ANALIZA PIEŢEI IMOBILIARE DIN REPUBLICA MOLDOVA PENTRU I TRIMESTRU ANUL 2011 Piaţa bunurilor imobile locative Apartamente

În trimestru I al anului 2011 nu au fost înregistrate schimbări pronunţate pe piaţa bunurilor imobile . Ele poartă în general un caracter pozitiv. Îndeosebi în luna martie a avut loc o înviorare în toate sectoarele pieţei imobiliare. Conform analizei preţurilor de ofertă la apartamente în oraşul Chişinău a fost constatată o creştere cu 2% lunar (diagrama 2). Preţurile medii variază de la 800 €/m2 până la 1000 €/m2 (diagrama 1), în dependenţă de amplasare.

Piaţa caselor individuale de locuit Preţurile la case individuale de locuit sunt legate în mod direct de preţurile la loturile de pământ şi cheltuielile pentru

1

construcţie. Preţurile de ofertă pe piaţa terenurilor destinate construcţiilor se află într-o scădere lentă. 2 . Reducerea posibilităţilor de cumpărare a populaţiei a adus la creşterea termenului de expunere a loturilor de pământ. Trebuie remarcat faptul că. Piaţa terenurilor Piaţa terenurilor destinate construcţiilor Preţurile de ofertă pe piaţa terenurilor destinate construcţiilor s-au micşorat. scăderea fiind de aproximativ 19% (diagrama 4). Ca rezultat s-au micşorat şi preţurile de ofertă la casele individuale de locuit. Preţurile medii de ofertă în acest sector al pieţei sânt de la 700 €/m2 la 1000 €/m2 (diagrama 3). creşterea ofertei nu contribuie la creşterea numărului de tranzacţii pe piaţa terenurilor. în Chişinău cu 14% (diagrama 5) şi în municipiul Chişinău cu 29% (diagrama 6). în I trimestru al anului 2011 pe piaţă au apărut un număr mare de oferte de loturi de pământ. însă numărul ofertelor a crescut. Prin urmare. Conform analizei preţurilor de ofertă la loturi de teren s-a observat o scădere.

3 .

Băcioi. La oficii această creştere a constituit 35% (diagrama 10). În prezent cererile pentru loturile de pământ cu destinaţie agricolă sunt destul de puţine. În luna martie în municipiul Chişinău s-a observat o creştere considerabilă a numărului de oferte şi o creştere a preţurilor cu aproximativ 30% (diagrama 8). Piaţa bunurilor imobile cu destinaţie comercială Piaţa oficiilor În luna martie a avut loc un salt semnificativ la preţurile de ofertă pe piaţa bunurilor imobile cu destinaţie comercială. îndeosebi în apropierea străzilor principale. Terenurile consolidate cu suprafaţa de la 20 de hectare costă cu 20-30% mai scump. Truşeni. Sângera variază de la 1500 €/ar până la 4000 €/ar. În aceasta perioadă de cel mai mare interes s-au bucurat zonele comerciale cu o suprafaţa mica de la 50 până la 150 m2. Coloniţa. Dar în general pe republică dimpotrivă preţurile sau redus cu 29% (diagrama 9). iar în republică preţurile de ofertă sunt de la 400 până la 2000 €/ar. iar la spaţii comerciale 28% (diagrama 11). În general în luna martie s-a observat o creştere considerabilă a numărului de oferte în acest sector al pieţei imobiliare. Preţul mediu de ofertă la acest tip de terenuri constituie aproximativ 35 €/ar. Preţurile de ofertă pentru loturile din întovărăşirile pomicole din suburbiile municipiului Chişinău: Tohatin. Cricova.După analiza preţurilor de ofertă la terenuri destinate construcţiei în republică s-a constatat o scădere lentă cu aproximativ 9% (diagrama 7). Cele mai multe oferte au fost în sectorul Botanica şi Centru. 4 .

Vânzări active sunt în segmentul magazinelor alimentare mici de lângă case.1500 m2. în interiorul cartierelor rezidenţiale şi marketuri alimentare cu suprafaţa de 500 . În prezent preţul mediu al 1 m2de spaţiu comercial în municipiul Chişinău constituie 600-1200 euro. 5 .