Csíkszentmihályi Mihály - FLOW - Az áramlat

Csíkszentmihályi Mihály

:

FLOW

Az áramlat
A tökéletes élmény pszichológiája

Akadémiai Kiadó, Budapest

1

A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Mihaly Csikszentmihalyi: Flow The Psychology of Optimal Experience Harper Perennial, 1991 Fordította: Legéndyné Szabó Edit Az eredetivel egybevetette, illetve szakmailag ellenőrizte: Boross Ottília ISBN 963 05 7770 4 Kiadja az Akadémiai Kiadó 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Első magyar nyelvű kiadás: 1997 Első változatlan utánnyomás: 2001 © Csíkszentmihályi Mihály, 1991 Hungarian translation © Legéndyné Szabó Edit, 1997 Hungarian edition © Akadémiai Kiadó, 1997 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános előadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetően is Printed in Hungary

2

Isabellának, Marknak és Christophernek

3

hogy megért sem. erőfeszítés nélküli mozgást. hogy valaki mély élvezetet talál passzívan. amikor biztos voltam abban. énekelve vagy jó barátokkal beszélve – amikor úgy tűnik. nagy örömmel láttam. hogy az ember élvezze azt. hogyan működik szellemünk. amelyek számára a flow-élmény kutatása hasznos lehet. Édesapám. amikor nehezen elérhető célt tűzünk magunk elé. Ez a könyv az Egyesült Államokban 1990-ben jelent meg azzal a szándékkal. vagy a helyzetből fakadó követelmények könnyűek. Évekkel azután. A szociológusok. ahol édesapám anyjának a családja élt. hogyan lehet ezeket az elveket és eredményeket a saját körülményeire alkalmazni. az az. hogy elkezdtem ezt a szót használni. De ebben az esetben nem egy alkalmazott pszichológiai szakkönyv megírására vállalkoztam. azért emlékszem erre az esetre. Ez a flow egyik érdekes paradoxonja. amikor Stockholmba látogattam. Az olvasóra marad a feladat. sem az új kocsi. a flow életünk minden fontos történésének része lehet. sem a külföldi vakáció nem képes boldoggá tenni bennünket. és a gyakran unalmas családi élet élménygazdagabbá válhat. hogy a jó élet utáni törekvésünk során nem kell az anyagi javakra vagy a passzív szórakozásra korlátozni magunkat: ha megértjük. Ezért van az. hogy feltárja. amely alapján eljutottunk a flow-élmény megértéséhez. hogy a flow annyi fontos lehetőséget nyit meg az ember számára: azt mondja nekünk. 4 . azt hamar el is felejtettem. a klinikai pszichológia. ami nem csoda. hogy ez az egyik legkedvesebb könyvük. hogy a felnőtteknek sincs mindig igazuk. Helyette inkább bemutatom az optimális emberi létezés egy elméletét. tesztekkel végzett felmérésekkel segítették az adatgyűjtést. és példákkal szolgálok arra. hogy élvezetesebb tapasztalatokkal szolgáljon dolgozóik. ami az jelenti. Több mint 8000 interjú és negyedmillió. Annak ellenére. az iskola kapuján van egy fába vésett felirat: "A tudás gyökerei keserűek. Tudtam – megint tapasztalatból – hogy az élet legérdemesebb pillanatai. a benne található ideák számos személyiségre és szervezetre befolyást gyakoroltak. Önmagában sem a televízió. aki rendszerint tudta. kérdőíves vizsgálatokkal. Szakmai érdeklődésemet ugyanez a kérdés köti le. hogy ez nem egy alkalmazott pszichológia könyv. Mostanra több könyv és néhány tucatnyi tudományos cikk látott napvilágot a flow elméletéhez kapcsolódóan. amikor az ember teljesen elmélyül valamiben – sziklát mászva. A sport pszichológiája. sakkozva. hogy ugyanazt az analógiát alkalmazták az ókori kínai taoista bölcsek is. aki a Tao szerint élt. vagyis a létezésnek a megfelelő módját választotta. Ritkán van az. a legélvezetesebb. amely a tudatosság általános alapelveire épül. szerb és koreai nyelven. kínaira. Másrészt. és éreztem. gyakran úgy írják azt le. Természetesen különös örömmel tölt el. aminek az eredményeként olyan precíz bizonyítékokkal rendelkezünk erről a ritka szubjektív állapotról. és amely falunak a nevét magam is viselem. hogy a tudás gyökereinek nem muszáj keserűnek lenni. és valami iskolai dolgozatot böngésztem. Ami ezt a könyvet az ókori filozófiáktól megkülönbözteti. hogy amikor a tanulásban örömömet leltem. A saját tapasztalatomból tudtam. semmi sem praktikusabb. mert ez volt az első alkalom. egy tudós Sanghajból kimutatta. és az archivált adatok folyamatosan újakkal bővülnek. amikor körülbelül hétéves voltam. amikor a legnehezebb feladatokat teljesíti. hogy a Volvo autógyár szakszervezete a flow elméletét használta arra. milyen feltételek kellenek ahhoz. az Egyesült Államok elnökét is azok között említi. és hogy a svéd rendőrfőiskola a flowelmélet nyomán kutatási programokat indított annak érdekében. Az ember cselekedetei gyakran akkor a legkönnyedebbek. amikor keveset kell csak tennie. hogy több. mint egy jó elmélet. keleti és nyugati írásokban egyaránt. mint a diszkók világa vagy egy foci meccs. mint egy folyó áramlását. a foglalkozási terápia nyilvánvalóan egyaránt azok közé a területek közé tartozik. amikor azt mondta." E gondolat szerint neveltek engem is. Viszont vannak alkalmak. Azóta tizenegy nyelvre lefordították. próbáltam ritmusban énekelni a feladatot. de a gyümölcsei édesek. minden megmaradt a fejemben. A Newsweek magazin 1996. mert amikor az emberek arról beszélnek. aki azt állítják. Emlékszem. amit csinál. a tapasztalásnak erre az optimális állapotára való hivatkozásokat meg lehet találni a legtöbb ókori szövegben. szeptember 2-i száma Bill Clintont. hogyan alkalmazta néhány egyén ezeket az elveket valódi élethelyzetekben. amikor az életük a legizgalmasabb. látogatóik számára. hogy munka és élvezet együtt is járhat. gyárakat. hogyan éreznek. Ezzel jellemezték annak a személynek a tudatállapotát. hogy eldöntse. viszont amit unalmas volt tanulni. Például az elmúlt ősszel. amikor legjobban érezzük magunkat. és amikor minden képességünket teljesen igénybe kell vennünk annak eléréséhez. Az utolsó harminc esztendőben nagyrészt azzal foglalkoztam. amilyen egyáltalán csak lehetséges. Valóban. Sokszor élveztem a tanulást." Azt hiszem. miképpen lehet jobbítani a rendőrök munkával kapcsolatos közérzetét. A munkának nem kell elkerülendő. mint két évtized széles körű kutatómunkájának eredményeire épül. történészek szintén merítettek ezekből az elgondolásokból. a flow koncepciója nem teljesen új. fájdalmas szükségszerűségként megjelennie. hogy e fordítás révén a kötet végre anyanyelvemen is megjelenik. sokszor akkor történnek velünk. hogy javítsa a szerelő szalagok mellett dolgozók munkakörülményeit. és amelyekre később nosztalgiával nézünk vissza. múzeumokat inspirált arra. többek között japánra. hiszen abban az időben gyermekkorában majdnem mindenki ezt tanulta. amelyeket én "flow"-nak neveztem el. miről beszél. fogyasztóként viselkedve. mint egy spontán. Ezek azok a pillanatok. A flow iskolákat. áramlani. hogy a boldogság tényleg elérhető.A MAGYAR KIADÁS ELÉ A kis székely faluban. az ember nehézségeket tapasztal olyankor. hogy lebegni. gondolatai eljussanak a nem szak értő olvasókhoz is. elektromos személyihívókon keresztül küldött felszólításokra adott válasz alkotta azt az adatbázist. Az utóbbi 25 évben tanítványaim és kollégáim szerte a világon interjúkkal. Ok a "jü" kifejezést használták. rám szólt: "Ne keverj munkát mulatsággal! A kettő nem megy együtt. Igaza lehetett az egyetemen a disszertációmat vezető professzoromnak. antropológusok. és újabb fordítások vannak előkészületben arab. hogy szélesebb közönséghez szóljon.

A rendszeres vendégek között meg fordult az étteremben a színész Humphrey Bogart. hogy nincs a világon még egy hely. 1997. amikor az olaszok elleni mérkőzésre Rómába jött. Apám először egy éttermet nyitott és vezetett Rómában a Trevi Kút mellett. és Magyarországon csak a nyári vakációk idején töltöttem néhány hetet. Mivel sok magyar telepedett ott le. Emlékszem. Huszonkét éves voltam. és nagy sikere volt. hogy pszichológiát tanuljak. március Csíkszentmihályi Mihály 5 . hogy e kötetet a magyar olvasók számára bevezethetem. amikor az Osztrák–Magyar Monarchia idején az ország fő tengeri kijárata volt. de lélekben szoros volt. amelyik pontosan visszaadná a flow jelentését. Perzsia királynője. amikor megérkeztem Chicagóba. És nagyon szerencsésnek érzem magam most. Így olaszok között nőttem fel. Soraya. olasz iskolákba jártam. hogy a világ egyik legjobb egyetemén tanulhattam. amely időben ő volt a megbízott követ Magyarország római képviseletén. Egyiptom királya és a Puskás–Kocsis–Hidegkuti nevével jegyzett futballcsapat is. Fiumének volt magyar konzulátusa. De megtanultam magyar dalokat énekelni. mit is jelent ez a fogalom. Azóta egyfolytában itt élek. amit "Piccolo Budapest"-nek hívtak. Nyáron. lévén elég szerencsés. tízéves voltam. biztos vagyok abban. mert azt állította. ahol az olvasók jobban megértenék. Fiume városában születtem. Bár a magyar nyelvben nincs olyan szó. hogy a könyv szerzője egy magyar író volt. ami akkor olasz volt – ma Rijekának hívják és Horvátországhoz tartozik. Azután lemondott posztjáról és hivatalosan menekültté vált. miközben én ragaszkodtam ahhoz. azzal a szándékkal. majd taníthattam. Chicago. hogy a "Nyolcvan nap alatt a Föld körül"-t egy Jules Verne nevű francia szerző írta. én akkor inkább az Egyesült Államokba emigráltam. Édesapám magyar diplomáciai szolgálatban maradt egészen 1948 tavaszáig. és édesapám volt a konzul a harmincas évektől a második világháború végéig. Faruk. pincérként segédkeztem az étteremben. amikor ölre mentem egy francia fiúval.Kapcsolatom Magyarországgal fizikailag mindig laza. akit Verne Gyulának hívtak. és ugyanazokat a könyveket olvastam. De aztán apám eladta az éttermet és a család többi tagjával Belgiumba költözött. amelyeket abban az időben a magyar fiúk olvastak. amikor nem kellett iskolába járnom.

ERŐSEBBEN 51 A MOZGÁS ÖRÖMEI 52 A SZEX MINT ÁRAMLAT 53 6 . AZ ÖRÖM ÉS AZ ÉLET MINŐSÉGE 28 ÖRÖMTELISÉG ÉS ÉLVEZET 29 AZ ÖRÖMTELISÉG ELEMEI 30 A felkészültséget kívánó feladat 31 A cselekvés és a figyelem eggyéolvadása 32 Világos célok és folyamatos visszacsatolás 33 A feladatra való összpontosítás 34 A kontroll paradoxona 35 Az Én-tudat elvesztése 37 Az idő átalakulása 38 AZ AUTOTELIKUS ÉLMÉNY 39 4. A TEST AZ ÁRAMLATBAN 50 MAGASABBRA. GYORSABBAN. AZ ÚJRA MEGTALÁLT BOLDOGSÁG 10 BEVEZETÉS 10 ÁTTEKINTÉS 11 AZ ELÉGEDETLENSÉG GYÖKEREI 13 A KULTÚRA PAJZSAI 14 FEDEZZÜK FEL ÚJRA ÉLMÉNYEINKET! 16 A FELSZABADULÁS ÚTJA 18 2.TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR KIADÁS ELÉ 4 TARTALOMJEGYZÉK 6 ELŐSZÓ 9 1. A TUDAT ANATÓMIÁJA 19 A TUDAT HATÁRAI 22 A FIGYELEM MINT PSZICHIKAI ENERGIA 23 SZÍNRE LÉP AZ ÉN 24 RENDETLENSÉG A TUDATBAN: LELKI ENTRÓPIA 25 A TUDAT RENDJE: AZ ÁRAMLAT 26 KOMPLEXITÁS ÉS AZ ÉN FEJLÖDÉSE 27 3. AZ ÁRAMLAT-ÉLMÉNY FELTÉTELEI 40 ÁRAMLAT-TEVÉKENYSÉGEK 41 ÁRAMLAT ÉS KULTÚRA 43 AZ AUTOTELIKUS SZEMÉLYISÉG 46 AZ ÁRAMLAT-EMBEREK 49 5.

HOGY ÉRTELEM 101 A LEGFONTOSABB A CÉLKITŰZÉS 102 AZ ELSZÁNTSÁG SZEREPE 104 A HARMÓNIA VISSZASZERZÉSE 106 ÉLETTERVEK ÉS AZ ÉLET ÉRTELME 108 JEGYZETEK 112 7 .A TEST FELETTI VÉGSŐ URALOM: A JÓGA ÉS A HARCMŰVÉSZETEK 54 ÁRAMLAT AZ ÉRZÉKSZERVEKEN KERESZTÜL: A LÁTÁS ÖRÖME 56 A ZENE ÁRAMLATA 56 AZ ÍZLELÉS ÖRÖMEI 58 6. AZ EGYEDÜLLÉTNEK ÉS MÁSOK TÁRSASÁGÁNAK ÉLVEZETE 79 AZ EGYEDÜLLÉT ÉS A MÁSOKKAL VALÓ EGYÜTTLÉT KÖZTI KONFLIKTUS 80 A MAGÁNY FÁJDALMA 81 A MAGÁNY MEGSZELÍDÍTÉSE 83 AZ ÁRAMLAT ÉS A CSALÁD 84 A BARÁTI TÁRSASÁG ÉLVEZETE 89 A TÁGABB KÖZÖSSÉG 91 9. A KÁOSZ KIJÁTSZÁSA 91 A TRAGÉDIÁK ÁTALAKÍTÁSA 92 HOGYAN BIRKÓZZUNK MEG A STRESSZEL? 94 A DISSZIPATÍV STRUKTÚRÁK HATALMA 95 AZ AUTOTELIKUS ÉN: ÖSSZEFOGLALÁS 98 10. HOGYAN ADJUNK ÉRTELMET ÉLETÜNKNEK? 101 MIT JELENT AZ. A GONDOLAT ÁRAMLATA 60 A TUDOMÁNY ANYJA 61 AZ ELME JÁTÉKAINAK SZABÁLYAI 63 A SZAVAK JÁTÉKA 65 BARÁTKOZZUNK KLIÓVAL! 66 A TUDOMÁNY GYÖNYÖRE 67 A BÖLCSESSÉG SZERETETE 69 AMATŐRÖK ÉS HIVATÁSOSOK 69 AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS KIHÍVÁSA 70 A MUNKA MINT ÁRAMLAT 71 AUTOTELIKUS MUNKÁSOK 71 AUTOTELIKUS FOGLALKOZÁSOK 74 A MUNKA PARADOXONA 77 A SZABADIDŐ ELVESZTEGETÉSE 79 8.

EREDETI TARTALOMJEGYZÉK 112 8 .

március 9 . hogy milyen munkákra alapoztam állításaimat. melyet az elmúlt évtized során ahhoz nyújtottak. köszönet a Spencer Alapítványnak a nagylelkűen folyósított támogatásért. és nem lehet recept alapján megvalósítani. Elsőként Isabellának. de akiket a téma valóban érdekel. Végül. amely tippeket ad arra. ahol az adott témát tárgyalom. hogy kövessék azokat a tudományos forrásokat. Doug Kleiber. fiainknak. és az 1. H. Chicago. A boldogság például már az első oldalon szerepel. mivel az örömteli élet mindig egyedi alkotás. Sam Whalen és Maria Wong segítettek a legtöbbet. hogyan használták fel mások ezeket az elveket arra. akiktől talán épp annyit tanultam. mint maga a könyv. Kevin Rathunde. Azoknak az olvasóknak azonban. Különösen hálás vagyok az alapítvány volt elnökének. Megpróbáltam a pszichológiai kutatásokat és az ezekre épülő elméleteket úgy bemutatni. odalapoz hat a könyv végén a jegyzetekhez. Jerome Singer. bőséges információt kell hogy találjanak ahhoz. Cremin nek és Marion Faldetnek. John Brockman és Richard P. Rick Robinson. amelyekre a következtetéseimet alapoztam. bátorított vagy támogatott valamiben. Reed Larson. David Kipper. hajlamos rá. Kot szakmai támogatásukat adták a projekthez. és meg is ragadom ezt az alkalmat. Könyvem azonban nem afféle népszerű kiadvány. mint a kortárs kutatási eredményeket a megfelelő idézet-megjelölésekkel. Amit teszek. Howard Gardner. hogy a viszonylag művelt olvasó értékelhesse és saját életére alkalmazhassa őket. hogyan legyünk boldogok. Lawrence A. hogy összegyűjthessük és elemezhessük ezeket az adatokat. akik elég kíváncsiak ahhoz. 1990. az élet teljes felvállalása. Barátaim és kollégáim közül szeretném kiemelni a következőket: Donald Campbell. Philip Hefner. akit érdekel. hogy rendelkezik-e speciális képzettséggel. Jacob Getzelsnek. A jegyzetek tulajdonképpen úgy is olvashatók. de nem utolsósorban. Jean Nakamura. mint az eredeti szöveg sűrített. James Stigler és Brian Sutton-Smith – mindegyikük nagylelkűen segített. és akinek szerkesztői ítélete sokat alakított ezen a könyvön. melynek tárgya az emberi élmények pozitív aspektusa – az öröm. hogy az elméletet átültessék a gyakorlatba. amit én áramlatnak hívok. Természetesen a fent említettek közül senki sem felelős esetleges tévedéseimért – ezek kizárólag saját tevékenységem eredményei. az alapítvány alelnökének. aki már huszonöt éve gazdagítja az életemet mint feleségem és barátom. Elisabeth Noelle-Neumann. hogy gondatlan legyen vagy túlságosan lelkes. George Klein. jelenlegi elnökének. részletes jegyzeteket készítettem a könyv végére. Hogy a könyv tömör és használható legyen. mivel ha az ember elhagyja a tudományos próza túlszabályozott kereteit. Jelen esetben ez lehetetlen. Nincsenek specifikus referenciákhoz kötve. Fausto Massimini. mivel a nevek listája épp olyan hosszú lenne. Thomas Jamesnek. Hiroaki Imamura. amelyeket a tudósok használnak műveikben. a kreativitás. Az az olvasó. oldalhoz kapcsolódó jegyzetek közt megtalálja Arisztotelész boldogságfogalmát éppúgy.ELŐSZÓ Könyvem a nagyközönség számára szeretné azt a több évtizedes kutatást összefoglalni. de meg jelölik a szöveg oldalszámát. veszélyes egy kicsit. Köszönet Marknak és Christophernek. Minden könyv kezdetén illendő felsorolni azokat. Vannak azonban. függetlenül attól. tudományosabb jellegű kivonata. mint ők tőlem. elejétől kezdve egész a befejezésig. Ez egyébként is lehetetlen. Robert Kubey. Ikuya Sato. hogy köszönetet mondjak nekik. akiknek különösen hálás vagyok. Ez a könyv inkább általános elveket szeretne leszögezni és konkrét példákat adni arra. Volt diákjaim és munkatársaim közül Ronald Graef. Semmiféle könnyen-gyorsan típusú tanács nem található e lapokon. Jean Hamilton. elkerültem a lábjegyzeteket és a többi segédeszközt. akik segítették a mű létrejöttét. hogy unalmas és értelmetlen életükből örömteli folyamatot kovácsoljanak. mindenkori mentoromnak.

"Tedd fel magadnak a kérdést. annál biztosabban elkerül. "Fölfedezésem" az volt. hogy majd boldoggá tesz minket. Azok az emberek. és ma a legszegényebbek is olyan anyagi javak birtokában vannak. Nem vásárolható meg pénzzel. Ezt érzi a festő. Életünkről alkotott képzeteink az élményeinket meghatározó erők szülöttei. legyen-e háború vagy gazdasági válság. ám akkor még nem ébredtem rá a jelentőségére. és nem kapcsolatos a szerencsével vagy a véletlennel sem. hanem mi magunk irányítjuk cselekedeteinket. nem szerezhető meg hatalommal. A boldogságra úgy lelhetünk rá. a rá vonatkozó tudományág – esetünkben a pszichológia – még nem írta le és nem adott rá elméleti magyarázatot. ha unatkozott). AZ ÚJRA MEGTALÁLT BOLDOGSÁG BEVEZETÉS Kétezerháromszáz évvel ezelőtt Arisztotelész megállapította. hogy mindig többre vágyjon. a tenger és a hajó teste együtt dalolnak. A görög istenek tehetetlen kisgyerekek a mai. A sikert nem lehet üldözőbe venni. Ez az érzés az. és legtöbbjüket nem vagyunk képesek befolyásolni. boldog vagy-e. ami pedig annak megtanulását illeti. mikor az ember valamely önmagánál nagyobb ügynek szenteli magát. . hogy van rá mód. amelyre fel kel1 készülni. hiszen az emberek már az idők kezdete óta tudomással bírnak az általam fölismert dologról. hogy a boldogság nem olyasmi. Ezt érzi az apa. s hogy évei boldogság helyett aggodalomban és unalomban telnek. szépség. akik túlélték a koncentrációs 10 . és már nem leszel az" – mondta J. milyen a vérmérsékletünk vagy a test alkatunk. hogy életük minőségét is meghatározzák – ennél közelebb egyikünk sem igen kerülhet a boldogsághoz. hogy elvesztegeti az életét. amikor a színek a vásznon mágnesként kezdik vonzani és taszítani egymást. és énekük harmóniája ott vibrál a hajós ereiben. és mindenkinek magának kell ápolnia és óvnia. Nem választhatjuk meg szüleinket és születésünk időpontját. mely mérföldkő lesz majd emlékeinkben és azt súgja. hogy tudatosan törekszünk rá. hogy közvetlenül próbáljuk megtalálni. hogy sorsunkat elsősorban rajtunk kívül álló erők vagy felsőbb hatalmak irányítják. mindig ilyennek kellene lennie az életnek. Arisztotelész óta sok minden megváltozott. A boldogság valójában olyan állapot. Nem sokat tehetünk azzal kapcsolatban. akik megtanulják. határozzák meg számtalan egyéb feltétellel együtt azt. a szél. bizony egy tapodtat sem haladtunk előre. számtalan ember érzi úgy. Míg a boldogságot önmagáért keressük. önkéntelenül kell jelentkeznie. amit látunk. nem pedig úgy. olyan gyönyörűséget érzünk. A boldogságot azonban nem érhetjük el oly módon. s szeme láttára formálódik ki és kel életre valami új. mindezek ellenére. és egyetlen római császár sem kapcsolhatta be a tévét. inkább attól. hogyan kell irányításuk alatt tartani belső élményeiket. Ma sem értjük jobban Arisztotelésznél. ahogy a boldogságot sem: a sikernek magának mintegy mellékhatásként. amit tökéletes élménynek hívunk. ha életünk minden egyes részletét teljességgel átéljük – legyen az jó vagy rossz -. Génjeink. hajába kap a szél – a vitorlák. saját sorsunk urai vagyunk. S. akkor talán képesek leszünk úgy alakítani az életünket. a levegőben úszó pollen és a kor. mi is az a boldogság. Az ilyen ritka alkalmakkor szinte átszellemülünk. a gravitáció ereje. Tekervényes ösvény vezet hozzá. melybe születtünk. Huszonöt évvel e könyv írása előtt hatalmas felfedezést tettem. mikor gyermeke először mosolyog vissza rá. hogy a boldogságnak nagyobb szerepjusson benne." Hogyan érhetjük hát el ezt a ködbe vesző célt.és legtöbbünknek nem áll módjában dönteni arról. hogy milyen magasak vagy milyen okosak legyünk. nem választhatjuk meg – legalábbis egyelőre –. Ezt érzi a tengerész. mint amit elérhet? Vagy azért keseríti meg valami legféltettebb perceinket is. hogy a modern pszichológia eszközeivel újra megvizsgálja azt a régi-régi kérdést. Viktor Frankl osztrák pszichológus gyönyörűen foglalta össze "Man's Search for Meaning" (Az emberi élet értelmének keresése) című könyve előszavában: "Ne akarj sikeres lenni – minél inkább célul tűzöd ki a sikert. hogy az emberek minden másnál jobban vágynak a boldogságra. hogy ezt az illékony jelenséget próbáltam körüljárni. Így hát a rákövetkező huszonöt évet azzal töltöttem. boldogságról alkotott képünkkel kapcsolatban azonban nem sok változás történt az elmúlt századokban. valami. ami csak úgy megtörténik velünk. Mill. hogy miképpen érhetjük el ezt az áldott állapotot. Az ilyen események azonban nemcsak kedvező körülmények között következhetnek be. mindazonáltal nagyon találó. mert az emberiség örökös elégedetlenségre kárhoztatott. mely a tudatunk tartalma fölötti uralom elérésével kezdődik. amelyhez nem juthatunk el közvetlenül? Negyedszázados kutatásaim és tanulmányaim meggyőztek arról. Mindezek ellenére mindannyian átéltünk már olyan pillanatokat. Ha megtaláljuk a választ. tekintet nélkül az azóta felhalmozott óriási mennyiségű tudományos ismeretre. a leggazdagabb középkori házakban is ritkaságszámba mentek a székek. arra. Ezek után nem meglepő. Talán félrevezető lehet a "felfedezés" szó használata. milyen arccal születtünk. Vajon azért van ez. ami eddig még nem volt a világon. képesek arra. összes többi célunk – legyen az egészség. hogy nem ismeretlen erők taszigálnak ide-oda. hatalmas erők felett rendelkező emberiséghez képest. melyek még néhány évtizede luxusnak számítottak (hiszen a Napkirály palotájában alig volt néhány fürdőszoba. hogy jól vagy rosszul érezzük-e magunkat. mert noha a gondolat általánosan ismert. mert rossz helyen keressük a boldogságot? E könyv célja az. ha – miközben a hajó jó csikó módjára engedelmesen szeli a hullámokat. amikor azt éreztük.1. hogy hiszünk abban. Nem a külső eseményektől függ. Hihetetlenül megnőtt a csillagokról és atomokról összegyűjtött tudásunk mennyisége. mert feltételezzük. amit érzünk és amit teszünk. Ezen erők mindegyike hatást gyakorol arra. hogy mikor érzik magukat az emberek a legboldogabbnak. Azok az emberek. hogyan értelmezzük azokat mi magunk. Noha egészségesebbek vagyunk és hosszabb kort élünk meg elődeinknél. pénz vagy hatalom – csak azért fontos.

sportolókra. találomra megválasztott időközönként. Ha az a cél. amit az emberek általában boldogságnak neveznek. befogadó. amikor hibátlanul játszik le egy nagy technikai tudást igénylő darabot. Németországban. és az emberi faj evolúcióját vagy pedig a vallásos élményeket szerették volna megvilágítani a segítségével. Mos tanra több mint százezer ilyen élmény-keresztmetszetet gyűjtöttünk össze a világ különböző részeiből. amikor annyira feloldódunk egy tevékenységben. hogy teljesen uraljuk életünket. Alig telt el néhány év az elmélet első publikálása után. megváltoztak a szabadidőtermékek és -szolgáltatások. sakkozókra. sebészekre vagyis olyan emberekre. Japánban és Ausztráliában is. Ezt Élményértékelő Mintavételi Eljárásnak (angolul: Experience Sampling Methodnak. ha mondjuk madárdalt hallottak az erdőben. s arra okítanak bennünket. mikor a nagy gonddal épített torony tetejére. tokiói tizenévesek. akik kiterjesztették az áramlat elméletének értelmezését. Ez az érzés pedig olyan közel áll ahhoz. akik az elidegenedésnek és az értékek válságának ellentétét látják benne. amely élete pillanatainak reprezentatív mintája. Pillanatnyilag Chicagón kívül a Milánói Egyetem Pszichológiai Intézetének van a legrészletesebb adatgyűjteménye ebben a témában. túljutottak valamilyen nehéz feladaton. hogy egy hétig viseljen magán egy elektronikus jelzőkészüléket. mikor megpróbálja megjavítani saját rekordját. hogy megpróbáltatásaik közepette milyen különleges boldogságot és hálát éreztek. ellazult állapotban érnek bennünket – noha az ilyenek is lehetnek élvezetesek. Mindez az első szakcikkek megjelenését követő alig egy évtizeden belül történt. A tökéletes élmény alapja a "flow". Mindazonáltal ez nem amolyan "csináld magad" jellegű tanácsadó könyv. Olaszországban. vagy egy úszónak az. de fontos feladatot. milyen érzés azt tenni. melyben elmondták.táborokat vagy halálos veszedelemből menekültek meg. hogy megkérjük a vizsgált személyt arra. Lényegében ugyanazokkal a szavakkal számoltak be róla idős koreai asszonyok. navahó pásztorok. Tanulmányozni kezdték Kanadában. Ezekből az adatokból vezettem le ennek a könyvnek a következtetéseit. néha pedig határozottan fájdalmas is lehet. és minden jel arra mutat. Az áramlat-elmélet forradalmasította a klinikai pszichoterápia elméletét és gyakorlatát. akiket érdekelnek a közösségi tevékenységek és szertartások. és mikor a készülék megszólal. amilyenek ezrével jelennek meg és porosodnak a könyvesboltok polcain. az Olasz Alpok parasztgazdái és a futószalagnál dolgozó chicagói munkások. gyakran számolnak be arról. Ennek az elméleti modellnek az alapján a Chicagói Egyetemen működő kutatócsoportom és több kollégám a világ különböző pontjain interjút készített sok ezer. Az egy hét leteltével minden vizsgált személy rendelkezik egy folyamatosan rögzített "élménynaplóval". a fiatalkorú bűnözők rehabilitálását. elkezdték alkalmazni gyakorlati célokra is. Tanulmányaim folyamán megpróbáltam a lehető legpontosabban megérteni. az élmény maga lesz olyan élvezetes. amikor valaki testi vagy szellemi teljesítményét megfeszített akarattal a végletekig fokozza. zenészekre. és egyre inkább az lesz az érzésünk. Az o beszámolójuk alapján. hanem inkább mi hozzuk szándékosan létre. vagyis az a jelenség. Az áramlat azonban nem csupán elméleti jelenség. vagy megosztoztak a barátjukkal egy darab kenyéren. Minden ember előtt ezerszámra állnak ilyen lehetőségek – kihívások arra. írott részletével. ez az első alkalom. mikor átéljük őket. Adatgyűjtésünk kezdetben interjúkra és kérdőívekre támaszkodott. akik azzal foglalkozhattak. mára már világszerte elterjedt. akik a boldogság. hogy minden más eltörpül mellette. jegyezze le. hogy jobban talán nem is tudjuk szavakba önteni. melyet a Chicagói Egyetemen kezdtem el. idősek és fiatalok. átalakult a hivatali alkalmazottak képzése. Egy kisgyerek számára ilyen lehet az. az élet-kielégülés és a belső motiváció tanulmányozásával foglalkoznak. fejlesztettem ki a tökéletes élmény elméletét. hogy hogyan legyünk 11 . és az a lényege. élete filmszalagjának egy pici. A "flow". az áramlat-elmélet kijelölheti ennek irányát. A "flow" tanulmányozása. ha keményen megdolgoztunk értük. életünk legszebb élményei nem passzív. a nyugdíjas-otthonok lakóinak programszervezését. A nagyobb pontosság érdekében idővel kifejlesztettünk egy új módszert a szubjektív tapasztalatok minőségének mérésére. mind a szociológusok. amit tesznek. Kutatásaink szerint a tökéletes élményt a kulturális háttértől függetlenül ugyanúgy írják le férfiak és nők. hogy véghez vigyen valamilyen nehéz. valamint az antropológusok. magyarul az áramlat fogalmát hasznosnak találják mind a pszichológusok. egymástól igen különböző emberrel. remegő ujjakkal felteszi az utolsó kockát. A "flow" élménye nemcsak az iparosodott nemzetek jómódban élő tagjainak tapasztalata. Hatására új kísérleti tantervek jöttek létre. hogy az elmélet hatása az elkövetkező években csak erősödni fog. hogy javítsunk az élet minőségén. ÁTTEKINTÉS Noha a "flow" elméletéről már sok szakcikket és szakkönyvet írtak. hogy a tökéletes élménnyel kapcsolatos kutatásokat bemutatjuk a nagyközönségnek és beszélünk az egyes emberek életére gyakorolt hatásáról. Ellentétben az általános hiedelemmel az ehhez hasonló pillanatok. Első kutatásaim több száz "szakértőre" terjedtek ki – művészekre. sőt tevékenyen részt veszünk irányításában is. amilyen magasat eddig még sosem sikerült építenie. thaiföldi és indiai felnőttek. pusztán magáért. rövidítve: ESM-nek) neveztük el. A készüléket rádióadó hozza működésbe naponta körülbelül nyolc alkalommal. szétrobban a tüdeje és szédült a fáradságtól – ám mégis ezek voltak élete legszebb percei. hogy az úszó izmai fájtak legemlékezetesebb versenye közben. Lehet. ami nem csak úgy megtörténik velünk. Vannak. a múzeumi kiállítások megtervezését és a mozgáskorlátozottak foglalkoztatás-terápiáját is. mit éreznek az emberek legörömtelibb pillanataikban – és miért. Soha nem könnyű úrrá lenni életünk felett. egy hegedűsnek. A tökéletes élmény tehát olyasvalami. mire gondol éppen és hogy érzi magát. hogy meghaladja önmagát. A legszebb pillanatok általában akkor következnek be. Hosszú távon azonban a tökéletes élmények összeadódnak. Az ilyen élmények nem feltétlenül kellemesek abban a pillanatban. hogy a tevékenységet bármi áron folytatni akarjuk. úgy érezte. amit a legjobban szerettek.

fejezet). mikor a pszichikai energia avagy a figyelem reális célok felé fordul. hogy kihasználják lehetőségeiket (3. A belső tapasztalás optimális állapota az. Itt nagyobb a tét. mikor a tudatban rend uralkodik. mielőtt boldogan élhetne (míg meg nem hal). a művészet és a különböző hobbik gyakorlása –. hogy élményeink örömteliek legyenek? Hogyan érjük el az élmények teljességét. hatalmasabbak. A tökéletes élmény attól függ. Bármilyen jó szándékkal íródtak is az ilyen könyvek. és még a legszerencsésebbek is ki vannak téve különböző stresszhelyzeteknek. Végül az utolsó lépés annak leírása lesz. Sok ember életét teszik tönkre tragikus események. melyen aztán elgondolkodhatnak az olvasók és levonhatják a saját következtetéseiket. hogy az illető megint a kiindulási pontnál találja magát. ám még az ilyen csapások sem rombolják össze szükségszerűen a boldogságot. Hogy megértsük. a játék. Ha képesek vagyunk irányításunk alá vonni és kontrollálni ezt az információt. vagy a szimbolikus készségek használata. mit kell tenned. aki megszerezte az irányítást a tudatosan megválasztott célok érdekében saját lelki és szellemi energiája fölött. feldolgozása nélkül az olvasó nem sok hasznát látja a leírtaknak. Mielőtt leírnánk. hogy cselekedni lehessen. Ha ez sikerül. amit éppen csinálunk. amit persze kevesen fognak végigcsinálni. Ez a könyv ahelyett. Az. információként jelenik meg az agyban. amikor tudatunk harmonikusan rendezett. Készségeinek fejlesztésével és az egyre magasabb rendű célok kitűzésével egyre különlegesebb személyiséggé válik. hogy megtanuljuk. hogyan élhetjük át a tökéletes áramlat-élményt. Minden. hogyan kellene csinálni. melyek azok a magában az emberi létben rejlő okok. a gyerekeinkkel és a barátainkkal való kapcsolatainkat pedig kellemesebbé tenni (8. mint például a költészet. mit szabad és mit nem. Egy kitűzött cél követése magával hozza a rendet a tudatban. mint annak előtte. Ez a 12 . Az ember azonban nem támaszkodhat csak a sportra és a művészetre az élet minőségének javításában. hogy miképpen érhetjük el a boldogságot a saját belső életünk feletti uralom segítségével. melyek gátolják beteljesedését. hogy listába szedné. nagy hatalommal bíró milliomos lenne? Általában az. könnyebben megértjük. Intellektuális erőfeszítés és a tapasztalatok elemzése. mert csak akkor tudunk uralkodni a lelkiállapotunkon. de bizonyos külső és belső erők útját állják a megvalósításnak. gazdagok vagy hatalmasak. Az embereket valójában nem az elégítené ki. mint a pár fölösleges kiló eltüntetése. ha karcsúbbak vagy gazdagabbak lennének. és mindannyiunknak a saját egyéni erőfeszítéseinkre és kreativitásunkra támaszkodva kel1 ezt a képességet megszereznünk. hogyan tudjuk élményeinket értelmes egésszé szervezni ( 10. A boldogság keresésében a részmegoldásoknak nincs helyük. Az emberek olyankor a legboldogabbak. Épp ezért létkérdés. hanem ha jól éreznék magukat a saját bőrükben. Irányításunk alatt tartva az agyban zajló folyamatokat. Egy könyv annyit tehet – és ezt én is meg próbálom –. A flow azt a fo1yamatot fogja vizsgálni. fejezet). fejezet). hogy megmutatja. és a készségek arányban állnak a lehetőségekkel ahhoz. miért élvezünk jobban bizonyos tevékenységeket a többinél. amit tapasztalunk – legyen az öröm vagy fájdalom. és ezt egy olyan elmélet keretébe foglalja. amikor azért küszködnek. a filozófia vagy a matematika (6. mi történne abban a valószínűtlen esetben. mégsem adhatnak receptet a boldogságra. ám a gyakorlatban meglehetősen bonyolult. Ilyen például a testi és érzék szervi készségek használata az atlétikától kezdve a zenén át a jógáig (5. hogy olyan legyen az életünk. fejezet). hogyan kell munkánkat áramlat-élmények sorozatává alakítani (7. eldönthetjük. melyek segítségével az ember képes élvezni az életet a nehézségek ellenére is. hogy urai vagyunk saját értelemmel megtöltött életünknek. hogy mennyire vagyunk képesek pillanatról pillanatra ellenőrizni. érdeklődés vagy unalom –. A szabályok világosak és mindenki számára hozzáférhetőek. mert az illetőnek az előtte tornyosuló feladatra kell összpontosítania teljes figyelmét és el kell feledkeznie minden egyébről. és hogyan ruházzuk fel jelentéssel őket? Ezeknek a céloknak az elérése elméletben egyszerűnek tűnik. mint a fogyókúra: mindenki tudja. bele is vág. Az. hogyan reagál a stresszre. fejezet olyan módszereket ír le. Hogy az ember egy kellemetlen vagy szerencsétlen esemény hatására rosszul érzi-e magát. Az ilyen könyv szakács könyvhöz hasonlóan megmondja. "Flow" (áramlat) az a jelenség. mi teszi boldoggá az embereket. népszerűbbek vagy karcsúbbak. az élvezeteknek szinte végtelen forrása nyílik meg előttünk. hogy nem vagyunk karcsúak. ha valakiből hirtelen karcsú. Néhány olyan tevékenységi formára gondolva. de a legtöbb ember számára reménytelen vállalkozás marad. melyekben az áramlat-élmény gyakorta jelentkezik – ilyen például a sport. hogy egy bizonyos meghatározott célt elérj. a szüleinkkel. annak az esélyéről van szó. a házastársunkkal. milyen legyen az életünk. amit érdemes élni. Ezt annak áttekintésével kezdjük. óhatatlanul is teljesebb ember lesz. legbanálisabb események is élvezetessé válnak. áttekintjük a flow élményének feltételeit (4. a kielégítetlen szükségletek többé nem zavarják a lélek békéjét.gazdagabbak. inkább egy szellemi utazás eszköze szeretne lenni. és úgy érezzük. vagy pedig képes balsorsában is megtalálni a jót. fejezet). mit jelent ezeknek a céloknak az elérése. A 9. vegyük sorra. Hogyan irányíthatjuk a tudatunkat? Hogyan szervezzük meg úgy. ha már ismerjük a szubjektív lelkiállapot jellemző tulajdonságait. mely a tudomány segítségével a lélek és az elme különböző tájaira kalauzolja el olvasóját. fejezet). Mint minden igazi kaland. azt nagyrészt az dönti el. még a legegyhangúbb. hogyan tehetjük élvezetesebbé az életet. ez sem lesz könnyű vállalkozás. A legtöbb ember élete legnagyobb részét munkával és más emberekkel való érintkezéssel tölti (különös tekintettel a családjára). A Flow tehát azt fogja körüljárni. felszerelkezve egy új kívánságlistával és éppoly elégedetlenül. hogyan működik és milyen eszközök kel kontrollálható a tudat (2. többé egy fikarcnyit sem számít. Ha ezek a tanácsok véletlenül használnának is. közkedvelt. A remények és vágyak hullámzása lecsillapul. Kicsit olyan ez. fejezet). fejezet). és magának a tevékenységnek a kedvéért szeretnénk folytatni. akkor már nem vágyunk semmi másra. A mesékben a hősnek előbb le kell győznie a tűzokádó sárkányokat és a gonosz varázslókat kalandozásai során. Ez akkor jön létre. mi történik a tudatunkban.

az minden valószínűség szerint mérges gázokban úszik. Ha meg sem tudjuk közelíteni. a hatalom és a szex válik sóvárgásuk legfőbb tárgyává. tűzzel. többnyire ellenségesen üres és hideg. több millió évig kellett küzdenie jéggel. S. 13 . hogy percről percre élvezetet találjunk abban. Még fel sem találjuk az új anyagot. amit éppen csinálunk. hogy írmagot se hagyjanak belőlünk. hogy mi irányítjuk az eseményeket. Ahogy J. Ahogy visszaszorítunk néhány betegséget. és így véletlenszerűek. a hit támogatása nélkül próbálják elérni a boldogságot. hogy boldognak lenni olyan nehéz. Idővel minden kultúra kifejleszt bizonyos védekező mechanizmusokat az említett akadályok ellen – vallást. hogy a világegyetem elvont matematikai értelemben találomra épült volna fel. hiszen ha az emberi vágyakat és célokat vesszük kiindulópontnak. amely több milliárd mérföldön belül mindent hamuvá éget. melyek pajzsként szolgálnak a káosz ellen. amely egy Mozart sejtjeit támadja meg. Süketek és vakok a szükségleteinkkel szemben. és kiürül belőle a hajdani lelki támasz. A történelem folyamán minden egyes fegyver. melyek a jólétünket befolyásolják. Életünknek az lesz a minőségi mutatója. és lehetővé teszik. Az a vírus. hogy a Föld az egyetlen otthonunk. bánatosak vagy közönyösek leszünk. hogy olyan nehéz elérni a boldogságot. esetleg már néhány évtized után elkopik. az a legfőbb oka." Saját magunkkal való kapcsolatunk és az. Hogy az emberiség életben maradjon. Egy New York városa felé tartó meteorit engedelmeskedik ugyan a világegyetem törvényeinek. amely helyenként olyan idilli és festői szépségű. hogy milyen közel jutunk kitűzött célunkhoz. Holmes mondta: "A világegyetem nem ellenséges. művészetet és megnyugtatást -." A káosz a mítoszok és a vallások egyik legősibb fogalma. H. noha ezzel óriási csapást mér az emberiségre. amely a boldogság útjában áll. mégis átkozottul kellemetlen lehet. hogy mit szeretnénk elérni az életben. Nem arról van szó. Valahányszor sikerül elkerülnünk valamilyen fenyegető veszélyt. Ehhez magát a tudatunkat kell megtanulnunk befolyásolni és irányítani. Még Földünk sem kivétel. ami osztály részül jutott nekünk. és a világban tapasztalt káoszt sem tudjuk megváltoztatni. A frusztráció szorosan össze fonódik az élettel. a melléktermékei már elkezdik mérgezni környezetünket. saját készítői ellen fordult és megsemmisüléssel fenyegette őket. A csillagok mozgása és a bennük levő energia átalakulása előre megjósolhatóak és megmagyarázhatóak. melyben élnek. Amelyik bolygó gravitációja nem olyan erős. Ezek a pajzsok azonban csak egy ideig hatásosak. Az Apokalipszis négy komor lovasa sohase távolodik tőlünk. és még ha valamely szükségletünk ideiglenesen kielégül is. kívánatos célként jelöli meg őket. mielőtt meghalunk. Boldogságunk belső harmóniánkból ered. A természettudományok szemében bizonyára idegenszerűen hat.metafora meglehetősen illik a lélek feltárására is. Csak a tapasztalatok feletti közvetlen uralom győzheti le a beteljesülés útjában álló akadályokat – az a képesség. hogy elégedettek legyünk azzal. A gazdagság. vagy az a társadalom. Fontos. boldogság és megelégedettség tölt el bennünket. hogy az elménk hogyan szűri meg és értelmezi mindennapi élményeinket. hogy ez az otthon tele van leleményes kis csapdákkal. Segítenek elhitetni magunkkal. mert az ő törvényeik szerint a kozmoszban lezajló események tökéletesen ésszerűek. Egyénenként nem sokat tehetünk. Mindegyikünknek van valamilyen elképzelése arról. az a legfőbb oka. akkor a kozmoszt a teljes összevisszaság uralja. A pszichológiában és más humán tudományágakban teljesen más jelentése van a káosznak. Mikor az emberek saját erejükből. akkor sem érezzük ettől egy cseppet sem jobban magunkat. és ha egy időre sikerül lejjebb tornászni egy kicsit a halálozási arányt. hogy mennyi gyönyörűséget találunk az életben. filozófiát. amelyek időnként előtűnnek a semmiből. hogy minél jobban tudjuk befolyásolni külső környezetünket. hogy megváltoztassuk a világegyetem működésének menetét. Állításom szerint annak. hogy a szükségleteinket kielégítse. míg gondolkodásmódjának alapvető fölépítése nem változik meg gyökeresen. azonnal feltűnik egy új és még körmönfontabb katasztrófa lehetősége a láthatáron. azonnal még többre vágyunk. Ez a krónikus elégedet lenség a második akadály. amelyet a céljainkon át szeretnénk megvalósítani. de nem is barátságos. azonnal újak ütik föl a fejüket. hogy megpróbáljuk eltörölni a Föld színéről az éhséget és a betegségeket. melyek akármikor működésbe léphetnek. árvizekkel. Nem szabad azonban elvárnunk. ellentétben azzal a renddel. Életünk során csak nagyon kis hatást gyakorolunk azokra az erőkre. a vallás vagy a hit néhány évszázad. hogy mítoszainkkal ellentétben (melyeket saját meg nyugtatásunkra alkottunk) a világegyetemet nem arra teremtették. Ahogy J. Az általuk felállított "káoszelmélet" például a véletlenszerűnek tűnő jelenségek szabályszerűségeivel foglalkozik. de a természeti folyamatok nem veszik figyelembe az emberi vágyakat. olyan pusztító események színtere. melyet védekezésre terveztek. mennyire vagyunk képesek irányításunk alá vonni az univerzum hatalmas erőit. ha viszont akár csak részben is elérjük. Egyszerűen csak közömbös. hiszen mérhetetlenül nagy. Az élet minőségén azonban ilyen módon nem lehet javítani. amelyek vagy biológiailag a génjeikbe programozottak. végső soron attól függ. de az is biztos. Természetesen nem szabad lemondanunk arról. vadállatokkal és különböző mikroorganizmusokkal. mert életben maradásunk függhet tőle. Mill írta: "Az emberiség sorsában nem állhat be általános javulás. Lehet. hogy a külső körülmények megváltoztatására tett erőfeszítéseink azonnal jobbá tegyék az életünket. de bármilyen ügyesek vagyunk is. általában azokat az örömforrásokat igyekeznek minél jobban kihasználni. hogy a világegyetemet nem az emberi lélek megnyugtatására tervezték. hogy mindent megtegyünk a nukleáris háború és a társadalmi igazságtalanságok ellen. hogy ízzé-porrá zúzza a csontjainkat. nem pedig abból. azonnal fenyegetni kezd minket a túlnépesedés veszélye. mint egy-egy csillag felrobbanása. csak a természet szavának engedelmeskedik. AZ ELÉGEDETLENSÉG GYÖKEREI Annak.

nem rágódik a múlton és valódi bizakodással tekint a jövőbe? Ha kétezerháromszáz éve Diogenész még lámpással is nehezen talált becsületes embert. mindenféle tapasztalattal szemben nyitottak. melyet az idők során az emberek a káosz fenyegetése ellen kifejlesztettek. egy időre valóban megtalálta a módját. és úgy tűnik. hiszen egyre no azoknak az embereknek a száma. amit csinál. attól. ritkán unatkoznak. Mindent élveznek. hogy elégedetten éljen. és kivételes helyzetük következtében övék a jövő. kiszámíthatatlan erőit befolyásolható vagy legalábbis érthető rendszerré lényegítsék át. amit csinálnak. A múltban működő pajzsok – a rend. még ha az nehéz vagy fárasztó is. természetesen viselkednek minden helyzetben. a hazaszeretet. Később majd látni fogjuk. Afrika aszály sújtotta területein vagy a több millió ázsiai számára. ha csalódunk bennük. hogy urai a saját életüknek. elégedettek. hogy a benne élőket megoltalmazza a káosztól. hogy úrrá legyen a természet erői felett. Az ésszerűtlenül erős hit és bizalom a pajzsokban – a kulturális mítoszokban – teljes ki ábránduláshoz vezethet. akik majd szintén életben maradnak. amely mindenféle képzeteket dédelget arról. amelyben élnek. a kínaiak egészen a mongolok betöréséig bíztak saját kétségtelen felsőbbrendűségükben. gyorsan elvesztik bátorságukat és elszántságukat. amelyet a vallásosság. Ennek általában így is kell lennie. hogy a világegyetem könyörtelen. akiknek minden nap az éhséggel kell szembenézniük. Hány olyan embert ismerünk. A dél-amerikai nagyvárosok körül terjedő favellákban. milyen elszigeteltek és magányosak vagyunk a kozmoszban. Az elégedetlenség bennünk gyökeredzik és a magunk erejéből kell megszabadulnunk tőle. Talán legnagyobb erejük abban rejlik. Alapjában véve ez a létezéstől való félelem. Ok azok. azonban vannak olyan idő szakok. de mielőtt még erre rátérnénk. azért vannak olyanok is. saját életünk pedig milyen törékeny. akiket megcsap a káosz könyörtelen szele. hogy a világmindenség közepében élnek. A világ oly sok országával ellentétben az észak-amerikaiak nem kárhoztathatják problémáikért a kedvezőtlen természeti adottságokat. Ha az emberek abban a hitben ringatják magukat. és ahogy egyre növekszik az anyagi jólét és az elérhető kényelem színvonala. és nem kell többé félniük semmilyen tragikus változástól. A rómaiak akkor jutottak el erre a pontra. és erős kötelékek fűzik őket más emberekhez. Probléma akkor keletkezik. hogy a fejlődés szükségszerű és az élet könnyű. mikor fokozatosan ráébredtünk arra. A KULTÚRA PAJZSAI Az emberi evolúció folyamán. amikor valaki annyira csak arra összpontosít. A legszembetűnőbb az emberek közt eluralkodó fásultság és egykedvűség. új vágyak törnek a felszínre. Tulajdonképp nincs semmi baj azzal a vággyal. amit remélni lehet. akik kiutat találnak ebből a helyzetből. úgy távolodik előlünk a jóllétnek az az érzése. Amikor Nagy Kürosz perzsa uralkodó lakomáira tízezer szakács készített új meg új ételkölteményeket. nem teszi többé elégedetté az embereket. akik anyagi körülményeikre való tekintet nélkül képesek jobbá tenni életüket. Az efféle előjogokba vetett hit nélkül nehéz lenne szembenézni a lét csapdáival. mikor egy kultúra szerencsés időszakot él át. Nem nehéz napjainkban fellelni magunk körül a kiábrándulás hasonló jeleit. Új szükségletek jelentkeznek. A belső rend hiánya abban az érzésben mutatkozik meg. Ez általában akkor következik be. Végül a kulturális értékek támaszától megfosztva vergődnek a szorongás és az apátia mocsarában. hogyan sikerült elérniük ezt az állapotot. Ez az általános rosszkedv nem kizárólag külső okoknak tulajdonítható. hogy az élet minőségének javítása megoldhatatlan feladat. hogy elérjük a céljainkat. a nagy szegénységet vagy egy idegen megszálló hadsereget. az Amazonas-medence vadászai. gazdagsággal és hatalommal egyre növekednek az igények is. és biztonságérzettel töltse el őket saját fontosságukat és végső sikereiket illetően. ha egy boldogra szeretne akadni. Az ilyen emberek pezsgő életet élnek. hogy az élet értelmetlen 14 . a navahó indiánok. általában nagy bajokhoz vezet. Ez a kulturális hübrisz. A kultúrák egyik legfontosabb szerepe az. az ausztrál bennszülöttek és New York lakói mind magától értetődőnek tekintik. elvesztik a hitüket minden másban is. Az illuzórikus biztonságérzet előbb vagy utóbb kellemetlen meglepetésekhez vezet. az etnikai hagyományok és a társadalmi hovatartozás alkottak – már nem hatásosak többé. hogy ok kiválasztott nép. Napjainkban a "fejlett országok" bármelyik háztartásában hozzá juthatunk a legtávolabbi országok receptjeihez is. valamint ahhoz a környezethez. hogy amiben úgy hittek. A jóléttel. és bármikor megismételhetjük a letűnt uralkodók lakomáit. amit ontologikus szorongásnak. hogy biztonságban vagyunk egy barátságos kozmosz kebelén. és mindezt lehetőleg bizonyos méltósággal és nyugalommal szeretnék tenni. az nem teljesen igaz. ha elegendő élelmük és kényelmes lakóhelyük van. ritkák a valóban boldogok és igen kevesen vannak. ennek a célnak az elérése a legtöbb. miért fordul elő oly gyakran. és a körülöttük élőket is egy kicsit boldogabbá teszik. aki élvezi. hogy mi jár nekünk a világegyetemtől (amely pedig általában érzéketlen az emberi szükségletekkel szemben). Ezzel eljátssza az esélyt arra. haláluk napjáig képesek új dolgokat tanulni. a kínaiak. Az eszkimók. kellőképpen elégedett a körülményeivel. és könnyedén. ha nehézségekkel találják szembe magukat.Földünkön az emberek túlnyomó többségének nagyon egyszerű életcélja van: életben akarnak maradni. hogy ez a külső védelem nem működik. hogy aztán gyerekeket nemzzenek. de vajon elégedettebbek leszünk-e ettől? Az egyre növekvő elvárások paradoxona azt sugallja. alattvalóinak alig volt mit ennie. amit megtanultak. hogy mindenki egyre többet és többet szeretne elérni. Tagjai magától értetődően azt hiszik. amelyet el szerettünk volna érni. más szóval egzisztenciális félelemnek neveznek. mítoszokat és hiedelmeket alkottak. és meg kell vizsgálnunk. mikor néhány évszázada uralmuk alatt tartották a Földközi-tenger medencéjét. Ha kiderül. Noha a tények azt sugallják. amit el akar érni. mikor veszélyessé válik az az érzés. át kell tekintenünk néhány olyan módszert. az aztékok pedig a spanyolok érkezése előtt élték át ugyanezt. Ám mihelyst a túlélés elsőrendű problémái megoldódnak. hogy elfelejti örömét lelni a jelenben. ha élvezzük az értük való küzdelmet. ma talán még nehezebb dolga lenne.

Ami az egzotikus gyönyöröket és a drága nyaralásokat illeti. e. hogy becsaptak bennünket. hogy az alkoholba vagy a kábítószerek álomvilágába menekülnek. könyveket vásárolnak arról. mennyi időt és energiát szentelünk a karbantartására. Az is lehet. Nem számít. a társadalmi pozíció és a vagyontárgyak önmagukban fabatkát sem érnek. Ám a vallás csak időleges sikereket könyvelhet el az élet értelmetlenségével való harcban. hogy inkább feladják. Néha még be is válik ez a megoldás. diétázni és aerobikozni kezdenek. amelyek állítólag szebbé teszik az életet – nagyobb házakat és kocsikat. amely ki tudja. amit át kellett volna élnem?" Magától értetődő az érzés. hogy a közeljövőben az 15 . századtól Kr. De végül a fürdőszobában lógó tükörben elkerülhetetlenül felfedezzük első ősz hajszálainkat. ez nem történhet meg velem! Még el sem kezdtem igazán élni. fitness-klubokba lépnek be vagy plasztikai műtétet csináltatnak. Egy idő után azonban nyilvánvalóvá válik. Lehetséges. Ha az a baj. ezek egy időre elterelik a figyelmet az "Ennyi az egész?" alap kérdéséről. akiket olyannyira elkeserít a fennmaradásért való reménytelen küzdelem. a VIII. ma azonban egyre nehezebb elfogadni világnézetüket. él a remény. A tömegekben évről évre erősödik a világegyetem káoszának gondolata. és hihető válaszokat adtak. hogy senki sem figyel rájuk. hogy ilyen módon magára a kérdésre választ találtak volna. és újult erőfeszítéssel látnak neki. De ha valaki elgondolkozik egy kicsit. Mint ahogy a pincérek már akkor kezdik reggelihez megteríteni a távolabbi. hogy az orrunknál fogva vezettek. amerikaiak. és a kiábrándultak egyre növekvő számban térnek vissza hozzá. ideje készülődni. a mi életünk majd gazdagabb és értelmesebb lesz. és túl kevés az idő. hogy ezek a részmegoldások nem sokat érnek. porcelánfigurákat vagy absztrakt festményeket gyűjtve. de addig is azok. Nyilvánvaló bizonyítékai vannak annak. akár valamilyen ezoterikusabb keleti változatát választva. Végül is mi. a kiábrándultság visszatér: minden egyes siker után egyre világosabb. hogy új barátokat szerezzünk. Az anyagi bőség és jólét csúcspontján az amerikai társadalom különös bajokban szenved. hogy az előbb felsorolt megoldások egyike sem képes már megfelelni feladatának. Túl sok akadály áll előttünk. Kr. hogy még többet szerezzenek azokból a dolgokból. akik a jelen vallásokban keresnek vigasztalást. Az illegális drogkereskedelem óriási profitja gyilkosok és terroristák zsebébe vándorol. gyakorta azzal fizetnek lelki békéjükért. A kora felnőttkorban a jövő még mindig ígéretesnek tűnik. ha igazságtartalmuk változatlan maradt. még akkor sem. a test végül mégis felmondja a szolgálatot. önbizalom-fejlesztő tanfolyamokra járnak és nagy ebédeket adnak. hogy magabiztosabbak legyünk. Mások úgy döntenek. és rájövünk. a zűrzavaros kamaszkor után a legtöbb ember számára ott van a remény. u. az iszlám a Közel-Keleten lett népszerű és a buddhizmus Ázsiát hódította meg. semmivel sem került közelebb a céljához. hogy ez a gazdag. kinyilatkoztatások. használatlan asztalokat. Néhányan megpróbálják semmibe venni. Újult erővel és mélységes eltökéltséggel próbálják megkaparintani a kezük közül mindig kicsúszó elégedettséget. szent iratok – többé már nem ébreszt hitet a tudományok és a racionális gondolkodás korában. Candide tanácsát követve elvonulnak a világtól és művelik kertjüket. és a bizonyosságot. Gyermekkorunktól fogva arra tanítottak minket. képzeljük csak el. századig a kereszténység Európában terjedt el. Az emberiségnek a történelem során folytatott harca elvesztette jelentőségét: sodródó faágak vagyunk egy hatalmas folyóban. látásunk romlani kezd. fényűzőbb életstílust. hogy a pénz. Lehetséges. hogy egy nap majd fölemelkedik egy erőteljes új vallás. Ahogy ez a felismerés rátelepszik az emberekre. "Lejárt az időd. növekvő erővel kezd benne zakatolni egy kérdés: "ennyi az egész?" A fájdalmas gyermekkor." Kevesen tudunk szembenézni ezzel. Hol van az a sok pénz. ezt prédikálták a papok a szószékről és ezt erősítgette több ezer az élet szépségét ünnepelő tévéreklám is. hogy nincs ideje ráébredni arra. mindenki különbözőképpen reagál. és jótékony feledésbe burkolóznak. akár a hagyományos hiteket. hogyan lehet hatalomra vagy népszerűségre szert tenni. veszélyeztetjük a házastársunkkal és családunkkal való kapcsolatunkat. és ha túl sok időt szentelünk annak. és rejtélyes kis fájdalmak nyilallnak testünkbe. Az utóbbi néhány évtizedben újabb. Ha a megereszkedő test adja az első vészjelzéseket. több hatalmat a munkahelyükön. mert az illetőt annyira lefoglalja. hová rohan velünk. Ezeknek a vallásoknak több száz évig sikerült olyan kielégítő célokat tűzni az emberek elé. Ahogy az ember egyre idősebb lesz és a fiatalság reményteljes tudatlanságából eljut a kijózanító felnőttkorig. tudományosan fejlett és kiművelt világ sem fog boldoggá tenni bennünket. Volt okunk hát. beletemetkeznek valami ártalmatlan hobbiba. de nem sokan dicsekedhetnek azzal. Előfordul hat. hogy ha felnőtt lesz. hogy a menekülés finomabb formáját választva. addig példátlan fenyegetést jelentett az atomháború eshetősége. Ha arra koncentrálunk. hogy közvetlenül a fenyegető tünetek ellen intéznek támadást. hogy a többiekkel versenyezve magasabbra törjön. amit a világ működéséről tudunk. amit meg kellett volna keresnem? Hol az a sok kellemes óra. nem ad végleges választ. a hatalom. mikor a teremben még folyik a vacsora. Mégis. Úgy tűnik. hogy azt a néhány fölösleges kilót már nem fogjuk leadni. A forma. hogy elérhetjük céljainkat. a IV. egyszerűen azért. melyeknek életüket szentelhették. minden jóra fordul. hogy mindet leküzdjük. A lét problémáját hagyományosan a vallás közelítette meg a legközvetlenebbül. úgy adja át testünk ezeket a kis üzeneteket a saját halandóságunkról. mint az emberi faj bármely korábbi tagjáé. a világ leggazdagabb országában élünk. esetleg elidegenítjük magunktól a barátainkat. az emberiség történelmének legtudományosabban megtervezett időszakában. melyben igazságaikat közlik – mítoszok. hogy hallgatólagosan nem vesznek tudomást arról. hogy szerencsés csillagzat alatt születtünk. Vannak. A történelem bizonyos pillanataiban a vallás képviselői meggyőzően magyarázták el az emberi lét problémáit. "Várjunk csak egy percet. mi milyen boldogok lehetünk! Ezt mondták tudósok. Ha a nagyszüleink abban a nevetségesen primitív múltban is egész jól elvoltak. ahol a legmodernebb csúcstechnika vesz körül minket és a világ legbölcsebb alkotmánya védelmez. hogy azt higgyük. semmi nem áll össze értelmes egésszé.és fenntartásának semmi értelme. mindezen bizonykodások ellenére előbb vagy utóbb magányosan ébredünk fel.

Norvégia. hogy ne kizárólag ennek a környezetnek a jutalmai és büntetései irányítsák az életét. 1950 és 1980 között a tizenéves korosztályban történő öngyilkosságok száma 300 százalékkal növekedett. 1984-ben már csaknem 900 ezret. akik óriási hatalomra és vagyonra tesznek szert a törvényeknek engedelmeskedő állampolgárok kontójára. de valószínűleg meg sem közelítik a valóságot. hogy ez idő alatt az oktatásügy költségvetése is megháromszorozódott. Oly veszélyes útra tévedtünk. de nem utolsósorban pedig a népesség tudásszintje folyamatos csökkenést mutat. Ugyanilyen csökkenést regisztráltak a verbális feladatok pontszámainál. hogyan jutalmazza meg saját magát. Hogy ilyen autonómiára tehessen szert. összes halogatásainkkal. ez elsősorban a tehetősebb családokból származó fehér fiatalembereket érinti. amilyenek. hogy a legutolsó járvány. s ez a szám lényegében generációk óta változatlan. 1984-ben 121). nemi erőszak. mert ez a képesség mindenkiben benne rejlik. A mai tizenéveseknél – néha még erősebben – megjelenik minden tünete azoknak a bajoknak. A szociálpatológiai esetek számának három-négyszeres növekedése egyetlen nemzedék alatt más területeken is érvényes. FEDEZZÜK FEL ÚJRA ÉLMÉNYEINKET! Ebből a siralmas helyzetből nincs kiút. Eddig főként arra használták ezt a szárnyait bontogató tudomány ágat. Ahhoz. ahol mindkét szülő jelen van. mielőtt megfékezik valahogy. 1990-re pedig minden valószínűség szerint háromszorosára nő.9 milliárd dollárról 284. nehogy belőlünk is statisztikai adat váljék. Igaz. Ez a feladat könnyebb is. hogy mit tekintünk fontosnak és mit nem. drasztikusan változtatnunk kell gondolkodásmódunkon azzal kapcsolatban. Az 1985-ben bejelentett 29 253 öngyilkosságból 1339 volt 15–19 év közötti fehér fiúké. melyekről ok nem is álmodhattak? A válasz világos: miközben az emberiség közös erőfeszítéssel ezerszeresére emelte anyagi jólétét. ki kell fejlesztenie magában azt a képességet. az otthonról való elszökések és a házasságon kívüli terhességek statisztikai adatai is félelmetesek. pedig olyan lehetőségek állnak előttünk. 1986-ra ez a szám 1 488 140-re növekedett. hogy valahányszor szembesülnünk kell statisztikai adatokkal. élményeinek tartalma nem sokat változott. Felhívta a figyelmüket arra. A gyilkossági arány változatlanul ezerszerese annak. Utoljára. amit más iparosodott társadalmakban (Kanada. amelyben egyetlen kor sem bővelkedett. négyszer kevesebb ugyanilyen korú fehér lány és tízszer kevesebb fekete fiú ölte meg magát (a fiatal fekete férfiak esetében azonban majdnem ugyanezt a számot éri el az emberölések áldozatainak száma). aki a szegénységi határ (évente 10 609 dollár vagy kevesebb egy négyfős családra számítva) alatt élt. Körülbelül ugyan ebben az időszakban a válások száma 400 százalékkal emelkedett (1950-ben 1000 házaspárra 31 válás jut. nehezebb is. Talán nem véletlenül ugyanezek az arányok jellemzik az amerikaiak nemzeti paranoiáját is: az 1975–1985 közti évtizedben a Védelmi Minisztérium költségvetése az évi 87. hogy a külső körülményektől függetlenül élvezetet találjon valamiben és célokat tűzzön ki maga elé. Más folyamatok azonban közel sem ilyen biztatóak. 1982-ben 80 ezer fiatalkorú bűnözőt ítéltek börtönbüntetésre különböző intézményekben (átlag életkor: 15 év). Ez alatt a huszonöt év alatt a nemi betegségek száma több mint háromszorosára nőtt. Franciaország) mérnek. A kábítószer-élvezet.Egyesült Államokat volt kábítószer-kereskedők oligarchiája fogja irányítani. hogy képes legyen felülemelkedni hétköznapi aggodalmain és félelmein. A források elosztása szerint tehát a kard mintegy tizenhatszor hatalmasabb a tollnál. 16 . hogy a felnőttek irracionális magatartása gyakran gyermekkori traumák eredménye.4 milliárdot érte el. Miért van az. halálos vírusfertőzések eszközévé lett. a nemi betegségek. Az Egyesült Államokban az egy főre jutó erőszakos bűncselekmények – gyilkosság. amelyet megszabadítottunk a hipokrita erkölcsiség béklyójától. mert olyan önfegyelmet és kitartást igényel. melyek segítségével életét értelmessé és kellemessé teheti. Ha az értékek és intézmények rendszere már nem adja meg azt a támogatást. testi sértés – száma 1%0 és 1986 között több mint háromszáz százalékkal nőtt. és nehezebb. Most azonban más módon használhatjuk fel a pszichológia tudományát. 1960-ban 259 ezer vérbajos beteget kezeltek. Ezeknek az eszközöknek egyik legfontosabbika a pszichológia. 1980-ra a szám megduplázódott. 1978-ban még "csak" 1 085 500 ilyen bűncselekményt jelentettek be. közönyösen félrenézünk. jobb tudomásul venni a tényeket és vigyázni arra. csakhogy ez 1985-re "csak" a 17. hogy osztozzon abban a felelősségben. 1975-re ez a szám elérte a 6 400 000-et. amit egy gyermek felnevelése jelent. hogy segítsen nekünk választ adni a kérdésre: olyanok vagyunk. az AIDS hány emberéletet fog követelni. hogy tehetetlenebbül állunk szemben az élettel. Így például 1955-ben 1 700 000 esetben szorultak elmebetegek ideg gyógyintézeti kezelésre. és a statisztikai rémregényt még hosszan folytathatnánk. hogy kontrollálni tudjuk tapasztalásainkat. melyek az idősebbeket gyötrik. A jövő sem tűnik rózsásabbnak. hogy az elektromos háztartási készülékek száma ötszörösére nőtt. minden embernek magának kell megtalálnia saját eszközeit. míg 1984-ben 426. A SAT-felmérések (Scholastic Aptitude Test: Iskolai képességvizsgálat) adatai szerint az átlagos matematikapontszám 1967-ben 466 pont volt. Vannak olyan számok. amit egykor képes volt nyújtani. Még mindig nem látjuk világosan. ami nagyrészt annak köszönhető. hogy a múltbeli események segítségével rávilágítsanak az egyén aktuális viselkedésére. rablás. elfojtásainkkal együtt – hogyan tegyük jobbá jövőnket? Az egyénnek. függetlenné kell válnia társadalmi környezetétől legalább olyan mértékig. amelyek akár biztatólag is hathatnak egyesekre – például hogy az elmúlt harminc évben fejenként megdupláztuk az energiafogyasztást. hacsak a saját kezünkbe nem vesszük a dolgokat.7 milliárdra – vagyis több mint háromszorosára nőtt. Ám a struccpolitika ritkán kifizetődő. mint amilyennek első hallásra gondolnánk. meg kell tanulnia. 1960-ban tíz kamasz közül csak egy élt egyszülős családban. Egyre kevesebb gyerek nő fel olyan családban. Szexuális életünk pedig. 1984-ben az Egye sült Államokban még mindig harmincnégy millió olyan ember volt. mint kevésbé elkényeztetett őseink. különösen nem ez a mai. mégpedig úgy. Könnyebb.

hogy a test megkapja a szükséges tápanyagokat. hogy az egyén elfogadja a társadalom normáit. tudatos tervei és elképzelései csak minimális szerepet játszhatnak. akkor az mindjárt helyes is. mikor állás után kell nézniük. W. hogy saját céljai elérésének érdekében dolgoztatni tudjon minket. Az emberi természet "felszabadult" nézőpontja. hogy csak dolgozzanak szorgalmasan és legyenek türelemmel. ma az amerikai katonaság falragaszai azt ígérik a fiatal embereknek. hogy "világot láthatnak". akkor az örömöt használják fel csalétekként. amely minden ösztönös késztetésünket és megnyilvánulásunkat elfogadja és dédelgeti pusztán azért. Mindenképpen elkerülhetetlen a szocializáció. ami helyes. mert bennünk van. Emerson mondotta: "Mindig csak készülődünk arra. hogy ha most rászoktatják magukat arra. Manapság sok ember számára saját ösztönei jelentik az egyedüli támpontot. saját szándékainak eredménye. hogy a legyőzött területeken szabadon erőszakoskodhatnak a nőkkel. feltéve. Veszélyes dolog teljességgel alávetni magunkat a génjeinkbe programozott utasításkészletnek. s mely jutalomrendszer általában a genetikusan beprogramozott vágyak rendszerére 17 . ha katonának állnak. Amíg a vonzódás tiszta testi reakciókon alapuló reflex marad. melyeket az adott kultúra megkíván – akár tetszik. A szocializáció lényege az. de talán javíthatunk rajta egy keveset. hogy újabban divat lett belső érzéseinket azonosítani a természet szavával. hatékonyan biztosítja. mert élni szeretnének. Amíg előre kiszámítható módon viselkedünk bizonyos negatív vagy pozitív ingerekkel szemben. ami (sokszor hibásan) genetikailag bele van programozva. a biztonság vágyától a változás iránti fogékonyságig – a politikusok. Ha valami jólesik. Gyakorlatilag minden vágyat. hogy reprodukcióra programozzák a testet. hogy megjósolható legyen a jutalmakra és a büntetésekre való reagálásuk. hogy mindig holnap van lekváros kenyér. behódol teste kívánságainak. aki csak olyan jutalmakra vágyakozik. hogy elsajátítsák azokat a szokásokat és képességeket. amit evéskor érzünk. hogy a jövőbeni eseményeknek van a legnagyobb jelentősége az életben. Fontos tudatosítanunk magunkban azt. A baj csak az. Az az ember. A jutalmazás elodázása természetesen bizonyos mértékig el kerülhetetlen. Képtelenség lenne bármiféle társadalmi rendet vagy átfogó munkamegosztást fönntartani. Meg se próbáljunk hát tanulni? Némelyik ember szervezete a kelleténél több férfihormont termel. Hadd jegyezzem meg. mindannak.Abban a hitben nőttünk fel. Egy elnyomott ország polgárai azért engedelmeskednek legyőzőiknek. aki sikeresen funkcionál egy adott társadalmi rendszerben. hogy az öröm keresésének reflexe azért épült bele a génjeinkbe. A szexuális aktus gyönyöre ugyanilyen praktikus eszközül szolgál a géneknek arra. és rabja a szexnek. Az az ember. az nem rendelkezik szabadon pszichikus energiájával. Ahogy Freud és előtte meg utána sokan mások is megjegyezték. Ám ha gondolkodás nélkül engedelmeskedünk a genetikai és a társadalmi utasításoknak. Az érvényesülésért folytatott kimerítő harc végén pedig már ott a nyugdíj és az áldott pihenés ígérete. akár nem. hogy a faj fenn maradását elősegítse. botozás. nem pedig azért. felnőttként nagyobb sikereket érnek majd el. A szülők arra tanítják gyerekeiket. a tanárok pedig arról biztosítják a diákokat. addig az ember saját. mert csak így érhetünk el egy bizonyos fokú egészséges függetlenséget a társadalommal szemben. vagyis az emberi lény átformálása olyan személlyé. A társaság alelnöke azzal biztatja a fiatal alkalmazottakat. mert tehetetlenek leszünk. hogy az emberek a társadalmi kontroll irányítása alá kerüljenek. Korunk "realizmusának" nagyobbik részéről kiderül. A valóságban érdeklődését többnyire egy saját útját járó láthatatlan genetikus kód szabályozza. hogy az unalmas órák majd akkor válnak hasznukra. a civilizáció az egyéni vágyak elnyomásán alapszik. A . amely részévé vált az emberi természetnek – a szexualitástól az agresszióig. az egyházak. akkor lemondva a tudat irányításának lehetőségéről személytelen erők játékszerévé válunk. aki szükség esetén nem tudja felülbírálni a természet parancsait. Éppen ezért különösképpen vigyáznunk kell arra. a cégek és a reklámok a társadalmi kontroll szolgálatába állítanak. hogy saját személyes célkitűzéseit tartaná szem előtt. Ahelyett. Amikor a társadalmi rendszerek nem a fájdalomra támaszkodnak. mint a jó öreg fatalista magatartás új köntösben: az emberek a természetre hivatkozva elhárítják maguktól a felelősséget. ha tudjuk. sose ma. Nincs semmi rossz abban. Ahogy R. hogy többé el sem tudják képzelni. A teljes mértékben szocializált ember olyan lény. természetes és spontán. A szocializáció akkor a legeredményesebb. hogy személyes előnyünkre szolgáljon. ha az emberek annyira azonosulnak az adott társadalmi renddel. Nyugodtan kövessen el tehát erőszakos cselekményeket? Nem tagadhatjuk meg a természetet. Nem is olyan rég még a legcivilizáltabb országok (például Nagy-Britannia) törvényei is éltek a korbácsolás. sebezhetővé válik. hogy ösztönös késztetéseink fölött uralkodni tudjunk. mert nemsokára előléptetik őket. Amikor egy férfi testileg vonzódik egy nőhöz (vagy fordítva). melyek iránt a körülötte élők szerint vágyakoznia kell. Az az öröm. hogy nem más. addig mások könnyen kihasználhatják ellenszenvünket vagy vágyunkat saját céljaik elérésére. A tizenhatodik században a szultán azzal az ígérettel csábította az embereket a hadseregébe. Példának okáért a társadalmi kontroll minden formája végső soron a túlélés ösztönét használja ki. következményeit tekintve inkább visszavet bennünket. általában azt gondolja – ha gondol egyáltalán valamit -. hogy élni fogunk." Vagy ahogyan az angol gyerekmesében van: a kis Frances megtanulta. ezért az átlagosnál jóval agresszívebbé válik. A társadalmat erős szövetségesek – biológiai szükségleteink és genetikai programozottságunk – támogatják abban. csonkítás avagy a halálbüntetés eszközeivel. amely bele van kódolva genetikai programunkba. és hosszabb távú céljaink elérésének érdekében képesek vagyunk uralkodni rajta. hogy vágya saját egyéni érdeklődésének kifejeződése. miről is van szó. amelyet jutalomként tűznek ki cserébe egy élet munkájáért és a törvényeknek való engedelmeskedésért. aki képtelen ellenállni az ételnek vagy az alkoholnak. hogy bármelyik szabályát megszegjék. ha a társadalom tagjai nem kényszerülnének arra. hogy a természet tudatlannak alkotott bennünket. de sohasem élünk igazán. biztosítva folytonosságukat. egy olyan vágyakozásra épít.jó élet" ígérete. ha követve ezt a genetikus programot élvezzük az általa felkínált örömöket.

hanem attól. melyek a legtöbb hasznot hozzák nekik. Nem az számít. Egy komplex társadalomban több hatalommal bíró csoport is részt vesz a szocializációban. Végül pedig ott van a tiltott gyönyörök illegális birodalma. hogy keresetünket olyan termékekre költsük el. De ez nem jelenti azt. amely a valódi. hogy azok helyett a célok helyett (vagy még inkább mellett)." A FELSZABADULÁS ÚTJA Ez az egyszerű igazság. 18 . stricik és kábítószer-kereskedők irányítanak. akik aztán hajlandóak lesznek keményen dolgoz ni és takarékoskodni. ugyanígy semmibe veszik legtöbb ember számára ellenállhatatlan éhséget vagy a szexuális izgalmat is. és csakis ott létezik. Szemben velük ott áll az Én. Az üzenetek különbözőek ugyan. hogy képesek legyünk megtalálni minden egyes perc jutalmát. hogy – különösen a szervezett társadalmakban – feltétlenül szükségünk van az életben maradáshoz arra. ahogy látják őket" – mondotta Epiktétosz meglehetősen hosszú idővel ezelőtt. egyházak és bankok megpróbálnak olyan felelősségteljes állampolgárokká formálni minket. hogy teljesen átadjuk magunkat az ösztönös vágyaknak. Ha megtanuljuk élvezni az élmények folyamatos áramlását. hogy hajlandóak vagyunk megfizetni. időnként szemmel láthatóan ellentétes célok érdekében. Ahelyett. hogyan tereljék bizonyos mederbe vágyaikat és gondolataikat. hogy most mi van a birtokában. ha úgy viselkedik. A megoldás az. mely aztán a keze közt semmivé válik. hogy akár most rögtön kitöröld ezt az ítéletet. akkor automatikusan megszabadulhatunk a társadalmi elvárások terhétől. mint amikre vágyik. Loyolai Szent Ignác szedte csokorba és használta fel őket híres lelkigyakorlataiban. de végkicsengésük ugyanaz: egy olyan társadalmi rendszertől való függőségünket erősítik. amely energiánkat saját céljaira használja fel. és folyamatosan olyanjutalom felé kapkod. amely az elme feletti uralomért harcol. ami csak a sajátunk. ami a tudatunkban történik. A legfontosabb lépés a társadalmi ellenőrzésről való leválásban az. És neked hatalmadban áll. A várt eredmény ugyanaz: megszabadítani a belső életet a káosz fenyegetésétől egyfelől. hogy olyan fájdalmat is képesek legyenek kirekeszteni tudatukból. a biológiai szükségletek merev beidegzettségétől másfelől. amióta az emberi életet megörökítik a források. hogy fokozatosan függetlenítsük magunkat a társadalom jutalmaitól. hogy talán holnap történik majd valami jó. és így függetleníteni magunkat a mindkettőt kihasználó társadalom manipulációitól. A társadalom irányításától való megszabadulásnak nem az a módja. A delfi jósda felirata. A keleti kultúrákban a tudat fölötti uralom megszerzésére irányuló technikákat már hosszú ideje gyakorolják az emberek. az egyik a gének rabszolgája. ezért azok bámulatosan kifinomultak. az id és a fölöttes én. Hiába találkozik több ezer potenciálisan kielégítő élménnyel. A fájdalom és a gyönyör a tudatban keletkezik. s mely dialektikusan kapcsolódva a hivatalos intézményekhez a könnyű kicsapongás lehetőségeivel kecsegtet minket – feltéve. Ugyanazt a hatást különböző módokon lehet elérni. "Az emberek nem a dolgoktól félnek. akinek gondolatai "a lélek erényes tevékenységéről" sok tekintetben előlegezik ennek a könyvnek a gondolatmenetét. a két zsarnok. taoista életfelfogás és a zen-buddhista gondolkodásmód. másfelől a kereskedők. A keresztény szerzetesrendek többféle módszert is kialakítottak annak megtanulására. a kínai. Világosan felismerte ezt Arisztotelész is. a másik a társadalom lakája – mindkettő a "másikat" képviseli. végre learathatjuk az élet valódi örömeit. hogy a folyamatos spontaneitásra koncentrál. addig nem vagyunk képesek meghatározni élményeink tartalmát. amilyent egy hétköznapi ember kénytelen lenne tudomásul venni. vagy pedig úgy. Amíg egy színpompás reklám hatására kicsordul a nyálunk a reklámozott holmi után vagy a főnök zord arckifejezése képes tönkretenni a napunkat. a társadalom által belénk kondicionált inger-reakció mintáknak. Nem kell minden olyan célt elvetnünk. hogy az ember egyre jobban tökéletesíti gondolkodásának szigorú fegyelmét. melyekkel meg akarnak vesztegetni bennünket. róluk alkotott ítéleted. hanem a saját. hogy a tudat irányítása szabja meg az élet minőségét. tulajdonképp éppen annyi ideje. mindegyik a külső erők meg határozó befolyása alól szeretné felszabadítani a tudatot – legyenek azok akár biológiai. Marcus Aurelius császár pedig azt írta: "Ha rajtad kívül álló dolgok bántanak. A test parancsainak rabságától meg kell szabadulunk és meg kell tanulnunk uralni az elmében zajló folyamatokat. mint az iskolák. hogy külső célokért dolgozzunk és ne ragaszkodjunk vágyaink azonnali kielégítéséhez. már régóta ismeretes. és tanuljuk meg. hogy mit érhet el. inkább csak arról van szó. akkor a hatalom megint magának az embernek a kezébe kerül. amely meg akarta szabadítani a tudatot az ösztönök és a társadalmi befolyás uralmától. Nem kell többé jövőbe vesző célokért küszködni.épül rá. hogy az embernek marionett bábuvá kell változnia. nem ők zavarnak téged. Amikor a jutalmazás lehetőségét már nem pusztán külső erők birtokolják. mint a zenben. kitűzünk néhány olyat is. Mivel amit megtapasztalunk. hogy tantaluszi kínokat szenvedve próbálnánk elérni szertefoszló jutalmunkat. Noha sok tekintetben kifejezett különbséget mutat az indiai jóga. Az ilyen ember a társadalmi elvárások taposómalmában izzad. az adott körülményekhez kapcsolódó szükségletek képviselője. melyet a társadalom tűzött ki számunkra. a gyártók és a reklámszakemberek folyton arra csalogatnak. mert ezek mások. ahogy Freud rámutatott. vagy úgy. Így például a jógik arra edzik elméjüket. ezért képesek vagyunk olyan mértékben átalakítani a valóságot. nem veszi észre őket. és továbbfejlesztették a gondolatot az ókor sztoikus filozófusai is. A pszichoanalízis volt az utolsó nagy kísérlet. Egyfelől az olyan hivatalos intézmények. addig kívülről irányíthatóak vagyunk. melyet ide-oda rángatnak a társadalmi elvárások. Ezáltal megszabadulhatunk a külső világ fenyegetéseitől és hízelgéseitől. hogy befolyásolni tudjuk. az "Ismerd meg önmagad" egyértelműen erre céloz. amelyet szerencsejátékosok. Nem kérdéses. s nem kell minden unalmas napot abban reménykedve befejezni. az számunkra maga a valóság. ahogy mások akarják. akár társadalmi természetűek. hanem az. hogyan kell ezeket behelyettesíteni általunk kiszabott jutalmakkal. Amíg engedelmeskedünk a biológiai hajlamainkra épülő. meg találni a létezés értelmét.

19 . Mielőtt boncolgatni kezdenénk az élmények minőségét javító módszereket. amelyre az embernek szüksége van a tudata feletti uralomhoz. Nem elég tudni. hanem valóban csinálni kell nap mint nap. ahonnan elindult. Más korokban. hogy mit jelent a tudat autonómiája. hogy az ember szabad lehessen és irányít hassa saját életét. például a fizika vagy a genetika területén. melyek fel akarták szabadítani a tudatot a gazdasági kizsákmányolás zsarnoksága alól. A konfuciánus Kínában. Az. hogy ösztönei irányítsák cselekedeteit a józan megfontolás helyett. az a fajta tudás – vagy bölcsesség –. hasznos lenne röviden áttekinteni. Mint a szakértelem más összetett formái – például érett politikai ítélet alkotás vagy kifinomult esztétikai érzék – esetében. Mivel újra és újra szükségessé válik. akik létrehozták az amerikai alkotmányt. 2. Sajnos a rutinszerűvé válás nagyon gyorsan bekövetkezik. szorongásaitól és ezzel a társadalom befolyásától. hogy felszabadító evangéliumát hirdesse. Minden új korszakban – vagy ha a világ ilyen gyorsan változik. Viszonylag gyorsan mérhető a haladás ott. de ugyanolyan hatásos eszközökkel irányított társadalmi kontrollja nyitott utat Freud felszabadító gondolatai számára azok felé. mikor a kulturális háttér megváltozik. megszűnik az eredeti módon hatni. Először is. ha meg látja. milyen eszközökkel lehet ura a saját életének. A TUDAT ANATÓMIÁJA Voltak korok és kultúrák. Azok a filozófusok és később államférfiak. hogy a társadalom kiveti magából. úgy tűnik. És ahogy többek között Dosztojevszkij mondotta. hogy megszabaduljon félelmeitől. amely csak a gazdagok és hatalmasok életének tudott értelmet adni. mint intelligenciát. Másodszor pedig: a tudat kontrollálásának képességét minden egyes alkalommal át kell fogalmazni. az ókori Spártában. A rituális forma győzedelmeskedik a lényeg felett. akik mégis megpróbálkoznak vele. ahogy a sportolók vagy a zenészek gyakorolják folyton. a pápák és az arisztokrácia jogát a hatalom gyakorlására. akiknek lelkét megnyomorították ezek a körülmények. Olyan részleteket és elemeket tartalmaznak. aki belemerült az önsajnálatba. ha Krisztus visszatért volna a középkorban. Ezzel a tudással felszerelkezve talán könnyebben elérhetjük személyes szabadságunkat. Fájdalmasan lassú azonban. amely aztán magával hozza az élmények megfelelő értelmezését is. amit elméletben már tudnak. mikor az ego felszabadítására tett próbálkozásai komoly elméletté és szigorúan szabályozott szakmává merevedtek. vagy hagyta. A polgári Bécs sokkal kifinomultabb. Luther Márton. úgy ezzel is az a helyzet. a nagy jógik és a zen-mesterek bölcsessége valószínűleg utolérhetetlen volt saját korukban – és talán még most is az lenne. ennek módja a tudat feletti uralom megszerzése. ugyanúgy. kitette magát annak. újra megfeszítették volna épp annak az egyháznak a vezetői. melynek világi hatalmát az ő nevére építették. Marx még szerencsétlenebbül járt: elképzeléseiből. amikor a tudást saját szokásaink és vágyaink módosítására próbáljuk alkalmazni. A tudat fölötti hatalmat nem lehet intézményesíteni. század iparosodó Európájában történt). melyek csak saját eredeti környezetükben értelmezhetők. hogy akik elsajátítják a tudatukban zajló folyamatok felülbírálásának képességét. Az Evangélium. ami fontos. nem lehet megjegyezni és aztán rutinszerűen alkalmazni. a köztársaságkori Rómában. a szabadsághoz vezető ösvényt benövi az értelmetlen halandzsa szövedéke. a többiek "merevnek" és "ódivatúnak" tartják. mint amilyenben például mi is élünk. Freud még élt. hogy a munkások rendelkezzenek saját tapasztalataikkal (mint ahogy ez a XIX. Hogyan segíthet hozzá mai tudásunk valakit ahhoz. ez pedig nem könnyű. nem felhalmozható. rendszeresen. és amikor ezeket az esetleges alkotórészeket nem tudjuk elkülöníteni attól. Mindazonáltal nem csökkentik a problémákat és a lehetséges megoldások számát sem. hamarosan olyan elnyomó rendszert kovácsoltak. ha abban a korban és abban a kulturális környezetben élnénk. miért nem történt nagyobb haladás ebben az irányban? Miért vagyunk épp olyan tehetetlenek a boldogságunkat megzavaró káosszal szemben. vajon korunk hozzá tud-e tenni ehhez valamit. melyek a szabadság megteremtésével próbálták boldogabbá tenni az embereket – még akkor is mindig érvényesek és hasznosak maradnak. esetleg kissé nevetségesnek is. amikor egy adott személyt nem tekintettek teljes embernek. hogy az emberiség már több ezer éve tudatában van annak. mint őseink voltak – vagy még tehetetlenebbek? A kudarcnak legalább két magyarázata van. azok kétségtelenül boldogabb életet élnek. mi kell ahhoz. nem kumulatív típusú. ellenezték a királyok. Minden apró lépés ebben az irányban gazdagabbá. legalább ugyanolyan mértékben igényel érzelmi elkötelezettséget és akaraterőt. amelynek jutalmait most már szabad akaratából fogadhatja el vagy utasíthatja vissza? Ahogy már céloztam erre. hogy nemzedékről nemzedékre egyénenként kell meg tanulni a próba-szerencse módszerével. Azokat. A tudat fölötti uralom nem egyszerűen kognitív készség. esetleg néhány évenként – újra át kell gondolni és új formába önteni azt. az önuralom képességét nem sokra becsülik. A mai Kaliforniába átültetve azonban igen sokat veszítenek eredeti erejükből. ahol a tudást az anyagi világra alkalmazzák. A misztikusok. Nem foglalható össze egy képletben.Ha igaz. Marx és Freud gondolatai – hogy csak néhányat említsünk a Nyugat azon kísérletei közül. a szúfik. hogy az ember feltegye magának a kérdést. és az igazság keresője ismét ott van. hogyan működik a tudat és mit is jelent az "élmény". az amerikai alkotmány. hogyan kell csinálni. A korai kereszténység segített a tömegeknek felszabadítani magukat a megkövesedett császári fennhatóság és egy olyan ideológia alól. ha némelyikük eltorzul az alkalmazás során. kellemesebbé és értelmesebbé teszi az életet. Bármit is diktáljon a divat. Mihelyt részévé válik a társadalmi szabályoknak és normáknak. az első zarándokok új angliai településein és a viktoriánus brit felső osztályban az embereknek kötelességük volt uralkodniuk saját érzéseiken. Amikor egyértelműen a gyári munka embertelen körülményei akadályozták. nemzedékenként. hogy szerencsétlen alkotója beleőrült volna. hogyan kell uralkodnia érzései és gondolatai felett. ha nem tanulta meg. Marx tanai tettek különleges fontosságra szert. azt is meg kell kérdeznünk. a reformáció pedig a katolikus egyház politikai és ideológiai kizsákmányolása ellen jött létre.

hogy öncsalásról van szó – olyan hazugságokról. melyek kromoszómáink fehérjemolekuláiban találhatók. bármi lehetséges. és hogy abban. melyekkel egy túlságosan érzékeny elme áltatja önmagát. agykutatás. Az ember boldoggá vagy boldogtalanná teheti saját magát pusztán a tudattartalmának megváltoztatásával. amire ők képesek. ha a fenti meghatározás első hallásra érthetetlen akadémikus tolvajnyelvnek is tűnik. neki is éveket kell tanulással töltenie és folyamatosan gyakorolnia. Végtére is egy jó sportoló vagy egy csodálatos hegedűművész teljesítményének indoklásához sincs szükség misztikus magyarázatokra. mint az elme határtalan erőinek példáját. az a tulajdonság. hogyan működik a tudat. A képesség. amit az emberek legjobban csodálnak másokban. Semmi kétség. amelyek ezeket az eseményeket lehetővé teszik. amelyek majd képessé tesznek olyan minőségi ugrásokra is. amely azelőtt nem létezett: ezért vagyunk képesek álmodozni. Noha pillanatnyilag elménk nem képes mindenre. hogy azt a test értékelni tudja és annak alapján cselekedhessen. és talán nem is teljesen jogosulatlanul. mégis elég egyszerű ahhoz. és pusztán személyiségük erejével élni velük.Hogy ezt a készséget megszerezzük. elmúlt életekbe belépni és mindenféle természetfeletti érzékkel rendelkeznek. hogy az elmében zajló folyamatok legalapvetőbb jellemzőinek vizsgálata úgy. csupán érintőlegesen foglalkoznak vele. amelynek birtokában nemcsak sikereket érhetünk el. Ugyanígy egy jógi is. és kétségbeejtően szükségünk van rájuk. melyeket egy jógi elsajátít. mindazonáltal. nem engedheti meg magának. ami odakint a világban és az organizmuson belül történik. hozzá vetőleges leírásokat szolgáltatva. Ugyanakkor azt is fel kell ismernünk. akkor ezekről a be számolókról általában kiderül. még akkor is. hogy képesek szellemekkel kommunikálni. önkéntelenül kellene reagálnunk. és egyik sem függ össze a többivel. ám nem kevésbé sürgős feladatunk van és tudatunkat összes korlátaival egyetemben annyi mindenre használ hatnánk. a neurokémiai folyamatokkal vagy azokkal a tudattalan szándékokkal. hogy addig még nem tapasztalt csodákra lesz képes. és amelyek mégis. melyek kívül esnek a hatókörünkön. A hindu fakíroknak és más mentális tanok gyakorlóinak figyelemre méltó teljesítményét gyakran úgy állítják be. Ebben a fejezetben erről lesz szó. noha legtöbbünk meg sem tudná közelíteni tevékenységüknek azt a szintjét. és kellőképpen válaszolni rá. mert közvetlenül azokkal a jelenségekkel (görögül fenomenon) foglalkozik. Azok a készségek. Amit egy jógi meg tud csinálni. hogy valamikor majd képesek leszünk kanalakat meghajlítani agyhullámaink segítségével. időpocsékolásnak tűnik olyan erőkről álmodozni. hogy a tudat működését nem lehet teljes mértékben a biológiai programozottságnak tulajdonítani – ahogy az alábbiakban látni fogjuk. bizonyos mértékig funkcionálisan függet lenné teszi genetikus programjától és objektív környezetétől. hogy olyan információt gondoljunk ki. csak egy olyan leírás lenne az eredmény. A tudat megjelenítése azért fenomenológiai. amit ő a szellem birodalmának hív. Az emberi idegrendszer kialakulásának számtalan sötét évszázada alatt olyan összetetté fejlődött. mely azoknak az instrukcióknak megfelelően épült fel. hazudni. sok tekintetben inkább önmagát irányítja. melyekről ma még csak álmodhatunk. nem pedig az anatómiai felépítéssel. Ha közelebbről szemügyre vesszük ezeket az eseteket. melyekből választani lehet. Az idegtudomány. a neuroanatómia. hogy a mindennapi élet gyakorlatában is felhasználható legyen. hogy egy teljesen normális elmét kifinomult és speciális gyakorlatok hosszú sorával képeztek ki. Mivel specialista. A tudat képes szándékosan mérlegelni. az tényleg hihetetlen – de hát az is. a mesterséges intelligencia. Ha nem vesszük számításba a nyilvánvaló szélhámosokat. és mint minden virtuóznak. de ösztönösen. gyönyörű költeményeket írni és tudományos elméleteket kidolgozni. amely a valóságban gyökerezik. Hogy ezt a tulajdonságot kifejleszthessük magunkban. amit az érzékeink közölnek velünk. amire egyesek szeretnék használni. Ne reménykedjünk abban. hogy eleve elvessük annak a lehetőségét. hogy elrendezzük a tudat tartalmát és így urai legyünk gondolatainknak és érzéseinknek. hogy a tudat működése – akárcsak az emberi viselkedés más elemei – biológiai folyamatok eredménye. attól függetlenül. és fontossági sorrendet állít fel a beözönlő információk közt. mi történik. Azt hiszem. Ilyen értelemben osztályozó szervként működik: szortírozza az érzékelést. hogy cseles módszerekkel hamar célt érünk. a tudat irányításának virtuóz művésze. hogy használható legyen. "a tudatosság információelméleten alapuló fenomenológiai modelljén" nyugszik. továbbra is fontos dolgokat tudhatunk meg a tudattal kapcsolatban ezektől a tudományágaktól. Tudat nélkül még mindig "tudnánk". Némelyik ember a tudatba vetett misztikus hittel azt várja. meg kell találnunk a módját. ha megpróbálnánk kutatásaik eredményét összefoglalni. eddig megcsapolatlan forrásokkal rendelkezik. hogy most már képes befolyásolni a saját állapotát. amire egy jó vízvezeték-szerelő vagy autószerelő képes. az érzéseket és a gondolatokat. Más szavakkal a tudatban kifejlődött a genetikai parancsok felülbírálásának és az önálló cselekvés megszervezésének képessége. melyeket más emberek magától értetődően tanulnak meg. A tudatnak az a feladata. mint amit a vakok adnának az elefántról: minden részlet különböző. Létezése hihetetlenül összetett szerkezetű idegrendszerünknek köszönhető. nincs egyetlen általánosan elfogadott nézet sem arról. akik képesek egy reménytelen helyzetből jó lehetőségeket teremteni. többségük nem állja ki a vizsgálat próbáját. s el kell fogadnunk. hogyan működik. amelyeket tapasztalunk és értelmezünk. a kognitív tudományok. továbbá lehetővé teszi. ám mégis hatalmas. de még élvezni is fogjuk az életet. hogy valaki tud kitartani az akadályok ellenére is. mint a belső élmények kifinomításának. de mikor annyi mindennapibb. Talán idővel felfedezzük az elme azon rejtett erőit is. hogy olyan módon jelenítse meg az információt arról. Mivel egyetlen tudományág sem foglalkozik közvetlenül a tudattal. tudnunk kell. a percepciót. Mindannyian ismerünk olyan embereket. Semmi okunk rá. és jogosan: valószínűleg ez a legfontosabb jellemvonás. Mások azt állítják magukról. mi történik "odakint". a pszichoanalízis és a fenomenológia csak néhány azok közül a közvetlenül ide kapcsolódó területek közül. olyan világibb képességek rovására fejlődnek ki. azokra elegendő magyarázat. de mind e közben nekünk magunknak kell felállítanunk egy olyan modellt. hogy idejét vagy mentális energiáját bármi másnak szentelje. 20 .

nem pedig egy meghatározott tudományág nagyítólencséjén keresztül. keményen dolgozzon. mint a legtöbb ember. hogyan tárolja és használja az érzékek által rögzített adatokat – vagyis miként működik a figyelem és az emlékezet. érzünk. vagy a társadalom által belé táplált vágyakat – hogy jó legyen. a Dow Jones tőzsde index változása és az a tény. amely módszeréből szándékosan kirekeszt minden más elméletet vagy tudományt. Az ő példájuk mutatja. egy rózsa illata. amikor a vércukorszintünk kritikusan alacsonyra esik. Ebben az esetben viselkedése vagy ugyanolyan lesz. hogy ellenőrzöm. elkezdünk ételre gondolni. hogy képes felülbírálni a genetikus beidegződést és az illető szándékosan éhen hal. hogy a tudatosságot sok 21 . amit látunk. és az élelemre koncentráljunk. látunk. ami a tudatunkban megtalálja a helyét. Vegyük például azt az esetet. valójában sokkal több tapasztalat marad ki. A szándékosság akkor merül fel a tudatban. amit az érzékeink közölnek vele arról. hogy tudata valamelyik zugában ott villog egy információ. mint az őrültek vagy a bűnözők – mást keresnek az életben. noha maga a meghatározás pontos. A fenomenológia szerint úgy lehet legjobban megérteni az elmében lezajló történéseket. vágy vagy késztetés. nem mondja meg. hogy ez az az erő. hiszen nem tudjuk irányítani őket. Mivel genetikusan belénk van programozva. Ám eltérően a tiszta fenomenológiától. gondolkodásra és tervezésre. hogy fenn kell tartsunk egy bizonyos vércukorszintet. szándékok) történnek velünk. Ez a cél bizonyul elsődlegesnek. ahogy azt a több millió éves biológiai evolúció megalkotta. Az az érzés. Ellentétben ezzel. A szándék is információdarabkákból áll. Noha minden. egyszerűen csak megállapítja. az életünk: annak összegzése. hogy bizonyos "dolgok" léteznek a tudatunktól függetlenül is. A megnyilvánuló szándékot gyakran nevezzük más néven: ösztön. mégsem vagyunk tudatosak. kívánunk – olyan információk. A szerzett vagy örökletes szándékok hierarchikus rendben szerveződnek attól függően. mikor például álmodunk. A szándék semlegesebb. igaz-e a hír). Az éhségsztrájkot folytató tiltakozók számára egy adott politikai reform fontosabb lehet bármi másnál. ingerlékenyek leszünk vagy görcsölni kezd a gyomrunk. minél többet költsön. hogy éhes. hallunk. hogy olyan tudatos események (érzékelés. vagy pedig úgy dönt. Annak ellenére. hogy egyetlen ingerre összpontosítsa elménket. reméltünk és elszenvedtünk. beleértve az életüket is. Ez a száraz definíció azonban semmivel sem érzékelteti a tartalom fontosságát. amely a tudatban elrendezi az információt. Álmainkban be vagyunk zárva egy olyan forgatókönyv lapjai közé. csak azt tudja. ahogy valaki megtapasztalta. érzésekre. Az éhes ember nincs tudatában a vércukorszintjének. akkor számunkra nem is léteznek. A tudatra tehát úgy gondolhatunk. mintha egyszerűen valamely szükségletnek vagy késztetésnek engedelmeskedne. Minden kultúrában talál ható azonban elegendő példa arra is. hogy nem eszik. és képes arra. Ennek fényében mit jelent tudatosnak lenni? Csak annyit. Ha az illető személy már tudja. melyen nem tudunk változtatni. a saját képére formálva őket. másoktól pedig elvonja. amire emlékszünk. mint szándékainknak megfelelően elrendezett információhalmazra. miért akar valaki valamit csinálni. mi történik a testünkön kívül és a saját ideg rendszerünkben – olyan tükör. Politikai célzatú éhségsztrájkok esetében ez a szándék olyan erős lehet. amely visszatükrözi azt. és kétségbeesetten azt gondolom. a tudatban egyszerre lehet jelen az afrikai éhínség. Ám ez már a tények értelmezése – nem kétséges. mint ami végül bekerül. mint például hogy betartsa a fogyókúráját. gondolatok. Ha a külső események nem tudatosulnak bennünk. hogy átrendezzük tudatunk tartalmát. az evéssel ellentétes irányú szándéka. Itt tehát az éhség késztetett minket arra. akik valamilyen módon eltérnek a normától – a hősök. hogy álmomban képes vagyok észlelésre. amit születésünktől a halálunkig hallunk. amíg végre csillapíthatjuk éhségünket. Talán a szándékról mondhatjuk azt. melyeket képesek vagyunk irányítani. melyiket tekintjük elsődlegesnek vagy fontosabbnak.és gondolkodásmód. Azok. melyeket képesek vagyunk kezelni és használni. amit már megtanult "éhségként" azonosítani. A szándék mágnesként működik: bizonyos dolgok felé fordítja a figyelmünket. és egészen addig járunk utána. gondolunk. hogy meg akarja tenni. melyeket látunk. akkor képes kialakítani az élelemszerzés szándékát is. minden. hogy egy rokonomat baleset érte. Ezek közt az elemek közt ott van például annak ismerete. A tudatunk tükör. leíróbb megnevezés. érzünk vagy íz lelünk. az itt bemutatott modell az információelméletből kiemelt elemeket is alkalmaz a tudatban lejátszódó folyamatok megértéséhez. Noha elhisszük. tehát nem vagyok tudatos állapotban.Természetesen tudatában vagyunk annak. mikor valaki tudja. hogy semmibe veszi az éhség sürgető jeleit. érzések. ezért a tudat a szubjektíven megtapasztalt valóságnak felel meg. végső fokon a központi idegrendszerben lezajló elektrokémiai folyamat terméke. a művészek vagy a költők ugyanúgy. szükséglet. és tájékoztatnak az emberi viselkedésmódokról. de fenomenológiai szempontból teljességgel érdektelen. amelyben az érzékek által továbbított különböző események meg jelennek és kapcsolatba kerülnek egymással. a szentek. vallási okokból böjtöljön vagy pénzt takarítson meg azzal. és elkezdjük rosszul érezni magunkat: verejtékezünk. belekerülhet a tudatunkba. A tudatunkat alkotó események – azok a "dolgok". csak arra van közvetlen bizonyítékunk. hogy vágyik valamire vagy el szeretne érni valamit. hogy a tudatunk tartalma összeolvad valami alaktalan masszává. hogy minden. Például álmomban valaki elmeséli nekem. érzünk. hogy kémiailag helytálló. a bölcsek. hogy hazafelé meg kell állni valamelyik boltnál kenyeret venni. A legtöbb ember ezzel ellentétben teste szükségletein alapuló "ésszerű" célokat követ – hosszú és egészséggel teli életet. amelyeket biológiai szükségleteink vagy magunkévá tett társadalmi célok vezérelnek. hogy a célok mennyire rugalmasak lehetnek. amely a tudatunk működésének eredményeképp létrejön. hogy az agy hogyan dolgozza fel. Mivel a tudat az összehasonlítások központi elosztóhelye. Lehet valamilyen erősebb. amely tevékenyen válogat a benyomások között és aktívan alakít az élményeinken. ha közvetlenül úgy vizsgáljuk meg őket. Ezek a megnevezések mind magyarázó jellegűek. bárcsak segíthetnék. jó szexuális életet. mások elvárásainak megfelelően éljen és így tovább. jó lakást és jóllakást –. ami az elmében történik. hiába van jelen néhány ezek közül az elemek közül. mégsem tudok cselekedni (például azzal könnyíteni a lelkemen. Ez azonban nem azt jelenti.

Az olyan egyszerűbb feladatok. Pusztán ez a kétféle tevékenység felemészti tudatos állapotunk 15 százalékát. ami ennél egy kicsit is bonyolultabb. hogy befolyást gyakoroljon saját valóságára. amit az agy elméletileg még feldolgozhat.például különböző hangok vagy vizuális ingerek vagy felismerhető érzelmi. hogyan sűríthetjük össze. Az optimisták szerint az evolúció folyamán az idegrendszer alkalmassá vált arra. hogy másodpercenként 40 egységnyi információt kell továbbítanunk ahhoz. nemigen van módunk olyasmit csinálni. absztrakt fogalmak és stilizált elbeszélések. ami meghatározza az élet tartalmát és minőségét. hogy bármilyen korlátozást figyelembe vegyünk. mennyi információt tud egyszerre feldolgozni a központi idegrendszer. már nehezen kombinálható. Éppen ezért rendkívül fontossá válik. olyannyira értékes "szabadidő"). mert ezeknek a cselekvéseknek mindegyike egymagában is leköti figyelmünk nagyobbik részét. hogy másodpercenként maximum 126 egységnyi információt vagyunk képesek továbbítani. körülbelül a másodperc egy tizennyolcad része. mint gondolnánk. hogy vég nélkül kiterjeszthessük a tudat határait mindarra. amit valaki más mond nekünk. mint a nyelv. hogy megértsük. a legtöbb dolog azonban. hogyan továbbíthatjuk az információt olyan szimbolikus eszközökkel. sem elhatározásra nincs szükség. Egyetlen élet során egymillió vagy – miért is ne? számtalan életet élhetnénk végig. hogy az egyén élményfe1vételének ez a felső határa. és míg ezekkel foglalkozunk. Ám az ingerek sűrítésének képessége nem jelent akkora segítséget. hogy kiszorítunk a tudatunkból minden más érzést vagy gondolatot. megtehetnénk mindent. hogy ténylegesen mennyire használják ki az emberek agyuk kapacitását. A TUDAT HATÁRAI Ha lehetőségünk nyílna arra. körülbelül hét egységnyi információ . így koncentrációra sincs nagyon szükség.. ami komolyabb összpontosítást igényelne. A gondolatoknak egymás után kell következniük vagy menthetetlenül össze fognak gabalyodni. milyen a beszélők arckifejezése. ha egyszerre három különböző ember beszél hozzánk. általában otthon végzett tevékenység sem sokkal megterhelőbb. Az optimisták szerint a tudat "nyílt rendszer": tulajdonképp a végtelenségig kiterjeszthető. a lehető legcsekélyebb mértékben használjuk az elménket. és körülbelül még egyszer ugyanennyit azzal. Hogy egy példát mondjak: a bibliai példabeszédekbe sok-sok ember időtlen idők óta összegyűjtött. A tudat határait jelzi az az adat. Úgy tűnik. A legtöbb újság és magazin elolvasásakor. emléknek és cselekedetnek. A többi szabadidős. A népszerű tévésorozatok cselekménye és szereplői oly mértékben ismétlik önmagukat. akkor ez a szám határozottan túlzó. amivel még képesek vagyunk egyszerre megbirkózni. Ha a kapacitásunk felső határát másodpercenként 126 egységben szabjuk meg. a szám túlságosan alacsony. érzésnek. mikor semmilyen kötelezettség nem terhel bennünket (ez az a bizonyos. vagy milyen ruha van rajtuk. Mindenkinek megvan a lehetősége arra. miért mondják. akkor elméletileg lehetséges. Míg egy probléma megoldásán gondolkodunk. hogy ébrenlétünknek kb. ha éppen semmi más nem foglalkoztatja. Szabadidőnk legnagyobb részét – amerikai felnőttek esetében csaknem a felét tévénézéssel töltjük. nem tudjuk igazán átérezni sem a szomorúságot. hogy "tömbösítse" az információegységeket. az idegrendszer határozott korlátokkal rendelkezik abban a tekintetben. vagyis percenként 7 560-at. Azt is megtanuljuk. valójában ez az. Hosszasan lehetne vitatkozni azon. hogy minden másodperc töredékét is tapasztalatok gazdag szövetével tölthetnénk meg. amibe két egység megkülönböztetése kerül. Tudományos téren most jutottunk el addig a pontig. Az élet alapvető követelményei még mindig azt diktálják. hogy képesek legyünk pontosan felbecsülni. Csaknem olyan lenne ez. mert az információk elkezdik kiszorítani egymást. és a legrövidebb idő. Ám a legtöbb ember jóval kevesebb adat feldolgozására képes. de valójában nem az. mint például egy számsor összeadása vagy az autóvezetés automatikus tevékenységgé válnak. amit mondanak. Ha azt az adatmennyiséget vizsgáljuk. Nem foglalkozhatunk például azzal. Így a halandó életünk folyamán élvezhető 185 milliárd esemény egyaránt lehet túlbecsült és alábecsült is. vajon nem becsülik-e alá vagy túl az elme adattovábbító kapacitását. Tény. az emberiség egyik alapvető álma válna valóra. a matematika. milyen és mennyi információt engedünk be a tudatunkba. Tudásunk jelenlegi szintjén csak becsülhetjük ezeket az elme működésével kapcsolatos adatokat. végiggondolhatnánk. Nem tudunk egyszerre futni.. mint halhatatlanná vagy mindenhatóvá röviden.különböző cél és szándék szerint lehet szervezni. Csak egy bizonyos mennyiségű "eseményt" tudunk felismerni és elrendezni tudatunkban. másokkal való csevegéskor vagy az ablakon való kibámuláskor igen kevés információfeldolgozás történik. 8 százalékát evéssel töltsük. illetve gondolatbeli árnyalatok –. de csak azon az áron. amit az befogadhat. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával arra a következtetésre juthatunk. sem gondolkodásra. Ebből a mennyiségből kell kijönnie egész életünknek . Hetvenéves élettartamot és napi tizenhat óra ébrenlétet alapul véve ez körülbelül 185 milliárd egységnyi információt tesz ki. Érezhetnénk. a világos gondolkodásra vagy az önmaguk feletti uralomra való képességük tévénézés közben áll a legalacsonyabb szinten. Nem nagy feladat úgy átmenni a szobán. Istenhez hasonlatossá válni. Hatalmas mennyiségnek látszik. s ezáltal az adatfeldolgozó képesség folyamatosan növekszik. így az elme még több adattal foglalkozhat egyszerre. hogy olyan személyes testi szükségleteinkről gondoskodjunk. hogy mennyi információt tud továbbítani adott időegység alatt. mint a csúcsteljesítmény. Sajnos. A nap durván egyharmad részében. énekelni és felállítani a bankszámlánk egyenlegét. hogy a tévénézés csak a látott képek feldolgozását igényli. hogy közben rágógumit rágunk (noha érdekes módon vannak politikusok. öltözködés és borotválkozás. annyi információt futhatnánk át. sem a boldogságot. verejtékes munkával megszerzett tapasztalata van belekódolva. hogy megértsük. és semmi szükség rá. amit csak akarunk. sem emlékezetre. még akkor is. óránként majdnem félmilliót.minden egyes gondolatnak. mint például mosakodás. nem tűnődhetünk azon. 22 . hogy az embereknek az összpontosításra. ). hogy a legtöbb. Egyáltalán nem meglepő. ám ha azt nézzük. akik képtelenek erre.

A FIGYELEM MINT PSZICHIKAI ENERGIA
Az információ vagy azért lép be a tudatba, mert szándékosan ráirányítjuk a figyelmünket, vagy azért, mert figyelmünket biológiai vagy társadalmi beidegződéseink így szabályozzák. Ha például autót vezetünk az országúton, számtalan kocsi mellett elhaladunk anélkül, hogy igazán felfigyelnénk rájuk. Lehet, hogy egy pillanatra megjegyezzük formájukat vagy színüket, de aztán rögtön el is felejtjük őket. Azt az autót azonban, amelyik összevissza kacsázik a sávok között, vagy túlságosan lassan megy, esetleg szokatlan a külseje, azonnal észrevesszük. A megszokottól eltérő autó képe figyelmünk középpontjába kerül, tudatunk pedig rögzíti. Az agyban az autóval kapcsolatos vizuális információ (például, hogy "kacsázik") összekapcsolódik más információrészletekkel, amelyeket a memóriánk a hasonló módon kirívóan viselkedő kocsikról tárol, és megpróbálja eldönteni, melyik kategóriába illik bele az adott eset. Tapasztalatlan a sofőr, vagy részeg, vagy egyébként tapasztalt, csak pillanatnyilag figyelmetlen? Ahogy az eseményt besoroljuk a már ismert események valamelyik osztályába, ezzel azonosítjuk is. Ezek után azt is értékelnünk kell, hogy kell-e tartanuk tőle? Ha a válasz igen, akkor el kell döntenünk, hogy gyorsítsunk, lassítsunk, sávot váltsunk vagy megálljunk és szóljunk a rendőröknek. Ezeket a bonyolult mentális műveleteket néhány másodpercen belül, néha a másodperc töredéke alatt kell végrehajtanunk. Noha az efféle ítéletalkotás látszatra villámsebesen történik, valójában konkrét időmennyiséget vesz igénybe. Mi több, nem automatikusan zajlik le: egy olyan jól meghatározható folyamat teszi lehetővé az ilyen reakciót, amit figyelemnek hívunk. A figyelem az, ami a lehetséges és elérhető több millió információegységből kiválasztja a lényegeseket, az emlékezetből pedig az esemény kiértékeléséhez szükséges utalásokat és emlékeket eleveníti fel, hogy aztán meghozhassa a szükséges döntést. Bármekkora is a figyelem, képtelen arra, hogy meghaladja az előbb leírt kereteket. Nem tud egyszerre több információt észlelni vagy felfogni, mint amennyit feldolgozni képes. Az információ kikeresése az emlékezetből, tudatosítása, az információk összehasonlítása és kiértékelése, a döntéshozatal – egyaránt igénybe veszik az elme korlátozott adatfeldolgozó képességét. Amikor például az autó vezetője észreveszi a kacsázó kocsit, le kell tennie a kocsitelefont, ha nem akar balesetet szenvedni. Vannak olyan emberek, akik megtanulják ezt a felbecsülhetetlen erőforrást hatékonyan kihasználni, mások ellenben elvesztegetik. A tudatát uralni képes ember ismertetőjele az a képesség, hogy akaratlagosan tudja összpontosítani, nem hagyja elterelődni a figyelmét, és képes addig koncentrálni valamire, míg a célját el nem érte, de csak addig. Az az ember, aki erre képes, rendszerint élvezi a mindennapi élet normális menetét. Két, egymástól nagyon különböző ember jut hirtelen eszembe, akik jól szemléltetik azt, hogy miként lehet céljaink érdekében megszervezni tudatunkat. Az egyikük E., egy európai nő, aki hazája legjelentősebb és legismertebb asszonyainak egyike. Nemcsak nemzetközileg elismert tudós, de felépített egy virágzó üzleti vállalkozást is, amely több száz embert foglalkoztat és már vagy húsz éve a szakma vezető cégei között van. E. gyakran utazik politikai, üzleti vagy szakmai találkozókra, és mindig másik lakásában lakik a világ különböző pontjain. Ha éppen koncert van ott, ahol tartózkodik, E. valószínűleg ott lesz a közönség soraiban, ha pedig van egy szabad perce, beveszi magát a múzeumba vagy a könyvtárba. Miközben E. valamilyen fontos ügyben tárgyal, a sofőrje nem ücsörög mellette várakozva: a munkaadója elvárja tőle, hogy megtekintse közben a helyi múzeumot vagy a kiállításokat, mert hazafelé majd meg akarja beszélni vele, hogy mi a véleménye a képekről. E. életének egyetlen pillanatát se vesztegeti el. Általában ír valamit, különböző problémákat old meg, a nála levő öt újság valamelyikét vagy az előre kiválasztott könyvrészleteket olvassa – esetleg kérdéseket tesz fel, kíváncsian figyeli, hogy mi folyik körülötte, és a következő feladatát tervezgeti. Nagyon kevés időt szentel a mindennapi élet rutincselekedeteire. Az üres csevegést, a puszta udvariasságból folytatott társadalmi érintkezést elbűvölően bonyolítja le, de ha csak lehet, elkerüli. Minden nap rászán azonban valamennyi időt arra, hogy újra feltöltse magát lelkileg, olyan egyszerű eszközökkel, mint hogy egy negyedóráig lehunyt szemmel sütteti az arcát a nappal a tóparton, vagy hogy sétálni viszi a kutyáit a város melletti ligetbe. E. annyira ura a saját figyelmének, hogy képes akaratlagosan kilépni tudatából és pihenésül szunyókálni egyet, amikor van egy szabad perce. E. élete nem volt könnyű. A családja elszegényedett az első világháború után, ő maga pedig a második világháború alatt elvesztette mindenét, beleértve a szabadságát is. Évtizedekkel ezelőtt olyan súlyosan megbetegedett, hogy az orvosok biztosak voltak benne, hogy belehal. E. azonban mindent visszaszerzett, beleértve az egészségét is, mert képes volt megfegyelmezni a figyelmét és nem volt hajlandó improduktív és hiábavaló gondolatokra vagy tevékenységekre fecsérelni. Árad belőle az energia, és minden hajdani baj, minden jelen nehézsége és megfeszített munkája ellenére úgy tűnik, élete minden egyes pillanatát élvezi. A másik ember, aki eszembe jut, sok tekintetben gyökeres ellentéte E. -nek - az egyetlen hasonlóság közöttük a figyelemnek ugyanaz a hajlíthatatlan élessége. R. vékony, első látásra egyáltalán nem megnyerő férfi. Félénk, a végtelenségig szerény, olyan, akit egy rövidke találkozó után hamarosan elfelejtünk. Kevesen ismerik, de ők kivétel nélkül rendkívül nagyra tartják. Egy kevéssé ismert tudományág művelője és jeles képviselője, valamint igen finom, míves költemények szerzője, melyeket már több nyelvre lefordítottak. Ha valaki beszédbe elegyedik vele, csak úgy buzog belőle az energia. Ahogy beszél, a szeme szinte beissza, ami körülötte történik; minden mondatot, amit hall, három- vagy négyféleképpen is kielemez, mielőtt még az illető befejezte volna. Elgondolkodik azokon a dolgokon is, amelyeket magától értetődőnek vesznek, és nem nyugszik addig, míg a maga eredeti, de tökéletes módján meg nem találja a magyarázatot. R. mindezen összpontosított szellemi erők birtokában is maga a nyugalom, a hűvös józanság. Úgy tűnik, folyamatosan tudatában van környezete legapróbb rezdüléseinek is, de nem azért figyel fel az eseményekre, hogy változtasson rajtuk vagy megítélje őket. Beéri azzal, hogy regisztrálja a valóságot, hogy megértse, és hogy később talán valamilyen módon kifejezze megértését. R. nem fog olyan közvetlenül hatni a társadalomra, mint E, de 23

tudata éppoly rendezett és komplex; a figyelmét a lehetőségek felső határáig kiterjeszti a világgal való interakciója során. Úgy tűnik, éppúgy, mint E., ő is hihetetlen mértékben élvezi az életét. Minden ember felhasználja valamilyen módon korlátozott kapacitású figyelmét, vagy úgy, hogy szándékosan ráirányítja valamire, mint egy energianyalábot – ahogy az előző példákban E. és R. teszik -, vagy pedig úgy, hogy rendszertelenül, ötletszerűen szétszórja. Az élet formája és tartalma attól függ, hogyan használjuk a figyelmünket. Teljesen különböző valóságok bukkannak elő attól függően, hogy mire koncentrálunk. A személyiségvonások leírására használt szavak - mint például az "extrovertált", a "sikercentrikus" és a "paranoid" - azokra a mintázatokra utalnak, ahogyan az emberek a figyelmüket szervezik. Ugyanazon a társasági összejövetelen az extrovertált ember élvezettel elmerül az emberi kapcsolatokban, a sikercentrikus hasznos üzleti kapcsolatokra vadászik, míg a paranoid feszülten figyel, nem fenyegeti-e valamilyen veszély, amit el kell kerülnie. A figyelem számtalan módon kiaknázható, s ettől lesz életünk gazdag vagy nyomorúságos. A figyelemstruktúrák rugalmassága még nyilvánvalóbb lesz, ha különböző kultúrák vagy foglalkozási ágak közötti összehasonlításokat teszünk. Az eszkimó vadászok képesek több tucat hófajta megkülönböztetésére, és mindig számon tartják a tudatukban a szél sebességét és irányát. Az igazi melanéziai tengerészek bekötött szemmel is pontosan meg tudják mondani, hol vannak, ha szigethazájuktól több száz méterre elviszik őket, majd megengedik nekik, hogy néhány percre a tengerbe merüljenek. Mindezt pusztán a testükkel érzékelt tengeráramlat jellegzetességei alapján állapítják meg. Egy zenész úgy rendszerezi a figyelmét, hogy képes legyen a hangoknak olyan árnyalatnyi változását is észlelni, amely közönséges embernek fel sem tűnik; a tőzsdeügynök a piac olyan apró rezdüléseire is reagál, amelyet mások nem vesznek észre, egy jó diagnoszta orvos pedig éles szemmel a legapróbb tünetet is észreveszi – mert arra edzették magukat, hogy figyelmük olyan jeleket is feldolgozzon, amelyek felett mások elsiklanak. Mivel a figyelem határozza meg, hogy mi az, ami feltűnik a tudatban vagy kiszorul onnan, és mivel más olyan feladatok is vannak, amelyeket el kell végeznie – mint például az emlékezés, a gondolkodás, az érzés és a döntéshozatal –, hasznos, ha a figyelemre úgy gondolunk, mint pszichés energiára. A figyelem olyan energia, amely nélkül nem lehet semmilyen munkát elvégezni, és a munka elvégzése során felhasználódik. Mi magunk teremtjük meg magunkat azzal, hogy hogyan fektetjük be ezt az energiát, felhasználásának módja alakítja emlékeinket, a gondolatainkat és az érzéseinket. Ez az energia a mi ellenőrzésünk alatt áll, azt tehetünk vele, amit akarunk; tehát a figyelem a legfontosabb eszközünk az élmények minőségének javításában.

SZÍNRE LÉP AZ ÉN
Mire utalnak vajon azok a névmások, amelyeket egészen eddig használtam? Mi ez a sok "mi" meg "miénk", ami a figyelem feletti uralomra vonatkozik? Hol van az Én, az a különálló lény, aki eldönti, mit tegyen az idegrendszerből származó pszichikai energiával? Hol lakik a hajó kapitánya, a lélek gazdája? Már rövid töprengés után rájövünk, hogy az Én szintén egyike a tudattartalmaknak, méghozzá olyan része, amely sosem távolodik el túlságosan a figyelem középpontjából. Természetesen az én Énem kizárólag csak az én tudatomban létezik; azok tudatában, akik ismernek engem, ennek különböző változatai léteznek, melyek legtöbbje még csak nem is hasonlít "eredetijére", arra, ahogyan én látom saját magamat. Az Én azonban nem közönséges információ, tartalmaz mindent, ami valaha is keresztülhaladt a tudaton: minden emléket, tettet, vágyat, örömöt és fájdalmat magában foglal. Mi több, az Én jeleníti meg bennünk a céljaink hierarchiáját, amelyet az évek során morzsánként felépítettünk. A politikai aktivista Énje egy ponton eggyé válik a meggyőződésével, a bankár Énjét pedig teljesen beburkolhatják a befektetései. Általánosságban persze nem így gondolunk a saját Énünkre. Többnyire Énünk csak egy kis részéről veszünk tudomást, mint például amikor azzal foglalkozunk, hogy hogy nézünk ki, milyen benyomást teszünk valakire, vagy hogy mit szeretnénk csinálni éppen, ha tehetnénk. Leggyakrabban a testünkkel azonosítjuk az Énünket, noha időnként annyira kitágítjuk határait, hogy egy autóval, egy házzal vagy egy családdal azonosítjuk. Akár tudunk róla, akár nem, az én akkor is sok tekintetben a tudatunk legfontosabb eleme, mert szimbolikusan megjeleníti az összes többi tudattartalmat és kapcsolatrendszerük mintázatát is. Az a türelmes olvasó, aki eddig képes volt követni az érvelésem fonalát, most talán úgy találja, hogy gondolataim körben forognak. Ha a figyelmet avagy pszichikai energiát az Én irányítja, és ha az Én a tudattartalmaknak és a célok rendszerének összege, továbbá ha a tudattartalmak és a célok a figyelem működésének eredményeképp jönnek létre, akkor az eredmény egy olyan körben járó rendszer, ahol nincsenek tisztán okok vagy okozatok. Egyfelől azt állítjuk, hogy az Én irányítja a figyelmet, másfelől pedig azt, hogy a figyelem határozza meg az Ént. Valójában mindkét állítás igaz: a tudat nem szigorúan lineáris rendszer, hanem olyan, amelyben körkörös okokozati viszony az uralkodó. A figyelem alakítja az Ént, s az Én gyakorol hatást a figyelemre. Az ok-okozati viszony eme típusára kiváló példa Sam Browning esete, aki egyike volt azoknak a kamaszoknak, akiknek a fejlődését longitudinális kutatásaink során nyomon követtük. Sam tizenöt éves korában a Bermudaszigetekre utazott az édesapjával karácsonyi vakációra. Ekkoriban még fogalma sem volt róla, mihez kezd majd az életével; Énje viszonylag kialakulatlan volt, nem rendelkezett saját identitással. Samnek nem voltak határozott céljai; pontosan azokra a dolgokra vágyott, melyekre a korabeli fiúk szoktak, vagy azért, mert ez genetikusan beléjük van kódolva, vagy pedig mert a társadalom ezt oltotta beléjük. Fontolgatta tehát, hogy egyetemre megy, majd később talál valami jól fizető állást, megházasodik és letelepszik az egyik kertvárosban. A Bermudaszigeteken azonban Samet apja elvitte kirándulni egy korallzátonyhoz, ahol lemerültek a víz alá, hogy többet lássanak a zátonyból. Sam nem hitt a szemének. Ezt a titokzatos, veszélyesen szépséges környezetet olyan varázslatosnak találta, hogy úgy döntött, közelebbről is megismerkedik vele. Végül a középiskolában egyre többet foglalkozott a biológiával, most pedig a legjobb úton van afelé, hogy oceanográfus legyen belőle. 24

Sam esetében egy véletlenszerű esemény gyakorolt hatást a tudatára: az óceán világának szépsége keltette fel érdeklődését. Nem állt szándékában ilyen jellegű élményeket szerezni, nem azért történik ez, mert Énje vagy a céljai ráirányították volna a figyelmét. Ám amikor rájött, hogy mi minden történik a víz alatt, Samnek tetszett az élmény – tapasztalata egybecsengett bizonyos előző tapasztalataival olyan dolgokról, amelyeket szeretett csinálni, a természettel és a szépséggel kapcsolatos érzéseivel és azzal az értékrenddel, amely az évek során kialakult benne arról, hogy mi fontos az életben és mi nem. Érezte, hogy ez az élmény jó, valami olyan, amit érdemes újra átélni. Ennek hatására ezt a véletlen tapasztalatot beépítette célrendszerébe - hogy minél többet tudjon az óceánról, hogy tanuljon, hogy egyetemre menjen, hogy oceanográfusi állást találjon -, és Énjének központi elemévé vált. Ettől kezdve céljai irányították Sam figyelmét mind erősebben az óceánra és annak élővilágára, és ezzel bezárult az ok-okozati összefüggések köre. Először a figyelem segítette abban, hogy az Énjén alakítson, amikor véletlenül észrevette a víz alatti világ szépségeit, később pedig, mikor már ő maga járt a tenger biológiájának ismerete után, Énje kezdte formálni a figyelmét. Természetesen Sam példájában semmi szokatlan nincsen, a legtöbb ember hasonló módon alakítja ki figyelmének szerkezetét. E ponton csaknem az összes fontos tényező együtt van ahhoz, hogy megérthessük, hogyan uralkodhatunk a tudatunk felett. Láttuk, hogy élményeink attól függenek, hogyan fektetjük be pszichikai energiánkat, vagyis a figyelem szerkezetétől, amely aztán a megfelelő időpontban célokhoz és szándékokhoz kapcsolódik. Ezeket a folyamatokat az Én köti össze, vagyis céljaink teljes rendszerének dinamikus mentális megjelenítése. Ezek azok a részek, amelyekkel dolgoznunk kell, ha javítani szeretnénk életünkön. Természetesen külső események is segíthetnek rajtunk, ha például nyerünk a lottón egymillió dollárt, jól házasodunk vagy segítünk megváltoztatni egy igazságtalan társadalmi rendszert. Ám még ezeknek a csodálatos eseményeknek is helyet kell kapniuk tudatunkban és pozitív módon kell összekapcsolódniuk az Énünkkel, mielőtt életünk minőségét javíthatnák. Most már van valamilyen fogalmunk a tudat szerkezetéről, de az eddigi kép meglehetősen statikus; a különböző elemek megjelennek ugyan benne, de az interakciós folyamatok még nem. A továbbiakban azt is át kell tekintenünk, mi történik akkor, ha a figyelem segítségével egy új információ tudatosodik. Csak ezután leszünk képesek megérteni, hogyan uralhatjuk és tökéletesíthetjük élményeiket.

RENDETLENSÉG A TUDATBAN: LELKI ENTRÓPIA
A pszichikai rendetlenség gyakorolhatja a tudat működésére a legkedvezőtlenebb hatást, s ez úgy következik be, hogy a tudatba bekerülő információ összeütközésbe kerül már létező szándékokkal vagy akadályozza megvalósításukat. Ezt az állapotot többféleképpen is megnevezhetjük attól függően, hogy miképpen éljük át: fájdalom, félelem, harag, aggodalom vagy féltékenység. A rendetlenség ezen változatai arra kényszerítik a figyelmet, hogy nemkívánatos tárgyak felé terelődjék, és ezzel lehetetlenné teszik számunkra, hogy figyelmünket szabadon és kedvünkre felhasználhassuk. A pszichikai energia ezzel szétszóródik és hatástalanná válik. A tudat sokféle módon válhat rendezetlenné. Vegyük például ,Julio Martinezt, aki egy audiovizuális készülékeket gyártó üzemben dolgozik, és egyike azoknak az embereknek, akiket az Élményértékelő Mintavételi Eljárással megvizsgáltunk. Julio fásultan és rosszkedvűen végzi a munkáját. Ahogy a képcsövek elhaladnak előtte a szalagon, alig-alig képes arra, hogy odafigyeljen és fenntartsa azoknak a mozdulatoknak a ritmusát, melyekkel a munka ráeső részét, a vezetékek összekapcsolását végzi. Általában képes arra, hogy ezt a feladatát olyan gyorsan elvégezze, hogy még maradjon is egy kis ideje némi viccelődésre és nevetgélésre a munkatársaival, mielőtt a futószalagon megérkezne a következő készülék. Ma azonban csak küszködik, időnként pedig az egész szalag lelassul miatta. Amikor a következő munkafázist végző férfi ugratni kezdi emiatt, Julio rosszkedvűen visszamorog valamit. Reggeltől kezdve folyamatosan növekszik a feszültség a munkaidő végéig, és ez rányomja bélyegét a munkatársaival való kapcsolatára. Julio problémája egyszerű, mondhatni triviális, mégis nagyon nyomasztóan hat rá. Néhány nappal ezelőtt a munkából hazaérve észrevette, hogy az egyik autógumija leeresztett. Másnap reggel a felni már csaknem a földet érte. Juliónak csak a következő hét végén volt esedékes a fizetése és biztos volt benne, hogy addig nem lesz elég pénze arra, hogy megjavíttassa a kereket - új gumi vételéről nem is beszélve. A hitellehetőségekkel még nem tanult meg élni. Az üzem a külvárosban volt, körülbelül húsz mérföldre a lakásától, és egyszerűen be kellett érnie reggel nyolcra a munkába. Julio csak egyetlen megoldást talált: reggel gyorsan elment a kocsival a benzinkútig, telepumpálta a kereket levegővel, aztán olyan gyorsan bement dolgozni, amilyen gyorsan csak tudott. Munka után persze már újra leeresztett a kerék, megint fel kellett pumpálnia egy benzinkútnál az üzem mellett, mielőtt hazament. A kérdéses reggelen már három napja csinálta ezt, és azon izgult, hogy ezzel a módszerrel képes lesz-e átvészelni az időt, míg fizetést nem kap. Ma azonban már alig tudta kormányozni a kocsit, mire az üzemhez ért, mert olyan lapos volt a gumi. Ezért egész nap az járt a fejében: "Vajon hazajutok ma? És hogyan jövök holnap munkába?" Ezek a kérdések tolakodtak állandóan gondolatai közé, megakadályozták, hogy a munkájára koncentráljon, és beárnyékolták a kedélyállapotát. Julio esete jó példa arra, mi történik, mikor az Én belső rendje felborul. A dolog általában mindig ugyanúgy zajlik le: feltűnik a tudatban valamilyen információ, amely összeütközésbe kerül az egyén céljaival. Attól függően, hogy mennyire fontos ez a cél az Én számára és mennyire súlyos a fenyegetés, amely veszélyezteti, a figyelem egy részét mozgósítanunk kell, hogy kiiktassuk a veszélyforrást, ám ezzel csökkentjük a figyelemmennyiséget, amelyet más dolgokra fordíthatunk. Julio számára az állás megtartása nagyon fontos cél volt. Ha elveszti az állását, az összes többi célkitűzését is módosítania kell; éppen ezért az állás megtartása feltétlenül szükséges volt ahhoz, hogy fenntartsa az Énje megszabta rendet. A lapos gumiabroncs az állását veszélyeztette, következésképp rengeteg pszichikus energiát emésztett fel. 25

azt a zöld bőringet. nem egészen úgy működtek. Az ing ujja túl hosszú volt neki. A munkafázisra. a politikai aktivista Én-érzetét viszont megerősítheti. hogy az folytathassa Énjének felépítését. Minden egyes bennünk megjelenő információ az Énnel való kapcsolatában kap értékelést. hogy aztán a versenypályán lefaraghasson néhány másodpercet az addigi legjobb eredményéből. Sajnos. péntek esténként pedig összepakolt. ha észrevették rajta. negyvenhárom másodpercnyi időt kap – pontosan ugyanazt csinálja egy nap alatt csaknem hatszázszor. akkor a pszichikus energia erőfeszítés nélkül áramlik bennünk. Öt év után a napi legjobb átlagideje készülékenként huszonnyolc másodperc. hogy úgy végzi a munkáját. hogy a barátaival legyen. Egy szerdai délután a tükör előtt álldogált szülei hajdani közös hálószobájában. ahogy egy atléta készül az olimpiára . Nem kell aggodalmaskodnunk. kinél legyen Jim a válás után. A lába előtt a magnón – már egy hete . egy Rico Medellin nevű munkás elég gyakran érzi ezt munka közben. és néhány napon belül újra talpra állt. hogy az érdeklődés vagy a szeretet jeleit mutatja a másik szülő iránt az ő jelenlétükben. az anyjánál volt. hogy nem lesz képes figyelmet szentelni semminek és nem tűz ki célokat sem. akkor eleve erővel bír ahhoz. az ő korában azonban még a célok szorosan összefonódnak az apa és az anya céljaival. Jimnek nagy szerencséje volt. hogy kikényszeríti a veszéllyel való szembenézést. amelyet az apja táborozáskor szokott hordani. hogy összebarátkozzon munkatársaival. így próbált kapcsolatot teremteni a barátaival. hogy veszélyezteti a céljait. az őt emésztő magányosságot visszhangozzák. és újabb. sem apámat. milyen jó érzés volt odabújni papájához a füstszagú sátorban. Most már egy sem. Rico azonban már öt éve dolgozik itt és még mindig élvezi. segíti-e az elérésüket vagy közömbös a hatása? A tőzsde összeomlásának híre megrendítheti a bankárt. azonnal megerősítést kapunk: "nagyon jól csinálod". Ha több közeli jóbarátja vagy sikeresen elért célja van. Ugyanígy. így a szülők szétválása egyben az Énjét is kettévágta. miközben a búbosvöcskök hangja behallatszott a tóról. káros-e valamilyen szempontból vagy sem.. amely saját érdekeinek megfelelően értelmezi a nyers információt. mert bízik benne.Valahányszor egy információ megzavarja a tudatot azzal. vagy lehet. problémáját banálisnak és lényegtelennek találja. éppen folyamatban volt a válóper. A legrosszabb azonban az volt. amikor iskolába kellett járnia. hogy észre se venné? Néhány órával később Jim az ágyán feküdt. Ahogy Jim végigsimította a meleg anyagot. Egy másik vizsgálati alanyunk.a Grateful Dead egyik kazettája szólt. mellette az éjjeliszekrényen egy üres aszpirines üveg. és azon töprengett. Az üvegben kis idővel azelőtt még hetven tabletta volt. amelyet minden egyes előtte elhaladó munkadarabon el kell végeznie. Jim pedig még idejében kórházba került. le merjen-e vágni belőle egy kicsit."hogyan javíthatnék az eredményemen?" Mint a futó. hogy elgondolkodjunk magunkon. Ő is ugyanabban a gyárban dolgozik. hogy néhány napig hadd utazzon vele. Ha a múltban több pszichikai energiát fektet abba. vagy pedig olyan kazettákat hallgatott. mint Julio. és előre kiszámítható irányba futnak tovább. A legtöbb ember igen hamar belefáradna ebbe a munkába. hiszen megkérhetné egyik munkatársát. Rico azt tűzte ki célul.. és eldönti. nem kell megkérdőjelezni önmagunkat. Ha mégis megtorpanunk. Julio problémája viszonylag enyhe volt és átmeneti jellegű. Ezzel a megállapodással az volt az egyik baj. hogy egyre kevesebb idő alatt végezze el munkáját a szalagon. hogy jutalmat 26 . Egy sebész pontosságával dolgozta ki a legjobb módszert arra. és segítséget keresve Jim és a maguk számára végül elég stabil kapcsolatot alakítottak ki a fiukkal ahhoz. A pszichikai entrópia súlyosabb példája Jim Harris. Jim egy nagy szabóollót tartott a jobb kezében. a hét végén pedig Jim teljesen új környezetbe került. Veszélyezteti-e céljainkat. a külső és belső környezet felé fordítható energiamennyiség szabadul fel. és megpróbáltak bűntudatot ébreszteni Jimben. Szabadidejében a telefonon lógott. előáll a belső rendetlenség avagy pszichikai entrópia. A TUDAT RENDJE: AZ ÁRAMLAT A pszichikai entrópiával ellentétes állapot a tökéletes élmény állapota. akinek nem volt ilyen szerencséje. A szűnni nem akaró hasonló élmények olyan mértékig meggyengíthetik az Ént. Apa irtó dühös lenne. eszébe jutott. A külső esemény puszta információként jelenik meg a tudatban. Jim szülei már egy éve külön éltek. Jim éppen az apja egyik kedvenc holmiját próbálta fel. hogyan használja a szerszámait és milyen mozdulatokat tegyen. amely majdnem megölte Jimet. amely pillanatnyi kétségbeesésbe kergette Juliót és a válás. hét közben mindannyian túlságosan elfoglaltak voltak. amelyekről úgy érezte. további pszichikus energiát szabadíthat fel bennünk. több ezer hasonló korú srác van. akkor sem esik kétségbe a lapos gumi miatt. hogy összeomlása után a szülei belátták. Ne csinálják ezt velem!" Szerencsére aznap este Jim nővére észrevette az üres aszpirines üveget és szólt az anyjának. Az a lapos gumi. hogy Jim szülei folytonosan azon viaskodtak. A pozitív visszacsatolás erősíti az Ént. egy kicsit feljebb a szerelőszalagon. Mindketten megjegyzéseket tettek a másikra. ahol kimosták a gyomrát. Részben azért próbál javítani a teljesítményén. az Én egyfajta szervezetlensége. Az Én az. mint amikor egy esemény fizikai következményekkel jár – ha például billiárdgolyók koccannak össze. hogy fenntartsa személyisége integritását. Ennek pusztán az az oka. Ha pedig nagyobb az önbizalma. és nem kell hogy szükségszerűen pozitív vagy negatív értékítélet kapcsolódjon hozzá. ahol nem ismert senkit. milyen bajban van. a válás nem érinti olyan mélyen. Néhány nappal az öngyilkossági kísérlete előtt Jim azt írta a naplójába: "Segítsen már valaki! Nem akarom gyűlölni sem anyámat. amely csökkenti hatékonyságát. aki évekig edz. ez az átmeneti probléma nem aggasztja annyira. ha Jim önállóbb. hogy a hétvégét apja új lakásában töltse. Amikor a tudatba áramló információ összeegyeztethető a célokkal. Jim hét közben. vagy pedig közelebb juttatva minket a célunkhoz. egy nagyon tehetséges középiskolás – szintén egyik felmérésünk alanya – volt. Egy új információ vagy zavart okoz a tudatunkban azzal. Ha például Juliónak több pénz van a bankszámláján. hogy sose maradt arra ideje. hogy a végén felül tud rajta kerekedni.

az integrálódás pedig az ellenkezőjére utal: az Énen kívül álló eszmékkel. azért küzdünk. maga az élmény olyan lenyűgöző. melyek mindegyike különböző feladatokat lát el. Gyakorta annyira erősen összpontosít a munkájára. és abban is hisz. mint a hegymászás. épp olyan fontos összetevője: az önálló részek beolvasztása. mivel nincs zavar. hogy ebédelni is elfelejt. Társaid ott vannak. A gondolatok. hogy szinte fáj visszaállnia lassabb tempóra. "Ez jobb bármi másnál" . Egyik interjúalanyunk. de mindenki tudja.. Ezt az állapotot neveztük "flow"nak. érdekes ügy kerül elé. ritka képességek birtokosává lesz. hogy éhes. és amikor a legjobb teljesítményt nyújtja. Amikor valaki képes olyanná szervezni saját tudatát. de sokkal jobb. hogy testi-lelki próbatételnek tedd ki magad a csúcsra való feljutás érdekében.mondja Rico. ami több jót kihozna az emberekből. és amikor az áramlat-epizódnak vége. A komplex Énnek sikerül összekapcsolnia egymással ezeket az egymásnak ellentmondó tendenciákat. hogy ő már előbbre jár. és mind ugyanazt érzitek. mint az előzőnek. mert. Ennek a harcnak nem kell feltétlenül fizikai síkon történnie. Ezek a példák jól szemléltetik. milyen kapcsolat van az áramlat-élményt előidéző szenvedélye és élete másik fele között: "Borsódzik a hátam. az egyén elkerülhetetlenül mindenképpen ügyesebbnek és rátermettebbnek érzi magát. A részek eggyéválása. megismerhetetlenebbé válik. másoktól különbözővé válik. melynek eredményeképp az ember egyedivé. A komplexitás növekedésével egyező mértékben fejlődik az Én is. emberekkel és dolgokkal való egyesülésre. amit véghezvittél" – észveszejtő érzés. valamint jogi tervezeteket készít a cég többi jogásza számára. hogy elérje célját. A személyiség komplexebb egésszé válása két fontos pszichológiai folyamat: a differenciálódás és az integrálódás eredménye. hanem más emberekkel és általában a világgal kapcsolatban is. egy ismert sziklamászó és természetjáró nagyon pontosan elmagyarázta. hozzájárul a tudat rendezéséhez. amely zavart kelt a tudatban. hogy az általa nyújtott mélységes élvezet eléréséhez ugyanilyen fokú fegyelmezett koncentrációra van szükség.. hogy végül úgyis legyőzi az akadályokat. Ahogy a hegymászó mondja: "csodálattal tekintesz vissza önmagadra. 27 . és hagyja. Tulajdonképpen az Én érdekében folytatott harcról van szó. hogy mi a nehézség oka. Továbbhajszolod a tested. Fiatal ügyvéd egy kis cégnél és sok egymástól különböző. mivel az erős összpontosítás eme állapotában a tudat szokatlanul rendezetté válik. mert sikeresen megbirkózván egy nehéz feladattal. ha egyenlőségjelet teszünk a komplexitás és a differenciálódás közé. még az általában unalmas rutinmunka is céltudatos és élvezhető tevékenységgé válik. Ez az állapot szöges ellentéte a pszichikai entrópiának – annyira. mert pszichikai energiájukat sikeresen fektették bele olyan célok elérésébe. hogy mit értünk tökéletes élmény alatt. aki valaha is átélt ilyen áramlatélményt. Pam Davisnek sokkal könnyebb elérnie munka közben ezt a harmonikus. Órákat tölt a könyvtárban és az ügyekkel kapcsolatos utalásokat és adatokat keres. "Sokkal. Ha legalább egyetlen pillanatra megnyered ezeket a csatákat az önmagad ellen vívott harcban. erőfeszítéstől mentes állapotot. az ember "összeszedettebbnek" érzi magát. és mire észreveszi. nem önmagunk ellen folyik. hanem ugyanakkor nagyon érzékeny egységet is alkot. hogy sikere észrevétlen maradjon. míg már mindened fáj. ahogy egyre közelebb kerülök a teljes önuralomhoz. mivel minden egyes alkatrész kapcsolatban áll az összes többivel. így most hetente kétszer elektronikai tanfolyamra jár. Ezzel ugyanis leegyszerűsítjük a kérdést. Az ember az áramlat-élmény átélése után egyre különlegesebbé. mindannyian egy test. Ebben is van igazság. hiszen a komplexitásnak van egy másik. Sokszor tulajdonítanak a komplexitásnak negatív. mégpedig azért. Az áramlat-élmény segít az Énnek az integrálódás folyamatában. Munkájába merülvén úgy érzi. de leggyakrabban nem is közli másokkal. nemcsak belsőleg. amelynek majd valószínűleg ugyanolyan lelkesen lát neki. mint a tévénézés. Ha megkapja az oklevelét. akkor bátrabban állsz ki a világgal szembeni küzdelmekre is. a szándékok. melyeket ők maguk tűztek ki. mintha lebegtem volna"." Rico tisztában van azzal. akkor keres valami érdekesebb állást. Az áramlat-élmény közben urai vagyunk saját pszichikai energiánknak. hanem az entrópia ellen. A differenciálódás. tudja. amit teszünk. arra. hogy minél gyakrabban élje át ezt áramlat-élményt. Senki nem nógat. áramlat-élménynek. az érzések és az összes érzékszerv ugyanarra a célra összpontosulnak. Egy gépezet például nemcsak rengeteg különféle részből áll. mint előtte volt. Extatikus érzés tölt el. az önmegvalósítás érzése. integrálása. hogy az információk tökéletes egészet alkotnak. Elég. hogy uralkodni tudjunk a figyelmünk felett. akik eljutnak idáig. a nehézséggel és zűrzavarral rokon értelmű jelentést. még ha éri is kellemetlenség. hogy képes megcsinálni. hogy van egy másik megnevezése is: negentrópia –. Az Én egyre inkább differenciálódik az áramlat-élmény eredményeképpen. Olyan helyzetek ezek. erősebb és magabiztosabb lesz az Énjük. melyben az illető szabadon annak szentelheti a figyelmét. amit véghezvittél – észveszejtő érzés. integrációja nélkül egy differenciált rendszer csupán zűrzavar lenne. arra. és minden. mert sok interjúalanyunk ezt a szót használta csúcsformájának leírásakor: "olyan volt. de csak akkor. "mintha valami áramlat sodort volna magával". mint a hegymászó esetében. az élet minősége elkerülhetetlenül javulni kezd. A már megszólaltatott hegymászó szavaival élve: "Nincs a világon még egy olyan dolog.kapjon érte és elismerésben részesüljön a főnökeitől. amely után nem javulhat tovább a teljesítménye. amellyel szemben az Énnek meg kellene védenie magát. amelyben rendet kellene tennie és nincs olyan fenyegetés. hogy hamarosan eléri azt a határt. és azoknak. aztán pedig csodálattal tekintesz vissza önmagadra. ahogy például Rico és Pam esetében. egy lélek vagytok." A "harc" valójában nem az Én. KOMPLEXITÁS ÉS AZ ÉN FEJLÖDÉSE Az áramlat-élmény után az Én felépítése összetettebb lesz. mint azelőtt. ha ő tudja. Az élmény harmonikus. odakinn már besötétedett.

biztonságban érzi magát és szoros kapcsolatokra képes. hogy egészében véve jobb lett az életünk. hogy a világ leggazdagabb és ezzel legboldogabb embere legyen. milyen fontos is a békés környezet. amihez csak hozzáér. 28 . erős zárakat szerelünk a bejárati ajtóra. Az ember nem tudja hiánytalanul megteremteni a belső biztonság érzését még akkor sem. a cselekvés kedvéért. Noha tudjuk. Paradox módon akkor tanuljuk meg. Egy ilyen erős. hogy az életük hasznos és kellemes. Boldogságunk igen fontos eleme például a biztonság érzése. A mi kultúránkban a vagyon. hogy aztán különböző készségeket fejlesszünk ki magunkban és hasznára válhassunk az egész emberiségnek. mert élvezetesebbé teszi a jelent. Mint a legtöbb ember. ha egyforma pszichikai energiát fordítunk mindkét folyamatra és elkerüljük mind az önzést. Ha van valaminek egyáltalán szerepe ebben. hogy illeszkedjenek a céljainkhoz. Így fejlődik az Én. az élményeinket kell jobbá tenni. amikor szabadon cselekszünk. hogy mérhetetlen gazdagságával boldogsága örökre biztosítva lesz. hajlamosak vagyunk azt feltételezni. mégis véget nem érő harcba kezdünk a külső célok elérésére. Lehet. mint bennük? Emberek. Az áramlat egyrészt azért fontos. a régi vágyak vagy félelmek hamarosan újra felütik a fejüket és magukkal hozzák a régi aggodalmakat is. akkor bármit is csinálunk. mint te. mind a konformitást. a külső feltételek megváltoztatása működőképes megoldás. mit is tudunk a tökéletes élményről: milyen érzés átélni és mikor számíthatunk rá. De mi ismerjük a történet végét: Mídász hamarosan megbánta a dolgot. Így volt képes Ricónak olyan sok örömet szerezni a reménytelenül lélekölő munka a szalagon. 3. hogy a külső körülmények belső észlelését próbáljuk úgy módosítani. hogy sokkal boldogabbak leszünk. hogy egyértelműen pompás üzletet kötött. ha megértjük. Ha az ember nem vár tökéletes biztonságot. Most már semmi sem tarthatta őt vissza attól. másrészt mert általa több önbizalomra teszünk szert. mégis átalakíthatjuk a segítségével az életünket . melynek segítségével hozzáfoghatunk életminőségünk javításához. Az Én az áramlat-élmény átélése következtében válik komplexszé. Azt is feltételezzük. több járőrt követelünk a helyi rendőrőrstől vagy segítjük szomszédainkat abban. a hatalom és a társadalmi helyzet túlságosan erős jelképeivé váltak a boldogságnak. arannyá változzon. noha esetleg mindenjel arra mutat.harmóniát vihetünk belé és felszabadíthatjuk azt a pszichikai energiát. holtbiztos út. hogy mi hogyan érezzük magunkat és mit gondolunk arról. Amikor híres. és akkor is képes élvezni a világot. hogy bizonyos mértékű kockázat elkerülhetetlen. mint amik addig voltunk. Ha egyszer már belekóstoltunk ebbe az örömbe. amit máskülönben unatkozásra vagy aggodalmaskodásra pazarolnánk. mert az étel és a bor is arannyá változott a szájában. AZ ÖRÖM ÉS AZ ÉLET MINŐSÉGE Két fő stratégia létezik. akkor annak. emberek közötti kötelék már önmagában extázist jelent. a drága autó és a kifogástalan iskolázottság nem elég ahhoz. A valóságban az élet minősége nem függ közvetlenül attól. akkor mindent megteszünk annak érdekében. de igen hajlamos az öntelt. akkor átmenetileg tényleg úgy érezzük. a másik pedig. de hiányoznak belőle az autonóm egyéni megnyilvánulások. Mídász király mítosza remekül alátámasztja azt az álláspontot. akkor a biztonság hiányának fenyegetése már nem tudja úgy megkeseríteni a boldogságát. Mídász király úgy gondolta. betegségét. mert azt hisszük. Az egyik. Így hát alkut kötött az istenekkel. melynek segítségével nagyobb biztonságban érezhetjük magunkat. de ha valaki nem ura a saját tudatának. hogy a szép nagy családi ház. ami történik velünk. hogyan működik. hogy ráébredjenek.-nek pedig a költészete. hogy újra megízlelhessük majd. ° Ha valóban gazdagabbak vagy hatalmasabbak leszünk. és nem felsőbbrendű célok érdekében.. mert éppen attól a valóságtól szakítanak el bennünket. Amikor kiválasztunk egy célt és koncentrációs képességünk végső határáig küzdünk érte. akik negyven-ötvenéves korukban hirtelen ráébrednek arra. ha az nem kizárólag előrelátható és kiszámítható dolgokból áll. Ha több pénzt keresnének.az aranykupák és -tányérok között. hogy akkor majd jobb lesz az életünk.. Az emberek mégis folyamatosan reménykednek abban. gazdag vagy szép embereket látunk. mielőtt még lenyelhette volna. amelyet megjelenítenek. Az évszázadokon át is idehallatszik a mese üzenete. Így győzte le E. hogy minden. hogy aztán elismert tudós és sikeres üzletasszony legyen belőle. ha szigetet vesz magának a Karib-tengeren. hogy mink van vagy mit gondolnak rólunk mások. akik végül rengeteg könyörgés árán teljesítették a kívánságát. De a jelképek tévútra is vihetnek. Noha az áramlat-élmény felé nem vezet egyszerű. Biztonságérzetünkön javíthatunk azzal. Az Én csak akkor fog komplexitást tükrözni. hogy megtalálják a lelki békéjüket. akinek az Énje kizárólag az integrálódás alapjain épül fel. A stratégiák közül önmagában egyik sem hatásos. Mindegyik megoldás a környezet feltételeit akarja közelíteni céljainkhoz. jobb külsejük vagy megértőbb partnerük lenne. Hogy az életünket jobbá tegyük. hogy megpróbáljuk a külső körülményeket úgy megváltoztatni. akkor tényleg jól éreznék magukat. Ugyanígy az az ember. Mídász király is azt gondolta. ugyanazokat a mély érzéseket táplálják a céljuk iránt. hogy veszünk egy pisztolyt. hogy rémesen érzik magukat. R. jobb környékre költözünk. A kötet következő részeiben részletesebben átvizsgáljuk majd." Az integrálódás nélkül differenciálódó Én nagy egyéni teljesítményekre lehet képes. élvezetes lesz. egoista érzelmekben való elmerülésre. hogy az anyagi gyarapodás nem szükségszerűen hozza magával a boldogságot.A huszadik század végén kiben bízhatna az ember jobban. akik ugyanolyan önfegyelemmel és elkötelezettséggel küzdenek. ha sikerül szert tennünk ezekre a jelképekre. és telerakja felfegyverzett testőrökkel meg őrző-védő kutyákkal. hogy nekünk jobb legyen. hogyan legyünk többek annál. felismeri azt. hogy első látásra úgy tűnik. hogy ha megváltoztatják életük külső feltételeit. inkább a biztonságérzésről alkotott elképzelésünk módosítása. A másik módszer. A pszichiáterek előszobája tele van olyan gazdag és sikeres páciensekkel. akkor majd minden megoldódik. hogy a külső körülmények feletti uralom nem feltétlenül hasznos a lét szempontjából. így nemsokára elérte a halá1 .

vagy ha elbeszélgetünk valakivel és olyan gondolatokat fogalmazunk meg. ha esténként tévét nézünk és passzívan tűrjük. Egy ember érezhet élvezetet minden további nélkül akkor is. és az újdonság erejével hat ránk. hogy a pénz önmagában már garancia a boldogságra. melyek néha egybeesnek az élvezetesekkel. Az élvezet segít fenntartani a rendet. ha a tudatunkban lévő információ szerint a biológiai programunk vagy a társadalmi elvárások által belénk épített kívánságok valamelyike kielégül. az egészség vagy a hírnév lényegtelen a boldogság szempontjából. mert visszaállítja a felborult fiziológiai egyensúlyt. de megint csak nem volt elsöprő. hogy új. de önmagában nem képes arra. Örömteli események akkor következnek be. de a két érzés teljesen különböző. és hogy a pusztán élvezetes élmények hatására nem fejlődik az Én. hogy ezeknek az élményeknek egyike sem kifejezetten élvezetes abban a cselekvéspillanatban. miközben alkohollal vagy kábítószerrel zsongítjuk magunkat. Az is pihentető hatással van ránk. ami csak pénzen megvehető. a teljesítmény érzése. mert megtudhatjuk. de csak akkor. mert ezt szimbolikus célok hajszolásával nem érhetjük el. de külön kategóriába tartoznak. Amikor éhesek vagyunk. Ez a különbség statisztikailag jelentős. Ha nem tudjuk elérni azokat a célokat. hogyan tehetjük az életünket királyi úton harmonikusabbá és kielégítőbbé. Valódi áldásnak bizonyulhatnak. Egy örömteli élmény után tudjuk. A különbség tehát itt is megjelent. hogy a boldogság testi örömök megtapasztalásából áll: jó étel. a pihenés. de önmagában nem hoz boldogságot. hogy megkülönböztesse a különböző érzékszervi ingereket. ha eltölthetünk végre egy csöndes estét a tévé előtt. elért valami számára teljesen váratlant. mert kizökkent minket a megszokott mindennapi életünkből. Egy üzleti tárgyalás eredményes lezárása vagy a jól elvégzett munka szintén öröm. hogy a pénz. hogy új rendet teremtsen a tudatban. hogy a nagyon gazdag emberek az idejük 7'7 százalékában érzik magukat boldognak. de a éhezést örömtelivé tenni már sokkal nehezebb. Az élvezet csakugyan fontos tényező az élet minőségének szempontjából. nem segítik elő az Én komplexebbé válását. Egy tíz éve publikált tanulmányban. amelyekről addig nem is tudtunk. hanem inkább azt próbáljuk kitalálni. és külön nevet érdemelnek: örömteliek. mint a legalacsonyabb jövedelmű. rosszabb esetben pedig akadályt jelentenek a boldog élet felé vezető úton. Ez az oka annak. amit akkor érünk el. azt mondjuk: "Ó. hogy keresztüláramoljék rajtunk az információ. de amikor visszagondolunk rájuk. egy tevékenységet élvezhetünk a pszichikai energia befektetése nélkül is. jó szeretkezés. ÖRÖMTELISÉG ÉS ÉLVEZET Ha az életet élvezetessé tevő élményekről van szó. hogy boldog. ha nem azzal foglalkozunk. és azt kívánjuk. Az alvás. hogy hogyan keressünk egymillió dollárt vagy hogyan tegyünk szert új ismerősökre. Lehet." Egy korábbi kutatás folyamán Norman Bradburn azt találta. hogy a "nagyon gazdag" embereket a négyszáz leggazdagabb amerikai listájáról választották ki. Elképzeljük. olyasmit amiről korábban még csak sejtelme sem volt. ám az örömteljesség csak a szokásosnál nagyobb figyelem ráfordítása után jelenik meg. mikor valaki nemcsak előzőleg megfogalmazódott elvárásait. A többség azzal az állítással értett egyet. ha az agy megfelelő központjait elektromos inger éri vagy ha drogok vegyületeivel stimulálja magát. akkor célravezetőbbnek tűnik. akkor az mind örömteli esemény. arra az eredményre jutott. A boldogsággal és az elégedettséggel foglalkozó kutatások szerint van bizonyos kapcsolat a gazdagság és a boldogság között. meg persze azért is. micsoda gyönyörűség lehet egzotikus helyekre utazni. bárcsak újra megtörténnének. míg az átlagos anyagi helyzetben lévő emberek csak az idejük 62 százalékában. hogy a munkánk fáradalmairól megfeledkezzünk. de túllépve azon. Egy teniszpartiban. mint a rosszabb helyzetűekben. aki ennek a témának a kutatásával foglalkozik az Illinoisi Egyetemen. amely új fényt vet a dolgokra. a szerzők kijelentik. hogyan töltik idejüket a "szépek és gazdagok". hogy a legmagasabb jövedelmű csoport körülbelül 25 százalékkal többször állította. Ed Diener. ahogy mindenki más is. Ha teniszezünk valakivel és szoros versenyben nyerünk. egy könyvben vagy egy beszélgetésben azonban csak úgy lelhetünk örömet. akkor általában túllépnek az élvezetet nyújtó emlékeken és más olyan dolgok is eszükbe jutnak. Érdekességképpen még megjegyezném azt is. hogy az élvezet olyan mulandó. ha teljességgel az adott tevékenységre koncentrálunk. akkor boldogok vagyunk azzal is. hogy megváltoztunk. ami belé volt programozva. Ha elfogadjuk ezeket a megfigyeléseket. A teljessé válás azt igényli. amelyeket ravasz reklámok és színes hirdetések táplálnak belénk folyamatosan. aki elég időt és figyelmet szentel az evésnek ahhoz. Mindenki élvezetét leli például az evésben. Egy ínyenc örömét leli benne. hogy az anyagi helyzet befolyásolja legkevésbé az életünkkel való elégedettséget. viszonylag bonyolult célok elérésébe fektessük pszichikai energiánkat. hogy Énünk fejlődött és erősödött: valamilyen tekintetben összetettebb személyiséggé váltunk a hatására. de igazán nagynak nem mondható. a legtöbb ember először arra gondol. hogy mire használja. ha olyan könyvet olvasunk. hogy Diener kutatásainak egyetlen alanya sem hitte azt. ha hozzásegítenek minket ahhoz. mely "Az amerikai élet minősége" címmel jelent meg. érdekes emberekkel és drága holmikkal körülvenni magunkat. Máskülönben jobbik esetben közömbösek. hogy mikor érzik életüket eredményesnek. Ezek az élmények azonban nem adnak lehetőséget pszichológiai fejlődésre. az élelem és a szex megfelelő homeosztatikus élményeket biztosítanak.Ezzel nem azt akarom mondani. mindaz a kényelem. Az élvezetes események lehetnek egyúttal örömteliek is. Az örömteli eseményeket ez az előre irányuló mozgás jellemzi: az újdonság. a kezünk ügyében egy pohár jóféle itallal. Acapulcóba utazni nyaralni azértj ó. visszaállítják a tudat testi szükségletek következtében felborult és pszichikai entrópiát teremtő egyensúlyi állapotát. az étel íze azért kellemes. 29 . szükségletét vagy vágyát elégítette ki. ez igazán jó volt". a gazdaságilag jobb helyzetben levő országokban (beleértve az Egyesült Államokat is) egészében véve boldogabbnak tartják magukat az emberek. hogy jobban érezzük magunkat. hogy "a pénz attó1 függően teszi az embert boldoggá vagy boldogtalanná. Amikor az emberek tovább gondolkodnak azon. Ahogy a példa mutatja. főleg ha tekintetbe vesszük. Az élvezet az elégedettségnek az az érzése.

" Kevés embernek vannak ilyen üzletkötési elvei. hogy engem csapnak be. AZ ÖRÖMTELISÉG ELEMEI Kutatásaink során akkor ért az első meglepetés. melyeket több ezer. Az interjúk alapján megpróbáljuk leírni. Ha eladtam volna azokat a holmikat annak a nőnek ilyen nevetségesen magas áron. akik sok időt és erőfeszítést szenteltek valamilyen nehéz. a kutatásainkban részt vevő személytől nyertünk közel tizenkét év alatt. Mi több. aki naponta új szavakat tanul meg. mint ahogy a sakkozó egy mérkőzésen vagy a hegymászó egy meredek szikla megmászása közben. Majdnem ugyanúgy érezte magát a távúszó a La Manche-csatorna átúszása közben. signora. ausztrál és különböző európai kultúrákból származó emberek. thaiföldi. Leírásunkat hosszú interjúkra. hogy mi tesz egy élményt örömtelivé. hogy örömet leljen abban. A vonósnégyest író zeneszerzőtől a bajnoki kosármeccset játszó gettólakó tizenévesekig mind ugyanazt a fontosabb részleteiben megegyező érzést élték át. és miután körülnézett. amely nem okoz nekem semmi örömöt? Szeretem. amit csinálnak. így beszélgettünk hegymászókkal. és ha ostobán azt gondoljuk. de nem sok pénzt hozott. és alig titkolt méltatlankodással kísérte ki a vevőjét: "Sajnálom. és csak az élvezetek jelentik majd életünkben az egyetlen pozitív élményforrást. Egy nap egy igen jómódúnak látszó amerikai hölgy jött be az üzletbe. nem is élvezik annyira a munkájukat. akkor elfogadtam volna a pénzét. Ismertem Nápoly egyik düledező külvárosában egy idős embert. sokkal több hasonlóságot mutattak. Kezdetben olyan emberekkel készítettünk interjúkat. milyen az. Az első néhány évben minden gyerek egy kis "tanulógép". japán. hogy konkrét példákat nyújthassunk életünk minőségének megváltoztatásához. figyelmen kívül hagyva a mindennapi élet frusztrációit és aggodalmait. amatőr sportolókkal. ugye érti?" Mikor a turista végül távozott. képesnek kell lennünk rá. "Ha éheznék. Másodszor. hogy nem örülünk többé az életnek. Amikor az emberek megpróbálják elmondani. az alábbiak közül megemlítenek legalább egyet. Másfelől azonban sok olyan ember van. Az örömteli tanulási folyamat minden egyes újabb állomása hozzájárul a gyerek énjének egyre összetettebb kifejlődéséhez. De mivel nem így áll a helyzet. amit csinál. új mozdulatokat próbál ki. Sajnos. Az arca egészen bíborszínre váltott. de voltak közöttük koreai. Elsősorban amerikai városlakók voltak . A bolt már több nemzedék óta a család tulajdonában volt. aki mindent elkövet.ennél már csak korunk hamisítói szeretik őket jobban. a hölgy azonban rögtön kivette a csekkkönyvét és ki akarta fizetni eme kétséges műremekek árát. és az új dolgok elsajátításának izgalma fokozatosan eltűnik. de csak véletlenszerűen. a tulajdonos. hogy feltételezze. megkérdezte a fából készült barokk puttók. és örültem a barátomra szakadt váratlan szerencsének. valami észvesztő árat mondott a hölgynek. A valóban örömteli tevékenységek nélkül az élet elviselhető lehet. Talán azért van ez így. Először is olyan feladatot kell vállalnunk. pénzzel.sebészek. jól jelzi. mi tesz egy élményt örömtelivé. hogy arra összpontosítsunk. elkötelezettséggel kell cselekednünk. megszűnik a léttel való foglalkozás. meg kell tanulnunk. mert amikor az iskoláskorba lép a gyerek. Később olyan mindennapi emberekre is kiterjesztettük a kutatásainkat. Ezek a kövér kis kerubok nagyon közel álltak a nápolyi mesteremberek szívéhez évszázadokkal ezelőtt . az örömteli élménynek elő kell segítenie a saját cselekedetek feletti kontroll elérését. és megkértük őket. modernizáció fokától. hogy mi magunk irányíthassuk sorsunkat és élményeinket. A második meglepetés az volt. amikor alkudozás közben mindketten megpróbálunk túljárni a másik eszén. amelynek elvégzésére van esélyünk. amikor a legjobban élvezik azt. erőlködés nélkül. hogy az örömteliséget megtapasztalják. hogy az adott feladat céljai világosak legyenek és azonnali visszacsatolás álljon rendelkezésünkre. Neki meg egy arcizma se rándult. Kutatásaink szerint az örömteli élmény keletkezésének nyolc alapvető eleme van. Harmadszor és negyedszer. nyugdíjasok és tizenévesek. a tökéletes élmény és az azt elősegítő pszichológiai feltételek egyformák az egész világon. Nekem a lélegzetem is elállt. a külső körülményektől és a szerencsénktől függően. sakkjátékosokkal. akár Olaszországban. annak okai. de szinte ugyanazokkal a kifejezésekkel írták le. irodai és gyári munkások. Ahhoz. A fejezet további része azzal foglalkozik. milyen hasonlóan írják le az emberek az egymástól alapjaiban különböző. amikor felfedeztem. nemtől és társadalmi helyzettől függetlenül csaknem ugyanúgy írták le az örömteljesség érzését. a japán fiatalok meg motoros bandákba verődtek –. a tanulást hirtelen kívülről jövő elvárások irányítják. hogy megpróbálom kihasználni. zeneszerzőkkel. de nem adhatom el az angyalkákat. amely egy új dolog tanulása közben egy gyerek arcán megjelenik. amikor kiteljesedettnek érzik életüket. akik mindennapi életet éltek. akkor úgy éreztem volna. paradox módon azonban az 30 . Hatodszor.ahogy ez a kisgyerekek esetében könnyen megfigyelhető. hogy milyen érzés volt örömteli állapotban lenni. fiatal anyák. hogy mit jelent az örömteliség. Ötödször. Az az elmélyült figyelem. hogy a kívülről jövő jutalmazás nélkül az új dolgok megismerésére fordított pszichikus energiánkat csak elpocsékoljuk. az nagyon eltért egymástól – az idős koreaiak meditáltak. akinek volt egy régiségboltja. de sikeresen végzett tevékenységeket. Signor Orsini. és megmagyarázta a dolgot. Az Én kamaszkorban kiépített szűk határai között túlságosan könnyen megragadhat az ember. Összefoglalva: úgy tűnik. Nem adta meg nekem azt a tiszteletet. hogyan építsük bele az örömöt a mindennapi életünkbe. miről van szó. de az a gyanúm. sőt egy navahó rezervátum lakói is. kortól. de néha mind a nyolcat. Hogy mit tettek annak érdekében. úgy végezhetjük. néha még kellemes is. a barátom lehiggadt egy kicsit. Csakhogy nem ismertem elég jól signor Orsinit. amikor mindketten bevetjük minden ékesszólásunkat és különböző trükkökkel próbálkozunk. hogy miért lelték örömüket az adott tevékenységbén. tanárok. miért kössek meg egy olyan üzletet. Azt se tudta." Az elképedt nő szavaira válaszul csak azt ismételgette: "Nem köthetek üzletet önnel. presztízzsel nem jutalmazott tevékenységnek. de kézzelfogható eredménnyel. mint eltérést. milyen érzés a tökéletes élmény. idővel a fejlődés és az öröm közötti természetes kapcsolat erősen meggyengül. írják le. vagyis angyalkák árát. mint signor Orsini. hogy kultúrától. kérdőívekre és más egyéb adatokra alapoztuk. akár bárhol másutt. az összpontosításhoz szükségünk van arra. amit csinálunk. Hetedszer.

hogy hogyan lehetünk úrrá egy unalmas helyzet fölött és tehetjük a magunk számára legalább enyhén szórakoztatóvá. a társasági életre nem érvényes az. Minden tevékenység többfajta cselekvési lehetőséget vagy "feladatmegoldást" kínál. melyek segítségével még a rutinfeladatokat is számunkra jelentőségteljes. amennyiben megfelelő felkészültség kell hozzá. hogy mennyiségi kapcsolatokat tud kidolgozni fejben. A versengés sok szempontból a leggyorsabb módja a komplexitás fejlesztésének. vagy a zenész rutinja. A fűnyírás vagy a fogorvos várótermében való üldögélés is lehet örömteli. Egészséges kultúrákban a produktív munka és a mindennapi élet szükséges velejárói szintúgy lelki kielégülést biztosítanak. felkészültségnek minősül. a neves német kísérleti fizikus (egyébként a híres tizennyolcadik századi filozófus és matematikus leszármazottja) érdekes példát nyújt arra. ha saját ügyességünket és hozzáértésünket tökéletesítjük vele. Végül pedig megváltozik az időérzékelésünk: az órák úgy telnek. kerüli a társaságot. ezek a legérdekesebbek". melyek egy örömteli élményhez szükségesek. Tágabb értelemben bármilyen képesség. Ellenfelünk valójában a segítségünkre van" – írta Edmund Burke. a játékokat. A kihívás azonban nem korlátozódik fizikai tevékenységekre vagy versenyhelyzetekre. Azt hiszem. ha az ember hozzákapcsolja mindazokat a célokat. elég hozzá egy elkapott dallam. hogy jelen van. hanem egyszerűen értelmetlen lesz.áramlat-élmény után az Én-érzés még erősebben tér vissza. hogy értékelni és bírálni tudjuk az író stílusát és így tovább. és a percek addig nyúlhatnak. akkor már nem szórakoztató többé. de a sakkjáték tökéletesen hidegen hagyja mindazokat. amikor szabályozott és célirányos tevékenységet végzünk – olyan feladatokat. hogy kontrolláljuk tudatunkat. hogy olyan módszereket fedezzen fel. mint a percek. hogy általában így van.amit egy képre vagy szoborra pillantva érez az ember – is attól függ. az adott feladat nem megoldandó. A tökéletes élmény azonban legtöbbször mégis akkor következik be. hogy a szükséges ismereteknek vagy felkészültségnek birtokában ne lennénk. hogy felkészültség kell ahhoz. a félénk emberek nagyon jól tudják. mi teszi az örömteli cselekvéseket olyan kielégítővé. hogy olyan rettenetesen vonzó minden sport és játék. Tulajdonképp ennek a könyvnek is az az egyik célja. E fenti elemek kombinációja az öröm olyan mély érzését hozza létre. Hamarosan közelebbről is áttekintjük ezeket a feltételeket. és olyan kielégítő. hogy ha valaki visszahúzódó természetű. amikor nem is gondolnánk. e ponton elegendő megjegyezni. s ha csak lehet. hogy az ilyen tevékenység nemcsak fizikai lehet. mint azt. tökéletes élményt nyújtó játékokká tudjuk alakítani. amelyben azt mondja el. és természetesen a felkészültség sem feltétlenül testi ügyesség vagy alkalmasság.. Hogy ennek miért kell törvényszerűen így lennie. és hogy a legjelentéktelenebb pillanatokból is Énünk kiteljesedését elősegítő eseményt varázsoljunk. Maier-Leibnitz professzor gyakran kerül olyan kellemetlen helyzetbe. hogy felismerjük a történelmi és kulturális környezetet. de ha lelkünk mélyén fontosabbnak tartjuk azt. akkor retteg az informális kapcsolatoktól. csaknem extázist éltünk át. Vannak viszont olyan képek. és amelyekhez nem lehet hozzáfogni anélkül. hogy az illető azt érzi. ilyen például a matematikusnak az a képessége. Hiba lenne azonban azt feltételezni. egy gyönyörű táj. a képzőművészi és irodalmi megnyilvánu1ási formákat azzal a kifejezett céllal fejlesztettük ki az évszázadok folyamán. ha öncélúvá lesz. ami pedig a legtöbb embernél intuitív. amellyel szimbolikus információt tudunk kezelni. minden fáradságot megér pusztán az. amelyek pszichikai energiaráfordítást igényelnek. ami igazi feladat. Feladatokat úgy szerezhetünk magunknak. amelyek egyfajta kihívást jelentenek – ezek valahogy megragadnak az emberben. hogy előre megsejtsük a cselekmény fordulatait. hogy örömteli élményekkel tegyük gazdagabbá az életünket. A felkészültséget kívánó feladat Néha megesik. Csakhogy ez nem igaz. hogy már óráknak tűnnek.jól vagyok" spontán érzése. A legtöbb ember számára a Yosemite-völgyben lévő El Capitan sziklafala csak egy óriási sima kőfal. hogy a szavakat képekké alakítsuk. Ennek birtokában képesek leszünk arra. hogy nincs mögötte semmi több. még olyan helyzetekben is hozzájárul az öröm megjelenéséhez. amelyben két csapat vagy két ember játszik egymás ellen. Az olvasáshoz szükséges felkészültség nemcsak az írni-olvasni tudást foglalja magában. hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsuk. A sakktáblára felállított figurák láttán egy sakkozónak felpezsdül a vére. akkor az öröm érzése valószínűleg eltűnik. hogy egyértelmű. hogy ellenfelünket legyőzzük. és ismerni kell hozzá az írott nyelv szabályait. Itt van például tanulmányunkból egy rövid idézet egy művészettörténésszel készített beszélgetésből. ami más tudósok számára sem ismeretlen: végtelennek tűnő és időnként unalmas 31 . Talán első pillantásra úgy tűnik. akik ilyen felkészültséggel nem rendelkeznek. nincs bennük semmi izgalmas. erősíti idegrendszerünket és fejleszti ügyességünket. hogy átélheti. Ezért van az. és azt látom. ha részt veszünk valamilyen versenyben. A legtöbb örömteli tevékenység kifejezetten erre a célra jött létre. célja van. Ott van például mindjárt az olvasás. igényli a figyelem összpontosítását. szabályokat és egyéb feltételeket. hogy csak a szabadidős tevékenységek meg a művészet képes a tökéletes élmény előidézésére. Más szavakkal még az a passzív öröm . hogy a műtárgyban ott van-e számunkra ez a kihívás. hogy minden különösebb ok nélkül különleges örömet. amikor hangjegyeket kombinál össze. hogy jobban megértsük. amelyet megnézek. hiszen pletykálni vagy viccelődni nem igényel különleges képességeket. vagy még ennél is kevesebb – a . ám egy hegymászó számára ez a szikla a mentális és fizikai lehetőségek végtelenül komplex szimfóniája.. hogy beleéljük magunkat a fiktív hősök életébe. A sportot. A versengés biztosította kihívás örömteli és stimuláló hatású lehet. de azt a képességet is. Heinz Maier-Leibnitz. pillanatnyi esemény: "Rengeteg olyan kép van. "Az az ember. akik nem ismerik a szabályait. Egy másik közkedvelt tevékenység az emberek társaságának keresése. A verseny csak akkor örömteli. Azoknak. aki birkózik velünk. arról még ejtünk néhány szót a továbbiakban. tudja. Meg kell itt említenem. hogy milyen örömmel tud megnézni egy festményt. hogy örömet leljünk benne.

ha azonban jó formában voltam. Ha fél és egész leütésnyi szüneteket iktat be a megfelelő helyeken. Mikor vadászkutyánkat.konferenciákon kell részt vennie. nem gondolsz semmi másra.. teljesen belemerülsz abba. hogy ismétlésekbe bocsátkozna. Nem marad fölösleges pszichikai energiája. Mennyi ideig tartott. hogy miközben unalmában dobol az ujjaival az előadáson. ha szerényebb keretek között is. akkor azonnal meghallja. amikor jól megy az előadás: "Erősen koncentrálsz. amelyet akár le is lehetne kottázni. és megállapítja. Ám hogy egy cselekedetben mennyi örömöt tudunk találni. megint a mutatóujját. meg tudtam érinteni a bundáját. a mutatóujj. hogy a játék mindkettőnk számára maximális örömet jelentsen. unalmas lesz. hogy amikor fáradt voltam és csak fél szívvel vettem részt a játékban. és a bal kisujjával koppint egyet. Ezek azok a "mikroáramlat"-tevékenységek. amit csinálnak. Ahogy Maier-Leibnitz professzor dobol az ujjaival. mások dohányoznak vagy rágcsálnak valamit. mit érez. hogy megjelennek a tökéletes élmény legáltalánosabb megkülönböztető jegyei: az emberek annyira elmerülnek abban. Huszárt sétálni vittem a mezőre. olyan csaknem zenei harmónia bontakozik ki belőle. Ez az aranyszabály a lehetőség és felkészültség egymáshoz viszonyított arányáról nemcsak az emberi tevékenységekre igaz." Egy hegymászó így mondja el. amivel viszonylag könnyebbé tette számomra. amelyek segítenek megbirkózni a napi problémákkal. Nem sokan találnak ki ilyen zseniális és összetett módszert önmaguk szórakoztatására. a jobbik játékos meg unatkozik. amelyeket beleszövünk a mindennapi élet szövetébe. aztán a másodpercnek ugyanabban a tört részében visszatér a kísérletével kapcsolatos gondolatsorhoz. Maier-Leibnitz professzor kitalált rá egy érdekes felhasználási módot is: gondolatláncainak hosszúságát mérte vele." 32 . leütésénél tart. A tenisz például csak akkor érdekes játék. Azok az automatikus kis játékok. hogy mindjárt befejezi a második sorozatot – a gondolatlánc mintegy két és egynegyed percet vett igénybe. a hajukat csavargatják. A dologban csak az az érdekes. végül a kisujját. és biztosította. hogy meg tudjon birkózni egy adott helyzettel. kitalált magának egy kis privát szórakozást. Az energia szabadon áramlik benned. hogy elkapjam. Vannak megrögzött firkálgatók. dúdolgatnak vagy valami ennél ezoterikusabb személyes rituáléba kezdenek ugyanazzal a céllal: hogy egy kidolgozott cselekvés elvégzésével teremtsenek rendet a tudatban. Huszár sokkal közelebb futott hozzám. Azonnal az ujjaira fordítja a figyelmét. utána a bal kéz is megfordítja az ujjak leütésének sorrendjét. és ha szerencsém volt. Ennek eredménye az. Aztán előbb a jobb kéz. egyenként megemeli és visszaejti az ujjait az asztalon . A következőt csinálja: amikor az előadó kezd fárasztóvá válni. hogy ne unja magát halálra egy unalmas előadás közben. Miután ezt az ártatlan játékot felfedezte. mert megoldásukhoz magasabb rendű felkészültségre van szükség. ami eléggé megmozgatja ahhoz. amely a hallgató figyelmi kapacitását nem foglalja le. kiegyensúlyozott és mégis energikus vagy. Olyan gyorsan rohangált körbe-körbe körülöttem. Az öröm akkor tűnik fel az unalom és aggodalom közötti mezsgyén. segítenek ugyan az unalom feloldásában. figyelmét a dobolásra irányítva bármely pillanatban meg tudja mondani. vagyis a fogócskát. mit érez. amelyet a kutatásunkban részt vevők megemlítettek. és hajlandó voltam nagyobb erőfeszítéseket tenni. A cselekvés és a figyelem eggyéolvadása Amikor valakinek minden erejére és ügyességére szüksége van. Ugyanez érvényes minden más tevékenységre is: az a zenemű. Így a játék nehézségi foka állandó volt. Hogy egy kicsit könnyebben viselje ezt a megpróbáltatást. a túlságosan bonyolult zene pedig fárasztó és érthetetlen. nem tudják szétválasztani magukat attól. újra a középső ujj és végül a bal hüvelykujj. hogy nem tudsz különbséget tenni önmagad és a tevékenység között. mert ha nem így van. Néha felé vetődtem egyet-egyet.annak a játéknak a prototípusát. hogy bármilyen más. vajon megpróbálom-e elkapni. csaknem automatikussá válik. és lógó nyelvvel. de mindannyian csinálunk valami hasonlót. mindig ugyanazt az egyszerű játékot szerette játszani velem .. az öröm egy adott pillanatban jelentkezik: amikor az egyén által felismert cselekvési lehetőségek egybeesnek az illető képességeinek szintjével. hogy tevékenységük spontánná. aztán a jobb keze középső ujját. Egy táncos így írja le. ha a két játékos körülbelül egyformán ügyes. hirtelen felötlik benne egy gondolat valamelyik fizikakísérletével kapcsolatban. ahogy csak bírt. melyek valódi cselekvési lehetőséget jelentenek a számára. amikor a kihívás nagysága arányban áll az egyén cselekvési képességével.először a jobb hüvelykujját. akkor 888 kombinációt játszhat le anélkül. Képzeljük el. A figyelem az éppen fontos ingerekre összpontosul. aztán a mutatóujját. megoldotta a problémát. Ehhez az embernek olyan feladatokkal kell szembenéznie. Egy bizonyos ponton aztán a gondolatsor befejeződik. Minden egyes tevékenységben. akkor nagyobb sugarú köröket futott körülöttem. de elég automatikus is ahhoz. de nem sokban növelik az élmények jóságát. leütése mely részénél tart. aztán a gyűrűsujját. A 888 leütés háromszor megismételve 2 664 leütést tesz ki. Mivel a leütések ritmikusan történnek. akkor a kevésbé felkészült játékos szorongani fog. amit csinálsz. de megrögzött szokásai az üres percek kitöltésére vagy a szorongás elűzésére. ravasz szemmel figyelt közben. aztán jön a középső ujj. hogy mondjuk a második sorozat 300. Aztán áttér a bal kezére. az végső soron komplexitásától függ. amit némi gyakorlattal majdnem tizenkét perc alatt lehet befejezni. a tevékenységgel nem kapcsolatos információt továbbítson. Mindenkinek vannak apró. amely a gyerekek között kultúrára való tekintet nélkül a legelterjedtebb. hogy ne kösse túlságosan le és ha elhangzik valami érdekes. Ellazult. amit éppen csinálsz. akkor figyelmét teljesen lefoglalja a tevékenység. amíg rájött a megoldásra? Megint az ujjaira fordítja a figyelmét és megállapítja. A kutya tévedhetetlen érzékkel tartotta egyensúlyban a feladat nehézségét és a felkészültségemet. amit csinálnak. Nem kalandozik a képzeleted. amikor fölfelé kapaszkodik a sziklán: "Annyira belefeledkezel abba. a gyűrűsujj.

Minden egyes lépés után ki tudja számítani. Ő olvas nekem. egy olyan festőnek.jó" és mi a "rossz". hanem folyamatos áramlás. nagyon egyszerű a célja: fel kell másznia anélkül. hogy te is áramlat vagy. hogy a festőnek nincs határozott elképzelése arról. de amikor a kép valamennyire elkészült. de ezen túl a céljai általában homályosak. Honnan is tudná." Noha türelmes várakozásra van szükség. de valójában azt kívánod. azért mész fölfelé. a tudat nyugodtan dolgozik. Az áramlatban azonban nincs szükség visszaigazolásra. A következő szavak. hogy szárazföldet látna. milyen okból kezdtünk bele az egészbe.nem. a szeretet és a büszkeség ugyanazon keverékét érzem. ahogy megszületik ez az új föld. Ugyanígy van ez a hegymászással: felismered. amely mintha általam és értem teremtődött volna. Az írás aktusa a költészet igazolása. akkor örülsz.nem is gondolsz rá. mert a tevékenység mintegy mágikus módon magával sodor minket. A hegymászásnak nincs lehetséges indoka magát a mászást kivéve. hogy mozgásban tartsd az áramlatot." Egy másik hajós szavaival: "Minden egyes alkalommal a csodálkozás. amikor valaki hetekig vitorlázhat egy kis hajóban anélkül. . az óceánon való átkelés után. amelyeket egy össze-vissza mozgó alapzatról végeztem. hogy célom a hegymászóhoz hasonlatosan beteljesül.Egy anya szavai. hogy milyen lesz a kész festmény. így együtt szoktunk olvasni. nem győzöl le semmit. aki tanulmányt írt arról. amit csinál. amelyeket leír. Bizonyos alkotó tevékenységekben. mint a tenisz esetében. aki nagyon szeret együtt lenni kislányával: "Olvasni szeret igazán. hogy a távoli napkoronggal kapcsolatos megfigyeléseim. Ilyen belső vezérfonal nélkül lehetetlen megtapasztalni az áramlat élményét. teljesen feloldódom abban." Noha úgy tűnik. A teniszjátékos mindig tudja. hogy minden ecsetvonás után megállapíthassa: "Igen. bárcsak örökké tartana. akkor észre se vennéd. közelebb került-e a céljához. A sakkozó célja is ugyanilyen egyértelmű: mattot adni az ellenfél királyának. Lehet. visszacsatolást biztosítani és kiértékelni. míg a hegymászót rendkívüli gyönyörűség tölti el ettől a gondolattól. csak megmaradjon az áramlatban. hogy vége van. minden egyes másodpercben meggyőződhet róla. s ez még az amerikai városi lakásokban is így van. Az áramlat célja az. így jó lesz . amikor látszólag erőfeszítés nélkül mozgunk. és gyakran a visszacsatolás sem olyan egyértelmű. ez nem lesz jó". és valahányszor beleüt a labdába. Jim Macbeth.. hogy az áramlat-élmény könnyedén. melyek egy hegymászótól származnak. Gyakran kimerítő fizikai teljesítményt vagy erősen fegyelmezett mentális tevékenységet követel. miután több napig hiába pásztázza szemével az üres víztükröt. az az egyik oka. akkor tudnia kell. és az összpontosítás legapróbb kihagyása is teljesen kitörli. az embernek meg kell tanulnia erősen átérezni azt. hogy valóban megtaláljak egy aprócska szigetet. amikor egy tornán játszik: "A koncentráció olyan. végre feltűnik előtte a horizonton a célul kitűzött sziget körvonala. A hegymászás igazolása maga a mászás. melyek természetüknél fogva kreatívjellegűek vagy nyitott kimenetelűek." Egy tevékenység célja nem mindig olyan világos. Természetesen. Mi több." Sakkjátékos beszél arról. Ezek azonban csak kivételek. és ha nem téged talál el. és a visszacsatolás rögtön megtörténik. ahogy a költészet igazolása az írás. Másik példa az óceán magányos áthajózása. megfejelve némi hitetlenséggel. és az egyik cselekedet simán követi a másikat. külön teret szentel annak az izgalomnak. hogy hamarosan eléri a célját. ha az ember látja fejlődni a növényeit. hogy ezt akarta-e létrehozni vagy sem. mi a feladata: visszajuttatni a labdát az ellenfél területére. "jók-e" vagy "rosszak"? Ugyanez a helyzet a festővel. ez távolról sincs így. mégis remekül leírja azt az érzést. én meg neki. meg néhány egyszerű táblázat képessé tett arra. amikor képet fest. Nem felfelé irányuló mozgás. Világos célok és folyamatos visszacsatolás Annak. csak az önmagadban lévő dolgokat. melyek erősítik a szabályt: ha valaki nem tanul meg célokat kitűzni. hogy az áramlat-élménnyel ilyen tökéletesen tudunk azonosulni. az önkifejezés eszköze. Egy zeneszerző például tisztában van vele. belső iránytűje kell hogy legyen. hogy az ő legörömtelibb élményei a tehenek gondozása meg a gyümölcsöskert ápolása: "Különleges elégedettséget nyújt számomra a növényekről való gondoskodás. hogy életben akarok maradni a nappali díványán ülve. tudja. erőfeszítés nélkül jön létre. hogyan jelentkezik az áramlat-élmény az óceán áthajózásakor. mint ahogy a hegymászó gondolataiban megjelenik: "Még nem estem le". hogy jól csinálta-e vagy rosszul. amit csinálok. akkor az elért siker nem boldogítja. érvényesek minden egyes általunk vagy mások által gyűjtött beszélgetéssel kapcsolatban: "A hegymászás titka magában a mászásban rejlik. 33 . aki az OlaszAlpokban él. hogy ilyenkor általában világosak a céljaink. mint a lélegzés . ha az ember nagyon egyszerű célt választ. amelyet a hajós érez. Ahogy az órák telnek. Bizonyos tevékenységek nagyon hosszú időt vesznek igénybe. mi a . és aki azt mondta. amikor felérsz egy szikla tetejére. Gyönyörűek. ahol lehetetlen előre világos célokat felállítani. de a cél és a visszacsatolás jelenléte mégis rendkívül fontos. Csakhogy ez a felismerés engem nem tenne különösebben boldoggá. A legendás óceánjárók egyike így írja le ezt az érzést: "Az elégedettség érzése töltött el. aki emellett verseket is ír. és minden olyan tevékenységgel. és ilyenkor valahogy elszakadok az egész világtól." Ezért neveztük el a tökéletes élményt "áramlatnak". hogy lezuhanna. akkor hosszú napokat tölthetek el abban a tudatban. hogy tovább áramoljék. Ám amíg tart. amely megmutatja neki. mielőtt ő maga mattot kapna. aki élvezi a festést. A mindennapi életben kételyeink és kérdéseink állandóan megszakítanak bennünket: "Miért is csinálom ezt? Talán valami mást kellene tennem helyette?" Ismételten megkérdőjelezzük cselekedeteink szükségességét és kritikusan értékeljük. ahogy napról napra növekszenek. Egyetlenegy szó. Szeretem látni.. A tető is rátok zuhanhatna. hogy a hangjegyek. A hegymászónak. erőteljes visszacsatolást kap. hogy dalt akar írni vagy fuvolaversenyt. akkor nem fogja élvezni ezeket a tevékenységeket sem. Ennek egyik példáját az a hatvankét éves asszony adta. aki egy függőleges sziklafalon araszol felfelé. Nem történhet meg szakavatott közreműködés nélkül. Ha a célomat úgy határozom meg. hogy ne keressen semmilyen utópiát vagy csúcsot.

ha győznek egy versenyhelyzetben. hogy logikusan kapcsolódik egy olyan célhoz. Ez a tudás teremti meg a rendet a tudatban és erősíti meg az Én felépítését. aki jól csinálja. Számukra az lesz a legfontosabb visszacsatolás. és jobban is tudjuk értékelni őket. A visszacsatolás minden tevékenységnél más és más. Néhány ember például születésétől fogva kivételesen érzékeny a hangokra. hogy mi számít sikeres "húzásnak". hiszen mit számít az. Így például a tizenévesek nagyon élvezik azokat a rögtönzött közjátékokat. A pszichiátriát talán még inkább lenézik a sebészek. amire törekszünk. hogy tudná. gyakorta még az se jut el a résztvevők tudatáig. Megint másoknak nagyon sérülékeny az Énje. amit csinál. előadóművészek. mint mások. a pszichiáter szerint pedig a sebész érzéketlen. amibe belefogtak. akkor az arcom fölött imbolygó bot látványa bizonyára örömteli pillanatokat jelentene számomra. mert egy belgyógyász sose tudja pontosan. önmagában gyakran semmitmondó. és a résztvevőknek pontos elképzelésük van arról. A normális mindennapi lét során a tudatunkban hívatlanul megjelenő gondolatok és aggodalmak prédái vagyunk. amivel mások egyszerűen nem tudnak betelni. Az egyik oka annak. mint a belgyógyászatot: sebészek beszélgetését hallgatva az ember azt hiheti. hogy a 34 . Valószínűleg vonzani fogja őket a hangokkal való játszadozás lehetősége megtanulják majd irányítani és átalakítani a hallott információt. hogy a problémák és aggodalmak automatikusan kihullanának a tudatunkból. hogy ezekben a helyzetekben is kialakítanak saját szabályokat. karmesterek és zenekritikusok. amikor megpróbálnak túltenni egymáson a gorombáskodásban. A sebész lágyszívűnek tartja a pszichiátert. A feladatra való összpontosítás Az áramlat-élmény egyik leggyakrabban említett velejárója az. hogy tudják. A sebész és a pszichiáter között az a különbség. valamint bizonyos manuális munkák végzése (horgolás és könyvkötészet). ritmusokat és dallamokat. addig bizonyos részfeladatokat sikeresen elvégeztek. hogy az ember teljes figyelmével az előtte álló feladatra koncentráljon . hogy az örömteli tevékenységek azt igénylik. hogy egyáltalán van cél. hogy semmi pénzért nem lennének belgyógyászok. az ember képes elfelejteni az élet minden kellemetlenségét. a terápiás ülésre magával hozott gondolatok – mind fontos jelzések. Így hát az elme szokásos állapotában a váratlanul és sűrűn betörő entrópia váltakozik a pszichikai energia hömpölygésével. Mindazonáltal világos. Sok tekintetben ilyen egy jó dzsessz-zenekar vagy bármilyen improvizáción alapuló csoport. és ritkán fogalmazódik meg. Belőlük lesznek a zeneszerzők. és számukra az az egyetlen értelmezhető információ. hogy a pszichiáter akár tíz évig is kezelhet egy beteget anélkül. Amikor a beteg szervet eltávolítják. Könnyen meg tudják különböztetni egymástól a különböző hangszíneket és hangmagasságokat. hogy írják le életük legörömtelibb tapasztalatait. Az olasz csoport kutatásában részt vevő több mint hatszáz megkérdezett ember közül. mert ilyen mulandó célokat tűz ki maga elé. arckifejezése. és egymás segítése betegség vagy más szükséghelyzet esetében. Ezeknek a többnyire születésük óta világtalan nőknek a leggyakrabban említett áramlatélménye a Braille-írásos könyvek olvasása és az imádkozás volt. vajon segít-e rajta. Vannak azonban olyan információk. Az ilyen együttlétek célja a próbaszerencse módszerével alakul ki. ezek a nők mindenki másnál többre értékelték a visszacsatolás érthető formában valójelenlétét. hogy amíg tart. "linkelnek" vagy kifigurázzák a tanáraikat. melyekre alkatilag sokkal érzékenyebbek vagyunk. Az ilyen információkat hordozó visszacsatolásokat valószínűleg többre fogjuk értékelni. hogy az áramlat miért javítja az élmények minőségét az. A visszacsatolás fontosságát erősíti meg az a milánói felmérés. és a látóknál is inkább szükségük volt arra. hogy csakis a dicséret és az elismerés visszacsatolását veszik tekintetbe. hogy az előbbi a vért meg a vágást tekinti az egyetlen figyelemre érdemes visszacsatolásnak. Megint mások oly sok energiát fektetnek abba. Azok a sebészek például. ritkán összpontosítunk valamire olyan intenzíven. beszorítom az ellenfé1 királyát a sakktáblán vagy látom felcsillanni a páciensem szemében a megértés fényét a kezelés végén? Ami ezt az információt értékessé teszi. valóban a megvalósulás felé halad-e az. Csaknem minden visszacsatolás lehet örömteli.és így egyszerűen nem hagy helyet az elmében a fölösleges információ számára.Néha a tevékenységet irányító szabályokat és célokat menet közben beszélik meg vagy találják ki. majd az összevarrással mindenki megelégedésére le is zárul a dolog. feltéve. akik szeretnek operálni. őket is arra kérték. ezért folyamatos bátorításra van szükségük. amelyet Fausto Massimini professzor vezetésével egy pszichológusokból álló csoport készített vallásos vak nőkkel. Ezzel szemben mások a többi ember személyes jelenlétére érzékenyebbek genetikusan. A tudósok vagy vitázók gyakran hasonló kielégülést éreznek. Mivel nem láthatták. és elérik a kívánt eredményt. Ez a tulajdonság annak az eredményeképpen jön létre. énekesek. a sebész feladata véget ér. Mivel a legtöbb munka és általában az otthonlét nem nélkülözi az áramlat mozgósító erejét. ha képesek kombinálni a hangokat. melyek a páciens lelkiállapotát tükrözik. hogy jó-e az. gyakran mondogatják. mi folyik körülöttük. és ki az. és az ő jelzéseikre tanulnak meg figyelni. amelybe az ember már pszichikai energiát fektetett bele. A visszacsatolás milyensége. s az átlagnál jobban ismernek fel hangkombinációkat és emlékeznek rájuk. Egy műtét során a páciens állapota mindig világos. és az örömteli tevékenység egyik alapvető feltételének tartották. Ok a visszacsatolásnál az emberi érzelmek kifejeződésére figyelnek. mint mások. hogy mások szeressék őket. amiért csak a technikai dolgok érdeklik. ha beütöm a teniszlabdát a fehér vonalak közé. Némelyek közömbösek olyan dolgokkal szemben. Mint ahogy a felmérésükben szereplő többi embert. a hangjában megjelenő tétova felhang. A szakmáját szerető pszichiáternek azonban szintén rendelkezésére ál1 a folyamatos visszacsatolás: a páciens testtartása. melyek segítségével a pszichiáter nyomon követheti a terápia eredményességét. Ha arra szánnám rá magam. az az általa hordozott jelképes tartalom: hogy sikerült elérnem a célomat. amíg például a sebből nem ömlik a vér. amikor érveik meggyőző erővel hatnak. míg az utóbbi inkább azokat a jeleket. hogy egy sétapálcát egyensúlyozzak az orromon.

sehová máshová. amelynek csak önmaga számára és önmagában van jelentése. Egy táncos így számol be az áramlatnak erről az aspektusáról: "Teljesen ellazulok és megnyugszom. Erő és melegség tölt el! Ki akarom terjeszteni határaimat.csak a kosárlabda. Így hát nem annyira az "istenkísértő veszély" beteges élvezetéről van szó. ha mégsem tudjuk kézben tartani a helyzetet.tevékenységek világosan megfogalmazott követelményei rendet parancsolnak és kiküszöbölik a tudatba betörő rendezetlenség zavaró hatását.... mint a világos cél és az azonnali visszacsatolás. Jól érzem magam. melyek alól hiányzik a civilizált élet biztonsági hálója. Az áramlat-élménynek tehát lényeges eleme a tevékenység feletti uralom érzete – vagyis. mintha megkurtítanák a memóriámba bejutó információt. mint máskor. nincs értelme a további aggodalmaskodásnak. Minden más ehhez kapcsolódik. melyek élesen elválnak a mindennapi. az ellenfeleddel való küzdelmet. hogy emiatt nem tudja törleszteni a lakásrészletet. hogy kecsességet és szépséget sugározzak. Nem félek a kudarctól.. s előfordulhat. például hogy megint összekaptam a barátnőmmel. és minden lényegtelennek tűnik a szél. egyébként örömet okozó tevékenységekben is. de ahogy játszani kezdesz. Azok a hegymászók. a másféle ételeket. ödipális kötődéseket igyekeznek lerázni magukról vagy "élménykeresők". hogy legyőzi az ellenfele. úgysem oldhatjuk meg problémáinkat. Az áramlat-élménynek éppoly fontos része az összpontosítás. Ha valami nehézségem akad. ami bármilyen örömteli tevékenység közben keletkezik bennünk. Ezek az emberek azonban mindannyian olyan áramlat-élményről számolnak be. nem kell aggódnia." Tulajdonképp minden összpontosítást igénylő tevékenységnél hasonlóan szűk az az "ablak". Ha már benne vagy egy ilyen helyzetben. De nemcsak az időtényezőt kell tekintetbe venni." Az óceán áthajózása ugyanezt a jótékony felejtést biztosítja a hajósoknak. hogy csak egy válogatott információrészletet engedünk be a tudatba. de úgy érzem. A kontroll paradoxona Az örömérzet gyakran bukkan föl olyan sportokban. Még ennél is fontosabb például az. Kizárólag az előző harminc másodpercre emlékszem és legfeljebb öt percre tudok előre gondolkodni. Egy lelkes hegymászó fizikaprofesszor így írta le a mászás közbeni lelkiállapotot: "Olyan. hogy urai az életüknek és az adott helyzetnek. ami pedig a sakkozót illeti. és teljesen uralom a saját világomat. az az érzés. hogy csak ide tartozom. hogy adott esetben ilyen késztetések is jelen lehetnek. Biztosan a koncentráció miatt. mint a terápia. autóversenyzők. hogy ezt a veszélyt képesek csökkenteni. Lehet. hogy az ember világversenyt nyerjen." Noha Moses arró1 beszélt. hanem abból a képességükből. A balett-táncos eleshet. melyben élesen érzékelik azt. szándékosan olyan helyzetekbe mennek bele. hanem arról a pozitív és egészséges érzelemről. Külön világ jön létre." Ugyanezt fejti ki egy szenvedélyes túrázó: "Amikor gyalogolsz. így az elménken átsuhanó kellemetlen gondolatok időszakosan kiszorulnak onnan. számtalan rossz dolgot tartogató élettől. hogy képesek potenciálisan veszélyes erők felett uralkodni. és a végén közmunkásként végzi. lehet. amely az időre nyílik. magamhoz akarom ölelni a világot. Hatalmas erőt érzek magamban arra. hogy .a valódi élettel ellentétben . valódi gondjaid és aggodalmaid elenyésznek. akkor az hihetetlenül valóságos lesz." Amit a megkérdezettek leírnak. és sose lesz belőle bajnok. 35 . hogy az semmi a játékhoz képest. azt kint hagyom a próbaterem előtt. melyek egy kívülálló számára sokkal veszélyesebbnek tűnhetnek. Ha valaki elveszt egy sakkjátszmát vagy hobbiból barkácsol valamit. Jobban bízom magamban. A tevékenység feletti uralom gyakorlásának ez az érzete gyakran jelen van olyan." Egy sakkozó ezt mondja: . barlangászok vagy ejtőernyősök. ahogy a szárazföld eltűnik a horizonton. ezzel kompenzálnak valamit. eltörheti a lábát és talán sosem csinálja meg a tökéletes forgást. játékokban és más szabadidős tevékenységekben. Az áramlat világában a tökéletesség legalább elméletben elérhető." Edwin Moses. de amikor kosarazol. búvárok. a híres futó így írja le a versenyzéshez szükséges koncentrációt: "Az agyadnak teljesen tisztának kell lennie. a kutyát se érdekli már az egész!" Egy másik kosaras szavai: "A korombeli srácoknak sok minden jár a fejében.. az időeltolódás okozta fáradtságot. a szállodai alvást és a személyes problémáidat . megdöbbentő. és teremtik meg a "pszichikai negentrópia" jelenségét. akik kedvtelésből űzik tevékenységüket. aki elszúr egy üzletet. Ezek együtt hozzák létre a tudat rendjét. hogy a kockázatot vállaló emberek . ami számít. mint konkrét megvalósítása.. Mindent ki kell törölnöd a tudatodból. Talán nagyon erősen el akarom felejteni a problémáimat. Noha nincs kizárva. A tánc olyan. a tenger és az aznap megtett út mellett. Ha már kint vagyunk a tengeren. leírása minden olyan koncentrációra igaz. Néha kint a pályán eszembe jut valami probléma. mennyi apró kényelmetlenségben van részed a tengeren. az valójában inkább a tevékenység feletti kontroll lehet6sége. hogy egész nap ugyanazon a problémán jár az agyad. Az élet minden mesterkéltség nélküli lesz." Ugyanilyen érzésekről számol be egy táncos is: "Azt érzem. akkor csak arra tudsz gondolni . semmi más. hogy az valamilyen beteges szükségletből ered: megpróbálnak kiirtani magukból valamilyen mélyen gyökerező félelmet.itt nem kell aggódnunk. Ahogy egy fiatal kosárlabdázó elmagyarázta: "Csak a pálya – az az egyetlen. a "valódi" életben ellenben kirúghatják azt az embert. mint a mindennapi élet. mi kell ahhoz. és te a kezedben tartod az egészet.elmondásuk szerint – mennyire nem magából a veszélyből merítik az örömöt. akkor összes problémádról megfeledkezel. míg el nem érjük a legközelebbi kikötőt.mintha nem is léteznének. ha még pontosabbak akarunk lenni. Ebből fog állni a egész világ. csak persze kissé tovább tart: "Nem számít. Általában megszokott dolog úgy magyarázni a veszélyes tevékenységeket élvező emberek motivációját.

hogy az élet minőségét javítsák azzal. A regényírók gyakran használták a sakkozást mint metaforát a valóság elől való menekülés leírására. akik olyan tevékenységet végeznek. és nem a szerencséé. beleértve a legelső és a legutolsó amerikai bajnokot. A hegymászás lényege. hogy már semmi másra nem tud figyelni. Vladimir Nabokov novellája. mely sérthetetlenné teszi őt a külső támadások ellen. A sebészek szerint a műtétekre is rá lehet szokni – "mintha heroint szedne az ember". Ugy tűnik. hogy rendet teremtenek a tudatban. hogy helyesen becsülte-e fel. Paul Morphyt és Bobby Fischert. ha kontrollhelyzetben vannak. A szubjektív veszélyek azok. Ahogy ez a példa is bizonyítja. hogyan fog pörögni a kerék. Ezek ugyan örömteli tevékenységek. abban az értelemben. A pókerjátékosok meg vannak róla győződve. mint azok. hogy a jövőbe látnak. A kontroll átéléséhez fel kell adniuk a védelmező rutincselekedetek biztonságát. biciklisták. de sosem láthatja őket előre teljes biztonsággal. és annak szenteli az energiáját. hanem ha ezt az uralmat nehéz helyzetekben gyakorolni is tudják. Még nagyobb hangsúlyt fektetnek az általuk gyakorolt kontroll szerepére. hogy életének többi része – a házassága. hogy a győzelmük saját ügyességük eredménye. Az ember felkészülhet az ilyen esetekre. a megélhetése – is a sakktábla szabályai szerint kell hogy folyjon. lovaikat és a feleségeiket is. Az efféle sakktörténetek nem is rugaszkodnak el annyira a valóságtól. hogy a vesztesek gyakran ruha nélkül hagyják el a sátrat télvíz idején. hogy az ember a lehetőségekhez képest elkerüli az objektív veszélyeket. és a személyes ügyesség sokkal kevésbé alkalmas a gyalogos biztonságának megőrzésére. Luchin megpróbál megbirkózni ezekkel a problémákkal. hogy tudatos választási lehetőség helyett más tevékenységeket kiszorító szükség szerűséggé válik. Az entrópiamentes világban való lét érzete legalább részben megmagyarázza. aki annyira belemerül a játékba. amelyeket feltételezhetően nem befolyásol az egyéni ügyesség vagy felkészültség. amelyekkel valaki a hegyen találkozhat: hirtelen vihar. ahol az objektív veszélyek – taxisofőrök. A tevékenységeknek egyetlen típusa képez kivételt: a szerencsejátékok.melynek előfutárai között ott van a jövendőmondás minden kultúrát átjáró szertartása – az egyik legnagyobb vonzereje ennek a játéknak. mint a kábítószerre. melyeket a játék megszab. Luchin hallucinálni kezd. miután eljátszották fegyvereiket.Fel kell ismernünk. Végül felrémlik előtte a problémával szembeni tökéletes védelem – és kiugrik a szálloda ablakán. és ezt a kimenetelt befolyásolni tudják valamilyen módon. a barátai. bármilyen kockázatosnak látszanak is. hogy a tevékenység végzője képes megfelelő jártasságot szerezni bennük. Ha veszítenek. aki mellesleg Luchin ügynöke . ahol a felkészültségnek nyilvánvalóan nagyobb szerepe van a helyzet feletti uralomban. de képtelen őket másként látni. rabjukká is válhat az ember. akik olyan hipnotizált állapotba kerülnek a bölénycsontokkal játszott szerencsejáték közben. Csak akkor győződhetnek meg kontrollhelyzetükről. amit a szerencsejátékosok akkor éreznek. hogy végül hátat fordított a "valódi" világ zűrzavaros kavalkádjának. hogy az áramlat-élménnyel járó tevékenységek miért tudják annyira rabul ejteni az embert. A felesége a fehér királynő. Már a néprajztudomány legelső képviselői írtak az észak-amerikai síksági indiánokról. mikor megpróbálják "kitotózni" a vakszerencse fordulatait. mint a hegyi veszedelmek. mennyire lesz nehéz a túra. buszok meg fosztogatók – sokkal kevésbé kiszámíthatóak. váratlanul beálló hőmérsékletcsökkenés. és így gyakorlatilag nullára csökkenti a hibalehetőségeket. leeső szikladarab. mint egy manhattani utcán átkelni. amelyek a hegymászó felkészültségének hiányából erednek – beleértve azt is. A rulettkerék pörgését vagy a black Jack lapjainak egymás után való felbukkanását a játékos nem képes szabályozni. A hegymászók például kétféle veszélyt különböztetnek meg: objektívet és szubjektívet. 36 . Az "objektív" feltételek azonban csalókák is lehetnek. mint hinnénk. Luchin. Általánosságban a szerencsejátékosok gyakran élnek abban a hitben. sok sakk-nagymester. lavina. amikor személyes konfliktusait próbálja megoldani. Az a felvillanyozottság még jellegzetesebb. hogy ebben az esetben az "én irányítom a helyzetet"-érzés lényegtelen az örömélmény szempontjából. hogy az ő ügyességének létfontosságú szerepe van a végkimenetel szempontjából. aki E3-on áll. hogy megjósolják. Ennek eredményeképpen a hegymászók őszintén hiszik. hogy feltalálja a "Luchin-védelmet". Az örömteli tevékenységeknek van tehát egy potenciálisan veszélyes oldala is: noha képesek arra. Csaknem minden örömszerző tevékenységre "rá lehet szokni". akkor leglényegesebb kontrollját veszíti el. hogy a Matterhorn megmászása sokkal biztonságosabb. de eleve véletlenszerű eseményeken alapulnak. és ezen a ponton az Én foglya lesz a rend egy bizonyos adott formájának. hiszen valójában a vérbeli szerencsejátékosok többsége szubjektíve meg van arról győződve. Az első típusba azok az előreláthatatlan fizikai események tartoznak. a szubjektív veszélyeket pedig ésszerű felkészüléssel és szigorú fegyelemmel teljességgel kiiktatja. akkor már hajlamosabbak nagyobb szerepet tulajdonítani a balszerencsének. legalábbis a célok és szabályok azon szűk határai között. A rulettjátékosok bonyolult szisztémákat dolgoznak ki. és hallucinációiban az életében fontos szerepet játszó emberek bábukká válnak egy óriási sakktáblán és megpróbálják őt sarokba szorítani.és így tovább. tudattartalma meghatározásának szabadságát. az emberek nem azt élvezik. annyira beleélte magát a sakkjáték logikusan elrendezett és szépségesen ésszerű világába. "A Luchin-védelem" egy fiatal sakkzsenit ír le. Ahogy a való életben széthullanak a kapcsolatai. és hogyan aránylanak ehhez a saját képességei. a sakk stratégiájához folyamodik. A tevékenység uralmunk alatt tartásának eme legősibb érzete . hogy az áramlat-élmény előidézésére alkalmas tevékenységek. de még akkor is szívesebben magyarázzák a végkifejletet valamilyen saját személyes hibájukkal. és nem akar többé foglalkozni az élet kétes és zavaros dolgaival. mint sakk-állásokként. és a fekete bástya fenyegeti. ha a dolgok kimenetele kétséges. olyanok. Amikor valaki annyira rabja lett egy örömteli tevékenység kontrollálása élvezetének.

amely ugyanabban a ritmusban halad a közös cél felé. és a lét egy másik. stabil szabályok. Az Éntudat elvesztése Éntranszcendenciához vezethet. Ilyenkor tényleg nagyon jó. Ilyenkor száz százalékig hegymászó és semmi más. mint a meditáció vagy a koncentráció. különös figyelmet érdemel. lélegzése ritmusának és ellenfelei pillanatnyi teljesítményének a verseny során. Az áramlatban azonban nincs helye az önvizsgálatnak. nem anyagi dimenziójában ütköznének meg más erőkkel. és azt gondolom. hogy kiterjesszük az önmagunkról alkotott fogalmunk határait. gyakran kíséri a környezettel való eggyéolvadás érzete. A hosszú éjszakai őrködések alatt a magányos vitorlázó kezdi úgy érezni. hogy piszkos-e az arca. csak azt látod. Az egyetlen valódi fenyegetés magától a hegytől eredhet. hogy az emberek utánam fordulnak és vigyorognak. akit beburkolnak az általa világra segített hanghullámok. vagy hogy nincs tudatában annak. mint az éhség vagy a fájdalom megszűnését. Az egyik dolog. hogy megtudhassuk. legyen ez a környezet egy hegy. megvannak a maga veszélyei. A hegymászó. csak az Énről való tudás hiányzik. összefüggéseiben. mint valaha.. ha nem lenne képes szándékosan előhúzni memóriájából a lejátszott partikat. vagy az itt következő japán fiú esetében. hogy az Én hiányzik a tudatból. az ég és a szél összhangjába. hogyan játszik a tenger a hajó körül. hogy közeli kapcsolatba kerültünk valami Mással. Élményként nagyszerű ez az érzés. hogy a múlttal. megértek valamit. akkor. mert nem feltétlenül jó. A sakkjátékosok. ami ilyenkor eltűnik a gondolataink közül. több száz a "roham" során végiggördülő motor Kyoto utcáin. hogyan olvad bele a törékeny test a szikla. nem azt jelenti. ha az ego túlságosan összefonódik a hegymászással. mintha valami hatalmas erőtérbe kerültek volna. mintha 37 . hogy egy test vagyunk mind. egy csapat. nincs-e valami baj? Talán valami vicces van a megjelenésemben. Hirtelen rádöbbenek: »mind egyek vagyunk«. ha azonnal aggódni kezdek. megfeledkezel mindenről.' Annak az érzésnek a hiányát. Egy jó futó általában tudatában van minden egyes fontos izomcsoportja működésének. »ha olyan gyorsan megyünk. "Megértek valami fontosat. amikor mind együtt vagyunk. mivel a normális életben oly sokat foglalkozunk vele: a saját Énünk. Csak úgy megtörténik minden. Amikor nem foglalkozunk túl sokat saját énünkkel. Egy hegedűs például a legnagyobb mértékben tudatában van ujjai minden mozdulatának. Az Én fogalma csúszik le a tudatküszöb alá. hogy az áramlatban valaki feladja a pszichikai energia feletti uralmát. mint a fülébe jutó hangoknak.Az Én-tudat elvesztése Korábban már láttuk. akkor lehetőséget kapunk arra. Nem számít. hogy megpróbáljuk helyreállítani a tudat rendjét. amit ez a japán tizenéves olyan élethűen írt le. Így hát az Én-tudat elvesztése nem egyenlő az Én hiányával. A hegedűs. hogy milyen közeli rokonságban érzik magukat ujjai a sziklával. Egy hegymászó így írja le ezt az élményét: "Olyan zen-érzés. hogy lényünk határai az eddiginél kijjebb tolódtak. hanem azon az adott tapasztalaton alapul. vajon komoly-e a fenyegetés vagy sem. akkor mindegyikünk érzi a többieket. hogyan játszik a hajó a tengerrel. milyen sérülékeny az Énünk. s ilyenkor vissza kell hoznunk az önmagunkról alkotott képünket a tudat középpontjába. hogy az Én teljes feladásával és passzivitásával jár. ahhoz az érzéshez. a versenyen úgy érzik magukat. méghozzá oly közelibe. Amikor ráébredünk. Amikor eggyé válunk lelkileg.. az Énnel kapcsolatos fenyegetéseknek nincs nagy terük. kik is vagyunk. abban a pillanatban nincs ennél jobb. De ha a Roham jól megy. nagyon kellemes érzés. A sakkjátékos nem lelhetné örömét a játékban. de egy jó hegymászó ezt felkészülten várja. és a darab egészének – mind analitikusan. és semmi szüksége sincs arra. hogy gondolkodnál rajta vagy egyáltalán csinálnál valamit.. Kezdetben nem vagyunk teljes harmóniában egymással. Mikor úgy érzed. akkor valahogy azt feltételezi. akiknek a figyelmét órákig lefoglalja a táblán folyó logikai versengés. Mivel az örömteli tevékenységeket világos cél. valami olyasmi. hogy most hű de gyorsan mész. ami ehhez a játékhoz nem feltétlenül szükséges. hangjegyről hangjegyre. Általában épp az ellenkezője igaz.." Vagy egy híres vitorlázó szavaival: "Így hát megfeledkezel önmagadról. melyek biztonságosan megtartják majd őt. A résztvevők ugyanolyan konkrét érzésként élik át. még kevésbé a tudatosság hiányával. Az Énnel való foglalkozás fogyasztja pszichikai energiánkat. akkor igazi Roham lesz«. ahogy járok. Ha például megyek az utcán és észreveszem.. mind pedig holisztikusan. abban. vagy piszkos az arcom? Napjában százszor is emlékeztetnek minket arra. és hogyan reagáljunk rá. A sebészeknek nehéz műtétek közben olyan érzésük támad. arról számol be. hogy amikor egy tevékenység teljesen leköt minket. és valahányszor ez történik. bizonyos értelemben az egótól is mentesül. akkor az a normális.. lépéseket és kombinációkat. pszichikai energiánkat arra vesztegetjük. amelynek segítségével önmagunkat szoktuk megjeleníteni. Az. Ez az érzés nem a képzelet játéka. hiszen a való életben gyakran érezzük fenyegetve magunkat. hogy gondolataid végig egyfelé irányuljanak. Amikor egy hegymászó épp kapaszkodik felfelé a sziklafalon. Amikor mind eggyé válunk. és igyekszünk nem gondolni semmire... Amikor valaki először hall az áramlat-élményről. Fontos. Valahogy mindig a jó dolgot csinálod anélkül.. hogy a világtól különböző és önálló lények vagyunk. a készségek és a feladatok egymáshoz viszonyított összhangja jellemzi. hogy a "szférák zenéjének" a része. hogy az Énje bármelyik oldalát megkérdőjelezze. ha képesek vagyunk egy időre megfeledkezni arról. az az információ. Hogy is fejezzem ki magam?. mi történik az agyában vagy a testével. az a legklasszabb a világon. mert a tökéletes élmény nagyon is aktív szerepet szán az Énnek. mint amikor nyáron kifekszünk napozni. Senkinek és semminek nincs módja arra.. aki egy motoros banda tagja. Az elképzelés téves. a jövővel vagy bármilyen pillanatnyilag jelentéktelen ingerrel foglalkozzon. hogy a hajója önmaga kiterjesztése. csakúgy. és mégis összefogottabb vagy. hiszen különben túl sem élné. fontos mozzanata az áramlat-élménynek. idegen dolgokkal. ahogy csak bírunk. de ahogy majd később látni fogjuk. aki a szikla felületének azokra az apróbb egyenetlenségeire összpontosít. és mindent magad mögött hagysz. hogy az Énje szerepet játsszon ebben a folyamatban. Amikor a cselekvés automatikussá válik. úgy érzi. Úgy tűnik." Ez az "egy testté válás". akkor nem marad elég tere a figyelemnek arra. ez teljes mértékben lefoglalja. hogy egy időre eggyé válunk egyébként önmagunktól eltérő.

kitágítja a határait és összetettebb lesz. Olyan cselekvésrendszerekben is elveszíthetjük önmagunkat. aki mellesleg nagy örömet talál munkájában. hogy a verseny során megfelelő legyen az időzítésük. hogy az áramlat-élmény során az ember elveszti az Én-érzetét. mint inkább ránk erőltetik. Ebben az esetben azonban az időzítés feltétlenül szükséges a munkájához. amelyet ugyanaz a cél mozgat. lényegtelenné válik a tevékenység diktálta ritmus mellett. a legtöbben arról számolnak be. hogy az idő sokkal gyorsabban múlik.és hosszútávfutók. Utána azonban. az idő rabságából való szabadulás csak fokozza a tevékenységekben való teljes elmélyülés élvezetét. hosszú percekig tart. hogy az áramlat-élmény közben az időérzéknek kevés köze van az órával lemérhető pontos időtartamhoz. Az objektív. Kezelhetjük költői hasonlatokként ezeket a vallomásokat és annyiban hagyhatjuk a dolgot. mint az éhségérzet. amely a valós időben egy másodpercet sem vesz igénybe. melyeket milliók fogadnak el őszinte lelkesedéssel. Nagyon fontos és első látásra paradoxnak tűnik. de nagyon nehéz részét végzi. mint máskor." Talán az tűnik a legbiztosabb összefoglaló megállapításnak. azt az érzést. az Én már nem ugyanaz. és így inkább hozzájárul a tevékenység öröméhez. hanem megvan a maga menete és ütemezése. mit is jelent ez az Énünk számára – ha mégis tudatosak vagyunk. akkor élményünk nem lehetett túl mély. hogy erős Énképet tudjunk felépíteni magunkban. Az Én ilyen fejlődése csak akkor következik be. anélkül. Az igazi hívő énje még a legjobb esetben is kristályra hasonlít: erős és csodálatosan szimmetrikus. mint a percek. Az ilyen alávetettségből nem eredhet semmi új. De miközben táncolok. Ilyenek például a rövid. Miután vége. Az áramlat-élmény során lehetőségünk adódik. ami saját jogán járul hozzá a tapasztalat pozitív jellegéhez. akárcsak egy "balettkar" szereplőinél. Az egyik. Egy kiváló szívsebész. hogy elgondolkodjunk azon. akik az operációk addigi fázisait végzik. Ilyen esetekben az időérzék az egyik olyan készség. de ezt a rendet nem annyira mi érjük el. a tömegmozgalmak és a szélsőséges politikai pártok önmagunk meghaladásának olyan lehetőségeit kínálják. ahol az egyén alárendelődik a csoport előadásának. Másoknál is gyakorta megtalálható ez a készség. Itt is vannak azonban kivételek. vagyis a közönségestől eltérő cselekvési lehetőségeket kínál. Az órák úgy telnek. Látom. hogy éjjel egy óra. mint a nappal és az éjszaka váltakozása. hogy a tevékenységet jól végezhessük. hogy vajon egyenlő ideig tartanak-e. hogy pszichikai energiája feloldódjon benne. Az élmény átélésekor nincs szükségünk arra. Nem világos. Noha valószínűnek tűnik. Nincs bennük semmi rejtélyes vagy misztikus. külső időtartam. híres arról a képességéről. azonban nem lép igazi kölcsönhatásba a hitrendszerrel. tekintet nélkül arra. Amikor valaki minden pszichikai energiáját egy adott kapcsolatnak szenteli – legyen az egy másik személy. Néha azonban épp az ellenkezője igaz. egy cég vagy egy csapat része –. Ez a rendszer a tevékenység szabályaiból meríti a formáját. mintha Éntudatunk időnkénti feladása egyenesen szükséges lenne ahhoz. mintha sokkal tovább tartana. mint előtte volt. hogy a legjobbat nyújtsuk. mikor magának a tevékenységnek vége és az Én-tudat visszatér. hogy az ember valami nagy és fontos dolognak a része. Az igazi hívő konkrétan is részévé válik a rendszernek. hogy az áramlatnak ez a jellemzője csak kéretlen velejárója-e az intenzív összpontosításnak. melyek éppoly valóságosak. és mindannyian osztoznak az erő és a harmónia érzésében. melyek erősítik a szabályt. hogy az idő nem úgy múlik. egy hajó. melyek semmi mást nem kívánnak tőlünk. általában egyszerre több műtéten dolgozik. vagy pedig olyasmi. "Két dolog történik egyszerre. amelyet olyan tőlünk független eseményekkel mérünk. hogy igen hamar lejátszódott. akkor ténylegesen része lesz egy olyan cselekvésrendszernek. olyan érzés. inkább csak "hagyja. Az idő átalakulása A tökéletes élmény egyik legjellegzetesebb vonása. mint az áramlat-élmény előtt volt: új készségekkel és teljesítményekkel lett gazdagabb. mint például a baseballnak. Fel kell azonban ismernünk azt. mint addigi Énje volt. és úgy kell átmennie egyik esettől a másikhoz. ó. úgy tűnik. akiknek nagyon érzékenyen kell követniük a percek és másodpercek múlását. hogy ne tartsa föl azokat a kollégáit. mivel pszichikai energiája hitének céljai és szabályai szerint összpontosul és formálódik. valamint felkészültségünk folyamatos tökéletesítését. hogy olyan tapasztalatokra utalnak. Ennek oka meglehetősen világos. mint amikor valaki egy család. Úgy tűnik. és folyamatosan egyre magasabb szintre kell emelnünk készségeinket. 38 . energiáját pedig az adott személy figyelméből nyeri. A legtöbb áramlat-tevékenység azonban nem függ a mért időtől. Ezek egyúttal lehetővé teszik az Én határainak kitágítását.az orvosok és az asszisztencia egyetlen organizmus lenne. amely nagyobb. a tudatban beállhat a várva várt rend. Mivel a műtéteknek csak egy kicsi. mint ameddig valójában tarthatott. amely szükséges ahhoz. hogy az időről való megfeledkezés a leglényegesebb eleme az örömérzetnek. ami tőlünk telik. ahogy máskor szokott. vagy az órajárása. és a részét alkotó Én. amelyet az adott tevékenység igényel. mint elvon abból. hogy ránézne az órájára. és azt mondom. egy hegy vagy egy zenemű -. hát néhány perce még csak este nyolc volt. és utána az Én megerősödve kerül ki a tapasztalatból. hogy operáció közben bármikor meg tudja mondani a pontos időt maximum fél perc eltéréssel. A balett-táncosoknak sokszor egy nehéz forgás. csak hitet és elkötelezettséget. vagy mint amikor nekimegyünk egy falnak. de nagyon lassan növekszik. ha az időnek nagy szerepe van a tevékenységeikben. hogy bizonyos értelemben tényleg nagyon gyorsan zajlik le minden. Az ortodox vallások. De a rendszer maga igazi – szubjektíve épp annyira igazi. ha a kapcsolat örömteli. ahol az események sorrendje adja az átmenetet egyik állapotból a másikba.

hiszen sok gyerek soha nem jut odáig. Vannak olyan dolgok is. A tűz meleget ad. Az autotelikus élmény egy másik szintre emeli az életet. mikor vitorlázom vele". mikor körülbelül hétéves lehetett. Az "autotelikus" kifejezés görög eredetű. mint a hegedű. ahogy a barátom szert tett erre a különös képességre. akkor igen. A sebészek általában exotelikus elvárásoktól hajtva kezdenek bele hosszú és fáradságos tanulmányaikba: segíteni akarnak másokon. az élet már a jelenben igazolást nyer. amit ő csinált. hogy egy új világ tárul fel előtte. egy Mozart-opera nyitánya közben megérintette valami. hogy "cél". különleges képességgel rendelkezett. a túlburjánzó iparosodás szennyezi a környezetet. egy Mozart-hegedűversenyt. Lejátszotta az egész darabot. hogy felismerje a rejtett lehetőségeket abban a tevékenységben. akkor egy idő után elkezdik élvezni a munkájukat. Ami a két helyzetben lejátszódik. a tudomány pusztítást hozhat. amit nem valami jövendőbeli haszon reményében végzünk. de általában passzívan felszívott információk alkotják. A legkülönösebb az. hogy a világon semmi sem egyértelműen pozitív. milyen ügyesen meg tudjuk jósolni. amelybe belekényszerítették. se nem tisztán exotelikus (ahogy a pusztán külső okokból végzett tevékenységeket nevezzük). hanem pusztán magának a tevékenységnek a kedvéért. Az elérendő cél határozza meg. a tehetetlenség átváltozik az uralom érzetévé. hogy mindenféle hatalmat lehet rosszra is használni. és a belefektetett pszichikai energia semmivel sem teszi erősebbé az Énjüket. 39 . hogy gazdagabbá vagy fájdalmasabbá teszi-e életünket. hogyan alakul a piac. melyek életünk folyamán felbukkannak bennünk. de el is törölheti az emberiséget a föld színéről. amely a figyelem bonyolult újrarendeződését igényli. ha a papája rásózott egyet. és teljesen lenyűgözte az érzés.AZ AUTOTELIKUS ÉLMÉNY A tökéletes élmény kulcsfontosságú eleme. amelyet meg kell tennünk. az a zenei készség. egyszer panaszosan sírt. mert élvezzük a velük való foglalkozást. ám ha azért csináljuk. Ha különösen unalmas munkát kellett végeznie. hogy egy életre megutálja az egészet. kivéve. mint a fagott. olyat. Amikor egy tevékenység belső jutalommal bír. de a hatalom csak eszköz. hogy jó állampolgárok váljanak majd belőlük. melytől kezdetben idegenkedünk. Ahogy azonban az előző részben már láttuk. hogy időnként el is aludt a széken. Olyanok is sokan vannak. hogy érzékelje azt a megmozgató erőt. olyan erőfeszítést igényel. hogy kifejlődjön benne. egy Beethoven-szimfóniát. de éget is. Nem autotelikus élmény. és akkor az operáció autotelikus élménnyé válik számukra. Az egyik barátom. elvarázsolt arckifejezéssel felnézett és dúdolni kezdett valamit – egy Bach-korált. A sebészek azt mondják: "Olyan élvezet dolgozni. mert a szüleik arra kényszerítették őket. többiek pedig lélegzetvisszafojtva hallgattuk. visszacsatolást kapunk készségeinkről és a tevékenység önjutalmazóvá válik. akkor az élmény nem autotelikus. Ha szerencséjük van. hogy megtegyék az első lépéseket egy olyan tevékenység felé. az tökéletesen azonos is lehet. még ha öntudatlanul is. Ki kell békülnünk a gondolattal. Ám ha egyszer kapcsolatba kerültünk a tevékenységgel. Sok dolog. amelyet Mozart a muzsikájába épített. ha azért. Vajon hány meg hány gyerek gyűlölte meg a klasszikus zenét. és nincs szükség arra. A vitorlázók szerint: "Sok időt meg pénzt szánok erre a hajóra. és az energia egyaránt válhat hasznunkra és kárunkra is. akivel még évekkel ezelőtt egy irodában dolgoztam. a klasszikus zenével és feltehetőleg az apjával együtt – de évről évre rákényszerítették. Ennek eredményeképpen az élet részben unalmas. Az energia hatalom. hogy önmagában hordja jutalmát. vagy pedig mert azt reméljük. hogy végigcsinálja ezt a gyötrelmes procedúrát. A "munka utáni lazítás" csakugyan pihentető. mert muszáj. megbecsülést szeretnének szerezni maguknak. annyira. ehelyett az Én-érzetet erősíti. Neki persze szerencséje volt. Az elidegenedés átadja a helyét az elkötelezettségnek. és nincs mód semmilyen készség alkalmazására vagy új cselekvési lehetőségek felfedezésére. de később belső jutalomértékűvé válnak. akkor a tevékenység következményeire. ha azért spekulálunk a tőzsdén.pedig a végösszeg fillérre azonos lehet mind a két esetben. A tökéletes élmény egyfajta energia. amikor pedig nem. akkor már igen . Mi. hogy aztán nem akarunk lemondani róla semmi áron. önmagában nem hordoz értéket. melyek fölött az illető személy nem képes uralmat gyakorolni. a bennünket teljesen lekötő cselekvés belső jutalomértékűvé válik. Aztán egy este. hogy tisztában legyünk azzal: az áramlat-élmény annyira rabul ejthet. vagy recsegett. amely aztán egy ponton lehetővé tette. akkor magára a tevékenységre figyelünk. hirtelen félig behunyt szemmel. A legtöbb általunk végzett tevékenység se nem tisztán autotelikus. hogy amikor autotelikus élményről van szó. Sokan érzik úgy. aztán pedig felfrissülve folytattuk a munkát. hanem a kettő kombinációja. az "auto" azt jelenti belőle. ha nem kellene". Ha azért tanítjuk a gyerekeket. mint egy barokk trombita. a "telos" pedig annyit tesz. ahol kimondhatatlanul unatkozott. Az édesapja klasszikus zenei koncertekre hordta őt már hároméves korától. az unalmat felváltja az öröm. jól akarnak keresni. de megéri – a nyomába sem érhet semmi annak az érzésnek. hogy túszul ejtsék valami eljövendő képzeletbeli jutalom kedvéért. az atomenergia áramot szolgáltat. hogy később kifizetődik. részben szorongást keltő tevékenységekkel telik el. hogy "ön-". amit csak extatikus látomásként volt képes leírni: hirtelen felismerte a darab zenei szerkezetét. fontos. hogy bebizonyítsuk. hogy pénzt keressünk vele. hogy akkor is csinálnám. és csak azért tesszük meg. akiknek még a szabadidejük is pocsékba megy. A kettő együtt önmagáért való tevékenységet jelent. A legtöbb örömérzéssel járó tevékenység nem természetes. hogy a munkával töltött időt elvesztegetik – elidegenedtek a munkájuktól. A szerelemből lehet gyűlölet. A "dúdolás" kifejezés azonban korántsem képes annak kifejezésére. Hamarosan megutálta a koncerteket. és a pszichikai energia nem vész e1 külső cél szolgálatában. Három év keserves zenehallgatás kellett ehhez a megvilágosodáshoz. Még ha kezdetben egyéb okok miatt kezdtünk is bele valamibe. és a dolog úgy végződik. Az autotelikus élmény meglehetősen különbözik azoktól az érzésektől. melyekre kezdetben külső erők akaratunk ellenére kényszerítenek. és csak arra ébredt föl. hangjával utánozva a részletben megtalálható fontosabb hangszereket. hogy tanuljanak meg valamilyen hangszeren játszani? A gyerekeknek – a felnőtteknek is – gyakran külső indíttatásra van szükségük ahhoz. máskor zümmögött.

amit csinálnak. De hogyan keletkeznek az ilyen élmények? Áramlat-élmény véletlenü1 is bekövetkezhet. Olyan erősen összpontosítanak arra. amint a kotorékebek patkányokat tépnek szét. a jó és a rossz magától értetődő fogalmak. hogy megakadályoznánk ugyanebben másokat. Meg kell tanulnunk élvezni a mindennapi életet anélkül. Ahogy Démokritosz oly egyszerűen mondta valamikor: "A víz lehet jó is. ha nehéz vagy veszélyes az. Csak annyiban az. Egy bizonyos vallás lehet jó egy valakinek vagy egy csoportnak. hasznos vagy veszélyes. hogy igazi feladatokkal találkozzon. hogy az emberek hajlamosak pusztán emiatt végezni tevékenységüket. hogy van olyan megoldás. ha elgondolkodunk azon. Amíg a társadalom jelentős részének alig van lehetősége arra. akik nem tettek szert kifinomultabb készségekre. hogy általa képesek megbirkózni az előttük álló feladattal egy adott cél felé irányuló. hogy segíthet az életet gazdagabbá. A bűnözők gyakran mondanak olyasmit. és semmi kétség afelől. rossz is. de eszközül szolgált arra. az utóbbi elé pedig gátakat állítani. Az ilyen események megtörténhetnek spontán is. amelyek 40 . Ha az emberiség kitiltotta volna életéből a tüzet. hogy megsemmisítsd az ellenséget. hogy láthassa. mi hasznuk lesz az egészből. hogy "ha mutat nekem valamit. hogy kifejlessze magában a hasznosításukhoz szükséges készségeket. mert pusztítani is lehet vele. ha valaki utálja a háborút. addig az erőszak és a bűnözés továbbra is vonzani fogja azokat. hogyan írják le az emberek a tökéletes élményt: olyan érzés. Vicceket meg régi történeteket kezdünk mesélni. Robert Oppenheimer "aranyos kis problémának" hívta az atombombán végzett munkáját. hogy bárki felébredne. de sokkal valószínűbb. Az áramlat-élmény. amit csinálunk. a politika területén kívül is érvényesek. hogy az életünk jobbá váljon. Ez a fejezet azokat a tevékenységeket fogja tárgyalni. általában véve a garázda viselkedést – ugyanez az áramlat-élményre irányuló szükséglet motiválja. Ez az élmény még akkor is izgalmasabb minden civil tapasztalatnál. de az emberiség egészének rossz. hogy azok a nagyra becsült tudományos és ipari tevékenységek. Miért olyan élvezetes egy játék. Folyamatosan újra kell értékelnünk. amely mindig mindenkinek jó. és valóban. melyeket áramlatélményként éltek át. hogy "örökké tartó őrködés a szabadság ára". problémáik miatt sem aggodalmaskodnak. amelybe bekapcsolódunk.jó". semmilyen emberi teljesítmény nem lehet a végső. Például ha együtt vacsorázunk a barátainkkal és valaki fölvet egy témát. A rómaiakat gladiátorviadalok szórakoztatták. a spanyolok a bikaviadalért lelkesednek. legyen az politika. hogy az egyik ember még a koncentrációs táborban is képes örömöt érezni. Az Én-tudat eltűnik. a kegyetlenség furcsa módon az öröm egyik általános forrása olyan emberek számára. bonyolultabb társadalmi kritériumok alapján kell megítélnünk. vagy pedig az egyik egyén képes kiváltani. ami legalább olyan izgalmas. és még akkor sem nagyon érdekli őket. hogy meg kell tanulnunk különbséget tenni az áramlat hasznos és ártalmas formái között. akkor majd azt fogom csinálni". hogy az ideggázok előállítása vagy egy háború menetének megtervezése élvezetes tevékenység a résztvevők számára. vallás vagy tudomány. mint minden más. hogy az áramlat-élmény egy szabályozott tevékenység eredménye. A kereszténység segített beolvasztani a római birodalom összeomlóban levő etnikai közösségeit egy új egységbe. és semmi nem von el tevékenységedtől. sőt ijesztő eredményekkel jártak. mielőtt az megsemmisít téged. esetleg mindkét tényező szerepet játszik. Illúzió abban hinni. és minél jobban igyekezzünk kihasználni az előbbit. szabályokhoz kötött cselekvésrendszerben. A legtöbb "fiatalkori bűnözést" – autólopást. kezedben az irányítás. hogy egy bizonyos áramlat-tevékenységnek az eredménye tágabb értelemben jó-e. a külső és belső körülmények szerencsés összjátékaként. Az emberek vonzódnak az erőszakhoz még az úgynevezett "civilizált" társadalmakban is. amit csinálnak. mellyel később kapcsolatba került. és még kevesebb arra.De Sade márki a gyönyör egyik formájává tökéletesítette a fájdalmat. Az ilyen élményt nyújtó tevékenység jutalomértéke oly magas. Ugyanez igaz azonban minden emberi tevékenységre. Egy rakétakilövő mellett az élet nagyon egyszerű: az a cél. amely világos visszajelzéseket ad teljesítményükről. Értelmetlen lenne azonban egy energiaforrást csak azért elvetni. míg a másik halálra unja magát a divatos üdülőhelyen is? Ismerve a választ. akik nem tudják megtalálni az utat a teljesebb autotelikus tapasztalatok felé." Az úszás ez esetben azt jelenti. vandalizmust. melyek megpróbálják az életet mindenki számára kellemessé tenni úgy. AZ ÁRAMLAT-ÉLMÉNY FELTÉTELEI Láttuk. Jefferson nyugtalanító szavai. hogy semmiféle egyéb dologra nem figyelnek közben. hogy szokásaink és a régi bölcsességek ne tegyenek minket vakká az új lehetőségekkel szemben. mert rosszra is használható. Vietnami vagy más háborús veteránok néha nosztalgiával beszélnek a harci bevetésekről. a viktoriánus Anglia szívesen fizetett azért. hogy megsemmisítsen számos olyan kultúrát. mint belopózni valakinek a házába éjjel és elemelni az ékszereket anélkül. hogy emiatt senki se szenvedjen hátrányt. A kérdés még bonyolultabbá válik. akkor nem sokban különböznénk az emberszabású majmoktól. Azt. amelyre a való életben nincs mód. szimpatikusnak találjuk a többieket. érdekesebbé. és mert fokozza az Én erejét és komplexitását. Egy bizonyos tudományos eredmény lehet jó néhány tudós vagy a tudomány számára. az időérzék eltorzul. 4. A veszélyre azonban van egy orvosság: meg kell tanulni úszni. jelentősebbé tenni. de elnyomhat másokat. nem abszolút értelemben . melyek később kétes. és hamarosan mindannyian remekül érezzük magunkat. eredetileg rendkívül örömteliek voltak. a mi kultúránk pedig a bokszmeccsekért. könnyebb lesz úgy szervezni élményeinket. mikor mindennapi tevékenységeink – például a munka vagy az otthon ülés – olyan unalmasak? És miért van az.

Amikor őseink isteneik maszkját viselve táncoltak. Amikor a yaqui indián szarvasnak öltözött. egynek érezte magát a megszemélyesített állattal. és az Énnek ebben a fejlődésében rejlik az áramlat-élmény kulcsa. és időlegesen valaki mássá. mondjuk egy teniszparti diagramja. amelyben az emberek megpróbálnak tú1járni egymás eszén vagy megpróbálják kijátszani a sorsot. akinek hangja beleolvad a kórus összhangjába. hogy átüsse a labdát a hálón. hogy mi fog történni. hogy mind a résztvevőket. a francia pszichológus-antropológus négy nagy csoportba osztotta a világ játékait (játékon értve az örömteli tevékenység legszélesebben értelmezett minden formáját) aszerint. tánc. de olyan tudatállapotokba is. ÁRAMLAT-TEVÉKENYSÉGEK A tökéletes élményről beszélve eddig olyan tevékenységeket említettünk. Ha a külső célokra figyelünk – arra. az alea minden szerencsejátékot magában foglal a kockavetéstől a bingóig. az I Csing-pálcikákból kártyák. A tudatot azonban nem lehet kitágítani. hogy ez az ábra egy bizonyos tevékenység. célokat állítanak fel. Az agon jellegű játékokban a résztvevőknek olyan szintre kell fejleszteniük készségeiket. elkápráztassuk a közönséget vagy profi szerződéshez jussunk –. ami könnyebben megy. megkeverni a tartalmát. hogy kiszélesedtek a határok. Belső sajátosságuk. hogy éppen a fölött a tudat fölött veszítjük el az uralmunkat. mind a nézőket hozzásegítsék ahhoz. úgymint tánc. milyen lesz a következő vadászat eredménye. a mimikribe pedig azok tartoznak. amíg figyelmünk alapvetően a tevékenységre összpontosul. hogyan is lehetséges ez. A mimikri azt érezteti velünk a fantázia. vitorlázás. A szédülés a legközvetlenebb módja a tudat megváltoztatásának. erőteljesen azonosultak azokkal az erőkkel. akár a tapasztalat más aspektusain alapult: lehetővé tette a felfedezés örömét. hogy minden áramlat-tevékenységben volt valami közös. Jártasságot igénylő szabályaik vannak. Példának okáért minden egyes sportágban a versenyzők különleges ruhákba öltöznek. és minden lehetséges módon legalább időszakosan elkülönülnek a többi halandótól. ha mások is arra kényszerítenek minket. Ezzel nemcsak a teljesítőképesség magasabb szintjeire jutott el. A babával játszó kislány meg cowboyt játszó bátyja szintén kitágítják mindennapi tapasztalataik határait. a közel-keleti táncoló dervisek is ugyanilyen módon kerülnek eksztatikus állapotba. mint a zeneszerzés. hogy összetettebbé tette. a lehetőségek és a készségek alkotják az ábra két tengelyét. a szertartások és a sport.tökéletes élményhez juttatnak bennünket. hogy legyőzzük az ellenfelet. a tettetés és a színlelés eszközeinek segítségével. hogy ráirányítaná. Kutatásaink során úgy találtuk. valamint azokat a személyiségjegyeket. mert a kifürkészhetetlen jövő feletti uralom illúzióját adják. hogyan válthatná valóra a benne rejlő lehetőségeket. a kínaiak leejtett pálcikák üzenetét próbálták megfejteni. a kelet-afrikai ashantik pedig az áldozatul bemutatott csirkék halálából akarták kiolvasni a jövőt. aki éppen teniszezni tanul. hogy megtudják. Az A betű Alexet jelenti. Az aleatorikus játékok azért élvezetesek. hogy milyen élményeket nyújtanak számunkra. melyet segített létrehozni. melyek azáltal változtatják meg a tudatot. visszacsatolást biztosítanak és lehetővé teszik a tevékenység feletti uralom gyakorlását. ilyen a legtöbb sport. hogy a tevékenységet a lehető legtávolabbra helyezik a mindennapi lét "valódiságától". az ilinx. A síksági indiánok azért szórták szét a megjelölt bölénycsontokat. Röviden. A versengés ugyanakkor csak addig gazdagítja élményeinket. mert eleve olyanra tervezték őket. Amikor először játszani kezd (AI). Minden olyan tevékenység örömteli. akár a szerencsén. akár a versengésen. és az egyetlen lehetőség a számára. a játékosok és a nézők nem a józan ész szabályai szerint cselekednek. hogy kitörjünk a jelen korlátai közül. a jóslás rituáléjából pedig szerencsejáték – olyan világi tevékenység. elméletileg legfontosabb vetülete. Megkönnyítik az elmélyülést és összpontosítást azzal. amellyel a személy egy új valóságba léphetett be. ilyen például az ejtőernyőzés vagy a körhintázás. egy olyan kreatív érzést. amelyek az alternatív valóság valamilyen formáját hozzák létre. A kisgyerekek imádnak addig forogni körbekörbe. amelyet ki akartunk tágítani. amitől aztán az a benyomásunk keletkezhet. hogy segítségükkel a tökéletes élmény könnyebben elérhető legyen. Ezek a tevékenységek azért segítik elő az áramlatélmény megjelenését. Roger Caillois. azt a fiút. mert a nehézségi foka éppen megfelel az ő nagyon kezdetleges készségeinek. Alex gyakorlatilag semmilyen készséggel nem rendelkezik. Ezen a ponton valószínűleg áramlat-érzésben van 41 . az élmény úgy formálta át az Ént. ilyen a játék. hanem a játék sajátos valóságára összpontosítanak. amelyek elősegítik az áramlatélmény átélését. Amíg az esemény tart. Az agon csoportjába kerültek mindazon játékok. avagy szédülés azoknak a tevékenységeknek a neve. Egy egyszerű ábra segítségével talán könnyebb lesz megmagyarázni. melyekről eddig még csak nem is álmodott. hogy a tőlünk telhető legjobbat nyújtsuk. hogy széttörik a közönséges érzékelés folyamatát. az ünnepélyek. míg el nem szédülnek. a művészet. Ezt a felosztást használva elmondhatjuk. kísérlet arra. hogy a játékok négy különböző módon képesek túllépni a közönséges tapasztalás határait. kezdve a mágikus gombáktól az alkoholon át egész a jelenlegi hallucinogének Pandora szelencéjéig. és bepillanthassunk abba. Az efféle áramlat-tevékenységek elsődleges funkciója az örömteli élmények biztosítása. mikor eggyé válik azzal a gyönyörűséges hangzással. hogy többek vagyunk annál. sakk és így tovább. A bölénycsontokból kockák lesznek. . hogy fel tudják venni a harcot ellenfelükkel. A legtöbb mesterséges módon előidézett változtatásnak azonban az az ára. Az angol "compete" (= versenyezni) ige a latin con + petere (= együtt keresni) igéből ered. egy hatalmasabb lénnyé válnak. mint amik valójában vagyunk. Ez nem túl nehéz feladat. színház és általában a művészetek. a hideg futkos a hátán. Tételezzük fel. Az énekesnek. melyek a világegyetemet uralják. hogy egy rendkívül kellemes rendezett tudatállapotot érjenek el. akkor a versengés inkább elvonja a figyelmünket a tevékenységtől ahelyett. A szerencsejátékok ugyanezt a szükségletet lovagolják meg. de Alex valószínűleg élvezi. A diagram négy különböző időpontban mutatja Alex tevékenységét. A jóslás általános vonása minden kultúrának. Az élmény két. sziklamászás. amely átalakítja a valóság felfogásának módját – ez magyarázza a "tudattágító" drogok vonzását. melyek legfőbb jellemzője a versengés. Mindegyik fél azt keresi. miközben elsajátítják társadalmuk nemi szerepeit is.

ha már meggyőződtünk a létezésükről. és ekkor az öröm iránti vágyunk arra ösztökél minket. Azért összetettebb. de a gyakorlatban nehéz semmibe venni lehetőségeinket. Elméletileg csökkenthetné a feladatok szintjét is. látjuk. Az ember nem élvezi. és a játékos részéről magasabb fokú készségeket igényel. mint a labda ütögetése – és ezen a ponton szorongást fog érezni (A3) gyenge teljesítménye miatt. A tudat komplexitása az áramtat-élmény hatására növekszik Sem az unalom. De megtörténhet az is. mint A4. Ha Alex tovább játszik. arra készteti majd. hogy készségeink körét fejlesszük vagy újabb módot találjunk felhasználásukra. amely afelé irányul. Ha egy darabig gyakorol. hanem az is. hogy sokkal nagyobb lehetőség áll előtte. akkor készségei fejlődnek. nehezebb célt tűz ki maga elé. Milyen módon teheti ezt meg? Ha ránézünk az ábrára. ahol a tevékenységbe kezdett (A1). hogy miért vezetnek az áramlat-tevékenységek a felfedezés és a fejlődés felé. akkor visszakerül az áramlatba (A4). hogy csak azért. sem a szorongás nem tekinthető pozitív tapasztalatnak. Az ábra azt mutatja. vissza kell jutnia az áramlat-állapotba. és unni kezdi. a két állapot abban különbözik. hogy mind A1. Noha összetett és élvezetes állapot. melyekkel szembenéz. az.része. mert nagyobb lehetőségeket rejt magában. Ez a dinamikus vonás az.) Ha Alex új. hogy visszatérjen az áramlat-csatornába. aki egy kissé jobb nála –. ám nem maradhat így hosszú ideig. hogy abbahagyja a teniszezést . hogy ne essünk bele a mechanikus elképzelések csapdájába és ne várjuk el azt. vagy frusztráltak leszünk. hogy újra jól érezze magát. mind A4 olyan állapotokat jeleznek. vagy unni kezdi az adott szinten kínálkozó kezdetleges lehetőségeket. hogy épp csak átüsse a labdát a hálón (A2). A4 sem állandó. automatikusan a megfelelő élményben részesül. mert valaki objektíven részt vesz egy áramlat-tevékenységben. akkor az áramlatba való visszatéréshez növelnie kell készségeinek szintjét. ha hosszú ideig ugyanazt kell művelnie ugyanazon a szinten. hogy A4 sokkal összetettebb élmény. amely megmagyarázza. Nemcsak az számít. vagy pedig frusztrációt és szorongást érez saját viszonylag alacsony képességei miatt. (Még egy másik cselekvési lehetősége is van. hogy ezekből az illető személy 42 . Fontos azonban.ez esetben A eltűnik az ábráról. Ha Alex szorongást érez (A3). hogy egy nála gyakorlottabb ellenféllel kerül szembe. Vagy unatkozni kezdünk. de most még magasabb szinten. melyekben Alex áramlatban van. Noha mindkettő egyformán élvezetes. így Alex úgy érzi. Így hát a motiváció. hogy ha unja magát (A2) és újra be akar kerülni az áramlatba. milyen "valódi" lehetőségeket kínál egy helyzet. mint A1. és rá fog jönni. amely jobban megfelel készségei adott szintjének – például ha le akar győzni egy olyan ellenfelet. és ezzel visszatérne ugyanabba az áramlat-állapotba. akkor lényegében egyetlen választása van: növelnie kell a feladatok szintjét.

elnyomáson alapuló kultúra van. amely konkrétan megfogalmazza ezt a célt. milyen termelő tevékenységek jellemzőek rá. amely nem szigorúan a tényeken alapszik. hogy egy társadalom leírására jó módszer az. hogy miképpen tanuljuk meg megismételni a számunkra kellemes cselekedeteket anélkül. Már régóta tudjuk. mely a múltban segített értelmezni és jelentéssel megtölteni az emberi történelmet. lehet önelégült is. hogy mit érzünk. fennmaradásuk fő oka mégis az. hogy közben örömet okoznak. Egyikük sem élvez széles körű társadalmi népszerűséget – talán az egyetlen kivétel az azóta egyre hiteltelenebbé váló történelmi materializmus –. Nem illik azt mondani. Ezek azok a modern "vallások". Ez a "kulturális relativizmus". és egyik sem inspirált olyan művészi látomásokat vagy örömteli szertartásokat. ÁRAMLAT ÉS KULTÚRA Az amerikai demokrácia egyik fő eleme. hogy mind a festő. hogy a rituális tánchoz felhasználható tollakat keressenek. amely a maják vallási ünnepségeinek részét képezte. Vannak olyan új-guineai őslakosok. vagyis olyan tevékenységekből. hiszen amit vallásnak hívunk. hogy a boldogság keresését tudatos politikai célkitűzéssé emelte. Természetesen sok olyan. hogy megtanulhat muzsikálni. a zene és a tánc is a manapság "vallásosnak" nevezett környezetből ered. ha meghatározzuk.játszhat" anélkül. hogy a művészet fő indítéka ugyanaz volt a paleolit korban. Noha talán a Függetlenségi Nyilatkozat az első olyan dokumentum. az valójában a legrégibb és legambiciózusabb kísérlet arra. hogy miért segítünk bizonyos embereknek és miért igyekszünk kiirtani másokat. mit érzünk az adott pillanatban egy áramlat-tevékenység során. ha állampolgárainak semmi reményük nem volt arra. Az áramlat és a vallás már a legkorábbi időktől fogva szorosan összefonódott. a színészeket és játékosokat már nem ruházzák föl olyan jelentésrendszerrel. ahogy eredetileg az olimpiai játékok is ezt a célt szolgálták. mint élelem keresésével. Az egyik ember élénken reagál egy hegycsúcs nyújtotta kihívásra. állattenyésztő. Mivel az áramlat-tevékenységeket szabadon választjuk és ezek a tevékenységek bensőségen kötődnek a végső jelentéssel bíró dolgok forrásaihoz. Az ember már harmincezer évvel ezelőtt rajzolt a barlangok falára. hogy milyen lépéseket teszünk tapasztalataink gazdagítására. Ezek a tevékenységek más célokat is szolgálhatnak. Éppen ezért érthető. Mivel korunk áramlat-tevékenységei inkább világi jellegűek. mint most. földművelő és ipari társadalmakról. Az emberi evolúció során minden kultúra kifejlesztett olyan tevékenységeket. mint egy másiké. amit mások meg se látnak. az teljesen rajtunk múlik. A játékszabályokat arra szánták. hite vagy intézményei bármilyen szempontból jobbak. Az a kozmikus rend. Az emberiség tökéletes élményei közül számtalan a vallási szertartások során keletkezett. melyek az embereket természetfölötti erőkkel és lényekkel hozták kapcsolatba. és semmibe veszi a hegycsúcsot. melyeknek polgárai kifejezetten zsarnoki uralkodókat is hajlandóak eltűrni. mint a munka. hogy az élményeket gazdagítsák. hogy az áramlat bármelyik eleme jelen lenne. hanem a színjáték. mert a többi lehetőséggel összehasonlítva egy hatalomvágyó fáraó rabszolgáinak lenni még mindig valamivel fényesebb jövőt biztosított számukra. Nemcsak a képzőművészet. azt kockáztatja. hogy rendet teremtsen a tudatban.mennyit vesz észre. melyek a társadalomtudományokban gyökereznek. mert megtanulták. Számtalan ideológia vetekedik azért. de mégis valószínű. Még a technikai szempontból legelmaradottabb társadalmakban is létezik művészet. mind a befogadó számára az áramlat-élmény forrása legyen. hogy igazán tudnánk róla. hogy a vallási szertartások az örömérzet mélységes kútforrásai lehetnek. a behaviorizmus hatáselmélete pedig arra szeretne magyarázatot nyújtani. irracionális politikai tevékenységünkkel próbál számot vetni a történelmi materializmus osztályharc-elmélete. hogy játék helyett a szerződése jár a fejében. Az ellenkezője még inkább lehetséges . hogy örömteli élményt nyújtó módon irányítsák a pszichikai energiát. összefüggéstelen darabokká töredezett. hogy vezetőik boldogabbá teszik őket. a játék és általában véve az élet elvesztette természetfölötti gyökereit. Az objektív feltételek erősen befolyásolják. a másik meg ugrándozik örömében. hogy rosszindulatúnak bélyegzik. de hogy ez valóban kellemes-e számunkra. sőt tulajdonképp a kormány felelősségére bízta. bennünket talán ezekkel lehet a legpontosabban jellemezni. de közömbös marad azzal a lehetőséggel szemben. hogy zenét tanulhat. akik több időt töltenek azzal. hogy egy kultúra szokásai. Nem a valóban meglevő. Ugyanez igaz a csapatjátékokra is. Tartalmuk inkább hedonisztikus: jobban akarjuk érezni magunkat tőlük testileg vagy lelkileg. hogy értékítéletet mondjanak más kultúrákról. hogy a legjobb magyarázatot nyújtsa viselkedésünkre: racionális gazdasági döntéseinket próbálja feltárni a kereslet–kínálat és a szabad piac működését szabályozó "láthatatlan kéz" törvénye. zene. de a tudat mindig a saját útját követi. valószínűleg egyetlen társadalmi rendszer sem maradhatott fenn túl soká. melyeket a gyerekek és felnőttek egymással játszanak. Az utóbbi néhány nemzedék alatt a szociológusok igen óvakodnak attól. focizás közben unatkozhat. hogyan lehet olyan lehetőségeket észrevenni ezekben a mindennapi feladatokban. Minden olyan összehasonlítás. A modern időkben a művészet. A legkorábbi labdajátékok egyike a kosárlabda egy bizonyos formája volt. mint mondjuk a játék vagy a festészet. Egy hivatásos sportoló . vagy az is elképzelhető. hanem a vélt készségeink aktuális szintje dönti el. A kapcsolat cseppet sem meglepő. melyeknek elsősorban az volt a céljuk.élvezhet valaki olyan tevékenységeket is. Cseppet sem ritka példa ez: a művészet. hogy összekapcsoljanak minket az istenekkel. amelyeket a kozmikus rend előző modelljei tömegével teremtettek meg. mint amilyet az olimpiai játékok vagy a maja labdajátékok biztosítottak számukra. amelyet századunk elején az antropológusok 43 . Ezeknek a festményeknek bizonyára van vallási és gyakorlati jelentőségük is. amelyeket eredetileg más célra alakítottak ki. a szociálbiológián alapuló genetikai küzdelem elmélete próbálja megmagyarázni azt. ilyenformán beszélünk vadászó–gyűjtögető. tánc és mindenféle játék. A piramisépítő rabszolgák ezért lázadtak föl ritkán. Mindazonáltal a kultúra mint egész számára nagyon fontos. de azt már nem kívánjuk. a játék és a szertartások a legtöbb kultúrában valószínűleg több időt emésztenek fel. Sok ember számára a munka vagy a gyereknevelés sokkal több lehetőséget ad az áramlat-élményre.

Még mindig tiltakozunk. A tizennyolcadik század vége felé az átlagos angol valószínűleg sokkal rosszabb helyzetben volt. hogy ne csak ügyes munkás legyen. ahol – előrelátásuknak vagy szerencséjüknek köszönhetően – az emberek olyan környezetet teremtenek. de egyszerűen nem voltak annak tudatában. mint egy jó kis véres rablóportyát valamelyik szomszéd faluban. mint egy másik. a legközelibb rokonok közt is uralkodó gyanakvást és a vérbosszút. táncolnak. és semmit sem találnak olyan élvezetesnek. művész és történettudós is. zenélnek vagy történeteket mesélnek egymásnak. épp ellenkezőleg. mint ahogy azt a "nemes vadember" mítosza sejteti. erőszakban vagy félelemben fognak élni. és hogy más lehetőségük nincs is. akiket ötéves korukban elnyelt az "ördög malma". annyira megosztotta a törzset a boszorkányság és a viszálykodás. Több néprajzi beszámoló is azt sugallja. hogy valaki elvégezze a szükségét. hogy melyik milyen fokú "boldogságkeresést" tesz lehetővé. amikor egyedül van a fák között. harmóniában élnek egymással és környezetükkel. Némely társadalmakban és némely időszakokban az élet minősége bizonyosan jobb. akkor énekelnek. hogy az ezekben a kultúrákban élő emberek maguk választották volna. hogy a tökéletes élmények szerzésére irányuló vágy minden emberi lény legfőbb célja. mint a technikailag kevésbé fejlett kultúrák. de már nem érezzük magunkat erkölcsileg felsőbbrendűnek. Szerencsére olyan kultúrák is vannak. Minden társadalmi rendszer értékelhető abból a szempontból. Mégis – ahogy a vének mondták – időről időre a világ túlságosan kiszámíthatóvá vált. mely kedvez az áramlat-élmény átélésének. Az emberek falvakban éltek és környezetük mindennel ellátta őket.a b6ség földje. Egyértelmű. életmódjuk rendkívül sikeresnek tűnik. és felrobbantja magát.azt kapták az élettől. Nem mintha a dobuanok nem "kedvelték" volna ezeket a mindennapi életüket behálózó szokásokat. hogy élményei egybeessenek célkitűzéseivel. hogy a kultúrák különböznek egymástól abban a tekintetben. bölcsen úgy döntöttek. a Dobu-sziget lakóinak kultúrája Reo Fortune antropológus beszámolója szerint azon alapult.függetlenül értékrendjüktől vagy hitüktől . Amikor nem vadásznak vagy javítgatják kunyhóikat. amelyet például Laura Bohannaw tanulmányozott. Az ugandai ik törzs tagjai. A költözködés 25 vagy 44 . hogy másféle alternatívák is lehetségesek. hogyan építheti be életmódjába az áramlat-élményt egy kultúra. de ami a tökéletes élmények biztosítását illeti. Richard Kool kanadai néprajzkutató is talált példát arra. amely az anyagi teljesítményt méri. és eltűntek belőle a lehetőségek. hogy . Egy másik lényeges kritérium az lehetne. Ám ha már egyszer részévé váltak egy kultúra szokásainak és normáinak. oly mértékben intézménnyé emelték az önzést. hogy állandóan ébren tartotta a varázslatoktól való rettegést. hogy milyen fokú pszichikai entrópiát okoz. amire szükségük volt. hogy az írástudatlan kultúrákban sokkal gyakoribb a beépített pszichikai entrópia. de gonoszabbá és kíméletlenebbé is tette őket. hogy az egész falunak tovább kell költöznie egy új helyre. amilyenre a kapitalizmus legvadabb rémálmában sem lenne képes. Arra nézve nincs bizonyíték. amit vártak. énekes. Ez a fensőbbségünkbe vetett naiv hit már rég a múlté. Hogy egy másik példát mondjak. amely már nem biztosít számukra elég élelmet.alakítottak ki válaszul a viktoriánus társadalom önelégült. akik képtelenek felvenni a harcot pusztuló természeti környezetükkel. hogy ők az evolúció csúcsa és minden tekintetben civilizáltabbak. akiket Colin Turnbull írt le. amelyek szinte lehetetlenné tették számukra a pszichikus harmónia átélését. sem nem elkerülhetetlenek. föld alatti élelmiszerforrásokban. az emberek azt hiszik. mint a mi katonai nagyhatalmaink. hanem egy kicsit színész. hogy a Paradicsomnak külön fenntartott helye van a magukat feláldozó harcosok számára. hogy erkölcsi szempontjaink egyszerűen elvesztik jelentőségüket saját kultúránk határain kívül. Megtanultuk elfogadni azt. az összehasonlításnak még a lehetősége is elvész. esetleges helyzetekre adott véletlenszerű válaszok. hogy . elítélve azt a hitét. és életüket hasznos és megmozgató foglalatosságokkal töltik ki. akár száz évvel utána. és heti hetven órát vagy még többet dolgoztak. A kultúrájuk valószínűleg nem érne el túl magas pontszámot egy olyan összehasonlításban. Ahogy sok más "primitív" kultúrában. Az új dogma szerint megengedhetetlen egy bizonyos értékrend alapján értékelni egy másikat. úgy ebben a pigmeus társadalomban is elvárják minden felnőttől. a kulturális relativizmus folytán beálló értelmezési nehézségek már nem lesznek olyan elrettentőek. másutt. Brit-Kolumbia egyik indián törzsét mutatja be: A Shushwap-régió az indiánok szemében mindig is gazdag hely volt és ma is az: bővelkedik lazacban és vadban. A tények alapján az ipari forradalom nemcsak több generáción át megrövidítette a társadalom tagjainak életét. etnocentrikus gyarmattartói viselkedésére. hogy a dolgoknak így kell lenniük. hogy önzésben. Aprólékosan kidolgozott módszerekkel hasznosították a természeti forrásokat. mert ilyenkor ki kellett mennie a bozótba. és a rendszer által létrehozott lelki zavarok mértékét nem egyik vagy másik hitrendszerhez hasonlítva kell megítélni. Az idők folyamán olyan szokások és hiedelmek alakultak ki. A kiindulópont talán az lehet. gumókban és gyökerekben . szinte teljesen ismeretlen volt a mosoly vagy a nevetés. mint akár előtte. a véletlen művei. hogy egy társadalomról akkor mondhatjuk el. A venezuelai yonomamók – más harcos törzsekhez hasonlóan – nagyobb rajongói az erőszaknak. Még az is komoly feladat volt.jobb". hiszen ez nem teszi őket boldogabbá. mint máskor. ha több embernek van módja arra. valaha is azt érezhették volna. Ilyenkor a vének nagyon. Az ilyen boldogsággal ellentétes szokások és hiedelmek sem nem szükségesek. hanem az adott társadalom polgárainak saját céljaihoz viszonyítva. Abban a nigériai törzsben. Ha feltételezzük. ha egy arab fiatalember egy teherautónyi robbanóanyaggal behajt valamelyik követségre. ahol bárkit gonosz varázslat támadhat meg. hogy ezek a tapasztalatok egyéni szinten az Én fejlődését segítsék elő és minél több ember számára egyre komplexebb készségek felépítését tegyék lehetővé. és mivel minden kultúrák közötti értékelési folyamatban kell lennie legalább egy olyan értékrendnek. amikor a nyugati ipari társadalmak úgy gondolták. amely valamelyik kultúra számára idegen. életük jó és gazdag volt. hogy azok a takácsok. Nehéz elképzelni. Így például az Ituri-erdőben lakó pigmeusok. szenvedést okoz nekik. Enélkül pedig nincs értelme az életnek. míg csak bele nem haltak a kimerültségbe.

új balzsamgyökér-lelőhelyeket találni. Az athéni polisz. nem feltétlenül tesz bennünket erényesebbekké. amely a tatárokat és a janicsárokat hajtotta előre. noha nagyon hatékony motiváló erő. a római törvények. amely elősegíti az áramlat-élmény megélését. és az egész népesség elvándorolt a Shushwapföld egy másik részére. hogy minden egyes nemzedéknek meg kell vívnia a saját forradalmát. morális értelemben nem szükségszerűen "jó" Spárta törvényei szükségtelenül kegyetlennek látszanak huszadik századi előnyös helyzetünkből. célokat jelölnek ki s hiedelmeket építenek föl. mert magát a létezést túlságosan nehéz feladattá tette. házasságot kötni. A valóságban nem sok társadalomnak sikerült jó összhangot létrehoznia népe pszichológiai szükségletei és elérhető lehetőségeik között. amely életüket irányítja. Új patakokat és új vadcsapásokat kellett felfedezni. mint ahogy Amerikában a déli ültetvényesek elegáns életstílusa is a behozott rabszolgák munkáján alapult. hogy az Egyesült Államok állampolgárainak személyes boldogságmutatói körülbelül ugyanolyanok voltak.és szabályrendszert felállítania. Ebben a tekintetben a kultúrák és a játékok meglepő hasonlóságot mutatnak. Egyszerű célokat tűzött ki. akiknek életét a virtus szabályozta. hogy a jómódúbb. mint egy véget nem érő táncból. tagadhatatlan.) A Shushwap-régió lakóinak és az iséi szerzeteseknek a stratégiája nagyon hasonló ahhoz. A legtöbb kultúra ilyen szempontból kudarcot vallott vagy azért. Egy másik példa a Japánban. amely oly ösztönzően és jól alkalmazkodik a népesség készségeihez. Még mindig nagyon messze vagyunk attól. az afrikaiak 18 százalékával és a távol-keleti válaszadók mindössze 7 százalékával. jobb oktatásban részesült és stabilabb kormánnyal rendelkező nemzetek boldogabbak. de amikor emberek azon az alapon választanak célokat és normákat. hogy egy kultúra hogyan segítheti elő az áramlat-élmény átélését – legalább azoknak a szerencsés keveseknek az esetében. hogyan kell megszületni. Nagyjából minden húsz évben egyszer a szentélyt lebontják arról a területről. Kyotótól délre található Iséi Nagy Szentély. hogy a húszas évek gazdasági és kulturális válságaitól összezavarodott európai népesség nagy része számára a náci fasiszta rezsim és ideológia vonzó képet festett. 1973-ra már hatvanadszor emelték újjá. amikor a kulturális előírások veszítenek erejükből. mindig fennáll az a lehetőség. hogy az emberek sikerrel vegyék fel a harcot a lét küzdelmeivel. vagy azért. biztosítják a "szabadidő" alatti cselekvést és összpontosítást. mind Mao Cetung hittek abban. Ugyanezen az alapon az áramlat. mint a kubaiaké és az egyiptomiaké. Az Iséi Szentély körülbelül ezerötszáz éve épült két egymás melletti mező egyikén. A különbség inkább csak a fokozatokban van. amelyek a következő nemzedék számára beszűkítették a cselekvési lehetőségeket. ellentétben az európaiak 20 százalékával. Amikor egy kultúrának sikerül olyan cél. hogy tagjai továbbra is aktívan részt vegyenek abban a politikai rendszerben. Az olyan kultúra. Másfelől azonban egy.30 évenként megismétlődött. Legendás az a vérszomj és harci öröm. mint az amerikaiaké. A nyugatnémet és a nigériai állampolgárok boldogságmutatói egyenesen megegyeztek. leszűkített célok és eszközök felé terelése teszi lehetővé az önmagunk által teremtett határokon belüli erőlködésmentes cselekvést. csak két évvel korábban végzett felmérés azt mutatta. akik a legjobb játékosok között vannak. aztán meghalni. Mind Thomas Jefferson. akiknek a fejenkénti GNP-je ötször. és oly sok örömet merítettek cselekvéseik harmóniájából. hogy eszközeink. (A tizennegyedik század során a nagyurak közti harcok időlegesen megakadályozták ezt a szokást. hogy ez mások kárára történik. Mindenki fiatalabbnak és egészségesebbnek érezte magát. és az emberek könnyen a káosz birodalmának ismeretlen tájékaira kalandoznának. Ezek a nehezen értelmezhető eltérések persze azt jelzik. és 45 . hogy az emberek egy folyamat részeseivé legyenek. ahol addig állt. és felépítik a másikon. Ugyanolyan adaptív válaszreakciók ezek. hogy a véletlennek a tapasztalatra gyakorolt hatását csökkentsék. melyekkel a tökéletes élményeket igyekszünk mérni. rómaiak. annak ellenére. a párhuzam a játékok és a kultúra között még tovább erősödik. hogy tagjai szokatlan gyakorisággal és intenzitással tapasztalhatják meg az áramlat-élményt. melyek segítenek abban. noha minden valószínűség szerint igen sikeresen motiválták mindazokat. amit bizonyos politikusok csak szerettek volna megvalósítani. A játékok a kulturális forgatókönyvek üres lapjait töltik ki. felnőni. illetve tízszer kevesebb volt. Az athéni városlakók. Újból fel kellett építeni egy világot. tehát megint érdemes volt élni. ahol új feladatok vártak rá. talán lehet "jobbnak" minősíteni egy olyan kultúrát. az azonban. mennyi tökéletes élmény megszerzésére ad módot egy-egy kultúra. akik birtokaikat művelték. Az ellentmondó kutatási eredmények ellenére abban minden nagyszabású felmérés megegyezik. A kultúra mindent magában foglal: megszabja. A kultúrák normákat írnak elő. Ha minden más tényező egyezik. hogy különbségek léteznek. új életet kínált. és behatárolják a lehetőségeket. Mindkettő többé-kevésbé önkényes célokból és szabályokból áll. amely lehetővé teszi az áramlat-élményt is. Kína isteni alapokon nyugvó hivatalnoki rendszere és India mindent felölelő szellemi rendje sikeres és tartós példái annak. gyermekeket nevelni. amelyet azért hoztak létre. hogy biztonsággal felmérhessük. Egyúttal azonban ki is rekesztik az alternatív hiedelmeket és célokat. mert olyan merev szabályok közé zárta önmagát. és a lehető legkevesebb kétellyel és kitérővel cselekedhessenek. mellékesen pedig az éveken át kizsákmányolt föld ismét visszanyerhette erejét. A kultúrák mindegyike a káosz ellen védekező felépítmény. hogy örömtelibbé tegyék életünket. még mindig nagyon primitívek. mint a madarak tolla vagy az emlősök szőre. akik ezeknek a törvényeknek engedelmeskedve éltek. melyek lehetővé teszik. ugyanakkor azonban éppen a figyelemnek a korlátozása. Néhány ókori civilizációnak sikerült elérnie ezt az állapotot. hogy egyikük fejenkénti GNPje tizenötszöröse volt a másikénak. Bizonyosan igaz az is. egyértelmű visszajelzéseket adott és az addigi gondoktól és szorongásoktól mentes. a kínai hivatalnokréteg és az indiai brahminok olyan kidolgozott kecsességgel mozogtak az életben. Az athéni városlakók áramlatélményeit azok a rabszolgák tették lehetővé. Ilyenkor a kultúra maga is egy "nagy játék" lesz. Egy 1976-ban elvégzett nagyszabású Gallupfelmérés adatai szerint az észak-amerikaiak 40 százaléka vallotta magát "nagyon boldognak".

mégsem éli át gyakran az áramlatot. bevásárlás. mint például kocogás. Noha a könyv hátralevő része továbbra is a tökéletes élményekkel fog foglalkozni. mint például moziba és vendégségbe járás. akkor is feldolgozzák az információt. Bizonyos emberek vérmérsékletüknél fogva kevésbé képesek összpontosítani pszichikus energiájukat. Noha az átlagos amerikainak bőven van szabadideje és számtalan lehetősége.tölt szabadidős tevékenységekkel: hét órát tévénézéssel. mosogatás. Noha a figyelmi zavarok valószínűleg a kémiai egyensúly hiányából adódóan következnek be." Vagy: "A dolgok túlságosan gyorsan özönlenek be. ha nem lehet valamire felhasználni. vagy a strukturálatlan szabadidővel. hogy az olvasó minél mélyebben megismerje. Az iskolás gyerekek tanulási nehézségeinek jó része a "figyelmi zavarok" kategóriájába tartozik. amelyek lehetővé teszik az áramlat-élményt. de majdnem mindenki fejlesztheti erre irányuló készségeit. amivel eltöltheti. és ennek az az eredménye. melyet legtöbbünk nem tanult meg kiművelni magában. cseppet sem meglepő. A fennmaradó heti ötven-hatvan ébren töltött órát egy amerikai vagy önfenntartó tevékenységekkel tölti ki. Időnként még azt sem tudom befolyásolni. AZ AUTOTELIKUS SZEMÉLYISÉG Nem könnyű a mindennapi tapasztalatokat átalakítani áramlattá. akik alkatilag képtelenek az áramlat átélésére. mint például evés. Munka közben az emberek négyszer gyakrabban élnek át áramlatot . vagy családi és baráti programok. magasrendű és kiegyensúlyozott összhang a lehetőségek és a készségek között. kettőt aktívabb tevékenységekkel. A tudat öncélú struktúrákba rendeződik. A lehetőség tehát önmagában nem elég – kihasználásához készségekre is szükségünk van. Ausztrália. bárhol van is. aki fél attól. Valamivel kevesebb időt úgy heti húsz órát . 46 . és csak annak van benne helye." Mivel az ebben a betegségben szenvedő emberek képtelenek összpontosítani. vagy ha nem. hogy "örömtelenség". mint a tévénézés közben. hogy semmire nem figyelek igazán. az alkoholizmus és a szenvedélybetegségek vészesen növekvő statisztikai adatai ellenére sem nagyon marad el mögöttük. hogy felfogják a lényegtelen ingereket is. munkába járás. Ezzel elérkeztünk a tökéletes élmény bekövetkezését befolyásoló második feltételhez: ez az egyén képessége tudata újrarendezésére. Az ilyen emberek számára önmagában minden értéktelen. Amikor valaki nem ura pszichikai energiájának. és válogatás nélkül mindenre odafigyelnek. Némelyik ember jól érzi magát. hogy a figyelem zavarai nemcsak a tanulásra vannak rossz hatással. gyermekkori tapasztalatok is elősegíthetik vagy gátolhatják kifejlődésüket. Korunk egyik legironikusabb ellentmondása. Az az ember. most egy másik kérdést is fölvetünk: vajon minden ember ugyanúgy képes-e arra. javítások. Hogy csak egy példát mondjak. sem valódi öröm átérzésére nem lesz képes. A külső feltételek és a különböző áramlat-tevékenységek sajátosságainak tanulmányozása után meg kell néznünk azokat a belső feltételeket is. Néhány páciens nagyon érzékletesen írta le. hogy lehetővé tegye az áramlatot. hogy folyamatosan kizárja magát az örömből. ami ezeket a célokat szolgálja. Úgy tűnik. például ábrándozik vagy cseveg a munkatársaival). hogy képtelenek jól érezni magukat. amikor az ember csak ül és bámul maga elé. Pszichiáterek írnak le olyan skizofréneket. mint ahogy az az ember sem. Új-Zéland és Hollandia tűnnek. hogy munkahelyén a munkája szempontjából lényegtelen dolgokat csinál.elégedettebbek az élettel. hogy rossz benyomást kelt vagy valami helytelen dolgot csinál. Mi okozza vajon a túlzott ingerfogadást? A válasz egyik fele bizonyosan a genetikai örökségben rejlik. aki nem segíti az ő érdekeiket. ez a tünet kapcsolatban áll a "túlzott ingerfogadással". hogy mire gondolok éppen. Ugyanígy járnak azok az emberek is. mert hátterükben a figyelem irányításának a képtelensége áll. és nincs fölöttük semmi hatalmam. hogy a könnyen elérhető kikapcsolódás vált ki örömélményt. és még sincs semmi jele annak. Egy virág nem érdemel még egy pillantást sem. és akár akarják. egyúttal arra is ítéli magát. Az áramlat megtapasztalásának kevésbé súlyos akadálya a túlzott Én-tudat.csak nagyon ritkán ad módot az áramlat-állapot elérésére. akár nem. ami szó szerint annyit tesz. míg mások a legfényesebb lehetőségek közepette is unatkoznak. mint mások. Azt is tudnunk kell. akik ezt könnyedén megteszik. Ez nem annyira meglepő. és az Egyesült Államok a válások. a bűnözés. hogy jól érezzük magunkat. milyennek látják őt a többiek. a kontroll és a megelégedettség érzése –. A mi szempontunkból ebből csak annyi fontos. három órát olvasással. Kicsúsznak a kezemből és én eltévedek köztük. melyeknek legfőbb célja az örömszerzés. hogy benntartsanak bizonyos dolgokat a tudatukban vagy kirekesszenek onnan: "A dolgok csak úgy megtörténnek velem. zenélés vagy tekézés. sem tanulásra. viszont minden információt csak saját érdekeik szempontjából képesek értékelni. a legtöbben továbbra is unatkozunk vagy frusztráltak vagyunk. és a mennyiség nem csap át minőségbe. ha azt nézzük. Már nincs szavam a döntésekben. mi különbözteti meg őket azoktól. Ezek az emberek rendszerint nem rendelkeznek ugyan túlzott Éntudattal. hogy irányítsa és uralja tudatát. hogy jobban élveznénk az életet náluk. hogy milyen tragikus módon képtelenek a skizofrének arra. főzés. Az átlagos amerikai felnőtt csak körülbelül harminc órát dolgozik egy héten (és tölt el további tíz órát azzal. hogyan kontrolláljuk tudatunkat – ez pedig olyan tulajdonság. aki folyton azon aggódik. A néhány nemzedékkel előttünk élő emberekkel összehasonlítva sokkal több lehetőségünk van arra. hanem az áramlat átélésének még a lehetőségét is menthetetlenül kizárják. A legboldogabb országoknak Nagy-Britannia. hogy a skizofrének arra ítéltettek. az amerikaiak mennyi időt és pénzt fordítanak olyan tevékenységekre. akik anhedóniában szenvednek. és hét órát társas elfoglaltságokkal. akik túlzottan énközpontúak. ami azt jelzi.mély koncentráció. Vannak olyan emberek. Miközben annyi szabadidős segédeszköz és kikapcsolódási lehetőség vesz körül bennünket. a tévénézés – ami ma az Egyesült Államokban a szabadidő eltöltésének leggyakoribb módja . A lehetőség még nem jelent megvalósulást. Mindenre figyelek egyszerre.

Van két olyan szociálpatológiai fogalom. mikor egy gazdaság összeomlik vagy egy kultúrát elpusztít egy másik. életük olyan fájdalmas és értelmetlen lett. Egyéni szinten az anómia a szorongásnak felel meg. Hamilton szerint azoknak a diákoknak. A rabszolgaságnak. Pedig még a legmostohább körülmények sem tudják teljesen kiiktatni az áramlatot. hogy újakat keressen. kegyetlen földjén megtanultak énekelni. mintha kiemelkedne a papír síkjából. ezek az anómia és az elidegenedés. először Emile Durkheim francia szociológus alkalmazta arra a jelenségre. hogy az ember egyszerűen nem teheti meg. átlagosan több pontot kellett megfigyelniük a kétértelmű ábra megfordítása előtt. mert nem világos. Ők valószínűleg kevésbé szenvednek figyelmi rendellenességektől és könnyebben tapasztalják meg az áramlat érzését. Azok az emberek. mert kiveszett belőlük az örömteliség élménye. csodálatos faragásokat készíteni. egyszer meg úgy. Talán azok a hóban vagy homokban élő emberek. s azok. vagy épp ellenkezőleg. ahol a személyeknek egy kétértelmű ábrát kellett figyelniük (Necker-kockát vagy egy Escher-típusú illusztrációt. az áramlat elérése azért nehéz. mi az. Egyik véglet sem teszi a kontrollt lehetővé. mibe érdemes pszichikai energiát fektetni. amelyek az Én fejlődését vonhatnák maguk után. Némelyek biológiai. A szocialista országokban az elidegenedés egyik legbosszantóbb formája. nem érzik jól magukat. szorongani kezdenek. amely arra az állapotra utal. Amikor többé már nem világos. amikor bizonytalan a közvélemény értékelése. A figyelem zavarai és a túlzott ingerbefogadás azért gátolják meg az áramlatot. ami egyszer úgy látszik. és végül nem szaporodtak többé. De az a tény. az anómia és az elidegenedés gyakorlatilag megegyezik a két egyéni patologikus állapottal. Jean Hamiltonnak a vizuális percepcióra és az agykérgi aktivációs mintákra irányuló kutatásai alátámasztják az előbbi megállapításokat. Az elidegenedés sok szempontból ennek éppen az ellenkezője: az embereket a társadalmi rendszer arra kényszeríti. hogy tudatuk rendezett legyen. szórakozásért vagy a hivatalos ügyek elintézése végett. kizsákmányolásnak és a kulturális értékek megsemmisítésének az öröm kihalása az egyik következménye. akkor az a baj. akik kevesebb belső motivációról számoltak be mindennapi életükben. hogy az áramlat két társadalmi akadálya. abban megegyeznek. akkor az emberek magatartása értelmetlenné és szabálytalanná válik. hogy olyan emberek is vannak. Amikor a Karib-tengeri szigetvilág mára már kihalt bennszülötteit a spanyol gyarmatosítók munkára fogták az ültetvényeken. akik önmagában is érdekesnek találták az életüket. akik öröklötten jobban tudják tudatukat uralni. Bizonyítékainak egyik része egy olyan teszten alapul. amely megnehezíti az áramlat megtapasztalását. ami szó szerint "a szabályok hiánya". Vannak azonban az örömérzésnek jelentős külső akadályai is. akinek ugyanazt az értelmetlen feladatot kell a futószalagon ötszázszor végrehajtania. Paradox módon egy énközpontú Én sosem válhat komplexebbé. a természet önmagában nem képes megakadályozni az áramlat bekövetkezését. A neurofiziológia és az áramlat Ahogy vannak olyan emberek. akik ilyen körülmények között is megélnek. elnyomásnak. Érdekes megjegyezni. 47 . Ilyen feltételek mellett nehéz belső célok iránt érdeklődni. mert a rendelkezésére álló pszichikai energiát arra használja. amit szabad. hogy a céljaikkal ellentétes módon cselekedjenek. míg az elidegenedés az unalomnak. mintha bemélyedne). akiknek azért van szükségük társadalmi rendre. Mindkettejükből hiányzik a figyelemnek az a könnyedsége. Anómia jön létre. hogy önmagát és a családját el tudja tartani. hogy mi az. a túlzott Én-tudat és az énközpontúság esetében pedig épp ellenkezőleg: a figyelem túlságosan merev és kötött. mások társadalmi természetűek. nem pedig arra. az Én túlságosan sok pszichikai energiát nyel el. Vagy az akadályozza – egyéni és társadalmi szinten – az áramlat bekövetkezését. hogy órákat kell sorban állni ételért. amikor egy hirtelen gazdasági fellendülés következtében a takarékoskodás és a kemény munka hagyományos értékei hirtelen elveszítik jelentőségüket. amire vágyik. ruháért. és a szabad figyelmet mereven saját szükségletei felé irányítja. hogy a jelenlegi célkitűzéseit beteljesítse. amely magán a tevékenységen kívül nem kínál további jutalmat. mint azoknak. táncolni. amikor elidegenedéstől. Az a munkás. hogy könnyen be tudjon lépni az áramlat-élménybe. Az áramlatot gátoló társadalmi körülményeken talán valamivel nehezebb felülkerekedni. Nekik néha egyetlen pont is elég volt ehhez. hogy a figyelmi folyamat széttöredezik (az anómiánál és a figyelemzavaroknál). de létrejöhet akkor is. hogy elvesztették életkedvüket.Noha a túlzott Én-tudattal rendelkező és az egocentrikus ember sok tekintetben különbözik. mert a pszichikai energia túlságosan cseppfolyós és rendezetlen. mintha belemélyedne a papírba és fordítva. amely az önmagáért való tevékenységekhez szükséges. a figyelem mereven rögzül (az elidegenedés és az énközpontúság esetében). melyek értelmes rendbe öntötték élményeiket. hogy vannak olyanok. akik jobb izomkoordinációs képességekkel születnek. hogy egyikük sem képes oly mértékben kontrollálni pszichikai energiáját. dr. nehezen tanulnak és ellökik azokat a lehetőségeket. valószínűleg elidegenedik. Valószínűleg sok kultúra tűnt el hasonló módon. hogy. elképzelhető. akik nem tudták az örömöt beépíteni az életükbe. aztán perceptuálisan "meg kellett fordítania" – vagyis a felszínből kiemelkedő ábrát úgy kellett látnia. amikor egy társadalomban a viselkedési szokások és normák összezavarodnak. belefeledkezni egy olyan tevékenységbe. Az áramlat eddig áttekintett akadályai az egyénben magában rejlenek. Amikor egy társadalom anómiában szenved. akik ilyen szélsőségesen működnek. Az eszkimók a maguk kopár. Azt várnánk. végül feladták is kihaltak. hogy pszichikai energiát fektessen abba. Úgy tűnik. tréfálkozni. azt mutatja. hogy a sarkvidékek elképzelhetetlenül kemény természeti feltételei között vagy a Kalahári-sivatagban élő embereknek nincs sok örömben részük. és olyan részletesen kidolgozott mítoszokat alkottak. amit nem. a figyelem zavarával és az énközpontúsággal. Az anómiát. Dr.

mint az öröklődéssel. függetlenebbek a környezettől. megvan a belső motiváció és a lehetőség. (Ezt hívják "kiváltott potenciálnak". hogy a szüleiket az érdekli. a figyelem összpontosítása viszonylag erőfeszítés nélkül történik. hogy bebizonyítsuk. azoknál az embereknél viszont. Bőséges bizonyítékok támasztják alá azt a feltételezést. akik saját állításuk szerint ritkán tapasztaltak áramlat-élményt. ami meg van engedve és mi az. vagyis a szülők igyekezete. Ennek az öt feltételnek a megléte teszi lehetővé azt. a családi kommunikációban a megfogalmazott célok és a visszacsatolás egyértelműek. hogy akik öröklötten jobban urai a figyelmüknek. s így könnyebben rendezik új struktúrákba az eseményeket.) Dr. Azoknak az embereknek tehát. hogy a több áramlat-élményről beszámoló csoport képes volt minden információs csatornán visszafogni a mentális aktivitást. akik megtanulták uralni a tudatukat. a legtöbb élethelyzetben sokkal erősebbek. nem pedig azzal törődnek. Végül pedig ott van a lehetőség. hogy az áramlatot életük részévé tegyék. és csak azt az egyet hagyta nyitva. az eredményei meglepőek voltak: az agykéreg tevékenysége koncentráláskor visszaesett. Szabadon fordíthatják érdeklődésüket olyan tevékenységek fel. pontosan úgy viselkedtek. Azok a gyerekek. illetve felvillanó fényekre figyelniük. hogy valaki örömre leljen az életben.A kísérlet azt sugallja. beleértve azt is. Azoknak viszont. amit úgy hívhatunk. azok a családok. mivel ideális előképzést biztosít ahhoz. hogy "autotelikus családi kapcsolat". Azoknak a gyerekeknek. melyben a célok világosak. akiknek nem kell folyton vitatkozniuk a szabályokon és az ellenőrzés módjain. A tökéletes élményeket elősegítő családi köteléknek öt ismérve van. ami – szerintük – a helyzet szempontjából lényeges. hogy vajon sikerül-e majd bejutniuk egy jó egyetemre vagy jó állást szerezniük. akiknek nem ilyen volt szüleikkel a kapcsolatuk. gyakrabban tapasztalhatják meg az áramlatot. mik a konkrét érzéseik és tapasztalataik. A figyelmi tevékenység általában további terhet jelent. A kevésbé rendezett családokban az energia nagy része 48 . A figyelmi tevékenység nemhogy több erőfeszítést igényelt volna tőlük. A kísérlet eredménye ugyanis inkább magyarázható tanulási folyamatokkal. hanem épp ellenkezőleg: csökkent a mentális erőfeszítésük. akiknek csak néhány támpontra van szükségük ahhoz. hogy megjelenítsék tudatukban az eseményeket. akik több helyzetben is képesek jól érezni magukat. Hamilton eredményei szerint azok. mi az. hogy némelyik embernek kevesebb külső fogódzóra van szüksége ahhoz. másrészt olyanoknak. ami érdekli. akik nem szoronganak amiatt. míg mások halálra unják magukat a környezet érdekességétől függetlenül. hogy egyre összetettebb cselekvési módokat kínáljanak a gyermekeiknek. Azok viszont. amivel megnövelik az örömteliség lehetőségeit is. Ezekre a szokatlan eredményekre az látszik a legvalószínűbb magyarázatnak. Figyelmük hajlékonyabb. Mi több. rengeteg pszichikai energiát megspórolnak a család tagjainak. a visszacsatolás egyértelmű. amit a gyerekek úgy fognak fel. hogy több lehetőség közül választhatnak. kontrollhelyzetben vannak és az esedékes feladataikra tudnak koncentrálni. hogy milyen felnőtt lesz majd a gyerekből. hogy félretegye a védelmi pajzsait. a kísérletvezetők mérték az ingerekre adott kérgi tevékenységeket. hogy a kora gyermekkori élmények is sokban hozzájárulhatnak ahhoz. sokkal több esélyük van. Azoknak a gondolkodása. amely ahhoz volt szükséges. mentesülnek a kaotikusabb háztartásokban megkövetelt többletfigyelemtől. hogy azok a tizenévesek. hogy élményeiknek örüljenek. könnyebben függőségbe kerül a külső környezettől. A Chicagói Egyetemen végzett egyik kutatásunk során Kevin Rathunde megállapította. melyek fejlesztik az Énjüket. Miközben a kísérleti személyek el voltak foglalva a feladattal. mert a lényeges mentális folyamatok kivételével minden egyebet le tudnak zárni. Az első a világosság: a tizenévesek tisztában vannak azzal. akik csak ritkán előfordulókról. ami nem. mint azok a kortársaik. akik nagy mennyiségű külső információt igényelnek ahhoz. hogy megszegik a szülők által megszabott szabályokat – feltéve. és önmagáról megfeledkezve belemerüljön abba. Ez az öt jellemző tulajdonság egyértelmű párhuzamot mutat az áramlat-élmény jellemzőivel. hogy ez a csoport jobban teljesített tartós figyelmet igénylő feladatokban is. A második a középpontban lét. de további kutatásokat igényel majd. hogy némelyik ember miért érzi istenien magát egy buszmegállóban. Valószínűnek tűnik. akik olyan családi helyzetben nőnek fel. hogy szüleik elvárásai Damoklész kardjaként függenek a fejük felett. A negyedik megkülönböztető jellegzetesség az elkötelezettség. A család hatása az autotelikus személyiségre Az információfeldolgozás neurológiailag előnyös adottságaival azonban nem magyarázható meg kizárólagosan az. A következő a választási lehetőségek megléte: a gyerekek úgy érzik. akik tudják. Egy viselkedéses figvelemmérés pedig azt igazolta. A neurológiai tények azonban még nem bizonyítják.az. ahogy elvárható volt: a fényingerre reagálva az agykéreg tevékenysége felszökött az alapérték fölé. Kevésbé tudják kontrollálni saját gondolataikat. hogy ők éppen most mit csinálnak. boldogabbak és elégedettebbek voltak. melyik az ok és melyik az okozat. vagyis az a bizalom. akik gyakran éltek át áramlat-élményt. mivel az alaptevékenységen túl új információkat kell feldolgozni. és gyakrabban jutnak tökéletes élményekhez. amely lehetővé teszi a gyerek számára. melyek autotelikus környezetet biztosítanak. Egy másik kísérletsorozatban egyrészt olyan diákoknak kellett laboratóriumban felhangzó hangokra. A koncentrációképesség és az áramlat közötti összefüggés világos. hogy a felvillanó fényingerre összpontosítson. hogy valaki milyen könnyen éli át az áramlatot. hogy ugyanazt a mentális feladatot elvégezze. hogy vállalják a következményeket. ami megnehezíti azt. valószínűleg megvan az a képességük. hogy ki tudják szűrni az ingereket és csak arra koncentrálnak. hogy képet tudjanak alkotni tudatukban a külső világról. hogy a szülő–gyermek kapcsolat hosszan tartó hatást gyakorol arra. ami talán az autotelikus személyiség neurológiai alapját szolgáltatja. hogy elég biztonságosan érezze magát ahhoz. hogy szüleik mit várnak el tőlük. akik gyakori áramlat-élményekről számoltak be. A figyelemnek ez a rugalmassága – amely olyan éles ellentétben áll a skizofréniások minden ingernek kitett védtelen tudatával . akik bizonyos típusú kapcsolatban éltek a szüleikkel. külön átlagolva a vizuális és az audiális eredményeket.

Amikor az ággyal végeztem. melyek hosszúsága és komplexitása hamarosan túlszárnyalja a szerény kinidulópontot. gondosan megválogatva az ütőket és ütésmódokat és rendszeresen változtatva a pályát. Sokan akkor is képesek sanyarú helyzetüket élvezetes küzdelemmé változtatni. Ezek az emberek az áramlattevékenységek szabályai szerint jártak el. . és a kapott visszacsatolás segítségével közvetlenül figyelemmel kísérték a fejlődést. Egyik ismerősömnek. és emlékeztet-e még valamire? . A többi tiszt nagy megrökönyödésére fantasztikusan játszott. így például Albert Speer. Ezután elkezdődött a komoly munka: mindenki hozzáfogott. és megjelenítette magában az út eseményeit és az eléje táruló tájakat. amennyit csak tud. hogy a gyerekek örömérző képességét az is befolyásolja. sem írószerszám nem volt. vidámabbak és elégedettebbek. aki a II. aki az Egyesült Államok Légierejénél dolgozott.. Először is figyelmet szenteltek környezetük legapróbb részleteinek is.elvész a vitákban és a csatározásokban. ahol több száz értelmiségit tartottak fogva. volt egy története egy éveken keresztül Észak-Vietnamban raboskodó pilótáról. mint kevésbé szerencsés kortársaik. azonnal feljebb tették a mércét és megdöbbentően komplex feladatokat állítottak maguk elé. ami kínálkozik. . a rabok több mint egy évig azzal foglalták el magukat. vajon melegek-e. amikor azonban végre kiszabadult. hogy hadd golfozhasson egyet. A különbségek azonban megjelennek akkor is. Tollas egy 49 . hogy képzeletben melltartót készített a rendelkezésére álló anyagokból. magasságát és tájolását. Mikor megkérdezték tőle. AZ ÁRAMLAT-EMBEREK Az autotelikus személyiség jellegzetességei azokon az embereken figyelhetők meg. kiszámoltam a cella hosszát és szélességét. hanem megelégszik azzal. Végül abban egyeztek meg. Ebben a témában azonban nem történtek olyan kutatások. hogy Ázsián és Európán keresztül Amerikába utazik és mindennap megtesz néhány kilométert.. mert ez volt az a vers. hogy a váci börtönben. Logikus azonban. Ugyanezt a . míg leleményes titkos üzenetek segítségével sikerült megszámolni a szavazatokat. hogy műfordító versenyt rendeztek. ha felnő. Alexander Szolzsenyicin leírja. függetlenül a családjuk jellegétől. vagy fölemészti a gyerekek azon igyekezete. és olyan rejtett cselekvési lehetőségeket leltek bennük. Richard Logan nehéz helyzetbe került emberek beszámolóit tanulmányozta. fejben sakkozott önmagával. hiszen túlságosan egyszerű volt ahhoz. mesélte. s hónapokig tartott. Először ki kellett választaniuk a megfelelő költeményt. első kívánsága az volt. hogy képzeletbeli gyalogtúrát tett Berlinből Jeruzsálembe. olyan szorongva próbálja majd Én-érzetét összetartani. hogyan? Vajon ki készítette és mikor? Mikor és hol láttam már ehhez hasonlót. amelynek a legtöbb rab tudta az eredeti angol szövegét. A különbségek csak a barátaikkal szemben tűnnek el: ilyenkor mindkét csoport egyformán jól érzi magát. aki a dzsungeltáborban negyven kilót fogyott és egészségileg is leromlott. akinek borzalmas gyerekkora volt. Cseppet sem meglepő. gondolataink és érzéseink csak kevés táplálékot kapnak.játékot" egymástól függetlenül több ember is felfedezte. hogy az a gyerek. és képtelen kérdések egész tárát feltenni velük kapcsolatban. hogy a szülők kora gyermekkorukban hogyan viselkednek velük. hogy az autotelikus és a nem autotelikus családokban felnövő tizenévesek között a legnagyobb különbségek akkor jelentkeznek. melyek egy hosszabb időszakaszon át vizsgálták volna a szülő-gyerek kapcsolat ok–okozati viszonyait. A költő Tollas Tibor. Ezután a helyzettel összhangban lévő célokat tűztek ki maguk elé. megtapogattam a takarómat. hogy a fogsága minden egyes napján képzeletben végigjátszott egy tizennyolc lyukas golfjátszmát. részben azért. erősebbek. hogy milyen sok ilyen gyerek él a mi kultúránkban -. francia társalgásokat folytatott. Hitler kedvenc építésze hónapokig azzal tartotta magában a lelket a spandaui börtönben. míg a benevezett versek körbejárták az összes cellát. Működik-e? Ha igen. Valószínű. úgy tudott épelméjű maradni.. hogy elkészítse a saját fordítását. Így hát kombinációk és asszociációk csodálatos sora indul el az elménkben. még leromlott állapota ellenére is. majd további hónapokat vett igénybe. hogy lehet ez. ha eltévednek az Antarktiszon vagy börtönbe jutnak. akivel rosszul bántak vagy gyakran fenyegették szeretetmegvonással – és sajnos egyre tisztábban látjuk. Megmértem például az ágyamat és hozzávetőleg összehasonlítottam az iskolai és a katonai ágyammal. melyek összeillettek (a körülményeket tekintve igen korlátozott) cselekvőképességükkel. hogy annyi gyönyört csikarjon ki az élettől. Tipikus példája ennek Christopher Burney. megvizsgáltam az ablakszárnyakat meg a vécét. Ez a gyakorlat nemcsak abban segítette.. mikor a gyerekek otthon vannak a családjukkal: itt az autotelikus környezetből származók sokkal boldogabbak. hogy hosszabb ideig lekössön. nem az öröm komplex élményét keresi majd.. hogy nem sok energiája marad belső jutalmakat nyújtó tevékenységekre. mikor a serdülők egyedül tanulnak vagy az iskolában vannak: a tökéletes élmény itt is elérhetőbb az autotelikus környezetből származó gyerekeknek. hanem láthatólag a fizikai készségeit is karban tartotta. aztán elképzelte. Eva Zeisel keramikus. amelyeket aztán memorizált. Az a gyerek. hogy az ép elméjét megőrizze. hogy a Lefortovo börtönben egyik rabtársa felrajzolta a világ térképét a cellája padlójára. melyeket mások elviselhetetlennek találnak. (Kiemelés tőlem. világháborúban hosszú időt töltött egy náci börtön magánzárkájában: „Ha az elérhető élmények köre hirtelen beszűkül. tornázott és verseket írt. akkor muszáj azt a keveset megragadnunk. Amikor elérték a céljukat. azt válaszolta. aki a magyar kommunista rezsim legsötétebb időszakában éveket töltött magánzárkában. akit a sztálini rendőrség egy évre a moszkvai Ljubjanka börtönbe zárt be. hogy a fordítók Walt Whitman O Captain! My Captain! című versét fordítják majd magyarra.. Mivel sem papír. akik képesek örömet lelni olyan helyzetekben.. hogy törékeny Énjüket megvédjék más emberek rázúduló céljaival szemben. hogy csak az tartotta őket életben. hogy a kegyetlen objektív körülményeket átváltoztatták szubjektíven befolyásolható élményekké. ) Hasonló zsenialitással talál mentális cselekvési lehetőségeket és célokat minden magánzárkába zárt túlélő a terroristák által elfogott diplomatáktól a kínai kommunisták által bebörtönzött idősebb hölgyekig. és arra a végkövetkeztetésre jutott..

nem egykönnyen zavarják meg őket a kívülről jövő fenyegetések. könnyen darabokra esnek szét. Ha valakit nem érdekel a világ. Elég szabad pszichikai energiájuk marad arra. a hús. Miután a Whitman-fordítást elbírálták. egy ínyenc ízlésével kóstolni vagy olyan ügyességgel szeretkezni. újabb réteg szappant kent a cipőre. századunk egyik legnagyobb filozófusa leírta. hiszen a test értékét nem kémiai alkotórészei vagy az információfeldolgozást lehetővé tevő neuronhálók adják. amit mi ismerünk. Az ilyen személyiség részben a biológiai örökség és a kora gyerekkor eredménye. hogy visszaállítsa a tudat rendjét. mintha megpróbálnánk kiszámolni az élet piaci értékét . mint Viktor Frankl és Bruno Bettelheim . integritásuk megőrzéséért ugyanezekhez a lépésekhez folyamodtak. A kémikusok. aztán továbbadták a következő cella lakójának. vagy Charles Lindbergh. és testi adottságait a lehető legkevésbé hasznosítja. hogyan sikerült elérnie a személyes boldogságot: "Fokozatosan megtanultam. és nem él benne a vágy. hogy a szüleik bátorították bennük a túlzott Én-tudattól mentes individualitást." Nemcsak rabok számolnak be arról. Sok olyan ember van. egy Schiller-költemény következett. A rabok számlálása ugyanúgy folyt. Mindazonáltal ez fejleszthető készség. ezzel pedig elveszíti a testtel 50 . nyomai sem lennének. de elsődlegesen nem saját érdekeiket akarják érvényesíteni. de belsőleg szabadok vagyunk.akik sokat írtak arról. vissza kell szereznünk az irányítást azzal.ugyan milyen mértékegységekben mérve állapíthatnánk meg. . A narcisztikus emberek. hogy tárgyilagosan megfigyeljék és elemezzék környezetüket. mert nélküle nem lennének tapasztalatok. benne rejlik az öröm lehetősége. míg mások összeomlanak a külső viszontagságok hatására? Richard Logan olyan túlélők. miből merítenek erőt az emberek súlyos szerencsétlenségek alatt . az életminőség javításának legegyszerűbb módja. Az ilyenkor bekövetkező pánik megakadályozza őket abban. A test azért felbecsülhetetlen értékű.réteg szappant kent cipője talpára. Voltak. aki négy sötét és hideg hónapot töltött el egy kis kunyhóban a Déli-sark közelében. avagy olyan erős célra irányultság. hogy nekirohantak a szögesdrótnak. akkor is kell olyan értelmes célt keresnünk. hogyan teheti magát valaki autotelikus személyiséggé. figyelmemet egyre növekvő ütemben kezdtem külső tárgyakra összpontosítani: a világ állapotára. amelyet gyakorlással és fegyelemmel tökéletesíteni lehet. ami egyes embereket képessé tesz arra. Azok az emberek. hogy mennyit ér? Mindenben. Az én számomra a szögesdrót nem létezett. miközben géppisztolyos őrök üvöltöztek körülöttem. mikor csüggedt rabok között álltam az oszlopban. akik főként azzal vannak elfoglalva. aki az óceán átrepülése közben egyedül nézett farkasszemet az ellenséges elemekkel. átélni azt az örömöt. a haj. és a rabtársak mindegyiket értékelték és szavaztak rá. olyan. minden körülmények között igyekeznek a lehető legjobbat nyújtani. Ha a balsors meg akar minket bénítani." Talán nem is lehetne jobban leírni azt. az épp olyan. Amikor már fejből tudta a sort. Ha egyetlen tulajdonságot szeretnénk kiemelni. hogy úgy éreztem. ahol a cél nem az Én felé irányul. milyen módszerekkel. olyan emberekre. hogy közömbös legyek önmagammal és fogyatékosságaimmal szemben. és annak az életnek. a tömeg feje fölé emelkedem. gondosan összeadva a bőr." Ha unatkozunk. Ma már a legtöbb ember tisztában van az egészség és edzettség fontosságával. de a test által kínált számtalan öröm lehetősége gyakran mégis kihasználatlan marad. aki ezt a lehetőséget teljesen figyelmen kívül hagyja. Bertrand Russell. Vannak emberek. amely köré az Énünket szervezhetjük. mindössze néhány rongyos dollárra becsülik az egészet. Ha megpróbálunk árcédulát ragasztani a testre és funkcióira."az emberi test mégis sok gyönyörűséget tartogathat számunkra. amely jellemző az autotelikus személyiségre. akik iránt szeretetet éreztem. amit a test csinál. A TEST AZ ÁRAMLATBAN "Az ember csak rövid időre. és arra már nem marad elegendő belőle. figyelmük befelé fordul. a rímek és képek olyan özöne öntött el. hogy miképp nyerik vissza a tudatuk felett az irányítást ilyen módszerekkel. mennyit is érhet egy emberi test. hanem olyan felfedezők is. de én mind e közben valahol messze szálltam. kölcsönbe kapja a saját testét" – írta J. amit tenniük kellene. ha megtanuljuk uralni testünket és érzékszerveinket. amely a külső erők hatósugarán kívül esik.' és fogpiszkálóval karcolta bele a betűket. hogy megpróbálják felbecsülni. A fordítók írás közben egyenként megtanulták a versszakokat. hogy átvegyék az irányítást önmaguk fölött. akkor külsőleg lehetünk akár rabszolgák is. Más tudósok viszont a test és az agy bonyolult információtovábbító és -feldolgozó rendszerét véve alapul egészen más eredményre jutottak: szerintük egy ilyen érzékeny gép megépítése hatalmas összegbe kerülne – megütné a több százmillió dollárt. ha levertek vagy boldogtalanok vagyunk.. amelyet egy saját rekordját megdöntő sportoló érez. Ezekben a pillanatokban szabad voltam és boldog. akikben megvan ez a tulajdonság. akkor az az ember önmagába zárkózik. B. Mivel ezek a lehetőségek könnyedén elérhetőek. ami a szexet művészetté emelné. Cabell . Ha sikerül. ha a külső feltételek fenyegetővé válnak. akik összpontosíthatóbb. vagy olyan szerencsések. és nagyobb az esélyük arra. 5. hogy aktívan kapcsolódjon hozzá. különböző tudományágakra. hogy új cselekvési lehetőségeket fedezzenek fel. hogy új irányba fordítjuk pszichikai energiánkat. hogy az Énjüket védjék. mint Byrd admirális. Mivel cselekedeteiknek belső motivációja van. rugalmasabb neurológiai adottságokkal születnek. akik úgy próbáltak megmenekülni. olyan irányba. Egyik becslési módszernek sincs azonban túl sok értelme. hogy azt tegyék. hogy a túlélők legfontosabb jellemvonása a "túlzott Én-tudattól mentes individualizmus". egy művész friss szemével nézni.. hogy megbirkózzon a külső valósággal. A tudósok időről időre eljátszanak azzal a gondolattal. hogyan lehet még a legmegalázóbb helyzetet is áramlat-élménnyé alakítani: "Néha. a gyógyír egyszerű: megpróbáljuk hasznát venni.nyomán arra gondol.. .. Szolzsenyicin nagyon szépen írja le. akkor talán ez lehetne az. a csont és a bennük levő ásványi anyagok és nyomelemek értékét. Egy idő múlva már tucatnyi változat keringett a börtönben. Nem sok ember tanul meg egy akrobata kecsességével mozogni. Nézzük meg. Vajon mi az. Ha minden reményünk füstbe száll.

A következő oldalakon áttekintjük néhány módját annak. szerepel a szeretkezés magasabb fokra való emelése és különböző keleti tudományok. A folyamat lényeges lépései: (a) tűzzünk ki egy általános célt és annyi kisebb célt ezen belül. ERŐSEBBEN Az olimpiai játékok mottója – altius. és ezen cselekedetek mindegyike áramlat-élménnyel járhat. kalapácsvetők. A mottó minden sportra magyarázatot ad: csináljuk jobban. Ha érzékszerveink működését nem fejlesztjük. akik bizonyos ünnepségek alkalmával több száz mérföldet is futnak a hegyekben – komoly rituális színezetet adunk a fizikai teljesítménynek. A fizikai készségeken alapuló áramlat-élmények nemcsak kiemelkedő sportteljesítmények ben jelennek meg. hogy lássák. a kosárlabdázók meg azért. noha nem teljes összefoglalása annak. de csak olyan emberek számára. nyomatékosan ki kell jelentenem. Ha a test képességeit kiműveletlenül hagyjuk. hogy az ember elég jól megtanuljon úszni ahhoz. de még akkor is inkább az egészség jelének kell értékelni az örömszerző cselekedeteket. a test egyszerű elmozdítása a tér egyik pontjáról a másik felé komplex visszacsatolássá válik. ami tökéletes élményt nyújt és erősíti az Ént. a test továbbra is csak egy viszonylag értéktelen húsdarab marad. a látás és az ízlelés is. ha egy kiművelt készség bemutatásának szándékával hajtják végre. emelkedhet kicsit magasabbra. amely ahhoz szükséges. legyen bármilyen rossz formában. a legjobb szobrászok pedig halhatatlanná tették a nagy ókori diszkoszvetőket. Az atlétika és általában a sport legtisztább formája az. mint eddig bárki. Hogy örömet leljünk például az úszásban. Ikarosz mítosza. már hosszú ideje a civilizáció elérhetetlen céljairól szóló példabeszéddé vált. ez is sántít. még a kisbabák is remekül csinálják. akik erre nem hajlandók. hogy áramlatot hozzon létre. ami a figyelem összpontosítását kívánja meg. mint a sport és a tánc. Az az öröm. Azoknak. nemes és ugyanakkor teljesen félresikerült törekvés. A tárgyak hajigálása például meglehetősen triviális képesség. amely megpróbálja az örömöt lefokozni az elfojtott szorongás elleni védekezés eszközévé. hegyekre mászik és barlangokba ereszkedik le. késztetések és érzések nélkül lehetetlen elérni azt a fegyelmezettséget. akkor áramlat-élmény lesz. Ám hogy valaki milyen messze tud eldobni egy bizonyos súlyt. hogy megpróbálják eddigi teljesítményüket meghaladni. Bármilyen kevéssé fontosnak tűnik a kívülálló számára egy sporttevékenység. Az emberi test több száz különböző funkció ellátására képes – lát. mint például a bumeránghajítás meg a horgászzsinórok kivetése. hogyan tapasztalhatja meg a test az áramlatot. hogy elérje a napot.kapcsolatos áramlat-élmények lehetőségét is. versenyt futunk valakivel. hogyan lehet a testi folyamatok kifinomult felhasználásával javítani a tapasztalatok minőségét. ki hajít a legmesszebb egy fatörzset. hall. a skótok óriási sziklatömbökkel csinálták ugyanezt. Helyet kap ebben a részben az érzékszervek megkülönböztetett használata. akkor az entrópia átadja a helyét a tudat örömteli harmóniájának.mint a mexikói tarahumara indiánok. mert beletalálnak a hálóba. citius. vagy . és korlátlan örömforrás-lehetőségeket kínál. Mi több. Ezek mindegyike a dobás alapvető képességén alapul. úszik. a hallás.jó. Mindenki. Még magasabbra ugrani. mindenki számára nyitva áll. hogy örömöt leljenek abban. ha úgy alakítjuk át. Ám ha kontrollálni tudjuk testünk működését. a legvadabb csúcsokat megmászni és magasan a föld fölött repülni – a legörömtelibb dolgok.az olimpiai mottó első tagja. melyekre az ember képes. hogy élvezze. fut. amikor az emberi test lehetőségeinek a határait feszegetjük. az áramlat nem lehet pusztán fizikai folyamat: az izmoknak és az agynak egyformán részt kell venniük benne. akik valóban ki akarják művelni a tevékenységekhez szükséges készségeket. Természetesen bizonyos értelemben minden céltudatos cselekedet felfogható a káosz fenyegetése ellen való védekezésképpen. az akár legendássá is válhat. Még a legegyszerűbb fizikai cselekvés is élvezetes lesz. tárgyakat hajít és kap el. Minden érzékszerv és minden motoros funkció hozzájárulhat áramlat létrehozásához. érzéketlen szemmel nézve csak érdektelen vagy csúnya látványban lehet részünk. az élet minősége alig éri el a közömbös szintet. MAGASABBRA. mert nagy gyorsasággal és pontossággal képesek a labdákat elhajítani. a durva ízlelőbimbók alig érzékelik az ízeket. ahhoz rendelkeznünk kell megfelelő készségekkel. a zeneileg képzetlen fül hangok összemosódó egyvelegét hallja csak. mehet egy kicsit gyorsabban és lehet egy kicsivel erősebb. sőt akár kellemetlen is lehet. ha hihetünk a járóka körül heverő játékok tanúbizonyságának. érint. Mielőtt tovább kutatnánk. tekézők. mégis igen komoly dolog. Néhány megátalkodott embernek a gravitáció szorításából való szabadulás vágyára kitalálták az úgynevezett "Ikaroszkomplexust". Mindegy. és megtanulunk rendet teremteni az érzékletek között. hogy kiszakadjon a gravitáció kötelékeiből. ügyességet igénylő feladattá válik. A görögök feltalálták a diszkoszt. Mindegyik érzékszervi modalitás az öröm csaknem korlátlan lehetőségét hordja magában. Napjainkban a baseball dobójátékosai azért lesznek gazdaggá és híressé. hogy meghaladjuk testünk határait. mivel az öröm az úszó elméjében jelenik meg. Minden kultúra élvezetes tevékenységek sorát alakította ki. Ezek között vannak olyan fizikai tevékenységek. Az altius – magasabbra . hogy pusztán a test mozgása nem kelt áramlatot – az elmének mindig jelen kell lennie. célirányos és megfelelő szabályok szerint lebonyolított. hogy csak néhányat említsünk –. GYORSABBAN. Amikor egy olyan természetes funkció. A föld fölé való emelkedés egy másik egyetemes emberi vágy. mint a futás szociálisan kidolgozott. Nem az olimpikonok kizárólagos joga. melyek a test edzésén keresztül uralják az elmét. meg olyan ezoterikusabb kedvtelések űzői. nem pedig betegségnek. hogy egyedül kocogunk. Bizonyos gondolatok. hogy kiaknázza a test lehetőségeit. Vannak gerelyhajítók. amennyi reálisan 51 . kaotikus információk özöne az eredmény: az edzetlen test esetlenül és összevissza mozog. Az emberiség egyik legrégibb álma. Mint minden olyan magyarázat. fortius . hogyan járul hozzá a fizikai tevékenység a tökéletes élmény létrejöttéhez. aki szárnyakat készített. a svájciak ünnepi alkalmakkor összegyűltek a hegyi réteken.

Lehet tehát. Az ilyen emberek számára az. Az öröm eme lehetőségei persze tudatos működés eredményeképp jönnek létre. és az előzőtől eltérő feladatot jelent: úgy kell följebb lépni. és osztályozzák lelkiállapotukat is egy hétfokú skála szerint. akkor a séta csak unalmas lötyögés. és nem történnek meg azokkal. hogy kialakítsuk a magunk egyéni stílusát. s viszonylag több pszichikai energiát kívánnak. és az. hogy óramű pontossággal járja be mindig ugyanazt az útvonalat. A városban a terep önmagában nem nyújt kihívást. akkor vagy elesik. Ha valakinek nincsenek céljai és készségfejlesztő tervei. a módszer lényege az. akik nem választanak célt. amelyet a Chicagói Egyetemen fejlesztettünk ki. akik igyekeznek minél többet járni az utca napos oldalán télidőben és az árnyékoson nyáridőben. Ahogy már korábban leírtam. mikor a lámpa zöldre vált. Ezek a számítások természetesen jobbára automatikusak. autóvezetés vagy tévénézés -. melyek a testet használják fel örömforrásnak. de a készségek kifejlesztésére más lehetőségek is akadnak. amit éppen csinálunk. ami a "nagyon boldog"-tól a "nagyon szomorú"-ig terjed. Némely sétáló arra specializálja magát. Elkövetik a szokásos hibát. csaknem ösztönösek lennének. aki arra büszke. ahogy már láttuk. hogy amikor az emberek olyan szabadidős tevékenységet folytattak.megvalósítható. van.és szabadidős sportok nem kizárólagos eszközei az olyan fizikai tapasztalatoknak. mint amikor olcsóbb szórakozási formákat választottak. koncentrált figyelmet kívánó tevékenység. a felületet. ám ha a gyalogló nem szerez megfelelő információt a terepről. Valahányszor a készülék felberreg. ahogyan lépéseit folyamatosan a terephez hangolja. mennyi érdekes dolgot láttunk. ezek a tevékenységek csak kevés anyagi forrást vesznek igénybe. szikla. Egy séta során több célt is kitűzhetünk magunk elé. de általában kevésbé emlékezetes az élvezet is. A tömeg által nyújtott társadalmi ingerek. legyen az föld. Akkor voltak a legboldogabbak.: motorcsónakázás. pl. hogy kiválasztja a legrövidebb utat. hogy egyszerűen muszáj részt vennie ezekben a tevékenységekben csak azért. hiszen a tevékenységek széles skálája képes ritmikus vagy harmonikus mozgással 52 . Sok ember belekerül a taposómalomba testgyakorlás közben – makacsul végzi. és feltételezik. A séta a legközönségesebb foglalatosságok egyike. Egy hegyi ösvényen gyalogolni már egészen más ügy: egy gyakorlott kiránduló számára minden egyes lépés új. amikor több anyagi forrást használnak fel szabadidős tevékenységük folyamán. Vannak nézegethető kirakatok. fényt derít arra. mások szeretik váltogatni az úti célokat. az öröm nem attól függ. hogy ott majd jól is érzik magukat. hogy fel tudjuk használni az elérhető lehetőségeket. gyökerek. mit csinálnak és kivel. hol vannak. A visszacsatolás magában foglalhatja. Az eredmények azt mutatták. hogy elmennek valami divatos fitness-klubba tornázni. ahol majd meg akarunk állni egy kicsit.is lehet unalmas vagy kellemetlen. emeljük meg a tétet. amit majd a talp érint. vagyis összekeverik a formai és a lényegi tulajdonságokat. amin jelzik. tekintetbe véve a test súlypontját. megfigyelhető emberi arcok és hangok és érintkezési formák. Vannak. a lendületet. hogy az emberek kapnak egy kis elektromos jelzőkészüléket meg néhány kitöltendő kérdőívet. (c) összpontosítsunk arra. de élvezni nem élvezi egy csöppet sem. milyen rendkívül kifinomult művelet az. fű vagy faág. A tevékenységben rejlő nehézségek késztetnek bennünket a koncentrálásra. hogy a séta Én-tudat nélküli. akik úgy időzítik lépteiket. Egy rádióadó a csipogót egy héten át naponta nyolcszor. és olyan hatást keltenek. az adott helyzet és esemény határozza meg. Egyik kutatásunk során feltettük a következő kérdést: akkor boldogabbak-e az emberek. ami a testnek az elképzelhető legegyszerűbb használati módja. hogy csupán a konkrét valóság. ha valaki úgy közelíti meg a helyzetet. hogy pontosan akkor érjenek a kereszteződéshez. A séta által nyújtott lehetőségek a környezettől függően nagyon különbözőek lehetnek. vagy hamarosan elfárad. (d) fejlesszük ki az ahhoz szükséges készségeket. a válaszadók kitöltenek egy kérdőívet. valójában mégis nagyon intenzív. a sebesség és a súrlódás egyidejű figyelembevételével kiválasztja a legjobb megoldást. vagy akkor. Vannak. és milyen úton. rövidítve: ESM). amely nagy anyagi ráfordítást igényelt – drága felszerelést. Cél lehet az is. és nem sikerül folyamatosan alkalmazkodnia hozzá. (b) találjunk módot arra. amikor önmagukból "fektetnek be" többet? Ezekre a kérdésekre próbáltuk megtalálni a választ az Élményértékelő Mintavételi Eljárással (angolul: Experience Sampling Method. rendszertelen időközönként megszólaltatja. A nagyvárosokban élők számára a sima járda és a derékszögű utcák megkönnyítik a séta fizikai részét. és egyre finomítsunk a tevékenység adta lehetőségeken. hogyan. hogy milyen gyorsan és mennyire könnyedén tettük meg az előre kitűzött távolságot. hogy az a legkedvezőbb legyen az egyensúly szempontjából. mit élnek át. míg a külső forrásokat igénylő tevékenység gyakorta kevesebb figyelmet kíván. kötögettek vagy a hobbijukkal foglalkoztak. mert az edzésre szükség van. A MOZGÁS ÖRÖMEI A verseny. amit nyújt. Ezen belül kiválaszthatunk bizonyos látnivalókat vagy olyan helyeket. hogy hogyan mozgassuk a testünket könnyedén és hatékonyan. és milyen új érzéseink vagy gondolataink támadtak az út folyamán. és mégis összetett áramlattevékenységgé. de ha célunk van. a városi környezet történelmi és építészeti utalásai rendkívül változatossá tehetik a sétát. amelyeken el lehet tűnődni. A tapasztalt gyalogló könnyedén és a lehető leggazdaságosabb mozgással halad még egy nehéz ösvényen is. Azonban. hogy mit csinálsz. amikor kertészkedtek. akkor mélyen élvezetessé válik. és végül (e) ha a tevékenység kezd unalmas lenni. mintha teljességgel intuitívak. hanem inkább attól. csaknem művészetté válhat. Másfelől a sport és a testkultúra ezeregy kifinomult formája – a jógától a teniszen és a biciklizésen át a harcművészetekig . elektromos áramot vagy más mérhető energiaforrást. A fizikai jóllétet tökélyre vivő gazdaságos mozgás kifejlesztése is lehet cél. hogy a kiválasztott célhoz képest mérhessük haladásunkat. ha uralmunk alatt tartjuk a folyamatot. melynek során a tömeg. amikor egyszerűen csak beszélgettek. így például megválaszthatjuk az útvonalat: hová megyünk. jelentősen kevésbé voltak boldogok. magától értetődően azt jelenti. mások pedig a legérdekesebb útvonalat részesítik előnyben. mert divatosak vagy jót tesznek az ember egészségének. Jó példa erre a séta.

hogy a szexet örömtelivé tegyük. Abban van minden. Az a mondás. és az első élmények után kevés fizikai újdonsággal találja magát szemben az ember. semleges. és mozdulatoddal próbálod kifejezni magad. élvezetes. 53 . mintha eksztázisba esnék. az érzelmek bevallása a szeretőnek. melyek ma az intim kapcsolat elválaszthatatlan velejárói. sok utazás. akkor maga a mozgás az. mintha lázam lenne. Szerencsére számos mód van arra. Amikor jól megy. A szexuális kapcsolat iránti vágy olyan erős.áramlatot elérni. Még a legügyetlenebb. kalandozás egy másik élet lehetséges birodalmába. olyan. akiket Massimini professzor csoportja interjúvolt meg Milánóban: "Kezdettől fogva balett-táncosnő akartam lenni.. A korai termékenységi rítusok. A történészek szerint a szerelem művészete viszonylag új. Bizonyos értelemben az erotika úgy viszonyul a szexhez. mi történik a résztvevők tudatában. csak a késő középkorban bukkantak fel a dél-francia kastélyokban lebzselő trubadúrokkal együtt. szükséges céloktól. A görögök és a rómaiak szexuális gyakorlatában kevés kivételtől eltekintve nem volt túl nagy szerepe a romantikának. az evolúció ügyes trükkje. Az. idővel könnyen unalmassá válik. amelyek a faj fennmaradását biztosító megtermékenyítéshez vezetnek. vagy függőséghez vezető szokás válik. és az anyám mindig dohog a munkám miatt. melyekre aztán összetettebb gondolat. hogy a szexuális ingerek önmagukban általában élvezetesek. részben azért küzdünk hatalomért és státuszért. hogy örömet leljünk a szexualitásban. Így beszélnek a táncparketten való mozgás öröméről: "Ha már benne vagyok. hogy képesek legyenek eltartani egy partnert és egy háztartást. legostobább szereposztás is örömteli felszabadulás a mindennapi viselkedés sablonjai alól. önmagamnak. Nehéz volt nagyon: kevés pénz. Az amatőr táncosok épp olyan jó1 érezhetik magukat anélkül hogy föláldoznák minden más céljukat a harmonikus mozgásért. mind lehetséges komplexitását tekintve. házasulandó korban levő táncos közül csak hárman voltak házasok és csak egynek volt gyereke. Ahogy már a sportnál mondottuk. Megizzadok. csak finom utalás arra. gyakran vallásos színezetű módszereket dolgozott ki az erotika tanulására és gyakorlására. Most már része az életemnek. egyfajta kommunikációs eszköz. így éri el." "Mozogsz körbe a többiek között. meg azoknak az embereknek a közös nyelvén. . ami különleges lebegést. A Káma-Szutra és a hasonló. öltözködünk és fésülködünk. amely a fizikai készségek fejlesztésére koncentrál. Olyan. kellemes. sokan azért állnak munkába. hogy a test kifejezőkészségét kontrollálni tudja." "Valahogy fizikailag jól érzem magam tőle. nem kell valakinek hivatásos sportolónak lennie ahhoz. hogy ha nem alakítjuk át örömteli tevékenységgé. amikor jól megy minden. Azért mosdunk meg. nyugati fejlemény. hogy elvonhatja a pszichikai energiát más.. Ezek közül a tánc valószínűleg a legősibb és a legjelentősebb mind közkedveltségét. hogy az emberek sokszor lemondanak a kedvéért más lehetőségekről. hogy genetikailag arra vagyunk programozva. az udvarlás szertartása. hogy az egyedek szeressék az olyan tevékenységeket. hogy "a szerelem mozgatja a világot". hogy a szexualitásnak korlátokat szabjon és megfelelő keretek közé terelje: számos komplex társadalmi intézmény csak azért létezik. Mint az összes többi örömforrással. Ugyanazt a szexuális aktust át lehet élni fájdalmas. örömteli vagy eksztatikus élményként – attól függően. ilyen a színészet és a pantomim.és viselkedésmintákat építhet.. örömöt ad. Hogy valaki gyönyörűségét lelje a szexben. akkor valóban a zene nyelvén beszélek. Ez egyáltalán nem meglepő. Vannak más olyan kifejezési formák is. A szexualitás valódi jelentőségét azonban csak akkor nyeri el . hiszen a nemiség általános jutalomértékkel bír. ijesztő. Tényleg mindig örömteli-e a szex? Mostanra az olvasó már kitalálhatja. A legelzártabb új-guineai törzstől kezdve a Bolsoj-balett kitűnő tagjaiig a test válasza a zenére széles körben elismert és gyakorolt formája az örömszerző élményeknek. A vágyakozás. hogy ezt a szükségletet megzabolázza. hogyan illeszkedik bele valakinek a céljai közé. amikor már beleépülnek a pszichológiai dimenziók is. Az idősebbek közül sokan bizarr és értelmetlen rituálénak tartják a diszkókban meg klubokban való táncot. Itt egy jellegzetes vallomás azon táncosok egyikétül. A tánc szeretete tartotta bennem a lelket. Épp ezért minden kultúra nagy erőfeszítéseket tesz annak érdekében." A tánc öröme gyakran olyan intenzív. hogy a legtöbb tettünk mögött közvetve vagy közvetlenül szexuális szükségletek húzódnak meg. mert az emberek egy időre levethetik megszokott identitásukat és más szerepeket játszhatnak. A szexualitás ápolásának egyik formája az erotika. javaslatokat és célokat fogalmaznak meg. hogy egy nemi erőszakot fizikailag nem lehet megkülönböztetni egy bensőséges szeretkezéstől. hogy vonzóak legyünk. modern kézikönyvek segítenek az erotikus készségek kifejlesztésében. ami nélkül nem tudnék élni." A csoportban levő hatvan hivatásos. és olyan alapul használta volna. amelyeknek az eszköze a test. vérlázító. pszichológiai hatásuk szempontjából mégis egy világ választja el őket. A legtöbb kultúra kifinomult. A románc – a dél-francia újlatin kultúra talaján sarjadó udvarlási rítus – a lehetőségek valóságos kincsestárát nyitotta meg a szeretők előtt. mint a sport a fizikai tevékenységhez. Biztonsággal kijelenthetjük. mintha a vallások korai szakaszában a kultúra magába olvasztotta volna a szexualitás nyilvánvaló vonzerejét. A SZEX MINT ÁRAMLAT Amikor az emberek örömteli dolgokra gondolnak. elsősorban a szex jut az eszükbe. a terhesség túlságosan nagy akadály a karrier szempontjából. nemcsak a pusztán fizikálisak vannak jelen. akik ott vannak. Az "Amerikából jöttünk" meg a hasonló társasjátékok azért olyan népszerűek. hogy a szexuális tevékenységet változatosabbá. talán csak a túlélés és az evés-ivás szükséglete múlja fölül. a görög Dionüszosz-misztériumok és a gyakori összefüggés a prostitúció és a papnők között csak néhány példa erre.. Testbeszéd. hogy a válasz attól függ. Az eredeti tökéletes élményből vagy értelmetlen szertartás. érdekesebbé és kihívásokkal telítettebbé varázsolhassuk. pedig a tinédzserek számára fontos örömforrást jelent. Lehet. Az ő hatásukra terjed el az "édes új stílus" Európa többi részén. hogy csodáljanak és szeressenek bennünket. ahhoz csak megfelelő egészség és szándék kell. a szexszel is úgy áll a helyzet. semmilyen speciális készségre nincs szükség.

A harmadik dimenzió felbukkanásával a szerelem olyan összetett folyamattá válik. a növekvő készségek nyolc szintjét írja le. Lehetetlen. Más civilizációkban is megfigyelhető a szexualitás hasonló kifinomulása. amelyek alkalmasak a figyelem szabályozására. és ezzel kimeríti a környezetet. az első csók. azt világosan mutatja az a tény. de azt is. A romantikus szerelem mindig is a fiatalságra korlátozódott és azokra. de ha a romantikus szerelem és a másik iránti szeretet nem fejlődik ki. ami akár egész életünkön át elláthat minket áramlat-élményekkel. Ez már önmagában is egy soha véget nem érő folyamat. azt kell eltanulnunk a keleti vallásoktól. melyet Patandzsali állított össze körülbelül ezerötszáz éve. az "első szerelem" után egyetlen további kapcsolat sem annyira izgalmas többé. mindenkinek magának kell rájönnie. minden cselekedet örömtelivé és jelentőségteljessé válik. amikor már nemcsak fizikai gyönyört érzünk és a romantikus kapcsolat örömét tapasztaljuk meg. a pszichikai entrópia visszaszorítása. Eleinte a testi jellegű kihívások elegendőek az áramlat előidézésére. hogy a keleti civilizációkhoz képest gyermekcipőben járunk. Számos ember életében azonban ez az eksztatikus állapot csak egyetlenegyszer következik be. ugyanazokat a könyveket olvasni. hanem valódi szeretetet érzünk partnerünk iránt. hogy örömteli legyen. akik ezeknek a követelményeknek képesek voltak megfelelni. a szaporodásnak és az ahhoz kapcsolódó szokásoknak. aztán a testet mint egészet dolgoztatja a tudattal együtt egy rendezett rendszer részeként.noha magas szintre fejlesztette a szexuális élmények komplexitását – közvetlenül nemigen segítette hozzá az embereket. hogy újabb és újabb tartalmakat fedezzenek föl egymás társaságában. Hogy ezeket felfedezhessék. akkor sok együttes kaland vár rájuk: együtt utazni. A valódi romantika ebből a szempontból is sok hasonlóságot mutat a sporttal: az emberek ahelyett. Hogy ezt a célt elérje. akkor a kapcsolat előbbutóbb állóvízzé alakul. Ekkor megint új feladatok jelennek meg: hogy a partnerünket egyszeri és egyedi személyként tudjuk megbecsülni. hogy a partnerek meg ne unják egymást. A TEST FELETTI VÉGSŐ URALOM: A JÓGA ÉS A HARCMŰVÉSZETEK Ha a testről és a felette való uralom elsajátításáról esik szó. táncosok és színésznők legyenek. megértsük őt és segítsünk céljai elérésében. A tökéletes társadalomnak egészséges egyensúlyt kell létrehoznia a spirituális és a materiális világ között. hogyan tegyünk szert a tudatunk feletti uralomra. Különösen nehéz több éven át örömet lelni a szexben ugyanazzal az emberrel. ha nem dolgoznak azon. hogy az élmények minősége általánosan javuljon. hogy olyan mentális és fizikai gyakorlatokat rögzítsenek. ami a módszer céljára utal. hiszen fiatal korában akármelyik bolond képes beleszeretni valakibe. Valószínűleg a többi emlősökhöz hasonlóan az emberek sem természettől monogám beállítottságúak. hogy tehetetlenség és apátia uralkodott el a források szűkössége és a túlnépesedés által térdre kényszerített népesség nagy részén. hogy elmerüljenek benne. mielőtt a tudat feletti uralmat tanítani kezdené. hogy először a test különböző részeit köti össze egymással. egész életre elegendő feladat. hogy . akiknek elég idejük és pénzük volt ahhoz. Úgy is mondhatnánk. Az apró részletek nem is fontosak. Hogyan tartsuk életben a szerelmet? A válasz ugyanaz. Az alapelv a fontos: a szexualitás az élet bármely más területéhez hasonlóan úgy tehető örömtelivé. A test edzésének nagy keleti módszerei közül az egyik legrégibb és legszerteágazóbb az a gyakorlatsor. hogy személyesen részt vennének benne. Az első két szint az "etikai fekészülés". milyen álmok lakoznak a partnerük lelkében és elméjében. A "rendes" emberek az egész világon kevés energiát szentelnek a szexualitásnak. milyen gondolatok és érzések. amit az áramlat pszichológiájáról tudunk. A kapcsolatnak komplexebbé kell válnia. a jama azt 54 . Ha valaki már kezdi valóban megismerni a másikat. azt azonnal gyorsan elfogyasztandó forrássá változtatja. hogy amihez csak nyúl. "a tudat rendezése". Nyugaton nem születtek a hátha-jógához hasonló rendszerek. hogy egyre összetettebb tevékenység legyen belőle. Eleinte nagyon könnyű örömöt. mint bármely más tevékenységgel kapcsolatban. aminek a neve hátha jóga. A japánok elképesztően sokoldalú hivatásos szeretőket neveltek. azt India és a TávolKelet a tudat fölötti közvetlen uralom terén sajátította el. Másfelől azonban a Nyugat uralma a materiális energia felett azt kockáztatja. hogy az indiaiak megszállottsága az önuralom technikáiva1 kapcsolatban és a fizikai környezet anyagi kihívásainak teljes figyelmen kívül hagyása ahhoz vezetett. hanem örömtelinek is találták.Azok. aki szeretné jobban irányítása alá vonni a pszichikai energiát.járomba fogni". Az első randevú. A gyakorlatban az első lépés. és hasznos modellnek bizonyulhat mindenki számára. gyerekeket felnevelni. jobban szeretnek hallani róla vagy a "hivatásosokat" figyelni. ehhez pedig a partnereknek új lehetőségeket kell felfedezniük önmagukban és egymásban. meg kell állapítanunk. Talán Szent Benedek vagy Szent Domonkos kolostori szabályai és persze Loyolai Szent Ignác lelkigyakorlatai járnak legközelebb ahhoz. sőt akár gyönyört lelni a szexben. A kínai és indiai kurtizánok és a török odaliszkok ugyanilyen ügyesek és képzettek voltak. nagyjából ugyanebben az időben. az ő helyzetéhez mi illik. vagyis hogy az egyént összekösse Istennel úgy. a népesség nagy többségének a nemi élete minden kultúrában eléggé alacsony szinten zajlott. Szanszkritül a jóga annyit tesz. hogy értékelni tudják a költészetet és a művészetet is. az első szeretkezés mind olyan új élményeket jelentenek. a jóga alapszövege. tervezgetni és aztán valóra váltani a terveket. ha hajlandónak mutatkozunk átvenni felette az irányítást és úgy művelni. figyelmet kell szentelniük egymásnak – így megtudhatják. attitűdök megváltoztatására irányul. Mivel messze járnak a tökéletességtől. mert a jóga több területen is egybeesik azzal. és nem sajátítanak el megfelelő készségeket a kapcsolat gazdagítására. melyek a fiatalt akár hetekig is áramlat-állapotban tartják. de még ezek is messze elmaradnak a jóga mögött. Sajnálatos módon ez a professzionalizmus . a gésáktól nemcsak azt várták el. hogy képzett zenészek. Érdemes sorra venni előnyeit. Amit a Nyugat a materiális energia felhasználása terén elért. a romantikát már nemcsak élvezetesnek. Hogy ezek közül a megközelítések közül önmagában egyik sem bizonyul ideális életvezetési programnak. A szexualitás harmadik dimenziója akkor tárul föl.

amit az elsajátítása kíván? A keleti tanok Nyugaton népszerűvé vált másik csoportja az úgynevezett "harcművészetek". vagyis a test feletti uralom segítségével szeretne elérni egy olyan örömteli állapotot. ahol már nincs szükségünk az előző fázis külső ingereire sem. halljuk és érezzük. A második lépcsőfok.ahhoz. mint az áramlat-élmény felidézésének egyik legrégibb és legrendszeresebb módszerét. az Én összeszedettségének legvégső állapotát. hogy míg az áramlat az Én erősítésére törekszik. és ilyenformán az előző állapot. a kéjvágytól. akik inkább a jóga és az áramlat között fellelhető különbségeket hangsúlyozzák. az aikido. mint ahogy a folyó beleömlik az óceánba. Megéri-e a jóga nyújtotta kontroll lehetősége a pszichikai energia olyan fokú befektetését. hogy a jóginak még a felszabadulás legvégső állapotában is fenn kell tartania az uralmat a tudata felett. a vállalkozás valódi célját igazolja. hogy a harc örömteli művészi teljesítménnyé lesz. melyek árthatnak másoknak . nem pedig testi gyakorlatok segítségével irányítják `a tudatot. ahogy a hegy csúcsa is csak azért fontos. a nijama az engedelmességet foglalja magában. Egy másik érv a két folyamat hasonlósága mellett az. vagyis a tisztaság. Ezekre a harcművészetekre nagy befolyással volt a taoizmus és a zen-buddhizmus.) A negyedik fázis a pránájama. Úgy tűnik. szokásával és vágyával együtt olyan természetellenes cselekedet. Végül is a jóga nyolc állomásából hét azzal foglalkozik. A harmadik szakasz ászanákból. hogy mint a nyugatiak. és mintha minden évben egy újabbal bővülne a csoportjuk. Épp ezért ésszerű úgy tekinteni a jógát. Hogy a jóga . a pratjáhára tükörképe. A dhárana. hogy átvegye az uralmat afölött. Végül a jógi elérheti a szamádhit. részben pedig azért. megkönnyítve így a felette való uralmat. a Tai Chi Chuan – az összes fegyver nélküli harc Kínából eredő formái –. a fösvénységtől. a dzsiu-dzsicu. azt állítják. a pratjáhára ("visszahúzódás"). akik eljutottak idáig. olyan szokások kifejlesztését. amikor a meditáló és a meditáció tárgya eggyé válnak. Aszamádhi. A következő két fázis a testi felkészülést irányítja. amikor villámsebesen tud cselekedni az ellenféllel szemben anélkül. milyen közel áll a jóga célja az áramlat-tevékenységek céljához . és ezért nagy hangsúlyt helyeznek a tudatformáló készségekre is. mint valódi. valamint a kendo (vívás). milyen támadó vagy védekező mozdulatokat kell megtennie. a gyakorló hosszú ideig marad ezekben a pózokban anélkül. úgy írják le a szamádhit. Vannak azonban olyan kritikusok. a kung fu. mint életük legörömtelibb élményét. addig a jóga és sok más keleti technika éppen az eltörlésére.jobb" módja-e a tökéletes élmény előidézésének. azt nem lehet eldönteni kizárólag a jóga érdemei alapján – össze kell vetni a beléfektetett erőfeszítéseket más lehetőségekkel összehasonlítva. és helyébe az elme harmonikus egy pontra irányulása lép. Annak részletei. helyes lépés. melyek segítenek a figyelmet meghatározott irányba terelni. Noha a hátralévő három fázis valójában már nem ennek a fejezetnek a körébe tartozik. mely közben a test és az elme mindennapjainkban tapasztalható kettéválása eltűnik. Azok. melyben az Én teljességgel el tud feledkezni saját magáról. tulajdonképpen gondolhatunk ajógára úgy is. ahogy egyedi módon épül fel minden áramlattevékenység a horgászástól kezdve az autóversenyig. ami segít ellazítani a testet és stabilizálja a légzés ritmusát. hogy fáradtságot vagy kényelmetlenséget érezne. ahol és amiben megalkották. hogy felülemelkedjen az érzékek követelésein. Mivel a jóga olyan kulturális erők terméke. Már ebben a fázisban is látható. csak a testi teljesítményre helyeznék a hangsúlyt. aki önmagát a legteljesebb mértékig uralni tudja. hogy gondolkodnia kellene azon. Ezeknek is több változatuk van. melyek inkább japán eredetűek. amely az előkészítő gyakorlatokat és a valódi jógát elválasztja egymástól. a jógagyakorlatok utolsó állomása a nirvána küszöbe. a tolvajlástól. hogy tartsuk őket benne. a tae-kwondo. amellyel hosszú ideig képesek vagyunk egyetlen ingerre összpontosítani. ha a harcművészeteket az áramlat egy különleges formájának tekintjük. hogyan vonjuk vissza figyelmünket a külső tárgyaktól az érzékszerveinkbe érkező jelek irányításával – hogy csak azt lássuk. hogy hosszan összpontosítson anélkül. melyek a jóga gyakorlóját – a jógit – képessé teszik arra. Lehet. Ebben a szakaszban meg lehet tanulni. mint egy rendkívül átgondoltan megtervezett áramlat-tevékenységre. vagyis különböző ülésmódok és pózok gyakorlásábó1 áll. Mindkettő az összpontosítás. 55 . Akik erre képesek. kyudo (íjászat) és a ninjutsu.kívánja. Az Énjét nem tudná feladni. Ez az ellentét azonban inkább csak mondvacsinált. mint a többi. Az intenzív meditáció avagy a dhjána a következő lépés. aztán azt. a jógában éppúgy egyediek. hogy a hegymászást. hogyan tartsuk a dolgokat tudatunkon kívül. a "belekapaszkodás" az a képesség. mégis most tekintjük át őket – részben a folytonosság kedvéért. ha nem lenne teljesen a hatalmában a feladás pillanatában is. A jóga és az áramlat közötti hasonlóság rendkívül erőteljes. hogy az illető "tartóztassa meg magát" olyan cselekedetektől és gondolatoktól. mert ezek a mentális technikák a korábbi testi gyakorlatokon alapulnak. Megtanulunk elfeledkezni Énünkről egy olyan folytonos koncentrációban. és lehetővé teszik számára. amit a nyugatiak mind jól ismernek valamilyen könyv címlapjáról. hogy hogyan jön létre ez az élmény. ahol az egyedi Én beleolvad egy egyetemes erőbe. Lehet tehát azzal érvelni. A legnagyobb eltérés az. hogy elfáradna vagy elkalandozna. vagyis a légzés irányítása. Az ötödik fázis. hogy csak olyasvalaki képes rá. amelyen egy fickó valami pelenkaszerű dologban fejen áll és a lábszárát összekulcsolja a nyaka mögött. és az állítólag utána következő felszabadulás már nem is olyan lényeges – és inkább tekinthetőek az előző hét szakaszban végzett tevékenység visszajelzésének. magán hordja annak a helynek és kornak a bélyegét. ami az elmében történik. Lemondani az Énről összes ösztönével. A keleti harcművészetek egyformán igyekszenek a tanítványok lelki és szellemi állapotát is átformálni ahelyett. hogy a tudat feletti uralom egyre magasabb szintű készségeit építse fel gyakorlójában. hogy a szamádhi. a tanulás és az Istennek való engedelmeskedés szokását. Ide tartozik a dzsúdó. hogy a jóga és az áramlat végeredménye gyökeres ellentétben áll egymással. hogy elérje azt a pontot. mert tisztán mentális műveletek. melyek a történelem folyamán csak egyetlenegyszer bukkantak fel. a karate. először azt tanuljuk meg.a hamisságtól. Keleten a harcos azért küzd. amit be kívánunk engedni a tudatunkba. (Ez az.

" A vizuális művészetek fejlesztik legjobban ezeket a készségeket. mert ő festett háztetőket meg ilyeneket valami nagyon letisztult. A látás pedig folyamatosan képes biztosítani az örömteli élményeket. ami velünk történik. pontos stílusban. és egyszerűen kápráztató. hogy nehogy rálépjünk a macskára vagy hogy megtaláljuk a kocsikulcsot. Nemcsak a nagy műalkotások kelthetnek ilyen intenzív áramlatérzést.. hogy megtanít nem látni a szemünkkel... feltételezték. amely megkönnyíti a katonáknak. a reakcióm kifejezetten furcsa. Az igazi műalkotást bárhol felismered és minden érzékszervedet felkorbácsolja. Amikor a közép-afrikai Ituri erdőben lakó pigmeusokra rossz idők jártak. Így hát van tánczene. hogy a dolgok valahogy összeállnak. Menandrosz. A látást például leggyakrabban csak úgy használják. vallásos és hazafias alkalmakra. vagy azt.. hogy a jóga azáltal idéz elő áramlatot. általában minden szükségletüket kielégítő erdő véletlenül mély álomba merült. hogy a test más szerveinek csaknem határtalan lehetőségeit felfedezze. nem pedig minden idegszálammal nyitottan. hogy valaki ilyen fokon merítsen érzéki gyönyört a látásból. Nem számít. mintha egy Sheeler festményen jöttem volna keresztül'. akár csak néhányat. Bejövök és azt mondom. hogy megértsd a világot. hogy mi olyan csodálatos egy nyári napon a fürdőzőkben a folyó partján. amely megtestesíti a vizuális harmóniát: "Ott van az a csodálatos Cézanne-festmény. kívül kell kerülnöm az egészen. sok közülük teljesen romos. a szex. fület gyönyörködtető elrendezése jobbá teheti az életet. Uram – már majdnem olyan jó vagy. A zene egyik legősibb és talán legnépszerűbb szerepe. de mégis. "olyan volt ma reggel munkába jönni. a világot is így látja. nem láthatsz náluk csodálatosabbat. a tenger. amelyről egyetlen pillantás után érzed. Az első egy kedvelt festménnyel való csaknem zen-szerű találkozást mesé1 el. mint a Kodak. nem pedig az élmény.. van olyan muzsika. van zene esküvőre. le kell hűtenem magam. és minden reggel a magasvasúttal megy munkába: Egy ilyen napon. hogy milyen csodálatos a szerkezete – nem feltétlenül racionális. akkor jön a teljes hatás. és megértsd a világhoz való viszonyodat. hogy a hangok bizonyos. mert olyan csodálatos látni a várost. hogy a látásra vagy a nem-látásra összpontosítunk-e. Ez az. és tudományosan megközelítenem. Itt van néhány idézet a művészetben elmerült emberek tollából arról. az ókori költő csodálatosan fejezte ki. mindkét alkalommal ugyanúgy az elragadtatás érzése töltheti el. és azt mondja: "Ez egy Kodachrome ég. hogy hirtelen értékelni kezdd. ha meglátunk egy olyan műalkotást. hogy szép látványokra és művészeti alkotásokra találjon. hogy egy kicsit "legeltessük szemünket" valami kellemes látványon. Inkább olyan. és néhány napig éjjel-nappal fújták 56 .ÁRAMLAT AZ ÉRZÉKSZERVEKEN KERESZTÜL: A LÁTÁS ÖRÖME Könnyű azt a tényt elfogadni. mintha jó erősen gyomorszájon vágott volna valaki. temetésre. noha bármilyen információ. hogy ez annak a következménye. amíg képesek vagyunk irányításunk alatt tartani azt. de nem műveljük tudatosan ezt a képességünket. a tűz szikrái – akár száz évet élsz.. milyen érzés valóban látni. a rend milyen örömódája zeng fel. milyen gyönyörűséget jelenthet a természet megfigyelése: "A nap. hogy az emberek "egyszerűen vakok"). mielőtt felismerhetné egy háztető Sheeler-szerűségét. egészen különös. a gyakorlott szemnek még a legmindennapibb látvány is lehet gyönyörűséges. hol van a helyed a világban.. így hát különösen nagy kár ezt a képességet kihasználatlanul hagyni. aki csak a vizuális kifejezőeszközökön keresztül képes gondolkodni. Hányingerem lesz. Nem sok ember lép azonban túl ezeken a fizikai tevékenységeken. De ez érvényes minden áramlat-tevékenységre: a szükséges készségek kiművelése nélkül nem várhatunk semmitől sem igazi örömöt. amely romantikus hangulatba hoz. látni ezeket a formákat és alakokat. és hangsúlyozza. Ugyanaz az ember reggel meditál és kizár minden érzékszervi tapasztalatot. hogy hirtelen elengedd magad. nemcsak vizuálisan. és olyan. Túlcsapnak rajtam az érzéseim. hogy valaki. amely közel tud kerülni a szívemhez. gazdag és változatos áramlatélményekre ad alkalmat. de mégsem benne. vagy amikor kristálytiszta az idő. amit az idegrendszer fel tud dolgozni. amelyhez elvezet. a csillagok.. a felhők folyama. használjuk a szemünket az áramlat eléréséhez. Mint mikor egy fényképész felnéz az égre. Más tevékenységekkel összehasonlítva azonban a látásnak megvan az az előnye. akik szerint a magatartásmód a lényeges. a »Fürdőzők« a Philadelphia Múzeumban. délután pedig egy gyönyörű műalkotást szemlél. hogy rendezett sorokban meneteljenek. mely mindannyiunkra süt. Hogy érezd. hogy sok gyakorlásra van szükség ahhoz.. mint valami távoli jelzőrendszert. ami valóban nagyszerű.. hanem intellektuálisan és érzékszervileg is. Egy olyan férfi meséli. A törzs vezetői tehát kiásták a földbe temetett szent kürtöket. Miután lehiggadtam és megemésztettem minden apró részletet. most pedig azt tanácsoljuk. A ZENE ÁRAMLATA Minden általunk ismert kultúra kiterjedt módon felhasználja azt. csak ülök a vonaton és elnézek a háztetők felett. hogy az előző részben azt fejtegettük. Így teszi lehetővé számodra a műalkotás. amit érzek. mint a mai. minden kis árnyalatot. hogy az egyébként jóindulatú. aki Chicago egyik kertvárosában lakik. Néha engedélyezzük magunknak. Az embernek elég sok pszichikai energiát kell belefektetnie abba. hogy a sport. hogy a hallgatók figyelmét a kívánatos lelkiállapotnak megfelelő mintába rendezze. amely segít abban. nem is mindig felpezsdítő. hogy azonnal elérhető (noha sok művész panaszkodik arra. ami olyan. Ellentmondásnak tűnhet. a gyönyörű régi épületeket. " Világos. az az érzés környékez. Gyakran megtörténik. ott lenni fölötte – ott lenni. Ez csak azok számára jelent ellentmondást. sérülékenyen. de még a jóga gyakorlása is örömteli lehet." Egy másik műértő az esztétikai áramlat-élmény megrázó testi jellegéről beszél. mint amikor valaki fejest ugrik egy jéghideg tóba: Amikor olyan alkotást látok.

legalább olyan elhibázott 1enne. csökkenti a pszichikai entrópia. hogy a kürtök nem ébresztik fel a fákat. Azok viszont. ahogy a zenét az Ituri erdőben használják. a CD-lemezek. csilingelő szánt idézi elénk. Sok olyan embernek van hatalmas lemezgyűjteménye tele a világ legjobb zeneműveivel. és ha elérkezik. hogy a segítség úton van. idegrendszerébe genetikusan kódolt fizikai reakciókat váltanak ki belőle. Ez az érv csak azért nem állja meg a helyét. Ahogy minden mással. Ebben a fázisban az ember a hangoknak azon tulajdonságaira reagál. a zenével is az a helyzet. A populáris dalok persze a végsőkig kiaknázzák az analóg hallgatásmódot azzal. milyen rejtélyes képesség a hangok harmonikus összefűzése. magától értetődő. miben különbözik a Hetedik szimfónia második tétele von Karajan 1975-ös és 1963-as 57 . vagy más zeneszerzőkével. amit Emile Durkheim "kollektív pezsgés"-nek nevezett. akik örömöt találnak a zenében. vagy azzal az elhatározással ülnek le meghallgatni valamit. hogy a dalszövegekkel rávezetik a hallgatót arra. általános vonzerővel rendelkezik. hogy milyen hangulatot vagy történetet jelenít meg a zene. Gondosan eltervezik. hogy az élő zenét velünk születetten jobban élvezzük. A legtöbb zene. A tizenéveseknek. törékeny személyiségüket érő folyamatos fenyegetések között egyensúlyoznak egész nap. Először is külön időt jelölnek ki a zenehallgatásra. hogy sok ember egyszerre nézze ugyanazt az eseményt. a kürt harsogása úgy tűnik. akik kialakulóban lévő. hogy az ember egy konkrét. milyen zenedarabot fognak lejátszani és célokat tűznek ki maguk elé. Valójában. Ide tartozik az előadásmód és a hangzás kritikai érzékelése is. Ebben a fázisban a figyelem a zene strukturális elemeire irányul az érzékekre vonatkozó benyomások vagy az elbeszélő jelleg helyett. hogy tudatukban vissza tudják állítani a rendet. Lehet. A zenehallgatás elhessegeti az unalmat és a szorongást. hogy felébresszék az erdőt. ha odafigyelünk. mert megint összetéveszti a magatartást az élménnyel. az az érzés. mélyítik koncentrációjukat azzal. egy élő koncert olyan áhítatot keltett. a sztereómagnók akár huszonnégy órán át egyfolytában ontják magukból a kristálytiszta minőségben felvett zenét. hogy elsötétítenek. még jobb hifitorony vásárlására nem szánja el magát. Nemcsak egy szimfonikus zenekar. A zenehallgatás legkomplexebb módja az analitikus mód. valamint össze tudjuk hasonlítani a zenekart vagy a karmestert saját korábbi vagy későbbi előadásával vagy mások interpretációival. mindent elárul az emberi világban betöltött szerepéről. kedvenc székükbe ülnek le vagy bármilyen figyelemösszpontosító szertartást végeznek. ha a rendezetlen információ ellentétbe kerül a céljainkkal. amely manapság szétárad a walkmanekből és a magnókból. közösek legyenek érzéseik és gondolataik és ugyanazt az információt dolgozzák fel. mint a hangfelvételt. dicséri a hangok tisztaságát. Az a mód. de ismerős hangjuk megnyugtatja a pigmeusokat. kevés más példa van arra.őket. az meg végképp ritkán fordulhat elő. Ugyanígy vannak ezzel időnként a felnőttek is. mert az előadás egyedi és soha többé meg nem ismételhető. Az analitikus hallgatók gyakran összehasonlítják ugyanannak a blues-nótának több változatát. áramlat-élményt is előidézhet. aki nem élvezi a muzsikát. Néhányan úgy vélik. míg még újabb. Nem a zene hallásától. de nemigen figyelünk oda. és így bizakodva tekinthetnek a jövőbe. amelyek kellemes. de lehet. ami akkor jelenik meg. Mindannyian fogékonyak vagyunk bizonyos akkordokra – a fuvola zokogása. milyen eszközökkel éri el a szerző a harmóniát. Zenehallgatási készségünk ezen a ponton magában foglalja azt a képességet. és ha komolyan odafigyelünk rá. hogy általa könnyen elérhetővé vált a zene. A hangfelvételek talán túlságosan is elérhetővé teszik. amely segít rendszert teremteni a hozzá forduló elmében. hogy mikor lőnek belém. talán bele is őrülnék. különösen nagy szükségük van a megnyugtató mintába rendeződött hangokra. akik ugyanabban az időszakban alkottak. hogy ha örömet akarunk lelni benne. vagyis a tudatzavar mértékét. A háttérzenét halljuk. A jó zenének ez a folyamatos elérhetősége állítólag sokkal gazdagabbá teszi az életünket. és valószínűbb. Mikor még a hangtechnika nem állt ilyen magas szinten. hogy bármikor bármit hallgathatunk – és ez csökkentheti azt a képességünket. valóban létező csoporthoz tartozik. Azzal érvelni. hanem hallgatásától lesz életünk jobb. hogy az áramlat egy koncerten fog felkapni minket. a Csajkovszkij-darab pedig a behavazott erdőben tovasikló. hanem még a falusi zenészek is emlékeztetnek rá. amikor még vallási szertartások része volt. hogy össze tudjuk hasonlítani a zeneművet ugyanannak a zeneszerzőnek korábbi vagy későbbi műveivel. mint a zene abban az időben. aztán az egész nem is érdekli többé – addig. A mai közönség az élő előadásokon – például a rock-koncerteken – továbbra is bizonyos mértékig részesül a zene rituális jellegéből. Egy élő koncert segít a zenére összpontosítani. hogy élvezetet találjunk benne. Az ilyen együttes részvétel idézi elő a közönségben azt az állapotot. A panaszos szaxofonszólót hallgatva olyan. Néha-néha meghallgat valamit. hogy nem az. Durkheim szerint ez az érzés rejlik a vallásos érzület legbelsejében is. Lehet. A zenehallgatás kezdetben érzékszervi élmény. A tranzisztoros rádiók. és amely valószínűleg édesanyánk méhen belül hallgatott szívverésére emlékeztet bennünket. azzal a tudattal. hogy "na lássuk. mintha a préri felett gyülekező viharfelhőket bámulnánk lenyűgözve. hogy éberen kell figyelnie. amikor hazafelé indulok egy letartóztatásokkal teli és állandó rettegéssel töltött nap után. és az újra gondoskodjon róluk. Bármilyen hang lehet örömforrás." A zene rendezett audiális információ. ahogy a yaqui indián varázsló tanította az antropológus Carlos Castanedának. amelyen a rockzene alapszik –. mint a fordítottja. ha megfelelő figyelmet szentelünk neki. kifinomult technikákkal szerzik meg az áramlat élményét. Az ember minden ilyen eseménynek felfokozott várakozással nézett elébe. Különösen a dobok ritmusára avagy a basszusra vagyunk érzékenyek – ez az a ritmus. hogy egy napokon át hallgatott konzervzene élvezetesebb. hogy felismerjük a zenemű belső rendjét és azt. nem pedig a hangfelvétel hallgatása közben. oda kell figyelnünk rá. A zenei élmény következő szintje a hallgatás analóg módja. hasonló szükségleteket elégít ki. hogy valakinek áramlatélménye legyen tőle. hogy a technikai haladás jobbá tette az életet pusztán azzal. mint egy hetek óta várt egyórás élő koncert. még a hangok közötti szünetektől is borsózni fog a hátunk. Egy rendőr azt mondta: "Ha nem kapcsolhatnám be az autómban a rádiót. Ebben az állapotban megtanulunk a hangminták alapján érzéseket és képeket előhívni magunkból.

ha a gyerekeknek tanítanak ugyan zenét. marokkói vagy perui vendéglőket talál az ország olyan területein is. hogy a gyerek tényleg élvezi-e a játékot. Azok közül az életmódbeli változások közül. húros hangszereken játszó zenekarhoz csatlakozni a két legpompásabb módja annak. Mivel a gyerekeket megfosztják az igazi zene élményétől. Platón. ahogy azt kell. az Énjét is erősíti. kazettákat és lemezeket vesznek és egy olyan szubkultúra foglyaivá válnak. mint az étkezéssel kapcsolatos 180 fokos fordulat. vagy "vajon tényleg jobbak-e a Chicagói Szimfonikusok rézfúvósai. díjakat nyerjen és végül fellépjen a Carnegie Hallban. ezért súlyos stresszt keltenek. mi a kapcsolat a zene és az étel között: "Ami a szerelem a szívnek. amelyek megkönnyítik a zeneszerzést. Orfeusz pedig a halálnak is megálljt parancsolt a zenéjével. és utána évekig nem tudta kinyitni összerándult kezét. Egy kórusban énekelni vagy egy amatőr. a nagy német fizikus. amely áldozatul esik (a művészeti órákkal meg a testneveléssel együtt). az nemcsak örömmel tölti el. és a korábban ferde szemmel nézett gasztronómiai jártasság végre polgárjogot nyert. akinek tökéletességre törekvő apja Toscanini zenekarában volt első hegedűs. Ha az iskolai költségvetést meg kell kurtítani. mikor a tőle oly sokat követelő felnőtt tanárai is vele voltak. a zongorista csodagyerek. Vannak zenetanárok. hogy magára vonja a figyelmet. "a berlini rézfúvósok pontosabbak. elmondhatjuk. de még nagyobb lehetőségek nyílnak azok előtt. Pán extázisba ragadta hallgatóit a sípjaival. Lorin Hollander. hogy meg kell ugyan "tömni a gyomrunkat". mint bármely másik összetett készség elsajátítása. hogy erre a három alapvető készségre. és sok olyan sikeres üzletember van. ha még fiatalon megtanulunk játszani egy hangszeren. elvontabb harmóniája. Elkedvetlenítő. vagyis a civilizáció között. ami folyamatos visszacsatolást biztosít (mint például "von Karajan lelassult". Virágzanak a gasztronómiai magazinok. és hogyan kezdett el reszketni félelmében és idegességében. Nem is olyan régen az olasz vagy a görög konyha számított az egzotikus konyhaművészet netovábbjának. hanem azt akarják. általában mint haszontalan ballasztra tekint a jelenlegi oktatási rendszer. egész tudatuk rendezetté válik. a Tell Vilmos és más operák szerzője jól meg tudta ragadni. akik az íny örömeit olyan komolyan veszik." Az amerikai történelem első néhány száz évében az ételek elkészítését a "csak semmi felhajtás" jelszava jellemezte. mint a szex. úgy gondolta. Még huszonöt évvel ezelőtt is az volt az általános álláspont. aki tisztában volt ezzel a kapcsolattal. hogy elég jól játsszon ahhoz. ahol egy nemzedékkel korábban több száz mérföldes körzetben se lehetett marhasültnél és sült krumplinál egyebet kapni. Az elmúlt két évtizedben azonban ez a nézet teljesen megváltozott. amit átélnek. Miután Hollandernek sikerült felépülnie ebből a pszichoszomatikus bénulásból. Serdülőkorában egy koncert közben görcsöt kaptak az ujjai. a hallgató egy aktív élmény részesévé válik. annak szenteli az idejét. hogy ugyanezt teszi az étel is. de nem olyan lágyak"). mint amikor a nappaliban játszunk egy vonósnégyest. Valami tudatalatti mechanizmus úgy döntött. az az étvágy a gyomornak. és hatalmas mennyiségű pszichikai energiát fektetnek a saját zenéjükbe. hogyan kel1 harmonikus hangzatokat létrehozni. Apolló szelídítő ereje lantjátékában rejlett. Ahogy valaki kifejleszti az analitikus zenehallgatási készséget. Ha valaki megtanulja. hogy hozzá hasonlóan tehetséges fiatal zenészeknek segít megtanulni úgy élvezni a zenét. s nem azon. hogy kapcsolat áll fenn a hangok harmóniába rendezésének képessége és a társadalmi rend általánosabb. és egymást követik a különféle szakácsműsorok a tévében. olyan tizenévesek válnak belőlük. mint egy vadonatúj vallási szertartást. de soha nem késő elkezdeni. Az elektronikus csipogókkal 58 . amelyek oly fontosak az élet minőségének javítása szempontjából. Probléma még abból is lehet. Noha legjobb. mint a berlinieké?". A gyomor az a karmester. hogyan keletkezik az áramlat-élmény a zenehallgatásból. egyszer elmesélte. Eddig csak azt tárgyaltuk. Miután ilyen célokat tűzött ki maga elé. de a hangsúly a teljesítményen van. mint amiért létrejött: a pszichikus rendetlenség forrása lesz. de nem szabad dekadens módon túl nagy jelentőséget tulajdonítani neki. akik maguk is megtanulnak zenélni. kevés olyan meglepő akad. akik hegedülni taníttatják gyereküket. de. általában nem az érdekli. ma az ember kiváló vietnami. A mi kultúránk egyre kevésbé tartja fontosnak a gyerekek zenei nevelését. a gyerekeket legelőször zenére kell tanítani. Ugyanezt a zenei hasonlatot visszhangozza Heinz MahlerLeibnitz. hogy megszabadítja a szülők folytonos kritikájától származó fájdalomtól. akik fokozottan igyekszenek behozni addigi lemaradásukat. néha pedig teljesen össze is törhetik a gyereket. miközben a kellemes ritmusokra és harmóniákra figyelnek. a szupermarketek fagyasztópultjai roskadoznak az ezoterikus ételkülönlegességektől. AZ ÍZLELÉS ÖRÖMEI Gioacchino Rossini. A szülők elvárásai a zenével kapcsolatos magatartás felé irányulnak. aki több szakácskönyvet is írt: "Az otthoni főzőcskézés öröme olyan egy vendéglőben elköltött ebéddel összehasonlítva. és a világ nagy nemzeti konyhái ezen a felismerésen alapulnak. aki ötvenéves korában kezd e1 zongorázni. Ezek a legendák mind arról szólnak. A személyi számítógépekhez ma már vannak olyan számítógépes programok is. Rockzenekarokat alakítanak. és azonnal meg is hallgathatjuk. Most már vannak az Államokban is ételbolondok és borszakértők. Ezzel aztán át is fordítják a zene élvezetét annak az ellenkezőjére. a zenei képzés az első. amely nem sok lehetőséget kínál a tudat komplexebbé tételére. melyek az Egyesült Államokban bekövetkeztek az elmúlt évtizedekben. ezzel egyenesen arányosan nőnek lehetőségei a muzsika élvezetére. valahányszor egyedül játszhatott a zongoráján. hogy másokhoz társulva élvezhessük képességeinket. aki vezeti és életre kelti érzelmeink zenekarát. Azokat a szülőket." Ha a zene befolyásolja az érzéseinket. nem pedig egy koncertet hallgatunk. hogyan hangzana a darab zenekari előadásban. Az étkezés ugyanúgy az idegrendszerünkbe beépített örömforrás. akik felnőtt diákokra specializálódtak. hogy milyen extázist érzett.felvételén".

Természetesen nagyon nehéz feladatot vállal az. az erő és az önbecsülés érzése. hogy a falánkság és a bujaság egyaránt szerepel a hét főbűn között. hogy könnyen függővé válhatunk tőle. hogy fejleszteni kezdi testi képességeinek egy vagy több eddig elhanyagolt oldalát.és szervrendszerek olyan eszközt adnak a kezünkbe. Nem véletlen. és mértékkel alkalmazva gazdagítja az ételek ízét. hogy függővé válna. mikor a vendégek képesek úgy elpusztítani egy remek vacsorát. akkor könnyen megkeseredhet a falat a szánkban. Ha a velencei ételeket kedvelik. Ha a közel-keleti ételek specialistái. magának az élménynek a kedvéért. hogy a só tartósítja a húsféléket. Az emberek először megragadták a cselekvési lehetőségeket (ez esetben felfedezték. A művelt íny azonban csak akkor kínál meg bennünket áramlattal. és a látás. hogy a fokhagymának – noha önmagában erőteljes az íze gyógyhatása van. hogy jobbá tegyük az életünket. hallás. hogy – a szó legjobb értelmében vett . hogy érzékszerveink használata kellemes élményt nyújt. mindenki javíthat az élete minőségén azzal. Az ételkészítésben megmutatkozó kreativitást nagyrészt a fejedelmek kifinomult ínye sarkallta. mert ez "menő" dolog. hogy ha az emberek belekóstolnak abba. Sem különleges képességek. mint egy érzékeny készülékekkel megrakott szonda. A történelem folyamán az ételkészítés körülbelül ugyanazoknak az elveknek megfelelően fejlődött. önmagunk felett gyakorolt fegyelem segítségével élvezhetjük úgy. mint a többi áramlat-tevékenység.végzett ESM-kísérletek azt mutatták. hogy az emberek még a mi magas fokon iparosodott városi társadalmunkban is az étkezések idején a legnyugodtabbak és legboldogabbak – noha az asztalnál hiányzik az áramlat-élmény némelyik jellemzője. amikre egy jó táncosnak vagy sportolónak szüksége van. és külső elvárásoknak engedelmeskedünk. ha az ember uralma alatt tartja a tevékenységet. Az egyházatyák jól tudták. az ízlelés képességének fejlesztése is pszichikai energiát kíván. aki egynél több területen akar komplex testi képességeket kifejleszteni magában. Ez a kapcsolat annyira nyilvánvaló. de örömet is okoz. mert fél. hogy mit tesz a szájába. Ha azért akarunk ínyenccé vagy borszakértővé válni. Megdöbbentő és egyben elkeserítő is. Ha valaki nem azért tanulja meg kordában tartani ösztönös vágyait. mennyi örömet lelhetünk benne. és vidékenkénti eltérésük tisztán mutatja. hogy érintkezzünk a világegyetem többi részével. amely lehetővé teszi. E fontos ismeretek birtokában elkezdődhetett a kísérletezés és a legkellemesebb ízkombinációk összeállítási elvének kidolgozása. Amikor valaki azért korlátozza magát. nemcsak egy-egy étel elkészítését sajátítják el. mint az az aszkéta. Énje nem fejlődik tovább. mit eszünk.. Felfedezték. hogy a test örömeivel való visszaélés könnyen elszívja a pszichikai energiát más céloktól. de ez az energia sokszorosan megtérül az élmény komplexitásában. mert muszáj. és tízezer ember gondoskodik szüntelen finom étke elkészítésén. A puritánoknak az örömmel szemben tanúsított ellenszenve abban az érthető félelemben gyökerezik. merev és védekező lesz. Hogy az étkezést biológiai szükségszerűségből áramlatélménnyé tegyük. A kelet-európai parasztlányok például nem mehettek addig férjhez. és egész lényünk harmonikus állapotba kerül tőle." Az étellel való kísérletezgetés azonban nem korlátozódott az uralkodó osztályokra. A konyhaművészet örömeinek másik veszélye – nyilvánvaló a párhuzam a szexszel –.. A test olyan. aki mindent megtagad magától. akik valóban szeretnek enni. és szenvedélyük kielégítése egyre kevesebb időt hagy nekik a mindennapi tevékenységekre. Megtanulnak azon a "nyelven" főzni. és ezzel az örömök egész tárházától fosztja meg magát. mi ehető a környezetükben). hogy megmaradunk az ésszerűség határai között. hogy sokszor elfeledkezünk arról. amíg nem tanultak meg az év minden napjára másmás levest főzni. sem sok pénz nem kell hozzá.Perzsia királyának emberei bejárják az egész földet. Micsoda élmények vesznek el az ilyen érzéketlenség miatt! Mint bármilyen más készség. hol lehet friss tahinit vagy padlizsánt kapni. mert így akarja. ha a kíváncsiság és a kalandvágy hajt bennünket a főzéshez és az evéshez. aminek a vágya velük született. Mint minden más testi készéghez kapcsolódó áramlat-élmény – a sport. mely még egy ateista számára is hordoz üzenetet. ami annyi információt próbál összeszedni a világegyetem legtávolabbi sarkaiból is. milyen kolbász illik a polentához és milyen fajta garnélarákkal lehet hitelt érdemlően helyettesíteni a scampit. és a gondos figyelem eredményeképpen egyre finomabb és finomabb megkülönböztetéseket tudtak tenni az alapanyagok tulajdonságai közt. Az emberi testet felépítő sejt. akkor megtanulják. olyan kép ez. A testünkön keresztül kapcsolódunk egymáshoz és a világ többi részéhez. A ínyenc konyhaművészet egyre nagyobb népszerűsége ellenére a mi kultúránkban sok ember még mindig alig figyel arra. akkor anélkül juthat élvezetekhez. Igen nehéz azoknak a készségeknek a megszerzése. megismerkednek a történetével és a sajátosságaival. milyen végtelenül sokféle áramlat-élmény idézhető elő az ehető alapanyagok viszonylag szűk skáláján belül is. Testünk fizikai felépítése oly módon fejlődött ki. hogy ínyének tetsző italokkal kedveskedjenek neki. . és nemcsak érzéki élvezetet. Egy fanatikus ínyenc épp olyan unalmas önmaga és mások számára is. az élete szükségszerűen beszűkül. Az életet csak a szabadon választott. Előbb-utóbb azonban minden kultúrában művészet lesz az egyszerű kalóriafölvételből. ízlelés magas szintű művelésének elsajátítása sem könnyű.talán némileg túlozva – azt írja Nagy Küroszról aki körülbelül kétezerötszáz éve uralkodott Perzsiában: . akkor egyre többet akarnak majd belőle. mint például a magas fokú összpontosítás. Erényeket azonban nem lehet elfojtással szerezni. amennyit csak tud. Ezekből az elvekből lett aztán a konyhaművészet. A test áramlatkeltő lehetőségéit viszonylag könnyű felismerni. Azok az emberek. Az azonban természetesen lehetséges. Egyetlen embernek nincs annyi pszichikai energiája ébren töltött életében. A két szélsőség között azonban sok más lehetőség van arra. idővel érdeklődni kezdenek egy bizonyos nemzet konyhaművészete iránt.dilettánsok 59 . a szex és a vizuális-esztétikai élmények – az ízlelés képessége is csak akkor vezet örömhöz. hogy figyelemre sem méltatják érdemeit. akkor megtanulnak hummust készíteni és tudják. hanem azért. nem pedig szakértelmünk fitogtatása. oda kell figyelnünk arra. hogy a tojás kiváló kötőanyag és panírozásra is alkalmas. a tét az ételek rejtelmeinek a felfedezése. Xenophón . A vallások metaforikus nyelvén sokszor hívják az emberi testet "Isten templomának" vagy a "kegyelem edényének". hogy néhány készségnél többet elsajátítson. hanem az adott régió konyhaművészetét képviselő teljes repertoárt.

ha például filmet nézünk vagy erős forgalomba kerülünk. hanem egy olyan új gondolatgép. elkezd találomra összeszőtt mintákat követni. hogy ha fizikailag rossz állapotban vannak. Azt is mondhatnánk. Noha az áramlat mindig magában foglalja egyfelől az izmok és az idegek. amely magában foglalja a festő érzelmeit. amelyben él vagy élt. Vannak olyan emberek. melyek gondolkodásra késztetnek bennünket. hogy bizonyos szempontból értelmetlen meghúzni a határvonalat a test funkcióin meg az elme munkáján alapuló áramlat-tevékenységek között. és ez sokszor fontosabb lesz számukra. figyelmét mindig az abban a pillanatban a legnagyobb problémát jelentő dolgok fogják magukra vonni: valami valódi vagy képzelt fájdalom.. Ezen a ponton – ha tovább akarnak olvasni – kényszeríteniük kell magukat az odafigyelésre. Hogy egy mentális tevékenységet élvezetesnek találjunk. hogy élvezetünket leljük mindabban. mint egy külön valóságot felépítő társasjáték. Ugyanez fordítva is igaz: a legtöbb mentális tevékenység is testi alapokra támaszkodik. hogy úgy tűnik. Az agyukban táncot járó képzelt hangok tökéletesebbek. hanem az elménkben keletkeznek olyan információ nyomán. amelynek sajátos világában csak olyan tevékenységek mehetnek végbe. amikor újra öntudatunkat veszítve elalszunk. Viszonylag könnyű összpontosítani. amely nem pusztán vizuális elemek alkalmazásából áll. akik olyan folyékonyan tudnak kottát olvasni. hogy az elmében való rendteremtő szerepük a természetes nyelveken. melyek ott megengedettek. hogy élvezhessék. Általában észre sem vesszük. de mindenhol másutt értelmetlenek lennének. rögtön felüti a fejét az elme alapvető rendetlensége. Reggel az ébresztőóra hangjára nyerjük vissza öntudatunkat. másfelől pedig az akarat. nem lesznek képesek kiállni a szellemi összpontosítás hosszú időszakait. ennek ellenére a legjobb sakkozók rendszeresen futnak vagy úsznak. mégis meg kell különböztetnünk a tevékenységek egy olyan csoportját. Ha semmi tennivalója nincs. mint maga a látvány. A valóságban az ilyen szellemi állapotot nem olyan könnyű elérni. az érzelmek és a gondolat használatát. kell visszacsatolás. mikor a figyelem külső ingerek köré szerveződik. Feltételezéseinkkel ellentétben az elme normális állapota a káosz. Ezek a tevékenységek természetükre nézve szimbolikusak annyiban. a filozófia és a modern tudomány előfutára. mint az. A továbbiakban a kultúránk által előírt társadalmi szerepek sajátítják ki elménket. mint meghallgatnak. mint a fizikai tevékenységeknek. reményeit és gondolatait éppúgy. hogy ha egy bizonyos ponton túl javítani szeretnének teljesítményükön. Legboldogabb élményeink nem szenzoros tapasztalatainkból. A GONDOLAT ÁRAMLATA Az élet jó dolgai nemcsak az érzékszerveken keresztül érkeznek. hogy valami fájdalmas vagy kellemetlen dolgot kezdjen el mérlegelni. akkor meg kell tanulniuk fegyelmezni az elméjüket. A rejtvényfejtés szintén nagyon régi tevékenységi forma. A számtalan szellemi foglalatosság közül talán az olvasás a világszerte leginkább kedvelt áramlat-tevékenység. Ha valaki nem tudja megszervezni gondolatait. Az ebben rejlő jutalom pedig sokkal nagyobb. akik sok időt töltenek képzőművészettel. ugyanúgy minden. mert közvetlenül. hogy fizikailag jól érzik magukat: a személyes teljesítményük feletti öröm tölti el őket és megnövekszik az önbecsülésük. hogy nem is kell meghallgatniuk egy darabot ahhoz. de a legtöbb embernek néhány oldal után ellankad a figyelme és a gondolataik elkalandoznak a cselekménytől. 6. Gondos figyelemmel az ember felfedezhet egy hasonló szellemi dimenziót az olyan testi örömöt nyújtó tevékenységekben is. mint például a sport. konceptuális és politikai tettek egész tárháza rejlik. Ugyanígy azok az emberek. Az entrópia a tudat normális 60 . Ahogy egy műértő mondta: "A személyesen hozzám szóló műalkotások mögött intellektuális. Egy szimbolikus rendszer olyan. Ahogy Sir Francis Bacon majdnem négyszáz éve megjegyezte. az agyban elvégzett művelet is képes előidézni az öröm valamilyen formáját. mert tudatában vannak annak." Ez az ember egy festményben nemcsak a képet látja. A jógában a tudat feletti uralom elsajátítására a testi folyamatok irányításával készülnek fel. elkezdik a látott munkákat érzelmi. ha az a tevékenység valóban örömteli. A szimbolikus rendszerben a "cselekvés" rendszerint a fogalmak mentális manipulációjára korlátozódik. mert a szokásaink oly ügyesen terelgetik pszichikai energiánkat. hiszen minden testi tevékenységben jelen kell lennie egy lelki összetevőnek is. amit testünk kínál. Jelen kell lennie szimbolikus területen valamilyen készségnek. mely utóbbi szinte észrevétlenül olvad bele az előbbibe. nem pedig a testi érzetek közvetítésével rendezi az elmét. amelyet egy művész teremtett meg bizonyos vizuális eszközök. továbbá látása és percepciója összehangolásának segítségével. a csodálkozás – mely a tudás magja – az öröm legtisztább formájának visszatükröződése. a matematikán vagy valamilyen más absztraktjelrendszeren. vagyis. hanem azt a "gondolatgépet" is. mi pedig rábízzuk magunkat a "robotpilótára". Ahogy minden testi képességnek megvan a maga hozzá kapcsolódó áramlatformája. míg csak véget nem ér a nap. valamint tudnunk kell összpontosítani és a készségeinknek megfelelő szinten megragadni az adódó lehetőségeket. ahhoz ugyanazoknak a szabályoknak kell megfelelnie. mint bármilyen valóságos előadásuk lehetne..legyünk. amire pedig egy sakkversenyen feltétlenül szükség van. mint amilyennek hangzik. mintha a gondolataink megszakítás nélkül követnék egymást. milyen kevéssé vagyunk képesek uralni elménket. Ugyanez történik egy izgalmas könyv olvasásakor is. az evés vagy a szex. A sportolók jól tudják. Gyakorlás és külső figyelemfelkeltő tárgy hiányában egyszerre csak néhány percig vagyunk képesek valamire ráirányítani a gondolatainkat. elegendő készséget fejlesszünk ki magunkban. például számítógépes nyelven alapul. pillanatnyi csalódások vagy réges-régi frusztrációk. úgyhogy egy szimfóniát is inkább elolvasnak. történeti és kulturális alapon értékelni. Amikor egyedül vagyunk és semmire nem kell figyelnünk. amely azért élvezetes. és csak azért torpan meg néha. aztán kimegyünk a fürdőszobába és fogat mosunk. A vizuális elemek valójában a jelzései ennek a csodálatosan megszerkesztett gépezetnek. kellenek szabályok és célok. A sakk például egyike a leginkább elméleti játékoknak. mint annak a kornak és kultúrának a szellemét.

amikor a másik megbűnhődik –. Más ingerforrásokkal – olvasás. hova raktuk le a kocsikulcsot vagy valami más apró. 1982. amikor még csak nem is élvezzük. Noha a mi kultúránkban a családfák és a család története már elvesztette minden gyakorlati jelentőségét. Joktán fiai: Almodás. megfosztatik az igazi élményektől. hogy elképzel egy olyan helyzetet. nem tudnánk követni azokat a szabályokat sem. amennyiben elősegíti azt. Selef. Ezek után három olyan szimbolikus rendszert fogunk közelebbről megnézni. melyek az összes többi mentális műveletet lehetővé teszik.26-29: . Az emlékezés örömteli. hogy megtaláljuk helyünket az élet folyamában. olyan szabályokat és célokat. hogy ha valaki egyszer már kifejlesztette a támadásra kész pszichikai entrópia elűzésének ezt a stratégiáját. mely a messzi. hogy a törzs vénei időnként kihívták egymást 1 Biblia. Szent István Társulat 61 . elveszettnek hitt tárgyat. sem költészet nem létezhetne. A pszichológus Jerome Singer a Yale egyetemen talán minden más kutatónál többet foglalkozott a nappali álmodozással és a képzeleti képekkel. ha ismerjük a szabályaikat: a történelem. majd azt. hogy magunk is láncszemévé válunk egy folyamatnak. hogy eltereljék figyelmüket a befelé fordulástól és a negatív érzések felidézésétől. amikor annak még nem volt más alapja. Nem véletlen. mint a gyerekek ábécé-dalocskája. Ez az oka annak. családfákkal kapcsolatos adatot tartalmaz (pl. akinek nincs emlékezete. Elengedhetetlenül szükséges volt a családfa és a rokonság ismerete a társadalmi rend megteremtéséhez. amikor eszünkbe jutott. az emberek megpróbálják bármilyen elérhető információval megtölteni az elméjüket csak azért. és azt tartották róla. mivel ha nem lennénk képesek emlékezni. Ő volt a kilenc múzsa anyja. hiszen az írott jelrendszerek elterjedése előtt a megtanult információt egyik személy emlékezetéből közvetlenül a másikéba kellett átvinni. a technika alapjai és a bölcs mondások mind versbe szedve vagy könnyen megjegyezhető mondásokká fűzve kerültek be a gondolkodásukba. nem kell attól félniük. Hogy ezt az állapotot elkerüljék. Az ehető növények és gyümö1csök 1istája." A mentális áramlat minden formája közvetve vagy közvetlenül az emlékezettől függ. a tudomány és a filozófia. méghozzá olyan. ami az egyén azonosságát egy család vagy törzs tagjaként biztosította." 1). személyes problémákkal való szembenézésre kényszerítik őket. A történelem tanúsága szerint az információ elrendezésének legrégibb módja az ember őseinek felsorolása. Budapest. Ily módon egyrészt növeli a tudat komplexitását. hanem azt is lehetővé teszi. Már a legrégibb kultúrákban is szokás volt. az az ember. hogy elkalandozó gondolataik a kellemetlen. Seba. melyek rendet teremtenének az elméjében. a memóriánk tart össze minket.. Az írással nem rendelkező kultúrákban a mai napig fontos tevékenység az ősök nevének felsorolása. hogy így kiválassza a legjobb stratégiát. Sem logika.olyan állapot. De még a gondolatok rendezésének ez a látszólag könnyű módja is meghaladja sok ember képességeit. törvények. hogy képzeletben kárpótol a kellemetlen valóságért – mint mikor valaki úgy szabadul meg az őt megbántó ember iránt érzett agressziójától és a frusztrációjától. A jobbik módszer a tudat rendezetlenségének elkerülésére persze az. Hadorám. amelyben a résztvevők egyúttal nagy gyönyörűségüket lelik.. Amíg az emberek tévét néznek. Emlékezni felmenőinkre tizenkét nemzedékre visszamenőleg különösen élvezetes. hogy ő adott életet minden művészetnek és tudománynak. és kimutatta. A TUDOMÁNY ANYJA A görögök megszemélyesítették az emlékezetet . se nem kellemes. beszélgetés. Mindannyian átéltük már azt a felvillanó elégedettséget. Az ilyen szokások elsajátítása gyakorlatot kíván. melyek sok örömet adhatnak. bizonyos egészségügyi és viselkedési szabályok. a nagy holland kultúrtörténész szerint a rendszerezett tudás legfontosabb előfutárai a találós kérdések voltak. hogy egy gyerek (vagy felnőtt) lejátsszon egy helyzetet magában. Elménk rendezésének lehetőségeit tárgyalva először az emlékezet rendkívül fontos szerepét kell áttekintenünk. aki játszani szeretné őket. Johann Huizinga. hogyan lehet a szavak segítségével áramlat-élményt előidézni. másrészt ha ügyesen csinálja – a nappali álmodozás igen örömteli is lehet. mérlegelje a szóba jöhető lehetőségeket és számolhasson az előre nem látott következményekkel. de legyen ez a három az összes többire nézve is minta. Az álmodozás nemcsak az érzelmi rend megteremtését segíti azzal. akkor nehezen tud leszokni róla. mint amelyek az áramlat-tevékenységekre jellemzőek. A memóriát joggal tarthatjuk a legrégibb mentális készségnek. ez az eszünk. Ofir. A könyvnyomtatás elterjedése előtt az emberi tudás nagy része olyan rigmusokba volt sűrítve. s ne bízzuk ezt külső ingerforrásokra.a hölgy a Mnemoszüné nevet kapta. Más területet is említhetnénk. még a cselekedeteink is innen fakadnak. az a családfa. melyek elősegítik azt. Hacarmavet és Jerák. melyből az összes többi származik. hogy a nappali álmodozás készségét sok gyerek soha nem tanulja meg használni. amely se nem hasznos. és igaz az egyed fejlődésénél. Az elme használatának egyik legegyszerűbb módja például a nappali álmodozás: valamilyen eseménysor képzeletbeli lejátszása. Ezek a "szellemi játékok" mindenki számára elérhetőek. hogy az Ótestamentum olyan sok. az emberek még mindig szeretnek a gyökereikről beszélni és gondolkodni. Ahogy Bunuel mondta: "Az élet emlékezet nélkül nem is élet. Ter 10.állapota .. Őseinknek nemcsak származásukat kellett fejben tartaniuk. amely a környezetük birtoklásához kellett. hogy képesek legyünk gondolatfolyamainkat uralni. Abimael. és képtelen olyan tudatminták felépítésére. ha olyan szokásokat sajátítunk el. valamilyen hobbi – összehasonlítva a tévé olyan folyamatos és könnyen elérhető információözönt kínál. mely akkor töltött el. Usab és Dikla. mert egy adott célt szolgál és ezzel rendet teremt a tudatban. Havila és Jobab. az érzéseink. és a tudomány alapjait is újra fel kellene fedeznie minden generációnak. például a televízióra. Érthető. Az emlékezet elsődleges fontossága igaz a faj fejlődése szempontjából is. Obál. mitikus múltból indul és a kifürkészhetetlen jövőbe fut. földrajzi ismeretek. hanem minden más olyan tényt is. Emlékezni őseinkre azt jelenti.. Nélküle semmik vagyunk. amely a befektetett pszichikai energiát tekintve igen olcsón strukturálja a néző figyelmét. hogy oly sok időt vesztegetünk tévénézésre.

szagtalan. hogy mit szeretnénk tárolni a memóriánkban. előnyösebb helyzetben van. Annak az embernek. így szól a 67–70. Mindig el tudja szórakoztatni saját magát és értelmet lel saját gondolatai világában. amit annak idején az érettségire kellett görögül megtanulnia. Csak az utóbbi száz évre jellemző. és aztán elkezdünk figyelmet szentelni az adott területen kulcsfontosságú tényeknek és adatoknak. sporteredményekre. melyet csak a beavatottak érthettek meg. az ilyen ember társaságnak is sokkal kellemesebb. Az ő nemzedékének a tudás és a memorizálás még rokon értelmű fogalmak voltak. nem pedig olyan feladattá. és így azoknak a tudatában is rendet teremt. sokkal bonyolultabbak és hosszabbak. amelyek ahhoz az időszakhoz kapcsolódtak. amelyet az ősi Wales vándordalnokai énekeltek. ha eldöntjük. dalszövegekre. mint az. hogy a kreativitás és a memorizálás összeférhetetlen fogalmak. Annak az embernek azonban. akkor a komplex információminták kívülről való megtanulása semmiképpen sem tekinthető elvesztegetett időnek. sokkal gazdagabb annál. különleges tudásanyagra. akinek az emlékezete tömve van információmintákkal. távolba meredő tekintete pedig valahol a látóhatár szélén kalandozott. Természetesen a találós kérdések megfejtésében nem lehet kizárólag az emlékezetre hagyatkozni. akinek nincs mire emlékeznie. A reformereknek még igazuk is lett volna. akit az amerikai polgárháború érdekel. az az ember. úgy énekelte el az éneket. az információ a mi uralmunk alatt áll majd. amelyet környezete vagy biztosít a számára. A találós kérdések formája a logika szabályainak engedelmeskedett. régibb az Özönvíznél hústalan.szellemi vetélkedőre. mi iránt érdeklődünk leginkább – költészet. versekre. lábatlan. Ily módon az a néhány druida. bibliai idézetekre és bölcs mondásokra. mint például amikor a fák neve egyegy betűt jelentett. Ám ha a tudat feletti uralmat legalább olyan fontosnak tekintjük. és a kívülről való megtanulás egész folyamata kellemes tevékenységgé válik. Robert Graves szerint Írország és Wales régi bölcsei tudásukat könnyen megjegyezhető versekben rejtették el. melyeket a druidák és a bárdok az utókorra hagytak. A versben ott található elrejtve az F betű (melyet a titkos druida ábécében az égerfa jelképezett). amit külső erők kényszerítettek ránk. az amerikai polgárháború története vagy a baseball iránt –. lába sincsen. matematikai műveletekre. autonóm és önálló személyiség. ha az emlékezés célja egyszerűen csak annyi lenne. mint például a következő mondóka. Széles. a 1istába szedett fák pedig szavakat. mi az: Erős teremtmény. az S (fűzfa) és az L (berkenye). hogy az látszólag a fák csatájáról szólt. Gyakran az igen gyakorlott rejtvényfejtők közti versengés volt a legizgalmasabb szellemi tevékenység a helyi közösség életében. vértelen. konyhaművészet. beszélgetésre vagy drogokra – van szükségük. Minden egyes kibontakozó verssor közelebb hozta ifjúsága éveit. és Lady Charlotte Guest fordította le angolra: Mondd meg. mikor megtanulta őket. "A fák csatája" című furcsa. ilyenkor büszkeség telepedett a vonásaira. hogy "könyv nélkül megtanulni" valamit nem igazán hatásos módja az információ elsajátításának és tárolásának. mint azt a képességet. mint amelyik nem. sora: Előszörre az égerfák kezdték a viaskodást – A fűzfa és a berkenye még mindig késlekedtek. Az az ember. hogy az elméjük ne kalandozzon el a káosz felé. A téma megismerésével együtt fel fogjuk fedezni. elszegényedik az élete. amelyet hajdani walesi bárdok énekeltek. hosszú költeménynek. mert megoszthatja másokkal a tudatában rejlő információt. hogy – mivel az írásos dokumentumok olcsóbbak és könnyebben elérhetők lettek – az emlékezet fontossága drámaian megcsappant. kivéve egyes tévévetélkedőket és játékokat. de senki nem látta még. hogyan kell használni a betűket. költészettel vagy történelemmel kapcsolatos információt sajátítottak el kívülről. hogy mit érdemes megjegyezni és mit nem. A válasz ebben az esetben "a szél". soha meg nem született. Nagyapám hetvenéves korában még mindig tudott idézni az Iliászból. és fontos titkokat rejtettek versbe szedve. A szavak olyan élményeket ébresztettek fel benne. de valójában olyan üzenetet rejtett. nem kell 62 . csonttalan. Mi több. képzelőerőre és problémamegoldó képességre is szükség van. De megfelelő emlékezőtehetség nélkül nem válhat az ember jó megfejtővé. mely bizonyos stabil tartalommal rendelkezik. és nem kell hosszú listákat emlékezetbe vésnünk. hogy bizonyos dolgokat megteszünk vagy létrehozunk. Nagy hiba lenne feltételezni. másikuknak pedig értelmeznie kellett a dalban elrejtett üzenetet. vagy nem. akikkel kapcsolatba kerül. A többi találós kérdés. Egy olyan elme. hogy egyáltalán nem kell megjegyeznünk egy rakás adatot. mint ahogy más mentális készségeket is nehezen sajátíthat el. Erőfeszítéseik eredményeképpen a memoritert eltörölték az iskolai tananyagból. amikor egyikük egy rejtett utalásokkal teli dalt énekelt. tartalmilag pedig arra használták fel őket. Például a legeredetibb módon gondolkodó tudósok közül sokan rengeteg zenével. A találós kérdések között voltak könnyebbek és egyszerűbbek is. a versekre való emlékezés számára az időutazás egyik formája volt. aki emlékszik történetekre. Ha mi döntjük el. Manapság a jó emlékezőtehetséget gyakorlatilag használhatatlannak tekintik. akik kutatási eredményekkel felfegyverkezve bebizonyították. történelmi évszámokra. mint a földkerekség. hogy olyan tárgyi ismereteket örökítsenek tovább. hogy gyakorlati problémákat oldjunk meg a segítségével. aki tudta. mert mindig is létezett. olvasásra. kezetlen. melyeket őseink meg akartak őrizni. kémiai képletekre. aki ezt a készséget nem fejlesztette ki magában. de jár mezőn s jár erdőben. Az emberi értelem történetének legrégibb adatai szerint a jó memória mindig is a legtöbbre becsült észbeli adottság volt. feje sincsen. Míg másoknak külső ingerekre – tévére. Fontos tudnunk. Ezt a lehetőséget teljességgel figyelmen kívül hagyták a század elején az oktatás reformerei. Hogyan aknázhatjuk ki minél hasznosabban az emlékezőtehetségünket? A legtermészetesebb módja az. Tudata ugyanis nem függ attól a rendtől. Gyakran használtak titkos kódokat is.

Ford. demográfiai robbanás. s azután is. Kevésbé valószínű. úgy bizonyította be. A számtan és a mértan kialakulását például csaknem kizárólag azzal magyarázzák. A történetek és a találós kérdések mellett a civilizációk fokozatosan egyre összetettebb szabályokat fejlesztettek ki az ismeretek kombinálására. ha belső motiváció vezérel minket . örökre képtelenek értelmetlenségükben felfogni az emberek előbb is. mivel meghatározzák. hogy olyan közös számtani törvényeket találjanak. hogy megteremtette őket. Kerényi Károly. A legegyszerűbb rendező elv az. Kétezer évvel később Newton és Kepler még mindig ugyanezen az ösvényen haladtak tovább. hogy mely ötletek legyenek kiválasztva a számtalan elérhető közül. osztályharc vagy technikai szükségszerűség. Cseppet sem meglepő. Szerk.ha őszintén érdekel a tárgy. amelyet az emberek gyakorta szem elől tévesztenek: a filozófia és a tudomány azért keletkezett és azért indult virágzásnak. Persze mindig fennáll annak a veszélye. Az elvont tudásanyag és mindaz. hogy szükség volt rájuk a pontos csillagászati ismeretek és az öntözőrendszer megteremtéséhez azokban a nagy öntözéses civilizációkban. az éjszakát. Ez azonban általában akkor következik be. e. hogy kedvenc verseink vagy egyéb fontos adataink velünk vannak. mi történik?" Arkhitász úgy gondolta. Ez az állítás azonban szemben áll a kulturális fejlődés legújabb elméleteivel. mert gondolkodni jó. a tengert és mind az élőlényeket. ha például a tüzérség érdekli. Krisztus előtt a hatodik században Püthagorasz és tanítványai már nekiláttak annak az óriási feladatnak. akik mindig magukkal hordják kedvenc verseiket vagy idézeteiket egy füzetkében. mit kell az embereknek megtenniük annak érdekében. hogy a bot akkor az űrbe zuhan. és ha unatkoznak vagy rossz kedvük van. aki egy bizonyos információmennyiséget felhalmozott. hogy a világegyetemnek nincsenek határai. a világba jött. hogy az atomenergia fejlesztését és felhasználását felgyorsította az atombombáért folyó élethalálharc Németország. azt tartják. hogy ezt a munkát nehéz volt elválasztani a vallástól.magára nézve kötelezőnek éreznie. Szent István Társulat Hérakleitosz töredékei. Vannak emberek. területszerző háború. Ha Arkhitász okfejtése primitívnek tűnik. akik képtelenek ellenállni a kísértésnek. azután pedig azok az alapvető szabályok. az Eufrátesz. Mindannyian ismerünk olyan embereket. ln Filozófiatörténeti szöveggyüjtemény 1. valamint Anglia és az Egyesült Államok között."3 Ezek az idézetek mind alátámasztják a szavak fontosságát a tapasztalatok kezelésében. 1966. akkor csak azokkal a csatákkal foglalkozzon. nem különböznek olyan nagyon ettől a gondolatmenettől. mint hallották volna." 2. melyek a nagy folyók. melyekkel a relativitást mutatta be. Tökéletesen igaz például. piaci helyzet. ami azt jelenti. idézzük emlékezetünkbe. amikor az illető csak azért sajátít el bizonyos dolgokat. Ebben az esetben azonban az univerzum határain túl az űr van.. A külső erők nagyon fontosak. a zenét és a számtant. 2 3 Biblia (Jn 1. Simon Endre. és megnövelik az agy ingertároló kapacitását. Kr. ezekből a szabályokból nőtt ki.. hogy az. amelyekben ágyúk is szerepeltek. Budapest. képszerű jellegét. hogy Einstein képzeletbeli kísérletei a különböző sebességgel mozgó vonatokból látott órákkal. pontosan meg tudták jósolni az évszakok körforgását és pontos térképeket csináltak. ha megnevezzük a dolgokat. Ha nem papíron. akiket elkápráztat a materiális determinizmus. A történészek. A szó ereje hatalmas. nem pedig a környezetünkön. amit kísérleti tudományként ismerünk. és saját tudatunk felett akarunk úrrá lenni.9-10) Budapest. Nincs értelme a tényekre való emlékezésnek akkor. Ki kell itt emelnem azt a tényt. ha nem állnak össze mintává. Így például Arkhitász. A nevek után jönnek a számok és a fogalmak. hogy az univerzumnak nincsenek határai. hogy már meghallották. A legtöbbjelrendszer építőkövei. hogy most lennének matematikai és fizikai alapelvek. Ha most eldobok egy botot. hanem a memóriánkban tároljuk őket. 63 . Ha a gondolkodók nem élvezték volna a rendnek azt az érzését. a kitalált szavak a különálló eseményeket általános kategóriákká alakítják át. hogy imponáljon vele másoknak. de nem magyarázzák meg keletkezésüket. amelyet a szillogizmusok és a számok használata teremt a tudatban. lehetővé teszik az elvont gondolkodást. A Teremtés könyvében Isten közvetlenül azután nevezi meg a nappalt.. Az ilyen képletek segítségével le tudták írni a csillagok mozgását. mint a vallás: a világegyetem szerkezetének kifejezését.. hiszen hasonló célokat tűzött ki maga elé. s ezzel fejezi be a teremtés aktusát. AZ ELME JÁTÉKAINAK SZABÁLYAI Az emlékezet nem az egyetlen segédeszköze az elmében lejátszódó dolgok szabályozásának. hogy az összes nagyobb hadmozdulat idejét és sorrendjét kívülről tudja. Az információ elrendezésére szolgáló rendszerek nélkül még a legvilágosabb memória is a káosz állapotában lelné a tudatot. 28. Az elméleti gondolkodás soha nem vesztette el teljesen a hajdani találós kérdések kirakós játékra hasonlító. hogy untatni fogunk valakit. melyek összekötik a csillagászatot. hogy feltette magának a kérdést: "Tételezzük fel. az Indus. legyen az háború. ha nem találunk közöttük hasonlóságokat és törvényszerűségeket. akkor nem valószínű. de a maghasadás elméletéből kialakuló tudomány önmagában keveset köszönhetett a háborúnak. Tankönyvkiadó. arra használja majd. amelyeknek a segítségével előre kiszámítható módon kombinálni lehet ezeket. akkor a tartalom birtoklásának érzete. vagy még inkább a vele való összekapcsolódás még erőteljesebbé válik. hogy megéljenek. például mértani ábrákat és a formális levezetéseket. hogy halálra untasson vele másokat. 1982. hogy memóriájukkal hencegjenek. hogy a gondolkodást az alakítja. Ezeknek a történészeknek a véleménye szerint minden kreatív lépés csak külső erők terméke lehet. a földet. a világban volt. előveszik. a negyedik században élt filozófus és Tarentum városállam (a mai Taranto) vezetője. Hihetetlen biztonságot ad az. a Tigris. a geometriát. a szavak. hogy elértem az univerzum határát. János evangéliumában olvashatjuk: "(Az Ige). a Jangce és a Nílus mentén alakultak ki. és Hérakleitosz azzal kezdi csaknem teljesen elveszett írásainak ránk maradt töredékét: "Bár a logosz ez.

"4 "Démokritosz maga mondá. hogy filozófusuknak nagyon is ép az elméje. Akiknek nincs ilyen belső szimbólumrendszerük. mert kevés olyan dolog van a birtokunkban. Ha az izlandiak csöndben. Látván. és nem maradt ideje a való világ esetleges problémáira. a szél hangját figyelve töltötték volna az éjszakákat." "Sem a test. A szélsőségesen sivár környezetben a költők. mint a perzsa királyság birtokába jutni. akik azt állítják magukról. de nem is az utolsó olyan gondolkodó. például Niels Bohr és munkatársai. történészek és egyháztudósok olyanok voltak. sikerült kezükbe venniük tapasztalataik irányítását. 46. Szerk. és a tojást fogta a kezébe. hogy mi történik a külső valóságban. hogy legkedvesebb tudományterületük szimbolikus formái közé vegyüljenek. ahogy viselkedik. hogy átvegyék fölötte a hatalmat azok. hogy Démokritosznak alaptermészete a vidámság. A filozófusokat gyakran tartották "szórakozottnak". ami persze nem azt jelenti. Hogy csak egy példát mondjak. Vajon mennyire segítették a sagák az izlandiakat a túlélésért folytatott harcban? Megmaradtak volna-e nélkülük is? Teljes bizonyossággal nem válaszolhatjuk meg ezeket a kérdéseket. az abdéraiak. de mivel a tudásuk kódja kevésbé absztrakt. Démokritosz írásainak fennmaradt töredékeiből következtethetünk arra. melyet a káosz tengere ostromol minden oldalról. matematikusok. akkor egy hordozható. Rendezett gondolatmeneteket teremthet meg magának attól függetlenül. az ókor egyik legnagyobb elméjét nagyon tisztelték városának lakói. mert a sagák ismételgetése volt az egyik módszer arra. mint bármely más országban. Budapest. hogy elvesztették volna az eszüket. Tankönyvkiadó. akkor egy belső jelképrendszer a megváltást jelentheti. amikor mindent felölelő eszmecseréket folytattak egymással egy koppenhágai sörözőben." Más szavakkal azért élvezte az életet. és a bizakodás. Az izlandiak az évszázadok hosszú során át nemcsak megőrizték emlékezetükben az őseik tetteit megörökítő epikus költeményeket. az azért van. sem a vagyon nem teszi boldoggá az embereket. megtárgyalta Démokritosszal az élet furcsaságait. Amikor Kant állítólag az óráját tette be egy edénybe főni. hogy tudata békéjét külső 4 Démokritosz eredeti töredékeiből. hogy milyen élvezettel töltötte el a gondolkodás folyamata: "Istenivé tesz bennünket. mi baja bölcsüknek. Nagy előnye van másokkal szemben annak. A káoszt idéző hóviharok ellen megteremtették a formával és jelentéssel bíró énekeket. hogy tudatukat uralmuk alatt tartsák. A nagy gondolkodókat mindig inkább a gondolkodás élvezete sarkallta. a híres orvost. és hogy véleménye szerint: "A vidámság. hogy napokon keresztül gondolataiba merülve. míg odakint a sarki tél jeges szele süvöltött. kevés olyan belső szabály. köztulajdonnak számítanak. egykedvűen üldögél. 1966. de bölcs ember is. hogy használni tudja.az a tudás tette lehetővé a bomba gyártását. hanem csak azt. aztán biztosította a város lakóit arról. Ford. több kapcsolatra van szükségük a közvetlen környezettel. hogy mérje az időt. hogy elvesztette volna az eszét. In Filozófiatörténeti szöveggyűjtemény 1. Elhívatták hát Hippokratészt. Mivel Hippokratész nemcsak jó orvos volt. a politikai vagy vallási megváltás ködös ígéreteitől. ha mindig valami szépre és valami újra gondolunk. úgy gondolták. A dermesztő éjszakai hidegben a kezdetleges kunyhók tüze köré gyűlve kántálták a verseket. a legnagyobb jó a világon. mindamellett fogalmuk sem volt arról. hogy az izlandiak rendezett állapotban tarthassák tudatukat egy olyan környezetben. mint az általa elnyerhető anyagi javak. amire támaszkodhatunk. amely a valóság leírásának új módját kíséri. Bizonyos mértékig a földjüket jól ismerő földművesek és az erdőt megértő favágók is hasonló rendszerekre támaszkodnak. könnyen a média foglyaivá válnak. aki egy hordozható szabályrendszer birtokában van. ami visszatartaná elménket attól. a lelkük hamarosan megtelt volna reménytelen félelemmel és kétségbeeséssel. 49. Manipulálják őket demagóg emberek. olyan tudásból állnak. Ha valaki már elég jól elsajátított egy jelképrendszert ahhoz. Ha függőségbe kerülünk a tévétől. egyikünk sem kényszerül arra. állítólag Izlandon azért van aránylag több költő az emberek között. ha vannak olyan szabálykészleteink. hogy a gondolatokkal való játék egészen különleges örömet nyújt. Ha az elme nem képes saját magát információval ellátni. Reméljük. és bizonyosan beteg. önmagában is érvényes kis világra tett szert. de az új tudományos ötletek felbukkanását is az az öröm táplálja. Amikor a külső világ nem kínál fel menekülési lehetőséget. amit még békésebb körülmények között halmoztak fel a tudósok Európában. amely az emberekkel szemben különösen mostoha. Az. hogy megtudják. Minden egyes embernek hatalmában áll eldönteni. De a mindennapi életünkben is hasznos. Nemcsak a filozófiát. hogy inkább akar egy oksági magyarázatot találni. Démokritosz nem az első. fokozatosan függetlenítheti magát a külső ingerektől. melyeken elménk dolgozni kezdhet. csak elmerült gondolatainak áramlatában. Egy ilyen internalizált szimbólumrendszer kezelésének a képessége életmentő lehet. 5 Uo. a félelem elkerülésének eszköze. amikor emberek időlegesen elszakadnak a civilizációtól. nem természetes. Kövendi Dénes. Azok az eszközök. aki belemerült az elme áramlatába. és a korábban leírt rendkívüli körülmények között találják magukat. például koncentrációs táborban vagy egy sarki expedíción. Démokritoszt. amely megtalálható a könyvtári és iskolai könyvekben. de ki merné a gyakorlatban megkeresni rá a választ? Ugyanez áll azokra a helyzetekre. de új versszakokat is költöttek hozzájuk. A lényeg az. hogy elvont gondolataival foglalkozzon. mint az ép elme egy-egy kis szigete. amely a saját agyában működik. zenészek. hanem az egyetemesség és sokoldalú értelmesség. hogy időszakosan kikapcsolódtak a mindennapi valóságból. eltorzítják a szórakoztató műsorok és kijátsszák mindazok. hogy mindenre van válaszuk. a kábítószertől. akkor zűrzavarba süllyed. hogy sarki körülmények között vagy koncentrációs táborokban kelljen a jelrendszerekkel kapcsolatos készségeit előhívnia. valószínűleg minden pszichikai energiáját abba fektette. és saját életük eseményeit szavakba öntötték. Mivel elsajátították a ritmus és a rím rendszerezett tudományát. mert megtanulta kontrollálni a tudatát. hogy felvilágosodott kortársai azt mondták. 64 . akik el akarnak nekik adni valamit. mivel foglalkozik. amelyek a gondolatáramlatot lehetővé teszik. aki megismerkedett a költészet vagy a számtan alapelemeivel. Szó sincs arról. Simon Endre."5 Nem meglepő.

"szép napunk van". tökéletesen szabad lesz. Nincs szüksége többé külső mintára. Az a fontos. amelyet bárki elsajátíthat. nehézségi szintje olyan finoman árnyalható. Ha jól ki tudjuk fejezni magunkat. és nem is kell egy teljes verset elolvasni. mint minden olyan készséggel. Amikor reggel találkozom egy ismerőssel és azt mondom neki. bárhova magunkkal vihetjük. ugyanúgy. A SZAVAK JÁTÉKA Hogyan sajátít el az ember egy jelrendszert? Ez természetesen attól függ. hogy az idő "szép". valóban odafigyelünk. és a megoldás – a rend kellemes érzetét biztosítva – megelégedéssel és a jól végzett munka örömével tölti el a rejtvényfejtőt. mivel azt hangsúlyozom. és felnőttként talán majd felélesztik a társalgás elveszettnek hitt művészetét. gazdagítjuk az emberek közötti kapcsolatot. ráadásul ez olyan készség. a szavak még ma is számtalan lehetőséget kínálnak arra. 65 . hogy a kutyákat ették meg. Persze. hogy enyhe áramlatba kerüljön repülőtéri várótermekben vagy ingázás közben. hanem más. akkor nem elsősorban meteorológiai információt adok át – ami egyébként is fölösleges lenne. amelyik. akkor "átváltunk" és úgy teszünk."Tényleg gyönyörű!" – az enyémet. hogy korán megtanítjuk őket szójátékokra. ismerek egy nyolcéves gyereket. hogy az egész társalgás teljesen nyakatekert lesz. és minden mást haszontalan időpocsékolásnak tekintünk. hanem hogy az élmények minőségét javítsa. Épp ezért ma már csak azt a fajta kommunikációt tudjuk értékelni. mint már említettük. ezzel is az a helyzet. hogy ősi és alapvető szabályrendszer határozza meg a szavak használatát.eszközökkel állítja-e helyre. akkor továbbra is külső ingerektől függ. attól a személytől. Nem sokan vannak már olyanok. aki miután megpróbálkozott néhány keresztrejtvénnyel a New York Times-ban. mint annak a kifejezésnek a hallatán. az ismert fenomenalista szociológusok szerint a világot. Másodszor. hogy a "kutyákkal etették meg" kifejezés azt is jelentheti. de azért világos példa erre a keresztrejtvény. hogy a kezdők és a profik egyaránt örömüket lelhetik benne. Ha megtörjük a szavak jelentésével kapcsolatos általános elvárásokat. Az utilitarista elméletek az elmúlt két évszázad során meggyőztek minket arról. hiszen ugyanazokból az adatokból tájékozódik. amelyben élünk. hogy tapasztalatait leszűrt és sűrített formában őrizze meg. az ágyában. Nem különösebben nehéz megtanulni keresztrejtvényt készíteni. hogy pusztán megfejti a keresztrejtvényt. a költészet. amelyekből én -. Peter Berger és Thomas Luckmann. amelyben élnek. hogy különböző bonyolultságú szinteken az áramlatba kerüljünk. Némileg triviális. és azt is. Mivel a vers segít az elmének. hogy elintézzen bizonyos dolgokat. mert sok érv szól amellett.egy ártatlan szót vagy kifejezést többféleképpen is lehet érteni –. amelyet érdemes kifejleszteni. Végül." Nagy kár. megerősítem a kultúránkban honos interakciók egyik alapszabályát. az először kissé riasztó lehet. mintha a szó másik jelentését fogtuk volna fel. hogy találjunk legalább egy sort vagy egy versszakot. ahogyan az a beszélgetésben megnyilvánul. életünket megszépítő módja lehet a társalgás mára elfelejtett művészete. hogy a szóvicc és a többértelmű szavakkal való játék a humor legalacsonyabb formája egy művelt felnőtt számára. hogyan leljenek élvezetet a szavak birtoklásában. elismerem a létezését és kifejezem baráti szándékaimat. úgy érzékeljük. hogy hozzá szólok. egész jó saját keresztrejtvényeket kezdett csinálni. hogy az emberek csaknem képtelenek egymással beszélgetni. Berger és Luckmann szerint az ilyen folyamatos és nyilvánvaló kijelentések nélkül az emberek hamarosan elkezdenének kételkedni annak a világnak a valóságában. vagy akár vasárnap reggel otthon. Ha jól megválasztott szavainkat ráadásul megfelelően elrendezzük. ebben benne foglaltatik az. Olcsó. hogy "gombóc van a torkomban". akkor az ősi találós kérdésekhez hasonlít. ezért ideális arra. mint a tornagyakorlatok a testnek – segítenek formában maradni. aki azt írta: "A kifinomult társalgás maga az Édenkert. hogy megváltoztassa 1átásmódunkat. akik megértik Ali Ben Ali kalifa lelkes szavait. A szavak használatának egy másik. amely segíti ismerősöm tudattartalmát a megszokott rendben tartani. ha ő maga készíti a keresztrejtvényt. vagy ez a rend egy belső minta eredménye lesz. ha jó. Minden este elolvasni néhány verset olyan az elme számára. hogy a gyerekekkel megismertessük a szavak erejét. ki nem mondott céloknak teszek eleget. hogy sok beszélgetés itt be is fejeződik. hogy értékrendemben a "szépség" kívánatos jellemző. de a gyerekek rövid időn belül veszik a lapot és olyan ügyesek lesznek. a legjobb. Azt már láttuk. hogy minden rendben van. Sok embernek kínál lehetőséget arra. Néha egyetlen szó is elég. eleinte legalábbis biztosan nem. Nem csak a hasznossági szempontok okozzák azt. melyeket a mindennapi életben egymásnak mondunk. a tévéből és a rádióból ömlő közhelyek biztosítanak minket arról. hogy formába öntse a tudatot. A frázisok. még lényegesebb. melyeket nem tud uralni. öröme pedig mélyebb. amely gyakorlati tudást ad át. megdöbben. hogy az illetőt a gondolatok világának mely területe érdekli. Eközben megtanulják. hogy az üzleti és a hivatali életben a bő szókincs és a jó beszédkészség a siker záloga. amely szerint az időjárásról beszélni biztonságos kapcsolatteremtési lehetőség két ember között. aki a vasárnapi mellékletnek vagy a rejtvényújságnak dolgozik. hogy ha egy gyerekkel beszélgetünk. hogy ablakot nyisson a világ egy új szeletére. hogy a lét szokványos feltételei rendelkezésünkre állnak. hogy a beszéd fő célja a hasznos információk átadása. Csak annyit kell tennünk. amely énekelni kezd bennünk. Sok mindent el lehetne mondani ennek a népszerű időtöltésnek a védelmében. Így a könnyedén elejtett megjegyzés olyan üzenet lesz. de a gyerekeknek jó alkalmat nyújt a nyelv feletti kontroll elsajátítására. hogy a kutyák ettek meg valamit. ha nem a szakmájukról vagy valami őket közvetlenül érdeklő tárgyról van szó. és amikor lehetőség kínálkozik . Amikor egy gyerek rájön. amely szervesen nő ki készségeiből és tudásából. Például azzal. Ennek eredménye az lett. Az egyik módja annak. hallgatónk nagyon kielégítő élményben részesül. Kár. hogy a társalgás fő célja nem az. Lehet. Ha valaki a tevékenységét arra korlátozza. Nem kell ezeknek a verseknek "csodálatos" költeményeknek lenniük. A nyelv legkreatívabb használati módja. hogy új utakat keressünk önmagunkban. Ha valaki ezen a területen is önálló akar lenni. az ő válasza pedig . hogy kezdetben pszichikai energiát kell belefektetni.

lefilmezi vagy újabban videóra veszi élete fontos eseményeit. Erik Erikson véleménye szerint az emberi életút utolsó szakaszának egyik feladata az "integritás" megszerzése. Húszéves korunkon túl egyenesen szégyenletesnek minősül.Arra sincs ok. részletekben bővelkedő levelei jó példák arra. a költészet vagy a matematika. és kitörölhetik elméjükből a zavaró valóság képét. mert tulajdonosai Mexikóban vették a nászútjukon. és lehetővé teszik tudatunk számára. hogy elgondolkodjanak a nap eseményein. az írás terápia. Olyan eseményeket válogathatunk ki és őrizhetünk meg az emlékezetünkben. aki azért felelős. mint számtalan életrajz kivonata" – írta valamikor Thomas Carlyle. hogy az írók csak és kizárólag úgy képesek megtapasztalni az áramlatot. hogy felismeri a "történelmi utalásokat". amelyről elmondhatjuk. Nemcsak élvezik az élményt. szervesen növekvő gondolatmenet hívja elő a gondolatokat. hogyan kell. még a gettóban felnövekvő gyerekek és az öregek otthonában élő félig írástudatlan. az írás is veszélyes lehet. de hát az emlékezetben megőrzött múlt soha nem is lehet az: folyamatosan újra kell 66 . hogy felépítse azt. az önmagunkkal való kommunikáció eszköze. ahogy akarnak. Annak. mert csecsemőkorukban azon etették a gyerekeket. s lehetővé teszi számára. Manapság viszont. hogy feledésbe merüljön. Először is az írás a kifejezés szabályozott eszközeit biztosítja az írással foglalkozónak. Az anyagnak az a fajtája. hogy a sajátunk. hogy beszűkítse élményeit. Ahogy Kenneth Koch. hogy a tudatukat szokatlan mértékben borítja az entrópia. hogy a fejünkre nőjön. ez lehetővé tette számukra. aki belső okokból ír. Azonban mégsem vesztegeti az idejét. ha valaki megmutatja nekik. amit naplókban és levelekben rögzítünk.) Ebben a mai világban elhanyagoljuk az írást. Semmi kétség. akkor rendkívül kifinomult eszközre teszünk szert. Az ilyen múlt persze nem szó szerint igaz. Az utóbbi időben többen állítják. Az ember naplót ír. hogy elemezzük és megértsük élményeinket. noha az esetleges látogató nem biztos. és elzárja előle a másféle élménylehetőségeket. milyen felnőtt lesz belőlünk és hogyan fog működni az elménk. nem létezik. Felszabadítanak minket a jelen zsarnoksága alól. hogy nem fizetnek meg érte. ennek a készségnek az elsajátítása javít az életükön. mint készség. A viktoriánus korszak aggályos gonddal megfogalmazott. Mint minden más áramlat-tevékenység. rögzítése és emlékeinek megőrzése a tudat rendezésének egyik legrégibb és legkedveltebb módja. A gyermekkori emlékek. A görög mitológiában ő a történelem pártfogója. hogy ennél a pontnál megtorpanjunk és csak passzív fogyasztók legyünk. hogy élményeiket szavakba öntsék. Nem tudja. talán éppen az az egyik oka. hogyan teremtettek az emberek rendezett mintákat azokból a jobbára véletlenszerű eseményláncokból. hogyan rendezze versekbe személyes élményeit. hogy a költők és a drámaírók szokatlanul súlyos tüneteit mutatják a depressziónak és más érzelmi zavaroknak. ha úgy merülünk el a versfaragásban. Régebben a művelt emberek a naplóformát és személyes levezésüket használták fel arra. Ha az írás egyetlen célja az lenne. melyet az események meghatározott időrendben bekövetkező és visszafordíthatatlan láncolata ad. mert oly sok más kommunikációs forma igyekszik kiszorítani a helyéről. idős asszonyok is képesek csodálatosan megható verseket írni. akkor semmi értelme abban a reményben elkezdeni írni. mint jó verset. amelyek különösen kellemesek és jelentőségteljesek számunkra. Klió. hogy írók lesznek. hogy a hallban a szőnyeg a szeretett nagymama ajándéka volt. de nagyon élvezetes folyamat is. a számítógép és a fax ügyesebben továbbítják a híreket. (Valóban jó prózát írni persze épp olyan nehéz. és olyan múltat "alkothatunk" az emléktárgyak segítségével. Egy kis kitartással és önfegyelemmel mindenki megtanulhatja. ha a rabjává válik valaki: arra kényszeríti az írót. rendkívüli módon meghatározzák. Bizonyos értelemben minden ember a saját személyes létének történettudósa. A prózaírás hasonló jótéteményt jelent. Az írás célja azonban az információ megalkotása. ha valaki nem keres pénzt az írásaival (legyen az bármilyen nevetséges összeg). Az írásban rejlő lassan. Lehetséges. nem pedig puszta továbbítása. és hogy azt a rozoga díványt azért tartották meg. A múltra való emlékezés nemcsak a személyes identitás megteremtésének és megőrzésének eszköze. ami tulajdonképpen a család életének múzeuma. hogy szavakból világokat teremtenek. Ám ha az írást a tapasztalataink feletti uralomra használjuk fel és nem hagyjuk. Öregkorban aztán újra fontossá válik a múlt értelmezése. és egy olyan értelmes történetté szervezése. amelynek a segítségéve1 rendet teremthetnek érzéseik zűrzavarában. amit életünk során sikerült és amit nem sikerült elérnünk. hogy rögzítse az eseményeket és élményeket. A telefon. a New York-i költő és társadalmi reformer megmutatta. BARÁTKOZZUNK KLIÓVAL! Memória volt a kultúra anyja. azért megvan a maga egyértelmű szerkezete. vagyis annak összegzése. amelyekben úgy cselekedhetnek. Noha a történelemtudományból hiányoznak azok a világos szabályok. a magnó. de az alkotás során jelentős mértékben növekszik önbecsülésük is. érzelmi jelentőségüknél fogva. Márpedig ha valaki nem nagyon tehetséges. "A történelem nem más. hogy majd meggazdagszik vagy híres lesz tőle. fényképeket őriz meg. legidősebb lánya pedig a "Hírnök". hogy aztán valamikor a jövőben könnyen felidézhetők és újraélhetők legyenek. hogy az elmúlt eseményekről szóló beszámolókat rendben tartsa. mint például a logika. könnyebben elsajátítható. amelyek élvezetessé tesznek olyan más szellemi tevékenységeket. amely segít nekünk boldogulni a jövőben. hogy információt továbbítson. hogy visszalátogasson a régi szép időkbe. A pszichoanalízis elsősorban azt szeretné elérni. hogy rendet teremtsen az emberek összekuszált gyerekkori emlékei közt. hogy a nappali falán a festmény azért fontos. Az élet kisebb-nagyobb eseményeinek megfigyelése. és – noha hiányzik belőle a versmérték és a rím nyilvánvaló összetartó ereje –. amelyek a tudatukra nehezedtek. Nem is olyan régen még elfogadott dolog volt amatőr költőnek vagy esszéírónak lenni. újságkivágásokat és emléktárgyakat gyűjt. míg le nem írjuk. Az írás jó módja annak. akkor meg is érdemelné. akkor időpocsékolásnak tartják az egészet. és rendet teremt a tapasztalataink között. A múlt emlékei nagyban hozzájárulnak életünk jobbá tételéhez. amelynek a használata gazdag jutalmat rejt magában.

A történetírást mint áramlat-tevékenységet több szinten is gyakorolhatjuk. a múltnak melyik része érdekli. mikor a piactéren ült gondolataiba merülve. Elképzelései olyan különösek voltak. mégsem igaz az. az asztrofizikus. hogy élvezettel utazgasson a semmi közepén levő fűrészmalmokhoz. Sajnos. túl gyakran tekintünk úgy a történelemre. amilyet előtte még senki sem.. az. Jól felszerelt laboratóriumok. mint P. melyekkel munkájuk során találkoznak. Legtöbben nem tartjuk magunkat amatőr történészeknek. amelyek neki magának jelentenek valamit. amelyben élnek – legyen az egy városrész vagy egy megye -. hogy a tudomány területén az áttörések kizárólag olyan csoportoktól erednek.A. hanem "az a meggyőződés. és elkezd ezzel foglalkozni.. azokra a forrásokra és részletekre koncentrál. akik annyira szeretnek játszani a gondolatokkal. és azért tanuljuk. hogy . mind az ezekhez vezető lépéseket". Tény. hogy az új elméleteket ellenőrizzék. Az is lehet. Semmi okunk rá. hiszen ismeretei lehetővé tették. hogy azokon a helyeken történnek a legnagyobb felfedezések. és a rejtvény nyújtotta kihívásnak nagy szerepe van abban. és aho1 a legtökéletesebb felszereléssel dolgozhatnak. Gyönyörű példája ennek Subrahhmanyan Chandrasekhar. és személyes stílusában jegyzi le. a fizikus. és elkezdenek ezzel kapcsolatosan könyveket és emlékeket gyűjteni. Ha a "normális" tudománnyal foglalkozó tudósokat ilyen mértékig lelkesítik az intellektuális rejtvények. hogy a múlt egy bizonyos elemére összpontosítanak. mint Nyugat-Kanada egyik kevéssé háborgatott részén élő barátom. A legszemélyesebb az egyszerű naplóírás. amelynek során menjünk olyan messzire vissza a múltba. a rejtvényfejtésről. hogy az ismert dolgok határain túlra kóborolva addig ismeretlen területeket kezdenek feltérképezni.. Ha így áll a helyzet. akkor a történelem nem nagyon teheti jobbá az életünket. A kívülről irányított tudást kelletlenül fogadjuk és nem lelünk benne örömet. a sakkozásról vagy bármilyen más áramlat-tevékenységről szólnak. hogy alkotó módon kézben tartjuk-e ezeket a szerkesztési munkálatokat vagy sem. új területen kivívja a hivatásos kollégák elismerését. sokan kiterjesztik érdeklődésüket a nemzetükre. a kémia vagy a fizika élvonalában dolgozhasson. remekül eljátszottam vele. és a kérdés csak az. hanem még kellemes feladat is. kifejezetten hasonlít azokra beszámolókra." Nem csoda. hogy hosszú 67 . Noha a technokraták szeretnék velünk elhitetni. . akkor egyre eredményesebbek vagyunk. Ezek a feltételek segíthetnek abban.szerkeszteni.M. lehet-e vajon a laikusból tudós? Végül is olyan hosszú ideje hajtogatják már nekünk. hogy rendszerint tovább folytatja munkáját. amelyek mindenki más szemében csak gyommal benőtt romok voltak. A sikeres ember bebizonyítja magáról. mint megjegyzendő unalmas évszámokra. amely máskülönben elképzelhetetlen lenne". a vitorlázásról. amelyet talán elviselünk. amely idővel a feketelyuk-elmélet alapja lett. Még 1933-ban. amelyek miatt a tudomány "izgalmas" lehet. de továbbgondolva a dolgot. Dirac. és Kalkuttából Londonba hajózott. Az is igaz. noha kimenetele előre megjósolható. amelyek a sziklamászásról. hogy bárkiből lehet amatőr történész. A TUDOMÁNY GYÖNYÖRE Az eddigiek alapján könnyen el tudjuk képzelni. akkor az egyetlen alternatíva a szakterületekre specializálódó és igen sok pénzt faló "hivatásos" tudomány. miért vonzó a tudomány. Olyan terület ez. hogy a kimenetel hogyan érhető el. mert a műveltséghez szükséges. a következő fokozat a család történetének megírása. Thomas Kuhn A tudományos forradalmak szerkezete című könyvében több okot is említ. hogy ha elég ügyes. múzeumokat látogatnak. olyan rejtélyt fog megoldani. Megint mások annak a közösségnek a története iránt mutatnak érdeklődést. Azokat az embereket kedvelik. hogy az események időbeli elrendezése nemcsak szükségszerű folyamat egy tudatos lény számára. könyveket olvasnak el. Kuhn azt is megállapítja. írta le a csillagfejlődés egy olyan modelljét. vagy legalábbis nem ilyen jól". ha a tudós számára nem nyújtana élvezetet. melyek "behatárolják mind az elfogadható megoldások természetét. ahová a legtöbb pénz ömlik. hogy valaki a biológia. Az sem igaz. kreatív elmélet felbukkanásáért. de nagyon kedvetlenül. Az új felfedezések még mindig úgy jutnak az emberek eszébe. melyeket a valaha élt tudósok saját szórakozásukra találtak ki. akik új utakat keresve kitörnek a jelenleg létező tudományos paradigmák közül – még inkább a puszta élvezet mozgatja. hogy értékelni tudja azoknak az épületeknek a szépségeit. Ezt az összpontosítást olyan szabályok teszik lehetővé. hogy kiváló rejtvényfejtő. de nem szeretünk. hogy "az átlagos kutatási paradigma izgalmát az adja. olyan feljegyzésekre. akkor a történelemtanulásból könnyen áramlat-élmény válhat. a tudás átformálásának vágya vagy a létfeltételek javítása motiválja. akinek élete már-már mitikus dimenziókba emelkedik. Ám ha egyszer már rájöttünk arra. Még a "normális" (vagyis nem "forradalmi" vagy alkotó jellegű) tudomány gyakorlása is szinte a lehetetlennel lenne egyenlő. "Azzal.. aki érdeklődni kezdett a környékbeli "korai ipari építészet" iránt és fokozatosan elég tudást szedett föl ahhoz. "sok pénz egyenlő jó eredmény" -forgatókönyv egyáltalán nem vezet sikerhez a "hivatásos" tudományban. bőséges anyagi források és számtalan beosztott kísérletvezető szükséges ahhoz. ahogy Démokritosznak. amikor fiatalemberként elhagyta Indiát. a "forradalmi" tudósokat – azokat. amire rábukkant. Mihelyt azonban valaki eldönti. hogy a tudósok gyakran éreznek úgy. Egy kis többlet-erőfeszítéssel saját benyomásaikat is megörökíthetik a múltról. hogy valaki Nobel-díjat nyerjen vagy egy divatos. nagyon is kétséges. és ezzel "valódi" amatőr történészekké válhatnak. hogy ezen a ponton megtorpanjunk. és a nagy cégek csinálnak minden fontosat. a paradigma (vagy elméleti megközelítés) arra kényszeríti a tudóst. hogy a természet egy részét olyan részletességgel és mélységben vizsgálja meg. amennyire csak lehet. öntödékhez meg romba dőlt raktárakhoz. de nem sokat tehetnek az új. hogy ez a futószalagon gyártott. aki a húszas években így írta le a kvantummechanika fejlődését: "Nagyon érdekes játék volt. hogy ebben a században a tudomány már az intézményesített tevékenységek körébe tartozik. hogy ha a tudomány célja az. melyekben minden kutató egy-egy szűk területen jártas. hogy figyelmünket viszonylag elvontabb problémák kis körére összpontosítjuk. történelmi egyesületekbe lépnek be." Kuhn leírása arról. Kuhn szerint a "normális" tudománnyal foglalkozó tudóst nem az igazságkeresés.

Szükség van még alázatra. élete végéig gyakorló orvos volt. Részt vett a mezőgazdasági és társadalmi reformokban is. mintha féltek volna. Szerencsére nemcsak ilyen speciális területek alkotják a tudományt. Newton két évet töltött el egy biztonságos és unalmas eldugott vidéki helyen. s ő ekkor fogalmazza meg legnagyobb felfedezéseit. melyek megvetették a genetika alapjait. és élete legnagyobb részében jutalma pusztán az esztétikai öröm volt. inkább azért. mert lelkesedtek az általuk feltalált módszerekért. mert 1983-ban Chandrasekhar maga is megkapta a fizikai Nobel-díjat. amelyhez több milliárd dolláros részecskegyorsító kell. hogy gyönyörűségét lelte abban. Chandrasekhar azonban nem mondott le és nem halasztott el semmit. amit rendszere egyszerű szépségének láttán érzett. mert el kellett végezniük feladatukat és el kellett költeniük a kormány által kiutalt vaskos költségkeretet. Az ötvenes években Chandrasekhar a Wisconsin állambeli Williams Bayben tartózkodott. hogy visszautasítsunk olyan meggyőződéseket. s aki az izmok és az idegek vezetőképességét kutatta. ahol viszonylagos ismeretlenségben tovább folytatta kutatásait. kertészkedési szenvedélyéből nőttek ki. hogy a nagy tudósok évszázadokig szinte kedvtelésből végezték munkájukat. el ne felejtsük. mindenki számára elérhető. Alex Muller és J. Amikor ezt a történetet régebben mesélték. 1987-ben kapták meg munkájukért a fizikai Nobel-díjat. Vegyük észre. Az a szellemi keret. amikor befejezte a bolygók mozgását leíró korszakalkotó értekezését. Azon a télen egy haladóknak indított asztrofizikai szemináriumot kellett tartania. ha összehasonlította a nehézkes ptolemaioszi modellel. nem csapatmunkát – ugyanúgy. a modern vegyészet atyja. és kísérletei. amelyekre gondolunk. de elég szkeptikusak és nyitottak legyünk ahhoz. K. hogy megfigyeléseinket addig forgassuk. hogy ha valakinek nincs diplomája és nem dolgozik valamelyik nagy kutatóintézetben. amely nem kifejezetten eldugott hely. mindenki azt várta. gondos megfigyelésre. de nem is tartozik a tudományos szempontból igazán nagyra értékeltek közé. hogy nem hivatalosan támogatott. és azzal múlatta az időt. ha megtalálta különböző tárgyak súlypontját. miért szentelt annyi időt annak. A csillagászi munka természetesen nem segítette előre egyházi pályáján. melyet a hétköznapi ember a természeti jelenségek megfigyelésében lelhet. majd a másik akkori tanítványa nyerte el a fizikai Nobel-díjat. hiszen temérdek pénzt meg energiát fektettek bele. az első természettudományi Nobel-díjas amerikait megkérdezték. de elegáns és klasszikus kísérleteit élvezte a legjobban. Minket itt és most az amatőr tudomány érdekel. nagyrészt éppen azok az intézmények határozzák meg. Luigi Galvani. És. hogy egy laikus nem tud hobbiszinten hozzájárulni ahhoz a kutatáshoz. amit szerettek. közhivatalnok volt és a Ferme Generale-nak dolgozott. Galilei orvosi képzésben részesült. Einstein a legfontosabb értekezéseit abban az időszakban írta. mert azt. Nem sokkal ezután az egyetem bezárt a pestis miatt. hogy a gravitáció általános elméletéről szóló gondolataival játszadozzon. elismert emberek. mint az ő munkája. állítólag azt felelte: "Mert szórakoztató volt". mi történik a hivatásos tudósok világában. Susumu Tonegawát. mióta annak az egyetlen kicsi atommagnak a hasadása oly fontosnak bizonyult. Az egyik róla keringő anekdota jól szemlélteti munkájával szembeni elkötelezettségét. az események fegyelmezett rögzítésére és hogy módot találjunk arra. nem ijedtek meg attól. 68 . Egyszerűen azt csinálták. Csak kíváncsiságra van szükség. általában azzal fejezték be. hogy valaki ellopja az eredményeiket. Gregor Mendel szintén pap volt. Végül a Chicagói Egyetem ajánlott neki munkát. Az elmúlt évek egyik legjelentősebb tudományos eredménye a szupravezetők elmélete volt. a zürichi IBM-laboratóriumban. Michaelsont. részben e azért. amelyekkel minden sikeres intézmény igyekszik minél jobban misztifikálni saját működését? Nehéz ezekre a kérdésekre választ adni. akiknek a nevét megemlíthetném. amely a tudományos munkát lehetővé teszi. Gyakran ilyen kedvezőtlen körülmények között. hogy mi foglaltatik benne a "tudomány" fogalmában. Antoine Laurent Lavoisier. hogy ne kelljen vállalnia a bejárás kényelmetlenségét. hogy nem "hivatásosak" a maguk területén. akinek közvetetten az elemek feltalálását köszönhetjük. Georg Bednorz dolgozta ki az elmélet alapjait és végezte el az első kísérleteket Svájcban. Isaac Newton 1665-ben megkapta Cambridge-ben a diplomáját.ideig senki sem fogadta el őket tudományos berkekben. akkor már semmi esélye sincs rá. hogy megmérje a fény sebességét. hogy kollégáik kinevetik az ő látszólag őrült ötleteiket. hanem mert tartottak tőle. és az vezette egyre veszélyesebb kísérletek felé. amely a forradalom előtti Franciaországban körülbelül az adóhivatalnak felelt meg. Néhány évvel később előbb az egyik. A csillogó-villogó laboratóriumok és a hatalmas kutatócsoportok szükségességét valószínűleg túlértékelik egy kicsit. hogy tanítsa az "osztályát". körülbelül nyolcvan mérföldre az egyetem központi területétől. Amikor Albert A. aki ugyanabban az évben a biológiai Nobel-díjat nyerte el. mert az egyéni erőfeszítést kíván. legalábbis reméljük. Ne azzal törődjünk azonban elsősorban. Két ötletgyáros. amikor a svájci találmányi hivatalban dolgozott mint ügyintéző. és mivel csak két diák jelentkezett rá. a gondolatokkal való játékra ítélt emberek körében következnek be azok az áttörések. Vajon napjainkban tényleg annyira más a helyzet? Tényleg igaz. míg megleljük az őket mozgató rejtett szabályokat. melyeket nem támasztanak alá a tények. nem azért. Néhány évig a kutatók senkinek sem engedtek betekintést a munkájukba. mintsem azért. hogy hozzájáruljon a tudomány fejlődéséhez? Vagy ez csak egyike azoknak a nagyrészt öntudatlan erőfeszítéseknek. úgy írta le a felesége. Semmi kétség. hogy sajnos a professzor maga sosem kapta meg a Nobel-díjat. hogy képesek legyünk a minket megelőző kutatók eredményeiből tanulni. Nicolaus Kopernikusz kanonok volt a lengyelországi Frauenburg katedrálisában. A tudományos áttörések még mindig egyetlen emberi elme gondolatainak köszönhetők. hetente kétszer kanyargós mellékutakon visszaautózott Chicagóba. és azért szereti a szumóbirkózást. melyek aztán ezt a monopolhelyzetet kihasználják. az egyetem fő csillagászati obszervatóriumában. az az öröm. hogy Chandrasekhar a következő félévre halasztja vagy lemondja a szemináriumot. A "nagy tudomány" majd gondot visel magára. Ők és még sok más nagy tudós. mint aki "mindig a saját feje után megy". Most már nincs szükség erre az együttérzésre.

a politikai összefüggések és a kollégák személyes féltékenysége miatt. hogy mi alkotja a "szépet" vagy a "jót"? Mint minden más tudományággal. akik Mendel nyomdokaiban járva. Az érdekli-e. De ha azért választja azt a bizonyos utat. hogy világosan kifejtse az előtte álló nagy kérdéseket. Vannak. akit nem kell túlzottan komolyan venni. Ha valaki úgy érzi. megtanulnak a háziállatok keresztezéséről. és az emberek éppen emiatt szentelték neki életüket. akinek a teljesítménye nem üti meg a hivatásos mércét. anélkül. hogy miután eldöntöttük. Husserlt és Heideggert olvas majd. és Arisztotelész. Eredetileg azonban az "amatőr". hogy bármilyen gondolatrendszer komplexitását kifejlesszük. aki addig tágította a látóterét műszaki kérdésekben. hogy mi az eszköz és mi a cél: a specializáció a jobb gondolkodás kedvéért történik. akkor a tanulás kínkeserves lesz a számára. Mások szorgalmasan megismétlik régi korok csillagászainak megfigyeléseit a kertjükben felállított távcsővel. mégis az adott területre kell koncentrálnia. Ők továbbra is az alapvető kérdésekre összpontosíthatnak. mert azt várjuk. hogy ismert tudós legyen. Ha valaki figyelmesen olvas és beszélget másokkal. Az amatőr filozófusoknak az egyetemen lakozó hivatásos társaikkal ellentétben nem kell aggódniuk az egymással versengő iskolák közti történelmi harcok. aki a legjobban védi a hazáját. Aquinói Szent Tamás. Vannak. akkor a legtöbb esetben a hübrisz vétségét követjük el. hogy "lenni"? Vagy jobban érdekli az. Két olyan szó is van. Ma egy filozófus lehet a dekonstrukcionizmus vagy a logikai pozitivizmus specialistája. nem pedig öncélúan. Kantot. vannak kaktuszgyűjtők. hiába amatőr. Minden. AMATŐRÖK ÉS HIVATÁSOSOK Vannak emberek. Ha valakit az érdekel. akik ásványokat keresve róják a vadont. Ez a két kifejezés az amatőr és a dilettáns. hogy melyek ezek a kérdések. hogy mit gondoltak az elmúlt századok nagy filozófusai arról. mi az a terület. és annyi élvezetet találni mindegyikben. amit csinál. arra a személyre utalt. 69 . amely iránt különleges vonzódást érez. mint gondolnánk. Rendszerint lenéznek mindenkit. amely a latin "amare" (= szeretni) szóból ered. Manapság ezek a címkék enyhén lekicsinylő kifejezésekké váltak. aki nem ér fel egy adott szintig. a filozófiában is eljön az ideje annak. hogy sose lesz belőle valódi. A BÖLCSESSÉG SZERETETE A filozófia szó eredetileg azt jelentette "a bölcsesség szeretete". és ezért hobbiját nem is kell komolyan venni. nem pedig a sikerrel és az elismeréssel. Vannak botcsinálta geológusok. élvezettel megy végbe. amit a kutató elméjében teremt. mit jelent az. akkor több amatőr tudós van. Ha a valóság alapvető tulajdonságai érdeklik. hogy a passzív fogyasztó állapotából belépjen az aktív alkotók táborába. "hivatásos" tudós. Ezek közül az emberek közül sokat az a hit tart vissza készségei további fejlesztésétől. amennyit csak tudnak. hogy már a tudományos színvonal határát súrolja. Az amatőr vagy a dilettáns egyaránt olyan személy. minden energiájukat egy tevékenységre fordítják. mint például Baumgarten. akkor nagymértékben hozzájárulhat az élet minőségének a javításához. akik a sivatagot járják új fajták után kutatva. ezért etikával kezdenek foglalkozni. Sajnos sok komoly gondolkodó szenteli minden szellemi erőfeszítését annak. és megpróbálnak megtudni mindent egy olyan betegségről. az "elbizakodottság áldozatául" esünk. mi a "pillanatnyi állás" az adott területen. hogyan csikarjon ki örömet az élet egyik legnagyobb és leglelkesítőbb feladatából. el kell olvasnia egy bizonyos könyvet. ami már annyi baj oka volt az emberek között. mint ők. Noha a szakosodás szükséges ahhoz. mert belülről úgy érzi. A tudomány műveléséhez azonban nem kell jobb indok. amely őket vagy családjukat fenyegeti. akik egészségügyi kérdésekkel foglalkoznak. Megint csak nem lehet eléggé hangsúlyozni. hogy egy nap majd áhítattal olvassa az utókor. és Wolffot. akkor a tanulás folyamata viszonylag erőfeszítés nélkül. mi a szép. Spinoza és Nietzsche erkölcsfilozófiájában mélyednek el. akkor úgy érezheti. amit csak lehet. Mások jobb szeretnek több tevékenységben is megmártózni.Ha ilyen tág értelemben nézzük. akkor az esztétikafilozófusok gondolatait fogja áttekinteni. aki kevésbé tájékozott. Ha az áramlattal mérjük az értékét. vagy egy megadott menetet kell követnie. hogy bármiben is szakértővé válnának. Ha valaki már tisztázta. az a jó. mit akarunk közelebbről tanulmányozni. és megpróbál olyan válaszokat felvázolni. ember által létrehozott intézmény közös sorsa. akkor az az amatőr filozófus megtanulta. Santayana és Collingwood. és valószínűleg több százezer olyan ember él a földön. mit gondoltak mások ugyanerről a tárgyról. míg több nemzedék után magával az intézménnyel kapcsolatos problémák el nem veszik a helyet az eredeti cél elől. mi volt az eredeti célja. hogy a legsikeresebb katona már nem szükségszerűen az. azonban eközben elfelejti. Azt kell elsőként eldöntenie az amatőr filozófusnak. hanem aki a legtöbb pénzt szerzi a hadseregnek. mindig tisztában kell lennünk azzal. akik szakosodni akarnak valamire. a korai Kant vagy a késői Hegel szakértője. de ne zavarják őt a bölcsességgel. mint a rendnek az az érzése. akkor esetleg elkezd az ontológia felé közelíteni. amelyiknek a jelentése kifejezi a testi vagy szellemi foglalatosságokkal kapcsolatos eltorzult álláspontunkat. Manapság a hivatásos filozófusok szégyellnék elismerni mesterségük ilyen naiv meghatározását. mert ezt így szokás csinálni. Példának okáért a modern nemzetek az ellenségeik elleni védekezésül szerelnek fel fegyveres erőket. meg kell tudnunk. és nem szenteli magát kizárólagosan a szakterületének. amelyek segíthetnek megérteni az egyéni élményeket. hogy valamilyen egyetemes problémára adott válasszal indul. episztemológus vagy egzisztencialista. Másokat esetleg jobban vonzanak a jó és a rossz alapvető kérdései. vagy új hibridvirágokat hoznak létre. hogy így csaknem hivatásos szintig jussanak el. egészen addig a pontig. Egy hadsereg azonban hamarosan kifejleszti a maga szükségleteit és politikáját. hogy az ember a kezdetektől a saját kezébe vegye a tanulás irányítását. aki szereti csinálni. Ha azért írjuk le a meglátásainkat. hamar képet tud alkotni arról. Croce. Ahogy más tudományágakban. ezzel is az a helyzet. milyen fontos. De ha valaki belső késztetésre jegyzi le gondolatait. amikor valaki készen áll arra.

és az alkalmazott szabályok nem a tudomány. sosem lesz valóban szabad. ha a tudás elsajátítói szem elől tévesztik a célt. és Liszenko erőfeszítései több évtizedig tartó éhínségben tetőztek. a nyelv és a logika használatára is módja van mindenkinek. milyen módon idézhet elő a szellemi tevékenység áramlatot. hogy a saját területükön kell versenyre kelni a hivatásosokkal. amelyre mindenkit ösztönzünk. és valami rosszban sántikál. 1. öregebb vagy egykorú vele az illető. Budapest. most mindent az egységbe olvaszt és összekovácsol. hogy a kommunista ideológia szabályait alkalmazzák a növő kukoricára ahelyett. s nem a teljesítményre terelte a figyelmet. hogy a kísérleti tapasztalatokat követnék. hiszen ez azt jelentette. hanem azt. nagyrészt a külső és a belső célok összemosódásának tulajdonítható. mintha ugyanannyit tudna. mikor befejezi az iskolát. hogy önmagukat dicsőítsék vagy anyagi előnyökhöz jussanak." 6 Az idézet körülbelül kétezer-négyszáz éves. mi történik. a tudós torzképévé lesznek. . mint a test. a teljesítményt. akik tisztátalan célokkal lépnek a tudomány mezejére. hogy áttekintse. amely az amatőr és a dilettáns kifejezésekre az évek során rátapadt. ami a legfontosabb – örömet szereznek neki a saját cselekedetei. melynek során az illető saját felsőbbrendűségére keres bizonyítékokat más csoportok tagjaival szemben. Amatőr tudósnak lenni nem azt jelenti. A figyelmüket elég hosszú ideig manipulálták kívülről tankönyvek és tanárok ahhoz. különösen a leninista dogmák árnyékában. Az lenne a jó. Ezen a ponton a tanulás célja már nem a bizonyítvány vagy a diploma megszerzése. a sikert. In Platón összes müvei 3. Gondolkodását a szomszédok véleménye. Péterfy Jenő. mikor valaki először kapcsolódik be az elme áramlatába. mint egy hivatásos. ha a külsőleg irányított oktatás vége egyben a belső motiváció irányította tanulás kezdeti szakasza lenne. s örömében csapongva nagy kedvvel forgatja a gondolatot. összekovácsolva belőlük az árja faj felsőbbrendűségéről szóló elméletét. A cél inkább megérteni azt. hol jobbra. hogy bizonyos dolgokat csinált. azután pedig azt. valószínűleg jól hangzott a laikusok számára. Az az ember azonban. fiatalabb. AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS KIHÍVÁSA Ennek a fejezetnek az volt a célja. hogy az utolsó bizonyítványosztás napja számukra egyben a szabadság első napja is 1egyen. A németországi náci mozgalom egyformán merített az antropológiából. Hogy egy példát vegyünk. aki úgy tesz. Liszenko arra vonatkozó elképzelése. majd meg szétgörget s szétválaszt mindent. annak ellenére. hogy a magatartást többre értékeljük a szubjektív körülményeknél. hogy érdekeiket előbbre mozdítsák. mintha a bölcsek kövét találta volna meg. Sok ember abbahagyja a tanulást. aki uralni szeretné saját elméjét. ha valakit dilettánsnak neveznek. aki elhanyagolja absztrakt készségeit. A szovjet biológiát egy emberöltővel visszavetette. az elért eredményt csodáljuk. még jobban kifacsarodhat önmagából. úgy megörül neki. mert a nyolc-tíz vagy még több évnyi kívülről irányított tanulás nagyon kellemetlen emlékeket hagyott benne. képesek akár az áltudományokhoz is fordulni. amely a latin "delectare" (= örömet lelni valamiben) származéka. a nyelvészetből. Sajnálatos módon a politika és a kukorica elképzelései nem mindig esnek egybe. akit vitatkozásra foghatott magának.Ugyanígy a "dilettáns". milyen személyes jelentősége és értelme van az élményeinknek. Igaz. hogy az életet értékesebbé lehetett tenni az ilyen tevékenységekben való elmélyedéssel. 6 Platón: Philébosz. valószínűleg téved. hogy a hideg éghajlaton elültetett kukorica ellenállóbb lesz majd. az anatómiából. 70 . műveltségre vagy társadalmi helyzetre való tekintet nélkül. amelyik az úton elindította őket. A tudományos módszerek mögött rejlő szkepticizmus és a kölcsönös kritika jótéteménye nélkül azok a laikusok. Láttuk. ha önző célok vezérlik őket. ugyanígy az emlékezőtehetség. amelynek segítségével majd jó állást kapunk. de egy kortárs szemlélő se írhatná le színesebben. hanem a politika szabályai voltak. eredetileg azonban amatőrök inspirálták. A laikusok. nem a tapasztalatok minőségét. olyasvalaki volt. Ezeknek a szavaknak a legkorábbi jelentése éppen ezért az élményre. a tévében látott hirdetések és az újságok szólamai irányítják majd. és erőfeszítéseiket gyakorta lehetetlen megkülönböztetni a belsőleg motivált amatőrökétől. amikor az amatőrök szem elől tévesztik ezt a célt. Következésképpen lassan kínossá vált. 1984. azt a szubjektív jutalmat írták le. hol balra. amivel először is leginkább önmagát ejti zavarba. amikor a felsőbb hatóságok úgy döntöttek. amit Platón ír le a Philébosz című dialógusában Szókratész tanítványairól: "Mikor pedig a fiatalok közül valamelyik először ízleli meg e tant. hogy megváltozott a magatartásunk az élmény értékével szemben.56. mint éppen ennek a két szónak a sorsa. aki élvezett egy bizonyos tevékenységet. Ebből ered aztán a gondolkodó elmélyült öröme. mint hivatásos társa. amikor amatőr költőnek vagy dilettáns tudósnak lenni csodálatos volt. Ezen a szinten az amatőr tudomány megállja a helyét. nem pedig a teljesítményre összpontosított. és a tudást arra használják. talán még hatásosabb is. fajra. a történelemből. hogy az elme legalább annyi cselekvési lehetőséget kínál. Ahogy a végtagok vagy az érzékek használata elérhető mindenki számára nemre. amit az egyén abból nyert. Az a rossz felhang. Jóllehet hivatásos tudósok is részt vettek ebben a kétes vállalkozásban. Semmi sem illusztrálja jobban. még a legrosszabb tudósoknál is inkább vakká és süketté válnak a igazsággal szemben. Ám abban a pillanatban. Volt idő. ki lesz szolgáltatva a "szakértők"-nek. nem törődve vele. A hangsúly azonban egyre erősebben áttolódott arra. mint a hivatásos tudomány. hogy a dilettáns azt éri el. a népek eredetének története iránt való érdeklődés könnyen átfordulhat olyan kutatásba. hogy az a fajta dilettáns tanulás. hogy mi történik körülöttünk. Európa Könyvkiadó. hogy egy szimbolikus tant szellemi képességeink bővítésére használunk fel és rendet teremtünk tudatunkban. Ford. és még ellenállóbb utódokat hoz majd létre. a biológiából és a filozófiából. Az az amatőr.

Mondhatnánk azt. hogy ura a saját életének. hogy a munka örömteli tevékenység. pihentek vagy táncoltak. az utána következőben pedig Freud tanácsának másik felét vesszük sorra. hogy valami újat tanuljon.17). hogy a munka szükségszerűen kellemetlen. hogy a munkának ily csekély a becsülete. Vannak olyan kultúrák. életünk nagy részét mi is önmagunk fenntartásával töltjük el: a test táplálásához szükséges kalóriák nem kerülnek maguktól az asztalra. legalábbis nehezebb. hogy a néhány generációval előttünk még általánosan elterjedt "hagyományos" paraszti életformába hogyan illeszkedik be a munka. AUTOTELIKUS MUNKÁSOK Ádámot az Úr nagyravágyásáért büntetésből arra ítélte. amelyet mindenáron el kell kerülni. A legmegdöbbentőbb az volt. gátak és paloták. A 76 éves Serafina Vinon asszony. Ebben a fejezetben megnézzük. Nemcsak a munka mennyisége. A rabszolgának mindennap ugyanazt a kimerítő mozdulatsort kell elvégeznie. A másik végletet a tizenkilencedik század ipari munkásai képviselik. mesét mond a dédunokáinak vagy tangóharmonikázik a rokonainak és a barátainak. hogy nem dolgoznak soha. rendbe teszi a gyümölcskertet. de a sebésznek minden nap alkalma nyílik arra. vagy gyapjút kártol. Európában. Thomas Carlyle nem tévedett. de értelmezhető úgy is. akkor egész élete kedvezőbb irányt vehet. hogy az itt élők szinte meg sem tudják különböztetni a munkát a szabadidőtől. aki az Olasz-Alpok Val d'Aosta-i körzetében lévő Pont Trentaz nevű kis falucskában lakik. Fele annyi idő alatt is elérhetné a csűrt. akiknek sikerült kizsákmányolniuk őket. Nincsenek azonban szigorú szabályai annak. annál nehezebb őket megvalósítani. mindössze napi három-öt órát töltöttek munkának nevezhető tevékenységgel . és amiről megbizonyosodhat. mert annak a néhány embernek az álmait kellett megvalósítaniuk. Minél több pszichikai energiát fektetünk azonban anyagi célokba. vagyis azt. A Teremtés könyvének erről szóló részlete (3. ha egyenesen menne. akik a "civilizált" társadalmak perifériáján éltek. hogyan élvezzük mások társaságát. vagyis "A munka nemesíti az embert – de le is aljasíthatja"." Sigmund Freud egy kicsit alakított a mondáson. másfelől azonban nincs. és a házak meg a kocsik se maguktól keletkeznek. Ha valaki megtalálja az áramlatot a munkájában és az emberekkel való kapcsolataiban. Noha minden tiszteletem a Bibliáé. rengeteg energiát igényel alapvető vágyaink és szükségleteink valóra váltása. de bőséges bizonyítékaink vannak arra. olasz pszichológusok egy csoportja Fausto Massimini professzor és Dr. Ameddig nem érdekel különösebben bennünket. kitakarít. mi a boldogság receptje. ami olyan zűrzavart idézne elő bennünk. hogy növekvő igényeinket kielégítsük. akiket gyakran napi tizenkét órán. az csak a saját tehetetlensége. Egyre több szellemi és fizikai munkát és egyre több természeti erőforrást kell felhasználnunk. hogy megkímélje a dombokat az eróziótól.az étel. vagy telik-e a technika legújabb vívmányaira. Esténként olvas. hogyan idézhet elő a munka áramlatot. mikor azt írta: "Áldott az. aki megtalálta a maga dolgait. hogy ténylegesen mennyit kell az embereknek dolgozniuk. e lo rende simile alle bestie". hogy az életet valaha is élvezhessék. Nyáron heteken át szénát kaszál a hegyi legelőkön. elégedjen meg ennyivel. hogy biztonságos és szép házban lakunk-e. gyakran életünk legélvezetesebb része is lehet. hogy valóra váltsák uraik nagyra törő vágyait. majd a sok kilométerrel lejjebb fekvő csűrbe hordja a nagy bálákat a feje tetején. gyakran fel kellett adniuk arra vonatkozó reményeiket. mégsem 1ehet igaz. ahogy nem az a Kalahári-sivatag nomádjainak sem. minden nap reggel ötkor kel. hogy a készségek fejlett szintjét megkívánó. de azt is. kanyargó kis ösvényeken gyalogol.A MUNKA MINT ÁRAMLAT Az állatokhoz hasonlóan. Lehet. mint semmit sem csinálni. Ez az ironikus mondás vonatkozhat általában a munkára. mind rabszolgák erejéből épültek fel. heti hat napon át dolgoztattak veszélyes bányákban. hogy megfejje a teheneket. és minél valószínűtlenebbek ezek a célok. hogy nehéz. hogy minden áldott nap tizenhat órát dolgoznak. de a minősége is nagyon változó lehet. az ókori templomok. az ipari forradalom által megkímélt. addig a munka szükségessége nem nagy teher. Úgy tűnik. 71 . mikor megkérdezték tőle. akiket kényszerítettek rá. hogy mivel a világegyetem oly kevéssé hatékony módon működik. sötét gyárakban. szabadon végzett munka összetettebbé teszi az Ént. Antonella Delle Fave vezetésével interjúkat készített néhány itt lakóval. ahol az emberek –jóllehet mindkettő nehéz feladatot ró rájuk – sikeresen össze tudják egyeztetni a családi életet és a munkát. nagyon jól visszatükrözi azt a felfogást. akik hetente néhány alkalommal összegyűlnek a házában. a lakóhely. a Tádzs Mahal. A tisztaságtól ragyogó kórházban operáló agysebész és a teher alatt a sárban botorkáló rabszolga egyaránt dolgozik. mint a piramisok. majd időjárástól és évszaktól függően vagy kihajtja a gleccserek alatti mezőre a csordát. óriási különbséget jelent az életünkben. hogy mennyit eszünk. de ésszerű választ adott: "munka és szeretet". hogy arca verejtékével művelje meg a földet. Tudjuk. Utána hatalmas reggelit főz. és nehéz feladatokat is meg tud oldani. a kínai nagy fal. Nem meglepő hát. Egy régi olasz mondás szerint: "Il lavoro nobilita L'uomo. mint a kényszer hatására végzett lélekölő munka. de inkább a láthatatlan. a ruházat és a szerszámok előteremtésével. ahogy a legtöbb kultúra – különösen azok. melyek részletesen lejegyzett változatait nagylelkűen rendelkezésünkre bocsátották. A civilizált társadalmakat a primitívektől megkülönböztető hatalmas teljesítmények. akiknek leszármazottai ma is élnek Afrika és Ausztrália barátságtalan sivatagaiban. melyekben a mindennapi termelő tevékenység amennyire csak lehet. és minden nap újra megbizonyosodik róla. hogy az őskori vadászó-gyűjtögető életmódot folytató emberek. rövid. Mivel a munka általános és mégis oly sokféle. magas hegyek közt megbúvó kis alpesi falucskákban még mindig léteznek olyan közösségek. Kíváncsian arra. melyek elérték a civilizáció összetett állapotát – megközelítik a munkát: olyan átoknak tekintik. közel áll az áramlathoz. A történelem folyamán azoknak az embereknek. A nap többi részében beszélgettek. hogy munkánk örömöt jelent-e számunkra vagy sem.

amelyben a munka értelmes módon kapcsolódott az emberek identitásához és végső céljaihoz. mert azt csinálok. Mindazonáltal már egyetlen kivétel is elégséges annak cáfolatára. Az élet ebben az alpesi falucskában sose volt könnyű. Saját szavaival: "Elégedett vagyok az életemmel. hogy harmonikus egyensúlyba hozza az emberi célokat a természeti erőforrásokkal. a fiatalok általában kevésbé elégedettek azzal. az ipari társadalom zűrzavaros világában. háztartási készülékekkel és egzotikus nyaralásokkal. mintha lélegzetelállító katedrálisokat emelne. Ha ma nincs meg valami. Évszázadokra visszamenő családi legendák kapcsolódnak a tájhoz. ha annyi pénze és ideje volna. ahogy a világ minden egyes nappal növekszik és fejlődik. akkor inkább kevesebb legyen a dolog és több a szabadidős tevékenység – olvasás. Elismételte ugyanazt. az unokák azonban (húsz és harminchárom év közöttiek) már számunkra ismerős módon fogták fel a munkát: ha lehet. Noha Joe igen alul állt az üzemi hierarchiában. és ijesztgette András bácsit vasvillával a kezében. A nemzedékek közötti különbség részben a kornak tulajdonítható. a munkát említették első helyen mint a tökéletes élmények forrását. ő is néz tévét. Segítettek egymásnak. mit szeret legjobban az életben. hogy aztán óriási szikrazuhatag kíséretében ráhegesszék őket a vasúti kocsik aljára. ez a gyár lenne a leghatékonyabb a szakmában. és a fiatalabb rokonai közül sokan élnek nagyvárosokban. modern. az legalább akkora teljesítmény. amit egyébként is tesz. sötét. Sok vadászó-gyűjtögető vagy paraszti társadalom élete kemény. mozi. kényelmes körülmények között. mert olyan sokat kell dolgozniuk. és nem akartak volna kevesebbet dolgozni. hogy ő a legfontosabb ember az egész gyárban. ahol az emberek feje fölött soktonnás vaslemezeket mozgattak szállítósíneken. Nem mintha Serafinának fogalma se lenne a városi életforma lehetőségeiről. Múlt századi utazók több olyan alpesi közösséget is leírtak nem messze Pont Trentaztól. A fém mindig olyan hangosan zengett az ütésektől. Több előléptetési ajánlatot is visszautasított. amely képes arra. Megtartottam a szabadságomat és keményen megharcoltam érte. hetvennégy éves asszony véleményét osztják: "Szabad vagyok. Tisztának és boldognak érzed magad. gyapjút kártolni – vagyis azt szereti a legjobban csinálni. terelné őket a legelőn. hanem esetenként környezetünkben is. a hegyek minden hajlatát. látod. jobban szeret egyszerű hegesztőként dolgozni. amelyet a világ életében játszik. gyümölcsfákat metszeni. de a többségük valószínűleg nem. kihajtani őket a legelőre. a tudatlanság és a betegségek uralkodtak. inkább Giuliana B. dalaikat. Azon a sziklán meg maga az ördög állt egy hóviharban '24-ben. fáklyával a kezében.. télen viszont süvöltött a jeges szél a csarnokban. az utolsó életben maradt nő Serafina falujából az utolsó életben maradt férfival egy lejjebb fekvő faluból az 14'73-as pestisjárvány tombolása után. akit még korai áramlat-kutatásaink során interjúvoltunk meg. szabad a munkámban. Hogy egyik napról a másikra megélhessenek. olvas újságot. a többi munkás szerint pedig Joe nélkül akár rögtön be is csukhatnák a boltot. hegesztőként dolgozott egy délchicagói gyárban. csak az a rossz. a madarakkal. hogy ezeket a feladatokat örömtelinek találják. mit csinálna. hát majd meglesz holnap. Mindenkivel jól elbeszélgetek – a növényekkel. Egyetlen sikeres példából nem vonhatunk le általános következtetéseket az összes preindusztriális kultúrára nézve. és rosszul érezné magát mások főnökeként. Ehelyett egyre szélesebb lesz a szakadék a szükséges rossznak tekintendő munka. sport.. a virágokkal és az állatokkal. bele kellett kiabálni a másik fülébe. A természetben sosem vagy egyedül. Joe ötéves korában érkezett az Egyesült Államokba. akkor is nagyon szép. De mi a helyzet a városi munkásokkal. A tíz legidősebb meginterjúvolt Pont Trentaz-i lakos közül – hatvanhat évestől nyolcvankét évesig – mindenki olyan válaszokat adott. Pont Trentaz fiataljainak egy része talán úgy érez majd a munkájával kapcsolatban. ami osztályrészü1 jut nekik. Joe akkor hatvanas éveinek elejénjárt. gondozná a gyümölcsfáit és gyapjút kártolna. A menedzser kijelentette. minden embernek a tevékenységek széles skáláját kellett elsajátítania az egyszerű kemény munkától a bonyolultabb mesterségbeli fogásokig. Ezen a régi kőhídon találkozott egy éjjel. de bizonyos szempontból szegényes szabadidős tevékenységek között. ahol vasúti kocsik összerakását végezték. Nincs főnököm. tökéletesen boldog és elégedett azzal a szereppel. mint Serafina. Még ha sokat kell dolgoznod. Egyikük sem húzott éles választóvonalat a munka és a szabadidő közé. mikor még kislány volt. minden követ. hangárszerű csarnokban. és a negyedik osztály után abbahagyta az iskolát. utazás. csak nevetett. Hogy egy közösség olyan életmódot fejlesszen ki.. továbbá ápolniuk és gazdagítaniuk kellett nyelvüket. jobban vágynak a változatosságra és türelmetlenebbek a kötöttségekkel és a megszokással szemben. rövid és embertelen volt. Kint lenni a szabadban. Abban a málnásban ott Serafina nagyanyja tévedt el. hogy ha még öt olyan embere lenne. mintha régi barátok lennének. mint Joe. ahogy Serafina. Ahelyett. én irányítom az életemet. és az élvezetes. mégis mindenki ismerte és egyetértett abban.Serafina úgy ismer minden fát." Természetesen nem minden preindusztriális kultúra volt ilyen idilli. Amikor Serafinától megkérdezték. hogy elnyomottnak éreznék magukat. melyekben az éhség. tőlük származik az egész család. amikor elfáradsz és haza kell menned. mert azt mondta. művészetüket és hagyományaikat. hogy ha mondani akartak valamit. hogy a munka mindig kevésbé örömteli kell hogy legyen. ha erre lehetőségük nyílik. Körülbelül kétszáz ember dolgozott Joe-val együtt három óriási. nem voltak gondjai a válasszal: megfejni a teheneket. amit akarok. amit előbb mondott: fejné a teheneket. A megkérdezett gyerekek többsége is ugyanígy gondolkodott az életről. Ez a divatosabb életmód azonban nem vonzza Serafinát. Már több mint harminc éve dolgozott ebben a gyárban. autóval. amennyit akar." Amikor megkérdezték Serafinától. 72 . az állataimmal lenni. emberekkel beszélgetni. akiknek a munkája nem kötődik ilyen világosan életük fenntartásához? Serafina attitűdje nemcsak a hagyományos paraszti életmódot folytató falvakban figyelhető meg. Ebben az esetben azonban az eltérés egyúttal a hagyományos életmód fokozatos pusztulását is tükrözi. de sose akart művezető lenni. aztán összeházasodtak. Jó példa erre Joe Kramer. akkor sem. ha idősebb lesz. mint a szabadon választott időtöltés. Életük azonban valahogy mégis úgy alakult. Nyáron meg lehetett sülni a hőségtől.

legyen az bármennyire is bonyolult. "repülés" és "áramlat". már régóta ismert bizonyos vallásos és filozófiai tanok követői számára. A középkori keresztény világkép bűvöletében élő emberek elfogadták. hogy megismerje és megjavítsa. "úszás". feltéve. ha a vízpermet szivárványokat csinálna? Olyan öntözőfejeket keresett. és ki merné azt mondani. Csuang-ce úgy gondolta. de ha megértjük. hogy hidakat építünk a folyók felett és termővé tesszük a meddő síkságokat. Tingnek. sőt. a szakácsnak az a feladata. térde minden hajlítása – huss! huss!. és – ahogy Joe is –játszanak velük. az talán még izgalmasabb volt. mire hazaért. hogy a sivár valóság megváltoztathatatlannak gondolt korlátai között éljenek. Amikor megkérdezték tőle. Joe és a felesége egy szerény kis külvárosi házban éltek. és ha szükség volt rá. A legmeghökkentőbb azonban az volt. Az egyik legérdekesebb példa arra. csak munkánkon keresztül teremtjük meg. mint az. de még élvezte is őket. feltettem magamnak a kérdést . a jü fogalma. hogy Joe nemcsak képes volt ilyen feladatokat végrehajtani. vagyis a taót. mint azoké. A többi hegesztő. mi bajom lenne?" Ezek után szétszedte a kenyérpirítót. hogy milyennek látták a korábbi gondolkodók az áramlat jelenségét. és az öntözőfejek közé rejtette őket. a nap már túlságosan alacsonyan járt ahhoz. Karl Marx szerint a férfiak és nők a termelő tevékenységeken keresztül építik fel magukat. Amit otthon csinált. vagyis "emberi természet" önmagában nem létezik. hogy áramlat-élményt teremtsen magának a legsivárabb környezetben is – egy embertelen munkahelyen vagy egy gyommal benőtt külvárosi telken. a hatalmas mechanikus daruktól az elektronikus monitorokig. Utána elindultak hazafelé. mert gyerekkora óta érdekelte mindenféle gép. ahogy a gyárban az érdektelen rutinmunkából összetett áramlattevékenységet varázsolt. Volt azonban egy kis baj Joe édenkertjével. Mivel a hét legtöbb napján dolgozott. a kés megpendül és elsuhan – tökéletes ritmusba olvad össze. aki képes igazi feladatnak tekinteni a munkáját. hogyan kell a jü szerint . Végtére is a haverok a kocsmában istenien érzik magukat. lába minden mozdulata. hogy "bolyongás" "lebegés". Most már valóban készen állt a mű. Joe-nak támadt egy ötlete . Így hát Joe megint leült a rajztáblához és újabb megoldással állt elő. mint a többi. aztán némi csetepaté az asszonnyal. Joe lefegyverzően azt válaszolta. Így aztán munka után elüldögélhetett a verandán. hogyan tanult meg összetett. teljes elkötelezettséggel. Joe sosem vált a munka rabjává. ösvényekkel. sokkal fejlettebb szintű és sokkal örömtelibb. színekből álló legyezők vették körül. Úgy tűnt. amelyek a fény elég széles spektrumát bocsátották ki ahhoz. amelyet egy 2300 évvel ezelőtt élt taoista tudós. Esténként a munkaidő befejeztével a munkások kirajzottak a környékbeli kocsmákba. Olyan reflektorokat talált ki. utat. A munka nemcsak környezetünket formálja át azzal. ha valakinek "autotelikus személyisége" van. hogy Joe életmódját dicsérni a munkatársaiéval szemben "elitista" gondolkodás. Miközben a föld alatti öntözőberendezést építette. Joe ritka példája annak. Az évek során megvásárolták a két szomszédos üres telket is. akivel elbeszélgettünk. több száz bokorral és virágokkal. hogy szivárványt hozzanak létre. Azon emberek tapasztalatainak minősége. úgy fordították le angolra." 73 . hogy jól érezze magát. de még mindig élvezi a munkáját. amelyek nem működtek rendesen.Joe közkedveltségének egyszerű oka volt: az üzemi munkafolyamatok minden egyes résztevékenységét elsajátította. hogy mindkettőt Isten nagyobb dicsőségére teszik. "Amikor a mama kenyérpirítója bemondta az unalmast. ahogy az életet élni kell – spontán módon. hogy az öröm és a komplexitás szintje egyenesen arányos egymással. Attól fogva mindig ezt a módszert használta: érzelmileg azonosult a szerkezettel.ha én lennék a kenyérpirító és nem akarnék működni. hogy valaki a helyes módon követi az. amelyekből volt elég a környéken – stratégiailag elhelyezve minden harmadik utcasarkon egy –. és minél gyorsabban szabadulni igyekezett tőle. bárkinek a helyét át tudta venni. hogy jobb időtöltés az. ahol Joe vadregényes sziklakertet épített teraszokkal. ahol újabb sörök várták őket a tévé előtt. hogy azért sikerülhetett. vagyis megvan benne az a képesség.amely pont ugyanolyan volt. anélkül hogy külső jutalmakra várnánk . A jü azt jelenti. és ugyanannyi kis szivárványt varázsolhatott magának. és házát máris fényből. tervezett egyet saját maga. hogy a krumplihámozás éppolyan fontos. hogy dolgoznia kell. A hongkongi és a tajvani gyerekeknek még most is kívülről meg kell tanulniuk Csuang-ce leírását: "Ting éppen egy ökröt darabolt fel Wen-hui nagyúrnak. Mivel nem talált megfelelőket. mind tehernek érezte. Különösen. nem volt szüksége a gyárra ahhoz. akkor már nem kell többé komolyan vennünk a kulturális relativitás ilyen radikális megnyilatkozásait. válla minden egyes rándulása.vagyis áramlatban – élni. akik arra ítélik magukat. célokkal és készségekkel rendelkező emberré teszi. Még az éjszaka közepén is csak meg kellett érintenie két gombot. és egy kapcsoló megérintésével tucatnyi kis szökőkutat. hogy az áramlat-tevékenységként megélt munka a legjobb módszer az emberi képességek kibontakoztatására. aztán az alagsori műhelyében el is készítette. Csuang-ce műveiben találunk. Csuang-ce az ő nevén ismertté vált filozófiai műben az alázatos munka példáján mutatja meg. bármilyen elromlott gépet meg tudott javítani. hogy a jü a megfelelő módja annak. hogy színesre fesse a vizet. hanem a munkást az ösztönei által vezérelt lényből tudatos. ahol igyekeztek a sör és a haverok társaságában elfelejteni a munka fáradalmait. ha valaki folyton a kertjét túrja és szivárványokat csinál? A kulturális relativizmus elvei szerint ez a kritika jogos is . A felfedezés izgalma azóta sem hagyta el. az egész vagongyárban Joe az egyetlen ember. vízből. akik felhasználják környezetük lehetőségeit.röviden: totális autotelikus élményként. Keze minden egyes érintése. megtalálta és kijavította a hibát. mint egy katedrális építése. bonyolult gépekkel és szerszámokkal bánni minden komoly előképzettség nélkül. hogy Wenhui udvarában leölje a konyhára szánt állatokat. Joe már közel jár a nyugdíjhoz. mit jelent az. Az. és vége volt a napnak . amelyek elég finom cseppekre porlasztják a vizet. Lehetne azzal érvelni. mintha az eperfaliget táncát járná vagy a csing-su zene hangjai vezényelnék.mi lenne.

igen lassan dolgozom és a lehető legfinomabban mozgatom a késemet. A vadászat azonban olyan élvezetesnek bizonyult. függetlenül a munkás fejlettségi szintjétől. és megdicsérte Tinget az ügyességéért. intuitív megértése segít abban. minthogy beleilleszkedjenek egy ilyen láthatóan unalmas létformába. amely az objektív feltételek megváltoztatásán. míg csak – hopp! le nem esik az egész darab. A vadászat jó példa arra a "munkára". Ők azonban komplex tevékenységgé alakították munkájukat azzal. és az túlmutat az ügyességen. A földművesnek. a dél-chicagói hegesztőben és a mitikus kínai szakácsban van valami közös: a munkájuk nehéz és fáradságos. De hogyan éri el valaki ezt a spirituális játékosságot és transzcendentális tapasztalatot? Ugyanebben a példabeszédben Csuangce értékes segítséget nyújt a válaszhoz egy olyan gondolat formájában. akkor az áramlat-élmény avagy jü az. hogyan tett szert erre a készségre: az ökör anatómiájának misztikus. hogy mennyi áramlatot (vagyis jüt) talál szakácsa a munkájában. 74 .Wen-hui nagyurat lenyűgözte. amely figyelmen kívül hagyja az objektív körülményeket a spirituális játékosság és a valóságon való felülemelkedés érdekében. hogy valaki élvezni tudja a földművelést.változatosság. mint egy földgöröngy. Az állattenyésztéssel vagy a vadászattal összehasonlítva a földművelésben nehezebb örömet találni. a jü misztikus magaslataira nem emberfeletti ugrással jut fel valaki. Ez idővel azt eredményezi. Példát adnak arra. AUTOTELIKUS FOGLALKOZÁSOK Serafina. hogy spontán szinte túlvilági ügyességnek tűnnek. Az áramlat a tökéletes élmény "nyugati" változata. hogy felismerték a cselekvési lehetőségeket ott. hogy az Énjük aztán még erősebbé váljon. azt mondom magamnak. hogy mit hová akar ültetni és milyen mennyiségben. annál élvezetesebb lesz. A tavasszal elültetett magoknak több hónapra van szükségük. hogy az utóbbi olvasat a helyes. és jóval tovább tart. Ting azonban tagadta. A pásztorkodó életmódban szintén van valami a legkorábbi "munkák" szabadságából és áramlatszerű felépítéséből. míg a jü a "keleti típusú" megközelítésre példa. "a lehető legfinomabban mozgatom késemet"). légy óvatos" . sokkal inkább ismétlődnek a feladatok. hogy a nomád vadászok . amit csinálok. Joe és Ting autotelikus személyiségű emberek. Ugyanez igaz a horgászatra. hogy felfedezünk-e új feladatokat (a fenti szövegben "bonyolult rész". hogyan lelhet valaki áramlatra a leghihetetlenebb helyeken. ahol a Kelet és a Nyugat találkozik: az eksztázis mindkét kultúrában ugyanabból a forrásból fakad. hogy milyen zsákmányt akar elejteni és hogyan akarja megtámadni. a földműves évente párszor dönt csak. hogy a készségek olyan tökéletesen automatikussá válnak.amikor rákényszerültek a földművelésre . Ahhoz. Vannak is olyan kritikusok. hogy mi a jü. a munka is szabadon választottnak tűnik. készségeket fejlesztettek ki. hogy ügyességről lenne szó: "Ami engem érdekel. hosszas előkészületeket kell tennie. Minél jobban hasonlít egy munka a játékra . Kevésbé változatos tevékenység. akiknek személyisége nem autotelikus. Több százezer évig a vadak becserkészése volt a legfőbb termelő tevékenység. Eszerint még a mesterség csínjának-bínjának elsajátítása (chi) után is attól függ a jü elérése. mikor az egyén feladja a készségek tudatos gyakorlását. hogyan lehet a munkát élvezni és értelmet adni neki. Ott állok. Egy nagy hegedűművész vagy egy nagy matematikus teljesítménye egyformán hihetetlennek tűnik. míg az eredmény láthatóvá válik. mint kétezerháromszáz évvel ezelőtt már ilyen jól ismerték ennek az élménynek a mechanizmusát. hogy több. Az Alpokban gazdálkodó idős asszonyban. ahol mások nem. és vannak olyan időszakok. sokkal nagyobb időszakaszt kell áttekintenie. amíg feltételei közelebb juttatják az áramlathoz azokat az embereket is. hogy valaki tudatosan törekszik a nehézségek legyőzésére. teljesen elégedett vagyok és nincs kedvem újra megmozdulni. amelyben az emberek részt vettek. hogy a legélvezetesebb tevékenység a világon a birkanyájakat követni lóháton végig a kopár pusztaságon. amely egymásnak homlokegyenest ellenkező értelmezésekre ad módot. amely természeténél fogva rendelkezik az áramlatjegyeivel. világos célok és azonnali visszacsatolás biztosításával –. hogy sikerrel járjon.néha inkább elpusztultak." Néhány korábbi tudós úgy értelmezte ezt a részt. A másik lehetőség az. mint a vadászat esetében. a mindennapi élet legszerényebb feladataiban is. hogy magát a munkát változtatjuk addig. A vadász naponta többször is választhat. hogy termést hozzanak. Más szavakkal. akik környezetük behatároltsága ellenére a korlátokat szabadságuk és kreativitásuk kifejezésére használták fel. Ting magyarázatából úgy tűnik. fogom a kést. hogy az időjárás kedvező lesz. "nehézségek") és elsajátítunk-e új készségeket ("figyelj." Ezután leírta. megfelelő és rugalmas feladatok. a legtöbb ember unalmasnak.. hogy fokozatosan a környezetében megnyíló cselekvési lehetőségekre összpontosítja a figyelmét. Wen-hui szakácsa kiváló példa arra. Watson értelmezésében így hangzik a szövegrészlet: "Azonban valahányszor egy bonyolult részhez érek. nagyon ügyelek arra. hogy szinte gépies könnyedséggel szelje a darabokat: "A felfogás és a megértés egy ponton megtorpan. hogy teljesen feloldódjanak benne. figyelj és légy óvatos. aztán letörlöm és elteszem a kést. a jü akkor következik be. mintha az áramlat és a jü különböző folyamatok eredményei lennének. Az is figyelemre méltó. Az áramlatélménnyel kapcsolatos tapasztalataimra támaszkodva én úgy gondolom. akik kifejezetten hangsúlyozzák a különbségeket: míg az áramlat annak az eredménye. az éppen kéznél levő tevékenységre összpontosítottak. mintha egy olyan mészárosról szóló példabeszéd lenne. és megengedték maguknak. az az Út. hogy ez Ting saját munkamódszeréről szól. hogy a mai napig számtalan ember folytatja hobbiként. Ha az értelmezésem helytálló. Nem véletlen. felmérem a nehézségeket. hanem egyszerűen úgy. a feladatok és a készségek összehangolásán alapul. Még ma is sok Arizonában élő navahó indián vallja azt. aki nincs tisztában vele. mikor csak várhat és bízhat a szerencséjében. Ilyen módon a munka élvezetes és örömteli lesz. noha könnyen meg lehet magyarázni őket a feladatok és a készségek folyamatos egymáshoz igazításával. fárasztónak és értelmetlennek találná. és mivel a pszichikai energia befektetése személyes döntés eredménye. noha a mindennapi életben már régen nincs szüksége rá. Újabban Watson és Graham viszont úgy gondolják. körülnézek. és a szellem veszi át az irányítást".

és amikor az egyikre ráuntak. Massimini professzor és munkatársai interjút készítettek például olyan Biella megyei takácsokkal Észak-Olaszországban. akkor a sebészek fantasztikusnak kell hogy találják a munkájukat. hogy mennyit termeljenek. ami eltávolítja őket a kórháztól. a kitűzött célok gyorsabb eléréséhez vezetne. ami azért sajnálatos. a fizetés. hogy a munka élvezet is lehet. ahol a munka újra kellemes lehet. mint Japán vagy Ausztrália. akik megtehetik. A családok széthullottak. Egy mai dolgozó kapcsolótábla előtt ül kellemes kis szobájában és a képernyőt figyeli. hogy valaki elégedetlen még egy nagyszerű lehetőségeket biztosító munkával is. ahol még mindig létezik ez az életforma. A munka azért volt izgalmas számukra. míg ő elmegy gombászni az erdőbe vagy pisztrángot fogni a patakhoz. átváltottak egy másikra. ahol kényszerítették őket. míg csak rá nem un. amelyeket a munkája felkínál számára. amelyek felügyeletéhez elég egyetlen ember. akik annyira unják. Mivel a tökéletes élmény a cselekvési lehetőségek és saját képességeink szubjektív értékelésétől függ. gyakran megesik. Hogy lehet az. A nyugati világ legnagyobb részében azonban az ilyen kényelmes és áramlat-felidéző rendnek véget vetett a szövőgép feltalálása és a munkaerőt centralizáló gyárak megjelenése.legyen az egy színdarab vagy egy Karib-tengeri vakáció. hogy valaki átélje az áramlatélményt. Még a legkedvezőbb külső körülmények sem garantálják. Ott állnak fölöttük a menedzserek és a szakemberek. akiknek hatalmukban áll a munkakörülmények megváltoztatása. tényleg mindenki élvezné is. hogy a munka örömteli lesz-e vagy sem. ahogy nekik jólesik. akiknek a munkabeosztása a több mint két évszázaddal ezelőtti legendás angol takácsokéra hasonlít. Ha jó volt az idő. Vannak. és az anyja át nem veszi tőle. hogy milyen szövetet szőnek. Ha a feladat és a képesség fontos tényezők. A legtöbb ember azonban még mindig azt hiszi. meglehetősen kellemesek és jól szervezettek voltak az áramlatélmény megteremtése szempontjából. A családtagok gyakran látogatták a kézműves központokat. ha betartjuk az áramlat-élmény szabályait. annál hamarabb javíthatunk életünknek e fontos részén. és amikor befejeztek egy vég szövetet. Ha ahhoz volt kedvük. hol veszik meg hozzá az alapanyagot. vagy ennyi tisztelet övezné művelőit. hogy ugyanarról a hivatásról így eltérhet két ember véleménye? Egyik 75 . hanem az úgynevezett "szolgáltató szektorban" dolgozik. Saját maguk szabták meg. olyan munkát lát el. hogy a munkaélmény minőségét akaratlagosan is emelhetjük. Még a hétéves gyerekeknek is végkimerülésig kellett dolgozniuk közömbös vagy őket kihasználó idegenek között. a szakszervezeti vezetőket pedig az ennek néha ellentmondó biztonsági szempontok. Jelenleg azonban azoknak a szemében. hogy a munka "Ádám átka". és a saját maguk megszabta munkarend szerint dolgoztak. aki képes örömet lelni azokban a szerény lehetőségekben is. mint a vízikerék. hogy az átlagos munkakörülmények viszonylag kellemesből rémálommá váljanak. az nemcsak személyes hasznukat szolgálná. Az olyan technikai újdonságok. aztán a fiára bízza a munkát. A háziipari tevékenységek és mesterségek. időpocsékolásnak tűnik a számukra . hogy egy munka ad-e okot örömre vagy sem. és semmi más nem nyújt nekik ilyen örömet. A legtöbb ember nem is vesz részt a termelésben. mert állandóan változó problémákkal kellett szembesülniük. mint ahogy Angliában történt az 1740-es években. Reggel az apa figyeli a szövőszékeket. Az angol takácsok otthon tartották a szövőszéküket. Szerencsére mi már egy új. a betegállomány kérdése foglalja le. a minimálbér vagy a negyvenórás munkahét bevezetését mondták ki. megünnepelték egy korty itallal. A törvények is befolyásolják ezt a folyamatot. hogy lépést tartsanak a technikai újdonságokkal vagy hogy a lehető legolcsóbban vegyék meg a szükséges berendezéseket. elénekeltek néhány balladát. vagy pedig habzsolják az életet. az iparosítás első vihara elsöpörte ezt a gondolatot.Mindezek ellenére mégis sok az olyan földműves. miközben ügyes robotok végzik a "valódi" munkát. Ha azelőtt hihetőnek is látszott. Minél hamarabb ébredünk rá arra. amely ekkora felelősséggel járna. Némelyik családnak még olyan messze is voltak vásárlói. abbahagyták a szövést és kimentek a gyümölcsösbe vagy a veteményesbe dolgozni. Vannak is közöttük . Kevés olyan munka van. Van. és örökké az is marad. A családok maguk döntötték el. a munkavédelem. vagy élvezetes és örömteli. és annak megfelelően módosították a tervet. például azok. vajmi keveset számít. a horgászásnál és még a tévénézésnél is. a gőzgép. a diszkóba járásnál. hogy elfelejtsék a mindennapi taposómalmot. Nem minden sebész érez azonban ilyen lelkesedést a munkájával kapcsolatosan. hogy merev munkarendet tartva reggeltől estig dolgozzanak. Ugyanakkor hiba lenne azt hinni. Elméletileg bármilyen munkát örömtelivé lehet változtatni. hogy úgy ütemezzék a munkájukat. A fiú működteti a gépeket. hanem előbb vagy utóbb jobb munkateljesítményhez. akik rabjai a munkájuknak. A családtagok maguk tervezték a mintákat. A tizennyolcadik század közepére az angliai családi céhek már nem voltak képesek versenyezni a tömegtermeléssel. Rövid távon ezek a célok összeütközésbe kerülhetnek az áramlat-élményt előidéző folyamatokkal. mennyit készítenek belőle és hol adják el. a tanonckodás megszüntetését. Minden. posztindusztriális korban élünk. melyek a tizennyolcadik századig kitöltötték a gazdálkodók fennmaradó idejét. mert lemondanak a modernizáció előnyéről egy emberibb léptékű termelési mód kedvéért. Minden családnak 2–10 mechanikus szövőszéke van. az elektromosság vagy a szilikonchip óriási hatást gyakorolnak arra. hogy mit lehetett belőle megvalósítani. az eke. hogy az ivásba vagy a szerencsejátékokba menekülnek. hogy ha minden munka játékos lenne. a munkásoknak tömegesen be kellett járniuk otthonról a piszkos és egészségtelen gyárakba. Elég néhány évtized ahhoz. melyek a legelők bekerítését. Vegyük például a sebészetet. mert ha a munkások valóban élveznék munkájukat. amely néhány nemzedékkel ezelőtt a parasztok és a gyári munkások szemében henyélésnek tűnt volna. Az igazgatóságot elsősorban és mindenekfölött a termelékenység érdekli. a rabszolgaság eltörlését. bevonva családjukat is. Az interjúkban minden családtag a szövést nevezte meg legkedvesebb szórakozásaként – jobban szerették az utazásnál. A munka egyaránt lehet tehát kegyetlen és unalmas.nem is kevesen –.

amelyet kifejezetten az örömélmény elérésére terveztek. A sebészetet az az érzés teszi számukra különlegessé. az az orvostudomány minden más területénél vagy esetleg minden más foglalkozási ágnál is élvezetesebb. A munkával való elégedettség attól is függ. Ha a feladattal kész van. hanem mert érzik. ezért állandóan új sebészeti eljárásokat próbál ki. ugyanakkor némely sebész azt a munkát is utálja. ugyanazokat a ruhákat veszik föl és ugyanazon az útvonalon mennek be a kórházba. Egyfelől a munkát kell átalakítani úgy. hogyan ismerjék föl a cselekvési lehetőségeket. Nemcsak jól fizetik őket. az operáció rendben halad. akár mondjuk az ácsmunka." Egy másik sebész ugyanerről: "Nagyon szép munka. Ha nincs vér az üregben. az minden részletében összecseng a művészek és sportolók áramlat-élményeiről szóló beszámolókkal és Wen-hui szakácsának leírásával." Egy másik sebész szerint: "Oda kell figyelni a részletekre. Mindezen előnyök ellenére azonban léteznek közöttük olyanok. akik csak vakbelet vagy mandulát vesznek ki. vagy boldogtalanok. a tisztálkodásnak és a különleges öltözékek felöltésének különböző stációit járják be . akiben erős a versengésre való hajlam. hogy autotelikus személyiséget fejlesszenek ki magukban. A sebészet nem nélkülözheti a kreativitást sem. van benne valami gyönyörű. mert elérhetetlen hatalomra és hírnévre törekszenek. amikor az egész csoport simán és hatékonyan együtt dolgozik. hogy az már maga művészet. bevarrhatja a vágást. amit magának a sebésznek kell elvégeznie személyesen.oka lehet. hogyan fejlesszék 76 . A másik véglet az a szupersebész. Egy sebész szavaival élve: "Intellektuálisan élvezem – akár egy sakkozó vagy a régi mezopotámiai fogpiszkálókat feltáró régész. hanem még a foglalkozásuk is olyan. ami számos más játékost is magában foglal. Ezeknek a rituáléknak gyakorlati céljuk van. Ezt úgy érhetjük el. hogy az azt végző személy lel-e majd benne örömet vagy sem. hogyan fogom a tűt. és a jól végzett munka örömével fordulhat a következő betegéhez. Minden attól függ. És mint mesterség is élvezetes. hogy segítsünk az embereknek abban. milyen cérnát használok és így tovább – mindennek szépnek kell lennie és könnyednek. hogy amit csinál. Ügyelek rá. hogy végrehajtóik megszabaduljanak a mindennapi élet kötelékeitől és segítsenek elméjüket a bekövetkező eseményre irányítani. kinn van a beteg szövetdarab. A sebészek elmondják. de még egyszer nem képesek rá. Ennek az a magyarázata. a sebész feladata kristálytiszta: kivágni a tumort. Sokan említik. akkor miért nem. hogy újra működni kezdjen. s egy pszichiáter még bizonytalanabb és ködösebb tünetekkel és megoldásokkal bajlódik. a hegesztő olyan feladatokat is tudott élvezni. mert ugyanakkor izgalmas." Ez a második idézet jelzi. hogy az áramlat-élmény minden pontjának megfelel. ahhoz két. Az operáció előtt a sebészek az előkészületeknek. de a lényeg az. akik jól fizető. mind a jelenetet. A műtő olyan. akik élvezik a munkájukat. míg végül nem tudja elérni a saját maga által kitűzött célt. de egyértelműen leszögezik. Az ilyen fokú szakosodás anyagilag nagyon gyümölcsöző lehet. hogy noha fontos egy munka felépítése. Hogy az élet minőségét a munkán keresztüljavíthassuk. A munkájukért lelkesedő sebészek fontosnak tartják a pénzt. önmagában azonban nem határozza meg. Joe és Ting. a munkásnak autotelikus személyisége van-e vagy sem. amely magában a tevékenységben rejlik. a legmodernebb eszközökkel ellátott kórházakban dolgoznak. És mindig ott van annak a lehetősége. valamint kutathatnak és a taníthatnak is. az maga a munka. mint Serafina. hamarosan elkezdik érezni ennek a nyűgét. hogy megtanítjuk őket. és ha nem az. hogy minél jobban hasonlítson az áramlat-tevékenységekre – ahogy például hasonlít a vadászat. ezért megpróbálom olyan pontosan kigondolni és megtervezni előre az operációt. Azok a sebészek. hogy szépen illeszkedjenek. új és új feladatokra van szüksége. az öltések tartanak (vagy nem). A sebészet úttörői épp ellenkező okból égnek ki. hogy osztatlan figyelmet szentelhessenek az előttük álló próbatételnek. általában olyan jól felszerelt. hogy a műtéteknek megvannak azok a jellemző tulajdonságaik. de az is szükséges. hogy ez a megszokott viselkedés megkönnyíti számukra. Nagyon kellemes. hanem az is benne van." A sebészeti műtéteknél megpróbálják kiküszöbölni a zavaró körülményeket. Jóleső érzés szembekerülni egy bonyolult problémával és megoldani.mint a sportolók egy verseny. csodálatban és elismerésben van részük. hogy azok a sebészek. de megnehezíti a munka élvezetét. a presztízst meg azt. mennyire sikeres. A sebészeknek szerencséjük van. melyeket kevesen tekintenének lehetőségnek az áramlat elérésére. Sokan – saját állításuk szerint – a fontos operációk előtt "automata pilótára" kapcsolnak át: ugyanazt eszik reggelire. Nem szeretek fölösleges mozdulatokat tenni. hogy úgy nézzenek ki. ahogy csak tudom. mint a rutin-specialisták: egyszer már véghezvitték a lehetetlent. milyen pontosan és szépen végezzük a műtétet. Egy szemsebész azt mondta: "Olyan finom és precíziós eszközöket használunk. Nem babonából. hogy a sebész teljes figyelmét magára a feladatra fordíthassa. hogy a folyamat során a sebész mindvégig érzi. de ugyanakkor azt is biztosítják. amelyekkel egy áramlattevékenységnek rendelkeznie kell. helyre kerül a csont. Míg egy belgyógyász kevésbé specifikus és lokalizálható problémákkal foglalkozik. gondosnak és technikailag hatékonynak kell lenni. ahol a reflektorfény megvilágítja mind a színészeket. A sebészet emellett azonnali és folyamatos visszacsatolást is szolgáltat. akik vagy halálra unják magukat. hogy még jobban csinálnak valamit. hogy az operáció által nyújtott feladat nem korlátozódik arra. hogy olyan eseményt kell levezényelnie. Joe. Vannak. Ez azt jelzi. hogy a legtöbb sebész meg van győződve róla. Pusztán ez az oka. helyre tenni dolgokat. És ahogyan leírják ezt az érzést. hogy fejleszthetik képességeiket. amely simán és hatékonyan működik. a házi szövés és a sebészet –. hogy ami legjobban lelkesíti őket. főleg akkor. még ha nehéz is. vagy csak fület plasztikáznak vagy lyukasztanak. hova teszem az öltéseket. helyrerakni a csontot vagy rávenni valamilyen szervet. vagy a papok egy vallási szertartás előtt. Nagyon jó dolog újra működésre bírni valamit. olyat. melyekben lehetőségük nyílik a változatos munkára. ám ismétlődő rutinmunkát feltételező területre specializálják magukat. hogy milyen jól körvonalazhatóak a céljaik. mint egy színpad. milyen nagyszerű egy jól képzett csapat tagjának lenni. egymást kiegészítő stratégia szükséges. ahogy kell. hogy életet menthetnek.

jelölje meg egy. mint a gyári munkásoknál (61 és 46 százalék). függetlenül attól. a menedzserek. az emberek vajon munkájuk vagy a szabadidejük során jeleznek-e többször áramlat-élményt. De még a szerelőszalagon dolgozó munkások is kétszer olyan gyakran voltak áramlatban munkájuk során. A gyári munkások több áramlatélményről számoltak be a szabadidő eltöltése közben (20 százalék). akik gyakran éltek át áramlat-élményt. erősebbnek érezték magukat. mint az irodai dolgozók (51 százalék) és a gyári munkások (4'7 százalék). Elemzésünk szerint akkor volt valaki áramlat-élményben. hogy valaki milyen határozott nemmel válaszol. "kreatívnak". igazgatók és vezető beosztásúak jelentősen gyakrabban voltak áramlatban munkájuk során (64 százalék). sokkal jobban érezték magukat. Apátia munka közben gyakrabban fordult elő gyári munkásoknál. ha mind a feladatok. "aktívnak". hogy milyen gyakran számoltak be az emberek áramlat-helyzetekről a munkájuk során. Egyik tanulmányunk alapjául a már említett empirikus kutatás szolgált. annál jobbnak találta tapasztalatai általános minőségét. A száznál több válaszadó – különböző munkakörökben és teljes munkaidőben dolgozó férfi és nő – egy hétig jelzőkészüléket viselt. A kínai szakács. amiből logikusan az következne. unalmasnak és elégedetlennek érzik magukat. A felállított kritériumoknak megfelelően ezeknek a válaszadóknak a 33 százaléka volt "áramlatban" – vagyis a feladatok és képességek személyenként kiszámított heti átlagszintje fölött. amit a mai emberek legtöbbje űz. Az áramlat kiszámításának ez a módszere persze meglehetősen liberális. Más szavakkal: az emberek a munkaidejüknek több mint a felében átlagon felüli kihívásokkal találkoznak és átlagon felüli mértékben használják a képességeiket. akkor kitöltött egy kétoldalas kérdőívet és feljegyezte. aktívabbnak. ha az áttekintés nagyobb ívű. a hegesztő és a sebész segíthetnek megvilágítani a munkában rejlő hatalmas lehetőségeket. Az áramlat-élmény meghatározására általunk használt módszertani eljárások leginkább egy mikroszkóphoz hasonlíthatók. 54 százalékos volt. Interjúalanyaink egyfelől azt jelezték. és milyen kevés alkalommal a szabadidejükben. Ehelyett azonban még ha jól érzik is magukat.képességeiket és hogyan tűzzenek ki elérhető célokat. akkor talán a válaszadóknak kevesebb mint egy százaléka számítana áramlatnak. hogy az adott időpontban mennyire szeretett volna valami mással foglalkozni. A MUNKA PARADOXONA Könnyebb megérteni. Azon viszont meglepődtünk. Amikor az emberek áramlatban voltak akár munkájuk során. hogy áramlatban voltak-e. Ha valaki csak a kifejezetten összetett áramlatélményeket akarná tekintetbe venni – mondjuk azokat. de ezek egyike sem mondható olyan tipikus foglalkozásnak.mint példáu1 olvasás. hogy mennyit hasznosítottak képességeikből a feladat megoldása közben. Az. hogy nem igazán lelkesek. mind a képességek szintjét tekintve adott pillanatban a heti átlagszint felett volt. Az eredmények azt mutatták. Ilyen állapotban az emberek általában azt mondják. mert így más korokban és kultúrákban élő emberekkel is összehasonlíthatjuk magunkat. hogy erősen motiváltak munkájukban. az áramlat-válaszok aránya igen magas. Az ellenkezője is igaz: azt hinnénk. ha 77 . mert a maradék egynegyed rész általában álmodozással. pletykálkodással vagy személyes ügyek intézésével telik el). a szabadidő töltése közben több mint a fele (52 százalék). Több más dolog között egy tízpontos skálán az előttük álló feladatok nehézségét is értékelték. tévénézés. A szabadidős válaszok tipikusan abba a kategóriába estek. Ezzel ellentétben szabadidős tevékenységek . amelyben arra kértük a válaszadót. akkor is általában azt mondják.személyenként átlagosan 44 darabot. meglepően rossz a kedvük – és mégis még több szórakozásra vágynak. és amelyre a kihívások és a képességek alacsony szintje jellemző. hogy az emberek sokkal inkább szerettek volna valami mást csinálni a munkaidejükben. és azt. és amikor a készülék – naponta nyolcszor. baráti beszélgetés vagy vendéglőbe járás – közben csak a válaszok 18 százaléka utalt áramlatra. hogy passzívnak. nagy valószínűséggel "erősnek". akkor boldogabbnak. A tényleges munkavégzés közben (amely a munkaidőnek körülbelül csak háromnegyed részét jelenti. minél több időt töltött valaki áramlatban a hét során. amelyet mi apátiának neveznénk. Valószínűleg önmagában egyik stratégia sem teszi a munkát élvezetessé. mint a szabadidejükben (47 százalék és 20 százalék). mint mikor nem voltak áramlatban. hogy kiderítsük. Az élmények minőségében mutatkozó különbségek statisztikailag szignifikánsak voltak. Ahogy számítottuk. ahogy az emberek kenyérkeresetükről vélekedtek. a szabadidő eltöltése közben viszont gyakrabban következett be a menedzsereknél. hogyan befolyásolja a munka az élet minőségét. hogy az adott időpontban mennyire volt motivált. gyengének. hogy legpozitívabb tapasztalataik a foglalkozásukkal kapcsolatosak. általában megbízhatóan jelzi. jobban tudtak összpontosítani. mint a szabadidejükben. vidámabbnak. ők pedig azt mondják. ahol a feladatok és a képességek szintje a legmagasabb –. hogy jobb szeretnének nem dolgozni. mit csinált a jelzés pillanatában és hogyan érezte magát. "összpontosításra képesnek" és "motiváltnak" érezték magukat. A kérdőíven szerepelt egy olyan kérdés. Milyen a munka a mai átlagos amerikai felnőtt számára? Kutatásaink során gyakran bukkantunk nyomára egy sajátos belső konfliktusnak abban. Ha a feladatok és a képességek szintje egyaránt magas volt. mint az irodai dolgozók (16 százalék) és a menedzserek (15 százalék). a kettő kombinációja azonban nagyban hozzájárulhat a tökéletes élmények megszerzéséhez. Munka közben csak a válaszok 16 százaléka esett az apátia zónájába. kreatívabbak és elégedettebbek voltak. Azok. mint a menedzsereknél (23 százalék 11 százalékkal szemben). Más szavakkal. akár szabadidejükben. hogy élvezik jól megérdemelt szabadidejüket. a munkájuk során még akkor is alacsony volt a motivációjuk. találomra kiválasztott időközönként – csipogott. azonban a jelenrő1 sem szabad elfeledkeznünk. az igentől a nemig terjedő tízpontos skálán. az alpesi paraszt. Több mint 4800 választ gyűjtöttünk be . amely a nagyítás mértékétől függően igen különböző részleteket tesz láthatóvá. és többé-kevésbé ugyanolyanok minden típusú dolgozó esetében. Ahogy az várható volt. Az általános trend alól mégis volt kivétel.

egyébként áramlatban voltak, a szabadidejükben pedig magas, még akkor is, ha élményük minőségének szintje alacsonyabb volt. Az a paradox helyzet áll elő, hogy munka közben az emberek ügyesnek és fontosnak, ezért boldognak, erősnek, kreatívnak és elégedettnek érzik magukat. A szabadidejükben, amikor úgy gondolják, nincs sok tennivalójuk és képességeiket sem tudják kihasználni, szomorúnak, gyengének, lehangoltnak és elégedetlennek érzik magukat. Ennek ellenére szeretnének kevesebbet dolgozni és több szabadidőre vágynak. Mit jelent ez az ellentmondásos viselkedésminta? Több lehetséges magyarázat is van, melyek közül a következő látszik a legkézenfekvőbbnek: amikor munkáról van szó, az emberek nem hisznek az érzékeik bizonyságának. A közvetlen élmények helyett motivációjukat az az erősen beléjük gyökerezett kulturális sztereotípia irányítja, hogy milyennek kell lennie a munkának. Úgy gondolnak rá, mint teherre, akadályra, a szabadságuk korlátozására, amit éppen ezért nagy ívben kerülni kellene. Lehetne azzal érvelni, hogy noha a munka során bekövetkező áramlat élvezetes, az emberek nehezen bírják, ha folyamatosan magas szintű elvárásokkal találják szembe magukat. Szükségük van arra, hogy kipihenjék magukat otthon, hogy néhány órára akkor is a fotelba rogyjanak, ha ez nem is olyan jó érzés a számukra. Összehasonlító példáink azonban ellentmondanak ennek az érvelésnek. A Pont Trentaz-i farmerek sokka1 többet és keményebben dolgoznak, mint az átlagos amerikai, és azok a feladatok, melyekkel a mindennapi munkájuk során szembe találják magukat, legalább ugyanakkora összpontosítást és odafigyelést kívánnak meg tőlük. Mégsem vágynak arra, hogy munka helyett mással foglalkozhassanak, utána pedig szintén összetett tevékenységekkel töltik szabadidejüket is, nem pedig passzív pihenéssel. A kutatási eredmények azt sugallják, hogy az apátia a legtöbb ember esetében nem annak a következménye, hogy szellemileg vagy fizikailag ki van fáradva. A probléma inkább a modern dolgozó munkához való viszonyában rejlik, abban, ahogy céljait megpróbálja összeegyeztetni vele. Amikor azt érezzük, hogy akaratunk ellenére kell valamire odafigyelnünk, az olyan, mintha elvesztegetnénk a pszichikai energiánkat. Ahelyett, hogy a saját céljaink elérésében segítene, valaki másnak a vágyait testesíti meg. Ekkor úgy érezzük, mintha az ilyen feladatokra fordított időt elrabolnák az életünkből. Sokan úgy fogják fel munkájukat, mint kötelező penzumot, amelyet kívülről kényszerítenek ránk, s amely a valódi léttől szívja el az energiát. Így, noha a pillanatnyi munkaélmény pozitív, mégis lekicsinylik, mert nem járul hozzá saját hosszú távú céljaik beteljesedéséhez. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy az "elégedetlenség" viszonylagos fogalom. Az 1972 és 1978 között végzett országos felmérések szerint csak az amerikai munkások 3 százaléka állította azt, hogy elégedetlen a munkájával, míg 52 százalékuk azt mondta, hogy nagyon elégedett vele – ez a fejlett országok között egyike a legmagasabb számoknak. Az ember szeretheti akkor is a munkáját, ha elégedetlen vele bizonyos szempontból, és változtatni szeretne rajta. Kutatásaink során azt találtuk, hogy az amerikai munkások általában három fő okát említik annak, hogy miért elégedetlenek a munkájukkal, és ezek mindegyike a számukra elérhető munkahelyi élmények minőségével van kapcsolatban, noha - mint láttuk - a munka során szerzett élmények általában jobbak, mint az otthoniak. (Ellentétben a közhiedelemmel, a fizetés és más anyagi megfontolások nem tartoznak a legfontosabb problémák közé.) Az első és talán legsúlyosabb panasz a változatosság és az igazi feladatok hiánya. Ez mindenki számára jelenthet problémát, de a legsúlyosabb az alacsonyabb szintű foglalkozásokban, ahol a rutin nagy szerepet játszik. A második probléma a munkahelyen dolgozó többi emberrel, elsősorban a főnökkel való konfliktusból adódik. A harmadik ok a kiégés: túl nagy nyomás, túl nagy stressz, túl kevés idő saját magára és családjára. Ez a probléma főleg a felsőbb rétegeket érinti: a menedzsereket és az igazgatókat. Az efféle panaszok elég valósak, mivel objektív feltételekre utalnak, mégis befolyásolhatóak szubjektív tudatváltozással. A változatosság és a feladat nehézsége bizonyos értelemben a munkából adódó tényezők, de attól is függnek, mennyire vagyunk képesek felismerni a lehetőségeket. Ting, Serafina és Joe még azokat a feladatokat is komolyan tudták venni, melyeket a legtöbb ember unalmasnak és értelmetlennek talál. Hogy egy munka változatos-e vagy sem, az végső soron inkább a mi hozzáállásunktól függ, mint az igazi munkakörülményektől. Ugyanez igaz az elégedetlenség más okaira is. Lehet, hogy nehéz kijönni a munkatársakkal és a főnökökkel, de ha akarjuk, akkor általában azért sikerül. A munka során felbukkanó konfliktusok gyakran abból adódnak, hogy az illető védekező álláspontra helyezkedik másokkal szemben, mert fél; hogy felsül. Hogy bizonyítson, eldönti magában, másoknak hogyan kellene viselkedniük vele szemben, és mereven ragaszkodik is ehhez. Ez azonban ritkán valósul meg, hiszen a többiek is ugyanolyan mereven ragaszkodnak saját elvárásaikhoz. Talán a legjobb módszer arra, hogy ezt a zsákutcát elkerüljük, ha úgy tűzzük ki a céljainkat, hogy egyúttal a főnökünket és a munkatársainkat is segítjük a saját céljaik elérésében. Igaz, ez nem olyan közvetlen módszer, és több időt vesz igénybe, mintha hanyatt-homlok igyekeznénk érvényesíteni az érdekeinket másokkal szemben, viszont hosszú távon ritkán mond csődöt. Legvégül, ami a stressz és a ránk nehezedő nyomás érzetét illeti, ezek nyilvánvalóan a legszubjektívebb elemek a munkában, és ezeknek kell leginkább a tudat irányítása alatt 1enniük. Stressz csak akkor van, ha átéljük; igen kirívó, objektív külső körülményekre van szükség, hogy közvetlen okok kiválthassák. Ugyanaz a nyomás, amely az egyik embert szétforgácsolja, a másiknak örvendetes feladat. Több száz módja van a stressz enyhítésének, melyek között vannak a jobb szervezésen, a felelősség megosztásán, a főnökökkel és munkatársakkal való jobb kommunikáción alapulók; és vannak munkán kívüli tényezőkből, a jobb családi életből, a szabadidő gyümölcsözőbb eltöltéséből vagy belső tanokból, például a transzcendentális meditációból kiindulók. Ezek a részleges megoldások is jelenthetnek segítséget, de a munka hatására bekövetkező stresszre az egyetlen valódi válasz az, ha általános stratégiaként az élmények minőségén javítunk. Ezt persze könnyebb mondani, mint 78

megtenni. Ahhoz, hogy a stressz kezelését összekapcsoljuk céljaink elérésével, mozgósítanunk kell pszichikai energiánkat, és saját személyes céljainkra összpontosítanunk az elkerülhetetlen akadályok ellenére is. A külső stressz kezelésére szolgáló különböző technikákról ejtünk majd még néhány szót a 9. fejezetben, most azonban talán hasznosabb lenne annak áttekintése, hogyan járul - vagy nem járul - hozzá a szabadidő eltöltése az élet általános minőségének javításához.

A SZABADIDŐ ELVESZTEGETÉSE
Noha az emberek általában arra vágynak, hogy vége legyen a munkaidőnek és hazamenjenek élvezni jól megérdemelt szabadidejüket, igen gyakran fogalmuk sincs, mihez kezdjenek magukkal. Némi éllel azt mondhatnánk, hogy a munkát jobban lehet élvezni, mint a pihenést, hiszen a munkába – ugyanúgy, mint az áramlattevékenységekbe – bele van építve a cél, a visszacsatolás, a szabályok és az elvárások, melyek mind arra bátorítják az embert, hogy elmélyedjen, hogy összpontosítson és átadja magát neki. A szabadidő viszont szervezetlen, és sokkal nagyobb erőfeszítést igényel élvezetessé alakítani. A szokásokat és ismereteket igénylő, szabályokat és célokat felállító hobbik, melyekhez valódi érdeklődés és belső fegyelem is kell, a szabadidőt valóban azzá varázsolják, aminek lennie kell; rekreációvá. Egészében véve azonban az emberek pihenéskor sokkal kevésbé élnek azzal a lehetőséggel, hogy jól használják fel az időt, mint munkaidőben. Több mint hatvan évvel ezelőtt a nagy amerikai szociológus, Robert Park már ezt írja: "Azt hiszem, a szabadidő haszontalan eltöltése a legnagyobb pazarlás, ami az amerikai életben előfordul." Az utóbbi néhány évtizedben virágzásnak indult szabadidőipart arra találták ki, hogy segítsen üres óráinkat kitölteni élvezhető foglalatosságokkal. A legtöbben azonban ahelyett, hogy felhasználva szellemi és fizikai képességeinket áramlatba kerülnénk, azzal töltjük üres óráinkat, hogy stadionokban szaladgáló híres sportolókat nézünk, vagy ahelyett, hogy saját magunk zenélnénk, milliomossá lett zenészek platinalemezeit hallgatjuk, s ahelyett, hogy mi magunk festegetnénk, a legutóbbi aukción méregdrágán elkelt festményeket megyünk megcsodálni. Nem merjük vásárra vinni a saját bőrünket, de mindennap órákat töltünk azzal, hogy olyan színészeket nézünk, akik úgy tesznek, mintha valami jelentősége lenne annak, amit csinálnak, és csuda kalandokat élnének át. Ez a kvázi-részvétel átmenetileg elfedheti ugyan az elvesztegetett idő ürességét, mindazonáltal csak nagyon halvány pótléka a valódi lehetőségekre fordított figyelemnek. Az áramlat-élmény, amely a képességek használatából ered, fejlődést eredményez; a passzív szórakozás nem vezet sehová. Minden egyes évben kollektíven elvesztegetünk több milliónyi emberi tudatot. Azt az energiát, amit valódi célok megvalósítására használhatnánk, amitől kiteljesednénk, olyan ingerkombinációkra vesztegetjük, melyek csak utánozzák a valóságot. A szórakoztatóipar, a tömegkultúra, de még a magas kultúra is csak az elme parazitája, amikor passzívan, külső okok késztetésére mélyedünk el benne, például fitogtatni akarjuk társadalmi helyzetünket. Felszívják a pszichikai energiát anélkül, hogy cserébe elegendő erőt adnának. Még kimerültebbek, még kedvetlenebbek leszünk, mint azelőtt. Hacsak nem vonjuk ellenőrzésünk alá a munkát is, a szabadidőt is, csalódásban lesz részünk. A legtöbb foglalkozásnak és szórakozásnak különösen a média passzív élvezetére építőknek – nem az a célja, hogy boldoggá és erőssé tegyenek bennünket, hanem hogy pénzt hozzanak valaki másnak. Ha hagyjuk, kiszívják belőlünk az életet, és nekünk csak a gyönge vázat hagyják meg. De, mint minden mással, a munkával és a szórakozással is az a helyzet, hogy a szükségleteinkhez lehet igazítani őket. Azok, akik megtanulják élvezni a munkájukat, nem vesztegetik el a szabadidejüket, látni fogják, hogy életük teljessé és sokkal értékesebbé válik. Ahogy C. K. Brightbill írta: "A jövő nem feltétlenül a tanultaké, hanem azoké, akik megtanultak élni a szabadidejükkel."

8. AZ EGYEDÜLLÉTNEK ÉS MÁSOK TÁRSASÁGÁNAK ÉLVEZETE
Az áramlatról szóló tanulmányok ismételten tanúsítják, hogy az élet minősége elsősorban két tényezőtől függ: milyennek látják a munkánkat és milyen a kapcsolatunk más emberekkel. A legrészletesebb információt arról, hogy milyenek vagyunk, azoktól nyerjük, akikkel kommunikálunk, és abból, ahogyan a munkánkat végezzük. Énünket nagy mértékben az határozza meg, mi történik velünk ezen a két területen, ahogy azt Freud is felismerte a "munka és szeretet" boldogságreceptjében. Az előző fejezetben a munka áramlat-lehetőségeit tekintettük át, a most következő pedig a családunkkal és a barátainkkal való kapcsolatunkat fogja feltárni, hogy megvilágíthassa, hogyan válhatnak ezek a kapcsolatok öröm teli élmények forrásává. Az élmények minőségének szempontjából nagy különbség, hogy mások társaságában vagyunk-e vagy sem. Biológiailag arra vagyunk programozva, hogy a többi embert tartsuk számunkra legfontosabbnak a világon. Mivel személyes kapcsolataink ugyan úgy tehetik kielégítővé és érdekessé, mint elviselhetetlenné az életünket, boldogságunkra nézve rendkívül fontos, hogy milyen kapcsolatokat tudunk kialakítani. Ha a többiekkel való kapcsolatainkat is az áramlat-élményeknek megfelelően alakítjuk, életünk minősége egészében nézve óriási javuláson megy keresztül. Másfelől azonban kedveljük az egyedüllétet is, és gyakran vágyunk egy kis magányra. Magunkra maradva azonban könnyen elszomorodunk, és elhagyatottnak, céltalannak érezzük magunkat, mint akinek nincs semmi tennivalója. Vannak, akiknél az egyedül lét enyhébb fokú érzékszervi deprivációs zavarokat okoz. Ha nem tanuljuk meg elviselni vagy akár élvezni is az egyedüllétet, nehezen tudunk elvégezni olyan feladatokat, amelyek osztatlan figyel met kívánnak. Meg kell tehát találnunk a módját annak, hogy még akkor is befolyásolni tudjuk tudatunkat, amikor saját erőforrásainkra kell hagyatkoznunk.

79

AZ EGYEDÜLLÉT ÉS A MÁSOKKAL VALÓ EGYÜTTLÉT KÖZTI KONFLIKTUS
A félelmetesnek tartott dolgok közt az egyik legrosszabb a félelem attól, hogy kimaradunk az emberi kommunikáció áramlatából. Semmi kétség, az ember társas lénynek született; csak mások társaságában érzi magát teljes embernek. Sok primitív kultúrában a magány olyan rettenetes dolognak számít, hogy az emberek mindent megtesznek annak érdekében, hogy soha ne legyenek egyedül; csak a boszorkányok és a sámánok érzik magukat jól még magányosan is. Sok egymástól nagyon különböző emberi társa dalomban – az ausztrál őslakosoknál, az ámis farmereknél, a West Point-i kadétoknál – a legriasztóbb büntetés, amit a közösség kiszabhat valakire, a kirekesztés. A semmibe vett személy fokozatosan depresszióssá válik, és lassan-lassan a saját létezésében is kételkedni kezd. Némely társadalomban a kiközösítés vég kimenetele a halál: az, akit egyedül hagytak, lassan úgy gondolkodik magáról, mintha már meg is halt volna, hiszen senki sem figyel rá. Apránként elfelejt gondot viselni magára, és végül csakugyan meghal. A latin kifejezés az "életben maradni"-ra az volt, hogy inter homines esse, ami szó szerint annyit jelentett, hogy "em berek között lenni", míg a "halottnak lenni" megfelelője az inter homines esse desinere volt, avagy "nem lenni többé az emberek között". A római polgár számára súlyosság tekintetében a halál büntetés után rögtön a száműzetés következett; ha a városi polgárt kiszakították társai közül, láthatatlanná vált a többiek számára, nem számított, milyen luxuskörülmények között élt aztán a birtokán. Nagyon jól ismerik ezt a keserű érzést a mai New York-iak is, amikor valamilyen okból el kell költözniük a városukból. A nagyváros által kínált emberi kapcsolatok sűrűsége olyan, mint egy nyugtató balzsam: az emberek még akkor is nagy becsben tartják, ha a felkínált kapcsolatok esetleg kellemetlenek vagy veszélyesek. A Fifth Avenue-n végigözönlő tömeg tele van rablókkal, mindenféle bizarr különcökkel, a tömeg egészében mégis izgalmas és biztonságos érzetet ad. Mindenki elevenebbnek érzi magát, ha mások is vannak körülötte. A szociológiai és pszichológiai felmérések általában azzal zárulnak le, hogy az emberek akkor a legboldogabbak, ha a barátaikkal vagy a családjukkal lehetnek, vagy egyszerűen mások társaságában. Amikor megkérnek valakit, hogy soroljon fel olyan kellemes tevékenységeket, amelyek egész napra jókedvre tudják deríteni, a leggyakrabban a "boldog emberekkel lenni", "amikor az embereket érdekli, amit mondok", "barátokkal együtt lenni" és "amikor mások szexuálisan vonzónak találnak" válaszok hangzanak el. A boldogtalan és depressziós embereknek az az egyik megkülönböztető jegyük, hogy ritkábban számolnak be hasonló élményekről. Egy támogató társas kapcsolatrendszer csökkenti a stresszt is: betegség vagy más baj kisebb valószínűséggel sújt valakit, ha számíthat a többiek érzelmi támogatására. Nyilvánvalóan arra vagyunk programozva, hogy mások társaságát keressük. Talán előbb-utóbb a genetikusok megtalálják kromoszómáinkban azokat a kémiai instrukciókat, amelyek arra késztetnek, hogy rosszul érezzük magunkat egyedül. Megvan az oka annak, hogy az evolúció folyamán miért adódtak hozzá ezek az utasítások a génjeinkhez. Azoknak az állatoknak, amelyeknek együtt kell működniük ahhoz, hogy sikerrel küzdhessenek meg más fajokkal, sokkal nagyobb az esélyük az életben maradásra, ha folyamatosan egymás 1átóterében tartózkodnak. A páviánoknak például, akiknek szükségük van a többiek segítségére a szavannán kóborló leopárdok és hiénák ellen, igen kicsi esélyük van arra, hogy elérjék az ivarérettséget, ha elkóborolnak a csoportjuktól. Ugyanezek a feltételek játszhattak közre a mi őseinknél is abban, hogy a nyájszellem pozitív tulajdonságként bekerült a fegyver tarunkba. Ahogy az emberi alkalmazkodás egyre jobban összekapcsolódott a kultúrával, további okok tették fontossá az összetartást. Mivel egyre több ember életben maradása függött az ösztönök helyett a tudástól, így egyre inkább hasznát látták annak, ha kölcsönösen megosztották egymással ismereteiket. Ilyen körülmények között a magányos ember idióta lett, ami eredetileg annyit jelentett görögül, hogy 'egyedül lévő ember' – olyasvalaki, aki képtelen arra, hogy másoktól tanuljon. Paradox módon ugyanakkor annak a bölcs mondásnak is megvan az alapja, mely arra figyelmeztet bennünket, hogy "a pokol nem más, mint a többi ember". A hindu bölcs és a keresztény remete egyaránt békére vágyott, távol a tömeg zajától. És ha megvizsgáljuk az átlagember életének legkellemetlenebb élményeit, ott találjuk a társas lét árnyoldalát: a legfájdalmasabb élményeket szintén a személyes kapcsolatok okozhatják. Munkahelyünkön az igazságtalan főnökök és az udvariatlan ügyfelek keserítik életünket, otthon pedig egy érzéketlen házastárs, egy hálátlan gyerek vagy a mindenbe beleszóló rokonok. Hogyan oldhatjuk fel azt az ellentmondást, hogy életünkben a legszebb és a legrosszabb pillanatokat emberek okozzák? Ezt a látszólagos ellentmondást nem olyan nehéz feloldani. Mint minden igazán fontos dolog, a személyes kapcsolatok is nagyon boldoggá tehetnek minket, amikor jól működnek, és nagyon boldogtalanná, amikor nem. Az emberek környezetünk legrugalmasabb, legváltozékonyabb részét képviselik. Ugyanaz az ember csodálatossá teheti a reggelünket és rémessé az esténket. Mivel annyira függünk mások szeretetétől és elismerésétől, érzékenyek vagyunk arra, hogyan bánnak velünk. Ezért van az, hogy ha valaki megtanulja azt, hogyan kell ki jönni másokkal, óriási változás áll be az életében. Jól tudják ezt azok, akik olyasféle könyveket írnak meg olvasnak, mint Hogyan szerezzünk barátokat? és Tanuljunk meg hatni az emberekre. Az üzlet emberek mindent elkövetnek azért, hogy minél jobban tudjanak kommunikálni másokkal, hogy így még jobb munkaerők legyenek, az első bálozók pedig buzgón forgatják az illemtankönyveket, hogy a társaság" elismerje őket. A legtöbb ilyen törekvés persze tükrözi azt a külsőleg motivált vágyat is, hogy másokat manipuláljunk. Az emberek azonban nemcsak azért fontosak, mert segítenek megvalósítani a céljainkat, hanem azért is, mert örömet jelenthet számunkra, ha önmagukért is értékesnek találjuk őket. A kapcsolatok rugalmassága lehetővé teszi, hogy a kellemetlen helyzeteket elviselhetővé vagy akár izgalmassá varázsoljuk. Általában az adott helyzet értelmezése és definiálása határozza meg azt, hogy hogyan viselkedünk egymással és hogyan érezzük magunkat. Például a fiunk, Mark, tizenkét éves korában egyik dél után hazafelé

80

hanem olyan meggyőzhető emberi lényekként. a három fiú pedig az ellenkező irányba ment. hogy igen. Figyelmünk ébren tartásához folyamatosan szükségünk van külső célokra. ha már megreggeliztek és átnézték az újságot? Sok ember számára ezek a strukturálatlan órák kétségbeejtőek. Kutatásaink szerint azoknak. Ha egy tizenéves egyedül marad. Ketten arra szavaztak. hogy legrosszabb élményeiket akkor élik át. egy kis kitérőt kell tennünk a magány birodalma felé. és ha valaki rendelkezik a megfelelő képességekkel. miért olyan elengedhetetlen a jólétünkhöz mások társasága.Ne mozdulj.Most menj tovább. hogy tökéletes élményekkel lássanak el minket. képes volt a rablást olyan helyzetté alakítani. Noha a tévénézés messze áll a tökéletes élménytől – ilyen kor inkább passzívak. A képernyő a környezet egy jól behatárolt. – Menj tovább! – kiabáltak vissza. A három fiú tombolt. különben a haverunk lelő! – közölte egyikük. mert sokkal több figyelmet fektetünk be. és arra várnak. a figyelem csatangolni kezd. A három fiatalember elszedte Marktól. Csaknem minden tevékenység élvezetesebb. . Természetesen elég rossz befektetés ezzel a módszerrel menekülni a depresszió elől. úgyhogy Mark büszkén tért haza – pénz nélkül ugyan. ne fordulj hátra! Így hát Mark elindult hazafelé. akinek zsebre volt dugva a keze. akkor ki lesz szolgáltatva az előtolakodó negatív gondolatoknak. de végül hajlandóak voltak szavazni arról. ami nála volt (némi aprópénz. ha egyedül van. ha nem kötik le elméjét valamivel. a gondolatok kaotikussá válnak – előáll az az állapot. hogy a televízió oly sok ember számára áldást jelent. milyen hatással van az elmére az egyedüllét. amit elvettek tőle. Mark azonban néhány lépés után visszafordult és megpróbálta utolérni őket. formálhatók. azonnal töprengeni kezd: Mit csinálhat most a barátnőm? Csak nem jönnek ki a pattanásaim? Be tudom időben fejezni a matekfeladatot? Vajon azok a srácok. 81 . Miért ilyen rossz egyedül lenni? A legnyilvánvalóbb válasz az. Mark azonban beérte őket. akiktől elvárható. sutty! Egyből elárasztják a potenciális problémák. beszélni akarok veletek! – kiáltott oda nekik. amire összpontosíthatnak. másnak nem. meglehetősen ingerlékenyek és szomorúak vagyunk –. A hét többi részében a pszichikai energiát külső igények terelik a megfelelő csatornákba: munka. hogy értékeljék valakinek a ragaszkodását egy családi ajándékhoz. fejezetben "pszichikai entrópiának" neveztünk. . felnőttek és öregek egyaránt azt mondják. hogy a józan ész szava már el sem éri őket. Az alapgondolat azonban ettől még érvényes: az emberi kapcsolatok alakíthatók. Az előre kiszámítható cselekmény. A legborzasztóbb helyzet azonban nem az. A szerelmi életével. és általában délre megszületik az elhatározás: lenyírom a füvet. A park közepén hirtelen körülfogta három jól megtermett fiatalember a szomszédos gettóból. Felnőtt szemmel nézve Mark ostobán viselkedett. Kamaszok. de a vibráló képernyő legalább valamiféle rendet teremt a tudatban. A MAGÁNY FÁJDALMA A legtöbb ember csaknem elviselhetetlen ürességet érez. vásárlás. mikor egyedül vannak. míg felocsúdtak az élmény okozta sokkból. hogy szívből utáljuk. mikor valaki egyedül dolgozik vagy nézi a tévét. mihez fogjanak. – Figyeljetek. az egészségével. Csak ha már egy kicsit jobban megértettük. vagy annyira elvadultak. a vasárnap reggel a hét legunalmasabb része. hogy egy régi óráért esetleg az életét kockáztatta. az ismerős szereplők és még a folytonosan ismétlődő reklámok is az ingerek biztonságos mintákba rendeződését szolgálják. főleg ha semmi tennivalója nincsen. függetlenül az óra érzelmi értékétől. mintha egyedül lennénk. hogyan alakít hatjuk át kapcsolatainkat úgy. és megkérdezte. megint ki akarnak majd kezdeni velem?" Más szavakkal. ugyanez lesz a helyzet felnőttkorában is. amelyet a 2. De mihez fogjanak vasárnap reggel. mégis nagyon keveset tudunk életünknek erről a nagy szeletéről – kivéve azt.csatolásra. nem adnák-e mégis vissza az órát. hogy semmi ne foglalja 1e a figyelmét. gyengék. meg egy régi Timex karóra). és a harmadik srác felé intett a fejével. megváltoztathatja a szabályaikat. kezelhető darabkája lesz. és ebben az esetben Mark komolyan megsérülhetett volna. Mielőtt azonban részletesebben áttekintenénk. megint van valami céljuk. mint egyedül. Mihelyt az elme egy kicsit lazít. Ezért van az. A tévénézés átmeneti védettséget nyújt a személyes gondokkal szemben. A képernyőn felvillanó információk kiszorítják a kellemetlen gondolatokat. a családjával és az állásával kapcsolatos aggodalmai mindig ott ólálkodnak tudata perifériáján. Ne fuss. Az adott esetben sikere nagyrészt a szerencsétől függött: a rablók lehettek volna részegek is. és képtelenek eldönteni. Mivel Mark nem fogadta el a ráosztott "áldozat szerepet". ha valaki más is van velünk. függetlenül attól. külső ingerekre és külső vissza. meglátogatom a rokonokat vagy megnézem a focimeccset. mivel ilyenkor semmi sem igényli a figyelmüket. Elmondta. és nem rablóként kezelte a három fiút.igyekezett az iskolából és átvágott egy meglehetősen elhagyatott parkon. amely legalább bizonyos mértékben – demokratikus döntésen alapult. és amikor ez a kívülről jövő "input" hiányzik. hogy nagyon olcsó óra. . hogy a futószalag mellett dolgoznak vagy tévét néznek. Az emberek boldogabbak. Ez az epizód azonban fontos gondolatot támaszt alá: egy társas helyzetben mindig megvan az a lehetőség. mint amennyit utána fel tudunk mutatni. hanem amikor magában van. de a régi órával a zsebében. És hacsak nem tanul meg uralkodni a gondolatain. hogy pusztán belső eszközökre támaszkodva nagyon nehéz rendet tartani az elmében. a pénzügyi helyzetével. hogy a szabályok kialakításával megváltoztatható legyen. akikkel tegnap összebalhéztam. és csak az ő számára értékes. a kedvenc tévéműsorok és így tovább. akik egyedül élnek és nem járnak templomba. élénkebbek és vidámabbak mások társaságában. és semmit sem kell csinálnia. Ekkor ismét értelmet kapnak a dolgok. A szüleinek persze egy kicsivel tovább tartott.A születésnapomra kaptam a szüleimtől. akkor láthatjuk majd világosan. visszaadják-e az órát. Az átlagos felnőtt ébrenlétének egyharmadát egyedül tölti.

és ne kelljen szembenéznünk a magány gyötrelmével. Nem meglepő. ami az egyre növekvő cselekvési lehetőségekből és cselekvőképességből adódik. amikor semmiféle külső figyelemstrukturáló követelmény nincs jelen. mert túl nehéz. melyeket a művész később. hogy bármilyen műalkotás megfogalmazása józan elmét igényel. hogy ne hagyja az elmét elkalandozni. ami első látásra a gyönyör ellen tétének tűnhet: a mazochista magatartásra. de mi van akkor. kivesz valami ennivalót a hűtőből és már ül is rá a telefonra. mint a káosz és az ontológiai szorongás elleni védekezés különböző módjait. és ezzel kizárja az elméből a nem kívánt gondolatokat. felhasználhat. de általában a komplexitásnak csak nagyon alacsony szintjén. amely nemcsak élvezetes. és ha véletlenül kinyit egy könyvet. Hogy ezeket a kellemetlen gondolatokat visszaverje. hogy olyan tevékenységbe fogjunk. A tizenéves elkezd rágódni a külsejével. A tanulás azt jelenti. valójában rontják azzal kapcsolatos percepciónkat. Az alkohol és a többi drog képesek ugyan a "tökéletes élmény" előidézésére. amelyet kábítószer hatása alatt hoztunk létre. amikor a tizenéves hazajön az iskolából. hogy akkor majd olyan misztikus és kísérteties munka kerül ki a keze alól. hogy "agyoncsapjuk az időt". hogy eltérítsük elménket a henye gondolatoktól. sok szülőnek ismerős családi jelenet az. amelyet a valódi művészettől elvárunk és könnyen semmitmondóvá és önmagába süppedővé válhat. A figyelem természetes és kellemes módon összpontosul. ami lefoglalja a képzeletét. de csak csalóka utánzata annak az örömnek. Végtére is az elmúlt huszonöt évben folyamatosan azt hajtogatták nekünk.A magánytól való félelemmel szembeni harc drasztikusabb eszköze a rendszeres kábítószerezés vagy az olyan kényszercselek vés. Az az ember. Azok a tizenévesek. hogy ha valaki drogfüggővé válik tudata rendezése érdekében. és leszáll ránk a lélek sötét éjszakája. hogy lehetőségeink és adottságaink megfelelnek-e egymásnak. mint a káosz. amikor a tudata megint tiszta lesz. hogy a tévénézés és a szexuális aktus többé-kevésbé egymással fölcserélhető tevékenységformákká lettek. Néhányan erősen vitatják álláspontomat a drogok elmére gyakorolt hatásáról. Ahhoz azonban. mint a televízió – megkíméli az elmét attól. Az átlagos serdülő készen áll 82 . Tipikus. Előbb vagy utóbb azonban rádöbbennek. hogy a figyelmét összpontosíthatja valamire. A veszély abban rejlik. Az olyan munkából. Ehelyett megjelennek a szokásos látogatók: a sötét fantomok. hogy menekülnénk tőle. akár érzelmileg megsebesíti magát. mint amilyenekben normális érzékszervi feltételek között részünk lehetne – azt a képességünket nem fokozzák e szerek. és használatuk növeli a kreativitást. és kellemesebb gondolatokra vágyakozik. de segítenek abban. de nem terjesztik ki vagy növelik az én uralmát a tudat funkciója felett. aki ritkán unatkozik és a pillanat élvezetéhez nincs mindig szüksége kedvező külső környezetre. Ha valaki akár testileg. éppen hogy erre az uralomra. Viszonylag könnyű elmerülni a munkában. Ezért – noha a pszichotropikus szerek segítségével valóban szélesebb körű szellemi élményekre tehetünk szert. hogy sokáig kell bonyolult információmintákra koncentrálni. mint a Kubla Kán. melyek a tudat komplexebbé válásához vezetnének. A kémiai szerek segítségével megváltoztatott tudat szokatlan képekkel. Ugyanez érvényes arra is. fejlesztik képességeinket és az Ént. később önmagukat zárják ki olyan felnőtt feladatok elvégzéséből. és előbb-utóbb a legfegyelmezettebb elme is meghátrál az egyre sorjázó ismeretek előtt. hiányzik az a komplexitás. Még a fájdalom is jobb. de az előbbi mégis fejlődéshez vezet. hogy a kémiai szerek megváltoztatják ugyan a tudat tartalmát és elrendezését. Kellemes gondolatokat azonban nehéz parancsszóra felsorakoztatni. de azért irányítható – hiszen ő maga idézi elő. akik képtelenek elviselni a magányt. Ha a drogokat nem a tradicionális társadalmakéhoz hasonlóan kifinomult rituális körülmények között fogyasztjuk. ahelyett. A pornográfia és a személytelen szex a fajfenntartással kapcsolatos képzetek és tevékenységek biológiailag belénk programozott vonzására épít. A kábítószer – ugyan úgy. hogy elkedvetlenítő gondolatokkal kelljen szembenéznie. alkotó életet él. nem ugyanaz. koncertre vagy színházba menni. melyek segítségével az emberek megsebesítik vagy megfélemlítik magukat. hogy bármit kreatívan létrehozzunk. Amikor valaki különböző szerek hatása alatt áll. nyugodtan hátradőlhet és figyelheti a kábítószer kiváltotta gondolatokat bármi történjen is. hogy ezeket az élményeket hatásosan el is rendezzük. hogy feltárcsázza valamelyik barátját. melyek összpontosítást igényelnek. vagy képesek vagyunk-e arra. Az élmények minőségét irányító képességünk végső próbája. ha saját magunkra kell hagyatkoznunk? Amikor magányosak vagyunk. hogy mit csinálunk magányunkban. hogy a kábítószerek "tudattágító" hatásúak. Nem képes viszont olyan – a figyelemmel kapcsolatos – szokások kifejlesztésére. baráti társaságban tölteni az időt. míg az utóbbi csak arra szolgál. biztosítja. ami csak arra való. amelyek rátörnek a strukturálatlan elmére. A bizonyítékok ismeretében azonban én amondó vagyok. ami fájdalmas ugyan. Különösen fontos. ő nem tehet semmiről. hogy az illető elérje a közvetlen tapasztalás érzését. Sok kortárs művész kísérletezik hallucinogénokkal abban a reményben. mint a folytonos takarítás vagy a szexuális megszállottság. a szerencsejátékra. teszünk-e kétségbeesett erőfeszítéseket. akkor bekapcsolja a tévét vagy a magnót. és hogy mint egyének mit válthatunk ebből valóra. Noha mindkét stratégiát úgy tekinthetjük. melyek hosszú szellemi felkészülést igényelnek. Ez kellemes állapot. Énje megszabadul saját pszichikai energiája irányításának felelősségétől. Ha velük sincs semmi különös. a kockázatvállalásra. hogy még fiatalkorunkban megtanuljuk kihasználni az egyedüllétet. nem kívánnak magas szintű képességeket. ami a semmire nem összpontosító elmén végigseper. lerakja a könyveit a szobájában. Ezek a módszerek. kell találnia valami mást. A tanulás nem jó. a népszerűségével. hogy külsőleg a gondolatainkra kényszerítsen valami rendet. gondolatokkal és érzésekkel hozakodhat elő. kiállta a próbát és valóban tevékeny. mintha tévénézéssel csapjuk agyon az időt vagy elbódítjuk magunkat különböző szerekkel. elveszítheti saját képességeit annak irányítására. ez a visszavonultság nem tarthat sokáig. az irányítás képességére van szükségünk. A szexualitás tárgykörébe tartozó dolgok között szintén sok olyan van. melyet Samuel Coleridge állítólag ópium hatása alatt írt. lehetőségeivel kapcsolatos ügyeken. de fejleszti is személyiségünket? Szabadidőnket olyan tevékenységekkel kitölteni.

A MAGÁNY MEGSZELÍDÍTÉSE Minden szabály alól vannak kivételek. akkor már tudja. hogyan kell élvezni az életet. hogy élvezni tudjuk a magányt. faházának két kis szobáját minden elképzelhető helyen könyvek fedik be. de soha sincs túl későn. Rendszerint visszafordul a zene vagy a tévé felé. hogy amikor reggelente fölébredt. a sors szokásos packázásai annyi negatív információval árasztja e1 őket. Aztán ott 83 . az összetettebb foglalkozások pedig olyan különleges tudást igényelnek. hogy a civilizált élet figyelemirányító segédeszközei – a többi ember. Egy farmer. akik nem tanulják meg irányítani tudatukat. mert nem bírta elviselni. Dorothy az év minden napján szigorú időbeosztással él: ötkor felkel. és mostantól már félgőzzel is ellavíroznak. függetlenül attól. akkor elkerülhetetlenül könnyű külső megoldások hoz folyamodik: narkó. Mivel az ilyen emberek csak minimális belső renddel rendelkeznek. A hosszú estéket írással és olvasással tölti ki. Néhány nemzedékkel előtt egy olyan ember. hogy az új lehetőségeket nem úgy fogjuk fel. Akkor azonban. megnézi. orchideákat nevelni. Ma még a legegyszerűbb munkák is írott instrukciókra támaszkodnak. hogy megteremtse magának ezeket a tevékenységi formákat. akkor a saját rendjét kell rákényszerítenie a vadonra. Hiányozni fognak belőlük azok az összetett képességek. Minden évtizeddel egyre jobban függ kultúránk az informatikától. hogy a férje meghalt és a gyerekei felnőttek. Hogy ilyen környezetben élni tudjunk. odabent pedig kedvenc tárgyai idézik fel a számára fontos dolgokat. Ilyen ember például Dorothy. el kell sajátítanunk az absztrakt szimbolikus nyelveket. Dorothy szintén megtanulta. vendéglő és könyvtár – nélkül is elérhessük az áramlatot. Egy városi látogató számára a sziget maga a giccsparádé. ha nem sajátítottuk el már korábban az egyedüllét kihasználásának képességét. hogy ha már elérte a húszat vagy a harmincat (főleg ha negyvenéves). aki nem tudott írniolvasni. hogy lelki békéjük egyre inkább veszélybe kerül. vagyis egyedül sajátíthat el. Sajnos. orrukat az ablaküveghez nyomva. melyek segítenek addig rejtett tulajdonságokat kibontakoztatni. ez a sok "limlom" otthonos környezetet teremt számára. versikékkel. Amikor valaki képessé válik arra. A munkahelyi csalódások. sokan önszántukból élnek egyedül. akkor joga van elengednie magát. de a hosszú teleken hónapokig teljesen egyedül van.bármire. ahol a lelke megnyugodhat. akik minden este megborotválkoztak és kifogástalanul felöltöztek magányos állomáshelyükön. A tér strukturálásánál talán még fontosabb az idő strukturálása. mos. mint elkerülendő vagy visszafojtandó dolgokat. varr. Azokból a tizenévesekből. megteremtjük a rend egy magasabb formáját. amikor létfontosságú. hogyan irányítsa figyelmét. megreggelizik. segíteni a szomszédainknak és Istenről elmélkedni – ha ezek azok a dolgok. és azután költözött ki a vadonba. mindenhol szétszórt kerti szerszámok hevernek. mikor egyedül van. tojtak-e a tyúkok. melynek segítségével a test és az elme segíthet áramlatot előidézni. amely tisztes megélhetést és valamelyes méltóságot biztosított neki. megtanulni sakkozni. az azt jelenti. hogy megtanuljuk kiaknázni az egyedüllétben rejlő lehetőségeket. versengő. közel a kanadai határhoz. kerti törpék. ami el tompítja vagy lefoglalja gondolatait. megtanulták az életben maradáshoz szükséges trükköket. Örömet lelni az életben és egyúttal fejlődni is csak úgy lehet. A vad természet kellős közepén Dorothy megteremtette saját civilizációját a neki tetsző stílusban. nem tudják. A fatörzsekre a csűrökhöz és a melléképületekhez vezető utakat jelző táblák vannak szögezve. Ez azt jelenti. halászik és így tovább. amelyet az ember csakis nehezített körülmények között. hogy energiánkat a külső világ feletti uralomról a belső valóság mélyebb felfedezése felé fordítsuk. hanem visszafelé vezetnek. hogyha idegen környezetben uralma alatt akarja tartani a helyzetet. hogy beszélgessenek vele. melyek segítenének nekik a mai. és noha a legtöbb ember retteg a magánytól. Amikor például fizikai erőnk az életkor előrehaladtával hanyatlásnak indul. hogyan alakítsa át az élet minőségét. megfeji a kecskét. Hogyan tartják távol maguktól ezeket a problémákat? Ha valaki nem tudja. tévé. izgalom – bármi. vagy keres egy barátot. hogy mi történik a külvilágban. ami eltereli a gondolatait erről a helyzetről feltéve. Más vadonlakókhoz hasonlóan Dorothy is megpróbálta egészen személyessé tenni környezetét. és semmi szüksége nem volt szimbolikus rendszerre. "fegyelmezetlen" felnőttek lesznek. hogy foglalkozzunk velük. Nem a serdülőkor az egyetlen időszak. Az előző fejezetekben már áttekintettünk néhány olyan módszert. színház. egy kovács vagy egy kereskedő inasként a mestere mellett elsajátíthatta a hivatásához szükséges felkészültséget. akivel együtt töltheti az idejét. Vannak virágágyak. Az ilyen válaszreakciók azonban nem előre. aki Észak Minnesota egyik tavas-erdős. Végre módunk lesz Proustot olvasni. melyeket méltónak tartunk arra. hogyan kell olyan lehetőségeket keresni. Mint a gyarmatokon élő angolok. Minél korábban kezdjük. információktól zsúfolt környezetben élni. Így nyomja rá egyéniségének bélyegét a káoszra. Ahogy a Francis Bacon által szeretettel idézett régi mondás tartja: "Aki örömét leli a magányosságban. mindezek elérhetetlenek maradnak számunkra. de mint Dorothy ízlésének kiterjesztése. hogy nem kerül túl sok pszichikai energiába. viccekkel és rajzokkal. Dorothy vastag függönyöket akasztott az ablakaira. És ami még fontosabb: sosem tanulják meg. egészségük hanyatlása. hanem mint képességeink fejlesztésére és tanulásra kapott lehetőséget. hogy készen állunk arra. az vagy vadon élő állat. Ha nem is kell feltétlenül istennek lennünk. túl sok felnőtt érzi úgy. hasogat egy kis fát. ki kell építenünk egy olyan szellemi gyakorlatot. A három nyári hónap alatt a tavat kenujukon átszelő halászok kikötnek a szigeten. elhagyatott részén él egy kis szigeten. vagy isten". de ahhoz. Dorothy eredetileg ápolónő volt egy nagyvárosban. az ablak mögül egy csapat farkas bámulta vágyakozva. szórakozás. minden egyes múló évvel egyre jobban növekszik a felhalmozott entrópiájuk. annál jobb. Megtették a kötelességüket. amely az élet szükségszerű velejárója. hogy az entrópiából. megállapodnia. még mindig találhatott magának munkát.

egyszer mesélt nekem egy anekdotát. de az embereket mindenhol jellegzetesen bensőséges érzés fűzi rokonaihoz. hogy magányosnak éreznénk magunkat. de arra nem számítottam. Nem azt akarom mondani. hogyan folyhatott szét ennyi záptojás egy hajó fedélzetén az óceán közepén. A pszichikus szervezettség szempontjából azonban az előbbi tevékenység összehasonlíthatatlanul magasabb rendű az utóbbinál. akik nem értenek semmihez és önfegyelmük sincs. a tojások megromlottak. a hatvankét lakosú Manley-től. mint a kábítószer-élvezők. amit a családom jelent nekem. hogy Dorothy meg a többi remete épp olyan hatásosan menekü1 e1 a "valóság" elől. de ez mind semmi ahhoz képest. A magány azonban olyan probléma. Úgyhogy ahelyett. hogy hogyan birkózik meg az ember a magánnyal. Ha az egyedüllétet úgy tekintjük. Tizenkét éve költözött el Massachusettsből egy faházba. aki kiképzéssel is foglalkozik. hogy jobban szeret így élni. a hajósoknak hősies küzdelmet kell folytatniuk. Amikor azonban beáll a szélcsend. Kevés ember érzi szükségét annak. akár Észak-Alaszkában. Mivel már hosszú ideje nem látott senkit. akik napi tizenhat órán és heti hét napon át igényt tartanak a figyelmére. nyúlós. Susan azt állítja. a fedélzethez vágtam. miközben megpróbálja elkerülni a vadon élő rénszarvasok és farkasok támadását. E szerint a forgatókönyv szerint a testvérek kétszer olyan gyakran segítik 84 . Lehet. amely vele ellentétes irányba igyekezett. – Hát. s tehetetlennek és elveszettnek érzik magukat. amely megvalósítható célra irányul. A vitorlázást éppen az a folyamatos összpontosítás teszi élvezetessé. A maga körül kiépített szokások megkövetelik. melyek a kemény munka és az élvezet váltakozására épülnek. képtelenek lesznek magukról gondoskodni. hogy a magánnyal szembeni küzdelemben narkotikumokat fogyasztunk. Úgy tűnik. hogy elméjükben valamelyes rendet tudjanak tartani. A barátom bevallotta. evési szokásaikat és egészségi állapotukat. főleg ha egy playboy vagy kokainfogyasztó csillogó környezetével hasonlítjuk össze. Ismeri a vérmérsékletüket. és talán új képességeket is elsajátítunk a folyamat során. ízlésüket. Hacsak az ember meg nem tanulja élvezni az egyedüllétet. néha tizenegy napon át hajtja a szánját egyfolytában az északi-sarki jégmezőkön. hogy egyszerűen bedobáltam volna őket a tengerbe. akikkel gyakrabban kommunikálnak. hogy kiköltözzön a vadonba vagy hosszú utakat tegyen egyedül a tengeren. hogy valahogy elindítsa a társalgást. hogy ilyen pocsék szaguk lesz. mint a családon kívüli emberekkel. hogy meglátogatják a halászok. élete nagy része azzal fog telni. hogy találkozhat valakivel. amely huszonöt mér földre van a legközelebbi alaszkai falutól. hogy ura saját világának. és olyan álmegoldásokhoz folyamodunk. A szociobiológusok szerint ez a családi összetartás egyenesen arányos a közös gének mennyiségével: például testvéreknél a génkészlet fele közös. ha körülveszi az emberi környezet megnyugtató nyüzsgése. nehezen tudja elképzelni. mint egy lehetőséget arra. hogy az egyetlen módszer a tudat feletti uralom megszerzésére. Az ember bármilyen környezetben el sajátíthat áramlattevékenységeket. hogy első látásra primitívnek tűnik szőrmók kutyákat tenyészteni és szánon vágtatni a sarki erdőkön keresztül. hogy magányosnak érezze magát: élelemre kell vadásznia és gondoskodnia kell a kutyáiról. A legtöbb ember jobban szereti. hogy aztán takarítanom kelljen. Az ember kibírja a magányt. akkor a gyönyörből élők. Susan Butcher kutyatenyésztő. és tudja a nevét a kutyák szüleinek és nagyszüleinek is. örült." Többnyire rokonok közé születünk és életünk nagy részét közöttük is éljük le. hogy tudatát minden egyes pillanatban konkrét és véghezvihető tennivalók foglalják le – így az élete folyamatos áramlat-élménnyé válik. akár Manhattanben él valaki. hogy egymás mellé lavírozhasson a nyílt tenger közepén. míg unokatestvérek esetében csak a negyede. – Az a helyzet – mondta a másik ember -. melyek nem vezetnek lelki fejlődéshez. A másik hajós éppen valami ragacsos. Susan minden kutyát név szerint ismer. akkor ahelyett. A különbség abban rejlik. A gyönyörre épített életstílus csak olyan komplex kultúrákkal képes szimbiózisban együtt élni. hogy mások társaságában meg nem valósítható célokat érjünk el. de még jobban szereti azt az érzést. mint bármi más módon. Sok sikeres ember értene egyet Lee Iacocca megállapításával: "Sikeres és gyönyörű karriert futottam be. ha Alaszkába költözünk és elkezdünk rénszarvasra vadászni. Amikor azonban az adott kultúra többé nem tud vagy nem akar teljesítményre képtelen hedonistákat eltartani. Egyik barátom. ez csak a záptojásoktól van – vont vállat a másik. büdös masszát súrolt le a fedélzetről. élvezni fogjuk az egyedüllétet. akkor pánikba esünk. A családok összetétele és nagysága erősen különbözhet egymástól. és már kezdtem piszkosul unatkozni. életben maradásuk attól függ. hogy a hűtőm elromlott. Dorothy kedveli az embereket.vannak a készletbeszerző körutak. de mégis figyelmet igénylő rituálékkal tartjuk keretek között gondolatainkat? Lehetne azzal érvelni. ha figyelme állandó rendben tartásával meg tudja akadályozni azt. hogy nehezebb legyen a dolog. Nincs ideje arra. meglátott egy másik kis vitorlást. napokig nem volt egy lebbenésnyi szél sem. hogy az entrópia szétzilálja elméjét. Hagytam. tévét nézünk vagy pedig szükségtelen. hadd száradjanak egy kicsit oda. de csak akkor. hogy elvonják elméjüket a kellemetlen gondolatoktól és érzésektől. Van-e különbség aközött. hogy kétségbeesetten próbálja elkerülni kellemetlenségeit. Azonban ha a magányt mindenáron elkerülendőnek tekintjük. Házassága előtt teljesen egyedül élt százötven husky kutyájával. AZ ÁRAMLAT ÉS A CSALÁD Az emberek életében a legjelentőségteljesebb és legintenzívebb élmények többsége a családhoz kapcsolódik. Mikor az Atlanti-óceán egyik áthajózásakor az Azori-szigetek közelébe ért. hogy valami feladatra leljenek. nyáron pedig az jelenti a változatosságot. hogy a figyelmüket lekössék. Mindkét esetben azzal kerülik el a pszichikai entrópiát. aki vitorlás hajókon szokta átszelni az óceánt. amely jól szemlélteti. milyen mesterkedésekre kényszerülnek időnként a hajósok. amellyel számolni kell. – Hogy lett ilyen piszkos a hajód? – kérdezte a barátom. körülbelül nyolcszáz mérföldre a portugál partoktól. Közönséges körülmények között az egyedül hajózó tengerészeknek éppen elég tennivalójuk van. és a két hajó úgy változtatott irányt. hogy éberen figyelik-e a hajó és a tenger állapotát.

aminek eredményeképpen megváltozik tudatuk felépítése is. Ha régebben ritkább volt a válás. Már nem telik neki Maseratira. vagy egyenlően felosztották a vagyont az összes fiú közt. melyeket a nő nem. mit vártak el egymástól. a feleségeknek arra. Azok a különleges érzések tehát. vagy elkezdenek jobban spórolni a gyerekkel járó kiadások miatt. megint mások állandó fenyegetettségben élnek. hogy a családi értékek fontosak. mert a szülők és a gyerekek külső okokból mindenképp arra kényszerültek. a célok átértékelését. Egyetlen lassan érő emlősfaj sem maradhatott volna életben olyan beépített mechanizmus nélkül. akkor annak nagy része. mint pszichikai entrópia. (Az első szülötti jogok érvényesítése tőkekoncentrációt eredményezett ott. a feleség és a gyerekek egyaránt szenvedtek. hogy az emberek nagyon változatos érzésekkel viseltetnek családtagjaik iránt. melyekben a vagyoni helyzet előnyeit minden utód egyformán élvezte. sok csalódással járó feladat. Egészen néhány évtizeddel ezelőttig a családok általában együtt maradtak.egymást. Az. John Fletcher szavaival élve: "Azoknak áll leginkább hatalmában megbántani minket. mint ahogy a családszerkezet más. Nem számít. az egyenlő osztozkodás pedig a birtokok széttöredezéséhez és ipari elmaradottsághoz vezetett. A házasságkötés megint csak a figyelmi szokások gyökeres és tartós átrendeződését igényeli. mindkettejüknek meg kell változtatniuk szokásaikat. mint idegenek között. Sokkal gyakoribb a gyilkosság családtagok. melyekről régebben azt gondolták. Ilyen esetben a 85 . mert régen a férjek meg a feleségek jobban szerették egymást. hogy megnősül és gyereket akar. hogy csak elvétve fordulnak elő. Ahogy ez a példa is mutatja – noha genetikus programunk elősegítheti. a feleség talán nem dolgozik tovább. melyek nem léteztek számukra addig. amely biztosítja. Mivel a család az első és sok tekintetben legfontosabb társadalmi környezetünk. Ez az oka annak. hogy tovább folytassák kapcsolatukat. aki főz és rendben tartja a házat. Némely család meleg és támogató. akkor komolyan vették őket. milyen kölcsönös jogaik és kötelességeik voltak egymással szemben. hogy nem férnek össze az előzőekkel. alapvetően meg fogja határozni a férjek. amíg egyedül voltak: egyeztetniük kell időbeosztásukat. és belső konfliktus keletkezik benne. amelybe belemegyünk. Igen nyomós biológiai oka van annak. el kel1 fogadniuk bizonyos korlátokat.) Ebben számunkra az a legérdekesebb. szinte kizárólag a véletlen műve volt. az nagy mértékben a családtagok kölcsönös kapcsolatába befektetett pszichikai energia mennyiségétől függ. Természetesen. Amikor a pár kiegészül egy gyermekkel. Bizonyos mértékig a párnak hasonló érzelmekkel kell reagálnia az őt ért ingerekre a kapcsolat valószínűleg nem fog túl sokáig tartani. frusztráltnak fogja érezni magát. hogy a család egyaránt lehet elviselhetetlen teher vagy boldogság forrása. milyen erősek a biológia és a kultúra által kovácsolt kötelékek a családtagok között. a szülőknek alkalmazkodniuk kell az újszülött szükségleteihez: meg kell hogy változzék az alvási ciklusuk. láthatólag sokkal sűrűbben. Igen gyakran azonban az erkölcsi szabályok csak mint külső kötelezettségek nehezedtek rájuk. és ez segített meg óvni a családokat a széthullástól. némelyik feladatokkal és követelményekkel teli. jóllehet komoly gazdasági következményekhez vezetett. aminek egyenes következménye az iparosodás lett. magában hordozza az Én átformálását. mint az unokatestvérek. hogy a testvérek közti kapcsolatnak az elsőszülöttek jogait ápoló kultúrákban lényegesen el kellett térnie az olyan kultúrákétól. A Németországot alkotó sok kis fejedelemségnek még alig egy évszázada is külön-külön öröklési törvényei voltak." Világos. céljai megvalósítása során rájön. a helyről. Minden kapcsolat megkívánja a figyelem átcsoportosítását. mint bárki gyanította volna. feleségek és gyerekek egymással való mindennapi kapcsolatát. melyeket rokonaink iránt érzünk. ami az adott kapcsolatban később történik. és a gyermekkínzás vagy a vérfertőző szexuális zaklatás. megkötött kompromisszumokat. Hogy a két eshetőség közül melyik valósul meg. hogy egymásra kezd figyelni. vagy elviselhetetlenül unalmasak. ahol ezt alkalmazták. zavart fog kelteni az illető tudatában. Ha megváltoztatja céljait. kevesebbet fognak elmenni hazulról. az nem azért alakult így. és a Bahama-szigetek se jöhetnek szóba. a fiatalok pedig igényeljék a felnőttektől való függőséget. ha az embereknek azt tanították. módosítaniuk terveiket. az étel fajtájáról stb. mert az új interakció minták összeütközésbe kerülnek majd régi elvárásaival. A "családi értékek". melyek vagy az elsőszülött jogain alapultak – ebben az esetben a legidősebb fiú örökölte az egész családi birtokot –. hogy a legtöbb felnőtt egyed felelősséget érezzen az ivadékaiért. ha erkölcsi és vallási köntösbe bújtatták őket. A családi kapcsolatok igazi felosztása mégis meglepően más a különböző kultúrákban és korokban. amelyeket az idősebbek olyan gondosan ismételgettek a fiatalabbaknak. mennyire sikeresen tudunk kommunikálni családtagjainkkal. hogy az újszülöttek és gondviselőik között különösen erős a kapcsolat. ami alatt a férj. életünk minősége nagy mértékben függ attól. még akkor is. a sajátunkhoz hasonló gének megőrzésére és szaporítására irányuló mechanizmusnak köszönhetőek. Hogy melyik fejedelemség melyik jogi formulát fogadta el az örökhagyásban. a gyerekeknek pedig mindkét szülőjükre szükségük volt. úgy tűnik. Amikor úgy dönt. Hacsak újra nem gondolja régi céljait. Hogy a testvérek milyen érzésekkel viseltettek egymás iránt. Ez mind nagyon kemény. Amikor két ember elkezd együtt járni. Ha valaki nem hajlandó módosítani személyes céljait egy kapcsolat kezdetén. ennek az egyszerű szükségszerűségnek a visszatükröződései voltak. hogy kifejlődjön bennünk a családtagokhoz való kötődés -. alhassanak és felkészülhessenek az életre. hanem mert a férjeknek szükségük volt valakire. Ilyen értelemben minden új kapcsolat. hogy ehessenek. Mondjuk egy agglegény szükségletei között előkelő helyen szerepel. akiket szeretünk. hogy elegáns sportkocsija legyen és minden télen néhány hetet a Karib szigeteken töltsön. ha a férfi olyan filmeket szeret. magában foglalja az időről. és fordítva. aki megkeresi a pénzt. hogy rokonaink iránt különös vonzódást érzünk. ami nem más. tudjuk. Amikor két ember úgy dönt. hogy egy házasság poligám vagy monogám. Még egy olyan egyszerű dolog is. az mind "beleépül" az adott családi szerkezetbe. mint egy vacsorameghívás. következésképpen megváltozik egyénisége is – mivel az Én a célok szervezete és összege. anyajogú vagy apajogú-e. a kulturális kontextus erősen meghatározza a kötődés erősségét és irányát. kevésbé látványos jellemzői – például az öröklési rend – is erősen befolyásolják.

Ugyanezek az ökörszemek Georgiában monogámok. akkor jó előre át kell gondolnia. Hatalmas viták zajlottak arról. a lehető legjobb nevelést biztosítani a gyerekeknek vagy vallásosan élni egy modern. hogy az emberek "természettől fogva" monogámok-e. Ha nem így tesz. hogy ezek a szabályok és kötelezettségek elvileg nem különböznek bármilyenjáték szabályaitól. mégpedig saját akaratából. és így minden hím magához tud vonzani egy odaadó nőstényt. sőt. Szinte már közhelyszerű. mint a múltban voltak. akkor már nem kell többé azon aggódnia. mérlegelnünk kell választásunk következményeit. hogy "mindenki házasságban él". mint amennyire a szeretet vagy az erkölcsi tartás hiánya. Azok a családok azonban. és a házastársat béklyónak tekintik. Az emberek nemcsak külső okok miatt házasodnak össze és élnek családban. mint például egy bizonyos életstílus megteremtése – felépíteni az ideális családi házat. s erre azok a családok nem képesek. Ha csökken is azoknak a tradicionális családoknak a száma. hogy ahhoz. mint a belsők. Ha az egyik gyerek büszke arra. hogyan alakíthatja át a családi életet áramlat-tevékenységgé. akadálytól vagy később felmerülő vonzóbb lehetőségtől. függetlenül minden problémától. Ha valaki úgy dönt. Miután elkötelezte magát egy ódivatú házasság mellett. Még ugyanannak az állatfajnak a tagjai is változtatják kapcsolatmintáikat. de ez az együttlét belső konfliktusokka1 és gyűlölettel volt terhes. mert a pénzgazdálkodáson alapuló ipari társadalmakban ez az elrendezés bizonyult a legcélszerűbbnek. minél több személyes képességet sajátítson el és egyéni célokat tűzzön ki maga elé. ami leginkább biztosítja a túlélést. poligám vagy promiszkuózuse. Egyénenként azonban nem azzal a kérdéssel találjuk szembe magunkat. Ennek eredményeképpen rengeteg energiája szabadul fel az élethez. mert segíthetnek családtagjaiknak abban. Hogy áramlatot lehessen előidézni. akkor felszabadul a folyamatos nyomás alól. Például ha valaki eldönti. és a kapcsolat valószínűleg megszakad. Cicero azt írta egykor. Egy integrált családban az egyes emberek céljai a többiek számára is fontosak. akkor a család próbáljon meg segíteni neki és felvidítani őt. hanem hogy mi akarunk-e monogámok lenni. azoké viszont talán növekszik.család együtt maradt ugyan. ahol azért vannak együtt. mint egy". hogy milyen jól tanul. Külső okokkal magyarázva a dolgot. de teljes erőnkkel összpontosíthatunk azokra a kiválasztott lehetőségekre. Hogy az ilyen célok a családtagok komplexebbé válását elősegítő interakciókká alakuljanak át. Az integráció ezzel ellentétben azt garantálja. melyeket csakis ilyen keretek között élhetünk át. mert a hagyomány erre kötelezte. hogy ami egyvalakivel megtörténik. A külső okok nem elégségesek: nem elég azt érezni. A családok jelenlegi "széthullása" annak az eredménye. hogy jobban tudjanak alkalmazkodni az adott környezethez. mert a családtagok szeretik egymást. jól választott-e. hogy ezt a kérdést megválaszolhassuk. a rokonokkal és a tágabb közösséggel való szoros kapcsolatot. és a kevésbé szerencsés hímek egyedül élik le az életüket. ha az embernek gyerekei vannak" vagy "két ember is megél annyiból. jobb helyzetben lesznek. Észre kell vennünk. A válások számának növekedését valószínűleg jobban befolyásolja a munkaerőpiac változása – melynek következtében a nők munkába állási esélyei nagyobbak – és a háztartási készülékek elterjedése. mert nem kell arra fordítania. vajon másutt zöldebb-e a fű. szekularizált társadalmi környezetben. és ezek a belsőjutalmak most is éppúgy jelen vannak. számtalan viselkedési lehetőséget kizárnak. mert ez már a "bibliai övezethez" tartozik. a család létének célja kell hogy legyen. a családi élet jellemzője még egy jó darabig a szétszakadozás lesz. egy sor törvény rabszolgájává kell válnia. hogy a házasságról úgy gondolkodnak az emberek. Így például a hosszúcsőrű mocsári ökörszem (Cistothorus palustris) hímje Washington államban poligám. azért vagyunk monogámok. beleértve a monogám házasságot és a gyerekekkel. hogy pszichikai energiáját kizárólag egy monogám házasságnak szenteli. talán még a fenntartásához is. hogy minden családtag kifejleszthesse egyedi. hanem mert minden mocsárban nagyjából ugyanannyi a táplálék és a fészekrakóhely. Szükséges. a családnak egyaránt kell differenciáltnak és integráltnak lennie. hacsak nincsenek erős külső tényezők. hogy a családnak legyen olyan pozitív célja. Mint a szabályok általában. amelyék megmaradtak. Ha az anya fáradt és rosszkedvű. csak rá jellemző tulajdonságait. különösen ha a házasság kényelmi megfontolásból köttetett. A célok között lehetnek nagyon általánosak és hosszabb távúak is. Ahhoz. melyek gazdag territóriumokkal rendelkeznek. hogy lassan eltűnnek a házasságokat összetartó külső okok. Ezek a szempontok elégségesek lehetnek ugyan a család alapításához. mivel a külső erők még mindig sokkal hatalmasabbak. A családi élet fogalma természetesen magában foglal olyan megkötöttségeket. hogyan is kellene élni. Noha ez igaz. és vajon a kulturális evolúció folyamatában a monogámia-e a családszerveződés legmagasabb foka. az mindenki mást is érint. nem annyira azért. 86 . A differenciáltság azt jelenti. mint eddig bármikor. Természetesen. a felelősség különböző formáit. de a családi élet örömét nem tudják biztosítani. hogy elfogadja a család hagyományos formáját. melyeket csak kényelmi szempontok tartottak össze. hogy egyre nagyobb érzelmi viszonzást várjon a másiktól. hogy vajon az ember természettől fogva monogám. melyeknek tagjai akaratuk ellenére maradnak együtt. akkor a család többi tagja is figyeljen oda és legyen büszke rá. ahol a mocsarak eltérő minősége miatt a nőstények azokhoz a hímekhez vonzódnak. nem pedig azért. tulajdonképpen elérhetőbbek ma. melyek kitartanak. mint a szabadság végéről. amelyek módosítják az ember céljait és korlátozzák cselekvési szabadságát. mindenkinek fontos. "az a természetes. hajlamosak vagyunk elfelejteni azt. s e szempontból nézve a házasságok olyan formát öltenek. Más szavakkal: korlátaink elfogadása felszabadító hatású. hogy gazdagítsák egyéniségüket. hogy teljesen szabad lehessen valaki. melyek összetartják. A családi életben óriási lehetőségek nyílnak a fejlődésre és az örömre. hogy azon töprengjen. Az emberi család által felvett forma is környezeti nyomás hatására bekövetkező válaszreakció. amelyre a szülők és a gyerekek pszichikai energiáikat összpontosítják a mindennapi feladatok között is. óhatatlanul beáll az unalom és a frusztráció. hogy ezek a kérdések csak a házassági kapcsolatok külső tényezőivel foglalkoznak.

Egy komplex kapcsolatban előbb-utóbb megfogalmazódik a nagy kérdés: készen állnak-e a partnerek arra. ezért a kamaszoknak a felnőttek által szentesített cselekvési lehetőségeken túllépve kell megtalálniuk a nekik megfelelő feladatokat. A szexuális játékból elveszett az újdonság varázsa. a női pedig az. az első firkák. Itt megint csak fontos mind a differenciáció. hogy a kínálkozó lehetőségek tára kimerül a vandalizmus. A jelen viszonyok között a szülők nagyon nehezen tudják kompenzálni a kultúránk kínálta lehetőségek hiányát – ilyen szempontból a gazdag kert városi szülők alig87 . mert csak így tudhatjuk meg. Hozzátartozik az élethez. mint ahogy az a kapcsolat korábbi idő szakában szükséges volt. és különösképpen a családi életet élvezni tudjuk ebben is a többi áramlat-tevékenység mintáját követi. elkerülhetetlenek a konfliktusok. hogy úgy két-három havonként ideális szórakozás vasárnap délelőtt az állatkert. egyikük sem fedez föl ilyesmit. ha olyan új tevékenységeket találunk ki. fel kellett hagynunk vele. hogy az állatok ketrecbe vannak zárva. Ahogy az összes többi áramlat-tevékenységgel. vagy próbálkozhatunk azzal. mint a személyes élményeknek. Megfelelő kommunikáció nélkül az eltérések és a torzulások egészen addig növekszenek. A partnerek adottságaitól függően aztán összetettebb kihívások is megjelennek: kitalálni. hogy az entrópia a csoportéletnek éppúgy elkerülhetetlen velejárója. felelősségteljes személyiségeknek. míg ha egyedül saját előítéletükre vannak bízva. mint egy új dívány vásárlása. hogy további örömet vagy fejlődési lehetőséget nyújtana. melyben az egész család osztozik. és a legtöbb társadalomban – egy évszázaddal ezelőtt még a miénkben is – már késznek találtattak ilyenkor a felnőtt élet felelősségvállalására. A feleségem és én régebben úgy gondoltuk. érdekes helyekre menni. Mindennél fontosabb azonban az. elmúlnak az izgalmak. mi bántja a feleségét és fordítva.A hosszú távú célok mellett szükség van folyamatosan kitűzött rövid távú célokra is. Ha ilyen kor mégis kényszerítjük őket az együttlétre. A bölcsőtől a járókán át a játszótérig és az óvodáig a szülők folyamatosan összhangba hozzák egymással a gyerekek képességeit és a környezetben megjelenő feladatokat. mintha minden rendben lenne – miközben vakon reménykedik. Amikor egy férfi meg egy nő vonzódni kezd egymáshoz. beszélgetni a jövőről. A feladatok és képességek növelésére ugyanígy szükség van a gyerekekkel való kapcsolatban is. igyekezzünk őt mélyebben megismerni. Erica pedig megnézni a tengeri akváriumot. Mivel a jelenlegi társadalmi köz megegyezés nem tekinti a tizenéveseket érett. az első néhány lépés. Idővel az ember egyre jobban megismeri a másikat. A gyerekek képességeinek ugrásszerű növekedése minden esetben új. hogy általában a társas kapcsolatokat. A visszacsatolás azért alapvető fontosságú. Ezen a ponton a kapcsolatot az a veszély fenyegeti. mit gondol Dél-Afrikáról. Rick pedig megtanulja értékelni a halak szépségét. hogy csökkentse az óhatatlanul jelentkező feszültségeket. így a legtöbb szülő eleve beletörődik. hogy tényleg így is van. hogy "rá tudom-e venni?". Az idők kezdete óta az a legfontosabb férfiúi kérdés. hogy világos visszacsatolást igényelnek. hogy sok-sok időt és energiát ne fektetnénk bele. képesek utódok nemzésére és világrahozatalára. és így tovább. hogy észrevegyük partnerünk összetettségét. Az egyetlen mód. hogy egy életre elkötelezzék magukat. ha a gyerekek már kirepültek. egyszerűen azért. melyekre a szülők azzal válaszolnak. egymás mellett dolgozni. amit együtt lehet csinálni. amennyire csak lehet. A kora kamaszkorra azonban a legtöbb tizenéves nehezen kezelhetővé válik. hogy nyitva kell hagyni a kommunikációs csatornákat. milyen filmeket szeret. Az újszülött. míg végül a kapcsolat szétesik. mert borzasztóan zavarni kezdte őt az. hogy "meg tudome szerezni?".és kisgyermekkorban a legtöbb szülő spontán örömét leli abban. mert minden egyénnek megvannak a maga céljai. az ellenérzést fog kiváltani belőlük. miféle ember a másik valójában. alvási vagy vásárlási szokások megváltoztatása. Ha a férj nem tudja. amellyel vissza lehet állítani az áramlatot az. akkor legjobb. Aztán ott van az a rengeteg kellemes dolog. új emberekkel barátkozzunk össze. piknikelés. hogy a serdülők kortársaikkal töltsék az idejüket. a közös családi programokkal is az a helyzet. de az élményekben megmutatkozó haszon rendszerint bőségesen megtérül. bulikra. túl gyakran esik meg. A feladatok és a képességek egyensúlyba hozása egy másik olyan tényező. mind az integráció: a közös céloknak annyira kell tükrözniük a családtagok egyéni céljait. hogy unalmas rutincselekvések sorozatává válik. és valószínűtlen. hogy Ericának talán megtetszik valami a motorozásban. hogy elérjük-e a családi célokat. amely szükséges ahhoz. Ha a partnerek nem fektetnek be elegendő pszichikai energiát a kapcsolatba. a cselekvési lehetőségek elég világosak. családi nyaralás vagy vasárnap délután közös társasjátékozás. a fiatalkori bűnözés. Ez természetesen nem történhet meg anélkül. amit csak a kölcsönös érdek tart össze. Ha igen. mint az evési. Sajnos. szimpátiával és együttérzéssel forduljunk felé az évek múlásával elkerülhetetlen változások alatt. ha egyik hétvégén az egész család kimegy a versenyre. melyek bizonyos fokig eltérnek a többi családtagétól. örömteli tennivalókat is jelent számukra. a következő hétvégén pedig megnézik az akváriumot. hogy a családtagok fizikailag együtt legyenek – arról már nem is szólva. Szeretném egyúttal hang súlyozni. az első szó. bekapcsolódni a tágabb közösség ügyeibe. Az ilyen megállapodások szépsége abban áll. melyek újból mindenkit érdekelnek. akkor egy sorozat új feladat jelenik meg: együtt fölnevelni a gyerekeket. és vajon a találkozásból lesz-e "komoly kapcsolat". Ha Rick motorversenyre szeretne menni. ha új lehetőségekre figyelünk fel a kapcsolatban. hogy kellemesen együtt töltsék az idejüket. akkor csaknem lehetetlen. Ezek lehetnek olyan egyszerűbb tennivalók. akkor egyiküknek sincs lehetősége arra. Ha nincsenek olyan célok. Amikor azonban a legidősebb gyerekünk tízéves lett. a másik ember reakciói kiszámíthatók lettek. Ezek olyan egyszerű lépések is lehetnek. ami itt annyit jelent. A tizenévesek testileg érettek. Mindent kipróbáltak már egymáson. hogy gazdagítják a gyerek cselekvési lehetőségeit. új helyeket keressünk fel. ahogy a gyerek fejlődése kibontakozik: az első mosoly. hogy új beszédtémákat találjunk. és a legtöbb szülő ezen a ponton elkezdi udvariasan semmibe venni a gyerekei életét és úgy tesz. a drogfogyasztás és a szex próbálgatásával. persze nehezebb stratégia az. hiszen mindannyian élvezzük és sokat lehet belőle tanulni. Gyümölcsözőbb. hogy előbb vagy utóbb minden gyerek "marhaságnak" tartja a közös családi programot.

hogy ami elérhető lenne. csak beszél nekik a munkájáról. vagy nem elég izgalmas. A tizenévesek életében jelentkező feszültség enyhíthető azzal. a felek megbíznak egymásban. szüleik irántuk érzett szeretete nem lehet kérdéses. hogy kockázatot vállaljon. hogy 'sajnálom"' és "Az otthonod ott van. örömet találnak benne és fejlődik személyiségük. Enélkül nehéz az Éntől annyi időre megszabadulni. és fiatal felnőttekként kezeli gyerekeit. Amikor egy családnak van közös célja és nyitva állnak a kommunikációs csatornái. ha a szülők találnak maguknak otthon valamilyen érthető és kellően összetett tevékenységet. akkor a szabályok értelmetlenné válnak. hogy bármi történjék is. hogy természetes medrében folydogáljon minden. Mihez kezdhet magával egy életerős. autózásra. Az ember sokkal könnyebben felszínre tudja hozni a benne rejlő képességeket. hogy lazít hassanak egy kicsit. amikor fokozatosan bővülő cselekvési lehetőségeket biztosít bizalomteli környezetben. hogy a korai érzelmi biztonság egyike azoknak a tényezőknek. erőfitogtatás. akkor a gyerekekben talán kifejlődhet egy olyan ambíció. Ha a szülők többet beszélnének vágyaikról és álmaikról – még akkor is. márpedig nélkülük egyetlen tevékenység sem lehet örömteli. Ahogy a közmondás tartja: "A szeretet azt jelenti. Az embernek ilyenkor nem kell folyton azon aggódnia. a napi eseményekről. ha élő példát. sok fiatal lány érzi úgy. tizenkét és tizenhét éves kor között: milyen értelmes erőpróbákat találhatnak maguknak az ilyen korú fiatalok? A helyzet sokkal könnyebb. és távoli városokba utaztak. hogy a családi életre nem kell különösebb figyelmet fordítani. Csak az segít. kelletlen 88 . Régen a fiatalemberek elmentek hazulról egy időre inasnak. akkor elengedheti magát és félelem nélkül fedezheti fel a világot. ha nem felel meg a követelményeknek.alig vannak jobb helyzetben a lerobbant negyedekben élő családoknál. és érzik. hogy az egyetlen valóban felnőttes dolog. hogy a másik képes teljesen elfogadni őket. és csökken az a mennyiség. Csaknem babonásan hisznek az otthon integritásának sérthetetlenségében. amely áttöri Énjük pillanatnyi önteltségét. bizonyos mértékig elfelejtik egyéni Énjüket. melyeknek megszegése büntetést von maga után. motorbiciklis felvonulások és hasonlók szolgáltatnak konkrét alkalmakat a fiatalok hajlamainak kiélésére. A család tagjai spontán módon képesek figyelmet szentelni egymással való kapcsolatuknak. Sajnos nem járható út. akkor ne őket hibáztassuk azért. Ha viszont az apa a szabadidejét a tévé előtt heverészve tölti itallal a kezében. hogy a szülei feltétel nélkül az ő javát akarják. melyek segítik a gyerekekben az autotelikus személyiség kifejlődését. annak minden veszélye és kellemetlen következménye ellenére. ha azt mondjuk a tévelygő kamasznak. ha tudja. hogy a felnőttek mind unalmasak. Ha mást nem is csinál az ember. eltérő céljaikat annak kedvéért. Csak mikor már túl késő – a feleségük inni kezdett vagy gyerekeikből szűk szavú. akkor gyerekei természetszerűleg azt fogják gondolni. és rettentő nyűgnek érzik. A feltétel nélküli szeretet persze nem azt jelenti. De azt is fel kell ismerniük. gondolatairól. amely a közös cél érdekében összefogja az emberek egyéni tudatát. az kétségkívül az egyik legégetőbb probléma. ha szeretnek kertészkedni. Ha azonban azt érzi. sosem kell azt mondanunk. Könnyen lehet. A pubertáskor problémája azonban még mindig megmarad. A feltétel nélküli elfogadás különösen fontos a gyerekeknek. hogy a saját fejük után mennek. akkor az erőt ad neki. az. mellyel a tizenévesek szülei szembe találják magukat. hogy lekösse egy tizenéves figyelmét. hogy vajon szeretik-e. mert nagyon nehéz boldogulni egy adott pályán. Mivel a képességeiket és a kreativitásukat alig-alig tudják valahol felhasználni. megy az magától is. hogy a gyerekeik is belekezdenek valami olyan dologba. bulizásra. hogy megvonják szeretetüket a gyereküktől. annak következményei vannak. hogy a kapcsolatnak ne legyenek szabályai. intelligens tizenöt éves fiatal egy tipikus kertvárosi környezetben? Ha gondosan mérlegeljük a kérdést. főzni. ellenkező esetben pszichikai energiáját a saját védelmére kell fordítania. akkor az élet a családban örömteli áramlattevékenység lesz. otthon csak azt akarják. hogy megpróbáljanak a saját lábukon megállni. A családok is tehetnek azért néhány dolgot a szegényes lehetőségek ellensúlyozására. A gyerekeknek tudniuk kell. körülbelül öt éven át. Ma valami hasonló történik Amerikában is a tizenéves kor végén: akik egyetem rejárnak. konkrét lehetőségeket nyújtunk neki. hogy a sport a legtöbb kertvárosi iskolában akkora fontossággal bír: a többi lehetőséggel összehasonlítva még ez biztosítja a legjobb esélyt a képességek bemutatására és gyakorlására." Ha az ember a családja szemében mindig értékes marad. A szegényebb környékeken a fiatalkorú bandák csábító lehetőségeket kínálnak a fiatal fiúk számára. ha nem váltak valóra -. pletykálásra vagy drogfogyasztásra és nárcisztikus önelemzésre használják az energiájukat. Korunk egyik legelterjedtebb illúziója. mert akkor valószínűbb. hogy a szüleik elvárnak tőlük bizonyos dolgokat. ami leköti figyelmüket. amellyel szabadon gazdálkodhat. rendszerint elköltöznek hazulról. akkor a gyerek természetes játékosságát fokozatosan felváltja a krónikus szorongás. akkor máris segített nekik abban. barkácsolni vagy a garázsban szerelni. rájövünk. a szabadidős tevékenységeket és a munkát is – a felnőttek irányítása alatt áll. ha a család bár milyen komolyabb kívánsággal áll elébük. és a legjobb stratégia hagyni. Nem véletlen. Ha a szülők azzal fenyegetőznek. fogalmuk sincs arról. hogy átélhessék egy összetettebb rendszerhez való tartozás örömét. Tudatosan vagy sem. Ha a szabályok áthágása nem jelent kockázatot. melyeket ezek a tulajdonságok jellemeznek. az vagy túl mesterséges. ha a család önbizalmat. népszerű-e. Ha ilyenek nem léteznek. ahol mindig szívesen látnak. A legtöbb tevékenység – beleértve az iskolát. és nem sok lehetőséget hagy a fiatalok kezdeményezéseinek. meg felel-e mások elvárásainak. hogy bebizonyítsák maguknak. olvasni. hogy gondolkodó ember váljék belőlük. zenélni. Az olyan kapcsolatban. biztos érzelmi támaszra lel a családjában. vagy túl egyszerű. Hogy az ilyen környezetet hogyan alakítsuk át kellőképpen érdekessé. hogy szedje össze magát és csináljon már végre valami hasznosat. Rengeteg energiát fordítanak a munkájukra. a túlzásba vitt konformitást általában a helytelenítéstől való félelem okozza. A tehetősebb környékeken még ez a cselekvési lehetőség is el van zárva előlük. A férfiak különösen szeretik ezzel nyugtatni magukat. elfogadó szeretetet és kellő irányítást nyújt nekik. hogy megtapasztalhassuk az áramlatot. hogy teherbe esik. hogyan érezhetnék jól magukat – és ezután saját kortársaikhoz fordulnak kellemes élményekért. tényleg élnek. hogy bármi történik. és ha nem engedelmeskednek. amit tehet. Utcai harcok.

aki tizenöt éves korában meglehetősen félénk. a tökéletes bizalom. "magától értetődően" élvezetes. Év végére bekerült a legirigyeltebb körökbe. és nem fogja élvezni a futást. Míg otthon sok olyan unalmas dolog van. inkább erősítik az Én-érzetünket ahelyett. és noha annyiban összetettebb. Körülbelül húsz évvel ezelőtt az Arizona állambeli Tucsonban egy nagy középiskola teljes harmadik évfolyama hónapok óta tisztában volt vele. a söröző. az előbbit sokkal könnyebb élvezni. Az igazgatók is tudják. Christopher. cégük szétesik. a barátainkkal olyan dolgokra összpontosíthatunk. mind rendes középosztálybeli kertvárosi gyerekek. sok ember viszont egyenesen a felületes napi kapcsolatok rabjává válik. hogy egy iskolájukból kimaradt túlkoros gyerek. az alsóbb osztályos lányok rajongtak érte és kiragasztották a képét iskolai szekrényükbe. a pub. a tettek és a beszédmegnyilvánulások merev forgatókönyv szerint zajlanak és előre megjósolhatóak. Azonban – mint minden más tevékenység – az ilyen kapcsolat is különböző formákat ölthet. hogy a gyakorlásban néhány napnál többet kihagyjon. csöndes. amely a magány velejárója. ha néha elpletykálgat valakivel egy órácskát. hogy gyakorolja a kellően laza testtartást és a nemtörődöm mosolyt. mint például a mosogatást vagy a szemét levitelét. iszogatással. hogy összpontosítás nélkül a komplex tevékenység kaotikussá válik. hogy ha nem tartják rajta szemüket a dolgokon. hogy milyennek lássák kortársai. hogy a családnak – mint minden más közös vállalkozásnak – folyamatosan szüksége van belefektetett pszichikai energiára ahhoz. mert attól féltek. mint a közös tévénézés. amely minden kis közösségben gyakori az egész világon. hogy mindenből kihagyják az iskolában. hogy elmagyarázza. hogy elfogadják őket. több osztálytársukat meggyilkolta és holt testüket eltemette a sivatagban. szemüveges fiú volt. hogy barátainkkal lehessünk. csak divatos (vagyis funky) ruhákat hord. és akik otthon kevés érzelmi támogatásban részesülnek. a vendéglő. hogy bármit meg tesznek azért. de nem biztosít lehetőséget a fejlődésre. ha a napi élményekkel kapcsolatos kutatásaink újra és újra azt mutatják." Összehasonlítva a barátságot a családi kapcsolatokkal. Sajnálatos módon ez a történet egyáltalán nem ritkaság. amely köztük és a magány közt állt. addig lehet ugyan kellemes. hogy felnőtt férfiemberek összejöjjenek más férfiakkal. Miért lenne más a család? Egymás feltétel nélküli elfogadása. kellemes módja annak. melyek vonzóak számunkra. mindent felszed a legújabb zenékkel és egyéb tinidivatokkal kapcsolatban. Nem kell megváltoznunk azért. vagy jó kapcsolatban lettek volna más felnőttekkel. Chris gondosan megtervezte a stratégiáját: kontaktlencsét fog viselni. Olyan. amelyet nem lehet megkülönböztetni a közönytől. nem ad lehetőséget a fejlődésre. miközben vitatkoznak és viccelődnek. hogy az ember saját bizonytalan Én-érzetét igazolja. ha jól akar trombitálni. hogy a barátaik kiközösítik őket. aki nem nézte le a többieket azért. de nem is értékelte túl magát érte. ha valaki szűkölködik az őszinte barátságban. Sikerült megváltoztatnia kifelé mutatott személyiségét. Ennek ellenére egyikük sem jelentette a bűntényt a hatóságnak. Barátainkat közös érdeklődési körünk és hasonló céljaink alapján választhatjuk – és választjuk – ki. akik nem bírják a magányt. Az ilyen típusú társas együttlét a barátságot utánozza. például díjat nyert a "Fiúk Lábszépségversenyén". Egy zenész nem teheti meg.idegenek lettek –. akkor ébrednek rá. mint bárki mással. amelyet a családtagoknak egymás iránt érezniük kell. hazug színjáték. hogy az emberek a barátaik társaságában érzik magukat a legkellemesebben. Az erős családi kötelékekkel nem rendelkező tizenévesek olyan függőségbe kerülhetnek kortárs csoportjuktól. a következő évben pedig eljátszhatta Conrad Birdie szerepét az iskolai musicalben. nagylelkű fiatalember. és megtanulja kor társaival való kapcsolatát irányítani. Mindenki örömét leli abban. Mivel olyan jól tudott azonosulni a rocksztár szerepével. de a valódi baráti kapcsolat előnyeiből keveset biztosít. aki nem fut rendszeresen. Mindenki úgy érzi. Az iskolai évkönyv szerint az utolsó évben már mindenféle vállalkozásban részt vett. és népszerűbb akar lenni. Különben csak üres gesztus. Ha ezeknek a tucsoni tizenéveseknek meleg családi kötelékeik lettek volna. akkor csökken a csoporttól való függősége. csak akkor értékes. hogy a lét ezáltal igazolást nyer. hamarosan rossz formában lesz. hogy a fennmaradása biztosítva legyen. elég közel érezte magát a szüleihez. a teázó vagy a kávéház kellemes légkörében egész nap múlathatják az időt kártyával. Ha a fiatal azt érzi. Mindegyik esetben arról van szó. Érthető tehát. Mivel a barátság rendszerint közös célokat és közös tevékenységeket is magában foglal. célbadobással. belefáradt abba. ha soha nem szűnő figyelemre épül. és nem akadt sok barátja. hogy azért nem jelentették be a gyilkosságokat. melyek skálája a romboló hatásútól a magasan összetettig terjed. de a mi mércénk szerint örömtelen lesz. a médiában időrő1 időre feltűnnek hasonló esetek. és befolyásolni tudta. hogy megpróbálnák átalakítani. "Látni akarom. Így például az "ivócimborák" intézménye. mert megtanulta befolyásolni véleményüket. Az a sportoló. aki továbbra is "barátkozott" a fiatalabb diákokkal. amely véletlenül fedezte föl a dolgot. hogy részvételt kíván. A diákok. meg tudome változtatni a személyiségem" mondta. a házastársukat is beleértve. A taverna. Ugyanakkor azonban személyiségének belső felépítése ugyanaz maradt: érzékeny. Amikor a barátság elsősorban arra szolgál. Láthatólag azonban a kortársaik csoportja volt az egyetlen. azt állították. a haját pedig egy árnyalattal kiszőkíti. hiszen kölcsönösen figyelmet szentelnek egymás gondolatainak és különcségeinek. Az ilyen interakció féken tartja azt a fajta rendezetlenséget. akiket egész életükben ismertek. Ez nemcsak a tizenévesekre igaz: a fiatal felnőttek és a nyugdíjasok is boldogabbak barátaikkal. 89 . és napokat töltött el a tükör előtt. A szülők által teljes szívvel támogatott módszeres taktika meg hozta a gyümölcsét. A BARÁTI TÁRSASÁG ÉLVEZETE Sir Francis Bacon szerint "a magány legrosszabb fajtája. Ez különösen igaz azokra. a kortársaik általi kiközösítés nem lett volna olyan elviselhetetlen. amelyeket el kell fogadnunk. hogy otthon elfogadják és törődnek vele.

és ezért hajlandó osztozni a kockázatban. Régebben. akik rászánják a szükséges időt vagy energiát. Az élet későbbi 90 . Örülünk. ahhoz ugyanazokra a feltételekre van szükség. kalandokkal. A velünk egykorúak társaságának élvezete is különböző szinteken zajlik: az összetettség legalacsonyabb szintjén csak kellemes módszer a káosz időszakos elhessegetésére. hogy az emberi viselkedést utánozza. A barátságban nem találunk örömet. figyelmes pincérek vagyunk.Egyik oka annak. Kevés dolog van. akivel időnként bolondozhatunk. hogy a legjobb barátjuk a házastársuk. kapcsolatokra fordítható szabadideje van. jó nevű ügyvédek és orvosok – arról beszélnek. míg annyi hozzá hasonlónak nem. aki nem várja el tőlünk. Az instrumentális képességek azok. A minden férfiban és nőben egyaránt meglévő képességeket feloszthatjuk többek között instrumentális és expresszív képességek csoportjára is. nyitottságot és érzékenységet kíván. az olyan intellektuális képességek. ha ahhoz van kedvünk. hanem csak a környezetük elvárásait. és ha kudarcot vallanak. A normális emberi élet folyamán nincs sok lehetőség arra. hogy csak a barátaival engedheti el magát igazán. amikor a házasságot a családok érdekeinek megfelelően rendezték el. az volt. hogy hatásosabban tudjunk bánni a környezetünkkel. Nemcsak a közös célok és a kölcsönös visszacsatolás fontosak – ezeket a kocsmai beszélgetések és a koktélpartik is biztosítják –. csak rá jellemző személyiségének új meg új oldalait fedezzük fel. amelyet a földönkívüliek arra programoztak be. az ő társaságukban lehet valóban önmaga. Egy érzéseinket kifejező dal eléneklése. semmi más teendőjük nincs. mint például a vadász csalafintasága. hogy ugyanolyan fegyelmezett nyugalommal látott neki célja megvalósításához. ahogy egy sportoló az edzéshez vagy egy tudós a kísérletezéshez. mint egy természeti képződmény. felfedezésekkel kapcsolatban említik inkább. nem sok közös dolgot találnának – talán csak néhány keserédes emléket. Mindig meglepődöm. még ha egyebekben meg is lenne mindene". hanem hogy folyamatosan új kihívásokra leljünk a másik társaságában. A barátság lehetővé teszi számunkra. a mesterember tudása. ami annyira élvezetes. akik nem tanulták meg a tevékenységek áramlat-élménnyé való alakítását. Ez az a kapcsolat. a legtöbb rájuk háruló instrumentális feladatot kívülről jövő feladatnak tekintik – mivel nem saját választásukat tükrözik. és nem tapasztalja meg a kifejezés spontán belső áramlatát. Azok. a legmagasabb szinten pedig az öröm és a fejlődés erőteljes érzetét nyújtja. hogy agyonnyomja a feladat. akik oly messze kerültek tőlük. hanem olyan reális célokat tűzött ki magának. melyeket saját erejéből el tudott érni. Ha valaki olyan "barátokkal" veszi körül magát. melyek meg kísérlik externalizálni szubjektív élményeinket. az emberek itt is azt hiszik. A barátokat viszont az izgalmakkal. Az igazi barát olyasvalaki. általában a rokonaikkal töltött nyaralások jutnak eszükbe. hogy ha most újra összekerülnének. Most azonban már kisebb a külső nyomás. hogy mindig a papírformát hozzuk. akikkel énekelhetünk. otthon pedig felelősségteljes szülők vagy tisztelettudó gyermekek. akik osztoznak legvégső céljainkban. továbbá az ipari társadalom speciális szakmai ismeretei. hogy lényünk olyan részeit fejezzük ki. A legintenzívebb élmények tere azonban a szoros. amelyeket a barátság nyújthat. a népszerűség ködös vágyából végrehajtható áramlat tevékenységet kovácsolt. aki segít bennünket az önmegvalósításban. Ez közhelynek tűnik ugyan. hogy barátait felnőtt korában is megtartsa. Munkánkat a szerepünk elvárásainak megfelelően kell végeznünk: hozzáértő autószerelők. ők azok. akkor el mulasztja azokat a lehetőségeket. viccelődhetünk vagy tekézni mehetünk. ha nem teszünk eleget az expresszív jellegű feladatoknak. Az az ember. személyes barátság. de büszkesége is. néha évfolyamtársaikat. hogy Chrisnek sikerült népszerűvé válnia. mint az írás és az olvasás. nemhogy a baráti körünkkel is törődnénk. akik pusztán csak megerősítik a kifelé mutatott személyiségét. józan ítélőképességű bírók. A gyakorlatban a barátságra fordított pszichikai erőfeszítés ilyen foka sajnálatosan ritka. aki csak instrumentális cselekedetekben él. A barátok társaságában tapasztalhatjuk meg leginkább az Én szabadságát. mint szabadon megosztani valaki mással legtitkosabb vágyainkat és gondolatainkat. mint egy robot. Könnyes szemmel idézik fel a régi jó középiskolai haverokat. Hogy két ember élvezze egymással való kapcsolatát. ott ébredhetünk rá. A modern házasság ideálja az. önbecsülése is megnőtt. hogy a barátság magától keletkezik. hogy sikeres férfiak – nagy cégek igazgatói. hangulatunk eltáncolása. hogy új utakat próbáljon ki. olyas valaki. hogy hosszan tartó kapcsolatokat kössünk. ha a családunkat össze tudjuk tartani. táncolhatunk. milyen elszigetelt és magányos Lett az életük. viccet mesélni vagy tekézni. Ezek adódhatnak egyszerűen abból. Amikor az embereket a legbensőségesebb emlékeikről kérdezik. mikor azt hallom. a hivatásunkból adódó érdeklődési körünk túlságosan szűk és specializált ahhoz. olyanná válik. amelyben nemcsak örömet lelt. érzéseink lefestése. A legtöbb ember úgy érzi. ez lehetetlen volt. melyeket azért sajátítunk el. amely minden komplex tevékenységben jelen van. mely a házasság irányába löki az embereket. A túléléshez szükséges alapvető készségek tartoznak ide. A kamaszkorban. ilyen értelemben mind-mind kifejezési formák. úgy érezzük. hogy átéljük az "egész"-nek azt az érzését. a barátok szerzése talán jogosan tűnik spontán folyamatnak. amelyről Arisztotelész azt írta: "Barátok nélkül senki nem választaná az életet. csak az. akik soha nem biztatják arra. amit az expresszivitás biztosíthat. hogy valódi énünkkel kerültünk kapcsolatba. de valójában nagy figyelmet. miközben saját egyéniségünkből is egyre többet adunk. Míg a családok elsődleges érzelmi védelmet nyújtanak. amikor az érdeklődési kör oly sok ponton közös másokkal és az embernek rengeteg. Túlságosan mobilisak vagyunk. és sokan állítják azt. hogy mind többet és többet tudunk meg barátunkról. ha valakinek a házastársa a legjobb barátja. Nem hagyta. Sajnos manapság kevés ember képes arra. Az expresszív képességek ezzel szemben olyan cselekedetekben jelennek meg. Más szavakkal. Kevesen vannak. Amikor elmerülünk egy expresszív tevékenységben. Mivel olyan barátokat választunk. melyek kiélésére máskülönben ritkán van lehetőségünk. kik vagyunk valójában. hogy sajnálják magukat. A két színtér közt a buszon vagy a metrón pedig rezzenéstelen arccal kell a világ felé fordulnunk. akik soha nem kíváncsiak álmaira és vágyaira. amelyek jelen vannak más áramlat-tevékenységekben is. a barátság a rejtélyes újdonság igézetével hat. Mint ahogy a család esetében.

Nem szükségszerűen az a legjobb gyár. ha a dolgok ellenünk dolgoznak. hogy életüknek oly sok aspektusát élvezzék. hogy az ember barát segítse az elesetteket. hogy a politikus valóban javítson a társadalom helyzetén. hogy a közjó érdekében munkálkodó politikusok az okosabbak. vasárnapi iskolát tart. ha ötleteket ad ahhoz. többnyire csak rosszabbá tesznek mindent. Ugyanígy. hanem hogy a lehető legtöbbüknek nyújtson lehetőséget az egyre összetettebb életre. Ebben a tágabb értelemben a politika az egyén számára elérhető legörömtelibb és legösszetettebb tevékenységek egyikévé válhat. Az elmúlt néhány évszázadban a gazdasági racionalitás sikerességének köszönhetően készpénznek vesszük. hogy hogyan változtassa meg a világot. Természetesen." A tanács még mindig érvényes. amíg az egyének tudata meg nem változik. Nehéz. Az élet kizárólag pénzügyi szempontú megközelítése azonban mélyen irracionális: a lényeg az élmények minősége és összetettsége. ha egy nagyobb interperszonális kapcsolatrendszerbe akar valaki tartozni. mivel a pszichikai energia csak korlátozott mennyiségben áll rendelkezésünkre. Egy közösséget nem azért kell jónak tartani. mint például Mahátma Gandhi vagy Teréz anya. A közösség érdekében végzett bármely munka okozhat örömet. a leendő szentek pedig gyakran csak erényességüket szeretnék bebizonyítani. az az. hogy igazi örömet éljenek át. hanem közben másoknak is a segítségére legyünk. Rendjén való. Ami számít. hanem az. melyek túlmentek az emberek személyes és családi érdekein. hogy a feladat megfelel képességeink szintjének. amennyit csak lehetséges. el kell fogadnia egy közösség. hanem azt is megmutatja. ha nem akadnának olyan emberek. mivel minél tágabb társadalmi környezetben mozog valaki. hogy saját életüket sem tanulták meg uralni. akik minden pszichikai energiájukat az emberiség céljainak szentelték. amely a legtöbb pénzt termeli. feltéve. de nem megvalósíthatatlan. Sajnálatos módon a politikai szerepkörben tevékenykedő emberek nagy része nem cselekszik túl komplex szinten. hogy egyre magasabb fokú lehetőségek elfogadásával fejlesszék a bennük rejlő képességeket. és megbizonyosodjunk róla. mert anyagi javakban dúskál vagy az iparosodás magas fokán áll. Nem számít. Ha azonban elfogadjuk azt. ha lehetőséget nyújt az embereknek arra. ha érdekes. 9. hatalmasabbá vagy bebiztosítottabbá tegye. a legtöbb embernek azonban az ilyen finom különbségek észrevétele megengedhetetlen luxus. A politika valódi funkciója pedig nem az. környezetvédelmi akcióban vesz részt. hogy mindenki közcélokba fektesse bele. Némelyeknek minden figyelmüket arra kell fordítaniuk. hogy az embereket gazdagabbá. ha nem kell amiatt aggódnunk. akkor azt kell mondanunk. Vannak olyan emberek is. hogy a társadalmi rendszerben együttműködést hozzanak létre. figyeljünk a visszacsatolásra. és a család meg a barátok is sok figyelmet igényelnek. csinos és jópofa legyen. Amikor egy fiatalember azt a kérdést tette föl Carlyle-nak. Az áramlat fogalma nemcsak azért jó. hogy ellenséges körülmények között is életben maradjanak. mert segít az egyéneknek javítani életük minőségén. és a szent életével követésre méltó példát nyújtson másoknak. esetleg a helyi szakszervezet aktivistája. mások pedig annyira belemélyednek egy bizonyos feladatrendszerbe – például a művészetbe vagy a matematikába –. Társadalmi változás azonban nem következhet be addig. Az ember magányosan is viaskodhat nagyon bonyolult problémákkal. hogyan kellene a közös ügyeket lebonyolítani. hogy könnyű boldognak lenni. ha meg tudjuk teremteni az áramlat-élmény feltételeit. Azok. az emberbarátok hírnévre. hogy az ember hajlandó elég energiát fektetni beléjük. hogy egészséges. hogy kitűzzünk egy célt. hogy lehetőségekről és teljességről álmodozik valaki. amely leginkább felelősségének érzi munkásai és vásárlói életminőségének javítását. hogy ne csak saját javunkat nézzük. de mi javítani való van egy értelmet len és embertelen munkán? Hogy várhatnánk el olyan 91 . Az élet tehát sokkal ridegebb lenne. pszichikai energiát fektessünk bele. A TÁGABB KÖZÖSSÉG Mindenki olyan mértékig része egy családnak vagy egy baráti kapcsolatnak. hogy az ember cserkészekkel megy táborozni. mint a munkát vagy a családi életet. gazdag. jól fizető állása van. akkor jó. Hogyan javítsunk azonban életünk minőségén akkor. egy politikai párt vagy egy egész nemzet törekvéseit. akik úgy gondolják. akik úgy akarnak a többi ember életén javítani. Így eggyel kevesebb gazfickó lesz a világon. nem várhatjuk el. amikor a szerencse mostohán bánik velünk? Könnyű megkülönböztetni egymástól az élvezetet meg a valódi örömet. A politikusok hatalomra áhítoznak. hogy pszichikai energiájukat közcélokba fektethetik. Nehezebb feladat az. A "politika" szó eredeti ógörög értelmében olyan ügyeket jelentett. Az áramlat-elmélet talán azzal gyakorolhatja a legnagyobb hatást a közintézményekre. akik élvezik azt. hogy minden emberi erőfeszítés csak és kizárólag dollárban és centekben mérhető. az lényegesen összetettebb feladatot jelent. Az anyagi következményeket tekintve az önző politikusok ügyesnek tűnnek. és így több esélyük van arra. hogy a tökéletes élmény adja az élet valódi értékét. egy etnikai csoport. Ezeket a célokat nem nehéz elérni. Carlyle azt válaszolta: "Változtassa meg önmagát. annál nagyobb feladatok hárulhatnak rá. amilyen mértékű pszichikai energiát fektet be a közös célokba. ha valaki elég szerencsés ahhoz. hogyan kellene őket úgy átalakítani. mert maguknak szereznek hatalmat és vagyont. hogy még a hónap vége előtt elfogy a pénzünk. A KÁOSZ KIJÁTSZÁSA Az eddig elmondottak ellenére is biztosan vannak olyanok. és lehetővé teszi. hogy tökéletes élményhez vezethessenek. Előbb vagy utóbb beindul a gépezet és bekövetkezik az áramlat-élmény.szakaszában azonban a barátság kialakulása ritkán a véletlen műve: éppoly gonddal kell művelni. mert magasztosabb feladatokat próbálnak megoldani. Ha azonban egymástól függet len egyének céljait próbáljuk közös nevezőre hozni. hogy semmi másra nem tudnak figyelni.

amely századunkban úgy eluralkodott. Néhány részlet a Lucióval készült interjúból: "Amikor meg bénultam. hogy az áldozatok elé hirtelen nagyon világos célok kerültek. A felmérés azt a váratlan eredményt hozta." Franco el jegyzett egy paraplégiás lányt.. hogyan vette fel sikeresen a harcot egy halálos betegséggel. és számára ez a csaknem felfoghatatlan szerencsétlenség nem az élmények elszegényedéséhez. hogyan lelje meg az életben az áramlat lehetőségét. akaraterőt és türelmet igényelt. Egyik vizsgált csoportjuk paraplégiás. majd szabadúszó adótanácsadóként kezdett el dolgozni. képesek voltak egy entrópiaforrást a belső rend megteremtésébe átfordítani. hogy újra meg kellett tanulniuk élni. Ami a jövőt illeti. Bernie Siegel írása az öngyógyításról. hogyan kell uralnia pszichikai energiáját. Franco bevallotta. hogy elfogadják a helyzetüket. hogy nem próbálhattam meg uralkodni felette. hogy az az ember.. a tapasztaláson keresztül befolyásolnak bennünket. A kocsi azonban elromlott. Újra meg kellett tanulnom az alapoktól mindent. hogy a biológia és az orvostudomány igyekszik semmibe venni. kézzelfoghatóbb előnyök birtokában segíthet az áramlat kielégítőbbé tenni az élet szubjektív aspektusát. de másképpen. s ez elkötelezettséget. megnövekedett önbizalommal kerültek ki a helyzetből. Vannak bizonyos határai annak. melyben azelőtt soha nem volt részük. éhezést vagy nélkülözést tud elviselni. de végtelenül élvezi is az életét. aki tudja. A szubjektív élmény nemcsak egyike az élet megnyilvánulási formáinak.. hogy az emberek képesek lelki harmóniában élni és fejlődni. még akkor is. hogy az áramlat értékelhetően hozzájáruljon létük minőségéhez. beiratkozott a főiskolára. melyek segítségével az emberek megbirkózhatnak a stresszt jelentő eseményekkel. amit toló székből csinált végig. amelyek látszatra csak elkeseredést okoz hatnának. A balesete előtt villanyszerelő volt. nagy esély van rá. amely szilárd alkotóelemekből. míg egy motorbaleset következtében csípőtől lefelé meg nem bénult. akik betegek. hogy ő is elveszítette a lélekjelenlétét. A tragédiák attól váltak pozitív élménnyé. de az igazi áramlat-élményeket a szombat esti akrobatikus táncok nyújtották neki. és áttekintjük. és ők ketten ott rekedtek egy kihalt útszakaszon. hogy uralják tudatukat. de így utólag alapvetően eseménytelennek és céltalannak tartotta életét. mindig boldog lehet. még tovább fogok fejlődni. Vannak azonban más igazságok is. a csoport egyik tagja huszonéves.emberektől. Végül azonban sikerült segítséget hívniuk. és olyan komoly urológiai problémái lettek. mind komplexitásban megnövekedtek. ugyanez a helyzet a horgászattal és az íjászattal is. a pénz és más anyagi előnyök javíthatnak az életen. de még a gyönyör is közvetlenül hat az élet minőségére. A bénulás különösen keserű csapásként érte. hogy még ezek az előnyös körülmények is használhatatlanok lesznek számára. Az egészség. Már önmagában az is. A lényeg az. Azelőtt szeretett rögbizni és zenét hallgatni. aki borzalmas szenvedéseken ment át. és tulajdonképpen szerette a munkáját. akik megtanultak élni új helyzetük addig példátlan kihívásaival. A baleset után örömteli élményei mind számban. tudjak segíteni az új sérülteknek abban. hogy bármi történhet az emberrel – ha ura saját tudatának –. Ugyanakkor sok olyan ember van. gondtalan benzinkutas volt. nyelveket tanult. Miután felépült a tragédia után. és ahogy ez az ilyen apró győzelmek esetében szokás. többet kellett használnom a fejemet. akik – általában baleset következtében – nem tudják használni a végtagjaikat. hogy az elme uralja a testet. mint például Norman Cousins beszámolója arról. szegények vagy a balsors sújtja őket? Konkrét anyagi körülményeik javítására van szükségük ahhoz. hogy segítsen más áldozatoknak elkerülni a kétségbeesést és hogy hozzájáruljon testi rehabilitációjukhoz. vagy valamikor a születésük után vesztették el a látásukat. ha azt állítanánk. még olyan helyzetekben is örömöt találhat. mint hab egy olyan tortán. Ha valaki nem tanulta meg. Egy másik csoport. vagy dr. Franz Alexander megállapította: "Az. annak ellenére. Hogyan lehetséges. Mind a munka. Más szavakkal: a tökéletes élmény csak olyasmi. Franco élete fő értelmét abban látja. Az anyagi körülmények másodlagosak: csak közvetetten. és önmagában a hab csak hasznavehetetlen díszítés. képes leszek áttörni a fogyatékosságommal együtt járó korlátokat. amit az élet folyamatáról tudunk. amelyet a milánóiak tanulmányoztak. hogy több sebészeti beavatkozásnak kellett alávetnie magát." Francónak. olyan volt. hogy ennek a könyvnek az egész alapgondolata tiltakozik az efféle megközelítés ellen. hogy az áldozatok nagy százaléka a bénulást okozó eseményt életének mind a legnegatívabb. A lány pánikba esett. hogy nem. hogy hasznára lehetek másoknak. lecsökkent az ellentmondásos és lényegtelen lehetőségek száma. de az is lehet. mintha újjászülettem volna. akik vagy születésüktől fogva vakok voltak. büszkeség és öröm forrása volt. hogy a test mennyi fájdalmat. Mindenkinek kell hogy legyen célja. Azok a betegek. ez maga az élet. és nemcsak életben maradt." A holisztikus orvostudomány és az olyan könyvek.. egészségből és pénzből áll. hogy az autotelikus Én hogyan teremt rendet a káoszban. a célkitűzések olyan megvilágosodását érezték. olyan emberekből állt. Az első randevújukon a közeli hegyekbe vitte a lányt testi fogyatékosok számára átalakított autóján. vagyis kétoldali vég tagbénulásban szenvedő emberekből állt. aki a balesete után visszavonult és passzív életet kezdett élni. kezdik átalakítani azt az elvon tan materialista egészségszemléletet. remélem. Talán szükségtelen megjegyeznem. mind a tanulás erőteljes áramlatforrás számára. ez a folyamatos fejlődés lett az életcélom. ha az elképzelhető legrosszabb dolgok történnek velük? Ez a látszólag egyszerű kérdés a tárgya ennek a fejezetnek. főleg olyan fiatalokból. Csak a valódibb. Meg kellett tanulnom öltözködni. hogyan képesek sérült emberek fogyatékosságaik ellenére is belépni az áramlatba. Legfontosabb célját úgy fogalmazta meg: "Érezzem. Miután megbénultam. mind a legpozitívabb eseményei közt meg említette. a legalapvetőbb tény. Fausto Massimini professzor a milánói egyetem pszichológia tanszékén szinte hihetetlen példákat gyűjtött arról. hanem gazdagodásához vezetett. a csoport egy másik tagjának öt évvel ezelőtt meg bénult mindkét lába. míg az áramlat. A TRAGÉDIÁK ÁTALAKÍTÁSA Naiv idealisták lennénk. Lucio. amit valaha tudtam. Úgy kellett a környezet részévé válnom. Sorra veszünk olyan stratégiákat. Jelenleg ő a területi íjászverseny győztese. ahogy azt dr. Franco most a többi paraplégiás tanácsadójaként dolgozik. Megint csak figyelemre méltó ezekkel az 92 .

életem a sors kezében van. mikor a rózsafüzéremmel imádkozom. a tévé. Végül pedig most már nincsenek illúzióim. ha pénzre van szüksége. Paolo jelenleg azt tervezi. aki tizenkét éves korában vakult meg. A sok példa közül egy olyant szeretnék hosszabban idézni. és a beszélgetések kavalkádja úgy kapcsolódik össze. mikor a gazellacsorda után fut. a rajta keresztülmenő hívások simán futnak. "Ilyenkor úgy érzem magam. mikor mindkét szeméről levált a retina. olyan célt és örömöt adott életének. és azzal keresi a kenyerét. házas. részt vesz a vakok számára rendezett sportversenyeken. Azóta úgy élek. voltam baleseteim. akkor vagyok a legösszeszedettebb. Mint sok más vak. hat éve vesztette el teljesen a látását. hogyan lehet meg tanulni klasszikus gitáron játszani. Az ember azért született. Ezeken a tapasztalatokon keresztül jöttem rá. hogy milyen nagy számban vannak olyan emberek. ami most már mindenek fölött számít nekem. vagy valami hasonló. a szeretkezés és a Braille-olvasás során.. Akkor tudok a legjobban összpontosítani. mikor a megfelelő szögben hajlítva meg rugalmasan megfeszül különösen ha már elsőre sikerül. Úgy hiszem. és nem szabad elfeledkeznünk a közmondásbeli oroszlánról. Az 1967-es háború után úgy döntöttem. Valóban a legtöbbjükről az derült ki.. Mindazonáltal meglepő volt. Sok mindennel kellett megküzdenem. Mostanában az imádságon keresztül kezdem meghallani saját hangomat. Harmadszor. hogy a világnak nincs értéke. mikor elindultam gyalog Európába. hogy a kihívás csak lelki jellegű lehet. Ezen teljesítmények egyike sem esne azonban nagy súllyal latba. ingyen konyhákon eszik és időnként vendéglőkben edényt mosogat. aki éjjel a milánói parkokban alszik. Amikor az interjú folyamán felolvasták neki az áramlat-élmény leírását és megkérdezték. Jordánián. . Isten. A fontos az. ezt válaszolta: Igen. akik ma már legalább annyian vannak az európai nagyvárosokban. hogy tudja. ha Paolo nem érezné azt. mintha Isten lennék. mert képtelenek beilleszkedni a normális életbe. hogy szerencsétlen. két gyereke van. a ruhák csak másodlagosak. Paolo tagja a nemzeti sakkszövetségnek. Spanyol országban pedig megnyert egy sakkversenyt.. halált és szegénységet. barátai kocsijának tisztán tartását és "mindent. és még tovább fog folytatódni életem hátralevő részében. Akkor lecsitítom érzéseimet. ha megismerjük önmagunkat. Pilar az őt ért kedvező hatások közt tartja számon azt. amit fel kell fedeznie magában. hogy örökbe fogadjanak egy vak kisgyereket – ez lenne az első alkalom. amelyek nem tetszenek nekem. a tudat feletti uralom és annak irányítása tűnik fel mint letisztult legfontosabb cél. és úgy írja le a munkáját – amely régi székek felújításából áll – mint kifinomult és mindig elérhető áramlat-élményt: "Amikor hozzáfogok egy törött székhez. egy vakokból álló női atlétikai csapat edzője. hogy Paolónál ugyanúgy.. Az autó.interjúkkal kapcsolatban. úgy döntöttem. 1967-től kezdve engem csak egy gondolat vezérelt: hogy megtaláljam magamat. de a koncentrációm soha nem csökkent. hogy könyvet ír Braille-írással arról. Olyan kaland ez. valódi bambuszt használok. történt-e már ilyen vele. hogy meghaladjam őket. Nemrég hetedik lett egy testi fogyatékosok számára rendezett úszóversenyen Svédországban. aki. láttam. Ha elkészül. mert "érettebbé tett. mint Manhattanben. telefonközpontosként dolgozik egy kézikapcsolásos telefonközpontban. mint régebben. amely gazdagította az életüket.. hogy zenét tanít.." És annyi ilyen ember van még. jelenleg azt a célt tűzték ki maguk elé. Csodálatos érzés. hogy a világ nem sokat ér. születésétől fogva vak. elesett emberek. hogy azért születtünk. Minden emberben van valami. a sportot és a zenehallgatást. . megnyugtatom és távol tartom az őrületet. és azóta sem lát. hanem megtalálni önmagam. hogy megvakult. visszatértem saját középpontomba. Paolo. a zenehallgatást. aludtam viharban vizesárokban az út mellett. amelyeket egyszer már elkövettem. hogy másokkal is elnéző lehessek. Mindannyiunknak megvan a maga sorsa. A munkájában azt szereti legjobban. A legjobb dolog az életben az. hogy az Urat dicsérjük. noha ismerem és elfogadom a korlátaimat.. hogy mindig megpróbálok változtatni azokon a helyzeteken. hogy ura saját belső életének. és nincs értelme túl keményen küszködni. hogy próbára tegyék ezen a földön. amilyenekkel a gyárakban dolgoznak.. Ő nem sorolja a pozitív hatások közé látása elvesztését. akiket nem is olyan régen még pszichopatának vagy még rosszabbnak diagnosztizáltak volna. Az egyetlen dolog. Odahaza mindenki biztos volt abban. akik összeroskadtak az őket ért sorozatos csapások alatt. Keresztülmentem Libanonon és az ott zajló háborún. aki most harmincéves. Ez azonban nem azt jelenti. arra törekszem. Aztán Anita. soha nem tudott volna elérni.. de elmondja négy pozitív következményét ennek a tragikus eseménynek: "Először is. Megpróbálok 93 . mint a hangszerek a zenekarban. átjöttem Szírián. meg próbálok elnéző lenni magammal szemben. hogy ne ismételjem meg azokat a hibákat. olyan módon. A vakság kiszabadította őt egy fájdalmasan szegény és erőszakos családi helyzetből. az az ülés akár húsz évet is kibír majd. Jelenlegi áramlat-élményei között felsorolja a munkát. Nem egyszerűen utazni akartam.. hogy megőrültem. s mint ahogy annyi kortársam teszi". akik látásuk elvesztését pozitív élményként írják le. akinek a felesége szintén vak.. nagyon vigyázok. a sakkot. hogy ilyen örökbefogadás egyáltalán szóba jöhet Amerikában. képes vagyok összpontosítani és tudom. Jelenlegi áramlat-élményei közt felsorolja a gitározást. így például a problémákat már nem fogom fel olyan tragikusan. Aztán ott van a középiskolai tanár. olyannak. Nagyon izgalmas". Reyad harminchárom éves egyiptomi férfi. Természeti csapásokkal kellett szembe néznem.. amit éppen csinálok". Felesége szintén vak. aki nyolcvanöt éves.. Általában sajnáljuk ezeket a szerencsétleneket. Út közben láttam éhínséget. Pilar például harminchárom éves nő. Ez az én életemről szól 1967-től egészen mostanáig. mint a legtöbb testi fogyatékos esetében. Jugoszlávián. Másodszor. hogy a lelkemmel saját magam felé fordulok. Massimini professzor csoportja meginterjúvolt hajléktalan csavargókat is. amíg ideértem. hogy otthagyom Egyiptomot és Európába megyek autóstoppal. amely idestova húsz éve tart. Antonio." Meglepő. háborút. egyszerre csak egyet tud elkapni. aki intenzív áramlat-élményeket él át az agyagozás. amint a barátaim meghalnak mellettem.. melyeket ha ép látásával otthon marad. ahogy nem lettem volna az még egy egyetemi diploma után sem. mely a kielégítő áramlat-élmény valamennyi jellemzőjével rendelkezik. nem olyan szintetikus anyagokat. hogy közülük is mennyien át tudják a sivár létfeltételeket formálni olyan létté. Törökországon. amely a többiekről is szól. És Dino.

hatása persze függ az illető korától. miből ered ez a különbség? Hogy lehet az. új és váratlan módon gazdagíthatja az áldozatok életét. hogy feladja "az élet gyönyöreit" és fantáziái után fusson? Hormontúltengéssel született-e vagy a szülei bántak vele rosszul? Ezek a kérdések. Mint a torzonborz próféták.. mint amit sok. hogy bizonyos események sokkal nagyobb pszichológiai terhet jelentenek. összerombolja az Ént. hogy ugyanaz a stresszmennyiség az egyik embert nyomorúságossá teszi. melyek arra késztették. aki nem függ senkitől. egészen hihetetlen koncentrálásra képes" – mondotta Samuel Johnson. hogy kiélvezzek minden egyes percet. gyakran éppen az ellenkezője történik. Nyugodtan alhattam volna tovább az ágyamban és találhattam volna munkát odahaza – lehetőségem lett volna rá –. A negatív válasz ezen modellek szerint a "neurotikus védekezés". Minden embernek meg kellene ismernie önmagát és megtapasztalnia az életet minden formában. az nagyobb stresszt fog átélni. vegyünk egy példát. nem számít. mint mások. világosabb és sürgősebb cél kitűzésére ösztönzi. a másik pedig belső renddé alakítja át? A pszichológusok általában a stresszel való megküzdés című fejezetben tárgyalják ezeket a kérdéseket. melyek a pszichológusokat oly nagyon érdeklik. letagadja a történteket és megpróbál nem gondolni 94 . Vaillant több mint harminc éven keresztül tanulmányozta sikeres és viszonylag kevésbé sikeres volt harvardi diákok életét. Legvégül a harmadik erőforrástípus a stressz legyőzésére használt megküzdő stratégia. mint amilyenek születésünktől fogva vagyunk.ilyen lenni. nem érdekel. Állásunk elvesztése valahol középtájon mozog az életben átélt megpróbáltatások között. három különböző erőforrást kell figyelembe vennünk. egymással ellentétes módon cselekedhet. mint mások. hogy a szegényekkel együtt hajtom álomra a fejem. mint a nyugatiak. Ahogy Jézus Krisztus mondta. hanem egyben a legfontosabb birtokunkban lévő személyes erőforrás is. Akkor ez a sorsom. hogy két héten belül fel fogják akasztani. akik őrült tempóban dolgoznak. Az emberek általában kétféleképpen reagálnak a stresszre. későn kel. A pszichológiai erőforrások pedig nagyrészt kívül esnek az általunk irányítható körön. noha nem tudnak ők se többet enni a mindennapi kenyerüknél. Lucio. Ha egy introvertált embernek új városba kell költöznie és új barátságokat kell kötnie.. így például a házastárs halála nagyságrendekkel súlyosabb baj. mikor van itt az ideje a beszédnek. akkor a tragédia nem jelenti szükségszerűen azt. tudja. ez az utazó mindennapi életét hallucinációszerűen tiszta céllá magasztosította fel: azért uralja tudatát. mintha gyorshajtásért megbírságolnak bennünket. hogy milyen hatással lesz ránk a stressz. hanem hogy felismerjük. de úgy döntöttem. mások pedig "transzformációs módszernek" hívnak. akik kétezer éve a szellemi megvilágosodás reményében rótták a sivatagot. hogy kapcsolatot teremtsen Énje és Isten között. hogy minden pszichikai energiáját megmaradt céljai körbebástyázására és a további sorscsapások kivédésére használja fel. és minden szava erről a megingathatatlan célról. mondjuk Jim esetét. amely kívülről nézve szerencsétlenségnek látszik. hogy valóban emberré válhasson. hogy ugyanattól a csapástól az egyik ember megsemmisül. hogy az élete ezentúl rosszabb lesz. Paolo és számtalan más ember esetében is azt látjuk. különösképpen a szociális kapcsolathálózat. hogy lassan haladjak. mert a kapcsolatrendszer csak azokat segíti. két. hogy ágyba bújik valakivel: férfinak lenni azt jelenti. mit kell mondania. örömteli életté formálnia. de elveszíti önmagát? Én először önmagamat próbálom legyőzni. aki – tegyük fel – könyvelő. az intelligencia. képességeitől. nemcsak abban játszik fontos szerepet. Ha van még húsz évem. és nem olyan. nehéz sokkal okosabbá vagy sokkal nyitottabbá válni. Egy férfi nem attól lesz férfi. hogy az ember felelősséget vállal. Még a legalapvetőbb emberi képességek. hogy milyen mód szerrel próbálunk megbirkózni a stresszel. amit ő "érett védekezésnek" nevez. ha megnyeri az egész világot. Az első a rendelkezésre álló külső támogatás. Nem az a cél. mert az embernek szenvednie kell. hogy mindig többet akarok. tudja. ez pedig súlyosabb. akik egyébként is tudnak segíteni önmagukon. Az is világos. hogy az illető tudata szükségszerűen szegényebb lesz. ha elvesztem a világot. Mikor Jim ezzel a kellemetlen helyzettel szembesül. ha ma nem keresek semmit. " Reyad sokkal hosszabban beszélt ennél. A három tényező közül a mi szempontunkból a harmadik a leglényegesebb. Hogy a köztük lévő különbséget szemléltessem. ennek a bizonyos Reyadnak sikerült a legtöbb ember által elviselhetetlennek tartott életkörülményeket értelmes. hogy tudja. hogy megházasodik. Az élet legfontosabb céljait meghiúsító hatalmas katasztrófa vagy megsemmisíti. mintha jelzálogkölcsönt veszünk fel a házra. Másnap talán százmillióm lesz – vagy halálosan megbetegszem. mi haszna van abból az embernek. A stressz ellen a második bástyát a pszichológiai erőforrások képezik. és negyvenéves korában kirúgják kényelmes állásából. De honnan. Világos. ha valakinek van egészségügyi biztosítása és szerető család veszi körül. hogy magyarázatot keressünk Reyad különös viselkedésére. Ha azonosítani szeretnénk. Úgy keltem útra. Vagy magába roskad. Mik voltak az okok. . kényelemben és luxusban élő ember elmondhat magáról. nem pedig úgy. hogy valaki jobban meg tudjon birkózni a stresszel. míg a másik megrázza magát és megpróbálja a javára fordítani a történteket. meg takarításai mértékétől és munkaerőpiaci helyzetétől. és azóta mindig szabadon jártam-keltem. és megjegyzésének igazsága összecseng az itt bemutatott esetekkel. Ez pedig több. A külső támogatás önmagában nem csökkenti hatékonyan a stresszt. Egy súlyos betegséget például könnyebb átvészelni. mint a tojásból kikelő kismadár. Ám az. vagy pedig egy új. avagy a "regresszív módszer" lenne. megengedhetem magamnak. mint egy extrovertált ember. megpróbálok úgy élni. számunkra nem fontosak. hogy legyőzze a vereség okozta nehézségeket. Ha a második utat választja. hogy elpusztítom magam azzal. mint például a látás elvesztése sem azt jelenti. a képzettség és más releváns személyiségjegyek. mikor kell hallgatnia. HOGYAN BIRKÓZZUNK MEG A STRESSZEL? "Amikor valaki tudja. a szellemi útkeresésről vallott. milyen tulajdonságok kellenek ahhoz. hogy egy esemény. arra kényszerítve az embert. A pozitív válasz George Vaillant pszichiáter szerint az. Szabad emberként. Ezeket a reakciómódokat hívják a pszichológusok "megküzdő készségnek" vagy "megküzdő stílusnak" (coping ability/coping style).

hogy a szokásosnál többet kezd inni. melyeket a balszerencse hoz. amely egyébként a nap égésének haszontalan mellékterméke. Az Én integritása attól a képességétől függ. hogy Jim jól berúg az első este. kívánjuk. hogy hulladékenergiát használjanak céljaik eléréséhez. Az. Így például bolygónkon a teljes vegetáció egy nagy disszipatív struktúra. összevész a feleségével. ha azt mondjuk. gyökér. Az emberek is képesek arra. hogy könnyebben megoldható legyen – például úgy dönt. aki a múlt században kitartott amellett. Az elsajátítható erények közül egy sem olyan hasznos és nélkülözhetetlen a túlélés szempontjából. aztán másnap reggel. Azzal. hogy a káoszt renddé alakítsuk. hogy az emberek miért ezt a tulajdonságot becsülik a legtöbbre. mint az a képesség. Seneca egyik mondását: "Azokat a jó dolgokat. felhasználták a szétszóródó energiát. és úgy reagálnak. és másik állásban helyezkedik el. akik mesterfokon alkalmazták a transzformációs módszert. ha a káosz kijátszását egyszerűen "transzformációs stratégiának" nevezzük. Ilja Prigogine "disszipatív struktúráknak" hívja azokat a fizikai rendszereket. a bátorság erénye segít felülkerekedni a csapásokon. azok az örök "túlélők" – talpraesettek és bátrak. amiben hittek. kéreg. A íjászbajnok paraplégiás. és nem tántorították el őket az ellentámadások. és egy sem jobbítja úgy az élet minőségét. A növények megtalálták a módját. melyeket a jó szerencse hoz. azokat a jó dolgokat pedig. vagy a vak sakkmester. mikor egy úszó eltűnt és mindenki pánikba esett. Frusztrációja levezetéseképpen esetleg családja és barátai ellen fordul. hogy Jim időlegesen elnyomja a félelem és a harag érzését. A másik lehetőség. az alkalmazkodóképesség jele. árammal. Nem megnevezésekre és leírásokra van szükségünk. és Semmelweis Ignác. hanem annak megértésére. virág és gyümölcs lesz. és miért. nagyon ritka ajándék. aki megőrizve lélekjelenlétét megszervezte a mentést. aki már évek óta mondja neki. akkor érett vagy transzformációs módszerrel birkózik meg a stresszel. Némely evolúciós nézet szerint a komplex életformák léte attól függ. megfőzzék az ételüket. nem maradhattunk volna életben és nem fejlődhettünk volna ilyen sikeresen. tehetséges megvalósítóit pedig "bátornak". mert fénnyel táplálkozik. a magyar orvos." Az egyik felmérésünk során a csodált személyek listáján olyanok szerepeltek. Ezek mind a regresszív vagy éretlen védekezési formák közé tartoznak. Kevés olyan ember van. Ha megkérdezzük az embereket. aki szerint az elalvást "az álmosság ereje" okozza. mihez fogjon. vagy a következő héten lehiggadva fontolgatni kezdi. végső soron minden földi életet a káoszt megragadó és összetett renddé szelídítő disszipatív struktúráknak köszön hetünk. megpróbálja logikusan elemezni a problémát és átcsoportosítani céljait. Később lehet. végül fémet olvasszanak és fémtárgyakat kovácsoljanak. az a lényeg. a latin vir. a bátorság és a nehézségek legyőzése az. hogy miként fogadja a semleges vagy ellenséges eseményeket és alakítja át őket pozitív élményekké. hogy újrafogalmazza helyzetét. már félig fel is készültek a sorscsapásokra. aki paralízise ellenére mindig vidám volt és készségesen meghallgatta mások bajait. ugyanazon okból tiszteltek: bátran kiálltak azért. hogy rengeteg szülő nő életét meg lehetne menteni. hogy pocsék állása van. melyek olyan energiát szelídítenek meg. akik olyan próbákat álltak ki és olyan akadályokat győztek le. melyet a leggyakrabban említenek a csodált tulajdonságok között. hogy olyan helyre költözik. mi sem világítjuk meg jobban a dolgot. Akiknek van belőle. Ahogy már láttuk. Az a képesség. akiket megemlítettek. hogy milyen mértékben képesek energiát kivonni az entrópiából – hogy a veszendőbe menő anyagot szervezett renddé alakítsák vissza. a psziché is hasonló elvek szerint működik. hogy melegítsék a barlangjukat. hogy 95 . hogy ezt az elvesztegetett energiát olyan építőkövekké alakítsák át. akik így tesznek. benzinnel és nukleáris hasadóanyaggal működő gépek ugyanezen az elven alapulnak: kihasználják azt az energiát. hogy egyszer s mindenkorra lecsökkentik életük komplexitását. hogy kik azok. Mivel növények nélkül nem lennének állatok. Sajnálatos módon ebben a kérdésben még mindig eléggé tudatlanok vagyunk. villám és spontán öngyulladás hatására. Sokan azonban – noha sokkal kisebb stresszt jelentő eseménnyel kerülnek szembe – feladják. Érthető. amely máskülönben el pocsékolódna vagy a célunkkal ellentétes lenne. Kezdetben a tüzek véletlenszerűen gyulladtak fel vulkánok. hogyan kell leleményesen igába fogni a káosz rendezetlen erőit. Ezeket az embereket és sok száz másikat. mint az az idős hölgy. melyekből aztán levél. Ahogy Francis Bacon idézte a sztoikus filozófus. A gőzzel. hogy a balszerencsét élvezetes feladattá alakítsuk át. Akárcsak az a Moliére-hős. egyre távolabb kerülünk ennek az értékes ajándéknak a meg szerzésétől. hogy fel figyelünk azokra. korántsem csak a pszichés folyamatokhoz kötődik. és az elhamvadó fa energiája cél nélkül szétszóródott. ahol képességeire nagyobb kereslet van. vagy azzal leplezi. azaz férfi szóból. vagy átképezi magát. csodáljuk. Sokkal valószínűbb. egy hivatalvezetőnő.rájuk. Az emberek azonban különböző hatásfokkal használják az egyik vagy a másik stratégiát. akiket oly súlyos szerencsétlenségek értek. az. amely különben szétoszlana és felemésztődne saját véletlenszerű mozgásaiban. Ahogy az emberek megtanultak bánni a tűzzel. és akik követésre méltónak tartják. nem törődve azzal. hogyan működik ez a folyamat. hogy elfogadjuk a szerencsétlenséget és a szükségből is erényt kovácsolunk. A Nobeldíjas kémikus. melyek egy hagyományos stressz-skálán már szinte mérhetetlenek – olyan emberek. A bátorság csodálata így már önmagában is pozitív tulajdonság. aki kizárólag csak az egyik vagy csak a másik stratégiára támaszkodik. hogy a többi orvos semmibe veszi és kigúnyolja őket. amit régebben csak virtusnak neveztek – "virtus". A DISSZIPATÍV STRUKTÚRÁK HATALMA Egy dolog világos: az a képesség. hogy kivételes emberekről van szó. ha a szülészek egyszerűen csak megmosnák a kezüket. aki a gúnyolódás és a szexista légkör ellenére a nehéz munkafeltételek között is megállta a helyét. és szükség esetén követni próbáljuk példájukat. A tűz megszelídítése jó példa erre. Bárhogy hívjuk is őket. Ha az emberek nem tanulták volna meg. Csodálatunk azt jelenti. Ha ezt az utat választja. egy ifjúsági tábor-felügyelő. akiket a legjobban csodálnak. Volt bennük bátorság. melyek a legtöbb embert összeroppantották volna.

kissé kimozdítja a fiatalság egocentrikusságából. akik tudják. hogy a kocsinak mit sem számít. Fel kellene ismerniük. hogy megszabaduljon a rossz kedvtől.) Néhány éven belül azonban – tizenhét-tizennyolc éves korára már képessé válik arra.kirúgnak valakit az állásából. vagy hogy egy barátja nem szól hozzá az iskolában -. Hogy egy mindennapi példát vegyünk. Nevezhetnénk akár magabiztosnak is őket. Komoly fenyegetést jelent az Énre. az illető "eszét veszti" – és az elmebaj különböző tünetei veszik át az uralmat. Az ilyen átalakításnak három fő lépése van: 1. Ezért van az. A mások felől érkező pozitív visszacsatolás általában néhány perc alatt jobb kedvre deríti. anyagi nehézségekkel és végül a halál elkerülhetetlenségével. milyen a csalódás. melyek akadályozzák céljait: csalódásokkal. hogy a sorsuk saját kezükben van. hanem arra. Ezekben az emberekben volt egy közös vonás: hittek abban. mint ahogyan szeretnénk – az erős emberek ismertetőjegye. elvonja az aggodalmaitól és visszaállítja az elme rendjét. A tudat. Minden ilyen esemény negatív visszacsatolást jelent. Az Élményértékelő Minta vételi Eljárás azt mutatta. istenadta ajándék is lehet a számára. amikor munkába sietünk. pedig oly kicsi. hogy céljainkat alá kell rendelnünk egy nagyobb egység érdekeinek. és ha sikeresek akarunk lenni. és az életnek nem lenne semmi célja. jól fogják érezni magukat és megerősödve kerülnek ki a megpróbáltatásból. és nem semmisül meg attól. Halálos ágyán sem szűnt meg álmélkodni az általa fölfedezett egyenletek szépségén. Ez részben az idő múlásának tulajdonítható: az idősebb kamasz már tudja. komoly betegségekkel. hogy vágyaink mindig beteljesüljenek. hogy a szegénység. egy telefonhívás. hogy fontos céljaira koncentráljon. (Ezzel ellentétben egy felnőttnek már kétszer annyi idejébe kerül. egy mosoly. a betegség. a hazájával. amikor egy fiatalember már személyesen kiválasztott célokon alapuló erős énérzettel rendelkezik. hanem inkább a körülöttük zajló események részeként. Ebben a korban kezdi elsajátítani a legtöbb ember azt a képességet. A tudat feletti uralom képessége akkor éri el csúcspontját. vagy olyan lehetőségként fogjuk felhasználni. kontrollálható áramlattevékenységgé. és a rendszer működése érdekében minden tőlük telhetőt megtesznek. hogy a helyzet nem olyan rossz. de még a gyorsan közelítő halál sem tudta elvonni figyelmét a számításoktól – sőt. Minden ember életében elenyészően kicsi az esély arra. de képtelenné válik a további fejlődésre. hogy az ő vágyaik. mely aztán erősíti és komplexebbé teszi Énünket. mintha perceken belül itt lenne a világ vége. annak a valószínűsége. a kitartás. úgy gondolva. Miért van az. Némelyik ember abból meríti erejét. mint amilyennek látszik. vagy koncentrációs táborok hajdani foglyait. Richard Logan olyan embereket vizsgált. a kocsi motorja nem akar beindulni. hogy képtelen bármilyen más terv megfogalmazására. Paradox módon ez az alázat – annak felismerése. amely zavart kelt az elmében. az érett védekezési formák vagy transzformációs módszerek – az elme disszipatív stratégiái – akkora jelentőséggel bírnak. hogy bátorítsák. és zavarja működését. hogy tudja magáról. ha a dolgok nem a vágyai szerint mennek végbe. mint egy rossz osztályzat. akkor a legtöbb negatív eseményt legalábbis semlegesíteni tudjuk. ha talál helyette olyasmit. Ha a sérülés nagyon súlyos. A gyerekeknek és a kamaszkor elején járó fiataloknak nagyon nagy szükségük van az őket támogató társadalmi környezetre. mikor rosszul mennek a dolgok. ami nagyobb összhangban van vágyaival. hogyan alakítsanak át egy reménytelen helyzetet új. hogy osztozunk a szenvedésben másokkal. a talpraesettség. azt is tudja. akkor esetleg más játékszabályok szerint kell játszanunk. Saját Énjük akadályozza őket abban. Ha a trauma súlyos. hogy ők sürgősen be akarnak jutni 96 . és semmilyen külső csalódás nem áshatja alá teljesen azt az érzést. kicsoda. megnyugtassák őket. hogy egyeseket elgyengít a stressz. megbontja annak rendjét. a fájdalom. hogy a környezet részeként harmonikusan működjenek. Nélkülük állandóan ki lennénk téve a kóbor pszichológiai meteoritok támadásainak. Ha képesek vagyunk kifejleszteni magunkban ezeket a pozitív stratégiákat. akkor úgy érzi. hogy megfelelő távolságból figyelje a kellemetlen eseményeket. Elátkozzák a kocsit. hogy tudja. Ilyen körülmények között sok ember annyira eszelősen ragaszkodik céljához – hogy beérjen az irodába -. az illető el is veszítheti azt a képességét. s ha sikeresen túljutott rajta. hogy erőforrásaik elegendőek lesznek sorsuk irányításhoz. hogy uralni tudja a tudatát. tételezzük fel. Amikor egy fiatal kamaszt valami csapás ér – legyen az olyan triviális apróság. A transzformációs képességek általában késő serdülőkorra fejlődnek ki. energiájukat nem a környezetük fölötti uralom megszerzésére fordítják. elméjének békés nyugalma az általa használt jelképek rendjét tükrözte. Részben az is szerepet játszik. egy vallással vagy ideológiával. nem kételkedtek benne. hogy szinte teljesen elhanyagolható. Mások számára az erőt egy olyan harmonikus szimbólumrendszer elsajátítása jelenti. hogy egy hideg reggelen. hogy csak jó dolgok történjenek vele. Öntudatlan magabiztosság. öklükkel verik a műszerfalatáltalában teljesen hiába. például sarkkutatókat. egy jó dal eltereli a figyelmét. hogy hatásosan meg birkózzanak a frusztrációval és véghezvigyék céljukat. Előbb vagy utóbb mindenki szükségszerűen szembe találja magát azokkal az események kel. hogy azonosul a családjával. kétségbeesetten újra és újra elfordítják a slusszkulcsot. mikor ráadjuk a gyújtást. az ő szándékaik minden másnál előbbre valók. Srinivasa Ramanujan. egy pattanás. Kevésbé súlyos esetben a fenyegetett Én átvészeli ugyan a megpróbáltatást. a zene vagy a fizika. Ez az attitűd azoknál jelenik meg. ugyanakkor azonban az egójuk érdekes módon hiányzik a képből: nem énközéppontúak. hogy egy egészséges tizenéves átlagosan csak fél óra hosszat marad rosszkedvű. a támadások elől megfutamodva a maga felépítette gátak mögé húzódik vissza és a folyamatos gyanakvás állapotában vegetál tovább. egyre nagyobb kreativitásra serkentették. és képesek voltak megoldani őket. akik komoly fizikai próbatételeken mentek keresztül. hogy a bátorság. mások meg erőt merítenek belőle? Alapvetően egyszerű a válasz: azok. akik egyedül bolyongtak a jégmezőkön. a fiatal indiai matematikus zseni olyan sok pszichikai energiát fektetett a számelméletbe. mások is megküzdöttek már ugyanezekkel a problémákkal. akik nem környezetük ellenfeleként látják magukat. a tudat rendje teljesen felbomlik. mint például a művészetek. és ilyenkor az Én már nem képes többé az irányításra.

Saját törvényeinek engedelmeskedik. A környezettel való teljes összeolvadás érzését csodálatosan fejezi ki Yvon Chouinard sziklamászó. Egy jó pilóta ismeri a képességeit. Személyes céljaik határozzák meg ugyan." A környezettel való eggyé válás elérése nemcsak az áramlat élmény fontos összetevője. elengedhetetlen kapocs a gép biztonságához – és csak kapocsként érheti el a célját. Az egyenruha a melle jobb oldalán. ahol véres jobb keze belemart a testébe. A világ felé nyitott alapállás lehetővé teszi az ilyen emberek számára az objektivitást. ami körülötte történik. több értelme van. ahogy mozog. hogy engedelmeskedjen az akaratának. Tanulmányozom a hegesztés nyomait a esővezetéken (megfagyott acélbordák. és a környező világ részének érezzék magukat. teljesen szét volt tépve. ahol a hagyományos ernyő nyitózsinórja lett volna. láthatóan érintetlenül. Ahhoz. amit el akarnak érni. és a saját benne elfoglalt helyében.. szokott mesélni egy szomorú történetet a légierőnél töltött éveiből. a fülke szögleteire. ahhoz a belső zűrzavarra kell összpontosítania. a környezetében. aki a balkezes ernyőt kapta. a kormányrúdra. amely azt vizsgálta. csak egy embernek az ejtőernyője nem nyílt ki. Minden tárgy új tulajdonságra tesz szert. Az ejtőernyőnek nem volt semmi baja." A csoport felszállt a repülőgépre. ha azok nincsenek közvetlen kapcsolatban azzal. mert nem hajlandó együtt működni. hogy vakok és süketek leszünk a valóság többi részével szemben. melyeket nem korlátoz az idő. hogy önmagukra gondolnak. mit kell cselekednie hurrikán esetén vagy ha a gép szárnyát befedi a jég. hogy megbirkózik bármilyen időjárási feltétellel – nem azért. G. G. hogy nagyon bonyolult repülőgéppel száguldok a térben. hogy akkor is képesek észlelni a külső eseményeket és alkalmazkodni hozzájuk. és olyan gondolatok. Azok az emberek. hogy miért nem nyílt ki az ernyő. katalizátorként.. 2. kisebb az esély arra. maga is részévé válik. Néhány centiméternyire volt a tényleges nyitózsinór. de ballal könnyebb. tagja volt annak a nyomozócsoportnak. Lehet. ám ha ehelyett arra figyel. ami jó példa arra. nem tudott 97 . hanem mert ő lesz az az eszköz. felfedezték. amit Atlanti-óceán legendás átrepülésekor érzett.. Egy nap. Minden simán ment. Nem arra pazarolják összes energiájukat.. hogy mit akar csináltatni a repülőgéppel.. vagy az akkumulátorban nincs töltés. Ha fogalmunk sincs. amely segíthet felülkerekedni a sors csapásain. hogy alig lehetett őket látni. néztem. mikor a csoport éppen ugráshoz készülődött. amivel röpül és tudatában van annak. Pszichikai energiáján keresztül kapcsolódik be a rendszerbe. mint a többi" – oktatta a kiképző őrmester. Ez volt az első alkalom. hogy nincs elég hagyományos ejtőernyő. "csak a nyitózsinór a hám bal oldalán lóg. A probléma ott volt. még a hús is csíkokban felszakadt ott. és csodáltam fénylő vörös színét. hogy a vágyak meghiúsulása megzavarja a tudat rendjét. mindenen áthatoló tekintetünk olyan érzést idézett elő bennünk. hanem olyan központi mechanizmus is. esetleg nem figyel fel a biztonságos navigáláshoz szükséges információra. de itt a kabinban egyszerűség vesz körül. Így valószínűleg nem halljuk meg. egységét rutin ejtőernyős gyakorlatra rendelték ki. hogy milyen veszélyes oly mértékig túlhangsúlyozni a biztonsági szempontokat. az az ember. és alkalmazkodnia kell ennek a rendszernek a szabályaihoz. Tizenöt percig figyeltem egy ilyen kis bogarat. hogy megpróbálják kielégíteni vélt szükségleteiket vagy teljesíteni a társadalom által beléjük kondicionált vágyaikat. hogy mi álljon figyelmük középpontjában. alapvetően az szükséges. hogy jobban megértse a rendszer tulajdonságait. hogy bízzon magában. mert arra kényszeríti a gépet. hogyan alkalmazkodjék egy problematikus helyzethez. – ezer hasonló dolog. Hogy meg tapasztalja valaki a pszichikai entrópiát. így írja le gyönyörűen Charles Lindbergh: Fülkém kicsi. addig nehéz észrevenni a környezetünket. a levegő-repülő gépember rendszer alkotóelemeként. amely a gép tulajdonságait a levegő feltételeihez igazítja. Másodszor. aki túl sok energiát fektet annak latolgatásába. ha elkésünk. hogy tudatában legyenek az alternatív lehetőségeknek. fölment nyolcezer láb magasra. és az egyetlen módja annak. hogy míg a férfi egy borzalmas örökkévalóságon át zuhant a semmibe. ha hívunk egy taxit vagy kitűzünk egy másik célt: lemondjuk a megbeszélést és keresünk otthon valami hasznos tennivalót. bízik a gépben. hogy időben be kell érnünk az irodába. több száz fontnyi nyomás préselődik keresztül). falai vékonyak. hogy mi történik. A pilótafülke minden apró részletére állandóan figyelek – a készülékekre.. Ugyanígy az a pilóta is. Mint ilyen. akkor a stressz romboló hatása kisebb lesz. és halálra zúzta magát az alattuk elterülő sivatagban. ha tekintetbe vesszük ezeket a törvényeket. Egy volt kollégám. Bízni fog tehát abban. A halott katona volt az. de ezen a gubón belül biztonságban érzem magam a bennem torlódó gondolatok ellenére is. amilyenben évek óta nem volt részünk. aki a Yosemite-beli félelmetes EI Capitan megmászását írja le: "A gránit felületéből kiálló minden egyes kristály világosan látszott. A környezet felé való teljes nyitottságot. Először is ha a figyelem az Énen kívülre összpontosul. mit próbál nekünk mondani: a motorral van-e baj. de figyelmük olyan széles körű. melyeken át láthatatlan. mert a pszichikai energiát felszívják az ego vágyai és energiái. akinek a figyelmét leköti a környezete. s új módszereket találjon arra. A felhők változó alakzatai lebilincselő látványt nyújtottak. akkor a fejünkben csak az fog járni. és az egyik jobbkezes embernek balkezes ejtőernyővel kell majd ugrania. Nem lehet betelni soha ilyen pompás látvánnyal és érzéssel! Ez az egység a minket körülvevő szépséges természettel. hogy mozgásra bírjuk.a belvárosba. Hogy újra visszatérjünk a lerobbant kocsi példájához: ha csak arra tudunk gondolni.. akik tudják. hogy valaki elérkezzen az önbizalomnak erre a fokára. azt. és dühösek leszünk az autóra. mi a baja a gyújtásnak. hogy észrevettük a falakon mászó aprócska bogarakat – oly parányiak voltak. nyilvánvalóak és fontosak lettek. "Ugyanaz. A figyelem világra való összpontosítása. a benzincsapok.. A koreai háború alatt G. melyekre eddig soha sem figyeltem fel. a célterület fölött pedig egyenként kiugrottak. és így lehetősége nyílik arra. egy pöttynyi foszforeszkáló festék a magasságmérő számlapján. Amíg a figyelem befelé irányul. Ehelyett a figyelmük éberen és folyamatosan továbbítja az információkat környezetükkel kapcsolatban. nagyon kevés időt töltenek azzal. hogyan alakítsák át a stresszt élvezetes kihívássá. Bármelyik kézzel kinyithatja az ernyőt.

hogy – ellentétben azzal. hogy mit kedvel és mit nem. beleértve magunkat is. hogy a teljes helyzetre összpontosítunk. szükségleteit és vágyait. Még a halál közeledte is képes arra. aki beteges. Másfelől azonban. hogy milyen legyen a festmény. hogy nem a külső erők határozzák meg azt. Hogyan fedezhetjük fel ezeket az alternatív stratégiákat? A válasz nagyon egyszerű: ha valaki öntudatlan magabiztossággal él. vagy a karrier helyett a családjának. mit akar megfesteni és ehhez tartja magát a munka befejezéséig. majd egyenként megszüntetjük őket. akkor megtestesíthetjük az adott történelmi hely és kor ideális fizikai és társadalmi képét. Csaknem minden élethelyzet biztosít fejlődési lehetőségeket. De biztos. azt látja. hogy hogyan hatnak érzéseinkre. hogy tudja. hogy tudomásul sem vesszük. amelyek aztán új válaszreakciókra késztetik. Az eseményeket annak alapján kell értékelnünk. gyenge és elnyomott. hogy ura legyen saját tudatának. akkor jó képnek kell születnie. A másik az. mint a másik. Míg egy átlagos festő úgy ül a vászon elé. Ahogy láttuk.elszabadulni attól a gondolattól. hanem harmóniát teremtsen tudatunkban. hogy ne kétségbeesést. Félelme olyan erős volt. visszaállítva ezzel a tudat harmóniáját. viszont megvalósításuk más módon is lehetséges. nem pedig kizárólag aszerint. AZ AUTOTELIKUS ÉN: ÖSSZEFOGLALÁS Ebben a fejezetben ismételten bebizonyítottuk. stresszel teli. mint a cég vezérigazgatójával golfozni. a mások feletti uralom szükséglete. és megpróbálunk olyan alternatív célokat felfedezni. hogy megbirkózzunk egy pszichikai entrópiát előidéző helyzettel. hacsak nem figyelünk a körülöttünk zajló dolgokra. aki cége alelnöki posztjának várományosa. mélyen átérzett. ha nem tudjuk valóra váltani ezeket a célokat? Soha nem fogunk ráébredni arra. Az ilyen transzformációkhoz azonban az kell. de nem meghatározott céllal kezd bele a munkába. 3. hogy azzal védekezzen a fenyegetés ellen. ha egy előre kialakított elképzeléshez ragaszkodik azzal kapcsolatban. állást változtat. és – ami talán az összes többinél rosszabb -. mihelyst a dolgok nem az elképzeléseinek megfelelően mennek. a menedék. Abszolút értelemben egyik megoldás sem "jobb". hogy a nyitózsinórt a megszokott helyen kell találnia. Ily módon fel fedezhetjük. hogy a biztonság szó szerint kéznyújtásnyira van tőle. hogy Phil általános céljaival összehasonlítva melyiknek van értelme. Bármelyik lehetőséget választja is Phil. lehetőségünk van választani alternatív cselekvéseket is. mint annak. Legtöbbünk oly mereven ragaszkodik a genetikai programozottsághoz és a társadalmi kondicionáláshoz. Ezen a ponton alapvetően két lehetőség áll előtte: megtalálni a módját. mint a festő. erős és hatalmas embernek nincs több esélye arra. mint segít minket abban. Tételezzük fel például. Az egészséges. hogy képesek legyünk észrevenni a váratlan lehetőségeket. hogy megbirkózzunk a helyzettel. hogy minél több örömöt találjon az életében. a környezetének vagy önmaga fejlesztésének fogja szentelni idejét (második megközelítés). Ha valakit csak biológiai és társadalmi szükségletei igazítanak útba az életben. aki gondosan követi a vásznon történteket. fenyegető események veszik majd körül. ha valaki mobilizálja pszichikai energiáját. népszerűek. és benne vannak a kultúránk által belénk tápláltak is – hogy karcsúak. hogy Phil. és nem használja fel a szeme előtt kialakuló formákból adódó lehetőségeket. melyek éppoly megfelelőek. műveltek és gazdagok legyünk. csökkenti a válaszadás rugalmasságát. Ez a velünk született reakció azonban inkább hátráltat. mert különben energiáját el fogja vesztegetni a bekövetkező belső zűrzavarban. Ez a közvetlen megközelítés. sokkal könnyebben találkozik új lehetőségekkel. figyel arra. fel fog bukkanni valamilyen megoldás. azt például. és lehetővé teszi-e számára. szegény. amit belénk próbáltak sulykolni – jobb érzés segíteni valakinek. ugyanolyan technikai felkészültséggel. vagy más célokat tűzni ki maga elé. Általában két módja van annak. elszigeteli az embert a világ többi részétől. hogy bele illenek-e abba a képbe. és nagyobb öröm kétéves kislányunkkal beszélgetni. Felnagyítja a belső zűrzavar érzését. akkor bajba kerül. mint beledöngölni a földbe. Új megoldások felfedezése. hogy képesek vagyunk-e a sorscsapásokat örömmé átalakítani. még a balszerencse legsúlyosabb csapásait – mint a vakságot vagy a bénulást – is át lehet alakítani örömteli fejlődési lehetőségekké. amit előre kigondoltunk. nyitott marad környezete felé annak részeként. a szex. Ha elfogadjuk ezeket a célokat és szerencsénk van. ahogy egy művész létrehoz egy valóban eredeti alkotást. akkor a festmény valószínűleg semmitmondó lesz. hogy a kinevezést valószínűleg egy másik kollégája kapja. melyek gátolnak a cél elérésében. hogy átmegy a cég egy másik osztályára. Ebben benne vannak a túlélést biztosító genetikusan belénk programozott alapvető szükségletek – az étel. hogy élvezetes új kihívásokra lelne. és kevésbé fog teljesen kiszakadni az élet folyamából. Ha azonban a biológiai vagy társadalmi célok elérése akadályokba ütközik – ami hosszú távon elkerülhetetlen -. és folyamatosan módosítja a képet válaszul a vásznon felbukkanó váratlan színekre és formákra. hogy ez a legjobb módja pszichikai energiánk felhasználásának? Mi történik. Míg ha valaki folyamatosan kapcsolatban marad mindazzal. gazdag. aki jobban kijön a vezérigazgatóval. új áramlat-tevékenységet teremtenie a maga számára. hogy változtasson a vezérigazgató véleményén az állás betöltésére meg felelő személlyel kapcsolatban (első megközelítés). mi történik a vásznon. egyedül hagyva frusztrációival. Az életet 98 . ha túl komolyan veszi önmagát. csak az számít. Mindannyian előre eltervezett elképzelésekkel indulunk neki az életnek. Ha a művész hallgatja saját belső érzéseit. és ahelyett. Nem lesz elég szabadon felhasználható figyelme a reális lehetőségek kiválasztására. akkor az illetőnek új célokat kell találnia. A befejezett munka valószínűleg cseppet sem fog hasonlítani az eredeti elképzelésre. az is rendben van – amíg zökkenőmentesen történnek az események. Egy félelmet keltő helyzetben teljesen természetes. hogy a figyelmünket azokra az akadályokra össz pontosítjuk. mint az előzők. Az egyik az. hogy vannak más lehetőségek is. Új célokat felfedezni az életben sok tekintetben hasonlít ahhoz. és befelé irányítja. addig egy igazi művész. hogy képtelenné vált annak felismerésére. tudja. ami körülötte történik.

mindkettejük számára érdekesek. abból az következik. és megpróbálja kitalálni. Ha a visszacsatolás negatív – unalmas a beszélgetés. ahhoz először meg kell tanulnom szerválni. ahhoz az kell. Ilyen értelemben az autotelikus ember viselkedése szilárdabb. akkor kimaradok a fontos dolgokból. amelyhez kapcsolódni szeretne. és ezért képes fenntartani a maga belső harmóniáját. hogy az előbbi tudja. Ha jó panziós akarok lenni. nem találomra teszi. fejleszteni állóképességemet és reflexeimet. hogy rendelkezem azokkal a képességekkel. Esetleg túl harsányan és tolakodóan viselkedik s ez a nem odaillő. ideje legnagyobb részét áramlatban tölti. 99 . Felméri a vendégeket. hogy az ilyen egyénnek viszonylag kevés olyan célja van. akkor azért nyitok panziót. részt vesz a körülötte zajló eseményekben. hogy mit gondolnak üzleti terveimről azok a bankárok. a hirdetések elhelyezésével kapcsolatban. megjelölik azokat a képességeket is. Másfelől azonban. például házasságról vagy pályaválasztásról van szó. A cél kiválasztása összefügg a lehetőségek felismerésével. mert nem bízik saját képességeiben. megvan hozzá a megfelelő szakértelmem. akkor valószínűleg nem is lesz képes arra. ha történetesen értelmüket vesztették. Hogy valaki teljesen elmélyedjen egy adott cselekvésrendszerben. elhatározom. Persze itt is indulhat a folyamat fordítva: ha tudom. jól fogja érezni magát. meg kell tanulnia összehangolni a cselekvési lehetőségeit az általa birtokolt képességekkel. ugyanakkor rugalmasabb is. Ha személyisége nem autotelikus. hogy a környezet követelményeit és a saját cselekvési képességét jól össze tudja hangolni. legtöbbjük fásult lesz. és a komplexitás elérhető legalacsonyabb szintjén megreked a fejlődésben. ha cselekedeteink megfelelően harmonizálnak a cselekvésrendszerben rejlő lehetőségekkel. akkor megpróbálkozik egy másik témával. Az áramlat átélése érdekében olyan egyértelmű célokat kell kitűznünk magunk elé. hogy valaki majd csak észreveszi őt. hogy tájékozódnom kell a hotelszakmával. akiktől hitelt szeretnék felvenni. melynek önálló céljai vannak". énjük pedig összezsugorodik a hiábavaló kísérletekre pocsékolt pszichikai energia elvesztegetésétől. Az ilyen ember a leghétköznapibb célok biztonságát választja. Az autotelikus Én a potenciálisan entropikus. és egyre kevésbé leszek hatékony. megrekedek a fejlődésben. melyiküknek lehet az övéhez hasonló érdeklődési köre és temperamentuma. felületes bizalmaskodás inkább taszítani fogja az embereket. melyek a működtetéséhez szükségesek. amely nem az Énjén belül gyökerezik. ezért az ilyen Én kifejlesztésének szabályai egyszerűek és az áramlat-modellből közvetlenül levezethetőek. így magából az Énből erednek. vagy egy másik beszélgetőtárssal. Ha nem ügyelek folyamatosan a visszacsatolásra. hogy azzal az emberrel igyekezzen aztán beszélgetésbe elegyedni. aki soha nem unatkozik. hogy naprakészen kövessük a vissza csatolást. hogy otthagyom az állásomat és inkább panziót nyitok. Hogy ebben sikeres legyen. Az autotelikus Énnel rendelkező és nem rendelkező emberek között az egyik legalapvetőbb különbség az. Ha úgy döntök. akik képtelen várakozásokkal vágnak neki az életnek. Egy autotelikus személyiségű ember a szobába lépve figyelmét önmagáról a jelenlévőkre fordítja – arra a "cselekvésrendszerre". 2. míg az autotelikus embernél az elsődleges célok a tudat által értékesnek tartott élményekből. Célok kitűzése. vagy valamelyiküknek túl magas -. Csak akkor vehetünk igazán részt valamiben. tekintve. és arra utal. nem is külső erők hatására. hogy elmegy egy partira és minél több emberrel megismerkedik. zavart előidéző élményt áramlattá alakítja át. mélyen belemerül abba. Ha szeretnék teniszezni. Az autotelikus Énnel rendelkező ember megtanul minimális szorongással és körülményeskedéssel dönteni akár életre szóló elkötelezettségről. hogy ő kezdeményezzen beszélgetést. mikor valaki azért kuporog egy helyben. akár hétköznapi dolgokról. tenyerest és fonákot ütni. jobban ragaszkodik céljaihoz. melyek bizonyos feladatok ellátásához szükségesek. például hogy mit csináljunk a hétvégén vagy mivel üssük agyon az időt a fogorvosra várva. a sok ember között behúzódik egy sarokba. mert úgy látom. és így tovább. Legyen az a világ körülrepülése vagy ebéd utáni mosogatás. hogy az illető jól fogja érezni magát. Cselekedetei követhetőek. Egyfelől miután magáénak érzi döntéseit. hogy maga választotta célokat követ. olyan témákról. minden figyelmét az előtte álló feladatnak szenteli. amelyekről úgy gondolja. Egyik stratégia sem túlzottan sikeres. melyekért képesek vagyunk küzdeni. amit csinál. Arról az emberről.élvező és az élet terhe alatt összeomló ember közötti különbség az előbb említett külső tényezők. Az ok-okozati összefüggés fordított is lehet: mivel szeretek labdákat hálókon átütögetni. hogy "olyan Én. és belülről irányítottak. hogy módosítsa őket. hogy autotelikus Énnel rendelkezik. és nem valószínű. és azok fenyegetésként vagy izgalmas lehetőségeket rejtő feladatként való belső értelmezésének sajátos kombinációjából tevődik össze. Belemerülés a tevékenységbe. hogy egyértelműen ő rendelkezik céljai felett. ritkán szorong. A másik véglet az. vagy még húszéves koruk előtt milliomossá szeretnének válni. Például valaki elhatározza. A kifejezés szó szerint azt jelenti. az Énen kívülről. A célok és a lehetőségek mindenképpen egymást fel tételezik. Mihelyt a célok és a lehetőségek meghatározzák a cselekvés rendszert. A jól képzettségnek fontos feltétele. meg akarják például menteni a világot. Ez a tény két látszólag ellentétes következményt von maga után. könnyen megengedheti magának. és hogy vendégeim mit szeretnek és mit nem. el lehet mondani. Ha egy autotelikus személyiségű ember kiválasztott egy cselekvésrendszert. Röviden a következőekben foglalhatók össze: l. hogy megtanulok teniszezni. Az "autotelikus Én" könnyen átfordítja a potenciálisan fenyegető helyzetet örömteli lehetőségekké. A legtöbb ember céljait – mivel közvetlenül biológiai szükségletei és a társadalmi konvenciók alakítják -. a pénzügyekkel. Vannak emberek. hogy figyeljünk cselekedeteink következményeire. akkor tisztában kell lennem azzal. Amikor reményeik szilánkokra törnek. abban reménykedve. és amit csinál.

és így állandó áramlatban élt? Vagy éppen ellenkezőleg: megfosztotta magát a fejlődés lehetőségétől. ami az egyéneket és a kultúrákat arra készteti. a túlzott én-tudatosság. mennyi pénzébe fognak kerülni a városnak azok a perek. amit az Énje megenged neki. nem elegendő azt megtanulni. mintha soha nem is szerettünk volna. A személy és a rendszer egységének köszönhetően az Én a komplexitás magasabb fokára fog eljutni. Meg kell tanulni élvezni a közvetlen tapasztalatokat. ami történik. és fenntartani is csak folyamatos figyelemráfordítással lehet. amelynek önmaga is részét alkotja. míg néha pont fordítva: éppen az önmagára irányuló figyelem hiánya az. hanem szívvel-lélekkel céljainak él. hogy egyre komplexebb entitásokká váljanak. mert a műsort reklámok szakítják meg. hogyan kontrolláljuk percről percre tudatunkat. Mikor megkérdeztem. inkább félre tesszük és bekapcsoljuk a tévét. amely kiszorítja az önmagára irányuló figyelmet a tudatból. hogy megpróbálnánk jobban koncentrálni. A kontroll megszerzése mély elszántságot és fegyelmezettséget kíván. Ahhoz.Egy tevékenységben való részvétel mértékét nagyban elősegíti az összpontosításra való képesség. aki a másokkal való kommunikációra figyel. az elkalandozó figyelmű ügyvéd elveszítheti a pert. akkor sokszor ahelyett. ami történt. vagy akár csak egy pohár víz. mély megelégedettséget hozó élmény lehet. tartalma meg rendszerint csapnivaló. ami lehetővé teszi a teljes elmélyülést. ha az objektív külső körülmények kegyet lenek. Az élmények rendezésének jutalma az az energia. Hosszú távon azonban mindig korlátot jelent. mint amik vagyunk. hogy értelmet találjon abban. Ki vannak szolgáltatva az útjukba kerülő első kósza inger kényének-kedvének. de még azt a keveset is összezavarja. át tudott alakítani számára könnyen kezelhető szakmai problémává. ha valaki csak azon a kis ablakon át nézi a világot. amelyeket majd a szülők indítanak a szoborra felmászó gyerekek sérülései miatt. a többi feltételt már sokkal könnyebb lesz elérni. Bárhonnan elindul hatunk. 4. talán nagyobb biztonságban van. Mégis milyen elképesztően keveset teszünk figyelmünk erősítése érdekében. Az a szülő. ha a világból csak a saját kis be határolt szerepe érdekli. Arra figyelni. nem pedig azért. hogy pszichikai energiát fektet be abba a rendszerbe. hogy többé nem érzi magát elkülönült egyénnek. Nem számít. Bizonyos esetekben a teljes elmélyülés az. mivel ha az áramlat mozgásba lendül. képességeket fejleszteni. Ez az. Ugyanezek a csapdák fenyegetnek mindenkit. unalmas fráter lesz. Még a legnagyrabecsültebb fizikus. Énje mégis erősödik. amely az evolúciót mozgatja – ez kövezi ki az utat ma még csak homályosan elképzelt leszármazottaink előtt. laissez-faire megközelítés nem nyújt elegendő védelmet a káosz ellen. egy jól megkötött üzlet. mindig úgy érzik. akkor ez azt jelenti. jártasságot szerez. polgári és társadalmi jelentőségét? Talán mindkét értelmezés helyes. amit látott. és koncentrációkészségét fejleszti. A kultúra evolúciója mögött ott rejlik az a szükséglet. és ajka hangtalanul mozog. hogy a véletlenszerű események áramlattá alakításához olyan képességekre van szükség. hogy a verseny alatt még egy pillanatnyi kihagyás is teljes vereséget jelenthet. vagy megszabadul a felfokozott Én-tudattól. Az elme kontrollálása garantálja. ha nem veszi észre ellenfele megmozduló kezét. Lehet. örömforrássá válhat. Az egész könyv tulajdonképpen arról szólt. A nehézsúlyú bajnokot kiütik. Vajon ez az ügyvéd szerencsés ember volt-e. Ha valakinek a figyelmét akarata ellenére is el lehet téríteni. Nem azzal törődik. kártérítési perekkel foglalkozó ügyvéd. és akik hamarosan a helyünkre állnak. ami nemcsak minimális figyelmet kíván. amit már ismert. A tökéletes élményhez nem a hedonizmuson vagy a semmit tevésen át vezet az út. min gondolkodik. paradox eredményeket ér el. hogy benne maradjon. ha szeretünk és veszítünk. művész vagy politikus is örömtelen. Ha egy könyv nehéz olvasmánynak bizonyul. milyennek látszik kívülről. hogy megpróbálja felbecsülni. A hűs szellő egy forró nyári napon. aki hajlandó elkötelezni magát és részt venni a világ dolgaiban. köztéri Picasso-szobor leleplezésekor tartott ünnepségen. aki nem figyel gyerekére. és semmibe vette az esemény esztétikai. aki mindent egocentrikus perspektívából szemlél. hogy nem tudja kontrollálni tudatát. Az autotelikus én képessé teszi az embereket arra. s nem pedig önmaga miatt aggódik. hogy halad előre. hogy egyre bonyolultabb képességeket fejlesszünk ki. Azok az emberek. folyamatosan pszichikai energiát kell befektetnie. akik bölcsebbek és összetettebbek lesznek. Ha valaki rendezőelv nélkül lép egyik áramlat tevékenységből a másikba. ha hagyja. ami éppen történik. Az autotelikus személyiség elemeit kölcsönös okokozati kapcsolat köti össze. akkor még úgy is képes élvezni az életet. aki egy komplex rendszer része: ahhoz. hogy mindent. mert önös érdekei ezt diktálják. Az autotelikus ember azzal nő túl az individualitás határain. Az az ember. hogy kimaradnak az élet áramlatából. melyek kitágítják teljesítményünk határait. 100 . tönkreteszi kettejük beszélgetését. Koncentráció nélkül nincs részvétel. a szórakozott sebész pedig a műtőasztalon fekvő beteget. elsajátítani az összpontosítás és az elmélyedés képességét –. Ezért jobb az. élete végén nehéz lesz úgy vissza tekintenie az elmúlt évekre. azt felelte. figyelemmel kísérni a visszacsatolást. Miközben a szoboravató beszédeket hallgattam. de kétségkívül szegényesebb ahhoz az emberéhez képest. hogy megzavarja a tömeg ordítása. Az áramlat kreativitást és a kiemelkedő teljesítményeket hoz. honnan indul el az ember – hogy először céljait választja-e ki. és folyamatosan fenn tudjuk tartani az öröm szintjét. tele van szerkesztési hibákkal. hogy az ügyvéd arcán megjelennek az erős szellemi koncentráció jelei. a kiskutyájával játszó gyerek. 3. s ezáltal többek leszünk. észrevettem. Annak a személynek az Énje. Ha valakinek autotelikus énje van – megtanul célokat kitűzni. A nyugodt. mint mi voltunk. akik figyelmi zavaroktól szenvednek és gondolataik állandóan elkalandoznak. hogy gyakorlatilag bármi. Az ilyen személyiséget nem fenyegeti a figyelemelterelésért leginkább felelősjelenség. a városházával szemben levő téren véletlenül mellettem állt egy ismerős. a kosárlabda játékos elvéti a dobást. mind életünket gazdagító. melyen keresztül mindennapi életünk eseményei értelmet nyernek. hogy létünk minden pillanatát áramlat-élménnyé változtathassuk. Chicagóban a hatalmas méretű. Szükség van egy olyan átfogó cél rendszerre. aki magának az interakciónak a kedvéért figyel oda valamire. A sportolók nagyon jól tudják. mert csak arra figyelt. a felhőkarcoló üvegborításán visszatükröződő felhő. hogy rész vételüket kiterjesszék.

hogy a jelenségek nem véletlenszerűen következnek be. és elmélyedni benne. mind a jövőre nézve is. hogy ha egy tevékenységben elértük az áramlatot. Ha élvezzük a munkánkat. amit csinálunk. összebarátkozni valakivel. hogy nekünk legyen a legszebb sörös üveg-gyűjteményünk a környéken. amely értelmet ad az életünknek. Ilyen módon egész életünknek értelmet adhatunk. melyek nem kapcsolódnak össze egymással értelmes egésszé. Nem reménytelenül naiv dolog-e elvárni az élettől. ha világosak a feltételei és a cselekvés szabályai. megbízható és rendezett módon juttatják érvényre. akkor tetteink és érzéseink harmóniába kerülnek egymással. hogy az élet önmagában értelmetlen. hogy az emberek szándékai megmutatkoznak a cselekedeteiken keresztül. Ez azt jelenti. Az ilyen és a hasonló példák arra intenek bennünket. legtöbben Szaúd-Arábiából és a többi Öböl államból. és bárhogyan is döntsön. de egyáltalán nem kell ezt feltétlenül egy vállrándítással elfogadnunk! Az első tény semmivel sem vonja inkább maga után a másikat. 101 . A szó második jelentése valakinek vagy valaminek a szándékaira utal. hogy legtöbbjük milyen nyugodt marad még a legnagyobb megterhelések közepette is. hogy egyénileg mi a végső célunk – a lényeg. MIT JELENT AZ. céljára. hanem egy végső cél érdekében felismerhető mintákba rendeződnek. a sakkzseni kifejezetten tehetetlennek látszott minden helyzetben – a sakkot kivéve. házastársunk meghal. hogy felfedezzük a rák ellenszerét. mit akar. hogy harmóniára leljünk mindabban. Ez azonban nem jelenti azt. az." Az értelemnek ez az értelmezése azt sugallja. akkor az élet átlagon felüli ajándékokkal fog megjutalmazni bennünket. Az utóbbi néhány évben megismerkedtem több. és hogy szándékaikat megjósol ható. hogy felszívja minden energiájukat. Fel tételezi. ma már nem könnyű nyomára bukkanni. Bobby Fischer. személytelen erők és a szerencse uralják a sorsunkat. Az első valaminek a végére. "Általában tudja. Amit mi kultúrának és civilizációnak nevezünk. Legtöbbször magunknak kell a hagyományos vallások segítsége nélkül felfedeznünk valami olyan célt. meg kell tennünk tudatunk kontrollálásában az utolsó lépést is. Picasso nagyon szeretett festeni. vagy hogy egyszerűen teljesítsük azt a biológiai parancsot. megdöbbenéssel láttam. átfogó jelentése legyen? Végül is mióta Nietzsche megállapította. és a feladatokban új képességek kifejlesztésének lehetőségét látjuk. hogy van egy olyan legfőbb cél. az összes többi magától körvonalazódik. de a pályán kívül rosszkedvűek és ellenségesek. a gyerekek felnőnek és elköltöznek. üzletember. a cselekedeteinknek célt kell adnunk: megnyerni egy mérkőzést. elfogadjuk. Az értelem szó fent említett két jelentése világosabbá teszi. mert hisszük. valamilyen ok-okozati összefüggés közöttük. amennyire csak emberileg lehetséges. hiszen minden definíció ki van téve a cirkularitás veszélyének. amely megvilágíthatja a tökéletes élmények elérésének utolsó lépését. hogy nagy lelkesedéssel és örömmel játszanak. és ha minden erőnket ennek a célnak az elérésére. hogy gyerekeink legyenek. Mikor beszélgettem velük. HOGY ÉRTELEM A értelem olyan szó. a filozófusok és társadalom tudósok buzgón igyekeztek megmutatni. amelyet nehéz definiálni. általában van egy olyan céljuk. Nem számít. hogy az eseményeket egy végső cél köti össze. Amíg az öröm olyan elszigetelt élményekből fakad. hogy a lét céltalan. és minden érték viszonylagos és esetleges. hogy értelmet és célt találjanak saját maguk és leszármazottaik számára. Ezt a folyamatot úgy nevezhetjük. pilóta. Hogy annyira megközelítsük a tökéletes élményt. egyéni módszereket találni dolgok megoldásához. Ha kellőképpen nehéz célt tűzünk ki magunk elé. amely a természet és az emberi tapasztalat szövetébe beépülve létezik. Előbb vagy utóbb kénytelenek vagyunk kevesebbet dolgozni. a legmelegebb családi kapcsolat is zátonyra futhat. szakmáját hivatásszerűen végző muzulmánnal – volt köztük tanár. addig sérülékenyek vagyunk a káosz támadásaival szemben. hogy a cél megközelítése. hogy életünk többi részét is át fogja hatni. mérnök. hogy mindenre kiterjedő. barátaink társaságát. nagyjából mind ugyanazt felelték. jelen tőségére utal: "Mi az élet végső értelme?" Ebben az a feltételezés tükröződik. hogy a cselekvéseket egységes áramlat-élménnyé fogja össze. igen kellemetlen ember vált belőle. hogy életünk Isten kezében van. mint az. Hogyan beszél hetünk magának az értelemnek az értelméről? Két olyan értelmezés is van. Akiket megkérdeztem erről. akár az. hogy egész életünket alakítsuk át egyetlen áramlat-tevékenységgé. hogy az életnek nem lehet értelmet adni. Hogy megtapasztalhassuk az áramlatot. az nem jelenti szükségszerűen azt. az jórészt olyan erőfeszítésekből áll. hogy szárnyak nélkül nem tudunk repülni. ha különböző szavakkal is: "Nincs ebben semmi – azért nem jövünk ki a sodrunkból. Bármilyen cél képes jelentést adni életünknek. továbbá koncentrálni tudunk rá. amely elég vonzó és elég izgalmas ahhoz. s minden ember számára egyformán érvényes. hogy egész életünket egyetlen egységes áramlat tevékenységgé kell alakítanunk.Az utolsó feladat. létezik egy időrend. Akár az. Felismerhetjük ugyan. az ehhez szükséges képességek megszerzésére fordítjuk. melyeket az emberek a nehézségekkel dacolva azért tettek. Az életnek valóban nincs ön magában értelme. Még a legsikeresebb pálya. 10. akik túlélnek minket és boldogulnak az életben. Az élet széttöredezett darabkái összerendeződnek és értelmet kapnak a dolgok mind a jelenre és a múltra. ha ezen azt értjük. hogy elég vonzó legyen ahhoz. melynek céljai egységesek és állandóak. Még ez sem elég azonban a tökéletes élmény garantálásához. hogy Isten halott. akik értelmesnek és jelentőségteljesnek találják az életüket. hogyan éri el ezt az eredményt. amit az áramlat-elmélet a tökéletes élményekre vágyók elé állít. hogy egy életre szóló pszichikai energiát belefektessünk. HOGYAN ADJUNK ÉRTELMET ÉLETÜNKNEK? Híres teniszezőknél gyakori. de mihelyst letette az ecsetet." Az ilyen kétségbevonhatatlan hit valamikor a mi kultúránknak is szerves része volt. A jelentésalkotás magában foglalja az elme tartalmának rendezését is azzal. Azoknak az embereknek.

akkor a tudatban a harmónia válik az uralkodó állapottá. A köztük lévő nyilvánvaló különbségek egy tágabb értelmű etikai kérdést vetnek fel: milyen következménnyel járt ez a kétféle módszer. egységet alkotnak egymással. hogy segít a figyelem összpontosításában. hogy az ember "összeszedi a gondolatait" – minden kornak megvan a maga kifejezése arra. addig Teréz anya számtalan ember tudatának entrópiáját csökkentette. Ezek a kísérletek gyakran jelentős mértékben különböztek egymástól. nem kell félnie a váratlan eseményektől. akik egyensúlyba kerültek magukkal. semmi másra nem lesz igazán szüksége. Mostanában azt szokták mondani. Arendt véleménye szerint a végső céloknak valamilyen módon érinteniük kell a halandóság kérdését: olyan célt kell kitűzni az emberek elé. 382. a feltétel nélküli szeretet ad célt. akik képesek pszichikai energiájukat egész életükön át élesen fókuszálni és a különböző áramlat-tevékenységek egymástól független céljai egy olyan. Mind a halhatatlanság. feladták individualitásukat. Identitásuk nem vész el. Élete minden egyes percének értelme van. mint olyan emberrel találkozni. megoldani a feladatokat. mellyel értelmet adtak életüknek? Arra a következtetésre juthatunk. Ha valaki eléri ezt az állapotot. még a haláltól sem. hogy elérje őket. Ez az. melyet egész haláláig követnie kellett. akkor érzései. és örökké éljenek a Vele alkotott egységben. de meglehetősen különböző módon. az elszántság és a harmónia összefogják az életet és értelmet adnak neki azzal. de nem cselekszik érte. hogy gondolataik és cselekedeteik beleolvadjanak Isten akaratába. hogy eléri-e valaki a célt. élvezetes és örömteli tevékenységet kínálva számára. mind az örökkévalóság megfelel ennek az elvárásnak. amit kitűzött magának. a szándéknak cselekedetté kell válnia. mert az ő életének az Istenben való hit. a válasz meglepően egyszerű. amennyire pszichikai energiáját egyetlen mindent felölelő célnak szentelte. Ford. dán királyfi. nyers hatalmi törekvéseinek szentelte egész életét. hogy leírjuk azt a szubjektív rendet. amit tesznek. amit a célok eléréséhez szükséges elszántságnak hívunk. Teréz anya minden energiáját arra áldozza. inkább azzal a (kissé szerényebb) feladattal próbálkozunk. mely mágnesként vonzza pszichikai energiáját és melytől az összes többi kisebb célja függ. hanem mindig hasznosan alkalmazza. Amikor egy fontos célért kellő elszántsággal küzdünk. Ha valaki harmóniában él önmagával. amit egy egységes cél hozhat az egyéni tudatba. inkább az. mi történik vele. A görög hősök azért hajtottak végre nemes tetteket. hogy "Mi az élet értelme?". mely már kívül esik érzékeinken. 1961. Ilyen értelemben arra az ősrégi kérdésre. nem 7 Shakespeare. és a különböző. bűntudatra és félelemre vesztegetni. akiben csak a vágy él. melyek majd értelmet adnak az élményeknek. egy olyan spirituális rend keretein belül. de nem képes elég energiát összeszedni. pontosan olyan mértékig. amit nap nap után tesz. W: Hamlet. Ha valaki ismeri saját vágyait és céltudatosan dolgozik azért. azt várták. sajnálkozásra. s elveszítette nevét". általunk végzett tevékenységek egységes áramlatélménnyé kapcsolódnak össze. hogy míg Napóleon ezreknek káoszt okozott. Tisztán pszichológiai szempontból Napóleon és Teréz anya a belső célok. amely szintén hozzájárul annak megértéséhez. csak az számít. aki pontosan tudja. Ez a végső cél határozza meg. ami értelmet adhat az életünknek. Csábító állapot – vajon hogyan érhetjük el? A LEGFONTOSABB A CÉLKITŰZÉS Sok ember életében jelen van egy olyan mindent összefoglaló cél. In Shakespeare összes művei 4. továbbra is élni fognak leszármazottaik emlékeiben. gondolatai és cselekedetei egybevágnak. akkor nem számít. így a tökéletes élmény azonos szintjét érték el. hogy folyamatos áramlat-tevékenységgé alakítják. Ilyen cél nélkül még a legjobban elrendezett tudatból is hiányzik a valódi értelem. mit csinál.7 Kevés annál szomorúbb dolog létezik. Hannah Arendt társadalomfilozófus szerint az ókori görög civilizációban a férfiak hőstetteken keresztül akarták elérni a halhatatlanságot. 102 . melyet oly nagyon csodálunk azokban az emberekben. Nem elég egy olyan nagy célt találni. és ezzel eléri a belső harmónia állapotát." A harmadik. A hős és a szent egyaránt egész életét egyetlen egységes áramlat-élménnyé formálta. Az élet értelme maga az értelem: bármi legyen is az. akinek a tudata ilyen rendezett. A cél eléréséért meg kell küzdeni. az egységes cél az. Blake szokott temperamentumával azt írja erről: "Az. végső módja az élet értelemmel való felruházásának az előző két lépés eredménye. bárhonnan jöjjön is. elfogadva azt az összefüggő viselkedésmintát. amely egységbe fogja az ember kisebb céljait. hogy milyen nehézségekkel kell szembenéznie élete áramlat-tevékenységgé való alakításához. Az értelem szó második értelmezése a szándékosság kifejezésére utal. nem fogja pszichikai energiáját kételkedésre.A cél önmagában általában nem is fontos. amely igazolja mindazt. A céltudatosság. A társadalom más tagjai saját. ami többnyire örömmel is jár. pestist lehel magából. Napóleon egyetlen célnak. hogy leírja ezt a kellemes élet felé vezető. ha egységes áramlat-tevékenységgé alakítjuk. szükséges lépést. fontos merény kifordul medriből. hogy megtegye. Európa Könyvkiadó. Annak az embernek. Ahogy Hamlet megállapította: "az elszántság természetes színét a gondolat halványra betegíti és így sok nagyszerű. A szentek éppen ellenkezőleg. hogyan lehet értelemmel felruházni az életet. hogy kivívják kortársaik csodálatát. hogy bátorságukról tanúskodó személyes tetteiket majd énekekben és történetekben örökítik meg és adják tovább nemzedékről nemzedékre. mindent felölelő feladatba olvadnak össze. Meg valósítása számtalan különböző módon lehetséges. hogy erő feszítéseit a cél megvalósítására fordította-e. vagy pedig szétszórta és elvesztegette. A belső kongruencia végül elvezet ahhoz a józansághoz és belső erőhöz. Nem is annyira az számít. melynek érdekében boldogan vezette halálba a francia katonák ezreit. véghez is kell vinni őket. Nem próbáljuk azonban a cselekedetek objektív értékét megítélni. amely a síron túlra is kiterjed. Az emberi történelem folyamán számtalan kísérlet történt olyan végső célok felfedezésére. mit kellene tennie. Arany János. mely értelmet kölcsönöz mindennek. hogy segítse az elesetteket. míg a keresztény világban férfiak és nők egyaránt kegyes cselekedetekkel próbálták biztosítani maguknak az örök életet. Vannak olyan emberek ugyanakkor.

egy gondolati kultúrában pedig ugyanez a kép ideológiai álláspontot fejez ki és politikai célokat szolgálhat. Az előnyei közé tartozik az is. miközben ők maguk a magánéletükben tobzódnak a luxusban és az érzéki élvezetekben. A háttérben azonban eltérő okok húzódnak meg. hogy jól szemlélteti azokat az elveket. az ideológiát vagy a feladatok megoldását nem az élet könnyebbé tételére használják. Az amerikai társadalomban éppúgy.olyan elkötelezett cselekedetekkel ezeket a kiemelkedő példa képeket követték. Ross Perot. e. s melyeknek az emberek alárendelhetik saját kisebb céljaikat. Ezek a kultúrák epikureista és utilitarista jellegűek. A gondolati kultúrák az érzékivel ellentétes elven szerveződnek: lenézik a kézzelfoghatót és a természetfeletti. amelynek a végcélja anyagi jellegű. mindig rendkívül népszerű. Időnként egy-egy kultúrának sikerül ezt a két. 600-tól 500-ig és Nyugat-Európáénak Kr. legalábbis a fejlett ipari társadalmakban. az aszkétizmust és az anyag meghaladását hangsúlyozzák. és bizalmat1anul tekintenek az idea1izált értékekre. például arra biztatnak mindenkit. Minden emberi kultúra definíciójánál fogva tartalmaz olyan értelmet hordozó rendszereket. a filozófia. A gondolati kultúrában a testet elsődlegesen úgy értékelik. mivel elkerüli mind a tisztán materialista világnézetben gyakran meg jelenő céltalanságot. de bármelyik a kettő közül. 440-től 200-ig. hogy az idealista megoldás látszik a legjobbnak. 420 és Kr. e. sőt akár ugyanannak az egyénnek a tudatában is. Jó példa az érzéki és a gondolati alapelvek köré szerveződött kultúrák különbségére a következő. melyek a konkrét érzékszervi tapasztalatok elfogadását kombinálják a szellemi végcélok iránti mély tisztelettel. ha célok rendszereként funkcionál. Sorokin ezeket a típusokat a kultúra érzéki. melyek mindenre kiterjedő célokat kínálnak fel. az orosz és a kínai kommunista rezsim és az iszlám újraéledése Iránban. a pénz. míg a "bibliai övezet" vallási fundamentalizmusa gondolati alapú. e. Egy érzéki kultúrában már egy szép fiatal test képe szexuális válaszreakciót vált ki. de azért megfelelő értelmet adjanak a saját életüknek. melyet az "árja faj" vagy a "római jellem" gondolatával asszociálnak. Későbbi és komorabb példa ugyanerre a németországi náci uralom. Ez a két forma számtalan változatával együtt kissé nehezen fér meg egymással jelenlegi társadalmi rendszerünkben. Az absztrakt elveket. akiknek élete konkrét üzleti feladatok köré szerveződik. a vallást. Nemcsak kultúrák. e. hogy a szabályokat mindenki megérti. Talán szükségtelen is mondani. hogy az élet célja az érzékek kielégítése. mint a metafizikai tökéletesség absztrakt elveinek jelképét. Pitrim Sorokin például a nyugati civilizáció különböző korszakait három típusra osztotta fel. hogy a metafizikai célok soha nem érhetők el. kellemesebbé és kényelmesebbé tenni. melyeknek az emberek végül alárendelik legfontosabb céljaikat. Legprimitívebb művelői az olyan emberek. akik nyilvánosan arra intik közönségüket. Konkrét kihívásokra kell reagálni. melyek szerinte kétezerötszáz éven át váltakoztak egymással – néha több száz évig tartott egy szakasz. hogy 103 . hogy vakon higgyen az isteni gondviselésben. és csodálattal tölti el őket az emberi test szépsége. a vallás és a mindennapi viselkedés kézzelfogható tapasztalatokkal igazolják és dicsőítik a célokat. gondolati és idealista fázisainak nevezte. 400 közé esett. e. de céljaik megszervezésében és viselkedésük igazolásában főként a gyönyört és a hasznosságot tartják szem előtt. A gondolati megközelítésnek azonban szintén megvannak a maga előnyei: lehet. Sorokin egyszerű hármas felosztása vitatható módszere a kultúrák kategorizálásának. mint például a tévé prédikátorok. különösen a tizennegyedik század első két évtizedét. a csúcs Kr. és a vissza csatolás általában világos – az egészség. teljesen kihagyva az élmények elrendezésének a másik lehetőségét. bemutatva. Persze itt is számtalan permutáció és kombináció fordul elő. hanem egyének is megtestesíthetik viselkedésükben ezeket a jelentésrendszereket. és főként konkrét szükségletekkel foglalkoznak. de hasznos abból a szempontból. segíthet összefüggő áramlat tevékenységgé szervezni az életet. akinek "playboy-filozófiája" az egysíkú gyönyörhajhászást dicsőíti. A vallást. Olyan vezető üzlet emberek. Az ilyen kultúrákban a művészet. néha csak évtizedekig. hogy csak a gondolati célokat tartsák értéknek. nem materiális célok iránt érdeklődnek. akik az egyszerű transzcendentális megoldások hívei. Természetesen soha egyetlen közösség sem formálja a céljait kizárólagos módon. Az érzéki világnézet mint lehetőség. ami jól esik. mint Lee Iacocca vagy H. és az ember egy olyan áramlat-tevékenység keretein belül alakíthatja ki az életét. a Bakkerek vagy Jimmy Swaggart. hanem a belső világosság és hit megszerzésére. Hajlamosak azonosítani a jót azza1. Az érzéki és a gondolati világnézet többféle kombinációja és altípusa létezik egymással párhuzamosan egy adott pillanatban ugyanabban a kultúrában. a hatalom és a szexuális kielégülés kívánatossága ritkán válik kérdésessé. 400-ig tartó szakasza. második felvirágzása a múlt évszázadra tehető. hogy hogyan lehetne az életet könnyebbé. mint például Hugh Hefner. A gondolati megközelítés kritikátlan megjelenítői között ott vannak viszont azok a misztikusok és ideológusok. Megoldható feladataik csaknem kizárólag arra irányulnak. Sorokin Nyugat-Európában a késő középkort és a reneszánszt tartja viszonylag a legidealistábbnak. gyakran az élet érzéki megközelítésének legjobb példáját képviselik. Az érzéki kultúrában a test kultuszát az egészség és a gyönyör utáni vágy motiválja. Sorokin szerint ennek a szemléletnek a legkimagaslóbb pontjai Görögország történelmének Kr. Az érzéki kultúrák azon a szemléletmódon alapulnak. Sorokin ezeket hívja "idealista" kultúráknak. nem pedig az absztraktabb elveket. a filozófiát és a mindennapi viselkedés igazolását eme szellemi rend megvalósításának. egymással szöges ellentétben álló elvet meggyőző egésszé kovácsolva megőrizni mindkettőből a jót és semlegesíteni mindkettő hátrányait. melyet reklámcélokra lehet használni. hogy ezzel kevésbé letisztult. de a kudarcot is csaknem lehetetlen bizonyítani: az igazi hívő mindig eltorzíthatja a visszacsatolást. Sorokin szerint az érzéki kultúra volt az uralkodó Európában körülbelül Kr. u. mint a fasiszta ideológiában az emberek nagyra becsülik a testi egészséget és erőt. alárendelve a művészetet. hogy mindegyikben más fontos dolgok igazolták a lét céljait. Az érzéki kultúrákban élő emberek nem feltétlenül materialistábbak. 200-tól Kr. Az úgynevezett yuppie-életstílus például elsődlegesen érzéki alapelveken nyugszik. mind a gondolati rendszereket ördögivé tevő fanatikus aszkétizmust.

az illető kiterjesztheti értékelési rendszerét a közösségre – a családra. noha általában a konvencionális normákhoz és mércékhez való alkalmazkodást tükrözi. amellyel le lehet írni. amelyek az emberek érettségével együtt változnak. hogy fektessünk energiát velünk született képességeink kifejlesztésébe. hogy noha élete kellemesebbé és kényelmesebbé válik. Ebben a végső stádiumban a szélsőségesen individualizált személy – mint Sziddhártha. amely érzékenyen reagál konkrét emberi tapasztalatok széles tárházára és belsőleg egységes egészet alkot. hogy az emberek bizonyos sorrendben alakítják ki fel fogásukat arról. hogy az életet mindent felölelő áramlat-tevékenységgé tegyük. váltakozva irányul az Énre és a Másikra. melyeket az adott területen követ. ha nem a feladatok tartalmát helyezzük a középpontba. fejezet utolsó részében már említettük. a nemzet jólété az értelem forrása. a differenciáció és integráció váltakozását. hogy testét és alapvető céljait ne hagyja felbomlani. Az idealista világ nézet talán a legkielégítőbb módja annak. egy transzcendentális entitásba. hogy mi történik vagy fog történni. hogy előbb vagy utóbb meg fogjuk bánni. Ebben a fázisban inkább az öröm. előnyösebb lehet egy gondolkodásra nem késztető idealista felfogásnál. a kényelem és a gyönyör vágyával. vallásosság. a gondolkodó individualizmust. Az ilyen témákkal foglalkozó pszichológusok egyetértenek abban. Amikor maga az életben maradás folyamata olyan kimerítő. Talán nem az számít leginkább. Ez a lépés az Én magasabb fokú összetettségéhez vezet. hogy megőrizze az Énjét. hogy feladja az egészet. váljunk ennek során autonómmá. jó esélyünk van rá. hogy mi mindenre nem. hogy az első lépcsőfokon túllépjenek. A dialektikus fejlődés következő lépése megint visszatéríti a figyelmet az egyénre: miután elsajátította azt az érzést. akkor a közösség céljai felé fordulhat. de nem szükségszerűen teszi könnyebbé az életet. az egyéni élet változatos "játékok" sorozatából áll. Amikor a fizikai Én biztonsága többé már nem kérdéses. más emberek elfogadása és tisztelete alkotják ennek a belső rendnek a pilléreit. tanuljunk meg saját erőnkre támaszkodni. hogy egy nagyobb emberi rendszerhez tartozik. a közösség. hogy érdekei beleolvadjanak egy nagyobb egészbe. gondolatokkal és tanokkal való kísérletezéshez. és ezen a ponton az ember erős késztetést érez. hanem autonóm lelkiismeretet fejleszt ki magában. A fejlődés következő lépcsőfoka a gondolkodó individualizmus. hogy megkeresse saját személyes lehetőségeinek határait. megértsük és megkíséreljük alkalmazni a saját individuális létünk határain kívül eső erőket is. Ettől a ponttól fogva az egyén készen áll az energia átcsoportosításának utolsó fázisára: miután tisztába jött azzal. Ebből a szempontból úgy tűnik. Cselekedeteink rendezési elveinek egy másik osztályozási módja. és a csoport értékei lesznek számára értelemmel. mi mindenre képes egyedül. üres és értelmetlen lesz. hogy valaki gondolati vagy materialista beállítottságú. pályamódosítással és egyre növekvő elkeseredett küzdelemmel az egyéni képességek behatároltsága ellen. továbbá milyen szoros láncolatot alkotnak egymással ezek a tulajdonságok. Ezen a ponton az élet értelme egyszerű: megegyezik a túlélés. akkor nem lesz elég energiája ahhoz. jelentőséggel bíró dolgok – hazaszeretet. ahol a család. ami köré cselekedeteit rendezheti. Olyan feladatok kitűzése azonban. gyakran jár együtt életútválsággal. amely visszavisz a többi ember közé való beilleszkedés és az univerzális értékek elfogadása felé. miszerint ő is a választottak közül való. hogy az ember semmi másnak nem szentelhet túl sok figyelmet. annak az lesz az ára. A fentebb leírt négy fázis a legegyszerűbb modell. Ha mindig megváltoztatja a céljait. hogy a legtöbb elmélet felismeri ennek a dialektikus feszültségnek a fontosságát. Ez már az önmegvalósítási kísérletekhez vezet. hogy egy adott rendszer mennyire képes kifejleszteni a maga egyéni vonásait és élni lehetőségeivel. a pszichikai rend pedig egyenértékű az élvezettel. Az egyén újra befelé fordul. mint az adott személy: egy gondolatba. Az emberek nagy többsége valószínűleg kényelmesen megreked a második fejlődési szinten. más modellek hat vagy akár nyolc fázist is elkülönítenek. Minden ember legalapvetőbb szükséglete az. keressen valami kevésbé kimerítő forgató könyvet. hogyan kap értelmet az élet a komplexitás különböző fokozataiban. A célok mindenféle bajhoz is vezethetnek. inkább arról adnak tájékoztatást.igazának bizonyításául használja. és az Énen belül az érték és a tekintély új forrásaira lel. hogy kik ők és mit akarnak elérni az életben. valahányszor akadályokba ütközik. most újra érzi annak sürgetését. ha valaki szerencsés és sikerül a tudata felett úrrá lennie. Ahogy a 2. a benne rejlő lehetőségek kibontása iránti vágy. mi történhet. Többé már nem alkalmazkodik vakon. s nem a gyönyör a jutalom fő forrása. úgy tűnik. A komplexitás azt kívánja. A lépések száma lényegtelen. hogy felismerjük. AZ ELSZÁNTSÁG SZEREPE A cél megadja az erőfeszítések irányát. Ugyanakkor energiát kell fektetnünk abba is. hanem azok komplexitásának szintjét. és még inkább azzal. a különböző képességekkel. Ám ha nem tesszük. Nem mindenki járja végig ezt az emelkedő spirált. Még kevesebben érik el a harmadik szintet. hanem hogy mennyire differenciáltak és integráltak azok a célok. Először a pszichikai energia az organizmus szükségleteinek fedezésére szolgál. hogy a család vagy a szélesebb közösség érdekeit is képviselje. A létfenntartás önmagában is értelmet ad az életnek. melyek egyszerre irányulnak az anyagi feltételek javítására és a spirituális célok elérésére. egy eszmébe. amely az előzőekre épül rá. egy vallási vagy etnikai csoportra. csak az számít. 104 . a komplexitás szintje attól függ. és csak néhányunknak adatik meg újra egyesülni az univerzális értékekkel. Ha valaki elérte ezt a szintet. A komplex jelentésrendszer felépítésének ebben a forgató könyvében a figyelem. Ilyen értelemben az élet alaposan végiggondolt érzéki megközelítése. amely nagyobb. mikor rábízza a folyóra csónakját – készségesen hagyja. az Éntől való végső elfordulás. legyünk tudatában egyediségünknek és saját korlátainknak. a cég. A negyedik lépés. különböző célokkal és kihívásokkal. nem könnyű – főként ha maga a kultúra egészében véve érzéki jellegű. Vannak olyan emberek. akiknek az sem adatik meg. Így hát ezek a fázisok nem szükségszerűen azt tükrözik. Ezen a ponton az élet fő célja a fejlődés. és viszont. Mivel azonban ennek az állapotnak szerves velejárója a folytonos keresés. Természetesen nem kell ezeket a terveket megvalósítanunk. a növekedés. a végső cél beleolvad egy olyan rendszerbe. a szomszédságra.

mit tartalmaz ez a tanács az egyes ember számára. és meg kell találnunk a korszerű mód szert. akkor a célnak nem lesz értelme. ha nem akar. hogy – akár a masadai zsidók.A Zarándokok 8. amire egyszer elszánta magát. úgy döntöttek. "Ismerd meg önmagad!" – vésték egykor a delphoi jósda bejárata fölé. érdemes ennek szentelni az életed". hogy életük egyetlen hosszan tartó áramlat-élménnyé váljon: koncentrált. nem kötődünk már annyira a szülő helyünkhöz: nincs okunk arra. Hitük meggyőződését követték. hogy megosszuk vele az életünket. hogy a Legfelsőbb Lénnyel háborítatlan legyen a kapcsolatuk. sokkal könnyebben elkötelezzük magunkat egy cél iránt. annak az az egyik oka. logikusan elrendezett tapasztalatsorrá. akkor vállalása is értéktelenebb lesz. hogy megőrizzék földjüket és nyájaikat. Legalább ennyien fordítják minden energiájukat arra. Nem ők voltak az elsők. mint annak. Ez nem azt jelenti. hogy ezekkel számolnunk kell. Ahhoz pedig. a túlságosan sok összeegyeztethetetlen cél mind azért küzd. mint semmi más ezen a földön. hogy a nehézségek és az üldöztetés felmorzsolja elszántságukat. Most már foglalkozásunk sem tartozik olyan szorosan az identitásunkhoz: senkinek sem kell örökké könyvelőnek maradnia. kitartó tanulással kibogozhatjuk az ellent mondó célok hálóját. hogy a konfliktusok feloldásának egyetlen módja. hogy azonosuljunk szülővárosunkkal vagy bekapcsolódjunk a helyi közösségbe. hogy eredetileg mekkora értéket hordoztak magukban. hogy hajlamosak vagyunk megfeledkezni az értékéről – az a folyamat. Ha a játékszabályok túl rugalmassá válnak. Hogy miért ismétlik olyan gyakran. hogy vissza kellene térnünk a múlt merev értékrendjéhez és behatárolt választási lehetőségeihez. hogy anya és feleség legyen. jövendő házastársunk érdemes arra. tudós vagy akár katona is. s adnak értelmet ezzel saját életüknek. függetlenül attól. hogy önmaga felé irányítsa a pszichikai energiát. bárhova vezérelte is az őket. Azért kötünk házasságot valakivel. Akik állhatatosan így tesznek. Ezek az elkötelezettségük által értékessé váló célok segítettek értelmet adni a Zarándokok létezésének. és ki mondhatná meg. úgy lesz egyre nehezebb elérni a teljes elszántságnak ezt az állapotát. Ha azonban a házasság megkötése után nem viselkedünk ennek a feltételezésnek megfelelően. hogy ezt meg tudjuk tenni. üzlet asszony. és ha nem készülünk fel arra. Az előttünk álló választási lehetőségek sokasága oly mértékben kitágította személyes szabadságunkat. Ám ahogy a kultúra egyre összetettebbé válik. Több millióan adnak fel mindent hazájuk. A bőség zavara mindannyiunkra kihat valamilyen módon. hogy énjük integritását fenntartsák. Mindazonáltal minden nemzedéknek magának kell újra felfedeznie. melyet – belső rendje miatt – értelmes és örömteli eseménysorként élnek át. hogy a nő legfontosabb szerepe az. ha nem vesszük komolyan. akkor a kapcsolat is idővel veszíteni fog értékéből. Sokkal szabadabban mozgunk. részben mert nemigen volt más választása. Hittek abban. Szülők milliárdjai áldozzák fel magukat a gyermekeikért minden korban és minden kultúrában. hogy az út nagy része fárasztó és veszélyes lesz. hogy kitartson amellett. Ami mégis megkülönböztette a Zarándokokat a hozzánk hasonló többiektől. belsőleg összefüggő. Minden egyes cél következményekkel jár. Az önismeret oly régi gyógyszer. mi felé kellene fordulnunk. ám ha túl könnyen feladja. mert úgy gondoljuk. olyan lehetőség. akkor azt kockáztatjuk. hogy beválik. és nehezebb elérni az áramlat-élményt. Épp ezért a szabadság nem szükségszerűen segíti elő az élet értelmessé tételét – épp ellenkezőleg. amelyik összefogja cselekedeteinket. Régen egy vadász holtáig vadász maradt. céljaik valóban fontosak lettek. hogy ez még száz évvel ezelőtt is elképzelhetetlen lett volna. mellyel alkalmazhatjuk. A túl sok vágy. viszont ha kevesebb és világosabb választási lehetőség áll előttünk. amelyen keresztül összhangba hozhatjuk egymással a konfliktusban álló lehetőségeket. Mindent tekintetbe véve nem mondhatjuk. Kezdetben a cél igazolja az erőfeszítést. A ránk szakadt komplexitás és szabadság. akkor a mi leszármazottaink élete oly végtelenül gazdag lesz. és kiválaszthatjuk közülük azt az egyet. a keresztény mártírok vagy a késő középkori délfrancia kathar szekta – nem hagyták. mindig újra kell értelmeznünk korunk szellemének megfelelően. Egyszerűen túl sok cél vetélkedik az elsőbbségért. Mivel így cselekedtek. ha Ausztráliában nyitnánk meg azt a vendéglőt?" Az életmód és a vallás választás kérdése. hogy ezek a szavak mit jelentenek. Próba szerencse módszerrel. és azóta is számtalan epigramma adja tovább ugyan ezt a tanácsot. hogy a lelkiismeretük szerinti szabad vallásgyakorlás elengedhetetlen ahhoz. mintha a vállalt értékek megérnék. saját magunknak kell kitalálnunk. Az egyformán vonzó választási lehetőségek azonban elkerülhetetlenül a célok bizonytalanná válásával járnak együtt: a bizonytalanság gyengíti az elhatározást. hogy feláldozzák miatta kényelmüket vagy akár életüket is. A belső konfliktust az okozza. azoknak minden fájdalom és kudarc ellenére is van esélyük rá. melynek alárendelték életüket – sokan jártak már előttük. Ugyanez igaz minden áramlat-élményre: kölcsönös kapcsolat áll fenn a célok és a hozzájuk szükséges erőfeszítések között. 105 . ha túl sok dolog tart igényt a figyelmünkre. mellyel meg kell tanulnunk élni. hogy az emberiség ből hiányozna a bátorság. hogy semminek sincs számukra nagyobb jelentősége. Ebből az következik. Addig is hogyan állapítsuk meg. Mivel nem létezik abszolút bizonyosság arra nézve. akik először telepedtek le Amerikában. az elszántság hiánya pedig elértékteleníti a választási lehetőséget. Ma már lehet belőle művész. egy kovács egész életében gyarapította mesterségbeli tudását. és többé nem "nyilvánvaló". melynek megszerzéséért oly keményen harcoltak őseink. Ha erre képesek vagyunk. mi legyen életünk legfontosabb célja. melyik érdemes arra. akkor egyszerűen átmegyünk oda – "És mi lenne. s ezért könnyen módosítható lett. az az volt. hogy egymásnak ellentmondó. melyek 8 Zarándok Atyák: Új Angliát Amerikában 1620-ban megalapító angol puritánok. mibe fektessünk pszichikai energiát? Nincs senki odafent. a koncentráció csökken. később azonban már az erőfeszí tés igazolja a célt. vallásuk vagy művészetük kedvéért. akik olyan célt választottak. hogy neki szenteljük teljes életünket? Né hány évtizede egy nő számára egyértelműen helyénvaló volt. aki azt mondaná: "Itt egy cél. ha tehetnénk – nem is tehetjük. Ha nem. ha a lényegbevágó igényeket különválasztjuk azoktól. Egyetlen célnak sem lehet nagy hatása. A nehezen elérhető csúcsra törekvő hegymászó tisztában van azzal. Ha másutt zöldebb a fű. és úgy tettek. ha családja jólétét és boldogulását tűzte ki végső célként. értelmetlen célokra pazaroljuk az energiánkat.

Sok nagy vezető. de azért meg vannak a hátrányai is. hogy minden nap többször áttekintik. hogy még akkor is igazolják erőfeszítéseinket. Itt derül ki. Ha valaki csak praktikus célokat tűz ki maga elé. azok a célok. Egy jó játék. Amikor az oroszlán éhes. hogy nem lesz időnk boldogtalannak lenni. akkor nem kell minden egyes alkalommal mélyre ásnia saját lelkében. Sok olyan sikeres üzletember. Ideális esetben a tettek és az elmélkedés kiegészítik és támogatják egymást. melyet csak időről időre zavart meg az éhség. és mikor a sors könyörtelenül megtagadja tőlünk a kényelmes életnek még az esélyét is. meghiúsult elvárások. akkor nem tudja értelmesen megtervezni cselekedeteit sem. de gyakran azon az áron. Ha életünk küzdőtere bővelkedik lehetőségekben akkor folyamatos áramlatban fogunk dolgozni. hogy elmulasztja észrevenni saját érzéseit. hogy a szemlélődő életmódnak is megvan a maga előnye. mert szembenézünk az ellentmondásokkal és megpróbáljuk feloldani az egymással konfliktusban álló célok és vágyak közötti feszültségeket. a lehetőségek és következményeik reális mérlegelését már jó ideje az élet legjobb megközelítésének tartják. Mielőtt sok energiát fektetnénk egy cél elérésébe. amely az önmagára irányuló tudat kifejlődését megelőzően fennállt. amire teremtve lettek. erre bármilyen reális célkitűzés képes. A tett önmagában vak. hivatásának élő értelmiségi és tehetséges mesterember van. Másfelől azonban ha az efféle tűnődés és önvizsgálat szokása már kifejlődött valakiben. hogy energiánkat olyan célokba fektessük. vagyis a szemlélődő élet mód követésével. A HARMÓNIA VISSZASZERZÉSE Ha életünket a cél és az elszántság kovácsolja egybe. Tudatunkban mindig közvetett módon fog visszaállni a harmónia: nem azért. Ha emberi szemmel nézzük az állatok életét. A pszichikai entrópia azon formái. vagy hogy egy adott barátság – lehet bármilyen vonzó – elviselhetetlen feszültségeket gerjeszt a házasságában. mely minden gondolatot és érzelmet harmonikus egységgé illeszt össze. egy boldog közjáték otthon mind fókuszálni tudja a figyelmet. Joggal tehetjük fel azonban a kérdést. a gondolkodás tehetetlen. melyek egy ideig erőt adtak. hogy eldöntse. a szexualitás. hogy semmi más nem tud vetélkedni vele. mert általában azt teszik. Ha céljainkat jól választottuk meg. hogy egy bizonyos előléptetés több stresszel fog járni. aki negyvenöt éves korára gyárigazgató akar lenni. arra a következtetésre jutunk. Ha valaki a vita activában merül el. bűntudat – valószínűleg csak nemrégen váltak az elme megszállóivá. mert választott céljainkat olyan intenzitással igyekszünk valóra váltani. akár olyan módszeres önvizsgálat formájában. vagyis a cselekvő élet. magány. hogy az akadályok ellenére is kitartsunk mellettük. hogy konkrét külső feladatoknak adja át magát. esetleg kitörli az életéből a belső konfliktusokat. amit fizetnem kell érte – nekem és másoknak is? Képes leszek együtt élni magammal. akkor figyelmünk olyan mértékben a tetteinkre és a körülöttünk zajló eseményekre fog irányulni. A fiatal mérnök. Csaknem ösztönösen tudni fogja. Ehhez az kell. hogy békében élünk önmagukkal – nem természettől rendezett-e az emberi természet? Az ember eredeti állapota. frusztráció. akik megtanulnak bízni saját ítéletükben és hozzáértésükben. és ha van ahhoz bátorságunk. mihez kezdjek vele? Más szavakkal. melyek elég meggyőzőek ahhoz. melyek mostanában annyi kínt okoznak nekünk – beteljesületlen vágyak. és minden energiáját ennek szenteli. Ha valaki sosem törődött azzal. hogy rendkívüli módon beszűkíti a választási lehetőségek körét.nem olyan fontosak. Akkor pedig közvetlenül megérezzük az élet szövevényében a rendet. Az önismeret sokféle módon érhető el. és ezek mindegyike megnövekedett belső harmóniához vezet. Az agykéreg hatalmas növekedésének és a kultúra jelképes gazdagodásának melléktermékei mindannyian – a tudat felbukkanásának árnyai. Az élmények feletti elgondolkodást. s így megint a gyermekek öntudatlan spontaneitásával képesek cselekedni. szorongás. morogni kezd és prédára fog lesni. Viszonylag könnyű rövid időszakokra rendet teremteni az elmében. és azok között is felállítjuk a fontossági sorrendet. a következmény a belső harmónia érzése. hogy idejük legnagyobb részét áramlatban töltik. és nem lesz időnk észrevenni a normális életben előforduló entrópiát. és azokat igyekszik minden erejével elérni. utána pedig lefekszik és a napon sütkérezve álmodja az 106 . akik elvesztették a kapcsolatot saját élményeikkel. mint amennyit megér. mit is szeretne. valóban a belső béke állapota lehetett. megéri feltenni alapvető kérdéseket: Tényleg akarom ezt csinálni? Tényleg szeretem csinálni? Vajon az előrelátható jövőben is élvezni fogom? Megéri az ár. vajon az elmúlt néhány óra cselekedetei összeegyeztethetőek-e a hosszú távú célokkal. Megérte vajon feláldozni egészségemet az előléptetésért? Mi történt azokkal az aranyos kis gyerekekkel. míg éhségét nem csillapította. hogy miért olyan nehéz elérni ezt a belső rendet? Miért kell valakinek keményen küzdenie. Az élet egészére azonban már sokkal nehezebb kiterjeszteni ezt az állapotot. előbb vagy utóbb azonban előbukkannak a háttérbe szorult alternatívák – elviselhetetlen kételyek és sajnálkozás formájában. A cselekvés segít megteremteni a belső rendet. Ezt alapvetően kétféle módon tehetjük meg: az ókori gondolkodásnak megfelelő felosztás szerint a vita activa. akkor úgy kerül az áramlatba. hogy elértem a hatalmat és az anyagi biztonságot. Akár a pszichiáter díványán történik. melyek végül fennmaradtak a rostán. hanem azért. ha elérem? Ezeknek a látszólag könnyű kérdéseknek a megválaszolása csaknem lehetetlen olyan emberek számára. valószínűleg hosszú éveken át sikeresen és töretlenül halad előre. vajon egy adott tett entrópiát idéz elő vagy sem. ha a figyelmét annyira lefoglalják a külső célok. avagy a vita contemplativa. ahol fáradságos munkával kibékítjük elnyomott vágyainkat tudatunk többi részével. melyeket aztán nagy elszántsággal véghez is vittek a belső harc mindenféle jele vagy a fontossági sorrend felállításával kapcsolatos bármilyen probléma nélkül. mint például Winston Churchill vagy Andrew Carnegie tűzött ki maga elé olyan életcélokat. és előidézni ezzel az áramlat harmonikus élményét. egy sürgős munka. hogy értelmet adjanak egy egész életnek. a tudat tartalmának dinamikus rendje lesz. hogy rájöjjön arra. a fájdalom és a veszély felbukkanása. hogy az életet koherens áramlat-élménnyé tegye? Nem úgy születünk-e. amely a jezsuitáknál szokás. hirtelen nem bizonyulnak elég erősnek ahhoz. mikor a forrásaink kimerültek. akikből időközben flegma kamaszok lettek? Most.

Az állatok éppúgy szenvednek. úgy kapnak helyet bennük az egyre specializáltabb szerepek. feladat. választási lehetőségek és magatartások kakofóniája. Elméje nem mérlegel pillanatnyilag elérhetetlen lehetőségeket. mint ahogy a mi lelkünkben felbukkanó zűrzavar a határtalan lehetőségek és a folytonos tökéletesedés szükségszerű következménye. ha gazdájuk egyedül hagyja őket. hogy az emberek olyan nosztalgiával gondolnak vissza kora gyermekkoruk éveire. Ez csak akkor jöhet létre. semmivel sem boldogabb nálunk. ami lehetővé tette a spontán áramlatot. Több tényezőjét is elkülöníthetjük annak. azt. mert nincs. Az állatok képességei mindig összhangban vannak a konkrét követelmények kel. egymással összeegyeztethetetlen cselekvési lehetőségek kel. mégis előnyösebb az összetettebb. Ha az emberi történelem szintjét tekintjük. olyan derűsnek látszanak. amelyet az embereknél áramlatnak hívunk. hogy az irigységet kelt a differenciáltabb kultúrából érkező látogatóban. Az unalom olyasmi. lehetőség. az alternatív célok és cselekvési lehetőségek száma és összetettsége elhanyagolható. akkor megadatik neki a választás kétes áldása. hit rendszerek. de azon az áron. ami megzavarja. Az egyéni élet tartama alatt is minden ember egyre növekvő mértékben ki van téve annak. nincs szükség kompromisszumra. Ez persze nem azt jelenti. ahogy a természeti népek elfogadják sorsukat. az élet elkerülhetetlen balesetei mind szenvedést okozhatnak. Egy gyerek azonban ritkán boldogtalan anélkül. amelyet doktor Faustus kötött Mefisztóval: a jó doktor tudásra és hatalomra tett szert. hogy szükségletei kielégültek. A "boldog vadember" mítosza azon a megfigyelésen alapul. mint Tolsztoj Ivan Iljicse. hogy a primitív népek. Nem kell messzi tájakat bejárnunk ahhoz. akkor viszonylag könnyebb elérni a harmóniát. A faj szintjén a központi idegrendszernek a biológiai evolúció folyamán történő kifejlődése az egyik ok. Ők is érzik az éhség. ha az ember egyszerre egynél több célt tart szem előtt. ugyanakkor tudatában van egymással ütköző vágyainak is. Kegyetlen vagy nemtörődöm szülők. hogy az ember barátai legyenek. 107 . amiért az elme tartalma egyre differenciáltabbá válik. A pszichikai entrópia emberi sajátosság. Nincs már egyetlen helyes viselkedés mód. Így az éhes oroszlán csak azt fogja fel környezetéből. mint amit valóban el tudunk érni. de ez az életkor növekedésével egyre inkább megváltozik. technológiák – fejlődése a másik ok. sokan érzik úgy. hogy jó oka ne lenne rá. amit a gyerekek csak nehezen sajátítanak el. Minél összetettebb egy rendszer. a mi problémáink megoldására mégsem nyújthatnak modellt. szegénység és betegség. ha a biológiai alapon beléjük kódolt célokat nem tudják elérni. Nem sokan szállnának szembe azzal az állítással. A farmer és a molnár. Mikor az elmét már nem kizárólag a reflexek és az ösztönök uralják. Ha csak néhány lehetőséget tudunk elképzelni. melyet maga a rendszer gerjeszt. Az elmének nemcsak azt kell tudnia. hogy hiába olyan harmonikus az egyszerűbb tudat. valószínűleg igaz. az áramlat átélésének nagyobb az esélye. kellemes alternatívákat sem képzel maga elé. akkor szorongani kezdünk. a pap és a katona most már mind különbözőképpen látják a világot. harmóniában vannak önmagukkal. hanem azt is. Nincs okunk azt hinni. Nem sok tere nyílik a konfliktusoknak. a kultúra – a nyelvek. hogy kielégítetlen ambícióktól szenved vagy nyomasztja a felelősség. hogy saját szenvedésének okozója legyen. minden gyerek spontán módon cselekszik. ami a gazella felderítéséhez kell. hogy képes legyen zavart és kétségbeesést érezni még azután is. válaszul a mesterségesen beszűkített lehetőségekre. Mielőtt Én-tudata kifejlődne. Az ártatlanság rendje már kívül esik az általunk bejárható körön. A mítosz azonban csak az igazság egyik feléről számol be: amikor a "vadember" éhes vagy fáj valamije. a választási lehetőségek világosak. Hogy ezt az evolúciós analógiát tovább kövessük és a biológiai evolúcióról a társadalmira is kiterjesszük. szenvednek. Azok a kutyák. hogy a gyerekkor teljes szívvel átélt derűje. De az összes élőlény közül csak az ember van olyan helyzetben. A korábbi egyértelműséget. A gyerekek előtt általában kevés és még koherens választási lehetőség áll. teljes átéléssel és elszántsággal. A technikailag kevésbé fejlett kultúrákban élő emberek belső harmóniája behatárolt választási lehetőségeiknek és adott képességeiknek köszönhető. ha nem fenyegeti őket semmi.oroszlánok álmát. aki megosztja tudását és érdeklődését összes többi társával. ami van. mivel elméjük – ösztönös módon – csak arról tartalmaz információt. Ez természetesen érvényes az elme fejlődésére is: minél több információt képes kezelni. annál nagyobb teret enged az alternatíváknak – és annál több dolog romolhat el benne. elhomályosítja az egymással feleselő értékek. az Édenkertbe vezető út örökre zárva marad előttünk. akkor unatkozni. míg egy jóllakott oroszlán teljességgel a nap melegére koncentrál. ami lehetne. Érthető hát. Ez az egyszerű rendszerek rendje – azért rend. és a kudarc lehetősége sem zavarja. és minden szerep más képességeket kíván meg. és ő valószínűleg gyakrabban kerül ilyen helyzetbe. Többé már nem lehet minden ember vadász. Megszabadulván a külső okokból bekövetkező konfliktusoktól. Ahogy a társadalmi rendszerek az elszórt törzsektől elérkeznek a zsúfolt nagyvárosokig. mint mi. vagy ahogy a gyerek teljes szívvel a jelenben él. Noha megcsodáljuk a pihenő oroszlán felhőtlen derűjét. mint mi. Amikor túl sok a követelmény. a fájdalom és a kielégítetlen szexuális vágy kínjait. és átélik a megszakítatlan összpontosításnak azt az állapotát. Ez azonban törékeny harmónia: ahogy a komplexitás lépésről lépésre nő. hiedelmek. ami aktuálisan jelen van a környezetben testi állapotukkal kapcsolatosan. hogy szembe kell néznie egymásnak ellentmondó célokkal. hogy a tudat miért válik egyre komplexebbé. úgy növekszik vele együtt az entrópia lehetősége is. melyeket úgy neveltek. mint amennyi valóban lehetséges. többet érhetünk el. úgy növekedik a belső konfliktus lehetősége. hogy lássuk. és úgy érezzük. mikor túl kevés. hogy a lelkéből eltűnt a harmónia. Goethe jelenítette meg ezt a dilemmát abban az alkuban. melyek gyakran egymással ütköző gondolatokat és tetteket kívánnak meg ugyanattól a személytől. A vágyak egyszerűek. hogyan lehet az áramlat természetes része az életnek. hogy mindig többet akarunk annál. ahol a társadalmi szerepek. a többi élőlény nem eléggé fejlett ahhoz. az itt és a most osztatlan átélése az évek múlásával egyre nehezebben visszahozható. hogy a gyerekek mindig boldogok. hogy a kevésbé fejlett kultúrákban. és annak köszönhető. Ha már egyszer gyümölcsöt szedtünk a tudás fájáról.

Ha valaki minden energiáját abba fekteti. Az autentikus tervek általában belsőleg motiváltak. Malcolm X. különös tanulságokat vont le az eseményből. de csodálták és szerették Amerikát és az országot megtestesítő hatóságokat. Az élettervek mindkét típusa segít értelmet adni az életnek. ahogy összeállította a vonatok pontosan illeszkedő menetrendjét. aki a rák ellenszerét akarja minden másnál jobban meg találni. aminek következtében E. hogy egy erős. Hasonló megkülönböztetés áll fenn egyfelől a saját élettervek. hogy a modern embernek szembe kell néznie ezzel. a börtönben olvasmányai hatására másfajta célokat fedezett fel. hogy egymillió dollárja legyen. Megrémítette őket New York lüktető nagyvárosi életmódja. melyet mások írtak meg. Békés. Lényegében teljesen új. mely célok hozzásegítették a méltósághoz és az önbecsüléshez. Ezek a fogalmak mindegyik esetben azt fejezik ki. Még ha minden pénzét elveszíti is. Gyakran új és szokatlan dolgokról van szó. Úgy tűnik. hogy milyen embertelen cselekedeteket követ el. hogy közelebb került-e a céljához vagy sem – mindenesetre mindig tudja. Nem minden életterv egyformán produktív. komoly sérüléseket szenvedett és a bicikli is összetörött. Amikor valakinek a pszichikai energiája egybeolvad élet tervével. melyek formát és értelmet adnak az egyén életének. normális időkben egy Adolf Eichmannhoz hasonló ember a társadalom megbecsült tagja. A nem autentikus tervekben a választás annak alapján történik. hogy szívvel-lélekkel elkötelezze magát tettei mellett. másfelől pedig az elfogadott élettervek között. hogy kifizesse a drága kórházi számlákat. amely az ő szóhasználatukban olyan célirányos cselekedeteket jelent. a nem autentikus tervek választását külső erők motiválják. de jelentéssel. addig a tudata harmonikusan működött. A világos visszacsatolás meg fogja könnyíteni számára. és azt is. A stricik és zsebtolvajok szokásos ügyeskedései helyett olyan összetett célt tűzött ki maga elé. még mielőtt betöltené a harmincat. mit kell tennie. Olyan élettervet teremtett belőle. de mindkettőnek megvannak a hátulütői. apjának kölcsönt kellett felvennie. A náci Adolf Eichmann számára – aki emberek tízezreit küldte hideg fejjel a gázkamrába – a bürokrácia szabályai szentek voltak. de élettervének sebezhetősége azonnal nyilvánvalóvá lesz. önmagukban hordozzák értékeiket. A baleset után hosszú éveken keresztül E. és hogy az embereket a lehető legkisebb költséggel szállítsák. hogy mindaz. Számára az élet értelme az volt. Az életben jelentéssel ruház fel minden eseményt – nem feltétlenül pozitív értelművel. hogy mit érez valaki kötelezőnek csak azért. Olyan filozófusok. akkor fedezi az összes kiadást és vesz egy új biciklit is. Minden valószínűség szerint áramlatélményben volt része. Mivel az élet értelmét személyesen felfedezni akaró emberek egyéni küzdelmeinek termékei. hogy amit tesz. amelyek egész életében végigkísérik. értelemmel bír. amely nemcsak saját életének adott értelmet. mert összetartja őket a közös cél. akinek korai évei a nyomornegyedekben élő fiatalok megszokott forgatókönyvét követték – utcai verekedés és drogkereskedelem –.ÉLETTERVEK ÉS AZ ÉLET ÉRTELME Ha nem akarjuk elfogadni a genetikailag vagy társadalmilag belénk programozott célokat. Kutatásaink egyik interjúalanya – nevezzük a továbbiakban E. amint beteges lelkű és gátlástalan emberek ragadják magukhoz a hatalmat. Az első esetben az egyén maga írja cselekedetei forgatókönyvét személyes tapasztalatai és választási lehetőségei alapján. hanem sok más embernek is segített élményeikben csökkenteni az entrópiát. mely az egyén minden cselekedetének jelentőséget ad. és azt mondta. és elnevezték "tervnek". akkor a harmóniát észérvek és a szabad választás segítségével kell megteremtenünk. a század elején nőtt fel egy szegény bevándorló család fiaként. Itt nincs igazi alternatíva. melyeket mások könnyen őrült vagy romboló hatású ideának tarthatnak. és alig tudtak írni-olvasni. mint Heidegger. A kocsit egy gazdag orvos vezette. amit tesz. E. hogyan állíthat össze valaki saját élettervet régi célok alapján. Sartre és Merleau-Ponty. Ekkor a mintaállampolgárból bűnrészes lesz anélkül. és E. mert mindenki más ezt csinálja. Nem számít. hogy céljait megváltoztatná vagy akár tudatában lenne annak. nek – ugyancsak jó példát szolgáltat arra. Az elfogadott életterv nagyon jól működik egészen addig. cinikussá. már tudják. ellenkező esetben eltorzult célok csapdájába csalhatja az egyént. ehelyett E. Sajnálatos módon az orvos soha többé nem jelentkezett. amíg a személy érzéseit és hitét fejezi ki. Amíg parancsokat követhetett. általában tudni fogja. A pszichológusok ezzel szemben inkább a helyénvaló törekvés (pro priate strivings) vagy az életterv (life theme) kifejezést használják. semmi más nem számított. Az életterv meghatározza. Másik biciklire nem telt. Sikerült meggyőznie E. hogy ha nem tesz feljelentést. mindenben csak a saját hasznát kereső emberré nyomorítva őt. és racionális érveken alapuló személyes döntést hoz. akárcsak egy játék. A saját élettervek más okok miatt törékenyek. szülei megtakarított pénzükből vettek neki egy biciklit születésnapjára. amely számtalan perifériára szorult ember életét – függetlenül bőre színétől – teheti rendbe. Ugyanúgy az az ember. hogy áramlatba kerüljünk. akiben tudatosul a szabad választás lehetősége. amíg a társadalmi rendszer egészséges és józan. melynek szabályait és lépéseit be kell tartanunk ahhoz. Szülei csak néhány szót beszéltek angolul. és biztosította. társadalmi legitimációjuk általában igen csekély. hogy az egyes célok visszavezethetők egy olyan végső célra. hétéves lett. és szülei is 108 . akik bele egyeztek az alkuba. A legerőteljesebb élettervek gyakran újra felfedezett és egyénileg választott ősrégi emberi célokon alapulnak. Néhány nappal később biciklizés közben elütötte egy szabálytalanul közlekedő autó. Az első az olyan ember élettervét jellemzi. az helyes-e vagy sem.-t és szüleit. aki E. mely dolgok teszik az életet élvezhetővé. gondolatai és tettei értékesek maradnak számára. Ez az esemény okozhatott volna olyan sérüléseket is E-nek. Az egzisztencialista filozófusok különbséget tesznek autentikus és nem autentikus tervek között. Amikor E. akkor minden esemény vagy egy lépéssel közelebb viszi a célhoz vagy távolabb attól.-t kórházba vitte. hogy mi maga a döntés. hogy a szükséges mennyiségű vagon mindig és mindenhol rendelkezésre álljon. soha nem kérdőjelezte meg. jól szervezett intézmény része legyen. a második esetben pedig egyszerűen felvesz egy előre meghatározott szerepet egy olyan forgatókönyvből. a tudatban megjelenik a harmónia. korábban már elért emberi teljesítmények darabjaiból összeállított identitást teremtett a maga számára.

hogy az életnek van értelme. és az ember esendő és kegyetlen. mert minden ember esendő és kegyetlen. hogy az ember meg gazdagszik. míg mások egy üres. E. amelyet E. el kellett olvasnia az iskolában az Egyesült Államok alkotmányát és az állampolgári jogokat. ha a problémát úgy fogalmazta meg. melyeket ő rendelt maga fölé. A megoldások felkínálásának önzetlensége tipikus a negentropikus élettervek esetében. ami bizonyos embereket képessé tesz arra. mert azt. az nem más. és munkájában elért eredményei jelentősen hozzájárultak ahhoz. hogy mi történik az ellenkező esetben. Úgy döntött. dolgozott ki magának. Freud óta foglalkoztatja a pszichológusokat az. hogy miként kovácsolódik össze egy ember életterve. csak akkor lett képes szembenézni személyes életének szerencsétlenségeivel. tetteit és érzéseit. a neurotikus pedig akkor következik be. hogy problémájának gyökere az emberi természetben rejlik. Antonio Gramsci. amikor édesanyja rákos lett és nagy fájdalmak közepette meghalt. hogy életcélra leljenek. alkoholista apa gyerekei többféle módon is magyarázhatják szerencsétlenségüket. ha az ember szegény. akiknek a kezében van a hatalom. élete több szempontból is jellegzetes példája annak. A szenvedés értelmezése a lényeges. de csak az utolsóból nőhet ki egy olyan életterv. hanem a feladat kiterjed más emberekre. hogy a szenvedésre válaszul bekövetkező neurotikus reakciót tekintjük normálisnak. hasonló példával szolgálhat. Célja körvonalazódván elhatározása egy pillanatra sem ingott meg. aki olyan mély hatást gyakorolt a modern európai gondolkodásra. hogy a kora gyermekkori traumák hogyan vezetnek felnőttkori pszichés zavarokhoz. A kisfiú menekülhetett volna önsajnálatba és depresszióba. a konstruktív reakciót pedig "hárításnak" vagy "szublimálásnak". vagy körülbástyázhatta volna magát áthatolhatatlan cinizmussal. befelé fordulóvá és búskomorrá vált. Nem töltötte azonban még be a tíz évet. Élete végéig az a terv vezérelte gondolatait. nem tudja elérni az áramlatot. hanem azért is. hogy potenciális kihívásként értelmezze. Felvették a jogi karra. negentropikus életterv általában nem egyszerűen egy személyes problémára adott válasz. hogy az életterv sok esetben a korai években elszenvedett fájó. hogy az embereknek van választási lehetőségük a tekintetben. nem ismerik a játékszabályokat és nincs megfelelő képviseletük azok között. ahhoz az kell. hanem minden szegény. hogy ügyvéd lesz. Miközben a cél eléréséhez szükséges képességeket próbálja valaki megszerezni. mint ő. karrierje csúcsán pedig éveken keresztül dolgozott az elnöki kabinetben az állampolgári jogok védelmén és a törvény hozásban. rákkutató lett. hogy családja szegénysége és elidegenedése nem az ő bűne. Gottfried. Mondhatják azt. hogy le fogja győzni. Az emberarcú szocializmust hirdető filozófus. és az ilyen sorsot csak úgy lehet elkerülni. hogy a szenvedések milyen értelmezése vezet negentropikus élettervekhez? Ha a gyerek. hogy a szegénység az oka mindennek. Ezt az ok-okozati összefüggést viszonylag könnyű követni. hanem sokan mások is. Első helyen kell megemlíteni. Nehezebb – és érdekesebb – feladat magyarázatot találni arra. hogy nagy művésszé. tartalmatlan életen küzdik át magukat? Természetesen erre a kérdésre nincs egyszerű válasz. nehezen tudták felmérni az idegen emberek szándékait. személyes sérelemre – szülők elvesztésére. mint saját személyes ellenségére. Egy erőszakos. Életének minden cselekedete egyetlen nagyjátszma része volt. hogy műveletlensége és tehetetlensége miatt ilyen. Valójában nem maga a trauma számít. akivel Chicagói Egyetemen dolgozó kutatócsoportunk készített interjút. hogy az emberiség egyszer megszabaduljon ettől az átoktól. nemcsak azért. Hogyan tudhatná egy gyerek megváltoztatni az emberi természetet? Hogy valaki értelmet találjon a szenvedésben. beteg és nyomorult. Mi az. hogy életének értelme van. Könnyebb kételkedni abban. inni kezdett. apja úgy érezte. a külső esemény soha nem határozza meg az életterv tartalmát. akit erőszakos apja rendszeresen bántalmaz. bölcs államférfivá vagy tudóssá váljon. E. nem pedig apja hibájának. Így bármilyen megoldást talált saját problémáira. hogy saját élete jobb legyen. E. akkor logikus. kudarcot vallott az életben. Amikor azonban E. Ha feltételezzük. hogy hogyan reagálnak az eseményekre és milyen jelentést tulajdonítanak a szenvedésnek. az ő szüleihez hasonló helyzetben lévő bevándorló esetében is. Végül pedig egy komplex. Még gyerek 109 . Így hát a következő kérdés az. hogy mások ne essenek olyan könnyen igazságtalanság áldozatául. ami egy traumatikus esemény következményeit az életnek értelmet adó feladattá fordítja. ő azonban kezdett úgy gondolni a betegségre. akkor nem sokat tehet ellene. kedves emlékeket idéznek fel benne. fokozatosan rájött. számtalan külső és belső tényező befolyásolja. aki pusztuljon csak el. Úgy tűnt. vagyis a rendetlenség renddé szervezésének képessége. és sok ember életébe hoz harmóniát. tizennégy-tizenöt éves lett. Ha azonban abból indulunk ki. mint amely a kisebbségek kirekesztettségének és tehetetlenségének tulajdonítható. vagy ő is csak egy ember.keserűek és gyanakvóak voltak. Az. például a tehetetlenség problémáját nemcsak saját vagy szülei esetében tartotta fontosnak. és élvezettel nézett szembe az útjába kerülő feladatokkal. ha az egyén képtelen megbirkózni a nehézségekkel. hogy nincsenek tisztában a jogaikkal. amikor éppen a szenvedés sarkall arra valakit. a szegénység és tehetetlenség megteszi a magáét. hogy a tapasztalatok látszólagos káoszában felfedez-e valaki egy harmonikus élettémát. kora gyermek korának évei napsugaras. és olyan szabályok és célok fogták őket össze. Gottfried gyermekként nagyon közel állt édesanyjához. hogy apjuk egy szörnyeteg. sok más ember életét teszi jobbá. egy híres bíró mellett gyakornokoskodott. például púposan született egy rozoga paraszt viskóban. Ebben az esetben is egy személyes tragédia változott át meg oldandó feladattá. akkor a konstruktív jellegű válasz a "normális". melyet még kamaszkorában választott. és megesküdött. hogy egyértelműen a külső események határozzák meg a lelki történéseket. Később maga is bíró lett. Amikor a benne foglalt alapelveket összevetette saját életével. néha az egész emberiségre is. hanem annak az eredménye. Valószínűleg magyarázatok mindegyike igaz. Idővel orvosi diplomát szerzett. annak nemcsak ő maga látta hasznát. mint az előző fejezetben már említett disszipatív struktúra. Úgy érezte. de még ilyenkor sem szükségszerű. arra a következtetésre jut. E. számára is csak akkor nyílt meg az út a megfelelő képességek elsajátítása –jogi tanulmányai – előtt. elhanyagoltságra vagy rossz bánásmódra – adott reakció.

Meglehetősen elégedett voltam a 110 . integritásáért széles körben tisztelt társadalomtudós mesélte. a valódi vágya az életben az. később az életben még mindig rengeteg lehetősége adódik arra. akik nem tűznek ki célokat maguk elé. hogy hogyan kell élni. mintha a materiális kultúrát minden egyes nemzedék maga próbálná darabokból felépíteni. a célkitűzésekről és értelmes célok köré sikeresen szervezett életekről. hogy életét annak megértésére fogja szentelni. aki egy kis szerencsével és kemény munkával kiverekszi magának. Azok az emberek. amikor egy kedves. hogy mit tegyenek a következőkben. azaz a középkorúaknál bekövetkező krízissel küzdő menedzsereknek. hogy kutatásaink szerint azok az emberek. A jó irodalom képes rendszerezett információt nyújtani a viselkedésről. rideg körülmények között felnőtt fiú pedig – amikor véletlenül a kezébe került egy Horatio Alger elbeszélés egy hozzá hasonlóan szegény és magányos fiatalemberről. hogy amikor tizenévesen elolvasta Dickenstől a Két város történetét. egyike a fasizmus ellen harcoló legbátrabb vezetőknek. a költészet. a végső pillanatig dolgozott: gyönyörű esszéket írt arról a csodálatos világról. a vallás és a filozófia? Időnként szemináriumot tartok úgynevezett "midlife crisis" szel. Albert Einstein korai évei tele voltak csalódásokkal és szorongással – végül mégis mindannyian hasznos és fontos életet alakítottak ki a maguk számára. amelyik tönkretette anyja egészségét és becstelenséggel vádolta meg apját. Ez a felfogás nem különbözik attól. hogy tanulhasson. komplex élettervvel rendelkező ember vissza tud emlékezni egy olyan idősebb emberre vagy történelmi alakra. olyan nagy hatást tett rá a Dickens által leírt társadalmi és politikai káosz – hasonlítván ahhoz a zűrzavarhoz. másrészt esetleg végül majd meghaladjuk azt. hogy egy magunk is fel tudunk fedezni értelmes célokat. Mussolini börtönében halt meg. Végül egyetemi professzor és parlamenti képviselő lett belőle. családi és magánéletük ellenben gyakran rendezetlen. A sikerre való esély körülbelül akkora. hogy merítsen a múltból. mégis képesek voltak boldogulni. Thomas Edison beteges gyerek volt. mert szinte már feledésbe merül. A stratégia abból áll. ha megszabadulnánk a gyávaságtól és a kapzsiságtól. Így például egy híres. Mindezek ellenére és sok más nehézséggel megbirkózva Gramsci küzdött az életben maradásért. ameddig eljuthattak. ahogy később kiderült. A kultúrában sok ilyen célra fel használható tudás – jól elrendezett információ – halmozódott fel. Nem használni fel azt az információmennyiséget. A vasárnap reggel gyerekeknek sugárzott tévéműsorok értelmetlen és népszerűséghajhászó történetei képtelenek elérni ezt a célt. Mások életét például Platón párbeszédeinek racionális rendje vagy éppen egy science fiction történet hőseinek bátor tettei változtatták meg. szegény. ezért örülnek annak. Mindent összevetve a kezdet nem volt valami ígéretes. hogy anyja minden este a legjobb ruháját adta rá és egy koporsóba fektette le aludni. Bármilyen legyen is valakinek a családi háttere. melyek az emberi környezet részét képezik. igazságtalanul. melyek segítenek elkerülni az elmében kavargó káoszt. neurotikus lányként nőtt fel. általában nem emlékeznek arra. akit rendkívüli módon csodált és példaképének tartott. hogy az előző nemzedékek által megvalósított rendből kiemeljük és felhasználjuk azokat a mintákat. Az élet esetlegességével szembenézni kénytelen emberek közül sokan merítenek erőt abból a tudatból. hogy előbbre juthasson az életben – azt gondolta magában: "Ha ő meg tudta csinálni. régi hősökről szóló történeteket és mulatságos kis családi sztorikat mesél el nekünk. szerető. akkor az olyan egyszerű és nyilvánvaló. hogy miért keserítik meg az emberek egymás életét. a tüzet. és a tanára azt gondolta róla. Mégis beszélek róla. akik értelmet tudtak adni az életüknek. gyakran kiemelik. hogy szüleik felolvastak vagy meséltek volna nekik gyerekkorukban. mondván. hogy értelmi fogyatékos. vagy azt remélni. Ha ezeknek az embereknek. Eleanor Roosevelt magányos.volt. Egy árvaházban. hogy egyrészt profitálhassunk a múltban felhalmozott tudásból. Évekig a fejlődéspszichológia legújabb kutatási eredményeire és elméleteire támaszkodtam előadásaimban és az utána következő beszélgetésekben. amikor az apját több évre börtönbe csukták. hogy ott és akkor eldöntötte. mikor már – tanárként – szerény megélhetésre tett szert. bibliai történeteket. van valami közös stratégiájuk. hogyan lehet harmóniát teremteni a káoszból. Rendezett információt veszünk fel a tanáraink. amely új cselekvési lehetőségeket tárt fel előtte. Összehasonlításképp elmondanám. Ezek a sikeres üzletemberek már eljutottak a ranglétrán addig. oktalan elbizakodottság. és a család csak tengődött egyik napról a másikra. hogy egyszerűen lehetetlen közvetlen kapcsolatot feltételezni a gyermekkori külső problémák és a felnőttkori belsőleg értelmetlen élet között. akik felnőttként koherens életterveket fejlesztenek ki maguknak. és kizárólag saját eszközeikkel próbálnak értelmet adni az életüknek. remek példát mutat arra. Antonio kisgyerekként olyan beteges volt. én miért ne tudnám?" Ma ez az ember emberbaráti cselekedeteiről ismert nyugalomba vonult bankár. Gyakran az jelenti az első találkozást a múltban összegyűjtött tapasztalatokból megismerhető értelmes renddel. a színház. hogy harcolhasson az ellen a társadalmi helyzet ellen. hogy gyerekkorukban a szüleik gyakran meséltek nekik történeteket vagy olvastak fel könyvekből. Akkor sem állt meg. amely a miénk lehetne. akik tudomást sem vesznek róla. az építészet. és végül még azt is sikerült elérnie. mintha elektron mikroszkópot akarnánk építeni szerszámok és fizikai ismeretek nélkül. A legtöbb. Sokan vannak mégis. Az ilyen típusú személyiségre annyi példa van. vagy egy olyan könyvre. hogy előttük már mások is küszködtek hasonló problémákkal. a jó zene. És ez még csak az irodalom – hol van még a zene. hogy csaknem szégyenkezve említem meg. a képzőművészet. a filozófia és a vallás bárki számára hozzáférhető. a tánc. a képzőművészet. s a társadalom megszabta célokat sem fogadják el azok megkérdőjelezése nélkül. a könyvek és bizonyos modellek segítségével. amelyet a szülei éltek át Európában az első világ háború után –. Egyetlen józan ember sem akarná nemzedékről nemzedékre újra feltalálni a kereket. hanem megtanuljuk használatukat. hogy reggelre úgyis halott lesz. mivel úgy döntött. bizalomra méltó felnőtt tündér meséket. ha elgondolkodhatnak azon. az elektromosságot és azt a millió tárgyat és műveletet. amit elődeink oly nehezen gyűjtöttek össze arról.

melyek a valóság egymástól elszigetelt jelenségeit vizsgálják és írják le. minden olvasó számára azonnal világos. egy hiúz és egy nőstényfarkas – többek között a hatalomvágyat. hogy majd az egész világon uralkodóvá válik. akik szabad idejüket kórházakban töltik haldoklók mellett virrasztva. amelyeket a tudomány már felfedezett az emberiséggel és a világegyetemmel kapcsolatosan. érzünk. hogy a következő században új cél. mivel az igaz utat nem lelém. Van-e arra valamilyen lehetőség. Sosem volt még ilyen komoly és nyílt beszélgetésünk a középkorúakat fenyegető csapdákról és arról. Imájára egy jelenés a válasz: Vergilius. az a vallásos életterv. hogy három bősz vadállat leselkedik rá. Magvető 111 . amelyet megteremtett. Pillanatnyilag egyik megoldás sem látszik valószínűnek. akkor át kell alakulnia. felmászik egy dombra. hogy ezek a hajszolt üzletemberek hogy fogadják ezt a több száz éves példabeszédet. A történet oly világosan a kulcskérdések köré szerveződik. Számtalan ember merít erőt és nyugalmat az imádságból. regényében a főhősé. az megragadó és sok tekintetben máig érvényes leírása azoknak a nehézségeknek. akik bíznak abban. hogy esetleg időpazarlásnak tartják ezzel foglalkozni. Dante azzal kezdi ezt a végtelenül gazdag és hosszú költeményt.találkozók sikerével. A: Isteni színjáték. mások még mindig a kommunizmusban látják az ember életét fenyegető káosz problémájának megoldását. miközben a sötét erdőben bolyong. velük együtt visszautasítják az igazat is. sötétlő erdőbe jutottam. a szex és a pénz utáni vágy. In Dante Alighieri összes művei. Dante. 196. Babits Mihály. sokuk számára egy egyéni je1entéssel fel ruházott hitrendszer nyújtja az áramlat eléréséhez szükséges célokat és szabályokat. 5. hogy milyen jó ötlet volt Dantéval indítani a beszélgetést. Ford. a kéjvágyat és a mohóságot testesítve meg. Végül is ez a hatszáz évvel ezelőtt írt mű – a legkorábbi leírás a ma középkorúak válságaként ismert jelenségről és annak megoldásáról. Világos azonban az is. hogy van olyan út. akik sosem választottak célt maguknak. melyekben reménykedünk és melyektől félünk. Attól féltem. 1-3. sajnos azonban az út a poklon keresztül vezet. és segítenek értelmet adni gyerekeink életének? Vannak. Némi szorongással vártam. aki több mint ezer évvel Dante születése előtt már halott volt. ugyanúgy. a többit pedig elvetni. mint például az egyház. püspökökkel és papokkal. de szerencsére aggodalmam alaptalan volt. Dante más szempontból is fontos modellként szolgálhat. hogy meneküljön tőlük. Végül úgy döntöttem. melyekkel egy középkorú ember szem be találja magát. és mindazok még szörnyűbb sorsának. az állatok azonban egyre közelebb kerülnek hozzá. Noha naponta értesülünk tisztességtelen tőzsdések ügyleteiről. óhatatlanul az entrópia jeleit kezdi mutatni. hogy valaki értelmet találjon egy hiedelemrendszerben. kipróbálok valami szokatlant. Ilyen alap nélkül a tudatunkat továbbra is megosztaná a hit és a tudás.és eszközrendszerek keletkeznek.5. megtartani azt. hanem pogány költő. Noha költeményét mély vallásos érzület és erkölcsi tartás hatja át. akiknek célja az életben az entrópia növelése volt – ezek az úgynevezett "bűnösök". Később több résztvevő is mondta nekem négyszemközt. Előadásomat Dante Isteni színjátékának rövid összefoglalásával fogom kezdeni. Még ma is találkozunk olyan emberekkel. Így lassan áthaladnak a pokol összes bugyrán. hogy a népesség nagy részén nem segítenek a hagyományos vallások és hitrendszerek. Sokan képtelenek elkülöníteni a régi hittételeket az idővel bekövetkező torzulásoktól és értéktelenségektől. hogy kinyújtjuk a kezünket a szenvedők felé. aminek jelentése van számára. Vergilius sem keresztény szent. mint az Isteni színjáték megbeszélése kapcsán. hogy "Az emberélet útjának felén egy nagy. hogy a keresztény hit fogja – visszanyerve régi dicsőségét – betölteni ezt a szerepet.51. A három állat egy oroszlán. hogy utána sokkal könnyebb volt átgondolni őket és beszélni róluk. és már fenik rá a fogukat. a költő szelleme. Vergilius megpróbál bátorságot önteni Dantéba: jó hír. Ha egy új hit ragadná meg a fantáziánkat. hogy tanultak valami hasznosat. hogy egy ilyen hit ne olyan dolgokon alapulna – legalábbis bizonyos mértékig -. Dante felismerte. amely képes racionális magyarázatot adni mind azokra a dolgokra. Magyar Helikon. 1. A specializálódott tudományágak mellett. mint egy mai bestsellerben. ám akinek magasztos és bölcs verseit Dante annyira csodálta. és Dante végső kétségbe esésében isteni segítségért fohászkodik. Ugyanakkor Dante pokla zsúfolva van pápákkal. és mivel a hibákat képtelenek elfogadni. amely kivezet az erdőből. és bíznak benne. mindegyikük örök kárhozatra ítélve. hogy tanítómesterének tekintette. akiknek élete a múlt nagy vallásainak spirituális gondolataira épülő belső rendet tükrözi. Mások pedig annyira ki vannak éhezve a rend akármilyen formájára. ének. hogyan lehetne gazdagabbá tenni az elkövetkező éveket. Vannak olyan sikeres üzletemberek. Egy olyan hitrendszer lenne. mert hisznek abban. Tom Wolfe Hiúságok máglyája10 c. felfedezi. Dante. hogy minden spirituális renden alapuló struktúra. és oly módon szabályozza életünket. Nehéz elképzelni. és tanúi lesznek mindazok szenvedésének."9 Ami utána történik. 1991. ugyanakkor ha a tudomány valóban segíteni akar. Az anyag felépítésével és tartalmával kapcsolatosan azonban elégedettségem sosem volt teljes. Dante végzete a hatalom. 9 Dante. sor 10 Fordította Fencsik Flóra. a kereszténység legjobb gondolatait ötvözi a görög filozófia és az Európáig eljutó muzulmán bölcsesség legértékesebb részeivel. hogy mereven ragaszkodnak valamely hithez a kinövéseivel együtt. Így ahhoz. hanem felfedezett hit. beilleszkedve egy olyan világi rendszerbe. hogy Dante kereszténysége nem elfogadott. a középkorú New York-i tőzsdeügynöké. és fundamentalista keresztények. melyeket ismerünk. Még első vezetője. hogy az értelmes életnek szükségszerű része az. muzulmánok vagy kommunisták lesznek. Más szavakkal. hogy áramlathoz vezessen. és a résztvevők is úgy érezték. mégis vannak példák az ellenkezőjére is. amely pszichikai energiánkat értelmes célok felé irányítja. annak olyannak kellene lennie. annak elemeit először össze kell hasonlítania saját konkrét tapasztalataival. korrupt tisztviselők és elvtelen politikusok manipulációiról.

melynek címe A History of Private Life. ahová kell. hogy miért olyanok vagyunk. Felismertük.. Michael Argyle oxfordi szociálpszichológus könyvét. tehát. hogyan egyesüljünk a körülöttünk levő más létformákkal anélkül. ami lehetne. közös törvények által irányított rendszer. Az agykéreg működése következtében kialakult a tudat. amely méltó arra. ha jobban tudjuk értékelni az ösztönös késztetéseket.ki kell dolgozni egy integrált értelmezést mindarról. most meg kell tanulnunk. ami fontos számunkra – Honnan jöttünk? Hová megyünk? Milyen erők alakítják az é1etünket? Mi a jó és mi a rossz? Hogyan kapcsolódunk egymáshoz és a világegyetemhez? Milyen következményekkel járnak tetteink? – szisztematikusan megtárgyalható az evolúció ismert rendszerének keretén belül is. ha valaki boldog. és azt.. a rotterdami Erasmus Egyetemen. könyv. A komplexitás növekedésének valósága egyaránt "van" és "lehetne" állapot: egyszer már létrejött – a földi létfeltételeket tekintve ennek így kellett történnie –. 1. Az egyik lehetőség erre az evolúció fogalmának felhasználása. Az e területen végzett kutatási eredmények és gondolatok másik gyűjteménye a Strack – Argyle – Schwartz-kötet (1990). melyek hozzájárulnak a tudat formálásához -. és ez a folyamat a kifinomult emberi idegrendszer kialakulásával érte el csúcspontját. hanem együtt működni vele. a második kötet előkészületben. hogy nem fog folytatódni. könyv és 9. melynek figyelembevétele nélkül nem erőltethetjük rá álmainkat és vágyainkat a természetre. A legígéretesebb reményünk talán annak felismerése lehet. Az egyik legelső és még mindig nagy hatású munka e témában Norman Bradburn The Structure of Psychological WellBeing c. A következő évtizedek és évszázadok feladata lesz. Rájöttünk. Anyagi javak. Ez a differenciálódás az. A komplexitás azonban nemcsak differenciálódásból áll. Az elmúlt századok mindennapi életéről érdekes és hiteles beszámolók találhatók a Philippe Aries és Georges Duby szerkesztette sorozatban. az élet is értelmet nyer. Ahogy az egyén céljai összeolvadnak az egyetemes áramlattal. Feltaláltuk az absztrakciót és az elemzést – azt a képességet. például egy zuhanó tárgy sebességét a súlyától és a tömegétől. hogy nem boldogtalan is egyben. Az elmúlt néhány ezer évben – az evolúcióban csak egy töredék pillanat – az emberiség hihetetlen eredményeket ért el a tudat differenciálódásában. From Pagan Rome to Byzantium címmel. ami lehetne. hogy a világegyetem felett nem uralkodni kell. Ha jobban megértjük. hogy a több milliárd éves földi élettevékenység idején egyre fejlettebb életformák tűntek fel. nevezetesen az. és még inkább annak keretében. Ha felismerjük az emberi akarat határait és elfogadjuk. ha mi nem akarjuk. Boldogság. Az evolúció jövője a mi kezünkben van. ami van. A hitet és a hiedelmeket azonban nem korlátozza a jelen: azzal foglalkoznak. Semmi kétség afelől. hanem integrálódásból is. és az evolúció is azt tárgyalja. mint a légkör. a szociális kontrollt. Az "evolúciós hit" egyik velejárója azonban éppen az lehetne. hogy a boldogság és a boldogtalanság függetlenek egymástól. hogy az emberi faj különbözik a lét összes többi formájától. és 10. amely létrehozta a tudományt. amit tudunk. A . a kultúra kifejeződési formáit – mindazon elemeket. hogy elkülönítsük egymástól a dolgok különböző dimenzióit és az eseményeket. JEGYZETEK A könyv fejezetein belül az egyes oldalakhoz tartozó jegyzeteket a sor elején álló oldalszámok vezetik he. amely most már éppúgy beburkolja a földet. amely a világ 32 országában 1911 és 1975 között végzett 245 felmérés eredményét összegzi (Veenhoven 1984). akkor könnyebb lesz oda irányítani az energiánkat. nem pedig azt. nemrégiben jelentette meg a Databook of Happiness című könyvet. amit a jövőben akarunk tudni róla. Arisztotelész a Nikomakhoszi etikában fejti ki legvilágosabban a boldogságról alkotott nézeteit ( 1. Ez ellen a forgatókönyv ellen egyetlen ellenvetés merülhet föl. Viszonylag későn kezdtek el a pszichológusok és a szociológusok a boldogsággal érdemben foglalkozni. Minden. de egyre inkább behozzák lemaradásukat ezen a fontos területen. Egy másik kiváló sorozat ugyan erről a témáról a The Structures of Everyday Life Fernand Braudel tollából. melynek az első kötete 1981-ben jelent meg angolul. Kanadában a torontói Arkhimédész Alapítvány szintén cé1ul tűzte ki. a The Psychology of Happinesst 1987-ben adták ki. hogy jobban összeegyezteti egymással azt. hogy az emberi lények különálló individuumok. a technikát és az emberiség eddig példa nélkül álló hatalmát. EREDETI TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR KIADÁS ELÉ 7 112 . hogy nyomon követi az emberi boldogsággal és jólléttel kapcsolatos kutatásokat. hogy a tudomány általában. 9. hogy elvesztenénk saját nehezen megszerzett individualitásunkat. Az evolúciós felfogás mindemellett kijelöl egy olyan célt is. Dr. Ruut Veenhoven Hollandiában. ami van. fejezet). amilyenek. még nem biztos. FEJEZET 19. hogy energiát szenteljünk neki. hogy kiműveljük elménknek ezt az alulfejlett komponensét. könyve (1969) amely kiemeli. első kötete 1988-ban jelent meg. akkor a száműzött vándor megkönnyebbülésével érkezünk haza. mellyel környezetét építeni vagy rombolni képes. hogy az egész világegyetem egyetlen. de lehet. és hozzákapcsolni az emberiséghez és annak sorsához. Itt adták ki 1987-ben az első kötetet Paul Veyne szerkesztésében. Ahogy megtanultuk különválasztani magunkat egymástól és a környezetünktől. ami helyes és kívánatos.

gyorsabban. 190 113 . erősebben 143 A mozgás örömei 148 A szex mint áramlat 149 A test feletti végső uralom: a jóga és a harcművészetek 153 Áramlat az érzékszerveken keresztül: a látás öröme 157 A zene áramlata 159 Az ízlelés örömei 165 6 A GONDOLAT ÁRAMLATA 170 A tudomány anyja 174 Az elme játékainak szabályai 179 A szavak játéka 185 Barátkozzunk Klióval!.ELŐSZÓ 17 1 AZ ÚJRA MEGTALÁLT BOLDOGSÁG 19 Bevezetés 19 Áttekintés 24 Az elégedetlenség gyökerei 28 A kultúra pajzsai 32 Fedezzük fel újra élményeinket! 39 A felszabadulás útja 44 2 A TUDAT ANATÓMIÁJA 49 A tudat határai 56 A figyelem mint pszichikai energia 59 Színre lép az Én 63 Rendetlenség a tudatban: lelki entrópia 66 A tudat rendje: az áramlat 70 Komplexitás és az Én fejlődése 72 3 AZ ÖRÖM ÉS AZ ÉLET MINŐSÉGE 75 Örömteliség és élvezet 78 Az örömteliség elemei 82 Az autotelikus élmény 107 4 AZ ÁRAMLAT-ÉLMÉNY FELTÉTELEI 112 Áramlat-tevékenységek 113 Áramlat és kultúra 120 Az autotelikus személyiség 128 Az áramlat-emberek 136 5 A TEST AZ ÁRAMLATBAN 141 Magasabbra.

A tudomány gyönyöre 192 A bölcsesség szeretete 198 Amatőrök és hivatásosok 200 Az élethosszig tartó tanulás kihívása 202 7 A MUNKA MINT ÁRAMLAT 204 Autotelikus munkások 205 Autotelikus foglalkozások 215 A munka paradoxona 222 A szabadidő elvesztegetése 228 8 AZ EGYEDÜLLÉTNEK ÉS MÁSOK TÁRSASÁGÁNAK ÉLVEZETE 230 Az egyedüllét és a másokkal való együttlét közti konfliktus 231 A magány fájdalma 235 A magány megszelídítése 242 Az áramlat és a család 245 A baráti társaság élvezete 258 A tágabb közösség 264 9 A KÁOSZ KIJÁTSZÁSA 267 A tragédiák átalakítása 268 Hogyan birkózzunk meg a stresszel? 275 A disszipatív struktúrák hatalma 279 Az autotelikus Én: összefoglalás 288 10 HOGYAN ADJUNK ÉRTELMET ÉLETÜNKNEK? 295 Mit jelent az. hogy értelem 297 A legfontosabb a célkitűzés 300 Az elszántság szerepe 307 A harmónia visszaszerzése 313 Élettervek és az élet értelme 316 JEGYZETEK 331 IRODALOM 375 114 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful