____ __ __ __ _________ | __\ \ \ / / \__\ \___ ____\ | \ \ \/ / _ | | | \_ \ / / \ \ | | | _\ / \ \ / / | | | \ / / \ \ \ \ | | | \__ / / \ \ / / | | |______\ / _/ \_ \ \ _\ |__

|

- Script In C-script

Let op!
Deze templates gebruiken gid01.wdl en display00.wdl Gid01.wdl is een template script die een entity een identiek nummer geeft. Gid staat voor Global Identification, wat globale identificatie in het Nederlands is. Display.wdl laat het beeld zien zoals het gemaakt is (ook een template).bv. de beeldgrootte, 640x480, 400x300 etc. Verder laat het ook het acknex logo a5 of a6 zien en dergelijke. Hieronder volgt een voorbeeld van een exit script uit het A6 template: function { //+++ exit; } main_quit() // save global skills & strings

met het woord function wordt een functie gedefinieerd. De naam van een functie (wat in het zwart achter het woord function staat) kan alles zijn, behalve een paar uitzonderingen. De functie mag beginnen met letters en underscores _. Een functie wordt zo gemaakt: function naamvanfunctie() { } Als er commentaar toegevoegd moet worden, dan kunnen er // (twee slashes) achter het script worden gezet. Voor de duidelijkheid wordt de tekst groen, wat ook voor meerdere kleuren betekent. function myname() // dit een functie die misschien mijn naam weergeeft, iets anders kan ook. Een functie-naam is //niet altijd direct verbonden met een opdracht. { } Het woord exit is al voorgedefinieerd (dit is aan de donkerrode kleur te zien). Exit sluit de Acknex engine af. function naamvanfunctie() { exit; }

Op de volgende bladzijde wordt er een Restart functie uitgelegd.

function main_restart_game() { // wait 3 frames (for triple buffering) until it is flipped to the foreground wait(3); // now load the level level_load(level_str); // freeze the game freeze_mode = 1; wait(2); // 1-level loads, 2-entities load //+++ load starting values // un-freeze the game freeze_mode = 0; } De functions zijn bij Exit script uitgelegd. wait() betekent een aantal frames wachten. Bijvoorbeeld als er wait(3) staat, dan wacht de engine 3 frames. Bij wait(2) wacht de engine 2 frames. Function main_restart_game() { wait(3); level_load(level_str); } Level_load(level_str) is ook voorgedefinieerd. Het betekent laad level, tussen de haakjes komt de naam van het level. Het level heet bv.monkeystale Function main_restart_game() { wait(3); level_load(monkeystale_str); } freeze_mode = 1 betekent dat het level ‘bevriest’, als het op 1 staat. Als er 0 staat, dan ‘ontdooid’ het level. Dan beweegt weer alles, wat voorheen ook bewoog.

Greetz Thijsz