeretünk. Még egy olyan egyszerű dolog is. Ha megváltoztatja céljait. hogy egy házasság poligám vagy monogám. ahol ezt alkalmazták. mint bárki gyanította volna. Az. Nem számít. a célok átértékelését. Sokkal gyakoribb a gyilkosság családtagok. némelyik feladatokkal és követelményekkel teli. hogy az újszülöttek és gondviselőik között különösen erős a kapcsolat. mint ahogy a családszerkezet más. tudjuk. anyajogú vagy apajogú-e. amíg egyedül voltak: egyeztetniük kell időbeosztásukat. milyen kölcsönös jogaik és kötelességeik voltak egymással szemben. Azok a különleges érzések tehát. Minden kapcsolat megkívánja a figyelem átcsoportosítását. a fiatalok pedig igényeljék a felnőttektől való függőséget. amely biztosítja. Bizonyos mértékig a párnak hasonló érzelmekkel kell reagálnia az őt ért ingerekre a kapcsolat valószínűleg nem fog túl sokáig tartani. szinte kizárólag a véletlen műve volt. kevésbé látványos jellemzői – például az öröklési rend – is erősen befolyásolják. Ez az oka annak. melyek nem léteztek számukra addig. mindkettejüknek meg kell változtatniuk szokásaikat. Természetesen. melyekben a vagyoni helyzet előnyeit minden utód egyformán élvezte. Némely család meleg és támogató. Ha valaki nem hajlandó módosítani személyes céljait egy kapcsolat kezdetén. aki főz és rendben tartja a házat. Amikor két ember elkezd együtt járni. ha az embereknek azt tanították. ami alatt a férj. ami nem más. és ez segített meg óvni a családokat a széthullástól. hogy a családi értékek fontosak. hogy az emberek nagyon változatos érzésekkel viseltetnek családtagjaik iránt. hanem mert a férjeknek szükségük volt valakire. mint egy vacsorameghívás. frusztráltnak fogja érezni magát. hogy csak elvétve fordulnak elő. ami az adott kapcsolatban később történik. hogy a testvérek közti kapcsolatnak az elsőszülöttek jogait ápoló kultúrákban lényegesen el kellett térnie az olyan kultúrákétól. még akkor is. vagy egyenlően felosztották a vagyont az összes fiú közt. hogy megnősül és gyereket akar. magában hordozza az Én átformálását. Egyetlen lassan érő emlősfaj sem maradhatott volna életben olyan beépített mechanizmus nélkül. az nagy mértékben a családtagok kölcsönös kapcsolatába befektetett pszichikai energia mennyiségétől függ. aminek eredményeképpen megváltozik tudatuk felépítése is. mert régen a férjek meg a feleségek jobban szerették egymást. Mondjuk egy agglegény szükségletei között előkelő helyen szerepel. a feleségeknek arra. mennyire sikeresen tudunk kommunikálni családtagjainkkal. vagy elviselhetetlenül unalmasak.

"az a természetes. Ugyanezek az ökörszemek Georgiában monogámok. Más szavakkal: korlátaink elfogadása felszabadító hatású. A családi élet fogalma természetesen magában foglal olyan megkötöttségeket. Noha ez igaz. hogy az emberek "természettől fogva" monogámok-e. de teljes erőnkkel összpontosíthatunk azokra a kiválasztott lehetőségekre. mint egy". hogy pszichikai energiáját kizárólag egy monogám házasságnak szenteli. hogy jobban tudjanak alkalmazkodni az adott környezethez. Az emberek nemcsak külső okok miatt házasodnak össze és élnek családban. melyek gazdag territóriumokkal rendelkeznek. Ha valaki úgy dönt. azért vagyunk monogámok. és így minden hím magához tud vonzani egy odaadó nőstényt. a családnak egyaránt kell differenciáltnak és integráltnak lennie. hogy elfogadja a család hagyományos formáját. beleértve a monogám házasságot és a gyerekekkel. jobb helyzetben lesznek. mint a belsők. csak rá jellemző tulajdonságait. hogyan alakíthatja át a családi életet áramlat-tevékenységgé. jól választott-e. poligám vagy promiszkuózuse. Azok a családok azonban. melyek összetartják. hogy teljesen szabad lehessen valaki. s e szempontból nézve a házasságok olyan formát öltenek. Egyénenként azonban nem azzal a kérdéssel találjuk szembe magunkat. ahol a mocsarak eltérő minősége miatt a nőstények azokhoz a hímekhez vonzódnak. de a családi élet örömét nem tudják biztosítani. melyeket csak kényelmi szempontok tartottak össze. egy sor törvény rabszolgájává kell válnia. ahol azért vannak együtt. Észre kell vennünk. nem pedig azért. azoké viszont talán növekszik. mivel a külső erők még mindig sokkal hatalmasabbak. Szinte már közhelyszerű. hogy lassan eltűnnek a házasságokat összetartó külső okok. akkor a család többi tagja is figyeljen oda és legyen büszke rá. Ezek a szempontok elégségesek lehetnek ugyan a család alapításához. mert ez már a "bibliai övezethez" tartozik. mint amennyire a szeretet vagy az erkölcsi tartás hiánya. akadálytól vagy később felmerülő vonzóbb lehetőségtől. melyek kitartanak. mégpedig saját akaratából. nem annyira azért. akkor jó előre át kell gondolnia. de ez az együttlét belső konfliktusokka1 és gyűlölettel volt terhes. ha az embernek gyerekei vannak" vagy "két ember is megél annyiból. A célok között lehetnek nagyon általánosak és hosszabb távúak is. tulajdonképpen elérhetőbbek ma. hogy minden családtag kifejleszthesse egyedi. Ha az anya fáradt és rosszkedvű. Hogy áramlatot lehessen előidézni. a lehető legjobb nevelést biztosítani a gyerekeknek vagy vallásosan élni egy modern. A válások számának növekedését valószínűleg jobban befolyásolja a munkaerőpiac változása – melynek következtében a nők munkába állási esélyei nagyobbak – és a háztartási készülékek elterjedése. Hogy az ilyen célok a családtagok komplexebbé válását elősegítő interakciókká alakuljanak át. a család létének célja kell hogy legyen. Egy integrált családban az egyes emberek céljai a többiek számára is fontosak. amelyék megmaradtak. hogy a házasságról úgy gondolkodnak az emberek. Hatalmas viták zajlottak arról. 86 . Így például a hosszúcsőrű mocsári ökörszem (Cistothorus palustris) hímje Washington államban poligám. melyeket csakis ilyen keretek között élhetünk át. minél több személyes képességet sajátítson el és egyéni célokat tűzzön ki maga elé. hogy milyen jól tanul. hogy azon töprengjen. hogy a családnak legyen olyan pozitív célja. mert a pénzgazdálkodáson alapuló ipari társadalmakban ez az elrendezés bizonyult a legcélszerűbbnek. és vajon a kulturális evolúció folyamatában a monogámia-e a családszerveződés legmagasabb foka. A családok jelenlegi "széthullása" annak az eredménye. és a házastársat béklyónak tekintik. különösen ha a házasság kényelmi megfontolásból köttetett. mert segíthetnek családtagjaiknak abban. és a kevésbé szerencsés hímek egyedül élik le az életüket. mint a szabadság végéről. mint a múltban voltak. Ha csökken is azoknak a tradicionális családoknak a száma. óhatatlanul beáll az unalom és a frusztráció. mert a hagyomány erre kötelezte. hogy vajon az ember természettől fogva monogám. Még ugyanannak az állatfajnak a tagjai is változtatják kapcsolatmintáikat. hogy ezt a kérdést megválaszolhassuk. Miután elkötelezte magát egy ódivatú házasság mellett. mindenkinek fontos. függetlenül minden problémától. szekularizált társadalmi környezetben. Ahhoz. talán még a fenntartásához is. ami leginkább biztosítja a túlélést. az mindenki mást is érint. hogy ahhoz. Mint a szabályok általában. hogy egyre nagyobb érzelmi viszonzást várjon a másiktól. akkor már nem kell többé azon aggódnia. akkor felszabadul a folyamatos nyomás alól. amelyek módosítják az ember céljait és korlátozzák cselekvési szabadságát. mint eddig bármikor. hajlamosak vagyunk elfelejteni azt. A családi életben óriási lehetőségek nyílnak a fejlődésre és az örömre. mert a családtagok szeretik egymást. Ennek eredményeképpen rengeteg energiája szabadul fel az élethez. hogy ezek a szabályok és kötelezettségek elvileg nem különböznek bármilyenjáték szabályaitól. a családi élet jellemzője még egy jó darabig a szétszakadozás lesz. mert nem kell arra fordítania. Az integráció ezzel ellentétben azt garantálja. Például ha valaki eldönti. Az emberi család által felvett forma is környezeti nyomás hatására bekövetkező válaszreakció. a felelősség különböző formáit. hogy ami egyvalakivel megtörténik. mérlegelnünk kell választásunk következményeit. és a kapcsolat valószínűleg megszakad. számtalan viselkedési lehetőséget kizárnak. melyeknek tagjai akaratuk ellenére maradnak együtt. Szükséges. A differenciáltság azt jelenti. Külső okokkal magyarázva a dolgot.család együtt maradt ugyan. Ha nem így tesz. hogy ezek a kérdések csak a házassági kapcsolatok külső tényezőivel foglalkoznak. amelyre a szülők és a gyerekek pszichikai energiáikat összpontosítják a mindennapi feladatok között is. Cicero azt írta egykor. vajon másutt zöldebb-e a fű. akkor a család próbáljon meg segíteni neki és felvidítani őt. sőt. hanem hogy mi akarunk-e monogámok lenni. s erre azok a családok nem képesek. Természetesen. hanem mert minden mocsárban nagyjából ugyanannyi a táplálék és a fészekrakóhely. és ezek a belsőjutalmak most is éppúgy jelen vannak. hogy gazdagítsák egyéniségüket. A külső okok nem elégségesek: nem elég azt érezni. hogy "mindenki házasságban él". hacsak nincsenek erős külső tényezők. a rokonokkal és a tágabb közösséggel való szoros kapcsolatot. hogyan is kellene élni. mint például egy bizonyos életstílus megteremtése – felépíteni az ideális családi házat. Ha az egyik gyerek büszke arra.

az első néhány lépés. A szexuális játékból elveszett az újdonság varázsa. hogy általában a társas kapcsolatokat. Ez természetesen nem történhet meg anélkül. mind az integráció: a közös céloknak annyira kell tükrözniük a családtagok egyéni céljait. Erica pedig megnézni a tengeri akváriumot. és így tovább. Ha nincsenek olyan célok. igyekezzünk őt mélyebben megismerni. A jelen viszonyok között a szülők nagyon nehezen tudják kompenzálni a kultúránk kínálta lehetőségek hiányát – ilyen szempontból a gazdag kert városi szülők alig87 . hogy tényleg így is van. hogy nyitva kell hagyni a kommunikációs csatornákat. hogy az állatok ketrecbe vannak zárva. ami itt annyit jelent. ha egyik hétvégén az egész család kimegy a versenyre. Aztán ott van az a rengeteg kellemes dolog. amit csak a kölcsönös érdek tart össze. hogy az entrópia a csoportéletnek éppúgy elkerülhetetlen velejárója. A partnerek adottságaitól függően aztán összetettebb kihívások is megjelennek: kitalálni. fel kellett hagynunk vele. Ha igen. egyikük sem fedez föl ilyesmit. hogy a kínálkozó lehetőségek tára kimerül a vandalizmus. amellyel vissza lehet állítani az áramlatot az. és vajon a találkozásból lesz-e "komoly kapcsolat". míg végül a kapcsolat szétesik. A gyerekek képességeinek ugrásszerű növekedése minden esetben új. Megfelelő kommunikáció nélkül az eltérések és a torzulások egészen addig növekszenek. Mindent kipróbáltak már egymáson. de az élményekben megmutatkozó haszon rendszerint bőségesen megtérül. Mindennél fontosabb azonban az. melyekre a szülők azzal válaszolnak. Ezen a ponton a kapcsolatot az a veszély fenyegeti. az első szó. ha új lehetőségekre figyelünk fel a kapcsolatban. miféle ember a másik valójában. szimpátiával és együttérzéssel forduljunk felé az évek múlásával elkerülhetetlen változások alatt. vagy próbálkozhatunk azzal. hogy a serdülők kortársaikkal töltsék az idejüket. elkerülhetetlenek a konfliktusok. bulikra. hogy észrevegyük partnerünk összetettségét. és különösképpen a családi életet élvezni tudjuk ebben is a többi áramlat-tevékenység mintáját követi. Az újszülött. egyszerűen azért. hogy előbb vagy utóbb minden gyerek "marhaságnak" tartja a közös családi programot. Sajnos. Mivel a jelenlegi társadalmi köz megegyezés nem tekinti a tizenéveseket érett. és a legtöbb szülő ezen a ponton elkezdi udvariasan semmibe venni a gyerekei életét és úgy tesz. Ha Rick motorversenyre szeretne menni. amit együtt lehet csinálni. akkor egy sorozat új feladat jelenik meg: együtt fölnevelni a gyerekeket.és kisgyermekkorban a legtöbb szülő spontán örömét leli abban. mintha minden rendben lenne – miközben vakon reménykedik. hogy unalmas rutincselekvések sorozatává válik. Ha ilyen kor mégis kényszerítjük őket az együttlétre. akkor egyiküknek sincs lehetősége arra. Az idők kezdete óta az a legfontosabb férfiúi kérdés. mi bántja a feleségét és fordítva. mert csak így tudhatjuk meg. bekapcsolódni a tágabb közösség ügyeibe. milyen filmeket szeret. képesek utódok nemzésére és világrahozatalára. a következő hétvégén pedig megnézik az akváriumot. mit gondol Dél-Afrikáról. akkor legjobb. Az ilyen megállapodások szépsége abban áll. persze nehezebb stratégia az. A feladatok és a képességek egyensúlyba hozása egy másik olyan tényező. hogy "meg tudome szerezni?". beszélgetni a jövőről. hogy gazdagítják a gyerek cselekvési lehetőségeit. Ezek olyan egyszerű lépések is lehetnek. mint az evési. melyek bizonyos fokig eltérnek a többi családtagétól. akkor csaknem lehetetlen. Amikor egy férfi meg egy nő vonzódni kezd egymáshoz. hogy "rá tudom-e venni?". Itt megint csak fontos mind a differenciáció. ha olyan új tevékenységeket találunk ki. ezért a kamaszoknak a felnőttek által szentesített cselekvési lehetőségeken túllépve kell megtalálniuk a nekik megfelelő feladatokat. Idővel az ember egyre jobban megismeri a másikat. A visszacsatolás azért alapvető fontosságú. elmúlnak az izgalmak. ahogy a gyerek fejlődése kibontakozik: az első mosoly. Rick pedig megtanulja értékelni a halak szépségét. amennyire csak lehet. egymás mellett dolgozni. mint egy új dívány vásárlása. hogy csökkentse az óhatatlanul jelentkező feszültségeket. hogy Ericának talán megtetszik valami a motorozásban. a másik ember reakciói kiszámíthatók lettek. a cselekvési lehetőségek elég világosak. hogy egy életre elkötelezzék magukat. mint a személyes élményeknek. míg ha egyedül saját előítéletükre vannak bízva. hogy elérjük-e a családi célokat. a drogfogyasztás és a szex próbálgatásával. az ellenérzést fog kiváltani belőlük. ha a gyerekek már kirepültek. hiszen mindannyian élvezzük és sokat lehet belőle tanulni. így a legtöbb szülő eleve beletörődik. hogy kellemesen együtt töltsék az idejüket. Ha a partnerek nem fektetnek be elegendő pszichikai energiát a kapcsolatba. A bölcsőtől a járókán át a játszótérig és az óvodáig a szülők folyamatosan összhangba hozzák egymással a gyerekek képességeit és a környezetben megjelenő feladatokat. Amikor azonban a legidősebb gyerekünk tízéves lett. a fiatalkori bűnözés. és valószínűtlen. mert borzasztóan zavarni kezdte őt az. Ahogy az összes többi áramlat-tevékenységgel. és a legtöbb társadalomban – egy évszázaddal ezelőtt még a miénkben is – már késznek találtattak ilyenkor a felnőtt élet felelősségvállalására. melyek újból mindenkit érdekelnek. hogy további örömet vagy fejlődési lehetőséget nyújtana. Egy komplex kapcsolatban előbb-utóbb megfogalmazódik a nagy kérdés: készen állnak-e a partnerek arra. Hozzátartozik az élethez. a női pedig az. új emberekkel barátkozzunk össze. a közös családi programokkal is az a helyzet. Ha a férj nem tudja. túl gyakran esik meg. új helyeket keressünk fel. felelősségteljes személyiségeknek. Gyümölcsözőbb. alvási vagy vásárlási szokások megváltoztatása. piknikelés. A tizenévesek testileg érettek. hogy a családtagok fizikailag együtt legyenek – arról már nem is szólva.A hosszú távú célok mellett szükség van folyamatosan kitűzött rövid távú célokra is. amely szükséges ahhoz. hogy új beszédtémákat találjunk. melyben az egész család osztozik. családi nyaralás vagy vasárnap délután közös társasjátékozás. az első firkák. A feleségem és én régebben úgy gondoltuk. mert minden egyénnek megvannak a maga céljai. hogy világos visszacsatolást igényelnek. mint ahogy az a kapcsolat korábbi idő szakában szükséges volt. érdekes helyekre menni. örömteli tennivalókat is jelent számukra. hogy sok-sok időt és energiát ne fektetnénk bele. Szeretném egyúttal hang súlyozni. A kora kamaszkorra azonban a legtöbb tizenéves nehezen kezelhetővé válik. hogy úgy két-három havonként ideális szórakozás vasárnap délelőtt az állatkert. Ezek lehetnek olyan egyszerűbb tennivalók. A feladatok és képességek növelésére ugyanígy szükség van a gyerekekkel való kapcsolatban is. Az egyetlen mód.

ahol mindig szívesen látnak. a napi eseményekről. az kétségkívül az egyik legégetőbb probléma. hogy a korai érzelmi biztonság egyike azoknak a tényezőknek. vagy nem elég izgalmas. meg felel-e mások elvárásainak. Enélkül nehéz az Éntől annyi időre megszabadulni. és ha nem engedelmeskednek. csak beszél nekik a munkájáról. amely áttöri Énjük pillanatnyi önteltségét. Ha viszont az apa a szabadidejét a tévé előtt heverészve tölti itallal a kezében. hogy a kapcsolatnak ne legyenek szabályai. és távoli városokba utaztak. hogy lazít hassanak egy kicsit. hogy szedje össze magát és csináljon már végre valami hasznosat. hogy teherbe esik. Ha a szabályok áthágása nem jelent kockázatot. és nem sok lehetőséget hagy a fiatalok kezdeményezéseinek. körülbelül öt éven át. hogy a szüleik elvárnak tőlük bizonyos dolgokat. Könnyen lehet. elfogadó szeretetet és kellő irányítást nyújt nekik. Utcai harcok. barkácsolni vagy a garázsban szerelni. hogy megtapasztalhassuk az áramlatot. tizenkét és tizenhét éves kor között: milyen értelmes erőpróbákat találhatnak maguknak az ilyen korú fiatalok? A helyzet sokkal könnyebb. biztos érzelmi támaszra lel a családjában.alig vannak jobb helyzetben a lerobbant negyedekben élő családoknál. az. akkor az erőt ad neki. ha élő példát. mellyel a tizenévesek szülei szembe találják magukat. intelligens tizenöt éves fiatal egy tipikus kertvárosi környezetben? Ha gondosan mérlegeljük a kérdést. népszerű-e. hogy lekösse egy tizenéves figyelmét. ellenkező esetben pszichikai energiáját a saját védelmére kell fordítania. hogy a családi életre nem kell különösebb figyelmet fordítani. gondolatairól. és a legjobb stratégia hagyni. a túlzásba vitt konformitást általában a helytelenítéstől való félelem okozza. A tizenévesek életében jelentkező feszültség enyhíthető azzal. ha nem váltak valóra -. De azt is fel kell ismerniük. hogy 'sajnálom"' és "Az otthonod ott van. rájövünk. hogy a saját fejük után mennek. hogy természetes medrében folydogáljon minden. hogy a szülei feltétel nélkül az ő javát akarják. ha nem felel meg a követelményeknek. Csak az segít. Ma valami hasonló történik Amerikában is a tizenéves kor végén: akik egyetem rejárnak. hogy az egyetlen valóban felnőttes dolog. motorbiciklis felvonulások és hasonlók szolgáltatnak konkrét alkalmakat a fiatalok hajlamainak kiélésére. hogy megpróbáljanak a saját lábukon megállni." Ha az ember a családja szemében mindig értékes marad. hogy átélhessék egy összetettebb rendszerhez való tartozás örömét. melyek segítik a gyerekekben az autotelikus személyiség kifejlődését. Korunk egyik legelterjedtebb illúziója. Nem véletlen. annak minden veszélye és kellemetlen következménye ellenére. A feltétel nélküli szeretet persze nem azt jelenti. és érzik. hogy kockázatot vállaljon. Amikor egy családnak van közös célja és nyitva állnak a kommunikációs csatornái. Az olyan kapcsolatban. autózásra. Ha a szülők azzal fenyegetőznek. Csak mikor már túl késő – a feleségük inni kezdett vagy gyerekeikből szűk szavú. ha a család bár milyen komolyabb kívánsággal áll elébük. Az ember sokkal könnyebben felszínre tudja hozni a benne rejlő képességeket. akkor ne őket hibáztassuk azért. akkor gyerekei természetszerűleg azt fogják gondolni. erőfitogtatás. A családok is tehetnek azért néhány dolgot a szegényes lehetőségek ellensúlyozására. olvasni. Az embernek ilyenkor nem kell folyton azon aggódnia. Mivel a képességeiket és a kreativitásukat alig-alig tudják valahol felhasználni. mert akkor valószínűbb. sok fiatal lány érzi úgy. A pubertáskor problémája azonban még mindig megmarad. hogy a gyerekeik is belekezdenek valami olyan dologba. hogy a másik képes teljesen elfogadni őket. ha szeretnek kertészkedni. hogy gondolkodó ember váljék belőlük. amit tehet. ha azt mondjuk a tévelygő kamasznak. mert nagyon nehéz boldogulni egy adott pályán. Sajnos nem járható út. Csaknem babonásan hisznek az otthon integritásának sérthetetlenségében. és csökken az a mennyiség. és fiatal felnőttekként kezeli gyerekeit. fogalmuk sincs arról. hogy vajon szeretik-e. és rettentő nyűgnek érzik. a szabadidős tevékenységeket és a munkát is – a felnőttek irányítása alatt áll. zenélni. vagy túl egyszerű. A férfiak különösen szeretik ezzel nyugtatni magukat. Régen a fiatalemberek elmentek hazulról egy időre inasnak. Ha azonban azt érzi. ha a szülők találnak maguknak otthon valamilyen érthető és kellően összetett tevékenységet. A szegényebb környékeken a fiatalkorú bandák csábító lehetőségeket kínálnak a fiatal fiúk számára. A gyerekeknek tudniuk kell. rendszerint elköltöznek hazulról. ami leköti figyelmüket. konkrét lehetőségeket nyújtunk neki. akkor a szabályok értelmetlenné válnak. Mihez kezdhet magával egy életerős. márpedig nélkülük egyetlen tevékenység sem lehet örömteli. eltérő céljaikat annak kedvéért. hogy megvonják szeretetüket a gyereküktől. amellyel szabadon gazdálkodhat. amikor fokozatosan bővülő cselekvési lehetőségeket biztosít bizalomteli környezetben. örömet találnak benne és fejlődik személyiségük. Ahogy a közmondás tartja: "A szeretet azt jelenti. melyeket ezek a tulajdonságok jellemeznek. Rengeteg energiát fordítanak a munkájukra. A legtöbb tevékenység – beleértve az iskolát. Ha mást nem is csinál az ember. megy az magától is. amely a közös cél érdekében összefogja az emberek egyéni tudatát. Ha ilyenek nem léteznek. hogy ami elérhető lenne. sosem kell azt mondanunk. kelletlen 88 . A feltétel nélküli elfogadás különösen fontos a gyerekeknek. akkor elengedheti magát és félelem nélkül fedezheti fel a világot. főzni. hogy bármi történik. hogy a sport a legtöbb kertvárosi iskolában akkora fontossággal bír: a többi lehetőséggel összehasonlítva még ez biztosítja a legjobb esélyt a képességek bemutatására és gyakorlására. hogyan érezhetnék jól magukat – és ezután saját kortársaikhoz fordulnak kellemes élményekért. tényleg élnek. a felek megbíznak egymásban. az vagy túl mesterséges. bizonyos mértékig elfelejtik egyéni Énjüket. bulizásra. A család tagjai spontán módon képesek figyelmet szentelni egymással való kapcsolatuknak. A tehetősebb környékeken még ez a cselekvési lehetőség is el van zárva előlük. akkor máris segített nekik abban. akkor az élet a családban örömteli áramlattevékenység lesz. annak következményei vannak. hogy bebizonyítsák maguknak. pletykálásra vagy drogfogyasztásra és nárcisztikus önelemzésre használják az energiájukat. Tudatosan vagy sem. otthon csak azt akarják. hogy a felnőttek mind unalmasak. Ha a szülők többet beszélnének vágyaikról és álmaikról – még akkor is. melyeknek megszegése büntetést von maga után. ha tudja. Hogy az ilyen környezetet hogyan alakítsuk át kellőképpen érdekessé. akkor a gyerek természetes játékosságát fokozatosan felváltja a krónikus szorongás. szüleik irántuk érzett szeretete nem lehet kérdéses. ha a család önbizalmat. akkor a gyerekekben talán kifejlődhet egy olyan ambíció. hogy bármi történjék is.

Az erős családi kötelékekkel nem rendelkező tizenévesek olyan függőségbe kerülhetnek kortárs csoportjuktól. csak akkor értékes. A BARÁTI TÁRSASÁG ÉLVEZETE Sir Francis Bacon szerint "a magány legrosszabb fajtája. ha soha nem szűnő figyelemre épül. mind rendes középosztálybeli kertvárosi gyerekek. amely minden kis közösségben gyakori az egész világon. amely véletlenül fedezte föl a dolgot. a teázó vagy a kávéház kellemes légkörében egész nap múlathatják az időt kártyával. Mindenki örömét leli abban. sok ember viszont egyenesen a felületes napi kapcsolatok rabjává válik. hogy milyennek lássák kortársai. Olyan. melyek vonzóak számunkra. amely köztük és a magány közt állt. Sajnálatos módon ez a történet egyáltalán nem ritkaság. Érthető tehát. és noha annyiban összetettebb. Miért lenne más a család? Egymás feltétel nélküli elfogadása. Mivel olyan jól tudott azonosulni a rocksztár szerepével. Év végére bekerült a legirigyeltebb körökbe. hogy mindenből kihagyják az iskolában." Összehasonlítva a barátságot a családi kapcsolatokkal. elég közel érezte magát a szüleihez. Ennek ellenére egyikük sem jelentette a bűntényt a hatóságnak. hogy részvételt kíván. hogy összpontosítás nélkül a komplex tevékenység kaotikussá válik. Mivel a barátság rendszerint közös célokat és közös tevékenységeket is magában foglal. mint például a mosogatást vagy a szemét levitelét. hogy barátainkkal lehessünk. Sikerült megváltoztatnia kifelé mutatott személyiségét. Barátainkat közös érdeklődési körünk és hasonló céljaink alapján választhatjuk – és választjuk – ki. Míg otthon sok olyan unalmas dolog van. de nem is értékelte túl magát érte. akiket egész életükben ismertek. addig lehet ugyan kellemes. Chris gondosan megtervezte a stratégiáját: kontaktlencsét fog viselni. Az iskolai évkönyv szerint az utolsó évben már mindenféle vállalkozásban részt vett. ha néha elpletykálgat valakivel egy órácskát. célbadobással. A szülők által teljes szívvel támogatott módszeres taktika meg hozta a gyümölcsét. Körülbelül húsz évvel ezelőtt az Arizona állambeli Tucsonban egy nagy középiskola teljes harmadik évfolyama hónapok óta tisztában volt vele. Azonban – mint minden más tevékenység – az ilyen kapcsolat is különböző formákat ölthet. hogy a lét ezáltal igazolást nyer. hogy egy iskolájukból kimaradt túlkoros gyerek. aki nem fut rendszeresen. hogy a családnak – mint minden más közös vállalkozásnak – folyamatosan szüksége van belefektetett pszichikai energiára ahhoz. amely a magány velejárója. de a valódi baráti kapcsolat előnyeiből keveset biztosít. Mindegyik esetben arról van szó. A diákok. és nem akadt sok barátja. több osztálytársukat meggyilkolta és holt testüket eltemette a sivatagban. Az a sportoló. ha a napi élményekkel kapcsolatos kutatásaink újra és újra azt mutatják. szemüveges fiú volt. cégük szétesik. az alsóbb osztályos lányok rajongtak érte és kiragasztották a képét iskolai szekrényükbe. Mindenki úgy érzi. ha jól akar trombitálni. hogy az ember saját bizonytalan Én-érzetét igazolja. amelyet nem lehet megkülönböztetni a közönytől. vagy jó kapcsolatban lettek volna más felnőttekkel. Az ilyen interakció féken tartja azt a fajta rendezetlenséget. például díjat nyert a "Fiúk Lábszépségversenyén".idegenek lettek –. hogy azért nem jelentették be a gyilkosságokat. és befolyásolni tudta. és akik otthon kevés érzelmi támogatásban részesülnek. mert attól féltek. az előbbit sokkal könnyebb élvezni. hogy elmagyarázza. akik nem bírják a magányt. a házastársukat is beleértve. hogy otthon elfogadják és törődnek vele. Az ilyen típusú társas együttlét a barátságot utánozza. mert megtanulta befolyásolni véleményüket. Ha ezeknek a tucsoni tizenéveseknek meleg családi kötelékeik lettek volna. Így például az "ivócimborák" intézménye. Különben csak üres gesztus. és nem fogja élvezni a futást. hogy elfogadják őket. iszogatással. és napokat töltött el a tükör előtt. miközben vitatkoznak és viccelődnek. a haját pedig egy árnyalattal kiszőkíti. a barátainkkal olyan dolgokra összpontosíthatunk. hogy a barátaik kiközösítik őket. a tettek és a beszédmegnyilvánulások merev forgatókönyv szerint zajlanak és előre megjósolhatóak. Ha a fiatal azt érzi. hogy gyakorolja a kellően laza testtartást és a nemtörődöm mosolyt. hazug színjáték. hogy megpróbálnák átalakítani. hogy az emberek a barátaik társaságában érzik magukat a legkellemesebben. hogy felnőtt férfiemberek összejöjjenek más férfiakkal. Ugyanakkor azonban személyiségének belső felépítése ugyanaz maradt: érzékeny. aki továbbra is "barátkozott" a fiatalabb diákokkal. a kortársaik általi kiközösítés nem lett volna olyan elviselhetetlen. Láthatólag azonban a kortársaik csoportja volt az egyetlen. akkor ébrednek rá. akkor csökken a csoporttól való függősége. amelyet a családtagoknak egymás iránt érezniük kell. melyek skálája a romboló hatásútól a magasan összetettig terjed. aki tizenöt éves korában meglehetősen félénk. 89 . mint bárki mással. ha valaki szűkölködik az őszinte barátságban. de a mi mércénk szerint örömtelen lesz. kellemes módja annak. nagylelkű fiatalember. aki nem nézte le a többieket azért. csak divatos (vagyis funky) ruhákat hord. "magától értetődően" élvezetes. Nem kell megváltoznunk azért. Ez nemcsak a tizenévesekre igaz: a fiatal felnőttek és a nyugdíjasok is boldogabbak barátaikkal. a következő évben pedig eljátszhatta Conrad Birdie szerepét az iskolai musicalben. azt állították. amelyeket el kell fogadnunk. hogy ha nem tartják rajta szemüket a dolgokon. csöndes. A taverna. hogy bármit meg tesznek azért. a vendéglő. belefáradt abba. a pub. Christopher. Az igazgatók is tudják. és népszerűbb akar lenni. mint a közös tévénézés. Egy zenész nem teheti meg. mindent felszed a legújabb zenékkel és egyéb tinidivatokkal kapcsolatban. a médiában időrő1 időre feltűnnek hasonló esetek. hamarosan rossz formában lesz. hogy a fennmaradása biztosítva legyen. hiszen kölcsönösen figyelmet szentelnek egymás gondolatainak és különcségeinek. Amikor a barátság elsősorban arra szolgál. "Látni akarom. a söröző. inkább erősítik az Én-érzetünket ahelyett. és megtanulja kor társaival való kapcsolatát irányítani. nem ad lehetőséget a fejlődésre. hogy a gyakorlásban néhány napnál többet kihagyjon. meg tudome változtatni a személyiségem" mondta. a tökéletes bizalom. de nem biztosít lehetőséget a fejlődésre. Ez különösen igaz azokra.

akik oly messze kerültek tőlük. Az az ember. továbbá az ipari társadalom speciális szakmai ismeretei. felfedezésekkel kapcsolatban említik inkább. a legtöbb rájuk háruló instrumentális feladatot kívülről jövő feladatnak tekintik – mivel nem saját választásukat tükrözik. A kamaszkorban. melyek meg kísérlik externalizálni szubjektív élményeinket. viccelődhetünk vagy tekézni mehetünk. az emberek itt is azt hiszik. csak az. kalandokkal. személyes barátság. akik nem tanulták meg a tevékenységek áramlat-élménnyé való alakítását. hogy valódi énünkkel kerültünk kapcsolatba. aki csak instrumentális cselekedetekben él. akikkel énekelhetünk. A velünk egykorúak társaságának élvezete is különböző szinteken zajlik: az összetettség legalacsonyabb szintjén csak kellemes módszer a káosz időszakos elhessegetésére. hogy Chrisnek sikerült népszerűvé válnia. ha nem teszünk eleget az expresszív jellegű feladatoknak. nemhogy a baráti körünkkel is törődnénk. Túlságosan mobilisak vagyunk. hogy mind többet és többet tudunk meg barátunkról. Ha valaki olyan "barátokkal" veszi körül magát. Mindig meglepődöm. A két színtér közt a buszon vagy a metrón pedig rezzenéstelen arccal kell a világ felé fordulnunk. aki segít bennünket az önmegvalósításban. figyelmes pincérek vagyunk. akik pusztán csak megerősítik a kifelé mutatott személyiségét.Egyik oka annak. Más szavakkal. érzéseink lefestése. hangulatunk eltáncolása. A barátságban nem találunk örömet. kik vagyunk valójában. hogy átéljük az "egész"-nek azt az érzését. viccet mesélni vagy tekézni. amikor az érdeklődési kör oly sok ponton közös másokkal és az embernek rengeteg. Amikor az embereket a legbensőségesebb emlékeikről kérdezik. a barátok szerzése talán jogosan tűnik spontán folyamatnak. Örülünk. hogy sajnálják magukat. Míg a családok elsődleges érzelmi védelmet nyújtanak. az olyan intellektuális képességek. Mivel olyan barátokat választunk. hogy a legjobb barátjuk a házastársuk. Munkánkat a szerepünk elvárásainak megfelelően kell végeznünk: hozzáértő autószerelők. mint egy természeti képződmény. A barátokat viszont az izgalmakkal. Nemcsak a közös célok és a kölcsönös visszacsatolás fontosak – ezeket a kocsmai beszélgetések és a koktélpartik is biztosítják –. A barátság lehetővé teszi számunkra. mikor azt hallom. hogy barátait felnőtt korában is megtartsa. hogy lényünk olyan részeit fejezzük ki. de büszkesége is. hogy mindig a papírformát hozzuk. mely a házasság irányába löki az embereket. Régebben. és nem tapasztalja meg a kifejezés spontán belső áramlatát. ahhoz ugyanazokra a feltételekre van szükség. a népszerűség ködös vágyából végrehajtható áramlat tevékenységet kovácsolt. az ő társaságukban lehet valóban önmaga. akik soha nem biztatják arra. Az igazi barát olyasvalaki. mint az írás és az olvasás. akik soha nem kíváncsiak álmaira és vágyaira. Kevés dolog van. az volt. hogy csak a barátaival engedheti el magát igazán. ez lehetetlen volt. A túléléshez szükséges alapvető készségek tartoznak ide. hogy hatásosabban tudjunk bánni a környezetünkkel. és ezért hajlandó osztozni a kockázatban. akivel időnként bolondozhatunk. Ez közhelynek tűnik ugyan. de valójában nagy figyelmet. olyanná válik. Sajnos manapság kevés ember képes arra. A legtöbb ember úgy érzi. nyitottságot és érzékenységet kíván. Amikor elmerülünk egy expresszív tevékenységben. amelyet a földönkívüliek arra programoztak be. önbecsülése is megnőtt. hogy agyonnyomja a feladat. még ha egyebekben meg is lenne mindene". néha évfolyamtársaikat. mint egy robot. milyen elszigetelt és magányos Lett az életük. ha valakinek a házastársa a legjobb barátja. aki nem várja el tőlünk. akik rászánják a szükséges időt vagy energiát. Nem hagyta. amelyről Arisztotelész azt írta: "Barátok nélkül senki nem választaná az életet. úgy érezzük. a legmagasabb szinten pedig az öröm és a fejlődés erőteljes érzetét nyújtja. Azok. és ha kudarcot vallanak. mint szabadon megosztani valaki mással legtitkosabb vágyainkat és gondolatainkat. Ezek adódhatnak egyszerűen abból. nem sok közös dolgot találnának – talán csak néhány keserédes emléket. ilyen értelemben mind-mind kifejezési formák. A modern házasság ideálja az. hanem hogy folyamatosan új kihívásokra leljünk a másik társaságában. Mint ahogy a család esetében. hogy sikeres férfiak – nagy cégek igazgatói. otthon pedig felelősségteljes szülők vagy tisztelettudó gyermekek. melyek kiélésére máskülönben ritkán van lehetőségünk. hogy új utakat próbáljon ki. Kevesen vannak. hanem olyan reális célokat tűzött ki magának. A barátok társaságában tapasztalhatjuk meg leginkább az Én szabadságát. hogy hosszan tartó kapcsolatokat kössünk. hanem csak a környezetük elvárásait. ami annyira élvezetes. Az élet későbbi 90 . ha a családunkat össze tudjuk tartani. Az expresszív képességek ezzel szemben olyan cselekedetekben jelennek meg. Ez az a kapcsolat. hogy ugyanolyan fegyelmezett nyugalommal látott neki célja megvalósításához. táncolhatunk. kapcsolatokra fordítható szabadideje van. A gyakorlatban a barátságra fordított pszichikai erőfeszítés ilyen foka sajnálatosan ritka. amit az expresszivitás biztosíthat. józan ítélőképességű bírók. akkor el mulasztja azokat a lehetőségeket. semmi más teendőjük nincs. a hivatásunkból adódó érdeklődési körünk túlságosan szűk és specializált ahhoz. hogy az emberi viselkedést utánozza. amelyek jelen vannak más áramlat-tevékenységekben is. Most azonban már kisebb a külső nyomás. míg annyi hozzá hasonlónak nem. hogy a barátság magától keletkezik. jó nevű ügyvédek és orvosok – arról beszélnek. és sokan állítják azt. amelyeket a barátság nyújthat. Egy érzéseinket kifejező dal eléneklése. ahogy egy sportoló az edzéshez vagy egy tudós a kísérletezéshez. Hogy két ember élvezze egymással való kapcsolatát. amikor a házasságot a családok érdekeinek megfelelően rendezték el. melyeket saját erejéből el tudott érni. hogy ha most újra összekerülnének. melyeket azért sajátítunk el. a mesterember tudása. A legintenzívebb élmények tere azonban a szoros. olyas valaki. mint például a vadász csalafintasága. akik osztoznak legvégső céljainkban. amely minden komplex tevékenységben jelen van. miközben saját egyéniségünkből is egyre többet adunk. ha ahhoz van kedvünk. általában a rokonaikkal töltött nyaralások jutnak eszükbe. a barátság a rejtélyes újdonság igézetével hat. amelyben nemcsak örömet lelt. A minden férfiban és nőben egyaránt meglévő képességeket feloszthatjuk többek között instrumentális és expresszív képességek csoportjára is. A normális emberi élet folyamán nincs sok lehetőség arra. csak rá jellemző személyiségének új meg új oldalait fedezzük fel. Könnyes szemmel idézik fel a régi jó középiskolai haverokat. ott ébredhetünk rá. Az instrumentális képességek azok. ők azok.

többnyire csak rosszabbá tesznek mindent.szakaszában azonban a barátság kialakulása ritkán a véletlen műve: éppoly gonddal kell művelni. amíg az egyének tudata meg nem változik. hogy könnyű boldognak lenni. hatalmasabbá vagy bebiztosítottabbá tegye. Ebben a tágabb értelemben a politika az egyén számára elérhető legörömtelibb és legösszetettebb tevékenységek egyikévé válhat. amely a legtöbb pénzt termeli. mint a munkát vagy a családi életet. A politika valódi funkciója pedig nem az. A KÁOSZ KIJÁTSZÁSA Az eddig elmondottak ellenére is biztosan vannak olyanok. A politikusok hatalomra áhítoznak. hogy egészséges. Így eggyel kevesebb gazfickó lesz a világon. hogyan kellene őket úgy átalakítani. pszichikai energiát fektessünk bele. hanem hogy a lehető legtöbbüknek nyújtson lehetőséget az egyre összetettebb életre. Rendjén való. hogy lehetőségekről és teljességről álmodozik valaki. mint például Mahátma Gandhi vagy Teréz anya. mivel minél tágabb társadalmi környezetben mozog valaki. ha érdekes. annál nagyobb feladatok hárulhatnak rá. Az áramlat-elmélet talán azzal gyakorolhatja a legnagyobb hatást a közintézményekre. az emberbarátok hírnévre. ha lehetőséget nyújt az embereknek arra. hanem közben másoknak is a segítségére legyünk. hogy kitűzzünk egy célt. egy politikai párt vagy egy egész nemzet törekvéseit. 9. ha nem akadnának olyan emberek. Ha azonban egymástól függet len egyének céljait próbáljuk közös nevezőre hozni. A TÁGABB KÖZÖSSÉG Mindenki olyan mértékig része egy családnak vagy egy baráti kapcsolatnak. Az élet tehát sokkal ridegebb lenne. hogy a tökéletes élmény adja az élet valódi értékét. ha valaki elég szerencsés ahhoz. hogy a társadalmi rendszerben együttműködést hozzanak létre. feltéve. hogy saját életüket sem tanulták meg uralni. hogy igazi örömet éljenek át. amilyen mértékű pszichikai energiát fektet be a közös célokba. A közösség érdekében végzett bármely munka okozhat örömet. akik minden pszichikai energiájukat az emberiség céljainak szentelték. hogy ne csak saját javunkat nézzük. el kell fogadnia egy közösség. az lényegesen összetettebb feladatot jelent. hogy pszichikai energiájukat közcélokba fektethetik. mert maguknak szereznek hatalmat és vagyont. hogy mindenki közcélokba fektesse bele. esetleg a helyi szakszervezet aktivistája. hogy minden emberi erőfeszítés csak és kizárólag dollárban és centekben mérhető. és lehetővé teszi. akik úgy gondolják. gazdag. mert segít az egyéneknek javítani életük minőségén. Nem szükségszerűen az a legjobb gyár. akkor azt kell mondanunk. melyek túlmentek az emberek személyes és családi érdekein. akik úgy akarnak a többi ember életén javítani. hogy az ember cserkészekkel megy táborozni. hogy az embereket gazdagabbá. mások pedig annyira belemélyednek egy bizonyos feladatrendszerbe – például a művészetbe vagy a matematikába –. mert anyagi javakban dúskál vagy az iparosodás magas fokán áll. mivel a pszichikai energia csak korlátozott mennyiségben áll rendelkezésünkre. az az. vasárnapi iskolát tart. a legtöbb embernek azonban az ilyen finom különbségek észrevétele megengedhetetlen luxus. Az ember magányosan is viaskodhat nagyon bonyolult problémákkal. hanem azt is megmutatja. Az élet kizárólag pénzügyi szempontú megközelítése azonban mélyen irracionális: a lényeg az élmények minősége és összetettsége. hogy életüknek oly sok aspektusát élvezzék. ha nem kell amiatt aggódnunk. és így több esélyük van arra. amikor a szerencse mostohán bánik velünk? Könnyű megkülönböztetni egymástól az élvezetet meg a valódi örömet. Sajnálatos módon a politikai szerepkörben tevékenykedő emberek nagy része nem cselekszik túl komplex szinten. ha egy nagyobb interperszonális kapcsolatrendszerbe akar valaki tartozni. hogy tökéletes élményhez vezethessenek. Természetesen. amennyit csak lehetséges. hogy hogyan változtassa meg a világot. mert magasztosabb feladatokat próbálnak megoldani. és a szent életével követésre méltó példát nyújtson másoknak. figyeljünk a visszacsatolásra. egy etnikai csoport. akik élvezik azt. Ugyanígy. hanem az. és megbizonyosodjunk róla. hogy ellenséges körülmények között is életben maradjanak. hogy a közjó érdekében munkálkodó politikusok az okosabbak. Társadalmi változás azonban nem következhet be addig. nem várhatjuk el. Egy közösséget nem azért kell jónak tartani. jól fizető állása van. Némelyeknek minden figyelmüket arra kell fordítaniuk. Előbb vagy utóbb beindul a gépezet és bekövetkezik az áramlat-élmény. ha a dolgok ellenünk dolgoznak. de mi javítani való van egy értelmet len és embertelen munkán? Hogy várhatnánk el olyan 91 ." A tanács még mindig érvényes. Az elmúlt néhány évszázadban a gazdasági racionalitás sikerességének köszönhetően készpénznek vesszük. hogyan kellene a közös ügyeket lebonyolítani. Nehéz. Nehezebb feladat az. hogy az ember barát segítse az elesetteket. Ezeket a célokat nem nehéz elérni. ha meg tudjuk teremteni az áramlat-élmény feltételeit. Az áramlat fogalma nemcsak azért jó. amely leginkább felelősségének érzi munkásai és vásárlói életminőségének javítását. ha ötleteket ad ahhoz. hogy a feladat megfelel képességeink szintjének. hogy a politikus valóban javítson a társadalom helyzetén. Azok. Az anyagi következményeket tekintve az önző politikusok ügyesnek tűnnek. a leendő szentek pedig gyakran csak erényességüket szeretnék bebizonyítani. Carlyle azt válaszolta: "Változtassa meg önmagát. Hogyan javítsunk azonban életünk minőségén akkor. hogy semmi másra nem tudnak figyelni. hogy még a hónap vége előtt elfogy a pénzünk. és a család meg a barátok is sok figyelmet igényelnek. Ha azonban elfogadjuk azt. hogy az ember hajlandó elég energiát fektetni beléjük. akkor jó. csinos és jópofa legyen. de nem megvalósíthatatlan. Vannak olyan emberek is. hogy egyre magasabb fokú lehetőségek elfogadásával fejlesszék a bennük rejlő képességeket. Nem számít. A "politika" szó eredeti ógörög értelmében olyan ügyeket jelentett. Amikor egy fiatalember azt a kérdést tette föl Carlyle-nak. környezetvédelmi akcióban vesz részt. Ami számít.

ez maga az élet. és önmagában a hab csak hasznavehetetlen díszítés. hogy több sebészeti beavatkozásnak kellett alávetnie magát. A lány pánikba esett. Egy másik csoport. hanem gazdagodásához vezetett. Bernie Siegel írása az öngyógyításról. Legfontosabb célját úgy fogalmazta meg: "Érezzem. Vannak azonban más igazságok is. a célkitűzések olyan megvilágosodását érezték. Meg kellett tanulnom öltözködni. amit az élet folyamatáról tudunk. vagyis kétoldali vég tagbénulásban szenvedő emberekből állt. Ugyanakkor sok olyan ember van. Hogyan lehetséges. olyan emberekből állt. A felmérés azt a váratlan eredményt hozta. akik betegek. akaraterőt és türelmet igényelt. amit valaha tudtam.. képes leszek áttörni a fogyatékosságommal együtt járó korlátokat. hogy az az ember. hogy nem próbálhattam meg uralkodni felette. Már önmagában az is. Talán szükségtelen megjegyeznem. hogyan vette fel sikeresen a harcot egy halálos betegséggel. a legalapvetőbb tény. Franco élete fő értelmét abban látja. majd szabadúszó adótanácsadóként kezdett el dolgozni. Néhány részlet a Lucióval készült interjúból: "Amikor meg bénultam. Az egészség. Miután megbénultam. Újra meg kellett tanulnom az alapoktól mindent. Miután felépült a tragédia után. de így utólag alapvetően eseménytelennek és céltalannak tartotta életét. mind a legpozitívabb eseményei közt meg említette. aki borzalmas szenvedéseken ment át. Végül azonban sikerült segítséget hívniuk. A baleset után örömteli élményei mind számban. hogy az emberek képesek lelki harmóniában élni és fejlődni. még olyan helyzetekben is örömöt találhat. Fausto Massimini professzor a milánói egyetem pszichológia tanszékén szinte hihetetlen példákat gyűjtött arról. Vannak bizonyos határai annak. de végtelenül élvezi is az életét. lecsökkent az ellentmondásos és lényegtelen lehetőségek száma. Franco bevallotta. és olyan komoly urológiai problémái lettek. Franz Alexander megállapította: "Az. hogyan kell uralnia pszichikai energiáját. és tulajdonképpen szerette a munkáját. hogy hasznára lehetek másoknak. aki tudja. A tragédiák attól váltak pozitív élménnyé. hogy az áramlat értékelhetően hozzájáruljon létük minőségéhez.. hogy a test mennyi fájdalmat. a csoport egyik tagja huszonéves. Egyik vizsgált csoportjuk paraplégiás. Az anyagi körülmények másodlagosak: csak közvetetten. megnövekedett önbizalommal kerültek ki a helyzetből. még akkor is. a pénz és más anyagi előnyök javíthatnak az életen. mind komplexitásban megnövekedtek. A bénulás különösen keserű csapásként érte.. és ahogy ez az ilyen apró győzelmek esetében szokás. kezdik átalakítani azt az elvon tan materialista egészségszemléletet. A balesete előtt villanyszerelő volt. ugyanez a helyzet a horgászattal és az íjászattal is. hogy újra meg kellett tanulniuk élni. hogy nem. hogyan képesek sérült emberek fogyatékosságaik ellenére is belépni az áramlatba. mindig boldog lehet. és áttekintjük. amelyek látszatra csak elkeseredést okoz hatnának. akik megtanultak élni új helyzetük addig példátlan kihívásaival. Mindenkinek kell hogy legyen célja. Lucio. A lényeg az. hogy bármi történhet az emberrel – ha ura saját tudatának –. hogy elfogadják a helyzetüket. remélem. hogy az autotelikus Én hogyan teremt rendet a káoszban. s ez elkötelezettséget. nagy esély van rá. a tapasztaláson keresztül befolyásolnak bennünket." Francónak. melyben azelőtt soha nem volt részük. mint például Norman Cousins beszámolója arról. szegények vagy a balsors sújtja őket? Konkrét anyagi körülményeik javítására van szükségük ahhoz. hogy uralják tudatukat. a csoport egy másik tagjának öt évvel ezelőtt meg bénult mindkét lába. mint hab egy olyan tortán. A szubjektív élmény nemcsak egyike az élet megnyilvánulási formáinak. még tovább fogok fejlődni. akik – általában baleset következtében – nem tudják használni a végtagjaikat." Franco el jegyzett egy paraplégiás lányt. Jelenleg ő a területi íjászverseny győztese. amelyet a milánóiak tanulmányoztak. Más szavakkal: a tökéletes élmény csak olyasmi. A kocsi azonban elromlott. de még a gyönyör is közvetlenül hat az élet minőségére. és számára ez a csaknem felfoghatatlan szerencsétlenség nem az élmények elszegényedéséhez. és ők ketten ott rekedtek egy kihalt útszakaszon. hogy az áldozatok nagy százaléka a bénulást okozó eseményt életének mind a legnegatívabb. aki a balesete után visszavonult és passzív életet kezdett élni. Ami a jövőt illeti. Csak a valódibb. de másképpen. Az első randevújukon a közeli hegyekbe vitte a lányt testi fogyatékosok számára átalakított autóján. hogy a biológia és az orvostudomány igyekszik semmibe venni. hogy ennek a könyvnek az egész alapgondolata tiltakozik az efféle megközelítés ellen. akik vagy születésüktől fogva vakok voltak. hogy az elme uralja a testet. vagy valamikor a születésük után vesztették el a látásukat. Azok a betegek. Úgy kellett a környezet részévé válnom. amely szilárd alkotóelemekből.emberektől.. mind a tanulás erőteljes áramlatforrás számára. ha az elképzelhető legrosszabb dolgok történnek velük? Ez a látszólag egyszerű kérdés a tárgya ennek a fejezetnek. hogy még ezek az előnyös körülmények is használhatatlanok lesznek számára. A TRAGÉDIÁK ÁTALAKÍTÁSA Naiv idealisták lennénk. amit toló székből csinált végig. hogyan lelje meg az életben az áramlat lehetőségét. éhezést vagy nélkülözést tud elviselni. amely századunkban úgy eluralkodott. Megint csak figyelemre méltó ezekkel az 92 . Ha valaki nem tanulta meg. melyek segítségével az emberek megbirkózhatnak a stresszt jelentő eseményekkel. büszkeség és öröm forrása volt. egészségből és pénzből áll. kézzelfoghatóbb előnyök birtokában segíthet az áramlat kielégítőbbé tenni az élet szubjektív aspektusát. tudjak segíteni az új sérülteknek abban. annak ellenére. hogy segítsen más áldozatoknak elkerülni a kétségbeesést és hogy hozzájáruljon testi rehabilitációjukhoz. de az igazi áramlat-élményeket a szombat esti akrobatikus táncok nyújtották neki. hogy az áldozatok elé hirtelen nagyon világos célok kerültek. vagy dr. többet kellett használnom a fejemet. Franco most a többi paraplégiás tanácsadójaként dolgozik. gondtalan benzinkutas volt. Mind a munka. míg az áramlat. nyelveket tanult. beiratkozott a főiskolára. míg egy motorbaleset következtében csípőtől lefelé meg nem bénult. főleg olyan fiatalokból. olyan volt. és nemcsak életben maradt. ez a folyamatos fejlődés lett az életcélom. Azelőtt szeretett rögbizni és zenét hallgatni. ha azt állítanánk. hogy ő is elveszítette a lélekjelenlétét. ahogy azt dr. mintha újjászülettem volna. képesek voltak egy entrópiaforrást a belső rend megteremtésébe átfordítani. de az is lehet." A holisztikus orvostudomány és az olyan könyvek. Sorra veszünk olyan stratégiákat.

arra törekszem. hogy könyvet ír Braille-írással arról." És annyi ilyen ember van még. hogy mindig megpróbálok változtatni azokon a helyzeteken. "Ilyenkor úgy érzem magam. olyan célt és örömöt adott életének. soha nem tudott volna elérni. mert "érettebbé tett. születésétől fogva vak. átjöttem Szírián. hogy másokkal is elnéző lehessek. Valóban a legtöbbjükről az derült ki. voltam baleseteim. mikor a rózsafüzéremmel imádkozom. Mint sok más vak. aki. ha pénzre van szüksége. Nagyon izgalmas". aludtam viharban vizesárokban az út mellett. a ruhák csak másodlagosak. Ha elkészül. Antonio. hogy milyen nagy számban vannak olyan emberek. Ezen teljesítmények egyike sem esne azonban nagy súllyal latba. a szeretkezés és a Braille-olvasás során. aki éjjel a milánói parkokban alszik. Paolo jelenleg azt tervezi. amely a többiekről is szól. mikor mindkét szeméről levált a retina. jelenleg azt a célt tűzték ki maguk elé. Azóta úgy élek. egyszerre csak egyet tud elkapni. két gyereke van. amit fel kell fedeznie magában. . ahogy nem lettem volna az még egy egyetemi diploma után sem. hogy az Urat dicsérjük. mint a legtöbb testi fogyatékos esetében. elesett emberek. hogy megőrültem. Csodálatos érzés. A sok példa közül egy olyant szeretnék hosszabban idézni. Reyad harminchárom éves egyiptomi férfi. hogy a világnak nincs értéke. amely gazdagította az életüket. A legjobb dolog az életben az. házas. Nem egyszerűen utazni akartam. A munkájában azt szereti legjobban. Akkor tudok a legjobban összpontosítani. a zenehallgatást. akkor vagyok a legösszeszedettebb. ami most már mindenek fölött számít nekem. nagyon vigyázok. és még tovább fog folytatódni életem hátralevő részében. Aztán Anita. de a koncentrációm soha nem csökkent. Paolo tagja a nemzeti sakkszövetségnek. a tudat feletti uralom és annak irányítása tűnik fel mint letisztult legfontosabb cél. és azzal keresi a kenyerét. és a beszélgetések kavalkádja úgy kapcsolódik össze. telefonközpontosként dolgozik egy kézikapcsolásos telefonközpontban. mikor a gazellacsorda után fut. Olyan kaland ez. Paolo. Megpróbálok 93 . Jugoszlávián. . Ez azonban nem azt jelenti. halált és szegénységet. Másodszor. aki tizenkét éves korában vakult meg. hogy meghaladjam őket. hanem megtalálni önmagam. a rajta keresztülmenő hívások simán futnak. hogy megvakult. Amikor az interjú folyamán felolvasták neki az áramlat-élmény leírását és megkérdezték. mert képtelenek beilleszkedni a normális életbe. Mindannyiunknak megvan a maga sorsa. amint a barátaim meghalnak mellettem. hogy a kihívás csak lelki jellegű lehet.. hogy tudja. Nemrég hetedik lett egy testi fogyatékosok számára rendezett úszóversenyen Svédországban. aki nyolcvanöt éves. hogy zenét tanít. Keresztülmentem Libanonon és az ott zajló háborún. Jordánián. Felesége szintén vak. ezt válaszolta: Igen. képes vagyok összpontosítani és tudom. Harmadszor. Törökországon. részt vesz a vakok számára rendezett sportversenyeken. a sakkot. mikor a megfelelő szögben hajlítva meg rugalmasan megfeszül különösen ha már elsőre sikerül. hat éve vesztette el teljesen a látását. megnyugtatom és távol tartom az őrületet. mintha Isten lennék. mikor elindultam gyalog Európába. mint régebben. akik látásuk elvesztését pozitív élményként írják le. a tévé. olyannak.. Út közben láttam éhínséget. Jelenlegi áramlat-élményei között felsorolja a munkát. hogy ne ismételjem meg azokat a hibákat. Akkor lecsitítom érzéseimet.. ingyen konyhákon eszik és időnként vendéglőkben edényt mosogat. valódi bambuszt használok. hogy ura saját belső életének. hogy azért születtünk. aki intenzív áramlat-élményeket él át az agyagozás. amit éppen csinálok". 1967-től kezdve engem csak egy gondolat vezérelt: hogy megtaláljam magamat.. A fontos az. és azóta sem lát. hogy örökbe fogadjanak egy vak kisgyereket – ez lenne az első alkalom. visszatértem saját középpontomba. Az ember azért született. mint a hangszerek a zenekarban.. hogy a világ nem sokat ér.. Természeti csapásokkal kellett szembe néznem. Isten. láttam. aki most harmincéves. hogy otthagyom Egyiptomot és Európába megyek autóstoppal. Ő nem sorolja a pozitív hatások közé látása elvesztését. amíg ideértem. akik ma már legalább annyian vannak az európai nagyvárosokban.. hogy szerencsétlen. Mostanában az imádságon keresztül kezdem meghallani saját hangomat. hogy ilyen örökbefogadás egyáltalán szóba jöhet Amerikában. nem olyan szintetikus anyagokat. amilyenekkel a gyárakban dolgoznak." Meglepő. Minden emberben van valami. hogy Paolónál ugyanúgy. Az autó. háborút. akinek a felesége szintén vak. noha ismerem és elfogadom a korlátaimat. Ez az én életemről szól 1967-től egészen mostanáig. amelyeket egyszer már elkövettem. az az ülés akár húsz évet is kibír majd.interjúkkal kapcsolatban. Általában sajnáljuk ezeket a szerencsétleneket. amelyek nem tetszenek nekem. s mint ahogy annyi kortársam teszi". hogy próbára tegyék ezen a földön. Massimini professzor csoportja meginterjúvolt hajléktalan csavargókat is. hogyan lehet meg tanulni klasszikus gitáron játszani. történt-e már ilyen vele. És Dino. Ezeken a tapasztalatokon keresztül jöttem rá. ha megismerjük önmagunkat. Aztán ott van a középiskolai tanár. Az egyetlen dolog. amely idestova húsz éve tart. A vakság kiszabadította őt egy fájdalmasan szegény és erőszakos családi helyzetből. és úgy írja le a munkáját – amely régi székek felújításából áll – mint kifinomult és mindig elérhető áramlat-élményt: "Amikor hozzáfogok egy törött székhez. Úgy hiszem. Pilar például harminchárom éves nő. Jelenlegi áramlat-élményei közt felsorolja a gitározást. Az 1967-es háború után úgy döntöttem. akiket nem is olyan régen még pszichopatának vagy még rosszabbnak diagnosztizáltak volna. mint Manhattanben. így például a problémákat már nem fogom fel olyan tragikusan. és nem szabad elfeledkeznünk a közmondásbeli oroszlánról.. Pilar az őt ért kedvező hatások közt tartja számon azt. a sportot és a zenehallgatást... melyeket ha ép látásával otthon marad. barátai kocsijának tisztán tartását és "mindent. hogy a lelkemmel saját magam felé fordulok. egy vakokból álló női atlétikai csapat edzője. Végül pedig most már nincsenek illúzióim. olyan módon. Spanyol országban pedig megnyert egy sakkversenyt. meg próbálok elnéző lenni magammal szemben. úgy döntöttem. életem a sors kezében van... Mindazonáltal meglepő volt. akik összeroskadtak az őket ért sorozatos csapások alatt. ha Paolo nem érezné azt.. Odahaza mindenki biztos volt abban. és nincs értelme túl keményen küszködni. vagy valami hasonló. hogy közülük is mennyien át tudják a sivár létfeltételeket formálni olyan létté. Sok mindennel kellett megküzdenem.. mely a kielégítő áramlat-élmény valamennyi jellemzőjével rendelkezik. de elmondja négy pozitív következményét ennek a tragikus eseménynek: "Először is.

mint például a látás elvesztése sem azt jelenti. Világos. nehéz sokkal okosabbá vagy sokkal nyitottabbá válni. új és váratlan módon gazdagíthatja az áldozatok életét. örömteli életté formálnia. melyek arra késztették. amely kívülről nézve szerencsétlenségnek látszik. Egy férfi nem attól lesz férfi. hatása persze függ az illető korától. . hogy az illető tudata szükségszerűen szegényebb lesz. és nem olyan. megpróbálok úgy élni. mint amilyenek születésünktől fogva vagyunk. akkor a tragédia nem jelenti szükségszerűen azt. Ezeket a reakciómódokat hívják a pszichológusok "megküzdő készségnek" vagy "megküzdő stílusnak" (coping ability/coping style). megengedhetem magamnak. hogy az ember felelősséget vállal. különösképpen a szociális kapcsolathálózat. Mikor Jim ezzel a kellemetlen helyzettel szembesül. mondjuk Jim esetét. Mik voltak az okok. mint a tojásból kikelő kismadár. mint a nyugatiak. Akkor ez a sorsom. vagy pedig egy új. mintha gyorshajtásért megbírságolnak bennünket. A külső támogatás önmagában nem csökkenti hatékonyan a stresszt. ennek a bizonyos Reyadnak sikerült a legtöbb ember által elviselhetetlennek tartott életkörülményeket értelmes. mintha jelzálogkölcsönt veszünk fel a házra. de elveszíti önmagát? Én először önmagamat próbálom legyőzni. Úgy keltem útra. mert az embernek szenvednie kell. Másnap talán százmillióm lesz – vagy halálosan megbetegszem. Az első a rendelkezésre álló külső támogatás. Legvégül a harmadik erőforrástípus a stressz legyőzésére használt megküzdő stratégia. hogy magyarázatot keressünk Reyad különös viselkedésére. hanem egyben a legfontosabb birtokunkban lévő személyes erőforrás is. számunkra nem fontosak. így például a házastárs halála nagyságrendekkel súlyosabb baj. Vaillant több mint harminc éven keresztül tanulmányozta sikeres és viszonylag kevésbé sikeres volt harvardi diákok életét. mások pedig "transzformációs módszernek" hívnak. egészen hihetetlen koncentrálásra képes" – mondotta Samuel Johnson. Egy súlyos betegséget például könnyebb átvészelni. Az is világos. A negatív válasz ezen modellek szerint a "neurotikus védekezés". hogy feladja "az élet gyönyöreit" és fantáziái után fusson? Hormontúltengéssel született-e vagy a szülei bántak vele rosszul? Ezek a kérdések. Ahogy Jézus Krisztus mondta. melyek a pszichológusokat oly nagyon érdeklik. de úgy döntöttem. kényelemben és luxusban élő ember elmondhat magáról. világosabb és sürgősebb cél kitűzésére ösztönzi. hogy valóban emberré válhasson. nem pedig úgy. Paolo és számtalan más ember esetében is azt látjuk. gyakran éppen az ellenkezője történik. ez az utazó mindennapi életét hallucinációszerűen tiszta céllá magasztosította fel: azért uralja tudatát. hogy mindig többet akarok. a képzettség és más releváns személyiségjegyek. nem érdekel. Szabad emberként. Minden embernek meg kellene ismernie önmagát és megtapasztalnia az életet minden formában. ha elvesztem a világot. Nem az a cél.. két. hogy kiélvezzek minden egyes percet. Ha azonosítani szeretnénk. Az élet legfontosabb céljait meghiúsító hatalmas katasztrófa vagy megsemmisíti. tudja. hogy a szegényekkel együtt hajtom álomra a fejem. Ha van még húsz évem. és megjegyzésének igazsága összecseng az itt bemutatott esetekkel. hogy legyőzze a vereség okozta nehézségeket. Ha a második utat választja. összerombolja az Ént. hogy két héten belül fel fogják akasztani. hogy lassan haladjak. amit ő "érett védekezésnek" nevez. mit kell mondania. mikor kell hallgatnia. mikor van itt az ideje a beszédnek. az nagyobb stresszt fog átélni. meg takarításai mértékétől és munkaerőpiaci helyzetétől. Lucio. " Reyad sokkal hosszabban beszélt ennél. A pozitív válasz George Vaillant pszichiáter szerint az. mint egy extrovertált ember. hogy ugyanaz a stresszmennyiség az egyik embert nyomorúságossá teszi. és negyvenéves korában kirúgják kényelmes állásából. hogy milyen mód szerrel próbálunk megbirkózni a stresszel. mint mások. mi haszna van abból az embernek. noha nem tudnak ők se többet enni a mindennapi kenyerüknél. Nyugodtan alhattam volna tovább az ágyamban és találhattam volna munkát odahaza – lehetőségem lett volna rá –. Ám az. hogy valaki jobban meg tudjon birkózni a stresszel. aki – tegyük fel – könyvelő. HOGYAN BIRKÓZZUNK MEG A STRESSZEL? "Amikor valaki tudja. hogy az élete ezentúl rosszabb lesz. mert a kapcsolatrendszer csak azokat segíti. A három tényező közül a mi szempontunkból a harmadik a leglényegesebb. akik egyébként is tudnak segíteni önmagukon. hogy minden pszichikai energiáját megmaradt céljai körbebástyázására és a további sorscsapások kivédésére használja fel. hogy ugyanattól a csapástól az egyik ember megsemmisül. vegyünk egy példát. ez pedig súlyosabb. milyen tulajdonságok kellenek ahhoz. hogy ágyba bújik valakivel: férfinak lenni azt jelenti. aki nem függ senkitől. hogy milyen hatással lesz ránk a stressz. hogy bizonyos események sokkal nagyobb pszichológiai terhet jelentenek. hogy megházasodik. Ha egy introvertált embernek új városba kell költöznie és új barátságokat kell kötnie. hogy tudja. ha ma nem keresek semmit. és minden szava erről a megingathatatlan célról. A stressz ellen a második bástyát a pszichológiai erőforrások képezik. és azóta mindig szabadon jártam-keltem. avagy a "regresszív módszer" lenne. Mint a torzonborz próféták. letagadja a történteket és megpróbál nem gondolni 94 .ilyen lenni. akik őrült tempóban dolgoznak. ha valakinek van egészségügyi biztosítása és szerető család veszi körül.. a szellemi útkeresésről vallott. miből ered ez a különbség? Hogy lehet az. ha megnyeri az egész világot. az intelligencia. Vagy magába roskad. a másik pedig belső renddé alakítja át? A pszichológusok általában a stresszel való megküzdés című fejezetben tárgyalják ezeket a kérdéseket. A pszichológiai erőforrások pedig nagyrészt kívül esnek az általunk irányítható körön. későn kel. míg a másik megrázza magát és megpróbálja a javára fordítani a történteket. nemcsak abban játszik fontos szerepet. De honnan. Ez pedig több. hogy elpusztítom magam azzal. nem számít. tudja. hogy kapcsolatot teremtsen Énje és Isten között. Hogy a köztük lévő különbséget szemléltessem. mint mások. akik kétezer éve a szellemi megvilágosodás reményében rótták a sivatagot. mint amit sok. arra kényszerítve az embert. Még a legalapvetőbb emberi képességek. egymással ellentétes módon cselekedhet. képességeitől. hogy egy esemény. hanem hogy felismerjük. Az emberek általában kétféleképpen reagálnak a stresszre. Állásunk elvesztése valahol középtájon mozog az életben átélt megpróbáltatások között. három különböző erőforrást kell figyelembe vennünk.

Akiknek van belőle. benzinnel és nukleáris hasadóanyaggal működő gépek ugyanezen az elven alapulnak: kihasználják azt az energiát. Azzal. Ahogy az emberek megtanultak bánni a tűzzel. és Semmelweis Ignác. és szükség esetén követni próbáljuk példájukat. hogy egyszer s mindenkorra lecsökkentik életük komplexitását. aztán másnap reggel. Csodálatunk azt jelenti. melyek egy hagyományos stressz-skálán már szinte mérhetetlenek – olyan emberek. hogy ezt az elvesztegetett energiát olyan építőkövekké alakítsák át. hogy 95 . hogy melegítsék a barlangjukat. amely egyébként a nap égésének haszontalan mellékterméke. A DISSZIPATÍV STRUKTÚRÁK HATALMA Egy dolog világos: az a képesség. az alkalmazkodóképesség jele. végső soron minden földi életet a káoszt megragadó és összetett renddé szelídítő disszipatív struktúráknak köszön hetünk. a latin vir. és egy sem jobbítja úgy az élet minőségét. és úgy reagálnak. egyre távolabb kerülünk ennek az értékes ajándéknak a meg szerzésétől. Sokkal valószínűbb. korántsem csak a pszichés folyamatokhoz kötődik. és miért. akik olyan próbákat álltak ki és olyan akadályokat győztek le. vagy azzal leplezi. végül fémet olvasszanak és fémtárgyakat kovácsoljanak. Így például bolygónkon a teljes vegetáció egy nagy disszipatív struktúra. hogyan működik ez a folyamat. melyek a legtöbb embert összeroppantották volna. ha a káosz kijátszását egyszerűen "transzformációs stratégiának" nevezzük. és akik követésre méltónak tartják. nagyon ritka ajándék. Ezeket az embereket és sok száz másikat. a magyar orvos. Sajnálatos módon ebben a kérdésben még mindig eléggé tudatlanok vagyunk. azokat a jó dolgokat pedig. mert fénnyel táplálkozik. csodáljuk. A másik lehetőség. Bárhogy hívjuk is őket. virág és gyümölcs lesz. hogy az emberek miért ezt a tulajdonságot becsülik a legtöbbre. egy ifjúsági tábor-felügyelő. akik így tesznek. hogy újrafogalmazza helyzetét. amit régebben csak virtusnak neveztek – "virtus". Kevés olyan ember van. Ilja Prigogine "disszipatív struktúráknak" hívja azokat a fizikai rendszereket. hanem annak megértésére. Volt bennük bátorság. hogy fel figyelünk azokra. Ezek mind a regresszív vagy éretlen védekezési formák közé tartoznak. aki megőrizve lélekjelenlétét megszervezte a mentést. A Nobeldíjas kémikus. és másik állásban helyezkedik el. aki paralízise ellenére mindig vidám volt és készségesen meghallgatta mások bajait. hogy kik azok. Nem megnevezésekre és leírásokra van szükségünk. aki a gúnyolódás és a szexista légkör ellenére a nehéz munkafeltételek között is megállta a helyét. amely máskülönben el pocsékolódna vagy a célunkkal ellentétes lenne. és az elhamvadó fa energiája cél nélkül szétszóródott. hogy hulladékenergiát használjanak céljaik eléréséhez. Az. vagy átképezi magát. azaz férfi szóból. A íjászbajnok paraplégiás. hogy a balszerencsét élvezetes feladattá alakítsuk át. Érthető. felhasználták a szétszóródó energiát. az. gyökér. A növények megtalálták a módját. már félig fel is készültek a sorscsapásokra. a bátorság és a nehézségek legyőzése az. akkor érett vagy transzformációs módszerrel birkózik meg a stresszel. egy hivatalvezetőnő. melyekből aztán levél. Az Én integritása attól a képességétől függ. ha a szülészek egyszerűen csak megmosnák a kezüket. A gőzzel. azok az örök "túlélők" – talpraesettek és bátrak. hogy olyan helyre költözik. akiket a legjobban csodálnak. Mivel növények nélkül nem lennének állatok. villám és spontán öngyulladás hatására. akiket megemlítettek. mint az a képesség. az a lényeg. hogy elfogadjuk a szerencsétlenséget és a szükségből is erényt kovácsolunk. hogy könnyebben megoldható legyen – például úgy dönt. hogy a szokásosnál többet kezd inni. Az emberek is képesek arra. Ha megkérdezzük az embereket. A bátorság csodálata így már önmagában is pozitív tulajdonság. Sokan azonban – noha sokkal kisebb stresszt jelentő eseménnyel kerülnek szembe – feladják. Ahogy Francis Bacon idézte a sztoikus filozófus. akiket oly súlyos szerencsétlenségek értek. amiben hittek. a psziché is hasonló elvek szerint működik. Némely evolúciós nézet szerint a komplex életformák léte attól függ. kéreg. amely különben szétoszlana és felemésztődne saját véletlenszerű mozgásaiban. hogy miként fogadja a semleges vagy ellenséges eseményeket és alakítja át őket pozitív élményekké. Az a képesség. ha azt mondjuk.rájuk. Az elsajátítható erények közül egy sem olyan hasznos és nélkülözhetetlen a túlélés szempontjából. Ha az emberek nem tanulták volna meg. a bátorság erénye segít felülkerekedni a csapásokon. megfőzzék az ételüket. aki a múlt században kitartott amellett. Később lehet. aki már évek óta mondja neki. melyek olyan energiát szelídítenek meg. hogy Jim időlegesen elnyomja a félelem és a harag érzését. megpróbálja logikusan elemezni a problémát és átcsoportosítani céljait. Frusztrációja levezetéseképpen esetleg családja és barátai ellen fordul. és nem tántorították el őket az ellentámadások. hogy rengeteg szülő nő életét meg lehetne menteni. kívánjuk. Ha ezt az utat választja. hogy milyen mértékben képesek energiát kivonni az entrópiából – hogy a veszendőbe menő anyagot szervezett renddé alakítsák vissza. melyet a leggyakrabban említenek a csodált tulajdonságok között. Kezdetben a tüzek véletlenszerűen gyulladtak fel vulkánok. Ahogy már láttuk. melyeket a jó szerencse hoz. mi sem világítjuk meg jobban a dolgot. ahol képességeire nagyobb kereslet van. árammal. mikor egy úszó eltűnt és mindenki pánikba esett. hogy kivételes emberekről van szó. tehetséges megvalósítóit pedig "bátornak". Seneca egyik mondását: "Azokat a jó dolgokat. vagy a vak sakkmester. ugyanazon okból tiszteltek: bátran kiálltak azért. összevész a feleségével. mint az az idős hölgy. Az emberek azonban különböző hatásfokkal használják az egyik vagy a másik stratégiát. aki szerint az elalvást "az álmosság ereje" okozza. akik mesterfokon alkalmazták a transzformációs módszert. hogyan kell leleményesen igába fogni a káosz rendezetlen erőit. aki kizárólag csak az egyik vagy csak a másik stratégiára támaszkodik. A tűz megszelídítése jó példa erre. hogy pocsék állása van. mihez fogjon. hogy Jim jól berúg az első este." Az egyik felmérésünk során a csodált személyek listáján olyanok szerepeltek. nem maradhattunk volna életben és nem fejlődhettünk volna ilyen sikeresen. nem törődve azzal. hogy a káoszt renddé alakítsuk. hogy a többi orvos semmibe veszi és kigúnyolja őket. vagy a következő héten lehiggadva fontolgatni kezdi. Akárcsak az a Moliére-hős. melyeket a balszerencse hoz.

hogy a környezet részeként harmonikusan működjenek. mint amilyennek látszik. a kitartás. hogy erőforrásaik elegendőek lesznek sorsuk irányításhoz. Ha a sérülés nagyon súlyos. mikor rosszul mennek a dolgok. elvonja az aggodalmaitól és visszaállítja az elme rendjét. hogy uralni tudja a tudatát. kontrollálható áramlattevékenységgé. (Ezzel ellentétben egy felnőttnek már kétszer annyi idejébe kerül. s ha sikeresen túljutott rajta.) Néhány éven belül azonban – tizenhét-tizennyolc éves korára már képessé válik arra. mint például a művészetek. ha a dolgok nem a vágyai szerint mennek végbe. a fájdalom. milyen a csalódás. akkor a legtöbb negatív eseményt legalábbis semlegesíteni tudjuk. Ez az attitűd azoknál jelenik meg. megbontja annak rendjét. Minden ember életében elenyészően kicsi az esély arra. egy mosoly. A tudat. Ebben a korban kezdi elsajátítani a legtöbb ember azt a képességet. Ez részben az idő múlásának tulajdonítható: az idősebb kamasz már tudja. egy pattanás. hogy egyeseket elgyengít a stressz. A transzformációs képességek általában késő serdülőkorra fejlődnek ki. Richard Logan olyan embereket vizsgált. Saját Énjük akadályozza őket abban. hogyan alakítsanak át egy reménytelen helyzetet új. a betegség. úgy gondolva. az ő szándékaik minden másnál előbbre valók. a zene vagy a fizika. akik komoly fizikai próbatételeken mentek keresztül. egy telefonhívás. hogy képtelen bármilyen más terv megfogalmazására. ha talál helyette olyasmit. hogy céljainkat alá kell rendelnünk egy nagyobb egység érdekeinek. Az ilyen átalakításnak három fő lépése van: 1. anyagi nehézségekkel és végül a halál elkerülhetetlenségével. és nem semmisül meg attól. egyre nagyobb kreativitásra serkentették. hogy a sorsuk saját kezükben van. hogy tudja magáról. hogy a kocsinak mit sem számít. hogy bátorítsák. Kevésbé súlyos esetben a fenyegetett Én átvészeli ugyan a megpróbáltatást. Srinivasa Ramanujan. de még a gyorsan közelítő halál sem tudta elvonni figyelmét a számításoktól – sőt. és semmilyen külső csalódás nem áshatja alá teljesen azt az érzést. Az Élményértékelő Minta vételi Eljárás azt mutatta. annak a valószínűsége. egy jó dal eltereli a figyelmét. hanem arra. és az életnek nem lenne semmi célja. Némelyik ember abból meríti erejét. és képesek voltak megoldani őket. Részben az is szerepet játszik. akik nem környezetük ellenfeleként látják magukat. energiájukat nem a környezetük fölötti uralom megszerzésére fordítják. hogy az ő vágyaik. hogy hatásosan meg birkózzanak a frusztrációval és véghezvigyék céljukat. Amikor egy fiatal kamaszt valami csapás ér – legyen az olyan triviális apróság. például sarkkutatókat. akkor úgy érzi. amikor munkába sietünk. komoly betegségekkel. mely aztán erősíti és komplexebbé teszi Énünket. jól fogják érezni magukat és megerősödve kerülnek ki a megpróbáltatásból. vagy hogy egy barátja nem szól hozzá az iskolában -. a fiatal indiai matematikus zseni olyan sok pszichikai energiát fektetett a számelméletbe. a kocsi motorja nem akar beindulni. azt is tudja. Hogy egy mindennapi példát vegyünk. és a rendszer működése érdekében minden tőlük telhetőt megtesznek. Komoly fenyegetést jelent az Énre. akkor esetleg más játékszabályok szerint kell játszanunk. Minden ilyen esemény negatív visszacsatolást jelent. de képtelenné válik a további fejlődésre. pedig oly kicsi. a tudat rendje teljesen felbomlik. Nélkülük állandóan ki lennénk téve a kóbor pszichológiai meteoritok támadásainak. mikor ráadjuk a gyújtást. akik tudják. hogy egy egészséges tizenéves átlagosan csak fél óra hosszat marad rosszkedvű. hogy vágyaink mindig beteljesüljenek. mint ahogyan szeretnénk – az erős emberek ismertetőjegye. Halálos ágyán sem szűnt meg álmélkodni az általa fölfedezett egyenletek szépségén. Nevezhetnénk akár magabiztosnak is őket. hanem inkább a körülöttük zajló események részeként. hogy tudja. hogy azonosul a családjával. egy vallással vagy ideológiával. hogy fontos céljaira koncentráljon. hogy ők sürgősen be akarnak jutni 96 . a talpraesettség. mintha perceken belül itt lenne a világ vége. hogy a helyzet nem olyan rossz. a hazájával. akik egyedül bolyongtak a jégmezőkön. hogy egy hideg reggelen. hogy a szegénység. amikor egy fiatalember már személyesen kiválasztott célokon alapuló erős énérzettel rendelkezik. kétségbeesetten újra és újra elfordítják a slusszkulcsot. A mások felől érkező pozitív visszacsatolás általában néhány perc alatt jobb kedvre deríti. A tudat feletti uralom képessége akkor éri el csúcspontját. hogy szinte teljesen elhanyagolható. hogy a bátorság. Miért van az. hogy megfelelő távolságból figyelje a kellemetlen eseményeket. Előbb vagy utóbb mindenki szükségszerűen szembe találja magát azokkal az események kel. Elátkozzák a kocsit. Fel kellene ismerniük. nem kételkedtek benne. amely zavart kelt az elmében. vagy olyan lehetőségként fogjuk felhasználni. Ezért van az. vagy koncentrációs táborok hajdani foglyait. elméjének békés nyugalma az általa használt jelképek rendjét tükrözte. Öntudatlan magabiztosság. Ezekben az emberekben volt egy közös vonás: hittek abban. öklükkel verik a műszerfalatáltalában teljesen hiába. tételezzük fel. az érett védekezési formák vagy transzformációs módszerek – az elme disszipatív stratégiái – akkora jelentőséggel bírnak. hogy csak jó dolgok történjenek vele. istenadta ajándék is lehet a számára. Ha a trauma súlyos. ami nagyobb összhangban van vágyaival. és zavarja működését. a támadások elől megfutamodva a maga felépítette gátak mögé húzódik vissza és a folyamatos gyanakvás állapotában vegetál tovább. ugyanakkor azonban az egójuk érdekes módon hiányzik a képből: nem énközéppontúak. kissé kimozdítja a fiatalság egocentrikusságából. hogy megszabaduljon a rossz kedvtől. hogy osztozunk a szenvedésben másokkal. Ilyen körülmények között sok ember annyira eszelősen ragaszkodik céljához – hogy beérjen az irodába -. A gyerekeknek és a kamaszkor elején járó fiataloknak nagyon nagy szükségük van az őket támogató társadalmi környezetre. melyek akadályozzák céljait: csalódásokkal.kirúgnak valakit az állásából. megnyugtassák őket. az illető "eszét veszti" – és az elmebaj különböző tünetei veszik át az uralmat. Paradox módon ez az alázat – annak felismerése. mások is megküzdöttek már ugyanezekkel a problémákkal. és ilyenkor az Én már nem képes többé az irányításra. mint egy rossz osztályzat. mások meg erőt merítenek belőle? Alapvetően egyszerű a válasz: azok. és ha sikeresek akarunk lenni. Mások számára az erőt egy olyan harmonikus szimbólumrendszer elsajátítása jelenti. kicsoda. Ha képesek vagyunk kifejleszteni magunkban ezeket a pozitív stratégiákat. az illető el is veszítheti azt a képességét.

és olyan gondolatok. hogy bízzon magában. A halott katona volt az.. Az ejtőernyőnek nem volt semmi baja. Először is ha a figyelem az Énen kívülre összpontosul. kisebb az esély arra. katalizátorként. Az egyenruha a melle jobb oldalán. ha tekintetbe vesszük ezeket a törvényeket. mi a baja a gyújtásnak.a belvárosba. több száz fontnyi nyomás préselődik keresztül). melyekre eddig soha sem figyeltem fel. hogy mi álljon figyelmük középpontjában. akinek a figyelmét leköti a környezete. A felhők változó alakzatai lebilincselő látványt nyújtottak. hogy a vágyak meghiúsulása megzavarja a tudat rendjét. hanem mert ő lesz az az eszköz. teljesen szét volt tépve. de figyelmük olyan széles körű. egységét rutin ejtőernyős gyakorlatra rendelték ki. ha hívunk egy taxit vagy kitűzünk egy másik célt: lemondjuk a megbeszélést és keresünk otthon valami hasznos tennivalót. Ahhoz. néztem. hogy mit akar csináltatni a repülőgéppel. Lehet. amely azt vizsgálta. – ezer hasonló dolog. mindenen áthatoló tekintetünk olyan érzést idézett elő bennünk. aki túl sok energiát fektet annak latolgatásába. hogy valaki elérkezzen az önbizalomnak erre a fokára. Hogy újra visszatérjünk a lerobbant kocsi példájához: ha csak arra tudunk gondolni. amilyenben évek óta nem volt részünk. amit el akarnak érni. A világ felé nyitott alapállás lehetővé teszi az ilyen emberek számára az objektivitást. ahol a hagyományos ernyő nyitózsinórja lett volna. hogy nagyon bonyolult repülőgéppel száguldok a térben. és a saját benne elfoglalt helyében. a környezetében. a fülke szögleteire. Ez volt az első alkalom. a benzincsapok. melyeket nem korlátoz az idő. hanem olyan központi mechanizmus is. Ha fogalmunk sincs. hogy jobban megértse a rendszer tulajdonságait." A környezettel való eggyé válás elérése nemcsak az áramlat élmény fontos összetevője. és alkalmazkodnia kell ennek a rendszernek a szabályaihoz. mert nem hajlandó együtt működni. Nem lehet betelni soha ilyen pompás látvánnyal és érzéssel! Ez az egység a minket körülvevő szépséges természettel. hogy milyen veszélyes oly mértékig túlhangsúlyozni a biztonsági szempontokat. hogy tudatában legyenek az alternatív lehetőségeknek. láthatóan érintetlenül. tagja volt annak a nyomozócsoportnak. hogy mozgásra bírjuk. Minden tárgy új tulajdonságra tesz szert. Mint ilyen. ami körülötte történik. ahogy mozog. hogy észrevettük a falakon mászó aprócska bogarakat – oly parányiak voltak. amely segíthet felülkerekedni a sors csapásain. fölment nyolcezer láb magasra. hogy vakok és süketek leszünk a valóság többi részével szemben. mikor a csoport éppen ugráshoz készülődött. és a környező világ részének érezzék magukat. hogy miért nem nyílt ki az ernyő. akkor a stressz romboló hatása kisebb lesz. "csak a nyitózsinór a hám bal oldalán lóg. hogy akkor is képesek észlelni a külső eseményeket és alkalmazkodni hozzájuk.. és az egyetlen módja annak.. alapvetően az szükséges. hogy megbirkózik bármilyen időjárási feltétellel – nem azért. amivel röpül és tudatában van annak. Néhány centiméternyire volt a tényleges nyitózsinór. ám ha ehelyett arra figyel. addig nehéz észrevenni a környezetünket. nagyon kevés időt töltenek azzal. hogyan alakítsák át a stresszt élvezetes kihívássá. mit kell cselekednie hurrikán esetén vagy ha a gép szárnyát befedi a jég. maga is részévé válik. esetleg nem figyel fel a biztonságos navigáláshoz szükséges információra. A környezettel való teljes összeolvadás érzését csodálatosan fejezi ki Yvon Chouinard sziklamászó. amely a gép tulajdonságait a levegő feltételeihez igazítja. hogyan alkalmazkodjék egy problematikus helyzethez. Amíg a figyelem befelé irányul. bízik a gépben. még a hús is csíkokban felszakadt ott. és halálra zúzta magát az alattuk elterülő sivatagban. Azok az emberek. s új módszereket találjon arra. G. Személyes céljaik határozzák meg ugyan. de itt a kabinban egyszerűség vesz körül. mert a pszichikai energiát felszívják az ego vágyai és energiái. amit Atlanti-óceán legendás átrepülésekor érzett." A csoport felszállt a repülőgépre.. azt. és az egyik jobbkezes embernek balkezes ejtőernyővel kell majd ugrania. a levegő-repülő gépember rendszer alkotóelemeként. Egy jó pilóta ismeri a képességeit. Ugyanígy az a pilóta is. A figyelem világra való összpontosítása. G. hogy alig lehetett őket látni. mit próbál nekünk mondani: a motorral van-e baj. Egy volt kollégám. Így valószínűleg nem halljuk meg.. melyeken át láthatatlan. hogy mi történik. szokott mesélni egy szomorú történetet a légierőnél töltött éveiből. vagy az akkumulátorban nincs töltés. "Ugyanaz. 2. ahol véres jobb keze belemart a testébe. A koreai háború alatt G. Pszichikai energiáján keresztül kapcsolódik be a rendszerbe. és dühösek leszünk az autóra. csak egy embernek az ejtőernyője nem nyílt ki. A pilótafülke minden apró részletére állandóan figyelek – a készülékekre. falai vékonyak. hogy időben be kell érnünk az irodába. így írja le gyönyörűen Charles Lindbergh: Fülkém kicsi. de ballal könnyebb. A probléma ott volt. Tanulmányozom a hegesztés nyomait a esővezetéken (megfagyott acélbordák. akkor a fejünkben csak az fog járni. egy pöttynyi foszforeszkáló festék a magasságmérő számlapján. nyilvánvalóak és fontosak lettek. Ehelyett a figyelmük éberen és folyamatosan továbbítja az információkat környezetükkel kapcsolatban. Nem arra pazarolják összes energiájukat. Saját törvényeinek engedelmeskedik. aki a balkezes ernyőt kapta. és csodáltam fénylő vörös színét. ha elkésünk. hogy míg a férfi egy borzalmas örökkévalóságon át zuhant a semmibe. Tizenöt percig figyeltem egy ilyen kis bogarat. felfedezték. Bármelyik kézzel kinyithatja az ernyőt. Minden simán ment. akik tudják... hogy engedelmeskedjen az akaratának. de ezen a gubón belül biztonságban érzem magam a bennem torlódó gondolatok ellenére is. Másodszor. hogy nincs elég hagyományos ejtőernyő. a célterület fölött pedig egyenként kiugrottak. mint a többi" – oktatta a kiképző őrmester. az az ember. Hogy meg tapasztalja valaki a pszichikai entrópiát. ami jó példa arra. ahhoz a belső zűrzavarra kell összpontosítania. és így lehetősége nyílik arra. Egy nap. több értelme van. elengedhetetlen kapocs a gép biztonságához – és csak kapocsként érheti el a célját. mert arra kényszeríti a gépet. hogy megpróbálják kielégíteni vélt szükségleteiket vagy teljesíteni a társadalom által beléjük kondicionált vágyaikat. ha azok nincsenek közvetlen kapcsolatban azzal. aki a Yosemite-beli félelmetes EI Capitan megmászását írja le: "A gránit felületéből kiálló minden egyes kristály világosan látszott. A környezet felé való teljes nyitottságot. hogy önmagukra gondolnak.. Bízni fog tehát abban. nem tudott 97 . a kormányrúdra.

a menedék. ahogy egy művész létrehoz egy valóban eredeti alkotást. viszont megvalósításuk más módon is lehetséges. a mások feletti uralom szükséglete. szegény. majd egyenként megszüntetjük őket. mint az előzők. hanem harmóniát teremtsen tudatunkban. hogy képesek vagyunk-e a sorscsapásokat örömmé átalakítani. hogy Phil általános céljaival összehasonlítva melyiknek van értelme. hogy Phil. és lehetővé teszi-e számára. és befelé irányítja. és ahelyett. lehetőségünk van választani alternatív cselekvéseket is. hogy ne kétségbeesést. egyedül hagyva frusztrációival. hogy – ellentétben azzal. vagy más célokat tűzni ki maga elé. vagy a karrier helyett a családjának. gyenge és elnyomott. hogy ura legyen saját tudatának. ha egy előre kialakított elképzeléshez ragaszkodik azzal kapcsolatban. hogy vannak más lehetőségek is. Ha a művész hallgatja saját belső érzéseit. Ha elfogadjuk ezeket a célokat és szerencsénk van. hogy élvezetes új kihívásokra lelne. hogy átmegy a cég egy másik osztályára. hogy képesek legyünk észrevenni a váratlan lehetőségeket. Új megoldások felfedezése. akkor bajba kerül. szükségleteit és vágyait. Ily módon fel fedezhetjük. azt látja. hogy minél több örömöt találjon az életében. Félelme olyan erős volt. hogy a biztonság szó szerint kéznyújtásnyira van tőle. ami körülötte történik. stresszel teli. hogy bele illenek-e abba a képbe. ha valaki mobilizálja pszichikai energiáját. akkor megtestesíthetjük az adott történelmi hely és kor ideális fizikai és társadalmi képét. hogy milyen legyen a festmény. mint a festő. mint annak. mint beledöngölni a földbe. és nem használja fel a szeme előtt kialakuló formákból adódó lehetőségeket. mit akar megfesteni és ehhez tartja magát a munka befejezéséig. aki cége alelnöki posztjának várományosa. hogy a nyitózsinórt a megszokott helyen kell találnia. Ebben benne vannak a túlélést biztosító genetikusan belénk programozott alapvető szükségletek – az étel. Nem lesz elég szabadon felhasználható figyelme a reális lehetőségek kiválasztására. aki gondosan követi a vásznon történteket. új áramlat-tevékenységet teremtenie a maga számára. Általában két módja van annak. Egy félelmet keltő helyzetben teljesen természetes. hogy nem a külső erők határozzák meg azt. Ha valakit csak biológiai és társadalmi szükségletei igazítanak útba az életben. hogy mit kedvel és mit nem. Legtöbbünk oly mereven ragaszkodik a genetikai programozottsághoz és a társadalmi kondicionáláshoz. mint a másik. 3. hogy a kinevezést valószínűleg egy másik kollégája kapja. A másik az. Bármelyik lehetőséget választja is Phil. akkor a festmény valószínűleg semmitmondó lesz. Ahogy láttuk. és benne vannak a kultúránk által belénk tápláltak is – hogy karcsúak. fel fog bukkanni valamilyen megoldás. de nem meghatározott céllal kezd bele a munkába. Az életet 98 . Ez a közvetlen megközelítés. A befejezett munka valószínűleg cseppet sem fog hasonlítani az eredeti elképzelésre. beleértve magunkat is. AZ AUTOTELIKUS ÉN: ÖSSZEFOGLALÁS Ebben a fejezetben ismételten bebizonyítottuk. nem pedig kizárólag aszerint. az is rendben van – amíg zökkenőmentesen történnek az események. hogy megbirkózzunk egy pszichikai entrópiát előidéző helyzettel. Mindannyian előre eltervezett elképzelésekkel indulunk neki az életnek. Az ilyen transzformációkhoz azonban az kell. mihelyst a dolgok nem az elképzeléseinek megfelelően mennek. amit előre kigondoltunk. csökkenti a válaszadás rugalmasságát. népszerűek. és megpróbálunk olyan alternatív célokat felfedezni. hogy ez a legjobb módja pszichikai energiánk felhasználásának? Mi történik. addig egy igazi művész. a környezetének vagy önmaga fejlesztésének fogja szentelni idejét (második megközelítés). amelyek aztán új válaszreakciókra késztetik. Míg egy átlagos festő úgy ül a vászon elé. sokkal könnyebben találkozik új lehetőségekkel. mi történik a vásznon. Másfelől azonban. Az egyik az. Új célokat felfedezni az életben sok tekintetben hasonlít ahhoz. akkor jó képnek kell születnie. Csaknem minden élethelyzet biztosít fejlődési lehetőségeket. tudja. elszigeteli az embert a világ többi részétől. nyitott marad környezete felé annak részeként. mint a cég vezérigazgatójával golfozni. hacsak nem figyelünk a körülöttünk zajló dolgokra. erős és hatalmas embernek nincs több esélye arra. hogy képtelenné vált annak felismerésére. és nagyobb öröm kétéves kislányunkkal beszélgetni. figyel arra. amit belénk próbáltak sulykolni – jobb érzés segíteni valakinek. ugyanolyan technikai felkészültséggel. és folyamatosan módosítja a képet válaszul a vásznon felbukkanó váratlan színekre és formákra. még a balszerencse legsúlyosabb csapásait – mint a vakságot vagy a bénulást – is át lehet alakítani örömteli fejlődési lehetőségekké. Hogyan fedezhetjük fel ezeket az alternatív stratégiákat? A válasz nagyon egyszerű: ha valaki öntudatlan magabiztossággal él. a szex. mert különben energiáját el fogja vesztegetni a bekövetkező belső zűrzavarban.elszabadulni attól a gondolattól. Ha azonban a biológiai vagy társadalmi célok elérése akadályokba ütközik – ami hosszú távon elkerülhetetlen -. hogy a figyelmünket azokra az akadályokra össz pontosítjuk. Az egészséges. hogy hogyan hatnak érzéseinkre. állást változtat. hogy változtasson a vezérigazgató véleményén az állás betöltésére meg felelő személlyel kapcsolatban (első megközelítés). aki jobban kijön a vezérigazgatóval. Abszolút értelemben egyik megoldás sem "jobb". hogy tudja. aki beteges. akkor az illetőnek új célokat kell találnia. hogy megbirkózzunk a helyzettel. mélyen átérzett. fenyegető események veszik majd körül. hogy tudomásul sem vesszük. visszaállítva ezzel a tudat harmóniáját. hogy azzal védekezzen a fenyegetés ellen. Tételezzük fel például. Még a halál közeledte is képes arra. ha túl komolyan veszi önmagát. és kevésbé fog teljesen kiszakadni az élet folyamából. Ez a velünk született reakció azonban inkább hátráltat. ha nem tudjuk valóra váltani ezeket a célokat? Soha nem fogunk ráébredni arra. De biztos. Ezen a ponton alapvetően két lehetőség áll előtte: megtalálni a módját. mint segít minket abban. és – ami talán az összes többinél rosszabb -. gazdag. hogy a teljes helyzetre összpontosítunk. Az eseményeket annak alapján kell értékelnünk. műveltek és gazdagok legyünk. melyek éppoly megfelelőek. Míg ha valaki folyamatosan kapcsolatban marad mindazzal. Felnagyítja a belső zűrzavar érzését. csak az számít. azt például. melyek gátolnak a cél elérésében.

hogy naprakészen kövessük a vissza csatolást. hogy elmegy egy partira és minél több emberrel megismerkedik. Egyik stratégia sem túlzottan sikeres. a hirdetések elhelyezésével kapcsolatban. minden figyelmét az előtte álló feladatnak szenteli. vagy valamelyiküknek túl magas -. Legyen az a világ körülrepülése vagy ebéd utáni mosogatás. az Énen kívülről. amit csinál. míg az autotelikus embernél az elsődleges célok a tudat által értékesnek tartott élményekből. melyek a működtetéséhez szükségesek. amely nem az Énjén belül gyökerezik. és azok fenyegetésként vagy izgalmas lehetőségeket rejtő feladatként való belső értelmezésének sajátos kombinációjából tevődik össze. Vannak emberek. mélyen belemerül abba. A cél kiválasztása összefügg a lehetőségek felismerésével. ahhoz az kell. Ha szeretnék teniszezni. A jól képzettségnek fontos feltétele. hogy az ilyen egyénnek viszonylag kevés olyan célja van. elhatározom. mert úgy látom. és hogy vendégeim mit szeretnek és mit nem. Célok kitűzése. hogy ő kezdeményezzen beszélgetést. és ezért képes fenntartani a maga belső harmóniáját. A célok és a lehetőségek mindenképpen egymást fel tételezik. akiktől hitelt szeretnék felvenni. Ha úgy döntök. Csak akkor vehetünk igazán részt valamiben. akkor megpróbálkozik egy másik témával. Például valaki elhatározza. Ilyen értelemben az autotelikus ember viselkedése szilárdabb. meg kell tanulnia összehangolni a cselekvési lehetőségeit az általa birtokolt képességekkel. Egy autotelikus személyiségű ember a szobába lépve figyelmét önmagáról a jelenlévőkre fordítja – arra a "cselekvésrendszerre". melyekért képesek vagyunk küzdeni. A másik véglet az. akkor azért nyitok panziót. Az ilyen ember a leghétköznapibb célok biztonságát választja. abban reménykedve. Amikor reményeik szilánkokra törnek. akkor tisztában kell lennem azzal. mikor valaki azért kuporog egy helyben. és amit csinál. hogy "olyan Én. Ha nem ügyelek folyamatosan a visszacsatolásra. hogy egyértelműen ő rendelkezik céljai felett. Ha jó panziós akarok lenni. hogy maga választotta célokat követ. Hogy ebben sikeres legyen. melyek bizonyos feladatok ellátásához szükségesek. jobban ragaszkodik céljaihoz. akik képtelen várakozásokkal vágnak neki az életnek. legtöbbjük fásult lesz. 99 . amelyhez kapcsolódni szeretne. Egyfelől miután magáénak érzi döntéseit. hogy mit gondolnak üzleti terveimről azok a bankárok. abból az következik. Belemerülés a tevékenységbe. meg akarják például menteni a világot. aki soha nem unatkozik. ideje legnagyobb részét áramlatban tölti. akkor valószínűleg nem is lesz képes arra. Az "autotelikus Én" könnyen átfordítja a potenciálisan fenyegető helyzetet örömteli lehetőségekké. könnyen megengedheti magának. nem is külső erők hatására. mindkettejük számára érdekesek. a pénzügyekkel. megvan hozzá a megfelelő szakértelmem. vagy még húszéves koruk előtt milliomossá szeretnének válni. ha történetesen értelmüket vesztették. zavart előidéző élményt áramlattá alakítja át. és megpróbálja kitalálni. hogy rendelkezem azokkal a képességekkel. énjük pedig összezsugorodik a hiábavaló kísérletekre pocsékolt pszichikai energia elvesztegetésétől. például hogy mit csináljunk a hétvégén vagy mivel üssük agyon az időt a fogorvosra várva. ritkán szorong. Másfelől azonban. például házasságról vagy pályaválasztásról van szó. hogy megtanulok teniszezni. A kifejezés szó szerint azt jelenti. mert nem bízik saját képességeiben. Arról az emberről. megjelölik azokat a képességeket is. megrekedek a fejlődésben. hogy valaki majd csak észreveszi őt. felületes bizalmaskodás inkább taszítani fogja az embereket. és belülről irányítottak. hogy az illető jól fogja érezni magát. Cselekedetei követhetőek. Ha egy autotelikus személyiségű ember kiválasztott egy cselekvésrendszert. Az ok-okozati összefüggés fordított is lehet: mivel szeretek labdákat hálókon átütögetni. amelyekről úgy gondolja. ha cselekedeteink megfelelően harmonizálnak a cselekvésrendszerben rejlő lehetőségekkel. melyiküknek lehet az övéhez hasonló érdeklődési köre és temperamentuma. hogy az előbbi tudja. melynek önálló céljai vannak". A legtöbb ember céljait – mivel közvetlenül biológiai szükségletei és a társadalmi konvenciók alakítják -. tenyerest és fonákot ütni. hogy otthagyom az állásomat és inkább panziót nyitok. hogy figyeljünk cselekedeteink következményeire. Az autotelikus Én a potenciálisan entropikus. és egyre kevésbé leszek hatékony. Ha a visszacsatolás negatív – unalmas a beszélgetés. jól fogja érezni magát. hogy autotelikus Énnel rendelkezik. és arra utal. nem találomra teszi. Röviden a következőekben foglalhatók össze: l. és a komplexitás elérhető legalacsonyabb szintjén megreked a fejlődésben. Az autotelikus Énnel rendelkező ember megtanul minimális szorongással és körülményeskedéssel dönteni akár életre szóló elkötelezettségről. Esetleg túl harsányan és tolakodóan viselkedik s ez a nem odaillő. fejleszteni állóképességemet és reflexeimet. ezért az ilyen Én kifejlesztésének szabályai egyszerűek és az áramlat-modellből közvetlenül levezethetőek. és így tovább. ahhoz először meg kell tanulnom szerválni. Az autotelikus Énnel rendelkező és nem rendelkező emberek között az egyik legalapvetőbb különbség az.élvező és az élet terhe alatt összeomló ember közötti különbség az előbb említett külső tényezők. 2. Felméri a vendégeket. így magából az Énből erednek. ugyanakkor rugalmasabb is. hogy azzal az emberrel igyekezzen aztán beszélgetésbe elegyedni. Persze itt is indulhat a folyamat fordítva: ha tudom. Ez a tény két látszólag ellentétes következményt von maga után. és nem valószínű. tekintve. akkor kimaradok a fontos dolgokból. hogy tájékozódnom kell a hotelszakmával. hogy módosítsa őket. Az áramlat átélése érdekében olyan egyértelmű célokat kell kitűznünk magunk elé. részt vesz a körülötte zajló eseményekben. olyan témákról. vagy egy másik beszélgetőtárssal. a sok ember között behúzódik egy sarokba. hogy a környezet követelményeit és a saját cselekvési képességét jól össze tudja hangolni. akár hétköznapi dolgokról. el lehet mondani. Mihelyt a célok és a lehetőségek meghatározzák a cselekvés rendszert. Ha személyisége nem autotelikus. Hogy valaki teljesen elmélyedjen egy adott cselekvésrendszerben.

örömforrássá válhat. Énje mégis erősödik. hogy kimaradnak az élet áramlatából. 100 . amelyeket majd a szülők indítanak a szoborra felmászó gyerekek sérülései miatt. Ki vannak szolgáltatva az útjukba kerülő első kósza inger kényének-kedvének. Ha egy könyv nehéz olvasmánynak bizonyul. hogy megzavarja a tömeg ordítása. Ha valakinek autotelikus énje van – megtanul célokat kitűzni. hogy a verseny alatt még egy pillanatnyi kihagyás is teljes vereséget jelenthet. aki mindent egocentrikus perspektívából szemlél. A hűs szellő egy forró nyári napon. művész vagy politikus is örömtelen.Egy tevékenységben való részvétel mértékét nagyban elősegíti az összpontosításra való képesség. Miközben a szoboravató beszédeket hallgattam. mind életünket gazdagító. s ezáltal többek leszünk. 3. A kontroll megszerzése mély elszántságot és fegyelmezettséget kíván. melyen keresztül mindennapi életünk eseményei értelmet nyernek. Az az ember. ami történik. s nem pedig önmaga miatt aggódik. hogy a véletlenszerű események áramlattá alakításához olyan képességekre van szükség. Nem azzal törődik. és folyamatosan fenn tudjuk tartani az öröm szintjét. amely kiszorítja az önmagára irányuló figyelmet a tudatból. 4. akik bölcsebbek és összetettebbek lesznek. hogy többé nem érzi magát elkülönült egyénnek. laissez-faire megközelítés nem nyújt elegendő védelmet a káosz ellen. Bárhonnan elindul hatunk. Koncentráció nélkül nincs részvétel. Még a legnagyrabecsültebb fizikus. Meg kell tanulni élvezni a közvetlen tapasztalatokat. min gondolkodik. Lehet. hogy rész vételüket kiterjesszék. akkor sokszor ahelyett. a túlzott én-tudatosság. hogy értelmet találjon abban. át tudott alakítani számára könnyen kezelhető szakmai problémává. aki hajlandó elkötelezni magát és részt venni a világ dolgaiban. talán nagyobb biztonságban van. unalmas fráter lesz. ha hagyja. Chicagóban a hatalmas méretű. vagy megszabadul a felfokozott Én-tudattól. amit látott. hogyan kontrolláljuk percről percre tudatunkat. és így állandó áramlatban élt? Vagy éppen ellenkezőleg: megfosztotta magát a fejlődés lehetőségétől. de még azt a keveset is összezavarja. Ez az. milyennek látszik kívülről. azt felelte. és akik hamarosan a helyünkre állnak. A nyugodt. köztéri Picasso-szobor leleplezésekor tartott ünnepségen. élete végén nehéz lesz úgy vissza tekintenie az elmúlt évekre. Annak a személynek az Énje. a kiskutyájával játszó gyerek. és koncentrációkészségét fejleszti. hogy halad előre. A kultúra evolúciója mögött ott rejlik az a szükséglet. tele van szerkesztési hibákkal. egy jól megkötött üzlet. Az a szülő. honnan indul el az ember – hogy először céljait választja-e ki. ha valaki csak azon a kis ablakon át nézi a világot. akik figyelmi zavaroktól szenvednek és gondolataik állandóan elkalandoznak. képességeket fejleszteni. Arra figyelni. ha a világból csak a saját kis be határolt szerepe érdekli. hanem szívvel-lélekkel céljainak él. Az élmények rendezésének jutalma az az energia. Az elme kontrollálása garantálja. mert a műsort reklámok szakítják meg. aki egy komplex rendszer része: ahhoz. akkor ez azt jelenti. Ha valakinek a figyelmét akarata ellenére is el lehet téríteni. észrevettem. a városházával szemben levő téren véletlenül mellettem állt egy ismerős. amit az Énje megenged neki. Az autotelikus személyiség elemeit kölcsönös okokozati kapcsolat köti össze. tönkreteszi kettejük beszélgetését. Az autotelikus én képessé teszi az embereket arra. hogy benne maradjon. nem elegendő azt megtanulni. ha szeretünk és veszítünk. inkább félre tesszük és bekapcsoljuk a tévét. A tökéletes élményhez nem a hedonizmuson vagy a semmit tevésen át vezet az út. Szükség van egy olyan átfogó cél rendszerre. Az autotelikus ember azzal nő túl az individualitás határain. amelynek önmaga is részét alkotja. Az egész könyv tulajdonképpen arról szólt. folyamatosan pszichikai energiát kell befektetnie. mindig úgy érzik. ami éppen történik. A személy és a rendszer egységének köszönhetően az Én a komplexitás magasabb fokára fog eljutni. az elkalandozó figyelmű ügyvéd elveszítheti a pert. Mikor megkérdeztem. aki nem figyel gyerekére. hogy egyre komplexebb entitásokká váljanak. hogy egyre bonyolultabb képességeket fejlesszünk ki. Mégis milyen elképesztően keveset teszünk figyelmünk erősítése érdekében. Hosszú távon azonban mindig korlátot jelent. ami történt. vagy akár csak egy pohár víz. Ahhoz. kártérítési perekkel foglalkozó ügyvéd. figyelemmel kísérni a visszacsatolást. aki a másokkal való kommunikációra figyel. mint amik vagyunk. akkor még úgy is képes élvezni az életet. mintha soha nem is szerettünk volna. hogy létünk minden pillanatát áramlat-élménnyé változtathassuk. hogy gyakorlatilag bármi. Azok az emberek. amit már ismert. Ugyanezek a csapdák fenyegetnek mindenkit. mert önös érdekei ezt diktálják. és fenntartani is csak folyamatos figyelemráfordítással lehet. mert csak arra figyelt. elsajátítani az összpontosítás és az elmélyedés képességét –. aki magának az interakciónak a kedvéért figyel oda valamire. a szórakozott sebész pedig a műtőasztalon fekvő beteget. a felhőkarcoló üvegborításán visszatükröződő felhő. hogy az ügyvéd arcán megjelennek az erős szellemi koncentráció jelei. mint mi voltunk. melyek kitágítják teljesítményünk határait. a többi feltételt már sokkal könnyebb lesz elérni. mennyi pénzébe fognak kerülni a városnak azok a perek. jártasságot szerez. tartalma meg rendszerint csapnivaló. Ezért jobb az. mivel ha az áramlat mozgásba lendül. ha az objektív külső körülmények kegyet lenek. Ha valaki rendezőelv nélkül lép egyik áramlat tevékenységből a másikba. mély megelégedettséget hozó élmény lehet. hogy pszichikai energiát fektet be abba a rendszerbe. hogy nem tudja kontrollálni tudatát. nem pedig azért. hogy megpróbálnánk jobban koncentrálni. Az áramlat kreativitást és a kiemelkedő teljesítményeket hoz. ami nemcsak minimális figyelmet kíván. a kosárlabda játékos elvéti a dobást. hogy megpróbálja felbecsülni. Vajon ez az ügyvéd szerencsés ember volt-e. és ajka hangtalanul mozog. és semmibe vette az esemény esztétikai. A sportolók nagyon jól tudják. A nehézsúlyú bajnokot kiütik. ami az egyéneket és a kultúrákat arra készteti. Bizonyos esetekben a teljes elmélyülés az. Az ilyen személyiséget nem fenyegeti a figyelemelterelésért leginkább felelősjelenség. ami lehetővé teszi a teljes elmélyülést. polgári és társadalmi jelentőségét? Talán mindkét értelmezés helyes. hogy mindent. ha nem veszi észre ellenfele megmozduló kezét. paradox eredményeket ér el. Nem számít. míg néha pont fordítva: éppen az önmagára irányuló figyelem hiánya az. de kétségkívül szegényesebb ahhoz az emberéhez képest. amely az evolúciót mozgatja – ez kövezi ki az utat ma még csak homályosan elképzelt leszármazottaink előtt.

a gyerekek felnőnek és elköltöznek. addig sérülékenyek vagyunk a káosz támadásaival szemben. és a feladatokban új képességek kifejlesztésének lehetőségét látjuk. akik értelmesnek és jelentőségteljesnek találják az életüket. hogy életünk többi részét is át fogja hatni. Még a legsikeresebb pálya. hogy gyerekeink legyenek. mit akar. hogy egyénileg mi a végső célunk – a lényeg. akkor az élet átlagon felüli ajándékokkal fog megjutalmazni bennünket. Hogyan beszél hetünk magának az értelemnek az értelméről? Két olyan értelmezés is van. jelen tőségére utal: "Mi az élet végső értelme?" Ebben az a feltételezés tükröződik. házastársunk meghal. Azoknak az embereknek. az nem jelenti szükségszerűen azt. melynek céljai egységesek és állandóak. hogy az életnek nem lehet értelmet adni. hogy Isten halott. Az értelem szó fent említett két jelentése világosabbá teszi. hogyan éri el ezt az eredményt. akár az. de mihelyst letette az ecsetet. hogy elég vonzó legyen ahhoz. ha különböző szavakkal is: "Nincs ebben semmi – azért nem jövünk ki a sodrunkból. Ha élvezzük a munkánkat. Ez azonban nem jelenti azt. továbbá koncentrálni tudunk rá. amennyire csak emberileg lehetséges. Ilyen módon egész életünknek értelmet adhatunk. egyéni módszereket találni dolgok megoldásához. mert hisszük. Bobby Fischer. Legtöbbször magunknak kell a hagyományos vallások segítsége nélkül felfedeznünk valami olyan célt. MIT JELENT AZ. HOGY ÉRTELEM A értelem olyan szó. az jórészt olyan erőfeszítésekből áll. hogy legtöbbjük milyen nyugodt marad még a legnagyobb megterhelések közepette is. amit csinálunk. Amit mi kultúrának és civilizációnak nevezünk. 10. hogy életünk Isten kezében van. Nem reménytelenül naiv dolog-e elvárni az élettől. hogy értelmet és célt találjanak saját maguk és leszármazottaik számára. Picasso nagyon szeretett festeni. megdöbbenéssel láttam. amely megvilágíthatja a tökéletes élmények elérésének utolsó lépését. igen kellemetlen ember vált belőle. valamilyen ok-okozati összefüggés közöttük. hogy szárnyak nélkül nem tudunk repülni. szakmáját hivatásszerűen végző muzulmánnal – volt köztük tanár. Akiket megkérdeztem erről. A jelentésalkotás magában foglalja az elme tartalmának rendezését is azzal. de egyáltalán nem kell ezt feltétlenül egy vállrándítással elfogadnunk! Az első tény semmivel sem vonja inkább maga után a másikat. Az életnek valóban nincs ön magában értelme. hogy nekünk legyen a legszebb sörös üveg-gyűjteményünk a környéken. létezik egy időrend. az ehhez szükséges képességek megszerzésére fordítjuk. A szó második jelentése valakinek vagy valaminek a szándékaira utal. üzletember. vagy hogy egyszerűen teljesítsük azt a biológiai parancsot. ma már nem könnyű nyomára bukkanni. és minden érték viszonylagos és esetleges. és hogy szándékaikat megjósol ható. hogy a cél megközelítése. HOGYAN ADJUNK ÉRTELMET ÉLETÜNKNEK? Híres teniszezőknél gyakori. hogy az eseményeket egy végső cél köti össze. mind a jövőre nézve is. a sakkzseni kifejezetten tehetetlennek látszott minden helyzetben – a sakkot kivéve. melyek nem kapcsolódnak össze egymással értelmes egésszé. Az ilyen és a hasonló példák arra intenek bennünket. mérnök. Ha kellőképpen nehéz célt tűzünk ki magunk elé. átfogó jelentése legyen? Végül is mióta Nietzsche megállapította. összebarátkozni valakivel. hogy a jelenségek nem véletlenszerűen következnek be. legtöbben Szaúd-Arábiából és a többi Öböl államból. pilóta. Bármilyen cél képes jelentést adni életünknek. 101 . s minden ember számára egyformán érvényes. akkor tetteink és érzéseink harmóniába kerülnek egymással. a filozófusok és társadalom tudósok buzgón igyekeztek megmutatni. a legmelegebb családi kapcsolat is zátonyra futhat. személytelen erők és a szerencse uralják a sorsunkat. amely a természet és az emberi tapasztalat szövetébe beépülve létezik. Amíg az öröm olyan elszigetelt élményekből fakad. a cselekedeteinknek célt kell adnunk: megnyerni egy mérkőzést. Felismerhetjük ugyan. hogy felfedezzük a rák ellenszerét." Az értelemnek ez az értelmezése azt sugallja. Az élet széttöredezett darabkái összerendeződnek és értelmet kapnak a dolgok mind a jelenre és a múltra. "Általában tudja. amely értelmet ad az életünknek. hogy egész életünket egyetlen egységes áramlat tevékenységgé kell alakítanunk. hanem egy végső cél érdekében felismerhető mintákba rendeződnek. ha ezen azt értjük. Nem számít. általában van egy olyan céljuk. az összes többi magától körvonalazódik. hogy egész életünket alakítsuk át egyetlen áramlat-tevékenységgé. céljára. hogy a lét céltalan. amelyet nehéz definiálni. hogy ha egy tevékenységben elértük az áramlatot. hogy harmóniára leljünk mindabban." Az ilyen kétségbevonhatatlan hit valamikor a mi kultúránknak is szerves része volt. hogy az emberek szándékai megmutatkoznak a cselekedeteiken keresztül. hogy van egy olyan legfőbb cél. Mikor beszélgettem velük. és ha minden erőnket ennek a célnak az elérésére. és bárhogyan is döntsön. mint az. Ez azt jelenti. hogy az élet önmagában értelmetlen. Az utóbbi néhány évben megismerkedtem több. Előbb vagy utóbb kénytelenek vagyunk kevesebbet dolgozni. de a pályán kívül rosszkedvűek és ellenségesek. amely elég vonzó és elég izgalmas ahhoz. Akár az. Az első valaminek a végére. meg kell tennünk tudatunk kontrollálásában az utolsó lépést is. akik túlélnek minket és boldogulnak az életben. barátaink társaságát. Hogy annyira megközelítsük a tökéletes élményt. hogy nagy lelkesedéssel és örömmel játszanak. melyeket az emberek a nehézségekkel dacolva azért tettek. hogy felszívja minden energiájukat. Hogy megtapasztalhassuk az áramlatot. Ezt a folyamatot úgy nevezhetjük. nagyjából mind ugyanazt felelték. amit az áramlat-elmélet a tökéletes élményekre vágyók elé állít. Fel tételezi. és elmélyedni benne.Az utolsó feladat. elfogadjuk. megbízható és rendezett módon juttatják érvényre. hiszen minden definíció ki van téve a cirkularitás veszélyének. ha világosak a feltételei és a cselekvés szabályai. az. hogy mindenre kiterjedő. Még ez sem elég azonban a tökéletes élmény garantálásához. hogy egy életre szóló pszichikai energiát belefektessünk. hogy a cselekvéseket egységes áramlat-élménnyé fogja össze.

még a haláltól sem. véghez is kell vinni őket. amit egy egységes cél hozhat az egyéni tudatba. ha egységes áramlat-tevékenységgé alakítjuk. míg a keresztény világban férfiak és nők egyaránt kegyes cselekedetekkel próbálták biztosítani maguknak az örök életet. amely egységbe fogja az ember kisebb céljait. hogy az ember "összeszedi a gondolatait" – minden kornak megvan a maga kifejezése arra. feladták individualitásukat. Az élet értelme maga az értelem: bármi legyen is az. az elszántság és a harmónia összefogják az életet és értelmet adnak neki azzal. Az értelem szó második értelmezése a szándékosság kifejezésére utal. Identitásuk nem vész el. hogy "Mi az élet értelme?". és a különböző. így a tökéletes élmény azonos szintjét érték el. Annak az embernek. sajnálkozásra. akiben csak a vágy él. akkor a tudatban a harmónia válik az uralkodó állapottá. Ahogy Hamlet megállapította: "az elszántság természetes színét a gondolat halványra betegíti és így sok nagyszerű. akinek a tudata ilyen rendezett. hogy segít a figyelem összpontosításában. egy olyan spirituális rend keretein belül. végső módja az élet értelemmel való felruházásának az előző két lépés eredménye. a feltétel nélküli szeretet ad célt. Nem is annyira az számít. aki pontosan tudja. akkor érzései. akkor nem számít. Ford. általunk végzett tevékenységek egységes áramlatélménnyé kapcsolódnak össze. Napóleon egyetlen célnak. mit csinál. Nem elég egy olyan nagy célt találni. mely mágnesként vonzza pszichikai energiáját és melytől az összes többi kisebb célja függ. mert az ő életének az Istenben való hit. Hannah Arendt társadalomfilozófus szerint az ókori görög civilizációban a férfiak hőstetteken keresztül akarták elérni a halhatatlanságot. a szándéknak cselekedetté kell válnia. 382. Amikor egy fontos célért kellő elszántsággal küzdünk. nem fogja pszichikai energiáját kételkedésre. Meg valósítása számtalan különböző módon lehetséges. nem 7 Shakespeare. hogy segítse az elesetteket. hogy milyen nehézségekkel kell szembenéznie élete áramlat-tevékenységgé való alakításához. A cél eléréséért meg kell küzdeni. pestist lehel magából. 102 . melyet oly nagyon csodálunk azokban az emberekben. amely igazolja mindazt. Csábító állapot – vajon hogyan érhetjük el? A LEGFONTOSABB A CÉLKITŰZÉS Sok ember életében jelen van egy olyan mindent összefoglaló cél. hogy folyamatos áramlat-tevékenységgé alakítják. Ilyen cél nélkül még a legjobban elrendezett tudatból is hiányzik a valódi értelem. hogy gondolataik és cselekedeteik beleolvadjanak Isten akaratába. Ha valaki harmóniában él önmagával. A társadalom más tagjai saját. Mind a halhatatlanság. mind az örökkévalóság megfelel ennek az elvárásnak. Blake szokott temperamentumával azt írja erről: "Az. de nem képes elég energiát összeszedni. azt várták. mely már kívül esik érzékeinken. amely a síron túlra is kiterjed. hogy eléri-e valaki a célt. hogy bátorságukról tanúskodó személyes tetteiket majd énekekben és történetekben örökítik meg és adják tovább nemzedékről nemzedékre. semmi másra nem lesz igazán szüksége. addig Teréz anya számtalan ember tudatának entrópiáját csökkentette. nem kell félnie a váratlan eseményektől. mely értelmet kölcsönöz mindennek. élvezetes és örömteli tevékenységet kínálva számára. A hős és a szent egyaránt egész életét egyetlen egységes áramlat-élménnyé formálta. mindent felölelő feladatba olvadnak össze. Teréz anya minden energiáját arra áldozza. melyek majd értelmet adnak az élményeknek. hogy elérje őket. Európa Könyvkiadó. megoldani a feladatokat. hogy míg Napóleon ezreknek káoszt okozott. Nem próbáljuk azonban a cselekedetek objektív értékét megítélni.7 Kevés annál szomorúbb dolog létezik. amit nap nap után tesz. s elveszítette nevét". amit kitűzött magának. mi történik vele. inkább az. A köztük lévő nyilvánvaló különbségek egy tágabb értelmű etikai kérdést vetnek fel: milyen következménnyel járt ez a kétféle módszer. Arany János." A harmadik. a válasz meglepően egyszerű. és ezzel eléri a belső harmónia állapotát. melyet egész haláláig követnie kellett.A cél önmagában általában nem is fontos. bűntudatra és félelemre vesztegetni. inkább azzal a (kissé szerényebb) feladattal próbálkozunk. hogy leírja ezt a kellemes élet felé vezető. Ez a végső cél határozza meg. ami többnyire örömmel is jár. amely szintén hozzájárul annak megértéséhez. A görög hősök azért hajtottak végre nemes tetteket. Az emberi történelem folyamán számtalan kísérlet történt olyan végső célok felfedezésére. hogy erő feszítéseit a cél megvalósítására fordította-e. ami értelmet adhat az életünknek. és örökké éljenek a Vele alkotott egységben. szükséges lépést. mit kellene tennie. elfogadva azt az összefüggő viselkedésmintát. csak az számít. 1961. W: Hamlet. pontosan olyan mértékig. Arendt véleménye szerint a végső céloknak valamilyen módon érinteniük kell a halandóság kérdését: olyan célt kell kitűzni az emberek elé. mint olyan emberrel találkozni. bárhonnan jöjjön is. Ez az. hogy kivívják kortársaik csodálatát. Ha valaki eléri ezt az állapotot. Élete minden egyes percének értelme van. A szentek éppen ellenkezőleg. In Shakespeare összes művei 4. Vannak olyan emberek ugyanakkor. fontos merény kifordul medriből. A céltudatosság. Ezek a kísérletek gyakran jelentős mértékben különböztek egymástól. amit tesznek. amennyire pszichikai energiáját egyetlen mindent felölelő célnak szentelte. Mostanában azt szokták mondani. de meglehetősen különböző módon. továbbra is élni fognak leszármazottaik emlékeiben. egységet alkotnak egymással. hogy megtegye. mellyel értelmet adtak életüknek? Arra a következtetésre juthatunk. hanem mindig hasznosan alkalmazza. vagy pedig szétszórta és elvesztegette. hogy leírjuk azt a szubjektív rendet. Ha valaki ismeri saját vágyait és céltudatosan dolgozik azért. A belső kongruencia végül elvezet ahhoz a józansághoz és belső erőhöz. az egységes cél az. hogyan lehet értelemmel felruházni az életet. Ilyen értelemben arra az ősrégi kérdésre. gondolatai és cselekedetei egybevágnak. akik egyensúlyba kerültek magukkal. Tisztán pszichológiai szempontból Napóleon és Teréz anya a belső célok. amit a célok eléréséhez szükséges elszántságnak hívunk. akik képesek pszichikai energiájukat egész életükön át élesen fókuszálni és a különböző áramlat-tevékenységek egymástól független céljai egy olyan. de nem cselekszik érte. dán királyfi. melynek érdekében boldogan vezette halálba a francia katonák ezreit. nyers hatalmi törekvéseinek szentelte egész életét.

Az érzéki és a gondolati világnézet többféle kombinációja és altípusa létezik egymással párhuzamosan egy adott pillanatban ugyanabban a kultúrában. a vallást. segíthet összefüggő áramlat tevékenységgé szervezni az életet. hogy csak a gondolati célokat tartsák értéknek. mint például Hugh Hefner. bemutatva. akik nyilvánosan arra intik közönségüket. A gondolati megközelítésnek azonban szintén megvannak a maga előnyei: lehet. A gondolati kultúrában a testet elsődlegesen úgy értékelik. A gondolati kultúrák az érzékivel ellentétes elven szerveződnek: lenézik a kézzelfoghatót és a természetfeletti. Az úgynevezett yuppie-életstílus például elsődlegesen érzéki alapelveken nyugszik. akinek "playboy-filozófiája" az egysíkú gyönyörhajhászást dicsőíti. hogy jól szemlélteti azokat az elveket. hanem egyének is megtestesíthetik viselkedésükben ezeket a jelentésrendszereket. Megoldható feladataik csaknem kizárólag arra irányulnak. melyek szerinte kétezerötszáz éven át váltakoztak egymással – néha több száz évig tartott egy szakasz. Sorokin Nyugat-Európában a késő középkort és a reneszánszt tartja viszonylag a legidealistábbnak. melyeknek az emberek végül alárendelik legfontosabb céljaikat. mind a gondolati rendszereket ördögivé tevő fanatikus aszkétizmust. e. a filozófiát és a mindennapi viselkedés igazolását eme szellemi rend megvalósításának. e. e. hogy mindegyikben más fontos dolgok igazolták a lét céljait. akiknek élete konkrét üzleti feladatok köré szerveződik. u. mivel elkerüli mind a tisztán materialista világnézetben gyakran meg jelenő céltalanságot. melyek mindenre kiterjedő célokat kínálnak fel. hogy vakon higgyen az isteni gondviselésben. nem materiális célok iránt érdeklődnek. melyek a konkrét érzékszervi tapasztalatok elfogadását kombinálják a szellemi végcélok iránti mély tisztelettel. Sorokin szerint az érzéki kultúra volt az uralkodó Európában körülbelül Kr. legalábbis a fejlett ipari társadalmakban. mint a metafizikai tökéletesség absztrakt elveinek jelképét. nem pedig az absztraktabb elveket. hanem a belső világosság és hit megszerzésére. mint Lee Iacocca vagy H. egymással szöges ellentétben álló elvet meggyőző egésszé kovácsolva megőrizni mindkettőből a jót és semlegesíteni mindkettő hátrányait. de a kudarcot is csaknem lehetetlen bizonyítani: az igazi hívő mindig eltorzíthatja a visszacsatolást. második felvirágzása a múlt évszázadra tehető. Az amerikai társadalomban éppúgy. és bizalmat1anul tekintenek az idea1izált értékekre. Az érzéki kultúrákban élő emberek nem feltétlenül materialistábbak. sőt akár ugyanannak az egyénnek a tudatában is. A vallást. Időnként egy-egy kultúrának sikerül ezt a két. hogy 103 . mindig rendkívül népszerű. hogy hogyan lehetne az életet könnyebbé. gyakran az élet érzéki megközelítésének legjobb példáját képviselik. Ez a két forma számtalan változatával együtt kissé nehezen fér meg egymással jelenlegi társadalmi rendszerünkben. Ezek a kultúrák epikureista és utilitarista jellegűek. s melyeknek az emberek alárendelhetik saját kisebb céljaikat. Talán szükségtelen is mondani. teljesen kihagyva az élmények elrendezésének a másik lehetőségét. Az érzéki kultúrák azon a szemléletmódon alapulnak. hogy ezzel kevésbé letisztult. kellemesebbé és kényelmesebbé tenni. hogy a szabályokat mindenki megérti. például arra biztatnak mindenkit. Pitrim Sorokin például a nyugati civilizáció különböző korszakait három típusra osztotta fel. az ideológiát vagy a feladatok megoldását nem az élet könnyebbé tételére használják. Konkrét kihívásokra kell reagálni. a csúcs Kr. e. és csodálattal tölti el őket az emberi test szépsége. hogy az élet célja az érzékek kielégítése. Hajlamosak azonosítani a jót azza1. néha csak évtizedekig. és a vissza csatolás általában világos – az egészség. míg a "bibliai övezet" vallási fundamentalizmusa gondolati alapú. a pénz. a filozófia. ami jól esik. 400 közé esett. Nemcsak kultúrák. de hasznos abból a szempontból. Az absztrakt elveket.olyan elkötelezett cselekedetekkel ezeket a kiemelkedő példa képeket követték. akik az egyszerű transzcendentális megoldások hívei. ha célok rendszereként funkcionál. de azért megfelelő értelmet adjanak a saját életüknek. melyet az "árja faj" vagy a "római jellem" gondolatával asszociálnak. Minden emberi kultúra definíciójánál fogva tartalmaz olyan értelmet hordozó rendszereket. A háttérben azonban eltérő okok húzódnak meg. 420 és Kr. Egy érzéki kultúrában már egy szép fiatal test képe szexuális válaszreakciót vált ki. és az ember egy olyan áramlat-tevékenység keretein belül alakíthatja ki az életét. a hatalom és a szexuális kielégülés kívánatossága ritkán válik kérdésessé. Olyan vezető üzlet emberek. 200-tól Kr. Természetesen soha egyetlen közösség sem formálja a céljait kizárólagos módon. a Bakkerek vagy Jimmy Swaggart. Legprimitívebb művelői az olyan emberek. alárendelve a művészetet. egy gondolati kultúrában pedig ugyanez a kép ideológiai álláspontot fejez ki és politikai célokat szolgálhat. Későbbi és komorabb példa ugyanerre a németországi náci uralom. Ross Perot. Sorokin szerint ennek a szemléletnek a legkimagaslóbb pontjai Görögország történelmének Kr. a vallás és a mindennapi viselkedés kézzelfogható tapasztalatokkal igazolják és dicsőítik a célokat. az orosz és a kínai kommunista rezsim és az iszlám újraéledése Iránban. gondolati és idealista fázisainak nevezte. 440-től 200-ig. amelynek a végcélja anyagi jellegű. 400-ig tartó szakasza. hogy a metafizikai célok soha nem érhetők el. Az előnyei közé tartozik az is. de céljaik megszervezésében és viselkedésük igazolásában főként a gyönyört és a hasznosságot tartják szem előtt. Sorokin ezeket hívja "idealista" kultúráknak. Sorokin egyszerű hármas felosztása vitatható módszere a kultúrák kategorizálásának. de bármelyik a kettő közül. e. 600-tól 500-ig és Nyugat-Európáénak Kr. hogy az idealista megoldás látszik a legjobbnak. Sorokin ezeket a típusokat a kultúra érzéki. Jó példa az érzéki és a gondolati alapelvek köré szerveződött kultúrák különbségére a következő. Az érzéki kultúrában a test kultuszát az egészség és a gyönyör utáni vágy motiválja. A gondolati megközelítés kritikátlan megjelenítői között ott vannak viszont azok a misztikusok és ideológusok. különösen a tizennegyedik század első két évtizedét. Az ilyen kultúrákban a művészet. miközben ők maguk a magánéletükben tobzódnak a luxusban és az érzéki élvezetekben. az aszkétizmust és az anyag meghaladását hangsúlyozzák. mint például a tévé prédikátorok. Persze itt is számtalan permutáció és kombináció fordul elő. melyet reklámcélokra lehet használni. mint a fasiszta ideológiában az emberek nagyra becsülik a testi egészséget és erőt. és főként konkrét szükségletekkel foglalkoznak. Az érzéki világnézet mint lehetőség.

hogy az első lépcsőfokon túllépjenek. Talán nem az számít leginkább. keressen valami kevésbé kimerítő forgató könyvet. hogy előbb vagy utóbb meg fogjuk bánni. egy eszmébe. Így hát ezek a fázisok nem szükségszerűen azt tükrözik. inkább arról adnak tájékoztatást. akkor a közösség céljai felé fordulhat. amellyel le lehet írni. hogy megkeresse saját személyes lehetőségeinek határait. 104 . hogy felismerjük. más modellek hat vagy akár nyolc fázist is elkülönítenek. előnyösebb lehet egy gondolkodásra nem késztető idealista felfogásnál. Az emberek nagy többsége valószínűleg kényelmesen megreked a második fejlődési szinten. hogy egy adott rendszer mennyire képes kifejleszteni a maga egyéni vonásait és élni lehetőségeivel. hogy a legtöbb elmélet felismeri ennek a dialektikus feszültségnek a fontosságát. gondolatokkal és tanokkal való kísérletezéshez. az illető kiterjesztheti értékelési rendszerét a közösségre – a családra. vallásosság.igazának bizonyításául használja. Ám ha nem tesszük. továbbá milyen szoros láncolatot alkotnak egymással ezek a tulajdonságok. a pszichikai rend pedig egyenértékű az élvezettel. hogy kik ők és mit akarnak elérni az életben. váltakozva irányul az Énre és a Másikra. a differenciáció és integráció váltakozását. Ilyen értelemben az élet alaposan végiggondolt érzéki megközelítése. hogy valaki gondolati vagy materialista beállítottságú. amely nagyobb. és viszont. jó esélyünk van rá. amelyek az emberek érettségével együtt változnak. Minden ember legalapvetőbb szükséglete az. Még kevesebben érik el a harmadik szintet. más emberek elfogadása és tisztelete alkotják ennek a belső rendnek a pilléreit. ha nem a feladatok tartalmát helyezzük a középpontba. ahol a család. a különböző képességekkel. akiknek az sem adatik meg. hogy testét és alapvető céljait ne hagyja felbomlani. hogy az ember semmi másnak nem szentelhet túl sok figyelmet. Cselekedeteink rendezési elveinek egy másik osztályozási módja. Ebből a szempontból úgy tűnik. Az idealista világ nézet talán a legkielégítőbb módja annak. a végső cél beleolvad egy olyan rendszerbe. Ez a lépés az Én magasabb fokú összetettségéhez vezet. hogy érdekei beleolvadjanak egy nagyobb egészbe. Amikor a fizikai Én biztonsága többé már nem kérdéses. amely az előzőekre épül rá. hogy mi mindenre nem. Ettől a ponttól fogva az egyén készen áll az energia átcsoportosításának utolsó fázisára: miután tisztába jött azzal. gyakran jár együtt életútválsággal. mi történhet. ha valaki szerencsés és sikerül a tudata felett úrrá lennie. hogyan kap értelmet az élet a komplexitás különböző fokozataiban. a szomszédságra. jelentőséggel bíró dolgok – hazaszeretet. a közösség. A negyedik lépés. nem könnyű – főként ha maga a kultúra egészében véve érzéki jellegű. Ha mindig megváltoztatja a céljait. a cég. fejezet utolsó részében már említettük. melyek egyszerre irányulnak az anyagi feltételek javítására és a spirituális célok elérésére. Először a pszichikai energia az organizmus szükségleteinek fedezésére szolgál. Többé már nem alkalmazkodik vakon. most újra érzi annak sürgetését. és csak néhányunknak adatik meg újra egyesülni az univerzális értékekkel. hanem azok komplexitásának szintjét. de nem szükségszerűen teszi könnyebbé az életet. Ha valaki elérte ezt a szintet. és ezen a ponton az ember erős késztetést érez. úgy tűnik. Ez már az önmegvalósítási kísérletekhez vezet. mi mindenre képes egyedül. az egyéni élet változatos "játékok" sorozatából áll. hogy megőrizze az Énjét. A lépések száma lényegtelen. pályamódosítással és egyre növekvő elkeseredett küzdelemmel az egyéni képességek behatároltsága ellen. a nemzet jólété az értelem forrása. Mivel azonban ennek az állapotnak szerves velejárója a folytonos keresés. s nem a gyönyör a jutalom fő forrása. Természetesen nem kell ezeket a terveket megvalósítanunk. Ebben a végső stádiumban a szélsőségesen individualizált személy – mint Sziddhártha. ami köré cselekedeteit rendezheti. melyeket az adott területen követ. hogy egy nagyobb emberi rendszerhez tartozik. annak az lesz az ára. a kényelem és a gyönyör vágyával. mikor rábízza a folyóra csónakját – készségesen hagyja. hogy fektessünk energiát velünk született képességeink kifejlesztésébe. hogy az életet mindent felölelő áramlat-tevékenységgé tegyük. és az Énen belül az érték és a tekintély új forrásaira lel. Ugyanakkor energiát kell fektetnünk abba is. valahányszor akadályokba ütközik. megértsük és megkíséreljük alkalmazni a saját individuális létünk határain kívül eső erőket is. hogy feladja az egészet. és még inkább azzal. az Éntől való végső elfordulás. A komplexitás azt kívánja. a növekedés. hanem hogy mennyire differenciáltak és integráltak azok a célok. Ezen a ponton az élet fő célja a fejlődés. Nem mindenki járja végig ezt az emelkedő spirált. hogy mi történik vagy fog történni. hanem autonóm lelkiismeretet fejleszt ki magában. Ezen a ponton az élet értelme egyszerű: megegyezik a túlélés. hogy az emberek bizonyos sorrendben alakítják ki fel fogásukat arról. mint az adott személy: egy gondolatba. a gondolkodó individualizmust. a komplexitás szintje attól függ. hogy a család vagy a szélesebb közösség érdekeit is képviselje. csak az számít. tanuljunk meg saját erőnkre támaszkodni. Olyan feladatok kitűzése azonban. miszerint ő is a választottak közül való. A fejlődés következő lépcsőfoka a gondolkodó individualizmus. legyünk tudatában egyediségünknek és saját korlátainknak. AZ ELSZÁNTSÁG SZEREPE A cél megadja az erőfeszítések irányát. Amikor maga az életben maradás folyamata olyan kimerítő. egy transzcendentális entitásba. hogy noha élete kellemesebbé és kényelmesebbé válik. Az ilyen témákkal foglalkozó pszichológusok egyetértenek abban. váljunk ennek során autonómmá. A fentebb leírt négy fázis a legegyszerűbb modell. Ahogy a 2. különböző célokkal és kihívásokkal. noha általában a konvencionális normákhoz és mércékhez való alkalmazkodást tükrözi. egy vallási vagy etnikai csoportra. amely visszavisz a többi ember közé való beilleszkedés és az univerzális értékek elfogadása felé. Az egyén újra befelé fordul. üres és értelmetlen lesz. akkor nem lesz elég energiája ahhoz. és a csoport értékei lesznek számára értelemmel. a benne rejlő lehetőségek kibontása iránti vágy. Ebben a fázisban inkább az öröm. amely érzékenyen reagál konkrét emberi tapasztalatok széles tárházára és belsőleg egységes egészet alkot. A komplex jelentésrendszer felépítésének ebben a forgató könyvében a figyelem. A létfenntartás önmagában is értelmet ad az életnek. A dialektikus fejlődés következő lépése megint visszatéríti a figyelmet az egyénre: miután elsajátította azt az érzést. Vannak olyan emberek. A célok mindenféle bajhoz is vezethetnek.

saját magunknak kell kitalálnunk. ám ha túl könnyen feladja. Ugyanez igaz minden áramlat-élményre: kölcsönös kapcsolat áll fenn a célok és a hozzájuk szükséges erőfeszítések között. "Ismerd meg önmagad!" – vésték egykor a delphoi jósda bejárata fölé. hogy ezekkel számolnunk kell. mellyel alkalmazhatjuk. függetlenül attól. Mindent tekintetbe véve nem mondhatjuk. ha családja jólétét és boldogulását tűzte ki végső célként. Egyetlen célnak sem lehet nagy hatása. hogy feláldozzák miatta kényelmüket vagy akár életüket is. hogy megosszuk vele az életünket. ha nem vesszük komolyan. ha a lényegbevágó igényeket különválasztjuk azoktól. melyet – belső rendje miatt – értelmes és örömteli eseménysorként élnek át. akik először telepedtek le Amerikában. bárhova vezérelte is az őket.A Zarándokok 8. hogy megőrizzék földjüket és nyájaikat. hogy az emberiség ből hiányozna a bátorság. mert úgy gondoljuk. mibe fektessünk pszichikai energiát? Nincs senki odafent. akkor egyszerűen átmegyünk oda – "És mi lenne. Ma már lehet belőle művész. Addig is hogyan állapítsuk meg. annak az az egyik oka. és kiválaszthatjuk közülük azt az egyet. mit tartalmaz ez a tanács az egyes ember számára. amelyik összefogja cselekedeteinket. s adnak értelmet ezzel saját életüknek. hogy beválik. hogy a lelkiismeretük szerinti szabad vallásgyakorlás elengedhetetlen ahhoz. ha túl sok dolog tart igényt a figyelmünkre. A ránk szakadt komplexitás és szabadság. Próba szerencse módszerrel. sokkal könnyebben elkötelezzük magunkat egy cél iránt. akkor a célnak nem lesz értelme. A belső konfliktust az okozza. mellyel meg kell tanulnunk élni. akik olyan célt választottak. ha Ausztráliában nyitnánk meg azt a vendéglőt?" Az életmód és a vallás választás kérdése. vallásuk vagy művészetük kedvéért. aki azt mondaná: "Itt egy cél. Ha másutt zöldebb a fű. és ki mondhatná meg. hogy önmaga felé irányítsa a pszichikai energiát. Az önismeret oly régi gyógyszer. céljaik valóban fontosak lettek. érdemes ennek szentelni az életed". később azonban már az erőfeszí tés igazolja a célt. Hittek abban. ha tehetnénk – nem is tehetjük. tudós vagy akár katona is. hogy ez még száz évvel ezelőtt is elképzelhetetlen lett volna. mi legyen életünk legfontosabb célja. hogy semminek sincs számukra nagyobb jelentősége. amire egyszer elszánta magát. azoknak minden fájdalom és kudarc ellenére is van esélyük rá. hogy énjük integritását fenntartsák. melynek alárendelték életüket – sokan jártak már előttük. melyik érdemes arra. Sokkal szabadabban mozgunk. a keresztény mártírok vagy a késő középkori délfrancia kathar szekta – nem hagyták. Régen egy vadász holtáig vadász maradt. Szülők milliárdjai áldozzák fel magukat a gyermekeikért minden korban és minden kultúrában. hogy eredetileg mekkora értéket hordoztak magukban. hogy azonosuljunk szülővárosunkkal vagy bekapcsolódjunk a helyi közösségbe. és ha nem készülünk fel arra. Ebből az következik. Minden egyes cél következményekkel jár. hogy az út nagy része fárasztó és veszélyes lesz. akkor a kapcsolat is idővel veszíteni fog értékéből. Ez nem azt jelenti. Egyszerűen túl sok cél vetélkedik az elsőbbségért. hogy egymásnak ellentmondó. hogy hajlamosak vagyunk megfeledkezni az értékéről – az a folyamat. üzlet asszony. úgy döntöttek. Ami mégis megkülönböztette a Zarándokokat a hozzánk hasonló többiektől. hogy a nő legfontosabb szerepe az. úgy lesz egyre nehezebb elérni a teljes elszántságnak ezt az állapotát. egy kovács egész életében gyarapította mesterségbeli tudását. Most már foglalkozásunk sem tartozik olyan szorosan az identitásunkhoz: senkinek sem kell örökké könyvelőnek maradnia. akkor a mi leszármazottaink élete oly végtelenül gazdag lesz. és többé nem "nyilvánvaló". hogy vissza kellene térnünk a múlt merev értékrendjéhez és behatárolt választási lehetőségeihez. viszont ha kevesebb és világosabb választási lehetőség áll előttünk. Mivel így cselekedtek. logikusan elrendezett tapasztalatsorrá. jövendő házastársunk érdemes arra. Nem ők voltak az elsők. hogy – akár a masadai zsidók. hogy neki szenteljük teljes életünket? Né hány évtizede egy nő számára egyértelműen helyénvaló volt. akkor vállalása is értéktelenebb lesz. Ha nem. Hogy miért ismétlik olyan gyakran. A túl sok vágy. 105 . Ám ahogy a kultúra egyre összetettebbé válik. Azért kötünk házasságot valakivel. Ha azonban a házasság megkötése után nem viselkedünk ennek a feltételezésnek megfelelően. a túlságosan sok összeegyeztethetetlen cél mind azért küzd. Több millióan adnak fel mindent hazájuk. A nehezen elérhető csúcsra törekvő hegymászó tisztában van azzal. Mindazonáltal minden nemzedéknek magának kell újra felfedeznie. hogy ezek a szavak mit jelentenek. hogy a Legfelsőbb Lénnyel háborítatlan legyen a kapcsolatuk. Ha a játékszabályok túl rugalmassá válnak. mintha a vállalt értékek megérnék. mint annak. kitartó tanulással kibogozhatjuk az ellent mondó célok hálóját. Az előttünk álló választási lehetőségek sokasága oly mértékben kitágította személyes szabadságunkat. s ezért könnyen módosítható lett. mint semmi más ezen a földön. Legalább ennyien fordítják minden energiájukat arra. Kezdetben a cél igazolja az erőfeszítést. hogy anya és feleség legyen. ha nem akar. melynek megszerzéséért oly keményen harcoltak őseink. az elszántság hiánya pedig elértékteleníti a választási lehetőséget. és úgy tettek. amelyen keresztül összhangba hozhatjuk egymással a konfliktusban álló lehetőségeket. részben mert nemigen volt más választása. és nehezebb elérni az áramlat-élményt. Akik állhatatosan így tesznek. belsőleg összefüggő. Épp ezért a szabadság nem szükségszerűen segíti elő az élet értelmessé tételét – épp ellenkezőleg. mindig újra kell értelmeznünk korunk szellemének megfelelően. és meg kell találnunk a korszerű mód szert. Hitük meggyőződését követték. olyan lehetőség. Ha erre képesek vagyunk. Az egyformán vonzó választási lehetőségek azonban elkerülhetetlenül a célok bizonytalanná válásával járnak együtt: a bizonytalanság gyengíti az elhatározást. értelmetlen célokra pazaroljuk az energiánkat. a koncentráció csökken. hogy a konfliktusok feloldásának egyetlen módja. melyek 8 Zarándok Atyák: Új Angliát Amerikában 1620-ban megalapító angol puritánok. hogy a nehézségek és az üldöztetés felmorzsolja elszántságukat. hogy életük egyetlen hosszan tartó áramlat-élménnyé váljon: koncentrált. Ezek az elkötelezettségük által értékessé váló célok segítettek értelmet adni a Zarándokok létezésének. akkor azt kockáztatjuk. hogy ezt meg tudjuk tenni. mi felé kellene fordulnunk. az az volt. és azóta is számtalan epigramma adja tovább ugyan ezt a tanácsot. A bőség zavara mindannyiunkra kihat valamilyen módon. Mivel nem létezik abszolút bizonyosság arra nézve. hogy kitartson amellett. Ahhoz pedig. nem kötődünk már annyira a szülő helyünkhöz: nincs okunk arra.

A pszichikai entrópia azon formái. hogy az akadályok ellenére is kitartsunk mellettük. Ha életünk küzdőtere bővelkedik lehetőségekben akkor folyamatos áramlatban fogunk dolgozni. hogy egy bizonyos előléptetés több stresszel fog járni. avagy a vita contemplativa. melyek végül fennmaradtak a rostán. és azok között is felállítjuk a fontossági sorrendet. Ha céljainkat jól választottuk meg. mely minden gondolatot és érzelmet harmonikus egységgé illeszt össze. hirtelen nem bizonyulnak elég erősnek ahhoz. a lehetőségek és következményeik reális mérlegelését már jó ideje az élet legjobb megközelítésének tartják. Ha valaki sosem törődött azzal. és nem lesz időnk észrevenni a normális életben előforduló entrópiát. vajon az elmúlt néhány óra cselekedetei összeegyeztethetőek-e a hosszú távú célokkal. Akkor pedig közvetlenül megérezzük az élet szövevényében a rendet. mihez kezdjek vele? Más szavakkal. Ha emberi szemmel nézzük az állatok életét. hogy az életet koherens áramlat-élménnyé tegye? Nem úgy születünk-e. A fiatal mérnök. de gyakran azon az áron. a szexualitás. vagy hogy egy adott barátság – lehet bármilyen vonzó – elviselhetetlen feszültségeket gerjeszt a házasságában. akár olyan módszeres önvizsgálat formájában. hogy konkrét külső feladatoknak adja át magát. amire teremtve lettek. ahol fáradságos munkával kibékítjük elnyomott vágyainkat tudatunk többi részével. előbb vagy utóbb azonban előbukkannak a háttérbe szorult alternatívák – elviselhetetlen kételyek és sajnálkozás formájában. egy sürgős munka. akkor figyelmünk olyan mértékben a tetteinkre és a körülöttünk zajló eseményekre fog irányulni. megéri feltenni alapvető kérdéseket: Tényleg akarom ezt csinálni? Tényleg szeretem csinálni? Vajon az előrelátható jövőben is élvezni fogom? Megéri az ár. hogy semmi más nem tud vetélkedni vele. Az önismeret sokféle módon érhető el. hogy elmulasztja észrevenni saját érzéseit. Mielőtt sok energiát fektetnénk egy cél elérésébe. ha elérem? Ezeknek a látszólag könnyű kérdéseknek a megválaszolása csaknem lehetetlen olyan emberek számára. hogy még akkor is igazolják erőfeszítéseinket. akikből időközben flegma kamaszok lettek? Most. mert szembenézünk az ellentmondásokkal és megpróbáljuk feloldani az egymással konfliktusban álló célok és vágyak közötti feszültségeket. frusztráció. magány. akik elvesztették a kapcsolatot saját élményeikkel. amely az önmagára irányuló tudat kifejlődését megelőzően fennállt. a tudat tartalmának dinamikus rendje lesz. vajon egy adott tett entrópiát idéz elő vagy sem. mint amennyit megér. Az élet egészére azonban már sokkal nehezebb kiterjeszteni ezt az állapotot. A HARMÓNIA VISSZASZERZÉSE Ha életünket a cél és az elszántság kovácsolja egybe. A cselekvés segít megteremteni a belső rendet. míg éhségét nem csillapította. szorongás. akik megtanulnak bízni saját ítéletükben és hozzáértésükben. Viszonylag könnyű rövid időszakokra rendet teremteni az elmében. mert általában azt teszik. egy boldog közjáték otthon mind fókuszálni tudja a figyelmet. hogy rendkívüli módon beszűkíti a választási lehetőségek körét. melyek egy ideig erőt adtak. morogni kezd és prédára fog lesni. Joggal tehetjük fel azonban a kérdést.nem olyan fontosak. a következmény a belső harmónia érzése. Megérte vajon feláldozni egészségemet az előléptetésért? Mi történt azokkal az aranyos kis gyerekekkel. Itt derül ki. akkor nem tudja értelmesen megtervezni cselekedeteit sem. és ha van ahhoz bátorságunk. Az élmények feletti elgondolkodást. Egy jó játék. akkor úgy kerül az áramlatba. aki negyvenöt éves korára gyárigazgató akar lenni. mit is szeretne. amit fizetnem kell érte – nekem és másoknak is? Képes leszek együtt élni magammal. de azért meg vannak a hátrányai is. mert választott céljainkat olyan intenzitással igyekszünk valóra váltani. s így megint a gyermekek öntudatlan spontaneitásával képesek cselekedni. esetleg kitörli az életéből a belső konfliktusokat. és ezek mindegyike megnövekedett belső harmóniához vezet. melyek mostanában annyi kínt okoznak nekünk – beteljesületlen vágyak. Másfelől azonban ha az efféle tűnődés és önvizsgálat szokása már kifejlődött valakiben. Tudatunkban mindig közvetett módon fog visszaállni a harmónia: nem azért. Sok nagy vezető. hivatásának élő értelmiségi és tehetséges mesterember van. vagyis a cselekvő élet. valószínűleg hosszú éveken át sikeresen és töretlenül halad előre. hogy rájöjjön arra. utána pedig lefekszik és a napon sütkérezve álmodja az 106 . hogy nem lesz időnk boldogtalannak lenni. és azokat igyekszik minden erejével elérni. Ha valaki a vita activában merül el. valóban a belső béke állapota lehetett. arra a következtetésre jutunk. Csaknem ösztönösen tudni fogja. Ideális esetben a tettek és az elmélkedés kiegészítik és támogatják egymást. hogy idejük legnagyobb részét áramlatban töltik. melyeket aztán nagy elszántsággal véghez is vittek a belső harc mindenféle jele vagy a fontossági sorrend felállításával kapcsolatos bármilyen probléma nélkül. és minden energiáját ennek szenteli. a fájdalom és a veszély felbukkanása. hogy elértem a hatalmat és az anyagi biztonságot. hogy miért olyan nehéz elérni ezt a belső rendet? Miért kell valakinek keményen küzdenie. hogy minden nap többször áttekintik. ha a figyelmét annyira lefoglalják a külső célok. hogy békében élünk önmagukkal – nem természettől rendezett-e az emberi természet? Az ember eredeti állapota. azok a célok. hogy a szemlélődő életmódnak is megvan a maga előnye. meghiúsult elvárások. Amikor az oroszlán éhes. Az agykéreg hatalmas növekedésének és a kultúra jelképes gazdagodásának melléktermékei mindannyian – a tudat felbukkanásának árnyai. Akár a pszichiáter díványán történik. erre bármilyen reális célkitűzés képes. és előidézni ezzel az áramlat harmonikus élményét. a gondolkodás tehetetlen. Ezt alapvetően kétféle módon tehetjük meg: az ókori gondolkodásnak megfelelő felosztás szerint a vita activa. melyek elég meggyőzőek ahhoz. hogy eldöntse. hogy energiánkat olyan célokba fektessük. Sok olyan sikeres üzletember. bűntudat – valószínűleg csak nemrégen váltak az elme megszállóivá. akkor nem kell minden egyes alkalommal mélyre ásnia saját lelkében. hogy értelmet adjanak egy egész életnek. mikor a forrásaink kimerültek. vagyis a szemlélődő élet mód követésével. melyet csak időről időre zavart meg az éhség. Ha valaki csak praktikus célokat tűz ki maga elé. A tett önmagában vak. amely a jezsuitáknál szokás. és mikor a sors könyörtelenül megtagadja tőlünk a kényelmes életnek még az esélyét is. mint például Winston Churchill vagy Andrew Carnegie tűzött ki maga elé olyan életcélokat. Ehhez az kell. hanem azért.

és a kudarc lehetősége sem zavarja. melyeket úgy neveltek. Több tényezőjét is elkülöníthetjük annak. az élet elkerülhetetlen balesetei mind szenvedést okozhatnak. mint amennyi valóban lehetséges. Ha már egyszer gyümölcsöt szedtünk a tudás fájáról. aki megosztja tudását és érdeklődését összes többi társával. minden gyerek spontán módon cselekszik. választási lehetőségek és magatartások kakofóniája. míg egy jóllakott oroszlán teljességgel a nap melegére koncentrál. Ahogy a társadalmi rendszerek az elszórt törzsektől elérkeznek a zsúfolt nagyvárosokig. az itt és a most osztatlan átélése az évek múlásával egyre nehezebben visszahozható. mert nincs. a többi élőlény nem eléggé fejlett ahhoz. Nem sok tere nyílik a konfliktusoknak. hogy lássuk. úgy kapnak helyet bennük az egyre specializáltabb szerepek. A technikailag kevésbé fejlett kultúrákban élő emberek belső harmóniája behatárolt választási lehetőségeiknek és adott képességeiknek köszönhető. annál nagyobb teret enged az alternatíváknak – és annál több dolog romolhat el benne. Ez természetesen érvényes az elme fejlődésére is: minél több információt képes kezelni. harmóniában vannak önmagukkal. mint mi. olyan derűsnek látszanak. Minél összetettebb egy rendszer. Nincs már egyetlen helyes viselkedés mód. a fájdalom és a kielégítetlen szexuális vágy kínjait. A vágyak egyszerűek. mégis előnyösebb az összetettebb. hogy a gyerekek mindig boldogok. Ez az egyszerű rendszerek rendje – azért rend. Kegyetlen vagy nemtörődöm szülők. hogy szükségletei kielégültek. ami megzavarja. A korábbi egyértelműséget. Az állatok képességei mindig összhangban vannak a konkrét követelmények kel. De az összes élőlény közül csak az ember van olyan helyzetben. akkor unatkozni. a mi problémáink megoldására mégsem nyújthatnak modellt. mint amit valóban el tudunk érni. Nem sokan szállnának szembe azzal az állítással. és annak köszönhető. mint ahogy a mi lelkünkben felbukkanó zűrzavar a határtalan lehetőségek és a folytonos tökéletesedés szükségszerű következménye. Nincs okunk azt hinni. Mikor az elmét már nem kizárólag a reflexek és az ösztönök uralják. és úgy érezzük. hogy a primitív népek. mivel elméjük – ösztönös módon – csak arról tartalmaz információt. amelyet az embereknél áramlatnak hívunk. ha az ember egyszerre egynél több célt tart szem előtt. A faj szintjén a központi idegrendszernek a biológiai evolúció folyamán történő kifejlődése az egyik ok. semmivel sem boldogabb nálunk. mint mi. Nem kell messzi tájakat bejárnunk ahhoz. hogy a tudat miért válik egyre komplexebbé. Hogy ezt az evolúciós analógiát tovább kövessük és a biológiai evolúcióról a társadalmira is kiterjesszük. ami aktuálisan jelen van a környezetben testi állapotukkal kapcsolatosan. vagy ahogy a gyerek teljes szívvel a jelenben él. Ez azonban törékeny harmónia: ahogy a komplexitás lépésről lépésre nő. hiedelmek. válaszul a mesterségesen beszűkített lehetőségekre. Goethe jelenítette meg ezt a dilemmát abban az alkuban. ha gazdájuk egyedül hagyja őket. az alternatív célok és cselekvési lehetőségek száma és összetettsége elhanyagolható. ha a biológiai alapon beléjük kódolt célokat nem tudják elérni. Ha az emberi történelem szintjét tekintjük. Noha megcsodáljuk a pihenő oroszlán felhőtlen derűjét. akkor megadatik neki a választás kétes áldása. hogy mindig többet akarunk annál. hanem azt is. hogy szembe kell néznie egymásnak ellentmondó célokkal. melyet maga a rendszer gerjeszt. A pszichikai entrópia emberi sajátosság. Ők is érzik az éhség. amit a gyerekek csak nehezen sajátítanak el. hogy az ember barátai legyenek.oroszlánok álmát. Érthető hát. Az elmének nemcsak azt kell tudnia. Megszabadulván a külső okokból bekövetkező konfliktusoktól. Elméje nem mérlegel pillanatnyilag elérhetetlen lehetőségeket. hit rendszerek. ahol a társadalmi szerepek. Egy gyerek azonban ritkán boldogtalan anélkül. akkor szorongani kezdünk. Többé már nem lehet minden ember vadász. elhomályosítja az egymással feleselő értékek. hogy jó oka ne lenne rá. hogy hiába olyan harmonikus az egyszerűbb tudat. ami van. Ez persze nem azt jelenti. Amikor túl sok a követelmény. az Édenkertbe vezető út örökre zárva marad előttünk. mikor túl kevés. hogy a kevésbé fejlett kultúrákban. ami lehetne. Az ártatlanság rendje már kívül esik az általunk bejárható körön. A mítosz azonban csak az igazság egyik feléről számol be: amikor a "vadember" éhes vagy fáj valamije. a pap és a katona most már mind különbözőképpen látják a világot. nincs szükség kompromisszumra. ami lehetővé tette a spontán áramlatot. Mielőtt Én-tudata kifejlődne. sokan érzik úgy. feladat. a választási lehetőségek világosak. többet érhetünk el. teljes átéléssel és elszántsággal. hogy kielégítetlen ambícióktól szenved vagy nyomasztja a felelősség. technológiák – fejlődése a másik ok. Az állatok éppúgy szenvednek. a kultúra – a nyelvek. ahogy a természeti népek elfogadják sorsukat. Azok a kutyák. A "boldog vadember" mítosza azon a megfigyelésen alapul. lehetőség. az áramlat átélésének nagyobb az esélye. ha nem fenyegeti őket semmi. Így az éhes oroszlán csak azt fogja fel környezetéből. ami a gazella felderítéséhez kell. mint Tolsztoj Ivan Iljicse. kellemes alternatívákat sem képzel maga elé. úgy növekedik a belső konfliktus lehetősége. Az egyéni élet tartama alatt is minden ember egyre növekvő mértékben ki van téve annak. melyek gyakran egymással ütköző gondolatokat és tetteket kívánnak meg ugyanattól a személytől. szenvednek. hogy saját szenvedésének okozója legyen. de ez az életkor növekedésével egyre inkább megváltozik. hogyan lehet az áramlat természetes része az életnek. úgy növekszik vele együtt az entrópia lehetősége is. és minden szerep más képességeket kíván meg. A farmer és a molnár. amelyet doktor Faustus kötött Mefisztóval: a jó doktor tudásra és hatalomra tett szert. Ha csak néhány lehetőséget tudunk elképzelni. valószínűleg igaz. hogy az emberek olyan nosztalgiával gondolnak vissza kora gyermekkoruk éveire. és ő valószínűleg gyakrabban kerül ilyen helyzetbe. hogy képes legyen zavart és kétségbeesést érezni még azután is. azt. de azon az áron. és átélik a megszakítatlan összpontosításnak azt az állapotát. egymással összeegyeztethetetlen cselekvési lehetőségek kel. amiért az elme tartalma egyre differenciáltabbá válik. ugyanakkor tudatában van egymással ütköző vágyainak is. hogy a lelkéből eltűnt a harmónia. 107 . hogy a gyerekkor teljes szívvel átélt derűje. szegénység és betegség. hogy az irigységet kelt a differenciáltabb kultúrából érkező látogatóban. akkor viszonylag könnyebb elérni a harmóniát. A gyerekek előtt általában kevés és még koherens választási lehetőség áll. Az unalom olyasmi. Ez csak akkor jöhet létre.

ÉLETTERVEK ÉS AZ ÉLET ÉRTELME Ha nem akarjuk elfogadni a genetikailag vagy társadalmilag belénk programozott célokat. Ezek a fogalmak mindegyik esetben azt fejezik ki. Sajnálatos módon az orvos soha többé nem jelentkezett. Amikor valakinek a pszichikai energiája egybeolvad élet tervével. akkor a harmóniát észérvek és a szabad választás segítségével kell megteremtenünk. hogy a modern embernek szembe kell néznie ezzel. Még ha minden pénzét elveszíti is. Az autentikus tervek általában belsőleg motiváltak. és azt is. amely az ő szóhasználatukban olyan célirányos cselekedeteket jelent. amely számtalan perifériára szorult ember életét – függetlenül bőre színétől – teheti rendbe. de mindkettőnek megvannak a hátulütői. akárcsak egy játék. Szülei csak néhány szót beszéltek angolul. A világos visszacsatolás meg fogja könnyíteni számára. aminek következtében E. szülei megtakarított pénzükből vettek neki egy biciklit születésnapjára. de élettervének sebezhetősége azonnal nyilvánvalóvá lesz. és alig tudtak írni-olvasni. amíg a társadalmi rendszer egészséges és józan. hogy közelebb került-e a céljához vagy sem – mindenesetre mindig tudja. cinikussá. hogy milyen embertelen cselekedeteket követ el. amíg a személy érzéseit és hitét fejezi ki. Nem számít. másfelől pedig az elfogadott élettervek között. Békés. Hasonló megkülönböztetés áll fenn egyfelől a saját élettervek. apjának kölcsönt kellett felvennie. amelyek egész életében végigkísérik. mindenben csak a saját hasznát kereső emberré nyomorítva őt. hogy mindaz. és szülei is 108 . akkor fedezi az összes kiadást és vesz egy új biciklit is. Néhány nappal később biciklizés közben elütötte egy szabálytalanul közlekedő autó. A pszichológusok ezzel szemben inkább a helyénvaló törekvés (pro priate strivings) vagy az életterv (life theme) kifejezést használják. Az élettervek mindkét típusa segít értelmet adni az életnek. Gyakran új és szokatlan dolgokról van szó. Az életben jelentéssel ruház fel minden eseményt – nem feltétlenül pozitív értelművel. Az elfogadott életterv nagyon jól működik egészen addig. melyet mások írtak meg. normális időkben egy Adolf Eichmannhoz hasonló ember a társadalom megbecsült tagja. melynek szabályait és lépéseit be kell tartanunk ahhoz. amint beteges lelkű és gátlástalan emberek ragadják magukhoz a hatalmat. hétéves lett. és racionális érveken alapuló személyes döntést hoz. mit kell tennie. A baleset után hosszú éveken keresztül E. Itt nincs igazi alternatíva. jól szervezett intézmény része legyen. A legerőteljesebb élettervek gyakran újra felfedezett és egyénileg választott ősrégi emberi célokon alapulnak. mely az egyén minden cselekedetének jelentőséget ad. Malcolm X. Ez az esemény okozhatott volna olyan sérüléseket is E-nek. hogy egymillió dollárja legyen. hogy amit tesz. Nem minden életterv egyformán produktív. általában tudni fogja. Minden valószínűség szerint áramlatélményben volt része. hogy céljait megváltoztatná vagy akár tudatában lenne annak. és elnevezték "tervnek". amit tesz. hogy szívvel-lélekkel elkötelezze magát tettei mellett. ellenkező esetben eltorzult célok csapdájába csalhatja az egyént. A náci Adolf Eichmann számára – aki emberek tízezreit küldte hideg fejjel a gázkamrába – a bürokrácia szabályai szentek voltak. Az első az olyan ember élettervét jellemzi. Másik biciklire nem telt. és biztosította. hogy kifizesse a drága kórházi számlákat. de csodálták és szerették Amerikát és az országot megtestesítő hatóságokat. társadalmi legitimációjuk általában igen csekély. már tudják. aki a rák ellenszerét akarja minden másnál jobban meg találni. ahogy összeállította a vonatok pontosan illeszkedő menetrendjét. addig a tudata harmonikusan működött. amely nemcsak saját életének adott értelmet. komoly sérüléseket szenvedett és a bicikli is összetörött.-t kórházba vitte. Kutatásaink egyik interjúalanya – nevezzük a továbbiakban E. Sikerült meggyőznie E.-t és szüleit. mert mindenki más ezt csinálja. a második esetben pedig egyszerűen felvesz egy előre meghatározott szerepet egy olyan forgatókönyvből. hogy mi maga a döntés. Az életterv meghatározza. Ha valaki minden energiáját abba fekteti. a század elején nőtt fel egy szegény bevándorló család fiaként. melyek formát és értelmet adnak az egyén életének. akiben tudatosul a szabad választás lehetősége. Amikor E. korábban már elért emberi teljesítmények darabjaiból összeállított identitást teremtett a maga számára. hogy az egyes célok visszavezethetők egy olyan végső célra. akkor minden esemény vagy egy lépéssel közelebb viszi a célhoz vagy távolabb attól. és E. Számára az élet értelme az volt. A saját élettervek más okok miatt törékenyek. mely célok hozzásegítették a méltósághoz és az önbecsüléshez. soha nem kérdőjelezte meg. A nem autentikus tervekben a választás annak alapján történik. mert összetartja őket a közös cél. hogy áramlatba kerüljünk. hogyan állíthat össze valaki saját élettervet régi célok alapján. Úgy tűnik. hanem sok más embernek is segített élményeikben csökkenteni az entrópiát. aki E. még mielőtt betöltené a harmincat. értelemmel bír. a tudatban megjelenik a harmónia. A stricik és zsebtolvajok szokásos ügyeskedései helyett olyan összetett célt tűzött ki maga elé. Megrémítette őket New York lüktető nagyvárosi életmódja. Olyan élettervet teremtett belőle. Az első esetben az egyén maga írja cselekedetei forgatókönyvét személyes tapasztalatai és választási lehetőségei alapján. E. akinek korai évei a nyomornegyedekben élő fiatalok megszokott forgatókönyvét követték – utcai verekedés és drogkereskedelem –. Sartre és Merleau-Ponty. Ekkor a mintaállampolgárból bűnrészes lesz anélkül. különös tanulságokat vont le az eseményből. és hogy az embereket a lehető legkisebb költséggel szállítsák. a börtönben olvasmányai hatására másfajta célokat fedezett fel. de jelentéssel. az helyes-e vagy sem. Ugyanúgy az az ember. Az egzisztencialista filozófusok különbséget tesznek autentikus és nem autentikus tervek között. és azt mondta. A kocsit egy gazdag orvos vezette. gondolatai és tettei értékesek maradnak számára. hogy ha nem tesz feljelentést. melyeket mások könnyen őrült vagy romboló hatású ideának tarthatnak. Mivel az élet értelmét személyesen felfedezni akaró emberek egyéni küzdelmeinek termékei. hogy a szükséges mennyiségű vagon mindig és mindenhol rendelkezésre álljon. nek – ugyancsak jó példát szolgáltat arra. mely dolgok teszik az életet élvezhetővé. hogy mit érez valaki kötelezőnek csak azért. semmi más nem számított. Lényegében teljesen új. mint Heidegger. a nem autentikus tervek választását külső erők motiválják. akik bele egyeztek az alkuba. ehelyett E. önmagukban hordozzák értékeiket. hogy egy erős. Olyan filozófusok. Amíg parancsokat követhetett.

nem ismerik a játékszabályokat és nincs megfelelő képviseletük azok között. elhanyagoltságra vagy rossz bánásmódra – adott reakció. a szegénység és tehetetlenség megteszi a magáét. hanem a feladat kiterjed más emberekre. dolgozott ki magának. Freud óta foglalkoztatja a pszichológusokat az. hogy a szenvedésre válaszul bekövetkező neurotikus reakciót tekintjük normálisnak. például a tehetetlenség problémáját nemcsak saját vagy szülei esetében tartotta fontosnak. akkor logikus. fokozatosan rájött. de csak az utolsóból nőhet ki egy olyan életterv. bölcs államférfivá vagy tudóssá váljon. hogy nincsenek tisztában a jogaikkal. alkoholista apa gyerekei többféle módon is magyarázhatják szerencsétlenségüket. Hogyan tudhatná egy gyerek megváltoztatni az emberi természetet? Hogy valaki értelmet találjon a szenvedésben. hogy az ember meg gazdagszik. Mi az. Ha feltételezzük. Ha azonban abból indulunk ki. számára is csak akkor nyílt meg az út a megfelelő képességek elsajátítása –jogi tanulmányai – előtt. ami bizonyos embereket képessé tesz arra. nem tudja elérni az áramlatot. hasonló példával szolgálhat. Élete végéig az a terv vezérelte gondolatait. hanem sokan mások is. vagy ő is csak egy ember. nemcsak azért. Így bármilyen megoldást talált saját problémáira. befelé fordulóvá és búskomorrá vált. de még ilyenkor sem szükségszerű. Életének minden cselekedete egyetlen nagyjátszma része volt. az nem más. akit erőszakos apja rendszeresen bántalmaz. mint az előző fejezetben már említett disszipatív struktúra. a külső esemény soha nem határozza meg az életterv tartalmát. A kisfiú menekülhetett volna önsajnálatba és depresszióba. E. amikor édesanyja rákos lett és nagy fájdalmak közepette meghalt. hanem annak az eredménye. Úgy tűnt. el kellett olvasnia az iskolában az Egyesült Államok alkotmányát és az állampolgári jogokat. ahhoz az kell. ő azonban kezdett úgy gondolni a betegségre. hogy saját élete jobb legyen. arra a következtetésre jut. Valószínűleg magyarázatok mindegyike igaz. Úgy döntött. hogy a szenvedések milyen értelmezése vezet negentropikus élettervekhez? Ha a gyerek. kudarcot vallott az életben. aki pusztuljon csak el. mint saját személyes ellenségére. nem pedig apja hibájának. Nehezebb – és érdekesebb – feladat magyarázatot találni arra. hogy életének értelme van. Célja körvonalazódván elhatározása egy pillanatra sem ingott meg. hogy problémájának gyökere az emberi természetben rejlik. Az. inni kezdett. hogy potenciális kihívásként értelmezze. Egy erőszakos. ami egy traumatikus esemény következményeit az életnek értelmet adó feladattá fordítja. egy híres bíró mellett gyakornokoskodott. ha a problémát úgy fogalmazta meg. hogy apjuk egy szörnyeteg. aki olyan mély hatást gyakorolt a modern európai gondolkodásra. és élvezettel nézett szembe az útjába kerülő feladatokkal. a konstruktív reakciót pedig "hárításnak" vagy "szublimálásnak". a neurotikus pedig akkor következik be. beteg és nyomorult. mint ő.keserűek és gyanakvóak voltak. amikor éppen a szenvedés sarkall arra valakit. Első helyen kell megemlíteni. vagyis a rendetlenség renddé szervezésének képessége. hogy az életterv sok esetben a korai években elszenvedett fájó. ha az ember szegény. hogy a szegénység az oka mindennek. és sok ember életébe hoz harmóniát. Valójában nem maga a trauma számít. tartalmatlan életen küzdik át magukat? Természetesen erre a kérdésre nincs egyszerű válasz. Mondhatják azt. és megesküdött. Később maga is bíró lett. Idővel orvosi diplomát szerzett. Gottfried. hanem azért is. vagy körülbástyázhatta volna magát áthatolhatatlan cinizmussal. hogy életcélra leljenek. például púposan született egy rozoga paraszt viskóban. annak nemcsak ő maga látta hasznát. hogy az embereknek van választási lehetőségük a tekintetben. Nem töltötte azonban még be a tíz évet. akkor nem sokat tehet ellene. E. az ő szüleihez hasonló helyzetben lévő bevándorló esetében is. Az emberarcú szocializmust hirdető filozófus. tizennégy-tizenöt éves lett. melyet még kamaszkorában választott. mint amely a kisebbségek kirekesztettségének és tehetetlenségének tulajdonítható. Amikor azonban E. akiknek a kezében van a hatalom. melyeket ő rendelt maga fölé. hogy családja szegénysége és elidegenedése nem az ő bűne. míg mások egy üres. és munkájában elért eredményei jelentősen hozzájárultak ahhoz. és az ember esendő és kegyetlen. Felvették a jogi karra. Még gyerek 109 . negentropikus életterv általában nem egyszerűen egy személyes problémára adott válasz. karrierje csúcsán pedig éveken keresztül dolgozott az elnöki kabinetben az állampolgári jogok védelmén és a törvény hozásban. mert azt. ha az egyén képtelen megbirkózni a nehézségekkel. akivel Chicagói Egyetemen dolgozó kutatócsoportunk készített interjút. kedves emlékeket idéznek fel benne. számtalan külső és belső tényező befolyásolja. hogy egyértelműen a külső események határozzák meg a lelki történéseket. akkor a konstruktív jellegű válasz a "normális". E. A megoldások felkínálásának önzetlensége tipikus a negentropikus élettervek esetében. néha az egész emberiségre is. mert minden ember esendő és kegyetlen. A szenvedés értelmezése a lényeges. hogy miként kovácsolódik össze egy ember életterve. Gottfried gyermekként nagyon közel állt édesanyjához. amelyet E. hogy az emberiség egyszer megszabaduljon ettől az átoktól. Könnyebb kételkedni abban. Végül pedig egy komplex. Úgy érezte. Ezt az ok-okozati összefüggést viszonylag könnyű követni. rákkutató lett. tetteit és érzéseit. hogy nagy művésszé. kora gyermek korának évei napsugaras. csak akkor lett képes szembenézni személyes életének szerencsétlenségeivel. hogy a tapasztalatok látszólagos káoszában felfedez-e valaki egy harmonikus élettémát. Miközben a cél eléréséhez szükséges képességeket próbálja valaki megszerezni. nehezen tudták felmérni az idegen emberek szándékait. hogy le fogja győzni. hogy az életnek van értelme. hogy hogyan reagálnak az eseményekre és milyen jelentést tulajdonítanak a szenvedésnek. hogy ügyvéd lesz. E. hanem minden szegény. Így hát a következő kérdés az. hogy a kora gyermekkori traumák hogyan vezetnek felnőttkori pszichés zavarokhoz. és olyan szabályok és célok fogták őket össze. sok más ember életét teszi jobbá. apja úgy érezte. személyes sérelemre – szülők elvesztésére. hogy mi történik az ellenkező esetben. hogy műveletlensége és tehetetlensége miatt ilyen. és az ilyen sorsot csak úgy lehet elkerülni. hogy mások ne essenek olyan könnyen igazságtalanság áldozatául. Ebben az esetben is egy személyes tragédia változott át meg oldandó feladattá. Amikor a benne foglalt alapelveket összevetette saját életével. Antonio Gramsci. élete több szempontból is jellegzetes példája annak.

volt. Rendezett információt veszünk fel a tanáraink. hogy egyszerűen lehetetlen közvetlen kapcsolatot feltételezni a gyermekkori külső problémák és a felnőttkori belsőleg értelmetlen élet között. melyek segítenek elkerülni az elmében kavargó káoszt. a filozófia és a vallás bárki számára hozzáférhető. hogy az előző nemzedékek által megvalósított rendből kiemeljük és felhasználjuk azokat a mintákat. Meglehetősen elégedett voltam a 110 . és a család csak tengődött egyik napról a másikra. szegény. Összehasonlításképp elmondanám. hogy tanulhasson. Antonio kisgyerekként olyan beteges volt. van valami közös stratégiájuk. És ez még csak az irodalom – hol van még a zene. később az életben még mindig rengeteg lehetősége adódik arra. hogy merítsen a múltból. hogy értelmi fogyatékos. hogy hogyan kell élni. a célkitűzésekről és értelmes célok köré sikeresen szervezett életekről. hogy előttük már mások is küszködtek hasonló problémákkal. amit elődeink oly nehezen gyűjtöttek össze arról. akik nem tűznek ki célokat maguk elé. Akkor sem állt meg. régi hősökről szóló történeteket és mulatságos kis családi sztorikat mesél el nekünk. Végül egyetemi professzor és parlamenti képviselő lett belőle. Mégis beszélek róla. Ez a felfogás nem különbözik attól. Thomas Edison beteges gyerek volt. hogy anyja minden este a legjobb ruháját adta rá és egy koporsóba fektette le aludni. akik értelmet tudtak adni az életüknek. integritásáért széles körben tisztelt társadalomtudós mesélte. Egyetlen józan ember sem akarná nemzedékről nemzedékre újra feltalálni a kereket. a képzőművészet. Azok az emberek. hogy harcolhasson az ellen a társadalmi helyzet ellen. a jó zene. akit rendkívüli módon csodált és példaképének tartott. akik tudomást sem vesznek róla. hogy előbbre juthasson az életben – azt gondolta magában: "Ha ő meg tudta csinálni. mintha a materiális kultúrát minden egyes nemzedék maga próbálná darabokból felépíteni. az építészet. Így például egy híres. amelyik tönkretette anyja egészségét és becstelenséggel vádolta meg apját. egyike a fasizmus ellen harcoló legbátrabb vezetőknek. gyakran kiemelik. mivel úgy döntött. aki egy kis szerencsével és kemény munkával kiverekszi magának. akkor az olyan egyszerű és nyilvánvaló. Nem használni fel azt az információmennyiséget. amikor egy kedves. a költészet. akik felnőttként koherens életterveket fejlesztenek ki maguknak. a könyvek és bizonyos modellek segítségével. mondván. családi és magánéletük ellenben gyakran rendezetlen. Egy árvaházban. A vasárnap reggel gyerekeknek sugárzott tévéműsorok értelmetlen és népszerűséghajhászó történetei képtelenek elérni ezt a célt. a vallás és a filozófia? Időnként szemináriumot tartok úgynevezett "midlife crisis" szel. általában nem emlékeznek arra. Az ilyen típusú személyiségre annyi példa van. és kizárólag saját eszközeikkel próbálnak értelmet adni az életüknek. Eleanor Roosevelt magányos. Ezek a sikeres üzletemberek már eljutottak a ranglétrán addig. neurotikus lányként nőtt fel. hogy egyrészt profitálhassunk a múltban felhalmozott tudásból. hogy mit tegyenek a következőkben. Az élet esetlegességével szembenézni kénytelen emberek közül sokan merítenek erőt abból a tudatból. az elektromosságot és azt a millió tárgyat és műveletet. A stratégia abból áll. a valódi vágya az életben az. hogy amikor tizenévesen elolvasta Dickenstől a Két város történetét. hogy kutatásaink szerint azok az emberek. és végül még azt is sikerült elérnie. mert szinte már feledésbe merül. a tánc. melyek az emberi környezet részét képezik. amely a miénk lehetne. A sikerre való esély körülbelül akkora. Gyakran az jelenti az első találkozást a múltban összegyűjtött tapasztalatokból megismerhető értelmes renddel. Mindent összevetve a kezdet nem volt valami ígéretes. ha megszabadulnánk a gyávaságtól és a kapzsiságtól. amikor az apját több évre börtönbe csukták. komplex élettervvel rendelkező ember vissza tud emlékezni egy olyan idősebb emberre vagy történelmi alakra. oktalan elbizakodottság. hogyan lehet harmóniát teremteni a káoszból. hogy egy magunk is fel tudunk fedezni értelmes célokat. amely új cselekvési lehetőségeket tárt fel előtte. hogy életét annak megértésére fogja szentelni. Mások életét például Platón párbeszédeinek racionális rendje vagy éppen egy science fiction történet hőseinek bátor tettei változtatták meg. ha elgondolkodhatnak azon. a tüzet. másrészt esetleg végül majd meghaladjuk azt. A legtöbb. Mindezek ellenére és sok más nehézséggel megbirkózva Gramsci küzdött az életben maradásért. mégis képesek voltak boldogulni. Évekig a fejlődéspszichológia legújabb kutatási eredményeire és elméleteire támaszkodtam előadásaimban és az utána következő beszélgetésekben. szerető. remek példát mutat arra. vagy azt remélni. olyan nagy hatást tett rá a Dickens által leírt társadalmi és politikai káosz – hasonlítván ahhoz a zűrzavarhoz. a színház. ameddig eljuthattak. Sokan vannak mégis. bibliai történeteket. Mussolini börtönében halt meg. és a tanára azt gondolta róla. hanem megtanuljuk használatukat. Ha ezeknek az embereknek. s a társadalom megszabta célokat sem fogadják el azok megkérdőjelezése nélkül. a végső pillanatig dolgozott: gyönyörű esszéket írt arról a csodálatos világról. hogy ott és akkor eldöntötte. hogy reggelre úgyis halott lesz. azaz a középkorúaknál bekövetkező krízissel küzdő menedzsereknek. mikor már – tanárként – szerény megélhetésre tett szert. rideg körülmények között felnőtt fiú pedig – amikor véletlenül a kezébe került egy Horatio Alger elbeszélés egy hozzá hasonlóan szegény és magányos fiatalemberről. én miért ne tudnám?" Ma ez az ember emberbaráti cselekedeteiről ismert nyugalomba vonult bankár. Bármilyen legyen is valakinek a családi háttere. hogy szüleik felolvastak vagy meséltek volna nekik gyerekkorukban. vagy egy olyan könyvre. igazságtalanul. hogy gyerekkorukban a szüleik gyakran meséltek nekik történeteket vagy olvastak fel könyvekből. hogy csaknem szégyenkezve említem meg. a képzőművészet. hogy miért keserítik meg az emberek egymás életét. amelyet a szülei éltek át Európában az első világ háború után –. Albert Einstein korai évei tele voltak csalódásokkal és szorongással – végül mégis mindannyian hasznos és fontos életet alakítottak ki a maguk számára. bizalomra méltó felnőtt tündér meséket. A jó irodalom képes rendszerezett információt nyújtani a viselkedésről. A kultúrában sok ilyen célra fel használható tudás – jól elrendezett információ – halmozódott fel. mintha elektron mikroszkópot akarnánk építeni szerszámok és fizikai ismeretek nélkül. ezért örülnek annak. ahogy később kiderült.

mások még mindig a kommunizmusban látják az ember életét fenyegető káosz problémájának megoldását. megtartani azt. annak elemeit először össze kell hasonlítania saját konkrét tapasztalataival. Dante. Számtalan ember merít erőt és nyugalmat az imádságból. aki több mint ezer évvel Dante születése előtt már halott volt. amelyet megteremtett. felfedezi. regényében a főhősé. hogyan lehetne gazdagabbá tenni az elkövetkező éveket. Még ma is találkozunk olyan emberekkel. és a résztvevők is úgy érezték. hanem felfedezett hit. akik sosem választottak célt maguknak. mindegyikük örök kárhozatra ítélve. Magvető 111 .találkozók sikerével. ám akinek magasztos és bölcs verseit Dante annyira csodálta. hogy ezek a hajszolt üzletemberek hogy fogadják ezt a több száz éves példabeszédet. Egy olyan hitrendszer lenne. mégis vannak példák az ellenkezőjére is. 9 Dante. és mindazok még szörnyűbb sorsának. hogy meneküljön tőlük. hogy három bősz vadállat leselkedik rá. a kéjvágyat és a mohóságot testesítve meg. Végül úgy döntöttem.5. Ilyen alap nélkül a tudatunkat továbbra is megosztaná a hit és a tudás. melyekkel egy középkorú ember szem be találja magát. Így lassan áthaladnak a pokol összes bugyrán. Sosem volt még ilyen komoly és nyílt beszélgetésünk a középkorúakat fenyegető csapdákról és arról. aminek jelentése van számára. Ha egy új hit ragadná meg a fantáziánkat. Noha naponta értesülünk tisztességtelen tőzsdések ügyleteiről. a középkorú New York-i tőzsdeügynöké. melyekben reménykedünk és melyektől félünk. hogy kinyújtjuk a kezünket a szenvedők felé. 5. A történet oly világosan a kulcskérdések köré szerveződik. Van-e arra valamilyen lehetőség. az a vallásos életterv. amely kivezet az erdőből. Később több résztvevő is mondta nekem négyszemközt. annak olyannak kellene lennie. mint egy mai bestsellerben. Világos azonban az is. Babits Mihály. és segítenek értelmet adni gyerekeink életének? Vannak. Noha költeményét mély vallásos érzület és erkölcsi tartás hatja át. amelyeket a tudomány már felfedezett az emberiséggel és a világegyetemmel kapcsolatosan. Nehéz elképzelni. és már fenik rá a fogukat. hogy van olyan út. de szerencsére aggodalmam alaptalan volt. akkor át kell alakulnia. 196. és Dante végső kétségbe esésében isteni segítségért fohászkodik. és bíznak benne. hogy egy ilyen hit ne olyan dolgokon alapulna – legalábbis bizonyos mértékig -. Attól féltem. hanem pogány költő. püspökökkel és papokkal. 1. Dante végzete a hatalom.51. hogy a keresztény hit fogja – visszanyerve régi dicsőségét – betölteni ezt a szerepet. akiknek célja az életben az entrópia növelése volt – ezek az úgynevezett "bűnösök". Dante felismerte. mivel az igaz utat nem lelém. hogy valaki értelmet találjon egy hiedelemrendszerben. Magyar Helikon. a költő szelleme. Előadásomat Dante Isteni színjátékának rövid összefoglalásával fogom kezdeni. Tom Wolfe Hiúságok máglyája10 c. Ford. ugyanúgy. akik bíznak abban. 1-3. hogy "Az emberélet útjának felén egy nagy. Pillanatnyilag egyik megoldás sem látszik valószínűnek. Még első vezetője. hogy Dante kereszténysége nem elfogadott. melyeket ismerünk. 1991."9 Ami utána történik. a kereszténység legjobb gondolatait ötvözi a görög filozófia és az Európáig eljutó muzulmán bölcsesség legértékesebb részeivel. mert hisznek abban. kipróbálok valami szokatlant. hogy mereven ragaszkodnak valamely hithez a kinövéseivel együtt. hogy tanultak valami hasznosat. hogy esetleg időpazarlásnak tartják ezzel foglalkozni. In Dante Alighieri összes művei. az megragadó és sok tekintetben máig érvényes leírása azoknak a nehézségeknek. hogy a népesség nagy részén nem segítenek a hagyományos vallások és hitrendszerek. és fundamentalista keresztények. mint az Isteni színjáték megbeszélése kapcsán. Sokan képtelenek elkülöníteni a régi hittételeket az idővel bekövetkező torzulásoktól és értéktelenségektől. az állatok azonban egyre közelebb kerülnek hozzá. Más szavakkal. sor 10 Fordította Fencsik Flóra. Imájára egy jelenés a válasz: Vergilius. hogy az értelmes életnek szükségszerű része az. akik szabad idejüket kórházakban töltik haldoklók mellett virrasztva. Az anyag felépítésével és tartalmával kapcsolatosan azonban elégedettségem sosem volt teljes. Dante. egy hiúz és egy nőstényfarkas – többek között a hatalomvágyat. Némi szorongással vártam. hogy utána sokkal könnyebb volt átgondolni őket és beszélni róluk. muzulmánok vagy kommunisták lesznek. mint például az egyház. sajnos azonban az út a poklon keresztül vezet. hogy tanítómesterének tekintette. sokuk számára egy egyéni je1entéssel fel ruházott hitrendszer nyújtja az áramlat eléréséhez szükséges célokat és szabályokat. akiknek élete a múlt nagy vallásainak spirituális gondolataira épülő belső rendet tükrözi. hogy áramlathoz vezessen. Így ahhoz. és mivel a hibákat képtelenek elfogadni. és tanúi lesznek mindazok szenvedésének. Ugyanakkor Dante pokla zsúfolva van pápákkal. korrupt tisztviselők és elvtelen politikusok manipulációiról. ugyanakkor ha a tudomány valóban segíteni akar. A specializálódott tudományágak mellett. Mások pedig annyira ki vannak éhezve a rend akármilyen formájára. amely pszichikai energiánkat értelmes célok felé irányítja. hogy milyen jó ötlet volt Dantéval indítani a beszélgetést. hogy minden spirituális renden alapuló struktúra. sötétlő erdőbe jutottam. Vergilius sem keresztény szent. A három állat egy oroszlán. minden olvasó számára azonnal világos. amely képes racionális magyarázatot adni mind azokra a dolgokra. a többit pedig elvetni. ének. hogy a következő században új cél. érzünk. Vannak olyan sikeres üzletemberek. Dante azzal kezdi ezt a végtelenül gazdag és hosszú költeményt. velük együtt visszautasítják az igazat is.és eszközrendszerek keletkeznek. Dante más szempontból is fontos modellként szolgálhat. a szex és a pénz utáni vágy. beilleszkedve egy olyan világi rendszerbe. Vergilius megpróbál bátorságot önteni Dantéba: jó hír. A: Isteni színjáték. miközben a sötét erdőben bolyong. felmászik egy dombra. hogy majd az egész világon uralkodóvá válik. és oly módon szabályozza életünket. Végül is ez a hatszáz évvel ezelőtt írt mű – a legkorábbi leírás a ma középkorúak válságaként ismert jelenségről és annak megoldásáról. óhatatlanul az entrópia jeleit kezdi mutatni. melyek a valóság egymástól elszigetelt jelenségeit vizsgálják és írják le.

a The Psychology of Happinesst 1987-ben adták ki. a második kötet előkészületben. amit tudunk. ami helyes és kívánatos. hogy nyomon követi az emberi boldogsággal és jólléttel kapcsolatos kutatásokat. hogy kiműveljük elménknek ezt az alulfejlett komponensét. amely most már éppúgy beburkolja a földet. nemrégiben jelentette meg a Databook of Happiness című könyvet. ha mi nem akarjuk. nevezetesen az. Rájöttünk. fejezet). melyek hozzájárulnak a tudat formálásához -. Viszonylag későn kezdtek el a pszichológusok és a szociológusok a boldogsággal érdemben foglalkozni. ha jobban tudjuk értékelni az ösztönös késztetéseket. A komplexitás növekedésének valósága egyaránt "van" és "lehetne" állapot: egyszer már létrejött – a földi létfeltételeket tekintve ennek így kellett történnie –. Ha jobban megértjük. FEJEZET 19. Ez a differenciálódás az. akkor könnyebb lesz oda irányítani az energiánkat. hogy nem fog folytatódni. Minden. mint a légkör. Feltaláltuk az absztrakciót és az elemzést – azt a képességet. melynek figyelembevétele nélkül nem erőltethetjük rá álmainkat és vágyainkat a természetre. hogyan egyesüljünk a körülöttünk levő más létformákkal anélkül.. melynek címe A History of Private Life. amely méltó arra. Boldogság. de lehet. hogy a boldogság és a boldogtalanság függetlenek egymástól. hogy miért olyanok vagyunk. könyv. nem pedig azt. tehát. Az egyik lehetőség erre az evolúció fogalmának felhasználása. és az evolúció is azt tárgyalja. mellyel környezetét építeni vagy rombolni képes. hogy az emberi lények különálló individuumok. de egyre inkább behozzák lemaradásukat ezen a fontos területen. A hitet és a hiedelmeket azonban nem korlátozza a jelen: azzal foglalkoznak. Michael Argyle oxfordi szociálpszichológus könyvét. Semmi kétség afelől. Ahogy megtanultuk különválasztani magunkat egymástól és a környezetünktől. EREDETI TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR KIADÁS ELÉ 7 112 . Az evolúciós felfogás mindemellett kijelöl egy olyan célt is. közös törvények által irányított rendszer. hogy energiát szenteljünk neki. Az elmúlt századok mindennapi életéről érdekes és hiteles beszámolók találhatók a Philippe Aries és Georges Duby szerkesztette sorozatban. Egy másik kiváló sorozat ugyan erről a témáról a The Structures of Everyday Life Fernand Braudel tollából. a kultúra kifejeződési formáit – mindazon elemeket. Arisztotelész a Nikomakhoszi etikában fejti ki legvilágosabban a boldogságról alkotott nézeteit ( 1. első kötete 1988-ban jelent meg.ki kell dolgozni egy integrált értelmezést mindarról. ahová kell.. Az elmúlt néhány ezer évben – az evolúcióban csak egy töredék pillanat – az emberiség hihetetlen eredményeket ért el a tudat differenciálódásában. melynek az első kötete 1981-ben jelent meg angolul. A komplexitás azonban nemcsak differenciálódásból áll. Az egyik legelső és még mindig nagy hatású munka e témában Norman Bradburn The Structure of Psychological WellBeing c. és hozzákapcsolni az emberiséghez és annak sorsához. Ez ellen a forgatókönyv ellen egyetlen ellenvetés merülhet föl. Dr. a szociális kontrollt. amit a jövőben akarunk tudni róla. hogy az egész világegyetem egyetlen. amilyenek. például egy zuhanó tárgy sebességét a súlyától és a tömegétől. a technikát és az emberiség eddig példa nélkül álló hatalmát. ha valaki boldog. és 10. hogy az emberi faj különbözik a lét összes többi formájától. ami fontos számunkra – Honnan jöttünk? Hová megyünk? Milyen erők alakítják az é1etünket? Mi a jó és mi a rossz? Hogyan kapcsolódunk egymáshoz és a világegyetemhez? Milyen következményekkel járnak tetteink? – szisztematikusan megtárgyalható az evolúció ismert rendszerének keretén belül is. még nem biztos. amely a világ 32 országában 1911 és 1975 között végzett 245 felmérés eredményét összegzi (Veenhoven 1984). hogy a világegyetem felett nem uralkodni kell. Ha felismerjük az emberi akarat határait és elfogadjuk. könyve (1969) amely kiemeli. Az e területen végzett kutatási eredmények és gondolatok másik gyűjteménye a Strack – Argyle – Schwartz-kötet (1990). ami van. hogy jobban összeegyezteti egymással azt. könyv és 9. Az evolúció jövője a mi kezünkben van. hanem együtt működni vele. Itt adták ki 1987-ben az első kötetet Paul Veyne szerkesztésében. hogy a több milliárd éves földi élettevékenység idején egyre fejlettebb életformák tűntek fel. ami lehetne. az élet is értelmet nyer. Kanadában a torontói Arkhimédész Alapítvány szintén cé1ul tűzte ki. a rotterdami Erasmus Egyetemen. hogy nem boldogtalan is egyben. 9. Az "evolúciós hit" egyik velejárója azonban éppen az lehetne. hogy a tudomány általában. most meg kell tanulnunk. ami van. hogy elkülönítsük egymástól a dolgok különböző dimenzióit és az eseményeket. amely létrehozta a tudományt. akkor a száműzött vándor megkönnyebbülésével érkezünk haza. és még inkább annak keretében. Ahogy az egyén céljai összeolvadnak az egyetemes áramlattal. hogy elvesztenénk saját nehezen megszerzett individualitásunkat. és azt. és ez a folyamat a kifinomult emberi idegrendszer kialakulásával érte el csúcspontját. Az agykéreg működése következtében kialakult a tudat. A következő évtizedek és évszázadok feladata lesz. hanem integrálódásból is. Ruut Veenhoven Hollandiában. Anyagi javak. A legígéretesebb reményünk talán annak felismerése lehet. A . From Pagan Rome to Byzantium címmel. Felismertük. ami lehetne. JEGYZETEK A könyv fejezetein belül az egyes oldalakhoz tartozó jegyzeteket a sor elején álló oldalszámok vezetik he. 1.

erősebben 143 A mozgás örömei 148 A szex mint áramlat 149 A test feletti végső uralom: a jóga és a harcművészetek 153 Áramlat az érzékszerveken keresztül: a látás öröme 157 A zene áramlata 159 Az ízlelés örömei 165 6 A GONDOLAT ÁRAMLATA 170 A tudomány anyja 174 Az elme játékainak szabályai 179 A szavak játéka 185 Barátkozzunk Klióval!. gyorsabban.ELŐSZÓ 17 1 AZ ÚJRA MEGTALÁLT BOLDOGSÁG 19 Bevezetés 19 Áttekintés 24 Az elégedetlenség gyökerei 28 A kultúra pajzsai 32 Fedezzük fel újra élményeinket! 39 A felszabadulás útja 44 2 A TUDAT ANATÓMIÁJA 49 A tudat határai 56 A figyelem mint pszichikai energia 59 Színre lép az Én 63 Rendetlenség a tudatban: lelki entrópia 66 A tudat rendje: az áramlat 70 Komplexitás és az Én fejlődése 72 3 AZ ÖRÖM ÉS AZ ÉLET MINŐSÉGE 75 Örömteliség és élvezet 78 Az örömteliség elemei 82 Az autotelikus élmény 107 4 AZ ÁRAMLAT-ÉLMÉNY FELTÉTELEI 112 Áramlat-tevékenységek 113 Áramlat és kultúra 120 Az autotelikus személyiség 128 Az áramlat-emberek 136 5 A TEST AZ ÁRAMLATBAN 141 Magasabbra. 190 113 .

A tudomány gyönyöre 192 A bölcsesség szeretete 198 Amatőrök és hivatásosok 200 Az élethosszig tartó tanulás kihívása 202 7 A MUNKA MINT ÁRAMLAT 204 Autotelikus munkások 205 Autotelikus foglalkozások 215 A munka paradoxona 222 A szabadidő elvesztegetése 228 8 AZ EGYEDÜLLÉTNEK ÉS MÁSOK TÁRSASÁGÁNAK ÉLVEZETE 230 Az egyedüllét és a másokkal való együttlét közti konfliktus 231 A magány fájdalma 235 A magány megszelídítése 242 Az áramlat és a család 245 A baráti társaság élvezete 258 A tágabb közösség 264 9 A KÁOSZ KIJÁTSZÁSA 267 A tragédiák átalakítása 268 Hogyan birkózzunk meg a stresszel? 275 A disszipatív struktúrák hatalma 279 Az autotelikus Én: összefoglalás 288 10 HOGYAN ADJUNK ÉRTELMET ÉLETÜNKNEK? 295 Mit jelent az. hogy értelem 297 A legfontosabb a célkitűzés 300 Az elszántság szerepe 307 A harmónia visszaszerzése 313 Élettervek és az élet értelme 316 JEGYZETEK 331 IRODALOM 375 114 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful