Enterprise Description

MATLAMAT PEJABAT PELAJARAN DAERAH LIPIS

PPD Lipis bermatlamat semoga dapat:
• • • • • •

• •

Mempertingkatkan mutu kepimpinan peringkat PPD. Mempertingkatkan mutu kepimpinan peringkat sekolah. Menentukan kehendak Dasar Pendidikan Kebangsaan tercapai. Mempertingkatkan mutu pengajaran & pembelajaran di sekolah- sekolah ketahap kecemerlangan. Mempertingkatkan akhlak & displin di kalangan murid-murid, guru-guru & kakitangan bukan guru. Mempertingkatkan budaya sekolah yang sesuai dari segi kebersihan, keceriaan, kemudahan belajar & kepuasan bagi murid- murid menambah ilmu & membentuk watak terpuji. Mengusahakan hubungan baik di semua peringkat. Faktor kemanusiaan menjadi keutamaan.
OBJEKTIF PEJABAT PELAJARAN DAERAH LIPIS

PPD Lipis berharap dapat:
• • • • • • • •

Mnggalakkan kepimpinan yang berkesan berasaskan kepada kemanusiaan. Membentuk sikap dan fikiran yang positif di kalangan Guru Besar dan Pengetua. Memberi bimbingan iktisas di kalangan guru-guru kanan. Menggalakkan kegiatan kokurikulum dengan penekanan kepada penyertaan yang menyeluruh. Mempertingkatkan perlaksanaan pendidikan Agama Islam. Menggalakkan pembentukan budaya sekolah yang sihat dari segi mental dan fizikal. Berusaha menjalankan tugas-tugas harian bercorak rutin dengan cepat, cekap dan tepat. Menjalankan tugas-tugas penyeliaan seberapa kerap yang boleh dengan pendekatan membantu dan membimbing. (Program Kasih)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful