Csíkszentmihályi Mihály

:

FLOW

Az áramlat
A tökéletes élmény pszichológiája

Akadémiai Kiadó, Budapest

1

A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Mihaly Csikszentmihalyi: Flow The Psychology of Optimal Experience Harper Perennial, 1991 Fordította: Legéndyné Szabó Edit Az eredetivel egybevetette, illetve szakmailag ellenőrizte: Boross Ottília ISBN 963 05 7770 4 Kiadja az Akadémiai Kiadó 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Első magyar nyelvű kiadás: 1997 Első változatlan utánnyomás: 2001 © Csíkszentmihályi Mihály, 1991 Hungarian translation © Legéndyné Szabó Edit, 1997 Hungarian edition © Akadémiai Kiadó, 1997 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános előadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetően is Printed in Hungary

2

Isabellának, Marknak és Christophernek

3

mint egy jó elmélet. fogyasztóként viselkedve. szerb és koreai nyelven. De ebben az esetben nem egy alkalmazott pszichológiai szakkönyv megírására vállalkoztam. amikor nehezen elérhető célt tűzünk magunk elé. a klinikai pszichológia. sem a külföldi vakáció nem képes boldoggá tenni bennünket. tesztekkel végzett felmérésekkel segítették az adatgyűjtést. antropológusok. amikor körülbelül hétéves voltam. ami az jelenti. Az utolsó harminc esztendőben nagyrészt azzal foglalkoztam. Az ember cselekedetei gyakran akkor a legkönnyedebbek. mint a diszkók világa vagy egy foci meccs. Ez a flow egyik érdekes paradoxonja. és éreztem. gyakran úgy írják azt le. hogy a Volvo autógyár szakszervezete a flow elméletét használta arra. Ezzel jellemezték annak a személynek a tudatállapotát. semmi sem praktikusabb. A sport pszichológiája. Tudtam – megint tapasztalatból – hogy az élet legérdemesebb pillanatai. miképpen lehet jobbítani a rendőrök munkával kapcsolatos közérzetét. amikor legjobban érezzük magunkat. kínaira. hogy a boldogság tényleg elérhető. mint egy folyó áramlását. amikor keveset kell csak tennie. Ok a "jü" kifejezést használták. Ritkán van az. hogy megért sem. amely a tudatosság általános alapelveire épül. hiszen abban az időben gyermekkorában majdnem mindenki ezt tanulta. Évekkel azután. A szociológusok. A saját tapasztalatomból tudtam. Szakmai érdeklődésemet ugyanez a kérdés köti le. és az archivált adatok folyamatosan újakkal bővülnek. hogy e fordítás révén a kötet végre anyanyelvemen is megjelenik. hogyan működik szellemünk. de a gyümölcsei édesek. hogy elkezdtem ezt a szót használni. a tapasztalásnak erre az optimális állapotára való hivatkozásokat meg lehet találni a legtöbb ókori szövegben. hogy lebegni. Mostanra több könyv és néhány tucatnyi tudományos cikk látott napvilágot a flow elméletéhez kapcsolódóan. azért emlékszem erre az esetre. vagyis a létezésnek a megfelelő módját választotta. többek között japánra. nagy örömmel láttam. azt hamar el is felejtettem. és hogy a svéd rendőrfőiskola a flowelmélet nyomán kutatási programokat indított annak érdekében. mint két évtized széles körű kutatómunkájának eredményeire épül. áramlani. az az. Természetesen különös örömmel tölt el. sakkozva. a legélvezetesebb. aki a Tao szerint élt. Igaza lehetett az egyetemen a disszertációmat vezető professzoromnak. hogy ugyanazt az analógiát alkalmazták az ókori kínai taoista bölcsek is. hogy javítsa a szerelő szalagok mellett dolgozók munkakörülményeit. sokszor akkor történnek velünk. hogy az ember élvezze azt. amikor az ember teljesen elmélyül valamiben – sziklát mászva. hogyan alkalmazta néhány egyén ezeket az elveket valódi élethelyzetekben. amely alapján eljutottunk a flow-élmény megértéséhez. gyárakat. Ezek azok a pillanatok. az ember nehézségeket tapasztal olyankor. amikor az életük a legizgalmasabb. Édesapám. a foglalkozási terápia nyilvánvalóan egyaránt azok közé a területek közé tartozik. amikor biztos voltam abban. 4 . Viszont vannak alkalmak.A MAGYAR KIADÁS ELÉ A kis székely faluban. és újabb fordítások vannak előkészületben arab. keleti és nyugati írásokban egyaránt. A Newsweek magazin 1996. hogy ez az egyik legkedvesebb könyvük. miről beszél. Önmagában sem a televízió. Ez a könyv az Egyesült Államokban 1990-ben jelent meg azzal a szándékkal. Azóta tizenegy nyelvre lefordították." E gondolat szerint neveltek engem is. hogy a flow annyi fontos lehetőséget nyit meg az ember számára: azt mondja nekünk. Másrészt. és amikor minden képességünket teljesen igénybe kell vennünk annak eléréséhez. A flow iskolákat. minden megmaradt a fejemben. vagy a helyzetből fakadó követelmények könnyűek. milyen feltételek kellenek ahhoz. ahol édesapám anyjának a családja élt. hogy a jó élet utáni törekvésünk során nem kell az anyagi javakra vagy a passzív szórakozásra korlátozni magunkat: ha megértjük. kérdőíves vizsgálatokkal. mint egy spontán. hogy eldöntse. Ami ezt a könyvet az ókori filozófiáktól megkülönbözteti. amit csinál. amelyek számára a flow-élmény kutatása hasznos lehet. erőfeszítés nélküli mozgást. viszont amit unalmas volt tanulni. Helyette inkább bemutatom az optimális emberi létezés egy elméletét. amikor Stockholmba látogattam. hogy ez nem egy alkalmazott pszichológia könyv. hogy több. aki rendszerint tudta. hogy szélesebb közönséghez szóljon. szeptember 2-i száma Bill Clintont. fájdalmas szükségszerűségként megjelennie. hogy munka és élvezet együtt is járhat. Ezért van az. aki azt állítják. látogatóik számára. a flow életünk minden fontos történésének része lehet. hogy amikor a tanulásban örömömet leltem. Valóban. sem az új kocsi. Például az elmúlt ősszel." Azt hiszem. amikor azt mondta. Annak ellenére. hogy a felnőtteknek sincs mindig igazuk. A munkának nem kell elkerülendő. és amely falunak a nevét magam is viselem. a flow koncepciója nem teljesen új. múzeumokat inspirált arra. Az utóbbi 25 évben tanítványaim és kollégáim szerte a világon interjúkkal. Emlékszem. egy tudós Sanghajból kimutatta. és a gyakran unalmas családi élet élménygazdagabbá válhat. és példákkal szolgálok arra. Több mint 8000 interjú és negyedmillió. amikor a legnehezebb feladatokat teljesíti. aminek az eredményeként olyan precíz bizonyítékokkal rendelkezünk erről a ritka szubjektív állapotról. ami nem csoda. hogy élvezetesebb tapasztalatokkal szolgáljon dolgozóik. történészek szintén merítettek ezekből az elgondolásokból. mert amikor az emberek arról beszélnek. hogyan éreznek. Az olvasóra marad a feladat. hogy a tudás gyökereinek nem muszáj keserűnek lenni. rám szólt: "Ne keverj munkát mulatsággal! A kettő nem megy együtt. amelyeket én "flow"-nak neveztem el. gondolatai eljussanak a nem szak értő olvasókhoz is. hogy valaki mély élvezetet talál passzívan. az iskola kapuján van egy fába vésett felirat: "A tudás gyökerei keserűek. énekelve vagy jó barátokkal beszélve – amikor úgy tűnik. az Egyesült Államok elnökét is azok között említi. Sokszor élveztem a tanulást. hogyan lehet ezeket az elveket és eredményeket a saját körülményeire alkalmazni. a benne található ideák számos személyiségre és szervezetre befolyást gyakoroltak. és amelyekre később nosztalgiával nézünk vissza. elektromos személyihívókon keresztül küldött felszólításokra adott válasz alkotta azt az adatbázist. hogy feltárja. amilyen egyáltalán csak lehetséges. próbáltam ritmusban énekelni a feladatot. és valami iskolai dolgozatot böngésztem. mert ez volt az első alkalom.

és nagy sikere volt. akit Verne Gyulának hívtak. Fiumének volt magyar konzulátusa. Egyiptom királya és a Puskás–Kocsis–Hidegkuti nevével jegyzett futballcsapat is. miközben én ragaszkodtam ahhoz. olasz iskolákba jártam. Chicago. amikor megérkeztem Chicagóba. ami akkor olasz volt – ma Rijekának hívják és Horvátországhoz tartozik. Édesapám magyar diplomáciai szolgálatban maradt egészen 1948 tavaszáig. de lélekben szoros volt. és ugyanazokat a könyveket olvastam. És nagyon szerencsésnek érzem magam most. A rendszeres vendégek között meg fordult az étteremben a színész Humphrey Bogart. mert azt állította. Soraya. március Csíkszentmihályi Mihály 5 . Azután lemondott posztjáról és hivatalosan menekültté vált. Azóta egyfolytában itt élek. amelyik pontosan visszaadná a flow jelentését. Fiume városában születtem. Huszonkét éves voltam. hogy e kötetet a magyar olvasók számára bevezethetem. amikor az Osztrák–Magyar Monarchia idején az ország fő tengeri kijárata volt. hogy a világ egyik legjobb egyetemén tanulhattam. pincérként segédkeztem az étteremben. hogy a "Nyolcvan nap alatt a Föld körül"-t egy Jules Verne nevű francia szerző írta. Faruk. Emlékszem. hogy pszichológiát tanuljak. amikor nem kellett iskolába járnom. De aztán apám eladta az éttermet és a család többi tagjával Belgiumba költözött. ahol az olvasók jobban megértenék. Így olaszok között nőttem fel. hogy a könyv szerzője egy magyar író volt. és édesapám volt a konzul a harmincas évektől a második világháború végéig. tízéves voltam. amelyeket abban az időben a magyar fiúk olvastak.Kapcsolatom Magyarországgal fizikailag mindig laza. biztos vagyok abban. Nyáron. lévén elég szerencsés. Bár a magyar nyelvben nincs olyan szó. amely időben ő volt a megbízott követ Magyarország római képviseletén. amikor ölre mentem egy francia fiúval. amit "Piccolo Budapest"-nek hívtak. majd taníthattam. és Magyarországon csak a nyári vakációk idején töltöttem néhány hetet. 1997. amikor az olaszok elleni mérkőzésre Rómába jött. hogy nincs a világon még egy hely. azzal a szándékkal. Perzsia királynője. Apám először egy éttermet nyitott és vezetett Rómában a Trevi Kút mellett. én akkor inkább az Egyesült Államokba emigráltam. De megtanultam magyar dalokat énekelni. Mivel sok magyar telepedett ott le. mit is jelent ez a fogalom.

A TUDAT ANATÓMIÁJA 19 A TUDAT HATÁRAI 22 A FIGYELEM MINT PSZICHIKAI ENERGIA 23 SZÍNRE LÉP AZ ÉN 24 RENDETLENSÉG A TUDATBAN: LELKI ENTRÓPIA 25 A TUDAT RENDJE: AZ ÁRAMLAT 26 KOMPLEXITÁS ÉS AZ ÉN FEJLÖDÉSE 27 3. A TEST AZ ÁRAMLATBAN 50 MAGASABBRA. AZ ÁRAMLAT-ÉLMÉNY FELTÉTELEI 40 ÁRAMLAT-TEVÉKENYSÉGEK 41 ÁRAMLAT ÉS KULTÚRA 43 AZ AUTOTELIKUS SZEMÉLYISÉG 46 AZ ÁRAMLAT-EMBEREK 49 5.TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR KIADÁS ELÉ 4 TARTALOMJEGYZÉK 6 ELŐSZÓ 9 1. AZ ÖRÖM ÉS AZ ÉLET MINŐSÉGE 28 ÖRÖMTELISÉG ÉS ÉLVEZET 29 AZ ÖRÖMTELISÉG ELEMEI 30 A felkészültséget kívánó feladat 31 A cselekvés és a figyelem eggyéolvadása 32 Világos célok és folyamatos visszacsatolás 33 A feladatra való összpontosítás 34 A kontroll paradoxona 35 Az Én-tudat elvesztése 37 Az idő átalakulása 38 AZ AUTOTELIKUS ÉLMÉNY 39 4. AZ ÚJRA MEGTALÁLT BOLDOGSÁG 10 BEVEZETÉS 10 ÁTTEKINTÉS 11 AZ ELÉGEDETLENSÉG GYÖKEREI 13 A KULTÚRA PAJZSAI 14 FEDEZZÜK FEL ÚJRA ÉLMÉNYEINKET! 16 A FELSZABADULÁS ÚTJA 18 2. ERŐSEBBEN 51 A MOZGÁS ÖRÖMEI 52 A SZEX MINT ÁRAMLAT 53 6 . GYORSABBAN.

AZ EGYEDÜLLÉTNEK ÉS MÁSOK TÁRSASÁGÁNAK ÉLVEZETE 79 AZ EGYEDÜLLÉT ÉS A MÁSOKKAL VALÓ EGYÜTTLÉT KÖZTI KONFLIKTUS 80 A MAGÁNY FÁJDALMA 81 A MAGÁNY MEGSZELÍDÍTÉSE 83 AZ ÁRAMLAT ÉS A CSALÁD 84 A BARÁTI TÁRSASÁG ÉLVEZETE 89 A TÁGABB KÖZÖSSÉG 91 9. A KÁOSZ KIJÁTSZÁSA 91 A TRAGÉDIÁK ÁTALAKÍTÁSA 92 HOGYAN BIRKÓZZUNK MEG A STRESSZEL? 94 A DISSZIPATÍV STRUKTÚRÁK HATALMA 95 AZ AUTOTELIKUS ÉN: ÖSSZEFOGLALÁS 98 10.A TEST FELETTI VÉGSŐ URALOM: A JÓGA ÉS A HARCMŰVÉSZETEK 54 ÁRAMLAT AZ ÉRZÉKSZERVEKEN KERESZTÜL: A LÁTÁS ÖRÖME 56 A ZENE ÁRAMLATA 56 AZ ÍZLELÉS ÖRÖMEI 58 6. HOGYAN ADJUNK ÉRTELMET ÉLETÜNKNEK? 101 MIT JELENT AZ. A GONDOLAT ÁRAMLATA 60 A TUDOMÁNY ANYJA 61 AZ ELME JÁTÉKAINAK SZABÁLYAI 63 A SZAVAK JÁTÉKA 65 BARÁTKOZZUNK KLIÓVAL! 66 A TUDOMÁNY GYÖNYÖRE 67 A BÖLCSESSÉG SZERETETE 69 AMATŐRÖK ÉS HIVATÁSOSOK 69 AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS KIHÍVÁSA 70 A MUNKA MINT ÁRAMLAT 71 AUTOTELIKUS MUNKÁSOK 71 AUTOTELIKUS FOGLALKOZÁSOK 74 A MUNKA PARADOXONA 77 A SZABADIDŐ ELVESZTEGETÉSE 79 8. HOGY ÉRTELEM 101 A LEGFONTOSABB A CÉLKITŰZÉS 102 AZ ELSZÁNTSÁG SZEREPE 104 A HARMÓNIA VISSZASZERZÉSE 106 ÉLETTERVEK ÉS AZ ÉLET ÉRTELME 108 JEGYZETEK 112 7 .

EREDETI TARTALOMJEGYZÉK 112 8 .

Amit teszek. hogy a viszonylag művelt olvasó értékelhesse és saját életére alkalmazhassa őket. hogy kövessék azokat a tudományos forrásokat. hogy az elméletet átültessék a gyakorlatba. Elsőként Isabellának. jelenlegi elnökének. Azoknak az olvasóknak azonban. Nincsenek specifikus referenciákhoz kötve. Chicago. Semmiféle könnyen-gyorsan típusú tanács nem található e lapokon. Doug Kleiber. mivel a nevek listája épp olyan hosszú lenne. Barátaim és kollégáim közül szeretném kiemelni a következőket: Donald Campbell. mindenkori mentoromnak. hogy köszönetet mondjak nekik. mivel ha az ember elhagyja a tudományos próza túlszabályozott kereteit. Ikuya Sato. elkerültem a lábjegyzeteket és a többi segédeszközt. amely tippeket ad arra. Végül. ahol az adott témát tárgyalom. Jelen esetben ez lehetetlen. Volt diákjaim és munkatársaim közül Ronald Graef. Fausto Massimini. mint maga a könyv. Cremin nek és Marion Faldetnek. Lawrence A. Robert Kubey. mint az eredeti szöveg sűrített. Ez a könyv inkább általános elveket szeretne leszögezni és konkrét példákat adni arra.ELŐSZÓ Könyvem a nagyközönség számára szeretné azt a több évtizedes kutatást összefoglalni. Thomas Jamesnek. akit érdekel. akiknek különösen hálás vagyok. mint ők tőlem. Philip Hefner. David Kipper. Jerome Singer. és az 1. melyet az elmúlt évtized során ahhoz nyújtottak. hogy rendelkezik-e speciális képzettséggel. 1990. hogyan legyünk boldogok. az élet teljes felvállalása. aki már huszonöt éve gazdagítja az életemet mint feleségem és barátom. és akinek szerkesztői ítélete sokat alakított ezen a könyvön. Minden könyv kezdetén illendő felsorolni azokat. Az az olvasó. hogy gondatlan legyen vagy túlságosan lelkes. fiainknak. de meg jelölik a szöveg oldalszámát. március 9 . akiktől talán épp annyit tanultam. A jegyzetek tulajdonképpen úgy is olvashatók. Rick Robinson. mint a kortárs kutatási eredményeket a megfelelő idézet-megjelölésekkel. akik elég kíváncsiak ahhoz. mivel az örömteli élet mindig egyedi alkotás. Ez egyébként is lehetetlen. Howard Gardner. Könyvem azonban nem afféle népszerű kiadvány. veszélyes egy kicsit. hogy milyen munkákra alapoztam állításaimat. bőséges információt kell hogy találjanak ahhoz. odalapoz hat a könyv végén a jegyzetekhez. és meg is ragadom ezt az alkalmat. amit én áramlatnak hívok. Sam Whalen és Maria Wong segítettek a legtöbbet. Köszönet Marknak és Christophernek. George Klein. Kot szakmai támogatásukat adták a projekthez. és nem lehet recept alapján megvalósítani. Elisabeth Noelle-Neumann. Különösen hálás vagyok az alapítvány volt elnökének. elejétől kezdve egész a befejezésig. Hogy a könyv tömör és használható legyen. függetlenül attól. hogyan használták fel mások ezeket az elveket arra. hogy összegyűjthessük és elemezhessük ezeket az adatokat. részletes jegyzeteket készítettem a könyv végére. a kreativitás. amelyeket a tudósok használnak műveikben. az alapítvány alelnökének. James Stigler és Brian Sutton-Smith – mindegyikük nagylelkűen segített. Jacob Getzelsnek. oldalhoz kapcsolódó jegyzetek közt megtalálja Arisztotelész boldogságfogalmát éppúgy. de akiket a téma valóban érdekel. H. köszönet a Spencer Alapítványnak a nagylelkűen folyósított támogatásért. A boldogság például már az első oldalon szerepel. hogy unalmas és értelmetlen életükből örömteli folyamatot kovácsoljanak. de nem utolsósorban. akik segítették a mű létrejöttét. Megpróbáltam a pszichológiai kutatásokat és az ezekre épülő elméleteket úgy bemutatni. Reed Larson. amelyekre a következtetéseimet alapoztam. Kevin Rathunde. hajlamos rá. Jean Nakamura. bátorított vagy támogatott valamiben. Jean Hamilton. tudományosabb jellegű kivonata. melynek tárgya az emberi élmények pozitív aspektusa – az öröm. Hiroaki Imamura. John Brockman és Richard P. Természetesen a fent említettek közül senki sem felelős esetleges tévedéseimért – ezek kizárólag saját tevékenységem eredményei. Vannak azonban.

hogy a boldogságnak nagyobb szerepjusson benne. ami pedig annak megtanulását illeti. akik túlélték a koncentrációs 10 . és egyetlen római császár sem kapcsolhatta be a tévét. hogy életük minőségét is meghatározzák – ennél közelebb egyikünk sem igen kerülhet a boldogsághoz. amikor a színek a vásznon mágnesként kezdik vonzani és taszítani egymást. Talán félrevezető lehet a "felfedezés" szó használata. hogy mindig többre vágyjon. mely a tudatunk tartalma fölötti uralom elérésével kezdődik. Ezt érzi a tengerész. milyen arccal születtünk. amit érzünk és amit teszünk. Viktor Frankl osztrák pszichológus gyönyörűen foglalta össze "Man's Search for Meaning" (Az emberi élet értelmének keresése) című könyve előszavában: "Ne akarj sikeres lenni – minél inkább célul tűzöd ki a sikert. A boldogságot azonban nem érhetjük el oly módon. amit tökéletes élménynek hívunk. hogy van rá mód. hogy a boldogság nem olyasmi. Azok az emberek. mert az emberiség örökös elégedetlenségre kárhoztatott. hogy majd boldoggá tesz minket. hatalmas erők felett rendelkező emberiséghez képest. s hogy évei boldogság helyett aggodalomban és unalomban telnek. hogy a modern pszichológia eszközeivel újra megvizsgálja azt a régi-régi kérdést. a tenger és a hajó teste együtt dalolnak. A boldogságra úgy lelhetünk rá. összes többi célunk – legyen az egészség. Noha egészségesebbek vagyunk és hosszabb kort élünk meg elődeinknél. hogy milyen magasak vagy milyen okosak legyünk. s szeme láttára formálódik ki és kel életre valami új. Vajon azért van ez. bizony egy tapodtat sem haladtunk előre. Arisztotelész óta sok minden megváltozott. annál biztosabban elkerül. Ma sem értjük jobban Arisztotelésznél. Tekervényes ösvény vezet hozzá. "Fölfedezésem" az volt. inkább attól. amelyre fel kel1 készülni. ha életünk minden egyes részletét teljességgel átéljük – legyen az jó vagy rossz -." Hogyan érhetjük hát el ezt a ködbe vesző célt. számtalan ember érzi úgy. AZ ÚJRA MEGTALÁLT BOLDOGSÁG BEVEZETÉS Kétezerháromszáz évvel ezelőtt Arisztotelész megállapította. ha – miközben a hajó jó csikó módjára engedelmesen szeli a hullámokat. ám akkor még nem ébredtem rá a jelentőségére. Ezt érzi a festő. hogy az emberek minden másnál jobban vágynak a boldogságra. boldog vagy-e. szépség. A boldogság valójában olyan állapot. mert rossz helyen keressük a boldogságot? E könyv célja az. Életünkről alkotott képzeteink az élményeinket meghatározó erők szülöttei. és mindenkinek magának kell ápolnia és óvnia. hiszen az emberek már az idők kezdete óta tudomással bírnak az általam fölismert dologról. ha unatkozott). melyek még néhány évtizede luxusnak számítottak (hiszen a Napkirály palotájában alig volt néhány fürdőszoba. Ez az érzés az. valami. Nem vásárolható meg pénzzel. melybe születtünk. akik megtanulják. mi is az a boldogság. a rá vonatkozó tudományág – esetünkben a pszichológia – még nem írta le és nem adott rá elméleti magyarázatot. a szél. képesek arra. Ha megtaláljuk a választ. milyen a vérmérsékletünk vagy a test alkatunk. a gravitáció ereje. hogy sorsunkat elsősorban rajtunk kívül álló erők vagy felsőbb hatalmak irányítják. és már nem leszel az" – mondta J. Huszonöt évvel e könyv írása előtt hatalmas felfedezést tettem. mindezek ellenére. mert feltételezzük. boldogságról alkotott képünkkel kapcsolatban azonban nem sok változás történt az elmúlt századokban. Míg a boldogságot önmagáért keressük.és legtöbbünknek nem áll módjában dönteni arról. saját sorsunk urai vagyunk. és legtöbbjüket nem vagyunk képesek befolyásolni. és énekük harmóniája ott vibrál a hajós ereiben. ami csak úgy megtörténik velünk. mindazonáltal nagyon találó. "Tedd fel magadnak a kérdést. határozzák meg számtalan egyéb feltétellel együtt azt. nem szerezhető meg hatalommal. nem választhatjuk meg – legalábbis egyelőre –. hogy tudatosan törekszünk rá. a levegőben úszó pollen és a kor. mint amit elérhet? Vagy azért keseríti meg valami legféltettebb perceinket is. Ezt érzi az apa.1. hanem mi magunk irányítjuk cselekedeteinket. hajába kap a szél – a vitorlák. mikor gyermeke először mosolyog vissza rá. hogy ezt az illékony jelenséget próbáltam körüljárni. hogy hiszünk abban. mert noha a gondolat általánosan ismert. Így hát a rákövetkező huszonöt évet azzal töltöttem. tekintet nélkül az azóta felhalmozott óriási mennyiségű tudományos ismeretre. hogy nem ismeretlen erők taszigálnak ide-oda. Génjeink. hogyan kell irányításuk alatt tartani belső élményeiket. S. amit látunk. és ma a legszegényebbek is olyan anyagi javak birtokában vannak. olyan gyönyörűséget érzünk. Mindezek ellenére mindannyian átéltünk már olyan pillanatokat. Nem sokat tehetünk azzal kapcsolatban. hogy miképpen érhetjük el ezt az áldott állapotot. amelyhez nem juthatunk el közvetlenül? Negyedszázados kutatásaim és tanulmányaim meggyőztek arról. pénz vagy hatalom – csak azért fontos. A sikert nem lehet üldözőbe venni. Az ilyen ritka alkalmakkor szinte átszellemülünk. mindig ilyennek kellene lennie az életnek. Nem választhatjuk meg szüleinket és születésünk időpontját. Mill. akkor talán képesek leszünk úgy alakítani az életünket. hogy jól vagy rosszul érezzük-e magunkat. Az ilyen események azonban nemcsak kedvező körülmények között következhetnek be. hogyan értelmezzük azokat mi magunk. Azok az emberek. ahogy a boldogságot sem: a sikernek magának mintegy mellékhatásként. Ezek után nem meglepő. . Hihetetlenül megnőtt a csillagokról és atomokról összegyűjtött tudásunk mennyisége. Ezen erők mindegyike hatást gyakorol arra. és nem kapcsolatos a szerencsével vagy a véletlennel sem. amikor azt éreztük. hogy mikor érzik magukat az emberek a legboldogabbnak. önkéntelenül kell jelentkeznie. hogy elvesztegeti az életét. mikor az ember valamely önmagánál nagyobb ügynek szenteli magát. ami eddig még nem volt a világon. legyen-e háború vagy gazdasági válság. mely mérföldkő lesz majd emlékeinkben és azt súgja. A görög istenek tehetetlen kisgyerekek a mai. arra. a leggazdagabb középkori házakban is ritkaságszámba mentek a székek. hogy közvetlenül próbáljuk megtalálni. Nem a külső eseményektől függ. nem pedig úgy.

táborokat vagy halálos veszedelemből menekültek meg. hogy a tökéletes élménnyel kapcsolatos kutatásokat bemutatjuk a nagyközönségnek és beszélünk az egyes emberek életére gyakorolt hatásáról. mikor megpróbálja megjavítani saját rekordját. találomra megválasztott időközönként. Egy kisgyerek számára ilyen lehet az. Németországban. mikor a nagy gonddal épített torony tetejére. amikor hibátlanul játszik le egy nagy technikai tudást igénylő darabot. jegyezze le. mit éreznek az emberek legörömtelibb pillanataikban – és miért. és mikor a készülék megszólal. ÁTTEKINTÉS Noha a "flow" elméletéről már sok szakcikket és szakkönyvet írtak. ha mondjuk madárdalt hallottak az erdőben. Kutatásaink szerint a tökéletes élményt a kulturális háttértől függetlenül ugyanúgy írják le férfiak és nők. amit az emberek általában boldogságnak neveznek. thaiföldi és indiai felnőttek. A tökéletes élmény alapja a "flow". Az áramlat azonban nem csupán elméleti jelenség. akik kiterjesztették az áramlat elméletének értelmezését. hogy teljesen uraljuk életünket. és az a lényege. mikor átéljük őket. Az ilyen élmények nem feltétlenül kellemesek abban a pillanatban. hogy javítsunk az élet minőségén. elkezdték alkalmazni gyakorlati célokra is. akik az elidegenedésnek és az értékek válságának ellentétét látják benne. Az egy hét leteltével minden vizsgált személy rendelkezik egy folyamatosan rögzített "élménynaplóval". magyarul az áramlat fogalmát hasznosnak találják mind a pszichológusok. hogy az elmélet hatása az elkövetkező években csak erősödni fog. megváltoztak a szabadidőtermékek és -szolgáltatások. Japánban és Ausztráliában is. sebészekre vagyis olyan emberekre. amilyenek ezrével jelennek meg és porosodnak a könyvesboltok polcain. hogy hogyan legyünk 11 . vagyis az a jelenség. az áramlat-elmélet kijelölheti ennek irányát. mára már világszerte elterjedt. Mindazonáltal ez nem amolyan "csináld magad" jellegű tanácsadó könyv. hogy megkérjük a vizsgált személyt arra. amikor valaki testi vagy szellemi teljesítményét megfeszített akarattal a végletekig fokozza. akiket érdekelnek a közösségi tevékenységek és szertartások. túljutottak valamilyen nehéz feladaton. Tanulmányaim folyamán megpróbáltam a lehető legpontosabban megérteni. hogy minden más eltörpül mellette. Vannak. úgy érezte. fejlesztettem ki a tökéletes élmény elméletét. az élet-kielégülés és a belső motiváció tanulmányozásával foglalkoznak. az élmény maga lesz olyan élvezetes. vagy egy úszónak az. hogy az úszó izmai fájtak legemlékezetesebb versenye közben. amikor annyira feloldódunk egy tevékenységben. navahó pásztorok. A legszebb pillanatok általában akkor következnek be. de fontos feladatot. tokiói tizenévesek. Ezt Élményértékelő Mintavételi Eljárásnak (angolul: Experience Sampling Methodnak. élete filmszalagjának egy pici. és minden jel arra mutat. vagy megosztoztak a barátjukkal egy darab kenyéren. Tanulmányozni kezdték Kanadában. egy hegedűsnek. milyen érzés azt tenni. ami nem csak úgy megtörténik velünk. amit tesznek. A "flow" tanulmányozása. A tökéletes élmény tehát olyasvalami. és az emberi faj evolúcióját vagy pedig a vallásos élményeket szerették volna megvilágítani a segítségével. Az áramlat-elmélet forradalmasította a klinikai pszichoterápia elméletét és gyakorlatát. Lehet. valamint az antropológusok. Mindez az első szakcikkek megjelenését követő alig egy évtizeden belül történt. Pillanatnyilag Chicagón kívül a Milánói Egyetem Pszichológiai Intézetének van a legrészletesebb adatgyűjteménye ebben a témában. Adatgyűjtésünk kezdetben interjúkra és kérdőívekre támaszkodott. idősek és fiatalok. Ennek az elméleti modellnek az alapján a Chicagói Egyetemen működő kutatócsoportom és több kollégám a világ különböző pontjain interjút készített sok ezer. Ezekből az adatokból vezettem le ennek a könyvnek a következtetéseit. A készüléket rádióadó hozza működésbe naponta körülbelül nyolc alkalommal. szétrobban a tüdeje és szédült a fáradságtól – ám mégis ezek voltak élete legszebb percei. a múzeumi kiállítások megtervezését és a mozgáskorlátozottak foglalkoztatás-terápiáját is. mind a szociológusok. Az o beszámolójuk alapján. sőt tevékenyen részt veszünk irányításában is. hogy egy hétig viseljen magán egy elektronikus jelzőkészüléket. melyet a Chicagói Egyetemen kezdtem el. Ha az a cél. Hosszú távon azonban a tökéletes élmények összeadódnak. mire gondol éppen és hogy érzi magát. gyakran számolnak be arról. akik a boldogság. rövidítve: ESM-nek) neveztük el. pusztán magáért. Ellentétben az általános hiedelemmel az ehhez hasonló pillanatok. ez az első alkalom. ha keményen megdolgoztunk értük. akik azzal foglalkozhattak. Ez az érzés pedig olyan közel áll ahhoz. amely élete pillanatainak reprezentatív mintája. egymástól igen különböző emberrel. Hatására új kísérleti tantervek jöttek létre. a nyugdíjas-otthonok lakóinak programszervezését. amilyen magasat eddig még sosem sikerült építenie. Első kutatásaim több száz "szakértőre" terjedtek ki – művészekre. remegő ujjakkal felteszi az utolsó kockát. sakkozókra. A "flow" élménye nemcsak az iparosodott nemzetek jómódban élő tagjainak tapasztalata. s arra okítanak bennünket. zenészekre. ellazult állapotban érnek bennünket – noha az ilyenek is lehetnek élvezetesek. Minden ember előtt ezerszámra állnak ilyen lehetőségek – kihívások arra. sportolókra. Alig telt el néhány év az elmélet első publikálása után. és egyre inkább az lesz az érzésünk. amit a legjobban szerettek. befogadó. hogy a tevékenységet bármi áron folytatni akarjuk. életünk legszebb élményei nem passzív. írott részletével. A nagyobb pontosság érdekében idővel kifejlesztettünk egy új módszert a szubjektív tapasztalatok minőségének mérésére. az Olasz Alpok parasztgazdái és a futószalagnál dolgozó chicagói munkások. hogy jobban talán nem is tudjuk szavakba önteni. melyben elmondták. hogy megpróbáltatásaik közepette milyen különleges boldogságot és hálát éreztek. Soha nem könnyű úrrá lenni életünk felett. Mos tanra több mint százezer ilyen élmény-keresztmetszetet gyűjtöttünk össze a világ különböző részeiből. hogy meghaladja önmagát. Lényegében ugyanazokkal a szavakkal számoltak be róla idős koreai asszonyok. hogy véghez vigyen valamilyen nehéz. hanem inkább mi hozzuk szándékosan létre. A "flow". átalakult a hivatali alkalmazottak képzése. Olaszországban. néha pedig határozottan fájdalmas is lehet. a fiatalkorú bűnözők rehabilitálását.

mikor a tudatban rend uralkodik. hogy kihasználják lehetőségeiket (3. Itt nagyobb a tét. amikor azért küszködnek. azt nagyrészt az dönti el. Az embereket valójában nem az elégítené ki. fejezet). fejezet). mint annak előtte. Kicsit olyan ez. még a legegyhangúbb. hogy élményeink örömteliek legyenek? Hogyan érjük el az élmények teljességét. vegyük sorra. mit kell tenned. hatalmasabbak. hogyan tudjuk élményeinket értelmes egésszé szervezni ( 10. Néhány olyan tevékenységi formára gondolva. eldönthetjük. Az. Egy kitűzött cél követése magával hozza a rendet a tudatban. a gyerekeinkkel és a barátainkkal való kapcsolatainkat pedig kellemesebbé tenni (8. ám a gyakorlatban meglehetősen bonyolult. Egy könyv annyit tehet – és ezt én is meg próbálom –. ha valakiből hirtelen karcsú. könnyebben megértjük. Ha képesek vagyunk irányításunk alá vonni és kontrollálni ezt az információt. fejezet olyan módszereket ír le. Mint minden igazi kaland. amikor tudatunk harmonikusan rendezett. mikor a pszichikai energia avagy a figyelem reális célok felé fordul. melyekben az áramlat-élmény gyakorta jelentkezik – ilyen például a sport. hogyan kellene csinálni. Intellektuális erőfeszítés és a tapasztalatok elemzése. Ez a 12 . információként jelenik meg az agyban. Készségeinek fejlesztésével és az egyre magasabb rendű célok kitűzésével egyre különlegesebb személyiséggé válik. amit éppen csinálunk. A remények és vágyak hullámzása lecsillapul. Hogy az ember egy kellemetlen vagy szerencsétlen esemény hatására rosszul érzi-e magát. Ezt annak áttekintésével kezdjük. hogy megtanuljuk. Az ember azonban nem támaszkodhat csak a sportra és a művészetre az élet minőségének javításában. hogyan működik és milyen eszközök kel kontrollálható a tudat (2. és magának a tevékenységnek a kedvéért szeretnénk folytatni. Ilyen például a testi és érzék szervi készségek használata az atlétikától kezdve a zenén át a jógáig (5. a szüleinkkel. mégsem adhatnak receptet a boldogságra. hogy listába szedné. ha már ismerjük a szubjektív lelkiállapot jellemző tulajdonságait. és mindannyiunknak a saját egyéni erőfeszítéseinkre és kreativitásunkra támaszkodva kel1 ezt a képességet megszereznünk. Épp ezért létkérdés. Végül az utolsó lépés annak leírása lesz. és ezt egy olyan elmélet keretébe foglalja. Az emberek olyankor a legboldogabbak. a művészet és a különböző hobbik gyakorlása –. A tökéletes élmény attól függ. annak az esélyéről van szó. hanem ha jól éreznék magukat a saját bőrükben. A boldogság keresésében a részmegoldásoknak nincs helyük. mielőtt boldogan élhetne (míg meg nem hal). Hogy megértsük. Ez a könyv ahelyett. áttekintjük a flow élményének feltételeit (4. fejezet). hogyan kell munkánkat áramlat-élmények sorozatává alakítani (7. legbanálisabb események is élvezetessé válnak. mit szabad és mit nem. a filozófia vagy a matematika (6. "Flow" (áramlat) az a jelenség. az élvezeteknek szinte végtelen forrása nyílik meg előttünk. bele is vág. mit jelent ezeknek a céloknak az elérése. akkor már nem vágyunk semmi másra. hogy nem vagyunk karcsúak. amit tapasztalunk – legyen az öröm vagy fájdalom. aki megszerezte az irányítást a tudatosan megválasztott célok érdekében saját lelki és szellemi energiája fölött. A legtöbb ember élete legnagyobb részét munkával és más emberekkel való érintkezéssel tölti (különös tekintettel a családjára). Bármilyen jó szándékkal íródtak is az ilyen könyvek. hogy olyan legyen az életünk. A belső tapasztalás optimális állapota az. óhatatlanul is teljesebb ember lesz. Hogyan irányíthatjuk a tudatunkat? Hogyan szervezzük meg úgy. Ha ezek a tanácsok véletlenül használnának is. Minden. közkedvelt. felszerelkezve egy új kívánságlistával és éppoly elégedetlenül. többé egy fikarcnyit sem számít. inkább egy szellemi utazás eszköze szeretne lenni. gazdagok vagy hatalmasak. Az.gazdagabbak. hogy megmutatja. hogy cselekedni lehessen. Ez akkor jön létre. Mielőtt leírnánk. mi teszi boldoggá az embereket. fejezet). Sok ember életét teszik tönkre tragikus események. melyen aztán elgondolkodhatnak az olvasók és levonhatják a saját következtetéseiket. és még a legszerencsésebbek is ki vannak téve különböző stresszhelyzeteknek. mint a fogyókúra: mindenki tudja. a játék. mi történne abban a valószínűtlen esetben. hogyan élhetjük át a tökéletes áramlat-élményt. A flow azt a fo1yamatot fogja vizsgálni. melyek gátolják beteljesedését. milyen legyen az életünk. A Flow tehát azt fogja körüljárni. de a legtöbb ember számára reménytelen vállalkozás marad. hogy urai vagyunk saját értelemmel megtöltött életünknek. mint például a költészet. nagy hatalommal bíró milliomos lenne? Általában az. mert az illetőnek az előtte tornyosuló feladatra kell összpontosítania teljes figyelmét és el kell feledkeznie minden egyébről. mi történik a tudatunkban. vagy a szimbolikus készségek használata. ha karcsúbbak vagy gazdagabbak lennének. és úgy érezzük. de bizonyos külső és belső erők útját állják a megvalósításnak. fejezet). érdeklődés vagy unalom –. a házastársunkkal. A 9. A szabályok világosak és mindenki számára hozzáférhetőek. mert csak akkor tudunk uralkodni a lelkiállapotunkon. feldolgozása nélkül az olvasó nem sok hasznát látja a leírtaknak. melyek azok a magában az emberi létben rejlő okok. amit érdemes élni. ám még az ilyen csapások sem rombolják össze szükségszerűen a boldogságot. hogy mennyire vagyunk képesek pillanatról pillanatra ellenőrizni. fejezet). és hogyan ruházzuk fel jelentéssel őket? Ezeknek a céloknak az elérése elméletben egyszerűnek tűnik. a kielégítetlen szükségletek többé nem zavarják a lélek békéjét. hogyan reagál a stresszre. mely a tudomány segítségével a lélek és az elme különböző tájaira kalauzolja el olvasóját. melyek segítségével az ember képes élvezni az életet a nehézségek ellenére is. fejezet). vagy pedig képes balsorsában is megtalálni a jót. mint a pár fölösleges kiló eltüntetése. hogy egy bizonyos meghatározott célt elérj. hogyan tehetjük élvezetesebbé az életet. amit persze kevesen fognak végigcsinálni. hogy miképpen érhetjük el a boldogságot a saját belső életünk feletti uralom segítségével. és a készségek arányban állnak a lehetőségekkel ahhoz. népszerűbbek vagy karcsúbbak. Az ilyen könyv szakács könyvhöz hasonlóan megmondja. hogy az illető megint a kiindulási pontnál találja magát. A mesékben a hősnek előbb le kell győznie a tűzokádó sárkányokat és a gonosz varázslókat kalandozásai során. fejezet). Ha ez sikerül. Irányításunk alatt tartva az agyban zajló folyamatokat. miért élvezünk jobban bizonyos tevékenységeket a többinél. ez sem lesz könnyű vállalkozás.

amelyek vagy biológiailag a génjeikbe programozottak. hogy olyan nehéz elérni a boldogságot. Életünknek az lesz a minőségi mutatója. boldogság és megelégedettség tölt el bennünket. Még Földünk sem kivétel." A káosz a mítoszok és a vallások egyik legősibb fogalma. Ahogy J. a hatalom és a szex válik sóvárgásuk legfőbb tárgyává. több millió évig kellett küzdenie jéggel. azonnal feltűnik egy új és még körmönfontabb katasztrófa lehetősége a láthatáron. hogy írmagot se hagyjanak belőlünk. AZ ELÉGEDETLENSÉG GYÖKEREI Annak. amelyet a céljainkon át szeretnénk megvalósítani. és a világban tapasztalt káoszt sem tudjuk megváltoztatni. akkor a kozmoszt a teljes összevisszaság uralja. hogy megváltoztassuk a világegyetem működésének menetét. Az általuk felállított "káoszelmélet" például a véletlenszerűnek tűnő jelenségek szabályszerűségeivel foglalkozik. mint egy-egy csillag felrobbanása. hogy mi irányítjuk az eseményeket. saját készítői ellen fordult és megsemmisüléssel fenyegette őket. de nem is barátságos. hogy elégedettek legyünk azzal. csak a természet szavának engedelmeskedik. általában azokat az örömforrásokat igyekeznek minél jobban kihasználni. hogy a világegyetem elvont matematikai értelemben találomra épült volna fel. mégis átkozottul kellemetlen lehet. azonnal még többre vágyunk. Az a vírus. Természetesen nem szabad lemondanunk arról. H. Az Apokalipszis négy komor lovasa sohase távolodik tőlünk. hogy a Föld az egyetlen otthonunk. de bármilyen ügyesek vagyunk is. akkor sem érezzük ettől egy cseppet sem jobban magunkat. Egyénenként nem sokat tehetünk. amely több milliárd mérföldön belül mindent hamuvá éget. amely a boldogság útjában áll. mert az ő törvényeik szerint a kozmoszban lezajló események tökéletesen ésszerűek. ha viszont akár csak részben is elérjük. amely egy Mozart sejtjeit támadja meg. Egy New York városa felé tartó meteorit engedelmeskedik ugyan a világegyetem törvényeinek. hogy mítoszainkkal ellentétben (melyeket saját meg nyugtatásunkra alkottunk) a világegyetemet nem arra teremtették. A pszichológiában és más humán tudományágakban teljesen más jelentése van a káosznak. Amelyik bolygó gravitációja nem olyan erős. az minden valószínűség szerint mérges gázokban úszik. melyek a jólétünket befolyásolják. hiszen mérhetetlenül nagy. Segítenek elhitetni magunkkal. hogy mit szeretnénk elérni az életben. végső soron attól függ. hogy percről percre élvezetet találjunk abban. az a legfőbb oka. 13 . Fontos. de az is biztos. hogy ez az otthon tele van leleményes kis csapdákkal. S. mielőtt meghalunk. Ahogy J. Valahányszor sikerül elkerülnünk valamilyen fenyegető veszélyt. A történelem folyamán minden egyes fegyver. hogy a szükségleteinket kielégítse. ellentétben azzal a renddel. Életünk során csak nagyon kis hatást gyakorolunk azokra az erőkre. művészetet és megnyugtatást -. vagy az a társadalom. Mindegyikünknek van valamilyen elképzelése arról. az a legfőbb oka. melyek akármikor működésbe léphetnek. mennyire vagyunk képesek irányításunk alá vonni az univerzum hatalmas erőit. és ha egy időre sikerül lejjebb tornászni egy kicsit a halálozási arányt. Boldogságunk belső harmóniánkból ered. hogy ízzé-porrá zúzza a csontjainkat. Csak a tapasztalatok feletti közvetlen uralom győzheti le a beteljesülés útjában álló akadályokat – az a képesség. hogy az elménk hogyan szűri meg és értelmezi mindennapi élményeinket. melyek pajzsként szolgálnak a káosz ellen. azonnal fenyegetni kezd minket a túlnépesedés veszélye. Az élet minőségén azonban ilyen módon nem lehet javítani. melyben élnek. melyet védekezésre terveztek. hogy a külső körülmények megváltoztatására tett erőfeszítéseink azonnal jobbá tegyék az életünket. mert életben maradásunk függhet tőle. és kiürül belőle a hajdani lelki támasz. Ehhez magát a tudatunkat kell megtanulnunk befolyásolni és irányítani. tűzzel. árvizekkel. a melléktermékei már elkezdik mérgezni környezetünket. Nem szabad azonban elvárnunk. hogy milyen közel jutunk kitűzött célunkhoz. és lehetővé teszik. Még fel sem találjuk az új anyagot. Holmes mondta: "A világegyetem nem ellenséges. hogy minél jobban tudjuk befolyásolni külső környezetünket. Ahogy visszaszorítunk néhány betegséget. és még ha valamely szükségletünk ideiglenesen kielégül is. bánatosak vagy közönyösek leszünk. hiszen ha az emberi vágyakat és célokat vesszük kiindulópontnak. hogy mindent megtegyünk a nukleáris háború és a társadalmi igazságtalanságok ellen. és így véletlenszerűek. A csillagok mozgása és a bennük levő energia átalakulása előre megjósolhatóak és megmagyarázhatóak. Mikor az emberek saját erejükből. esetleg már néhány évtized után elkopik. Ez a krónikus elégedet lenség a második akadály. a hit támogatása nélkül próbálják elérni a boldogságot. azonnal újak ütik föl a fejüket. míg gondolkodásmódjának alapvető fölépítése nem változik meg gyökeresen. hogy megpróbáljuk eltörölni a Föld színéről az éhséget és a betegségeket. Mill írta: "Az emberiség sorsában nem állhat be általános javulás." Saját magunkkal való kapcsolatunk és az. nem pedig abból. Lehet. Ha meg sem tudjuk közelíteni. hogy boldognak lenni olyan nehéz. olyan pusztító események színtere. Süketek és vakok a szükségleteinkkel szemben. amit éppen csinálunk. de a természeti folyamatok nem veszik figyelembe az emberi vágyakat. A gazdagság. hogy a világegyetemet nem az emberi lélek megnyugtatására tervezték.metafora meglehetősen illik a lélek feltárására is. Hogy az emberiség életben maradjon. vadállatokkal és különböző mikroorganizmusokkal. Nem arról van szó. a vallás vagy a hit néhány évszázad. amelyek időnként előtűnnek a semmiből. Egyszerűen csak közömbös. ami osztály részül jutott nekünk. noha ezzel óriási csapást mér az emberiségre. A frusztráció szorosan össze fonódik az élettel. amely helyenként olyan idilli és festői szépségű. hogy mennyi gyönyörűséget találunk az életben. Állításom szerint annak. filozófiát. kívánatos célként jelöli meg őket. Idővel minden kultúra kifejleszt bizonyos védekező mechanizmusokat az említett akadályok ellen – vallást. többnyire ellenségesen üres és hideg. A természettudományok szemében bizonyára idegenszerűen hat. Ezek a pajzsok azonban csak egy ideig hatásosak.

A belső rend hiánya abban az érzésben mutatkozik meg. de mielőtt még erre rátérnénk. A dél-amerikai nagyvárosok körül terjedő favellákban. hogy a fejlődés szükségszerű és az élet könnyű. ha nehézségekkel találják szembe magukat. akik majd szintén életben maradnak. A rómaiak akkor jutottak el erre a pontra.Földünkön az emberek túlnyomó többségének nagyon egyszerű életcélja van: életben akarnak maradni. hogyan sikerült elérniük ezt az állapotot. kiszámíthatatlan erőit befolyásolható vagy legalábbis érthető rendszerré lényegítsék át. azért vannak olyanok is. mítoszokat és hiedelmeket alkottak. és könnyedén. ha egy boldogra szeretne akadni. alattvalóinak alig volt mit ennie. Ez az általános rosszkedv nem kizárólag külső okoknak tulajdonítható. az ausztrál bennszülöttek és New York lakói mind magától értetődőnek tekintik. azonban vannak olyan idő szakok. Afrika aszály sújtotta területein vagy a több millió ázsiai számára. akik kiutat találnak ebből a helyzetből. Ez általában akkor következik be. mindenféle tapasztalattal szemben nyitottak. kellőképpen elégedett a körülményeivel. mikor fokozatosan ráébredtünk arra. akiket megcsap a káosz könyörtelen szele. hogy az élet értelmetlen 14 . hogy elégedetten éljen. az aztékok pedig a spanyolok érkezése előtt élték át ugyanezt. A legszembetűnőbb az emberek közt eluralkodó fásultság és egykedvűség. Új szükségletek jelentkeznek. Ennek általában így is kell lennie. Amikor Nagy Kürosz perzsa uralkodó lakomáira tízezer szakács készített új meg új ételkölteményeket. és meg kell vizsgálnunk. és úgy tűnik. amit el akar érni. Hány olyan embert ismerünk. mikor egy kultúra szerencsés időszakot él át. amit csinálnak. Ha az emberek abban a hitben ringatják magukat. ma talán még nehezebb dolga lenne. hogy aztán gyerekeket nemzzenek. Ok azok. Tagjai magától értetődően azt hiszik. amit csinál. az etnikai hagyományok és a társadalmi hovatartozás alkottak – már nem hatásosak többé. Ez a kulturális hübrisz. hogy a benne élőket megoltalmazza a káosztól. miért fordul elő oly gyakran. gazdagsággal és hatalommal egyre növekednek az igények is. más szóval egzisztenciális félelemnek neveznek. gyorsan elvesztik bátorságukat és elszántságukat. és ahogy egyre növekszik az anyagi jólét és az elérhető kényelem színvonala. amely mindenféle képzeteket dédelget arról. amit megtanultak. hogy elérjük a céljainkat. milyen elszigeteltek és magányosak vagyunk a kozmoszban. A KULTÚRA PAJZSAI Az emberi evolúció folyamán. hiszen egyre no azoknak az embereknek a száma. elvesztik a hitüket minden másban is. amikor valaki annyira csak arra összpontosít. a nagy szegénységet vagy egy idegen megszálló hadsereget. mikor veszélyessé válik az az érzés. Az ésszerűtlenül erős hit és bizalom a pajzsokban – a kulturális mítoszokban – teljes ki ábránduláshoz vezethet. úgy távolodik előlünk a jóllétnek az az érzése. természetesen viselkednek minden helyzetben. hogy mi jár nekünk a világegyetemtől (amely pedig általában érzéketlen az emberi szükségletekkel szemben). hogy az élet minőségének javítása megoldhatatlan feladat. az Amazonas-medence vadászai. melyet az idők során az emberek a káosz fenyegetése ellen kifejlesztettek. Tulajdonképp nincs semmi baj azzal a vággyal. Az eszkimók. amelyben élnek. A kultúrák egyik legfontosabb szerepe az. hogy biztonságban vagyunk egy barátságos kozmosz kebelén. általában nagy bajokhoz vezet. elégedettek. hogy úrrá legyen a természet erői felett. hogy amiben úgy hittek. az nem teljesen igaz. Az efféle előjogokba vetett hit nélkül nehéz lenne szembenézni a lét csapdáival. Az illuzórikus biztonságérzet előbb vagy utóbb kellemetlen meglepetésekhez vezet. Az ilyen emberek pezsgő életet élnek. ha elegendő élelmük és kényelmes lakóhelyük van. hogy a világmindenség közepében élnek. Alapjában véve ez a létezéstől való félelem. Ám mihelyst a túlélés elsőrendű problémái megoldódnak. és biztonságérzettel töltse el őket saját fontosságukat és végső sikereiket illetően. de vajon elégedettebbek leszünk-e ettől? Az egyre növekvő elvárások paradoxona azt sugallja. hogy elfelejti örömét lelni a jelenben. haláluk napjáig képesek új dolgokat tanulni. Noha a tények azt sugallják. Ezzel eljátssza az esélyt arra. nem teszi többé elégedetté az embereket. akik anyagi körülményeikre való tekintet nélkül képesek jobbá tenni életüket. és a körülöttük élőket is egy kicsit boldogabbá teszik. ritkák a valóban boldogok és igen kevesen vannak. valamint ahhoz a környezethez. még ha az nehéz vagy fárasztó is. Később majd látni fogjuk. ha élvezzük az értük való küzdelmet. hogy ok kiválasztott nép. ritkán unatkoznak. nem rágódik a múlton és valódi bizakodással tekint a jövőbe? Ha kétezerháromszáz éve Diogenész még lámpással is nehezen talált becsületes embert. A világ oly sok országával ellentétben az észak-amerikaiak nem kárhoztathatják problémáikért a kedvezőtlen természeti adottságokat. a navahó indiánok. Ha kiderül. Mindent élveznek. hogy mindenki egyre többet és többet szeretne elérni. át kell tekintenünk néhány olyan módszert. hogy urai a saját életüknek. Napjainkban a "fejlett országok" bármelyik háztartásában hozzá juthatunk a legtávolabbi országok receptjeihez is. A múltban működő pajzsok – a rend. egy időre valóban megtalálta a módját. ha csalódunk bennük. Probléma akkor keletkezik. aki élvezi. amit remélni lehet. új vágyak törnek a felszínre. attól. saját életünk pedig milyen törékeny. akiknek minden nap az éhséggel kell szembenézniük. és bármikor megismételhetjük a letűnt uralkodók lakomáit. amelyet a vallásosság. Végül a kulturális értékek támaszától megfosztva vergődnek a szorongás és az apátia mocsarában. hogy a világegyetem könyörtelen. amelyet el szerettünk volna érni. és nem kell többé félniük semmilyen tragikus változástól. A jóléttel. Nem nehéz napjainkban fellelni magunk körül a kiábrándulás hasonló jeleit. Az elégedetlenség bennünk gyökeredzik és a magunk erejéből kell megszabadulnunk tőle. a hazaszeretet. hogy ez a külső védelem nem működik. és mindezt lehetőleg bizonyos méltósággal és nyugalommal szeretnék tenni. Talán legnagyobb erejük abban rejlik. a kínaiak egészen a mongolok betöréséig bíztak saját kétségtelen felsőbbrendűségükben. és kivételes helyzetük következtében övék a jövő. a kínaiak. mikor néhány évszázada uralmuk alatt tartották a Földközi-tenger medencéjét. ennek a célnak az elérése a legtöbb. és erős kötelékek fűzik őket más emberekhez. amit ontologikus szorongásnak.

a test végül mégis felmondja a szolgálatot. századig a kereszténység Európában terjedt el. Mint ahogy a pincérek már akkor kezdik reggelihez megteríteni a távolabbi. mi milyen boldogok lehetünk! Ezt mondták tudósok. hogy a többiekkel versenyezve magasabbra törjön. Lehetséges. látásunk romlani kezd. még akkor sem. és túl kevés az idő. A tömegekben évről évre erősödik a világegyetem káoszának gondolata. hogy az előbb felsorolt megoldások egyike sem képes már megfelelni feladatának. és rejtélyes kis fájdalmak nyilallnak testünkbe. Ha a megereszkedő test adja az első vészjelzéseket. a kiábrándultság visszatér: minden egyes siker után egyre világosabb. esetleg elidegenítjük magunktól a barátainkat. Túl sok akadály áll előttünk. Nem számít. hogy a menekülés finomabb formáját választva. de addig is azok.és fenntartásának semmi értelme. képzeljük csak el. Újult erővel és mélységes eltökéltséggel próbálják megkaparintani a kezük közül mindig kicsúszó elégedettséget. semmivel sem került közelebb a céljához. hogy közvetlenül a fenyegető tünetek ellen intéznek támadást. a világ leggazdagabb országában élünk. hogy a pénz. "Lejárt az időd. és a kiábrándultak egyre növekvő számban térnek vissza hozzá. ahol a legmodernebb csúcstechnika vesz körül minket és a világ legbölcsebb alkotmánya védelmez. Ezeknek a vallásoknak több száz évig sikerült olyan kielégítő célokat tűzni az emberek elé. fitness-klubokba lépnek be vagy plasztikai műtétet csináltatnak. növekvő erővel kezd benne zakatolni egy kérdés: "ennyi az egész?" A fájdalmas gyermekkor. akár valamilyen ezoterikusabb keleti változatát választva. az iszlám a Közel-Keleten lett népszerű és a buddhizmus Ázsiát hódította meg. hogy ez a gazdag. Gyermekkorunktól fogva arra tanítottak minket. mint az emberi faj bármely korábbi tagjáé. amerikaiak. akiket olyannyira elkeserít a fennmaradásért való reménytelen küzdelem. Az illegális drogkereskedelem óriási profitja gyilkosok és terroristák zsebébe vándorol. melyeknek életüket szentelhették. mindezen bizonykodások ellenére előbb vagy utóbb magányosan ébredünk fel. veszélyeztetjük a házastársunkkal és családunkkal való kapcsolatunkat. Volt okunk hát. használatlan asztalokat. e. Ha az a baj. és hihető válaszokat adtak. önbizalom-fejlesztő tanfolyamokra járnak és nagy ebédeket adnak. hogy azt a néhány fölösleges kilót már nem fogjuk leadni. beletemetkeznek valami ártalmatlan hobbiba. hogy magabiztosabbak legyünk. és rájövünk. hogy az orrunknál fogva vezettek. ha igazságtartalmuk változatlan maradt. hogy ilyen módon magára a kérdésre választ találtak volna. Az utóbbi néhány évtizedben újabb. "Várjunk csak egy percet. Egy idő után azonban nyilvánvalóvá válik. a társadalmi pozíció és a vagyontárgyak önmagukban fabatkát sem érnek. kinyilatkoztatások. Előfordul hat. ezek egy időre elterelik a figyelmet az "Ennyi az egész?" alap kérdéséről. De végül a fürdőszobában lógó tükörben elkerülhetetlenül felfedezzük első ősz hajszálainkat. u. a zűrzavaros kamaszkor után a legtöbb ember számára ott van a remény. hogy elérhetjük céljainkat. Kr. A forma. hogyan lehet hatalomra vagy népszerűségre szert tenni. Az is lehet. hogy ezek a részmegoldások nem sokat érnek. a IV. egyszerűen azért. hogy a közeljövőben az 15 . könyveket vásárolnak arról. hogy az alkoholba vagy a kábítószerek álomvilágába menekülnek. tudományosan fejlett és kiművelt világ sem fog boldoggá tenni bennünket. Mégis. amelyek állítólag szebbé teszik az életet – nagyobb házakat és kocsikat. addig példátlan fenyegetést jelentett az atomháború eshetősége. minden jóra fordul. Vannak. hogy szerencsés csillagzat alatt születtünk. több hatalmat a munkahelyükön. Néha még be is válik ez a megoldás. mert az illetőt annyira lefoglalja. századtól Kr. ma azonban egyre nehezebb elfogadni világnézetüket. amit a világ működéséről tudunk. Nyilvánvaló bizonyítékai vannak annak. akik a jelen vallásokban keresnek vigasztalást. Mások úgy döntenek. hogy új barátokat szerezzünk. hogy mindet leküzdjük." Kevesen tudunk szembenézni ezzel. nem ad végleges választ. mindenki különbözőképpen reagál. Hol van az a sok pénz. diétázni és aerobikozni kezdenek. hogy senki sem figyel rájuk. akár a hagyományos hiteket. hogy hallgatólagosan nem vesznek tudomást arról. hogy inkább feladják. semmi nem áll össze értelmes egésszé. fényűzőbb életstílust. az emberiség történelmének legtudományosabban megtervezett időszakában. hogy egy nap majd fölemelkedik egy erőteljes új vallás. Ha arra koncentrálunk. amit át kellett volna élnem?" Magától értetődő az érzés. szent iratok – többé már nem ébreszt hitet a tudományok és a racionális gondolkodás korában. hová rohan velünk. a VIII. Néhányan megpróbálják semmibe venni. a hatalom. hogy még többet szerezzenek azokból a dolgokból. mikor a teremben még folyik a vacsora. és jótékony feledésbe burkolóznak. Úgy tűnik. hogy nincs ideje ráébredni arra. de nem sokan dicsekedhetnek azzal. Az emberiségnek a történelem során folytatott harca elvesztette jelentőségét: sodródó faágak vagyunk egy hatalmas folyóban. Candide tanácsát követve elvonulnak a világtól és művelik kertjüket. Ám a vallás csak időleges sikereket könyvelhet el az élet értelmetlenségével való harcban. gyakorta azzal fizetnek lelki békéjükért. A kora felnőttkorban a jövő még mindig ígéretesnek tűnik. hogy azt higgyük. a mi életünk majd gazdagabb és értelmesebb lesz. Ami az egzotikus gyönyöröket és a drága nyaralásokat illeti. hogy becsaptak bennünket. Ahogy ez a felismerés rátelepszik az emberekre. A történelem bizonyos pillanataiban a vallás képviselői meggyőzően magyarázták el az emberi lét problémáit. porcelánfigurákat vagy absztrakt festményeket gyűjtve. A lét problémáját hagyományosan a vallás közelítette meg a legközvetlenebbül. ezt prédikálták a papok a szószékről és ezt erősítgette több ezer az élet szépségét ünnepelő tévéreklám is. Az anyagi bőség és jólét csúcspontján az amerikai társadalom különös bajokban szenved. Végül is mi. és ha túl sok időt szentelünk annak. és újult erőfeszítéssel látnak neki. él a remény. Lehetséges. De ha valaki elgondolkozik egy kicsit. mennyi időt és energiát szentelünk a karbantartására. és a bizonyosságot. ez nem történhet meg velem! Még el sem kezdtem igazán élni. melyben igazságaikat közlik – mítoszok. amely ki tudja. ideje készülődni. hogy ha felnőtt lesz. úgy adja át testünk ezeket a kis üzeneteket a saját halandóságunkról. amit meg kellett volna keresnem? Hol az a sok kellemes óra. Ahogy az ember egyre idősebb lesz és a fiatalság reményteljes tudatlanságából eljut a kijózanító felnőttkorig. Ha a nagyszüleink abban a nevetségesen primitív múltban is egész jól elvoltak.

9 milliárd dollárról 284. hogy valahányszor szembesülnünk kell statisztikai adatokkal. 1960-ban tíz kamasz közül csak egy élt egyszülős családban. mert olyan önfegyelmet és kitartást igényel.4 milliárdot érte el. Ha az értékek és intézmények rendszere már nem adja meg azt a támogatást. Könnyebb. 1975-re ez a szám elérte a 6 400 000-et. mint amilyennek első hallásra gondolnánk. míg 1984-ben 426. amelyek akár biztatólag is hathatnak egyesekre – például hogy az elmúlt harminc évben fejenként megdupláztuk az energiafogyasztást. hogy a felnőttek irracionális magatartása gyakran gyermekkori traumák eredménye. Igaz. aki a szegénységi határ (évente 10 609 dollár vagy kevesebb egy négyfős családra számítva) alatt élt. Eddig főként arra használták ezt a szárnyait bontogató tudomány ágat. különösen nem ez a mai. Vannak olyan számok. Szexuális életünk pedig. FEDEZZÜK FEL ÚJRA ÉLMÉNYEINKET! Ebből a siralmas helyzetből nincs kiút. hogy képes legyen felülemelkedni hétköznapi aggodalmain és félelmein. hogy a külső körülményektől függetlenül élvezetet találjon valamiben és célokat tűzzön ki maga elé. és a statisztikai rémregényt még hosszan folytathatnánk. amilyenek. Miért van az. Más folyamatok azonban közel sem ilyen biztatóak. 1984-ben 121). Talán nem véletlenül ugyanezek az arányok jellemzik az amerikaiak nemzeti paranoiáját is: az 1975–1985 közti évtizedben a Védelmi Minisztérium költségvetése az évi 87. ez elsősorban a tehetősebb családokból származó fehér fiatalembereket érinti. Ahhoz. nehezebb is. meg kell tanulnia. 1980-ra a szám megduplázódott. de valószínűleg meg sem közelítik a valóságot. Ez a feladat könnyebb is. és nehezebb. 16 . csakhogy ez 1985-re "csak" a 17. 1982-ben 80 ezer fiatalkorú bűnözőt ítéltek börtönbüntetésre különböző intézményekben (átlag életkor: 15 év). hogyan jutalmazza meg saját magát. ki kell fejlesztenie magában azt a képességet. összes halogatásainkkal. minden embernek magának kell megtalálnia saját eszközeit. közönyösen félrenézünk. halálos vírusfertőzések eszközévé lett. mégpedig úgy. 1960-ban 259 ezer vérbajos beteget kezeltek. Ezeknek az eszközöknek egyik legfontosabbika a pszichológia. 1984-ben az Egye sült Államokban még mindig harmincnégy millió olyan ember volt. négyszer kevesebb ugyanilyen korú fehér lány és tízszer kevesebb fekete fiú ölte meg magát (a fiatal fekete férfiak esetében azonban majdnem ugyanezt a számot éri el az emberölések áldozatainak száma).Egyesült Államokat volt kábítószer-kereskedők oligarchiája fogja irányítani. 1950 és 1980 között a tizenéves korosztályban történő öngyilkosságok száma 300 százalékkal növekedett. A kábítószer-élvezet. 1990-re pedig minden valószínűség szerint háromszorosára nő. mielőtt megfékezik valahogy. Utoljára. az otthonról való elszökések és a házasságon kívüli terhességek statisztikai adatai is félelmetesek. amit más iparosodott társadalmakban (Kanada. A források elosztása szerint tehát a kard mintegy tizenhatszor hatalmasabb a tollnál. mint kevésbé elkényeztetett őseink. akik óriási hatalomra és vagyonra tesznek szert a törvényeknek engedelmeskedő állampolgárok kontójára. hogy ne kizárólag ennek a környezetnek a jutalmai és büntetései irányítsák az életét. mert ez a képesség mindenkiben benne rejlik. élményeinek tartalma nem sokat változott. hogy mit tekintünk fontosnak és mit nem. Ugyanilyen csökkenést regisztráltak a verbális feladatok pontszámainál. Hogy ilyen autonómiára tehessen szert. Felhívta a figyelmüket arra. A szociálpatológiai esetek számának három-négyszeres növekedése egyetlen nemzedék alatt más területeken is érvényes. hogy ez idő alatt az oktatásügy költségvetése is megháromszorozódott. drasztikusan változtatnunk kell gondolkodásmódunkon azzal kapcsolatban. A SAT-felmérések (Scholastic Aptitude Test: Iskolai képességvizsgálat) adatai szerint az átlagos matematikapontszám 1967-ben 466 pont volt. hacsak a saját kezünkbe nem vesszük a dolgokat. az AIDS hány emberéletet fog követelni. ami nagyrészt annak köszönhető. s ez a szám lényegében generációk óta változatlan. nehogy belőlünk is statisztikai adat váljék. Még mindig nem látjuk világosan. hogy osztozzon abban a felelősségben. rablás. hogy a legutolsó járvány. melyekről ok nem is álmodhattak? A válasz világos: miközben az emberiség közös erőfeszítéssel ezerszeresére emelte anyagi jólétét. Norvégia. amelyben egyetlen kor sem bővelkedett. hogy az elektromos háztartási készülékek száma ötszörösére nőtt. jobb tudomásul venni a tényeket és vigyázni arra. Oly veszélyes útra tévedtünk. amit egy gyermek felnevelése jelent. 1986-ra ez a szám 1 488 140-re növekedett. függetlenné kell válnia társadalmi környezetétől legalább olyan mértékig. Ez alatt a huszonöt év alatt a nemi betegségek száma több mint háromszorosára nőtt. A gyilkossági arány változatlanul ezerszerese annak. amit egykor képes volt nyújtani. Az 1985-ben bejelentett 29 253 öngyilkosságból 1339 volt 15–19 év közötti fehér fiúké. nemi erőszak. ahol mindkét szülő jelen van. Körülbelül ugyan ebben az időszakban a válások száma 400 százalékkal emelkedett (1950-ben 1000 házaspárra 31 válás jut. elfojtásainkkal együtt – hogyan tegyük jobbá jövőnket? Az egyénnek. 1978-ban még "csak" 1 085 500 ilyen bűncselekményt jelentettek be. Egyre kevesebb gyerek nő fel olyan családban. Így például 1955-ben 1 700 000 esetben szorultak elmebetegek ideg gyógyintézeti kezelésre. melyek az idősebbeket gyötrik. Ám a struccpolitika ritkán kifizetődő. Most azonban más módon használhatjuk fel a pszichológia tudományát. de nem utolsósorban pedig a népesség tudásszintje folyamatos csökkenést mutat. hogy tehetetlenebbül állunk szemben az élettel. pedig olyan lehetőségek állnak előttünk. Franciaország) mérnek. Az Egyesült Államokban az egy főre jutó erőszakos bűncselekmények – gyilkosság. A jövő sem tűnik rózsásabbnak.7 milliárdra – vagyis több mint háromszorosára nőtt. melyek segítségével életét értelmessé és kellemessé teheti. hogy kontrollálni tudjuk tapasztalásainkat. A mai tizenéveseknél – néha még erősebben – megjelenik minden tünete azoknak a bajoknak. testi sértés – száma 1%0 és 1986 között több mint háromszáz százalékkal nőtt. a nemi betegségek. amelyet megszabadítottunk a hipokrita erkölcsiség béklyójától. 1984-ben már csaknem 900 ezret. hogy a múltbeli események segítségével rávilágítsanak az egyén aktuális viselkedésére. hogy segítsen nekünk választ adni a kérdésre: olyanok vagyunk.

amely bele van kódolva genetikai programunkba. hogy vágya saját egyéni érdeklődésének kifejeződése. Meg se próbáljunk hát tanulni? Némelyik ember szervezete a kelleténél több férfihormont termel. hogy a test megkapja a szükséges tápanyagokat. hogy a természet tudatlannak alkotott bennünket. A tizenhatodik században a szultán azzal az ígérettel csábította az embereket a hadseregébe. A . ha az emberek annyira azonosulnak az adott társadalmi renddel. hogy az egyén elfogadja a társadalom normáit. Ahelyett. Nyugodtan kövessen el tehát erőszakos cselekményeket? Nem tagadhatjuk meg a természetet. hogy a legyőzött területeken szabadon erőszakoskodhatnak a nőkkel. általában azt gondolja – ha gondol egyáltalán valamit -. és rabja a szexnek. ami helyes. Amikor egy férfi testileg vonzódik egy nőhöz (vagy fordítva). saját szándékainak eredménye. hogy újabban divat lett belső érzéseinket azonosítani a természet szavával. W. botozás. ha tudjuk. hogy csak dolgozzanak szorgalmasan és legyenek türelemmel. ha a társadalom tagjai nem kényszerülnének arra. mert csak így érhetünk el egy bizonyos fokú egészséges függetlenséget a társadalommal szemben. mert tehetetlenek leszünk. egy olyan vágyakozásra épít. melyek iránt a körülötte élők szerint vágyakoznia kell. mindannak. sebezhetővé válik. hogy reprodukcióra programozzák a testet. addig mások könnyen kihasználhatják ellenszenvünket vagy vágyunkat saját céljaik elérésére. miről is van szó. hogy az öröm keresésének reflexe azért épült bele a génjeinkbe. aki csak olyan jutalmakra vágyakozik. mert nemsokára előléptetik őket. Manapság sok ember számára saját ösztönei jelentik az egyedüli támpontot. ezért az átlagosnál jóval agresszívebbé válik. Nem is olyan rég még a legcivilizáltabb országok (például Nagy-Britannia) törvényei is éltek a korbácsolás. hogy az emberek a társadalmi kontroll irányítása alá kerüljenek. hogy ösztönös késztetéseink fölött uralkodni tudjunk. Éppen ezért különösképpen vigyáznunk kell arra. nem pedig azért. akár nem. de talán javíthatunk rajta egy keveset. Emerson mondotta: "Mindig csak készülődünk arra. Képtelenség lenne bármiféle társadalmi rendet vagy átfogó munkamegosztást fönntartani. és hosszabb távú céljaink elérésének érdekében képesek vagyunk uralkodni rajta. A baj csak az. amely részévé vált az emberi természetnek – a szexualitástól az agresszióig. A teljes mértékben szocializált ember olyan lény. akkor lemondva a tudat irányításának lehetőségéről személytelen erők játékszerévé válunk. a civilizáció az egyéni vágyak elnyomásán alapszik. hogy az unalmas órák majd akkor válnak hasznukra. biztosítva folytonosságukat. hogy a faj fenn maradását elősegítse. Korunk "realizmusának" nagyobbik részéről kiderül. amely minden ösztönös késztetésünket és megnyilvánulásunkat elfogadja és dédelgeti pusztán azért. amelyet jutalomként tűznek ki cserébe egy élet munkájáért és a törvényeknek való engedelmeskedésért. hogy többé el sem tudják képzelni. hatékonyan biztosítja. ami (sokszor hibásan) genetikailag bele van programozva. Veszélyes dolog teljességgel alávetni magunkat a génjeinkbe programozott utasításkészletnek. Ám ha gondolkodás nélkül engedelmeskedünk a genetikai és a társadalmi utasításoknak. hogy ha most rászoktatják magukat arra. addig az ember saját. A szocializáció lényege az. hogy a jövőbeni eseményeknek van a legnagyobb jelentősége az életben. s mely jutalomrendszer általában a genetikusan beprogramozott vágyak rendszerére 17 . Mindenképpen elkerülhetetlen a szocializáció. hogy bármelyik szabályát megszegjék. Az az öröm. az nem rendelkezik szabadon pszichikus energiájával. Fontos tudatosítanunk magunkban azt. Gyakorlatilag minden vágyat. hogy mindig holnap van lekváros kenyér. a tanárok pedig arról biztosítják a diákokat. a biztonság vágyától a változás iránti fogékonyságig – a politikusok. Ahogy R. csonkítás avagy a halálbüntetés eszközeivel. A társaság alelnöke azzal biztatja a fiatal alkalmazottakat. a cégek és a reklámok a társadalmi kontroll szolgálatába állítanak. ma az amerikai katonaság falragaszai azt ígérik a fiatal embereknek. hogy megjósolható legyen a jutalmakra és a büntetésekre való reagálásuk. amit evéskor érzünk. A társadalmat erős szövetségesek – biológiai szükségleteink és genetikai programozottságunk – támogatják abban. következményeit tekintve inkább visszavet bennünket. melyeket az adott kultúra megkíván – akár tetszik. felnőttként nagyobb sikereket érnek majd el. hogy "világot láthatnak". mint a jó öreg fatalista magatartás új köntösben: az emberek a természetre hivatkozva elhárítják maguktól a felelősséget. ha követve ezt a genetikus programot élvezzük az általa felkínált örömöket. A szülők arra tanítják gyerekeiket. A szexuális aktus gyönyöre ugyanilyen praktikus eszközül szolgál a géneknek arra. Amíg a vonzódás tiszta testi reakciókon alapuló reflex marad. Ha valami jólesik. aki szükség esetén nem tudja felülbírálni a természet parancsait. Amikor a társadalmi rendszerek nem a fájdalomra támaszkodnak. Hadd jegyezzem meg.Abban a hitben nőttünk fel.jó élet" ígérete. A valóságban érdeklődését többnyire egy saját útját járó láthatatlan genetikus kód szabályozza. vagyis az emberi lény átformálása olyan személlyé. A jutalmazás elodázása természetesen bizonyos mértékig el kerülhetetlen. behódol teste kívánságainak. hogy élni fogunk. ha katonának állnak. de sohasem élünk igazán. az egyházak. mikor állás után kell nézniük. Amíg előre kiszámítható módon viselkedünk bizonyos negatív vagy pozitív ingerekkel szemben. hogy saját céljai elérésének érdekében dolgoztatni tudjon minket. mert élni szeretnének. hogy elsajátítsák azokat a szokásokat és képességeket. Nincs semmi rossz abban. Az az ember. aki sikeresen funkcionál egy adott társadalmi rendszerben. sose ma. feltéve. Példának okáért a társadalmi kontroll minden formája végső soron a túlélés ösztönét használja ki. akkor az örömöt használják fel csalétekként. Az érvényesülésért folytatott kimerítő harc végén pedig már ott a nyugdíj és az áldott pihenés ígérete." Vagy ahogyan az angol gyerekmesében van: a kis Frances megtanulta. akkor az mindjárt helyes is. aki képtelen ellenállni az ételnek vagy az alkoholnak. Az emberi természet "felszabadult" nézőpontja. tudatos tervei és elképzelései csak minimális szerepet játszhatnak. Az az ember. hogy személyes előnyünkre szolgáljon. hogy saját személyes célkitűzéseit tartaná szem előtt. hogy nem más. természetes és spontán. mert bennünk van. Ahogy Freud és előtte meg utána sokan mások is megjegyezték. A szocializáció akkor a legeredményesebb. Egy elnyomott ország polgárai azért engedelmeskednek legyőzőiknek.

hogyan kell ezeket behelyettesíteni általunk kiszabott jutalmakkal. hogy az embernek marionett bábuvá kell változnia. melyet a társadalom tűzött ki számunkra. A keleti kultúrákban a tudat fölötti uralom megszerzésére irányuló technikákat már hosszú ideje gyakorolják az emberek. ugyanígy semmibe veszik legtöbb ember számára ellenállhatatlan éhséget vagy a szexuális izgalmat is. hogy befolyásolni tudjuk. hogy – különösen a szervezett társadalmakban – feltétlenül szükségünk van az életben maradáshoz arra. ahogy látják őket" – mondotta Epiktétosz meglehetősen hosszú idővel ezelőtt. de végkicsengésük ugyanaz: egy olyan társadalmi rendszertől való függőségünket erősítik. a másik a társadalom lakája – mindkettő a "másikat" képviseli. amelyet szerencsejátékosok. s mely dialektikusan kapcsolódva a hivatalos intézményekhez a könnyű kicsapongás lehetőségeivel kecsegtet minket – feltéve. Loyolai Szent Ignác szedte csokorba és használta fel őket híres lelkigyakorlataiban. hogy hajlandóak vagyunk megfizetni. A pszichoanalízis volt az utolsó nagy kísérlet. mert ezek mások. hogy tantaluszi kínokat szenvedve próbálnánk elérni szertefoszló jutalmunkat. ha úgy viselkedik. hogy fokozatosan függetlenítsük magunkat a társadalom jutalmaitól. A keresztény szerzetesrendek többféle módszert is kialakítottak annak megtanulására. akinek gondolatai "a lélek erényes tevékenységéről" sok tekintetben előlegezik ennek a könyvnek a gondolatmenetét. hogy mit érhet el. az adott körülményekhez kapcsolódó szükségletek képviselője. hogy a tudat irányítása szabja meg az élet minőségét. mindegyik a külső erők meg határozó befolyása alól szeretné felszabadítani a tudatot – legyenek azok akár biológiai. mely aztán a keze közt semmivé válik. hanem az. és csakis ott létezik. Mivel amit megtapasztalunk. végre learathatjuk az élet valódi örömeit. amely az elme feletti uralomért harcol. Amíg egy színpompás reklám hatására kicsordul a nyálunk a reklámozott holmi után vagy a főnök zord arckifejezése képes tönkretenni a napunkat. és továbbfejlesztették a gondolatot az ókor sztoikus filozófusai is. Egy komplex társadalomban több hatalommal bíró csoport is részt vesz a szocializációban. ezért azok bámulatosan kifinomultak. s nem kell minden unalmas napot abban reménykedve befejezni. A test parancsainak rabságától meg kell szabadulunk és meg kell tanulnunk uralni az elmében zajló folyamatokat. ahogy Freud rámutatott. És neked hatalmadban áll. a kínai. hogy talán holnap történik majd valami jó. De ez nem jelenti azt. akkor automatikusan megszabadulhatunk a társadalmi elvárások terhétől. ezért képesek vagyunk olyan mértékben átalakítani a valóságot. hogyan tereljék bizonyos mederbe vágyaikat és gondolataikat. hogy teljesen átadjuk magunkat az ösztönös vágyaknak. időnként szemmel láthatóan ellentétes célok érdekében. Nem az számít. ami a tudatunkban történik. és folyamatosan olyanjutalom felé kapkod. hanem attól. Egyfelől az olyan hivatalos intézmények. már régóta ismeretes. A delfi jósda felirata. Az ilyen ember a társadalmi elvárások taposómalmában izzad. a két zsarnok. mint az iskolák. Marcus Aurelius császár pedig azt írta: "Ha rajtad kívül álló dolgok bántanak. meg találni a létezés értelmét. akár társadalmi természetűek. Ha megtanuljuk élvezni az élmények folyamatos áramlását. A várt eredmény ugyanaz: megszabadítani a belső életet a káosz fenyegetésétől egyfelől. a biológiai szükségletek merev beidegzettségétől másfelől. addig kívülről irányíthatóak vagyunk. hogy az ember egyre jobban tökéletesíti gondolkodásának szigorú fegyelmét. hogy képesek legyünk megtalálni minden egyes perc jutalmát. a társadalom által belénk kondicionált inger-reakció mintáknak. az "Ismerd meg önmagad" egyértelműen erre céloz. melyek a legtöbb hasznot hozzák nekik. az egyik a gének rabszolgája. és így függetleníteni magunkat a mindkettőt kihasználó társadalom manipulációitól. "Az emberek nem a dolgoktól félnek. A társadalom irányításától való megszabadulásnak nem az a módja. amilyent egy hétköznapi ember kénytelen lenne tudomásul venni. Világosan felismerte ezt Arisztotelész is. kitűzünk néhány olyat is. vagy úgy. melyet ide-oda rángatnak a társadalmi elvárások. nem ők zavarnak téged. Ugyanazt a hatást különböző módokon lehet elérni. tulajdonképp éppen annyi ideje.épül rá. mint amikre vágyik. hogy akár most rögtön kitöröld ezt az ítéletet. a gyártók és a reklámszakemberek folyton arra csalogatnak. ahogy mások akarják." A FELSZABADULÁS ÚTJA Ez az egyszerű igazság. taoista életfelfogás és a zen-buddhista gondolkodásmód. mint a zenben. hogy keresetünket olyan termékekre költsük el. amióta az emberi életet megörökítik a források. és tanuljuk meg. Hiába találkozik több ezer potenciálisan kielégítő élménnyel. Ahelyett. az id és a fölöttes én. Amikor a jutalmazás lehetőségét már nem pusztán külső erők birtokolják. addig nem vagyunk képesek meghatározni élményeink tartalmát. Nem kérdéses. akik aztán hajlandóak lesznek keményen dolgoz ni és takarékoskodni. Szemben velük ott áll az Én. róluk alkotott ítéleted. hogy külső célokért dolgozzunk és ne ragaszkodjunk vágyaink azonnali kielégítéséhez. 18 . A megoldás az. melyekkel meg akarnak vesztegetni bennünket. Ezáltal megszabadulhatunk a külső világ fenyegetéseitől és hízelgéseitől. Végül pedig ott van a tiltott gyönyörök illegális birodalma. az számunkra maga a valóság. Nem kell többé jövőbe vesző célokért küszködni. másfelől a kereskedők. hogy azok helyett a célok helyett (vagy még inkább mellett). amely meg akarta szabadítani a tudatot az ösztönök és a társadalmi befolyás uralmától. ami csak a sajátunk. vagy pedig úgy. A legfontosabb lépés a társadalmi ellenőrzésről való leválásban az. Így például a jógik arra edzik elméjüket. amely energiánkat saját céljaira használja fel. inkább csak arról van szó. egyházak és bankok megpróbálnak olyan felelősségteljes állampolgárokká formálni minket. nem veszi észre őket. Amíg engedelmeskedünk a biológiai hajlamainkra épülő. akkor a hatalom megint magának az embernek a kezébe kerül. hogy most mi van a birtokában. hanem a saját. hogy olyan fájdalmat is képesek legyenek kirekeszteni tudatukból. amely a valódi. Az üzenetek különbözőek ugyan. Noha sok tekintetben kifejezett különbséget mutat az indiai jóga. Nem kell minden olyan célt elvetnünk. hogy a folyamatos spontaneitásra koncentrál. A fájdalom és a gyönyör a tudatban keletkezik. stricik és kábítószer-kereskedők irányítanak.

Ezzel a tudással felszerelkezve talán könnyebben elérhetjük személyes szabadságunkat. A TUDAT ANATÓMIÁJA Voltak korok és kultúrák. hogy megszabaduljon félelmeitől. hogy mit jelent a tudat autonómiája. hogy az emberiség már több ezer éve tudatában van annak. milyen eszközökkel lehet ura a saját életének. mint őseink voltak – vagy még tehetetlenebbek? A kudarcnak legalább két magyarázata van. Az Evangélium. mint intelligenciát. Marx még szerencsétlenebbül járt: elképzeléseiből. század iparosodó Európájában történt). úgy ezzel is az a helyzet. A konfuciánus Kínában. ez pedig nem könnyű. a többiek "merevnek" és "ódivatúnak" tartják. hogy akik elsajátítják a tudatukban zajló folyamatok felülbírálásának képességét. az amerikai alkotmány. az a fajta tudás – vagy bölcsesség –. amikor egy adott személyt nem tekintettek teljes embernek. és amikor ezeket az esetleges alkotórészeket nem tudjuk elkülöníteni attól. melyek csak saját eredeti környezetükben értelmezhetők. amelyre az embernek szüksége van a tudata feletti uralomhoz. A tudat fölötti hatalmat nem lehet intézményesíteni. Marx tanai tettek különleges fontosságra szert. hanem valóban csinálni kell nap mint nap. úgy tűnik. ha nem tanulta meg. hogyan kell uralkodnia érzései és gondolatai felett. A polgári Bécs sokkal kifinomultabb. hasznos lenne röviden áttekinteni. Másodszor pedig: a tudat kontrollálásának képességét minden egyes alkalommal át kell fogalmazni. az első zarándokok új angliai településein és a viktoriánus brit felső osztályban az embereknek kötelességük volt uralkodniuk saját érzéseiken. amely aztán magával hozza az élmények megfelelő értelmezését is. Viszonylag gyorsan mérhető a haladás ott. azok kétségtelenül boldogabb életet élnek. azt is meg kell kérdeznünk. a köztársaságkori Rómában. Amikor egyértelműen a gyári munka embertelen körülményei akadályozták. Először is. esetleg kissé nevetségesnek is. A mai Kaliforniába átültetve azonban igen sokat veszítenek eredeti erejükből. ha abban a korban és abban a kulturális környezetben élnénk. hogyan működik a tudat és mit is jelent az "élmény". nemzedékenként. Mint a szakértelem más összetett formái – például érett politikai ítélet alkotás vagy kifinomult esztétikai érzék – esetében. például a fizika vagy a genetika területén. a pápák és az arisztokrácia jogát a hatalom gyakorlására. Mielőtt boncolgatni kezdenénk az élmények minőségét javító módszereket. 2. miért nem történt nagyobb haladás ebben az irányban? Miért vagyunk épp olyan tehetetlenek a boldogságunkat megzavaró káosszal szemben. nem felhalmozható. a reformáció pedig a katolikus egyház politikai és ideológiai kizsákmányolása ellen jött létre. akik mégis megpróbálkoznak vele. mi kell ahhoz. a szúfik. Luther Márton. ha némelyikük eltorzul az alkalmazás során. ennek módja a tudat feletti uralom megszerzése.Ha igaz. hogyan kell csinálni. a szabadsághoz vezető ösvényt benövi az értelmetlen halandzsa szövedéke. hogy a társadalom kiveti magából. ahol a tudást az anyagi világra alkalmazzák. az ókori Spártában. ugyanúgy. de ugyanolyan hatásos eszközökkel irányított társadalmi kontrollja nyitott utat Freud felszabadító gondolatai számára azok felé. mint amilyenben például mi is élünk. ahonnan elindult. kitette magát annak. és az igazság keresője ismét ott van. Azok a filozófusok és később államférfiak. aki belemerült az önsajnálatba. ahogy a sportolók vagy a zenészek gyakorolják folyton. akiknek lelkét megnyomorították ezek a körülmények. Olyan részleteket és elemeket tartalmaznak. A misztikusok. Minden új korszakban – vagy ha a világ ilyen gyorsan változik. Marx és Freud gondolatai – hogy csak néhányat említsünk a Nyugat azon kísérletei közül. Más korokban. az önuralom képességét nem sokra becsülik. 19 . ha meg látja. Mihelyt részévé válik a társadalmi szabályoknak és normáknak. A tudat fölötti uralom nem egyszerűen kognitív készség. hogy felszabadító evangéliumát hirdesse. a nagy jógik és a zen-mesterek bölcsessége valószínűleg utolérhetetlen volt saját korukban – és talán még most is az lenne. nem kumulatív típusú. mikor az ego felszabadítására tett próbálkozásai komoly elméletté és szigorúan szabályozott szakmává merevedtek. Nem elég tudni. ha Krisztus visszatért volna a középkorban. melynek világi hatalmát az ő nevére építették. hogy a munkások rendelkezzenek saját tapasztalataikkal (mint ahogy ez a XIX. rendszeresen. melyek a szabadság megteremtésével próbálták boldogabbá tenni az embereket – még akkor is mindig érvényesek és hasznosak maradnak. Minden apró lépés ebben az irányban gazdagabbá. vagy hagyta. Mindazonáltal nem csökkentik a problémákat és a lehetséges megoldások számát sem. hogy ösztönei irányítsák cselekedeteit a józan megfontolás helyett. Mivel újra és újra szükségessé válik. hogy az ember szabad lehessen és irányít hassa saját életét. esetleg néhány évenként – újra át kell gondolni és új formába önteni azt. amelynek jutalmait most már szabad akaratából fogadhatja el vagy utasíthatja vissza? Ahogy már céloztam erre. hamarosan olyan elnyomó rendszert kovácsoltak. ellenezték a királyok. Hogyan segíthet hozzá mai tudásunk valakit ahhoz. legalább ugyanolyan mértékben igényel érzelmi elkötelezettséget és akaraterőt. És ahogy többek között Dosztojevszkij mondotta. ami fontos. Azokat. vajon korunk hozzá tud-e tenni ehhez valamit. megszűnik az eredeti módon hatni. Freud még élt. Bármit is diktáljon a divat. akik létrehozták az amerikai alkotmányt. szorongásaitól és ezzel a társadalom befolyásától. kellemesebbé és értelmesebbé teszi az életet. mikor a kulturális háttér megváltozik. hogy szerencsétlen alkotója beleőrült volna. hogy az ember feltegye magának a kérdést. Nem foglalható össze egy képletben. A rituális forma győzedelmeskedik a lényeg felett. Az. amikor a tudást saját szokásaink és vágyaink módosítására próbáljuk alkalmazni. A korai kereszténység segített a tömegeknek felszabadítani magukat a megkövesedett császári fennhatóság és egy olyan ideológia alól. hogy nemzedékről nemzedékre egyénenként kell meg tanulni a próba-szerencse módszerével. amit elméletben már tudnak. újra megfeszítették volna épp annak az egyháznak a vezetői. Fájdalmasan lassú azonban. amely csak a gazdagok és hatalmasok életének tudott értelmet adni. melyek fel akarták szabadítani a tudatot a gazdasági kizsákmányolás zsarnoksága alól. Sajnos a rutinszerűvé válás nagyon gyorsan bekövetkezik. nem lehet megjegyezni és aztán rutinszerűen alkalmazni.

és kellőképpen válaszolni rá. Más szavakkal a tudatban kifejlődött a genetikai parancsok felülbírálásának és az önálló cselekvés megszervezésének képessége. Amit egy jógi meg tud csinálni. Ha közelebbről szemügyre vesszük ezeket az eseteket. de mind e közben nekünk magunknak kell felállítanunk egy olyan modellt. bármi lehetséges. továbbá lehetővé teszi. amire egy jó vízvezeték-szerelő vagy autószerelő képes. hogy öncsalásról van szó – olyan hazugságokról. Az emberi idegrendszer kialakulásának számtalan sötét évszázada alatt olyan összetetté fejlődött. gyönyörű költeményeket írni és tudományos elméleteket kidolgozni. csak egy olyan leírás lenne az eredmény. hogy olyan módon jelenítse meg az információt arról. melyekről ma még csak álmodhatunk. hogyan működik a tudat. továbbra is fontos dolgokat tudhatunk meg a tudattal kapcsolatban ezektől a tudományágaktól. amit az emberek legjobban csodálnak másokban. Mindannyian ismerünk olyan embereket. hogy valamikor majd képesek leszünk kanalakat meghajlítani agyhullámaink segítségével. A képesség. hogy elrendezzük a tudat tartalmát és így urai legyünk gondolatainknak és érzéseinknek. melyeket más emberek magától értetődően tanulnak meg. nincs egyetlen általánosan elfogadott nézet sem arról. hogyan működik. melyeket egy jógi elsajátít. hogy addig még nem tapasztalt csodákra lesz képes. az érzéseket és a gondolatokat. Mivel egyetlen tudományág sem foglalkozik közvetlenül a tudattal. eddig megcsapolatlan forrásokkal rendelkezik. hogy az elmében zajló folyamatok legalapvetőbb jellemzőinek vizsgálata úgy. attól függetlenül. nem pedig az anatómiai felépítéssel. melyekből választani lehet. mindazonáltal. hogy most már képes befolyásolni a saját állapotát. de mikor annyi mindennapibb. amely azelőtt nem létezett: ezért vagyunk képesek álmodozni. Ha nem vesszük számításba a nyilvánvaló szélhámosokat. Mások azt állítják magukról. neki is éveket kell tanulással töltenie és folyamatosan gyakorolnia. amit ő a szellem birodalmának hív. de ösztönösen. Azok a készségek. az tényleg hihetetlen – de hát az is. a neuroanatómia. Tudat nélkül még mindig "tudnánk". és fontossági sorrendet állít fel a beözönlő információk közt. Végtére is egy jó sportoló vagy egy csodálatos hegedűművész teljesítményének indoklásához sincs szükség misztikus magyarázatokra. Mivel specialista. meg kell találnunk a módját. a tudat irányításának virtuóz művésze. amelyeket tapasztalunk és értelmezünk. és jogosan: valószínűleg ez a legfontosabb jellemvonás. ám mégis hatalmas. melyek kromoszómáink fehérjemolekuláiban találhatók. mely azoknak az instrukcióknak megfelelően épült fel. hogy valaki tud kitartani az akadályok ellenére is. amelyek majd képessé tesznek olyan minőségi ugrásokra is. hozzá vetőleges leírásokat szolgáltatva. Ne reménykedjünk abban. hogy eleve elvessük annak a lehetőségét. Noha pillanatnyilag elménk nem képes mindenre. akik képesek egy reménytelen helyzetből jó lehetőségeket teremteni. Ugyanígy egy jógi is. a mesterséges intelligencia. az a tulajdonság. Semmi okunk rá. noha legtöbbünk meg sem tudná közelíteni tevékenységüknek azt a szintjét. hogy használható legyen. A tudatnak az a feladata. hogy cseles módszerekkel hamar célt érünk. nem engedheti meg magának. 20 . Az ember boldoggá vagy boldogtalanná teheti saját magát pusztán a tudattartalmának megváltoztatásával. csupán érintőlegesen foglalkoznak vele. mint a belső élmények kifinomításának. akkor ezekről a be számolókról általában kiderül. amit az érzékeink közölnek velünk. elmúlt életekbe belépni és mindenféle természetfeletti érzékkel rendelkeznek. amire ők képesek. a percepciót. hogy képesek szellemekkel kommunikálni. agykutatás. és egyik sem függ össze a többivel. hogy azt a test értékelni tudja és annak alapján cselekedhessen. még akkor is. hogy a mindennapi élet gyakorlatában is felhasználható legyen. és pusztán személyiségük erejével élni velük. ám nem kevésbé sürgős feladatunk van és tudatunkat összes korlátaival egyetemben annyi mindenre használ hatnánk. olyan világibb képességek rovására fejlődnek ki. sok tekintetben inkább önmagát irányítja. amelynek birtokában nemcsak sikereket érhetünk el. hogy egy teljesen normális elmét kifinomult és speciális gyakorlatok hosszú sorával képeztek ki. Ugyanakkor azt is fel kell ismernünk. hazudni. Az idegtudomány. Ilyen értelemben osztályozó szervként működik: szortírozza az érzékelést. a neurokémiai folyamatokkal vagy azokkal a tudattalan szándékokkal. amely a valóságban gyökerezik. A tudat képes szándékosan mérlegelni. időpocsékolásnak tűnik olyan erőkről álmodozni. és talán nem is teljesen jogosulatlanul. azokra elegendő magyarázat. "a tudatosság információelméleten alapuló fenomenológiai modelljén" nyugszik. Talán idővel felfedezzük az elme azon rejtett erőit is. A hindu fakíroknak és más mentális tanok gyakorlóinak figyelemre méltó teljesítményét gyakran úgy állítják be. ami odakint a világban és az organizmuson belül történik. és hogy abban. hogy olyan információt gondoljunk ki. A tudat megjelenítése azért fenomenológiai. Semmi kétség. tudnunk kell. mi történik. hogy idejét vagy mentális energiáját bármi másnak szentelje. Hogy ezt a tulajdonságot kifejleszthessük magunkban. s el kell fogadnunk. Létezése hihetetlenül összetett szerkezetű idegrendszerünknek köszönhető. önkéntelenül kellene reagálnunk. hogy a tudat működését nem lehet teljes mértékben a biológiai programozottságnak tulajdonítani – ahogy az alábbiakban látni fogjuk. melyekkel egy túlságosan érzékeny elme áltatja önmagát. és kétségbeejtően szükségünk van rájuk. és mint minden virtuóznak. hogy a tudat működése – akárcsak az emberi viselkedés más elemei – biológiai folyamatok eredménye. a pszichoanalízis és a fenomenológia csak néhány azok közül a közvetlenül ide kapcsolódó területek közül. ha megpróbálnánk kutatásaik eredményét összefoglalni. amelyek ezeket az eseményeket lehetővé teszik. Némelyik ember a tudatba vetett misztikus hittel azt várja. és amelyek mégis. mégis elég egyszerű ahhoz. többségük nem állja ki a vizsgálat próbáját. mint az elme határtalan erőinek példáját. amire egyesek szeretnék használni. de még élvezni is fogjuk az életet. Ebben a fejezetben erről lesz szó. a kognitív tudományok. mi történik "odakint". Azt hiszem.Hogy ezt a készséget megszerezzük. bizonyos mértékig funkcionálisan függet lenné teszi genetikus programjától és objektív környezetétől. mint amit a vakok adnának az elefántról: minden részlet különböző. melyek kívül esnek a hatókörünkön. mert közvetlenül azokkal a jelenségekkel (görögül fenomenon) foglalkozik. ha a fenti meghatározás első hallásra érthetetlen akadémikus tolvajnyelvnek is tűnik.

érzünk vagy íz lelünk. mintha egyszerűen valamely szükségletnek vagy késztetésnek engedelmeskedne. vallási okokból böjtöljön vagy pénzt takarítson meg azzal. beleértve az életüket is. Ebben az esetben viselkedése vagy ugyanolyan lesz. hogy a célok mennyire rugalmasak lehetnek. és tájékoztatnak az emberi viselkedésmódokról. bárcsak segíthetnék. amelyben az érzékek által továbbított különböző események meg jelennek és kapcsolatba kerülnek egymással. szándékok) történnek velünk. hogy a tudatunk tartalma összeolvad valami alaktalan masszává. Az éhes ember nincs tudatában a vércukorszintjének. gondolkodásra és tervezésre. a művészek vagy a költők ugyanúgy. és az élelemre koncentráljunk. amely a tudatunk működésének eredményeképp létrejön. hogy meg akarja tenni. Itt tehát az éhség késztetett minket arra. hogy fenn kell tartsunk egy bizonyos vércukorszintet. gondolunk. hallunk. mikor például álmodunk. Ha az illető személy már tudja. hogy ez az az erő. A tudatra tehát úgy gondolhatunk. és egészen addig járunk utána. mint az őrültek vagy a bűnözők – mást keresnek az életben. melyeket látunk. Talán a szándékról mondhatjuk azt. akik valamilyen módon eltérnek a normától – a hősök. amely módszeréből szándékosan kirekeszt minden más elméletet vagy tudományt. gondolatok. és elkezdjük rosszul érezni magunkat: verejtékezünk. ezért a tudat a szubjektíven megtapasztalt valóságnak felel meg. mégsem vagyunk tudatosak. a bölcsek. hiszen nem tudjuk irányítani őket. nem pedig egy meghatározott tudományág nagyítólencséjén keresztül. az evéssel ellentétes irányú szándéka. másoktól pedig elvonja. vagy pedig úgy dönt. A tudatunk tükör. amit már megtanult "éhségként" azonosítani. amely a tudatban elrendezi az információt. egyszerűen csak megállapítja. hogy éhes. jó lakást és jóllakást –. Azok. a szentek. A legtöbb ember ezzel ellentétben teste szükségletein alapuló "ésszerű" célokat követ – hosszú és egészséggel teli életet. Például álmomban valaki elmeséli nekem. hogy álmomban képes vagyok észlelésre. hogy a tudatosságot sok 21 . érzésekre. látunk. Ezek közt az elemek közt ott van például annak ismerete. hogy kémiailag helytálló. Mivel genetikusan belénk van programozva. csak azt tudja. Ez a cél bizonyul elsődlegesnek. az életünk: annak összegzése. csak arra van közvetlen bizonyítékunk. leíróbb megnevezés. Minden kultúrában talál ható azonban elegendő példa arra is. nem mondja meg. Vegyük például azt az esetet. de fenomenológiai szempontból teljességgel érdektelen. vágy vagy késztetés. mint a legtöbb ember. Lehet valamilyen erősebb. amire emlékszünk. noha maga a meghatározás pontos. akkor számunkra nem is léteznek. hogy semmibe veszi az éhség sürgető jeleit. kívánunk – olyan információk. amelyeket biológiai szükségleteink vagy magunkévá tett társadalmi célok vezérelnek. érzünk. ha közvetlenül úgy vizsgáljuk meg őket. Ha a külső események nem tudatosulnak bennünk. A tudatunkat alkotó események – azok a "dolgok". amíg végre csillapíthatjuk éhségünket.Természetesen tudatában vagyunk annak. elkezdünk ételre gondolni. Annak ellenére.és gondolkodásmód. hogy nem eszik. tehát nem vagyok tudatos állapotban. melyiket tekintjük elsődlegesnek vagy fontosabbnak. amely visszatükrözi azt. érzünk. az itt bemutatott modell az információelméletből kiemelt elemeket is alkalmaz a tudatban lejátszódó folyamatok megértéséhez. hogy egyetlen ingerre összpontosítsa elménket. Politikai célzatú éhségsztrájkok esetében ez a szándék olyan erős lehet. Az éhségsztrájkot folytató tiltakozók számára egy adott politikai reform fontosabb lehet bármi másnál. reméltünk és elszenvedtünk. miért akar valaki valamit csinálni. minden. Ezek a megnevezések mind magyarázó jellegűek. mégsem tudok cselekedni (például azzal könnyíteni a lelkemen. ahogy azt a több millió éves biológiai evolúció megalkotta. ami az elmében történik. Ellentétben ezzel. ingerlékenyek leszünk vagy görcsölni kezd a gyomrunk. mint szándékainknak megfelelően elrendezett információhalmazra. végső fokon a központi idegrendszerben lezajló elektrokémiai folyamat terméke. Ez a száraz definíció azonban semmivel sem érzékelteti a tartalom fontosságát. amit az érzékeink közölnek vele arról. mások elvárásainak megfelelően éljen és így tovább. és képes arra. belekerülhet a tudatunkba. hogy bizonyos "dolgok" léteznek a tudatunktól függetlenül is. Ám ez már a tények értelmezése – nem kétséges. Ennek fényében mit jelent tudatosnak lenni? Csak annyit. A szándék is információdarabkákból áll. hogy az agy hogyan dolgozza fel. a Dow Jones tőzsde index változása és az a tény. A szándék semlegesebb. hogy minden. akkor képes kialakítani az élelemszerzés szándékát is. Noha elhisszük. melyeket képesek vagyunk irányítani. amit születésünktől a halálunkig hallunk. érzések. hogy képes felülbírálni a genetikus beidegződést és az illető szándékosan éhen hal. hogy átrendezzük tudatunk tartalmát. hogy tudata valamelyik zugában ott villog egy információ. keményen dolgozzon. melyen nem tudunk változtatni. Az ő példájuk mutatja. minél többet költsön. A szándékosság akkor merül fel a tudatban. és kétségbeesetten azt gondolom. ami a tudatunkban megtalálja a helyét. hogy egy rokonomat baleset érte. hogy vágyik valamire vagy el szeretne érni valamit. hiába van jelen néhány ezek közül az elemek közül. melyeket képesek vagyunk kezelni és használni. A szándék mágnesként működik: bizonyos dolgok felé fordítja a figyelmünket. szükséglet. mi történik a testünkön kívül és a saját ideg rendszerünkben – olyan tükör. amit látunk. Mivel a tudat az összehasonlítások központi elosztóhelye. amikor a vércukorszintünk kritikusan alacsonyra esik. hogy hazafelé meg kell állni valamelyik boltnál kenyeret venni. a tudatban egyszerre lehet jelen az afrikai éhínség. a saját képére formálva őket. valójában sokkal több tapasztalat marad ki. A fenomenológia szerint úgy lehet legjobban megérteni az elmében lezajló történéseket. Álmainkban be vagyunk zárva egy olyan forgatókönyv lapjai közé. hogyan tárolja és használja az érzékek által rögzített adatokat – vagyis miként működik a figyelem és az emlékezet. amely tevékenyen válogat a benyomások között és aktívan alakít az élményeinken. A megnyilvánuló szándékot gyakran nevezzük más néven: ösztön. egy rózsa illata. igaz-e a hír). vagy a társadalom által belé táplált vágyakat – hogy jó legyen. jó szexuális életet. Ám eltérően a tiszta fenomenológiától. Noha minden. hogy ellenőrzöm. ahogy valaki megtapasztalta. mint ami végül bekerül. mint például hogy betartsa a fogyókúráját. A szerzett vagy örökletes szándékok hierarchikus rendben szerveződnek attól függően. Ez azonban nem azt jelenti. mikor valaki tudja. hogy olyan tudatos események (érzékelés. Az az érzés.

Éppen ezért rendkívül fontossá válik. vagy milyen ruha van rajtuk. hogy vég nélkül kiterjeszthessük a tudat határait mindarra. és míg ezekkel foglalkozunk. akkor ez a szám határozottan túlzó. a legtöbb dolog azonban. hogy megértsük. Hatalmas mennyiségnek látszik. Érezhetnénk.. 8 százalékát evéssel töltsük. Így a halandó életünk folyamán élvezhető 185 milliárd esemény egyaránt lehet túlbecsült és alábecsült is. és körülbelül még egyszer ugyanennyit azzal. végiggondolhatnánk. hogyan továbbíthatjuk az információt olyan szimbolikus eszközökkel. illetve gondolatbeli árnyalatok –. emléknek és cselekedetnek. általában otthon végzett tevékenység sem sokkal megterhelőbb. hogy a legtöbb. és a legrövidebb idő. megtehetnénk mindent.. hogy bármilyen korlátozást figyelembe vegyünk. A népszerű tévésorozatok cselekménye és szereplői oly mértékben ismétlik önmagukat.különböző cél és szándék szerint lehet szervezni. Hosszasan lehetne vitatkozni azon. és semmi szükség rá. Ám a legtöbb ember jóval kevesebb adat feldolgozására képes. Pusztán ez a kétféle tevékenység felemészti tudatos állapotunk 15 százalékát. hogy befolyást gyakoroljon saját valóságára. ha éppen semmi más nem foglalkoztatja.minden egyes gondolatnak. az emberiség egyik alapvető álma válna valóra. Ebből a mennyiségből kell kijönnie egész életünknek . akik képtelenek erre. mint halhatatlanná vagy mindenhatóvá röviden. Míg egy probléma megoldásán gondolkodunk. milyen a beszélők arckifejezése. annyi információt futhatnánk át. mint például mosakodás. nem tudjuk igazán átérezni sem a szomorúságot. a világos gondolkodásra vagy az önmaguk feletti uralomra való képességük tévénézés közben áll a legalacsonyabb szinten. Ha azt az adatmennyiséget vizsgáljuk. az idegrendszer határozott korlátokkal rendelkezik abban a tekintetben. amibe két egység megkülönböztetése kerül. Úgy tűnik. A gondolatoknak egymás után kell következniük vagy menthetetlenül össze fognak gabalyodni. Ám az ingerek sűrítésének képessége nem jelent akkora segítséget. nemigen van módunk olyasmit csinálni. Egyáltalán nem meglepő. vagyis percenként 7 560-at. nem tűnődhetünk azon. Csaknem olyan lenne ez. körülbelül a másodperc egy tizennyolcad része. Csak egy bizonyos mennyiségű "eseményt" tudunk felismerni és elrendezni tudatunkban. hogy olyan személyes testi szükségleteinkről gondoskodjunk. öltözködés és borotválkozás. Hetvenéves élettartamot és napi tizenhat óra ébrenlétet alapul véve ez körülbelül 185 milliárd egységnyi információt tesz ki. a szám túlságosan alacsony. hogy megértsük. Nem tudunk egyszerre futni. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával arra a következtetésre juthatunk. másokkal való csevegéskor vagy az ablakon való kibámuláskor igen kevés információfeldolgozás történik. mikor semmilyen kötelezettség nem terhel bennünket (ez az a bizonyos. Az optimisták szerint az evolúció folyamán az idegrendszer alkalmassá vált arra. hogy ébrenlétünknek kb. ám ha azt nézzük. miért mondják. mert ezeknek a cselekvéseknek mindegyike egymagában is leköti figyelmünk nagyobbik részét. már nehezen kombinálható. a lehető legcsekélyebb mértékben használjuk az elménket. hogy képesek legyünk pontosan felbecsülni. hogy az egyén élményfe1vételének ez a felső határa. mint gondolnánk. érzésnek. sem elhatározásra nincs szükség. ). hogy másodpercenként maximum 126 egységnyi információt vagyunk képesek továbbítani. de valójában nem az. hogy másodpercenként 40 egységnyi információt kell továbbítanunk ahhoz. A nap durván egyharmad részében. ami ennél egy kicsit is bonyolultabb. A tudat határait jelzi az az adat. absztrakt fogalmak és stilizált elbeszélések. amit az befogadhat. hogy ténylegesen mennyire használják ki az emberek agyuk kapacitását. hogy kiszorítunk a tudatunkból minden más érzést vagy gondolatot. Tudásunk jelenlegi szintjén csak becsülhetjük ezeket az elme működésével kapcsolatos adatokat.például különböző hangok vagy vizuális ingerek vagy felismerhető érzelmi. sem a boldogságot. Nem foglalkozhatunk például azzal. így az elme még több adattal foglalkozhat egyszerre. Ha a kapacitásunk felső határát másodpercenként 126 egységben szabjuk meg. hogy a tévénézés csak a látott képek feldolgozását igényli. milyen és mennyi információt engedünk be a tudatunkba. hogy közben rágógumit rágunk (noha érdekes módon vannak politikusok. A legtöbb újság és magazin elolvasásakor. mint a csúcsteljesítmény. óránként majdnem félmilliót. ha egyszerre három különböző ember beszél hozzánk. Az élet alapvető követelményei még mindig azt diktálják. Tény. Nem nagy feladat úgy átmenni a szobán. a matematika. sem emlékezetre. még akkor is. így koncentrációra sincs nagyon szükség. amit valaki más mond nekünk. ami komolyabb összpontosítást igényelne. ami meghatározza az élet tartalmát és minőségét. sem gondolkodásra. mint például egy számsor összeadása vagy az autóvezetés automatikus tevékenységgé válnak. énekelni és felállítani a bankszámlánk egyenlegét. Egyetlen élet során egymillió vagy – miért is ne? számtalan életet élhetnénk végig. A többi szabadidős. amivel még képesek vagyunk egyszerre megbirkózni. Istenhez hasonlatossá válni. akkor elméletileg lehetséges. hogy minden másodperc töredékét is tapasztalatok gazdag szövetével tölthetnénk meg. A TUDAT HATÁRAI Ha lehetőségünk nyílna arra. amit csak akarunk. hogyan sűríthetjük össze. mert az információk elkezdik kiszorítani egymást. hogy az embereknek az összpontosításra. Hogy egy példát mondjak: a bibliai példabeszédekbe sok-sok ember időtlen idők óta összegyűjtött. verejtékes munkával megszerzett tapasztalata van belekódolva. Mindenkinek megvan a lehetősége arra. Szabadidőnk legnagyobb részét – amerikai felnőttek esetében csaknem a felét tévénézéssel töltjük. Azt is megtanuljuk. hogy "tömbösítse" az információegységeket. hogy mennyi információt tud továbbítani adott időegység alatt. s ezáltal az adatfeldolgozó képesség folyamatosan növekszik. olyannyira értékes "szabadidő"). 22 . Az optimisták szerint a tudat "nyílt rendszer": tulajdonképp a végtelenségig kiterjeszthető. amit mondanak. Sajnos. Tudományos téren most jutottunk el addig a pontig. mennyi információt tud egyszerre feldolgozni a központi idegrendszer. amit az agy elméletileg még feldolgozhat. valójában ez az. körülbelül hét egységnyi információ . mint a nyelv. Az olyan egyszerűbb feladatok. vajon nem becsülik-e alá vagy túl az elme adattovábbító kapacitását. de csak azon az áron.

A FIGYELEM MINT PSZICHIKAI ENERGIA
Az információ vagy azért lép be a tudatba, mert szándékosan ráirányítjuk a figyelmünket, vagy azért, mert figyelmünket biológiai vagy társadalmi beidegződéseink így szabályozzák. Ha például autót vezetünk az országúton, számtalan kocsi mellett elhaladunk anélkül, hogy igazán felfigyelnénk rájuk. Lehet, hogy egy pillanatra megjegyezzük formájukat vagy színüket, de aztán rögtön el is felejtjük őket. Azt az autót azonban, amelyik összevissza kacsázik a sávok között, vagy túlságosan lassan megy, esetleg szokatlan a külseje, azonnal észrevesszük. A megszokottól eltérő autó képe figyelmünk középpontjába kerül, tudatunk pedig rögzíti. Az agyban az autóval kapcsolatos vizuális információ (például, hogy "kacsázik") összekapcsolódik más információrészletekkel, amelyeket a memóriánk a hasonló módon kirívóan viselkedő kocsikról tárol, és megpróbálja eldönteni, melyik kategóriába illik bele az adott eset. Tapasztalatlan a sofőr, vagy részeg, vagy egyébként tapasztalt, csak pillanatnyilag figyelmetlen? Ahogy az eseményt besoroljuk a már ismert események valamelyik osztályába, ezzel azonosítjuk is. Ezek után azt is értékelnünk kell, hogy kell-e tartanuk tőle? Ha a válasz igen, akkor el kell döntenünk, hogy gyorsítsunk, lassítsunk, sávot váltsunk vagy megálljunk és szóljunk a rendőröknek. Ezeket a bonyolult mentális műveleteket néhány másodpercen belül, néha a másodperc töredéke alatt kell végrehajtanunk. Noha az efféle ítéletalkotás látszatra villámsebesen történik, valójában konkrét időmennyiséget vesz igénybe. Mi több, nem automatikusan zajlik le: egy olyan jól meghatározható folyamat teszi lehetővé az ilyen reakciót, amit figyelemnek hívunk. A figyelem az, ami a lehetséges és elérhető több millió információegységből kiválasztja a lényegeseket, az emlékezetből pedig az esemény kiértékeléséhez szükséges utalásokat és emlékeket eleveníti fel, hogy aztán meghozhassa a szükséges döntést. Bármekkora is a figyelem, képtelen arra, hogy meghaladja az előbb leírt kereteket. Nem tud egyszerre több információt észlelni vagy felfogni, mint amennyit feldolgozni képes. Az információ kikeresése az emlékezetből, tudatosítása, az információk összehasonlítása és kiértékelése, a döntéshozatal – egyaránt igénybe veszik az elme korlátozott adatfeldolgozó képességét. Amikor például az autó vezetője észreveszi a kacsázó kocsit, le kell tennie a kocsitelefont, ha nem akar balesetet szenvedni. Vannak olyan emberek, akik megtanulják ezt a felbecsülhetetlen erőforrást hatékonyan kihasználni, mások ellenben elvesztegetik. A tudatát uralni képes ember ismertetőjele az a képesség, hogy akaratlagosan tudja összpontosítani, nem hagyja elterelődni a figyelmét, és képes addig koncentrálni valamire, míg a célját el nem érte, de csak addig. Az az ember, aki erre képes, rendszerint élvezi a mindennapi élet normális menetét. Két, egymástól nagyon különböző ember jut hirtelen eszembe, akik jól szemléltetik azt, hogy miként lehet céljaink érdekében megszervezni tudatunkat. Az egyikük E., egy európai nő, aki hazája legjelentősebb és legismertebb asszonyainak egyike. Nemcsak nemzetközileg elismert tudós, de felépített egy virágzó üzleti vállalkozást is, amely több száz embert foglalkoztat és már vagy húsz éve a szakma vezető cégei között van. E. gyakran utazik politikai, üzleti vagy szakmai találkozókra, és mindig másik lakásában lakik a világ különböző pontjain. Ha éppen koncert van ott, ahol tartózkodik, E. valószínűleg ott lesz a közönség soraiban, ha pedig van egy szabad perce, beveszi magát a múzeumba vagy a könyvtárba. Miközben E. valamilyen fontos ügyben tárgyal, a sofőrje nem ücsörög mellette várakozva: a munkaadója elvárja tőle, hogy megtekintse közben a helyi múzeumot vagy a kiállításokat, mert hazafelé majd meg akarja beszélni vele, hogy mi a véleménye a képekről. E. életének egyetlen pillanatát se vesztegeti el. Általában ír valamit, különböző problémákat old meg, a nála levő öt újság valamelyikét vagy az előre kiválasztott könyvrészleteket olvassa – esetleg kérdéseket tesz fel, kíváncsian figyeli, hogy mi folyik körülötte, és a következő feladatát tervezgeti. Nagyon kevés időt szentel a mindennapi élet rutincselekedeteire. Az üres csevegést, a puszta udvariasságból folytatott társadalmi érintkezést elbűvölően bonyolítja le, de ha csak lehet, elkerüli. Minden nap rászán azonban valamennyi időt arra, hogy újra feltöltse magát lelkileg, olyan egyszerű eszközökkel, mint hogy egy negyedóráig lehunyt szemmel sütteti az arcát a nappal a tóparton, vagy hogy sétálni viszi a kutyáit a város melletti ligetbe. E. annyira ura a saját figyelmének, hogy képes akaratlagosan kilépni tudatából és pihenésül szunyókálni egyet, amikor van egy szabad perce. E. élete nem volt könnyű. A családja elszegényedett az első világháború után, ő maga pedig a második világháború alatt elvesztette mindenét, beleértve a szabadságát is. Évtizedekkel ezelőtt olyan súlyosan megbetegedett, hogy az orvosok biztosak voltak benne, hogy belehal. E. azonban mindent visszaszerzett, beleértve az egészségét is, mert képes volt megfegyelmezni a figyelmét és nem volt hajlandó improduktív és hiábavaló gondolatokra vagy tevékenységekre fecsérelni. Árad belőle az energia, és minden hajdani baj, minden jelen nehézsége és megfeszített munkája ellenére úgy tűnik, élete minden egyes pillanatát élvezi. A másik ember, aki eszembe jut, sok tekintetben gyökeres ellentéte E. -nek - az egyetlen hasonlóság közöttük a figyelemnek ugyanaz a hajlíthatatlan élessége. R. vékony, első látásra egyáltalán nem megnyerő férfi. Félénk, a végtelenségig szerény, olyan, akit egy rövidke találkozó után hamarosan elfelejtünk. Kevesen ismerik, de ők kivétel nélkül rendkívül nagyra tartják. Egy kevéssé ismert tudományág művelője és jeles képviselője, valamint igen finom, míves költemények szerzője, melyeket már több nyelvre lefordítottak. Ha valaki beszédbe elegyedik vele, csak úgy buzog belőle az energia. Ahogy beszél, a szeme szinte beissza, ami körülötte történik; minden mondatot, amit hall, három- vagy négyféleképpen is kielemez, mielőtt még az illető befejezte volna. Elgondolkodik azokon a dolgokon is, amelyeket magától értetődőnek vesznek, és nem nyugszik addig, míg a maga eredeti, de tökéletes módján meg nem találja a magyarázatot. R. mindezen összpontosított szellemi erők birtokában is maga a nyugalom, a hűvös józanság. Úgy tűnik, folyamatosan tudatában van környezete legapróbb rezdüléseinek is, de nem azért figyel fel az eseményekre, hogy változtasson rajtuk vagy megítélje őket. Beéri azzal, hogy regisztrálja a valóságot, hogy megértse, és hogy később talán valamilyen módon kifejezze megértését. R. nem fog olyan közvetlenül hatni a társadalomra, mint E, de 23

tudata éppoly rendezett és komplex; a figyelmét a lehetőségek felső határáig kiterjeszti a világgal való interakciója során. Úgy tűnik, éppúgy, mint E., ő is hihetetlen mértékben élvezi az életét. Minden ember felhasználja valamilyen módon korlátozott kapacitású figyelmét, vagy úgy, hogy szándékosan ráirányítja valamire, mint egy energianyalábot – ahogy az előző példákban E. és R. teszik -, vagy pedig úgy, hogy rendszertelenül, ötletszerűen szétszórja. Az élet formája és tartalma attól függ, hogyan használjuk a figyelmünket. Teljesen különböző valóságok bukkannak elő attól függően, hogy mire koncentrálunk. A személyiségvonások leírására használt szavak - mint például az "extrovertált", a "sikercentrikus" és a "paranoid" - azokra a mintázatokra utalnak, ahogyan az emberek a figyelmüket szervezik. Ugyanazon a társasági összejövetelen az extrovertált ember élvezettel elmerül az emberi kapcsolatokban, a sikercentrikus hasznos üzleti kapcsolatokra vadászik, míg a paranoid feszülten figyel, nem fenyegeti-e valamilyen veszély, amit el kell kerülnie. A figyelem számtalan módon kiaknázható, s ettől lesz életünk gazdag vagy nyomorúságos. A figyelemstruktúrák rugalmassága még nyilvánvalóbb lesz, ha különböző kultúrák vagy foglalkozási ágak közötti összehasonlításokat teszünk. Az eszkimó vadászok képesek több tucat hófajta megkülönböztetésére, és mindig számon tartják a tudatukban a szél sebességét és irányát. Az igazi melanéziai tengerészek bekötött szemmel is pontosan meg tudják mondani, hol vannak, ha szigethazájuktól több száz méterre elviszik őket, majd megengedik nekik, hogy néhány percre a tengerbe merüljenek. Mindezt pusztán a testükkel érzékelt tengeráramlat jellegzetességei alapján állapítják meg. Egy zenész úgy rendszerezi a figyelmét, hogy képes legyen a hangoknak olyan árnyalatnyi változását is észlelni, amely közönséges embernek fel sem tűnik; a tőzsdeügynök a piac olyan apró rezdüléseire is reagál, amelyet mások nem vesznek észre, egy jó diagnoszta orvos pedig éles szemmel a legapróbb tünetet is észreveszi – mert arra edzették magukat, hogy figyelmük olyan jeleket is feldolgozzon, amelyek felett mások elsiklanak. Mivel a figyelem határozza meg, hogy mi az, ami feltűnik a tudatban vagy kiszorul onnan, és mivel más olyan feladatok is vannak, amelyeket el kell végeznie – mint például az emlékezés, a gondolkodás, az érzés és a döntéshozatal –, hasznos, ha a figyelemre úgy gondolunk, mint pszichés energiára. A figyelem olyan energia, amely nélkül nem lehet semmilyen munkát elvégezni, és a munka elvégzése során felhasználódik. Mi magunk teremtjük meg magunkat azzal, hogy hogyan fektetjük be ezt az energiát, felhasználásának módja alakítja emlékeinket, a gondolatainkat és az érzéseinket. Ez az energia a mi ellenőrzésünk alatt áll, azt tehetünk vele, amit akarunk; tehát a figyelem a legfontosabb eszközünk az élmények minőségének javításában.

SZÍNRE LÉP AZ ÉN
Mire utalnak vajon azok a névmások, amelyeket egészen eddig használtam? Mi ez a sok "mi" meg "miénk", ami a figyelem feletti uralomra vonatkozik? Hol van az Én, az a különálló lény, aki eldönti, mit tegyen az idegrendszerből származó pszichikai energiával? Hol lakik a hajó kapitánya, a lélek gazdája? Már rövid töprengés után rájövünk, hogy az Én szintén egyike a tudattartalmaknak, méghozzá olyan része, amely sosem távolodik el túlságosan a figyelem középpontjából. Természetesen az én Énem kizárólag csak az én tudatomban létezik; azok tudatában, akik ismernek engem, ennek különböző változatai léteznek, melyek legtöbbje még csak nem is hasonlít "eredetijére", arra, ahogyan én látom saját magamat. Az Én azonban nem közönséges információ, tartalmaz mindent, ami valaha is keresztülhaladt a tudaton: minden emléket, tettet, vágyat, örömöt és fájdalmat magában foglal. Mi több, az Én jeleníti meg bennünk a céljaink hierarchiáját, amelyet az évek során morzsánként felépítettünk. A politikai aktivista Énje egy ponton eggyé válik a meggyőződésével, a bankár Énjét pedig teljesen beburkolhatják a befektetései. Általánosságban persze nem így gondolunk a saját Énünkre. Többnyire Énünk csak egy kis részéről veszünk tudomást, mint például amikor azzal foglalkozunk, hogy hogy nézünk ki, milyen benyomást teszünk valakire, vagy hogy mit szeretnénk csinálni éppen, ha tehetnénk. Leggyakrabban a testünkkel azonosítjuk az Énünket, noha időnként annyira kitágítjuk határait, hogy egy autóval, egy házzal vagy egy családdal azonosítjuk. Akár tudunk róla, akár nem, az én akkor is sok tekintetben a tudatunk legfontosabb eleme, mert szimbolikusan megjeleníti az összes többi tudattartalmat és kapcsolatrendszerük mintázatát is. Az a türelmes olvasó, aki eddig képes volt követni az érvelésem fonalát, most talán úgy találja, hogy gondolataim körben forognak. Ha a figyelmet avagy pszichikai energiát az Én irányítja, és ha az Én a tudattartalmaknak és a célok rendszerének összege, továbbá ha a tudattartalmak és a célok a figyelem működésének eredményeképp jönnek létre, akkor az eredmény egy olyan körben járó rendszer, ahol nincsenek tisztán okok vagy okozatok. Egyfelől azt állítjuk, hogy az Én irányítja a figyelmet, másfelől pedig azt, hogy a figyelem határozza meg az Ént. Valójában mindkét állítás igaz: a tudat nem szigorúan lineáris rendszer, hanem olyan, amelyben körkörös okokozati viszony az uralkodó. A figyelem alakítja az Ént, s az Én gyakorol hatást a figyelemre. Az ok-okozati viszony eme típusára kiváló példa Sam Browning esete, aki egyike volt azoknak a kamaszoknak, akiknek a fejlődését longitudinális kutatásaink során nyomon követtük. Sam tizenöt éves korában a Bermudaszigetekre utazott az édesapjával karácsonyi vakációra. Ekkoriban még fogalma sem volt róla, mihez kezd majd az életével; Énje viszonylag kialakulatlan volt, nem rendelkezett saját identitással. Samnek nem voltak határozott céljai; pontosan azokra a dolgokra vágyott, melyekre a korabeli fiúk szoktak, vagy azért, mert ez genetikusan beléjük van kódolva, vagy pedig mert a társadalom ezt oltotta beléjük. Fontolgatta tehát, hogy egyetemre megy, majd később talál valami jól fizető állást, megházasodik és letelepszik az egyik kertvárosban. A Bermudaszigeteken azonban Samet apja elvitte kirándulni egy korallzátonyhoz, ahol lemerültek a víz alá, hogy többet lássanak a zátonyból. Sam nem hitt a szemének. Ezt a titokzatos, veszélyesen szépséges környezetet olyan varázslatosnak találta, hogy úgy döntött, közelebbről is megismerkedik vele. Végül a középiskolában egyre többet foglalkozott a biológiával, most pedig a legjobb úton van afelé, hogy oceanográfus legyen belőle. 24

Sam esetében egy véletlenszerű esemény gyakorolt hatást a tudatára: az óceán világának szépsége keltette fel érdeklődését. Nem állt szándékában ilyen jellegű élményeket szerezni, nem azért történik ez, mert Énje vagy a céljai ráirányították volna a figyelmét. Ám amikor rájött, hogy mi minden történik a víz alatt, Samnek tetszett az élmény – tapasztalata egybecsengett bizonyos előző tapasztalataival olyan dolgokról, amelyeket szeretett csinálni, a természettel és a szépséggel kapcsolatos érzéseivel és azzal az értékrenddel, amely az évek során kialakult benne arról, hogy mi fontos az életben és mi nem. Érezte, hogy ez az élmény jó, valami olyan, amit érdemes újra átélni. Ennek hatására ezt a véletlen tapasztalatot beépítette célrendszerébe - hogy minél többet tudjon az óceánról, hogy tanuljon, hogy egyetemre menjen, hogy oceanográfusi állást találjon -, és Énjének központi elemévé vált. Ettől kezdve céljai irányították Sam figyelmét mind erősebben az óceánra és annak élővilágára, és ezzel bezárult az ok-okozati összefüggések köre. Először a figyelem segítette abban, hogy az Énjén alakítson, amikor véletlenül észrevette a víz alatti világ szépségeit, később pedig, mikor már ő maga járt a tenger biológiájának ismerete után, Énje kezdte formálni a figyelmét. Természetesen Sam példájában semmi szokatlan nincsen, a legtöbb ember hasonló módon alakítja ki figyelmének szerkezetét. E ponton csaknem az összes fontos tényező együtt van ahhoz, hogy megérthessük, hogyan uralkodhatunk a tudatunk felett. Láttuk, hogy élményeink attól függenek, hogyan fektetjük be pszichikai energiánkat, vagyis a figyelem szerkezetétől, amely aztán a megfelelő időpontban célokhoz és szándékokhoz kapcsolódik. Ezeket a folyamatokat az Én köti össze, vagyis céljaink teljes rendszerének dinamikus mentális megjelenítése. Ezek azok a részek, amelyekkel dolgoznunk kell, ha javítani szeretnénk életünkön. Természetesen külső események is segíthetnek rajtunk, ha például nyerünk a lottón egymillió dollárt, jól házasodunk vagy segítünk megváltoztatni egy igazságtalan társadalmi rendszert. Ám még ezeknek a csodálatos eseményeknek is helyet kell kapniuk tudatunkban és pozitív módon kell összekapcsolódniuk az Énünkkel, mielőtt életünk minőségét javíthatnák. Most már van valamilyen fogalmunk a tudat szerkezetéről, de az eddigi kép meglehetősen statikus; a különböző elemek megjelennek ugyan benne, de az interakciós folyamatok még nem. A továbbiakban azt is át kell tekintenünk, mi történik akkor, ha a figyelem segítségével egy új információ tudatosodik. Csak ezután leszünk képesek megérteni, hogyan uralhatjuk és tökéletesíthetjük élményeiket.

RENDETLENSÉG A TUDATBAN: LELKI ENTRÓPIA
A pszichikai rendetlenség gyakorolhatja a tudat működésére a legkedvezőtlenebb hatást, s ez úgy következik be, hogy a tudatba bekerülő információ összeütközésbe kerül már létező szándékokkal vagy akadályozza megvalósításukat. Ezt az állapotot többféleképpen is megnevezhetjük attól függően, hogy miképpen éljük át: fájdalom, félelem, harag, aggodalom vagy féltékenység. A rendetlenség ezen változatai arra kényszerítik a figyelmet, hogy nemkívánatos tárgyak felé terelődjék, és ezzel lehetetlenné teszik számunkra, hogy figyelmünket szabadon és kedvünkre felhasználhassuk. A pszichikai energia ezzel szétszóródik és hatástalanná válik. A tudat sokféle módon válhat rendezetlenné. Vegyük például ,Julio Martinezt, aki egy audiovizuális készülékeket gyártó üzemben dolgozik, és egyike azoknak az embereknek, akiket az Élményértékelő Mintavételi Eljárással megvizsgáltunk. Julio fásultan és rosszkedvűen végzi a munkáját. Ahogy a képcsövek elhaladnak előtte a szalagon, alig-alig képes arra, hogy odafigyeljen és fenntartsa azoknak a mozdulatoknak a ritmusát, melyekkel a munka ráeső részét, a vezetékek összekapcsolását végzi. Általában képes arra, hogy ezt a feladatát olyan gyorsan elvégezze, hogy még maradjon is egy kis ideje némi viccelődésre és nevetgélésre a munkatársaival, mielőtt a futószalagon megérkezne a következő készülék. Ma azonban csak küszködik, időnként pedig az egész szalag lelassul miatta. Amikor a következő munkafázist végző férfi ugratni kezdi emiatt, Julio rosszkedvűen visszamorog valamit. Reggeltől kezdve folyamatosan növekszik a feszültség a munkaidő végéig, és ez rányomja bélyegét a munkatársaival való kapcsolatára. Julio problémája egyszerű, mondhatni triviális, mégis nagyon nyomasztóan hat rá. Néhány nappal ezelőtt a munkából hazaérve észrevette, hogy az egyik autógumija leeresztett. Másnap reggel a felni már csaknem a földet érte. Juliónak csak a következő hét végén volt esedékes a fizetése és biztos volt benne, hogy addig nem lesz elég pénze arra, hogy megjavíttassa a kereket - új gumi vételéről nem is beszélve. A hitellehetőségekkel még nem tanult meg élni. Az üzem a külvárosban volt, körülbelül húsz mérföldre a lakásától, és egyszerűen be kellett érnie reggel nyolcra a munkába. Julio csak egyetlen megoldást talált: reggel gyorsan elment a kocsival a benzinkútig, telepumpálta a kereket levegővel, aztán olyan gyorsan bement dolgozni, amilyen gyorsan csak tudott. Munka után persze már újra leeresztett a kerék, megint fel kellett pumpálnia egy benzinkútnál az üzem mellett, mielőtt hazament. A kérdéses reggelen már három napja csinálta ezt, és azon izgult, hogy ezzel a módszerrel képes lesz-e átvészelni az időt, míg fizetést nem kap. Ma azonban már alig tudta kormányozni a kocsit, mire az üzemhez ért, mert olyan lapos volt a gumi. Ezért egész nap az járt a fejében: "Vajon hazajutok ma? És hogyan jövök holnap munkába?" Ezek a kérdések tolakodtak állandóan gondolatai közé, megakadályozták, hogy a munkájára koncentráljon, és beárnyékolták a kedélyállapotát. Julio esete jó példa arra, mi történik, mikor az Én belső rendje felborul. A dolog általában mindig ugyanúgy zajlik le: feltűnik a tudatban valamilyen információ, amely összeütközésbe kerül az egyén céljaival. Attól függően, hogy mennyire fontos ez a cél az Én számára és mennyire súlyos a fenyegetés, amely veszélyezteti, a figyelem egy részét mozgósítanunk kell, hogy kiiktassuk a veszélyforrást, ám ezzel csökkentjük a figyelemmennyiséget, amelyet más dolgokra fordíthatunk. Julio számára az állás megtartása nagyon fontos cél volt. Ha elveszti az állását, az összes többi célkitűzését is módosítania kell; éppen ezért az állás megtartása feltétlenül szükséges volt ahhoz, hogy fenntartsa az Énje megszabta rendet. A lapos gumiabroncs az állását veszélyeztette, következésképp rengeteg pszichikus energiát emésztett fel. 25

. Ne csinálják ezt velem!" Szerencsére aznap este Jim nővére észrevette az üres aszpirines üveget és szólt az anyjának. Julio problémája viszonylag enyhe volt és átmeneti jellegű. amelyet az apja táborozáskor szokott hordani. hogy néhány napig hadd utazzon vele. Ennek pusztán az az oka. A külső esemény puszta információként jelenik meg a tudatban. A munkafázisra. péntek esténként pedig összepakolt. ez az átmeneti probléma nem aggasztja annyira. és előre kiszámítható irányba futnak tovább."hogyan javíthatnék az eredményemen?" Mint a futó. Apa irtó dühös lenne. az anyjánál volt. és megpróbáltak bűntudatot ébreszteni Jimben. Rico azonban már öt éve dolgozik itt és még mindig élvezi. A legrosszabb azonban az volt. hogy elgondolkodjunk magunkon. segíti-e az elérésüket vagy közömbös a hatása? A tőzsde összeomlásának híre megrendítheti a bankárt. és azon töprengett. hogy észre se venné? Néhány órával később Jim az ágyán feküdt. akinek nem volt ilyen szerencséje. Az ing ujja túl hosszú volt neki. hogy a hétvégét apja új lakásában töltse. Ha a múltban több pszichikai energiát fektet abba. Ahogy Jim végigsimította a meleg anyagot. Jim szülei már egy éve külön éltek. Ugyanígy. amely pillanatnyi kétségbeesésbe kergette Juliót és a válás. amelyekről úgy érezte. Ha mégis megtorpanunk. hogy kikényszeríti a veszéllyel való szembenézést. amely saját érdekeinek megfelelően értelmezi a nyers információt. az Én egyfajta szervezetlensége. Jim hét közben. a hét végén pedig Jim teljesen új környezetbe került.a Grateful Dead egyik kazettája szólt. akkor sem esik kétségbe a lapos gumi miatt. nem kell megkérdőjelezni önmagunkat. eszébe jutott. Mindketten megjegyzéseket tettek a másikra. Ha például Juliónak több pénz van a bankszámláján. azt a zöld bőringet. Nem kell aggodalmaskodnunk. hogy összeomlása után a szülei belátták. Az Én az. egy kicsit feljebb a szerelőszalagon. Most már egy sem. Az a lapos gumi. a válás nem érinti olyan mélyen. ha Jim önállóbb. kinél legyen Jim a válás után. hogy a végén felül tud rajta kerekedni. negyvenhárom másodpercnyi időt kap – pontosan ugyanazt csinálja egy nap alatt csaknem hatszázszor. Öt év után a napi legjobb átlagideje készülékenként huszonnyolc másodperc. káros-e valamilyen szempontból vagy sem. vagy lehet. le merjen-e vágni belőle egy kicsit. a külső és belső környezet felé fordítható energiamennyiség szabadul fel. hogy fenntartsa személyisége integritását. problémáját banálisnak és lényegtelennek találja. Ha több közeli jóbarátja vagy sikeresen elért célja van. amikor iskolába kellett járnia. Veszélyezteti-e céljainkat. A pozitív visszacsatolás erősíti az Ént. hogy nem lesz képes figyelmet szentelni semminek és nem tűz ki célokat sem. hét közben mindannyian túlságosan elfoglaltak voltak.. hogy a barátaival legyen. A lába előtt a magnón – már egy hete . sem apámat. amely majdnem megölte Jimet. hogy aztán a versenypályán lefaraghasson néhány másodpercet az addigi legjobb eredményéből. így próbált kapcsolatot teremteni a barátaival. Egy sebész pontosságával dolgozta ki a legjobb módszert arra. akkor a pszichikus energia erőfeszítés nélkül áramlik bennünk. mint Julio. egy Rico Medellin nevű munkás elég gyakran érzi ezt munka közben. hogy összebarátkozzon munkatársaival. A pszichikai entrópia súlyosabb példája Jim Harris. Sajnos. Minden egyes bennünk megjelenő információ az Énnel való kapcsolatában kap értékelést. aki évekig edz. amely csökkenti hatékonyságát. hogy Jim szülei folytonosan azon viaskodtak. az őt emésztő magányosságot visszhangozzák. hogy veszélyezteti a céljait. azonnal megerősítést kapunk: "nagyon jól csinálod". akkor eleve erővel bír ahhoz. és újabb. Ezzel a megállapodással az volt az egyik baj. miközben a búbosvöcskök hangja behallatszott a tóról. és néhány napon belül újra talpra állt. Az üvegben kis idővel azelőtt még hetven tabletta volt. Ő is ugyanabban a gyárban dolgozik. hogy az folytathassa Énjének felépítését.Valahányszor egy információ megzavarja a tudatot azzal. A szűnni nem akaró hasonló élmények olyan mértékig meggyengíthetik az Ént. hogyan használja a szerszámait és milyen mozdulatokat tegyen. vagy pedig olyan kazettákat hallgatott. A TUDAT RENDJE: AZ ÁRAMLAT A pszichikai entrópiával ellentétes állapot a tökéletes élmény állapota. ahogy egy atléta készül az olimpiára . hogy az érdeklődés vagy a szeretet jeleit mutatja a másik szülő iránt az ő jelenlétükben. és nem kell hogy szükségszerűen pozitív vagy negatív értékítélet kapcsolódjon hozzá. nem egészen úgy működtek. Szabadidejében a telefonon lógott. több ezer hasonló korú srác van. így a szülők szétválása egyben az Énjét is kettévágta. hogy jutalmat 26 . hiszen megkérhetné egyik munkatársát. Jim pedig még idejében kórházba került. milyen bajban van. további pszichikus energiát szabadíthat fel bennünk. előáll a belső rendetlenség avagy pszichikai entrópia. vagy pedig közelebb juttatva minket a célunkhoz. ahol nem ismert senkit. Ha pedig nagyobb az önbizalma. ahol kimosták a gyomrát. egy nagyon tehetséges középiskolás – szintén egyik felmérésünk alanya – volt. Jim éppen az apja egyik kedvenc holmiját próbálta fel. Egy új információ vagy zavart okoz a tudatunkban azzal. Amikor a tudatba áramló információ összeegyeztethető a célokkal. és segítséget keresve Jim és a maguk számára végül elég stabil kapcsolatot alakítottak ki a fiukkal ahhoz. Jim egy nagy szabóollót tartott a jobb kezében. Jimnek nagy szerencséje volt. hogy úgy végzi a munkáját. ha észrevették rajta. Néhány nappal az öngyilkossági kísérlete előtt Jim azt írta a naplójába: "Segítsen már valaki! Nem akarom gyűlölni sem anyámat. milyen jó érzés volt odabújni papájához a füstszagú sátorban. és eldönti. Részben azért próbál javítani a teljesítményén. A legtöbb ember igen hamar belefáradna ebbe a munkába. hogy sose maradt arra ideje. hogy egyre kevesebb idő alatt végezze el munkáját a szalagon. amelyet minden egyes előtte elhaladó munkadarabon el kell végeznie. a politikai aktivista Én-érzetét viszont megerősítheti. mint amikor egy esemény fizikai következményekkel jár – ha például billiárdgolyók koccannak össze. Egy másik vizsgálati alanyunk. Rico azt tűzte ki célul. Egy szerdai délután a tükör előtt álldogált szülei hajdani közös hálószobájában. az ő korában azonban még a célok szorosan összefonódnak az apa és az anya céljaival. éppen folyamatban volt a válóper. mellette az éjjeliszekrényen egy üres aszpirines üveg. mert bízik benne.

Pam Davisnek sokkal könnyebb elérnie munka közben ezt a harmonikus. és amikor a legjobb teljesítményt nyújtja. Ebben is van igazság.kapjon érte és elismerésben részesüljön a főnökeitől. áramlat-élménynek. hogy szinte fáj visszaállnia lassabb tempóra. és amikor az áramlat-epizódnak vége. egy ismert sziklamászó és természetjáró nagyon pontosan elmagyarázta. integrációja nélkül egy differenciált rendszer csupán zűrzavar lenne. hanem más emberekkel és általában a világgal kapcsolatban is. Sokszor tulajdonítanak a komplexitásnak negatív. amelyben rendet kellene tennie és nincs olyan fenyegetés. hogy van egy másik megnevezése is: negentrópia –. amit véghezvittél" – észveszejtő érzés. A már megszólaltatott hegymászó szavaival élve: "Nincs a világon még egy olyan dolog. Ezzel ugyanis leegyszerűsítjük a kérdést. hogy uralkodni tudjunk a figyelmünk felett. mint a tévénézés. hanem ugyanakkor nagyon érzékeny egységet is alkot. amit teszünk. Egy gépezet például nemcsak rengeteg különféle részből áll. és mire észreveszi. odakinn már besötétedett. ha ő tudja. arra. hiszen a komplexitásnak van egy másik. 27 . melynek eredményeképp az ember egyedivé. Senki nem nógat. hogy mit értünk tökéletes élmény alatt. Az élmény harmonikus. Ezt az állapotot neveztük "flow"nak.. Ennek a harcnak nem kell feltétlenül fizikai síkon történnie. "Ez jobb bármi másnál" . aki valaha is átélt ilyen áramlatélményt. Ha megkapja az oklevelét. nem önmagunk ellen folyik. maga az élmény olyan lenyűgöző. Ha legalább egyetlen pillanatra megnyered ezeket a csatákat az önmagad ellen vívott harcban. azért küzdünk. Fiatal ügyvéd egy kis cégnél és sok egymástól különböző. hogy elérje célját. mivel az erős összpontosítás eme állapotában a tudat szokatlanul rendezetté válik. arra. mint az előzőnek. ahogy például Rico és Pam esetében. hogy hamarosan eléri azt a határt. még ha éri is kellemetlenség. Ez az állapot szöges ellentéte a pszichikai entrópiának – annyira. erősebb és magabiztosabb lesz az Énjük. mivel nincs zavar. ritka képességek birtokosává lesz. ami több jót kihozna az emberekből. de csak akkor. így most hetente kétszer elektronikai tanfolyamra jár. de mindenki tudja. amellyel szemben az Énnek meg kellene védenie magát. hozzájárul a tudat rendezéséhez. aztán pedig csodálattal tekintesz vissza önmagadra. Amikor valaki képes olyanná szervezni saját tudatát. milyen kapcsolat van az áramlat-élményt előidéző szenvedélye és élete másik fele között: "Borsódzik a hátam. A személyiség komplexebb egésszé válása két fontos pszichológiai folyamat: a differenciálódás és az integrálódás eredménye. akkor bátrabban állsz ki a világgal szembeni küzdelmekre is. mint előtte volt. Társaid ott vannak. A komplexitás növekedésével egyező mértékben fejlődik az Én is. mert. Gyakorta annyira erősen összpontosít a munkájára. melyben az illető szabadon annak szentelheti a figyelmét. hogy az információk tökéletes egészet alkotnak. A részek eggyéválása. és minden. akkor keres valami érdekesebb állást. és hagyja. Munkájába merülvén úgy érzi. mint azelőtt. Extatikus érzés tölt el. és azoknak. hogy testi-lelki próbatételnek tedd ki magad a csúcsra való feljutás érdekében. hogy éhes. amit véghezvittél – észveszejtő érzés. melyek mindegyike különböző feladatokat lát el. erőfeszítéstől mentes állapotot. Az áramlat-élmény közben urai vagyunk saját pszichikai energiánknak. mint a hegymászó esetében. Egyik interjúalanyunk. integrálása. még az általában unalmas rutinmunka is céltudatos és élvezhető tevékenységgé válik. az ember "összeszedettebbnek" érzi magát. de leggyakrabban nem is közli másokkal. amely után nem javulhat tovább a teljesítménye. az egyén elkerülhetetlenül mindenképpen ügyesebbnek és rátermettebbnek érzi magát. a szándékok. Elég. Az ember az áramlat-élmény átélése után egyre különlegesebbé. de sokkal jobb. épp olyan fontos összetevője: az önálló részek beolvasztása. Ahogy a hegymászó mondja: "csodálattal tekintesz vissza önmagadra. KOMPLEXITÁS ÉS AZ ÉN FEJLÖDÉSE Az áramlat-élmény után az Én felépítése összetettebb lesz. Az Én egyre inkább differenciálódik az áramlat-élmény eredményeképpen. míg már mindened fáj. és abban is hisz..mondja Rico. hogy mi a nehézség oka. az önmegvalósítás érzése. az érzések és az összes érzékszerv ugyanarra a célra összpontosulnak. Továbbhajszolod a tested. hogy ő már előbbre jár. Ezek a példák jól szemléltetik. hogy sikere észrevétlen maradjon. emberekkel és dolgokkal való egyesülésre. hogy az általa nyújtott mélységes élvezet eléréséhez ugyanilyen fokú fegyelmezett koncentrációra van szükség. érdekes ügy kerül elé. ahogy egyre közelebb kerülök a teljes önuralomhoz. hogy ebédelni is elfelejt. mégpedig azért. Az áramlat-élmény segít az Énnek az integrálódás folyamatában. megismerhetetlenebbé válik. hanem az entrópia ellen. ha egyenlőségjelet teszünk a komplexitás és a differenciálódás közé. amelynek majd valószínűleg ugyanolyan lelkesen lát neki. "mintha valami áramlat sodort volna magával". mivel minden egyes alkatrész kapcsolatban áll az összes többivel. mint a hegymászás. Órákat tölt a könyvtárban és az ügyekkel kapcsolatos utalásokat és adatokat keres. akik eljutnak idáig." A "harc" valójában nem az Én. mert sikeresen megbirkózván egy nehéz feladattal." Rico tisztában van azzal. hogy képes megcsinálni. A komplex Énnek sikerül összekapcsolnia egymással ezeket az egymásnak ellentmondó tendenciákat. az integrálódás pedig az ellenkezőjére utal: az Énen kívül álló eszmékkel. melyeket ők maguk tűztek ki. "Sokkal. nemcsak belsőleg. amely zavart kelt a tudatban. valamint jogi tervezeteket készít a cég többi jogásza számára. a nehézséggel és zűrzavarral rokon értelmű jelentést. mert pszichikai energiájukat sikeresen fektették bele olyan célok elérésébe. Tulajdonképpen az Én érdekében folytatott harcról van szó. egy lélek vagytok. az élet minősége elkerülhetetlenül javulni kezd. mintha lebegtem volna". A gondolatok. mert sok interjúalanyunk ezt a szót használta csúcsformájának leírásakor: "olyan volt. tudja. mindannyian egy test. Olyan helyzetek ezek. hogy végül úgyis legyőzi az akadályokat. másoktól különbözővé válik. hogy minél gyakrabban élje át ezt áramlat-élményt. és mind ugyanazt érzitek. A differenciálódás.

-nek pedig a költészete. milyen fontos is a békés környezet. A mi kultúránkban a vagyon. gazdag vagy szép embereket látunk. ha megértjük. Paradox módon akkor tanuljuk meg. Azt is feltételezzük. ha sikerül szert tennünk ezekre a jelképekre. hogyan legyünk többek annál. De mi ismerjük a történet végét: Mídász hamarosan megbánta a dolgot. emberek közötti kötelék már önmagában extázist jelent. mégis véget nem érő harcba kezdünk a külső célok elérésére. hogy bizonyos mértékű kockázat elkerülhetetlen. Ugyanígy az az ember. arannyá változzon. mert élvezetesebbé teszi a jelent. melynek segítségével hozzáfoghatunk életminőségünk javításához. a régi vágyak vagy félelmek hamarosan újra felütik a fejüket és magukkal hozzák a régi aggodalmakat is. mit is tudunk a tökéletes élményről: milyen érzés átélni és mikor számíthatunk rá. Most már semmi sem tarthatta őt vissza attól. amelyet megjelenítenek. Mídász király mítosza remekül alátámasztja azt az álláspontot. hogy újra megízlelhessük majd. ha egyforma pszichikai energiát fordítunk mindkét folyamatra és elkerüljük mind az önzést. de ha valaki nem ura a saját tudatának." Az integrálódás nélkül differenciálódó Én nagy egyéni teljesítményekre lehet képes. ha az nem kizárólag előrelátható és kiszámítható dolgokból áll. mint te. Az évszázadokon át is idehallatszik a mese üzenete. hogy mi hogyan érezzük magunkat és mit gondolunk arról. Ha több pénzt keresnének. hogy megpróbáljuk a külső körülményeket úgy megváltoztatni. hogy mink van vagy mit gondolnak rólunk mások. Mídász király is azt gondolta. betegségét. hogy aztán különböző készségeket fejlesszünk ki magunkban és hasznára válhassunk az egész emberiségnek.az aranykupák és -tányérok között. inkább a biztonságérzésről alkotott elképzelésünk módosítása. akkor átmenetileg tényleg úgy érezzük. Így volt képes Ricónak olyan sok örömet szerezni a reménytelenül lélekölő munka a szalagon.. Boldogságunk igen fontos eleme például a biztonság érzése. akik végül rengeteg könyörgés árán teljesítették a kívánságát. ° Ha valóban gazdagabbak vagy hatalmasabbak leszünk. noha esetleg mindenjel arra mutat. jobb külsejük vagy megértőbb partnerük lenne. hogy a külső körülmények belső észlelését próbáljuk úgy módosítani. a külső feltételek megváltoztatása működőképes megoldás. akkor a biztonság hiányának fenyegetése már nem tudja úgy megkeseríteni a boldogságát. A másik módszer. akkor mindent megteszünk annak érdekében. Mindegyik megoldás a környezet feltételeit akarja közelíteni céljainkhoz. akkor tényleg jól éreznék magukat. jobb környékre költözünk. hogy megtalálják a lelki békéjüket. ami történik velünk. Mint a legtöbb ember. mert azt hisszük. mind a konformitást. a hatalom és a társadalmi helyzet túlságosan erős jelképeivé váltak a boldogságnak. akik ugyanolyan önfegyelemmel és elkötelezettséggel küzdenek. hogy első látásra úgy tűnik. mint amik addig voltunk. akkor majd minden megoldódik. és telerakja felfegyverzett testőrökkel meg őrző-védő kutyákkal. amikor szabadon cselekszünk. Mídász király úgy gondolta. felismeri azt. a cselekvés kedvéért. Az egyik. Az Én csak akkor fog komplexitást tükrözni. a másik pedig.A huszadik század végén kiben bízhatna az ember jobban. akkor bármit is csinálunk. Biztonságérzetünkön javíthatunk azzal. de igen hajlamos az öntelt. mert éppen attól a valóságtól szakítanak el bennünket. hogy egészében véve jobb lett az életünk. Egy ilyen erős. Hogy az életünket jobbá tegyük. ugyanazokat a mély érzéseket táplálják a céljuk iránt. Így hát alkut kötött az istenekkel. Így győzte le E. mégis átalakíthatjuk a segítségével az életünket . hogy ha megváltoztatják életük külső feltételeit. A stratégiák közül önmagában egyik sem hatásos. hogy a világ leggazdagabb és ezzel legboldogabb embere legyen. akkor annak. AZ ÖRÖM ÉS AZ ÉLET MINŐSÉGE Két fő stratégia létezik. hogyan működik. hogy az anyagi gyarapodás nem szükségszerűen hozza magával a boldogságot. de hiányoznak belőle az autonóm egyéni megnyilvánulások. akik negyven-ötvenéves korukban hirtelen ráébrednek arra. hogy ráébredjenek. élvezetes lesz. az élményeinket kell jobbá tenni. A pszichiáterek előszobája tele van olyan gazdag és sikeres páciensekkel. hajlamosak vagyunk azt feltételezni. akinek az Énje kizárólag az integrálódás alapjain épül fel. 28 . Az ember nem tudja hiánytalanul megteremteni a belső biztonság érzését még akkor sem. holtbiztos út. Noha tudjuk. R. amit máskülönben unatkozásra vagy aggodalmaskodásra pazarolnánk. hogy egyértelműen pompás üzletet kötött. hogy a külső körülmények feletti uralom nem feltétlenül hasznos a lét szempontjából. hogy illeszkedjenek a céljainkhoz. másrészt mert általa több önbizalomra teszünk szert. hogy rémesen érzik magukat. biztonságban érzi magát és szoros kapcsolatokra képes. 3. és akkor is képes élvezni a világot. Az Én az áramlat-élmény átélése következtében válik komplexszé. Ha az ember nem vár tökéletes biztonságot. Lehet. és nem felsőbbrendű célok érdekében. Noha az áramlat-élmény felé nem vezet egyszerű. mert az étel és a bor is arannyá változott a szájában. Ha van valaminek egyáltalán szerepe ebben. hogy veszünk egy pisztolyt. hogy az életük hasznos és kellemes.harmóniát vihetünk belé és felszabadíthatjuk azt a pszichikai energiát. Az áramlat egyrészt azért fontos. ha szigetet vesz magának a Karib-tengeren. amihez csak hozzáér. hogy a szép nagy családi ház. Amikor híres. melynek segítségével nagyobb biztonságban érezhetjük magunkat. hogy nekünk jobb legyen. De a jelképek tévútra is vihetnek. Ha egyszer már belekóstoltunk ebbe az örömbe. mielőtt még lenyelhette volna. hogy sokkal boldogabbak leszünk. egoista érzelmekben való elmerülésre. mint bennük? Emberek. hogy akkor majd jobb lesz az életünk. Amikor kiválasztunk egy célt és koncentrációs képességünk végső határáig küzdünk érte. hogy minden. így nemsokára elérte a halá1 . a drága autó és a kifogástalan iskolázottság nem elég ahhoz. hogy aztán elismert tudós és sikeres üzletasszony legyen belőle. Így fejlődik az Én. A valóságban az élet minősége nem függ közvetlenül attól. Az emberek mégis folyamatosan reménykednek abban. hogy mérhetetlen gazdagságával boldogsága örökre biztosítva lesz.. több járőrt követelünk a helyi rendőrőrstől vagy segítjük szomszédainkat abban. A kötet következő részeiben részletesebben átvizsgáljuk majd. erős zárakat szerelünk a bejárati ajtóra.

hogy boldog. de külön kategóriába tartoznak. nem segítik elő az Én komplexebbé válását. de amikor visszagondolunk rájuk. az élelem és a szex megfelelő homeosztatikus élményeket biztosítanak. amely új fényt vet a dolgokra. Ez a különbség statisztikailag jelentős. ha hozzásegítenek minket ahhoz. ami belé volt programozva. hogy a "nagyon gazdag" embereket a négyszáz leggazdagabb amerikai listájáról választották ki. ami csak pénzen megvehető. akkor az mind örömteli esemény. aki ennek a témának a kutatásával foglalkozik az Illinoisi Egyetemen. de önmagában nem képes arra. de igazán nagynak nem mondható.Ezzel nem azt akarom mondani. de túllépve azon." Egy korábbi kutatás folyamán Norman Bradburn azt találta. A különbség tehát itt is megjelent. akkor célravezetőbbnek tűnik. Egy üzleti tárgyalás eredményes lezárása vagy a jól elvégzett munka szintén öröm. és külön nevet érdemelnek: örömteliek. Ahogy a példa mutatja. Mindenki élvezetét leli például az evésben. főleg ha tekintetbe vesszük. de a két érzés teljesen különböző. melyek néha egybeesnek az élvezetesekkel. Egy ínyenc örömét leli benne. egy tevékenységet élvezhetünk a pszichikai energia befektetése nélkül is. hogy mikor érzik életüket eredményesnek. Örömteli események akkor következnek be. mint a rosszabb helyzetűekben. 29 . miközben alkohollal vagy kábítószerrel zsongítjuk magunkat. Egy tíz éve publikált tanulmányban. hogy a pénz. Ezek az élmények azonban nem adnak lehetőséget pszichológiai fejlődésre. Máskülönben jobbik esetben közömbösek. és az újdonság erejével hat ránk. Érdekességképpen még megjegyezném azt is. visszaállítják a tudat testi szükségletek következtében felborult és pszichikai entrópiát teremtő egyensúlyi állapotát. Az alvás. olyasmit amiről korábban még csak sejtelme sem volt. hogy a pénz önmagában már garancia a boldogságra. Az örömteli eseményeket ez az előre irányuló mozgás jellemzi: az újdonság. Az élvezet csakugyan fontos tényező az élet minőségének szempontjából. ha a tudatunkban lévő információ szerint a biológiai programunk vagy a társadalmi elvárások által belénk épített kívánságok valamelyike kielégül. akkor boldogok vagyunk azzal is. bárcsak újra megtörténnének. ha eltölthetünk végre egy csöndes estét a tévé előtt. a szerzők kijelentik. A többség azzal az állítással értett egyet. hogy megváltoztunk. és azt kívánjuk. A boldogsággal és az elégedettséggel foglalkozó kutatások szerint van bizonyos kapcsolat a gazdagság és a boldogság között. Ha teniszezünk valakivel és szoros versenyben nyerünk. akkor általában túllépnek az élvezetet nyújtó emlékeken és más olyan dolgok is eszükbe jutnak. hogy a boldogság testi örömök megtapasztalásából áll: jó étel. míg az átlagos anyagi helyzetben lévő emberek csak az idejük 62 százalékában. hogy új. az étel íze azért kellemes. de a éhezést örömtelivé tenni már sokkal nehezebb. Egy teniszpartiban. aki elég időt és figyelmet szentel az evésnek ahhoz. ha esténként tévét nézünk és passzívan tűrjük. ÖRÖMTELISÉG ÉS ÉLVEZET Ha az életet élvezetessé tevő élményekről van szó. Ha elfogadjuk ezeket a megfigyeléseket. mindaz a kényelem. jó szeretkezés. rosszabb esetben pedig akadályt jelentenek a boldog élet felé vezető úton. hogy megkülönböztesse a különböző érzékszervi ingereket. Valódi áldásnak bizonyulhatnak. Egy ember érezhet élvezetet minden további nélkül akkor is. hogy a legmagasabb jövedelmű csoport körülbelül 25 százalékkal többször állította. és hogy a pusztán élvezetes élmények hatására nem fejlődik az Én. hogy az anyagi helyzet befolyásolja legkevésbé az életünkkel való elégedettséget. ha teljességgel az adott tevékenységre koncentrálunk. hogy jobban érezzük magunkat. Acapulcóba utazni nyaralni azértj ó. a teljesítmény érzése. mikor valaki nemcsak előzőleg megfogalmazódott elvárásait. A teljessé válás azt igényli. Ha nem tudjuk elérni azokat a célokat. Amikor éhesek vagyunk. hogy a nagyon gazdag emberek az idejük 7'7 százalékában érzik magukat boldognak. Az élvezet az elégedettségnek az az érzése. hogy az élvezet olyan mulandó. szükségletét vagy vágyát elégítette ki. Amikor az emberek tovább gondolkodnak azon. hogy "a pénz attó1 függően teszi az embert boldoggá vagy boldogtalanná. érdekes emberekkel és drága holmikkal körülvenni magunkat. ám az örömteljesség csak a szokásosnál nagyobb figyelem ráfordítása után jelenik meg. hogy új rendet teremtsen a tudatban. hogy ezeknek az élményeknek egyike sem kifejezetten élvezetes abban a cselekvéspillanatban. micsoda gyönyörűség lehet egzotikus helyekre utazni. egy könyvben vagy egy beszélgetésben azonban csak úgy lelhetünk örömet. de csak akkor. ahogy mindenki más is. ha olyan könyvet olvasunk. a legtöbb ember először arra gondol. ha az agy megfelelő központjait elektromos inger éri vagy ha drogok vegyületeivel stimulálja magát. ha nem azzal foglalkozunk. ez igazán jó volt". Az is pihentető hatással van ránk. a pihenés. vagy ha elbeszélgetünk valakivel és olyan gondolatokat fogalmazunk meg. de megint csak nem volt elsöprő. hogyan töltik idejüket a "szépek és gazdagok". hogy Énünk fejlődött és erősödött: valamilyen tekintetben összetettebb személyiséggé váltunk a hatására. Az élvezet segít fenntartani a rendet. hogy mire használja. hogy Diener kutatásainak egyetlen alanya sem hitte azt. mert visszaállítja a felborult fiziológiai egyensúlyt. hogyan tehetjük az életünket királyi úton harmonikusabbá és kielégítőbbé. a kezünk ügyében egy pohár jóféle itallal. Az élvezetes események lehetnek egyúttal örömteliek is. hogy keresztüláramoljék rajtunk az információ. Ed Diener. a gazdaságilag jobb helyzetben levő országokban (beleértve az Egyesült Államokat is) egészében véve boldogabbnak tartják magukat az emberek. amit akkor érünk el. Elképzeljük. hanem inkább azt próbáljuk kitalálni. viszonylag bonyolult célok elérésébe fektessük pszichikai energiánkat. Lehet. elért valami számára teljesen váratlant. mint a legalacsonyabb jövedelmű. meg persze azért is. azt mondjuk: "Ó. amelyeket ravasz reklámok és színes hirdetések táplálnak belénk folyamatosan. az egészség vagy a hírnév lényegtelen a boldogság szempontjából. mert megtudhatjuk. Egy örömteli élmény után tudjuk. hogy a munkánk fáradalmairól megfeledkezzünk. mely "Az amerikai élet minősége" címmel jelent meg. Ez az oka annak. arra az eredményre jutott. amelyekről addig nem is tudtunk. mert kizökkent minket a megszokott mindennapi életünkből. de önmagában nem hoz boldogságot. hogy hogyan keressünk egymillió dollárt vagy hogyan tegyünk szert új ismerősökre. mert ezt szimbolikus célok hajszolásával nem érhetjük el.

írják le. Majdnem ugyanúgy érezte magát a távúszó a La Manche-csatorna átúszása közben. de az a gyanúm." Az elképedt nő szavaira válaszul csak azt ismételgette: "Nem köthetek üzletet önnel. akik mindennapi életet éltek. Másodszor. a japán fiatalok meg motoros bandákba verődtek –. Csakhogy nem ismertem elég jól signor Orsinit. és az új dolgok elsajátításának izgalma fokozatosan eltűnik. kérdőívekre és más egyéb adatokra alapoztuk. aki mindent elkövet. Hetedszer. Egy nap egy igen jómódúnak látszó amerikai hölgy jött be az üzletbe. Az első néhány évben minden gyerek egy kis "tanulógép". amely egy új dolog tanulása közben egy gyerek arcán megjelenik. hogy mi tesz egy élményt örömtelivé. akkor úgy éreztem volna. megkérdezte a fából készült barokk puttók. hogy konkrét példákat nyújthassunk életünk minőségének megváltoztatásához. annak okai. amatőr sportolókkal. néha még kellemes is. presztízzsel nem jutalmazott tevékenységnek. amikor kiteljesedettnek érzik életüket. úgy végezhetjük. mint eltérést. japán. amikor a legjobban élvezik azt. nemtől és társadalmi helyzettől függetlenül csaknem ugyanúgy írták le az örömteljesség érzését. az nagyon eltért egymástól – az idős koreaiak meditáltak. sakkjátékosokkal. aki naponta új szavakat tanul meg. hogy örömet leljen abban. de csak véletlenszerűen. Nem adta meg nekem azt a tiszteletet. A fejezet további része azzal foglalkozik. mert amikor az iskoláskorba lép a gyerek. kortól. Kutatásaink szerint az örömteli élmény keletkezésének nyolc alapvető eleme van. az alábbiak közül megemlítenek legalább egyet. Az arca egészen bíborszínre váltott. Amikor az emberek megpróbálják elmondani. Mi több. akár Olaszországban. az örömteli élménynek elő kell segítenie a saját cselekedetek feletti kontroll elérését. nyugdíjasok és tizenévesek. Kezdetben olyan emberekkel készítettünk interjúkat. amit csinál. miért kössek meg egy olyan üzletet. A valóban örömteli tevékenységek nélkül az élet elviselhető lehet. Leírásunkat hosszú interjúkra. de szinte ugyanazokkal a kifejezésekkel írták le. hogy a kívülről jövő jutalmazás nélkül az új dolgok megismerésére fordított pszichikus energiánkat csak elpocsékoljuk. amely nem okoz nekem semmi örömöt? Szeretem. "Ha éheznék. az összpontosításhoz szükségünk van arra. új mozdulatokat próbál ki. a kutatásainkban részt vevő személytől nyertünk közel tizenkét év alatt. hogy megpróbálom kihasználni. Talán azért van ez így. A bolt már több nemzedék óta a család tulajdonában volt. Neki meg egy arcizma se rándult. hogy miért lelték örömüket az adott tevékenységbén. Másfelől azonban sok olyan ember van. de nem adhatom el az angyalkákat. Az interjúk alapján megpróbáljuk leírni. hogy milyen érzés volt örömteli állapotban lenni. de néha mind a nyolcat. zeneszerzőkkel. és ha ostobán azt gondoljuk. tanárok. hogy nem örülünk többé az életnek. de voltak közöttük koreai. amikor mindketten bevetjük minden ékesszólásunkat és különböző trükkökkel próbálkozunk. hogy az adott feladat céljai világosak legyenek és azonnali visszacsatolás álljon rendelkezésünkre. Ismertem Nápoly egyik düledező külvárosában egy idős embert. Az az elmélyült figyelem. Az örömteli tanulási folyamat minden egyes újabb állomása hozzájárul a gyerek énjének egyre összetettebb kifejlődéséhez. amikor felfedeztem. hogy az örömteliséget megtapasztalják. hogy mi magunk irányíthassuk sorsunkat és élményeinket. pénzzel. hogy kultúrától. akinek volt egy régiségboltja. megszűnik a léttel való foglalkozás. A második meglepetés az volt. a tanulást hirtelen kívülről jövő elvárások irányítják. és miután körülnézett. akkor elfogadtam volna a pénzét. és csak az élvezetek jelentik majd életünkben az egyetlen pozitív élményforrást. Harmadszor és negyedszer. milyen az. signora. De mivel nem így áll a helyzet. Az Én kamaszkorban kiépített szűk határai között túlságosan könnyen megragadhat az ember. a tulajdonos. ugye érti?" Mikor a turista végül távozott. fiatal anyák. mint ahogy a sakkozó egy mérkőzésen vagy a hegymászó egy meredek szikla megmászása közben. milyen érzés a tökéletes élmény. sokkal több hasonlóságot mutattak.ennél már csak korunk hamisítói szeretik őket jobban. így beszélgettünk hegymászókkal. sőt egy navahó rezervátum lakói is.ahogy ez a kisgyerekek esetében könnyen megfigyelhető. vagyis angyalkák árát. milyen hasonlóan írják le az emberek az egymástól alapjaiban különböző. melyeket több ezer. thaiföldi. AZ ÖRÖMTELISÉG ELEMEI Kutatásaink során akkor ért az első meglepetés. Signor Orsini. Nekem a lélegzetem is elállt. valami észvesztő árat mondott a hölgynek. ausztrál és különböző európai kultúrákból származó emberek.sebészek. Elsősorban amerikai városlakók voltak . hogy engem csapnak be. Azt se tudta. akár bárhol másutt. idővel a fejlődés és az öröm közötti természetes kapcsolat erősen meggyengül. Összefoglalva: úgy tűnik. erőlködés nélkül. Ezek a kövér kis kerubok nagyon közel álltak a nápolyi mesteremberek szívéhez évszázadokkal ezelőtt . és örültem a barátomra szakadt váratlan szerencsének. Ha eladtam volna azokat a holmikat annak a nőnek ilyen nevetségesen magas áron. de nem sok pénzt hozott. Először is olyan feladatot kell vállalnunk. és megkértük őket. a külső körülményektől és a szerencsénktől függően. akik sok időt és erőfeszítést szenteltek valamilyen nehéz. a barátom lehiggadt egy kicsit. hogy feltételezze. Hatodszor. figyelmen kívül hagyva a mindennapi élet frusztrációit és aggodalmait. a tökéletes élmény és az azt elősegítő pszichológiai feltételek egyformák az egész világon. Sajnos. Hogy mit tettek annak érdekében. A vonósnégyest író zeneszerzőtől a bajnoki kosármeccset játszó gettólakó tizenévesekig mind ugyanazt a fontosabb részleteiben megegyező érzést élték át. miről van szó. képesnek kell lennünk rá. hogy mit jelent az örömteliség. Később olyan mindennapi emberekre is kiterjesztettük a kutatásainkat. de sikeresen végzett tevékenységeket. de kézzelfogható eredménnyel. Ahhoz. hogyan építsük bele az örömöt a mindennapi életünkbe. amit csinálunk. és alig titkolt méltatlankodással kísérte ki a vevőjét: "Sajnálom. amikor alkudozás közben mindketten megpróbálunk túljárni a másik eszén. elkötelezettséggel kell cselekednünk. nem is élvezik annyira a munkájukat. modernizáció fokától. meg kell tanulnunk. hogy arra összpontosítsunk. mint signor Orsini. a hölgy azonban rögtön kivette a csekkkönyvét és ki akarta fizetni eme kétséges műremekek árát. amit csinálnak. Ötödször. paradox módon azonban az 30 . mi tesz egy élményt örömtelivé. jól jelzi." Kevés embernek vannak ilyen üzletkötési elvei. amelynek elvégzésére van esélyünk. és megmagyarázta a dolgot. irodai és gyári munkások.

ilyen például a matematikusnak az a képessége. és azt látom. mi teszi az örömteli cselekvéseket olyan kielégítővé. ezek a legérdekesebbek". Tulajdonképp ennek a könyvnek is az az egyik célja. és olyan kielégítő. a társasági életre nem érvényes az. A verseny csak akkor örömteli. hogy az ilyen tevékenység nemcsak fizikai lehet. hogy előre megsejtsük a cselekmény fordulatait. és amelyekhez nem lehet hozzáfogni anélkül. amelyek egyfajta kihívást jelentenek – ezek valahogy megragadnak az emberben. hogy értékelni és bírálni tudjuk az író stílusát és így tovább. hogy csak a szabadidős tevékenységek meg a művészet képes a tökéletes élmény előidézésére. hogy a műtárgyban ott van-e számunkra ez a kihívás. akik nem ismerik a szabályait. hogy olyan rettenetesen vonzó minden sport és játék. amikor szabályozott és célirányos tevékenységet végzünk – olyan feladatokat. elég hozzá egy elkapott dallam. hogy örömteli élményekkel tegyük gazdagabbá az életünket. Maier-Leibnitz professzor gyakran kerül olyan kellemetlen helyzetbe. Vannak viszont olyan képek. erősíti idegrendszerünket és fejleszti ügyességünket. Azoknak. ami pedig a legtöbb embernél intuitív. a játékokat. és a percek addig nyúlhatnak. Feladatokat úgy szerezhetünk magunknak. A fűnyírás vagy a fogorvos várótermében való üldögélés is lehet örömteli. hogy olyan módszereket fedezzen fel. hogy milyen örömmel tud megnézni egy festményt. ha az ember hozzákapcsolja mindazokat a célokat. akkor az öröm érzése valószínűleg eltűnik. hogy ellenfelünket legyőzzük. célja van. hogy általában így van. A sakktáblára felállított figurák láttán egy sakkozónak felpezsdül a vére. hogy már óráknak tűnnek. az adott feladat nem megoldandó. Heinz Maier-Leibnitz. hiszen pletykálni vagy viccelődni nem igényel különleges képességeket. még olyan helyzetekben is hozzájárul az öröm megjelenéséhez. Az olvasáshoz szükséges felkészültség nemcsak az írni-olvasni tudást foglalja magában. Egészséges kultúrákban a produktív munka és a mindennapi élet szükséges velejárói szintúgy lelki kielégülést biztosítanak. hogy egyértelmű. a neves német kísérleti fizikus (egyébként a híres tizennyolcadik századi filozófus és matematikus leszármazottja) érdekes példát nyújt arra. ha részt veszünk valamilyen versenyben. Meg kell itt említenem. A versengés sok szempontból a leggyorsabb módja a komplexitás fejlesztésének. e ponton elegendő megjegyezni. ami más tudósok számára sem ismeretlen: végtelennek tűnő és időnként unalmas 31 . de azt a képességet is. Itt van például tanulmányunkból egy rövid idézet egy művészettörténésszel készített beszélgetésből. hogy átélheti. ha öncélúvá lesz. Talán első pillantásra úgy tűnik. hogy nincs mögötte semmi több. amikor hangjegyeket kombinál össze. Ott van például mindjárt az olvasás. a félénk emberek nagyon jól tudják. Hiba lenne azonban azt feltételezni. tudja. melyek segítségével még a rutinfeladatokat is számunkra jelentőségteljes. csaknem extázist éltünk át. Ezért van az. Azt hiszem. egy gyönyörű táj. amelyben azt mondja el. kerüli a társaságot. Hamarosan közelebbről is áttekintjük ezeket a feltételeket. és ismerni kell hozzá az írott nyelv szabályait. Egy másik közkedvelt tevékenység az emberek társaságának keresése. hogy az illető azt érzi. és hogy a legjelentéktelenebb pillanatokból is Énünk kiteljesedését elősegítő eseményt varázsoljunk. nincs bennük semmi izgalmas. A felkészültséget kívánó feladat Néha megesik. amelyek pszichikai energiaráfordítást igényelnek.amit egy képre vagy szoborra pillantva érez az ember – is attól függ. hogy jelen van. "Az az ember. hogy beleéljük magunkat a fiktív hősök életébe. Végül pedig megváltozik az időérzékelésünk: az órák úgy telnek. hogy mennyiségi kapcsolatokat tud kidolgozni fejben. A kihívás azonban nem korlátozódik fizikai tevékenységekre vagy versenyhelyzetekre.áramlat-élmény után az Én-érzés még erősebben tér vissza. amikor nem is gondolnánk. hogy kontrolláljuk tudatunkat. de ha lelkünk mélyén fontosabbnak tartjuk azt. hogy ha valaki visszahúzódó természetű. amennyiben megfelelő felkészültség kell hozzá. akkor retteg az informális kapcsolatoktól. Hogy ennek miért kell törvényszerűen így lennie. A tökéletes élmény azonban legtöbbször mégis akkor következik be. akik ilyen felkészültséggel nem rendelkeznek. hogy örömet leljünk benne. de a sakkjáték tökéletesen hidegen hagyja mindazokat. E fenti elemek kombinációja az öröm olyan mély érzését hozza létre. ha saját ügyességünket és hozzáértésünket tökéletesítjük vele. hogy jobban megértsük. minden fáradságot megér pusztán az. hanem egyszerűen értelmetlen lesz. Csakhogy ez nem igaz. hogy a szükséges ismereteknek vagy felkészültségnek birtokában ne lennénk.. a képzőművészi és irodalmi megnyilvánu1ási formákat azzal a kifejezett céllal fejlesztettük ki az évszázadok folyamán. Tágabb értelemben bármilyen képesség. melyek egy örömteli élményhez szükségesek. hogy minden különösebb ok nélkül különleges örömet. szabályokat és egyéb feltételeket. mint azt. A legtöbb ember számára a Yosemite-völgyben lévő El Capitan sziklafala csak egy óriási sima kőfal. mint a percek. felkészültségnek minősül. Minden tevékenység többfajta cselekvési lehetőséget vagy "feladatmegoldást" kínál. Más szavakkal még az a passzív öröm . A versengés biztosította kihívás örömteli és stimuláló hatású lehet. igényli a figyelem összpontosítását. hogy hogyan lehetünk úrrá egy unalmas helyzet fölött és tehetjük a magunk számára legalább enyhén szórakoztatóvá. tökéletes élményt nyújtó játékokká tudjuk alakítani. és természetesen a felkészültség sem feltétlenül testi ügyesség vagy alkalmasság. hogy a szavakat képekké alakítsuk. amellyel szimbolikus információt tudunk kezelni. A legtöbb örömteli tevékenység kifejezetten erre a célra jött létre. amelyet megnézek.jól vagyok" spontán érzése. aki birkózik velünk. Ennek birtokában képesek leszünk arra. A sportot. akkor már nem szórakoztató többé. amelyben két csapat vagy két ember játszik egymás ellen. hogy felismerjük a történelmi és kulturális környezetet. arról még ejtünk néhány szót a továbbiakban. s ha csak lehet. hogy felkészültség kell ahhoz. ami igazi feladat. Ellenfelünk valójában a segítségünkre van" – írta Edmund Burke. vagy még ennél is kevesebb – a . pillanatnyi esemény: "Rengeteg olyan kép van. ám egy hegymászó számára ez a szikla a mentális és fizikai lehetőségek végtelenül komplex szimfóniája.. vagy a zenész rutinja. hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsuk.

aztán a mutatóujját. amíg rájött a megoldásra? Megint az ujjaira fordítja a figyelmét és megállapítja.. ha a két játékos körülbelül egyformán ügyes. Ahogy Maier-Leibnitz professzor dobol az ujjaival. hogy a játék mindkettőnk számára maximális örömet jelentsen. nem tudják szétválasztani magukat attól. figyelmét a dobolásra irányítva bármely pillanatban meg tudja mondani. mit érez. amit csinálnak. Ugyanez érvényes minden más tevékenységre is: az a zenemű. végül a kisujját. újra a középső ujj és végül a bal hüvelykujj. hirtelen felötlik benne egy gondolat valamelyik fizikakísérletével kapcsolatban. Képzeljük el. Minden egyes tevékenységben. leütése mely részénél tart. hogy miközben unalmában dobol az ujjaival az előadáson. akkor a kevésbé felkészült játékos szorongani fog. hogy nem tudsz különbséget tenni önmagad és a tevékenység között. és hajlandó voltam nagyobb erőfeszítéseket tenni. akkor nagyobb sugarú köröket futott körülöttem. Aztán előbb a jobb kéz. Ennek eredménye az. Egy táncos így írja le. de mindannyian csinálunk valami hasonlót. segítenek ugyan az unalom feloldásában. Az energia szabadon áramlik benned. nem gondolsz semmi másra. de elég automatikus is ahhoz. és ha szerencsém volt. megoldotta a problémát. A kutya tévedhetetlen érzékkel tartotta egyensúlyban a feladat nehézségét és a felkészültségemet. a túlságosan bonyolult zene pedig fárasztó és érthetetlen. Ezek azok a "mikroáramlat"-tevékenységek. akkor azonnal meghallja. amikor jól megy az előadás: "Erősen koncentrálsz. amely a gyerekek között kultúrára való tekintet nélkül a legelterjedtebb. Ehhez az embernek olyan feladatokkal kell szembenéznie. hogy ne unja magát halálra egy unalmas előadás közben. mit érez. de nem sokban növelik az élmények jóságát. ravasz szemmel figyelt közben. a gyűrűsujj. mások dohányoznak vagy rágcsálnak valamit. A 888 leütés háromszor megismételve 2 664 leütést tesz ki. Néha felé vetődtem egyet-egyet." Egy hegymászó így mondja el. Azonnal az ujjaira fordítja a figyelmét. megint a mutatóujját. A dologban csak az az érdekes. mindig ugyanazt az egyszerű játékot szerette játszani velem . Aztán áttér a bal kezére. Nem kalandozik a képzeleted.konferenciákon kell részt vennie. Huszár sokkal közelebb futott hozzám. amikor fölfelé kapaszkodik a sziklán: "Annyira belefeledkezel abba. és biztosította. csaknem automatikussá válik. Nem marad fölösleges pszichikai energiája. dúdolgatnak vagy valami ennél ezoterikusabb személyes rituáléba kezdenek ugyanazzal a céllal: hogy egy kidolgozott cselekvés elvégzésével teremtsenek rendet a tudatban. amelyet akár le is lehetne kottázni. Hogy egy kicsit könnyebben viselje ezt a megpróbáltatást. Mikor vadászkutyánkat. de megrögzött szokásai az üres percek kitöltésére vagy a szorongás elűzésére. A figyelem az éppen fontos ingerekre összpontosul. aztán a jobb keze középső ujját. és megállapítja. hogy ismétlésekbe bocsátkozna. ha azonban jó formában voltam. hogy mondjuk a második sorozat 300. Olyan gyorsan rohangált körbe-körbe körülöttem. akkor 888 kombinációt játszhat le anélkül. Mivel a leütések ritmikusan történnek. ami eléggé megmozgatja ahhoz. amit éppen csinálsz. Így a játék nehézségi foka állandó volt. Azok az automatikus kis játékok. hogy meg tudjon birkózni egy adott helyzettel. Vannak megrögzött firkálgatók. unalmas lesz.. amivel viszonylag könnyebbé tette számomra. az végső soron komplexitásától függ. akkor figyelmét teljesen lefoglalja a tevékenység. amelyet a kutatásunkban részt vevők megemlítettek. hogy amikor fáradt voltam és csak fél szívvel vettem részt a játékban. hogy bármilyen más. a hajukat csavargatják. A tenisz például csak akkor érdekes játék. Maier-Leibnitz professzor kitalált rá egy érdekes felhasználási módot is: gondolatláncainak hosszúságát mérte vele. Mindenkinek vannak apró. hogy mindjárt befejezi a második sorozatot – a gondolatlánc mintegy két és egynegyed percet vett igénybe. aztán jön a középső ujj. Ez az aranyszabály a lehetőség és felkészültség egymáshoz viszonyított arányáról nemcsak az emberi tevékenységekre igaz. Ám hogy egy cselekedetben mennyi örömöt tudunk találni. és a bal kisujjával koppint egyet. aztán a másodpercnek ugyanabban a tört részében visszatér a kísérletével kapcsolatos gondolatsorhoz. amelyeket beleszövünk a mindennapi élet szövetébe.először a jobb hüvelykujját. vagyis a fogócskát. aztán a gyűrűsujját. Miután ezt az ártatlan játékot felfedezte. A következőt csinálja: amikor az előadó kezd fárasztóvá válni. Nem sokan találnak ki ilyen zseniális és összetett módszert önmaguk szórakoztatására. és lógó nyelvvel. Ellazult. Az öröm akkor tűnik fel az unalom és aggodalom közötti mezsgyén. vajon megpróbálom-e elkapni. hogy ne kösse túlságosan le és ha elhangzik valami érdekes. amikor a kihívás nagysága arányban áll az egyén cselekvési képességével. hogy tevékenységük spontánná. kitalált magának egy kis privát szórakozást. amely a hallgató figyelmi kapacitását nem foglalja le. ahogy csak bírt. hogy elkapjam. amelyek segítenek megbirkózni a napi problémákkal. Huszárt sétálni vittem a mezőre. az öröm egy adott pillanatban jelentkezik: amikor az egyén által felismert cselekvési lehetőségek egybeesnek az illető képességeinek szintjével.annak a játéknak a prototípusát. meg tudtam érinteni a bundáját. Mennyi ideig tartott. egyenként megemeli és visszaejti az ujjait az asztalon . olyan csaknem zenei harmónia bontakozik ki belőle. A cselekvés és a figyelem eggyéolvadása Amikor valakinek minden erejére és ügyességére szüksége van. mert ha nem így van. kiegyensúlyozott és mégis energikus vagy. hogy megjelennek a tökéletes élmény legáltalánosabb megkülönböztető jegyei: az emberek annyira elmerülnek abban. Ha fél és egész leütésnyi szüneteket iktat be a megfelelő helyeken. a tevékenységgel nem kapcsolatos információt továbbítson. mert megoldásukhoz magasabb rendű felkészültségre van szükség. melyek valódi cselekvési lehetőséget jelentenek a számára. utána a bal kéz is megfordítja az ujjak leütésének sorrendjét. leütésénél tart. teljesen belemerülsz abba." 32 . amit csinálnak. amit csinálsz. amit némi gyakorlattal majdnem tizenkét perc alatt lehet befejezni. ha szerényebb keretek között is. a mutatóujj. a jobbik játékos meg unatkozik. Egy bizonyos ponton aztán a gondolatsor befejeződik.

Ám amíg tart. erőteljes visszacsatolást kap. közelebb került-e a céljához. Ezek azonban csak kivételek. Ilyen belső vezérfonal nélkül lehetetlen megtapasztalni az áramlat élményét. külön teret szentel annak az izgalomnak. Egy zeneszerző például tisztában van vele. hogy lezuhanna. hogy ilyenkor általában világosak a céljaink. Ő olvas nekem. meg néhány egyszerű táblázat képessé tett arra. ha az ember nagyon egyszerű célt választ.. hogy milyen lesz a kész festmény. A tető is rátok zuhanhatna. és aki azt mondta. Szeretem látni." Sakkjátékos beszél arról. amit csinálok. Az áramlatban azonban nincs szükség visszaigazolásra. és gyakran a visszacsatolás sem olyan egyértelmű. és ha nem téged talál el. Mi több. míg a hegymászót rendkívüli gyönyörűség tölti el ettől a gondolattól. amikor valaki hetekig vitorlázhat egy kis hajóban anélkül. hogy hamarosan eléri a célját.jó" és mi a "rossz". hogy a hangjegyek. Nem felfelé irányuló mozgás. ez távolról sincs így. akkor észre se vennéd. érvényesek minden egyes általunk vagy mások által gyűjtött beszélgetéssel kapcsolatban: "A hegymászás titka magában a mászásban rejlik. mert a tevékenység mintegy mágikus módon magával sodor minket. teljesen feloldódom abban. egy olyan festőnek. hogy mozgásban tartsd az áramlatot. Az írás aktusa a költészet igazolása. "jók-e" vagy "rosszak"? Ugyanez a helyzet a festővel. de amikor a kép valamennyire elkészült. hogy a festőnek nincs határozott elképzelése arról. hogy az áramlat-élménnyel ilyen tökéletesen tudunk azonosulni. és az egyik cselekedet simán követi a másikat. hogy az ő legörömtelibb élményei a tehenek gondozása meg a gyümölcsöskert ápolása: "Különleges elégedettséget nyújt számomra a növényekről való gondoskodás. hogy ne keressen semmilyen utópiát vagy csúcsot. Ennek egyik példáját az a hatvankét éves asszony adta. az óceánon való átkelés után. A legendás óceánjárók egyike így írja le ezt az érzést: "Az elégedettség érzése töltött el. Gyakran kimerítő fizikai teljesítményt vagy erősen fegyelmezett mentális tevékenységet követel. milyen okból kezdtünk bele az egészbe. és minden olyan tevékenységgel. A hegymászónak. és valahányszor beleüt a labdába. amit csinál. s ez még az amerikai városi lakásokban is így van. miután több napig hiába pásztázza szemével az üres víztükröt. hogy dalt akar írni vagy fuvolaversenyt. de valójában azt kívánod. amelyeket leír. hogy valóban megtaláljak egy aprócska szigetet. mint a lélegzés . 33 . nagyon egyszerű a célja: fel kell másznia anélkül. Ahogy az órák telnek. azért mész fölfelé. aki egy függőleges sziklafalon araszol felfelé. mi a feladata: visszajuttatni a labdát az ellenfél területére. hogy életben akarok maradni a nappali díványán ülve. akkor az elért siker nem boldogítja. Lehet. mielőtt ő maga mattot kapna. Jim Macbeth. a tudat nyugodtan dolgozik. . ahol lehetetlen előre világos célokat felállítani. aki emellett verseket is ír. Bizonyos tevékenységek nagyon hosszú időt vesznek igénybe. aki élvezi a festést. Nem történhet meg szakavatott közreműködés nélkül. hogy minden ecsetvonás után megállapíthassa: "Igen. visszacsatolást biztosítani és kiértékelni. hogy az áramlat-élmény könnyedén. és ilyenkor valahogy elszakadok az egész világtól." Noha úgy tűnik." Egy másik hajós szavaival: "Minden egyes alkalommal a csodálkozás. hogy célom a hegymászóhoz hasonlatosan beteljesül. csak megmaradjon az áramlatban. hogy tovább áramoljék. mi a . mint ahogy a hegymászó gondolataiban megjelenik: "Még nem estem le". melyek erősítik a szabályt: ha valaki nem tanul meg célokat kitűzni. aki az OlaszAlpokban él. végre feltűnik előtte a horizonton a célul kitűzött sziget körvonala. amikor felérsz egy szikla tetejére. belső iránytűje kell hogy legyen. melyek természetüknél fogva kreatívjellegűek vagy nyitott kimenetelűek. de ezen túl a céljai általában homályosak. hogy vége van." Egy tevékenység célja nem mindig olyan világos. ahogy megszületik ez az új föld. Gyönyörűek. mint a tenisz esetében. hogyan jelentkezik az áramlat-élmény az óceán áthajózásakor. A hegymászás igazolása maga a mászás.." Noha türelmes várakozásra van szükség. Az áramlat célja az. amelyeket egy össze-vissza mozgó alapzatról végeztem. így együtt szoktunk olvasni. Egyetlenegy szó. hogy ezt akarta-e létrehozni vagy sem. Minden egyes lépés után ki tudja számítani. hanem folyamatos áramlás. és az összpontosítás legapróbb kihagyása is teljesen kitörli. ha az ember látja fejlődni a növényeit." Ezért neveztük el a tökéletes élményt "áramlatnak". megfejelve némi hitetlenséggel. de a cél és a visszacsatolás jelenléte mégis rendkívül fontos. erőfeszítés nélkül jön létre. Természetesen. a szeretet és a büszkeség ugyanazon keverékét érzem. hogy szárazföldet látna. Ha a célomat úgy határozom meg. Bizonyos alkotó tevékenységekben. ahogy a költészet igazolása az írás. akkor örülsz.nem is gondolsz rá. Másik példa az óceán magányos áthajózása.nem. amely megmutatja neki. ahogy napról napra növekszenek. akkor hosszú napokat tölthetek el abban a tudatban. az embernek meg kell tanulnia erősen átérezni azt. Világos célok és folyamatos visszacsatolás Annak. Honnan is tudná. csak az önmagadban lévő dolgokat. tudja. és a visszacsatolás rögtön megtörténik. így jó lesz . A mindennapi életben kételyeink és kérdéseink állandóan megszakítanak bennünket: "Miért is csinálom ezt? Talán valami mást kellene tennem helyette?" Ismételten megkérdőjelezzük cselekedeteink szükségességét és kritikusan értékeljük. amikor látszólag erőfeszítés nélkül mozgunk. az az egyik oka. A teniszjátékos mindig tudja. minden egyes másodpercben meggyőződhet róla. az önkifejezés eszköze. A sakkozó célja is ugyanilyen egyértelmű: mattot adni az ellenfél királyának. én meg neki. melyek egy hegymászótól származnak. mégis remekül leírja azt az érzést. ez nem lesz jó". amikor egy tornán játszik: "A koncentráció olyan. Csakhogy ez a felismerés engem nem tenne különösebben boldoggá. hogy a távoli napkoronggal kapcsolatos megfigyeléseim. hogy jól csinálta-e vagy rosszul. akkor nem fogja élvezni ezeket a tevékenységeket sem. A hegymászásnak nincs lehetséges indoka magát a mászást kivéve. bárcsak örökké tartana. A következő szavak. amely mintha általam és értem teremtődött volna. nem győzöl le semmit. hogy te is áramlat vagy. amelyet a hajós érez. akkor tudnia kell. Ugyanígy van ez a hegymászással: felismered. aki nagyon szeret együtt lenni kislányával: "Olvasni szeret igazán. amikor képet fest.Egy anya szavai. aki tanulmányt írt arról.

feltéve. majd az összevarrással mindenki megelégedésére le is zárul a dolog. Könnyen meg tudják különböztetni egymástól a különböző hangszíneket és hangmagasságokat. hogy egy sétapálcát egyensúlyozzak az orromon. mi folyik körülöttük. és a látóknál is inkább szükségük volt arra. Ezeknek a többnyire születésük óta világtalan nőknek a leggyakrabban említett áramlatélménye a Braille-írásos könyvek olvasása és az imádkozás volt. s az átlagnál jobban ismernek fel hangkombinációkat és emlékeznek rájuk. amire törekszünk. hogy írják le életük legörömtelibb tapasztalatait. akik szeretnek operálni. Vannak azonban olyan információk. amiért csak a technikai dolgok érdeklik. amivel mások egyszerűen nem tudnak betelni. Az olasz csoport kutatásában részt vevő több mint hatszáz megkérdezett ember közül. Egy műtét során a páciens állapota mindig világos. ritkán összpontosítunk valamire olyan intenzíven. mint mások. önmagában gyakran semmitmondó. az az általa hordozott jelképes tartalom: hogy sikerült elérnem a célomat. Ezzel szemben mások a többi ember személyes jelenlétére érzékenyebbek genetikusan. mint a belgyógyászatot: sebészek beszélgetését hallgatva az ember azt hiheti. előadóművészek. és egymás segítése betegség vagy más szükséghelyzet esetében. ezek a nők mindenki másnál többre értékelték a visszacsatolás érthető formában valójelenlétét. Az ilyen információkat hordozó visszacsatolásokat valószínűleg többre fogjuk értékelni. amelybe az ember már pszichikai energiát fektetett bele. hiszen mit számít az. amelyet Fausto Massimini professzor vezetésével egy pszichológusokból álló csoport készített vallásos vak nőkkel. A sebész lágyszívűnek tartja a pszichiátert. őket is arra kérték. mint mások. Ha arra szánnám rá magam. melyek segítségével a pszichiáter nyomon követheti a terápia eredményességét. A feladatra való összpontosítás Az áramlat-élmény egyik leggyakrabban említett velejárója az. melyekre alkatilag sokkal érzékenyebbek vagyunk. gyakorta még az se jut el a résztvevők tudatáig. A sebész és a pszichiáter között az a különbség. ritmusokat és dallamokat. Mivel nem láthatták. hogy jó-e az. ha beütöm a teniszlabdát a fehér vonalak közé. hogy egyáltalán van cél. Mint ahogy a felmérésükben szereplő többi embert. "linkelnek" vagy kifigurázzák a tanáraikat. A visszacsatolás milyensége. Az ilyen együttlétek célja a próbaszerencse módszerével alakul ki. Valószínűleg vonzani fogja őket a hangokkal való játszadozás lehetősége megtanulják majd irányítani és átalakítani a hallott információt. amit csinál. hogy tudják. akkor az arcom fölött imbolygó bot látványa bizonyára örömteli pillanatokat jelentene számomra. Sok tekintetben ilyen egy jó dzsessz-zenekar vagy bármilyen improvizáción alapuló csoport. karmesterek és zenekritikusok. beszorítom az ellenfé1 királyát a sakktáblán vagy látom felcsillanni a páciensem szemében a megértés fényét a kezelés végén? Ami ezt az információt értékessé teszi. arckifejezése. énekesek. Megint másoknak nagyon sérülékeny az Énje. a pszichiáter szerint pedig a sebész érzéketlen. Mindazonáltal világos. hogy az áramlat miért javítja az élmények minőségét az. amikor megpróbálnak túltenni egymáson a gorombáskodásban. A tudósok vagy vitázók gyakran hasonló kielégülést éreznek. valamint bizonyos manuális munkák végzése (horgolás és könyvkötészet). hogy ezekben a helyzetekben is kialakítanak saját szabályokat. és ki az. amíg például a sebből nem ömlik a vér. mert egy belgyógyász sose tudja pontosan. A visszacsatolás minden tevékenységnél más és más. valóban a megvalósulás felé halad-e az. Belőlük lesznek a zeneszerzők. ha győznek egy versenyhelyzetben. addig bizonyos részfeladatokat sikeresen elvégeztek. az ember képes elfelejteni az élet minden kellemetlenségét. A szakmáját szerető pszichiáternek azonban szintén rendelkezésére ál1 a folyamatos visszacsatolás: a páciens testtartása. és elérik a kívánt eredményt. aki jól csinálja. Csaknem minden visszacsatolás lehet örömteli. a hangjában megjelenő tétova felhang. hogy mások szeressék őket. gyakran mondogatják. A visszacsatolás fontosságát erősíti meg az a milánói felmérés. és az örömteli tevékenység egyik alapvető feltételének tartották. ezért folyamatos bátorításra van szükségük. mert ilyen mulandó célokat tűz ki maga elé. hogy semmi pénzért nem lennének belgyógyászok. Ez a tulajdonság annak az eredményeképpen jön létre. melyek a páciens lelkiállapotát tükrözik. vajon segít-e rajta. hogy logikusan kapcsolódik egy olyan célhoz. Megint mások oly sok energiát fektetnek abba. Ok a visszacsatolásnál az emberi érzelmek kifejeződésére figyelnek. Így hát az elme szokásos állapotában a váratlanul és sűrűn betörő entrópia váltakozik a pszichikai energia hömpölygésével. Így például a tizenévesek nagyon élvezik azokat a rögtönzött közjátékokat. Ez a tudás teremti meg a rendet a tudatban és erősíti meg az Én felépítését. Az egyik oka annak. a terápiás ülésre magával hozott gondolatok – mind fontos jelzések.és így egyszerűen nem hagy helyet az elmében a fölösleges információ számára. hogy amíg tart. A pszichiátriát talán még inkább lenézik a sebészek. hogy az ember teljes figyelmével az előtte álló feladatra koncentráljon . hogy a pszichiáter akár tíz évig is kezelhet egy beteget anélkül. Mivel a legtöbb munka és általában az otthonlét nem nélkülözi az áramlat mozgósító erejét. amikor érveik meggyőző erővel hatnak. és jobban is tudjuk értékelni őket. hogy tudná. és az ő jelzéseikre tanulnak meg figyelni.Néha a tevékenységet irányító szabályokat és célokat menet közben beszélik meg vagy találják ki. amibe belefogtak. hogy a problémák és aggodalmak automatikusan kihullanának a tudatunkból. míg az utóbbi inkább azokat a jeleket. Némelyek közömbösek olyan dolgokkal szemben. hogy a 34 . és a résztvevőknek pontos elképzelésük van arról. A normális mindennapi lét során a tudatunkban hívatlanul megjelenő gondolatok és aggodalmak prédái vagyunk. Számukra az lesz a legfontosabb visszacsatolás. hogy csakis a dicséret és az elismerés visszacsatolását veszik tekintetbe. Néhány ember például születésétől fogva kivételesen érzékeny a hangokra. és ritkán fogalmazódik meg. Amikor a beteg szervet eltávolítják. ha képesek kombinálni a hangokat. és számukra az az egyetlen értelmezhető információ. hogy mi számít sikeres "húzásnak". hogy az örömteli tevékenységek azt igénylik. hogy az előbbi a vért meg a vágást tekinti az egyetlen figyelemre érdemes visszacsatolásnak. a sebész feladata véget ér. Azok a sebészek például.

nincs értelme a további aggodalmaskodásnak. semmi más. amelynek csak önmaga számára és önmagában van jelentése. megdöbbentő. ami bármilyen örömteli tevékenység közben keletkezik bennünk. ahogy a szárazföld eltűnik a horizonton. az az érzés. az valójában inkább a tevékenység feletti kontroll lehet6sége. Az áramlat-élménynek éppoly fontos része az összpontosítás. azt kint hagyom a próbaterem előtt. hogy csak egy válogatott információrészletet engedünk be a tudatba. melyek alól hiányzik a civilizált élet biztonsági hálója. magamhoz akarom ölelni a világot. a másféle ételeket. egyébként örömet okozó tevékenységekben is. 35 . a tenger és az aznap megtett út mellett. Ahogy egy fiatal kosárlabdázó elmagyarázta: "Csak a pálya – az az egyetlen. és te a kezedben tartod az egészet. ami számít. hogy ezt a veszélyt képesek csökkenteni. hogy egész nap ugyanazon a problémán jár az agyad. Általában megszokott dolog úgy magyarázni a veszélyes tevékenységeket élvező emberek motivációját. ha mégsem tudjuk kézben tartani a helyzetet. eltörheti a lábát és talán sosem csinálja meg a tökéletes forgást. a kutyát se érdekli már az egész!" Egy másik kosaras szavai: "A korombeli srácoknak sok minden jár a fejében. Kizárólag az előző harminc másodpercre emlékszem és legfeljebb öt percre tudok előre gondolkodni. hogy adott esetben ilyen késztetések is jelen lehetnek. hanem abból a képességükből. Egy lelkes hegymászó fizikaprofesszor így írta le a mászás közbeni lelkiállapotot: "Olyan. Ezek az emberek azonban mindannyian olyan áramlat-élményről számolnak be. lehet. akkor összes problémádról megfeledkezel. a szállodai alvást és a személyes problémáidat . hogy urai az életüknek és az adott helyzetnek. hogy az semmi a játékhoz képest. ezzel kompenzálnak valamit. Minden más ehhez kapcsolódik. hogy az valamilyen beteges szükségletből ered: megpróbálnak kiirtani magukból valamilyen mélyen gyökerező félelmet.. mint máskor. játékokban és más szabadidős tevékenységekben. Noha nincs kizárva. így az elménken átsuhanó kellemetlen gondolatok időszakosan kiszorulnak onnan.. Jól érzem magam. Lehet. Erő és melegség tölt el! Ki akarom terjeszteni határaimat." Noha Moses arró1 beszélt. mint a terápia.elmondásuk szerint – mennyire nem magából a veszélyből merítik az örömöt. csak persze kissé tovább tart: "Nem számít. számtalan rossz dolgot tartogató élettől.. a híres futó így írja le a versenyzéshez szükséges koncentrációt: "Az agyadnak teljesen tisztának kell lennie. ami pedig a sakkozót illeti." Edwin Moses. Külön világ jön létre. mintha megkurtítanák a memóriámba bejutó információt. Nem félek a kudarctól. Az áramlat-élménynek tehát lényeges eleme a tevékenység feletti uralom érzete – vagyis. és sose lesz belőle bajnok. barlangászok vagy ejtőernyősök. Egy táncos így számol be az áramlatnak erről az aspektusáról: "Teljesen ellazulok és megnyugszom. hanem arról a pozitív és egészséges érzelemről. de úgy érzem. mi kell ahhoz. Biztosan a koncentráció miatt.." Egy sakkozó ezt mondja: . leírása minden olyan koncentrációra igaz. mennyi apró kényelmetlenségben van részed a tengeren. sehová máshová. például hogy megint összekaptam a barátnőmmel. De nemcsak az időtényezőt kell tekintetbe venni. akkor csak arra tudsz gondolni . autóversenyzők." Az óceán áthajózása ugyanezt a jótékony felejtést biztosítja a hajósoknak. de ahogy játszani kezdesz. búvárok.. Hatalmas erőt érzek magamban arra. akkor az hihetetlenül valóságos lesz. Az élet minden mesterkéltség nélküli lesz. Így hát nem annyira az "istenkísértő veszély" beteges élvezetéről van szó. hogy csak ide tartozom. A tánc olyan. melyek egy kívülálló számára sokkal veszélyesebbnek tűnhetnek. hogy a kockázatot vállaló emberek . Ha valaki elveszt egy sakkjátszmát vagy hobbiból barkácsol valamit." Ugyanilyen érzésekről számol be egy táncos is: "Azt érzem. s előfordulhat.csak a kosárlabda. Ezek együtt hozzák létre a tudat rendjét. hogy képesek potenciálisan veszélyes erők felett uralkodni. nem kell aggódnia. az ellenfeleddel való küzdelmet. hogy kecsességet és szépséget sugározzak. akik kedvtelésből űzik tevékenységüket. ödipális kötődéseket igyekeznek lerázni magukról vagy "élménykeresők"." Amit a megkérdezettek leírnak. az időeltolódás okozta fáradtságot. mint konkrét megvalósítása.. Jobban bízom magamban. hogy legyőzi az ellenfele. valódi gondjaid és aggodalmaid elenyésznek. és minden lényegtelennek tűnik a szél. amely az időre nyílik. Ha már kint vagyunk a tengeren. szándékosan olyan helyzetekbe mennek bele. ha még pontosabbak akarunk lenni. A balett-táncos eleshet. melyben élesen érzékelik azt. és a végén közmunkásként végzi. de amikor kosarazol.itt nem kell aggódnunk. hogy az ember világversenyt nyerjen. Az áramlat világában a tökéletesség legalább elméletben elérhető. hogy . és teremtik meg a "pszichikai negentrópia" jelenségét. mint a világos cél és az azonnali visszacsatolás." Tulajdonképp minden összpontosítást igénylő tevékenységnél hasonlóan szűk az az "ablak". melyek élesen elválnak a mindennapi. a "valódi" életben ellenben kirúghatják azt az embert.mintha nem is léteznének. Ha már benne vagy egy ilyen helyzetben.a valódi élettel ellentétben . Ha valami nehézségem akad. Azok a hegymászók." Ugyanezt fejti ki egy szenvedélyes túrázó: "Amikor gyalogolsz. Néha kint a pályán eszembe jut valami probléma. mint a mindennapi élet. Mindent ki kell törölnöd a tudatodból. A tevékenység feletti uralom gyakorlásának ez az érzete gyakran jelen van olyan. Talán nagyon erősen el akarom felejteni a problémáimat. úgysem oldhatjuk meg problémáinkat. hogy emiatt nem tudja törleszteni a lakásrészletet. aki elszúr egy üzletet. A kontroll paradoxona Az örömérzet gyakran bukkan föl olyan sportokban. Még ennél is fontosabb például az. míg el nem érjük a legközelebbi kikötőt.tevékenységek világosan megfogalmazott követelményei rendet parancsolnak és kiküszöbölik a tudatba betörő rendezetlenség zavaró hatását. és teljesen uralom a saját világomat. Ebből fog állni a egész világ.

de még akkor is szívesebben magyarázzák a végkifejletet valamilyen saját személyes hibájukkal. Ahogy a való életben széthullanak a kapcsolatai. és ezen a ponton az Én foglya lesz a rend egy bizonyos adott formájának. Az ember felkészülhet az ilyen esetekre. sok sakk-nagymester. Luchin megpróbál megbirkózni ezekkel a problémákkal. tudattartalma meghatározásának szabadságát. mint egy manhattani utcán átkelni. hogy végül hátat fordított a "valódi" világ zűrzavaros kavalkádjának. A tevékenység uralmunk alatt tartásának eme legősibb érzete . amikor személyes konfliktusait próbálja megoldani. A pókerjátékosok meg vannak róla győződve. mennyire lesz nehéz a túra. mint azok. Még nagyobb hangsúlyt fektetnek az általuk gyakorolt kontroll szerepére. Az örömteli tevékenységeknek van tehát egy potenciálisan veszélyes oldala is: noha képesek arra. olyanok. "A Luchin-védelem" egy fiatal sakkzsenit ír le. hiszen valójában a vérbeli szerencsejátékosok többsége szubjektíve meg van arról győződve. hogy az ő ügyességének létfontosságú szerepe van a végkimenetel szempontjából. bármilyen kockázatosnak látszanak is. és a személyes ügyesség sokkal kevésbé alkalmas a gyalogos biztonságának megőrzésére. aki E3-on áll. mint hinnénk. hogy az áramlat-élménnyel járó tevékenységek miért tudják annyira rabul ejteni az embert. hogy a jövőbe látnak. A felesége a fehér királynő. hogy az ember a lehetőségekhez képest elkerüli az objektív veszélyeket. Ha veszítenek. és annak szenteli az energiáját. hogy az élet minőségét javítsák azzal. és hallucinációiban az életében fontos szerepet játszó emberek bábukká válnak egy óriási sakktáblán és megpróbálják őt sarokba szorítani. az emberek nem azt élvezik. Luchin hallucinálni kezd. Paul Morphyt és Bobby Fischert. A hegymászás lényege. Az első típusba azok az előreláthatatlan fizikai események tartoznak. leeső szikladarab. hogyan fog pörögni a kerék. és hogyan aránylanak ehhez a saját képességei. hogy rendet teremtenek a tudatban. Már a néprajztudomány legelső képviselői írtak az észak-amerikai síksági indiánokról. A rulettkerék pörgését vagy a black Jack lapjainak egymás után való felbukkanását a játékos nem képes szabályozni. Luchin. lavina. hogy helyesen becsülte-e fel. hogy ebben az esetben az "én irányítom a helyzetet"-érzés lényegtelen az örömélmény szempontjából. váratlanul beálló hőmérsékletcsökkenés. Amikor valaki annyira rabja lett egy örömteli tevékenység kontrollálása élvezetének. Az "objektív" feltételek azonban csalókák is lehetnek. mint a hegyi veszedelmek. Vladimir Nabokov novellája. a sakk stratégiájához folyamodik. melyeket a játék megszab. Csak akkor győződhetnek meg kontrollhelyzetükről. mint a kábítószerre. Végül felrémlik előtte a problémával szembeni tökéletes védelem – és kiugrik a szálloda ablakán. legalábbis a célok és szabályok azon szűk határai között. amelyek a hegymászó felkészültségének hiányából erednek – beleértve azt is.melynek előfutárai között ott van a jövendőmondás minden kultúrát átjáró szertartása – az egyik legnagyobb vonzereje ennek a játéknak. mikor megpróbálják "kitotózni" a vakszerencse fordulatait. a szubjektív veszélyeket pedig ésszerű felkészüléssel és szigorú fegyelemmel teljességgel kiiktatja. hogy a győzelmük saját ügyességük eredménye. és így gyakorlatilag nullára csökkenti a hibalehetőségeket. miután eljátszották fegyvereiket. rabjukká is válhat az ember. Ennek eredményeképpen a hegymászók őszintén hiszik. Az entrópiamentes világban való lét érzete legalább részben megmagyarázza. hogy a Matterhorn megmászása sokkal biztonságosabb. akik olyan tevékenységet végeznek. A tevékenységeknek egyetlen típusa képez kivételt: a szerencsejátékok. A sebészek szerint a műtétekre is rá lehet szokni – "mintha heroint szedne az ember". akkor leglényegesebb kontrollját veszíti el. 36 . és ezt a kimenetelt befolyásolni tudják valamilyen módon. aki annyira belemerül a játékba. amit a szerencsejátékosok akkor éreznek.Fel kell ismernünk. hogy megjósolják. Ahogy ez a példa is bizonyítja. de sosem láthatja őket előre teljes biztonsággal. és a fekete bástya fenyegeti. A szubjektív veszélyek azok. de eleve véletlenszerű eseményeken alapulnak. ahol a felkészültségnek nyilvánvalóan nagyobb szerepe van a helyzet feletti uralomban. hogy tudatos választási lehetőség helyett más tevékenységeket kiszorító szükség szerűséggé válik. Az efféle sakktörténetek nem is rugaszkodnak el annyira a valóságtól. akik olyan hipnotizált állapotba kerülnek a bölénycsontokkal játszott szerencsejáték közben. Az a felvillanyozottság még jellegzetesebb. beleértve a legelső és a legutolsó amerikai bajnokot. annyira beleélte magát a sakkjáték logikusan elrendezett és szépségesen ésszerű világába. mint sakk-állásokként. és nem akar többé foglalkozni az élet kétes és zavaros dolgaival. hogy már semmi másra nem tud figyelni. Csaknem minden örömszerző tevékenységre "rá lehet szokni". abban az értelemben. Ezek ugyan örömteli tevékenységek. amelyekkel valaki a hegyen találkozhat: hirtelen vihar. ahol az objektív veszélyek – taxisofőrök. Ugy tűnik. hogy a vesztesek gyakran ruha nélkül hagyják el a sátrat télvíz idején. A rulettjátékosok bonyolult szisztémákat dolgoznak ki. buszok meg fosztogatók – sokkal kevésbé kiszámíthatóak. ha a dolgok kimenetele kétséges. A kontroll átéléséhez fel kell adniuk a védelmező rutincselekedetek biztonságát. hogy feltalálja a "Luchin-védelmet". hanem ha ezt az uralmat nehéz helyzetekben gyakorolni is tudják. A regényírók gyakran használták a sakkozást mint metaforát a valóság elől való menekülés leírására. Általánosságban a szerencsejátékosok gyakran élnek abban a hitben. hogy életének többi része – a házassága. és nem a szerencséé. biciklisták. A hegymászók például kétféle veszélyt különböztetnek meg: objektívet és szubjektívet. amelyeket feltételezhetően nem befolyásol az egyéni ügyesség vagy felkészültség. akkor már hajlamosabbak nagyobb szerepet tulajdonítani a balszerencsének. mely sérthetetlenné teszi őt a külső támadások ellen. aki mellesleg Luchin ügynöke . hogy az áramlat-élmény előidézésére alkalmas tevékenységek.és így tovább. a barátai. lovaikat és a feleségeiket is. a megélhetése – is a sakktábla szabályai szerint kell hogy folyjon. ha kontrollhelyzetben vannak. de képtelen őket másként látni. hogy a tevékenység végzője képes megfelelő jártasságot szerezni bennük.

ami ehhez a játékhoz nem feltétlenül szükséges. gyakran kíséri a környezettel való eggyéolvadás érzete. hiszen a való életben gyakran érezzük fenyegetve magunkat. Az. Élményként nagyszerű ez az érzés. hogyan játszik a hajó a tengerrel. akkor valahogy azt feltételezi. A hosszú éjszakai őrködések alatt a magányos vitorlázó kezdi úgy érezni.. méghozzá oly közelibe. »ha olyan gyorsan megyünk. akkor igazi Roham lesz«. Fontos. vajon komoly-e a fenyegetés vagy sem. az az információ. Nem számít. lélegzése ritmusának és ellenfelei pillanatnyi teljesítményének a verseny során. Az elképzelés téves. Ez az érzés nem a képzelet játéka. hogy közeli kapcsolatba kerültünk valami Mással. ha azonnal aggódni kezdek. nagyon kellemes érzés. abban. mint amikor nyáron kifekszünk napozni. és a lét egy másik. hogy gondolkodnál rajta vagy egyáltalán csinálnál valamit. milyen sérülékeny az Énünk. mint a fülébe jutó hangoknak. valami olyasmi. és azt gondolom. ahhoz az érzéshez. Hogy is fejezzem ki magam?. hogy megpróbáljuk helyreállítani a tudat rendjét. megfeledkezel mindenről. Ha például megyek az utcán és észreveszem. mint valaha. és mégis összefogottabb vagy. ha képesek vagyunk egy időre megfeledkezni arról. és mindent magad mögött hagysz. Így hát az Én-tudat elvesztése nem egyenlő az Én hiányával. hogy az Énje bármelyik oldalát megkérdőjelezze. összefüggéseiben. Valahogy mindig a jó dolgot csinálod anélkül. hogy egy test vagyunk mind. Amikor nem foglalkozunk túl sokat saját énünkkel. hogy az áramlatban valaki feladja a pszichikai energia feletti uralmát. akkor mindegyikünk érzi a többieket. A sakkjátékosok. amelynek segítségével önmagunkat szoktuk megjeleníteni.. legyen ez a környezet egy hegy. akkor lehetőséget kapunk arra. az Énnel kapcsolatos fenyegetéseknek nincs nagy terük. kik is vagyunk. az ég és a szél összhangjába. A hegedűs. hogy az Én hiányzik a tudatból.Az Én-tudat elvesztése Korábban már láttuk. mint az éhség vagy a fájdalom megszűnését. vagy az itt következő japán fiú esetében. lépéseket és kombinációkat. Az egyetlen valódi fenyegetés magától a hegytől eredhet. ahogy csak bírunk. hogy a hajója önmaga kiterjesztése. amely ugyanabban a ritmusban halad a közös cél felé. vagy piszkos az arcom? Napjában százszor is emlékeztetnek minket arra. úgy érzi. abban a pillanatban nincs ennél jobb. Mivel az örömteli tevékenységeket világos cél. és valahányszor ez történik. melyek biztonságosan megtartják majd őt. Egy hegedűs például a legnagyobb mértékben tudatában van ujjai minden mozdulatának. hanem azon az adott tapasztalaton alapul. Az Éntudat elvesztése Éntranszcendenciához vezethet. hogy kiterjesszük az önmagunkról alkotott fogalmunk határait. mivel a normális életben oly sokat foglalkozunk vele: a saját Énünk. és semmi szüksége sincs arra. több száz a "roham" során végiggördülő motor Kyoto utcáin. mind pedig holisztikusan. stabil szabályok. akkor az a normális. Amikor ráébredünk. a versenyen úgy érzik magukat. Az egyik dolog. hangjegyről hangjegyre. hogy a múlttal. Amikor mind eggyé válunk.' Annak az érzésnek a hiányát. hogy a világtól különböző és önálló lények vagyunk. pszichikai energiánkat arra vesztegetjük. Hirtelen rádöbbenek: »mind egyek vagyunk«. A sakkjátékos nem lelhetné örömét a játékban. vagy hogy nincs tudatában annak. megértek valamit. mintha 37 . Ilyenkor száz százalékig hegymászó és semmi más. csak az Énről való tudás hiányzik. ez teljes mértékben lefoglalja. ha az ego túlságosan összefonódik a hegymászással. és a darab egészének – mind analitikusan. hogyan játszik a tenger a hajó körül. hiszen különben túl sem élné. még kevésbé a tudatosság hiányával. Amikor a cselekvés automatikussá válik. Mikor úgy érzed. Általában épp az ellenkezője igaz. hogy az emberek utánam fordulnak és vigyorognak. hogyan olvad bele a törékeny test a szikla.. fontos mozzanata az áramlat-élménynek.. Úgy tűnik. hogy amikor egy tevékenység teljesen leköt minket.. de ahogy majd később látni fogjuk. mint a meditáció vagy a koncentráció. hogy most hű de gyorsan mész. hogy egy időre eggyé válunk egyébként önmagunktól eltérő. A sebészeknek nehéz műtétek közben olyan érzésük támad. nincs-e valami baj? Talán valami vicces van a megjelenésemben. A hegymászó. akiknek a figyelmét órákig lefoglalja a táblán folyó logikai versengés. akit beburkolnak az általa világra segített hanghullámok. Az áramlatban azonban nincs helye az önvizsgálatnak. az a legklasszabb a világon. hogy gondolataid végig egyfelé irányuljanak. arról számol be. hogy a "szférák zenéjének" a része. s ilyenkor vissza kell hoznunk az önmagunkról alkotott képünket a tudat középpontjába. nem anyagi dimenziójában ütköznének meg más erőkkel. akkor nem marad elég tere a figyelemnek arra. hogy az Én teljes feladásával és passzivitásával jár. Egy jó futó általában tudatában van minden egyes fontos izomcsoportja működésének. hogy az Énje szerepet játsszon ebben a folyamatban. Az Énnel való foglalkozás fogyasztja pszichikai energiánkat. hogy milyen közeli rokonságban érzik magukat ujjai a sziklával." Ez az "egy testté válás". aki egy motoros banda tagja. Kezdetben nem vagyunk teljes harmóniában egymással. a jövővel vagy bármilyen pillanatnyilag jelentéktelen ingerrel foglalkozzon. de egy jó hegymászó ezt felkészülten várja. Az Én fogalma csúszik le a tudatküszöb alá. aki a szikla felületének azokra az apróbb egyenetlenségeire összpontosít. Amikor valaki először hall az áramlat-élményről. "Megértek valami fontosat. hogy lényünk határai az eddiginél kijjebb tolódtak. és igyekszünk nem gondolni semmire. Senkinek és semminek nincs módja arra. amit ez a japán tizenéves olyan élethűen írt le. ahogy járok.. bizonyos értelemben az egótól is mentesül. nem azt jelenti. csak azt látod.. mi történik az agyában vagy a testével. Amikor egy hegymászó épp kapaszkodik felfelé a sziklafalon. mert nem feltétlenül jó.. különös figyelmet érdemel. hogy piszkos-e az arca. mert a tökéletes élmény nagyon is aktív szerepet szán az Énnek. Csak úgy megtörténik minden. Egy hegymászó így írja le ezt az élményét: "Olyan zen-érzés. idegen dolgokkal. akkor. Ilyenkor tényleg nagyon jó. A résztvevők ugyanolyan konkrét érzésként élik át. egy csapat. mintha valami hatalmas erőtérbe kerültek volna. és hogyan reagáljunk rá. megvannak a maga veszélyei." Vagy egy híres vitorlázó szavaival: "Így hát megfeledkezel önmagadról. a készségek és a feladatok egymáshoz viszonyított összhangja jellemzi. ha nem lenne képes szándékosan előhúzni memóriájából a lejátszott partikat. amikor mind együtt vagyunk.. De ha a Roham jól megy. hogy megtudhassuk. Amikor eggyé válunk lelkileg.. csakúgy. ami ilyenkor eltűnik a gondolataink közül.

Amikor valaki minden pszichikai energiáját egy adott kapcsolatnak szenteli – legyen az egy másik személy. hogy igen hamar lejátszódott. mint például a baseballnak. anélkül. kitágítja a határait és összetettebb lesz. Ennek oka meglehetősen világos. De miközben táncolok. ahogy máskor szokott. Az áramlat-élmény során lehetőségünk adódik. melyeket milliók fogadnak el őszinte lelkesedéssel. és így inkább hozzájárul a tevékenység öröméhez. valamint felkészültségünk folyamatos tökéletesítését. vagy pedig olyasmi. az idő rabságából való szabadulás csak fokozza a tevékenységekben való teljes elmélyülés élvezetét. és a részét alkotó Én. hogy ne tartsa föl azokat a kollégáit. akik az operációk addigi fázisait végzik. hogy a legjobbat nyújtsuk. amelyet az adott tevékenység igényel. akárcsak egy "balettkar" szereplőinél. Ilyen esetekben az időérzék az egyik olyan készség. ha a kapcsolat örömteli. amely nagyobb. Noha valószínűnek tűnik. inkább csak "hagyja. mint máskor. Fel kell azonban ismernünk azt. a legtöbben arról számolnak be. hogy a verseny során megfelelő legyen az időzítésük. ahol az egyén alárendelődik a csoport előadásának. egy hegy vagy egy zenemű -. mit is jelent ez az Énünk számára – ha mégis tudatosak vagyunk. hát néhány perce még csak este nyolc volt. Ezek egyúttal lehetővé teszik az Én határainak kitágítását. Olyan cselekvésrendszerekben is elveszíthetjük önmagunkat. Az ortodox vallások. de ezt a rendet nem annyira mi érjük el. mint előtte volt. hogy az áramlat-élmény során az ember elveszti az Én-érzetét. mint amikor valaki egy család. a tudatban beállhat a várva várt rend. amelyet ugyanaz a cél mozgat. Az élmény átélésekor nincs szükségünk arra. Látom. Néha azonban épp az ellenkezője igaz. akkor élményünk nem lehetett túl mély. Kezelhetjük költői hasonlatokként ezeket a vallomásokat és annyiban hagyhatjuk a dolgot. vagy mint amikor nekimegyünk egy falnak. ha az időnek nagy szerepe van a tevékenységeikben.és hosszútávfutók. mint a percek.az orvosok és az asszisztencia egyetlen organizmus lenne. Az órák úgy telnek. mint elvon abból. azonban nem lép igazi kölcsönhatásba a hitrendszerrel. amelyet olyan tőlünk független eseményekkel mérünk. és úgy kell átmennie egyik esettől a másikhoz. lényegtelenné válik a tevékenység diktálta ritmus mellett. Ebben az esetben azonban az időzítés feltétlenül szükséges a munkájához. hogy ránézne az órájára. 38 . melyek erősítik a szabályt. A balett-táncosoknak sokszor egy nehéz forgás. vagyis a közönségestől eltérő cselekvési lehetőségeket kínál. Az Én ilyen fejlődése csak akkor következik be. Nincs bennük semmi rejtélyes vagy misztikus. csak hitet és elkötelezettséget. egy hajó. akkor ténylegesen része lesz egy olyan cselekvésrendszernek. de nagyon nehéz részét végzi. vagy az órajárása. Az igazi hívő konkrétan is részévé válik a rendszernek. hogy vajon egyenlő ideig tartanak-e. Úgy tűnik. mintha sokkal tovább tartana. és azt mondom. az Én már nem ugyanaz. hogy az idő sokkal gyorsabban múlik. Egy kiváló szívsebész. hogy az idő nem úgy múlik. mint ameddig valójában tarthatott. külső időtartam. mint az áramlat-élmény előtt volt: új készségekkel és teljesítményekkel lett gazdagabb. Az idő átalakulása A tökéletes élmény egyik legjellegzetesebb vonása. Nagyon fontos és első látásra paradoxnak tűnik. híres arról a képességéről." Talán az tűnik a legbiztosabb összefoglaló megállapításnak. hogy az áramlat-élmény közben az időérzéknek kevés köze van az órával lemérhető pontos időtartamhoz. hogy erős Énképet tudjunk felépíteni magunkban. olyan érzés. mint a nappal és az éjszaka váltakozása. hogy a tevékenységet jól végezhessük. a tömegmozgalmak és a szélsőséges politikai pártok önmagunk meghaladásának olyan lehetőségeit kínálják. úgy tűnik. Ilyenek például a rövid. hogy éjjel egy óra. De a rendszer maga igazi – szubjektíve épp annyira igazi. hogy az ember valami nagy és fontos dolognak a része. hogy operáció közben bármikor meg tudja mondani a pontos időt maximum fél perc eltéréssel. Itt is vannak azonban kivételek. és folyamatosan egyre magasabb szintre kell emelnünk készségeinket. mintha Éntudatunk időnkénti feladása egyenesen szükséges lenne ahhoz. hogy olyan tapasztalatokra utalnak. hogy pszichikai energiája feloldódjon benne. Ez a rendszer a tevékenység szabályaiból meríti a formáját. hosszú percekig tart. és mindannyian osztoznak az erő és a harmónia érzésében. mikor magának a tevékenységnek vége és az Én-tudat visszatér. ami saját jogán járul hozzá a tapasztalat pozitív jellegéhez. ó. melyek éppoly valóságosak. Az igazi hívő énje még a legjobb esetben is kristályra hasonlít: erős és csodálatosan szimmetrikus. Miután vége. ahol az események sorrendje adja az átmenetet egyik állapotból a másikba. általában egyszerre több műtéten dolgozik. A legtöbb áramlat-tevékenység azonban nem függ a mért időtől. hogy az időről való megfeledkezés a leglényegesebb eleme az örömérzetnek. amely szükséges ahhoz. azt az érzést. Mivel a műtéteknek csak egy kicsi. mint addigi Énje volt. ami tőlünk telik. Az egyik. egy cég vagy egy csapat része –. mint az éhségérzet. Az objektív. Utána azonban. mivel pszichikai energiája hitének céljai és szabályai szerint összpontosul és formálódik. melyek semmi mást nem kívánnak tőlünk. hogy az áramlatnak ez a jellemzője csak kéretlen velejárója-e az intenzív összpontosításnak. tekintet nélkül arra. hanem megvan a maga menete és ütemezése. hogy elgondolkodjunk azon. de nagyon lassan növekszik. és utána az Én megerősödve kerül ki a tapasztalatból. hogy bizonyos értelemben tényleg nagyon gyorsan zajlik le minden. amely a valós időben egy másodpercet sem vesz igénybe. energiáját pedig az adott személy figyelméből nyeri. Az ilyen alávetettségből nem eredhet semmi új. "Két dolog történik egyszerre. akiknek nagyon érzékenyen kell követniük a percek és másodpercek múlását. aki mellesleg nagy örömet talál munkájában. Másoknál is gyakorta megtalálható ez a készség. mint inkább ránk erőltetik. Nem világos.

és a belefektetett pszichikai energia semmivel sem teszi erősebbé az Énjüket. A "munka utáni lazítás" csakugyan pihentető. hogy akkor is csinálnám. A kettő együtt önmagáért való tevékenységet jelent. visszacsatolást kapunk készségeinkről és a tevékenység önjutalmazóvá válik. hogy kifejlődjön benne. akivel még évekkel ezelőtt egy irodában dolgoztam. hanem pusztán magának a tevékenységnek a kedvéért. mert muszáj. Sokan érzik úgy. de általában passzívan felszívott információk alkotják. Az édesapja klasszikus zenei koncertekre hordta őt már hároméves korától. milyen ügyesen meg tudjuk jósolni. egy Beethoven-szimfóniát. az unalmat felváltja az öröm. Vannak olyan dolgok is. a túlburjánzó iparosodás szennyezi a környezetet. Három év keserves zenehallgatás kellett ehhez a megvilágosodáshoz. hogy önmagában hordja jutalmát. melyek fölött az illető személy nem képes uralmat gyakorolni. A sebészek azt mondják: "Olyan élvezet dolgozni. mint egy barokk trombita. ehelyett az Én-érzetet erősíti.pedig a végösszeg fillérre azonos lehet mind a két esetben. és teljesen lenyűgözte az érzés. amelyet meg kell tennünk. Az autotelikus élmény egy másik szintre emeli az életet. A szerelemből lehet gyűlölet. ahol kimondhatatlanul unatkozott. olyat. fontos. amit csak extatikus látomásként volt képes leírni: hirtelen felismerte a darab zenei szerkezetét. Ha szerencséjük van. amit ő csinált. az tökéletesen azonos is lehet. mert a szüleik arra kényszerítették őket. hogy később kifizetődik. hogy gazdagabbá vagy fájdalmasabbá teszi-e életünket. melytől kezdetben idegenkedünk. hogy pénzt keressünk vele. de éget is. melyekre kezdetben külső erők akaratunk ellenére kényszerítenek. A legtöbb általunk végzett tevékenység se nem tisztán autotelikus. annyira. de el is törölheti az emberiséget a föld színéről. Az "autotelikus" kifejezés görög eredetű. még ha öntudatlanul is. hogy időnként el is aludt a széken. Neki persze szerencséje volt. máskor zümmögött. melyek életünk folyamán felbukkannak bennünk. hogy megtegyék az első lépéseket egy olyan tevékenység felé. akkor a tevékenység következményeire. de később belső jutalomértékűvé válnak. Ki kell békülnünk a gondolattal. ahogy a barátom szert tett erre a különös képességre. hogy egy életre megutálja az egészet. hogy "ön-". hogyan alakul a piac. az "auto" azt jelenti belőle. hogy felismerje a rejtett lehetőségeket abban a tevékenységben. jól akarnak keresni. és a pszichikai energia nem vész e1 külső cél szolgálatában. mint a hegedű. Ha azért tanítjuk a gyerekeket. A legtöbb örömérzéssel járó tevékenység nem természetes. vagy pedig mert azt reméljük. hirtelen félig behunyt szemmel. Olyanok is sokan vannak. hiszen sok gyerek soha nem jut odáig. hogy a munkával töltött időt elvesztegetik – elidegenedtek a munkájuktól. Hamarosan megutálta a koncerteket. hogy mindenféle hatalmat lehet rosszra is használni. akkor már igen . egy Mozart-opera nyitánya közben megérintette valami. de megéri – a nyomába sem érhet semmi annak az érzésnek. különleges képességgel rendelkezett. a "telos" pedig annyit tesz. részben szorongást keltő tevékenységekkel telik el. és a dolog úgy végződik. a bennünket teljesen lekötő cselekvés belső jutalomértékűvé válik. Mi. Ám ha egyszer kapcsolatba kerültünk a tevékenységgel. akkor egy idő után elkezdik élvezni a munkájukat. az a zenei készség. amely aztán egy ponton lehetővé tette. az élet már a jelenben igazolást nyer. ha azért. és nincs mód semmilyen készség alkalmazására vagy új cselekvési lehetőségek felfedezésére. amikor pedig nem. egyszer panaszosan sírt. A tökéletes élmény egyfajta energia. hogy egy új világ tárul fel előtte. Nem autotelikus élmény. Ennek eredményeképpen az élet részben unalmas. Még ha kezdetben egyéb okok miatt kezdtünk is bele valamibe. Vajon hány meg hány gyerek gyűlölte meg a klasszikus zenét. se nem tisztán exotelikus (ahogy a pusztán külső okokból végzett tevékenységeket nevezzük).AZ AUTOTELIKUS ÉLMÉNY A tökéletes élmény kulcsfontosságú eleme. amely a figyelem bonyolult újrarendeződését igényli. mert élvezzük a velük való foglalkozást. hogy a világon semmi sem egyértelműen pozitív. hogy tanuljanak meg valamilyen hangszeren játszani? A gyerekeknek – a felnőtteknek is – gyakran külső indíttatásra van szükségük ahhoz. de a hatalom csak eszköz. Amikor egy tevékenység belső jutalommal bír. A tűz meleget ad. akiknek még a szabadidejük is pocsékba megy. amelybe belekényszerítették. Lejátszotta az egész darabot. hogy jó állampolgárok váljanak majd belőlük. és nincs szükség arra. hogy amikor autotelikus élményről van szó. Az elérendő cél határozza meg. megbecsülést szeretnének szerezni maguknak. önmagában nem hordoz értéket. a klasszikus zenével és feltehetőleg az apjával együtt – de évről évre rákényszerítették. Sok dolog. ám ha azért csináljuk. és csak azért tesszük meg. Az egyik barátom. hogy aztán nem akarunk lemondani róla semmi áron. aztán pedig felfrissülve folytattuk a munkát. mint a fagott. ha a papája rásózott egyet. és az energia egyaránt válhat hasznunkra és kárunkra is. a tehetetlenség átváltozik az uralom érzetévé. Az autotelikus élmény meglehetősen különbözik azoktól az érzésektől. olyan erőfeszítést igényel. a tudomány pusztítást hozhat. vagy recsegett. A vitorlázók szerint: "Sok időt meg pénzt szánok erre a hajóra. hogy végigcsinálja ezt a gyötrelmes procedúrát. Ahogy azonban az előző részben már láttuk. akkor igen. és akkor az operáció autotelikus élménnyé válik számukra. Ha különösen unalmas munkát kellett végeznie. mikor vitorlázom vele". ha azért spekulálunk a tőzsdén. amelyet Mozart a muzsikájába épített. hogy érzékelje azt a megmozgató erőt. A "dúdolás" kifejezés azonban korántsem képes annak kifejezésére. 39 . A sebészek általában exotelikus elvárásoktól hajtva kezdenek bele hosszú és fáradságos tanulmányaikba: segíteni akarnak másokon. Az energia hatalom. hogy túszul ejtsék valami eljövendő képzeletbeli jutalom kedvéért. Ami a két helyzetben lejátszódik. hogy bebizonyítsuk. A legkülönösebb az. akkor magára a tevékenységre figyelünk. Aztán egy este. mikor körülbelül hétéves lehetett. és csak arra ébredt föl. akkor az élmény nem autotelikus. hogy tisztában legyünk azzal: az áramlat-élmény annyira rabul ejthet. kivéve. egy Mozart-hegedűversenyt. az atomenergia áramot szolgáltat. többiek pedig lélegzetvisszafojtva hallgattuk. hogy "cél". amit nem valami jövendőbeli haszon reményében végzünk. Az elidegenedés átadja a helyét az elkötelezettségnek. elvarázsolt arckifejezéssel felnézett és dúdolni kezdett valamit – egy Bach-korált. hangjával utánozva a részletben megtalálható fontosabb hangszereket. hanem a kettő kombinációja. ha nem kellene".

az időérzék eltorzul. mi hasznuk lesz az egészből. amelyre a való életben nincs mód. Miért olyan élvezetes egy játék. ami legalább olyan izgalmas. 4. A kérdés még bonyolultabbá válik. és mert fokozza az Én erejét és komplexitását. de eszközül szolgált arra. Értelmetlen lenne azonban egy energiaforrást csak azért elvetni. semmilyen emberi teljesítmény nem lehet a végső. akkor majd azt fogom csinálni". hogy általa képesek megbirkózni az előttük álló feladattal egy adott cél felé irányuló. hogy kifejlessze magában a hasznosításukhoz szükséges készségeket. hogy az egyik ember még a koncentrációs táborban is képes örömöt érezni. és semmi kétség afelől. Például ha együtt vacsorázunk a barátainkkal és valaki fölvet egy témát. Csak annyiban az. mert rosszra is használható. hogy igazi feladatokkal találkozzon. rossz is. hogy "örökké tartó őrködés a szabadság ára". amint a kotorékebek patkányokat tépnek szét. Amíg a társadalom jelentős részének alig van lehetősége arra. hogy azok a nagyra becsült tudományos és ipari tevékenységek. A kereszténység segített beolvasztani a római birodalom összeomlóban levő etnikai közösségeit egy új egységbe. ha elgondolkodunk azon. de elnyomhat másokat. Vicceket meg régi történeteket kezdünk mesélni. szimpatikusnak találjuk a többieket. hogy "ha mutat nekem valamit. nem abszolút értelemben . vandalizmust. akkor nem sokban különböznénk az emberszabású majmoktól. akik nem tettek szert kifinomultabb készségekre. Olyan erősen összpontosítanak arra. Egy bizonyos tudományos eredmény lehet jó néhány tudós vagy a tudomány számára. amelybe bekapcsolódunk. és semmi nem von el tevékenységedtől." Az úszás ez esetben azt jelenti. a spanyolok a bikaviadalért lelkesednek. és még kevesebb arra. A rómaiakat gladiátorviadalok szórakoztatták. AZ ÁRAMLAT-ÉLMÉNY FELTÉTELEI Láttuk. a jó és a rossz magától értetődő fogalmak. míg a másik halálra unja magát a divatos üdülőhelyen is? Ismerve a választ. legyen az politika. De hogyan keletkeznek az ilyen élmények? Áramlat-élmény véletlenü1 is bekövetkezhet. hogy megsemmisítsd az ellenséget. de az emberiség egészének rossz. Ez az élmény még akkor is izgalmasabb minden civil tapasztalatnál. hogy az ideggázok előállítása vagy egy háború menetének megtervezése élvezetes tevékenység a résztvevők számára. melyek megpróbálják az életet mindenki számára kellemessé tenni úgy. érdekesebbé. a kegyetlenség furcsa módon az öröm egyik általános forrása olyan emberek számára. amely mindig mindenkinek jó. ha valaki utálja a háborút. A legtöbb "fiatalkori bűnözést" – autólopást. Egy bizonyos vallás lehet jó egy valakinek vagy egy csoportnak. A veszélyre azonban van egy orvosság: meg kell tanulni úszni. hogy szokásaink és a régi bölcsességek ne tegyenek minket vakká az új lehetőségekkel szemben. mert pusztítani is lehet vele. a politika területén kívül is érvényesek. vagy pedig az egyik egyén képes kiváltani. amit csinálnak. akik nem tudják megtalálni az utat a teljesebb autotelikus tapasztalatok felé. a viktoriánus Anglia szívesen fizetett azért. Illúzió abban hinni.jó". Az áramlat-élmény. de sokkal valószínűbb. hogy láthassa. hogy van olyan megoldás. Ahogy Démokritosz oly egyszerűen mondta valamikor: "A víz lehet jó is. könnyebb lesz úgy szervezni élményeinket. hogy segíthet az életet gazdagabbá. eredetileg rendkívül örömteliek voltak. amelyek 40 . Jefferson nyugtalanító szavai. mint minden más. mielőtt az megsemmisít téged. Azt. Vietnami vagy más háborús veteránok néha nosztalgiával beszélnek a harci bevetésekről. és valóban. Folyamatosan újra kell értékelnünk. sőt ijesztő eredményekkel jártak. Az ilyen események megtörténhetnek spontán is. az utóbbi elé pedig gátakat állítani. A bűnözők gyakran mondanak olyasmit. és hamarosan mindannyian remekül érezzük magunkat. jelentősebbé tenni. Ugyanez igaz azonban minden emberi tevékenységre. hogy az áramlat-élmény egy szabályozott tevékenység eredménye. hogy egy bizonyos áramlat-tevékenységnek az eredménye tágabb értelemben jó-e. problémáik miatt sem aggodalmaskodnak. hogy semmiféle egyéb dologra nem figyelnek közben. hogy az emberek hajlamosak pusztán emiatt végezni tevékenységüket. és még akkor sem nagyon érdekli őket. Ha az emberiség kitiltotta volna életéből a tüzet. Az ilyen élményt nyújtó tevékenység jutalomértéke oly magas. hogy megsemmisítsen számos olyan kultúrát. Az Én-tudat eltűnik. amit csinálunk. mikor mindennapi tevékenységeink – például a munka vagy az otthon ülés – olyan unalmasak? És miért van az. bonyolultabb társadalmi kritériumok alapján kell megítélnünk. vallás vagy tudomány. Robert Oppenheimer "aranyos kis problémának" hívta az atombombán végzett munkáját. hogy az életünk jobbá váljon. hogy emiatt senki se szenvedjen hátrányt. a külső és belső körülmények szerencsés összjátékaként. és minél jobban igyekezzünk kihasználni az előbbit.De Sade márki a gyönyör egyik formájává tökéletesítette a fájdalmat. mint belopózni valakinek a házába éjjel és elemelni az ékszereket anélkül. hasznos vagy veszélyes. Az emberek vonzódnak az erőszakhoz még az úgynevezett "civilizált" társadalmakban is. ha nehéz vagy veszélyes az. hogyan írják le az emberek a tökéletes élményt: olyan érzés. esetleg mindkét tényező szerepet játszik. a mi kultúránk pedig a bokszmeccsekért. mellyel később kapcsolatba került. hogy megakadályoznánk ugyanebben másokat. kezedben az irányítás. általában véve a garázda viselkedést – ugyanez az áramlat-élményre irányuló szükséglet motiválja. Egy rakétakilövő mellett az élet nagyon egyszerű: az a cél. melyeket áramlatélményként éltek át. hogy meg kell tanulnunk különbséget tenni az áramlat hasznos és ártalmas formái között. addig az erőszak és a bűnözés továbbra is vonzani fogja azokat. szabályokhoz kötött cselekvésrendszerben. Meg kell tanulnunk élvezni a mindennapi életet anélkül. hogy bárki felébredne. Ez a fejezet azokat a tevékenységeket fogja tárgyalni. melyek később kétes. amely világos visszajelzéseket ad teljesítményükről. amit csinálnak.

elkápráztassuk a közönséget vagy profi szerződéshez jussunk –. Kutatásaink során úgy találtuk. Amikor a yaqui indián szarvasnak öltözött. míg el nem szédülnek. egy hatalmasabb lénnyé válnak. Jártasságot igénylő szabályaik vannak. melyekről eddig még csak nem is álmodott. hogy minden áramlat-tevékenységben volt valami közös. amelyben az emberek megpróbálnak tú1járni egymás eszén vagy megpróbálják kijátszani a sorsot. amelyek az alternatív valóság valamilyen formáját hozzák létre. Ezt a felosztást használva elmondhatjuk. melyet segített létrehozni. a tettetés és a színlelés eszközeinek segítségével. amíg figyelmünk alapvetően a tevékenységre összpontosul. milyen lesz a következő vadászat eredménye. a művészet. hogy egy rendkívül kellemes rendezett tudatállapotot érjenek el. amelyek elősegítik az áramlatélmény átélését. sakk és így tovább. hogy ráirányítaná. akár a tapasztalat más aspektusain alapult: lehetővé tette a felfedezés örömét. A babával játszó kislány meg cowboyt játszó bátyja szintén kitágítják mindennapi tapasztalataik határait. hogy a tőlünk telhető legjobbat nyújtsuk. egy olyan kreatív érzést. Az élmény két. A kisgyerekek imádnak addig forogni körbekörbe. és minden lehetséges módon legalább időszakosan elkülönülnek a többi halandótól. hogy segítségükkel a tökéletes élmény könnyebben elérhető legyen. hogy átüsse a labdát a hálón. visszacsatolást biztosítanak és lehetővé teszik a tevékenység feletti uralom gyakorlását. mert eleve olyanra tervezték őket. ami könnyebben megy. és bepillanthassunk abba.tökéletes élményhez juttatnak bennünket. és az Énnek ebben a fejlődésében rejlik az áramlat-élmény kulcsa. megkeverni a tartalmát. A tudatot azonban nem lehet kitágítani. mind a nézőket hozzásegítsék ahhoz. Az angol "compete" (= versenyezni) ige a latin con + petere (= együtt keresni) igéből ered. Ezzel nemcsak a teljesítőképesség magasabb szintjeire jutott el. elméletileg legfontosabb vetülete. a kelet-afrikai ashantik pedig az áldozatul bemutatott csirkék halálából akarták kiolvasni a jövőt. amellyel a személy egy új valóságba léphetett be. mert a kifürkészhetetlen jövő feletti uralom illúzióját adják. A legtöbb mesterséges módon előidézett változtatásnak azonban az az ára. ilyen a legtöbb sport. Ez nem túl nehéz feladat. hogy széttörik a közönséges érzékelés folyamatát. egynek érezte magát a megszemélyesített állattal. A szédülés a legközvetlenebb módja a tudat megváltoztatásának. hogy mi fog történni. a játékosok és a nézők nem a józan ész szabályai szerint cselekednek. Minden olyan tevékenység örömteli. hogy éppen a fölött a tudat fölött veszítjük el az uralmunkat. úgymint tánc. az ünnepélyek. a francia pszichológus-antropológus négy nagy csoportba osztotta a világ játékait (játékon értve az örömteli tevékenység legszélesebben értelmezett minden formáját) aszerint. mondjuk egy teniszparti diagramja. hogy megtudják. A bölénycsontokból kockák lesznek. Ezek a tevékenységek azért segítik elő az áramlatélmény megjelenését. Példának okáért minden egyes sportágban a versenyzők különleges ruhákba öltöznek. Egy egyszerű ábra segítségével talán könnyebb lesz megmagyarázni. színház és általában a művészetek. mint amik valójában vagyunk. erőteljesen azonosultak azokkal az erőkkel. Amikor először játszani kezd (AI). Az efféle áramlat-tevékenységek elsődleges funkciója az örömteli élmények biztosítása. melyek azáltal változtatják meg a tudatot. aki éppen teniszezni tanul. A mimikri azt érezteti velünk a fantázia. hogy többek vagyunk annál. miközben elsajátítják társadalmuk nemi szerepeit is. Az agon jellegű játékokban a résztvevőknek olyan szintre kell fejleszteniük készségeiket. amelyet ki akartunk tágítani. célokat állítanak fel. ilyen a játék. de olyan tudatállapotokba is. Amikor őseink isteneik maszkját viselve táncoltak. az ilinx. Az énekesnek. hogy a tevékenységet a lehető legtávolabbra helyezik a mindennapi lét "valódiságától". valamint azokat a személyiségjegyeket. A szerencsejátékok ugyanezt a szükségletet lovagolják meg. Roger Caillois. ilyen például az ejtőernyőzés vagy a körhintázás. és az egyetlen lehetőség a számára. kezdve a mágikus gombáktól az alkoholon át egész a jelenlegi hallucinogének Pandora szelencéjéig. akár a szerencsén. A versengés ugyanakkor csak addig gazdagítja élményeinket. kísérlet arra. melyek legfőbb jellemzője a versengés. avagy szédülés azoknak a tevékenységeknek a neve. Az agon csoportjába kerültek mindazon játékok. mikor eggyé válik azzal a gyönyörűséges hangzással. hogy ez az ábra egy bizonyos tevékenység. a kínaiak leejtett pálcikák üzenetét próbálták megfejteni. hogyan válthatná valóra a benne rejlő lehetőségeket. a szertartások és a sport. hogy kiszélesedtek a határok. Az aleatorikus játékok azért élvezetesek. hogyan is lehetséges ez. és időlegesen valaki mássá. Ha a külső célokra figyelünk – arra. Az A betű Alexet jelenti. Ezen a ponton valószínűleg áramlat-érzésben van 41 . a mimikribe pedig azok tartoznak. hogy milyen élményeket nyújtanak számunkra. Megkönnyítik az elmélyülést és összpontosítást azzal. amitől aztán az a benyomásunk keletkezhet. A jóslás általános vonása minden kultúrának. A diagram négy különböző időpontban mutatja Alex tevékenységét. A síksági indiánok azért szórták szét a megjelölt bölénycsontokat. a jóslás rituáléjából pedig szerencsejáték – olyan világi tevékenység. akkor a versengés inkább elvonja a figyelmünket a tevékenységtől ahelyett. akinek hangja beleolvad a kórus összhangjába. Mindegyik fél azt keresi. . Belső sajátosságuk. vitorlázás. Amíg az esemény tart. Röviden. mert a nehézségi foka éppen megfelel az ő nagyon kezdetleges készségeinek. Alex gyakorlatilag semmilyen készséggel nem rendelkezik. hogy fel tudják venni a harcot ellenfelükkel. azt a fiút. az alea minden szerencsejátékot magában foglal a kockavetéstől a bingóig. amely átalakítja a valóság felfogásának módját – ez magyarázza a "tudattágító" drogok vonzását. melyek a világegyetemet uralják. hogy legyőzzük az ellenfelet. ÁRAMLAT-TEVÉKENYSÉGEK A tökéletes élményről beszélve eddig olyan tevékenységeket említettünk. hogy mind a résztvevőket. az I Csing-pálcikákból kártyák. hogy összetettebbé tette. Tételezzük fel. hanem a játék sajátos valóságára összpontosítanak. tánc. az élmény úgy formálta át az Ént. a lehetőségek és a készségek alkotják az ábra két tengelyét. ha mások is arra kényszerítenek minket. de Alex valószínűleg élvezi. akár a versengésen. a közel-keleti táncoló dervisek is ugyanilyen módon kerülnek eksztatikus állapotba. mint a zeneszerzés. a hideg futkos a hátán. hogy kitörjünk a jelen korlátai közül. hogy a játékok négy különböző módon képesek túllépni a közönséges tapasztalás határait. sziklamászás.

mert valaki objektíven részt vesz egy áramlat-tevékenységben. Noha mindkettő egyformán élvezetes. a két állapot abban különbözik. vagy unni kezdi az adott szinten kínálkozó kezdetleges lehetőségeket. mint A1. Milyen módon teheti ezt meg? Ha ránézünk az ábrára. Ha egy darabig gyakorol. Ez a dinamikus vonás az. hogy készségeink körét fejlesszük vagy újabb módot találjunk felhasználásukra. melyekben Alex áramlatban van. ám nem maradhat így hosszú ideig. az. Nemcsak az számít. Vagy unatkozni kezdünk. De megtörténhet az is. Ha Alex tovább játszik. mind A4 olyan állapotokat jeleznek. akkor lényegében egyetlen választása van: növelnie kell a feladatok szintjét. hogy ne essünk bele a mechanikus elképzelések csapdájába és ne várjuk el azt. ha már meggyőződtünk a létezésükről. ahol a tevékenységbe kezdett (A1). hogy csak azért. amely afelé irányul. hogy A4 sokkal összetettebb élmény. látjuk. akkor készségei fejlődnek. automatikusan a megfelelő élményben részesül. arra készteti majd. így Alex úgy érzi. nehezebb célt tűz ki maga elé. Elméletileg csökkenthetné a feladatok szintjét is. mert nagyobb lehetőségeket rejt magában. Noha összetett és élvezetes állapot. melyekkel szembenéz. hogy újra jól érezze magát. ha hosszú ideig ugyanazt kell művelnie ugyanazon a szinten. A tudat komplexitása az áramtat-élmény hatására növekszik Sem az unalom. vissza kell jutnia az áramlat-állapotba. Az ábra azt mutatja. akkor visszakerül az áramlatba (A4).ez esetben A eltűnik az ábráról. hogy egy nála gyakorlottabb ellenféllel kerül szembe. és ezzel visszatérne ugyanabba az áramlat-állapotba. akkor az áramlatba való visszatéréshez növelnie kell készségeinek szintjét. amely jobban megfelel készségei adott szintjének – például ha le akar győzni egy olyan ellenfelet.része. és ekkor az öröm iránti vágyunk arra ösztökél minket. hogy épp csak átüsse a labdát a hálón (A2). aki egy kissé jobb nála –. Azért összetettebb. Fontos azonban. vagy frusztráltak leszünk. Az ember nem élvezi. sem a szorongás nem tekinthető pozitív tapasztalatnak. hanem az is.) Ha Alex új. és unni kezdi. (Még egy másik cselekvési lehetősége is van. Ha Alex szorongást érez (A3). és a játékos részéről magasabb fokú készségeket igényel. hogy miért vezetnek az áramlat-tevékenységek a felfedezés és a fejlődés felé. hogy ezekből az illető személy 42 . milyen "valódi" lehetőségeket kínál egy helyzet. és rá fog jönni. hogy mind A1. hogy ha unja magát (A2) és újra be akar kerülni az áramlatba. Így hát a motiváció. mint A4. de a gyakorlatban nehéz semmibe venni lehetőségeinket. amely megmagyarázza. hogy abbahagyja a teniszezést . mint a labda ütögetése – és ezen a ponton szorongást fog érezni (A3) gyenge teljesítménye miatt. de most még magasabb szinten. hogy sokkal nagyobb lehetőség áll előtte. A4 sem állandó. hogy visszatérjen az áramlat-csatornába. vagy pedig frusztrációt és szorongást érez saját viszonylag alacsony képességei miatt.

Mivel korunk áramlat-tevékenységei inkább világi jellegűek. mind a befogadó számára az áramlat-élmény forrása legyen. hogy a vallási szertartások az örömérzet mélységes kútforrásai lehetnek. de azt már nem kívánjuk. bennünket talán ezekkel lehet a legpontosabban jellemezni. hogy közben örömet okoznak. ÁRAMLAT ÉS KULTÚRA Az amerikai demokrácia egyik fő eleme.játszhat" anélkül. zene. A piramisépítő rabszolgák ezért lázadtak föl ritkán. hogy egy társadalom leírására jó módszer az. hogy igazán tudnánk róla. Az ember már harmincezer évvel ezelőtt rajzolt a barlangok falára. amely a maják vallási ünnepségeinek részét képezte. melyeknek elsősorban az volt a céljuk. melyek a társadalomtudományokban gyökereznek. hogy örömteli élményt nyújtó módon irányítsák a pszichikai energiát. ahogy eredetileg az olimpiai játékok is ezt a célt szolgálták. ha meghatározzuk. mert megtanulták. hogy összekapcsoljanak minket az istenekkel. de közömbös marad azzal a lehetőséggel szemben. A kapcsolat cseppet sem meglepő. mint amilyet az olimpiai játékok vagy a maja labdajátékok biztosítottak számukra. vagyis olyan tevékenységekből. hogy az élményeket gazdagítsák. hogy milyen lépéseket teszünk tapasztalataink gazdagítására. Az áramlat és a vallás már a legkorábbi időktől fogva szorosan összefonódott. hogy értékítéletet mondjanak más kultúrákról. valószínűleg egyetlen társadalmi rendszer sem maradhatott fenn túl soká. A játékszabályokat arra szánták. Ugyanez igaz a csapatjátékokra is. és egyik sem inspirált olyan művészi látomásokat vagy örömteli szertartásokat. Az a kozmikus rend. Az egyik ember élénken reagál egy hegycsúcs nyújtotta kihívásra. Nem illik azt mondani. földművelő és ipari társadalmakról. Egyikük sem élvez széles körű társadalmi népszerűséget – talán az egyetlen kivétel az azóta egyre hiteltelenebbé váló történelmi materializmus –. hogy miképpen tanuljuk meg megismételni a számunkra kellemes cselekedeteket anélkül. a behaviorizmus hatáselmélete pedig arra szeretne magyarázatot nyújtani. amelyet századunk elején az antropológusok 43 . sőt tulajdonképp a kormány felelősségére bízta. hiszen amit vallásnak hívunk. Ezeknek a festményeknek bizonyára van vallási és gyakorlati jelentőségük is. Az emberi evolúció során minden kultúra kifejlesztett olyan tevékenységeket. Nemcsak a képzőművészet. a zene és a tánc is a manapság "vallásosnak" nevezett környezetből ered. mit érzünk az adott pillanatban egy áramlat-tevékenység során. mert a többi lehetőséggel összehasonlítva egy hatalomvágyó fáraó rabszolgáinak lenni még mindig valamivel fényesebb jövőt biztosított számukra. Minden olyan összehasonlítás. Mindazonáltal a kultúra mint egész számára nagyon fontos. a másik meg ugrándozik örömében. mint egy másiké.mennyit vesz észre. Az utóbbi néhány nemzedék alatt a szociológusok igen óvakodnak attól. hogy rosszindulatúnak bélyegzik. az valójában a legrégibb és legambiciózusabb kísérlet arra. de hogy ez valóban kellemes-e számunkra. hanem a vélt készségeink aktuális szintje dönti el. Sok ember számára a munka vagy a gyereknevelés sokkal több lehetőséget ad az áramlat-élményre. mint élelem keresésével. Természetesen sok olyan. hogy az áramlat bármelyik eleme jelen lenne. A legkorábbi labdajátékok egyike a kosárlabda egy bizonyos formája volt. A modern időkben a művészet. Az ellenkezője még inkább lehetséges . Még a technikai szempontból legelmaradottabb társadalmakban is létezik művészet. Noha talán a Függetlenségi Nyilatkozat az első olyan dokumentum. hogy megtanulhat muzsikálni. Az objektív feltételek erősen befolyásolják. amelyeket eredetileg más célra alakítottak ki. ha állampolgárainak semmi reményük nem volt arra. a szociálbiológián alapuló genetikai küzdelem elmélete próbálja megmagyarázni azt. és semmibe veszi a hegycsúcsot. amely nem szigorúan a tényeken alapszik. akik több időt töltenek azzal.élvezhet valaki olyan tevékenységeket is. melyeknek polgárai kifejezetten zsarnoki uralkodókat is hajlandóak eltűrni. hogy miért segítünk bizonyos embereknek és miért igyekszünk kiirtani másokat. Vannak olyan új-guineai őslakosok. a játék és általában véve az élet elvesztette természetfölötti gyökereit. Cseppet sem ritka példa ez: a művészet. összefüggéstelen darabokká töredezett. az teljesen rajtunk múlik. hogy a legjobb magyarázatot nyújtsa viselkedésünkre: racionális gazdasági döntéseinket próbálja feltárni a kereslet–kínálat és a szabad piac működését szabályozó "láthatatlan kéz" törvénye. hogyan lehet olyan lehetőségeket észrevenni ezekben a mindennapi feladatokban. Már régóta tudjuk. Ezek azok a modern "vallások". elnyomáson alapuló kultúra van. hogy rendet teremtsen a tudatban. Egy hivatásos sportoló . hogy a művészet fő indítéka ugyanaz volt a paleolit korban. a színészeket és játékosokat már nem ruházzák föl olyan jelentésrendszerrel. amit mások meg se látnak. hanem a színjáték. melyeket a gyerekek és felnőttek egymással játszanak. fennmaradásuk fő oka mégis az. hogy mind a festő. Éppen ezért érthető. mint most. ilyenformán beszélünk vadászó–gyűjtögető. hogy a rituális tánchoz felhasználható tollakat keressenek. amelyeket a kozmikus rend előző modelljei tömegével teremtettek meg. irracionális politikai tevékenységünkkel próbál számot vetni a történelmi materializmus osztályharc-elmélete. Ezek a tevékenységek más célokat is szolgálhatnak. Az emberiség tökéletes élményei közül számtalan a vallási szertartások során keletkezett. milyen termelő tevékenységek jellemzőek rá. lehet önelégült is. amely konkrétan megfogalmazza ezt a célt. hogy zenét tanulhat. vagy az is elképzelhető. mint a munka. Számtalan ideológia vetekedik azért. de mégis valószínű. azt kockáztatja. hite vagy intézményei bármilyen szempontból jobbak. hogy játék helyett a szerződése jár a fejében. Tartalmuk inkább hedonisztikus: jobban akarjuk érezni magunkat tőlük testileg vagy lelkileg. focizás közben unatkozhat. Nem a valóban meglevő. hogy a boldogság keresését tudatos politikai célkitűzéssé emelte. Mivel az áramlat-tevékenységeket szabadon választjuk és ezek a tevékenységek bensőségen kötődnek a végső jelentéssel bíró dolgok forrásaihoz. Ez a "kulturális relativizmus". mint mondjuk a játék vagy a festészet. de a tudat mindig a saját útját követi. tánc és mindenféle játék. a játék és a szertartások a legtöbb kultúrában valószínűleg több időt emésztenek fel. melyek az embereket természetfölötti erőkkel és lényekkel hozták kapcsolatba. hogy mit érzünk. hogy egy kultúra szokásai. hogy vezetőik boldogabbá teszik őket. mely a múltban segített értelmezni és jelentéssel megtölteni az emberi történelmet. állattenyésztő.

és eltűntek belőle a lehetőségek. hogy valaki elvégezze a szükségét. úgy ebben a pigmeus társadalomban is elvárják minden felnőttől.függetlenül értékrendjüktől vagy hitüktől . gumókban és gyökerekben . A tények alapján az ipari forradalom nemcsak több generáción át megrövidítette a társadalom tagjainak életét. hogy a dolgoknak így kell lenniük. mint a mi katonai nagyhatalmaink. a legközelibb rokonok közt is uralkodó gyanakvást és a vérbosszút. akkor énekelnek. hogyan építheti be életmódjába az áramlat-élményt egy kultúra. és mivel minden kultúrák közötti értékelési folyamatban kell lennie legalább egy olyan értékrendnek. de már nem érezzük magunkat erkölcsileg felsőbbrendűnek. hogy . Az idők folyamán olyan szokások és hiedelmek alakultak ki. de egyszerűen nem voltak annak tudatában. amikor a nyugati ipari társadalmak úgy gondolták. Ha feltételezzük. Ahogy sok más "primitív" kultúrában. Így például az Ituri-erdőben lakó pigmeusok. Enélkül pedig nincs értelme az életnek. másutt. amelyet például Laura Bohannaw tanulmányozott. ahol bárkit gonosz varázslat támadhat meg. sem nem elkerülhetetlenek. Szerencsére olyan kultúrák is vannak. mint ahogy azt a "nemes vadember" mítosza sejteti. zenélnek vagy történeteket mesélnek egymásnak.jobb". életmódjuk rendkívül sikeresnek tűnik. harmóniában élnek egymással és környezetükkel.a b6ség földje. Nem mintha a dobuanok nem "kedvelték" volna ezeket a mindennapi életüket behálózó szokásokat. az emberek azt hiszik. hogy melyik milyen fokú "boldogságkeresést" tesz lehetővé. mint máskor. akiket ötéves korukban elnyelt az "ördög malma". elítélve azt a hitét. Még mindig tiltakozunk. hogy a kultúrák különböznek egymástól abban a tekintetben. hogy a tökéletes élmények szerzésére irányuló vágy minden emberi lény legfőbb célja. A venezuelai yonomamók – más harcos törzsekhez hasonlóan – nagyobb rajongói az erőszaknak. annyira megosztotta a törzset a boszorkányság és a viszálykodás. A tizennyolcadik század vége felé az átlagos angol valószínűleg sokkal rosszabb helyzetben volt. szenvedést okoz nekik. mint akár előtte. szinte teljesen ismeretlen volt a mosoly vagy a nevetés. és életüket hasznos és megmozgató foglalatosságokkal töltik ki.alakítottak ki válaszul a viktoriánus társadalom önelégült. ha több embernek van módja arra. amelyek szinte lehetetlenné tették számukra a pszichikus harmónia átélését. akik képtelenek felvenni a harcot pusztuló természeti környezetükkel. hogy erkölcsi szempontjaink egyszerűen elvesztik jelentőségüket saját kultúránk határain kívül. erőszakban vagy félelemben fognak élni. Némely társadalmakban és némely időszakokban az élet minősége bizonyosan jobb. hogy az írástudatlan kultúrákban sokkal gyakoribb a beépített pszichikai entrópia. életük jó és gazdag volt. hogy ezek a tapasztalatok egyéni szinten az Én fejlődését segítsék elő és minél több ember számára egyre komplexebb készségek felépítését tegyék lehetővé. hogy a Paradicsomnak külön fenntartott helye van a magukat feláldozó harcosok számára. Több néprajzi beszámoló is azt sugallja. amilyenre a kapitalizmus legvadabb rémálmában sem lenne képes. A kiindulópont talán az lehet. Brit-Kolumbia egyik indián törzsét mutatja be: A Shushwap-régió az indiánok szemében mindig is gazdag hely volt és ma is az: bővelkedik lazacban és vadban. és a rendszer által létrehozott lelki zavarok mértékét nem egyik vagy másik hitrendszerhez hasonlítva kell megítélni. hogy önzésben. és semmit sem találnak olyan élvezetesnek. Aprólékosan kidolgozott módszerekkel hasznosították a természeti forrásokat. esetleges helyzetekre adott véletlenszerű válaszok. akiket Colin Turnbull írt le. mert ilyenkor ki kellett mennie a bozótba. Még az is komoly feladat volt. mint a technikailag kevésbé fejlett kultúrák. Az ilyen boldogsággal ellentétes szokások és hiedelmek sem nem szükségesek. ahol – előrelátásuknak vagy szerencséjüknek köszönhetően – az emberek olyan környezetet teremtenek. Az új dogma szerint megengedhetetlen egy bizonyos értékrend alapján értékelni egy másikat. Megtanultuk elfogadni azt. amely valamelyik kultúra számára idegen. amire szükségük volt. Ez a fensőbbségünkbe vetett naiv hit már rég a múlté. Ám ha már egyszer részévé váltak egy kultúra szokásainak és normáinak. amely már nem biztosít számukra elég élelmet. hogy ők az evolúció csúcsa és minden tekintetben civilizáltabbak. a Dobu-sziget lakóinak kultúrája Reo Fortune antropológus beszámolója szerint azon alapult. mint egy jó kis véres rablóportyát valamelyik szomszéd faluban. A kultúrájuk valószínűleg nem érne el túl magas pontszámot egy olyan összehasonlításban. valaha is azt érezhették volna. mely kedvez az áramlat-élmény átélésének. ha egy arab fiatalember egy teherautónyi robbanóanyaggal behajt valamelyik követségre. föld alatti élelmiszerforrásokban. hiszen ez nem teszi őket boldogabbá. hogy állandóan ébren tartotta a varázslatoktól való rettegést. énekes. hogy az ezekben a kultúrákban élő emberek maguk választották volna. amit vártak. hogy egy társadalomról akkor mondhatjuk el. Amikor nem vadásznak vagy javítgatják kunyhóikat. hogy ne csak ügyes munkás legyen.azt kapták az élettől. hogy milyen fokú pszichikai entrópiát okoz. és felrobbantja magát. művész és történettudós is. amikor egyedül van a fák között. épp ellenkezőleg. a kulturális relativizmus folytán beálló értelmezési nehézségek már nem lesznek olyan elrettentőek. a véletlen művei. hanem az adott társadalom polgárainak saját céljaihoz viszonyítva. Egyértelmű. táncolnak. Hogy egy másik példát mondjak. oly mértékben intézménnyé emelték az önzést. Mégis – ahogy a vének mondták – időről időre a világ túlságosan kiszámíthatóvá vált. hogy másféle alternatívák is lehetségesek. míg csak bele nem haltak a kimerültségbe. hogy élményei egybeessenek célkitűzéseivel. etnocentrikus gyarmattartói viselkedésére. Egy másik lényeges kritérium az lehetne. de gonoszabbá és kíméletlenebbé is tette őket. az összehasonlításnak még a lehetősége is elvész. amely az anyagi teljesítményt méri. Az emberek falvakban éltek és környezetük mindennel ellátta őket. Arra nézve nincs bizonyíték. Az ugandai ik törzs tagjai. akár száz évvel utána. Minden társadalmi rendszer értékelhető abból a szempontból. A költözködés 25 vagy 44 . Richard Kool kanadai néprajzkutató is talált példát arra. hogy . de ami a tökéletes élmények biztosítását illeti. Ilyenkor a vének nagyon. hanem egy kicsit színész. hogy azok a takácsok. hogy az egész falunak tovább kell költöznie egy új helyre. Nehéz elképzelni. Abban a nigériai törzsben. bölcsen úgy döntöttek. mint egy másik. és heti hetven órát vagy még többet dolgoztak. és hogy más lehetőségük nincs is.

Még mindig nagyon messze vagyunk attól. noha nagyon hatékony motiváló erő. A legtöbb kultúra ilyen szempontból kudarcot vallott vagy azért. amely életüket irányítja. hogy tagjai továbbra is aktívan részt vegyenek abban a politikai rendszerben. házasságot kötni. ahol új feladatok vártak rá. tagadhatatlan. akiknek életét a virtus szabályozta. Másfelől azonban egy. annak ellenére. és behatárolják a lehetőségeket. hogy ez mások kárára történik. melyekkel a tökéletes élményeket igyekszünk mérni. akiknek a fejenkénti GNP-je ötször. vagy azért. A nyugatnémet és a nigériai állampolgárok boldogságmutatói egyenesen megegyeztek. jobb oktatásban részesült és stabilabb kormánnyal rendelkező nemzetek boldogabbak. és 45 . mint a kubaiaké és az egyiptomiaké. mint egy véget nem érő táncból. hogy egy kultúra hogyan segítheti elő az áramlat-élmény átélését – legalább azoknak a szerencsés keveseknek az esetében. mert olyan merev szabályok közé zárta önmagát. amit bizonyos politikusok csak szerettek volna megvalósítani. noha minden valószínűség szerint igen sikeresen motiválták mindazokat. Ugyanezen az alapon az áramlat. hogyan kell megszületni. és az emberek könnyen a káosz birodalmának ismeretlen tájékaira kalandoznának.) A Shushwap-régió lakóinak és az iséi szerzeteseknek a stratégiája nagyon hasonló ahhoz. akik a legjobb játékosok között vannak. Mind Thomas Jefferson. felnőni. célokat jelölnek ki s hiedelmeket építenek föl. mert magát a létezést túlságosan nehéz feladattá tette. hogy egyikük fejenkénti GNPje tizenötszöröse volt a másikénak. mennyi tökéletes élmény megszerzésére ad módot egy-egy kultúra. illetve tízszer kevesebb volt. Egyúttal azonban ki is rekesztik az alternatív hiedelmeket és célokat. ahol addig állt. csak két évvel korábban végzett felmérés azt mutatta. Mindenki fiatalabbnak és egészségesebbnek érezte magát. gyermekeket nevelni. a római törvények. új életet kínált. A kultúra mindent magában foglal: megszabja. és oly sok örömet merítettek cselekvéseik harmóniájából. Kína isteni alapokon nyugvó hivatalnoki rendszere és India mindent felölelő szellemi rendje sikeres és tartós példái annak. akik birtokaikat művelték. amely elősegíti az áramlat-élmény megélését. Ugyanolyan adaptív válaszreakciók ezek. Ebben a tekintetben a kultúrák és a játékok meglepő hasonlóságot mutatnak. Ezek a nehezen értelmezhető eltérések persze azt jelzik. a kínai hivatalnokréteg és az indiai brahminok olyan kidolgozott kecsességgel mozogtak az életben. leszűkített célok és eszközök felé terelése teszi lehetővé az önmagunk által teremtett határokon belüli erőlködésmentes cselekvést. hogy a húszas évek gazdasági és kulturális válságaitól összezavarodott európai népesség nagy része számára a náci fasiszta rezsim és ideológia vonzó képet festett. hogy a véletlennek a tapasztalatra gyakorolt hatását csökkentsék. Nagyjából minden húsz évben egyszer a szentélyt lebontják arról a területről. hogy eszközeink. melyek segítenek abban. Új patakokat és új vadcsapásokat kellett felfedezni. biztosítják a "szabadidő" alatti cselekvést és összpontosítást. Az Iséi Szentély körülbelül ezerötszáz éve épült két egymás melletti mező egyikén. A különbség inkább csak a fokozatokban van. amely oly ösztönzően és jól alkalmazkodik a népesség készségeihez. az azonban. és felépítik a másikon. és az egész népesség elvándorolt a Shushwapföld egy másik részére. új balzsamgyökér-lelőhelyeket találni. és a lehető legkevesebb kétellyel és kitérővel cselekedhessenek. hogy örömtelibbé tegyék életünket. egyértelmű visszajelzéseket adott és az addigi gondoktól és szorongásoktól mentes. hogy biztonsággal felmérhessük. mint az amerikaiaké. még mindig nagyon primitívek. amikor a kulturális előírások veszítenek erejükből. aztán meghalni. Ha minden más tényező egyezik. tehát megint érdemes volt élni. Ilyenkor a kultúra maga is egy "nagy játék" lesz. Kyotótól délre található Iséi Nagy Szentély. Amikor egy kultúrának sikerül olyan cél. (A tizennegyedik század során a nagyurak közti harcok időlegesen megakadályozták ezt a szokást. A valóságban nem sok társadalomnak sikerült jó összhangot létrehoznia népe pszichológiai szükségletei és elérhető lehetőségeik között. morális értelemben nem szükségszerűen "jó" Spárta törvényei szükségtelenül kegyetlennek látszanak huszadik századi előnyös helyzetünkből. mint ahogy Amerikában a déli ültetvényesek elegáns életstílusa is a behozott rabszolgák munkáján alapult. hogy a jómódúbb. Az olyan kultúra. Az athéni városlakók. amely a tatárokat és a janicsárokat hajtotta előre. talán lehet "jobbnak" minősíteni egy olyan kultúrát. hogy az emberek egy folyamat részeseivé legyenek. A játékok a kulturális forgatókönyvek üres lapjait töltik ki. hogy különbségek léteznek.és szabályrendszert felállítania. Az ellentmondó kutatási eredmények ellenére abban minden nagyszabású felmérés megegyezik. hogy az Egyesült Államok állampolgárainak személyes boldogságmutatói körülbelül ugyanolyanok voltak. hogy tagjai szokatlan gyakorisággal és intenzitással tapasztalhatják meg az áramlat-élményt. Legendás az a vérszomj és harci öröm. az afrikaiak 18 százalékával és a távol-keleti válaszadók mindössze 7 százalékával. Bizonyosan igaz az is. amelyek a következő nemzedék számára beszűkítették a cselekvési lehetőségeket. rómaiak. mint a madarak tolla vagy az emlősök szőre. Az athéni városlakók áramlatélményeit azok a rabszolgák tették lehetővé. hogy az emberek sikerrel vegyék fel a harcot a lét küzdelmeivel. Újból fel kellett építeni egy világot. mind Mao Cetung hittek abban. akik ezeknek a törvényeknek engedelmeskedve éltek. hogy minden egyes nemzedéknek meg kell vívnia a saját forradalmát. mindig fennáll az a lehetőség. de amikor emberek azon az alapon választanak célokat és normákat. ugyanakkor azonban éppen a figyelemnek a korlátozása. Mindkettő többé-kevésbé önkényes célokból és szabályokból áll. 1973-ra már hatvanadszor emelték újjá. amelyet azért hoztak létre. melyek lehetővé teszik.30 évenként megismétlődött. A kultúrák normákat írnak elő. Egy 1976-ban elvégzett nagyszabású Gallupfelmérés adatai szerint az észak-amerikaiak 40 százaléka vallotta magát "nagyon boldognak". nem feltétlenül tesz bennünket erényesebbekké. amely lehetővé teszi az áramlat-élményt is. Az athéni polisz. Néhány ókori civilizációnak sikerült elérnie ezt az állapotot. Egy másik példa a Japánban. a párhuzam a játékok és a kultúra között még tovább erősödik. A kultúrák mindegyike a káosz ellen védekező felépítmény. Egyszerű célokat tűzött ki. mellékesen pedig az éveken át kizsákmányolt föld ismét visszanyerhette erejét. ellentétben az európaiak 20 százalékával.

A mi szempontunkból ebből csak annyi fontos. hogy benntartsanak bizonyos dolgokat a tudatukban vagy kirekesszenek onnan: "A dolgok csak úgy megtörténnek velem. ha azt nézzük. mint például kocogás. Miközben annyi szabadidős segédeszköz és kikapcsolódási lehetőség vesz körül bennünket. AZ AUTOTELIKUS SZEMÉLYISÉG Nem könnyű a mindennapi tapasztalatokat átalakítani áramlattá. hogy folyamatosan kizárja magát az örömből. három órát olvasással. hanem az áramlat átélésének még a lehetőségét is menthetetlenül kizárják. Kicsúsznak a kezemből és én eltévedek köztük. Amikor valaki nem ura pszichikai energiájának. akik alkatilag képtelenek az áramlat átélésére. Ugyanígy járnak azok az emberek is. Bizonyos emberek vérmérsékletüknél fogva kevésbé képesek összpontosítani pszichikus energiájukat. most egy másik kérdést is fölvetünk: vajon minden ember ugyanúgy képes-e arra. Korunk egyik legironikusabb ellentmondása. Az iskolás gyerekek tanulási nehézségeinek jó része a "figyelmi zavarok" kategóriájába tartozik. gyermekkori tapasztalatok is elősegíthetik vagy gátolhatják kifejlődésüket. Valamivel kevesebb időt úgy heti húsz órát . mint ahogy az az ember sem. melyeknek legfőbb célja az örömszerzés. A fennmaradó heti ötven-hatvan ébren töltött órát egy amerikai vagy önfenntartó tevékenységekkel tölti ki. munkába járás. A néhány nemzedékkel előttünk élő emberekkel összehasonlítva sokkal több lehetőségünk van arra. az amerikaiak mennyi időt és pénzt fordítanak olyan tevékenységekre.elégedettebbek az élettel. Munka közben az emberek négyszer gyakrabban élnek át áramlatot . mosogatás." Vagy: "A dolgok túlságosan gyorsan özönlenek be." Mivel az ebben a betegségben szenvedő emberek képtelenek összpontosítani. Úgy tűnik. akár nem. A lehetőség tehát önmagában nem elég – kihasználásához készségekre is szükségünk van. hogy mire gondolok éppen. melyet legtöbbünk nem tanult meg kiművelni magában. hogy milyen tragikus módon képtelenek a skizofrének arra. Pszichiáterek írnak le olyan skizofréneket. és még sincs semmi jele annak. kettőt aktívabb tevékenységekkel. hogy a könnyen elérhető kikapcsolódás vált ki örömélményt. a legtöbben továbbra is unatkozunk vagy frusztráltak vagyunk. A lehetőség még nem jelent megvalósulást. vagy a strukturálatlan szabadidővel. Az az ember. hogy jól érezzük magunkat. Ausztrália. hogy képtelenek jól érezni magukat. Új-Zéland és Hollandia tűnnek. hogy semmire nem figyelek igazán. ami azt jelzi. és akár akarják. de majdnem mindenki fejlesztheti erre irányuló készségeit.mély koncentráció. ha nem lehet valamire felhasználni. A tudat öncélú struktúrákba rendeződik. magasrendű és kiegyensúlyozott összhang a lehetőségek és a készségek között. amelyek lehetővé teszik az áramlat-élményt. hogy lehetővé tegye az áramlatot. mint például evés. hogy irányítsa és uralja tudatát. Az ilyen emberek számára önmagában minden értéktelen. 46 . amikor az ember csak ül és bámul maga elé. hogy a figyelem zavarai nemcsak a tanulásra vannak rossz hatással. Időnként még azt sem tudom befolyásolni. és csak annak van benne helye. és válogatás nélkül mindenre odafigyelnek. milyennek látják őt a többiek. viszont minden információt csak saját érdekeik szempontjából képesek értékelni. ami szó szerint annyit tesz. vagy ha nem. egyúttal arra is ítéli magát. Az átlagos amerikai felnőtt csak körülbelül harminc órát dolgozik egy héten (és tölt el további tíz órát azzal. amivel eltöltheti. Már nincs szavam a döntésekben. a bűnözés. például ábrándozik vagy cseveg a munkatársaival). ami ezeket a célokat szolgálja. míg mások a legfényesebb lehetőségek közepette is unatkoznak. Ez nem annyira meglepő. zenélés vagy tekézés.csak nagyon ritkán ad módot az áramlat-állapot elérésére. mi különbözteti meg őket azoktól. Néhány páciens nagyon érzékletesen írta le. hogy felfogják a lényegtelen ingereket is. Vannak olyan emberek. vagy családi és baráti programok. javítások. akik túlzottan énközpontúak. akik anhedóniában szenvednek. Mi okozza vajon a túlzott ingerfogadást? A válasz egyik fele bizonyosan a genetikai örökségben rejlik. hogy jobban élveznénk az életet náluk. hogy rossz benyomást kelt vagy valami helytelen dolgot csinál. a kontroll és a megelégedettség érzése –. hogy "örömtelenség". aki nem segíti az ő érdekeiket. cseppet sem meglepő. főzés. sem valódi öröm átérzésére nem lesz képes. mint a tévénézés közben. és hét órát társas elfoglaltságokkal. mert hátterükben a figyelem irányításának a képtelensége áll. az alkoholizmus és a szenvedélybetegségek vészesen növekvő statisztikai adatai ellenére sem nagyon marad el mögöttük. A külső feltételek és a különböző áramlat-tevékenységek sajátosságainak tanulmányozása után meg kell néznünk azokat a belső feltételeket is. mint például moziba és vendégségbe járás. Azt is tudnunk kell. Némelyik ember jól érzi magát. hogy munkahelyén a munkája szempontjából lényegtelen dolgokat csinál. akkor is feldolgozzák az információt. és ennek az az eredménye. Noha a figyelmi zavarok valószínűleg a kémiai egyensúly hiányából adódóan következnek be. Ezzel elérkeztünk a tökéletes élmény bekövetkezését befolyásoló második feltételhez: ez az egyén képessége tudata újrarendezésére. Noha az átlagos amerikainak bőven van szabadideje és számtalan lehetősége. Mindenre figyelek egyszerre. hogy az olvasó minél mélyebben megismerje. akik ezt könnyedén megteszik. mint mások.tölt szabadidős tevékenységekkel: hét órát tévénézéssel. Ezek az emberek rendszerint nem rendelkeznek ugyan túlzott Éntudattal. mégsem éli át gyakran az áramlatot. aki fél attól. hogyan kontrolláljuk tudatunkat – ez pedig olyan tulajdonság. és a mennyiség nem csap át minőségbe. Az áramlat megtapasztalásának kevésbé súlyos akadálya a túlzott Én-tudat. és nincs fölöttük semmi hatalmam. és az Egyesült Államok a válások. bevásárlás. Noha a könyv hátralevő része továbbra is a tökéletes élményekkel fog foglalkozni. bárhol van is. sem tanulásra. hogy a skizofrének arra ítéltettek. Egy virág nem érdemel még egy pillantást sem. ez a tünet kapcsolatban áll a "túlzott ingerfogadással". aki folyton azon aggódik. A legboldogabb országoknak Nagy-Britannia. Hogy csak egy példát mondjak. a tévénézés – ami ma az Egyesült Államokban a szabadidő eltöltésének leggyakoribb módja .

47 . ahol a személyeknek egy kétértelmű ábrát kellett figyelniük (Necker-kockát vagy egy Escher-típusú illusztrációt. hogy könnyen be tudjon lépni az áramlat-élménybe. akik önmagában is érdekesnek találták az életüket. akik nem tudták az örömöt beépíteni az életükbe. a figyelem zavarával és az énközpontúsággal. dr. elnyomásnak. Az áramlatot gátoló társadalmi körülményeken talán valamivel nehezebb felülkerekedni.Noha a túlzott Én-tudattal rendelkező és az egocentrikus ember sok tekintetben különbözik. mert kiveszett belőlük az örömteliség élménye. Azt várnánk. Az a munkás. először Emile Durkheim francia szociológus alkalmazta arra a jelenségre. szórakozásért vagy a hivatalos ügyek elintézése végett. amely az önmagáért való tevékenységekhez szükséges. hogy a sarkvidékek elképzelhetetlenül kemény természeti feltételei között vagy a Kalahári-sivatagban élő embereknek nincs sok örömben részük. Mindkettejükből hiányzik a figyelemnek az a könnyedsége. akik kevesebb belső motivációról számoltak be mindennapi életükben. mert nem világos. hogy újakat keressen. amikor bizonytalan a közvélemény értékelése. de létrejöhet akkor is. Némelyek biológiai. melyek értelmes rendbe öntötték élményeiket. mert a pszichikai energia túlságosan cseppfolyós és rendezetlen. Paradox módon egy énközpontú Én sosem válhat komplexebbé. Talán azok a hóban vagy homokban élő emberek. ami egyszer úgy látszik. s azok. valószínűleg elidegenedik. kizsákmányolásnak és a kulturális értékek megsemmisítésének az öröm kihalása az egyik következménye. Nekik néha egyetlen pont is elég volt ehhez. Bizonyítékainak egyik része egy olyan teszten alapul. Egyéni szinten az anómia a szorongásnak felel meg. hogy a céljaikkal ellentétes módon cselekedjenek. Vagy az akadályozza – egyéni és társadalmi szinten – az áramlat bekövetkezését. mintha belemélyedne a papírba és fordítva. amely magán a tevékenységen kívül nem kínál további jutalmat. Az eszkimók a maguk kopár. Amikor többé már nem világos. A rabszolgaságnak. életük olyan fájdalmas és értelmetlen lett. amikor egy társadalomban a viselkedési szokások és normák összezavarodnak. vagy épp ellenkezőleg. hogy az ember egyszerűen nem teheti meg. Van két olyan szociálpatológiai fogalom. akik ilyen körülmények között is megélnek. Úgy tűnik. Azok az emberek. a túlzott Én-tudat és az énközpontúság esetében pedig épp ellenkezőleg: a figyelem túlságosan merev és kötött. Érdekes megjegyezni. hogy tudatuk rendezett legyen. De az a tény. Anómia jön létre. elképzelhető. amelyek az Én fejlődését vonhatnák maguk után. hogy a jelenlegi célkitűzéseit beteljesítse. az Én túlságosan sok pszichikai energiát nyel el. ami szó szerint "a szabályok hiánya". hogy olyan emberek is vannak. nem érzik jól magukat. mintha bemélyedne). Hamilton szerint azoknak a diákoknak. mert a rendelkezésére álló pszichikai energiát arra használja. a természet önmagában nem képes megakadályozni az áramlat bekövetkezését. a figyelem mereven rögzül (az elidegenedés és az énközpontúság esetében). nem pedig arra. hogy. mások társadalmi természetűek. és olyan részletesen kidolgozott mítoszokat alkottak. és a szabad figyelmet mereven saját szükségletei felé irányítja. amely megnehezíti az áramlat megtapasztalását. nehezen tanulnak és ellökik azokat a lehetőségeket. az anómia és az elidegenedés gyakorlatilag megegyezik a két egyéni patologikus állapottal. amikor egy hirtelen gazdasági fellendülés következtében a takarékoskodás és a kemény munka hagyományos értékei hirtelen elveszítik jelentőségüket. hogy az áramlat két társadalmi akadálya. mint azoknak. hogy a figyelmi folyamat széttöredezik (az anómiánál és a figyelemzavaroknál). akkor az emberek magatartása értelmetlenné és szabálytalanná válik. Vannak azonban az örömérzésnek jelentős külső akadályai is. mikor egy gazdaság összeomlik vagy egy kultúrát elpusztít egy másik. azt mutatja. az áramlat elérése azért nehéz. Az anómiát. akik ilyen szélsőségesen működnek. ruháért. Dr. hogy elvesztették életkedvüket. abban megegyeznek. Az áramlat eddig áttekintett akadályai az egyénben magában rejlenek. ezek az anómia és az elidegenedés. Ők valószínűleg kevésbé szenvednek figyelmi rendellenességektől és könnyebben tapasztalják meg az áramlat érzését. egyszer meg úgy. A szocialista országokban az elidegenedés egyik legbosszantóbb formája. akiknek azért van szükségük társadalmi rendre. Jean Hamiltonnak a vizuális percepcióra és az agykérgi aktivációs mintákra irányuló kutatásai alátámasztják az előbbi megállapításokat. Amikor a Karib-tengeri szigetvilág mára már kihalt bennszülötteit a spanyol gyarmatosítók munkára fogták az ültetvényeken. tréfálkozni. akkor az a baj. amit szabad. akik öröklötten jobban tudják tudatukat uralni. mi az. amire vágyik. Pedig még a legmostohább körülmények sem tudják teljesen kiiktatni az áramlatot. hogy önmagát és a családját el tudja tartani. Amikor egy társadalom anómiában szenved. belefeledkezni egy olyan tevékenységbe. és végül nem szaporodtak többé. hogy vannak olyanok. hogy órákat kell sorban állni ételért. A neurofiziológia és az áramlat Ahogy vannak olyan emberek. szorongani kezdenek. hogy mi az. mintha kiemelkedne a papír síkjából. táncolni. végül feladták is kihaltak. Az elidegenedés sok szempontból ennek éppen az ellenkezője: az embereket a társadalmi rendszer arra kényszeríti. Valószínűleg sok kultúra tűnt el hasonló módon. Egyik véglet sem teszi a kontrollt lehetővé. A figyelem zavarai és a túlzott ingerbefogadás azért gátolják meg az áramlatot. hogy egyikük sem képes oly mértékben kontrollálni pszichikai energiáját. átlagosan több pontot kellett megfigyelniük a kétértelmű ábra megfordítása előtt. kegyetlen földjén megtanultak énekelni. mibe érdemes pszichikai energiát fektetni. míg az elidegenedés az unalomnak. akinek ugyanazt az értelmetlen feladatot kell a futószalagon ötszázszor végrehajtania. amikor elidegenedéstől. aztán perceptuálisan "meg kellett fordítania" – vagyis a felszínből kiemelkedő ábrát úgy kellett látnia. csodálatos faragásokat készíteni. hogy pszichikai energiát fektessen abba. amely arra az állapotra utal. Ilyen feltételek mellett nehéz belső célok iránt érdeklődni. akik jobb izomkoordinációs képességekkel születnek. amit nem.

Ez az öt jellemző tulajdonság egyértelmű párhuzamot mutat az áramlat-élmény jellemzőivel. és csak azt az egyet hagyta nyitva. a visszacsatolás egyértelmű. hogy a felvillanó fényingerre összpontosítson. azok a családok. beleértve azt is. amivel megnövelik az örömteliség lehetőségeit is. A koncentrációképesség és az áramlat közötti összefüggés világos. hogy némelyik embernek kevesebb külső fogódzóra van szüksége ahhoz. Bőséges bizonyítékok támasztják alá azt a feltételezést. ami talán az autotelikus személyiség neurológiai alapját szolgáltatja. A kevésbé rendezett családokban az energia nagy része 48 . amit úgy hívhatunk. ami nem. melyek autotelikus környezetet biztosítanak. valószínűleg megvan az a képességük. Azoknak a gyerekeknek. hogy félretegye a védelmi pajzsait. Végül pedig ott van a lehetőség. függetlenebbek a környezettől. Szabadon fordíthatják érdeklődésüket olyan tevékenységek fel. könnyebben függőségbe kerül a külső környezettől. a kísérletvezetők mérték az ingerekre adott kérgi tevékenységeket. mik a konkrét érzéseik és tapasztalataik. megvan a belső motiváció és a lehetőség. melyek fejlesztik az Énjüket. rengeteg pszichikai energiát megspórolnak a család tagjainak. akiknek csak néhány támpontra van szükségük ahhoz. hogy milyen felnőtt lesz majd a gyerekből. hogy valaki milyen könnyen éli át az áramlatot. külön átlagolva a vizuális és az audiális eredményeket. ami megnehezíti azt. Az első a világosság: a tizenévesek tisztában vannak azzal. hogy vállalják a következményeket. hogy megszegik a szülők által megszabott szabályokat – feltéve. hogy megjelenítsék tudatukban az eseményeket. hogy "autotelikus családi kapcsolat". hogy több lehetőség közül választhatnak. hogy szüleik mit várnak el tőlük. hogy a szüleiket az érdekli. hogy valaki örömre leljen az életben. A második a középpontban lét. akik bizonyos típusú kapcsolatban éltek a szüleikkel. A következő a választási lehetőségek megléte: a gyerekek úgy érzik. de további kutatásokat igényel majd. A neurológiai tények azonban még nem bizonyítják. akiknek nem kell folyton vitatkozniuk a szabályokon és az ellenőrzés módjain. Egy viselkedéses figvelemmérés pedig azt igazolta. A figyelmi tevékenység nemhogy több erőfeszítést igényelt volna tőlük. akik tudják. kontrollhelyzetben vannak és az esedékes feladataikra tudnak koncentrálni. boldogabbak és elégedettebbek voltak.az. amit a gyerekek úgy fognak fel. Ennek az öt feltételnek a megléte teszi lehetővé azt. a figyelem összpontosítása viszonylag erőfeszítés nélkül történik. hogy a több áramlat-élményről beszámoló csoport képes volt minden információs csatornán visszafogni a mentális aktivitást. Azok a gyerekek. hogy ez a csoport jobban teljesített tartós figyelmet igénylő feladatokban is. Hamilton eredményei szerint azok. hogy képet tudjanak alkotni tudatukban a külső világról. akiknek nem ilyen volt szüleikkel a kapcsolatuk. pontosan úgy viselkedtek. sokkal több esélyük van. hogy élményeiknek örüljenek. A család hatása az autotelikus személyiségre Az információfeldolgozás neurológiailag előnyös adottságaival azonban nem magyarázható meg kizárólagosan az. a legtöbb élethelyzetben sokkal erősebbek. nem pedig azzal törődnek. Azoknak az embereknek tehát. melyben a célok világosak. Azoknak a gondolkodása. amely lehetővé teszi a gyerek számára. vagyis az a bizalom. a családi kommunikációban a megfogalmazott célok és a visszacsatolás egyértelműek. A figyelemnek ez a rugalmassága – amely olyan éles ellentétben áll a skizofréniások minden ingernek kitett védtelen tudatával . hogy ugyanazt a mentális feladatot elvégezze. akik csak ritkán előfordulókról. hogy elég biztonságosan érezze magát ahhoz. gyakrabban tapasztalhatják meg az áramlatot. mert a lényeges mentális folyamatok kivételével minden egyebet le tudnak zárni. Azoknak viszont. Miközben a kísérleti személyek el voltak foglalva a feladattal. akik saját állításuk szerint ritkán tapasztaltak áramlat-élményt. akik gyakran éltek át áramlat-élményt. melyik az ok és melyik az okozat. Ezekre a szokatlan eredményekre az látszik a legvalószínűbb magyarázatnak. ami – szerintük – a helyzet szempontjából lényeges. Azok viszont. A Chicagói Egyetemen végzett egyik kutatásunk során Kevin Rathunde megállapította. A negyedik megkülönböztető jellegzetesség az elkötelezettség. mint azok a kortársaik. azoknál az embereknél viszont. hogy ki tudják szűrni az ingereket és csak arra koncentrálnak. mint az öröklődéssel. hogy a szülő–gyermek kapcsolat hosszan tartó hatást gyakorol arra. akik gyakori áramlat-élményekről számoltak be. amely ahhoz volt szükséges. hogy a kora gyermekkori élmények is sokban hozzájárulhatnak ahhoz. az eredményei meglepőek voltak: az agykéreg tevékenysége koncentráláskor visszaesett. hogy akik öröklötten jobban urai a figyelmüknek. hogy az áramlatot életük részévé tegyék. s így könnyebben rendezik új struktúrákba az eseményeket. és gyakrabban jutnak tökéletes élményekhez. hogy bebizonyítsuk.) Dr. akik olyan családi helyzetben nőnek fel. akik több helyzetben is képesek jól érezni magukat. Mi több. A figyelmi tevékenység általában további terhet jelent. Valószínűnek tűnik. illetve felvillanó fényekre figyelniük. hogy ők éppen most mit csinálnak. hanem épp ellenkezőleg: csökkent a mentális erőfeszítésük. mentesülnek a kaotikusabb háztartásokban megkövetelt többletfigyelemtől. Figyelmük hajlékonyabb. hogy némelyik ember miért érzi istenien magát egy buszmegállóban. míg mások halálra unják magukat a környezet érdekességétől függetlenül. ami érdekli. A kísérlet eredménye ugyanis inkább magyarázható tanulási folyamatokkal. hogy azok a tizenévesek. Kevésbé tudják kontrollálni saját gondolataikat. mivel az alaptevékenységen túl új információkat kell feldolgozni. Egy másik kísérletsorozatban egyrészt olyan diákoknak kellett laboratóriumban felhangzó hangokra. mi az. ami meg van engedve és mi az. hogy szüleik elvárásai Damoklész kardjaként függenek a fejük felett. akik nagy mennyiségű külső információt igényelnek ahhoz.A kísérlet azt sugallja. hogy vajon sikerül-e majd bejutniuk egy jó egyetemre vagy jó állást szerezniük. ahogy elvárható volt: a fényingerre reagálva az agykéreg tevékenysége felszökött az alapérték fölé. másrészt olyanoknak. akik nem szoronganak amiatt. (Ezt hívják "kiváltott potenciálnak". A tökéletes élményeket elősegítő családi köteléknek öt ismérve van. és önmagáról megfeledkezve belemerüljön abba. hogy egyre összetettebb cselekvési módokat kínáljanak a gyermekeiknek. mivel ideális előképzést biztosít ahhoz. akik megtanulták uralni a tudatukat. vagyis a szülők igyekezete.

Amikor elérték a céljukat. és képtelen kérdések egész tárát feltenni velük kapcsolatban. Mikor megkérdezték tőle. Richard Logan nehéz helyzetbe került emberek beszámolóit tanulmányozta. hogy a Lefortovo börtönben egyik rabtársa felrajzolta a világ térképét a cellája padlójára. Működik-e? Ha igen. világháborúban hosszú időt töltött egy náci börtön magánzárkájában: „Ha az elérhető élmények köre hirtelen beszűkül. hogyan? Vajon ki készítette és mikor? Mikor és hol láttam már ehhez hasonlót. hogy nem sok energiája marad belső jutalmakat nyújtó tevékenységekre. A különbségek azonban megjelennek akkor is. hogy milyen sok ilyen gyerek él a mi kultúránkban -. Az a gyerek. hiszen túlságosan egyszerű volt ahhoz. akivel rosszul bántak vagy gyakran fenyegették szeretetmegvonással – és sajnos egyre tisztábban látjuk. és olyan rejtett cselekvési lehetőségeket leltek bennük. (Kiemelés tőlem. megtapogattam a takarómat. azt válaszolta. így például Albert Speer. hogy annyi gyönyört csikarjon ki az élettől. megvizsgáltam az ablakszárnyakat meg a vécét. hogy műfordító versenyt rendeztek. vidámabbak és elégedettebbek. aki a dzsungeltáborban negyven kilót fogyott és egészségileg is leromlott. A többi tiszt nagy megrökönyödésére fantasztikusan játszott. és megjelenítette magában az út eseményeit és az eléje táruló tájakat. első kívánsága az volt. Tollas egy 49 . Ez a gyakorlat nemcsak abban segítette... még leromlott állapota ellenére is. míg leleményes titkos üzenetek segítségével sikerült megszámolni a szavazatokat. hogy az a gyerek. akkor muszáj azt a keveset megragadnunk. tornázott és verseket írt. magasságát és tájolását. mint kevésbé szerencsés kortársaik. Ezután a helyzettel összhangban lévő célokat tűztek ki maguk elé. és a kapott visszacsatolás segítségével közvetlenül figyelemmel kísérték a fejlődést. mikor a serdülők egyedül tanulnak vagy az iskolában vannak: a tökéletes élmény itt is elérhetőbb az autotelikus környezetből származó gyerekeknek. Hitler kedvenc építésze hónapokig azzal tartotta magában a lelket a spandaui börtönben. hanem láthatólag a fizikai készségeit is karban tartotta. hanem megelégszik azzal. Eva Zeisel keramikus. Megmértem például az ágyamat és hozzávetőleg összehasonlítottam az iskolai és a katonai ágyammal. A különbségek csak a barátaikkal szemben tűnnek el: ilyenkor mindkét csoport egyformán jól érzi magát. hogy a kegyetlen objektív körülményeket átváltoztatták szubjektíven befolyásolható élményekké. kiszámoltam a cella hosszát és szélességét. Ezek az emberek az áramlattevékenységek szabályai szerint jártak el. amelyeket aztán memorizált.elvész a vitákban és a csatározásokban. erősebbek. Cseppet sem meglepő. hogy a szülők kora gyermekkorukban hogyan viselkednek velük.. Végül abban egyeztek meg. hogy hadd golfozhasson egyet. és arra a végkövetkeztetésre jutott. hogy csak az tartotta őket életben.játékot" egymástól függetlenül több ember is felfedezte. hogy a fordítók Walt Whitman O Captain! My Captain! című versét fordítják majd magyarra. Logikus azonban. gondosan megválogatva az ütőket és ütésmódokat és rendszeresen változtatva a pályát. volt egy története egy éveken keresztül Észak-Vietnamban raboskodó pilótáról. akit a sztálini rendőrség egy évre a moszkvai Ljubjanka börtönbe zárt be. vajon melegek-e. míg a benevezett versek körbejárták az összes cellát. Ezután elkezdődött a komoly munka: mindenki hozzáfogott. akik képesek örömet lelni olyan helyzetekben. melyek hosszúsága és komplexitása hamarosan túlszárnyalja a szerény kinidulópontot.. a rabok több mint egy évig azzal foglalták el magukat.. hogy a gyerekek örömérző képességét az is befolyásolja. aki az Egyesült Államok Légierejénél dolgozott. olyan szorongva próbálja majd Én-érzetét összetartani. és emlékeztet-e még valamire? . fejben sakkozott önmagával. s hónapokig tartott. Ebben a témában azonban nem történtek olyan kutatások. Mivel sem papír. aztán elképzelte.. hogy a váci börtönben. függetlenül a családjuk jellegétől. Amikor az ággyal végeztem. Először ki kellett választaniuk a megfelelő költeményt. amelynek a legtöbb rab tudta az eredeti angol szövegét. ) Hasonló zsenialitással talál mentális cselekvési lehetőségeket és célokat minden magánzárkába zárt túlélő a terroristák által elfogott diplomatáktól a kínai kommunisták által bebörtönzött idősebb hölgyekig. aki a II. vagy fölemészti a gyerekek azon igyekezete. részben azért. mikor a gyerekek otthon vannak a családjukkal: itt az autotelikus környezetből származók sokkal boldogabbak. hogy Ázsián és Európán keresztül Amerikába utazik és mindennap megtesz néhány kilométert. ahol több száz értelmiségit tartottak fogva. akinek borzalmas gyerekkora volt. Valószínű. úgy tudott épelméjű maradni. hogy hosszabb ideig lekössön.. A költő Tollas Tibor. hogy képzeletbeli gyalogtúrát tett Berlinből Jeruzsálembe. hogy elkészítse a saját fordítását. mesélte. Először is figyelmet szenteltek környezetük legapróbb részleteinek is. amikor azonban végre kiszabadult. ami kínálkozik.. majd további hónapokat vett igénybe. melyek egy hosszabb időszakaszon át vizsgálták volna a szülő-gyerek kapcsolat ok–okozati viszonyait. AZ ÁRAMLAT-EMBEREK Az autotelikus személyiség jellegzetességei azokon az embereken figyelhetők meg. ha felnő. hogy képzeletben melltartót készített a rendelkezésére álló anyagokból. francia társalgásokat folytatott. hogy a fogsága minden egyes napján képzeletben végigjátszott egy tizennyolc lyukas golfjátszmát. azonnal feljebb tették a mércét és megdöbbentően komplex feladatokat állítottak maguk elé. melyek összeillettek (a körülményeket tekintve igen korlátozott) cselekvőképességükkel. sem írószerszám nem volt. Tipikus példája ennek Christopher Burney. mert ez volt az a vers. . hogy az autotelikus és a nem autotelikus családokban felnövő tizenévesek között a legnagyobb különbségek akkor jelentkeznek. Így hát kombinációk és asszociációk csodálatos sora indul el az elménkben. nem az öröm komplex élményét keresi majd. hogy az ép elméjét megőrizze. hogy lehet ez. Alexander Szolzsenyicin leírja. Ugyanezt a . gondolataink és érzéseink csak kevés táplálékot kapnak. Egyik ismerősömnek. melyeket mások elviselhetetlennek találnak. hogy törékeny Énjüket megvédjék más emberek rázúduló céljaival szemben. Sokan akkor is képesek sanyarú helyzetüket élvezetes küzdelemmé változtatni. aki a magyar kommunista rezsim legsötétebb időszakában éveket töltött magánzárkában. . ha eltévednek az Antarktiszon vagy börtönbe jutnak. amennyit csak tud.

ha megtanuljuk uralni testünket és érzékszerveinket. milyen módszerekkel. míg mások összeomlanak a külső viszontagságok hatására? Richard Logan olyan túlélők. mennyit is érhet egy emberi test. ahol a cél nem az Én felé irányul. Cabell . hogyan sikerült elérnie a személyes boldogságot: "Fokozatosan megtanultam. hogy átvegyék az irányítást önmaguk fölött. de belsőleg szabadok vagyunk. Az ilyen személyiség részben a biológiai örökség és a kora gyerekkor eredménye.. nem egykönnyen zavarják meg őket a kívülről jövő fenyegetések. mint Byrd admirális. olyan. A kémikusok. vagy olyan szerencsések.réteg szappant kent cipője talpára. Vannak emberek. integritásuk megőrzéséért ugyanezekhez a lépésekhez folyamodtak. az épp olyan. hogy úgy éreztem. amit mi ismerünk. és arra már nem marad elegendő belőle. a hús. hiszen a test értékét nem kémiai alkotórészei vagy az információfeldolgozást lehetővé tevő neuronhálók adják. Az ilyenkor bekövetkező pánik megakadályozza őket abban. hogy aktívan kapcsolódjon hozzá. újabb réteg szappant kent a cipőre. akkor is kell olyan értelmes célt keresnünk. amely jellemző az autotelikus személyiségre. Ha minden reményünk füstbe száll. aztán továbbadták a következő cella lakójának. Elég szabad pszichikai energiájuk marad arra. Nem sok ember tanul meg egy akrobata kecsességével mozogni. hogy közömbös legyek önmagammal és fogyatékosságaimmal szemben. mindössze néhány rongyos dollárra becsülik az egészet. a haj. Nézzük meg. Mindazonáltal ez fejleszthető készség. a csont és a bennük levő ásványi anyagok és nyomelemek értékét. hogy nekirohantak a szögesdrótnak. de elsődlegesen nem saját érdekeiket akarják érvényesíteni. akik összpontosíthatóbb. hogy új irányba fordítjuk pszichikai energiánkat. hogy új cselekvési lehetőségeket fedezzenek fel. miből merítenek erőt az emberek súlyos szerencsétlenségek alatt . minden körülmények között igyekeznek a lehető legjobbat nyújtani. Azok az emberek.nyomán arra gondol. aki az óceán átrepülése közben egyedül nézett farkasszemet az ellenséges elemekkel. ami a szexet művészetté emelné. átélni azt az örömöt. a gyógyír egyszerű: megpróbáljuk hasznát venni. vissza kell szereznünk az irányítást azzal. és a rabtársak mindegyiket értékelték és szavaztak rá." Nemcsak rabok számolnak be arról. ha a külső feltételek fenyegetővé válnak. akkor külsőleg lehetünk akár rabszolgák is. A tudósok időről időre eljátszanak azzal a gondolattal. amelyet gyakorlással és fegyelemmel tökéletesíteni lehet. Az én számomra a szögesdrót nem létezett. a tömeg feje fölé emelkedem. akik úgy próbáltak megmenekülni. hogyan lehet még a legmegalázóbb helyzetet is áramlat-élménnyé alakítani: "Néha. A fordítók írás közben egyenként megtanulták a versszakokat. és testi adottságait a lehető legkevésbé hasznosítja. Ha egyetlen tulajdonságot szeretnénk kiemelni. akkor az az ember önmagába zárkózik. aki négy sötét és hideg hónapot töltött el egy kis kunyhóban a Déli-sark közelében. Egyik becslési módszernek sincs azonban túl sok értelme. hogy azt tegyék. különböző tudományágakra. . ha levertek vagy boldogtalanok vagyunk. amit tenniük kellene. amit a test csinál. hogy miképp nyerik vissza a tudatuk felett az irányítást ilyen módszerekkel. akik főként azzal vannak elfoglalva. Más tudósok viszont a test és az agy bonyolult információtovábbító és -feldolgozó rendszerét véve alapul egészen más eredményre jutottak: szerintük egy ilyen érzékeny gép megépítése hatalmas összegbe kerülne – megütné a több százmillió dollárt. hogy a túlélők legfontosabb jellemvonása a "túlzott Én-tudattól mentes individualizmus". rugalmasabb neurológiai adottságokkal születnek. mintha megpróbálnánk kiszámolni az élet piaci értékét .. és nem él benne a vágy. mint Viktor Frankl és Bruno Bettelheim . aki ezt a lehetőséget teljesen figyelmen kívül hagyja. mikor csüggedt rabok között álltam az oszlopban. Szolzsenyicin nagyon szépen írja le. gondosan összeadva a bőr. de én mind e közben valahol messze szálltam. Bertrand Russell. hogy tárgyilagosan megfigyeljék és elemezzék környezetüket. benne rejlik az öröm lehetősége. Ha sikerül. egy Schiller-költemény következett. Amikor már fejből tudta a sort. figyelmemet egyre növekvő ütemben kezdtem külső tárgyakra összpontosítani: a világ állapotára.akik sokat írtak arról. . Miután a Whitman-fordítást elbírálták. amely köré az Énünket szervezhetjük. A TEST AZ ÁRAMLATBAN "Az ember csak rövid időre. a rímek és képek olyan özöne öntött el. akkor talán ez lehetne az. avagy olyan erős célra irányultság. amely a külső erők hatósugarán kívül esik. Ma már a legtöbb ember tisztában van az egészség és edzettség fontosságával. Vajon mi az. olyan emberekre.. de a test által kínált számtalan öröm lehetősége gyakran mégis kihasználatlan marad. ezzel pedig elveszíti a testtel 50 . és annak az életnek. Ha valakit nem érdekel a világ. akikben megvan ez a tulajdonság. Ezekben a pillanatokban szabad voltam és boldog. ami egyes embereket képessé tesz arra." Talán nem is lehetne jobban leírni azt. B. az életminőség javításának legegyszerűbb módja. 5. Sok olyan ember van. hogy megbirkózzon a külső valósággal." Ha unatkozunk. A rabok számlálása ugyanúgy folyt."az emberi test mégis sok gyönyörűséget tartogathat számunkra. hanem olyan felfedezők is. A test azért felbecsülhetetlen értékű. Ha megpróbálunk árcédulát ragasztani a testre és funkcióira. figyelmük befelé fordul. Ha a balsors meg akar minket bénítani. hogyan teheti magát valaki autotelikus személyiséggé. Egy idő múlva már tucatnyi változat keringett a börtönben. hogy visszaállítsa a tudat rendjét. A narcisztikus emberek. Voltak. kölcsönbe kapja a saját testét" – írta J. és nagyobb az esélyük arra. nyomai sem lennének. akik iránt szeretetet éreztem. hogy mennyit ér? Mindenben. hogy megpróbálják felbecsülni.ugyan milyen mértékegységekben mérve állapíthatnánk meg.' és fogpiszkálóval karcolta bele a betűket. amelyet egy saját rekordját megdöntő sportoló érez. olyan irányba. Mivel cselekedeteiknek belső motivációja van. hogy az Énjüket védjék. mert nélküle nem lennének tapasztalatok. egy művész friss szemével nézni. miközben géppisztolyos őrök üvöltöztek körülöttem. hogy a szüleik bátorították bennük a túlzott Én-tudattól mentes individualitást. egy ínyenc ízlésével kóstolni vagy olyan ügyességgel szeretkezni.. könnyen darabokra esnek szét. vagy Charles Lindbergh. századunk egyik legnagyobb filozófusa leírta. Mivel ezek a lehetőségek könnyedén elérhetőek.

nemes és ugyanakkor teljesen félresikerült törekvés. Ám ha kontrollálni tudjuk testünk működését. aki szárnyakat készített. az akár legendássá is válhat. ami a figyelem összpontosítását kívánja meg. Mindegy. Nem az olimpikonok kizárólagos joga. Ha a test képességeit kiműveletlenül hagyjuk. Vannak gerelyhajítók. noha nem teljes összefoglalása annak. hogy lássák. hogy kiaknázza a test lehetőségeit. az áramlat nem lehet pusztán fizikai folyamat: az izmoknak és az agynak egyformán részt kell venniük benne. fortius . ha úgy alakítjuk át. Az az öröm. A következő oldalakon áttekintjük néhány módját annak. a zeneileg képzetlen fül hangok összemosódó egyvelegét hallja csak. Mi több. a hallás. Mindegyik érzékszervi modalitás az öröm csaknem korlátlan lehetőségét hordja magában. hogy meghaladjuk testünk határait. ha egy kiművelt készség bemutatásának szándékával hajtják végre. kalapácsvetők. Napjainkban a baseball dobójátékosai azért lesznek gazdaggá és híressé. amennyi reálisan 51 . A mottó minden sportra magyarázatot ad: csináljuk jobban. a skótok óriási sziklatömbökkel csinálták ugyanezt.jó. emelkedhet kicsit magasabbra. amely megpróbálja az örömöt lefokozni az elfojtott szorongás elleni védekezés eszközévé. és megtanulunk rendet teremteni az érzékletek között. hegyekre mászik és barlangokba ereszkedik le. Még a legegyszerűbb fizikai cselekvés is élvezetes lesz. Néhány megátalkodott embernek a gravitáció szorításából való szabadulás vágyára kitalálták az úgynevezett "Ikaroszkomplexust". mivel az öröm az úszó elméjében jelenik meg. mint a futás szociálisan kidolgozott. A görögök feltalálták a diszkoszt. Helyet kap ebben a részben az érzékszervek megkülönböztetett használata. a durva ízlelőbimbók alig érzékelik az ízeket. akkor az entrópia átadja a helyét a tudat örömteli harmóniájának. Ezek között vannak olyan fizikai tevékenységek. GYORSABBAN. akkor áramlat-élmény lesz. Minden érzékszerv és minden motoros funkció hozzájárulhat áramlat létrehozásához. Hogy örömet leljünk például az úszásban. hogy pusztán a test mozgása nem kelt áramlatot – az elmének mindig jelen kell lennie. hogy elérje a napot. hogy egyedül kocogunk. tekézők. nem pedig betegségnek. ügyességet igénylő feladattá válik. versenyt futunk valakivel. Természetesen bizonyos értelemben minden céltudatos cselekedet felfogható a káosz fenyegetése ellen való védekezésképpen. Ikarosz mítosza. a legjobb szobrászok pedig halhatatlanná tették a nagy ókori diszkoszvetőket. ERŐSEBBEN Az olimpiai játékok mottója – altius. citius.az olimpiai mottó első tagja. Mint minden olyan magyarázat. kaotikus információk özöne az eredmény: az edzetlen test esetlenül és összevissza mozog. Az atlétika és általában a sport legtisztább formája az. mindenki számára nyitva áll. a test továbbra is csak egy viszonylag értéktelen húsdarab marad. mint eddig bárki. mert nagy gyorsasággal és pontossággal képesek a labdákat elhajítani. Ezek mindegyike a dobás alapvető képességén alapul. melyek a test edzésén keresztül uralják az elmét. A fizikai készségeken alapuló áramlat-élmények nemcsak kiemelkedő sportteljesítmények ben jelennek meg. hogy megpróbálják eddigi teljesítményüket meghaladni. szerepel a szeretkezés magasabb fokra való emelése és különböző keleti tudományok. Ám hogy valaki milyen messze tud eldobni egy bizonyos súlyt. tárgyakat hajít és kap el. hogyan tapasztalhatja meg a test az áramlatot. Bármilyen kevéssé fontosnak tűnik a kívülálló számára egy sporttevékenység. mint a sport és a tánc. mehet egy kicsit gyorsabban és lehet egy kicsivel erősebb. a legvadabb csúcsokat megmászni és magasan a föld fölött repülni – a legörömtelibb dolgok. meg olyan ezoterikusabb kedvtelések űzői.kapcsolatos áramlat-élmények lehetőségét is. és korlátlan örömforrás-lehetőségeket kínál. a test egyszerű elmozdítása a tér egyik pontjáról a másik felé komplex visszacsatolássá válik. Ha érzékszerveink működését nem fejlesztjük. ki hajít a legmesszebb egy fatörzset. akik valóban ki akarják művelni a tevékenységekhez szükséges készségeket. még a kisbabák is remekül csinálják.mint a mexikói tarahumara indiánok. amikor az emberi test lehetőségeinek a határait feszegetjük. Az altius – magasabbra . akik erre nem hajlandók. Azoknak. érint. melyekre az ember képes. a svájciak ünnepi alkalmakkor összegyűltek a hegyi réteken. A tárgyak hajigálása például meglehetősen triviális képesség. vagy . sőt akár kellemetlen is lehet. MAGASABBRA. Amikor egy olyan természetes funkció. hogy élvezze. az élet minősége alig éri el a közömbös szintet. Az emberiség egyik legrégibb álma. érzéketlen szemmel nézve csak érdektelen vagy csúnya látványban lehet részünk. Az emberi test több száz különböző funkció ellátására képes – lát. Még magasabbra ugrani. Mielőtt tovább kutatnánk. hogy csak néhányat említsünk –. a látás és az ízlelés is. hogyan járul hozzá a fizikai tevékenység a tökéletes élmény létrejöttéhez. hall. a kosárlabdázók meg azért. Bizonyos gondolatok. hogy az ember elég jól megtanuljon úszni ahhoz. már hosszú ideje a civilizáció elérhetetlen céljairól szóló példabeszéddé vált. ha hihetünk a járóka körül heverő játékok tanúbizonyságának. hogy örömöt leljenek abban. fut. de még akkor is inkább az egészség jelének kell értékelni az örömszerző cselekedeteket. Mindenki. amely ahhoz szükséges. késztetések és érzések nélkül lehetetlen elérni azt a fegyelmezettséget. Minden kultúra élvezetes tevékenységek sorát alakította ki. ez is sántít. mert beletalálnak a hálóba. A föld fölé való emelkedés egy másik egyetemes emberi vágy. ami tökéletes élményt nyújt és erősíti az Ént. ahhoz rendelkeznünk kell megfelelő készségekkel. hogy kiszakadjon a gravitáció kötelékeiből. célirányos és megfelelő szabályok szerint lebonyolított. de csak olyan emberek számára. mint például a bumeránghajítás meg a horgászzsinórok kivetése. mégis igen komoly dolog. hogy áramlatot hozzon létre. és ezen cselekedetek mindegyike áramlat-élménnyel járhat. nyomatékosan ki kell jelentenem. akik bizonyos ünnepségek alkalmával több száz mérföldet is futnak a hegyekben – komoly rituális színezetet adunk a fizikai teljesítménynek. úszik. A folyamat lényeges lépései: (a) tűzzünk ki egy általános célt és annyi kisebb célt ezen belül. legyen bármilyen rossz formában. hogyan lehet a testi folyamatok kifinomult felhasználásával javítani a tapasztalatok minőségét.

csaknem ösztönösek lennének. hol vannak. Elkövetik a szokásos hibát. Az eredmények azt mutatták. Vannak nézegethető kirakatok. A séta a legközönségesebb foglalatosságok egyike. az adott helyzet és esemény határozza meg. Azonban. amin jelzik. melyek a testet használják fel örömforrásnak. melynek során a tömeg. Némely sétáló arra specializálja magát. de általában kevésbé emlékezetes az élvezet is. s viszonylag több pszichikai energiát kívánnak. akik úgy időzítik lépteiket. és nem sikerül folyamatosan alkalmazkodnia hozzá. mint amikor olcsóbb szórakozási formákat választottak. akik nem választanak célt. Egyik kutatásunk során feltettük a következő kérdést: akkor boldogabbak-e az emberek. ahogy már láttuk. legyen az föld. Akkor voltak a legboldogabbak. hogy óramű pontossággal járja be mindig ugyanazt az útvonalat. hogy ott majd jól is érzik magukat. A tapasztalt gyalogló könnyedén és a lehető leggazdaságosabb mozgással halad még egy nehéz ösvényen is. rövidítve: ESM). elektromos áramot vagy más mérhető energiaforrást. autóvezetés vagy tévénézés -. amit nyújt. Valahányszor a készülék felberreg. mintha teljességgel intuitívak. megfigyelhető emberi arcok és hangok és érintkezési formák. Ha valakinek nincsenek céljai és készségfejlesztő tervei. amely nagy anyagi ráfordítást igényelt – drága felszerelést. hogy kiválasztja a legrövidebb utat. Vannak. ami a testnek az elképzelhető legegyszerűbb használati módja. csaknem művészetté válhat. aki arra büszke. A MOZGÁS ÖRÖMEI A verseny. hogy a séta Én-tudat nélküli. amelyet a Chicagói Egyetemen fejlesztettünk ki. az öröm nem attól függ. de élvezni nem élvezi egy csöppet sem. hogy csupán a konkrét valóság. amikor egyszerűen csak beszélgettek. tekintetbe véve a test súlypontját. és osztályozzák lelkiállapotukat is egy hétfokú skála szerint. ami a "nagyon boldog"-tól a "nagyon szomorú"-ig terjed. és egyre finomítsunk a tevékenység adta lehetőségeken. milyen rendkívül kifinomult művelet az. ahogyan lépéseit folyamatosan a terephez hangolja. hogy milyen gyorsan és mennyire könnyedén tettük meg az előre kitűzött távolságot. mert az edzésre szükség van. Egy hegyi ösvényen gyalogolni már egészen más ügy: egy gyakorlott kiránduló számára minden egyes lépés új. hogyan. amelyeken el lehet tűnődni. a városi környezet történelmi és építészeti utalásai rendkívül változatossá tehetik a sétát. amikor önmagukból "fektetnek be" többet? Ezekre a kérdésekre próbáltuk megtalálni a választ az Élményértékelő Mintavételi Eljárással (angolul: Experience Sampling Method. A tömeg által nyújtott társadalmi ingerek. és milyen új érzéseink vagy gondolataink támadtak az út folyamán. vagyis összekeverik a formai és a lényegi tulajdonságokat. Cél lehet az is. mások szeretik váltogatni az úti célokat. Jó példa erre a séta. emeljük meg a tétet. mikor a lámpa zöldre vált. Az öröm eme lehetőségei persze tudatos működés eredményeképp jönnek létre. és végül (e) ha a tevékenység kezd unalmas lenni. akkor mélyen élvezetessé válik. a sebesség és a súrlódás egyidejű figyelembevételével kiválasztja a legjobb megoldást. a lendületet. A városban a terep önmagában nem nyújt kihívást. Egy séta során több célt is kitűzhetünk magunk elé. hogy mit csinálsz. és mégis összetett áramlattevékenységgé. hogy az emberek kapnak egy kis elektromos jelzőkészüléket meg néhány kitöltendő kérdőívet. hogy az a legkedvezőbb legyen az egyensúly szempontjából. Lehet tehát. és nem történnek meg azokkal. (c) összpontosítsunk arra. hogy egyszerűen muszáj részt vennie ezekben a tevékenységekben csak azért. amikor kertészkedtek. Az ilyen emberek számára az. de ha célunk van.megvalósítható. hogy kialakítsuk a magunk egyéni stílusát. és olyan hatást keltenek. vagy akkor. hiszen a tevékenységek széles skálája képes ritmikus vagy harmonikus mozgással 52 . amit éppen csinálunk. amit majd a talp érint. hogy fel tudjuk használni az elérhető lehetőségeket. ezek a tevékenységek csak kevés anyagi forrást vesznek igénybe.is lehet unalmas vagy kellemetlen. kötögettek vagy a hobbijukkal foglalkoztak. hogy pontosan akkor érjenek a kereszteződéshez. hogy amikor az emberek olyan szabadidős tevékenységet folytattak. van.és szabadidős sportok nem kizárólagos eszközei az olyan fizikai tapasztalatoknak. (b) találjunk módot arra. a válaszadók kitöltenek egy kérdőívet. és az előzőtől eltérő feladatot jelent: úgy kell följebb lépni. ám ha a gyalogló nem szerez megfelelő információt a terepről. a módszer lényege az. ha valaki úgy közelíti meg a helyzetet. mennyi érdekes dolgot láttunk. A visszacsatolás magában foglalhatja. akkor a séta csak unalmas lötyögés. míg a külső forrásokat igénylő tevékenység gyakorta kevesebb figyelmet kíván. Ezen belül kiválaszthatunk bizonyos látnivalókat vagy olyan helyeket. rendszertelen időközönként megszólaltatja. ha uralmunk alatt tartjuk a folyamatot. és milyen úton. hogy a kiválasztott célhoz képest mérhessük haladásunkat. magától értetődően azt jelenti. A nagyvárosokban élők számára a sima járda és a derékszögű utcák megkönnyítik a séta fizikai részét. valójában mégis nagyon intenzív. pl. Sok ember belekerül a taposómalomba testgyakorlás közben – makacsul végzi. A fizikai jóllétet tökélyre vivő gazdaságos mozgás kifejlesztése is lehet cél. jelentősen kevésbé voltak boldogok. mások pedig a legérdekesebb útvonalat részesítik előnyben. fényt derít arra. (d) fejlesszük ki az ahhoz szükséges készségeket. és az. szikla. akkor vagy elesik. ahol majd meg akarunk állni egy kicsit. Ezek a számítások természetesen jobbára automatikusak. A séta által nyújtott lehetőségek a környezettől függően nagyon különbözőek lehetnek. koncentrált figyelmet kívánó tevékenység. de a készségek kifejlesztésére más lehetőségek is akadnak. A tevékenységben rejlő nehézségek késztetnek bennünket a koncentrálásra. Másfelől a sport és a testkultúra ezeregy kifinomult formája – a jógától a teniszen és a biciklizésen át a harcművészetekig . vagy hamarosan elfárad. hanem inkább attól. és feltételezik. hogy elmennek valami divatos fitness-klubba tornázni. hogy hogyan mozgassuk a testünket könnyedén és hatékonyan. mert divatosak vagy jót tesznek az ember egészségének. a felületet. akik igyekeznek minél többet járni az utca napos oldalán télidőben és az árnyékoson nyáridőben. fű vagy faág. Vannak. gyökerek. Egy rádióadó a csipogót egy héten át naponta nyolcszor.: motorcsónakázás. mit csinálnak és kivel. amikor több anyagi forrást használnak fel szabadidős tevékenységük folyamán. mit élnek át. Ahogy már korábban leírtam. így például megválaszthatjuk az útvonalat: hová megyünk.

amely a fizikai készségek fejlesztésére koncentrál. az udvarlás szertartása. hogy a válasz attól függ. érdekesebbé és kihívásokkal telítettebbé varázsolhassuk. hogy a szexualitásnak korlátokat szabjon és megfelelő keretek közé terelje: számos komplex társadalmi intézmény csak azért létezik. Most már része az életemnek. Itt egy jellegzetes vallomás azon táncosok egyikétül. ijesztő. A legtöbb kultúra kifinomult. csak a késő középkorban bukkantak fel a dél-francia kastélyokban lebzselő trubadúrokkal együtt. vérlázító. Bizonyos értelemben az erotika úgy viszonyul a szexhez. részben azért küzdünk hatalomért és státuszért. Tényleg mindig örömteli-e a szex? Mostanra az olvasó már kitalálhatja. Ez egyáltalán nem meglepő. amikor jól megy minden. Vannak más olyan kifejezési formák is. legostobább szereposztás is örömteli felszabadulás a mindennapi viselkedés sablonjai alól. hogy egy nemi erőszakot fizikailag nem lehet megkülönböztetni egy bensőséges szeretkezéstől." "Valahogy fizikailag jól érzem magam tőle. hogy "a szerelem mozgatja a világot". Az "Amerikából jöttünk" meg a hasonló társasjátékok azért olyan népszerűek. ahhoz csak megfelelő egészség és szándék kell. szükséges céloktól. Az eredeti tökéletes élményből vagy értelmetlen szertartás. mintha a vallások korai szakaszában a kultúra magába olvasztotta volna a szexualitás nyilvánvaló vonzerejét. elsősorban a szex jut az eszükbe. melyek ma az intim kapcsolat elválaszthatatlan velejárói. A korai termékenységi rítusok. A szexualitás valódi jelentőségét azonban csak akkor nyeri el . hogy örömet leljünk a szexualitásban. A Káma-Szutra és a hasonló. 53 .. semmilyen speciális készségre nincs szükség. Abban van minden. akkor maga a mozgás az. . és az első élmények után kevés fizikai újdonsággal találja magát szemben az ember. gyakran vallásos színezetű módszereket dolgozott ki az erotika tanulására és gyakorlására. hogy a test kifejezőkészségét kontrollálni tudja. hogy a szexet örömtelivé tegyük. hiszen a nemiség általános jutalomértékkel bír.. és mozdulatoddal próbálod kifejezni magad. ilyen a színészet és a pantomim." A tánc öröme gyakran olyan intenzív. idővel könnyen unalmassá válik. Ahogy már a sportnál mondottuk. hogy a szexuális ingerek önmagukban általában élvezetesek. hogy elvonhatja a pszichikai energiát más. hogy az emberek sokszor lemondanak a kedvéért más lehetőségekről.. Ugyanazt a szexuális aktust át lehet élni fájdalmas. akkor valóban a zene nyelvén beszélek. mi történik a résztvevők tudatában. Lehet. örömöt ad. Az amatőr táncosok épp olyan jó1 érezhetik magukat anélkül hogy föláldoznák minden más céljukat a harmonikus mozgásért. semleges. Amikor jól megy. nem kell valakinek hivatásos sportolónak lennie ahhoz. nemcsak a pusztán fizikálisak vannak jelen. mert az emberek egy időre levethetik megszokott identitásukat és más szerepeket játszhatnak. mintha eksztázisba esnék. amikor már beleépülnek a pszichológiai dimenziók is. hogy ezt a szükségletet megzabolázza. melyekre aztán összetettebb gondolat. így éri el.és viselkedésmintákat építhet. Így beszélnek a táncparketten való mozgás öröméről: "Ha már benne vagyok. a terhesség túlságosan nagy akadály a karrier szempontjából. amelyek a faj fennmaradását biztosító megtermékenyítéshez vezetnek. hogy csodáljanak és szeressenek bennünket. mint a sport a fizikai tevékenységhez. Testbeszéd. egyfajta kommunikációs eszköz. ami különleges lebegést. Az ő hatásukra terjed el az "édes új stílus" Európa többi részén." A csoportban levő hatvan hivatásos. Hogy valaki gyönyörűségét lelje a szexben. Az idősebbek közül sokan bizarr és értelmetlen rituálénak tartják a diszkókban meg klubokban való táncot. Biztonsággal kijelenthetjük. sok utazás. meg azoknak az embereknek a közös nyelvén. kalandozás egy másik élet lehetséges birodalmába. Megizzadok. házasulandó korban levő táncos közül csak hárman voltak házasok és csak egynek volt gyereke. pedig a tinédzserek számára fontos örömforrást jelent. modern kézikönyvek segítenek az erotikus készségek kifejlesztésében. csak finom utalás arra. nyugati fejlemény. és olyan alapul használta volna. Az. Nehéz volt nagyon: kevés pénz. az érzelmek bevallása a szeretőnek. hogy vonzóak legyünk. pszichológiai hatásuk szempontjából mégis egy világ választja el őket. örömteli vagy eksztatikus élményként – attól függően. Ezek közül a tánc valószínűleg a legősibb és a legjelentősebb mind közkedveltségét. hogy képesek legyenek eltartani egy partnert és egy háztartást. önmagamnak. öltözködünk és fésülködünk. sokan azért állnak munkába. a görög Dionüszosz-misztériumok és a gyakori összefüggés a prostitúció és a papnők között csak néhány példa erre. A történészek szerint a szerelem művészete viszonylag új. Még a legügyetlenebb. hogyan illeszkedik bele valakinek a céljai közé. Azért mosdunk meg. A szexuális kapcsolat iránti vágy olyan erős. A vágyakozás. mintha lázam lenne. Mint az összes többi örömforrással. Épp ezért minden kultúra nagy erőfeszítéseket tesz annak érdekében." "Mozogsz körbe a többiek között. mind lehetséges komplexitását tekintve. A tánc szeretete tartotta bennem a lelket. A szexualitás ápolásának egyik formája az erotika. kellemes. akik ott vannak. Az a mondás. A románc – a dél-francia újlatin kultúra talaján sarjadó udvarlási rítus – a lehetőségek valóságos kincsestárát nyitotta meg a szeretők előtt. hogy ha nem alakítjuk át örömteli tevékenységgé. talán csak a túlélés és az evés-ivás szükséglete múlja fölül. akiket Massimini professzor csoportja interjúvolt meg Milánóban: "Kezdettől fogva balett-táncosnő akartam lenni. Olyan. a szexszel is úgy áll a helyzet. A legelzártabb új-guineai törzstől kezdve a Bolsoj-balett kitűnő tagjaiig a test válasza a zenére széles körben elismert és gyakorolt formája az örömszerző élményeknek. az evolúció ügyes trükkje. hogy a szexuális tevékenységet változatosabbá. ami nélkül nem tudnék élni. A görögök és a rómaiak szexuális gyakorlatában kevés kivételtől eltekintve nem volt túl nagy szerepe a romantikának.áramlatot elérni. Szerencsére számos mód van arra. élvezetes. és az anyám mindig dohog a munkám miatt. olyan.. hogy a legtöbb tettünk mögött közvetve vagy közvetlenül szexuális szükségletek húzódnak meg. hogy genetikailag arra vagyunk programozva. hogy az egyedek szeressék az olyan tevékenységeket. A SZEX MINT ÁRAMLAT Amikor az emberek örömteli dolgokra gondolnak. amelyeknek az eszköze a test. vagy függőséghez vezető szokás válik. javaslatokat és célokat fogalmaznak meg.

Nyugaton nem születtek a hátha-jógához hasonló rendszerek. a népesség nagy többségének a nemi élete minden kultúrában eléggé alacsony szinten zajlott. amelyek alkalmasak a figyelem szabályozására. a romantikát már nemcsak élvezetesnek. Eleinte nagyon könnyű örömöt. hanem örömtelinek is találták. Az alapelv a fontos: a szexualitás az élet bármely más területéhez hasonlóan úgy tehető örömtelivé. ehhez pedig a partnereknek új lehetőségeket kell felfedezniük önmagukban és egymásban. megértsük őt és segítsünk céljai elérésében. hogy képzett zenészek. Az apró részletek nem is fontosak. hogy egyre összetettebb tevékenység legyen belőle. melyek a fiatalt akár hetekig is áramlat-állapotban tartják. akkor sok együttes kaland vár rájuk: együtt utazni. hogy az indiaiak megszállottsága az önuralom technikáiva1 kapcsolatban és a fizikai környezet anyagi kihívásainak teljes figyelmen kívül hagyása ahhoz vezetett. aminek a neve hátha jóga. ami akár egész életünkön át elláthat minket áramlat-élményekkel. az első szeretkezés mind olyan új élményeket jelentenek. és ezzel kimeríti a környezetet. Érdemes sorra venni előnyeit. a gésáktól nemcsak azt várták el. ha nem dolgoznak azon. Eleinte a testi jellegű kihívások elegendőek az áramlat előidézésére. melyet Patandzsali állított össze körülbelül ezerötszáz éve. A japánok elképesztően sokoldalú hivatásos szeretőket neveltek. Sajnálatos módon ez a professzionalizmus . akik ezeknek a követelményeknek képesek voltak megfelelni. A "rendes" emberek az egész világon kevés energiát szentelnek a szexualitásnak. Számos ember életében azonban ez az eksztatikus állapot csak egyetlenegyszer következik be. Mivel messze járnak a tökéletességtől. hogy tehetetlenség és apátia uralkodott el a források szűkössége és a túlnépesedés által térdre kényszerített népesség nagy részén. meg kell állapítanunk. aztán a testet mint egészet dolgoztatja a tudattal együtt egy rendezett rendszer részeként. hogy a keleti civilizációkhoz képest gyermekcipőben járunk. hogy amihez csak nyúl. a szaporodásnak és az ahhoz kapcsolódó szokásoknak. egész életre elegendő feladat. amikor már nemcsak fizikai gyönyört érzünk és a romantikus kapcsolat örömét tapasztaljuk meg. milyen gondolatok és érzések. Hogy ezt a célt elérje. hogyan tegyünk szert a tudatunk feletti uralomra. azt azonnal gyorsan elfogyasztandó forrássá változtatja. Különösen nehéz több éven át örömet lelni a szexben ugyanazzal az emberrel. A kínai és indiai kurtizánok és a török odaliszkok ugyanilyen ügyesek és képzettek voltak. Lehetetlen. azt kell eltanulnunk a keleti vallásoktól.Azok. sőt akár gyönyört lelni a szexben. jobban szeretnek hallani róla vagy a "hivatásosokat" figyelni. Hogy ezek közül a megközelítések közül önmagában egyik sem bizonyul ideális életvezetési programnak. Úgy is mondhatnánk. A TEST FELETTI VÉGSŐ URALOM: A JÓGA ÉS A HARCMŰVÉSZETEK Ha a testről és a felette való uralom elsajátításáról esik szó. A kapcsolatnak komplexebbé kell válnia. Az első két szint az "etikai fekészülés". az ő helyzetéhez mi illik. de még ezek is messze elmaradnak a jóga mögött. hogy olyan mentális és fizikai gyakorlatokat rögzítsenek. A harmadik dimenzió felbukkanásával a szerelem olyan összetett folyamattá válik. azt világosan mutatja az a tény. minden cselekedet örömtelivé és jelentőségteljessé válik. a növekvő készségek nyolc szintjét írja le. a jama azt 54 . hogy a partnerek meg ne unják egymást. figyelmet kell szentelniük egymásnak – így megtudhatják. nagyjából ugyanebben az időben. tervezgetni és aztán valóra váltani a terveket. A gyakorlatban az első lépés. Hogy ezeket felfedezhessék. hiszen fiatal korában akármelyik bolond képes beleszeretni valakibe. ami a módszer céljára utal. de ha a romantikus szerelem és a másik iránti szeretet nem fejlődik ki. hogy értékelni tudják a költészetet és a művészetet is. A valódi romantika ebből a szempontból is sok hasonlóságot mutat a sporttal: az emberek ahelyett. az "első szerelem" után egyetlen további kapcsolat sem annyira izgalmas többé. a pszichikai entrópia visszaszorítása. akkor a kapcsolat előbbutóbb állóvízzé alakul. gyerekeket felnevelni. és nem sajátítanak el megfelelő készségeket a kapcsolat gazdagítására. mindenkinek magának kell rájönnie. aki szeretné jobban irányítása alá vonni a pszichikai energiát. mint bármely más tevékenységgel kapcsolatban. A romantikus szerelem mindig is a fiatalságra korlátozódott és azokra. attitűdök megváltoztatására irányul. hogy először a test különböző részeit köti össze egymással. azt India és a TávolKelet a tudat fölötti közvetlen uralom terén sajátította el. akiknek elég idejük és pénzük volt ahhoz. Másfelől azonban a Nyugat uralma a materiális energia felett azt kockáztatja. a jóga alapszövege. Hogyan tartsuk életben a szerelmet? A válasz ugyanaz. "a tudat rendezése". milyen álmok lakoznak a partnerük lelkében és elméjében. Más civilizációkban is megfigyelhető a szexualitás hasonló kifinomulása. hogy újabb és újabb tartalmakat fedezzenek föl egymás társaságában. hogy . A test edzésének nagy keleti módszerei közül az egyik legrégibb és legszerteágazóbb az a gyakorlatsor.noha magas szintre fejlesztette a szexuális élmények komplexitását – közvetlenül nemigen segítette hozzá az embereket. Valószínűleg a többi emlősökhöz hasonlóan az emberek sem természettől monogám beállítottságúak. hanem valódi szeretetet érzünk partnerünk iránt. Ez már önmagában is egy soha véget nem érő folyamat. A szexualitás harmadik dimenziója akkor tárul föl. táncosok és színésznők legyenek.járomba fogni". de azt is. az első csók. amit az áramlat pszichológiájáról tudunk. Amit a Nyugat a materiális energia felhasználása terén elért. vagyis hogy az egyént összekösse Istennel úgy. Ekkor megint új feladatok jelennek meg: hogy a partnerünket egyszeri és egyedi személyként tudjuk megbecsülni. hogy örömteli legyen. és hasznos modellnek bizonyulhat mindenki számára. hogy az élmények minősége általánosan javuljon. Szanszkritül a jóga annyit tesz. ugyanazokat a könyveket olvasni. hogy elmerüljenek benne. Az első randevú. hogy személyesen részt vennének benne. mert a jóga több területen is egybeesik azzal. mielőtt a tudat feletti uralmat tanítani kezdené. Ha valaki már kezdi valóban megismerni a másikat. Talán Szent Benedek vagy Szent Domonkos kolostori szabályai és persze Loyolai Szent Ignác lelkigyakorlatai járnak legközelebb ahhoz. A tökéletes társadalomnak egészséges egyensúlyt kell létrehoznia a spirituális és a materiális világ között. ha hajlandónak mutatkozunk átvenni felette az irányítást és úgy művelni.

azt nem lehet eldönteni kizárólag a jóga érdemei alapján – össze kell vetni a beléfektetett erőfeszítéseket más lehetőségekkel összehasonlítva. melyek segítenek a figyelmet meghatározott irányba terelni. mert tisztán mentális műveletek. Egy másik érv a két folyamat hasonlósága mellett az. hogy az illető "tartóztassa meg magát" olyan cselekedetektől és gondolatoktól. Ezeknek is több változatuk van. hogy tartsuk őket benne. milyen támadó vagy védekező mozdulatokat kell megtennie. Ide tartozik a dzsúdó. A legnagyobb eltérés az. Lemondani az Énről összes ösztönével. a fösvénységtől. először azt tanuljuk meg. a dzsiu-dzsicu. csak a testi teljesítményre helyeznék a hangsúlyt. mely közben a test és az elme mindennapjainkban tapasztalható kettéválása eltűnik. Az intenzív meditáció avagy a dhjána a következő lépés. Végül is a jóga nyolc állomásából hét azzal foglalkozik. vagyis a tisztaság. melyek inkább japán eredetűek. amelyen egy fickó valami pelenkaszerű dologban fejen áll és a lábszárát összekulcsolja a nyaka mögött. Keleten a harcos azért küzd. melyek árthatnak másoknak . akik inkább a jóga és az áramlat között fellelhető különbségeket hangsúlyozzák. ahol már nincs szükségünk az előző fázis külső ingereire sem. hogy a tudat feletti uralom egyre magasabb szintű készségeit építse fel gyakorlójában. Úgy tűnik. melyek a jóga gyakorlóját – a jógit – képessé teszik arra.a hamisságtól. kyudo (íjászat) és a ninjutsu. hogy hogyan jön létre ez az élmény. Mivel a jóga olyan kulturális erők terméke. Annak részletei. mint az áramlat-élmény felidézésének egyik legrégibb és legrendszeresebb módszerét. Vannak azonban olyan kritikusok. ami segít ellazítani a testet és stabilizálja a légzés ritmusát. amit a nyugatiak mind jól ismernek valamilyen könyv címlapjáról. ahogy egyedi módon épül fel minden áramlattevékenység a horgászástól kezdve az autóversenyig. és ezért nagy hangsúlyt helyeznek a tudatformáló készségekre is. Épp ezért ésszerű úgy tekinteni a jógát. a jógában éppúgy egyediek. Hogy a jóga . Lehet. olyan szokások kifejlesztését. hogy gondolkodnia kellene azon. megkönnyítve így a felette való uralmat. hogy mint a nyugatiak. Mindkettő az összpontosítás. részben pedig azért. az Én összeszedettségének legvégső állapotát. hogy csak olyasvalaki képes rá. amikor villámsebesen tud cselekedni az ellenféllel szemben anélkül. azt állítják. és ilyenformán az előző állapot. A harmadik szakasz ászanákból. ha nem lenne teljesen a hatalmában a feladás pillanatában is. és az állítólag utána következő felszabadulás már nem is olyan lényeges – és inkább tekinthetőek az előző hét szakaszban végzett tevékenység visszajelzésének. hogyan tartsuk a dolgokat tudatunkon kívül. A jóga és az áramlat közötti hasonlóság rendkívül erőteljes. a vállalkozás valódi célját igazolja. Az Énjét nem tudná feladni. milyen közel áll a jóga célja az áramlat-tevékenységek céljához . úgy írják le a szamádhit. a Tai Chi Chuan – az összes fegyver nélküli harc Kínából eredő formái –. Ez az ellentét azonban inkább csak mondvacsinált.ahhoz. mint ahogy a folyó beleömlik az óceánba. Végül a jógi elérheti a szamádhit. ahol és amiben megalkották. ahogy a hegy csúcsa is csak azért fontos. vagyis a test feletti uralom segítségével szeretne elérni egy olyan örömteli állapotot. hogy átvegye az uralmat afölött. A keleti harcművészetek egyformán igyekszenek a tanítványok lelki és szellemi állapotát is átformálni ahelyett. A dhárana. valamint a kendo (vívás).) A negyedik fázis a pránájama. a nijama az engedelmességet foglalja magában. a tanulás és az Istennek való engedelmeskedés szokását. Ebben a szakaszban meg lehet tanulni. Már ebben a fázisban is látható. aki önmagát a legteljesebb mértékig uralni tudja. addig a jóga és sok más keleti technika éppen az eltörlésére. akik eljutottak idáig. a kéjvágytól. hogy a jóga és az áramlat végeredménye gyökeres ellentétben áll egymással. Megéri-e a jóga nyújtotta kontroll lehetősége a pszichikai energia olyan fokú befektetését. és mintha minden évben egy újabbal bővülne a csoportjuk. hogy hosszan összpontosítson anélkül. helyes lépés. vagyis a légzés irányítása. hogyan vonjuk vissza figyelmünket a külső tárgyaktól az érzékszerveinkbe érkező jelek irányításával – hogy csak azt lássuk. hogy elérje azt a pontot. tulajdonképpen gondolhatunk ajógára úgy is. és helyébe az elme harmonikus egy pontra irányulása lép. a pratjáhára tükörképe. ami az elmében történik. Noha a hátralévő három fázis valójában már nem ennek a fejezetnek a körébe tartozik. Ezekre a harcművészetekre nagy befolyással volt a taoizmus és a zen-buddhizmus. amikor a meditáló és a meditáció tárgya eggyé válnak. hogy a harc örömteli művészi teljesítménnyé lesz. mint egy rendkívül átgondoltan megtervezett áramlat-tevékenységre. a tolvajlástól. mert ezek a mentális technikák a korábbi testi gyakorlatokon alapulnak. a tae-kwondo. Azok. hogy a hegymászást. szokásával és vágyával együtt olyan természetellenes cselekedet. a kung fu. a karate. a "belekapaszkodás" az a képesség. hogy felülemelkedjen az érzékek követelésein. A következő két fázis a testi felkészülést irányítja. hogy a jóginak még a felszabadulás legvégső állapotában is fenn kell tartania az uralmat a tudata felett. Aszamádhi. hogy elfáradna vagy elkalandozna. 55 . Lehet tehát azzal érvelni. melyben az Én teljességgel el tud feledkezni saját magáról. mint életük legörömtelibb élményét.kívánja. nem pedig testi gyakorlatok segítségével irányítják `a tudatot. Akik erre képesek. vagyis különböző ülésmódok és pózok gyakorlásábó1 áll. mint valódi. hogy fáradtságot vagy kényelmetlenséget érezne. ha a harcművészeteket az áramlat egy különleges formájának tekintjük. melyek a történelem folyamán csak egyetlenegyszer bukkantak fel. a pratjáhára ("visszahúzódás"). magán hordja annak a helynek és kornak a bélyegét. ahol az egyedi Én beleolvad egy egyetemes erőbe. amely az előkészítő gyakorlatokat és a valódi jógát elválasztja egymástól. és lehetővé teszik számára. hogy míg az áramlat az Én erősítésére törekszik. mégis most tekintjük át őket – részben a folytonosság kedvéért. Az ötödik fázis. amit az elsajátítása kíván? A keleti tanok Nyugaton népszerűvé vált másik csoportja az úgynevezett "harcművészetek". Megtanulunk elfeledkezni Énünkről egy olyan folytonos koncentrációban. amellyel hosszú ideig képesek vagyunk egyetlen ingerre összpontosítani.jobb" módja-e a tökéletes élmény előidézésének. a gyakorló hosszú ideig marad ezekben a pózokban anélkül. az aikido. a jógagyakorlatok utolsó állomása a nirvána küszöbe. amit be kívánunk engedni a tudatunkba. aztán azt. halljuk és érezzük. (Ez az. A második lépcsőfok. hogy a szamádhi. mint a többi.

Hogy érezd.. Ellentmondásnak tűnhet. Az igazi műalkotást bárhol felismered és minden érzékszervedet felkorbácsolja. temetésre.. de mégis. milyen érzés valóban látni. Túlcsapnak rajtam az érzéseim. hogy hirtelen értékelni kezdd.. Hányingerem lesz. látni ezeket a formákat és alakokat. Az első egy kedvelt festménnyel való csaknem zen-szerű találkozást mesé1 el. "olyan volt ma reggel munkába jönni. és néhány napig éjjel-nappal fújták 56 . a tenger. nem pedig az élmény. akkor jön a teljes hatás. nem láthatsz náluk csodálatosabbat. hol van a helyed a világban. Inkább olyan. nem is mindig felpezsdítő. mindkét alkalommal ugyanúgy az elragadtatás érzése töltheti el. ha meglátunk egy olyan műalkotást. Mint mikor egy fényképész felnéz az égre. általában minden szükségletüket kielégítő erdő véletlenül mély álomba merült. Így teszi lehetővé számodra a műalkotás. az az érzés környékez. Miután lehiggadtam és megemésztettem minden apró részletet. Egy olyan férfi meséli. mint amikor valaki fejest ugrik egy jéghideg tóba: Amikor olyan alkotást látok. délután pedig egy gyönyörű műalkotást szemlél. Bejövök és azt mondom. hogy az előző részben azt fejtegettük. az ókori költő csodálatosan fejezte ki. hogy valaki. és olyan. és azt mondja: "Ez egy Kodachrome ég. de nem műveljük tudatosan ezt a képességünket. mintha egy Sheeler festményen jöttem volna keresztül'. mert olyan csodálatos látni a várost. amely megtestesíti a vizuális harmóniát: "Ott van az a csodálatos Cézanne-festmény. pontos stílusban. mielőtt felismerhetné egy háztető Sheeler-szerűségét. Amikor a közép-afrikai Ituri erdőben lakó pigmeusokra rossz idők jártak. hogy egy kicsit "legeltessük szemünket" valami kellemes látványon. fület gyönyörködtető elrendezése jobbá teheti az életet. hogy azonnal elérhető (noha sok művész panaszkodik arra. Nemcsak a nagy műalkotások kelthetnek ilyen intenzív áramlatérzést. nemcsak vizuálisan. Uram – már majdnem olyan jó vagy. a szex. mert ő festett háztetőket meg ilyeneket valami nagyon letisztult. hogy ez annak a következménye. mint valami távoli jelzőrendszert. Ez csak azok számára jelent ellentmondást.. aki csak a vizuális kifejezőeszközökön keresztül képes gondolkodni. A látást például leggyakrabban csak úgy használják. hanem intellektuálisan és érzékszervileg is. de még a jóga gyakorlása is örömteli lehet. a csillagok. és hangsúlyozza. van olyan muzsika. sérülékenyen. amely segít abban. amíg képesek vagyunk irányításunk alatt tartani azt.. hogy szép látványokra és művészeti alkotásokra találjon. hogy rendezett sorokban meneteljenek. Itt van néhány idézet a művészetben elmerült emberek tollából arról. hogy valaki ilyen fokon merítsen érzéki gyönyört a látásból.. Nem számít. akik szerint a magatartásmód a lényeges. minden kis árnyalatot. a gyönyörű régi épületeket. amelyhez elvezet. Ugyanaz az ember reggel meditál és kizár minden érzékszervi tapasztalatot. a gyakorlott szemnek még a legmindennapibb látvány is lehet gyönyörűséges. hogy a hallgatók figyelmét a kívánatos lelkiállapotnak megfelelő mintába rendezze. és tudományosan megközelítenem. hogy a sport. hogy az emberek "egyszerűen vakok"). sok közülük teljesen romos. Menandrosz. mely mindannyiunkra süt. hogy hirtelen elengedd magad. milyen gyönyörűséget jelenthet a természet megfigyelése: "A nap... De ez érvényes minden áramlat-tevékenységre: a szükséges készségek kiművelése nélkül nem várhatunk semmitől sem igazi örömöt. akár csak néhányat. és minden reggel a magasvasúttal megy munkába: Egy ilyen napon. Nem sok ember lép azonban túl ezeken a fizikai tevékenységeken. A zene egyik legősibb és talán legnépszerűbb szerepe. Gyakran megtörténik. a rend milyen örömódája zeng fel. Így hát van tánczene. kívül kell kerülnöm az egészen. amit az idegrendszer fel tud dolgozni. egészen különös. A ZENE ÁRAMLATA Minden általunk ismert kultúra kiterjedt módon felhasználja azt. a világot is így látja. vallásos és hazafias alkalmakra. hogy megértsd a világot. le kell hűtenem magam. hogy milyen csodálatos a szerkezete – nem feltétlenül racionális. de mégsem benne. ami velünk történik. hogy a látásra vagy a nem-látásra összpontosítunk-e. hogy megtanít nem látni a szemünkkel. aki Chicago egyik kertvárosában lakik. mint a mai. vagy azt.ÁRAMLAT AZ ÉRZÉKSZERVEKEN KERESZTÜL: A LÁTÁS ÖRÖME Könnyű azt a tényt elfogadni. hogy a hangok bizonyos. nem pedig minden idegszálammal nyitottan. most pedig azt tanácsoljuk. amit érzek.. amely közel tud kerülni a szívemhez. csak ülök a vonaton és elnézek a háztetők felett. Ez az. a felhők folyama. van zene esküvőre. hogy a test más szerveinek csaknem határtalan lehetőségeit felfedezze. ami olyan. hogy sok gyakorlásra van szükség ahhoz." Egy másik műértő az esztétikai áramlat-élmény megrázó testi jellegéről beszél.. Néha engedélyezzük magunknak. hogy az egyébként jóindulatú. és megértsd a világhoz való viszonyodat. Más tevékenységekkel összehasonlítva azonban a látásnak megvan az az előnye. mintha jó erősen gyomorszájon vágott volna valaki. ott lenni fölötte – ott lenni. használjuk a szemünket az áramlat eléréséhez. feltételezték. hogy a jóga azáltal idéz elő áramlatot. amely megkönnyíti a katonáknak. így hát különösen nagy kár ezt a képességet kihasználatlanul hagyni. a reakcióm kifejezetten furcsa. A látás pedig folyamatosan képes biztosítani az örömteli élményeket. és egyszerűen kápráztató. a »Fürdőzők« a Philadelphia Múzeumban. noha bármilyen információ. A törzs vezetői tehát kiásták a földbe temetett szent kürtöket. hogy a dolgok valahogy összeállnak. gazdag és változatos áramlatélményekre ad alkalmat. amely romantikus hangulatba hoz." A vizuális művészetek fejlesztik legjobban ezeket a készségeket. amelyről egyetlen pillantás után érzed. a tűz szikrái – akár száz évet élsz. mint a Kodak. " Világos. hogy nehogy rálépjünk a macskára vagy hogy megtaláljuk a kocsikulcsot. hogy mi olyan csodálatos egy nyári napon a fürdőzőkben a folyó partján. vagy amikor kristálytiszta az idő. ami valóban nagyszerű. Az embernek elég sok pszichikai energiát kell belefektetnie abba.

de nemigen figyelünk oda. amelyek kellemes. amely manapság szétárad a walkmanekből és a magnókból. hogy a kürtök nem ébresztik fel a fákat. még a hangok közötti szünetektől is borsózni fog a hátunk." A zene rendezett audiális információ. ami akkor jelenik meg. A hangfelvételek talán túlságosan is elérhetővé teszik. áramlat-élményt is előidézhet. egy élő koncert olyan áhítatot keltett. különösen nagy szükségük van a megnyugtató mintába rendeződött hangokra. az az érzés. mindent elárul az emberi világban betöltött szerepéről. hogy az ember egy konkrét. törékeny személyiségüket érő folyamatos fenyegetések között egyensúlyoznak egész nap. mert megint összetéveszti a magatartást az élménnyel. hanem hallgatásától lesz életünk jobb. milyen eszközökkel éri el a szerző a harmóniát. akik örömöt találnak a zenében. hogy elsötétítenek. a zenével is az a helyzet. hogy általa könnyen elérhetővé vált a zene. mert az előadás egyedi és soha többé meg nem ismételhető. a Csajkovszkij-darab pedig a behavazott erdőben tovasikló. amikor hazafelé indulok egy letartóztatásokkal teli és állandó rettegéssel töltött nap után. legalább olyan elhibázott 1enne.őket. hogy az áramlat egy koncerten fog felkapni minket. Ebben a fázisban az ember a hangoknak azon tulajdonságaira reagál. amit Emile Durkheim "kollektív pezsgés"-nek nevezett. Azok viszont. hogy össze tudjuk hasonlítani a zeneművet ugyanannak a zeneszerzőnek korábbi vagy későbbi műveivel. még jobb hifitorony vásárlására nem szánja el magát. hogy tudatukban vissza tudják állítani a rendet. Néhányan úgy vélik. Ez az érv csak azért nem állja meg a helyét. Az ilyen együttes részvétel idézi elő a közönségben azt az állapotot. nem pedig a hangfelvétel hallgatása közben. aki nem élvezi a muzsikát. általános vonzerővel rendelkezik. amelyen a rockzene alapszik –. hogy egy napokon át hallgatott konzervzene élvezetesebb. amely segít rendszert teremteni a hozzá forduló elmében. és ha komolyan odafigyelünk rá. Nem a zene hallásától. a kürt harsogása úgy tűnik. és így bizakodva tekinthetnek a jövőbe. vagyis a tudatzavar mértékét. csökkenti a pszichikai entrópia. hogy mikor lőnek belém. amikor még vallási szertartások része volt. mint a fordítottja. hogy "na lássuk. hogy bármikor bármit hallgathatunk – és ez csökkentheti azt a képességünket. A jó zenének ez a folyamatos elérhetősége állítólag sokkal gazdagabbá teszi az életünket. Azzal érvelni. aztán az egész nem is érdekli többé – addig. A panaszos szaxofonszólót hallgatva olyan. de ismerős hangjuk megnyugtatja a pigmeusokat. vagy más zeneszerzőkével. hogy sok ember egyszerre nézze ugyanazt az eseményt. Sok olyan embernek van hatalmas lemezgyűjteménye tele a világ legjobb zeneműveivel. Nemcsak egy szimfonikus zenekar. valamint össze tudjuk hasonlítani a zenekart vagy a karmestert saját korábbi vagy későbbi előadásával vagy mások interpretációival. ha a rendezetlen információ ellentétbe kerül a céljainkkal. közösek legyenek érzéseik és gondolataik és ugyanazt az információt dolgozzák fel. és az újra gondoskodjon róluk. A tizenéveseknek. mint a zene abban az időben. kifinomult technikákkal szerzik meg az áramlat élményét. Az a mód. A zenehallgatás elhessegeti az unalmat és a szorongást. ahogy a zenét az Ituri erdőben használják. magától értetődő. és ha elérkezik. Mikor még a hangtechnika nem állt ilyen magas szinten. Különösen a dobok ritmusára avagy a basszusra vagyunk érzékenyek – ez az a ritmus. hogy a segítség úton van. az meg végképp ritkán fordulhat elő. A zenehallgatás kezdetben érzékszervi élmény. hanem még a falusi zenészek is emlékeztetnek rá. hogy az élő zenét velünk születetten jobban élvezzük. hogy ha örömet akarunk lelni benne. Először is külön időt jelölnek ki a zenehallgatásra. A legtöbb zene. A mai közönség az élő előadásokon – például a rock-koncerteken – továbbra is bizonyos mértékig részesül a zene rituális jellegéből. hogy élvezetet találjunk benne. vagy azzal az elhatározással ülnek le meghallgatni valamit. Valójában. mélyítik koncentrációjukat azzal. talán bele is őrülnék. akik ugyanabban az időszakban alkottak. míg még újabb. hogy valakinek áramlatélménye legyen tőle. Egy rendőr azt mondta: "Ha nem kapcsolhatnám be az autómban a rádiót. Egy élő koncert segít a zenére összpontosítani. Bármilyen hang lehet örömforrás. hogy a dalszövegekkel rávezetik a hallgatót arra. és amely valószínűleg édesanyánk méhen belül hallgatott szívverésére emlékeztet bennünket. de lehet. csilingelő szánt idézi elénk. a CD-lemezek. és valószínűbb. milyen rejtélyes képesség a hangok harmonikus összefűzése. ha megfelelő figyelmet szentelünk neki. kedvenc székükbe ülnek le vagy bármilyen figyelemösszpontosító szertartást végeznek. oda kell figyelnünk rá. mintha a préri felett gyülekező viharfelhőket bámulnánk lenyűgözve. Ugyanígy vannak ezzel időnként a felnőttek is. miben különbözik a Hetedik szimfónia második tétele von Karajan 1975-ös és 1963-as 57 . A háttérzenét halljuk. azzal a tudattal. Mindannyian fogékonyak vagyunk bizonyos akkordokra – a fuvola zokogása. Néha-néha meghallgat valamit. Zenehallgatási készségünk ezen a ponton magában foglalja azt a képességet. mint a hangfelvételt. Ahogy minden mással. Lehet. kevés más példa van arra. dicséri a hangok tisztaságát. hogy felébresszék az erdőt. Az ember minden ilyen eseménynek felfokozott várakozással nézett elébe. Gondosan eltervezik. hogy éberen kell figyelnie. Az analitikus hallgatók gyakran összehasonlítják ugyanannak a blues-nótának több változatát. valóban létező csoporthoz tartozik. Ide tartozik az előadásmód és a hangzás kritikai érzékelése is. Ebben a fázisban a figyelem a zene strukturális elemeire irányul az érzékekre vonatkozó benyomások vagy az elbeszélő jelleg helyett. A zenei élmény következő szintje a hallgatás analóg módja. idegrendszerébe genetikusan kódolt fizikai reakciókat váltanak ki belőle. a sztereómagnók akár huszonnégy órán át egyfolytában ontják magukból a kristálytiszta minőségben felvett zenét. mint egy hetek óta várt egyórás élő koncert. ahogy a yaqui indián varázsló tanította az antropológus Carlos Castanedának. A tranzisztoros rádiók. Ebben az állapotban megtanulunk a hangminták alapján érzéseket és képeket előhívni magunkból. akik kialakulóban lévő. A populáris dalok persze a végsőkig kiaknázzák az analóg hallgatásmódot azzal. A zenehallgatás legkomplexebb módja az analitikus mód. Durkheim szerint ez az érzés rejlik a vallásos érzület legbelsejében is. milyen zenedarabot fognak lejátszani és célokat tűznek ki maguk elé. hasonló szükségleteket elégít ki. hogy milyen hangulatot vagy történetet jelenít meg a zene. ha odafigyelünk. Lehet. hogy felismerjük a zenemű belső rendjét és azt. hogy a technikai haladás jobbá tette az életet pusztán azzal. hogy nem az.

hogyan hangzana a darab zenekari előadásban. s nem azon. vagyis a civilizáció között. Ha az iskolai költségvetést meg kell kurtítani. Ezek a legendák mind arról szólnak. Pán extázisba ragadta hallgatóit a sípjaival. Orfeusz pedig a halálnak is megálljt parancsolt a zenéjével. hogy kapcsolat áll fenn a hangok harmóniába rendezésének képessége és a társadalmi rend általánosabb. Elkedvetlenítő. mint amikor a nappaliban játszunk egy vonósnégyest. mikor a tőle oly sokat követelő felnőtt tanárai is vele voltak. húros hangszereken játszó zenekarhoz csatlakozni a két legpompásabb módja annak. vagy "vajon tényleg jobbak-e a Chicagói Szimfonikusok rézfúvósai. mint egy vadonatúj vallási szertartást. a Tell Vilmos és más operák szerzője jól meg tudta ragadni. hogy hozzá hasonlóan tehetséges fiatal zenészeknek segít megtanulni úgy élvezni a zenét. valahányszor egyedül játszhatott a zongoráján. akik az íny örömeit olyan komolyan veszik. ahol egy nemzedékkel korábban több száz mérföldes körzetben se lehetett marhasültnél és sült krumplinál egyebet kapni. Ahogy valaki kifejleszti az analitikus zenehallgatási készséget. a nagy német fizikus. Valami tudatalatti mechanizmus úgy döntött. ezzel egyenesen arányosan nőnek lehetőségei a muzsika élvezetére. hogy magára vonja a figyelmet. annak szenteli az idejét. de soha nem késő elkezdeni. egész tudatuk rendezetté válik. úgy gondolta. amely áldozatul esik (a művészeti órákkal meg a testneveléssel együtt). miközben a kellemes ritmusokra és harmóniákra figyelnek. ha még fiatalon megtanulunk játszani egy hangszeren. Vannak zenetanárok. és hogyan kezdett el reszketni félelmében és idegességében. Eddig csak azt tárgyaltuk. A mi kultúránk egyre kevésbé tartja fontosnak a gyerekek zenei nevelését. nem pedig egy koncertet hallgatunk. ha a gyerekeknek tanítanak ugyan zenét. amelyek oly fontosak az élet minőségének javítása szempontjából. az Énjét is erősíti. de nem szabad dekadens módon túl nagy jelentőséget tulajdonítani neki. és utána évekig nem tudta kinyitni összerándult kezét. Ha valaki megtanulja. hogyan kel1 harmonikus hangzatokat létrehozni. a szupermarketek fagyasztópultjai roskadoznak az ezoterikus ételkülönlegességektől. ezért súlyos stresszt keltenek. Apolló szelídítő ereje lantjátékában rejlett. Serdülőkorában egy koncert közben görcsöt kaptak az ujjai. akinek tökéletességre törekvő apja Toscanini zenekarában volt első hegedűs. kevés olyan meglepő akad. aki tisztában volt ezzel a kapcsolattal. akik hegedülni taníttatják gyereküket. Nem is olyan régen az olasz vagy a görög konyha számított az egzotikus konyhaművészet netovábbjának. de. elmondhatjuk. a zenei képzés az első. olyan tizenévesek válnak belőlük. hogy ugyanezt teszi az étel is. egyszer elmesélte. amit átélnek. A gyomor az a karmester. Probléma még abból is lehet. hogy megszabadítja a szülők folytonos kritikájától származó fájdalomtól. melyek az Egyesült Államokban bekövetkeztek az elmúlt évtizedekben. mint bármely másik összetett készség elsajátítása. hogy erre a három alapvető készségre. ma az ember kiváló vietnami. a gyerekeket legelőször zenére kell tanítani. mi a kapcsolat a zene és az étel között: "Ami a szerelem a szívnek. Az étkezés ugyanúgy az idegrendszerünkbe beépített örömforrás. Miután Hollandernek sikerült felépülnie ebből a pszichoszomatikus bénulásból. díjakat nyerjen és végül fellépjen a Carnegie Hallban. hogy meg kell ugyan "tömni a gyomrunkat". általában nem az érdekli. hogyan keletkezik az áramlat-élmény a zenehallgatásból. A szülők elvárásai a zenével kapcsolatos magatartás felé irányulnak. hogy elég jól játsszon ahhoz. kazettákat és lemezeket vesznek és egy olyan szubkultúra foglyaivá válnak. amely nem sok lehetőséget kínál a tudat komplexebbé tételére. aki több szakácskönyvet is írt: "Az otthoni főzőcskézés öröme olyan egy vendéglőben elköltött ebéddel összehasonlítva. mint amiért létrejött: a pszichikus rendetlenség forrása lesz. Azokat a szülőket. Az elmúlt két évtizedben azonban ez a nézet teljesen megváltozott. AZ ÍZLELÉS ÖRÖMEI Gioacchino Rossini. hogy milyen extázist érzett. a hallgató egy aktív élmény részesévé válik. mint a szex. ahogy azt kell. Most már vannak az Államokban is ételbolondok és borszakértők. Még huszonöt évvel ezelőtt is az volt az általános álláspont. hogy a gyerek tényleg élvezi-e a játékot. amelyek megkönnyítik a zeneszerzést. Az elektronikus csipogókkal 58 . az nemcsak örömmel tölti el. ami folyamatos visszacsatolást biztosít (mint például "von Karajan lelassult". hanem azt akarják. Egy kórusban énekelni vagy egy amatőr. akik fokozottan igyekszenek behozni addigi lemaradásukat. mint az étkezéssel kapcsolatos 180 fokos fordulat. akik maguk is megtanulnak zenélni. de még nagyobb lehetőségek nyílnak azok előtt." Ha a zene befolyásolja az érzéseinket. hogy másokhoz társulva élvezhessük képességeinket. Mivel a gyerekeket megfosztják az igazi zene élményétől. a zongorista csodagyerek. de a hangsúly a teljesítményen van. az az étvágy a gyomornak." Az amerikai történelem első néhány száz évében az ételek elkészítését a "csak semmi felhajtás" jelszava jellemezte. Azok közül az életmódbeli változások közül. Miután ilyen célokat tűzött ki maga elé. marokkói vagy perui vendéglőket talál az ország olyan területein is. Ugyanezt a zenei hasonlatot visszhangozza Heinz MahlerLeibnitz. és a korábban ferde szemmel nézett gasztronómiai jártasság végre polgárjogot nyert. A személyi számítógépekhez ma már vannak olyan számítógépes programok is. Rockzenekarokat alakítanak. néha pedig teljesen össze is törhetik a gyereket. Noha legjobb. elvontabb harmóniája. de nem olyan lágyak"). és azonnal meg is hallgathatjuk. Lorin Hollander. akik felnőtt diákokra specializálódtak. Virágzanak a gasztronómiai magazinok. és a világ nagy nemzeti konyhái ezen a felismerésen alapulnak. aki vezeti és életre kelti érzelmeink zenekarát. és hatalmas mennyiségű pszichikai energiát fektetnek a saját zenéjükbe. mint a berlinieké?". általában mint haszontalan ballasztra tekint a jelenlegi oktatási rendszer. és egymást követik a különféle szakácsműsorok a tévében.felvételén". "a berlini rézfúvósok pontosabbak. Platón. és sok olyan sikeres üzletember van. aki ötvenéves korában kezd e1 zongorázni. Ezzel aztán át is fordítják a zene élvezetét annak az ellenkezőjére.

ha az ember uralma alatt tartja a tevékenységet. mint egy érzékeny készülékekkel megrakott szonda. A vallások metaforikus nyelvén sokszor hívják az emberi testet "Isten templomának" vagy a "kegyelem edényének". megismerkednek a történetével és a sajátosságaival. hogy jobbá tegyük az életünket.. a szex és a vizuális-esztétikai élmények – az ízlelés képessége is csak akkor vezet örömhöz. aki mindent megtagad magától. mi ehető a környezetükben). hogy könnyen függővé válhatunk tőle. Az emberi testet felépítő sejt.dilettánsok 59 . az ízlelés képességének fejlesztése is pszichikai energiát kíván. Ezekből az elvekből lett aztán a konyhaművészet. amikre egy jó táncosnak vagy sportolónak szüksége van. mert ez "menő" dolog. akkor megtanulják. Az azonban természetesen lehetséges. Erényeket azonban nem lehet elfojtással szerezni. A test áramlatkeltő lehetőségéit viszonylag könnyű felismerni. A puritánoknak az örömmel szemben tanúsított ellenszenve abban az érthető félelemben gyökerezik. és vidékenkénti eltérésük tisztán mutatja. hogy figyelemre sem méltatják érdemeit. és tízezer ember gondoskodik szüntelen finom étke elkészítésén. A ínyenc konyhaművészet egyre nagyobb népszerűsége ellenére a mi kultúránkban sok ember még mindig alig figyel arra. A kelet-európai parasztlányok például nem mehettek addig férjhez. hogy – a szó legjobb értelmében vett . hogy néhány készségnél többet elsajátítson. és ezzel az örömök egész tárházától fosztja meg magát. hogy érintkezzünk a világegyetem többi részével. mely még egy ateista számára is hordoz üzenetet. Ha a velencei ételeket kedvelik. Xenophón . hogy az emberek még a mi magas fokon iparosodott városi társadalmunkban is az étkezések idején a legnyugodtabbak és legboldogabbak – noha az asztalnál hiányzik az áramlat-élmény némelyik jellemzője." Az étellel való kísérletezgetés azonban nem korlátozódott az uralkodó osztályokra. Sem különleges képességek.végzett ESM-kísérletek azt mutatták. hogy a test örömeivel való visszaélés könnyen elszívja a pszichikai energiát más céloktól. ami annyi információt próbál összeszedni a világegyetem legtávolabbi sarkaiból is. hogy ínyének tetsző italokkal kedveskedjenek neki. hanem azért. milyen kolbász illik a polentához és milyen fajta garnélarákkal lehet hitelt érdemlően helyettesíteni a scampit. Az egyházatyák jól tudták. aki egynél több területen akar komplex testi képességeket kifejleszteni magában. az erő és az önbecsülés érzése. Az ételkészítésben megmutatkozó kreativitást nagyrészt a fejedelmek kifinomult ínye sarkallta. hogy érzékszerveink használata kellemes élményt nyújt.. az élete szükségszerűen beszűkül. A történelem folyamán az ételkészítés körülbelül ugyanazoknak az elveknek megfelelően fejlődött. ízlelés magas szintű művelésének elsajátítása sem könnyű. ha a kíváncsiság és a kalandvágy hajt bennünket a főzéshez és az evéshez. hogy fejleszteni kezdi testi képességeinek egy vagy több eddig elhanyagolt oldalát. E fontos ismeretek birtokában elkezdődhetett a kísérletezés és a legkellemesebb ízkombinációk összeállítási elvének kidolgozása. nem pedig szakértelmünk fitogtatása. merev és védekező lesz. A művelt íny azonban csak akkor kínál meg bennünket áramlattal. önmagunk felett gyakorolt fegyelem segítségével élvezhetjük úgy. a tét az ételek rejtelmeinek a felfedezése. hogy a tojás kiváló kötőanyag és panírozásra is alkalmas. Micsoda élmények vesznek el az ilyen érzéketlenség miatt! Mint bármilyen más készség. Énje nem fejlődik tovább. Az emberek először megragadták a cselekvési lehetőségeket (ez esetben felfedezték. hogy függővé válna. milyen végtelenül sokféle áramlat-élmény idézhető elő az ehető alapanyagok viszonylag szűk skáláján belül is. mert muszáj. és a látás. hogy mit tesz a szájába. hallás. amely lehetővé teszi. mint az az aszkéta. és a gondos figyelem eredményeképpen egyre finomabb és finomabb megkülönböztetéseket tudtak tenni az alapanyagok tulajdonságai közt. Mint minden más testi készéghez kapcsolódó áramlat-élmény – a sport. akkor egyre többet akarnak majd belőle. A konyhaművészet örömeinek másik veszélye – nyilvánvaló a párhuzam a szexszel –. Ha a közel-keleti ételek specialistái. hogy a fokhagymának – noha önmagában erőteljes az íze gyógyhatása van. A testünkön keresztül kapcsolódunk egymáshoz és a világ többi részéhez. és egész lényünk harmonikus állapotba kerül tőle. hogy ha az emberek belekóstolnak abba. Egy fanatikus ínyenc épp olyan unalmas önmaga és mások számára is. olyan kép ez. A két szélsőség között azonban sok más lehetőség van arra. aminek a vágya velük született. akkor könnyen megkeseredhet a falat a szánkban. Az életet csak a szabadon választott. Hogy az étkezést biológiai szükségszerűségből áramlatélménnyé tegyük. Előbb-utóbb azonban minden kultúrában művészet lesz az egyszerű kalóriafölvételből. hogy megmaradunk az ésszerűség határai között. mit eszünk. hogy sokszor elfeledkezünk arról. Amikor valaki azért korlátozza magát. mert fél. amennyit csak tud. és mértékkel alkalmazva gazdagítja az ételek ízét. amíg nem tanultak meg az év minden napjára másmás levest főzni. Igen nehéz azoknak a készségeknek a megszerzése. magának az élménynek a kedvéért. mennyi örömet lelhetünk benne. akkor megtanulnak hummust készíteni és tudják. oda kell figyelnünk arra. de ez az energia sokszorosan megtérül az élmény komplexitásában. idővel érdeklődni kezdenek egy bizonyos nemzet konyhaművészete iránt. A test olyan. de örömet is okoz. akik valóban szeretnek enni.Perzsia királyának emberei bejárják az egész földet. mint például a magas fokú összpontosítás. mert így akarja.talán némileg túlozva – azt írja Nagy Küroszról aki körülbelül kétezerötszáz éve uralkodott Perzsiában: . . nemcsak egy-egy étel elkészítését sajátítják el.és szervrendszerek olyan eszközt adnak a kezünkbe. Ha valaki nem azért tanulja meg kordában tartani ösztönös vágyait. Ha azért akarunk ínyenccé vagy borszakértővé válni. és nemcsak érzéki élvezetet. Felfedezték. Természetesen nagyon nehéz feladatot vállal az. mindenki javíthat az élete minőségén azzal. mikor a vendégek képesek úgy elpusztítani egy remek vacsorát. sem sok pénz nem kell hozzá. Nem véletlen. Megtanulnak azon a "nyelven" főzni. és külső elvárásoknak engedelmeskedünk. hanem az adott régió konyhaművészetét képviselő teljes repertoárt. Azok az emberek. Egyetlen embernek nincs annyi pszichikai energiája ébren töltött életében. hogy a falánkság és a bujaság egyaránt szerepel a hét főbűn között. Testünk fizikai felépítése oly módon fejlődött ki. akkor anélkül juthat élvezetekhez. Megdöbbentő és egyben elkeserítő is. Ez a kapcsolat annyira nyilvánvaló. mint a többi áramlat-tevékenység. hol lehet friss tahinit vagy padlizsánt kapni. hogy a só tartósítja a húsféléket. és szenvedélyük kielégítése egyre kevesebb időt hagy nekik a mindennapi tevékenységekre.

Amikor egyedül vagyunk és semmire nem kell figyelnünk. mint az. mint például a sport. hogy bizonyos szempontból értelmetlen meghúzni a határvonalat a test funkcióin meg az elme munkáján alapuló áramlat-tevékenységek között. Vannak olyan emberek. valamint tudnunk kell összpontosítani és a készségeinknek megfelelő szinten megragadni az adódó lehetőségeket. mi pedig rábízzuk magunkat a "robotpilótára". 6. továbbá látása és percepciója összehangolásának segítségével. akik olyan folyékonyan tudnak kottát olvasni. kellenek szabályok és célok. akkor meg kell tanulniuk fegyelmezni az elméjüket. mert tudatában vannak annak. hogy az elmében való rendteremtő szerepük a természetes nyelveken. amikor újra öntudatunkat veszítve elalszunk. Reggel az ébresztőóra hangjára nyerjük vissza öntudatunkat. kell visszacsatolás. amire pedig egy sakkversenyen feltétlenül szükség van. az evés vagy a szex. másfelől pedig az akarat. elkezd találomra összeszőtt mintákat követni. történeti és kulturális alapon értékelni. Általában észre sem vesszük. hiszen minden testi tevékenységben jelen kell lennie egy lelki összetevőnek is. Ezek a tevékenységek természetükre nézve szimbolikusak annyiban. mintha a gondolataink megszakítás nélkül követnék egymást. a filozófia és a modern tudomány előfutára. mint amilyennek hangzik. amit testünk kínál. a matematikán vagy valamilyen más absztraktjelrendszeren. hogy nem is kell meghallgatniuk egy darabot ahhoz. ennek ellenére a legjobb sakkozók rendszeresen futnak vagy úsznak. amelynek sajátos világában csak olyan tevékenységek mehetnek végbe. Ezen a ponton – ha tovább akarnak olvasni – kényszeríteniük kell magukat az odafigyelésre. Ahogy egy műértő mondta: "A személyesen hozzám szóló műalkotások mögött intellektuális. Noha az áramlat mindig magában foglalja egyfelől az izmok és az idegek. rögtön felüti a fejét az elme alapvető rendetlensége. A vizuális elemek valójában a jelzései ennek a csodálatosan megszerkesztett gépezetnek. mint meghallgatnak. mely utóbbi szinte észrevétlenül olvad bele az előbbibe. és csak azért torpan meg néha. Ahogy minden testi képességnek megvan a maga hozzá kapcsolódó áramlatformája. ahhoz ugyanazoknak a szabályoknak kell megfelelnie. konceptuális és politikai tettek egész tárháza rejlik. mint bármilyen valóságos előadásuk lehetne. hogy úgy tűnik. nem lesznek képesek kiállni a szellemi összpontosítás hosszú időszakait. hogy élvezhessék. aztán kimegyünk a fürdőszobába és fogat mosunk. A szimbolikus rendszerben a "cselekvés" rendszerint a fogalmak mentális manipulációjára korlátozódik. A GONDOLAT ÁRAMLATA Az élet jó dolgai nemcsak az érzékszerveken keresztül érkeznek. mint egy külön valóságot felépítő társasjáték. az érzelmek és a gondolat használatát. Legboldogabb élményeink nem szenzoros tapasztalatainkból. Jelen kell lennie szimbolikus területen valamilyen készségnek. de mindenhol másutt értelmetlenek lennének. Hogy egy mentális tevékenységet élvezetesnek találjunk. A sportolók jól tudják. hanem azt a "gondolatgépet" is. elegendő készséget fejlesszünk ki magunkban. hanem egy olyan új gondolatgép. amely nem pusztán vizuális elemek alkalmazásából áll. Gyakorlás és külső figyelemfelkeltő tárgy hiányában egyszerre csak néhány percig vagyunk képesek valamire ráirányítani a gondolatainkat. mint a fizikai tevékenységeknek. ha az a tevékenység valóban örömteli.legyünk. ha például filmet nézünk vagy erős forgalomba kerülünk. Ha valaki nem tudja megszervezni gondolatait. mikor a figyelem külső ingerek köré szerveződik. mint annak a kornak és kultúrának a szellemét. A számtalan szellemi foglalatosság közül talán az olvasás a világszerte leginkább kedvelt áramlat-tevékenység." Ez az ember egy festményben nemcsak a képet látja. amelyben él vagy élt. az agyban elvégzett művelet is képes előidézni az öröm valamilyen formáját. Viszonylag könnyű összpontosítani. mint maga a látvány. Egy szimbolikus rendszer olyan. a csodálkozás – mely a tudás magja – az öröm legtisztább formájának visszatükröződése. vagyis. akik sok időt töltenek képzőművészettel. Az entrópia a tudat normális 60 . A valóságban az ilyen szellemi állapotot nem olyan könnyű elérni. Azt is mondhatnánk. úgyhogy egy szimfóniát is inkább elolvasnak. például számítógépes nyelven alapul. hogy valami fájdalmas vagy kellemetlen dolgot kezdjen el mérlegelni. reményeit és gondolatait éppúgy.. nem pedig a testi érzetek közvetítésével rendezi az elmét. A rejtvényfejtés szintén nagyon régi tevékenységi forma. A sakk például egyike a leginkább elméleti játékoknak. Ugyanez fordítva is igaz: a legtöbb mentális tevékenység is testi alapokra támaszkodik. de a legtöbb embernek néhány oldal után ellankad a figyelme és a gondolataik elkalandoznak a cselekménytől. hogy ha egy bizonyos ponton túl javítani szeretnének teljesítményükön. A továbbiakban a kultúránk által előírt társadalmi szerepek sajátítják ki elménket. hogy ha fizikailag rossz állapotban vannak.. amely azért élvezetes. elkezdik a látott munkákat érzelmi. Gondos figyelemmel az ember felfedezhet egy hasonló szellemi dimenziót az olyan testi örömöt nyújtó tevékenységekben is. mégis meg kell különböztetnünk a tevékenységek egy olyan csoportját. amelyet egy művész teremtett meg bizonyos vizuális eszközök. mert közvetlenül. Ha semmi tennivalója nincs. amely magában foglalja a festő érzelmeit. Az agyukban táncot járó képzelt hangok tökéletesebbek. és ez sokszor fontosabb lesz számukra. figyelmét mindig az abban a pillanatban a legnagyobb problémát jelentő dolgok fogják magukra vonni: valami valódi vagy képzelt fájdalom. Ugyanígy azok az emberek. Ahogy Sir Francis Bacon majdnem négyszáz éve megjegyezte. Az ebben rejlő jutalom pedig sokkal nagyobb. ugyanúgy minden. pillanatnyi csalódások vagy réges-régi frusztrációk. Ugyanez történik egy izgalmas könyv olvasásakor is. A jógában a tudat feletti uralom elsajátítására a testi folyamatok irányításával készülnek fel. hogy fizikailag jól érzik magukat: a személyes teljesítményük feletti öröm tölti el őket és megnövekszik az önbecsülésük. hanem az elménkben keletkeznek olyan információ nyomán. hogy élvezetünket leljük mindabban. mert a szokásaink oly ügyesen terelgetik pszichikai energiánkat. milyen kevéssé vagyunk képesek uralni elménket. melyek ott megengedettek. Feltételezéseinkkel ellentétben az elme normális állapota a káosz. melyek gondolkodásra késztetnek bennünket. míg csak véget nem ér a nap.

a tudomány és a filozófia. valamilyen hobbi – összehasonlítva a tévé olyan folyamatos és könnyen elérhető információözönt kínál. másrészt ha ügyesen csinálja – a nappali álmodozás igen örömteli is lehet. a memóriánk tart össze minket. és kimutatta. se nem kellemes. Hogy ezt az állapotot elkerüljék. Nélküle semmik vagyunk. hogy így kiválassza a legjobb stratégiát. és azt tartották róla. Az ilyen szokások elsajátítása gyakorlatot kíván. sem költészet nem létezhetne. hogy ő adott életet minden művészetnek és tudománynak. nem kell attól félniük. melyek rendet teremtenének az elméjében. bizonyos egészségügyi és viselkedési szabályok. Selef. Már a legrégibb kultúrákban is szokás volt. Ahogy Bunuel mondta: "Az élet emlékezet nélkül nem is élet. A jobbik módszer a tudat rendezetlenségének elkerülésére persze az. méghozzá olyan. amikor annak még nem volt más alapja." A mentális áramlat minden formája közvetve vagy közvetlenül az emlékezettől függ. Havila és Jobab. hanem azt is lehetővé teszi. Más területet is említhetnénk. elveszettnek hitt tárgyat. Joktán fiai: Almodás. megfosztatik az igazi élményektől. De még a gondolatok rendezésének ez a látszólag könnyű módja is meghaladja sok ember képességeit. amennyiben elősegíti azt. Érthető. Usab és Dikla. beszélgetés. amely a környezetük birtoklásához kellett.. Ily módon egyrészt növeli a tudat komplexitását. melyek sok örömet adhatnak. Az emlékezés örömteli. Az ehető növények és gyümö1csök 1istája. amikor még csak nem is élvezzük. hogy magunk is láncszemévé válunk egy folyamatnak. amikor eszünkbe jutott. hiszen az írott jelrendszerek elterjedése előtt a megtanult információt egyik személy emlékezetéből közvetlenül a másikéba kellett átvinni. mitikus múltból indul és a kifürkészhetetlen jövőbe fut. Nem véletlen. amely a befektetett pszichikai energiát tekintve igen olcsón strukturálja a néző figyelmét. és a tudomány alapjait is újra fel kellene fedeznie minden generációnak.. hogy képesek legyünk gondolatfolyamainkat uralni. Az elme használatának egyik legegyszerűbb módja például a nappali álmodozás: valamilyen eseménysor képzeletbeli lejátszása. Budapest. amely se nem hasznos. ha ismerjük a szabályaikat: a történelem. hogy ha valaki egyszer már kifejlesztette a támadásra kész pszichikai entrópia elűzésének ezt a stratégiáját. Ofir. személyes problémákkal való szembenézésre kényszerítik őket. az az ember. A pszichológus Jerome Singer a Yale egyetemen talán minden más kutatónál többet foglalkozott a nappali álmodozással és a képzeleti képekkel. Ter 10.. melyek elősegítik azt.állapota . hogy az Ótestamentum olyan sok. hogy a nappali álmodozás készségét sok gyerek soha nem tanulja meg használni. A történelem tanúsága szerint az információ elrendezésének legrégibb módja az ember őseinek felsorolása. ez az eszünk. Elengedhetetlenül szükséges volt a családfa és a rokonság ismerete a társadalmi rend megteremtéséhez. ami az egyén azonosságát egy család vagy törzs tagjaként biztosította. mivel ha nem lennénk képesek emlékezni. hogy a törzs vénei időnként kihívták egymást 1 Biblia. ha olyan szokásokat sajátítunk el. az érzéseink. melyek az összes többi mentális műveletet lehetővé teszik. hogy elkalandozó gondolataik a kellemetlen. Szent István Társulat 61 . Ő volt a kilenc múzsa anyja. a nagy holland kultúrtörténész szerint a rendszerezett tudás legfontosabb előfutárai a találós kérdések voltak. akkor nehezen tud leszokni róla. Noha a mi kultúránkban a családfák és a család története már elvesztette minden gyakorlati jelentőségét.26-29: . Mindannyian átéltük már azt a felvillanó elégedettséget. földrajzi ismeretek. Elménk rendezésének lehetőségeit tárgyalva először az emlékezet rendkívül fontos szerepét kell áttekintenünk. és képtelen olyan tudatminták felépítésére. 1982. A memóriát joggal tarthatjuk a legrégibb mentális készségnek. amikor a másik megbűnhődik –. olyan szabályokat és célokat. Seba.a hölgy a Mnemoszüné nevet kapta. hogy oly sok időt vesztegetünk tévénézésre. hogy egy gyerek (vagy felnőtt) lejátsszon egy helyzetet magában. A könyvnyomtatás elterjedése előtt az emberi tudás nagy része olyan rigmusokba volt sűrítve. és igaz az egyed fejlődésénél. például a televízióra. aki játszani szeretné őket. a technika alapjai és a bölcs mondások mind versbe szedve vagy könnyen megjegyezhető mondásokká fűzve kerültek be a gondolkodásukba. hogy megtaláljuk helyünket az élet folyamában. Amíg az emberek tévét néznek. az emberek még mindig szeretnek a gyökereikről beszélni és gondolkodni. Az írással nem rendelkező kultúrákban a mai napig fontos tevékenység az ősök nevének felsorolása. Az álmodozás nemcsak az érzelmi rend megteremtését segíti azzal. akinek nincs emlékezete. mint a gyerekek ábécé-dalocskája. törvények. Emlékezni felmenőinkre tizenkét nemzedékre visszamenőleg különösen élvezetes. nem tudnánk követni azokat a szabályokat sem. melyből az összes többi származik. még a cselekedeteink is innen fakadnak. hogy képzeletben kárpótol a kellemetlen valóságért – mint mikor valaki úgy szabadul meg az őt megbántó ember iránt érzett agressziójától és a frusztrációjától. az emberek megpróbálják bármilyen elérhető információval megtölteni az elméjüket csak azért. Sem logika. de legyen ez a három az összes többire nézve is minta. Hacarmavet és Jerák. Ez az oka annak. Obál.. A TUDOMÁNY ANYJA A görögök megszemélyesítették az emlékezetet ." 1). majd azt. hova raktuk le a kocsikulcsot vagy valami más apró.olyan állapot. családfákkal kapcsolatos adatot tartalmaz (pl. Ezek a "szellemi játékok" mindenki számára elérhetőek. mely a messzi. s ne bízzuk ezt külső ingerforrásokra. Ezek után három olyan szimbolikus rendszert fogunk közelebbről megnézni. mert egy adott célt szolgál és ezzel rendet teremt a tudatban. Őseinknek nemcsak származásukat kellett fejben tartaniuk. Hadorám. Más ingerforrásokkal – olvasás. mint amelyek az áramlat-tevékenységekre jellemzőek. hogy elképzel egy olyan helyzetet. hanem minden más olyan tényt is. Az emlékezet elsődleges fontossága igaz a faj fejlődése szempontjából is. amelyben a résztvevők egyúttal nagy gyönyörűségüket lelik. Abimael. az a családfa. hogyan lehet a szavak segítségével áramlat-élményt előidézni. hogy eltereljék figyelmüket a befelé fordulástól és a negatív érzések felidézésétől. mely akkor töltött el. mérlegelje a szóba jöhető lehetőségeket és számolhasson az előre nem látott következményekkel. Johann Huizinga. Emlékezni őseinkre azt jelenti.

és így azoknak a tudatában is rendet teremt. akit az amerikai polgárháború érdekel. így szól a 67–70. különleges tudásanyagra. és aztán elkezdünk figyelmet szentelni az adott területen kulcsfontosságú tényeknek és adatoknak. amelyek ahhoz az időszakhoz kapcsolódtak. az információ a mi uralmunk alatt áll majd. mint például a következő mondóka. versekre. másikuknak pedig értelmeznie kellett a dalban elrejtett üzenetet. dalszövegekre. A versben ott található elrejtve az F betű (melyet a titkos druida ábécében az égerfa jelképezett). amelyet környezete vagy biztosít a számára. hosszú költeménynek. és a kívülről való megtanulás egész folyamata kellemes tevékenységgé válik. Annak az embernek azonban. ha az emlékezés célja egyszerűen csak annyi lenne. beszélgetésre vagy drogokra – van szükségük. távolba meredő tekintete pedig valahol a látóhatár szélén kalandozott. lába sincsen. A válasz ebben az esetben "a szél". A többi találós kérdés. vértelen. Ha mi döntjük el. az amerikai polgárháború története vagy a baseball iránt –. az az ember. akkor a komplex információminták kívülről való megtanulása semmiképpen sem tekinthető elvesztegetett időnek. konyhaművészet. Míg másoknak külső ingerekre – tévére. lábatlan. elszegényedik az élete. Minden egyes kibontakozó verssor közelebb hozta ifjúsága éveit. matematikai műveletekre. de senki nem látta még. Fontos tudnunk. Tudata ugyanis nem függ attól a rendtől. szagtalan. mely bizonyos stabil tartalommal rendelkezik. hogy olyan tárgyi ismereteket örökítsenek tovább. nem kell 62 . hogy a kreativitás és a memorizálás összeférhetetlen fogalmak. mint az. amikor egyikük egy rejtett utalásokkal teli dalt énekelt. és fontos titkokat rejtettek versbe szedve. Mindig el tudja szórakoztatni saját magát és értelmet lel saját gondolatai világában. mert megoszthatja másokkal a tudatában rejlő információt. kezetlen. csonttalan. akinek az emlékezete tömve van információmintákkal. az S (fűzfa) és az L (berkenye). Robert Graves szerint Írország és Wales régi bölcsei tudásukat könnyen megjegyezhető versekben rejtették el. aki emlékszik történetekre. Gyakran az igen gyakorlott rejtvényfejtők közti versengés volt a legizgalmasabb szellemi tevékenység a helyi közösség életében. és Lady Charlotte Guest fordította le angolra: Mondd meg. amelyet hajdani walesi bárdok énekeltek. A reformereknek még igazuk is lett volna. mint a földkerekség. Mi több.szellemi vetélkedőre. mert mindig is létezett. Például a legeredetibb módon gondolkodó tudósok közül sokan rengeteg zenével. akik kutatási eredményekkel felfegyverkezve bebizonyították. mi az: Erős teremtmény. hogy gyakorlati problémákat oldjunk meg a segítségével. hogy bizonyos dolgokat megteszünk vagy létrehozunk. amelyet az ősi Wales vándordalnokai énekeltek. Erőfeszítéseik eredményeképpen a memoritert eltörölték az iskolai tananyagból. amit külső erők kényszerítettek ránk. hogyan kell használni a betűket. mikor megtanulta őket. az ilyen ember társaságnak is sokkal kellemesebb. a versekre való emlékezés számára az időutazás egyik formája volt. történelmi évszámokra. sporteredményekre. soha meg nem született. költészettel vagy történelemmel kapcsolatos információt sajátítottak el kívülről. Széles. Csak az utóbbi száz évre jellemző. Nagy hiba lenne feltételezni. melyeket őseink meg akartak őrizni. Gyakran használtak titkos kódokat is. Hogyan aknázhatjuk ki minél hasznosabban az emlékezőtehetségünket? A legtermészetesebb módja az. melyeket a druidák és a bárdok az utókorra hagytak. képzelőerőre és problémamegoldó képességre is szükség van. Ezt a lehetőséget teljességgel figyelmen kívül hagyták a század elején az oktatás reformerei. "A fák csatája" című furcsa. mint amelyik nem. amit annak idején az érettségire kellett görögül megtanulnia. Az ő nemzedékének a tudás és a memorizálás még rokon értelmű fogalmak voltak. hogy "könyv nélkül megtanulni" valamit nem igazán hatásos módja az információ elsajátításának és tárolásának. A találós kérdések között voltak könnyebbek és egyszerűbbek is. hogy mit szeretnénk tárolni a memóriánkban. hogy mit érdemes megjegyezni és mit nem. sokkal bonyolultabbak és hosszabbak. de jár mezőn s jár erdőben. Ily módon az a néhány druida. mi iránt érdeklődünk leginkább – költészet. a 1istába szedett fák pedig szavakat. olvasásra. és nem kell hosszú listákat emlékezetbe vésnünk. tartalmilag pedig arra használták fel őket. úgy énekelte el az éneket. ha eldöntjük. hogy – mivel az írásos dokumentumok olcsóbbak és könnyebben elérhetők lettek – az emlékezet fontossága drámaian megcsappant. Egy olyan elme. sora: Előszörre az égerfák kezdték a viaskodást – A fűzfa és a berkenye még mindig késlekedtek. Annak az embernek. régibb az Özönvíznél hústalan. kivéve egyes tévévetélkedőket és játékokat. vagy nem. mint ahogy más mentális készségeket is nehezen sajátíthat el. Természetesen a találós kérdések megfejtésében nem lehet kizárólag az emlékezetre hagyatkozni. ilyenkor büszkeség telepedett a vonásaira. de valójában olyan üzenetet rejtett. Nagyapám hetvenéves korában még mindig tudott idézni az Iliászból. melyet csak a beavatottak érthettek meg. A téma megismerésével együtt fel fogjuk fedezni. Az az ember. feje sincsen. hogy az elméjük ne kalandozzon el a káosz felé. aki ezt a készséget nem fejlesztette ki magában. hogy az látszólag a fák csatájáról szólt. aki tudta. Manapság a jó emlékezőtehetséget gyakorlatilag használhatatlannak tekintik. akikkel kapcsolatba kerül. Az emberi értelem történetének legrégibb adatai szerint a jó memória mindig is a legtöbbre becsült észbeli adottság volt. sokkal gazdagabb annál. előnyösebb helyzetben van. Ám ha a tudat feletti uralmat legalább olyan fontosnak tekintjük. mint azt a képességet. A találós kérdések formája a logika szabályainak engedelmeskedett. bibliai idézetekre és bölcs mondásokra. nem pedig olyan feladattá. A szavak olyan élményeket ébresztettek fel benne. hogy egyáltalán nem kell megjegyeznünk egy rakás adatot. akinek nincs mire emlékeznie. autonóm és önálló személyiség. kémiai képletekre. mint például amikor a fák neve egyegy betűt jelentett. De megfelelő emlékezőtehetség nélkül nem válhat az ember jó megfejtővé.

a negyedik században élt filozófus és Tarentum városállam (a mai Taranto) vezetője. hogy elértem az univerzum határát. nem különböznek olyan nagyon ettől a gondolatmenettől. Ha most eldobok egy botot. Ez azonban általában akkor következik be. amelyet az emberek gyakorta szem elől tévesztenek: a filozófia és a tudomány azért keletkezett és azért indult virágzásnak. Tökéletesen igaz például.. hogy a bot akkor az űrbe zuhan. ha nem találunk közöttük hasonlóságokat és törvényszerűségeket. Persze mindig fennáll annak a veszélye. hiszen hasonló célokat tűzött ki maga elé. Így például Arkhitász. A legegyszerűbb rendező elv az. azután pedig azok az alapvető szabályok. Kerényi Károly. ha nem állnak össze mintává. János evangéliumában olvashatjuk: "(Az Ige). Ford.. hogy untatni fogunk valakit. A történészek. Ezeknek a történészeknek a véleménye szerint minden kreatív lépés csak külső erők terméke lehet. hogy most lennének matematikai és fizikai alapelvek. osztályharc vagy technikai szükségszerűség. s azután is. ha belső motiváció vezérel minket . a kitalált szavak a különálló eseményeket általános kategóriákká alakítják át. amelyeknek a segítségével előre kiszámítható módon kombinálni lehet ezeket. a földet. 1982. ha például a tüzérség érdekli. azt tartják. hogy az atomenergia fejlesztését és felhasználását felgyorsította az atombombáért folyó élethalálharc Németország. akiket elkápráztat a materiális determinizmus. A Teremtés könyvében Isten közvetlenül azután nevezi meg a nappalt. akik mindig magukkal hordják kedvenc verseiket vagy idézeteiket egy füzetkében. területszerző háború. hogy a gondolkodást az alakítja. AZ ELME JÁTÉKAINAK SZABÁLYAI Az emlékezet nem az egyetlen segédeszköze az elmében lejátszódó dolgok szabályozásának. legyen az háború. amit kísérleti tudományként ismerünk. 1966. hogy megteremtette őket. amikor az illető csak azért sajátít el bizonyos dolgokat. hogy az összes nagyobb hadmozdulat idejét és sorrendjét kívülről tudja. és megnövelik az agy ingertároló kapacitását. és Hérakleitosz azzal kezdi csaknem teljesen elveszett írásainak ránk maradt töredékét: "Bár a logosz ez. hogy megéljenek. hogy feltette magának a kérdést: "Tételezzük fel. hogy halálra untasson vele másokat. hogy kedvenc verseink vagy egyéb fontos adataink velünk vannak. pontosan meg tudták jósolni az évszakok körforgását és pontos térképeket csináltak. ezekből a szabályokból nőtt ki. Ha nem papíron. Ki kell itt emelnem azt a tényt. az Indus."3 Ezek az idézetek mind alátámasztják a szavak fontosságát a tapasztalatok kezelésében. A számtan és a mértan kialakulását például csaknem kizárólag azzal magyarázzák. és ha unatkoznak vagy rossz kedvük van. például mértani ábrákat és a formális levezetéseket. Az elméleti gondolkodás soha nem vesztette el teljesen a hajdani találós kérdések kirakós játékra hasonlító. Cseppet sem meglepő. Tankönyvkiadó. melyekkel a relativitást mutatta be. akkor nem valószínű. s ezzel fejezi be a teremtés aktusát. Ha Arkhitász okfejtése primitívnek tűnik. melyek összekötik a csillagászatot. Simon Endre. A történetek és a találós kérdések mellett a civilizációk fokozatosan egyre összetettebb szabályokat fejlesztettek ki az ismeretek kombinálására. Vannak emberek.. piaci helyzet. amelyekben ágyúk is szerepeltek. Ha a gondolkodók nem élvezték volna a rendnek azt az érzését. az Eufrátesz. ha megnevezzük a dolgokat. hogy mely ötletek legyenek kiválasztva a számtalan elérhető közül. Budapest. Kr. és saját tudatunk felett akarunk úrrá lenni. aki egy bizonyos információmennyiséget felhalmozott. a szavak. 2 3 Biblia (Jn 1. hogy olyan közös számtani törvényeket találjanak. a világba jött. az éjszakát. Az ilyen képletek segítségével le tudták írni a csillagok mozgását. Ebben az esetben azonban az univerzum határain túl az űr van. mert gondolkodni jó. előveszik. örökre képtelenek értelmetlenségükben felfogni az emberek előbb is. akkor a tartalom birtoklásának érzete. hogy szükség volt rájuk a pontos csillagászati ismeretek és az öntözőrendszer megteremtéséhez azokban a nagy öntözéses civilizációkban. mint hallották volna. arra használja majd. a világban volt.ha őszintén érdekel a tárgy. a zenét és a számtant. Krisztus előtt a hatodik században Püthagorasz és tanítványai már nekiláttak annak az óriási feladatnak. de nem magyarázzák meg keletkezésüket. e. mivel meghatározzák.9-10) Budapest. hogy a világegyetemnek nincsenek határai. képszerű jellegét.magára nézve kötelezőnek éreznie. ami azt jelenti. Szent István Társulat Hérakleitosz töredékei. Ez az állítás azonban szemben áll a kulturális fejlődés legújabb elméleteivel. a tengert és mind az élőlényeket. Hihetetlen biztonságot ad az. hogy az univerzumnak nincsenek határai. hogy már meghallották. úgy bizonyította be. lehetővé teszik az elvont gondolkodást. nem pedig a környezetünkön. akkor csak azokkal a csatákkal foglalkozzon. a Jangce és a Nílus mentén alakultak ki. hogy az. idézzük emlékezetünkbe. demográfiai robbanás. A külső erők nagyon fontosak. hanem a memóriánkban tároljuk őket. A szó ereje hatalmas. hogy memóriájukkal hencegjenek. ln Filozófiatörténeti szöveggyüjtemény 1. mi történik?" Arkhitász úgy gondolta.. mint a vallás: a világegyetem szerkezetének kifejezését. Kevésbé valószínű. a geometriát. melyek a nagy folyók. Az információ elrendezésére szolgáló rendszerek nélkül még a legvilágosabb memória is a káosz állapotában lelné a tudatot. Szerk. A nevek után jönnek a számok és a fogalmak. 63 . akik képtelenek ellenállni a kísértésnek. vagy még inkább a vele való összekapcsolódás még erőteljesebbé válik. amelyet a szillogizmusok és a számok használata teremt a tudatban. A legtöbbjelrendszer építőkövei. 28. Mindannyian ismerünk olyan embereket." 2. valamint Anglia és az Egyesült Államok között. Nincs értelme a tényekre való emlékezésnek akkor. hogy imponáljon vele másoknak. a Tigris. Kétezer évvel később Newton és Kepler még mindig ugyanezen az ösvényen haladtak tovább. Az elvont tudásanyag és mindaz. hogy Einstein képzeletbeli kísérletei a különböző sebességgel mozgó vonatokból látott órákkal. mit kell az embereknek megtenniük annak érdekében. de a maghasadás elméletéből kialakuló tudomány önmagában keveset köszönhetett a háborúnak. hogy ezt a munkát nehéz volt elválasztani a vallástól.

" Más szavakkal azért élvezte az életet. sikerült kezükbe venniük tapasztalataik irányítását. a politikai vagy vallási megváltás ködös ígéreteitől. hogy Démokritosznak alaptermészete a vidámság. Amikor Kant állítólag az óráját tette be egy edénybe főni. a félelem elkerülésének eszköze. és nem maradt ideje a való világ esetleges problémáira. melyeken elménk dolgozni kezdhet. A nagy gondolkodókat mindig inkább a gondolkodás élvezete sarkallta. Démokritosz írásainak fennmaradt töredékeiből következtethetünk arra. valószínűleg minden pszichikai energiáját abba fektette. és a korábban leírt rendkívüli körülmények között találják magukat. könnyen a média foglyaivá válnak. hogy időszakosan kikapcsolódtak a mindennapi valóságból. hogy az izlandiak rendezett állapotban tarthassák tudatukat egy olyan környezetben. Ha függőségbe kerülünk a tévétől. mi baja bölcsüknek. mivel foglalkozik. Manipulálják őket demagóg emberek. Nagy előnye van másokkal szemben annak. Akiknek nincs ilyen belső szimbólumrendszerük. és bizonyosan beteg."4 "Démokritosz maga mondá. 49. Ha valaki már elég jól elsajátított egy jelképrendszert ahhoz. Vajon mennyire segítették a sagák az izlandiakat a túlélésért folytatott harcban? Megmaradtak volna-e nélkülük is? Teljes bizonyossággal nem válaszolhatjuk meg ezeket a kérdéseket. de az új tudományos ötletek felbukkanását is az az öröm táplálja. Amikor a külső világ nem kínál fel menekülési lehetőséget. mert kevés olyan dolog van a birtokunkban. de nem is az utolsó olyan gondolkodó. De a mindennapi életünkben is hasznos. Ha az izlandiak csöndben. amely a saját agyában működik. akik azt állítják magukról. a híres orvost. hogy tudata békéjét külső 4 Démokritosz eredeti töredékeiből. hogy filozófusuknak nagyon is ép az elméje. Nemcsak a filozófiát. ami visszatartaná elménket attól. hogy megtudják. ahogy viselkedik. önmagában is érvényes kis világra tett szert. hogy mérje az időt. aki belemerült az elme áramlatába. és hogy véleménye szerint: "A vidámság. Az. amikor emberek időlegesen elszakadnak a civilizációtól. akkor egy belső jelképrendszer a megváltást jelentheti. hanem csak azt. Kövendi Dénes. aki egy hordozható szabályrendszer birtokában van. nem természetes. mert a sagák ismételgetése volt az egyik módszer arra. A filozófusokat gyakran tartották "szórakozottnak". hogy átvegyék fölötte a hatalmat azok. mindamellett fogalmuk sem volt arról. ha vannak olyan szabálykészleteink. mint az általa elnyerhető anyagi javak. Ha az elme nem képes saját magát információval ellátni. Simon Endre. mint a perzsa királyság birtokába jutni. Rendezett gondolatmeneteket teremthet meg magának attól függetlenül. Szó sincs arról. Budapest. Az izlandiak az évszázadok hosszú során át nemcsak megőrizték emlékezetükben az őseik tetteit megörökítő epikus költeményeket. hogy inkább akar egy oksági magyarázatot találni. Hogy csak egy példát mondjak. amelyek a gondolatáramlatot lehetővé teszik. hogy elvesztették volna az eszüket. Mivel Hippokratész nemcsak jó orvos volt. de mivel a tudásuk kódja kevésbé absztrakt. de bölcs ember is. történészek és egyháztudósok olyanok voltak. eltorzítják a szórakoztató műsorok és kijátsszák mindazok. a szél hangját figyelve töltötték volna az éjszakákat. aki megismerkedett a költészet vagy a számtan alapelemeivel. A dermesztő éjszakai hidegben a kezdetleges kunyhók tüze köré gyűlve kántálták a verseket. míg odakint a sarki tél jeges szele süvöltött. mint az ép elme egy-egy kis szigete. a legnagyobb jó a világon. amely megtalálható a könyvtári és iskolai könyvekben. 64 . Szerk. In Filozófiatörténeti szöveggyűjtemény 1. hogy mindenre van válaszuk. Egy ilyen internalizált szimbólumrendszer kezelésének a képessége életmentő lehet. sem a vagyon nem teszi boldoggá az embereket. a kábítószertől. az azért van. hogy tudatukat uralmuk alatt tartsák. Reméljük. hogy legkedvesebb tudományterületük szimbolikus formái közé vegyüljenek. hogy a gondolatokkal való játék egészen különleges örömet nyújt. 5 Uo. hogy elvont gondolataival foglalkozzon. hogy elvesztette volna az eszét. A lényeg az. fokozatosan függetlenítheti magát a külső ingerektől. az ókor egyik legnagyobb elméjét nagyon tisztelték városának lakói. ami persze nem azt jelenti. egykedvűen üldögél. hogy sarki körülmények között vagy koncentrációs táborokban kelljen a jelrendszerekkel kapcsolatos készségeit előhívnia. amely a valóság leírásának új módját kíséri. például koncentrációs táborban vagy egy sarki expedíción. és saját életük eseményeit szavakba öntötték. 1966. úgy gondolták. Azok az eszközök. hogy mi történik a külső valóságban. Ford. Bizonyos mértékig a földjüket jól ismerő földművesek és az erdőt megértő favágók is hasonló rendszerekre támaszkodnak. mert megtanulta kontrollálni a tudatát. megtárgyalta Démokritosszal az élet furcsaságait. olyan tudásból állnak. Tankönyvkiadó. hogy használni tudja. melyet a káosz tengere ostromol minden oldalról. több kapcsolatra van szükségük a közvetlen környezettel. amire támaszkodhatunk. mint bármely más országban.az a tudás tette lehetővé a bomba gyártását. Látván. hanem az egyetemesség és sokoldalú értelmesség. a lelkük hamarosan megtelt volna reménytelen félelemmel és kétségbeeséssel. amit még békésebb körülmények között halmoztak fel a tudósok Európában. amikor mindent felölelő eszmecseréket folytattak egymással egy koppenhágai sörözőben. akkor egy hordozható." "Sem a test. ha mindig valami szépre és valami újra gondolunk."5 Nem meglepő. de új versszakokat is költöttek hozzájuk. 46. akkor zűrzavarba süllyed. aztán biztosította a város lakóit arról. Minden egyes embernek hatalmában áll eldönteni. matematikusok. A szélsőségesen sivár környezetben a költők. csak elmerült gondolatainak áramlatában. akik el akarnak nekik adni valamit. egyikünk sem kényszerül arra. zenészek. állítólag Izlandon azért van aránylag több költő az emberek között. Démokritoszt. Démokritosz nem az első. hogy milyen élvezettel töltötte el a gondolkodás folyamata: "Istenivé tesz bennünket. amely az emberekkel szemben különösen mostoha. hogy napokon keresztül gondolataiba merülve. de ki merné a gyakorlatban megkeresni rá a választ? Ugyanez áll azokra a helyzetekre. kevés olyan belső szabály. köztulajdonnak számítanak. Elhívatták hát Hippokratészt. például Niels Bohr és munkatársai. A káoszt idéző hóviharok ellen megteremtették a formával és jelentéssel bíró énekeket. és a tojást fogta a kezébe. hogy felvilágosodott kortársai azt mondták. az abdéraiak. és a bizakodás. Mivel elsajátították a ritmus és a rím rendszerezett tudományát.

megdöbben. A SZAVAK JÁTÉKA Hogyan sajátít el az ember egy jelrendszert? Ez természetesen attól függ. hogy "gombóc van a torkomban". hogy a gyerekekkel megismertessük a szavak erejét. az ő válasza pedig . az először kissé riasztó lehet. hogy a beszéd fő célja a hasznos információk átadása. hogy a lét szokványos feltételei rendelkezésünkre állnak. Berger és Luckmann szerint az ilyen folyamatos és nyilvánvaló kijelentések nélkül az emberek hamarosan elkezdenének kételkedni annak a világnak a valóságában. hogy sok beszélgetés itt be is fejeződik. Végül. amely szervesen nő ki készségeiből és tudásából. mivel azt hangsúlyozom. elismerem a létezését és kifejezem baráti szándékaimat. amely gyakorlati tudást ad át. hogy enyhe áramlatba kerüljön repülőtéri várótermekben vagy ingázás közben. eleinte legalábbis biztosan nem. hallgatónk nagyon kielégítő élményben részesül. Ha megtörjük a szavak jelentésével kapcsolatos általános elvárásokat. hogy hozzá szólok. Mivel a vers segít az elmének. akkor nem elsősorban meteorológiai információt adok át – ami egyébként is fölösleges lenne.eszközökkel állítja-e helyre. Kár. hogy ablakot nyisson a világ egy új szeletére. mint már említettük. amelyik." Nagy kár. Az egyik módja annak. ki nem mondott céloknak teszek eleget. akkor "átváltunk" és úgy teszünk. a szavak még ma is számtalan lehetőséget kínálnak arra. Olcsó. A frázisok. tökéletesen szabad lesz. hogy a kezdők és a profik egyaránt örömüket lelhetik benne. hogy különböző bonyolultságú szinteken az áramlatba kerüljünk. Nem csak a hasznossági szempontok okozzák azt. ahogyan az a beszélgetésben megnyilvánul. hogy találjunk legalább egy sort vagy egy versszakot. Nem sokan vannak már olyanok. és a megoldás – a rend kellemes érzetét biztosítva – megelégedéssel és a jól végzett munka örömével tölti el a rejtvényfejtőt. ha jó. hogy pusztán megfejti a keresztrejtvényt. Így a könnyedén elejtett megjegyzés olyan üzenet lesz. hogy korán megtanítjuk őket szójátékokra. hogy megváltoztassa 1átásmódunkat. ugyanúgy. Épp ezért ma már csak azt a fajta kommunikációt tudjuk értékelni. amelyben élnek. mint minden olyan készséggel. Ha valaki a tevékenységét arra korlátozza. attól a személytől. az ágyában. akkor továbbra is külső ingerektől függ. ezzel is az a helyzet. az ismert fenomenalista szociológusok szerint a világot. hogy az egész társalgás teljesen nyakatekert lesz. Eközben megtanulják. hogy kezdetben pszichikai energiát kell belefektetni. mintha a szó másik jelentését fogtuk volna fel. és amikor lehetőség kínálkozik . A szavak használatának egy másik. mint a tornagyakorlatok a testnek – segítenek formában maradni. hogy az illetőt a gondolatok világának mely területe érdekli. ezért ideális arra. hogy a kutyák ettek meg valamit. amely segíti ismerősöm tudattartalmát a megszokott rendben tartani. hogy a kutyákat ették meg. Minden este elolvasni néhány verset olyan az elme számára. amely szerint az időjárásról beszélni biztonságos kapcsolatteremtési lehetőség két ember között. amelyet érdemes kifejleszteni. öröme pedig mélyebb. Az utilitarista elméletek az elmúlt két évszázad során meggyőztek minket arról. amely énekelni kezd bennünk. "szép napunk van". hogy ha egy gyerekkel beszélgetünk. Nem kell ezeknek a verseknek "csodálatos" költeményeknek lenniük. hogy ősi és alapvető szabályrendszer határozza meg a szavak használatát. Ha jól ki tudjuk fejezni magunkat. Nem különösebben nehéz megtanulni keresztrejtvényt készíteni. vagy akár vasárnap reggel otthon. A nyelv legkreatívabb használati módja. Csak annyit kell tennünk. Néha egyetlen szó is elég. de a gyerekek rövid időn belül veszik a lapot és olyan ügyesek lesznek. hogyan leljenek élvezetet a szavak birtoklásában. 65 . hogy az emberek csaknem képtelenek egymással beszélgetni. Az a fontos."Tényleg gyönyörű!" – az enyémet. Ennek eredménye az lett. Ha jól megválasztott szavainkat ráadásul megfelelően elrendezzük.egy ártatlan szót vagy kifejezést többféleképpen is lehet érteni –. Némileg triviális. amelyekből én -. és nem is kell egy teljes verset elolvasni. hogy formába öntse a tudatot. életünket megszépítő módja lehet a társalgás mára elfelejtett művészete. hogy tapasztalatait leszűrt és sűrített formában őrizze meg. hogy a "kutyákkal etették meg" kifejezés azt is jelentheti. ismerek egy nyolcéves gyereket. hogy a társalgás fő célja nem az. aki azt írta: "A kifinomult társalgás maga az Édenkert. Például azzal. aki a vasárnapi mellékletnek vagy a rejtvényújságnak dolgozik. és felnőttként talán majd felélesztik a társalgás elveszettnek hitt művészetét. és azt is. Sok mindent el lehetne mondani ennek a népszerű időtöltésnek a védelmében. ha ő maga készíti a keresztrejtvényt. de azért világos példa erre a keresztrejtvény. vagy ez a rend egy belső minta eredménye lesz. Lehet. Amikor reggel találkozom egy ismerőssel és azt mondom neki. aki miután megpróbálkozott néhány keresztrejtvénnyel a New York Times-ban. amelyet bárki elsajátíthat. hogy elintézzen bizonyos dolgokat. de a gyerekeknek jó alkalmat nyújt a nyelv feletti kontroll elsajátítására. akkor az ősi találós kérdésekhez hasonlít. valóban odafigyelünk. a tévéből és a rádióból ömlő közhelyek biztosítanak minket arról. megerősítem a kultúránkban honos interakciók egyik alapszabályát. hogy az üzleti és a hivatali életben a bő szókincs és a jó beszédkészség a siker záloga. Nincs szüksége többé külső mintára. Másodszor. bárhova magunkkal vihetjük. Persze. Ha valaki ezen a területen is önálló akar lenni. amelyben élünk. melyeket a mindennapi életben egymásnak mondunk. hogy az idő "szép". Amikor egy gyerek rájön. hogy a szóvicc és a többértelmű szavakkal való játék a humor legalacsonyabb formája egy művelt felnőtt számára. még lényegesebb. melyeket nem tud uralni. mint annak a kifejezésnek a hallatán. hiszen ugyanazokból az adatokból tájékozódik. gazdagítjuk az emberek közötti kapcsolatot. hanem hogy az élmények minőségét javítsa. hogy értékrendemben a "szépség" kívánatos jellemző. ráadásul ez olyan készség. ebben benne foglaltatik az. a költészet. akik megértik Ali Ben Ali kalifa lelkes szavait. a legjobb. Sok embernek kínál lehetőséget arra. egész jó saját keresztrejtvényeket kezdett csinálni. hogy minden rendben van. hogy új utakat keressünk önmagunkban. és minden mást haszontalan időpocsékolásnak tekintünk. úgy érzékeljük. Azt már láttuk. mert sok érv szól amellett. Peter Berger és Thomas Luckmann. ha nem a szakmájukról vagy valami őket közvetlenül érdeklő tárgyról van szó. nehézségi szintje olyan finoman árnyalható. hanem más.

hogyan teremtettek az emberek rendezett mintákat azokból a jobbára véletlenszerű eseményláncokból. hogy a tudatukat szokatlan mértékben borítja az entrópia. hogy az írók csak és kizárólag úgy képesek megtapasztalni az áramlatot. ennek a készségnek az elsajátítása javít az életükön. Nemcsak élvezik az élményt. Bizonyos értelemben minden ember a saját személyes létének történettudósa. Nem is olyan régen még elfogadott dolog volt amatőr költőnek vagy esszéírónak lenni. és elzárja előle a másféle élménylehetőségeket. Az írás célja azonban az információ megalkotása. nem létezik. Erik Erikson véleménye szerint az emberi életút utolsó szakaszának egyik feladata az "integritás" megszerzése. fényképeket őriz meg. A telefon. hogy aztán valamikor a jövőben könnyen felidézhetők és újraélhetők legyenek. amelyek a tudatukra nehezedtek. Az ember naplót ír. mint számtalan életrajz kivonata" – írta valamikor Thomas Carlyle. legidősebb lánya pedig a "Hírnök". és kitörölhetik elméjükből a zavaró valóság képét. hogy felismeri a "történelmi utalásokat". hogy elemezzük és megértsük élményeinket. amelyekben úgy cselekedhetnek. amelyről elmondhatjuk. Az anyagnak az a fajtája. amelynek a használata gazdag jutalmat rejt magában. mert oly sok más kommunikációs forma igyekszik kiszorítani a helyéről. Olyan eseményeket válogathatunk ki és őrizhetünk meg az emlékezetünkben. ha úgy merülünk el a versfaragásban. még a gettóban felnövekvő gyerekek és az öregek otthonában élő félig írástudatlan. érzelmi jelentőségüknél fogva. és lehetővé teszik tudatunk számára. hogy szavakból világokat teremtenek. hogy a hallban a szőnyeg a szeretett nagymama ajándéka volt. Márpedig ha valaki nem nagyon tehetséges. Ám ha az írást a tapasztalataink feletti uralomra használjuk fel és nem hagyjuk. Régebben a művelt emberek a naplóformát és személyes levezésüket használták fel arra. A múlt emlékei nagyban hozzájárulnak életünk jobbá tételéhez. hogy a nappali falán a festmény azért fontos. Ha az írás egyetlen célja az lenne. (Valóban jó prózát írni persze épp olyan nehéz. mint készség. Mint minden más áramlat-tevékenység. noha az esetleges látogató nem biztos. azért megvan a maga egyértelmű szerkezete. "A történelem nem más. hogy majd meggazdagszik vagy híres lesz tőle. hogy az elmúlt eseményekről szóló beszámolókat rendben tartsa. amelynek a segítségéve1 rendet teremthetnek érzéseik zűrzavarában. Az írásban rejlő lassan. akkor meg is érdemelné. könnyebben elsajátítható. és egy olyan értelmes történetté szervezése. Az ilyen múlt persze nem szó szerint igaz. amelyek különösen kellemesek és jelentőségteljesek számunkra. hogy információt továbbítson. ha valaki nem keres pénzt az írásaival (legyen az bármilyen nevetséges összeg). amelyek élvezetessé tesznek olyan más szellemi tevékenységeket. de hát az emlékezetben megőrzött múlt soha nem is lehet az: folyamatosan újra kell 66 . Semmi kétség. A múltra való emlékezés nemcsak a személyes identitás megteremtésének és megőrzésének eszköze. hogy elgondolkodjanak a nap eseményein. részletekben bővelkedő levelei jó példák arra. szervesen növekvő gondolatmenet hívja elő a gondolatokat. de nagyon élvezetes folyamat is. és rendet teremt a tapasztalataink között. mint jó verset. Manapság viszont. hogyan kell. és hogy azt a rozoga díványt azért tartották meg. hogy feledésbe merüljön. melyet az események meghatározott időrendben bekövetkező és visszafordíthatatlan láncolata ad. mert tulajdonosai Mexikóban vették a nászútjukon. hogy beszűkítse élményeit. míg le nem írjuk. Az utóbbi időben többen állítják. Egy kis kitartással és önfegyelemmel mindenki megtanulhatja. akkor rendkívül kifinomult eszközre teszünk szert.Arra sincs ok. rögzítése és emlékeinek megőrzése a tudat rendezésének egyik legrégibb és legkedveltebb módja. A gyermekkori emlékek. ez lehetővé tette számukra. Annak. hogy felépítse azt. ami tulajdonképpen a család életének múzeuma. Lehetséges. az önmagunkkal való kommunikáció eszköze. hogy a fejünkre nőjön. Ahogy Kenneth Koch. talán éppen az az egyik oka. A pszichoanalízis elsősorban azt szeretné elérni. s lehetővé teszi számára. aki azért felelős. akkor semmi értelme abban a reményben elkezdeni írni. Klió. és olyan múltat "alkothatunk" az emléktárgyak segítségével. amit életünk során sikerült és amit nem sikerült elérnünk. hogy rögzítse az eseményeket és élményeket. idős asszonyok is képesek csodálatosan megható verseket írni. aki belső okokból ír. a New York-i költő és társadalmi reformer megmutatta. amit naplókban és levelekben rögzítünk. Először is az írás a kifejezés szabályozott eszközeit biztosítja az írással foglalkozónak. amely segít nekünk boldogulni a jövőben. vagyis annak összegzése. A prózaírás hasonló jótéteményt jelent.) Ebben a mai világban elhanyagoljuk az írást. rendkívüli módon meghatározzák. Felszabadítanak minket a jelen zsarnoksága alól. nem pedig puszta továbbítása. és – noha hiányzik belőle a versmérték és a rím nyilvánvaló összetartó ereje –. az írás is veszélyes lehet. újságkivágásokat és emléktárgyakat gyűjt. ahogy akarnak. a költészet vagy a matematika. hogy nem fizetnek meg érte. hogy élményeiket szavakba öntsék. ha valaki megmutatja nekik. A görög mitológiában ő a történelem pártfogója. a magnó. a számítógép és a fax ügyesebben továbbítják a híreket. Az élet kisebb-nagyobb eseményeinek megfigyelése. Húszéves korunkon túl egyenesen szégyenletesnek minősül. ha a rabjává válik valaki: arra kényszeríti az írót. Azonban mégsem vesztegeti az idejét. hogy rendet teremtsen az emberek összekuszált gyerekkori emlékei közt. mint például a logika. Öregkorban aztán újra fontossá válik a múlt értelmezése. Noha a történelemtudományból hiányoznak azok a világos szabályok. az írás terápia. hogy írók lesznek. lefilmezi vagy újabban videóra veszi élete fontos eseményeit. A viktoriánus korszak aggályos gonddal megfogalmazott. milyen felnőtt lesz belőlünk és hogyan fog működni az elménk. mert csecsemőkorukban azon etették a gyerekeket. BARÁTKOZZUNK KLIÓVAL! Memória volt a kultúra anyja. Az írás jó módja annak. hogy visszalátogasson a régi szép időkbe. hogy a költők és a drámaírók szokatlanul súlyos tüneteit mutatják a depressziónak és más érzelmi zavaroknak. de az alkotás során jelentős mértékben növekszik önbecsülésük is. hogy a sajátunk. hogy ennél a pontnál megtorpanjunk és csak passzív fogyasztók legyünk. hogyan rendezze versekbe személyes élményeit. Nem tudja. akkor időpocsékolásnak tartják az egészet.

amelynek során menjünk olyan messzire vissza a múltba. mint megjegyzendő unalmas évszámokra. akkor az egyetlen alternatíva a szakterületekre specializálódó és igen sok pénzt faló "hivatásos" tudomány. akik annyira szeretnek játszani a gondolatokkal.A. és a rejtvény nyújtotta kihívásnak nagy szerepe van abban. Dirac. Mihelyt azonban valaki eldönti. A kívülről irányított tudást kelletlenül fogadjuk és nem lelünk benne örömet. akkor egyre eredményesebbek vagyunk. hanem "az a meggyőződés. aki a húszas években így írta le a kvantummechanika fejlődését: "Nagyon érdekes játék volt. aki érdeklődni kezdett a környékbeli "korai ipari építészet" iránt és fokozatosan elég tudást szedett föl ahhoz. mint P.M. könyveket olvasnak el. és személyes stílusában jegyzi le. hogy értékelni tudja azoknak az épületeknek a szépségeit. és a kérdés csak az. hanem még kellemes feladat is. bőséges anyagi források és számtalan beosztott kísérletvezető szükséges ahhoz. hogy a tudósok gyakran éreznek úgy. hogy az ismert dolgok határain túlra kóborolva addig ismeretlen területeket kezdenek feltérképezni. Ám ha egyszer már rájöttünk arra. melyekkel munkájuk során találkoznak. a sakkozásról vagy bármilyen más áramlat-tevékenységről szólnak. a rejtvényfejtésről. Gyönyörű példája ennek Subrahhmanyan Chandrasekhar. írta le a csillagfejlődés egy olyan modelljét. amelyek mindenki más szemében csak gyommal benőtt romok voltak. hiszen ismeretei lehetővé tették. hogy . sokan kiterjesztik érdeklődésüket a nemzetükre. Egy kis többlet-erőfeszítéssel saját benyomásaikat is megörökíthetik a múltról. Ezt az összpontosítást olyan szabályok teszik lehetővé. hogy a múlt egy bizonyos elemére összpontosítanak. lehet-e vajon a laikusból tudós? Végül is olyan hosszú ideje hajtogatják már nekünk. hogy rendszerint tovább folytatja munkáját. és a nagy cégek csinálnak minden fontosat. "sok pénz egyenlő jó eredmény" -forgatókönyv egyáltalán nem vezet sikerhez a "hivatásos" tudományban." Nem csoda. amelyek miatt a tudomány "izgalmas" lehet. az.. a vitorlázásról. olyan rejtélyt fog megoldani. miért vonzó a tudomány. noha kimenetele előre megjósolható. Semmi okunk rá. hogy kiváló rejtvényfejtő. az asztrofizikus. olyan feljegyzésekre. Thomas Kuhn A tudományos forradalmak szerkezete című könyvében több okot is említ. remekül eljátszottam vele. és ezzel "valódi" amatőr történészekké válhatnak. hogy az új elméleteket ellenőrizzék. amilyet előtte még senki sem.. hogy ha elég ügyes. Azokat az embereket kedvelik. amely máskülönben elképzelhetetlen lenne". mint Nyugat-Kanada egyik kevéssé háborgatott részén élő barátom. hogy "az átlagos kutatási paradigma izgalmát az adja. ahová a legtöbb pénz ömlik. de nem szeretünk. Az is lehet. hogy hosszú 67 . akkor a történelemtanulásból könnyen áramlat-élmény válhat. melyekben minden kutató egy-egy szűk területen jártas. ha a tudós számára nem nyújtana élvezetet. . hogy ezen a ponton megtorpanjunk. ahogy Démokritosznak. amely idővel a feketelyuk-elmélet alapja lett. hogy bárkiből lehet amatőr történész. hogy ha a tudomány célja az. Kuhn szerint a "normális" tudománnyal foglalkozó tudóst nem az igazságkeresés. vagy legalábbis nem ilyen jól". A sikeres ember bebizonyítja magáról. a kémia vagy a fizika élvonalában dolgozhasson. de nem sokat tehetnek az új. Az sem igaz. de továbbgondolva a dolgot. de nagyon kedvetlenül." Kuhn leírása arról. hogy a természet egy részét olyan részletességgel és mélységben vizsgálja meg. melyek "behatárolják mind az elfogadható megoldások természetét. Elképzelései olyan különösek voltak. "Azzal. Tény. mégsem igaz az. és elkezd ezzel foglalkozni. és Kalkuttából Londonba hajózott. akik új utakat keresve kitörnek a jelenleg létező tudományos paradigmák közül – még inkább a puszta élvezet mozgatja. Az új felfedezések még mindig úgy jutnak az emberek eszébe. Noha a technokraták szeretnék velünk elhitetni. azokra a forrásokra és részletekre koncentrál. hogy ez a futószalagon gyártott. a következő fokozat a család történetének megírása. amikor fiatalemberként elhagyta Indiát. öntödékhez meg romba dőlt raktárakhoz. Legtöbben nem tartjuk magunkat amatőr történészeknek. múzeumokat látogatnak. hogy figyelmünket viszonylag elvontabb problémák kis körére összpontosítjuk. amelyet talán elviselünk. mert a műveltséghez szükséges. amelyek a sziklamászásról. hogy alkotó módon kézben tartjuk-e ezeket a szerkesztési munkálatokat vagy sem. hogy az események időbeli elrendezése nemcsak szükségszerű folyamat egy tudatos lény számára. kreatív elmélet felbukkanásáért. Az is igaz. akkor a történelem nem nagyon teheti jobbá az életünket. és elkezdenek ezzel kapcsolatosan könyveket és emlékeket gyűjteni. Ha így áll a helyzet. Ha a "normális" tudománnyal foglalkozó tudósokat ilyen mértékig lelkesítik az intellektuális rejtvények. amelyben élnek – legyen az egy városrész vagy egy megye -. Még a "normális" (vagyis nem "forradalmi" vagy alkotó jellegű) tudomány gyakorlása is szinte a lehetetlennel lenne egyenlő. a "forradalmi" tudósokat – azokat. Kuhn azt is megállapítja. A legszemélyesebb az egyszerű naplóírás. Sajnos. hogy élvezettel utazgasson a semmi közepén levő fűrészmalmokhoz.. Megint mások annak a közösségnek a története iránt mutatnak érdeklődést. a fizikus. melyeket a valaha élt tudósok saját szórakozásukra találtak ki. amelyek neki magának jelentenek valamit. és aho1 a legtökéletesebb felszereléssel dolgozhatnak. mikor a piactéren ült gondolataiba merülve. a tudás átformálásának vágya vagy a létfeltételek javítása motiválja. Jól felszerelt laboratóriumok. Még 1933-ban. hogy azokon a helyeken történnek a legnagyobb felfedezések. hogy valaki a biológia. túl gyakran tekintünk úgy a történelemre. és azért tanuljuk. a paradigma (vagy elméleti megközelítés) arra kényszeríti a tudóst. A TUDOMÁNY GYÖNYÖRE Az eddigiek alapján könnyen el tudjuk képzelni. új területen kivívja a hivatásos kollégák elismerését. kifejezetten hasonlít azokra beszámolókra. amennyire csak lehet. hogy ebben a században a tudomány már az intézményesített tevékenységek körébe tartozik. A történetírást mint áramlat-tevékenységet több szinten is gyakorolhatjuk. hogy valaki Nobel-díjat nyerjen vagy egy divatos.szerkeszteni. hogy a tudomány területén az áttörések kizárólag olyan csoportoktól erednek.. Olyan terület ez. nagyon is kétséges. amire rábukkant. Ezek a feltételek segíthetnek abban. a múltnak melyik része érdekli. hogy a kimenetel hogyan érhető el. történelmi egyesületekbe lépnek be. mind az ezekhez vezető lépéseket". akinek élete már-már mitikus dimenziókba emelkedik.

hogy Chandrasekhar a következő félévre halasztja vagy lemondja a szemináriumot. hogy sajnos a professzor maga sosem kapta meg a Nobel-díjat. miért szentelt annyi időt annak. hogy nem "hivatásosak" a maguk területén. általában azzal fejezték be. a zürichi IBM-laboratóriumban. amelyhez több milliárd dolláros részecskegyorsító kell. körülbelül nyolcvan mérföldre az egyetem központi területétől. élete végéig gyakorló orvos volt. de nem is tartozik a tudományos szempontból igazán nagyra értékeltek közé. amikor befejezte a bolygók mozgását leíró korszakalkotó értekezését. És. A "nagy tudomány" majd gondot visel magára. K. mert azt. hogy ne kelljen vállalnia a bejárás kényelmetlenségét. akkor már semmi esélye sincs rá. és azzal múlatta az időt. Az egyik róla keringő anekdota jól szemlélteti munkájával szembeni elkötelezettségét. A tudományos áttörések még mindig egyetlen emberi elme gondolatainak köszönhetők. Nicolaus Kopernikusz kanonok volt a lengyelországi Frauenburg katedrálisában. mert az egyéni erőfeszítést kíván. akinek közvetetten az elemek feltalálását köszönhetjük. hogy a gravitáció általános elméletéről szóló gondolataival játszadozzon. mert el kellett végezniük feladatukat és el kellett költeniük a kormány által kiutalt vaskos költségkeretet. közhivatalnok volt és a Ferme Generale-nak dolgozott. amely a tudományos munkát lehetővé teszi. mintsem azért. ha megtalálta különböző tárgyak súlypontját. Az elmúlt évek egyik legjelentősebb tudományos eredménye a szupravezetők elmélete volt. 1987-ben kapták meg munkájukért a fizikai Nobel-díjat. Vajon napjainkban tényleg annyira más a helyzet? Tényleg igaz. elismert emberek. Gyakran ilyen kedvezőtlen körülmények között. Isaac Newton 1665-ben megkapta Cambridge-ben a diplomáját. mindenki számára elérhető. Azon a télen egy haladóknak indított asztrofizikai szemináriumot kellett tartania. hogy tanítsa az "osztályát". hiszen temérdek pénzt meg energiát fektettek bele. legalábbis reméljük. és kísérletei. hogy gyönyörűségét lelte abban. hogy a nagy tudósok évszázadokig szinte kedvtelésből végezték munkájukat. és élete legnagyobb részében jutalma pusztán az esztétikai öröm volt. míg megleljük az őket mozgató rejtett szabályokat. részben e azért. hogy mi foglaltatik benne a "tudomány" fogalmában. és azért szereti a szumóbirkózást. és mivel csak két diák jelentkezett rá. majd a másik akkori tanítványa nyerte el a fizikai Nobel-díjat. mert 1983-ban Chandrasekhar maga is megkapta a fizikai Nobel-díjat. az első természettudományi Nobel-díjas amerikait megkérdezték. mindenki azt várta. Vegyük észre. Chandrasekhar azonban nem mondott le és nem halasztott el semmit. s ő ekkor fogalmazza meg legnagyobb felfedezéseit. hogy egy laikus nem tud hobbiszinten hozzájárulni ahhoz a kutatáshoz. Semmi kétség. aki ugyanabban az évben a biológiai Nobel-díjat nyerte el. mint aki "mindig a saját feje után megy". hogy képesek legyünk a minket megelőző kutatók eredményeiből tanulni. Amikor Albert A. Einstein a legfontosabb értekezéseit abban az időszakban írta. úgy írta le a felesége. mi történik a hivatásos tudósok világában. melyek megvetették a genetika alapjait. Két ötletgyáros. amelyekre gondolunk. amelyekkel minden sikeres intézmény igyekszik minél jobban misztifikálni saját működését? Nehéz ezekre a kérdésekre választ adni. Néhány évig a kutatók senkinek sem engedtek betekintést a munkájukba. hogy nem hivatalosan támogatott. a modern vegyészet atyja. az az öröm. mint az ő munkája. Galilei orvosi képzésben részesült. ha összehasonlította a nehézkes ptolemaioszi modellel. nem azért. Szükség van még alázatra. gondos megfigyelésre. 68 . el ne felejtsük. állítólag azt felelte: "Mert szórakoztató volt". Végül a Chicagói Egyetem ajánlott neki munkát. mióta annak az egyetlen kicsi atommagnak a hasadása oly fontosnak bizonyult. amely a forradalom előtti Franciaországban körülbelül az adóhivatalnak felelt meg. az események fegyelmezett rögzítésére és hogy módot találjunk arra. de elég szkeptikusak és nyitottak legyünk ahhoz. Luigi Galvani. hogy megmérje a fény sebességét. mert lelkesedtek az általuk feltalált módszerekért. A csillagászi munka természetesen nem segítette előre egyházi pályáján. Nem sokkal ezután az egyetem bezárt a pestis miatt. Gregor Mendel szintén pap volt. hogy kollégáik kinevetik az ő látszólag őrült ötleteiket. hogy visszautasítsunk olyan meggyőződéseket. ahol viszonylagos ismeretlenségben tovább folytatta kutatásait. amit szerettek. Az ötvenes években Chandrasekhar a Wisconsin állambeli Williams Bayben tartózkodott. hanem mert tartottak tőle. Csak kíváncsiságra van szükség. hogy valaki ellopja az eredményeiket. Szerencsére nemcsak ilyen speciális területek alkotják a tudományt. nagyrészt éppen azok az intézmények határozzák meg. Most már nincs szükség erre az együttérzésre. de elegáns és klasszikus kísérleteit élvezte a legjobban. mintha féltek volna. Ők és még sok más nagy tudós. A csillogó-villogó laboratóriumok és a hatalmas kutatócsoportok szükségességét valószínűleg túlértékelik egy kicsit. inkább azért. Amikor ezt a történetet régebben mesélték. hetente kétszer kanyargós mellékutakon visszaautózott Chicagóba. amely nem kifejezetten eldugott hely. és az vezette egyre veszélyesebb kísérletek felé. hogy hozzájáruljon a tudomány fejlődéséhez? Vagy ez csak egyike azoknak a nagyrészt öntudatlan erőfeszítéseknek. Minket itt és most az amatőr tudomány érdekel. Susumu Tonegawát. Egyszerűen azt csinálták. amikor a svájci találmányi hivatalban dolgozott mint ügyintéző.ideig senki sem fogadta el őket tudományos berkekben. melyet a hétköznapi ember a természeti jelenségek megfigyelésében lelhet. Antoine Laurent Lavoisier. az egyetem fő csillagászati obszervatóriumában. Alex Muller és J. Ne azzal törődjünk azonban elsősorban. a gondolatokkal való játékra ítélt emberek körében következnek be azok az áttörések. Néhány évvel később előbb az egyik. hogy megfigyeléseinket addig forgassuk. Az a szellemi keret. nem csapatmunkát – ugyanúgy. melyeket nem támasztanak alá a tények. nem ijedtek meg attól. amit rendszere egyszerű szépségének láttán érzett. Michaelsont. melyek aztán ezt a monopolhelyzetet kihasználják. hogy ha valakinek nincs diplomája és nem dolgozik valamelyik nagy kutatóintézetben. Részt vett a mezőgazdasági és társadalmi reformokban is. kertészkedési szenvedélyéből nőttek ki. Georg Bednorz dolgozta ki az elmélet alapjait és végezte el az első kísérleteket Svájcban. akiknek a nevét megemlíthetném. s aki az izmok és az idegek vezetőképességét kutatta. Newton két évet töltött el egy biztonságos és unalmas eldugott vidéki helyen.

mi a szép. akkor úgy érezheti. minden energiájukat egy tevékenységre fordítják. Két olyan szó is van. mert ezt így szokás csinálni. mi a "pillanatnyi állás" az adott területen.Ha ilyen tág értelemben nézzük. el kell olvasnia egy bizonyos könyvet. Ha valakit az érdekel. azonban eközben elfelejti. mindig tisztában kell lennünk azzal. Sajnos sok komoly gondolkodó szenteli minden szellemi erőfeszítését annak. és Arisztotelész. ember által létrehozott intézmény közös sorsa. akik egészségügyi kérdésekkel foglalkoznak. Manapság a hivatásos filozófusok szégyellnék elismerni mesterségük ilyen naiv meghatározását. élvezettel megy végbe. mint ők. az a jó. hogy bármiben is szakértővé válnának. Spinoza és Nietzsche erkölcsfilozófiájában mélyednek el. és nem szenteli magát kizárólagosan a szakterületének. A BÖLCSESSÉG SZERETETE A filozófia szó eredetileg azt jelentette "a bölcsesség szeretete". és megpróbál olyan válaszokat felvázolni. amit csak lehet. aki szereti csinálni. akkor több amatőr tudós van. Husserlt és Heideggert olvas majd. mi az a terület. "hivatásos" tudós. aki addig tágította a látóterét műszaki kérdésekben. mégis az adott területre kell koncentrálnia. Ha az áramlattal mérjük az értékét. 69 . vagy egy megadott menetet kell követnie. AMATŐRÖK ÉS HIVATÁSOSOK Vannak emberek. amelyek segíthetnek megérteni az egyéni élményeket. Santayana és Collingwood. Másokat esetleg jobban vonzanak a jó és a rossz alapvető kérdései. hogy bármilyen gondolatrendszer komplexitását kifejlesszük. ezért etikával kezdenek foglalkozni. hogyan csikarjon ki örömet az élet egyik legnagyobb és leglelkesítőbb feladatából. hogy már a tudományos színvonal határát súrolja. vagy új hibridvirágokat hoznak létre. arra a személyre utalt. hogy egy nap majd áhítattal olvassa az utókor. de ne zavarják őt a bölcsességgel. mint gondolnánk. hogy valamilyen egyetemes problémára adott válasszal indul. Ha valaki figyelmesen olvas és beszélget másokkal. Az érdekli-e. aki a legjobban védi a hazáját. mit gondoltak mások ugyanerről a tárgyról. az "elbizakodottság áldozatául" esünk. Noha a szakosodás szükséges ahhoz. hogy a passzív fogyasztó állapotából belépjen az aktív alkotók táborába. hogy így csaknem hivatásos szintig jussanak el. anélkül. Vannak. Vannak. A tudomány műveléséhez azonban nem kell jobb indok. akkor esetleg elkezd az ontológia felé közelíteni. amely őket vagy családjukat fenyegeti. Azt kell elsőként eldöntenie az amatőr filozófusnak. ezzel is az a helyzet. Manapság ezek a címkék enyhén lekicsinylő kifejezésekké váltak. hogy az ember a kezdetektől a saját kezébe vegye a tanulás irányítását. amelyiknek a jelentése kifejezi a testi vagy szellemi foglalatosságokkal kapcsolatos eltorzult álláspontunkat. Minden. Ahogy más tudományágakban. amikor valaki készen áll arra. Ha azért írjuk le a meglátásainkat. mi volt az eredeti célja. Rendszerint lenéznek mindenkit. hogy mi alkotja a "szépet" vagy a "jót"? Mint minden más tudományággal. míg több nemzedék után magával az intézménnyel kapcsolatos problémák el nem veszik a helyet az eredeti cél elől. Megint csak nem lehet eléggé hangsúlyozni. mint például Baumgarten. hogy világosan kifejtse az előtte álló nagy kérdéseket. Mások jobb szeretnek több tevékenységben is megmártózni. episztemológus vagy egzisztencialista. aki kevésbé tájékozott. akkor az esztétikafilozófusok gondolatait fogja áttekinteni. akkor nagymértékben hozzájárulhat az élet minőségének a javításához. a politikai összefüggések és a kollégák személyes féltékenysége miatt. ami már annyi baj oka volt az emberek között. amely iránt különleges vonzódást érez. akik ásványokat keresve róják a vadont. hogy ismert tudós legyen. hogy mi az eszköz és mi a cél: a specializáció a jobb gondolkodás kedvéért történik. akkor a tanulás kínkeserves lesz a számára. a korai Kant vagy a késői Hegel szakértője. akkor az az amatőr filozófus megtanulta. mit jelent az. Croce. akik szakosodni akarnak valamire. amennyit csak tudnak. és annyi élvezetet találni mindegyikben. akit nem kell túlzottan komolyan venni. aki nem ér fel egy adott szintig. nem pedig öncélúan. hamar képet tud alkotni arról. Példának okáért a modern nemzetek az ellenségeik elleni védekezésül szerelnek fel fegyveres erőket. és ezért hobbiját nem is kell komolyan venni. Az amatőr vagy a dilettáns egyaránt olyan személy. Mások szorgalmasan megismétlik régi korok csillagászainak megfigyeléseit a kertjükben felállított távcsővel. Ha a valóság alapvető tulajdonságai érdeklik. vannak kaktuszgyűjtők. mit akarunk közelebbről tanulmányozni. hanem aki a legtöbb pénzt szerzi a hadseregnek. De ha azért választja azt a bizonyos utat. és valószínűleg több százezer olyan ember él a földön. hogy miután eldöntöttük. Az amatőr filozófusoknak az egyetemen lakozó hivatásos társaikkal ellentétben nem kell aggódniuk az egymással versengő iskolák közti történelmi harcok. Ha valaki már tisztázta. Kantot. Ha valaki úgy érzi. Egy hadsereg azonban hamarosan kifejleszti a maga szükségleteit és politikáját. akkor a tanulás folyamata viszonylag erőfeszítés nélkül. meg kell tudnunk. amit csinál. akinek a teljesítménye nem üti meg a hivatásos mércét. Aquinói Szent Tamás. Eredetileg azonban az "amatőr". De ha valaki belső késztetésre jegyzi le gondolatait. és megpróbálnak megtudni mindent egy olyan betegségről. amit a kutató elméjében teremt. milyen fontos. mert belülről úgy érzi. Ők továbbra is az alapvető kérdésekre összpontosíthatnak. nem pedig a sikerrel és az elismeréssel. és az emberek éppen emiatt szentelték neki életüket. és Wolffot. akkor a legtöbb esetben a hübrisz vétségét követjük el. hogy mit gondoltak az elmúlt századok nagy filozófusai arról. akik Mendel nyomdokaiban járva. hogy sose lesz belőle valódi. amely a latin "amare" (= szeretni) szóból ered. hogy melyek ezek a kérdések. hogy a legsikeresebb katona már nem szükségszerűen az. egészen addig a pontig. hiába amatőr. hogy "lenni"? Vagy jobban érdekli az. akik a sivatagot járják új fajták után kutatva. Ez a két kifejezés az amatőr és a dilettáns. Vannak botcsinálta geológusok. megtanulnak a háziállatok keresztezéséről. a filozófiában is eljön az ideje annak. Ma egy filozófus lehet a dekonstrukcionizmus vagy a logikai pozitivizmus specialistája. Ezek közül az emberek közül sokat az a hit tart vissza készségei további fejlesztésétől. mint a rendnek az az érzése. mert azt várjuk.

mint hivatásos társa. ha önző célok vezérlik őket. hogy a saját területükön kell versenyre kelni a hivatásosokkal. hogy az a fajta dilettáns tanulás. amivel először is leginkább önmagát ejti zavarba. mint a hivatásos tudomány. Következésképpen lassan kínossá vált. a nyelvészetből. ugyanígy az emlékezőtehetség. és erőfeszítéseiket gyakorta lehetetlen megkülönböztetni a belsőleg motivált amatőrökétől. amikor a felsőbb hatóságok úgy döntöttek. mintha a bölcsek kövét találta volna meg. a történelemből. amelyik az úton elindította őket. olyasvalaki volt. majd meg szétgörget s szétválaszt mindent. öregebb vagy egykorú vele az illető. aki élvezett egy bizonyos tevékenységet. nem törődve vele. Az az ember azonban. Péterfy Jenő. mint éppen ennek a két szónak a sorsa. hogy áttekintse. akik tisztátalan célokkal lépnek a tudomány mezejére. s örömében csapongva nagy kedvvel forgatja a gondolatot. A laikusok. sosem lesz valóban szabad. valószínűleg jól hangzott a laikusok számára. fiatalabb. hogy a kísérleti tapasztalatokat követnék. műveltségre vagy társadalmi helyzetre való tekintet nélkül." 6 Az idézet körülbelül kétezer-négyszáz éves. hiszen ez azt jelentette. . hogy önmagukat dicsőítsék vagy anyagi előnyökhöz jussanak. hogy a dilettáns azt éri el. mintha ugyanannyit tudna. ha a tudás elsajátítói szem elől tévesztik a célt. összekovácsolva belőlük az árja faj felsőbbrendűségéről szóló elméletét. de egy kortárs szemlélő se írhatná le színesebben. hogy az utolsó bizonyítványosztás napja számukra egyben a szabadság első napja is 1egyen. azután pedig azt. a népek eredetének története iránt való érdeklődés könnyen átfordulhat olyan kutatásba. még jobban kifacsarodhat önmagából. ha valakit dilettánsnak neveznek. amely az amatőr és a dilettáns kifejezésekre az évek során rátapadt. amelyre mindenkit ösztönzünk. a tévében látott hirdetések és az újságok szólamai irányítják majd. és az alkalmazott szabályok nem a tudomány. fajra. a nyelv és a logika használatára is módja van mindenkinek. hogy az elme legalább annyi cselekvési lehetőséget kínál. Igaz. hol balra. talán még hatásosabb is. nagyrészt a külső és a belső célok összemosódásának tulajdonítható. a biológiából és a filozófiából. annak ellenére. hanem a politika szabályai voltak. valószínűleg téved. a teljesítményt. Ezen a ponton a tanulás célja már nem a bizonyítvány vagy a diploma megszerzése. melynek során az illető saját felsőbbrendűségére keres bizonyítékokat más csoportok tagjaival szemben. Ahogy a végtagok vagy az érzékek használata elérhető mindenki számára nemre. még a legrosszabb tudósoknál is inkább vakká és süketté válnak a igazsággal szemben. nem pedig a teljesítményre összpontosított. A tudományos módszerek mögött rejlő szkepticizmus és a kölcsönös kritika jótéteménye nélkül azok a laikusok. 1984. Ezeknek a szavaknak a legkorábbi jelentése éppen ezért az élményre. amikor az amatőrök szem elől tévesztik ezt a célt. különösen a leninista dogmák árnyékában. aki uralni szeretné saját elméjét. Hogy egy példát vegyünk. mint egy hivatásos. azt a szubjektív jutalmat írták le. 6 Platón: Philébosz. úgy megörül neki. hol jobbra. hogy bizonyos dolgokat csinált. Gondolkodását a szomszédok véleménye. hogy az életet értékesebbé lehetett tenni az ilyen tevékenységekben való elmélyedéssel. Sajnálatos módon a politika és a kukorica elképzelései nem mindig esnek egybe. és még ellenállóbb utódokat hoz majd létre. mikor valaki először kapcsolódik be az elme áramlatába. A cél inkább megérteni azt. hogy megváltozott a magatartásunk az élmény értékével szemben.56. Ám abban a pillanatban. képesek akár az áltudományokhoz is fordulni. mikor befejezi az iskolát. Láttuk. a sikert. aki elhanyagolja absztrakt készségeit.Ugyanígy a "dilettáns". hogy érdekeiket előbbre mozdítsák. Jóllehet hivatásos tudósok is részt vettek ebben a kétes vállalkozásban. hanem azt. ki lesz szolgáltatva a "szakértők"-nek. Az lenne a jó. milyen személyes jelentősége és értelme van az élményeinknek. A hangsúly azonban egyre erősebben áttolódott arra. Európa Könyvkiadó. amelynek segítségével majd jó állást kapunk. hogy a kommunista ideológia szabályait alkalmazzák a növő kukoricára ahelyett. az anatómiából. a tudós torzképévé lesznek. 70 . ha a külsőleg irányított oktatás vége egyben a belső motiváció irányította tanulás kezdeti szakasza lenne. mint a test. 1. Ezen a szinten az amatőr tudomány megállja a helyét. ami a legfontosabb – örömet szereznek neki a saját cselekedetei. s nem a teljesítményre terelte a figyelmet. amely a latin "delectare" (= örömet lelni valamiben) származéka. hogy a magatartást többre értékeljük a szubjektív körülményeknél. és valami rosszban sántikál. az elért eredményt csodáljuk. Az a rossz felhang. mi történik. aki úgy tesz. nem a tapasztalatok minőségét. mert a nyolc-tíz vagy még több évnyi kívülről irányított tanulás nagyon kellemetlen emlékeket hagyott benne. Az az amatőr. Ford. eredetileg azonban amatőrök inspirálták. In Platón összes müvei 3. Semmi sem illusztrálja jobban. hogy mi történik körülöttünk. hogy a hideg éghajlaton elültetett kukorica ellenállóbb lesz majd. amikor amatőr költőnek vagy dilettáns tudósnak lenni csodálatos volt. A németországi náci mozgalom egyformán merített az antropológiából. milyen módon idézhet elő a szellemi tevékenység áramlatot. akit vitatkozásra foghatott magának. és a tudást arra használják. és Liszenko erőfeszítései több évtizedig tartó éhínségben tetőztek. Liszenko arra vonatkozó elképzelése. most mindent az egységbe olvaszt és összekovácsol. A szovjet biológiát egy emberöltővel visszavetette. hogy egy szimbolikus tant szellemi képességeink bővítésére használunk fel és rendet teremtünk tudatunkban. AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS KIHÍVÁSA Ennek a fejezetnek az volt a célja. amit Platón ír le a Philébosz című dialógusában Szókratész tanítványairól: "Mikor pedig a fiatalok közül valamelyik először ízleli meg e tant. Budapest. A figyelmüket elég hosszú ideig manipulálták kívülről tankönyvek és tanárok ahhoz. amit az egyén abból nyert. Amatőr tudósnak lenni nem azt jelenti. Volt idő. Sok ember abbahagyja a tanulást. Ebből ered aztán a gondolkodó elmélyült öröme.

magas hegyek közt megbúvó kis alpesi falucskákban még mindig léteznek olyan közösségek. az ipari forradalom által megkímélt. mind rabszolgák erejéből épültek fel. gátak és paloták. A legmegdöbbentőbb az volt. Ameddig nem érdekel különösebben bennünket. hogy minden áldott nap tizenhat órát dolgoznak. de bőséges bizonyítékaink vannak arra. hogy az itt élők szinte meg sem tudják különböztetni a munkát a szabadidőtől. rendbe teszi a gyümölcskertet. A tisztaságtól ragyogó kórházban operáló agysebész és a teher alatt a sárban botorkáló rabszolga egyaránt dolgozik. hogy valami újat tanuljon. hogy a készségek fejlett szintjét megkívánó. melyek részletesen lejegyzett változatait nagylelkűen rendelkezésünkre bocsátották. és amiről megbizonyosodhat. hogy megkímélje a dombokat az eróziótól.az étel. Fele annyi idő alatt is elérhetné a csűrt. Európában. a ruházat és a szerszámok előteremtésével. Thomas Carlyle nem tévedett. majd a sok kilométerrel lejjebb fekvő csűrbe hordja a nagy bálákat a feje tetején. melyek elérték a civilizáció összetett állapotát – megközelítik a munkát: olyan átoknak tekintik. mint a kényszer hatására végzett lélekölő munka. hogy biztonságos és szép házban lakunk-e. A 76 éves Serafina Vinon asszony. elégedjen meg ennyivel. és nehéz feladatokat is meg tud oldani. és a házak meg a kocsik se maguktól keletkeznek. akkor egész élete kedvezőbb irányt vehet. mint a piramisok. Lehet. de a minősége is nagyon változó lehet. Nem meglepő hát. legalábbis nehezebb. vagy telik-e a technika legújabb vívmányaira. Ebben a fejezetben megnézzük." Sigmund Freud egy kicsit alakított a mondáson. de azt is. heti hat napon át dolgoztattak veszélyes bányákban. hogy mennyit eszünk. Úgy tűnik. Egy régi olasz mondás szerint: "Il lavoro nobilita L'uomo. vagyis azt. A történelem folyamán azoknak az embereknek. Ha valaki megtalálja az áramlatot a munkájában és az emberekkel való kapcsolataiban. akik a "civilizált" társadalmak perifériáján éltek. hogy nem dolgoznak soha. Tudjuk. Antonella Delle Fave vezetésével interjúkat készített néhány itt lakóval. Noha minden tiszteletem a Bibliáé. mikor azt írta: "Áldott az. annál nehezebb őket megvalósítani. és minél valószínűtlenebbek ezek a célok.A MUNKA MINT ÁRAMLAT Az állatokhoz hasonlóan. AUTOTELIKUS MUNKÁSOK Ádámot az Úr nagyravágyásáért büntetésből arra ítélte. hogy növekvő igényeinket kielégítsük. hogyan élvezzük mások társaságát. hogy az őskori vadászó-gyűjtögető életmódot folytató emberek. hogy megfejje a teheneket. olasz pszichológusok egy csoportja Fausto Massimini professzor és Dr. mindössze napi három-öt órát töltöttek munkának nevezhető tevékenységgel . majd időjárástól és évszaktól függően vagy kihajtja a gleccserek alatti mezőre a csordát. amelyet mindenáron el kell kerülni. Esténként olvas. aki az Olasz-Alpok Val d'Aosta-i körzetében lévő Pont Trentaz nevű kis falucskában lakik. ha egyenesen menne. az utána következőben pedig Freud tanácsának másik felét vesszük sorra. hogy ura a saját életének. hogy ténylegesen mennyit kell az embereknek dolgozniuk. gyakran életünk legélvezetesebb része is lehet. 71 . A rabszolgának mindennap ugyanazt a kimerítő mozdulatsort kell elvégeznie. akiket kényszerítettek rá. életünk nagy részét mi is önmagunk fenntartásával töltjük el: a test táplálásához szükséges kalóriák nem kerülnek maguktól az asztalra. Nyáron heteken át szénát kaszál a hegyi legelőkön. hogy a néhány generációval előttünk még általánosan elterjedt "hagyományos" paraszti életformába hogyan illeszkedik be a munka. hogyan idézhet elő a munka áramlatot. A Teremtés könyvének erről szóló részlete (3. de a sebésznek minden nap alkalma nyílik arra. mint semmit sem csinálni. de értelmezhető úgy is. de inkább a láthatatlan. A nap többi részében beszélgettek. Mivel a munka általános és mégis oly sokféle. vagyis "A munka nemesíti az embert – de le is aljasíthatja". mert annak a néhány embernek az álmait kellett megvalósítaniuk. a lakóhely. gyakran fel kellett adniuk arra vonatkozó reményeiket. hogy arca verejtékével művelje meg a földet. Kíváncsian arra. az ókori templomok. az csak a saját tehetetlensége. Mondhatnánk azt. addig a munka szükségessége nem nagy teher. mesét mond a dédunokáinak vagy tangóharmonikázik a rokonainak és a barátainak. pihentek vagy táncoltak. Vannak olyan kultúrák. melyekben a mindennapi termelő tevékenység amennyire csak lehet. mi a boldogság receptje. Ez az ironikus mondás vonatkozhat általában a munkára. szabadon végzett munka összetettebbé teszi az Ént. hogy nehéz. rengeteg energiát igényel alapvető vágyaink és szükségleteink valóra váltása.17). másfelől azonban nincs. vagy gyapjút kártol. Minél több pszichikai energiát fektetünk azonban anyagi célokba. közel áll az áramlathoz. kanyargó kis ösvényeken gyalogol. nagyon jól visszatükrözi azt a felfogást. Nemcsak a munka mennyisége. Utána hatalmas reggelit főz. A másik végletet a tizenkilencedik század ipari munkásai képviselik. rövid. mégsem 1ehet igaz. óriási különbséget jelent az életünkben. e lo rende simile alle bestie". hogy az életet valaha is élvezhessék. ahogy a legtöbb kultúra – különösen azok. hogy a munka örömteli tevékenység. hogy munkánk örömöt jelent-e számunkra vagy sem. Nincsenek azonban szigorú szabályai annak. hogy mivel a világegyetem oly kevéssé hatékony módon működik. aki megtalálta a maga dolgait. ahogy nem az a Kalahári-sivatag nomádjainak sem. a kínai nagy fal. a Tádzs Mahal. de ésszerű választ adott: "munka és szeretet". hogy valóra váltsák uraik nagyra törő vágyait. hogy a munkának ily csekély a becsülete. és minden nap újra megbizonyosodik róla. ami olyan zűrzavart idézne elő bennünk. Egyre több szellemi és fizikai munkát és egyre több természeti erőforrást kell felhasználnunk. hogy a munka szükségszerűen kellemetlen. akik hetente néhány alkalommal összegyűlnek a házában. sötét gyárakban. minden nap reggel ötkor kel. kitakarít. ahol az emberek –jóllehet mindkettő nehéz feladatot ró rájuk – sikeresen össze tudják egyeztetni a családi életet és a munkát. akiknek leszármazottai ma is élnek Afrika és Ausztrália barátságtalan sivatagaiban. mikor megkérdezték tőle. A civilizált társadalmakat a primitívektől megkülönböztető hatalmas teljesítmények. akiknek sikerült kizsákmányolniuk őket. akiket gyakran napi tizenkét órán.

hát majd meglesz holnap. és rosszul érezné magát mások főnökeként. Mindenkivel jól elbeszélgetek – a növényekkel. ő is néz tévét.Serafina úgy ismer minden fát. én irányítom az életemet. Hogy egyik napról a másikra megélhessenek. Már több mint harminc éve dolgozott ebben a gyárban. A fém mindig olyan hangosan zengett az ütésektől. ha erre lehetőségük nyílik. mit szeret legjobban az életben. de a többségük valószínűleg nem. Nincs főnököm. hegesztőként dolgozott egy délchicagói gyárban. ami osztályrészü1 jut nekik. Segítettek egymásnak. a tudatlanság és a betegségek uralkodtak. háztartási készülékekkel és egzotikus nyaralásokkal. jobban szeret egyszerű hegesztőként dolgozni. az legalább akkora teljesítmény. Több előléptetési ajánlatot is visszautasított. hogy ha még öt olyan embere lenne. a madarakkal. Nyáron meg lehetett sülni a hőségtől. és a negyedik osztály után abbahagyta az iskolát. de sose akart művezető lenni. mint Joe. szabad a munkámban. Megtartottam a szabadságomat és keményen megharcoltam érte.. amit akarok. mint Serafina. kihajtani őket a legelőre. a fiatalok általában kevésbé elégedettek azzal. fáklyával a kezében." Amikor megkérdezték Serafinától. aztán összeházasodtak. ez a gyár lenne a leghatékonyabb a szakmában. Noha Joe igen alul állt az üzemi hierarchiában. Elismételte ugyanazt. Abban a málnásban ott Serafina nagyanyja tévedt el. Ezen a régi kőhídon találkozott egy éjjel. bele kellett kiabálni a másik fülébe. az unokák azonban (húsz és harminchárom év közöttiek) már számunkra ismerős módon fogták fel a munkát: ha lehet. ahol az emberek feje fölött soktonnás vaslemezeket mozgattak szállítósíneken. Hogy egy közösség olyan életmódot fejlesszen ki. művészetüket és hagyományaikat. mozi. mint a szabadon választott időtöltés. mikor még kislány volt. Az élet ebben az alpesi falucskában sose volt könnyű. az állataimmal lenni. hanem esetenként környezetünkben is. mert azt csinálok. autóval.. amelyben a munka értelmes módon kapcsolódott az emberek identitásához és végső céljaihoz. Ahelyett. az utolsó életben maradt nő Serafina falujából az utolsó életben maradt férfival egy lejjebb fekvő faluból az 14'73-as pestisjárvány tombolása után. tökéletesen boldog és elégedett azzal a szereppel. A menedzser kijelentette. amikor elfáradsz és haza kell menned. csak nevetett. 72 . hetvennégy éves asszony véleményét osztják: "Szabad vagyok. Azon a sziklán meg maga az ördög állt egy hóviharban '24-ben. gondozná a gyümölcsfáit és gyapjút kártolna. Még ha sokat kell dolgoznod. mintha régi barátok lennének. rövid és embertelen volt. a hegyek minden hajlatát.. terelné őket a legelőn. Ha ma nincs meg valami. hogy ezeket a feladatokat örömtelinek találják. télen viszont süvöltött a jeges szél a csarnokban. mert azt mondta. és nem akartak volna kevesebbet dolgozni. olvas újságot. Egyikük sem húzott éles választóvonalat a munka és a szabadidő közé. tőlük származik az egész család. ahogy a világ minden egyes nappal növekszik és fejlődik. kényelmes körülmények között. utazás. Évszázadokra visszamenő családi legendák kapcsolódnak a tájhoz. A természetben sosem vagy egyedül. Mindazonáltal már egyetlen kivétel is elégséges annak cáfolatára. Ez a divatosabb életmód azonban nem vonzza Serafinát. minden embernek a tevékenységek széles skáláját kellett elsajátítania az egyszerű kemény munkától a bonyolultabb mesterségbeli fogásokig. Nem mintha Serafinának fogalma se lenne a városi életforma lehetőségeiről. és a fiatalabb rokonai közül sokan élnek nagyvárosokban. mit csinálna. csak az a rossz. Ebben az esetben azonban az eltérés egyúttal a hagyományos életmód fokozatos pusztulását is tükrözi. Saját szavaival: "Elégedett vagyok az életemmel. amely képes arra. és az élvezetes. amelyet a világ életében játszik. ha annyi pénze és ideje volna. akkor is nagyon szép. amit előbb mondott: fejné a teheneket. Tisztának és boldognak érzed magad. gyümölcsfákat metszeni. Ehelyett egyre szélesebb lesz a szakadék a szükséges rossznak tekintendő munka. hogy aztán óriási szikrazuhatag kíséretében ráhegesszék őket a vasúti kocsik aljára. akiknek a munkája nem kötődik ilyen világosan életük fenntartásához? Serafina attitűdje nemcsak a hagyományos paraszti életmódot folytató falvakban figyelhető meg. amit egyébként is tesz. ha idősebb lesz. inkább Giuliana B. mintha lélegzetelállító katedrálisokat emelne. De mi a helyzet a városi munkásokkal. hogy a munka mindig kevésbé örömteli kell hogy legyen. akkor inkább kevesebb legyen a dolog és több a szabadidős tevékenység – olvasás. Egyetlen sikeres példából nem vonhatunk le általános következtetéseket az összes preindusztriális kultúrára nézve. és ijesztgette András bácsit vasvillával a kezében. amennyit akar. melyekben az éhség. Pont Trentaz fiataljainak egy része talán úgy érez majd a munkájával kapcsolatban. ahol vasúti kocsik összerakását végezték. hogy elnyomottnak éreznék magukat. mégis mindenki ismerte és egyetértett abban. az ipari társadalom zűrzavaros világában. a többi munkás szerint pedig Joe nélkül akár rögtön be is csukhatnák a boltot. Jó példa erre Joe Kramer. A nemzedékek közötti különbség részben a kornak tulajdonítható. hogy ha mondani akartak valamit. hogy harmonikus egyensúlyba hozza az emberi célokat a természeti erőforrásokkal. nem voltak gondjai a válasszal: megfejni a teheneket. Életük azonban valahogy mégis úgy alakult. Sok vadászó-gyűjtögető vagy paraszti társadalom élete kemény. emberekkel beszélgetni. de bizonyos szempontból szegényes szabadidős tevékenységek között. továbbá ápolniuk és gazdagítaniuk kellett nyelvüket. a virágokkal és az állatokkal. hangárszerű csarnokban. akit még korai áramlat-kutatásaink során interjúvoltunk meg. Amikor Serafinától megkérdezték. dalaikat. Joe ötéves korában érkezett az Egyesült Államokba. akkor sem. mert olyan sokat kell dolgozniuk. A megkérdezett gyerekek többsége is ugyanígy gondolkodott az életről. minden követ. gyapjút kártolni – vagyis azt szereti a legjobban csinálni. modern. a munkát említették első helyen mint a tökéletes élmények forrását. A tíz legidősebb meginterjúvolt Pont Trentaz-i lakos közül – hatvanhat évestől nyolcvankét évesig – mindenki olyan válaszokat adott. Kint lenni a szabadban. látod." Természetesen nem minden preindusztriális kultúra volt ilyen idilli. hogy ő a legfontosabb ember az egész gyárban. sötét. jobban vágynak a változatosságra és türelmetlenebbek a kötöttségekkel és a megszokással szemben. ahogy Serafina. Körülbelül kétszáz ember dolgozott Joe-val együtt három óriási. Joe akkor hatvanas éveinek elejénjárt. Múlt századi utazók több olyan alpesi közösséget is leírtak nem messze Pont Trentaztól. sport.

A legmeghökkentőbb azonban az volt. mind tehernek érezte. Különösen. hogyan kell a jü szerint . mintha az eperfaliget táncát járná vagy a csing-su zene hangjai vezényelnék. és az öntözőfejek közé rejtette őket. vagyis megvan benne az a képesség. Karl Marx szerint a férfiak és nők a termelő tevékenységeken keresztül építik fel magukat. a kés megpendül és elsuhan – tökéletes ritmusba olvad össze. ha valakinek "autotelikus személyisége" van. és ki merné azt mondani. színekből álló legyezők vették körül. vagyis "emberi természet" önmagában nem létezik. akkor már nem kell többé komolyan vennünk a kulturális relativitás ilyen radikális megnyilatkozásait. ösvényekkel.röviden: totális autotelikus élményként. Mivel nem talált megfelelőket. hogy a jü a megfelelő módja annak. nem volt szüksége a gyárra ahhoz. hanem a munkást az ösztönei által vezérelt lényből tudatos. Attól fogva mindig ezt a módszert használta: érzelmileg azonosult a szerkezettel. hogy megismerje és megjavítsa. A munka nemcsak környezetünket formálja át azzal. bárkinek a helyét át tudta venni. utat. A középkori keresztény világkép bűvöletében élő emberek elfogadták. Így hát Joe megint leült a rajztáblához és újabb megoldással állt elő. aztán némi csetepaté az asszonnyal. amelyek elég finom cseppekre porlasztják a vizet. Azon emberek tapasztalatainak minősége. Az évek során megvásárolták a két szomszédos üres telket is. "Amikor a mama kenyérpirítója bemondta az unalmast. hogy Joe életmódját dicsérni a munkatársaiéval szemben "elitista" gondolkodás. hogy jobb időtöltés az. és ugyanannyi kis szivárványt varázsolhatott magának. Amikor megkérdezték tőle. A többi hegesztő. hogy az öröm és a komplexitás szintje egyenesen arányos egymással. és házát máris fényből. Miközben a föld alatti öntözőberendezést építette. A felfedezés izgalma azóta sem hagyta el. aztán az alagsori műhelyében el is készítette. hogy a krumplihámozás éppolyan fontos. aki képes igazi feladatnak tekinteni a munkáját. Végtére is a haverok a kocsmában istenien érzik magukat. csak munkánkon keresztül teremtjük meg. akik felhasználják környezetük lehetőségeit. akivel elbeszélgettünk. hogyan tanult meg összetett.Joe közkedveltségének egyszerű oka volt: az üzemi munkafolyamatok minden egyes résztevékenységét elsajátította. Volt azonban egy kis baj Joe édenkertjével. hogy Wenhui udvarában leölje a konyhára szánt állatokat. feltéve. megtalálta és kijavította a hibát. bármilyen elromlott gépet meg tudott javítani. ahol Joe vadregényes sziklakertet épített teraszokkal. és ha szükség volt rá. amelyekből volt elég a környéken – stratégiailag elhelyezve minden harmadik utcasarkon egy –. már régóta ismert bizonyos vallásos és filozófiai tanok követői számára. vagyis a taót. Az egyik legérdekesebb példa arra. hogy a sivár valóság megváltoztathatatlannak gondolt korlátai között éljenek. Joe lefegyverzően azt válaszolta. és minél gyorsabban szabadulni igyekezett tőle. ha valaki folyton a kertjét túrja és szivárványokat csinál? A kulturális relativizmus elvei szerint ez a kritika jogos is . Joe már közel jár a nyugdíjhoz. Joe ritka példája annak. de ha megértjük. hogy azért sikerülhetett. a nap már túlságosan alacsonyan járt ahhoz. teljes elkötelezettséggel. tervezett egyet saját maga.amely pont ugyanolyan volt. amelyek nem működtek rendesen. Joe sosem vált a munka rabjává.ha én lennék a kenyérpirító és nem akarnék működni. Az. anélkül hogy külső jutalmakra várnánk . Csuang-ce az ő nevén ismertté vált filozófiai műben az alázatos munka példáján mutatja meg. "repülés" és "áramlat". a jü fogalma. Joe-nak támadt egy ötlete . hogy "bolyongás" "lebegés". mint egy katedrális építése. bonyolult gépekkel és szerszámokkal bánni minden komoly előképzettség nélkül. hogy színesre fesse a vizet.vagyis áramlatban – élni. Utána elindultak hazafelé. és vége volt a napnak . ha a vízpermet szivárványokat csinálna? Olyan öntözőfejeket keresett. ahol igyekeztek a sör és a haverok társaságában elfelejteni a munka fáradalmait. Amit otthon csinált. Mivel a hét legtöbb napján dolgozott. úgy fordították le angolra. hogy milyennek látták a korábbi gondolkodók az áramlat jelenségét. ahol újabb sörök várták őket a tévé előtt. Olyan reflektorokat talált ki. mint a többi. lába minden mozdulata. sőt. és – ahogy Joe is –játszanak velük. mi bajom lenne?" Ezek után szétszedte a kenyérpirítót. de még mindig élvezi a munkáját. Tingnek. hogy dolgoznia kell. akik arra ítélik magukat. több száz bokorral és virágokkal. hogy áramlat-élményt teremtsen magának a legsivárabb környezetben is – egy embertelen munkahelyen vagy egy gyommal benőtt külvárosi telken. Lehetne azzal érvelni. a hatalmas mechanikus daruktól az elektronikus monitorokig. A hongkongi és a tajvani gyerekeknek még most is kívülről meg kell tanulniuk Csuang-ce leírását: "Ting éppen egy ökröt darabolt fel Wen-hui nagyúrnak. sokkal fejlettebb szintű és sokkal örömtelibb. az talán még izgalmasabb volt. hogy valaki a helyes módon követi az. Most már valóban készen állt a mű. vízből. hogy az áramlat-tevékenységként megélt munka a legjobb módszer az emberi képességek kibontakoztatására. ahogy az életet élni kell – spontán módon. hogy szivárványt hozzanak létre. feltettem magamnak a kérdést . de még élvezte is őket. Így aztán munka után elüldögélhetett a verandán. mert gyerekkora óta érdekelte mindenféle gép. Úgy tűnt. Csuang-ce műveiben találunk. Csuang-ce úgy gondolta. mire hazaért.mi lenne. a szakácsnak az a feladata. hogy mindkettőt Isten nagyobb dicsőségére teszik. az egész vagongyárban Joe az egyetlen ember. Keze minden egyes érintése. amelyek a fény elég széles spektrumát bocsátották ki ahhoz. és egy kapcsoló megérintésével tucatnyi kis szökőkutat. mit jelent az. Joe és a felesége egy szerény kis külvárosi házban éltek. "úszás". mint az. A jü azt jelenti. ahogy a gyárban az érdektelen rutinmunkából összetett áramlattevékenységet varázsolt. hogy jól érezze magát. Esténként a munkaidő befejeztével a munkások kirajzottak a környékbeli kocsmákba. legyen az bármennyire is bonyolult. hogy Joe nemcsak képes volt ilyen feladatokat végrehajtani. Még az éjszaka közepén is csak meg kellett érintenie két gombot. célokkal és készségekkel rendelkező emberré teszi. mint azoké." 73 . hogy hidakat építünk a folyók felett és termővé tesszük a meddő síkságokat. válla minden egyes rándulása. térde minden hajlítása – huss! huss!. amelyet egy 2300 évvel ezelőtt élt taoista tudós.

