Ce înseamnă predarea prin metoda proiect?

Învăţarea prin proiect este o strategie de învăţare şi evaluare care se concentrează pe efortul deliberat de cercetare al elevului, pe depistarea şi înţelegerea subiectului în întreaga sa amploare, contribuind la dezvoltarea unui mod de «gândire interdisciplinară », dezvoltând abilitatile necesare secolului XXI.. După identificarea problemei, în realizarea proiectului, vor trebui urmaţi o serie de paşi. Aceştia ar putea fi următorii: 1. Startul proiectului - informarea Aceasta constă în căutarea de informaţii despre problema identificată. 2. Formularea obiectivelor Obiectivele trebuie să fie: verificabile, concrete, pozitive, realizabile prin forţe proprii. Obiectivele proiectului trebuie stabilite împreună cu elevii 3. Planificarea – se va stabili cine? şi ce? sarcini are de îndeplinit. Elevii vor fi împărţiţi în grupe care vor avea sarcini precise. Elevii îşi vor alege un lider care va coordona întreaga activitate şi care va media eventualele conflicte care ar putea să apară, care prin consultare cu restul colegilor va rezolva toate problemele legate de buna derulare a proiectului. 4. Implementarea – în această etapă a proiectului grupele îşi vor realiza sarcinile stabilite prin plan, vor compara rezultatele obţinute şi vor trage o concluzie asupra calităţii apei analizate. - liderul grupului ajutat de câte 1 elev din fiecare grupă vor centraliza rezultatele obţinute de fiecare grupă; - se va face o prezentare a rezultatelor obţinute în clasă sau la nivelul şcolii, având ca invitaţi specialişti în domeniu. Profesorul va coordona şi modera întreaga activitate împreună cu liderul elevilor. De asemenea va pune la dispoziţia elevilor şi proiectului competenţele sale de specialitate. 5. Controlul şi evaluarea - profesorul este cel care face controlul şi evaluarea proiectului. - va fi urmărită activitatea elevilor pe tot parcursul derulării proiectului; - profesorul va completa pentru fiecare elev – fişa de urmărire sistematică; - va fi completată şi fişa de feed-back a elevului. Prezentarea – toţi elevii îşi vor prezenta unii altora rezultatele muncii, dacă e posibil, e bine ca acest lucru să se realizeze chiar într-un cadru mai larg (în prezenţa profesorilor, a părinţilor, a unor persoane interesate). Toate materialele create pentru proiect pot fi prezentate folosind aceasta prezentare electronica alcatuita din urmatoarele slide-uri. Din meniul Inserare/Insert, alegeţi Obiect/Object. • Selectaţi Creare din fişier/Create from File… şi apoi daţi clic pe Răsfoire/Browse… • Identificaţi documentul pe care doriţi să-l inseraţi, daţi clic pe el şi apoi clic OK. • Selectaţi Afişare ca pictogramă/Display as icon şi daţi clic pe Modificare pictogramă/Change Icon... apoi adăugaţi pictograma potrivită. • Clic OK pentru a adăuga pictograma şi apoi clic OK pentru a insera fişierul. • Selectaţi şi mutaţi pictograma documentului introdus pentru a o poziţiona în locaţia Documente/Documents din josul diapozitivului/slide-ului. Dacă marginile diapozitivului/slide-ului nu sunt vizibile, puteţi naviga la Vizualizare/View, Grilă şi Ghiduri/Grid and Guides şi să daţi click pe Afişare ghiduri desen pe ecran/Display Grid on Screen pentru marginea lângă care doriţi să aliniaţi pictogramele. Marginile nu vor fi vizibile atunci când rulaţi prezentarea în modul Expunere diapozitiv/Slide Show. • Pentru a include standardele de atins prin proiectul educaţional, deschideţi documentul Poziţionarea standardelor şi apoi adăugaţi în josul documentului propriile dumneavoastră standarde. Link-urile sunt incluse pentru a vă ajuta să căutaţi curricula locală şi standardele tehnologice.

R s rs d eu e e pe air Mr s f O e r g t e icoot f fic

<Ti <Titlul proiectu
Despre Profesori Inovativi Despre Turul Clasei Virtuale Despre sursele folosite in TCV Im g i s a fo e a in i lte rm s ra us

Resursele proie

Domen Daţi clic pe documen învăţă

în predare,în cadrula
Sa ilir a tb e s n ad lo c r ic lae ta dr e r ur u r

Niv
Ea a v lu re Rs r ed eus e pe air Mr s f Oic r g t e icoot f e f

<Ti <Titlul proiectu

Privire general asu ă sarcinilor de lucru tra Obie

<Introducerea altor d

Evaluări şi stan

Desc

Daţi clic pe docume evaluare şi standard educaţional.

Sof Modalităţi de evalu Cuvinte elevilor pentru a le d

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful