QASLUN BASHEER BIN HADI

2

Polimer - Pengenalan
‡ Istilah polimer (polymer) secara ringkasnya bermaksud ³banyak MER´. MER ialah komponen yang membina molikul rantai panjang ataupun secara rangkaian. ‡ Polimer adalah bahan bermolekul dengan atom-atomnya bercantum dalam suatu rantai molikul yang panjang dan diikat oleh suatu daya yang lemah - ikatan Van der Walls -. Berat molekulnya antara 10,000 - 10,000,000 g/mol. Ikatan dalam satu molikul yang sama - ikatan kovalen. ‡ Cara pembentukan polimer ialah dengan proses pempolimeran (polymerization) dengan molekul kecil atau monomer (gas atau cecair) dicantum membentuk molekul besar (polimer - pepejal). ‡ Bila saiz polimer bertambah titik lebur atau titik lembut (softening point) turut juga bertambah dan polimer tersebut bertambah kuat dan keras. ‡ Polimer adalah lebih ringan berbanding dengan keluli. Tahan kakisan, penebat elektrik, mempunyai kekuatan tegangan yang rendah dan tidak sesuai digunakan pada suhu tinggi. ‡ Ada beberapa cara polimer diklasifikasikan. Iaitu sama ada berdasarkan (1)mekanisme pempolimeran, (2)struktur polimer, atau (3)kelakuan polimer bila dipanaskan.

poliethilen. . Unit µmer¶ bagi poliethilen ialah molekul seperti yang dikurungkan dalam segiempat berwarna.3 Polimer .Pengenalan Monomer Gas ethilen Rajah atas menunjukkan rantai molekul suatu polimer .

Pengenalan Unit-unit mer bagi a) polimer PTFE (politetraflourethilen) b) PVC (polivinil klorida ) dan c) PP (polipropilen). .4 Polimer .

Pengenalan .5 Polimer .

Dari monomer vinil klorida menjadi polimer polivinil klorida .6 Mekanisme pempolimeran ‡ Terdapat dua proses pempolimeran iaitu: 1) Pempolimeran Penambahan (addition polymerization) atau pertumbuhan rantai (chain growth) 2)Pempolimeran kondensasi (condensation polymerization) atau pertumbuhan langkah (step growth) ‡ Pempolimeran penambahan melibatkan ³tindakbalas rantai ³yang cepat antara monomer yang telah teraktif dengan penambahan bahan pemula (initiator). Monomer yang terlibat umumnya mesti mengandungi ikatan berganda seperti dalam ethilen (C2H4). Ikatan ganda ditukar kepada ikatan tunggal apabila menjadi polimer. ‡ Bahan pemula akan bertindak menjadi bahan penamat bagi menghentikan penambahan rantai.

Dalam proses ini mesti terdapat kumpulan (cabang) rantai pada monomer yang reaktif. . ikatan paut-silang antara molekul poliester berhampiran turut boleh berlaku. Ketika rantai telah panjang. ‡ Tindakbalas langkah yang berlaku ditunjukkan dalam persamaan kimia organan di bawah. Daripada molekul ethilen glikol dan asid adipik. Iaitu dalam pembentukan rantai molekul polimer poliester.7 Mekanisme pempolimeran ‡ Pempolimeran kondensasi melibatkan tindakbalas tersendiri antara pasangan molekul-molekul monomer dan proses ini agak lambat. menyebabkan proses ini menjadi lebih lambat. Tindakbalas ini berulang sehingga rantai molekul menjadi panjang. ‡ Cantuman ini menghasilkan molekul poliester dan air.

dan nailon atau poliamid (PA). Contohnya: pada poliethilen ketumpatan rendah (low density polyethylene LDPE) mempunyai rantai cabang tepi yang panjang adalah lebih lemah dan berketumpatan rendah berbanding poliethilen ketumpatan tinggi (high density polyethylene. polistairin (PS). ‡ Polimer Bercabang (Branched Polymers): polimer yang terdapat cabang tepi pada rantai polimer. polivinil klorida (PVC).HDPE) yang tiada cabang tepi. Antara polimer yang membentuk struktur rantai ialah: poliethilen (PE).8 Struktur Polimer ‡ Polimer Lurus (linear polymers): Unit-unit mer dicantum antara hujung dengan hujung dalam satu rantai. Polimer Lurus Polimer Bercabang . polimethil metakrilat(PMMA). ‡ Dengan adanya cabang tepi ini terdapatnya penurunan pada ketumpatan polimer tersebut. Cabang tepi ini merupakan rantai molekul utama yang terhasil ketika tindakbalas pempolimeran.

‡ Rantai berpaut silang antara molekul polimer ini berlaku ketika tindakbalas kimia pempolimeran yang dilakukan pada suhu tinggi dan pada kebiasaannya dengan menambah atom atau molekul bahan yang boleh mengikat secara kovalen kepada rantai polimer. ‡ Polimer Rangkaian (Network Polymers): Mer dalam polimer ini membentuk rangkaian 3dimensi dengan 3 ikatan kovalen pada setiap mer. Polimer Paut Silang) Polimer rangkaian) .9 Struktur Polimer ‡ Polimer Paut Silang (Cross-linked Polymers): Rantai polimer lurus yang berhampiran bercantum antara satu sama lain dengan ikatan pada banyak tempat disepanjang molekul rantainya. ‡ Polimer ini mempunyai sifat mekanik dan terma yang amat baik. Antaranya ialah polimer epoksi (EP) dan fenol-formaldehid (PF) (bakelit). Sebenarnya polimer paut silang dengan ikatan yang banyak boleh juga dikelaskan kepada polimer rangkaian.

‡ Terdapat 4 susunan kopolimer terjadi yang bergantung pada proses pempolimeran dan pecahan perkadaran mer yang ada. ‡ c) Kopolimer blok (block copolymers) apabila susunan mer berbeza terkumpul dalam kumpulankumpulan pada rantainya.10 Kopolimer ‡ Kopolimer (copolymers) adalah polimer dengan rantai molekul yang mengandungi lebih dari satu jenis mer. . ‡ b) Kopolimer berselang kerana susunan dua jenis mer tersusun secara berselangan. ‡ D) Kopolimer graf (Graft Copolymers) apabila jenis mer berbeza berada pada cabang. ‡ Rajah sebelah menunjukkan kopolimer dengan 2 jenis mer: a) kopolimer rawak (random copolymer) kerana susunan dua jenis mer yang ada pada rantai kopolimer tidak menentu /secara rawak.

11 Kopolimer Getah .

‡ Rajah sebelah (bawah) menunjukkkan suatu hablur polimer poliethilen yang mempunyai bentuk geometri orthorhombik. ‡ Terdapat juga polimer yang mempunyai struktur separa hablur. ‡ Tahap kehabluran dalam polimer ini boleh dari sifar (amorfus) sehingga ke 95% berhablur. ‡ Polimer yang berstruktur hablur mempunyai susunan rantai molekul yang tersusun dalam suatu susunan yang agak kompleks. iaitu terdapat kawasan yang berstruktur hablur dan yang bersusunan amorfus seperti pada rajah sebelah (atas). .12 Kehabluran Polimer ‡ Bahan polimer ada yang mempunyai struktur hablur dan ada yang tiada struktur hablur. iaitu mempunyai struktur amorfus dengan susunan rantai yang tidak teratur.

‡ Peratus kehabluran (C) pada bahan polimer berketumpatan Vs boleh dikira dengan formula berikut: V c .13 Kehabluran Polimer ‡ Polimer berhablur adalah lebih kuat. lebih rintangan terhadap suhu tinggi. dan tidak mudah diresapi wap dari udara (less hygroscopic).

V s  V a %C ! v 100 V s .

Sebaliknya kehabluran sangat mudah berlaku (tidak mudah dihalang) bagi mer yang ringkas dan polimer lurus. . Va ialah ketumpatan kawasan amorfus. Jadi kehabluran adalah rendah apabila disejukkan dengan cepat. ‡ Kehabluran tidak mudah berlaku bagi mer yang mempunyai struktur molekul yang kompleks kerana penyusunan molekulnya adalah lebih rumit. ‡ Peratus atau darjah kehabluran yang terjadi dalam polimer bergantung pada kadar penyejukkan dari fasa cecair dan konfigurasi rantai molekul. ‡ Molekul memerlukan masa untuk bersusun.V c  V a ‡ dengan Vc ialah ketumpatan kawasan berhablur.

14 Polimer Termoplastik ‡ Polimer dikategorikan juga menurut kelakuan apabila dipanaskan. ± Termoset ± Elastomer . Iaitu dikategorikan kepada: ± Termoplastik (plastik haba): ± a)Separa Hablur b)Amorfus.

‡ Termoplastik amorfus bagaimanapun tidak mempunyai suhu lebur yang tertentu. Tetapi setelah disejukkan kembali menjadi pepejal.‡ Termoplastik: bahan ini menjadi lembut apabila dipanaskan dan kembali keras apabila disejukkan. poliethilen dan polistairin. ‡ Seperti juga logam kemulurannya berkurangan apabila suhu berkurang. ‡ Antara contoh termoplastik ialah poliamid (nailon). ‡ Termoplastik separa hablur menjadi lembut apabila dipanaskan dan akan lebur. Proses ini boleh diulang-ulang. ‡ Plastik kategori ini kebanyakannya dari polimer lurus dan polimer dengan cabang yang fleksibel. .

rangkaian molekulnya bertambah dan proses ini tidak boleh berbalik. fenolik (fenol formaldehid . . ‡ Antara contoh polimer kumpulan ini ialah: epoksi (EP). Jadi apabila dipanaskan. poliurethan (PU). poliester (PE). ‡ Sifat ini berpunca dari susunan rantai molekul yang merupakan rangkaian yang terbentuk secara pertumbuhan langkah (step growth).PF). dan amino resin (urea formaldehid).16 Polimer Termoset ‡ Termoset (Thermoset Polymers): Kumpulan polimer menjadi keras dan kuat apabila dipanaskan. ‡ Mempunyai sifat lebih kuat. lebih keras dan lebih rapuh daripada polimer termoplastik. Bahan ini kekal keras walaupun dipanaskan semula.

‡ Ikatan paut-silang tidak banyak terdapat dalam bahan ini. chloroprene dan polysiloxane. . ‡ Antara contohnya ialah polyisoprene. ‡ Molekul-molekulnya adalah berstruktur lurus dan apabila dikenakan beban menunjukkan ubah bentuk plastik yang besar tetapi kembali ke asal apabila beban atau tegasan dihentikan. Proses mendapatkan ikatan paut-silang dalam elastomer ini dipanggil pemvulkanan (vulcanization) yang merupakan suatu tindakbalas tidak berbalik yang dilakukan pada suhu tinggi dengan bantuan atom-atom sulfur.17 Elastomer ‡ Elastomer: adalah polimer asli atau tiruan dengan sifat mekanik yang menyerupai getah asli. butadienestyrene. polybutadiene.

kekuatan hentaman. C: jenis geraf yang menunjukkan keadaan elastik sepenuhnya.. Ini merupakan ciri bahan elastomers.ubah bentuk elastik diikuti oleh ubah bentuk plastik. ‡ Sifat mekanik polimer adalah sangat sensitif kepada kadar ubah bentuk (kadar terikan).18 Sifat Mekanik ‡ Sifat mekanik polimer ditentukan kebanyakan dengan parameter yang sama seperti logam. Terikan yang besar terjadi bagi hanya tegasan yang rendah. . suhu. A .Iaitu modulus kekenyalan. dan kekuatan lesu. B . ‡ Tiga jenis geraf tegasan-terikan yang selalu ditunjukkan oleh bahan polimer seperti pada rajah sebelah. oksigen dan lain-lain.jenis geraf yang ditunjukkan oleh polimer yang rapuh.geraf tegasan-terikan seperti pada bahan logam . kekuatan tegangan. keadaan sekitaran seperti kehadiran air.

19 Sifat Mekanik ‡ Modulus kekenyalan. sementara kekuatan berkenaan bagi Penentuan kekuatan tegangan logam ialah 4000 MPa. dan kekuatan alah bagi ± Jarang bagi logam boleh ubah bentuk plastik polimer sehingga 100% pertambahan terikannya. kekuatan tegangan dan kemuluran (dalam %EL) ditentukan dengan cara yang sama seperti logam. TS . ± Kekuatan tegangan maksimum adalah sangat berbeza. Misalnya kekuatan bagi polimer 100MPa. ‡ Walau bagaimanapun sifat-sifat mekanik polimer mempunyai ciri berlainan daripada logam seperti berikut: ± modulus kekenyalan adalah lebih rendah daripada logam. . boleh ubah bentuk Wy kekuatan alah bagi polimer plastik sehingga bertambah panjang sehingga 1000%.kekuatan tegangan dan Pada polimer (elastomer).

pada umumnya sama seperti pengaruh suhu. Iaitu polimer menjadi lebih mulur dan lembut. ‡ Pengaruh kadar terikan terhadap sifat mekanik polimer. ‡ Dengan mengurangkan kadar terikan atau kadar ubah bentuk. Kenaikan suhu akan menyebabkan: penurunan modulus kekenyalan. .20 Sifat Mekanik ‡ Sifat mekanik polimer juga sensitif terhadap perubahan suhu. pengurangan kekuatan tegangan penambahan kemuluran. ciri tegasanterikan sama seperti kesan kenaikan suhu.

a) bagaimana beban dikenakan. Iaitu seperti getah boleh alami ubah bentuk elastik pada ketika dikenakan beban. polimer adalah seperti cecair dan bersifat likat (viscous). b) Perubahan terikan bahan kenyal (elasticity) c) Perubahan terikan bahan kelikatkenyalan (viscoelasticity) dan d) Perubahan terikan bahan likat (viscous) . polimer berkelakuan seperti getah dan pada suhu lebih tinggi. iaitu polimer bersifat pertengahan antara dua keadaan ekstrim . ‡ Kelikatkenyalan ialah sifat polimer pada suhu pertengahan ini. Kemudian pada suhu pertengahan (intermediate).Kelikatkenyalan ‡ Kelikatkenyalan (Viscoelasticity): ialah sifat polimer yang dijelas seperti di bawah: ‡ Polimer pada suhu rendah berkelakuan seperti kaca. Dan ubah bentuk kembali ke asal apabila beban dibuang.iaitu antara bersifat pepejal seperti kaca dan seperti cecair likat.21 Sifat Mekanik .

‡ Modulus Santaian ini berkurang dengan peningkatan suhu dan turut berkurang dengan masa.22 Sifat Mekanik . . Modulus ini berubah terhadap masa kerana tegasan berkurangan pada terikan tetap. ‡ Modulus Santaian (Relaxation Modulus) bahan kelikatkenyalan diberikan sbb: (t ) E r (t ) ! Io ‡ iaitu nilai modulus pada ketika tertentu (pada tegasan tertentu).Modulus santaian ‡ Sempadan perubahan kelakuan polimer antara secara elastik dan likat (viscous) dikenali sebagai suhu peralihan kaca (Tg). (lihat rajah sebelah).

pepejal tidak tegar (leathery) dan seperti pepejal getah pada suhu pertengahan dan cecair likat pada suhu tinggi. polimer pada keadaan seperti pepejal getah ini akan menjadi lebih lembut terlebih dahulu sebelum menjadi cecair likat. ‡ Dalam proses pemanasan. ‡ Pada suhu lebih tinggi modulus santaian menurun dengan cepat pada kawasan polimer seperti cecair likat sehingga lebur.Modulus santaian ‡ Berdasarkan perubahan modulus Santaian dengan kenaikan suhu bagi polimer amorfus. polimer ini mengalami perubahan pada 4 kawasan berbeza. iaitu: ‡ kawasan polimer seperti pepejal kaca (glassy solid) pada suhu rendah.23 Sifat Mekanik . Ciri modulus santaian polimer amorfus .

‡ Nilai modulusnya juga tidak turun dengan banyak dengan peningkatan suhu sehinggalah menghampiri suhu lebur. ‡ Polimer paut silang yang banyak bahagian amorfusnya. modulusnya turun mendadak pada Tg (lengkung B) tetapi pada kawasan seperti getah nilai modulusnya tetap dengan kenaikan suhu sehinggalah polimer ini terhurai. Bsedikit paut silang dan C amorfus . Ciri modulus santaian polimer : A hablur.Modulus santaian ‡ Polimer berhablur lengkap seperti polistairin tidak menunjukkan perubahan mendadak pada modulus santaian (lengkung A) pada Tg kerana hanya sedikit sahaja polimer ini berada dalam bentuk amorfus.24 Sifat Mekanik .

batu kapur atau boleh juga polimer sintetik. Bahan perencat api ini menyejukkan kesan kebakaran sehingga api dihalang dari terus menyala. penstabil (stabilizer). silika. ‡ Pengisi (fillers) adalah daripada serbuk halus kayu. Molekul pigmen tidak larut dalam polimer tetapi berada dalam fasanya tersendiri dalam bahan polimer. perencat api (flame retarders). dengan penambahan ke dalam bahan tambah ini. tegangan. dan kekukuhan. pengisi (fillers) tetulang (reinforcements) dan pelbagai lagi. ‡ Antaranya ialah pigmen. ‡ Perencat api: kebanyakan polimer mudah terbakar. ia melarut dan menjadi sebahagian struktur polimer. kestabilan terma. Dengan penambahan ini meningkatkan kekuatan mampatan. . ‡ Bahan pigmen ditambah untuk memberi warna tertentu pada polimer. Selain itu dapat mengurangkan harga polimer.25 Bahan Tambah dalam Polimer ‡ Kebanyakan polimer mengandungi bahan tambah (additives) yang dapat memberikan ciri-ciri istimewa kepada bahan polimer tersebut. Sebaliknya bahan pewarna (dye) apabila ditambah kepada polimer. kesan haus. pasir. ‡ Penstabil ditambah bertujuan untuk menentang proses kemerosotan dan pemusnahan polimer kesan dari pendedahan kepada cahaya ultraungu (ultraviolet) dalam cahaya matahari.

26 Pemprosesan Bahan Polimer ‡ Teknik pembentukan bahan polimer bergantung pada kategori polimer sama ada termoplastik. pengacuan pindah (transfer moulding). termoset atau elastomer. ‡ Untuk polimer termoset: pengacuan mampatan (compression moulding). mesin penyuntik acuan (injection moulding machine). suhu melembut. Peralatan pengacuan mampatan Peralatan penyuntik acuan . mesin penyuntik acuan (injection moulding machine). pengacuan tiup (blow moulding). pemejaman (spinning). ‡ Berikut adalah proses yang digunakan dalam memproses termoplastik: Penyemperit (extrusion). pembentukan vakum (vacuum forming).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful