You are on page 1of 1

Kepada pelajar (kumpulan H) Untuk slot kuliah minggu pertama, pelajar tidak perlu hadir ke bilik kuliah TETAPI

setiap pelajar perlu mencari satu jurnal (BM/BI) yang memperincikan satu kajian dalam pendidikan sains. Berdasarkan jurnal tersebut, kenal pasti: a. Tujuan dan objektif kajian b. reka bentuk kajian c. Metodologi kajian p/s: Pembentangan dan perbincangan mengenai tugasan ini akan dijalankan pada minggu berikutnya.

Che NidzamChe Ahmad Pensyarah kumpulan H ( GRU 6014)