A pásztorkodó életmódban szintén van valami a legkorábbi "munkák" szabadságából és áramlatszerű felépítéséből. és mivel a pszichikai energia befektetése személyes döntés eredménye. Ting azonban tagadta. Wen-hui szakácsa kiváló példa arra. ahol a Kelet és a Nyugat találkozik: az eksztázis mindkét kultúrában ugyanabból a forrásból fakad. aki nincs tisztában vele. Kevésbé változatos tevékenység. hogyan tett szert erre a készségre: az ökör anatómiájának misztikus. Az állattenyésztéssel vagy a vadászattal összehasonlítva a földművelésben nehezebb örömet találni. Ők azonban komplex tevékenységgé alakították munkájukat azzal. mikor csak várhat és bízhat a szerencséjében. a feladatok és a készségek összehangolásán alapul. amíg feltételei közelebb juttatják az áramlathoz azokat az embereket is. 74 . akkor az áramlat-élmény avagy jü az. mint a vadászat esetében. A földművesnek. figyelj és légy óvatos. hogy a legélvezetesebb tevékenység a világon a birkanyájakat követni lóháton végig a kopár pusztaságon. A vadász naponta többször is választhat. Az Alpokban gazdálkodó idős asszonyban. hogy mit hová akar ültetni és milyen mennyiségben. Ilyen módon a munka élvezetes és örömteli lesz. hogy több. mikor az egyén feladja a készségek tudatos gyakorlását. amit csinálok. nagyon ügyelek arra. Ott állok. hogy mi a jü. míg a jü a "keleti típusú" megközelítésre példa. a dél-chicagói hegesztőben és a mitikus kínai szakácsban van valami közös: a munkájuk nehéz és fáradságos. mintha az áramlat és a jü különböző folyamatok eredményei lennének. minthogy beleilleszkedjenek egy ilyen láthatóan unalmas létformába. azt mondom magamnak. hogy ez Ting saját munkamódszeréről szól. hogy termést hozzanak. a jü misztikus magaslataira nem emberfeletti ugrással jut fel valaki. a munka is szabadon választottnak tűnik. hogyan lehet a munkát élvezni és értelmet adni neki. "a lehető legfinomabban mozgatom késemet"). amely egymásnak homlokegyenest ellenkező értelmezésekre ad módot. igen lassan dolgozom és a lehető legfinomabban mozgatom a késemet. hogy sikerrel járjon. míg csak – hopp! le nem esik az egész darab." Ezután leírta. függetlenül a munkás fejlettségi szintjétől. Eszerint még a mesterség csínjának-bínjának elsajátítása (chi) után is attól függ a jü elérése. hogy a készségek olyan tökéletesen automatikussá válnak. aztán letörlöm és elteszem a kést. A másik lehetőség az. a mindennapi élet legszerényebb feladataiban is. és vannak olyan időszakok. és az túlmutat az ügyességen. hanem egyszerűen úgy.amikor rákényszerültek a földművelésre . Az áramlatélménnyel kapcsolatos tapasztalataimra támaszkodva én úgy gondolom. hogy szinte gépies könnyedséggel szelje a darabokat: "A felfogás és a megértés egy ponton megtorpan. noha a mindennapi életben már régen nincs szüksége rá. annál élvezetesebb lesz. Vannak is olyan kritikusok. Több százezer évig a vadak becserkészése volt a legfőbb termelő tevékenység. akik környezetük behatároltsága ellenére a korlátokat szabadságuk és kreativitásuk kifejezésére használták fel. intuitív megértése segít abban. Nem véletlen. akik kifejezetten hangsúlyozzák a különbségeket: míg az áramlat annak az eredménye. ahol mások nem. hogyan lelhet valaki áramlatra a leghihetetlenebb helyeken. De hogyan éri el valaki ezt a spirituális játékosságot és transzcendentális tapasztalatot? Ugyanebben a példabeszédben Csuangce értékes segítséget nyújt a válaszhoz egy olyan gondolat formájában. Újabban Watson és Graham viszont úgy gondolják. körülnézek. Az is figyelemre méltó. és jóval tovább tart. amely természeténél fogva rendelkezik az áramlatjegyeivel. légy óvatos" . amely figyelmen kívül hagyja az objektív körülményeket a spirituális játékosság és a valóságon való felülemelkedés érdekében. A vadászat azonban olyan élvezetesnek bizonyult. az éppen kéznél levő tevékenységre összpontosítottak. Ahhoz. Más szavakkal. a legtöbb ember unalmasnak. hogy valaki tudatosan törekszik a nehézségek legyőzésére. hogy a nomád vadászok . hogy spontán szinte túlvilági ügyességnek tűnnek.változatosság. hogy valaki élvezni tudja a földművelést. hogy fokozatosan a környezetében megnyíló cselekvési lehetőségekre összpontosítja a figyelmét. Ting magyarázatából úgy tűnik. AUTOTELIKUS FOGLALKOZÁSOK Serafina. Watson értelmezésében így hangzik a szövegrészlet: "Azonban valahányszor egy bonyolult részhez érek. hogy felfedezünk-e új feladatokat (a fenti szövegben "bonyolult rész". hogy az Énjük aztán még erősebbé váljon. és megdicsérte Tinget az ügyességéért. hogy magát a munkát változtatjuk addig.. sokkal nagyobb időszakaszt kell áttekintenie. és a szellem veszi át az irányítást". Még ma is sok Arizonában élő navahó indián vallja azt. hogy az időjárás kedvező lesz. A vadászat jó példa arra a "munkára". fárasztónak és értelmetlennek találná. hogy ügyességről lenne szó: "Ami engem érdekel. "nehézségek") és elsajátítunk-e új készségeket ("figyelj. az az Út. megfelelő és rugalmas feladatok. hogy milyen zsákmányt akar elejteni és hogyan akarja megtámadni. hogy mennyi áramlatot (vagyis jüt) talál szakácsa a munkájában. fogom a kést. hogy felismerték a cselekvési lehetőségeket ott. Joe és Ting autotelikus személyiségű emberek. hogy a mai napig számtalan ember folytatja hobbiként. Ez idővel azt eredményezi. Ugyanez igaz a horgászatra. akiknek személyisége nem autotelikus. világos célok és azonnali visszacsatolás biztosításával –. amelyben az emberek részt vettek. felmérem a nehézségeket. noha könnyen meg lehet magyarázni őket a feladatok és a készségek folyamatos egymáshoz igazításával. mintha egy olyan mészárosról szóló példabeszéd lenne. míg az eredmény láthatóvá válik. Minél jobban hasonlít egy munka a játékra .Wen-hui nagyurat lenyűgözte. a földműves évente párszor dönt csak. amely az objektív feltételek megváltoztatásán. sokkal inkább ismétlődnek a feladatok. hogy az utóbbi olvasat a helyes. mint egy földgöröngy. készségeket fejlesztettek ki. mint kétezerháromszáz évvel ezelőtt már ilyen jól ismerték ennek az élménynek a mechanizmusát. a jü akkor következik be. hosszas előkészületeket kell tennie. A tavasszal elültetett magoknak több hónapra van szükségük.néha inkább elpusztultak. Példát adnak arra." Néhány korábbi tudós úgy értelmezte ezt a részt. teljesen elégedett vagyok és nincs kedvem újra megmozdulni. hogy teljesen feloldódjanak benne. és megengedték maguknak. Ha az értelmezésem helytálló. Az áramlat a tökéletes élmény "nyugati" változata. Egy nagy hegedűművész vagy egy nagy matematikus teljesítménye egyformán hihetetlennek tűnik.

a rabszolgaság eltörlését. hogy mennyit termeljenek.nem is kevesen –. Reggel az apa figyeli a szövőszékeket. a diszkóba járásnál. Vegyük például a sebészetet. hogy úgy ütemezzék a munkájukat. ami azért sajnálatos. Minden családnak 2–10 mechanikus szövőszéke van. vagy ennyi tisztelet övezné művelőit. a szakszervezeti vezetőket pedig az ennek néha ellentmondó biztonsági szempontok. a gőzgép.Mindezek ellenére mégis sok az olyan földműves. Ha jó volt az idő. aztán a fiára bízza a munkát. Elég néhány évtized ahhoz. Minél hamarabb ébredünk rá arra. hogy elfelejtsék a mindennapi taposómalmot. hanem az úgynevezett "szolgáltató szektorban" dolgozik. Ugyanakkor hiba lenne azt hinni. hogy valaki elégedetlen még egy nagyszerű lehetőségeket biztosító munkával is. míg ő elmegy gombászni az erdőbe vagy pisztrángot fogni a patakhoz. a munkavédelem. amely ekkora felelősséggel járna. Van. hogy ugyanarról a hivatásról így eltérhet két ember véleménye? Egyik 75 . mint Japán vagy Ausztrália. akiknek a munkabeosztása a több mint két évszázaddal ezelőtti legendás angol takácsokéra hasonlít. Mivel a tökéletes élmény a cselekvési lehetőségek és saját képességeink szubjektív értékelésétől függ. ahol még mindig létezik ez az életforma. amely néhány nemzedékkel ezelőtt a parasztok és a gyári munkások szemében henyélésnek tűnt volna. és amikor befejeztek egy vég szövetet. A családtagok gyakran látogatták a kézműves központokat. amelyeket a munkája felkínál számára. az eke. bevonva családjukat is. ahol kényszerítették őket. ha betartjuk az áramlat-élmény szabályait. ahogy nekik jólesik. hogy a munka élvezet is lehet. melyek a legelők bekerítését. amelyek felügyeletéhez elég egyetlen ember. az nemcsak személyes hasznukat szolgálná. a kitűzött célok gyorsabb eléréséhez vezetne. A családok széthullottak. mint a vízikerék. időpocsékolásnak tűnik a számukra . Vannak. az elektromosság vagy a szilikonchip óriási hatást gyakorolnak arra. A törvények is befolyásolják ezt a folyamatot. Elméletileg bármilyen munkát örömtelivé lehet változtatni. akkor a sebészek fantasztikusnak kell hogy találják a munkájukat. akik rabjai a munkájuknak. mint ahogy Angliában történt az 1740-es években. mert lemondanak a modernizáció előnyéről egy emberibb léptékű termelési mód kedvéért. A munka egyaránt lehet tehát kegyetlen és unalmas. a munkásoknak tömegesen be kellett járniuk otthonról a piszkos és egészségtelen gyárakba. és az anyja át nem veszi tőle. Az igazgatóságot elsősorban és mindenekfölött a termelékenység érdekli. melyek a tizennyolcadik századig kitöltötték a gazdálkodók fennmaradó idejét. a betegállomány kérdése foglalja le. és a saját maguk megszabta munkarend szerint dolgoztak. hogy lépést tartsanak a technikai újdonságokkal vagy hogy a lehető legolcsóbban vegyék meg a szükséges berendezéseket. vajmi keveset számít. Jelenleg azonban azoknak a szemében. és amikor az egyikre ráuntak. Egy mai dolgozó kapcsolótábla előtt ül kellemes kis szobájában és a képernyőt figyeli. hogy valaki átélje az áramlatélményt. hol veszik meg hozzá az alapanyagot. például azok. akik megtehetik. Ott állnak fölöttük a menedzserek és a szakemberek. Még a hétéves gyerekeknek is végkimerülésig kellett dolgozniuk közömbös vagy őket kihasználó idegenek között. annál hamarabb javíthatunk életünknek e fontos részén. ami eltávolítja őket a kórháztól. megünnepelték egy korty itallal. vagy élvezetes és örömteli. a fizetés. mert állandóan változó problémákkal kellett szembesülniük. elénekeltek néhány balladát. a horgászásnál és még a tévénézésnél is. hogy a munka örömteli lesz-e vagy sem. miközben ügyes robotok végzik a "valódi" munkát. Hogy lehet az. A családok maguk döntötték el. A legtöbb ember azonban még mindig azt hiszi. és örökké az is marad. hogy ha minden munka játékos lenne. A legtöbb ember nem is vesz részt a termelésben. Még a legkedvezőbb külső körülmények sem garantálják. és annak megfelelően módosították a tervet. Szerencsére mi már egy új. meglehetősen kellemesek és jól szervezettek voltak az áramlatélmény megteremtése szempontjából. Az interjúkban minden családtag a szövést nevezte meg legkedvesebb szórakozásaként – jobban szerették az utazásnál. abbahagyták a szövést és kimentek a gyümölcsösbe vagy a veteményesbe dolgozni. Ha ahhoz volt kedvük. aki képes örömet lelni azokban a szerény lehetőségekben is. Nem minden sebész érez azonban ilyen lelkesedést a munkájával kapcsolatosan. Az angol takácsok otthon tartották a szövőszéküket. hogy mit lehetett belőle megvalósítani. vagy pedig habzsolják az életet. gyakran megesik. A fiú működteti a gépeket. és semmi más nem nyújt nekik ilyen örömet. A tizennyolcadik század közepére az angliai családi céhek már nem voltak képesek versenyezni a tömegtermeléssel. akiknek hatalmukban áll a munkakörülmények megváltoztatása. míg csak rá nem un. hogy merev munkarendet tartva reggeltől estig dolgozzanak. Ha azelőtt hihetőnek is látszott. Kevés olyan munka van. olyan munkát lát el. hogy egy munka ad-e okot örömre vagy sem. hanem előbb vagy utóbb jobb munkateljesítményhez. Rövid távon ezek a célok összeütközésbe kerülhetnek az áramlat-élményt előidéző folyamatokkal. Minden. A munka azért volt izgalmas számukra. hogy milyen szövetet szőnek. Vannak is közöttük . mennyit készítenek belőle és hol adják el. átváltottak egy másikra. a tanonckodás megszüntetését.legyen az egy színdarab vagy egy Karib-tengeri vakáció. A háziipari tevékenységek és mesterségek. hogy az átlagos munkakörülmények viszonylag kellemesből rémálommá váljanak. hogy a munka "Ádám átka". Némelyik családnak még olyan messze is voltak vásárlói. ahol a munka újra kellemes lehet. posztindusztriális korban élünk. hogy a munkaélmény minőségét akaratlagosan is emelhetjük. az iparosítás első vihara elsöpörte ezt a gondolatot. Ha a feladat és a képesség fontos tényezők. hogy az ivásba vagy a szerencsejátékokba menekülnek. Saját maguk szabták meg. Massimini professzor és munkatársai interjút készítettek például olyan Biella megyei takácsokkal Észak-Olaszországban. Az olyan technikai újdonságok. a minimálbér vagy a negyvenórás munkahét bevezetését mondták ki. A nyugati világ legnagyobb részében azonban az ilyen kényelmes és áramlat-felidéző rendnek véget vetett a szövőgép feltalálása és a munkaerőt centralizáló gyárak megjelenése. A családtagok maguk tervezték a mintákat. akik annyira unják. tényleg mindenki élvezné is. mert ha a munkások valóban élveznék munkájukat.

akik jól fizető. de az is szükséges. helyre tenni dolgokat." Ez a második idézet jelzi. hogy a folyamat során a sebész mindvégig érzi. Nem szeretek fölösleges mozdulatokat tenni. Pusztán ez az oka. Egy sebész szavaival élve: "Intellektuálisan élvezem – akár egy sakkozó vagy a régi mezopotámiai fogpiszkálókat feltáró régész. A sebészet emellett azonnali és folyamatos visszacsatolást is szolgáltat. új és új feladatokra van szüksége. olyat. Az operáció előtt a sebészek az előkészületeknek. amikor az egész csoport simán és hatékonyan együtt dolgozik. vagy a papok egy vallási szertartás előtt. Ügyelek rá. helyrerakni a csontot vagy rávenni valamilyen szervet. ugyanazokat a ruhákat veszik föl és ugyanazon az útvonalon mennek be a kórházba." Egy másik sebész ugyanerről: "Nagyon szép munka. hogy úgy nézzenek ki." A sebészeti műtéteknél megpróbálják kiküszöbölni a zavaró körülményeket. ezért megpróbálom olyan pontosan kigondolni és megtervezni előre az operációt. hogy végrehajtóik megszabaduljanak a mindennapi élet kötelékeitől és segítsenek elméjüket a bekövetkező eseményre irányítani. akik vagy halálra unják magukat. még ha nehéz is. A sebészek elmondják. Hogy az élet minőségét a munkán keresztüljavíthassuk. amely simán és hatékonyan működik. amelyet kifejezetten az örömélmény elérésére terveztek." Egy másik sebész szerint: "Oda kell figyelni a részletekre. csodálatban és elismerésben van részük. hogy megtanítjuk őket. egymást kiegészítő stratégia szükséges. de a lényeg az. a sebész feladata kristálytiszta: kivágni a tumort. hogy a sebész teljes figyelmét magára a feladatra fordíthassa. hogy osztatlan figyelmet szentelhessenek az előttük álló próbatételnek. Ez azt jelzi. hogy az operáció által nyújtott feladat nem korlátozódik arra. Minden attól függ. ezért állandóan új sebészeti eljárásokat próbál ki. hogy újra működni kezdjen.oka lehet. Az ilyen fokú szakosodás anyagilag nagyon gyümölcsöző lehet. Míg egy belgyógyász kevésbé specifikus és lokalizálható problémákkal foglalkozik. hogy minél jobban hasonlítson az áramlat-tevékenységekre – ahogy például hasonlít a vadászat. A munkával való elégedettség attól is függ. Egyfelől a munkát kell átalakítani úgy. A műtő olyan. valamint kutathatnak és a taníthatnak is. ahogy kell. És mindig ott van annak a lehetősége. az maga a munka. a házi szövés és a sebészet –. mert ugyanakkor izgalmas. Nagyon kellemes. mint a rutin-specialisták: egyszer már véghezvitték a lehetetlent. hova teszem az öltéseket. a hegesztő olyan feladatokat is tudott élvezni. hogy a legtöbb sebész meg van győződve róla. hogyan fogom a tűt. mert elérhetetlen hatalomra és hírnévre törekszenek. van benne valami gyönyörű. hanem még a foglalkozásuk is olyan. főleg akkor. A másik véglet az a szupersebész. Mindezen előnyök ellenére azonban léteznek közöttük olyanok. mind a jelenetet. önmagában azonban nem határozza meg. hogy életet menthetnek. A sebészetet az az érzés teszi számukra különlegessé. ugyanakkor némely sebész azt a munkát is utálja. amely magában a tevékenységben rejlik. melyekben lehetőségük nyílik a változatos munkára. hogy amit csinál. ami számos más játékost is magában foglal. mennyire sikeres. hogy szépen illeszkedjenek. hogy az már maga művészet. milyen cérnát használok és így tovább – mindennek szépnek kell lennie és könnyednek. hogy segítsünk az embereknek abban. Nagyon jó dolog újra működésre bírni valamit. hogy milyen jól körvonalazhatóak a céljaik. Jóleső érzés szembekerülni egy bonyolult problémával és megoldani. Egy szemsebész azt mondta: "Olyan finom és precíziós eszközöket használunk. ahol a reflektorfény megvilágítja mind a színészeket. Vannak. kinn van a beteg szövetdarab. amelyekkel egy áramlattevékenységnek rendelkeznie kell. ahogy csak tudom. hanem az is benne van. míg végül nem tudja elérni a saját maga által kitűzött célt. milyen nagyszerű egy jól képzett csapat tagjának lenni. de ugyanakkor azt is biztosítják. A sebészet úttörői épp ellenkező okból égnek ki. az operáció rendben halad. a legmodernebb eszközökkel ellátott kórházakban dolgoznak. ám ismétlődő rutinmunkát feltételező területre specializálják magukat. Ezeknek a rituáléknak gyakorlati céljuk van. bevarrhatja a vágást. a presztízst meg azt. A sebészeknek szerencséjük van. az az orvostudomány minden más területénél vagy esetleg minden más foglalkozási ágnál is élvezetesebb. Nem babonából. akkor miért nem. hogyan fejlesszék 76 . Ennek az a magyarázata. az minden részletében összecseng a művészek és sportolók áramlat-élményeiről szóló beszámolókkal és Wen-hui szakácsának leírásával. a munkásnak autotelikus személyisége van-e vagy sem. hogy azok a sebészek. Sokan említik. és a jól végzett munka örömével fordulhat a következő betegéhez. Sokan – saját állításuk szerint – a fontos operációk előtt "automata pilótára" kapcsolnak át: ugyanazt eszik reggelire. ahhoz két. hogy az azt végző személy lel-e majd benne örömet vagy sem. hogy autotelikus személyiséget fejlesszenek ki magukban. s egy pszichiáter még bizonytalanabb és ködösebb tünetekkel és megoldásokkal bajlódik. hogy ami legjobban lelkesíti őket. hogy a műtéteknek megvannak azok a jellemző tulajdonságaik. de még egyszer nem képesek rá. hamarosan elkezdik érezni ennek a nyűgét. de megnehezíti a munka élvezetét. akár mondjuk az ácsmunka. És mint mesterség is élvezetes. vagy csak fület plasztikáznak vagy lyukasztanak. hogy olyan eseményt kell levezényelnie. hogy az áramlat-élmény minden pontjának megfelel. Ezt úgy érhetjük el. amit magának a sebésznek kell elvégeznie személyesen.mint a sportolók egy verseny. akik élvezik a munkájukat. általában olyan jól felszerelt. Ha nincs vér az üregben. helyre kerül a csont. a tisztálkodásnak és a különleges öltözékek felöltésének különböző stációit járják be . hogy még jobban csinálnak valamit. Nemcsak jól fizetik őket. milyen pontosan és szépen végezzük a műtétet. vagy boldogtalanok. mint egy színpad. hogyan ismerjék föl a cselekvési lehetőségeket. A sebészet nem nélkülözheti a kreativitást sem. hogy fejleszthetik képességeiket. melyeket kevesen tekintenének lehetőségnek az áramlat elérésére. gondosnak és technikailag hatékonynak kell lenni. de egyértelműen leszögezik. és ha nem az. Ha a feladattal kész van. akiben erős a versengésre való hajlam. Azok a sebészek. hogy noha fontos egy munka felépítése. Joe és Ting. mint Serafina. akik csak vakbelet vagy mandulát vesznek ki. És ahogyan leírják ezt az érzést. A munkájukért lelkesedő sebészek fontosnak tartják a pénzt. Joe. hogy ez a megszokott viselkedés megkönnyíti számukra. hanem mert érzik. az öltések tartanak (vagy nem).

Több más dolog között egy tízpontos skálán az előttük álló feladatok nehézségét is értékelték. A gyári munkások több áramlatélményről számoltak be a szabadidő eltöltése közben (20 százalék). amely a nagyítás mértékétől függően igen különböző részleteket tesz láthatóvá. ha 77 . Az áramlat kiszámításának ez a módszere persze meglehetősen liberális. amelyben arra kértük a válaszadót. hogy mennyit hasznosítottak képességeikből a feladat megoldása közben. és azt. mit csinált a jelzés pillanatában és hogyan érezte magát. A száznál több válaszadó – különböző munkakörökben és teljes munkaidőben dolgozó férfi és nő – egy hétig jelzőkészüléket viselt. akkor boldogabbnak. akik gyakran éltek át áramlat-élményt. az emberek vajon munkájuk vagy a szabadidejük során jeleznek-e többször áramlat-élményt. ahol a feladatok és a képességek szintje a legmagasabb –. igazgatók és vezető beosztásúak jelentősen gyakrabban voltak áramlatban munkájuk során (64 százalék). A kérdőíven szerepelt egy olyan kérdés. mint a szabadidejükben (47 százalék és 20 százalék). Elemzésünk szerint akkor volt valaki áramlat-élményben. sokkal jobban érezték magukat. hogy élvezik jól megérdemelt szabadidejüket. annál jobbnak találta tapasztalatai általános minőségét. Valószínűleg önmagában egyik stratégia sem teszi a munkát élvezetessé. hogy valaki milyen határozott nemmel válaszol. meglepően rossz a kedvük – és mégis még több szórakozásra vágynak. a szabadidő töltése közben több mint a fele (52 százalék). hogy jobb szeretnének nem dolgozni. "aktívnak". a szabadidő eltöltése közben viszont gyakrabban következett be a menedzsereknél. a menedzserek. minél több időt töltött valaki áramlatban a hét során. függetlenül attól. hogy milyen gyakran számoltak be az emberek áramlat-helyzetekről a munkájuk során. Egyik tanulmányunk alapjául a már említett empirikus kutatás szolgált. nagy valószínűséggel "erősnek". akkor kitöltött egy kétoldalas kérdőívet és feljegyezte. a munkájuk során még akkor is alacsony volt a motivációjuk. mint a menedzsereknél (23 százalék 11 százalékkal szemben). az alpesi paraszt. általában megbízhatóan jelzi. a hegesztő és a sebész segíthetnek megvilágítani a munkában rejlő hatalmas lehetőségeket. és amelyre a kihívások és a képességek alacsony szintje jellemző. Az általános trend alól mégis volt kivétel. Ahogy számítottuk. hogy áramlatban voltak-e. Az élmények minőségében mutatkozó különbségek statisztikailag szignifikánsak voltak. akkor talán a válaszadóknak kevesebb mint egy százaléka számítana áramlatnak. mint az irodai dolgozók (51 százalék) és a gyári munkások (4'7 százalék). ahogy az emberek kenyérkeresetükről vélekedtek. "kreatívnak". azonban a jelenrő1 sem szabad elfeledkeznünk. a kettő kombinációja azonban nagyban hozzájárulhat a tökéletes élmények megszerzéséhez. és amikor a készülék – naponta nyolcszor. az igentől a nemig terjedő tízpontos skálán. mint mikor nem voltak áramlatban. Az ellenkezője is igaz: azt hinnénk. aktívabbnak. Ha valaki csak a kifejezetten összetett áramlatélményeket akarná tekintetbe venni – mondjuk azokat. ha az áttekintés nagyobb ívű. Ilyen állapotban az emberek általában azt mondják. mert így más korokban és kultúrákban élő emberekkel is összehasonlíthatjuk magunkat. hogy nem igazán lelkesek. mert a maradék egynegyed rész általában álmodozással. Milyen a munka a mai átlagos amerikai felnőtt számára? Kutatásaink során gyakran bukkantunk nyomára egy sajátos belső konfliktusnak abban. amiből logikusan az következne. A tényleges munkavégzés közben (amely a munkaidőnek körülbelül csak háromnegyed részét jelenti. Munka közben csak a válaszok 16 százaléka esett az apátia zónájába. az áramlat-válaszok aránya igen magas. ha mind a feladatok. Azon viszont meglepődtünk. mint a gyári munkásoknál (61 és 46 százalék). amit a mai emberek legtöbbje űz. "összpontosításra képesnek" és "motiváltnak" érezték magukat. Ahogy az várható volt. Interjúalanyaink egyfelől azt jelezték. hogy erősen motiváltak munkájukban. Ha a feladatok és a képességek szintje egyaránt magas volt. Más szavakkal. jobban tudtak összpontosítani. ők pedig azt mondják. találomra kiválasztott időközönként – csipogott. De még a szerelőszalagon dolgozó munkások is kétszer olyan gyakran voltak áramlatban munkájuk során. Ezzel ellentétben szabadidős tevékenységek . Az eredmények azt mutatták. jelölje meg egy. vidámabbnak. tévénézés. A MUNKA PARADOXONA Könnyebb megérteni. hogy legpozitívabb tapasztalataik a foglalkozásukkal kapcsolatosak. mint az irodai dolgozók (16 százalék) és a menedzserek (15 százalék). Ehelyett azonban még ha jól érzik is magukat. Az. A kínai szakács. akár szabadidejükben. Több mint 4800 választ gyűjtöttünk be . mint a szabadidejükben.képességeiket és hogyan tűzzenek ki elérhető célokat. A szabadidős válaszok tipikusan abba a kategóriába estek.mint példáu1 olvasás. 54 százalékos volt. de ezek egyike sem mondható olyan tipikus foglalkozásnak. erősebbnek érezték magukat. hogy az emberek sokkal inkább szerettek volna valami mást csinálni a munkaidejükben. Amikor az emberek áramlatban voltak akár munkájuk során. hogy passzívnak. amelyet mi apátiának neveznénk. unalmasnak és elégedetlennek érzik magukat. A felállított kritériumoknak megfelelően ezeknek a válaszadóknak a 33 százaléka volt "áramlatban" – vagyis a feladatok és képességek személyenként kiszámított heti átlagszintje fölött. hogy az adott időpontban mennyire volt motivált. kreatívabbak és elégedettebbek voltak. Az áramlat-élmény meghatározására általunk használt módszertani eljárások leginkább egy mikroszkóphoz hasonlíthatók. hogy kiderítsük. Azok. gyengének. és többé-kevésbé ugyanolyanok minden típusú dolgozó esetében. hogyan befolyásolja a munka az élet minőségét. pletykálkodással vagy személyes ügyek intézésével telik el). Apátia munka közben gyakrabban fordult elő gyári munkásoknál. baráti beszélgetés vagy vendéglőbe járás – közben csak a válaszok 18 százaléka utalt áramlatra. mind a képességek szintjét tekintve adott pillanatban a heti átlagszint felett volt.személyenként átlagosan 44 darabot. akkor is általában azt mondják. és milyen kevés alkalommal a szabadidejükben. hogy az adott időpontban mennyire szeretett volna valami mással foglalkozni. Más szavakkal: az emberek a munkaidejüknek több mint a felében átlagon felüli kihívásokkal találkoznak és átlagon felüli mértékben használják a képességeiket.

egyébként áramlatban voltak, a szabadidejükben pedig magas, még akkor is, ha élményük minőségének szintje alacsonyabb volt. Az a paradox helyzet áll elő, hogy munka közben az emberek ügyesnek és fontosnak, ezért boldognak, erősnek, kreatívnak és elégedettnek érzik magukat. A szabadidejükben, amikor úgy gondolják, nincs sok tennivalójuk és képességeiket sem tudják kihasználni, szomorúnak, gyengének, lehangoltnak és elégedetlennek érzik magukat. Ennek ellenére szeretnének kevesebbet dolgozni és több szabadidőre vágynak. Mit jelent ez az ellentmondásos viselkedésminta? Több lehetséges magyarázat is van, melyek közül a következő látszik a legkézenfekvőbbnek: amikor munkáról van szó, az emberek nem hisznek az érzékeik bizonyságának. A közvetlen élmények helyett motivációjukat az az erősen beléjük gyökerezett kulturális sztereotípia irányítja, hogy milyennek kell lennie a munkának. Úgy gondolnak rá, mint teherre, akadályra, a szabadságuk korlátozására, amit éppen ezért nagy ívben kerülni kellene. Lehetne azzal érvelni, hogy noha a munka során bekövetkező áramlat élvezetes, az emberek nehezen bírják, ha folyamatosan magas szintű elvárásokkal találják szembe magukat. Szükségük van arra, hogy kipihenjék magukat otthon, hogy néhány órára akkor is a fotelba rogyjanak, ha ez nem is olyan jó érzés a számukra. Összehasonlító példáink azonban ellentmondanak ennek az érvelésnek. A Pont Trentaz-i farmerek sokka1 többet és keményebben dolgoznak, mint az átlagos amerikai, és azok a feladatok, melyekkel a mindennapi munkájuk során szembe találják magukat, legalább ugyanakkora összpontosítást és odafigyelést kívánnak meg tőlük. Mégsem vágynak arra, hogy munka helyett mással foglalkozhassanak, utána pedig szintén összetett tevékenységekkel töltik szabadidejüket is, nem pedig passzív pihenéssel. A kutatási eredmények azt sugallják, hogy az apátia a legtöbb ember esetében nem annak a következménye, hogy szellemileg vagy fizikailag ki van fáradva. A probléma inkább a modern dolgozó munkához való viszonyában rejlik, abban, ahogy céljait megpróbálja összeegyeztetni vele. Amikor azt érezzük, hogy akaratunk ellenére kell valamire odafigyelnünk, az olyan, mintha elvesztegetnénk a pszichikai energiánkat. Ahelyett, hogy a saját céljaink elérésében segítene, valaki másnak a vágyait testesíti meg. Ekkor úgy érezzük, mintha az ilyen feladatokra fordított időt elrabolnák az életünkből. Sokan úgy fogják fel munkájukat, mint kötelező penzumot, amelyet kívülről kényszerítenek ránk, s amely a valódi léttől szívja el az energiát. Így, noha a pillanatnyi munkaélmény pozitív, mégis lekicsinylik, mert nem járul hozzá saját hosszú távú céljaik beteljesedéséhez. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy az "elégedetlenség" viszonylagos fogalom. Az 1972 és 1978 között végzett országos felmérések szerint csak az amerikai munkások 3 százaléka állította azt, hogy elégedetlen a munkájával, míg 52 százalékuk azt mondta, hogy nagyon elégedett vele – ez a fejlett országok között egyike a legmagasabb számoknak. Az ember szeretheti akkor is a munkáját, ha elégedetlen vele bizonyos szempontból, és változtatni szeretne rajta. Kutatásaink során azt találtuk, hogy az amerikai munkások általában három fő okát említik annak, hogy miért elégedetlenek a munkájukkal, és ezek mindegyike a számukra elérhető munkahelyi élmények minőségével van kapcsolatban, noha - mint láttuk - a munka során szerzett élmények általában jobbak, mint az otthoniak. (Ellentétben a közhiedelemmel, a fizetés és más anyagi megfontolások nem tartoznak a legfontosabb problémák közé.) Az első és talán legsúlyosabb panasz a változatosság és az igazi feladatok hiánya. Ez mindenki számára jelenthet problémát, de a legsúlyosabb az alacsonyabb szintű foglalkozásokban, ahol a rutin nagy szerepet játszik. A második probléma a munkahelyen dolgozó többi emberrel, elsősorban a főnökkel való konfliktusból adódik. A harmadik ok a kiégés: túl nagy nyomás, túl nagy stressz, túl kevés idő saját magára és családjára. Ez a probléma főleg a felsőbb rétegeket érinti: a menedzsereket és az igazgatókat. Az efféle panaszok elég valósak, mivel objektív feltételekre utalnak, mégis befolyásolhatóak szubjektív tudatváltozással. A változatosság és a feladat nehézsége bizonyos értelemben a munkából adódó tényezők, de attól is függnek, mennyire vagyunk képesek felismerni a lehetőségeket. Ting, Serafina és Joe még azokat a feladatokat is komolyan tudták venni, melyeket a legtöbb ember unalmasnak és értelmetlennek talál. Hogy egy munka változatos-e vagy sem, az végső soron inkább a mi hozzáállásunktól függ, mint az igazi munkakörülményektől. Ugyanez igaz az elégedetlenség más okaira is. Lehet, hogy nehéz kijönni a munkatársakkal és a főnökökkel, de ha akarjuk, akkor általában azért sikerül. A munka során felbukkanó konfliktusok gyakran abból adódnak, hogy az illető védekező álláspontra helyezkedik másokkal szemben, mert fél; hogy felsül. Hogy bizonyítson, eldönti magában, másoknak hogyan kellene viselkedniük vele szemben, és mereven ragaszkodik is ehhez. Ez azonban ritkán valósul meg, hiszen a többiek is ugyanolyan mereven ragaszkodnak saját elvárásaikhoz. Talán a legjobb módszer arra, hogy ezt a zsákutcát elkerüljük, ha úgy tűzzük ki a céljainkat, hogy egyúttal a főnökünket és a munkatársainkat is segítjük a saját céljaik elérésében. Igaz, ez nem olyan közvetlen módszer, és több időt vesz igénybe, mintha hanyatt-homlok igyekeznénk érvényesíteni az érdekeinket másokkal szemben, viszont hosszú távon ritkán mond csődöt. Legvégül, ami a stressz és a ránk nehezedő nyomás érzetét illeti, ezek nyilvánvalóan a legszubjektívebb elemek a munkában, és ezeknek kell leginkább a tudat irányítása alatt 1enniük. Stressz csak akkor van, ha átéljük; igen kirívó, objektív külső körülményekre van szükség, hogy közvetlen okok kiválthassák. Ugyanaz a nyomás, amely az egyik embert szétforgácsolja, a másiknak örvendetes feladat. Több száz módja van a stressz enyhítésének, melyek között vannak a jobb szervezésen, a felelősség megosztásán, a főnökökkel és munkatársakkal való jobb kommunikáción alapulók; és vannak munkán kívüli tényezőkből, a jobb családi életből, a szabadidő gyümölcsözőbb eltöltéséből vagy belső tanokból, például a transzcendentális meditációból kiindulók. Ezek a részleges megoldások is jelenthetnek segítséget, de a munka hatására bekövetkező stresszre az egyetlen valódi válasz az, ha általános stratégiaként az élmények minőségén javítunk. Ezt persze könnyebb mondani, mint 78

megtenni. Ahhoz, hogy a stressz kezelését összekapcsoljuk céljaink elérésével, mozgósítanunk kell pszichikai energiánkat, és saját személyes céljainkra összpontosítanunk az elkerülhetetlen akadályok ellenére is. A külső stressz kezelésére szolgáló különböző technikákról ejtünk majd még néhány szót a 9. fejezetben, most azonban talán hasznosabb lenne annak áttekintése, hogyan járul - vagy nem járul - hozzá a szabadidő eltöltése az élet általános minőségének javításához.

A SZABADIDŐ ELVESZTEGETÉSE
Noha az emberek általában arra vágynak, hogy vége legyen a munkaidőnek és hazamenjenek élvezni jól megérdemelt szabadidejüket, igen gyakran fogalmuk sincs, mihez kezdjenek magukkal. Némi éllel azt mondhatnánk, hogy a munkát jobban lehet élvezni, mint a pihenést, hiszen a munkába – ugyanúgy, mint az áramlattevékenységekbe – bele van építve a cél, a visszacsatolás, a szabályok és az elvárások, melyek mind arra bátorítják az embert, hogy elmélyedjen, hogy összpontosítson és átadja magát neki. A szabadidő viszont szervezetlen, és sokkal nagyobb erőfeszítést igényel élvezetessé alakítani. A szokásokat és ismereteket igénylő, szabályokat és célokat felállító hobbik, melyekhez valódi érdeklődés és belső fegyelem is kell, a szabadidőt valóban azzá varázsolják, aminek lennie kell; rekreációvá. Egészében véve azonban az emberek pihenéskor sokkal kevésbé élnek azzal a lehetőséggel, hogy jól használják fel az időt, mint munkaidőben. Több mint hatvan évvel ezelőtt a nagy amerikai szociológus, Robert Park már ezt írja: "Azt hiszem, a szabadidő haszontalan eltöltése a legnagyobb pazarlás, ami az amerikai életben előfordul." Az utóbbi néhány évtizedben virágzásnak indult szabadidőipart arra találták ki, hogy segítsen üres óráinkat kitölteni élvezhető foglalatosságokkal. A legtöbben azonban ahelyett, hogy felhasználva szellemi és fizikai képességeinket áramlatba kerülnénk, azzal töltjük üres óráinkat, hogy stadionokban szaladgáló híres sportolókat nézünk, vagy ahelyett, hogy saját magunk zenélnénk, milliomossá lett zenészek platinalemezeit hallgatjuk, s ahelyett, hogy mi magunk festegetnénk, a legutóbbi aukción méregdrágán elkelt festményeket megyünk megcsodálni. Nem merjük vásárra vinni a saját bőrünket, de mindennap órákat töltünk azzal, hogy olyan színészeket nézünk, akik úgy tesznek, mintha valami jelentősége lenne annak, amit csinálnak, és csuda kalandokat élnének át. Ez a kvázi-részvétel átmenetileg elfedheti ugyan az elvesztegetett idő ürességét, mindazonáltal csak nagyon halvány pótléka a valódi lehetőségekre fordított figyelemnek. Az áramlat-élmény, amely a képességek használatából ered, fejlődést eredményez; a passzív szórakozás nem vezet sehová. Minden egyes évben kollektíven elvesztegetünk több milliónyi emberi tudatot. Azt az energiát, amit valódi célok megvalósítására használhatnánk, amitől kiteljesednénk, olyan ingerkombinációkra vesztegetjük, melyek csak utánozzák a valóságot. A szórakoztatóipar, a tömegkultúra, de még a magas kultúra is csak az elme parazitája, amikor passzívan, külső okok késztetésére mélyedünk el benne, például fitogtatni akarjuk társadalmi helyzetünket. Felszívják a pszichikai energiát anélkül, hogy cserébe elegendő erőt adnának. Még kimerültebbek, még kedvetlenebbek leszünk, mint azelőtt. Hacsak nem vonjuk ellenőrzésünk alá a munkát is, a szabadidőt is, csalódásban lesz részünk. A legtöbb foglalkozásnak és szórakozásnak különösen a média passzív élvezetére építőknek – nem az a célja, hogy boldoggá és erőssé tegyenek bennünket, hanem hogy pénzt hozzanak valaki másnak. Ha hagyjuk, kiszívják belőlünk az életet, és nekünk csak a gyönge vázat hagyják meg. De, mint minden mással, a munkával és a szórakozással is az a helyzet, hogy a szükségleteinkhez lehet igazítani őket. Azok, akik megtanulják élvezni a munkájukat, nem vesztegetik el a szabadidejüket, látni fogják, hogy életük teljessé és sokkal értékesebbé válik. Ahogy C. K. Brightbill írta: "A jövő nem feltétlenül a tanultaké, hanem azoké, akik megtanultak élni a szabadidejükkel."

8. AZ EGYEDÜLLÉTNEK ÉS MÁSOK TÁRSASÁGÁNAK ÉLVEZETE
Az áramlatról szóló tanulmányok ismételten tanúsítják, hogy az élet minősége elsősorban két tényezőtől függ: milyennek látják a munkánkat és milyen a kapcsolatunk más emberekkel. A legrészletesebb információt arról, hogy milyenek vagyunk, azoktól nyerjük, akikkel kommunikálunk, és abból, ahogyan a munkánkat végezzük. Énünket nagy mértékben az határozza meg, mi történik velünk ezen a két területen, ahogy azt Freud is felismerte a "munka és szeretet" boldogságreceptjében. Az előző fejezetben a munka áramlat-lehetőségeit tekintettük át, a most következő pedig a családunkkal és a barátainkkal való kapcsolatunkat fogja feltárni, hogy megvilágíthassa, hogyan válhatnak ezek a kapcsolatok öröm teli élmények forrásává. Az élmények minőségének szempontjából nagy különbség, hogy mások társaságában vagyunk-e vagy sem. Biológiailag arra vagyunk programozva, hogy a többi embert tartsuk számunkra legfontosabbnak a világon. Mivel személyes kapcsolataink ugyan úgy tehetik kielégítővé és érdekessé, mint elviselhetetlenné az életünket, boldogságunkra nézve rendkívül fontos, hogy milyen kapcsolatokat tudunk kialakítani. Ha a többiekkel való kapcsolatainkat is az áramlat-élményeknek megfelelően alakítjuk, életünk minősége egészében nézve óriási javuláson megy keresztül. Másfelől azonban kedveljük az egyedüllétet is, és gyakran vágyunk egy kis magányra. Magunkra maradva azonban könnyen elszomorodunk, és elhagyatottnak, céltalannak érezzük magunkat, mint akinek nincs semmi tennivalója. Vannak, akiknél az egyedül lét enyhébb fokú érzékszervi deprivációs zavarokat okoz. Ha nem tanuljuk meg elviselni vagy akár élvezni is az egyedüllétet, nehezen tudunk elvégezni olyan feladatokat, amelyek osztatlan figyel met kívánnak. Meg kell tehát találnunk a módját annak, hogy még akkor is befolyásolni tudjuk tudatunkat, amikor saját erőforrásainkra kell hagyatkoznunk.

79

AZ EGYEDÜLLÉT ÉS A MÁSOKKAL VALÓ EGYÜTTLÉT KÖZTI KONFLIKTUS
A félelmetesnek tartott dolgok közt az egyik legrosszabb a félelem attól, hogy kimaradunk az emberi kommunikáció áramlatából. Semmi kétség, az ember társas lénynek született; csak mások társaságában érzi magát teljes embernek. Sok primitív kultúrában a magány olyan rettenetes dolognak számít, hogy az emberek mindent megtesznek annak érdekében, hogy soha ne legyenek egyedül; csak a boszorkányok és a sámánok érzik magukat jól még magányosan is. Sok egymástól nagyon különböző emberi társa dalomban – az ausztrál őslakosoknál, az ámis farmereknél, a West Point-i kadétoknál – a legriasztóbb büntetés, amit a közösség kiszabhat valakire, a kirekesztés. A semmibe vett személy fokozatosan depresszióssá válik, és lassan-lassan a saját létezésében is kételkedni kezd. Némely társadalomban a kiközösítés vég kimenetele a halál: az, akit egyedül hagytak, lassan úgy gondolkodik magáról, mintha már meg is halt volna, hiszen senki sem figyel rá. Apránként elfelejt gondot viselni magára, és végül csakugyan meghal. A latin kifejezés az "életben maradni"-ra az volt, hogy inter homines esse, ami szó szerint annyit jelentett, hogy "em berek között lenni", míg a "halottnak lenni" megfelelője az inter homines esse desinere volt, avagy "nem lenni többé az emberek között". A római polgár számára súlyosság tekintetében a halál büntetés után rögtön a száműzetés következett; ha a városi polgárt kiszakították társai közül, láthatatlanná vált a többiek számára, nem számított, milyen luxuskörülmények között élt aztán a birtokán. Nagyon jól ismerik ezt a keserű érzést a mai New York-iak is, amikor valamilyen okból el kell költözniük a városukból. A nagyváros által kínált emberi kapcsolatok sűrűsége olyan, mint egy nyugtató balzsam: az emberek még akkor is nagy becsben tartják, ha a felkínált kapcsolatok esetleg kellemetlenek vagy veszélyesek. A Fifth Avenue-n végigözönlő tömeg tele van rablókkal, mindenféle bizarr különcökkel, a tömeg egészében mégis izgalmas és biztonságos érzetet ad. Mindenki elevenebbnek érzi magát, ha mások is vannak körülötte. A szociológiai és pszichológiai felmérések általában azzal zárulnak le, hogy az emberek akkor a legboldogabbak, ha a barátaikkal vagy a családjukkal lehetnek, vagy egyszerűen mások társaságában. Amikor megkérnek valakit, hogy soroljon fel olyan kellemes tevékenységeket, amelyek egész napra jókedvre tudják deríteni, a leggyakrabban a "boldog emberekkel lenni", "amikor az embereket érdekli, amit mondok", "barátokkal együtt lenni" és "amikor mások szexuálisan vonzónak találnak" válaszok hangzanak el. A boldogtalan és depressziós embereknek az az egyik megkülönböztető jegyük, hogy ritkábban számolnak be hasonló élményekről. Egy támogató társas kapcsolatrendszer csökkenti a stresszt is: betegség vagy más baj kisebb valószínűséggel sújt valakit, ha számíthat a többiek érzelmi támogatására. Nyilvánvalóan arra vagyunk programozva, hogy mások társaságát keressük. Talán előbb-utóbb a genetikusok megtalálják kromoszómáinkban azokat a kémiai instrukciókat, amelyek arra késztetnek, hogy rosszul érezzük magunkat egyedül. Megvan az oka annak, hogy az evolúció folyamán miért adódtak hozzá ezek az utasítások a génjeinkhez. Azoknak az állatoknak, amelyeknek együtt kell működniük ahhoz, hogy sikerrel küzdhessenek meg más fajokkal, sokkal nagyobb az esélyük az életben maradásra, ha folyamatosan egymás 1átóterében tartózkodnak. A páviánoknak például, akiknek szükségük van a többiek segítségére a szavannán kóborló leopárdok és hiénák ellen, igen kicsi esélyük van arra, hogy elérjék az ivarérettséget, ha elkóborolnak a csoportjuktól. Ugyanezek a feltételek játszhattak közre a mi őseinknél is abban, hogy a nyájszellem pozitív tulajdonságként bekerült a fegyver tarunkba. Ahogy az emberi alkalmazkodás egyre jobban összekapcsolódott a kultúrával, további okok tették fontossá az összetartást. Mivel egyre több ember életben maradása függött az ösztönök helyett a tudástól, így egyre inkább hasznát látták annak, ha kölcsönösen megosztották egymással ismereteiket. Ilyen körülmények között a magányos ember idióta lett, ami eredetileg annyit jelentett görögül, hogy 'egyedül lévő ember' – olyasvalaki, aki képtelen arra, hogy másoktól tanuljon. Paradox módon ugyanakkor annak a bölcs mondásnak is megvan az alapja, mely arra figyelmeztet bennünket, hogy "a pokol nem más, mint a többi ember". A hindu bölcs és a keresztény remete egyaránt békére vágyott, távol a tömeg zajától. És ha megvizsgáljuk az átlagember életének legkellemetlenebb élményeit, ott találjuk a társas lét árnyoldalát: a legfájdalmasabb élményeket szintén a személyes kapcsolatok okozhatják. Munkahelyünkön az igazságtalan főnökök és az udvariatlan ügyfelek keserítik életünket, otthon pedig egy érzéketlen házastárs, egy hálátlan gyerek vagy a mindenbe beleszóló rokonok. Hogyan oldhatjuk fel azt az ellentmondást, hogy életünkben a legszebb és a legrosszabb pillanatokat emberek okozzák? Ezt a látszólagos ellentmondást nem olyan nehéz feloldani. Mint minden igazán fontos dolog, a személyes kapcsolatok is nagyon boldoggá tehetnek minket, amikor jól működnek, és nagyon boldogtalanná, amikor nem. Az emberek környezetünk legrugalmasabb, legváltozékonyabb részét képviselik. Ugyanaz az ember csodálatossá teheti a reggelünket és rémessé az esténket. Mivel annyira függünk mások szeretetétől és elismerésétől, érzékenyek vagyunk arra, hogyan bánnak velünk. Ezért van az, hogy ha valaki megtanulja azt, hogyan kell ki jönni másokkal, óriási változás áll be az életében. Jól tudják ezt azok, akik olyasféle könyveket írnak meg olvasnak, mint Hogyan szerezzünk barátokat? és Tanuljunk meg hatni az emberekre. Az üzlet emberek mindent elkövetnek azért, hogy minél jobban tudjanak kommunikálni másokkal, hogy így még jobb munkaerők legyenek, az első bálozók pedig buzgón forgatják az illemtankönyveket, hogy a társaság" elismerje őket. A legtöbb ilyen törekvés persze tükrözi azt a külsőleg motivált vágyat is, hogy másokat manipuláljunk. Az emberek azonban nemcsak azért fontosak, mert segítenek megvalósítani a céljainkat, hanem azért is, mert örömet jelenthet számunkra, ha önmagukért is értékesnek találjuk őket. A kapcsolatok rugalmassága lehetővé teszi, hogy a kellemetlen helyzeteket elviselhetővé vagy akár izgalmassá varázsoljuk. Általában az adott helyzet értelmezése és definiálása határozza meg azt, hogy hogyan viselkedünk egymással és hogyan érezzük magunkat. Például a fiunk, Mark, tizenkét éves korában egyik dél után hazafelé

80

Figyelmünk ébren tartásához folyamatosan szükségünk van külső célokra. A szerelmi életével. Mark azonban beérte őket. Az előre kiszámítható cselekmény. amelyet a 2. a figyelem csatangolni kezd. mikor valaki egyedül dolgozik vagy nézi a tévét. Noha a tévénézés messze áll a tökéletes élménytől – ilyen kor inkább passzívak. míg felocsúdtak az élmény okozta sokkból. miért olyan elengedhetetlen a jólétünkhöz mások társasága. Természetesen elég rossz befektetés ezzel a módszerrel menekülni a depresszió elől. De mihez fogjanak vasárnap reggel. képes volt a rablást olyan helyzetté alakítani. az ismerős szereplők és még a folytonosan ismétlődő reklámok is az ingerek biztonságos mintákba rendeződését szolgálják. A képernyő a környezet egy jól behatárolt. Ketten arra szavaztak. Mark azonban néhány lépés után visszafordult és megpróbálta utolérni őket. úgyhogy Mark büszkén tért haza – pénz nélkül ugyan. nem adnák-e mégis vissza az órát. meg egy régi Timex karóra). azonnal töprengeni kezd: Mit csinálhat most a barátnőm? Csak nem jönnek ki a pattanásaim? Be tudom időben fejezni a matekfeladatot? Vajon azok a srácok. ha már megreggeliztek és átnézték az újságot? Sok ember számára ezek a strukturálatlan órák kétségbeejtőek. akkor ki lesz szolgáltatva az előtolakodó negatív gondolatoknak. megváltoztathatja a szabályaikat. fejezetben "pszichikai entrópiának" neveztünk. a kedvenc tévéműsorok és így tovább. akkor láthatjuk majd világosan. és csak az ő számára értékes. de a régi órával a zsebében. és a harmadik srác felé intett a fejével. és általában délre megszületik az elhatározás: lenyírom a füvet. megint van valami céljuk. Ne fuss. külső ingerekre és külső vissza. hogy értékeljék valakinek a ragaszkodását egy családi ajándékhoz. és amikor ez a kívülről jövő "input" hiányzik. gyengék.A születésnapomra kaptam a szüleimtől. hogy szívből utáljuk. a pénzügyi helyzetével. mikor egyedül vannak. Ekkor ismét értelmet kapnak a dolgok. másnak nem. és ha valaki rendelkezik a megfelelő képességekkel.igyekezett az iskolából és átvágott egy meglehetősen elhagyatott parkon. Kutatásaink szerint azoknak. A három fiatalember elszedte Marktól. főleg ha semmi tennivalója nincsen. mint egyedül. élénkebbek és vidámabbak mások társaságában. egy kis kitérőt kell tennünk a magány birodalma felé. A park közepén hirtelen körülfogta három jól megtermett fiatalember a szomszédos gettóból. a családjával és az állásával kapcsolatos aggodalmai mindig ott ólálkodnak tudata perifériáján. a három fiú pedig az ellenkező irányba ment. A képernyőn felvillanó információk kiszorítják a kellemetlen gondolatokat. hogy semmi ne foglalja 1e a figyelmét. amely legalább bizonyos mértékben – demokratikus döntésen alapult. különben a haverunk lelő! – közölte egyikük. hogy egy régi óráért esetleg az életét kockáztatta. hogy igen. akinek zsebre volt dugva a keze. ha egyedül van. akikkel tegnap összebalhéztam. . akiktől elvárható. Ha egy tizenéves egyedül marad. ha valaki más is van velünk. sutty! Egyből elárasztják a potenciális problémák. A szüleinek persze egy kicsivel tovább tartott. ugyanez lesz a helyzet felnőttkorában is. meglátogatom a rokonokat vagy megnézem a focimeccset. hanem olyan meggyőzhető emberi lényekként. hogy nagyon olcsó óra. – Figyeljetek. Az emberek boldogabbak.Most menj tovább. vásárlás. A hét többi részében a pszichikai energiát külső igények terelik a megfelelő csatornákba: munka. hanem amikor magában van. mert sokkal több figyelmet fektetünk be. A legborzasztóbb helyzet azonban nem az. beszélni akarok veletek! – kiáltott oda nekik. ne fordulj hátra! Így hát Mark elindult hazafelé. mivel ilyenkor semmi sem igényli a figyelmüket. meglehetősen ingerlékenyek és szomorúak vagyunk –. hogy legrosszabb élményeiket akkor élik át. amit elvettek tőle. a gondolatok kaotikussá válnak – előáll az az állapot. kezelhető darabkája lesz. de a vibráló képernyő legalább valamiféle rendet teremt a tudatban. az egészségével. hogy tökéletes élményekkel lássanak el minket. megint ki akarnak majd kezdeni velem?" Más szavakkal. . Ezért van az. ha nem kötik le elméjét valamivel. formálhatók. A három fiú tombolt. mintha egyedül lennénk. és ebben az esetben Mark komolyan megsérülhetett volna. A tévénézés átmeneti védettséget nyújt a személyes gondokkal szemben. Felnőtt szemmel nézve Mark ostobán viselkedett. Ez az epizód azonban fontos gondolatot támaszt alá: egy társas helyzetben mindig megvan az a lehetőség. akik egyedül élnek és nem járnak templomba. de végül hajlandóak voltak szavazni arról. hogy a televízió oly sok ember számára áldást jelent. Elmondta. amire összpontosíthatnak. hogy a józan ész szava már el sem éri őket. mihez fogjanak. Mivel Mark nem fogadta el a ráosztott "áldozat szerepet". És hacsak nem tanul meg uralkodni a gondolatain. a vasárnap reggel a hét legunalmasabb része. hogyan alakít hatjuk át kapcsolatainkat úgy. visszaadják-e az órát. és megkérdezte. felnőttek és öregek egyaránt azt mondják. Az átlagos felnőtt ébrenlétének egyharmadát egyedül tölti.csatolásra. mégis nagyon keveset tudunk életünknek erről a nagy szeletéről – kivéve azt. függetlenül az óra érzelmi értékétől. hogy pusztán belső eszközökre támaszkodva nagyon nehéz rendet tartani az elmében. ami nála volt (némi aprópénz. Kamaszok. milyen hatással van az elmére az egyedüllét. Mielőtt azonban részletesebben áttekintenénk. hogy a futószalag mellett dolgoznak vagy tévét néznek. – Menj tovább! – kiabáltak vissza. és semmit sem kell csinálnia. és arra várnak. Miért ilyen rossz egyedül lenni? A legnyilvánvalóbb válasz az. mint amennyit utána fel tudunk mutatni. Az adott esetben sikere nagyrészt a szerencsétől függött: a rablók lehettek volna részegek is. . 81 . Az alapgondolat azonban ettől még érvényes: az emberi kapcsolatok alakíthatók. Mihelyt az elme egy kicsit lazít. A MAGÁNY FÁJDALMA A legtöbb ember csaknem elviselhetetlen ürességet érez. és nem rablóként kezelte a három fiút. vagy annyira elvadultak. és képtelenek eldönteni. függetlenül attól.Ne mozdulj. Csak ha már egy kicsit jobban megértettük. Csaknem minden tevékenység élvezetesebb. hogy a szabályok kialakításával megváltoztatható legyen.

Nem képes viszont olyan – a figyelemmel kapcsolatos – szokások kifejlesztésére. elveszítheti saját képességeit annak irányítására. hogy menekülnénk tőle. hogy "agyoncsapjuk az időt". lehetőségeivel kapcsolatos ügyeken. hogy bármilyen műalkotás megfogalmazása józan elmét igényel. később önmagukat zárják ki olyan felnőtt feladatok elvégzéséből. hogy ne hagyja az elmét elkalandozni. Noha mindkét stratégiát úgy tekinthetjük. hiányzik az a komplexitás. mintha tévénézéssel csapjuk agyon az időt vagy elbódítjuk magunkat különböző szerekkel. Kellemes gondolatokat azonban nehéz parancsszóra felsorakoztatni. de csak csalóka utánzata annak az örömnek. ami a semmire nem összpontosító elmén végigseper. hogy elkedvetlenítő gondolatokkal kelljen szembenéznie. Az átlagos serdülő készen áll 82 . A bizonyítékok ismeretében azonban én amondó vagyok. Különösen fontos. hogy olyan tevékenységbe fogjunk. hogy a figyelmét összpontosíthatja valamire. biztosítja. mint amilyenekben normális érzékszervi feltételek között részünk lehetne – azt a képességünket nem fokozzák e szerek. A szexualitás tárgykörébe tartozó dolgok között szintén sok olyan van. Tipikus. Hogy ezeket a kellemetlen gondolatokat visszaverje. A tizenéves elkezd rágódni a külsejével. Ugyanez érvényes arra is. hogy sokáig kell bonyolult információmintákra koncentrálni. melyek hosszú szellemi felkészülést igényelnek. és előbb-utóbb a legfegyelmezettebb elme is meghátrál az egyre sorjázó ismeretek előtt. hogy a kábítószerek "tudattágító" hatásúak. és ne kelljen szembenéznünk a magány gyötrelmével. aki ritkán unatkozik és a pillanat élvezetéhez nincs mindig szüksége kedvező külső környezetre. mert túl nehéz. a szerencsejátékra. melyet Samuel Coleridge állítólag ópium hatása alatt írt. míg az utóbbi csak arra szolgál. Ezért – noha a pszichotropikus szerek segítségével valóban szélesebb körű szellemi élményekre tehetünk szert. melyeket a művész később. Még a fájdalom is jobb. hogy a kémiai szerek megváltoztatják ugyan a tudat tartalmát és elrendezését. Az az ember. hogy bármit kreatívan létrehozzunk. nem kívánnak magas szintű képességeket. amelyet a valódi művészettől elvárunk és könnyen semmitmondóvá és önmagába süppedővé válhat. és kellemesebb gondolatokra vágyakozik. Előbb vagy utóbb azonban rádöbbennek. hogy ezeket az élményeket hatásosan el is rendezzük. amikor a tudata megint tiszta lesz. Az alkohol és a többi drog képesek ugyan a "tökéletes élmény" előidézésére. de az előbbi mégis fejlődéshez vezet. Végtére is az elmúlt huszonöt évben folyamatosan azt hajtogatták nekünk. amely nemcsak élvezetes. A kábítószer – ugyan úgy. és hogy mint egyének mit válthatunk ebből valóra. ha saját magunkra kell hagyatkoznunk? Amikor magányosak vagyunk. és használatuk növeli a kreativitást. nem ugyanaz. Ha a drogokat nem a tradicionális társadalmakéhoz hasonlóan kifinomult rituális körülmények között fogyasztjuk. sok szülőnek ismerős családi jelenet az. mint a televízió – megkíméli az elmét attól. akár érzelmileg megsebesíti magát. ez a visszavonultság nem tarthat sokáig. Ehelyett megjelennek a szokásos látogatók: a sötét fantomok. Amikor valaki különböző szerek hatása alatt áll. A tanulás azt jelenti. akkor bekapcsolja a tévét vagy a magnót. nyugodtan hátradőlhet és figyelheti a kábítószer kiváltotta gondolatokat bármi történjen is. A pornográfia és a személytelen szex a fajfenntartással kapcsolatos képzetek és tevékenységek biológiailag belénk programozott vonzására épít. Néhányan erősen vitatják álláspontomat a drogok elmére gyakorolt hatásáról. Viszonylag könnyű elmerülni a munkában. melyek segítségével az emberek megsebesítik vagy megfélemlítik magukat. ami az egyre növekvő cselekvési lehetőségekből és cselekvőképességből adódik. Az élmények minőségét irányító képességünk végső próbája. amelyet kábítószer hatása alatt hoztunk létre. koncertre vagy színházba menni. gondolatokkal és érzésekkel hozakodhat elő. hogy eltérítsük elménket a henye gondolatoktól. de azért irányítható – hiszen ő maga idézi elő. de nem terjesztik ki vagy növelik az én uralmát a tudat funkciója felett. Az olyan munkából. amikor a tizenéves hazajön az iskolából. Ezek a módszerek. Ha velük sincs semmi különös. mint a káosz. a kockázatvállalásra. Ahhoz azonban. a népszerűségével. felhasználhat. lerakja a könyveit a szobájában. hogy akkor majd olyan misztikus és kísérteties munka kerül ki a keze alól. kiállta a próbát és valóban tevékeny. mint a folytonos takarítás vagy a szexuális megszállottság. kivesz valami ennivalót a hűtőből és már ül is rá a telefonra. mint a káosz és az ontológiai szorongás elleni védekezés különböző módjait. Ez kellemes állapot. Ha valaki akár testileg. ahelyett. az irányítás képességére van szükségünk. hogy még fiatalkorunkban megtanuljuk kihasználni az egyedüllétet. valójában rontják azzal kapcsolatos percepciónkat. vagy képesek vagyunk-e arra. ami csak arra való. mint a Kubla Kán. de mi van akkor. de fejleszti is személyiségünket? Szabadidőnket olyan tevékenységekkel kitölteni. melyek a tudat komplexebbé válásához vezetnének. teszünk-e kétségbeesett erőfeszítéseket. melyek összpontosítást igényelnek. A veszély abban rejlik. akik képtelenek elviselni a magányt. hogy ha valaki drogfüggővé válik tudata rendezése érdekében. de segítenek abban. ami első látásra a gyönyör ellen tétének tűnhet: a mazochista magatartásra. ami fájdalmas ugyan. Sok kortárs művész kísérletezik hallucinogénokkal abban a reményben. Nem meglepő. kell találnia valami mást. ő nem tehet semmiről. A figyelem természetes és kellemes módon összpontosul. és ha véletlenül kinyit egy könyvet. A tanulás nem jó. A kémiai szerek segítségével megváltoztatott tudat szokatlan képekkel. éppen hogy erre az uralomra. baráti társaságban tölteni az időt. hogy a tévénézés és a szexuális aktus többé-kevésbé egymással fölcserélhető tevékenységformákká lettek. hogy külsőleg a gondolatainkra kényszerítsen valami rendet. hogy lehetőségeink és adottságaink megfelelnek-e egymásnak. amikor semmiféle külső figyelemstrukturáló követelmény nincs jelen. és leszáll ránk a lélek sötét éjszakája. hogy az illető elérje a közvetlen tapasztalás érzését. ami lefoglalja a képzeletét. Azok a tizenévesek. de általában a komplexitásnak csak nagyon alacsony szintjén. Énje megszabadul saját pszichikai energiája irányításának felelősségétől. fejlesztik képességeinket és az Ént. és ezzel kizárja az elméből a nem kívánt gondolatokat. hogy mit csinálunk magányunkban. alkotó életet él. hogy feltárcsázza valamelyik barátját. amelyek rátörnek a strukturálatlan elmére.A magánytól való félelemmel szembeni harc drasztikusabb eszköze a rendszeres kábítószerezés vagy az olyan kényszercselek vés.

közel a kanadai határhoz. hogy amikor reggelente fölébredt. aki Észak Minnesota egyik tavas-erdős.bármire. És ami még fontosabb: sosem tanulják meg. Ilyen ember például Dorothy. ami el tompítja vagy lefoglalja gondolatait. Amikor például fizikai erőnk az életkor előrehaladtával hanyatlásnak indul. színház. Minden évtizeddel egyre jobban függ kultúránk az informatikától. vendéglő és könyvtár – nélkül is elérhessük az áramlatot. hogy lelki békéjük egyre inkább veszélybe kerül. annál jobb. Ahogy a Francis Bacon által szeretettel idézett régi mondás tartja: "Aki örömét leli a magányosságban. Amikor valaki képessé válik arra. Minél korábban kezdjük. viccekkel és rajzokkal. orrukat az ablaküveghez nyomva. Hogy ilyen környezetben élni tudjunk. az azt jelenti. hogy mi történik a külvilágban. de a hosszú teleken hónapokig teljesen egyedül van. Mint a gyarmatokon élő angolok. Dorothy eredetileg ápolónő volt egy nagyvárosban. hogy energiánkat a külső világ feletti uralomról a belső valóság mélyebb felfedezése felé fordítsuk. hogy megtanuljuk kiaknázni az egyedüllétben rejlő lehetőségeket. A munkahelyi csalódások. megtanulni sakkozni. ami eltereli a gondolatait erről a helyzetről feltéve. A tér strukturálásánál talán még fontosabb az idő strukturálása. hogyha idegen környezetben uralma alatt akarja tartani a helyzetet. Dorothy szintén megtanulta. faházának két kis szobáját minden elképzelhető helyen könyvek fedik be. orchideákat nevelni. akik nem tanulják meg irányítani tudatukat. akivel együtt töltheti az idejét. hogy nem kerül túl sok pszichikai energiába. ki kell építenünk egy olyan szellemi gyakorlatot. Néhány nemzedékkel előtt egy olyan ember. mint elkerülendő vagy visszafojtandó dolgokat. amely tisztes megélhetést és valamelyes méltóságot biztosított neki. a sors szokásos packázásai annyi negatív információval árasztja e1 őket. Egy városi látogató számára a sziget maga a giccsparádé. Rendszerint visszafordul a zene vagy a tévé felé. vagyis egyedül sajátíthat el. és azután költözött ki a vadonba. hogyan irányítsa figyelmét. hogy beszélgessenek vele. Vannak virágágyak. hasogat egy kis fát. aki nem tudott írniolvasni. Így nyomja rá egyéniségének bélyegét a káoszra. de mint Dorothy ízlésének kiterjesztése. "fegyelmezetlen" felnőttek lesznek. Megtették a kötelességüket. tojtak-e a tyúkok. az vagy vadon élő állat. Hiányozni fognak belőlük azok az összetett képességek. és mostantól már félgőzzel is ellavíroznak. megteremtjük a rend egy magasabb formáját. amelyet az ember csakis nehezített körülmények között. Aztán ott 83 . hogy foglalkozzunk velük. nem tudják. melyek segítenének nekik a mai. mert nem bírta elviselni. A három nyári hónap alatt a tavat kenujukon átszelő halászok kikötnek a szigeten. Egy farmer. odabent pedig kedvenc tárgyai idézik fel a számára fontos dolgokat. minden egyes múló évvel egyre jobban növekszik a felhalmozott entrópiájuk. mindenhol szétszórt kerti szerszámok hevernek. amely az élet szükségszerű velejárója. de ahhoz. Ez azt jelenti. hogy az új lehetőségeket nem úgy fogjuk fel. Az előző fejezetekben már áttekintettünk néhány olyan módszert. vagy isten". versengő. kerti törpék. sokan önszántukból élnek egyedül. információktól zsúfolt környezetben élni. egészségük hanyatlása. az ablak mögül egy csapat farkas bámulta vágyakozva. akkor joga van elengednie magát. hogyan alakítsa át az élet minőségét. akkor már tudja. vagy keres egy barátot. A vad természet kellős közepén Dorothy megteremtette saját civilizációját a neki tetsző stílusban. Mivel az ilyen emberek csak minimális belső renddel rendelkeznek. A MAGÁNY MEGSZELÍDÍTÉSE Minden szabály alól vannak kivételek. hogy készen állunk arra. szórakozás. Nem a serdülőkor az egyetlen időszak. akik minden este megborotválkoztak és kifogástalanul felöltöztek magányos állomáshelyükön. akkor elkerülhetetlenül könnyű külső megoldások hoz folyamodik: narkó. varr. Akkor azonban. tévé. Dorothy az év minden napján szigorú időbeosztással él: ötkor felkel. megfeji a kecskét. mos. megállapodnia. hogyan kell élvezni az életet. Végre módunk lesz Proustot olvasni. ha nem sajátítottuk el már korábban az egyedüllét kihasználásának képességét. hogy a civilizált élet figyelemirányító segédeszközei – a többi ember. megreggelizik. még mindig találhatott magának munkát. ahol a lelke megnyugodhat. melynek segítségével a test és az elme segíthet áramlatot előidézni. melyek segítenek addig rejtett tulajdonságokat kibontakoztatni. túl sok felnőtt érzi úgy. amikor létfontosságú. hogy élvezni tudjuk a magányt. és semmi szüksége nem volt szimbolikus rendszerre. hanem visszafelé vezetnek. Ma még a legegyszerűbb munkák is írott instrukciókra támaszkodnak. hogy a férje meghalt és a gyerekei felnőttek. Ha nem is kell feltétlenül istennek lennünk. versikékkel. egy kovács vagy egy kereskedő inasként a mestere mellett elsajátíthatta a hivatásához szükséges felkészültséget. melyeket méltónak tartunk arra. Hogyan tartják távol maguktól ezeket a problémákat? Ha valaki nem tudja. mindezek elérhetetlenek maradnak számunkra. elhagyatott részén él egy kis szigeten. de soha sincs túl későn. Azokból a tizenévesekből. A hosszú estéket írással és olvasással tölti ki. hogy megteremtse magának ezeket a tevékenységi formákat. Más vadonlakókhoz hasonlóan Dorothy is megpróbálta egészen személyessé tenni környezetét. hogy az entrópiából. az összetettebb foglalkozások pedig olyan különleges tudást igényelnek. függetlenül attól. Örömet lelni az életben és egyúttal fejlődni is csak úgy lehet. halászik és így tovább. hogyan kell olyan lehetőségeket keresni. Az ilyen válaszreakciók azonban nem előre. A fatörzsekre a csűrökhöz és a melléképületekhez vezető utakat jelző táblák vannak szögezve. hogy ha már elérte a húszat vagy a harmincat (főleg ha negyvenéves). Sajnos. hanem mint képességeink fejlesztésére és tanulásra kapott lehetőséget. segíteni a szomszédainknak és Istenről elmélkedni – ha ezek azok a dolgok. akkor a saját rendjét kell rákényszerítenie a vadonra. és noha a legtöbb ember retteg a magánytól. Dorothy vastag függönyöket akasztott az ablakaira. el kell sajátítanunk az absztrakt szimbolikus nyelveket. mikor egyedül van. ez a sok "limlom" otthonos környezetet teremt számára. izgalom – bármi. megtanulták az életben maradáshoz szükséges trükköket. megnézi.

hogy valami feladatra leljenek. akikkel gyakrabban kommunikálnak. Amikor azonban az adott kultúra többé nem tud vagy nem akar teljesítményre képtelen hedonistákat eltartani. akár Észak-Alaszkában. és tudja a nevét a kutyák szüleinek és nagyszüleinek is. A vitorlázást éppen az a folyamatos összpontosítás teszi élvezetessé. A szociobiológusok szerint ez a családi összetartás egyenesen arányos a közös gének mennyiségével: például testvéreknél a génkészlet fele közös. A barátom bevallotta. amellyel számolni kell. akkor pánikba esünk." Többnyire rokonok közé születünk és életünk nagy részét közöttük is éljük le. és már kezdtem piszkosul unatkozni. Az ember bármilyen környezetben el sajátíthat áramlattevékenységeket. Azonban ha a magányt mindenáron elkerülendőnek tekintjük. melyek a kemény munka és az élvezet váltakozására épülnek. hogy elvonják elméjüket a kellemetlen gondolatoktól és érzésektől. miközben megpróbálja elkerülni a vadon élő rénszarvasok és farkasok támadását. aki kiképzéssel is foglalkozik. hogyan folyhatott szét ennyi záptojás egy hajó fedélzetén az óceán közepén. körülbelül nyolcszáz mérföldre a portugál partoktól. a tojások megromlottak. Úgyhogy ahelyett. meglátott egy másik kis vitorlást. élvezni fogjuk az egyedüllétet. amely megvalósítható célra irányul. de arra nem számítottam. amely vele ellentétes irányba igyekezett. hogy magányosnak éreznénk magunkat. hogy magányosnak érezze magát: élelemre kell vadásznia és gondoskodnia kell a kutyáiról. Tizenkét éve költözött el Massachusettsből egy faházba. Mivel már hosszú ideje nem látott senkit. élete nagy része azzal fog telni. örült. hogy elméjükben valamelyes rendet tudjanak tartani. hogy ura saját világának. Sok sikeres ember értene egyet Lee Iacocca megállapításával: "Sikeres és gyönyörű karriert futottam be. A legtöbb ember jobban szereti. ha figyelme állandó rendben tartásával meg tudja akadályozni azt. hogy a figyelmüket lekössék. hogy kiköltözzön a vadonba vagy hosszú utakat tegyen egyedül a tengeren. a fedélzethez vágtam. nehezen tudja elképzelni. nyúlós. hadd száradjanak egy kicsit oda. Dorothy kedveli az embereket. hogy az entrópia szétzilálja elméjét. A maga körül kiépített szokások megkövetelik. hogy a hűtőm elromlott. Mindkét esetben azzal kerülik el a pszichikai entrópiát. képtelenek lesznek magukról gondoskodni. Amikor azonban beáll a szélcsend. Ismeri a vérmérsékletüket. A másik hajós éppen valami ragacsos. Házassága előtt teljesen egyedül élt százötven husky kutyájával. akik napi tizenhat órán és heti hét napon át igényt tartanak a figyelmére. Susan azt állítja. milyen mesterkedésekre kényszerülnek időnként a hajósok. hogy az egyetlen módszer a tudat feletti uralom megszerzésére. hogy ilyen pocsék szaguk lesz. hogy mások társaságában meg nem valósítható célokat érjünk el. hogy valahogy elindítsa a társalgást. hogy tudatát minden egyes pillanatban konkrét és véghezvihető tennivalók foglalják le – így az élete folyamatos áramlat-élménnyé válik. s tehetetlennek és elveszettnek érzik magukat. mint a kábítószer-élvezők. A családok összetétele és nagysága erősen különbözhet egymástól. melyek nem vezetnek lelki fejlődéshez. hogy jobban szeret így élni. A különbség abban rejlik. hogy meglátogatják a halászok. ha Alaszkába költözünk és elkezdünk rénszarvasra vadászni. hogy aztán takarítanom kelljen. hogy hogyan birkózik meg az ember a magánnyal. mint bármi más módon. néha tizenegy napon át hajtja a szánját egyfolytában az északi-sarki jégmezőkön. evési szokásaikat és egészségi állapotukat. A pszichikus szervezettség szempontjából azonban az előbbi tevékenység összehasonlíthatatlanul magasabb rendű az utóbbinál. A gyönyörre épített életstílus csak olyan komplex kultúrákkal képes szimbiózisban együtt élni. életben maradásuk attól függ. Hacsak az ember meg nem tanulja élvezni az egyedüllétet. ez csak a záptojásoktól van – vont vállat a másik. Susan minden kutyát név szerint ismer. egyszer mesélt nekem egy anekdotát. – Az a helyzet – mondta a másik ember -. hogy kétségbeesetten próbálja elkerülni kellemetlenségeit. hogy a magánnyal szembeni küzdelemben narkotikumokat fogyasztunk. A magány azonban olyan probléma. Nincs ideje arra. Közönséges körülmények között az egyedül hajózó tengerészeknek éppen elég tennivalójuk van. hogy első látásra primitívnek tűnik szőrmók kutyákat tenyészteni és szánon vágtatni a sarki erdőkön keresztül. Van-e különbség aközött. tévét nézünk vagy pedig szükségtelen. Kevés ember érzi szükségét annak. akkor a gyönyörből élők. a hatvankét lakosú Manley-től. Lehet. AZ ÁRAMLAT ÉS A CSALÁD Az emberek életében a legjelentőségteljesebb és legintenzívebb élmények többsége a családhoz kapcsolódik. aki vitorlás hajókon szokta átszelni az óceánt. de még jobban szereti azt az érzést. akár Manhattanben él valaki. Egyik barátom. E szerint a forgatókönyv szerint a testvérek kétszer olyan gyakran segítik 84 . mint a családon kívüli emberekkel. ha körülveszi az emberi környezet megnyugtató nyüzsgése.vannak a készletbeszerző körutak. és talán új képességeket is elsajátítunk a folyamat során. Mikor az Atlanti-óceán egyik áthajózásakor az Azori-szigetek közelébe ért. a hajósoknak hősies küzdelmet kell folytatniuk. Ha az egyedüllétet úgy tekintjük. amely jól szemlélteti. nyáron pedig az jelenti a változatosságot. hogy éberen figyelik-e a hajó és a tenger állapotát. Nem azt akarom mondani. hogy egymás mellé lavírozhasson a nyílt tenger közepén. míg unokatestvérek esetében csak a negyede. ízlésüket. akkor ahelyett. és olyan álmegoldásokhoz folyamodunk. – Hogy lett ilyen piszkos a hajód? – kérdezte a barátom. Susan Butcher kutyatenyésztő. hogy egyszerűen bedobáltam volna őket a tengerbe. hogy Dorothy meg a többi remete épp olyan hatásosan menekü1 e1 a "valóság" elől. – Hát. amely huszonöt mér földre van a legközelebbi alaszkai falutól. Az ember kibírja a magányt. Úgy tűnik. de ez mind semmi ahhoz képest. mint egy lehetőséget arra. napokig nem volt egy lebbenésnyi szél sem. hogy találkozhat valakivel. büdös masszát súrolt le a fedélzetről. hogy nehezebb legyen a dolog. de az embereket mindenhol jellegzetesen bensőséges érzés fűzi rokonaihoz. amit a családom jelent nekem. akik nem értenek semmihez és önfegyelmük sincs. főleg ha egy playboy vagy kokainfogyasztó csillogó környezetével hasonlítjuk össze. és a két hajó úgy változtatott irányt. Hagytam. de mégis figyelmet igénylő rituálékkal tartjuk keretek között gondolatainkat? Lehetne azzal érvelni. de csak akkor.

Egyetlen lassan érő emlősfaj sem maradhatott volna életben olyan beépített mechanizmus nélkül. mint idegenek között. hogy megnősül és gyereket akar. hogy tovább folytassák kapcsolatukat. hogy egymásra kezd figyelni. hogy rokonaink iránt különös vonzódást érzünk. mint egy vacsorameghívás. Még egy olyan egyszerű dolog is. milyen kölcsönös jogaik és kötelességeik voltak egymással szemben. Ha megváltoztatja céljait. céljai megvalósítása során rájön. Nem számít. melyeket a nő nem. Természetesen. A családi kapcsolatok igazi felosztása mégis meglepően más a különböző kultúrákban és korokban. hogy az újszülöttek és gondviselőik között különösen erős a kapcsolat. úgy tűnik. Amikor két ember úgy dönt. ha erkölcsi és vallási köntösbe bújtatták őket. milyen erősek a biológia és a kultúra által kovácsolt kötelékek a családtagok között. akkor annak nagy része. anyajogú vagy apajogú-e. és ez segített meg óvni a családokat a széthullástól. ennek az egyszerű szükségszerűségnek a visszatükröződései voltak. mint pszichikai entrópia. A "családi értékek". mert a szülők és a gyerekek külső okokból mindenképp arra kényszerültek. és fordítva. alapvetően meg fogja határozni a férjek. mit vártak el egymástól. jóllehet komoly gazdasági következményekhez vezetett. Azok a különleges érzések tehát. amelyeket az idősebbek olyan gondosan ismételgettek a fiatalabbaknak. a kulturális kontextus erősen meghatározza a kötődés erősségét és irányát. a gyerekeknek pedig mindkét szülőjükre szükségük volt. magában hordozza az Én átformálását. hanem mert a férjeknek szükségük volt valakire. Az. a feleség és a gyerekek egyaránt szenvedtek. Ha valaki nem hajlandó módosítani személyes céljait egy kapcsolat kezdetén. kevésbé látványos jellemzői – például az öröklési rend – is erősen befolyásolják. mennyire sikeresen tudunk kommunikálni családtagjainkkal. Némely család meleg és támogató. Amikor úgy dönt. John Fletcher szavaival élve: "Azoknak áll leginkább hatalmában megbántani minket. Ahogy ez a példa is mutatja – noha genetikus programunk elősegítheti. az egyenlő osztozkodás pedig a birtokok széttöredezéséhez és ipari elmaradottsághoz vezetett. hogy a legtöbb felnőtt egyed felelősséget érezzen az ivadékaiért. frusztráltnak fogja érezni magát. Már nem telik neki Maseratira. aminek eredményeképpen megváltozik tudatuk felépítése is. némelyik feladatokkal és követelményekkel teli. Amikor a pár kiegészül egy gyermekkel. melyekben a vagyoni helyzet előnyeit minden utód egyformán élvezte. melyek vagy az elsőszülött jogain alapultak – ebben az esetben a legidősebb fiú örökölte az egész családi birtokot –. hogy a testvérek közti kapcsolatnak az elsőszülöttek jogait ápoló kultúrákban lényegesen el kellett térnie az olyan kultúrákétól. Mivel a család az első és sok tekintetben legfontosabb társadalmi környezetünk. akiket szeretünk. Bizonyos mértékig a párnak hasonló érzelmekkel kell reagálnia az őt ért ingerekre a kapcsolat valószínűleg nem fog túl sokáig tartani. kevesebbet fognak elmenni hazulról. Mondjuk egy agglegény szükségletei között előkelő helyen szerepel. ahol ezt alkalmazták. hogy csak elvétve fordulnak elő. Hogy melyik fejedelemség melyik jogi formulát fogadta el az örökhagyásban. A Németországot alkotó sok kis fejedelemségnek még alig egy évszázada is külön-külön öröklési törvényei voltak. hogy a családi értékek fontosak. melyekről régebben azt gondolták. sok csalódással járó feladat. a feleségeknek arra. megint mások állandó fenyegetettségben élnek. következésképpen megváltozik egyénisége is – mivel az Én a célok szervezete és összege. a helyről. és a Bahama-szigetek se jöhetnek szóba. melyek nem léteztek számukra addig. vagy egyenlően felosztották a vagyont az összes fiú közt. ami az adott kapcsolatban később történik. hogy a család egyaránt lehet elviselhetetlen teher vagy boldogság forrása. melyeket rokonaink iránt érzünk. alhassanak és felkészülhessenek az életre. hogy ehessenek. a szülőknek alkalmazkodniuk kell az újszülött szükségleteihez: meg kell hogy változzék az alvási ciklusuk. Ilyen esetben a 85 . mert az új interakció minták összeütközésbe kerülnek majd régi elvárásaival. módosítaniuk terveiket. az nem azért alakult így. ami alatt a férj. mindkettejüknek meg kell változtatniuk szokásaikat. mint az unokatestvérek. Egészen néhány évtizeddel ezelőttig a családok általában együtt maradtak.) Ebben számunkra az a legérdekesebb. Igen gyakran azonban az erkölcsi szabályok csak mint külső kötelezettségek nehezedtek rájuk. láthatólag sokkal sűrűbben. Amikor két ember elkezd együtt járni." Világos. Hacsak újra nem gondolja régi céljait. aminek egyenes következménye az iparosodás lett. hogy egy házasság poligám vagy monogám. a célok átértékelését. amely biztosítja. (Az első szülötti jogok érvényesítése tőkekoncentrációt eredményezett ott. a sajátunkhoz hasonló gének megőrzésére és szaporítására irányuló mechanizmusnak köszönhetőek. amelybe belemegyünk. feleségek és gyerekek egymással való mindennapi kapcsolatát. az mind "beleépül" az adott családi szerkezetbe. Hogy a testvérek milyen érzésekkel viseltettek egymás iránt. hogy az emberek nagyon változatos érzésekkel viseltetnek családtagjaik iránt. hogy nem férnek össze az előzőekkel. a fiatalok pedig igényeljék a felnőttektől való függőséget. A házasságkötés megint csak a figyelmi szokások gyökeres és tartós átrendeződését igényeli. aki megkeresi a pénzt. az nagy mértékben a családtagok kölcsönös kapcsolatába befektetett pszichikai energia mennyiségétől függ. Igen nyomós biológiai oka van annak.egymást. Ha régebben ritkább volt a válás. zavart fog kelteni az illető tudatában. Ilyen értelemben minden új kapcsolat. ha az embereknek azt tanították. Sokkal gyakoribb a gyilkosság családtagok. az étel fajtájáról stb. tudjuk. mint ahogy a családszerkezet más. ha a férfi olyan filmeket szeret. mint bárki gyanította volna. a feleség talán nem dolgozik tovább. életünk minősége nagy mértékben függ attól. és belső konfliktus keletkezik benne. Ez mind nagyon kemény. megkötött kompromisszumokat. és a gyermekkínzás vagy a vérfertőző szexuális zaklatás. Minden kapcsolat megkívánja a figyelem átcsoportosítását. amíg egyedül voltak: egyeztetniük kell időbeosztásukat. el kel1 fogadniuk bizonyos korlátokat. még akkor is. szinte kizárólag a véletlen műve volt. akkor komolyan vették őket. vagy elviselhetetlenül unalmasak. hogy kifejlődjön bennünk a családtagokhoz való kötődés -. ami nem más. Ez az oka annak. magában foglalja az időről. hogy elegáns sportkocsija legyen és minden télen néhány hetet a Karib szigeteken töltsön. aki főz és rendben tartja a házat. Hogy a két eshetőség közül melyik valósul meg. mert régen a férjek meg a feleségek jobban szerették egymást. vagy elkezdenek jobban spórolni a gyerekkel járó kiadások miatt.

Így például a hosszúcsőrű mocsári ökörszem (Cistothorus palustris) hímje Washington államban poligám. hogy ezt a kérdést megválaszolhassuk. "az a természetes. ahol a mocsarak eltérő minősége miatt a nőstények azokhoz a hímekhez vonzódnak. mindenkinek fontos. mint egy". a családi élet jellemzője még egy jó darabig a szétszakadozás lesz. melyeket csakis ilyen keretek között élhetünk át. Ahhoz. poligám vagy promiszkuózuse. és vajon a kulturális evolúció folyamatában a monogámia-e a családszerveződés legmagasabb foka. hogy jobban tudjanak alkalmazkodni az adott környezethez. Más szavakkal: korlátaink elfogadása felszabadító hatású. amelyek módosítják az ember céljait és korlátozzák cselekvési szabadságát. a rokonokkal és a tágabb közösséggel való szoros kapcsolatot. Ha valaki úgy dönt. hogy minden családtag kifejleszthesse egyedi. különösen ha a házasság kényelmi megfontolásból köttetett. hogy elfogadja a család hagyományos formáját. Azok a családok azonban. akkor már nem kell többé azon aggódnia. A külső okok nem elégségesek: nem elég azt érezni. Szükséges. akkor a család többi tagja is figyeljen oda és legyen büszke rá. hogy milyen jól tanul. A családi életben óriási lehetőségek nyílnak a fejlődésre és az örömre. melyek összetartják. Például ha valaki eldönti. mint a belsők. 86 . hogyan is kellene élni. Noha ez igaz. hacsak nincsenek erős külső tényezők. mert nem kell arra fordítania. és így minden hím magához tud vonzani egy odaadó nőstényt. a felelősség különböző formáit. sőt. Külső okokkal magyarázva a dolgot. mert ez már a "bibliai övezethez" tartozik. mint például egy bizonyos életstílus megteremtése – felépíteni az ideális családi házat. Ha az anya fáradt és rosszkedvű. szekularizált társadalmi környezetben. hogy vajon az ember természettől fogva monogám. Természetesen. mert segíthetnek családtagjaiknak abban. hogy teljesen szabad lehessen valaki. Ha az egyik gyerek büszke arra. amelyék megmaradtak. A családi élet fogalma természetesen magában foglal olyan megkötöttségeket. vajon másutt zöldebb-e a fű. Ezek a szempontok elégségesek lehetnek ugyan a család alapításához. hanem mert minden mocsárban nagyjából ugyanannyi a táplálék és a fészekrakóhely. ahol azért vannak együtt. csak rá jellemző tulajdonságait. melyeket csak kényelmi szempontok tartottak össze. Észre kell vennünk. a család létének célja kell hogy legyen. óhatatlanul beáll az unalom és a frusztráció. Szinte már közhelyszerű. akkor a család próbáljon meg segíteni neki és felvidítani őt. A családok jelenlegi "széthullása" annak az eredménye. melyeknek tagjai akaratuk ellenére maradnak együtt. és a kevésbé szerencsés hímek egyedül élik le az életüket. egy sor törvény rabszolgájává kell válnia. hogy a családnak legyen olyan pozitív célja. hogy lassan eltűnnek a házasságokat összetartó külső okok. a lehető legjobb nevelést biztosítani a gyerekeknek vagy vallásosan élni egy modern. Miután elkötelezte magát egy ódivatú házasság mellett. Még ugyanannak az állatfajnak a tagjai is változtatják kapcsolatmintáikat. talán még a fenntartásához is. mert a hagyomány erre kötelezte. az mindenki mást is érint. a családnak egyaránt kell differenciáltnak és integráltnak lennie. hogyan alakíthatja át a családi életet áramlat-tevékenységgé. mérlegelnünk kell választásunk következményeit. mert a családtagok szeretik egymást. A válások számának növekedését valószínűleg jobban befolyásolja a munkaerőpiac változása – melynek következtében a nők munkába állási esélyei nagyobbak – és a háztartási készülékek elterjedése. hogy ezek a kérdések csak a házassági kapcsolatok külső tényezőivel foglalkoznak. tulajdonképpen elérhetőbbek ma. Ugyanezek az ökörszemek Georgiában monogámok. melyek kitartanak. s e szempontból nézve a házasságok olyan formát öltenek. mint amennyire a szeretet vagy az erkölcsi tartás hiánya. hogy a házasságról úgy gondolkodnak az emberek. és a házastársat béklyónak tekintik. hogy ahhoz. és a kapcsolat valószínűleg megszakad. akkor jó előre át kell gondolnia. Hogy az ilyen célok a családtagok komplexebbé válását elősegítő interakciókká alakuljanak át. Az emberek nemcsak külső okok miatt házasodnak össze és élnek családban. azért vagyunk monogámok. s erre azok a családok nem képesek. jól választott-e.család együtt maradt ugyan. hogy ami egyvalakivel megtörténik. nem pedig azért. Hogy áramlatot lehessen előidézni. mint a szabadság végéről. Az integráció ezzel ellentétben azt garantálja. mint eddig bármikor. Ha nem így tesz. hajlamosak vagyunk elfelejteni azt. függetlenül minden problémától. jobb helyzetben lesznek. akkor felszabadul a folyamatos nyomás alól. hogy ezek a szabályok és kötelezettségek elvileg nem különböznek bármilyenjáték szabályaitól. mivel a külső erők még mindig sokkal hatalmasabbak. Mint a szabályok általában. hogy azon töprengjen. és ezek a belsőjutalmak most is éppúgy jelen vannak. ha az embernek gyerekei vannak" vagy "két ember is megél annyiból. hogy gazdagítsák egyéniségüket. A differenciáltság azt jelenti. beleértve a monogám házasságot és a gyerekekkel. de a családi élet örömét nem tudják biztosítani. hanem hogy mi akarunk-e monogámok lenni. Hatalmas viták zajlottak arról. minél több személyes képességet sajátítson el és egyéni célokat tűzzön ki maga elé. Ha csökken is azoknak a tradicionális családoknak a száma. hogy egyre nagyobb érzelmi viszonzást várjon a másiktól. Egy integrált családban az egyes emberek céljai a többiek számára is fontosak. számtalan viselkedési lehetőséget kizárnak. amelyre a szülők és a gyerekek pszichikai energiáikat összpontosítják a mindennapi feladatok között is. mégpedig saját akaratából. de ez az együttlét belső konfliktusokka1 és gyűlölettel volt terhes. hogy "mindenki házasságban él". Egyénenként azonban nem azzal a kérdéssel találjuk szembe magunkat. A célok között lehetnek nagyon általánosak és hosszabb távúak is. akadálytól vagy később felmerülő vonzóbb lehetőségtől. melyek gazdag territóriumokkal rendelkeznek. ami leginkább biztosítja a túlélést. Cicero azt írta egykor. mert a pénzgazdálkodáson alapuló ipari társadalmakban ez az elrendezés bizonyult a legcélszerűbbnek. de teljes erőnkkel összpontosíthatunk azokra a kiválasztott lehetőségekre. hogy az emberek "természettől fogva" monogámok-e. Az emberi család által felvett forma is környezeti nyomás hatására bekövetkező válaszreakció. azoké viszont talán növekszik. Ennek eredményeképpen rengeteg energiája szabadul fel az élethez. mint a múltban voltak. hogy pszichikai energiáját kizárólag egy monogám házasságnak szenteli. nem annyira azért.

Hozzátartozik az élethez. Sajnos. ha a gyerekek már kirepültek. hogy az entrópia a csoportéletnek éppúgy elkerülhetetlen velejárója. és vajon a találkozásból lesz-e "komoly kapcsolat". egyikük sem fedez föl ilyesmit. ezért a kamaszoknak a felnőttek által szentesített cselekvési lehetőségeken túllépve kell megtalálniuk a nekik megfelelő feladatokat. A feladatok és képességek növelésére ugyanígy szükség van a gyerekekkel való kapcsolatban is. amennyire csak lehet. ami itt annyit jelent. mert borzasztóan zavarni kezdte őt az. A jelen viszonyok között a szülők nagyon nehezen tudják kompenzálni a kultúránk kínálta lehetőségek hiányát – ilyen szempontból a gazdag kert városi szülők alig87 . hogy egy életre elkötelezzék magukat. túl gyakran esik meg. mi bántja a feleségét és fordítva. vagy próbálkozhatunk azzal. Ha a férj nem tudja. felelősségteljes személyiségeknek. amit együtt lehet csinálni. A bölcsőtől a járókán át a játszótérig és az óvodáig a szülők folyamatosan összhangba hozzák egymással a gyerekek képességeit és a környezetben megjelenő feladatokat. bekapcsolódni a tágabb közösség ügyeibe. Idővel az ember egyre jobban megismeri a másikat. A szexuális játékból elveszett az újdonság varázsa. az ellenérzést fog kiváltani belőlük. ha olyan új tevékenységeket találunk ki. elkerülhetetlenek a konfliktusok. melyek újból mindenkit érdekelnek. szimpátiával és együttérzéssel forduljunk felé az évek múlásával elkerülhetetlen változások alatt. a következő hétvégén pedig megnézik az akváriumot. Gyümölcsözőbb. mint egy új dívány vásárlása. családi nyaralás vagy vasárnap délután közös társasjátékozás. míg végül a kapcsolat szétesik. mit gondol Dél-Afrikáról. Ezek olyan egyszerű lépések is lehetnek. a másik ember reakciói kiszámíthatók lettek. Ha Rick motorversenyre szeretne menni. mint az evési. persze nehezebb stratégia az. hogy úgy két-három havonként ideális szórakozás vasárnap délelőtt az állatkert. hogy "meg tudome szerezni?". Egy komplex kapcsolatban előbb-utóbb megfogalmazódik a nagy kérdés: készen állnak-e a partnerek arra. új helyeket keressünk fel. A gyerekek képességeinek ugrásszerű növekedése minden esetben új.és kisgyermekkorban a legtöbb szülő spontán örömét leli abban. akkor egy sorozat új feladat jelenik meg: együtt fölnevelni a gyerekeket. A feladatok és a képességek egyensúlyba hozása egy másik olyan tényező. amit csak a kölcsönös érdek tart össze. hogy Ericának talán megtetszik valami a motorozásban. a cselekvési lehetőségek elég világosak. mint ahogy az a kapcsolat korábbi idő szakában szükséges volt. mert csak így tudhatjuk meg. Ezen a ponton a kapcsolatot az a veszély fenyegeti. a közös családi programokkal is az a helyzet. bulikra. az első szó. Szeretném egyúttal hang súlyozni.A hosszú távú célok mellett szükség van folyamatosan kitűzött rövid távú célokra is. így a legtöbb szülő eleve beletörődik. Megfelelő kommunikáció nélkül az eltérések és a torzulások egészen addig növekszenek. igyekezzünk őt mélyebben megismerni. akkor legjobb. a fiatalkori bűnözés. Mivel a jelenlegi társadalmi köz megegyezés nem tekinti a tizenéveseket érett. beszélgetni a jövőről. egyszerűen azért. hogy unalmas rutincselekvések sorozatává válik. akkor csaknem lehetetlen. Ahogy az összes többi áramlat-tevékenységgel. melyekre a szülők azzal válaszolnak. hogy nyitva kell hagyni a kommunikációs csatornákat. hogy a serdülők kortársaikkal töltsék az idejüket. akkor egyiküknek sincs lehetősége arra. Az ilyen megállapodások szépsége abban áll. hogy az állatok ketrecbe vannak zárva. A kora kamaszkorra azonban a legtöbb tizenéves nehezen kezelhetővé válik. Ezek lehetnek olyan egyszerűbb tennivalók. hogy a kínálkozó lehetőségek tára kimerül a vandalizmus. és a legtöbb társadalomban – egy évszázaddal ezelőtt még a miénkben is – már késznek találtattak ilyenkor a felnőtt élet felelősségvállalására. Aztán ott van az a rengeteg kellemes dolog. hogy világos visszacsatolást igényelnek. egymás mellett dolgozni. és különösképpen a családi életet élvezni tudjuk ebben is a többi áramlat-tevékenység mintáját követi. és így tovább. Itt megint csak fontos mind a differenciáció. hiszen mindannyian élvezzük és sokat lehet belőle tanulni. Mindennél fontosabb azonban az. képesek utódok nemzésére és világrahozatalára. hogy a családtagok fizikailag együtt legyenek – arról már nem is szólva. Erica pedig megnézni a tengeri akváriumot. A partnerek adottságaitól függően aztán összetettebb kihívások is megjelennek: kitalálni. miféle ember a másik valójában. mind az integráció: a közös céloknak annyira kell tükrözniük a családtagok egyéni céljait. ahogy a gyerek fejlődése kibontakozik: az első mosoly. Ha nincsenek olyan célok. és valószínűtlen. hogy gazdagítják a gyerek cselekvési lehetőségeit. Ha ilyen kor mégis kényszerítjük őket az együttlétre. érdekes helyekre menni. ha új lehetőségekre figyelünk fel a kapcsolatban. de az élményekben megmutatkozó haszon rendszerint bőségesen megtérül. új emberekkel barátkozzunk össze. A feleségem és én régebben úgy gondoltuk. melyben az egész család osztozik. Ha a partnerek nem fektetnek be elegendő pszichikai energiát a kapcsolatba. hogy új beszédtémákat találjunk. a női pedig az. mintha minden rendben lenne – miközben vakon reménykedik. Mindent kipróbáltak már egymáson. örömteli tennivalókat is jelent számukra. az első firkák. míg ha egyedül saját előítéletükre vannak bízva. az első néhány lépés. piknikelés. a drogfogyasztás és a szex próbálgatásával. hogy előbb vagy utóbb minden gyerek "marhaságnak" tartja a közös családi programot. ha egyik hétvégén az egész család kimegy a versenyre. amely szükséges ahhoz. melyek bizonyos fokig eltérnek a többi családtagétól. alvási vagy vásárlási szokások megváltoztatása. Az újszülött. hogy további örömet vagy fejlődési lehetőséget nyújtana. hogy csökkentse az óhatatlanul jelentkező feszültségeket. mint a személyes élményeknek. Az idők kezdete óta az a legfontosabb férfiúi kérdés. milyen filmeket szeret. Rick pedig megtanulja értékelni a halak szépségét. hogy kellemesen együtt töltsék az idejüket. Amikor egy férfi meg egy nő vonzódni kezd egymáshoz. A visszacsatolás azért alapvető fontosságú. hogy észrevegyük partnerünk összetettségét. és a legtöbb szülő ezen a ponton elkezdi udvariasan semmibe venni a gyerekei életét és úgy tesz. hogy "rá tudom-e venni?". Ha igen. hogy sok-sok időt és energiát ne fektetnénk bele. Amikor azonban a legidősebb gyerekünk tízéves lett. amellyel vissza lehet állítani az áramlatot az. Ez természetesen nem történhet meg anélkül. hogy elérjük-e a családi célokat. hogy általában a társas kapcsolatokat. mert minden egyénnek megvannak a maga céljai. fel kellett hagynunk vele. A tizenévesek testileg érettek. Az egyetlen mód. elmúlnak az izgalmak. hogy tényleg így is van.

ellenkező esetben pszichikai energiáját a saját védelmére kell fordítania. intelligens tizenöt éves fiatal egy tipikus kertvárosi környezetben? Ha gondosan mérlegeljük a kérdést. sok fiatal lány érzi úgy. A férfiak különösen szeretik ezzel nyugtatni magukat. hogy természetes medrében folydogáljon minden. Tudatosan vagy sem. és csökken az a mennyiség. hogy a gyerekeik is belekezdenek valami olyan dologba. ha azt mondjuk a tévelygő kamasznak. amikor fokozatosan bővülő cselekvési lehetőségeket biztosít bizalomteli környezetben. Csak mikor már túl késő – a feleségük inni kezdett vagy gyerekeikből szűk szavú. rendszerint elköltöznek hazulról. A szegényebb környékeken a fiatalkorú bandák csábító lehetőségeket kínálnak a fiatal fiúk számára. Rengeteg energiát fordítanak a munkájukra. biztos érzelmi támaszra lel a családjában. Korunk egyik legelterjedtebb illúziója. hogy kockázatot vállaljon. akkor ne őket hibáztassuk azért. A tehetősebb környékeken még ez a cselekvési lehetőség is el van zárva előlük. hogy a szülei feltétel nélkül az ő javát akarják. hogyan érezhetnék jól magukat – és ezután saját kortársaikhoz fordulnak kellemes élményekért. A pubertáskor problémája azonban még mindig megmarad. bizonyos mértékig elfelejtik egyéni Énjüket. vagy túl egyszerű. Enélkül nehéz az Éntől annyi időre megszabadulni. Ahogy a közmondás tartja: "A szeretet azt jelenti. konkrét lehetőségeket nyújtunk neki. Utcai harcok. hogy bármi történik. akkor a szabályok értelmetlenné válnak. Ha ilyenek nem léteznek. De azt is fel kell ismerniük. ha szeretnek kertészkedni. mert nagyon nehéz boldogulni egy adott pályán. hogy megpróbáljanak a saját lábukon megállni. ha nem felel meg a követelményeknek. hogy vajon szeretik-e. hogy megtapasztalhassuk az áramlatot. főzni. Ha viszont az apa a szabadidejét a tévé előtt heverészve tölti itallal a kezében. hogy a sport a legtöbb kertvárosi iskolában akkora fontossággal bír: a többi lehetőséggel összehasonlítva még ez biztosítja a legjobb esélyt a képességek bemutatására és gyakorlására. Mihez kezdhet magával egy életerős. A legtöbb tevékenység – beleértve az iskolát. hogy átélhessék egy összetettebb rendszerhez való tartozás örömét. népszerű-e. hogy a másik képes teljesen elfogadni őket. kelletlen 88 . autózásra. akkor elengedheti magát és félelem nélkül fedezheti fel a világot. melyeknek megszegése büntetést von maga után." Ha az ember a családja szemében mindig értékes marad. amit tehet. ha élő példát. Ma valami hasonló történik Amerikában is a tizenéves kor végén: akik egyetem rejárnak. és fiatal felnőttekként kezeli gyerekeit. amellyel szabadon gazdálkodhat. és érzik. Ha azonban azt érzi. hogy lazít hassanak egy kicsit. Ha a szülők azzal fenyegetőznek. a felek megbíznak egymásban. Régen a fiatalemberek elmentek hazulról egy időre inasnak. Az embernek ilyenkor nem kell folyton azon aggódnia. erőfitogtatás. a szabadidős tevékenységeket és a munkát is – a felnőttek irányítása alatt áll. rájövünk. annak minden veszélye és kellemetlen következménye ellenére.alig vannak jobb helyzetben a lerobbant negyedekben élő családoknál. annak következményei vannak. olvasni. barkácsolni vagy a garázsban szerelni. hogy bebizonyítsák maguknak. ahol mindig szívesen látnak. meg felel-e mások elvárásainak. pletykálásra vagy drogfogyasztásra és nárcisztikus önelemzésre használják az energiájukat. mert akkor valószínűbb. és a legjobb stratégia hagyni. hogy lekösse egy tizenéves figyelmét. Amikor egy családnak van közös célja és nyitva állnak a kommunikációs csatornái. örömet találnak benne és fejlődik személyiségük. körülbelül öt éven át. hogy az egyetlen valóban felnőttes dolog. Hogy az ilyen környezetet hogyan alakítsuk át kellőképpen érdekessé. ha tudja. zenélni. fogalmuk sincs arról. A családok is tehetnek azért néhány dolgot a szegényes lehetőségek ellensúlyozására. a napi eseményekről. Csak az segít. A feltétel nélküli elfogadás különösen fontos a gyerekeknek. hogy 'sajnálom"' és "Az otthonod ott van. mellyel a tizenévesek szülei szembe találják magukat. hogy a szüleik elvárnak tőlük bizonyos dolgokat. és távoli városokba utaztak. Sajnos nem járható út. az kétségkívül az egyik legégetőbb probléma. akkor az erőt ad neki. Az ember sokkal könnyebben felszínre tudja hozni a benne rejlő képességeket. ha nem váltak valóra -. hogy ami elérhető lenne. akkor az élet a családban örömteli áramlattevékenység lesz. vagy nem elég izgalmas. hogy gondolkodó ember váljék belőlük. elfogadó szeretetet és kellő irányítást nyújt nekik. Az olyan kapcsolatban. Ha mást nem is csinál az ember. hogy bármi történjék is. csak beszél nekik a munkájáról. megy az magától is. Ha a szülők többet beszélnének vágyaikról és álmaikról – még akkor is. hogy a korai érzelmi biztonság egyike azoknak a tényezőknek. hogy a családi életre nem kell különösebb figyelmet fordítani. ha a család önbizalmat. és rettentő nyűgnek érzik. Nem véletlen. Mivel a képességeiket és a kreativitásukat alig-alig tudják valahol felhasználni. melyeket ezek a tulajdonságok jellemeznek. Ha a szabályok áthágása nem jelent kockázatot. hogy a saját fejük után mennek. tizenkét és tizenhét éves kor között: milyen értelmes erőpróbákat találhatnak maguknak az ilyen korú fiatalok? A helyzet sokkal könnyebb. amely áttöri Énjük pillanatnyi önteltségét. az vagy túl mesterséges. hogy teherbe esik. az. akkor a gyerekekben talán kifejlődhet egy olyan ambíció. ha a szülők találnak maguknak otthon valamilyen érthető és kellően összetett tevékenységet. szüleik irántuk érzett szeretete nem lehet kérdéses. A tizenévesek életében jelentkező feszültség enyhíthető azzal. akkor gyerekei természetszerűleg azt fogják gondolni. Csaknem babonásan hisznek az otthon integritásának sérthetetlenségében. és ha nem engedelmeskednek. a túlzásba vitt konformitást általában a helytelenítéstől való félelem okozza. hogy a kapcsolatnak ne legyenek szabályai. A feltétel nélküli szeretet persze nem azt jelenti. hogy megvonják szeretetüket a gyereküktől. motorbiciklis felvonulások és hasonlók szolgáltatnak konkrét alkalmakat a fiatalok hajlamainak kiélésére. akkor máris segített nekik abban. bulizásra. és nem sok lehetőséget hagy a fiatalok kezdeményezéseinek. gondolatairól. tényleg élnek. Könnyen lehet. A gyerekeknek tudniuk kell. otthon csak azt akarják. hogy a felnőttek mind unalmasak. ami leköti figyelmüket. amely a közös cél érdekében összefogja az emberek egyéni tudatát. sosem kell azt mondanunk. A család tagjai spontán módon képesek figyelmet szentelni egymással való kapcsolatuknak. melyek segítik a gyerekekben az autotelikus személyiség kifejlődését. akkor a gyerek természetes játékosságát fokozatosan felváltja a krónikus szorongás. márpedig nélkülük egyetlen tevékenység sem lehet örömteli. eltérő céljaikat annak kedvéért. hogy szedje össze magát és csináljon már végre valami hasznosat. ha a család bár milyen komolyabb kívánsággal áll elébük.

hiszen kölcsönösen figyelmet szentelnek egymás gondolatainak és különcségeinek. hogy azért nem jelentették be a gyilkosságokat. Körülbelül húsz évvel ezelőtt az Arizona állambeli Tucsonban egy nagy középiskola teljes harmadik évfolyama hónapok óta tisztában volt vele. Az ilyen típusú társas együttlét a barátságot utánozza. hamarosan rossz formában lesz. mindent felszed a legújabb zenékkel és egyéb tinidivatokkal kapcsolatban. Mindegyik esetben arról van szó. az előbbit sokkal könnyebb élvezni. a söröző. elég közel érezte magát a szüleihez. Különben csak üres gesztus. mint például a mosogatást vagy a szemét levitelét. nem ad lehetőséget a fejlődésre. csöndes. hogy elfogadják őket. kellemes módja annak. hazug színjáték. amelyeket el kell fogadnunk. a haját pedig egy árnyalattal kiszőkíti. hogy a barátaik kiközösítik őket. "Látni akarom. Az igazgatók is tudják. mert megtanulta befolyásolni véleményüket. csak divatos (vagyis funky) ruhákat hord. melyek skálája a romboló hatásútól a magasan összetettig terjed. Christopher. A BARÁTI TÁRSASÁG ÉLVEZETE Sir Francis Bacon szerint "a magány legrosszabb fajtája. szemüveges fiú volt. hogy milyennek lássák kortársai. meg tudome változtatni a személyiségem" mondta. Nem kell megváltoznunk azért. akiket egész életükben ismertek. vagy jó kapcsolatban lettek volna más felnőttekkel. Az iskolai évkönyv szerint az utolsó évben már mindenféle vállalkozásban részt vett. hogy összpontosítás nélkül a komplex tevékenység kaotikussá válik. a házastársukat is beleértve. hogy otthon elfogadják és törődnek vele. és népszerűbb akar lenni. és nem akadt sok barátja. hogy elmagyarázza. és noha annyiban összetettebb. és befolyásolni tudta. addig lehet ugyan kellemes. 89 . A szülők által teljes szívvel támogatott módszeres taktika meg hozta a gyümölcsét. hogy az emberek a barátaik társaságában érzik magukat a legkellemesebben. Barátainkat közös érdeklődési körünk és hasonló céljaink alapján választhatjuk – és választjuk – ki. Ennek ellenére egyikük sem jelentette a bűntényt a hatóságnak. Ha ezeknek a tucsoni tizenéveseknek meleg családi kötelékeik lettek volna. Év végére bekerült a legirigyeltebb körökbe. de nem biztosít lehetőséget a fejlődésre. cégük szétesik. amely véletlenül fedezte föl a dolgot. azt állították. nagylelkű fiatalember. Mivel olyan jól tudott azonosulni a rocksztár szerepével. hogy a fennmaradása biztosítva legyen. ha jól akar trombitálni. Az ilyen interakció féken tartja azt a fajta rendezetlenséget. csak akkor értékes. hogy a gyakorlásban néhány napnál többet kihagyjon. a vendéglő. aki nem fut rendszeresen. miközben vitatkoznak és viccelődnek. Chris gondosan megtervezte a stratégiáját: kontaktlencsét fog viselni. akik nem bírják a magányt. Míg otthon sok olyan unalmas dolog van. több osztálytársukat meggyilkolta és holt testüket eltemette a sivatagban. hogy egy iskolájukból kimaradt túlkoros gyerek. Érthető tehát. mint a közös tévénézés. Mindenki örömét leli abban. a kortársaik általi kiközösítés nem lett volna olyan elviselhetetlen. a barátainkkal olyan dolgokra összpontosíthatunk. amelyet nem lehet megkülönböztetni a közönytől. aki tizenöt éves korában meglehetősen félénk. de a mi mércénk szerint örömtelen lesz. és nem fogja élvezni a futást. például díjat nyert a "Fiúk Lábszépségversenyén". amely köztük és a magány közt állt. Mindenki úgy érzi. akkor ébrednek rá. Ez nemcsak a tizenévesekre igaz: a fiatal felnőttek és a nyugdíjasok is boldogabbak barátaikkal. a teázó vagy a kávéház kellemes légkörében egész nap múlathatják az időt kártyával. ha néha elpletykálgat valakivel egy órácskát. de a valódi baráti kapcsolat előnyeiből keveset biztosít. de nem is értékelte túl magát érte. Ha a fiatal azt érzi. Egy zenész nem teheti meg. hogy a lét ezáltal igazolást nyer. Olyan. Így például az "ivócimborák" intézménye. és akik otthon kevés érzelmi támogatásban részesülnek. hogy mindenből kihagyják az iskolában. hogy részvételt kíván. és megtanulja kor társaival való kapcsolatát irányítani.idegenek lettek –. Sajnálatos módon ez a történet egyáltalán nem ritkaság. A taverna. célbadobással. ha soha nem szűnő figyelemre épül. Azonban – mint minden más tevékenység – az ilyen kapcsolat is különböző formákat ölthet. és napokat töltött el a tükör előtt. Ugyanakkor azonban személyiségének belső felépítése ugyanaz maradt: érzékeny. hogy bármit meg tesznek azért. mind rendes középosztálybeli kertvárosi gyerekek. hogy felnőtt férfiemberek összejöjjenek más férfiakkal. hogy gyakorolja a kellően laza testtartást és a nemtörődöm mosolyt. amelyet a családtagoknak egymás iránt érezniük kell. A diákok. Mivel a barátság rendszerint közös célokat és közös tevékenységeket is magában foglal. a tökéletes bizalom. Az a sportoló. hogy barátainkkal lehessünk. mint bárki mással. akkor csökken a csoporttól való függősége. ha valaki szűkölködik az őszinte barátságban. aki nem nézte le a többieket azért. sok ember viszont egyenesen a felületes napi kapcsolatok rabjává válik. mert attól féltek. Láthatólag azonban a kortársaik csoportja volt az egyetlen. iszogatással. belefáradt abba. a következő évben pedig eljátszhatta Conrad Birdie szerepét az iskolai musicalben. aki továbbra is "barátkozott" a fiatalabb diákokkal. ha a napi élményekkel kapcsolatos kutatásaink újra és újra azt mutatják. a pub. a tettek és a beszédmegnyilvánulások merev forgatókönyv szerint zajlanak és előre megjósolhatóak. az alsóbb osztályos lányok rajongtak érte és kiragasztották a képét iskolai szekrényükbe. Sikerült megváltoztatnia kifelé mutatott személyiségét. amely a magány velejárója. Miért lenne más a család? Egymás feltétel nélküli elfogadása. hogy a családnak – mint minden más közös vállalkozásnak – folyamatosan szüksége van belefektetett pszichikai energiára ahhoz. "magától értetődően" élvezetes. Az erős családi kötelékekkel nem rendelkező tizenévesek olyan függőségbe kerülhetnek kortárs csoportjuktól. hogy ha nem tartják rajta szemüket a dolgokon." Összehasonlítva a barátságot a családi kapcsolatokkal. Amikor a barátság elsősorban arra szolgál. amely minden kis közösségben gyakori az egész világon. inkább erősítik az Én-érzetünket ahelyett. a médiában időrő1 időre feltűnnek hasonló esetek. Ez különösen igaz azokra. hogy az ember saját bizonytalan Én-érzetét igazolja. hogy megpróbálnák átalakítani. melyek vonzóak számunkra.

A legintenzívebb élmények tere azonban a szoros. hogy agyonnyomja a feladat. mint az írás és az olvasás. még ha egyebekben meg is lenne mindene". hogy a legjobb barátjuk a házastársuk. hogy új utakat próbáljon ki. kik vagyunk valójában. akik oly messze kerültek tőlük. a hivatásunkból adódó érdeklődési körünk túlságosan szűk és specializált ahhoz. akik rászánják a szükséges időt vagy energiát. hogy csak a barátaival engedheti el magát igazán. akik pusztán csak megerősítik a kifelé mutatott személyiségét. Az expresszív képességek ezzel szemben olyan cselekedetekben jelennek meg. hogy átéljük az "egész"-nek azt az érzését. amelyek jelen vannak más áramlat-tevékenységekben is. továbbá az ipari társadalom speciális szakmai ismeretei. A normális emberi élet folyamán nincs sok lehetőség arra. ők azok. akkor el mulasztja azokat a lehetőségeket. Kevés dolog van. hogy mind többet és többet tudunk meg barátunkról. Nem hagyta. ha a családunkat össze tudjuk tartani. ott ébredhetünk rá. a népszerűség ködös vágyából végrehajtható áramlat tevékenységet kovácsolt. A minden férfiban és nőben egyaránt meglévő képességeket feloszthatjuk többek között instrumentális és expresszív képességek csoportjára is. ha valakinek a házastársa a legjobb barátja. ahogy egy sportoló az edzéshez vagy egy tudós a kísérletezéshez. hogy a barátság magától keletkezik. figyelmes pincérek vagyunk. Most azonban már kisebb a külső nyomás. hogy hosszan tartó kapcsolatokat kössünk. Mint ahogy a család esetében. Ez közhelynek tűnik ugyan. Egy érzéseinket kifejező dal eléneklése. hangulatunk eltáncolása. Amikor az embereket a legbensőségesebb emlékeikről kérdezik. az ő társaságukban lehet valóban önmaga. hogy lényünk olyan részeit fejezzük ki. néha évfolyamtársaikat. nem sok közös dolgot találnának – talán csak néhány keserédes emléket. Kevesen vannak. amely minden komplex tevékenységben jelen van. Mindig meglepődöm. józan ítélőképességű bírók. hogy az emberi viselkedést utánozza. hogy mindig a papírformát hozzuk. hogy valódi énünkkel kerültünk kapcsolatba. A modern házasság ideálja az. Régebben. mint például a vadász csalafintasága. akik soha nem biztatják arra. viccet mesélni vagy tekézni. amikor a házasságot a családok érdekeinek megfelelően rendezték el. amit az expresszivitás biztosíthat. akivel időnként bolondozhatunk. nemhogy a baráti körünkkel is törődnénk. úgy érezzük. táncolhatunk. amelyről Arisztotelész azt írta: "Barátok nélkül senki nem választaná az életet. Könnyes szemmel idézik fel a régi jó középiskolai haverokat. miközben saját egyéniségünkből is egyre többet adunk. Túlságosan mobilisak vagyunk. Ezek adódhatnak egyszerűen abból. nyitottságot és érzékenységet kíván. ahhoz ugyanazokra a feltételekre van szükség. A barátságban nem találunk örömet. és nem tapasztalja meg a kifejezés spontán belső áramlatát. de büszkesége is. olyanná válik. a barátok szerzése talán jogosan tűnik spontán folyamatnak. Hogy két ember élvezze egymással való kapcsolatát. melyeket azért sajátítunk el. az emberek itt is azt hiszik. érzéseink lefestése. hogy ugyanolyan fegyelmezett nyugalommal látott neki célja megvalósításához. az olyan intellektuális képességek. a mesterember tudása. A gyakorlatban a barátságra fordított pszichikai erőfeszítés ilyen foka sajnálatosan ritka. hogy sikeres férfiak – nagy cégek igazgatói. míg annyi hozzá hasonlónak nem. hogy Chrisnek sikerült népszerűvé válnia. személyes barátság. akik soha nem kíváncsiak álmaira és vágyaira. ha nem teszünk eleget az expresszív jellegű feladatoknak. kapcsolatokra fordítható szabadideje van. A túléléshez szükséges alapvető készségek tartoznak ide. ez lehetetlen volt. A kamaszkorban. amelyben nemcsak örömet lelt.Egyik oka annak. hogy ha most újra összekerülnének. A két színtér közt a buszon vagy a metrón pedig rezzenéstelen arccal kell a világ felé fordulnunk. amelyet a földönkívüliek arra programoztak be. Mivel olyan barátokat választunk. önbecsülése is megnőtt. Amikor elmerülünk egy expresszív tevékenységben. melyek meg kísérlik externalizálni szubjektív élményeinket. akik nem tanulták meg a tevékenységek áramlat-élménnyé való alakítását. aki csak instrumentális cselekedetekben él. és ezért hajlandó osztozni a kockázatban. A barátok társaságában tapasztalhatjuk meg leginkább az Én szabadságát. akikkel énekelhetünk. hanem olyan reális célokat tűzött ki magának. Az az ember. aki nem várja el tőlünk. Az igazi barát olyasvalaki. mint szabadon megosztani valaki mással legtitkosabb vágyainkat és gondolatainkat. de valójában nagy figyelmet. Ez az a kapcsolat. Míg a családok elsődleges érzelmi védelmet nyújtanak. mikor azt hallom. Nemcsak a közös célok és a kölcsönös visszacsatolás fontosak – ezeket a kocsmai beszélgetések és a koktélpartik is biztosítják –. kalandokkal. A barátság lehetővé teszi számunkra. a legtöbb rájuk háruló instrumentális feladatot kívülről jövő feladatnak tekintik – mivel nem saját választásukat tükrözik. ilyen értelemben mind-mind kifejezési formák. hogy sajnálják magukat. felfedezésekkel kapcsolatban említik inkább. az volt. amelyeket a barátság nyújthat. mely a házasság irányába löki az embereket. melyek kiélésére máskülönben ritkán van lehetőségünk. hogy barátait felnőtt korában is megtartsa. Munkánkat a szerepünk elvárásainak megfelelően kell végeznünk: hozzáértő autószerelők. amikor az érdeklődési kör oly sok ponton közös másokkal és az embernek rengeteg. milyen elszigetelt és magányos Lett az életük. a barátság a rejtélyes újdonság igézetével hat. csak rá jellemző személyiségének új meg új oldalait fedezzük fel. A velünk egykorúak társaságának élvezete is különböző szinteken zajlik: az összetettség legalacsonyabb szintjén csak kellemes módszer a káosz időszakos elhessegetésére. Örülünk. A legtöbb ember úgy érzi. melyeket saját erejéből el tudott érni. Ha valaki olyan "barátokkal" veszi körül magát. viccelődhetünk vagy tekézni mehetünk. általában a rokonaikkal töltött nyaralások jutnak eszükbe. otthon pedig felelősségteljes szülők vagy tisztelettudó gyermekek. Az instrumentális képességek azok. semmi más teendőjük nincs. és ha kudarcot vallanak. mint egy robot. hanem hogy folyamatosan új kihívásokra leljünk a másik társaságában. ha ahhoz van kedvünk. Az élet későbbi 90 . a legmagasabb szinten pedig az öröm és a fejlődés erőteljes érzetét nyújtja. és sokan állítják azt. mint egy természeti képződmény. hanem csak a környezetük elvárásait. jó nevű ügyvédek és orvosok – arról beszélnek. akik osztoznak legvégső céljainkban. aki segít bennünket az önmegvalósításban. A barátokat viszont az izgalmakkal. ami annyira élvezetes. csak az. Azok. hogy hatásosabban tudjunk bánni a környezetünkkel. olyas valaki. Sajnos manapság kevés ember képes arra. Más szavakkal.

mások pedig annyira belemélyednek egy bizonyos feladatrendszerbe – például a művészetbe vagy a matematikába –. hanem az. egy politikai párt vagy egy egész nemzet törekvéseit. hogy az ember cserkészekkel megy táborozni. Nehéz. amely leginkább felelősségének érzi munkásai és vásárlói életminőségének javítását. hogy a politikus valóban javítson a társadalom helyzetén. hogyan kellene őket úgy átalakítani. akkor azt kell mondanunk. amennyit csak lehetséges. Az élet kizárólag pénzügyi szempontú megközelítése azonban mélyen irracionális: a lényeg az élmények minősége és összetettsége. hogy a közjó érdekében munkálkodó politikusok az okosabbak. mivel minél tágabb társadalmi környezetben mozog valaki. Némelyeknek minden figyelmüket arra kell fordítaniuk. Természetesen. de nem megvalósíthatatlan. Ha azonban elfogadjuk azt. Ha azonban egymástól függet len egyének céljait próbáljuk közös nevezőre hozni. Vannak olyan emberek is. Amikor egy fiatalember azt a kérdést tette föl Carlyle-nak. hogy tökéletes élményhez vezethessenek. hogy könnyű boldognak lenni. mert segít az egyéneknek javítani életük minőségén. Ezeket a célokat nem nehéz elérni. hogy egyre magasabb fokú lehetőségek elfogadásával fejlesszék a bennük rejlő képességeket. ha nem kell amiatt aggódnunk. ha egy nagyobb interperszonális kapcsolatrendszerbe akar valaki tartozni. és a család meg a barátok is sok figyelmet igényelnek. feltéve. Előbb vagy utóbb beindul a gépezet és bekövetkezik az áramlat-élmény. Egy közösséget nem azért kell jónak tartani. Ebben a tágabb értelemben a politika az egyén számára elérhető legörömtelibb és legösszetettebb tevékenységek egyikévé válhat. annál nagyobb feladatok hárulhatnak rá. hogy igazi örömet éljenek át. Az élet tehát sokkal ridegebb lenne. ha ötleteket ad ahhoz. Rendjén való. és így több esélyük van arra. akik élvezik azt. és lehetővé teszi. és a szent életével követésre méltó példát nyújtson másoknak. Ugyanígy. Az ember magányosan is viaskodhat nagyon bonyolult problémákkal. de mi javítani való van egy értelmet len és embertelen munkán? Hogy várhatnánk el olyan 91 . hogy az ember hajlandó elég energiát fektetni beléjük. vasárnapi iskolát tart. amilyen mértékű pszichikai energiát fektet be a közös célokba. mivel a pszichikai energia csak korlátozott mennyiségben áll rendelkezésünkre. mert maguknak szereznek hatalmat és vagyont. többnyire csak rosszabbá tesznek mindent. amely a legtöbb pénzt termeli. Az áramlat fogalma nemcsak azért jó. Azok. ha lehetőséget nyújt az embereknek arra. ha a dolgok ellenünk dolgoznak. az lényegesen összetettebb feladatot jelent. hogy egészséges. hogy mindenki közcélokba fektesse bele. hogy az embereket gazdagabbá. hogy a tökéletes élmény adja az élet valódi értékét. A politikusok hatalomra áhítoznak. hogy ellenséges körülmények között is életben maradjanak. Így eggyel kevesebb gazfickó lesz a világon. A TÁGABB KÖZÖSSÉG Mindenki olyan mértékig része egy családnak vagy egy baráti kapcsolatnak. figyeljünk a visszacsatolásra. akik úgy gondolják. akik minden pszichikai energiájukat az emberiség céljainak szentelték. Nem számít. amíg az egyének tudata meg nem változik. hogy saját életüket sem tanulták meg uralni. hanem azt is megmutatja. hogy a feladat megfelel képességeink szintjének. a legtöbb embernek azonban az ilyen finom különbségek észrevétele megengedhetetlen luxus. ha meg tudjuk teremteni az áramlat-élmény feltételeit. hogy kitűzzünk egy célt. az emberbarátok hírnévre. 9. Nehezebb feladat az. hogy az ember barát segítse az elesetteket." A tanács még mindig érvényes. a leendő szentek pedig gyakran csak erényességüket szeretnék bebizonyítani. Az áramlat-elmélet talán azzal gyakorolhatja a legnagyobb hatást a közintézményekre. gazdag. Az anyagi következményeket tekintve az önző politikusok ügyesnek tűnnek. Társadalmi változás azonban nem következhet be addig. Hogyan javítsunk azonban életünk minőségén akkor. esetleg a helyi szakszervezet aktivistája. Ami számít. ha valaki elég szerencsés ahhoz. hogy pszichikai energiájukat közcélokba fektethetik. az az. Carlyle azt válaszolta: "Változtassa meg önmagát. hogy minden emberi erőfeszítés csak és kizárólag dollárban és centekben mérhető. Az elmúlt néhány évszázadban a gazdasági racionalitás sikerességének köszönhetően készpénznek vesszük. hanem hogy a lehető legtöbbüknek nyújtson lehetőséget az egyre összetettebb életre. hatalmasabbá vagy bebiztosítottabbá tegye. hogy semmi másra nem tudnak figyelni. jól fizető állása van. hogy életüknek oly sok aspektusát élvezzék. mint például Mahátma Gandhi vagy Teréz anya. hogy ne csak saját javunkat nézzük. egy etnikai csoport. A "politika" szó eredeti ógörög értelmében olyan ügyeket jelentett. nem várhatjuk el. mert anyagi javakban dúskál vagy az iparosodás magas fokán áll. környezetvédelmi akcióban vesz részt. Sajnálatos módon a politikai szerepkörben tevékenykedő emberek nagy része nem cselekszik túl komplex szinten. A közösség érdekében végzett bármely munka okozhat örömet. hogy lehetőségekről és teljességről álmodozik valaki. amikor a szerencse mostohán bánik velünk? Könnyű megkülönböztetni egymástól az élvezetet meg a valódi örömet. hogyan kellene a közös ügyeket lebonyolítani. és megbizonyosodjunk róla. el kell fogadnia egy közösség. hogy a társadalmi rendszerben együttműködést hozzanak létre. ha nem akadnának olyan emberek. akik úgy akarnak a többi ember életén javítani. akkor jó.szakaszában azonban a barátság kialakulása ritkán a véletlen műve: éppoly gonddal kell művelni. pszichikai energiát fektessünk bele. csinos és jópofa legyen. A KÁOSZ KIJÁTSZÁSA Az eddig elmondottak ellenére is biztosan vannak olyanok. Nem szükségszerűen az a legjobb gyár. melyek túlmentek az emberek személyes és családi érdekein. hanem közben másoknak is a segítségére legyünk. ha érdekes. A politika valódi funkciója pedig nem az. mint a munkát vagy a családi életet. mert magasztosabb feladatokat próbálnak megoldani. hogy hogyan változtassa meg a világot. hogy még a hónap vége előtt elfogy a pénzünk.

amelyek látszatra csak elkeseredést okoz hatnának. kézzelfoghatóbb előnyök birtokában segíthet az áramlat kielégítőbbé tenni az élet szubjektív aspektusát. akaraterőt és türelmet igényelt." Francónak. lecsökkent az ellentmondásos és lényegtelen lehetőségek száma. amit valaha tudtam. és tulajdonképpen szerette a munkáját. hogy a biológia és az orvostudomány igyekszik semmibe venni. de másképpen. Újra meg kellett tanulnom az alapoktól mindent. amely szilárd alkotóelemekből. mintha újjászülettem volna. Ha valaki nem tanulta meg. amit az élet folyamatáról tudunk. hogy uralják tudatukat. beiratkozott a főiskolára. és nemcsak életben maradt. éhezést vagy nélkülözést tud elviselni. Csak a valódibb. nagy esély van rá. hogy több sebészeti beavatkozásnak kellett alávetnie magát. ugyanez a helyzet a horgászattal és az íjászattal is. képesek voltak egy entrópiaforrást a belső rend megteremtésébe átfordítani. a tapasztaláson keresztül befolyásolnak bennünket. hogy az áldozatok elé hirtelen nagyon világos célok kerültek. Azok a betegek. amit toló székből csinált végig. hogyan vette fel sikeresen a harcot egy halálos betegséggel. melyek segítségével az emberek megbirkózhatnak a stresszt jelentő eseményekkel. mint például Norman Cousins beszámolója arról. akik megtanultak élni új helyzetük addig példátlan kihívásaival. aki tudja. aki a balesete után visszavonult és passzív életet kezdett élni. büszkeség és öröm forrása volt. Lucio. hanem gazdagodásához vezetett. még olyan helyzetekben is örömöt találhat. Már önmagában az is. aki borzalmas szenvedéseken ment át. A balesete előtt villanyszerelő volt. és olyan komoly urológiai problémái lettek. Vannak azonban más igazságok is. a célkitűzések olyan megvilágosodását érezték. megnövekedett önbizalommal kerültek ki a helyzetből. képes leszek áttörni a fogyatékosságommal együtt járó korlátokat. és áttekintjük. Mindenkinek kell hogy legyen célja.. Hogyan lehetséges. és önmagában a hab csak hasznavehetetlen díszítés. A felmérés azt a váratlan eredményt hozta. hogy bármi történhet az emberrel – ha ura saját tudatának –. Ugyanakkor sok olyan ember van. kezdik átalakítani azt az elvon tan materialista egészségszemléletet. amelyet a milánóiak tanulmányoztak. Franco most a többi paraplégiás tanácsadójaként dolgozik. hogy elfogadják a helyzetüket. Egyik vizsgált csoportjuk paraplégiás. Meg kellett tanulnom öltözködni. A TRAGÉDIÁK ÁTALAKÍTÁSA Naiv idealisták lennénk. Miután megbénultam. s ez elkötelezettséget. hogy még ezek az előnyös körülmények is használhatatlanok lesznek számára. hogy az az ember. Fausto Massimini professzor a milánói egyetem pszichológia tanszékén szinte hihetetlen példákat gyűjtött arról.. melyben azelőtt soha nem volt részük.. tudjak segíteni az új sérülteknek abban. nyelveket tanult. hogy az emberek képesek lelki harmóniában élni és fejlődni. Néhány részlet a Lucióval készült interjúból: "Amikor meg bénultam. míg az áramlat. hogyan lelje meg az életben az áramlat lehetőségét.. gondtalan benzinkutas volt. hogy az áramlat értékelhetően hozzájáruljon létük minőségéhez. Miután felépült a tragédia után. többet kellett használnom a fejemet. ahogy azt dr. hogy ő is elveszítette a lélekjelenlétét. A szubjektív élmény nemcsak egyike az élet megnyilvánulási formáinak. hogy hasznára lehetek másoknak. Az első randevújukon a közeli hegyekbe vitte a lányt testi fogyatékosok számára átalakított autóján. a pénz és más anyagi előnyök javíthatnak az életen. Más szavakkal: a tökéletes élmény csak olyasmi. Megint csak figyelemre méltó ezekkel az 92 . hogy nem próbálhattam meg uralkodni felette. de így utólag alapvetően eseménytelennek és céltalannak tartotta életét. Úgy kellett a környezet részévé válnom. annak ellenére. A bénulás különösen keserű csapásként érte. hogy ennek a könyvnek az egész alapgondolata tiltakozik az efféle megközelítés ellen. hogy újra meg kellett tanulniuk élni. még tovább fogok fejlődni. A tragédiák attól váltak pozitív élménnyé. de az igazi áramlat-élményeket a szombat esti akrobatikus táncok nyújtották neki. hogyan kell uralnia pszichikai energiáját. ha az elképzelhető legrosszabb dolgok történnek velük? Ez a látszólag egyszerű kérdés a tárgya ennek a fejezetnek. mindig boldog lehet. Franz Alexander megállapította: "Az. a csoport egy másik tagjának öt évvel ezelőtt meg bénult mindkét lába. A lány pánikba esett. hogy segítsen más áldozatoknak elkerülni a kétségbeesést és hogy hozzájáruljon testi rehabilitációjukhoz. mint hab egy olyan tortán. Egy másik csoport." A holisztikus orvostudomány és az olyan könyvek. Sorra veszünk olyan stratégiákat. Talán szükségtelen megjegyeznem. és ők ketten ott rekedtek egy kihalt útszakaszon. hogy az autotelikus Én hogyan teremt rendet a káoszban. vagyis kétoldali vég tagbénulásban szenvedő emberekből állt. Jelenleg ő a területi íjászverseny győztese." Franco el jegyzett egy paraplégiás lányt. Legfontosabb célját úgy fogalmazta meg: "Érezzem. Bernie Siegel írása az öngyógyításról. mind komplexitásban megnövekedtek. Franco élete fő értelmét abban látja. Franco bevallotta. szegények vagy a balsors sújtja őket? Konkrét anyagi körülményeik javítására van szükségük ahhoz. olyan emberekből állt. vagy dr. és ahogy ez az ilyen apró győzelmek esetében szokás. de végtelenül élvezi is az életét. de az is lehet. de még a gyönyör is közvetlenül hat az élet minőségére. hogyan képesek sérült emberek fogyatékosságaik ellenére is belépni az áramlatba. Mind a munka. Vannak bizonyos határai annak. Az egészség. ez a folyamatos fejlődés lett az életcélom. Végül azonban sikerült segítséget hívniuk. A lényeg az. ha azt állítanánk. remélem. majd szabadúszó adótanácsadóként kezdett el dolgozni. hogy a test mennyi fájdalmat. Azelőtt szeretett rögbizni és zenét hallgatni. akik betegek. Az anyagi körülmények másodlagosak: csak közvetetten. A baleset után örömteli élményei mind számban. Ami a jövőt illeti. mind a tanulás erőteljes áramlatforrás számára. a legalapvetőbb tény. egészségből és pénzből áll. hogy az elme uralja a testet. mind a legpozitívabb eseményei közt meg említette. A kocsi azonban elromlott. ez maga az élet. míg egy motorbaleset következtében csípőtől lefelé meg nem bénult.emberektől. amely századunkban úgy eluralkodott. főleg olyan fiatalokból. akik vagy születésüktől fogva vakok voltak. hogy nem. olyan volt. a csoport egyik tagja huszonéves. és számára ez a csaknem felfoghatatlan szerencsétlenség nem az élmények elszegényedéséhez. hogy az áldozatok nagy százaléka a bénulást okozó eseményt életének mind a legnegatívabb. akik – általában baleset következtében – nem tudják használni a végtagjaikat. még akkor is. vagy valamikor a születésük után vesztették el a látásukat.

és úgy írja le a munkáját – amely régi székek felújításából áll – mint kifinomult és mindig elérhető áramlat-élményt: "Amikor hozzáfogok egy törött székhez. Aztán Anita. történt-e már ilyen vele. amely idestova húsz éve tart. arra törekszem. ha Paolo nem érezné azt. . Pilar például harminchárom éves nő. háborút. házas. ahogy nem lettem volna az még egy egyetemi diploma után sem. Másodszor. Jelenlegi áramlat-élményei között felsorolja a munkát. hogy tudja. aki éjjel a milánói parkokban alszik. elesett emberek. "Ilyenkor úgy érzem magam. Csodálatos érzés. nagyon vigyázok. hat éve vesztette el teljesen a látását. részt vesz a vakok számára rendezett sportversenyeken.. Akkor tudok a legjobban összpontosítani. visszatértem saját középpontomba. amit fel kell fedeznie magában. Nemrég hetedik lett egy testi fogyatékosok számára rendezett úszóversenyen Svédországban. Jordánián. A legjobb dolog az életben az. jelenleg azt a célt tűzték ki maguk elé. hogy azért születtünk. Az autó. így például a problémákat már nem fogom fel olyan tragikusan. mely a kielégítő áramlat-élmény valamennyi jellemzőjével rendelkezik. olyan módon. hogy megőrültem. aki most harmincéves. Ez az én életemről szól 1967-től egészen mostanáig. telefonközpontosként dolgozik egy kézikapcsolásos telefonközpontban. a tévé. Pilar az őt ért kedvező hatások közt tartja számon azt. nem olyan szintetikus anyagokat.. hogy közülük is mennyien át tudják a sivár létfeltételeket formálni olyan létté. mikor a gazellacsorda után fut. Az 1967-es háború után úgy döntöttem.. és azzal keresi a kenyerét. valódi bambuszt használok. Olyan kaland ez. úgy döntöttem. melyeket ha ép látásával otthon marad. Mindannyiunknak megvan a maga sorsa. mintha Isten lennék. Általában sajnáljuk ezeket a szerencsétleneket. mint a hangszerek a zenekarban.. Paolo. Ezeken a tapasztalatokon keresztül jöttem rá. hanem megtalálni önmagam. akik látásuk elvesztését pozitív élményként írják le. aki tizenkét éves korában vakult meg. megnyugtatom és távol tartom az őrületet.. egyszerre csak egyet tud elkapni. A munkájában azt szereti legjobban. átjöttem Szírián. barátai kocsijának tisztán tartását és "mindent. Ez azonban nem azt jelenti. hogy a lelkemmel saját magam felé fordulok. Ezen teljesítmények egyike sem esne azonban nagy súllyal latba. a tudat feletti uralom és annak irányítása tűnik fel mint letisztult legfontosabb cél. Ő nem sorolja a pozitív hatások közé látása elvesztését. hogy zenét tanít. Ha elkészül. akkor vagyok a legösszeszedettebb. hogy próbára tegyék ezen a földön. mikor a megfelelő szögben hajlítva meg rugalmasan megfeszül különösen ha már elsőre sikerül. Reyad harminchárom éves egyiptomi férfi." És annyi ilyen ember van még. Megpróbálok 93 . hogy Paolónál ugyanúgy. amelyek nem tetszenek nekem. mikor elindultam gyalog Európába. de elmondja négy pozitív következményét ennek a tragikus eseménynek: "Először is. hogy könyvet ír Braille-írással arról. aki nyolcvanöt éves. hogyan lehet meg tanulni klasszikus gitáron játszani. hogy másokkal is elnéző lehessek. egy vakokból álló női atlétikai csapat edzője. amely a többiekről is szól. A vakság kiszabadította őt egy fájdalmasan szegény és erőszakos családi helyzetből. Azóta úgy élek. hogy a kihívás csak lelki jellegű lehet. és a beszélgetések kavalkádja úgy kapcsolódik össze. Mint sok más vak. amíg ideértem. képes vagyok összpontosítani és tudom. Valóban a legtöbbjükről az derült ki. Massimini professzor csoportja meginterjúvolt hajléktalan csavargókat is. És Dino. ha megismerjük önmagunkat. noha ismerem és elfogadom a korlátaimat. mint régebben. mikor a rózsafüzéremmel imádkozom." Meglepő. Antonio. Törökországon. akiket nem is olyan régen még pszichopatának vagy még rosszabbnak diagnosztizáltak volna. amilyenekkel a gyárakban dolgoznak. a ruhák csak másodlagosak. Paolo jelenleg azt tervezi. Út közben láttam éhínséget. halált és szegénységet. amelyeket egyszer már elkövettem. Végül pedig most már nincsenek illúzióim. hogy milyen nagy számban vannak olyan emberek. Amikor az interjú folyamán felolvasták neki az áramlat-élmény leírását és megkérdezték. hogy örökbe fogadjanak egy vak kisgyereket – ez lenne az első alkalom.. amely gazdagította az életüket. A fontos az. mikor mindkét szeméről levált a retina. Isten. mint a legtöbb testi fogyatékos esetében. akik összeroskadtak az őket ért sorozatos csapások alatt. Spanyol országban pedig megnyert egy sakkversenyt. s mint ahogy annyi kortársam teszi". de a koncentrációm soha nem csökkent. életem a sors kezében van. két gyereke van. születésétől fogva vak. aludtam viharban vizesárokban az út mellett. hogy mindig megpróbálok változtatni azokon a helyzeteken. ha pénzre van szüksége. és azóta sem lát. akik ma már legalább annyian vannak az európai nagyvárosokban. hogy ura saját belső életének. Sok mindennel kellett megküzdenem. Keresztülmentem Libanonon és az ott zajló háborún.. Mostanában az imádságon keresztül kezdem meghallani saját hangomat. A sok példa közül egy olyant szeretnék hosszabban idézni. mert képtelenek beilleszkedni a normális életbe. 1967-től kezdve engem csak egy gondolat vezérelt: hogy megtaláljam magamat. Felesége szintén vak. hogy szerencsétlen. Akkor lecsitítom érzéseimet.. és nem szabad elfeledkeznünk a közmondásbeli oroszlánról. a szeretkezés és a Braille-olvasás során. Jelenlegi áramlat-élményei közt felsorolja a gitározást.. olyan célt és örömöt adott életének. Az egyetlen dolog. Az ember azért született. hogy megvakult.. a zenehallgatást. ingyen konyhákon eszik és időnként vendéglőkben edényt mosogat. Nem egyszerűen utazni akartam. hogy meghaladjam őket. hogy a világ nem sokat ér. és még tovább fog folytatódni életem hátralevő részében. akinek a felesége szintén vak. a sportot és a zenehallgatást.. Mindazonáltal meglepő volt. Jugoszlávián. olyannak. aki. ami most már mindenek fölött számít nekem. mert "érettebbé tett. láttam.. Odahaza mindenki biztos volt abban. soha nem tudott volna elérni..interjúkkal kapcsolatban. hogy ilyen örökbefogadás egyáltalán szóba jöhet Amerikában. mint Manhattanben. meg próbálok elnéző lenni magammal szemben. Paolo tagja a nemzeti sakkszövetségnek. Minden emberben van valami.. a rajta keresztülmenő hívások simán futnak. és nincs értelme túl keményen küszködni. Természeti csapásokkal kellett szembe néznem. . Harmadszor. az az ülés akár húsz évet is kibír majd. Nagyon izgalmas". hogy az Urat dicsérjük. amit éppen csinálok". voltam baleseteim. ezt válaszolta: Igen. vagy valami hasonló. hogy ne ismételjem meg azokat a hibákat. hogy a világnak nincs értéke. a sakkot. aki intenzív áramlat-élményeket él át az agyagozás. hogy otthagyom Egyiptomot és Európába megyek autóstoppal. Aztán ott van a középiskolai tanár. amint a barátaim meghalnak mellettem. Úgy hiszem.

ennek a bizonyos Reyadnak sikerült a legtöbb ember által elviselhetetlennek tartott életkörülményeket értelmes. nemcsak abban játszik fontos szerepet. mintha jelzálogkölcsönt veszünk fel a házra. hogy elpusztítom magam azzal. és azóta mindig szabadon jártam-keltem. hogy tudja. Nem az a cél. hogy a szegényekkel együtt hajtom álomra a fejem. akik kétezer éve a szellemi megvilágosodás reményében rótták a sivatagot. a szellemi útkeresésről vallott. ez az utazó mindennapi életét hallucinációszerűen tiszta céllá magasztosította fel: azért uralja tudatát. hogy ágyba bújik valakivel: férfinak lenni azt jelenti. Az élet legfontosabb céljait meghiúsító hatalmas katasztrófa vagy megsemmisíti. arra kényszerítve az embert. Egy férfi nem attól lesz férfi. hogy az ember felelősséget vállal. hogy két héten belül fel fogják akasztani. hogy az illető tudata szükségszerűen szegényebb lesz. Az is világos. Akkor ez a sorsom. hogy egy esemény. Az első a rendelkezésre álló külső támogatás. hogy bizonyos események sokkal nagyobb pszichológiai terhet jelentenek. A három tényező közül a mi szempontunkból a harmadik a leglényegesebb. mikor van itt az ideje a beszédnek. mikor kell hallgatnia. nehéz sokkal okosabbá vagy sokkal nyitottabbá válni. hogy feladja "az élet gyönyöreit" és fantáziái után fusson? Hormontúltengéssel született-e vagy a szülei bántak vele rosszul? Ezek a kérdések. Mint a torzonborz próféták. Ez pedig több. Még a legalapvetőbb emberi képességek. A stressz ellen a második bástyát a pszichológiai erőforrások képezik. Ha van még húsz évem. mint egy extrovertált ember. hogy minden pszichikai energiáját megmaradt céljai körbebástyázására és a további sorscsapások kivédésére használja fel. hogy milyen hatással lesz ránk a stressz. Úgy keltem útra. mint a nyugatiak. hanem egyben a legfontosabb birtokunkban lévő személyes erőforrás is. A pszichológiai erőforrások pedig nagyrészt kívül esnek az általunk irányítható körön. míg a másik megrázza magát és megpróbálja a javára fordítani a történteket. és minden szava erről a megingathatatlan célról. Mik voltak az okok. három különböző erőforrást kell figyelembe vennünk. hogy kapcsolatot teremtsen Énje és Isten között. két. hogy milyen mód szerrel próbálunk megbirkózni a stresszel. tudja. későn kel. Vagy magába roskad. Nyugodtan alhattam volna tovább az ágyamban és találhattam volna munkát odahaza – lehetőségem lett volna rá –. hogy mindig többet akarok. . hogy magyarázatot keressünk Reyad különös viselkedésére. mert az embernek szenvednie kell. mi haszna van abból az embernek. hatása persze függ az illető korától. HOGYAN BIRKÓZZUNK MEG A STRESSZEL? "Amikor valaki tudja. nem pedig úgy. Az emberek általában kétféleképpen reagálnak a stresszre. Ám az. ez pedig súlyosabb. így például a házastárs halála nagyságrendekkel súlyosabb baj. hogy kiélvezzek minden egyes percet. noha nem tudnak ők se többet enni a mindennapi kenyerüknél. egészen hihetetlen koncentrálásra képes" – mondotta Samuel Johnson. ha valakinek van egészségügyi biztosítása és szerető család veszi körül. Ha egy introvertált embernek új városba kell költöznie és új barátságokat kell kötnie. vegyünk egy példát.ilyen lenni. örömteli életté formálnia. és megjegyzésének igazsága összecseng az itt bemutatott esetekkel. akik őrült tempóban dolgoznak. mit kell mondania. Hogy a köztük lévő különbséget szemléltessem. mondjuk Jim esetét. megpróbálok úgy élni. mint például a látás elvesztése sem azt jelenti. mert a kapcsolatrendszer csak azokat segíti.. hanem hogy felismerjük. de úgy döntöttem. képességeitől. ha ma nem keresek semmit. hogy az élete ezentúl rosszabb lesz. hogy ugyanattól a csapástól az egyik ember megsemmisül. különösképpen a szociális kapcsolathálózat. hogy lassan haladjak. megengedhetem magamnak. Világos. hogy valóban emberré válhasson. ha megnyeri az egész világot. hogy valaki jobban meg tudjon birkózni a stresszel. " Reyad sokkal hosszabban beszélt ennél. Paolo és számtalan más ember esetében is azt látjuk. A külső támogatás önmagában nem csökkenti hatékonyan a stresszt. egymással ellentétes módon cselekedhet. új és váratlan módon gazdagíthatja az áldozatok életét. az nagyobb stresszt fog átélni. Ezeket a reakciómódokat hívják a pszichológusok "megküzdő készségnek" vagy "megküzdő stílusnak" (coping ability/coping style). és nem olyan. Másnap talán százmillióm lesz – vagy halálosan megbetegszem. hogy legyőzze a vereség okozta nehézségeket. melyek a pszichológusokat oly nagyon érdeklik. akkor a tragédia nem jelenti szükségszerűen azt. milyen tulajdonságok kellenek ahhoz. aki – tegyük fel – könyvelő. Mikor Jim ezzel a kellemetlen helyzettel szembesül. Szabad emberként. Minden embernek meg kellene ismernie önmagát és megtapasztalnia az életet minden formában. amit ő "érett védekezésnek" nevez. Állásunk elvesztése valahol középtájon mozog az életben átélt megpróbáltatások között. avagy a "regresszív módszer" lenne. Ha a második utat választja. amely kívülről nézve szerencsétlenségnek látszik. az intelligencia. akik egyébként is tudnak segíteni önmagukon. aki nem függ senkitől. Ahogy Jézus Krisztus mondta. mint a tojásból kikelő kismadár. kényelemben és luxusban élő ember elmondhat magáról. tudja. Lucio. számunkra nem fontosak. mint amit sok. hogy ugyanaz a stresszmennyiség az egyik embert nyomorúságossá teszi. melyek arra késztették. meg takarításai mértékétől és munkaerőpiaci helyzetétől. mint mások. A pozitív válasz George Vaillant pszichiáter szerint az. a másik pedig belső renddé alakítja át? A pszichológusok általában a stresszel való megküzdés című fejezetben tárgyalják ezeket a kérdéseket. és negyvenéves korában kirúgják kényelmes állásából. letagadja a történteket és megpróbál nem gondolni 94 . világosabb és sürgősebb cél kitűzésére ösztönzi. mások pedig "transzformációs módszernek" hívnak. ha elvesztem a világot. A negatív válasz ezen modellek szerint a "neurotikus védekezés". gyakran éppen az ellenkezője történik. De honnan. miből ered ez a különbség? Hogy lehet az. mintha gyorshajtásért megbírságolnak bennünket. vagy pedig egy új. hogy megházasodik. összerombolja az Ént. de elveszíti önmagát? Én először önmagamat próbálom legyőzni. mint mások. Egy súlyos betegséget például könnyebb átvészelni. Ha azonosítani szeretnénk. a képzettség és más releváns személyiségjegyek.. mint amilyenek születésünktől fogva vagyunk. Legvégül a harmadik erőforrástípus a stressz legyőzésére használt megküzdő stratégia. nem érdekel. nem számít. Vaillant több mint harminc éven keresztül tanulmányozta sikeres és viszonylag kevésbé sikeres volt harvardi diákok életét.

aki kizárólag csak az egyik vagy csak a másik stratégiára támaszkodik. aztán másnap reggel. amely egyébként a nap égésének haszontalan mellékterméke. hogy kivételes emberekről van szó. akik így tesznek. melyek egy hagyományos stressz-skálán már szinte mérhetetlenek – olyan emberek. hogy kik azok. ugyanazon okból tiszteltek: bátran kiálltak azért. hogy elfogadjuk a szerencsétlenséget és a szükségből is erényt kovácsolunk. nagyon ritka ajándék. A növények megtalálták a módját. összevész a feleségével. és miért. Azzal. Ahogy Francis Bacon idézte a sztoikus filozófus. melyekből aztán levél. és akik követésre méltónak tartják. azaz férfi szóból. a psziché is hasonló elvek szerint működik. azok az örök "túlélők" – talpraesettek és bátrak. benzinnel és nukleáris hasadóanyaggal működő gépek ugyanezen az elven alapulnak: kihasználják azt az energiát. hogyan kell leleményesen igába fogni a káosz rendezetlen erőit. hogy Jim időlegesen elnyomja a félelem és a harag érzését. ahol képességeire nagyobb kereslet van. Kezdetben a tüzek véletlenszerűen gyulladtak fel vulkánok. Némely evolúciós nézet szerint a komplex életformák léte attól függ. vagy azzal leplezi. melyeket a balszerencse hoz. A íjászbajnok paraplégiás. kívánjuk. melyek olyan energiát szelídítenek meg. hogy melegítsék a barlangjukat. Az emberek azonban különböző hatásfokkal használják az egyik vagy a másik stratégiát. Ahogy már láttuk. már félig fel is készültek a sorscsapásokra. hogy milyen mértékben képesek energiát kivonni az entrópiából – hogy a veszendőbe menő anyagot szervezett renddé alakítsák vissza. a latin vir. végső soron minden földi életet a káoszt megragadó és összetett renddé szelídítő disszipatív struktúráknak köszön hetünk. akiket megemlítettek. a bátorság erénye segít felülkerekedni a csapásokon. Ahogy az emberek megtanultak bánni a tűzzel. Az emberek is képesek arra. Ha ezt az utat választja. amiben hittek. árammal. az a lényeg. melyeket a jó szerencse hoz. hogy a balszerencsét élvezetes feladattá alakítsuk át. nem maradhattunk volna életben és nem fejlődhettünk volna ilyen sikeresen. hogy a szokásosnál többet kezd inni. ha a szülészek egyszerűen csak megmosnák a kezüket. Az a képesség. korántsem csak a pszichés folyamatokhoz kötődik. hogy olyan helyre költözik. hogy pocsék állása van. hogy hulladékenergiát használjanak céljaik eléréséhez. és nem tántorították el őket az ellentámadások. akiket oly súlyos szerencsétlenségek értek. egyre távolabb kerülünk ennek az értékes ajándéknak a meg szerzésétől. ha a káosz kijátszását egyszerűen "transzformációs stratégiának" nevezzük. amely különben szétoszlana és felemésztődne saját véletlenszerű mozgásaiban. hogy miként fogadja a semleges vagy ellenséges eseményeket és alakítja át őket pozitív élményekké. hogy újrafogalmazza helyzetét. aki paralízise ellenére mindig vidám volt és készségesen meghallgatta mások bajait. amit régebben csak virtusnak neveztek – "virtus". Így például bolygónkon a teljes vegetáció egy nagy disszipatív struktúra. virág és gyümölcs lesz. csodáljuk. nem törődve azzal. egy hivatalvezetőnő. Frusztrációja levezetéseképpen esetleg családja és barátai ellen fordul. egy ifjúsági tábor-felügyelő. Volt bennük bátorság. melyet a leggyakrabban említenek a csodált tulajdonságok között. hogy 95 . mint az a képesség. Bárhogy hívjuk is őket. Az. Később lehet. Az Én integritása attól a képességétől függ. A DISSZIPATÍV STRUKTÚRÁK HATALMA Egy dolog világos: az a képesség. Sokan azonban – noha sokkal kisebb stresszt jelentő eseménnyel kerülnek szembe – feladják. tehetséges megvalósítóit pedig "bátornak". Nem megnevezésekre és leírásokra van szükségünk. hogy a többi orvos semmibe veszi és kigúnyolja őket. vagy átképezi magát. mihez fogjon. gyökér. Mivel növények nélkül nem lennének állatok. hogy rengeteg szülő nő életét meg lehetne menteni. és egy sem jobbítja úgy az élet minőségét. Ezek mind a regresszív vagy éretlen védekezési formák közé tartoznak. felhasználták a szétszóródó energiát. hogy Jim jól berúg az első este. Ezeket az embereket és sok száz másikat. villám és spontán öngyulladás hatására. Érthető. Csodálatunk azt jelenti. mikor egy úszó eltűnt és mindenki pánikba esett. akiket a legjobban csodálnak. az alkalmazkodóképesség jele. aki a múlt században kitartott amellett. Akárcsak az a Moliére-hős. aki megőrizve lélekjelenlétét megszervezte a mentést. Sokkal valószínűbb. azokat a jó dolgokat pedig. aki szerint az elalvást "az álmosság ereje" okozza. mint az az idős hölgy.rájuk. akik olyan próbákat álltak ki és olyan akadályokat győztek le. a magyar orvos. Sajnálatos módon ebben a kérdésben még mindig eléggé tudatlanok vagyunk. vagy a vak sakkmester. mi sem világítjuk meg jobban a dolgot. Ha megkérdezzük az embereket. kéreg. megpróbálja logikusan elemezni a problémát és átcsoportosítani céljait. hogyan működik ez a folyamat. aki a gúnyolódás és a szexista légkör ellenére a nehéz munkafeltételek között is megállta a helyét. hogy könnyebben megoldható legyen – például úgy dönt. akkor érett vagy transzformációs módszerrel birkózik meg a stresszel. A bátorság csodálata így már önmagában is pozitív tulajdonság. végül fémet olvasszanak és fémtárgyakat kovácsoljanak. Akiknek van belőle. A tűz megszelídítése jó példa erre. melyek a legtöbb embert összeroppantották volna. hogy egyszer s mindenkorra lecsökkentik életük komplexitását. vagy a következő héten lehiggadva fontolgatni kezdi. mert fénnyel táplálkozik. hogy fel figyelünk azokra. és az elhamvadó fa energiája cél nélkül szétszóródott. Seneca egyik mondását: "Azokat a jó dolgokat. az. Ilja Prigogine "disszipatív struktúráknak" hívja azokat a fizikai rendszereket. és másik állásban helyezkedik el. a bátorság és a nehézségek legyőzése az. és úgy reagálnak. Kevés olyan ember van. A Nobeldíjas kémikus. Az elsajátítható erények közül egy sem olyan hasznos és nélkülözhetetlen a túlélés szempontjából. és Semmelweis Ignác. A gőzzel." Az egyik felmérésünk során a csodált személyek listáján olyanok szerepeltek. aki már évek óta mondja neki. Ha az emberek nem tanulták volna meg. ha azt mondjuk. hanem annak megértésére. megfőzzék az ételüket. hogy ezt az elvesztegetett energiát olyan építőkövekké alakítsák át. hogy az emberek miért ezt a tulajdonságot becsülik a legtöbbre. és szükség esetén követni próbáljuk példájukat. amely máskülönben el pocsékolódna vagy a célunkkal ellentétes lenne. hogy a káoszt renddé alakítsuk. akik mesterfokon alkalmazták a transzformációs módszert. A másik lehetőség.

hogy az ő vágyaik. a tudat rendje teljesen felbomlik. egy mosoly. hogy a helyzet nem olyan rossz. egy telefonhívás. hanem arra. Mások számára az erőt egy olyan harmonikus szimbólumrendszer elsajátítása jelenti. mintha perceken belül itt lenne a világ vége. Öntudatlan magabiztosság. Részben az is szerepet játszik. kissé kimozdítja a fiatalság egocentrikusságából. egy vallással vagy ideológiával. vagy koncentrációs táborok hajdani foglyait. Elátkozzák a kocsit. Ezekben az emberekben volt egy közös vonás: hittek abban. hogy fontos céljaira koncentráljon. megbontja annak rendjét. ha talál helyette olyasmit. és ha sikeresek akarunk lenni. egyre nagyobb kreativitásra serkentették. hogy ők sürgősen be akarnak jutni 96 . Fel kellene ismerniük. Ha a trauma súlyos. akik nem környezetük ellenfeleként látják magukat. hogy egyeseket elgyengít a stressz. ugyanakkor azonban az egójuk érdekes módon hiányzik a képből: nem énközéppontúak. elvonja az aggodalmaitól és visszaállítja az elme rendjét. melyek akadályozzák céljait: csalódásokkal. tételezzük fel. A tudat. hogy céljainkat alá kell rendelnünk egy nagyobb egység érdekeinek. nem kételkedtek benne. Némelyik ember abból meríti erejét. akkor a legtöbb negatív eseményt legalábbis semlegesíteni tudjuk. hogy azonosul a családjával. Saját Énjük akadályozza őket abban. jól fogják érezni magukat és megerősödve kerülnek ki a megpróbáltatásból. mely aztán erősíti és komplexebbé teszi Énünket. akkor esetleg más játékszabályok szerint kell játszanunk. de még a gyorsan közelítő halál sem tudta elvonni figyelmét a számításoktól – sőt. ami nagyobb összhangban van vágyaival. hogy egy hideg reggelen. Ebben a korban kezdi elsajátítani a legtöbb ember azt a képességet. Az Élményértékelő Minta vételi Eljárás azt mutatta. mások is megküzdöttek már ugyanezekkel a problémákkal. anyagi nehézségekkel és végül a halál elkerülhetetlenségével. a kocsi motorja nem akar beindulni. mikor rosszul mennek a dolgok. Miért van az. vagy hogy egy barátja nem szól hozzá az iskolában -. hogyan alakítsanak át egy reménytelen helyzetet új. Nélkülük állandóan ki lennénk téve a kóbor pszichológiai meteoritok támadásainak.kirúgnak valakit az állásából. és a rendszer működése érdekében minden tőlük telhetőt megtesznek. akik komoly fizikai próbatételeken mentek keresztül. a fiatal indiai matematikus zseni olyan sok pszichikai energiát fektetett a számelméletbe. az érett védekezési formák vagy transzformációs módszerek – az elme disszipatív stratégiái – akkora jelentőséggel bírnak. milyen a csalódás. Srinivasa Ramanujan. a talpraesettség. Hogy egy mindennapi példát vegyünk. akkor úgy érzi. akik tudják. istenadta ajándék is lehet a számára. kicsoda. az ő szándékaik minden másnál előbbre valók. Kevésbé súlyos esetben a fenyegetett Én átvészeli ugyan a megpróbáltatást. azt is tudja. (Ezzel ellentétben egy felnőttnek már kétszer annyi idejébe kerül. kontrollálható áramlattevékenységgé. hogy erőforrásaik elegendőek lesznek sorsuk irányításhoz. az illető "eszét veszti" – és az elmebaj különböző tünetei veszik át az uralmat. akik egyedül bolyongtak a jégmezőkön. mások meg erőt merítenek belőle? Alapvetően egyszerű a válasz: azok. az illető el is veszítheti azt a képességét. hogy képtelen bármilyen más terv megfogalmazására. Előbb vagy utóbb mindenki szükségszerűen szembe találja magát azokkal az események kel. Paradox módon ez az alázat – annak felismerése. vagy olyan lehetőségként fogjuk felhasználni. hogy a sorsuk saját kezükben van. a hazájával. Ha a sérülés nagyon súlyos. mint például a művészetek. mint ahogyan szeretnénk – az erős emberek ismertetőjegye. hogy megfelelő távolságból figyelje a kellemetlen eseményeket. Richard Logan olyan embereket vizsgált. hogy a bátorság. annak a valószínűsége. a támadások elől megfutamodva a maga felépítette gátak mögé húzódik vissza és a folyamatos gyanakvás állapotában vegetál tovább. hogy a szegénység. s ha sikeresen túljutott rajta. egy jó dal eltereli a figyelmét. Komoly fenyegetést jelent az Énre. és semmilyen külső csalódás nem áshatja alá teljesen azt az érzést. hogy egy egészséges tizenéves átlagosan csak fél óra hosszat marad rosszkedvű. hogy uralni tudja a tudatát. a kitartás. Minden ilyen esemény negatív visszacsatolást jelent. ha a dolgok nem a vágyai szerint mennek végbe. hogy hatásosan meg birkózzanak a frusztrációval és véghezvigyék céljukat. Minden ember életében elenyészően kicsi az esély arra. Ilyen körülmények között sok ember annyira eszelősen ragaszkodik céljához – hogy beérjen az irodába -. pedig oly kicsi. úgy gondolva. Ha képesek vagyunk kifejleszteni magunkban ezeket a pozitív stratégiákat. A mások felől érkező pozitív visszacsatolás általában néhány perc alatt jobb kedvre deríti. hogy tudja magáról. és ilyenkor az Én már nem képes többé az irányításra. elméjének békés nyugalma az általa használt jelképek rendjét tükrözte. A transzformációs képességek általában késő serdülőkorra fejlődnek ki. hogy tudja. mint egy rossz osztályzat. amikor egy fiatalember már személyesen kiválasztott célokon alapuló erős énérzettel rendelkezik. hogy osztozunk a szenvedésben másokkal. hogy csak jó dolgok történjenek vele. például sarkkutatókat. Ez az attitűd azoknál jelenik meg. egy pattanás. és képesek voltak megoldani őket. mikor ráadjuk a gyújtást. hogy megszabaduljon a rossz kedvtől. A tudat feletti uralom képessége akkor éri el csúcspontját. amikor munkába sietünk. energiájukat nem a környezetük fölötti uralom megszerzésére fordítják. de képtelenné válik a további fejlődésre. hogy szinte teljesen elhanyagolható. Halálos ágyán sem szűnt meg álmélkodni az általa fölfedezett egyenletek szépségén. komoly betegségekkel. hogy a kocsinak mit sem számít. a zene vagy a fizika. Ez részben az idő múlásának tulajdonítható: az idősebb kamasz már tudja. és az életnek nem lenne semmi célja.) Néhány éven belül azonban – tizenhét-tizennyolc éves korára már képessé válik arra. Amikor egy fiatal kamaszt valami csapás ér – legyen az olyan triviális apróság. hogy vágyaink mindig beteljesüljenek. hanem inkább a körülöttük zajló események részeként. mint amilyennek látszik. a betegség. Ezért van az. hogy bátorítsák. megnyugtassák őket. hogy a környezet részeként harmonikusan működjenek. és nem semmisül meg attól. A gyerekeknek és a kamaszkor elején járó fiataloknak nagyon nagy szükségük van az őket támogató társadalmi környezetre. kétségbeesetten újra és újra elfordítják a slusszkulcsot. Nevezhetnénk akár magabiztosnak is őket. a fájdalom. öklükkel verik a műszerfalatáltalában teljesen hiába. és zavarja működését. amely zavart kelt az elmében. Az ilyen átalakításnak három fő lépése van: 1.

aki a Yosemite-beli félelmetes EI Capitan megmászását írja le: "A gránit felületéből kiálló minden egyes kristály világosan látszott." A környezettel való eggyé válás elérése nemcsak az áramlat élmény fontos összetevője. melyeken át láthatatlan. s új módszereket találjon arra. azt. de ballal könnyebb. A probléma ott volt. mindenen áthatoló tekintetünk olyan érzést idézett elő bennünk. mit próbál nekünk mondani: a motorral van-e baj. hogy valaki elérkezzen az önbizalomnak erre a fokára. ha hívunk egy taxit vagy kitűzünk egy másik célt: lemondjuk a megbeszélést és keresünk otthon valami hasznos tennivalót. amely segíthet felülkerekedni a sors csapásain. akik tudják. hogy tudatában legyenek az alternatív lehetőségeknek. és csodáltam fénylő vörös színét. Amíg a figyelem befelé irányul.. Az egyenruha a melle jobb oldalán. Így valószínűleg nem halljuk meg. bízik a gépben. Ugyanígy az a pilóta is. alapvetően az szükséges. és a környező világ részének érezzék magukat. Mint ilyen. aki túl sok energiát fektet annak latolgatásába. A figyelem világra való összpontosítása.. és így lehetősége nyílik arra. melyeket nem korlátoz az idő. A világ felé nyitott alapállás lehetővé teszi az ilyen emberek számára az objektivitást. nagyon kevés időt töltenek azzal. és az egyetlen módja annak. hanem olyan központi mechanizmus is. hogy akkor is képesek észlelni a külső eseményeket és alkalmazkodni hozzájuk. esetleg nem figyel fel a biztonságos navigáláshoz szükséges információra. Ahhoz. egy pöttynyi foszforeszkáló festék a magasságmérő számlapján. mert arra kényszeríti a gépet. így írja le gyönyörűen Charles Lindbergh: Fülkém kicsi. akkor a fejünkben csak az fog járni. ahogy mozog. Először is ha a figyelem az Énen kívülre összpontosul. elengedhetetlen kapocs a gép biztonságához – és csak kapocsként érheti el a célját. de ezen a gubón belül biztonságban érzem magam a bennem torlódó gondolatok ellenére is. Egy nap. Bármelyik kézzel kinyithatja az ernyőt. Minden simán ment. ahhoz a belső zűrzavarra kell összpontosítania. melyekre eddig soha sem figyeltem fel. és dühösek leszünk az autóra. amely azt vizsgálta. A halott katona volt az. több száz fontnyi nyomás préselődik keresztül). ha tekintetbe vesszük ezeket a törvényeket. Az ejtőernyőnek nem volt semmi baja. hogyan alakítsák át a stresszt élvezetes kihívássá. akkor a stressz romboló hatása kisebb lesz. nyilvánvalóak és fontosak lettek. ha azok nincsenek közvetlen kapcsolatban azzal. hogy önmagukra gondolnak. hogy nincs elég hagyományos ejtőernyő. G. a környezetében.. és a saját benne elfoglalt helyében. a benzincsapok. hogy megpróbálják kielégíteni vélt szükségleteiket vagy teljesíteni a társadalom által beléjük kondicionált vágyaikat. kisebb az esély arra. A pilótafülke minden apró részletére állandóan figyelek – a készülékekre. láthatóan érintetlenül. Egy volt kollégám. ami jó példa arra. Tanulmányozom a hegesztés nyomait a esővezetéken (megfagyott acélbordák. katalizátorként. hogyan alkalmazkodjék egy problematikus helyzethez. addig nehéz észrevenni a környezetünket. Pszichikai energiáján keresztül kapcsolódik be a rendszerbe. Néhány centiméternyire volt a tényleges nyitózsinór. a fülke szögleteire. hogy míg a férfi egy borzalmas örökkévalóságon át zuhant a semmibe. és az egyik jobbkezes embernek balkezes ejtőernyővel kell majd ugrania. de figyelmük olyan széles körű. Saját törvényeinek engedelmeskedik. és olyan gondolatok. hanem mert ő lesz az az eszköz. amely a gép tulajdonságait a levegő feltételeihez igazítja. és halálra zúzta magát az alattuk elterülő sivatagban. hogy vakok és süketek leszünk a valóság többi részével szemben. A felhők változó alakzatai lebilincselő látványt nyújtottak.. a kormányrúdra. hogy időben be kell érnünk az irodába. teljesen szét volt tépve. néztem. Minden tárgy új tulajdonságra tesz szert. Ha fogalmunk sincs. A koreai háború alatt G. Nem lehet betelni soha ilyen pompás látvánnyal és érzéssel! Ez az egység a minket körülvevő szépséges természettel. Lehet. Nem arra pazarolják összes energiájukat. még a hús is csíkokban felszakadt ott. hogy miért nem nyílt ki az ernyő. a levegő-repülő gépember rendszer alkotóelemeként. több értelme van. mi a baja a gyújtásnak. Másodszor. amit el akarnak érni. mint a többi" – oktatta a kiképző őrmester. csak egy embernek az ejtőernyője nem nyílt ki. hogy milyen veszélyes oly mértékig túlhangsúlyozni a biztonsági szempontokat. hogy mi történik. hogy nagyon bonyolult repülőgéppel száguldok a térben. ha elkésünk. Ehelyett a figyelmük éberen és folyamatosan továbbítja az információkat környezetükkel kapcsolatban.. felfedezték. szokott mesélni egy szomorú történetet a légierőnél töltött éveiből. 2. amilyenben évek óta nem volt részünk. egységét rutin ejtőernyős gyakorlatra rendelték ki. Hogy újra visszatérjünk a lerobbant kocsi példájához: ha csak arra tudunk gondolni. maga is részévé válik. a célterület fölött pedig egyenként kiugrottak. de itt a kabinban egyszerűség vesz körül. A környezet felé való teljes nyitottságot. Személyes céljaik határozzák meg ugyan. "csak a nyitózsinór a hám bal oldalán lóg. mert nem hajlandó együtt működni. tagja volt annak a nyomozócsoportnak. nem tudott 97 . "Ugyanaz. G. az az ember. hogy mi álljon figyelmük középpontjában. ahol véres jobb keze belemart a testébe. falai vékonyak.a belvárosba. Hogy meg tapasztalja valaki a pszichikai entrópiát. hogy mit akar csináltatni a repülőgéppel. vagy az akkumulátorban nincs töltés. hogy engedelmeskedjen az akaratának. mikor a csoport éppen ugráshoz készülődött. hogy mozgásra bírjuk. hogy bízzon magában. akinek a figyelmét leköti a környezete. mit kell cselekednie hurrikán esetén vagy ha a gép szárnyát befedi a jég. fölment nyolcezer láb magasra. aki a balkezes ernyőt kapta. A környezettel való teljes összeolvadás érzését csodálatosan fejezi ki Yvon Chouinard sziklamászó. hogy megbirkózik bármilyen időjárási feltétellel – nem azért.. ami körülötte történik." A csoport felszállt a repülőgépre. Tizenöt percig figyeltem egy ilyen kis bogarat. hogy alig lehetett őket látni.. amivel röpül és tudatában van annak. amit Atlanti-óceán legendás átrepülésekor érzett. Bízni fog tehát abban. és alkalmazkodnia kell ennek a rendszernek a szabályaihoz. mert a pszichikai energiát felszívják az ego vágyai és energiái. Egy jó pilóta ismeri a képességeit. hogy jobban megértse a rendszer tulajdonságait. Ez volt az első alkalom. hogy észrevettük a falakon mászó aprócska bogarakat – oly parányiak voltak.. ám ha ehelyett arra figyel. hogy a vágyak meghiúsulása megzavarja a tudat rendjét. – ezer hasonló dolog. Azok az emberek. ahol a hagyományos ernyő nyitózsinórja lett volna.

visszaállítva ezzel a tudat harmóniáját. hogy megbirkózzunk a helyzettel. fenyegető események veszik majd körül. népszerűek. és megpróbálunk olyan alternatív célokat felfedezni. Míg egy átlagos festő úgy ül a vászon elé. Az életet 98 . melyek gátolnak a cél elérésében. hogy élvezetes új kihívásokra lelne. ha egy előre kialakított elképzeléshez ragaszkodik azzal kapcsolatban. Ez a közvetlen megközelítés. mint beledöngölni a földbe. csak az számít. A befejezett munka valószínűleg cseppet sem fog hasonlítani az eredeti elképzelésre. Az egyik az. és kevésbé fog teljesen kiszakadni az élet folyamából. ami körülötte történik. hogy tudja. mihelyst a dolgok nem az elképzeléseinek megfelelően mennek. szegény. hogy minél több örömöt találjon az életében. akkor az illetőnek új célokat kell találnia. fel fog bukkanni valamilyen megoldás. Ily módon fel fedezhetjük.elszabadulni attól a gondolattól. aki gondosan követi a vásznon történteket. Legtöbbünk oly mereven ragaszkodik a genetikai programozottsághoz és a társadalmi kondicionáláshoz. ha túl komolyan veszi önmagát. hogy ez a legjobb módja pszichikai energiánk felhasználásának? Mi történik. hogy ura legyen saját tudatának. hogy képesek vagyunk-e a sorscsapásokat örömmé átalakítani. Ahogy láttuk. Felnagyítja a belső zűrzavar érzését. a szex. Mindannyian előre eltervezett elképzelésekkel indulunk neki az életnek. mert különben energiáját el fogja vesztegetni a bekövetkező belső zűrzavarban. hogy milyen legyen a festmény. vagy a karrier helyett a családjának. Ebben benne vannak a túlélést biztosító genetikusan belénk programozott alapvető szükségletek – az étel. mint a festő. nem pedig kizárólag aszerint. A másik az. viszont megvalósításuk más módon is lehetséges. hogy a kinevezést valószínűleg egy másik kollégája kapja. Általában két módja van annak. és nagyobb öröm kétéves kislányunkkal beszélgetni. majd egyenként megszüntetjük őket. hogy képtelenné vált annak felismerésére. mint a cég vezérigazgatójával golfozni. AZ AUTOTELIKUS ÉN: ÖSSZEFOGLALÁS Ebben a fejezetben ismételten bebizonyítottuk. a menedék. Ezen a ponton alapvetően két lehetőség áll előtte: megtalálni a módját. a mások feletti uralom szükséglete. akkor bajba kerül. hogy azzal védekezzen a fenyegetés ellen. figyel arra. Még a halál közeledte is képes arra. hogy tudomásul sem vesszük. Csaknem minden élethelyzet biztosít fejlődési lehetőségeket. Míg ha valaki folyamatosan kapcsolatban marad mindazzal. Ez a velünk született reakció azonban inkább hátráltat. Új célokat felfedezni az életben sok tekintetben hasonlít ahhoz. mit akar megfesteni és ehhez tartja magát a munka befejezéséig. hanem harmóniát teremtsen tudatunkban. elszigeteli az embert a világ többi részétől. vagy más célokat tűzni ki maga elé. aki jobban kijön a vezérigazgatóval. tudja. akkor a festmény valószínűleg semmitmondó lesz. akkor jó képnek kell születnie. erős és hatalmas embernek nincs több esélye arra. hacsak nem figyelünk a körülöttünk zajló dolgokra. ha nem tudjuk valóra váltani ezeket a célokat? Soha nem fogunk ráébredni arra. Tételezzük fel például. amit belénk próbáltak sulykolni – jobb érzés segíteni valakinek. és benne vannak a kultúránk által belénk tápláltak is – hogy karcsúak. hogy Phil. és lehetővé teszi-e számára. de nem meghatározott céllal kezd bele a munkába. és ahelyett. gyenge és elnyomott. lehetőségünk van választani alternatív cselekvéseket is. hogy Phil általános céljaival összehasonlítva melyiknek van értelme. ha valaki mobilizálja pszichikai energiáját. Ha a művész hallgatja saját belső érzéseit. addig egy igazi művész. hogy a biztonság szó szerint kéznyújtásnyira van tőle. szükségleteit és vágyait. és – ami talán az összes többinél rosszabb -. Nem lesz elég szabadon felhasználható figyelme a reális lehetőségek kiválasztására. azt látja. Abszolút értelemben egyik megoldás sem "jobb". hogy képesek legyünk észrevenni a váratlan lehetőségeket. hogy változtasson a vezérigazgató véleményén az állás betöltésére meg felelő személlyel kapcsolatban (első megközelítés). akkor megtestesíthetjük az adott történelmi hely és kor ideális fizikai és társadalmi képét. aki beteges. és nem használja fel a szeme előtt kialakuló formákból adódó lehetőségeket. hogy hogyan hatnak érzéseinkre. hogy a figyelmünket azokra az akadályokra össz pontosítjuk. az is rendben van – amíg zökkenőmentesen történnek az események. Az eseményeket annak alapján kell értékelnünk. mi történik a vásznon. Félelme olyan erős volt. hogy nem a külső erők határozzák meg azt. Ha valakit csak biológiai és társadalmi szükségletei igazítanak útba az életben. hogy vannak más lehetőségek is. De biztos. és folyamatosan módosítja a képet válaszul a vásznon felbukkanó váratlan színekre és formákra. Ha elfogadjuk ezeket a célokat és szerencsénk van. műveltek és gazdagok legyünk. egyedül hagyva frusztrációival. hogy – ellentétben azzal. Másfelől azonban. beleértve magunkat is. Hogyan fedezhetjük fel ezeket az alternatív stratégiákat? A válasz nagyon egyszerű: ha valaki öntudatlan magabiztossággal él. hogy megbirkózzunk egy pszichikai entrópiát előidéző helyzettel. új áramlat-tevékenységet teremtenie a maga számára. mint annak. hogy átmegy a cég egy másik osztályára. gazdag. mint segít minket abban. mint a másik. hogy bele illenek-e abba a képbe. nyitott marad környezete felé annak részeként. Ha azonban a biológiai vagy társadalmi célok elérése akadályokba ütközik – ami hosszú távon elkerülhetetlen -. sokkal könnyebben találkozik új lehetőségekkel. azt például. még a balszerencse legsúlyosabb csapásait – mint a vakságot vagy a bénulást – is át lehet alakítani örömteli fejlődési lehetőségekké. hogy a nyitózsinórt a megszokott helyen kell találnia. állást változtat. csökkenti a válaszadás rugalmasságát. Egy félelmet keltő helyzetben teljesen természetes. Új megoldások felfedezése. ahogy egy művész létrehoz egy valóban eredeti alkotást. és befelé irányítja. stresszel teli. amit előre kigondoltunk. 3. melyek éppoly megfelelőek. Bármelyik lehetőséget választja is Phil. mint az előzők. ugyanolyan technikai felkészültséggel. hogy mit kedvel és mit nem. amelyek aztán új válaszreakciókra késztetik. Az egészséges. aki cége alelnöki posztjának várományosa. a környezetének vagy önmaga fejlesztésének fogja szentelni idejét (második megközelítés). mélyen átérzett. hogy a teljes helyzetre összpontosítunk. Az ilyen transzformációkhoz azonban az kell. hogy ne kétségbeesést.

vagy még húszéves koruk előtt milliomossá szeretnének válni. ha cselekedeteink megfelelően harmonizálnak a cselekvésrendszerben rejlő lehetőségekkel. és ezért képes fenntartani a maga belső harmóniáját. aki soha nem unatkozik. hogy az előbbi tudja. ahhoz az kell. a hirdetések elhelyezésével kapcsolatban. hogy naprakészen kövessük a vissza csatolást. megrekedek a fejlődésben. nem is külső erők hatására. olyan témákról. Felméri a vendégeket. meg kell tanulnia összehangolni a cselekvési lehetőségeit az általa birtokolt képességekkel. Az "autotelikus Én" könnyen átfordítja a potenciálisan fenyegető helyzetet örömteli lehetőségekké. és így tovább. hogy megtanulok teniszezni. fejleszteni állóképességemet és reflexeimet. mikor valaki azért kuporog egy helyben. Arról az emberről. 99 . ahhoz először meg kell tanulnom szerválni. amelyhez kapcsolódni szeretne. akkor megpróbálkozik egy másik témával. részt vesz a körülötte zajló eseményekben. akik képtelen várakozásokkal vágnak neki az életnek. Ilyen értelemben az autotelikus ember viselkedése szilárdabb. Esetleg túl harsányan és tolakodóan viselkedik s ez a nem odaillő. A célok és a lehetőségek mindenképpen egymást fel tételezik. és a komplexitás elérhető legalacsonyabb szintjén megreked a fejlődésben. melynek önálló céljai vannak". Mihelyt a célok és a lehetőségek meghatározzák a cselekvés rendszert. Az autotelikus Én a potenciálisan entropikus. zavart előidéző élményt áramlattá alakítja át. ezért az ilyen Én kifejlesztésének szabályai egyszerűek és az áramlat-modellből közvetlenül levezethetőek. A legtöbb ember céljait – mivel közvetlenül biológiai szükségletei és a társadalmi konvenciók alakítják -. Legyen az a világ körülrepülése vagy ebéd utáni mosogatás. ideje legnagyobb részét áramlatban tölti. Az autotelikus Énnel rendelkező és nem rendelkező emberek között az egyik legalapvetőbb különbség az. melyekért képesek vagyunk küzdeni. hogy azzal az emberrel igyekezzen aztán beszélgetésbe elegyedni. Ha nem ügyelek folyamatosan a visszacsatolásra. elhatározom. abból az következik. hogy autotelikus Énnel rendelkezik. Röviden a következőekben foglalhatók össze: l. jobban ragaszkodik céljaihoz. Az áramlat átélése érdekében olyan egyértelmű célokat kell kitűznünk magunk elé. ritkán szorong. amely nem az Énjén belül gyökerezik. amelyekről úgy gondolja. így magából az Énből erednek. hogy otthagyom az állásomat és inkább panziót nyitok. például hogy mit csináljunk a hétvégén vagy mivel üssük agyon az időt a fogorvosra várva. hogy valaki majd csak észreveszi őt. és egyre kevésbé leszek hatékony. és hogy vendégeim mit szeretnek és mit nem. Ha úgy döntök. a pénzügyekkel. melyek bizonyos feladatok ellátásához szükségesek. a sok ember között behúzódik egy sarokba. hogy figyeljünk cselekedeteink következményeire. Persze itt is indulhat a folyamat fordítva: ha tudom. Amikor reményeik szilánkokra törnek. hogy maga választotta célokat követ. Ha jó panziós akarok lenni. tekintve. és nem valószínű. Ha személyisége nem autotelikus. A jól képzettségnek fontos feltétele. ha történetesen értelmüket vesztették. Csak akkor vehetünk igazán részt valamiben. az Énen kívülről. énjük pedig összezsugorodik a hiábavaló kísérletekre pocsékolt pszichikai energia elvesztegetésétől. hogy "olyan Én. mélyen belemerül abba. Belemerülés a tevékenységbe. A másik véglet az. megvan hozzá a megfelelő szakértelmem. Másfelől azonban. hogy a környezet követelményeit és a saját cselekvési képességét jól össze tudja hangolni. például házasságról vagy pályaválasztásról van szó. akkor azért nyitok panziót. abban reménykedve. jól fogja érezni magát. meg akarják például menteni a világot. Ha szeretnék teniszezni. Egyik stratégia sem túlzottan sikeres. akár hétköznapi dolgokról. mert úgy látom. hogy mit gondolnak üzleti terveimről azok a bankárok. hogy rendelkezem azokkal a képességekkel. Vannak emberek. vagy valamelyiküknek túl magas -. hogy tájékozódnom kell a hotelszakmával. Ha a visszacsatolás negatív – unalmas a beszélgetés. mert nem bízik saját képességeiben. míg az autotelikus embernél az elsődleges célok a tudat által értékesnek tartott élményekből. Cselekedetei követhetőek. legtöbbjük fásult lesz. Hogy valaki teljesen elmélyedjen egy adott cselekvésrendszerben. nem találomra teszi. Hogy ebben sikeres legyen. melyiküknek lehet az övéhez hasonló érdeklődési köre és temperamentuma. Egy autotelikus személyiségű ember a szobába lépve figyelmét önmagáról a jelenlévőkre fordítja – arra a "cselekvésrendszerre". akkor kimaradok a fontos dolgokból. A kifejezés szó szerint azt jelenti. Az autotelikus Énnel rendelkező ember megtanul minimális szorongással és körülményeskedéssel dönteni akár életre szóló elkötelezettségről. tenyerest és fonákot ütni. akkor tisztában kell lennem azzal. vagy egy másik beszélgetőtárssal. minden figyelmét az előtte álló feladatnak szenteli. Célok kitűzése. el lehet mondani. Az ilyen ember a leghétköznapibb célok biztonságát választja. Például valaki elhatározza. és azok fenyegetésként vagy izgalmas lehetőségeket rejtő feladatként való belső értelmezésének sajátos kombinációjából tevődik össze. amit csinál. melyek a működtetéséhez szükségesek. hogy ő kezdeményezzen beszélgetést. 2. és amit csinál. megjelölik azokat a képességeket is. ugyanakkor rugalmasabb is. hogy az illető jól fogja érezni magát. Egyfelől miután magáénak érzi döntéseit. mindkettejük számára érdekesek. és belülről irányítottak. hogy egyértelműen ő rendelkezik céljai felett. és megpróbálja kitalálni. hogy az ilyen egyénnek viszonylag kevés olyan célja van. Ez a tény két látszólag ellentétes következményt von maga után. könnyen megengedheti magának. akiktől hitelt szeretnék felvenni. akkor valószínűleg nem is lesz képes arra. hogy módosítsa őket. Ha egy autotelikus személyiségű ember kiválasztott egy cselekvésrendszert. és arra utal. Az ok-okozati összefüggés fordított is lehet: mivel szeretek labdákat hálókon átütögetni.élvező és az élet terhe alatt összeomló ember közötti különbség az előbb említett külső tényezők. hogy elmegy egy partira és minél több emberrel megismerkedik. felületes bizalmaskodás inkább taszítani fogja az embereket. A cél kiválasztása összefügg a lehetőségek felismerésével.

művész vagy politikus is örömtelen. Énje mégis erősödik. Arra figyelni. képességeket fejleszteni. Meg kell tanulni élvezni a közvetlen tapasztalatokat. Az ilyen személyiséget nem fenyegeti a figyelemelterelésért leginkább felelősjelenség. hogy egyre bonyolultabb képességeket fejlesszünk ki. Nem azzal törődik. mintha soha nem is szerettünk volna. és folyamatosan fenn tudjuk tartani az öröm szintjét. Bárhonnan elindul hatunk. amely kiszorítja az önmagára irányuló figyelmet a tudatból. és ajka hangtalanul mozog. 4. hogy pszichikai energiát fektet be abba a rendszerbe. Ha valakinek autotelikus énje van – megtanul célokat kitűzni. Ahhoz. jártasságot szerez. mind életünket gazdagító. Az autotelikus ember azzal nő túl az individualitás határain. Koncentráció nélkül nincs részvétel. hogy benne maradjon. Ha valakinek a figyelmét akarata ellenére is el lehet téríteni. ami lehetővé teszi a teljes elmélyülést. Lehet. aki hajlandó elkötelezni magát és részt venni a világ dolgaiban. amit az Énje megenged neki. a városházával szemben levő téren véletlenül mellettem állt egy ismerős. hogy többé nem érzi magát elkülönült egyénnek. amelyeket majd a szülők indítanak a szoborra felmászó gyerekek sérülései miatt. kártérítési perekkel foglalkozó ügyvéd. ami történt. és akik hamarosan a helyünkre állnak. melyek kitágítják teljesítményünk határait. Az az ember. amit látott. de kétségkívül szegényesebb ahhoz az emberéhez képest. át tudott alakítani számára könnyen kezelhető szakmai problémává. amely az evolúciót mozgatja – ez kövezi ki az utat ma még csak homályosan elképzelt leszármazottaink előtt. mert csak arra figyelt. akik figyelmi zavaroktól szenvednek és gondolataik állandóan elkalandoznak. mivel ha az áramlat mozgásba lendül. hogy megzavarja a tömeg ordítása. Bizonyos esetekben a teljes elmélyülés az. az elkalandozó figyelmű ügyvéd elveszítheti a pert. Az élmények rendezésének jutalma az az energia. és semmibe vette az esemény esztétikai. mint amik vagyunk. akik bölcsebbek és összetettebbek lesznek. ha valaki csak azon a kis ablakon át nézi a világot. hogy egyre komplexebb entitásokká váljanak. tönkreteszi kettejük beszélgetését. és fenntartani is csak folyamatos figyelemráfordítással lehet. tele van szerkesztési hibákkal. hogyan kontrolláljuk percről percre tudatunkat. talán nagyobb biztonságban van. Ezért jobb az. mert önös érdekei ezt diktálják. hogy megpróbálnánk jobban koncentrálni. örömforrássá válhat. Chicagóban a hatalmas méretű. és így állandó áramlatban élt? Vagy éppen ellenkezőleg: megfosztotta magát a fejlődés lehetőségétől. tartalma meg rendszerint csapnivaló. Ha valaki rendezőelv nélkül lép egyik áramlat tevékenységből a másikba. Szükség van egy olyan átfogó cél rendszerre. a kosárlabda játékos elvéti a dobást. élete végén nehéz lesz úgy vissza tekintenie az elmúlt évekre. A személy és a rendszer egységének köszönhetően az Én a komplexitás magasabb fokára fog eljutni. amit már ismert. hogy az ügyvéd arcán megjelennek az erős szellemi koncentráció jelei. ami nemcsak minimális figyelmet kíván. 3. Ha egy könyv nehéz olvasmánynak bizonyul. és koncentrációkészségét fejleszti. hogy gyakorlatilag bármi. folyamatosan pszichikai energiát kell befektetnie. ha a világból csak a saját kis be határolt szerepe érdekli. Vajon ez az ügyvéd szerencsés ember volt-e. Mégis milyen elképesztően keveset teszünk figyelmünk erősítése érdekében. ha az objektív külső körülmények kegyet lenek. A nehézsúlyú bajnokot kiütik. ami éppen történik. Még a legnagyrabecsültebb fizikus. a többi feltételt már sokkal könnyebb lesz elérni. amelynek önmaga is részét alkotja. hogy kimaradnak az élet áramlatából. a kiskutyájával játszó gyerek. aki nem figyel gyerekére. A nyugodt. melyen keresztül mindennapi életünk eseményei értelmet nyernek. polgári és társadalmi jelentőségét? Talán mindkét értelmezés helyes. Ez az. Mikor megkérdeztem. ami történik. Az elme kontrollálása garantálja. A hűs szellő egy forró nyári napon. Az egész könyv tulajdonképpen arról szólt. ha hagyja. figyelemmel kísérni a visszacsatolást. aki magának az interakciónak a kedvéért figyel oda valamire. hogy rész vételüket kiterjesszék.Egy tevékenységben való részvétel mértékét nagyban elősegíti az összpontosításra való képesség. min gondolkodik. aki a másokkal való kommunikációra figyel. A kultúra evolúciója mögött ott rejlik az a szükséglet. hogy megpróbálja felbecsülni. a felhőkarcoló üvegborításán visszatükröződő felhő. hogy a véletlenszerű események áramlattá alakításához olyan képességekre van szükség. A kontroll megszerzése mély elszántságot és fegyelmezettséget kíván. laissez-faire megközelítés nem nyújt elegendő védelmet a káosz ellen. A sportolók nagyon jól tudják. míg néha pont fordítva: éppen az önmagára irányuló figyelem hiánya az. köztéri Picasso-szobor leleplezésekor tartott ünnepségen. azt felelte. Az autotelikus személyiség elemeit kölcsönös okokozati kapcsolat köti össze. akkor sokszor ahelyett. ha nem veszi észre ellenfele megmozduló kezét. a túlzott én-tudatosság. mert a műsort reklámok szakítják meg. ami az egyéneket és a kultúrákat arra készteti. aki egy komplex rendszer része: ahhoz. hogy halad előre. hogy a verseny alatt még egy pillanatnyi kihagyás is teljes vereséget jelenthet. hanem szívvel-lélekkel céljainak él. ha szeretünk és veszítünk. hogy létünk minden pillanatát áramlat-élménnyé változtathassuk. Az a szülő. inkább félre tesszük és bekapcsoljuk a tévét. Az áramlat kreativitást és a kiemelkedő teljesítményeket hoz. mint mi voltunk. Nem számít. s ezáltal többek leszünk. honnan indul el az ember – hogy először céljait választja-e ki. Annak a személynek az Énje. mindig úgy érzik. de még azt a keveset is összezavarja. egy jól megkötött üzlet. Miközben a szoboravató beszédeket hallgattam. mély megelégedettséget hozó élmény lehet. Ki vannak szolgáltatva az útjukba kerülő első kósza inger kényének-kedvének. Ugyanezek a csapdák fenyegetnek mindenkit. hogy értelmet találjon abban. s nem pedig önmaga miatt aggódik. hogy mindent. milyennek látszik kívülről. Hosszú távon azonban mindig korlátot jelent. mennyi pénzébe fognak kerülni a városnak azok a perek. unalmas fráter lesz. akkor még úgy is képes élvezni az életet. A tökéletes élményhez nem a hedonizmuson vagy a semmit tevésen át vezet az út. akkor ez azt jelenti. észrevettem. vagy akár csak egy pohár víz. Az autotelikus én képessé teszi az embereket arra. hogy nem tudja kontrollálni tudatát. nem pedig azért. vagy megszabadul a felfokozott Én-tudattól. aki mindent egocentrikus perspektívából szemlél. nem elegendő azt megtanulni. elsajátítani az összpontosítás és az elmélyedés képességét –. Azok az emberek. 100 . paradox eredményeket ér el. a szórakozott sebész pedig a műtőasztalon fekvő beteget.

megdöbbenéssel láttam. hiszen minden definíció ki van téve a cirkularitás veszélyének. amely a természet és az emberi tapasztalat szövetébe beépülve létezik.Az utolsó feladat. Az élet széttöredezett darabkái összerendeződnek és értelmet kapnak a dolgok mind a jelenre és a múltra. akkor tetteink és érzéseink harmóniába kerülnek egymással. Amit mi kultúrának és civilizációnak nevezünk. HOGY ÉRTELEM A értelem olyan szó. hogy Isten halott. és hogy szándékaikat megjósol ható. melyek nem kapcsolódnak össze egymással értelmes egésszé. akár az. akik túlélnek minket és boldogulnak az életben. Bobby Fischer. Az utóbbi néhány évben megismerkedtem több. 101 . és ha minden erőnket ennek a célnak az elérésére. barátaink társaságát. megbízható és rendezett módon juttatják érvényre. Hogy megtapasztalhassuk az áramlatot. mérnök. összebarátkozni valakivel. akkor az élet átlagon felüli ajándékokkal fog megjutalmazni bennünket. az összes többi magától körvonalazódik. hogy életünk Isten kezében van. meg kell tennünk tudatunk kontrollálásában az utolsó lépést is. elfogadjuk. 10. Hogyan beszél hetünk magának az értelemnek az értelméről? Két olyan értelmezés is van. hogy értelmet és célt találjanak saját maguk és leszármazottaik számára. személytelen erők és a szerencse uralják a sorsunkat. általában van egy olyan céljuk. Még a legsikeresebb pálya. hogy ha egy tevékenységben elértük az áramlatot. hogy gyerekeink legyenek. a filozófusok és társadalom tudósok buzgón igyekeztek megmutatni. Felismerhetjük ugyan. hogy egész életünket alakítsuk át egyetlen áramlat-tevékenységgé. hogy felfedezzük a rák ellenszerét. akik értelmesnek és jelentőségteljesnek találják az életüket. amit csinálunk. Még ez sem elég azonban a tökéletes élmény garantálásához. s minden ember számára egyformán érvényes. hogyan éri el ezt az eredményt. jelen tőségére utal: "Mi az élet végső értelme?" Ebben az a feltételezés tükröződik. mit akar. és bárhogyan is döntsön. üzletember. az. hogy egy életre szóló pszichikai energiát belefektessünk. hogy az életnek nem lehet értelmet adni. hogy harmóniára leljünk mindabban. Az értelem szó fent említett két jelentése világosabbá teszi. Hogy annyira megközelítsük a tökéletes élményt. Ilyen módon egész életünknek értelmet adhatunk. Akár az. Az első valaminek a végére. amelyet nehéz definiálni." Az ilyen kétségbevonhatatlan hit valamikor a mi kultúránknak is szerves része volt. hogy mindenre kiterjedő. nagyjából mind ugyanazt felelték. hogy a cselekvéseket egységes áramlat-élménnyé fogja össze. amely értelmet ad az életünknek. de mihelyst letette az ecsetet. Ha élvezzük a munkánkat. Picasso nagyon szeretett festeni. a sakkzseni kifejezetten tehetetlennek látszott minden helyzetben – a sakkot kivéve. de egyáltalán nem kell ezt feltétlenül egy vállrándítással elfogadnunk! Az első tény semmivel sem vonja inkább maga után a másikat. legtöbben Szaúd-Arábiából és a többi Öböl államból. egyéni módszereket találni dolgok megoldásához. ha világosak a feltételei és a cselekvés szabályai. hogy a cél megközelítése. a gyerekek felnőnek és elköltöznek. és minden érték viszonylagos és esetleges. hogy szárnyak nélkül nem tudunk repülni. addig sérülékenyek vagyunk a káosz támadásaival szemben. Legtöbbször magunknak kell a hagyományos vallások segítsége nélkül felfedeznünk valami olyan célt. Bármilyen cél képes jelentést adni életünknek. hogy nekünk legyen a legszebb sörös üveg-gyűjteményünk a környéken. igen kellemetlen ember vált belőle. Ez azt jelenti. és a feladatokban új képességek kifejlesztésének lehetőségét látjuk. Akiket megkérdeztem erről. hogy nagy lelkesedéssel és örömmel játszanak. hogy az eseményeket egy végső cél köti össze. a legmelegebb családi kapcsolat is zátonyra futhat. hogy a jelenségek nem véletlenszerűen következnek be. de a pályán kívül rosszkedvűek és ellenségesek. A jelentésalkotás magában foglalja az elme tartalmának rendezését is azzal. melyeket az emberek a nehézségekkel dacolva azért tettek. mint az. és elmélyedni benne. hogy a lét céltalan. ha ezen azt értjük. mind a jövőre nézve is. Ha kellőképpen nehéz célt tűzünk ki magunk elé. HOGYAN ADJUNK ÉRTELMET ÉLETÜNKNEK? Híres teniszezőknél gyakori. átfogó jelentése legyen? Végül is mióta Nietzsche megállapította. ha különböző szavakkal is: "Nincs ebben semmi – azért nem jövünk ki a sodrunkból. Ezt a folyamatot úgy nevezhetjük. amely megvilágíthatja a tökéletes élmények elérésének utolsó lépését. hogy az emberek szándékai megmutatkoznak a cselekedeteiken keresztül. hogy felszívja minden energiájukat. házastársunk meghal. hanem egy végső cél érdekében felismerhető mintákba rendeződnek. Előbb vagy utóbb kénytelenek vagyunk kevesebbet dolgozni. hogy elég vonzó legyen ahhoz. továbbá koncentrálni tudunk rá. Azoknak az embereknek. pilóta. létezik egy időrend. az ehhez szükséges képességek megszerzésére fordítjuk. a cselekedeteinknek célt kell adnunk: megnyerni egy mérkőzést. vagy hogy egyszerűen teljesítsük azt a biológiai parancsot. hogy egyénileg mi a végső célunk – a lényeg. céljára. A szó második jelentése valakinek vagy valaminek a szándékaira utal. Mikor beszélgettem velük. melynek céljai egységesek és állandóak. az nem jelenti szükségszerűen azt. hogy az élet önmagában értelmetlen. hogy életünk többi részét is át fogja hatni. mert hisszük. amennyire csak emberileg lehetséges. amely elég vonzó és elég izgalmas ahhoz. hogy van egy olyan legfőbb cél. ma már nem könnyű nyomára bukkanni. Az ilyen és a hasonló példák arra intenek bennünket. Amíg az öröm olyan elszigetelt élményekből fakad. valamilyen ok-okozati összefüggés közöttük. MIT JELENT AZ. Az életnek valóban nincs ön magában értelme. "Általában tudja. Ez azonban nem jelenti azt. hogy legtöbbjük milyen nyugodt marad még a legnagyobb megterhelések közepette is. az jórészt olyan erőfeszítésekből áll." Az értelemnek ez az értelmezése azt sugallja. Nem reménytelenül naiv dolog-e elvárni az élettől. szakmáját hivatásszerűen végző muzulmánnal – volt köztük tanár. Fel tételezi. amit az áramlat-elmélet a tökéletes élményekre vágyók elé állít. Nem számít. hogy egész életünket egyetlen egységes áramlat tevékenységgé kell alakítanunk.

bűntudatra és félelemre vesztegetni. Élete minden egyes percének értelme van. a szándéknak cselekedetté kell válnia. mit csinál. inkább az. dán királyfi. még a haláltól sem. egy olyan spirituális rend keretein belül. hogy gondolataik és cselekedeteik beleolvadjanak Isten akaratába. hogy segítse az elesetteket. nem fogja pszichikai energiáját kételkedésre. amit kitűzött magának. nem 7 Shakespeare. Nem próbáljuk azonban a cselekedetek objektív értékét megítélni. Ha valaki eléri ezt az állapotot. sajnálkozásra. élvezetes és örömteli tevékenységet kínálva számára. Blake szokott temperamentumával azt írja erről: "Az. akinek a tudata ilyen rendezett. Mind a halhatatlanság. s elveszítette nevét". Tisztán pszichológiai szempontból Napóleon és Teréz anya a belső célok. azt várták. A belső kongruencia végül elvezet ahhoz a józansághoz és belső erőhöz. az elszántság és a harmónia összefogják az életet és értelmet adnak neki azzal. Arendt véleménye szerint a végső céloknak valamilyen módon érinteniük kell a halandóság kérdését: olyan célt kell kitűzni az emberek elé. megoldani a feladatokat. Nem is annyira az számít. és a különböző. hogy bátorságukról tanúskodó személyes tetteiket majd énekekben és történetekben örökítik meg és adják tovább nemzedékről nemzedékre. hogy segít a figyelem összpontosításában. Az értelem szó második értelmezése a szándékosság kifejezésére utal. hogy eléri-e valaki a célt. akkor érzései. hogyan lehet értelemmel felruházni az életet. amit egy egységes cél hozhat az egyéni tudatba. vagy pedig szétszórta és elvesztegette. hogy "Mi az élet értelme?". A szentek éppen ellenkezőleg. az egységes cél az. A társadalom más tagjai saját. Ez az. Az emberi történelem folyamán számtalan kísérlet történt olyan végső célok felfedezésére.A cél önmagában általában nem is fontos. akkor nem számít. amit nap nap után tesz. melyek majd értelmet adnak az élményeknek. A görög hősök azért hajtottak végre nemes tetteket. Ilyen cél nélkül még a legjobban elrendezett tudatból is hiányzik a valódi értelem. mindent felölelő feladatba olvadnak össze. továbbra is élni fognak leszármazottaik emlékeiben. amennyire pszichikai energiáját egyetlen mindent felölelő célnak szentelte. mit kellene tennie. A köztük lévő nyilvánvaló különbségek egy tágabb értelmű etikai kérdést vetnek fel: milyen következménnyel járt ez a kétféle módszer. mely értelmet kölcsönöz mindennek. hogy az ember "összeszedi a gondolatait" – minden kornak megvan a maga kifejezése arra. aki pontosan tudja. Ford. elfogadva azt az összefüggő viselkedésmintát. Hannah Arendt társadalomfilozófus szerint az ókori görög civilizációban a férfiak hőstetteken keresztül akarták elérni a halhatatlanságot. hogy milyen nehézségekkel kell szembenéznie élete áramlat-tevékenységgé való alakításához. Ilyen értelemben arra az ősrégi kérdésre. Az élet értelme maga az értelem: bármi legyen is az. pontosan olyan mértékig. hogy leírja ezt a kellemes élet felé vezető. W: Hamlet. Csábító állapot – vajon hogyan érhetjük el? A LEGFONTOSABB A CÉLKITŰZÉS Sok ember életében jelen van egy olyan mindent összefoglaló cél. általunk végzett tevékenységek egységes áramlatélménnyé kapcsolódnak össze. mi történik vele. melyet oly nagyon csodálunk azokban az emberekben. mind az örökkévalóság megfelel ennek az elvárásnak. amely szintén hozzájárul annak megértéséhez." A harmadik. Nem elég egy olyan nagy célt találni. de nem cselekszik érte. Ez a végső cél határozza meg. 382. Ahogy Hamlet megállapította: "az elszántság természetes színét a gondolat halványra betegíti és így sok nagyszerű. Identitásuk nem vész el. Európa Könyvkiadó. hogy erő feszítéseit a cél megvalósítására fordította-e. Mostanában azt szokták mondani. Ha valaki ismeri saját vágyait és céltudatosan dolgozik azért. mellyel értelmet adtak életüknek? Arra a következtetésre juthatunk. véghez is kell vinni őket. A céltudatosság. amely a síron túlra is kiterjed. addig Teréz anya számtalan ember tudatának entrópiáját csökkentette. Ha valaki harmóniában él önmagával. akik képesek pszichikai energiájukat egész életükön át élesen fókuszálni és a különböző áramlat-tevékenységek egymástól független céljai egy olyan. nem kell félnie a váratlan eseményektől. egységet alkotnak egymással. Meg valósítása számtalan különböző módon lehetséges. de nem képes elég energiát összeszedni. a válasz meglepően egyszerű. A cél eléréséért meg kell küzdeni. mint olyan emberrel találkozni. Napóleon egyetlen célnak. bárhonnan jöjjön is. Vannak olyan emberek ugyanakkor. gondolatai és cselekedetei egybevágnak. hanem mindig hasznosan alkalmazza. ami értelmet adhat az életünknek. Arany János. 1961. Ezek a kísérletek gyakran jelentős mértékben különböztek egymástól. így a tökéletes élmény azonos szintjét érték el. amit tesznek. melynek érdekében boldogan vezette halálba a francia katonák ezreit. mert az ő életének az Istenben való hit. hogy folyamatos áramlat-tevékenységgé alakítják. A hős és a szent egyaránt egész életét egyetlen egységes áramlat-élménnyé formálta.7 Kevés annál szomorúbb dolog létezik. In Shakespeare összes művei 4. hogy megtegye. mely mágnesként vonzza pszichikai energiáját és melytől az összes többi kisebb célja függ. nyers hatalmi törekvéseinek szentelte egész életét. semmi másra nem lesz igazán szüksége. végső módja az élet értelemmel való felruházásának az előző két lépés eredménye. pestist lehel magából. 102 . hogy kivívják kortársaik csodálatát. hogy míg Napóleon ezreknek káoszt okozott. szükséges lépést. mely már kívül esik érzékeinken. amely egységbe fogja az ember kisebb céljait. melyet egész haláláig követnie kellett. és ezzel eléri a belső harmónia állapotát. ha egységes áramlat-tevékenységgé alakítjuk. csak az számít. inkább azzal a (kissé szerényebb) feladattal próbálkozunk. Annak az embernek. akkor a tudatban a harmónia válik az uralkodó állapottá. a feltétel nélküli szeretet ad célt. feladták individualitásukat. Amikor egy fontos célért kellő elszántsággal küzdünk. hogy elérje őket. Teréz anya minden energiáját arra áldozza. míg a keresztény világban férfiak és nők egyaránt kegyes cselekedetekkel próbálták biztosítani maguknak az örök életet. fontos merény kifordul medriből. akik egyensúlyba kerültek magukkal. de meglehetősen különböző módon. akiben csak a vágy él. hogy leírjuk azt a szubjektív rendet. amit a célok eléréséhez szükséges elszántságnak hívunk. amely igazolja mindazt. ami többnyire örömmel is jár. és örökké éljenek a Vele alkotott egységben.

néha csak évtizedekig. segíthet összefüggő áramlat tevékenységgé szervezni az életet. Hajlamosak azonosítani a jót azza1. de céljaik megszervezésében és viselkedésük igazolásában főként a gyönyört és a hasznosságot tartják szem előtt. Az amerikai társadalomban éppúgy. de hasznos abból a szempontból. egymással szöges ellentétben álló elvet meggyőző egésszé kovácsolva megőrizni mindkettőből a jót és semlegesíteni mindkettő hátrányait. hogy 103 . gondolati és idealista fázisainak nevezte. Olyan vezető üzlet emberek. Konkrét kihívásokra kell reagálni. az aszkétizmust és az anyag meghaladását hangsúlyozzák. s melyeknek az emberek alárendelhetik saját kisebb céljaikat. Sorokin szerint ennek a szemléletnek a legkimagaslóbb pontjai Görögország történelmének Kr. mint például Hugh Hefner. nem materiális célok iránt érdeklődnek. melyet az "árja faj" vagy a "római jellem" gondolatával asszociálnak. 420 és Kr. Az érzéki kultúrák azon a szemléletmódon alapulnak. az orosz és a kínai kommunista rezsim és az iszlám újraéledése Iránban. Az úgynevezett yuppie-életstílus például elsődlegesen érzéki alapelveken nyugszik. hogy az élet célja az érzékek kielégítése. hogy csak a gondolati célokat tartsák értéknek. Sorokin ezeket a típusokat a kultúra érzéki. hogy jól szemlélteti azokat az elveket. Ez a két forma számtalan változatával együtt kissé nehezen fér meg egymással jelenlegi társadalmi rendszerünkben. e. a vallás és a mindennapi viselkedés kézzelfogható tapasztalatokkal igazolják és dicsőítik a célokat. melyet reklámcélokra lehet használni. 400 közé esett. melyek a konkrét érzékszervi tapasztalatok elfogadását kombinálják a szellemi végcélok iránti mély tisztelettel. Az előnyei közé tartozik az is. nem pedig az absztraktabb elveket. u. bemutatva. és a vissza csatolás általában világos – az egészség. e. Az ilyen kultúrákban a művészet. e. és bizalmat1anul tekintenek az idea1izált értékekre. egy gondolati kultúrában pedig ugyanez a kép ideológiai álláspontot fejez ki és politikai célokat szolgálhat. A gondolati kultúrák az érzékivel ellentétes elven szerveződnek: lenézik a kézzelfoghatót és a természetfeletti. például arra biztatnak mindenkit. 200-tól Kr. sőt akár ugyanannak az egyénnek a tudatában is. melyek mindenre kiterjedő célokat kínálnak fel. A gondolati kultúrában a testet elsődlegesen úgy értékelik. a vallást. mivel elkerüli mind a tisztán materialista világnézetben gyakran meg jelenő céltalanságot. 600-tól 500-ig és Nyugat-Európáénak Kr. Sorokin egyszerű hármas felosztása vitatható módszere a kultúrák kategorizálásának. a Bakkerek vagy Jimmy Swaggart. mint Lee Iacocca vagy H. A háttérben azonban eltérő okok húzódnak meg. Persze itt is számtalan permutáció és kombináció fordul elő. különösen a tizennegyedik század első két évtizedét. Sorokin Nyugat-Európában a késő középkort és a reneszánszt tartja viszonylag a legidealistábbnak. Egy érzéki kultúrában már egy szép fiatal test képe szexuális válaszreakciót vált ki. Ezek a kultúrák epikureista és utilitarista jellegűek. akiknek élete konkrét üzleti feladatok köré szerveződik. a filozófia. a csúcs Kr. de azért megfelelő értelmet adjanak a saját életüknek. a hatalom és a szexuális kielégülés kívánatossága ritkán válik kérdésessé. hogy az idealista megoldás látszik a legjobbnak. miközben ők maguk a magánéletükben tobzódnak a luxusban és az érzéki élvezetekben. mint a fasiszta ideológiában az emberek nagyra becsülik a testi egészséget és erőt. a pénz. akinek "playboy-filozófiája" az egysíkú gyönyörhajhászást dicsőíti. legalábbis a fejlett ipari társadalmakban. akik az egyszerű transzcendentális megoldások hívei. gyakran az élet érzéki megközelítésének legjobb példáját képviselik. ha célok rendszereként funkcionál. 440-től 200-ig. hogy ezzel kevésbé letisztult. de bármelyik a kettő közül. alárendelve a művészetet. Az absztrakt elveket. melyeknek az emberek végül alárendelik legfontosabb céljaikat. Sorokin ezeket hívja "idealista" kultúráknak. Pitrim Sorokin például a nyugati civilizáció különböző korszakait három típusra osztotta fel. mindig rendkívül népszerű. hanem a belső világosság és hit megszerzésére. és csodálattal tölti el őket az emberi test szépsége. akik nyilvánosan arra intik közönségüket. A vallást. és az ember egy olyan áramlat-tevékenység keretein belül alakíthatja ki az életét. Minden emberi kultúra definíciójánál fogva tartalmaz olyan értelmet hordozó rendszereket. hogy hogyan lehetne az életet könnyebbé. teljesen kihagyva az élmények elrendezésének a másik lehetőségét. hogy a szabályokat mindenki megérti. mint például a tévé prédikátorok. e. mind a gondolati rendszereket ördögivé tevő fanatikus aszkétizmust. e. Nemcsak kultúrák. hogy mindegyikben más fontos dolgok igazolták a lét céljait. hogy a metafizikai célok soha nem érhetők el. Legprimitívebb művelői az olyan emberek. Talán szükségtelen is mondani. A gondolati megközelítésnek azonban szintén megvannak a maga előnyei: lehet. Az érzéki és a gondolati világnézet többféle kombinációja és altípusa létezik egymással párhuzamosan egy adott pillanatban ugyanabban a kultúrában. Időnként egy-egy kultúrának sikerül ezt a két. 400-ig tartó szakasza. de a kudarcot is csaknem lehetetlen bizonyítani: az igazi hívő mindig eltorzíthatja a visszacsatolást. Természetesen soha egyetlen közösség sem formálja a céljait kizárólagos módon. míg a "bibliai övezet" vallási fundamentalizmusa gondolati alapú.olyan elkötelezett cselekedetekkel ezeket a kiemelkedő példa képeket követték. második felvirágzása a múlt évszázadra tehető. A gondolati megközelítés kritikátlan megjelenítői között ott vannak viszont azok a misztikusok és ideológusok. Az érzéki kultúrában a test kultuszát az egészség és a gyönyör utáni vágy motiválja. kellemesebbé és kényelmesebbé tenni. melyek szerinte kétezerötszáz éven át váltakoztak egymással – néha több száz évig tartott egy szakasz. a filozófiát és a mindennapi viselkedés igazolását eme szellemi rend megvalósításának. ami jól esik. hanem egyének is megtestesíthetik viselkedésükben ezeket a jelentésrendszereket. hogy vakon higgyen az isteni gondviselésben. az ideológiát vagy a feladatok megoldását nem az élet könnyebbé tételére használják. Jó példa az érzéki és a gondolati alapelvek köré szerveződött kultúrák különbségére a következő. amelynek a végcélja anyagi jellegű. Az érzéki világnézet mint lehetőség. és főként konkrét szükségletekkel foglalkoznak. Későbbi és komorabb példa ugyanerre a németországi náci uralom. Sorokin szerint az érzéki kultúra volt az uralkodó Európában körülbelül Kr. Megoldható feladataik csaknem kizárólag arra irányulnak. Ross Perot. Az érzéki kultúrákban élő emberek nem feltétlenül materialistábbak. mint a metafizikai tökéletesség absztrakt elveinek jelképét.

a gondolkodó individualizmust. Talán nem az számít leginkább. Ha mindig megváltoztatja a céljait. az egyéni élet változatos "játékok" sorozatából áll. Vannak olyan emberek. a nemzet jólété az értelem forrása. Nem mindenki járja végig ezt az emelkedő spirált. Ha valaki elérte ezt a szintet. AZ ELSZÁNTSÁG SZEREPE A cél megadja az erőfeszítések irányát. Minden ember legalapvetőbb szükséglete az. továbbá milyen szoros láncolatot alkotnak egymással ezek a tulajdonságok. Ahogy a 2. megértsük és megkíséreljük alkalmazni a saját individuális létünk határain kívül eső erőket is. hanem autonóm lelkiismeretet fejleszt ki magában. különböző célokkal és kihívásokkal. hogy megőrizze az Énjét. hogy az ember semmi másnak nem szentelhet túl sok figyelmet. hogy megkeresse saját személyes lehetőségeinek határait. Így hát ezek a fázisok nem szükségszerűen azt tükrözik. a közösség. A dialektikus fejlődés következő lépése megint visszatéríti a figyelmet az egyénre: miután elsajátította azt az érzést. a differenciáció és integráció váltakozását. Ám ha nem tesszük. hogy érdekei beleolvadjanak egy nagyobb egészbe. a komplexitás szintje attól függ. de nem szükségszerűen teszi könnyebbé az életet. a benne rejlő lehetőségek kibontása iránti vágy. és csak néhányunknak adatik meg újra egyesülni az univerzális értékekkel. Az emberek nagy többsége valószínűleg kényelmesen megreked a második fejlődési szinten. A fejlődés következő lépcsőfoka a gondolkodó individualizmus. amely visszavisz a többi ember közé való beilleszkedés és az univerzális értékek elfogadása felé. hogy előbb vagy utóbb meg fogjuk bánni. és még inkább azzal. hogy valaki gondolati vagy materialista beállítottságú. 104 . Ugyanakkor energiát kell fektetnünk abba is. a növekedés. s nem a gyönyör a jutalom fő forrása. jó esélyünk van rá. és viszont. Először a pszichikai energia az organizmus szükségleteinek fedezésére szolgál. ami köré cselekedeteit rendezheti. más emberek elfogadása és tisztelete alkotják ennek a belső rendnek a pilléreit. Ebből a szempontból úgy tűnik. hogy az emberek bizonyos sorrendben alakítják ki fel fogásukat arról. hogy feladja az egészet. vallásosság. Az ilyen témákkal foglalkozó pszichológusok egyetértenek abban. ha valaki szerencsés és sikerül a tudata felett úrrá lennie. nem könnyű – főként ha maga a kultúra egészében véve érzéki jellegű. hogy fektessünk energiát velünk született képességeink kifejlesztésébe. amellyel le lehet írni. Olyan feladatok kitűzése azonban. ha nem a feladatok tartalmát helyezzük a középpontba. A negyedik lépés. és a csoport értékei lesznek számára értelemmel. gondolatokkal és tanokkal való kísérletezéshez. Az egyén újra befelé fordul. Ez a lépés az Én magasabb fokú összetettségéhez vezet. noha általában a konvencionális normákhoz és mércékhez való alkalmazkodást tükrözi. hogy kik ők és mit akarnak elérni az életben. tanuljunk meg saját erőnkre támaszkodni. Ebben a fázisban inkább az öröm. Ezen a ponton az élet fő célja a fejlődés. A fentebb leírt négy fázis a legegyszerűbb modell. inkább arról adnak tájékoztatást. A komplexitás azt kívánja. hogy egy adott rendszer mennyire képes kifejleszteni a maga egyéni vonásait és élni lehetőségeivel. A létfenntartás önmagában is értelmet ad az életnek. hogy a legtöbb elmélet felismeri ennek a dialektikus feszültségnek a fontosságát. egy eszmébe. a pszichikai rend pedig egyenértékű az élvezettel. a szomszédságra. A komplex jelentésrendszer felépítésének ebben a forgató könyvében a figyelem. hogy mi történik vagy fog történni. hanem hogy mennyire differenciáltak és integráltak azok a célok. Amikor a fizikai Én biztonsága többé már nem kérdéses. előnyösebb lehet egy gondolkodásra nem késztető idealista felfogásnál. amely az előzőekre épül rá. Ez már az önmegvalósítási kísérletekhez vezet. mikor rábízza a folyóra csónakját – készségesen hagyja. hogy az életet mindent felölelő áramlat-tevékenységgé tegyük. Többé már nem alkalmazkodik vakon. más modellek hat vagy akár nyolc fázist is elkülönítenek. mi történhet. hanem azok komplexitásának szintjét. valahányszor akadályokba ütközik. csak az számít. hogy testét és alapvető céljait ne hagyja felbomlani. hogy noha élete kellemesebbé és kényelmesebbé válik. annak az lesz az ára. az Éntől való végső elfordulás. üres és értelmetlen lesz. a különböző képességekkel. és ezen a ponton az ember erős késztetést érez. Mivel azonban ennek az állapotnak szerves velejárója a folytonos keresés. Természetesen nem kell ezeket a terveket megvalósítanunk. a végső cél beleolvad egy olyan rendszerbe. hogy a család vagy a szélesebb közösség érdekeit is képviselje.igazának bizonyításául használja. fejezet utolsó részében már említettük. Ilyen értelemben az élet alaposan végiggondolt érzéki megközelítése. Ettől a ponttól fogva az egyén készen áll az energia átcsoportosításának utolsó fázisára: miután tisztába jött azzal. amely nagyobb. A lépések száma lényegtelen. hogy mi mindenre nem. egy transzcendentális entitásba. Amikor maga az életben maradás folyamata olyan kimerítő. Ezen a ponton az élet értelme egyszerű: megegyezik a túlélés. egy vallási vagy etnikai csoportra. úgy tűnik. amely érzékenyen reagál konkrét emberi tapasztalatok széles tárházára és belsőleg egységes egészet alkot. mint az adott személy: egy gondolatba. A célok mindenféle bajhoz is vezethetnek. Ebben a végső stádiumban a szélsőségesen individualizált személy – mint Sziddhártha. Még kevesebben érik el a harmadik szintet. és az Énen belül az érték és a tekintély új forrásaira lel. Az idealista világ nézet talán a legkielégítőbb módja annak. akkor a közösség céljai felé fordulhat. a kényelem és a gyönyör vágyával. váljunk ennek során autonómmá. akkor nem lesz elég energiája ahhoz. a cég. váltakozva irányul az Énre és a Másikra. miszerint ő is a választottak közül való. hogy felismerjük. hogy egy nagyobb emberi rendszerhez tartozik. Cselekedeteink rendezési elveinek egy másik osztályozási módja. akiknek az sem adatik meg. hogy az első lépcsőfokon túllépjenek. melyeket az adott területen követ. amelyek az emberek érettségével együtt változnak. most újra érzi annak sürgetését. pályamódosítással és egyre növekvő elkeseredett küzdelemmel az egyéni képességek behatároltsága ellen. gyakran jár együtt életútválsággal. keressen valami kevésbé kimerítő forgató könyvet. hogyan kap értelmet az élet a komplexitás különböző fokozataiban. az illető kiterjesztheti értékelési rendszerét a közösségre – a családra. jelentőséggel bíró dolgok – hazaszeretet. melyek egyszerre irányulnak az anyagi feltételek javítására és a spirituális célok elérésére. legyünk tudatában egyediségünknek és saját korlátainknak. ahol a család. mi mindenre képes egyedül.

Mindent tekintetbe véve nem mondhatjuk. Kezdetben a cél igazolja az erőfeszítést. mi legyen életünk legfontosabb célja. mellyel alkalmazhatjuk. Ami mégis megkülönböztette a Zarándokokat a hozzánk hasonló többiektől. amelyik összefogja cselekedeteinket. Hittek abban. Ezek az elkötelezettségük által értékessé váló célok segítettek értelmet adni a Zarándokok létezésének. hogy ezekkel számolnunk kell. Ha másutt zöldebb a fű. sokkal könnyebben elkötelezzük magunkat egy cél iránt. hogy feláldozzák miatta kényelmüket vagy akár életüket is. hogy énjük integritását fenntartsák. Minden egyes cél következményekkel jár. hogy az emberiség ből hiányozna a bátorság. Épp ezért a szabadság nem szükségszerűen segíti elő az élet értelmessé tételét – épp ellenkezőleg. ha nem akar. ha a lényegbevágó igényeket különválasztjuk azoktól. amire egyszer elszánta magát. melynek alárendelték életüket – sokan jártak már előttük. hogy azonosuljunk szülővárosunkkal vagy bekapcsolódjunk a helyi közösségbe. mit tartalmaz ez a tanács az egyes ember számára. a keresztény mártírok vagy a késő középkori délfrancia kathar szekta – nem hagyták.A Zarándokok 8. és nehezebb elérni az áramlat-élményt. hogy kitartson amellett. tudós vagy akár katona is. mibe fektessünk pszichikai energiát? Nincs senki odafent. függetlenül attól. A belső konfliktust az okozza. melyet – belső rendje miatt – értelmes és örömteli eseménysorként élnek át. céljaik valóban fontosak lettek. Egyetlen célnak sem lehet nagy hatása. hogy életük egyetlen hosszan tartó áramlat-élménnyé váljon: koncentrált. hogy beválik. Az egyformán vonzó választási lehetőségek azonban elkerülhetetlenül a célok bizonytalanná válásával járnak együtt: a bizonytalanság gyengíti az elhatározást. egy kovács egész életében gyarapította mesterségbeli tudását. bárhova vezérelte is az őket. Régen egy vadász holtáig vadász maradt. a koncentráció csökken. Mindazonáltal minden nemzedéknek magának kell újra felfedeznie. hogy önmaga felé irányítsa a pszichikai energiát. az az volt. Nem ők voltak az elsők. ha Ausztráliában nyitnánk meg azt a vendéglőt?" Az életmód és a vallás választás kérdése. hogy eredetileg mekkora értéket hordoztak magukban. és úgy tettek. részben mert nemigen volt más választása. Próba szerencse módszerrel. az elszántság hiánya pedig elértékteleníti a választási lehetőséget. hogy a Legfelsőbb Lénnyel háborítatlan legyen a kapcsolatuk. Hitük meggyőződését követték. amelyen keresztül összhangba hozhatjuk egymással a konfliktusban álló lehetőségeket. ha túl sok dolog tart igényt a figyelmünkre. és ki mondhatná meg. mert úgy gondoljuk. mellyel meg kell tanulnunk élni. hogy neki szenteljük teljes életünket? Né hány évtizede egy nő számára egyértelműen helyénvaló volt. s ezért könnyen módosítható lett. hogy ez még száz évvel ezelőtt is elképzelhetetlen lett volna. üzlet asszony. akkor a kapcsolat is idővel veszíteni fog értékéből. Ha a játékszabályok túl rugalmassá válnak. hogy vissza kellene térnünk a múlt merev értékrendjéhez és behatárolt választási lehetőségeihez. hogy a konfliktusok feloldásának egyetlen módja. hogy egymásnak ellentmondó. Ha nem. ha családja jólétét és boldogulását tűzte ki végső célként. ám ha túl könnyen feladja. Az önismeret oly régi gyógyszer. Szülők milliárdjai áldozzák fel magukat a gyermekeikért minden korban és minden kultúrában. és többé nem "nyilvánvaló". Ez nem azt jelenti. hogy semminek sincs számukra nagyobb jelentősége. melyek 8 Zarándok Atyák: Új Angliát Amerikában 1620-ban megalapító angol puritánok. Ha erre képesek vagyunk. melyik érdemes arra. hogy hajlamosak vagyunk megfeledkezni az értékéről – az a folyamat. hogy a lelkiismeretük szerinti szabad vallásgyakorlás elengedhetetlen ahhoz. ha tehetnénk – nem is tehetjük. Ugyanez igaz minden áramlat-élményre: kölcsönös kapcsolat áll fenn a célok és a hozzájuk szükséges erőfeszítések között. Sokkal szabadabban mozgunk. A bőség zavara mindannyiunkra kihat valamilyen módon. akkor azt kockáztatjuk. azoknak minden fájdalom és kudarc ellenére is van esélyük rá. annak az az egyik oka. hogy ezek a szavak mit jelentenek. Ahhoz pedig. értelmetlen célokra pazaroljuk az energiánkat. melynek megszerzéséért oly keményen harcoltak őseink. mint semmi más ezen a földön. Mivel nem létezik abszolút bizonyosság arra nézve. úgy döntöttek. aki azt mondaná: "Itt egy cél. akik először telepedtek le Amerikában. mi felé kellene fordulnunk. Ám ahogy a kultúra egyre összetettebbé válik. hogy a nehézségek és az üldöztetés felmorzsolja elszántságukat. később azonban már az erőfeszí tés igazolja a célt. hogy megőrizzék földjüket és nyájaikat. hogy megosszuk vele az életünket. Azért kötünk házasságot valakivel. Addig is hogyan állapítsuk meg. akkor egyszerűen átmegyünk oda – "És mi lenne. belsőleg összefüggő. ha nem vesszük komolyan. saját magunknak kell kitalálnunk. A túl sok vágy. akkor a mi leszármazottaink élete oly végtelenül gazdag lesz. hogy az út nagy része fárasztó és veszélyes lesz. Most már foglalkozásunk sem tartozik olyan szorosan az identitásunkhoz: senkinek sem kell örökké könyvelőnek maradnia. Több millióan adnak fel mindent hazájuk. Ebből az következik. érdemes ennek szentelni az életed". mindig újra kell értelmeznünk korunk szellemének megfelelően. jövendő házastársunk érdemes arra. viszont ha kevesebb és világosabb választási lehetőség áll előttünk. Hogy miért ismétlik olyan gyakran. logikusan elrendezett tapasztalatsorrá. hogy – akár a masadai zsidók. hogy ezt meg tudjuk tenni. hogy anya és feleség legyen. akkor vállalása is értéktelenebb lesz. olyan lehetőség. "Ismerd meg önmagad!" – vésték egykor a delphoi jósda bejárata fölé. és meg kell találnunk a korszerű mód szert. akkor a célnak nem lesz értelme. 105 . nem kötődünk már annyira a szülő helyünkhöz: nincs okunk arra. mint annak. és ha nem készülünk fel arra. A nehezen elérhető csúcsra törekvő hegymászó tisztában van azzal. és kiválaszthatjuk közülük azt az egyet. Legalább ennyien fordítják minden energiájukat arra. akik olyan célt választottak. Mivel így cselekedtek. és azóta is számtalan epigramma adja tovább ugyan ezt a tanácsot. mintha a vállalt értékek megérnék. kitartó tanulással kibogozhatjuk az ellent mondó célok hálóját. hogy a nő legfontosabb szerepe az. úgy lesz egyre nehezebb elérni a teljes elszántságnak ezt az állapotát. s adnak értelmet ezzel saját életüknek. Az előttünk álló választási lehetőségek sokasága oly mértékben kitágította személyes szabadságunkat. Egyszerűen túl sok cél vetélkedik az elsőbbségért. a túlságosan sok összeegyeztethetetlen cél mind azért küzd. Akik állhatatosan így tesznek. vallásuk vagy művészetük kedvéért. Ha azonban a házasság megkötése után nem viselkedünk ennek a feltételezésnek megfelelően. A ránk szakadt komplexitás és szabadság. Ma már lehet belőle művész.

A tett önmagában vak. és mikor a sors könyörtelenül megtagadja tőlünk a kényelmes életnek még az esélyét is. A HARMÓNIA VISSZASZERZÉSE Ha életünket a cél és az elszántság kovácsolja egybe. akik megtanulnak bízni saját ítéletükben és hozzáértésükben. mit is szeretne. melyek elég meggyőzőek ahhoz. a gondolkodás tehetetlen. mikor a forrásaink kimerültek. s így megint a gyermekek öntudatlan spontaneitásával képesek cselekedni. Az élet egészére azonban már sokkal nehezebb kiterjeszteni ezt az állapotot. Ezt alapvetően kétféle módon tehetjük meg: az ókori gondolkodásnak megfelelő felosztás szerint a vita activa. vagyis a cselekvő élet. valószínűleg hosszú éveken át sikeresen és töretlenül halad előre. amire teremtve lettek. Egy jó játék. hogy semmi más nem tud vetélkedni vele. de gyakran azon az áron. hogy értelmet adjanak egy egész életnek. A cselekvés segít megteremteni a belső rendet. mely minden gondolatot és érzelmet harmonikus egységgé illeszt össze. hogy miért olyan nehéz elérni ezt a belső rendet? Miért kell valakinek keményen küzdenie. vagyis a szemlélődő élet mód követésével. erre bármilyen reális célkitűzés képes. mihez kezdjek vele? Más szavakkal. Mielőtt sok energiát fektetnénk egy cél elérésébe. magány. melyek egy ideig erőt adtak. és ha van ahhoz bátorságunk. melyet csak időről időre zavart meg az éhség. vagy hogy egy adott barátság – lehet bármilyen vonzó – elviselhetetlen feszültségeket gerjeszt a házasságában. és ezek mindegyike megnövekedett belső harmóniához vezet. Az agykéreg hatalmas növekedésének és a kultúra jelképes gazdagodásának melléktermékei mindannyian – a tudat felbukkanásának árnyai. melyek végül fennmaradtak a rostán. hogy rendkívüli módon beszűkíti a választási lehetőségek körét. hogy elmulasztja észrevenni saját érzéseit. míg éhségét nem csillapította. Tudatunkban mindig közvetett módon fog visszaállni a harmónia: nem azért. Csaknem ösztönösen tudni fogja. vajon az elmúlt néhány óra cselekedetei összeegyeztethetőek-e a hosszú távú célokkal. utána pedig lefekszik és a napon sütkérezve álmodja az 106 . hogy rájöjjön arra. valóban a belső béke állapota lehetett. akkor úgy kerül az áramlatba. Ha emberi szemmel nézzük az állatok életét. akkor figyelmünk olyan mértékben a tetteinkre és a körülöttünk zajló eseményekre fog irányulni. hogy békében élünk önmagukkal – nem természettől rendezett-e az emberi természet? Az ember eredeti állapota. Sok olyan sikeres üzletember. arra a következtetésre jutunk. mert általában azt teszik. avagy a vita contemplativa. ahol fáradságos munkával kibékítjük elnyomott vágyainkat tudatunk többi részével. Ha céljainkat jól választottuk meg. és minden energiáját ennek szenteli. hogy energiánkat olyan célokba fektessük. előbb vagy utóbb azonban előbukkannak a háttérbe szorult alternatívák – elviselhetetlen kételyek és sajnálkozás formájában. mert választott céljainkat olyan intenzitással igyekszünk valóra váltani. a következmény a belső harmónia érzése. vajon egy adott tett entrópiát idéz elő vagy sem. hogy nem lesz időnk boldogtalannak lenni. Megérte vajon feláldozni egészségemet az előléptetésért? Mi történt azokkal az aranyos kis gyerekekkel. hogy az akadályok ellenére is kitartsunk mellettük. meghiúsult elvárások. morogni kezd és prédára fog lesni. hogy idejük legnagyobb részét áramlatban töltik. a fájdalom és a veszély felbukkanása. és azok között is felállítjuk a fontossági sorrendet. Sok nagy vezető. Akkor pedig közvetlenül megérezzük az élet szövevényében a rendet. Az önismeret sokféle módon érhető el. szorongás. Másfelől azonban ha az efféle tűnődés és önvizsgálat szokása már kifejlődött valakiben. hogy minden nap többször áttekintik. melyek mostanában annyi kínt okoznak nekünk – beteljesületlen vágyak. hogy a szemlélődő életmódnak is megvan a maga előnye. hirtelen nem bizonyulnak elég erősnek ahhoz. amely a jezsuitáknál szokás. frusztráció. Amikor az oroszlán éhes. megéri feltenni alapvető kérdéseket: Tényleg akarom ezt csinálni? Tényleg szeretem csinálni? Vajon az előrelátható jövőben is élvezni fogom? Megéri az ár. Itt derül ki. hogy az életet koherens áramlat-élménnyé tegye? Nem úgy születünk-e. Akár a pszichiáter díványán történik. és azokat igyekszik minden erejével elérni. hivatásának élő értelmiségi és tehetséges mesterember van. hogy konkrét külső feladatoknak adja át magát. de azért meg vannak a hátrányai is. Joggal tehetjük fel azonban a kérdést.nem olyan fontosak. Az élmények feletti elgondolkodást. hogy még akkor is igazolják erőfeszítéseinket. a szexualitás. A pszichikai entrópia azon formái. Ha valaki csak praktikus célokat tűz ki maga elé. akkor nem kell minden egyes alkalommal mélyre ásnia saját lelkében. melyeket aztán nagy elszántsággal véghez is vittek a belső harc mindenféle jele vagy a fontossági sorrend felállításával kapcsolatos bármilyen probléma nélkül. mint amennyit megér. akik elvesztették a kapcsolatot saját élményeikkel. a tudat tartalmának dinamikus rendje lesz. esetleg kitörli az életéből a belső konfliktusokat. ha elérem? Ezeknek a látszólag könnyű kérdéseknek a megválaszolása csaknem lehetetlen olyan emberek számára. akár olyan módszeres önvizsgálat formájában. A fiatal mérnök. a lehetőségek és következményeik reális mérlegelését már jó ideje az élet legjobb megközelítésének tartják. bűntudat – valószínűleg csak nemrégen váltak az elme megszállóivá. Viszonylag könnyű rövid időszakokra rendet teremteni az elmében. Ideális esetben a tettek és az elmélkedés kiegészítik és támogatják egymást. egy sürgős munka. hanem azért. Ha életünk küzdőtere bővelkedik lehetőségekben akkor folyamatos áramlatban fogunk dolgozni. Ha valaki sosem törődött azzal. és nem lesz időnk észrevenni a normális életben előforduló entrópiát. mint például Winston Churchill vagy Andrew Carnegie tűzött ki maga elé olyan életcélokat. ha a figyelmét annyira lefoglalják a külső célok. hogy eldöntse. egy boldog közjáték otthon mind fókuszálni tudja a figyelmet. mert szembenézünk az ellentmondásokkal és megpróbáljuk feloldani az egymással konfliktusban álló célok és vágyak közötti feszültségeket. akkor nem tudja értelmesen megtervezni cselekedeteit sem. aki negyvenöt éves korára gyárigazgató akar lenni. akikből időközben flegma kamaszok lettek? Most. Ehhez az kell. és előidézni ezzel az áramlat harmonikus élményét. hogy egy bizonyos előléptetés több stresszel fog járni. azok a célok. hogy elértem a hatalmat és az anyagi biztonságot. Ha valaki a vita activában merül el. amit fizetnem kell érte – nekem és másoknak is? Képes leszek együtt élni magammal. amely az önmagára irányuló tudat kifejlődését megelőzően fennállt.

mégis előnyösebb az összetettebb. ahogy a természeti népek elfogadják sorsukat. a fájdalom és a kielégítetlen szexuális vágy kínjait. Többé már nem lehet minden ember vadász. De az összes élőlény közül csak az ember van olyan helyzetben. hogy saját szenvedésének okozója legyen. Goethe jelenítette meg ezt a dilemmát abban az alkuban. ami aktuálisan jelen van a környezetben testi állapotukkal kapcsolatosan. Noha megcsodáljuk a pihenő oroszlán felhőtlen derűjét. ami megzavarja. Nem sok tere nyílik a konfliktusoknak. Ha már egyszer gyümölcsöt szedtünk a tudás fájáról. úgy kapnak helyet bennük az egyre specializáltabb szerepek. Ez persze nem azt jelenti. úgy növekedik a belső konfliktus lehetősége. A pszichikai entrópia emberi sajátosság. Nem sokan szállnának szembe azzal az állítással. hogy az emberek olyan nosztalgiával gondolnak vissza kora gyermekkoruk éveire. melyek gyakran egymással ütköző gondolatokat és tetteket kívánnak meg ugyanattól a személytől. hanem azt is. Az ártatlanság rendje már kívül esik az általunk bejárható körön. vagy ahogy a gyerek teljes szívvel a jelenben él. nincs szükség kompromisszumra. hogy a gyerekkor teljes szívvel átélt derűje. az Édenkertbe vezető út örökre zárva marad előttünk. sokan érzik úgy. és átélik a megszakítatlan összpontosításnak azt az állapotát. akkor szorongani kezdünk. Az elmének nemcsak azt kell tudnia. hogy szükségletei kielégültek. technológiák – fejlődése a másik ok. annál nagyobb teret enged az alternatíváknak – és annál több dolog romolhat el benne. mint ahogy a mi lelkünkben felbukkanó zűrzavar a határtalan lehetőségek és a folytonos tökéletesedés szükségszerű következménye. ami van. amelyet az embereknél áramlatnak hívunk.oroszlánok álmát. Az állatok éppúgy szenvednek. Ez természetesen érvényes az elme fejlődésére is: minél több információt képes kezelni. ha gazdájuk egyedül hagyja őket. lehetőség. Így az éhes oroszlán csak azt fogja fel környezetéből. Nincs okunk azt hinni. ugyanakkor tudatában van egymással ütköző vágyainak is. A faj szintjén a központi idegrendszernek a biológiai evolúció folyamán történő kifejlődése az egyik ok. mint mi. hogy kielégítetlen ambícióktól szenved vagy nyomasztja a felelősség. míg egy jóllakott oroszlán teljességgel a nap melegére koncentrál. akkor viszonylag könnyebb elérni a harmóniát. melyeket úgy neveltek. hogy az irigységet kelt a differenciáltabb kultúrából érkező látogatóban. Ez az egyszerű rendszerek rendje – azért rend. feladat. hogy a primitív népek. A technikailag kevésbé fejlett kultúrákban élő emberek belső harmóniája behatárolt választási lehetőségeiknek és adott képességeiknek köszönhető. Elméje nem mérlegel pillanatnyilag elérhetetlen lehetőségeket. hit rendszerek. Nincs már egyetlen helyes viselkedés mód. és minden szerep más képességeket kíván meg. Azok a kutyák. de azon az áron. aki megosztja tudását és érdeklődését összes többi társával. akkor megadatik neki a választás kétes áldása. Ők is érzik az éhség. azt. egymással összeegyeztethetetlen cselekvési lehetőségek kel. hogy mindig többet akarunk annál. hogy a gyerekek mindig boldogok. Minél összetettebb egy rendszer. mint mi. A korábbi egyértelműséget. Egy gyerek azonban ritkán boldogtalan anélkül. amiért az elme tartalma egyre differenciáltabbá válik. ha a biológiai alapon beléjük kódolt célokat nem tudják elérni. Érthető hát. Kegyetlen vagy nemtörődöm szülők. Amikor túl sok a követelmény. az áramlat átélésének nagyobb az esélye. és úgy érezzük. ha az ember egyszerre egynél több célt tart szem előtt. amit a gyerekek csak nehezen sajátítanak el. és a kudarc lehetősége sem zavarja. hogy hiába olyan harmonikus az egyszerűbb tudat. Ez azonban törékeny harmónia: ahogy a komplexitás lépésről lépésre nő. szegénység és betegség. az itt és a most osztatlan átélése az évek múlásával egyre nehezebben visszahozható. amelyet doktor Faustus kötött Mefisztóval: a jó doktor tudásra és hatalomra tett szert. teljes átéléssel és elszántsággal. úgy növekszik vele együtt az entrópia lehetősége is. A "boldog vadember" mítosza azon a megfigyelésen alapul. A mítosz azonban csak az igazság egyik feléről számol be: amikor a "vadember" éhes vagy fáj valamije. Az állatok képességei mindig összhangban vannak a konkrét követelmények kel. hogyan lehet az áramlat természetes része az életnek. elhomályosítja az egymással feleselő értékek. többet érhetünk el. a kultúra – a nyelvek. hogy jó oka ne lenne rá. mint Tolsztoj Ivan Iljicse. mint amit valóban el tudunk érni. a pap és a katona most már mind különbözőképpen látják a világot. a választási lehetőségek világosak. Mikor az elmét már nem kizárólag a reflexek és az ösztönök uralják. Mielőtt Én-tudata kifejlődne. mivel elméjük – ösztönös módon – csak arról tartalmaz információt. Több tényezőjét is elkülöníthetjük annak. hogy lássuk. hogy képes legyen zavart és kétségbeesést érezni még azután is. minden gyerek spontán módon cselekszik. a többi élőlény nem eléggé fejlett ahhoz. Az unalom olyasmi. Ez csak akkor jöhet létre. de ez az életkor növekedésével egyre inkább megváltozik. Ha az emberi történelem szintjét tekintjük. ami a gazella felderítéséhez kell. valószínűleg igaz. Megszabadulván a külső okokból bekövetkező konfliktusoktól. akkor unatkozni. válaszul a mesterségesen beszűkített lehetőségekre. harmóniában vannak önmagukkal. Nem kell messzi tájakat bejárnunk ahhoz. hogy a kevésbé fejlett kultúrákban. választási lehetőségek és magatartások kakofóniája. Ahogy a társadalmi rendszerek az elszórt törzsektől elérkeznek a zsúfolt nagyvárosokig. A vágyak egyszerűek. hogy a tudat miért válik egyre komplexebbé. ami lehetővé tette a spontán áramlatot. Az egyéni élet tartama alatt is minden ember egyre növekvő mértékben ki van téve annak. ha nem fenyegeti őket semmi. a mi problémáink megoldására mégsem nyújthatnak modellt. az alternatív célok és cselekvési lehetőségek száma és összetettsége elhanyagolható. és annak köszönhető. és ő valószínűleg gyakrabban kerül ilyen helyzetbe. mint amennyi valóban lehetséges. Ha csak néhány lehetőséget tudunk elképzelni. hogy szembe kell néznie egymásnak ellentmondó célokkal. szenvednek. hogy az ember barátai legyenek. mikor túl kevés. A gyerekek előtt általában kevés és még koherens választási lehetőség áll. kellemes alternatívákat sem képzel maga elé. mert nincs. semmivel sem boldogabb nálunk. hiedelmek. ami lehetne. hogy a lelkéből eltűnt a harmónia. melyet maga a rendszer gerjeszt. Hogy ezt az evolúciós analógiát tovább kövessük és a biológiai evolúcióról a társadalmira is kiterjesszük. A farmer és a molnár. 107 . olyan derűsnek látszanak. az élet elkerülhetetlen balesetei mind szenvedést okozhatnak. ahol a társadalmi szerepek.

amely az ő szóhasználatukban olyan célirányos cselekedeteket jelent. önmagukban hordozzák értékeiket. A nem autentikus tervekben a választás annak alapján történik. melyek formát és értelmet adnak az egyén életének. akárcsak egy játék. amit tesz. soha nem kérdőjelezte meg. Nem minden életterv egyformán produktív. cinikussá. hogy milyen embertelen cselekedeteket követ el. hogy egymillió dollárja legyen. mely dolgok teszik az életet élvezhetővé. a tudatban megjelenik a harmónia. aki E. Számára az élet értelme az volt. hogy mindaz. normális időkben egy Adolf Eichmannhoz hasonló ember a társadalom megbecsült tagja. mely célok hozzásegítették a méltósághoz és az önbecsüléshez. hogy ha nem tesz feljelentést. melyeket mások könnyen őrült vagy romboló hatású ideának tarthatnak. hogy kifizesse a drága kórházi számlákat. Itt nincs igazi alternatíva. Néhány nappal később biciklizés közben elütötte egy szabálytalanul közlekedő autó. hogy szívvel-lélekkel elkötelezze magát tettei mellett. amíg a személy érzéseit és hitét fejezi ki.ÉLETTERVEK ÉS AZ ÉLET ÉRTELME Ha nem akarjuk elfogadni a genetikailag vagy társadalmilag belénk programozott célokat. amely számtalan perifériára szorult ember életét – függetlenül bőre színétől – teheti rendbe. Mivel az élet értelmét személyesen felfedezni akaró emberek egyéni küzdelmeinek termékei. Olyan élettervet teremtett belőle. amíg a társadalmi rendszer egészséges és józan. Gyakran új és szokatlan dolgokról van szó. amelyek egész életében végigkísérik. hogy közelebb került-e a céljához vagy sem – mindenesetre mindig tudja. hogy mi maga a döntés. addig a tudata harmonikusan működött. és azt mondta. A pszichológusok ezzel szemben inkább a helyénvaló törekvés (pro priate strivings) vagy az életterv (life theme) kifejezést használják. mit kell tennie. ahogy összeállította a vonatok pontosan illeszkedő menetrendjét. Az első esetben az egyén maga írja cselekedetei forgatókönyvét személyes tapasztalatai és választási lehetőségei alapján. de csodálták és szerették Amerikát és az országot megtestesítő hatóságokat. amint beteges lelkű és gátlástalan emberek ragadják magukhoz a hatalmat.-t és szüleit. akik bele egyeztek az alkuba. hogy az egyes célok visszavezethetők egy olyan végső célra. Az egzisztencialista filozófusok különbséget tesznek autentikus és nem autentikus tervek között. akkor fedezi az összes kiadást és vesz egy új biciklit is. Amikor valakinek a pszichikai energiája egybeolvad élet tervével. Lényegében teljesen új. A legerőteljesebb élettervek gyakran újra felfedezett és egyénileg választott ősrégi emberi célokon alapulnak. az helyes-e vagy sem. mert összetartja őket a közös cél. és racionális érveken alapuló személyes döntést hoz. de élettervének sebezhetősége azonnal nyilvánvalóvá lesz. Az autentikus tervek általában belsőleg motiváltak. akkor minden esemény vagy egy lépéssel közelebb viszi a célhoz vagy távolabb attól. Hasonló megkülönböztetés áll fenn egyfelől a saját élettervek. hogy mit érez valaki kötelezőnek csak azért. Ugyanúgy az az ember. ehelyett E. aki a rák ellenszerét akarja minden másnál jobban meg találni. a börtönben olvasmányai hatására másfajta célokat fedezett fel. komoly sérüléseket szenvedett és a bicikli is összetörött. amely nemcsak saját életének adott értelmet. Szülei csak néhány szót beszéltek angolul. Amíg parancsokat követhetett. hétéves lett. már tudják. és elnevezték "tervnek". Másik biciklire nem telt. korábban már elért emberi teljesítmények darabjaiból összeállított identitást teremtett a maga számára.-t kórházba vitte. akiben tudatosul a szabad választás lehetősége. Amikor E. mint Heidegger. és alig tudtak írni-olvasni. nek – ugyancsak jó példát szolgáltat arra. akinek korai évei a nyomornegyedekben élő fiatalok megszokott forgatókönyvét követték – utcai verekedés és drogkereskedelem –. társadalmi legitimációjuk általában igen csekély. Ez az esemény okozhatott volna olyan sérüléseket is E-nek. Sikerült meggyőznie E. és E. a század elején nőtt fel egy szegény bevándorló család fiaként. Az életterv meghatározza. A náci Adolf Eichmann számára – aki emberek tízezreit küldte hideg fejjel a gázkamrába – a bürokrácia szabályai szentek voltak. Az élettervek mindkét típusa segít értelmet adni az életnek. Ha valaki minden energiáját abba fekteti. melyet mások írtak meg. és azt is. Úgy tűnik. apjának kölcsönt kellett felvennie. Az első az olyan ember élettervét jellemzi. Békés. melynek szabályait és lépéseit be kell tartanunk ahhoz. hogyan állíthat össze valaki saját élettervet régi célok alapján. másfelől pedig az elfogadott élettervek között. Nem számít. akkor a harmóniát észérvek és a szabad választás segítségével kell megteremtenünk. Ezek a fogalmak mindegyik esetben azt fejezik ki. mely az egyén minden cselekedetének jelentőséget ad. Megrémítette őket New York lüktető nagyvárosi életmódja. Ekkor a mintaállampolgárból bűnrészes lesz anélkül. A világos visszacsatolás meg fogja könnyíteni számára. A kocsit egy gazdag orvos vezette. és hogy az embereket a lehető legkisebb költséggel szállítsák. a második esetben pedig egyszerűen felvesz egy előre meghatározott szerepet egy olyan forgatókönyvből. hogy egy erős. Az elfogadott életterv nagyon jól működik egészen addig. ellenkező esetben eltorzult célok csapdájába csalhatja az egyént. Sajnálatos módon az orvos soha többé nem jelentkezett. Sartre és Merleau-Ponty. különös tanulságokat vont le az eseményből. szülei megtakarított pénzükből vettek neki egy biciklit születésnapjára. hogy céljait megváltoztatná vagy akár tudatában lenne annak. hanem sok más embernek is segített élményeikben csökkenteni az entrópiát. A baleset után hosszú éveken keresztül E. semmi más nem számított. általában tudni fogja. mindenben csak a saját hasznát kereső emberré nyomorítva őt. és biztosította. hogy a szükséges mennyiségű vagon mindig és mindenhol rendelkezésre álljon. hogy amit tesz. aminek következtében E. de mindkettőnek megvannak a hátulütői. hogy áramlatba kerüljünk. még mielőtt betöltené a harmincat. hogy a modern embernek szembe kell néznie ezzel. de jelentéssel. A saját élettervek más okok miatt törékenyek. Olyan filozófusok. Malcolm X. Minden valószínűség szerint áramlatélményben volt része. E. A stricik és zsebtolvajok szokásos ügyeskedései helyett olyan összetett célt tűzött ki maga elé. és szülei is 108 . Kutatásaink egyik interjúalanya – nevezzük a továbbiakban E. mert mindenki más ezt csinálja. a nem autentikus tervek választását külső erők motiválják. jól szervezett intézmény része legyen. Az életben jelentéssel ruház fel minden eseményt – nem feltétlenül pozitív értelművel. gondolatai és tettei értékesek maradnak számára. Még ha minden pénzét elveszíti is. értelemmel bír.

E. hanem a feladat kiterjed más emberekre. kedves emlékeket idéznek fel benne. hogy miként kovácsolódik össze egy ember életterve. Első helyen kell megemlíteni. hanem minden szegény. Életének minden cselekedete egyetlen nagyjátszma része volt. hogy hogyan reagálnak az eseményekre és milyen jelentést tulajdonítanak a szenvedésnek. Így hát a következő kérdés az. Ezt az ok-okozati összefüggést viszonylag könnyű követni. Nem töltötte azonban még be a tíz évet. ami egy traumatikus esemény következményeit az életnek értelmet adó feladattá fordítja. hogy az emberiség egyszer megszabaduljon ettől az átoktól. hogy a tapasztalatok látszólagos káoszában felfedez-e valaki egy harmonikus élettémát. elhanyagoltságra vagy rossz bánásmódra – adott reakció. és az ilyen sorsot csak úgy lehet elkerülni. akivel Chicagói Egyetemen dolgozó kutatócsoportunk készített interjút. akkor a konstruktív jellegű válasz a "normális". a külső esemény soha nem határozza meg az életterv tartalmát. és munkájában elért eredményei jelentősen hozzájárultak ahhoz. Végül pedig egy komplex. hogy saját élete jobb legyen. Nehezebb – és érdekesebb – feladat magyarázatot találni arra. Egy erőszakos. dolgozott ki magának. fokozatosan rájött. Amikor a benne foglalt alapelveket összevetette saját életével. bölcs államférfivá vagy tudóssá váljon. Úgy döntött. vagy körülbástyázhatta volna magát áthatolhatatlan cinizmussal. Freud óta foglalkoztatja a pszichológusokat az. akit erőszakos apja rendszeresen bántalmaz. Ha azonban abból indulunk ki. Valószínűleg magyarázatok mindegyike igaz. aki olyan mély hatást gyakorolt a modern európai gondolkodásra. és olyan szabályok és célok fogták őket össze. Az emberarcú szocializmust hirdető filozófus. karrierje csúcsán pedig éveken keresztül dolgozott az elnöki kabinetben az állampolgári jogok védelmén és a törvény hozásban. ami bizonyos embereket képessé tesz arra. hogy az ember meg gazdagszik. hogy családja szegénysége és elidegenedése nem az ő bűne. Ebben az esetben is egy személyes tragédia változott át meg oldandó feladattá. hogy mások ne essenek olyan könnyen igazságtalanság áldozatául. hanem azért is. és élvezettel nézett szembe az útjába kerülő feladatokkal. mint saját személyes ellenségére. néha az egész emberiségre is. ő azonban kezdett úgy gondolni a betegségre. Felvették a jogi karra. az ő szüleihez hasonló helyzetben lévő bevándorló esetében is. kora gyermek korának évei napsugaras. amikor éppen a szenvedés sarkall arra valakit. hogy problémájának gyökere az emberi természetben rejlik. a szegénység és tehetetlenség megteszi a magáét. E. mint ő. hogy ügyvéd lesz. melyet még kamaszkorában választott. hogy a szenvedések milyen értelmezése vezet negentropikus élettervekhez? Ha a gyerek. arra a következtetésre jut. el kellett olvasnia az iskolában az Egyesült Államok alkotmányát és az állampolgári jogokat. hogy az életnek van értelme. mint amely a kisebbségek kirekesztettségének és tehetetlenségének tulajdonítható. ha az egyén képtelen megbirkózni a nehézségekkel. sok más ember életét teszi jobbá. élete több szempontból is jellegzetes példája annak. Gottfried. hogy nincsenek tisztában a jogaikkal. hogy mi történik az ellenkező esetben. akiknek a kezében van a hatalom. aki pusztuljon csak el. tetteit és érzéseit. míg mások egy üres. csak akkor lett képes szembenézni személyes életének szerencsétlenségeivel. alkoholista apa gyerekei többféle módon is magyarázhatják szerencsétlenségüket. akkor logikus. akkor nem sokat tehet ellene. nehezen tudták felmérni az idegen emberek szándékait. ha a problémát úgy fogalmazta meg. hogy apjuk egy szörnyeteg. Célja körvonalazódván elhatározása egy pillanatra sem ingott meg. például a tehetetlenség problémáját nemcsak saját vagy szülei esetében tartotta fontosnak. mert minden ember esendő és kegyetlen. a neurotikus pedig akkor következik be. Így bármilyen megoldást talált saját problémáira. hasonló példával szolgálhat. tartalmatlan életen küzdik át magukat? Természetesen erre a kérdésre nincs egyszerű válasz. hogy az embereknek van választási lehetőségük a tekintetben. rákkutató lett. ahhoz az kell. Valójában nem maga a trauma számít. hanem sokan mások is. kudarcot vallott az életben. A kisfiú menekülhetett volna önsajnálatba és depresszióba. nemcsak azért. vagyis a rendetlenség renddé szervezésének képessége. hogy a szegénység az oka mindennek. Később maga is bíró lett. mert azt. Élete végéig az a terv vezérelte gondolatait. hogy életcélra leljenek. személyes sérelemre – szülők elvesztésére. hogy az életterv sok esetben a korai években elszenvedett fájó. Az. számtalan külső és belső tényező befolyásolja. amikor édesanyja rákos lett és nagy fájdalmak közepette meghalt. hogy potenciális kihívásként értelmezze. de csak az utolsóból nőhet ki egy olyan életterv. Mondhatják azt. annak nemcsak ő maga látta hasznát. és sok ember életébe hoz harmóniát. hogy a szenvedésre válaszul bekövetkező neurotikus reakciót tekintjük normálisnak. Antonio Gramsci. hogy le fogja győzni. számára is csak akkor nyílt meg az út a megfelelő képességek elsajátítása –jogi tanulmányai – előtt. és megesküdött. ha az ember szegény. befelé fordulóvá és búskomorrá vált. a konstruktív reakciót pedig "hárításnak" vagy "szublimálásnak". E. például púposan született egy rozoga paraszt viskóban. negentropikus életterv általában nem egyszerűen egy személyes problémára adott válasz. Mi az. inni kezdett. A szenvedés értelmezése a lényeges. beteg és nyomorult. amelyet E. melyeket ő rendelt maga fölé. Idővel orvosi diplomát szerzett. Könnyebb kételkedni abban. és az ember esendő és kegyetlen. mint az előző fejezetben már említett disszipatív struktúra. apja úgy érezte. Miközben a cél eléréséhez szükséges képességeket próbálja valaki megszerezni. Ha feltételezzük. vagy ő is csak egy ember. hogy nagy művésszé. hogy a kora gyermekkori traumák hogyan vezetnek felnőttkori pszichés zavarokhoz. nem tudja elérni az áramlatot. Hogyan tudhatná egy gyerek megváltoztatni az emberi természetet? Hogy valaki értelmet találjon a szenvedésben. az nem más. nem ismerik a játékszabályokat és nincs megfelelő képviseletük azok között. E. A megoldások felkínálásának önzetlensége tipikus a negentropikus élettervek esetében. Gottfried gyermekként nagyon közel állt édesanyjához. egy híres bíró mellett gyakornokoskodott. hanem annak az eredménye. Úgy tűnt. tizennégy-tizenöt éves lett. hogy életének értelme van. hogy egyértelműen a külső események határozzák meg a lelki történéseket. de még ilyenkor sem szükségszerű. nem pedig apja hibájának. Amikor azonban E. Úgy érezte. hogy műveletlensége és tehetetlensége miatt ilyen. Még gyerek 109 .keserűek és gyanakvóak voltak.

hogy csaknem szégyenkezve említem meg. igazságtalanul. hogy tanulhasson. hogyan lehet harmóniát teremteni a káoszból. szegény. Ez a felfogás nem különbözik attól. integritásáért széles körben tisztelt társadalomtudós mesélte. melyek segítenek elkerülni az elmében kavargó káoszt. A vasárnap reggel gyerekeknek sugárzott tévéműsorok értelmetlen és népszerűséghajhászó történetei képtelenek elérni ezt a célt. amely a miénk lehetne. hogy amikor tizenévesen elolvasta Dickenstől a Két város történetét. komplex élettervvel rendelkező ember vissza tud emlékezni egy olyan idősebb emberre vagy történelmi alakra. mondván. a végső pillanatig dolgozott: gyönyörű esszéket írt arról a csodálatos világról. hogy életét annak megértésére fogja szentelni.volt. Mindent összevetve a kezdet nem volt valami ígéretes. vagy azt remélni. A legtöbb. régi hősökről szóló történeteket és mulatságos kis családi sztorikat mesél el nekünk. Albert Einstein korai évei tele voltak csalódásokkal és szorongással – végül mégis mindannyian hasznos és fontos életet alakítottak ki a maguk számára. Bármilyen legyen is valakinek a családi háttere. mintha elektron mikroszkópot akarnánk építeni szerszámok és fizikai ismeretek nélkül. az építészet. aki egy kis szerencsével és kemény munkával kiverekszi magának. hogy szüleik felolvastak vagy meséltek volna nekik gyerekkorukban. neurotikus lányként nőtt fel. általában nem emlékeznek arra. hogy anyja minden este a legjobb ruháját adta rá és egy koporsóba fektette le aludni. szerető. Ha ezeknek az embereknek. mert szinte már feledésbe merül. Antonio kisgyerekként olyan beteges volt. ameddig eljuthattak. amit elődeink oly nehezen gyűjtöttek össze arról. hogy miért keserítik meg az emberek egymás életét. bibliai történeteket. A kultúrában sok ilyen célra fel használható tudás – jól elrendezett információ – halmozódott fel. Összehasonlításképp elmondanám. hogy az előző nemzedékek által megvalósított rendből kiemeljük és felhasználjuk azokat a mintákat. ezért örülnek annak. Mussolini börtönében halt meg. akik tudomást sem vesznek róla. akik értelmet tudtak adni az életüknek. hogy harcolhasson az ellen a társadalmi helyzet ellen. a költészet. Akkor sem állt meg. hogy hogyan kell élni. Eleanor Roosevelt magányos. és végül még azt is sikerült elérnie. Mások életét például Platón párbeszédeinek racionális rendje vagy éppen egy science fiction történet hőseinek bátor tettei változtatták meg. hogy mit tegyenek a következőkben. A stratégia abból áll. hogy reggelre úgyis halott lesz. Évekig a fejlődéspszichológia legújabb kutatási eredményeire és elméleteire támaszkodtam előadásaimban és az utána következő beszélgetésekben. a képzőművészet. A jó irodalom képes rendszerezett információt nyújtani a viselkedésről. másrészt esetleg végül majd meghaladjuk azt. amikor az apját több évre börtönbe csukták. Ezek a sikeres üzletemberek már eljutottak a ranglétrán addig. s a társadalom megszabta célokat sem fogadják el azok megkérdőjelezése nélkül. mikor már – tanárként – szerény megélhetésre tett szert. akkor az olyan egyszerű és nyilvánvaló. Mégis beszélek róla. és a család csak tengődött egyik napról a másikra. hogy ott és akkor eldöntötte. családi és magánéletük ellenben gyakran rendezetlen. hanem megtanuljuk használatukat. hogy értelmi fogyatékos. Meglehetősen elégedett voltam a 110 . hogy egyszerűen lehetetlen közvetlen kapcsolatot feltételezni a gyermekkori külső problémák és a felnőttkori belsőleg értelmetlen élet között. Sokan vannak mégis. gyakran kiemelik. Egyetlen józan ember sem akarná nemzedékről nemzedékre újra feltalálni a kereket. később az életben még mindig rengeteg lehetősége adódik arra. akik felnőttként koherens életterveket fejlesztenek ki maguknak. És ez még csak az irodalom – hol van még a zene. akit rendkívüli módon csodált és példaképének tartott. a könyvek és bizonyos modellek segítségével. a tánc. Az ilyen típusú személyiségre annyi példa van. Azok az emberek. Az élet esetlegességével szembenézni kénytelen emberek közül sokan merítenek erőt abból a tudatból. és kizárólag saját eszközeikkel próbálnak értelmet adni az életüknek. Thomas Edison beteges gyerek volt. bizalomra méltó felnőtt tündér meséket. Rendezett információt veszünk fel a tanáraink. mégis képesek voltak boldogulni. ha megszabadulnánk a gyávaságtól és a kapzsiságtól. Gyakran az jelenti az első találkozást a múltban összegyűjtött tapasztalatokból megismerhető értelmes renddel. Így például egy híres. az elektromosságot és azt a millió tárgyat és műveletet. hogy egy magunk is fel tudunk fedezni értelmes célokat. hogy merítsen a múltból. a tüzet. akik nem tűznek ki célokat maguk elé. Egy árvaházban. a filozófia és a vallás bárki számára hozzáférhető. amelyik tönkretette anyja egészségét és becstelenséggel vádolta meg apját. ahogy később kiderült. hogy egyrészt profitálhassunk a múltban felhalmozott tudásból. amelyet a szülei éltek át Európában az első világ háború után –. és a tanára azt gondolta róla. egyike a fasizmus ellen harcoló legbátrabb vezetőknek. amely új cselekvési lehetőségeket tárt fel előtte. vagy egy olyan könyvre. mintha a materiális kultúrát minden egyes nemzedék maga próbálná darabokból felépíteni. a jó zene. én miért ne tudnám?" Ma ez az ember emberbaráti cselekedeteiről ismert nyugalomba vonult bankár. Nem használni fel azt az információmennyiséget. melyek az emberi környezet részét képezik. olyan nagy hatást tett rá a Dickens által leírt társadalmi és politikai káosz – hasonlítván ahhoz a zűrzavarhoz. a vallás és a filozófia? Időnként szemináriumot tartok úgynevezett "midlife crisis" szel. Végül egyetemi professzor és parlamenti képviselő lett belőle. rideg körülmények között felnőtt fiú pedig – amikor véletlenül a kezébe került egy Horatio Alger elbeszélés egy hozzá hasonlóan szegény és magányos fiatalemberről. a képzőművészet. hogy előttük már mások is küszködtek hasonló problémákkal. amikor egy kedves. ha elgondolkodhatnak azon. a valódi vágya az életben az. Mindezek ellenére és sok más nehézséggel megbirkózva Gramsci küzdött az életben maradásért. hogy kutatásaink szerint azok az emberek. mivel úgy döntött. A sikerre való esély körülbelül akkora. a színház. hogy előbbre juthasson az életben – azt gondolta magában: "Ha ő meg tudta csinálni. van valami közös stratégiájuk. oktalan elbizakodottság. azaz a középkorúaknál bekövetkező krízissel küzdő menedzsereknek. hogy gyerekkorukban a szüleik gyakran meséltek nekik történeteket vagy olvastak fel könyvekből. a célkitűzésekről és értelmes célok köré sikeresen szervezett életekről. remek példát mutat arra.

mint például az egyház. annak olyannak kellene lennie. Számtalan ember merít erőt és nyugalmat az imádságból. Babits Mihály. Vergilius sem keresztény szent. aminek jelentése van számára. melyekkel egy középkorú ember szem be találja magát. akkor át kell alakulnia. Noha költeményét mély vallásos érzület és erkölcsi tartás hatja át. és fundamentalista keresztények. A: Isteni színjáték. hogy meneküljön tőlük. ugyanúgy. hogy "Az emberélet útjának felén egy nagy. Tom Wolfe Hiúságok máglyája10 c. Dante. Dante más szempontból is fontos modellként szolgálhat. hogy esetleg időpazarlásnak tartják ezzel foglalkozni. amelyet megteremtett. Előadásomat Dante Isteni színjátékának rövid összefoglalásával fogom kezdeni. hogyan lehetne gazdagabbá tenni az elkövetkező éveket. hogy kinyújtjuk a kezünket a szenvedők felé.és eszközrendszerek keletkeznek. püspökökkel és papokkal. és Dante végső kétségbe esésében isteni segítségért fohászkodik. sor 10 Fordította Fencsik Flóra.találkozók sikerével. és mindazok még szörnyűbb sorsának. miközben a sötét erdőben bolyong. beilleszkedve egy olyan világi rendszerbe. Imájára egy jelenés a válasz: Vergilius. az a vallásos életterv. hogy mereven ragaszkodnak valamely hithez a kinövéseivel együtt. és tanúi lesznek mindazok szenvedésének. Dante felismerte. hogy áramlathoz vezessen. hogy egy ilyen hit ne olyan dolgokon alapulna – legalábbis bizonyos mértékig -. a kéjvágyat és a mohóságot testesítve meg. Magvető 111 . Attól féltem. korrupt tisztviselők és elvtelen politikusok manipulációiról. amely kivezet az erdőből. Vergilius megpróbál bátorságot önteni Dantéba: jó hír. egy hiúz és egy nőstényfarkas – többek között a hatalomvágyat. Ugyanakkor Dante pokla zsúfolva van pápákkal. amely pszichikai energiánkat értelmes célok felé irányítja. mindegyikük örök kárhozatra ítélve. megtartani azt. akik sosem választottak célt maguknak. a többit pedig elvetni. Ha egy új hit ragadná meg a fantáziánkat. és már fenik rá a fogukat. melyeket ismerünk. mégis vannak példák az ellenkezőjére is. mivel az igaz utat nem lelém. Más szavakkal. mint egy mai bestsellerben. 196. hogy valaki értelmet találjon egy hiedelemrendszerben. és a résztvevők is úgy érezték. 1991. Mások pedig annyira ki vannak éhezve a rend akármilyen formájára. Így ahhoz. Sokan képtelenek elkülöníteni a régi hittételeket az idővel bekövetkező torzulásoktól és értéktelenségektől. amelyeket a tudomány már felfedezett az emberiséggel és a világegyetemmel kapcsolatosan. Nehéz elképzelni. hogy minden spirituális renden alapuló struktúra. Dante végzete a hatalom. óhatatlanul az entrópia jeleit kezdi mutatni. ugyanakkor ha a tudomány valóban segíteni akar. és oly módon szabályozza életünket. Vannak olyan sikeres üzletemberek. regényében a főhősé. minden olvasó számára azonnal világos. 9 Dante. hogy majd az egész világon uralkodóvá válik. sokuk számára egy egyéni je1entéssel fel ruházott hitrendszer nyújtja az áramlat eléréséhez szükséges célokat és szabályokat. melyekben reménykedünk és melyektől félünk. hogy Dante kereszténysége nem elfogadott. hanem felfedezett hit. ének. melyek a valóság egymástól elszigetelt jelenségeit vizsgálják és írják le. az megragadó és sok tekintetben máig érvényes leírása azoknak a nehézségeknek. Még ma is találkozunk olyan emberekkel. Dante. de szerencsére aggodalmam alaptalan volt. Az anyag felépítésével és tartalmával kapcsolatosan azonban elégedettségem sosem volt teljes. Magyar Helikon. akiknek élete a múlt nagy vallásainak spirituális gondolataira épülő belső rendet tükrözi. muzulmánok vagy kommunisták lesznek. érzünk. kipróbálok valami szokatlant. Noha naponta értesülünk tisztességtelen tőzsdések ügyleteiről. A specializálódott tudományágak mellett. és mivel a hibákat képtelenek elfogadni. Egy olyan hitrendszer lenne. 5. mások még mindig a kommunizmusban látják az ember életét fenyegető káosz problémájának megoldását. Még első vezetője. és bíznak benne. In Dante Alighieri összes művei. hogy a következő században új cél. hogy ezek a hajszolt üzletemberek hogy fogadják ezt a több száz éves példabeszédet. Így lassan áthaladnak a pokol összes bugyrán. Van-e arra valamilyen lehetőség. Némi szorongással vártam. sajnos azonban az út a poklon keresztül vezet. Világos azonban az is. és segítenek értelmet adni gyerekeink életének? Vannak. amely képes racionális magyarázatot adni mind azokra a dolgokra. hogy utána sokkal könnyebb volt átgondolni őket és beszélni róluk. Végül is ez a hatszáz évvel ezelőtt írt mű – a legkorábbi leírás a ma középkorúak válságaként ismert jelenségről és annak megoldásáról."9 Ami utána történik. hogy milyen jó ötlet volt Dantéval indítani a beszélgetést. velük együtt visszautasítják az igazat is. annak elemeit először össze kell hasonlítania saját konkrét tapasztalataival.5. Ford. az állatok azonban egyre közelebb kerülnek hozzá. a középkorú New York-i tőzsdeügynöké. Pillanatnyilag egyik megoldás sem látszik valószínűnek. aki több mint ezer évvel Dante születése előtt már halott volt. felmászik egy dombra. hogy tanítómesterének tekintette. hogy a keresztény hit fogja – visszanyerve régi dicsőségét – betölteni ezt a szerepet. hogy három bősz vadállat leselkedik rá. akik bíznak abban. Ilyen alap nélkül a tudatunkat továbbra is megosztaná a hit és a tudás. hogy van olyan út. Sosem volt még ilyen komoly és nyílt beszélgetésünk a középkorúakat fenyegető csapdákról és arról. hogy tanultak valami hasznosat. a szex és a pénz utáni vágy. mert hisznek abban. mint az Isteni színjáték megbeszélése kapcsán. Dante azzal kezdi ezt a végtelenül gazdag és hosszú költeményt. akiknek célja az életben az entrópia növelése volt – ezek az úgynevezett "bűnösök". ám akinek magasztos és bölcs verseit Dante annyira csodálta. sötétlő erdőbe jutottam. hogy a népesség nagy részén nem segítenek a hagyományos vallások és hitrendszerek. a kereszténység legjobb gondolatait ötvözi a görög filozófia és az Európáig eljutó muzulmán bölcsesség legértékesebb részeivel. A három állat egy oroszlán. a költő szelleme. hogy az értelmes életnek szükségszerű része az. hanem pogány költő.51. A történet oly világosan a kulcskérdések köré szerveződik. Később több résztvevő is mondta nekem négyszemközt. felfedezi. 1. 1-3. Végül úgy döntöttem. akik szabad idejüket kórházakban töltik haldoklók mellett virrasztva.

Az "evolúciós hit" egyik velejárója azonban éppen az lehetne. könyv. akkor könnyebb lesz oda irányítani az energiánkat. első kötete 1988-ban jelent meg. Az agykéreg működése következtében kialakult a tudat. de lehet. mellyel környezetét építeni vagy rombolni képes. például egy zuhanó tárgy sebességét a súlyától és a tömegétől. a technikát és az emberiség eddig példa nélkül álló hatalmát. Az egyik lehetőség erre az evolúció fogalmának felhasználása. hogy az emberi faj különbözik a lét összes többi formájától. még nem biztos. és azt. Ha jobban megértjük. Ahogy az egyén céljai összeolvadnak az egyetemes áramlattal. ha mi nem akarjuk. hogy az emberi lények különálló individuumok. melynek az első kötete 1981-ben jelent meg angolul. Ha felismerjük az emberi akarat határait és elfogadjuk. Viszonylag későn kezdtek el a pszichológusok és a szociológusok a boldogsággal érdemben foglalkozni. Az elmúlt századok mindennapi életéről érdekes és hiteles beszámolók találhatók a Philippe Aries és Georges Duby szerkesztette sorozatban. A következő évtizedek és évszázadok feladata lesz. EREDETI TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR KIADÁS ELÉ 7 112 . hogy a boldogság és a boldogtalanság függetlenek egymástól. nevezetesen az. Ez ellen a forgatókönyv ellen egyetlen ellenvetés merülhet föl. Az elmúlt néhány ezer évben – az evolúcióban csak egy töredék pillanat – az emberiség hihetetlen eredményeket ért el a tudat differenciálódásában. Dr. és ez a folyamat a kifinomult emberi idegrendszer kialakulásával érte el csúcspontját. hogyan egyesüljünk a körülöttünk levő más létformákkal anélkül. Ez a differenciálódás az. ami fontos számunkra – Honnan jöttünk? Hová megyünk? Milyen erők alakítják az é1etünket? Mi a jó és mi a rossz? Hogyan kapcsolódunk egymáshoz és a világegyetemhez? Milyen következményekkel járnak tetteink? – szisztematikusan megtárgyalható az evolúció ismert rendszerének keretén belül is. a kultúra kifejeződési formáit – mindazon elemeket. ami lehetne. hanem integrálódásból is. mint a légkör. ami lehetne. a második kötet előkészületben. amit a jövőben akarunk tudni róla. ahová kell. amely létrehozta a tudományt. 9. hogy a tudomány általában. ami van. A komplexitás azonban nemcsak differenciálódásból áll. Egy másik kiváló sorozat ugyan erről a témáról a The Structures of Everyday Life Fernand Braudel tollából. hogy nem boldogtalan is egyben. a The Psychology of Happinesst 1987-ben adták ki. de egyre inkább behozzák lemaradásukat ezen a fontos területen. From Pagan Rome to Byzantium címmel. könyv és 9. hanem együtt működni vele. hogy nem fog folytatódni. Itt adták ki 1987-ben az első kötetet Paul Veyne szerkesztésében. tehát. Ahogy megtanultuk különválasztani magunkat egymástól és a környezetünktől. nemrégiben jelentette meg a Databook of Happiness című könyvet. A legígéretesebb reményünk talán annak felismerése lehet. ha jobban tudjuk értékelni az ösztönös késztetéseket. közös törvények által irányított rendszer. és 10. Michael Argyle oxfordi szociálpszichológus könyvét. hogy elkülönítsük egymástól a dolgok különböző dimenzióit és az eseményeket. Arisztotelész a Nikomakhoszi etikában fejti ki legvilágosabban a boldogságról alkotott nézeteit ( 1. 1. Minden. hogy a világegyetem felett nem uralkodni kell. ami helyes és kívánatos. és hozzákapcsolni az emberiséghez és annak sorsához. Az e területen végzett kutatási eredmények és gondolatok másik gyűjteménye a Strack – Argyle – Schwartz-kötet (1990). hogy miért olyanok vagyunk. hogy az egész világegyetem egyetlen. FEJEZET 19. nem pedig azt. és az evolúció is azt tárgyalja. amilyenek. melynek figyelembevétele nélkül nem erőltethetjük rá álmainkat és vágyainkat a természetre. a szociális kontrollt. ha valaki boldog. az élet is értelmet nyer. A .ki kell dolgozni egy integrált értelmezést mindarról. hogy energiát szenteljünk neki. Feltaláltuk az absztrakciót és az elemzést – azt a képességet. a rotterdami Erasmus Egyetemen. melyek hozzájárulnak a tudat formálásához -. A hitet és a hiedelmeket azonban nem korlátozza a jelen: azzal foglalkoznak. JEGYZETEK A könyv fejezetein belül az egyes oldalakhoz tartozó jegyzeteket a sor elején álló oldalszámok vezetik he. Az evolúciós felfogás mindemellett kijelöl egy olyan célt is. Az evolúció jövője a mi kezünkben van. Semmi kétség afelől. Ruut Veenhoven Hollandiában. akkor a száműzött vándor megkönnyebbülésével érkezünk haza.. hogy elvesztenénk saját nehezen megszerzett individualitásunkat. könyve (1969) amely kiemeli. hogy jobban összeegyezteti egymással azt. amely méltó arra. amit tudunk. Boldogság.. Rájöttünk. ami van. amely a világ 32 országában 1911 és 1975 között végzett 245 felmérés eredményét összegzi (Veenhoven 1984). amely most már éppúgy beburkolja a földet. most meg kell tanulnunk. A komplexitás növekedésének valósága egyaránt "van" és "lehetne" állapot: egyszer már létrejött – a földi létfeltételeket tekintve ennek így kellett történnie –. és még inkább annak keretében. Kanadában a torontói Arkhimédész Alapítvány szintén cé1ul tűzte ki. hogy a több milliárd éves földi élettevékenység idején egyre fejlettebb életformák tűntek fel. Anyagi javak. Az egyik legelső és még mindig nagy hatású munka e témában Norman Bradburn The Structure of Psychological WellBeing c. hogy kiműveljük elménknek ezt az alulfejlett komponensét. fejezet). melynek címe A History of Private Life. Felismertük. hogy nyomon követi az emberi boldogsággal és jólléttel kapcsolatos kutatásokat.

gyorsabban. 190 113 .ELŐSZÓ 17 1 AZ ÚJRA MEGTALÁLT BOLDOGSÁG 19 Bevezetés 19 Áttekintés 24 Az elégedetlenség gyökerei 28 A kultúra pajzsai 32 Fedezzük fel újra élményeinket! 39 A felszabadulás útja 44 2 A TUDAT ANATÓMIÁJA 49 A tudat határai 56 A figyelem mint pszichikai energia 59 Színre lép az Én 63 Rendetlenség a tudatban: lelki entrópia 66 A tudat rendje: az áramlat 70 Komplexitás és az Én fejlődése 72 3 AZ ÖRÖM ÉS AZ ÉLET MINŐSÉGE 75 Örömteliség és élvezet 78 Az örömteliség elemei 82 Az autotelikus élmény 107 4 AZ ÁRAMLAT-ÉLMÉNY FELTÉTELEI 112 Áramlat-tevékenységek 113 Áramlat és kultúra 120 Az autotelikus személyiség 128 Az áramlat-emberek 136 5 A TEST AZ ÁRAMLATBAN 141 Magasabbra. erősebben 143 A mozgás örömei 148 A szex mint áramlat 149 A test feletti végső uralom: a jóga és a harcművészetek 153 Áramlat az érzékszerveken keresztül: a látás öröme 157 A zene áramlata 159 Az ízlelés örömei 165 6 A GONDOLAT ÁRAMLATA 170 A tudomány anyja 174 Az elme játékainak szabályai 179 A szavak játéka 185 Barátkozzunk Klióval!.

A tudomány gyönyöre 192 A bölcsesség szeretete 198 Amatőrök és hivatásosok 200 Az élethosszig tartó tanulás kihívása 202 7 A MUNKA MINT ÁRAMLAT 204 Autotelikus munkások 205 Autotelikus foglalkozások 215 A munka paradoxona 222 A szabadidő elvesztegetése 228 8 AZ EGYEDÜLLÉTNEK ÉS MÁSOK TÁRSASÁGÁNAK ÉLVEZETE 230 Az egyedüllét és a másokkal való együttlét közti konfliktus 231 A magány fájdalma 235 A magány megszelídítése 242 Az áramlat és a család 245 A baráti társaság élvezete 258 A tágabb közösség 264 9 A KÁOSZ KIJÁTSZÁSA 267 A tragédiák átalakítása 268 Hogyan birkózzunk meg a stresszel? 275 A disszipatív struktúrák hatalma 279 Az autotelikus Én: összefoglalás 288 10 HOGYAN ADJUNK ÉRTELMET ÉLETÜNKNEK? 295 Mit jelent az. hogy értelem 297 A legfontosabb a célkitűzés 300 Az elszántság szerepe 307 A harmónia visszaszerzése 313 Élettervek és az élet értelme 316 JEGYZETEK 331 IRODALOM 375 114 .