rof Dr.

Slamet Muljana

NT

:Penpnlar:,'Dr~ Asvi Wamum, ,Ad_ PenVllll'll1tinr' MalBmmadA nI .:, l~P~t",Afll _fl': ~;J!"'I"'DUI

- m II, Si·.~·' ''[Ji........ '''''-i"'''"'0'' c.... ' 111-- ~ .
r
L :.. -~ I ~l~' .

I

I

".'

_

",:~,

_. _.

~

j

- ~f

~:_I

_'

}_I

IG:aml.bar 'sam~ill,dio,'ah,dan : ... ~,·~~,.n ARlwnaWt'..!I": -' c.._OJOfiClJ''' U :y__'_ '.,_, _ ,._.. .'. . r......_~:L Sh.1IiiIa ~~r,r""'y, _w. M~·~·:c:'j't..,~ _
... I ' .. ' '_. _

~iu.:G1;~O'~·";"

'p' ; .

!I'

'On;:

',ii-

"-"-"'II'DI

....0"

~{I~"_I1~~

If!Ii... j~fti.'nJlji'H',Ii',,.

..... ~~l~

,e_ ...._ . ~:[.N

_l~~
'IU-

,PeD.ef.bit,

,uas y.,aIcada
T~l~-,t'_ .. .I !!W_\l1
1

Salakan, 'Bam :N'o. :1: Sewl'DD 'laRbJj( Il, ,Par.:-angbitis, I(m., ,t,,4 Yo" _ ta,:' ,'·'.uta
j;: ~,'U:£I •.. ~:"::"!A!):' ,
II!
-",I

'~~I~-

,_,"

~.'I

.I1~

,E:;w.~:02741) ,417/62, (
,ii3b'ft"'ihQ(~I,. ~"='a • .& .. 1L;

~'A~.~~1'110·: ".,1"1
II 1_

r

Ii:!liilil;o~~,A~1:IiItii.

!I!i,~aIU;~LillllC"'II[.

'iMI'~

'iid'-_
I

'Ceitakan I: MaNt ,2005
,"""'_ih!ir;, 1'''''''''''''''''1 '0',.. '0'·""",,,,,,,;,,,",-, ~. ~!MlIQII:1 ~_- -,_:_·_·MV;III:I- ~
._~I

'Ct!tabn 1m' A:·'·p··r.D '2DD6 ~,._I. _:_._._' Ce;tllca:n 'IV: Maret 2Oal' Celakan, V: Juni :2OQ!1
... ~J
~1_· .': __ :_i~'

,_,,_2

__ ,

I'~'_

~_~"~:

'P..lBi""".... ka'n-: .'~__ 1,-: I'~ILI,[IL" 'bu:~.ijj:'" "'" ,J~~,I~1.a_~, . ", d-.:!:Iiilii"li d' 'II\i:!!;hri: ii!l.~
A,: UhII,1I

"I~~ I~' ,. _ _ :~,-:; ,.""-,, :>0:., se-' ',',:',",":' '-1: Sa:klJutn- .•~"-ift"l'ii N'. , '-I':"~W~n. "-itWJt :Para'o_gtritis, ,I<m~,4;,4, Yogabllta, ,I ?U~ IPAl TI~t,.J1~"i!i!I~1~}~"U:'~,~I.J elf I,'~ 11.'['1# £1 ')"0-" _ :a' Ip',,., iO"Ii\'~'A):' J ~',___:
...

r

,I. ~ ,LA.~
._ ,~.

_ '~.I:t-']""S~: fte~']~ifi_i·,'iL-!-""'a-""'I!,,
,_taUI _ _

.

_

llliJ.'l"

Ban'

.

.

_

,:.I

.

,I

11t..:,., ide... ' ' )-1 :: eme;Uii1U!OSBt~nelti 'm81
~~,..I,

liAi'Y"1:AII\ 4"" ~;2' ]-1 . 'Il.._ ~ P'i:a~~:: {.,'U.j' :'-:.i"j u~

'~'A~'"

c·.

Copy rig hted m ateri a I

,L",'

'O'M'"
.... •

~-"r.-',1.1- ,,'

'.

,-

U--' , '
.' -.

I',

IS' '" "
• J" , ••• ~.. "

, 1'_,

1

,PeapIdar :Redabi N, 'V :Kata, :PetIpIdar .. :ix, 'PeapIdar 01, xiii '&afterl [I'si, GI, ~lXi'U
¥

x~riiyrig hted

m ateri al

-- Ar]ra Damar/J,aka. Dilah. GI 86
,...Raiden
--

1

.. ~:._.~_-, --

-

.. P···'a··'~"l../il~'''''''"'''!"'''3I-pl:~ti-·-·' ".'_,.UII,I:·~Jl:(g··llt.~J - - , 1,-- - - -- -- .' --

J-'II'~,1. _ 'bun/-"": I•.. :,··;··p,,'a;IT'i~~,~~iI:...~:D'-·.WjW~M-~,~~,~ m:'_ '-'".', [' ~'It:,UUJUI,UI~_) J-':i-~"I;n'I" ;~I,O~I
-,' -'~.

,_ Raden KBsen/',Adipatl'TefUlllB, GI 941, - Raden 'RalmtBt/"Sunan .N'~m~"I: 9~5, ~U'llJ!l'!l'l ,_:S:una_n'Kamf' la ,damrsititln: ---'tLn-~II'lJ.i'~~",I,8,ti,~0I98~ ]' ------- Sunan '_:'\.-, :_ _~ _ ~ d,m:Sumla ~,in, lO3, 'GI, Fum IQmtpa, 01105 . ICeJtabhumi. ldan. Giriadrawardhana ,Gll07' Raden Trenggaoa, 'N 100 _, A,.dipa·ti. Unnsl ,01 1.13 rva ,1,1....,.,. '''J ..".'.', A' rII!!Jo..j~""." Tp;i:!3i ,~ 1"1"8~' ~ -, ·Sunan. Ganong'lallti, .. '}'22
: !II
l~

I.
-.'"

'

..

'--

'

Ai

iiii'

.

'

'B':,·.S:lb·--~·' .iii.,
.-. ,." ~"I

,

'N·_-.'a:pra'~ 'llmllldjl'dj'lii [&~II~L"..
I ", "liP.

.

- "'.

cU·:_· 'J!il,

'

'Wi.. '
1"""

I:.., :~~.~ .:' -,

_'
['

-..-. .
1[.

,-'.
;.

N-,'-'Iii-~'OIIi'_'''-;-r-1 , ...__ ... ~ 1'__
_"

'11'~ ... ,~'~7

[

~.,

....

N-

-egu': •.. ",,~,
. '.

_

v.··_ -, , D4~:""'jI......· ',,·,-"L.I-···:- .I.·j;'.·; ......11'1.11'1>'":.... . ~,..,':-)1 , 11-1AI,··--1·.--· .._,_.L,;;, ",.. '" : AUld ..C~_;UW.UII.1 JlY~, ~.. ,.'2"_
"1 ""

,

_I

.,I _ _~

·~a···· ,mlAU,11 ...' _ _::_I _ T~'II:""" l:ii'!Ii'I~-rI"1~· ;:'ang"'I'.,· lllIIlLUII.
c '~.'

,16,

·'·i __ ' ' .'

'<

','I~j-I !(f.C:U-U ~

liiI"Nm.·,·,·

-,

1"~ -£',;1'

r

,•

- JaJan Dagang Abad ~lSI Idan :~16 _ 144. - Persebuan Agama :1$1111l. dlari MaIab 011.46

Dab' 5,,:AlliraR .Apl_ :1&1.... 1mAsia TenmJI'.
1_'
A '11;.: ~W.l,
1.

S"~~m~'-:L ·;<1 W-'l ~ ~..
r·.: .. :

_1551 ,.

'1'1::1:

~

._. AIttah ~yafi'i01.'162,

._ ADnm :Hanafi,OI.'163 ._. Perkem- ban A~,~<:_,,:,'n"II'3 I·~.-amd'i'·I~·I' II .... n:1· £~Ilj~t=. "~U_1"~, UU.·~IU, ._ AJiran ,Islalm.:Hanafi di PoIa.u Jaw a GIl, 1701
.II

.:gat1",.:.,:-:.,.~
i ..
I ~.. ' .'

-_. ,.

'J,

',',.

~.J!WI"

~;

.. "

I,.

'_~':'_

,.1':1(, ....-, ...... ;;";00;-::-,

-I.'''--':·'I.-:Z-, C-'!t;I' 1l1li ...•..

~

..

' .... '.,--,'.:~;_Ifl---:-tg-;-··,~ ,I¥III.I.~, ,~ 1·-1,.c,,~ ,.-ml'
. .. ~ .

"0:' a,. . ···b·

i!._ 'K-'-",-: Vi , ..e;merOIV'l.aD,
t, .. ,_".

K·_-····,·" -,'. '__',' '. . ·,era,aBn

.

:Ma"

"1i.'

..

r'!iI!....

,_L~I-"~' l.·~ 1,aLpMllJUL" ... '.;J' ,_

+

-

DAflt¥'if.O'Dl··puma· _.

....11,i3~I·-I'-~".·'1 _ . l·l·.f~l
iiiiil

'N'
.r

r'~",-,'~~,_J'.-;_'_'".;)_·~·_~,I,t : ~
·"_1 ,· •.•

, . "·a.n·
·.·1.-~·

':"~.

M'" 'acJ~I''.'_ -, 'n.... .1L '--. i!!:d-~ ~UIIi., __ .. ~.
'.'

l' ,,1\':"7'

,,_-7'"

"ota:,,-, 1"1'3Ia( .. ':', .. '"'b' Ibu 'K-' - '14---:'"-.-' !l<t 'C!OI 1'9"-8 ur ..' ~
.r··.-.
1

-I,'

'J"

I ..

,'

.....

'PL)~jo:Jt_":.,:,,,,:-

C1Dyaran.

~_,'-c~':-"-'~'f:

VIACUI-.=,ang

cp"'--,' ....

'.

O".l;UP'

,\Iii ",:'"

~
I....

~n~1 L'-UiJ!'

.. ~merosotmt

Ne,pra Is.Ja:m. :Ma1a!ka GI 2081

Copy t ighted m ateri al

- ',- _,I\IU, Dr...• 1-}ii.'I!!iii'iII!' '1',;rP!; ,
b~'

_

ul'J"U,I .._, ,

D"1:1II~~"

-'-I

I,~ -~,

_ ..

'~I
,~l

_, ~ -

'Seranpn, ,dui Jawa. 01 ,214 Pelayum he Ne~ra Rempah-Rempah '01, 21,6 Hubungan d~gan Maja.pahit· I ,219' G Hubuopn. antara Demak dan Sanda. ,Ga, ,221 - PluoalaD, ,FBleteban N, 227

1-.:

,~~Ll., ,'Vld_-~~

1t'"~,I!;,~1 ·~,.I'~'I,\ .. ,'1~~ jfN1J 2.·~'11-1'-1 ...
I _'

Dab 9: Pcmb,1dim ~: la,da ,dan, Sclat Malaka - Kes,uI'ltaNU1 :~a:j~g-Malara'm, ra 263

01,

,263

- 'Orans~~.
I_I

- Pelayan_D. ~~,
;S~:'!L~lp:":lL... 'I,;i'iilI__ I
.~.J

Be·landa. 1m ·I.ndonesia. ai, ,270 Fartqis 'sell8\pi, Sasaran Ga. 216
~,
~,

,- Pe1'llbantpltlBn, A(~h, Ra,ya 'R ,279
~:.:.r~

~:IAJ;lUa
~,~'[IiIIii,

~I

["a~a

,_, ,Kemeroso:bD1,Semanp'l 'Perjuanpn Omng~l;
I.:DU
"'}L

Porm,giI '.

huieb" '-.~51-·. ~_~-,471t.·

Copyrl

material

.~

'.0""'. ,A 'I;'-T."& n, ·~··KrI,·~! Ift-.K

U'IR~'..U": '-T.'·:n,······· n"AIA,_R:,-AJ·,'····· ·'-·A MAJ~,',-,·········~'An"AiU'~IT!-' , ~.A'N·' ~n,-: ..······· nrnlJ,l : ·:·
··I.·_· -OJ

8a.b I

,Ii,

~,

. •
~'l~'[ I

j

'. .I

..

_r

·"11"'

','_'_

"_'."

I

~!d~:I-II~ ~ ·di~' ~""inl~h··. I')Prl:aDr:~1.Ma\i:~·p-..... .. ·~d.m.ul. .W'O .• ~ill'~'1L1 L!:t. T.. ~rtlfi, ,.d:,(!IjCP~Qtll__llltI . iLa bahw.. raia r-!I!EjI; "'~-"'~ _'_ . utU:I_ "N'" , d'" maan nama: A-' 'll:bise' ~. - eka .er,ra)asa -- -, - -- K"C"'-: - ta " .. ararva - - ,:-:.:DfRi'·1- .__" I __:.I,,J .. 1 ···.,-ang·'·.D"'ramaWlJaya., 0 . _._ -_.. . .. __ . -~ .. _.--.-..... N'uary:" i ~'.8 ~,I .._~ .~ rIj!Il::1i'wi,~ay~::,\a biasa disin . ~'":'"'i-I'g·'~.: gr~'' 'rlg':-lm t J~'y.'~·W·"~ird·/ N'·I nlah '·:'··":IJ'i!3~.:'~ .", ·:···-·n-· .. k Ii _.I,: W-'-C\!!Ji!!' m. a~]a:'-;" "De:"...-,mikio;" <.Ia··-;-··I'~ o8"~ '." ma·'-'·-·····..n·'-:;!y~:,a,:- 'y-:::,~,9nlg'::" ' ba ..·IJ"i::?!t:I: Wkena'!I':' >I"C' '1" lah . _' Raden. W:ijel.ya.. Dalam .Ba,l1sd Tan«h .lami dan Ser:a:t .lUl\'nda". :raja )i!i"!l!!;p""!!:IIhi"tt-" iJ·tu·-~ .., d":'··J.:~o.'b··-C··'Ui'·'" 'B:":;r"'~w"''''':''l'!iJ''''~ly~':'~'5'-'u: dah p""a' ~ bahwa"I 'n-18' ,~.. Ma·: . I",to ~, ·w· - ',",," ,_ mRl······· ._,_,, ::rrBW,i,iaY','I. '--- r·~t-[r·~-:JIr- ':":' :jarl nama ..... ··.·mJa.y--,a~Seb ........ I'~ ue outan 'L'~A' 'iLL mre B __- '_ '1f.--_',:-_- ii: 'l'WiM)aniang,;"an, d --- '", '_ 1C!!,!tii'rn,~ ~-o'~~' d~-,Bn-·P':a'n,~O:b-;-cu"h'i;"!l; rrJ 'cu... :W:I~ _,.J;, L:~.",. ~g"'A.N. ~. _.~l :J"" IS,' '~~"""'y'~1 iJ.?DUIlI" 'B·' 'Q,~lkL~. _..ma ., "p':..,..1 r,n:;' vn,~ ""- u ' nm :t.... L .... nvak ,dl'-:'l"~·'Ii,'~alL.J!llIi,'n ~~~";'"'I~O',~I; ~ ,c~b::,,·ti~i~' ..., ~N"i:g,J""'~1B·',~a~·~JI!';~y".:ttlIi ·rCtJ·~·a:: · e'¥lI1:'O';~·t UW~:1' ~,ua.D~ ~ ~~'=OM.'ky i········18'ma'W-~' ~ '.1"-' 't..,_,,.lll': ,w.ena 1oien "'I"". 'I h 'nt'l puI-~--' di 1"""'"1 anaall rakvat, N-',er di ,M ·"}',llavaJ IJlIny::a .r·-·. '.~' '0'oran ~'i3lr·.... !QI)'"' 3lp-a'h 0'"' ,L den , '- ~ l_Jb:"',iI.,~I,O Y'aina.-- -pe., ............ ,]L. m emoela.~):'"' .";_~~.llIt" M'' ' 'A/"Ul',I' Ui'' >'"~t''' D,.... .I. ,13 ;c_'I:IJIdJI1' ~1.:Jr""'" '1'AJ t'"-, -. --_,,,,,I_~' 'm' ~D.;"tah'i" p"- datahun -, e ~~u ]lA':_ 'ylJBya:mtIHIl .•_I_)~:·,Il.!to;IK;~:u.' .. I.~al,.:·_ Will.Ii:.i,_:_'_.~c::!1-;"'-1:'-2"']"L ",c.L :_:.lW\tl~."lV~llI. ...-.t...l : ..,:_ .. ::".11.0 '~'n'~~-a:12'7':t ,~E. 1_'11 '~'n:ta-~lr~r3 _ ~ ',nA,eaf~"II'!'i""I~ _ u. ·"':~J'"'I::lpa:····.··~I:it~· [Ji-y.:H1 ·I,·UI . ~·~ha-(-IC'I·!I·I·m·-C'-\Dftl;gu. 'I. lie 'I[1.111". . Tartar: ,,-.._t... ...i""" ,'1..., C l·..o<-l''''it;)·]-I . _ ;1,."." .. "1.~~-f..Jii1.Y1J'~'" ·Ti,·'-':~;o]L t~'L'I-" 1 ~,11'Vl1 , . a,r.u!,li~JJl _JtU.IUO Wm3:,,t" paua.. .......... I -.... ..... , .eo. '.alta , _ ~1111Il.,~ .·0 iti1lJ.ilUD ~u w d .;a....;,_''t ~ ...." ., • 'l'",.il '-c, :~.:t _:..'_' en_" ,'-'. -, "'a ····.,1,-:W,l'~._:_.':_:._,~. '-. ,.g" " ,_, ,::_-_,:_,8'l"-"" wIfa.·. Ra·__ I 'cW'" ,gay" _:y~« lIL"-da-' .::~:pa_~_I,,~ UiIIanl. N-'"a'I'arak.:ref.:a· m'a' mi _,,~ , ebih .., :,:' :___:pef:caya~_.arlpa.Jl,'. ·~'-':II,,;.;L RUIUD ·dJIJ~., p,·::'R.ra.ra,"f·:·..· ··t' ~ ,·d·· 'I":' 'd,~, 'latlNl ·L -,-',' 1 :_Bti1m '. ··','f ·' ::".: ,-on _ I,e '.: .1.. da~.pa, dj ", dan Kidung' Ran:gga:lAwe yang' me~yebu,t tahun Saka,125 7, karena 'pada tahun. SaD '1250atau 'tahun. Masebi 1328"menurut .NRgBra,"'· ·~Qifaaam. ",',< a'Has 'Kala Gem'£!'i' naik ,L~II~·.L"- -.o k ,iR\~~"_<_":Oi __ > " 'p"rabu 1< J"svanlag'-,ara .,1" ...... .); ,11,,-=-".::>, :: ~ '_1_" ~u.g. , abu v'o~·ra.·I·i\'ll,e~, ~'Ji'.;'·t·_··~;·[wuwIftJ 'Ci;ftgka" ~: :..l~-lyl 1I:!!aa.-"_·h-· ~ul .. r~'J'ia'~'n, ~:~m .. 'pr" -lA_,,:·_.:·, N~'I,'~L "-:~'.:." J'.u,' ..·.,a_w~• ...:1 '!!In.~ i.L~II'>··:' .: i . ,t,
I' _., •... _ .•.. '1',,'1

.1'.

s'
.'~"'I'-'."

~I

"-g,.,,,
_

_-.

·i::

1

·:.'S.
Al
:',

I

... ,~r'4'
.. " '.

19.:_;"
"r..'

AI"
I,

__

-.·

.. ,·.I

....•..

i!i';!'
.""

:'

..

'

••....

,'_

•••....•

"

"<'1',1

....

,",

..

J

..

,"

. ,',,"

~.-.~

.....

,

,',1,"

I.

...

_

-.~

1,.1

...

-,.,·,

gl:M,1
,

.

.

'_

M_'l·_-'~~'!i!!!!

-a1j'1i',~1

'~I\I"iAi ·._~~M iii: ._:,'_.__ I,. ~:: ."
~'-"'-I

~.

.'

.

'.

.

_~.:.:I~I~'

~"':;....:
,"

_"~' _ _.::.._, ~ -._..;_',....:...:_ .. ...
,_. .

~ ",_'

, ."

.'

".1

p: ..
.
.

,Qg

iI<,

•_

11

.'

'!I'

':-:-1

I. "

"

u!

;

I.

,

I

.' .,'.,
.

.. U~

iII&.

:

1-;

. ".

1

':

1,

I,

Ii' 'i:'~:;1 .. ' .Ia. '._, :.

.

:__.

._:_:.'

-'

_ .'" g
'"

"-"

.-. . ~.

I _,_':','

~.

'.I

I:~

. .'.~._~~

_

1 __

.I~

_', ,:_,g.,

'_ ,g . M!~
"

-_.

'_:_-'" __ _:'..' ".'_'

,

_ ~. I~IU

:_', _,

l'"

'~.'!li; ._t ._'_&:~[IK

,",Ii

;)1

I

[--~--

-

--

.

,'0

.~:

,._1.

~-

_'

, ..••.••••

'_:"~

.••

~_.t;;;,-,
.' .

~.I.::

oM.

#1i!''!, ........

iI·

,p~

'.

1

g

61;~:~-1,
I. ,~"

'MuIGJJuII
'.' ,1 .. 1"

~ ... '" - _.' ~M-U'~
.. .,.'

_ ..~,[I_- ~Y'~":"~:~,,: ,

Q,

,,",_

1.

,I

. "'..

'_:."

,I.: ..

,",1_-

1.1,.:.'

.

'.',

.. :-,

...

",

......

""

..

'la:-n!fI\!CIIIRg

.g'l

1:

::1

I,a

1-

011

"I,i

J."\Cl1., .~ .

i

&....iL-\'il·'i!ft

1

III:

".

L

I.

~J.

~,""

_

iJt:&II!

'.. -.~",

i!

'J

I' .. ~&,~

:.'-'1 ~;~, ..:..-' . i:rlU

11!.··

-.. ...,

<.

,it'

,I.

:\!301i"lii

,_:'~c

,~

.• _

,-

t,

;0,

,1,1 __

,_:._',

,"1_'

"0'

._.;

:.

,

'!'-'I'"

,IL

j

··,

1

I,.~,~

1,,_ 'r-'

.

,

"

II

:_.

','

1

I

;~,iIiIl

J ••.•

J

;~'

.•.

'I"ii"Iii

,

..

f.·~:·':'·· ~ ...

'-"

.'

.:

1
Copy rig h ted m ateri al

'5-" k ~ '12'5-~O- arau ~~'I- I.oi!I;, eanun - _I,,:,ase~~~ -1L!I!. to, p'..----bM-,- - - - hi-I-'~ ;__;;"L-OI :_-r,il _'0 ;-.,a~~a;. h 'Tdi Ie..... t fj'"'d: """'-:1'__:-'~ P b 'n\arti '-;,unw~ ~ I--f:"au Jay.·~amlag':a__ra -~.djllb .'<ilL, O'lel·~1 anea ....II 'u:'Dt'p--a'-'-',- umvs- ,_c,,~,.,_:_,__, pada - -.- ., :i,m, sedang menderita ..,., :smt, 001lJ,IQ"kak.. , --aY';:"ilRa,g-> -- '''~ -- -- -, wakbi ',-.' ..-- .. :<,ara ,~..... - . - ----.. '-':_,',: . . ---. --, -_.--, -, ~1"lDr ----, 11,,,, .. ·:11:, o'b~,ti"I' -Q, .~.'.J..._~ i",b&"' ~11.W,a.a 'Un to- m·ertg'"_.I_<' __A,-I '-P-8'o·y'::s.k-,;it 'l''''tu'' '1~-.n'C'!3J d ~p'~np~'l m'8eiuk' I" 11Ii1'lc'~';ft'~.. ~_'~I,·~ m' ..LI ·,~_l~-~~IL : ~~~Ti'lilg.·~prab U. T!3i,If'J"'i;~ dIQlHgan'~ '. Cllft"'~ -'marta ,di;: -":~'''':'h~uk ~l~· ru.l ..--;Ie.-llilt~~I,:tM oleh p-,~tih-~!'!I-I.'--_-",::;: ah M-III' ....,;J':c. G mudian p-'I~I'lt,-'''hi~1 --~d(J,!!,~,]L, .' __.-,-. meneG ~'I W,l! Mal:",-,:~,d":"~'~ 'IIi. t 'b"'I' .. L---'~--·.· dan "hhr-' --- ~.ftlm, - __ a~gfi-a_,_I_'IUe, V .... lE'j:ua:u'n:pan,~-,an,r,,,,_'~.eD······-'I..- :me'njfDW [,anl M" Jga,:~u'&:u:_' 1_,,_ n~"h';t-' iI' 1":'1'-':, ka ad -" de den ':~:"g'.'-~'lm"":'lp,-il ke m'- u--.·, ,,;:,,;. '1-'"~I-h'P'·:'U· -h-iIi"', *'bu ''if'',r:a~l~.· - ";.-,I."I.-<,I,-_'I&:!"1II,-il':·-'--'po:: I .. ll. iU-J_ -- :n·~-.': ,-..... -, la,- A""bh-':: " .,:;;' . ··Im·'··, 'J1~lry'" , .. ,'" '~IC!!ft'B' ,~, .. - dhaniI. '8' ".,1-' 'K'-···:_-·ah'., .~'' , p,'!Iln . 'In"1 k··' ..-·-, ..· ... ' -' . --. '.-' '~ hre ....... .... .'., 'un- . .I. _-na'.lm' dengan Kerta,wlardifrta,~,Pada tahan Saka 1.2-561, daril perlGlj_Vlin~,
i -

_c~a,~:ia,(~a._ilu,n P d- -- Ji!, - h
1.1_ :.::_.,,:,'.L ,'"
.-1_

,,1<;,

I

'2-:'

l

_

. ,,;:"-_-

-,,_.I-

-,.

I

_,'.-

I: ",.' ",I

."

11[.

_'oc

,

"

..

, __ '"',

_~-'

.

-',"

",_"'.'.

,1.-, ,- ..-,---' ...

,1-["_-

I

_A,III,

J,

",~)i

I,',J/,~ ,:'il_'l.~ , . < ',,' Y-I ,~,lllii ,
1

__

"I:~ :~d_

'•..

1.l'1-.:u1'r-·1

. .:_::."

.~

_-·~,tM, ,-",__", ..

,:_:,~,"~~,

..._:~-~I

~ ._-_

c:

~A,(.g;

Li= _

_::~:__

'

'

_-_~'I~I._

- '.

...::...:..

"

-t

I I:·-'U. ,"

,I

",

-_-.

[' _.1. I, [ ..

dU_g~

"1 " .. ',- _ ·,~,1111

~.

_I '.

..·~·.A;

-_ .: . .

g

'1

ft~,l.t.JcI

iil'_..;]'':

-- ..

-'"

.r

'.

'i.

'yo

I

,

I~

~_I
-

-

_"

I

1

:-:'~:

I;

"....

l'

r

_'.

I

I, ,I

-

:>3. -_- _- I-_" ,_._ - - - _ ·K'.M

,I]

T-

I

I. ~I

.._

I,.

1':.
-

r'",

-

-

-

-

-

'lfy

IA:II.
-

U&. ~ -',
-

-

_..

_ .' ,.
-

f .'

-:-

-

''I1¥
'i!'

III

I~

.-

"'.'

'I "

J .. _

:-l-'--

.'

I]

,

_

I

I",

"_,

~'j:!!~;, , __ iII~,

-_

_,1""

..,"::I "U:f':iI ,g'l'l'.~it~,

.. _ -W,,, _~'ft'!\...', U.I.! ...

--;

.I

~, , ... ,

'1 ;.: '..'" _.. ~ ".~ " -_ .

Ie

I" l.u.II,ll,
,'_:,

,UU,

- .i!!'

-~I~~j"ll'll'l"li, 'g,"'~.lUl,IIi,

I'

".

"w'---"

hirla th ':-H:- ~'y,:~~.'m:I!' 'W,:'-',,:,,;,,;'umr :_-1:;11~,Tid ~'k"'- ~t--4'::i1L··e'_~~'iI~I!'t'~ d Id"'I~IIp",~1j1I, JI""·u..-~· , 'p- ~~Ii-'j~ A~] " ,~'L'~ .. kapan Hayam " 'umk, naik ,takb,ta ke:rll'~ia"an~ ,Pa:fr:I:raioJ1, mauBaik pun .. Na,:g:fi~rlkre: _ma, tid-ak, m,enlberita'h',ukannya d,q_an :pasltt. V,~.'ng 1,.d1,::it-'"","~IJ:n... .'" UJlIJICI~I'IiUl'~I"_'_'.-_,u --__ ,:qn,'~\fI.D'~~1\1i'1~I''_·_~-IlI-11 'L .rI;Jf:-~ pada ,~ .. Ik::!3o-' aI·:-' L lE1UI.YAI "7· .' ... in-: Id11JU~!1 _ ~,,!.,<I""":_~1 2;'~~ ""7' 1 . M' p'alsa'-abl' ·u· h 'lm]-.,-- . 'a'se' "hi-'" '1- 3-- 5-',]' d"'-lenpn- - . sian' 'gbJan' '1-"- Silllp· tLm··· :'~'n;:-'';II ("-1- '2/'"'7. ,~'~-,::'r' ~'."";. 'luS n.,p; P-~~U: '~:"""_'~'tf'iil,'b·.~'t-,'ki···.·!!:~ - P ·i£!I!m· .. '"1~,-)'" ~'Ia. ·'·n U ~': 'iUiIl,,t-c .. ~ 1-·IOr·; In ,D'IUi, "tI_ ',f:I~l,gl"aln;Z -:.... wman H·' . -ka":-, ..Ji.__ --_- -, --.---_. .. ". ...... 'I1...,_-, .,;ay,-,am W,:·'·",'·- -ruk--: . ,:-.-:- ueng·-lUl ·-i··r- ..-·tr---'!il ~S-· '.- nda 'Oyl'" ..~1;.... 'p_;-'~~III( "U pUIJIUD,a",mll~Iw.J[JIIia .-.... ' ,--,.:,~:~.-... . -(""Ik-"'--I b . '~-.- ..WL atnang_c - BUDD' 'G' ,.·I;_"..J!~:'~ "'~_illl':--· PI-"aida.,iI w,a ·k·L"" 11 - ....",-.---'_'.·b·· U.' . -.-:--.,..... ··-··--·,:-··' I-'tuOweh p,.aaU)UJ,t lvmUa,~ .. p--nI. .. Hay:--::am W:uruk berusila 23, tahun
1~'~I'frIi II~!U
11.... JILd
c

II.,"

'IiI.~:_,.g

..

,

__-._ ..

I._g_.

i

_.

J~IP· .. OI.!I·g_1

~.,

..

_~-JIlI~U~~

~

)1

J.lPilII,I_ ..
,

LII-'--IU';:

I '~·lIL"~tlll.·l~llull'~[I~
1

I·'_
[L-'

-;--.'

".

-'

~"lgl_'gl ..__

"LI

-

....

-"'' ".'

-.~

I

___

-

1 _-

. m-'-,';11 _I
'_ -

','·,1 ,._. ... ,.:_.
I]:'

.'1'

.~.".::...-:__,I_.:I

l'

1

,.--"".,,-, ._..- ._.: .
_ _.

I~I_:_:.,._:

'.':1 '.__.,:::-,~ I t~~_.
.

_--I·'·

:,_-:.

-I(·.·'_-'
_ •.

_',_I

-. "' .. ._.."", .'0 ,-,' ,.~_-.. , - I."." .. .:_1._ ~l.;,-~,__:__ '_': _:__jl_::._. __ r_l_.~_.,_.:._ '

. "g.,!ll,

'1..... ·
...
1 . ".:/ -...

,/.

I

1

--:-;.iI't IUdI,IIl'IO

1.",,1

-

I,\LB,

_!til,

-,

,-_.0:,

'1'· ' -,
-_.

I.".
, ...... '_L '_

~I

1'1:-

__

_,:,

...

' .. -_

_~

~:'''.

" ... ;'.:,."
'_.,

,,_L,~.-,'

.

'._,

_l

~~

.. -,.~

..

I

I. ,-iI:;~ 1_

'DJ!ii,.fiU,

III,

',;,',:-,-,l-' ". ,. "
,.,' .

.-

-

--

_.

-~

, ...

_

I'

.'.

...

,

r: r'"

.

1

.

I'

-!~

t

I

.

_

-

.•

.

!1

..

-

I

I

".

_.

~_

,

_ ..

_

r--';-",
.

J!'

·c

u.1

f,_

_I,

~,

_.

':_.:-'.

__

.•

'_"

_'_

,..

I_'

1

'_

,_._

'__

-_._-_

1

J

~

, •••

,_L

r,

;lU.I
_

,

'''~,,.l

,'I,J

••.

".

~l

1

ti

J.

-_

"1

,

1

'.

.

-

"

<"

••••

I. -.

.

~ -_',

1

•..

'.

,-

,

.

:_

I

'I

2

Copy rig hted m ateri al .
,

.• D.u_I~'~1 'U.I'~ . __'~il~''''I!:II'. __

rI,it,,~ ,II,I.IUp~~,_,

0-1 I~;U :1iI, [~M .UI I':Q,~.Ur~'- _,II!L i~.~I'II.!:ill'''' fif!l1J~~5·I:~IJ~'~ nah, ;:'.'

Prabu Havam War-uk Ideng(an nama Abhiseka Ra'iasmag·-~ar,a. man "a.t p'OI 'IL;-~_,,_-,~~I'--,,----:I ,-.:"<U, '1· ~111- d"- - - - - 5a<&MWn medini P11':IIpa 'ta'han-· k- :_j, "eng:an, - - n:·,a'i"'-~I-- ,:,~._u:u'''''.1,~<:~l'''' L_,LjJ~ :,~_'~, .,,",~ rumekn ata"U,I tahun ~ ILClll.. 'l,if:t;, sehi '.~ 13'~' . Itu lah 'n?~I~, ...inJ'3u... ~, ·r-,a,· ,.. M,.·':~ikfii ... _ : 'm: 'la' .... ~A,~~A'llJ pl~¥:lCCJ~" [ ..'_.Ct,g-' 0 . 'iL-I~'t' :-'p~i 'IL, '-n·· __ ... sam -l\.~ ...- ., II-Iii·,',· ,,,,,l&. p,W,D ,,~.__::_I.-',:..c-= pr abu 'H··"I!':~y':,'~m'-I··''W~·i,-'1iilr:·.~u··, Nam ~... iam ._:,- itu d isebutbaik dl 11,--- --; _ _:,~,u -,-'...,"'.t'fii-- N-'·,'~··:,-;. :-,--,.- 1.."-.;;--,,.·,, .---.,-,.--. ,-.-- '-"--" -. - ... ,.. ~'·-·d'C', ~'b'-'··'·--'-.--:-,,'" n,.. I~a_am,--, b-~··uk-·-::- J,-arara,~U'.n,,., ,i_,QgaratLr'e,,;ll8"rnai',,-, mau,pun~., pa:_:8,- ,~,,-a,gal. eQ~~ d·~, aoat dibaca dalam b-···-,u-'k-1--.UII M·:····c· glA ,g~jrr.··~~,LI, .~~ ~r'~t~ '-":"~I'[I":J'" p:J~,~,~I~ P"""""m---'o: ..., _ "f'il~l\, P .c···,L,_· '~"nr--"k--ho.i, ,lC1m,",:-al~ unnan nama r,CI),3""',__l8),8,PWu, . cn '1'._,'. - d-'-k.- ...... M--'·-·'·'---,..... di ,L·;::t&I-IR1n~ 'L!I'~~I~an c:il:w a;~I-'-,Ui;d; ,IIl.., laI" -~l ,"_':.'j'L.~i-'''''''I''"' Da:'_--f'!I--£'!i;"WI'-nmutar0 nama raJa,rala, M<,'8J,apru,u", ~ ,~i: ~l 1-1~'L'1:t __ ~ '_!dJA.,_ .. SJlI~fluwLI4J,li' . 141 '-'Iud; .. -:
I._I .•. 1_ I I __ ,,}·'. __ ,. __ "_"_'_-_"_ ._., _"':. _' __
c __ .~ __ c "_' '-" ,._ .•• _,_._ '-----,-.--~'_. __

1:'_:--

'."

·Sa·

u.

-g

[Ii

Al..

..

Ii

. ". '..

1'-: ' lUi

I

,

&,IU~l.lllU,

I

U

I

.

,'_

-.

'I

"JIU]

Q~

~.,--, ,g,- .. 1-,

" ·c ~,_

•. , Q.

_

IU;,

c

c p."

c:u,

.

cc,

..

c,l~~.·.

c.... ..-

-I

--r·--:OI~-~4'!,~
jg~ ..

._·-_-'·,:_.·,_·~I~,

,~. __ .~ __ ~._ ...

__:,l,

~' .. _"

",-,_

O•14F1''';::li1
. ,.-,,~--

'~iI"~

----.J;__.,

--

-,-,.--

__-

'----1·'

.~.,

o;!'-I"'~C-

·c' ..

'·c·

Id'i atas berbeda den: Ma'~ap·I- - menurut •• ahlt Serai _. -_. - nama 'raJ~9~'r--,aJ~'a -':_.·,;I..-,.J!' J,4mB ,---"-- 1-, . - --';.. U - .-.J!'_, B·'· ' B'iI,cou "r. ,--. 'I.. "Q'UI ,a:WU, ,_-era'~t M:nUU,,",Quu" [t..'-'d- T .-'..L 1"'· - ," d .. . zetatf' ·· j,laHan :Q:UtlSn, 's:' --. . ¥'.... _A"'"' m-- mbenka e o-..l'_:6.....'·· .--.-. :-,_',---~a-:~r':l'·. -I raia .A',.... h,;t,:1WJi1i. :p.-IIJIL'-rva" ...I! ....._ , NtJIItH ' •.:'~'.' ucu m:r .narm·II· lv~lA,~u) ~-'a'WU,I1J" -. "rtil ,Iii berik~-nl'"III.~, .I se"~~~-~-II -, ,-~ - r:~ _. ,---- -_-...

".

,._---

-

"-

..

-

"

..

I,

.-

-

'I .

'-"-

-_.

.

'-'

-',-,--'

'."-

,~.-

- ':

.'.-

'--

~--'-.-

..

'-

_._

...

_-

S-··-.-,

-

I. ':~--"

'-~'

-, \,1

.

ra:r

,!Ij~"~1..

-?-

---Lo,

U~.Uin; .. -

ifli"A. :D'A" :D~...• ~A,,~f",AILf' ~,A, 'f~,t,IT' ~1 '¥.nn I\.r!ir' 'If I.

'I

c':t:' Ul~\~ 'D'

A'T
I

:v l'Il

dNrV-;_,I,

A·_'-'

:..... ::::.~

~~I,w.;i~va' B~,- --.,RI' - .,~
'!I!

&"'~l
D'~jia

:Patih
"W"·,-·, ,',_L,__
l_',

:Raja,
'Brr,~,y&t'~~~Y' 9 '", ~'. ~"u,'" ~1U,"<".'u,~

p; Ja-,"
,',
[II

'.\~.' ' ' _.,
tilI'

..
.1

'

CUICUI.

(\Vim)

Bra
, .... y

'~w._,~,ill'IM;I!iI,I~,

'~1i'1I'~'!:Iiiit'~

,,-,-tlU'W;
~"""~II'Iii-

,n.lUi~ll!,

,A,,,,"",,ft,ii'ii'ii,

'i'

'!'

'W:ahaa;
U~Ur.Ill"al :-Sa·~~:.~,,-,~ .. -_ [DalILa _
-'~iIlt'I('Ii,O',

UJu'n_g:'Sabala
., .. ~'~'~'!l:i;-f;: Ary -uWllw· . _-,: .-_._ II"
~9'-'I_'
J I. _ ~, _.' _

"Ii!i iii!!! _.J!I

ii

J-~:""'U-~_!llIHiil,, , ..lg_u~u
'U'

'.'~y:'.'diI~_Q,ftli!llJ'~

·1

.... I~iIi"al

A..;ii', ...'..... ,nucu,"lUl."1) _
'_:..

~-,B''i~,lil'liin,g·,. , L ~'~,~!~

... ..

_

i:~'m- .. .~I"':il'.'ng,~ Ad" ing'~'B.J!IiiLlIl.•. .... _.
.._...

._:

4' ill

'U"d ami" 'La :_c ,:_'gen~ d-ief
II!'

Kencana
-.. ~I~U.I

g,

W'U'ftOUl ~, ~._..
_~'!P!II'

Logender
rnd·~~'J..'M d-' IUA'~_:J~i L',-,I,::a

DemtmO' _~
"~--.

:MeJtawilaya:

" ,,,:" W ..I;.....
_~~

t~-:~ I~~ua
" ; Ang- :'1l.' .... ,W,',.", 'li;J"'~'1:~;
.~._laM,.M!III
. .
"
.-"'

'Klu't'ri,i''':ir,-:),:'.' _' u,uU

ah' ltd' da G' '8d-'j,-:~.'.:-'" ae ;-',
-~,I !ip- -un'·':·1 UCI· ..: M~.~~. ... ~~~,~I. ' bafk
... '._: r' _~.--_".

' r-· lY1aYa G·'--'~Id' ia:h- 'I.A',...,A .... <..
·.'M'-11", _': ,

Ul.UU" .I, f·_\,<~n
,1··r·'!I!!!!Ii';
1,1

Dn'L_.J'

i!J'"Ia-'M,;rTl..'_

}.I!_:~'~'.
,l .'_",~,.-,-.I

'a":l""; 1~"~lm,··~·'maupun. ~iJ"A:' C""'t!!".tT,1,
?.I_.
....•. , ,
,I

';-,',

mmy~~ebllt tarikh taih'un I'lPmeriniaha'n p'~ara'raJ~a. 'Maiiap-'ahi.'· daftar' ,pac-;~,~~i~a···. L:t ~'p- I~t,'::- ,,; ab -1,:1L.., ....,.... , ....arena !I;;U.'YIIi.IU.,11 '* AJI' _-A',iil).;,:3p...,... ,tersebu"l ,1-, d': . u,_,.u' d..._"", _- i.t1.I1\itI. I,;' a_ru;,'C',U; _ . .lL".I.WJ-L. mu 'IlCl. ',~ . ,~..I_;IILii' 'II· -.a~'J.Je--'·.... ,-·ll~· .'·d· "'I"'~-''''-g'~ ~ a;'C!;UI:~ u;u1iI!Jfi m ~UI!L --"m----,ilah·-· ·UAJW:l, 'Q-n d·' '!!I'.;] 'p;~'gj~cm-·-'·pa&-~-!'·~'·:-::::I'·m: I ,_Q ~-'---:~n'g,- 'm··
<" .. ' -_'·1.

'If,i:l- iua.a,~.,~u.u'· ~'0 . I
_ ..
,,1

I]

_I"

,l._·

,.~-_.:·I.L._·I.IILj

1

't'fLiI'jI'1iI~'-

'",O'!ftilI~1
,I. !lM.iUm1lW,

,1;.1

"Ui..

I

-

_.

-

..

,_.

-

".J'

..

.

I_.

,I

I."

I..

"'u,L11
-

.'

I.

I.....

I.

-

W,-a:,
I

,I,'·

··.W,·,g·:,"" 1 _.,
.~ :.

.,.....

.... '_ 1

'i'A .. •f

.,..

·,'ItU~I'·. :_:. -

- .. ~)

... -

-

,A.... '-"!;i,-'
.

,DlIng,' ~._, ~J~,
',. - ,.,

......... ,I..JI'''''-'~ '-,' - --,-~;.

uull,

·M"·,_.·"c ·,,~l·.,-.- ·::-··bi-~t, ,para rala ,,~.··._:ala,pa ... l_, ~

Copy rig h

:3 teo' m ateri al

Hnbungan an,tar,'.,A,di'Iy'awarm,an, dan R_aja..,Raj:,• . aj,apahit, M
11""",.,.n...n...1i\ii~.tI!':4-n_ hlm- ,~, 'L'!""I'~'a ,2~· ~O 1.n.~~~lt, "';_~~'f,ili.C.ll,'~Ul:lL ,-. I.. 2~:"·AI~ IJU.I,,~ # D", u.llCiU:i1 11.'b,-;uck' '.....81";- . ,I-Hoi'
-1!!II
1

H,if,.i:,IpJ,iI',"';

',1.'"

t....~·t..'W~ ,DW;I",_, I•

Be'rirla, 'y,-an,g.'-" berasal dan, Pa~I~lt,Dn sam a, denzan 'beri,fa ita D dan Kiduno PflH;:i' ~'r.1;fQk-ran,la ,:__:,' pupuh VII 14'7~,1,50Di ,5i'tu ]!u(f,a "",-1'- '3'!oI. .. . b-,.... ,L,W-.. a.--,hr·a, y'~ftlg '.";,W,III 'JiI", ~,nl.-:r;'~ 1:",ciCli ,.1 I~W,II'UI!J.,g Jnj,~"':,I,I> 1J\jJ d~T!!o,,;,ta-,-1""-.n·-·~."[.~,ml,"· a' '1Il~jn.'llQa,".KlI!Ii',:_/ d,_''L.U1U' (IJ.Ju nm 'A~' N····
l_", '~.' -

.

--.--

-

--------10..

-

1 ~/'

.

I"'

I.

I

J

I

I

--.I!

1_

...

f.--;D;--

'1'iI''I!!ir!!'~'ftMI_g
-. ----.. -~ .. -

-

--

-

--

-

-

---

---

-

(~.

-

-

-

J,_'

--

---

---

--

------

---~

-

---

~',-" -k d I~'rfl8Dla D"" . },'ara, J-"'~ tn,D'oal tuU~1ID" v:,\ar,B 'p-,eta~'-anolD mue ,8-, .. f'''''''I~i t."'~: yaLNu 'D-=-(:-'I-:" P~:·····'··L.;.I~'"" dh ,_,_ ,_ar,a, .' e~;' ,J,p!'IU,u,J! oleh ,san)! '-;." "., b-"I'I oeer , 'I ,.",,-. pra,-:"u,. " ang, tu-·-'~·· "D,·"I" '~':lariD, '.." -•.'0'1""'" '~ -,cifij': ~ '-" " "-~'~'Wlnd" ,,-_'"'0'''''' s ."".'- "'_. .1"',"""",""",,"",Lc- .',_ tjld -' -" .' ,_" '-"-' -,' Jm'g':'~ ,t" a"')'....-" - d'- -'I,@:wa··-,·"ka '-' ,,"-- - I.~.len'QJaneorana'D I'flMnI~r'. ....-- ',,'·'--·.~Iewa-'~. '~ah 'Dam Jins-sa d~tmap sebagai :is,tri 'yans: palin,g tua Wi .lana,;: til·> ttI-·'I ',= "; - Db--' - tiD-~' y·.;a' I ,g"~i PO-' • IS':'
lL·,......... s@KW]/;·I',una4
--------------~

pulang :mem,baw,B, harta benda dan d,ua or,m,g' pa:tri saudara
,d
'L.._
-

'y- .. ,

I

._.-..

-

-

.'

.~

_-

..

,

....

_

I

....•

!I

~ ..-

t

-

''<,;-I

....

·Y·,'_·,...·· ""-:-",'

I:.

"'-"'-'1

't',...j

1

l~'

'.1

I'll

''!!, --

"C.·'· -.::.. ....

talm"

)-

" --.1'

-,

,I,..

I

,tl' ,--~,

1:1,,,_',,1:,,_,

I' -

"_:,,-'

i-

1:i3'iI"lll'le"D'

_~!l!_-

,,'

'_"'" ".1,1,,'

''P'a··' ,,-

,I"

'!I'

I ~•

I. .

_.'

."J

Dalam. 'LO'I~NI~Rmk"e't.'''Q:HiQ.p,,:lt,~,t'h4'7"" 2 ki'lI. Idap-,:s'fi ketef;an~an - - "" '0"'''' '-0,__ bahwa fbu ra'~aJay--";a'na.a'~I·a bemama IndrB~;wari 'Ne-y'ablah di ,'J-- .• '_ ~,:~'_ "....:,~~D~,~, ':_' -",,_ -:..>_ ,e~n; bah ", _ Dy-"'-' ah 'D--":ara Pe .. kl, I"'to' ,', I, di"'-'~' ~P't'iilII'r'i3' ",-.' ~'~'r'"''!lI''p'a'b-''I'''t--'L""" .... ~'m· ".a ~;A. -'wa_ .~ .::.,-_u ,':lG,·, '.', ..•. I,g, M-" ,g, g, ;-;': . 1 M g, Indreswa"IlI,
,~'I!;&.;I,I .. '-'" ,'", - ,,'-- - 'c';;',,:.,--,

-

_-

- - '-

_'

,1_,
.

U""'~'

,,-,

,~'

1

~.,';_

.:'

"

-

I-,,--,,,I_'':''~_!.,,,';_'..:~l~~',>

,~,

,~_,:,;

__ ,.:_~'_,,-_'~._~,_;,

'.:._:

-

,,",,'uu )Ill

I,

,:,,_1,

.

,",

.:b..'

,I,

_-

.:.1

i,:

ti • .'

..

'.

-

-

-

I.'i: ,EJe';Ii~JI-m':" 1,1
-

.~ ...' ~~

"-,, .. ~ ,

iii'

4
Copy rig hted m ateri al

'.

~:-_:-'"' uur,1 ,iI;.~'_';o!'"L OU,lHJI
~ ... ,....:......~." . ...:. .•.

,.1)

·M·-,ll;···::] t:layu
j
:._ .J,'~_ "_'

k··>,···,' ~.]aJapa_,.l-" . ,e<(l"pI,' __cc/,ft .. -:al,a, .,lOa;.... . ,_te C-M': ,~". ····,h··,~t-- ~TC'-·,·····t-'·:":',"; 'Dy'--"".'<'~h' l, DI····,:~",-c. ]·.i't·I,-,."a
..•.••

'IH~id,'::",Ik', ,-,,:,8.1 ....
_,

.~l'pen'~f- oleh 'Raden W'ifr'"ay,:'(l Dika ..akan dengan J~emas ula bahwa ;~'stri t p '0-'---'1... n .... ,ll:::...'....--.-;.'~.'"tiJI~'!Ii....~: '.·~',~,hwD, ~ 0-'....,:1' ',.~,- '1..,....rnn~ 'lJ,::r,_,L Dara ~,---"b"'~ r·~''ml! : "'1,~uLl, dewa" ':".' eh -o]g" ,I-.,y~l, ~. g, ''''',jdlll -- C-,-,," berasal dari 'mnah Mel '.c.-',J _, dan sudah dibaw,a ke' 'P""'U'hl'U JO'W8"I.. aVIlli
If 1.'_
I

,Ill,

-I

c_

.,'".

'

•••

1",

""1-----'

"__"

_.-."

,"_,_0

__

,_'

_"__

[

.

"

"_',

:..

'.

I

,~'I>~&lm

I-c'm'!i

9,

~.·..._c,l.c.'

.. '· .•

,-._'._,

"I.

'.. ,

_-",.:._,

,..

"'.,~ .. '.,

I

,.,'''_

-,-,,, __ -,,

'.

'.'"

,

I"

..

_,

",

.. _ ..

,:'"

'/ ..

',

", .. ,-

__

J""n'g"O'i:=I! ,ti··'!'.JIi3.'II~ d"'-I~I:"'_"I"iII.:F~_1'''''..,]n':..e··i''nItr;an·~·'·~ _..I "-"~, . ;'u'u., :" Ad,"'U~..A,:~ '-M' - ''I - - :r~Ja,,r~,:"-r'eJla:yo., 'yan_g' :menl~'-_1 :r'aJ2 '.,·::_clela',yu- 'peU.Il8, .W,i;lA:tl.U ,'~ rm ialah : - -- -- - -~'d'~ .--'"'.-M····· 1'.·· - - - ...1.. -_.1I! iaiar
0•

...lI-h:I---iDti;i1 lHLri,!;' :h--.,'iIIi"B·.. Oy.,.,-, _L, 'n r-..-· :IRJUiI_J, pD,",' _ L..... ,: ",'/411. Ud.I,lt,
;!!l -

d·"

L_-,~,~~-~."

~'~'ii11

I,

i,

'send'in, y,';,'akn~, " .. - .. .., 'Mauliw'arma... .. ewa, Ra],~a d . ..- - --~c a '-- -- -. I ,_- _ I, Tribawanaraia J " '" .. .. - -" ..... ~''''I-ah'''-:- 'yang, :....,..,.:.. ,....::_::~". ...,':', ,.',',," ama Arta ··"mogIHlpa.-;a, <._-- ~,qJ.... :'' Iru~~~I.~I_,"':-' menernna 'hadiah, ",,£, ,,3 A·-·'·-,-,~·''LI·~·'' ~::--~. darlI. raia '~tl . uu.1~gara pa~_,a ~,1l...·I' ,-, '1" '2-<'::6' 'r e,nant,mJIUQ selJl:UD1., '1.... ,..._, -':'~ 1""/~' 'd:'·· milan. - 8' . :L, 1"/ 'L'_I-' ,~",:.' ,~V!t!r,ang;",,' ]..... o ~, '· an, kata-_·--'--:-"~"'.~ .-it ,mggJl-_"-~~~,, '"_ilL __ P·_:·I.",.,taI;_-'__ ,_.t! M·'·""C,-:-·111 '-"lpahi"'~-' .... ~. B·,'. n..'I-:uh-"·' ._D '.. ,""~'·ah.,-·,··.. · Dar. -- 'J'!' ~,,'- .-.~. da '.,- 0': .:".. , _' t! . '.. -' -"ftJlt,_, : l·!'ti' dina~1 -. .-I ,bahwa ~:~,'~ Dara )1'ing: 'O'al dan Dar-a Peta'k adalah 'puc , :bi '.. .,r-·.. :... ·· ~'I'~'iIl. ' - "-._'.__' . -'.~. "" ~-'-"'- --- --'':__'_._J:__,._, ,,'.' '~' ...:.:.. ...:.' •, ~'b .. -M-' l'~ d d D ta raja T ,fll_.,rU'wanamJa, '·"aultwa~m.ta:',e'w'a.oan '", '·'I.."... ·',rm:nt:mJ,ray. 31'1'-_0, '---=·=L -,.-_... ' '0 ~" ,', .. -,. , ,lrY:mB'VtI ,l.I'Cng··"a'o .. T_I., III]lillll :1.,111-"1" ,. n ..... sen d'. 'Inny'a - '1a ':1- "um.'halIl oer -I" any·.,'aan~ __ ._.,. '.,:_1 -'~'pa ~dL.""'f"""",",""~-ya''. --' ._~.:' .y-;~,ftg"·! ,U· d d<ang':- an '"d····: '~'F'i'g 10D.;1"~:'; ,1.·LIUII; ;'~'1Ii7 a ..-:L"""'L, ~1.Jr9~UII:IJI···::I,-,!, Wli -_'_.;" ~:I ," >'
,a'l~:~jhurn:[f,':;-' Y!l;U!;M,ll;l'
I
'~i!ii"Ii;,_ '-,'.' "., . '.~.

c

c,·,~

,- ....

~"

..

·'-·I"j.'-

.",!

,

"

,'

_,.,

','.

'

"1'

' ..

,Ira

0"

'11:::-" """

'111 .. ,;,~c::,

.:,J',.',

'.I.l.

~

'.,U',III6:>

Jl!::-', --,

'--_-'-C'_:'

"

.,,_:,

·_c'· __

.. -.

'.'

',~'

.'

.

_I.,

""

.. ~.

'c~'·

',_

,"-

,I

..

'"

....

~j; -

,1.1,_,

~

-

.,.

"','

,

.'

....

"" . .'.'

~.,

.... "

.,1.,,:

II

..•.

I ....

._

_

,1

('

I. '_ -

'w"

·'!I,*"",,oti;~I' ........ .

-

-

J.

,

._

.

.•.

-

.

;

1.

I.

:

I:

.

-

~_I.LWA:5
L • . . •.

,,;1. -

I."
•.

-

~1J.lli·-·:I·:' Ii""
, .. ".

I

I

.

• _•

,I,.

,

d_~WI. Dalil'M
I~

1 ... . _ I:YJiJ.1lljU,II:_,.IIL'~, ..· , U I~: '~~aa il>Ai,_,-hJD····'10, '~\t"1wal~ IW' ... IfJ~~'1 ~1JZj\ .
... '.' _'~~~'~

Jm.'~"
-'Ii
. ~

!

AJLhi.

'~Jil'lfOm;"·n' "~'!"""ya"""~ 1'...~.~ d·, g'n"'gan: :.,'- "-p~ II}.R_"·Iw-- "~a-'',Dy····:-,-:,~:h~.. """"' ":~''b :.~.' ",:' -0,' 'D···~~ ·J.U'~I.:l UJI.I.· I.e .... .,"~. 1_ _'IL.._,_ .. C-y"" '111_ T... ,,_,_I.... J' ,. .L '1'",_ Dilenllftllil\ij,I,~1 :r.a~a.'.' ,e'wy' ','U . :wtiti,m.U anau oenean nama .•...
Irl~1
"r), __

:I~~....:I~.",

t._~~:_;,

.. j ,-

.:

.

.

J.~"

_'.

1-1

:

..

_.'-

I.

I

I

1~,[g

.

I'

.'_:',

,"

',"

~I

..... .••

_

I,'

1

1_

_.

_

_-.

~

~,.

_

••

• _,_..

••

,_.

I

__

•••

_

.

_

f

.-

..

,~J~'

r.

~!I':""'lIahd enean ·ra·'-J~a , uUO. ~.I ' 'Dt..~,r-rarray~'~,a~' "'.·bu~· 1'W1'!?i:'i"~;r~~ii~ 'M,·,~'i""'I~: ...' __'_ .1.1iIJ-,lll__... ,__ __ ' , _ ~" Tri ," .
__ '_ ' . __
Rl.111fa_ g,Ul]
j'.

'U'ln··......;'L, nenia di 'r·a···"~oi]i] .~;ti1:J~ di~I~·-· -···'1.,.1' ...__ M·····:aI_Vl:~~ ._:_pe'rill..lAiUl .~ _!Il.'UJIli,,_.J ~",~~. '. ,~_cJ" _:':-.
m-

h· . .I JU-

. ...

''IJa'r-~' ..... ,,~I~· ... I '~[IIIDIllUCIW'!:!ii1
I"

'~a~'. [~"'l t y,'ano

"P~igICti'" l 1ah I_;:~~' ____:~._10·_.1~

ia 1

~~'~W·' a' I 'rh:r:ai]~, D'!!\'11:"""a"" J' ;'nGO-i1, UiIl,I,-_: ..."_ '~1' pl~1 -_/ lg''tJ~l
---.!_'_: ..

~;I .... .'~"...~I glUitlIWL,

I ,iI"u;Jffili, , , -" P::u: 'i:-.i. ~i'~1 T-.',.n-i!!ibu-C:
.

U II

"wanat;~ri'a Ma'I"liw~'~:a',d'!-e··.W\D',:·,.N '.. - '- - - ~J ---' '- -'-~- - --. ..
u.I, ,g.,iIi -- _. -'-'.
_iI' .,
'-' J .-._ :~ .!._., I!p' __ . I .... . .. _1 I .,,'"

,~'ift'IIltl'lln,., gi:l.U I ·m·.·,:~,~:~ u"IU;,lII,iIl.&I,,1i1' ..
---, ':_'_

'~~P'-,' IIX:ILa, ""
,!II

ment'll'1alkan
---,-I·--Ir~·-

,- ..

pe·~,'~'rtaDvaan.~, .. suami Dyah Dara slapa
I)'

Jino,.~i'lu?' -'DD~ '.' .•• '.'. . _'

'd. ..
'. '-.'.'

'ii' "'ICSJmll.' bah . -..mennrur- "t '1..,_, ~:lL mlqa:' ala" -'-h'" ,-", ... ceirl:O d"~ ''i.tWa MiUI.ull\ , ~ ."k~. _.. .. _... " "".., _ .. ".,. -"''''. -' , _.. r·I _._.'
!.

,¥.",..- UI

-,. -". da ra·0···· p~.,'~':~
_ .. =.
.g
,:',

,,!til

,.ad\ewi J"Bvawisnuwanihani Nama mente,ri u'msan )awoaa ihl ":'~:J:'._ , '. '. ,kira_nya 'Sim_g' ,A,ditya,wanna~, :Salng: A,di,tyaw8lDlan dibesarkan . dipu'-;,'- Mal'.~a1"Dj,~;t ra Bam 'p-s,da'tahun 133,9 ..A,di~~a'wa(rman be]rang~ , --'-0 1, 1L..,_ ~~"'~;':'d: .. l_, ,:·;....:'IL 6-:"_-"I<-"",gk·,-.'l' 'L_, p -iJ'""'" AC '.. ,~malu:,a ullD men11:"1&iU1 JS.;era)aarn ,lY.J.U.mil, ,'. ".a,I.R.1U" ' 8]ut1[
D~""':'~'--~ ',_t ..~.,~
_.'
,'I,I!!_ ". ~ '..:, .• ,:.:-..:,'. ' .. ,....:.~~. ~'...:-...' '.;_' ~~ ..

,ta'h!tm,1:325 daD 133,2" ada utusan Idarl, Ja,w,a ,ke 'Tiong"kok deng:]ln n.~ift,ft'L,~t-', ·an,Il.""PI": L....,~,~'m·'~ m·· ~ ...... L-~'.' ,~-' ...,~,i·,_;~l~, 'I'_~ n··g'-'·k·;I'I~a 11,.- 'ViU 1·'_-':'LL"'tu Jel 'h, :~,~,~, :_i~, 1ut:'1I.",iI~_.: Ol!; ._' ,~J;,1N1t 1'1',,'. '. , .~.~ar' > 'masa DPDlPn;Ou.Illil!'· 'pr-Iii bla, J--: ay,anega' ra ·d'·"-',>·,· . T",- 'ib' -.'U.'l"¥anal'.tUil.P:~ ·d··"a. . 'ilf\~.h:iI-,.oijio.n ..':' ~·.' :' ,an . n r ="·-'=-0' P- -"._, ....,.-, '--'---'_''''' - - ....
_ t.• , .• ' [ .'

I~IL~..II.-:',
-~~.-

L,~

T'

to-

l-.}

.

.',

.---,c;-

.. -'

~,~

1'1

'>'

',C, '.'-",

"

-:.

,'~',;i;'iIl'"

-.:~ ,.,.-

,k'~iiHii'.,"-

,I,"

_.,_

.....

,.

..'

_ ...

--.: . ..:, ..

,

, ..

, "~I .. ,. '_

-'

-

--

-

--'

-~'-.

....:____:!i

_~

',_,

_.

__

.I

'.

\ ~; _

.I,~,

_.'

~~,

I .~;,~~,

...:.

_/~'''':'

_. .

'.

",_,[.:~'

,',_, .~:..

J.:

r. -

'J

.

'_,

__

"

._

-_

,

I,

[

,:

..,"

~U!&lg.,.

.. - -

J

I~"""

-

I

,-

-

I

.

,iI!'!'

-

.--

,'IjJJI"!,-

....

- --_'_

,-'----

-

-'

.,--._

,BJ:I)t
___

,,..;,.,:1.,

S'--··'Ii)'Il,--~·'_',;~'c. _ .• , , . .

,,.;i;;,

,

,,:'f!I:~:,,~
. I... • J

c,'

'~ ..
,,'

,

..

_

-

-

I,

, __

•..

_.

_

.

_

_

_-';j_

l

_

'.'_""

,.

l_

_

_.

,

,,,",,_~'..r.I..., ... ...

W',il!fi.lU,

,'I'lI;iI'iiIIA

C-, lLJuj.; l'1.!.I..I"awaJDllD .
'W' '-'~"~' . ","11

..

'~h';'~'·I"I,~L-\~.i" ,~iI!"I~;lM~jMl~I!I
[._I

,atas ,dasar 'masa 'nPJrkaw'ina'n, ''f)t:~ahDa:ra Petak i~'J' ___,_,_.__ ' - ,,_, _ ' _ . '_
{I, ',__ I r'~l ,[ -,' ., ---,

,,,'

'L,.".._ ..,_'~ lft!'1:·ILQ.Ja,

!iecNlaI,

,', ,I....,:.. -n;,_ 4··'"~::' I.- ·UD-. .._Sla, ~"" ,·'·tn··,· ':' ,'.' [15 "tab' , ,- , 'U··I·,···' ,Ilc:.. d" I'" .'. I~:

.

den.an Raden Wifiavac-yan. betlangsung'~.c1a1am tahun '1294 rh:wah "j:[':' 0 j.'I·.:_ : ,IL..II'''' Adj:"" ty-" a-' I',Ij!f~'-·m· DUIJJU, ,IJ'~n,an,!t:Iii1 ~~iI;~ ,'~'.._'_, I w~]7.'"~ 'B"o1l1el d-'·'l..l'''''aJ.'I~I", ....,_ ,~,~' :"'~,~:,,~ l,"''i'~,['.1 wli A~D~ tI, .:_'1 ~
:r.::_I,

':I~"

:J'

.;.~"'.~

I...

.~

I.'

I ;'.'j _"".

,~,'.J~:,_" .. ,

1-: :--:-

,f'

::1,

, .. ~ ..;..: '. :.'

. :,~~:, '.'-:

:.

I. ·~.:.I_:'. I ..

I··~.

1

1_ l.

i

~'.~,

.

:J

;".~

:"iI! ~

..

~i.~'

t1;£!!';;, .. ~

... '

. ,~'

de'

-"

:.>',

'.1

h-"

'~'

••

'iQ'I"1;

~URi-']~~~~~,J

,moL.-v;~, d'IB'HI,a:anIJ·I·ISi't~'~n·

~,P:,J"'U'II ~O'alr- Ic,tI,td"__.,I bb~,1'-la,~, ,~" ~

'~h' "b'1":~'i!:'!''l'II1 '~'.~.' I,·W' a" rQ;.',~'H'tI,~ m'~'''UP :nnrn,,-n,l:ftM 'U:~i4IU1'l_: :"",_! I~·~~i""''.',:
""h'

.U.'

Copy ng hte1j m aten al

,~5

,

but nama :ke:iI a,ta:a,nama ptlfillOOll tokoh~tokOh, sej~arah,:yan,g dlceritakarm 'I-y"'~ Dalam ,n'Iii1!'~~nl".tiiIH San '-',g'~' A~',d-"llllI,,·ty--c:~a·· disebnt warm --'u_ .'_" an ..... ~'_~:".It-Q.'.. 'U ,a. '. a T- L nan <0, J"~'r:-Ia:'.'k-"a; y' :':~n" •• 'P:!:iI'ItI''i=i ial;ah h"Ui:- b-,'l;tI':t1Qt,:;Ii'i'1 nta ra T-I'I:' "~u -'_--.' .Ian W, atau A,di,tya,wamtan, dan, ,Prabu J,ayanaga'ra adalah hubungan persaudaraen sepn:pID, dari pihak Ibu, Yang S8'W, keturunan Dara lings-" ,,'an,S lam ke.'tu'ruD-an Dara Petak, Dan, hu bun"croatn V,i:Ii'o'g d',-,·.... --,Jil... :_'I" '_'", _>ui~ Ul:y~,i"""AuJ, m" ;.J..I~,tI,r~, ftlW, ....a'--", :=:,~'n Pin'~~'nA A. ~"~ty' ~ia. :~J£HDfilN,'_ I. dapat ;.I'j:ftt9i'ih''l'lIi~,i; :I',~
:-g_,'_'---I,_" 11,'11
-::IM"",,I) - ,f""'~UiH,J'H"'V'iI, .::Jill,;" -',", "_, '._--, "c__:_

!i:J~,_>

_'

hI ".

I k: "I

. _,'~'~

__ ,-,._Q~

.' Q1"'O

t, ··,1· ''-'''--'. f-'~I~~~,~
1

Q.l.1I!,1 _ ... '_--" ..

~. J.!!.~J!;C. __

illlbl

'. ,.'

I~ 1 ~::

..

;;;;

'I

.'::

e-

',-

.Lii:_g,cn ~'n' L_,...d.!: ...... ;I'...,~:IRI,a~' 'U:...oo_'~, ,r.... ~', '. .p~'I!iJd" U' I:~' ,Il... _0... !£!m;L--'aai'ii' - - h"!iI~an raia 'iE!:~mI,:', DEr.-mma& ',' ,-:' at .. _[j,:: Harus diperhatikan pula bahwa Prabu J,aya:n,a"g,ar,a sle;ba,g'aj, 'ahillll'~'iIII'li!"iia- .zru .. -~ k~'UJI-1ULLI(I:.· n--' Prabu ' ,~~-UI!J,-nJ~ iILi2Y' 'i:!Iii.'1'.ra rdana 11.... hir d~''';i mlL.d ,ca'LJl,b.,'/"1f..i~_~,~--,~--,'.Jw,A1Uil_',- '_, tu..-,)J, ,r,_U-J; ~i~' f,a:ng:@ Dy',ah Dara Petak alias Indreswari berhasfl m,ereb,u.l' 'k-' - ~, d t "" tr~' p" 'b:- h '""1-' ~:e-~,'u.~ k- d duxan pentmg ,C'1l ..,antara pa1 i1 '18[11 sang '.-'rai~:)U;: --._,:a9,1,-, k· ,!I\.'IIiOO, '_. n, ,I~ __ dari I"". m----·'g·;-··~I-,~h·'-,'can P'I--:-fU' rtri -putri ketnrun an raja '~~'r-"t:g,n-"~g:-)~Ir--~: :Sing_sal',i, 'yakni,IGa:Y,iI"tri dan T:ribuw,ana,~ 'B,a,gaiftL"mB,:Pun, J8:,,&-' 1 0iy U-I '-'!iIlr~'1:iiI,d::, alah ~~ifAJnll'f:' '~~~"""'ll~''1' ... IJlg .... gJ....,IYK:I_g ",'-:_ do' I~ a~ '_::'CliI 1''''lof.II·,~'~;n.: 'l. 63,.I'ii'~-, AI li:iA.m,'I. 'II:~W. 1;lt'W:I~- I:lU 'paId,t, 'Untl:tlk, :memperkna't: :ked,u,d'ukannya~ ia :mengangk.ft't sau~' ,darll, sep1upuny,a daJS'lIit joba'bln 'Ym'\8 .-~-I~}:~ _''1l-.'Il!;',1'~10'r !Ilg-Jl"l'i -,U'::fil;:D";~ ,!d"
_

warman di pura

'-I

,,""a:pallit'llefhasil
...;1 ....

memangku j'almJtanyang
I. '11,1 ,~
I,
I.'

'c

'V'A1I"!L-"'-l'3'ia'If'i'''.'!Ii1

a.,

1

e

-

QOI ,~

,-,~",---,~J__,~",
, :..:_...

..... -_

• :,.

_

- '_'

,c_:,

-

:-,,1g,1

.

.,IA

","'!\iiO"_"

_,p

iUi,,-

(Ii,

_

-

I

"

~:

'.~"

_'

1,_

,--

M

,!"",,_

.~-=-=~~I

_'

~~~,

~

~l

,~'~

__ ldJ

','i-

1.

I

_.

JI.

HIILYt

Ten'ta:'ng~ tokoh ,AldJ,~,a'wamlaa ~, timbnl, beberapa pen-' Ida'pR't W'~F,~; S1D'tterheim da k,aran8~'a dalam 'T~B,.Gj, 76 :D1 enpm',U!,kak-an, pend_pa,t' b,ahw8, :pe;tlga'D,gk',utan had'iab ,a'fca ,Amo,ghap,~a pada 'talton. '1286,ke 'Dbarmac'ay,t\" a:tas, ]perin'ltah, raja, v'..... ft,~,P",a'r-i3 d 'A' ..• ,'.... ~. ~-UbA-', '.hCI_g!:~LUlIl ,~~' '-&il,"""U,u~l.Jrll Wi' JI'~,"p,""" aku e6b~all7'~'1'ii '-"!3d'':: i'I'''''''''1..p---Dr-,I''''-''i'j;:~,,",''''''''', _' AC rt... -h:l.I:_,(f·.IAaUI, :rii,pakuma:radengan :pu,tri Mela',yu~,Me:RururtSiw,;tlerhe,im" W:iI;wla~, --""--- 1IDa.:,,.u.,ad.... saud ,1M :;',ft.J,R "~~~,,aJu.ft,O~'~iI'Dari ~f-\I .... .'I_L ~, 'F-'i~, ]V'>a~-'Ba~I'i~i\'!s; _,a-~" r,~~-~,\""b,:qiL~rl' ,.... :ru'P,'1 . ----~r··~u1~:.rumll. j,m Iahir San,g Adi'lyawar,DI-an~ 'D@mikianlab, hubungan antara n- ... d,- ~II- am- -" - kekelu '~r·-G,,·c~I'i3llnl-~1 _lIPIlWl I~,di ':!lI'~~IL UI.-, P-"... ,:_",1, G~'a_-':-·y·::::~ltri;"" ,d~" A"~~:'ty:· saudara ,se'prupu"
0,,_1
l

I

I-,A-I,I.

'1' ' )-

'-siI'n-~·

1

,~,t".'&'ir\~,

'!IIJtlit~:n~iri

~~'~I

tr-'- .,;

=-._I_':'lgl'.~
I :

,II

Ii'

.

"I_~
~l'linii!

'I'

,.~'lII'aif\~i·-m-' ,'3'0-1
"UIYVI.!LlIt"
'J

g,ll

I

. __

JIII

1

0:._1.1,

., ... ~-:

.. ~

-, .. _,g

Il' .. ~~
• ~ ..

g, ...

~

Dalam '~~ Ib~ .... """"~'n;-o"~nn-I'---:-·y~~:'o~ 'S<'a,~n@'~rlo-;I'g' en Ide m"~e, van 1\,11:". ~"I -'-~--~;~"~D'-~ '_" .. S groot Maja,pa.hi:r', secara :panj:an,g le . ar Prof Ber:S: :meim,haJMS asal-usul A,di,ty'a'w af,lItan den,gao m.engemukakan, J.lclbaltd, pen~' dapat bahwra Dy,:. ,,....'~ Dara J'-.'m~i:gg~-a~:w. ...-'. .._... raja Kertanaeara. (loiU, .. ,0' - adalah p-_:·'u-.""trl -'-,' _. D Putri DIBf8 ling_sa kaWltl ,den,gan Raden San,ggramawijfaIY'8 alias Ke'rtarajasa Ja',y,awardana" kemudian dengan ,raja :Melayu, M,a',ali~
11··)glu:f
'.1

I

']"".,1

,j"'~,

I.~I

_

..'

,

..

_

-

It

["I!lr._'.

'

__

Il

l

-- IP',i-

- .., .. .....

-

_

g.,

1

.... ,

Y.--

:L:.. U

Copy rig hted m ateri al

~1ii'~~·~d·-,tlW-·'A :!I.'[g,.I,.~I•..
'··.[~i

.._ ..

'D-"!m,rill' ~'·[Hil_.L~~. ,

ang--·.a'p:~-'---- ..,-.. ral:~a kawin dengan Dvah Dara -- I,~.D'- \"- 'ba'h'w'a. ",_-- ,Mle'lay:~::cD y~-·~ang··~·.· --:__r-~'J' Jin,ZgB adalah ·W:i'cw.a~ri,-:pa:ka:mara~ jadi, berbalikan dengan
I ...

yaWarmarL :1' eh ·~.~n,~ ':"i 'n:::-'_~f IWIJ,:Iill_t& v -_'M'r·~illi'~liI!'OI J:~<" :~.' __ 1,tl.U" ....... d· yu---g 1-1e- r:J,~''I'W'I,D,~ltgJI-UJ U{~ ....J' 'aY'!:Iii'w' ard ~~~ .. 0'':'_.'_.~'... k ,iIi~.~~_, I~;'hl" iII,~_-,:I_'''' IU'" ",,,"L9ftR ' ' g·uh- -. ~~"g.:I.I-..~'_ ~~ '__~.lJl 'I•• .1LI.,":; d' I:: ,; ar u:_ a, Ilt!.. m·@ng·..·.. ripa :,~, ~.: ___;:_ dlU&__,g, LyM .)~.'~~--'IA'-;t.. rendah dU.... ,':_', a )'Iall'a-m-~g-ara 'D'~r-g'-' .~ .:;~:,~.,;
'!:Ii,n ~
_", l " _" .._

perk.... nan itu" 11_\';":·r A-"SY"a Damar' !u_I~~~1 /: ~'..__ "1Ilil'~~~ Adit .~..~,._ kll"W ,. dI ~, ,:' ~ ....L,::t , ". . - ,'"awarman acaian h putra b '_-Iu.ng,su,raJa, "M" aJap.Ul!.~
·WID·· ... ',.= .....~,i '"AiI.'._",.'·:·I' ':~~".!J
:',
I .:
t~~' __

··I·'.'·_:'·_'

__ '~""~I :__

J,

:", .I~'

I~r

,I

" ..

,liIii

[_.:

.--·-,g.

:,IJ,

'._.> ....

--

',.-,

.. ---

--

--

.-.

~ .......il-'nalt'r,,.,..-J.1J;UI!i-l':

Ci..,-,~~LAi:'l'!ft1 ;O!IJU"-CIll~uJJIl~

IIj!!' A'--'...II%, - ~rr-n1ilgln d'1~"h''liII,;,t1!!1 U· ~,'lI"W'!Ii, 'L .... ,. .... '....a- C, .... os·· .1L.. aill",..,...., ')n'-'::"'Il"!IIg·~.,..1a:'w k-: .b '~J"~~ •. ,m, ':-.::-: r-T,·::-,·t~ k -=-·' :'---:' ,; .~ •. : . '-1 2:--"1-~sanga-,.. _..',-'--', ·-·-'t-.. , .LdfQl!,_,1' ,0-'....'"J~'0-1>.•. : :-~:-/:-I---:-~,-. a.I)£I.U ·V··:·IG-~' I(V;- --.::)-'"'_, [I 'hI':'1 m... ._,;J' jDIIU~ -~.-. .! .I\,;erR, VB' , 221 Plada r"~' -l. ., ". ·p-~." . - 'ito.terbaea A,dwaY···,Rwo:rma-m1?l",fra:.. I1PnnuJaan .. ras-uti . ... .- ~... .,l Ir'~· ,~;~~~~I~~",,:.J:~'~~,M'~~'_ arUniV·a~.·'J"r-.~9fi-!!';Ii, ·9-:·UI wamadw 'lii'P-!!!!I 'p-.. ·:UIAdw'_.-·'u:.·Y· ra '. !!:i' Il'\.IIna~~IfCU.f·IK.!lK"H", .'. _.~J.'.._ u,a, _-n1n V'u"'!";"ii'iI' WU&,_"Ii .. :1l Bar;:~ '1"'1 ll-IG .L_.., ...._'ym:'"' .~.':···.· ".' s: d1.:.1.,.[·-,.I.'."K.~Kr'·,I·IH,m,P."U;;I,. '81. ,~: .:j:",~" _:",~ I -~,;:: I~I IPRI'C" ':, 'Y -/:~~:J A··' :·;·ty' . ".IL_'Wt ;if~M\~ ~::I;-ia, ,Adj.' '''''hr~w''~~.Qn,..Ii-,-Ji; K·····'_'oiil!:t""aAlL '\In' '. UlRR!I1'K-'WM-II'!flJ~~. I.,,,,_,:u, ,nJ,~ -'~~i'~".",_.:".~.~ om:1 W'-' anesa ~···.·~'LIJJ,_",·_'w'U'l.g.,~_c_~'
'.Q,j

Ki,ta pt!rba'tikan sekaran.8 pengak,nan A.di·~a·warn"lan,e'n... . ..1!.!~ p··n: - -'-. -- aft h'iiII' dapat nada- p-----r·Qc:!'~·ti·~·Van·' '.I-'bl'r~:;iu:lt: WJ:L'; L_~~~-~ ,_)a;Yl~.j~_'_~: .r~·I~ =_-,"~ii" ·s· I'i- 0" dieahat nada _ :~-·-. ':L.! u i,~·I
-

~~I_

'~I'

L__

lIl "l1;:li<&

l-:.·i11

,~IK:~'
"

,': .Ju.JJ·~,_,~ly

'- .·ILUc
..

_~
...

,uJu.I~, I~,!~

I ~I\~~~,

~.Q.,I,.II.':,
.

,"

'~L_'·.-:-."".::...

cxxm"

i

lI'

_"I

···~·,·:

'!

~,_

,,,,,,

·_'.___;.I·

i!

~

J

-

••

"

I..

.

":

.. :"

..."....1

..

.

I

·"-'·~III..!IU

1'"

'.

I,"

g

~.O! , .. U,lg _-.

I I _I. _] ... ' _

1:.

I"'"'

:--·-,~,'Pft"IiIli!:II'ftll' 'II

~.r

.,~I,~l

ii!1i'~'t"'ii'1i'--'H1'n·--·-L---!~:,,•.

I

,_)

_',:

-_ r

..

'_·':"I~~,·.:.-,

,,;5'11j[!!jj

,i!i,

.,I~p-' 'U~r·'!'5·:..~~~r~I;'.'i ~t- A:i'~'f-It·",,'Lrl,.,...'i1i~""n - ~iII'''';h cla1 h - - d- - - - -A,'ftj'a -- .---~;:-~,7 "" Damar allti_-·-~~J' - 'DllcJj ". a<>~a~-' '-pu,-.tra~ ~iii-i. Wikrama~'~,- - - --_ :~aJhiir ,:m1 N'i. -- _JlI .A,-~,a - - -- --" -~,~:a - - _. -- _WiH'I:~ ----RaSebi/,:Pubi .Cimt.. N'ama Tfonp:' '-ODtJ--,:- lIa mlah Swan UtlIlg', Ia met1J· '·'I"adi Ka'pJien iF"'.:...." ... ..lI~ 'n, .... '.I._'I..~iB, All......... L, .. - ,iilAi.-ij' ] .. I~JtiI. I,", ~,ii!re_i!i_~~~1 pa·UiI; 'w~un,~\ •. ,I
1~iiD!iII.i:t,:liL;.i<'"'''';1 ~-;~l,'M ,A,~t:iI . 'g~.~uJ;L~~, '. - ··~IIi'ni~Iiiii'·..1,;m-'l;",jj:iin, A' .IU~~~~·M,· .. :~I~I!~l~f~d'[~ D ,,~~, )JII~'·tv·::ilrw- -lII'a!'n;;'i!'iI"'li, U~l~~~, ::_.,
.~iAl.-..'l. .
,~,~~,

\U.1,_

',-g

'J

i.

_

.

_

~

I

I

.

_

f.

._

_

,

__

I

.

__

.

I

I

....

'."

t

I

.

_.

_

I..

_

-

.

I

,"

r'

I

.

I

.

_.

_

•.

"I'

---

Copy rig hted m ateri al

7

d r.a.,'", ',~.;~·ml~. il'.~ J~as· sexan1·:'" b '.-:. -'_'.-:::'~ ~;k~ b, ~l-,1i )- :D' '.' k' .' . ': 1 A:- d ~ty,., ". '-'.'. .... '. d', ,.]lan.a,J)~' eanwa ,.,: I .. ,awarman '..•,8.", " , ·k···· "~'I~,o"'U:'~-'k-""'1 ~ .., ·tr-,,-:· ,~ ', ",.-.'_' .PU,u-,fi, ml~:'nb·a,U pOI_a. raja ~erll:OraJa,s,a 'D·','·'··· -- rdh ana arau .-.-~.~.,iIk.o.!"' .." ::llayawar ·,----W'·,:"·~rw··" :p~,UUla",n4' 'il~,''-----:-~ pll,p-":"..U-' 'I,'.~ ..A,", dj-·w·'··".l!Ii:Y'-·-·,awarm_a,.u. Y'_"_"-'-,"-' "-,',- ·m·.··to"'i'~ld·.·· .... ...t.. ~'ll ,~A:'.~1 .... ---:- . :'.- '-···n·, _"'U.. ,~ .. .~ tr' - ~, I_!Q~~tu.·-1 ·1"lP... e!ll1'rg:jjj~ID31 Ai '-.,d ~':-:'-'=*V:':I-;--~;~''"? ,.-aga,~manaJ, ." 'b'~"-· .,::-'..",.:; r"'"""" ""U'W~.I..•_i~ll.1 '~'\R-Ilr=--.';;,,-,'WIA.'.l' aW,H,rm.a,n [lUI"... ··B-·"'·~ "':"j, • ~.:~ ...• '.-", h .',U, uns.an:. ..-'.a . -··,,:·way.,.warmao .-..--.,,, -. -~-- ,. t ... '-~,-'., -,-~ ··-:... .. . hi:·,jl...,··V...... . ..~ ..--'.",.-, ansara. A·" d~l.~ .~">.'--_~',~, - ~--..-. _ d· en-anp·rura. . ·'M:--'8)ia·P··i)II·I;,f" ll:\drena· semasa 0'-,1 .. -J',-, ." :-. ,,- .. d~~...."~' - , :r.' 1. Ji L. I - ' '.. . - ~ ,1,,a1.J. , ' d :o:a'n-"y- '~'.~ A-' "~>g,_",,uk .. ;'~~i, .•.•. " a ',~.""~ -). "a,w' D'iI'i't'n'~"n' dla·~l' uh d,-,t..f'N1'Ir,otiI M'..a'J~p'!~ "hi''"t U flU,,!
iil"'ii; ~--.~

gl" .~

I

'J~

.a "..

ti- c.'

k!

i!',.,

'~'

.•

~,-",-"'i.'

-,.. ~

l,

•.

. ",l1~.·

r:

'!:!II,P'tI'1 ,IU,:"",·~.,

~1-'-'·_"iI1,~

r

c_:.,Wl.g

.~•.

iii

~;i""i,-:-I'~~(~

;S'-:""'"I~::-''L

,:::"::C~~"~.

-.~-~ ._~,

1-,''''. :

I:

.,

..

',

,

~.I

·c·

1.,-,,,1,

.. _,

I,.

I·, ,','.

,,,:.-,,,,

,_.1,-

'.,

"'.-:

''I''rlII'U-'

I.

-'

.

.I1·~'1

'~,

M

I,~,Ie_'

IUc_:~·' .' .~,

-, ~'.'~';::I.r,~'-'-"-:--" :'1 ,,::-,-,::,.· ,~... I ....-'> '1,-' ,,-:~ B,': .11'..... ... .:' 'b~,'> -/1'- 1' ptef·. _8IJ.aal.1 ,51e.aran,g pr,a,sa;SIIl-JlU-A.1._,.,-'1--.. .,m",ilA1,.'~... 101';'~.0':':-: '.' '.::' '~.: C.... :X~:,"X1·,····:~,d~,n '1.1 ,",_-~,: (iV,'Bm--' -. ·V·'·,-I' hlm '.:_____,DV' ~:::_:_~:_:'~I ·'1 ':"'·-'~,ora··· -d, .:::1:"'......... ·.... 1 ,I!!.-£M'·h~gl.··~'.;; "J" 'G'~ :A~~,~. ... '---',f.- ",1 .~.-'_:,' 2;,:I!.I~-2'17·"··5~··)' JU·D'~,::~-· IV ~'--~ ~,_:g,--.,w V;:'.,,,;,"
lrdl(.8.

,-",

hi :(

Go·.··

;,-",:,

,=~::-'-:,~~.iI,

1

"~!

Iil

prasasti ',&aDui~:u
,

"' ..... m- - - '!l';I

''':i\1i.-ii-~ .i·«lrP,
,_ .. ...: _I,_ __

d k' 'Dr~m.~· a' "n-' M-'_.-;e' ~I'm. '~I :w~w-~, '. - ,-'I.,.... 1L., I~iil,u::,,~u il'f"n' ~'L_ ,-.~ ..~ ('i.....::'il¥ii.~,'l, M····~, - ~1'!"j*7'~ ' "'.:':~WlJ'.w, ~I :i .. ,LJUWltlULrLU'"a,'1 a, ',i',b:U,'I",,"w'" ---- - d ewa-. Per ..-,,·ang'-~U'U1J.1 area A" .--, ,-. -. ..- - ' ...~-nnzasan 1'.••. ~--,"' &e mB'I~ ~'eng' .. -'k'mo'g-'h's'pa'''"-ttidan S'~" ~'1~112:8 '[ItI"'-=""'~"~"-"- A'_" :' ''"''I'!tli''''- '~\' .. ' , ,'- ,-~" , .. S'-'~',.-,.,".' ~-i" - ~. ',,- 'b'·~·:h-I· m_llllCl)a..' d:~:i pa.la . ~.L,..~uwa.ma.o__ I' ". "" ~, ~: .... '. ···d· -, laufun,~.·-,·6· ~,cna. ,';""d'...l~ja.warman u l l
J

.,~.i'--"". ·~-t para, pemoeser : ..:'.,~ c';"', ,~g,lBI,n, vang-' mien 1'0 - "_'_ILC1I.J,~·IJ 1'~,·~!:lII1 'l'IQ~~Qlp_: Q"an'I~-tll':·'7'1 Am"~~"·I.· d :-"~'''; ,'g:}~.s.an:· ,;"' .,~:~ ·s=- ::U· ar~S.~.:m~:· ,.1" .[ _ nabhu ~I; ,Q.1LJLu..1 ._--,. CI!I.lg~;I; Il,U.1, A"~"',d~I"-·~y-"~:~'~·~hm'--'·:··al [elas 'n~·':3I'm-'·:,~....tu ~ ... l .... ,l(gh~-- 'Im~,~:·:-"",:;t-.~j.~ni~_.. ·:l .''. .... "'''' u.PI' g _. .. pahat P·S· AI~, pl~igcraiill"n ,·-,_,,,.,W,J¥:'· .r",;_~"""" Pl'!uU~: '.~'",'.I.~..'itu ,_"IU ~_.Id__J,lI.ft_ . <, ~DW;'LI, A~'I'lIii'I,nO'lha-"nAlra :.- !I, A1a- waktn.. l.UII 'Y'i3norman.l':3dl.; .. _ _~Jl ill""_
e:.. '. ';

"tdalah ,-jL., A-'· 11_ '.~:;- --~ a.::_,a·~.,. ID·YW.II,I.-" do~i"'" ,wanmm., __ ~,-i'-c

biWlg···:annva ·denlDaln 'ram Adiih~a'wa'rman Baaarim_n1i'rI'n~ Ad·wa~y· a z ':J r. .l_ 'J'!..' ,._ .....:..____j,I~'i':~._ .. _.[ .... :l_: '_:_
___:. 1.

'W~I~,
_.

,~.

jun--'8 d'l~'.4,....... C:_l-"",_ l'~ .)- U,::,W ..pa'" 'd" a 'L-.lflir:! 'pe'.... h 2' ~gj" ..... I_._', ~,-:;:1ViI..I,W ',=---:-.:i~ ~ A'd' ·W\~'Y-~'·' '~ -- . p~ ilII"a..~a~ ta d ~'-""1'm•• L";!I!,~g~IU. -- 'iin'ii! dise~;!; 'b~1 U' . It' n-~ IIl,U, /';"'''''''''~''a,':"U:d Ta"~']a' d~j 'I'u..:ali:ll .'IhU__ a'-ILl. ,;.. r.'". e CI :1,: . :", .' __ ",1,1
·P····a'·~·prru·· - '. -:_-.J-~ ~. ,I ,,1',"-'1"','

:<--,'
._.

'! ~ •.,

g;a."
o!I!

!!I'lint 1;g.1,: LI~1l
...j

l

~

J.-:::'I",

..

'!li

c.

....

,,',

''5:iI.'

ii'

c_

1__

~,ft'I

~

....

Ii

'!'!!i;-rIi'lII

._1_....

1[',.:.'

'':''---''_'O~l~:''__:_';~Jf~''''~

.:',..

I~._,_I.~..

I

'::"""D~_I

,r"~"V':'.,

~ ...._,t

.....

I.

)::

D,-!l; .:;-,.-'~'ifII!!';' 1··.1, an,I'.lrit

:~ .. ~.

'-, ..

~-',-.'-

'~I'- .-:-. ::-.-:-

,~I,I

..._

--

!E;ig,~gl

I"

~(1tI11U11

.'~I~~ ,-' g~UI

", -UA, ~" ..

I',

.'0. ,"-

I.

,~~

," _.

"w,.·-···_. -

..

g, '..

'..I.~.I,IUI,

~.rrog

'A"

I.II~,,.

O'~·

.~~,'

.

He

.. IIQ.

'c'

.'.

'. I~I'

-~Iy~,

,-"
.!

I

I~,

,I " .

-1"

',_!_.I;

'.;

,--",·~c_:t.i.\r-~;·

>Oil'~- .... .

iI;.

,,I

'-~Ift"~r-

"~J'i'~1

.1

'iF!

I
..

,-"

" ,.:.--

,...

..

1

__

~

.

_co

"'~

.:.,1

.,r'

.,1,:.,:',

<,-"

'.-._-.

I.

I.;

'1'

/

-.

1'1

._._

....•.

::_.• ,

J'

,'I,

., ....

:

i~'.

"

..

I::' ,I

.!

I.

".•.

'1,'10

'

1

I

.'-,'-..

I.

I

,', --::'

D·~:c~,~J·'m!~~·g''-'''8'~ ·1'''·,~1''j:·~~ ,d:g,n;:g·····"\'iI·ft m·I--.~...... ·L.,..,~*1"'~t'I~ ,PLI,I,. _·_·,_iU,mlll-,'~'U,,1 IS··~·'..· A'--' wa.ya,~ D'~"'" .-.' ~,I,,"!,-,-"I' ~'I'h' Ik··'· ·'·I/f!:·· ,···t' LID"'. aria ,~m.ggaa,aL,~-'~ .,_,mg.asa.rl.'.' d': .,----.'-'~".'-'. .~emI1\l,an--,a,-I, .·_:J1I,lma I, .. ',' '.' ·J---'·'~""-"~Yt ..~· -', ).-. -,,'~Id' d~'~',r~·!.-IUU~;g,-_--,w.l b..... ~ :',"'.'1. VW~g., I < l'- .._ d .i;;",'--~, ,~' ~-nait d"~m"!,&....'£....;,.k··~nl 'Lw'-u .__ """,'1:... 'n....... -~ Jmf~.- g- g-'!:!Iil '1:~"""I'II;ariri, d1an,[t:ra.n 'dill." .~,\¥~ul!.
,dirpa.~.-:a,~'1''''_'"7'''nl''· ··~·:wa';"-·' _- IW'I, !~I-~ . .... aU&a ~ 'bah···.. I .....
I ..
. , I'

:me'n,'g';'laku, diriny'a adalah p:',u'tra Ad'way:,al("'w,annan)"~ male·a bole'·h
. _ _', ." .. " .... _ .'. .l .

J_~:..

_._

,_

_

,

\'

_

_'

'_.:

_ "....

._

,

..

_,

. ':..,:~

.

_

_.

_.,

t.

_

,

.!t.la U

... l, ' ...
I

~ ...

~P, ,~,Y.Y·P_l,

'._ '~~'" _'._
I __ '.

_ .••

':__I.'

'-·--:·'t·

',--,--'"

.,.".'":

ow~,-,"'_g,.II'

Dy~-:' ..

.,;I~,'~,r"·

I-_:,~~o-~.ll.

seo'r.ang,~, 'pl~e'mbesa;r Si'ng,casarl Y···· akni ·mah·a·mantri Adway."i11 'DYmgl"aJ1 kata 'lainl m~· __ ~-lahamanm Adwa~:--:a a:,-,dalah 'm@na~:;-'bl ~rima.'l' _yl~,..c': -' :._...!..:. ." =-,_ ,,~_n._..:_. . '_.,._ ~-,,:_ ·Uli:iIi'Ii':"'w~-'-'!!!II'~itllld·w·',;· '!3 r--·a.-:'!~t ',",,":'h11.. 'nn- 1.,,,,,,",1-.) a il'" D a'; ~,~pa;'v:a T~-'n:_-~:bl~'·w~n·,-~','.' .. :~i.~1 ."~.~,,,iUJ"'-"U'
.. .. • .. • . \. '.' . _ 1. .. . I. • _. :::J J " ' •• ' •• • • _ I I II .)1 . _ 1 . ~ I. • _.

1. _

I

l.

•.

J. _

I

,

-

I,

I

1

[

I.

_

1

_.

_

I,:,

!Il

.•

.. :::-

c, '-_',-

'",

'.:

.',

.• _~. ,.~~,

!~'_---,_._-~'_.,

,:_",'

.' .• ~,, __ , ......

.1,

, . "'. -, .... . '_'~' ILl,

,GLI"gJ'~'

'-Ma, ..... ~

,," .. , -

~

" ,.'.. g,l"illi,lIlliilL '

1 ,,'

i .....

I..,.,.

L,W~·~ ~y·~·hn~ .y~ Q~;~:~_:_g'~ r~J~;!f3i .. ~,d'ao I~;·~'h~·· -' , "'~' 'aiW\~~~ln I_~,~_U,,_ .e--n'" yeo 11iII""~"Q .,"_~ Ad"-'l.,,'~,ur, '"g;~-,Ull.u", ·H-~d-··-:·""'1....' , 'm''r :~~i,'" --bu' -. t, L.... ·-~,Qd~ \'~I·I:........ S-:-~:u-''--w'';'~'PIf'I'~b~-'-~'ID~ ~·t~'DI V ~ln'!llilk.'··_·~lCm~- ;niii ~ "'I";a:'~ ·p-u'·,··i!tll·u- 1 'E,-:-j'm-'::_1~1Il_ 'fUl.Nl~ ; 'D:'-"h'~'- u:',I- .. :,U";'::' ':tI,~i'UI,'"lUI~ g' 'a' d~la''I~'a'··m·· 'i Ji.-"::'n.,:R,ituf",". IJd" (I;'k--". 1',:' m';j· - y'~""""~"-'n" "3i'Im' !'3i,;("!ir·~yQ; ,)1''nnr- ':n'r- ,a"n-M Ill;' col d---' ' ~;'AW~ "'!'li' . w-· igh~1,I'.,Qi, .... '-' ' ara ..'~" ',. - .'<awm t... .~ . "'.. A.'-··-~·' ... "1-' h-' Dy W,I D':...__ -~ "',.. 'J-rID'.. a...'k~~'. ~.-"'..Ji......~ng,:lan... r:A1\il .... ··I." · _., . -, d'~;;Ct......... k- .. · . OJ e':1 ~ '.'. -~, ,.,-1,.:1 -J,-, .····,p'-8 ·ang···· .' luerl'wllan .~,;~",:I_I... ....··: I'·: 11"",': ,_'Jew·a ·d me-P a,r;mn,dlR . .IWiUlJ.1...-'11,.... '..... : ·D-·:-··ab-'1:_- ,l ·,--D=··· .,.'"' .• ;-,.~. ~ a~aN. ·d_:;·:'· UdlI.IWa LOY',. .. ._,.:.ara..Jlm.gga. :.:_ml. , .. ,,- :~~......-_. -" ~ ..~.'~-.-, 'M·· (_'I ..... '. T' 'j-:"'c,,"IL II_"..,_. .. J'" .- ~..-.- L,il'li, 'be-" ..- ,:-.~ ... -~-~.,.-:: '-w:.'.·,·"'-·,..-·~~ldJ::',~-' .",,.. r nU.fUDl\DI,ll rill. ',-,__:~y11 ,.UJ,IW:us.U ,-.Iana~, I,:·~mam-a. lillC,J:,IlIIU;.:ewa ,..'"-...,. ,.•, ,D-r.'·· =', .. d·,~·.-,.~.. ,a ·,Imst=H 1".,.,"';-"-~"~-I'~f'it eman,O':ii naBla '·I~,-i,-,·:;·k-··~'·<;:--:,.-.-·· ..~I.I!'·ty-',-.-'.·-..---, e:oQ';m ···b~·L'::'''"!'-'k-'·!1'Vli'Ulu,u 0 M'-·,I·',-.-.--~.',~·..... enl'~-Bp.", A···~,d 1·.,a - ....---' [0. .-.!...-!~i';I:Jfj ._. 'w~'rm~nl, ~~, 'serP~ ~::'~"'-nal'p--:ada 'p"rras'~'stiAmo.o-lhap··Sif!8 iolaih 'U:dau:i'.. "R~.,I I~:.r'.'U ~ J.::'" :.:-.::~. '{~<" " ,,"~,_,,) _A:'ty ..~-'- ~. -~- -- P,"t -,- ,.. ~ -- araN-'ilmo.laII!D .... .. ..'1L.._·- ,~--- ,-~a,I"- -'d' ',-~,.-'M"''-~- ~II'~; ~~-, - 'd' ,~~, ~ .. 'UJ,',' la,w arman, ,[,[lUJ.p·>a:p·. r81,~'aU--,lwarma,~,ew,a,jj y~' on.gk~. am" "g'iL ":'IAM :~":g.... "'!''"t~\:~,.:,:.: N·-··'Il"a n' '1',;". "~- .-:-r 1 P' iQ,ape" r~;tt 'y\s· n-. g lilAfP- rah~ p-od-' a p-Ii ggm- -. "8"u~''k~';;t
I'.: . [:

.

_-I..:

i~ _1_,

-

'.

~I~-,I.',.g ,
,_:_.

:I~,p' .~,
.

I-._

'

..

~.:I.~~

'Fn'~' ,.U.U ,'-''' .. M.'.__

~II-U.lllig

,_dc_:~I~,~_'__-,,I.'-:.

,.I,

A--,,-_J,~

c_:~-'-''M.

~_

c - __

.

,!U!~r

a,·eli!: -

' ----y.

:._: ...

,'.1

~f

~,

'_,"

';

,_..

'

.-

I:.

'b' _

;gjjj,

y··.: ..

';o ........

'r'=,_."

.. ~--,--,.,

.1

-".,'.

'--·i-~·.:-~~,i1Ii·i'~ ~~,

II"~

~\_,Il

e'~--.~.~.

,-:

~

-::_

i,"

,._1_.

-

'--'---

-.~_-----I

_.

--

-'iii

["I

'·.::'·C

,_.,

...

_-

I

,r

II

,'.1'-'

I~

_:_:___: ..

~,.c_:.::,___:.:.'u:.: ..:~.. ,.~_I:__I_'::!D:,I",-

I;'

--·c

~,-

.'1'

-:1

I

"

.,'

t .....

.. '._'_'

I~

l

__

"

-::I,
.. _I,

1

:1.:,

•.

11

11~i"-ll·~
...

_I

..

§iiI .:.~II·_':

~~

·'·_~'I'~;'

__

> _,II;·.··~_.\

-'-"~~'-1-' ,.·L

iO

·'t\(~._··r·l.~:.

tC'I--r"~

'!:iii'"
1.

J

,::,.'

II.y'-:-.'·

_1

,_

.••

.:.'

]11 •.•

I

,~' ..

"i""A1","

- !..... .~ ..

'!CIi,

1!1.1

,.:-

I~"" .....

,

f."·.,

<~'I'

1

1

·8

Copy rig ~ ted m ateri al

.Da'fla'r 'U.fIU.tan Ra.j,.Ra,jiB Ma,jio,pab:il. _.

,.

'0':.' nb ~ _~ma.l kialah ,rrimaJ ~ay'1'~dit~Jawa'ml'Ht'a'p',' ;fi,fl~'na~:~akrQnUl riiieM',a "'-'..l" "-.'- ..'- 't.~,,-~ ":J '. . ., ..... "',f'"',f;-'~ ..- -:J--.. :, . .....I' 1i.... _.,.:n~,,: """• .,"' mo,;ilBd;nl'mamlmtJw'elva, mQ·'.~tq,a,u',·arrilQ,..Ia ml.eng~'m b'::1 I I_Ii. nama ;mnU,~·II'1...,"""'._............. ; ,..... ..-1 .... 1'"","1l~ cu.cu ' P':::\1;JlOi~ ·D··L .....rm ~"'"ra" . '1..·n~iL '.' y'" ... ·~,w· 't:ft';'tt1fJ". ,1dll,It!IJUI ,w ·R'U41W:I!.:I .u.u ,1'"}';'~ ~.:.~ l.ml ..I.il.iIig,.~.I.~,,:'U' ... ', ,UU" ".',ui,"'" ..
.:Q>, ... ~ 'T1'fI1I~·:t:If..l'·,
gi!!HIf',Jit. ....

.....~'Ii-

';3

,03 .

"'!I,

"!lI:

n~.'·~'ii~ '··::'C'~'I1-'·-H,'!w;;:al~ad····I~W~ P-~ ~,*,u.u.'I." .. J_g.l. _'_ . _."._.
M-

1

aA1Jl_.lIII,ra;.j.

',' J~

_.'._:

C' ...... "·.,·.·· ,d," :.'; "' k Ibu 'n",c-:~·~h' n -1' ,~per. -·~ti;;' ..,..c,l~ h'" di" ,~r.l._~_n ...... ~ r a.u:di" ,:_B.n pl.,h ,aJ... _ l, . 'J,g,· ..1-·... ' , LEe:lif'lJ· '~~ ....... rital , .' ...I 'il'il"""B,~ln' A'··....1.:::tyl. '''3'W'' 1-.!I.:iQiu.il' d ,-I:. _,:_:',1:11 ::~'i.al ',:; ..l1 ....·11-iL, c~u· ',o::. .• ~, ~op"'U-"-'p'-'U-' d b_ ~,~,~_, )·._W:~:"U,·-I '81'".ft:"!i1·~·Aan 'a"Y''OoDa'g-Q'ra ,u;U,.dJ4i1 sauoara I~~':I ;._~I, .. . Yana !I~IIl.M .•1~~J).I,J.IPDara J'}':-:-'g"~g""s. IainnY'-i'ui. putra .iU.-.-:' P·-o·iF,-..;,k'· Dari'-'. ""'~'~D satu pa- ."-,~ .. ~.In,: '_:;;~'f "Q.ll:.~.':., :lil ..:·.·. u·' Dara .. ~'ll£iI!'~,c_'"__'_ '""" alam 'I IU'W"i6WI ke: U1i1-!I\.:.a"Y' L, :_ "l;lnal'_'~'O L o<;~lY:Ul, mereka .~I ,_ .. P:I...--~.., :::.:'mi,f," m' ',~"fi.l'1 ~illI;l"",,,,,"'iI.:: .fii1. m"asih.', IUdJli, .. hubun n'!iln ..:__ -. 'k"o',' - ' ' ~I [ ~Il U~' I!'!!g_''\'3I!\'l11ln''}'i':~'n':g\I' a n gat IQ'I":.':I. m.... le··'n·····g;a:.··./tn·:···p·'_-:·rt- bahwa m ·'3h,~·~Ji'mIQ,nteri ··.·M:.. .'a a ,.:_!~KI_I,t '".' 'r~·fto" v~n'g'" masih '.~. .am·nij'nrvaj 'hu',u·',' -nO~1tl1 .keke .., dalsh 0" W'!'lo J (;U.I":.~.>.. " .,_-'_~_'~"':_'m ~~-_:'r·'~'~J:'~'--- b b .. ~..lIlIIj.1 d~~ ", .. hiar :l y;:.ang·] akrab ,deng·.··._c,an Pada zaman pe 'fa);~a" emerintahan b ~r~I_ .., .· ". ..:1. L. "~,,,"1: .... pl •• 0. V._;. ~,.~, . ..,.,.~~ gara, N-·:-'ararya c:~,....,.; ,~.,'.. ,... ~'llggra,maWlJ,a,ya. aUa,lW.1 an.~ ...,,,,...J ... -SBltuara sepa'''' "p-'u sang""" mt)'a'!'':,ng"O'TamawiiaY":'a meneab'f~"bdi-' ' '1:..._ d-'a ··','.'.' At:'P"B" ·1' ,'I"~ --.- _Ul ~:"""'rtan.a:;<r' UiUI! ~"",'~~ ~':: __aIl,g_. --.~ nud 'I' m :':,:ka.·:t -~,'~.. ,:~.~ i sena,p_-~_._, pr,ab -"1 ~:__ -~"--l8ara, 1...Ii-r ,~,mu_ nan di~:,~ ' .Dl.enja, d1:·-'~i"I:: -ali .. " d' d'-~' _ 'L._ C' _·· · H·~ ~ranD' - A"",.•. .. --')J.';_ . m@ma··I1Q]LUlmmE!n·LE!n-;:MY··aJlose·.Ki1.·i -_....: 'L.,; :L - .. ...." uw:twa - ..'--' ir~":._:,--:.........I_'"D~ -,' :_ wava . ',-'.: --~:J'-- " '. "-',-' '- ',- ",._.' , _:"_:_'. 10 . ".-: __ '':'''-.."....:, ~ ., ... ," -. a 119.,0' pe-"-.'.r~~'~cU·l rtanagar a l.JLiUJJI.·l.rgl!l!l : ,~',-~·~~,'M~,~"~ .'W_I..;WI[:'·~.·:~·" pad~g : '_-.. Q,."R11 j:IW,'~1 ',:.... "m' 1... dikeluarkan'. . raja 'V'..... ~ namaI JA 'u"ILWW,,:__1 ..tft"I~: Hi-' '.' maham ~II!liCJI.,I;.· lno :~·:-I~~'·kan···'>,' 'dan 'H"- ':U',;;'·da·:····, k d I~ f -.'. ·'·~·1\U!:~~b···u-'~· ... n,~tl~ I,. ·ul,·,,· ...,,' ..... uaJ.A.
,.,.1-:--.
-ii' '.'

'1::

I'·

r'

J'

lJii

<"~~~

1

'1

:IUJ,I~:".~

I.,"

I..

~

1,1

I,"

i{-~

I' ·MM. I I
"_,'

iiI;!': ',' 1iI.:' I 1'1I ~.
."
.

I:.}.- , .
"_,

~,&Ig."

I,

I: .':' ..

~

.'1

'j'~

•.

'.

. I~ _

c

s ! I _'

Ig.

.._

~_,g_... _:,~~" _.~..... ,

",'

.

'".

'."

'fi".:i;lifji,g,rftV:~g. : .. __

"_I:_

.,I~,,~

.

,_~I_:I '._" _-:...._.

I:..

:-1

".1.-:

'

-

.:

J ··L

~.

_

••

<'I"

'_'

.

_'

_.

--._

•.

J-:;-"_'

'.-~

..

/1

_

•.

_,

'_-."

J

_-

~

_

••

_'

_"

._-

I

•.

_

-

J

I

-

._:..

",

-.:

'_'

.' ""i

'_C".

i

I

'I"·

I'

"~:

' ...

,.

·.c, '. '. ". '.~'.

~.. ;.... , .. '

'•.•

'I'~",,~

'1-

:__•• :.

I'

"_._:

I ",',

I

'_

"~,:

I,:'

I. ",',

:._.....

I··

.•

'_'

..

!

',~:~:'

'.

~

'1 •.

I'

_ ..

_'

1,.

_ ...

::~I"

I

'II

_I..

I

1._,:.

I.'

,

I

.'_'

'.

r ..

-::

! ~ '..

,..

"'1

-'CC'

L,"

--'""

l

.J --".

'..

'~~-"!I

.:::...., . .:._.,.... 1_

--:

:1

:,:i..,

pi'

.

~_f

..

I :~~~ll'
-

iii

':1.1··

I '. '.'_: .~:"_'

~i

;~~I

i"lif'~.·1:'n ~

-

-

-

.III.,IIJg'.

I, '>,_'"

·Sir:

....

."

'.'

'a.i.III,

".I,!II.,.

pada pi~ga:mPenampihan maupan pada 'pia.gam. Gunung Butak, ,-·-":·-:-"m·'-:--' ... _~JlII~n ..i'f',~~ ..... ,ti~~'d~~ ~",,'il',," '_.L:::,:·._". .'. mI_· 1.-' maiha~~--;~ __ _,:,_1_.:._ I'\.d.U."IQ. : __ ~_d.I\.. disebut, Putri Dvah1 08,·:·' "I.f,a, Petak . ._ .... ".., ~,11U.. : ,elllQ,·)':;-' k ' ;.... .. -,...-'-....:I',:.:~.. - .1~en--i:J,~~J " 'In" -1:_,.,., .. , '. '., yang,-:.'·em.w.um\ meneamb u nama ,'.' ~5,wan, ~ pan .. d" ,"': -'-'."' ~bil . "al. ,-','.. mengam:: .. ~: h i3'Ii- ~, p·-r··'i3I:b"u' u·...... J'!!':::ii,e~ . '~11':~'TlIL'r'\':l;'T!i...ll'L, ........... Su-'~J--...:.1:· .... .'h· .r~s:u,·L_L".- A····'d.'·:11 .... --._.-w;aJ· '-gl :_.. ~I:WI!-.·.I,~ a,Ju,TYw"lUlldJ:I.~, .'.~ .IUd ~I_ 'nal-~ II.JW~WB_ ,;, ·t-' , ... . 'Dy--:"::·-ah D~·~ C~ilO. • ,d:'-~'n·'::~a·:-'u··lld···'~''I''a·· .'. S.. I ... Ygwarman s@ba.aibmanalam :sepu:pu, l,ayaaa,g.a :men,dapat ·perl.akuan baik dati pihak sang' :prabu .. SepeningpJ. san,g .prabu", Jaylanil.gara. nalk. mkhbl seba.pi 'pent:·' ..~' .. ', ., I . ·tin,·. 'R '.",_ 'Ia ._' r ., ;: ... .' .. It· memeilukan 1~'~in'l r,,__ ;,...Ji ::-_,_" ' ' _.'.:', ... ', ..... _ ',.. 1,._._ bantu-:.an~;.. ",,:, _ l ,UUTd~ Ii!:l!Op"': 'U' "p-'~·u·... '-·;-0 i""~'~-a·· ~_i_,~ · a Ma''!''p'ahif ·L,""",!·I , .-,.;._,'..igr·',.:,awamtan rna.np.:'.un. A":' - "': ',' .- '.:-' D'3' . .l\:.aIt:J,I_ 1uwa.u.1 ,I~r_:_~ ~ __ .)Ial IIJit..!U\ . d- 'I 'h anakan" 'J'a,WH,- ~.=. .",_ ,Jayana,gar,a la,_.-'a""a~·..:, per,..:_._ ~_ --.' be ...ran,g", 'Ra',': .,gaimana.pun" ke'mun~'IJt..~:!:iln umJbulnva 'kerusuhan daD i~'~~' " '.. J·av.a.nau:aramo~:~h'~d_ap-"i 'nJh,~ ,d·-iI''iiI'~ 'I.iii. a~'I,;LU.I~·W:U:I.~:__'V'~r"""'-''''' 1,. ·~·'r· ..-'!iiI'ifi' I .1:"_ -~"~.u.l,g --,~a'iI'Se:"::'A"!:Il: .:~~i!i,~'I""""". yang '.meng :-,~a, JeJt'I.A.i2. .- ,-.', . "_ hendald blue 'Kahurip:-,an ata:u bhre Dalla di··';~:@·,l'l\".I,"",~,", J·IO,i:!II·u]h-" ....J:~\~·uh.·I-:·I. ...
I.... ~.

I

I

_ ~':'

,I.

"1,

J'

1O;

J

.

IR; '. '. _-'--'-'-'-'--' -'-'--'. ,-,-,_, _. _ 11)'__

-,.

-.

_:..

I

..

' _ • '.. __

. '.:.:.-

'.'

c..:_:'

~,~

~"~k!"':'.'

JtlLI.II. ..

1OlLI·1

j:

&anga':';

il

;

__:__:__:,l_

~

...

[.dl:""

,_,

'_

.

.

.

I,

..

pur'
I

,-'

.1.: ... _'.,: __~
-:. ':":

c·~_I:_,._

.. _

m"

··..

"1"

-

-.

'I

'

,.

I

I

'

':·-:· .. ·~,:.-_',_-··,l',,·

·'·i

",-'-~'--._"

.,"-

"1

,-

.,'

:,'

1·-,,"--"1--'

",'

.. ,~,.-.--:-

,'n

'.':_:'_.\:.

"~''_j.

('1""

..

: ..-

(,.

~-::~

-.,.

""'-;:--'--1-:"<"

-:-'j"'-

-'1

~~,_.c ~

-',

'_'

L

I.'L,J[I.

'

-

:~iJl_._...::'

~'~:~

..

'~.I'··'

_

:...___

,1

.

, ..

:,_,.,,:~.[.,._._._

.:......:. _

'

~,

_I

..

_:1.1"

yUo\~'-'!WU'

'PO"

I'

-Tfio

c ·ar"

..

-~

ro' -:,,~,

....

,._

I

,_._.

I

....

__

1.;"_ I

.1.,1

.••

,.,'

_.1

I

,._

....

__

,

" __

~:~u.I..

g.,

,

U·,.

Iti

.

"

"88.-U. 'P.:""3 d '-:'''3i' "A,'L1--'D' .},''3"'~'n ~,.:~_l ty":" " :.: .: ,..- b" - , ::a. _ ~.J! '- '~'_:._g;. ~JILU.~.I-,. -,--,.~.;;;J7" A: d1~I"' L_',lawa,r.ma.,n I_e'ranlg:__k·.' ··t k..-·-:-·· dl!..... ,..,;._ '1·.........;" :u'.. '--'m',a- an S umarb~Qjj,ke CU"' .men:· tU,il8:cu)l&efllllaaJl .' , ~_ .._ '. --.:. . ~.,'kab_.' '. De· I" " _ ....I __ . -. :au :'ml-·
,__:'\_-,.I\ I l
., ,1 l~ '~ • •• •• :_,_ -, ',1
L ~ • ,...

I"

-~I"

-

11/'

'.' •.•

I

f!1

".

_

_

I

:kianIah laIu, 'timbul 'ti_g8 keraja,an. IW. bekas :kerajaan 'San-f~,tsji/
f,aNU"
11' ....-,:
., ~ .,1_ . I, ....

p I e'm'b ''0'' d' " 1k.A·!_"....._~-,' ka'','.O·U C!· ...... ....:I·' , L· .'.. -a :'a'n'Q"~1a:n lYU.ULdng:· b.st:'1Je iam ,_ _ 'k"''e' d•..' ' 'IiaD,.aID .'. A':,".d·~"~"ly-:',......,".' ..,'. . ' ' -'-'S '-' '. '.-.' ',: " ·1, ,'8W8;.rBl1an;ij. 'b.-'any, ''C'''.:'2JI·d':'I'a " ;ua ·-k· ,.' '..' .. '": '. ','. ,Yi8:a.a,U --'-.' a ·:' d·· ,e·ra)8l,an., ,-.lL ..,_z
•• .I •

D"ha ·,~a:y:B.
~' I ,.

~.'!!II

... !_...

-,

-

....

,..

-

I' ..

'_

.'..

...

II!

.....

.

.

I.

T

c.'· ".'.'
, ..

.:c

J

···

-

',_::'

-

.

"

I

i~'

,

':

__ .:"-"_'

-_._-_

'.

' ..

'

-

L!··.I

, ..

1.',

I ••

_

1.

:

,_.'

__

I.

Copy rig hted m ateri al

. 9'

h-" .' ,erla,.8BD _,nUllO. 0,,8 'K' -: .;1<'. R
'I

I'I'ii' ,

·1

1

II

'Upil,

--'~I 1-'· -'_-.-- ,I;. ·110, I ']b-' I' iiii' ,.,onUlD-' .. ,.a.a, '. ·d,-·' ." ,I,m. -..ulIl,n"a
t • :.-..'"

'r--~'

UI,"

'.I"'Ii!!

Dharmacraya dian. Palembang, lanju'tan :kerajaan. lama :Me,layu A<' '~~'-iif!IlCi'J~I~,~'nll .,~ ~~'~r'~''"':Ii'1'a~·'tl 10··'1_''1;.. .. ''''''In-"'''''U'"'' ,tnt' d- an 5·~'·~w~:~JII'~'y:'a:'·d·'iIU :_J~,I iK: ~I~ d_...,·1'1 rp.Jg ..... 'L'~ ~Y~'~gr 'tI'";-'~I::lt", ,r.~,a~._uJ\CI ·a: ='" --~,""~,'k':, 'k:' .il:~' .if,;:"":""',: ',-.:,." '-.: beds:_cafiBn '.,,",eril:~mul 'I",,\~,:-.~ k'-· .-~U, ,,NI'-'UIUA IYW~,gmemee
.',iII,I. __ ,!.1I!a.~,:,~
d-

Q.

",',j',~,
j'
1,'._1 .. '

';'-i"-iUlIi:i'r,il,

'OIlftVD

~Q'a·''''1 -· .~iI'P::U!PJllIli' ltJ
'-'-~~I'''~':-

.~_. 1

IW,lr'~)

,;K,I~'_I

~

-, c

c.::-.lI<.:-,,:-:-

-;-:-

M,eiayu, dan 1-Je~ajaanSan~,fD-t5:i...,Yllllig::d,'im,aks,g,d de~pn kera:jaan d 1,_' .--'SLlem,fBn.g,.'L_ll... k 's--' -Y-' St ~"an-',l!O-:i~-],aaaran 1.. p- 111'b ~as:-"eraJam '~nWlJayla,~,'an,g dimaksu d den'~g:.'!3'n[· k"a.til!IIJ-~'~'~in'l -"II4I'I~~'Y""iU" ;~]-"",",'L 'l"~r;;:!ill'~:~'a.:__,·n" daerah 'M di ,1II_1iiI._dlJ.l Iambi Y':'ang'~'" berpusatdi 'Dharma€Tava,--~ Pada 'tahun 1371.·., keraiaaD 'r~ J" ---,. -. ....1, , - 1" ,. I""""", IT'I "'~-ftiii'l'llrnki 'U' '..... ,""'ttl "'-. ..-,Me1~a.ynmenl&U'Y;~~ Uli~t, ,'~,·······I,_1'".," -, ." ,~.;,rt.'fi;'iL-\!l'3iI - ....... ,~' ._:(J~,~~-" . 'IJJIDaD, r .. m.em W8, burnng merak baJ aD-'ldan s@'p";!ueak's,araty-":ang"ditnlis;d'iatas 'J '-_ ~_ .. " ,-" Ie'mlbaran emas, Pallia, laban 13 ,73- da'bm'~ utusan dari :k@:r~BII1 ~ ~1 ,£':'ii"",...., fo-ts'i.. ·D' ..... u./a. J~,~ ',' C:,' iIii'girlnlka--~--:' ' •.': . 'lliLUlCi 'L..... _'~-' IT-~-"!31-m-,a!.," , .. 'I~:... U"': - , VW,I:'"IiV='i~.o; ' ,1'\£1, y"~;n-g' 'D1"e'-it'-.1;:11 ; ~, I ":!-.',1"'-'11- ':, ·-n-.... 'iiIi~l\'!!in'-· '.) lJt::,.:,' cha-na-a-che, Di'beritaka_n oleb ulDsan, ito. bahw,a .b,ra~aan 19on... , 1f t. . h/':O;'IU=J:' ." ~W:~ ,_.LI'· men'fl'd'~I-~ IPlli telah r"'--.-!I~' -.. ' I . .-. ii(_l...·La l' Ij--"" D~~ !IIiIr' ;Jr- -_ . .: .· .
~,i'~'
;0;

'ii'

',".. ,"

- , ..1

'I~:;'''.

iiJl -

. --."

"1:1.

r

t;;iril,UI, U.al.iIllll '--'. -

.- , .. ~~. '. --

,:"

'. , -

--

----

-

.!eIK ---

--,:

UiJ·· " - . I, --

-

.IIl

U.~.w,!UlI
--

-

-,

,- = -- -

,_-'.'--'

-,:_:_

- --

,

.

-

.

.

.

.

,

-

,-

-,

--

II~·..... ,-

.'-C'

,'.,iIOJil·

'.,

-.

·.·c·

-

.-

'.-'-'.

'l1

-

.

-'

-':-.

,1__-

iI'

_'---: .. 1

",_

,I,.

. ;,_ccl.

. '.'

._"

1

-'

1

1

",

r

_.'

-

_-:'.,

-

---I~I.'--

-

-

-

----

-

---

-

--

--

I,

'1;1; .....

,11,Lui --_._

'

-

-

---

--

~I.

,-".'>

".:_

':-':.

._:.

I

II ..

"

-.: ",

tM,',~;I~'y::"U);' '-P-I'",--~,-[,-,.,-"I_:,tJl"::_-'W.' 'd' '~'n ',_,,-'~'n'an--" --'D,J~a'-"b-~UI'- 'po. 1:"31, ,II}.-h, _.l 1l3<'1".JI, -)a"II,om-" - "'1'0' a M "'g'-'n, '.~'_~_I~y g,!Uil' . .' datang utusan Ma~na~ha Po-Lin-Pang (, 'haraj'a. :p,'a'-b;an,I)I,~ Tahnn I 'L_-!I1IL., DL-y~ :-.,.1.-, Y'•.... .... ,' , ';WlI.. ,. li]:11"J5 d"-':::"h.'~'g--U· ·[L.~II Cr-:3'g~~IODO-'I-' • .... R" ~£IJ.\: 'UlIlu' '. _IN,D .._ "-n J .. -_- :.'::"_. ,,,' O·1L.---! L<..·'L'UD·-. iiJl ~.- '.: ~'IUH.II'· ' ki I .... (c...... A-',..;Il;: h1 . - .. ,..... ,_,· . "n.,..-. L. , .') .... ._:_a"',UrC'""YUl-W,II, ,\jftlIl8' ._'._,W'I~ja:W,8-nnan d"·a:n. 1 __.-~, Aer1iptan. ''LAI''~''''ft,~ .~~~lil~ _Ud,U::'i~
1_:,.1.., ,. 1_.11i,11J_:,,!,I,,~~O.l_'i!i'
,_.1 c' .,'

'D,,"~r~1 iOn-',O';~llm'an-' san'. u.!L~u.cirw!l y'a-'O[B' 'L-,..--;'k·l ut ,-';D'm'-LI_;J M.l_g, 'V':!l3't-!Ji _'n,~ lI!. P .1_ b~-' .·'1 '_: utu !iiI-' i''''' h"lIIleOln ~,-___:.l b' 1.iJ't\:,I,' ,I"I"",~, . . b:I\I,_I,Wa, .e,rg,]aan,--.-. '5:-:-- -.: e: ·C'."·,'·h-:-,,· 1i.... --;. _-.~,.~ ..-. '-', ean-ro-es r '~I""I,;. .. ~, ....LI- .~,-. ,~.----.-,'!; -di-I'o; ·D···'-\..... '-'. ,,-_----~· M:__,iIIl ,r·-'~ilIll:alenJ,a.'~-:1 ._.Im:rm-a~raya,
~-~i [I!i ." •
I.

'liti

I~',

c:-

<I;,pjiIoii.!'

::;-.-~.=- ..-;-:.---,.-.

.

. :.

I" 1,1.--

..

1

..... ~'

"

..

I

.. _ "

-,,'

.. -.. :

,1_ .1'·11,:_1
-.

_.-

'iIIHil""~:-

_' .....

, """,._

,

I~'

..

1..

']J """",- - -

1

""

;i;

...

,~':i;,Ji.U_'

'1_

"N"'~"_-" -'. ',.'" ( "·"laIn.anYI.'
. "J.

B"

·hi-,-,~·t~·:)""" ," d'" t '1'11' '3'-."i' Pill,L,_~ paL'taU1l,llun.,.".--:'~,c-';l5
tl
• ' J .'.

d an,_-13~:'~2:-. d' dI.-'jL, 1'1"- :-:='£- Ia.JD ',O:I;~j'~.... --.~:: :-M····.-.....1 mi -' :__:~,u'~~ p ,sil:.:Jilug.IUD ..-: 1:' d .~II!'· ,- :.1 '. _L.'-' walia" :I;an IW€fanti. 01IIe h"1p"u'branva y:,~nl[g- t....~ __ ,....................by~',na~,110 'W-,-" ... lUe,I]fHID~1iiI.... ,J ,'.1','\0, J:-" '..li-~ (··'ah'-~, \~/. M'''-'''''''''~:)''';' ~.... - .... . t > _: ~,1I1, '~hl---.-:-/i!' l-,-iIl :':,J:,¥,~>__::_:,' aI,ilJa. ,-,,',_cil wl ,aD'la l-'-'-~,( ,'k,a--'-p,oya, "til!;dc'k , ~,;::,IL·"....ahr-:-~ ,~engi--'_ , - :-'--.-: ,_',~8__ _: _ rClloU,pl. ;"e'ias,'termasuk. I ,rajakula. .Ma'ulj,", 'y.akru. .. rla.J~a:-'raJ'a . Dharma~ava- 'J .. ).. - - .. . . .. . - :.1 -. ... , .. , . .. .. ... ',;,' . ". - ~. , , - I"!r"" 'T'" 'ammI_ L...... Ikutn h '~M' . ,~.. ' ....'. '. ..... 'T ... "k kI~n /nU,ly::-:~a- 'f'8J-"3 ,I .au )-. men01'n'ml U'ILJUSan '~, .....,·'I-'""',.':QI...•. 'I ',;fli-"--'"" .. _. , ..... '. - ...'t..'""" '..' ,~, . -·.. ~·'·l'L, -. ";;;, -, ~.- '1i,'' 1 d"I_'· ~.. -~, · ... - -. k·.~ mem un wa nP ""-'-",0-"",.- 1 UiI"lPl - . 'I iilDiliidran'-~"-',iI b U___:.;: '!~JfIDEiJi"",w' al":11 I· I" I .. .'. ,·.1· .. r''_' I:JId 0";)
'1.~"

.-_- -. -~ __sama

'!jj;

r'~

deIen:gan, '-.'C',:;-'-_.. .-", ',-",." nam,

~

1,-

'IlTlii,on"~~:' g.~~,I,Jl:a.l.

D,~II,

,-L''IIiI""jh91,.,.

d -.-. -~.' _I.·~·,-,a ("'---M""r.. ~~ '~~_JiID,,J---"-;-'W"-"'--:'_:-' I",,_'J____il),g,IU,I"

_:.;:=

---=.

----....:___:

..

,

----',u-__::__

__:' ........_: _"_.-_-___: '_' _'

_-":1-

,._

,

,

1-

'

_",

~'I---O

_"-'

,....

-

_:.._ __:~~-'

.:_

'--'

,:_, __

!!.l

,-._ __:, -

_.'

,'_,

_.

1

'Nf"~-:-II---'-~--'-

l~

__

IIJ!

··'O!

"""I_C

'.,-,_,'.'

c· __:,,_,,_'-"',',

_--"--"",.I-_"

,_:,_

) .. g,

._ c,

'._

c_

.

"

,_-'.

,-__c'_,

..

-'

",

"'\;;Il' .... '''It)(--.
burung_''I,.. ,

__c.'

.,

l

" 11 m·1n':i.." ...... 'l ......... ,'_. ~ "~...... ."'I_ '-,,.... ~UI 1 ·n !'lid···· .."- , .. b'~r':'~,.--.-"k"'e"'- -.::-. ,PO:tih"o;-I d·: an·'C'··- -,--'- --I 'U" aJ:a~___:'>,r,a, 1" '1_-1',-_:'~'}_1 ~ t---n:i'U'ii,:_:IL~,II--'I .. ,lW~J ,~I p __ ~ u ~.aL. R .. ,~,~}., '·. :'(1 -."-- me,mbe.,iikan :SUJnt,t r-....... . ,·'.,.D""""" ..- -- - ,r-....' - , .. - .....iJ' " ..... -- -_"' Pa')',,,", suka..... ., ..... " . ".'. . ~ln;1'kll18D- , keBllda MahaJa;a- Ma'oJiT~t~ :-i, Idalarm _:,r-,g· ,--___:_:_ - ~~.- - --- "-(jJ.'''- u'tulaiD U:tt ·te-rlan-L:~'p~[' 'IenDIel1 ..e _il.p-,.lI"--'--''--''- '~--~'Man,an p,.,ulan'pi·=, -.' -'" - ---' - - "'- - -"_:'--___:_ Ulra Jlawa P'a,da 'waktu ilu San .... ,hr·tsti 'unJtulc 'nmltljbi'~bi.smlka'lblua r··'!IiiJi!o\. ... I Jti -1.uu" ehian d"L..1L.l 'I"",ill ImN,u_~an ,Olll@1'h,1,illWB" 'I....' ,fCeLmul di·'r'~...II: :,_':",anuunanya UJ.;(t~_nt;,''-"l; ... tl_I~:~ r -:2"~B1 '3r' -U1~t,/'gll'I't~'~~,b',," ..,'L."~'n I-a' 'm' . GUll'-' ",~ ',iW:Iii''."g", ,~1'"_'1_,- 'v;_ ;ll'iJ';-W'O '.~r,,~-~~:':'" --' IJ_·y'Oi .r-'I!~.~;IW-~IW::I,'. d,l· . V311~'l-': m-:f3 UdUU:11L ,r. '~:f'I~-~H,."", :Ion --i.'.K, b· ·L .... L.: l'te,a,~lsan:'i.llw'a 'C' '-'hi'O; U<Ilu8D'O' 'lama:S8 ;; d'-' -1,_. _:, ,n,@.rc'araY·'iamB '~Ien d,",- Ie :':'__-'Ol '-._
'1--'-

..11

.'.',

'_"

..

,r""",,-J·

I.-.,1_-

--, .... i'iiilft,-'
.. __:_: ..

~'j,''''~
·_1-

-~
~

-.-.,--

..

'--,

"

... - I.'._I,,;,~ ..

il.

--

,I.,'O

..

".--:,.'

-1-.,

. .. 'I ~;) '

J

-I

·,iIl-.i';;;'~'i!!'iiiI_'

l

-c,\ ...

~

I~.:__:~·

'_:,

-'

'-"--

I "_ '_ .'

I I,~

.'

!.

. "~.

'_

.'

.. _

IRI

.'

J.

....

J

1.

1,

.. [.~_.

c.

_:.__

J. ~.

"'

I.'

. ". ,._ _-

1

f,

'1'.'

,

__

.1

'J

-

'J.

~ •• -.

','

I~~

ILII_ .... ~ ,'-_ '

l!l

£

.

I.

1

I

'J

.~

,

J<

-I

g,

~I

I

"":_'_,_:

_~.

:,~

-....:.-~

-

__:..:

'_

'-

_'.

'.

I••.. .'

--," .:._>1

..

_.~

' ..

I·'_' __

1

.-~--__:'----

-

--"

'._.~.~.

HI-"'::'~~'

....:..;
~I~

,-.-.-.iI1-;~ .. ~'~,- - ~, -',-:--:-, .4·.:: ........:b·-.-·· ·

,sel~J.u.nmy,a ~

I ,'t-' ' .. ~:1Kilpang ,fPi..... 1 ,ilAft'l, ~IU_;f!,_-.-,_ ,Lr Ln!t'.~ )'1'11'' 1\tt' ··,JI:·'"'!'·~·bu-··--'1II1-'-, 'Pl-~:::-'1tJ~. ~n""I~'m' 1-", 0',8'' ~ > \~.iI!l~-.I&,~
I.....
1

---'-C

-:-,-;-

I

bana.,~'):'·. -', 'itJ".·I.1

Copy t ighted m ateri al

'n__ !I
a,~1 ~

seb .gr~~,~:,~I_,'1L"~>iIi'~'iilin,~'I"Iii jlr~lIlQ·~ --,u." en SiP' . 'I'~: ,~e'Ut~·.I:Q;.u[l, ah am Ad' "-W'" 'a"y'a' .s, :KluLu.,I, ,'~,,~, d 11 ""r"l:""_'1i';i,ri;n~nlftY;"'a'''-:~~ »~ q;,I,. denO'3rD ."Dara J,jn'ClL'J,a tidak berhasil menl~a,di "";'J" d1 Dhanna€"r8'Y''::-. .·11" rail, .... ',. 0:-' . '.,,'.',-. . I. ~__ 1'\" , , 'tem:pat neneknya, memerintah. 'D,i ke"ajaan. Mela,yu, Vhalnna~ra ... · 'V~ ""'W";;;,'!I;n"~'if!!~J·'a· l-uJl'liio'ij'i.~'~a'· i 1'''---1' leIah ad~ "_!:I,iia-'.~ ·,·tu"-I"" ~" Tribu .m:~",~:'. ">, I'~_I. I'I'I'~ W"U'!I;_:" dewa I ,~' " ~;I_!g Il;~) ,:,::_;1, ~ ,~',,,, Aldity,1 ""iI'W8'rma'n mendirikan keraiaan barn d'i Pagarrujnng !. " 1 ,II' ',',' ·--_'"J~D'~' '/ ",::' .-:-"" -- .. . ~ ..... ,. I~ 'd11 " ··'1 "A' d''''' d'aJ) 'pura"I'<'Ma~ IP"'ahi"'t' Kimn;-'y--:'a"·-· h' ' 'D' ':'bun··I:-an~. -:-. antara ,..I' '~" ~,a-;,w", 1,,-" .. '" ~1l-J.. jelas CJa.il.I·1 ~" .'_'
1l1····.t'·'
'--=,:,.,

,~_Il,iuuJwlUl4lu,~,' J_'t'U'aWBrrna:n, 'y/anO" ,- il~.-,Aai:aI'·':1-'-"-' '" ., 1,""", '''''I' .. ,I-"e·",..:-'O' , ,"
,(I~:

... __ :1i, L ,.::, ....

A' d"''''

d:'"'L
'

,....:l,.,_,_

d"~M' ., '..ap' :cuut, _L,::;" "':a)'
"'.':,"
I

."

I!'IIi,\~'n

~,,!'

,:..:.' , ~.'

1,',',>
.

"'3

":::111'1'11A pe"
l

T"',iIJI.,~

:

,I I ,.I,~"

I,

'.1.',

,',

".

' ..

,

,

u

1 ..

.1.1

>'''

, . , ..

'!,

,I,

ke-

_.,'::'-,!

I

'H'i:Ii,n

'-C'

11_ ~I_:

.

'Ma-"

>''C;;,

,_"

,'.,::"

,

,:: ::

_','

,:.~",

',.,1",

. .:. '

I

-'

I ..." .

1.".:..

,I

I

<'"j"

__ '_",,',: . '..
'.: ';.::"" .'

"I

"I.

'. -

..

_:,',

"

e,

'-

.'({"--'-,,

...

'--:~.

........ '.

"

,-\I! ,," ",:.:

" ,.

.. 1. ",,,'

,.,....

.

",

L-~r'

r

.

"

__

·.1'1

'

.,11· .....

'

"

.,

..

L.

"~,'an:nan':,

,,"

"

'I""C": .....

',.

""1"'1 ' ... ,-'"

. "',.. ' '.-

_'-'

1

.',"

I·.

",

iJ,g
.r,

.'.'"
.'"

,

I',

'1'

,

';Ii'

' ;': :. Tr":~,d'- iI-Ik-' ':B,pa,,· dis ... ::; ck": 'I, ,agl, bah ·w~.ll ,-,:o,mb"···,. ' I 'D'lharmaf\TaY··:8 . ,I' :: ·d· '.-.:;-t ':' Isan,g ,:8, '1·:"::-,-:~; I,.a·,,, '"a lua~_ .'
..:'-C ,_'", ~,~ '_'" ~. ,,_ '~"'" ,:'

.

,~_.

:pada, tahUlll286 'lelah ,ja:tuh, dalam kekuasaan tentara 5inpsari, ~ft,.,..;IliL.:I-'· ..... OI-.iL 'l!l!a!a__ N~'I, ~"t'-~"<;":'JPl:.~, __ ,,:' ,gWl,11 : :', -,J.\lj,f~:U1_b:· Y~'~o, c.~r!IF"":.~:'-,I~,111t:.Ul :':t 1-<. V'ft~*'lI;og' ~.~, pada .iI..-,'L'Dn·" 'I" 2'~~: E':\I'~....,~·,.,I.:Dl .. djk' na)' c l;i3n''''g·~<,'~n~~iCi'''"U·' '80',":1 d-I~' tib !"'.' leh :'IIp.'.'OI,a~3JD mm- 'I"~~:':,l ''',~',-:-I'::1 db" a ,~ ._ Pa"': ala' bahwa DilBSuknya, ientar[i, Sin_g:asari 'ke' daerah Dhamlla.'~Ia.ya, meJ81m 's,D'ng,em Batang Hari,~Deng an kata lain, tentara Sin,tT8sar,i. __ "" '-.,' "'.:''",'" "'[.'~. ",,' ", ':."."'" .,._- .. " ... --.- --0 -"<1"- .:'. ': . \'a .' "Ia' .",,","-""'-,,'-,..:', l ." :m·· ·''''e···, - ", " !·'',-"bib'-',-'I'.~, . :,"." ... uJ,' :'0'1 ,"- 1-'e"'-- -'·b'lI·:·U· t, 1'li!,,'Q, buh'..-'·n· M--:''e· ,,''YU'., ...' y·'an'" te",· ~;!li:lK,.:.di "U' '.-'.' 31'' '8' .' ' e -', --,,- ..~ ,'II :san.gJH, 1D',,,","'~"',,!O', '8'("'-, 'W k'I"',nlra ,,,,am,j'_-·'o; S{LL~ar,~..w ,~l}e, ... ~a.,i,: 'p'I'i:IiI'; ke Da mA. '0 ,_:,··.an ."u'l,Q, JI-·-·"_-".'b :,'_ sek .,-,"~'nO'~ sebelum , iUJIol r~' 'O--;'L . ,,"" ", ," '. ~ 'I k,1L., ,=1' hi. I U sun,UaJ, D_, .......... ".,'H:·::· ,,~ 'if'1:..-_, - . -'. di ,:' ·1!'w.UOlr=~ava UIl,fi" !J-~,J!"!van :··...u=;[,e =~,o-_~ Dd.1(~,jIJ"g' "an~ ,l..I'elI..I(;Cfan" ~ _-~-- -----:,.,-- O~!a ;~I'~n, ,deuUkian·· '~ta:ra. S,~-!'i.neasari ' ,J~~I!Il.",-_"-L .. ,1.,0""""" .. JDe'ogn· asait lain Iinms 'nP',lavaran r-' J'" ... d ',j ~'II1~·:t::· '-M"I-':~,I~ ~-:--11I,m waktu itu , pela'''y,!:,~:r'3lnl~~;!;~~;i" ....t 'Malaka ,m~· IL..\~" .. , diU.u" ,itI.A" , .' ilLI! ~'m __'" '" __, _ , ,,_
UU\,U;_,_ ~.-."UJI~_'

I,I/I'~i'

iIi

-.

:!~'M ,iIi-, lU::&JLUI
~ -

._

--

.~
-

._.

-

,.

~

I

<

-

[

; -'_

'

~~I .' ' IaJIlIL , ,..

'm'I", :,,: _.

,'YU-~i"'I"! .. , .
I 1:

...

,i:

II!

",

~

..

..

1,,------

dab': --."

-

.

-

-

l'~_

-

.,~

l.ll

'I C ... &l"_·-··-'·r~.:.M-

...

-_.

l'

[.1 -.-

...

-

.'~'-.:

I -,:.,:.'.--'0

1

------'-----.

I~~.

gL....,' ...
, .•

m'

_--

-.'

.cU.,"
.".

;11,::

1

1,:

. i,

CQm"

'u1"

...

" ..
••

-

, ."

.'";

'!i!"!i.

-.

I

I

.....

~!'.

g'.

.---':'1

I. ~

u,

,

••••

u-

••

"'

••

"

~"I",,.

11.';;:1,1". J;;'

)", ..

1",

','

,',,'"

,,'

'.

'.

,',

" .. "

1.

.. s. '"' ",,.._l . ~:II'·'.... j'"8:, . ...' d " "", ."..',,-,..: . nyuJIr ,panU'lJ,.£.:_ .. , '8> ,"' ...~.. H' ~asn uti:· ... d' ae'ra,h..,')D·····h..a Irma,~Ea,ya, uu~ur·,uma:lu-,a,.. d'''' :It....,.,. me1l8:,:W :Sung,~r.t ·~,ata~n,g~'an k ~.muw,nU,1 Mel__ayu,.'~_, d1 ,I, l' '~B'" -H":' 1..._,_, :GJao"AUlt [, se r'~1'_'1-,... _.>~I: ,,_..! D ' ._.... !! ~.-.u,~~ J' "bi'!'._~
_c,

, Ii. [~_,,'

, '.'

,,~

...

0:

J

.... ,

, ..'

IlUUL"

I:

,!

ill

Ii

I,'

'''3;

'irnl I

.

'..3[, ....'L..- ''"'-~"'''' ---jL,l"I'l!!"1!O' .._1 .... ..·d··' 'I.... --- ....,...,.:L..... ':' ,an, ihak ,,·~·a;op ;L , .. e ": ' f:"P.. S·Quat I, ~ilARU1,un. - ',o_._,a:I ,.u;;IAl.l ar" ,". U~.n.i!I, d,', 'pili':.... a .....,r~ da ,'-:-,:~,,;-[-:-;.,.~d': ., : .''':" ,-:,._,. '0"',-.)'''_'.'.", ~.. pnl,~a,garn,R as}mg yang LI:"'":-'--,i~i' "~:~ , d,~: ,:,.,,sungm ,l-er, ~,_ ·d" an Iut:ipusa ·.1, muara, p'i'!!iiI!il!!!~,'I""'1un'·'"... I'k' .' 'me-~'"-, n"-:-''go-- ,.,a· ii'lIULIL d···· :r"a~'h~' 'pe;n"· "I~s-'il":' "I~d' t, 'S-~Jun',: .. :' "Oi':;' 'V"""Ii"'""'IP',a,IP .. ·,' ',~ :J '. '. loe" ,".g.', ,~Ill v:...., ... '.-._... , 'I'i"'..... " . l u.w.l. ~I:tp~-a'f' N'n ~ P d'ag·~anlJ':-,n(,,"'ap;an,uastn~ I; ...... ~II·.-,_.." ,___ V;: ....I' ,., "'tu. Di'~Tniii' ~,oo.ll . , ..... _ -e' ID lor~' -·..·O-_::...._:I_·O: .u ".. d''"' r''_'" . oJ'.-'L,..,JI,:. 'I'" 'k-, 'Ii 'I" son '. ,~" 11l __ - ." n' 1lL,!_,::, ...L 'Ui M:' esu' y~(ana .. C uuituiti rl,'!UiiU.lkUi ",J',:: I,., '-0 meme .' ..a~'ma. IS '8m __ I"::'-!liIft s·,·-·~!!;'t"""L 't...un ','_"".'_',d-," i" 'u.de~~IW·1i 1'1' 1:.8"...11 ....,....,.-'L.1·;IE.~~UU'·L .. um,'Ut~ ,._,11~e!\maL, ....1''::11·"I,'~l~.:!JiiII'i! nh".'"'t-. o'1 CIIU-·~~~~~'.~'"m,11 [iC!'-m'-." .'.-~, 'WJ'II_'II .. ~ - "-pa'''I'''1 _~·""I·.:.·,,, ... ,. [..... '... _: ... ,:~:,,_:,_.!, .. ..
'I!i,
I 1

'":-I"l"~'-I'"

,~:: .. ;-,-:::-" .,-;

t"I'

I""

,.~.,;;;

i'"

c, ...

,_

~

_._-

.

11I ·to·_.-

_.

"

II

1.

' •.......

'j[!I:'!':ii,';,
-

_::_:.'.

.

1

'K.,." :' _ .. I.

.,' -

I."

gb' ..... '-.1.:,._ "

.1

U'·"

-

-

dj"

-

I., _.-

'---l._'I--

...

':8)'" ,1.,':',""""

_~-_-

~

a.;(, _

c.,..

,OJ·

•••

, ••

~I

1

I'

.,'.

-

1 - ..

7 -.

'.

.._

..

-.

:

il'

.

'

'_".''::__' '''--::':

'.'"

I

r~..

- ..

I_

"1'['

'._

... :

..

-

'II

'

.. ,......I

,

.]._

-".' ..- ::...._ .. ....

1 ..

_:_."_.

',._'_'

•.

I:__.:____:_

I.. _'.

-

1

~I

'_ __:.

. ....:

~

..

~

.. -_._. .. :___ ..

_-'"I

,_.'.: ' __

~

1, ..:... . __

"

~.' -

"

..

,

'..

I.".. '~_

I'.·

..

I'

!_ '-.

__

1]1

~,r',,·

.. ~·lc,,_.

:~ ..,: .. _:, ,

l .. ·

.

",,1,.

_',:,'.~

I.,,,,, ..

c,

'.".'.

"."

..

·'c.

f,

'

.. ''' ....

1_"

,.,

"-"

'~l'l

... _:

d"inas~:,J("'!_) _ '~a'i': [,g
I, .. ,

'10

,~,.

,., ....J:,:=i ....:.J~ UJI.

M'-·",·;g,~'!!,,,: V,~iHI!:llf·... uu.m~u. , .,aU;,ilUI,UW,lI, iitui" .. 'PiII''1't!"lii' ..... ·.. '~ ,:_;,~.~Ir~,~ __ . ,iI'.:: ......ci"',e'~ F~'~,~;t"""I'=;·;oo;'t., ~ .. ,;I,ll.U!a,L-UJlI,
I.", .,' '.'
-,':.c:' .. ':_'" ,,_l __ , ""_..__',' ,',,' '.'

,oil

iahu,ddin , y:;~ang·'·'berauama Islam aUran. ·.1 ... '.' .... :_' , _ tJ-~:_-·-'-" "S'~-~~afi"'lii; ',masaan dinasti. Fafihimiah iJJtas daerm'stuna-ail: , '__:___::_:. '. -lp"l--'ar _:J:._: :._:, " ': .. , _ I_~ __:. ~.. ..: L. ',ifj .... _.._,-. :,-,-,. ~ _ "k"_, ~,~ 11,''',''. ,It ~:' o .,':,I_I"I ,:,':Ire" '\ : ava, ,'.,' ILl..! d an ;....."" ··',l__ 'V,::: .... dO!,'_ b Dt: 0 'Ie'- L.Co,;w:,aD"'~ =_:__!.::'_!__.,~Kant ,,- r ~" .: _ _,~_,,,IP':' ...... ,J ,.,,, ~-, L ...,tn", ,. ' .. " '!,-, ... ,-.".- ·~iI'l· .._.-' di:,~'d·:·,",; .... L "";:,-, ..... 'k,~a[.aU,~W'-UlU~J ,V8'· J.! lu',-'.' ··· .....t..... "~;--'da:"" ,,, _,(I,eTWIJ.¥W,ILml-l,'g '" --::b- .... "'.'..... ,.... 1_,.......... ~ ,-.~ :t.,....... : ·~~a"·' h"' 'm-:."·· 1Ud..~ail'I.I~: .. W; :,II.d",1
m1-O!!I"I'5eran:uan'tentara "IIUU,,,,: "<--'"\D" I , . [ ._, I
,_:I
,I, ..
,_ ' - _!~

I. I

~._.J

,I .,., ,

.1,

,L"

I. ,

I_I •.

'.,,'

..

,'.,,'

> ."__ '. '.. ' ... [ '.. .. ' ,[,

I'

'I

,i;

>"~

"",'~'

, , .,:,,' '" ,I .'

",..

"1.'",,

1_,.;

,','

.'.1-

I.

'da·

'.-

'IL _.... 'ua· ••. ~"""

cfie., " ~ .....

. m~'a,'ft

...

·,"'Dial

~·ur'
D"

-,-llmrll,m~,1,-,g,,'I"'~

-',L.'-'- .... 'r~iy.~, e'''''''"i.n.1'.....- ,~,h,_':lii j'L.

~:reJ.all

re.I,I~""

'S:"ml'~·-·P:aA9'n~:WMIBn"'I,"la,~i ' ~'-:. tJ~"';' ......" .. &,~ . D~;.;.J.. 1

1.'1
Copy rig h ted m ateri al

'D.··arm t""'f:--a' ra. ,d;•• ~~ - 'I iI' ~ ~'l,!U ~ g" . aerah , '.,.-n- '"n"'1h ~"crDi~;a,:'!11 'i~' beralih S-··~'" ..sr ;, an- ke -'$Ii)-~:~'n:"',:__m-I--:- ::_'~:-"!;l'~ .....arRi au.,,--_.
I •

'h"i "'--y: ,!lJlltUJI."~lliILU,'~ . -_,,"'
_.c

·Ut~:·

U_

I

I,"

I

I

~~\

I~J'

YIB

'il

Q.

l.~

kepa da- reku -,~~,~ ~~J. -';, ...
'k,'
j.

~l~'

_

i;lj,..., DL~«

I,

..

U. UItAt
.

'.g:

I.

.

I

•.

_

. -I.

Perebu tanI. daer aI.11 [r'~__ h 1 ll_~_. '__-U~~ .... '~n·:rt!I1h'a'le~l--:,!3d'"I?: di JMj.",,; iinan gka ibau an I~~'P,~I !La-"" ~. tentara jawa Y,ilI1,g :m~en,g~ut'a,ga'ma Hindu dan tentara Islam 1m. pantai timur Sumatra masih terns berjalan, Kesultanan Aml' Bammun y'8'n,R didirikan pads 'tohun, 1299 oleh ,5u'lbnl :M'alikul Mans,uf, pada 'blh'un 130Fl :mereba,t bm',baH daerah ,Kun'hll/Kampa:r~,Pengirimsn ten'ta'ra, .Ia'wel dari Maj',o.pa hit Ike' 'D:harma~raya berjlalm ,san,ga,'t:sere't k-arena pada wak,tu :itu., San,g'B'amawijiJ1ya t!£lid··§'!I"lIi'g CI~"b''- k , mom' bl~~m1lm'~'nl )I~~::I'~fggl -_ 1W:ld,f~L\'mu.-, seb'a.i~i:!IiiLl~i ]."~q;u'~''''''' k··o·.$i1Im'~'n- '~K ..... _. ~~p- ~~, 1_:Ue.b ~,I,,1 t:.aJL~, ahit '~~'__;tU~:_-,,1 " , ,~-" .:n'u' ~ .. me :_~__;:'~~~:J ... k 'Bit"~J"'a'~'-n C!:-P'OLIC'3''''; '~"""'-'I"~~'linaw--' _'_'~r~\'W' ,IlAl_l;,lU, ,ii;~:},f,1\~I,gW-'~!"&.11. '1"'\O;"'DIfr"'!~':h-L.. --I"'·l~,y-,-g ~~J"~ dari ,Ad) ~~ ,,::~lI,'~ .':U.~II '~lI,l'b~UJl'-,&_j !:.ldJ.ltoc~,7w.u,.~ , 't'lP'I'l!Qr"~ -,O".a,'n·· elaw W-I~,"'~-~: !!.I!-. m Jla~: 'V,ad· ilJ'"i,.j iir..... ;-,YiL::~:_ 'T' o' ....... ra· Peoeranea -- 11,,;:\1. r~;r-,,i.::a.l~ '-~~':r"o;,';&'-I~;an'"'
~,., r~1 ~_ .~_ I I~J!It ~II._

_UI'

,g

,Ill

I.

_l

~);_

•.

:'

.. ~

.•_

,_.

g

__ Q _ 1_

'L'-'F'iIi'1

~oO'GI11pl!~lif'!

-i'

:

..

'~'nl

I

. ~,~

W-II;

;~f

i=

~I.!L-:;ffl,oji!i ,A_.I!~;W___A,,~

11...;,;;;,

baru selesai pada tahun 12,94l:~, :K'Jun'lu,lKam:psr ,d~j.dikan 'kelul~,
tana _0'1 bawahan Aru /.... ", Barumun ,,-at .u1. 1ii:1 ,lm· I I ,'_:.

QJ~'~'

1

I...

,""1".:'

I

, ....

_

'fll

RUD'blhnya, :kerajaan Sin,gasari, pada tahWl1292 dan, :kefU,w@t~, an pada awsl masa pembentn m negara 'lvIaja,pa'hit rdi bawah pimpinan S','::'~n-I(;J'01"'a··· . m"'~'w~iJl!!;a,y m Ip·-;un'y,"'\~il ___:-~,_I",I"-Ula, aem ,~,,;o;'L, ter·h-'~'I';JI,r:.i;p, _ ,,--,, ,:-- ___:~~I~-_ ___:, I g'-,D'O""··. .g_ u_ pen I!~, _uu"Yg;~· kedud uk~'an-' ~lg g~ ..n O'D",ar~, b··g,w-"~'L.,,"ij'~ d~'~aerah_: I~~ _.:...-_Il'-!l·~ . ".,:--::'."1 ~ ne .._IJ~~~,~I,U.~,seberan g' ~" d1e' "_~I~,IH' _:__. JI _lW~,', _ Par,n:rr-a,toH mau:pun, ,: ':~':~8Pan}i N"i~yakmnia~ln!elly'eb-u.'tka!Jl,bilhwB 'na'~'''''' ,i.-l .... ·:·1'2~:9··~i~~ ,~,k,,,~, 'a~ari 'C-y'-~'""g.j, dikirim <":"i!JII,'nD'O:~.~' M,'-' 'e"::--"Ia-;';'yu~' I' s ,r...... !I.Jlilllll.m.l,..:_,- ' .,iiJ;'" .K-~ pulang :kembali ,dj, bawah :prinl,pinan M,altisa, Anabrang, Se'ba.pan, ,d~lritentara 'S,inga.Sarl masih 'tin,g~galdl daerah Dharmaeraya, lepas dari "m"" 'u;11~~a... Daer aih",1- ada K::·j '."U~· '__I: I' Kam par be ~'l~.~~,~'~ ,d, -,-d lNjllJ' . 'I~;"" Ud.. ...no' itu '.' rebuttentara Aru,/'B,arl1,DlDn,,, Tentara Singasari terpaksa me nyer,ah kalah,
!Ii_I{;!I!,,~,,~
'!

','~1

_'!!i.,.,,--,,--,,

,--,_-'___:

~'_:,'

_ J~,: __~.

I;

.~ ..

,!.. _:.~.·~:-·_.lIIJ

:,

.I~'_

il'.'~

Q,"_,r, ..

1'.:':"_ .• 11

I,t

I

'UD'· ,.

IIi.C,lU!.lO:I"!C;lll

~~_~~",__:~-

~il!.:_..:~:__:.u,-W,'f!.

,;lI~~d,lIgiU!, !__:,,',,--"_

'.-,~--,

~'} :,'MD

I.

P

_

•.

'_.

!II

~

'.

_

H

g~

.~.J

I

'_I'~

I~U---oC

,__:,".R

_ ..

-'fI' JILu._~III.1

.

'Pem'~ml,ptntentMa Indrawannan4
d'I'.~
_

m·I·-::-·o-·'-~'r-~~· ' ' __ lQ __ "

,j[1I,'un-"'-"-'~'g:;-\~'; '_',_-~itII·t~,l l.,..i'i':!ii.··,n:--:Q .. _:. ~ _ ',' _.~
I. :" ..
1

A:'~ ....

!l.-:il~d,-.'·. .y.._ l:gl~';11 m-I-:-;-'~'n-'-I!':;- J~lUkl '01·. __ 1M. _~ __,_:~,~,,_ ,~'fl~.'ijH,·.i-II":ilI~ ,._'~k:__"
• _~. •

ak.. ,:

'ylllng
L. .

ada di ,ga'fis, ,de,p"ID

keku·.-·~iii:!!g,-~·:-'I'I"'Iii -"
...

-~_g~~11l

M-·'.".'~glg ...... --:·!il'.a,·,~~ ,'.
I .
.J

pahit sebagai 'Ia.njufan,keraJaan, SinsasarL T,IOk'oh '1n"dr:awaflltl8n ti,ldak pernah disebut dalam Parara;ttln:" "_8tlr:ak~e:tlJiQma, Kitlung' ,P:Rnii Wiia,yakrQ:nlfl,f' ,K:id'u'~8 Jiarsy~awijayflr atau dalam ,P7rg.!gsti'~, Tokoh Indrawarman hid,g,p IdaJam Idoo,gen, - o"ang~)c_" 'BaJtalc, 'Simaltln_guill dan, Idihu'bllngibn den;g~an!m'lalam, Hmdu,lJa,wa, ,di
~:I,
'.

.

'T-I ·_;ih... ,iiiJ' , ...

,__ ~'~t.W::~b IW"'V.U ~

!I;._...._'l~"L

[nd" ".:

·'_'iili'''..:it_,~,",

'I':::L~... T~- d - - Ir._. -ldRW~z..il~;!lLu;':!II 1- I ~' UJltl='U;i!' ;[ ,I l!lI!nlbu

';n'L'·

.a,

~

[!I,........

'I ...,...... -- ~-- -, JI~llili,llpu,an -,,~,.

t ='

12

Copy rig hted m ateri a I

daerah Sima),unpn,,. dan ,dlh,u,'bungkan, dengan tokoh sejarah [aka Dolog, ,M1l!ln,oru:t: Ir. Parlind u:ngan,,, nama Kertanegara tidak dikenal ,antara loran,g Batak :Karo,/:Simabln,gun~, 'Y:an,g: dikenal. :ra'kyat dalam, dongengan ia'iah nama Jab, Dolog, )'aka '00'1,0'8, adalah nama r,aja, Kertanegara d,j, Singasari, Dongengan-dongeng:an te'n,'mD:g Indrawarman Itu d:ik,um,p'ul'ka.n oleh Sutan :Martnaraja, unbJ'k, ,di,guDilkan sebagai bahan .penel'i',tian sejar,ah 1_"""'.P5;:~'~n ' H;-:'__:--''rn~ -'d' 'U/··"J-··13,W' di daerah ", .'"S":"un! ,CUI: ';'-b,-L.,."l.;, Di;":"'~,",~,I''''''''''n-'D'A,),'¥Y...,A.:ra-·I~', ~, bah JU:::~~-J,.a. I,•.';iJ i,', ~ P:,,",Q,' ': ~,,~_, L I _.. _1!un-',"'llnl. . _.1 "~,:",I:.(!l"')~ I: ad l'aI- p--'I~no'~'~-,~ ten .<. 'y:-:-a:n,o!' ,dfldrim oleh ]'aka In__;-'- _. ~,.__'.J ~itI'l,[~~. U&.ll,tJ.Fi.U.I.td .. -;tta ' Dolog dari -_,'n8.sar,i~, Dongengan terseb:urt pas:ti me'M'pu'l1y'ai hubtotpn, dengan. ekspedisi :mili.'B Pamalayu paida tahun 1215 . ..;1__ '01 a'g···-'')'~&"",:, M·':o]:!3y.~: ,'Ie'" h ~Ita-':-'r"-,~·a~1~S""~ ,:'... sari '!![i;r-:-~' ·"0'ing--' 8, :-,-:-' 'P' ad :a·· ' uaJ'l Ilf!ID,-:····d:c -I.. d.';'ukan ·,1 '0':-1 '_.. u, ..... ", ~C·.IIJ,. -.... ',.. blhnn 1286,~, Pada tah',un 1,286"'raja :~@·rtaneg_'a,memberi hadiah aala, Amogbapa~a 'kepslda, ,raja Dha:rmat;ray,a~, Ar-Cl8, i:ln, ,dis,fttar oleh, :para, :pembeSiU' Sin;gasari, di bawah pimpinan 'Mahamlan',tri, - T' ~",_~,jL-,,;r1 ",~,In' ',d';-,:~ I,~~. ,g :·._ww,~, A"d-~ 'WPIY· 'a,'(··,w~,~,~ft::)·" ak 'm" J. 'M~l:aJll,U '~~h""W" ".- idr salah. :s,alu secJlaDg: pE!,mlle:sa:r 'yang :ikut :men,gan'tar' Amogha,p,a~a
m-a'fll\l,~~lg'ft 'I!-~'UA~,~II, -_'_,._! .. _
_
: '-.... e

J ... "-".!!i:I .Alig

.' ~,I~l

.':-"

>~: '" .. __~J,_ }

'_".::__ : _ '~. _~'_::_ :__: .._: __ _

r·I~\

J-,

-.

~.

..:

__

.-

__

I __:. 'I "

:~:I~

U.

'.

_'!'

'/~'

J

1'0·-'I."II
'.

", :'

'I.

I

..-.- ....

, _;. :~:

[.-_'~A

':.' " .-R·.. -_:.~ .

'._',. g~, '1:;111

__

'UA'U,:"IJU"~:,,,",

, , '. - 'Q.

:id-:i I

,

"iI''i

Ui:1,

I,,"

'--\'!:I'w",-" /a'~I'!!::lilift '.,. ,._Ig",_ Wil,,I,UilA,I,_

cl",'"(

Le .. ,

"'ht

'_AI;

~ DJ,"!1,n·l:-5]hfa
....• ~:·,:-·

~,

.. :

.•J._ •• _,I_._~.:· ,."._. __~', ._.IIol_. ,I,nbr~;., ." .... ',.,~l!:iIiJ91 _~~.I.·_:lAl'I,·I"_'~·._,I,L;U..aI~I.CI·J

.:

h' - dr tenta ngto k.':o·'''lln''·'::'1'8'
__ ... ~_. ,_ .. ~,"

.'1,_

- ..l

'

_.. '

IlU

OI·.··

1.'__ ,':'-:, __ "~I ._,_-.-_-.-._'iii .. [,.1 -.'.:_'·_8. ,I,J~II,.:._>.-:
.J 1

W·'· ,arm",: ~nllu,'

1_._

'I

I.:'

.

'~Dipe_,-Jr~' ,,_~,,:,U
'_~.'_"_' .. ' __

.I~

I~

'_

L~ --:~ik"-'-I-"t_S u.:[,1 '. , .. D'

11

,Ill!

F'~'kij,""'n-"y'a-" .kU'IJ bahw '1'~'B'I-'L .:_',.g.:: tentara S'· .__I-_~:_":;"I~p.JlI-I do' ikirim 1 k-.:.~~ n.og' ara g .. 'lX;jlCI.:.~,"::':_',::,_< "g' •. :_-_:,_- :1:" <"'r I .·Ii~;~I".:;U· :-iu] :MeJa,yu pada tahlUP, 127,5. Tentara 'Sin_gasari, berhasil merebut ker.ajaan Dha_nn,a~raya"/Jambi,untuk me'nguasai daerah pen·s~ hasil lada di snngai Dareh di Mina'ngbba,uThnuT
':'l~ :._":..'.::~
,

to

'!"_",

'0, ~L~··'·/UJ

"In'""

GiI:'!'Q'.ii

Ii"

'0

-

.

'_.'

~'

_o"

+.

"ILKi\ Ji~' • r ,itu:Ifi-":,:1 . r 1!!Iii'S'I~'~ spe •.~_• .; _ _~ I'.', '~ .".~:-I' . _~ 1"I~Ut:;- P' 2 'U-Tn-hlillil'k"· m'-" e-'nO,B"m-' 'I·,_,_'t..~," h IM'~:,,:I, ek ,~.Q'I_~'~'d'~oI:'ill." Pamalayu t'-ar'~'''''d·-a.··-' :plhak, Isla_m, di, daE!ra'h muara sun,gai Pasai, maka s@lba"gian 13ln'· 1tg,l!!iLQJ '.' wah \-Q.I'~r,-'1 ' <011'--111'd- -'~ '''~'ift;I''_:r-~ '~-t-'g. ~-f,I;lli!:~ln-:;' d l~i001" mi. 'pl'i,ift'tirn,ma'~'--.;:,n--' )'n.'.',··d··i '[,·a·'..w'·_'lgll',['W,I~, (:n: ',-~ ... ' ,Cl'D-I,,_:'FliIi;;l~1 ,_, ,· '_" ~n-a,~l~\-'n-:" 'die!~ , - .'_. m'U"l!:l:~1 ;~':U,neal ,.A',,,:_··.C'"';"'Lf:---', ~:I,U',r_LlI\il, ,oc;u, , .Q,UliUU,t,;o;
-i' , .. ~

T

'~I,'

li~

t:1 ~'

i!Lil,

I,

I"g

1,<,

--I

r

~ftl

I

!U~, g, i:J

_.

3'1~ Pada tahun 1293,. panglima Indrawarmen 'tidak mau tunduk kepada__ 'IL'e_'fa'ii~:~~M····.·,, a:" J~...u_ Il-$ 'y.:'a:~D' m1··e_n-'-I!Ll"g:,.t:I'nl··IHI.,;;o:OiiI~1 k: erajaa ... , ~Jia:·:· P ~~,hi--t,~.' n.... ~ .. a fil_ .... ._. . u.. .': a[,."
I

lJfA'1IiLI1:L

l

l

UUIIIO

-

._

,lUi

I IILlA~~

r

.•

I.

'Shl8~ariL "Pangl'ima, Indrawarman

_aJ,um~e'nldirl.kankerajaa,n,

Copy rig hted m ateri al

4:~, 'Ketib, Gadj:aJl,'Ma,da.'menja,di patih amangku bumi (dari tahun
- ~3--·,:,3-' ':]',6-' <- :), ..t--',~Ir-:Ig, I~,~, 1~,I.- '-I :iiiiiiiij'll- -,;:J:::., 4-;-~>I[6 '~.D"n-:-· I•.
I-~,.-

'~-"'~.'.'J~',a·h .pa mf en ..d '~r':I;; ,-:';8'-"0:-" ker _1ftiaan .. :Pa,g,arruj'ung' dl ,Minangkabau, dan memnsnahkan k,erajam, Silo'
ll!i'Ij-' 11Y:I,g',_I,_- ,_,,_.-,_:__ I~,
•.

I_.-,,""_ J

.. II;

"__:'__ , _'

k-

__ '

"

,~,_

_',~_'"

,

Id- iii~'8-':'" - - '1"an['I' . - . .-:.zun
,

- I.

"_~IU&II~:

iIi''I'''n;a,

-

1

bl~

I,".~

"Bah:"

__::_

I -': '_,
I. I'

I-:--W'-' 1!,"~'b~l(;II:, ,&,:Q::;i; ,::" ,a, '1UUi,_,WlW,l, '.< ,~; d . ftBD~I.\,I!IiI<",',ftapr" ft..c.... -,--:-~'L """,~ 'd
§I, .~,
,c-w'

_;I,

.",~

la'-erahWl, "
"-:-:"-,.-:-

eiiEli'I~'rl:~lftIO' la~ut!'.'UJJ.1I.0

·a·'ld- :F.L~t, ,' ,_Da,
-'taJ'm'

. nnt'tuhn:Y,8, k@l,ajaan Singasari, dan kero'wetan pada 8Wa), masa ' pem be tuk- lire ~". _I_J,Ul.l,--I·,raf1BD ~,_,'n:L :",ptP &hi' '"'t "me~epas kan dhi:-·,i dad'-I '_'["-'iK.ii_' " [- ya. ,:L,___:,__. __ I_I_ ... ,:::-t.,..... __:,~__,:,_, d '~I)'.~'n' "t'Qr--~,i~,~an'-'-i-"·S,~,-rin:.-a,:;e~.n--t r ~~iW,-·~"?":,,Lpe-..~ '~:3')~:~1 (~~ ... I ,K~'_'~-J~ W~I _.. ;m--I~n-'~.D-,-,taban , , ~.:.:LtI, n'dS' __,:~_.-'_ ...Ig'O· H,!...I'· .....1'-"', m---. _-u'_, m--"'-- 'i'-m-I-'~ 'iI'"' '"' 'k' 'UU,l_aUw~ "JI\!i:li';;~'n!li'hI;:t, ,~L,-,a~'; ,[I!,~: ara ":,, .IUii1It, ,: a-' -' .' 1 Jl;.MILj~:~t&, ~ ~'ua'io;@lI. '1-'QI·n·:lu··t-:Q't"I1 :c kekuasaan 'S"-;'I~n',O"a' iC'~,'iI"~Ifi!: juga dapat dfbuk"";li"',II~'~n--- d b'IiUL lenzan " '..:'--,,· .', ;':-'anV~I-uml -,'. . ". ,-,-,~ : -.,-- apah ', lUucaP,L41LI, (1 --::-:Ih"> -Ie "', aDlln'O'-_,]ru---I a-'d~----~'~J~',.:,," ,5::"-"-~-~, :"~~-'-,:-N>-UsaDuu:a ya:n,o 1'...1]':1-'1-1 ". :I--',t~,.,.._ ·-',I-',,e· 'P~"itih~:;;;'- >, 1--' "- ',- 'Ifir '-...., b untl (G':·:-·'a .,1'118-··h·-. I '1".-;lD' ·9. 'V~---'"'-:--,--.-,~ ..... - :~'- ·.M"--·d-I' - ,~ra'aan u-·····'-,,-·-,··- paIU";:-- ,~,~"t~~- 'LUI ·ha ·--·d' '11 ...... ,:;., l ..IaJf, •.....;' I.)-p..~---k--~ifjO : 'I -rus mu ill W'o:1l ira .- -!.l'D~J 'l'¥lii4,ft'IIii~iri1U~11iIi!' daer ."111,J!!!:~';a'L....-_....-..-V:~ 'ar-Cio'.!lilp-an'- -. "~uIi; ,,nUl..lUll:I, W--_aAL,;U ~,U .... "~rnafIU1;J :L 1i!'1Ri,' ............. -~.- .... ,_,., --'""'-I~L., Ani 1l,.I;"~':':f";":":' 1\ _ '. iA,~'& ~l~m tahun, 't::~'~it dari 'tahUD '1294 SaDI~;:, l,:I·-6~,Masa, ilu ada Iah masa Ir~ -'-. .... 'I'·;-:-'pahi.·,< JORSO ,-,UdSI ,- ... --ID\ennIlUJIdI,I,,_.__,I)B -. " ··IO<':t' k·-· -··Ii~"'.JI ....,. ~!!!i pe " ..... - -'~ :-,~11;..,,,,,,,,, ,. '.' "-:-.,'_·l:.~I.. ,-_, , .. ,!!, ~,

·:',.-:::-r-,

[," 'Ma"
,f

I,.:-{·,-:--.-'_'_oil

~

-I

[[-

·I···I····-·._···· Oil

,"_1

:""_,1_

..

,_-_~,~,

"

['---.

,j;

I. '.' _-"

I,

_1_

_"

__ .~!."~[j;U·",

I

I

I

••

~I~.

_

.iii:rA

IW:=
'

I

••

_

I

IDitll'_' .

~'lil'A.,,~.M,

'U,_~__I. _' 'I

1,;

_,I

,

' _'

I.

,~

-'li'''lg,~'i!lIii·~in,

, 'u, c " . ", -~

II,

, ..' ,""',

u.-~~g

_l.c,I__

_I

.

I..,r:

lJIli&~,'

'#

.. II!LlI'I~'

.''_ g,',

_~"

. ',,)U,,"'_

.I

'..

~-'

I,

.~'~,rii!i,
...

",~:-,~,--,
r l~I"lD1

,.I~

__ "~_.--

_.l

_I.

.-

.....

l~.

-_

_._.

__:'.

."

..

___

1_,

._.

".

__

.I_]

[I

.••

_

_

..

;JF

-

:--l-. .-,--:-, '--'1 --. _. I

,.--)--:-~
_

.,."1

r

I

r--

_-

J

__

II

-

I

I."

p'

~j

,I'""

'_!L&

, I,

11'~lllr

'1'-

'MI' 'I

---

--

-

- _ - - - - --

.

-

-

-

,

..

,,',

.:_,_:"__,,,I

-

I

,!!

'pe'~ -'. -~[.. c: .1_1
, ,"

Selle'lah keraj-@aan M'aJ~a~·~h;;,t, di bawah 'p-im'p-~man kua'l' patlh ,allUlhaku bb'nU GDdJ~ah 'Mada 'timbulla'~ ..' :g-:,_P'D-san ,',- - .' mem '..., '- . , --' 'it, '-,-' _,' -:-,,_,[ --,', \_:."'- '-" -. ·----D -c- . 'D'-' .. . uatuk -. , ;JIU-IIcuc~" ~iY-:'~~1 . IW:::j:"' bawah '1...~Tt"ur-~..u,lll',¥1d&_6,.....apahi ,' .. ';rt·--·- -t~,tih·-r .: ,,1,_ w',u~::ml W]II,,~, .. _ m -e--:·:ft·,g'·- um '·--I--"k-I:'n;·o-· 'p-'~~OT"'m-"'"'~'III',am-an,~,u, b _0,-1, , G'_','~'~'1i~,h' .;.n_.._,.-li,:::-I' ,-. l bu'1:IaD '1':",,>--utD pah- I, 'u&a8'larar'" p!S}WI! ''''''S' UNf'- - y, " "g ','_-_-'____:,.- ten.an 'SII_- ~tall< -__:_:_-_ .. ~a -:-'-~an~ ...__ ,..... d "{B ._-_,~".../r .. . -,
_1-

I

I.

r,.·

"-'

11 __

,,'

-

__ ......:___

_

.'

_ ••

-;:

__ ..

,_.

___:,~,[1II-iI

_

,<._

__

_

1_

I

:____

.'

.__

".

_

_!-__

_

, ~,.,

~_: ..

_I

_)

~.-

':...__

_:

__

'

____:

__ ~,.-.

_

_:

.

-

_

I.

-- --

. .,

,-

--

---

-

f~

~IIC!~ ·..

'N:''II'iII c:all!'i'i,~,.~ 1U_~II)!LGIIg
,_~,gl

.. 1., _",.g. __

~1I~~I'~n

lIB

,'_

.

,._. ~~]

P-

'J

g

'.

• '--;'-.-:-,n'~-'-

-i'-OU'--_"'''!'

M·_-··',I·,.c ,:_-.,,,·I·,a:.,da-,..
_l "I~ .

.

I,

''''~c

.. 1,1. ".

--"UD'I.'

I·.,gl"

.'&U,Ir'U;II., -

~.,-

......,L,- - -- C:....,lt......
!LAI.lUll ~
J 'I'

-

-

-

12-EO' 8,:.U, ..~ I ,,--;-~:;JI'O'
,'I!'
l

,I _-'-"

_

-,I'

~_'~

-

"

'~-I!: ~

j"

I-I

N_'

-,

.;O~...;I_

,.,1_-

__

,'_-

'

_ __:._-

,_,

_-:~,,

_

""':lllIID,

...

:'1..".-

jl,A'_,ft;i\.~,.:L,: 1111;'l~1ii!lI!'6-:' di"-';II, ---iIil;o;'~b., ... I:¥~U!, ,.!LOO :.:,,_1 _' m',IlfijI,
_I,

-.. :rant, ~TI- tobu~',.__lWa~' ,_,:n~ . ' ,. ..
_~iI!'

'n~ltuDg.,.. --- :-~'!c-:Cr3ld;'',aWl'.·'·. ~I
&IIUJ _
iI [

:,

I

~.',

.

_'"

-

_

-lu: '-1,. -01 ....

'n3:I-'FU1iI" ,r-~liIr'~'

~lti .... ".. 'r ·"
'iii,

be rile-'--:------; -~-I
!~~ _ •• _

J'

.

1 UI___:: ...'. , Jl~::-::-~ I'SiIJ!--::~'!l!II'b,;;:en- ..____: ~ __I,Ml,U~1 _':';._ 'n'" :', ,:_____ U-'I-'i!',.,,,~~,d,- ~';.'-: IH· ULT.·,~__:, .____:, "''''
.
.,'

·~;OlLa1,~ljjlll't-~,._"'-':
,M!, .

.

-.-~

l-a,'ill'nl'I;tift
-g!g,,",~

'",

,I\tlJtU;'I,

,.,,,,," •• ,,'[~~

11... _1_L uk- --Ii;:', ·m-,:I.an.' - ' , h uwus, ',AiIJ,ClJIJI, n·. _~:"I~-:" r1illl~'!;riln'I~I~~I, I'-, ~I~~ M-&-------"'I~ . 'no-''''II)' .:-, -.... ~'i'ii,'iirn'I'n ·nn-:·'-- 'g' 1C!1,",,"'!p~nl "+I' nn·--:'!'·,····IO' I-T--~liftn'l'ngp'---~-I1·~, ,,'. 1~"'I!I!f&II, '.' . ,a ' .. 1,I&J"~'l.I;' 11~_ '1~;Pl U
-~. .
I_

8
".'

'S:<i'u~mp!"'"':~'N-··········I'Ulanl'az~ dI:I", ". '...':..... [~
_:,

.

--

-

,I :;
~.

- - .,

--

-,

--

-~

-

iI:~~"li_tj'Iil ~:~

,t

'i

'G"

llIIioui, I~ly

'.

,.dnnO' ,&&CI.II;~ ,'r-'i:n,. II:~IM_~'~t)I' - 1j'\"l""'m" iLlt~-:'111 tilllUllag Q\'!Ih',~n, IJU· _ 1""1('1- '~"'D' .. 1.],g.II;O &.M''''I

'~r~:'

'~I~lll_ DiUI,

,;t","'-d-' k" Er -t!ll;'I- ...• tr ,n°... : ,~AU, '1IrUI1',\~DI-' bok).·,-&!ran (Semm)··· ,T.aniiuln;WUdra . '~"" ., -~..~'-'-~ ,,' Ham ('Sumatr::~i .. ,(:Kalimml'hm)-, -,'----,.--,. ,- - _ii, ---', -~"-'--,'---'-'--",:'- -',"]!--"(Dr-. )·· -' '_- . --. 'G' (·.·1.~:;11-va)-'·-' Dom:· .'rll'i .... I',d\ ~ p- •••;li~m-I,·L.~n'--'''''~'~n' d·~· U'~; ~a._.11 'P-~a.hano' 1J.¥:IWi:I;J"_;'" - '·,-_:---__:.J_r-t-~ B'-'~': ·S·- ,····'ut'- '... i1IC ',i'Uil ';0' ,---", [ ~S-:~~:m~I·~;~ -i-' ·Id~ --k' 'wak: ~U] ... T~,jI~,~~I", & \:!_.j - ,~~.'lp:l.ill'I.:r!:l')I··te~ ·~'-.,'1 '...'-'..~".'-_- 'P-: '~.:d~;'~ I'~I~ l~ilu-~I-:' e:~yi'~1 ·a····Il\"'_~~ AW,I
'h'~
l.... iI.l1I,;iI

I-T'-,- '.', -JPI... ,umas~

,~~,...,.]L.., I '· Q'l'!I'y~·a·.· ',LU!I-U ,aAli1Il. 'L.....;a~'~~I~-,t!, ,",_,_, ... ,.....'11"" ~ ..,m'W,RIJ,a,I:__, .... _, ~UU,I ,I!!W11:__ W~~"~~'_

"" ~- .. '.' .. sam_, --' man_: am _:'_ ~c_!J

-___ t'-~,JliL' " ~i'iI'UlIiila,.- '

A'~rI!'!Iii' ," 11[I~ya,~ ,~att 'N"- - --_'.J, IILI,.I;_:
-i!i

S~,;-;und'.-.. "a _ n~'lla'm-':I;..."i'oIi'-O'~ I--/ . _." :' 'U,l E'ILl~- 1'.l;DaI-~
,'\f'V'_,~
G'" . '-',-'.-,

,

",!

~

--

',-',-,-

't--

,I

1--

UR''-

'I

.. '

~II_~~~

..

'og,~ .".~A'

..

tun-

!U,-

,j

".~-

"'$'

... A .. .R ~

- '..

'.

QlUl.','

g,

.

L_....-r~I!&!'bi - -ab" '-'a··.. 1_ ", .. ·~r,'_:__,j~_ t' · -lBO', ~__I,~I.·

"

,~'~~ .... ~~;~~:~"" ,'''7'"'""-V'-~ _~,

,t."",L"'''':n I[I ll~~~_ .__ IIIAl1,!Il,
~1'11

14

Copy rig h ted m ateri al

UClII __

~-~'-'r-

1

UiPllII1 •. iilVn·IR·"-il~,rI,. 'nl,t:IIIJ'"iB' lD.a:_ ,Ulr~' h-' 11 iI1iJI' I~·t ,III",DiI, II . ,~u~,IKUI '." .Ji.iiil.j·'I~
• _

.1.

I

Ir"~

, .... ii,

<1--,- da 1-,",.,-" oien E'RUJra &S am'.' [ ran ,~SU" sltanan EU:U/····',_aruD1un. an. A,_ .. U·,··..,,· -",,: ,,':- " _-" ldan, ldijadikan daerah bawahan Aru, Dentildardah bberangkatan, d ·m---·· A-i"-'"'h7aW'" ..lI.m:.::'L 'ko S:-:-D-ir"t"iIIl~ha ;tu·I ·r........r·I-'·!':!i.ng- ':',::.'·o·-'o··S·:,'.- dalAm..... r'm'-,erta·.. f\e~'"""~:"" " :~ "_'~~j"[-a;,..·"'_ ~:.::a:HI:U-,··, ue· '.ip,.' -s' :' c..... 1a..:..... .. ,_-.~, -. ,.-" .'..--..-~ ' olitik.'.',-..'..- dilo '~::b"_'-~ :L 'Slnaln.., p-,rODT:Rim pl.~": ,. . y.'Bng•......."',' . - "1d.'enzan 5erU.W1J,1... , xena . .. " ',D' '," I.'. ~ --~~ L."'· cr-"'--'"' ,I, '-" _.... :.' ." - ...... ---~- ·P·.WI. 'N:
. I.. .:~"

, tnk wmann~.'B I.....','," dengan··:···'·..1.. tn.. Dara .. , )mg·,.·g,.a'dikinm ke :Sumaka un .. . pu~" ,.'" '.. ,'." .... I, .",'".' '. - --:b-:~ ,rt~ .lU:u.~l. .~..I~·-l :tl,: ,m~re_-u.., ·11,,~_·~,_ill-·o;d:'~,·~ ~ pe''.'-.•..gh.<: .~. a·. S.I, .lads a d~:~10'";- aln:g[~'.II~,_L.'!""',u·" 'y.oaTilii:g~__ ....... -: ., ,~erWil ·.1 ·M·,...···· .. ' -..II.;JCI"";I '
_. I. . .• . I I •_ . _ ': .. _.. • _ I I. _ ~'.:" _ _ _ _ ,,', _ _

nAuUldllDn
. ','

- ~ ...a ....,
·_1
',I,

Be~--Wl-li _
_..._,

~o!Ii

I';'!li~ ~JII,.

L...''L, -, ,-'<'1.

'-.1-Q~Ji9-':;' A'-" Idi··~·ty--,-, , ,, ~, A- d-,~.~. d' aiam -. 1 _ ~'J'."'.' r 'i ·.··,·awannan, 'p-Uo'.c:I=-:'·w.aYO:'II.-·.....'II- - per;" - .. '-J\.Il-'
'! '. , -.: _. ._" ".'
I

den ,~"'-,,g':a'-'n;" engumu p
. , .-, _'_ " _' '_ :-" .

I_:.

nnan
_:.........:_ ..

'1"--,.1 '. __ :.....__:,_., •. ' :_,

O''''',gr'-'!'~'m-'I PO·I·-'··~'_,, ', ' 'ltu'_,'rij mae i" __ ,_,._._ . _, g. _ " .'.' ,,_
T _ L

':U:';"tik;"".1

,.,,,

1, ... ....
• -,

'.1
.

.

'_".-','-,

..

,.".,'

.

'_ ..'

1,;, .. , _ "
_

_ .... :.
I

' _.~

_'

.. ,'"

.>111 __

,'_ ...

:I~I".

~"

~l._."_' _I

:-. "

I·.·.: ....

,'"

....

/

..

,',

.

I ..

'I

..

1'·,,:.,.:..,-1"
."

-'..

~ __

~_._J

.[.

._

-,_,',

_

I"

I.

I'

,

',--[:-,0

I

,.",,--,._Jc;Q.l,.::

"UJ.,II .....
[. ' .• '

I. ,_

j

I

.

.J

~'I_ILI'~· dik'I~I~ll-"--;-'! ,,:,I:,.-·(L, ~.~.,'-" U;" ;,.,1,,1: Basal

' 1'1

c~

i,

i31~.o!3ilri

.~I,~,

,l,ll~

'l

:

.1,'.

__,_·'-iJr'<-

I.

-

- - ..

--

I, .. ,__~~---, "

-

":.11'

,''i,Sum:_Or:

_ ..

·."

..

"._I~~,~~[g

11j"ii'~~~~~'_'iI!'''

~

··o-····C·,

L_~L ..... -"' ~~,t~.I,~I,U1U1, ~~iI' ~'L.".,.., ..,.. I1CIJUIiI~~
'''''.-:. ~.",:-~' -"",-, ... ".·C·: : .~

: ~.I, b·-··.,' '·"·'ah·~I' plmpl.man ··-I~· A'~'" d "·:'"·h:"'·':I'., -., .. ". '~',' _I,Jaw::~."e'~:"I ,-" ..~.:.,., ~~...ell,"j.a,wa.rm.an;

·;10"--11',-,,·

m' .

~~~",£!j'il''iI!'I' - a-.,.,_, '\'lI'n II!... V ..... §eg;-! ,1:~~'lfu,'1 . ·,-:.-··UDI,u,:.,:,~I~
n ~
I'

K':'"

rah 'man""": " ....tie ,uasaan Ma~';n,~'~~·t di 9 ··,···,'tr- '," " ~" ,- .g" dika .iI,..,.,.t..._.-: tunduk ke oad H, k'!·· 'k-·· =-ttma :"a,yan,,:',I._1Ij .... n ~ Ii.UJLIlJ .. IUIi...,;epa [ -,·::_~--,ra~.lJIj~·iI 'vakni jlanlbiL.I~ Pailemlum~~. I. _.. - " Dharmacraya,. - Kandis, Kahwas, J'~' '_'"_ ._ ... I~.. , .' - .~. ,,_. _. U' Toba, - "_,,' - _~ . ".' I, I. '" ''It;,,.,-::, ,11.""-ba:-:··· 5:""<11.,.. R'b·":.' -tat ,Jl.Vnl:WnglU'li .: IU." ·m~ ..' ~_"O',<~:~Il",,-.~_!m.paf,' 'p> .. ,,'" .I'..,u.n~pal,,~.!aru 8:, ,~~n ... a_Dal, 'jt': ,_ ~ -,'~ H' ~ ·~ ':""l·;-,~ ~ n -:,-c--.-,,::L·~·'II' :;·,I'~·;I~JI..- d.. La- ·man" lPt,....~_ -, T "'"' · va,U1J,il" Li:lm~ Mani d8JLI"g,. I·T·UDlII.Ilang,. p'....·er. !,el... " Samu. ..·e'ra,/ '.-.... ' ...: .'.' '-:-,' luan nd uk-"/! d,.~:; t Ul_:_:_:.~Il'.KitIl.~ ~~'ar..··-··a"· -a"'~' "' · '1"0. ":W.:I;~,_.__~, ,~,:a'.p-\S.I ditafsi -_-'11 .......... pun""~~~r .~. ., 10' ~T-~...;II,- ~. -~ l'i~I~~~ 10',_......,_'< Ib: .te'',~,rseb ut t....... 1- d·-I~'L md'0'1[''...,"I"....'._' ".- ol '__ 'kdaer 11....I. 'yana -· ~ '. our 1Jt:.rh'· a.:.o: .... ,II.,U,I. u ~I! asi L :_lUA__~ ~e'm'" ,,,,)CU U :,eJll .I..ft~h,~ "I.A'a·J:·atpahi· .. · - .)~'t--· ·U·--:iiI!!_'L . ..., 'M3-··,.·I" ·1~i:!3'p,..;:!i'hi-' ~~t'-- . f,;.I'i11I'k;·' '-m' 01nl'-Wl-1. '·d..: 'U' '11",'1'"".-._ Sam un' ~il.'JU;U.R J,:YI.'~ I!,: _ . ·iii:liWICl. , i,: ,..Al. '6-JlI, , ~I, ~'.~: "u' ",:",~~ H·~·~liP·U--van·I''.g.~··.· lI--·r;'I.B~~~· ·"UJI-i' - J! '. ~ E· ~L.t.'lti. dt-~,u~. '.~':~'C!!'SIi,i: '~'ranIIO' ~d~,,~ t.,._-:::-'r'-h',-,g'~iI'l K--·... e-'~/"""C-p' U,__ , djmunaai w·· ""'~ft"Iii'PU .. d'a\'!!lin'.. :im'". il'Jiiru'. pakan ,·'. ... ,,,UU,!,I 'B···;,~·J:....~""I'V·""'"''''''''''' ,- .~ . ;Ur-....... cUJal, '.1 aJIIi..dJI.I ,~~,-.raiaan. " •.'g.lCll&., ~lU '0-. ... '. , .11",'1IL..,~_ . 'Id'-I ~'L .. ' .... 'L ~":-:1~ID~'I!I,~ '~~i"'\..~I ...:II1idi' .I!ii·tun'-li ··Id·, ~,'tl...w:I, DeE.£IiIl:i~1L _ p,R- ,8J,UU,lun. l' ''3,·1il:·9,....P' ~"'3ndl,;-::'d,-'i:.... 1 ..... ,Sua.l,u:, ,;:} UJI! u;U a'WWI, 'D~I~ di's,trjk Idil daerah kes·u·ltanan Aru/" Baru'mun, J~uO'}1, ilr!thasH di.... 'h'~~id·~. '~·~";il ,O-' y,,' ' D '.. l.fi, , .. ,~·ta- ,sa, l:Y:UJJ",~'U' ;i'a-1:'~;J..,1:t_. l'-loU.ll ... i,~'I,~~:I~~~nL ,BJ,_,fil:l;1'" ,l :d~ "i!:llii~~'~: UI\A~,~ .c'u .. ~'~va,~··. .u~:r:-dJ,l, " ··,an<,'a ·d-' "!~\u'a::·lca.·'··l:~ 'U=-lll ... ·di·.~· :~ 'p: 'ol'-II a~~'ul' '::"11'm:-.~ .ulg:IU! '... fr~~'......:.U'·'~a-l ~c_ ', ' _:,m a~-'I' ...'I"'',u _. "
oJl,..,.' "..
i. C··C. . ~:.".

""I"'JL..· -'-,,',-'-, .-.engan, IJeilS ' ' '--:1" ".gtU'Wl. pU'PW~,·-l·,i]:/··'·····lJ di]se b'.'UI,l't' ' d'~"·
-:""-1 ,-C"

I m'·.:p' ..·~·rDalam 1"',".~ ')' .... u u.' r,
!....,

oahit it'!·D.,_·ar[a "f'-''''I l¥W,Japo" lI -',,'KIUJ& .•:II rnBl····-n'rn1.--o. I,: HI' ~A,ri~\I!III'
I. :.'

•. )

:-.L,-...:J'8···A ""18" W1:era__l)I-U-,~ I.~. ~,-.'.: -,,-1_'_,,'_
"1 .,.:

.~..,.. -,

1

l

I

~l'

._"

L..

1

-

.

,-c··.,.

Ka-'···

,:

'..

-"-~-'I'

1'1-

!'

:c.'

'.'

'I ,- -;!'

·'1

I

1·"'· .. ···

'Ba·~'-:P!I'iII'~ V",,"'~I ,1~"l.l,I~\;!i ~.IU;I

1:1.... ,..

~I,",,_

..

,"

1'

~"ii:JI~.

'1''118.''

I.

I-ci

I~ ..... _~ ~
:....._,

I'.

lUi
'

'I.i'

.'

.'

-I'II,U,'

.' . " .' .

I, I'

I··

I ....

II" _,

,.'

U!!3IaAJ

IlCcl

..1,'"'0

'

I~',.~_,~~~"

'!;iiIi,~~.'i"'I; ~Ji.UJI~·Il· "

•.

~_

m'lHI~~ ~. '~r~Ip..
"1'····

:~.~._ ..

i,'

~I ..

J~'II-,I,

I . -, .

·i

I

"-

~"li

c'

j

.

..

._. _

_':..

.. ~

~.,

,

.. 1

'.'

.. _

".".'

"·l.'

..

:~~

>_~·,.

'::"~'.'

..........:.~:,

,

,,, ..

..::.....:

III

' ..

__

'I~'

_,._

....•..

_...:'

1

Q...

~I~~:

~·,

...

t

._

"J

,

".

.'.'_

..

' .•

!J

I

S··,' . )'I.IP-

.'

,Q&.~I

'Ie'

I' ,~

_~I!I

.~!i:lil

.cu-~I~.0·

d""-'~';·.1IoCU.1;-I. :,. 'II'~nrt€!'i3'li"¥'1i;p~'';. '~'hun"'-"""}a:i!J:r9'-' d: "lief'- I.AI.IIllY Ul,:J'~'~'~1 ...... "JU, . ~,iI!,UA. :'L"tm··-,·"·· _'L .!~oti,...:I'::i;;a·A1':I""\,,,,",,~ tu.& _. 'ld. ',. I J,r.J;~" ·I!_..o;-E'ul-lh'lF!i;~ilili'!iiL_, ...... 1... ,_ S· ·'· ·1' ,~,..... "·1"-- b~ '1i!":!i,W-"- 'L'a' 'n" v~ft"O' iUl,l,l!L.ua w,ru 1laJ.1~~' UUU:U.I ..w I, :U, 'illiI',.: J'!itU. !IICj, '.' ... ":u(.:.I~JfiJ:I!l~1 mengam-.,·~I.,.,:Id~~''''-ah 'iteme'b- -'t' ·bergl.'elar ./~'Per·kasa Alam'l Ge,Ja'r' iltt ,.. aer· ..·,,:',_ .,.U,.' ~ .. "'k''/:·.iU:: g- U· I.,-I~II..~:.:.'.-I. L IL, ·::~,I:._:.~. ":":" ~.'>" I.:. 'J'J uk- k·····an·· .. :.;.W·ll·.··~'·:u m'l!!iin-w·-I·n·]·..·I.. _..__:.:~_ r, 'b-·,"","·LW·~' ::.: ·m· · 11:':.:. i:!Ii'l'~ :>,'.'.e-"l"~"r ·t''OiPic:e'b- ::."0·1-, ad·_-"a-· d::-"I' b-~'w-"'-'a-'- L - . "I b·h yg~lg· L'-rOP·I'c'3'. ,~.' .·_J,:c_:·~··~:,K!_la ..A····'li!3!Ql""I'.~ ,eo·..,I'-'·......... "D__£!.'1·111-·.IlaJ,1 "h" ·."'·0- ........· penn... ai.~l "IW;t·-:' 1EJ!t:~~.O~" tw.1 ~U'.UIJ) .,,-i;j:... .... _,
-'I' ':r~1 .a'nl'11'n'ill'~1lIl1 B·~: _..u,i~;._ ...
'1 .-,
I ..

~·",!-·'ilI"'" .. ~.,..-, ~ma'-"
..

~'''''··-·'~··~·h· IUiI,era · K- "'~I"'/'v~ -':.<.' ,U_lih.,U,~ ~~tupar
'_ ,

·d·~ .I!,~,,.:. - ,-.,-:.;~ o. . ":_;~IKu,asa.l
I iI'

·;";'l··h-· '·S:-·u]'1auu,II A-···· rtl[,···· rei ~_'_'···.I---'i'""'" .. "··-'1
,~.

-

Ut;.·

U,g;

1--,-

.>I

i:

'O,:_

Jii.'!iU·

.

dik·· ',"~'-.

I

111''118'" £'la['~ ... -,,

::'I,~I

-.

.

.I"el_,·:"

"c,;'

,.. "'-_:__"_',,
.

..;

~.,._,_~._: ..

~. ,~,._._.~ ..

_',,~

['"

.. ',
IO

,;,

,_,

"._,"

I~'

..

··r~.'

pe'

..

;1

'.J,

:1-

1

'

;·1..··.1:11:·)_1l1

I.'

.

"

'.".'

L.·- ....... ,n ..... _'

ICI'Ma········

1.

I,.·.... dJ. QlI '-l~'I:tu" 'I :"-III~a;h" I ~'-:,d:-A""'FinI':!;II'Tnl~liII'llcl'ah;" ,'w'-f""'~:-n· ,. :UULa.·., UdI, ~ .'.,&-Ill, IUA. ~'Ui; I.J. '.., il,.m,..,
=.r...-~!---.-. ,_. __
.1" .. ", ' •. -

d-' _ lILiu·a;._'Uil.i[i:ia al ··t!f&lt.SEl "I ."_.. ~ 1'.'80 If ..... IA' ,1~ler.asa. uam" ..__ ... AIam..''iII'L, ....L.~, JI:i'····:I-'_,jI,.. p' 1.~,_.. Al'.. jam~:li'·.~ )"'t...001·'::-',. I-IlOt D I1t., "_. r.A, '11-"-' .
'I!

l'ka:>~ICi:!:a~1.:_. :_: '"_~. '. A:
11_.1. _"

'~~,m""~,.;o.".n:vii!d~'· e_:_'~~l...""'I'''''·''''· q !IlJA....::-'."e.',,!1~ J~' ~.,l~1 ,.,:I,,~
111 ..
,.;1 ~
"1._,, ".

'1'-,A':A~Q'''''''' !~,d';:!';;Iill.~1LlVkJ!~~ g.:__a..~,l.

'pe·'.-·· ... >~,.

m:'",]bel" ea:··"'."g,,,,,,, f· b··q·~:r'a:'iL;'"Ii··n·', t::f:.u]' 1-;o!Ij,'O"A,:-1!'!'Jill·m "UI: n' !,:, .... !IW ,.. i]l1.ilO.,
1>:ilI',

S":,:::i!I ... -.'U_-I.

~

·,r'n"liU-·~'n"
.. "'

I,

15,
Copy rig hted m ateri al

H J d.an [Tim'bublva, .... RUD',j!l-M~,I..,.,~·._ ""_ , __ ".. i " iMj'tl'l~n-17'a~,K"eraJ~'[~;1l~ hldu .. 'aw'B 1" __ ---~
.l!AiM,~!I "__ "_'" .. -_
r .... _ .••
I I. l_ -~

'yang memeluk agama Islam aliran :Syi"a.h,?' Seperti diketahui, kesultanan Aru[/BallUntun, didirikan oleh Malikul M,a_ns,u,t pada tahun 12,99~
Ek ,lr"""'.:;~c_;ccl-s,;; M',',I\'3iJ~a':' J!IL, 'k-', d i;Oi era L seberan n ",': .',:' ;,g_, ~"t,., ·,'i;j:..",I;",at~~ ,~, ah L,.... Iah bara t '~'rut ,.... iI'19,d!'I~ g,·uL_,IP;, ru:. ;!lnily' " d:'~'l" 'P nd -",,1' ' S. akukan I secara besar .. esara. .:.._:....:._:"'I~ ba wah ",I pim',',"p: ' 0'" an Ln::au ..:. b l~bJ.u.:._: .:__:,_:.:.._ . Upa.. Amangku bumi. Ga[djah Mada sendiri, Dalam NQ,:garakte~ tih, [ta&ama [dan Pamr.ton, e[~pedisi, 'adJ'i,ter' pada tahun 13:39 unmk menundukkan daerah-daerah di Sumatra tidak pemah disebut, 'D','~[~I" ::,J'I!~:l'ii'~'\f!Iif":ry~asn , ,:r.r';~,nl:t.. S:,~:ji~ P ..J~,1JnHt1i'" . ',_ kl.;,~~ '1,;o:e"';~lh"[u,:' bahwa patih _·v'\'-· d "_.. '.~ n.'lt;U£J'3-'~lr~'1 N. L,a . [', i'l~ _ .... .ma -rK-)U. I ,~9d, ",":"" jL, '~r_'~lil'l"'lg'~"'U": b,~,t,m '1:1. ,W~'ft B [c-~"",,:lIla, ,_, A,_:'~:.;"0" 'g)I:_, .. bum',''" G,: ;- "I)'_.d.I,1 > Id=-la,~','m"I£U'1A:ID1"': I' "pm:~::~'~~r~' '. tentara Sunda pada tahun l35,9[~, Bahwa patih Gadjah Mao ; d "~',iIl""'i;I _, d' ,"'.- ,', , memanpm [e~,[F,'~1 rni~ii~"",,~@, ['c'umau~j' ·:llcenl~AtU~l.......... ,..JI ..... ·,--=-.:_:_£:r''Ii... S'": ',',,"',,-,,""~ Wi:lHRI,t,- [0ngeJWUI, rakya,'t'yang: ,dih:uJbungkan dengan nama-nama beberapa tempat [di Su'ma'trs, U'tallB'i Serbuan te'rhada,p kesultanan Samu[dera/:P,asai, ,men_e'm',ui ke'gagalan~,8;
,
,y-

,Q,,_: p:' ;'

,01

g" ,,'

'C,B
,.;t~~,

,iii; '.--"

.' '_ ,[.,-g

[~'.:'~I [0

.....

iii ... 1,&rUJ' ,---.

,~~'''_Udi'l.

I

,'!'

1[1'

I..

.

, - ,"pAL·

.~ Lt.[f·'l4lf'~1

~JI.,J.:H~~

~' ..

:.IIIUJ_

I,

_

g

,.,., g

_

' ..'

[I

'-.,

I '_

.

,l ·....

I •..•

g. _
I

-

"

•. _'_

.UlI'

Ma:

r

1·[1

J.

"j'

_

~.I.I

_. ',~:J>'[

I.

'JIliUI;

.:..,

".'

_ ...

g., '.·~I

~,II,

1'>-'

·:'"I'~

-"

~~; .~'-::'~:"'''''''~;'ii'l!,'~

II; c

.

I'~ .....~

Kegal,alan Ga,djlh, Mada dalam usaha menundukkan nega'nI Islam Sammd menvebab '.L.."""'' '"' ' '~m·,'L''''''''_'g..-',1..,....,...... A"',[~'.Il~J"'" ,,~,_,w,,~, ',~uJ~~,uL-"~~,a,[,' ,j.-,g~ "_j"~[LJr'a!",AaJr', r~L:_~,Ui1!Ii.Il:_>I!diU,I.[o.Q.I,'I.,' d"":;'h,'~ "jj,J'\~rm"' 'an"··· "Lt!!I"l;W,:~~_:~'~ ek D' '_Q;~QJ>.·I.~_., ,1~ljg a ~; .~~,~,._".~ d]"I'"'t.'I_·.'.',:[,~:_~',. ~,~,'!3i,'n ~"';L-d" ap·_: ,fiE~':~~ .. .~ 'C!'_Ik-I'_,'L. ,~,~:_ Y'¥pl .:", '-, ..t.... ,a,'£'!';o;3jj'a"D·· r..6'!!31il"'apabi··. ' 'iot [~'~_:-_'Il,~ A"'" yt , aw"' -·-.'W,~~~ .. 'be' : "r" .... . , merebu ~),' '1"'-' kes .... 'L_ -, ·,~!i;7WIU:'U;,IOO,~Knn ·,_.tU~ ,~ • .I-P''u ,-'~~ tahan ,III, • ',hl'1l/,"v"""m"' ,;._., :3r' 'p""a"" ;11- W, 'I'" [!'Ji'~19~' -,,~ :,J,ld:j;, ,.' ><:~[ ~ !;]'J", )"_1101 L m' , ~ Id:;'n,'fka n k:'~li!:~ ',,' baru d "J~: P,~g'.'~-C''OI'"''~IJ,!ii'u',"_n'''. '[~1fIi'g'/,'!:I!;H J'!!'Ui::-'):UI' 'k'~1"1 II ien an - \Q' W, _,_u£ ',0 d····.' ~Irima't'Uda:,yadity,8'war,maR, atau A"dltya,w[armodaya,; berg[elar' 'M'· ··I· 'L ....,~a'J~';o'(I' .... A' A',", d-- I'"'h:II!"!3;'W' 'ar~'rr1I~'n ti"F.,.II_l .. 'I" am tun de .. ,.1L.. kep ada :r:,Ju. ,1.,'ldflllil~(:ig, :-'" die' a, a-J~'~' ,c:_,._.:~,:1_:'[~1'""'~'"~~~~::~ :_,'-,.",:_ "~_'-'~:-',;QL~ '-'~':_:'-b~ ....- ":Jl~ ' ":~'~'}:~'~_u'--1,,Maja',pahlt,.,Ia mendlrikan [dinastii 'bam :y[ang disebumya dinasti Kulicadhara alias, dinasti :lnd[er,a~,[' A,[ditY[8.w'ar,m,an memerintah ~I'h··· 'I." il[ ., I.-'~~ , '_.,',. 1:~ip'~I'~"""'II! D~f·lui __ .llilU,U _"W'I,Y"!_~, Ac,4'~'tya· .... 1''::''111...''1'.11'8" ", _)LU anad "a,,,"II!tI~ .lIIl·l, saudara :sepupo, :raja, Ja~yanelg~a:v,ang telah, 'wafat pada tahu'n l'~,-,,[ ,kena 'tus[O'bID, 'Dbarma,putra, Tanca, Sejak, timbuln,a PSltih IGa,djiah Maida yanS :mengangkat Tribu'w,il_Ra"tonggad,ew,1 )ay,a'wiSDU',w[udani dan bhre Daha leba_gai, Rani, sim,p,B'1i :rakyat 0.· a_,
[i~~ri;;'IL~'I:n'!3;'iD''!'!iI~
i"_, "~,

ttri:i'ft

,I_-'_,f

j

-I.

l

-

"

.

'_

I

-~

,il'..

L

..;w;-riI,Q,H,

.;1 •.

l.utI,

)W,II,

..'

I"

".I.,

r .. _"

,

,

,,~.11I~,ga.,

.

UJIi, ;u,

.

,

,iI. U.

,~:Jl.1I": :-)'1..:111 '., ..

,AJIloII,

I

'!I~

'C[~I1!'ln'pa '-I·: ••.. ~'I\ _;'~':
[' [

j

,,_j~,~

·.'iI'tli!'"l

i~

._

,ill

r

dJj'

b:

",.< 1'!f~'!ii"!l;'P'l"n1 r ,__ .¥~I;U,,&&llJ~li,AI.,_..-=-

__

i

"

"."

1

'i

16, Copy rig h ted m ateri al

DB'f-I', '1,( ',U -:._.,ftI_,n,
'r . ·'.'~r
J_'

'if\, ~,..

'-I:" '~l" !fY1.8)apO ,,'ll ~a,Ja,""-,~DJI, 'I.Ji ,•.- - ,- h-,",,
.r

pahit ,di,tu.m,pa'hka,tl kepada keturunan Kertanegara. Dengan can-' d''lirinva- ked '1!'Id- ilL ,..... Dara P~;e'ta k",a~".... , In.d rasw'-'en"'"', I~'b-' ~ A,gJ, '_,J- 'a" ~....... -. - 1: ,.... ~_L:~_-w,_'-, reja ,u,~:_:~I, ....... ~a-Q'·!!I, ~"~" '.__ ~~,- -- ....:: ":ni_",-.,O]IJ,UiI,, dan - G'"'~1:'_~_U,.,j ~r"'" :a'"y-"-'a"~ u;;__ :n-I;;'UW-Q, seba. g"!'3II''"i~''-\c1~~' 'L..... - PU,'IU,Jl T"--lbu- -'W-'~·ft~ ,ue~r --.----,--· ancam, ,C}'--- '-"':i crane1b ..'_'.. _'. ""Il:" -...'i...::t' kepa' .....d a 1I1~,·tu-- mman..... D'''''''' '-', J-"!!"-' , ..-.'. i31Dlp': au iVWJap"tU,u ."., '. . Ate .,---, :,·,ar,a mg,',gra ' dan Dara 'Pe,tak,berkur,ang~'.,Hubungan antara :r,a]~aMal:"a'p-.~ahit: dan, Ad:"-I1!IJ'hr:!li'''''·'if'~rm···:an'i . denzan sendirinya menjad ll~' r·~n"g',a'!,'3;'n'-·'g:- Pengul·g' ... --~~.~i.O,[g mrt:lJ~titil atas daerah :~~IIril'''~ a'm--,~lp-ar d... : ll\.~:.~ '_[I).[Wd_ - Gadiah ,M'ada 'Ii:/?~' an kega prJ"7" ~:~D - " ~UI-g UA~~. ~m'l u[, u. .[
~; 1 'U-,gl'i;~J fi,",.'
__ !

-iLU,IA,

1--,

-,

II .,I,w. <

"y" ,_","'M.- !:Ii

-;-pJ_,
.. '._'

liI:!QI~I't'\a:!\'!Ij'iI"Iii,

'_"·,1 -

_= )_

[ ..

~_'..-!I!

-..... ,:_-___-:: .....

J.,:...__,'

. :.'

_..:.. ,

,Ai'I ....~· ··'

·, ....

1]

.

'1.'

l

•.••

:',[_

.:.

.•.•

_-

'- ••

'

_>. _ __:.:..'.. _",:._ ,l_. •

_.-

1

,....

....

I._

-'~:.~-.:.o__

...

:

1

["

••

'

' • .'.'

,'[

'_

-t··__.:.._' ..

·CI:._:'~.

_.__.:.-..:._ .-_:_~,:_.,I_tlU,

J

[~~

••••

-._

.[[1

._,:

.~ ..

I"

..

_ ..

,

J1_.,.A'

__..::_

I,.. _~ ..

;al

I'

~

.•

'~'_.'"

un~-. 'm'lan- "un"'.d' J_~~,_:IU. •
.1...,'""' .... ,

'!:iii M;Q.gi~l.

."J-.g, IIJL

II,_~;

,i

.'. - ; _,,~')

U"

'~;n __ ':-_Ji,g,,;I,

kk" ..'
.'_'J

kesul tanan . Sa:· . m)::w ud a~'!ii;.~."
·:ld,_,DI-II,
I~

.!~

.r.

II

I:'

'_'C_!,-'~'

ili:::!lira'/ p. C:'!3i ill' m-.e"m-''r'~\ol",,' '~"-,,u_, J rbe ~',g~ ." I, •. I f'-,I).· -~'~'r'
"i!3i
.....:I_; __ .. ~ .. : , .
I,...

'~k"-'adn:-",,,c U=:.'
.'_.-.1
"._1.

'1~:I.U1

1 'y.:~:al un-I.. _ ,I l~, 1 .... 1-:-,j.,.,..

'm""oiiopa":'
'~" ~[:

: ....... ~

-';c'I"'''''''I""i''"' L.J~-l

l~,l! :al'''';''Ijj'''''!I' .... .J~.a,u::tJ.il

denzan _[. ~Ao"!i;l~a"p-ahi't D.·.. ~ Ivm .
._ ..',.:J.

~~,

Pada tahun 1409'. raJ 'M'aJ":ap"ahit menzirim ,....... "a .ll.,t:,_,....!...... e,kspeidisiIDi'Hter ._1 -_. :'_:'_'_:-_' lL"'D S"c-'U-'iirw'l,'~'tr, un-'-I--I~I .. 1L.. 'J"I"i,OP6'b' - :u:~ AI." r-..:....~a'a:' 'n,'.' A,":' .d~-ity, :~'w,ac'rDlan 'y',angi; ,d'i,... t-~ ke a.'_"J' " , llUA _,/-_, Kanakamedlni, alias, Swamabumi, atau pulau Mas:, ,i-u,ga, - bu .',' ····' ". -'" ...• ilion. , :"=- ,,,8, ,,-- , _1L.. d-"":18e,.·· t 'M.···8']-1,ay,atPUula,~ :U~IfL,~" k-cotanya d i ~ D .....~.I, C!"~_'"..g&aJr~,'P"ii, d:,::-: tu ._'1UD,_ 1i:.lW, :I~':I WdJS,,_~, ~ibt--lntab 'M···"-',-~,=-,-- ,a'Laldll,~',lN-ama,WMrda -.... ,8,'Ii-'ias ., ,::~a:]a,pWn'ladalah wu....... .... -,. '. ~~'" ....L,:::,t~,, ' --,'-',-', _ana," IL,l!~, yan;g memenntan
. ,. . -. , I. ,,_., " .'" ,. . ._.. ... ,,'
ri ... _ "'. '" "., ".'

I,:.

"','

~ - I...

,,',

. i 1"._-,

e._

..

_I_:-.,

.~

. ,__

I

.·._IJU,ItU, .-~'g .... .g,

£&,~iL'~[

':,' .....

.IU.I..-

[[

[.1

[

"-

.•

-'.:

g, ... _1

..

_-..:"_.__.....:,

_

I.

.[

.'.

-.

_.

....

_ ..

'I,~'I

' ..

'_

[

_._:.

r

.'

I ,~-

I

.C'.'

........

,_,..,.,.~..

'I

lui -. -

-.I

,'1

'-',-

'.',

....

- ...

'."

- ..

I'

Hy', iDlg-~-'-:."--',:,

.~I..... ,,-w.u:l
. -

PI'@'ri~m,,-·"'P":'-'-'ran erkobar antara._ '1@In'taraMa)"'a'na'hit _," __ 0_, 'b ~_,,_ ~o_~, m, __ ~----'..--" -' " ./ r'"""'" ~n"'''''''r;gjj, Paearru --di _a.I'-a:n.g-~L:IUSUA~," ~·I~W-U.M···· ajapahit '~~I,-,_:'j14cJg,--<oQj~~-'~lungPad -.-.,- Sib ..-,~_11..., n Tentara ''_:.I-JU.:_:,'~' "
Wi'

- ':,'ii~,~~~:", ~~o.~~

I~_

'~

-'!I---

'-. -,

If_~:,

I

dip:-,!ukal mundur, Namun sementara itu, ibu kota Pag,ilIITUJt11n,D' 'D~ [_. ".:I: .... ·-·r-'Jbu-oleh J', Ie', B"um' ,_: . ada··t-" Y'an' "8' L..... ..·, .• Der!!j!ig·~"ft'Iii~Islam 0, ,W.I.-I, "!Ii,fir"':' an' -. S:~Y';~ah':'-. M";,a_ 111. ..,. b '1- dendam, -, d-- ue'r:.·a.s:u re'D..., memnaias d da namun -~ 'I... L_ h :1 memusnansan ..JI!-",~:i.'i K·'·,'i'"""::::'-:: db,'- ' , -.- ',~, tis pemennUU, ~U~pasa_, ':_el.t),. "um:y'LI,I, F t 1:- r:h I'" UlHUIU '. ,:UUct;:iI!J: __~,,ara,~r····· - .... I... " ..... ,_,~,~:'&1' V;g'k-.--'il''Iii,g,e'a~~ l"""""-I'-'m"" "_'Ug,:Ii,t .E\l.\;o;':qU_~:' ~-r"",....;iU,l-pecWI,- ,L da -.iatuh ke d ,- Iam B_nj ,_:e", alliWj,~, ,1\d,11"J· 'a'··..J!'! ' 'y~'"O" be-- i~a:a'm~ 1·'IIIj;lg'm·· ,'!:i,l'~'*'an'S···vi;'I..... iC'.....'..~lk·-,'iU;1J.lIlU-I, '1- ::,-.11-' 3]: k-"'£lii'k" --_. 'L --n' :'·"~'~D :-u ••~::, gJ:U~.':,II, ':~~:;i~'-L, 4n.~ '.~'r"uLg~>, ~'111 ita dinenatukan " - ,a , '-;=-u'tra, ulta'n - ,Aceh -'Y~:"lm'!O" - -------r--- - - ------- - l.aQ_i,o],eh p~ -----s ------ ------,-. -[], - . 'bemama, B,ur.... " h' ... d~ 'm"- -1 ··,,-;'I'U- d"~ : ~"~r'-~~l",,;, ba ,"1U: d'" '8--y-",:,-an" :~_ B' han ]'!m-' S- y""_"S''-,'; ml---'C"'£in"'J~l~"" S-' 'hh d '3T" dl-'''; P n·, .. -.:'_" :. '., k-I~"'~'pen-"~'ril'g':<;"~( .k'... . .-..:- la,.... .'" ,an 'b-,an .....r:" ·P~a..riaDI.g''ij''l1 ',vU,... '...-. . ·· . ~ ,an, ,,',!"snQr ~'~:·,d,', e ,"_"," iii, . : ·~··da/:-:;·' .. -,,"'''''' _,~ iJll;,~-' man,;De-I"-~~ e .r_,_anu,~_:m "'~. - ,m@fl,.~m,..--::.-,,_·-,:··k-,:...·:-·,-,- ii,pr,ama, 1,',1.-,---:-, ImlrScn_,_· ILUll ,-i"-I':" 'h-,,·····,·· ,d,-·~':" ·-·b-'·.ang-,_.an c ccSmID "..)Ii:~,_-,-. 'Syi-~,"lii:""....,1f..1 'd tif~" [;'. b _. L",""I~'-I-·!!3"'" ,."",1_,"¥, :~l -'!"~kl-':'tu- -, 'k'_",',·'u'_~.~~. n ·~·,~_:U'i~a_-~. K_ .• 'y,llu,' :'e·-'k a'r'cOi,"3i' d···~'n~clli~ _ '~::-u'·'n·~:~'b'~d'la-I---::::" 'y-'~n'g'-' ,~,l,i".~W,11. i~.'a ~-'--'-I u" 'I'~ ,_,)_ .' I~"UJ.!~:~ " ..,~.-". 0 @._;_: ,~-,' ,,-ra '1'.11';; di.'-'.i' " -_,JIl .'. 1- h ,Ad"" J£tyaw,ar,ma_n be ':kh' '",
-_'" . 1 1_ ".
iii, '-' '-"-'-' -._ '-"--' __ '_-' _'. , "-"""" ".",,.

:I.~'~

IU£M:I

~,)',

"

,I

i, "."'.'_ .. ,.'- I .' ~.. -_~
[-:.
'-

:-;~'~',~,IJ,:IL.P
.
'-

IU

I I -~"':'

~'.'

,:I .... III ~ ,'~, I~=
hk',-

_'.

:

.'

'b'-~::I~

"'--:""-''''_'~'''''I"''''

-.' -, ... ,.

c ..

:--'nrtll't'~

L,.,

'1!U.1I.

~_I~,_,I,.,._-----·-.:-,

....

j;_,:

..

1 I, ..

"i"liJ'lil"!liO',~'A
1

IUlUI,CQ;,U.,
5'

~~=JI,'I;:I"ai~·' ,;~,.

_~J

~~g!_.,

1i.....

1.:-,,'

l'ilI~,,ca' "3'1"1,

-

c

-

,,- - ~-

-

'&111.'.

\."

,"".0

~,"

I.

:,,'II'!ljtI!:
.•. ~

I.'_",'!I

c_'_.

_I

'1

_.

I.

'.'

'J

r

',"_",

,

l··'

I~'

I

''ili_~-~''';~I g,.. ·.IiJ . U,
~j .'

""'3nl~~ ·.·UJlII.

!~ I~

'.

A._AMI

;0;

.

.

l'

,.'

. "I

. _.

'_il

. -'.

-~;&I:U;,

.'

I....

.

I.

UJ.ll; .
,

~.

~

·d":- :.,---~

~J'

!_,

j .... ,.,.-;.,.-

·_·- ..

r.-·,..-,:,-,-::-.-·",

Sej'

1'-

'-

'.'

-.'

'.'

'-

[....

._

,I~.I

'ii'

'i'Im-'

"I[

.'

,.

...,...

.•_

1"1

-

:

-',

•. :.

-:l

• ,- ...

_

-,

....

,

_.

-.

[-

"

..

-',

_-L

--:.

_.,

,I - .

I' _

n

j) ,1r ...[~~lU, m¥~j!!;~Ji.'!!~1

'ii

Am-"

-.

I\.~~.:::.

~gh" .: "I<\:IIIpa(a"
'.~~J_"" ._':"

. '.'.
':-'.,

-..:

"ir/ilt.ii't,II,L:li na:.v.;" D ..... .I'I;_ [I ,IMI!!!f"l~l_1

L.'IIft'ij,1 IlIb_ill_1

'1.- ',,)AI,_ 1="1- In ~~,. U
~I·.

.

[Wllll.&.II~Ifi.a_.

1iI,;i;1!~a',1l1rll~rt.,

-n-

['VI'.

1If'i,'di'e"h-- , .

.' ;J.'.~_::.p.·,-.:~,UJw:u.'1l
[-.'

A- d:"ity· .

·'!,'!jl'=W.~!ifnf,i

~!i'!i,

~-n~,...1':'--fi ~"'~l\I.IIllii

U~_~

~I~t

117'
Copy rig h ted m ateri al

i.. .-:- ~'~r-~ U-Ii ·.r- -U,' Da.' _,l~, ,

'-~'9 ,IIUJ

iO:-I [

·R;'::J'J",~..IR iCiIi1i.t:!ii1 ·M"a··· __.. . ~~,pa J,,.u
~. g, .. I W . MJg
.1.1.

-._1.

'h-, /11;·;, IlL

NjDO tidak pemah mengeluark._atl prasasti, ·Pras,as,ti. dalam ,post-· perio;d Majapahit· dikeluarkan oleh Girindrawardhana pada tahua
Saka,1468 stan tahun Masehi 1.-486·,y.ak'w. prasasti jiyu, Dalam In£m;pelaj:ilr,j prasasti Jiyu, timbul pertanyaan, apakahyang tefjtl,dJj setehlh keraja.an Maja,pahit ito direbut Panembahan Jimb1un?' Jilat .1ei'lB. h~y,a :mempe·!aJari prasasti-prasasti sajla, maka kim akan m,en,g~m'.blilkesimpulan bahwa Dyah Rana,wilaya alias Gir.in~ .. draw,ar·dhan,." 'Y,I,ng' menyebut dirinya raja W'ilatikmt Daha,

Jenggala, dan Kediri, adalah ra~a.Majapahit :semenjak mnmhnya '.__i,--~",,-_.,..LI~t· d:·'c~: ,'I:Ij-~'Lr.,T- --1-.4....170' Jl-.,.·t-__ :, kr-_-,~~.,~·lL" 'T:~I. aehoe d ',~.-';' M.e" """-' , ,Nen~n,g _a~apiU]ll._ ~I-,an.IUU.ilun. I '0",~ lS .. : . ru _:~_OI.IJA. ,-.1l0ng; ,.oe_:.,an ''E'''~:':_I-I'r-: Sam. Po Kong: di Semar,'Ml,g memberikan penjrelasan,~bahwa antara ~m- ~,.,u ddl,IdJ,I. ra·' A~I.IU1!,· .. Kertabhumi dan '..G.-C'I"'nn,-:·';-··d··.;I1i",~iW~,,.,dhana ':ter·dap-I -llrt .r'_" ~-~cD~·Ii,q*·"""1,..,;rjo.,-'r' ~J~Ii~CI. u ...... u. ,' ,,~_ . .' . pemerintahan penguasa Tionghoa Njoo, ·yang mati 'terbun.u·h oleh f,aIqr,a.t' Maja.pahit·~Karenanya, lalu :m,.enja,d'i je'las m,enga.pa D:yalh.Rana'~la:yla, mengeluarkan prasasti Jiyu pada tahun '1480
c-:'-C

-_u,

ILI,_,IlL lui

.'.

I.

..,1,

-I

.'

. .,

'.

'.

,.

1

;

dan sekahgus mengadakan pesta Srada untak memperingati ifll&og'karmy·a. prabu S,in.gaward'hana sesudah dua belas tahun, Prasasfi, ,ita,merupakan tanda pengukuhan tanah Trailokyapuri hadia h raja Sing., u ._'_"dha".-n ~-II"'··e···' ,lUi, .....~ .. 'S~:'r-'; Bhrah m'··· a_····ra ja I''''~ rar .. P···~,d···' _ o. u ._:_ .. " _,1_1. Ganggadhara,
'1Cl.:D···bi-;-I~,·. :-_.'~i'I·I"!· ,~~ .. g ~ ....
g.

'.::_.

,

"

,

-_--··~.···~W',.
..
,"

""

1

".

, ...

,

':01.'" '.'" g, ..

g,'11

.:___:.;Il,

....

1

..

_.

"

•.

_.

,_,

,

,,'

'Kecuali, ·terc'Et:ta,t dalam prasasti [iyu nama G:b:in,dr,l,wa:r ... ' d - najuga ,diseb'u.t·dalam kronik Tionghoa dad. Semarang, Berita

dalam kronik ito menyebut bahwa raja .Maja:pahi,t 'y.ang. emama b Pa By Ta la hams membayar pajak kepada .sultan Demak, Nama 0-. ·OI,I·U· ',~." -:, sam ~ d :en g'' ' an na .,.; 'ra: ii~1 W''-·'···:'' '' il-'·-a···"c,.. : " Daha ama ,- ,d _'J__: 'T' a ,u:g 00' ran '_ 13A -.
'La" _--=--.:._: .. ~:~,;
'g" ':-,I,!~_:_:___:,: ,'{-;, ~.:

)

_:_g,~c_,~·

I.,.. ::,."

"I

I:'

I.

'. -._

~,:

'--JI~

.

,_ ,:_ -'~'

'ta:

'0.. '" _ . .;

J:enggal.8.,. dan Kediri, 'Sri, G,irin,dra·w.a:fdhana~.Saku d'ra di.tra;n~ ,~psikan menja,di fa... Pada pia gam. Jlilyu.dinya,talmn pula 'bahwa la: Sri, IGirin,dmwa·rd'ha~n.a.bergelar prabu Natha, dan.. a·Ht3,.keciJnya n adalah Ra~na:wija'.y,a,., Ungkapan P:a Bu Ta' La dalam kronik Tionghoa :i.tu. mirip sekali d.engan. gelar prabu Natha dalam prasasti Jiyu...leIas sekali bahwa 'yang dim .aksud dengan Pa Bit Ta ,La adalah Sin Girindraward·hana,. ya'n,g' diangkat menjaim :penguasa :Majapahi:t pa.da tahun 1486,~ Lengkaplah sekarang daftar raja,... raja 'yan.,g memerintah :M8:ja'pahit Jika daftar nama r,aja~:raj;,a Ivfajapahit' sesudah Prabn '31

edpy rig h ted m ateri al

Hay ...am',: I '
.

~__ . .. _~ _

'W'U ,r .. I· _ _ ..

u '~~ d.:'"',g.·:·'3- b-l.uITIgka n den I n
. Al
c

...
I

.

_

.

_

'I

'.' '-~;i".,'~' .-,- ,. -. -.-,-. .... - ...-,- -,d" .~.,- .::- ,iii- .'-.::- '-,-'-" t.." ...., .... - ,,-. ... . -;~. h·-· se'~.lILumnya._, ·~:: '",1._ 'menc ,a',pa.ll gam:ll)CIran, 1'·-.- .... ,-,_........ ,.IWl. J!,eng~_ap I. , IllC:n~~ Uru,IU1D _'"'' ·r-aJa - - .. -- - - - --~--tah hi~ d"-" tah - - "M--: BseIU -12- /'.~nAI ~ f,ala .... ;;;;. yan,g .memerl_n'iWcc.:_~aJ·apa I: .• "II. aan tanun .": .. - -'1....,::; .i ... d
-.,ili--5;'ii."iIi,,'~ ., ,'M-" :"-~

1'-' I

<_' '_.

_

_.

_

"

,I

.

~:

I.

'.' '.

g'.-

~I.'n-I U

I

d,l~frta· r n am ··a· 0: ~ mII : ,:
_

IA.

I

.,-.1
_.

I

•.

U.

I,

·1 ....

!I;!Ii,

'"

'''3; g -

r:-a~"-Ji!"I~'
g. '_ -

_",'i!

£I1~'m'" Q.;g.----'~.'-_

'~"'" ahI, ,iL!' ... ·--:::-·gg"·I··'0;', Im-·'· a. ", sam-"p-'~~ "V-c~,'b···I..."-"::--."; ~n,'1 " ~:-W·Ii!iJ'·t~·y·:~1 ·111>ml. ,r\,~IW, '!J.'lU;UUi-, :.~. . ' -;·'I·=-' -.,;.,~. ~"h~se ama 'l'S-,1"; ".-'k, LWI.un~, 'V'(I~'II'-_ ':. " .. ·5:::'::·"" ' ... ..,.. E\.e'l.uru.nitn, ~.' an,ggrama.wJ)aYIi), m,e:m,le,nnul_, secara lang·~l("..unaturun ... ,l@mu-ru_nslmp-~-ajrani SolUm nada 'l'ahun '.,:.=~_" I,i[) . _.,,_cc·,II,_:'. _.'."-_'__ "",.' ". ,'':--,,·.1---,_.--, t'.,..... 1 .-.(-"-" ··:!JtA .IUD 5e'!' ' ' - .. d CUt '."hI, '-)1" ,raJ,iIwana . '_'1. ... _ ..... I .... l...'dAl'7' '.' jadiI ·se ama- '-115'iil! j.~·b·- ._.. :~·':·su,:·'L. 11"-':1. rata .... :'_.'., ,;1'1 -1'0' 'm~· ~,I ,_., _ it; - ._-'!' ..
ipai

l·A·r"]>S·-··1 dari ,'":1:,;,1'
I.• , .. .
'.'!~

1-,),

,',g' :/
[

.. 1

:.-' ..

<~.i

1

-

-

.. - .-"/

U,',"A,

,i2Ui

-

--

---

-- -

.

,,_.<,~

"-'1

:.J ..... :-.~ ....

, ....,.'.'")•....

"'.

"-'.

'-·'-'-·---·-···I--~'·.

,..

I..

,

.1_

.•.

"

_.--"--'=

·.1.1

J_._._.

,

,I,

···c,·

1

,

:,

'.'

,'

11.·

.... ,

"" ......

'..

'.

-v-'"'--.

_._.'!i'..

"....

".

.:__c

'L.:. '~ 'h' ;OO'r;ganH,1' L_ :111 d,~'1·.., ,1'· .me·nDoolt.... 'l. ," ~ l',VDl)a'pMU:t :11_1'I'].!. ,'L , D1e;rQW,...•. :I?'!,IJW!~~_'11I,a'r3a; , an, 'lL"" .. -"',,'' ';' ' :H-'' d····-·· .penggan. ":tian'·;··,,~·· 'f,l;)ax'·,Jl: "k" 1'·". "-.-' .. -,'" '.' ·to'" -, '.' ',.:8rl L_ ... II."I;'·.I: :.:.U. 1L.......,-· JiaD.gsung urun ·d-I·..·.'~ U\"I,paa.'c ~:b-·-·- ,~~. anak __ Sela ~---: 4',ln "".-. l~ '.,'-',,'-,,', ".'.'. :~~-,wna ,:,UmJ,IDll" ~,--·O;'~d'·II·' -'-'bloWJn. 11-'k'··, -:-:-:;-:~In I,.an pe_I)~' 0;1')21:::_1 ... pt:!rt!.. I"-~:-:- ~·,uasa~l, da _-"
.. ' L...
i
,.. -.·-.·.··~-·.c···.

;1

.....

1

I

~j~'--

buy
'~OI

ta-~~ I.. W, .tACj"[u: uu! ". 'l"dlIJ~'~P'Il'""'~ it, C ""'·m:'Oil'lf\~:3·t- siona ~ ,Jl¥~,~'l';;; kh ,-."' ;o'-'"i"):iifJ-i!\~a:n- ,l}¥ILW mu.···~ ..... .' Ai' g·T"lII~·h·;,t·. ."' '.-'.,,-' __ .dal dan be ii'ii' ~_"""U-UII bangkanl c__.Uc_~-,.b ~ama~>:·.· ul-. di.... _.'_-'-,T I'aii- ~ _ _.' . (,--~,t.. 11.':= 1-h Ia u_ --'p:UI k_d arida allm ,;-,:',- .~~,.hal . ..... .' .. c_. ~_ ~~".__ . :Islam. d.. Demak Y"',ilngJ ari 'masm leO,ar buear pada tahW1 147:8, D' ~."],D' - ~_:~,',
~'II"I;

'..~'-." . ,ll:A
·.C'

"'"IiI

",'-, I,

I"

J!u'"

~I

I . ~IID~.·

s '"

,A1lPALQ. ~fU~LUJ.

~

U.1~'lgJ_
'-1

.",

:c~-Q_.

__I~. _, '_'_ ~ _:_:

. _._ -'- ~_:

I~'~:-'I~,'~i _ ~ iO.J_"":.

_

.l .. :-_"
.. :':_.'

':,'1 (I

__

""

~'I

..

,

I

-------

'-""

l

..

] ..

f •..

:'

._

I~.::

ll,.

]

..

1

,,'

..

]

-

...

-

._o~

'rm,- -, .~ \ .': .' .'
. ,:", "_ :.'_ 'I.,

····--'!a--· pahi't· menja"w :nega·r.a bawahan Demak, 'Se'bagai ne,gara bawahan '1""\.-, ... I:,k· L..... [L.,: 1Il.,....,' -, uenut IJt!rmIt.an, ,sampa' ... I. ,,--'h--" -1"-',- 15"'2'',' '"' V"'- '~~''''':'''''''.-, ".:~'P·ii]8',t-,pe.:n,oaDU" ILa. ,:tIn. ... amni. masa. - U1J. . .. ~:II!II'l7~,_I_a,'.' '_cu.. ,r"""......;o~gi_:_Da,·cy.--:g,l--li ·N······:'~OI"···:::c ·d:''3I'rll'G· :':__."'-~~'d'':: ~:.',".-. ~dh' .... - '-', IeIta m-,··QH.,aOo(:-:,:I· 'd~:"u' '~m'l,~'~:-: ,=' 19NU " 'J -,0 ... ~ ·~-:_"IIUl_iaW,itli, :'-I c'<ana,. ~ dr 'AJLUlI..till.iLu. m'JA~'~ -1··j!\OO.·"' I. ····I~ 'tab·un·-... : 1·I,Ai.4~.~ -'.-.-: ..~ . _:I·';·;pi·n/·' N ' ·-:' mi' _- e·"me'" erin la,h. ,.. tah da ~"1 48·...•.> 1'152'7 an 6···· ,
~~c_Wt

CI-"_I-"~iL

M" :': a··J~a·'t"\Ol'ih,~;t '!;:~I'L;'iIi'L, J IL~,,,,,,, aJ-I' A' k-I 'U' ':::IiC~,:.;:!i;'ft -":,;u~~. .I>,;~,:· .ij.'ul,.IILI.·"UJ,IWl .At:- d-'~. ::!Iim" .'" ·,~,~;~_._g'~w~li De"· "·,.,... ..... 1..· j:W,lL~:c;,;-

a

ek

,·.ii· ,po

1'-'

. ,',: . -:--;.,.-."}'
_ • _ _

.·"":-:'-'-1-'-'-_ _. ._ I_J

-.-~':-.-.~ .'":.. ,Oi' .
_ __ ~

_

[fl"

:

o'

_

_

,_.

.......___. . -

.'3;

I

--' _

,.',,'.

.1,,&'

'.

I~I

,ij3\u..I.iU

a:~I'IY'WI'pa""
" :-

_.

'. _. "

..

.~,

G···'.

..·.0..&.1.111.··

Ig

-'3'W~/tl"j.JI]l-:,;"" ...... ~,
'_'

J_~.II;~~'

,-

,

1

1···
..

'.,'1'

'

.. _....

_

..

,~U-I.I.,I, ::. ~., .
"

ii ~1\':I'I'I"Iii'p''': 1\'lIii11-'

- .:"".

,..:_' '.' [

:, '.::

III

Demildanlah. kita' ':menzenalJ~ '1.3lorang·····~·raJ~adi M'aiap.ahit dan ' ... _- . ' ':. '_ ".: .. ....... '-.:' " ,2, pen.gu.asa Idalam masa. pos,t-peri:'od~ Maja,pahil·t: 'oortaban. dan
,_-= .. _,_:_,,:,_
0lbf~___: _'
.1. .... _.

IJ,_.r

.: '.:.'

...

I.~-.o.. , _

'_-.-.

J

j'

I'

.,r. ]~"-'': ' .::..:. '.__ .
~~:Iva;~

..:._~_)_J,

''U1JiI,_--,~~ .. __..L7AJ:: ~'m-~--'naI~ 1- 5=:2'' ' ' ~-""UT'n--" i"'I,Qd 2-:3···.~. ·1."'Slh- "un: I,,' l'.', ; .L...,LI"·ltI'iI,n ~~~'-~ -, .'!l:i'I'"' "84' ;~>,J Ul..I. 'k'-'-"-'- ,Jf'" ·..:I· b-" .. _. -·-_,L,, ,;·er:allaan y····ang···· mefiut:' ·k-:·'a, d'·an. 4.0,' ,,~,tun 8e:-a'iP",m~ neO;iUB 1...-;000; ,._.-.. __ , .. · ..•... .... a..-L: ~ .... ····-O'r-'-0.--- ~~ IlRI'WwUlili _.__ ....
"1"

I'

til

1,11"r......·'·>·t,

1

rCD'~~"m-'1'~:lI1 !!;1I!~'.:tli~tL .

I

,.OJ.

1ldJ..IlII;.l.-.li,I,

••

.oi._.

-.

-

,..

-

l.],_",,,

.

::.:

-,

'.

~

..

_:

....

-

]

l

0

•.

I ....

I,

-

-

.1.

'Dllutar U'ru'tan N·ama ..K~jaOli,Raj·a.Maj',a·pahi·t
l~! Keftara:i:as&Jayawardhana ~:Bgramawijaya,:: :Raden 'Wijaya)
~

12,9~1309
1,309-13,281
13" ,.,,'
.,I_,,~

2.~ ,lB:fane.gara

(Kaila Gemet: 'Wirandagolpala,)
,3~Tribhu,wana.tungg'~.\ldewi

(JaY'8wisnu·.wa·rdhani.)
,4:;1,

Ra',;a5a,ne~a'ra :J llel (H'aya'm 'Wumlc:)

-1,·~7

'1"908

Copy t ighted m ateri al

I~.

~"8::":9'.:-' .1-'J'.~. 1'-42····~·;'<.'i···-·
I •• ~1 ,_::,_ ....

41-2'-'7 _/',.._ _ ..... 1ft'.. : . 1--~- ~1'" Al7-'....

'-,' 1 :' " I :I, '1', "81 hre. 'D-". ,ah _ -' ~
I~ - '. '----,,__ ._-._"_·II .
_.t~ll.

9 . _.' .' ._~

(-Ipe' _..-~ --m'-- . . e-- ...n-" 'n-- ta- ~.:. Ih-:" . - . ~a' U-" n-- g"~It;"i '):'-"I -- .' , -. 1I,_.u.I,l. i-an''. ,.1- .~', , .. '._ ~_. -,._1, _ -' ,-- ' ,1.,-,. .... ...
. I . . . •.

14-3,7....

8·-;,:S=j~iV-~(wJtriili;Qv~ U ~rlIWJ ... ~,JP.1
~ '71~ 'B~·'L,~P~--'-ml-"-"0'·- ·-·tan·-:.':_~. .~ -I'U:1: ~ iI~,_~,._. ". -.-

_~iD, (_-.~'Wfjw:,g, (-CZ_-,o' Sina ,p'GI."3I')~··
'T--:-I"'I~,a-3 Y'II'Q;h'- m Koson 'g' u .~ .'-.U,,:I,I I III, ,:V;.j-. -..<,

144'7-'1.451 _.'~ ~ll,"";I.:_U~ 1-..15' l' 4r=a-'

lO~Hy,ang Purwawisesa ':;,. I 11 ,.,6' _ -P' dan Ala·.. IS, Bbre '?...an- '2;:: ,c~::: . -- ". dih·.... .. 1. ,·~.~n~arwa·rl' .. :~' ana.
[ , ',I: .,' "-.:,' . ,"1.-

1-l

.~~

iii ·5··6', ..... ·1- -4'·-,6,.--'6;'.. .t._ :--:..
.. : _~.i .::.._:::( _ ..

.__c ~

.__:_:.'.~---=-,

I

-:-

:....~,. -",

",",'

.~.

'- ..

.1

I

1466~1468, 14.68-14174: 1474.-14178

D

la 'v'-~'b-··h.-'-,",.' _~'~.I\lIe. _ ~- -,um.1 _,

'15~ -G":-"ii' d - - war!__c_, 8DJil" , '. I -. _ _:"~-_1l,ID_ra -- - - rdh - !'- "-1''I -: .... -'.:::.'. ,'. : .. ,- -: -,:

"

I(Dylah Rana'w,ij~a·,y.a:: Prabu N,a:ta)
Daftaruru:ta'n - nama-- raia ... M!.:.-, ~:.":p-••.,.... d'"l. Uli!:!ll kir ~''*1iy;-,a.,dap-~a---'t, ' hit I __ - - _. - - - UiJ --- raia _ilJa W.u __ fa]".. , ldi~f •• .DbI~I~J' _'" rn-'nml'~ow'.\\tl·b;kan secara ilmiah - Nam a,... nama '~S@,b'u,t,tE!r'-_ r'~ ,(II,l.. , -_, -_ ..... t -. ".-" d ,'-.' -,. -1 ·' , .'- ., .. ti'~N'· -. d lIpS .. pa,~-,a';sum -,.~,:re.Jar all' yang. hoi"1 '.h'i ' d,. :,' .. ' s ;:.,e: I,perca,ya.~seper-~,,..·."agara,· trell-"ma:, Patli1iRt;o-n,. Ktd'u.ng' ~,iay_-~akraU1:a,"1!II!'" ~lba:~i prasasti dari r' k zsmsn I.f·'~-·'~'--;·:-'-{--;·'··hi-.."it- d -"--' ' ntk Tionchoa de ---~... IYlftJapa_.:-,,-,., ~~an 'k-' ,ronll:·. ,,~.'o'n,.gfloa ar.l"-,,en,l~n,g 15--'am p"". " ,.,'1 -" .,:0 I(a__R'- d'j Semarang>- Bail, penelitian nama raia 'maup~:un·THmeliti,... :Jr .' r··~i..iI!lI!I'f,'..:' " - . · ,anlaban pe c~mlerin ~n'ijl'y dl~ -iakan" ·~,Qi~£!i,I-~:·t-:,~t'D.l-·I:~·~~:y·:·~-a~ ~.~ tah .. iker] /,~, I I- Demdki ~~I ',~ ,I .lI..U.~ ..,fI~, I':~~ry",,!fti'~>~~n-Ig" --_-_,,d··~-gl,£tal nam :~I para patih am 8__. ._.. .'k-:o-c bum:-""m'\'-iy-~\'!l;· " .... =:-' ·10--' om ..1, ue. 8,-0'-'._ QJll __r Ll__: g··: P-- ha O.,,-fta;TrI~~~b-ru-"·t . berbeda d engan :.- d aftar,-'n 'a',:un ·1l".?I'J~'a- d n patih -!' l~~,~ -raja ~ , ..~ leljl~. W~'L,a_ ~nlig' ~,lt-IUIb- . ,'I'lI'ft'1li M:..... : -"p·....~,.:i,t: ., ' ~nll-'n-: I.-, be:'r-.'4Ia.7~:~'rk. '-,~U : S.--······~e'!I"~f",I;;':,,-,~:~, -,11l1]!J.· ':~''i!''[i;g:' Id' i,~;.,'1 -.: 'Td'-;N;fJI:I;.., 1~:t17.~,u H---- asil I TlPI10'I:~:ti-ian ·LQ;.'~£'!e" boleh d 'I'''i'~,d'ikan '.. b ut UlJ, d'::-"!3_1t'1 BI·I_-. ,IHIJ'lNill', ,"I~"'~"~_ -1·--.'~\~Ji"iIi'p:·~,::-:n-1tnk mengad akan penel ·I!·'H;!-?·n-:-- '1~-~~'~ln····I~U-I·-'~'¥>·a',:'un-i-i .. ",: -' ~jlp_, ._ U·I, pe-- '_""' '--=._"
"

_:..

.':'

'~~I~' A

MJI!, I~

_

_ __ _

.

'_

_'

J

l

-.

,I

J

~

_

"'~

__

••

I

I~~

-

_

I, '" -._

~,

_.

=

~""

I_~_

'

=- .,_.

~, __ -~

~~I...:.

..

I

_',

__

,

r.

,....:_:_.

1'1-

,._
bel

··-'''--1

(-;-:- ..

-l-~"

-_'-,'

_- ..

-,

"-,

,:_

.

1 __

~

c

..

I'

l,'

":"(l'

l'-'

..-::: -:-. --

-'!

.--

-

i!',

=

.' .....

"-1--;';

'!

I

.

:'.:_.:l

.'}.,

_

_

~l~

-:.

---:--'--'-;:-::-":-:"1'-'-'

l-····!-··'k;;.r

.-'~

1 __ :

.,,,_~'-. '[10

' .. :.:.:'-.' __ .. ,f ::......~

-

I.

I,. ":::::!Ii

. ._,'....

- ",'

[']'

. , ",'

,

, ' ..

,

,,'

_.

,

1._

,._.

"I.,

J '.

, ..

_

1 :1-"

. .__ ..

']

______

'

_._

.

'_'

.. __ . _P.A.U.11;. ,g_
,-..

" ,.~II!,;;,

U

."A"

!iOJ~:l-\;;

;UJ:,II..

,-.

_.~ .~..

,....

U-I,IIi,

.

.

u

.

I,

-_-'.~n.I.'---p.
Al
-

-' __.l.U'IlA.U._,'I.

IR

-c.:_
,

--,_ .

.:: ,

.'_- __ '-',

-.'

__:',

'.

1

iIii.",

"-'

-

i,

g

-.

·,~tlll,

c,

I

I

__ . [1.1,)1 IliDi

'I,~'

"

tiJLH,
• •

'ai·

: .'.

I

g,

,

'-_.'

l

'1iiUi,li,II,U,lI.lIl.'

~~,'ft'I

,c'.

e

-

..

_

,

._

.'

UJI.I,IU -

I, .'..
-

-'a'" ];"'a'"
--".'

_.

'Y"

,:-

---

--

,_"

ULI.'I." .- .!I>i3'U~' ---- . . --...... (1,.:'.-' --_._

-

,I .-

.. -

I.~n. -------

.-

':an'::" -,.
-

- I. I. ' '.' ,f llliI.,, .~K,f:lau --

,.'_'~~,II,

,~_'.'_"_

i ,,--. _'.:

t,H~JIo!li

,: U~·

r"~al~~

:Ii".J

.g

ll,

I~C,Ii,~-.'-:;

1.,.',.. .

l'

I

·i~'.

1 ,-'

. ~lL

fJ

t.

,~Il,l;._li~,_

___

_ . __

,_._I_

, __

~_,

[I,

,_.>

._I~

c 0 i;>~hted

m ateri al

resmi menetap di Demak dan 'menog':·aD'ti nama Demak menJ~ad,i Bintara, 'Kola Demak didirikan oleh Raden p,'a:tah,pada tahun
_' _, __ ,_,, .~.' I. , I •. __ 1. __ , •• -....•• _

,r

.J'D~_::_.;~--'-

_._ -

('

~Sa·-.'-.'k'-~ 6,··,. ... '}·-3'<2.-/' Kem -·:tll,d·.·~'~'n'I-·· Raden P;a-··M'h-!·-. m·ilil~n.--d{tn~,- maRiid, lkan .,.a,_ -_'_~" .BI..UL_ dan .'_,:\~,_,-'~,~ ,denzan 'DI_ -tn· ',8" M····: Ddt ,I'~ 'S-:-=-un-I'l- ~ an G-"~'i'r-I'"' ~--,iI;:u~;" ka·_"-w· 'm''"-- __,~-:_: -'D-~'IIi, J'\.t;'_-j" ,,: 01'1: .... 'p-'u'~' !I: L~ .
"_._" (.. !pI1 I ... ·

".,·iI

,~~~

..

~J.

IJ

.•..•..

~-lIjll,

J-,

----~l~l

Demak
i!!'

,1"

,11Ll,1, ,_-_

.,1'1,,1,1

'I'-I'nr;:ll.'n, I..:' u..Il...P.ilul1i !

S

Bonangberl 1;--::ii'n,~'I:-.'~'~· gka-~'
1. '_:.".

"-

I~:I ;~":)'
."".
I_~_:

-_

..

~

II ~.,_ .

.,,;0, I~ ,~_~~ "_:_·---.l~.lIM,.

'1<,---: ~ pahl' M'- '~'JI~g,-,·. ,:'
II' _. '.
. . --

""UO' ','~ I-t-'
. _.
.,..
"

&-.,11..., 1 __ 1....__ -;IlIA 'men.01RWU'IAiurt
_'"_ __ I. _' - "_ I~ -_. . . ~.-.

Raden Sal~ ..putra tnmeng ':gun-'~--' 1.... g-'~ d 'Wila'tikta. y··:a:ngl i,,' sudah meni,sd'i, 11 '~n1ia'ha't' Sunan Bonans dihadang Raden 'Said di Tambsk 'Ba]~a r--~Jr-,-,I---'-~ ,,,,,I_L-. __ Karen aa S".I'UI ann B' cry'i"[lir'!;;l'n-~g-~ m iem b'll- a t', m l_i. k<J~:I'1'7;a>.\'( . maka 'Raden Said '. ~ -1' m -'-y:':~r-: 8: '.h. k-ta lah Ia . d.-~~i'p.en ini '~a-:. -, ihkan me ·'n;:J' :--0-a tonekat SUDa.n ";18,la AUI D Bonang, Dua 'beIIS, taibun,'lam,my,a Raden Said oortapa, di tengah hutan 'menJ-~'a",a tonn~a:t' Sunan Bonang Saloka Ke'rta,p;-ati, an d Varta···bal--·--" nssa liI!!!,ft'L.-,O'":\\'Ji;,'11 mund '5-:'-u' Bonanz d "l'"'UI'tu--,; m n an ~"~':":o,'__ , .,'-"e-:n-)!:aO-10"U-I'k'-' 'o-~, ~,UU'Dig, ,'" o.... d-: c''''''!d- I'" I~~.JU! h -,-' '-:--T-' ---,'..... ,1'-d,U,eI1, :a-,,:id' :--.L ...... __ ,lI!'\a,:I_,@n ~',Il_ ,_.IUUln~ emy,a,~ D'..,..A1;-; -:- '~., M!uil,
' ' ._", '_' '_ '_-_," . . _ ,lUll _._I. . . [
','

.....;

"...

.

('._

-

I

"J

,"

r,

,,

......

_' __

:[)

-_.11, ..._1." .. ~

1'._',:1

" .. _,_',',_",'_,'._'

- ....

'

,,'

,

,,

,._

I

..

:._-!l'

I

.

~

_.

_"_,.1Il

'0-

'-II

.....

_V~'~_"
1._

, .__

,_.I

__

,.__

,._I

_

'I-IIU'
1 l.

-

..

~.

-;I!'l-

--~----

--

-

-

I

"

:

.~n-I-:'~-~~~-'_.

~-'--

I

'~'----'-g.

~

~"-

..,_-~,,,

-

"~!"

I

I

I

..•..

l

•.

.1.... 11r.Ui.I.1ia,

,

.I

'_.1

'[:.ro.

10'-

. ", ..

~..

I

.

,.
I,

_"'

:.~

-

i ..

1

._l

.

_.

--._-:

_._

--

--

-----

.!I!\.:,~' I,l~:

•.. 1

1

;,

-!"I

'._,

- :" ,II

I ,I

,<

iii:! .1:1

."

. ',1_

~'_c''''O,

-~:

c,-'.

eli":

,hoJ._,.

'"-'!iiI

,~I-,-

1p;.1~:P

.....'~"-":'--

perintah :8an',8 g,uru; te'tap' :m,enja:ga ton,g:ka:t'i L, 'm'"L....'t:.._ dj'-:'" m,QI~~'k'~V\::I 'D-d' lAn :C!-,i'd"~ ibawa ' '_~~~ , ~lI .... I,UUJ,II_'_ ~:N'IA!I,iliI::.1'''!i l'\A,_,""I!-[II~_, .':d ,,,.a. '-, "I,m"h'!!\I'd' '."',-' 'S':--r ,-, :'.: ":00:---:-: !;.'I, 1L~,'L"u"' HI ' ,-,aoY·\!!IJ ,men'o1R&' a.,P ::ooan, Do'-': .::'-' '_:_.. : .. -,-;, ,:e:e:...-"I··-'h-·-, be ,::nang,~ S' !·····t. a eeoera-a"'p-'-'A, 'UtlI_:_,., n' '1 'mI.a. ,,_u ," ""'-', --'. "0' e·-n '-'-:' ",,". ,"gb-"I~.. --al··" : --' .... I~ .. .' I ....- - . t~'li1"1'!'3I1"1 QlIi'O'~" m~,n]a·.,"~""'d-""; s·,an·-'tr'"1,'·S'-·-·"'-I-;' '- ,'. Bon-~'w _. __"_. S"·-I;·'""d' be:[,(31'1]11--1·",::-·-t-' ''.ke'-:-'~,.' ·M"I'I~I I...... V§io 'l. ...... , ..... <i!:'j!'~'m· . p~; p.... ,- ,.,P.u;IIf)~, ,'_:.:,:_, ,'I!,_·U,.. : _:;: n c ,i,.1..IU,u,'I, ,!r.,;,;o- JrKW,Il.a..tu I:;" ,I,ruU"IYf;IJ, ",,":1 - "'.' di"'-";!' ,_,uJ.Cl', 'p-ln'§riliIO D--"')na:m' ..u d 1~,~ ~:~~'"""' ...... si'tu iii berjump ~,adengan 'Sy. >raikh Sa'y· ·jl,d Ma:ulana Mah'rilli Ia JI - .~. ']. . '-J' ._-_. \ 1,- ,- "k'···e':~w- -,.·',·a· 'un ik 'I' k'iil'iI' t, ,ear- tal. m"" e'·m·' tb - -gu'- -.. n'- m' -a-'s'"'''d''' '-,. ')1 diS'u'nih"- '. '-'.- pu-' 1-:~n-,.' J'- .. ,-' --'hI' ' - , '" ,'.", ,-. -...- . : .: '10 Demak,,I' Y;" g ,d~dirikan 0 .._,, 'warI. 'Se;'--;bilan '_Sam.p-aj ldi J:uwana . ·..m '__ vans '.1·..-·, , oleh .' m-,:__ . . ka -~'In~a ~;_'_;L .., -:- ,tii~"d/ .... -:-:. -"k Lt· '_','- -.. -,-, ak V... .......,.'c doa 'D,.... en C''''''':d'':--. a ~I~na I.~·_:,oad,- 'om:::1' ,I\.a,: r~ I y·.... ~C.WI,lan'" ... ·... ,maUlluer~:f;'-·i '~-~ ,_' 'D"'!Iii!' kanal berg.···-@-ra'k.1berIay· .. ar densan angin ·tim'ur' 'mell'UlfU~:~1CirellCm ~ - -..:C-'-' ,- '-' c,g-,__.- --'-"_',,'--" .-----'-."- " .,. .. '. '.... . .. '.Ic,.... ·:-u,l ,d-'Il~ 'C' ~';~bon··· 'I"~1i'lnIon,d'-:'iiI'u- ,-', 1 ..... a":-'r- "'d'. "~'n-'"' !lL,,_pal' ".'c, 11,.... ,~"u· ~'fJ:A1u.u. ,_'p--:-·'i!ii'I'i!' ; ..::-. 'iii, ,U!L~!U!,.. ,-a>t--!! ~"" 'I,.u· " u., ,M,' :' BU.," U!t:~ .. ,i:RlU,1. ,.. di :_, ~- ___' J ~ Smnu'_JI analkka'a1 __",el!Cen,'gJlng, 'Sim,,';ura' ,J:'!!_.__J _ ,~. ~~_' ,_ :--," _ _-' t""--:-----,, .:~.'." '. -_ '-"tasm a __ -,p-. -,,;,!, J ,_"0an'bertaubsJ't, __ 0, ,dan ~ia,di :>" J•.ln.o pe----noikubly'il 'Rade'RI,. Sai,d 'pe-,"'rcri ke 'Ka'Hiawa- teras :-.,0':.. J.,tJ ..·, 'K';;;II~:-'--:-,~::i:!liin, ~;m-:---pa~'It··~=I .... '-·U,:II 'lana-, lb"'- mhlm be·'r·h.pa- -" di-" a'-'ms G-' ...·," ':, ... -..' .. '~'--"-, '. " · '~'."'-"fI''i'nliili'nl'g= mengindahkan " __ "-mp·u· rim ~r_:_ , Ru ~J!1-,
I_~ ,!LI_~'~:...;,I.
'bun~ '.,' • , _ __ .1._

,-.

".

IW:lJJCIII

'_:_I '_.,~ _

hi-

I:

I

1,,,_,

I

:

_I

I

"_

.......

IIIQ:JIL

I

'._ "._"

'-Ra"-',

I

_

{ ..

1

I ,,',',"
_ ....

[~J~

..

-

-- -

.

- _ ..

-

--'

- - -.---

~

'Ii''II,ft

~fi

....

,~,~<!!ii

c;.:u. :~-'

.'

-"._

I

._

!,

>",:J..

J ~ :,._

1. -._. •

•...•

, ~ -:.

. 11.[,:

.'1.

_",

I"

'.'

'..

.

:.'

-.',

'._,

_-

-.:_

-

-

_.

,

:__,')'_:

_-___::.__., :_' _

'_'

_.

-

~

-

__

'

.,'.

. ··1

II "".,-.g_

1

,'_

.. -,

"A

... _..-

, . 1 I" . i, .. -. . ", -_1-.

,_

.,U. -

1iii:J~,

..

-.1,

,g'I'I(II,," ':cJ .-,-_c:_' ..' ->~",'7'-

r 'i _,1_. ,I". -, .'

I·. . ~, 1,'-' __:

1

__

'

_I,

'----

.

.,

..

, .. '

--

'

-

-

. ,:J_'Oa

l"

- -,-"

!r.'

-

'~i""-<' -

",'

-'

-

_'C __

-',.,:

.----

--

'-

--

I

··.···.LI,~'

I,

1

;o!O'~!Il'ft

1_'

.

"

-

r.

.

.

_1,--

1-

,:='- __

_:,_:_

,_i__ _.' _:_._ ,~:

:

,>~ -,--, _,__!

<,

.. -.. ;-":.'

1· ..

·,.i~i!t!,I~"

fii·-.··.-

l.:.:.I.-_liI _.

,

_

l.,

.. _

,

f-_-'

'-,

__

·.-.·_-·I_~."~·

'(QI.'

',:,A
~

: -i'UIlIllS-'
!

.j •. .....: •.•

__

•••

I,

.

'Ma-

~~I

~.

'.1

...

'.

'_.'

•.•...

,-

.•...•.

~;.

,':,

'-

,:id-I ...:I'!:~"iI'liibil-' '"'-I'm' _u. ,1"':'. I J-"::lIi,ti-"~ D''''d':'' 'on- c,.... uJ.u.u.', •......'., e'
CI
.;0' '.~i ~,

.:

I.·__

,1

•.. ,1"

.•

_

,I,I~!

... -.. ----;.;_,I ,rt.a,

'., ':
.

.. .:.'_:.,~ . .

,._'1.

~

.'

I~I,

~~

I

aH:, --.·· ·.·''iil~ " m'b:.... 'Ice C--·' ':ho',n,
. . _' '_ "
!I' 1-,-'"

,

I

. . U'IliiO"

,iI!II;.; .'

'R~,,~a'- ,I,:

d

:;I,'

on, ~~"

w" Saj-' ~..-, ._- - 'iod -' '.' I .,

,no:n·!l-;.:'liI1 "!I!.U

S-~''~Y'~lI\J:1 MI' la'-'-'U''.' i.1Ui,;1iM, ,J,UIiI,UUII.; )'1- o::iiJlu :~. ' ~:':,l..L. ".' ;'~ J\~in:t:l;l'L__l' -. ac1i1il , ' .. d"likioBA,e-' IlDa,b-_-_- :·:i!3.')1'~S-' -, Ka-'---: I'UI.:-"" '- a)"-I' "~g":: '.' .'IIA.J.,iK&l"iI, I::. ",go" ~ .... 'i''i'n,~.-n iI'~'D'a'-:'. J . ,1,~,.I!I,l_ - . ~ Ui'.U
.! '_ -1 ,gQ _:_-_: __

'~-=~~~~ --

·.:.-

•.

i~,lllM.iA~'

'.':.

'"

'Prabu ~!'Bmwi.:ava·;:,---,-',~~~",Ut:rl.,_::_ '.'~ '.'-;-, ...... l"',::t- -" ,--il~'!liI!~iin:8-'a _,.:, ~~tuI1::--:-::::manli.l,~ --'"'ta-:; penyAN, "raJ""'~,,-,"-~ -Satu-' " -', .: ,-:- .' UJ - -,] ,--,'._' -,~,_' _.__J ",ya. , I' 10····~"t--, 'DI-In,-:'I 'k-"·' men'- -~·Y.·\Bm:·'';b' :t!,t'L:1L;o ..... 'L tul-~ .'-, I..,..~Yi.: -:. ..i,.... 'I ..... 1;... -'I' " > ~,Ud"~'" 1L&1,1IWW,lll'l, . a litJ£.U.1 ''''-~~~''li''nIPU'' d'i 'Ie~-Dgm- .' '. ·',-;i8·m· <i;' ....... lUI ~ .... 'W":"~'ndan_';- - - W~"'ir;:lDl-'!I!~ta-·..- '~- ',_ "'lei· I,I"_I-"U'I-!''..' :'pu"-'-~ l,eU m':- P~I 'VoOiinlO' -m'e- O',i::lid,j: OL .... d·:-'a··'Y.!:!Iiing' t, ·,"!lY.II_.~ U).I !.,.I [UU-::, ~I'IUJI C"'--:!3I' ,.lg:!-;~, :ua,1 ';tu'·,· . :.''I'"'te' -1._ ;,:; 1 ""'i3'n-' ~ I Ig,I.~~ ,;.) °P-' '.·:~.,L_:::·~,· - ' ' la::' .:AI ,'." .. g' P- on--y-' a,k---"-"Ii!'tn -y-'~ W: ;;a"n- l'''t\CiI w· ,,·,·'-and"-'a"·n- 'I If ,~:. d-' ~I.,' .1:')f~"m".,:.&Ul,-", k-.... ...'~l!Ii,d'CIi J'~U'-ru. ~ 'it.. ,",,,,_ dJj'I'" SilWa'h' --II namun wa'tU'ta W' ····· d-a'n ito IeI-':':a-1b- h.... ·.······an-,; ·~,anl-;. 18-,:-:: ,em'uJ~""A1I"I' K 0",··"n-' 'K'rPiiaw--''3in'' .. R",_Ha' d"-A,ft n--'d'-'aii'o' ,~:g ..an" 'v'-J!I;,~w'""u .~Wl· .• g) " 'CIi'O n,a:. a.', , ~~Ji,1 DU,'II_~:.K,· me'l,-LI'-, l~r-k··· I, D'-d' '-'e'-n' '8I<;I",Kd'-'!3;'n 1",,,,;..,::1,
'!. ".' .... :,:_ •. ' .. "'~'

: '.:

II.'

....

_.'

_

-

,l}t!&ll'lb_IiLII.,1I
--

'.1

.'

"

-

... _

c.

:

Il.

"

_.

11

'W'

I

. ,"'.

-_ -

..

:c·.-·

',11_

~I', I:,~

,I_.'c

~~,

1..

-~I,

:.~

-

~.

I.r·!:· i .'j--'Alt .::..
,._ '.'."

. ".:t._.'

I... l

1'

i'. ,.. _. :" ~ I

1

"3J

1

'_.'

'_',

....

_.,

..

-. __

,._

,._

C_·_.·:_·'_

,.,1_,.

,_,_'_,_:,c

:_-

-_-_··-iI

n

'I

--.

-

'

~r,

il

-'

,_-,'_,-

__

·,·.

~II,

!.":.

i:,

5,1 '
Copy rig hted m ateri al

:Ru:o'c:ub:nra,Kerajaan ,Hi,n,du~Ja,.a T,imbuhlf'a, ""'~ ,~ da,n

:pergj ke Maja:pa,hit Raden Bondan :Kejaw'aft, memukul Rende Sekar DaHma, dari Campa, Ia ditahan dan dibawa menghadap ,D san,:g:p,'ra,bu~, emyata bahwa Raden Bondan adaleh putranya T sendirL OI@h,karma ii-iu" alib"""aJihdUluurn, :ia mendapathadiah dna- _., b~ ,ihlh .lWl:J-D!I! ,r\d.- .~ .. Bon Id'.:; an" "'~~JM,·"i_'__,'diserah en '1!('~Q"lt&~an'-' -..."A"W·Ui.Cll-1 a.c, _... kepa K>- :-_:-~'I'!< ,~~ ,.~-. -'.~ '~~-r'~:J:l' ad __:. Tarub untuk mendapat pendldikan seperlunya ..
I
I 'j

,lDlll

," .- I " ...

I'

1'"",'~~1

~y' _._UQ, ':...'." ,ILl .

..

.

:M'asjid,Demak mulai dibangun, SembiJan, 'waJi Ikut serta membangunnya u,. yak _:mi s-'- nan IG'~-';ir"li, Sunan Cirebo 0'1: Su nan :"Ul :,. .. -:Cie~, :Su'nBn, MaJa,gu'ng, Syaikb Le,mah A':bang" Sunan Undnng, S,UDan Bonang, Sunan Deraj.d" dan, Sunan KaliJaga~Pada tahun 1.328, :Sunan :N'g~l'mpel mangkat, Demak sudah me~tadi, kaat, [Orang' Demak, bemia:p un'tuk, menyerbu Maja,pahit ..Sunan Kalijaga membed ,RBS,iha't s,upay,a nia:t: i.'tu, d'i,ba,taIkan, karena prabu Brawijaya tidak, pe:mah menggan,ggu 'masy,arab,!: Is'lam, ,eli Demak, Nllnun, nas,ihat::i.tu di,abaiika'~ Semua sudah berte:ka,d 'bulat untuk '1"t"IIi-;B'm-:liL~..,~'IL.., Ku dus ,di.·.'-'_:ittlO'a,.,_,__ ,. 'mi-~Q",,~:m'II--I'p~'m~':-: lut:~U.lllL"_A M-; :~I]~;~'p-;~::L:.':;t-~" .. iD1,, ,.. '_.~ -~~.g_____:,'Sun 1 _ gl·U, _ . .~ _.~__ --tJ. :···:s<ka.:~:n,-' ·tentara~NSYlllUJ\; JlE!mbangunan :masjid, tetap' be'rjalan 'teNS. 'Sunan :Kalij"ga,mendapat tugas membuat 'tiang ",an,S penghabiHn dan men~PI--:Ir-,,.. 1 -:. .·1,.,.". :-'~;'gng.·.·... J.iI,SJ·"..I'!',d- 'y~ --'-'Cii''i' gI:~:. pe- n,o"'!:Ib- iill!!!h~:I"1dj;: -Iiiblldn ,~'_''-:, kib.·IiI'~ ·'. ~·' .' ..~..' ~: UAI:-:),
'_ 1 .. _ ... _
I. '_.' '"_

.r

.·,'M.~·, .______:'_': ..
".

-·f;.

:'.

&.

..... ,~ ..

g.,

.... ·.I.ll

h,

,,"

_.,. _._._

..

,.,

...

'_''':

..

~,_._ ....

,

l.,

I·_·. .

__ ._f_,

.K

'_

'~

,

~.

~I!,~

.

_l'3.1j'I

[l.

!

.,~.I.&,U

_

.

l

,

. _' _ :__.: ':'C&.CI._,>·~ "

=. -

'T-I

I:' _ ,.J ~Ig

..._ .... ,

I

~. I~

a,ilfTl ~

:_." !&o.~

~ ._[':_.~,.,

. ~,_

'~' DiI,II"

~~h1t ~di'~~ dan, Ka. bah di tangan kanan, SUnB(R Kalil.,ga, ,mendapa,t ,hadiah, _ _ L_]iI!'u." An..__'~l_"" um"'a" ,'a'ILlU~. :,._, i Ian·ail- ~.ib···,t:ft_1!r-'liI'liI~ dengan ',.'." ~.it-c .... jatuh d:!'S'n"" -:, :a:".., ~,I,I_,~I~,~,~._:~',I,,_-"'"," kuli":' ' • ' _!iU!'.~' ..", ka'mbinp'., Sttnan U:n[du'og,'c alias Sunan K',u"d,U8, :mel1\ll'i~i:am, bal,~u, [0' .., .... An:tr··,--akus'j-·:~'§j,-.'...... dip·.obi dala:m ,1"""""'1, ~-~-I"~ un· ,. -pertempuran ,Pem . banzunan . r~ ~. UdlIIoI'"""" .. m_8sjid, ,seiesai pada tahun 13,29',. 'Sunan G\m diangkat menjadi imBOl; delapan, SUDan,,lahmya menjadi, :kha,tib~ Raden Iman, putra Sunan Kudos, :menjadi kebayan, marbot, modia, dan, bllal, 'n 'I'L., b~upa,'1i:~tl,wSU " .-.i:' fur unll~I~ 'mente' uk ,~a - ''Ii.... -1I't.........._L_ .::11 dli:I'""b iuk ' - -1~~Ie\:uagal . elam. Brawijaya Majapdut dan adipti Kelung~8 'i'~~p-'''''' ~.IIUIiJJ.A, untuk masuk l'~I,o!'i"''''' A[di-i~p'a-lti;~:-tar--__ i'W'iHDml~l-p·-I'I·""'VPlj menolak .IllI1AU,1~ :___ '.•~....'" _' Bm~'-:"' _ .. ' ~ .,[' -:a'l '.'. g" 8"-' ["g" ~'a,~, +,~,,~ glk' S:,U'M,n G ·m·e "lah~I'~\~-Raden~.' '("~" .··· [,. Ii- n'!I!Ia--'n"; p" -,0 l'aBI:_ l:\J1. Smya, [dan, Raden Tren,ggana;, istril mnda yang berasal dariRandu 'C~'n'g~ m- el... IL............ o.... L,.:,.... den Kand 'w····-~n, 'DI'~';i ;;e~'PI!ya'- 'Y':Ii'ng-c'nnmo-"'-"""-', i.itO w~.a!U! Jr\d: _,'rAlIL . ',W-.I; WIU-,y,ll_ ~,_~ : -.ui .. 'tip... Raden Pa'tah :mendapat: Raden 'Kikm, dan Kalu, Mas Nyaw,a,~, ~"-'-nauen S':ury::-'--;ii" 'v:~,n,[a me ,.. -8' .1 'lU,~o ',Annta"-,,-,p, -,' d""-'l:~ seberang 'Hililm."'U' "r-' , iii:'!'un"'[aa;l~' ,t""~·'1,...:ri'n ,~i~I' ,JY,1
'blial; ~~~jtu
,~,
--

disebut ~.Tai.

1'_1'

I~.~

,

-'

~-- -"

'...

..

__

U;U!.~,_

.'~

'1[.;.,

--

-

---"-.

-

- ..

._ - -

~~l-!!

Ha.W~'prabu
,I

1-,

L,..

'11

I: .'

IU: U1 :,'

,I

",,1

'.•..·1'·.·'.' ul~_ ,

~.

,iU;' ....... -

.1,_, .......

[.. ;1 u.tb

\

<

__

,

U~,· ,. '_.,
I.....

·:tr' ~ _' _._ "i3i~. IgU]l-I, .~
1'

,

~UJCIu

'.,

.I!UI.'~

1'.-

,.

.....

_. _

.. '~-',i~I~I" "Ul~.'

.

_

I.

,

_.

I

I

yt~,I~

~,~

.,:,'

i

er

~Il_:_~,

'1Iill'PU'

j"

'QA,II_-.

&\

1.1-

D-,.;I'-

-

~-I,_!(;;',,~!

.. , ' '. "'.[, ,.

gl ",.~', '_.'- '_~I_!

,ii;Ji _

. I~-

_,

'WY Q~,

"

Copy rig hted m ateri a!

SU'ft1II'..... ~II~&~.

iil"

iD~"O=;Jj,lIIiI, ~~II.,.

Copy rig h ted m ateri al

53,

-,~-:~,- auu_-, '--'--e---',I", b-"-'any ,~. peOILII:I-. 'D'I ,..IL,,,,,,, 'II'liOllS/lIOR 'd--'1,-,11,__ '.-- i- .. a, .....'-.-, -~-~ta···~· ~.;.:. L '=-',-, · Hin,gga, 'L-d-'~ k ··\···· '.,,' ,g:U,W,'[Q '_ ._·,amID. perjalan .'.-,a'n-" 11.... tanah ,~u~~ 'I:nd:lit:I."~':-y~rn- 'mongun;"""". I -'J~"un' ~~'I ""I'Ii'W'I~J"'~'Y' ' --- - I ,~Ii'! g .Ii!J/!ii; w.J.1:"-. L I, I'~.a I.', .'I ",a. ~'u'ld-"r.."L''IItra.- 'na~'~ , ,F"""""",uaI. ,~_l_!_~L,~. ~a'm·-'a:'--n··" C'~'''·''''{iau~, ~'Iah-I'-~Id,cl~, jh1-~' s» ab'-"" p~~letii-.:'4'1!U4t11l:r", ___; ;u~,' , ~IW'l£Ir J'_,,,' 'IP: -:, ,u_ ,_u, h'f1I111' IPlay',aran ·y,~".'n,p' ~JL-UI 'b?£s;fDr' ,iIO'bu-a 'nDng:~Dk rJi('::.nlDn),:' dan nPlabu'ha_n _J_ - .__ r·_-. \&'~. ,_.. ['.: . -_ r''!!lI!'!'''- -- ---d !'~.. 'P~ri~an· ~J,~I,,,;,~r~I~:;"':___-~~t',~, j"-,I~b iut:.I,,; U:J'~ d ~n--!' 'rtr..... D ,r!Ii~;11 '-!~n' Mo;Ia'-.V'n ,- ~I;;.-U~~C '-: . C"':-wHarva' 'v'..... 'ur;~n,. 'iL.~·I-:g,v:arI.:-':u_',:, ~lliYJl!~, .;.':./;,.,. lce' :Sriwil;~~-J"l:~a''. dan '~b-_"U~;I :u] _iilJw:m ka 'p81-:'-~,c;, d'!)II"'~-'A_nlig"-~'lIi Pendeta 1::~ fit: --'7;~:I~r"'"'r:I¥,.~I.ld,~-:~,11 ..... .. '_-.. "--hm~' ',.- tid··~·-,',idfi, I1Prrn'.i1lh _'~L.., maRvin! ~ -- - i_~ ~'d"-a't"ii.'VR O--~iD--··.~n .. TI·,1ii! • ~'---.'~1"~: 'L _ m" .. 0 :.,1 r,,!!!'·,.[..i.'~~J ,-~;-,~;Ji~~,.' __ ~,l;_ :(]i--u\lIJ:,_I'b ", :lrUIJ'CI, - - - -.-, -, - .-~ di' "1-' BUIlllltl!lZ1 M:. -,e.'V1'i1iafl_D ,: 'pe.--I,_'L..,_L, __ ,~,-·"'· ,'1......,.. 1..,,,,,,,,....,, ' --'k' djl.", " -" -~UI,i!W~1 ~'n.~:laVR~I~ Yang-"mene.p: ," ' I ~r-~_:·-'·· .. · '11"'.....'--1) ~', ..... ~--;- -,~", ,',.'. 'L_ I,~I.', ,.--:..I',...,......l: ~peIa-':-' '.. L .. L,_~_, '... _.,I,~,---:-;;.- 'I.... ']V-"_-- .,_, ,,_ . ~na ._ -r'~ Uflg'an'. y":an'O" :lJt!f.",iIr 'UWll"_,~--.-----UW,IDI,1l W:lemVUI I\C ,~,IIlU..I~ .-HI _.': .~ ,- .----J __, . - __ .... ' .. _""_,~-:1' dan kebalikarm.v-;-h:~banr<~akanC~a,. ,- - -!!Jr-- asmlQ"", kap>al Persiii~ ,a,d~]ah b~"1 -- - '0" .. ~J ,- a It Y . ~-' --"__ .-, I' dia 'i---,m, ., ,'D ' -'''''''-U,'I kaP:,' 8110-"(,I dia-lIi!"~,:'--I 'D-'aI-' anl,---i'::.:--",---"'~'-I','------:-v:~1 ~ '.·':I' - _-_',_, '-I - __ : i ',~,m:--'IID' a,lift.· ,-_~n--= ;J' ~, 1"0": ,'~': I, ';-'--b~"
~ ~.:l,

- ',1-_

..

; c ..

_"

,I

B

l.r~.

_-

-_

'i - :ail
j J _.

1~1i

__

I

I

-

I..

;

l

.

-

~.'

~

'.

:._:

•.

-

r.~I·

-:,'~--

I,' 'g'--: _~
,':.1.-

:5·

,-=, 1- ~,'

~

",

--_.I-

g'

_.'.

,§ -

I,.

-'

,I,

I,

LUI"""U-1J,~!Il,

''ii'-lft-'''B:':'_,t'Ji--'n,.'.

,r·'!IIIP.'!h"

.',_','

...

-

.._

_}/

_-_-_l____

"_

1

,_I

-

-

_"

"I

!!!!!I

!!!!!!J

____

,_,,_.

'_1

.:

g.:. _"

_ .__ ,~ ~

..

UlL

1_,

-_.g,,: ~~I~ ",_ _

'.. _

f

'"_-

_'

-_

.I_I

i.-HI

1,1
__

I~'

'~~I_. 'I'

,

-.'

_

._:___[~

..

-.~

..

-

._--

....

-.~,....

-.I.

J.

",I,.,.".:_

__

,J'~I.')_'

....

_~I .. _:; ...

,-.>!''!1

'.

1

..

I_"'

__

" __

__:.__....!l_ I __ ..

,_ .•. ,... ~.,

-I

.. ~'...

I

I.

J

,I

" __

.

'~I

•...

'_.

-

-

u

-

-'

,

--'

-

-

-

-

-

-

-

-

---

-'

n

.,

'-

c. ,

,~-

-,

-

,

,

,,__'

'IQ-'

'!!'

c____-\

__

'--_--'

_

__;

r"

,--,

,~Q

J

I . -_-

"

m'--i'~,'iII;I''dfI)I!i! ~,!!l:III1.,!I,Ii,1i:

seka,D " bahwa pedagang-pedagang Ti,ol~ghoa se'bt!I:I'u~m, abad ke-8 en 'J'~Gla'n- kan d" "UUJ'I-, _'0 PQ'~if'~I'" ':!3,'k-1< sudn'IV'~I '~'-'Cllh'--"jjl,!t~ p--'Dd- -1t.1io~,ft'B' a"pi,a'D'p' 'I} \~;~:: -',:m,~, ".'I.g, ,,'.~'. O!Wi..' '_- - _;, 'U!" IDu_ f,ri,g " .. 1~,b:'~'~'D~' , - .. -.,...3i .....__- --" -', -.- "" - -, . -,L_~'--l·'---...II,_.-peua:laol ".-,asmg, yan;HmeDIua,W,8 u.1J~n,pnnya 'Il.,-· =-T'..I·-!-""· " d~ir' ,fie' l(lfl,~-~, ,.··an m- QO-Igc ang ..k' ,t~'b'9'.~"ifiI,g-'_-d ·a'lg·:-·a- n "g.' '-"8"0 ;,"11',10-: 'g<' d'i"'ua'j o'if!h 'pe~:".··'~idag'~ang~"'"" " peda.,0"»,",0' T'IOD"-Ol.~, '1'"".- 'temnA/t- '1...",:;_, 'D __,..Ji._ peda'18T'i' D - ·'·' P k nlu,il J.~~oanIO':"" ,~:c '··.8Og"'· -lOD'W'" b~'~' hoa 'I~'tu ,sel:W.uJl. ',h-'~:d..i.ili.ia 'm··dlil:"iii1uo·-,(]'.m ,::-'I"N";S,_'L.., ..L,""", ..... 'yo--'ii;_·......... ~:Ri~, I!!iiiln:y"~ ,.'-II ·-=-~'n, a~~'i us, ,',,," __,",,",_..:1.11;'; ':-: £:_][~ 1 ,_I,. 00'- d'-.; r~-DUJ:IiD].,~IJL-O-A,II, ';.:
._.1 ' -, -.-,._--' ",. __ I".:__"_,

'nang'~'kap·aI 'Peai samrnai: ,r'--~,.'
_"n':__'---C---',r'~' I,': -, I'., ,:~,

'--labu'han '~'~'-·"'''''i-':1- ' ,lWDnaL+rr Sri'Wiia""a.. '" . - . r''''--·_LI "__l1J D~_I,11
'I ,~ ,,

.__.

M-'" .:

~.

1',i;;;~'. ,I

c

-','

-.

- -', -=---

-

:c', -",

-,-

.'

'~-,-.

d"

'-'-:

----

J~!..

"1_,

.:I~.

_.',.

,.

..

L~D-'I" ,',.

I

.....

KJ1 U:;JJII.,:,

-.. ' '"

I,

'1' _ ,"," ..

Ill'

.'

II.'J

1

y.
I'

,I,'

",

...

....:'-.,:.,

"_,_.

'.

I

__

-

_ .. ._.

"._:.-,

._.-

"

1'-"'

.

-'-

-',

-:'1- -

J'.

I'

_:'

.'.

-

.

-

.

'

-

'-."

•...•

-

-

..

'

,

.

."

"."._!t

~~.'~,.

;•••...

_

'

r,',

I

.":'_

:.1,_r-~,:1~,

:~.11.,

'!i!l

"':_-.t':_I-·"·-'b~~',,

\

_-' .._:.. _.

"\,-:1

I·_.

-

-

-.

-

-

-

-

_.

"-"

~ -~',:

--

"~"

-

-

-

-

", -:.,',.':.'-" '

-

-"

-

I

-.

Sesudah a'badl ke-8... _h,·.,r sikap 'mira '~Ql,~n,., Tionghoa 'bembah, 1~'~O~ll--U' 'Banrvak 1jI10A '~'"i:.lIIO,anl. 'TioW!'""Da 'vane 'bertalaile ke ne~fr-awnegara . -~J' --'J!'~'~,~'p;~ ~-tI --,~. "'0" _~.. _ selatan, :m,en"gunju:n,si pelabuhan S,ri,wij,aya dian pela'bUhan 'M-' ':O'I,.... , -,'- Sun~'-··iI!t. '&'-"0-;' 'ygo-' m-e-nd'1ii'l~';~\~in; 'L_,L_,,",,,,~ y 'L 'll,li"iih ~-BI.IIUI . ....... ,-'':,~DI:~, U~,-,;': ;0-: !,I:' '.11.... ', a: , , '6,w~:I" '1!JnJ.1Wla nada .~,liul.!,I~, 1.......:1.: ,.... i-.;;;"..' .•. ': .......
_ "._ .. ,_ . ..f , .. __ ., _
r .•

1;-

t

....

'.

_1

..

_ ..

,~,1."

,_1_

....

-

.

1j'!"

,I

.

'~_"

. '_:.;"

.

;~I

'",'1

....',: : ,-

1i

'pe:I:,:,-da,g:-,ang.·~.· asmg,-:' ldi :ne-I~··~iwra~nee;-'ara iau,1: :8eJatan .. ya:"~Ja,B~c.:', ,m , dlbtlis,
J

'pe-'--' "-.~,-;Brm·'~,,[ '~.'II,~,~ ,m~ ".'_ -, m~-; I ',' ,II.:"""L,,....,~, 'y···'-,---:~,'n .to'·'·og','". ' ..':-::-,.,..'i.~.:; 'I'pa--'dI1-:,~, -r-L'UD"I--' '. . '1-". ...'. ,DU,,DJ![I, lIiH,1IiJ!J.'1" n'_u:!I,II:"",I" ., iI.AI~U, " ._1, ,Ig, DU- •. ' ~I-!I'7' S'_-~'t~n, ~,::-,-,._ 10 ""__'og' -,_11 'l~,i;>~~I'\...,;n!J)m,l~ W- akill i~ • .......,rn"""'I'.'IliPnlg' '''3In,d'Ir-u~-,~,l",' d-'"i_,'~::,'W' "~-'II''"".-!-~I1-,',',----. KU"O:~'a.I "_,.~J'~~~'r'UIr~'~'~~'~'~,~:' i~ n' :, -"," .' '.' .. -... . '.' '-,aD'•. .... ',_",' " '"', ,... -'" -',- "--'.1 .'·art - - "--·'k·- -I; -,-. --.,-.-,-k" ep.a,'118 'uru:san d log.'- 'D'-" m,ene'rlma sura,:'-".... d- '-'" -' wa -'-II. nmum '. --"
r.--~,~~~
__ ~

,1

'(y""

__

-

-

-

I

II

_

-

_

~,'~:

._::

•• '

_

[11

,.,.'

3ii

IIl

1-,

,,'

"

-

',-

-,

,0;

,"',

-"-"-,

-,-.-

-,

I.

,

__ ,

......

'"

.__

-,., .• _.

=

"J

_

I

t"

.•

":"':_

-';f;i,'li,s"m-" " u.', _d____me.! h'-··iiI''IIi'r-'uf':';',
_1_, ,',

'~man a-k-.':u~-~,~, '~-, ~,
1I........
--'!!Jiil,-,!!I~,g!n

'T.. '-"''\iIi,II.,'_ '--·-:,a'-' -,,," "S-;')u"'rs't'-~ -I l o-fHg,cho' I~__I ~_',_-- I,U,
.,'_.'

.~ ......:..

. ~ .:___..:....:...

[':

_

~_

.'.

I:

:l~i'tI;: '·1 L-- __ ~,iI!!:!lI'il 'gl, u-" il;J!l:!l"uaili, I,

d,·, a"n~'" "ra';'-"I~a:- C": 'hi!l!J:n;iiii'peI-'_"'--':'~'' I, "._ I ,-"-_I!I)I,Ii,lL~ -,',

."

.'

"a·~'m( .'~:';).'.' I' Ud,b__,..'.. d··~·i,!til-*'~~r.... ,tn...,,~~"li.I~~I~ .... -- -' 'no"': _ lUI_, ··· A,I;, ~II., U I,v~ '~ ltiU,l, ,1""-1.1,,1, un" ........ ,1... m- ~~~,~ -_:'~'"fti;l_ ,l.l'UiA __ ·onp-'l:"1r~s';: ~'

dan
'~ .-

P~l:ilB-:-y.:'.'~'I!"IIP'Id:;~~~'~I~ ~-,~1I!:tJ,--,meIW:IlI,
-I _.
'.,'1 ,;I; I -!iil~:

,'.

[

'ft'IiI,£I'n" SJl.u;:,I.lIO

-- - -- - Impad-,~,",va'.
'.'

.iil"

1I''II'I'Ii'lil!,D~ftJ
,~I~~IJ.

I "j •... - '" / . - .... , . ...- '_u.&,!Ii.
I'

,I' --,

':-..',- tahiI-'Ii :__c 22::-.-,7'.' ,C-,' .. .... _... "I ",

,",c

'III II

'iIi"'IIlftp.';1I",g, iI!:!'...·"DI~, ,£'.... ih;..,I'Lc!!j.. M-·····---,~.aI: . -'.~ ,i:A"I.' ::"",.:U-'ILd ' .. ~.'~fiiI, ..,.... I~:_-; -hi'!_ ~.-,~iIl!!,gn_ .. - - 'b- .~, k- ,':1 amfe' ,I<'-~r'~, .. , .!r-- .....""'' '--'I'___:__'~,'I" "iiii~I' gg,1Ii
'

.....

.',Q;tjl--

.

. --

. '--

I

!I!i,

"

....11_, -- - 3:-' uuD '1.·c'~

nt:'l~,,",o ".a l-§ ....... r~:";w~ ~ ·-,Ir -;~~ -, .. ~

Il

I

1- mu'iJ';: ,37, 8: vr.:am 1'eJ..,'., jL-, - - ---, ~[1ICt l'td" fUiil!lllJ""-' '- 'li;:am--'_'~ ~_J_per_, ,~ptu' ..._-~~, '~~ __ ""j\~

V-I'"''''
"---

-

I~

~'-"--

,-

-

"~

'!I!!I

12
_':.,:

Copy rig h ted m ateri al

'I;;.D'~'~;,,",;iO!jo~ drU. ~,lf' lilt ..KI._.I:rll/~~KU,lrl·-.ilII'OI )'~ l,iii!I~n- II .i~"';j',it!;'I' '.O,~
.lIIKal. g,

_.Ulf.

'10,:-

:nrn":!lIi '~~"""J';;,g;Yll-Ii ,r~ I,,", _' 11111,/.:U~ .... , g

,~,

' ,- :-',L...."..;I D-'·dJI:8m aUilU, "h' ""~-' Ia teIl'IIlC'", .. se'~-' m""
I
I_~·.' .. •.·

'I...,...., ,~"
" _',
Yi-

,01 T-::-:-:"~;,- ':: .. :

zk --'k"" d' I,'" ',,-, '--',',," ', '--, ' ,,1),008"0:·_ mU,Id], In,t!.nla'~,1 ne:gara", peng"~ ha _,,-::-~:1' asn
'I~-"::;' -,: - ,':.-

'WI I i;',
I 11 ....

'il,~:

I

,

>.

'~

'Ium-

'l~_( I ",:a--,--' -, --

,-- :-",:"~-na,-J:cT:'.,'
._,''3' .. ' .. '

dike
'--

'I di d :'
.. ,.:. ·..

,--C'!!I'Qi["-, '-I ','
_.'UJ~ .. _'_' '1-1
,
10'

sh 'T-'I'~I;' , Dala be
~
t' -', :-,:"~"

I

,'I

",:

"m:

,:

JI -,

'i!.

'iI-"",",,", ~'L..!,R;,R"';'·
'-'-

~IU~lan

--'

,-,1-,---

----_.-

DllDu'm
...

'!'-

........
---'"

'-

'-'-

'- -'

E'I,i
-

L

-- - 'men)',"'- '~- Id alBI' ;arl
-'.'--.----' --

"

~'~'b- t, t.... .... , .'11i.Jt!1 ,~e 'T"~" . ,'L., ·11... ~T·'en-._::.,.' I' " :IOl)'PkOK- ,-, --'.-"- ..C'~' --"""'"'01"'-'-:
'-' -, ,,'

'__:I~":.

_1.1Ii

[_

l_

-~.

1- ;~I:~I'I_ !IJ g .'_ .

'bad:' iJ~
J ..

'~-I

8

~-.

dan dalaul masa I')Pml€'rinta'ftan raiakula -, T:~a:n.u_l~l~~biasaan r-..... -"-'- -'-"---- -" ,"' ... ". - ...~ -- ---- --- -- - -R'liinum !1r"~1 'b!',I'zlh.'O'Dl1l'il ,d. selur U',-__'b'·, Tion,g'kolk. Dengan se'n,dDiny~'~a -i : ----'--'---I...:,~,,,,, __'-' ~1_,1. '111--'-'1-' - ~_L ..:III ..... ,_, .... 'LI'-,_ '" - -,L ... I_,..- ,,-, - buka. 1;..eb .- ~1k . 'p-" d'· ~L, .... f!l'JO~, ,11I(,U IUH~wUl '~,11f1, 1Ul1,;ul\. memous JiiJe'.·, un ill:1b raoa m.!U.Uft 10.::1." nPmerintah Tinll'J 1kok berusaha menzuasai r~:__·.--.....:[O ..__:__'-D- -_,',' teh dan r-~I. .u~r .._ oerdaeanean ._..... tn' - - - " - - ba - -,~-· --be- - - - - - has I" '·"r meDt_l'.'_ .' ,.y:a se,: .. gal, ,s,um>.··,r pengl ['.-'. 1 nelgara,~ _:erumaman, ~L '1...\_.:'L.--,"",-""'1_-4'-<C!~r-~''!I''Ii' Kebnn teh m"'B'A.'-"-IJ'~OI,di,-':~' m;HI'I'.ikl': -".tt:JLl dillaku' _1\itI1i. '. - '. ,~'''''ut:;~u~, ~1Il~ ,f\i_~ neg'ara Petard ,.'~rnl'B--C akin menanam ,teh hams:_> mendapnat izin ' _', .:... -- - - f' ~ dd"- - - -,~ .··~e' · 1 i darl-pe"- ·~.o·nn'~ -lah-" "'_ 'D'" -,':r:'ah '5--' 11- ·~'n ,a,". 'I-ab- r '. 'i?~'r--ah'-: .-' 'pen:" - ::,---. glta- - ,~'!II"'I 'te':: - "'h-•...., y,alDS lBribesu' di :sel:ufu'h Tiongkok Tenggara, juga 'ter:k,.enal ,sebal' ''':ne._'m ~I@n Pemakaian barang porselen 'meo)I'"a,di -IO "_' 'um-!-''·"UQ'I,,~-. di da'la'm ~Q.pln--il; m. ~'fllip:.un' di lu ,'-I~I'" 'TI'!,AR'cr:lc;nk.. Denzan _' , '~J¥ .~'D~:__ .:__~ b rEl'aft~[:~""'I'V~' baE~n"g·:.. .r-'& ~~ ' eorselen ;'~tu" 'm--"'D;n'J~~r!II,dC-i bahan. IliPrda... ~!lu.u=nl:,t'-;I ~-;'!"'-'~~ft'D .... l~u.!Il,''ID lHII,1 ---- .ir-''''''-' ~---' '!':-,- -.,,",n '_:iL._ d--"- -'- ,,-,'' --''; !BIl1PIDpeowC MI'I_- 'T.,IJm(~L, IL .. T- t:11 ''.- an ',pone:~:'1···-';:,-.--.JI, .... I,~'L L_'r,..,_Jen ,il'WII411 UA_I.U_ -l , il'_:1 _ ~'~,ni1lan penting··~ ba,a4 Tiongkok Teh dan 'l'H1rse1len adalah ..- 0 r'''''''-'.'''''- -, 1 L ..... L,_,_ re' ,~:,~ . .....:= Tien ~"',o:"llk: --.--~;' UiIIJIDll Ie'"~"':"!':1'W'1r---' 'kb : .Bi.:jr~":·' _:, .. UiU:-'_ ..
.Bra-0' -- '---il
,gi~!I,

'----

'-

-- ---

1

'-'----

_1.-"

~_.~

,-

j

-,

__

i.,

c

:___..i,

_,:__c,,-,'

,>t)' .....

"., -._

'['..-:,

.

,

,

'-

.

'

-'-'_--'

l

I"

_.

"':.'.

,,..,.,~.

<

••••••

I._._

'- .. _ ..

-.J

._

....

:

1'1'.

-

_1

: -"",,"-

-

-

-

--

'"'bua-

L

1"'-' .

-',

'.:-

:- - -,

-,'

',-'

",'

1

",'1'"

'I'

',-.,,-(,

.,',"

-.--

,,',

Dan"' ,--,_- :I' -.
·.C

-,

-- "i'--"-·-,

, ,',',:C' -"

,~,:,,'-I''1-

-

["'/

""

,,-.

-

-,

-

-

I- I

I

,eA;PIg~ ,~~~'!I;iI,

I_,IU

"c,

~.

__

~'--,_I;;JIi.,!I.

lUI..'

_I,

. I.'

.,:::

.

e-

I__

II~ .. ' _~_y .~

._ _:~

.:

..

a, _

. _-_',

~-

,¥. r ....

~~

..... :-

I

"~

.

'.

_'':__'

}

__

, _.

~:____:.

_

.:__:_ '___:, __

:.: _::.__'.

_'.

_ ..

_

_:

' ...

:__

.1

,

I'

I.' _.._ ~.:

,I,"

,.._

; ... , -. _-

.,

.1.,

'J

-

-

I

-:,." -:-Uu~·'-'>'" ..
.

j - ..

,"

··,A.·I

.",

.... ~~,

~-"!'7£ji,"!i,'w··.·~. ·l_·_~.II.'_·_

...

I•.

~I:'.I

I_-

••

I, . ....:....:g~

'p '.- 1__ ____:__: .. ,... _·,_·,-·,_D.IIl_· .. ,
, ,

.. __

I.,

.

.'

_

..

l.

' __

',_

-

__

,

r-~~'¥"~:-'-

,~

_"

'-'

"-

..

"

_"-

I

1

~.:".I

",

_,

~_

..

_.-

.•

1_

.•.

:___ •...

-

.._.1,..

t

'.'

'.

..

.

,.

'-'

_M'~,

.:. '..

I

".

_::._:,

:__:. .

'._!UkI.

:__:.. ,U\ _ _:'I--o'_'~~<-"

.

.--,

1

1-_:,'II\lI;!I;,~,__;

",I!,iIi,

1I: .. ~

,'-

--,~I

~A

'=

---,:-

.--.---,,:-

:---::---:-I-i

..... ,'-:

':--',n1I":;- ~

cc

,

-c.

I~

,I

__!

~'.'~~"'!'~,,,_",--

"

,:',-,,'-",

"':,~_

..,_,-1

,&,

,'_,"-'_,

",:::-'

,1.-,

",

HI

'",_'-'

,",'.,-:"

I

I

'~-

_'"

-

_

--·'j.'iil~)ii:. . MiJ.!'~

·,.,U

-~._::._._.~

JDRIII1Ilya ke negara-nelga'Fa di Asia, Tenggara 'teJah :meny;abikalD adanva ,---,-- ,,-,~~:9.ain'O"'Tiongh~: di ~':lba,Otai pe'I-:<labuhan 'Pada ~: :--oa ...:-:-_ ~'J'_\ ,:::"'.--: L.-.'D'~ ;
J.

1?~~:-!l"lPrlRuJPanabad 11'~~ 'nad-_-masa 'flP'R1:p'nn-:"~I--\~_L"g,_n, ' E'_UII'~'~l~~~ _' ._1111..- ,~,-~,.-15 r~" la ,r... ~~,~. .·~ILW!l,~~ 'l!""~'~~L~'r.--:· ~ : lal 0 .','. -~-jU'~-' 'C"I... UDDL . .~.,.. :- AZlamana'· C-"h-'-,-, ,JrlU (.JI-~---:-" 'IL..... ,_,,.., eng,. LiI':,,",,,,, UdJ,dJ.JI.,I, a,WI, Y-' - ·'C,;".I:~ dad.'" '1iI_!mB Mi.ng,~"(~,c"',-, la ,·1"".... ,_~",.. , .,~
I
-e _'. --~
J' -

~I-

'--1

.'~,

'I

,.1.-,

.. '

_'.

~1~~(D~lL-O"':'" IIC-,"--'
I I __

.1 .. :1 ..

······-·

··'~I_··

..

1 __

.. _

]

:.:_.'.,IIi,

.':-,.':'--_·I

,

'_d P" :' '1"::-:;1 -,~:~ lelah' 'kola' ~-'a1J 'ban',0 'd''''bebal- ,'·--'n-"I- 1'= ,~, k dan"'" uha' ~lmm-·:I"IllI:..... 'F'lP_J~'m-'I"N'lII_"\"",,,,,,, _..... --'--1 'H"".v "~'n If"'~'~'- 1~_i~~Il"',1r~lI"a;'1 C';"',Ad!:ll, r' "o-'kk'- i~:- di-' '~"~·l'i,l..;,.LILI,.'la·I-;i"..... ,) <wn/_ ,~. .. , . ·:,IU'i~ul~_ . --:-,_,L"""-_' ....I..-'II[-""-: '---.---'( '--, '----,~-,;t·'TI '-~ong-.--'-.---I- -h----,-:::.-- Is'-"Ia'~"--, ",'-,: -'-,,-, .perta"'~'. ,mCDI.D't!I,II.!UJl\,,·1 ,: -,: ~ '. ,_1_-, •.'---" _,00 .:.,.• m,y:'anu -.-~, Ull " 'usan , .na, .J'!N-I,,-,,·,-j-:- ",' '-r
. I~:."

,7'1- 407-'--'"
1 '. " ~,

'IIZ!0 I-~
~J":'

__ -_.

~ __

~.'"
~-

....

__

-'

~

-

~i

;(!i'm-"'I"

_ "_',

'.:' -~

1

.._.. _ ,_.

_!

-=-" __

~_"_L

ka'

",:,_,

._

1--

~:

",._~..;I,~

.

'D;t"'t'!II<lI~'iCi, ~I-In,'

i

'H'

'~i~~'I:"ii,~

Ch-"

-,i~.Il«
""Dfll''I__ ....: _'

_ ..

.!JIII

-c--.-

•.

',

'iWmoontu.kan~ 1Ma[~ara;ka,t .r.~.-., _. ...:_ ._. _' . cIi'''I/'~-'I: ' - .'.•.. II ' berar ·H='~"bah'- -w--·;·~ ~ I:," -,', '1'kspedis"" '. 1]i'onpI YUOS~lo''Y8D\g: ,dipimpin,oleh Clleng ~Ho,~; :'.'-:,dj, :kota, 'D__ _ _._;L__ ,I' d--~~- - :>-_ I-I··~ , --~-~ ,aUti '- _'---,.,-""'-"'0 T-'.100(:;----' ,YiIDa l di'~ L ·1_.'L....Ii_ ' ' glt r_I5U~I'.' Ian ,~';. i 110' , '-- -----..- -0 ... -'-~ '.- ~ --~- - te'&u,il-- -. ---omnB--~nl-iQ" --,-;- '" ,00 '-:~:"--.-~. ~-' '
' _....:_. _."" - _,' _ _ I,. _

'tara..'Dahun tahuo Iihl I,I~I~" 'ntllva '_,,_
_.:: _ ___cjl)Jli;.;I!!!IA,
~,

:..__.

'.'

"

[0

mt!ftV11'J:;ul .. .-'J.~'
I _ 1

__:!!!!l

~~~

.. _:___: _

.......: __

-,<A~I

_:___:, ~:__:_ " __

-

Sambas-"

_':'

-

_'

-'---!II

'_'

Ini-'

11'1 ,~,
,_:'

,':

.-~_

,I__:

-

,__:_

<- ,

I

,'-,Q,~,

fl!!Bbe- ..··-:I·IDm'-" ,,'

-.,--_~,_~__:__; __ "",. --'---i

,0,:'-,,--::-'"
"

''':'',
_:

'--:;-']ij
:

',_c_-

__

\\1;,

- ,,":-:;----;-':--':-,
kaisar-

':

',:- ','

~

-

,::~c'-'-.-\:~;il

,-U

Sam"

rl

meneta,p-',-,. ~~ __
---

'-

,,--

"p,':a': ,,' "tah' 'un· -' ',J.' ..,.. '-15 dj-''"-',i"'",I, ah" ,P.';U.I;!':J',liI,Ku"II, da ',,' 1140" -. ... .b :gi~_' _ 'I_~-J-::--- -:l-.· ,-II~:.' --0' : ~'~iIlfJ'" Bo:'-',,-~,--,· cdn,p.-;~ ·di:; :'"' '.-' "da'r, '~~m-c ,...,":""-~ 'p'.•asai, ..-J' a'g,IIOD'iU,I",c. .. ,d' ..... ~ ....'1-, . 1 'mana 1"'"tI-_ ...._ Ho~'-;-, '.' 'iL- - -_ ,-:u.t:2lg'" , iucrlemu······ stlltan '~mll' dO'lera 'p- 'lae:a'i - ''7', ....::_ ..... ~uIJ. ,_-, __ , ,[-_,,_:I~ _---. __ ;L1!:~·_1 'S':-:I,V:aiL ,'~~Uill': 'n'ii73nl 1"""L.Btl"I'g"" ,~. H"~ e_·,.........d"or-·~ ,I~,~ u-'__L.:din UDlilfBillI. "::~.;1.;-I~L:IiIo-;-i1;o;,,;.,ta-C', I :,lij;;;;"_,. "-'1~L\;;.I!':,/~ 1'0-" d·' ~ 1:JiIIIt___l~'.~I--,~_'., 'D~C'!~,;' AJ,u. __'[, 'D.... ,'1... -- -, ,- -, d-..... ......... :11_ , .- -1:,---1". . ,. an ·'UuuDO'an d'.. Q_..1.'~ti~'I_.. 'UDIJUA, meag··- 'air itllul,ul , h--" -'~. !, ',; - ,.an: . po-: .. ·.1'- '£ d'-' ",11.-'h-~· -L, .. ·-·· . -. '.'_:- as-ang':' , ..iU' -' '--'. 0"
, . ..: _~:-_"':': .- ''Ii '10 __ :_:__;J.

Bbpedis-I I. _,

~~I~,

~11Y!Iii,~' -

"

I__:_I

~_:

-,

___:".,:I,

:' __

'i!lIiii'iia;i'

-

1

.,

- ''iiift''lil'p·'iiift,g,ft -• 'Ii

,

...

~ ..'...

ban-: ~-

~I

.. I,.

_~.I.'IjiI,

__

_:__,_-

."~

'I':~'~'~'~..;fo.''''

!I'

--',-----::;1:

I

-".

-,

_-_1-.'-

,,-_~

~'.'._<

-_--.:~,~,~,.__:____:__;~~,

_ _J_,

',._.I.~

.-"

-,.1-." ..

,

'_,

-j __ ..•

,-I"

.. 1,,_,-

..

,

_- ..•

,.

- '_

-,-,_I'.

- .. ,I,_:,c:.-

-

1,1

,,_Ii..

I

_I,

"~_::'i!"

~pyrighted

material

Nama Zainal A,bi,ld'in, 'Bahian S:"a'h, juga disebut '-Jam, krorDilk Tion,ghoa, dan zaman pemeriD!ta'han, rajakula 'Ming, dengan bunyi Lia ,Ii-i.: 'T't':M[D' ,N:~~',~·!~[~~j,,-til.menarik .I__,. 'r:~,r,l,ildi!uaJ"I, JmiUII bah w- ·a· I"'IP -'L" .....iJ.... ~ '~ 'IL, ,_, ..... .... T-~~'1:' [,w p',;~J ~:I~~: V'.i:a Yan.[0' _L[~~.i~. U-~.I~I_.",I. setelah ada hubun_g,an ':-= ,., iUl'Jtara.TiongJ.tl,ok, dan :Sam',u,dera. ,P,B'S., makin bany,aldab, ~,nda"gar~sa,udl.,gar T:[ion,gh_oa, datang ke, ,Pasm/ dan dalam s,aa:t l,m 'bany[ak pulls, oran.,g,pMang T[ior&glt,lVIl y,aBg: m emelu -: ,';::r a-·'g··'-a-.,~ ,:~IJ~.t,Ilr' kl-'~'WI·'!'n deng.,~,,,,,, ... ,~iJJ:. 'uJ,[U,~" 'o~. lua,-1. - 1.' k un a I[1ii:'i;1:~,'ll'M' _. _,-') ;_i,:_,~I_I~~~~~·CiU,..,"'Y~u! '1'*!P."lf:i'!Iini;~, C!""'m··iI'"I....IJ..~ra, dan menetap pula, di sana, ,6-e1un8g_, bertan t,bahlalt, :pe~campUlran darah ,dan lketurunan, T''"~: di, :SBniL[ :l1lnDtanny,a' ~,~ I';pa:t di per:kam'pualnpn ... ·per:kampUD\Batl eJle~ d'i daerah Kroomg m Pirak (Sun_gai Petak d,eb,t Lho SUh~)~l
~,Ii "
",1.1'1

~:

~

i.

,,1_

I

I-I

_'·'~I_~:_

,

'I

_

Uraian :H~,M~, Zainaddin IW, atas~,'tentang' perb:winan, an'tars, pedagang-pedagang '~r:ion8'ho,a dan w',ani,ta, Samudera Pasai, eocok denzan bas,i), '~!U!ti'lian G,~W,~, ~ l_jler'.. '~,: .. meD,~atakan .. ~~.~ ang.·{ ' '~,r'-~~ bahwa 5e[be[IDum, abad ke-19, emigrim'TioID;ghoa hanya 'ferWri, dan, ~'nllg·. "]la·]d'-·~" 'I ...,~.... e~I~;~1 .Dj.,ii; '~1f'n'ip:~L ,il_;m·· ._p. L'''''''f'!itl'ill ,:: v.~,nD ~iiO--'~"""'" d·1Q,... ~,-,p-i_ u\lI~,~Il:~~',_.1 ·,1 E&..;'~ :,!g,t,,,,,'a::, .1,: Lul~ Dft_&:u ;--I,t) "rg~~
iii' ,;
I

I."

~

I~

;"",KI,I\J,

'''''A_rKj

, ...

lal,"'

,&IJ1~'~,

emi[gran T:ingJma. ito, lalu, kawio, dengan 'Wlani'ta :&etem'pa,t atau
}->~'II11-I·· ~~I-:,o-h-'A~ ,r,--:a,'~1. li"'_-I-..;II...... V~1 W· _:_11!,.6, 'T--'~A:"I ,uQ, ,~p-"",..._...-:-1'""····/r", .. '~ A' ..... __:,.l.U1,I"UI,,~.V.l.i.lfi1J,uWl:};gIl'
',;g;J,
I .

-W'- ~--:an,·--:I·I~'~

kan D.m:1 perka .. an- - -8--· ';ll--n-g- ho 8- 11.'-'ki~"- '1,·"1-.: --. ..JI.....,.....: -.'., ,'., .... ,J.d.-: aA.I pribumi, 'Emjg,asi, 'wani,ta Tiong'hoa, ke Asia T~gpr,a 'bam :m',ulai 'b-' d k 119· dan pe-_:;--:r01.-'u I1b d ke-2· ··0-: 'J! Y'iip:;";'Il~'il ~ ..· i" .>il,: pef 'w,am,fa. Tionghoa 'ibt 'berta'Dan, dengao. (_ilital :penc ..',naan kapal g,'p-·-·I~; dan rendahn 'b-·I;i'3f'l];Q'I!'1P.nG:;i3inl'i"rku· I'·~'nl ~'!3iI'kl itu em···i!'PiriQl~; n~n,p;..; ~JA: .. '"_" loran,g [Tia,ngl\oa, laki--laki dan, perem:pwm mmin,gka't se'kaIlil~'"
.•>
,_";.' :-....;
'!

',.'-

'T·'-mt 1- _.~1U1 - -:
,._._::-,~ __ ._:..~_

..:....·_~_.~,:..._.I

~

.. -.'_::

I ~.~

.. "

-.w:man.' "- - I'".-.
." •. '";....:_:

:...~.....:....·,I~.l~~_,

-.

Itar-,·_-.._, .
r~_

I

['TI
"

.1

_'

.iRf·

.'»'

.,I-(~·._i-_,I~_~"~

,.•..

, .'

.. ,

,:___ __ ..

I.~~:'_'......:..__,j

·inj'hIO·'· ,~, -y:,aft\[0' l :,. 'fF'~ '_::"s [""'-"'''':::0 d~(n, w-' ·w,iU:ld. " a::w,1i .' '~n;;""'"
,," :"~ ___:_" . '/_':_~'_

-I~:li-Aftl' L~,II
...
[

-~n'·I~I.· iii i.~1 __ . , . GIll-.:,~_

.... .~_",,_:

.'~.... '

,,-

..•• -

>

-I.

..1..

"_

.~~lnl~I':,-'I3I_i, .g .. gU..&ll
CrIll

I

[,'..

_

.•

~

jrm-

ii

1

_~~

.

~.:

~l

g

.~'_' ',_ ~,:lj,.~11Ui.1l11

I ~'.'PI ·_·/,a~J!!"lg r·~'.oEIr..IL~l"'

y'

.·~I

11ll1..!lL

~)I

"--O~[~-iliJ

Ui&'~ll~1

Dalam a,bA'd' Ta:ned1: ,llwi'j ki.ta, bertemu dl,@n,g,an ,to,k6h N:i Ged~e' Mmila" 'pabi, bu,pati, 'Willa,tikta" ism Raden Rabma't SUDan, Ngam,pet Seperti 'ldla 'ketahw, Nii IGede' Manila adalah ····'u'· n_. ,:,!U-,1Il Jr.ii;;;.d, rlp :,:'1 .. ~;.' L' ru:!l .. P-u~ Kapten C·:<;ft.~ Gan 'En··'_·gy't' 'y'~lnig- berkedudnl ~ .......di 'T···u'b~n, :Se'be'l,um'I~ya.ja, berkedndukan dj 'ManiJa~ BeY1dalarkan teori, dl, atas maka Gan 'En,g Yu di Manila, kawin dengan w,anita &etem~, pat, Dari perkawinan itu, dilahirkan N:i Oede M:anila,~ l mi.... , k ianl '".. NI" ",:"l~r'·....:a, '~,'I":~ru- a ...',JUg Tionghoa ". neranakan ..'~ d JiVlu., ~,'I:Q~,[d" alah 'EfJ.... rI~D~,,mIl . '. .~,I.... r"'"IM ,1~U~~t._I,_I,

au.s

~-!~

,

:- ••

ll ••

[~c:u.-II

,-

I:

J ~~:"'.'

,lJt!':.I;,~;;,

[-:: :

I' I

'

i ,I

" ,;

_.

"_ • I.,",

I, .

~""'~

lila

'Ill

",

.II!J"'_~ .. '

h:,._

i,

....

,Iq&

..

_,_.

,I '1.

Ji IIi

·G·[W. ~S' :l'1"':;I'"'"-~', ~Tb-JAUl'g~-~[, '.
• _~ ~J '_'
j

.,

·H'

.;0 .., 0"

'M:-'

"7''''"'''':.:''l~ld·l·i,' "li'" ---:;·1I..~'-A,'iIl1d.!"'-.' II:..,'II._ l'[~I·,~ID1iJl,Ui- ·U1",IJUtnftrl n,~,'.,'" ,~~,""~~ ,'
L'lil ~~~--...,..
~

'-J;iU'~

IO-.M!' J---C~'IIil",.,.P'I., U_R. ~~, .'.li' g'llia

:,-I~il:!\I'iI'n , ,~~:~,[OlMai\lildlll,J'liHI'
L~Jl~IjI'I!II:ljlJ.tJill

["';t:tl ~1'1!

'~~""'i"f~" ~;~'I~'~~;"

I,.;~I;._UI[-!t~

'-1,'_'I!I

84\,
Copy rig hted m ateri al

'-llAI - --

.:il' JEIOIII, I.Q~--"_\i;,,I~Rv',lill, .a~:FIJ.!,all~I!,Ijn.,a,~]al' uUD'u: ~i:I..... , -- .~,"";i"';h- ~;n,r..Aril.., A~, -- 'ii' - 'IS d -- -- - ~ .....
"I,
ill

F-

-ah __

I_-i

'tmtin'piP1i d'j 'Ciunna 'Bon'u Tak Kene, '.J·og:-'a Ra,den Rahma.·t ,aJj_as - - _'~- ~"~il~~I~t'f~1 .__ .' '[r-~ - _. '-IDI . -:O!!I . _" :....:_:.. Ic-",..,_. __ 'N"I, --,I 'd":''-'~I-'" 'd·'-110,_ ,~lones.l_a .'~ IT. ,,·d-' ---, .. -,-,.'~-, ta,Ju,pa,,1S'bi- ',;;,'VlI.,--w--',-,', I_• .._u., -~" .. ' "'~ -'" n:J'a ~'__:., ;;;"~'·klawm·'·\:, -::--, ~W,!1iU1 J_lB,~'mpeJ. -':aUliJLlt,S[" a, ~Dfttg'-Rn ~."'!3ilnl""', T:' -,&~(-Il·', .i,.·1....- pe-,~.. 'rD-' ..........,_. padI' Ii..... L'Ii'lii,ft ,--,'''''' ~ C_'be-I--~I·um··I··li;nnllghoa-~ .'-' ,1_ -AlAi'" U~lI.I1.:7'~,~ri'_:IU'IW. ,,-gl~!~1I!. ·>~I,c~. ~.I!wl" ~"-:'J.'"
-=. ~.. _'
!P' .I -"_ ., I .. ._._. .---._ .

D-.L·'~a:' a.'lias 'Sunan 'N,O'.amp'''e.~ adalah orane pendateng dari 't,! ~UIJI.~ -.8 "DI V'", ." ,,-,- ·'N",-"·,-·, ;--;-' ,-~- ':'1','11:.,-", ,-, ,-".,.1,"",1 ,,'h- '8-::: ;I. unan~ _ ama ,iilS In,fla. 8 1U1 ,.... an,g :S""~'·~:·-:·'"H", 1 cu,eD 1i'\Pn01II'-I!i.i',g c'WI. .. 100 :r"~,.I.,b...... . a~u
I I __ "__:~_'_'_" ,_:) __ -_._~_-_:_.~ ,_.

1

--"

1.1

'.-"

~'_I

,._.:...

."_.

'__

,_,l

_",

",',1.

r.F~=_:'

.. -_:---,.--

":_'_":~:

",_."

I

1

1

.,

---,-,

"-'1[11

II.

I,

I .•

ik'"!li;·_,,-,"_I

o_;)j,

'1-

I ... '


-

,"

._

.

I

a:bad 'ke..l'9 ·d,da.·kada 'w;ani'ta Tion'i!hoa y:,l1nDl ·datanD· lan,"uno01 ' Q-LI<.- .. '1:] .....- ... b'--~ -' dad. 'T:iongko:,k, R J,awa a,:h\,u ke te'mpl;t lam ·di ,Asia- 'Ten41ga·F.a~, n;Bi;~':~';::'~f ..... ·I',~:~, I_.. C··.-·';nl:'ioIiI"';' 1IiI:!!"i£!;1JelJCuulfi.Jl.a!J..uW·1lj, JUY:I.. '&llll!g berbica lU't:r·· ,Icar,a, u;ni~ang~-,p.: ,i' ~ :__:___-_, ~ OU-,1, n_IDlwa'~an~:dima_ksu~d denzan _·tilaJh i.tu :ialah. t#w.'anita Tion.~hloa ~4' .;J' ID a IT'~ L_,_tI' ../,~ " ,.1:.0: . fl1..lIIU~' d- ,~.iI. '-' 'rl"" ..... g 1['_ -LI-·~ gft ~ - '.a..tIl'l'VU:I,u: - : 'wllimll~",J1dAI~mN, 'Tl'",:u... '-II_:u_:'. .. ......- _ 1,,,,,,,'I~! 1_'1'-:: , ' nriil!gh' -na ~I. -_
•• ," • J •• I 1'1,. , .,1 ---_... _' -' ,

,_:.J'"

"'~'i[iI!''''''

,'i,~

_c

'~f

··1· .....

'·:

.. - c'
.'

I-'I.-~.
,

'~i

,_.

~.,

.

··.:_:UI,M,

.

!

'yan'

--

,

ill.....

.

-

~.,'

. ..:::.:....

--

I

_.

•.

pe--

.

'.

=--,

·'!I'Jt~ift"3i'n··· ...... ~,~, '''311 --

_

' .....

UlD.
-1!!!;!3~~

w,.nita. pribumi-~ .Ki.m. akan 'bertem',g den,gao ,tokoh~,tokob.
y"~Alg--..~~~~U-:~n]-',d-~lenpn;:---:-I::':;(· . I'Ip"~-,UI'm
.i'a.&Ii.:, [~IY~'M!II, ..'[-'-

~JiII'l

... _. . -.- "1- - -. -. .. ki,_ 'namll ·-.. J;uW1lll.D ..,- .. ·U,_..- . ~'.1 - :me'm·.p-:Ully.:M d'·~ua. nama-~',J-! - '[0' :Ia;~!. - .- .- . -'I\"";;iii;,---~-- . '!'h,'lil . .r-- , .- -- .. 1.l\Iu.UD1:laDV,8 -.1 'V8Dff -- ---- '

.. _1"1..

1_

.

1,.11

..•.

,

•.

IU-,I

C,'-····,1 .. 'I --'·-ma"ii,-·.;-,--A, ..
"!. --

III!

Putri ~ <.: I;ibu d:,-:~'~ "~an·~lg~' :_ ..
'. '.
'! 1 .', ..

[

:.

g

I.

'

._.~"

-'-'

'" gb~-,-, YIDD·-~I:·nil u.wlll Y··',iliD'''' .. '-' _"- 11.....,D~' nama D sarto. HI'P1: _ _.
I ~ .. _

-.c

L

-

_ ,:

'iO

_a~.::4alJam B" ('dl '1 '<I'~: J
I~"'-

-

--'-'I'_Ir-'---'--~'-

---

_I

,1._..;1 T'

,,,,,,, ...... 'if 1. :)-, ...J~'I'_ Jal't."I~j;QW.J' dan ~,f,,, __'fI"....JL ... 'm ~IJ. •.•.:._'[:.-_i:!-f, .Mft~.I'i ~',_·I[..,I_,_ WA.et1iI I
_~I )._ ._. ~ _. _. --.• -'-./' -. •

J'8W8-·
- - -,

--

-

-

--

OJ-

...• 'LItlUlim masy,'~tU~aMl: -.
ii,

_...Ii_·I._.

_._, •.••I,;;;,....jl. :

e.

!..__~'

a- I,U'~' IUfi.':ll& IUWdaJ. d' :1!";,,m,IIJI.iUlD.~n ,~ ...i'..... 1-0,.• ,.......... '11"' ....., ama ~"'' ' ' 'I-u'- :.'. rO':;a' , Ij'~' :~... '~'~ ~ ,lUi:') '.' ~ '~,O';g~: e,-"'iL..,..I": ~"I~~I [("'dj:' - ~ mnka 't'!ii,gn'lil:~1 'nri;'ba-:-'-I:d~;)L n-' ....,I,;Ojo;,;iI'Y!Iii mla,~-~-.-I~·:""lt :lJIIo~[~'~',r~,l~~ : '.' : .~, ~I~'!IM, ,r·.'~'···.-~~ ilJdhlll ~'~IJ·UI7~JI., .. 'T--I"-n'l'lHgh-:- i~" ,m, I: ~I.UU- 1 d--I'oog-' d"·:1-- . naman'1,'\_I",iU~,J.in, ,:~:~,un'-[.""'"' .'~':;ewta-- p-=_ d·-·.....11·.... m -I 'Y' 8' --"' .~cW:~·· '_ ~1,.-:.:u~1. ,11.~;!lig ~_' -I'"' ....._QI:I. ~ mlAi.CVPi.,..,..'1'~,,~J'aw-. ,~:~ ~,::I~ft~:1 '~;I,~W", ,_J~.J"!U!&U1\iI~ _Iu g., ,~~.1I.11PLI. it!P'nlD!J,II"Ii,'n~m:-~,~iniV,3Ra-;' ':-.-,~'~ p-!;:~,'_'1'.!lJIA u.l,1tJ1'~ .,_ uel'~, g,mJ.I_""
__ :Alnl il·~ .... .• eJJFa~J .I,Y;QIJ;I'~ ·1,~~ ...
:1

denpn 1VlI118. J',Bwa/··Arab'" Di dalam masyarakat 'Tingboa", 'Ia dil''''j-'_''''''~; ,den.an ":~maT'ionnkoa..>ny-:-·:a- 'N'am'illnl- 'mun8 'Tionl~1hoa;.... fFA diri[~"~ ti-I"~ uk.'l .~ .,J' '-, -, d a:-' 'ftWI tida'kll'illj'g-' 'nP~:m- ." 'g a- [ .' I h -' 1'_,- .... iJ,o' ~.. . karena uk ,lr"":'J,-'W "~ r ~on:'--.11_·:.:,_,,1. lal ~ 'Radl "'t'D-·I'~~~- __ -_iI .,~i'~ h '-,--,~-n-;""'·'un"-I-'--IIIl'Se-' h P'Ui.W-,_ Ia'" 5, 'J~' D' DiIDIil keIuar,: :_-~, . ... ...., 'N' Jii' B"nn" . '~- '. ~ '-I" ~-'" iii'd d'-08'.'. - kar - ,-:,: '::_____:W,-,I; J-' JIi' B'un'. '. ~ dalah ,_' _~... :iIf.IIJIi, 11£'.urli, .' 'ke,bIranan nw~lbi'Cm dalam,. ·t1P:rkawinanny.'·a.:._-' denean 'li'IIP'mmsar -' [r'~~-'[- ---.----' '--- --- r''!IUI!:] ...-. _. -'-.' '-[r~---- - _-_.-.
~~~, "-~--':_-;-I'O-__:__-'

.~'.-~'__t ,'" .~. ":.~"

l.,Ij&.ll_

...

"I

j~:

~

,',

",, __

.

,~~

.

-.;

_,._.

'":..

'.

1:1IJ ..

'.

.<.ltCI,'_'~·
,-,-,-.--'. --::

I . ~-.

~ [

- ,-. dan~I

I: ..... ~

- '"

1

-·Ii·

~

C"

.'111-

- .....

~.I:·': '. ,!i;P.

'. - C

'. _,

1"iMi'1I 'y'i3r ':_,IU _-" ~~ °n"--I

.,'

-'!ill

I:

.

I

'-,-.--.-:-.--:-

,-,

',c-------

'_''C"'_-,-_

'I

.-"~

_-_.

,~

"':::_,

I. _,

.__f'.:~: _ _:_.~:~_
' :/

:'.-1

'--,

iIi_:___- ~.
II'

['-::::-1'-:- .

,_]:_I_,

-"<',_-"_-,,,,
'1 '" ..

'-,1

~I~:~

tin,'

I [ ';1 ::

I.

I" :i ':

... ,_,',.Ia.

·1 ~.:'.

"i!!Ii;,'I:'!ti"

,0,

I : , ':

I.

:.0-', .

~.~, I.-~Iw

_.

tin,

'_':-i.

,g!:_

I •. '

••

'-

._'

-

--'-

_~I~~~

i;'a ." J. 0 L,:t·
.

'NII'a':i'ft~,

I ..

,I.·· ..

~'''\'I,

'!'Iii"'i>~'fi

I

1

_I

I.:!!!I

-_ ...

\It"!I;~

..;,~

'~ln,

D'

T'

.

.

. ;,

,;1;0

I

.

I.

-~iftg·~:n Q,n.~'~~~,;..... '!l-....r.¥,: .....11... ~-.,~'ng- .- iIA. . : u\~, 01-AllH!l.irui 'ii1" .. ~,;" ...tI"-aii'ng-':" "T-'--I'~O'- ng·,,'lh pe-,"-- 'f'r~, ~---dab ,SUI,: ····.·1_·:.· tidak Ia,o; mena.naJ bahasa Tionoi,J.,.'c-a 'DaIa---'--'~bad ~. ~., l-c:I,II'Di~' _', I.lti,l,'!LO ,_,m a,l_ k&15 dan h~1!6,,·ke.'bmlif,akalft oyainl.U Tiionp:hoa ~fanakan miasm Dlen~ .. D r"'!I!!!r' Dr~' b:""'di~"di'k ~_,wam .--.--,-"11 .~,,,,,,,",,,,-\-, DiII UW'UI5i1, T'-I,''!-'-' -'n~h'--'-'" k-'~"'-' ,"-:--- " ----,-:,,--. ,-,'II .~~~.[ .. I,t _·_ur-enamererQI D _i_anya, d·' l,Ic_:,_:__J__'~ ·d~'lo:""·I'--'--..,~. ~ 'TI- 1.".1.1,,-~[: ,:UUI, ~nn'-'gh-!cn~1 u.... ,R7(f- , 1IL1\:.aJ I, y-' J~'nnu1b· H,a : :···.',U,..:',I,II! .,: . ;,. liC!°mBD-i~'k-" 'A'1IIg'~u~;'I'I'-a'I''''''''' ....:)' ,1",,",,,,,.11-'-' 'J.:._-~I~: ~~, ~,I ,"': ,&'.IIi.!~ J'W.I~-"__'''~I
.,~','_.l _ ]..1.1.:.,.].]

-u-'lJ,~

1,

I.

i

l

.. :., .. ,

.1.

'.

·..1 '-'
~.I:'

~

';A:aiI,
••

:1·

[... -

I_I

l'_~iI,oi1

-

;!13".'

uaJ,ll'.
I

..

'

·1_'-

~,II.

"'~.:

'.

1'.'-'

.,

...

jo-.'.

,I-:_.·':~

.'

__ .__

',_l _,.

I_I.

'jp'

[

... _ .•

_

.

I. I,J.'·'·

.....

~j~

••

_.

I-

..

.

_,_ -'

_..

-

.

_l,_~_

-

",!,,-

I

"'!',,

,-'.,,,'-'

.. -,-~',-.-

::-'1

l

__

'I¥IiII:!::I

N- ..... -'>aI''FniiWl'

'.

~;I::

[,

.Ad.'lIj.

'I".n'l·,....r~ ~·...,..~·,k-I: 't' - ~1,,_P___l!,'L.,--, mmDl! J.UJ!ili!l.UIc .. d· ~·::~'nlS<·11'11"'~.I,:n ·._!IiM;.1I
·N·

.,

:g' -, "ampe-';..
. ~.

__hi·

:[

.'

~,

11 ':'"·,;iII__ lllj I .. ~DlI.I.J'It:jl[U!.IIi..'I'·t m' 'I' -· t':,··_-'1.c ·m·: I J.UJdJ. m::-1-1Io·-·'L -I ,I

,.uy !:
.....

J>.:

,iIoIU;l~-

.~'II"~'

l'':''"'·'lt'

.

Islam Jaw~l.-~";'"r"-I'IJ:~I'k .dj antara 1Jj1J,'1:7~ ----.-----'-,-I 1 ..

II __

,l

'.

~

1

I.

'-"

..

-

[_ ...

OlaQ.O]~"b
-.,

TiDn(IR~tla ,r~·--··' IfWrranakan ,J' .':-"', "r,~~.: vang:-' ,', -:.' -'
~'!I. ..:.. - .
_;J __ f' -

,...

'

c opy ~hted

:D5':;:::-

m ateri al

',n;,~~_)111I! ,_lI~'J'UI, '.-.D':lii'~~n~1 111,_,,_1 U'- ... JI:I't.-~d' lan ' 1',Ii,,_;_, '-~"blull'n-'va'--:li'lI'IUI'n·uh'l~1I--v3 '~lI!"~,,g~,_,_, 'H:;n~'d'l ~Q~g, fr'i"I- 'm' ~-" ,,;r':--, ~~:_,
~_._,I

...!_

,~__:U!

c_,

1

'.'P.'

Suhita m ",~'.',bm;I..'~--a,~:t saudara Gan En"-'~g C'-~I_I-, y~lnlg~ 'L ..... :_':U, IU_II, engangk I~ d1_:_:_', mama Can III "Wil ,-" ,'_, '.... '-h-"u ~,:'IW,~', 1Ut:;;~:t,-I.,IB, 'E-~"nl'g-'.'Wi "_"-"'/:::Ii'n'" ~,Ud,,:., -~...-b-u"-_;'r"""'" IWi::~ k····"Q~J"!I~gi'iin, -'. '-:-ia:""'p-''f'':L-~!,~,_ 'G'-~~I'n G';'"'n--'g-:-' :--W:'::-"~'n-'-' ' ~~''''''''g·'~'-·a:; nal'H~: ''--:''~ JjI! : .,ru,IU~~ _ ow' ~Tr-u' ,- 'L_,...... 'I'a, g.,i· IU bueati W". .. ,~t""","ii' ah _,,.,j:11~110"i; i. 1i.JiII:1... ,M, f3'd"~~ d-l'~'k~'"U- iasakan untuk .I_~,I~~, ~- ~I: :::.'-"" , /~,1. - <:.:· ka ·:I:~ ( M.aJa'PJahl,f:)~, iranya, RaideD, San,ty,1, K dan Raden Burereh itu ,". ,WID ·d~',~ .. _..... ~" ·d~·'·, A._~'nlg'·' anal ..pe-'' -' '~'p IIl' .., D.uJl.1Il -"'',an'-' EI":'-'-'g- 'W' ... '~, .' ~gan' ~ -. ·:" .. Oa. ~}n,·:_ mI. .. B,·ln't.""IIII..i '~'·B[1'Uli "'r...."..... ... ':.0, ~ '. d ..l..... I,b'~- 'k .:tma 'fIi ..... _....... L-..... ....!ta 1,,,,,:,>:: ,f H,I,umaM'~ an 9@lt,'V.....' .""'M',' MftlUiU, t)'U'Ai,:e,- " .. 11...L.~ll, f~'d''aliiUi 'nr.:tfm~--:-'-,IUI:!j_j'l '-:-Ianny~-";-;a " ,r.-~:........:!I ....:. ::.....~~ N. m: . ,'iIa~-,'~.··,i;.ji,k-,~ "ia::··;e IG,>~jn~; I :n"'g\ 7',1!I' ..•· u · M~rlLr:jlI,a', . S-;~~,11'iII'M,:~'-n' 'ga.····.<':1-;pe·~,-I1f..~I~lt"''''''r-,I~::-t.•.u... pa-·. . u 'W'.-'....'·.__.. D,UJ.I\il!l UdJ" , b "I' ... U W l' . a>''Iii[lil:: ,ii '; ._.':~'"'~'"g"-I -"U' G'--:-' .. ,'.' ',;;d ,., W '~,ft ~ I·· "'Db My' :;.:8'"-. T-'e:",--!:Ii;'~IIi:';.·'f:!IjllC!' H' ICh ~I ":--/~.:,,f KQ" d" 'R· ',-8 ',..•..d~' a_A.:.., "f'l!iIi'H"tlI,L, 1'8:1],[f";' .:;.~-, ~.!~"'mem beri ...... bahwa I~'~' <~u·:[ N,:'.','~·:~"W~""I~·11 m iem .pili 'u..!,·I'·i'·:'u!.I. kan ,i.>·.~1',:"·!llj:U. S'-'-nn"!:ID'~' ····, g' ~'iI"W1iJ?e' '11 'ny' '~,ii '~"I-KfI, .'.'''', :~.' (~-:; ,::- -,:-~; -'-'1 J~-:U........... 'B'An-!:l''HO' 'itn ':,,~'~~dic-I~-' ::-. -'-'-I~r;'-d_:';o; ~'~=--,a= . "-' seotam,g.~: 'pUua, ~""I;,i~I~, LJUJ(uRW' '-'V"*~I;,O 1__ L~I.~",u,:__~an, m~,!Ii;liJa;,·-1. 1'5'--:'" , Bonang I '80-!"'-~'~' ':. Iasnh ~ 0,.-.': ~h- 'S·~· - -I 'N-''.....g.. . - ipel,~, .'ream, -,,' '1!:i,... , ... '. ',- .. '~', di_'~I!f!'I: . ' ~--"""" be ,~~" I ",. '~', ,,-nlg" '. I'aJ& ·,~il.ll"·, ,~ sama denzan ,-:- ·..•. 11 'y'cana '-~l~"[""i Idl'i'kP~a,··i ,~1:_<._,~, Sun~an,'.__; 0"_" W~ 1,., ,',~- iil;ibi---~-,... - ,·-:d,,~11. seba '-"g"'-f'~ -',--,- -~l:i; .... ....,..,,....:' I'G",'"JiI ~,'~~ .. ~_dlfi._ '·D,'I:I',.....,'..".,.~ ·M:-~, ,l ...,_..,. '-W,',i:,,,,,,~,~'1" ~1""~"'I"io0" 'y~,-g'~'g':-'-'1,... L,!- d'~'';p-rU' ,~ ·BI-·"~'n"II,L."';"i"""~n .... ' IUI.',Ii[;UJ}I!lJ'm~,O'r--"i" ,_;m_ullUi,_" IgiLU4l,iI,d, ~'~ au, ,~taJ,~O'~,i":c:' ial- 13,0 ,K' ":'lI1'rll g,~:..;..iW,11l.'~ ;t",b ad ~1~'''''iL· ,~: IiIlJm:iIl B!3'0'3Iim:3In"a'p' ,1,'_ 'un--' ,f~1 K'"'.'I bahw \~'S'_-'-unl~,n Bo··.-_··ft,'l':rII"OU gj,:~~~:g,lm-II!,'I~-tu,a ..~..-.".. ~ ,L"im " "-'-1'--: ._,,~ ,-,' L 5·'"on__g :5;':",.,-'" 'H' -'00,,' -,--\,-'' '.' _ ,~~WI, f,an.-I?; IA'k,,~ ~~ d':"_an 'bi.''1'''' 'G"'@. ede..''! .... r~'"'1il' ',,'.- kn ,.-",-::: ~GJlgl" _._ ·.i1lMJLa_" ,ya·.:,) ana" ~iI"iOm·····'nllan' 'Rnd' Chu KU__ A'"J'~ 'T-·:o.']~\\':1 1"':~"pA_ ~-n Clna '''',~i~a- :u,-"',,1_' ,~, .. 'T~'n' ban r-IL'~' ',r~""~ 'G':"
" I! I '-_ .-

',1,'A

',':

. _lI.~"

"g

,

1_1

~~'lIlg:~

~-U.II.

I"

.

J

II;,

,~I

~>'

_

p..c:.I_

- ·I.~

uoufiL(,I.

'. .. "

'I,JU'"

''I'''Il'!Ioa-n1

!."'luL~,

~1l'1I"~1~;

'. I • :

I',

.. "U'elf..;.,.,· I.i.~-;I'_

" ..... ,Ujf.UA,Ulj
,"

.:I~:'r

:··.:--l'~I;'--:d'·:-·I-·"!"·'[;··1

·I".·~·I.I_._<"",~"

:,:."_

1·'..

.r'I_~I('::':"'~-

.:,J,

':[,:_.-:.

-·~·.ll:.:.':

IHI

.,'

······'1.I. - i~ ,.-- ' i. ~'. - ""_-'"_

I

'..;!il

U.:I,IClUi.,1l,: -" -

'1

..,::"

"

-

-

illlg,a
~ _..

_.

.

_~.IIi,I~-;IIi.
_. I -

~·,-,g;'lll"!iiI~(G·:
I. -

-

','

-

-

J II
~-_~

1','::- ,I

.

'''~'HI ·aJill --

[I;

-~,"

,

-

_.

-

.

.:,_.I~:_,.·r

..

,.,l_.I~r

~.\J

..•

IJ.~, __~

I,

','

~~---_:,' -

'

_. __ .. ~~

,

:-,

·,I...:·~

....__: ..:::~_"_ .. ,,e

"

'..,....__:~_.__:I~,I

:_:._:.,!,

~,

. Ili.Jg. . _. "-il.!RlI...
TrIii~ tU~~ ,', Arl·

i',:,' .' .
I ...

,.

_

~,~I,

IW,.

_0

__

I:d,
bs"

r'

'.'

"

"

..

'I

~

.

'.J

-

,._

'n"1 .. ','., -, ,,',

1

~:' "

l

J,.,.-~.g

I.'

1 I~

'.'

1

~II

ti

·~~II,::.:

','

,_ "

I'~

'ji>

[_'"

se":'"

'liI'l·IK.,

','

CH, >,f[IiJ, .. :-,

~.:

·~··He_l .... .

~

'~!:~

,![dlfi..i2'

',1

'.1'

I ",

,(I ~ !,.. _.~I~.' :._: ~:..
,

'I

.'

••

_",

1

'.'

'~I~g:rn'!:ll

I

_ 1''IInl'~.'n ..' IUWIl, II,

, .. :.

,'.' ..: -_ __r, 1_ ~,
I ._ •• '

I.

-'.-'C, I I:n'~ \I, 11U"1i,
,

II

.

.

I

-

~

-

'"

'lei' '.".'

I"

I

.:

_".I!Il;&I, ttU,1.
-",

·/lI'HI'!!Io'D·

}!1 'I"ft..
-

:!_"

-

Ig

'_.'

'.'

•• '

'J

~-_._I

__

,

I~

,_c,

......

'G'"

,',~~

_~I_~~__'

,,-,WW-.JIOU,,,&,
,I

~

il.'

I,~,,~,U

,~.):,~_.iL~,'L
I'~~'

~1PI"iII!n" :I,~,I

-'C.

"-.'

,_I

I

.','C.

I

-M'

II

,':_:;;ii;tnii

~1.

'~~

,

",

gI :II

tH,

. ~_H"

~,IU:;-.LIL

'.' '.

;I,IIUi,"·~

'WI

:~'

I . 1.·.,iIlU!.lI,,.

Sanaa"-' KaH)t!alQ'a dID 'S'D'Dan G,uo'u'oa -::-"_---'_ _' '- "'-.... _ --'.' " ..:'---0''--' .. ---'.--. --.'-1---'-'0' ',ati ...
,_,1._,

-,I_;,

'.

--"-

~-----,,-,-_.

N,il'Dta SUDan :ICal~ja,Basangat 'lerlblnal, dalam BIAlbd 'Ta,.'II; Im:',~la, di,panl~R: :se'\ba,8~salah, satu dan sembilan w,ali Ylm" banyak 'm"em,pei1lihatka'D m'u'kj:iz'I.t~ 'Da]am ,8a'bud Tana:h, l"Jwi,~ Id~'I~:ll",~,,~, ....bah ',: . S>u"- 0"l~!I! 't1_( ~'~ :il~'g:'~ w~'k-' 1 ~n, ~1,g 'm'~" da bema mll~'~ '1Ji1,~ ''''''im, '.;" ..... .',"~ ~ ,1~Jl,Ii, Sai.d,~la, ,ald,aIah pu:tra 'blu,pa:ti, :iIa:Hk,ta,j' sa,u,dara, Ni IGed"e ~,.,_,_'~_'~, 'i'8, i~d-I'~ p'~"'--~,S 11U1tu. '~ -' -. ··";l........ riJ--'b-r~.. ~~ L, ......... ........ L- .....- ~I ' --"Ii. ,V 'rbu· ,,_1_ 1'1:1::-'a:r~,C.I~ - ~n 'N·····"'8~'li¥tI~'1'C'.. lJt!l'u·-m L ...... ,~-'JciiU.":i"';" .. ~ ,:1:'. ~ ut!",1,(j UW:llj"~','~ 00;1 :k~laha,tan :NaolWl; semle,ni_k, berte:mu, deng;an Suna:n Bonan,g~,:ia .. 'menjildi Or.:il'D,g yan,g' san,gat :saleh, '~'" .' ; ',:, 'me'ojadi sa~ah, :sa'w, dan ,_, ,." :I-'Uil~~-I .. ,'~I,: ','--',~ Mil "~f-" ~-'-~,' "I~[," ' _:_pe,.,~~~~~, '.'!'-::- aD,ta·:-.:C·'"..... ·i~,_:-r •..''Ii~IWilzait''yang" ~I" ·m,'I:nl,~"",~,II..~'"i'" ... ~' 1" ~~_:_~~------' ,lemUDal,L W,tuI, . ._faD\y,a ~...J! .-I.-L tiang~,a:......1 riidi ,',.. ,J':_,~~I.Q, ,gUAlWI ~~n~"Oii'n u,f;m:w,lI ,~IU;I: ,I.:' a-;""u- 'l~~II,I:,_,_u:B U,ftI.'~,~~~ "~m" ..... 'N'" HIll, '~~ Sultan KaUjaSJ, dih'ubansl(lD ,dengan sabr taJ m~jild Dema:k.. IkmgeD\pn, lentang: ,m fill. ft, san,ga'itmenarik perbaliarL
~:!lO, ,I
_~:"'
W'
r:

:'~I

'iUJ,

I.

_-

.'

I..

,g- '. l.U

h''ill

,.1

'-U'"

,_\.._

1E.,Jt:'..:;.,

--'1" '.,-

.. -_ I

'1iiI.

I.,

I

:

I

IU~

:_

'!3i1J.

.dj!: '.• '

'Wi

,r.....",[i..

C'1t"I':"'-

',lUi, _,

'ft'iii,,!3;

ue~_:__)~!i

'1'~'R'ii;

~,

Dari omian, ldi ,a',la$,tela;h, lerbukti 'bMwa SURan :Npmpel ali,as 'Bong Swi 'HOOtaw, Ideapn 'Ni,'Ced@' 'Manil~~,anK :Plr-em.., :Pl1aJl 'Gao, 'Eng' C'u, lmp11ienlema di 'T:u',ban~:sUnan, Ngampel a,da'lab ;;Pl~.'r J?:;oi<i;,d·~···lgn~-'- ·d·-·/:·_-'-·' "I~I~ '~""""I'I'I~i~, '1t.ili - a,.... :5- 'al~ U' 'L:"7'(.~l!i!l,'Ri .., ki~>~ii!~ h-j ·-,!'!ii,'ti--!i'k-''-::'!!i;n~' 4iJ" Pi Dir' '~_----' .1'\4 .. J~DU',., ~~g,jIl;!I,'CP • l_,~~" - __ tJi;p- ~1.'II.......'L 'L-'l""llAn Ci-!.;;n'~1 ..... r'!~n,_ '~-'O" IC'-"'U' .!:II]i';ia·-,u4'P'I" a' T'I'~iQ,""~I.il;" ~.· :i'l~ ~, ~.. I\i.Qr~~I~, ....• ~ ~~~\1"'" '~11iiI Mi"Ii,;a~piil"l'nVa- '.-~' .. :IJ,
_-'
:..__:,

~,_;'H_'_,,~

·S·' ,;:,u' , .... ~1!M;II,iI,

~I. ":~. ,~,~, .. _;,
,~ .•
j

,Ita,

,_R,_

ir

'J~_~'

i~

',i

"8···
·7····.

Copy rig hted m ateri al

!lid:: -'d!.'iI~~ii.ftljlil~ , ,d·' g." J:giIIu,lJ III . iJ'~ 1.~~~ll~I,11 .HCI~ '~D'-ikO· lk..:~~~~~: I,._.,II·_.I,~ ~,IIUR{~~.1l 'a:;n _I.:ijill.?'n'n·rva .

,S' -~el!!:li'r,~I'~ '. ,[,,!AI IUI.III

01 Raden ,~:~~II~I,dl~-'I":S--:,un:·.·1'1'1: ..... . ~~ ','-' aliJ:roa '~" Gan 'Enlg-:'-' Cu me'man·g:·m,em'ip'un-y· .:': _ ...., seorangb putra",- I, K _ ._.. ;"';1'__' _-' .. I_I"':."_-, I-I, ,.1,11, _., " ':'ai ,'," "," ...... I:· _"," bernam,ill.: Gan 'S---:-I~: C'--)~n-I-'-0.. Setelah J"I:"'"Ri B:;':,u-··I'n.:berh '~I~,I:~,'I' -fDUl.~ r 'm-'II~r;-lo:ILI.:_,-·.~I'·~";"ln'I-,-· a O'ill ,bJt!~, 1''''-''f-a,'-'-'J~~~:dI!~ ~II Ir~' - '''~;h'-~:'D'I',-n'-l _,.,S:,:·:,.-, '_ . __._'c;..... alias '~"~d. I Ku sen I,. 'M.,', 'l:-_,A' Kin ' ~,I '"J'-, '. ~ :"A~'~ I _ '-§Iif!I~fp_-,~L;r:,t--'nad.·.:~ ~"I., [nBl -Ion" &elaku, o,ran-~' y:,an\u paling berkuasa eli Se'maran:q'~,meJl~allQka,t' 113 .. D_ ib 0' ID 10. 'G--- - I~i, ~'Io seba"o:aj ka ,rl"~ '. ·C.···.:'mil'I _" - I 'I!r'~ri"~ ,~aIDlg,'d,' 'I~~ ::'~n- '_.-- 1 Dalam l,en~-l,an . -- ~ ~:~'_I"""". --' ---~-' _'_._. a__

,~~ g"u, .' pu'- Y":!I~
_::
. II J I _

:::;,~~!,pa~~r~ til .. ~,I, 1.,IUJ~g! ., iIS..dJ.~, dengan ~:rrl{t.:;'f=;'~I-:",.~IS>'I~_~.;'::""·""'1 ~,a UjJ ... II!, IdC~J'"\i;"d··.1
,~, ....

"I'\u: . ~.

1-:-

I,

_;>=~,'

"

:'_,

....

,

"I

.. --c-

·,1.·_

.

.~

..

'·.C,_"'.

"

-'

_

_I

I

..

I

U_,_

~! n

.

~

_'

_,~,

_,

_

t~~

J

~_fMl.

g

la.

.- ,

Q

UQ.

:t~~,

..

_~~

"an··· _ .'

I

I_

G'!!!Ii,n It'!: c···· . ~Mg-:--"j inrill' ~II,I~, ·'·'~.IiU'·',· .. ~ l
",_.

lD'Aihll1l 'kaV1l1 a~J~~ '_"-[IJ.~' I. '.

a-ri-'L.-rg:·- ,k-:-',~ :-I'L"':~ ~ ~:I . ~~
'b-~I.
,~a.u'__:__!,

'm-am-' 'pengge'- - '···~Jll~ ~.1 .-. dan '''aianuan kaeal &marang'·_: :.·mg·- ' slldah san-.t I:I'r--'-- '-'1'0'- .:...._.,,_. '-'-'~' ,-: ,--:11"::-,~1,'~,11JIIt:!.
L. ~-!~ "' ":-,'!lII,'fig'-' un-' j ,I': J_'ldtiu:~':, t;_ ",:'1,b:··m,lli,~'·':;'·.-I:. lA!t::U.·UJau;
"' I.] ..

I~_-ber

I "'3

1111.

I

fiI:-1s1JA

'.~_,"L..... .
__g,
I:'", "·.~.I... . ... ....:.-

..

f .••

'

.~r ...

"I:·;'_;>··'..
.....

tPb

_, __

1,

',_

,t.,.

"i_:_ ....

',:::._. y.

.....:....__:.I__:

_ .. _-',

I~I"

I~.
I_I

'1 'p-,_l 'Se:-:--'1I'I'Ia~n,O"_ G'· '~an, S'-:-'I'~' r.....;i!'1!gl ..... - '11...... ·I-O·C··:· '~~n!'3 ,_.~ 'TL,,- . m·.B1I'!iiv~'ft1ilrm'.; ,-_',.··.'ul~,_!l,Cr' ·':--:w;:1L ":,', '-iIJ,I'Dr ~ti:lJ\D 5i;I"~"'''t;;-.', ." -:.,UlII" I -I

'~'Lun 11;1101·.-'~n d: _-" .... ,..,,_ ,---,:ra ~,,,",iI ....\... -:---., I\.iI,Y·U '_.'"""i,·11 ... liII:U___:__:_:I~ :___;'tCi_:-'-j lal~_.It!5i:IJ\Wl, pa -~. tll.JlUJ,ng', ..... g-.. a;anuan,
I_"""""'i~'-: ,- 'di'
I,

"1;-

-

II

~. :,w,

I.....

....• '

ak ik"'I'--UI-,'t-'rI'iI"i'Qm---'~ banhl-', l- pen--:"_-II·-''Vi41'~ r '_:_J ~c iir!~;~nl 'madid' ~'-r'''''''Il~ 1DA~ll ,=:L_. I·' -.:, - ",.. .-' ·d"-':~:ltoe, ,~1~,~,-,.. ,...,...-_.:- !!~ 'I... . I1J'!Ii:Dllaa..ii IrI~Ju,ItOIWnan, 1I,_, '.:_ I }a~JU,m.DJ;I, ~pa'lHl, 1J:'lm-:-1D:ilii"'_1 , DUIIJ, 'iC'O'lba'l":gaJ:~;. '''-~:-'g:-''gJ:'" di'~, ' k 1-1"·' un U,~!I, " I· .. ' II,Q, lIiAI.lJ ,_. ~', . , Dema ····.·-ma,.,m"':,·,~8-=:,' '~'lIIEiLnrye',···,it"",'lijl'"'-'-I"" "18":' "liull'II'In,:. '.,., n.__ ':;1L":;",,,,_:I,_,L '~m-'"-_.'.'_ .'._ .. Dli";lRD, "'d.- 'De-" mak " Ilu d'~' 1_- !It,,_,_ I ....L "' '!.: ,_'.' ...,' .. ,Liellli,lliNi1;fwai [,"lllnaD ,'])se~aIluul\ OUUIt ' ..... -. - _. :...._ _. -, _...:,r'~i n ~'.~'b~
''IL''';'fiil '.e,-:-""--nn' __ _,vll'U>II. ~ ,aaJ,1! p ;_ -:_.-1·J,nL.,i"H"iiil;'l3;'FIi'
_I~A"
iii

p
.

\~,[li''''''r~~1
'lii

01

-.--

Il.

'1'":""":"nAld" _:_ ,.['!iidJ,:I, ~'''''-'''I 'un"I, , ·-·tu-,· '~ .fit:r._i, _'Q ~:I~ val,~, .I_I

c,

.

·...1
.['!i',

".iL&,uo;,l,

,-

___',IU;,I

,"

--

~=

:

'_'

I

,> '

.....:11 ....

I

I~'

,-. ~ ~". -I':_' ..-~:

pen'

'I'

..

, 'p'. ~- ··'2IIICl!3i -.I. - .. ".. -,~ ~ , ._'-- -

.

-

-

...._'"._:,_.

.1, . .. -

.

_.-

...

.

,_.

J.

I.

1I

•.

I

1

•••••

' ..

'

.

:JII"~!II:'...:..'

.

ban'

I

J

~1~Ji~'"

t

..... -:,

.,.I~ _',',

I'

1'.-"

i,'

.•_",

••.

~,f.-

_'

_

•.

-.1_,"

:_-

.

,mkanIO'.i··bl·· _' . -~ ~~
'.. i'
'. I~ ••

kapal SemaranG'·· ,d'lbawah 1, , . '10' '_.:" .-." .... 'm~p''lin,oan 0',-'11' .' sela ',-~ ;:- 'p"'__, e"'-'i' i!!''"d' ,r~"" ~:g,u.u,iI,'· ~_-, ':..,:,_",,~ b·_,·"~1 k " 'b' -rU;;:!l:i:__=.m~, s.~ tal-''ma~R11'- De makL ...1,:!:U.ft .. _ ! 'I,........ ~,.'1L"",,,,,'" 0"" l .. ,__'111 ~ d' ,~, ·.r'~'~i'''!'!1~]'UWHUlI. menuru': wllSiu·u.bl .'~-anO"~'p'~w 'l~iS11S,an:1 In"e'nlnl~ft,., ',D ..__ -... '.,-,- - --,.--- -,. '. ,.h - ,- ,,~ h,II,;.;..;.''I~, ,- ... - d' ., _ ~. .' ,yang' :5al1(gB', 1-' '"cpa -t d"-'an- raplJl' T' ..-"lld'UIl, ,Jiang: ,: 'e1,:lang'
1' _", :._.' _-~l1g·".·
--!

ka'V11E d'i ,eaiang'-,an .. "':"3' ,~, ., 0--'
.1 :.__:... :.'..

,.

f·. "-~:,:....:'"

,"

·,··.·R

I

1

·1. ,:

I.,

1

I 'Gan"

.-, - -.

---" Sj·-'-'Ii!'can"

----,

I

..

I'

I.'.

I,

'1irn,,~

C'_

'.

:_~' '~_

,."

:_. __ ~~

,.

~~'~J;:""'~''k-'

I

' c ~'_!J
'II'

,..

.'

..

t-

I.

~.

1

I.

.,

I',

"

- ,- _"

1

-_~._

',_-'-

'.

__

._

:__,

.:_:,:,.1 .. .....:: ',,.1

.

-

..

'

-

"

..

~.

_-"

','

,

I.

r .'

-"bna tan I".1' til_nO" 1:~'lh'!i1 -';~l~:L'''i1~~-~,'e~·p--:a: , (""I.,.,.r--:--g···.'1~,IIJit;Oa-~ 1l~,-~ ~IO'L~la~ll'~ di~-'i ~'~ .11.!1& BaUfiiUI \'I' ,ft-,I.·· ... Id.:t'~1~- ...... 'S··~·:~ _R, uaJ,1, .1UIr'~'~' iCina' ._ '....iil :_- ' '. Sema'O'i'[Il. - :anp'(-: a :b' 'menarDiemikkan tenag'~'a,- - ~'"''mbn'IJ"~,bJkano' kaVl'1 'OJ-t.·-·_····· .. --'UI i ;'tu. d~ p'>·~'~..__ nJipn'- -- .. -. 'ks">·_·~J·I~..,.·.,:,_lIJ1! 'Ij""l--:c-" m- . :1 ...!_,,_:11..,. L S'!.':i'n'~ft V'_'.'':'J8'"'-- ')f;--'J!iiI'"18' -W~ilJlI ... I; 'r - ..- '11~l' - p- 8,- '~' - -_''I....L, :,-:,!,~,·~OO,·I'~. -)8·' d'i on:·" 'Sa-~-,,~l~i,d::~~tu-:-'· ,d: 'a-p-' 'a.~ 'I,. u~l·'d<'e:.~ I ti'-!=~:6'-~'1"'~'_'~":",:a'il"illi ' t'1IiI_,_ 1, . ,'_, '0--' 1.1. I\i'IDi.l&c.u., m _ _dJa;n·,-,y·· I.....~ma--.",:- m···· ·'tr- G'- -~n' - ..', .... -","", C''--" .', .• -rp--II ···a··.· PU"-I" -, 1-1 Si~-l!l' d-- - GaD '~--: , '. '01'~':.- "ka"-" -'ten- - .','·C;II -,'"'. .
'tI-'!!!;--n"--' 'ka''-' -, . '-'~." 'g-";Iyu",-·I.
Ii& , c'..

-..::'1...:: __ I~L .. I'Q"b'~'ih";I~''k·,g··lg,t:' . m-' e······,~'.... han an<--~a-in, DUA.I.tIi.IlII, .iU.I, I~I_ g, " _-I,IIdI,m"" ~~
l '.,1 '_' 'I ,.. '_ ' .

1~IUI'I'tl", 8: ,:I.,n'U" _Q, __
c,_: _

_:,~lQi,~_:

........ .,..'.. rt'r:!Iiilt:'1ild·,:: ~WU!Jl.:I;,'_'_:~
'. • "

lan--::'nA~"'" F"~UA
, . -.' i_, '.,1" ,-_:':,'

"'0'bIh- I' ~ ,I ,1
L , '-. '. -" -

',,,,

'T'.1 I,. '"··k)-··:-····'h- J~I"ub' I' -. I" I·',:"... :--:~da-i. 1.' £1',111 . daD: -..l
I _'" r. ~. --",',
1

:~"

- __:_;, _;

I

' ..•.'.', ..-.-,"_"-"

'ke"-'benar'

'..

- -. "'i .-.-. ... I,- -"'I~ll'n J"ka'~'~'.. '1 ,pem'->......','1. c I 11;1.&,11;, I,'" . I

,I ,.'

.

I'

:._

1m,

·.C

I_'ll

~'~I

1.··._...

:__.·'1.1'_ .. - i-'·
'... :·U11

1~11~1~:·

y:.

'~.-'

':':_-:_"'uc:J,,:

' ..'

~_

·1

..

,....

··'·':_.I··-··"

'",

...

1 ..

0

,._,

.•

:,',.

···~·,·,IJ(I~

.J_~I~_·I

·I;>·.i;'···.
'.'. _'

I'

l~j;·I.

~_~UlG.l'~1

·.-;.-_lILi-,I.:.._~_:, ".,.I,:,_,'~I!
I. ....:.'. .,'

p'"

.

..~I
'.

•....

"

..

I

.

'D-1

'.'!3i1 ,(,11, I:,'
',.'---,
.....

~.,,

L~ ,-,_,_M
-,.-

R'

__

_,~_

...

11...,_·1

....

Id--·

,I

II

,I

-

"-'.

..

1-','

1-

ea-"-

-_1.-,

-

_-_

'.':

_'

1 1._',_1' '

_._

..

l'_
."

<.1

-r

~'~.'

'_1

.

iii"rlil~--':' Sem" -' .. , . _-IQ,1D.t [I..=._,,_,I.~

"-.

_ .. '~f'if"iig;·;:: ~'_Jl~I,·~
.•.

-

,

-

I ...
I

Ij ..~

la,

'!I!i,

.

-~

U

Eng'-'-

,-,

I

I

._-l

'_'_-,''''1

'II:'

_:Ii~=-IiC 4. 'rt:r~1 '~iFd.~1 dj-I ~ dJl~' ,[01, '~~.1 uj, ,11"-:.,wl '.' ..,

-T'- 'i.::.lLtuJ 't'iii~'L'~ln
t:,O!J

.!

-

I

._

'.'

.,iOi-9'-

Copy rig hted m ateri al

7".·

',,_-'-i-:-"W- "_,_ora R·,an ,-11-,,- ",,"

I~;~-,-'j=

'•. aa".,a8n
-I

-0' :'1' . -dJ' ;:'-,1'..1, I ,_.n. -g,i!!J'..•• a

.. Ulan T--I~;j--~Yil- DIY,,-, ••'", ,tlDu-. ---;-'-:- --.. ,-

~-"""Ij"".'~'

'IIi; ~

'iIiio; ..

-"
',"

'Iii,

..

-Ii
'~

~,

.,
~,

~

..
'iii,
"II

'.'

,~.,-,.:",_", -,_ 1

!II

................
',.

]

~

'I '. '.
~,

!L~ D'
,
. .

,

,

'...,

,

,

1\"I
[-,'

,.

-:---.;"

,","

I

I

ri,

o!]

'i!!!

[Iii
,Ii: '!Ii
1!!i!1

!tl

,:,

I

'0-."1

L

'l:I!I;G

'Pella zaman 'k,lriJa"aaD M'al.lea, ftDiI.V,.~13II'iftI da~_'l'um'~,- ,~,.... 'Cd~...J!,,,,.,.. .. , 1HI.II!1MlIII- • ,_i='-'-"~ ~ L I'~J J UiIIJ), I~~IU.U.I&II _, -/_.::.
1_ I "_'_" __ • __ -_-. I

_-_~"Il--~~-----

_ __

.l.

_

'R&'U;.lI;_I!!!;____:,~,~____:_

_____:_IJ

,:I,.-:LilltI':il'li1

..

'T' eo'btng" h~iuvwiganan'j~~,a '~runan.. G':: _ '~~ _,"._.'. uUltl~.' e!'... ..,_, __ L..... ,_ S--" . _ ' ,', ,iUDIII:n'O' I a lliOl...JII,-,- ,~W-U1i'1 -: ,0" .'~. _'_ .. __ '.__ .. . .. __ .,' KaH)'ia,ct8 ' daoat d,ikataka'ft ,lenP'r'ti 'berikUt. Dalam ,Se~IJ'fXlnda· -" .,-Q __ - ... __ ___jy._ ._ . "_._. -,r"!lilllr.. t.-.--d/ ,-:-'::. ,~·":t'· 1_.·_'n'l.CIJ, ,,~_ SUDan I,'<_-:lfe_ ,~n fk- --:t'-' 'lei-lUi ,--:--.----::----''L.----~_--,-, L.'.... ]L-.'w:a C'·-'-;'~'--·~-"boL.. . ~I'!,a,pa UiI1lI,' _. -'U. -~-',~ me'mwogun ""'!!d- - . -....- - ...... S!w-:l1 ,~ml! , ' ..... ''Iin,ASU. ~ 'De'-',-:u~ 1..... L ....'0' - ...... ,....I''"-L . sa· .~_' dli' . ,ani - '- - ..~ ~ _. _'- "Ii - '~'r;g 6-" I'~r . ..... .~I~J~,. ~~ ~._..~~. _.-._ - I .,[- ~--'~'~ ··~··.lIlm,: ~,.,g :'.~-I .'
!b;",,..
'J"
. I

J. __

I

.. :".~

....

,_,

I

J,:_:

=

!l.'

or

••

_.,

J

_"_

,

_

._1

."

__

._

" __

I

..

_

._".

_,--.-_._I_._.

__ ,

be'

-~:--~,

....

,::__.I

)..: __ '- __

:O'.-:,-.

tg-

tara-

L

bilan-

!ii!-

'Berita·
1-"

'il--

0

·"'d-'. ,J'!':la" IS 'i~'D','Ii11I,llg ....,..o_......_ 'UWlung ta a_u, '_:_'J-',ailru.', -~JJlyal" ,ralill:II!u.iu-.L '~: - ._ -..._,- ,f:!i!WW'I, ~' .....,-., -~ - Id Karena bE!rita T'ionPiloa ,dlaril"I@Dten'R~' Sam Po' Kangl~--="-::I:'~ di Talang-:B ,ito 'm@ru'"~IL-'~I'nl kmnik atau ftllristiwa!!!O'nPI"i-tiwa.... 'nPI1llinU' '~,rafta .-.J_.~ __ : _..:.-.~~ r~'" _-'..'" ,r-~-l'~' L,.: - .r_~:-'.'__- b .,_"_::.': ' '_-O '~rta'l~an deRib--._,.:fiJl::1'liil.CJ.1ti, ,ijtu-- ,~"III.:lU~, maim '~ln~O!hili"inn1i da-" ,'''-1 -;-~,n, \I~',I!~~'D' .,Aft,A:·~i '.. -' di-' 11Jt:_ AJ",:_I0",__L,I_,' ,J :_ 1Ul:: ~,i.!:.J"" ----:piI
,i. 11_',
. _-I. .,. _" [,._. _. I "_" I ... I _. , ,

,~,~,~ UilJ[1, ldL:"-'·. ..,1-·-'-'--'l.e.n:g-:-' ~~~ , ....en-'~I,
1-_', : '"

'DO' .-.' vonl.' ,di,~'-'..'l 'T-~,-'rlllftOr . L . I ..... _' I . .. vane' rl_ .. ..N......_I~ _. , "iiIIlI---,-tD 'm······I!II-lbeIikan I _iQiQ;:I; ,1.",...J!.,i"D J-"-'II-';;;' .~ 'S"'~iU-,~Jf'i':' 'H -,--1. '~'_L:II_L
1 0
f .. , '. . '-

.r.;~n
• '1,

!Il

.--t

_r._

-1--------

1

"

_

I

'---"-----'

-

-

" .•

_",

.

_

-

I

'.

-

"1

._

,_:oJ

--'

,1

. .1,":"

·_::·~_i·.".__:,_-_",:.'_

.. ....::-':-)--:,

.I_ .... I: __

.J,i;.--

"

L

.. :,

r,

1_..:

I I'

-1,1Ii

II

100

Copy rig h ted m ateri al

,QI~~

'~:!':!iI;ll ...~, :

karena ,:_'··-,····'hi"-,~'--'a:$liin-",'~-,-~--, 'D ....., .... '-'a~:~;__,I_~_'<:>" :~.'><- ke ru--'-,........ ,1lIl:W-1 'ke' 1;-IUU,:tb'~ ',: p"ult'--rl'''' oe''',w,l~bi mo' 'H"n'y'l~ng' kir ·_·L. _lellUU,1 g;y,:_'L_ .. ;1, 'y;a, 'yang bemama raja, Ahmad. Raja Muhallmtla,d, dan raja, __ ,~- . .I'_',-'_,L, de.".- --,.-,,-,, - - " - 1:.... -:Ii. ·tri·· ara 't!II.O.'P-'(I ".-'. [r'-i!i•.• '" .,' . AL,1il!!llWlU BUd; "-1,'1;08 oom'CF"laU···d'~' :YI"k~' Btuiba 'i(~'lu'Wa ··... "._"._ PU'.~"",~_", '0_&,;;,._, di - - ,. ,..I'l:I_L 'L...-- '1.._- antara dua ,oran,. L__ d. d ,oe.liwiO','~' :'1 atas teqawuU;II~1Itro,M11 lue~'UI=ara
,'~~:I,I'"
I <~',
-

itu;~'::;'~d:n'la~~'r:- O-~'llBi;~'::;ii;'y---:-\~"t WU~ ",a L~IIl. _, , .1,.11, • D_ 'M' h, al1;g~at PU.'tr,11 ,m:,tU.ng ,'a,'n,g b nernama f',B.j.I,;, iU:, tammac d ',~R'" l,a,18 kMUMnlma,d, karena marah se,ger8 mengerahkan ~ang;...QI~g.,ly,a . -"tak' - ''- . meocan -, ,~ ·,,·' ...... --• --- .-" -.,....... G:-::' 'do '1I8lt" l:YlJai:fw,1 G'" '"'.a'llma' h 1"',80. :A\~rutD.DIu:H~ --.... UB'I l¥,!ldI;,dJ.1! a,' ' ' - 'iL, 'lA',;;;;""J~_J:__I t.., .- d'-~ -,- -. -, __. " -_-... "'elh
, ,I UaHtl,I,

'h-";."~~""" ';:- '
iii'

p' -' --

u'_,g"l, '-I'~ I

D~~:~'iilI'n"",
~ltUl,

I"O.'~ ,1-1~"

'Do'n-;",c;:';:W',.' ',':i!!I .iO]I'u, - ,g,

e"-

,

g,

.,._

to

'Ii;

,'1..1- -

I

'iJ

•• -._

..

_

:.,I·l~"_·.

1_-:

..

-.1..1

.,l_I·II._~_.~.

I,". __1 _-_·.:_·_·,I"::__:·,_-ii!

..

:_:,'_:___:

_._1_ ..

_'_II.·I·II

L'~~':':'

1L;;;_JI;..,;",;;'i"",-,-·,II-,_, 1. "

J

'iii;_

.:'

,-,

..

-

"

i@i

',,'

-

' •••

_j

.-.

I

, __

,,,:_

J

_:.

·I~_·I __ -_.

'.':__-_,

·"_:'_~"~b"-':':"-":"_'"

__:. _l .... _

1

I,

~l

"'.:

,1

'"l_·,~~'·_·/I._'

_-

. - ",.-

I.

'-- "_" --'-iDl "_ •.

--'----.,.I ----',:...,-----; ._'_". '_ .. ' .. ~ _ •.• ,. 1 '. _ •• _ ... •

I

..

-

I.

I

.

--"---

--"

-

--

"_"

-

~

--

[D'
_

..

I.

..

ilu- Kedua~duany',-'"a'tewlilS 'Mariah 'Ga,diia'h ik,D,t ma,ti mrbanub, :Jf.
t

.!I!!f!

I

I.

_

~l

I

.

_

I

_...1

• _.

.

_

I

I

_

~__

_

~_

_

dalam ~'-:_,~nO'anl_ .~_,__:__:_._ r'_'r~'~[",:o~_n
··:Ui D8
l:_• _'

'I-Ib-"]1· nutri Be······'lu---···, p.'u·'.1 ,-, '~; ; n-"g: ~;:" . ~..... .... :-M,:,-:~_""'L 'S'~-~'tim'um,1 ',Ai..... .-....., .~~-, l!.'VI.dJlBJ,( ,_-':',n.. UiI' '.M:··.··-:Q~k-I.·.·~,berdna__ -,1"'t... 's ~"'-:-~, IDC_:£IlClUlm.· W-id1I~I, . a! tut;IU" .. 'm~··qn~'ftg. aukaa 'temp' kediamannva. dan mulai hidup men'O'Ie:nlba:ra '~a't Ijll ,1,-." '" '" ,i'I-: : .~'!r-:'II_~.,; 'Ii",' -, [:::-:,-,,-U ~Aw'l buka "Ma' ah ·S·I.: 1-,-_ .1,1- I '..··.-m",1udian:--" -[,ml ", If~ . '-"'~Pi'; di 'rap:-I di "8'''' ", . .~. 1\4a.ah - L-_,_1L~: 'D~iII'ilel!\l!11lng'!3i'n ~~liIiJ::~p'- waktu IDa-OJ" r'~ li."fi-'":"";0111,181,1lD L'l";~lDJ-'-1 m'iI'nlga~'~-';'J'~; 1'lliW, ll, I"v!i:lfi" ._, J,'i'll,W: _'. ~tl"lii:'liil ~U,. 'ilTlIIDtrni,'!lI[Can---" ., - ,t L'JiiM,p1- ~,Iup,_~;/ -P"i~,'Olj' .f~' l}iI, I~'L.I...•. u,.. ~~.'·· '['D' 1-)-:1 .' ~I-'.I'E'~,_~~ ~ C\";QJ.i;, .....,p- '~~'u'b;-'i,n~- ...'~'...,.... h,_,(u diamb':::l1 d':I:'~'n~ ~ _,~[ i-U ,_:~uL'" ~'un,,-, .!2l;i i~nv,a ~~~'ng'-"'.....,~ana"·.' m-"r~·'r;"O''l.., .. caein P" ;~ ,I,~..:10"- -d-_.u,'~UUi;;:l' va'·! . '. i:~~~,- ~'n'l ,~."I -0-_'~,11- ",c;.u;...,Uil, dJlll,,!l;R..LI,:',it)' 1J.1Il.u, j 'J' ."iIi'_'__ ~1'11 1~=ill'l'i: '1t""'"""hl\Q:r,:.r.Ji~1 .' ._J ,.,u.d mem -lb''-· ..,_:IIL\,,:_, ~'I-+-I":P: k:,U':·~'I": d·.·I~i'1'l' .... heranan -:"':'1'~":"'1 'V:Ilm ~Uu, ,IS..'C_ ~~ lLe.a,rL Ill.U .. '.,tlD ._ nte'II!~L-::,,--,. eli__ d_"_-_~-__::_ y"'~1 Caelne 'y':"~"n'·'·g···~!, bu',c' 'I'"'tu-' ,ibn.-;m:-'v'a·"~ .__ . ... e _1·,:-W-RIi.!!L, ~:.p_~::__, d 'I~ [::: alamn :."P[,~--=--on~,II,ti _ _: ""' ~"u.' __ :{ _.1_' IL£ ,,1:.1"- 'ilG, 'L",",--""L_.,,'L'-, 'IR.onnll!!;'~di"':,:"'1' Pereb ..... -",.... itu ;i;,:!:'~~'~......... ''''',t...__ ,'1.e_ Dl:lfUUIU,1 'g;~'~ u: [~ [~U._;gD\o;,·.IItJl-~Uu5a::.,li eaeing ,I,,- [UUK~llIY.Y,l., ,L- '~' ~, ;lC", . 'Ul-t:l,1 '~l~,'~'~~'hiS--\I~-Iul. ~~jL';:i-I'g' :4":'I'i ••JI.~ ,iY\l~.'A '",,\. ,Mt tii:.l~,iU].l~\Di- '~'r,~>lo; .' d,n.O--'-·OP'n-'-p(.tan:-.-·baihw:a m~Q~'lI_~; ,ea, 9 D~-tJ'---'---·--,-·-, '''""':'"''''r"'''~. Si-:--;IiI!'~ilr'ill ,t,.. 'pe-'- __:_~I:···:~-: ....I:""'" ,if!i~€'i;~'n,g:-;-,' ,~Ih1.& angin-[';:tu':C ,d:'=;,d_-eng-:--: ~~''i:I'iP' 'V.... 1.._....... llVUlEiII~1 ·_lltu. Ulc. __.. OISh bL_I_,~- M_a_mh ,,(om .. 'Mar~h Sil'- d"- ,~.,-dart daemh hulo__ S'-- , .._"_ a ._-_~lIiya, 10 '- "I.DSlr .u~.':. 'jDiD'I'IiD~nla:anl_ .ft.JU:1U1.'~],'_,,., M······ A '.-",',L~,~u~ arah ~!I-u :'.:~~.-'I;; nezeri -, ,I.UOlllLM, D:_L_ plu.!.&I~, .t-~ .. ~_,~~'_ ,,'Pd.'~', ,~I . mereb at' &~:~'"'" ~
<-""'-'" 1
'__ I

l, ··.&1_ .\

..-

--".---.'-'- Y""'!lIII'R··'g·_'"·... '",', . D.·ifI:'!',9~·IB'-: ,"-'-- 'tr--· iii. .,,",- ,t.,. .'--, d"~H"~""-'".. ' -.,' alkan,I .. 0 p,:.U' 'g " . .il"-., ',[ ··-"8"·8'·' ",III.
'.
r" .. J

-.,_'aij ',,1

1_
-

.,~,

~.

[_:_:

~.I

-

-

-

~-

n
~,

-

'_"

_.

",_

-

-

-

ran
1_"_' ,.

1

',

!Ol.;
-

Ill,'J',

.. ," ' .. _"

-")'01

-

,

I

'.::'.,

~

I._.

__

I

•.

h!U! ["

••

.

_--

__

'_

,_,,~.~

__

._

'_'

__

,

__

_,

..

,'l;,I,~:

_'

••

I

•.

I.

• ..

I

!

I

~ILU.I,_ '!I

'1:1

I.,

----,,1.1

1.

0

,:_,

,I

.-

1_.

--,I'J'-

-/,-."

I,

0',

---

__

-,:,,--

---'-----0-'--"-"---'

e~

'S .~'.-II i"::um-"
.

ke-'
,

••

I

_

L

-

1

I.

-

~

_

rt:.

-

I

-

_

.•

_

I

~:a,ll", "

_,

I

-

L

I

L

_

"

10, ~,I-

i.',. ",

[il' .

':_-:1

I

_.

~I

~

•••

••

~,~~~I~

_

_

,.

-

Qu;..Il.[~
-.

I ...

"

,1~-'t:I!i.\l.DiU..Il;l, -ilU.,il
[.'-:." -

~,11l..Id.
-

.:
I

D~,

I.

g,

1..

-

-

...

'

_1-:_1_,1

I"' ,~.IJ,'~A,IIi,

.'

a&

'"I

'PU-

-I

1,1,

-

-0;'

AlI,II,

I,

'ke"

&,.U,l~i--,,--,, __ __-~

'bI'

_,__

,

,lIUl,[!L

'

lt!\Ii,"~

~1~

_'I:,-~

",,-I.,

-

-

-- -

-

--

--

- --

-,

-

-

.1

Ainl'I
-

.. '!Ii;,G !
- -- - -

g'"
--

-

--

-

-

-

-

-

-

!(;.: -'_"L,I- 'I ~ - -iIl!C

1,-",

tN

'~'.

-

~1I~iI,~

",1)1.1

All.

., V

I. '.
"

;i!'Ii"A,;oo;II: .... l~!ll
-

,

I ...
!i

~u,l~iI,

-

~

L_ULU,flJ
~ •~ ~

. ill "1'-:..

~

-

-

CL;I,1I' , . -'.,
I. -;":_

1,.'1

1&

.:_

I'

IIiiLIJI '

I, ..

I.

' __

,_

"':__C,_

,I~,~,_

I"

J,

.

1,1, ..•...

..

'..:_'

__

- )_---'--'

__

d'il'lit!'!llIO'rllli

J
,

'-;~, 1.-)
•.

ad' dirib' b' -[1''k" i'" . 'h di'-[lidiamj' , ,~,m! ., _ _ I ,b:i;a l.~·u . Sam-: 'k.a,a ...',.' '--1 aftl,~; "' I.. ,- _cn--.,I 1~11IJI,1O d·'a.:'·'~'~'.•_,...'-·t,- ::y.,,;Oii"lg,~,.':~nr'y-~'~'!I'I -"" [C'''''"''m' '!'tu-..JI,:r='~a'b·UI·' 0~~- ~aa'k-:'o' 1_ ~- '-__)_,~_~ ,;'~~,I~t:J: J~[J:U';", 1:11, oloh'· ,~~c~'_: -r' IE!Am"·u·-'t- V;~n!i.1' ~M.ili.tJ~I' _[~~-'sar~, ~ - -t··- ,IL}', U1~_I ,~'~o·'·I-.;L _aky-'iL--, "",aI:, -, dj"l.i!< .~! rD'ki~-~"'~.--'- .>'~t- I""L."'II[I !I!'l~-nt·-,-, d·'-'~'.a""· '1"luI"I·',III-II IDob" "13;b-l-n-'~~' n-ogma' '-. -'-. ,-.L I~.:". >. at- I. ,JLII.I-- L""kioU' ~I :IJ.I.II ~Ulli} WI-::' :'[.';,'.:1_, I ~;-:--·--.-:o-'~'Se'~:1.-,:~':..... -.-.-,,-;C ~,--'"I" --:-ai~:ka.n 181""'1 ~uU\.. ~" I iUlt:\~iUAma!....-~- -"d~'efa,~'I;l,~-;:- ... -.-,-.- '~I;-;-":~'j ,menQlI~!;,,;JI~>, ~mu .. '"-=-, ~,-;- UUI,I..~np"an.':alR , 10' D:~'
~Il;, ~
-

:;'!iHiilifti ,U:IIIUJ,,1,
I'.

,.._.. ,

dan
_le'
-

~i,

~'I ,

I.:

'.

!-

di: -,'" ~ meDJil--'-'~'; raja.
-~-,~ .~.

OJ. 51,['u1.. ".)ar[{l
I -'~ L:iI[
II' 'IIhli!~'~~,:
-

_.Ji!

M-···· -', "

. hi

., ,:_ ..
-

I

S'

~ili!!'I' mel--tull~Ja.iUill,-~- D~ . ...JI,:=:,_:'.-"',_.i"'"i" U -', ........ ,n~;g~_
,C", -~
-

..,

-

-

-

-

_g

I

-

~JldiL
-

-

_-i-I-:-,
-

_1-:
-

-

-

-

-

-

-

_

._

,.

,

UJ111

I

.-

,

~

•.

_"

M

'-I, ._ ''- _ '.I-,"·,-~I_: _ Ii!

'

1

11i!.'!:~lfiI[O'\l'jI;t-1 00'-1- -

-

-.

-

11l/~_I:
':-M" ",

,

'

-

-

"_I! -

]

-

1.::.

1

,I

'~-~.-'J ., \""- ..', ... L.. " lDalJlWiI, ~'i'"I~'tl ,.l-,~~ 1.ftI.alI1_
,e'
IJ;Il _

b-.kU~ I:el'sE!bu,t _J
k • ',taIL
... _ ___:__co, -' ". _' .~'

01-tan
- - - ".

14-' ' .-, :SI'1iImJ'"' I 'll
.. J' g.

'~.I~~'~
[J

-

-

-

-

-

[II,

-

..

.!

'_Ii

1,]11

-

,

-

Utl~"'.\
'-I~--;-:-

,':

I;I~'

;

-.. ;~, ';/~'_" ,
.;.-

..

IDf!llllll

[m:

~i'rC!!db-,.,.UI'tl ' d~'J!U,Ufi __ ~ ',l\iIJ.1;:,_. _~ ''. _~ _ . I".~~,:j'I"'I;';an~[-~ -' 11-*";:"I"~na-'ber'I~<.
1 /.' -::;:

. .-, .

'-1-Thahi--"--'-:~I-'-rr' I' -I -'.,
1 • ," .

I"

kJ,..

'0
• ~_;_

)ahi''-1111:~
. _. 1 •

,ii
,',

d-'I~I§-" ,--:
~,I..
'___c,

~ntim~ ····10'.':' ~--'-'lJ,
IanI 1

i';

'k' .·:~'n·1 aiBOl,'D,-fiP
fK.
1 ~~ •••• '••

!JI,

'pe~';1;:;-,I:,Cd-gki .'. d.i:',-' . ':-!, .:: ' : " _" '_ .. "'." I ._ . .--,:_,

'iDQoi:!h!!'l')"' I.~[~-

'il:'li':li 'til'UkI;;'. J 1U.11llI __
Iasa-'.::--

'.:.

·I~·.: . _ ... _ .

Pa'Mi dikubur ,d':!''--,_ '_J- bukit vanb' beman,.· .1. atas :1''.----, a _'-b I--,L...,'I,....'~ asiI.... '1_,. _I p-" ,• iUJiiBi, DTI1U.tiiuya nama 'b'..,.,;,1",_': - ':~aS8L, 1- ,U&it
'_ .

I_

4:

,4.~.[D' '.__ :g.l!I!J! '''-'0' .~, :~',.__ I. .' --,'

.1

<; .:--_ '.'

'

.

c

---

-~ _:__:___~:__,._:

J'....

I,

I

Copy rig hted m ateri al

13,5

,

. ~SJumll,JrllaL"yan,g men,ganu,~ t-'-I' _,I\-Wt',pt_-_a,...... "1~ _ .'L" ad '. uu,IUD, ,~~, L·· !i"'liOIC; N'·· __B,g;ara 'J ,11_ , '0 .. u, ~DJ.I-I, .~_ -,-reUiU_'_ --. :M·-···' 1-,,",'-'; -:--. ~tad A,,_J:,_ ,an ,rer,Jj" 1_,,,~IU:, m:- -~-:-d-··:i!!: pe"- -,~,"'ta--- ID~ ".1,111,._nuna'· _I ,nD,llUil,', da -~'0,"-:-- <'iak~' dID 'y 'f'~ v' ..... V::3m,·· ·, .. ....: ~ ~,i"~ (1:,U··.IL!'_..I: ..... Te""'l"li"rliij;~n'a 'y~no~, ~'~Ilin-""-P.' L-~i"'''" _, ..,L,__ , '1.... UBI UdJ.-,I,,i,I--.u.I~I,if..,' ,:,/'..... ~ - . -I;(;j ue.l,ul,~JW"'I, J\eul---:'~i''-., , .- UJl -'to!iI"lu-" ,- -. ';;,'-01mmn m;QlI"IIfIB;:'die _'."51 ul: tan.;,1'':: '~-..'-. ..-. P·:"·I. d'.:__'-...!_, ,-Wi·ak':.-- .- ' ')l . I - 'VlfIng.· -'-; ',:_J'..iP\Of::I' die 'I J!e: "1.... c8':: -- ,. . _·O~,I~.:__:_':-~'~;_:__;_" "_;_--" 111~'~~ .. m _ tan di Pasa'i,ada Iah BahauI,dld'in Al~,KaD1it,cum, sultan "an"~'lceti~a J": UI D di - fig" .. .p,,-,-, , ... AI'-' '.- WI.;.,-. ,..-.,';;; al .' .: _' ';" ' '1- S'-"al"-Ilan'" Baha::' '.- D: d'-Idin-~~' ber:Im-' 'Dl=-I .. - .. .. :-',
1 ••• -.' .'. " -, -.: •

·.c·

'.'

-',-'.

.-'"'II' ....

I-~

1B

i

I

_.'

':-'_~""

I,

','liS[IIlli!':

I,

_....11:il11hQitrl"iV:~

'!J --..

'! -,

.

''!!'.-

I~

f1 ' ... ' . ':......:____.:_"':"~ __

.

"

'~'_:_

...

'

I~

'!!iiIi!aL
. .:...~ ..

ii'

__ .

'_

._.

~•

[':!:II,

,._:_1_::_

..

_i_ .. _:, '~.

~I

"~.lI!P'J.~_":':"

I

",liii'

1

~

.1

c;-

ft'

I

~

,~'

~

:_~.~I

'-~'Fa-'
•.

I :..___:

1~I~g''ii
~,

'!i'

'"

KamiI····,'~"

, ...

1

"

__

,.'

_'

__

.

II
.

'

oi!!!l

: :,' "1
~ __ .

_'_,

",:',·'1
.. _.....:.__:

l

_.

-,,"

'_.'~

'1-'

I,~ 'I~I~ . '1'"
·' ..•.
_f _-,',

.

-

l",

,"

";'~

....

!!i'-.

I

I

,_

'811

~'='"

~

nyingku'kan sultan Ihra'hilm,Jam", 'CUC:lI sultan OJ.. ID, J.ani~ , ...• .,"I:~'-II" , ·.·.I telab ''',nadi 'lVIi'raln,. semi emnall' 'UDtuIc ~~ _':'_~_-_',~lJ 'L..."".,LI_",,_, ne·.arml 'Da.sai Oo1 Dil!'np'!!!!i;IJ._, 1'''':1..41 'I'iIil'II,'a,il!~L di'~ :~'tiDlb'-"'Iinl. IEJ;U:IIliJIlI-'-'-'r'~ ~t:~_:' __ Der'-· -'5I_g-' JfI~,-Ul:I:II',~ ~I,,_=~_J: :1_1:~g U,~Uil! WIIJ,U ,.,[·"111_,: 0''I;Pit J' '.0:0' OftlO'ao ...Ii!'_,,__ 1.1dII,_ iT' vm.' leh I','oa PODinoan (I OY.' VaN-:-U lb' '_-_) . lun~ti - ,. 'I. "'~_'_'.Il." '. . . b d_~4ct .3
_ .~.II, .. _..

:_I.

~.

··-·'·.r·~::~]~'-·-]a~·-~IItIi!IT-II!IiII!I!i]-~" IC'
~;Itr'

-_" __ .

_1

...

i!M!I!iF_A l-;j ...

..··..

'].. _'

I__

I-LI_IJ:-_:~~

.•

ill

I' I

••

'".

_'

,.

,

,~'_,

'

:'

1

ID'{~

f_

-

.

~iL.

I' _'-

1

••

-

••

'

I

:'

1

'I

I

'_

-.~

-

,I

. -- (.).

I

1

,

d

-. -'

-

I

.•

'-

I.!'

. .'

- ha - -'-·:·-)~:iC!!all:,_. mem __ ,,'._ _ - _., tak: - .. Jr-i,-,;~,.__a';'p-;:au:' I'1.'ltan' ,~". "~iI D ~'HIL 'I:~.I bero.:,:nl>_1,- 1Il:.a.L. _ d'- . __ ~ -_••
'I'
i'
lii;lJ.! .. _ .1 1 ti
l'

Id~-'~n1impm~:"-' ,I'""" 'S-)IJ~'::~"J.r..I:'~:m'--'-'il dan 0; -ab:-· '-,I'AIN.'I, ,'. clLr'~"',','" '_, ~\" :CIII '. ,"
I, .

Oo,·,,···I-In-nOao·;··" CjJ"--~,!lal"- .

a'~'~':'";"l!l:IiIlh-:' ,~H 1¥1l,W":_·,

_1eh'-- - - .' "~-I-'~- ·Ii·---,- !i'-_ BRlm'_Q;' da.ft, d" ".ra..:t~.d':'"'lI!~-I··' ,[bat udD,UlI,'U" B~':IIf.-.,L'I/~-I-· dj' -'~, _'_ ill, pmplfUUl ~ .. -"', '1. '}-'ILI:'I ..·· .• .. umt:'IAl1!g " ,ii,......L,~., " ~•. ,Ili1&::.' ua:YOI .. IUD a 'aLI
-da' - ..31':---liii".,. __ ,_I:",,,,Ldi-~ IWW, -'. '. -pnan~lUI__~-__ , arma'" _:,_:__:_,':_~I_~ __:.: WUlDUuJIiIA·-·_'. 'L----ah~'~ ",I rl .'. . nI, _, ~ ~,-_.,~J __ I,' Ulllilil5' _,' .1 .. , .. _ ...•. __ - ,.,,~I_:_'_',I~/ CI

')a, ",lu't~~1 _ 1 _ 1=.P.l'

p'
__
.
W,

It!~:~a--I MIi,lItD' Y';' n.' ',,'
,'!!:IIt
Ii!

1:'~G\!i5ri1i ~

dise'

.'~ .

* -"_,-mng,
. __

.

-'ICI',~' _
,.1

.

..

'-,

_ 11,11,.
,"_'

,_"

'.

_

"

11 _

_:_

"

_I

f

,

I~f

,,--,'!'

I. ".

'k,.,.... ~,L ,lYI&'l£"_--'

:Pl;.:111I riM

..'; ~D_.Pada,-'~JL,un '1285 be!laikbirlah '_ :
UII,I___ _ _ _ _, ,_'_ , ,_,

~'.l\!I;

'I,

1

.-.,!II

',""

,.:- __ ':,",'

I

_

"~!~

~

-,

~':;-! ,,,,,,,,, ..I!'~'~I 5'1U!~~

'~:""":~: ,riUHII,

1.36

Copy rig hted m ateda!

IN' :Q\dA.~ 'iIi..... 1 .' ..... _;I~iU,mlu

a,m 'Q~,_UiIJlUiII, . A~
'1'I'il1ll.I ,

- .. .'L

,I;'"

.1usan,m:ra! ',,.... 'I'm

y,q

-::;'-I-,~a;liir-::---::-I YBD:g '[L~~ an, 1I;,Jt:J:t ~',~ "',1114",.,1, .. ~.~~'. ~.:.. '''.. ,'".' "~"'''::,.-,'.,_ ·.. L 'S'··-·'iI!:,, ..~;'f,~,- ul~ojjiIIIj;, ' ... -' J"RU S- U·..... ,),'di-:-!~ 'L-,W' ...,-]t.-- p,l)Dpman.' JtYUlJl~tul"--, :,U," ,AlIas '-,sll, w.lli,'.-". 1,,,,,,,1 ~W,~""",~'-'ih,"
:.'" .~ ,..... -,. '~:--, -.' :

r:....;~!~,~ .... l~rWDIIlII, I,'S" <f :~. ;i>1!1_'~ 81,L

_yt

'T'

1

-',Eml ··._JUUII\@S, <W' ' ,_: ... _ '''''.... '"'-:--::-bu:, <11~'iL 'I-""w. Ii::anaJ1 uutJ,-g '~I'"'
,I,

.",;

,-,~.

I

_

1-,,'_

~~,I_>;!

:i~"",-, ~i'~bal' ....,~, .~~a:_ .1,II1iN,1 '1';oi'"'if¥'iiI~'U'~;I_:.l'L, ..... :L]L. Sul'- "I.Jj:..,..I!~",,,,~'I'1~"",..1'_'L.! W_-_·.~~UWiIJ,~1,Q:'.'I"",:'h-,·· S~·.'~ ,m.-I,~- men':-"-,c--1":~I~";i ... 1tIU.,I.1Y~-WJI~a'l ,sultan, near.m 'Samuldera,/'Pasai atas nama Sy-,w Makah.., ,:.'. 10 ran • .. - .- - .,0 - ,. .. ,-" .... -':' .., , .... " -" -'.:. - ---- -men'; "'- ..., d,--'a:w '~<-'~"J-','Ld,C"!l!ild'I'_ es:tr ,se!,ak J!..a..L'UDI-.·-,,_ 1258 akihal'leIt.. , _ j '_> !LillI: -·,-_11'" .!fill:: . '''nn,B ,I':,.... dj'" " M' nilr~ J:.' L_ ......... _ ,rl_nsan, ._ Kotara, ,&,.~I.OJ.jaIj_!, 'L._. 'h"pi'mpmaR,~_:~on~" '0.enDlAillcl!ll wwa,~, '.,A'--'r--'~ IrO~IIU'" ·o····,','I~•.JL ~-t~i~I-':'h:-' '1',__ • """,':'11', . - .... ; .. ~.:-- idi '. sin itan"'I-;' r~~'~~ m": D''_'('J'~"~ ""I' '~' '~1ra ,1'V~dll !i2H_',11lft!iI1I, ~1'~'" '.'_, ,GdJ.ltd.U, ,meDJ8 Q_'-'ili"II,,..II-'I·~''Dlsa{''V,~ftIBL_--'11;:'-- -. --... _,I,-L-b ,.l'!..ll.....,.... ... ,·... ''''''' anatas . UiIIIJldw\B!J;.-aL' ,J.=,' ~'.~I, i'''I,t)' ILJe.lHWUaD :ma,UZlW, <:-".---a' .e'I'"' WUi1liiuJIJ:U~1 '~!~ !lJ, " pm ':-;'~Ban"perlamtlJ, IdiDasti Mamald, mLmeri'u,kan or-ang aSU, -U iIld ·,·, S'.'¥··-':~"~I'lik_ karen B--J, ali' _-·- c :~,--.,.,-,': , at , -:p-r::rma--':"'" ' jI':....'J1am madzl.. b-'.",.~-,~~:''.' r··i.' 1 b dan hem 'i', r' ...... J'Vli'n"d~-~,,-~~·~··t: :--::-"·kh'···'·" -1'>Smallj' M-··,:·-·'ar,CU,1 'SO-,",':- ,n ,u,I\.W,1l --.. I'b.:~"'_:',-"' 'L ,,,,",,-, p' '.:-a,pa I·S-'•' '. :-./ --.,", ·)"'1 I·· _··, _""":It.. "f .~,'I:---1ii!:!"fI'"'If, ".,.'L, • .... ,u,1~U~U,g aJ.l['m'~I~' ",. m,11 Y,!3;.'ng- masih <'~I .. m'-:II.n"-c!'!!iiJ;;~ l'_'JI"",", 'd--I"" :p' 'an--~~: ' im-.. - 'ur-I--I ~I.,ID 'dICW 1Ii.dI.. ,tj-' 'Sumab-a iCBti,o.lI' 'breDa ldinasti Miumduk 'men*"~lmp-'kan'babwa '•• :L, '5'-:::11"" _.1__ ·-· - - . -.-. . . - .. 'b---n~l- .. ~-l~L-., d···· - . m,ua ,':an I~' I, A,- d tY:'uu',W,I, ",-uU ~,I ,saD'UiP'il1."p.·. meng··':.a'm·.: '.alBII aG'arnu au'~~' ',_' , ,. - - .. n·- ,,-:~', ,A. ,..... 'b--- 'uJI~:'Pa'!. vanv _- :., .-,: .-, - -- D,a,an pH'" IrB g". rang' '.' Jren.iill~- n:;m-8' - d-an 'G'- -' . ~. . t- ,J'~I~'D - bentg'-"-,--,'.-:',ama . "d~I!!Ii1 sl '~'DI':.iIJ.U:,.J.I, I-J ,"", - ~.HlUjlil7""'~ C!iU- l'I'~~'n: uJlA,O· - " liJilI~. '. berk ~'~'£!a·'· di "~~'!:r~'n"S-~IVipl~]L ~_,'I ...." I g,'I.,:;·.... C:~ Ieh ~, .. ", ,W,iI.. 'Samudera ,PasaL, om~R Syi~:ah'banyak yang: mmye':benmg" :menjBdi -~,:-.,1:'IiD-l :afit'>'"' muse· _.. ,.aliii~':-·' S.. ,1,1, · cta; .--- -tiD"~~-;>- un ..'.',1 ,g.:- ,ru~i 'Iml- ~.:, ii, '_lS, ~T' .., ,:UCUII;Oan, '-tUllr__ ~ I! r'~ D .
,'II,' ... '_1 _I _-"_ ,,",,!CIUJI

y.

_'-__I_::_-:_:J,

:_.

_ _..~

..:.....__..

____:_:, I,:

/UJ!,.lI.

,:::_-

'A,

I-__.,

M:--····,-l.'c:,.'i!i· _, '~I
I""

.. '~ ..

-_::-'~'I

'.. - ,

, c,_I,

"',.-

._:':

".'

1 ••••

''0'

I,

',I

~'iI1i1i~1

I~. --"

I.

L

. S··,·-··I::

I.~;o-

_[

o

(~

_;-:1

81

'

".

,_J

,",

~

!

~II·

_"_ : J ; '1::-~I,"... ..
'.

I

. ~_

m.l

_l~:,

1,_." ---'
I.

IU!I.U;

.'

,I<

.1 ! I I "!I!I

1''''''.,'','·:·:·.,.

I·._

.--:~ :'_ '__

'_I_ .."

,,:c, .. ,--_. _:~ _ 1_J.

. r-_ ',.. ~

-

.

.

':t'n. Aft 'tl 'Ii 'PI: 11

H~,J:,l'"U.ld'4\.

e,

l

J

1-".

.

-'1-

'!:ii

'S,I;!'3:ftll.gu-'-1

'ill'nO-'L.

.... Il'nI; '....
-, _ I.

.

_

_

_

I..

.' . ,

._

II

!_'.:'

""AlI,11 _ '

,'.

I..

.

J _"

__

-

'-

'-

_

_'"

I'. .'

_

I '..

..•

.'

'.

.- . - -

-

I I: .

- 'j -

I...•. -

.-,··_.-1_.:-:L..::._:_,·",.,.:_::_,[l-·Or-I.':·,O.'

,'.:',

I,

._.:

',"".:.

,'1_"1,1.-':",,

1-.:."

~1JI':m-'_'-I,_,:.·,_,:·_'~-,-,-q,_.I-,·,_"

_;0;

.

r

l

_

1

I.

__

'

-

-

r.,

_1

I

_"'_-

1

,[~:.,.t__ -

-_._

_

'

I." "

'_~'~'~

~

_'

..

"

-

-

- .. - -- -

-,

-. ----.
'-"',

petta. -,,'

j-'

I

I;'_I. .-, __).,

_,

-.-.

-

.-

'.-:'.~'

11.:--:)

.

,

.. ..:.-_

:':'~'

',"

.~_

J..:.

,'

I

II

'. __

I

I __

'

'

__

'.

",:':

,._

•••••

~i'!.l

.'

I.~ ..

'r'.-

-

_"'..

_I,

'1~~_.'U:.

j

~I

IIi.4

I,"

M~······-

.1'1

,__:.'MiM,""

!

_'

..

I.'.

I ,I,

I

'1'1

'.L',.,:c~

-U·11~'n··,··. 1i':J'~II,=t_I""~' ~~ t,..... ,_ . zan "F':~:~I!~~I::,,', ._ S--.. '1,.. , J:¥.iQI.U.&W, :~_~IQh-:1,jfi.iI, .. ,_n d;on~I.· pu-l:'H L"C.lI,li:!L!fi. G~--a~g". UJI oJ-IIlIaD""Ala'",'. '~:-_.-'-II,'-Ii, -M' '-:uh mD1: 1;-;; d' b-'" AbdUl' '. ' - ka dj'"::,.! __ '",i.:ilI·'fli:'M'iIIi~~~~,!i£!!l. -[ 1, ,- "if!I;' _. _~ILJIA1IUI,U.igJI~ ....~I',::;_ -';:;_L ...I,_, i Van.' 'II'''''It.-'.:1"'- ....:I ..........::: ,~~. ~ ,~Ilgaa·1·, 'WClIOIUJj,Y,\8 neeara Samuoera, '.0Il" .....•...'"...:J!......__"._: ,i~I!CHJI"~ I. _:. .m . J "_:_:--iO "~m". UW~I '--''::_ ,1..'.' '''',D' lI'-"",_""","", II-II~_,,,,,_ 'D "'I_lL., ~ .. - .; -y,_'L 'm-ngalami-' .. o Ic.._ - - nndnr --'!ij,'!I"Ii1 c'_,-,U' d' '~ ~~'ll,.U)~,_ll ,I"~,1i1A IU:IIl.'I,,'·~ ,~, g,Ii'·"~I.· .. ,.' AemJ~,I" __.,J I ~,~ : I~IL ,I,:. pasaj 'meD~;adibands ar u. m'm'· '_ I ,,p:_an.I~~ ROt'· , - 1~~lu,ma,,"-il,ba'~'~',-~,-,--,-,-"i-a. d'~'-" -'tal .J "~,I;', __ I Dr 'S' natra ".'_',Q'1:aD, ,J D'Ill: ,d'~lDnI~Oi,]R 'PU- I~' ~,U.1. -- -_ 'I~ - -,--10" ,~i" ~'1iII~I~' -~.: _UI.I..I, D~:'Q';;: ~'''"'-t.'''~:~:~:1n:I!j''V!li r'.... "'''' _' .... "-,0 ,0""I.,
;-wm:, ,-:;"
_~II!,_ .. ~I',

~..

_

",iI

-_-::Qj ...• ,:Mi' -

-sm,-'"

'ii'

'1;-1

ddlin'

.

.J

..

"._

I!

1_... -

K

1 Amin-' '" :!I!I;,-~,-,-~-,-::-I-;-i'iI:lf'-: £Ill

-

II

_

I

!;u.1u

". -:-,~, - ..... ,':C":' ..- .. .. _. _

il

_

;il

=-

"I

',!iIi

'-

"_'.

,',1..

-'.."

,I,

','."_

. ,.'.,: ,-_,

' I, .

.1."

."

....

I

I, ~

A

-''0<

._}~~,l!&

.;-,

,-

..

,I

I,

,'."

I

J,'

i_':

,- 1

'~IW!l~1

,

!I,!g,,!I,

,_,III.J~:'UUU,I!t:Jl'g,. ~

1i

_r-

~'{'i'I~

-,

~iU

1UIJj,1,

~1~.'i!J1o;l~,'tI~I'I'Mri.'~I""':Ld·': '-, -,'~Wl!,g_· -,,~_'._Lll!r-_ICIIIl.·· .-. "':~,'-- .....•. , . uao~,pu!u.a
_i_.I -__

h>;· '~~"",~,:,",,-

I

:I, am~' '1'la1Ud ., L,;.. ,-;:,III ,'Uli1<--, -~'U, -' It;~W ~E1-1 ~7-"=' d an-'A-· "bd~' ilL S:-::' '1i-'tian 'lI..',_'II:::;.L...., ..'1 ~, •.•• •••:L W,-I -:-'t....Ii -", 'kUbDn . 1~' dan- '~'.~, r"~ ........... Ileh-M-'uha d' "Du'D 0<.•-;- 'I :-"~'a"" uI Uri, 01i'iIi y' ";:::11 '-~'.,. 1 ..-: 'i:':~ d' U' 'ub ';-liJIDlma"",", _'U'-', _UIIiOi'"''':~' -., ".
_ ~. • . .• •• _ 1. • _.1 . 1 • 1 . ,.• _ •. , . l ._ •. 1

ut:I'l.ld.Um,,_, --·I,UlUW.UI, ___.
I
" • ,., •.

'M' 'O':ILI~~~:-d

- '"

'.,

_

- '!I!"~!",,= __-_: __ _I_.___,_,

IdiJ:aD'~hahbnIdeooan]:~;uJ'ulmnSId fan: MaljJcu 'TImhi'r Pn'tranva 'u;an'p' I.~_II __ nl ~"..I"'1I.~ R'iII&"ftUie-'.L.-- -.2'1"11Ii(f' '1",,-. _,1:--L'liIi'.'i'Ii '-...._:~7;'i· 1",A... ~,~ :Q:U;;oil!l":J'~ lU: «ul,__:1( 'S~"-,L ~_L '--'i"",,'l'lUl ~",;",dlA, 'UU.lh':":~,''', '12> 5-....I-,~:f1";~~'~l!2n " ..... mu-,diau m·:-e'· I!W__'£m:~. &\:;la __IU1.III~llll ,Am',···· 'I. P ....r:um' ol·r'o, rl_ 'D.·,iftm·'_--I,:I~r:~i ;I~L .., Di1 .. -"' ~lIUL"_lUCII~. aImuJ S~'"I'ifa:h ,~11!g ''::_~:_ di.~-~I'~I""'" -, .-:uJ-', l'llik-t'l "_.: ,_ ~~. ,:__: __ _:_,_.:, I' YI UJ!11,1..tiI.5' ~ermW__lilill~, s~ UJ _ [r'~'IIf '-'h-' --·--da~;'----t···-. -. - ,.. '",.:' ,,~, -- ~. -'Iii" ,~ '!!!'ak-'" -""-iI!YID:I!!'I!n, ·tahan-,·-.', - .. ' Sal,.' mi'. am,: ". 'pa' ~ . !!!!Iinligm,~., bam-' - ." di""~Am"'" '· 'S'-'-'uJ"-IlDlI,II., .,,<, , , ',---;- _,"'Thahir'" tab1,'_1ll aL -1~ ~.-r~~I,- , "-:--_'1_-:'m"': I'~~,fti!':--I-" ~ A- bd- II'-lit ",aL10S' ~-" · I: HI' ',,"-'Mansm'.' '----1- ...• 3····2>6·····' ,1_:..' I_~.U',_:_ !'!'_laD 'di:"~'- ,- 'bm-' "d' ·'I h' su)--I' ., -d',SI!Dl:pBJ UI1 '1·':-""'_1'.1 __ ,gao. o,_,e''__I__', ,_" tan· . Ahm"":' _,I_ilL_,'
._ 1.• _." 1 _-_ • __ 1._'. '.[" ..•.. ',' ',' '_-_, __ "", .• ', _.

1_._

_

_

~;I;_~'·:"~.i
__ ',_

'~i -, iiiJI,:_:

·P.

_

__!_ c.

mm':~ I~

.U·

.. ~, ,,,_,,:_:,:__... _:_' - __ _

-i_

-

.. ,__,

,.[,J.I

1

.•.

I.,

I';I!'I,J'~~

rP

L,.;.

I~,~

,""~_:

'~~I~"~I~

I.

_

I

,I

__

'

I

,"In

1

-:_:I_I

i.

-

,....-l~~_

l:':lsema&a
':' ,', II

-

. ~,--

: :; ~,..- ................
-

I,taj,il,(

-~'li'!ilil

Ma·

•. _1,__c

:',,';' ___

'-I

~~:.____:o__;

D

~.'

'1.~I;,

_: ._' -..... _ .. 1[~II.:.
..

'II'

r.,

-.

_ '._ ......

I

''.• II

._'

'

. 'Il

1

·Bamm"'··'
.

I

1.....

,-'

.,

1_1

1'"_ ' ..

""

II

ru.J.lltl,

[

> - _:_
.

". pe' ~.',

I:'
I

..

·.a.ar~Il~:I!I_._

j;-'

._

.

1'.'1" . '.. ' .'

•...

J-'

1-'

"-,,,-'

'-'I,.
_ •

'Ma' ,-,

DkuI"i'

Ii'

_.

_

.

_

_

_

_

..

.

l

.

J.

-

_.

_

- _.

-,

-"

I

"

I

c&1.,~,J&a
, ,'.

'i'

Ill_

,

.

[

-----!!'
,,'

','

._

,.',

tah' __ .. ·,,···

1_'-''''

"

--.

'i:

.'

,-

"

_..

••

,',

.-,.

_

",

!,,'

.. '

I.'

L ~.

..'.

tikan'!'

.'

-_'__:~,I~,
\"~,

I

'

.' .-.'

'.-

.-

I'

_,'

I '. . ~ '-

.1:.."_'

.'.___'::_,

.

,- -'

I

_

'.

',-

I

'1- .,11", ,:_:r;','
Copy rig hted m ateri al

B'~_iL,_~:~t: .-.alUW,1 :S~::y: _
,

1-

&A[~I~::~u1-; _' ,IYIiI~~__ I' &J.Ulll~
__ .~. ~

~I'''':~':'r, Pa da -" 'UJ
-

II

_ ._~.__

~~~~~I

tlJlL~l

pe'-!:'~,m;i~r:-~;1'f',hlh'~I~ln~:'~'k""~D-:: . . ~. UIIJ!LCI_, UL ' M-I-a,'· __ .iR_U_ .. _
_

I:
J

-,~'- :~1f..- neg-~araSamud@~,a 'p. Pasai .. ~fI,.
I .
r. __ , __ ._ ,._"

. .. .

'.,s.:'--n ,1¥:ItU1.:'u'
'........ 'Ll '-'1-1-

'0:..... ::_ :1'0- J~WI

' W!jU.un,~,~,?'c~ .~ , ~I
I

'--1-

1i)02:'-,
I

"p:: [ll~_a'-I~~' -,-,--:-, --.-'-';----; -'~ '.~,£,....'L, ...._ ,-""",,~,~,-, Ahm'-:.:,--,1--':-"d-~:- ,maIDpemenn,mJ~t ,lullu.llJi,I,-_ ' '1'ii
,_ . _ _ -, _ _ -,

,- - '" I~J:'I'un':~g':__,_an li'g:~af:'3'nlqJ!~~ pm,>-:-: dl-'-II'a:'m- 'fJP'';i\3I~'!3;n aanva d" la,wdi ,~:~u_,I,&-:_,-, . Jr~.I,~~\i):~ ,ru~.~,-, 0''''0w-~ r-"",~iaFJ.Ui,I-a.r:.".JII(i,~--J'~'-:';.I' 'TT-i"",o' 'k" k-"'.~ Persia 'nal 0-'-' a'
.~l_~._~ _ ~ __ • , __ ._ .. _. _' '_.~ _c,.

'me:~ nd~p'I~lt
I~,~~_g

.MI _

_' ._' _ .__ '_~. _".' _' " .._ ". .
r·.·· .....
1

~.._,"

1_
• :

.

'.'

I, -,

'cB

-

I,_.'< : ,~,'Ltan,--:~,yWl
~I ,
_ _ _ -

-~I-

·dc, 'D_'L.''''-"I

-- ·S'-'-I.- ' .....

,L

,,~~g,I~)

, '':_ __ ',

Th J~,L!~~ ~'~I~rD- ,d::~I~r'.a", P:'3'-liI:'!.1\3 1 dik"'-un,-I": ".JI'u-Jnl-:~· Ibn B-,~~h~tta'h 'In:'" [D , .,8"" ._:IU.I1." ,~lrt .~ I. .g.'LUI.. -,I [' ',1"llon-=U'" daI' Iilalanm'lI'---_'. . va, 'k T'·' '[bL ·e ..',-, - k ,:1("'-",';, II ,DDI':I,UJ,I!I}B;a-,-JD AI'rib'"' 'J ' .. D--h'illl;"_ L ,...1"~:1 -;ud···. [c.... [£!'!:3i;I'!O berlan O"A'iI':iII'itl,O' oad~ ' ..... "-, :r:I.A 'd" ~Im'" . !Lan, ,,--~I·_lUM_III: -.... :,1 Ui;iUI"uBU-I'W, [~JlIl_'~I~ ~[g, I-:--~~ wPIS__!HUI~O""'~,I"D ,r~.I-Q ILaI,I_:_,__: '~~'~:arn~;'ni'ili'~'V!l!lli, I~Q I !nnl~iL"'n:k,"-- :d:' ,~,,, paida,' tahun - U1IiL: '1", [~Alt:.,[ dl: ':. 'm-- ......... 'I""Ie-.!..[ ,r---~.I:cu\tig,gu,~I-1I.lI: L .-,= '';!3ii'I'~nl!:l;ftj:n-;val ,,oJ, ,puJlano,...I:-r-= ,~"OltI,_, "---".1. - nad 'U,-'~:,-~ I.Sy-~;,al.ll -'lit + o[ u'u-I "iOI-,-nIiiRjL-,nk'~ ·S:--":'iI!'),mJ, ill Ahm .t..u, DAl,IU1!I,:a, ,-'1.,.:.... Iiku.'1 ~_I'L:_, 'ftlIii1~rnlii¥iL,!!Iit-'- " ,~, .... - ,.&.;..-'!Lun" ','ll.."d'g .•·· 't;'-···;,:t.. ...."D':!~i'ii,'nPn,Blaanjfinua-"':--'1 , ....--' I,I;UU,gr -pa' fU(I. : L',.___Jual, tilllIJ.__::_, ~,DaO~' t~'~~ "'~'''''i'' dinObatka' san :lul'-ILr.~,G,~_LL - A'-,';Lli/ ','~'[ ':;:-,; I_:ji!!i\'!li'" Sy--~-' 'aR P;~'da'- -~ dAlW~ .... ~,,;,ro-[ ZJI'iauJ'll .' c_:-__,1UIL.~ -, .,.'."'Lli r' _~III.aJ,1 ___:___:-...u.~ ':::'_,:~-I'-,I 'Iahan-:' " :'tan"d-' "91"--' '-ah,'-'" ',·-aknii ead-- ... iUIl 133~:-'~'g-::' y_) ,__ pa,_~a L.
II.At~!I,!:II,~:U:-·1 lYJ_au.& ...1.
; :I-;-"'~:"
",,,_
_ ~ _'.. I .1

I

1

,

.

~]. ._

-

,

.1

_

_,

I'

...

:

r

,~_i'

:-:": .

1

_

_

--

,

-".

''ala' -: .' --. t '. _ , ._ .. ,I,"

,;- '.'
..

_

'-

'A'W'HII perJ-:,'-' ' -'_ ',guJl,
1 I. I.,
. ..

;,

'.1

,

,\.

-

'j--~'--:::-

--.-:

.-1"'::..

..

....

I[

.

I,

I. ~

.

.

.!"!J

'1

"
.•

.•.... -'-.
_.

---'-Ii'liIft(c"-n"
"

h

"---

l.

~.

!

_

I

iiil:ii~

r---cQ

'1;-1

111

1

__I__. ••Il--:J';w!'...

"',

"U,I.,I'IJA'V,_~--:a&,:I,
,,,&,.1

___:, .~.:.:.

,',c,

I____:, )

.~_

I

~,'

1

.>

0:>

.J,I~U

I-,~,

_

<

u,u;g,,~,

_:

e- ,,-__:)~,7.

~'

':'.' _:'._:_J

":-__

-__:,
,--

, ~".

I,I__:,

I_

_Q

__:_

,,!!,

,_,

lu}~__::1

,gll.-~.g,". __

-" ,,!' 'it'!t'!Ii~"''ii''Iii,

I:

,,',

,_-___::___c,.__:

,Iif!!!;oJ"

[~,___:__I_::___.__I_

.

I"

'

1 [ Ahma~" , ',',

'1 -, " .. [', " " ::__:,:___:__,_II_-_-_,

1

BaId-" ,.-

,_:_~"

'_'II "I

[,io;,-,

~.

._''''

I-

'

"','."

-

,_

_',

- r : ,,'

,_-, I

.-----.'''!; "
c

.- :-

"

I tab- .. '

f

',-,-j

• I --

-

1 -,i____..',-"

-

.' . _

SaIDludera Pa_ disenm.- oJeh,', b!nmfa M'aia-p:ahit' di 'bawah!, 'pl.lm~ -,--" ,1._' ',,', ,bl ' .:. .1"-',,',"',,"',,_-- ';,.'" '"_-,,,----, -_' _:_,-~~_I,I_ [nina-In IDltih'-OI!:I-' '.'~~:!~O;_'~-' ,[~-., ·g~[u")~~~''--'':.'i-:ads ~, .... ha -"~_::-O~',-i'~i~,r~,,!IJ,:u ''1.....,;;0["",: r-'-d' 'I;Qij''II~ M-" -"')f~~~~~i'~':"_ g,~'"g-~, ~LIU,·_~: __ I-Ia,mi 'van,. ·~,ili,., .. :~ ~" .',-as'hbah-I '. ,-, - - ,- - -. 01-- A" -'-., -. ., linn ____ ,: " _ ---,--!i__:,~-\:_=j_,1 ,__:~__:_,,,,,,,_I,,, tfi~.'~~ lat'II'~' ~ . 1-__:,~_:--_i_l,I~:'ri'lg,__:_', po' -' Id,- su)-Itanl'. .:.:.::__:__Ll_,/"".:-__:__,~~_"_, . ldin'' '··Ig.··'/ ,U;~I,IUJJ:'ilIatilI,11 l~t"'-i."!U-;lI~'''"f'"''''''~1 .... ,=;I,F~i"':;:""" ,~~ ....... d"1d'~-:'\""'"fi ~Q_-J!Il.dI.'I..I.I.lIi, dft4llirgan'_!"_-"'" ,~ ':L_I. D 'Dalda "... ~ .And ,:_', r~ _ 'LH~nIUD 1-I.W- Ald-' ~I:u.'["'f 'ka".. .," 'Il~&l- r:alaJL,;,a:ra;meswa'ftl me..il:-.L ,r~ ,'<'wman ....._ _ ............ il1. ik-" a- [~!_:""" O'Aii'DIA ~,I ............... ,t:TlIi~...II~L"""b'--' Sy.~-.,_......,t::.I"I.i!!: V.....'0-- d i m-- -, I,I':-· _WII ,__ L· _M" 'm---"en-----,J~~di,-'- :!!, alaka uu;a,. ~QlDjll.4-:~,u;£tl.C"=_,talrJ._.-~, ," . 1'.... ,1..:JII·..... L , Sf'- b.... di'l! ...... ,.. " ....' m-I:r4aft'alRa'ma ,m!!!li"'1 maOZOil"......'::, ;'i.IJ!f·l 10'1--Ie1- Urwll1:... nRin'tai 'L..... DilI':a.'lt-- ~(--I , IV:. __ , timrll1l'Wj" 1
r __ ' ',"':':' ,_-_~,

-:.-1-

'--

',-,

',"--

g'iliy,'rM3iifinl'Pku-1

.. -.

~,'IiI

-·1

.

'It*~,

I,,~',~I_~';__:_~_L__:

'i!

hi-

Syah----

·1·

'-I

Ita-

...

- ..

,il

~,1Ii

.

r--~i~'i!~'!'!iII1 'P__:-~~~'ii"Ii'Ii\~iI\ii~I.-'!IIIi1 ail ,g, , , 'KlI,:KU,iLE'D ,""1!tU.U,,
t.

'ym"'-".'
'.'

,' ,
.....

I

._

.

]1·

.1 ..

1,

"1'

t.·

""!!I

]'.

._:::_ ....

',_

.,1

..

1 '] " '] J ..

';"L!iill

Ii,

,

..

,1]1'

,".

" .. _

11_

.1 .....•

"_.

1_

I ..

"]

.',

.. '...

I

il

:-I'

__

1--:-:

~I_,

;'3;,",

M-'"

r__ -~- __ -,;,~I
dan'

__ ~.;,

1

"t!~,~',Ii[

,Ii

r-~'_:I

~~

,_" .'

~,[~

~~'--

__ r_:____:__,_~_._'."

.. _.

~,'./

__..:.~_.~

.:...___ .. _'~_,

..'::. .. _:,_I_,·.J'

_ _:-~I_;

r~II~,-

.._--

-

-=-_,[_:--':"'::I

1.:_.:

..

'Mala-

,-, -r ··.i
• I

-

--.,

I':;
_.

;~I

..

II~'

'IiI __

, .. ~_Ijr

',g,~~,'llil '1':""

+

ti.:~~'d:-; J:9,~_ '~l~!3I~_ ' .. ak ada _ .. ll.UfI~_IF.~ Idra letaknya ZlImm1 sebrang di ,seid,tar negen 'BIang; Me'..,AdB~ - -- nama Samudera 'i,tuJah 'y~-~an-Idi;~,A"i;)k;.~~ 'nama Su_mamt sebagai ',0 ',,' pun-ft'Ii'iiil'!iji,'g-'- 'v'!liiIiina -~ih, 'S--Itt"-ma"'~' 'ieB"k"m' ,r1l,&Rll1i.. j 1~,--,".~~.JniUj..!tLOI' ,r~'ilJ~'_"MIIIoCU.,Il.l _"lab ~-_,_orang-or:an,g, ,OF _- _ ~'" ISebeJl1'm'RVan.marnv:-,,:"'::-.'lah~..'.;,[-,--.:_ ~-S\i1[._ .' 1,__.i.,_.J;J _ ,.,I~~".;Ja ,1ft .. .-., ~,:'pl'l-tu'-' ~~. _:: ~____:,~,_10_ __ .., .... '1,5'0 'Perm. Musafir<@"Bl'asafir Tion,.haa 'biasa met1veblltnva [Chi., ,r ·~ '-~~b! .. .'.' ',,_~'"_ '..., :" ..'._.: -1..._ [" lin --- PWilU,I¥IiID' "se~~u!, 'kj'-~_~w,l&lJl,wo',I,~WUidJj_- ~. _l!~_,::__!tJUl_:II·-Z'_!' I_";"'...... '1..... '... :....~i',' ..... ~; , ~ Ilh, I ............... . -~ ,.lI,_.....;! .... ,..'1,: L,, ,L"'il~ _, , 1U1Uu:,8IjF,ya, H ;'IJI, '.J-' la:m!li: -'I" 'D!!!1iH "~ 1 - . U-'l ,JI>.---jJ~ ~1.1gg,:l~[~~uJ, ....a_&a'itJ:liI 'IIYIlIan-VQL["I''_'''IVR S:;-~'tI[j_i.tI'PM.:L-L-..';!;>HII·'~ ,u,~ 1·!tiiU',g:"",~I__:_;.,t,~,,;,iUgU'~Jil~' ~-"'''''':f_~iI,ilf,,~ ,r~"__: '.6[:"'-_,11' y~...',m,I :I~ .... ~a··...:I': A·I'I_h ;ii!3l'l!_L A·'I,Ml., ;jIj;j~""va- [UL_:LN' ,'I ' ... . L.";,_~,, JUI, ,ft~~ c, !&unn,1. ~DUIuU;:I, ' : i,wf,l, ICU;-Wlllj". DilIB.,
III If.,
r" •. '

'Qasai; :I~51 ~''"' '·~D;-tal~:--·D'~I~'~'~; ':;;Ir'~1 ~~'L\~~~:n"g./sndahW'II ' E·~.',_-._ IlIID ~MJ ..... I£"~I :lill-llil ~1\iI1'11U.~.~~1 !i:I!_ ..

'Nama, iengb:p lmrajaan :Sam,u,d,era adalah :Samudera, Ata -=-'JI:~lg'ft '-.: -,,- --"D'- de- ,- "r~ ya""o-'g-- b......-,_~:,_,.~_"~n,, 'I ~/__ ,_~:,::;!_,_ '-.. . ..' ~,'~~_-' aB:-' d'-I ta'
:~~__I __ --;_",(-,-=--,'iI,,~-QJaI"
", -,' ,-',-.",' ,• ., ,--:-' ;j!; Sam.,---"

:~._.I_:

!,I_',I".,::-'-_[-'

>,'_1"1'_:

1_,·.1

~I'~--

'.--00-

1

-I'

leo-

.'-

_.

Uf.

g

IIYJ"Ul

I

1,1

-

,' __-',_' -

"

',_.

-_-

,

,,',

__

"

1",:.-'

-

~'I':

-

,,1_,

:,[,-_.-,

- ",

-'

[ __ :' ---,

'

--"':i_:,',

__ ':

fti!!lir:ft!!li'!!l:
.,lU.U!.I;lIU;

~,lllb

ld-

,-."

Q-b'1II""
~,_____:rMI"

-,

.. I',IU,I(I;

g'iJl"!3['li'"liiI(j'QA\nV\ab-It'II~",

I,

I

J

r.

t_~

.•

'__

~' ••

-]

••.•

;.

:[.

·I_.

_-.'._

I,J

'.1 '1~~1'

_

:.

'.

'_-,

..

..:

..

']'

.1

iJ

I:J'·'·'

:1_

i .•

l_,:-.!.I

.~

~

_. ~

1 __

-

.[_

,If_

- ,.. ...

L.

;i]!'Iii!i;L'';l'''''ifti

,~

i!!I

'Dalam ,Nlgl:"be',~dg•• 'a", 'nama

D

'il'

._ 'mll'tts, ita, be:lam dikenal~,

• ~.

'I

._ ~ __ .L!il~"

KM-"-' ,-, ,---:
I
L'

Zain'
-.'

I

.

. :-...:~_]

u·' in' ,~ d'd .',...
1...

-'."

/;

1jbriih' ~'~'_~'~II~.~·._"'-t 'h_~ ,- A'mhInl'~I~_}~"
.'.' I ... ,. ."',

f

i

.'.IIi

11A"-• 1 .'

I~

~.'I

13-,-S-'I '~:,-_ .• '_j

Copy rig hted m ateri a!

.menn.n1lI.ln.[LlIL-:io1Il." ""06J~,~~1;,
,I \ '~~ Iy'
I,,:

l~ft'lg--'<J,'-ang·· 'T,"~,c;r-~\-'I:-<'_loa,Islam , .. dari" 'y'unan Denean .1O, -~s._:~', ~_ .-.-.. ~ '0 '·k 'I'u ~~I;oJ ~n_"J. [.-'~'t-,,! 1~lftJ'1'I-:I:'''''' ik it~I'D· - ~fr··:.__ (IW<,",.~~Demi ",~t"'I!P,r an sem ... ,1_-",~'iI d keis '1'-'=~~ bahV7:1ftID' 'ba'mi atm- '- - ---- - di ~lbaDa:'i te~mnat-did'irikan masiid '--- - '-:J 1-",\,0' .....-tJr" - '---"6 lslam '_, r-'[-' 0-.' .- ··---',r ....... ....J .. se,mai dencran aJ~aran, :madzha,b :H,anafi,· khotbah, fardhu dan kifa, .... ~ , . """,LI·,,··JI,~'II_I,· ·......1..._ ,- d ,-" . L_'L ......... , ,. Ii L-·. d dala ...IlJ(JIW.s',. ,Y;u~, JJi~~a:n~aLaln, UaI ~a .If;ogl toa, ,ti'~ ak 'Al.am, 1.....1..._ - a·' ,Ar-'-; rab U . .Iu.n~,~,
Vl"IIiiI.iIi.III.;~-,r, - I,
:;: ,',

1_:

__

'-,,---'_c,

__ '_

'

-i;:,"

1-

-,I

UlI.!"

~.

_,

'",.

1

111:&1.118,1111,

'00-

I

,.

I

J

I

.•

!UJ_

I ••

,_.IJ1ILs.

l~~r

~1~

~

.-

~_

-I

- -'-

,.

'.' .'.

. ..

-Ai

Ifj
'_

_'
r

,"_

=-

',!II.

-~

J

r.

.. -:,.

'I

diserahiaru oerencan _aan da ·n- 'pe;:I'..... sanaan .. ~.. lr.... :,;'ioJul~'~,,'~pp ran h1!lin:~rnoan I~~g~'angc dan P -oti-tik di Asia Teneeara dibantu oleh ::. ·UllLlJl~a-'·"!.J ~: ~.'" 1 'bD,·_··.,l,. ".._ :B'--:--·[--·,·,-, .-,,~ 'M· ,_,aras I~samra d'-'~ ·C:--:' .;,,-.-. ,.,cm,g -T[-J... ,~eng~.~.- -k:.-·:-·,·;, 'L_,~ -.,.'--.- ·.'.1 .... :·" .-----:- '0:_,--.-, T"'" ,a··, .-'ng, -J1rnpa~,~ng, . 'k-':: . 'k 'ft'!j'oi1 ksa _:,kan'. a-:g;'il'liP~'!t'Ii\~.·:an· ..'; - g.~~' Iah di. ' ,--;:~~!<:' ;'Da':-' . te-: 1<':.- :1'ear·I-;:ii:il'l!' kan :,: salam.. oIeh 'Wmamana ChenIS·->,-,Ho Peneanekatan ,[ BonO"1ak :' ,__:_ i~1 'seb.,Q'\ai. , 'Ken'g-', ·0'-' . :'~"'1::JJ ,'_ -,_ 10., "~:_ ._:__
y:!!:I'o 1:1 I'\.,...I-U;:I:I, ',' , ~.. 'i' '_'R ··g-\_.',
·'1,· , ',_ ..

~'--g- 'H--1o',·
,'1,- ...-"

-,

~

".1-

:,":_1,'

,'..,

~",_/

~·l

,-_,,',

",_',

•.

,·~l

_',

']',

__

1_.-.·_:

_,_,

__

",_," __

,

'_l

'V,:-;.~-~.:::-~

Ke.'-:···

-.-

..

-,

,.1.··..···

_

•..

,I

.

~I,_,

''1'111",'&'' .. , .~ .. ~lljLU ,,l.A,~;

,1::1:

U

'_'
_,I

,I

I".:

I,

S·.:·. _-:-,_-_\:-,u.~iIi.
. . .. '

C·'·

..

~

, ,,-'---'~,
_'

'1

"':'_."

_ _c~:_

,Ii

-I·

-

',~ ._ -=-_,---,,,_,,: __ ,::_:-_.::'___::______!

-

'_---,,,_~

_,

. --__!

_ _;___ _-',

.

I ..

\!!! . , 1-=_,

,1.,,1

-,I

I·.:

,I~,

'L-.-."""'...1,:= .....,. ,1U.JUIUU,m...,f.ft_ :Ir -'-~,irU ~..,_: 'I;J.J1l ·m---t!:Iii!i'V"l!Iiir··a''pa'

t-'T'"_:<~5'*-tLtJ.".IQ,I'~L~,A, ....!..... '--I~I'on··· ··n-'h,n..:!i; di'i.'~ 'T'~ala>!2it1~, _~~~,~,,~
0·.· •.• ..
I.

···;I'~I' ,'_:L,UO· .-,. "1- 4:-1.'.9---;: ,:~ _UB, ;BU:1l . ,'"., -i
1

v,'g;_ftPg--"
~·~~_

.. I.Ir.··""~I~

1"IP'fJ'1

_I .

l'iIi',tuLI-I-,-,'LI ~~1U.1!

ka ; te 11,0' di -p".-., ..•..... , -1-1,1' . lin'"'l'lp,·._,t'~pm-II-I·. I' h ~~ir~-~'n:·'·g~(le,0,- C·';'1'...,....;tII,~ Ka p_,:-" -n·,I. Clna.~, ·y··~.I~lg' ~.__:, _. ,uJ _..~.rU1n"ggon,g iawab atas kesuburan ::-' . Ul,I;~b seben ·a:--·'r·n-···:y::-:~' berta -,-. I'i' -.~ 1'8.wa
~I' 'i t"1~_~llll.,· ii' ~

'1. .. ,.... --;::-'--::, -~,I';!":,t-~'T~-i-:-i!i ---; . JVDt_sy:ardA2Ii"
01,1·'
~~II-

.,...:J:.... , i:_1 kota-kota r".. 'l-on~, .., a, d''"' ,UU~I:-:&\U .. 'l"'iP'l;,_'Lr,,, ..L-o ,_, ;lJAiIJIWI.AUl,
1

'L""'"rl~j'iI',tI.'eU-ln-·,tr oe::Wi.~,"'I"II'OI

.,.:1

---II.'

'"_

I

I:

i

__

:Ul·UALr.
... '.

"~"_

...

I.

I. ",

I>

~I

.'

\~

'_,

_ ..' .

.

I_;_

an·S'·k uat, U:·' n tu·-'- k kota 'iIi.Q, 'Q-'~~~''''',-ng,~ 18 ,d·,-- ......~. a:· ~ 5\ termasu ik,_. I'"""-y.~\ah'-..-... "'-·I!',A,.-.. ," ...... ~ "":"I '~~Id--~'P-.i~lhi-: /',i,';-'illw.IIUiIJ_"",~-~/ y,!ili WiU.J"ll .:UCI. 11"'~-=-,1-1 !lC'il-,I.I4~. ' ,-\~,..!' "W"D.d! .~ - -1-' 'S:-:: .. ' ' .- ... - -' !!' -. - .. . .~~. ,_L,.i:t· l ~'D aI'!'185, -"il uama'r 'IU ".' ... mul d '.11-gka- ,:~.'~wan ·U· -,ono'':_-'._:_ '_'--_'~:.' 11"""\ .... - . - - 'PU~:'I!I-.M.it rilJa M·· a.1~' ap··, 11\1,-1-....'" '_I"'W,itAiUd _1[ ':\.-:- ---;: ..... ., I~~sa, · I~L:-l ~.--.,,: p'.' W.!1:_!l:Ii,Ji'ffti~-w-:-:·~I'~'I,.~'-- wlBS H' y' ang> "W;~·:,I!!·I'" yang..·.dlUI d·'..~,an- ... ,--, UIU'-i. "'~""·-I.'··:N-:-:'1·;.Eill-_~,an,g 0',_.-,-..... ''',~""""., : 'S~:I,:-:-- -. ,~. ,. '-U,la,~" ,. ·· .. ~5m_t,U1pura,.,.,wan, Uii;··--: -, .,.... a'~a.la T·'~······.-..'-,.-:-'Ih- ,101,ong ". d ,- I. h- long, -,"_ 'lIW<'PSIft!'3l,k· 'd·,-,-'an":I' 'J _,_'; J~.~1. I!!' ·P:···~d·~'ta--·L., J Ma'·· !i;~1..,~.""_, _ iQ::.:_B, "!lIon, .~. lIA: ..Al;i3;-~- °R- ·-J~;~'di·""·'I:"'~p-=-·I'-· W "~; m~I:u,:__:____:,~ ,---,a~a a P- brik 'maio ,d'i ISe,marang······ Sejl'ak 'tahun 1445 Idip···iJl,dahkan ke c aIe·-' - -'.' -;~ -.-g- 4 'ba;o; -... --g--~11i ,i~;>iEI.I, C··" , ... t...,~ 'P--'·'--m----·-I. baD .•:~:,,":<w ,b' p""'_ ,.. -'um .. ,:-:,'-:;:
Q:.lI_I;,-, .,:' ,,_: 'I~! ,' __ ' , .•.....

:masyar-ak-a:t yao,K dipimpinnya, demi kelancaran hubangan . ,~,,, 'iI'lr'I'6 "' " ··1'· -_.1 -- -8..'batan ..- ..-.-. .... 4'tu untuk· J~·:<t:-,.-..)."ka-.p .te-n·· C·. -.. dao:anlg· - dU;,LII, ,f"";~!---H'"'k..- 0·· I-eft b );111.;. '..:'_;)1"..:~;. ,~-,~: 'P-IUI.,
I.

'-U--""'i_)

..

t_-',

J

',-II'

.':__~'

...

~.

I.· '!t'Q't"Ni,''iii; ,.Iln;~-~I~

-,

--

a,

I

'I'

,ii

HI'"Ii"3

~-I

-,

'_

'~h'ildJj) ·,'lllI!H:iliI\d.I,I'-&'_~II,D'-U" ,a-I 'I) ·y·~'t!"iii'8..J'jp.~;Q.',i',_, __ ,-"W!Il':-', W': an ·d· ILU, .1 l"!p-·,:!:ill.~L'I~, , o-·~n.-""'r~ln··'D'
,.IIiU,!I
ft
I'·-~. ~I' .-

-i

I

.-,"

r

I

-. __

:

_!

Ma····-·,
",,_

~

.

,~l

_,"

1_,

',_,

.

":_."

.

~l-.

Ary;....

..

I _ -_

:,.I(~.,,-I,--,:__

...

-1_

.-_-_,~

'---=--_.

__ __!I

--"

,:__~-'--

-.1----,

,~,__:_,~,--

~\. ..

'

,.'-[_~-----.--I~,
'!

'1-

- ..

~ .'
.

,

'1-

~

_

._

...

__

.

"_"

I .••.

J.

I

.

__

•..

."

],_,

_.

__

~_,

__

"

. .'

_

._'

'.,'

._

"_

,

_

..

I

_'"_"_ ']

'_

1-.

'.

I:..

',-

I"

~~'d~-'···-'-~I(:

-

1-·'

:'·1

I,

.

··-·1

,r-~.,I~,Q<lL-

jR,I., III., '_::

\!'3I'n

-:(;1----'

.-

-,

I'

,:C.:

I'

_

OI._:_ •. _'

._:_

-,_-,

,

I

I.·_·.-_·_._I:~-

__:_I~·~·

I='~'

,'_".,

.-.~ ":"'_:,_"_. ..

'.~,I.:

."""::".',

~L .. :~-,~~.,.,,;,

.. ·-_:....___':·:.':_:

__)__: __

·_~_._-_r._J

__ .

',_

:""""'_: -' ..

I,

'.;'

-l

::-:..

-

~

-

'.

",

-

-

-

- [~

~

-

-

-

---

-

-

-

-

-

pe,·,1·~bl-:,Dl-'.h·a·-,D-, r- -'ur-'b:-:-;CiI'o- ~ p-r;;n- tu··, m·, e'u: .'k·:' d,' an: .-"" la'DI ·,-1' k:'e·~' 'p~.·'·UI i¢.-Q1t· , ...... : ',. __ "_Jp. :_. .-,,-;1.,...,'J'!'~pabi----~t·' . .. p·~'n·· IC'...._-~.t.~ 1~¥m:Q'~~.,_-,~-, I~tll~-~ _~.~: ......11..._n- [IClJI~I" ,~:, ··tYi'~ftlg""~'i!ling;···-gt-- - ··ti-'~ng'....,, ~Dru---I·-pa__ ~!" _.~ ~·_,.I§i1f_~,·~, ~'pa- ..~~)_··:.:··Wil(.~·. -·!.·"iA\_ pen.,IW II·'·. .. -"Iii~m····-pil-':'-·''fl:'''~n ·dji ,~IIiIl!;tn-I'I- hams 'p--:I~~11'"ld·~ ....,.,ollaily,·'~ft,l'~!: ·af r--a-:--I]~;~''Ma·····<-:··~·J''!''~'p:-,L,,:·t-': ....: ')IE.~_'~1 > ~,;tI\liU,I',_..:_, ,:__:~_;I~-,-W,U,:_., 'D~ld··.·:ao 'lll,,~.:; ,,L-,g __ Ji~. :_ -_ . '~'::'~n---·'g::'~'-.Jfl',~LI o~;<h!-:-80:-:'·-·-, ~.g.::,. T-'~Ik'> ~n, UJa, .Aa.Ui.1J.1.\ ,:d! '" _'.0,... "iI- .. I.(""lo.-:-g'- '~~k'-'=-.(j!'lL.-.",;""pten,-:.: I 'I-I· ...ut::, ilii:J ! ~:,-'1' G---'·'-· . -· ".,_..: Jan • '~ ..... V8lU-U ..., :_. :_:.-... _ .. ann~ .., ,Ch··---'---- .. , - . ···an C;nl~ , d'-_.-----:!!' ,-'•JIYu:u,~,..::i,t,....._'J ,_ ..._,! ··.,an 'En·:·::·....,8, 'T-'..JU ,(·_'\:.·G··___ 'E:I':· 'Ol·~.... ,0 ~[~ ~ .-C-imild·';!!:'-I',",",~ __ ... . . , . -' , ..-. -. ·d·' '- .. -, . '1:_-- .. ,-. ~ , -.- ,., .- -M·· _. 'Lj;_,· ~'.. -. d·' -- . - . -. t--· -·Ia·- -.tA'-:,(ll ~'I· nAni.·, amva me'Javam ra-r (1'p",a. ·-·hi'I:- .t,,-- '8elllllllJ:10'rar8 118 men'·.I,ap·S'1 @'I.·.ir .~"J'! V ~V""

~tal I

11&1

.•...

· 'l'.

"',

1..·0

I

III

Ir,.,&II

..

,I_.

I,

._.:_.

__p~I

'ai;

....: __ ..

''':_ _'_"_"

_-'_'lllh"-

..1

.1

..

-

.

I

-

I

'iI--

~[~/_Ii

I.:_:
, ~.

~:~_-

I, _:. t!_·l_[·,~,_;~

~I

VI

'-:::-

...

,

:-:
1

;ft,'if'3i

,

,

• •••

,.

_

••

J

,'d'~_.I

~\I._-_,

.. _I~_L'_-"c\H4l,!L
,I

UI. ,&;I,I"""-Iu,,,~g

,~,,"U,
".

..

.1

"

'1iiIt1l'I!'I"IiI1 U __ -,--

,..a,/:-,
1··1

,J

.'.

..

.._/

DIU "

!-"

·1· :) ..,

~':·"

....

l

.'---."!'.-

-

,~'"!Ii'

.....

_-

:/"··-'

-. _.'

I'

,

1

I·.

r··-

-

.-

.',

[_-.

_'

1_ -,-' -i~

.,

-,

H'

..

I··,

_.-

,.

,._

.

-,

,.".

1.'.-_

i·_

. __

----'

1_,,1,g,

aFU~ 'UG£,1 'r-~iIn; S-----<uhi- ~." .-~~~, ~ .... ,!-.Jln .. ~_~ I·· '!WI'!'I -!

SeJ~lak,'taihun-" 1-4,24·. d'iadakan "", fE:·-::-:rwaIian ,.'~USU8 - d.·,' T:i,ong·-~'ko'k I,an '- ,- -, .. - -, -'I ,.-.,., ., , - ., ., ,. -. . -.-' ',.- - " di,,r'-,·",'kt!raiaan 'Ma~;a~,-,···h-,."t;;t,.-- ', ..-,., Ti,ongr·'ke'lk 'y:~a:ng:-. ,.rla'ma eli "..n:n~at ".-,-",-",:-",:!'.--',t't;iI;,I;,L'&,.-- 'Du,ta ...
" ·1 .. _."

,1,

.. , ...

_;_,'<

•..

-' ....

-:__< .... ':_.'~.

[_ ... I, .. :._- r~,··"I,:

.. -,--""

:_ .,

1~~'~'il'~~!lI1t3l" IVlll~:I-_~'.--' __II!, &~,iI, ~_,a.;gJl,iI,

'll':A"~I~~~a·_'p·,:-.··gi'h-:'I~;a:. ~.,ll-a··.--,h: 'M.'_,_ItiI.,~ ,-·:--'
,!I;Q- _" _,:__ , _ ,_,

H,';o-:~·'..,n--:-Ig··::-.· F,-·-·u·l_ ,:_ I <__:> _'
I -_"'

'l---C:e.
,~,

'~:n:~'O"g,:,p'Q,'I' d·~ tl.·, 'iD'D"uj,·

1:'"

k··:·o·,·:ta-:·,·:, ,.'_ -.

I,

l71.
Copy rig hted m ateri al

kekuasaan .ft.!I:::, i:." . s M'"a-Ji!iap-ahi·"'·t udah sangat gOf'D-h-' ald- ' 'ba-- t pe'~an- -'8 saudara te· olan' . g pereb .uta n It-',a, -::- ..._ k-se I,Q;,g,g', - ,. '~~'~',g"DQ-~ ",'~_- -"""n' ~,.i',6,n:~i~ '~""~r~ er~IJ"'!3'o:In1A'b- ~p~~ 'Ian''!'I£' ,rr!Ir'd~ ereoutar !lI;kh--' ~.IJ·U,m w:"u1_'o W'li'II""~amgw:~,,,~'''"''''''na . _ 'BJ.... 'W"-",';'~'bL'hl u.uJ.!Lh dan ---,-IUle- ' _ :,~ '_ 1l\I,- :__ ,·a.l1.ll,W:... ~ Dan -tab ·-I-':':~-.'· -, sampm.l - - '.t, "'d muara ~p1 .,_-,-~.un.1-44:· ... ._1 8raotas" Kid- '.' <.J --. :9--, ,;"" ('v'~l:'~-p~::-"-. --:-,-')'- d.:".~-,·:'rl1~".,1"\.iI' I o'l1oog· .'.-lu::mp·.BLfilID ·Il..;·.-:a.-,--.-- '". a DUn'" ',-"WI H":,:--: ,il as --": .Ip-I~n,. m .. DD "D' "__ DI,.... en d Ra'h:ma~,t-'- "U-'~··~·: ·.M-' ucu ~:L'.'iin 'l-A:'~ll-~samnari 'l-I:JllA[I'....._,, ~:~;., Hoo 'UIIJlj~1u r~' . ~ 7 ,Dl.DI'D' :~'""'~ aW~I, 1.... '1'.... _, ,-,-.-, ,-:' .. ..- - -r:~,_,. __ D'-:--_'~)' ---;--::-'_.---:-' '-.-: DJ}an~, ftBl[m!l:I. '.' ,'" -' .&ll.tiCj, yanG' J~i'.I~ pmuJan, .&t! .muat,a. .5,un-w, 0':,.... -, D IO,~'~ disebu t-- N···II,Q",G!'t"'IA'pe"·-·:I-· 0 ..... 1,U1,~Dl'~---.-,.g' ,CII'...ri .q'-- ·Y·~'.·il'!li\'!lij:'-"I-I k Oil: ........ ' 0- , IUVJ:I~ ~:I:-.' 1"JlUUI'~~'~D UI~=,J'li ~=,-I ..:ai-~'~'}:-" LIIe~ 'r,~,Qi1 al ",,1. J-, '_,L,--,-~ -11',A!I1!8··-')' ·':'1.. --' \' ·-N"':--'··:,-·.'-··- -- -.:.~ ·::-'-L, '[)e- -. -..:iLj%, __ I'.",""L __ NW~ UlJU!UD, !_:,./I _, '_ ~I~I IC!.. ... ,~;W.UI.!Il,I, :pDlpt!I-..-lUlJ.fiHIIl:lUUl, .. k:-~""' ·,k·.I' .' di,'",..:- ,~,: '0, 'rtara y."g"il'lliig-"_.. pm: '::.' ~r-I"" 1E1dI.1. -'~,n~"I_I .... ,...1 , uw...., _ I"'!'r-;~ ,·····-'JI'abuh··· ,:yow. -_ lU1.I1 . ~'I~ ..L.. UlIii.'UIUii1I, .-I' 'h 'k-' , - '.~ -. 'k·C"=-··~ ... -'1 ----. -- - ~ - kat o _e'.:,:, .a'p'i,,~·.n.~,.~:,~a,p~en 'y,a:n'8 ku - t 'b" I'~ .ma ,-,'lIa., I-t!:se':r;r".4'- :mas:yar'B,ii' :,' Tion .gh~:,:',n~f-D·~y,~,,:Ci1 'y.-:,D'i"(g'~. ·r'I~;1...dilttimp::.-.UD" dan d'-"a'rhlll~" u. It:.IiI!JJII. _ ._ ..
.. _ ._u.,a, ~_A
"._".
',',1 .• ;..... ,1,:,.: :

"~' M,.·.···.i,~;li~,p_-;h:--,i,'t-·,,ifi!a~::mi-,:-p-,-! ':!:li'J~i tahu In;
,-I. _

!iI."

c

_. __

a,.

g_ _ ....
. : ,,"\'
'".-,

11-.4 -:tfl.'_~ .__ ,~7
c

(d.!,~: W,,'!;)i;'ik':·'hI-~·
i!U;. __

g

, . . 1'_ ..,
In'

,II;,IL.D.,.•
';"~_~

,.II,&U;OUU

.._.

i__

-

"1

:._

'I:.

.. 11.1

.

;'

I

','

.. ,

~~,; ..

.· .. , .. "c

':.

i :'.: .. I -.,,",

.·__ ....

.;...:'

1

.

_."_.

__

i. ".

- .. I[

,,','

. -',

"

I, ": -

.

I'

~

.

'.': .

"" :-:.,

I'.

-

,l

-: . ;'.
',,'-

-

,I

,._

: ,"

- - .. ~.

_.'

. ~.-...' "

-

-

...

I

-

_._.,1.,

"1

i t:".;'

.~'~:' ....

I,',..:..'

_11'1

.

i ,".

I

_1_

..

-/

-.

-

-

---

-,, :: .'

""LO,

ii!\!i,ftO'

I_"

:·,1_

U;UI-=·.

~''illtlR'l;

. - -'-~I -:~ ~'~-""

~"---'-"~"~'I~ '°1

".'

, ..• ,.: .. ',,-,

1"-'

- ....

'~:",

'-.

I . -~.'" ',:

-

__ --., -. '-,". ,._'"' <'U'~i':I-'
_-

C·:·-;."i!'I: D~, ~'" -,
._. 1•.. 1 ._

--'1:'-.'

_,""

-

-_

...•

-,":.1_:"

•.

-'.

_J

•••

_.

1

__

1

11

_.,,--,

J

..

.1.

,

II

.

_"

I

-_

..

r\jI, ..-,~-, _"-.~ '.- _... .. 'i!i....;I, .....

1_

,'.

I

J~

J

. __

-_

.-

e

...

__

"

,-

.1'

ilniD'

'(Ka6-"'1

,'.~

~~

fl

'I'

'iI__ ,_",

r ....

I.

.'_

'.,1

I_

1-

.

--'

1- ....

""'!"k_,--,-,:ft,i!'

:,__:_c.

'pe'

.!

-':ta.

1'-I'3in, -_ _1Ul.

Ill,

.1._
.

.

I

IllA1,

I. ;

.- -

-

.

-

. l'I_ili.1I.
'.: --

'pen'

--."

. :-:.

., . 'I -

'.

J

-

-

-

-

t_ .,_.'

-

-

--

--

-

---

-

-----

-

-

-

I

- 10. ..

-

I'

.

-

.•

-

I,

".-i._

.

~l

,

I

I

",

I

I.

B...IL,I

1,:-1

--:.:

_.

-

-

_~

-

-

-

-

D&'i
--

-

:Uia~
-

I

I

-

--

-

:Kapbm C-ina :N·g.m:prelBon,g'Swi Hoo a'lias·Slmarl N:gJDlpel adalah cucu Bon_g'TDk :lCen&, ,orang' yan_g:, g berkBasa, Idi.Cam''pa-' - koord ;'n'~~- m-'!tii'CM·!:lli·.~ka; t- T- IIUJi:l,&il~:~ d"'-"Ii!!' . anl;o;... ... IV_;~ 'T";an,.tD1liNI ,_ 'L j .&lI:lw ,I• ,;a~J.w"R:;· '~ r'li!I;nn'IIII'rLn_,_~ '.' ~~UJrlU.ll:l, A .... Ia adalah kemanakan ~ _ 'Ma. HUn'Q'F~I--,d:'-'Ita T~ongkOk'~ma __ _ ~__ ~ __ _ _~, _ U., _0 ___ . 1_,. _ .. di kemj_.'R. ~j'apahit, 'Bong Swi. 'Hog datang di Indonelhm, :pada,
,c~. ~, '.
. ~,I

_I~'

;,1

~'

I.U.I,

_hi.

"-r

-· ..

lJ";;~I~,'~"
~!R4.

,:I!.-:L'I'!I'ft

1RI~1~.I.~~, ,

l' IAI.A UJr-~·UBI't!BaaI,I. 1!:~I'i~I'It..""-''''''II,,",_~I

nll_·.'L 'D_01:.'

uliall, UU!~i~

T

1i.1J\,~,~.

-,'~'..1I":""'..,[gpa'"

,:~~~'_ ~'W'I_II Ll,_v.l,'fD

. da"-

.-

IC..,",';.~

1"

·::ftft:.

ngu' dad. ,i,bunya 'bahwa m~ya., yam ,purtd 'Dwamwali dati Cam.. _:. ,~~Ii1lJ~ "r'':'"'r'-~·-D";g'~'_..'. '·__ Jke M-':':'-:-'~'J'!i!'~'pahi';~1=_'-~l ,"D1-:'~" ... -cl!!~--~'I'~·ja,hd 'r)~'J;:Dl ~it·,d 'a_ '. ipa ~'II,!"'LI 1JI:_.la'_'II_,: ·k-' ·.Oi·t·, fiJ· .. ',I. ". _ ,ilIJIJ~· I~LI"I. -., ,-1--''''_1~r::n-l'iia :d...-,-. ~-';-ellftlllift r-~I-I -""~l _ __J-ialpa'__ _'~,,,,, , :.: . .., Ma-U:~,', bi"'t- ~ be-, (' ',11, -'..U-·-··.=..' 'UD;'-'I-'tuk- '''I~llb~'''7.I~I.O-' . 'iD1 'pu-; -.-, tri'" di :Majapahit
i

,~~Il~

d',ain-~II""'A 'pu;-"~~.~,_,., la,' ·C··---"'II' _ ·~·.I":""""II!!i, 'Dr-.• '.' ~~ ~.a.:~ ",~; 'D'~"" U.,JI, UWI ,a. . ,",,!!IiIi'~:n"" ICr'ft,!\la dl 'M-' ~,,,,_,~:11~ ,~~rn ,iCd,II,.::::_~Iu.:,'- ,_.'~II\u' ·~..........,.,...,i~-,'ftat··'cJr~III.,... ,,,,,..,,I;.J'. 19l'"Tg C---=-'.'iI y·~·'~~I.' .... : .... Al'V:;i!!Ii ~rrlli.'U, iI;IUJiI .. , .q:lel'lUiIr-~ 'D~Jj;I£ dari:ran.i SUhita" teIah Iei.ta, identifilmslkan dengan '~pati 'Wilatikla Arya T@ja~, Dalam SerR'.f Kauda, Idika'tJkan 'bahwa Sayid ibhmat ·p---···u·-:il..a·M·-,.' 'U' c.i.-,'I ... -!:_,· eaJ!ta 'p- l·_'_ d'-!afn-~ "WQU\cllJ:L ,~":ai.E·IDII,~Jg:.~,~:i-'!I,_L mend :.'L_'_~IA1lUII\I, barn DD,U-WAlI,'_-<, g- :~-.u: , "I..*_L,_'jL C!,..... :.:_'q':,-",
Ta'rDW:I.~ D'-·:I·!! Tu..'L."''[*"II. '.. 1!--'7"'~ . .' ", I;;RU
._....ui,fI,U.:~_ ~,-

,a.'li,u, A·ry,. 'D,:a:m-ar'di, P;I'I,em'~B" kem',udian, ,dipindahkan,
~i'~1ka'~"'I\i':ii'I!!!'n-':-' 1lU. - - •.", ·,1.
uelU,
,! ~ .....

D'

j

IU~I~'_:,~

"I ...

,,"ili!:IL-

"'M,

_'

-

J. ~.

I.J ,'" '!.-' _ I _

SIFI

$.:'"

'.

r

~.'-

'

i!:ll,

'1m-

I

I -.... , -., -. ~

'ft\'ti'Dn,

'iii

·iiI·

Dwara:-' 'I"-~":-'.
:. __ " I

t~

-,.".

'-. L

I

._

.. _

II"

L

l.-yPf· MI

Ii'

.liO

1-

:Kiranya, s,u/dab, ,jelas bahwa, :yaDg: ,dikD~lajksud dengaa mja '!'al' 'ah" ' ........ ~o C-;ft;'3, 'LF~a;la& T-. . iI.& ft.!...•• j'~,..rb um~1.: .-Il.-,_ 0- '1_11..., '_I .., VAn,,_ 'UAln;.· ~'.:!~"""""I :. :.,:,r ICII C~m'p- - a :Il',:'.·. - !\.dywl_. >uU:il, ~,~
~~.~. i

Cheng Ho untuk 'mengu'rus :masyarabt'Tio~
~T.I·. ~'---'UOi~'i .tllin··.·.• O~!:IiI~a>'.
I . ' ••

I

·a'~·. ,~,d·'-:'_a,:·'!"L']i..,
."

u,

_.. _,g:g,.11

,Pu,trinya, 'yang ,da'bmB' :ke~.Majapahit,

10-_i·8IO·· -u . \;I; - - . ,0'

:117' p'J ~_,.~·_i'!I!",-,L. "'i' !'~I!Ii:'l~.!::II!-._! ,di._·"II!!: 'C.·.-~~~.ampa(~.,-{-.'' '-_ _ .'.'~ --I-8 ,Ip~,_'~'~I'!r,- '--. ~ _~!lJ.l,I'D'
'y' .. ',

<Oi.··_D·

~.,.-u~._.-; -'ya.
dalam ,seral ,~/'

,di,seiJ1II1Iib. Asia,

1.12

Copy rig hted m aten a I

di Item.;ftDli ol h-,'_'-'i"',an':.cL~eng: yang ·D'uak-· memu b '~.,,1I tah rue ·W-" C·- h.penge· _' ·ua:n te--. .....g::Q.- -.·iIU-1'. ;-d: rp··');3j'nlf-,'\'::!iI-'(t'J;,t-' d.' •.11·1· .. 1 ·"'·-tm--· - ·PI·: '.- .. - -·'o~nl tahi -.. I. :-1,'1, _'. -" - -tan--·· - ·k~-' .-.-. - .-. -ky. , . ·1·' -.. ...... ··1'.· , 8 'IIC .-.~.,.'~ ,,'w. [,.r'M'L,L!', I6Il -. , ..~. sangat ·l... ,."'!!a-u Dalam mao·pa··· .... d'-apo';; fiiI'iutu~i.pem.L' ..... IiUIJ' M···-- 80-~"~'~'_··' .. r~·"~,k- "on.., =--1· . ILAI~JlKiI.I d 1_L ~"I"'.1'r IJIt:E... aQ-ll di·,. jlr_at,~. .... r· ~Ii·~ ·m··I 'U··: :dlla itu '· ...,-"""na-~. '~.-I'D"·l'-:~"~·p-::: · nl '~:'":"""!h~'I~[e:!:·I: _·~i~'w':~·-n, o.:-.~J:·1l m·. UiI;W IL ~d'- "",,'~.... c d"''''·b··- . '-B_reDa ,- - ~m~rlln·IL". ". . I··aU ,Ct!A seg.lers ...••Ii•.lunU-I··· k-··-· .. - 'k-'-a·um. - 'r-~.. ··b_ · ~ -. iIi..;,,;,.i!.. , men p-.n ~-n"",' daki 11 n'~-n·g· teb usan Selama·u. ·Y~·:I~'D1;1 ".ciilU, I. ,I:,:, ,'dalamr t-L'!3!'W"~'·D-·'!3'n·\'-' .sune , Ig,1 la. .• " I U" ..". il~~'·lli san. ,: -~JI,": ·1:1: , ,I".: -.g_,bJ,! -j,Uf. ll 1"Jf),ft'i'Q~ift·tahg'nl d~~'.i1;'ii'¥,,"~ll alih -_,"\e, a,.~,~, ·I~A,U,ILUU, 'u· ·,1 .. ol~b-::- saud ~'!Ii!I~ln,iV-::.. ,I,:W.IIO 'I-I·'~,11'~'~. iI C·:_'L':;_,O', ",,'1 '-, I,'-.',,'!II! I, , ,.. 'U' ·1',n-·',...Li. ',-enpc-'---- ',,-. '-.~a.I~-.I, ..... I ;-'~''''I''I~~n' ,···Y-:-·"!i, pem '-UD"w, J":en·· nd ·er- --;O;,JI Yu 1-uJfi. m 1.- _--1", - ... :'. , .. .. ",,_. '.,·~,U,Il~,I~j~, kaisa.I'r: 'm- .....·U .I 'y·,-··:'..-",""n··-'g-·.:.-.. ·'T'·Dunl-I-··g·~-··~ile··pas-·· "·'~:""~'I-· 'l!""·'·"-m-" - ba ·6-'·:~: ~o,d;-·~ftlgkan.--.··.- . ~';:-"""'g.'~.. diI' .fidti:!l II auda " . .. ",Il At:" I \-I,iE.U,I1 ,d,-I·:··'m·::-·I - ',., :~.- I ,ann,-,:-·::tahan~-·~-. -.-:: ,;;,,.. _ ..:~..... . Ig-:.·-B-·-·',aJ··~·1 ·C·· -iI<·· ...-;.... =--T-'.~Ju-·: ,.,_11&-,-. pe-..--.,.--..;--:." '- ....,I·:, I·Se-''''--I~,.:-·,- .. .. -.,~: nlg~ - IP' -- all'!llilm. m· ..., ...--·hin' I I, g. T,·-,,So,u-1--'·::-· a. ' ....... ·._ri~di-':'"·~~·b-I---,.,_,-'·....... :k' ·L..... n.j'3I~ .1.._,.... ..... ,.....,.... r' ..... 0\'l'lii,n 'w,nd<-I ;1nnI 1P:;i.;~,P.'_ 'r'~:".~'~'U'Wl ~ ..····tC'tIQu·~IJ£J,;_·'~ ~IVJl,\~~:I. J~.i~,~ 11 ru ~-r:W tra men··g· :h·,:tend laki P--UI 11(1,- .•. _, ".C···,-,rh-" .; g- ,ii:i,,"":;c.,b-' p·o-n·g- i>_I:b,I.'~ ,;t~JJ,,· ,.j~._ ,at " .:,.:.,:.. ..' '. ~,.- .1::'1 ~'" I~ :in :",', sebaaai .,~~ (; [~·~n·"':; edd':-·i3'n-··gk-'~-n 8Q longan. Yan_g:.m@oy,okODg pencalOnaB'puma. 'Y1ng:TSDn[g ..,Karena. tidak ada ·v:~ng·· m-~U menealah m·a·k-· ~, ·p:::t........> ·tl,.,.-ti~IO':a·· m-·_,...JI·_pgt · 1--", .:' :U,:l-d·k·-· ,A,e, ~ Ui,'.IR. \" g ,l.,~II.: ~ rn a -- 1J.iII.:I,~~li,"A-' _',alU!il:: 'k-·-· ., ..... ',. ...-,.- -.,. nata .:-.-., ·:tu' uk ,-~:, '-1-- -. ..: . '!!'k-·-" 'k . .e'sem.p\a,,_a.n un -'__ m.e.na.rl~,~--·:, ....'.- - .. .-"to· ,-'I.D~,anll'Sh-'.-·-I;II'h' I ,II 'Ien"g, .YlJ,D"g,-' .c__,:_,eun·l,.- .. :"."'--- - ' _ '" 'H ),-- -.,-. - '. ,~,.,.. - .. - -.. -_I..:-_.ban __ '"'.-. -- - ... '1·'1<:._ meOIDDUt__ ' -ll_,~- - '...: - de: -. . -- .. 'II! .. , ... nl:'~:lm'_:_._'_'.tu ._JDn·!@rw·····U ..,,-, .._._._-_-_.,._- - - ·I..... ._'.~~.~'~~.~. . .- - . - len---· ...J.....,_ .. ·~M· ·-1·,~lfo.,ua varn·· '~~a1"Ul~:~ In ·_:_I IIidlJ.-a .' - ,'","", ..~'_: _._.~,__:_:. , -'_ --c---,,), menverb _;'- . .l~I~:! ,> '.117· ,m··ftog· -U' 'Ddkin;-'a'ft:1;WI _,I:;L , .._1' ..... 'IL dan. .hJ~~uiUil:~.I,. ~AnnL-tk::-'-aJn -IIlJ'~[ ~_I .,,--:O:iI._~~ ..IIl ilUU~l.lSi,£fi.U_~_~~ .':_ •~~,-"_uau Y":·lna " -£'ul'ln-a 1~lliiOJU.ll,I!I! 'I"V>'lf'Jtia'jban.~n 1L,..,.~.;L1ilJlj,t'~, ;~ akan ~~r-~ ...~'m-'--~;oftO.·II: ...,..J,."""D i LI,O.II; UiI.II,'!nr~, llJ!t! ·h'--:-'~II~U 'm·-i~-::le-:-Jn£li;~ln-~·'iinp" ·T·e,un-:,-II--::I'tf ,;:rili ka ·Y-,-.... ti··,.;dakl Y-'~·~"o··: ,. m"-~'rnrlnV~IJ-,,;: '-···,l\':Iiiiftl'lnl1·'" ,~"_}~~,,, ''''':__ ... _": ,". II~b~ a ._ 0 "~' 'lJ1 'I '. ':1 .._. ~~!lr ~ ~J'u , ..'._ J 'aJLi,ilr' ~.~ - "~ .. ~ apa.-a.pa~,UiU.1 ,dNW_· . 1~.I.",'..:ya. a'... mC-i~':!''''';l_.;;; ....,,,,",,,, ""'-:-·'--:-'0·'" -:\:-:-, 'id:c",--oo; N'~·~-I·-::-'I ·-:-'-'--1 ,;11_,,",,,,, ,""I11 ... !b':r-:o- 1 \ .... . .~'-I·-r-"· __cl\&U.1 _:__:_:._enUU:-U\iU.i. "as·'_'seD- ,.m.. ,.... ,iIDllU\t, ·'Ui,e-La ~·I...i·tiII' g-'!2~-'~.~"_"Qn-I·~!ftiu:~' .~,. ub_,:I!. ,l.11.,U.•. ~'JDotu~'~':- '-,-:_' -'~;m"I'D" . ::f;"_i.. '~-._:' - ·H' ,~ftlno·d·-"·II!I·naln~:ilin"g·.fiL~r·-~"~,~llb~~· ... L 'j .... ,c__,~L-~ an· ~, ; .-___UilJI,'!lIIi "_'''''illc'~m- - ,fin~m·~ ,.k--o-'lbi'3,.d_:: lo;'jj,n ---~,'L_, -lJe'Jl _ : :;'·~w.~. go· l' o··ngan···· 'U;:.i ~a,-·~(!i;:__:_:._iI;;;~ _'i_cii· L .......... :_cl_:;;~ ::;_:~il\ nl~,bll:L1UWa t-1=----'liI'll'~ln ,..I!·-:--·~"C'l!ti-·~ ,lYU,n-,..~,;.' , , ,ub- ,!IJ'IMi':n,~~'n, '~".:II1:'' ' g".. ·H-' I. ·n-'fI.~'-·~Qy· 'lj!;;;i~,;(Ii",n~, di'~I"": r·' ,"'lIln~'u· I· UU;WQ, 1,1 ,LAll,IJ,lg.Qi" ,,I. ,1'uWlI'D"'!il~, _)', C d' n°, ~,gan ·T· IOft:g ··~·D;pu.·_,~SI" ·'.c,_:_,asyu._ . '·~._l~ .. T'--,'"'----: '-akaI-· ~.long)lP.J!g yang, di,C-·'":~be· .-::---,l\IU:&, --, _:_e__:_:.' ~.. .. -,--'Ik·· ,"::coke, -:-,- -I·:m'·-'·- ..·· M---:· .,.'-_ ~.,1l... t ·'t"j'din-;("!'~nl~ " . I:,~.;I-I··g.··:-· - m··:'~'ga'~< ..,.-. 'kem JIi:H!''''_en~'iiIIl'ii. _ H-·· ·)-1'!3!IlU··-." .-,; - r dli 'r·-'-~i":~IU'- ·rrn'on~ &rtri;. Bong:~:Swi Hoo,-r tidalk, ,aldla.ia.,qii :harananl,.. ,-- . membina.- ,ilpa· ;-, ....... - --0"'" - . . .. - - --b~ - - .("'-....... ·unblk . .. .. -,; I .. 'IL.., ·-·na .;1"1''11 ;:~I e'-43Jpm..-. 'L_I'p.-. ·U· ~:e '~-oi u::... O;:-:--le·' .... _,~ .n'I'OffiI.-O'R"1Ii'bi~inB'IL-'!i:I.'ni'n:y' ~ ':_.I)"·'_::I_.h· ~~~~;tu,! =.~~g.~_.',"Q~ .1,"':"" _ :iI.ii~,i '-, .~_:,_,,~.'IUC'~. _c'_,..m-~--::uJll'I3; ~.~ I, ._j~IIII,Ii1,i.l!.A ·I·~~"'""m··jL~..-~1~1I d;·-l~ '~'.lara -.' lDi.1iA U, ..- .. R-!Il,lli .._. ... __.U ... I, hla!' 11i·a'l'n-,~1 ·)'a ,I~._c -~~ ·D'iQ'D1--:-~-""'''''''r''"ll,,; m·-:--'al~--~"arak·'~il" ·"'···'-1·' ·1 ... ..·.· ·::.1-·'·>--.,.-···'- ··-·'l . ''-,:... D.r,ang....Dran.g, [asl'~: 'U·: ·'···1- ):. .13..pm,··d'-·ab··;-~· ·dl·-"-,-'"' R:!:IIil'I"Ii,.,n:1 'l..1~' 'k.1!',--;--::-. ··,·---,1-' 8W[B, '1'.:. ·'-1-· _:.,_ an ~.to!'di At: ~l1;gam,pe,,,, 1·;oO;'~I·~:··--~ ...,.,.'~·':!L~.,,~ Ul",·,,-!",· ....6<-' ..... ",IL•••. . J'- ~.:.,.,--., ..---. ,' .-N---:·:.·am~. meJ1j,8:-_,..IXlsa~, _ g -. ·-~I" ---,'.-. -i~i, di·····,:r;· .~.. ,7,···t-··agama, la,' ,-am, ,WI[iUl..~au.;ldJ' ... , 1.~'_I·.PWil,U'.'aw:a, 'iI:!!a,j~k: ~·h-·t;'Ii'n·14:.5-1-."f 'm·e--m--I"!Ii@·1F~);i'5,n'it..~n'ID;. '1;':~,:Jrll'lI;jula;[I,_/~., 'ftcm.P":~~ br'L---il...· ..,......... &~:[n-_:a.- liC'!'IIGi'inn : ·y· a ~JIP,:, l(I. :11,.1. .' --',~_ . ,I'; 1'.III-I: ... ,.;.;_rQ;1_'~~1. ~11_.,1. ~:-,L.'-b r.l&iuiu di:-' i."d-maA. 'o-'d·en p- ra-.L [LII.S, m ':0 a~II·.'b ,I::, :J1."" II ·mau.am·~.'U'_,_ .... .. " De 1~,a'DlI.i ~"~ ~:·,UR~ II --I-::-·,-:--'~d Bon~,Swi 'Hoo- ·Uftng-,'akan mampu'I-.[1 m@runmhka:nk@'ram'lD l._c, mDrl :', g.-,,_ '_,_",I· -'" -:sJioa' ·fti:!i,'b,jt" oftln ... Hind·-,- }Ia·* •. M' 'U:,":-I:r-~Iu.:d' '1iI. .. lu;~..J~', . __~'~'u[~, _~"' , 1_." ~I )b~" '11"'---iCliial'ft J'....·'I,!:IIi1illY!il "Ii~'"""·m,-·I ,At:C1IJ~aA:1I m Blu:~ l1...li:;' .' I_UlL
I l,'.
ii-·",'-

i_I.,

;i,

4I

,. n·. _.

'."'1

,,-

.• :.

.

.· .. ,.1

I'

",

'.

-

1[1 -:

U_ ].

I

(.

Ai_'- ',_~_.' 01_', -, ii __
'I"
),.1

ar···

I

.

..._.

_

I

.'

~I.',_.,

g'l'l

r'-0m·
I

~I

~

"~l*IUI1'~

.'.'·-·I''3I''i'''1
.-.
~IJI

beqaJan-.
",

;0;

-1·-

'-i

agO - .r

,.~

I

_I'I.',.~~"

1_

I' .

','t,"

t • ....::.,'

,._·'liIi

_-

s-:

. :-,'
'!

_!~._:.__._.1_.:,,:'__)_'':=-1~._,1'1~·

__ '_~ ..:.:

l~",

.:

I>"

-.::.._~ '.:"', _
_.._

~

1_'tiI''iiI'IIi'!R,
_:~ __ _:I__:_ ._.,_

I, -: _' '-,,I ... II~"'~'--_

-

"1~~~O.l~ .J _'.. ... :_... , .

·."':_·_-_t._:<

'< I', I..: '
,.:,

,'_'.

,'",

-"

':'

..'c~;i~··,_I,

.... ", ". .IDa

-

'1-

,J[Mj!U

..

I •...

·_·r.·_

[

.j:.

,~

Ill. ._,

[I:'"

.,,_.,~~

':l3i

_IM_

-'1t

..

[d

1

11111

l

-

.

i

-.11,-. -

_

..

_ ..

_:[._.,.".,

-_.

._,_l,'

,-._

,_

,_

,0._,

_

._1._.,

-",.

,'~

_: •.

,._

,.,

T-'

,\a..'_,

i

r----M.~,I;g,'~

. _:~~

,~iM·

jIUU,Jt~.J'
'jalann:~-

,·,~1iiU;·1I01

,~

''ii:'I'lf!t ..

_>I,

','-

.. ,'

.:

I"

--

.

..- .-,-

1-,··-ft';;ft"~IL"'_'h~1
_ _

,

.

_

-

~

_

--:

I-

_

_

-

-

-

, .. J

-

._'.

-

,_

_

_

-

-

.'

.•

_

.

.

I.

..,

_.,

1

I

_

':,".,[

I

,

Q. • ,

_'~

I...

•. _.

.-

_

,

[

,-:.
~.

••

- - ..
_

_.1

L,

I

I

[..

1 .'

,

,. _' .

1IIr.'

til

,~'

_ ..

_

,

CiU.~ '. _'... • • •

_

,...

_

.•

,

_

I

-"::

.,~

.~-,.-,--,lta:·:·I-'-~'
.~ .. _1.'

••

~

J

I

'.

.

.

....

.g_ - -,

~

'..:;.

'-:"!,

.. -~-,. "

I

-

,

..

__ ..

'"

-

'.'

_

..

,_.,

..

[

.•

,.

1

-

-

_.

.,

....

.

1

.:1i"

-aili:\'lllQl·!'Z!lIi'H :JD'~~_'~_~II

A- ..... VI--

i_

.,.',

:'

_-

l

.-j

\I.'

I _'

I, ,-. _,

I,:"

I'

1'-':··

c-

-

1

_c,:c.

I

...•.

_--'-_c

c~

__

.c__ ..

M...:."!O,·

..

Ig. P____;__·'i., - .. ·'

_Ii

. .,.~

1~

..

I ~..

,-'OI,~1~~'nl

c-:

L

..

I,

·T'

,il:J!'~,\'o

~'~I~§rfti

r-Ii;I-"

L,_

KII,·_I
I

,._' .._

>

ii,

kem-

I

~_"JI,

·,Z

'i'""'"

.

[11\'.

__

~~~~,

t"

_

;£!l

I

I

"ILU,II

,!lU.II,.

:8:

:,"3II~I'I·~,~tl ,U&KIiiod.1

gi,

lul

__'

-:::_.,!,-

0,-.--:-

..--:-.

'h,A~-~·::-I-,;-,-,-

__

.:·,1I'U11,~1

·~A,~,ll·'UL·.I_-

·ili1IfU',:-·: .•..~

I&,'~!

~~,Ig

Chen··

.....:

... ·I:I_

.. l._ ... :

!·II·f·

·0·--'-'

. .'.I_I~~I

...

I_gl.

_I

_._~~··l~-.,~·~L,

."'.

---:_"_:_I

-

-.

. ..

-

.

~_I-Ilg

.

~:~.I

'.

_.

_.

__:::. •

I_'

I

."

.

_

_

._c.~

~

_ft·

_c:_,

1 ,I ,_"...,

___:.. __

g _-. j~Jfi1

•.

i!,-

'I'

-'·~"·-':I-·~·

·d- -, ..

:

....

,1

I

I.

__

_

_

_

_

.,

I

_

_

I

_

_

_

._'

..

_

__.

~I'

J.

1

"IO'

_

_

_.

1

I.

_

_

_

.

_.

_'.

,I

_,

.

I

1

._.

__

_

,

1--,..., ~,.---'

-

_:_ ',,_ I, ,

.

-

j

,;., ,

_'"

._

-

_-'-_'.

-:"

,_

-

'_,_'_

I

Y.i,,¥'!i!i,

1-

D'n

iI'nI:i!:i;ft'lba:'

..

~'1l

Copy rig hted m afen a I

Pa.• lah,un. '1253 adik ka:isar ·K'ubila:i,,. yan.g ,dise"ihi pe"_,'I..,_,_ ah " , S" '.' dI::'I.... k ia"'..... _, mennmlt~,I, atas Qa,err,' 'H':IQnan d an, :.:yeosl, 1:-:wrl.m,~e',Se_~T,tiDl! }
1 ,,.

'III.

1I-,,",,,,IIi"j..;lI.....

J:

,,"

....inlu'.,~.~:.k'l~'m!':.,·- -"'"'''''~.- t,,,.,1 ka'.nl'.' .. I • ""·,··.:-3-r. k > I~II _ ~l,il!PJ,U.I"I~A.I,!I"a

.i·~J~'~':~'n·'N"" ,.gU.1 ,1,"
,

1'0;,," .r'!L, ..... . 1,,·11 ,'!UlI, 11., Lliln, O:•.'d' ,;

V"un" ,I, .'.:

I'~'n WI"""

n-n'''''po'''''''''',I ~ I,~,~.<.
I _ ~..

Iii""i!Q'f8'" I~D. r.:,

membuj:u, suku WU_,fa berhasil menghancurkan :kerajaan Nan Chao yBD-S di,pimpiln, oleh suku Pai atau Tai, ,Sa'ku Pal mn'sir ke semlan., :Suim Pai. itu, :me.un;g~i. ke 5iam.,tdan, kema,dian, men,dirikan, kerajiaan, dl daerah Siam dan membentuk bangsa 'Tal di 'Siam~ Y'"UDIll. seluruhny,l. jatnh dalam keknasaan Tiongkok. ~ubilai 'be~hasn, :menguasai, :seIu,nth T!iDDpok", menyebu,t d"iril1ya :ppua l.aagi,t, diaD, mengam'b~il.nama YU/B'O untuk dinastinya, 'Klmbilai, 'bel'om :P'08,9 dengan peng'uasa,an daratan Asia dan .lau,taliilryaJ~, fa men,gin,glnkan, a,gar semua :rtegar,l, ldi se,panjanig 'pmtai~Mm. :me"IJkul. .kekuasammya, seb,B,pi, putra langj,t dan, 'm'--:B,ft'!iii''lI''1f@l~~'''MiIL'iI'''\-n''''D"'1"'Ii!li~ 'k::'o ';:C.!!'iii',"~!3 Sy"-"~\~n'g'-"Tu Barane 'ID .~~g:_i.:- ·lida·'I.c;-·k·' '_'r_~!lr~'JI'L~~JIJlJDJ!ll!aBl'.! . - ,rt~;'U.:.~~' ,~'·b· ~-[QL·, cjo'p";:'a1
I

&_~~ltg.:

:",·.:.:l~~.'_

..

::__' "_.

'j

I.~.':_:_~.~.:__":·,

ft'iIi,'!JII - -

....~D m' r'Q,~II~...:_~,"": I ~ iiil-fttgi' -- LUt
.~.'

L-'k~..U~;iC'ia'~'irlLn'yaI~~."':". m' diIIf1i"Y'~II!'II!;'3;·t.."iIL.,...."......, 'ill ··,.,I_,~ '1'....,...... IS'··Y· 'g'ftlg' ,. - -pe" .. ' . ~_' ,~ u~'~_ml!jJU,','::, d" ~'n '.,.I,~~.r'~I.g;J;i~:Ul ,:.=:",~.~I,,)~
I. U' II'
" I. ,_, • ...::....

IT'D'"1'~.•.. ; :,' . .,_1'1' dipuku
i.i ...•...

Korea ·d::·l''1,LU,11'.'· ""~~kan ""·..... duk ,1,,\L>' ~>.I-' v:--'b'-ilai raapa~ m'O~j' ' .. ~"'"'m" ··'C!~'nke ,.'~r:""';I~'.'~~ ~;,'rJP~~;n"_~n' . ' JAna'iD'g' d,An"'iQr"ili'n" :r~Ii,g~,.Il!IJI'ILdg, Ai1l' ~.'_":.~,~,tJ~IH..1 ' ~.d,Pi~ .pr :lcaisar' Jeps'ng suka mengakui kel<.uasaannya, dan ,mengirim, am.san 1m TionglcJok. ,denga:n membawa upeti, :Perm'm,mlJ1 ,i:m, i:::X,_, menta'h~:menta~h oI@lh kaisar Jep.ang,~ I)emildanlah pada ,kb~'1un·.,.'q. ~ '1.".,."',d~: '~D·'"b:iI"~I"', m'le'_\n"loi'r',~h·~VDj,ad'I'.~~ '..' - -: d·,en:·· ::-I"?~]i'iil ten~... ~n.[',uh'l'_. - unJIlI .... ·.ta';.;·~"~' 1 _ .. __ . _ I~:'·~,. ~.HD. ' '__' to!!!"'~LII_IJr ,r~!'1\."~~ng·I.'" l?'Ir:~ Lim J~fp'I,!';IiIlng.':']'.'. N.··> iql'Ml"l",'U':i _.&I¥ . armada d'_I"~ilCqri~ng~["i: 'w, oleh 'YI~IU_ .._,vAil ,~-rTI I] ~D·.~;~a, "JI~ I 'r I~
'.

" d"la'D--:'o,gn'- J. kekerasan .., ''''''·.',tig ,~; .. ~ .,u,iOJullu,
..~

C'-te-li~hl~' ,~ .• -Iu" I

-I

'!.r!,

"1':II .....

~,LJul~~~la".~'

1

'~f.

A

'----_"

__ -K

t"

_I

.

J'1U

....

~I

__

'If'J-, ..,~ IIWC
-~,

.. g_

,'

. ..:..:..

~&,!i

UAltUilia

g

._~

jU_ . ".:

._

.__

_I

C opyrlgh ted m ateri al

18'3,

angin :ribu·t dan
'OI~[Df.I~~JI . ~1~IW'll ~

'P'3U3i~

di

·tarum" ,sel1in.gp;,~,d
L_,

e-,l''('I k D..".·l~·'m-'i- ..~,~.j~.; v·~;n,. ed"0- l~:h'.,.< ,biI'--i!ii ~ii: 1'in:Pr1IUmll n':.Ilkan" h~ft'1l,Yat- , 1;;'B.IlJI~D '1W_~l LIIB!J~~D'~~---' _. ~·~11 ..pelaut Tionghoa 'J,ang ·lelah. 'be'rpm:_gaJarlllillL 'N_u~ maha ~!Iu 'p-.r; UBI,' fJl '~~""'-d·.~-::~,c: ~',:",_~11~,~,~ ~~~I'n-I'Q"~'Jn .g,'I1·uiin '!'F~t:-I'«~'1- T~I-~1!-,-~;~'p"~.. _",,~ lfi.a.I-I..IDC.I"JiilII, ~'I "'1~I" ~UJlW~I~ ,~.,I,IiIUiI : ~. n ,,_ t II! bad ne~ga'ra, d~· I, sepaftl8DfJ; pantal; """1: yD_", ':Ef'II'rama, '1_~--==tr,;.J_:_:_,~~a.p''.Camps, ::=,Anarn_" dan:,' "lJ~ '~Ii6k, l()ubilai'Derham) 'baik. N:'- " -, ,--, Delaca Ir-~l :iiitu 'mengakui. ,: \~']ISaL_ ldan mellglrim, B,tusan ,keTi~k u_nblk ,menyerahkan 'upeti ..ICa'DlPa" Anmn,. dan. ~.hoja,:meojqdi negara '[m,w,altarR Tiongkok" dikeruIalibn, ' --~, Yamm .. ,
~.[ I, lfi:jr,~IQ\IlJ Ill§L~'~_'. g
1-~
.J .. ~ _',,\

m;F[Il,~",··:LJ'i.dJl~L ·,..... '~·~'IjI1 'UI.·~W,:Id, :~'h4 I~U-I ·,I~'~·~loAi; ~· .. llilLU UI.

:I,~

menun'dukkan Jepao_g
'~~I~'

,'P.i

'Il~t"ri

',_W,.' _~;_a_-_I L_::~~Ii-;:L_:I"iJ;UR_-.. 1- ~~ IHUII!
i

'_1

~I

I

I]'

~

Ulii;l

Ph _. DrUJIlfi
,~,

~

Ii-'~D~I~

'11,

I

II

-

Anak :pebmi, TIlt YDIR~"~g: berhaml, 'melump;DhJGm 'k~... .kuB',Ian, dinas,ti, ltoBft dan mema'tahIm'D. kekuasaannya. pad •. 'tahUI1, 13~ ,~, 1:'9,0 Y·ua'n 'tly-.ng mendirikan~'" ... ~;~,ti.~, __ ' "bi, ,dDtasH, Min,S",' ilf'ltiDya ukel'u_lr:_~ ,nan,g' B~-DUliIDlf,~,:Pada, Blasa peme~, do,laban, kaisar 'y _ :1 _ 10 ('dar,i, lahan, 1.403 uLm,pai, l, - 1;)1." ,aJdbat ja'l:ubnya, ·pemer.inlahan, I1I(jRklWU 'YUiU:lj" tnaka 'terputuslah, hub_~, an, dagADS: an,hlm :negara ... ne'pr:Q 'h'-D,t ,d_aDT:ion,gkloki' &!.pla maC8:m permata dan, hun bumi Y'~-S:lenDU,lu.1idak lap diterio:m, i oIeh 'Tiongkok d"ari. 'para 'ped~,PoB:I~.s:i an Atahl~ Para wanifa. d S·-:,l---- --gm- '~~,,-!,'Ioo-" . - - -<:;v:ail[1i- ,T·'';~'ghoa'.. - dlj'l'!' g''"-'taDa· - -- I - ''J-~,1~ .." -'. ,e~pa,- -I' merm-- '.- ,"'"-'~ -d'l--'b- DI' -m''''-';ya''k''WaQ- 1L,i; mu:IiMB, dlan, ~~]~j~. De, -. J~_:~;~-~~d'~ loleb, kaisar bpada; 'par-a du,ta, 'Tionghoa eli De,lara _SlIIItu__k, ,Dmn-p~' p1ulkan 'bamng~ba:ran:g :lIlewaJri, dan; 'ta,l11,-ba,1D perma,ta 'anlak lle'pentiopn pa'ra wani,ia., Sejak 'biliun 1.403"'kaisu yJun,B~lo mf~--' 8J... dla '-' ~:l--bIk. '~~-~--:" -Jlft hu ' ._leDfP~'n;1 .~~. ~_,:. ke pelba ,__ ,neg&lil. UD__ . ~p_ ~-dab' -_,__:_,__:_~ llDlI\pn. og.,!, dan hu)btm(gan ',-~-ot :;~lltik 80. .~ -i -I, ,pDlilik. ,d_Iill hubutnga_n. ,da,gangt, yang: tel~, -terbenti _hat ja·.lIIhnya ,peRil&rintahan ~-a··akuJlIY:Uml, '~'rlu, dip~IIJ1ihbn kem:baJi~1 Laba1maoa , Ir'~ ~ Chen,g BO,dipe'rintai1kan memim,pia armada TiongkDk m~ JiUD:sJ· ne'gar.a,~:negfar,a. Idi lau:t 'Sela~tan~, .Amlada, Tioug,im,k Jana 'nr"d-;n~ S.L,, £ J&H,: I-'i'll -aft,.' d-'!il""::'nm"'i I:--( 'i,J6' -, ..•• : I" d~"~I~·2:" 1........p 11 J'' 'uo··- '(P' t........ r d"-IIB'ftD"~I" :r-~I'ii~ ~~~(J. 1!Il!l. tl" 0' ~~-' '~-qllU~' ... ,7,;7 - ~,~I onmo., Arrnal,da 'wan.. dil ~,~ 'laban 'I" " --I sampai 1',- hi Jl'l ,b I 'lida:k hanya, 'me:n.gtln:jangi ne,gara.-lWIara 1m la:ut' :SeJa:tan I-ail., ·.._......'p-I..I, ~, .. '.mrenje"-'- -,~ "~-'.-. -Pl'"' ·h·';J ' - .'JUIUi!i:i.~ln,Luw,-~~lIi. ~,,,,~_. 1.1_ dj"c ·~,..JilLi""..... --' ~,;ft· r" Eil"ua ,,_," [1I .... l ~J_, ~I"-ua
_I
1 1

~lillll" I . '- .:__-- -'-.c:_~."

.. '

--.

.1'··.:

,_:

,:-.

..

'.

',;_,

-'.

c'. I' -':'

I . -, " :.- c·

. '-, rll~linl

r , ,.

I.,

_"~..,------MI.

~~\ .--,~~---"

','

I, r

....

,' - II ' " . ,-"._-_.., _-

",ll~-'~

--

1.1,._:._.

'"l

c-_<:-_.,-;

0

c

I '; __

._c

.'C

',I:"_IJi

OJg:

~lRfli'ill~p·

~II

~

=~

IE_I

II~. "

:(odJllji' 'leln.

~

Persia; Idan...-' .:~ll~~ , 'Timur;o Da1am

~

i~.,6l,__
~,

1-_~I:I'~M!wII!,

-1-

l~'

.

'I-~

..

hman, ito; :parra,

Copy rig hted m ateri a!

D"-:III'!"\AII-,O_ ,~", -:~~"'!CIi ~~~

'n' ~'~:P;~J·'!!IIi,a ~
_ ~1I.'g __ g,Ii'.,

1 __

1M"'al;a, 113 L'~'I-' q,~- iF"""!II,lIi1! ,

pe -nUml'l3InO' ',_:,:' berag"tama Islam men dapat D' y-/,ang·.:' _.
_ I '_

ito· ,'I..., ·~I_ ,",~or' ssam eerasat d- ~ Y' NlJ,a'nya,~, n,·.... ll"Utuen T long~OJA '1- 'ill..... L..... ...,.... 11 I,arl,"u,ani~ 'V'~;_ Rabm,a,t ,aUas,Bon~ :Swi, Hoo atau S'llnan 'Ng:am:f1eL 'yang dikata,... '.... '''"''1]'- 'p---u·'·, g- di' ......... Aj'.... 11......... ~:~)J'lw_J~ . t ~,.rn.'L..... Ium Ig, L ....,:I!I'~n'.g-',I,.."....t-' ',~,~ l:-'~!'I!''':rla.. ,g'->I,-[~, "'~, ~;!I,~,g:I~I,'/~', ~~ ,A •• ',a., adaIah--' ~' U_-, ,:~UllJ:1(_,:,:a -,I l"_~ll e'~II,~'~ Iif.!!~n.g' TI'!'Hng",--,i"i~~,', l-'~~,m.'Y'-"~Ing':~'iku'"ji,--,-t·-" ~~, ,da'iam ariIIClIU&li ~-u " -.:: ,.~-:a.1Ua lmw_ ...~·y : 1 " "d"- 1"1,-"- -110- - lp'lm'J'P'D -'I' -- s.. a ih" mil-a , ,~an'O" d-"~~---~i __ ,De'h C"-"-h··eng: H" -, p-a da 'ILaJ.l"un1.... r. --,,j\,,,, '-'0 ,,-- a ...... ,-- 4···!:Il","-1Iil'Il',!l_ '-~,-, ---'but ,_',Il __-" - '" '~'-"l-" '" ~'-, "" ' ' I 'te'me .~!)~-~ D"" -1--am ,pe~Jit_anan, :Ito", p,ang;-~· ... Ch--- -__eo,S C-H"=--1,0 '1........, -":has, ,I . Im.8, ,.. , " 1_-, ocr ,I ~.I, adi),A,iUii, 'h"·-·bl-'-I:---'=-(-' '--I'IL.,.~"r"'"'" : aolitik ~ saha batan ..dan daeanz0 " [- -., ~ ....• """,..U_-DD,g,an pO"I[- - .... pe,rs\8_ !8,_ a,u:l_ =.,' .. .JIAftIO'aD,n,aOlllr~, :""~'''i; '~J'lEA~Ii[nr)'· - -noi ' u~~~d-t, 1·.1;,liL~g.~'"_I~~~,Q,_ 'y"li,ftg- d·:::'~"1 ~ ,U~,~,tyl~ - t~IIua.,~~',,-

tori -~-,NI~,_~ _..- "--'' D~''-"-akah ,2'~: ,:,-" UI,an~Qra
-!_ .~,., _'_' --"_.

-

Ir~

I.

I

~._.

-

-----

_'--

.-_'

"_"

_L_'_~"_'

ke.Sf!Dl'na,bm 'Dn,tuk -,r'~" ...
. _ .. __ .

I

-

.

-

.

- ~-, '~un-I'1I

'1M'"

'-'I'~'I-:

I~"'-':' ::-=-',:,~ g' pen,umpan,-, ~",~,;I.,;;I"'. 1-i""1"-iV~'~"'" ~f4'''''inalt-:' !,I;:l.U~' iUi\B,t,l E_.UlI'r""'·'
:
1'-"
r! : ---'I ~ I~

o

fi',';

ill

"_'

I~n-i!!

..

L

1,'-'1

._.

--.:..

,Uti ....
.

y~"""''iIII'I'JI'I:!!Ii'n-1
~!lD1

-

~"I~I~
.'

.

'" ,_ .,_,~~, .
'.'

~I~

·._-_-

__

·

-_-_,_I

.

__

-

I-,----

.. [-~ -

1 ..1

I'

'-I-rl~I-'

,_",

,~,I -

.

-, ,-.-t-'_-'t.~:

j

1

__,

.

~~_'_'.I.~

_'

1

;r.,}, .~

J_,l

"

••

"

l

L -.

n'""

~I

1"-1

.·_C",

1

~'_'JIiIi'U,_-~,1

"';1'- lr

D_flo--.L·_'Il'Cf_ ·y~fta'nAli,.ll- , .....·ill'lIn, , : "7/, . Ic'-m~ •.; Ddl ~~,~,','w'~'ib ,r'~Ud,U1' 11 ..L:u!~,
. -

l¥:ml!8'-',,-1

'

:h· 1;3-·[fl"'7J~'o,L...L di··!iI, b -,'u'_'"-,-,' . . 1:"'-'k-··--'li'I~;~g'!!!!iI,ft : !:!I'W abmt~~lltIe'-:-U'!: ,olD: aEma', ,8 T'~' gk' 'k d',an,~ra'ilAuld. - ''k-,._-. ~:- -,13 d b I 'ill,.... 'hd . 1-'IOrR, '''-Ol-,r: ;"-'1... 11- ,lvriRo' :)i. - .. ---' ~
1~,lUlJ:lI· :, . ••. [I, ~~~~,I"
iii!
,.,.. 'J • •

II

I

.

_.

...

1

I.

1 .. ..:

"'"

I.

..

'..

-

.

,r-iUa
'-'.'---

,nB·;l,.....b,L""-'D" , , '-.'iIHj" ,!U.11,1U1 I-AIRr.;
--'

ill

'PI-'cl!!I' . ,K

_.,

I-I,

~"""lnB··...1:"I"'d···I"-' d ' ','II,':k-'"; o··)II,ft';h O--·'--"~In'ig.,~·i:I"n'" T-I ~in-n'lg'::-"Intll'i:' [LLI- U,"I"~ll~1 ,',lI.,'iI;Ul!ll~:-U.ll!U;" Ii[) "UIU;':~
,--'

boa [slam dari Y't1lYIn·. Y",8'ng' seg,·.·.'era membentuk mas,y-:"a'ra~kat' - ",,--,' ':Triongh~' -11-:- ····n~ Islam 'd:-I''"i p~~'~,14---b·g':n'-"g:'Pada ........ han-. ! ,,-, d···-''!'d:;-~i';;:1~;I"Ii,_, "fJli:'-". ." ,J, ,[ m~mc·u_ J ' '-.. iii, .W_1~"-~ ,''!',tul-- 'J'ug)'-"--'-ii" ',_I,. ,~,I -~I~I,_..,_t--g ..-u~IUI:.~ .:'i,n'-n'gh.· ·n~ [.Iii CI_ -I'~:. '-m' ~ Sambas ·>u~~, [. "Wi;"[~ !UGl '1--e_'I ~ 1:_. I~: 1~1""1 .. Ne'ga- ira nag'~IWlg P--~"iI'n--·'I.,g,I"1 . di··' Ilgl~::' ~~. ~I'I'"''!':I; ·'~·.w-~la,· ,d'l. Asia, Tenggara ,dimas:u,k'kan, dalam kekuasaan laksamana 'P :LAJ 1'" ~I~lcf~''1'i,~:~'ni'Oi 'm-r-, p.··'O;, 'Fj'.- ~~\ft!lpi" 'gmt'-_'--l,:' t~ -:' ':,,10, '~~~ ... Ch-.~jiB···' (','~~l"""'o' ... D~): '~' __ =- Ho ,_ ~II..,_ lJ:UI _> '~-nh)'Ii!k' ....m '-~ ~:i ul.~~ -:a--:I "IE"I'~m-;::-- '::-T-~"I'!'o,o"n'-f_::.-;··._.l; ~'."~' ~_. d :1", pelba 'g;-a'- I~; kota A~···~;;i~ -Ig·:-'h ioa .,,'~,:__:, :_/ iUl:JI,~IL~ u~"a-'Gv'~"r-''!:ii'k' g, .....~, .... , . ,'"' ... ,., gkat- -80'1 en.~-r:a y:ang··· u:I1A.'Ilil!WJjnva~,'v., , .... d-" AemU; laD", '18 :menO'ain'~···~'i ~;,-n,g~·: '-T-.a'k •. ,'-, TI,A'!IL ':J':'_ 'V:'-"-'-,<L __ .. "ob· '-', -'-', --- ,- ~IU '~D' ~-~~-::'- - r--..l4a,seua0'81 I'Vm[VI'IRSa 'r"'""'-':':'''''- ·1,., d'-.':'I'" c,--,. :..amp·,-,a "-',---',h''11I''k'"' m.en,aaWaSJ ,r""" 'Ii1iPn!' - .,,'ORI!Lui ~f1;.., . ,.~._:__-. -,0"kemban,- '.1. 'masy... ar:a.'luJtTiorn,p'iL"oa..-" Islam di- Asia TmO',~'ara.",Untuk D~l( - -... _ -'-IDD--· ,... 'i!Hi:~'~p--ti!li'''' '-p.nil!'!~ ~pe_'--m· ntu ,-111...,_ ....... m··-i':!i;C'!y\~31'.a"k--'a-'t' Islam T'-I-:ll'"I'O--- - .. .!UU, · A~ a)~MI¥,~,,~}-g·it,. ,-;';u'~~' E--:'-:!' ·'iL..... IlJeili,lIl_:~~ci,1U;U:1! .. :..~'di;'u...:,-!-.l_Q,'__:I;\I_: .UI .law: a, '0_ T'', ,CIA -ftll memmoan 'hk~ G-'',-an E--::' C=--' d an 'I,I,_, "'1' .11:) , d-,. ,. ,onftQ" .. ...."....-,-- b' -, , - ,. , :::~a;n··' .='ng··~···.··.::U:~I .IlvHinrla 11,",__ , nlBU_)1 pad ~ tahun [' .,'. 'L.~~ ..... 119··~- Tuban merupakan kota 1"lP',i'abu- uhan lallI1il ..'." ·1·· -, U . r'~~K. -'~'-::-"-:-'''-;;-, ,t pen'W'~i' - ;.-'-;,-";-.," 'di':-:·' ,- ,__ 'tu' - '1..., y:an;g; ,san,p", ,--··---fii'nlifl" aE'I-ena,T'.D '--_'_~, me~Ja,~." , ,pUll,... ma.!hl.u., d-·,an __ ! ..- ' -:"' la'utan keraiaan MaJ~la;p-'~lhit-'_:."", "':: 'p-·-:-ada'waktu 'l'to. sudah 'm'uJa;i J_ Il y:,a_ng"-'--:> tmd-':~lti'~'l"'",_:O'W'·I''!!Iii,n,I··. L'~ '9Ia 1 _'IIQ"-r.g,-·c.·. '~:~p--,~I'>:, 'pa-'-~'-'',b·.·,-,-1 .... 'm.·'i·~IiU," dill; i rik" ,,' &!mar.ano ",An[" men,~IL.-u kebJrunan r'IJ!'U -:J -.. :~Jgf."'. ldi'p·-m,dahkan 'Maia'n~;Ji..;;'t
'-"-'

',,~-:

'---',',,'

-,---,.

,,'--,

---

,-,

,~,'

-

--------

, . . ...... ..
-

'.., 'UiU;

,,21,[.···

II, .,

',,:-:,

-

I. :'.

-e-

I..i I

_:_:.

'-

:-,_U

[T·

:"1'

f'

I

r···.·.

""~'::.>":~.
I.'

I.: '.

.'

I.

:-.:.

.1

_I~~'~

'~.

,_W ,J_

I

'.'

.'y

~UlJILl!UlUiIlU
~ ,

58-'_-:-,-:, ,:'

~_

.. ··1_

' ._

ilI~~

.. 1..

~-

.[~,

'e-

.

.

"u,1~,iI.

1 ..

I

,

~'.j'

I

'~j~I,'U~:__'

I__:.'.~ / __

~II.

~':':~_': .. ._._:~'_ '_'··II.~~._'-~' 1 ~.~ .

1:',;'

~',ililU.

-··~~'~~·~I'

..

_:"_~

.1'

...

--

...

-

i

_.1,-

_._.

~J·!'I!III'

.. :_·.{··

•.

-I.: ....

-~-

11<,

-.=-

---

-,-

-

.---.-

·1-,

>'

r.

1

11,_

''-v

,

-,----,-~'

,-'

'-,-

.. ,

.. ~.

1-[

..

....-

:"',I"'C-,-

-' -'~'

,

c'

_.

_-_"

__

'---:~_.'

_'_"

- __

~_

~./

__

~1.

__

1_

,t._",

"J

-_,

-.,

,._

1

••

~

1...

.

.,"-1,1/

I

t.

,:-, ... ,
;0'

Ii

,

• _.

-

-

_.

I

_-~.

1_"

,_,,_,

~

,

.

.

1

_'

-_

G

,

,

.

_

..

,

1

_

I.

I.....

'

_

.

_

"

,

_'.

.

J

IfiI:

T-; -,~ ...
l'

-!(tI ...

}~

1-- 4,--'

'I"

[I!I

I"

'j'

..-&1_

l

'

,

,I ~""

._>

.-.

I~-'
l

'.__:

~.1..

~,

-_-

.

,

i",,",,,,,,

'.,-

-ban- ,"-'-' ,--,

,-,~,

-\-,

',;;: -

,'i -

'-c, - ','

":_ .. ,,..

.

.J _

I,

I

•. ,

.

"

. -.-

.,

.

-._~,l......:, ,:........:,_,~. '~. _f-""":I .
-~ -J ':
.•.

...

,

~ ..

[I ,'-.

_' ~

:-,~,

._.. _...

'

..

l

.

'.'

.',

....

.

'_.

I."

..

"

~

.:...__

"01,-', '-,..

,

-

-

~_~'I aJI.I.LU
~-

Ii!

'kem-

I.

',.---.
-

..

~:

1

--

-

-

-

UJL
-

IiAJIl

!I.

.

I

. U1I!IIJ

~

-

_I.

.,

I.·:-~.

.

1

~

.

-

1~

g

_

1

1_ ,

.

_

1

,

-

-

~UIA
-

ii,

.

.i .

.__:_ __ .... ~_~

.

.' - lila,.

y.

I[ .....

'~I

r.

I!}.

. 'fil~'-__:'

'_.-1.

:>.

. ._.

1._:

I,

".'.'

....

]1".

'--

:'.

-

r

',~

:.:

.•

1

~

_._._:_____:_:____:_._______.:.______..,~,

1~,~L.--".8.~ ~ t.......... 'pJl..;..;;,n '1 P:meD,URui'itr' ,~;~,....'Ioaill' ,NI:,~_: C-- cuf-..'un··'~LJIlA m·..
...... l 1~~(I_
:~ftl'~
&.,;;;, ..

:W~IJ.&;":~, T;;~Aii"lilah:R!1I :::-[d:, ll::--lAAI!~1 ·d<-!h!.r-::- -:-,' ,....1,:: ..~~ ~----:- -- d-.l~:riUUnJtU .an, ,.fi,epB- a ['S:,-_----:~'-.-::-,·-·· won,g--, ·di::-,;!ii 8.1_"pU' ~a.n "-lImp., ' ,~,-, ... ;::-:--L-r-'·""'''Iik-,:--=-'-'-:. ,r"~' wan .'
1-

ma~-,,,,,,,-'ill ", ,~'~,'iCl£~I-- --- 't-'- )_,~,1 __', .u_~--,', Jl~,tU~ ..'IJd&'lfb'" 'D, ...... --ib '>',-.'" l" -'~ H-' 1'00--"'" p-B.rl] .... m.Jl1,1g;. I .. d' "I'~' It ..,_"ta.-~. D_,'I',Dm'jL'_·'A'D' DU!O- P' S~'-'W ,II '_"_ L-'L'iII'iIln'-u.UiI,
,~-~'-:~-lIa~,~
-.o-ftIO. ft""!3I'I'~I~
'I~''-i-'-'.-

~

-_

,

.1

'--I

iIj"

I' .. !
'---=-".1

-

~

>"

-~II\Dl

--

-

1

1

..

-

,J':j

,_.

..-

..

1.

.w.

-

!,'

._

...

1.

'"

...

I

"

Copy rig h ted m ateri al

1,B~,-'5-~
'.'.
,

r•n;aIlJ~_ln,J8 ·I.a__ --. H',_,AL;;..-.. fIi' . --.- .... ,Mg,,... ';_llfWfu-:,~a.a.
,.i&..- ;-- '11'...... -l ~,!!.Iii;. ..· .... IC!- ... ,"':
Hoo!" .'., '. .

.

I

d--" - i!!r.: . 'kili'ilijll - .. aiD..llmuwDJ8, ... . ,~

',~.I,'Ui.U-~rJ,~ Pi:',- iI....m··L,_-O' p' ad •. UD~lun,-'-"'" ' D'_, - - I~W.I.J, ;:.' .. .,;Itl:~"I"Ii:R·Ir.t· 'm"'A1l"ii~'SA; ·. :IL·, '.' - '1IAid7'~.. ,_,-.,I tNng ~~, 'V'~'pten-~ ,r"Ii!_I_ di'~'~'"'_ 'Pt,-,;;. .....' 'p..._., .. ".' UI .moara, I'W1pI~·_L_1 ,.' !&i.UI, "0.-. '.'.'.;,, ',". ., ~I':.-· ... :-.--:- ",-, '.' 1'_Ii! ... I\iI ~"_~:_.' \,...0. LHII,]I.: rDrOnB,
._:_:_;~~Ii~
'_':...0.

-

,

-

'~~J_'

..

I,

.

I

,

.

_

_"

la "O~,'. - ''I1f,I:., ·buhtrn-I·' t i .te)"-ab" ·,1·, di' -~diribn··'·· ~: Ia r'-~ .'-' , .' , :-_:1 --I' <~.: 'nfl· Dem<· ~anlah' ha'm'" . -Fl.' I I . - -. _ . .__: masvarakat .. T'ion·~I1,~g 1--'~'~'~m-iJ .... ' '- }"" aullCl ftail)rtai t~'J' - ... _ ._._~~ua '. ~~t.iI~_-~~- SeaIrU' .-. 'l~il.i!!Iil ~ - '-~- _- .-.--- di ,r~.'·---- .:"I.-'an uta .-'.~''.' m,erup.ilAan ... ,:a.,",~,'--. .-.,' ':0-'1'-· b _,_l'd__,._" 10'--- .....,. 'd..',BD,ur,.l.\,na' .. , ~o:oo,ll-""'·"" .,.""--"' --;:.:,"" ,.' tadi .-il.ru .., '. an·s y IL@mp·al.er,.aiD"iI.nVI liD' ;_.". 11 . pe )JHi;"lfiUlll'··,u.~I ..'ll.._J'"!Ban.1,'I.A'a:J'"'i::llp'---iLr'::J.· ~1,,,.:iL ~:(--,-g•• 'I'!' 'D",)",;,••:;1., ~t:iD'-"n"gll' •.. 'D'...~ At:fEi:I: '.., lJ;Viu~, l'd.I.U~, a::'DIIl.lD'AUIfiM&, Cl.lI, .1.,,,,,;., ;;-' ' I.... d......... .. '1( ),SJ.nuJ.11..' aft ' 'Y--" ____ . .~. _ _I I ,.:1J-:-_'-~: ~-: (i' DlI Ji.-..~;1_...-J; ..JI'-,"':'T' ~_§.", __~ 'mereu "'0l1an, e_'_._"",,_.iO "' eapn ,-1-':'IiUlgj;'Wlij ,' _ _" _._ __'.'" __ _ _ _' .. _ .. l-iIlO'nO:-O" 'k.. ._. __ '1_ . _' :Dlenl"a,dakcm hu'bunroaD 'nnJUtik dan hu"h;n~~"~~ daOllng,,~ den"aD r'~-' - - .. - -_-. D'f~tIIiI ...,. _ .. - liD neg··::ara·;o;,neg.'--ar:a temClpa'-:lt" m ereka m.:·.,OD'- '~~'-P='~ ~:,,:~:,~_'II"II1i'm' :i' ~~da:~,'~: " ". rnen!ka- 'kmlp8tt~'lemDai_f .,ltiersebu·t. , _ r- ..... '.r.~ -'.r_ -"',.ao,.'.. -0 .Jr- . . .. _. . Id'j:monol1ll,li. oleh 'nara ..... . -1Q
, _" _" __ "':" I~'ikj'',: '~._~_.

,,~ .

- - _lr~.

"

'I' :.

'I'

Q-Ao.g

:,~ '~'I .
_. I "

'Ia'

I" -

i'-:~l:

.. .'.-! ~

I r'>-

.' .~

t __ ,1 __

".

_r.1

_l

1~b'(K.

-._.

/\

__

I

I

•...

_'

_

I

I

I,:________:__>-_ .___________:, •• "

e

1

__

-I

.----I

0-'"

.-,

.,.-,.

••

'--'-".

,-

.- ..

I,

r

c'

,"."

••

;

.-.

.~.

_

.•.•

r

"'[.'

:.,

I

I.

[I

__

[

~.

,

_I_'

__

',I~

. __

,._

1_.

ol

,.11._,

,_.

I

I._1.

_

I

1

'iI'ii!:!I:I~~'D""'rrnl~'!'lIiftl

I.';'

'-

[....,

'_

.

.'._.

'g

i

I'

--_

..

- ~.,.

-..

. ..

I,

.. _ - I.[D'~-

I

.__ I~-~II~I~l

.....

.1 I

·'·_·1·

..•

'.

_

·-

'-'.

.. ':

-'

-'--

----,

-'I-,··-,L

..

,

-

_~l&~l

.._-..

-'-~~

-.~,~

:...._:.

.-

I~~,U

__

I

~-'-

__

-'~IIII'

_I_

-'

-

-

- if!

-

--

-,

--

...

l

kota nelabiI_,.··'.lan d· p,)aul.taJI Ji .....WiiI. ',:- ,',Il p~, uh ... 1k'·';§iI'!<'a·lp: ,~'-L'!i,'t.~.- -..... ibat 'M·., .... ".. "hjl-·i!!i·t-' '; ,.~~.-... .J!¥J,Ql~-._.;glUI:_, It-ers,gm .. ~.a"'" ,I.. D:J.pil: · 'T'·ii'on-: ,- gil-I I"'d' '. , 1--'i!3'm"l dad'"' Ilg'~''iiI'''.... .,.-.
':':1
~I ',~ .-,::,-

;', ',r,'" .IU, .:, mpa-,L·!t'"
, ... ·... 1,
,,',

t.,

'De'·:··'···U·,oaiD, 'u,UiU~J' ..' 'malR.Vg.~·L,_·t· ·TI-·~O,··-;· ~'!Jj~!--va" ":_'-'-{O~t~. ._(~_'j'IW.I.'iIJ!\iJ! '. J :1... =1_.
,<-- '_'::'
-

.-;ij"'!l~,

,,:<.

.~'.L,i"'

-

-

-

1 .

•.

-

-

,1.'Lo'""

1_"

1,1 ..

'. -

be <' .....•. "Jono.mJ!.n ",',, s,u,m,· ..·:,r pe.,·..·:,re,'k"",i;,- .. II_'L, ·d,-·!:'I~"",... '/" .~.. ~. '. 'I'o':"~' .. -:"-...... _..-, -,~e.J1IUII I Jl&epun,g, ,0: _. o;r,ang ,I.
.'·i'
" .'
l' "

1,1Ii!!!!:1I, .... ,_· I_va. _~IaJlI.II_l:..
.-

dj ,·k-····D··'I..!'!ii.. c.c:_.' !La. -.c!I!; .~..
.! '. ''-'~'~( .:

'I - .,.,-:

JI!'l-

-

-

'_,

I.,

i"';;:-n,_~
I

-.

.

I.

u-u ..

B.,

I

.

_

_

_-

,[

I

'1'1_lULL ..
-----

'-.~

'C>-·-·:"',··",~ 1Ij"U: ·l"i ·'Il.r-..... ·Ljll.......-_-.. . .,......._-" 'd-I~' I·-"~:::- ...... ,puu,~:~ma'~:L'1iIl d' :1,penem,uw,rtJAaj,1\ I.epa,:.._a, [,aJia
i.,,~

J-\ika'
1.1-

,-,

I"'-:·"1
.-.

I

"ki'l.::.; 'il ,!~, ..
..

11101

bel
i.

-.'.

I.:
~

h'

',r-~I~U.l·UI._I.'Q"-'-_'~I':""-:_-'-1

'~",I!IiV.ojijl

da- 'b@ri-iiJd·-'Ila-ISe;··:Iea·_,·-tlQ'ak·' ma 'P-"~II"-I--:~~"'-'Ir n:-:',',;:,·.·i. W,<.u··_: ';'m-- - -::~."
I-I~I
._._11 ,~,~ .. , .• "

,I,:

I,.'

_ 1,:,'''-_'i,I,I-,-_,--..:

...

;'~I

·····',·e'

,

..

M·"·~·'ftg,hl-·,i'~,t-: -B::",,,,",~,LI'

.) ,W~nap-!a.t'mi'wa h _j ana> k perem.DBD'ong" (8an' ':'!~,,(I'I "H= ~-I,o-n"1'L.""", .. d'l ._'_1 ...._. -_. bah'1 ... ",'anva .:.:J.lr _"-. 'Drabu Sebaga:i 'WaIl'ti ia ,-L.J.-·---~~, 1.J -J~... '.--,··.D~-:..~, _ _:'-,., __._ puannva vano- i'fmt11:'bls'meniadi '&e,if' 'sano'D,r~"--I'" ~';tl'!Iiil;il-., '~bi-";;'~'"=""~S'r,'- 1......···· k',"'Q,P"CSII,da', 'iif.!!'~,nl·' '.pr",'-:~;bu;-'-" ,~~.nu·':~' ..--'.' g'~'" "~'"arrn: " u_m,I_- '~.''''''''··.·:1·'1 ,_~"'"_ lUI!!II.ilalll ~!li. UC _:__: ...•~epen ang:-or,ang Tionp,oa y,ang: a'bu. m,eneta.p di ,Jaw,... :San,g prrabu. -. 'be-' rikan;i;1' - . ah' . meDI', .":-c_ _'~.., '.:. '. >L dj"I'" .. ,er'.' ~'.- ,',> ~'I:II...
''D'
, _ __: ··_···'[-·L~.'~:'

c_,:,JaJa'r~~II'
>1

,_'.8UW,1
. ..:.-

.1'1'_':'"

...

"

"['

...

J'A.J~:

...

1

••••

'!IiIJJP.;

._

_,11

1._"

I_I,I-_._-

'._--. _'11-_,

"

I-:·-·----!I

_I_,J

.

-.'~-

1''J[I··,J~~',r·

...

I

_'I. __

J

JI-

.::,_I

l.' ... ·_:...

j

l~>. __ ·-I

:_'!Ii

.-·.·.~--:'~

..

,LI,!lQIi,'itG,

i~~.

R.

'·_8._.

'_:

'._:_.

J!IijJ.

~' __ ... ···tin· I :"'. 1,1,· ·~:I,
.
."

,iii"..... , "U''''.~

:.__

[.~.

I

.. "t.-

·,·'1

." -

f

.-,

.•

; tanalb·.•..

-

'·["1 -

'.

1-

I

'.',

d_a"
'.

','

-

-

,"

,'.

'.,

..

'

1,1"

.'

'Ked:"'::: ..

"

' ...•

I.'

'.

'DaD :penelitian b!rbaku bahwa, anak :perempuBD, Babah 'Ban. H,:ono'.ini.'y'.an.--rm!lahirkanJ: :'m B1m.alhlu Raden'Pa'iah .'Rad~, Pa:···:·~·~:IL. . _.. l-'IDI-~- ~ ~': .. 101 ,'1 _~I_'llah .. 'U'~ , . .... 'Ma':'" hi'- "' iIWU:~.I'J_.P,~_IU.,g '.'." ,.,piIJ.I.,:·t' Kon '~,·8, .·)B..d~, yilMH :rBJB,,~el.-lUr' ",_.~'I,g T""··, ~'t d-' -I Iu'1.1' k' ',UIIU-~ , _u: I,' -I: '·-_-(,-;-I .;PU'6:':1 _POI .•..,: bil';o, II:·C,-,,·, •..- =:: 'iil':'3 ).1 ..u', ": 11]"."',ibm'-I,j', ' 'ti~pBJDl ,'.':( ,'1 bb u' ' 'bi~t' '.,.A,~I'·~:·"ft I·',~,-·,-·n - pB'r'-:;~1 .-,"'R"~' J-c9ipa"·.-; 1"
:iIu _ ~

I

[or.

_

':

•. ,'

1

~.

~

,

'_

_

I,

II

r._~

_

'_

'_

• __

1

-_

,

-_,.. __

L~II~.

_'

o!'. - - ..

. .. .---. .-,.--, i _

'8'

-

-.

'.,

•.

~:

,-,-_.,,"-::,

.

-

-'.:-

]"".-

......

"DemikianIah""

J

III,"

','

bi-

_

__!I!

.

.

_

_

_ ..

_

I_

=r

i!!i

it

d-III',;I!'
._- __
,.

I'

_J

_-_

I

._

.~II"'1

_, _ _

c

UJ;_&I

_ .__ ':,'1 '~'tifti __ _ I!!l IU4I'._. -

1'1

,

'_,

'"'

,~l~~j~.~~gll~'17:-

:..,:...:.._.[U .

pem"'_~

"'<-',"''1',',' -~'.'-::' I.

hesa;rl

-_

..' •. -,_ ". ~
' 1.1

Mil".". .' -- " .•.
.. :_,,, _-'

.•

!

I""

_. II'

'.'_-1

_.'

_I

~

:__...

:__,

'

~I; ·~·~D·g

o:an HU"-ibun--I"'-u:~-niI'id,':-GIl ...... L .r~. 1.aII.I,,· ~
1_ ' . . '•
,g

.'i:iII:n'!ta---~ 'M.. '" _,I.J-~'~.!IU ._:' ,p.lgr~,I~'I': ..

'~J~'D'A4i'~~t'..J-'n· -. -dt..'n'kL dj'-'":b-'-u'I. ..._, ~~'·a 1" ' 1,1 ·~'L-1Qt ~,,",,~,_
'UdlI.I_ '-{~I_': ': __

unl

',.·a '",.1.. p ." '!Lfl." , ' ';_i~,d<.,'"0"
I

l-·'-""IAI

m""'~~~
...,g,

:ma ""'id:"UIU.cIlIJ:lI'il,
'_ •. _~I '_"_"~ __

'Damar:., 'Mil 'Hono' 'Pu, p~'lllnlllAlnftl;_'la ,..prang 'Y:unan dan 'menanbl r~!fi'~1IIU:! r'~~-' 'Hon'- _ . g- . ~T,~:'l n-" ~L.-·r:~d·,_'.1", iI'!~L"""'D-ai d' 11' M 'L......~'-D:. T~,---.,u,;b&U-'~ Ul .&u:Ul. , ,ftC 1 I-:i,nn,all"''''k-'' ...:II!:·1 .... _11\...'V:- W UIi!_c~w.,__• ~\~, . ue~~ Ma'"'a\ft¥~"h;t 'V'~d,':-rbr.-n ;-, -r-~'~-:-':~- '~~~ ·.J,\YKlJapw.u~00laDJl.Qr ,'-"'-h- 11J'eh--·-~1 'y,' ".Sm,. dil!!: r- :bl·~, ,"": -·~·-l~-'r~g,-- ~,_all.Ul.,",gannry,a .e .. ,:1'·..... Oi.e·. Jr., ... 'y\~'nR' rCiI·tld··.'..iUfl. - ..'-- .g,., _~;,,'\I!&,tur~.' I ~. ,IU::' Bi~:&~g'II:'O,1 I,::,M' ··'.~~a· ' .... 'L, 1 ...~'U·i' -i'.,.I\_''''-''J~'un·'[17' 11."".,., l:"'Ii1~~L,..;.n· " "n(!iii;''b~:i." .',C;U.II!b !.b ·:a1l·:_I'~:I"'1l... 'n.:-........... un__ :.!, 'nn'g-' . ~~L_.'g- .~ '8';; ·U· ,C'~r' 0- I,.., "~.' 'M" .~PI'"'-pafl'I'I."'t·· ~~g' ·~'·-:'lt& dC-II'"'~-~:.g' .~ I,'- ~ M- c.. [H--' ?".: F:a ~ua, ~-'W d~.,:.'1 b L,..... - dil~
"_'_~~'~Il ,. . :"..... --' ,.u.' 1. . .... .' .. , .... -1

u,'"a' r~iL ........... , ~;I:-- Hi:, v:anla 'W·" gUdtj,_I ~J-'[~Jo:'-',

'';,£,!~~

~~

--" 1P"1-"""~,~"'al!I.ll,. '1':::00-" II'IJ',aaA ~j'a. Lli,;~',_,,,:' r "" ~:
a'!f.~ ~
'~:'I\il:rgi:l'l

pe''- .'c'," I, l\O;;\iI,,uJll.mI,IUU::~, pm-.' m····· ~I

~~J.,....IL,_,_

~--;ba'..-.' W"./ ::7:''"'''-~·-, , ,,' ..,.. " ',,',.lJ.Al:::A."'"
'P'1;J>§i,

:

...

I

!,o'

:1

1_

,I~;'._,

\f":I:IL"Ii,

I

1'!"-;-·~~'~:·,·

~".IL

bel

-.

c;:

-"!3

l

'~JliL'

r· '.. I.

_I
-

I.' I

'T' -:.,

I'

....\' :'.

.-'-

-

.

!..':. ~I 'IKlJIMI

,,".,

I ~I.·._, I ..
_

".'1
-

.';

.1

-

I .• -~

-

-

-

-

-

_,

-

-

-

"

-

186

,.
Copy rig hted m ateri a!

V,iIU![:

me!rG50lan
~,_,~_--

I,

KeraJ".n Ma:il,na:llil: I~ __ " IF-

ber ~.~ ~~,'L,:,,,,, ad a ,ta'b'u.nu 1,449 Ia P '·ut' Il'~1l"iilg- mnel 'a'lu-i Semarang P~i; ,_~":'__:._'_"'.... '~' ke [~.:.I·[t:.II u_. _:. ,I.· .... Tiol1'-~~~--Bam-r~~---- 'tahun, 1475-,dia'tang,':' lam:, dnta 'be~ulr"T::ion.g'hoa ' 'nadB ..- - ---'-D"~" ---.--. --- ..... -"13 -- - '-' '-.' -- . a:188' ..,·Iii:~'-,iI:, dike ~~,ton,'Ma"";P pahiil!t- Duta' -. besa"f' '~'bltida k laun dari n,_,~' .' ''17..1,_-=: n" ii._,'L, ,fiBU!en 1m, _ _~en ~., DRn .,_. ._'p_11 - L""",."""", :g:, •. .•lL:ill...._ tiD ' __ ~~'_,__'~ p-' ~'~~-' anas ,,' _ '_ :-~:~ll __ I _:,ID.l!D:.DiUI~'- '~IUllK . ~,: d~ I_.:ati.1Jri . -',',., ,-'"' _ '8-', " " ,HI, :di:'-l:ii~ni~''r-,I'''~~'~ ·~EL_:_,':Bon',-'Ilct ·S-'.·I.'!!' _,_:. "un' .~1.tu.A,L;o,o;rHDd·~·>_:II... ~.O=, '~--:,_ '~-·r'....... ..-. H:' :'00""'1-~~_-_ ... ~_, _'~_,.,.jIA --' ~,,., _:_~ ',~IJUIIIIIUII~1 'O--'lL-:"":'h~' ,~,,"t)~lr"1
_::. ~'i
I:'

I

1

~"_____:'':'_'!I!

1

_l .....

".

"

_·,."_:_.I·___:._~_

~_'_'

I

_,"

_,_._

I

-

I,_

~'[!'.!

.

'.....

I

. ","

..

_

1_-

"_,

l~

...

-

'I"

.....

-··1.::..

..

1:-;1

I

. .::_~I_(~

'.;~,.,.

_.",

-~r,~>_·lr,1

Ui:Ii.
I, _ .. -'

",',ijL:,

~' r-:

_:~"

•..

I'" --,' -:1'-'

1

,-~.
..

1· ..•..

',

-...

•.'

.

iio

'."

·c

.•

'SlIi'N:

'--~:- ISan--" ···~I._~i_

,,~,_~:~

'IB'

ii,

iOK"..~

baS. ai mata--:mlita demi 'kelVlntinW.aID ma~arakat _....:.~ Tionahoa meD1-' r~' ',.-. ", ~'}J"" .. ,'.__";_. ,"'_', _. ~ h. ~ ~I'~' ,1,~-'_HJ!I.'IIi, herikaD' 5e B'-, :-~-~iIl.C,I:WI~O~'" .' m--a-n- ,.,-- ---, I "k 'I~luk- dala-m'" k' 'M-:·i~BiaiA,g'lIi;t mlln.' 'baDi 'malrra1araikat ITim-boa Kin San ":-:b~" "",8:0" 'me'mang'" sudah mendapat didikan ma:tan"Q" dari SWlaD ,DI 0.
_'~ ~_ , ..~._'~!_I ..
_"._1 __ ~._ 1_
r ~_~.

I!

__

.

If 1_,

_:.

.

:

]1 '~_

", ',,,

" ':_~'~

••

Ig___:'_'::_-'

_".,.

."_ 1,.- "_-._

~

I~

.;.'.~:,.,.,...u.
__ ~-~ I, :_,.1 ~.,
I" I -

"-

_-".~
-iii

~ -. --,

'-,cc

.,-

-

'~-,

e~-~"ID~''!ft

I

~c'_;~I!~~1

!II'

C!d '1Ii"i1 '!be-' --I ,~, '~_:,'M_'-: ~_' i_

~,.'_:~_~~_:

I-I·'

'·'ii~:!.'.ali'~'

1.'1.,

rI

~l~'~l

~1~Lft'~ ~ltill~l~

'!_!._~'J'I

_.,_.~._. ~ "__: __

..:~,_.,_~. _,~IlJ.~.r.

~-';i@i'

,".'

.,

."

....

-

,I...,.

1_>

i.

-

..

. '..1

.. 1·

_.-

-.-

-_...

I

.-

-

'~,

--

---

_-

-~

-

_

-

-

-

--

1

-

-

-

-

-

:U··

. ,_ I~ .........

\innl ._ 'L.-~I.rl'-S- 'iI'~I~'1~11D',apIDl'~~ • 1JIIIi!I':ltil,-_- U,~.
'I,_'L, ,~_"J'~',",,' '~,;Qm.alniO"

,-'L: ...... _"~_ .'. UUi.~

il-...... ~_ ,'H-~' ,iUiI,I_,_ .l.1.
.,10,-',

'~~I~y'" 'T'iool",h08 c__:,L~· __ lSI" - - ,."iII..... IIIiIi:ki',' ,'L_L.IIl...-,_ 1l.._II~, ,-. " . ,IYJilJa'rN,u.\-I, L .... d'~,aft~ •'_.aJaDl, .. .. ikii:~i ~am, 'W:U.UI ,', merD'lJUJ,:llMIl, ,~uasaan "A'cO"')!' ........ 1-.:;1\' llJij.c-' _ "',- d·','1 ,~-~ 'v '"' ••....~Uin:ul,i' I~'Ua'rli.-B! am, I~ an .. d' maU]D1~,'I'I;!'n ri'WIf'!i ,,,,emma'f'lIi 'M" am pahi ;I:!---uk~~-d 'I' ~ ··,"'t -r·'~ da-- I~' aka· di-tekaD da I' I~' "', '1-' '_:.:___:',_,J '~I~'~VA tI~·-·····~lg:IIJ~ '.1""0'" -, ··"'-'n--'...I 'Dar' Se I',~:~. -I u::O....,~ i~~_~:'I, :-"-"IlS,I,-u. jib teIah~'&Ia:- r 'Demak va_no 'b!ftl';~t:~;~:~ " InmI'1l0~filQ" Tiow'lt'Da dan 'awlL. '- m,. "-~ _. .1-""0 ~ __ daD m , '''':0
1QiU:1fiUJ,

I ...!: :

ad:.~.a··.·__ 'I~~'iilt;~ u.j~'gU,

r

v-_"~b~I,,"-hc'-"ul nJ:1, lid. _._
I

I, _

'Al'I,il

ulu""

n-n'iil'~i,~.u,1a:"'"
,~,~.:___:-_c

,~~,...::;

1lIm1ll

·P·~1lrI-'~"'· ~~~II'1"~"t ,u!UiIl_QI.:,mu~"

_

I.

1"_

_I

_

_

I

.._,

J

••••

'~l'~

,-1 _ ..

-rl..

- . _...

..

._.

I

..

--

.~

---~-

, I,~_'l~,

-I

;i<ba~'

',~'_I~

:iIr:1

.~. '

__

j~I.:~_,~.~

i:':",.'

I

'bwm-

.. -

....

'...... i

'

-

ri'

LI,1",- ,. .L.... _ - ....;;~''Ilt-' iil. - D' ...;1,.... ,,ma.ua.'. ,uoant, seuapl.~- . '"' peD,o,&lftJuL -,,)"-':10, ·un, UdI;,II, 'D' __ . ,- . S· ' ,UIUlI,il,g ..W;I, :900" ,pada, 'tabun, l478,~:Majapahit: ,telab billasubn, 'ma,ta~, ''ft'!II'~'''''''''1~Iii IBh.': 'Atal - 1<n~1p1~·i ti/!~:~'~ ~'-I 4'PQ1\".~ "_ -_~~. _' ~a" • 1&'; ~ RlIII _"_ .~[UGA dL1ad.'ri :._.·_:.-~~~~·AiI d'.nu,· ~,-. P: coL"'I~::-~;' '_' :_:~I ~1111· ..,~, 1,•••• :1... yanS~I.U~
. , -e ,-, .......

_di
'-I
1

-\II;"-'~I

-'-

- -,~'

.. '-

-

--~"'.:

~

.. ~,'

- ,_'"'

jII._. -,

-..;c

'1.,

. -'.

.--:_.I

, ~,~

liP1ua'"

U.l!l.":-

:

~.. ba_ .tIL
.l c

~1 -_",,!lin,

1tJajk-;;' ~ ". '.

,'._'..........:'

:_£~'

'M······ ..•.

f

.. __

[.··

__ •

~~':''':'j_'~,

_:_.

"'"_",-

__:_:_."

. .......:

'_,"

_:. -'.~' ,~ .'~_

'1,.--

'1[·lzin~::;~;--~-:---,IJen,--,---- masy'.--. ",.,- " ..:I~....,,,,,,,,, -- 'J"rP'lD'll'1 - - -,il,ul.B.iu;'II, - -r"~I~-- --, I"

~1,1

'L"-.'.-,'.,k.· fiUiUiI,
-

pdBUlIlilii '1" ",_, ~'_ ~,~II~ill' :"'_':-~Ii-,:.'a' u,...... .... 'IL!~,(-·'n·,,', ,'o.""I~'-Ba,I~I'i'sal.sid'I~lr.'IaJism' e':," ,...::I!,.......... ..... ,'_. ,lI--" ~:"(_ .·.::' !.:L,.... UAUID,1, 1,;ii-:L~..Il...... II......... 'Raja- • 'M' ~a1a' ' '" pahi'~,~" men' ·1 ........ ,I\I:.I,-lIiUu''f'GIn :fi.'t!D'amaao ~t ts "~I maSi.:ilU,IY····a a~:.. )-'-',11_,- dalam IIlI,A,::var'P-,'I""-t" 'U,':_,...II'I''II J'~:'iI.'!rIa' D'-aa'im,glft"a'p'II'ft, ,_51BUIL.. . :.'.' -~l : .,'~ ~j~,'j ~i'lII'U:JJ." ,1~IDW.uJ,-,. iDCl,t.i' I, ","Iif '. muu.kny· a aaaimA 'Islam dalam m!ilAVarakat 'Hind'u o!i!?J ,_'- .. akin ~'~:j(_I: __ 1'ilwa meuimb,uIkim, ketegangan dalam kehidupan bmasyarabbml 'v,-.~~.- -.-.po. d'-'_"_'_ L-.L;:'d'-·"ul'P LI.... .~. a·.d...'I-'·.... 'L. ,t.a'L'_-~ ·,tan,,·· · A.ei~, 'ai.UIU_'!Il!__: ~.U',~:_,-'! ,iIJIiiiiI .• -' uaw,1J. ,li'&IUr 'yang me'lemabkan :kekuasaan, Jang~ ,ada -pada raja~ LegaJiisasi I ....'-, IU'!;_d' ... ma lsi sam d ,Iuilm masyamka' '~"-::-i:I.(ID1I.I~;g Jlawa I meDU8ftjd'unO' L--!L -- IUI-- - '- ._ -' 0 ~,tUl pet1entangaR a,gama, dj, laD'lara lorang 'Majapahit sendiriL Sika,p
"11

IUJlUI~I,

..I',:--,L"",,:L,

'1_, ,-,-,Ll-'pada'' '
: '1

at;: ,tClTd.ll,

t. l'!i'!!'lL, T-~on-"'~",;"gb:'--'~:n9..y" aD,P ;:-,.I"·~'m',-, g, ~ •._ .-:~:-,IlbI'JlilD,1I . I·-- l:-:_.' ~~"<. - - - 1'0 ~ - - ·,1 ~ 'ma~r·'L .... I'S·'I,....~, .:~--IU!,~!l1 ~"""""'~,oiI!ii, ,t a-"'w:'- U!1:U,lidJ,lUd, d-"I'~ : i,1""' '!-'~:il~Al\dJI_.,\Ulu:1! •.. )
,I.. .." ' ..

·"-.';:ar· . ~- ..... ;I~ .... 1 "i.'I1ILii.
I'" .•

'-:-I'~'-""

J'

'I-,~,.

~'"

""'-. ~',

.l~,U!l,:,
.1;_'.,
I.

.. ··

''Al'Ii.'1

~,~,Jr_

'

__

"

.',UJj

I

'.I

1 ..

'-

1) __

'....

_

t-

.....::~'~'

.

'~-_~~~_

I

-iii

ri
.•..

I

"1"

rl

1I'

-

-

gizmbn;o,
I ....

1'1

I

...

'1

,~,

,

1'
I

-

.....

.~.

'_,',

;:_.

_

.-.'~

-_.

)~':

..• ,'.-

'-"-'§i'i'nl'i'!lii,

ril

'_'"

Ie

'~I~

.11, "_1_'.

f.1

: I I: .' ~,., l:,~_:_j_~

,~'_-___:__:_ I " I

~ _ __: _'

- _~ ,

,

c_-

,~,_

,;_: ._~'_c.!!_I_

...

I

'1

"

.• 1 ',I,

_~.I

•..

Ie'--

......

-.

.1,

,I

~'MlI.I, .~;gi.RiI~_' •••. I.• '.'"
. '-'

G'"

~-lL.;oA-ni'iiiQsyar"'-' --......

I,

•.

._~-~

,

-.

-

r..

I,

~_.

_.

.

'!~,-:'>,-'~',:~I,-I--i
• ',.'.' -

J

_.

I.

_ •.

I

[

I.

-.

',

-

I.

-

I

1

_

. __

'

__

ahi" ') "I ,': H'd' 'ak' 'hanIy"_I .. 'bn ~,~ -'-t-- "~-"bib -'agio;-ID1 'lagiili ~.,HaI;-e, ': ~:";~-.:~ I>~-~ :;'~I-~'~~i'!:II,~~'" :~r~II'~ di-" ' e aOD'ma~· a II '--"Dr-~-' -,__: 'tetap1:;O ';•• 'O'~ '~rb!nlanO'a'n -',iI' -,-I,D'---:" ba'nrrsa ida'n - ",I '0·---,' P- rtentan ~zleD, ~~~~l'fJ-~H:9BiIIL A'Ip8I.: .. J. '_- -,til - _. - -Ol~'~ - .. ~..... ,r~- _. ~H ,;1: - _ -,~, --", ''laoQ' :menm1Jl"ltung",,~,'bD, masva~, 'J ~-'~ll~~,t-' d-~ 1_,_, "" ~,I:' 'JliI,_'!Ii.!C;iI,~s.iI ~ ',"·;d" "~rig~"j~1 mftru' g-I~'Il- ..., ... '_I_·c_.,,-: T-' ' lUi" ,,'i ' "na ,t &nru-~h'm- ":. I: _1aR1 0::" -. '1_ a.dJJ.~!Il ra""lAg" , RDg'lb' _'~ ~_
iii"
._ I ,_.~ _~ ~~. I ._ 1 ['.' __ •

magv-~.....l.._t,-- T·'~..I'W"I;Iml.niS, '1'1!!:1I,_,_ ,ii--~-da'-""'p m" RR:Vu,,_'1la_t 1,1 iTI-,',U~g,~,:'<a I l' d' '~-, J-"!!lIil'W'--' "'~-J'iu'-'" ' ,Lu•."f,I.WU '~UIU., lE(:IUI,_'~ :;_CI 1~~:i~-~'i:ll\i1.~:
:_i

,-11:::-,
_

' "'tII--' ''Ii: ~ -: " ~~'_~~',
••. 1.·. ~

. _ ..

.'

-

,!,

1_ -

..

-

-

-

-I.:

1

--

_d~'
Bin'

1"'·,

i; ~~-

.

_

,~_iIb

- - ----

- --

--

_·11

-

. -,1,-

_,"

',_

1._,.:

~_

!'

_C'_'

__

'__._'_'

,,,-

r'-'-"-'-'-''--'''

:-_'-1-

I...

..

_.

.

J

-

---.

I.,;,

"

:li!I!

,__ '.

-,I".'_,

"I~ , ·,1 '_ '.'

I

~.j

':!:Ii, '. I,

. ,,,

.. __

I

.

,obi'

, '_' "I: ',-c'

",

:".• .,. ,1

Il'riI'S _',"

"1.,,

.

,f'

_."J~ _':

~,,.

. ,,""( -'" '_'

'

1

,'_

1,GI,7'''',: 01..

Copy rig hted m aten a I

'II'.... ',.' -' 1-' ,~JI1e.fOSO- '1_lIn,

U· ·-·I~I.I" iLI'I_'~'." ·.h'i"IIIRer.,~n ,P'IG.;I:p8.u,.,.

1.. .-,- ~ , 'C<'II' ,lUIplER . IIJDil
____ ,_ , 1) _ ..

- 'G-"':
__ •

'"C'~~~:i '.' d S' c:.... ,L:,h, C!"••,'/I...,.... ·H-,"'.,ou, ·,W.Ulla,!!; ,~'IUI",I, I'!' I '~""'G':" ·~'u" ~W;~ 1~:~Ia'-lr':·I.d:'I~lft '~~~r:~ 1~1~~:7'~"'pn,:, _,' UiUI·_Jra..1r:_:".1 ._._ . "m~"~'~lplni4,;:1l .iUB nama ... \....:J'C'~ .... , . ~",ifii:I.,I,:'- I··y~a _:.'/ ··' :I~·Tum 'e'oaiYun-,(f 'W-·::,':'III_tik·,;;;·-·,~.td. A'" rya T'.:...J., .. 'S~~·w-~'n Lions ...... 'm-aD- d'_'_'a-"p' -a·t· ,.I!D ..',:,."~ ,:,DD'-Ol _·,:'ua~ __ ~ .. :_:~__. "I I .. \,_ ~""w.lI :,_,8.1,
'~.':,_!glJ~}-."I .I,~I· M' .i--~ I
~,I·

1· •..

.... . ··~anD:_ - 'C..:··.:.·.... · IL,_.·',.-.- -. l'~I"':I"r·.~.lmann.Va... nJJlg- .··· sarena ..,_-pand" -..... - ~ .U.,·· ";~,nu,pDr--,L:::: 6 ,..,;;;.11.1,1, u. .',,'" o··1' C'_;fl rani .. ', UiU[I,_.'D~' ·iUU. O'ii~;iIi'~I'r" ~ry'a' .,'" aiL' .:.":.c~
l'J_::~1 •••. I •__ •• __ I -. _. _. _ ,1

,- '-.'"
• _-;_

. -.

me1ay·'·,am rarlla,
':11"1 ... , ,. ~ -,' "', .
• __ ' __ ,_~: _-_

_J,II: __

1.-

iI:'i tJl,l,~1

'C:

i

,

!.,~..a!li,.....

,'I.iI_._IiU.

J:

_,

;A" ..

_!U!.L",;I,'~iI,iU!&

r'

e'··

.~~

'HiD',
l

"'0-""f_,'-J:-:'_'-_ - --IS~'~ .. 'mastLI :-,·~---:-'~-c:."'l:~lt·,··'i''''~'~'7i1·n.... ·~D .g".-,Ia·'-·I:r'·~""!ii.. ~.~l\iI. ",~lg.:-·,',-' ' -~ . ..1.1.1"" mll·.ttiQ'Lawa van,! .;II~rSlla, Jl}t!lJUW~. ,l..1'e'n ',:'_ -.: .~"~~::,Ie"bih :mud,u memp,el'rOleh pen.gi'k:u:t: di antara pa'r,8, 'pegawai '~~.n~:~rl -')':qii~.,.~.ll?it·, Pem op',I,~r.0: 'it: : .,. ..- '~,;.~~. id:L)_ . . UMll .~L,:r:~:itF .'U-~I·'-' 1=O-·~,. D~-lC;:IJ[' _. l-i,h' ra.... ~'''''~.Plilillld.a, ' IJ;~a ~
· .'

liIi'h.. - -'Ib - - ,. ,r·...".'-' "'I- -,--- " - " . 'k ..- ' .._ ".' -. .. 'I~u ,mS'nI ....•.......--,-- -- ~tL, .'lL....eh'O'rm,a' ta-".In'..'d I': "'aIang'.::.' . - ,"-'an maAVam ·11_'t'"· I '}"~ __,:_-_'~ . ~ 'me:m1'lPftl .":. ,~e' .. I I,,' I,..._,'. . '. J' .__ .. '
00'
'f·.'

D" - ".

~f!m .,rva-·dan
_'';'''-''

,J::y:,I':-,U"'~

I[ I.,:

- - - I, ,....'

)i'in Bun mendapat ·D·" zelar P.. .'.,; eelar . 'ang:'eran KareRa 0 .... ,. 'I... ., , ,. .. ,
[r : ,. • ,., .

I,

.....

,

...

,.J ....

,.

....

.."

1 __

"

,_

,

••

I

I'.

. I .'

!!Ii

,_

.. __

I~ifllli_

i

,1'-------_---1.

I I.

.'

-_

"_"

_ ...

"_

"_.

_"_

.....

__

.

I.

_ ..

~ r' :.._~

I

'1

..'_:---··-

"!fl'

_

...

-----

I;'."'M:~,II~

!I!

."~'';''3(ft ,:~.&MJJIIJ

g _ __

.m.anva:' ' "--_'' ,;1'_
I -I I.' ..

I~~U

CD:C!aAr:

an.' ,~ .....g
,

'ft'iilen.~'nd··-llln,a' jg;~~.,,~,II,L'·~~,
'. , ... ' '.
I.

pe'" ROle- ··r·ti'·'"'·\\!ii'ft t,..... L,W·'8" ~~~-'.__:'~'W:I",O' '11 ... _ ;,:~", 0'-' -1~'_UIi (HI.U!<": .. Cftseo-'" r~'ili'!liO' •. .A.CII1:!',I,iUI,
'. _·.j.., i; .....

da miai D'lau ne~ar$.11 'meDl'nProleh......, -:". '.. '_'-·y·."uog:·-._::: bako;oohak ".,', -'_;' ; ber..· r "0 -_;~ .1,: ...... ,. ·r·· ,'.' .', ,_.-. .a-.1';!iI- - - ~-l '" - '.--., pI".-.I.... -, - ., - " di: I~be'" '. ,'~'I_.. - .. ..... ..;III!""- ! ,- .,.... ·ti-··!!!' '-'. " - ...' . I"" -''''1:1'11- mJliID.. I. .,'. I ::f . 1',:' .iii[- y'an'..-. :.: ,.,'..rll\al~il - DI.ua'll L!U.IlII!N.IICI I 5e:1"JJP['"-';,J' .-" - ~.i ' .. U " .'.' '0" 'r-' unva ~em:~""'I'·-'"'·'-".";""''''''' hl>gilloA,u,'. '~'II~'-:"'''''·t''Ii:t!!!a; 'UJ.I"'B'.;;IA·····"tarl:>~1 n:!:aih'" J:m '8:"1I I aJill~I'as jD.,\.... "-1 .,.lL • -.,...:I.~, _IUIIIWIDII. :,_-_ ll'\CI,UClI
·1.. '
.I'. ''

I I .".,

1

··.1

.. '.- ..

If

1,

"'.

"

I:

.

.c!!!'

rl:_-~"

I"

ilJ!Etit),I!La!.JV',

·-g,IJ:,

;g, Ul~,

II" , .. 1 I,ll, , .hUlJi..
"-f-,

i ',' '

1 ft .. ',

V

I~~I

D-hl~'-'

rauu_',

~I

'" .-'_~' , '," da·.

,pa-,

':1

·""1~~"""':1I~.-~

'111,..,_,_ 11 I~, ..._,, __ ,... _ __

IUDI!. a~llluHlalrl,

naOIBPmltl dan , 11PftllJal:oan r-'-b~--!.' ','-'-'"r :.,IIliDr . -I 1..,
1 ••••

:-'i~,Ms'[I..;. .ID,'-:~ .. u!~

Ii~ullya

:.'

I~.I.

_...J:_II_'
Ra: -'

11 _MBin,~ .... Ait.'~.tp
",,::_\ .. 11· ,

I,,~ ":~'!' " 1-'" ·!I-''''iL., ~"I'~~L_ :pE!nlll.pan.1lD'~UAmerooon d 'BD' Patahm .am' ·~D-·I'eh· :t)!CUI.II.: 1_. .~: i~; ifilI.l. ~l,I-I,r~·~' .,'""
-i' . ,._
,II 1;1" C( " "'_r" ._"---.' .',' ','

~,hift"'\Dign
1~~~.11

·'-1-'-~',,:;·...;\..,.,tn' .y_. ..... ,IBan IelsebL..·--,.,_ n-~b'::- -"-'a' 1..... .. :'. m',"B'~'-' b.,u nada i' ~'-.'. l,iD~ J:C,I['.g·, lUU.ll J···"' . ·,:-· un. PiMJ.- L........ ·:··'::--·a··' ad,Will. I. IliIl\,lfiitl a '1 .... --'fII-,-~,- a- J' 'mar ............. UiI.,'iU-. 'L m-I'.... t"D!II''Dft .~ _,...... .: :!P:UQUJi_ : ...... ·u'. 'I . :"~U:U'I"'" , do ')"'i L_W' _'L UU&l.1-( ·'II'iII'ift;L,·:~I... -',E.,H".,a, :' ~."J:U.lA,.; '''_~:'' ': . ~ -. ".~ ..:-"",', '. '. ,: " .. :,' . ...'i·: :, '~~~':L ...'~ gJ-,B11...... -o:_p,",c IL",ii._ ·1'""........;I!ekspl:' -.I,A.lk-ili!II!' ~. .............. ...Il ~ I_!__I. t CJjI,QIiUI".~-'JiI.F': __ ~,:"..IW- "8 W :::"_:_~I:.._~~~J
'*'lIo

bU'IeR_,'IW-,.
-._--

'resmi ol@'h 'raJ~a unluk meJ10el)'~abm .-11-'.0" .i-' ;-'.' .'_'. i!~'~ Iidak. ada oran,o van',,," ·mencurig<.ai peker,., . -II'OJ'·_IO -._- -----:.~... -~-.. _ .. "_
."1"

'~'''''''''''lil

-'1-'' "'
•. 1

,!II;

-L - '."

'ke'

'.,

-

.L.o,.,

· ,._.,:2

,_;

,,-:

_I

.. ;_;,.

__

'1.... ~,,· ,.fiI:paDJ~-;~:!'I
'_'

"IiJI·- '-',.' ,!IIlI2>,/',' ~__.: Islam di. T'''O ":"-'17' - "arakat ,~liIm,~ 10[','
.
.1.-..
1 ~'-.:J .

1.

-

'

I

'

,

"ghoa""
,"

-'.':.-',

..

I",

"....<mlli _:_~.~:.,.:,'.lutU,I'I_ .. :.' _.~_. _ SUJI'A-n 'U' cili'on---' g.·-...I--.)"in
_"

'0' ... _, .,,

ae'-'b.:~. > iig, '." '.....".T'" '"'f "'W"!:II ,D;UI~I, -':' -'dp~ a,; pre- .'---'-11- .... .......'._~~il:,:'::·.~·_l.:.·I-.~~ /8.... ~ ::~~~[aJ.'lUIH~II"t9'lighoa":"- ..~__ .. _:_'" '
",.

:w. :'.,
I ,

J'

I,

/~,

.
"

mesldpun meR!ka 'pu'tlra, raja ~ja,pahi.t:.. hanY'il, bekelja, demi 1L...,.....,peD-':~ - - a.:::__ po, 'DIilIY,-,. "- '.~, )~:iP~:~-·:tl· 'T~io·t'·:,' 0" gil ..: ·1·-I~''ft'1i·"Da" 'd:':'B· 'iW'li1~·,L\_. ·ti·~t'd.~'k, I? :I,··. D!IlCl.fi:il .. C, ada llasa b~ft-ag'anl sama sel<:aIi akan , 'L-al9.waanny·:a meskipun "~'_'-=~J~~ .......:.__:_-~._.~._,._.~. ___ '~~ ... _. ... ... __:__ ' . ~-_:_~ . _
~ -,I~"

-.' --' 1-0.0; -, "'.".:r.l.. _"-_. '.

I

I

I

'

'"

-... ' ,

,.

.

..-.

;I. , .. ~. -

'Da'" ,... : .Uj 'liU!&fI..!I; 1,1._.'-" -. '"._ ..,

_.. ..

J,

"'JI.HiiIJ,~atJj .... .... , .. .. 1:'::",1'-.1'" ','

-

"g., .

._'_

,' •.

'.1

I

-.j .....

,_

'__:_:,:

=_-':,.l.-.

: .......

r-- ' -' -',""U lillih'ill r.-··)'' 'a-'',I ·'-·'ag.-p- _'L,,!··t- 'l'!li"lilailieih~'II-. ,r B'PIi1ili''I''MII'i_...'ftl ',!--;~,'~B' 'V'ilIIi'ft,O' ,-,IoU, c__'_I,:~ ~:'f~:__ ~~a.uJ,~:__ Q" ~i ~~~"y~l~ ra'J'iI!' J~"~b _ tH· d' _L._ ''.- :;U:-,,~' ,A' __ .. J'~'-~:B.' Ui> "I~:-Cl,'U;;<= ,:_. Wi;AJUBSB , "~I'·. . " Beti1l~liiva.d!wan . ,--oo;g 'UDi.t ,_.m. un m ,__ ". ,11..eilcJ .UiUII l..-_iL" a .A .... . , __ ._,_,_ ~'_ e.._ ._ ~ .... __ """"n 'T'~I"'ong'h~~1 ml.-'- )~~·IAIII,·1 O~ll-....r..,Al:IlI£ULIIJII~1 ~a:~'~ _ aan!l '1"'~~I'l::"'-~ [BteDlibak,'; IOkm .. ~ __ , _ ,,_, ,.~~ ,_ ..~'_ (: ..•. ....!-VI!lt,- ~,UCI,,~~~. an-'I·lii·'liI"'~lal... ·I··btm . "-Y' ; ,. ID... ~I~l"JUI.-l.U.Il_:_':___; J gj"~_'_;-:1'..J,!!! .. Iab-' :' :;=u > I I~, tid1-'I: ..... ,.'a- da' ~.._. IJ'g'N;!a 1"Dh'!ilj''iI!I;jj;'!IiIjjiOljj'an' -,. !3;V" ,,' . val ~ ..' aIm- _i_! 'ak .•• 1_'I "n .,','" ::II_' bubn-''lJaild1a·-· W·,·"ii,'II"'''_'ill
M-

:...'1_

r:r',

m'

...

,r;.

-c-

.'.11':

•.. "

'i'

11-'

500" 1'·

"....J'\j''lab" ".

'

'.

,,-.'
j1

i

"

l'

..

_

•..•

~ ,_';_~

I

,c

~an' L,...L....... d"e' ':nuiJ':llI'dl ~J;!a" ~.:,,"·,IVI.:.·a·'::., !a· W.o: •...• '_..•a U;D~~Cl!&-', d~''e-'m-I~' .... ·J' ·p,_·'L,,;:·t" ,~AI:II.' Ilj'liiRFD':;!!!iI,grn __~ D;~;I.. l..ll~'..l ,aIU~, ' "Y-'.... ..A'I~ml·n:""~·-~·n'· ' '.!...,- ' 'T': 'b' '1'..-.~"..;':_, .JIII-tim,n BRa' dj' ~-,~fiUliyia., A" . ".:'"'L ...• ,'\'tas it!lr~I'" 'malV'8mftolll' : :1'DD'p' DO mm'm 3'.1 .._'. ID·· 10.1.---._ .. _-·tIi.i~iul--:~.'-'811"-' ewi '~-" Jl'm~-Bunl-,- ~,I'~~("I RadE!D Pa': . "C'~m-'-"C ;per-'-:: : '~o-IL. ge~ ...... ... ,--_.,...!~, "tab· ~::;~ ~ :..__;.:J. . ·1,l:!I.1, .. penPiflD, daft :peD"gakwm.I .• kegiatan sUJbversifiIY, •. di BiD'raUL :S=·'n~', . ._ .··n" m~'m,:-rll·.te,:.",'- ID'.: '-"pe" "',-'--;--'0·'1: '~'h --,wan, - - - 101 p'eliar a._ry ,. un.·.'·..: memp..er':k·,,·,..·, .;: ·t'o 'IL,"~_ ..... ,··--··tu-~'. k-'~ ~--,- ...::,..-~, .~,.ua,·. · . ~. - -.. ' _
h- " -,_iUJl,l,
-'Ii'lII'ft t;:

1'-..-i....,-lu·:...u lJ~g; d'.'.'e'-'n'CJa;'n' fil:fil:l' __ 'a!'rV,~ldIi,cD ,:,~~' II,DU
I. I.. ',.'

'iJ\!!si\\'lli :Ii-'.j',.

'Ma'"

"I' ,,':' "J~ap"~,bi- t-· ,:_' :-,U __
-'.

I"

,_,~",!!

'_"~'~

'H' I'U- b-' -un I
,,__:i ~,-

.

.c'O-·'-i--L

.

I~:

han'-·

.'.

-

I.:

!.~_;'

'-,

I~,

'I

III

_

1_-

I.

II

.•

:'1

II.~I:_

'y'" .

1_

,,

__

••

10-----

1

'~"

I.

~.'!!j

- ~,_.

..

d~,"

.'

'I .

.

'~_;"

_'

,'_'__._ .. _;.

~._.c_;.I_ ..

.~.'

-

..

l

.'

Uo-';~'-:':' ~.' ,-':'0-:-

:-:;-"::-~'>',-:

:-,' --:~'.~

',-

I,

t 8Jopy rig hted m aten a I

',_~,unH, ,1i1(J1i1" 'I!':' ..era,JlIaD ''H'"D_tl_O_ R"I. II- I1\ I"h-' '-, - ._ ": ",,- ,,-. _. -" "i'- 'd ,--, I
I'

I ]', . ,',

'

'.

I

I

,.'.

I

I

.

L

I

~~

.J' t .'.! 'ojI;iIi':II'.!CIJ ·.... ·U

-'s' ":~'m'b'u'. 'I' ,.-._ TI ,_,_, ~ __',d· .9 __ __ ,_0",
I .1 '" ! I I·.. ','

11iI'

_ ,.·u,

menjadi kIDI@:'nte'ng'~-', Se'te:lah ia pulang',b1 dari Ma,JI;'a:I"\~lhi.t denzan ---'--"'-; .. '---'-,. __ ._,_1_._.", - ..---.-- .. --,r·-- . - . - 10'membawa kemenangan vanlO:' l~t~lng.·:·~a:iemilanlp'~ ia terinzat Pada o~:' bi'~"" _. ~ "a.nl'my,~'a,..C·_'b;' ,~~, ba 'k )1' I~ ~-;3ag'lal. Pene II.', IS '~a. d .nJ·11. . aan se!-' -Ig' zar~ 1-.;;,. d ,sy~:u~,:'ur't-,:10. tanaa J 'Bun sezera memerintah'kao ~unbl'k_ 'meml18D!01Il'n 'mas]~ild Semarane, _. .. .. 'Oi' . -~ '.] " .... .... _'_ - .-~~-_._ ~--' _ .._' ._.__ 'D·~!-. I~'~D" '"e'i~i'A'k, h '1II'iIi..o'~1 r ," ks ,",. ..( ,~,-.; tab' I:.. - 1-4'78~'bl ,'~,m- Ddard"'-" ,,"I ' . .:: P··.JLLa,IIIU1' .lLIU·,dil ~'I<'~ nakan td ';::-I'-un·"·''~,-,. ',.:........ 'IIiI' J'u-Jg;' ".~ "De" 11"I"i'I=:'~~'I"'ah- I~. - -·i@Jd:·Se···'---·-·····-·--···-·-··ihi'-·be,·-dhi'·!ii'.'iiirun-'· 'I·g., 'il 'P" '8" d ". I, mas, 1 - .' .• ]} I, I'" ." ha kl- '"'k- am"y"" ~, '"",I'~'CJ' .: ': "., '1I"If'l.~I.ang'·' .'. ' 'y' dal '~.' ': '·""d·' ._:,1 '-"'f '.'.." ..... ....:1 ·L ..... -, a,p'p·-'aua. w,w~:' u,a-' lSI!karan,g B,,· " ' . ,ah '!I,I,iILu~"II,_ syuka~.' _, '~'.~L,": ,. ,.'., ',.,_ A' '~'~-'h' "an,O" EJl&i1 '.-. __ -0 . '1,..,.,'11.., ~ . - . L ....... ';'111", . I-'" ,., '. k ',. -,.-d .. , membenkan -. 'pe,l,u,ang,e,pa,llftID B'··"-·'·' 'u.n':_,LI_:·k·-, ,m'en.un.":d'"Uc..~AW,1 nun -,.- tu -.-.- - ',- .-- "-le' -1"",_,_, k.e'flsjaan, Hindu-jawa M8japahi:-t dan membedkan kek'uuaan serta kemampuan untuk :me~mbafnB,unnya,~. ,8:Sjid Semaran g' M ' ... ",1',.... j.,_ 'L. masiid o.. lilU..nu:I, ,masJIJ:: , s.uk.·.·.ur d·. 'an····- "~ ~,' ---;-'"':"';...1 Jaya,.; if:!'~'il"\'fl~~,;··--an·ior ,I~,~-_:-,_, VAI'n,. BY_I '1., : . , ,D'UlSJI,u, .~ le:1 ~'-- ~'b, Islam- j'~.,~, P h I1L.~p_'~ ~g'~--:-'~'ny' ]I':m·~'-· Bun 'mIQmba:ng:.'_',_ .. ' mas]'~iduntuk __ ::,'i!!Itu-~·, da "OIi'm u"c ,~, ,_c.._'~_c ...:,~. run _'. '.' , .::, ._ ._~-, _"_~ ,._-,-'.'-.',,~taka,an, ..... 'I-'il'-hi," .,;, --:e'm .. ,angunan ..... :.... .menya,'~, ... - l!,e~rJ.m,a 'k-~'.,IL k-'···-,,··,,- - ada /;,···,.8 DyOll, 'p -...·-,b,~~ '1" .. c.:,~.as.U1, .,'J,e.pR":.,a A",.. 'DlaSJ~id --- -._ -._ - . 0';'_ -__ ',., -' i'blt sesaai ,.denean I]"'kebid'unan 'keaO'a'maanny~'a, ... ']'-'lr-~ .'".··..Ib - _ -. ....
e= ,.. :i!I

-'-

"

., ..

,

..

','

.,.

'

-I

'_

__

1,"

]'

'

,

'-,

:,-~J·_:'ll_'~-=
.

I;!-_:~)_:bl
,,"

~~

·r~':'_'

_I.,~

..

.

'1I"'!I'~l~

.'

.

-

.I

]

bu-

i

-

--

~"

~

:;'

~.

~

._

-'.

...

~

-

,

!'.

-

. '~:

I'.'

I

j

;_~.

._II

-

'-

-

,.

.

-

1

I

_ .•.

',~.,'

...

..

._

'lUi _.gl

,.1.

'pt'

r~~'
.".

.

'P-;

~,

....

1

-e

,~",:,,':

.It,_

-'1-

.

Oi'
.

.,~

.','

,

.',_, '_

8"" .,_'.'

'l , ,I.~" _._"-",:",,:,-'

c':,

">." "', .g, __ ".,'g, ,&,Ii,I_,.." ~
,_".

I " '. ,

I.". '. - .. luli.!IiIii&I;,

. ,I , • ~.
'. '.'

i"," ,.'.-'--

i

.

, ,,,'

_"_ . _ .:_. .

.

_.

'i_

~ -_.
'

'.-'-_C'

_

_

_ .•

'

'_'

__

: ,_,

(c- _
.

I

.

l'

.__ .

'_:_'-.

,~:.:,I '.'.... ',. , ,;~ .

I

"'./

:.:

.-: I'~

'rr.!i,~,g-~",

",

'T- ·~ ... ,..

I I,' . .-.

."'/.:'

'y'

,,.,_,J

J ','-

.

)-1

':t;! .. _

'1

J

'

.J ~.~

,I,

-=:,-,--:;::

~IV.'&~

I :'. A
'I

..

"

~;.

'M.

'K . 1.1. .QA,il,,'l,gl, Q"_-,-,,
:'. _ _.

-'-'~~

I'

,

'J

'.'

.:;.,....

:c. ,-.~',-- ... ','.

.1 ....

I,e:;

F':I

_'J

••

!I!

Masjid. mama", ya:ng; sndah Idj,uibah :menjadi klenteng;" teta,p ""-di'-'~'1' 1',.... - ,AII,-DU' se '-an'" ..:·":_-'.~i;Ii_~'..:_ll;f_I'll.g'..L!I;-~=U:::} ,1<--:T"l''''O'~' : ''''Ja'I'I~'n'I.~') -teng- II:' 1u"\C!_'."1~L'Dpe' 'ntlng'IiI! .}<~.r'_ ·be··"n"':bad ....Lo·,iI!'"'::!Iii,ftlg-L'll['ang·· ' ':I:,I,:;I~ L, ... I... I ,__ 1'_11 __ dli- c,_, 'I I' 'b....... , 'k "'"............ , ...... . .. ,11.... :1.. UU6iUl"",!iJUilll. ,'··:t, ~Dl.ar~Q' '011Vani~' mema'Rg~,. 'Ier:8",U DIJj.1Va,'·: ]-iunUiUl~' [0 '.'.' ~' . '... 1,........ ,..... ' dpemh-'iII1 1003, ,~~.~~.~. ,. ..:..._~.~~ '~-:_.-_~:. -~.~ . . nya JIn 0-LI\on ,"'Ib~' 'm@mf!fll,'DlQuil ·le.naua, mereU',.""...., ,'ent)~, "-"".,',' U"" unan negara Is_am,baru, Ia 'itida'k mau m,'-!',"', .,','\:C, .. kekuasaanny"'R untnk mengubah '8 ke'm'bali jadi masiid-- Slkap-,'y an,. .:.. .[D ~!J~ . l, .. 'I '., ',-·,ji11 "I:~ sik~-_mud ah dip"''''';wr--,:; demJJNaD me,D1,an,8'-'.P , '-_-I':> '"~Jd,lUljana, d. _c_,~,I_':_l~_J~_'__J~.'WJilH,LL ,~aog b,-_-I!'' '-11L,,_,.:-, .. ·. v·.... ''Ii'ifi'n·a '~lKd·J.p.; ...., ,..,' g'" d' "arlni'~k-iil'ai."n' l!itu·· II,,,J'm~"" WIi··· mend ' apatIlk simpa ti-,,~ 'uaJ~,l ~,~'lL., ..... y=an-' :c··· ...1_.-.'%: ..." ~&.I;,U:~iI .' " '~i~; U .. B"''ilI'iII'" ····iil] ·'k··'· ,8,.··.0IOlngan : ., 'T"":'0"- --:-,Loa'".....'b"Ii'!lilk":~ln 1r·iIl\'!;l"~'",,1.., I pula,: '... -,··1-··,·'·."··"···.. ··;"' _' 1"nglll ... J.~_"J~.U,
-,_~I_.·· .··I"nJ.~
'~' ' .•.. . I .. .....:: • 1._...... '_. . .'

,.,

Ii

..0;

'11'

_

1._1.!P.',

.J.I.

I

J

:'

-...:...1

I]

...:.:_-:.'._':tt~1

1"1.·

.:

'.'-:

..__ I

'-."

._-

_

[r.,

,:;;:.-

--.11]1

'~i.··: I

-.

,I.

I

\'

I

t

I.-.J

I. -

.'

_

.. ~ , ,,~_' '.. ~,I ....

___:.

I~__:

I __ j.~_

..

1'

..

}

_"._",:

'_,

, ..•.

_

"

,

..

~

.-.

dill

I

,.

-.

11"-

._.,.'

~I-

W.II,

g'n

,~Jl.~:

I

I' .. '

1'"",-"_',,: ..

_> .. " ',' .•~,

1 '," .

. I,

' ..

,.~

I"

I

.,",

,I,

·I , , ,.

1

.• "

,-

I

,,'",.

",'1 "-,,

.. ", ...

I'.'"

'~u..I,:aI: ,l__~.. " :.. I,l'.

'"

_'_c,

1_c.·IU; __ :'lCQll ....

B~'" ·.·,~'·"~'·t· ·dfl,'~J..:"'iI.-:b"~,III"III ...... m:la:H';;;:a'-"'d"'l~ ' ,.. .', un." se !lke,l,illl ,. _1,loA, .;~l!Ki.U1l,, .. ~ ..,I':J ~ . ': I, ~,tl:'k'n' '~: 'ml"~'L .. '10" ren·,lg·':'_ ~1u._U~Q., ,~I 'K., .'... ',b'l.j~-.",., ·,Ii,-I, a.l:Q"" .manl. ,IlQUU TfIlwnh l~ami::._._,_1. xtaf ". __ ._:1 ,a,m.IIU naota A········'~:_,'1:1' h,h-:' 'D-i"'~::I'I" B~"",~'~~~I __ ' :.".'_,"_' dan [:..;"",_"' Kanda "'" H.-IiIlM
I"'.: .If m
I..:. ..
7 .... ....... ··" ,·:1

I~ ..

.<.1

't',.,
~

dibna.l. :se'ba"g'~'i aden P,a,'mh" Demak, adaJah :ne,gara Islam yang R dT" J'~w' '-'a" ne'.g' r',-,g, I'"sl\:lim' 'y~'nO"' '"··· e··ti-~\I1:~d' ,. Nf··:~uG'~I'inJ..-sra-UlW,l .1[,.....,r,,",,"I'I!~LU\'t~,_'l ,.,A, -' .1 .6 k .;,~ti~ ..... i~AIl.~W-:~, 'k'..--,,'.., '. ~". ·t-- ·d··~·~'A','· .::.\.-. 'T'I -'-.-.- .. ~., - ,,~,.~ .. ~ 'j":b:-'-' k-:,'·,-I ,...-ya.'~:; ·n·~,m.,...''"'' V'~. 'pe11'..",,_ ,~, AV'QI '·.=-liI'" Jlang"., ,_'~eemp~a-",::l :.JSli2I,_c,len.l"lfiar,B", '-',_"U_IO~l.ll,.~ .~'.'.. LlC,.. IDOl i ···~m--·I'1i'3'n- LIah" - 'kl..ota ':r")p I' b' "UT "han 'iI.' l ,. l.', 'b UI'Anv~, ••... :I~,:::', "to 'iI,lg~!fl,'),'" : 'c: ',, m"-1"\':I''I'"8n''' .. \01'" "D-. ".>~,:. 1.1.'Iik'. '_m~, :r,,;.:, ..~ ' .. -,., ....L,', ~,- tmpiDh" ~I~... 'i'~a' . .lliJaJ.. d '..p~,,_ .,t'~ 'CU1.ILU.iua tr
nFJi,--jk"",", -,:'!!iI1
,

_"'_'i!'

',.:,':,11

a;"

'Oi,

1,'.lg 'I '", I

~

1

I.'" 1.

.,'.1.

·_I_~~·

I. '.:_:..

'~I

~I;

lha'

:,,'~.-

Se·-·

la'

~I

i

.:.'

-.1 --

.1, I.,

§

_I,

: '. ~

,I --:-

I"~

- -- .... - •. -,

,,~.,! I•.

'-.

'Ii!!io,Pil ___ JI.

- - 'Ii!

;i>;, ,;ijj,'ft'"ij,'lii'li"ill''Iii

I.ii!.':!!··

'_-

.

~-

;I!'!i 'II' .

.0[1711 P;·I·~···-,<b~-"'-:-··-_-'[~~" . o~
.• 1.

."em ..

:.'; nan K-·,:·······-~···t,·:··'I·S··I _ - (... ..··.01 a, _.... · ].._ .. · e.m,8llilog::~
- ,~-:--'_.
1- I'·,-'c,··

·:::'~--:"·-I;-'

1

1,0)11
.~

Copy t ighted m ateri al

'y .. ·'L·~,p·-'"-!IIl: a-.tI.:.. :PO\ttugis lcii,'bawah pim:pinan Don, 'Die,go Lo~pez da 'Sq.'ueira ber_:labUh 1m. Malab_" :std.tan Mahmu,d mendapat kesempa.tan. baik 'Iii'lIm,s...,...~""' 'R'ilian- -'vinlg- ,'L..'!i-'I ..,_ben da' '1·h. .a•. T' un. tYlI. 'mtU·..1' A'.,' .... . ~"a ..··u L:r 1 ·~.~I tu deiu' ','IoU,I" -.... "h -'~'n 1 -1,1;" .. glli~; .. .. :.r~",\~.'~:AiIUl De '<.1 i '1_1_ ,1':_"1,,
L~
-'.'
'1 -"~

·Mutaili'r,. ,I;ultan Mahm'ud, pada hakikatnya :ha'nyalah.'boneka yan,S
1-'..'
ft'Ill .., ··a··~-n-··IDI-

.!I._iL~)

.:.1, U

'PI1'111·t' . t:ll\;;_ ~·,d.· .~L ... .. ,'R,o; v.::'·.-.,' ..rill.....:.... P··.~~I.J';"'o'.~:L'I~n llC::l1ll.··, k·:·"",,:LQD, _.,:, ~:_) \!:;Ii1 ~U.!fi.it.- :".I~,·kn··· ·:·· ..... ., CAI.U4 UII~llw.ll. .1i.1U7
._'" [~

,""C .••

,

',"

,:.__

;U.:

,1'_.

e,.

_._'

_'i

&.....

I

"_:£Ii

babwa beadahata .mendurb_Aka.dan m@mbua't:hubun;gan.,den,gan
Tun.I··r~[~~, ''Qa·wrl'''',''~
:-.1

.'g.... r"I~tUo;J-, __c M' p' "1' p' ":I':ftiil:!!\it3~ d:'-'tiloJ'"';. "[)1ll1!l1 '..1-' "U''_.-. , 'a' i..,,'iII L.z h __ WI~:=U'I\-_ . .,ml,W-, ,, :1.,"" ',"JlIU~:~ r. Dr>CiinU,--ft"1iiian' ~_-_"..~ Da--~I'!IIloi~ T~T'.•.un'~ - I '.I~.".' 'U"'""-I;''L,,:,_ '~~ ..it'!InI'~'D" .m'" a-''U<i ~l1iI'D'W Iii, ra·..... ,o",~; ~-I~UIJI':.~, L.... .a,'n~iyg '~'I~J_,~U 'I'? n" '. BL,1ZiI ..;i.·UT :.. __c·UJ.~_'.iUAa ad'.... 'ft·..... pu·.h;CIi ,L_ .MiA = ~ 'U~a. ,i!:l ,ftU'ilIlL:u!' ~:I. .,.'.'. ~
tan: -I . dp' -,-

r)"""1D\ikianIIJJ-jL.I·II~'e·:~·'ti-·~'iIL.,,·W·II,~.··}··t~ .
,I.,'" ..

..._ ['ll!u'~IUJ :

d,"-'A···~>·tr~llln':lI,;e.:~q··It1e·.·· ,;Il~l;\nllf .1.1_ '~,.· ,~~I"'~ .I!'I:.UJ~-,LUlI-"~' d·.-i~ .....
__ ''I:

ham. 'bam Paduka .RaiA.. Mesldmilln Paduka Rahl'adalah putra Tun , ~~ ~.~~ Petllk, namun PadUa Raja bukanIlah Tun ..Perak, 'yang pernah 1berjasa. besar •ada Ne,gara Malaka ..Paduka Raj., 'lidak da:pat butmding ,den,gan, marhuDI,l sang: a·.y,. Padnka Raja, 'bukan oran";' ba'i' _. ..'_'_' -i UdI.m¥,8, Ylang mene1\dil, ,d-· ·U-a:f,,, -I':' I=-'I;,",-~, ..an 'I·-:il ! ._,alam menzhad Ilp_ ,d __ ... C.' 1. ItJ~I:: I:. :,) "Ift1't-~I~ at, Oral1:,. 'L.. ..I-'t Tun 0 ~.·aA .. te-~a:h'" manellJolLd,~ 'De:"·· "-n0'3'R' -man'.. ~,.u...1IL JIMio Tun. ,l\ilUl~, .',W.~ 1.- [._1 ;lID ,.":: :Perak, sinarr' Malaka iku·t menjDI,di. suram.
I--l _~.II __' __

:pada. tabun. 'l5l1\, .kelamsaan atas Malaka di.pegang' eleh benda-

'~~I'~'~-::~~~'

i

j';::_',

'1'1 - I'.: ",".

~I~

0

I.:..•

,I. ' .. _~

1

I

m I)"rJ~'a' ' d:'-l~:[~_.:a.a pelabu iLl~~''tr~'~lnl~'l'ln:'~11 __ "D' ~;o'O·-';-1 J-.~.._ I-DIll ..g!'III:'~llIIDil~I. tlll.iI' 'Banyak ldi ,antara. ,pedagang~pedagan,g' besar as,iinSt·yang mempunyai perwakila'D. di kOla 'MalaD_, menetap di situ demi kepenlin_pa. ·daglDg~ Ml!'reka. H,dak, menja,di. wa'~sa:nep'm M·alaka,· ·tetapi te1ttap oran.g',a'sing"i Di 'MalaD,. mereka, mencari :keuntunpn, .. -'.- _ I:, ..... Ig~.·· -. ~'ili'!Jmi'-lo" " ti'-....:ti'.~ .~I...u.Ui!iJ~_. ~ ·Vftn,O" .•. embu ~...'m.. ,pa;-' ·a··t' 'jL-__ ...:Ii __ . d-a--n' ":,aa" '1-' -"'-'d ", ; ,;,.;..I~ m' 'I...:, ,', , !UiII.l!LtiII•• ,""'I: ....L:.i!'iri 'y.!!:IiI'l-....,! India Cina dan '. J-'~"U;1"~' 'Ii-~~ -.s, ...11' . 'U' ·t-· '< " 'i',lL- g.a$j.' cam"n:llll'r' ~I'-'I'-'m" ~"'~,',~N:U. ,IJlliUlg,,-M;lau, .:\ .,U'II'''"U/' IU,CIA',. g,';.ir_ru. ~sa_.~.'_,~n-_I.'I. -_,_·,_.. ·_' ·.. ....... '1.,.I,_'I:_'i[I-L"","!:I, n-'I".!:IIft'l1 keta 0- '-:Rin,cJ=A--an' Ig" _ _ _ '.',-""'._:-- ....."· IQ!II£ I_~~.J. JlVml:il!l\Ulil .U'All~:1Il ~JI·.O~~>' ,ALilUU,a Ilr.ll..:.I'"h~rL -.'':_, Ma),laka dan oraD;.B Por~giSt mereka '(ebih balk bemika,PI netral demi keSf#·llamatm. diri dan harta :milikny,a.. Sikapi acuh 'Iak acuh 'v:aftl"~-ntildaD.. L_cn nf-~'ng'-'asin..··g--·- .. ·W,,> 'iLl. __·~&,L."_ a'pa-' W~·"'OI_. d ··t i';........~~b'W1::_( i_', '_:_'~ UIItl~ w.I~-= ·.':_·~, · mem ang i.id~'I.... ~... J_, ·..I:i'UAnll~Pl·1 __.I_',~,._'_ 8110"A11,. ,:' ... '!llII'd III ·-w, 'Y-'-' m ,Q.~IKU.-Iu!~!fi,d; -m'e n-o,_'" TJI'!'~-·'I _,!t.I.;'- ·t1a-·k r·I-".A.A&O'1'1IIp" '." -' 'on,ft,~~I'WII;a:~""-'n;" :1.. 1:" ·~'Il· ..\..... m·iD"ft'Iibe-·" ']Ia-.-. ::i, 1:1 ~_iUl:ri.:.":~·. '-."'i='r-' -,'.'1'· 1,_.,-AUl"',~, S:~: !bo,..... '. .~ ""i-,-O-'-'I . "-:-·18:·' " -:- .8, ,IYIB :- '~....~, .•:alah , k- epeD!Ul.ltB·~· ·M·'.!',.....'11,_1..,., ..... ,:a.,",u,'-I·.'I,}Ul,Ilya ika=··catan pa,'d- .,-:- ~,,,; 1'-alid, liDI' :;:;I~""'_-'~l'-~,ng'PI ···~·d· 'A.""'~ • ... "., ·1''''· nai-~""', 'v;O,'ne 'L·..... ·~ d' liijb-~'va' .'r .f-'~:' '.u.: a,., "ElI',.···.. ....,. · •U :~:IIi8.!I..iI ~~~~,. ,IiI-'UI' r·;;"",i.t.I\, j'w,:I'D ,iI,IW.-I.· sn _ .1'~~ • .' IlQId' ~
·ilA;....,I,_I~~ [I¥ld~ ~"""'f,=1~;Iii3:rnlbang~;-:-I,.'.· ~II Ell: 1.IwJaAiJ~.I./ - I " ~'. [' '[
-.'"1,:,,,
·.·._I
,

.

,

~~i

.. ~ ~

~1. 1_.

_I

i\t''i'"N''iiL:!!8n'-''

I, ~~~.

·1'·' ....

,I".'

,_

I.

jk''!!'

1.-

i~

I~

I.

,.-QcAI

il:!'AftlO',

''!3I'n'''fi'~

1- _.

IU,-

~'~!I_ ...

J~

1 '........

i3

~,;.lI~fi.d

...

1-

"-,-

1

I, ..

.,'!\::!Ii

lu- -..

I

:PI: am'lya.o;g; IIBI,tBsukkan.·barang' dagang~p ke pelabuhan :M'alaka,ju,ga sndah I,Bog,at 'ti'n,ggi~ Ba'nyak di antara pedagang
1

'- .munnU,1I ,= a~.ih-:Jlil!U.~'C;rl;,',,""
/.,,;11 '\

,iiI,..Ii.--.!L~· - ,

ill·

,..:L

.

2'0g c opyng:~ted m ateri al

perang; yang: d'ikirim ke Majapahit pada ,tah,uft'15,27, maka ,pan,g'" lima perang' 'flms: :meo:dmpiR annada, Demak Ice C'ke'oo'n dan S,u'n,da,Kalapa ,a,dahlh Toh ,A, '80" p'otra, Tun,g: Ka La sendiri, De~"" ,'~, s in,,~,ei -I' ,>: "'~Q,mab T' 'h A Do ,sama se __ '~(~i___:a,_;_, .~;~gall)8 1a ' d~miIlda ~_ ,\1< ,'Q___:_,.~" ~~\ ' ,,~" ""kati ~ tid' k hilan ' -,,_I_I__:-"<c~,g dari ,s~jarah~, A, Bo j,dentik dm,gaR Fa'talhillalL, Nama :Fata,~ Toh '1.,.,::-'I''Ii,;oo.o'Lr 'n~,i1nl~ n"~ ne t!fi.UL, , n,a,naemn Ji'm~'-'--:-'I ,.:!i'~'Ijiii" 1I';p~,ii""'p'i-',uI,,-li ~In, j,h''lil ':R~'~'1'~iy-'~~1 J"UUW,l "',KIll! - " berbeda sekali ,~,~'_,g8'na,pa, 'Y'B8I dikemukakan oleh berita Portugis" baltwa F:atahiUab"al,dalahoDnU: kehl,'runan"Pasai" berasal dan oran,.g' ren'~: c.; h. Yan-8 nyata iala'h, 'kebalikann;ya,~, :F,'a'tahi'llah, adalah oranz ke-iah'iI.'aD, Demak ,d,aDberasal dari banzsawan -------- ---- - ,n a 'tin.;.' YB,kni, putra sultan 'Demak ,seadiri~
I'

'I:

H

on'

,I,

nl'~'~;'3, u:u,,1,!IA,

~:, 1,1

g, r'''''''_'''":

':__" \' ,_"I, -~~

r

,',

B:

_.'JU;;I,II!<!;, J:"Ii!.~-,,",,;Ii.;U;'I!',__

-,' ,_JA;l.I!,

--,I)U,

M'uk M'in,g ,dihara,pkan menjadi prmssan',tj, a,y,ahny,a, di Demak, karena 'M',uk Min-J adaill1h, pun luJ,UDg~, Dan 'terbuk,li, bshwa Md, ,M:m,g memang ,pi!I'lgpD;ti], s,uI~bm, mngga'Da, pada T 'tahun lM6'~1Toh A 'Do a~U:as 'panlleran T:imur harus diCaLrikan, 'tempat 't~patnya, dj, JBwa Barajt, ,,.8; :pm-.h, ldimbu"tnya~, Toh A, Do :yang dioo'n jitdokan, :Fa,tabiUllh, d:ijadikau, l,oIlaR lJanm:1\ di sekitar tahun 15301(paling: ,ga1siktahun l5~,) 'un~k, menguasai, kota,~kota pehl,buhan, ,dj, pantai, Jawa 'lJaralj 'l\eru'talri8 Bante'n dan Slmda KaIa:pa~, '~[~'h,~'N""'''''I~""",I...wa:-''~be,~~kaIS' zlima u. 'II;R'"ta-;::''''f'' ,::::" 'mlrD,g' ,1!J':a.I1. ~_, "rDemak :iltQ, pada 'tahun, '155;2r diutBlla loleh,'IBn Ens; Heat untak " U,,.,.,.J....,) "'"' atAa, ~u ":fjA~' 'I',",,""!-~I ,m" I~ ~m' ,',h'~ind"!d.~' 'an'" m--:-~ ,DO" nh,n!.':il, ' :~t ma'm, "~~Ip-'--:-m"i 'ml.a'~~'''-'IL· ',I:' 'T' :~i,n'n" " ," ,~, I\ti, dbikan, kestdtanan di Ckebon, seperti, Jin 'Buo ,£Ii Demak dengan dukungan orang-aran,g' Tionghoa Islam, di Sembung. Ora.ng: 'y,an:g: ..:u'-':=--la'~ I..... I.... "~' "-'I,...I~'it' 'T··I-t";-,,:[!nh,I··.··· '11'1.... ,::.... ,:'-,.,/. UllD.U.l·:· UDUlU~,,menwnpm m.asy_lUUIl ... ,lOD,fI&'~oa mlaDl, AU-anya jup, Ti~ghOl, :peranakmL, Yah A 110 :me-mlDg seamng T:ionghoa ~na:'\"''''''''''', ~'r,--,- tIUII-lw:l[r·l~ . _10i~..._-,T·· 'Bmgpna. ~ta-l'I [r·_-l~~.-l\aIl"~nal .. -,.,J,....-,:..... '~'mn.tra·.-:_~;- .. ... 11I L_:L'UJ!'~ II:!!U"I-k .. , 'T'.a'R, -_ '."UDliIIl, :r,~gg, '-,< 8··'I'iI)n, v-~nllgl-a~·.'L,~, d~;ari '!!lIi,...I_'II_,'L mil"_'" JiI1m-' ... IJaIIl'r""Q ~ "'~;I'~'~' . ,_I,i'iM.,:~~', ~-_-:U~IU',:_'-~,,'" #!'tll- ~,I'l1'.il Bon10"~S~'~; --~, .aBacl :Sc:"a_nan .N·~gam~l,Di Cire~I.'iLAl• .,. ;~o';~ba,··_·:tra,lll!i '-HIDO' ..... l.M..l" .. ~ _-"_,au,
,~~,-"p:~,t'~ ' ,,~,lRU,", ~-lo.-ilfilf~I'II"'"::IJIL~,,C"'"" ~'IO'~, m
,u1uc:g.,1J, I~" - -_ I",,:--,
'I

u=l,l,

'" "g

~

."I.u-.Il!ll.~,

"

,

,c,,_:,

,I

lIM'~

,,_,I,

i'l

1:0, I,

';iii'

"11"

I

C'-I;iii,'1

",

~ ...

11"

....

' .....

,,:11"'1 .. " ~

-I\!'!!Iil

,.1

1

I'

't'

.1-

'1

I·.I-:·~~~.I.:r'·

_

'-I~_:.

r

_! _~ l~'

_:

~,;_l_[_ _
.g

:~I~
l

sultan, ia ,pun, 'kawin Idenpn, pU'bi I~" ,po,hi 'Tan EnS: Hoat. 'Bel}da,sark_m1, pertimllan,gan, :itu, kiranya, 'tildlak, jauh [dati -bbenuan jika, dibh1kan bahwa,'b!kas, pan~tima, _tara Demak Y8l1,S' dikena_m d:~_,- ._, n1,UlUloya, Fablhillaih, ,a'tau ,Faleteban adalah orll1,g Tionghoa peranakan 'Tah, A Do.

'!I!.. .. _~IM

'D

If'l'lil,

' ._ . '.'_

__ -

.

'. - I.'.'

_'I: _:_/.~

.

I

-

.

r . ••

'mow,

23"
J~

Copy rig hted m ateri al

A_'!F.IiI'II,'L_ "il1Ii'iIIL-'D ircif!!!i~WDI_~IM"_,_

N' \D,ft!!lii 8 ','~a:m 'n.... . - I£.. :_,~~.,W,i_:J 1"'' ':'1'- ~ ,~:ma,N
iit

Di kalmpn OraD,g ISlam"[in Bun dikenaldengan naman,. ..... F -"-'.','. (, -_. SJ!Wfl Dill Jm ,J.-iaJliI,l,1 ,I"'"' ar I k 'l.,., I"~"I,,,",:-,P'-'d"~"-, 'n:~'L '(;'A~"matah] H~'any'a.:d':·'·' .... ~ -- .:~."., oran,O!~rang· u. - ,--p:.· "~.. (T-'~I·· I,,-: ~-_., ,w ~1.it.I ;;:;a;,~:I"',...._. ..... d .::-:-,- .-~ ,1 " leng-an ..nama1i1inva J-I:m Bun " ~--_,~iIL'!.'-.:,_r- P- ' I'la-!' ~",;. ··u UCJI,Ull'idW,1 -''MI, -, 'O·-D' . haIIlva..... , (Ipn,ttaft'Toh A '80 Di kalang.... masyarakat Islam Banten an ,I""J" ·.. _"........ ...;1-';'W3i~ 'I~a, !1._.._.ft~:II,~ob-'~a~, ;~'U~,~1. ~ '1- Islam d" en" I,: . Ui~n 'n.!!ii'n'!ii~,1·5'''R1,....·......'~,- ,olll.rtu.JIl.-I,;'~' o,li.Ui!L ,:1,'~:I;g_ 1 I!U:_' u'w;l'~" C;-'~.h-~IIJ!U!IJI;",~, WAe,l,Uill! ~ -"u,c),ul 'ftiy'" ccp,JJ_lL_,;L':::ilI:III--' 'L'~, ''OI_II--'h' . ,: lMlta ',' '1........ '1.... d··..kataka ,OO1,:lwa -F-'a{lm: ,OW,ItQ! ~ ~.', '~~~,~ - tahi 1111_'L..~. adalah n!3Iir'nI''!:Iii, -' miU8,IUliwL ~re "n .. <"I",I:,:~'J:I"'- b:) iI!~I~:g':',~'I' ~U·I'Ita Sama haln a-:,Id~ fllD-I'-;oJ ba .. ~~r~I"I,,:'!'!!Ii1 ·:'n-·;-:>:';-~I··~I 1:I'c~ ,~~,y-:' '.·.e:j,'lj"lilg··--;an"11 nama 1-'·-1 Al~Fa)tah ,adallah nama resmi 'in 'Bun sebazai ,_,I__..... Demak, "III), "",.,.-_lI",· ..·-,'~.'-'al"'""-· sultan .
I _. _ .._ 1 I _ _ ..

!_

r.

_

J...

-

I.

I

I

1,',••.. I I.

.

-

..

-

,.:

.• .' .

I",
,

_

..

'_

_

_

_

_ _.'.'

._

_

_.

-

I-wang,,·a:n
i. -

·-II·-·-,·:......R.·'.: ..

~ ~'. ..

-

-

-

1

gil'

"""!!IJ

I~

.:

,'-

"",',"

",

,r,"'

III
..

I

II

,11<_:

···_-ill!'!'l

I._

.

-

-

I

_'._

-'i- -j

'.------~I~,~J'.-',.

'

_

.....

-

.

--_'--.~

_.-

c_:,

__ -_-

'~I.~_:___:_

',~'

.. __

~_"._~.,

.....

"

_.

,I

.....

' ":"_'."'-

-,'

I" .. -I .... ~:.:.'---~'.--,_~_~-_'

_'_. .•--_

"

---

.'_

..

I'

~

-

c_: ..

II"I_:~'

~,l'-I.t_/ i"

-t.'

.~

:

.•

'"

.~I.

.-

, ..

,

'-.'

'.

,,':::_]']

.. ~'.

~,-_I.~,I

...

:.J"

."_-

1

I_··._-·:·,I_.

'._

c

'.'

II.

-.__

"'1111

1

. _.. ,1

. .....:,... _...:'~~.~

__ :......,~,

,:__,,~~_,

_'

SI~~~]IIJ."'LIIlI'

._'.,

[PI

.'1 .._.,_I
_'"

__

.~I_

..

"I

:'.;

.

~

-."_-___:

.

~~'.'

'·P:......:.

I~

••

-:......:

••

-._:."_!I!'

..

- ... _ ..

_.:......:=_._"

.:..

_ ...

".:

:1_

'._

t.~ll··

_

,._ ...

I.]

I'

-

I ..

c_:

,

--' ...

_

'_'__

"',',

·1.

-

,_"-C'.'

J'

--'--',,--':__:c-

-_-:__

__

~'.._~~

.·.. ',11'h' Oled_II'~T: -,
] ,.

Jika 8Il.,aapanl! ..:"
___ L-.-

I ----~~i~

Ii, "_._.

,ito bena't' milka 'nama Fatahi'nah ,ito d'ip---akai
iO;,;:-,

A',' '

"0'.- '1.,,'0-

DU,I!!;fi!
. I

111-'

ID"mO,I,l1J\i:lnseIUdg,aJ,SO,,-r

di aoba ~l ..._ ..". '.':
,I" ,:.:.: ..
.

.. __

I

,.,.

-=r

'_'

'

__

'

- __

-_

•..

,

,',- ". ],-- ,--,-: ..

,:";:: I'

ltan...DW,:II~I. ..,;,Slhtelah -.-,',: '1i1,-,....,~ ,.~I· .. ~I-"'--"
·ai,.........l .. I .. -.
j. r -

I.,

_I

.. _-]!

..

-

--

iii keu-lba'6 dari 'MaiRPI.. ~-.'f,enprti ~telJah ,di-sing:":Q1lnIO",.., pe =abit'.. "- ~ '. - --' . ~. '... ,.ntaiba1an ·~r " ,r'~\ w .... .0 ,~_lii:1 ~.u1-,~'....... 'n.-_,_I'--, berlang -s'tl't'n-'g' I_'L .a:.-L,U'- n~' ::. r\-ang=-- I, I!. l'taJJI Llt:'JJ:wa, IJt!rl' :.- :l·~':IU-• ·:,.~'I sesud 1,W:1 ·WJ:-lJ.·~" '1'., [ ..,5'-2'-"'7'" 13 lUll!'; .-- ~, OJrIB,O' POfiup men-ens]-] 'nama FatahiDah (y:'.:ang-:~' [di);;a[dikan:ny:-a _.Ibl _._ .. '.:', ID"'] .. ~F;~~:,'l1e·'··~'h'-""'-" ,le~.J,a,- , ,~" menlilL I !rUl "'cl,n B:' .... .. ,...en@,apalUlya """)" ah lil -;I'·I:!--:,'d·~,I'!1 Itar '_ anl_Jen , P"::,,I,::-.:'t·':,I!'" ',' -'-i,>.. ~,.-.[ ant [1.1· :,E I_:an:, ,~c!~i 'tan ~-, - dil' ~_,I.... - 'k -'~- '-'-'._-'-' '--- -- ._' "-'fen-aana ka ,. , .u)'.,:-;,-~ D',__~'~'----'-' "' :I.uian - '0'1- ,I... - ul' tan'T' - - Oft' - ,. -, ,-':~"renlaell,S" ,,S,TI--- --'. viiuilen-' -~ ---.~-~ '-~-----' '~' ,,-. ~ 'Itao1Im-'" I~II da "I h' ba.W'-"~:' ~': ,~,.' ,'.~ ':: -- ~ ul' De~:-' __ ~ ~ - k.... ' ,'-'~:'"1'Ii,:g; c;p. ~.-~ ' .. ~~' ~
I.._ .. I. I
~; ··i.. .'
f "

.

,i:J.'"

~'2'~':'

::..':-:_

11

!:

':' ~

..

·I,::·,.\.!I!!!I

.

.....

-

_.

_r

.,

J

••

_1

.

._.

--

.-

I.]

'.':<:

'--

]'~"~,;

.

_1'"

..

-

1

.•.

c__;

C'-I:

1-

~'tl ~lLll_

' ._~. i :. .--,
I

8imJ' ' .. - "1:' -. '.:., .. _

J ~~-

;i3;,_

':

I g, '['..
_. '~

,'~,
.. _-

l

__

.

~~_

'.~

._

•..

Uo- '.~-~~
han' ~ -

-

'.
~

-

tan-

.-U,I~~

.:1]

nama A"~b-/~'Jaw~-a' olehorang oran g-.' .. :._.~ 'h' ·rt~/: .";<:~. _ :'_> .~I·l··:·::, iiI~'I:':"~'::-"',:~~'["'.:,~ 'Tl-~on~'g~ . pemnakan, dalam sejalfah, adalah pt!'ris'iiwD biasa, Kita kenal pad __ a, R ~::-' ahi;--:::-" .'.:' ..·1· . ,-'-,,' C ,UI .-ry,'~ II. .' e", u\!' -.- u " 'U ,:~: -'- ,",:. - ,,", .: ZiIDHlD MajI""-','-:""'~_". pi_''''I'-'' I-Gan-,~":" .,- '-En-"-I .',g, . '". ···,I. =: A""'·"·-,, -:'- T~~,'"~::."'~' ,--'W. ,-·I~'n,-·.I' ,~.ol,n.g· '. =: Mj<"'" '.... , ',,',~. .. ~" -. D I~~~_i':; 'pada, zaman, Demak, [in Bun =, ,Al..Patah; Kin San, = Husein U;""",_,_-')'-· ~, -t··, '-.··,-un, a-_'1'p:a·~.: -/- - - - p'8:a zaman C~·-~ _'.' .. " T'---' , S,'-' -, ····,' _, ".'.ire b•.. on~"' an, ,_ ,- d~ ,~, - H'' ' 'Yrunus: - , d'-" , ",' ':.: ( ~n,.,; ,~~, em....... LI-:"""j""~I''':"'·d'; 'S-,:Vi &,1 Ig·~a'~r IumenggungArya ~ ~'.1-'- Wi:wra~lIl'll~,~ ...... C"ii ... l..-JL&~]ilb6·~~·;:::: ~I. -..-_-~" :M",... ·~ J_'W:UlUW_·· __ J-"'-.I"~.'J·Wl _,'_1,~I"'::_!-"'Um."'1 T-g,-nl c_,-:-, 'H" :r.§:lt: p-_"--,.~~-:-.~,' -,., A> dir ati 'W!- .''":', -~' ily,a,~"un C...,.,,_ 1l.. k-' ...... .._;.; ,Dll'lI- " : va. ..'""",,' .c Di1iil'gemn'~, .. IpS ,rrasel1)' ..... ,., ad,1U. J.~a.', ~1"1 M_ '.,~~lw,,,,,,:nti!IJna N,' Ar':""'-'~"b~'/1Ii1__:~:__ -'-:ang" 1,...1:r~_.~_ ', __ . Mariani " ',B,' ,.l'lawul ,:o;'tu):,. 'ab~ yl~__:_____:,-:-;..:-: W:,I_: 'kma'] d '~ .~;--i':~~aulm ~I~(SY;;,; :~.~' Ita')· d':on,-,\Ii1i~,i'~ ,_.~I~'' ' ,·::,t· :' '1-: _I~~&" _..
c

D~[B-~~~;]L![!'· !I,t' c"~·ll-··~I!lluUWiI, -~n,.'" '&IIUiA':-(g ,','r,~~ • -

:1...

·.I ..

,gl ':.'.:' .~::,.; .. .. ' .

.~,'

-~I

,,'

-

"

-"

.~".~

I

-'

I

-

',,"-.'

~-

,__

c",'

~

:1 ::-: ..,:
,.',_.'

~L ~

-----:

__ :

.',"

I',.

_

'-J

-.

--

'-'

,-,

,

.

, ..,

I,'

g,

,.

i~:,..

:S-:~'-I" "-'.' ':.'. -.

,.'

,'iIi&.

,:._.

,

.

1-'

....-

I.~

I.~

1;,

_

I'

1

.

,:,li1_

..

'

:"':.,~1.d£

-,

J..,'I,U;,1l. -

,iiiiiii'

-

-

--

'..' I

..

. _.

.

:.L

.

-

..

I':

''1[;"': :.'
.. -

-

.

..

-

I

-,

-,

._

I

.•

_

•.

I.'

f"-

'_

..

-

~

]

..

_.

-

I

.

-

•.•

'

..

'

.

.'

_',.:'__:c

__

,

,--_,

_._I,._,_"_I~~,_~,

Q"i"'mi,'3-'-:-'~rrn,'

"-~-,;-:''.iril

""

I._

I

_

_.

&III

Ia_ . I~U
I."

_.

'n' 111 __

ii,

.,

a-: C'.

!I

...1,::''1 ..., "1["" ,~.. 1~lapa:n',,'ata,:! I"'1-. GU,II, F' ~ 'b~ .".'It,. 1,1~~.4& .~ T''''d' ,.... d' a,p.'t U1A8,taA2l"D_ d~ le:n,g:,an, p,as't1, k-I 'm~i"il.di gIW- .. ~.' ,m' ,_. __ IC~~ ' t'~" __ '~p··.~,;c~i ili!tr-_I'talR 'Ban~,';:-~~ij'I,~ i,U' 'an. ii~I'~-'1:' W,'I_ '_' ,d:-,:~ 'tab<:Uft:' -I': .Ui_~LI r.._l(U.,il b:,~"4W"3 p-a: il!'ili'ljd··-'~L m··. e·lI"Iir'nDg.··~-·~'~-"'-'''''' 'B",~~rn,'*'n'n" '_'_1.1 m··nn- ,A~'p'-"r .dj'-' "j:, t"'"'Il:'~bo-, "'-n" . '~-;&!ILIi.I1I1:,l):.-.-~III, 'd' 11::1:1~' ~i!'!l, ,ii!iI'U!' -:-' [~,,_:"",II..dL~' ~__ \"""u,'C _,-:,:__,~ S@lla M[,t!ndirika'n, k,(!sullanan 'Cireboln,~ Kes:ui,taollan 'Ba~n,te:n dise.r,Bhbn kepalda :p'utran'ya, Hasanu,dldi:n, .. :P:ada tah',un 1.546'1 kes,ull,tanan De'Dlak, ,telah jlatuh~ ol<ek',uasaan 1be:r,plo,dlah, Ice },alm,
,'1,.."
1 r

__ ~ll~,M. ~~

J&P.

_1.

'IDI

I",

g

"~A .. .

_ .. ' ,'. -,

1

,

,-=A.!I,~~

,

an·

-'-

UI

'Penwrnat' Stoitbfheim~ balliwa Fal~11al1 !r:;Ii .:::_ .. - __

f_.

"_':

..

-:

I -:....~~.·._~-.'I

_-'.

~ltUJiw~l, i',..Jj~

.-----'I'iI;.,!iii;"i

'L""'U'I',···;L,_- ~'lil'I,-,
IDa,gliatilD,
.".,

,~Ii!L_a,

l , ~gJ" OJ :II~ gmg,: utJJ ,~,~,rc',J:I~rI\r Jl,~'" I1.L
III",",,"

"~A'

,-II;

d"';;

I)__

'

.....: "

. '.

'-':

..

[I

I]

[' ..

~f!i;;lIi

'il!"dl_oi;t~ii"
I'

;011,

Ii._ _'ib" - 'C::"""'1l' '~~,lIIn, 1- ~.',,"IIjJj<

da'ri
1_1.

I,

PaHi mene1:an .di Bmlten seihc'!lluaj -'r' '.-. .~Hr-·]
.'.
Ii

.1

[Ii-.le~,

iIO-i.Ai ....JL.

..

d~ ~'n:i'lil" A',iii-;;i'i,-iii'.I;. ....t..-, ..........1i..,....,..... tD .a,!F,;;"J'1i ,Wp~jj.lL:liU,~:~jUrimiljrll I~'-e'
C '-

..

.'.1

I

I_-

.....:....:

~I_:-_~....:

_

Ii.. ,.

t.'I:~

!,,!"-!!,'

["'--""'-

.f1'11'}I.,

~b\

---

Copy ng hted m aten a I

233

Ru_u,tuhn,a, lWraja:an :Hlndu ... J'awo, diut Ti,mbuln18 "'.,~

Tin,gkir alies S',uitan,,A:diw~jayadi 'Pajan,g,~ Fatahillah tidak mau ttmd,uk h,l:pa,da 'IU:l.tm, Pa~, ~memisahkan,d'iri,dari Demak, :y,an,g' ~ s-- '--'tI,-m:- --'-~ -m---'~-U'i'p--:' 'D'- 'D-' lCo;='~II~-i"i'9'1 a-:a:~' -m' ~mi' -" '8'>0' 'g" ·:~'uJd:"ah--~iV'~lp-_-'_" -_u, ;-, ~u, -", " , .e . ''''~I''h--D' ,L~:'I1iI ..... ";:d- ,.-'It.. - - - k d ,-- -----' -'-'1' '-_ -~,,pemer.1D"w- an, ):",0, uu uuan 'g:::-.11& C'OOO,_ ", ,eng'a,n :8U,·ran cp--:'alang',~ -.• :
-~ " 1',;fi:I -,

-

,l~lI'lIJ'g,_-1l. ....

'"' ,

"!, --~

--,

'~-nl,a-;a.nl':!Ii'~
,ul~~~~lULgili.

_V1i&

,I~

- "I MI-

:_,--

'"

'IL- -,

:,1

,I,'

Syi,~ah,,sedaDl;kan , .-~-'a~sanyabiobo, )a,gl, ketu_nman, .lin, B,un~ ' 'lCell1runan J'in B,UR, :mens~, 'kekalalutn. Fa:tahillah, 'k,ec,ewa 'me'lihat' "pe.-------,FP1bu,tan kel~tJuasaan antara r-U-"-"':u-~'tI.Pl!'1I J:m'·'-_- ~_o~'II-L, '0\';""1- ~;Iu;;J!WI ,_:_=--.,~, _'__' __,_ ~'_:"U~'UlUW,il" ' :,u),-' lUlL "1,-IJii::A:6-',':'I~"'.'I'I'',~'1j- s~'-o"b:'a'-b-"n-"y-:---OJ'l~:~' ,S:'---- -- ,h'n'-(-I- 'T-'~in-- :g:;--.g::---a:n~ ~&)f~'t:(I;,t"pada '~h'-IiI''lin -I -- - u,g, ,L"WW,I~I--,gl, -u
--I;

P":~lm(-,:d:I;';";'i'nD' 'y'- D"-'-U
_''--'~'~I

A-

d'ikPm-c;---;hgifi'~"'"'~''''''''~:~ p~'~,;an.'10-;---' azama ;:··· .. ,-,ucu.I'ti~I, UI -' uJ~"'b ,lCU__- - -- --

-j~

-

,I

b~_,.i,I_,,1,,,,

Islam -

-_.,1'

'0,

aliran

.&.1, __ - '-'

,

,'_ -, c_~_,I _ _:!,

_

I. ~ -'_ _

_::

:::: __

:::_!_~ _'_~:__:_:

_~

1,1_ ,_~,

_~' __ -:____~_

'~,.':

I :' __

~'

••

_~._

,cI:~'"
-----(:

- .--, -- -A,I~
... _,-,0.

! __

~

'nrW,gl,
~ •••••

-

:~....

11ft 1111liUJ,11,"~
•••

!.

.•

...

-- iii

••

~·._-ll

.•.•

_._

.••

l

I'_.:'

,g

.•

_

Ia)-. ~,":,",~I~"."Il- 'k·1Bi C:-:ii.a"~-IjI,_ V;-.~rllJi'u~ '~·'~·"~l~"""'-r .. Il,"''"' ' 'k-'',_ bl~h-clll"'~,""!!A,"J:~,".' U 'y,'~nlg:~"-po:,,' BJ.U ': ~-. I'}...I IJI!C£ILUmAl ~~II:J-I_' _~I,.>"I&&Il.I 1!ISAIr~~
'..J~; "ul~,lIU"lI,I~,
> .. '~. _,_ ..

K&:-U_

,Fatahillah, in,giIl:mempertah;
i" ":,',

ota ~pelabuban Cire:oon yang pemah ,direbu';~a secam ,dall1a'j pada tahun 1 )'a,ti,dak ingin, S<It"ilIl'ta' n A'" .3'I"'liil~j;!t"~'-"'a---~ m"'o'1i.glb -- rk ',,-,~le,_,~,1Ia;saanny,a -k---:' :mel:,:'I ... at bah 'W- a ,,~"wJ.·'<_:'__:I_,_,:,Q'_',~v,IJ'~ ennar _K _y,_~,:_, _~:'1t;I~ar'~'~:~~nk- ~ - - - - -- --_-I, '-"-'.,-

l

\1,

It"

-

'__

berkuasa d an :me'mp;UIl!yai, pengaruh Id'I" ",'bon.Oleh, .karena ,im, a,'tas, bujukan :, ·:ry~lt,.JI'~I'n-'1 '~'1"','·'I''''~n-:·'aa'n,~ain,D'~·~l·'ii,. 'T:':onO'~"-:::"" '·':"":~'~I'-""I T'a: !o::-' ~T 0' H.; '--'~'- Ui1_:,_ .&J,~o 'V,*-,,""O=V,l;,~,\u ,u.l1llLtia J.5liIID di :Se-m',b,ung,. menerima lawaran, untnk :mendJrikan. kes,ultanlaR la C'imbon paid a, tahun 155,2~, Fa:tahlllah sendiri y,an_g memimpin kesuJltanan 'bam, Cire1bon~Alasan poliltik dan, alasan ,.garno, sama kna 'tn'i-y':~'a:
'~''!::Ii''IITlIipa,-''-_''''''I~1 'Cire,::-L.,'-,-'rft'l 1~II.I.l,_'.·,._·_·~l _-'~Ja~
"'_'_'_C··l ..

I~I-~-'- -: UiII-I,

Ip,_.g
. .. .'

Qg"",-:!31m~~ 3 1
I_,_~

..

-1'1£'!,--,,1I'_"'~ ItlllruJI, II, ',"_",- :-',''_':, 111,[1I'" _:i~l_ll.iIIIl, ~'U'-a:n S--::Y' .'l·,;I!'>!'I','L 1
I~.

~,~,:__.··Ui-Ar~_·~

-_ _g~,I"

,

,

,,1_,

1_,IJL,g~

'~'fLn.'il!,

~UAU_-I-iU-'~

,,,lii-.

,_---,-

'_:,'

__: ,: '_'

:'ii!

- ,M:,en,ge:n,a:i. perubahan nama Sunda Kalapa me:u:ja,d,:i .J:ayakarla, ,hanya dapat ,diketah:m 'bahwa pada ,akhir' laban 1..5' ".', :pela,buhan, Sanda Kala:pa telah 'be;[hasil direbul't oleh :pan,glima ....,'0.1 Demak T-,~o'~ ,A',~, 'f':~I., B~·-~~'-k·',a,a ,_" S.---undl ': '., .__·'·: mau Ip1Ill"- F~:ni~im_~o.·.·., h '~l"'ia~,-', '8 . de :u;. LIt::. :Sa kaJah, dalam mengha,dap,i, 'tentara, Demak, Dua ,kemenao,gan diperoleh teniara, Demak di pelabuhan :Sunda Kalapa, Sudah bL'~hL·W' an Y'!:!IiIln' ·.'.·.~·.:·, ,',...:uag, ,',,.'<1«: d 'U Ji- kemenang ~ ,,'1 '·:·.··u· g-' diperoleh g~·!LI':-··;:.lg: ~'.I~;,..~'_,,-; ·~-:II . .. P--~s'ti' ~_r~,' .. a erdasarkan ,;~ .'~..,'.'"··::Ii .. '>~,':~
I

'~''''~I ILeillUI

IIWI'\}

ga_

[_

I

.IJI._.!tq

,','

.

'

'I'~ ~

,~!!'~,I~~~I~.

_~J

''! \"I~,~.:,i::.

·J~~:. .

',I

'be'

_:_: ....:....

I·~:.-:·;.
di'

'_

~n-

d bah I-·W'~ S,','un- a K:R","-'Jla- ",rai, ad. ala h ]L_,11,a.,~ d ft\':!l' ... ,Ia,: ,rul "~"OUl.l.,g, ~.]L. 'Hinde -'D-'-:·""'S:~-:un:- V'~L::idl':-"U'I'P"'~:""keaeamaan nda ~'U . "._,': dan ~'~;D~'''di~','diiVA,arilili~lii"':,d-':__', _~, u l~~D-Ui -,a ~,'a. rl~1J lJ :SUldah, :me~:p' pads para pend:u,d,uk negara, Stmda~ Untuik :Da!ma~ ~
:'I'-"":~i~;1i,.,UI A, ·.I,.,fi.~litJ:l, . 'W!
,., _' ,'

J-'~'y"""Jl'--"'-''''''~ '....--.:'-V8' ' ,..,',If_"· a S--"""l-..I'~ V_'IIQP'~ :bUJi-- ,~..,g:':,·'i'l!KGI,'ldl ,aJ;,W,i1iU' :-"0I'1iU_a. ~-~'! t"ttibus'l: 'beniaya'" '''kola kemenansan"l~:,:~"kota ke~a-'- - .," 'PI - -~I-' _ _'=' __ '_~_: __ l~r.Y'''~' ,_-le1[_:~,
[ ,

".'_

.

.~I [.,'~', . '_.'

::.:;

J~:,

·I:..

~·I_(,lBlI~,.

~-~

"---

.. 'II.. ~'tu--" _ ,l...ICIUl~,.!I.:--

"I"Iij,!~3II'm"'!!3i

~.-~,I~

"~~O';~'Ati-iI!i
.

~_ ~r,_'_~

__ -~'

_:,-_ ~'::~/,':~"
_. .'

',"

',~~~'
.-

'~,'~'"~,'_."
,' .... -

_--'_~_~,'-I,~-: I~~

i

, . 'Ill

.'

...1.

I.

"

....

..g

,I

'WI,-:.... ;

,..'.

y" __,_' ...

'll"IHi!~;O':gl'.~. ,.I,

'_'

'.

,.I!I!

~,IL

A~~~llUlIUi,11

' . ,. _

1.'

''I..,..... Ju,ga ~'I'- ~n - dj" r~ J1--iI,wa"emgaJllt L_ :.>Ie5-ld~·- . - k -......y:..... . il~·'~_~ d'-'an eer """~,,"~~'... - 'T--" -, - ..... , ,': ',pun 18, ':_' :S,urai<arm, j'elas, d'i:ba,ft,gan pada masa Jlf!merin',tahan sultsin, yan,g:
j' . .

'na'-'''m~''a I!.-m'·nat ,1,1'_1 "':C;__I_ -r~'
U_, :_.'

':t..~P:ii':ii..l';::'p-,::lI,:L;IL;;;~'rn'" 'k·-g'ik'"i;_,~,-ta" :U~I", W:_:~lWlI\'Q-I,~,_"allA~:··1
'M-" ,-

-

-

-'

-

C'!"_,,_,...... ,.,,..-b, ,lL... ,~lmfiI::'.·Wi"
-.1,01

V'".'!.:L~;.a'iiI:!il~n, hC'Ulu~l.Ulili ,iI.,1 ._,
_'; ,......L...

,Ito,- ,

'1,10,

ti

23"4'_"~:-,," '~ l ~,

-"",

"

",

Copy rig h ted m ateri al

tahun 15"27,, setelahTeh ,A, 80 ,b',m'baH, dari pi'ucsal' ,ke1:r,l,j,aan .-.. ',J JJa'pahi . dt, Ma~
I

Pad '~ ha.kikarh;;i;'y;-;,,·:9iI. 'liIllR'Jtu--'f . , ft"IGn~"~p,~:IIL,"";"",P,I." UI,I ... 111,. ,-! ~~1 -gv..,.L,:.,.._,~ . '-" '. m' ...r"",,-I._:J!Ui.1~,tUU.1 _ ~W'RBI J,u,;J Al\drW./~-da tu~ .,',11" '~n:J:L.~'L;~, .. , n':i:IiI~l~ ~'''I;,o_·~_
A
.,0,

U.

_,'

,',_-

k,-

&"'l-~,lI,I~Jt,g,

~

'I'ill 'I'ni) ~!I",

110' IY.1 .,. . ,r ',." . _ -Iwm; I~_,ta--;· I, I

r

'~Ia·~'b:;""_'~l"ii'''n, ,
'~'I

,UI,u;o;;_,__ ,kaJ:ita 'lidaklah, :penltingi ,Peruhahan, ,nama im 'tidak, menguranJi umur pelabuhan 'yang' tetah ada, IStJbeI'iumnya'~l ,Nama Jay,Bkarm, 'pada, taboo, 16'1.'9 ,,.,.' ,di!l.1bah, ,RteDjuH, 'Batavia, oleh, ,Jan ,P:ieters ,lOon,Coen, Perubahan DilIIIa, i"ltg, 'tidak menprangi u:m',UI' hmda:r 'l'9y,_'IL ..... , ~ Y;"i3'u':,1_"'] -, pe-'ri;I..i~_'g :N'II"-h'·· 'iI'iIf!III:anp'~1AU1_ '1l...n.p"l!3i'ini ]L.,..... ..1....- IS··~I·un'- ,..l1I_ -.__-. J'A','~I'W,~ . ,g g' ·'-=-c'Iu.g,:I',~,~_) Pli~.I,II' --jj...".'L""",,% .' IU#UI'UM I'... ~._:, 'Q(I, '. ~'.r· alL'".! !,- I' ::,,:." -":' ~, ,-~ . !:'~ i.'1. ',-"JI"-~r~',Ia~':~", _.--,.. 1,1 "- m'--' .d",. ,-... .J_:-· Ie"" ::3i~'na· I~'J--Y""" J '.ta '''hi ,I ilmrud' ... akar -," alai' ,1_.1 dla' , I> '.' daL)- '.:.,IMU.!I'ir#~r--';' . 'V.'~'nal/"'Jay' ~~'-iUai -0]',r,lW,1 ~'tiU::' lI' d·'-m.l1tW, :~_:,';.,.; - nad:-l8 UUi,'IJ, .• r,'1i 2:':"1, ,_.,~, , ..,_'E_,.;..J]~~ '_I,...,_ ~rah'- ,r~;'~" -Mi,g ,~I!M~,r~'::',_ _I... :g_~ c:"w, '
,&;U;iI,llQ,

m;r~I~I:"""na

~Ul,r"""""

'fl'!nQniDl,dj-:!!i,',,'g,J' ...... J' ':~va;<l!!"

:

.

-_".,

-

'.~.

.. .:_"_" I

,~~>iiJU~lI
Ii

'11-

1

--y

'--'

i,

I'

•.

I,

."

.':i'R

I

'Band'

,-,

"'!!Ji'. Sun····, 0,

,-.,-

'.

:1

I.,'

-

I

J:ayakarta daJa'm
, ,I,
'_.:.. •• ..::. .. '

pen;ebljuan an,ta:ftt, p:ihak :mja, Sunda dan :pihak, omog-onmg: Portugis llu!tak mendiribn, benEn.'~, )a,tum, i,tu, r-~ ~nting" ", ID J . :seba;~~da:mm, 'timbUln~~ ~labuhan D~ l.l' r·~
;I

,AgulstUSI 1..5,2:2;pada sa,.,1pembua'tan

sejUB_h,
,_,,_,_!IIQ. ":,~,!(:__:
'I·

'Hiog' " "R' ,ii'!!o.i'_..''''''',.....'--,g,., kik mOftIB'~,a·· ,:S,_Juu.UU,U,I, ~A~-'WU",-:'",~....,'~, Fa:b,L,~:.llll_L,~,LNI, -__:_~ . .. !~~,,'~ ~~WI" ,_:_~~Jl. 1~IWUiU,II, ':8''!''!1i;'fi':t·Hn'-I···'Cr'-ob,-·,·o-:·''n' ~· 'd~ ~p':!l3'r-' sultan T'·"r-oD'::-.lra"'i"iliB 'D-'I'i3'r"I~ kronik /, .. ~-'':IIi' '~n -L'.''_,ai, '" "lbbg!l,IL!u.!iJ~"u ,I, T:iDnghoa, di Talang, Id,la :btahui bahwa, Fa,tahj'IJah s-e'bel'Llm, ,~,d-'~:SUJJUU:I, 'Dt..... 1,11..... ,_ ,-oIanl'I"""'I.;-'lbo'l d' 'iii' pan~~~a EDw,_ iJiemu!!, ,1... ~:), iDa.i,.~~lLy-nj<: __:~Il a.JI.a~:J _1~'it'ft 1-, h,~ n....." ,.... , " Iii a,da'iab or,mg dad Demak, hokan, lotUIgldari Pasai, :Hal :i,ta nPntiin,., ka pan~, kil'~ta' . ~:~I 'U'_: ,II~~1I:b'I..;...:.tiU1L:,,-"'" L1Wa-'~m\!l1I'-""""4Ift Lm 'L...... " ,r~~'~laDlw'!l,QI,',a ~IW'-',.J; r~..(:~,~ ."'iI,~-.a,11lIl L ,l,u, -" ,DiU', 'IUlU-a_ dil..... kan . ldari nZ;;'m,j-:I,_'li.., - '£'RUiIi, ~~-':__. 'pem'l -'e--:'~I'-'~ r--:- J-:m~I--, ro~ll,-,' t·. . .a..__ .... I~U'·1\.CIc_,I_ '. '_, _ ~, __ , _ilA~, '1f'g,~I~'¥'lliillan £D,IiI-iIlI,lltIUl,. . . II, U dan, awa! :pem,erin,tahan T,luog' Ka Lo, law., 'Ba:nlt m~ lh ,dtIk,uasai, njIL.••• .. fa e..''''-d: -.,:" PL" lila' . :IL 'vania' .·.rg~I~,~IlRU'lIll;~, D'; ,.,.alL_ '~~ h;.;,baJI:- ,1_,_ u'l~llI, '!!!i,~:~W,[L __:>_, .. ' . :,tJl·I~,w,ta, i~~, ~n:lRJ :.:,iftU-~, L-".,L,__ 'nAln,m:l rH'::Ii.~,.ng De"'" mak ili!'ul- -"'4;,_ -"'--D-" sesuc '_'i.. id,ml I.JIIeJI\a!1I1 ,f'~-&i'LUI~, :r""'_1i.-.I .r ~, m.an-'iQdi-'·:g!,:l.c"UJJl'I, ,~,Ji_~'~1IgI:._'~ tahun .1..5271'peng_manan daerah 'Banbm, d\aa, j:al(.ria, Idi'p'~ulat Se~ah , bekas naln,~I'~'I'nL~ ,~,1'"",l"L::ii! 'm--;-l-:-;tl!n'''-Ii:adj,j ..~,D.~·u.-'~I~.,;r;1"! ~~,bo:,'n' Dem i1.!I\, liD"., ,,,", 1-' " " - _:It:; 1J!e.aD r_....,'''\~-··PA---. ,~iliilLG.l,1, OJ ~~ -.. pada .1iI1l;1, .. :.. 'li5~,r:,,- 'f'"Pnl,'o;i~'I~'m-:- 'tl&~'11,~V~'~' . ._ _: ~;L"un:- :....:v" r-~····'O~UI._ 'r!'j'lli."':J'IDI:1 'J':~'U.!i;'~UI~'j'P~lt·" d.-':I"': !Ii:l!D.,ld~'~urelbOn ldilal~uka'no:llen 'Tan, 'Eng~,HOat, IJl:_'-_:_'1 PID-IJI!MD A,d'i,pa'li, W~_ftj,aya,~, Bo,R Hoat ber,gerak, di pedalaman Pr,iaD;g~ Tan, TiDl. Idm Ga'm't~, ads tBh1U1, 15M, 'Tan 'En_g 'Hoa:l: :me'lilkukan P -;':I!~~'pe--~'r,ell t!ll!& ml;.Qi/II;Qbu':,· I ,iI- L,--~ri~'a: r:<\'IO'ln'-"-~h"- van,> -:-pO' ,UIiUiIII 'iIi--_.,...,-Cl-.;!li'nl3, "1!ti,;n'ILI"'~~' n: U"a--,--,,_--,-- ,J' -'--0 ~,";""-~:L !1Jt:1I'1tr-'..,!,......,J, e-~~,-UlQ:' , iL, AEI-gJ.~ HiD,d'D,. Nam,un" usahanya D"dak 'berhasit Tan 'Eng; Boa,t, p,guri,~ IQ'iI1i'~ .. ·····',~:~l-',·'"I~I 'p".UT-11~'D-I- ,~.:'g - =0 _ _._:.Ig, ~ :-y.::::,~'n-,-,g J'~.u.I.c!:'~lh!:'D:··.:-y'-.-,.dik ·,"U,'lbl::D'1 '1[: 'd_\l'il~; daerah ".'G .'W'I .d,'-'I a.' '"" JI! p" ~"""""''"''t.t'''' ,S:..... 'J, m d ~'~ljnP1 Uta . ':'-, ,-::~n'~'D-1 d ,_g,IIl;_:_~_ :;i!t;,F!i;
I~. I~ .~.

:_"",,_'~_,_.,._

r

._;,-,,~'-'~,

~ ..· ..""I.,

'~!~,iI,~

I~'

.1~'

1-.

. " lUi,

'h'

,I

ii"n;A'l"!iIi[!r'p .......

·,i,,~_

_c,.'

,_:,

. ".'

;-'i-I'
.

.-

:,IL--_,:-;'L.: ~I' '-,~'

~'11I1'II1""'1

UI, ill,

.

a'-

~~:II'~ln

'be'

.

'.-

,-

-

~I',

'!I:~

~

I~g',,"

".' .. -

l

,t.'Il'n;OiI

I' ~,

_'_':

'"Ii~_',.I,

!COlli

es=

I

.1

~ftl :1&& .•

1lla.~,g ..

llMIJl11_ a,

I..~. I 1 ~.

~ .I~I

1Il&!.

,~.I,I~:."

,I__c.

1

I'

'.:

g,

&

r

.' ~ "

"_ ~

r.

" ..• _

,A,'IW!. U

-_. _

._1.,

_~

'~!'3,C!i [l.l~

1 ~.,

'-'i!;I~l'ii' 'ilft"

'I'

',_,~,IUiI._,~

l'"J.i2l::

~u

Copy rig hted m ateri a!

'Hab[8 'lI"m'S":-~U'I'~'A,':'Ii'AN'" 'I-,.."I~'I'-'.,'-'" D"IJ'MA,.w'-- ',:.,L-I,Hl..
I..",' :'_

'K:', R"'D' __ ",1<- -,- -',~J_,~ - 1>- N""T-- U[H

as ~Ud_-:,'/.~.,.~,,:g~;,.I_I. ~ICIII, .1.-~lg·WI~-1 i.~'·:~· 1Lf.ea_.tlU ..... ,':---"'" ~J.~A1Wl,·ll T,o'~,_LI-'- d'~"';i'ii''ll"F_:;'l.;;_-serba ,~i!"_-'I' rg'::, bah 'W"~ sultan, Demak , Al~'~' ali_as, Jin '8'UII, :)(,u,r,8n,1 pandai menarik simpati orang-orang 11._--, k M-' ,--~, ''I "I pe,da-mD,mD, L.i ••,:I...,_ :ral,:ya.t'- '11___ .., De'AilS ,~ra:J:aan ',l,_c.aJa,p\aL-,~Lt, ,_,m, D'nun ter,~a-,'u banvak -- '-e -lI~t-r" koa'k-,-o"iI-..,..,,..., v,-· fi~ ~:",.' a. '.' ,>. '!:ij'-"1Jiidl1 .... Tione....... l .... ---:.'m''a~'~a- ,_,:t ,.1',-;I,IIlD:ral opa da -' --' .',-~.i!11 _:~_'~U'~ll.a!IlU,lja 'I'_'_/L-",IL,,__ 11"""18 ' "I,~Dta ~"aUillil.iUl.Ul seoandi k '1- L,_,_ h[ oa ':-1'!hlllUi"" iulJAiU,1-15 Ii am menetap r-~"-' L ....... ianp' 1M'n m1[_ I .. I'a. erkeinginan"~Ikeras untnk membentuknezara JCawa~ --~b II' "o'rl~~..::'':''':.'_. '_"_'_' - ' __ I ,._ '---T ....']-'a"ft'1;, 'm'!lIn;i:"';,~ 1i""'!Ii1-"'_'- '8-' , d':.", ." - ha ,_I ~I _I, ',_,-._-, .', ~"'" ~, --" -;.j- - -. 1...'1.. _ ,m I it.. . I~II uel,~-·LII sren,. mny"a p";:e'r"'''·'_iIlann:y·-a d' '-1,~urallLlUln,/ ',I, "b' '- ada - . hiIdn'""- ··II,gln,·· ka"---"""1 ka '-ai' ··'tia:o'l':lln'a:o~- -, , "k" --''"paI- di 'k'--0'- ta 'k- -,'ta..~.-.. p·~-"n-' "r-'.'" d- ," DB.'1- -a"' "'I' " ,pelabDhan ,den, ,pembeoltukan armada yan_g:kUlt. F@l',da,sansan 'lau'I': - ._"_erbesar--" - "teru'tama-,- perdagang I'ft rem'p-ah-rempahI", dari ,_ - ,_, _ _-,-_ _.__ ___; . -_ -,-.I,_· ..:' I,,:, ,r"_" '," III" ~'_-" '",' _' ",'_'--" "_,_. ,_, lila' :.'..p~--, I '~-IU-:I-a, IDd''- ,'~O~I-i~~1 nnu . n-' , ,_._·~U~"~~l _.
'~~l _(' ••

~,.I "

I•• __.~;:

1.:."1

'1['J~JL-'L

,','

hi-

,I, -

,- II,

,g:l!='_'~::'

Ii':'

l

, ....

:'_',.

~'

I

T

~._~

I. . _

~Il'.'

:' ..... __

'"~_

-

"_

"_----=-ol

_

_:_

-_::___:;_:

'Y' "'a'nIIO" I.'_}· ~~I

.:'__._'

....

-

_"

...

".

'_:."

;: .. :

.'- . .....:

I.

'~'

..

1, ~.. :'

."I_'____:

..

"

__:___: -

r: '-',

--Ir~~l-

r

I __

,_J_,

"'---10'---)'_·

_,

,~.u;.11
__

- -'

'1

,~,'i!'fiI

--'"

--

-,

_

______;"_'.

-,

.:'"

_'

_

",

,,,~

'~'

"

-_"

- I,

'

,'-'"

_.1 _';' ' _, .,

"_".'"

1,,' I ,:___

Iii""i''C'

,-' _,,'.

i.,

,

'"

,c,na"t'I' " ·~':-:-!Irl~'-''<_~~I

_

'1"

'.

t.,

.~

[.~IIJ

1.···.··~:I!:I.I.A.

..

I~I.·

-I

I

-.".'.111

~'rti.UJ.I[I,

.... ~

;~I""-

'-'1

1'·-·'·

:,1, .... _:._~I

'-R',,'

·~.lul.~:111

'i',_

1,-"

_",'.'

"',:.

-,'

. ,_-

'ke..

'

• .:__.

,-

1- •.

,

1: •.

_~'

I-._-

-~-~I

,ii,

T-=

'ii,

J_

'

I'

,_-~I1.~·...::...~t!!'

f'

,

d- ~-......... 1..,- - . Slih.~'u'm ked ~,,,,,,........., -"ranun -L......:l- -- ., .e',a'uU~'I~.'n ,'. -----'-,0' oranU-<!lranO' ~~Dl Pnr,moi!~ '"i '~Y:la .K~I' 1.1,1'' '11' 'Si,'L,_ adi-I·.·.· u' ,,("-""-"'U' nus - -"a"";' ip ~'I-!1igdC! ie·''''n'::-'' 1,0 ~ .. '.Ngi Yat ,:IIo.-:I-I_h" 'b--l:ft;r~';t-i:!io_;f'!!ol'~;t-:~- ,..... 1"'k-',,-, ere but U [. kota pelab ';U' h an u':-I'n m /'-a,,--'l'!3i'k'--:'a_--u, '"" 'SerAl1,OR'fI[ ,tetlmdla'p· I~. ala'ka dldah'Jumo'i ,oleh oran,a~,ra-nQ Portuzis M --0 "__ '~'~ "_., _. mak-'1pa'~.>~ tahun '11'5--'1.~.....dilancark ..... ada W, ',_:_:__'_:__,_', 2- _::_~l[~;·_·_'~ai1IIJ "~ :_). r~,-, e![..,...._~mg:::-'-.--':;anl armada n .... ','.. . -"U\Ia!l!I ... .._:.~,.:. __ ke,na,da ,orana,~oranO'Portneis ,d'l MaJ.,aka·, c-y,~'ang:'~'temy'--:.~.rata .' memDI" - OJ ",> . -_.-_ ..n1Il'I'n'Va'~ 'I1P~Bn:l"a·'taan ·Io'b<ih-;I·~' 'L._,;!:'IIL ... da , ,. . pa_-< ..Ji,.,. n_',n1i['!i'!Iii':-,'k'·,r'-''''i'~ E"....~___I;·~'u w:m, '''-n-I_~'<_Uid, armada I.J!t:U,N_-'I! '.P-:-~a"'d:"-'!'3ii "_ - :~:ra- , ,- '" , - - - -" "-,, ba - - '00-[·····,.1 - ·Ig: -",'- A" -nten' - .0111':, W,,,-" "to-'Q:-" I,· :.,, . U\I.·U-I-IliiU:-U""II'iU.~, Pi"" .rtu'.. -I--o~ . ... ,. ,:_:, Pam "'tlSa"'" alas' asb d"I"" sebelah 'km~ '"~ung-a' I" "MEi''-i''I-'a--ka-'' '- '1C-""'e'd'-'tI"'d~--Uk"-"an' , s QlaJliillfti P;ortu,trii~,di Malab ,di'~~1I'[url'ang"/ dad 8u,d'ut· s'tra'le'g-ri 1IWir~'np' __:, -'~D',-,', '--.~[ ".,,' '- '" <. ,r"""'~'~[!!;,b
,-, -- ... "

-"S~"idah ·_,U·I'.
1 . ~ ..lIJ[._

'-ejak";'-:I iL.-L .. '. '1'5--:nn :5::;·1.' 'DU.IDn-u7-,IU8
,-I' ' '---'-' ----'-','

'-------'

,-----,----,,-,

,-

'

-'--,

~-'

'-

-"

---

1,..:...-

'1,_" ..

..::._;_.I.__:.I·~_I~,

di·

"

';

~~

Ig

1

... :

I

J

.,._

I.'Y"-

g.

&[!U.',

I~U_

I

'J

:~,,~, IIR.' ,

-~,

_....',1,

<_Q

'_:~_ ~ II;.IU,._ , ..

:__:, _,,,,,, :. _'

c'

,U

Ilg

.. .

"J,u.,_ -~ I ·.,Iul

,I,

M'I,

_"

.' ,g,

':_

[ ;;

"

.

..

~~.

'_

...

I

I

__

._

._-:,_~

,,'_I

----"--,-,---1

.

------~------

.. --'

"_

-'

..

1_

.

I~

Icliri

I~I_.I.I

... ,·J~II.IM:&[!l::alll.-g,.-_
. J

,UI

LI1:~Uil.U

I

_L~

_.I

_

[

.

r.o.

'lr-~

.._:._ .. ~

... 1.

I.I"_

"_l._

-~.

.

~-

'

,_._

'-----

-~

_.

··1 : ~I: ..

,.;.

=...

oJG.~'

I

,i~._-\·

.

I.'~ _~-

L_~, ~
.....

'~.UI~.:._I-"~
I · ..

_u" ,

--"

ak-"

1j'-.. ~'t\"'IO'~ltri.~"[D' , ' , I" ,.':~",'ll , ,,',

.. ' Q

f

.-

II

~I-

dah' CUil ,_--' .;- .--- .,
-

!ill'

. ... ', ..

,

-

..

- -£n'nl
~1.1Ii,

..... ,,", ~I,.......I..

·,nI011n

'.'

-_....

..., ..[ "
--

c ', .... '

,_'_-

, "-,I -__ ,_':_,-,,,-_I,-' "., ,"-,.~ __

;;1

,'_,

[c.:,

'I'" -I"

.- ,', '."'".-''' ,-, '_1,"_,,' ','-'_ "-_"_",-_-,

..'

-" c' :"'[

, - ~_. "
[~"",,-I, -

I' ",'" ' ' ", '_-,c.
[~-

f".--"",_,

"I"

[", ",--_:,~ , ,,"
-

.'""_-,,,,,,,~."",-' -

"", ' '" , .-" '[\

-,-' -' ' ',_,,_I,

,~~~:_I-,:::,

'~--'---,,:__,

--,-_;~",:~-,~

...::I_I,~-I,:_,,<,-,

,. ,.'.· .. 7

::-,: 23'[Ii)

Copy rig hted m ateri al

RUD'I.ln]~a 'Kera; •• n Hi:lld"u;"')8\Vadaa1imbullD"'. -' II"! -J _~. 1_. 111 . ~ !,,,
• , 1_1_1 "_

[r

.

.1_1

_

1

_I

_.

_I

_ ••

'_

'

I~h~~

san ID- t menP1~n"bmo~ _" 'Me'ria'm 'I1eRlbak m'ftlk 1[11__ ----- y,,',BlD',.-"!f~ :-1i''i;'I- ,~i '81m · . - oB ~Iar __ "_._. oIe'h.orang-orang: POl1up dapa·t menggagalkan armada '["Jemak J' -':-"0, "_ ,.-" -;' Y'ano mendekatl pl··anta~ lant, Meriam'v,a'.cr' demildan 'H[dak di -,~!'ki-:--i: ,il--~"~"-a-'Dem -~'k-',',~,I<:e'"-iy--,-a· I,.. '~'Il:i 1ngan amtad'., 'D-_I~'L 'i ,I. ~D-.a" Imti!'l-~.' ..... ILe'--l1.' 'Rii' "-;. ",U:I,' 'D ~iftIlfi, C'~; ·De-··:-···~i --ga, _,~ _~'C-'I';~'-~-'TI'I--I--I-- 'iI~.~ ulr--'tIi1 afi ..... ,"""'L, '~-----\1i_~L-~i_L J?IH,DIU\~,panJml, UDlur ac~l. . IIJlC'JJ.'(OUCRlDU,1 su .... ~''''cJIH>~'___I_I_.:.."", dan 'M"" '-~'aka-'·-, uJI,II,',a., 'mA'W'I~.a:L-..,a;t..\-n·' 1'"",;-·,ara D'· Am~k .. ,L ,-_::~II:r--.~IUU,I.fi-i1I .... fie-, .-__~~.I,li2J,II. d'.......!~" ml~l-nn~,:, -:;I:,-'lJ'Rft poIi-'. <II ~-' ,-I1.!DI': ;.-'_. pah-' ttil'"' fa ,1--'-1>:1 .- r' ·.It· _. ,d'; -::~-"I·' I>'""~'P"I-'I!~uan .. ',_,_, ;~'-~!a,--' ~ ...;la, ' ~AIII.i:I 1-'.', 'klIU',-I~ -:.-..-_ ~~'Wg.U __ _ M·'- }aJ, __ ,_~, :~~'pJ'1~;:~~I-':"i' __ '_ '~;~I-:~~' ._' ,LleU!IiIlJI\\; 1'~I:,I~~rabkan ~ '. , ,. _. -",L '~ men :.,ppmp·.'ii:llp . 'P'~:""'I"giSil' -' _____UCI W'IIa-w' lap, - -- .-'~... , ~'-,oor-""''''I~. ~ O-:·l!:liI~Ia:-@;o·~-rgi!i1ID' "-IU, .-:-'_ Tidak a,-~"~, '~~'~~"'i . ,,I I I"_ . a·~IL~-._I_I , r_ • I I . '_" . _~~ _"

.r',:"-

_~

.__

,

.

.

_:....__I,O

.;-_: ..

_._____:.",_ ;._

!'

_

__:I ..

_I

1~·-J'·--:··

,_-: .. -",.

_'

..

__

"_'_.

,1, ....

:-,1.,.

_::_J_L

',_

.

'.".

:

-

__

I

._

...

u;n,'1
_

I..

...... . C[
_ ...

_

.....

_

....

:'

_~

..

_

J

_.'....:.~

i

I -:.
....

_

,

I

.

__

~II: .'
I

,

_.1

__

.

__

-

._

.',

."c-'

1

--I ..

I

,_c.

-._

l

····Ul~,

'-1

-'I'"!"i'

'Q'ft, ...

··~I".

, ',·,'-'CU''':_-,

'_.

'ii''l'ft,:L,.., ..

,

".__ ,,__:_,~:

£'Q

.•

MaIakaJ.

~.

1:.....1..

., ';,-IL,:~~ .

[i D-~,

; •••

-.

••.

'~YA~
-I

..- _" ' ..

_ ilQ,,-,

..

I

~.

.

_.I

'tan

}D~l~

l

•. --

,.,l~~
,~!-, ,;
"!; ••..
1_ ...

:'

.t:'

.• -._

-"]']

"UDI

l

'(' ~h'illk''. -,---oo;-!~""~i....I_.......,- 'I~~'hi'~ DnILUo, meuUlUlAiUI, At! [.:!!!"dl-' ,-iIJ:paD
',Or' ::--"-----1
..... i

-cg:'~1

'. ~'~~:

'_ UJj.

Ef'".:,·"t--, -,[g,ft1'8,-

di,;..~ ',

'pedajllll'taa ,- -___
I

....

Armada, 'Demak, memang' beth_I. menghllau or-ang~_g ,.~-bJ.-=-,-.-,:I!!'~,' dari . ,:---::-,ta-I-/i J---'W'~I-~i:--b-::-,-~L[-':'~'I .[-:.--..., .. _,g,l- n P0,' ,_,g~s-'- an, pan~ I, 'u,.ra ,aI, B., uan:er:ulaSI, men, -d:-'R', rka·;·-·-·,·-,-'IIltilt,oa-~,,·-'l

1',;ii~_, .. 'uI.lW-1J, ~IU -', '.- • --

'I'''*''iIi''''~' 'ba- -,WUiI:WI[ d'-'~' ---_'L,_,_ I''!''. 'I, '1I'_,_~1I!'!Iii WI,III!itJ.11J, 4dbagiD-.'. :" .- 1 pertahanaD' -''-:.1 ~; " ," . ::..lI"Ianr 'i '-'[ ...:-";r"""-:~ t- b d';;;' ,'Clr,I'_I,I~-a~!a,p' ser,ID,g,an [Draft_. .I-,ang D 11..,., ,1~,orlJlll,pll.·Ld',an '.,.'_'I_:L_ 'tetapll ,1:¥_Qj~
--.s : ',' -

I,. _ " ... ".

_-.

I,.. j _ -

I.

_.- ,

__ "_c_':

'ii, --

I' "1-]

_--.,

Iii:

L

,-

-- - -!:', ',I, ,-I

_1 '.-'

-'.ee'

-

[I

__

["

If

de"

-

--

-

....... 'i",::- ,. . ~ ---UHlID~,,, .'. W!uLIIi.! ',. 1:~ln P[,' D£ ilUgIS_ '''':, ". [dad I'~''''''p[,-,-.'rl:~': M'." """,",~'''ii:,~;tl~'D''I. ''_- _~..IUJ-iR d-' ,o;o;.L, pah'US~,'jIi1 ",~agang·"~:' "'-[-:I'Nmp··.III,~I8DI~') '._.
_ I _ _ • _\_ ~ .~ _ _' _ _. _ . .. .. _. I J J •, • ,_ • "." !.

~bl;ra 1EA11.___

-

I

~:-,-JL. ·tii~d.,~Q[,k·? " LIC&~lIIJa "'. M_ -

~-.i't..,,_,_.m"'lr~~'l;,~l!:l'li"-..dai.a_ft •• '......
I~I,UIU_
,-~~I~I~ .. ,

'I!,

IJIj,

~~D~-U'

ii!i\~a,;t'PR·D.'

I~CI~-01

'tunl~'It..an n,.mU'D dad'ainU 'remnall ... . - 'r~ . '_I . sebapa'ft 'besar .- ..~. i", :__I .... - ... .-__J .- 'D-'~''''D ,__' - '-'C---=--I , ,r-em'nah ita -." "\1< .,... .- -, ...
,

J

t

'I~;-"'" -,.-

r:.·I:

",-

-'."

"

",

"

,'.

-

!

I)

I"

·.···1'

',,'

h... ..I',...... 'L. .I1:WitIII'·;:!!Iiirn'B:-r;~nip·,-t'~I'-:-O--[i"i.-' .'>_'
.. _.... , : _:, I~~ '~',

-

~~

I:

-.

' __

....

::.,._

:,'--=
'r',

-,

.

1--

~

....

sadah Ji.hili di fang-an 'orang PorbJp--I'. ~.!_-~,~ fU~.C:-,.~_'_,_ = _._ . ".~.,~,-~~J~':_'~~
_);c,~-_'_: __,_
',~I I~~. 'I~_

'"I_-'.

.

--"" ---',,,' ' 'I'l~u'masih ......'~-. h .... h .-:I. ,1'"'''......'Ibapi.' .._ ".:.:--..-._.'B'iL 'ft-1I11-,- L '~'rer11Pra 'I1!9r(lj' d'''' nP:-~-,-~._- ... 'I-I.?mp-· I. uWBHl.eaUliiID :----:_:__,I" ....... --'_':... bah --, --.e-----k-· -,u~· ....-J, I'i-' ' 'per:"-"_ -" 1-' ·-U' di~'~:--·· 'k ·-·--bm----- .'~~-.... -·-----' .. _-" _ -·-·tba,'I-------tuk--:·._ 'm----.-----pa-' . --d~- -~--'111'1:"1 [Iii An:", "', :: .. -'. ranaa,'Iii,. -J-:,uh. 'Dalam p:,'raktikny·,B-- kedllduba y.an.' Idemikian -- -~O"""""" mus.. . . .-.-', ----- - -,_:_.---"
-~iII!'iio -'

n' ~'natl, L ..... ~Ia.ft..JI,-- 'I"""•••L·~,_,,,__ J'm B'I;.;",,; ~:'"1~11.~ !lC'g,i~i;';""" a.t!.fi:'UII1iU.I. MIL· ) WIll,.., 'laI'IU-'I'r~Jc---:-"1 dj' --:-:I-I[ [" ,I,. ---... . ~ ..I--;, - _ ' 'P(lI' 'I':~' '-I .~.::-"UII, ;-':-0- ,~,taD da haldka-~I y::--':~I to·I'~1 ~-ed)' __':~ '~'-baruIingkao':"(,:::-.'1:::::-'--:-' I, d'a:nlgln=-J , - '-_' di r-~'dalaIman~ Tel-a-mna·t~1"".-...1:;....--., --__, bBIe'L....,_...I.:: peIba'-'-,••.. a t[-;,~ ~[ ,'_ - _-'----..._ r-~'- aeli.lJld.ll'I!BDD" -<.:-~""C [oj -;___ Ipi -' '_--' -_. ~_ "-.__._.. 'i".,__ "ta -- - L..."iiI:t.. ....,_ .'1"'11 -.-.'..-1'".-.'11 , 1 -- I~ - -!i!I,iIiiiI,_:II_'L1 ~ .. J\fe'AU1BI~1I n-_,jIIi,I~,- - -.'1!!i';!!iIi_plo'llL~ __ .U' IUJI ." .. ': OW:m!J:rl., JUe .. ImuaJu ,LJeu,&I;Jfi.' :,ang.' iiXafllf..' '. ;"IJIl.'
M::3llnF -- --_'lL..._t·,

.

.

.

i&-"-~,'1
. I, _

iU"cu,,4,1r[, " m
T"r ,'~ -

iA";'bft~

~~~I~~-

'11;1"

..

-.

I,

','

1iiIJ,

. -~&,

.

....

. .. ,-

,

'I",' . _. -

_.,

.. ,

I-~

'kelt·,

-,

.

,'~;"

..

'

.. '

'

...

,

"'

I

.'.

'.'

iIIl,

....

I,

,

iii

I~'~

_'

-

-"--'

_"_

-

_'

._

-

_

~~.

-

.

-"-

i _'

.1-.--'

---

-_.,

-'

'--'_.

-'~-

--

._----------

1-1'1'•

--

----_._,-"

---'

-

._---'----'-'.'

,

.

_-----,-

__

,

'.

:--'--

- ------

,

"'!bo"lil'

. __ -_-

",1-,

.:_

_-'

1---,

,,..

.. ,_,.!.... ,. __ L

...

-_1-

11,-.

__ "

..;1,-"

I

[':_'I·Sya:>--J ____ ·,1 W·.
.:

_:'_II'i1i~'c-',' .. -.

'-[-r"lpu['.'IC'!l:I,r
,

-

_.

.

j

._""R
_

... -' ... [' 1 .1.

'~IJ,.

-. _"

-

!~'~IIi'_·,

J

BpI'

...

I I.I,~;-:

[~

I.

,,:_

"

---Ie,

-

.. -:-;-,~

, ,~'::'<'.'

ale'I

,~'

:om-~-I--',- -~'.-,-" gikan"-'. . .. ~~ '>, .. ~.'I .. '<_ '~ ,: ,l
I
I ~

m-

=-

-,.

---

-----

~...

~

--

-

.

_~I

'B ·;DiIl' &1:1_ .. ,u~, -'_'.'[ ,1L' , 'me _- .. Aki:t;L~,t-',"L·-""alai~inJI·'~n,'-UD"-"-:-' -,tuk·· II- ....,' ::-·~'~.:'1'lil
1..'~I, ,ul.I,ll, 'M·-- ".' ..'
_I

.

un·

.

'.

~,IUI,I~

~'ln:l'S:lt--~§:II~Fn~'ft *~J'g. r~""!L
c

'\L...... ~'~~~, IJ\!~~
L._'__ WIll':'
~'.' ";_,"

'pk- : Ibpm:,linl,an, ,pertahanan negam" ald:- ,t iSib,p[ ,Jin Bun :yaug' ~ :ran,g''m@m~'rha,i - __ nasib, raky·.:,a,t: ~dllaman, 'm.BIah memu/:, _~ ,' [r'~ ~r"~ :lluhinva-..erbukti bahwa loa] .,a:ama ilIll,Q;R, mem~~_L~.. ,sa1ah l.tIl
•_ ky. -

'1"7;-....
,~:.a""
I._·~j

1..-:

!~a·-IJ:!I(a:1 :a:'Ji!lI''i':I;'P': _-'a--_- "~-'-r 'r\:"7,;,~,;11.", ·k-,~~'!~';]lgft,~-n,: ~~!ftjI!n.ati·.~ ~:ra- ,., Itt- Llt: U:Ii1!A, ... ,~,I~'Ifj-"",[1I ..'.,' _:_"fl!ll:., ~'~.r~' ~ .1~li t', T - ---- t·,1-'-":"-0 5t:J,H.1l.£um - . - ..- '.' :'- _, - --. ',i.., ,,_,::i .l[ma'''a m'··"81- '~n'8' __,'.~'.',_-:' - - -1ta[ria' - - -pa t' -'di"""'pmakan- - -"':"1: -' - ·'··.'1 - ..JL••• ..: "~.- - UJ:DjD ~~:'-'U'-:_uut!L!
~I~:

-.hi-[

1

'___';'.

1'1,"-.1

. ~.." ._. -, .

".~."I~

----

,';..,._'-.-,,'

·1,:,-",·h.J._'.

~

._.-'.

,

.. __

.

'J."

--'

"~rI"_!!"!i!

1

,.

,.,_,,'

.

,

'.

"_"_'

__

,',_-,_

~"

"l~~'

__

._.

i,~,I,

_,~

'_I

_"

_,._. __

Copy rig hted m ateri al

,

-. ...... 2 l'!4 1
1

Copy rig hted m ateri al

'y-,:-,an'~ bernama Kebo K@Rart'Q"8.aHasIKi A:tfenq Pengging, o,dak .,. -. 0 ... '0'--" '---~-- '_'_"-",Df--I,Q"'_ ~_.' ... ~'"[D''' . ~- .. mau' tunduk ,~~,p- •• J--:I~,nl B,UD:i'Iad
,.£.
1 •• "."-'-"-' ----_-_

-~._'.'tlyj.l.

_'.

.

l~

I ,"

"'1 ~IL __ "

,_:_l

,_

_

J

_ti'

kan IL",c;s"u"-I~"n' ~'t'n _-,-,'~ I, "g,'k-",: Y,_-,-,'_'a' 'J'_'-:':','_ 0)112" ,m; _'L,iE"' ......--:- ,~c;,':k':_'1!'"'.e~l- dIUo&m -_' ,a;,E! -'_I l:tl :-',~1_- Dem--,1I~,h'~ _ .', -' '-n'-' g "m- _,,,,,~r: I_I iIJ:\d_n,~e~:,w), ll""-'d-': ','0,_ ' __ ialah sen" _, a c--~_:"" k-I::-',,-h"ii;~'Iii'_'~I--1 ," ,u'un,., ngketa --,' i" "un Ut:;£","UtlltSa, , mid I '-,"" ...,,,_, nluu-B ,_,::eI.JW!lU(~Ul,'JI";;'10,'Il\--'--I ~RIlU,'1a 'J"m-',I B~:--- '~-'JI....-;o" .. ~- ':
c__:,

~.
c

-1

J,--:-~'::-'Ia'

I,

1'1'

~1;;"Oo'_I'_;-

-, - ,- '"; -1 [[ri.i:"l" SaDlpa I, ~'t... -, - ',c_:_::..;}1 '8"': k'<-,---- ,;l,!.- d-- 'Igw.[~n WI,IUll emDUl_DD :~Iu: ''"'",.-,...:,1;...,
I.

L!!

1

I

,""'-

..... -

,I

•• ,

,).

Yat 51-"-'0 sampai hlhl-'-'-~ 1[--1'~' k-]icl-,,-,:-tan Demak Dlasih kompak ,.... . '. ", " g m,I,.:.··--l 1110,· . .e ",DS", , Armad Dem11,g!lk'__ :_-m" 'l3ls--ih!!!' 1!...-.....__,~'n'; 'L- ..... ,'iI!!_1 .., ,Jl\I~ ,,_,__~!I~,: 'a .,u 'iIL"a M' "-'3~_1",,- 'un-tl ,',., m' '. ,u\IM,r;g, ~ __I-~I~~':~_~,_, ,IIJ£I-~u ut:~b:W-'" -'.,--, -,-,,---,-', :1L.. -. 1a.wan oran-.. o,rarOI" 'P-I .. "10-1--'· JI"-----'-g 'IWJ!W,:I! menleIIWp"I-'- 'd.o'"__,m ,'':,-M" aJlJa k >B I--o,r P"lS vanG' i...... ,'L .. . .- "-~ I,'" _:__ Namu:n" sepenin,gga), Ya,t,S~, 'tilnbubh sen-l~eta ,8IJltara keWmnarn, 'lin 'Bran karena 'Y:at Sun 'tid1ak meDilnggal1kan P:-.'lu'tra P~:bu'hm keknasaan an'Ia'rl!,",-',IIU-II-'~'r-'p~Tnulail ·~~r-I-]kO:-Jt..~I-', ,Ait:::Ji" , o,g iL1t:~ _:_,_.-;IJW~,. ~Q~-I~IVbn " di mta;r;a',_ _ ~IUW~;O'__:'- _-.' --, per: - 'm" nbe , . 'k-' - - .~', - ~',- --,-'-".' 'm -am'1'" -.-----------:- ica,," . "be" "b- , -- 'wiIay' ,~,- all- ,- rDif!!B]t~,~'n- .-,- 'M.:- ~J'~iP' ' -,'~t-'-,' - ,-sih 't'-' rd'--" ~.'t-( ,. ,.. "'I ... ~ .. a!'p~:·Mt=. :- -' uL~JI " beberap ::-. y"~,'ng-~_:-.-I_a>,'1·:_1"'U-' II.!Ul,U;, tk ·P--'-d.Ji,""" L"""'k'--'u"sass ,.ill. ',UE'-; ···~kl tidak ma sasa '~'n, jIi'-"-'_'" 'm-_-;iilI,:~, 1~1J't! :" "~,aUQ,
':0-' L '_:___ ,l .. '-

-II..... -di- ''_ --- ~ ll, --- anas "L. ~, . ']:"'"0\:en a_~(Pll'lu 'v'anus.--, ....
I.

,:,1.'

'_._:,

"

,'-'

,_,

' ,_.

c'

"'!,':"'"

II,

'::!:Ii

I. '.

Q

I"

--;0 :,i I,~"'"

~i!!'

. ,..

r., '~---

:_I __ ·_",,

__ .

','_-',

-

-,',

'_,

"",I",-_~,,~,

,__

'_-,' __

I_:-_,-,:

",I

--I,

,_-,'

:_,J

__

",j

,,1'-'-,_"

-

-

,I

.

_

_:;

II . '_"

"_-:......_:, ,,,_ -', -.". __ .....:. '. ..

'J

[-

'._

.:'

••

'

.,

••

,

-.-._

J'

I.

_:.:

.

_

I,_

..

.1. ..

:. ..

_=_I.

__

~I

_..:.: '._"_"._'_-

__ ' __

__:__._~

,

--

"_

_c

-__:

_

-

,",'

I_,

_I _"

,g,

,u.11,_~_

'_c_

-'

__

'_

_

__

,_

::

i

~~Ig,

l~dP'~1

.. _...

~_,.Il ~

>..... ~

-0

11_

.....

•....•. -, ...•

-

~, ~

'

-e :

-,,,

1-

_'_l'.

."'_'1

,,_I

Jill'

j.,~-1.,IUl

I

JM

U]

_.-.-: _',

r-

I! ,'.~,

L

':..1, 'gr_".

i'~'

~~~

_....:u"

':..:

.:_1

_",'

I_

,I

I

'J

,Q,I,ft'IW,I':.. ,'1 [ ",

i-,

,h,.)'Iiii'iIi;,

I _'_.I

.

fi.C~,) __

~

I.

t ce ,--!en,g.·";e' t-;-a,,'An" '··11,.k ,uar\w. S", k ,Di T l .... di- ',~ - ,.. ,.. ,IIL ,_, bah ",-,-01- 'hra, .. 'S'· .~.~ .,LJ'ttIDa"k'..-- 'memp·.:uUUal ---, -- -- -, -, -,--, ,1.,leKIJ,il~,liftlp"-m'l'n,tTr.· 'I 'm~ Iw~wa bebe-;' -,,_" -,- "u:B d an. puu,~vanlP' ~'' ' hir'-- '~,,- :uarl ,111.:,,- -- 11."'b-0.1. y:·-,:,-·,t--"S'-':',_-I' -:- '118i',lpl .. au ,,d,-, De ...,-'rapa po.' , --,-" ,-:c--- ~,-" '. uB,a ' '~--, a,,'UD ("-=- d ."'1.--,-,,": 'D ,ml Y:unus,) dan TungKa 'La,lfT'reng'm'I'na)' lam' dari cucu '~emp-,;uaD \£1 S1lruUl Ng~Bm1"lPl alias 800'0'1' sw-j HOOi lCan,duru'wa:n la:hir dari ",1"--" -""-,,,'0 "~:I .,-_: ,.-,. _-.
.. --I .•..• .. -_. -_. J \ ••• J

L,;J.%:_~1 --

_..

.-

,c-~_-c-'_' --.

--

-,

-

,--,!!!'

,:_:,

._. ___:,_', ~_:_,,--~,~,.....J..,I"'iDI"

,'\'- .. I_,,-_

.. __ -

,_-,-

.1

' __

'

,_lI_-,,---,,

_-

_"-=:""-".'

__

co,

','

I

,__:

1,_:'"""_;f"

-,

f, -.
I.

-- ..

-.

-~I

,- -,,-. - ....
'I -.

_:i!i
II

-

-

••

_.

J

-

~;

-

J.

.

I'

.

.

I~'

I

-'

-

••

-

.

~.r·

r ."
'-.'

r_..

.

-

J

••

=.

.. --

-

'"

J-

-

_.

-

_

.-

"]

._,11'-

_ _' ..'

..

_.-

:

_- ',I_'~~II_~'

_-'

1_·.· ..:....:..

1

.•

_~II_,~~,I~_~

...

I_'-~-

..

J

-.11[,.

·,·.-t·.··~

Lr'~~,··_l.,J.-

.~I

II']

-,- -~, D" "...... I'S:'- - - - _, d·' .-- 'V'l:lLt -•.: --. ,CoI'I!' - p." ~~' -- . -- C, 'p,u:u;"Jj, .... ,l\.iU;IU,g ,_Jain'p;' r\iI~.I_en ,NlUJlla_'1a_s~,-,: -_L, .=:~,an .... ,~'peD, 1L,••:'l..d~- . ~a, fiUlU.T d" ebe 'ill 8"" ' d-- .~ prU,lll-,1 a,:_-:lP,a.u ,.'I,pa'ng" 11, ~ seeeianh-' t mnr '8:',1' --" "--, :(iU'runan, an . -~ . d-"~ .. ,iJ; ,,:,0Ir8.. ',:' h,. - '. -. '. V -' - .. la:inny,:~a-'il'lahp-:u'tri y,·~akni'I~'i1'tuMas N"_,1'['aw8- Yane'menimbtlikall1t k·.eru,We'IUJ.:.U, m "II,~ ·h··r ",',---:" '" '"....... '.,.. '1.... I:'·· ".;.~ -~,Ia-1~ ~:,.k"-,~ . ACLm, WIl,R;U;, ' ilN ....
,,.;I' - "~I ,",_ _,AI iIl"ll _ - -. J~'-__ -- -

_,--.~._-_,~_, -

-

"',--.:

1

j

,-:-1,,----

_ ._::

:> -'-"

-_

',':

,

I, ,~,

,,"_

:-

I.

'_-.

I

,·'c-,_

I_ ,,_

I' :.'

.1'.'

~:_:.::_ " _ .. _

_:

'0;

I.

~.' .. I.-::....."'~II

_..

1

I_

._=__>___::'_,

,:...._ .. _.

_1._""':

_:,-'

'.'.'

'.

~

_.....:!!!!I

"_'

.'~-Ib

,"

_..'..: " . ..

_-.1....:._

..

__!

_

~,_h,'III'IiIH

~I>rip"i;'.,..

I,

Pe:nmba'ian 8],dipati 'Y'WlWi la'li_as,'Ya,l: :9y_n 'I~l:' '.~men,gaJami :ke,lutitan;1' brena, ''{',:I' SUll ,1,ld_alah 'pu'b:a,mlhkobi ,Slalung~Itetapt" ',Sle ,>""- "!"o;L, Y->·'"-' Ic:!r''''~' pli~, :ar.... ,1L.·'DnI'I-"-,1,:__:~,_,:__: m'-'I':c-a'_ n-IIPJII""'~t~,hlInNI ...... ,.·t·· ulW,11 -~':-I:~;~ ldI,I_-,-"--,,-,, 1-,~t::,2'~'1-1 ~~---=='VJUl,- ---'---c , m-a-,-'~ ,-_iI'[II":'i§I,'II-tot '-,-,~'--, I_;~K-.g.".-" 'pu'tra~, 'ti'Dlbul pelba,sai. hesuBmn~,Para, p,u'tTa,Jin 'Bun, m,u'lai ]bere'bu:t kekDas-aan~ Ra,d,en Kikin, aHasl Panger,aR 'Seda, 'Le'pen leblh tum, y. I .... ~,..; ,&!liUfJ. d-'~'ni~p·~d-I,~ Ii!",.... La· ':_' ,b._ 'Ic~ T·'~n,oO'~n:~! "'-ta----p·ri ,:; l-, ,'L!:, d" W.IJ, 't,C',---= ;"'.~:~_Q,,'u:.:I,o ~, .__.... QI-i~o' ., JJ"~IJ'bO~"~ ~':~I ,1.0, _cu,u.' 'yang: 'ke'D,ga;l' s;eid,an,gkan 'T'fie':ng'g:a~nlill lahi-r d,ari istri p,er'ta,ma" :Pe're'buta'D k@,kuasBa'R an:tar,Q 'po,lra,,Jin B'UD. ito, Idjcatat ju,;g;a '~am k:rroru,k'Tion"ghoa ,daril km.enten"g Sam Po ,iCon"S di 'mar,a~g de-:n,:.' 'D, 'tarik,h talhun, 1521~, Dift:laLDl B~I:bRid'TI'_II ,'I~D", hanys . dillyatakan ba,b',w,a, u'ua, tl,ultan 'Tren,ggana yan,g bemam-. Surum p
,:...__ ._:-.

-

-c

__ -~~

_I

':I'1i'nO'

_"i.I

':.ii

"J

',iII:I'["'Z:" ... .....
Copy rig hted m_ateri a!

Ary,a Ftnangsang JJ::part,g dihasut oleh Sunan Ku,d:us, unb:lk. membalaskan ke'l1UlHan ,o.'y,ohny,a, Raden. :Kikin alias, Pan8~ran. Seda Lepen atau Arya Iipang, y,an,S: mati ·terb-unuh oi@,hMuk, Miln~ aHas sUna_n. Prawata, JOta Sunan Prawata 1berh.asilldising~ '1.... Irkan " m'" '\'lI'1~~A LSI I'f'a'-' Pen ,'30' \b,~K ---' 1·· lin'-'0"-:,',--0,, ,t, m,en-'I jadi 'a\'tf"·"I'~·~'~ iII""' ,,I' Ol~'~'n' P-' ,!.' :·O" dIa--:-" N.I.,,', '.' '-'__:":'_'_" ~W,!l.a.ll.1 Demak .. Hasutan itu te':rmakan oleh ,Ary,a. Penangsa ng" y,an:g , m@D;lang berguru pada Sunan Kndus, 'Benita, itu 'C~Dk dienfPil· berita dari kronik Tionghoa dari :klenle"B :Semar,ang~Pada 'tahun 1546, ketika, M,nk :Mins: dita',balkan, me_njad'i sultan Demak akiJba't :kema·tian, sa'IIDo T'ong Ka Lo secara mendadak, Atya Jipan;g: men, ","mkkan te _'ra'Rya, ~e Demak, Pada wilkbl, itn, Demak : ad Demak :m:~:1 L-... Il.;o _ .... ~L ~~rSL_'_:1-__: di'" 'i[.., .s, ula ~~I~: kl ,,--:josonB~II", ........... nrufit,j,-8. ir\_. .aep:-~'~_uatft Indonesia Thnur, Arya Penangsang J:i'pa:n,g: meny,erb,u kota Demak Selumh, kota Demak di,bakar,~, mya. Masjid, A,guug yan,! H telap' seJama't, 'Tentara 'Demak ,tefde,sd: mnndur sampai 'S!,ma-· :rang.--' daJam kep~:Jran,tentara jipang, ,Akhi.m',y-:-,~a, tentara Demak Dl'enyingkir' ke galan,g,iD\' kapal I te'tapi, terus d-ikejar'~, 'Gahmga'n, b:pai, berhasildikepung ,dati pe,Iba,gai, penjuru., Ko,ta, Semarang, tennasuk galangan kapialnya" dibumihangus, Hanya lden:teng
liLIi,iIh, , -'_gAg .£

,r

""B.,

g' - ,:

J:-C·· c._:u,·

p' --:

!~

;r--'_:_

-.

'~'~jnIB

~

~.-.

I

_ ".

...

I

r

''
.

_

_

'.

_

2~
.....

-;,·;1

Copy rig hted rn ateri al

S·:1'· Ian Mule; Mino1_'0 anas. ·S··' unan l:;jra"", _.11.:._ D' .,-"__' "'1~'1o",~,'L..--:!", IIJ'!i1I1I I~.i(a,d- ._.,I.d!IUI!II.&dI.'Ij' 'O-,O'~'~ Be~~~~·· , 'l'i~,L..;oo,:I:I~, .,.. 0'1:1110'11F ,"". "'C:~'''"''I? 1__-__11LIQ,1u;a, _, .~:~~:W':.-_'·:a· ~ ...... ~S··tS'rin·~·n· 'h n[g~ ,_ ..'
..11.--, • tiDgpl'';' ,uall, m::,1k~1Iij~·· :,-r:, -,;~ - .I~'I~II
I .. ,~_;_~. -

'd~ ma~-, iIi!'~__
'.. . -,

.. J'"atuh P
_ ••. ,

~r.~ifl:'liag[~~I~ftlg' T''~t:"'ngh~'.' ·~""··'··:11 [gs~;;-' :on: -g':' [0&:-. !~I..wL_ i3ln ~.-,,~~1. ,~I1U,Alll. '''-··'D~ Uin,., 'h'l.;~1 ..t~"m" .~ig[I...=a·.::: ..~~. ~'k: ,~;I\_· , ~"a~''::L..-·W:ll'_: .•. ",Y,\u.l.I\5. "~[D":',u;.,u,,;, ~-_)~~.,u,w BJ ·.·;a.IUW,L,
......:__:_

·'um 'ra'tus,an k'Drban
,-. --' ~.. re ~ .\-' ..

'~.r .I.

I_. lemmat.
~

~

I'

w·__ 1

',.-- ~ , .
'_' _._1 _"' __

'ii'

I'

._

I

_

..

,

.'_

-:II..,I]IIU.-&,UI,

:Pl

1, __

' - . , [~'

_.

para ·OPnailcu,tny::,a. Penvpmllf!lihan .r-~ --:0'''' '--". - -J ~-- '- .~~... _ _-

>: .

_;t

-_

. ~-'

_,~~lt~__j!,I.

. ......:.......

,

"._','

_.1_

......'

I ~:-.

.:1..

C'!~:i3;':P!:!I; ~'-'gJI,g,

k""<ej" -: _ -,',.
"

lam--.-~'- "llha'~1 - 'p..
lit ,IE
J "~"

__

S'....il~I,~, ,~··WlImI.

iIi"'\-_':pn<""- .'IU"CI,I,

Pmlal1p8ftlf Jioa'n~· belnm ~~~;RO:aiI.'i!,-,- ·Im. I Plm'!l!iildi.·-1~;fOiOililk:i"1 :1' d;W~,~ b'··.-r~~fi ~1J -- .. ~.I,'. De.. ,_L'. mewarisi. kekuasaan J~l'inBun I-,ab Tin.kir dari PaJ~'an'p~, --ID-'----' -.---' u 'm_'nbm swtan TrpnlY8ana . masih merop' oakan !t1m1lnjLaIancr- ~Ia '---'~''''''''''OD'" ,r-'~'[Ii. ' , DO. ',_ I', :JIan"'c'.·;:~i-l:Mji,~ 'I'Jni~.'pl!rdl d·;ii· gkU'" ·1---,~"~I, C1&·I·
-..
I • -----~

selesal. - - .---..---I~-j~~ ~-:

.~)---'~
c, .• '

-

.

ja· . '.I.LI}_~j-:-,;,- 'M':)1.I,l\;,l:VW,'IO'"" .' _'-'.ke'"" --:U1 ",.,._,,-, keh ~' ....._, atllJU2r.lUe uar:£"a, ·1l.WCu-.va .. , '.:-·IL••• "J;_,.. seng ".... __. . '~J"_:J '0" ,
I .. r II.

1

'1

-.-

'.

_.

I

._

-

~l

L_'II-:, 1 _.--iIJt:'Dm
.. I I

.2, .. -

1

II

J

J'~J!.Jg<."

-

--

_.

. ._-

...

-,

.. -

.

1

",.,"

.

_- __

,_~

_,."

"

'

-

I

I

"_-

_',

_.

-

,

.~I_>_-

,------'-,-,.1.

c_...:._:_

I '."

. '.', ,'_'.

I.,_-"

,--_'"

'··,1,

II

,~-'~l~

~

~_.

Pengp,JV elICH. b;U'PB,ti. JlayltlDingr'il-t d'j 'Pens'png~Jay,aning"at' ,_~'_I_:L ~ . . .-- ....... ..., ab ~1I, ~ di-'t.' IlUWt:UlIJ:-, bu 'Jnau.L-.I"",__ 'w,Ki.y-~.~·:·'ram:Rin lVUlJ' a palU.- 'it di"" D II.· I:' .···.1,' ,ciI'n,,,,mng'-- :~: r~" ut:~, _. ~I __ ;'=~~ d':- ' menan 'tI,... .~' ,JI- ·~Ir._ ~~:"_._,'". .__. ,~;"t,'.Pi. '.~':..b-- ··w····".:;'1.-;!'.-J...., o:;· ra:eB '_" :'!I,. 'palU-"",: .. u.iR:'fidlJI ".,U.rafillCUI ·8 ·ft·· ~. "'.- .. lYc.lBJB Ira[ U " 'Ud-'i2'''''"
kel .. .. .. _,,.'
-. • I . l ,;.' I ._ I'~·' ";--:_ --

,r-'_'_ J'a~b 'Tingldr' adalall.·ou'lra Kebo Kena'·
_ _ I, -" ' _ I.• I _ .. _._.

I,

r

._}_._-,'

".~'.,

-_. - -

1.. -

I.~

1

alias IG AtlM'iIB", 'b--,. ..~
" .-, .. -' .' .
_._' '_' . -l~~·~~....::...' 1

1.'1':'
_"

·s-.----:,·;-[ I-~:::L':-I ...... hl
... _ ...

,·f·"

j'

.

t..

1._

lJ

'

-

__

__I

._

I

,._.

I,

1_

II

1

,:._!:.,

....

I.

_

.

'

iI'Iii"I;:!!IiiRya'
UJ\1U;I;'n'

--lUIililJUli!I'
~'I--

·,_~iL,,,,,,_,_

di I, ~';~I--.!-~ . ~:panKebo,~
;li!!Ii,
,Qo_I, ·....

'~,.=L-:","""_I,ah-, '1·' J··'.....'~'nin" (···.··t~=· -d"-'.tlJ.Ul ·!lii.tpar ~; 1"',~.,amar a·· . a ~·_'11-:-L ,:', .. 4·'I"IIi:~ '·0-":'-' ' -, '.' LleU,D.fi,lU,U,.' .'.' :, 1lU,1LU. ~ (r -,e'_ J'aY.'!!Ilft(;ftl~t[ ~~'_'P-' c_ql.:· .... 11.",,,.,.. -~-da' [I.,)i" ....'!'-'p.~1Lo-.:t..-' ''l_,,~~,-'~ ...l; ' ,. D"l ,1_,,~,IDlI·!lOJ..[ "· !U:::IUI;, ~D.C.'l ~pa~,:_ .lLVmJB ~RI.U~, .1¥leSN~
y' I

c''-

.

~.I

..

""1

,~j

alJ0~ Ki.A,p~g _~' 'Pm.g: Blasuk !shin\" :D·aJllUD" ~,~'n .... ,...."di'}'",.. .;ii_·P··· da S-_' ~i~[l.f,n_ Demak.'~ ,:._",_-_~_;_ c_;:J-"-}".~.~,,~._..~ ~', Akbim'··I···'I··· ·_dU1.. ,.lUJU.lli!ifU.lii,.t... 'A'C [. ,.,,>. --"'ul; '; 'UQ :___'--:i·'~.1 Klt'_ A\ OHtAi'lg' D~[OD;in,.' di:~'~b.l:un:I···DlI'h O':I~L, S-;:-'... u dus, Dema aak ,c~;l;JIfa"'-'~" ·al.. . n,·,,~·,gnl KI'.·:O-I ·""1 utusan JI...IiI:" _~ '.-~' '~Ke'_'-:: tika·"" A'~ _L.U gka.......:Jab T· .-'m--:"I"b-:Idr-' masjh-: 'kedI,i;:t "BII'. .,... O·~:' - _:·~I . .:..·.'_· ~.·l-- ;_."' "_-" aka Y!M.a "1:g;, ' "_:"I.IUID1.a, 5 .. --.Ie·. :::,.~.I ._::~mna,Ia ' t",~. I· TI[n\'L---1-·~'.ftl~l,' dt1Jerl '--'I~-- :, 'Ma~''Ka.... -llel, ka .... IahU ·~~i·!31 ;saa't IQ .AGPlJ'1I' p@n,ogiDP' sedan·;. mena·n-·.a·p~1wl.y'aDD' Beber, D~I~D ~ '1§~~l~MI~tJr"~' _- .. _... Ib ,iD -:DB - , '-0 ,_._ '_'_" .._ A':p~ - ,-'~~J.:. nl!~~", N····-'· .-tmgu~ -.- •. ~nlldac-,- ,_,U~~___:,' ~J&diiJil .,U; .N".~:<,", 't..: T--m"!'-~':":-: 1_'..... F ' _-'~/ 'u.l vl-m;1l _,~-l!.~,,:'_ - 'T-I·;n_Ir-i··r L.-1I....... ,iil!i~ s 'Vl A~ g' I,': "
,f,.,....n,
I
.1.. __: ..

[UbI;.1Il,

~...

_.'.

I _,ILJUlQIiIJI,!I,
Ii'

liI!':" .. ·II'~'«'IiI1 i:;lI!!WIUQ,1

-/"~'.

~---~'~

.11

....

"''''~I-:'

I

-,

l._;___

[_

[-.l_'.

-

~.I

''''tlhQnl']I _~,'~,!I,'I

'-

,~,'.·c·~~' -.. ".I,

.~I-·i'::-::I'·~
I" . __

.'
I

-

,I)

",

,I

'._.:

(",

_ ._

:.1

,

..

,',.

,,~,

I

'l-

':~"~

~.~U_,-,

-

-

--

J

J

l

!..

_.

I'

"

-'-':_':

'._

l

-fl'

,-'"'

'[ __ ','

'__-__'~_;I__:'
.

J'

£ii]

eng' --

.'--

. -~ -':
t' ~ •. ,_:

,sa,u/dam 1~'Pu.:pu,:Ki ,A,geng: Pen,gpn,g"~ K@du-a,~'u,anya 'berpru d"'la pa,. ~,aikhllii-; [S~'~'IIl"'Ii""!'1
'~.

._ _

-

._.'

.~.

'.

-'--

,II

s,'. ., _;.''_ _' .... /,'.,

.

',: L_ I II
r

,.: ...... : _

I'

'J-

I

I : - II l
-enar' ~
..:..~.

' .. "

~

-~

I'

,

.

'!Il

v,

Ti:n.kk is dikenaI dencran nama J"aka 'Ting"kir c....,.,._~_:L~I~Wi~'li'l!lg _:,_IJo:__ _'-____-_", ~ ::~_:~_:- .. ~~IWI, ut=~'"~,, '!!i"'L""", -T~'~~·F:r-~--~I·.,~-·L....;III:I!o-'-·d;~[-:~· .--:o:~."_: ,._";,_ ___: .~u;u,I" ~mBA, .e!up" J....D1!~~~,~:_:_c meo_garuUll pa .:_B. .S'-ul'-,k,*, n~ .,-_1'....yaniK.;,1.... .. y,iI.fil:U,
:_---::_I ~'.,. ':" -)

~._"_'_~"---' - 'I•. ,--",-'" -~,' " l~l\dI.l

, ~~d~I!i;"L--,-~I1 ... ---,
.
IG~~"I

~.: d ~,- -It...:_ 'w '..esa_.. T"~'l_,~_j<',-' ' mg'.'.~ ... . .. ',', ._'.1 '._,
,1[-. ,'__-__

-I ~'h~'"',_...1_ 'V: '~o~~al __ 'Ol,e,' 'aI.lUaJ .1'.1 A QimQ
_.t_. __

,I~,.'_ J' ..

,_._._,,_,_

_ __:_:__,"-,__::__:___;,~

,-,,,,,,iI-"'__,,!

Piaion,gtmID I" _ "I. __ ._.
,,_:_ ,J

T---~-o~::.,;-_:l-:-;~':''':-'''' I _, ,_ .
t ._
, •• '_ .'

If!'

d·"[I£rinl_'--lg.·.'!!:Ii~n.I' ~.,:·-·an··· ··,'il..... r·-aan_ per·' u_ 1;1lia _.
. ~i .
I I .. I. [" '.'.,

_"

'K-';_' :' -__.,~ r-,-rIJ)·""DrIT· '_ TJ~rl-1"'~it; Y' ,a' UW'I ._... ~ ,.a,.
=-

.iI,

_,I

Copyrighfed m alerial

2'·5

"c:.1

..... '.......... 'k b :'[D~"""-' d d~:IL,............. .. 'om kecakapan c i1n'e'liQOnSan .' runa'nv~ ..J=- '~""'.- T"" D kir ,~ ,:''iKaElllI~' h . ··-'jl.~,-.~.L.:J'" Ia.u· I'mo' ,~(~,.. ~ ,'I'!!a.·' un--I,-At'.- m d c:o"b"~'~'g'::D'Ii!i • _ U,d" ,,,,lUll( ,~n~ P&,1 j"'.~', ,~,~lml-,.·'+~"iF'nI~ an II.,.Ir-'l"'U'i ,~~"uL g" pt1'I~h!llil p~'ii'trngur-'". t snl~'~I-I ~r~"L.d' ~ ~ 'k" -., ,~ ,-~ .. , 'k' 1\,.. "~.. "'. ~, .. "V'_.. . . Ii ,'.: IllZUl .',an, :masu,:~".. . :~elllluaf' .IUlina,1 ~!perw-Iraarmy;a, '1,· -- ~ 'bi~'''' .- '~. ,tUttI '~asa~ . ,11",,,",,,,_, . ' ... "~. ,.~.. ,. 'di'-'~ .~ ._'1' .. - - ··-L_"""' ...... - - DIit!':ama ', ... ~."-bd' ~,' I;i!i: pada~ 1~,~l1Bny"a" -l '18 m.enJa"~'11 aURI(.., somOOI~iO' C"-J'~!'-"" - mfq1lp'j~·'·,,1 ';~·-I",·',I •. -----'-~. '-' '-" .1, '--',0'- ,.'.-, ·"'·-~·',G"'-··,, .--""O~-~ :S·=·, san, ,'~ .-,,-.~""'IIi lk··~'~·"I·I,,~, memba.. "k·"···--·-··-<'I~I'~_'·h··-··~·· ..,_- , 1.......... .. -. 18. -·-·-,'t, ·'_,@:9,1!_.aLJiI,n L_ _..·· S-'-'ri eu '-'l-'il;!"li;,,~- ,la, :saILU, . ·8,--,1 memenar uesar" ,AAI;ena, memb un' tuh n.... 'gA·'··· ......d~g,';Aeu'~,:,/ ~II ',~ 'L..........._':I~t-"glw..D '", ~-' ~-'-I''w;,;Il!~, dun ,',W-UA,' w,,11 "".~,","" 11 yang- ~.-. ~I1'!11riit' ,ul .. ,:__"JI __ IJ!t!I1.lIiIg' ' ft'!lIi;;a,.uk' '.lUImtama 'D···'~d··,·I'D''n·8·~· 'll... "-_'I· ... __ '11L...- .~.-"~,'"","a~_·. "_~pI'"' ... ltI'-panya·'·.·. ': ., ..... 'A",..,~,_,.. , /WIUA.'Ilt;l·,~eJ:1W lJ!..C ,-pl_<~I.:
,_ . 1. - - ", . _" .
I , '._

3_---1 _' .:....__ -. ..

-"

!ii,,",

r._

e-

t.-·

',...

f

"',

..• -......:.:____:._.__

_::___: _'

,_:,,

.,1- _.

:_~,ll1i1;J;,!liU

LU_i!l&1

,U-g,

lW,1
,i'l'_

-._"
' -

,

:

r

_'

J

.IJ

_: .•..

'I .~'.

'!!' ~-

..

~. ~

",

~

.I

,'i,

._-',,,.,b,

....

--

.. -

,'I._~

~,1~".:,,'

I

c,-,,__;,~'

':.,

-

),,-,';

'V--...I'il'ill

I_:_~ . ,'.'_'1';

_'

"

.

.

11,ltU.I,~.;,.

.,~~}~~I,I__:_~!J:,'I

~,j;,',;;:!IlI'1--.~

'!~'.,

~).I .•

,i-."'"

".

I

__:.

[!!!.

_"

jelek. Rupa 'y"ang·-I·" 'J~el~ktll menimbulkan rasa 'Udak senang" 'DAda, f I,C'_' ". Jab Tingkir, ,A:kibat ,kltISalahan i,ta, J,lka T'Dl,gkir' di:pecal da,~" jabatannya lal'u meneembara 'N'a_mun~ 'kemu,dian ia ''bE!r;has:il ';J' I"'D-.'···.. ~." i!i' .. ,. IL m·'~'bi~'lli.'·' 'i'fini,le' na,AI\.....lj~j 'lIMt~ ._I.... ,..:I.a,n, a· 'm"",'L "'mV!!!I, d ...... __ 'ft1"SIl,a.n,.~1I"IIIi h,i'i ··-,'I."··:'hl_~ .fiit::_\g, -~~IJUJ. i..Jt!:D~, 'U_Q.,u!~ ,un__ ·-J1iC", '~,ulll'I~"~'~lJI"iiilg,·,.".g·~':':"a··"~IJI.CIi,ll T .. [
--,,, "',~ ,.,." ,.,.1 .. ,-,. '-"-.-'-., . -----"--"' ""." I' .:__' . ..

.

I .'

"'.

I.

,

.,

,

.

..

"",

~

I, " ... ,~

,.,',

I_

'."",

..

_I~)

,I

.~

__

..

.,

_".

'

__

,

_.'._

.".

_

"

"

,

I,,iI!oI,!I!J

lUI

1':

-;3'iQj,

~~~,II.

'-:il~'A'lI-' '~"-I I. Ju,~;iI,II£Ui'I,ILU,

·0··

1iJ.!

_.

iI.'~JIl,I~

_::'.".~. __ I!,KI!'!I!]

Dalam B', '·'·~d' TO,Hah I., dic-eritakan 'bahwa, sele:llah, ,~a Peaangsang [ipang berhasil membunuh Sunan Prawata, ia berhasil pa'ia m1enyir,na.kan PaB,geran~ Kaliny,amat~ 'ipar 19 unaD -~,~,'t·' ';ip~~'m·~'~'-y~;~'~i'P,·' ·:',r-'·a··· wata'. Paneera "_:_, 1f'···:ilm,[I;,· :-:-·y~'·~~·m' \'I"Nii"Ilam--::11'~~I'i.!li1 'k~):3!t"'MI~~ti':'!i"lirn~~ "D'~'-"- n[~-:-i' .iut: ~~ Sebagai protes ter'ha,d,a:p k,e,la'kuan ,A'rya Penangsang, janda '~'.;'ny'i3i''Ii''li'!III~,t r'-pa~· U::_I_t";,,.;_;~" \, ,~' , ',' ~I b~J~-I..c1 um:ilLUJ..IA.r;';"'.' .HI, __ P- iO"PlI"',~n 1"\,dJ__u,11:,,'gUlwl : 'L...... I £-'~'~nia'ng-d'-Il~ 'P1'1Inll_ln,D' ~''''''a~m '~ , _ w,!",D",,~,:WI!i.v ..... De' ru:;a,';: tilldak. akan berhentf .~.:rtapa sebeIl1rm Arya, ~Penangsang:)ip~8' berhasil 'n',I~_.t ~ " '. ,1',1 ,1~-LJtI, ~I-I'~.U'9m .... 11lCUI~_ IdJI'' 'bu~;;. 1'1 uh __ N"']v; ·~,,~,'h1'l' V'-,lr-IV~Ifi'ii"D'tl m' 'Q!n--::c--" I~g:;·~~. bara: barang ,siapa [dja~'pat'mebnnuh Arya Pena ,g .Jipang~ a kim, m,enerima segala harta benda miliknya", daerah P'1;3wa,ta. loan, :Kalin',yama:t Nyi 'b,ta, KalinyamBt san,ggu'p :me.ny@rahkan, ,diriny,. ke~paldanya'iKala: 'j,(u did1en,gar' oleh,],ab, T:ingJdr,~IIC:anma Nyi'Rata :I<aUnyamat ad.a'lah, :iparo:ya". mao, Jaka ITingkU' :~,,~. :.. ;~, ~ Pi memballS,bn, 'kl!lDtltian Pangemn :KalinyMna'l Demildanlah#.J:aka, T~pir' :mena'ft'ltang A~a Penang,saDS:.J:ipanB'~''Den,pn toan 'Ki Ag~n,g:Peman_ahan dan, I(i, ARens: Panja',w" Jab, T:~il akhi~ 'ny·a '~~rha£im m en ·y.~..... a~a~,ki':',an·:···'-:-·' 'n:Bft~n~.a:a,n8' :1~I-p~·;a"'l.C'~"'~lan,'i ArvaJ~' t::)c.u",o~, ~IDD,b"~ hadiah, Kl A,ge'o,g::pla~ja,wi mendapat daerah "Ii" 'IG Agen:8: Pemanahan mem,peroleh daerah Ms'taratll.
r
. [ [I, _. '.

~Ul . [ri'

10·

.~I___:__:,I_I'~.'

H~__:,_:U

..

tU.l~~_···"

~',_!~,IL~I~~,I_:_-nk_~,_:

,Ij,~ .•.

,,:.__:,~:: ~~~

'iI~lil'n

,1LIt:1

I'

_ ....

1.

_1

~'~I'~lg-,:_-

~~_(~.,

~

'I

,-:-1

.. '

,I

'I

\1 :~',

;'1~:, .

."

-'

,~,-,

~ - _~i!.7___-,_"~"I~

,U"II;,II,· .....

~'

,_,;

C'~,I-)IlUi

1,D'0i(illli,I'U,

J'

.'

Yane
'~~"~I

.1a:wi ten,tang: sengketa antarla f,alea T'ingkk' ldan Arya Penanpang' Jipang: :5,aDgat meruu,(k, perhatianc9J
U'raien, ,8a~bQ'd' Ta:nah:
,~,":'

'pa. -£1''': ~IU

l~a"la-·h' b- ..,,~:L,W· "3 pada _I,g;, IQ,," ~:i'l;U,-··_"a, .~p.:••
I,

I,

,W" ... 'll.... ~,. 1""11.;,.. ··"RA,IU, :)I,Iu'i1 __

J..~k-;:_;g,: 'I.· ...,~,a,~, 'T·' ~'m'!!'~ ',g
I'

,~-

I-

'L,_,')- . - - ~

~'um,

berkuasa :sel18,;grai,
ii"'IA.£ [~.Ul

:&w:tan,

Pafan,g~Ia meman,l mengnasal Idlaemh

Copy t ighted m ateri al

.

'I·I-<~"ti.·-"'k'· nan ,.~lmilS,_ jin 'S'i.,",--.ke ,-sd.::.. 'd__ -:'til~ ~·I:",-,,, ' ,poI,., .',·",d ,_'_'.UD, ,e,pa,·-,a. .1~:"'1illltan'n:'iq'-'J~mg'li-i'-:' ,Adj.::" '-' 1~'tl'&.~'IBIij;:·,-,·y"",:a,l d -'~!iL,'U- 0.;",1!ob, perubah an ,~~::-;,a'" a g;::'~~'m-' ',>a _ .w. .ua -~: "l~,.. -. _.__ iIIIIL. _D,", ". ~ I-lia'-':: ,-'~ Hanaf _L, eJlJr --'b ~m, 'I-d:"" maUSUlI, an ,-,.,,~II_',L'''\'IIi;'b--'' ,,-,;_W,ilal,1l m"!adi,~_J 11\Itt:, S-,-!;t-'L ',',e'c__ ,-L,-,_ rran -'-yt UL P-l:o_ U,aJUU:l alirJ!;li~1 aeama '1·,to··· ,UU,IJ :~r-~'~~'ii1',":,'f""" del,'la'M -'be -- '1.4, 'T~in:n,'O';h-'o':''ii1iII~':'''I''; - ~ -0 ~,ri'~'_ ~'- . D ' .".~, UjJA ld,~ln,,~ln,Q' I,_,_ -- , -' '_n}~ 'T'llmD' 'g":::" ,;;ifJ~pn'~.'~::-' "":"'mD1JI'"' -,' Ii '1 kata '_,_',. F'~a·~I,ta'hill'~I~I." 'k~,L,~,~ pan,-;-:_-' -_,AA., _'.:..":' . _liI!JJ.'!I(,' I~aftalic ..

1IhJ'~' -:: 'I~LI ':'--:,,_,.,J:'IB[-aW;UH~,
Irl_ . _'_ .
I'

,.efi, .,_~_I!n
'i,"""-"-""'U'i!l!iiIEi'i!liiIi,'. _

:-'~I

': ~,-

L'~. - ',-:-',

)-:----1

',I!!'

-

I

,''1~'&

.

I

,IU

I.

_:.

I

~

IA

'! ~_'.

.

I' .

: '.,

.. "

[. . . .

L

--

-, ,.,1,111,. 1'tJ,iIiiUJI;,UIIi, U,CI,i1:
-

',,'

I,

,_11iIIiiiU
I' OI;am' -' __ . _ .

,A,

,,'

-

-

.'

--

c"

-

I._='.

.

. :',:

. ',,' me· ",

"I

-,

_

perl-

-'. "

,

."1'

an:'" -',

-.

I ....

" I.. '..'
gtim.: :_'.,',

,"'"

. ",

-'1'-: g, ~.

'~''''''~rp '~J;,IUg<w- -pa"d

end 'ci,II,':',:" - 'I'lPm-' -I-'bl-un'"~mhan I"'tPm-' bu Cirirllig'-'a-'r ,r..... ,_,'- _:: "P,,;~I:-Ir~' w < II" :'-1 ··~Ql :-'-I~'!Ir'lt"iilg'if1il J'~;'8 '11'" -,':,un--r-~:~.'De" mak. [, ':: ":-,,,-.,. ,,di ",--~(~ .:H-'d'u' [I''kalan' '·~'-'--IKJ;:--,.nl'pam 'M to n .pD,1 ma,n, ,LliIio,,;,t!i,d';"-"l;;;,L ~." ft:;1rd'-I'~, ',~,.:!-,--Iu:u.l ,'. ::' "a. , IW '_:' __",I~l!.'_: '.L, '1~_~ .. ,.. 1,~ ... -.-.-: -)a",Paian O'~ k-I"'a"'IiIiAft'a~ dj" ,At:.~IW'u:u_:.~, .., iI-UJl,IILI~ ~,l"'~' a'__s- 'lui· n.J,I"!3i'nl~ a' -0-\m-' a"....I,;;jii',L,....,b~, ,'-' san g~.·a·; t" ~I':'·~·-'--,n,ga', JifWI! .. 'Syi·'~-:-':'·:'!"ah·-c:I'~~1 cr~g.J;"~D - 'm~;ml"~1---I;Il!!I1I' !~l_Ulu.!I ',. ··UZdM ',_ ~,;,'Il" FJIi,!lio ~,,,,L'I 1.1'
~~ 'IHliI:'a., "ue-UUllfi, '~~~"~ 'ilL.. a~1l:I1'1'jtI.A't" '1...---- -""-:!!:Ii .... aeL""C'1 .',., a:a;n.;'llili
;0;

1""'-~;;ii,'L< van,. 'IL,.;-m'-=-1_'.:_., _:'___ 'm"·o.n...Jj':!i,-.:li .... '1"'"'Deu}"mnan CI ::';:~'L-n" -~UI~' j:~'~o JfiI:' :U-'-Idi" :>i1g:n _',~,II!"I!IJ_r:lAiUll. ,.~~ .'.' .,,,::,:, -_M.'~ILJUL_!,_ --" --. - -.-.-- 'l -. -,[2'" "Be-n';ota 'T";;;' n-n," -. "n~, 1" ' - - -' .'. --" '~ - . '"' "'- -'I..",'::J~, II' ~I,V~~,'~C::.-",~, '!I~!: d,-II!DliId- -', ~,I~:, ".'Pang'" .: ,,~>_ I:...~,_!'~~, "iOn'" gIl' '''bI :',:::-:~J. b 'iI"_:tab· .'. Ull 1-"55' ">,,'1 ~_.=--, ,~I.:
III., .. _
_c, .....

'I

.

'-'!::Ilft -, , .•" ... --.. -

L;!!i

-:-, '- "6ma'"'

.-".

I~~

.,I,~'

I,

'1,

_:""

I:
I'

,.

!

1

••

...:_

-'

I.

_

~.

I

"'~"

'.

'.

.. .

.

-',

.'

'.:~.

_.

J.II~~~
I ",-,-

.,~~

'

'.

..'

. -_.....

'Cia" ','.'
~ ",I

I

',"j

",

__

i ..

1

j

_

-_--

"f ...•

,-:

r .. '

,::-=-

'-1-

'1_"

I

'!

,,0'!'Ii;',",

,',01, .

&, ..

-_c.

1~;1.

.~

.

.-.-.. idi .. -.tka - 'p:" , ',' ", C8'n" 1 ma,lme'mUJun
._._ .. _. _ .. _:.:_, .' '.:' .'.'.-" "1Ii _ •..

:_~_-.~.I_._'~.'~'_~'

'"'-"

_ _::'~'

..J:,u""_"...... d:""~' ~-,,-"d~"!i!' _ _- - u:mp-il, ,'.--, ····-',1'uu..a.rlLa_"'-1' '~_I 'BI..cW" ,~----,- --,- ·:t-- ass.:_,

, " arww.I , --, ,_L
.__ :......__._., ..

1'1 -.u van,a ':-le'JlUNaD ak ,'''''1 le;·uhu r "., ---,. d'~" -__ ...:·-" -, n-' ld a·,' J '0 ',' -- .. "-, Hindi agama, ,'_,-~'2"_,U,~- "e-mu]a.an arwar ,--,: =p":: - -"- ,-',- ~- ,'-',-'- __-.,"- ", -' ah
, '.::.' .: .

_:).,,,1_1

. .'

I

.__: -__;.'_::_: .. _.

,par,a leluhnr a,'dalah wa'ta!k khusus kehidupan keag,a:m&an, di Ind"o'neSit-a~ ,~ ,•..•
Pada masa kejayaan :kerajaan, Hindu di J,;lw,aTengah dan, J,awa. 'Ti'mnr:" peme'liharaan candi makam para 'raja mendapat perhatian khUSU9 atas biaya 'ke'l'~ajalan~ada zaman ,pem;@'rin-tahan, P -:,:"1-'" :--~ I~; l .. ~,-1e·:·I""riL, Iala .. . pra' bu 'H-,8'·-Y_'!:iil'ftlli JILtI-~ ..,,' 'L-:." - II"'U-C1-'1'~h' cand '11. .:&dJU,l '1r._-I.WI,u:· '-:ll'f-'., ;'.ih,2:;17 'D:~' ·g.-utl. .._. mana ,Ie,takny,a 'bangunan, :i,tu,. diny,ata,kan, dalam NI8Ilrakrf'tQ:gama: pu~ ',p-all 73"/,'r3- '74i Untuk m~,o:aw,asi '~mbinaan candi mabm 'O,ara ,_. j~~'" ir~ r'~! leluhnr ito" d"iBD1gka'dah ,setlrang pembesar khusus, S8'OS, Wira~ diak .... JI.-A\....sin' OJ' iIi*'',a'£!m:~:-·g-·_." c"~I'ftdi,.._-_ makam l:·tu"1 d;ll:~1ia;"p'a ,nll-h··:: seoran 'g~' ra, ,Il:¥~· "' '"'" ~ _~!a '-J . 'D,g ul.t:" pendeta a ;::': ;~, sastra,
~ '~"'. ·.~··_"_·_I·~~' W' '-',: . I,

l...-

......

'mao

.

··

..

!

I'·

I

I

..

:/.

[

...•

,

,-.,--

-e-

:

I

1

... ~,

'K,.,

',I

,lIl.iI~

''',-,

ti __,,_

...

~

'._

',-

"

...

-'

,-

",~'UJ

..... , ' •. J

" Po. -- e" i .Ig~~'''','A' iiiuf "3i'..-.*r-L U'P'\'3;.i"!!'~ ".,;m'l' ' J,'ia·'!SJ1i''Ii .. W ~'i'ml pa:- - ra 1- 'lobiliUl'I- 'y'ang"> ..~:d' n~'... .'I·..UI::.. ",",_, oleh .. :.. 'iIJ.I\,' &d,J;1:-lie' .. rajla,-,raj:a, :pada, waktu-',waktu, tertentu, ,d'ilakukm secara besarbesaran, Rakyat ikut efta merasakannya, Akibat kemerosotan - ~'d' k;l;, 'k' ';(; 'nA'le':ononua:n d.. ':Jeru'nl.UJ;w~lltraJaa'n Ma'J~arp·.·wlllt: .....•.. ..... kE!: ....-,.•• U'nRIO .r·~--·-·· -- ._._. __- nan k '.~ pada masa, pemerinbt'ban dinas,ti Jin, 'Bun di Demak, ,pemujaan arwah l"'~l- rdi uh ma··-L-,_. --, -- raia • arwar ,,_~ Ie!;,!··u·I," ': ~an'-' "di:~' ,~_~·.IACU..I,~,par,& .IA ', I.'":tu-I denean 'J_, e_gn~'::-:-V~I .',~ ~.'!!;"""iW-1.U!Jg,
.." 1 I·'_'

·._5.-.·

.1.-.

jle- ..
):

:~ __ .-I

--

-I'iy: I.,. :. ,1.'

i' _:-.

_':_._··~l'_~_

1

_:~ _. •..

_:

_ ..

' .. :'

'.:_~',.'._

1

c , I'

1_

I! _'

,

_ ..

[

'"';:'

I ,

'hi-'

,b,.,'L __

'I"

'1..,'1·
.

_-,._~_~.I_··--··r~·:_-I

j' ••

~

,.

l..

.1.1.

~l'-l:'

.1.,

I,

.!,.,._I(j"

_

_I.

~L_I__._·'~i_',

leny,ap" 'Bupati.,Girindrawardhana
~.' ." '_._ ,_... '~' .',-,'g
I,

tidak :lagl mampn, memikul bia y ranya Cand '~i m akam P-'a;lr-'a;' Ielu:.-,'hu .,-_', b eserta patu -:n·-~·g·'~····n-,-·-:y~-':--Sill ': .!I" .. '. ',_ r 'Erbengkalai;: kurang penjagaan" lakiba'tnya., ~yak di antara candi
".,.IJ, .
'"J "., ••

J

'1,:

~~~

u,. - .I.,

.• -.,."

,.,

_,'!I!,:;i'.:_.

__-,,___-,._-!

_-

:~'

~_,_

,.,_-",

',--".'--'-.:_

.. , M

makam Itn :y,m,g berantakani' Upaeara 'k-'"..._j;,~'g·:~:::II'ITII'a·.···!3:1j'!Iii UI, pedusunan masih 'M~'p'-"-'d'll~I-2k-"":U'" kan ...J"~i ..... .. ,:_~.~ meskipun dalam bentak ya'ng: sederhana berhubung dengan kemerosotan :kelli"d'1lpan, perekonomian~ Candi pemujaan arwah p'a'ra,lehrhur dan pa'ra dewa di desa-desa tidak s~perti Icandi .........,_'I_... r~i,· rJ--;~':--:", '~' raia '8''1'.ru, diUU\U ,..JI,....,~ -''If\ '101, ':~-: ... ~L'::'1:"'::""'1 uaJ]ll, ,D:~~· -m'-' 'p:' 13 1:!!a-" uJI"". B:~nlgu····.··..'DaJ) ",.cu; tw, ,U:~ll, .... .1: . , . - _ ,_ ... '_ b.a-tu dan bertahan 'Ja.ma sekali, Rakyat tidak m.amp'u, untuk mendirikan candi-candi batu 'yang demikian, Di desa-desa, did-irikan, ,sanggar peD1',uj'aan.dad, kayo, dan ,ata,p ijtlk dil atas taneh khusus, yang; terplsah dan tanah :n-liJik desa, Itulah tanah (mdi.., d•..,1 'L1.. _IIt< I>·' na:~n·'D dl '·.:'~W~- 'Be' ..... : :d8'" ,'an-:"Dan' -. , • .•. d ' Oil d I.'~ift"Ii C··~ln,'I~, 'J1ida':' ked-.8·r·· ..... ':::. ,' '. -"d-I JLa;'_.
..
•.....••. !~..

~.g .. :~~, .. _.J~I!I'.~III.
'.'

_.

..:gl~,~.IJ

::__:~.2_'...:·::'~~.

UC;I~.:

:_.

.... ,

·...,....".;__!.-u·

.':).-'.~

r·.

tM& I,·

II.

, ,'UI,I,

1

....

Q

,.-D,I,!Ii,

..

J'U;- '~',

'r'

Ill.

. ".

'. ~I '"..u..K1..&~

·.-.MAi.'

.!II-

'.

_ •••..

.~PI"i~ ~'\r..IR

'._. ~~._._ Alii

.' .·.-Ill .. _ :_.. _

be-

. _(~-'I-'rjf--=-': ...

1

=

25'0
Copy t ighted m ateri al

'i£J1;Il)''!:I1niiIVa:' )Ui 11.r}1 dapat berpadu d,,;;;;,. 1,/.ca1n·· Ai" .,Q':' .1, I,:-"a,- J2'iJi'nl'['U~ nva Oran [p" .~.'U~~,,"_)lit: :~,,,J.,.. .' .. en 'g [lui, 1,,- saln [y' [0"', :'~S'· ... i'~,;' ;,-. J_ILi ,1,,1.&1, '6k _I_ "ifitlIJ[I':n .O'l'J'iC,,I,i y!3 'k-·· ..n·· -: -,~~, ~ .... ,,.. ';;:!lin' "'31'n" ta.ra n ak ,I '::!I.'O-·· ka'I'H'Honl' I;"n- 10' ·L ..... '"-~~!J~,r,g~'~~,,:~' Mw'",~.,-og'~[Ir.;-J,;~g,<:~'II,l ~ 'kc_,'~:~u't,UQ~,~," ann r'OI 'm" IU, ....;, lu k ,: d IU,;
I' 11<:'" '

·

I I, '_

c

~

'bJ'

'.

!'.

..... ', .,'."

'~,mantllm':. _.. - Li"L1 ,_' '1·-I~'~I'·.. -

da [I, __

P

- .I. _L __ 1-..," Iah- trn,IO'bl(f;ftl1 -',vang.·'.~.'-' ,I ' [00-".-" , .... "'",' .. - ..rrer -,~ anI-T"unan 1'1tusaJ....:,.,'':&.:,_ - :1""-.....,.....-_.,-,,,'c_1 ~ , ···tin"1 ~.-- ..I,DO'1 y:,ang'.·,, _:;,.;, -,....:1_,., _'" '-,0""',_ ..) -- ,J ,,'t- _":""I; .• :.11. [0·'-'_,':Ie-'-';"_:.. h-II· m a mu..... ,il~ '1'·am . 'Ie' 'h-' I':, 'up,Qn~v~ ,..-- . . ~\a, d"1 ... -. a' diea..-. ',-·:'''p,:a,t; C!:I,~ ,', .~ ~'d"-' I)'1·.··~llJl..l.:J g'li ,p).~ , _. i:~ .~
;n..,.....

. '."1"

I_J_.·

·1.·

. ,,} .. -' . -..

~'d"

".=

c_:, --

::c·"__ ..

_.ti

t.~·

'r.,""_,

,I- ".

,

.I, ~

·In··_

' ...

,'

,..~.

'.

v;a' T'~lrg[f'~-'_'-, _uLp,-,-- 'J"'
Ilr· ......

~Dtin''''·C'~B',;.-1i1 "!'tu' ,·.c·p·;~"t, ~[~"c"[~'nR,I~'oleh ~,_:_ 1 'ogIlIJ_I_ ,,' 't.." ...... ..c ,-.,~, I.. '_,._U,I~ W ,J,mny[a, da. I,,\D::

~'r~
I. .

'u;3,no' 'rma-ih\'l'~'.. tanarny~ra J'7,~,&~!5.'-~l
I'~, ....

nAHi;;;:~; I r-;u. L..••Ii.:L,,lRUlLWa
"!!:Sil

'~,h... lJI.!u.

,....J:!_-,O",". ~bam,

"~

,0;_1 [Bator meQlii.UanJ • I_I.!'L__·' ··:J'~~::1"~j,O: fiI'W,iWi]J. :'-'-:-slnr : to, f'lalii '''';,",IA'~a' I ~'r·~·":~o,o1iJ tan ~_,Wl,tibunu,'IDsm y,_,,~gda '.' - ntmca:r~' ~.·-"pa,_: IW",&D~,IIW dih .',,',", "H'·' ,...;ii,"!Ii"-' ':.I,~~:·U ..i ..,;1:'" '1- ,'.,. "" ,',,' ,'", " a' .... 1',...,..... '~I1":"':,IJJl.B1al_~, lum,II d·" ltak -.'H':~ I"a~am ", masy~,lrliiIJ'S.D,1:' .... UdIJI
' .. 1

...l1,....,,_.

"

...

I.

-

I

•..

,.

.

I

-

-

I

p""a'p r!'oC1'I~' I' S"'I . TaJmJl'fJ9€1- <"U'~. "
'
&;1 , II~.,!,
" 8,'

.!!I!j

..•

_..

.•

'rii'lI~'fi - ,.~[, .

".C,

~".

I.· ...

'Boleh IdiJna~:tikan'bahwa-'" ge ,1)' tentan,: empu Barada '-- '---'r---- - -'---- ,don: ensan ... .. -g ' ____: .. ' _,__a 'u dan KLmal --.'Pandlak i[tu I.adalah ,tafSir pop-:··_"".uler .. alias oolksethumVlooie·.' '_ .. -"-'._ .. "-'_ ... ["'" -,"" '.,'" .... -' " ·,I ""~ _'.. ". '..'.' ""':"""" ""'3"'"'''' .'" ",0.,1 .. -,~n·',g~~I:~II;1 d"-lq,iIi'!l~ 'V"'o:-m'" "B,lll Pand 8'" ·'k"- Don "'g 'el··'.:. ' ka m-l" ,UU~.. ' .[-cn-· "g':_"~I'n itu 'm'-....Qn:'g:""'u';"r\a···I~'k· 'n: ' -. b._[LI- ., , '. " ;. ", . -,- ''11_ --- ~II- ~1II, ....,'L mencapal, ,~,Ii....·.-.f'~',yang[, \w,g~t' ["-,a'pla'--. ' ,~llllw:aempu Udra'aa,I.!,~[IW~, - - ., -. . .- 18:18,~ -,--.. ...- -';:'ril - - ,'" da -. t DUlmbua:t :Dlu_kjizati
I .... , . -" ',.~·" .. ~~ . ,~·~~·IlM,
1'.'..

._

~!~~

t~

'_:,

__

•••

_

'_':,

M-.....:': ..

~._._

.: ..'

t. :_.

J~II

.Il_~1...-, ·,

.::__,I_~:__,.:

~.,.".....::"I.__;.~:__,.~,_~._.__:....:
'

..'_

2'C5~l ..-.·

Copy rig hted m ateri a!

LNY

NE

A

Ie an hamp r "00 tahun Hindu tertua di ana Ja a,

,i karaiaan

aiapahi

a hir '

hancur

tersuaur dalam puing-p' ing selarah .. runtuha n a erricu oleh r- ola an so ,ial~

or

k

arngtak e pu·sa ka darl per n Walisongo d lam
p rsebaren Islam cH Nusantara.

P rebu Ian k, sa dan pert ~ ung me arnal eplsed lndcnesla

eono'

t

tu

pula

'erg n in; darl ramod rn lnt,

lar

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful