30 Mayıs 2008 İlgili Makama, Üniversiteniz/kurumunuz mensubu Özge ÖZDEMİR, 9-13 Haziran 2008 tarihlerinde Istanbul Teknik Üniversitesi

Ayazağa yerleşkesinde yapılacak olan 4. Nanobilim ve Nanoteknoloji (NanoTRIV) konferansına katılacaktır.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Hilmi Ünlü (NanoTR4 Direktörü) Bilgi için: Prof. Dr. Hilmi Ünlü İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Tel: 0 212 285 3435 Email: hunlu@itu.edu.tr