Bài tập Ôn tập thi giữa kì (tờ 1)?

Họ tên:

1131-6.12T 1131-6.12T

A

ÔN TẬP THI GIỮA KÌ (tờ 1)

17/10/2011
15 km/h

1 Một chiếc xe chạy trên một đoạn đường AB. Trên nửa đoạn đường đầu, xe chạy đều với vận tốc 10 km/h. Nửa đoạn đường sau, xe chạy đều với vận tốc 30 km/h. Hỏi vận tốc trung bình của xe trên cả đoạn đường là bao nhiêu? 2 Một chiếc xe chạy trên một đoạn đường AB. Trong nửa thời gian đầu, xe chạy đều với vận tốc 10 km/h. Nửa thời gian sau, xe chạy đều với vận tốc 30 km/h. Hỏi vận tốc trung bình của xe trên cả đoạn đường là bao nhiêu? 3 Một xe ôtô đang chạy đều với vận tốc 36 km/h thì tắt máy. Xe đi được thêm 100 m nữa thì dừng lại. Hãy xác định gia tốc của xe và thời gian xe đi cho đến lúc dừng. 4 Hai chiếc xe đua cùng chạy đua tăng tốc từ vạch xuất phát. Xe 1 có thể đạt được vận tốc 54 km/h trong thời gian 1 s. Xe 2 có thể chạy được quãng đường 72 m trong thời gian 3 s. Hỏi xe nào có khả năng giành chiến thắng nếu đoạn đường chạy đua là 120 m? 5 Một xe ôtô đang chạy đều với vận tốc 18 km/h thì tăng tốc. Biết rằng trong 4 s tiếp theo, vận tốc trung bình của xe là 36 km/h. Hỏi gia tốc tăng tốc của xe là bao nhiêu? 6 Hai xe ôtô chạy ngược chiều nhau từ hai điểm A và B cách nhau 125 m. Xe ôtô đi từ A đi đều với vận tốc 36 km/h. Xe ôtô đi từ B thì chạy tăng tốc từ 0. Sau 2 s, xe đi từ B đạt vận tốc 1 m/s. Hỏi sau bao lâu thì hai xe gặp nhau và gặp nhau ở đâu? 7 Một xe lửa bắt đầu rời ga và tăng tốc với gia tốc đều là 50 cm/s2. Sau đó 2 s, một người chạy xe máy cũng từ ga chạy đuổi theo xe lửa. Người này chạy nhanh dần đều từ nghỉ với gia tốc là 1 m/s2. Hỏi sau bao lâu thì người này đuổi kịp xe lửa? 8 Một xe oto chuyển động từ A với đồ thị vận tốc theo thời gian như hình. Mô tả quá trình chuyển động và quãng đường đi được trên cả đoạn đường. Xác định vận tốc trung bình.

20 km/h

- 0,5 m/s2

Xe 2

2,5 m/s2

10 s; cách A 100 m.

9 Một xe đua đang chạy với vận tốc v0 thì bắt đầu tăng tốc. Sau 4 s, xe đạt vận tốc gấp đôi vận tốc ban đầu và đi được quãng được là 60 m. Hãy xác định v0. 10 Hai xe ôtô cùng một lúc xuất phát từ hai điểm A và B cách nhau 115 m. Xe đi từ A đi đều với vận tốc v0. Xe đi từ B chạy nhanh dần đều với vận tốc đầu là v0 và gia tốc 10 cm/s2. Biết rằng sau khi hai xe chạy được 10 s thì gặp nhau. Xác định v0.
1/2%

10 m/s

10 m/s

Đáp số: http://gocriengtrenban.blogspot.com hoặc http//gócriêngtrênbàn.vn

Bài tập Ôn tập thi giữa kì (tờ 1)?

1131-6.12T

11 Một xe oto chuyển động từ A với đồ thị vận tốc theo thời gian như hình. Mô tả quá trình chuyển động và quãng đường đi được trên cả đoạn đường. Xác định vận tốc trung bình.

12 Hai xe ôtô cùng một lúc xuất phát từ hai điểm A và B cách nhau 115 m. Xe đi từ A đi đều với vận tốc v0. Xe đi từ B chạy nhanh dần đều với vận tốc đầu là v0 và gia tốc 10 cm/s2. Biết rằng hai xe gặp nhau ở điểm cách A 100 m thì gặp nhau. Xác định v0. 13 Một chiếc xe đua chạy không vận tốc đầu, nhanh dần đều với gia tốc 1m/s2. Trong giây thứ 30, xe chạy được quãng đường là bao nhiêu? 14 Một chiếc xe đang chạy với vận tốc 54 km/h thì tắt máy hãm phanh với gia tốc 3 m/s2. Xác định quãng đường xe chạy được trong giây cuối cùng trước khi ngừng hẳn. 15 Một xe ôtô chuyển động đang đi đều thì tắt máy. Nếu xe không đạp phanh thì sau 50 m xe sẽ ngừng lại. Nếu xe đạp phanh thì sau 10 m xe sẽ ngừng lại. Xác định tỉ số gia tốc giữa đạp phanh và không đạp phanh. Nếu biết gia tốc khi đạp phanh là 5 m/s2 thì vận tốc đi đều của xe là bao nhiêu? 16 Một xe ôtô đang nằm yên thì bắt đầu chuyển động. Ban đầu xe chuyển động tăng tốc dần với gia tốc 0,5 m/s2. Sau đó xe hãm phanh với gia tốc 0,8 m/s2 để dừng lại. Biết rằng tổng quãng đường là 300 m. Xác định thời gian xe đi hết quãng đường này. 17 Một máy bay bắt đầu vào đường băng chuẩn bị cất cánh. Nếu vận tốc đầu của máy bay là 10 m/s thì đường băng phải dài 292,5 m. Nếu vận tốc đầu của máy bay là 8 m/s thì đường băng phải dài 296,1 m. Hỏi vận tốc cần thiết để cất cánh là bao nhiêu? Xem gia tốc của máy bay là không thay đổi trên mọi đường băng. 18 Một xe máy đang chạy với vận tốc 10m/s, đến chân dốc thì bị tắt máy. Theo đà, xe chạy lên dốc một đoạn rồi bị tuột xuống. Biết dốc nghiêng 30º và gia tốc của xe là 5 m/s2. Xác định độ cao lớn nhất mà xe có thể lên đến. 19 Từ cùng một điểm A, hai xe cùng bắt đầu đi về hai hướng khác nhau. Xe 1 đi với gia tốc 1 m/s2. Xe 2 đi với gia tốc 0,8 m/s2. Viết pt toạ độ của hai xe và tính khoảng cách của hai xe sau nửa phút. 20 Một xe đua tăng tốc với vận tốc đầu là 5 m/s. Trong giây thứ 3 kể từ lúc tăng tốc, xe đi được quãng đường là 7,5 m. Xác định gia tốc của xe.

10 m/s

29,5 m

28,5 m

5 m/s2

2/2%

Đáp số: http://gocriengtrenban.blogspot.com hoặc http//gócriêngtrênbàn.vn

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful