VIP mobile doo Beograd

Žalba

Poštovani, kao korisnik usluga mobilnog operatera „VIP mobile“ ovim putem upućujem žalbu gore pomenutom naslovu, u vezi sa određenim nepravilnostima u poslovanju, koje ću podrobnije da obrazložim u nastavku.
Dana, 09. augusta, tekuće godine, krenuo sam na put za Hrvatsku (sa usputnim poslovnim stankama u Bosni), prethodno izvršivši proveru svih neplaćenih računa, a ujedno i plativši jedan unapred, iako još nije bilo vreme za njegovu uplatu. Na sugestiju prodavca, kupio sam i dodatni roaming paket, uz njegove reči da mi je tako povoljnije od običnog rominga. Na putu kroz Bosnu, u nekoliko navrata, proveravao sam svoj email. U jednom trenutku, stiglo mi je obaveštenje da će, usled povećanog GPRS saobraćaja, možda biti onemogućeni odlazni pozivi. Izvršivši upit za stanje na računu i videvši da sam prekoračio za 1800 din i doneo sam odluku da prestanem sa korišćejem usluga GPRS-a. Sutradan, prilikom prvog pokušaja uspostavljanja veze (okretnica Zagreb) ustanovio sam, ne samo da mi je onemogućen odlazeći saobraćaj, već i da mi je mobilni telefon kompletno van mreže. Kako bih pozvao call centar VIP-a u Srbiji, bio sam prinuđen da kupim hrvatski broj. U pomenutom centru mi je rečeno da je mobilni telefon isključen iz mera predostrožnosti zbog eventualne sumnje da je kartica ukradena. Posle provere ličnih podatataka i utvrđivanja mog identiteta, zamolio sam operatera da mi ponovo aktivira karticu, prilikom čega mi je rečeno da moram da uplatim 45 eura kako bi mi ponovo uključili telefon. Račun zvanja i moljenja da se uključi broj call centra u Srbiji iz Hrvatske je iznosio 21 euro. Pošto sam se nalazio na prostoru Republike Hrvatske, tj van zemlje, nisam mogao da uplatim predloženi iznos, ostavši, pritom, bez mogućnosti korišćenja službenog telefona u trajanu od 15 dana. Po povratku u Niš, VIP nije želeo da mi uključi telefon dok ne uplatim iznos od 45 eura u dinarskoj protivvrednosti, gde mi je na kraju meseca poslat račun u kome je bio zaračunat i pomenuti roaming paket koji mi je bio uskraćen za korišćenje. Posle brojnih obilazaka VIP-ovih centara u Nišu i Beogradu, gde su me nagovarali da "platim račun i zaboravim na nesuglasice", pristigao je još jedan račun – za mesec septembar, u kome je, takođe, zaračunat roaming paket, iako je telefon bio neaktivan.

Uzevši da mi je u avgustu mesecu omogućeno korišćenje telefona u trajanju od devet dana i da sam na putu u Hrvatskoj usled neshvatljivog isključenja doživeo razne neprilike (što privatne, što poslovne usled nemogućnosti da komuniciram sa svojim klijentima u Srbiji) ne želim da prihvatim račun za agust mesec. Isto tako, uzevši da sam veći deo septembra pokušavao da izgladim nesuglasice nastale u avgustu mesecu, te činjenice da je telefon bio bez odlaznog saobraćaja ceo septembar mesec, ne želim da prihvatim plaćanje roming paketa za septembar mesec već samo osnovne pretplate. Napominjem da za 13 godina koliko sam koristio Telenor broj takvi problemi se nikada nisu desili. U nadi da ćemo izgladiti nastale nesporazume i da ćemo nastaviti sa saradnjom, srdačno vas pozdravljam.

S poštovanjem, Milan Veljković, dipl. ing. el. MIFIMIEnergy, doo Niš Hajduk Veljkova 44 Niš Pretplatnički broj: 060/45736

Niš, 11.10.2011

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful