A MONÁSZ Felnıttoktatási Intézet jegyzete. Készítette: Gánti Bence. Elsı év / A spirituális tanok és gyakorlatok globális ismerete 1.

: A BUDDHIZMUS / 5a:

A buddhizmus gyakorlatai / 1.: Théraváda gyakorlatok

Meditáló théraváda szerzetes, koncentrációs meditációt, samathát, és bölcsességmeditációt, vipassanát gyakorol.

Tartalom: I. Bevezetı. A théraváda meditációi – samatha és vipassana………..2.old. II.Samatha – a nyugalom kifejlesztése és elmerülés………………...3.old. III. Vipassana – a bölcsesség kifejlesztése és a nirvána…………....10.old. IV. A tudat megtisztításának folyamata…………………………….14.old. V. A nirvána és stációi….…………………………………………..14.old. VI. A megvilágosodott tudat jellemzıi……………………………..16.old.

s beszélgetni róla. stb. a belsı úton ez az Ariadné fonala. amikor elcsitul a gondolkodó elme. vagy „vipassana”. ami átvisz a túlpartra. a gyakorlatok terén is így van ez. csak az arról való beszédhez. fenntartása. vitához. Kívülrıl mindkettı ugyanannak látszik: meditálunk ülı pózban. mint ısi mag. mint egy étteremben az étlapot olvasni. per definitio a gondolatok használata a tudatban. A különbség abban van. nem önmagában levı. A két meditáció tehát: a samatha és vipassana = koncentráció és bölcsesség = nyugalom és bölcsesség. csukott szemmel. mert a filozofálás. esetleg másokat nézni. pl. Meglátjuk majd a késıbb kialakult. a gyakorlásban tud csak létrejönni. ha megvilágosodott. Olyan ez. melyeket az ember elhagyhat. egón túli belsı elmélyedést. és mit élünk meg ettıl. stb. amelyre a többi épült. Vezetı funkciót tölt be tehát az elmélet a gyakorlás számára. még akkor is. és befelé figyelünk. Miért mondjuk a samathát egyszer nyugalomnak. azaz elérjük a gondolaton. Samatha – ejtsd: „szamata” Vipassana – ejtsd: „vipasszana”. a térkép. hogyan figyelünk. . Ahogy a théraváda hagyomány képezi szemléletileg is az alapot. de a tényleges megtapasztalás. vizualizációban elképzelni színes látványos manadalákat és buddhafigurákat) mind átmeneti (és nélkülözhetetlen) segédeszközök. vagy mantrákat mondani. nem vezet túl a gondolkodó elmén. enni. nem a kíváncsiság kielégítésre és kellemes intellektuális élmények győjtésére való. tájékoztató. Ez két eltérı gyakorlást és tapasztalatvilágot jelent. Ha egy arra alkalmas tárgyra kitartóan koncentrálunk. hogy felismerjük a dolgok és a tudat végsı természetét. Ezek képezik a csónakot. gondolkodni. csendben. vagy pedig nekiállni. filozofálás. majd a figyelem elmélyítése valamiben. azaz a tudati koncentráció kifejlesztése. a valóságról nem vezet el a valósághoz. és okosan elmélkedni a helyzetrıl. A meditáció eszközei. az élmény. ha a tartalom a végsı valóságról szól. vagy vagy „vipasszána”. filozófiája az irányadó. formái (a légzésre figyelni.2 I. A buddhizmus gyakorlatainak bemutatását az alapoknál kezdjük. élvezni az ételt. az ego megerısítése. az átélés. hogy mire figyelünk. vitázni. legbonyolultabb meditációs gyakorlatok. egyszer pedig koncentrációnak? Mert a koncentráció nyugalmat okoz a tudatban. a vezérelv. tárgyai. Ezért a tan elmélete. Bevezetı. A théraváda meditációi – samatha és vipassana A buddhista felfogás egy nagyon praktikus felfogás. a tibeti gyakorlatok magjában és a végén is a samatha és vipassana áll. meghaladjuk a gondolatok szövedékébıl összeálló egónkat. hogy mindez a szemlélet nem filozofálásra való. és megtapasztalni. beszélgetni. márpedig a meditáció akkor áll be. Az elmélet a gyakorlást támogatja tehát. Ezért pusztán elmélkedni. a samatha és a vipassana. A gondolkodás. A théraváda buddhista meditáció két alappillére mentális nyugalom kifejlesztése és a bölcsesség kifejlesztése. a testérzésre figyelni. mozdulatlanul. azt mondja. azaz az elme. ahogyan esznek. elmén. akkor a tudatunk magától lecsitul körülötte.

. Ennek elıfeltétele a test nyugalma.” Azt gondolom. akkor milyen szinteken megy át. A csak van-ni állapot. hanem az elme tökéletes elnyugvása. akik erre specializálódtak. csak gyakorlással. s a tudat nyugalma is! (leállt gondolat.>> test nyugalma + az elme. csak olyan durva és éber-telen a figyelmünk magunkra. Ha ez megvan. nyugalom. csak a buddhista hagyomány az.Felszínes nyugalom – a test nyugalma. hogy nem vesszük ezt észre. . Az elsı fokozathoz is négy fokozat visz el. és ez ellazítja a testet. kellemes zene. mozdulatlan ülı póz. testi jólét. amelyik nagyon pontosan megfigyelte és szisztematizálva leírta. és egy komoly. és békésen ülök. stb. Cél: a nyugalom és mentális béke magasfokú. legmagasabb szintő kifejlesztése. akkor ezen belül jönnek a mentális tevékenységek – gondolkodás. Nyolc fokozata van. szexvágy. az valójában nyugtalan állapot. a koncentráció révén. finom belsı hangulatok és érzelmek elcsitítása. Kielégültem (éhség. a koncentrációs meditáció: ez a teljes testi és mentális leállás. mint az ember koncentrációs fejlıdésére. Vagy a „nyugalom elérésének a szintjei a buddhizmus szerint. bár másképp nevezi. kép. vagy másképp osztja fel. érzékeknek minden kellemes. heverészek. hogy ha az ember koncentrációs meditációt végez. kielégítve). szakadatlan elmemozgás. Tehát amit a hétköznapi értelemben „nyugodt vagyok”-nak nevezünk. Tekintsünk tehát úgy erre. spiritualitás gyakorlója is. amelybıl az elsı is olyan. s majdan a legvégsıig. . a tudat nyugalma. megéljük a tudat nyugtalanságát. kényelem. s az ahhoz kapcsolódó szubjektív belsı ellazultság és jólét. Ez az írás talán azt sugallja. képzeleti tevékenység. amikor csak az átélı-észlelı tudat van a végén. ugyanazt éli meg bármely kultúra embere ha meditál. vagy egy jólesı.maradéktalan nyugalom . Véleményem szerint ugyanezen megy át más vallás. hogy ez a „buddhista nyugalom elérése”.Teljes nyugalom . A samatha. hosszú munka során el tudunk jutni a belsı mély nyugalom egyre mélyebb és finomabb szintjeiig. thai chi. Mi a nyugalom. amit egy normál ember magától nem ér el. İk azok a Földön. stb. Amikor befelé kezdünk figyelni.3 II. Hatha jóga. és a szintjei? . kiadós testedzés utáni pihenés. . füstölı.Félnyugalom – relaxáció – hanyatt fekve vagy ülve. érzelem) A teljes nyugalom tehát nemcsak a test nyugalma és a testi kielégültség. melyet a buddhista (s ezt a témát különösen a théraváda) emberek írták le pontosan. Samatha – a nyugalom kifejlesztése és elmerülés A mentális nyugalom A koncentráció révén a figyelem teljesen elmerül a figyelem tárgyában. ezért a kiindulás mindig a stabil.

energetikailag felfokozott módon elért tudatállapot-módosítás. AUDITIV Mantra használata (az elsı jhánákig visz. elmélyülés által átélt módosult tudatállapotok. tanár szupervíziója mellett lehet végigcsinálni. mint dhyána – a jógában is használják. melyeknek egyik legjobb (legrészletesebb. VIZUÁLIS Példák: Egy pont a falon. Itt a befelé figyelı koncentrációs elmélyedés transzait vizsgáljuk meg. ezt tanulta és gyakorolta elıször: a 8 jhánát. illetve ezeket meghaladó. légzés figyelése a hason vagy az orrnyílásnál (ez utóbbi visz a 2 jhánán túl. akkor is. sok és folyamatos gyakorlást igénylı feladat. Valószínőleg egy keresztény imádkozóra ugyanúgy igaz. ugyanaz. Az extázis aktív. film elején a jógi a barlangban! – ı ezeket a jhánákat gyakorolta)… . Ma ezt módosult tudatállapotnak. amit csak mester. transznak hívjuk. melyik meddig visz el. csak tudati jhánák. Aztán rájött. hogy ezek nagyon mélyen kielégítı. magasabbra nem) A 8 közben két nagy stáció van: formákhoz és anyaghoz kötött. amíg elmennek benne (nem minden kultúra és spirituális gyakorlat megy végig minden szinten). Az insztázis csendes. mely úgy tőnik. Milyen tárgyak lehetnek? TESTI Pl. De végül is újra visszatér az elme. Buddha 40 féle tárgyat ad meg. Az elmélyedés 8 progresszív fázison. hanem azt a típust. extatikus transzok. szisztematizált) leírását a buddhizmusban (ott is a théraváda ágban) dolgozták ki. sok gyakorlón validált. befelé figyelı koncentráció során beálló. (Lásd a Samsara c. Azonban többféle módosult tudatállapot van (részletesen és szisztematikusan lásd majd az integrál pszichológia / tudatállapotok modulunknál). amit én insztázisnak nevezek. Buddha mikor a jógiktól tanult. Úgy vélem. Gyertyaláng. mint egy buddhista gyakorlóra – addig. szanszkrit. Igazából szinte bármi lehet. Mandala. ha évekig az ember ilyen transzban van töretlenül. s vannak eltérı sajátosságok (errıl részletesen az Integrál Pszichológia / Tudatállapotok modulban fogunk tanulni). Tehát a transz 8 szintje. kétféle iránya van a transznak: extázis és insztázis. 8 finom átélésen halad át: ez a 8 jhána (ejtsd: dzsána.4 Ez egy nehéz. évszázadokon át személyes megfigyelésekkel. Belsı kép vizualizálása. amire figyelni lehet. Vannak közös elemek. tehát a 8 jhána nem az összeset írja le. a hasi figyelés az 1 jhánáig visz). A 8 jhána – 8 koncentrációs szint – 8 transzállapot A gyakorlás azzal kezdıdik. de nem minden visz el mind a 8 jhánához. hogy kell egy meditációs tárgy. illetve melyik jhána eléréséhez mik a megfelelı koncentrációs tárgyak. kategorizálva van. Holdkorong. a megvilágosodás. jelentése: meditáció).

ezért az elme nem tud elnyugodni. pont a falon. ezért nehéz gyakorolni – éjjel jó. ANYAGI / FORMÁKHOZ KÖTÖTT JHÁNÁK – 1.5 Tehát ezek a transzok Buddha szerint átmenetileg elnyomják a tudat mélyén lévı szennyezıdéseket. 4 1. hanem mást kezdett gyakorolni: a vipassanát (akármilyen néven is hívják az eltérı buddhista kultúrákban – laghtong. zene. fixálódott koncentráció. stb. szexkép (férfiak). Lótuszülés a legjobb. Minden más kizáródik.” Negatív kép kialakulása és figyelése. ami nem okoz vágyat/elutasítást! Pl. és megszokta). és elmélyülni. Teljesen leköti a figyelmet a tárgy. hangoskodnak. szeretem csinálni. A környezetnek mentesnek kell lennie az érzékszervi vágyaktól.) Teljesen csendes és nyugodt környezet. 3. vagy a tibeti jidam-jógák megidézés. ezért elıbb-utóbb visszatér az egész karma-tárház. Ezért nem tekintette végsı felébredésnek. dzogchen. 2. – vagyis egy polgári lakás ezért nem jó hely. Minden érzékszerv kizáródik. Ilyenkor sokszor megjelenik már a boldogság érzése. házikó. ha a lakásban mozognak. cella. hogy „jó ezt csinálni. távoli kolostorok témája ez. Az elme teljesen a meditációs tárgyra összpontosít. tisztaság. meditációs sarok. csak annyit belıle. csak sok év naponta végzett jógázás után (vagy ha gyerekkorától csinálja. A „belépı” koncentráció kialakulása. Még az erdı is néha hangos nappal. ahol gyakorolják – ahol van rá lehetıség és igény – csak mivel gyakran 12 év folyamatos bentlakásos gyakorlás során valósítható meg. gyertyaláng.Jhána . kamra. stb. de nem feltétel! Az emberek 95%-a nem képes rá. hogy a vipassana menjen. zen. Nem jó pl. 1. kellemes illat lengedez. belsı tér a jó.) Teljesen mozdulatlan ülés. Lehetıleg földön. Étel. légzés. ha zene szól. könyvek. stb. de nem tisztítják ki ıket onnan. Feltétel: „samma samadhi” – „helyes szamádhi” – helyes koncentrációs tárgy: olyan tárgy. . Van. Nem jó. majd üresség-természet figyelése gyakorlata stb…) Azóta a 8 jhánát nem szokták végig kigyakorolni. vágyakozást kelt. Ma is ezekben és meditációs cellákban. Az „elért” vagy stabilizálódott. Meditációs szoba. keresztbetett lábakkal. Hol gyakorolják ezt ma és ezer éveken át? Erdık barlangjaiban / csendes erdei kolostorokban. szép ruha fényképe (nık). 2. központ. gyakori elkalandozásokkal. tv. fıként a személyes mesterrel rendelkezı. Ezért inkább teljesen csendes. nem lehet csinálni az utcán. A gyakorlás elıfeltétele: mozdulatlanság.Boldogság és üdvözültség érzése gondolatokkal Elıkészítı koncentráció – a tárgy figyelése. hacsak nem alakítasz ki egy érzékszervi szempontból „tiszta” helyet benne. teljes érzékszervi és testi nyugalom. Habár természetszerőleg azonnal koncentrál rá.

meghallunk valamit az utcáról. lelkileg legkielégítıbb mély élményeink átélését nehezítı belsı történések. Népmesék: „hátra ne nézz. és annak elérésekor a vágyat el kell engedni. 5. Mint reggel az ébredés után. A megítélése az emberi játszma.6 Tehát az elme teljesen a meditációs tárgyra összpontosít. akik ezt mondva játszmáznak egymással egy odaképzelt Istenre hivatkozva. meditáció közben éhesek vagyunk. hiányzik valaki. és még mindig vannak gondolataim… már 7 napja itt ülök. Emberek vannak. álmos vagyok. és vágyakozni kezdünk valamire miatta. Amikor úgy dönt igen. Ekkor 5 probléma szokott felmerülni – ami az 5 nivaraná. mikor és mennyire. csak menj folyamatosan elıre. elutasítás. és így oké az univerzumnak. történés. Elalszom. Minden más kizáródik. hogy ezt kell most csinálni. kétely. stb. szeretné a tudat legfinomabb állapotait elérni. Aggódom. idegeskedés. Nincs plusz vágyódás vagy elutasítás a meditációs tárgyra. Nem is akarom. egy lelki-fiziológiai tény. valami mást szeretnénk csinálni. hogy most mást kéne csinálnom. hiába ülök itt. stb. ki vagyok ütve. Nem birok koncentrálni. Stb. s mögé megy. akkor vágyakozik. Minden érzékszerv kizáródik. Tompa. Elég már. és egy mitikus múltra és szent könyvekre. Ha ezek bármelyike felmerül. Aggódok. A vágyakozás egy tény. fáradt-tompa állapot. ezzel küszködöm. Amikor úgy dönt. Pontosítva: 1.elutasítás – minden nemtetszés. tisztátlan lelkő. egy emberi jelenség. meg ne állj!” Értsük meg: ezek nem erkölcsi „ellenségek”. mi lesz a térdemmel az ülés miatt. jhána. hogy akar-e vágyódni vagy nem. tények. nyugtalanság-aggódás. és idegeskedünk. és még mindig nyugtalanul csapong az elmém…már 7 éve gyakorlok naponta. valami. stb… 2. elkent. aki azt mondja: „Vágyakozni bőn! Kételkedni bőn! Ha vágyakozol. az 1. és ez is oké az univerzumnak. és áttolva rá a felelısséget – „nem én mondom. se nem nem-bőn. hanem a saját legfinomabb. Nekem elég lenne csak 10 perc ebbıl. a technika…a tanítóm rossz…a hagyomány rossz…tán az egész nem is igaz. Nincs egy büntetı Isten. 3. Haragszom magamra. Ami tény: van vágyakozó állapot és van mélyen nyugodt vágymentes állapot. a „meditáció 5 ellensége” néven ismert: érzéki vágyak. Alig bírok ébred maradni. és még mindig nem világosodtam meg… biztos rossz vagyok…nem nekem való…rossz a módszer.tompaság-fáradtság – lekókad a fejem. düh – kényelmetlen az ülés.kétely – már fél órája itt ülök. Kívül esik a bőn/nembőn kérdéskörén. akkor nem tud beállni a teljes koncentráció. A figyelmem ködös. hogy nem vagyok ott.érzéki vágyak – pl. ingerültség. Túl hosszú. Az embert az elvonultság öröme tölti el. energiátlan. legmagasabb. csak mítosz… Mihelyt felismered. térj vissza a koncentrációhoz! – ez az egyetlen „menekülés útvonal” az 5 elakadásból: elıre. hanem Isten”. más emberekre hivatkoznak. akkor elengedi a vágyait. Teljesen leköti a figyelmet a tárgy. hogy rossz vagy.nyugtalanság-aggódás – nem birok megnyugodni. Az ember szabadon dönt. 4. a csoportra. . mi lesz. nem akarás. rossz ember vagy!”. hagyd abba. a tanárra. Vágyakozni nem bőn.

megkülönböztetni.tartja a mondás. mind reflektálás – de ezek kizárólag a meditációs tárgyra vonatkoznak. áttekinteni.Boldogság és üdvözültség érzése gondolatok nélkül és egységességgel Ami van: 1-Már teljesen egyhegyő elme 2-Boldogság és üdvözültség érzés (elégedettség és az átélés öröme) . aki szabadon hagyó. bőnös-bőntelen szemüvegen át nézetik velünk az emberi tapasztalatokat! A Buddha tanításaiban nincs meg a bőnösség szemlélete. stabilizálni. Sok-sok gyakorlás. ott is van. hanem az ember sajátja az 5-ös szinttıl felfelé (wilberi létra). annak örülni. azok törvényeinek. Utána gyakorolhatja a következıt. így a buddhizmusban is vannak mindenféle szinten lévı emberek. szeretettelien-elfogadóan útmutató. s így majd meghaladni – s továbblépni. mint maga a koncentráció. aki fenyegetı játszmát játszik magával és másokkal. kétely megszőntek (átmenetileg) Ha elért egy jhánát. -Tehát az elme teljesen a meditációs tárgyra összpontosít. szúfi… ez nem a buddhizmus sajátja. Az elvonultság öröme áll be az emberbe. Haladóknál ki tudják tartani: akkor lép be. hogy ezek ismeretében mit csinálsz. Emberi tapasztalások vannak. Kezdıknél: egy pillanatig tart. ki kell lépni belıle és átgondolni. (sivatagban víz hasonlat!) -Gondolatok még megvannak. Minden érzékszerv kizáródik. Ezt „áttekintésnek” nevezik. ahol a jó-rossz. üdvözültség: mikor megvan. nyugtalanság. amikor akar. a szerzetesi piros ruhába „csomagolva” is. Ez az áttekintés ugyanolyan fontos eleme a gyakorlás elıremenetelének. amíg akar. Ennek a tudatosítását és látását. Boldogság=egy kívánt jó elérésébıl fakadó elégedettség érzés. és addig. De ez van más spirituális körökben is – jóga. és a szabadon hagyás. mind spontán.Jhána . Minden más kizáródik. törvényeket mutató. 2. indián. És minden spirituális körben. -Boldogság és üdvözültség érzése. hogy ki mit játszik a másikkal – beleértve ezeket a spirituális köntöső játszmákat -. majd elkalandozik. Ekkor megfogalmazza a precíz sajátosságait a jhánának. Teljesen leköti a figyelmet a tárgy. szenvedés. értékelni. ami segít tudatosítani. feltételeinek az ismerete. „Az elsı jhána az elvonulásból emelkedik ki”. az átélés öröme. Nincs plusz vágyódás vagy elutasítás a meditációs tárgyra. Ami nincs: -érzéki vágyak kikapcsoltak -fáradtság. és van. az integrál pszichológiában tanuljuk majd a szintek és fejlıdésvonalak témakörénél.7 Jöjjünk ki tehát a vallásos hipnózisból. vissza a belépési fázisba. terelı.

extrémül kifinomodott tudatosság. test tudatossága) / az elmén (gondolatok – képek – érzelmek) Pusztán tudati tudatosság. felfeslenek és eloszlanak a finom figyelem terében. és ezek elcsitulnak. a mögöttes. extázis. 6. csak olyan finom. s akkor látjuk tisztán. Ahogy a Hold az égen van nappal is. ünneplés. Ez az életünkben az elsı olyan helyzet. nincs megnyilvánulva a tudatban. A semlegesség megvan az elsı 3 szinten is. akkor jut túl a tudat. ANYAGON TÚLI / FORMÁTLAN (csak tudati) JHÁNÁK – 5. Ami nincs: -Nincs gondolat már – se reflektáló. tiszta éberség . mikor elcsitul a Nap fénye.nincs testi öröm. testérzés. kényelmetlenség .nincs elmebéli öröm. se automatikus 3. és fájdalom. 4. ízlelés) / a testen (testérzések. további valóságrétegekbe: a 4. boldogság és bajlódás.„ – persze ilyenkor nem mondjuk. . Mikor a meditáló elengedi az ezekhez való ragaszkodást. mert nincsenek gondolatok. szaglás. ezért finomabb szintre jut -semlegesség áll be -teljes éberség -testi örömérzés – kíséri a semlegességet: nagyon jól van testileg.8 3-Az elme egységessé válik. szenvedés >> azaz nincsenek gondolatok – se akaratlagos. csak a tárgy van. hogy lemaszkolja a testi és elmebéli szenvedés. se csendes háttérgondolkodás és képzeletmőködés (képek) Test és elme maradéktalanul elcsitult. és maradéktalan. „Tényleg éber vagyok. a megfigyelés. Ez a tudat ekkor. az a semleges.elül az elme nyugtalansága. azaz elmebeli és testi öröm van jelen. teljes. Mikor az mind elcsitul akkor. ami marad. hallás. Anyagon és formákon túli belsı transz. ingeren (látás. majd öröm és a jólét finom belsı extázis élménye. de alig látjuk haloványan nappal. jhánába. 8 Túl van bármely érzékszervi történésen. Durva. éber tudat. amikor azt mondhatjuk: éberségünk tiszta. 7.Jhána – semlegesség.Jhána – tiszta semlegesség. testi jólét és éberség -boldogság . de ez az helyzet. A semleges éberség önmagában van. extrém módon kellemes testileg itt lenni Ezt még a durva szintnek tartják a meditálók. ami maszkolja a finomabb valóságot.

hogy csendben gondolatok mennek a fejükben. a határtalan tudat leírás pont rám illik!” – 6. Maga az éberség. s rá kellett irányítani. hogy kipróbálod a 8 jhánát. Amit nem ismerünk. hogy sem nem észlelek. Ezért ha egy nevet adunk neki. egy ilyen ember azt mondhatja: „hm. nincs-e olyan halk. sem nem nemészlelek? Átéléssel. ilyen lehet ez”. Igazából nem tudjuk mi a 7. hogy teljesen normális ember. A vanság hiánya. a háttérben.Jhána. a tudatosság az. Ekkor nyugtázod.jhána. arról nincs fogalmunk és élményünk. hogy értjük. ez egy másfajta üresség a nem-van üresség.sem észlelés sem nem-észlelés Amíg az elızı jhánáról meg lehet az az illúziónk. Nagy önbecsapásokba lehet bonyolódni. és rákened. elérték a gondolattalanság állapotát. itt még ez is elszáll. Hogy lehet megérteni. 7. mi az. Pl. Ekkor azt hiszik. finomabb szintre lép: ekkor a semmi marad. az üresség. s így teljesen elhagyja. és azt mondjuk „aha. tudatosság tudatosságát is meghaladja a figyelem. amely a térben van. éber tudatállapota. gondolkodás. . mert a figyelme nem volt elég finom.Jhána – a határtalan tudat A tér tudatosságáról áthelyezi a figyelmét a tudatra magára. mert a szavakat értjük. kész is vagyok vele. A tárgyat figyelmen kívül hagyja. eltávolítja a tudatból ennek tudatosságát. Általános gondolatok a jhánákról: Az ilyen leírás után fennáll az a veszély. Marad a határtalan tér tudatossága. hogy a szóról eszünkbe jutó más élményeink jutnak eszünkbe. A nirvána az a semmi-minden együttes paradox élménye. vajon hogy megy. 6. hogy kezdı meditálók néha azt sem veszik észre. ha jól odahallgatsz a fejedben?” – „ja. Lásd a leírását majd ott. A saját ébersége. mögé megy. amit figyel az ember. melyben a tárgy van. s nem a Sunnyata szóval jelölt üresség (mely kettı szerintem ugyanaz). akkor ezen már túl is vagyok. Aztán megkérem: figyeld meg. akkor maximum annyi történik. Az elsı jhána elsı alszintjéig sem jutott. a tudatossága. Ez nem a Nirvána szóval jelölt üresség. nem kell ezt gyakorolni”).Jhána – a semmi tudatossága Ezután az éberség. hogy ez már az x-edik jhána. Ez most a koncentráció és a megfigyelés tárgya. de tényleg. miközben nem az. 8. Tapasztalsz valamit. ha még nem volt. Megfigyeltem. finom. Ez a semmi tudatossága.Jhána – a határtalan tér A meditációs tárgyról a figyelmet áthelyezi a térre.jhána nem lehet elképzelni vagy hasonlítani más élményünkhöz. hogy hiszen ez megy. határtalan. a tudatára. Kiderül. csak nem vettem észre…” Nem vette észre.9 5. amivel elvágjuk magunk elıtt az utat („ha megy. Ez tölt ki mindent.

ahogyan az van. azaz a megtapasztalás és átélés hosszú munka. az igazi megértés. s el lehet jutni a megfigyelés és élmény oly fokú tisztaságára. és úgy áll össze. S ezek a szerzetesek egész évben ott élnek. és „elért” szintekig. mulandó”. nem úgy. és minden nap ezt gyakorolják! Az elsı 10 napos vipassana kurzusokon (10 nap bentlakás. ezért is szokták a koncentrációra ráépítve gyakorolni. csak elmélkedünk. éntelen. ahogy vannak. úgy. A második és további 10 naposon szokták elérni az elsı jhánába bevezetı fixálódott figyelmet.jhánát stabilan. hogy „a buszt hallottam elmenni az utcán. hanem beszélgetnék telefonon. az „elıkészítı”. második lépcsıként. mint a samatha. teljes beszédmentes csend tartása 10 napig) az elsı jhána elérése elıtti bevezetéséig szoktak jutni az emberek. ahogyan az van. hogy a kolostorában gyakorló szerzetesek. nem látjuk a valóságot. és miközben az történik. és a 20 napos kurzuson (feltétele 5db 10 napos elvégzése és 2 év megszakításmentes otthoni gyakorlás. stb. sem azt hogy az elmém reagált rá gondolatokkal és képekkel. ahogy azok vannak”. ne feledjük: az ember Egy. Figyelem a felbukkanó hangokat a térben. hogy hallottam a buszt. elérhetı. amit végzünk. alapos. valószinő észre sem vettem volna talán se azt. A bölcsesség kifejlesztéséhez más gyakorlás szükséges. Itt a . Ha a buszt hallom. képet. egy év alatt jutnak el a 2 jhánáig átlagosan. filozofálunk róla. ahol ezen túljutva. Példa: Figyelem a testérzéseimet. önmagukban látjuk meg a dolgokat. hogy a jelenségeket önmagukban észleljük. Lehetséges. De ezen túl lehet lépni. A vipassana azt jelenti: “látni a dolgokat úgy. kidolgozott munka. azt mondjuk: “igen. akkor nem a hangot hallom önmagában. sokak által elért. Keletiek és nyugatiak egyaránt. mélyreható megfigyelése az. hanem odagondolom és képzelem a buszt azonnal. Vipassana – a bölcsesség kifejlesztése és a nirvána A vipassana más. Ez a kapu a valóság látásához. Tehát habár intellektuálisan percek alatt átolvassuk és „megértjük” a jhánákat. s a valóságot. A felbukkanó hangról az elmém önkéntelenül asszociál egy gondolatot. hanem magától megtörtént. Figyelem a gondolatokat. Közben egy hangot hallok odakintrıl. „Egy busz…” – megnevezem. Itt a valóság teljes körő. napi 10 óra gyakorlás. mint a koncentráció által elért tudati nyugalomhoz. napi 2x1 óra) szokták elérni az 1. de az alapfokú koncentráció az elıfeltétele. A vipassana az a folyamat. III. A belsı történés teljesen öntudatlanul zajlik. Ez az átlagtempó.10 Tehát a koncentrációs gyakorlatokat tapasztalt tanár vezetése mellett végezzük! A Dalai Láma elmondta. hanem az elme / ego szőrıjén át. Amíg magunkon át látjuk. Egy busz és az utca részlete suhan át a képzeletemen. A dolgokat “normális” állapotban nem úgy látjuk. mintha tudatilag elaludtunk volna. Nem akartam akaratlagosan ezt odaképzelni. Ha nem figyelnék most befelé a meditációban. de az élményünk más. A valóság megfigyelése.

mint fı meditációs fókusz csak egy jelenségre figyelünk: a testérzésekre. és végül elvonulásban végzett. egymásból fakadóan”. ami valójában. A példában. vagy azt mondja. tényszerően történt: Hallottam egy hangot. Gyakran elıször nem vesszük észre. ez egy gondolat. és olyannyira éberré. addig nincs szó személyiségfejlıdésrıl és megvilágosodásról. önmagában észleljük. akkor vagyok a vipassana meditáció állapotában. hogy felismerjük az érzések. . és a megnevezés. Elsı tehát. nem azt. Az egyik fajta vipassana technika során kifejezetten. Megjelent az utcarészlet a busz képével (emlék-kép). Tehát a vipassana során – legyen az ilyen. egy “valóság”-gá.megnevezzük (fáj). Amíg nem vagyunk tudatában pontosan az érzéseinknek a testünkben. Egy „brrmm” van jelen a tudatban. közvetlenül azt.kiválasztjuk egy (vagy több) a tudatunkban megtapasztalható jelenségét a valóságnak. Ez mind a terápiához. akkor észlelhetjük önmagában. E három összekapcsolódott egy csomaggá. Egy átlagember. vagy hónapos) meditáció során történı tudati áttörés eredménye. Nagyon finom megfigyelés ez. hogy van gondolat és kép a fejünkben. kulcs. ami garantáltan megtörténik mindenkinél. és azt figyeljük addig. hogy érez. kitartott. hogy olyannyira letisztuljon és elcsendesedjen az elme. Felbukkant a „busz” szó a fejemben (gondolat). hogy önmagában és teljesen észleljük a felbukkanó eseményeket az az öt érzékszerv birodalmában. Ez után történhet meg. Amikor megszőnik ez elmúlás-kívánás. 2. hogy „hopp. Ekkor hallom önmagában a hangot. vagy olyan iskola. Amikor ezt élıben látom. Itt is a kitartó gyakorlás során beálló. és kész. ténylegesen. és egyéb megfigyelt jelenségek végsı természetét: anicca – anatta – dukkha. Ekkor nem önmagában látjuk a testérzést. mind a bölcsességmeditációhoz belépı. amit hisz. Innen indul igazán. majd az elmében és annak mélyén. progresszív figyelmi kifinomodásról van szó. amíg azt tisztán. finom felismerés. Viszonyulunk hozzá. technika . hanem a hangot önmagában hallom. Múlandó – éntelen és mag nélküli – szenvedést okozó. fokozatos. amely meditációs megfigyelési tapasztalatok felhalmozódása. ha hangot hallok. Ekkor.11 vipassana során élmény szintre visszük a bölcsességet. ha végzi. Eleinte érzünk valamit és reagálunk rá. hanem 1. Ez egy nagyon mély. ami ott van: az érzést önmagában. Fáj a láb az üléskor és idegeskedünk miatta. ez egy hang. és érzés a testünkben. mert nem figyel a testérzésére. szünetmentes (általában több hetes. ez egy kép”. figyelmessé és kifinomultan érzékennyé váljék a figyelmünk. ha megkérdezem: “és mit érzel?” – azt mondja “semmit”. ami „így keletkezett egymás után.reagálunk rá (múlj már el!). Sok gyakorlást igényel. amit érez a teste. nem csatolom már hozzá a busz képét.

és túljut elmén és testen. pillanatról pillanatra. az tudatosodik. Annyira egyszerő./ U Pandita hagyományban. vagy a jelenségek címkézése és közvetlen megfigyelése a Mahasi. Az ilyen szemlélıdés vége az. Maguk az átélt transzélmények itt jelentıségüket vesztik. önmagában szemlélni azt. ilyen gyorsan megjelenı és eltőnı energiavibrációkká. Maga az üresség. csak önmagában van. annyira egyszerő. és egy ponton áttör. hogy rendszeres gyakorlás révén eljussunk elıbb-utóbb oda (általában évek). hasznosítható. úgy. nem jut eszembe semmi róla. Megtapasztaljuk az érzést önmagában + annak a finom belsı végsı valóságát + a végsı valóság karakterisztikáját: mulandó. Természetesen minél magasabb jhánákat tud valaki. éntelen. nem gondolkodom róla. amiben mindez a felbukkanás és eltőnés történik. hogy még ezen a legfinomabb valóságon is túljut a szemlélıdés. Nem kommentálom a fejemben. a koncentrálás képessége. de nem szükséges annak a mély kimővelése. 2. kifinomodik a figyelem. Ugyanígy a hangok is a térben. A valóság-megfigyelı meditáció során tehát még két dolog történik: 1. pl. éntelen. akkor a relatív valóság végsı természetét tapasztaljuk közvetlenül. észrevesszük. a tudat. tisztán. és szenvedést okozó. és a megfigyelt tárgy finomabb valóságát vesszük észre. annál könnyebb koncentrálnia a vipassana gyakorláskor. A test élménye feloszlik puszta. Igen. a semmibıl a semmibe 1022-szer másodpercenként. szenvedést-okozó. amire figyelünk.12 Ilyen például a testérzések kitartó figyelése a Goenka-féle vipassana hagyományban. és nem kellemes vagy kellemetlen érzés ez nekem. majd szünetmenetes fenntartásán áll: ez az éberség és a semlegesség. mely amilyen hangzatosan nagynak tőnik. más szóval egó-mentesség a figyelés során. Miért? . ami „áthozható”. Éberség = figyelni és tudatában lenni annak. az anyag végsı valósága a szubatomi részecskék felbukkanása és eltőnése a térbıl a térbe. vagy maximum az elsı jhánáig eljutni. A vipassanához szükséges a koncentráció. De csak ennyi az. ahogy van. ami van. stb. Az viszont feltétele. Kifinomodik a figyelem. s így tapasztalatilag megértjük a megfigyelt valóság végsı természetét: mulandó. s a kezdetben egybeállt blokkok. elég az elsı jhána bevezetı szintjéig. s ekkor beáll a Nirvána megtapasztalása. A meditáció sikere két képesség kigyakorlásán. „ez a gumó érzés itt a térdem” feloszlik részeire és finom vibrációkra. hogy elkalandozás nélkül tudjunk figyelni arra. és megfigyelt tárgy finomabb valóságát vesszük észre = a testérzések feloszlanak részeikre. és itt-és-most. Amikor ezt átéljük. Semlegesség = nem-reagálás a megfigyelt dologra.

„félnedves” és „száraz” vipassanának. . Erre jött rá Buddha. és legérdekesebb transzélményrıl is van szó. azaz csak a légzés figyelésével jutott el a Nirvánáig. A Satipatthána Szútra az az írás (Buddha egy beszéde. Mahasi Sayadaw a légzést vipassana elemként használja. Ezért ami mulandó. Lényegében a két leggyakoribb. Webu Sayadaw. amit egy idı után el is lehet engedni. mint a vipassana tárgyára. ugyanúgy. túl téren . hogy a tudatot koncentrálttá. amely a vipassana alapszöveg. testen és elmén. életen . nem változó. (A maradék 26 az csak a samathára alkalmas). amire ha meditálunk. ı már meghalt).kayanupassana – test megfigyelése 2. A légzésfigyelés neve: anapána meditáció. s alakította ki a vipassanát. Van olyan burmai mester (pl. ami ezután átkapcsol a testérzések figyelésére. Ilyen a Goenka-féle vipassana. a Nirvánáig. ami a tudatban észlelhetı (5 érzékszerv ingerei és az elme három része). illuzórikusak. eljuthatunk a végsı valóság megtapasztalásáig. amelyre a théraváda 5 országában az összes vipassana gyakorlási rendszer épít. s azt használta vipassanának is. hanem átmeneti illúzió. de csak mint egy elemet. A vipassana során a végsı valóságot célozzuk meglátni.dhammaupassana – a tudattartalmak megfigyelése Összesen 14 tárgyat tart alkalmasnak ebben a 4 témában a korábban említett 40-bıl. egy figyelem horgonyt. mint a közönséges tudatállapot. Az anapána (légzéskoncentrációs meditáció) tehát a samatha (koncentrációs meditáció) egyik konkrét formája. legakrobatikusabb.védanaupassana – testérzések megfigyelése 3. nem a végsı valóság. a Tripitakából).cittaupassana – a tudat megfigyelése 4.halálon. ami örök. és minden egyéb jelenségre is figyelni. azaz a vipassanát elıkészítı technikát alkalmazza. akár még ha a legfinomabb. amivel találkozunk a légzésfigyelés és a testérzések figyelése. és kifinomodottan éberré tegye.13 Mert az átélt transzélmények múlandóak.idın. mint samatha-t. Van olyan vipassana mester. aki a légzés figyelést. Más mester. Négy nagy területét adja meg a meditáció tárgyának: 1. ezért ment tovább a samatha gyakorlása után. s így nyugodttá. az elme. Elnevezték ezt „nedves”. A samatha és vipassana aránya a gyakorlásban A samathát és vipassanát a különféle mesterek tehát eltérı arányban alkalmazzák. aki csak az anapánát végezte.

Száraz – nincs külön samatha. és akkor tisztul ki. hogy megvilágosodjunk. A tisztulás elakad. hogy akkor jön fel a tudatalattiból egy dolog. az érzés. hagyni elülni. nem jelenik meg többet. hogyez maradéktalanul stabilizálódjon. A valóságszemlélı bölcsességmeditáció automatikus velejárója. így erejét veszti – ismételt átszemlélés – és kitisztul. A megvilágosodást két értelemben érthetjük. moccanás mentesen megfigyeljük. A második cél. nem reagálni (semlegesség). akkor egy idı után megszőnik. nem reagálunk rá Ha pl. . a nirvánát. tudati beidegzıdések. hogy ezek feljönnek a felszínre és erejüket vesztik. A tudat törvénye az. A tudat tisztulásának törvénye sematikusan tehát ez: tudatában lenni (éberség). észrevesszük. Sayadaw U pandita Félnedves – 1/3 samatha. Ahogy korábban a karma témakörénél kifejtettük. amíg tart. ha 1. IV. kitisztult. rögtön vipassana. és energiát adtunk a dolognak. 2/3 vipassana. Ha felbukkan. hogy kitisztítsuk a tudatunkból az összes karmát. elpárolognak. Ayukusala szerzetesek Sri Lankán. Pl. szamszkárák. Hatását vesztette felettünk. de hülye!” – akkor reagáltunk. Hagyományos szerzetesrendben: sok év. A tudat megtisztításának folyamata Az egész meditáció végsı célja az. akkor nem reagálunk.) fenntartjuk az éberséget 2. Ekkor elkezdi erejét. pl. utána vipassana. némán.14 Nedves – sok samatha és utána vipassana. a gondolat. ez az emlék és ösztön(zés). töltetét veszíteni a kép. vágyat. s engedjük természetesen szertefoszlani. Pl. ellobbannak. Goenka-féle vipassana. Az egyik. újra fel fog bukkanni.) fenntartjuk a semlegességet. amikor a végsı valóságot. amelyek az átmeneti megvilágosodás-élmény után visszavarázsolják szemünk elé az elménket. engedjük lenni. elutasítást. Az egyszeri élmény átélése könnyebben “megoldható”. karmák és ezeknek a tanulás során összetapadt együttjárásai (kondicionáltságok). azaz hajlandóság (szamszkára) ellobbant. kitisztulnak. az azt igényli. hogy legyen egy áttörésünk. nem adunk energiát neki. a rossz érzést megerısítjük. Mahasi Sayadaw. Pl. Mikor foszlik. átszemlélni. erejét vesztette. A másik. ezek a tudatalattinkban rejlı hajlandóságok. s legközelebb már kisebb energiával jön elı. Ha akkor sem reagálunk. felbukkan az ellenségünk arca a meditációban. 12 samatha. és azt mondjuk ”a fenébe. hogy ez a tapasztalat stabilizálódjon. a tiszta tudatot megtapasztaljuk. csak sokat kell gyakorolni a tanítók útmutatásai alapján. stb. a rögzült tudati szokások vagy karakterfixációk.

visszatértünk önmagunkba.beli természet. kihelyezve. szúfi: Allah. a Tudat maga (lásd az integrál tanban a négy kvadránst – külsı és belsı valóság. maradéktalanul önazonosak vagyunk. valaki azt mondja: “én értem. vagy Szent Szellem. stb. s áll elı a jelenségvilág. Ez egy intellektuális megértést jelez. tiszta tér. A nirvána élmény életünk legmeghatározóbb. Az egyik legszebb kifejtése az Ürességnek a Szív szútrában olvasható. Ha pl. majd ezután integrálnia hozzá a szamszára. Ez a végsı-végsı valóság. A nirvána megtapasztalása. képzeletek. extázis élmény. vagy névvel ellátva: Nirvána. és a tapasztalás során a tudatból bizonyos dolgok. vagy exoterikusan. a nem-változó. indiánok: a Nagy Szellem. Shiva. nagy “T”-vel pedig az egész jelenségvilág – a durva. Isten tudata. isteni-tudat. megjelennek a gondolatok. mint a tiszta tudatunk. amit a természettudomány vizsgál. négy stáción megy keresztül a tan szerint. a “legittebb” itt-ben. hangok. A nirvána és stációi Mi a nirvána? A nirvána a végsı valóságunk. hanem a tudatosság. . végsı állapotot. A Nirvánát nem lehet kihagyni. és pillanatokig tart. stb. legélénkebb. muszlim. ahogy itt körülnézek a szobában” – az nem jelenti a megvilágosodott állapotot. sosemszületett. kozmikus tudat. az univerzális. stb. a jelenségek.15 V. tiszta tudat egyik buddhista elnevezése. most is. és akkor ennek adnak tulajdonneveket – Hindu: Atman. a formavilág neve Samsara (ejtsd: szamszára). Pl. Brahman. a tiszta Tudat. érzéseken. vagy Természetnek nevezni (természet kis “t”-vel a fizikai világ. átélhetı élménye. kutakodás bevégeztetett. A szamszárát szokták létvilágnak. és öt érzékszervi események. mitologizálva megszemélyesítik: Isten. A nirvána megtapasztalása elıször „egy baleset” – mondja egy zen mester. A legvégsı valóság tehát az Üresség. az egykor keresı tudat önmagában maradt meg. látomások. nem-múló. Az üresség neve Nirvána. leg”pofáncsapóbb” élénk. és érzékszerveken. a Legfelsıbb Személyiség. elmemozgás. a nyílt. Elıször a gyakorlónak el kell jutnia a meditációban a Nirvána élményig. örökkön-fogva létezı. hogy a dolgok üresek. érzelmek. és teljesen önmagunkká válunk. illetve innen. s egyben érzékelni a kettıt – így definiálja Ken Wilber a nonduális. fizikai természet és a finom pszichológiai és spirituális élményvilág is.) Üresség és forma egysége képezi a nonduális megvilágosodást. Ezek is mind a forma világa – akár durva (materiális). Krishna. és meg lehet hosszabbítani. amikor maradéktalanul. sose-elmúló valóság. Földszerte: a Teremtı. Az Üresség pedig nem más. Megjelennek spirituális jelenségek. a formavilág tapasztalatát. kötöttségek kitisztulás. Ebben az ürességben bukkannak fel a formák. látvány. a legbelsı önmagunk és egyben az univerzális. szavakon. Az Üresség tehát nem egy holt fizikai üresség önmagában. fizikai és tudati mindig együtt jár).. stb. és a keresés. melyet vagy így írnak le. szavakon túli. Sunnyata (Üresség). Majd újra át lehet élni. auralátás. szellemlények. Véletleül áll be. képeken. itt legbelül. (Pradzsnya paramita szútra). az egyetlen-végsı-valóság azaz Üresség. testen és elmén túl. vagy egyszerően a Szellem. akár finom (spirituális). létforgatagnak.

legkésıbb 7 életen belül”. ami örökkön fogva volt. szertartások végzése.) Egyszer még visszatér az emberi létbe. Megmarad: sóvárgás a jó tudatállapotok iránt >> ezért újjászületik a szellemi dimenziókban. A tiszta tudat.Egyszer-visszatérı – sakadagámi Ami kiold. a végén meghal. biztosan belefolyik a nirvánába maradásba. örökké megmarad önmagában. . Az ilyen ember leéli földi életét. Folyamba lépett jelentése: „innentıl. Nem marad motiváció. düh. eltőnik: a személyes-én hiedelme / kételyek / rítusok. hanem megmarad a minden tudatnak. de fennállnak. transzok.Arahant – „minden ellenségét legyızött” Akibıl kitisztult a sóvárgás a szellemi állapotok.Folyamba-lépett . mennyek felé is / a tudatlanság / nyugtalanság / és az önteltség. mert túl egyszerő. az istenek világában (vö.anagámi Véglegesen elpárolog minden rosszakarat. pl.sotapanna A nirvána elsı megtapasztalása. amikor elfogyasztotta az összes üzemanyagát”. szabályok kényszeredett követése. „Mint mikor egy láng kihuny. visszaolvad. mint egy folyó. Onnan lép majd be a nirvánába. hisz az említett hajlandóságok még habár gyengülten is.Vissza nem térı . félelem. A 6 világ). 4. stb. elutasítás és érzékszervi vágyódás. s így kötıerı a földi léthez. a nirvána már most itt van mindannyiunkban. 2. csak nem vesszük észre. 3. a tiszta tudattá válik. s nem létesül újra többé sehol. Ekkor kitisztul. alternatív dimenziók. Kihuny egyénileg létezni. Ezért nem születik újjá már itt.16 A nirvána stációi 1. az. ellenszenvek (nem tetszés. visszatér. de nem tisztul ki még véglegesen: vágyódás az érzéki kielégülésekre / testi és tudati elutasítások.

idızı hely (a kolostorokat is pl. Együtt érzek vele. amely azt jelenti “az isteni tudatállapotban lenni”. Muditá – együttérzı öröm / együttörülés. Azt érzem. Metta – szeretı jóság / univerzális szeretet. Ha ı szomorú. ha mi nem állunk az útjában. A karuna másik oldala. ha mindenki felé tudjuk érezni. éntelen részvétel az életben. Ez. S ez indít jóságos cselekvésre. 3. mikor az örömében osztozom a másiknak. érzem a szomorúságát. amit a szó mond: érzem azt. mint láttuk korábban. Karuna – együttérzés. 1. vagy szerelmünk iránt. Upékkha – semlegesség. sem vágyódás. automatikusan elönt az öröm. Az itt és most közvetlen átélése énes reakciók nélkül. A megvilágosodott tudat jellemzıi A megvilágosodott tudatállapotot nevezik brahmavihárá-nak is. Az együttérzés nem azt jelenti. Nem reagálás. 4. A megvilágosodott tudat együttérez minden érzı lénnyel. Brahma= isten. amit ı érez. Ha ı örül. sem elutasítás. amit ı. Ez a feltétele ez elızı háromnak – a karuna. hogy sajnálom a másikat. Más szóval: éntelenség. a mudhita és a metta akkor tud lenni. vihára=idızni.17 VI. 2. hanem azt. vihárá-nak hívják a páli irodalomban). . Tehát négy tudatállapot-jellemzırıl van szó. amit Európában feltétel nélküli szeretetnek hívunk. nem csak a saját gyerekünk. örülök az örömének. a meditáció során kifejlesztendı jellemzı. Ez akkor a megvilágosodott tudat jellemzıje. A metta az. amikor ı szenved.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful