Cẩm Nang Đào Tạo

Tài liệu đào tạo dành cho học viên về các kỹ năng hỗ trợ

Cẩm nang đào tạo của

SMNR-CV

Bộ tài liệu đào tạo giảng viên

Cuốn cẩm nang đào tạo này được thiết kế cho chương trình đào tạo giảng viên (ToT) gồm 03 phần và mỗi phần được thực hiện trong 05 ngày. Về phương pháp đào tạo kỹ năng hỗ trợ lồng ghép trong chương trình đào tạo, còn có Tài liệu hướng dẫn huấn luyện và Sách ToT (phần các kỹ năng hỗ trợ) do Klaus Kirchmann và Bùi Lê Inh - Dự án Phát triển lâm nghiệp xã hội Sông Đà xây dựng. Tài liệu này là một phần của các bộ tài liệu đào tạo về Lâm nghiệp cộng đồng, Lập kế hoạch Phát triển thôn bản và Khuyến nông có sự tham gia. Các bạn có thể tham khảo tổng quan các bộ tài liệu này trong phần giới thiệu của “Tài liệu đào tạo giảng viên” tương ứng với mỗi lĩnh vực.

Chúng tôi hy vọng tài liệu này sẽ hữu ích cho công tác khuyến nông - khuyến lâm theo nhu cầu ở địa bàn các tỉnh khác của Việt Nam. Những cuốn tài liệu được sử dụng trong quá trình này luôn sẵn có trên trang web:
http://www.mekonginfo.org/partners/SFDP/index.htm
Dự án Phát triển Lâm nghiệp xã hội Sông Đà 1A Nguyễn Công Trứ Hà Nội Tel: 04 – 8214768/71 Fax: +84 (04) 8214765 gtzsfdp@hn.vnn.vn http://www.mekonginfo.org/partners/SFDP/index .htm Dự án Phát triển Nông thôn tỉnh Đaklak 17 Lê Duẩn Buôn Ma Thuột Tỉnh Đaklak Tel.: 050 - 858431 Fax: 050 – 850236 info@gtz-rddl.org

Dự án Quản lý bền vững Tài nguyên thiên nhiên miền Trung Việt Nam Hòm thư PO 22, Số 6 Phan Chu Trinh Đồng Hới, Quảng Bình Tel./Fax: 052-840 771 / 72 e-Mail: hjwiemer@smnr-cv.org.vn

GTZ Chương trình hành động giảm nghèo AP2015 Tầng 6 tháp Hà Nội, Hai Bà Trưng Hà Nội Tel.: +84 (04) 9344 951

Cẩm nang đào tạo 2/30

Nội dung
Cẩm nang đào tạo.................................................... ...................4 Giới thiệu chung................................................................... .....4 Mục tiêu......................................................... ..........................4 Cách sử dụng Cuốn cẩm nang đào tạo........................................4 Cẩm nang học tập cho phần thứ nhất khoá đào tạo giảng viên ToT. 6 1 Việc tự đánh giá.......................................... ...........................6 2. Ghi chép hàng ngày trong thời gian phần thứ nhất của khóa đào tạo giảng viên...................................... ...............................8 Cẩm nang học tập cho phần thứ hai khoá đào tạo giảng viên ToT. 14 1 Việc tự đánh giá...................................................................14 2. Ghi chép hàng ngày trong khoảng thời gian phần hai khóa đào tạo giảng viên .......................................................... ...............16 ................................................................... ..........................16 3. Đánh giá và kế hoạch hành động cuối phần thứ hai khoá đào tạo giảng viên (ToT) ................................................................ .19 Cẩm nang học tập cho phần thứ ba khoá đào tạo giảng viên ToT. .22 1 Việc tự đánh giá...................................................................22 2. Ghi chép hàng ngày trong khoảng thời gian phần thứ hai khóa đào tạo giảng viên ................................................................... 24 3. Đánh giá và kế hoạch hành động cuối phần thứ ba khoá đào tạo giảng viên (ToT) ...................................... ................................27 Chương trình học tập dành cho từng học viên.............................30

Tên/Chủ đề chương trình đào tạo: Địa điểm và thời gian:

Cẩm nang đào tạo
Giới thiệu chung Cuốn cẩm nang đào tạo là một phần trong hệ thống Đào tạo giảng viên (ToT) do Dự án Phát triển lâm nghiệp xã hội (SFDP) Sông Đà xây dựng. Như ta đã biết từ nguyên tắc học tập của người lớn tuổi, chúng ta đạt được kết quả học tập hiệu quả nhất chính là từ kinh nghiệm của riêng chính ta, từ những suy ngẫm về những kinh nghiệm đó và cũng từ việc học tự định hướng. Cuốn cẩm nang đào tạo hiện thời được thiết kế với mục đích hỗ trợ phương pháp học tập này. Học viên nên sử dụng cuốn cẩm nang đào tạo này trong chương trình đào tạo giảng viên ToT để ghi chép lại khi học viên muốn suy ngẫm về những kinh nghiệm học tập, việc tự đánh giá năng lực đào tạo của riêng mình, và lập kế hoạch cho các bước kế tiếp nhằm nâng cao năng lực của riêng mình.. Bộ tài liệu ToT bao gồm Cẩm nang đào tạo và Tài liệu hướng dẫn đã được xây dựng cho việc nâng cao năng lực đào tạo trong phạm vi hai tỉnh Sơn La và Lai Châu, và để hỗ trợ việc thực hiện các phương pháp luận như Quy hoạch sử dụng đất vào giao đất rừng, Lập kế hoạch phát triển thôn bản, Khuyến nông có sự tham gia của người dân, Kế hoạch phát triển lâm nghiệp cộng đồng ở cấp thôn bản và cấp xã.

Mục tiêu Mục tiêu của Cuốn cẩm nang đào tạo này là để hỗ trợ việc học theo định hướng cá nhân. Học tập đạt được hiệu quả cao nhất chính từ những suy ngẫm về kinh nghiệm của riêng mình và đi liền với những nhu cầu đào tạo cá nhân. Ngoài ra, mục đích của cuốn cẩm nang đào tạo là cung cấp những thông tin về hoạt động đào tạo của cá nhân học viên.
1 Việc tài liệu hoá chính thức: Chứng nhận sự tham gia thành công trong khoá đào

tạo giảng viên (ToT). Và việc tài liệu hoá những khoá học của chính mình được tiến hành với tư cách là một giảng viên.
2 Khuyến khích học viên tự chịu trách nhiệm cho việc học của riêng mình: Bảng

đánh giá cá nhân và mẫu Kế hoạch hành động sau đào tạo được thiết kế nhằm hỗ trợ cho việc học tự định hướng. Điều quan trọng là các học viên có tinh thần trách nhiệm cao đối với việc học của riêng mình.
3 Cơ sở cho việc hướng dẫn: bảng biểu “Chương trình hướng dẫn dành cho học

viên” được thiết kế để cùng phối hợp với cán bộ hướng dẫn trong việc học tự định hướng. Tương ứng với Tài liệu hướng dẫn do Dự án Phát triển lâm nghiệp xã hội (SFDP) Sông Đà xây dựng còn có một bảng biểu có thể được cán bộ hướng dẫn sử dụng. Cán bộ hướng dẫn và học viên nên thảo luận chương trình hướng dẫn dựa trên cơ sở bảng biểu này. Cách sử dụng Cuốn cẩm nang đào tạo Cuốn cẩm nang đào tạo được thiết kế cho việc sử dụng cá nhân của các học viên tham gia khoá đào tạo giảng viên (ToT). Không có một nguyên tắc nhất định hay một sự ép

buộc về sử dụng cuốn cẩm nang này. Tuy nhiên, các học viện đều được khuyến khích tự chịu trách nhiệm sử dụng cuốn cẩm nang trong quá trình học cá nhân của mình Có 04 bước học tập chính. Trong mỗi bước, học viên có thể sử dụng các mẫu tương tự làm hướng dẫn. Các mẫu này phần lớn đều được xây dựng rất rõ ràng nên không cần đến chỉ dẫn thêm. Tuy nhiên, khoá đào tạo giảng viên (ToT) vẫn giải thíchvà thực hành cách sử dụng cuốn cẩm nang đào tạo này với:
1. Việc tự đánh giá trước khoá đào tạo giảng viên (ToT) 2. Việc ghi chép hàng ngày trong suốt khoá đào tạo giảng viên (ToT) 3. Đánh giá và kế hoạch hành động sau đào tạo cuối mỗi phần đào tạo giảng viên

(ToT).
4. Chương trình hướng dẫn dành cho học viên.

Bảng tự đánh giá “Tôi đào tạo tốt như thế nào” tương ứng với nội dung học tập của khoá đào tạo giảng viên (ToT) về những năng lực cần thiết của một giảng viên tốt.

Cẩm nang học tập cho phần thứ nhất khoá đào tạo giảng viên ToT

1 Việc tự đánh giá
Trung bình
Trong những ngày đầu tiên của phần thứ nhất trong khoá đào tạo giảng viên (ToT), học viên nên dành một khoảng thời gian cho việc tự đánh giá. Việc tự đánh giá ở đây được hiểu là học viên tự ý thức cho việc học của mình – không phải là dành cho việc kiểm tra của giảng viên. Sau đó, cuối khoá học, học viên có thể nhìn lại việc tự đánh giá ban đầu để có thể theo dõi được quá trình tự học của mình.

Các kỹ năng hỗ trợ của tôi tốt như thế nào khi … Điều khiển thảo luận nhóm
 Làm rõ với nhóm nhiệm vụ hay mục tiêu là gì.  Tiến hành các cuộc họp mọi thành viên chủ động tham gia.  Thu nhận ý kiến đóng góp từ các nhóm và trợ giúp xây dựng những ý kiến khác nhau.  Khuyến khích các thành viên trầm trong nhóm tham gia, đặc biệt là phụ nữ.  Đứng ở vị trí trung gian giải quyết các mâu thuẫn.  Sử dụng các phương pháp khác nhau làm minh hoạ trực quan. Ví dụ như tấm card nhỏ, tranh ảnh, giấy A0, bảng đen, mô hình không gian ba chiều, vv...  Giúp nhóm đưa ra quyết định do các thành viên cùng tham gia xây dựng và đi đến một kết luận cuối cùng hay một kế hoạch hoạt động.

Đặt câu hỏi và lắng nghe chủ động
 Đặt câu hỏi để thu thập thông tin, làm rõ các tình huống và quan điểm, khuyến khích mọi thành viên tham gia, theo dõi toàn bộ quá trình hoạt động của nhóm hoặc tăng cường quá trình học.  Đặt câu hỏi mở phù hợp: Thế nào? Tại sao? Khi nào? Ai? Cái gì?  Sử dụng những câu hỏi khuyến khích khả năng phân tích: Điểm mạnh? Điểm yếu? Từ đó, kết luận là gì?  Sử dụng phương pháp thăm dò.  Lắng nghe chủ động.  Đóng góp ý kiến phản hồi và mới tất cả các thành viên cùng chia sẻ ý kiến.

Đóng góp những hiểu biết kỹ thuật và sử dụng những thiết bị hỗ trợ giảng dạy
 Tìm hiểu xem những hiểu biết kỹ thuật nào người dân cần đến  Đưa ra ví dụ hay trình diễn thực tế.  Chuẩn bị tài liệu phát tay đơn giản và dễ hiểu.  Sử dụng thiết bị hỗ trợ giảng dạy, khuyến khích mọi thành viên tích cực tham gia.

Không tốt lắm

Xuất săc

Rất tốt

Tốt

 Không áp đặt ý kiến của bạn, mà chia sẻ những hiểu biết của bạn cho quá trình học. Thảo luận với người dân để họ có thể áp dụng những tiến bộ kỹ thuật theo cách nào.

Chia sẻ cảm thông
 Thể hiện sự hào hứng và cam kết trong công việc của bạn để các thành viên hứng thú với bài giảng.  Lắng nghe chủ động những kinh nghiệm và nhu cầu của mọi người  Đóng góp ý kiến phản hồi hữu ích, tích cực.  Tỏ ra tôn trọng và quan tâm kinh nghiệm địa phương  Thiết lập mối quan hệ hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, và khuyến khích học viên tôn trọng ý kiến đóng góp của nhau, đặc biệt là thành viên của nhóm hoạt động kém hiệu quả và phụ nữ. Đây là cơ sở quan trọng để thực hiện hỗ trợ tốt.

Có hai kỹ năng tôi đặc biệt muốn nâng cao trong chương trình đào tạo giảng viên ToT?

1

2

2. Ghi chép hàng ngày trong thời gian phần thứ nhất của khóa đào tạo giảng viên.

Ngày thứ nhất: xem kỹ các câu hỏi hướng dẫn và ghi lại
Ngày:______

Điều gì quan trọng nhất mà tôi đã học được trong ngày hôm nay? Hôm nay điều gì chưa tốt? Tôi vẫn còn có một số câu hỏi thắc mắc?

Ngày thứ hai: xem kỹ các câu hỏi hướng dẫn và ghi lại.
Ngày:______

Điều gì quan trọng nhất mà tôi đã học được trong ngày hôm nay? Hôm nay điều gì chưa tốt? Tôi vẫn còn có một số câu hỏi thắc mắc

Ngày thứ ba: xem kỹ các câu hỏi hướng dẫn và ghi lại

Ngày:______

Điều gì quan trọng nhất mà tôi đã học được trong ngày hôm nay? Hôm nay điều gì chưa tốt? Tôi vẫn còn có một số câu hỏi thắc mắc?

Ngày thứ tư: xem kỹ các câu hỏi hướng dẫn và ghi lại.

Ngày:______

Điều gì quan trọng nhất mà tôi đã học được trong ngày hôm nay? Hôm nay điều gì chưa tốt? Tôi vẫn còn có một số câu hỏi thắc mắc?

3. Đánh giá và kế hoạch hành động cuối phần thứ nhất khoá đào tạo giảng viên (ToT)

Ngày thứ năm: xem kỹ các câu hỏi và ghi lại. Ngày:______

Điều hữu ích nhất mà tôi được học từ khoá học này?

Chính xác là tôi có thể áp dụng được điều gì trong công việc thực tế của tôi? Như thế nào và khi nào?

Điều gì tôi còn chưa hài lòng và những bài học tôi có thể rút ra từ điều đó?

Tổi vẫn còn có một số câu hỏi thắc mắc?

Bây giờ xem lại trang số 4 “việc tự đánh giá” mà bạn đã ghi lại hai kỹ năng bạn muốn được nâng cao trong khoá đào tạo này..

Tôi đã có thể đạt được 2 kỹ năng quan trọng nhất mà tôi muốn học hỏi/nâng cao ở mức độ nào?

Nếu tôi không hài lòng với những gì đã đạt được thì lý do chính có lẽ là gì?

Kế hoạch hành động: Tôi muốn nâng cao điều gì cho vai trò giảng viên trong tương lai của bản thân tôi?

Để đạt được kế hoạch đề ra tôi sẽ làm gì?

Khi nào tôi muốn kiểm tra những kết quả đạt được?

Ghi chú: Ghi lại kế hoạch hoạt động vào trang cuối cùng của cuốn cẩm nang đào tạo này “Chương trình hướng dẫn dành cho học viên”. Đây là cơ sở cho việc hướng dẫn huấn luyện trong khoảng thời gian giữa phần thứ nhất và phần cuối cùng khoá đào tạo giảng viên ToT.

Cẩm nang học tập cho phần thứ hai khoá đào tạo giảng viên ToT
1 Việc tự đánh giá
Trung bình Xuất săc
Trong những ngày đầu tiên của phần thứ hai khoá đào tạo giảng viên (ToT), học viên nên dành một khoảng thời gian cho việc tự đánh giá. Việc tự đánh giá ở đây được hiểu là học viên tự ý thức cho việc học của mình – không phải là dành cho việc kiểm tra của giảng viên. Sau đó, cuối khoá học, học viên có thể nhìn lại việc tự đánh giá ban đầu để có thể theo dõi được quá trình tự học của mình.

Các kỹ năng hỗ trợ của tôi tốt như thế nào khi … Điều khiển thảo luận nhóm
 Làm rõ với nhóm nhiệm vụ hay mục tiêu là gì.  Tiến hành các cuộc họp mọi thành viên chủ động tham gia.  Thu nhận ý kiến đóng góp từ các nhóm và trợ giúp xây dựng những ý kiến khác nhau.  Khuyến khích các thành viên trầm trong nhóm tham gia, đặc biệt là phụ nữ.  Đứng ở vị trí trung gian giải quyết các mâu thuẫn.  Sử dụng các phương pháp khác nhau, làm minh hoạ trực quan. Ví dụ như tấm card nhỏ, tranh ảnh, giấy A0, bảng đen, mô hình không gian ba chiều, vv...  Giúp nhóm đưa ra quyết định do các thành viên cùng tham gia xây dựng và đi đến một kết luận cuối cùng hay một kế hoạch hoạt động.

Đặt câu hỏi và lắng nghe chủ động
 Đặt câu hỏi để thu thập thông tin, làm rõ các tình huống và quan điểm, khuyến khích mọi thành viên tham gia, theo dõi toàn bộ quá trình hoạt động của nhóm hoặc tăng cường quá trình học.  Đặt câu hỏi mở phù hợp: Thế nào? Tại sao? Khi nào? Ai? Cái gì?  Sử dụng những câu hỏi khuyến khích khả năng phân tích: Điểm mạnh? Điểm yếu? Từ đó, kết luận là gì?  Sử dụng phương pháp thăm dò.  Lắng nghe chủ động.  Đóng góp ý kiến phản hồi và mới tất cả các thành viên cùng chia sẻ ý kiến.

Đóng góp những hiểu biết kỹ thuật và sử dụng những trợ giúp

Không tốt lắm

Rất tốt

Tốt

giảng dạy
 Tìm hiểu xem những hiểu biết kỹ thuật nào người dân cần đến  Đưa ra ví dụ hay trình diễn thực tế.  Chuẩn bị tài liệu phát tay đơn giản và dễ hiểu.  Sử dụng trợ giúp giảng dạy khuyến khích mọi thành viên tích cực tham gia.  Không áp đặt ý kiến của bạn, mà chia sẻ những hiểu biết của bạn cho quá trình học. Thảo luận với người dân họ có thể áp dụng những tiến bộ kỹ thuật theo cách nào.

Chia sẻ cảm thông
 Thể hiện sự hào hứng và cam kết trong công việc của bạn để các thành viên hứng thú với bài giảng.  Lắng nghe chủ động những kinh nghiệm và nhu cầu của mọi người  Đóng góp ý kiến phản hồi hữu ích, tích cực.  Tỏ ra tôn trọng và quan tâm kinh nghiệm địa phương  Thiết lập mối quan hệ hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, và khuyến khích học viên tôn trọng ý kiến đóng góp của nhau, đặc biệt là thành viên của nhóm hoạt động kém hiệu quả và phụ nữ. Đây là cơ sở quan trọng để thực hiện hỗ trợ tốt.

Có hai kỹ năng tôi đặc biệt muốn nâng cao trong chương trình đào tạo giảng viên ToT?

1

2

2. Ghi chép hàng ngày trong khoảng thời gian phần hai khóa đào tạo giảng viên

Ngày thứ nhất: xem kỹ các câu hỏi hướng dẫn và ghi lại
Ngày:______

Điều gì quan trọng nhất mà tôi đã học được trong ngày hôm nay? Hôm nay điều gì chưa tốt? Tôi vẫn còn có một số câu hỏi thắc mắc?

Ngày thứ hai: xem kỹ các câu hỏi hướng dẫn và ghi lại.
Ngày:______

Điều gì quan trọng nhất mà tôi đã học được trong ngày hôm nay? Hôm nay điều gì chưa tốt? Tôi vẫn còn có một số câu hỏi thắc mắc

Ngày thứ ba: xem kỹ các câu hỏi hướng dẫn và ghi lại

Ngày:______

Điều gì quan trọng nhất mà tôi đã học được trong ngày hôm nay? Hôm nay điều gì chưa tốt? Tôi vẫn còn có một số câu hỏi thắc mắc?

Ngày thứ tư: xem kỹ các câu hỏi hướng dẫn và ghi lại.

Ngày:______

Điều gì quan trọng nhất mà tôi đã học được trong ngày hôm nay? Hôm nay điều gì chưa tốt? Tôi vẫn còn có một số câu hỏi thắc mắc?)

3. Đánh giá và kế hoạch hành động cuối phần thứ hai khoá đào tạo giảng viên (ToT)

Ngày thứ năm: xem kỹ các câu hỏi và ghi lại.

Ngày:______

Điều hữu ích nhất mà tôi được học từ khoá học này?

Chính xác là tôi có thể áp dụng được điều gì trong công việc thực tế của tôi? Như thế nào và khi nào?

Điều gì tôi còn chưa hài lòng và những bài học tôi có thể rút ra từ điều đó?

Tôi vẫn còn có một số câu hỏi thắc mắc?

Bây giờ xem lại trang số 4 “việc tự đánh giá” mà bạn đã ghi lại hai kỹ năng bạn muốn được nâng cao trong khoá đào tạo này..
Tôi đã có thể đạt được 2 kỹ năng quan trọng nhất mà tôi muốn học hỏi/nâng cao ở mức độ nào?

Nếu tôi không hài lòng với những gì đã đạt được thì lý do chính có lẽ là gì?

Kế hoạch hành động: Tôi muốn nâng cao điều gì cho vai trò giảng viên trong tương lai của bản thân tôi?

Để đạt được kế hoạch đề ra tôi sẽ làm gì?

Khi nào tôi muốn kiểm tra những kết quả đạt được?

Kiểm tra lại phần ghi chép trong trang cuối cùng của cuốn cẩm nang đào tạo này “Chương trình hướng dẫn dành cho học viên có còn hợp lý nữa hay không vào thảo luận với cán bộ hướng dẫn.

Cẩm nang học tập cho phần thứ ba khoá đào tạo giảng viên ToT
1 Việc tự đánh giá
Trung bình Xuất săc
Trong những ngày đầu tiên của phần thứ ba khoá đào tạo giảng viên (ToT), học viên nên dành một khoảng thời gian cho việc tự đánh giá. Việc tự đánh giá ở đây được hiểu là học viên tự ý thức cho việc học của m ình – không phải là dành cho việc kiểm tra của giảng viên. Sau đó, cuối khoá học, học viên có thể nhìn lại việc tự đánh giá ban đầu để có thể theo dõi được quá trình tự học của mình.

Các kỹ năng hỗ trợ của tôi tốt như thế nào khi … Điều khiển thảo luận nhóm
 Làm rõ với nhóm nhiệm vụ hay mục tiêu là gì.  Tiến hành các cuộc họp mọi thành viên chủ động tham gia.  Thu nhận ý kiến đóng góp từ các nhóm và trợ giúp xây dựng những ý kiến khác nhau.  Khuyến khích các thành viên trầm trong nhóm tham gia, đặc biệt là phụ nữ.  Đứng ở vị trí trung gian giải quyết các mâu thuẫn.  Sử dụng các phương pháp khác nhau, làm minh hoạ trực quan. Ví dụ như tấm card nhỏ, tranh ảnh, giấy A0, bảng đen, mô hình không gian ba chiều, vv...  Giúp nhóm đưa ra quyết định do các thành viên cùng tham gia xây dựng và đi đến một kết luận cuối cùng hay một kế hoạch hoạt động.

Đặt câu hỏi và lắng nghe chủ động
 Đặt câu hỏi để thu thập thông tin, làm rõ các tình huống và quan điểm, khuyến khích mọi thành viên tham gia, theo dõi toàn bộ quá trình hoạt động của nhóm hoặc tăng cường quá trình học.  Đặt câu hỏi mở phù hợp: Thế nào? Tại sao? Khi nào? Ai? Cái gì?  Sử dụng những câu hỏi khuyến khích khả năng phân tích: Điểm mạnh? Điểm yếu? Từ đó, kết luận là gì?  Sử dụng phương pháp thăm dò.  Lắng nghe chủ động.  Đóng góp ý kiến phản hồi và mới tất cả các thành viên cùng chia sẻ ý kiến.

Đóng góp những hiểu biết kỹ thuật và sử dụng những trợ giúp giảng dạy
 Tìm hiểu xem những hiểu biết kỹ thuật nào người dân cần đến  Đưa ra ví dụ hay trình diễn thực tế.  Chuẩn bị tài liệu phát tay đơn giản và dễ hiểu.  Sử dụng phương tiện trợ giúp giảng dạy, khuyến khích mọi thành viên tích cực tham gia.  Không áp đặt ý kiến của bạn, mà chia sẻ những hiểu biết của bạn cho

Không tốt lắm

Rất tốt

Tốt

quá trình học. Thảo luận với người dân họ có thể áp dụng những tiến bộ kỹ thuật theo cách nào.

Chia sẻ cảm thông
 Thể hiện sự hào hứng và cam kết trong công việc của bạn để các thành viên hứng thú với bài giảng.  Lắng nghe chủ động những kinh nghiệm và nhu cầu của mọi người  Đóng góp ý kiến phản hồi hữu ích, tích cực.  Tỏ ra tôn trọng và quan tâm kinh nghiệm địa phương  Thiết lập mối quan hệ hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, và khuyến khích học viên tôn trọng ý kiến đóng góp của nhau, đặc biệt là thành viên của nhóm hoạt động kém hiệu quả và phụ nữ. Đây là cơ sở quan trọng để thực hiện hỗ trợ tốt.

Có hai kỹ năng tôi đặc biệt muốn nâng cao trong chương trình đào tạo giảng viên ToT?

1

2

2. Ghi chép hàng ngày trong khoảng thời gian phần thứ hai khóa đào tạo giảng viên

Ngày thứ nhất: xem kỹ các câu hỏi hướng dẫn và ghi lại
Ngày:______

Điều gì quan trọng nhất mà tôi đã học được trong ngày hôm nay? Hôm nay điều gì chưa tốt? Tôi vẫn còn có một số câu hỏi thắc mắc?

Ngày thứ hai: xem kỹ các câu hỏi hướng dẫn và ghi lại.
Ngày:______

Điều gì quan trọng nhất mà tôi đã học được trong ngày hôm nay? Hôm nay điều gì chưa tốt? Tôi vẫn còn có một số câu hỏi thắc mắc

Ngày thứ ba: xem kỹ các câu hỏi hướng dẫn và ghi lại

Ngày:______

Điều gì quan trọng nhất mà tôi đã học được trong ngày hôm nay? Hôm nay điều gì chưa tốt? Tôi vẫn còn có một số câu hỏi thắc mắc?

Ngày thứ tư: xem kỹ các câu hỏi hướng dẫn và ghi lại.

Ngày:______

Điều gì quan trọng nhất mà tôi đã học được trong ngày hôm nay? Hôm nay điều gì chưa tốt? Tôi vẫn còn có một số câu hỏi thắc mắc?

3. Đánh giá và kế hoạch hành động cuối phần thứ ba khoá đào tạo giảng viên (ToT) Ngày thứ năm: xem kỹ các câu hỏi và ghi lại.

Ngày:______

Điều hữu ích nhất

mà tôi được học từ khoá học này?

Chính xác là tôi có thể áp dụng được điều gì trong công việc thực tế của tôi? Như thế nào và khi nào?

Điều gì tôi còn chưa hài lòng và những bài học tôi có thể rút ra từ điều đó?

Tôi vẫn còn có một số câu hỏi thắc mắc?

Bây giờ xem lại trang số 4 “việc tự đánh giá” mà bạn đã ghi lại hai kỹ năng bạn muốn được nâng cao trong khoá đào tạo này..
Tôi đã có thể đạt được 2 kỹ năng quan trọng nhất mà tôi muốn học hỏi/nâng cao ở mức độ nào?

Nếu tôi không hài lòng với những gì đã đạt được thì lý do chính có lẽ là gì?

Kế hoạch hành động: Tôi muốn nâng cao điều gì cho vai trò giảng viên trong tương lai của bản thân tôi?

Để đạt được kế hoạch đề ra tôi sẽ làm gì?

Khi nào tôi muốn kiểm tra những kết quả đạt được?

Ghi chú: Ghi lại kế hoạch hoạt động vào trang cuối cùng của cuốn cẩm nang đào tạo này “Chương trình hướng dẫn dành cho học viên”. Đây là cơ sở nền tảng cho việc hướng dẫn trong khoảng thời gian giữa phần thứ nhất và phần cuối cùng khoá đào tạo giảng viên ToT

Chương trình học tập dành cho từng học viên

Họ và tên của học viên:

Các mục tiêu nâng cao các kỹ năng hỗ trợ

Bạn có thể cân nhắc một hoặc hai năng lực bạn mong muốn được nâng cao trong thời gian tới. Bạn cũng cho biết khi nào bạn muốn đánh giá quá trình học của bạn. Những năng lực bạn muốn nâng cao
Tôi mong muốn nâng cao những năng lực nào? Tôi có thể thực hành vào dịp nào? Khi nào tôi có thể đánh giá kết quả? Nhận xét đánh giá (dành cho học viên) khi kết thúc hướng dẫn/chương trình ToT

Ưu tiên thứ nhất

Ưu tiên thứ hai

Kế hoạch hoạt động cho chương trình hướng dẫn

Xin vui lòng thảo luận với cán bộ hướng dẫn, thời điểm nào và tại nơi nào là thích hợp thực hiện công việc hướng dẫn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful