Recapitulare Evaluare Natională –iunie 2011

1.Punctul de pe segment aflat la distanţe egale de extremităţile sale se numeşte ….
2.Trei puncte coliniare distincte sunt două câte două extremităţi ale unui număr de …. segmente.
3.Valoarea de adevăr a propoziţiei :
a).„Există unghiuri complementare opuse la vârf ” este ….
b).„Nu există unghiuri suplementare opuse la vârf ” este ….
c).„Două unghiuri cu acelaşi complement sunt congruente ” este ….
4.a).Bisectoarele a două unghiuri adiacente suplementare formează un unghi cu măsura egală cu ….
b).Bisectoarele a două unghiuri opuse la vârf formează un unghi cu măsura egală cu ….
c).Bisectoarele a două unghiuri adiacente complementare formează un unghi cu măsura egală cu ….
5.a).Suma măsurilor unghiurilor formate în jurul unui punct este egală cu ….
b).Două unghiuri drepte şi un unghi alungit au suma măsurilor egală cu ….
c).Două perechi de unghiuri suplementare au suma măsurilor egală cu ….
6.a).Măsura complementului unui unghi cu măsura de 75
o
este egal cu ….
b).Măsura suplementului unui unghi cu măsura de 35
o
este egal cu ….
c).25% din măsura unui unghi cu măsura egală cu 90
o

7.a).În jurul unui punct se formează 18 unghiuri congruente. 20% din suma măsurilor a 5 unghiuri este egală cu ….
b).Două unghiuri cu acelaşi vârf şi cu interioare mulţimi disjuncte sunt unghiuri ….
c).Dacă două unghiuri opuse la vârf sunt şi complementare , atunci măsura unuia din aceste unghiuri este de
….
8.În figura 1 , unghiul AOB este alungit .
Dacă măsura unghiului AOD este egală cu x , măsura
unghiului DOC este egală cu 7x – 20
o
şi măsura
unghiului BOC este egală cu x + 20
o
, atunci :
a).x = ….
b).Măsura unghiului AOC este egală cu …. D C
c).Măsura unghiului BOD este egală cu ….

Figura 1

A O

B

9. Dacă a = 4 cm , b = 2 3cm şi c = 4 3 cm sunt lungimile laturilor unui
triunghi ABC, atunci valoarea de adevăr a propoziţiei :
a).„Triunghiul ABC este obtuzunghic” este….
b).„Triunghiul ABC este ascuţitunghic” este….
c).„Triunghiul ABC este isoscel” este….
10.Dacă a = 2 cm, b = 3 cm şi c = 2 3 cm sunt lungimile laturilor
triunghiului ABC, atunci:
a).Perimetrul triunghiului este….cm
b).Aria triunghiului este egală cu ….cm
2
c).Sinusul unghiului triunghiului care se opune laturii de lungime a este….
11.Dacă a = 3 2 cm, b = 3cm şi c = 15 cm sunt lungimile laturilor unui triunghi, atunci:
a).Aria triunghiului este egală cu ….cm
2
b).Raza cercului circumscris triunghiului este egală cu ….cm
c).Mediana corespunzătoare laturii de lungime a este….cm
12.a).Ortocentrul unui triunghi obtuzunghic se găseşte în …. triunghiului
b).Măsura unui unghi al unui triunghi echilateral este egală cu ….
c).Suma măsurilor unghiurilor ascuţite ale unui triunghi dreptunghic este egală cu ….
13. a).Dacă centrul cercului circumscris unui triunghi se găseşte în interiorul triunghiului, atunci triunghiul este….
b).Punctul de intersecţie al medianelor unui triunghi se numeşte….
c).Un triunghi isoscel cu măsura unui unghi de 60
o
este un triunghi ….
14.Dacă perimetrul unui triunghi echilateral este egal cu 6 3 cm , atunci :
a).Aria triunghiului este egală cu ….cm
2
b).Raza cercului circumscris triunghiului este egală cu ….cm
c).Raza cercului înscris în triunghi este egală cu ….cm .
15.Dacă aria unui triunghi echilateral este 5 3 cm
2
, atunci :
a).Perimetrul triunghiului este ….cm
b).Înălţimea triunghiului este ….cm
c).Apotema triunghiului are lungimea de….cm
1
16.Dacă proiecţiile catetelor unui triunghi dreptunghic sunt egale cu 3 cm şi respectiv, 6 cm , atunci :
a).Perimetrul triunghiului este egal cu ….cm
b).Înălţimea corespunzătoare ipotenuzei are lungimea de ….cm
c).Aria triunghiului este egală cu ….cm
2
17.Dacă raza cercului circumscris unui triunghi dreptunghic este egală 5 cm, iar o catetă este de 8 cm , atunci :
a). Lungimea celeilalte catete este egală cu ….cm
b).Ipotenuza are lungimea de ….cm
c).Raza cercului înscris în triunghi are lungimea de ….cm
18.În figura 2 , AC DE şi 4∙CB = 2∙BD .Dacă AC = 2 cm , atunci:
a).Lungimea laturii [DE] este egală cu ….cm
b).Raportul perimetrelor triunghiurilor ABC şi A C
EBD este egal cu ….
c).Raportul ariilor triunghiurilor EBD şi ABC B
este egal cu ….
Figura 2
D E
19.Valoarea de adevăr a propoziţiei :
a).„Diagonalele unui paralelogram sunt congruente ” este ….
b).„Diagonalele unui dreptunghi sunt perpendiculare ” este ….
c).„Diagonalele unui romb sunt congruente ”
20.a).Paralelogramul cu un unghi drept se numeşte ….
b).Diagonalele unui romb sunt ….
c).Perimetrul unui romb cu latura de lungime x este egal cu ….
21.Dacă perimetrul unui pătrat este egal cu 20 cm , atunci :
a).Diagonala pătratului are lungimea egală cu ….cm
b).Aria pătratului este egală cu …. cm
c).Raza cercului circumscris pătratului are lungimea egală cu ….cm
22.Dacă lungimile diagonalelor unui romb sunt egale cu 6cm şi respectiv , 8 cm , atunci :
a).Latura rombului este egală cu ….cm
b).Perimetrul rombului este egal cu ….cm c).Aria rombului este egală cu ….cm
2
23.Dacă lungimea unui dreptunghi este egală cu 10 cm , iar diagonala sa este de 29 2 cm ,atunci:
a).Lăţimea dreptunghiului este egală cu …. cm
b).Perimetrul dreptunghiului este egal cu …. cm
c).Aria dreptunghiului este egal cu …. cm .
24.Dacă lungimea apotemei unui pătrat este egală cu 2 cm , atunci :
a).Latura pătratului are lungimea egală cu …. cm
b).Diagonala pătratului are lungimea egală cu ….cm
c).Aria pătratului este egală cu …. cm
2
25.Dacă lungimea unui dreptunghi este egală cu 40 mm ,iar lăţimea este 25 %din lungime atunci :
a).Diagonala dreptunghiului are lungimea egală cu ….cm
b).Semiperimetrul dreptunghiului este egal cu ….cm
c).Aria dreptunghiului este egală cu ….cm.
26.a).Într - un trapez isoscel diagonalele sunt ….
b).Laturile neparalele ale unui trapez isoscel sunt ….
c).Un trapez cu un unghi drept este un trapez ….
27.a)Valoarea de adevăr a propoziţiei : „Un trapez dreptunghic este trapez isoscel ” este ….
b).Linia mijlocie a unui trapez este ….din suma bazelor trapezului .
c).Dacă linia mijlocie a unui trapez are lungimea x şi înălţimea sa are lungimea h , atunci aria
trapezului este egală cu ….
28.Diferenţa lungimilor bazelor unui trapez este egală cu 4 cm şi linia
mijlocie a trapezului are lungimea egală cu 6 cm . Atunci :
a).Baza mare a trapezului are lungimea egală cu ….cm
b).Baza mică a trapezului are lungimea egală cu ….cm
c).Segmentul care are ca extremităţi mijloacele diagonalelor trapezului are lungimea egală cu ….cm
29. Fie trapezul MNPQ (MQ NP) , în care MQ = MN = PQ = 0,5∙NP.
Dacă perimetrul trapezului este de 25 cm , atunci :
a).NP = ….cm
b).MQ = …cm
c).Aria trapezului MNPQ este egală cu ….cm
2
2
30.În figura 3, ABCD este trapez dreptunghic (m(BAD) = 90
o
) , E ∈ (BC) ,M ∈ (CD) astfel încât DE ⊥ BC şi
[EM] este mediană în triunghiul DEC .Dacă m (BCD ) = 30
o
,
D
EM = 3 cm şi ABED este pătrat , atunci : A
a).m(EDC)
M
b).
DC
BD
= …. Figura 3
c).Aria trapezului ABCD este egală B
E
C
cu ….cm
2
.
31.În figura 3 , ABCD este trapez dreptunghic (AD BC) , m (BCD) =15
o
,
D’E ⊥ CD şi DD’ ⊥ BC .Dacă 4∙AD = AB
şi D’E = 2 cm , atunci : A D
a).Aria trapezului ABCD este egal cu ….cm
2

E

b).Aria dreptunghiului ABD’D este egală cu ….cm
2
c).
C D
AD
'
= …. B D’ C
32.a).Trei puncte care aparţin unui cerc se numesc puncte ….
b).Segmentul de dreaptă care are ca extremităţi două puncte
distincte pe un cerc se numeşte ….
c).Dacă o dreaptă are un singur punct comun cu un cerc ,
atunci dreapta este ….la cerc .
33.Dacă diametrul unui cerc este egal cu 6 cm , atunci :
a).Raza cercului are lungimea de ….cm
b).Lungimea cercului este egală cu ….cm
c).Aria cercului este egală cu ….cm
2
.
34.Dacă lungimea unui cerc este egală cu 6π cm , atunci :
a).Diametrul cercului are lungimea egală cu ….cm
b).Aria cercului este egală cu ….cm
2
c).Raza cercului are lungimea egală cu ….cm .
35.Dacă aria unui cerc este egală cu 196π cm
2
, atunci :
a).Raza cercului are lungimea egală cu ….cm
b).Diametrul cercului are lungimea egală cu ….cm
c).Lungimea cercului este egală cu ….cm
36.Lungimea unui cerc cu diametrul [BC] este egală cu 10π cm .
Dacă A aparţine cercului astfel încât m(ACB)= 30
o
, atunci :
a).Măsura unghiului ABC este egală cu ….
b).Aria cercului este egală cu ….cm
2
c).Raza cercului înscris în triunghiul ABC are lungimea egală cu ….cm .
37.În figura 4 , DA este tangentă la cercul de centru
O şi rază OA . Dacă DB = 6 cm şi BC = 2 cm , atunci :
a).AC = ….cm
b).Lungimea cercului este egală cu ….cm A
c).Raza cercului circumscris triunghiului Figura 4
DBA este egală cu ….cm .
D

B
C

38.În figura 5 , MN şi NP sunt tangente la cercul de centru O şi raze [ON] şi
[OP] , iar m ( NMP) = 60
o
.Dacă lungimea cercului este egală cu π 12 cm ,
atunci :
a).Raza cercului circumscris triunghiului N
MON este egală cu ….cm N
b).Raza cercului circumscris triunghiului
MNP este egală cu ….cm
M Fig. 5
c).Raza cercului circumscris triunghiului
ONP este egală cu ….cm P P
39.În figura 6 , hexagonul ABCDEF este regulat şi A F
înscris într-un cerc cu aria de π 12 cm
2
.
3
a).Apotema hexagonului este egală cu ….cm
b).Perimetrul hexagonului este egal cu ….cm B E
c).Aria patrulaterului ABEF este egală cu ….cm
2
.

Figura 6 C D
40.În figura 7 , ABCD este pătrat şi DCE este triunghi dreptunghic
şi m ( CED) = 30
o
.Dacă M ∈(BC) astfel încât AM = 17 cm
şi 3∙BM = MC ,atunci : A D
a).Perimetrul pătratului ABCD este egal cu ….cm .
b).Aria trapezului MCDA este egală cu ….cm
2
c).Distanţa de la punctul D la AM este egală cu ….cm .


B M C E
Figura 7
41.În figura 8, ABCD este trapez în care EG⊥AB, FG’ ⊥CD,
AE⊥BC şi DF ⊥BC.Dacă 4∙BG = 3∙AG = 2∙DG’ = 12 cm,
iar AD = 3 cm, atunci : A D
a).Aria triunghiului ABE este egală cu ….cm
2
b).Aria triunghiului DFC este egală cu ….cm
2 G G’
c).Aria trapezului ABCD este egală cu ….cm
2
B E F C
Figura 8
42. În figura 9, este reprezentat cercul de centru O şi rază OC, E
circumscris triunghiului echilateral ABC, iar ACDE este pătrat.
Dacă AD = 4 2 cm, atunci:
A

a).Lungimea cercului este egală cu ….cm D
b).Aria cercului este egală cu ….cm
2 O
c).Măsura arcului mic BC este egală cu …. B C
Figura 9
43.În figura 10, pe latura (AD) a dreptunghiului ABCD se consideră
punctele A
1
, A
2
,A
3,
A
4
astfel încât:
A
A1 A2 A3 A4
D
5 AA
1
= 4A
1
A
2
= 3A
2
A
3
= 2A
3
A
4
= A
4
D = 60mm
| | | |

Dacă BA
2
= 39 mm, atunci :
a).AA
4
– A
1
A
3
= ….cm
b).Perimetrul dreptunghiului ABCD
este egal cu ….cm
B


C
c).Aria dreptunghiului ABCD este egală cu ….cm
2
Figura10
44. Dacă diagonala unui cub are lungimea egală cu 3 4 cm , atunci :
a).Latura cubului are lungimea egală cu ….cm
b).Volumul cubului este egal cu ….cm
3
c).Distanţa de la un vârf al cubului la diagonala sa este egală cu ….cm .
45.Dacă aria laterală a unui cub este egală cu 100 cm
2
, atunci :
a).Aria totală a cubului este egală cu ….cm
2

b).Diagonala cubului are lungimea egală cu ….cm
c).Volumul cubului este egal cu ….cm
3
.
46.Dacă volumul unui cub este egal cu 27000 cm
3
, atunci :
a).Volumul cubului este egal cu ….litri
b).Aria laterală a cubului este egală cu ….cm
2

47.Un vas în formă de cub are o capacitate de 64000 litri .
a).Volumul cubului este egal cu ….m
3
b).Aria laterală a cubului este egală cu ….m
2
c).Aria totală a cubului este ….m
2
48.Suma diagonalelor unui cub este egală cu 3 8 cm .
a).Lungimea laturii cubului este egală cu ….cm
b).Aria totală a cubului este egală cu ….cm
2
4
c).Distanţa de la un vârf al cubului la diagonala cubului este egală cu ….cm .
49.Dimensiunile unui paralelipiped dreptunghic sunt egale cu 2 cm , 40 mm şi respectiv 0,6 dm .
a).Diagonala paralelipipedului dreptunghic are lungimea egală cu ….cm
b).Aria laterală a paralelipipedului dreptunghic este egală cu ….cm
2
c).Volumul paralelipipedului dreptunghic este egal cu ….cm
3

50.Dacă x , y , z sunt dimensiunile unui paralelipiped dreptunghic şi
x + y + z = 10 cm , iar diagonala sa are lungimea egală cu 38 cm , atunci :
a).Aria totală a paralelipipedului este egală cu ….cm
2
b).Dacă y = (x + 1) cm , z = ( y + 2) cm ,atunci aria laterală a paralelipipedului
este egală cu ….cm
2
c).Dacă y – x = 1 cm şi z – y = 2 cm , atunci volumul paralelipipedului este
egal cu ….cm
3
.
51.În figura 11 , ABCDA’B’C’D’ este un paralelipiped
D’ C’
dreptunghic .Dacă BC = 3 cm , BC’ = 5 cm şi
BD’ = 61 cm , atunci :
A’
a).AA’ = ….cm
B’

b).AB = ….cm Figura 11
D C
c).Volumul paralelipipedului dreptunghic
este egal cu ….cm
3
A
B
V
52.În figura 12 , VABC este o piramidă triunghiulară regulată ,
în care AM = MB = BN = NC . Dacă MN = 3 cm şi VN = 8 cm ,
atunci : Figura 12
a).Apotema bazei piramidei are lungimea egală cu ….cm
b).Aria laterală a piramidei este egală cu ….cm
2

c).Sinusul unghiului dintre VN şi (ABC) este egal cu …. A CM

N

B
53.Suma lungimilor laturilor unui tetraedru regulat este egală cu 16 cm
a).Apotema tetraedrului are lungimea egală cu ….cm
b).Aria totală este egală cu ….cm
2
c).Volumul tetraedrului este egal cu ….cm
3
54.Dacă volumul unui tetraedru regulat este egal cu 2 18 cm
3
, atunci :
a).Latura tetraedrului are lungimea egală cu ….cm
b).Aria laterală a tetraedrului regulat este egală cu ….cm
2
c).Înălţimea tetraedrului este egală cu ….cm .
55.Dacă aria totală a unui tetraedru regulat este egală cu 3 25 cm
2
, atunci :
a).Latura tetraedrului are lungimea egală cu ….cm
b).Aria laterală a tetraedrului este egală cu ….cm
2
c).Volumul tetraedrului este egal cu ….cm
3
56.În figura 13 , VBCD este o piramidă triunghiulară
regulată , care este secţionată cu planul B’C’D’ , paralel V
cu planul bazei . Dacă raportul volumelor piramidelor
VB’C’D’ şi VBCD este egal cu
27
1
,
VN = 6 cm şi m(OVN) =30
o
, atunci : B’
D’


C’
a).Aria laterală a trunchiului de piramidă
BCDB’C’D’ este egală cu ….cm
2
b).Apotema trunchiului are lungimea B D
egală cu ….cm

N

O
c).Volumul piramidei VB’C’D’ este egal cu ….cm
3
Figura 13

C


57.L şi l sunt lungimile laturilor bazei mari şi , respectiv bazei mici a unui trunchi de piramidă triunghiulară
regulată . Dacă L şi l sunt direct proporţionale cu 3 şi 2, înălţimea este de 4 cm şi volumul trunchiului este egal
cu 3 684 cm
3
, atunci :
a).L + l = ….cm
5
b).Apotema trunchiului este egală cu ….cm
c).Aria laterală a trunchiului este egală cu ….cm
2
.
V
58.În figura 14 ,VABCD este o piramidă patrulateră
regulată , VO ⊥ (ABCD) şi MN ⊥VC,M∈ (OC). N
Dacă VO = 3 ∙MN = 6 cm şi CN = 1 cm , atunci :
a).Cosinusul unghiului făcut de VC cu (ABCD)
este egal cu ….
D
C
b).Aria laterală a piramidei VABCD este egală
M
cu ….cm
2 O
c).Volumul piramidei VABCD este A B
egal cu ….cm
3
Figura 14
59.În figura 15, pătratul ABCD şi triunghiul VAC
sunt situate în plane diferite, { O } = AC∩ BD,
V
BM = MC şi aria triunghiului VAC
este egală cu 9 3cm
2
, atunci:
a).Distanţa de la A la planul VDB este
egală cu ….cm
D C
b).Aria patrulaterului ABMO este M
egală cu ….cm
2
A
O
B
c).Sinusul unghiului dintre VM şi planul Figura 15
bazei este egal cu ….

60. În figura 16 , VABC este un tetraedru regulat în care O este
centrul cercului circumscris bazei tetraedrului şi V
AM = MB . Dacă OA=2 3cm , atunci:
a).Perimetrul bazei tetraedrului este egal cu ….cm
b).MN = ….cm
c).Perimetrul triunghiului VMC
este egal cu …. cm
A C

M

O
N
B
Figura 16
61.În figura 17 , ABCDA’B’C’D’ este cub D’ C’
în care BD` = 3 5 cm .
a). Aria triunghiului ABD’ este egală cu ….cm
2 A’ B’
b). Măsura unghiului dintre A’C’ şi BC’
D
C
este egală cu ….
c). Sinusul unghiului făcut de BD’ cu planul
A B
bazei este egal cu …. Figura 17
62.În figura 18, VABCD este o piramidă patrulateră regulată în care
m(ACV)=60
o
.

Dacă perimetrul triunghiului ACV este egal cu 24 2 cm,
atunci:
V
a).Lungimea laturii AB este egală cu ….cm
b).Apotema piramidei VABCD are lungimea egală cu ….cm
c).Aria triunghiului VDB este egală cu ….cm
2
.
D
C

A

B
Figura 18
63.În figura 19 , ABCA’B’C’ este o prismă triunghiulară regulată care
are perimetrul bazei egal cu 18 cm şi BC’ = 10 cm .
A’ C’
a).Lungimea laturii AA’ este egală cu ….cm
B’

b).Aria bazei prismei este egală cu ….cm
2
c).Sinusul unghiului făcut de BC’ cu planul bazei
A C
6
este egal cu ….
B
Figura 19
64.În figura 20 , pe planul pătratului ABCD este ridicată perpendiculara AM .
Dacă AM = 2 ∙ AB = 18 cm , atunci :

a).Distanţa de la M la BC este egală cu ….cm
M
\
b).Distanţa de la M la diagonala BD a pătratului
D C
este egală cu ….cm

c).Perimetrul pătratului ABCD este egal cu ….cm . A B
Figura 20
65. Figura alăturată reprezintă schematic un teren, M N
în care MNPQ este paralelogram, NR⊥QP,
MN = 40 m, PR = a, 0 > a , iar NR = 15 m.
a) Aflaţi aria zonei MNPQ.
b) Exprimaţi în funcţie de a aria terenului.
c) Pentru ce valoare a lui a aria zonei NPR
este de cinci ori mai mică decât aria zonei Q P R
MNPQ ?
d) Se consideră a = 16 m. Zona MNPQ se amenajează cu gazon, iar pe zona NPR se plantează flori.
Ştiind că amenajarea cu gazon a unui metru pătrat costă 45 de lei şi se face o reducere de 5 % dacă se
amenajează mai mult de 550 m
2
, iar plantarea cu flori pe 1 m
2
de teren costă 50 de lei, aflaţi cât s-a
plătit în total pentru toate aceste modificări.
66. Un obiect ceramic în formă de piramidă triunghiulară regulată are muchia bazei egală cu 6 cm şi
înălţimea egală cu 0,03 m.
a) Calculaţi aria totală a obiectului.
b) Verificaţi dacă pot intra 15 ml de apă în interiorul obiectului.
c) Printr-o operatie de prelucrare obiectului ceramic i se indeparteaza
varful prin sectionarea acestuia cu un plan paralel cu baza la 1/3
din inaltime fata de varf. Ce volum are obiectul ceramic nou format?
67.O parcelă de teren are forma de dreptunghi cu lungimea de 27 m şi lăţimea de 21 m.
a) Ce lungime are gardul care o înconjoară?
b) Cât costă gardul, dacă este confecţionat din panouri de câte3 m lungime,
fiecare panou costând 100 lei?
c) Ce suprafaţă se cultivă cu gazon, dacă pe lângă gard, de jur împrejur, rămâne necultivat 1 m de teren?
d)Cât costă sămânţa pentru gazon, dacă pentru
3
4
ari este necesar un kg de sămânţă,
iar sămânţa costă150 lei/kg?
68. Andrei serveşte oaspeţii cu câte un suc. El deschide o sticlă de 2 litri şi toarnă în paharele oaspeţilor
câte 15 cl fiecăruia.
a) Câţi oaspeţi poate servi din acea sticlă?
b) Câţi dintre oaspeţii serviţi anterior ar rămâne ne serviţi, dacă Andrei ar pune în pahare câte 250 ml?
69
.
Pătratul ABGE reprezintă un teren , iar dreptunghiul CDFE reprezintă
suprafaţa unei case. EG = 36 m , FG = x m, AC = 16 m.
A B
a) Exprimaţi în funcţie de x , suprafaţa casei CDFE
b) Arătaţi că suprafaţa grădinii ABCFDC este x 20 576 + m
2
7
C D
E F G
c) Care este valoarea lui x dacă suprafaţa casei este o treime din suprafaţa
întregului teren ?
d) Grădina este acoperită în întregime cu gazon şi reprezintă 2 treimi din
teren. Pentru fiecare 80 de m
2
de gazon este necesar 1 kg de seminţe .
Seminţele de gazon sunt ambalate în cutii de 400 grame şi o cutie costă 9
lei. La fiecare 6 cutii cumpărate , se primeşte bonus o cutie. Căt costa
seminţele de gazon ?
70
.
În figura alăturată este un gheţar IABCD care are formă de
piramidă patrulateră regulată cu latura bazei de 1000 de m şi
înălţimea de 900 m. Vara gheţarul se topeşte , iar după topire va
avea înălţimea de 600 m. Se ştie că 1 m
3
de gheaţă conţine 900
litri de apă .
a) Calculaţi volumul iniţial al gheţarului VABCD.
b) Stabiliţi dacă apa provenită din gheaţa topită poate fi captată de
un bazin în formă de paralelipiped dreptunghic cu lungimea de
24 km , lăţimea de 1 km şi adăncimea de 5 m

71. Se consideră triunghiul ABC cu AB=10 cm,AC=6 cm,BC=12 cm.
Determinaţi lungimea înălţimii triunghiului ABC din vârful A .
72. Fie paralelipipedul dreptunghic cu AC=6 cm, C=8 cm.
a) Desenaţi paralelipipedul dreptunghic.
b) Calculaţi aria totală.
c) Determinaţi aria secţiunii diagonale a paralelipipedului dreptunghic.
d) Calculaţi distanţa de la punctul la dreapta BC.
c) Calculaţi distanţa de la punctual A la dreapta C.
73. În figura 1 este reprezentată desfăşurata unei cutii în
formă de paralelipiped dreptunghic ABCDA′ B′ C′ D′ .
Desfăşurata rezultă dintr-o foaie de tablă dreptunghiulară
cu lungimea de 80 cm şi lăţimea de 70 cm.
a) Desenaţi, pe foaia de teză, paralelipipedul
dreptunghic ABCDA′ B′ C′ D′ .
b) Să se arate că valoarea lui x = BB′ (înălţimea cutiei)
este egală cu 20 cm astfel încât volumul cutiei să fie
egal cu 24 litri.
c) Să se afle aria totală a cutiei.
d) Să se demonstreze că după decuparea părţii haşurate pentru
confecţionarea cutiei, se pierde mai
puţin de 30% din suprafaţa tablei.
74. Un bazin plin cu apă, în formă de paralelipiped dreptunghic ABCDA′ B′ C′ D′ , are următoarele
dimensiuni: AB = 5 m, BC = 4 m şi AA′ = 3 m.
a) Aflaţi volumul bazinului.
b) Acest bazin este golit prin patru ţevi cu robinete, fiecare cu un debit de 10 litri/secundă. În câte
minute este golit bazinul ?
c) Să se demonstreze că o vergea de 7 m poate să
încapă în bazin.
75. În figura alăturată aveţi o piramidă patrulateră
regulată VABCD cu feţele laterale triunghiuri
echilaterale. Dacă cm AB 12 · , se cere:
a) Reproduceţi pe foaia de teză desenul alăturat
8
N
M
P
C
D
B
A
şi completaţi figura cu apotema piramidei.
b) Aflaţi aria totală a piramidei.
c) La ce distanţă de vârful piramidei se duce un
plan paralel cu baza astfel încât volumul
trunchiului de piramidă să fie 87,5% din
volumul piramidei date.
76. În figura de mai jos este reprezentat schematic acoperişul unei case. AB = 12 m, BC = 6 m iar
unghiurile plane dintre ,,pantele” (ABF), (FCD), (BFC), (ADE) şi planul bazei (ABC)
sunt de 60°.
a) Aflaţi suprafaţa acoperişului.
b) Să se arate că volumul acestui acoperiş este egal cu 3 90 m
3
.
c) Să se arate că pentru realizarea coamei acestui acoperiş sunt suficienţi 33 de metri liniari de
coamă.

77. În figura de mai jos, ABCD este podeaua unei bucătării în formă de dreptunghi cu AB = 4 m şi
BC = 3 m. BMNP este o porţiune din podea în formă de dreptunghi care se pavează
cu gresie, restul pavându-se cu parchet. Se ştie că CM = AP = x m (0 < x < 3).
a) Arătaţi că aria placată cu gresie este ( 12 7
2
+ − x x ) m
2
b)Determinaţi x, ştiind că aria placată cu gresie este cu 5 m
2
mai mare decât a unui pătrat cu latura x m.
c) Pentru x = 1m să se afle suprafaţa acoperită cu parchet.
d) Un metru pătrat de parchet costă 41 lei iar unul de gresie 28 lei. S-a cumpărat cu un metru pătrat de
gresie mai mult decât suprafaţa acoperită. Între parchet şi gresie se montează un
ornament de trecere din metal care costă 15 lei metrul. Să se afle cât costă materialele cumpărate.

78. În figură, ABCDA′ B′ C′ D′ este un recipient în formă de cub cu muchia 6 dm.
9
C
B
A
D

C

B

A

D
B

D

A

C

C
B
A
D
C
D
F
Q
B
A
M N
P
V
O
D
B
C
A
a) Arătaţi că dacă se înclină recipientul şi în el se toarnă apă astfel încât suprafaţa apei devine
planul
A′ BD, atunci în recipient sunt 36 litri apa.
b) La ce înălţime se va ridica apa în recipient dacă acesta se aşează orizontal?


79. În figura de mai jos, ABCD este un perete în formă de dreptunghi cu AB = 6 m şi BC = 2,4 m, iar
MNPQ este un tablou în formă de dreptunghi cu MN = 96 cm şi MQ = x cm.
5p a) Determinaţi aria tabloului în funcţie de x.
5p b) Determinaţi x, ştiind că aria tabloului este de 30 ori mai mică decât aria peretelui.
5p c) Pentru x = 50 cm se fixează tabloul în perete într-un cui F situat la 20 cm fata de partea superioară
a peretelui cu ajutorul unui fir cu lungimea 104 cm (cuiul atinge firul în mijloc).
Ştiind că PQ // AB să se afle distanţa dintre marginea inferioară a tabloului şi baza peretelui.
5p d) Înainte de montarea tabloului s-a vopsit peretele cu lavabilă. Cu 1kg vopsea s-au acoperit 7,2m
2
de
perete. S-au aplicat două straturi de vopsea, primul alb, al doilea colorat. Dacă kilogramul de vopsea
albă a costat 10 lei, iar cea colorată cu 10% mai mult, cât a costat vopseaua folosită?
80. În figură,VABCD este o piramidă patrulateră regulată cu AB = 12cm şi VB = 6 3 cm.
5p a) Determinaţi volumul piramidei VABCD.
5p b) Determinaţi distanţa de la vârful A la planul VBC

81.Un elev are la îndemână o bucată de carton în formă de pătrat
cu latura de 10 cm. Tăind colţurile în aşa fel el vrea să obţină
10
un octogon regulat. MN=MP=PR=RS=ST=TU=UV=VM.
Alături este figura octogonului regulat.
5p a) Să se arate că lungimea segmentului AM este egală cu ( ) 2 2 5 − cm.
5p b) Să se arate că perimetrul octogonului regulat este egal cu ( ) 1 2 80 − cm.
5p c) Aflaţi aria octogonului regulat.
82. Un tinichigiu doreşte ca dintr-o foaie de tablă în formă de semicerc
să decupeze un pătrat. Raza cercului din care provine semicercul
este egală cu 5 3 dm.
5p a) Aflaţi aria semicercului.
5p b) Aflaţi lungimea laturii pătratului ABCD.
5p c) Arătaţi că raportul dintre aria pătratului şi aria semicercului este
mai mare decât 0,5. (
) 14 , 3 · π
.
83.În figura alăturată este reprezentat schematic un
diamant sub forma unui tetraedru regulat VABC cu
muchia de 6 cm. Acestui tetraedru regulat i se ,,taie”
vârfurile prin planele α, β, χ , şi ϖ paralele cu
planele
(VBC), (VAC), (VAB) şi respectiv (ABC) astfel
încât din feţele tetraedrului regulat să rezulte
hexagoane regulate.
5p a) Să se afle volumul materialului ce se îndepărtează în
urma recondiţionării.
5p b) Să se afle aria totală a diamantului recondiţionat.
5p c) Să se arate că volumul diamantului recondiţionat este
mai mic decât 22 cm
3
.
84. În figura alăturată aveţi pătratul ABCD cu lungimea laturii egală cu
6 cm. Punctul M aparţine laturii AB astfel încât BM = x.
5p a) Aflaţi aria patrulaterului AMCD în funcţie de x.
5p b) Aflaţi valoarea lui x astfel încât aria triunghiului MBC
să fie o treime din aria pătratului ABCD.
5p c) Arătaţi că distanţa de la punctul D la dreapta MC este
egală cu cm
13
13 18
.
85.În figura alăturată ABCDA’B’C’D’ este un cub cu muchia
de 4 cm. Punctele E, F, G, H, etc. sunt mijloacele muchiilor
cubului. Fiecare ,,colţ” al cubului este tăiat după planul
determinat de mijloacele a trei muchii concurente,
de exemplu planul (ENF).
5p a) Să se calculeze volumul corpului rezultat după
eliminarea ,,colţurilor”.
5p a) Să se arate că raportul dintre aria totală a cubului şi
aria totală a corpului rezultat după eliminarea
,,colţurilor” este egal cu 3 3− .
5p a) Să se afle distanţa dintre planele (ENF) şi (LKP).
86. În figura alăturată este ilustrată schematic suprafaţa unei terase cu
dimensiunile: AB = 5 m, BC = 8 m, DE = 3 m, înălţimea trapezului
CDEF fiind de 5 m. MN este paralelă cu AB; FM = x; (x este o
distanţă exprimată în metri; 8 0 < < x ). Proprietarul terasei şi-a
11
propus ca suprafaţa ABNM să fie ocupată cu mese iar suprafaţa
NCDEFM să fie destinată florilor puse în vaze.
5p a) Exprimaţi, în funcţie de x, aria suprafeţei ABNM.
5p b) Arătaţi că aria suprafeţei NCDEFM este egală cu
) 4 ( 5 + x
m
2
.
5p c) Aflaţi valoarea lui x astfel încât aria suprafeţei NCDEFM
să fie egală cu aria suprafeţei ABNM.
5p d) Suprafaţa NCDEFM va fi acoperită cu gresie. Pentru acoperirea
suprafeţei în formă de trapez este necesară o cantitate cu 10%
mai mult decât suprafaţa reală. Ştiind că 1 m
2
de gresie costă 120 lei,
să se afle cât a costat în total gresia pentru suprafaţa NCDEFM.

87. În figura alăturată este reprezentat schematic un
bazin de apă în formă de piramidă triunghiulară
regulată dreaptă SABC.
d m S O d m A B 3 6 , 1 2 · ·
.
5p a) Să se calculeze aria laterală a piramidei.
5p b) Dacă robinetul este deschis, prin el se scurge 1 litru
pe minut. Bazinul fiind plin, să se calculeze după cât
timp nivelul apei din acesta ajunge la jumătatea din
înălţimea piramidei.

88. În figura alăturată este ilustrată schematic schiţa unei
ferestre ABCD la mansarda unei clădiri. AB =15 dm,
CD = 9 dm, AD = 8 dm. Pentru a-i da o rezistenţă mai
bună şi un design mai plăcut se mai pune o latură CM
astfel încât aria suprafeţei MBC să fie egală cu aria
suprafeţei CDAM. Punctul M este situat pe AB astfel
încât x AM · ; (x este o distanţă exprimată în decimetri;
) 15 0 < < x
.
5p a) Să se exprime în funcţie de x, aria suprafeţei CDAM.
5p b) Să se arate că aria suprafeţei MBC este egală cu ( )
2
15 4 dm x − .
5p c) Dacă x = 3 dm să se calculeze suma totală a segmentelor de pe figură.
5p d) Având în vedere că nu se permit înnădituri, de câte bare de profil de aluminiu este nevoie dacă
acestea se livrează la 2,5 metri lungime. Să se arate că se pierde mai mult de 30% din materialul
achiziţionat.
89. În figura alăturată este reprezentat schematic un
colector dintr-o fabrică de nutreţuri combinate.
VABCD este o piramidă patrulateră regulată
dreaptă cu AB = 2 m, unghiul diedru al planelor
(VAD) şi (VBC) este de 60°, ABCDA`B`C`D`
este o prismă patrulateră regulată dreaptă cu
CC` = 0,5 m.
5p a) Să se calculeze volumul total al colectorului.
5p b) Ştiind că colectorul este confecţionat din tablă
de fier ce cântăreşte 40 kg/m
2
, calculaţi masa acestuia.
90.În triunghiul ABC, m( S BAC)= 90
o
, prin punctul M, mijlocul ipotenuzei [BC] ,se duce MP ║ AB , P
∈(AC) şi MP intersectează înălţimea [AD] în N . Arătaţi că:
a)AM ⊥ NC ;
12
b)
MN MP
AM
MD

·
c)Ştiind că BC=10cm,AB=8cm,calculaţi aria triunghiului AMC

91..Pentru un spectacol de circ se confecţionează un cort în formă de piramidă hexagonală regulată
VABCDEF având muchiile laterale de 13 m şi latura bazei de 10m .
a) Să se afle înălţimea şi apotema piramidei.
b)Calculaţi volumul piramidei date
c) Se ştie că metrul pătrat de material folosit costă 13,50 lei şi se cumpără material cu o rezervă de 1 m
2
.
Calculaţi costul materialului, ţinând cont că foaia de cort se foloseşte în strat dublu.
92.O piramidă patrulateră regulată are muchia laterală congruentă cu muchia bazei şi aria laterală de 36
3 cm
2
.
a) Aflaţi aria totală şi volumul piramidei.
b) Aflaţi distanţa de la centrul bazei la o muchie laterală.
c) Arătaţi că două muchii laterale opuse sunt perpendiculare.
93.Fiind dată o piramidă patrulateră regulată dreaptă VABCD, determinaţi:
a) proiecţia punctului V pe planul (ABC);
b) proiecţia punctului A pe planul (VBD);
c) proiectanta punctului B pe planul (VAC);
d) proiecţia lui VA şi VO pe planul bazei;
e) proiecţia triunghiului VBC pe planul (ABC);
f) proiecţia triunghiului VAC pe planul bazei.
94.Fie paralelipipedul dreptunghic ABCDA’B’C’D’. Indicaţi:
a) proiecţia dreptei AC’pe planul (ABC);
b) proiecţia dreptei A’B’pe planul (ABC);
c) proiecţia segmentului [A’B’] pe planul (BCC’);
d) proiecţia segmentului [BD’] pe planul (ABC);
95. În figura alăturată este ilustrată schematic schiţa unui căprior a
unei şarpante (scheletul din lemn a acoperişului) – absolut toate
segmentele de pe figură sunt din lemn.
. 60dm AD BC · · Pentru a avea o rezistenţă mai mare se adaugă
grinzile MN, AD, NQ şi MR. Fie punctul P situat pe AD astfel
încât patrulaterul MNQR să fie un pătrat.
AP = x (x este o distanţă exprimată în decimetri; 60 0 < < x ).
a) Exprimaţi în funcţie de x, lungimea lui MN.
b) Aflaţi valoarea lui x astfel încât MNQR să fie pătrat.
c) Dacă dm AP 30 · , aflaţi lungimea lui AC.
d) Pentru confecţionarea acestui căprior s-au cumpărat 2 grinzi a câte 7 m fiecare, 3 grinzi a câte 6
m fiecare şi o grindă de 3 m. Să se demonstreze că această cantitate este suficientă pentru
realizarea construcţiei.
96. Un vas în formă de prismă patrulateră
13
regulată ABCDA’B’C’D’ , ca în figura
alăturată, are latura bazei de 40 cm. Vasul
este umplut cu apă până la jumătatea
înălţimii sale.
5p a) Ce înălţime are vasul dacă are o
capacitate de 96 de litri?
5p b) Ce lungime are muchia unui cub, care dacă
se scufundă în apa din vas face ca nivelul
apei să se ridice cu 5 cm ?

SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)
97 În figura alăturată este ilustrată schematic suprafaţa de teren
agricol a unui fermier agricol.
Suprafaţa AMN va fi cultivată cu porumb iar suprafaţa BCNM cu
floarea-soarelui.
AB = 400 m, BC= 300 m, AM = x; (x este o distanţă exprimată în
metri; 0<x<400).
a) Exprimaţi, în funcţie de x, aria suprafeţei AMN.
b)
Arătaţi că aria suprafeţei BCNM este egală cu
8
3 480000
2
x −
m
2
.
c) Pentru ce valoare reală a lui x aria suprafeţei AMN este o treime
din aria suprafeţei BCNM ?
d) Se consideră AM = 200 m. Fermierul pentru a cultiva această suprafaţă cu porumb trebuie să
cumpere sămânţă pentru semănat. 1 kg de sămânţă costă 8 lei. Pentru fiecare kilogram de
sămânţă mai mult decât 20 kg se acordă o reducere de 20% din preţ. Cât a costat în total
sămânţa ştiind că pentru 1 ha ( 1 ha = 10.000 m
2
) sunt necesare 20 kg de sămânţă ?
98.Pe planul dreptunghiului cu se consideră
perpendiculara , astfel încât
a) Realizaţi un desen care să corespundă datelor problemei.
b) Calculaţi distanţa de la punctul la dreapta şi distanţa de la punctul la
diagonala .
c) Calculaţi distanţa de la punctul la planul
14
99. Fie triunghiul ABC ascuţitunghic isoscel cu baza BC = 10 cm, înscris într-un cerc de centru O şi
rază 13 cm.
a) Aflaţi aria triunghiului ABC.
b) Aflaţi perimetrul triunghiului ABC.
Determinaţi aria suprafeţei haşurate.
Aflaţi înălţimea din B a triunghiului ABC.
100. Prin înfăşurarea figurii alăturate se obţine o piramidă patrulateră regulată.
a) Calculează aria laterală piramidei obţinute prin înfăşurare
b) Încap 20 l de apă în piramida astfel obţinută (latura pătratului de reţea se consideră 1 dm)?
Probleme simple (RECAPITULARE V-VIII)
A
O
B C
4,5 u.m.
4 u.m.
15
1. Rezultatul calculului 121 323 + este egal cu …
2. Fie numerele 3052 · a şi 3025 · b . Mai mare este numărul ...
3. Restul împărţirii numărului 120 la 7 este egal cu ...
4. Dintre numerele
4
3
şi 32 − cel întreg este numărul ...
5. Media geometrică a numerelor 25 şi 4 este egală cu ...
6. Un pătrat are perimetrul de 8 cm. Lungimea laturii pătratului este egală cu ... cm.
7. Rezultatul calculului 3 26 ⋅ este egal cu ...
8. Câtul împărţirii cu rest a numărului 73 la 5 este egal cu ...
9. Dintre numerele 2 5 şi 6 2 mai mare este numărul ...
10. Un divizor al numărului 35 este numărul ...
11. Suplementul unghiului cu măsura de 60° este unghiul cu măsura de …°.
12. Aria unui triunghi dreptunghic cu lungimile catetelor de 10 cm şi 12 cm este egală cu … cm
2
.
13. Rezultatul calculului 5 : 405 este egal cu ...
14. În mulţimea
¹
)
¹
¹
'
¹
·
8
4
;
3
4
;
4
3
A
fracţia supraunitară este egală cu ...
15. Soluţia reală e ecuaţiei 7 4 · − x este numărul ...
16. Descompus în facori primi numărul 18 este egal cu ...
17. Un romb are diagonalele de lungimi 12 şi 24 cm. Aria rombului este egală cu ... cm
2
.
18. Dreptunghiul cu lungimea de 8 cm şi lăţimea de 4 cm are perimetrul egal cu ... cm.
19. Rezultatul calculului 7 4 : 32 − este egal cu ...
20. Cel mai mare număr natural, scris în baza zece, de forma x 23 , divizibil cu 5, este egal cu ...
21. Media geometrică a numerelor 2 · a şi 50 · b este egală cu ...
22. Numărul care reprezintă trei pătrimi din 120 este egal cu ...
23. Măsura suplemetului unghiului de 70° este egală cu ...
24. Un triunghi dreptunghic are o catetă de 15 cm şi ipotenuza de 17 cm. Lungimea celeilalte catete
este egală cu ... cm.
25. Rezultatul calculului 5 : 100 10 + este egal cu ...
26. Transformat în fracţie ireductibilă numărul 5,2 este egal cu ...
27. Soluţia ecuaţiei 5 2 1 − · − x este egală cu …
28. Cel mai mic divizor număr par al numărului 80 este egal cu ...
29. Media aritmetică a numerelor 5 şi 15 este egală cu ...
30. Perimetrul unui romb cu latura de 12 cm este egal cu ...
31. Rezultatul calculului
( ) 5 3 17 + −
este egal cu ...
32. Dintre numerele
17 , 2 · a
şi
71 , 2 · b
mai mic este ...
33. Cel mai mic multiplu comun al numerelor 2 şi 15 este egal cu ...
34. Fie mulţimea
{ } 2 ≤ ∈ · x x A N
. Cel mai mare număr din mulţimea A este egal cu ...
35. Un triunghi echilateral cu latura de 4 cm are aria egală cu ... cm
2
.
36. Punctele A şi B aparţin cercului de rază 4 cm. Lungimea maximă a segmentului AB este egală cu
… cm.
37. Un dreptunghi are lungimea de 2 cm şi lăţimea de 5 cm. Perimetrul dreptunghiului este egal cu ...
cm.
38. Rezultatul calculului 5 4 8 + ⋅ este egal cu ...
39. Scris cu cifre, în baza zece, numărul trei mii doi este egal cu ...
40. Calculând 30% din 120 se obţine numărul ...
41. Sub formă ireductibilă fracţia
64
44
este egală cu ...
42. Suma divizorilor naturali ai numărului 6 este egală cu ...
16
43. Un romb are latura de 6 cm şi un unghi de 60°. Aria rombului este egală cu ...cm
2
.
44. Rezultatul calculului 1992 2007 − este egal cu ...
45. Cel mai mare număr întreg, mai mic decât 3,42 este numărul ...
46. Suma divizorilor naturali ai numărului 11 este egală cu ...
47. Calculând 25% din 600 kg se obţin ... kg.
48. Punctul A aparţine segmentului BC astfel încât AB = 14 cm, iar AC = 5 cm.Lungimea segmentului
BC este egală cu ... cm.
49. Un dreptunghi este înscris într-un cerc cu raza de 4 cm. Diagonala dreptunghiului are lungimea
egală cu ... cm.
50. Rezultatul calculului 1 2 3 + ⋅ este egal cu numărul ...
51. Dintre numerele
6
13
· a
şi
7
13
· b
mai mare este numărul ...
52. Soluţia naturală a ecuaţiei 0 6
2
· − + x x este egală cu numărul ...
53. Fie mulţimea
{ } 3 0 ≤ ≤ ∈ · x x A R
. Scrisă sub formă de interval mulţimea A= ...
54. Cel mai mic număr de forma a 15 , scris în baza zece, divizibil cu trei este egal cu ...
55. Latura unui romb are lungimea de 12 cm. Perimetrul rombului este egal cu ... cm.
56. Rezultatul calculului 9 : 54 2 + este egal cu ...
57. Scris în cifre, în baza zece, numărul natural cinci mii cinci sute doi este egal cu ...
58. Soluţia ecuaţiei 6 2 · − x este egală cu ...
59. Fie proporţia
b
a 8
5
·
. Valoarea produsului numerelor a şi b este egală cu ...
60. Fie mulţimea
{ } 1 1; ; 2 ; 2 − − · A
. Cel mai mic număr din mulţimea A este egal cu ...
61. Perimetrul dreptunghiului care are lungimea de 6 cm şi lăţimea de 4 cm este egal cu ... cm.
62. Rezultatul calculului 158 207 − este egal cu ...
63. Rezultatul calculului
( ) 2 : 3 7 x x −
este egal cu ...
64. Dintre numerele
5
7
şi
6
7
, mai mic este numărul ...
65. Media aritmetică a numerelor 78 şi 34 este egală cu numărul ...
66. Perimetrul unui pătrat cu latura de 15 cm este egal cu ... cm.
67. Bisectoarea unui unghi cu măsura de 60° formează cu laturile sale unghiuri cu măsura de ... °.
68. Rezultatul calculului 4 : 308 este egal cu ...
69. Calculând 25% din 16 se obţine numărul ...
70. Dintre numerele 1239 · a şi 1234 · b divizibil cu 3 este numărul ...
71. Aria triunghiului echilateral cu lungimea laturii de 16 cm este egală cu ... cm
2
.
72. Perimetrul pătratului cu lungimea laturii de 4 cm, este egal cu ... cm.
73. Rezultatul calculului 7 9 4 − ⋅ este egal cu ...
74. Amplificând fracţia
8
7
cu numărul 3, se obţine fracţia ...
75. Restul împărţirii numărului 43 la numărul 4 este egal cu ...
76. Alegând la întâmplare o cifră a numărului 349215, probabilitatea ca aceasta sa reprezinte un
număr impar este egală cu ...
77. Măsurile a două unghiuri ale unui triunghi sunt 37° şi 69°. Al treilea unghi are măsura de ...
78. Linia mijlocie a unui trapez are 14 m. Suma lungimilor bazelor trapezului este de ... m.
79. Numărul mai mic cu 90 decât 146 este egal cu …
80. Scris cu cifre, în baza zece, numărul douăzeci de mii patru este egal cu ...
81. Câtul împărţirii cu rest a numărului 54 la 8 este egal cu ...
82. Dreptunghiul cu lungimea de 8 cm şi lăţimea de 6 cm are diagonala de ... cm.
83. Un pătrat are lungimea diagonalei de 4 cm. Aria pătratului este egală cu ... cm
2
.
84. Rezultatul calculului 3 : 432 este egal cu ...
17
85. Opusul numărului
( ) 24 −
este egal cu ...
86. Media aritmetică a numerelor 10 şi 8 este egală cu ...
87. Restul împărţirii numărului 6 la 4 este egal cu ...
88. Prin transformare 3 km = ... m.
89. Perimetrul paralelogramului care are laturile de lungimi 8 cm şi 5 cm este egal cu ... cm.
90. Rezultatul calculului
100 35 , 2 ⋅
este egal cu ...
91. Fiind date mulţimile
{ } 7 ; 5 ; 3 ; 1 · A
şi
{ } 7 ; 3 ; 2 · B
, atunci
{ } ... · ∩B A
.
92. Într-o urnă sunt 15 bile negre şi 10 bile albe. Probabilitatea ca extrăgând o bilă, aceasta să fie albă,
este egală cu ...
93. Calculând 20% din 1700 se obţine numărul ...
94. Aria unui dreptunghi cu lungimea de 8 cm şi lăţimea de 4 cm este egală cu ... cm
2
.
95. Perimetrul unui hexagon regulat cu latura de 10 cm este egal cu ... cm.
96. Rezultatul calculului 21 289 + este egal cu ...
97. Calculând 25% din 200 se obţine numărul ...
98. Soluţia ecuaţiei 7 5 2 · + x este egală cu ...
99. Numărul 25 are un număr de ... divizori naturali.
100. Dacă 5 · −b a , atunci · − + b a 2 5 2 ...
101. Un trapez are bazele de 12 cm şi 8 cm, iar înălţimea de 6 cm. Aria trapezului este egală cu …
cm
2
.
102. Rezultatul calculului 7 : 84 este egal cu ...
103. În proporţia
b
a 3
5
·
, valoarea produsului b a ⋅ este egală cu ...
104. Calculând 30% din 540 se obţine ...
105. Probabilitatea ca aruncând un zar să se obţină pe faţa de sus a lui numărul 5, este egală cu ...
106. Un pătrat cu latura de 8 cm are perimetrul egal cu ... cm.
107. Triunghiul echilateral cu aria de 3 36 cm
2
are latura de ... cm.
108. Aria unui trapez care are linia mijlocie de 10 cm şi înălţimea de 7 cm este egală cu ... cm
2
.
109. Rezultatul calculului 5 : 25 25 − este egal cu ...
110. Dintre numerele
2 , 0 · x
şi
12 , 0 · y
mai mare este numărul ...
111. Fie mulţimile
{ } 4 ; 2 ; 1 ; 2 − · A
şi
{ } 4 ; 0 · B
. Mulţimea
{ } ... · ∩B A
.
112. Calculând 75% din 2000 se obţine numărul ...
113. Diametrul unui cerc este de 4 m. Lungimea razei cercului este egală cu ...m.
114. Un triunghi are perimetrul de 12 cm. Suma lungimilor liniilor mijlocii ale triunghiului este egală
cu ... cm.
115. Rezultatul calculului 2 3 2
2
− + este egal cu ...
116. Două caiete costă 5,40 lei, atunci un caiet costă ... lei.
117. Rezultatul calculului 18 2 3 + este egal cu ...
118. Reuniunea mulţimilor
{ } 4 ; 2 ; 1 ; 0 · A
şi
{ } 5 ; 4 ; 3 ; 1 · B
are un număr de ... elemente.
119. 50 dag = ... g.
120. Valoarea tangentei unghiului de 30° este egală cu ...
121. Rezultatul calculului 9 8 : 64 + este egal cu ...
122. Soluţia ecuaţiei 7 1 2 · − x este egală cu ...
123. Într-o urnă sunt 11 bile negre şi 18 bile albe. Se extrage o bilă. Probabilitatea ca bila extrasă să
fie neagră este egală cu ...
124. Într-o clasă sunt 25 elevi. 20% din numărul elevilor sunt fete. Numărul fetelor este egal cu ...
125. Un trapez are lungimile bazelor 12 cm şi 24 cm. Linia mijlocie a trapezului este egală cu … cm.
126. Paralelogramul ABCD are unghiul BAD de 36°. Măsura unghiului ABC este egală cu …°.
127. Dacă lungimea unui cerc este 12π cm, atunci raza cercului are lungimea egală cu ... cm.
128. Rezultatul calculului 5 : 1035 este egal cu ...
18
129. Fie mulţimile
{ } 1 ; 0 ; 1 − · A
şi
{ } 2 ; 0 ; 1 − · B
. Mulţimea B A∩ este egală cu ...
130. Se aruncă un zar. Probabilitatea ca pe faţa de sus a zarului să apară un număr mai mic sau egal cu
4 este egală cu ...
131. Rezultatul calculului 27 3 3 − este egal cu ...
132. Un triunghi dreptunghic are un unghi ascuţit de 47°. Măsura celuilalt unghi ascuţit este egală
cu ... °.
133. Bazele unui trapez au lungimile 15 cm şi 7 cm. Linia mijlocie a trapezului are lungimea egală
cu ... cm.
134. Scris cu cifre, în baza zece, numărul trei milioane cinci sute optzeci şi trei de mii este egal cu ...
135. Un sfert din 200 este egal cu ...
136. Se aruncă un zar. Probabilitatea ca pe faţa de sus a zarului să apară un număr mai mic decât 4
este egală cu ...
137. Înălţimea unui triunghi echilateral este de 12 cm. Latura triunghiului are lungimea egală cu ...
cm.
138. Perimetrul dreptunghiului care are lungimea de 10 cm şi lăţimea de 11 cm este egal cu ... cm.
139. Rezultatul calculului 2 3
2
− este egal cu ...
140. Cel mai mare număr natural par de trei cifre este egal cu ...
141. Calculând
3
2
din 900 se obţine ...
142. Fie mulţimile
{ } 1 ; 0 ; 3 − · A
şi
{ } 2 ; 1 ; 0 ; 5 − · B
. Mulţimea B A− este egală cu
{ } ...
143. Lungimea unui cerc este 12π cm. Raza cercului este egală cu ... cm.
144. Un triunghi dreptunghic are catetele de 6 cm şi 8 cm. Aria triunghiului este egală cu ... cm
2
.
145. Rezultatul calculului
2
6 40 − este egal cu ...
146. Dintre numerele
5 , 7 · a
şi
45 , 7 · b
mai mic este numărul ...
147. Un sfert de oră are ... minute.
148. Dacă
y x 5 3 ·
, atunci valoarea raportului
x
y
este egală cu …
149. Perimetrul unui hexagon regulat care are latura de 8 cm este egal cu ... cm.
150. Lungimea unui cerc este egală cu 24π cm. Raza cercului are lungimea egală cu ... cm.
151. Rezultatul calculului 98 111 − este egal cu ...
152. Media geometrică a numerelor 4 şi 25 este egală cu ...
153. Dintre numerele
2
1
şi
3
1
mai mic este numărul ...
154. Soluţia reală a ecuaţiei 12 2 − · x este egală cu ...
155. Dacă şapte caiete costă 63 lei, atunci un caiet costă ... lei.
156. Perimetrul unui hexagon regulat ABCDEF cu 4 · AB cm este egal cu … cm.
157. Rombul ABCD are BD = 6 cm şi AB = 5 cm. Diagonala AC are lungimea egală cu … cm.
158. Rezultatul calculului 2 8 5 + ⋅ este ...
159. Simplificând fracţia
24
21
se obţine fracţia ireductibilă ...
160. Un elev soseşte la şcoală la ora 12 şi 30 de minute. Până la ora 13, elevul mai are de aşteptat ...
minute.
161. Alegând la întâmplare o cifră a numărului 349215, probabilitatea ca aceasta să reprezinte un număr
par este egală cu ...
162. În triunghiul ABC, măsura unghiului A este 92°. Suma măsurilor unghiurilor B şi C este egală cu ... °.
163. Linia mijlocie a unui trapez este de 16 m. Suma lungimilor bazelor trapezului este egală cu ... m.
164. Rezultatul calculului 8 : 104 este egal cu ...
165. Cel mai mare divizor comun al numerelor 6 şi 9 este egal cu ...
166. Calculând 35% din 60 se obţine numărul ...
167. Dintre numerele 1010 şi 1101 mai mare este numărul ...
19
168. Un unghi are măsura de 27°. Complementul acestui unghi are măsura egală cu ...°.
169. Un pătrat are latura de 3 cm. Aria pătratului este egală cu ... cm
2
.
170. Dintre numerele 17 şi 8 cel divizibil cu 2 este egal cu ...
171. Produsul numerelor 37 şi 7 este egal cu ...
172. Fie mulţimile
{ } 3 , 2 , 1 · A
şi
{ } 5 , 4 , 3 · B
. Mulţimea
{ } ... · ∩B A
.
173. Dintre numerele
234 , 1 · a
şi
237 , 1 · b
mai mic este numărul ...
174. 3 kg = ... g.
175. Laturile unui dreptunghi au lungimile de 8 cm şi 5 cm. Aria dreptunghiului este egală cu ... cm
2
.
176. Rezultatul calculului
25 , 2 5 , 2 −
este egal cu ...
177. Fie mulţimea
{ } 4 9; 2; 5; 0; · A
. Cel mai mare element al mulţimii A este egal cu ...
178. Mulţimea soluţiilor reale ale inecuaţiei 7 5 ≤ + x este intevalul ...
179. Cel mai mare număr de forma x 32 , scris în baza zece, divizibil cu 3 este egal cu ...
180. Aria discului cu raza de 13 cm este egală cu ... π cm
2
.
181. Înălţimea unui triunghi echilateral cu latura de 12 cm are lungimea egală cu ... cm.
182. Rezultatul calculului 1989 2007 − este egal cu ...
183. Dintre numerele
34 , 2 · a
şi
) 3 ( , 2 · b
este mai mare numărul ...
184. Media geometrică a numerelor 1 şi 9 este egală cu ...
185. Câtul împărţirii cu rest a numărului 70 la 4 este egal cu ...
186. Un pătrat are perimetrul 48 cm. Latura pătratului are lungimea de ... cm.
187. Un cerc are aria 256π cm
2
. Lungimea razei cercului este egală cu ...cm.
188. Rezultatul calculului
( ) 7 : 4 25 −
este egal cu ...
189. Fie mulţimile
{ } 3 ; 2 ; 0 · A
,
{ } 3 ; ; 1 a B ·
şi
{ } 3 ; 2 · ∩B A
. Valoarea numărului a este egală cu ...
190. Cel mai mic multiplu comun al numerelor 4 şi 6 este egal cu ...
191. Cele 800 de cărţi ale unei biblioteci şcolare se aşază câte 50 pe raft pe un număr de ... rafturi.
192. Unghiul format de bisectoarele a două unghiuri adiacente suplementare are măsura egală cu ... °.
193. Un romb cu perimetrul de 48 cm are latura de lungime egală cu ... cm.
194. Rezultatul calculului 2 2 : 10 + este egal cu ...
195. Soluţia ecuaţiei 17 2 5 · + x este egală cu ...
196. Media geometrică a numerelor 2 şi 8 este egală cu ...
197. Probabilitatea ca alegând, la întâmplare, un număr din mulţimea
{ } 9 ; 8 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 3 · A
, acesta să
fie număr impar este egală cu ...
198. Un romb are latura de 10 mm. Perimetrul rombului este egal cu ... mm.
199. Aria unui trapez care are înălţimea de 6 cm şi bazele de 4 cm, respectiv de 12 cm este egală cu …
cm
2
.
200. Rezultatul calculului 3 2 6 ⋅ + este egal cu ...
201. Un număr pozitiv mai mic decât 0,16 este numărul ...
202. Media aritmetică a numerelor 26 şi 18 este egală cu ...
203. Numărul care reprezintă 20% din 1020 este egal cu ...
204. Suma măsurilor unghiurilor alăturate într-un paralelogram este egală cu ...
°.
205. Dacă un pătrăţel are latura de 1 cm, atunci suprafaţa colorată cu negru, din figura alăturată, are
perimetrul egal cu ... cm.
206. Rezultatul calculului 2 : 16 este egal cu …
207. 64 este pătratul numărului natural ...
208. Cel mai mare divizor comun al numerelor 12 şi 18 este egal cu ...
209. Fie mulţimile
{ } 2 ; 1 · A
şi
{ } 3 ; 2 · B
. Mulţimea
{ } ... · ∩B A
.
210. Într-un triunghi ABC liniile mijlocii au lungimile de 3 cm, 5 cm şi 6 cm. Perimetrul triunghiului ABC
este egal cu ... cm.
211. Latura unui pătrat este de lungime 5 cm. Diagonala pătratului are lungimea egală cu … cm.
212. Rezultatul calculului
22 , 15 28 , 1 +
este egal cu ...
20
213. Soluţia ecuaţiei 3 7 · + x este numărul ...
214. Din vânzarea a 350 kg roşii, de acelaşi fel, se obţin 700 lei. Preţul unui kilogram de roşii este egal
cu ... lei.
215. Calculând 80% din 35 km se obţin … km.
216. Suma măsurilor unghiurilor unui patrulater convex este egală cu ...
217. Perimetrul dreptunghiului care are lungimea de 8 cm şi lăţimea de 6 cm este egal cu ... cm.
218. Rezultatul calculului 3 : 15 6 + este egal cu ...
219. Dintre numerele
2 , 4 · a
şi
12 , 4 · b
mai mare este numărul ...
220. Un multiplu al numărului 7 este egal cu ...
221. Fie şirul de numere: 0; 1; 4; 9; 16; 25; ... . Următorul termen al şirului este numărul ...
222. Un triunghi dreptunghic are catetele de lungimi 6 cm şi 8 cm. Perimetrul triunghiului este egal cu
...cm.
223. Rezultatul calculului 2 4 5 − ⋅ este egal cu ...
224. Media aritmetică a numerelor 27 şi 13 este ...
225. Calculând 20% din 360 se obţine numărul ...
226. Două ore şi jumătate sunt egale cu ... minute.
227. Un triunghi echilateral are latura de 6 cm. Aria triunghiului este egală cu ... cm
2
.
228. Rezultatul calculului 3 2 10 ⋅ − este egal cu ...
229. Cel mai mare număr natural, scris în baza zece, cu patru cifre, diferite două cîte două, este egal cu ...
230. Cel mai mare număr natural scris în baza zece, cu patru cifre, diferite două câte două, este egal cu
...
231. Restul împărţirii numărului 26 la 3 este egal cu ...
232. Rădăcina pătrată a numărului 81 este egală cu ...
233. Mulţimea soluţiilor inecuaţiei 6 2 > x este intervalul ...
234. Fie A, B, C trei puncte coliniare în această ordine, astfel încât AB= 3 cm şi AC= 8 cm. Lungimea
segmentului BC este egală cu ... cm.
235. Rezultatul calculului 2 5 7 + ⋅ este egal cu ...
236. Dintre numerele 8 şi 7 natural este numărul ...
237. Din mulţimea
{ } 1 ; 0 ; 1 ; 2 − − · S
o soluţie a inecuaţiei 6 4 2 ≥ + ⋅ x este numărul ...
238. Raza unui cerc este de 7 cm. Lungimea cercului este egală cu …π cm.
239. Lungimea diagonalei AC a pătratului ABCD, care are 3 · AB cm, este egală cu ... cm.
240. Rezultatul calculului 6 2 4 ⋅ + este egal cu ...
241. Înmulţind fracţia
8
7
cu numărul 3, se obţine fracţia ...
242. Un elev soseşte la şcoală la ora 12 şi 40 de minute. Până la ora 13 mai are de aşteptat ... minute.
243. Un comision de 20% din 1400 lei reprezintă ... lei.
244. Măsura unui unghi al unui dreptunghi este egală cu ...°.
245. Fie AM înălţimea corespunzătoare laturii BC a unui triunghi isoscel ABC, cu punctul M situat pe
latura BC. Dacă BC= 10 cm, atunci BM= ... cm.
246. Rezultatul calculului 1 3 2 − ⋅ este egal cu ...
247. Soluţia ecuaţiei 6 4 · − x este egală cu ...
248. Dacă 4 pixuri costă 12 lei, atunci un pix costă ... lei.
249. Dintre numerele
3 , 7 · a
şi
3 , 7 · b
mai mare este numărul ...
250. 2000 m
2
= ... ha.
251. Perimetrul unui dreptunghi care are lungimea de 20 cm şi lăţimea de 10 cm este egal cu ... cm.
252. Rezultatul calculului
2
3 este egal cu ...
253. Un divizor natural al numărului 8 este egal cu ...
254. Calculând 10% din 40 se obţine ...
255. Dintre numerele
5
3
· a
şi
5
2
· b
, numărul mai mic este egal cu ...
21
256. 3 dal = ... litri
257. Un triunghi echilateral are latura egală cu 5 cm. Perimetrul triunghiului este egal cu ... cm.
258. Numărul 36, descompus în factori primi este egal cu ...
259. Numărul real x, soluţie a ecuaţiei 3 1 2 · + x , este egal cu ...
260. Cel mai mare număr natural mai mic sau egal cu 10 este egal cu ...
261. Lungimea diagonalei unui dreptunghi care are laturile de 30 cm şi 40 cm este egală cu ... cm.
262. Perimetrul unui paralelogram ABCD cu AB=2 cm şi AD= 4 cm este egal cu ... cm.
263. Rezultatul calculului 432 765 − este egal cu ...
264. Cel mai mic număr impar format din două cifre diferite este numărul ...
265. Împărţind numărul 4567 la 4 se obţine restul ...
266. Soluţia ecuaţiei 0
2
· x este numărul ...
267. Transformând numărul 2,25 în fracţie ireductibilă se obţine ...
268. Laturile unui dreptunghi au lungimile 7 cm şi 4 cm. Perimetrul dreptunghiului este egal cu ... cm.
269. Rezultatul calculului 11 : 121 este egal cu ...
270. Numărul natural, scris în baza zece, de forma x 17 , divizibil cu 10, este egal cu ...
271. Valoarea numărului a din proporţia
2
3
6
·
a
este egală cu ...
272. Soluţia ecuaţiei 5 1 2 · − x este egală cu ...
273. Triunghiul dreptunghic isoscel are un unghi ascuţit cu măsura de ... °.
274. Un cerc cu raza de 9 cm are lungimea egală cu ...π cm.
275. Rezultatul calculului 5 10 5 ⋅ + este egal cu ...
276. Dintre numerele 2 3 · a şi 3 2 · b mai mare este numărul ...
277. 25% din 160 este egal cu ...
278. Fie mulţimile
{ } 7 ; 8 ; 9 · A
şi
{ } 7 ; 6 ; 5 · B
. Mulţimea A\ B este egală cu {…}.
279. Restul împărţirii lui 532 la 6 este egal cu ...
280. 3 dm
3
= ... litri.
281. Rezultatul calculului 3 2 3 ⋅ + este egal cu ...
282. Numărul de două ori mai mic decât 3,24 este egal cu ...
283. Scriem, la întâmplare, un număr natural diferit de zero, mai mic decât 10. probabilitatea ca acesta
să se dividă cu 3 este egală cu ...
284. Rezultatul calculului 2 2 18 − este egal cu ...
285. Diagonala unui pătrat cu latura de 4 cm are lungimea egală cu ... cm.
286. Un romb are diagonalele de 3 cm şi de 16 cm. Aria rombului este egală cu … cm
2
.
287. Rezultatul calculului 7 9⋅ este egal cu ...
288. O zi are un număr de ... ore.
289. Porţiunea haşurată din desen reprezintă fracţia ...

290. Dacă 5 · a , 2 − · b , atunci rezultatul calculului b a 3 2 − este egal cu ...
291. Dacă diametrul unui cerc este de 12 cm, atunci raza cercului are lungimea egală cu ... cm.
292. Laturile unui dreptunghi au lungimile 2 cm şi 6 cm. Perimetrul dreptunghiului este egal cu ... cm.
293. Rezultatul calculului 20 : 360 este egal cu ...
294. O emisiune TV începe la ora 17 şi 35 minute şi durează 25 minute. Emisiunea se termină la
ora ...
295. Într-o turmă de 250 oi, 80% din ele sunt albe. Numărul oilor albe este egal cu ...
296. Un multiplu al numărului 8 este egal cu ...
297. Un romb are latura de lungime 7 cm. Perimetrul rombului este egal cu ...
298. Catetele unui triunghi dreptunghic au lungimile 1 dm şi 3 dm. Lungimea ipotenuzei este egală
cu ... cm.
299. Rezultatul calculului
( ) 9 4 2 6 − ⋅ +
este egal cu ...
22
300. Dintre numerele 756; 447; 2041 cel divizibil cu 2 este numărul ...
301. Într-o clasă cu 25 de elevi, 40% sunt băieţi. Numărul băieţilor din clasa este egal cu ...
302. Produsul soluţiilor ecuaţiei 0 6
2
· + x x este egal cu ...
303. Media aritmetică a numerelor 4 şi 6 este egală cu ...
304. Un triunghi echilateral are latura de 10 cm. Înălţimea triunghiului este de ... cm.
305. Rezultatul calculului 3 2 7 ⋅ − este egal cu ...
306. Numărul raţional
5
3
scris sub formă zecimală este egal cu ...
307. Cel mai mare număr natural din intervalul
) 8 ; 3 (−
este egal cu ...
308. Media geometrică a numerelor 3 şi 12 este egală cu ...
309. Fie mulţimile
{ } 7 ; 6 ; 5 · A
şi
{ } 5 ; 4 · B
. Mulţimea B A∩ este egală cu ...
310. Un triunghi dreptunghic are ipotenuza de 18 cm. Lungimea razei cercului circumscris
triunghiului este egală cu ...
311. Rezultatul calculului
( ) 3 2 15 + −
este egal cu ...
312. Soluţia ecuaţiei 8 6 · − x este egală cu ...
313. Dintre numerele
2
7
· a
şi
2
5
· b
, mai mare este numărul ...
314. Cel mai mic număr natural diferit de zero care se împarte exact la 5 şi la 2 este egal cu ...
315. 2 kg = ... g
316. Aria cercului cu raza de 10 cm este egală cu ... π cm
2
.
317. Rezultatul calculului 4 3 2 3 ⋅ + ⋅ este egal cu ...
318. Cel mai mare divizor comun al numerelor 20 şi 24 este egal cu ...
319. Soluţia ecuaţiei 0 7 · + x este egală cu ...
320. 10 kg = ... g
321. Perimetrul triunghiului echilateral cu lungimea laturii de 7 cm este egal cu ... cm.
322. Un pătrat are latura de 10 cm. Lungimea apotemei pătratului este egală cu ... cm.
323. Rezultatul calculului 8 3 5 ⋅ + este egal cu ...
324. Împărţind fracţia
8
15
la numărul 3, se obţine fracţia ...
325. O cutie conţine 750 ml de suc. Cutia conţine …litri de suc.
326. Un comision de 20% din 800 lei reprezintă … lei.
327. În triunghiul ABC ascuţitunghic, mediatoarea laturii BC face cu latura AC un unghi de 37°.
Măsura unghiului ACB este egală cu ... °.
328. Într-un paralelogram ABCD distanţa de la vârful A la latura DC este de 5 cm. Distanţa de la
vârful C la latura AB este egală cu ... cm.
329. Rezultatul calculului 1 2 : 10 + este egal cu ...
330. Cel mai mic multiplu comun al numerelor 6 şi 9 este egal cu ...
331. Dacă
0 5 2 · − y x
, atunci valoarea raportului
y
x
este egală cu ...
332. Numărul natural mai mic cu 9 decât 2009 este egal cu ...
333. 2 ore sunt egale cu ... minute.
334. Dacă semidreptele OA şi OB sunt semidrepte opuse, atunci măsura unghiului AOB este egală cu

335. Rezultatul calculului 4 3 2 + ⋅ este egal cu ...
336. Fracţia care corespunde suprafeţei înnegrite din figura de mai jos, este egală cu ...
337. Dintre numerele 2 · a şi 2 · b numărul iraţional este egal cu ...
338. Mulţimea soluţiilor inecuaţiei 10 2 < x este intervalul de numere reale ...
339. Aria unui pătrat este egală cu 36 cm
2
. Lungimea laturii pătratului este egală cu ... cm.
23
340. Un romb are latura de 12 cm. Perimetrul rombului este egal cu ... cm.
341. Rezultatul calculului
4
1
75 , 0 +
este egal cu ...
342. Dintre numerele
) 2 ( , 1 · a
şi
2 , 1 · b
mai mare este numărul ...
343. Dintre numerele 582; 961; 269 cel divizibil cu 3 este numărul ...
344. Dacă
6
7
3
·
x
, atunci valoarea lui x este egală cu ...
345. Lungimea liniei mijlocii a unui trapez este de 10 cm. Suma lungimilor bazelor trapezului este
egală cu ...
346. Aria pătratului cu latura de 4 cm este egală cu ... cm
2
.
347. Rezultatul calculului 5 24 ⋅ este egal cu ...
348. Media aritmetică a numerelor 10; 9; 8 este numărul ...
349. Soluţia reală a ecuaţiei 8 4 3 · − x este numărul ...
350. Valoarea numărului x din proporţia
35 7
3 x
·
este egală cu ...
351. Un triunghi dreptunghic are catetele de 12 cm şi 16 cm. Aria triunghiului este egală cu ... cm
2
.
352. Laturile unui paralelogram au lungimile 8 cm şi 4 cm. Perimetrul paralelogramului este egal cu ...
cm.
353. Rezultatul calculului
( ) 10 5 25 + −
este egal cu ...
354. Cel mai mare divizor comun al numerelor 12 şi 36, este egal cu ...
355. Calculând 10% din 1400 se obţine ...
356. Într-o cutie sunt 5 bile roşii şi 10 bile albe. Probabilitatea ca extrăgând din cutie o bilă la
întâmplare, aceasta să fie roşie, este egală cu ...
357. Un dreptunghi cu lungimea de 15 cm şi lăţimea de 6 cm are aria egală cu ... cm
2
.
358. Perimetrul unui triunghi echilateral cu latura de 12 cm este egal cu ...cm.
359. Rezultatul calculului 3 5 5 ⋅ + este egal cu ...
360. Un sfert din numărul 24 este egal cu ...
361. Media aritmetică a numerelor 100 şi 150 este egală cu ...
362. Într-o urnă sunt 10 bile roşii şi 5 bile negre. Se extrage la întâmplare o bilă. Probabilitatea ca bila
extrasă să fie roşie este egală cu ...
363. Cel mai mare număr impar de trei cifre este egal cu ...
364. Aria unui triunghi echilateral cu latura de 8 cm este egală cu ... cm
2
.
365. Rezultatul calculului 6 6 7 − ⋅ este egal cu ...
366. Media aritmetică a numerelor 41 şi 17 este egală cu ...
367. Dacă cinci kilograme de mere costă 7,50 lei, atunci un kilogram de mere, de acelaşi fel costă ...
lei.
368. Rădăcina pătrată a numărului 441 este egală cu ...
369. 1 tonă este egală cu ... kg.
370. Linia mijlocie a trapezului care are baza mare de 18 cm şi baza mică de 12 cm are lungimea de ...
cm.
371. Rezultatul calculului 2 3 7 ⋅ − este egal cu ...
372. Dintre numerele
12 , 2 · a
şi
03 , 2 · b
mai mare este numărul ...
373. Cel mai mic număr natural de 4 cifre divizibil cu 3 este numărul ...
374. O urnă conţine 3 bile albe şi 7 bile negre. Se extrage la întâmplare o bilă. Probabilitatea ca bila
extrasă să fie albă este egală cu ...
375. Un triunghi dreptunghic are ipotenuza de 10 cm. Mediana corespunzătoare ipotenuzei are
lungimea de ... cm.
376. Într-un patrulater convex suma măsurilor a două unghiuri este de 200°. Atunci suma măsurilor
celorlalte două unghiuri este egală cu ...°.
377. Rezultatul calculului 9 29 ⋅ este egal cu ...
24
378. Numărul natural care împărţit la 2 dă câtul 5 şi restul 1 este egal cu ...
379. Din 100 kg de grâu se obţin 78 kg de făină. Cantitatea de făină reprezintă … % din cantitatea de
grâu.
380. Numărul prim din mulţimea
{ } 39 ; 37 ; 35 ; 33 · M
este egal cu …
381. Într-un triunghi dreptunghic, fiecare catetă are lungimea de 9 cm. Lungimea ipotenuzei este egală
cu ... cm
382. Latura unui hexagon regulat are lungimea 7 cm. Perimetrul exagonului este egal cu ... cm.
383. Rezultatul calculului
( ) 3 : 4 2 1 ⋅ +
este egal cu ...
384. Dintre numerele
) 1 ( , 3 · a
şi
12 , 3 · b
mai mic este numărul ...
385. Probabilitatea ca aruncând un zar, să obţinem pe faţa de sus un număr par, este egală cu ...
386. Raza unui cerc are lungimea de 12 cm. Aria discului este egală cu ... π cm
2
.
387. Un romb are diagonalele de lungimi 6 cm şi 8 cm. Lungimea laturii este egală cu ... cm.
388. Rezultatul calculului 3 2 10 ⋅ + este egal cu ...
389. Inversul numărului
3
2

este egal cu ...
390. Descompunerea în factori primi a numărului 72 este egală cu ...
391. Dacă 2 kg de mere costă 8 lei, atunci 7 kg de mere costă ... lei.
392. Măsura suplementului unghiului cu măsura de 70° este egal cu ... °
393. Un triunghi are lungimile laturilor 3 cm, 4 cm, 5 cm. Perimetrul triunghiului este egal cu ... cm.
394. Rezultatul calculului 3 : 15 30 − este egal cu ...
395. Calculând 20% din 150 se obţine ...
396. Următorul termen al şirului 1; 4; 7; 10; 13; ... este egal cu ...
397. Complementul unghiului de 60° are măsura egală cu ... °.
398. Un dreptunghi are lungimea de 15 cm şi lăţimea de 12 cm. Aria dreptunghiului este egală cu ...
cm
2
.
399. Rezultatul calculului 5 : 20 5 − este egal cu ...
400. Porţiunea haşurată din figura alăturată reprezintă ... %.
401. Cel mai mic număr întreg, mai mare decât numărul 3,7 este egal cu ...
402. Probabilitatea ca alegând la întâmplare un element din mulţimea
{ } 8 ; 7 ; 6 ; 4 ; 3 − − − · A
, acesta
să fie număr negativ este este egală cu ...
403. Aria pătratului ABCD este egală cu 12 cm
2
. Aria triunghiului ABC este egală cu ... cm
2
.
404. Dreptunghiul ABCD are AB= 4 cm şi BC=n6 cm. Perimetrul dreptunghiului este egal cu … cm.
405. Rezultatul calculului 6 8 2 − ⋅ este egal cu ...
406. Adunând fracţiile
8
7
şi
8
9
se obţine numărul ...
407. Calculând 40% din 15 se obţine numărul ...
408. În triunghiul ABC ascuţitunghic, mediatoarea laturii BC face cu latura AB un unghi de 67°.
Măsura unghiului ABC este egală cu ...
409. Hexagonul regulat ABCDEF are AB= 5 cm. Diagonala AD are lungimea de …cm.
410. Numărul cu 257 mai mic decât 300 este egal cu ...
411. Media aritmetică a numerelor 3 şi 5 este egală cu ...
412. Numărul care împărţit la 7 dă câtul 10 şi restul 4 este egal cu ...
413. Jumătatea numărului 100 este egală cu ...
414. Lungimea diagonalei unui pătrat este egală cu 2 7 cm. Latura pătratului este egală cu ... cm.
415. Dacă raza unui cerc este de 4 cm, atunci aria cercului este egală cu π cm
2
.
416. Rezultatul calculului 15 8 3 − ⋅ este egal cu ...
417. Descompus în factori primi numărul 10 este egal cu ...
418. Partea întreagă a numărului
25 , 3 · a
este egală cu ...
20%
40%
25
419. Inversul numărului
4
3
· a
este egal cu ...
420. Un trapez isoscel are un unghi de 100°. Măsura unui unghi ascuţit al trapezului este egală cu ... °
421. Un hexagon regulat are perimetrul de 72 cm. Lungimea laturii hexagonului este egală cu ... cm.
422. Rezultatul calculului 345 543 − este egal cu ...
423. Cel mai mare divizor comun al numerelor 12 şi 28 este egal cu ...
424. Numărul real x, soluţia a ecuaţiei 7 1 2 · + x este egal cu ...
425. Calculând 40% din120 se obţine numărul ...
426. 40000 g = ... kg.
427. Aria unui triunghi echilateral cu linia mijlocie de 5 cm este egală cu ... cm
2
.
428. Rezultatul calculului 15 : 215 este egal cu ...
429. Cel mai mare număr de forma 5 12 x , scris în baza zece, divizibil cu 3 este egal cu ...
430. Fie mulţimile
{ } 0 ; 3 ; 1 ; 5 · A
şi
{ } 5 ; 3 ; 1 · B
. Mulţimea
B A \
este egală cu { … }.
431. Valoarea numărului x din proporţia
x
25
8
5
·
este egală cu ...
432. Un triunghi dreptunghic isoscel are aria de 18 cm
2
. Cateta triunghiului are lungimea de ... cm.
433. Perimetrul rombului care are latura de 8 cm este egal cu ... cm.
434. Rezultatul calculului
3 5
2 : 2 este egal cu ...
435. Într-o urnă sunt 6 bile albe şi 20 bile negre. Extragem la întâmplare o bilă. Probabilitatea ca
aceasta să fie neagră este egală cu ...
436. Calculând 50% din 520 se obţine numărul ...
437. Un romb cu diagonalele de 10 cm şi 15 cm, are aria egală cu ... cm
2
.
438. Un cerc cu lungimea de 12π cm are raza egală cu ... cm.
439. Rezultatul calculului 4 4 : 24 − este egal cu ...
440. Într-o urnă sunt 10 bile numerotate de la 1 la 10. probabilitatea ca la prima extragere să obţinem
bila numerotată cu 8 este egală cu ...
441. Restul împărţirii lui 87 la 4 este egal cu ...
442. Soluţia ecuaţiei 5 1 3 · − x este egală cu ...
443. 0,4 m = ... cm.
444. Perimetrul unui dreptunghi cu lungimea de 8 m şi lăţimea de 5 m este egal cu ... m.
445. Rezultatul calculului 3 5 6 + − este egal cu ...
446. Dintre numerele
6 , 4 · a
şi
6 , 3 · b
mai mic este numărul ...
447. Calculând 80% din 180 se obţine numărul ...
448. Media aritmetică a numerelor 14 şi 4 este egală cu ...
449. Un cerc are raza de 3 cm. Lungimea cercului este egală cu ... π cm.
450. Perimetrul dreptunghiului care are lungimea de 7 cm şi lăţimea de 4 cm este egal cu ... cm.
451. Rezultatul calculului
2
3 8 7 − ⋅ este egal cu ...
452. Calculând 25% din 100 se obţine numărul ...
453. Media aritmetică a numerelor 41 şi 59 este egală cu ...
454. Suma numerelor pare mai mici ca 10 este egală cu ...
455. 7 dam = ... m.
456. Un paralelogram are o latură de 3 cm şi înălţimea corespunzătoare ei de 4 cm. Aria
paralelogramului este egală cu ... cm
2
.
457. Rezultatul calculului 328 427 − este egal cu ...
458. Calculând 20% din 520 se obţine numărul ...
459. O treime dintr-o oră reprezintă ... minute.
460. Suma a trei numere este egală cu 24. Media aritmetică a celor trei numere este egală cu ...
461. Un triunghi echilateral are o latură de 6 cm. Perimetrul triunghiului este egal cu ... cm.
26
462. În paralelogramul ABCD, unghiul BCD are măsura egală cu 30°. Măsura unghiului BAD este
egală cu ...°
463. Rezultatul calculului 2 : 4 3⋅ este egal cu ...
464. Numărul cu 25 mai mic decât 75 este egal cu ...
465. Calculând 30% din 30 se obţine numărul ...
466. Numărul elementelor mulţimii
{ } 4 ≤ ∈ · x x A N
este egal cu ...
467. Latura unui romb are lungimea de 12 cm. Perimetrul rombului este egal cu ... cm.
468. Într-un triunghi dreptunghic isoscel lungimea catetei este egală cu 6 cm. Lungimea ipotenuzei
este egală cu ... cm.
469. Rezultatul calculului 3 2
3
+ este egal cu ...
470. Cel mai mic număr care aparţine mulţimii
{ } 30 ; 12 ; 1 ; 3 ; 5 , 12 − −
este egal cu ...
471. Opusul numărului
3
5
este egal cu ...
472. Într-o urnă sunt 3 bile roşii şi 2 bile galbene. Se extrage la întâmplare o bilă. Probabilitatea ca
aceasta să fie galbenă este egală cu ...
473. Laturile unui dreptunghi au lungimile 5 cm şi 8 cm. Perimetrul dreptunghiului este egal cu ... cm.
474. Un cerc are raza de lungime 4 cm. Aria discului este egală cu ... π cm
2
.
475. Rezultatul calculului 3 6 14 ⋅ + este egal cu ...
476. Dintre numerele 504; 505; 506 cel divizibil cu 5 este egal cu ...
477. Dintre numerele
71 , 3 · a
şi
) 71 ( , 3 · b
mai mare este numărul ...
478. Dacă
{ } 2 ; 1 ; 0 · A
şi
{ } 3 ; 2 · B
, atunci
{ } ... · ∩B A
.
479. Suplementul unghiului cu măsura de 120° este egal cu ... °.
480. Aria unui trapez cu linia mijlocie de 12 cm şi înălţimea de 5 cm este egală cu ... cm
2
.
481. Rezultatul calculului 4 37 ⋅ este egal cu ...
482. Dintre numerele
34 , 52 · x
şi
45 , 51 · y
mai mic este numărul ...
483. Soluţia naturală a inecuaţiei 2 2 ≤ + x este egală cu ...
484. Fie mulţimile
{ } 3 ; 2 ; 1 · A
şi
{ } 4 ; 3 ; 1 · B
. Mulţimea B A∪ este egală cu
{ } ...
.
485. Un divizor al numărului 17 este egal cu ...
486. Suma măsurilor unghiurilor unui hexagon regulat este egală cu ...
487. Rezultatul calculului 4 7 3 − ⋅ este egal cu ...
488. Calculând 40% din 20 se obţine ...
489. Câtul împărţirii cu rest a numărului 74 la numărul 14 este egal cu ...
490. Soluţia ecuaţiei 3 1 2 · − x este egală cu ...
491. Un triunghi are două unghiuri cu măsurile de 27° şi 79°. Al treilea unghi are măsura de ... °.
492. Hexagonul regulat ABCDEF are AB= 7 cm. Diagonala AD are lungimea de ... cm.
493. Rezultatul calculului
4 ) 2 12 ( + −
este egal cu ...
494. Media geometrică a numerelor 2 şi 8 este egală cu ...
495. Soluţia ecuaţiei 10 2 · x este egală cu ...
496. Dacă
{ } 3 ; 2 ; 1 · A
şi
{ } 4 ; 3 · B
, atunci
{ } ... · ∩B A
497. 5 ore sunt egale cu ... minute.
498. Un dreptunghi are lungimea 14 cm şi lăţimea o doime din lungime. Lăţimea dreptunghiului este
de ... cm.
499. Dintre numerele 301; 405; 502 cel divizibil cu 3 este numărul ...
500. Rădăcina pătrată a numărului 64 este egală cu ...
501. Suma a două numere este 30. Unul dintre numere este egal cu 18. Celălalt număr este egal cu ...
502. 2 dm
3
= ... litri.
503. Măsura unui unghi ascuţit al unui triungji isoscel care are un unghi de 100° este egală cu ... °.
504. Un romb are latura de 10 cm şi aria de 40 cm
2
. Înălţimea rombului are lungimea de ... cm.
505. Rezultatul calculului 3 : 273 este egal cu ...
27
506. Opusul numărului
) 5 (−
este numărul ...
507. Valoarea numărului x din proporţia
6
8
3
·
x
este egală cu ...
508. Probabilitatea ca aruncând un zar să obţinem pe faţa de sus a lui un număr impar este egală cu ...
509. Complementul unui unghi cu măsura de 34° are măsura egală cu ... °.
510. Diagonala unui dreptunghi cu lungimea de 16 cm şi lăţimea de 12 cm este egală cu ... cm.
511. Rezultatul calculului 5 21⋅ este egal cu ...
512. Calculând 40% din 45 se obţine numărul ...
513. Mulţimea soluţiilor reale ale inecuaţiei 0 1 ≤ − x este intervalul ...
514. Cel mai mic număr de forma 36 x , scris în baza zece, divizibil cu 3 este egal cu ...
515. Un obiect cântăreşte 120 dag. Acelaşi obiect cântăreşte ... kg.
516. Latura unui pătrat are lugimea 8 cm. Perimetrul pătratului este egal cu ... cm.
517. Rezultatul calculului
) 2 ( ) 4 ( − + −
este egal cu ...
518. Valoarea numărului x din proporţia
7
2 4
·
x
este egală cu ...
519. Numărul de cinci ori mai mic decât 420 este egal cu ...
520. 14 m = ... cm.
521. Calculând
x x x x : ) 5 3 3 ( − +
se obţine numărul ...
522. Diagonala unui pătrat cu latura de 10 cm este egală cu ... cm.
523. Rezultatul calculului 2 : 50 200 − este egal cu ...
524. Cel mai mare număr natural format din patru cifre impare, diferite două câte două, este egal cu ...
525. Calculând 70% din 350 se obţine ...
526. Dacă
{ } 7 ; 6 ; 5 · A
şi
{ } 8 ; 5 · B
, atunci
{ } ... · ∩B A
.
527. Dintre numerele 125 şi 301 cel divizibil cu 5 este egal cu ...
528. Suma măsurilor unghiurilor unui patrulater convex este egală cu ... °.
529. Rezultatul calculului 7 3 5 − ⋅ este egal cu ...
530. Dintre numerele
85 , 2 · a
şi
58 , 2 · b
mai mare este numărul ...
531. Cu un kilogram de vopsea se pot vopsi 3 m
2
de perete. Cu 5 kg de vopsea se pot vopsi ... m
2
de
perete.
532. Media aritmetică a numerelor 12 şi 24 este egală cu ...
533. Aria unui pătrat cu perimetrul de 36 cm este egală cu ... cm
2
.
534. Un hexagon regulat are un număr de ... laturi.
535. Rezultatul calculului 2 : 2
2
este egal cu ...
536. Scris cu cifre, în baza zece, numărul patru mii două sute treizeci şi cinci este egal cu ...
537. Dintre numerele 18 − · a şi 20 − · b mai mare este numărul ...
538. Soluţia ecuaţiei 1 1 2 · − x este egală cu ...
539. Cel mai mic număr natural de trei cifre divizibil cu 3 este numărul ...
540. Măsurile a două unghiuri ale unui triunghi sunt 75° şi 30°. Cel de-al treilea unghi are măsura
egală cu ... °.
541. Măsura unghiului înscris în cerc, care cuprinde între laturi un arc cu măsura de 60°, este egală
cu ... °.
542. Rezultatul calculului 3 : 3 9 + este egal cu ...
543. Soluţia reală a ecuaţiei 9 2 · − x este egală cu ...
544. Restul împărţirii numărului 28 la 5 este egal cu ...
545. Cel mai mare divizor comun al numerelor 12 şi 18 este egal cu ...
546. Într-un cerc cu raza de lungime 5 cm, o coardă are lungimea egală cu 8 cm. Distanţa de la centrul
cercului la coarda respectivă este egală cu ... cm-
547. Un hexagon regulat are latura de lungime 4 cm. Aria hexagonului este egală cu ... cm
2
.
548. Rezultatul calculului 4 5 4 − ⋅ este egal cu ...
28
549. Cel mai mare element al mulţimii
{ } 103 101; 99; 120; ; 102 · A
este egal cu ...
550. Numărul real x din proporţia
25
5
5
4
·
x
este egal cu ...
551. Dacă numărul x 34 , scris în baza zece, este divizibil cu 10, atunci x este egal cu ...
552. Perimetrul unui pătrat este egal cu 12 cm. Latura pătratului are lungimea egală cu ... cm.
553. Latura unui triunghi echilateral are lungimea de 10 cm. Aria triunghiului este egală cu ... cm
2
.
554. Rezultatul calculului 5 2 4 ⋅ + este egal cu ...
555. Mulţimile
{ } n A ; 2 ; 7 ; 1 ·
şi
{ } 7 5; 2; ; 1 · B
sunt egale. Valoarea numărului n este egală
cu ...
556. Fie expresia
) 2 )( 2 ( ) ( + − · x x x E
. Valoarea expresiei pentru 5 · x este egală cu ...
557. Fracţia ce corespunde suprafeţei haşurate din figura alăturată este egală cu ...
558. Fie 6 unghiuri congruente formate în jurul unui punct. Măsura unui unghi din cele 6
este egală cu ...°.
559. Într-un triunghi dreptunghic lungimea unei catete este de 12 cm şi lungimea ipotenuzei este de 13
cm. Lungimea celeilalte catete este egală cu ... cm.
560. Rezultatul calculului 3 2 24 ⋅ + este egal cu ...
561. Soluţia ecuaţiei 2 7 · − x este egală cu ...
562. Calculând 15% din 300 se obţine numărul ...
563. Rezultatul calculului
x x x : ) 5 4 ( +
este egal cu ...
564. Măsura suplementului unghiului de 80° este egală cu ...°.
565. Aria dreptunghiului cu laturile de 5 dm şi 10 dm este egală cu ... dm
2
.
566. Rezultatul calculului 11 13 ⋅ este egal cu ...
567. Cifra sutelor numărului natural 375 este numărul ...
568. Opusul numărului
) 5 , 4 (−
este numărul ...
569. Dacă
6 5
b a
·
, atunci valoarea expresiei b a 5 6 − este egală cu ...
570. Soluţia naturală a inecuaţiei 3 3 ≤ + x este egală cu ...
571. În triunghiul dreptunghic ABC, măsura unghiului BAC este de 90°. Dacă AB= 9 cm şi AC= 8
cm, atunci aria triunghiului ABC este egală cu ... cm
2
.
572. Rezultatul calculului 3 7 4 + ⋅ este egal cu ...
573. În fracţia
8
7
, mărind numărătorul cu 4 şi numitorul cu 5, se obţine fracţia ...
574. Câtul împărţirii cu rest a numărului 123 la numărul 24 este egal cu ...
575. Alegând la întâmplare o cifră a numărului 34925, probabilitatea ca aceasta să reprezinte un
număr multiplu de 3 este egală cu ...
576. Un triunghi are două unghiuri cu măsurile de 73° şi 36°. Al treilea unghi are măsura de ... °.
577. Într-un paralelogram ABCD punctul O este intersecţia diagonalelor. Aria paralelogramului este
egală cu 32 cm
2
. Aria triunghiului AOB este egală cu ... cm
2
.
578. Rezultatul calculului 4 2 7 − ⋅ este egal cu ...
579. Soluţia ecuaţiei 6 4 · + x este egală cu ...
580. Numărul de forma x 23 , scris în baza zece, divizibil cu 10 este egal cu ...
581. Opusul numărului 7 este numărul ...
582. Un triunghi echilateral are latura de 6 cm. Aria triunghiului este egală cu ... cm
2
.
583. Un unghi are măsura de 60°. Măsura unghiului format de o latură a sa şi prelungirea celeilalte
laturi este egală cu ... °.
584. Numărul de 4 ori mai mare decât 8 este egal cu ...
585. Opusul numărului 2,3 este egal cu ...
586. Descompus în factori primi numărul 20 este egal cu ...
29
587. Într-o urnă sunt 10 bile numerotate de la 1 la 10. probabilitatea ca extrăgând la întâmplare o bilă,
aceasta să fie numerotată cu un număr mai mic decât 4 este egală cu ...
588. Media aritmetică a numerelor 5 şi 9 este egală cu ...
589. Într-un dreptunghi ABCD punctul O este intersecţia diagonalelor. AB= 6 cm şi AC = 10 cm.
Perimetrul triunghiului CDO este egal cu ... cm.
590. Numărul de 4 ori mai mic decât 8 este egal cu ...
591. Inversul numărului
3
2
este egal cu ...
592. Dintre numerele
3
2
şi
2
3 mai mare este numărul ...
593. Într-o urnă sunt 10 bile numerotate de la 1 la 10. probabilitatea ca extrăgând la întâmplare o bilă,
aceasta să fie numerotată cu un număr mai mare decât 4 este egală cu ...
594. Fiecare unghi al unui triunghi echilateral are măsura egală cu ... °.
595. Aria unui trapez care are linia mijlocile de 14 cm şi înălţimea de 10 cm este egală cu ... cm
2
.
596. Fie x şi y numere reale diferite de zero astfel încât 2x-5y=0. Valoarea raportului
este egală cu ... .
597. Un romb are diagonalele de 3 cm şi de 16 cm. Aria rombului este egală cu ... cm
2
.
598. O prismă dreaptă cu baza triunghi echilateral are muchia bazei de 6 cm şi înălţimea de 5
cm.
Aria laterală a prismei este egală cu ... cm
2
.
599. Situaţia notelor obţinute de elevii unei clase la un test este ilustrată în tabelul
alăturat.
Nota 10 9 8 7 6 5 4
Număr elevi 2 3 6 6 5 1 2
Media notelor obţinute de elevii claselor obţinute de elevii clasei la test dat este ... .
600.Partea întreagǎ a numǎrului 2011 − este egalǎ cu ….
601.În figura 1 , ABCA’B’C’ este o prismă A’ C’
triunghiulară regulată dreaptă , [BM]

[MC] .Dacă
perimetrul bazei este egal cu 12 cm şi B’
A’M = 2 19 cm, atunci:
a).Sinusul unghiului dintre AA’ şi BC’ este egal cu …. A C
b).A’C are lungimea de ….cm M
c).Distanţa de la M la A’C’ este egală cu ….cm Figura 1
B

C’
602.În figura 2, ABCA’B’C’ este o prismă A’ B’
triunghiulară regulată dreaptă .Dacă aria bazei este
egală cu 25 3 cm
2
şi A’B = 5 5 cm ,atunci :
a).[AA’]are lungimea egală cu….cm
C
b).Sinusul unghiului dintre AA’ şi BC’ este egal cu ….
c).Distanţa de la A’ la centrul cercului circumscris A B
bazei este egală cu ….cm Figura 2
c).EK = ….cm

603.În figura 8 , ABCDEFGH este o prismă patrulateră regulată dreaptă .
a).Măsura unghiului dintre AC şi (DBFH) este egală cu … H G
b).Măsura unghiului dintre HF şi AD este egală cu …. E
c).Dacă EA = 4 cm şi EB = 5 cm , atunci raza cercului
F

circumscris bazei prismei este ….cm
30


D


Figura 8 C
A B

604.În figura 9, ALGEBRIC este o prismă patrulateră C
I
regulată dreaptă , BO = 4 3 cm şi BA = 2 3 cm.
B

R
a).Măsura unghiului dintre AG şi CL este egală cu ….
b).Diagonala prismei are lungimea de ….cm
c).Aria triunghiului BLI este egală cu ….cm
2
E

Figura 9 O G
A L
H G
605.În figura 10, ABCDEFGH este o prismă patrulateră
regulată dreaptă , FF’ ⊥BH.
E

F
Dacă HF’ = 4 cm şi F’B = 6 cm, atunci: F’
a).Perimetrul bazei prismei este egal cu ….cm
D

b).aria laterală a prismei este ….cm
2
C
c).Distanţa de la A la HB este egală cu ….cm Figura 10
A B

606.În figura 11, AMERICA’N este o prismă patrulateră
N
A’
regulată dreaptă. în care AA’’ ⊥ MN .
I

C
Dacă AA’’ = 6cm şi NA’’ = 9 cm, atunci:
A’’

a).MA’’ are lungimea egală cu ….cm
R

b).Aria totală a prismei este egală cu ….cm
2 E
c).Volumul prismei este de ….cm
3 A M
Figura 11


F’ E’

607.În figura 18, ABCDEFA’B’C’D’E’F’ este o
A’ D’
prismă hexagonală regulată dreaptă ,CF∩ AD={O}.
Dacă A’O = 10 cm şi 2∙AA’ = 3∙AO, atunci:
B’ C’
a).AB = ….cm Figura 18
b).AA’ = ….cm F E

c).Aria totală a prismei este ….cm
2
A D

B C
F’ E’


A’ D’

608.În figura 19 , ABCDEFA’B’C’D’E’F’ este
B’ C’
o prismă hexagonală regulată dreaptă cu perimetrul bazei
egal cu 24 cm .Dacă F’C = 10 cm , atunci : F E
a).Aria laterală a prismei este egală cu….cm
2
.

b).Înălţimea prismei este egală cu ….cm . A D
c).Volumul prismei este egal cu ….cm
3
.
B C
Figura 19

S’ R’
609.În figura 20 , MNPQRSM’N’P’Q’R’S’ este M’

o prismă hexagonală regulată dreaptă cu aria bazei
Q’
egală cu 3 24 cm
2
.Dacă {O} = MN∩ MN’ şi
N’

P’
31
m( M’OM) = 120
o
,atunci :
a).Înălţimea prismei este egală cu ….cm
S

R

b).Unghiul dintre MM’ şi R’Q este egal cu ….
c).Distanţa de la N la planul (SRR’)este egală cu …cm . M Q

N P
Figura 20
610.Dacă diagonala unui cub are lungimea egală cu 3 4 cm , atunci :
a).Latura cubului are lungimea egală cu ….cm
b).Volumul cubului este egal cu ….cm
3
c).Distanţa de la un vârf al cubului la diagonala sa este egală cu ….cm .
611.Dacă aria laterală a unui cub este egală cu 100 cm
2
, atunci :
a).Aria totală a cubului este egală cu ….cm
2

b).Diagonala cubului are lungimea egală cu ….cm
c).Volumul cubului este egal cu ….cm
3
.
612.Dacă volumul unui cub este egal cu 27000 cm
3
, atunci :
a).Volumul cubului este egal cu ….litri
b).Aria laterală a cubului este egală cu ….cm
2

c).Aria totală a cubului este ….dm
2

613.Un vas în formă de cub are o capacitate de 64000 litri .
a).Volumul cubului este egal cu ….m
3
b).Aria laterală a cubului este egală cu ….m
2
c).Aria totală a cubului este ….m
2
614.Suma diagonalelor unui cub este egală cu 3 8 cm .
a).Lungimea laturii cubului este egală cu ….cm
b).Aria totală a cubului este egală cu ….cm
2
c).Distanţa de la un vârf al cubului la diagonala cubului
este egală cu ….cm .

D’ C’

615.În figura 1 , ABCDA’B’C’D’ este cub.
A’ B’
Dacă BD’ = 2 2 cm , atunci :
a).Sinusul unghiului dintre BD’ şi Figura 1
D C
planul ABCD este egal cu …
A
b).Cosinusul unghiului dintre AA’ şi B’C este egal cu….
B

c).Aria totală a cubului este egală cu ….cm
2

616.În figura 2 , ABCDA’B’C’D’ este cub ,
D’

C’
M ∈ (AB) astfel încât 3∙AM = MB .
A’

Dacă DM = 17 2 cm , atunci :
B’

a).Segmentul D’M are lungimea de ….cm Figura 2
D C
b).Distanţa de la A la [DM]este egală cu ….cm
c).Aria laterală a cubului este egală cu ….cm
2

A M B

H G
617.În figura 3 , ABCDEFGH este cub , AC∩ BD ={O}şi OM ⊥BC . Dacă OM = 2 2 cm , atunci : E F
a).Distanţa de la H la M este egală cu ….cm32
b).Distanţa de la H la OM este egală cu ….cm
D
O M
C

c).GM = ….cm . Figura3
A B
618.Dimensiunile unui paralelipiped dreptunghic sunt egale cu 2 cm , 40 mm
şi respectiv 0,6 dm .
a).Diagonala paralelipipedului dreptunghic are lungimea egală cu ….cm
b).Aria laterală a paralelipipedului dreptunghic este egală cu ….cm
2
c).Volumul paralelipipedului dreptunghic este egal cu ….cm
3

619.Dacă x , y , z sunt dimensiunile unui paralelipiped dreptunghic şi
x + y + z = 10 cm , iar diagonala sa are lungimea egală cu 38 cm , atunci :
a).Aria totală a paralelipipedului este egală cu ….cm
2
b).Dacă y = (x + 1) cm , z = ( y + 2) cm ,atunci aria laterală a paralelipipedului
este egală cu ….cm
2
c).Dacă y – x = 1 cm şi z – y = 2 cm , atunci volumul paralelipipedului este
egal cu ….cm
3
.
620.Dimensiunile L , l şi h ale unui paralelipiped dreptunghic sunt direct
proporţionale cu 5 , 3 şi , respectiv 2 .Dacă volumul paralelipipedului
dreptunghic este egal cu 810 cm
3
, atunci :
a).Diagonala paralelipipedului are lungimea egală cu ….cm
b).Aria laterală a paralelipipedului este egală cu ….cm
2
c).Perimetrul bazei paralelipipedului este egal cu ….cm .
621.Dimensiunile a , b , c ale unui paralelipiped dreptunghic sunt invers
proporţionale cu 0,5 ; 0,(3) şi 0,25 . Dacă 3a + 2b – c = 24 cm . ,
atunci :
a).a + b + c = ….cm
b).Diagonala paralelipipedului are lungimea egală cu …..cm
c).Volumul paralelipipedului este egal cu ….cm
3
.
622.Volumul unui paralelipiped dreptunghic este egal cu volumul unui cub care are
diagonala de lungime egală cu 3 10 cm .Dacă dimensiunile paralelipipedului
sunt direct proporţionale cu 5 , 8 şi 25 , atunci :
a).Volumul paralelipipedului dreptunghic este egal cu ….cm
3

b).Diagonala paralelipipedului are lungimea egală cu ….cm
c).Volumul paralelipipedului dreptunghic este egal cu ….litri .
623.În figura 1 , ABCDA’B’C’D’ este un paralelipiped
D’ C’
dreptunghic .Dacă BC = 3 cm , BC’ = 5 cm şi
BD’ = 61 cm , atunci :
A’
a).AA’ = ….cm
B’

b).AB = ….cm Figura 1
D C
c).Volumul paralelipipedului dreptunghic
este egal cu ….cm
3
A
B
V


624.În figura 1 , VABC este o piramidă triunghiulară regulată
Dacă ON = 3 cm şi VB = 5 cm , atunci :
a).Apotema piramidei este egală cu ….cm
A

b).Înălţimea piramidei are lungimea egală cu ….cm O
C

c).Volumul piramidei este egal cu ….cm
3


B
N
33

Figura 1V
625.În figura 2 , VABC este o piramidă triunghiulară regulată ,
în care AM = MB = BN = NC . Dacă MN = 3 cm şi VN = 8 cm ,
atunci :
a).Apotema bazei piramidei are lungimea egală cu ….cm
b).Aria laterală a piramidei este egală cu ….cm
2

c).Sinusul unghiului dintre VN şi (ABC) este egal cu …. A CM

N

B
Figura 2
626.Suma lungimilor laturilor unui tetraedru regulat este egală cu 16 cm
a).Apotema tetraedrului are lungimea egală cu ….cm
b).Aria totală este egală cu ….cm
2
c).Volumul tetraedrului este egal cu ….cm
3
627.Dacă volumul unui tetraedru regulat este egal cu 2 18 cm
3
, atunci :
a).Latura tetraedrului are lungimea egală cu ….cm
b).Aria laterală a tetraedrului regulat este egală cu ….cm
2
c).Înălţimea tetraedrului este egală cu ….cm .
628.Dacă aria totală a unui tetraedru regulat este egală cu 3 25 cm
2
, atunci :
a).Latura tetraedrului are lungimea egală cu ….cm
b).Aria laterală a tetraedrului este egală cu ….cm
2
c).Volumul tetraedrului este egal cu ….cm
3
S
629În figura 3 , SABC este o piramidă triunghiulară
regulată , în care SO ⊥ (ABC) , măsura unghiului NSO
este egală cu 30
o
. Dacă SO = 3 3 cm , atunci :
a).Cosinusul unghiului dintre SC şi (ABC) este
egal cu ….
b).Sinusul unghiului dintre (SAB) şi (SBC) este
egal cu …. A C
c).Volumul piramidei este egal cu ….cm
3


N O
Figura 3
B

630.În figura 5 , ABCA’B’C’ este un trunchi
de piramidă triunghiulară regulată , cu apotema A’ C’
NN’ = 4 cm şi măsura unghiului B’BC este egală N’
cu 60
o
. Dacă aria bazei mari a trunchiului B’
este 3 12 cm
2
, atunci :
a).Aria trapezului ANN’A’ este egală cu ….cm
2
A

C

b).Înălţimea trunchiului este de lungime ….cm N
c).Aria laterală a trunchiului este egală cu ….cm
2
B
Figura 5

34
M’ P’
631.În figura 6 , MNPM’N’P’ este trunchi de piramidă
triunghiulară regulată , în care NN’ ⊥ N’P , N’H ⊥ NP. N’
Dacă 3∙NH = 2∙HP = 12 cm , atunci :
a).Înălţimea trunchiului este egală cu ….cm M P
b).Apotema trunchiului are lungimea egală cu ….cm
H
c).Volumul trunchiului este egal cu ….cm
3
N


Figura 6


S
632.În figura 7 , SO ⊥ (ABC) , SM’ ⊥ BC , aria bazei mari
a trunchiului este egală cu 3 12 cm
2
,aria bazei mici
a trunchiului este egală cu 3 3 cm
2
şi CC’ = 19 cm ,
atunci :

A’ C’
a).Apotema trunchiului are lungimea egală cu ….cm M’
b).Volumul trunchiului este egal cu ….cm
3 B’
c).Volumul piramidei SABC este egal cu ….cm
3
.

A C
O

N’

Figura 7
BV

633.În figura 1 , VABCD este o piramidă patrulateră
regulată , în care VO ⊥ (ABCD). Dacă VO = 8 cm
şi perimetrul bazei piramidei este egal cu 2 12 cm ,
atunci :
D
C
a).Perimetrul triunghiului VBC este egal cu ….cm
O
b).Aria triunghiului VBC este egală cu ….cm
2 A B
c).Cosinusul unghiului dintre (VBC) şi (ADC) Figura 1
este egal cu ….
S

634.În figura 2 , SABCD este o piramidă patrulateră
regulată , VO ⊥ (ABCD) , BM = MC .
Dacă OM = 2 cm şi cos( OSM ) =
2
2
,
atunci : D
a).Apotema piramidei este de lungime
O

M
C
egală cu ….cm A B
b).Aria totală a piramidei este egală cu ….cm
2
Figura 2

c).Volumul piramidei este egal cu ….cm
3
S

635.În figura 3 , SABCD este o piramidă patrulateră
regulată ,MB = MC , SO ⊥ (ABCD)
M’
şi MM’ ⊥ SC . D
Dacă SM’ = 4 ∙ M’C = 8 cm , atunci :
O

M

C
35
a).Perimetrul triunghiului SAC este A B
egal cu ….cm Figura 3
b).Volumul piramidei este egal cu ….cm
3
c).Cosinusul unghiului dintre SM şi (ADC) este egal cu ….

636.În figura 9,SEFGH este o piramidă patrulateră S
regulată , în care (MNPR) (EFGH) .
Dacă OO’ = 4 cm , SO’ = 1 cm şi FG = 8 cm ,
atunci :
a).Apotema trunchiului de piramidă are R P
lungimea egală cu ….cm M O’

N

b).Apotema piramidei SEFGH are lungimea
H
G
egală cu ….cm
O

c).Aria totală a piramidei SMNPR este
E
F
egală cu ….cm
2
Figura 9
637.În figura 10 , ABCDEFGH este un trunchi
de piramidă patrulateră regulată , AE ⊥ EC şi
EK ⊥ AC , AC ∩ BD = {O} şi EG ∩ HF = {O’} .
H

Dacă AK = 2 cm şi EO = 2 5 cm , atunci :
G

a).EF = ….cm E
O’

b).AB = ….cm
D

F
c).Volumul trunchiului ABCDEFGH C
este egal cu ….cm
3
K

O


A B


Figura 10
638.În figura 11,ABCDA’B’C’D’ este un trunchi D’ C’
de piramidă patrulateră regulată , cu aria A’
laterală egală cu 36 cm
2
.
B’
Dacă AC = 2 A’C’ = 2 4 cm , atunci : D C
a).Perimetrul trapezului BCC’B’ este A B
egal cu ….cm Figura 11
b).Aria trapezului ACC’A’ este egală cu ….cm
2
c).Volumul trunchiului ABCDA’B’C’D’ este egal cu ….cm
3
.

639.În figura 12 , ABCDA’B’C’D’ este un trunchi de
piramidă patrulateră regulată cu înălţimea
OO’ = 8 cm , A’C’ ∩ B’D’ = {O’}
Dacă CC’ = 10 cm şi perimetrul bazei
D’

C’
mari este egal cu 2 32 cm , atunci : A’
O’

a).Perimetrul bazei mici a trunchiului
B’
este egal cu ….cm
D
C
b).Apotema trunchiului are lungimea
O
egală cu ….cm A B
c).Cosinusul unghiului dintre AA’ şi (BDC) Figura 12
este egal cu ….
36
640. a).Perimetrul unui hexagon regulat este egal cu 36 cm . Aria hexagonului
regulat este egală cu ….cm
2
b).Aria unui cerc care are lungimea de π 6 cm este egală cu ….cm
2
c).Dacă diametrul unui cerc are lungimea egală cu 8 cm , atunci raza cercului .
641. a).Hexagonul are un număr de ….diagonale
b).Aria unui hexagon regulat este egală cu 3 54 cm
2
.Diametrul cercului
circumscris acestui hexagon are lungimea egală cu ….cm
c).Aria unui semicerc este egală cu π 18 cm
2
. Lungimea razei acestui semicerc
este egală cu ….cm
642.În figura 1 este reprezentat un cerc cu aria egală cu π 36 cm
2
.
Dacă aria suprafeţei haurate este egală cu π 6 cm
2
,
atunci :
A
a).OA = ….cm Figura 1
b).m( AOB) = …. O B
c).Măsura arcului mare AB este egală cu….

643.În figura 2 este reprezentat un cerc cu diametrul AC, măsura arcului mic AB
este egală cu 120
o
.Dacă AC = 8 cm , atunci :
a).Aria triunghiului ABC este egală cu ….cm
2
.

Figura 2
b).Măsura arcului mic BC este egală cu ….
c). Lungimea cercului este egală cu ….
O
C
|
A
644.Într-un cerc se înscrie un hexagon regulat ,
iar acest cerc este înscris într-un triunghi echilateral cu
B
apotema egală cu 3 cm .
a).Aria hexagonului este egală cu ….cm
2
b).Aria cercului este egală cu ….cm
2

c).Apotema hexagonului regulat are lungimea egală cu ….cm
645. .În figura 2 , SEFG este o piramidă triunghiulară regulată în care
triunghiul SEG are perimetrul de 24 cm . Dacă perimetrul
bazei EFG este egal cu 24 cm , atunci :
S
a).Lungimea laturii SG este egală cu ….cm
b).Aria bazei piramidei SEFG este egală cu ….cm
2

c).Sinusul unghiului făcut de o muchie laterală cu
E

G
planul bazei piramidei este egal cu ….cm
F
Figura 2
Recapitulare ALGEBRA ( V- VIII )
I. Mulţimile de numere : N , Z , Q , R\Q , R ( N ⊂ Z⊂ Q⊂ R)
1.Cel mai mare număr natural de trei cifre cu suma cifrelor egală cu 24 este ….
2.Cel mai mare număr natural din trei cifre distincte cu suma cifrelor
egală cu 24 este ….
3.Cel mai mare număr par mai mic decât 51 este….
4.Cel mai mic număr natural mai mare decât 51 este ….
5.Cel mai mare număr natural mai mic decât 71 este ….
6.Prima zecimală a numărului 91 este ….
7. A doua zecimală a numărului 191 este ….
8.Suma primelor două zecimale ale numărului 2006 este ….
9.Numărul 20062006 scris în litere este ….
10. Simplificată cu 13 fracţia
78
52
este ….
37
11. Amplificată cu 3 fracţia
39
29
devine ….
12. Din fracţiile ,
13
12
23
23
,
12
13
fracţia supraunitară este….
13. Numărul fracţiilor subunitare cu numitorul egal cu 7 este ….
14. Numărul fracţiilor supraunitare cu numărătorul egal cu 13 este ….
15. Numărul 2,5( 8 ) transformat în fracţie ordinară este ….
16. Din numerele
2
1
şi
5
3
cel mai mic este ….
17. Din numerele
2
1 −
şi
5
3

cel mai mare este ….
18. Din numerele 2,5 şi 2,(5) cel mai mic este ….
19. Din numerele 2,(5) şi
3
8
cel mai mare este ….
20. Din numerele 2 21 şi 7 2 cel mai mic este ….
21. Din numerele 49 , 48 şi 64 cel care este număr iraţional este ….
22.Cel mai mare număr natural mai mic decât 2,59 este ….
23.Cel mai apropiat număr întreg de numărul -2,52 este….
24.Cel mai apropiat număr întreg de numărul -3,41 este….
25.Valoarea de adevăr a propoziţiei „ -2∈ [ -3 ,0 )” este….
26. Dintre numerele ( -2 )
51
şi ( -2 )
40
cel mai mic este ….
27.Dintre numerele ( -1)
2n
şi ( - 100 )
2n+1
, n ∈ N
*
, cel mai mic este numărul ….
28.Ultima cifră a numărului 25
51
este ….
29.Ultima cifră a numărului 26
26
+ 21
26
este ….
30.Ultima cifră a numărului 23
23
este ….
31.Ultima cifră a numărului 37
37
este …..
32.Ultima cifră a numărului 48
2006
este ….
33.Ultima cifră a numărului 59
95
este ….
34.Ultima cifră a numărului 2002
2006
este ….
35.Ultima cifră a numărului 24
24
+ 24
25
este ….
36.Dintre fracţiile
94
31
,
42
21
şi
92
23
cea care este fracţie ireductibilă este ….
37.Dintre fracţiile
2
5
,
5
2
şi
3
5
cea care este fracţie periodică este ….
38. Inversul numărului 2, ( 5 ) este ….
39. Inversul numărului 2,3 este ….
40. Inversul numărului 2,00(6) este ….
41. Opusul numărului 2
-1
este ….
42. Opusul numărului -15 este …..
43. Opusul numărului x = 1-3 este ….
44. Dacă ab +ba = 33 , atunci ab este egal cu ….
45. Valoarea de adevăr a propoziţiei ,, b a2 + ab 2 = 110a + 2b + 220 ,
ab 2 şi b a2 sunt scrise în baza zece ” este ….
46. Dintre numerele 3
41
şi 4
42
cel mai mare este ….
47. Dintre numerele 3
41
şi 3
29
cel mai mic este ….
48. Dintre numerele 125
5
şi 625
4
cel mai mare este ….
49. Dintre numerele 5
20
şi 4
30
cel mai mic este ….
50. Dintre numerele 5
-2
şi 2
-5
cel mai mare este ….
51. Rezultatul calculului 2 + 13 ∙ 5 = ….
52. Rezultatul calculului 13 + 912 : 3 = ….
53. Rezultatul calculului 4
9
: 4
8
+ 6
0
=
.....
54. Rezultatul calculului ( 5
9
)
2
: 5
16
= ….
55. Rezultatul calculului 5
2
+ 2
5
= ….
38
56. Rezultatul calculului -5
2
+ ( -5 )
2
= ….
57. Rezultatul calculului -2
3
+ ( -2 )
3
= ….
58. Rezultatul calculului 4 + ( - 8 ) – ( -2 )
3
= ….
59. Rezultatul calculului ( 4 + 5 ∙ 6 + 77 ) : 3 = ….
60. Rezultatul calculului (-2 ) ∙ (-3 ) – ( -6 ) = ….
61. Rezultatul calculului (-20 ) : ( - 4 ) – ( - 3 )
3
= ….
62. Rezultatul calculului -2 3 + 12 = ….
63. Rezultatul calculului -5 2 +2
5 , 12
= ….
64. Rezultatul calculului
2 3
1

- 2006
0
∙ ( 2 3 + ) = ….
65. Rezultatul calculului 2 : 98 2 : 50 + = ….
66. Rezultatul calculului ( 50 128 + ) : ( 2 ) = ….
67. Rezultatul calculului (-2)
6
: 2
5
= ….
68. Rezultatul calculului -
2
1
+ 2∙
2
1

= ….
69. Rezultatul calculului
2
3
2

,
_

¸
¸
-
9
3
= ….
70. Rezultatul calculului (-2)
5
: 2
3
= ….
71. Rezultatul calculului 2, (5) – 2,5 = ….
72. Rezultatul calculului
24
13

,
_

¸
¸
+
39
36
26
24
= ….
73. Rezultatul calculului
,
_

¸
¸
+
78
108
52
81
:
26
27
= ….
74. Rezultatul calculului
1
8 10
2
3
2
:
3
2

+
,
_

¸
¸

,
_

¸
¸
= ….
75. Rezultatul calculului
96
75
5 : 2
2 5

− −
= ….
76. Rezultatul calculului
· +
1 2
2 1
2 2
….
77. Rezultatul calculului ( )
2
3 3
5 : 5
2
= ….
78. Rezultatul calculului ·
10 9
32 : 64 ….
79. Rezultatul calculului
2 5
1
5 2
+
+ −
= ….
80. Rezultatul calculului ( ) 3 2 3 2
1
+ − −

= ….
81. Rezultatul calculului 0, ( 5 ) + 0, (2 ) + 0, (1 ) = …..
82. Rezultatul calculului 1,2( 3 ):
90
222
= ….
83. Rezultatul calculului
1
2 :
5 , 0
1

= ….
84. Rezultatul calculului ( )
0
2005 2
2005 5 +

= ….
85. Rezultatul calculului -13 +
( ) 12 1 − + −
= ….
86. Rezultatul calculului
( ) 5 , 1 5 2 5 3 − + −
= ….
87. Rezultatul calculului
2
1
1 - 3,2 = ….
88. Rezultatul calculului 2 ∙
2
1
2
2
1
+ = ….
89. Rezultatul calculului [ ] ( )
2
2 31
2 3 20 : ) 3 ( 5 − − − + = ….
90
*
.Rezultatul calculului
0 1
27 2 : 2 −
+ + + n m n m
= ….
39
91
*
.Rezultatul calculului 1 + 2 + 3 + 4 + ….+ 26 = ….
92
*
.Rezultatul calculului 7+ 14 + 21 + 28 + ….+ 77 = ….
93
*
.Rezultatul calculului 13 +14 +15 +…. +29 = ….
94
*
.Rezultatul calculului 29 ∙ 199 + 199 + 39 ∙ 199 – 68 ∙ 199 = ….
95
*
. Rezultatul calculului 2006 ∙ 19 + 2006 ∙ 20 – 2006 ∙ 40 = ….
96
*
. Rezultatul calculului 1 + 3 + 5 + 7 + …. + 41 = ….
97
*
.Rezultatul calculului 1 + · + + + +
2006 2 1 0
2 ..... 2 2 2 ….
98
*
.Rezultatul calculului · + + + +
132
1
....
12
1
6
1
2
1
….
99
*
.Rezultatul calculului
100 99
1
....
4 3
1
3 2
1
+
+ +
+
+
+
= ….
100
*
.Rezultatul calculului 3 2 3 2 3 2 − + + + − ∙ 3 2 + =….
101
*
.Dacă x∈R şi [x] este partea întreagă a lui x atunci :
[-2,3] +
1
]
1

¸


2
3
+ [2 ,73] = ….
102
*
.Dacă x∈ R şi {x} este partea fracţionară a lui x , atunci {- 0,72}+{0,72} = ….
103
*
.Dacă x ∈R şi [x] este partea întreagă a lui x , atunci:
[- 3,5] +
1
]
1

¸

+ −
2
1
1
3
2
1
= ….
104
*
.Dacă x∈R ,{x} este partea fracţionară a lui x , iar [x] este partea întreagă
a lui x , atunci : [ ] − + 2 1 {- 1,23 } + [ ] 2 1− +{1,23 } = ….
105
*
.Dacă a =
) 2 ( , 0 1
) 2 ( , 0 1

+
şi b =
) 7 ( , 0 2
) 7 ( , 0 2

+
atunci max
,
_

¸
¸
b a
1
,
1
= ….
106
*
.Dacă a =
2 1
2 1

+
şi b =
3 2
3 2

+
atunci min
,
_

¸
¸
b a
1
,
1
= ….
107
*
.Fie a, b ∈Q şi x = (a-2 )∙ ( ) 3 3 2 − + b . Dacă x ∈Q , atunci a + b = ….
108
*
.Numitorul fracţiei
5 3
5

devine …..
109. Aproximarea prin adaos la ordinul sutimilor a numărului 2 3 este ….
110. Aproximarea prin adaos la ordinul sutimilor a numărului 3 8 este ….
II. Rapoarte , procente , proporţii
111. Dacă ..... ,
2
3
2
2
· ·
b
a
atunci
b
a
112. Dacă
x
6
5
2
· , atunci suma mezilor este ….
113. Dacă
2
6
5
2

·

x
x
, atunci suma extremilor este ….
114. Dacă
y
x
·
5
2
, atunci valoarea raportului
y x
y x
+
+
4
2
= ….
115. Dacă
2
3
·

+
y x
y x
, atunci
2
2
2y
x
= ….
116. Dacă
2
2
3
,
7
2
2 y
x
atunci
y x
y x
·
+

= ….
117. Dacă
· ·
+ y
x
atunci
y x
x
,
3
1
…..
40
118. Dacă
·
+
+
·
3
2
,
3 2 y
x
atunci
y x
…..
119. Dacă
·


·
5
3
,
5 3 y
x
atunci
y x
…..
120. Dacă atunci
b
a
,
3
2
5
·
1 1
2
− −
b a = …..
121. Dacă · ·
10
2
,
2
3
5
ab
atunci
b
a
…..
122. Dacă · − ·
b
a
b
a
atunci
b
a
3
2
,
2
3
2
2
…..
123. Dacă
y x
y
x
atunci
y
x
1 1
3
2
,
4
5
− −
+ ·
=….
124. Dacă atunci
n
m
,
7
4
· m ∙n
-1
= …..
125. Dacă m = 2% din 5 , atunci m
-1
: 2
-1
= ….
126. Dacă m= 3% din 3 , atunci 100 ∙ m = ….
127. Dacă
45
3
5
·
x
atunci x - 3
-1
= ….
128. Dacă
10
4
1
5
·
+ x
, atunci x = …..
129. Dacă
5 , 0
2
3
1
·
+ m
, atunci m – 1 = ….
130. Dacă 2 x = 3
-1
∙ y , atunci
y
x
= ….
131. Dacă x este cu 30% din 250 mai mic decât 25 , atunci x = ….
132. Dintre numerele 35 % din 14 şi 14 % din 25 , mai mic este ….
133. Un dicţionar costă 35 lei la prima apariţie .După un timp se scumpeşte cu 20 % .
Noul preţ al dicţionarului este ….
134. Preţul unui obiect era 350 lei şi după scumpire devine 385 lei .Obiectul
s-a scumpit cu …. lei
135. Dacă p % din 20 este 15 , atunci p = ….
136. Un sfert din 20 % din 200 este ….
137. 25 % din triplul lui 15,5 este ….
138. Preţul iniţial al unui obiect reprezintă 80 % din preţul final al obiectului obţinut
după majorare .Procentul de majorare este egal cu ….
139. Dacă
·
y
x
30 % din 120 , atunci
·
+
+
y x
y x
2
….
140. Dacă
b
a
= 40 % din 120 , atunci 50 % din
b
b a +
= ….
141. Dacă x + y = 50 % din 28,4 , atunci 5 x + 5 y = ….
142
*
.Dacă a – 2 % din 50 = b , atunci 2a – 2b = ….
143*.Dacă a este 10 % din b , atunci 20 % din
a
b
= ….
144
*
. Dacă 15 % din 4 =
20 30
y x
· , atunci 10 % din (x +2y) = ….
41
145
*
. Dacă
5 4 3
z y x
· · şi ( ) 144
2
· + + z y x , cu x , y , z ∈ N ,
atunci x – y + 2 ∙ z = ….
146
*
. Dacă
1 5 3
z y x
· · , iar 2∙x + 2∙y = 256 , atunci ( )( ) 1 + − z y x = ….
147
*
. Dacă
3 2
t x
· şi ·
5
t
30 % din 30 , atunci 20 % din x este ….
148
*
. Dacă
n
m
y
x
·
, m este număr par şi prim , iar n este inversul numărului m ,
atunci ( 2x + 3 y ) ∙ ( 2 x – 3y )
-1
= ….
149
*
. Dacă
40 .... 12 8 4 10 .... 3 2 1 + + + +
·
+ + + +
y x
, atunci
2
2
y
x
= ….
150
*
. Dacă
10
9
900
10
....
36
3
12
2
2
· + + + +
x x x x
, atunci x = ….
III. Mărimi direct proporţionale . Mărimi invers proporţionale .
Regula de trei simplă
151. Trei numere cu suma egală cu 120 sunt direct proporţionale cu 3 , 4 , 5 .
Cel mai mare din cele trei numere este ….
152. Trei numere cu suma egală cu 48 sunt direct proporţionale cu 4 , 5 , 7 .
Cel mai mare din cele trei numere este ….
153. Dacă x , y , z sunt direct proporţionale cu 4 , 5 şi 6 , iar x + 2y + z = 48 ,
atunci x – y + 2z = ….
154. Dacă x , y şi z sunt direct proporţionale cu
2
1
; 0,6 şi 0,8 iar 2x + 10y +5z = 33 ,
atunci x +y +z = ….
155. Dacă x şi y sunt direct proporţionale cu 3 şi 4 , atunci
y x
y x
+
+2
= ….
156. Dacă a şi b sunt direct proporţionale cu
3
1
şi
3
2
, atunci
2
2
b
a
= ….
157. Dacă m şi n sunt direct proporţionale cu 0, ( 5 ) şi 1, ( 5 ) , atunci
n
m
= ….
158. Dacă m şi n sunt direct proporţionale cu 2 şi 4 , iar n şi p sunt direct proporţionale
cu 4 şi 8 , atunci
p
m
= …
159. Dacă a şi b sunt direct proporţionale cu 3 şi 6 , iar c şi b sunt
direct proporţionale cu 6 şi 12 şi a + c + b = 36 , atunci
b
c
c
a
+ + b = ….
160. Dacă m – n şi m + n sunt direct proporţionale cu 4 şi 8 , unde m,n ∈ N ,
iar m ∙ n = 48 atunci
3 2
1
+
+
n
m
= ….
161. Dacă m – n şi m + n sunt direct proporţionale cu 4 şi 8 , atunci
n m
m
+
2
= ….
162. Consumul de benzină al unui automobil este de 8 litri la 120 km .
Pentru a parcurge o distanţă de 180 km , consumul va fi de …. litri
163. Pentru a funcţiona ,o moară consumă 4 kW într-o oră . Consumul de
42
kilowaţi pentru 150 de minute de funcţionare a morii este de ….
164. Pentru 5 caiete se plătesc 120 de lei . Cu 168 lei se pot cumpăra …. caiete
165. Dacă x , y şi z sunt invers proporţionale cu
3
1
,
2
1
şi
4
1
, iar x + 2y – z = 24 ,
atunci
z
y x
3
42 + +
= ….
166. Dacă x , y şi z sunt invers proporţionale cu 2,3 şi 4 , atunci
1
2
3

+ yx
yz
x
= ….
167. Dacă a , b şi c sunt invers proporţionale cu 0, (2) ; 0, (3) şi 0,(4) , atunci
b
c
c
a
+ = ….
168. Dacă a , b şi x sunt invers proporţionale cu 0,(2) ; 2 şi 1,5 , atunci
x
b a +
= ….
169. Dacă a şi b sunt direct proporţionale cu 3 şi 5 , iar b şi c sunt invers
proporţionale cu 0,(3) şi 0,(5) , atunci
c
a
= ….
170. O echipă de 6 muncitori poate termina o lucrare în 48 de minute . Aceeaşi
lucrare poate fi terminată de o echipă din 9 muncitori în ….minute
171. Un bazin prevăzut cu 4 robinete de acelaşi tip se poate goli în 30 de
minute .Dacă ar fi avut 3 robinete , bazinul s-ar fi golit în ….minute
172
*
.Dacă a + 1 , b -1 şi c + 1 sunt direct proporţionale cu 2 , 3 şi 4 ,
iar
5
4
3
·
b
, atunci a + c = ….
173
*
. Dacă m , n şi m + p sunt direct proporţionale cu 3 , 5 şi 7 , iar 2m + n + p = 45
atunci m + n + p = ….
174
*
.Dacă ·
b
a
20 % din 35 , iar b şi c sunt direct proporţionale cu 5 şi 20 ,
atunci
c
a
= ….
175
*
.Dacă a1 ,a 2 , …. , a n sunt direct proporţionale cu 1 , 2 , 3 , …. , n , n∈N* ,
iar 10 ∙ a1 = a n , atunci n = ….
IV. Divizibilitate în N şi în Z
176. Suma divizorilor naturali ai lui 35 este egală cu ….
177. Suma divizorilor proprii ai lui 40 este egală cu ….
178. Numărul de divizori naturali ai lui 24 este egală cu ….
179. Numărul de divizori întregi ai lui -30 este egal cu ….
180. Numărul de divizori naturali ai lui 240 este egal cu ….
181. Numărul de divizori întregi ai lui 480 este egal cu ….
182. Numărul 96 descompus în produs de factori primi este ….
43
183. Dacă  x x2 5 , atunci x = ….
184. Dacă  x x2 3 , atunci x ∈{ …. }
185. Dacă  x 12 10 , atunci x = ….
186. Dacă  xx 20 9 , atunci x ∈ { …. }
187. Dacă 2 12  x , atunci
∈ x 12
{ …. }
188. Cel mai mare număr natural din 3 cifre distincte divizibil cu 3 este ….
189. Cel mai mic număr natural din 4 cifre distincte divizibil cu 9 este ….
190. ,, Dacă a divide b şi a divide c , atunci a divide b+c” este o propoziţie ….
191. Suma numerelor prime mai mici decât 12 este egală cu ….
192. Valoarea de adevăr a propoziţiei „ 1 este număr prim ” este ….
193. Dacă x = aa aaa + şi x 15 , atunci a ∈ ….
194. Dintre numerele 2002 , 2003, 2004, 2005 cel care are suma cifrelor un
număr prim mai mare decât 5 este ….
195. Numărul de multipli nenuli ai lui 13 mai mici decât 92 este egal cu ….
196. Cel mai mare multiplu al lui 17 mai mic decât 169 este ….
197. Dintre numerele 26 , 206 , 2006 şi 2106 cel care este divizibil cu 3 este ….
198. Cel mai mare divizor comun al numerelor 40 şi 100 este egal cu ….
199. Cel mai mare divizor comun al numerelor 196 şi 154 este ….
200. Cel mai mare divizor comun al numerelor 169 şi 52 este ….
201. Cel mai mic multiplu comun al numerelor 36 şi 120 este ….
202. Cel mai mic multiplu comun al numerelor 54 şi 80 este ….
203. Dacă ( x ; y ) = 30 şi x ∙ y = 1800 , atunci [ x ; y ] este ….
204. Dacă C. m. m. m .c. al numerelor a şi b este 200 , iar a ∙ b = 2000 , atunci
C. m . m . d . c . al numerelor a şi b este egal cu ….
205. Valoarea de adevăr a propoziţiei „ Dacă suma a trei numere naturale
este divizibilă cu 2 ,atunci cele trei numere sunt impare ” este ….
207. Suma numerelor prime mai mari decât 5 şi mai mici decât 23 este egală cu ….
206. Dintre numerele 11 , 12 , 13, 23 , 31 , 43 cel care nu este număr prim este ….
44
208. Un număr natural mai mare decât 1 , care nu are divizori proprii se numeşte număr ….
209. Suma divizorilor întregi ai lui – 13 este egală cu ….
210. Valoarea de adevăr a propoziţiei „ 8
n+1
divide 2
3n
, n ∈N
*
” este ….
211. Valoarea de adevăr a propoziţiei „ dacă a divide c + b , atunci a c şi a b ,
a ≠ 0 , a,b,c ∈ N ” este ….
212. Cel mai mic număr natural care are exact 3 divizori naturali este ….
213. Cel mai mic număr natural care are exact 4 divizori naturali este ….
214. Cel mai mic număr natural care nu are divizori proprii este ….
215. Cel mai mare număr natural fără divizori proprii şi care este mai mic decât 28 este ….
216
*
. Dacă 2
n
, n ∈ N , are 5 divizori naturali , atunci n este egal cu ….
217
*
. Dacă 9
n
, n ∈ N , are 5 divizori naturali , atunci n = ….
218
*
. Valoarea de adevăr a propoziţiei „ 11 divide ( 2
n+1
∙ 3 + 2
n
∙5 ) , n ∈ N ” este ….
219
*
. Valoarea de adevăr a propoziţiei :
„ 5
n +1
+ 2
25
, n ∈ N este pătrat perfect ” este ….
220
*
. Dacă x = 2
n + 1
∙ 3 + 3 ∙ 2
n+2
, atunci x este divizibil cu …. oricare ar fi n ∈ N
221
*
. Dacă x – y = ( 20 ; 40 ) şi x + y = [ 36 ; 120 ] , atunci
y
x
= ….
222
*
. Dacă a = ( 28 ; 54 ) şi b = [a;8] , atunci b = ….
223
*
. Dacă a = 2
0
+ 2
1
+ 2
2
+ 2
3
şi b = 3
0
+ 3
1
+ 3
2
+ 3
3
, atunci cel mai mare
divizor comun al numerelor a şi b este ….
224
*
. Dacă m = 2
n + 2
+ 2
n
şi n este număr par şi prim , atunci numărul m
este egal cu ….
225
*
. Dacă a =
2
3
2
, atunci numărul de divizori proprii ai lui a este egal cu ….

V. Probabilităţi
226. Probabilitatea ca un număr de forma 4 a să fie număr par este ….
227. Probabilitatea ca un număr de forma a 4 să fie număr impar este ….
228. Se aruncă un zar . Probabilitatea să cadă un număr impar este ….
229. Se consideră numerele 1 , 2 , 3 , …. , 25 . Se alege la întâmplare un număr.
Probabilitatea ca numărul ales să fie divizibil cu 2 şi cu 3 este egală cu ….
230. Se consideră numerele 1 , 2 , 3 , …. , 25 . Se alege la întâmplare un număr.
Probabilitatea ca numărul ales să fie divizibil cu 2 sau cu 3 este ….
45
231. Se consideră numerele 1 , 2 , 3 , …. , 25 . Se alege la întâmplare
un număr . Probabilitatea ca numărul ales să fie multiplul unui număr
prim este ….
232. Se consideră numerele 2 , 4, 6 ,8 , …. , 20 . Se alege la întâmplare un
număr . Probabilitatea ca numărul ales să fie număr prim este ….
233. Probabilitatea ca un număr de forma x 1 să fie număr prim este ….
234. Într-o cutie se aşează 8 bile albe şi 7 bile negre . Se extrage o bilă .
Probabilitatea ca bila extrasă să fie o bilă albă este egală cu ….
235. Într-o urnă se aşează bile numerotate de la 1 la 13 . Se extrage o bilă .
Probabilitatea ca bila extrasă să fie o bilă numerotată cu un număr
multiplu de 5 este ….
236
*
.Într-o urnă se aşează bile numerotate de la 10 la 23 . Se extrage o bilă .
Probabilitatea ca bila extrasă să fie numerotată cu un număr divizibil
cu 2 sau cu 5 este ….
237
*
. Dacă x – 13 = - 4 , atunci probabilitatea ca un număr din mulţimea
A = { - 8 , - 6 , 1 , 5 } să fie soluţie a ecuaţiei date este ….
238
*
. Dacă x
2
– 4x = 0 , atunci probabilitatea ca un număr din mulţimea
{ 0 , 1 , 2 , 3 } să fie soluţie a ecuaţiei date este egală cu ….
239
*
. Dacă 2 x – 1 = 5 , atunci probabilitatea ca un număr de forma xy 2 , x este
soluţie a ecuaţiei date , xy 2 este scris în baza zece , să fie număr
divizibil cu 3 este ….
240
*
. Se consideră numerele formate din 2 cifre distincte . Din acestea se alege
un număr . Probabilitatea ca numărul ales să fie un număr prim este egală cu ….
241
*
. Probabilitatea ca alegând un număr din mulţimea A = {x ∈ N | ∈
+1
6
x
Z},
acesta să fie un număr prim este ….
242
*
. Se consideră fracţiile de forma
1
1
x
x
. Din acestea se alege o fracţie .
Probabilitatea ca fracţia aleasă să fie reductibilă prin 3 este egală cu ….
243
*
.Probabilitatea ca un număr din mulţimea M = { x ∈ Z |
3 < x
} să fie soluţie
a ecuaţiei x
2
– 3 = 1 este egală cu ….
244
*
. Se consideră numerele 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 . Se aleg la întâmplare două numere .
Probabilitatea ca numerele alese să aibă suma lor egală cu 7 este ….
245
*
. Probabilitatea ca un număr de forma 2 5 + n , n ∈ N , să fie număr
raţional este egală cu ….
VI. Ecuaţii
246. Soluţia raţională a ecuaţiei 1 – 2 x = 3 este ….`
247. Soluţia raţională nenulă a ecuaţiei 2 : x = 4 este ….
46
248. Soluţia naturală a ecuaţiei 3x + 2
2
= 13 este ….
249. Suma soluţiilor ecuaţiei x
2
– 10 x + 16 = 0 este egală cu ….
250. Dacă 2x = 3 + x , atunci soluţia ecuaţiei 2y = x este ….
251. Suma soluţiilor ecuaţiei x
2
– 3 x + 2 = 0 este egală cu ….
252. Dacă x – 2 = - 3 şi 5 = 3 – y , atunci x + y = ….
253. Dacă x – 5 = - 3 , atunci x = ….
254. Dacă x = - 2 este soluţie a ecuaţiei a
2
∙x – 2 = - 5 , atunci a { } .... ∈
255. Dacă
3
1 2 − x
= 2
-1
, atunci x = ….
256
*
.Dacă m = - 1 este soluţie a ecuaţiei 2 m x
2
+ 1 = 0 , atunci
x
= ….
257
*
.Dacă x şi y ∈ Z , iar x y – y – 2 x = 3 , atunci ( ) { } .... , ∈ y x
258
*
.Dacă x şi y ∈ Z , iar x y + 2 x = 3 – y , atunci ( ) { } .... , ∈ y x
259
*
.Dacă 2
x
∙ 2
y
= 8 , x şi y ∈ N , atunci ( x – y ) { } .... ∈
260
*
.Dacă x 3 - 1 = x - 3 , atunci x = ….
261
*
.Dacă 2 x = 3 – 2
– 1
∙ x , atunci x = ….
262
*
.Dacă ( ) 3 3 − a ∈ Q şi a ∈ Q , atunci a = ….
263
*
.Dacă a
b
+ 2 = 10 , b ∈ N şi a ∈N
*
, atunci b { } .... ∈
264
*
.Numărul de rădăcini ale ecuaţiei 2 +
1 − x
= 0 este egal cu ….
265
*
.Numărul de rădăcini ale ecuaţiei
1 2 1 3 + + − x x
= 0 este egal cu ….
VII. Media aritmetică . Media aritmetică ponderată . Media geometrică
266. Media aritmetică a numerelor 21 şi 39 este egală cu….
267. Media aritmetică a numerelor 3,75 şi 2,25 este egală cu ….
268. Media aritmetică a numerelor 27 şi 75 este egală cu ….
269. Media aritmetică a numerelor 2 - 13 şi 2 + 13 este egală cu ….
270. Media aritmetică a numerelor
3 2 3 −
şi
3 2 3 +
este egală cu ….
271. Media aritmetică a numerelor 4 ; 6,25 şi 3,75 este egală cu ….
272. Dacă media aritmetică a numerelor x + 1 şi x – 2 este egală cu 30 , atunci x = ….
273. Dacă media aritmetică a numerelor x şi 2 3 este egală cu 2 3 , atunci x = ….
274. Dacă media aritmetică a numerelor 2 x – 1 şi 3 - 2 este egală cu 3 + 2 , atunci x = ….
275. Dacă media aritmetică a numerelor
2005 3 2 1
,...., , , a a a a
este egală cu 11 ,
iar media aritmetică a numerelor
2005 4 3 1
,...., , , a a a a
este 10 , atunci
2
a = ….
276. Dacă media aritmetică a numerelor
5 2 1
,...., , a a a
este egală cu 21 , iar
media aritmetică a numerelor
5 4 3 2
, , , a a a a
este egală cu 18 , atunci
1
a = ….
277. Dacă media aritmetică a două numere este egală cu 36 şi raportul celor două
numere este
2
3
, atunci cele două numere sunt ….
278. Numerele 0,(2) ; 0,(21) şi 0,(56) au ponderile 2 , 3 şi , respectiv , 5 .
Media aritmetică ponderată a numerelor este ….
279. Dacă media aritmetică ponderată a numerelor 2 , 3 şi x , cu ponderile 2 , 3 şi 4
este egală cu 11 ,atunci x = ….
280. Un elev are la matematică 3 note de 5 , 4 note de 8 şi 1 notă de 10 . Media
notelor elevului este egală cu ….
281. Media geometrică a numerelor 14 şi 56 este egală cu ….
282. Media geometrică a numerelor 2
- 2
şi 4 este egală cu ….
283. Media geometrică a numerelor 3
– 2
şi 36 este egală cu ….
284
.
Media geometrică a numerelor 4
- 2
şi
2
3
1


este egală cu ….
47
285. Media geometrică a numerelor 15 4 − şi 15 4 + este egală cu ….
286. Media geometrică a numerelor 4 - 5 şi 4 + 5 este egală cu ….
287. Media geometrică a numerelor 3 + 2 2 şi 3- 2 2 este egală cu ….
288. Dacă x = ( )
1
1 3 2

− şi y = ( )
1
1 3 2

+ , atunci media geometrică a numerelor
x şi y este egală cu ….
289.Dacă x = 1 + 2 + 3 + 4 + …. + 10 şi y = 4 + 8 + 12 + …. + 40 , atunci media
geometrică a numerelor x şi y este egală cu ….
290
*
.Dacă x =
23 2 1 0
2 .... 2 2 2 + + + + şi y = x +1 , atunci media geometrică a
numerelor x şi y este egală cu ….
291
*
.Dacă media aritmetică a numerelor x - 2 şi x + 2 este 3 2 , atunci media
geometrică numerelor x şi 3 12 este egală cu ….
292
*
.Dacă media aritmetică a numerelor 2 x - 3 şi 2 x + 3 este 2 4 , atunci
media geometrică a numerelor x - 2 şi x + 2 3 este egală cu ….
293
*
.Dacă suma a două numere este 14 şi media lor aritmetică este egală cu y , atunci
media geometrică a numerelor y - 40 şi y + 10 2 este egală cu ….
294
*
.Valoarea de adevăr a propoziţiei „ Media geometrică a numerelor 5 n + 8 şi
2006
0
nu este egală cu un număr raţional , n ∈ N ” este ….
295
*
.Dacă x este media geometrică a numerelor 2 - 3 şi 2 + 3 , iar y este media
lor aritmetică , atunci media geometrică a lui x şi y este ….
VIII . Inecuaţii
296. Dacă x ∈ N
*
şi 12 – x ≥ 8 , atunci x { } .... ∈
297. Dacă x ∈ Z
*
şi
≤ −1 x
3 , atunci x { } .... ∈
298. Dacă x ∈ R şi
≤ +1 x
0 , atunci x ∈ ….
299. Dacă x ∈ R şi – 1 + x ≥ 1 , atunci x ∈ ….
300. Dacă a + 2 ≥ 2a – 1 , atunci a ∈ ….
301. Dacă n ∈ N şi 2
n+1


64 , atunci n ∈ ….
302. Dacă p ∈ N
*
şi 27
p-1
≤ 81 , atunci p ∈ ….
303. Dacă x + 1 + x + 2 ≥ 2
-1
+ 1 , atunci x ∈ ….
304. Dacă x-3 ≥ 1 şi 2 x + 1 < 1 , atunci x ∈ ….
305. Dacă ≤
−2
x
3 şi – 3 x ≤ 1 , atunci x ∈ ….
306
*
.Dacă ≤ −3 2 x x - 2 3 , atunci x ∈ ….
307
*
.Dacă 7 8 7 > + x + 8 x , atunci x ∈….
308
*
.Dacă
1 2 − x
- 2 ∙ ( x + 1 )
( ) 1 2 1 2 + − − − ≤ x x
, atunci x ∈ ….
309
*
.Dacă x + 1 + x + 2 + …. + x + 15 ≤ 14x + 121 şi x∈N, atunci x ∈ ….
310
*
.Dacă y – 1 + y – 2 + …. + y – 15 > 16 y – 121 , atunci y ∈ ….
311
*
.Dacă 2
n+1
+2
n
∙ 3 ≤ 64 şi n ∈ N , atunci n ∈ ….
312
*
.Dacă
13
1 2 − n
este fracţie supraunitară şi n ∈ N , atunci n ∈ ….
48
313
*
. Dacă
1 1 2 ≤ −
n
şi n ∈ N , atunci n ∈ ….
314
*
.Dacă S este mulţimea soluţiilor inecuaţiei
2
1
3 3
1
2
+

≤ +

x x
,atunci
S [
2
1
− ; 3 ) = ….
315
*
.Dacă inecuaţia
4 2 3 ≤ − a
are mulţimea soluţiilor A , atunci A Z
*
= ….
IX. Teorema împărţirii cu rest
316. Suma numerelor naturale care împărţite la 4 dau câtul 2 este egală cu ….
317. Din numerele naturale care împărţite la 3 dau câtul 3 se alege la întâmplare un
număr .Probabilitatea ca numărul ales să fie număr par este egală cu ….
318. Dacă x < 50 şi x împărţit la 10 dă restul 7 , atunci media aritmetică a numerelor
naturale x astfel obţinute este egală cu ….
319. Media aritmetică a două numere naturale a şi b este 25 . Dacă numărul mai mare
a se împarte la numărul mai mic b se oţine câtul 1 şi restul 8 , atunci a
2
– b
2
= ….
320
*
.Dacă A = 2
0
+2
1
+2
2
+ …. + 2
29
. , atunci restul împărţirii lui A la 7 este
egal cu ….
321
*
.Dacă A = 3
0
+ 3
1
+ 3
2
+ …. + 3
30
, atunci restul împărţirii lui A la 12 este
egal cu ….
322
*
.Numărul de numere naturale mai mari decât 23 şi mai mici decât 43 care
împărţite la 7 dau restul 5 este ….
323
*
.Câtul împărţirii unui număr natural la 3 este 2 . Suma acestor numere este
egală cu ….
324
*
.Dacă x = 23 ∙ 10
9
+ 24 ∙ 10
10
şi y = 23 , atunci restul împărţirii lui x la y este
egal cu ….
325
*
.Dacă a = 23 ∙ 10
9
+ 24 ∙ 10
10
şi y = 23 ∙ 10
7
, atunci restul împărţirii lui x la y
este egal cu ….
326
*
.Pentru a = 3 p + 1 şi b = 3 k + 1 avem c = 2 a + 3 b . Restul împărţirii lui
c la 5 este egal cu …. , unde p şi k ∈ N
327
*
.Pentru a = 1 + ( )
2
1 + p şi b = 1 + ( k + 1 )
2
, avem c = a + b , unde p şi k ∈ N .
Restul împărţirii lui c la 2 este ….
328*.Dacă x = 11 1 1 11 a a a + + , atunci restul împărţirii lui x la 111 este egal cu ….
329*.Ştiind că m = + + + 2 1 0 n n n …. + 9 n şi că restul împărţirii lui m la 90 este n ,
atunci n este egal cu ….
330*.Dacă x =
4
3
2
şi y =
3
4
2
, atunci restul împărţirii lui x la y este egal cu ….
331*.Dacă x =
2
1
2

3
2
2

4
3
2
, iar y =
2
1
4

3
2
4

4
3
4
, atunci câtul împărţirii lui
y la x este ….
332*.Dacă x =
1
3
+ −ab ab
, cu ab scrise în baza zece , atunci restul împărţirii lui
x
3
la 6 este egal cu …
333*. Dacă y =
1
3
+ −ab ab
, cu ab scrise în baza zece, atunci restul împărţirii lui
y
2
la 6 este egal cu….
334*. Dacă m =
1
3
+ −ab ab
, cu ab scrise în baza zece, atunci restul împărţirii lui
m + m
2
+ m
3
+ m
4
+ m
5
+ m
6
la 6 este egal cu ….
49
335*. Numărul de numere naturale mai mici decât 111 , care împărţite la 11 dau
restul 7 este egal cu ….
X. Mulţimi
336.Mulţimea care are ca elemente literele cuvântului „ examen” este ….
337. Cardinalul mulţimii divizorilor proprii ai numărului 18 este egal cu ….
338. Cardinalul mulţimii divizorilor întregi ai numărului 20 este egal cu ….
339. Cardinalul mulţimii [-3 ; 2)  Z* este egal cu ….
340. Cardinalul mulţimii [0 ; 3]  N* este egal cu ….
341. Dacă A = { -1 , 0 , 2 , 3 } , atunci A  N* este egal cu {…. }.
342. Dacă A = { -3 , -1 , 1, 2 , 3 } , atunci A  N egală cu { …. } .
343. Dacă M= { 0 , 1 , 2 , 5 , 7 } şi N = { 2 , 3 , 5 } , atunci numărul de submulţimi al
mulţimii M  N este egală cu ….
344. Dacă A = { x ∈ N | x – 1 < 1 } , atunci A = ….
345. Dacă B = { x ∈ Z* |
x
≤ 1 } atunci B = ….
346. Dacă C = { x ∈ R |
≤ x
1 } , atunci C = ….
347. Dacă A = { x ∈ R | x - 1 > 2 } , atunci A = ….

348. Dacă A = { π , 144 , 35 , 36 , 5 ,
2
1
− } , atunci A  Q = ….
349. Dacă A = { π , 2
-1
, 5
-1
, - 169 , 35 , 36 } , atunci A  N = ….
350. Dacă A = [ -1;
3
2
) şi B = (-1 ;
5
3
] , A  B = ….
351. Dacă A = { ∈ m
n
m
| N , n ∈ N* şi
n
m
este fracţie supraunitară } şi
B =
¹
)
¹
¹
'
¹
5 , 1 ;
9
22
;
8
21
;
7
20
, atunci A∩ B = ….
352. Dacă A = {
∈ x
Z* | ∈
x
4
Z} , atunci A = ….
353. Dacă card (A ∪ B) = 7 şi card (A ∩ B) = 3 , atunci card A + card B = ….
354. Dacă card A + card B = 9 şi card (A ∩ B) = 2 , atunci card (A∪ B) = ….
355. Dacă A = {x ∈ N | x = , 2aa x 2} , atunci A = ….
356. Dacă A = { x ∈ N | x = 22 a , x 3 } , atunci A = ….
357. Dacă M = { x ∈ R | x = 3 5 + n , n ∈ N } , atunci M ∩ Q = ….
358. Dacă M = { x ∈ R | x = 2 5 + n , n ∈ N } , atunci M ∩ Z = ….
359. Valoarea de adevăr a propoziţiei „ 2
– 1

,
_

¸

2
1
; 0
” este ….
360. Valoarea de adevăr a propoziţiei „
1
]
1

¸


,
_

¸

− ∈
3
1
;
3
1
2 ;
3
1
3
1

” este ….
361. Valoarea de adevăr a propoziţiei „ mulţimea A = { 0 , 2 , 5 , 8 } are 16
submulţimi ” este ….
50
362. Dacă A = { 2a +1 , 3 , 5 } şi B = { 2 , 3 , 5 } şi A= B , atunci a = ….
363. Fie A =
¹
)
¹
¹
'
¹
− 3 ,
3
2
,
2
1
,
2
1
şi B =
¹
)
¹
¹
'
¹
3 ,
3
2
,
2
1
, a
şi B ⊂ A , atunci a = ….
364. Dacă b > a > 2, atunci [a , b ] ∩ [1 , 2] = ….
365*.Dacă 2n + 1 [ ] 3 , 1 − ∈ , n ∈N* , atunci n = ….
366*.Dacă A = Z * ∩ Q+ , atunci A ∩
¹
)
¹
¹
'
¹
2
7
; 3 ; 2 ; 0
= ….
367*.Dacă M = { x ∈ N | x = 2 k + 5 , k ≤ 5 şi k ∈ Z } , atunci cardinalul mulţimii
M este egal cu ….
368*.Dacă P = { x ∈ N* | x = 2p , p ∈ N } şi I = { x ∈ N | x = 2i + 1 , i ∈ N } ,
atunci P  [ - 1 , 5 ) = ….şi I  ( 1 , 5 ] = ….
369*.Dacă A =
¹
)
¹
¹
'
¹
· · 1 , , 1 | x b iar x a
b
a
, iar F este mulţimea tuturor fracţiilor
ireductibile ,atunci A ∩ F = ….
370*. Dacă M = { x ∈ N | 2
x+1
≤ 64 } , atunci numărul de divizori întregi ai
numărului 4
card M
este egal cu ….
371*.Fie M = { x ∈ N* | 4
x-1
< 32 } . Dacă m = card M , atunci numărul de divizori
naturali ai numărului 32
m
este ….
372*.Fie mulţimile A = {x∈Z | |x| ≤2 } şi B = { y∈N* | y = 1+x , x∈A }
Cardinalul mulţimii A ∆ B , ∆ este diferenţa simetrică a mulţimilor A şi B ,
este egal cu….
373*.Dacă B A = { 1 , 5 , 7 , 9 } , A – B = { 5 , 7 } , atunci A  B = ….
374*.Dacă A × B = { ( 1,2 ) , ( 1,3 ) , ( 2,2) , (2,3) } , atunci A ∩ B = ….
375*.Dacă A = {
∈ x
N | ∈
−1 2
7
x
Z } şi B = { x ∈ Z* | ∈
−1 2
7
x
N } ,
atunci A ∩ B = ….
XI. Sisteme de ecuaţii . Sisteme de inecuaţii
376. Dacă ( x, y ) este soluţia sistemului x - 2y = -1
x + 2y = 2 , atunci x
2
– y = ….

377. Dacă ( x , y ) este soluţia sistemului 2x – y = -1
2x + y = 2 , atunci 4 x
2
– y
2
= ….

378. Dacă ( a , b ) este soluţia sistemului a = 3 – 2 b
b = 2 + 3 a , atunci a + b = ….

379.Dacă ( a, b ) este soluţia sistemului
3
1
2

·
b a

51
a = 2 b + 1 , atunci valoarea
raportului
2
2
a b
b a
+
+
= ….
380*.Dacă (a , b) este soluţia sistemului
2
3 2
+
+
− b b a
= 5

b a b 2 2
1
1
2
2

+ ·
+
, cu a ≠ b ≠ - 2,
atunci (a , b ) =….
381*. Dacă ( a , x ) este soluţia sistemului ( a + 1 )
2
= a
2
+ 2 x
( x + 1 )
2
= x
2
– 2 a , atunci valoarea
lui m ∙ n pentru care au loc relaţiile a = m – 1 şi x = n + 2 este egală cu ….
382*. Dacă ( x , y ) ≠ ( 0 , 0 ) este soluţia sistemului
y x
1 1
+
= 2

y x
1 3

= 4 ,
atunci
2
1
1 −
y
x
= ….
383*.Diferenţa a doua numere naturale este egală cu 25 . Dacă o treime din numărul
mai mare este egală cu jumătate din numărul mai mic , atunci media geometrică
a celor două numere este egală cu ….
384*. Suma a două numere este 25 . Dacă unul din numere este un sfert din celălalt
număr , atunci cele două numere sunt egale cu ….
385*. Media aritmetică a două numere naturale este egală cu 50 . Dacă diferenţa lor
este 8 , atunci cele două numere sunt ….
386*. Dacă x
( ] 2 ; ∞ − ∈
, atunci soluţia sistemului de inecuaţii x ≤ 1 – 2 x
- 3 x ≥ x + 2
este ….
387*. Dacă S este soluţia sistemului
≤ x
- 1
x
3
≤ 5x + 9 ,
atunci S ∩ R* este egală cu ….

388*. Dacă S este soluţia sistemului
≤ x
3
x – 1 > - 3 ,
atunci S ∩ Z*este egală cu ….
389*. Dacă I este soluţia sistemului x ≥ x – 1
x > - 2 ,
atunci I ∩ N este egală cu ….
390*. Dacă I este soluţia sistemului x 2 1 2 x − − ≥
2 2 2 2 + < + x x , atunci I = ….
391*. Dacă I este soluţia sistemului x +1 ≥ ( x – 1 )
2
– x
2

x – 1
2 1− ≤
,
52
atunci cel mai mic element din mulţimea I ∩ N este ….
392*.Dacă I1 este soluţia sistemului x + 2 > - 1
- x + 2 < - 2
şi I2 este soluţia sistemului x -2 ≤ 1
2 – x ≥ - 2 ,atunci I1 \ I2 = ….
393*. Dacă I1 este soluţia sistemului 2x > 1 – 3
1 < x – 3 ≤ 5
şi I2 = { x ∈ Z |
≤ −1 x
2 }, atunci I1 ∩ I2 = ….
394*. Dacă A este soluţia sistemului x ≥ 1 – x
x < 1 + x şi
B = { x ∈ R |
≤ −1 x
2 }, atunci A ∩ B = ….
395*. Dacă M este soluţia sistemului 2x ≤ 3 x – 1
3 x > 1 +2 x şi

N = { x ∈ Z |
3 1 ≤ − x
}, atunci M ∩ N = ….
XII. Funcţii
396. Dacă f : R → R , f (x) = (x – 1) ∙ (a + 1) , a ∈ R , şi f (- 1) = 2 , atunci a = ….
397. Dacă f : [ - 1 ; ∞ ) → R , f ( x ) = 2 x – 3 , atunci dintre punctele A(-1 ; -5 ) şi
B (-2 ; -7 ) cel care nu aparţine graficului funcţiei este ….
398. Fie f : R → R , f ( x ) = 2 x + 3 . Dacă f (a – 1 ) = a + 1 , atunci a = ….
399. Fie f : { - 1 , 2 , 3 } → A , f (x) = 3 x – 1 . Atunci A = ….
400. Fie f : { 1 , 2 , 3 } → { 1 , 4 , a + 2 } , f ( x ) = 3x – 2 . Atunci a = ….
401. Fie g : R → R , g (x) = 2ax – b . Dacă g (2) = - 1 şi punctul M ( - 2 ; 5 ) aparţine
graficului funcţiei g , atunci a + b = ….
402. Fie f : R → R , f (x) = 3x – a . Dacă f ( - a ) = 16 , atunci a = ….
403. Fie h : R → R , h (x) =
3
b ax +
. Dacă graficul funcţiei h conţine punctele
A(- 1 ; 2 ) şi B ( - 2 ; 1 ) , atunci h( - 1 ) + h ( 1 ) = ….
404. Fie g : R → R , g (x) = 2x + 1 şi f : R → R , f (x) = x – 2 . Dacă A ( m, n )
este punctul de intersecţie al graficelor funcţiilor f şi g , atunci m + n = ….
405. Fie f : R → R , f (x) = x + 2 şi g : R → R , g (x) = 2x + a . Dacă A ( -1 ; 1 )
este punctul de intersecţie al graficelor funcţiilor f şi g , atunci a = ….
406. Dacă f : R → R , f(x) = 2x – 3 şi g : R → R , g (x ) = 3 – 2 x , iar
m = g ( -1 ) + g ( 1 ) , atunci f ( m ) = ….
407. Fie f : R → R , f (x) = 3x – 5 . Dacă A ( m ; 0 ) este punctului de intersecţie al
graficului funcţiei f cu abscisa , atunci m = ….
408. Fie g : R → R , g(x) = x – 2 m . Dacă A (m – 1 ; 0 ) este punctul de intersecţie al
graficului funcţiei g cu axa Ox , atunci m = ….
409. Fie g : R → R , g(x) = x + 13 . Punctul de intersecţie al graficului g cu
ordonata este ….
410. Dacă f : R → R , f(x) = 4 - x 2 , atunci media aritmetică a numerelor
53
f ( 1 2 − ) şi f ( 1 2 + ) este egală cu ….
411. Dacă f : R → R , f(x) = 2 – 3x , atunci media aritmetică a numerelor
f
,
_

¸
¸

3
1
şi f
,
_

¸
¸
3
1
este egală cu ….
412. Fie f : R → R , f(x) = 2 – x . Media geometrică a numerelor f ( -10 ) şi f ( - 1 )
este egală cu ….
413. Fie f : R → R , f( x) = 2 + x. Media geometrică a numerelor f ( 3 ) şi f ( - 3 )
este egală cu ….
414*. Fie g :R→R , g(x) = 3 + (2m – 1) ∙ x . Suma soluţiilor ecuaţiei g (m) = 4
este egală cu ….
415*. Fie h :R→R , h (x) = 4 – ( 2 m + 1 ) ∙ x . Produsul soluţiilor ecuaţiei
h (m) = 3 este egală cu ….
XIII . Calcule cu numere reale reprezentate prin litere ; Formule de
calcul prescurtat . Descompuneri în factori
416. Dacă x = a – ( b – 2c ) şi y = a + b – 2c , atunci x – y = ….
417. Dacă x = ( a +1 ) ∙ ( - 2 ) şi y = ( - 1 ) ∙ ( a – 1 ) , atunci ( x – y ) ∙ ( x + y ) = ….
418. Dacă x = a ∙ ( b – 1 ) + b ∙ ( a + 1 ) şi y = b ( a – 1 ) - a ∙ ( b + 1 ) ,
atunci x – y = ….
419. Dacă x = ab ∙ ( c + 1 – a ) – ac ( b + 1 – a ) + bc ( a + 1 – b ) , atunci
x – bc ( a + 1 – b ) + ( b – c ) ( a
2
– a ) = ….
420. Dacă x = ( )
2
1 3 − şi y = ( )
2
1 3 + , atunci
( x – 1 ) ∙ ( y + 1 ) ∙ ( x + 1 ) ∙ ( y – 1 ) = ….
421. Dacă x = ( )
2
2 5 − , atunci ( x + 2 ) ∙ ( x – 2 ) + 10 28 = ….
422. Dacă y = ( )
2
2 5 +
, atunci ( y - 7 ) ∙ ( ) 7 + y - 10 28 = ….
423. Dacă m = ( )
2
c b a + + , n = ( )
2
c b a − − , atunci m – n = ….
424. Dacă a = ( ) 1 3 2 − ∙ ( ) 3 2 1+ , atunci a
2
= ….
425. Dacă a = ( )( ) 1 3 2 1 12 − + , atunci a = ….
426. Dacă a = ( )( ) 27 20 3 3 5 2 − + , atunci ( a - 5 ) ∙ ( 5 + a ) = ….
427. Dacă m = ( )
2
1 2 3 − + şi n = ( )
2
1 2 3 − − , atunci ( m – n )
2
= ….
428. Dacă m = ( )
2
2 5 3 + −
şi n = ( )
2
5 3 2 − −
, atunci (m + n)∙(m – n) = ….
429. Dacă m = ( 1 – x )
2
+ 2 ∙ ( 1 – x
2
) + ( 1 + x )
2
, atunci m – 4 x
2
= ….
430. Dacă m =
6 3
2 : 2
2
, atunci (-2 )
-1
+ ( m + 1 )
2
– 2 ( m
2
-1 ) ++ ( m – 1 )
2
= ….
431. Dacă A = m x
2
– 3xm , atunci A descompus în factori este ….
432.Dacă A = x
2
– y
2
, atunci A descompus în factori este ….
433. Dacă A = 2 x
2
-y
2
, atunci A descompus în factori este ….
434. Dacă A = 4 y
2
- 8 , atunci A descompus în factori este ….
435. Dacă 4a
2
+
2
4
9
a
, atunci A descompus în factori este ….
54
436. Dacă a
a
3
2
+ = 13 , atunci
2
2
9
4
a
a
+ = ….
437. Dacă x = m∙a – n∙m , atunci x descompus în factori este ….
438. Dacă A = b – a
2
+a – a b , atunci A descompus în factori este ….
439. Dacă A = a
2
+ a + b + a b , atunci A descompus în factori este ….
440. Dacă A = a b – 6 + 3b – 2a , atunci A descompus în factori este ….
441*.Dacă A = a
2
- 4x
2
– 4x – 1 , atunci A descompus în factori este ….
442*.Dacă A = 4 y
2
– m
2
– 2m – 1 , atunci A descompus în factori este ….
443*.Dacă A = x
2
– 81 + 4y
2
– 4xy , atunci A descompus în factori este ….
444*.Dacă A = a
2
– b
2
– 2 ( a + 2b ) – 3 , atunci A descompus în factori este ….
445*.Dacă A = x
2
– 7x + 12 , atunci A descompus în factori este ….
446*.Dacă A = x
2
+ 7x +12 , atunci A descompus în factori este ….
447*.Dacă A = 6x
2
+ x – 2 , atunci A descompus în factori este ….
448*.Dacă B = 7 – 2 ∙ ( ) 2 3 2 + + 2 2 - y
2
, atunci B descompus în factori este ….
449*.Dacă A = x
2
+ x – y
2
+ y , atunci A descompus în factori este ….
450*.Dacă A = x
2
-a
2
– 2 ( x y + a b ) + y
2
– b
2
, atunci A descompus în factori este ….
451*.Dacă A = x
2
- 2xy + 2 + y
2
, atunci pentru orice x şi y numere reale avem că
A > a , a ∈ R .Numărul a este ….
452*.Dacă A = 26 10 26 10
2 2
+ + + + − x x x x , atunci pentru orice x real
avem că A > a , a ∈ N . Numărul a este ….
453*.Dacă A = 17 8 17 8
2 2
+ + + + − y y x x şi A ≤ 2 , atunci x + y = ….
454*.Dacă A = 10 ) 2 2 ( ) 2 ( + + + + + x y y x x şi A ≤ 3 , atunci ( x + y )
2
= ….
455*.Dacă A = 6 2 9 ) 3 2 2 2 ( + + − − x x şi A ≤ 2 ,
atunci x∙( 2 3 − ) = ….
XIV. Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere
456. Dacă F =
20 4
25
2
+

x
x
, x ≠ - 5 , atunci după simplificare F = ….
457. Dacă A =
2
2
− x
şi B =
2
1
− x
, x ≠ 2 , atunci A : B = ….
458. Dacă A =
1
2
1
1

+
+ x x
şi B =
1
1 2
2

+
x
x
cu x ∈ R \
¹
)
¹
¹
'
¹
− − 1 ; 1 ;
3
1
,
atunci B : A = ….
459.Dacă F =
36 6
36
2


x
x
, cu x ≠ 6 , atunci după simplificare F = ….
460. Dacă F =
4
4 4
2
2

+ −
x
x x
, x ∈ R \ { } 2 t , atunci după simplificare F = ….
55
461. Dacă F =
2 2
2 2
4 4
4
y ay a
y a
+ +

, cu a ≠ - 2y , atunci după simplificare F = ….
462. Dacă F =
2 2
) 1 ( 2 ) 1 2 (
) 2 ( 2
− − + −
+ − +
a a a x
x a ax
, a ≠ 1 şi x ≠ 2 , atunci după
simplificare F = ….
463. Dacă F =
) 3 2 ( 2 6 4
3 4 7
− + −

, atunci după simplificare F = ….
464. Dacă F =
3 4
6 5
2
2
+ −
+ −
x x
x x
, x ∈ R \ { 1 ; 3 } , atunci după simplificare F = ….
465. Dacă A = ( x -1 )
-1
+ 1 şi B = ( x + 1 )
-1
– 1 , x ∈ R \ { } 1 t , atunci forma cea mai
simplă a calculului A
2
- B
2
este ….
466. Valoarea numerică a raportului
36 24 4
36 4
2
2
+ −

x x
x
, x ≠ 3 , pentru x = 4
-1

este egală cu ….
467. Prin amplificare cu 2x -1 raportul
x
x 1 2 +
devine ….
468.Dacă raportul
1
1

+
x
x
, x ≠ 1 , se amplifică cu x-1 devine ….
469. Dacă F(x) =
20 4
1 25
2
+

x
x
, x 5 − ≠ , atunci F ( 5
-1
) = ….
470*. Dacă F (x) =
15 9
25 9
2
+

x
x
, x ∈ R \
¹
)
¹
¹
'
¹

3
5
, atunci F
,
_

¸
¸
3
1
= ….
471*.Valorile întregi ale lui x pentru care raportul F(x) =
4 4
8 4
2
+ −

x x
x
, x ≠ 2 ,
este număr întreg sunt ….
472*.Valorile naturale ale lui x pentru care raportul F(x) =
4
6 3
2

+
x
x
, x ∈ R \ { } 2 t ,
este număr întreg sunt ….
473*.Dacă F1(x) =
1
1
+

x
x
, x ≠ 1 , şi F2(x) =
1
1

+
x
x
, x ≠ 1 , atunci forma cea mai
simplă a raportului F1 (F2 (x)) este ….
474*.Dacă F1(x) =
1 2
1 2
+

x
x
şi F2(x) =
3
3
+

x
x
, x ∈ R \
¹
)
¹
¹
'
¹
− −
2
1
, 3
, atunci F1( F2( 3 ) ) = ….
475*.Dacă A =
1
3
1 2

,
_

¸
¸ −
x
x
, B =
1 3
1 2

+
x
x
, x ∈ R \
¹
)
¹
¹
'
¹
t
3
1
, 0 ,
2
1
, atunci , ştiind
că A ≠ B ≠ 0 şi A ≠ - B , atunci forma cea mai simplă a raportului

2 2
B A
B
B A
A
B A+ −
este….
476. Distanţa dintre două localităţi , măsurată pe o hartă cu scara de 1 : 500 000 ,
este de 10 cm.Distanţa reală dintre localităţi este de ….km
477. Distanţa dintre două localităţi , măsurată pe o hartă este de 8 cm . Dacă distanţa
reală dintre localităţi este de 80 km , atunci scara hărţii este de ….
478.Distanţa reală dintre două localităţi este de 75 km . Măsurată pe o hartă cu scara
de 1 : 1000 000 , această distanţă este de …. cm
56
479. Volumul unui vas este de 1,5 m
3
. În acest vas se pot turna …. litri de apă .
480. 2,006 ha = …. m
2

481. 2,006 ha = …. hm
2

482.Un croitor măsoară o pânză formată din trei părţi. Prima parte a pânzei
este de 0,05 hm , a doua parte a pânzei este de 0,05 m , iar ultima parte a pânzei
este de 200,6 dm .Lungimea totală a pânzei , exprimată în centimetri este de ….
483. 2,006 kg + 20,06 hg + 200,6 dag = ….g
484.
3
2
dintr-o oră reprezintă …. secunde
485. 0,06 dintr-o oră reprezintă …. secunde
486. Un agricultor produce 2,5 tone de cartofi pe care vrea să - i vândă în saci
de 40 kg .Dacă pe un sac agricultorul încasează 32 lei , atunci pe întreaga
cantitate de cartofi , el va încasa ….lei
487. Andrei îl aşteaptă pe Mihai un sfert de oră , iar Mihai îl aşteaptă altădată
pe Andrei 899 de secunde . Cel care a aşteptat mai mult a fost ….
488.3,25 dal +0,75 hl + 0,01 kl = ….dl
489. 2,005 kl + 20,05 hl + 200,5 dal = ….dm
3

490.3,005 m
3
+ 0,005 dm
3
+ 35 l = …. l
491*.Se consideră şirul de numere : 1 , 8 , 27 , 64 , …. Următoarele trei numere ale
şirului au suma egală cu ….
492*.Se consideră şirul de numere : 3 , 5 , 7 , 9 , …. Următoarele trei numere
ale şirului au suma egală cu ….
493*.Într-un vas se toarnă 2005 litri de apă . Dacă volumul vasului este
de 2 ,005 m
3
, atunci pentru a umple vasul se mai toarnă ….litri
494*.Al 5 - lea termen al şirului de numere
4
9
,
3
4
,
2
1
, …. este …
495*. Din 2n + 3 , 2n
2
+ 1 , 3n
2
+ n + 1 b , n ∈ N , cel care generează termenii şirului
1 , 5 , 15 , 31 este ….
496*. Dacă 2 - 3 este soluţia ecuaţiei a x
2
+ b x – 2 = 0 şi a , b sunt numere
raţionale , atunci a + b = ….
497*. Dacă m , n ∈ R şi m
2
+ n
2
+ 4m +2n = 4 , atunci m ∈ [ a , b ] şi n ∈[ c , d ] .
Rezultatul calculului ( a+b):( c – d ) = ….
498*. Dacă E(x) = 2x – 3 şi E
( ) ≤ +1 x
E
( ) 10 1 2 + − x
, atunci x∈ ….
499*. Dacă E(x) = 2x + 3 şi E(-1) + E (-2 ) + …. + E ( -50 ) = - 94∙m – 50 , atunci
E ( m+1 ) – E ( m-1 ) + m = ….
500*. Perechea (1;5) este soluţia sistemului x + a y = - 2
2 b x + 3 y = 5 , cu a ,b ∈R .
Atunci (a + b – 1) ∙ (a – b + 1) = ….
Probleme de algebră cu întrebări structurate
1.Două numere raţionale x şi y sunt direct proporţionale cu 4 şi 6 . Dacă media
aritmetică a numerelor x şi y este egală cu 30 % din 1200 , atunci :
a).Arătaţi că (3x – 2y )∙(3x + 2y ) = 0 ;
b).Aflaţi numerele x şi y şi apoi calculaţi media lor geometrică .
2.Se consideră numărul A = 7
0
+ 7
1
+ 7
2
+ 7
3
+ …. + 7
96
a).Arătaţi că A este număr impar ;
b).Calculaţi restul împărţirii lui A la 28.
3.Fie numărul A = 8
0
+ 8
1
+ 8
2
+ …. + 8
96
.
a)Arătaţi că A – 1 este număr par ;
b).Arătaţi că 7 A + 1 = 2
291
.
57
4.Se consideră numărul A=
1080
12
....
60
5
24
4
6
3 x x x x
+ + + + .
a).Arătaţi că x = 1, ( 1 )∙A ;
b).Calculaţi x ştiind că A = 11,7 .
5.Se consideră numărul A = 3 + 6 + 9 + …. + 60 şi numărul
B = 2x + 4x + 6x + …. + 40x , x ≠ 0
a).Arătaţi că A = 1,5∙B∙x
-1
, oricare ar fi x∈ R
*
;
b).Dacă 2∙A = B , calculaţi media aritmetică a numerelor x + 2005 şi x + 2007 .
6.În n cutii se introduc bile , n ∈ N
*
, astfel încât în prima cutie se introduce o bilă ,
în a doua cutie se introduc 2 bile , …. , iar în a n – a cutie se introduc n bile .
Ştiind că în toate cele n cutii sunt 820 de bile , atunci :
a).Câte bile sunt în primele 23 de cutii ?
b).Arătaţi că cele 820 de bile se introduc în 40 de cutii .

7.Fie a şi b două numere naturale . Dacă cel mai mare divizor comun al numerelor
a + 1 şi b + 3 este 12 şi media aritmetică a numerelor a şi b este 28 , atunci :
a).Calculaţi 40 % din suma celor două numere ;
b).Determinaţi numerele naturale a şi b .
8*.Se consideră mulţimea :
A = { x∈N / x = 2
p
+ 3
k
, unde p ≤ 5 şi 2 < k ≤4 , iar p şi k ∈N }
a).Determinaţi elementele mulţimii A ;
b).Calculaţi media geometrică dintre cel mai mic număr şi cel mai
mare număr din mulţimea A
9*.Se consideră mulţimea :
M = {x ∈ N / x = 2 ∙ p + 3
k
, unde p ≤ 3 , k + 2 ≤ 5 şi p , k ∈ N }
a).Determinaţi elementele mulţimii M ;
b).Dacă din M se alege un număr , care este probabilitatea ca numărul
ales să fie divizibil cu 2 sau cu 3 ?
10.Se consideră mulţimea M = { x ∈Z |
14 3 2 ≤ − x
}
Din mulţimea M se alege un număr .
a).Care este probabilitatea ca numărul ales să fie negativ?
b).Calculaţi probabilitatea ca numărul ales să fie divizibil cu 7.
11.Se consideră mulţimea M = {1 ;2; 3; 4; 5; 6; 7; …. ;24} . Din mulţimea M se alege
la întâmplare un număr .
a).Calculaţi probabilitatea ca numărul ales să fie divizibil cu 2 sau cu 3 ;
b).Calculaţi probabilitatea ca numărul ales să aibă numai trei divizori ;
12.Se consideră mulţimea : M = { x ∈ Z |
5 3 2 ≤ − x
}
a).Calculaţi suma elementelor mulţimii M ;
b).Calculaţi M  { x ∈ N | 8
x
≤ 64 }
13.Un turist se deplasează de la o localitate A la o localitate B astfel : după fiecare
oră de mers se odihneşte 10 minute .Ştiind că turistul a parcurs distanţa în 8 ore ,
iar în 40 de minute parcurge 3 km , determinaţi :
a).Câte minute s-a odihnit turistul ?
b).Care este distanţa dintre cele două localităţi ?
14*.Fie proporţia :
810
9
....
48
4
18
3
4
2
6
3
) 1 ( , 0
x x x x
abc
+ + + +
·
,
unde abc este scris în baza zece .
58
a).Determinaţi cel mai mic număr natural x ≠ 0 ;
b).Care sunt numerele de forma abc pentru care x este număr natural pătrat
perfect?
15*.Numerele ab şi bc , scrise în baza zece , cu a,b şi c ≠ 0 , sunt direct
proporţionale cu b şi c .
a).Arătaţi că a ∙c = b
2
;
b).Determinaţi numerele ab şi bc ştiind că suma lor este 72.
16.Fie numerele de forma xy , scrise în baza zece , cu x ≠ 0 .
Dacă x
y
are 10 divizori naturali , atunci :
a).Arătaţi că x ∙ y este multiplu de 3 ;
b).Calculaţi media aritmetică dintre cel mai mic şi cel mai mare număr de
forma xy care îndeplineşte condiţia dată.
17.Fie numerele de forma abc , scrise în baza zece cu a ≠ 0 . Dacă a + b + c = 9 şi b
este media aritmetică a cifrelor a şi c , atunci :
a).Arătaţi că a ∙ b + 9 = 27 – b ∙ c ;
b).Determinaţi toate numerele de forma abc .
18.Fie mulţimea A = { x ∈ N | 2,00(6) < x < 20,0(6) }
a).Scrieţi toate submulţimile mulţimii A formate din câte opt numere pare ;
b).Dacă M =
¹
)
¹
¹
'
¹
∈ < ∈

∈ N x x unde N
y
x
N y , 7 , ,
1 2
|
, atunci calculaţi M A .
19*.Fie x = 2
p
+ 3 şi y = 3
k
+ 2 , unde p şi k ∈ N
*
.Dacă p + k = 14 şi C.m.m.d.c. al
numerelor p şi k este egal cu 2 , atunci :
a).Determinaţi x şi y astfel încât x > y ;
b).Determinaţi x şi y astfel încât y > x .
20.Suma a două numere naturale a şi b este mai mică decât 1034 . Dacă a se împarte
la numărul b ≠ 0 , obţinem câtul 30 şi restul 11 .
a).Arătaţi că a > 341 ;
b).Calculaţi cel mai mare număr a .
21*.Fie numerele ab , scrise în baza zece , astfel încât :

ab ab ab 2 3
2 3
+ −
= x , x ∈ N ;
a).Arătaţi că x 6 ;
b).Dacă x = 1320 , atunci aflaţi numerele ab .
22.Raportul a două numere este egal cu 0,6 şi produsul lor este egal cu 135 .
a).Determinaţi cele două numere ;
b).Calculaţi media aritmetică a celor două numere.
23*.Dacă x = 2005 2005 ab + 25 ∙ ab , determinaţi câte numere de forma ab ,
scrise în baza zece , există ştiind că x 2005.
24.a).Ştiind că ,
11
3
2 5
3 7
·
+

b a
b a
să se determine
b
a
.
b).Ştiind că ) 2 ( , 1 ·
b
a
să se determine
b a
b a
3 7
2 5
+

.
59
25*.După o majorare cu p1 % , p1 ∈ N
*
, preţul unui obiect se majorează
din nou cu 21500 lei .Preţul nou al obiectului suportă iarăşi o majorare
cu p 2 % , p 2 ∈ N
*
, şi astfel devine cu 31000 lei mai mare decât preţul iniţial .
Dacă redus cu 40 % preţul iniţial al obiectului devine cu 70000 lei mai mic, atunci :
a).Determinaţi p1 şi p2 .
b).Aflaţi preţul obiectului după a doua majorare.
26.Un elev îşi propune ca în 7 zile să lucreze 13 probleme astfel încât să nu
treacă o zi fără să lucreze cel puţin o problemă .
a).Elevul poate lucra într-o zi 7 probleme ? Dar 8 probleme ?
b).În câte zile poate lucra elevul 9 probleme ? Justificaţi!
27*.Se consideră fracţia : N =
2002 2 1
3
2 .... 2 2 + + +
−a a
, a∈N şi a > 1 .
a).Arătaţi că N se poate simplifica prin 6 ;
b).Care este numitorul fracţiei după simplificare cu 6 ?
28.Într-o familie vârsta tatălui este de două ori mai mare decât vârsta fiului .
După 10 ani vârsta fiului va fi 0,6 din vârsta tatălui .
a).Care este vârsta fiului în prezent ?
b).Care este vârsta tatălui în prezent ?
29*.Andrei are 100 de bile pe care le aşează în cutii albe şi roşii , astfel:
câte două bile în fiecare cutie albă şi câte 5 bile în fiecare cutie roşie .
a).Arătaţi că numărul de cutii roşii este par ;
b).Care este numărul minim de cutii albe în care Andrei
îşi poate aşeza cele 100 de bile ?
30.Media aritmetică a numerelor naturale a şi b este egală cu 25 . Împărţind
numărul mai mare la numărul mai mic obţinem câtul 1 şi restul 8 .
a).Aflaţi cele două numere a şi b ;
b).Calculaţi media aritmetică a divizorilor proprii ai numărului mai mic.
31.Suma a trei numere naturale pare consecutive este egală cu 306.
a).Calculaţi media aritmetică a primelor două numere , scrise în ordine crescătoare ;
b).Calculaţi media geometrică a ultimelor două numere , scrise în ordine crescătoare .
32.Suma a două numere naturale este
14
27
din diferenţa lor . Primul număr împărţit
la al doilea dă câtul 3 şi restul 12 .
a).Care sunt cele două numere ?
b).Calculaţi media aritmetică a celor două numere .
33.Dacă a – b = (40;100) şi a + b = [36;120] , (m;n) şi [m;n] reprezintă
c.m.m.d.c. şi respectiv , c.m.m.m.c. a numerelor naturale m şi n , atunci :
a).Aflaţi numerele a şi b ;
b).Aflaţi x şi y ∈ N*, astfel încât a : x şi b : y să fie numere prime .
34. a).Dacă E(x) = x +1 , arătaţi că numărul
E( 2 ) + E( 2
2
) + E( 2
3
) + …. + E ( 2
100
) + 7 nu este pătrat perfect .
b).Rezolvaţi ecuaţia ( x – 1 )
2
– x ∙ ( x - 1 ) = 2006 .
60
35.a).Determinaţi toate numerele mai mici decât 60 , care împărţite
la 10 dau restul 5 şi apoi calculaţi media lor aritmetică .
b).Determinaţi toate numerele de forma xy 2006 care sunt divizibile cu 15 .
36.Se consideră expresia :
E (x ) =
,
_

¸
¸+ +
+
+
+ −

2 2 2
4 1
3 2
1 4 4
1 2
1 4 4
1 2
x
x
x x
x
x x
x

6
2
2
x x +
, x ∈ R\M ,
unde M este mulţimea valorilor reale ale lui x pentru care expresia nu are sens.
a).Determinaţi mulţimea M ;
b).Arătaţi că E ( x ) = 2
-1
∙ x ;
c).Demonstraţi că suma E ( 2
1
) + E ( 2
2
) + …. + E ( 2
2007
) este divizibilă cu 7 .
37.Se consideră expresia :
E(x) =

,
_

¸
¸
+ + +
+
+

+
+ 1 2
:
1 4 4
2
1
2
:
1
2
2
2
2
x
x
x x
x x
x
x x
x
x
:
2
1
x
, cu x ∈ R \ A ,
unde A este mulţimea valorilor lui x pentru care expresia nu are sens .
a).Determinaţi mulţimea A ;
b).Arătaţi că E ( x ) = x
2
;
c).Rezolvaţi ecuaţiile : 1
0
). E (x ) = 3 ∙ ( x – 0,(6) ) ;
2
0
). E ( x – 1) = 1 .
38.Se consideră expresia :
E (x) =

,
_

¸
¸


+

+ +
x
x
x
x x
2
1
4
2 3
2
2
:
2
4
2
− x
x
, cu x ∈ R\{ - 2 ; - 1 ; 0 ;1; 2 }.
a).Arătaţi că E ( x ) =
x
1
2

;
b).Determinaţi k ∈ N \ { 0 ; 1 ; 2 } pentru care
E ( 12 ) + E ( 20 ) + E ( 30 ) + …. + E ( k
2
+ k ) =
6021
1002
c).Determinaţi a şi b , numere raţionale , pentru care :
E( 2 3 + ) + E( 3 4 + ) + E(
4 5 +
) + …. + E( 99 100 + ) =
= a∙(2 2 + 1) –b∙( 2 - 1)
39.Se consideră expresia :
E ( x ) =
( )
x x
x
x
x x
x
x
+

1
]
1

¸+ +

− +
2
2
2
2
3
: 1
12 4
1 2
:
9
1 2
; x ∈ R \ { } 3 , 0 , 1 , 3 − −
a).Arătaţi că E ( x ) = - x ;
b)*.Rezolvaţi ecuaţia
) ( 2 x E +
= 3 – 5x ; x∈ R\ { } 3 , 0 , 1 , 3 − −
c)*.Rezolvaţi ecuaţia 3 ∙ E ( x) + 1 3 ≥ - x .
40*.Se consideră expresiile :
61
E1(x) = 1 +
1
2
+

x
x
şi E2 (x) = 1-
1
2
+

x
x
, x ∈ R \ { -1 } ;
a).Arătaţi că E1(x) + E2(x) = 2 ;
b). Aduceţi expresiile la forma cea mai simplă ;
c). Rezolvaţi ecuaţiile :
1
0
). E 1 ( x ) = E2 ( x ) ;
2
0
). E1 (x+1) = ( ) 1 + x ∙E2
( ) x
.
41.Se consideră expresiile :
E1 (x) = 1
6 3
4
2
2
+
+

x x
x
şi E2 (x) = E 1 (x) -
x 3
1
; x∈ R \ { - 2 , 0 }.
a).Aduceţi expresiile la forma cea mai simplă ;
b).Calculaţi media aritmetică şi media geometrică a numerelor E1 ( 3 ) şi E2 (-6 ) ;
c).Pentru x∈R \ { -2,0,
4
3
} avem expresia E (x) = E1 ( x ) : E2 ( x ) .
Determinaţi valorile întregi ale lui x pentru care E (x) este număr întreg .
42*.Se consideră expresia :
E (x) = ( ) ( ) [ ] 8 2 2 3
2
4 2
2
1 2
2
+ − +
,
_

¸
¸
+

+
+
+

x x x
x x x
x
x
x
, x ∈ R \ { -2 , 0 }.
a).Arătaţi că E ( x ) = 4x + 18 ;
b).Aflaţi valorile reale ale lui x pentru care
) (x E
- x = x ;
c).Determinaţi valorile întregi ale lui x pentru care
( )
1
1 2

+ x ∙ E ( x ) este număr întreg .
43**.Fie A = ( ) ( ) ( )
22 23 1 2 1
2 1 .... 2 1 2 1
+ + + + +
− + + − + −
n n n n n n
.
Arătaţi că , oricare ar fi n număr natural , are loc următoarea egalitate
3 ∙A ∙ ( ) ( ) 1 2 2 1
23 1
+ · −
+ n n
44.Fie mulţimea A = { x ∈ R \ - 4 < x ≤ 4 } şi funcţia f :B→ R , f (x) = 2 x + 5.
a).Reprezentaţi grafic funcţia f ştiind că B = A  N ;
b).Dacă B = A { -4 , 5 } , calculaţi suma elementelor mulţimii
E = { x∈N | f(x) = k , k < 13 şi k∈N* };
c).Dacă B = AZ , rezolvaţi ecuaţia f(x) = 4 x
2
+ 20 x + 25.
45.Fie f : R→R , f(x) = x - 2 . Dacă f (a) , f (b) şi f (c) sunt direct proporţionale
cu 3 , 5 şi respectiv , 7 , iar a + 2 b + c = 288 , atunci :
a).Aflaţi care din numerele naturale a , b şi c este pătrat perfect;
b).Cât la sută din a + b reprezintă c ?
46**.Într-o cutie sunt 300 de bile roşii şi albastre . Dacă se scot din cutie bile roşii atunci
numărul bilelor albastre rămase este un număr impar . Numărul maxim de bile
rămase în cutie nu poate depăşi 30 % din numărul de bile roşii scoase .
a).Care este numărul minim de bile roşii scoase ?
b).Care este numărul maxim de bile roşii ce se pot scoate din cutie ?
47.Fie f : R→R , f (x ) = 2 a x + b ;
a).Aflaţi valorile reale ale lui a şi b , ştiind că A (1 ;1) şi B (- 3 ; -7 ) aparţin
graficului funcţiei f ;
b).Pentru a = 1 şi b = - a , reprezentaţi grafic funcţia ;
62
c)*.Pentru a = 1 şi b= -1 , rezolvaţi inecuaţia f
5
2
5 1
− ≤

,
_

¸
¸

x
.
48.Fie f : R → R , f (x) = 3ax – 2b .
a).Determinaţi valorile reale ale lui a şi b , ştiind că punctele M (2;8)şi N (1;5)
aparţin graficului funcţiei f ;
b).Pentru b = -1 şi a = - b , calculaţi distanţa de la punctul O(0;0)
la graficul funcţiei f ;
c)*.Pentru a = 1 şi b=-1 , rezolvaţi ecuaţia f
( ) 1 2 1 + + · − x x
.
49.a).Simplificaţi raportul :
4 4
2 5 2
2
2
+ −
+ −
x x
x x
, x este număr real diferit de 2 .
b).Reprezentaţi grafic funcţia f : { -1 , 3 , 5 } → R , f(x) = 2x +3 ;
c)*.Fie f : R → R , f(x) = -2x +3 şi m = f (-2) +f (2) .
Daca m = a -1 , calculaţi
a
+ a
2
.
50.Se consideră fracţia F ( x ) =
( )
x x
x
6 4
4 1 2
2
2
+
− +
, unde x ∈ R\
¹
)
¹
¹
'
¹
− 0 ,
2
3

a).Simplificaţi fracţia ;
b)**.Dacă R (x ) = F
,
_

¸
¸

2
x
- 1 , arătaţi că :
R
,
_

¸
¸
+
,
_

¸
¸
+
,
_

¸
¸
+
,
_

¸
¸
5555
2003
4444
2002
3333
2001
2222
2000
R R R
< 10
c).Rezolvaţi ecuaţia F ( x) = 1 – 2 x .
51.Un elev citeşte o carte în trei zile , astfel : în prima zi citeşte
3
1
din carte ,
a doua zi
5
2
din ceea ce a mai rămas de citit şi , în a treia zi , restul de 48 de pagini
a).Câte pagini are cartea ?
b).Câte pagini din carte citeşte elevul în a doua zi ?
52.a).Rezolvaţi ecuaţia : ) 3 ( 8 , 0 ) ( 3 , 0 ) ( 2 , 0 ) ( 1 , 0 · + + x x x .
b).Determinaţi toate numerele de forma ab 206 divizibile cu 45 .
53*.Se consideră numerele :
x = ( ) ( )
2 2
1 3 1 3 + − − a a şi y = ( ) ( )
2 2
1 3 1 3 + + − a a , unde a∈R .
a).Dacă a ∈ Q , care din numerele x şi y este raţional , oricare ar fi a număr
raţional ?
b).Determinaţi a număr real pentru care x + y = 0 .
54.a)*.Dacă 8 29 4 13 4
2 2
≤ + + + + − y y x x , atunci arătaţi că x + y = 0 .
b)*.Dacă x
2
– 4 ∙ ( x – y ) + y
2
= - 8 atunci arătaţi că x – y = 4 , oricare ar fi
numerele reale x şi y .
c).Dacă x ∈[1;3] şi y ∈[2;5] , atunci arătaţi că 7 ≤ x
2
+y
2
+x ∙y ≤ 49 ,
oricare ar fi numerele x şi y din intervalele indicate .
63
55.a).Rezolvaţi ecuaţia :
( ) ( )
1 2
3 1
1 2
3 1
2
2
+
+ −
+

− +
x
x
x
x
= x + 1 , x ∈ R \
¹
)
¹
¹
'
¹
t
2
1
.
b)*.Rezolvaţi inecuaţia ( ) k k − + ≤ − + 5 3 5 5 1 5
2
.
c).Rezolvaţi sistemul: 2
y x 3 +
= 5

y x 2 3 −
= -4
56.Se consideră numerele :
x = 2 12 17 2 2 3 − + − şi y = 2 12 17 2 2 3 + − +
şi z = y + 3x + 2002 .
a).Arătaţi că z = 2006 ;
b).Arătaţi că x ∙ y ∙ ( ) 5 2 4 + este număr întreg .
c).Aflaţi numerele raţionale a şi b ştiind că
( ) ∈ − + 2 y b x a
Q
57*.Se consideră numerele :
x =
) 8 ( , 7
7
....
) 4 ( , 3
3
) 3 ( , 2
2
) 1 ( , 1
1
+ + + +
, y =
71
150
....
31
66
21
45
10
21
+ + + +
şi z = x +y – 16 .
a).Arătaţi că z este număr prim ;
b).Arătaţi că y < 21 ;
c). Calculaţi media aritmetică a numerelor x , y şi z .
58*.Se consideră numerele :A =
2 2 2 2
2006 .... 4 3 2
− − − −
+ + + + şi
B = + +
− − 1 1
6 2
1 1
132 .... 12
− −
+ +
a).Arătaţi că 2006 ∙ A < 2005 ;
b).Arătaţi că 2007 ∙ A > 1002,5 .
c).Arătaţi că 12 ∙ B este număr prim .
59*.Preţul uni obiect este de 150 000 lei . După un timp obiectul se ieftineşte
cu p % , p ∈ N , şi apoi se ieftineşte din nou cu q % , q ∈ N .
Astfel preţul final al obiectului este acum de 90 000 lei.
a).Aflaţi p şi q .
b).Care este preţul obiectului după prima ieftinire ?
c).Cu ce procent trebuia ieftinit o sigură dată obiectul , pentru a se obţine
preţul de 90000 lei ?
60**.Se ştie că
2
3
·
cd
ab
şi 2 ∙ ab + 3 ∙ cd = 108 , unde ab şi cd sunt scrise
în baza zece .
a).Determinaţi numerele ab şi cd .
b).Calculaţi media aritmetică şi media geometrică a numerelor ac şi bd .
c).Fie y = abx + xcd , unde x∈{1 , 2 , 3 , …. , 9} şi cifrele a , b , c , d
sunt determinate la punctula).
Dacă restul împărţirii lui y la 101 este 46 , atunci aflaţi cifra x .
61*.După două majorări succesive un obiect ajunge să coste 150 000 lei .Dacă preţul
iniţial al obiectului era de 100 000 lei , iar procentele de majorare
sunt p1 % şi p2 % , cu p1 şi p2 numere naturale , atunci :
a).Determinaţi p1 şi p2 .
b).Care este preţul obiectului după prima majorare .
c).Cu ce procent trebuia majorat o singură dată preţul obiectului pentru a
deveni 150 000 lei ?
62.a).Arătaţi că
,
_

¸
¸


·
5
1
1
1
1 5
1
5
1
.
64
b)*. Calculaţi suma S =
2007 2003
1
2005 2001
1
....
9 5
1
7 3
1
5 1
1

+

+ +

+

+

c). Arătaţi că
2007
10
....
9
10
7
10
5
10
+ + + + < 2004.
63*. a). Arătaţi că
n
n 1 +
>
1
2
+
+
n
n
, oricare ar fi n ∈ N* .
b). Arătaţi că
2
1
1 +
+
<
+ n
n
n
n
, oricare ar fi n ∈ N .
c). Arătaţi că
2007 2005
2006
....
5 3
4
4 2
3
3 1
2
2 2 2 2

+ +

+

+

> 2005
(folosind eventual inegalităţile de la punctele a) şi b)).
64*.Cel mai mare divizor comun al numerelor a şi b este egal cu 18 ,
iar cel mai mic multiplu comun al numerelor a şi b este egal cu 540 .
a).Determinaţi a şi b pentru care
10
3
·
b
a
.
b).Determinaţi a şi b pentru care
19
23
3
2
·
+
+
b a
b a
.
c).Determinaţi a şi b pentru care
a b
b
b
a
5 3
9 20

· .
65.Fie funcţia f :R→R , f (x) = ax + a – 1 .
a).Să se determine a ∈ R pentru care f ( a ) = 1 .
b).Pentru a = - 2 să se reprezinte grafic funcţia f .
c).Determinaţi numărul real a pentru care distanţa de la punctul O (0;0)
la reprezentarea grafică a funcţiei este minimă .
66.Fie funcţia f : R→R , f(x) = a x + a + 1 .
a).Determinaţi a ∈ Z pentru care A ( - 2006 ; 2006 ) este pe graficul funcţiei .
b). Pentru a = - 1 , reprezentaţi grafic funcţia f .
c).Prin punctul M ( 0; -7 ) se construieşte o paralelă la axa Ox ,
care intersectează reprezentarea grafică a funcţiei f :R→R , f(x) = - x
într-un punct N .Calculaţi distanţa de la M la N .
67. Se consideră sistemul :

2
5 3
15
5 3
1
·
+ +
+
− + y x y x

(S)

15
44
15 9 3
3
10 2 6
6
·
+ +

− + y x y x
;
x
3
5 y −
≠ şi x ≠ = - 3y -5 .
a)*.Rezolvaţi sistemul .
b).Dacă ( x , y ) este soluţia sistemului (S) , atunci scrieţi numărul 2006 ca
o sumă de puteri distincte ale lui ( y – x ) .
c).Dacă ( x, y ) este soluţia sistemului (S) , atunci calculaţi media geometrică
65
a numerelor x
2
+ y şi x + y
2
.
68.Fie funcţia f : R → R , f(x) =
3
2b ax +
.
a).Dacă f(1) = 3 şi f( -1 ) = 1 să se determine valorile reale ale lui a şi b .
b).Dacă a = b = 3 , reprezentaţi grafic funcţia f .
c).Dacă g : R \ { -1 ; 2 } → R şi g( x ) = x + 2 , atunci rezolvaţi ecuaţia :
g
,
_

¸
¸

+
2
1
a
a
+ g
,
_

¸
¸
+

1
2
a
a
= 2
69. Se consideră funcţiile : f1 , f2 : R → R , f1 (x) = 5x – 7 şi f2 (x) = x + 2 .
a).Reprezentaţi în acelaşi sistem de axe ortogonale xOy graficele celor două funcţii
b).Aflaţi aria figurii determinate de reprezentarea grafică a funcţiei f2 şi
axele Ox şi Oy .
c)**.Dacă M ( m ; n ) este punctul de intersecţie al reprezentărilor grafice
ale funcţiilor f1 şi f2 , N (a ; b ) este punctul de intersecţie dintre axa Oy
şi reprezentarea grafică a funcţiei f2 şi P ( c ; d ) este punctul de intersecţie
dintre axa Ox şi reprezentarea grafică a funcţiei f1,atunci calculaţi aria
patrulaterului MOPN , unde O (0 ;0) este originea sistemului de axe xOy .
70.Fie funcţia f : R→R , f (x) = - 4x + 5 .
a).Reprezentaţi grafic funcţia f în sistemul de axe ortogonale xOy .
b).Rezolvaţi ecuaţia f(x+2) = - x
2
;
c).Dacă S = f(2) + f(4) +f(6) +….+f(2006) , atunci calculaţi S : 1003 .
71.Fie funcţia f : R→R , f ( x ) = 4 ax + a – 1 .
a).Rezolvaţi ecuaţia f ( a ) = 2 .
b)*.Pentru a = 2
-1
, rezolvaţi inecuaţia : f (k - 3 ) 3 − ≥k .
c)*.Pentru a = - 1 , determinaţi valorile reale ale lui x pentru care
M
( ) 1 ; − x x
aparţine graficului funcţiei f
72.Fie funcţia f : R→R , f ( x ) = 2 – 5 x .
a). Rezolvaţi ecuaţia f ( a ) = a
2
.
b).Aflaţi valorile întregi ale lui x ≠ 2 pentru care ∈
− x
x f
2
) (
Z .
c).Dacă g : R → R , g ( x ) = 5x – 2 să se calculeze aria cuprinsă între
reprezentările grafice ale funcţiilor f , g şi axa Oy .
73.Fie funcţia f : R → R , f ( x ) = a ∙ ( x – 3 ) + x ∙ ( a – 3 ) .
a).Rezolvaţi ecuaţia f ( a ) = 4 .
b).Determinaţi valorile raţionale ale lui a şi b pentru care punctul M ( 5 ; b – 1 )
aparţine graficului funcţiei f .
c).Pentru a = 1 , calculaţi distanţa de la punctul A ( 2 ; 0 ) la reprezentarea grafică
a funcţiei f .
74.Fie funcţia f :R→R , f (x) = x ∙ 3 + 2 - 3 .
a).Aflaţi care din punctele A ( 1 ; -2 ) , B ( -1 ; 2 ) şi C ( 1 ; 2 ) aparţine
graficului funcţiei f .
b).Rezolvaţi în R ecuaţia : x ∙ f ( x + 1 ) =
4
3

c)*.Determinaţi numerele raţionale m şi n pentru care punctul M ( m + n ; n + 3 n )
aparţine graficului funcţiei f .
66
75. Se consideră funcţiile f : R →R , f ( x ) = ( 2a – 1 ) ∙ x – b şi
g : R → R , g ( x ) = ( 2a + 1 ) ∙ x + b .
a).Dacă punctul N ( 1 ; - 2 ) aparţine graficului funcţiei g şi f ( 1 ) = 1 ,
atunci determinaţi numerele a şi b .
b).Pentru a =
4
1
− şi b =
2
5
− să se reprezinte graficele funcţiilor f şi g în acelaşi
sistem de axe ortogonale xOy .
c).Pentru a = - 0,25 şi b = - 2,5 calculaţi aria triunghiului determinat
de axa Oy şi reprezentările grafice ale celor două funcţii .
76.Se consideră funcţia f : R → R , f(x) = ( a
2
– a ) x + 3 .
a).Rezolvaţi în R ecuaţia f ( - 1 ) = 1 .
b).Determinaţi valorile întregi ale lui a pentru care
1 ) 1 (
26 13
− −

f
a
este număr întreg .
c).Arătaţi că f (5) nu este pătrat perfect pentru orice a ∈ N .
77.Fie funcţia f : M

R , f ( x ) = 2
-2
∙ ( 4x + 1 ) , unde M ={x∈R |
≤ −5 2x
3}.
a).Determinaţi mulţimea M .
b).Rezolvaţi inecuaţia 4 ∙ f ( x ) ≤ 6x .
c).Stabiliţi dacă graficul funcţiei f şi graficul funcţiei f1 : R → R , f1 ( x ) = 3x – 5
au puncte comune .
78.Graficul funcţiei f : R → R , f ( x ) = 2ax – 3b conţine punctele
A ( -1 ; 3 ) şi B ( 2 ; 5 ) .
a).Reprezentaţi grafic funcţia f .
b)*.Determinaţi punctul C ( x ; y ) de pe graficul funcţiei f astfel încât
y x · −1
.
c).Calculaţi perimetrul triunghiului format de reprezentarea grafică a funcţiei f
şi axa Oy.
79**.Fie f : R → R , f ( x ) = 2x – 3 .
a).Determinaţi y ∈ R astfel încât f ( 2 ) + f ( 4 ) + …. + f ( 50 ) = 75 ∙ y .
b).Determinaţi valorile naturale ale lui n pentru care :

) 23 ( .... ) 2 ( ) 1 (
23
2
+ + + + + + n f n f n f
∈Z .
c).Rezolvaţi în R inecuaţia : f ( x ) - 2006 2006 x ≤ +3 - 2006 4 .
80.Se consideră mulţimile : A = x∈ N| ∈
+
+
3
10
x
x
Z , B = x ∈ Z*| ∈
+1
5
x
N

şi C = x ∈ Z |
≤ −1 2x
4
a).Reprezentaţi grafic funcţia f 1 : A → R , f 1(x) = 2x – 3 .
b).Reprezentaţi grafic funcţia f2 : ( B ∩ A ) → R , f 2 (x) = 2x + 3 .
c).Reprezentaţi grafic funcţia f3 : C → R , f 3 (x) = 2x .
81.a).Determinaţi valorile naturale n pentru care
1 2
3 6
2
− +

n n
n
este număr întreg .
b).Rezolvaţi ecuaţia
1 2
3 6
2
− +

x x
x
+2x = 1 în mulţimea R\
¹
)
¹
¹
'
¹

2
1
; 1
.
c).Arătaţi că
16
4 8
1 4
1 2
1
1 2
:
1 2
3 6
2 2


,
_

¸
¸

+
+
+

− +
− m
m
m
m
m
m m
m
= 1,
67
oricare ar fi m ∈ R \
¹
)
¹
¹
'
¹
− t 1 ;
2
1
.
82.a).Simplificaţi fracţia
3 9 6
6 12
2
+ +
+
x x
x
, unde x ∈ R \
¹
)
¹
¹
'
¹
− −
2
1
; 1
.
b).Determinaţi a∈Z\{-1} pentru care ∈
+ +
+
3 9 6
6 1 2
2
a a
a
Z .
c).Rezolvaţi în R \{-1;-
2
1
} ecuaţia
y
y y
y
2
3 9 6
6 12
2
+
+ +
+
= - 1 .
83.Fie f : R → R , f ( x ) = 2x + 7 .
a).Arătaţi că f ( 2a
2
– 6a ) ≥ - 2 , pentru orice a număr real .
b).Dacă f (2 a
2
– 6a ) = - 2 , reprezentaţi grafic funcţia g : R → R ,
g ( x ) = 4ax – 7 .
c)*.Arătaţi că f ( 2
1
) + f ( 2
3
) + …. + f ( 2
2007
) - 7028 se divide cu 84.
84.a)**.Arătaţi că A = 5 x
2
+ 10 y
2
– 14 x∙y + 2y + 5 se poate scrie ca o sumă de
două pătrate perfecte , oricare ar fi x şi y numere reale .
b)**.Determinaţi numerele întregi a şi b pentru care 5∙a
2
+ 10∙b
2
– 14 a∙b + 2∙b +5 =0 .
c)**.Pentru y = 2 şi M = 5∙x
2
+ 10∙y
2
– 14 x∙y + 2∙y + 5 , aflaţi numărul real
x pentru care M = 9 .
85*.a).Determinaţi numerele naturale de două cifre xy , scrise în baza zece ,
ştiind că 3∙x + 4 x∙y – 5∙( y + 6 ) = 0 .
b).Arătaţi că
888
1332
1332
1998
11
5
3
2
+
+
<
+
+
b
b
a
a
, oricare ar fi numerele naturale a şi b .
c).Determinaţi numerele ab ,scrise în baza zece , pentru care
∈ + + 11 ba ab
N.
86**.Se consideră numerele 2006 ,...., 2 , 1 , 0 ab ab ab ab , scrise în baza zece .
a).Dacă B = 206 .... 1 ab ab abo + + + ,atunci arătaţi că B + 1 nu este pătrat perfect .
b).Dacă C = 2006 .... 2 1 0 ab ab ab ab + + + + , atunci arătaţi că restul împărţirii
lui C la 10 este egal cu 1 , oricare ar fi cifrele a şi b .
87.Fie ( ) ,
2
ba ab ba ab x x ⋅ · − ⋅ + unde ab şi ba sunt scrise în baza zece .
a).Determinaţi ab pentru care x este număr întreg .
b).Determinaţi ab pentru care x ∉ R .
c).Determinaţi ab pentru care x este 25 sau 52 .
88. Se consideră numerele A = 2x
2
– 3x – 2 şi B = 2x
2
– 5x + 2 .
a).Rezolvaţi în R inecuaţia B – A ≥ 2006
b).Arătaţi că
1 2
1 2
+

·
x
x
A
B
, oricare ar fi x∈R\
¹
)
¹
¹
'
¹
− 2 ;
2
1
.
c).Determinaţi valorile naturale ale lui x pentru care ∈
A
B
Z .
89*.Se consideră numerele A = a
2
– 4a + 13 , B = b
2
+ 6b + 13 şi C = c
2
– 12c + 40 .
a).Dacă B A + ≤ 5 , atunci calculaţi media aritmetică a numerelor a şi b .
b).Dacă C A + ≤ 5 , atunci calculaţi media geometrică a numerelor a şi b .
68
c).Dacă C B + ≤ 4 , atunci aflaţi valorile întregi ale lui x pentru care
3 2 −
+
x
c b

este număr întreg .
90*.Se consideră numerele A = x
2
– 2 ∙ ( 2x + 3y ) + y
2
+ 13 şi
B = x
2
+ 2 ∙ ( 2x + 3y ) + y
2
+ 13 .
a).Calculaţi media geometrică a numerelor x şi y , ştiind că A = 0 .
b).Calculaţi media aritmetică a numerelor x şi y , ştiind că B = 0 .
c).Determinaţi perechile ( x, y ) , x şi y numere întregi , pentru care
B – A este număr întreg .
Evaluarea Naţională iunie 2011
Varianta 1
SUBIECTUL I – Pe foaia de teză scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)
5p 1)
Rezultatul calculului · −1 10
2
........…..
5p 2) Ecuaţia 10 8 − · − x are soluţia ................
5p 3)
Dacă , 8
1
· −
x
x atunci ......... ..........
1
2
2
· +
x
x
5p 4) Aria feţei unui cub este de 64 cm
2
. Volumul acestui cub va fi de ….................
69
5p
5p
5) Diagrama alăturată prezintă numărul
locurilor de cazare ale unui hotel.
a) Câte camere are hotelul?
b) Câte locuri de cazare are
hotelul?
0
5
10
15
20
25
30
Camere
cu 1 pat
Camere
cu 2 paturi
Camere
cu 3 paturi
Camere
cu 4 paturi
SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)
5p 1)
Desenaţi o prismă triunghiulară
/ / /
C B ABCA
5p 2) Într-o şcoală sunt 600 elevi. Numărul băieţilor este jumătate din numărul fetelor. Câţi băieţi sunt ?
3) Fie funcţia ( ) 4 2 , : − · → x x f R R f
5p a) Calculaţi ( ) ( ) 0 5 f f +
5p b) Verificaţi dacă punctul ( ) 6 , 5 M aparţine graficului funcţiei
. f
5p c) Aflaţi coordonatele punctelor în care graficul funcţiei intersectează axele
5p d) Trasaţi graficul funcţiei
f
.
SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)
1) Tatăl şi fiul au suma vârstelor 55 ani. Vârsta tatălui este cu 5 ani mai mică decât triplul vârstei fiului.
5p a) Arătaţi că tatăl are 40 ani.
5p b) Aflaţi vârsta fiului.
5p c) Peste câţi ani vârsta fiului va fi jumătate din vârsta tatălui ?
2) Piramida patrulateră regulată VABCD are AB=12cm, şi înălţimea VO=8cm.
5p a) Desenaţi piramida pe foaia de teză şi completaţi desenul cu punctul O,
piciorul înălţimii şi segmentul (VM), apotema piramidei.
5p b) Aflaţi aria laterală şi volumul piramidei.
5p c) Aflaţi dacă încap 500 ml apă în piramidă.
Evaluarea Naţională iunie 2011
Varianta 2
SUBIECTUL I – Pe foaia de teză scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)
5p 1)
Rezultatul calculului · −
2
3 12 ........…..
5p 2) Ecuaţia 10 7 − · − x are soluţia ................
5p 3)
Dacă , 8
1
· +
x
x atunci ......... ..........
1
2
2
· +
x
x
5p 4) Aria feţei unui cub este de 81 cm
2
. Volumul acestui cub va fi de ….................
70
5p
5p
5) Diagrama alăturată prezintă numărul
locurilor de cazare ale unui hotel.
a)Câte camere are hotelul?
b)Câte locuri de cazare are hotelul?
0
5
10
15
20
25
Camere
cu 1 pat
Camere
cu 2 paturi
Camere
cu 3 paturi
Camere
cu 4 paturi
SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)
5p 1)
Desenaţi o prismă triunghiulară
/ / /
C B ABCA
5p 2) Într-o şcoală sunt 900 elevi. Numărul băieţilor este jumătate din numărul fetelor. Câte fete sunt ?
3) Fie funcţia ( ) 6 3 , : − · → x x f R R f
5p a) Calculaţi ( ) ( ) 0 8 f f +
5p b) Verificaţi dacă punctul ( ) 6 , 4 P aparţine graficului funcţiei
. f
5p c) Aflaţi coordonatele punctelor în care graficul funcţiei intersectează axele
5p d) Trasaţi graficul funcţiei
f
.
SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)
1) Tatăl şi fiul au suma vârstelor 55 ani. Vârsta tatălui este cu 7 ani mai mare decât triplul vârstei fiului.
5p a) Arătaţi că tatăl are 43 ani.
5p b) Aflaţi vârsta fiului.
5p c) Peste câţi ani vârsta fiului va fi jumătate din vârsta tatălui ?
2) Piramida patrulateră regulată VABCD are AB=12cm, şi înălţimea VO=8cm.
5p a) Desenaţi piramida pe foaia de teză şi completaţi desenul cu punctul O,
piciorul înălţimii şi segmentul (VM), apotema piramidei.
5p b) Aflaţi aria laterală şi volumul piramidei.
5p c) Aflaţi dacă încap 500 ml apă în piramidă.
Evaluarea Naţională iunie 2011
Varianta 3
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Subiectul I. Pe foaia de teză se trec numai rezultatele. (30 de puncte)
1. Soluţia ecuaţiei x + 3 = 10 este x = ……
2. Fie funcţia
1 2 ) ( , : − · ℜ → ℜ x x f f
. Pentru x = 3, valoarea funcţiei este egală cu …
3. Soluţia inecuaţiei 2x – 4 > 0 este intervalul ……..
4. Un paralelipiped dreptunghic are dimensiunile de 5 cm, 12 cm şi 13 cm. Volumul
paralelipipedului este de …… cm
3
.
5. Un cub are suma muchiilor de 48 cm. Aria totală a cubului este de ….. cm
2
.
71
6. Funcţia
ℜ → ℜ : f
este descrisă prin tabelul de mai jos:
x 2 3 6
8
f(x
)
4 0 1
2
Calculând f(2) + f(6) se obţine ……
Subiectul al II-lea. Pe foaia de teză se trec rezolvările complete. (30 de puncte)
1. Desenaţi, pe foaia de teză, o piramidă triunghiulară regulată VABC.
2. Tata şi fiul au împreună 60 de ani. Ştiind că vârsta tatălui este de 4 ori mai mare decât vârsta
fiului, aflaţi vârsta fiului şi a tatălui.
3. Fie funcţia
1 3 ) ( , : + · ℜ → ℜ x x f f
a) Reprezentaţi grafic funcţia f.
b) Calculaţi aria triunghiului determinat de graficul funcţiei f cu axele de coordonate.
4. Verificaţi daca perechea (2, 3) este soluţie a ecuaţie 3x + y – 9 = 0.
5. Fie expresia ,
9
3
3
9 6
) (
2
2
2
2

+


+ −
·
x
x x
x x
x x
x E unde
{ } 3 , 3 , 0 − − ℜ ∈ x
. Aduce la o formă mai simplă
expresia.
Subiectul al III-lea. Pe foaia de teză se trec rezolvările complete. (30 de puncte)
1. (5p) a) Rezolvaţi sistemul
¹
'
¹
· +
· −
9 3 2
5 4 3
y x
y x
, unde x, y sunt numere reale.
(5p) b) Ionel a cheltuit
7
4
din suma de bani pe care o avea, rămânându-i 30 lei. Câţi lei avut
iniţial?
2. Se dă VABCD o piramida patrulateră regulată . Latura bazei este de 8 cm si înălţimea de
3 4 cm.
(5p) a) Realizaţi un desen corespunzător enunţului.
(5p) b) Aflaţi aria totală a piramidei.
(5p) c) Calculaţi sinusul unghiului format de muchia laterala cu planul bazei.
(5p) d) Calculaţi volumul piramidei.
Evaluarea Naţională iunie 2011 Varianta 4
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
SUBIECTUL I - Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 de puncte)
5p 1. Soluţia în Q a ecuaţiei 4 2 5 3 − · − x x este
· x
…………………
5p 2. Scris sub formă de interval mulţimea { } 7 3 < ≤ − ∈ · x | R x M este …..
72
5p 3. Sistemul de ecuaţii
¹
'
¹
· +
· −
43 3 5
34 3 2
y x
y x
are mulţimea soluţiilor ( ) { } ...;.... S · .
5p 4. Aria totală a unui tetraedru regulat cu muchia de 6 cm este …………cm
2
.
5p 5. Volumul unui paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile de 10 cm, 6 cm şi 15 cm este …. cm
3
5p 6. În figura alăturată este
reprezentarea geometrică a
unei funcţii. Abscisa
punctului A este …..

SUBIECTUL al II-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
5p 1. Desenaţi o piramidă patrulateră regulată VABCD.
5p
2. Determinaţi funcţia f cu, ( ) b ax x f + · , ştiind că punctele ( ) 5 2 − ; A şi ( ) 4 1; B − aparţin reprezentării
geometrice a graficului funcţiei.
3. Fie funcţiile
f
şi g, ( ) 3 2 − · x x f şi ( ) 3 4 + − · x x g .
5p a) Reprezentaţi graficele funcţiilor în acelaşi sistem de axe ortogonale xOy.
5p b) Calculaţi aria triunghiului determinat de cele două grafice şi axa ordonatelor.
5p 4.a).Rezolvaţi în R ecuaţia: ( ) ( ) . y x 0 5 3 3 3 2 2
2 2
· − + −
5p b) Pentru soluţiile x şi y obţinute la punctul a) determinaţi valoarea raportului
.
x y
x y
+

SUBIECTUL al III-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1. Fie ABCDA’B’C’D’ un cub cu muchia AB = a. Notăm
{ } O BD AC · ∩ şi { } P C ' B ' BC · ∩ .Ştiind că OP = 2 6 cm
5p a) Arătaţi că a = 12 cm.
5p b) Calculaţi aria triunghiului BC’D.
5p c) Determinaţi distanţa de la O la A’D’.
5p d) Determinaţi măsura unghiului determinat de dreptele OP şi AD’.
2. Se dă prisma triunghiulară regulată ABCA’B’C’ cu AB = 6 dm şi AA’ = 6 3 dm.
5p a) Să se determine numărul minim de vase de forma prismei date necesare depozitării a 500 litri cereale.
5p
b) O furnică se deplasează pe peretele exterior al prismei, din vârful A în vârful C’, traversând muchia
BB’ într-un punct P. Determinaţi lungimea segmentului BP, astfel încât distanţa parcursă de furnică să
fie minimă.
Evaluarea Naţională iunie 2011
Varianta 5
SUBIECTUL I - Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)
5p 1. Rezultatul calculului 45 – 20:5 este ....
5p 2 Sistemul de ecuaţii
¹
'
¹
· −
· +
2
4
y x
y x
are soluţia
¹
'
¹
·
·
.....
.....
y
x
.
5p 3 Urmăriţi desenul din figura 1. Coodonatele punctului A
din figură sunt
..). (.....;... A
A
73
5p 4. Aria unui triunghi echilateral este 3 4 m
2
. Atunci perimetrul triunghiului este .... m.
5p 5. Suma lungimilor tuturor muchiilor unui cub este de 60 cm. Atunci aria totală a cubului este de .....cm
2
.
5p 6. În tabelul de mai jos s-au trecut cantităţile (în kg) de mere vândute într-o săptămână la un magazin. În acea
săptămână s-au vândut în medie .....kg mere.
Ziua Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică
Cantitatea
vândută
43 33,5 45 28,5 47 50 15,5
SUBIECTUL AL II-LEA – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)
5p 1. Desenaţi o prismă triunghiulară regulată SUPERB.
5p 2. O societate comercială are 36 de angajaţi , femei şi bărbaţi. Ştiind că numărul de femei este de trei ori mai
mare decât numărul de bărbaţi, aflaţi câte femei şi câţi bărbaţi lucrează la acea societate comercială.
3. Fie funcţia
: f
R→R,
2 4 ) ( + − · x x f
.
5p a) Reprezentaţi grafic funcţia
f
într-un sistem ortogonal de axe xOy.
5p b) Aflaţi numărul real a ştiind că
21 ) 2 ( − ≤ + a a f
.
5p 4. O florăreasă vinde buchete de trei lalele cu 4,50 lei şi buchete de 5 garoafe cu 7 lei. Aflaţi preţul unui buchet
format din cinci garoafe şi trei lalele.
5p 5. Arătaţi că
2
2
2
2
) 1 (
2
4 2
1
:
2 2 3
1

·

,
_

¸
¸


+ −
+
x x
x
x
x
x x
x
, oricare ar fi
∈ x
R
} 2 ; 1 ; 1 { \ −
.
SUBIECTUL AL III-LEA – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 puncte)
1. Figura alăturată reprezintă schematic un teren, M N
în care MNPQ este paralelogram, NR⊥QP,
MN = 40 m, PR = a, 0 > a , iar NR = 15 m.
5p a) Aflaţi aria zonei MNPQ.
5p b) Exprimaţi în funcţie de a aria terenului.
5p c) Pentru ce valoare a lui a aria zonei NPR
este de cinci ori mai mică decât aria zonei Q P R
MNPQ ?
5p d) Se consideră a = 16 m. Zona MNPQ se amenajează cu gazon, iar pe zona NPR se plantează flori. Ştiind că
amenajarea cu gazon a unui metru pătrat costă 45 de lei şi se face o reducere de 5 % dacă se amenajează mai mult
de 550 m
2
, iar plantarea cu flori pe 1 m
2
de teren costă 50 de lei, aflaţi cât s-a plătit în total pentru toate aceste
modificări.
2. Un obiect ceramic în formă de piramidă triunghiulară regulată are muchia bazei egală cu 6 cm şi înălţimea egală
cu 0,03 m.
5p a) Calculaţi aria totală a obiectului.
2p b) Verificaţi dacă pot intra 15 ml de apă în interiorul obiectului.
3p c) Printr-o operatie de prelucrare obiectului ceramic i se indeparteaza
varful prin sectionarea acestuia cu un plan paralel cu baza la 1/3
din inaltime fata de varf. Ce volum are obiectul ceramic nou format?
Evaluarea Naţională iunie 2011
Varianta 6
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este 2 ore.
Subiectul I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele.
5p 1. Rezultatul calculului:
7 63: 7 +
este egal cu ... .
5p 2.
{ } / număr par A x x · ∈¥
;
{ } 1, 2, 3, 4 B ·
.
{ } ... A B ∩ ·
.
74
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2005 2006 2007 2008 2009
5p 3. Irina primeşte rest după ce a cumpărat ceva, două bancnote de un leu şi 3 bancnote de 5 lei. Acasă
constată că una dintre bancnote este falsă. Care este probabilitatea ca acea bancnotă să fie de 5 lei?
5p 4. Pe o suprafaţă de
2
1m se pot aşeza exact 100 bucăţi pătrate de gresie. Care este latura unei bucăţi de
gresie?
5p 5. O piramidă triunghiulară cu toate muchiile egale, are suma lungimilor muchiilor de 30cm. Ce
lungime are apotema sa?
5p 6. Diagrama reprezintă numărul de cărţi împrumutate de la o bibliotecă şcolară în ultimii 5 ani. Care a
fost numărul mediu de cărţi împrumutate în ultimii trei ani?
Subiectul II– Pe foaia de examen scrieţi rezolvările
complete
5p 1. Desenaţi pe foaia de examen un tetraedru
VABC
şi o
apotemă a sa.
5p 2. Un melc „aleargă” cu o viteză de 1m pe oră, iar un leu
cu o viteză de 3500 ori mai mare. Aleargă ei împreună în două
ore mai mult de 7km?
3. Într-o şcoală au sosit bănci noi. Administratorul a constatat
că dacă ar pune în fiecare sală de clasă câte 25 de bănci i-ar
rămâne 9 bănci afară, iar dacă ar mai avea încă o bancă ar putea pune câte 26 de bănci în fiecare sală de
clasă.
5p a) Câte săli de clasă are şcoala?
5p b) Dacă aşezând toţi elevii şcolii câte 2 în bancă, rămân 2 bănci goale, câţi elevi sunt în şcoală?
5p 4. Să se rezolve inecuaţia:
( )
2
2
5
0
2 4 3
x
x


+ −
.
5p 5. Să se rezolve ecuaţia:
( ) ( )
( )
2
1 8 1 16
5 3 4 12
3
x x
x x
x
− + − +
− + · − −
+
.
Subiectul III– Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete
1. Minutarul unui ceas din turnul unei clădiri are lungimea de 2 m.
5p a) Calculaţi lungimea arcului descris de vârful minutarului într-un sfert de oră.
5p b) Câţi cm parcurge vârful minutarului într-un minut?
5p c) Care este suprafaţa „măturată” de minutar într-un minut?
5p d) Ce unghi face acul minutarului cu cel al orarului la ora 12.30?
2. Un vas în formă de paralelipiped dreptunghic are grosimea pereţilor de 1 cm şi dimensiunile exterioare:
L=2 dm, l=1,8 dm şi h=1,2 dm.
5p a) Încap în vas 3 litri de apă?
5p b) Materialul din care este confecţionat vasul are densitatea de 3g/cm
3
. Oare vasul gol este mai uşor
decât apa care încape în vas?
Evaluarea Naţională iunie 2011
clasa a VIII-a Varianta 7
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 90 min.
SUBIECTUL I – Pe foaia de teză scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)
10p 1. Ecuaţia
1 3 ) 3 ( 2 + · + − x x
are soluţia
...... · x
75
10p 2. Sistemul de ecuaţii
¹
'
¹
· −
· +
2
4
y x
y x
are soluţia
¹
'
¹
·
·
.....
.....
y
x
.
10p 3. Aria totală a unui tetraedru regulat cu muchia de 3 2 cm este egală cu……cm
2
.
SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)
1. Fie
3
1 2 4
) ( , :
+
· →
x
x f R R f .
5p a) Construiţi graficul funcţiei
) (x f
în sistemul ortogonal xOy.
5p b) Aflaţi perimetrul triunghiului determinat de graficul funcţiei date şi cele două axe ale
sistemului xOy.
5p c) Punctul M se află pe graficul funcţiei
) (x f
. Abscisa acestui punct este 6 − · x . Să se afle
distanţa de la punctul M la originea sistemului ortogonal xOy.
2. Un croitor pentru a confecţiona o bluză consumă 1,5 m de stofă iar pentru a confecţiona o cămaşă
consumă 2 m de stofă.
5p a) Câţi metri de stofă sunt necesari în total pentru confecţionarea a patru bluze şi trei cămăşi?
10p a) Croitorul confecţionează 18 articole ( şi bluze şi cămăşi) consumând 31 m de stofă. Câte bluze şi
câte cămăşi a confecţionat croitorul?
SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)
1. Un cilindru circular drept are R = 4 cm şi G = 8 cm.
5p a) Aflaţi aria totală a cilindrului.
5p b) Aflaţi volumul cilindrului.
2. În figura 1 este reprezentată desfăşurata unei cutii în
formă de paralelipiped dreptunghic ABCDA′ B′ C′ D′ .
Desfăşurata rezultă dintr-o foaie de tablă dreptunghiulară
cu lungimea de 80 cm şi lăţimea de 70 cm.
5p a) Desenaţi, pe foaia de teză, paralelipipedul
dreptunghic ABCDA′ B′ C′ D′ .
5p b) Să se arate că valoarea lui x = BB′ (înălţimea cutiei)
este egală cu 20 cm astfel încât volumul cutiei să fie
egal cu 24 litri.
5p c) Să se afle aria totală a cutiei.
5p d) Să se demonstreze că după decuparea părţii haşurate
pentru confecţionarea cutiei, se pierde mai puţin de 30%
din suprafaţa tablei.
Evaluarea Naţională iunie 2011
clasa a VIII-a Varianta 8
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 90 min.
SUBIECTUL I – Pe foaia de teză scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)
10p 1. Inecuaţia
8 ) 3 ( 2 + ≤ + x x
are soluţiile în mulţimea numerelor naturale,
{ } ........ .......... ∈ x
.
76
10p 2. Sistemul de ecuaţii
¹
'
¹
· −
· +
11 3 2
5 3 2
y x
y x
are soluţia
¹
'
¹
·
·
.....
.....
y
x
.
10p 3. Diagonala unui paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile de 2 4 cm, 4 cm şi 2 3 cm
este egală cu …….cm.
SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)
1. Fie
5 ) ( , : + − · → x x f R R f
.
5p a) Construiţi graficul funcţiei
) (x f
în sistemul ortogonal xOy.
5p b) Dacă
4 ) ( , : · → x g R R g
, construiţi în acelaşi sistem ortogonal xOy graficul funcţiei
) (x g
şi
aflaţi coordonatele punctului de intersecţie al graficelor funcţiilor
) (x f
şi
) (x g
.
5p c) Aflaţi aria patrulaterului determinat de graficele celor două funcţii date şi cele două axe ale
sistemului xOy.
2. Într-un magazin preţul unei pâini este egal cu 1,50 lei iar preţul unui cozonac este egal cu 6 lei.
5p a) Cât costă în total 6 pâini şi 3 cozonacuri ?
10p b) O persoană cumpără şi pâini şi cozonaci. Cu suma de 18 de lei, câte pâini şi câţi cozonaci
poate cumpăra ?
SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)
1. Un con circular drept are R = 4 cm şi G = 5 cm.
5p a) Aflaţi aria totală a conului.
5p b) Aflaţi volumul conului.
2. În figura 1 este reprezentat schematic un monument-obelisc compus
dintr-o prismă patrulateră regulată ABCDA′ B′ C′ D′ şi o piramidă
patrulateră regulată VA′ B′ C′ D′ . Unghiul plan al diedrului format de
planele (VB′ C′ ) si (A′ B′ C′ ) are măsura egală cu 60° iar AB= 12 dm şi BB′
= 200 dm.
5p a) Desenaţi, pe foaia de teză, corpul din figura alăturată şi completaţi
desenul cu înălţimea monumentului.
5p b) Să se afle aria laterală a monumentului.
10p c) Dacă monumentul este realizat din marmură a cărei densitate este egală
cu 2,7 kg/dm
3
, să se arate că masa corpului este mai mică decât 80 tone.
Evaluarea Naţională iunie 2011
clasa a VIII-a Varianta9
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 90 min.
SUBIECTUL I – Pe foaia de teză scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)
10p 1. Dacă numerele a, b şi c sunt direct proporţionale cu numerele 2, 3 şi respectiv cu 5 iar suma
77
50 · + + c b a , atunci numărul a este egal cu ……
10p 2. Sistemul de ecuaţii
¹
'
¹
· +
· +
23 13 10
16 6 5
y x
y x
are soluţia
¹
'
¹
·
·
.....
.....
y
x
.
10p 3. Volumul unei piramide cu aria bazei de 3 11 cm
2
şi înălţimea de 3 7 cm este egal cu ……
cm
3
.
SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)
1. Fie ecuaţia de gradul doi 0 6
2
· + − c x x .
5p a) Rezolvaţi ecuaţia 0 6
2
· + − c x x pentru 8 · c .
5p b) Aflaţi valoarea reală a numărului c astfel încât ecuaţia dată să admită două soluţii
reale şi identice.
2. Fie
6 ) ( , : − · → a x x f R R f
.
5p a) Determinaţi funcţia
) (x f
dacă punctul
) 3 ; 3 ( A
aparţine graficului funcţiei date.
5p b) Dacă
6 3 ) ( , : − · → x x f R R f
, construiţi graficul funcţiei
) (x f
.
3. Într-o clasă de 25 de elevi, 80% din elevi vorbesc curent limba engleză iar 60% din elevi
vorbesc curent limba franceză. Se ştie că fiecare elev din clasa vorbeşte curent cel puţin o
limbă străină.
5p a) Câţi elevi vorbesc curent limba engleză? Dar câţi elevi vorbesc curent limba franceză?
5p b) Câţi elevi vorbesc curent ambele limbi străine?
SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)
1. Un paralelipiped dreptunghic are suma celor trei dimensiuni ale sale egală cu 15 cm şi aria
totală egală cu 148 cm
2
.
5p a) Să se arate că diagonala paralelipipedului dreptunghic este egală cu 77 cm.
5p b) Aflaţi volumul paralelipipedului dreptunghic dacă cele trei dimensiuni ale sale sunt trei
numere naturale consecutive.
2. În figura 1 este reprezentată schematic partea
superioară (vârful) a unui monument-obelisc sub forma
unei piramide patrulatere regulate VABCD. Unghiul plan
al diedrului format de planele (VBC) şi (ABC) are
măsura egală cu 60° iar AB= 120 cm. Pe partea
inferioară a piramidei este realizată, pentru fixare şi
centrare, o scobitură sub forma unei prisme patrulatere
regulate EFGHE′ F′ G′ H′ cu muchia bazei egală cu
60 cm şi înălţimea de 20 cm.
5p a) Desenaţi, pe foaia de teză, corpul din figura alăturată.
5p b) Aflaţi volumul corpului.
10p c) Să se arate că aria totală a corpului este egală
cu 4,8 m
2
.
Evaluarea Naţională iunie 2011
clasa a VIII-a Varianta 10
SUBIECTUL I – Pe foaia de teză scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)
10p 1. Dacă numerele a şi b sunt invers proporţionale cu numerele 2 şi respectiv cu 7, iar suma
27 · +b a , atunci numărul a este egal cu ……
78
10p 2. Dacă avem sistemul de ecuaţii
¹
¹
¹
'
¹
·
· +
3
3
5 2 1
y
y x atunci
...... · x
10p 3. Volumul unui cub cu muchia egală cu 2 cm, este egal cu ……cm
3
.
SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)
5p 1. Rezolvaţi ecuaţia ( ) ( )( ) 3 3 3 2 2
2
+ − + · − − x x x .
2. Fie
5 ) 2 ( ) ( , : + + + · → b x b x f R R f
.
5p a) Determinaţi funcţia
) (x f
dacă punctul
) 0 ; 2 (− A
aparţine graficului funcţiei date.
5p b) Dacă
6 3 ) ( , : + · → x x f R R f
, construiţi graficul funcţiei
) (x f
.
5p c) Aflaţi sinusul unghiului determinat de dreapta ce reprezintă graficul funcţiei
) (x f
şi axa Ox.
3. Un autoturism se deplasează de la localitatea A la localitatea B cu viteza de 60 km/h, iar la
întoarcere, de la localitatea B la localitatea A cu viteza de 90 km/h.
5p a) Dacă distanţa dintre cele două localităţi este de 180 km, în cât timp parcurge autoturismul
distanţa de la localitatea A la localitatea B ?
5p b) Care este viteza medie cu care s-a deplasat autoturismul după ce a parcurs traseul dus-întors
dintre cele două localităţi?
SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)
1. Un trunchi de con circular drept are aria laterală egală cu 40π cm
2
. Dacă R = 6 cm şi r = 2 cm,
se cere:
5p a) Să se afle volumul trunchiului de con.
5p b) Să se arate că înălţimea conului din care provine trunchiul de con este egală cu 4,5 cm.
2. În figura 1 este reprezentată schematic suprafaţa desfăşurată a unei cutii în formă de trunchi de
piramidă patrulateră regulată ABCDA′ B′ C′ D′ - vezi figura 2. AB = 30 cm, A′ B′ = 60 cm şi
apotema trunchiului de piramidă egală cu 30 cm.
5p a) Desenaţi, pe foaia de teză, un trunchi de piramidă patrulateră regulată.
5p b) Aflaţi aria totală a cutiei.
10p c) Să se arate că volumul cutiei este mai mic decât 54,56 dm
3

Evaluarea Naţională iunie 2011
Varianta 11
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
79
• Timpul efectiv de lucru este 2 ore.
Subiectul I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele.
5p 1.Rezultatul calculului:
1 1 1
3
5 5 5
+ ⋅ +
este…
5p 2. Dacă A este mulţimea paralelogramelor iar B este mulţimea patrulaterelor, atunci A\B =…..
5p 3. Dintre elevii unei clase, unul s-a îmbolnăvit de gripă nouă.
Ştiind că în clasă sunt 11 băieţi şi 14 fete, care este probabilitatea
ca persoana care s-a îmbolnăvit să fie băiat?
5p 4. Un cerc cu diametrul de 15 cm, are lungimea de….
5p 5. O piramidă triunghiulară regulată cu latura bazei de 6 3 cm
şi apotema de 4 cm, are aria unei feţe laterale de…
5p 6. Diagrama arată în procente numărul de elevi ce au luat note
din categoriile: slabe (mai mici ca 5), mediocre (5,6,7) şi bune
(8,9,10). Dacă 150 de elevi au luat note slabe, câţi elevi au luat
note bune?
Subiectul II– Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete
5p 1. Un paralelipiped dreptunghic are toate feţele pătrate.
Desenaţi-l.
5p 2. Dacă într-o zi Andrei a cheltuit 1200 lei şi în ziua următoare de 5 ori mai mult, cât a cheltuit în cele
două zile?
3. De la o editură sosesc cărţi de acelaşi fel în pachete de câte 22 bucăţi. Un librar se gândeşte să facă o
comandă de un număr de volume, dar constată că un pachet va fi incomplet, lipsindu-i două volume. Se
gândeşte însă că dacă ar fi fost câte 20 volume într-un pachet, s-ar fi întâmplat acelaşi lucru.
5p a) Care este cel mai mare număr de volume la care s-ar fi putut gândi librarul, ştiind că era mai mic
decât 1000.
5p b) dar cel mai mic număr de volume?
5p 4. Să se rezolve ecuaţia:
( ) ( ) 3 xf x xf x x + − · +
, unde
( ) : , 1 , f f x x → · − ∀∈ ¡ ¡ ¡
.
5p 5. Să se rezolve ecuaţia: ( ) ( )
( )
2
3 3 2 3 2 3 2 8 x x x x − + · − +
.
Subiectul III– Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete
1. Terenul de aterizare al unui elicopter este marcat cu trei cercuri concentrice, având diametrele de 2m,
20m, respectiv 200m.
5p a) realizaţi desenul acestui teren.
5p b) Care este suprafaţa mărginită de cercul mic şi cel mijlociu?
5p c) Cu cât ar creşte lungimea cercului mare dacă raza sa ar creşte cu 1 m?
5p d) Cu cât ar creşte suprafaţa cercului mic dacă raza sa ar creşte cu 1 m?
2. O piatră este scufundată într-un vas paralelipipedic cu baza dreptunghi cu dimensiunile de 37,5 cm şi
15 cm, ce conţine apă. Apa se ridică cu 1 cm.
5p a) care este volumul pietrei?
5p b) Câţi cm s-ar ridica apa dacă baza vasului ar fi un pătrat cu latura de 15 cm?
Evaluarea Naţională iunie 2011
Varianta 12
Subiectul I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele.
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%
55,0%
60,0%
<
5
(
5
,
6
,
7
)
(
8
,
9
,
1
0
)
p
r
o
c
e
n
t
a
j
80
5p 1. Rezultatul calculului: 25 5: 5 − este….
5p 2. Dacă P este mulţimea tuturor poligoanelor iar T este mulţimea tuturor triunghiurilor, atunci
T\P=…..
5p 3. pe o pagină sunt desenate 3 unghiuri de câte 15
0
şi 4 unghiuri de câte 75
0
. care este probabilitatea ca
punând mâna pe unul din ele, acesta să fie obtuz?
5p 4. Diagonala unui dreptunghi formează cu două dintre laturile dreptunghiului un triunghi cu aria de 17
cm
2
. Aria dreptunghiului este de …..
5p 5. Dacă volumul unui cub este de 8 cm
3
, atunci aria sa totală este de ….
5p 6. Într-o şcoală, fiecare elev practică câte unul din sporturile: şah, fotbal,
handbal şi tenis. Diagrama arată în procente participarea lor la fiecare sport.
Câţi elevi joacă fotbal, dacă 90 joacă tenis?
Subiectul II– Pe foaia de examen scrieţi rezolvările
complete
5p 1. Desenaţi o prismă triunghiulară dreaptă şi o diagonală
a unei feţe.
5p 2. Un pescar a prins 35 de peşti, iar un altul, de 5 ori mai
puţini. Câţi peşti au prins împreună?
3. Un constructor trebuie să construiască un bloc cu un
număr total de
x
camere. Se gândeşte că dacă ar construi
numai apartamente de câte două camere, nu o poate scoate la
capăt decât dacă ar construi şi o garsonieră, iar dacă ar
construi apartamente cu 3 camere, e musai să construiască şi
unul cu două camere.
5p a) S-ar putea să fie vorba de 47 apartamente?
5p b) Care ar putea fi numărul minim de camere ce trebuiesc construite?
5p 4. Se consideră funcţia
( ) ( ) : , , 1, f f x f x x x → · + ∀ ∈ ¡ ¡ ¡
. Rezolvaţi ecuaţia:
( ) ( ) 1 f x f − · − −
.
5p 5. Verificaţi dacă pentru
{ } \ 1 x

∈¥
, numărul
( )
2 2
1 1
1
1
x x
A
x x
1 − + ¸ _
· −
1


¸ ,
1
¸ ]
este pătrat perfect.
Subiectul III– Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete 1.
O parcelă de teren are forma de dreptunghi cu lungimea de 27 m şi lăţimea de 21 m.
5p a) Ce lungime are gardul care o înconjoară?
5p b) Cât costă gardul, dacă este confecţionat din panouri de câte 3 m lungime, fiecare panou costând
100 lei?
5p c) Ce suprafaţă se cultivă cu gazon, dacă pe lângă gard, de jur împrejur, rămâne necultivat 1 m de
teren?
5p d) Cât costă sămânţa pentru gazon, dacă pentru
3
4
ari este necesar un kg de sămânţă, iar sămânţa costă
150 lei/kg?
2. Andrei serveşte oaspeţii cu câte un suc. El deschide o sticlă de 2 litri şi toarnă în paharele oaspeţilor
câte 15 cl fiecăruia.
5p a) Câţi oaspeţi poate servi din acea sticlă?
5p b) Câţi dintre oaspeţii serviţi anterior ar rămâne ne serviţi, dacă Andrei ar pune în pahare câte 250 ml?
Evaluarea Naţională iunie 2011
Varianta 13
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
S F H T
sportul
p
r
o
c
e
n
t
a
j
81
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
S F H T
sportul
p
r
o
c
e
n
t
a
j
Subiectul I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele.
5p 1. Rezultatul calculelor:
1
x x x
x
− + ⋅ +
este…
5p 2. 5
D
este mulţimea divizorilor lui 5; B este mulţimea cifrelor numerelor scrise în baza 10. 5
... D B ∩ ·
5p 3. Un dreptunghi cu lungimea de două ori mai mare decât lăţimea are perimetrul de 6 cm. Care este
lungimea sa?
5p 4. Iepuraşul a adus (de Paşti) 5 ouă roşii şi 4 ouă galbene. Irina a spart unul. Care este probabilitatea
ca oul spart să fie roşu?
5p 5. Un vas în formă de cub are latura de 50 cm. Încap în el
100 litri de apă?
5p 6. Într-o şcoală, fiecare elev practică câte unul din
sporturile: şah, fotbal, handbal şi tenis. Diagrama următoare
arată în procente participarea lor la fiecare sport. Câţi elevi sunt
în şcoală, dacă 50 de elevi practică şahul?
Subiectul II– Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete
5p 1. Desenaţi un trunchi de piramidă triunghiulară regulată, şi
câte o apotemă a fiecărei baze.
5p 2. Pe o banchiză de gheaţă, sunt 250 de pinguini, iar pe o
banchiză vecină cu 150 mai mulţi. Câţi pinguini sunt în total pe cele două banchize?
3. Pentru a putea transporta o cantitate de mere, un comerciant le-a ambalat în cutii de câte 20 kg şi a
constatat că rămân 5 kg, la fel ca atunci când a încercat să le ambaleze în cutii de câte 25 kg.
5p a) Este posibil să fi avut de transportat 905 kg?
5p b) Care este cantitatea cea mai mică pe care ar fi putut-o avea de transportat?
5p 4. Determinaţi punctul de pe axa
Ox
ce aparţine graficului funcţiei: ( )
3
: , ,
5
f f x x x → · − ∀ ∈ ¡ ¡ ¡
5p 5. Verificaţi dacă egalitatea următoare este adevărată pentru 2 x ∀ ≠ t :
2
1 1 2
1 0
2 2 2 2
x
x x
− ¸ _
− ⋅ − ·

− + ¸ ,
.
Subiectul III– Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete
1. Pentru pavarea unei străzi se folosesc pietre paralelipipedice cu lungimea de 10 cm, lăţimea de 8 cm şi
înălţimea de 6 cm.
5p a) Ce suprafaţă se poate pietrui cu 100000 pietre?
5p b) Care este volumul total al pietrei folosite?
5p c) Dacă 1 m
3
de piatră cântăreşte 3 t, Câte camioane au fost necesare pentru aducerea pietrei, dacă un
camion transportă 15 t?
5p d) dacă strada are lăţimea de 6 m, cât costă pavarea unui km de stradă, dacă la preţul pietrei (100 lei
/tonă) se adaugă încă 10 % manoperă?
2. Andrei vrea să intre într-o încăpere în formă de paralelipiped dreptunghic, cu o scândură lungă de 5m şi
lată de 10 cm. Dimensiunile încăperii sunt: L=4 m, l=3m, h=2 m, iar uşa este la mijlocul peretelui mai
mic şi are lăţimea de 1m.
5p a) Reuşeşte Andrei să intre cu scândura?
5p b) Dar dacă uşa este într-un colţ al încăperii?
Evaluarea Naţională iunie 2011
82
Varianta 14
Subiectul I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele.
5p 1. Rezultatul calculelor 219 219 1 1 − ⋅ + este…
5p 2. Dacă M este mulţimea soluţiilor ecuaţiei
3 2 x − ·
iar
{ } 1, 2, 3, 4 B ·
, atunci \ .... B M ·
5p 3. Paul avea 5 monede de câte 50 de bani şi 10 monede de câte 10 bani. A pierdut una. Care este
probabilitatea ca moneda pierdută să fie de 10 bani?
5p 4. Diagonala unui pătrat este de 10 2 cm. Perimetrul său este de…
5p 5. Un vas în formă de paralelipiped dreptunghic are
2 1 L l m · ·
, iar
2 h m · . Încerc să pun în el 1000 litri de apă. Încap?
5p 6. Priviţi diagrama următoare, în care este redată frecvenţa intrărilor
pe messenger a prietenilor lui Andrei şi numărul lor într-o lună.
(orizontală - nr. intrări, verticală – nr. prieteni)
Spunem că un prieten al lui Andrei este „mai aparte” dacă are cel mult
10 intrări, sau mai mult de 25.
Câţi astfel de prieteni „mai aparte” are Andrei?
Subiectul II– Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete
5p 1. Desenaţi un trunchi de piramidă patrulateră regulată
VABCD
şi o apotemă
a sa
. VM
5p 2. Andrei şi Irina numără stelele de pe cer. La un moment dat, Andrei numărase 180 de stele, iar Irina
cu 40 mai puţine. Câte stele număraseră ei împreună?
3. Un număr par este şi multiplu de 11, iar următorul număr par, este multiplu de 5.
5p a) Poate fi vorba de numărul 418?
5p b) Găsiţi un alt număr cu aceste proprietăţi.
5p 4. Se dă funcţia ( ) : ; 2, f f x x x → · − ∀ ∈ ¡ ¡ ¡
. Determinaţi pe
a ∈¡
astfel încât ( )
2;
f
M a G ∈
.
5p 5. Verificaţi identitatea:
( )
2 2
2
2
1 1 4
2 0
1 1
1
x x x
x x
x
− + ¸ _ ¸ _
− + + ·

+ −
¸ , ¸ ,

.
Subiectul III– Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete
1. Dintr-o foaie de tablă dreptunghiulară cu lungimea de 80 cm şi lăţimea de 60 cm se taie un număr
maxim discuri cu raza de 5 cm.
5p a) Care este aria unui disc?
5p b) Care este aria foii de tablă?
5p c) Câte discuri se obţin?
5p d) Cât la sută din material se pierde?
2. Într-un container cu dimensiunile: 12 cm; 2,5 cm şi 2 m se încarcă dulapi de lemn cu dimensiunile: 500
cm; 15 cm şi 15 cm.
5p a) Care este numărul maxim de dulapi ce se poate încărca în container?
5p b) Care este volumul nefolosit din container?
Evaluarea Naţională iunie 2011
0
2
4
6
8
10
12
14
0-10 11-15 16-20 21-25 26-35
83
0
2
4
6
8
10
12
14
0-10 11-15 16-20 21-25 26-35
Varianta 15
Subiectul I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele.
5p 1. Dacă S este mulţimea soluţiilor ecuaţiei
5 6 x − ·
, iar
{ } 10,11,12 P ·
, atunci
P S ∩ ·

5p 2. Rezultatul calculului 2 3 3 3 − − este …
5p 3. Pe un teren de joacă se află Ion, Maria şi Elena. Gigel loveşte pe unul din ei cu mingea. Care este
probabilitatea să fi lovit o fată?
5p 4. Un triunghi isoscel are o latură de 5 cm, şi altă latură de două ori mai mare ca aceasta. Care este
perimetrul său?
5p 5. Un cort din pânză are forma de piramidă patrulateră regulată cu
muchia laterală de aceeaşi lungime cu latura bazei, care este de 2 m.
Care este suprafaţa de pânză necesară confecţionării lui, dacă
presupunem că nu se pierde nimic în timpul confecţionării?
5p 6. În diagrama alăturată, sunt date numărul de intrări pe messenger
ale prietenilor lui Andrei, într-o lună.(orizontală - nr. intrări, verticală –
nr. prieteni) Spunem că un prieten de pe listă este „vorbăreţ” dacă are
mai mult de 15 intrări. Câţi prieteni „vorbăreţi” are Andrei?
Subiectul II– Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete
5p 1. Desenaţi un paralelipiped dreptunghic
' ' ' ' ABCDA B C D
şi diagonalele feţelor ce conţin vârful A , iar
A nu aparţine acestor diagonale.
5p 2. Irina a rezolvat într-o vacanţă 120 de probleme, iar Andrei de patru ori mai puţine. Câte probleme au
rezolvat Andrei şi Irina la un loc?
3. Numerele 244, 99 şi 90 împărţite la un acelaşi număr natural
n
, dau resturile 4, 3, respectiv 6.
5p a) Care este cea mai mică valoare a lui
n
?
5p b) Care este cea mai mare valoare a lui
n
?
5p 4. Determinaţi funcţia:
( ) : , 3, f f x ax x → · + ∀ ∈ ¡ ¡ ¡
ştiind că graficul ei trece prin punctul
( ) 1;3 M
.
5p 5. Verificaţi identitatea:
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 2
1 2 2 1 2 4 1 1 0 x x x x x x + + − + + − − − − · .
Subiectul III– Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete
1. Un circ are formă de cerc cu raza de 25 m. Partea pe care se fac exerciţii (arena) este şi ea în formă de
cerc cu raza de 20 m.
5p a) Realizaţi desenul şi precizaţi cum se numesc cele două cercuri.
5p b) Care este aria circului?
5p c) Care este aria arenei?
5p d) Să se afle câţi spectatori încap, dacă fiecare are nevoie de 0,5 m
2
?
2. O hală dreptunghiulară se pardoseşte cu pietre în formă de pătrat cu latura de 15 cm. Hala este lungă de
32,5 m şi lată de 8,5 m. Între pietre nu rămâne loc liber, iar dacă dintr-o piatră se foloseşte o parte, restul
nu se mai foloseşte.
5p a) Câte pietre sunt necesare?
5p b) Dacă piatra este groasă de 3 cm, ce volum de piatră s-a cumpărat?
Evaluarea Naţională iunie 2011 Varianta 16
84
N
M
P
C
D
B
A
SUBIECTUL I - Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 de puncte)
5p 1. Dacă se micşorează 8 cu 3 se obţine …
5p 2. Cel mai mic număr natural din mulţimea A = {x ∈ R / 4 < x ≤ 7} este …
5p 3. Cel mai mic multiplu comun al numerelor 12 şi 18 este …
5p 4. Bisectoarea unui unghi de 25° formează cu una din laturile unghiului, un unghi cu măsura …
5p 5. O piramidă patrulateră regulată cu muchia bazei 4 cm şi apotema 6 cm are aria totală … cm
2

5p 6. Fracţia ordinară pe care o reprezintă partea colorată în negru în figură este …

SUBIECTUL al II-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen un tetraedru regulat şi notaţi-l MNPQ.
5p 2. Trei CD-uri şi două DVD-uri costă 5 lei. Cât costă 6 CD-uri şi 4 DVD-uri?
5p 3.a) Arătaţi că 391 este un multiplu al lui 17.
5p b) Fie a, b, n ∈ N astfel încât n | (2a + b) şi n | (a + 2b). Arătaţi că a şi b sunt multiplii ai lui n.
5p 4. Reprezentaţi grafic într-un sistem de axe ortogonale xOy funcţia liniară f : R → R, f(x) =
4
3
1
− x
.
5p 5. Arătaţi că E(x) =
4
8 6
3
6
2 2

+ −


− −
x
x x
x
x x
este pătrat perfect pentru orice x ∈ R \ {3; 4}.
SUBIECTUL al III-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1. În figura de mai jos, ABCD este podeaua unei bucătării în formă de dreptunghi cu AB = 4 m şi
BC = 3 m. BMNP este o porţiune din podea în formă de dreptunghi care se pavează cu gresie, restul
pavându-se cu parchet. Se ştie că CM = AP = x m (0 < x < 3).
5p a) Arătaţi că aria placată cu gresie este ( 12 7
2
+ − x x ) m
2
5p b)Determinaţi x, ştiind că aria placată cu gresie este cu 5m
2
mai mare decât a unui pătrat cu latura x m.
5p c) Pentru x = 1m să se afle suprafaţa acoperită cu parchet.
5p d) Un metru pătrat de parchet costă 41 lei iar unul de gresie 28 lei. S-a cumpărat cu un metru pătrat
de gresie mai mult decât suprafaţa acoperită. Între parchet şi gresie se montează un ornament de
trecere din metal care costă 15 lei metrul. Să se afle cât costă materialele cumpărate.


2. În figură, ABCDA′ B′ C′ D′ este un recipient în formă de cub cu muchia 6 dm.
5p a) Arătaţi că dacă se înclină recipientul şi în el se toarnă apă astfel încât suprafaţa apei devine planul
85
C
B
A
D

C

B

A

D
B

D

A

C

C
B
A
D
A′ BD, atunci în recipient sunt 36 litri apa.
5p b) La ce înălţime se va ridica apa în recipient dacă acesta se aşează orizontal?

Evaluarea Naţională Iunie 2011
VARIANTA 17
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
86
 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)
5p 1. Rezultatul calculului 4 : 20 16 + este egal cu …..
5p 2. Dintre numerele 5 4 · a şi 9 · b , mai mare este numărul …….
5p 3. Într-o urnă sunt 9 bile negre, 7 bile albe şi 4 bile roşii. Se extrage la întâmplare o bilă.
Probabilitatea ca bila extrasă să fie roşie este egală cu ….
5p 4. Aria unu triunghi echilateral cu latura de 24 cm este egală cu …..cm
2
.
5p 5. Volumul unei piramide patrulatere regulate cu muchia bazei de 5 cm şi înălţimea de 6 cm
este egal cu …..cm
3
.
5p 6. Într-o şcoală gimnazială sunt 180 de elevi
iar repartiţia procentuală a elevilor pe clase
este reprezentată în diagrama alăturată.
Numărul elevilor din clasa a VIII-a este egal cu …..
SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)
5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un paralelipiped dreptunghic ABCDA′ B′ C′ D′ .
5p 2. Rezolvaţi în N* inecuaţia
( ) 3 2 2 2 − − ≥ − x x
.
3. Fie funcţia
R R f → :
,
6
4
3
) ( + ·
x
x f
.
5p a) Construiţi graficul funcţiei f(x) în sistemul ortogonal xOy.
5p b) Aflaţi perimetrul triunghiului determinat de graficul funcţiei f(x) şi cele două axe ale sistemului
ortogonal xOy.
5p 4. Să se arate că
{ } 1 ; 2 \ , 1
2
1
2
1
2
2
+ − ∈ ·
+
+
− +

R x
x x x
x
.
5p 5. În clasa a VIII-a sunt 30 de elevi, băieţi şi fete. Dacă pleacă 4 băieţi şi mai vin 4 fete atunci
numărul fetelor va fi de două ori mai mare decât cel al băieţilor. Să se afle numărul iniţial de
băieţi şi de fete din clasa a VIII-a.
SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)
1. În figura alăturată este reprezentată schematic o suprafaţă de
teren, în formă de trapez, ABCD, dreptunghic în A, cu
dimensiunile: AB = 45 m, CD = 35 m, AD = 24 m. Această
suprafaţă se înjumătăţeşte prin linia de demarcaţie MN
paralelă cu AD.
5p a) Aflaţi aria trapezului ABCD.
5p b) Aflaţi lungimea lui DM = x, astfel încât suprafaţa
patrulaterului NBCM să fie jumătate din suprafaţa
trapezului ABCD.
5p c) Dacă x = 20 m, aflaţi cel mai mic număr de pătrate ce pot
fi înscrise în dreptunghiul ANMD.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
a V-a a VI-a a VII-a a VIII-a
87
2. În figura de mai jos este reprezentat schematic acoperişul unei case. AB = 12 m, BC = 6 m iar
unghiurile plane dintre ,,pantele” (ABF), (FCD), (BFC), (ADE) şi planul bazei (ABC) sunt de 60°.
5p a) Aflaţi suprafaţa acoperişului.
5p b) Să se arate că volumul acestui acoperiş este egal cu 3 90 m
3
.
5p c) Să se arate că pentru realizarea coamei acestui acoperiş sunt suficienţi 33 de metri liniari de
coamă.

Evaluarea Naţională iunie 2011
88
0
1
2
3
4
5
6
7
N
u
m
ă
r
u
l

d
e

m
e
d
i
i
3 4 5 6 7 8 9 10
MEDIA
VARIANTA 18
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)
5p 1. Rezultatul calculului
( ) 2 5 : 10 10 ⋅ +
este egal cu …..
5p 2. Fie mulţimea numerelor naturale impare mai mici decât 8.
Elementele mulţimii A sunt {.……………...}
5p 3. Dacă 60% din x este egal cu 27, atunci valoarea lui x este egală cu …………
5p 4. Aria unui pătrat cu diagonala de 2 2 cm este egală cu …….cm
2
.
5p 5. Volumul unei prisme patrulatere regulate cu muchia bazei de 5 cm şi înălţimea de 6 cm
este egal cu ……cm
3
.
5p 6. La sfârşitul semestrului I, elevii clasei a VIII-a
au obţinut următoarele medii la matematică
conform diagramei alăturate. Numărul total de elevi
ce au obţinut medii de 7, 8, 9 şi 10 este egal cu …….
SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)
5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, o piramidă triunghiulară regulată VABC.
5p 2. Pe parcursul unei zile s-au înregistrat următoarele temperaturi:
Interval ore 0-3 3-6 6-11 11-15 15-19 19-21 21-24
Temperatura medie
10°C 8°C 15°C 20°C 18°C 15°C 12°C
Să se afle temperatura medie în ziua respectivă.
3. Fie funcţia
R R f → :
,
2
3
) ( + ·
x
x f
.
5p a) Construiţi graficul funcţiei date în sistemul orogonal xOy.
5p b) Să se calculeze suma
) 2010 ( ... ) 3 ( ) 2 ( ) 1 ( f f f f S + + + + ·
.
5p 4. Rezolvaţi în R ecuaţia ( ) 0 3 2
2
· − + + − y x x .
5p 5. Să se arate că 10
2 3
2 3
2 3
2 3
·
+

+

+
SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)
1. Un elev are la îndemână o bucată de carton în formă de pătrat
cu latura de 10 cm. Tăind colţurile în aşa fel el vrea să obţină
un octogon regulat. MN=MP=PR=RS=ST=TU=UV=VM.
Alături este figura octogonului regulat.
5p a) Să se arate că lungimea segmentului AM este egală cu ( ) 2 2 5 − cm.
5p b) Să se arate că perimetrul octogonului regulat este egal cu ( ) 1 2 80 −
cm.
5p c) Aflaţi aria octogonului regulat.
89
2. În figura alăturată este reprezentat schematic un
vas în formă de paralelipiped dreptunghic
ABCDA`B`C`D`, unde AB=50 cm, BC= 3 5 cm
şi AA`= 3 10 cm. Conform figurii, vasul este
înclinat faţă de orizontală cu 30
0
. În vas se
toarnă apă până ce nivelul apei
ajunge la muchia B`C`.
5p a) Să se arate că în vas se toarnă 2,25 litri de apă
până ce nivelul apei ajunge la muchia B`C`.
5p b) Să se afle x, grosimea aceluiaşi volum de
apă, când vasul este în poziţie orizontală.
5p c) Cât la sută din volumul vasului este
volumul de apă?
Evaluarea Naţională iunie 2011
Varianta 19
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de două ore.
90
C
D
F
Q
B
A
M N
P
B
C D
A
 Nota finală se obţine prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
SUBIECTUL I - Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 de puncte)
5p 1. Jumătatea numărului 2
60
este …
5p 2. Dacă 2x – 3 = 7, atunci x = …
5p 3. Dacă A = [ 2 ; 6) şi B = (– 6 ; 4), atunci A\B = …
5p 4. Un triunghi isoscel cu unghiul alăturat bazei de 40°, are unghiul opus bazei …°
5p 5. Un cub are aria unei feţe 10 cm
2
. Aria totală a cubului este ... cm
2

5p 6. În figură, partea colorată în negru reprezintă … % din dreptunghiul ABCD.

SUBIECTUL al II-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de
puncte)
5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen o piramidă triunghiulară regulată şi notaţi-o SABC.
5p 2. Două pixuri şi un caiet costă împreună 6 lei. Dacă preţul unui pix se măreşte cu un leu, să se afle
cât
vor costa cele două pixuri şi caietul împreună.
3. Salariile a trei angajaţi ai unei societăţi însumează 3450 lei. Ele sunt proporţionale cu 6; 9 şi 8.
5p a) Aflaţi raportul dintre cel mai mic şi cel mai mare salariu.
5p b) Determinaţi ce salariu a primit fiecare dintre cei trei angajaţi.
5p 4. Se consideră funcţia f : R → R, f(x) = x + 4. Determinaţi distanţa de la punctul M(2 ; 3) la graficul
acestei funcţii.
5p 5. Arătaţi că a = 2x(1 – 2x
2
) +4x
2
(x + 1) + 2(x +2) este un număr pozitiv pentru orice x ∈ R .
SUBIECTUL al III-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1. În figura de mai jos, ABCD este un perete în formă de dreptunghi cu AB = 6 m şi BC = 2,4 m, iar
MNPQ este un tablou în formă de dreptunghi cu MN = 96 cm şi MQ = x cm.
5p a) Determinaţi aria tabloului în funcţie de x.
5p b) Determinaţi x, ştiind că aria tabloului este de 30 ori mai mică decât aria peretelui.
5p c Pentru x = 50 cm se fixează tabloul în perete într-un cui F situat la 20 cm fata de partea superioară a
peretelui cu ajutorul unui fir cu lungimea 104 cm (cuiul atinge firul în mijloc). Ştiind că PQ // AB să
se afle distanţa dintre marginea inferioară a tabloului şi baza peretelui.
5p d) Înainte de montarea tabloului s-a vopsit peretele cu lavabilă. Cu 1kg vopsea s-au acoperit 7,2m
2
de
perete. S-au aplicat două straturi de vopsea, primul alb, al doilea colorat. Dacă kilogramul de vopsea
albă a costat 10 lei, iar cea colorată cu 10% mai mult, cât a costat vopseaua folosită?

2. În figură,VABCD este o piramidă patrulateră regulată cu AB = 12cm şi VB = 6 3 cm.
91
V
O
D
B
C
A
5p a) Determinaţi volumul piramidei VABCD.
5p b) Determinaţi distanţa de la vârful A la planul VBC


Evaluarea Naţională iunie 2011
Varianta 20
92
P
N
M
D C
A B
O

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de două ore.
 Nota finală se obţine prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
SUBIECTUL I - Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 de puncte)
5p 1. Scris cu cifre numărul două mii zece are forma …
5p 2. Dacă 11 – x = 1, atunci x = …
5p 3. Dacă A = {a ; c} şi B = {b ; d} atunci A ∩ B …
5p 4. Un trapez cu bazele de 4 cm şi 6 cm are linia mijlocie …cm.
5p 5. Un tetraedru regulat cu muchia 3 cm are aria totală … cm
3
.

5p 6. Tabelul de mai jos prezintă numărul de ore din orarul unui elev pe parcursul unei săptămâni de
şcoală.
Ziua luni marţi miercuri joi vineri
Numărul de ore 5 6 6 6 4
Elevul are … ore săptămânal.
SUBIECTUL al II-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen piramidă patrulateră regulată şi notaţi-o SUPER.
5p 2. Pe un platou sunt 5 mere şi de trei ori mai multe pere. Câte fructe sunt în total pe platou?
3. Fie funcţiile f : R→ R, f(x) = x + 4 şi g: R→ R, g(x) = 2 x – 2.
5p a) Determinaţi coordonatele punctului de intersecţie al graficelor celor două funcţii.
5p b) Determinaţi aria figurii cuprinsă între graficele celor două funcţii şi axa absciselor.
5p 4. Arătaţi că numărul a =
3
3
023 , 0 10 3 1
3
1
3
3
+ ⋅ +

,
_

¸
¸
+ −
este cub perfect.
5p 5. Calculaţi: ( ) ( ) ( ) 2 7 1 3
2
+ + + − − x x x x .
SUBIECTUL al III-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1. În figura de mai jos, dreptunghiul ABCD reprezintă schematic un parc în care MNPC este o alee
în formă de trapez prevăzută pe o parte cu băncuţe, restul parcului fiind acoperit de iarbă şi copaci.
Cercul de centru O reprezintă suprafaţa irigată de o stropitoare montată în centrul său. Punctul M
este mijlocul lui AD, punctul N este mijlocul lui DM iar AD = CM = 40 m.
5p a) Determinaţi aria aleii.
5p b) De câţi metri de bordură este nevoie pentru a
orna aleea pe marginile paralele.
5p c) Care este raportul dintre suprafaţa mică şi suprafaţa
mare acoperită de iarbă şi copaci.
5p d) Determinaţi aria irigată de stropitoare ştiind că
cercul de centrul O este tangent la marginea aleii
şi la cele două margini ale parcului.
2. În figură, paralelipipedul dreptunghic ABCDA′ B′ C′ D′ cu AB = 10 m, AA′ = 16 m şi BC = 2 m
reprezintă schematic un panou artificial folosit la un concurs de căţărare pentru alpinişti. Organizatorii
concursului au montat pe feţele laterale ale panoului mai multe sisteme de prindere şi un cablu de
susţinere cu capetele în A şi C′ , acesta atingând muchia BB′ în punctul M.
5p a) Aflaţi volumul panoului.
93
B

C

D

A
A

M
C
B
D
5p b) Determinaţi lungimea minimă a cablului de susţinere.Evaluarea Naţională Iunie 2011 VARIANTA 21
SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)
5p 1. Rezultatul calculului 4 : 20 16 + este egal cu …..
5p 2. Dintre numerele 5 4 · a şi 9 · b , mai mare este numărul …….
5p 3. Într-o urnă sunt 9 bile negre, 7 bile albe şi 4 bile roşii. Se extrage la întâmplare o bilă.
94
D C
B
A
B

A

C

D

Probabilitatea ca bila extrasă să fie roşie este egală cu ….
5p 4. Aria unu triunghi echilateral cu latura de 24 cm este egală cu …..cm
2
.
5p 5. Apotema unei piramide patrulatere regulate cu muchia bazei de 5 cm şi înălţimea de 6 cm
este egală cu …..cm.
5p 6. Într-o şcoală gimnazială sunt 180 de elevi
iar repartiţia procentuală a elevilor pe clase
este reprezentată în diagrama alăturată.
Numărul elevilor din clasa a VIII-a este egal cu …..
SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)
5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un paralelipiped dreptunghic ABCDA′ B′ C′ D′ .
5p 2. Verificaţi dacă egalitatea următoare este adevărată pentru 2 x ∀ ≠ t :

2
1 1 2
1 0
2 2 2 2
x
x x
− ¸ _
− ⋅ − ·

− + ¸ ,
5p 3. a).Să se arate că 10
2 3
2 3
2 3
2 3
·
+

+

+
.
5p b).Arătaţi că a = 2x(1 – 2x
2
) +4x
2
(x + 1) + 2(x +2) este un număr pozitiv pentru orice x ∈ R .
5p 4. Să se arate că
{ } 1 ; 2 \ , 1
2
1
2
1
2
2
+ − ∈ ·
+
+
− +

R x
x x x
x
.
5p 5. În clasa a VIII-a sunt 30 de elevi, băieţi şi fete. Dacă pleacă 4 băieţi şi mai vin 4 fete atunci
numărul fetelor va fi de două ori mai mare decât cel al băieţilor. Să se afle numărul iniţial de
băieţi şi de fete din clasa a VIII-a.
SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)
2. În figura alăturată este reprezentată schematic o suprafaţă de
teren, în formă de trapez, ABCD, dreptunghic în A, cu
dimensiunile: AB = 45 m, CD = 35 m, AD = 24 m. Această
suprafaţă se înjumătăţeşte prin linia de demarcaţie MN paralelă cu AD.
5p a) Aflaţi aria trapezului ABCD.
5p b) Aflaţi lungimea lui DM = x, astfel încât suprafaţa
patrulaterului NBCM să fie jumătate din suprafaţa
trapezului ABCD.
5p c) Dacă x = 20 m, aflaţi numărul de plăci pătrate cu care se poate
acoperi suprafaţa dreptunghiului ANMD
( latura pătratului este de 1m).
3. Figura de mai jos reprezintă schematic o piscină în formă de
paralelipiped dreptunghic cu AB = 12m, BC = 4m şi AA' = 3m.
8p a) Calculaţi câţi litri de apă sunt necesari pentru a umple piscina.
7p b) O bară dreaptă este scufundată în totalitate în apa din piscină când aceasta este plină.
Care este lungimea maximă a acestei bare?Evaluarea Naţională Iunie 2011 VARIANTA 22
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 90 minute.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
a V-a a VI-a a VII-a a VIII-a
95


SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele (30 de puncte)
5p 1. Rezultatul calculului 2
3
este egal cu ...........
5p 2.Solutia ecuaţiei x – 7 = -2 este...........
5p 3.Media aritmetică a numerelor 23 şi 5 este egală cu ..............
5p 4 Triunghiul dreptunghic cu catetele de 3 cm şi 4 m are ipotenuza egală cu ...........cm.
5p 5. Rombul cu diagonalele de 8 cm şi 12 cm are aria de ............cm.
5p 6. Numărul 2,(13) are a treia zecimală egală cu ….
SUBIECTUL al II-lea . Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
5p 1. Desenaţi pe foaia de examen, un dreptunghi ABCD şi indicaţi diagonalele.
5p 2.Un obiect costă 120 lei . El se scumpeşte cu 45%. Cît costă după scumpire?
4. Intr-un triunghi isoscel ABC cu AB=AC , consrtuim înălţimea corespunzătoare bazei
AD.Cunoaştem m(<A)=60
0
şi BC =12 cm.Calculaţi:
5p a) aria triunghiuluiABC.
5p b) latura patratului echivalent cu triunghiul dat.
4.Se consideră expresia :
E(x) =
4 4
2
:
4
2 3
2
3
2
2
2
2
+ +
+

,
_

¸
¸

+ −

+

x x
x x
x
x x
x
x
, cu x∈R\{- 2;0;2 }.
5p a).Arătaţi că E(x) =
x
2
.
5p b).Determinaţi numerele raţionale a şi b pentru care are loc egalitatea :
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 3 2 2 1 2 3 120 121 .... 3 4 2 3 − + − · + + + + + + b a E E E

SUBIECTUL al III-lea. Pe foaia de examen se trec rezolvările complete. (30 de puncte)
1. Un biciclist parcurge un traseu în trei etape astfel: în prima zi din traseu, a doua zi
din restul traseului , iar a treia zi restul de 12 km.
5p a) care a fost lungimea intregului traseu?
5p b) cât a parcurs în fiecare dintre cele 2 zile?

2. Pe planul unui romb ABCD cu AB =12 cm şi m(<BAD)=60
0
, se ridică o perpendiculară
AM pe plan, AM =12 cm. Calculati:
8p a) distanţa de la M la B şi de la M la C.
5p b) tangenta unghiului format de preaptaMC cu planul ABCD
2p Realizaţi desenul corespunzător

5p 3. Arătaţi că E(x)=(x+3)
2
-(2x-1)
2
+3x(x-3)+1-x este număr natural pentru orice x real.
Evaluare Naţionalǎ iunie 2011 Varianta 23
Se acordă 10 puncte din oficiu. Timp de lucru 2 ore.
SUBIECTUL I (30 puncte) – Scrieţi numai rezultatele .
5 1 Rezultatul calculului 2 8 − este egal cu .....
96
p .
5
p
2
.
Mulţimea soluţiilor reale ale inecuaţiei 1 9 4 ≤ + x este intervalul ..............
5
p
3
.
Media geometrică a numerelor x= 8 6 2 + şi y = 8 6 2 − este ….……
5
p
4
.
ABCDMNPQ este un cub. Măsura unghiului dintre AQ şi BD este ........
0

5
p
5
.
Piramida patrulateră regulată VABCD are toate muchile de 10 cm.
Apotema piramidei este egală cu .......... cm.
5
p
6
.
Într-o şcoală sunt 1200 elevi.Reprezentarea elevilor după
prima limbă străină studiată este dată în diagrama circulară alăturată..
Numărul elevilor care studiază limba engleză este ……
SUBIECTUL al II-lea (30 puncte) – Scrieţi rezolvările complete .
5
p
1
.
Calculaţi ( ) ( )( ) ( )
2 2
2 2 1 2 1 − + − + − + x x x x
2
.
Fie expresia
( )
x x x
x
x
x
x
x E

,
_

¸
¸
− −
+
+


+
·
1
1
:
2
6 3
1
4
1
2
2 2
,
{ } 1 ; 1 ; 2 \ − − ∈ ∀ R x
5
p
a) Simplificând, arătaţi că
x x x
x

·
− −
+
1
3
2
6 3
2
,
{ } 1 ; 2 \ − ∈ ∀ R x
;
5
p b) Arătaţi că
( ) 5 · x E
,
{ } 1 ; 1 ; 2 \ − − ∈ ∀ R x
5
p
c) Determinaţi valorile întregi ale lui x pentru care Z
x x
x

− +
+
2
6 3
2
;
5
p
3
.
Arătaţi că numărul
( )
2
2
3 2 2
2 6
4
+ − +
+
este natural.
5
p
4
.
Se dau mulţimile A =
1
]
1

¸


3
11
; 5
şi B =
¹
)
¹
¹
'
¹

− − −
2
9
; 6 ; 2010 ;
5
0
; 2 ;
4
7
; 6
0
.Determinaţi A∩B.
SUBIECTUL al III-lea (30 puncte) – Scrieţi rezolvările complete .
5
p
1
.
Desenaţi o prismă triunghiulară regulată ABCDEF.
5
p
2
.
Suma ariilor tuturor feţelor unui cub este 96 cm
2
. Calculaţi lungimea diagonalei
cubului.
3
.
Pe planul dreptunghiului ABCD cu AB=15cm şi BC =20cm se ridică perpendiculara
DM = 9cm.
5
p
a) Calculaţi distanţa de la punctul M la dreapta
AB;
5
p
b) Calculaţi distanţa de la punctul M la dreapta
AC;
5
p
c) Calculaţi tangenta unghiului dintre MC şi
planul(ABC);
97
5
p
d) Calculaţi raportul dintre A
MAC
şi A
ABCD
.
Evaluare Naţionalǎ iunie 2011 Varianta 24
Se acordă 10 puncte din oficiu. Timp de lucru 2 ore.
SUBIECTUL I (30 puncte )– Scrieţi numai rezultatele .
5
p
1
.
Rezultatul calculului 3 12 − este egal cu .....
5
p
2
.
Mulţimea soluţiilor reale ale inecuaţiei 2 11 9 > + x este intervalul ............
5
p
3
.
Media geometrică a numerelor x= 2 3 3 − şi y = 2 3 3 + este ….……
5
p
4
.
ABCDMNPQ este un cub . Măsura unghiului dintre ADşi BQ este ........
0

5
p
5
.
Piramida patrulateră regulată VABCD are toate muchile de 6cm.
Apotema piramidei este egală cu .......... cm.
5
p
6
.
Într-o şcoală sunt 1300 elevi.Reprezentarea elevilor după
prima limbă străină studiată este dată în diagrama circulară alăturată.
Numărul elevilor care studiază limba franceză este ……
SUBIECTUL al II-lea (30 puncte) – Scrieţi rezolvările complete .
5
p
1
.
Calculaţi ( ) ( )( ) ( )
2 2
2 2 1 2 1 − + − + − + x x x x
2
. Fie expresia
( )
1
1
:
4 3
6 2
1
13 5
1
4
2 2
+

,
_

¸
¸
+ +
++

·
x x x
x
x
x
x
x E
,
{ } 1 ; 1 ; 3 \ − − ∈ ∀ R x
5
p
a) Simplificând, arătaţi că
1
2
3 4
6 2
2
+
·
+ +
+
x x x
x
,
{ } 1 ; 3 \ − − ∈ ∀ R x
;
5
p b) Arătaţi că
( ) 7 · x E
,
{ } 1 ; 1 ; 3 \ − − ∈ ∀ R x
5
p
c) Determinaţi valorile întregi ale lui x pentru care Z
x x
x

+ +
+
3 4
6 2
2
;
5
p
3
.
Arătaţi că numărul
( )
2
2 3
:
2 6
2 6
2

+

este natural.
5
p
4
.
Se dau mulţimile
1
]
1

¸

− ·
3
13
; 3 A
şi
¹
)
¹
¹
'
¹

− − − ·
2
11
; 6 ; 2010 ;
3
0
; 2 ;
4
7
; 5
0
B
.Determinaţi A∩B.
98
SUBIECTUL al III-lea (30 puncte) – Scrieţi rezolvările complete.
5
p
1
.
Desenaţi o piramidă triunghiulară regulată SABC.
5
p
2
.
Suma ariilor tuturor feţelor unui cub este 150 cm
2
. Calculaţi lungimea diagonalei
cubului.
3
.
Pe planul dreptunghiului ABCD cu AB=15cm şi BC =20cm se ridică perpendiculara
AM = 16cm.
5
p
a) Calculaţi distanţa de la punctul M la dreapta
CD;
d) Calculaţi raportul dintre A
MBD
şi A
ABCD
.
5
p
b) Calculaţi distanţa de la punctul M la dreapta
BD;
5
p
c) Calculaţi tangenta
unghiului dintre MD şi
planul(ABC);
99

16.Dacă proiecţiile catetelor unui triunghi dreptunghic sunt egale cu 3 cm şi respectiv, 6 cm , atunci : a).Perimetrul triunghiului este egal cu ….cm b).Înălţimea corespunzătoare ipotenuzei are lungimea de ….cm c).Aria triunghiului este egală cu ….cm2 17.Dacă raza cercului circumscris unui triunghi dreptunghic este egală 5 cm, iar o catetă este de 8 cm , atunci : a). Lungimea celeilalte catete este egală cu ….cm b).Ipotenuza are lungimea de ….cm c).Raza cercului înscris în triunghi are lungimea de ….cm 18.În figura 2 , AC DE şi 4∙CB = 2∙BD .Dacă AC = 2 cm , atunci: a).Lungimea laturii [DE] este egală cu ….cm b).Raportul perimetrelor triunghiurilor ABC şi A C EBD este egal cu …. c).Raportul ariilor triunghiurilor EBD şi ABC B este egal cu ….
Figura 2 D E

19.Valoarea de adevăr a propoziţiei : a).„Diagonalele unui paralelogram sunt congruente ” este …. b).„Diagonalele unui dreptunghi sunt perpendiculare ” este …. c).„Diagonalele unui romb sunt congruente ”

20.a).Paralelogramul cu un unghi drept se numeşte ….
b).Diagonalele unui romb sunt …. c).Perimetrul unui romb cu latura de lungime x este egal cu …. 21.Dacă perimetrul unui pătrat este egal cu 20 cm , atunci : a).Diagonala pătratului are lungimea egală cu ….cm b).Aria pătratului este egală cu …. cm c).Raza cercului circumscris pătratului are lungimea egală cu ….cm 22.Dacă lungimile diagonalelor unui romb sunt egale cu 6cm şi respectiv , 8 cm , atunci : a).Latura rombului este egală cu ….cm b).Perimetrul rombului este egal cu ….cm c).Aria rombului este egală cu ….cm2 23.Dacă lungimea unui dreptunghi este egală cu 10 cm , iar diagonala sa este de 2 29 cm ,atunci: a).Lăţimea dreptunghiului este egală cu …. cm b).Perimetrul dreptunghiului este egal cu …. cm c).Aria dreptunghiului este egal cu …. cm . 24.Dacă lungimea apotemei unui pătrat este egală cu 2 cm , atunci : a).Latura pătratului are lungimea egală cu …. cm b).Diagonala pătratului are lungimea egală cu ….cm c).Aria pătratului este egală cu …. cm2 25.Dacă lungimea unui dreptunghi este egală cu 40 mm ,iar lăţimea este 25 %din lungime atunci : a).Diagonala dreptunghiului are lungimea egală cu ….cm b).Semiperimetrul dreptunghiului este egal cu ….cm c).Aria dreptunghiului este egală cu ….cm. 26.a).Într - un trapez isoscel diagonalele sunt …. b).Laturile neparalele ale unui trapez isoscel sunt …. c).Un trapez cu un unghi drept este un trapez …. 27.a)Valoarea de adevăr a propoziţiei : „Un trapez dreptunghic este trapez isoscel ” este …. b).Linia mijlocie a unui trapez este ….din suma bazelor trapezului . c).Dacă linia mijlocie a unui trapez are lungimea x şi înălţimea sa are lungimea h , atunci aria trapezului este egală cu …. 28.Diferenţa lungimilor bazelor unui trapez este egală cu 4 cm şi linia mijlocie a trapezului are lungimea egală cu 6 cm . Atunci : a).Baza mare a trapezului are lungimea egală cu ….cm b).Baza mică a trapezului are lungimea egală cu ….cm c).Segmentul care are ca extremităţi mijloacele diagonalelor trapezului are lungimea egală cu ….cm 29. Fie trapezul MNPQ (MQ NP) , în care MQ = MN = PQ = 0,5∙NP. Dacă perimetrul trapezului este de 25 cm , atunci : a).NP = ….cm b).MQ = …cm c).Aria trapezului MNPQ este egală cu ….cm2

2

30.În figura 3, ABCD este trapez dreptunghic (m(BAD) = 90o) , E ∈ (BC) ,M ∈ (CD) astfel încât DE ⊥ BC şi [EM] este mediană în triunghiul DEC .Dacă m (BCD ) = 30o , D EM = 3 cm şi ABED este pătrat , atunci : A a).m(EDC) M BD b). = …. Figura 3 D C c).Aria trapezului ABCD este egală B C E cu ….cm2. 31.În figura 3 , ABCD este trapez dreptunghic (AD BC) , m (BCD) =15o , D’E ⊥ CD şi DD’ ⊥ BC .Dacă 4∙AD = AB şi D’E = 2 cm , atunci : A D E a).Aria trapezului ABCD este egal cu ….cm2 b).Aria dreptunghiului ABD’D este egală cu ….cm2 A D c). = …. B D’ C D' C 32.a).Trei puncte care aparţin unui cerc se numesc puncte …. b).Segmentul de dreaptă care are ca extremităţi două puncte distincte pe un cerc se numeşte …. c).Dacă o dreaptă are un singur punct comun cu un cerc , atunci dreapta este ….la cerc . 33.Dacă diametrul unui cerc este egal cu 6 cm , atunci : a).Raza cercului are lungimea de ….cm b).Lungimea cercului este egală cu ….cm c).Aria cercului este egală cu ….cm2 . 34.Dacă lungimea unui cerc este egală cu 6 π cm , atunci : a).Diametrul cercului are lungimea egală cu ….cm b).Aria cercului este egală cu ….cm2 c).Raza cercului are lungimea egală cu ….cm . 35.Dacă aria unui cerc este egală cu 196 π cm2 , atunci : a).Raza cercului are lungimea egală cu ….cm b).Diametrul cercului are lungimea egală cu ….cm c).Lungimea cercului este egală cu ….cm 36.Lungimea unui cerc cu diametrul [BC] este egală cu 10 π cm . Dacă A aparţine cercului astfel încât m(ACB)= 30o , atunci : a).Măsura unghiului ABC este egală cu …. b).Aria cercului este egală cu ….cm2 c).Raza cercului înscris în triunghiul ABC are lungimea egală cu ….cm . 37.În figura 4 , DA este tangentă la cercul de centru O şi rază OA . Dacă DB = 6 cm şi BC = 2 cm , atunci : a).AC = ….cm b).Lungimea cercului este egală cu ….cm c).Raza cercului circumscris triunghiului DBA este egală cu ….cm .
D
B

A Figura 4

C

38.În figura 5 , MN şi NP sunt tangente la cercul de centru O şi raze [ON] şi [OP] , iar m (  NMP) = 60o .Dacă lungimea cercului este egală cu 12 π cm , atunci : a).Raza cercului circumscris triunghiului N MON este egală cu ….cm N b).Raza cercului circumscris triunghiului M Fig. 5 MNP este egală cu ….cm c).Raza cercului circumscris triunghiului ONP este egală cu ….cm P P 39.În figura 6 , hexagonul ABCDEF este regulat şi înscris într-un cerc cu aria de 12 π cm2 .
A F

3

Lungimea cercului este egală cu ….Volumul cubului este egal cu ….A4 astfel încât: A3 A4 D A A1 A2 | | 5 AA1 = 4A 1A2 = 3A 2A 3 = 2A 3A4 = A 4D = 60mm | | Dacă BA2 = 39 mm.În figura 8.Aria trapezului ABCD este egală cu ….cm c). B C Figura 9 D 43.Volumul cubului este egal cu ….Volumul cubului este egal cu ….Distanţa de la punctul D la AM este egală cu ….cm 2 c). atunci : a).cm2 b).Aria cercului este egală cu ….Volumul cubului este egal cu …. atunci : A a).Latura cubului are lungimea egală cu …. atunci : a).Aria triunghiului DFC este egală cu …. atunci : a).Aria laterală a cubului este egală cu ….cm B c).cm Figura10 44.Aria dreptunghiului ABCD este egală cu …. a). Dacă diagonala unui cub are lungimea egală cu 4 3 cm . 45. pe latura (AD) a dreptunghiului ABCD se consideră punctele A1.cm O b).Dacă 4∙BG = 3∙AG = 2∙DG’ = 12 cm. a).cm3 c). În figura 9.Aria totală a cubului este egală cu …. este reprezentat cercul de centru O şi rază OC.cm .Suma diagonalelor unui cub este egală cu 8 3 cm .cm2 4 .cm2 2 c).m2 c).Diagonala cubului are lungimea egală cu …. ABCD este pătrat şi DCE este triunghi dreptunghic şi m (  CED) = 30o .cm .cm .Dacă volumul unui cub este egal cu 27000 cm3.cm b).cm2 G b).Aria patrulaterului ABEF este egală cu ….cm b). A Dacă AD = 4 2 cm. iar ACDE este pătrat. b).Aria trapezului MCDA este egală cu ….a).Un vas în formă de cub are o capacitate de 64000 litri .cm3 .cm2 47.atunci : A D a).m2 48.Măsura arcului mic BC este egală cu …. atunci : a).Distanţa de la un vârf al cubului la diagonala sa este egală cu ….Apotema hexagonului este egală cu ….litri b). B M C E 41.cm2 c). E circumscris triunghiului echilateral ABC.Lungimea laturii cubului este egală cu ….Dacă M ∈ (BC) astfel încât AM = 17 cm şi 3∙BM = MC .În figura 7 .cm b). 46.Aria totală a cubului este ….m3 b).cm2 c).AA4 – A1A3 = …. Figura 6 C D E 40.cm2 .Aria totală a cubului este egală cu ….Aria laterală a cubului este egală cu ….Perimetrul pătratului ABCD este egal cu …. iar AD = 3 cm. ABCD este trapez în care EG ⊥ AB.Perimetrul dreptunghiului ABCD B C este egal cu …. atunci: a).Perimetrul hexagonului este egal cu ….cm B E Figura 7 D G’ F Figura 8 C 42. FG’ ⊥ CD.cm b).Aria triunghiului ABE este egală cu ….A3. A2. AE ⊥ BC şi DF ⊥ BC.În figura 10.Dacă aria laterală a unui cub este egală cu 100 cm2 .

c).Distanţa de la un vârf al cubului la diagonala cubului este egală cu ….cm . 49.Dimensiunile unui paralelipiped dreptunghic sunt egale cu 2 cm , 40 mm şi respectiv 0,6 dm . a).Diagonala paralelipipedului dreptunghic are lungimea egală cu ….cm b).Aria laterală a paralelipipedului dreptunghic este egală cu ….cm2 c).Volumul paralelipipedului dreptunghic este egal cu ….cm3 50.Dacă x , y , z sunt dimensiunile unui paralelipiped dreptunghic şi x + y + z = 10 cm , iar diagonala sa are lungimea egală cu 3 cm , atunci : 8 2 a).Aria totală a paralelipipedului este egală cu ….cm b).Dacă y = (x + 1) cm , z = ( y + 2) cm ,atunci aria laterală a paralelipipedului este egală cu ….cm2 c).Dacă y – x = 1 cm şi z – y = 2 cm , atunci volumul paralelipipedului este egal cu ….cm3 . 51.În figura 11 , ABCDA’B’C’D’ este un paralelipiped D’ C’ dreptunghic .Dacă BC = 3 cm , BC’ = 5 cm şi 1 BD’ = 6 cm , atunci : A’ B’ a).AA’ = ….cm b).AB = ….cm Figura 11 D C c).Volumul paralelipipedului dreptunghic este egal cu ….cm3
A
B

V

52.În figura 12 , VABC este o piramidă triunghiulară regulată , în care AM = MB = BN = NC . Dacă MN = 3 cm şi VN = 8 cm , atunci : a).Apotema bazei piramidei are lungimea egală cu ….cm b).Aria laterală a piramidei este egală cu ….cm2 c).Sinusul unghiului dintre VN şi (ABC) este egal cu …. A
M N

Figura 12

C

B

53.Suma lungimilor laturilor unui tetraedru regulat este egală cu 16 cm a).Apotema tetraedrului are lungimea egală cu ….cm b).Aria totală este egală cu ….cm2 c).Volumul tetraedrului este egal cu ….cm3 54.Dacă volumul unui tetraedru regulat este egal cu 18 2 cm3 , atunci : a).Latura tetraedrului are lungimea egală cu ….cm b).Aria laterală a tetraedrului regulat este egală cu ….cm2 c).Înălţimea tetraedrului este egală cu ….cm . 55.Dacă aria totală a unui tetraedru regulat este egală cu 25 3 cm2 , atunci : a).Latura tetraedrului are lungimea egală cu ….cm b).Aria laterală a tetraedrului este egală cu ….cm2 c).Volumul tetraedrului este egal cu ….cm3 56.În figura 13 , VBCD este o piramidă triunghiulară regulată , care este secţionată cu planul B’C’D’ , paralel V cu planul bazei . Dacă raportul volumelor piramidelor 1 VB’C’D’ şi VBCD este egal cu , 27 D’ VN = 6 cm şi m(OVN) =30o , atunci : B’
C’

a).Aria laterală a trunchiului de piramidă BCDB’C’D’ este egală cu ….cm2 b).Apotema trunchiului are lungimea B egală cu ….cm N c).Volumul piramidei VB’C’D’ este egal cu ….cm3
C

D O Figura 13

57.L şi l sunt lungimile laturilor bazei mari şi , respectiv bazei mici a unui trunchi de piramidă triunghiulară regulată . Dacă L şi l sunt direct proporţionale cu 3 şi 2, înălţimea este de 4 cm şi volumul trunchiului este egal cu 6 4 3 cm3 , atunci : 8 a).L + l = ….cm

5

b).Apotema trunchiului este egală cu ….cm c).Aria laterală a trunchiului este egală cu ….cm2 .
V

58.În figura 14 ,VABCD este o piramidă patrulateră regulată , VO ⊥ (ABCD) şi MN ⊥ VC,M ∈ (OC). Dacă VO = 3 ∙MN = 6 cm şi CN = 1 cm , atunci : a).Cosinusul unghiului făcut de VC cu (ABCD) D este egal cu …. b).Aria laterală a piramidei VABCD este egală O cu ….cm2 c).Volumul piramidei VABCD este A egal cu ….cm3 Figura 14 59.În figura 15, pătratul ABCD şi triunghiul VAC V sunt situate în plane diferite, { O } = AC ∩ BD, BM = MC şi aria triunghiului VAC este egală cu 9 3 cm2, atunci: a).Distanţa de la A la planul VDB este egală cu ….cm D b).Aria patrulaterului ABMO este O egală cu ….cm2 A c).Sinusul unghiului dintre VM şi planul Figura 15 bazei este egal cu …. 60. În figura 16 , VABC este un tetraedru regulat în care O este centrul cercului circumscris bazei tetraedrului şi V AM = MB . Dacă OA=2 3 cm , atunci: a).Perimetrul bazei tetraedrului este egal cu ….cm b).MN = ….cm c).Perimetrul triunghiului VMC este egal cu …. cm
A
M O

N

C
M

B

C
M

B

C
N

B Figura 16

61.În figura 17 , ABCDA’B’C’D’ este cub D’ C’ în care BD` = 5 3 cm . A’ B’ a). Aria triunghiului ABD’ este egală cu ….cm2 D b). Măsura unghiului dintre A’C’ şi BC’ C este egală cu …. A B c). Sinusul unghiului făcut de BD’ cu planul bazei este egal cu …. Figura 17 62.În figura 18, VABCD este o piramidă patrulateră regulată în care m(ACV)=60o. Dacă perimetrul triunghiului ACV este egal cu 24 2 cm, V atunci: a).Lungimea laturii AB este egală cu ….cm b).Apotema piramidei VABCD are lungimea egală cu ….cm D c).Aria triunghiului VDB este egală cu ….cm2 . C
A B

Figura 18

63.În figura 19 , ABCA’B’C’ este o prismă triunghiulară regulată care are perimetrul bazei egal cu 18 cm şi BC’ = 10 cm . A’ a).Lungimea laturii AA’ este egală cu ….cm B’ b).Aria bazei prismei este egală cu ….cm2 c).Sinusul unghiului făcut de BC’ cu planul bazei A

C’

C

6

este egal cu ….

B

Figura 19

64.În figura 20 , pe planul pătratului ABCD este ridicată perpendiculara AM . Dacă AM = 2 ∙ AB = 18 cm , atunci : M a).Distanţa de la M la BC este egală cu ….cm \ b).Distanţa de la M la diagonala BD a pătratului D C este egală cu ….cm c).Perimetrul pătratului ABCD este egal cu ….cm . A B
Figura 20

65. Figura alăturată reprezintă schematic un teren, M N în care MNPQ este paralelogram, NR ⊥ QP, MN = 40 m, PR = a, a > 0 , iar NR = 15 m. a) Aflaţi aria zonei MNPQ. b) Exprimaţi în funcţie de a aria terenului. c) Pentru ce valoare a lui a aria zonei NPR este de cinci ori mai mică decât aria zonei Q P R MNPQ ? d) Se consideră a = 16 m. Zona MNPQ se amenajează cu gazon, iar pe zona NPR se plantează flori. Ştiind că amenajarea cu gazon a unui metru pătrat costă 45 de lei şi se face o reducere de 5 % dacă se amenajează mai mult de 550 m 2 , iar plantarea cu flori pe 1 m 2 de teren costă 50 de lei, aflaţi cât s-a plătit în total pentru toate aceste modificări. 66. Un obiect ceramic în formă de piramidă triunghiulară regulată are muchia bazei egală cu 6 cm şi înălţimea egală cu 0,03 m. a) Calculaţi aria totală a obiectului. b) Verificaţi dacă pot intra 15 ml de apă în interiorul obiectului. c) Printr-o operatie de prelucrare obiectului ceramic i se indeparteaza varful prin sectionarea acestuia cu un plan paralel cu baza la 1/3 din inaltime fata de varf. Ce volum are obiectul ceramic nou format? 67.O parcelă de teren are forma de dreptunghi cu lungimea de 27 m şi lăţimea de 21 m. a) Ce lungime are gardul care o înconjoară? b) Cât costă gardul, dacă este confecţionat din panouri de câte3 m lungime, fiecare panou costând 100 lei? c) Ce suprafaţă se cultivă cu gazon, dacă pe lângă gard, de jur împrejur, rămâne necultivat 1 m de teren? d)Cât costă sămânţa pentru gazon, dacă pentru iar sămânţa costă150 lei/kg? 68. Andrei serveşte oaspeţii cu câte un suc. El deschide o sticlă de 2 litri şi toarnă în paharele oaspeţilor câte 15 cl fiecăruia. a) Câţi oaspeţi poate servi din acea sticlă? b) Câţi dintre oaspeţii serviţi anterior ar rămâne ne serviţi, dacă Andrei ar pune în pahare câte 250 ml?
3 ari este necesar un kg de sămânţă, 4

69 . a) b)

Pătratul ABGE reprezintă un teren , iar dreptunghiul CDFE reprezintă suprafaţa unei case. EG = 36 m , FG = x m, AC = 16 m. Exprimaţi în funcţie de x , suprafaţa casei CDFE 7 Arătaţi că suprafaţa grădinii ABCFDC este 5 6 + 20 x m2

A

B

7

a) Desenaţi. Desfăşurata rezultă dintr-o foaie de tablă dreptunghiulară cu lungimea de 80 cm şi lăţimea de 70 cm. b) Acest bazin este golit prin patru ţevi cu robinete. În figura alăturată aveţi o piramidă patrulateră regulată VABCD cu feţele laterale triunghiuri echilaterale. C=8 cm. b) Stabiliţi dacă apa provenită din gheaţa topită poate fi captată de un bazin în formă de paralelipiped dreptunghic cu lungimea de 24 km . Un bazin plin cu apă. se cere: a) Reproduceţi pe foaia de teză desenul alăturat 8 . se pierde mai puţin de 30% din suprafaţa tablei. c) Determinaţi aria secţiunii diagonale a paralelipipedului dreptunghic. iar după topire va avea înălţimea de 600 m. Se consideră triunghiul ABC cu AB=10 cm. se primeşte bonus o cutie. Dacă AB = 12 cm . c) Să se afle aria totală a cutiei. În figura 1 este reprezentată desfăşurata unei cutii în formă de paralelipiped dreptunghic ABCDA′ B′ C′ D′ .BC=12 cm. 73. BC = 4 m şi AA′ = 3 m. a) Aflaţi volumul bazinului. La fiecare 6 cutii cumpărate . c) Calculaţi distanţa de la punctual A la dreapta C. În câte minute este golit bazinul ? c) Să se demonstreze că o vergea de 7 m poate să încapă în bazin. are următoarele dimensiuni: AB = 5 m. Se ştie că 1 m3 de gheaţă conţine 900 litri de apă . Căt costa seminţele de gazon ? C D E F G 70 . paralelipipedul dreptunghic ABCDA′ B′ C′ D′ . Fie paralelipipedul dreptunghic cu AC=6 cm. d) Calculaţi distanţa de la punctul la dreapta BC. b) Să se arate că valoarea lui x = BB′ (înălţimea cutiei) este egală cu 20 cm astfel încât volumul cutiei să fie egal cu 24 litri. a) Desenaţi paralelipipedul dreptunghic. în formă de paralelipiped dreptunghic ABCDA′ B′ C′ D′ . 74. Seminţele de gazon sunt ambalate în cutii de 400 grame şi o cutie costă 9 lei. b) Calculaţi aria totală. Pentru fiecare 80 de m2 de gazon este necesar 1 kg de seminţe .c) Care este valoarea lui x dacă suprafaţa casei este o treime din suprafaţa întregului teren ? d) Grădina este acoperită în întregime cu gazon şi reprezintă 2 treimi din teren. a) Calculaţi volumul iniţial al gheţarului VABCD. 72. d) Să se demonstreze că după decuparea părţii haşurate pentru confecţionarea cutiei. fiecare cu un debit de 10 litri/secundă. Vara gheţarul se topeşte .AC=6 cm. Determinaţi lungimea înălţimii triunghiului ABC din vârful A . În figura alăturată este un gheţar IABCD care are formă de piramidă patrulateră regulată cu latura bazei de 1000 de m şi înălţimea de 900 m. 75. lăţimea de 1 km şi adăncimea de 5 m 71. pe foaia de teză.

şi completaţi figura cu apotema piramidei. BMNP este o porţiune din podea în formă de dreptunghi care se pavează cu gresie. 77. În figura de mai jos este reprezentat schematic acoperişul unei case. Între parchet şi gresie se montează un ornament de trecere din metal care costă 15 lei metrul. ABCD este podeaua unei bucătării în formă de dreptunghi cu AB = 4 m şi BC = 3 m. D N C M A P B 78. S-a cumpărat cu un metru pătrat de gresie mai mult decât suprafaţa acoperită. BC = 6 m iar unghiurile plane dintre . ştiind că aria placată cu gresie este cu 5 m2 mai mare decât a unui pătrat cu latura x m. a) Arătaţi că aria placată cu gresie este ( x 2 − 7x +12 ) m2 b)Determinaţi x. Se ştie că CM = AP = x m (0 < x < 3). c) La ce distanţă de vârful piramidei se duce un plan paralel cu baza astfel încât volumul trunchiului de piramidă să fie 87.pantele” (ABF). c) Pentru x = 1m să se afle suprafaţa acoperită cu parchet. (FCD).. d) Un metru pătrat de parchet costă 41 lei iar unul de gresie 28 lei. Să se afle cât costă materialele cumpărate. ABCDA′ B′ C′ D′ este un recipient în formă de cub cu muchia 6 dm. (ADE) şi planul bazei (ABC) sunt de 60°. În figura de mai jos. b) Să se arate că volumul acestui acoperiş este egal cu 90 3 m3. a) Aflaţi suprafaţa acoperişului. AB = 12 m. În figură. c) Să se arate că pentru realizarea coamei acestui acoperiş sunt suficienţi 33 de metri liniari de coamă. b) Aflaţi aria totală a piramidei. (BFC).5% din volumul piramidei date. 76. 9 . restul pavându-se cu parchet.

5p d) Înainte de montarea tabloului s-a vopsit peretele cu lavabilă. iar cea colorată cu 10% mai mult.Un elev are la îndemână o bucată de carton în formă de pătrat cu latura de 10 cm. Ştiind că PQ // AB să se afle distanţa dintre marginea inferioară a tabloului şi baza peretelui.2m2 de perete. atunci în recipient sunt 36 litri apa. ABCD este un perete în formă de dreptunghi cu AB = 6 m şi BC = 2. D O A 81. 5p a) Determinaţi aria tabloului în funcţie de x. b) La ce înălţime se va ridica apa în recipient dacă acesta se aşează orizontal? C ′ D ′ A ′ B ′ D ′ A ′ B D A C B ′ C ′ C D A B 79.VABCD este o piramidă patrulateră regulată cu AB = 12cm şi VB = 6 5p a) Determinaţi volumul piramidei VABCD.a) Arătaţi că dacă se înclină recipientul şi în el se toarnă apă astfel încât suprafaţa apei devine planul A′ BD. În figura de mai jos. În figură. 5p b) Determinaţi x. 5p c) Pentru x = 50 cm se fixează tabloul în perete într-un cui F situat la 20 cm fata de partea superioară a peretelui cu ajutorul unui fir cu lungimea 104 cm (cuiul atinge firul în mijloc). primul alb. al doilea colorat. iar MNPQ este un tablou în formă de dreptunghi cu MN = 96 cm şi MQ = x cm. ştiind că aria tabloului este de 30 ori mai mică decât aria peretelui. V 5p b) Determinaţi distanţa de la vârful A la planul VBC 3 cm.4 m. Tăind colţurile în aşa fel el vrea să obţină 10 B C . cât a costat vopseaua folosită? C D F M N Q P B A 80. Cu 1kg vopsea s-au acoperit 7. S-au aplicat două straturi de vopsea. Dacă kilogramul de vopsea albă a costat 10 lei.

5p 5p 5p un octogon regulat. ( π = 3. χ .. Punctele E. MN=MP=PR=RS=ST=TU=UV=VM. Acestui tetraedru regulat i se . 84. 5p b) Aflaţi valoarea lui x astfel încât aria triunghiului MBC să fie o treime din aria pătratului ABCD. 5p a) Să se afle distanţa dintre planele (ENF) şi (LKP). F. (VAC). 5p c) Arătaţi că raportul dintre aria pătratului şi aria semicercului este mai mare decât 0.. 5p c) Să se arate că volumul diamantului recondiţionat este mai mic decât 22 cm3. etc.În figura alăturată ABCDA’B’C’D’ este un cub cu muchia de 4 cm. BC = 8 m.5. MN este paralelă cu AB. 83. (VAB) şi respectiv (ABC) astfel încât din feţele tetraedrului regulat să rezulte hexagoane regulate. Punctul M aparţine laturii AB astfel încât BM = x.colţ” al cubului este tăiat după planul determinat de mijloacele a trei muchii concurente. FM = x. Proprietarul terasei şi-a 11 . 5p a) Să se arate că raportul dintre aria totală a cubului şi aria totală a corpului rezultat după eliminarea . 5p b) Să se afle aria totală a diamantului recondiţionat. Raza cercului din care provine semicercul este egală cu 3 5 dm. 5p c) Arătaţi că distanţa de la punctul D la dreapta MC este egală cu 18 13 cm .. (x este o distanţă exprimată în metri. şi ϖ paralele cu planele (VBC). G. 0 < x < 8 ). 5p a) Să se calculeze volumul corpului rezultat după eliminarea . b) Să se arate că perimetrul octogonului regulat este egal cu 80 ( 2 −1) cm. Fiecare . 13 85. de exemplu planul (ENF).14 ) .colţurilor” este egal cu 3 − 3 . DE = 3 m. Alături este figura octogonului regulat. înălţimea trapezului CDEF fiind de 5 m. 82. sunt mijloacele muchiilor cubului.taie” vârfurile prin planele α. a) Să se arate că lungimea segmentului AM este egală cu 5(2 − 2 ) cm. c) Aflaţi aria octogonului regulat.. 5p a) Aflaţi aria semicercului. β .colţurilor”. H. În figura alăturată este ilustrată schematic suprafaţa unei terase cu dimensiunile: AB = 5 m. Un tinichigiu doreşte ca dintr-o foaie de tablă în formă de semicerc să decupeze un pătrat.În figura alăturată este reprezentat schematic un diamant sub forma unui tetraedru regulat VABC cu muchia de 6 cm. 86. În figura alăturată aveţi pătratul ABCD cu lungimea laturii egală cu 6 cm. 5p a) Aflaţi aria patrulaterului AMCD în funcţie de x. 5p b) Aflaţi lungimea laturii pătratului ABCD. 5p a) Să se afle volumul materialului ce se îndepărtează în urma recondiţionării.

Pentru acoperirea suprafeţei în formă de trapez este necesară o cantitate cu 10% mai mult decât suprafaţa reală. 5p 5p A B= 1 2d m. (x este o distanţă exprimată în decimetri. calculaţi masa acestuia. aria suprafeţei CDAM. 88.5p 5p 5p 5p propus ca suprafaţa ABNM să fie ocupată cu mese iar suprafaţa NCDEFM să fie destinată florilor puse în vaze. Ştiind că 1 m2 de gresie costă 120 lei. S O = 6 3d m. 12 . 4(15 − x ) dm 2 . de câte bare de profil de aluminiu este nevoie dacă acestea se livrează la 2. să se afle cât a costat în total gresia pentru suprafaţa NCDEFM. Bazinul fiind plin.5 m. 5p b) Ştiind că colectorul este confecţionat din tablă de fier ce cântăreşte 40 kg/m2. a) Să se calculeze aria laterală a piramidei. c) Aflaţi valoarea lui x astfel încât aria suprafeţei NCDEFM să fie egală cu aria suprafeţei ABNM.5 metri lungime. În figura alăturată este reprezentat schematic un bazin de apă în formă de piramidă triunghiulară regulată dreaptă SABC. 5p d) Având în vedere că nu se permit înnădituri. VABCD este o piramidă patrulateră regulată dreaptă cu AB = 2 m. prin punctul M. P ∈(AC) şi MP intersectează înălţimea [AD] în N . AD = 8 dm. unghiul diedru al planelor (VAD) şi (VBC) este de 60°. prin el se scurge 1 litru pe minut. în funcţie de x. 5p a) Să se exprime în funcţie de x. 90. b) Dacă robinetul este deschis. Să se arate că se pierde mai mult de 30% din materialul achiziţionat. 0 < x < 15 ) . În figura alăturată este ilustrată schematic schiţa unei ferestre ABCD la mansarda unei clădiri. ABCDA`B`C`D` este o prismă patrulateră regulată dreaptă cu CC` = 0. a) Exprimaţi. În figura alăturată este reprezentat schematic un colector dintr-o fabrică de nutreţuri combinate. m( S BAC)= 90o.În triunghiul ABC. 5p a) Să se calculeze volumul total al colectorului. 87. să se calculeze după cât timp nivelul apei din acesta ajunge la jumătatea din înălţimea piramidei. d) Suprafaţa NCDEFM va fi acoperită cu gresie. Punctul M este situat pe AB astfel încât AM = x . AB =15 dm. aria suprafeţei ABNM. CD = 9 dm. Pentru a-i da o rezistenţă mai bună şi un design mai plăcut se mai pune o latură CM astfel încât aria suprafeţei MBC să fie egală cu aria suprafeţei CDAM. 89. Arătaţi că: a)AM ⊥ NC . mijlocul ipotenuzei [BC] .se duce MP ║ AB . b) Arătaţi că aria suprafeţei NCDEFM este egală cu 5( x +4) m2. 5p b) Să se arate că aria suprafeţei MBC este egală cu 5p c) Dacă x = 3 dm să se calculeze suma totală a segmentelor de pe figură.

93. d) proiecţia lui VA şi VO pe planul bazei. 92. În figura alăturată este ilustrată schematic schiţa unui căprior a unei şarpante (scheletul din lemn a acoperişului) – absolut toate segmentele de pe figură sunt din lemn. lungimea lui MN. aflaţi lungimea lui AC. BC = AD = 60dm. Un vas în formă de prismă patrulateră 13 . a) b) c) d) 96. AP = x (x este o distanţă exprimată în decimetri.Fiind dată o piramidă patrulateră regulată dreaptă VABCD. b)Calculaţi volumul piramidei date c) Se ştie că metrul pătrat de material folosit costă 13. Pentru confecţionarea acestui căprior s-au cumpărat 2 grinzi a câte 7 m fiecare. b) proiecţia dreptei A’B’pe planul (ABC). 95.50 lei şi se cumpără material cu o rezervă de 1 m2.. d) proiecţia segmentului [BD’] pe planul (ABC). a) Aflaţi aria totală şi volumul piramidei.Pentru un spectacol de circ se confecţionează un cort în formă de piramidă hexagonală regulată VABCDEF având muchiile laterale de 13 m şi latura bazei de 10m . f) proiecţia triunghiului VAC pe planul bazei. b) proiecţia punctului A pe planul (VBD). Dacă AP = 30 dm . determinaţi: a) proiecţia punctului V pe planul (ABC). 3 grinzi a câte 6 m fiecare şi o grindă de 3 m. NQ şi MR.calculaţi aria triunghiului AMC 91. Fie punctul P situat pe AD astfel încât patrulaterul MNQR să fie un pătrat.Fie paralelipipedul dreptunghic ABCDA’B’C’D’. Pentru a avea o rezistenţă mai mare se adaugă grinzile MN. e) proiecţia triunghiului VBC pe planul (ABC). c) proiecţia segmentului [A’B’] pe planul (BCC’). Să se demonstreze că această cantitate este suficientă pentru realizarea construcţiei.b) AM = MN ⋅ MP MD c)Ştiind că BC=10cm. Indicaţi: a) proiecţia dreptei AC’pe planul (ABC). Aflaţi valoarea lui x astfel încât MNQR să fie pătrat. 0 < x < 60 ).AB=8cm. ţinând cont că foaia de cort se foloseşte în strat dublu. a) Să se afle înălţimea şi apotema piramidei.O piramidă patrulateră regulată are muchia laterală congruentă cu muchia bazei şi aria laterală de 36 3 cm2. 94. b) Aflaţi distanţa de la centrul bazei la o muchie laterală. Exprimaţi în funcţie de x. c) proiectanta punctului B pe planul (VAC). AD. Calculaţi costul materialului. c) Arătaţi că două muchii laterale opuse sunt perpendiculare.

a) Exprimaţi. aria suprafeţei AMN. Suprafaţa AMN va fi cultivată cu porumb iar suprafaţa BCNM cu floarea-soarelui. în funcţie de x. Cât a costat în total sămânţa ştiind că pentru 1 ha ( 1 ha = 10.000 m2) sunt necesare 20 kg de sămânţă ? 98. AM = x. astfel încât a) Realizaţi un desen care să corespundă datelor problemei. ca în figura alăturată. (x este o distanţă exprimată în metri. Vasul este umplut cu apă până la jumătatea înălţimii sale. a) Ce înălţime are vasul dacă are o capacitate de 96 de litri? b) Ce lungime are muchia unui cub. 1 kg de sămânţă costă 8 lei. Pentru fiecare kilogram de sămânţă mai mult decât 20 kg se acordă o reducere de 20% din preţ. 8 (30 puncte) b) Arătaţi că aria suprafeţei BCNM este egală cu c) Pentru ce valoare reală a lui x aria suprafeţei AMN este o treime din aria suprafeţei BCNM ? d) Se consideră AM = 200 m. 480000 − 3 x 2 2 m. În figura alăturată este ilustrată schematic suprafaţa de teren agricol a unui fermier agricol. AB = 400 m.Pe planul dreptunghiului cu se consideră perpendiculara . are latura bazei de 40 cm. c) Calculaţi distanţa de la punctul la planul 14 . care dacă se scufundă în apa din vas face ca nivelul apei să se ridice cu 5 cm ? 97 SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. BC= 300 m. Fermierul pentru a cultiva această suprafaţă cu porumb trebuie să cumpere sămânţă pentru semănat.5p 5p regulată ABCDA’B’C’D’ . b) Calculaţi distanţa de la punctul la dreapta şi distanţa de la punctul la diagonala . 0<x<400).

m. A O B C 100. Fie triunghiul ABC ascuţitunghic isoscel cu baza BC = 10 cm. b) Aflaţi perimetrul triunghiului ABC.99. a) Calculează aria laterală piramidei obţinute prin înfăşurare b) Încap 20 l de apă în piramida astfel obţinută (latura pătratului de reţea se consideră 1 dm)? 4.m. 4 u. Aflaţi înălţimea din B a triunghiului ABC. Probleme simple (RECAPITULARE V-VIII) 15 . Prin înfăşurarea figurii alăturate se obţine o piramidă patrulateră regulată. a) Aflaţi aria triunghiului ABC. Determinaţi aria suprafeţei haşurate. înscris într-un cerc de centru O şi rază 13 cm.5 u.

. Sub formă ireductibilă fracţia 44 este egală cu ..... 13... 41.... 22.. cm. 38. divizibil cu 5.. Suma divizorilor naturali ai numărului 6 este egală cu .. Cel mai mare număr din mulţimea A este egal cu . cm.. Media aritmetică a numerelor 5 şi 15 este egală cu ... 18. numărul trei mii doi este egal cu ... 11. 25.. Perimetrul dreptunghiului este egal cu . Lungimea laturii pătratului este egală cu . cm.. 36. 17.  fracţia supraunitară este egală cu . 40. 31... 34. .. 33.... Fie mulţimea A ={x ∈N x ≤ 2} . 37.. Aria rombului este egală cu . Suplementul unghiului cu măsura de 60° este unghiul cu măsura de …°. Cel mai mic multiplu comun al numerelor 2 şi 15 este egal cu . 8.. Cel mai mic divizor număr par al numărului 80 este egal cu . Rezultatul calculului 10 + 100 : 5 este egal cu . 32.. 16. 14.. Punctele A şi B aparţin cercului de rază 4 cm. 6.... Fie numerele a = 3052 şi b = 3025 ... Rezultatul calculului 8 ⋅ 4 + 5 este egal cu . 35. 39.. Un divizor al numărului 35 este numărul . 29... în baza zece. 19. Rezultatul calculului 323 +121 este egal cu … 2. 12. 10. cm2. de forma 2 x . 3. Calculând 30% din 120 se obţine numărul ... Media geometrică a numerelor a = 2 şi b = 50 este egală cu .... 24. Dintre numerele 3 şi −32 cel întreg este numărul . Media geometrică a numerelor 25 şi 4 este egală cu . Transformat în fracţie ireductibilă numărul 5. În mulţimea A =  . Mai mare este numărul . Perimetrul unui romb cu latura de 12 cm este egal cu .. Rezultatul calculului (17 − 3) + 5 este egal cu . cm2.1.. 20. Rezultatul calculului 26 ⋅ 3 este egal cu ... 4 5.2 este egal cu . Scris cu cifre... Câtul împărţirii cu rest a numărului 73 la 5 este egal cu ..... 4. Un pătrat are perimetrul de 8 cm.. Un romb are diagonalele de lungimi 12 şi 24 cm.. 23. 3 4 4  4 3 8  15.. 64 42.. 9..17 şi b = 2. 16 . 7.. Aria unui triunghi dreptunghic cu lungimile catetelor de 10 cm şi 12 cm este egală cu … cm2. Lungimea celeilalte catete este egală cu . Rezultatul calculului 405 : 5 este egal cu . 26. Dreptunghiul cu lungimea de 8 cm şi lăţimea de 4 cm are perimetrul egal cu . Un dreptunghi are lungimea de 2 cm şi lăţimea de 5 cm... Dintre numerele a = 2.... Lungimea maximă a segmentului AB este egală cu … cm. Dintre numerele 5 2 şi 2 6 mai mare este numărul .. Numărul care reprezintă trei pătrimi din 120 este egal cu .... Un triunghi echilateral cu latura de 4 cm are aria egală cu . 3 21. Restul împărţirii numărului 120 la 7 este egal cu . cm. Un triunghi dreptunghic are o catetă de 15 cm şi ipotenuza de 17 cm.71 mai mic este . scris în baza zece. Măsura suplemetului unghiului de 70° este egală cu . Rezultatul calculului 32 : 4 − 7 este egal cu . Cel mai mare număr natural.... Descompus în facori primi numărul 18 este egal cu . este egal cu . 27.. 30. Soluţia ecuaţiei 1 − 2 x = −5 este egală cu … 28. Soluţia reală e ecuaţiei x − 4 = 7 este numărul ...

Numărul mai mic cu 90 decât 146 este egal cu … 80... Suma lungimilor bazelor trapezului este de ..... cm.. Un pătrat are lungimea diagonalei de 4 cm. Aria triunghiului echilateral cu lungimea laturii de 16 cm este egală cu . Bisectoarea unui unghi cu măsura de 60° formează cu laturile sale unghiuri cu măsura de . cm.cm2.. Dreptunghiul cu lungimea de 8 cm şi lăţimea de 6 cm are diagonala de . 81.. Al treilea unghi are măsura de . 71. Scris cu cifre. Rezultatul calculului 432 : 3 este egal cu . Perimetrul dreptunghiului care are lungimea de 6 cm şi lăţimea de 4 cm este egal cu .. −2. 51. Măsurile a două unghiuri ale unui triunghi sunt 37° şi 69°.. 74....... 46. Valoarea produsului numerelor a şi b este egală cu .... divizibil cu trei este egal cu .. Perimetrul rombului este egal cu . cm. 5 55.. numărul douăzeci de mii patru este egal cu ...... 5 b 65. cm. −1} .. este egal cu .. Amplificând fracţia 7 cu numărul 3.. iar AC = 5 cm.. Soluţia ecuaţiei x − 2 = 6 este egală cu . 54.... Rezultatul calculului ( 7 x − 3 x ) : 2 este egal cu .. Aria pătratului este egală cu . Dintre numerele 7 7 şi . Dintre numerele a = 1239 şi b = 1234 divizibil cu 3 este numărul . 70. 56.. 84... Rezultatul calculului 2007 − 1992 este egal cu .. m. Linia mijlocie a unui trapez are 14 m. Suma divizorilor naturali ai numărului 11 este egală cu . Scris în cifre. Fie proporţia 60.. Perimetrul unui pătrat cu latura de 15 cm este egal cu ... Câtul împărţirii cu rest a numărului 54 la 8 este egal cu ..Lungimea segmentului BC este egală cu . 48. Perimetrul pătratului cu lungimea laturii de 4 cm. cm2.. Cel mai mic număr de forma 1 a . Dintre numerele a = 53. 57. 58. Rezultatul calculului 308 : 4 este egal cu . Rezultatul calculului 2 + 54 : 9 este egal cu . 47. Restul împărţirii numărului 43 la numărul 4 este egal cu ... 1.. probabilitatea ca aceasta sa reprezinte un număr impar este egală cu . 6 7 52.. mai mic este numărul . Diagonala dreptunghiului are lungimea egală cu . Media aritmetică a numerelor 78 şi 34 este egală cu numărul .. 8 75. 66. Calculând 25% din 600 kg se obţin ... Soluţia naturală a ecuaţiei x 2 + x − 6 = 0 este egală cu numărul .. 63.. 79...43. numărul natural cinci mii cinci sute doi este egal cu . °. Rezultatul calculului 4 ⋅ 9 − 7 este egal cu .. 69.. 73. 59. Latura unui romb are lungimea de 12 cm. 67..... 50.. 45.. 64. scris în baza zece. Scrisă sub formă de interval mulţimea A= . 82... 77. cm..... 72.. Rezultatul calculului 207 −158 este egal cu . în baza zece. Fie mulţimea A = {x ∈R 0 ≤ x ≤ 3} .. cm. 68... 61. 5 6 a 8 = . în baza zece. Alegând la întâmplare o cifră a numărului 349215. 62... cm. 76. mai mic decât 3. Calculând 25% din 16 se obţine numărul . Aria rombului este egală cu .42 este numărul . se obţine fracţia . Cel mai mic număr din mulţimea A este egal cu .. cm2. Un dreptunghi este înscris într-un cerc cu raza de 4 cm. 44. Rezultatul calculului 3 ⋅ 2 + 1 este egal cu numărul . Cel mai mare număr întreg.. Un romb are latura de 6 cm şi un unghi de 60°.. 78. 83. 17 .. kg.. 49.. 13 13 şi b = mai mare este numărul .. Fie mulţimea A = {2. Punctul A aparţine segmentului BC astfel încât AB = 14 cm.

Triunghiul echilateral cu aria de 36 3 cm2 are latura de .. atunci un caiet costă . Suma lungimilor liniilor mijlocii ale triunghiului este egală cu . Se extrage o bilă..4} . cm... Paralelogramul ABCD are unghiul BAD de 36°. 128. 101.. g....7} şi B ={2. 89. Linia mijlocie a trapezului este egală cu … cm.... 100. cm.. Dintre numerele x = 0.. Dacă lungimea unui cerc este 12π cm. 122. 20% din numărul elevilor sunt fete.2 şi y = 0. aceasta să fie albă. Rezultatul calculului 289 + 21 este egal cu . Mulţimea A ∩B = {......7} .. Aria unui dreptunghi cu lungimea de 8 cm şi lăţimea de 4 cm este egală cu .} . 126. Un trapez are lungimile bazelor 12 cm şi 24 cm. Într-o clasă sunt 25 elevi. valoarea produsului a ⋅ b este egală cu . 120. 113.. 18 . Probabilitatea ca extrăgând o bilă. Media aritmetică a numerelor 10 şi 8 este egală cu . Calculând 25% din 200 se obţine numărul ... 123... Probabilitatea ca aruncând un zar să se obţină pe faţa de sus a lui numărul 5. 127. 94...4} şi B ={ .. 90. este egală cu . Calculând 75% din 2000 se obţine numărul . 103. 99.. 115.. Un triunghi are perimetrul de 12 cm. 92.4... Soluţia ecuaţiei 2 x − 1 = 7 este egală cu .... Lungimea razei cercului este egală cu .. 106. Într-o urnă sunt 15 bile negre şi 10 bile albe. Perimetrul paralelogramului care are laturile de lungimi 8 cm şi 5 cm este egal cu .12 mai mare este numărul .3.. 5 b 104. Restul împărţirii numărului 6 la 4 este egal cu ... elemente. Două caiete costă 5..} . Fie mulţimile A ={−2. Diametrul unui cerc este de 4 m. este egală cu .. Într-o urnă sunt 11 bile negre şi 18 bile albe. Rezultatul calculului 84 : 7 este egal cu . 96..2. Rezultatul calculului 3 2 + 18 este egal cu . 111. 97.. 119.. Un trapez are bazele de 12 cm şi 8 cm. 112. Un pătrat cu latura de 8 cm are perimetrul egal cu ..40 lei.. 95. Fiind date mulţimile A ={1.5.. 109. Numărul 25 are un număr de .. 1 118.. Rezultatul calculului 64 : 8 + 9 este egal cu .3. Perimetrul unui hexagon regulat cu latura de 10 cm este egal cu . 124. Prin transformare 3 km = .. Rezultatul calculului 2..1. 93..... 114. 88. Calculând 20% din 1700 se obţine numărul . 107..1. 98. Probabilitatea ca bila extrasă să fie neagră este egală cu . 102....2. Reuniunea mulţimilor A ={0... 116.. cm. Numărul fetelor este egal cu . divizori naturali. cm. iar înălţimea de 6 cm.35 ⋅100 este egal cu . Rezultatul calculului 25 − 25 : 5 este egal cu . 91.. m. cm2.3. Dacă a − b = 5 ... 121. 50 dag = . atunci raza cercului are lungimea egală cu . Calculând 30% din 540 se obţine . În proporţia a 3 = . 108. 87. 125... Aria trapezului este egală cu … cm2. Opusul numărului ( − 24 ) este egal cu ..m....... Măsura unghiului ABC este egală cu …°. 105. cm2. cm. 86. cm.4} şi B = {0. Aria unui trapez care are linia mijlocie de 10 cm şi înălţimea de 7 cm este egală cu . Rezultatul calculului 2 2 + 3 − 2 este egal cu .. atunci 2a + 5 − 2b = . Rezultatul calculului 1035 : 5 este egal cu . 110...... atunci A ∩ B = {..5} are un număr de .. lei.85. Soluţia ecuaţiei 2 x + 5 = 7 este egală cu . 117. Valoarea tangentei unghiului de 30° este egală cu ..

.. în baza zece. 152. Mulţimea A − B este egală cu {.. Media geometrică a numerelor 4 şi 25 este egală cu . 167. În triunghiul ABC. Lungimea unui cerc este 12π cm. Perimetrul unui hexagon regulat care are latura de 8 cm este egal cu . 21 159.1} şi B ={−5. Până la ora 13. Bazele unui trapez au lungimile 15 cm şi 7 cm.. Scris cu cifre. Un sfert din 200 este egal cu . } 141. Simplificând fracţia se obţine fracţia ireductibilă . cm. 148. 139. Mulţimea A ∩ B este egală cu . Dacă 3 x = 5 y .. 164...... 146. Dintre numerele şi mai mic este numărul .. Rombul ABCD are BD = 6 cm şi AB = 5 cm. probabilitatea ca aceasta să reprezinte un număr par este egală cu . Cel mai mare număr natural par de trei cifre este egal cu .. Rezultatul calculului 40 − 6 2 este egal cu . minute... Rezultatul calculului 3 2 − 2 este egal cu . Dintre numerele 1010 şi 1101 mai mare este numărul . atunci un caiet costă . Un triunghi dreptunghic are catetele de 6 cm şi 8 cm. Dacă şapte caiete costă 63 lei. numărul trei milioane cinci sute optzeci şi trei de mii este egal cu .. cm2. m. 133. °. Calculând 35% din 60 se obţine numărul .. Alegând la întâmplare o cifră a numărului 349215. 144...5 şi b = 7. Suma lungimilor bazelor trapezului este egală cu .. 155. 151. Înălţimea unui triunghi echilateral este de 12 cm. 134.... Rezultatul calculului 5 ⋅ 8 + 2 este ...45 mai mic este numărul ... Perimetrul unui hexagon regulat ABCDEF cu AB = 4 cm este egal cu … cm. 3 142.0.. Dintre numerele a = 7.....0.. 1 1 153.2} .. cm. Calculând 143. Rezultatul calculului 104 : 8 este egal cu . Perimetrul dreptunghiului care are lungimea de 10 cm şi lăţimea de 11 cm este egal cu .2} . 158. Raza cercului este egală cu . elevul mai are de aşteptat .. 136.. cm.. 137. minute. Latura triunghiului are lungimea egală cu . Fie mulţimile A ={−3. 156... 131. Probabilitatea ca pe faţa de sus a zarului să apară un număr mai mic decât 4 este egală cu .... 163. 147. Un sfert de oră are .0.. 161...1} şi B ={−1. y este egală cu … x 149.. cm. Soluţia reală a ecuaţiei 2 x = −12 este egală cu . atunci valoarea raportului 19 .. Suma măsurilor unghiurilor B şi C este egală cu ..... Aria triunghiului este egală cu . Linia mijlocie a trapezului are lungimea egală cu . Se aruncă un zar. 150.... 2 3 154.. Cel mai mare divizor comun al numerelor 6 şi 9 este egal cu . 157.. Probabilitatea ca pe faţa de sus a zarului să apară un număr mai mic sau egal cu 4 este egală cu ... Linia mijlocie a unui trapez este de 16 m. cm. 165. lei. 138.129. Raza cercului are lungimea egală cu . 140.. 145.. 135.. Rezultatul calculului 3 3 − 27 este egal cu . Lungimea unui cerc este egală cu 24π cm.. cm. 162. Un triunghi dreptunghic are un unghi ascuţit de 47°. 130. măsura unghiului A este 92°. 24 160. Măsura celuilalt unghi ascuţit este egală cu ..... 2 din 900 se obţine . 132.0.. Diagonala AC are lungimea egală cu … cm. Un elev soseşte la şcoală la ora 12 şi 30 de minute... °.. Se aruncă un zar. 166.... Rezultatul calculului 111 − 98 este egal cu .1. Fie mulţimile A ={−1.

6...... a. 2.. un număr din mulţimea A ={3. Probabilitatea ca alegând. Dintre numerele a =1. Perimetrul rombului este egal cu . Latura unui pătrat este de lungime 5 cm.2} şi B = {2. 5 cm şi 6 cm. Fie mulţimile A ={0........3} .°. 175. Complementul acestui unghi are măsura egală cu . 185. 199. Un pătrat are latura de 3 cm. respectiv de 12 cm este egală cu … cm2. Cel mai mare divizor comun al numerelor 12 şi 18 este egal cu . 3 kg = . Cel mai mare număr de forma 3 x . Mulţimea A ∩B = {.} . Dintre numerele 17 şi 8 cel divizibil cu 2 este egal cu . 183.. rafturi. Înălţimea unui triunghi echilateral cu latura de 12 cm are lungimea egală cu . 211.237 mai mic este numărul . B ={1. 205. Numărul care reprezintă 20% din 1020 este egal cu . cm..3} . 190. mm.... Rezultatul calculului ( 25 − 4 ) : 7 este egal cu . cm2.. 9. din figura alăturată. 177. 20 . Valoarea numărului a este egală cu .. 5. 176.. g. acesta să fie număr impar este egală cu . Perimetrul triunghiului ABC este egal cu . Media geometrică a numerelor 1 şi 9 este egală cu . 194. 182. Cel mai mic multiplu comun al numerelor 4 şi 6 este egal cu .. 181.3} .. Aria discului cu raza de 13 cm este egală cu . 184. Mulţimea soluţiilor reale ale inecuaţiei x + 5 ≤ 7 este intevalul .7.5} . (3) este mai mare numărul ..... cm.. Media aritmetică a numerelor 26 şi 18 este egală cu . π cm2.. 209. 206. 173. cm. Aria dreptunghiului este egală cu .4.28 +15 ... °... Dacă un pătrăţel are latura de 1 cm.234 şi b =1.. Rezultatul calculului 6 + 2 ⋅ 3 este egal cu . Media geometrică a numerelor 2 şi 8 este egală cu . 174. Lungimea razei cercului este egală cu . 179.. 192.. Soluţia ecuaţiei 5 x + 2 = 17 este egală cu .. 195.. 178... 202.. Fie mulţimile A = {1. Suma măsurilor unghiurilor alăturate într-un paralelogram este egală cu . 186.16 este numărul . 170.34 şi b = 2. 201.3} şi A ∩B = {2..9} . Un romb cu perimetrul de 48 cm are latura de lungime egală cu .2. 189. 200.... scris în baza zece. Laturile unui dreptunghi au lungimile de 8 cm şi 5 cm. Rezultatul calculului 2. 64 este pătratul numărului natural .....4. Rezultatul calculului 10 : 2 + 2 este egal cu . Unghiul format de bisectoarele a două unghiuri adiacente suplementare are măsura egală cu ... la întâmplare. 203.... Latura pătratului are lungimea de ..... Fie mulţimea A = {0.. 172.. Câtul împărţirii cu rest a numărului 70 la 4 este egal cu . 171. Un cerc are aria 256π cm2..8. Rezultatul calculului 1. 208. 188. Cel mai mare element al mulţimii A este egal cu .cm..} . 198. °.. Un romb are latura de 10 mm.. divizibil cu 3 este egal cu .2. 204. Mulţimea A ∩ B = {. 169. Aria pătratului este egală cu .. Cele 800 de cărţi ale unei biblioteci şcolare se aşază câte 50 pe raft pe un număr de . Un pătrat are perimetrul 48 cm. Un unghi are măsura de 27°. cm. Diagonala pătratului are lungimea egală cu … cm. 2 180.. 210... 191.. 193. Produsul numerelor 37 şi 7 este egal cu . Într-un triunghi ABC liniile mijlocii au lungimile de 3 cm..5.3} şi B = {3.. are perimetrul egal cu . cm2. Un număr pozitiv mai mic decât 0...168. Rezultatul calculului 2007 − 1989 este egal cu ... 197...5 −2. cm.22 este egal cu .25 este egal cu . Rezultatul calculului 16 : 2 este egal cu … 207. Dintre numerele a = 2. 4} . 212... Fie mulţimile A = {1. 196. 187... atunci suprafaţa colorată cu negru.... Aria unui trapez care are înălţimea de 6 cm şi bazele de 4 cm.

Suma măsurilor unghiurilor unui patrulater convex este egală cu .. numărul mai mic este egal cu . −1. 233. 1.. 230. 0. lei.. 25. Din vânzarea a 350 kg roşii. 231.. Rezultatul calculului 3 2 este egal cu .. 235. Înmulţind fracţia 7 cu numărul 3. 240. Cel mai mare număr natural scris în baza zece. diferite două câte două... Măsura unui unghi al unui dreptunghi este egală cu . Lungimea segmentului BC este egală cu . cu patru cifre. 216. Dintre numerele a = 4.. se obţine fracţia .. este egal cu . Rezultatul calculului 2 ⋅ 3 −1 este egal cu ...2 şi b = 4.. cm. 232. Perimetrul unui dreptunghi care are lungimea de 20 cm şi lăţimea de 10 cm este egal cu .. Un divizor natural al numărului 8 este egal cu .... 1} o soluţie a inecuaţiei 2 ⋅ x + 4 ≥ 6 este numărul . 218.. . Aria triunghiului este egală cu . Rezultatul calculului 10 − 2 ⋅ 3 este egal cu . Perimetrul dreptunghiului care are lungimea de 8 cm şi lăţimea de 6 cm este egal cu . Un multiplu al numărului 7 este egal cu .. 244. 252. Dintre numerele a = 3 2 şi b = .. Restul împărţirii numărului 26 la 3 este egal cu .. Rezultatul calculului 5 ⋅ 4 − 2 este egal cu . cm.. Fie A. 254. lei. 249... ha. cu patru cifre. 253. care are AB = 3 cm. diferite două cîte două........ este egală cu .. 222.3 şi b = 7.... 228. 238. se obţin 700 lei. 250.. cm. 5 5 21 . Până la ora 13 mai are de aşteptat .. 219. 4. Rezultatul calculului 4 + 2 ⋅ 6 este egal cu .12 mai mare este numărul .. 246. 245. atunci BM= . Lungimea diagonalei AC a pătratului ABCD. 221.. Dacă BC= 10 cm.. Dintre numerele a = 7. Rădăcina pătrată a numărului 81 este egală cu ... Mulţimea soluţiilor inecuaţiei 2 x > 6 este intervalul ... Rezultatul calculului 6 + 15 : 3 este egal cu .. 217. Media aritmetică a numerelor 27 şi 13 este . 9... 227. Un triunghi echilateral are latura de 6 cm.. 220... 225. 239... 8 242... cu punctul M situat pe latura BC. minute. Fie AM înălţimea corespunzătoare laturii BC a unui triunghi isoscel ABC. cm2. este egal cu . Lungimea cercului este egală cu …π cm. Două ore şi jumătate sunt egale cu .. Un elev soseşte la şcoală la ora 12 şi 40 de minute... 241. minute... 223. Rezultatul calculului 7 ⋅ 5 + 2 este egal cu .. Fie şirul de numere: 0... 236. Dacă 4 pixuri costă 12 lei. 215. Soluţia ecuaţiei x − 4 = 6 este egală cu ... C trei puncte coliniare în această ordine..cm... Dintre numerele 8 şi 7 natural este numărul .. Calculând 10% din 40 se obţine . Cel mai mare număr natural.3 mai mare este numărul . Preţul unui kilogram de roşii este egal cu .. 247.. 226.. B. astfel încât AB= 3 cm şi AC= 8 cm.. Calculând 80% din 35 km se obţin … km. cm. 255.. 234. scris în baza zece.. Soluţia ecuaţiei x + 7 = 3 este numărul . cm.°. lei. Următorul termen al şirului este numărul ... . 237... 248. Un triunghi dreptunghic are catetele de lungimi 6 cm şi 8 cm.. Raza unui cerc este de 7 cm. 251... 243. 214. 16... atunci un pix costă . Perimetrul triunghiului este egal cu . de acelaşi fel. Calculând 20% din 360 se obţine numărul . 229... Un comision de 20% din 1400 lei reprezintă . 2000 m2 = . 224. Din mulţimea S = {− 2.213.

π cm.. 278. ore. probabilitatea ca acesta să se dividă cu 3 este egală cu . Laturile unui dreptunghi au lungimile 7 cm şi 4 cm.25 în fracţie ireductibilă se obţine ..24 este egal cu . cm.. 6 2 .. un număr natural diferit de zero. Fie mulţimile A ={9. 291.... 275.... cm. litri 257. Soluţia ecuaţiei 2 x −1 = 5 este egală cu . 273. 262. 298.. 299. Transformând numărul 2... Dacă a = 5 .256. Un cerc cu raza de 9 cm are lungimea egală cu .. 3 dm3 = .. O zi are un număr de ... Împărţind numărul 4567 la 4 se obţine restul . Restul împărţirii lui 532 la 6 este egal cu . 261. Aria rombului este egală cu … cm2. 22 a 3 = este egală cu . cm. 80% din ele sunt albe. 281.. litri. b = −2 .... 3 dal = . Un multiplu al numărului 8 este egal cu . Rezultatul calculului 6 + ( 2 ⋅ 4 − 9 ) este egal cu . 283.. Cel mai mare număr natural mai mic sau egal cu 10 este egal cu . 293. Numărul 36.. Rezultatul calculului 5 + 10 ⋅ 5 este egal cu .. 290. O emisiune TV începe la ora 17 şi 35 minute şi durează 25 minute. Într-o turmă de 250 oi... 258. atunci raza cercului are lungimea egală cu . 279. Rezultatul calculului 121 : 11 este egal cu .. Un romb are diagonalele de 3 cm şi de 16 cm.... Un romb are latura de lungime 7 cm..... 260... 292.. 259. cm.... 276. cm.. Rezultatul calculului 18 − 2 2 este egal cu . 286. soluţie a ecuaţiei 2 x + 1 = 3 . la întâmplare.. Numărul natural. Dacă diametrul unui cerc este de 12 cm.. este egal cu .. 274.... Numărul real x.. 263. Perimetrul rombului este egal cu .. 295.... 288. Rezultatul calculului 765 − 432 este egal cu . Emisiunea se termină la ora . mai mic decât 10.... Mulţimea A\ B este egală cu {…}.... cm.. 289.. Valoarea numărului a din proporţia 272... 282. Soluţia ecuaţiei x 2 = 0 este numărul . este egal cu .. Perimetrul dreptunghiului este egal cu . Perimetrul dreptunghiului este egal cu ... descompus în factori primi este egal cu .. scris în baza zece.. Rezultatul calculului 3 + 2 ⋅ 3 este egal cu . 264.. Un triunghi echilateral are latura egală cu 5 cm.. 269. atunci rezultatul calculului 2a − 3b este egal cu . 285. Numărul oilor albe este egal cu . 266... de forma 1 x . Lungimea diagonalei unui dreptunghi care are laturile de 30 cm şi 40 cm este egală cu ...7} . Scriem. 277.7} şi B ={5.... Cel mai mic număr impar format din două cifre diferite este numărul . Lungimea ipotenuzei este egală cu . Rezultatul calculului 360 : 20 este egal cu . 294. Porţiunea haşurată din desen reprezintă fracţia . °. 270. Catetele unui triunghi dreptunghic au lungimile 1 dm şi 3 dm. Triunghiul dreptunghic isoscel are un unghi ascuţit cu măsura de . 287. divizibil cu 10. cm.. Perimetrul triunghiului este egal cu .. Perimetrul unui paralelogram ABCD cu AB=2 cm şi AD= 4 cm este egal cu .. 267. Dintre numerele a = 3 2 şi b = 2 3 mai mare este numărul .6. 268. Diagonala unui pătrat cu latura de 4 cm are lungimea egală cu . Numărul de două ori mai mic decât 3. 265.. 7 271.8. Rezultatul calculului 9 ⋅ 7 este egal cu . cm. Laturile unui dreptunghi au lungimile 2 cm şi 6 cm... 25% din 160 este egal cu . 284. 280.. 296.. 297.

. Un comision de 20% din 800 lei reprezintă … lei. Dintre numerele 756. cm.. Lungimea apotemei pătratului este egală cu . Distanţa de la vârful C la latura AB este egală cu ... 302... cm..... Fracţia care corespunde suprafeţei înnegrite din figura de mai jos.. Rezultatul calculului 3 ⋅ 2 + 3 ⋅ 4 este egal cu .. Dintre numerele a = 7 5 şi b = . 312. 327. Numărul băieţilor din clasa este egal cu .. 315. 331.... 333. Un pătrat are latura de 10 cm. Rezultatul calculului 10 : 2 +1 este egal cu ........ Într-o clasă cu 25 de elevi... cm. Numărul natural mai mic cu 9 decât 2009 este egal cu .. Fie mulţimile A ={5.. Înălţimea triunghiului este de . Cel mai mare număr natural din intervalul (− . este egală cu . 8 325. g 316. 3 scris sub formă zecimală este egal cu ... Cutia conţine …litri de suc.. 40% sunt băieţi. Numărul raţional 308... Dacă semidreptele OA şi OB sunt semidrepte opuse.. Mulţimea A ∩ B este egală cu .. Împărţind fracţia 1 5 la numărul 3. 336.. cm.... Cel mai mare divizor comun al numerelor 20 şi 24 este egal cu . Rezultatul calculului 2 ⋅ 3 + 4 este egal cu .. 334. minute. 317. Un triunghi dreptunghic are ipotenuza de 18 cm. Soluţia ecuaţiei x + 7 = 0 este egală cu .. 313. 10 kg = . 319. Aria cercului cu raza de 10 cm este egală cu ... Aria unui pătrat este egală cu 36 cm2.. atunci valoarea raportului y este egală cu .. mai mare este numărul . 330. Produsul soluţiilor ecuaţiei x 2 + 6 x = 0 este egal cu .... 2 kg = .5} . 447. 301.. 304. 303. Cel mai mic multiplu comun al numerelor 6 şi 9 este egal cu . Dintre numerele a = 2 şi b = 2 numărul iraţional este egal cu .. 5 3 307. 2041 cel divizibil cu 2 este numărul . Media aritmetică a numerelor 4 şi 6 este egală cu . 337. 23 x .. Într-un paralelogram ABCD distanţa de la vârful A la latura DC este de 5 cm. 306. 329.. Perimetrul triunghiului echilateral cu lungimea laturii de 7 cm este egal cu . Lungimea razei cercului circumscris triunghiului este egală cu . 2 2 314. Cel mai mic număr natural diferit de zero care se împarte exact la 5 şi la 2 este egal cu ... Măsura unghiului ACB este egală cu . 328... Dacă 2 x − 5 y = 0 . 305... g 321. 332. se obţine fracţia ... atunci măsura unghiului AOB este egală cu … 335..... Un triunghi echilateral are latura de 10 cm. Rezultatul calculului 5 + 3 ⋅ 8 este egal cu . În triunghiul ABC ascuţitunghic. mediatoarea laturii BC face cu latura AC un unghi de 37°. Media geometrică a numerelor 3 şi 12 este egală cu ..300.. 338. 320. 309. 326. π cm2. 310.. 323. O cutie conţine 750 ml de suc. Rezultatul calculului 7 − 2 ⋅ 3 este egal cu .... Lungimea laturii pătratului este egală cu . 311.6. Rezultatul calculului 15 − ( 2 + 3) este egal cu .8) este egal cu . °. 324. 322. 2 ore sunt egale cu . cm.7} şi B = {4. 318... Soluţia ecuaţiei x − 6 = 8 este egală cu . 339. Mulţimea soluţiilor inecuaţiei 2 x < 10 este intervalul de numere reale ....

. 362.. Dintre numerele a =1.. Media aritmetică a numerelor 10.. 373. Perimetrul rombului este egal cu ... 365... 360. Într-un patrulater convex suma măsurilor a două unghiuri este de 200°. Într-o cutie sunt 5 bile roşii şi 10 bile albe..cm... 354.. 353. (2) şi b =1..... 356. 376. Un romb are latura de 12 cm. Soluţia reală a ecuaţiei 3 x − 4 = 8 este numărul . este egal cu ... Un dreptunghi cu lungimea de 15 cm şi lăţimea de 6 cm are aria egală cu . 359.°. 374.... 350.. Perimetrul unui triunghi echilateral cu latura de 12 cm este egal cu . 361. Valoarea numărului x din proporţia 3 x = este egală cu .... Dacă cinci kilograme de mere costă 7. 346. 4 345. cm. 370.... 349. Cel mai mic număr natural de 4 cifre divizibil cu 3 este numărul .. de acelaşi fel costă .. 366.... Un triunghi dreptunghic are ipotenuza de 10 cm. Rezultatul calculului 7 ⋅ 6 − 6 este egal cu .. Aria pătratului cu latura de 4 cm este egală cu . lei. Dacă x 7 = . Rezultatul calculului 29 ⋅ 9 este egal cu . Suma lungimilor bazelor trapezului este egală cu . 357.. Dintre numerele a = 2... 347... Media aritmetică a numerelor 41 şi 17 este egală cu . 7 35 351. cm.. Laturile unui paralelogram au lungimile 8 cm şi 4 cm. cm2. Într-o urnă sunt 10 bile roşii şi 5 bile negre. 369. cm2.. 1 tonă este egală cu . kg. 375. Probabilitatea ca bila extrasă să fie roşie este egală cu . 352.. Dintre numerele 582.. Rădăcina pătrată a numărului 441 este egală cu . Rezultatul calculului 5 + 5 ⋅ 3 este egal cu ... cm.75 + 342. 367.. 363.. cm2. Probabilitatea ca bila extrasă să fie albă este egală cu . Perimetrul paralelogramului este egal cu . Linia mijlocie a trapezului care are baza mare de 18 cm şi baza mică de 12 cm are lungimea de . 371. Aria triunghiului este egală cu .. Se extrage la întâmplare o bilă.. Mediana corespunzătoare ipotenuzei are lungimea de . Media aritmetică a numerelor 100 şi 150 este egală cu ..12 şi b = 2.. Calculând 10% din 1400 se obţine .50 lei. 961. 372.. 358...... 355.2 mai mare este numărul .. Probabilitatea ca extrăgând din cutie o bilă la întâmplare.. 24 . 344. 348. 3 6 1 este egal cu . Un sfert din numărul 24 este egal cu . 343. Cel mai mare număr impar de trei cifre este egal cu . aceasta să fie roşie.. Lungimea liniei mijlocii a unui trapez este de 10 cm... cm2. 8 este numărul .340.. Rezultatul calculului ( 25 − 5) +10 este egal cu . atunci valoarea lui x este egală cu . Aria unui triunghi echilateral cu latura de 8 cm este egală cu . Rezultatul calculului 24 ⋅ 5 este egal cu .. cm...03 mai mare este numărul . O urnă conţine 3 bile albe şi 7 bile negre. 368. Rezultatul calculului 7 − 3 ⋅ 2 este egal cu .. 9... este egală cu .. 377.. 364. Rezultatul calculului 0... Atunci suma măsurilor celorlalte două unghiuri este egală cu . Cel mai mare divizor comun al numerelor 12 şi 36. 269 cel divizibil cu 3 este numărul .. Un triunghi dreptunghic are catetele de 12 cm şi 16 cm. 341. atunci un kilogram de mere.. Se extrage la întâmplare o bilă..

Media aritmetică a numerelor 3 şi 5 este egală cu . 380. 391.− } .. Probabilitatea ca alegând la întâmplare un element din mulţimea A ={−3. Aria discului este egală cu . 5 cm. 392. 394. 383. cm... Într-un triunghi dreptunghic..... Aria dreptunghiului este egală cu . Adunând fracţiile 7 9 şi se obţine numărul ... acesta să fie număr negativ este este egală cu . Rezultatul calculului 2 ⋅ 8 − 6 este egal cu . Un dreptunghi are lungimea de 15 cm şi lăţimea de 12 cm.. 397.... °... 413. %. Diagonala AD are lungimea de …cm.. Probabilitatea ca aruncând un zar.. cm. Raza unui cerc are lungimea de 12 cm. Perimetrul exagonului este egal cu .7 este egal cu . Numărul cu 257 mai mic decât 300 este egal cu ... Complementul unghiului de 60° are măsura egală cu . Rezultatul calculului 5 − 20 : 5 este egal cu .... 398. este egal cu .. este egală cu .. 410... mai mare decât numărul 3. În triunghiul ABC ascuţitunghic...... Descompunerea în factori primi a numărului 72 este egală cu .. 395. . atunci aria cercului este egală cu π cm2.. Rezultatul calculului 3 ⋅ 8 − 15 este egal cu . 404. 416. 4.. Calculând 40% din 15 se obţine numărul . Rezultatul calculului 10 + 2 ⋅ 3 este egal cu .. Lungimea laturii este egală cu . Calculând 20% din 150 se obţine . 7. 385. Dacă 2 kg de mere costă 8 lei.. Cel mai mic număr întreg.. Descompus în factori primi numărul 10 este egal cu . 386. Inversul numărului − 2 este egal cu .... Partea întreagă a numărului a = 3.. Din 100 kg de grâu se obţin 78 kg de făină. 418. mediatoarea laturii BC face cu latura AB un unghi de 67°... 414. 10.... 13. Aria pătratului ABCD este egală cu 12 cm2. (1) şi b = 3. Următorul termen al şirului 1. Lungimea diagonalei unui pătrat este egală cu 7 2 cm. cm.. Aria triunghiului ABC este egală cu .378.. cm 382. 8 8 407.. 25 .. 388.. Măsura suplementului unghiului cu măsura de 70° este egal cu .. 400. fiecare catetă are lungimea de 9 cm.. Măsura unghiului ABC este egală cu . cm2.. ° 393. Hexagonul regulat ABCDEF are AB= 5 cm. 39 } este egal cu … 381.. 411. 6 8 402. Dintre numerele a = 3.− . Numărul care împărţit la 7 dă câtul 10 şi restul 4 este egal cu . 408..7. π cm2.4. 35 .. 20% 399.. 406.. Numărul natural care împărţit la 2 dă câtul 5 şi restul 1 este egal cu . să obţinem pe faţa de sus un număr par.. 3 390. 409.... 389. Dreptunghiul ABCD are AB= 4 cm şi BC=n6 cm. 379. 4 cm. Porţiunea haşurată din figura alăturată reprezintă .. Un triunghi are lungimile laturilor 3 cm. Rezultatul calculului 30 −15 : 3 este egal cu .. 40% 401. 384... Latura pătratului este egală cu .12 mai mic este numărul .. cm. Latura unui hexagon regulat are lungimea 7 cm. Lungimea ipotenuzei este egală cu . Dacă raza unui cerc este de 4 cm. Cantitatea de făină reprezintă … % din cantitatea de grâu.25 este egală cu . cm2.. Perimetrul dreptunghiului este egal cu … cm. 417. Jumătatea numărului 100 este egală cu ... lei.. Rezultatul calculului (1 + 2 ⋅ 4 ) : 3 este egal cu . atunci 7 kg de mere costă . 37 .. Numărul prim din mulţimea M = {33. Perimetrul triunghiului este egal cu . 415. 412. Un romb are diagonalele de lungimi 6 cm şi 8 cm. 405.. 396. 387. 403.

424.. 452... Măsura unui unghi ascuţit al trapezului este egală cu .. 436.. Un trapez isoscel are un unghi de 100°.. Un hexagon regulat are perimetrul de 72 cm... 442.6 şi b = 3. Suma a trei numere este egală cu 24.3. Perimetrul dreptunghiului care are lungimea de 7 cm şi lăţimea de 4 cm este egal cu .... 428. probabilitatea ca la prima extragere să obţinem bila numerotată cu 8 este egală cu . Rezultatul calculului 7 ⋅ 8 − 3 2 este egal cu . 459.... Într-o urnă sunt 6 bile albe şi 20 bile negre. 450. Aria unui triunghi echilateral cu linia mijlocie de 5 cm este egală cu ..4 m = . divizibil cu 3 este egal cu .. 443.. 458. 425... Un cerc cu lungimea de 12π cm are raza egală cu . 454. Numărul real x. Probabilitatea ca aceasta să fie neagră este egală cu . Calculând 20% din 520 se obţine numărul ... Media aritmetică a numerelor 41 şi 59 este egală cu . are aria egală cu .. Perimetrul rombului care are latura de 8 cm este egal cu . Perimetrul triunghiului este egal cu ... Calculând 50% din 520 se obţine numărul .. cm. 2 430. Rezultatul calculului 2 5 : 2 3 este egal cu . 426. cm. Rezultatul calculului 427 − 328 este egal cu . Un romb cu diagonalele de 10 cm şi 15 cm...... Lungimea cercului este egală cu . scris în baza zece. Media aritmetică a celor trei numere este egală cu . 435...3... 456.. 429.. Valoarea numărului x din proporţia A\ B este egală cu { … }.. m. 437. Soluţia ecuaţiei 3 x −1 = 5 este egală cu ....0} şi B ={1. π cm.1. 448. 5 25 = este egală cu . Un paralelogram are o latură de 3 cm şi înălţimea corespunzătoare ei de 4 cm.. 453.. 457. 423. cm.. Cel mai mare număr de forma 1 x5 . cm. Dintre numerele a = 4.. Aria paralelogramului este egală cu .... m. Rezultatul calculului 24 : 4 − 4 este egal cu ..... kg.. 8 x 432. 455.6 mai mic este numărul .. 26 . 441. Calculând 25% din 100 se obţine numărul .. Inversul numărului a = 3 este egal cu .. Un triunghi dreptunghic isoscel are aria de 18 cm2. 447. Rezultatul calculului 6 − 5 + 3 este egal cu . minute. Mulţimea 431... Calculând 80% din 180 se obţine numărul . cm2.. cm2. 449. Cel mai mare divizor comun al numerelor 12 şi 28 este egal cu .. Cateta triunghiului are lungimea de .. cm.. Suma numerelor pare mai mici ca 10 este egală cu . 433. 461... 460.. Un triunghi echilateral are o latură de 6 cm. 7 dam = . Perimetrul unui dreptunghi cu lungimea de 8 m şi lăţimea de 5 m este egal cu . 439.. 444. 0. Un cerc are raza de 3 cm. Lungimea laturii hexagonului este egală cu . cm. 427.. Calculând 40% din120 se obţine numărul . cm2.... 446. Extragem la întâmplare o bilă.. soluţia a ecuaţiei 2 x + 1 = 7 este egal cu .. Media aritmetică a numerelor 14 şi 4 este egală cu ..419. 451... Rezultatul calculului 215 : 15 este egal cu ... 40000 g = .. O treime dintr-o oră reprezintă .. Rezultatul calculului 543 − 345 este egal cu . Într-o urnă sunt 10 bile numerotate de la 1 la 10. 4 420.5} ... 438. Restul împărţirii lui 87 la 4 este egal cu . Fie mulţimile A ={5. 434. 422. ° 421. 445.. cm... 440..

503. (71) mai mare este numărul . 2 dm3 = ....462. Rezultatul calculului 3 ⋅ 4 : 2 este egal cu .. 1 1 0 470. 487. Măsura unghiului BAD este egală cu ..... 485. Se extrage la întâmplare o bilă. minute. 501..34 şi y = 51 . 3 472. 502 cel divizibil cu 3 este numărul ... 504. litri. 499. Al treilea unghi are măsura de .. 502. − 2 . 475... 27 . cm..1.. Rezultatul calculului 14 + 6 ⋅ 3 este egal cu .. Suma a două numere este 30... Aria discului este egală cu .. Cel mai mic număr care aparţine mulţimii { 2 .. Dacă A ={1.. Celălalt număr este egal cu . 465.. 478. Rădăcina pătrată a numărului 64 este egală cu .. °.. π cm2. Câtul împărţirii cu rest a numărului 74 la numărul 14 este egal cu . −3.. Numărul cu 25 mai mic decât 75 este egal cu . Înălţimea rombului are lungimea de . 468. Latura unui romb are lungimea de 12 cm. cm2.. Măsura unui unghi ascuţit al unui triungji isoscel care are un unghi de 100° este egală cu .. Dacă A ={0. cm. 496...5..} 497.. Într-un triunghi dreptunghic isoscel lungimea catetei este egală cu 6 cm..4} .... 495. Un dreptunghi are lungimea 14 cm şi lăţimea o doime din lungime..3} şi B = {3. 481. 480. 490..45 mai mic este numărul . 500. cm. Laturile unui dreptunghi au lungimile 5 cm şi 8 cm. Dintre numerele 504.. 482. Soluţia ecuaţiei 2 x = 10 este egală cu .. Un divizor al numărului 17 este egal cu . 493. Probabilitatea ca aceasta să fie galbenă este egală cu . Fie mulţimile A ={1.... Rezultatul calculului 3 ⋅ 7 − 4 este egal cu .. Suma măsurilor unghiurilor unui hexagon regulat este egală cu .. 473.... cm.3} şi B ={1.} ...2.. Lungimea ipotenuzei este egală cu . cm. cm...2. Dintre numerele a = 3. Numărul elementelor mulţimii A = {x ∈N x ≤ 4} este egal cu . 471. Rezultatul calculului 273 : 3 este egal cu . Perimetrul rombului este egal cu .. 3 } este egal cu . 488... Un romb are latura de 10 cm şi aria de 40 cm2. 474. Rezultatul calculului 2 3 + 3 este egal cu . atunci A ∩B = {. Rezultatul calculului (12 − 2) + 4 este egal cu ... 489.. 506 cel divizibil cu 5 este egal cu . 1. } .. Dintre numerele 301. 479.. 484. 405.. Un triunghi are două unghiuri cu măsurile de 27° şi 79°. Media geometrică a numerelor 2 şi 8 este egală cu . Diagonala AD are lungimea de . 505.. 5 ore sunt egale cu . Perimetrul dreptunghiului este egal cu . 464.4} . Soluţia naturală a inecuaţiei x + 2 ≤ 2 este egală cu .. Opusul numărului 5 este egal cu . 466. Suplementul unghiului cu măsura de 120° este egal cu . Aria unui trapez cu linia mijlocie de 12 cm şi înălţimea de 5 cm este egală cu . Lăţimea dreptunghiului este de .3} . Mulţimea A ∪ B este egală cu {.2} şi B = {2.3... 467... 505.. 498. 494. 477.. °. Calculând 40% din 20 se obţine .71 şi b = 3. Într-o urnă sunt 3 bile roşii şi 2 bile galbene. 476. 483. În paralelogramul ABCD..... Rezultatul calculului 37 ⋅ 4 este egal cu . Soluţia ecuaţiei 2 x − 1 = 3 este egală cu .. Calculând 30% din 30 se obţine numărul .... Hexagonul regulat ABCDEF are AB= 7 cm.° 463. atunci A ∩B = {. 486..... 492... 469. Dintre numerele x = 52 .... Un cerc are raza de lungime 4 cm.. unghiul BCD are măsura egală cu 30°. Unul dintre numere este egal cu 18. °. 491.

Complementul unui unghi cu măsura de 34° are măsura egală cu . x 7 519... 540.. 512. 533. cm. 513. Diagonala unui dreptunghi cu lungimea de 16 cm şi lăţimea de 12 cm este egală cu ... 538...... 548.. 511. Valoarea numărului x din proporţia x 8 = este egală cu . Opusul numărului (− ) este numărul . Un hexagon regulat are latura de lungime 4 cm. Scris cu cifre.. 536. Dintre numerele a = 2. Măsurile a două unghiuri ale unui triunghi sunt 75° şi 30°. Cu un kilogram de vopsea se pot vopsi 3 m2 de perete.8} ... m2 de perete. Distanţa de la centrul cercului la coarda respectivă este egală cu .... 4 2 517... Valoarea numărului x din proporţia 4 2 = este egală cu . care cuprinde între laturi un arc cu măsura de 60°....6. Soluţia reală a ecuaţiei x − 2 = 9 este egală cu .. 518. Probabilitatea ca aruncând un zar să obţinem pe faţa de sus a lui un număr impar este egală cu .. divizibil cu 3 este egal cu ... Rezultatul calculului 5 ⋅ 3 − 7 este egal cu .. Numărul de cinci ori mai mic decât 420 este egal cu . 516. Calculând (3 x + 3 x − 5 x) : x se obţine numărul .. 523.. 526.. 535. Rezultatul calculului 2 2 : 2 este egal cu . laturi. cm547. 542.. atunci A ∩B = {. 537. numărul patru mii două sute treizeci şi cinci este egal cu . o coardă are lungimea egală cu 8 cm..... Restul împărţirii numărului 28 la 5 este egal cu . kg.... 522.. Suma măsurilor unghiurilor unui patrulater convex este egală cu .... 545. scris în baza zece... Un hexagon regulat are un număr de . 527. 509... Aria unui pătrat cu perimetrul de 36 cm este egală cu . diferite două câte două.... °. Cel mai mare divizor comun al numerelor 12 şi 18 este egal cu .. °. 525. Soluţia ecuaţiei 2 x −1 = 1 este egală cu ...58 mai mare este numărul . 6 515. Latura unui pătrat are lugimea 8 cm.. Diagonala unui pătrat cu latura de 10 cm este egală cu . 534. Cu 5 kg de vopsea se pot vopsi . 514. °... 543.. Media aritmetică a numerelor 12 şi 24 este egală cu . Cel de-al treilea unghi are măsura egală cu . 521.. 541. este egal cu . 539. Acelaşi obiect cântăreşte ..5 506. 524. cm. 529.7} şi B = {5.. cm2. cm2.. 3 6 508.. 532... 507. Dacă A ={5.. 528... 530.... 546.. 28 . Rezultatul calculului (− ) +( − ) este egal cu . Rezultatul calculului 9 + 3 : 3 este egal cu .. Mulţimea soluţiilor reale ale inecuaţiei x −1 ≤ 0 este intervalul . °.85 şi b = 2.. Dintre numerele a = −18 şi b = −20 mai mare este numărul . 520.. este egală cu .. 510. Cel mai mic număr de forma x3 ... Calculând 70% din 350 se obţine ... Rezultatul calculului 21 ⋅ 5 este egal cu . cm... Calculând 40% din 45 se obţine numărul . Aria hexagonului este egală cu . cm.. 531. Dintre numerele 125 şi 301 cel divizibil cu 5 este egal cu . Într-un cerc cu raza de lungime 5 cm. Rezultatul calculului 200 − 50 : 2 este egal cu . Cel mai mare număr natural format din patru cifre impare... 544... 14 m = . Cel mai mic număr natural de trei cifre divizibil cu 3 este numărul . Perimetrul pătratului este egal cu . Rezultatul calculului 4 ⋅ 5 − 4 este egal cu .} .. în baza zece. Măsura unghiului înscris în cerc. Un obiect cântăreşte 120 dag.

580.. măsura unghiului BAC este de 90°. Câtul împărţirii cu rest a numărului 123 la numărul 24 este egal cu . Valoarea expresiei pentru x = 5 este egală cu . cm.549.°.... Rezultatul calculului 4 + 2 ⋅ 5 este egal cu . Mulţimile A ={ ... Calculând 15% din 300 se obţine numărul . 29 . cm2.. 7} sunt egale.°..... Soluţia naturală a inecuaţiei x + 3 ≤ 3 este egală cu .. 564.. Rezultatul calculului 13 ⋅11 este egal cu .. a b = ... 4 552...... 585. 563.. divizibil cu 10 este egal cu . 3 581. 569. atunci aria triunghiului ABC este egală cu .. Opusul numărului (− ... 2. Fracţia ce corespunde suprafeţei haşurate din figura alăturată este egală cu . 572.. Dacă 571... 7.... Dacă numărul 3 x . probabilitatea ca aceasta să reprezinte un număr multiplu de 3 este egală cu ... Al treilea unghi are măsura de . 101. Măsura suplementului unghiului de 80° este egală cu . Aria triunghiului este egală cu . 8 574. Rezultatul calculului 7 ⋅ 2 − 4 este egal cu . scris în baza zece. 553. Măsura unghiului format de o latură a sa şi prelungirea celeilalte laturi este egală cu . atunci x este egal cu . Numărul de forma 2 x . Alegând la întâmplare o cifră a numărului 34925.. 556. Soluţia ecuaţiei x + 4 = 6 este egală cu . 560... °. Latura unui triunghi echilateral are lungimea de 10 cm.. 5 25 551.. Opusul numărului 7 este numărul . 586. Rezultatul calculului 4 ⋅ 7 + 3 este egal cu . Descompus în factori primi numărul 20 este egal cu . se obţine fracţia . Soluţia ecuaţiei 7 − x = 2 este egală cu . 2. Un triunghi are două unghiuri cu măsurile de 73° şi 36°. 554. 583.. Perimetrul unui pătrat este egal cu 12 cm. 575.. mărind numărătorul cu 4 şi numitorul cu 5. 576.. este divizibil cu 10. cm2.. atunci valoarea expresiei 6a − 5b este egală cu .. cm2. 565. Numărul de 4 ori mai mare decât 8 este egal cu . Dacă AB= 9 cm şi AC= 8 cm. În triunghiul dreptunghic ABC. Aria triunghiului AOB este egală cu . 103 } este egal cu ... 566.... 1 555... Fie 6 unghiuri congruente formate în jurul unui punct. 557. Într-un paralelogram ABCD punctul O este intersecţia diagonalelor... dm2. 5 6 570. Cel mai mare element al mulţimii A = {102 . 577.... Un triunghi echilateral are latura de 6 cm. 573.. 561. Măsura unui unghi din cele 6 este egală cu .... 584.... Latura pătratului are lungimea egală cu .. Rezultatul calculului (4 x + 5 x) : x este egal cu . 567. 558. 582.. 5. Într-un triunghi dreptunghic lungimea unei catete este de 12 cm şi lungimea ipotenuzei este de 13 cm.3 este egal cu .. 550.. cm2. 562. Aria triunghiului este egală cu . Rezultatul calculului 24 + 2 ⋅ 3 este egal cu . 4 568. 99. În fracţia 7 ....... Aria dreptunghiului cu laturile de 5 dm şi 10 dm este egală cu . scris în baza zece. cm.5) este numărul .. °. Opusul numărului 2. 578. Fie expresia E ( x) = ( x − 2)( x + 2) . Cifra sutelor numărului natural 375 este numărul . 559. Numărul real x din proporţia 4x 5 = este egal cu . Lungimea celeilalte catete este egală cu .. Un unghi are măsura de 60°. Aria paralelogramului este egală cu 32 cm2. 120. Valoarea numărului n este egală cu ... 579. n} şi B = {1.

a)...A’C are lungimea de …. Fiecare unghi al unui triunghi echilateral are măsura egală cu . .. 599. cm2. 595.atunci : a). Într-o urnă sunt 10 bile numerotate de la 1 la 10.Măsura unghiului dintre HF şi AD este egală cu …. [BM] [MC] . 588.În figura 8 . 598. atunci raza cercului circumscris bazei prismei este …. °.. ABCA’B’C’ este o prismă A’ triunghiulară regulată dreaptă . 594.EK = ….587..Partea întreagǎ a numǎrului − 2011 este egalǎ cu ….Distanţa de la A’ la centrul cercului circumscris A bazei este egală cu ….cm Figura 1 ≡ C’ B’ C M B C’ 602.. 591.Distanţa de la M la A’C’ este egală cu ….Dacă aria bazei este egală cu 25 3 cm2 şi A’B = 5 5 cm .În figura 2... Aria laterală a prismei este egală cu ...cm c). Nota 10 9 8 7 6 5 4 Număr elevi 2 3 6 6 5 1 2 Media notelor obţinute de elevii claselor obţinute de elevii clasei la test dat este .. Numărul de 4 ori mai mic decât 8 este egal cu . ABCA’B’C’ este o prismă A’ triunghiulară regulată dreaptă .. cm2.Sinusul unghiului dintre AA’ şi BC’ este egal cu ….cm b). Media aritmetică a numerelor 5 şi 9 este egală cu . E F c). Aria rombului este egală cu .Dacă EA = 4 cm şi EB = 5 cm . aceasta să fie numerotată cu un număr mai mic decât 4 este egală cu ...Dacă perimetrul bazei este egal cu 12 cm şi A’M = 2 19 cm..[AA’]are lungimea egală cu…. Într-un dreptunghi ABCD punctul O este intersecţia diagonalelor. 596. O prismă dreaptă cu baza triunghi echilateral are muchia bazei de 6 cm şi înălţimea de 5 cm. . Inversul numărului 593... Fie x şi y numere reale diferite de zero astfel încât 2x-5y=0..Sinusul unghiului dintre AA’ şi BC’ este egal cu …..În figura 1 . A b).cm B’ C B Figura 2 603.cm c).. probabilitatea ca extrăgând la întâmplare o bilă. AB= 6 cm şi AC = 10 cm. Un romb are diagonalele de 3 cm şi de 16 cm. Valoarea raportului este egală cu . cm2. ABCDEFGH este o prismă patrulateră regulată dreaptă . 3 592. Perimetrul triunghiului CDO este egal cu . 2 este egal cu . aceasta să fie numerotată cu un număr mai mare decât 4 este egală cu . atunci: a). Dintre numerele 2 3 şi 3 2 mai mare este numărul ...... cm. c)..cm G 30 . 597. probabilitatea ca extrăgând la întâmplare o bilă. 590. Într-o urnă sunt 10 bile numerotate de la 1 la 10. Aria unui trapez care are linia mijlocile de 14 cm şi înălţimea de 10 cm este egală cu . 600. 589.Măsura unghiului dintre AC şi (DBFH) este egală cu … H b). 601. Situaţia notelor obţinute de elevii unei clase la un test este ilustrată în tabelul alăturat.

cm2 Figura 9 A E O L H G G F F’ 605.Diagonala prismei are lungimea de ….cm b). ALGEBRIC este o prismă patrulateră regulată dreaptă . atunci : a).Aria laterală a prismei este egală cu…. AMERICA’N este o prismă patrulateră regulată dreaptă.cm .Înălţimea prismei este egală cu ….În figura 10.cm Figura 10 A D C B 606. a).În figura 19 . atunci: a).Dacă F’C = 10 cm .cm c).aria laterală a prismei este ….În figura 18.cm2 A A’ B’ C’ F E D B F’ E’ C A’ D’ B’ C’ 608.Perimetrul bazei prismei este egal cu …. BO = 4 3 cm şi BA = 2 3 cm.În figura 20 . atunci: a).În figura 11.cm Figura 18 b).cm2 c).cm2 c). Dacă A’O = 10 cm şi 2∙AA’ = 3∙AO.cm3 .Aria triunghiului BLI este egală cu ….cm b).Volumul prismei este de ….Aria totală a prismei este ….Dacă {O} = MN ∩ MN’ şi M’ N’ P’ 31 . F E D B Figura 19 S’ R’ Q’ C 609.Aria totală a prismei este egală cu …. b).cm3 N I A’’ A’ C R E A M Figura 11 F’ E’ D’ 607.cm2 .Volumul prismei este egal cu ….AA’ = ….AB = …. ABCDEFA’B’C’D’E’F’ este o prismă hexagonală regulată dreaptă cu perimetrul bazei egal cu 24 cm .MA’’ are lungimea egală cu …. atunci: a). A c).D Figura 8 A B C B R I C 604. ABCDEFA’B’C’D’E’F’ este o prismă hexagonală regulată dreaptă . MNPQRSM’N’P’Q’R’S’ este o prismă hexagonală regulată dreaptă cu aria bazei egală cu 24 3 cm2 . b). Dacă AA’’ = 6cm şi NA’’ = 9 cm.Măsura unghiului dintre AG şi CL este egală cu ….CF ∩ AD={O}. Dacă HF’ = 4 cm şi F’B = 6 cm.Distanţa de la A la HB este egală cu …. în care AA’’ ⊥ MN .cm c). FF’ ⊥ BH. ABCDEFGH este o prismă patrulateră E regulată dreaptă .În figura 9.

Volumul cubului este egal cu ….Cosinusul unghiului dintre AA’ şi B’C este egal cu….Distanţa de la un vârf al cubului la diagonala cubului este egală cu ….Distanţa de la A la [DM]este egală cu ….Aria totală a cubului este egală cu …. AC ∩ BD ={O} şi OM ⊥ BC .cm b).Aria laterală a cubului este egală cu …. atunci : a).În figura 2 .cm b).cm2 B’ D C B 616. atunci : a).Aria laterală a cubului este egală cu ….m(  M’OM) = 120o .cm c). c).m3 b).Înălţimea prismei este egală cu ….În figura 1 . a).Segmentul D’M are lungimea de ….Distanţa de la N la planul (SRR’)este egală cu …cm .Aria totală a cubului este …. atunci : a).Volumul cubului este egal cu …. Dacă OM = 2 2 cm .Aria totală a cubului este egală cu …. Dacă DM = 2 17 cm .Dacă volumul unui cub este egal cu 27000 cm3.cm2 c).Unghiul dintre MM’ şi R’Q este egal cu ….Distanţa de la H la M este egală cu ….cm D’ A’ B’ D A M B C C’ H E F G 32 . c).cm2 c).Latura cubului are lungimea egală cu ….atunci : a). a).cm3 .Suma diagonalelor unui cub este egală cu 8 3 cm . 612. atunci : a). 611.Volumul cubului este egal cu ….cm Figura 2 b). Dacă BD’ = 2 2 cm .cm3 c).cm c).cm2 617.Aria totală a cubului este egală cu ….Dacă diagonala unui cub are lungimea egală cu 4 3 cm .Volumul cubului este egal cu …. ABCDEFGH este cub .m2 614.cm2 b). D’ C’ A’ 615. M ∈ (AB) astfel încât 3∙AM = MB .Dacă aria laterală a unui cub este egală cu 100 cm2 .cm b).Sinusul unghiului dintre BD’ şi Figura 1 planul ABCD este egal cu … A b).litri b).cm .dm2 613.cm . ABCDA’B’C’D’ este cub .Aria totală a cubului este ….Un vas în formă de cub are o capacitate de 64000 litri . atunci : a).Diagonala cubului are lungimea egală cu ….Distanţa de la un vârf al cubului la diagonala sa este egală cu ….În figura 3 . M S R Q N P Figura 20 610. ABCDA’B’C’D’ este cub.m2 c). atunci : a).Aria laterală a cubului este egală cu ….Lungimea laturii cubului este egală cu ….

atunci : a).5 . Dacă 3a + 2b – c = 24 cm . Figura3 A D O B M C 618. y .Diagonala paralelipipedului are lungimea egală cu ….atunci aria laterală a paralelipipedului este egală cu …. BC’ = 5 cm şi BD’ = 61 cm .cm .cm3 619.Diagonala paralelipipedului are lungimea egală cu ….GM = ….Dacă BC = 3 cm . atunci : A’ B’ a).cm c). a).cm b).Aria laterală a paralelipipedului este egală cu …. ABCDA’B’C’D’ este un paralelipiped D’ C’ dreptunghic .Volumul paralelipipedului dreptunghic este egal cu ….cm2 c).cm2 c)..cm c).Înălţimea piramidei are lungimea egală cu ….Volumul unui paralelipiped dreptunghic este egal cu volumul unui cub care are diagonala de lungime egală cu 10 3 cm .Volumul paralelipipedului dreptunghic este egal cu ….cm .În figura 1 .AA’ = …. 40 mm şi respectiv 0.Dimensiunile unui paralelipiped dreptunghic sunt egale cu 2 cm . b .cm b). iar diagonala sa are lungimea egală cu 38 cm .Aria totală a paralelipipedului este egală cu ….cm3 b). 8 şi 25 .cm3 .cm A b).cm b). atunci : a).(3) şi 0.Dacă y = (x + 1) cm .cm c).6 dm .a + b + c = …. 623.cm Figura 1 D C c). l şi h ale unui paralelipiped dreptunghic sunt direct proporţionale cu 5 .litri .cm c). z = ( y + 2) cm . atunci volumul paralelipipedului este egal cu ….Volumul piramidei este egal cu …. 621.cm3 . .Dacă dimensiunile paralelipipedului sunt direct proporţionale cu 5 .Perimetrul bazei paralelipipedului este egal cu ….Dacă y – x = 1 cm şi z – y = 2 cm .Volumul paralelipipedului dreptunghic este egal cu …. 620.Dimensiunile a . z sunt dimensiunile unui paralelipiped dreptunghic şi x + y + z = 10 cm .Aria laterală a paralelipipedului dreptunghic este egală cu ….Diagonala paralelipipedului dreptunghic are lungimea egală cu ….Diagonala paralelipipedului are lungimea egală cu ….AB = ….Volumul paralelipipedului dreptunghic este egal cu …. atunci : a). 0. respectiv 2 .cm3 O C N B 33 . VABC este o piramidă triunghiulară regulată Dacă ON = 3 cm şi VB = 5 cm . c ale unui paralelipiped dreptunghic sunt invers proporţionale cu 0. 622.b).cm b). atunci : a).cm2 c).cm2 b). atunci : a).25 .În figura 1 .Apotema piramidei este egală cu …. 3 şi .Dimensiunile L .Dacă volumul paralelipipedului dreptunghic este egal cu 810 cm3 .Volumul paralelipipedului este egal cu ….cm3 A B V 624.Distanţa de la H la OM este egală cu ….Dacă x .

cu apotema NN’ = 4 cm şi măsura unghiului B’BC este egală cu 60o .Înălţimea trunchiului este de lungime ….Volumul tetraedrului este egal cu …. atunci : a).Suma lungimilor laturilor unui tetraedru regulat este egală cu 16 cm a). măsura unghiului NSO este egală cu 30o .cm2 c). VABC este o piramidă triunghiulară regulată .cm b).cm c).Volumul piramidei este egal cu ….Aria trapezului ANN’A’ este egală cu …. în care SO ⊥ (ABC) . Dacă aria bazei mari a trunchiului este 1 3 cm2 . b). 628.Apotema tetraedrului are lungimea egală cu ….cm b).Latura tetraedrului are lungimea egală cu ….cm2 c).cm2 b).cm3 S 629În figura 3 .Sinusul unghiului dintre (SAB) şi (SBC) este egal cu …. atunci : a). atunci : a).Aria totală este egală cu ….În figura 5 .cm3 N Figura 3 B O C 630.Sinusul unghiului dintre VN şi (ABC) este egal cu …. ABCA’B’C’ este un trunchi de piramidă triunghiulară regulată .cm2 A’ N’ B’ A C’ C N B Figura 5 34 . în care AM = MB = BN = NC .Aria laterală a tetraedrului regulat este egală cu …. SABC este o piramidă triunghiulară regulată .Dacă volumul unui tetraedru regulat este egal cu 18 2 cm3 .cm . atunci : 2 a).În figura 2 . Dacă MN = 3 cm şi VN = 8 cm .cm b). Dacă SO = 3 3 cm .cm3 627.Dacă aria totală a unui tetraedru regulat este egală cu 25 3 cm2 .cm2 c). atunci : a). A M N C B Figura 2 626.Cosinusul unghiului dintre SC şi (ABC) este egal cu ….Figura 1 V 625.Aria laterală a trunchiului este egală cu ….cm b).Înălţimea tetraedrului este egală cu ….Aria laterală a tetraedrului este egală cu ….cm2 c).Apotema bazei piramidei are lungimea egală cu ….Aria laterală a piramidei este egală cu …. A c).Volumul tetraedrului este egal cu ….Latura tetraedrului are lungimea egală cu ….

Volumul trunchiului este egal cu ….Înălţimea trunchiului este egală cu …. 2 D D O B C Figura 1 S atunci : a). în care NN’ ⊥ N’P .cm M b).Aria totală a piramidei este egală cu …. Dacă OM = 2 cm şi cos(  OSM ) = 2 .cm3 632. Dacă VO = 8 cm şi perimetrul bazei piramidei este egal cu 12 2 cm . aria bazei mari a trunchiului este egală cu 1 3 cm2 .aria bazei mici 2 a trunchiului este egală cu 3 3 cm2 şi CC’ = 19 cm .cm3 O M C B Figura 2 S 635.În figura 6 . în care VO ⊥ (ABCD).Apotema piramidei este de lungime egală cu …. atunci : a). atunci : A’ a).Perimetrul triunghiului VBC este egal cu ….M’ P’ N’ P H 631.Volumul trunchiului este egal cu …. 634.cm b). SABCD este o piramidă patrulateră regulată . A N Figura 6 S C’ M’ C O N’ Figura 7 B V 633. D Dacă SM’ = 4 ∙ M’C = 8 cm .cm3 3 c).Cosinusul unghiului dintre (VBC) şi (ADC) este egal cu ….cm2 c).În figura 3 .În figura 2 .În figura 1 .Volumul piramidei SABC este egal cu …. VABCD este o piramidă patrulateră regulată . VO ⊥ (ABCD) . atunci : a).Apotema trunchiului are lungimea egală cu …. MNPM’N’P’ este trunchi de piramidă triunghiulară regulată . atunci : M’ C O M 35 .cm . SO ⊥ (ABCD) şi MM’ ⊥ SC .În figura 7 .cm A b).Apotema trunchiului are lungimea egală cu ….cm B’ b).MB = MC . SO ⊥ (ABC) . SABCD este o piramidă patrulateră regulată .Volumul piramidei este egal cu ….cm2 A c).Aria triunghiului VBC este egală cu …. Dacă 3∙NH = 2∙HP = 12 cm . BM = MC . SM’ ⊥ BC .cm c). N’H ⊥ NP.

a). ABCDA’B’C’D’ este un trunchi de piramidă patrulateră regulată cu înălţimea OO’ = 8 cm .În figura 10 .cm Figura 11 b). 639. AC ∩ BD = {O} şi EG ∩ HF = {O’} . atunci : D a).În figura 11.cm Figura 3 b). în care (MNPR) (EFGH) .Cosinusul unghiului dintre SM şi (ADC) este egal cu ….cm c).cm A c).ABCDA’B’C’D’ este un trunchi D’ C’ de piramidă patrulateră regulată .Apotema trunchiului de piramidă are lungimea egală cu …. SO’ = 1 cm şi FG = 8 cm . atunci : a).Perimetrul bazei mici a trunchiului D este egal cu ….cm E b). Dacă AC = 2 A’C’ = 4 2 cm . atunci : A’ a).EF = ….Perimetrul triunghiului SAC este A egal cu ….Aria trapezului ACC’A’ este egală cu ….În figura 12 .cm b). AE ⊥ EC şi EK ⊥ AC .cm2 c). H Dacă AK = 2 cm şi EO = 5 2 cm .Volumul trunchiului ABCDEFGH este egal cu ….În figura 9.AB = ….cm M b). ABCDEFGH este un trunchi de piramidă patrulateră regulată . C C’ O’ B’ C B 36 .cm3 c).cm3 K O A G O’ F C B Figura 10 638.Apotema trunchiului are lungimea O egală cu …. Dacă OO’ = 4 cm .cm D c). A’C’ ∩ B’D’ = {O’} Dacă CC’ = 10 cm şi perimetrul bazei D’ mari este egal cu 32 2 cm . cu aria A’ B’ laterală egală cu 36 cm2 .Aria totală a piramidei SMNPR este E egală cu ….Cosinusul unghiului dintre AA’ şi (BDC) Figura 12 este egal cu ….Volumul trunchiului ABCDA’B’C’D’ este egal cu ….SEFGH este o piramidă patrulateră regulată .Apotema piramidei SEFGH are lungimea egală cu …. B 636.cm2 H S R O’ N P G O F Figura 9 637.cm3 .Volumul piramidei este egal cu ….Perimetrul trapezului BCC’B’ este A B egal cu …. atunci : a).

cm Figura 1 b).Cel mai mare număr par mai mic decât 51 este…. 7 8 ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R) 37 . c).cm2 .Măsura arcului mare AB este egală cu….Lungimea laturii SG este egală cu …. . iar acest cerc este înscris într-un triunghi echilateral cu apotema egală cu 3 cm . A doua zecimală a numărului 191 este …. R ( N 1.diagonale b).Apotema hexagonului regulat are lungimea egală cu ….cm c).OA = ….Hexagonul are un număr de ….Cel mai mare număr natural mai mic decât 71 este …. Simplificată cu 13 fracţia este ….cm2 b). a).Aria triunghiului ABC este egală cu …. Aria hexagonului regulat este egală cu ….m(  AOB) = …. 6.Perimetrul unui hexagon regulat este egal cu 36 cm .Numărul 20062006 scris în litere este …. SEFG este o piramidă triunghiulară regulată în care triunghiul SEG are perimetrul de 24 cm . 3. Mulţimile de numere : N .Măsura arcului mic BC este egală cu …. c). R\Q .Cel mai mare număr natural din trei cifre distincte cu suma cifrelor egală cu 24 este ….cm2 b). Z . Dacă aria suprafeţei haurate este egală cu 6π cm2 .În figura 1 este reprezentat un cerc cu aria egală cu 36 π cm2 . 8.Cel mai mic număr natural mai mare decât 51 este ….Într-un cerc se înscrie un hexagon regulat .Sinusul unghiului făcut de o muchie laterală cu planul bazei piramidei este egal cu …. a).Cel mai mare număr natural de trei cifre cu suma cifrelor egală cu 24 este …. 641. a).cm2 c). măsura arcului mic AB este egală cu 120o .640. atunci : a). Figura 2 b). O C | A 644.Aria unui semicerc este egală cu 18 π cm2 .Aria bazei piramidei SEFG este egală cu ….Aria hexagonului este egală cu …. atunci : a).Dacă diametrul unui cerc are lungimea egală cu 8 cm .VIII ) I.Prima zecimală a numărului 91 este ….Aria cercului este egală cu …. 4. Dacă perimetrul bazei EFG este egal cu 24 cm .Aria unui hexagon regulat este egală cu 54 3 cm2 .Diametrul cercului circumscris acestui hexagon are lungimea egală cu ….cm2 c).cm2 c). 7.Aria unui cerc care are lungimea de 6π cm este egală cu …. 5 2 10.cm 645. Lungimea cercului este egală cu …. atunci raza cercului . 2.Suma primelor două zecimale ale numărului 2006 este ….În figura 2 este reprezentat un cerc cu diametrul AC.În figura 2 . Q .Dacă AC = 8 cm .cm b).cm B S E F G Figura 2 Recapitulare ALGEBRA ( V. A O B 643. atunci : a).cm 642. 9. 5. Lungimea razei acestui semicerc este egală cu ….

Ultima cifră a numărului 48 2006 este …. Dintre numerele 3 41 şi 4 42 cel mai mare este ….59 este …. cel mai mic este numărul …. Inversul numărului 2.3 este ….Ultima cifră a numărului 37 37 este ….Ultima cifră a numărului 25 51 este ….Ultima cifră a numărului 23 23 este …. 52.Dintre fracţiile . 31. 50. Rezultatul calculului ( 5 9 ) 2 : 5 16 = …. Opusul numărului -15 este …. Din numerele 49 . atunci a este egal cu …. Din numerele şi cel mai mic este …. 42. 53. Rezultatul calculului 49 : 48 + 60 = . 48 şi 64 cel care este număr iraţional este …. Rezultatul calculului 13 + 912 : 3 = …. 12.100 ) 2n+1 . 13 12 23 13. 15. b 2a şi a2b sunt scrise în baza zece ” este …. Inversul numărului 2. b a b 45. Valoarea de adevăr a propoziţiei . Amplificată cu 3 fracţia 38 .41 este…. Dintre numerele ( -2 ) 51 şi ( -2 ) 40 cel mai mic este …. 21 31 23 .52 este…. 39.. 8 19. 33. Dacă a + b = 33 .Cel mai apropiat număr întreg de numărul -2. 2 5 − 1 3 17. Numărul fracţiilor subunitare cu numitorul egal cu 7 este …. 11. 25. 24.(5) şi cel mai mare este ….(5) cel mai mic este …. 43. 30. 47.29 devine …. 40.Ultima cifră a numărului 2002 2006 este ….Ultima cifră a numărului 24 24 + 24 25 este ….Ultima cifră a numărului 59 95 este …. 14. şi cea care este fracţie periodică este ….Cel mai mare număr natural mai mic decât 2.Ultima cifră a numărului 26 26 + 21 26 este ….Valoarea de adevăr a propoziţiei „ -2 ∈ [ -3 . Dintre numerele 125 5 şi 625 4 cel mai mare este ….Cel mai apropiat număr întreg de numărul -3. 5 2 3 38. Rezultatul calculului 5 2 + 2 5 = …. 34. ( 5 ) este …. Din numerele 2 21 şi 7 2 cel mai mic este ….5( 8 ) transformat în fracţie ordinară este …. Numărul 2. 41. Opusul numărului x = 1-3 este ….Dintre numerele ( -1) 2n şi ( .. 44.00(6) este …. 36. . 21. 54. 22. Dintre numerele 5 -2 şi 2 -5 cel mai mare este …. 27. Din numerele 2. 29. 28. 35. Dintre numerele 5 20 şi 4 30 cel mai mic este …. 48.Dintre fracţiile şi cea care este fracţie ireductibilă este ….5 şi 2. 55. Opusul numărului 2-1 este ….. 26. 51. Rezultatul calculului 2 + 13 ∙ 5 = …. b 46... n ∈ N*. Din numerele 2. a2b + 2a = 110a + 2b + 220 .. 23. 2 −5 18. 32. 1 3 16. Din numerele şi cel mai mare este …. 39 12 13 23 .0 )” este…. Numărul fracţiilor supraunitare cu numărătorul egal cu 13 este …. 3 20. 49. Din fracţiile fracţia supraunitară este…. Inversul numărului 2.. Dintre numerele 3 41 şi 3 29 cel mai mic este …. 42 94 92 2 5 5 37.

-5 2 + ( -5 ) 2 = …. -2 3 + ( -2 ) 3 = …. 4 + ( - 8 ) – ( -2 ) 3 = …. ( 4 + 5 ∙ 6 + 77 ) : 3 = …. (-2 ) ∙ (-3 ) – ( -6 ) = …. (-20 ) : ( - 4 ) – ( - 3 )3 = …. -2 3 + 12 = …. 2 -5 2 +2 1 ,5 = …. 1 64. Rezultatul calculului - 2006 0 ∙ ( 3 + 2 ) = …. 3− 2 65. Rezultatul calculului 50 : 2 + 98 : 2 = …. 66. Rezultatul calculului ( 128 + 50 ) : ( 2 ) = …. 67. Rezultatul calculului (-2) 6: 2 5 = …. 1 1 68. Rezultatul calculului + 2∙ = …. 2 −2 2 3 2 69. Rezultatul calculului   = …. 9 3 70. Rezultatul calculului (-2) 5 : 2 3 = …. 71. Rezultatul calculului 2, (5) – 2,5 = …. 13  24 36  +  = …. 72. Rezultatul calculului ∙ 24  26 39   81 108  27 + : 73. Rezultatul calculului  = …. 78  26  52 56. Rezultatul calculului 57. Rezultatul calculului 58. Rezultatul calculului 59. Rezultatul calculului 60. Rezultatul calculului 61. Rezultatul calculului 62. Rezultatul calculului 63. Rezultatul calculului
2 2 74. Rezultatul calculului   :   + 2 −1 = …. 3 3 75 −5 −2 75. Rezultatul calculului 2 : 5 − = …. 96 2 1 76. Rezultatul calculului 21 + 2 2 = ….
2

10

8

77. Rezultatul calculului 5 3 : ( 5 3 ) = …. 78. Rezultatul calculului 64 9 : 32 10 = …. 1 79. Rezultatul calculului 2 − 5 + = …. 5 +2 −1 80. Rezultatul calculului 2 − 3 − 2 + 3 = …. 81. Rezultatul calculului 0, ( 5 ) + 0, (2 ) + 0, (1 ) = ….. 222 82. Rezultatul calculului 1,2( 3 ): = …. 90
2

(

)

83. Rezultatul calculului 84. Rezultatul calculului

1 : 2 −1 = …. 0,5

85. Rezultatul calculului -13 + (−1 + −12 ) = …. 1 86. Rezultatul calculului 3 − 5 +2( 5 − ,5) = …. 1 87. Rezultatul calculului 1 - 3,2 = …. 2 1 1 88. Rezultatul calculului 2 ∙ + 2 = …. 2 2 2 89. Rezultatul calculului [5 + (−3)] 31 : (20 − 3 2 − 2 ) = …. 90*.Rezultatul calculului 2 m +n : 2 m +n +1 − 27 0 = ….

(5

−2

+ 2005 2005

)

0

= ….

39

91*.Rezultatul calculului 1 + 2 + 3 + 4 + ….+ 26 = …. 92*.Rezultatul calculului 7+ 14 + 21 + 28 + ….+ 77 = …. 93*.Rezultatul calculului 13 +14 +15 +…. +29 = …. 94*.Rezultatul calculului 29 ∙ 199 + 199 + 39 ∙ 199 – 68 ∙ 199 = …. 95*. Rezultatul calculului 2006 ∙ 19 + 2006 ∙ 20 – 2006 ∙ 40 = …. 96*. Rezultatul calculului 1 + 3 + 5 + 7 + …. + 41 = …. 97*.Rezultatul calculului 1 + 2 0 + 21 + 2 2 + ..... + 2 2006 = …. 1 1 1 1 + + + .... + = …. 98*.Rezultatul calculului 2 6 12 132 1 1 1 + + .... + 99*.Rezultatul calculului = …. 2+ 3 3+ 4 99 + 100 100*.Rezultatul calculului 2 − 3 + 2 + 3 + 2 − 3 ∙ 2 + 3 =…. 101*.Dacă x ∈ R şi [x] este partea întreagă a lui x atunci :  3 [-2,3] + −  + [2 ,73] = ….  2 * 102 .Dacă x ∈ R şi {x} este partea fracţionară a lui x , atunci {- 0,72}+{0,72} = …. 103*.Dacă x ∈ R şi [x] este partea întreagă a lui x , atunci: 2 1  [- 3,5] + 1 − +1  = …. 3 2  104*.Dacă x ∈ R ,{x} este partea fracţionară a lui x , iar [x] este partea întreagă a lui x , atunci : 1 + 2 −{- 1,23 } + 1 − 2 +{1,23 } = …. 1 + 0, ( 2) 2 + 0, (7) 1 1 105*.Dacă a = şi b = atunci max  ,  = …. 1 − 0, ( 2) 2 − 0, (7) a b 1 1 1+ 2 2+ 3 106*.Dacă a = şi b = atunci min  ,  = …. 1− 2 2− 3 a b * 107 .Fie a, b ∈ Q şi x = (a-2 )∙ 2 + ( b −3) 3 . Dacă x ∈ Q , atunci a + b = …. 5 108*.Numitorul fracţiei devine ….. 3− 5 109. Aproximarea prin adaos la ordinul sutimilor a numărului 3 2 este …. 110. Aproximarea prin adaos la ordinul sutimilor a numărului 8 3 este ….

[

]

[

]

II. Rapoarte , procente , proporţii a 3 a2 111. Dacă = , atunci 2 = ..... b 2 b
2 6 = , atunci suma mezilor este …. 5 x 2−x 6 = 113. Dacă , atunci suma extremilor este …. 5 x −2 112. Dacă 114. Dacă
2 x x +2 y = , atunci valoarea raportului = …. 5 y 4x + y

x+y 3 = , atunci 115. Dacă x−y 2

x2 = …. 2y2

x−y 2 3x 2 = , atunci 116. Dacă = …. x +2y 7 y2

117. Dacă

x 1 x = , atunci = ….. x+y 3 y

40

118. Dacă

x y x +2 = , atunci = ….. 2 3 y +3 x y x −3 = , atunci = ….. 3 5 y −5

119. Dacă 120. Dacă

a 2 = , atunci 2a −1b −1 = ….. 5 3b a 3 2ab = , atunci = ….. 121. Dacă 5 2b 10 122. Dacă 123. Dacă 124. Dacă

a 3 a 2 2a = , atunci 2 − = ….. b 2 3b b
5 x x = , atunci + 3 −1 x −1 y =…. 4 y 2y

4 m = , atunci 7 n

m ∙n-1 = …..

125. Dacă m = 2% din 5 , atunci m-1 : 2 -1 = …. 126. Dacă m= 3% din 3 , atunci 100 ∙ m = ….
x 3 = atunci x - 3-1 = …. 5 45 5 4 = 128. Dacă , atunci x = ….. x +1 10

127. Dacă

m +1 2 = , atunci m – 1 = …. 3 0,5 x 130. Dacă 2 x = 3-1 ∙ y , atunci = …. y

129. Dacă

131. Dacă x este cu 30% din 250 mai mic decât 25 , atunci x = …. 132. Dintre numerele 35 % din 14 şi 14 % din 25 , mai mic este …. 133. Un dicţionar costă 35 lei la prima apariţie .După un timp se scumpeşte cu 20 % . Noul preţ al dicţionarului este …. 134. Preţul unui obiect era 350 lei şi după scumpire devine 385 lei .Obiectul s-a scumpit cu …. lei 135. Dacă p % din 20 este 15 , atunci p = …. 136. Un sfert din 20 % din 200 este …. 137. 25 % din triplul lui 15,5 este …. 138. Preţul iniţial al unui obiect reprezintă 80 % din preţul final al obiectului obţinut după majorare .Procentul de majorare este egal cu …. 139. Dacă 140. Dacă
x x+y =30 % din 120 , atunci = …. y 2x + y

a a +b = 40 % din 120 , atunci 50 % din = …. b b 141. Dacă x + y = 50 % din 28,4 , atunci 5 x + 5 y = ….

142*.Dacă a – 2 % din 50 = b , atunci 2a – 2b = …. b 143*.Dacă a este 10 % din b , atunci 20 % din = …. a x y = 144*. Dacă 15 % din 4 = , atunci 10 % din (x +2y) = …. 30 20

41

5 . iar n şi p sunt direct proporţionale cu 4 şi 8 .. Dacă x şi y sunt direct proporţionale cu 3 şi 4 . m este număr par şi prim . Dacă m – n şi m + n sunt direct proporţionale cu 4 şi 8 . Dacă m – n şi m + n sunt direct proporţionale cu 4 şi 8 . 2 atunci x +y +z = …. + 40 x 2 x 3x 10 x 9 + + . y 1 + 2 + 3 + . consumul va fi de …. 155. y n 148*. Cel mai mare din cele trei numere este …. Pentru a funcţiona . Regula de trei simplă 151. cu x . Consumul de benzină al unui automobil este de 8 litri la 120 km . 5 . 3 3 b m 157. 4 . iar 2∙x + 2∙y = 256 . 5 şi 6 . m +1 iar m ∙ n = 48 atunci = …. atunci c b 160. Dacă a şi b sunt direct proporţionale cu 3 şi 6 . 152. litri 163. x y z 146*. +10 4 + 8 +12 + . atunci 156. atunci = …. iar x + 2y + z = 48 . m +n 162.. y şi z sunt direct proporţionale cu . Pentru a parcurge o distanţă de 180 km . x +y 1 2 a2 şi .. y . Dacă x . atunci x – y + 2z = …. atunci = …. z ∈ N . Dacă x t t = şi = 30 % din 30 . 153. 3 4 5 atunci x – y + 2 ∙ z = …. Dacă atunci ( 2x + 3 y ) ∙ ( 2 x – 3y )-1 = …. Dacă . Dacă 147*. atunci ( x − y )( z +1) = …. iar n este inversul numărului m . Dacă = = . Trei numere cu suma egală cu 120 sunt direct proporţionale cu 3 . atunci m =… p 159. unde m. 3 5 1 145*.8 iar 2x + 10y +5z = 33 . ( 5 ) şi 1.6 şi 0. Dacă + . + = 150*.. 1 154. 2 12 36 900 10 III. Dacă m şi n sunt direct proporţionale cu 0. Trei numere cu suma egală cu 48 sunt direct proporţionale cu 4 . z sunt direct proporţionale cu 4 .x y z = = şi ( x + y + z ) 2 = 144 . y . Mărimi direct proporţionale .. atunci 2 = …. Cel mai mare din cele trei numere este …. Dacă a şi b sunt direct proporţionale cu x +2 y = …... n 158. Consumul de 42 . 7 .. direct proporţionale cu 6 şi 12 şi a + c + b = 36 . atunci x = ….o moară consumă 4 kW într-o oră . Dacă x .n ∈ N . iar c şi b sunt a c + + b = …. 2n + 3 2m 161.. Mărimi invers proporţionale . atunci 2 = …. 0. 2 3 5 x m = . x2 x y = 149*. ( 5 ) . atunci 20 % din x este …. Dacă m şi n sunt direct proporţionale cu 2 şi 4 .

3 şi 4 . 179. 178. 181.minute 172*. …. iar b şi c sunt direct proporţionale cu 5 şi 20 . Dacă x . Numărul de divizori naturali ai lui 24 este egală cu …. 2 3 4 x + y + 42 atunci = ….Dacă a1 . 43 .Dacă ar fi avut 3 robinete .Dacă a + 1 . 3z x2 +3 yx −1 = …. iar 10 ∙ a1 = a n . Numărul 96 descompus în produs de factori primi este …. Cu 168 lei se pot cumpăra …. Numărul de divizori întregi ai lui 480 este egal cu …. c b a +b 168. .minute 167. Dacă a . b şi c sunt invers proporţionale cu 0. IV. (3) şi 0. Aceeaşi lucrare poate fi terminată de o echipă din 9 muncitori în …. Suma divizorilor naturali ai lui 35 este egală cu ….3 şi 4 . 166. y şi z sunt invers proporţionale cu 2. a = 20 % din 35 . 0. 5 şi 7 .kilowaţi pentru 150 de minute de funcţionare a morii este de …. 164. Pentru 5 caiete se plătesc 120 de lei . atunci n = ….(4) .Dacă b a atunci = …. b 4 = . c 175*. b şi x sunt invers proporţionale cu 0. atunci = …. Dacă x . atunci yz a c + = …. atunci = …. 177.a 2 . x 169.(3) şi 0. Numărul de divizori naturali ai lui 240 este egal cu …. atunci a + c = …. atunci 171. Divizibilitate în N şi în Z 176. . c 170. şi . O echipă de 6 muncitori poate termina o lucrare în 48 de minute . iar x + 2y – z = 24 . 2 şi 1. Suma divizorilor proprii ai lui 40 este egală cu …. iar 3 5 173*. n . 174*. 2 . …. Un bazin prevăzut cu 4 robinete de acelaşi tip se poate goli în 30 de minute .(2) . a n sunt direct proporţionale cu 1 . Numărul de divizori întregi ai lui -30 este egal cu …. 3 . bazinul s-ar fi golit în …. (2) . Dacă m . 182. iar 2m + n + p = 45 atunci m + n + p = …. y şi z sunt invers proporţionale cu . caiete 1 1 1 165.5 . b -1 şi c + 1 sunt direct proporţionale cu 2 .(5) . 180. Dacă a şi b sunt direct proporţionale cu 3 şi 5 . Dacă a . n şi m + p sunt direct proporţionale cu 3 . n ∈ N* . iar b şi c sunt invers a proporţionale cu 0.

199. 197. atunci [ x . Dacă a divide b şi a divide c . 206. m . Cel mai mare număr natural din 3 cifre distincte divizibil cu 3 este …. Dacă x2 x  5 . atunci a divide b+c” este o propoziţie …. Cel mai mare multiplu al lui 17 mai mic decât 169 este …. } 12x ∈ { …. 205. 202. atunci C. Dacă 2 x  9 . Dintre numerele 26 . Valoarea de adevăr a propoziţiei „ 1 este număr prim ” este …. 23 . m. 198. 200. Suma numerelor prime mai mari decât 5 şi mai mici decât 23 este egală cu …. Dacă 1 x  . 2006 şi 2106 cel care este divizibil cu 3 este …. 191. 43 cel care nu este număr prim este …. 2004.183.atunci cele trei numere sunt impare ” este …. Numărul de multipli nenuli ai lui 13 mai mici decât 92 este egal cu …. y ] este …. Cel mai mare divizor comun al numerelor 40 şi 100 este egal cu …. 2 186. Dintre numerele 11 . Dacă x2 x  3 . atunci x = …. Cel mai mare divizor comun al numerelor 169 şi 52 este …. m. 192. 196. y ) = 30 şi x ∙ y = 1800 . Suma numerelor prime mai mici decât 12 este egală cu …. Cel mai mic număr natural din 4 cifre distincte divizibil cu 9 este …. . 189. al numerelor a şi b este egal cu …. Dacă x = aaa + aa şi x 15 .c. 195. 194. 190. 207. al numerelor a şi b este 200 . Dintre numerele 2002 . 203. 204. c . Valoarea de adevăr a propoziţiei „ Dacă suma a trei numere naturale este divizibilă cu 2 . 31 . Dacă C. 2005 cel care are suma cifrelor un număr prim mai mare decât 5 este …. m . Cel mai mic multiplu comun al numerelor 54 şi 80 este …. 193. Dacă ( x . iar a ∙ b = 2000 .. 201. 44 . } 188. Dacă 1 x 10 . 2003. 13. Cel mai mic multiplu comun al numerelor 36 şi 120 este …. 206 . m . 12 . atunci x ∈ { …. d . atunci x 0 x 187. atunci 2 2 ∈ { …. atunci x = …. 184. atunci a ∈ …. Cel mai mare divizor comun al numerelor 196 şi 154 este …. } 185.

atunci numărul de divizori proprii ai lui a este egal cu …. are 5 divizori naturali . 213. 214. 120 ] . atunci 222*. 3 .c ∈ N ” este …. 223*. Probabilitatea ca numărul ales să fie divizibil cu 2 sau cu 3 este …. Valoarea de adevăr a propoziţiei „ 8 n+1 divide 2 3n . Se alege la întâmplare un număr. are 5 divizori naturali . 2 . Probabilitatea ca un număr de forma a 4 să fie număr par este …. atunci n este egal cu …. Se alege la întâmplare un număr. Cel mai mic număr natural care are exact 3 divizori naturali este …. 210. 229. 216*. atunci x este divizibil cu …. a. 218*. Dacă 2 n . Probabilitatea ca un număr de forma 4a să fie număr impar este …. Un număr natural mai mare decât 1 . 25 . care nu are divizori proprii se numeşte număr …. atunci c şi b . . Valoarea de adevăr a propoziţiei „ 11 divide ( 2 n+1∙ 3 + 2 n ∙5 ) . atunci b = …. n ∈ N . Valoarea de adevăr a propoziţiei „ dacă a divide c + b . 215. n ∈ N ” este …. n ∈ N este pătrat perfect ” este …. Se consideră numerele 1 . y V. Dacă a = ( 28 . Probabilitatea ca numărul ales să fie divizibil cu 2 şi cu 3 este egală cu …. atunci numărul m este egal cu …. 45 . 219*. 228. atunci n = …. . 40 ) şi x + y = [ 36 . 224*. Dacă x = 2 n + 1 ∙ 3 + 3 ∙ 2 n+2 . Dacă a = 2 3 . 217*. Se aruncă un zar . n ∈ N . 209. 3 . Se consideră numerele 1 . 25 . Probabilitatea să cadă un număr impar este …. Suma divizorilor întregi ai lui – 13 este egală cu …. Cel mai mic număr natural care are exact 4 divizori naturali este …. n ∈N * ” este ….b. 211. Valoarea de adevăr a propoziţiei : „ 5 n +1 + 2 25 .8] .208. Cel mai mare număr natural fără divizori proprii şi care este mai mic decât 28 este …. 227. 212. Dacă x – y = ( 20 . …. 230. …. 220*. Dacă 9n . Dacă a = 2 0 + 2 1 + 2 2 + 2 3 şi b = 3 0 + 3 1 + 3 2 + 3 3 . Dacă m = 2 n + 2 + 2 n şi n este număr par şi prim . 225*. a a a ≠ 0 . oricare ar fi n ∈ N 221*. Probabilităţi 226. 54 ) şi b = [a. atunci cel mai mare divizor comun al numerelor a şi b este …. 2 x = …. 2 . Cel mai mic număr natural care nu are divizori proprii este ….

233. 235. Se consideră numerele 1 . 241*. . atunci probabilitatea ca un număr din mulţimea { 0 . 46 . Probabilitatea ca bila extrasă să fie o bilă numerotată cu un număr multiplu de 5 este …. 20 . Probabilitatea ca numărul ales să fie un număr prim este egală cu …. Se consideră fracţiile de forma 6 ∈ Z}. atunci probabilitatea ca un număr de forma 2 x . Probabilitatea ca bila extrasă să fie o bilă albă este egală cu …. să fie număr raţional este egală cu …. 236*. 242*. 5 . Se extrage o bilă . . Soluţia raţională a ecuaţiei 1 – 2 x = 3 este …. y 239*. Probabilitatea ca un număr de forma 5n + 2 . 6 .4 . 237*. Soluţia raţională nenulă a ecuaţiei 2 : x = 4 este …. . 4 . Probabilitatea ca numărul ales să fie multiplul unui număr prim este ….8 . Probabilitatea ca un număr de forma 1x să fie număr prim este …. x < 3 } să fie soluţie 244*. 3 . Probabilitatea ca bila extrasă să fie numerotată cu un număr divizibil cu 2 sau cu 5 este …. Se extrage o bilă .231. Dacă 2 x – 1 = 5 . Se consideră numerele 2 . 240*. Se alege la întâmplare un număr . Din acestea se alege un număr .` 247. Dacă x 2 – 4x = 0 . Într-o urnă se aşează bile numerotate de la 1 la 13 . Din acestea se alege o fracţie . x este y soluţie a ecuaţiei date . n ∈ N . Se extrage o bilă . 25 . 1 . 1 . Probabilitatea ca numerele alese să aibă suma lor egală cu 7 este …. 3 } să fie soluţie a ecuaţiei date este egală cu …. Se alege la întâmplare un număr . VI. Se consideră numerele 1 . atunci probabilitatea ca un număr din mulţimea A = { .Într-o urnă se aşează bile numerotate de la 10 la 23 . 2 .Probabilitatea ca un număr din mulţimea M = { x ∈ Z | a ecuaţiei x 2 – 3 = 1 este egală cu …. Ecuaţii 246. 232.8 . 5 } să fie soluţie a ecuaţiei date este …. …. Dacă x – 13 = . …. 243*. Se consideră numerele formate din 2 cifre distincte . 3 .6 . 6 . Probabilitatea ca alegând un număr din mulţimea A = {x ∈ N | acesta să fie un număr prim este …. Se aleg la întâmplare două numere . 245*. x +1 1x . 4. Probabilitatea ca numărul ales să fie număr prim este …. 2 . 2 x este scris în baza zece . Într-o cutie se aşează 8 bile albe şi 7 bile negre . 234. x1 Probabilitatea ca fracţia aleasă să fie reductibilă prin 3 este egală cu …. 2 . să fie număr divizibil cu 3 este …. 238*.

2 şi 4 este egală cu …. ( ) 275. Media geometrică a numerelor 3 – 2 şi 36 este egală cu …. Suma soluţiilor ecuaţiei x 2 – 3 x + 2 = 0 este egală cu …. 267. Dacă 2x = 3 + x . a 5 este egală cu 21 .. Dacă media aritmetică a numerelor a1 . 254. atunci b ∈{. atunci ( x – y ) ∈{. 274..(56) au ponderile 2 ..2 şi 1 este egală cu …. Dacă media aritmetică a numerelor 2 x – 1 şi 3 . 271. a 2 . 3 şi . Numerele 0. atunci ( x. Media aritmetică a numerelor 4 ..1 este soluţie a ecuaţiei 2 m x 2 + 1 = 0 .. Media aritmetică a numerelor 3 − 3 şi 3 + 3 este egală cu ….. Media aritmetică ponderată . atunci a1 = …. a 4 . atunci a 2 = …. Media geometrică a numerelor 2 .75 şi 2.. Media aritmetică a numerelor 21 şi 39 este egală cu….Dacă a 3 − 3 ∈ Q şi a ∈ Q . Media aritmetică a numerelor 27 şi 75 este egală cu …. Media aritmetică ponderată a numerelor este ….248. 3 şi 4 este egală cu 11 .. 251.. 263*. Suma soluţiilor ecuaţiei x 2 – 10 x + 16 = 0 este egală cu …. a 2005 este egală cu 11 . Media aritmetică a numerelor 3.5 . 2 2 270. a 4 .3 .75 este egală cu …. Dacă = 2 -1 . Media geometrică a numerelor 14 şi 56 este egală cu ….Dacă x şi y ∈ Z .(21) şi 0.Numărul de rădăcini ale ecuaţiei 2 + x − = 0 este egal cu …. atunci x = …. iar media aritmetică a numerelor a1 . 257*. x şi y ∈ N . Media notelor elevului este egală cu …. atunci a = …. y ) ∈{.. a3 . 273. 277. b ∈ N şi a ∈ N* . 262*. 3 −2 47 .. a5 este egală cu 18 . 253.3 şi 5 = 3 – y . atunci soluţia ecuaţiei 2y = x este …. } 258*. atunci x + y = …. 282.. Un elev are la matematică 3 note de 5 . atunci x = …. atunci x = ….. iar x y + 2 x = 3 – y . 249. } 260*.25 şi 3. 0. Dacă media aritmetică a numerelor x şi 2 3 este egală cu 2 3 .. 3 şi x . atunci a ∈{. 5 .2 este soluţie a ecuaţiei a 2 ∙x – 2 = . Dacă media aritmetică a două numere este egală cu 36 şi raportul celor două 3 numere este .. atunci x = …. } 259*. Soluţia naturală a ecuaţiei 3x + 2 2 = 13 este …. atunci x = …. cu ponderile 2 .. Dacă media aritmetică ponderată a numerelor 2 . * 1 1 265 . 284. 283. Media aritmetică a numerelor 2 .. 2 278. atunci ( x. 268. 281.Dacă 2 x ∙ 2 y = 8 . 4 note de 8 şi 1 notă de 10 . 280... Dacă x – 2 = .. atunci x = …. a 3 .(2) . 269...Dacă m = .Dacă x 3 .1 = x .Numărul de rădăcini ale ecuaţiei 3 x − +2 x + = 0 este egal cu …. atunci x = …. } 2 x −1 255. Media geometrică 266. } 1 264*.Dacă a b + 2 = 10 .. iar media aritmetică a numerelor a 2 . 261*. 279.13 şi 2 + 13 este egală cu ….. atunci x = ….Dacă x şi y ∈ Z . Dacă x = . 276.. 272. Dacă x – 5 = ...3 .25 este egală cu …. Dacă media aritmetică a numerelor x + 1 şi x – 2 este egală cu 30 .atunci x = …. 3 256*. 252. VII.. Media geometrică a numerelor 4 . y ) ∈{. a 2005 este 10 ... respectiv . a 3 . 250.2 este egală cu 3 + 2 . iar x y – y – 2 x = 3 . atunci cele două numere sunt ….Dacă 2 x = 3 – 2 – 1 ∙ x . Media aritmetică . Dacă media aritmetică a numerelor a1 . 6. a 2 .

.2 ∙ ( x + 1 ) ≤ 2( −x −1) − 2 x +1 . atunci n ∈ …. VIII . } 1 297. Dacă x ∈ Z* şi x − ≤3 .. atunci x ∈ …. + y – 15 > 16 y – 121 .Valoarea de adevăr a propoziţiei „ Media geometrică a numerelor 5 n + 8 şi 2006 0 nu este egală cu un număr raţional .3 şi 2 x + 3 este 4 2 . atunci media geometrică a numerelor x şi y este egală cu …. 304. 289.3 2 . 291*.Dacă 2 x − . 311*. 2 ( ) ( ) 292*. iar y este media lor aritmetică .40 şi y + 2 10 este egală cu …. Dacă x ∈ N* şi 12 – x ≥ 8 . atunci y ∈ …. 1 308*. atunci x ∈{. Dacă a + 2 ≥ 2a – 1 . Dacă x + 1 + x + 2 ≥ 2 -1 + 1 . atunci media geometrică a numerelor x şi y este egală cu …..Dacă media aritmetică a numerelor x . 13 48 . Dacă p ∈ N* şi 27 p-1 ≤ 81 . 294*. x ≤ 3 şi – 3 x ≤ 1 . 307*. + 10 şi y = 4 + 8 + 12 + …. Media geometrică a numerelor 3 + 2 2 şi 3. 286.285. atunci media geometrică numerelor x şi 1 3 este egală cu …. 1 298. ≤ 14x + 121 şi x ∈ N. atunci a ∈ …. atunci x ∈ …. Media geometrică a numerelor 4 . Inecuaţii 296. 303. atunci x ∈ ….Dacă 2 n+1 +2 n ∙ 3 ≤ 64 şi n ∈ N . 290*. 310*. 287. } x + ≤0 . atunci x ∈ …. atunci x ∈ ….Dacă x 7 + 8 > 7 + 8 x . Dacă x = 2 3 −1 şi y = 2 3 +1 . Dacă x-3 ≥ 1 şi 2 x + 1 < 1 . 301.Dacă suma a două numere este 14 şi media lor aritmetică este egală cu y .Dacă x = 2 0 + 21 + 2 2 + . Dacă x ∈ R şi 299. − 1 − 1 288... + 40 ..Dacă este fracţie supraunitară şi n ∈ N .. atunci x 309*. atunci x ∈{. Dacă −2 306*. atunci x ∈ ….Dacă x = 1 + 2 + 3 + 4 + ….2 2 este egală cu …. 300.Dacă x + 1 + x + 2 + ….Dacă x 2 −3 ≤ x . atunci p ∈ ….. 293*. + x + 15 ∈ …. atunci media geometrică a numerelor x şi y este egală cu …. Media geometrică a numerelor 4 − 15 şi 4 + 15 este egală cu …. 2n −1 312*.Dacă media aritmetică a numerelor 2 x . atunci n ∈ …. 302. atunci media geometrică a numerelor y . atunci n ∈ …. n ∈ N ” este …. atunci media geometrică a numerelor x . atunci x ∈ …. + 2 23 şi y = x +1 ..Dacă x este media geometrică a numerelor 2 .5 şi 4 + 5 este egală cu ….2 şi x + 2 este 2 3 .Dacă y – 1 + y – 2 + …. 295*. atunci x ∈ ….3 şi 2 + 3 . atunci media geometrică a lui x şi y este …. 305. Dacă x ∈ R şi – 1 + x ≥ 1 . Dacă n ∈ N şi 2 n+1 ≤ 64 .2 şi x + 3 2 este egală cu ….

unde p şi k ∈ N * 327 .Dacă x = 23 ∙ 10 9 + 24 ∙ 10 10 şi y = 23 . atunci restul împărţirii lui b m + m2 + m3 + m4 + m5 + m6 la 6 este egal cu …. Dacă numărul mai mare a se împarte la numărul mai mic b se oţine câtul 1 şi restul 8 . atunci n este egal cu …. Media aritmetică a două numere naturale a şi b este 25 . cu a scrise în baza zece .313*.Dacă x = ab 3 −ab +1 . cu a scrise în baza zece. atunci restul împărţirii lui b y2 la 6 este egal cu…. . atunci restul împărţirii lui x la y este egal cu …. cu a scrise în baza zece. 326*. Dacă 2n − ≤ 1 1 şi n ∈ N .Dacă a = 23 ∙ 10 9 + 24 ∙ 10 10 şi y = 23 ∙ 10 7 . Restul împărţirii lui c la 2 este ….Numărul de numere naturale mai mari decât 23 şi mai mici decât 43 care împărţite la 7 dau restul 5 este ….Dacă A = 3 0 + 3 1 + 3 2+ …. Dacă y = ab 3 −ab +1 .Pentru a = 3 p + 1 şi b = 3 k + 1 avem c = 2 a + 3 b . 1 1 329*.Dacă A = 2 0 +2 1 +2 2 + …. 334*. 3 ) = …. atunci restul împărţirii lui b x3 la 6 este egal cu … 333*. 328*. * 322 . Teorema împărţirii cu rest 316. Dacă x < 50 şi x împărţit la 10 dă restul 7 . Suma numerelor naturale care împărţite la 4 dau câtul 2 este egală cu …. atunci A  Z* = …. 323*. 318.Dacă inecuaţia 3a −2 x 1 x 1 + ≤ + . Din numerele naturale care împărţite la 3 dau câtul 3 se alege la întâmplare un număr .atunci − 2 3 −3 2 S [ − ≤4 are mulţimea soluţiilor A . 2 3 4 2 3 4 4 3 49 . atunci restul împărţirii lui x la y este egal cu …. 324*. atunci media aritmetică a numerelor naturale x astfel obţinute este egală cu ….Probabilitatea ca numărul ales să fie număr par este egală cu ….Pentru a = 1 + ( p +1) 2 şi b = 1 + ( k + 1 )2 .Dacă S este mulţimea soluţiilor inecuaţiei 1 . + 3 30. atunci restul împărţirii lui x la 111 este egal cu …. Suma acestor numere este egală cu …. iar y = 41 ∙ 4 2 ∙ 4 3 . atunci n ∈ …. + n9 şi că restul împărţirii lui m la 90 este n .Câtul împărţirii unui număr natural la 3 este 2 . atunci restul împărţirii lui A la 7 este egal cu …. avem c = a + b . unde p şi k ∈ N . atunci restul împărţirii lui A la 12 este egal cu …. * 320 . IX. * 325 . atunci câtul împărţirii lui y la x este …. 314*.Dacă x = 1 a +1a1 +a1 . atunci a2 – b2 = …. 321*. . + 2 29 .Ştiind că m = n0 +n1 +n 2 + …. atunci restul împărţirii lui x la y este egal cu …. Dacă m = ab 3 −ab +1 . 2 315*. 317. 330*. 332*. Restul împărţirii lui c la 5 este egal cu …. 319.Dacă x = 2 3 şi y = 2 4 .Dacă x = 21 ∙ 2 2 ∙ 2 3 . 331*.

346. x 2} . 3 } . atunci M ∩ ∈ N } . Dacă card A + card B = 9 şi card (A ∩ B) = 2 . 344.5. . 8 } are 16 submulţimi ” este …. 7 } şi N = { 2 . 144 } . 2 -1 . a 355. atunci A = …. 5 .1. Valoarea de adevăr a propoziţiei „ mulţimea A = { 0 . 343. ” este …. 3]  N* este egal cu …. Valoarea de adevăr a propoziţiei „ 2 – 1 ∈ 360. 169 } . Dacă card (A ∪ B) = 7 şi card (A ∩ B) = 3 . 2 3 ) şi B = (-1 . 5 -1 . π 349. Cardinalul mulţimii [0 . 5 . atunci C = ….− 36 .335*. 338. 340. 359. atunci card (A ∪ B) = ….1 > 2 } . Dacă A = { m | m∈ n 20 21 22  . 7 8 9  352. Z = …. Cardinalul mulţimii divizorilor proprii ai numărului 18 este egal cu …. Mulţimi 336. 337. n ∈ N } .36 . 1 . 35 . 2)  Z* este egal cu …. . 3 . Dacă A = { x∈ Z* | 4 ∈ Z} .2   − . X. 1 . Dacă A = { π 348. 3 5 N . 2 357. 341. B=  . 2  ” este …. Dacă A = [ -1. Dacă A = { 350. x 3 } . atunci card A + card B = …. atunci A  N = …. Dacă M= { 0 . Dacă M = { x ∈ R | x = 5n + 3 . 0 . . Numărul de numere naturale mai mici decât 111 . 356. Dacă A = { x ∈ N | x = a 2 . care împărţite la 11 dau restul 7 este egal cu …. Dacă B = { x ∈ Z* | x ≤ 1 } atunci B = …. -1 . x 353. atunci A ∩ B = …. 2 . 3  3   3 3    361. Cardinalul mulţimii [-3 . 3 } .5 . 2 . 35 . 342. 2 . 339. atunci A  N* este egal cu {…. 347. A  B = …. Dacă A = { x ∈ N | x – 1 < 1 } . ] . Dacă M = { x ∈ R | x = 358. atunci M ∩  1 0. atunci A  Q = …. Dacă A = { x ∈ R | x . atunci A = …. 2 . n ∈ N* şi m este fracţie supraunitară } şi n 351. 2 . }. 354. atunci numărul de submulţimi al mulţimii M  N este egală cu …. atunci A = ….   Q = …. 50 .Mulţimea care are ca elemente literele cuvântului „ examen” este …. 5 } . Dacă A = { -3 . n 5n + 2 . Cardinalul mulţimii divizorilor întregi ai numărului 20 este egal cu …. Dacă A = { -1 . 345. atunci A = …. atunci A  N egală cu { …. } . 1. Dacă A = {x ∈ N | x = 2a . Dacă C = { x ∈ R | x ≤1 } . Valoarea de adevăr a propoziţiei „ 1  1   1 1 ∈ − . atunci A = ….

atunci P  [ . 374*.2) . Dacă A = { 2a +1 .Dacă A = Z * ∩ Q+ . 7 } . atunci A ∩ B = …. iar F este mulţimea tuturor fracţiilor b   ireductibile . 7 7 ∈ Z } şi B = { x ∈ Z* | ∈ N}.3] . este egal cu…. atunci x2 – y = …. .  1 1 2   1 2  363.2y = -1 x + 2y = 2 . 7 . atunci a = …. 5 ) = ….Dacă M = { x ∈ N | x = 2 k + 5 .  = ….Dacă B  A = { 1 .Dacă A =  | a = 1x. b ) este soluţia sistemului 379. 2  367*.362. atunci a + b = …. p ∈ N } şi I = { x ∈ N | x = 2i + 1 . (2. Dacă ( a .Dacă A × B = { ( 1. 5 . atunci numărul de divizori întregi ai numărului 4 card M este egal cu …. Dacă m = card M . 7  0 366*. atunci [a . 375*. .Dacă P = { x ∈ N* | x = 2p . b = x1 . 3 . ( 2.3 ) .3 şi B = a. 368*.2 ) .atunci A ∩ F = ….Fie M = { x ∈ N* | 4 x-1 < 32 } . . 365*. y ) este soluţia sistemului x . A – B = { 5 . 5 ] = …. Sisteme de inecuaţii 376. atunci numărul de divizori naturali ai numărului 32 m este …. a=3–2b b = 2 + 3 a . 3 . n ∈ N* . Fie A = − . 373*. i ∈ N } . atunci a = …. ∆ este diferenţa simetrică a mulţimilor A şi B .Dacă A = { atunci A x∈ N| ∩ B = …. b ) este soluţia sistemului 51 . atunci cardinalul mulţimii M este egal cu …. y ) este soluţia sistemului 377. Dacă ( x. ( 1. 372*. atunci A ∩  .Fie mulţimile A = {x ∈ Z | |x| ≤ 2 } şi B = { y ∈ N* | y = 1+x .3.Dacă 2n + 1 ∈[ −1. 2x − 1 2x − 1 XI. 5 } şi A= B .Dacă ( a. 9 } . x ∈ A } Cardinalul mulţimii A ∆ B . Dacă ( x .3) } . 370*.şi I  ( 1 . 5 } şi B = { 2 . Dacă M = { x ∈ N | 2 x+1 ≤ 64 } . iar . atunci A  B = …. ∩ [1 .2. Sisteme de ecuaţii . atunci 4 x 2 – y 2 = …. atunci n = …. Dacă b > a > 2.1 . 371*. k ≤ 5 şi k ∈ Z } . a b −1 = 2 3 378. b ] ⊂ A . 2x – y = -1 2x + y = 2 . . a  369*. 2] = ….3 şi B  2 2 3   2 3  364.

x y atunci x 1 −1 = ….Dacă (a . 386*. 52 . Dacă S este soluţia sistemului x 3 ≤ 5x + 9 . Media aritmetică a două numere naturale este egală cu 50 . Dacă I este soluţia sistemului atunci I ∩ N este egală cu …. atunci valoarea raportului a +b = …. Dacă o treime din numărul mai mare este egală cu jumătate din numărul mai mic . x ≥x–1 x>-2 . 390*. Dacă S este soluţia sistemului atunci S x ≤ 3 x–1>-3 . ∩ Z*este egală cu …. 389*. b) este soluţia sistemului atunci (a . atunci soluţia sistemului de inecuaţii x ≤ 1 – 2 x -3x ≥x+2 este …. Dacă unul din numere este un sfert din celălalt număr . x ≥ 2 −1 − x 2 x 2 + 2 < 2 x + 2 . x ≤ 1 387*. y ) ≠ ( 0 .Diferenţa a doua numere naturale este egală cu 25 . atunci I = …. atunci cele două numere sunt egale cu …. 381*.a = 2 b + 1 . x ) este soluţia sistemului 2 3 + =5 a −b b + 2 2 1 =1+ . Dacă ( a . Dacă I este soluţia sistemului x +1 ≥ ( x – 1 ) 2 – x 2 x – 1 ≤1 − 2 . cu a b+2 2a − 2b ≠ b ≠ . Suma a două numere este 25 . 0 ) este soluţia sistemului 1 1 + =2 x y 3 1 − =4. (a+1)2= a2+2x ( x + 1 )2 = x2 – 2 a . 385*. ( . 388*. atunci S ∩ R* este egală cu …. b + a2 2 380*. Dacă x ∈ −∞2] . Dacă diferenţa lor este 8 . atunci valoarea lui m ∙ n pentru care au loc relaţiile a = m – 1 şi x = n + 2 este egală cu ….2. atunci media geometrică a celor două numere este egală cu …. Dacă I este soluţia sistemului 391*. 384*. Dacă ( x . atunci cele două numere sunt …. 382*. b ) =…. y 2 383*.

1 şi punctul M ( . Fie f : R → R . h (x) = . atunci a = …. Dacă f ( . 1 ) este punctul de intersecţie al graficelor funcţiilor f şi g .1 . Dacă A este soluţia sistemului B={x x ≥1–x x < 1 + x şi ∈R | x − ≤2 1 }. 401. g (x) = 2ax – b . Punctul de intersecţie al graficului g cu ordonata este ….1) = 2 . Dacă f : R → R . Fie g : R → R . 0 ) este punctului de intersecţie al graficului funcţiei f cu abscisa . Fie g : R → R . 408. f (x) = x – 2 . Atunci a = …. a ∈ R . 394*. Fie f : { 1 . 402. ∞ ) → R . 1 ) . f (x) = (x – 1) ∙ (a + 1) . 3 } → A . Dacă f : R → R . ax + b 403. atunci m = …. 0 ) este punctul de intersecţie al graficului funcţiei g cu axa Ox . XII. Dacă f : [ .2 . 407.atunci I1 \ I2 = …. Dacă f (a – 1 ) = a + 1 . x+2>-1 -x+2<-2 x -2 ≤ 1 2 – x ≥ .2 .2 . Funcţii 396. Dacă f : R → R . f (x) = 3x – a . Dacă A ( m. f ( x ) = 2 x + 3 . f (x) = x + 2 şi g : R → R . 409. 2 . -7 ) cel care nu aparţine graficului funcţiei este …. f (x) = 3 x – 1 . 406. Fie h : R → R . -5 ) şi B (-2 . f (x) = 3x – 5 .x 2 . iar m = g ( -1 ) + g ( 1 ) . Fie f : R → R . 410. atunci h( . 397. g(x) = x + 13 . g (x) = 2x + 1 şi f : R → R . a + 2 } . f(x) = 2x – 3 şi g : R → R .atunci cel mai mic element din mulţimea I 392*. 404. 2 ) şi B ( . atunci m = …. g(x) = x – 2 m .1 ) + h ( 1 ) = …. Dacă A ( -1 . n ) este punctul de intersecţie al graficelor funcţiilor f şi g . atunci a = …. Dacă g (2) = .a ) = 16 . atunci f ( m ) = …. g (x) = 2x + a . şi f (. 398. 2 . 405. 400. şi 395*. atunci media aritmetică a numerelor 53 . f ( x ) = 3x – 2 . g (x ) = 3 – 2 x . atunci a = …. Fie g : R → R . 2x > 1 – 3 1<x–3 ≤ 5 }. atunci A ∩ B = …. 5 ) aparţine graficului funcţiei g . Dacă graficul funcţiei h conţine punctele 3 A(. Fie f : R → R . Dacă A ( m . Dacă A (m – 1 . atunci a = ….1 . Fie g : R → R . Atunci A = …. atunci I1 393*. 4 . f ( x ) = 2 x – 3 . 399.1 . atunci a + b = …. Fie f : R → R . 3 } → { 1 .Dacă I1 este soluţia sistemului şi I2 este soluţia sistemului ∩ N este …. Dacă I1 este soluţia sistemului şi I2 = { x ∈ Z | x − ≤2 1 ∩ I2 = …. atunci dintre punctele A(-1 . atunci M ∩ N = …. Fie f : { . Dacă M este soluţia sistemului 2x ≤ 3 x – 1 3 x > 1 +2 x 1 N = { x ∈ Z | x − ≤ 3 }. atunci m + n = …. f(x) = 4 .

Produsul soluţiilor ecuaţiei h (m) = 3 este egală cu …. .1 ) ∙ ( a – 1 ) .f ( 2 −1 ) şi f ( 2 +1 ) este egală cu …. atunci x – bc ( a + 1 – b ) + ( b – c ) ( a 2 – a ) = …. 426. n = ( a − b − c ) . 430. 415*. 417. Dacă x = 5 − 2 . XIII . 428. Dacă x = ab ∙ ( c + 1 – a ) – ac ( b + 1 – a ) + bc ( a + 1 – b ) . Dacă A = 4 y2 . atunci ( x – 1 ) ∙ ( y + 1 ) ∙ ( x + 1 ) ∙ ( y – 1 ) = …. 4a 2 54 . atunci ( x – y ) ∙ ( x + y ) = …. 419. Dacă a = 2 5 + 3 3 20 − 27 . atunci A descompus în factori este …. atunci a = …. 2 421. 414*. f(x) = 2 – x . 434. 435. atunci m – n = …. Dacă m = 2 3 : 2 6 . 418. Dacă 4a2 + 2 9 . h (x) = 4 – ( 2 m + 1 ) ∙ x . 432. 411. 425. atunci a 2 = ….a ∙ ( b + 1 ) . ( ) ( ) ( 422. 433. atunci (-2 )-1 + ( m + 1 )2 – 2 ( m2-1 ) ++ ( m – 1 )2 = …. Dacă A = 2 x 2-y2 . Fie f : R → R .3 ) este egală cu …. Dacă m = ( 1 – x )2 + 2 ∙ ( 1 – x2 ) + ( 1 + x )2 . Dacă ( ( ( m= ( ( ) ( )( )( ) ) 3 + 2 −1 3 − 5 +2 ) 2 şi n = ( ) 3 − 2 −1 ) 2 . Formule de calcul prescurtat .28 ( ) 10 = …. atunci ( y - 7 ) ∙ y + 7 . f( x) = 2 + x. Dacă A = m x 2 – 3xm . Dacă m = ) 2 şi n = 2 − 3 − 5 ( ) 2 429. Suma soluţiilor ecuaţiei g (m) = 4 este egală cu …. atunci m – 4 x 2 = …. Dacă x = 3 −1 şi y = 3 +1 . atunci (m + n)∙(m – n) = …. Calcule cu numere reale reprezentate prin litere .2 ) şi y = ( . Fie h :R → R . 2 2 420. atunci A descompus în factori este …. Fie f : R → R . atunci A descompus în factori este …. 427. Dacă x = a ∙ ( b – 1 ) + b ∙ ( a + 1 ) şi y = b ( a – 1 ) .1 ) este egală cu …. atunci media aritmetică a numerelor  1 1  f  −  şi f   este egală cu …. atunci ( x + 2 ) ∙ ( x – 2 ) + 28 10 = ….5 ) ∙ ( 5 + a ) = …. Dacă a = 2 3 −1 ∙ 1 + 2 3 . 2 2 5+ ) 2) 2 . atunci ( m – n )2 = …. f(x) = 2 – 3x . Dacă f : R → R . atunci A descompus în factori este …. atunci ( a . Media geometrică a numerelor f ( -10 ) şi f ( . atunci x – y = …. 431. Media geometrică a numerelor f ( 3 ) şi f ( . atunci A descompus în factori este …. 413. Dacă x = a – ( b – 2c ) şi y = a + b – 2c . 424. atunci x – y = …. Dacă m = ( a + b + c ) . Dacă y = ( 423. Fie g :R → R .Dacă A = x2 – y 2 . Dacă x = ( a +1 ) ∙ ( .8 .  3 3  412. Descompuneri în factori 416. Dacă a = 12 +1 2 3 −1 . g(x) = 3 + (2m – 1) ∙ x .

453*. a ∈ N . atunci A descompus în factori este …. atunci A descompus în factori este …. ( ) 450*.Dacă A = x2. Dacă A = a b – 6 + 3b – 2a .Dacă B = 7 – 2 ∙ 2 3 + 2 + 2 2 . atunci după simplificare F = …. Dacă A = a 2 + a + b + a b . atunci A descompus în factori este …. atunci 2 + 9a 2 = …. x 2 − 36 459. 439. 445*.Dacă F = . Dacă x = m∙a – n∙m . atunci A descompus în factori este …. 442*. 455*. atunci A descompus în factori este …. 452*. atunci x + y = ….Numărul a este ….Dacă A = a2. a a 437. atunci B descompus în factori este …. Dacă A = şi B = 2 cu x ∈ R \  x +1 x −1  3  x −1 atunci B : A = …. 3 ) +9 +2 6 şi A ≤ 2 . 449*. atunci A descompus în factori este ….Dacă A = 6x2 + x – 2 . atunci pentru orice x şi y numere reale avem că A > a .4x2 – 4x – 1 . x ≠ .1 . atunci pentru orice x real avem că A > a .Dacă A = x ( x +2) + y ( y +2 x +2) +10 şi A ≤ 3 .5 . atunci după simplificare F = …. 447*.Dacă A = x2 – 81 + 4y2 – 4xy .436. 440. 438. 4 x + 20 2 1 457. 444*. 443*. Dacă A = şi B = . atunci A descompus în factori este …. 454*. x ∈ R \ {± 2} .Dacă A = x 2 −8 x +17 + y 2 +8 y +17 şi A ≤ 2 . Dacă 4 2 + 3a = 13 . Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere x 2 − 25 456. cu x ≠ 6 . Dacă F = .2xy + 2 + y2 . XIV.Dacă A = x2+ 7x +12 . atunci A descompus în factori este …. x2 − 4 55 . Numărul a este …. atunci A descompus în factori este ….y2.Dacă A = x( x −2 2 −2 atunci x∙( 3 − 2 ) = …. Dacă A = b – a2 +a – a b . x ≠ 2 . atunci A descompus în factori este ….Dacă A = x2-a2 – 2 ( x y + a b ) + y2 – b2 . Dacă F = x 2 − 4x + 4 . 451*.− .Dacă A = 4 y2 – m2 – 2m – 1 .Dacă A = x2 + x – y2 + y .Dacă A = a2 – b2 – 2 ( a + 2b ) – 3 . 448*. 446*. atunci A descompus în factori este …. atunci A : B = …. atunci x descompus în factori este …. a ∈ R . atunci A descompus în factori este …. 1 + 458.Dacă A = x2 – 7x + 12 . 441*. atunci după simplificare F = …. atunci ( x + y ) 2 = …. 6 x − 36 460. x −2 x −2 2 x +1 1 2  1  − .Dacă A = x 2 −10 x + 26 + x 2 +10 x + 26 .

atunci după 2 x ( a − 2a + 1) − 2( a −1) 2 simplificare F = …. x ∈ R \ ± . 3 } . x x +1 .Dacă A =  . ştiind  . atunci forma cea mai simplă a raportului 3x + 6 . Dacă F(x) = .Distanţa reală dintre localităţi este de ….B2 este …. această distanţă este de …. atunci după simplificare F = …. Dacă F = 7 −4 3 4 − 6 + 2( 2 − 3 ) . atunci F1( F2( 3 ) ) = …. x ∈ R \ { 1 .km 477.Dacă F1(x) = şi F2(x) = . Măsurată pe o hartă cu scara de 1 : 1000 000 .Dacă raportul 470*. Valoarea numerică a raportului este egală cu ….   5 1   471*. Dacă F = 463. 461. x ∈ R \ {±1} . se amplifică cu x-1 devine ….Valorile întregi ale lui x pentru care raportul F(x) = este număr întreg sunt ….2y . cm 56 . A B 2 2 A −B 476.a2 − 4y2 . x ∈ R \ {± 2} . 466. x +1 x −1 473*.Valorile naturale ale lui x pentru care raportul F(x) = 4x − 8 . x 2 − 4x + 3 4 x 2 − 36 .Distanţa reală dintre două localităţi este de 75 km . şi F2(x) = . atunci forma cea mai x +1 x −1 simplă a raportului F1 (F2 (x)) este …. Distanţa dintre două localităţi . măsurată pe o hartă este de 8 cm . x ≠ −5 . atunci . atunci F  3  = …. x − 4x + 4 2   este număr întreg sunt …. 4 x + 20 468. este de 10 cm. Prin amplificare cu 2x -1 raportul 2 x +1 devine ….B= 3 3 x −1  2  3x  că A ≠ B ≠ 0 şi A ≠ . atunci forma cea mai simplă a calculului A2 . x ∈ R \ − 3 . x ≠ 1 .0. x≠ 2 . Dacă A = ( x -1 )-1 + 1 şi B = ( x + 1 ) -1 – 1 . 465. x 2 − 5x + 6 . x −1 25 x 2 −1 469. x ≠ 1 .−  . Dacă F (x) = 9 x 2 − 25 . 478. a ≠ 1 şi x ≠ 2 . Distanţa dintre două localităţi .x 9 x + 15   ∈ R \ − 3  . 472*. pentru x = 4 -1 467. Dacă F = 464. cu a ≠ . atunci F ( 5-1) = …. 2 2 x +1 x+ 3  −1 1 2 x +1  1  2 x −1  475*. x ≠ 1 .  .B . atunci după simplificare F = …. măsurată pe o hartă cu scara de 1 : 500 000 . Dacă F = . atunci scara hărţii este de ….x 4 x 2 − 24 x + 36 ≠ 3 .Dacă F1(x) = . x2 − 4 − A+ B A−B − este…. atunci după simplificare F = …. a 2 + 4ay + 4 y 2 ax + 2 − ( 2a + x) 462. Dacă distanţa reală dintre localităţi este de 80 km . 1 2 x −1  x− 3 474*.

Dacă 2 . 3. 5 . atunci : a). b). b). litri de apă .5 tone de cartofi pe care vrea să .Aflaţi numerele x şi y şi apoi calculaţi media lor geometrică . 1 498*. 31 este …. b). Cel care a aşteptat mai mult a fost ….3.lei 487. 2.Fie numărul A = 8 0+ 8 1 + 8 2 + …. atunci a + b = …. 2n + 1 .Al 5 . 2.Se consideră numărul A = 7 0 + 7 1 + 7 2 + 7 3 + …. …. exprimată în centimetri este de …. Următoarele trei numere ale şirului au suma egală cu …. secunde 3 485. atunci x ∈ ….b ∈ R . 497*. iar Mihai îl aşteaptă altădată pe Andrei 899 de secunde . n ∈ N . 492*. Perechea (1. Rezultatul calculului ( a+b):( c – d ) = …. 27 . .25 dal +0.006 kg + 20.Se consideră şirul de numere : 1 . Probleme de algebră cu întrebări structurate 1.3 este soluţia ecuaţiei a x2 + b x – 2 = 0 şi a . + 8 96 . a)Arătaţi că A – 1 este număr par . Andrei îl aşteaptă pe Mihai un sfert de oră .Calculaţi restul împărţirii lui A la 28. 2. Volumul unui vas este de 1. b sunt numere raţionale . 7 .94∙m – 50 .Într-un vas se toarnă 2005 litri de apă . .01 kl = ….i vândă în saci de 40 kg .005 m 3 + 0. 0. + 7 96 a).Arătaţi că A este număr impar . În acest vas se pot turna …. 8 .005 m3 . 499*. 2. Prima parte a pânzei este de 0. Dacă media aritmetică a numerelor x şi y este egală cu 30 % din 1200 .Arătaţi că (3x – 2y )∙(3x + 2y ) = 0 . Un agricultor produce 2.75 hl + 0.Un croitor măsoară o pânză formată din trei părţi.lea termen al şirului de numere . 64 . Dacă volumul vasului este de 2 .006 ha = ….3.Se consideră şirul de numere : 3 . …. x+ay=-2 2 b x + 3 y = 5 .006 ha = …. Următoarele trei numere ale şirului au suma egală cu …. 5 .6 dm . 500*.05 hm .005 dm3 + 35 l = …. ….06 dintr-o oră reprezintă ….g 2 484. iar ultima parte a pânzei este de 200. cel care generează termenii şirului 1 .Două numere raţionale x şi y sunt direct proporţionale cu 4 şi 6 .dm3 490. el va încasa …. b ] şi n ∈ [ c . hm2 482. secunde 486. 9 .005 kl + 20. 3n + n + 1 b .dl 489. atunci m ∈ [ a . n ∈ R şi m2 + n2 + 4m +2n = 4 . d ] . l 491*. cu a .5) este soluţia sistemului Atunci (a + b – 1) ∙ (a – b + 1) = …. 493*. Dacă E(x) = 2x – 3 şi E ( x + ) ≤ E ( 2 x −1 +10 ) .05 m .6 dag = …. Din 2n + 3 . este … 2 3 4 2 2 495*. 480.479. + E ( -50 ) = . atunci pe întreaga cantitate de cartofi . 483. 488. atunci E ( m+1 ) – E ( m-1 ) + m = ….Arătaţi că 7 A + 1 = 2 291 . 2.Dacă pe un sac agricultorul încasează 32 lei . atunci pentru a umple vasul se mai toarnă …. 57 .5 dal = …. a doua parte a pânzei este de 0. 496*. dintr-o oră reprezintă ….Lungimea totală a pânzei .06 hg + 200. m2 481. Dacă E(x) = 2x + 3 şi E(-1) + E (-2 ) + ….05 hl + 200.litri 1 4 9 494*. Dacă m . 15 .5 m3 .

Dacă 2∙A = B .Fie proporţia : 3 2 x 3x 4 x 9x .Calculaţi probabilitatea ca numărul ales să fie divizibil cu 2 sau cu 3 .În n cutii se introduc bile . 8*. b).7 ..Câte minute s-a odihnit turistul ? b). b 58 . 12.Arătaţi că A = 1. 3. b). k ∈ N } a).24} . 4.Se consideră numărul A= 3x 4 x 5 x 12 x + + + .Câte bile sunt în primele 23 de cutii ? b). . + .. ( 1 )∙A . atunci : a).Dacă din M se alege un număr .Determinaţi numerele naturale a şi b . 6. oricare ar fi x ∈ R* . unde p ≤ 5 şi 2 < k ≤ 4 . astfel încât în prima cutie se introduce o bilă .Se consideră mulţimea : M = {x ∈ N / x = 2 ∙ p + 3 k .Se consideră mulţimea : A = { x ∈ N / x = 2 p + 3 k . x ≠ 0 a).Calculaţi 40 % din suma celor două numere . + + + . iar în a n – a cutie se introduc n bile . + 60 şi numărul B = 2x + 4x + 6x + …. 5. …. (1) 6abc = 14*. în a doua cutie se introduc 2 bile .Arătaţi că cele 820 de bile se introduc în 40 de cutii .Calculaţi suma elementelor mulţimii M . ….Determinaţi elementele mulţimii M .. a). a).Fie a şi b două numere naturale . n ∈ N* . + 4 18 48 810 unde a c este scris în baza zece . 5. Din mulţimea M se alege la întâmplare un număr .Calculaţi M  { x ∈ N | 8 x ≤ 64 } 13.Se consideră numărul A = 3 + 6 + 9 + ….. .Determinaţi elementele mulţimii A . determinaţi : a). 6 24 60 1080 a).5∙B∙x -1 . Ştiind că în toate cele n cutii sunt 820 de bile . Dacă cel mai mare divizor comun al numerelor a + 1 şi b + 3 este 12 şi media aritmetică a numerelor a şi b este 28 ..Se consideră mulţimea M = { x ∈ Z | 2 x −3 ≤1 } Din mulţimea M se alege un număr . k + 2 ≤ 5 şi p . 11. 7.Care este distanţa dintre cele două localităţi ? 0.2. b). iar în 40 de minute parcurge 3 km .Calculaţi media geometrică dintre cel mai mic număr şi cel mai mare număr din mulţimea A 9*.Se consideră mulţimea M = {1 . atunci : a).Arătaţi că x = 1.Calculaţi probabilitatea ca numărul ales să aibă numai trei divizori . b). b). 7. unde p ≤ 3 .4.Ştiind că turistul a parcurs distanţa în 8 ore .. + 40x . iar p şi k ∈ N } a). b). care este probabilitatea ca numărul ales să fie divizibil cu 2 sau cu 3 ? 4 10.Care este probabilitatea ca numărul ales să fie negativ? b).Calculaţi x ştiind că A = 11. calculaţi media aritmetică a numerelor x + 2005 şi x + 2007 .Calculaţi probabilitatea ca numărul ales să fie divizibil cu 7.Un turist se deplasează de la o localitate A la o localitate B astfel : după fiecare oră de mers se odihneşte 10 minute . b). 6.Se consideră mulţimea : M = { x ∈ Z | 2 x −3 ≤5 } a).

Dacă M =  y ∈ N |    x ∈ N . 21*.Determinaţi cel mai mic număr natural x ≠ 0 . b). scrise în baza zece .a).Arătaţi că a ∙ b + 9 = 27 – b ∙ c .b şi c ≠ 0 .Arătaţi că a > 341 . b c y 16.Arătaţi că x 6 . b 7 a + 3b 59 . Dacă x y are 10 divizori naturali .Care sunt numerele de forma a c pentru care x este număr natural pătrat b perfect? 15*.m.Calculaţi media aritmetică dintre cel mai mic şi cel mai mare număr de y forma x care îndeplineşte condiţia dată. al numerelor p şi k este egal cu 2 . a).Numerele a şi b . a). b 22. scrise în baza zece . ( 2) să se determine b).Arătaţi că a ∙c = b 2 .Raportul a două numere este egal cu 0.6 şi produsul lor este egal cu 135 . sunt direct b c proporţionale cu b şi c . b). atunci aflaţi numerele a .Ştiind că . Dacă a + b + c = 9 şi b 18. 17.Determinaţi x şi y astfel încât x > y .Calculaţi media aritmetică a celor două numere. obţinem câtul 30 şi restul 11 . 7 a − 3b 3 a = . astfel încât : b 3 2 ab −3ab + 2ab = x .Fie mulţimea A = { x ∈ N | 2.Dacă x = 2005 ab 2005 + 25 ∙ a . b).Dacă p + k = 14 şi C. b).c.Determinaţi x şi y astfel încât y > x . a).00(6) < x < 20. b ≠ 0 . atunci : a). atunci calculaţi M  A . unde . cu x ≠ 0 . cu a. 20.Dacă x = 1320 . 2 y −1  19*. există ştiind că x 2005. unde p şi k ∈ N* .Suma a două numere naturale a şi b este mai mică decât 1034 .m.Determinaţi toate numerele de forma a c . scrise în baza zece cu a b este media aritmetică a cifrelor a şi c . determinaţi câte numere de forma a .0(6) } a). b). x < 7. a). atunci : a).Scrieţi toate submulţimile mulţimii A formate din câte opt numere pare . x ∈ N . atunci : a). b). Dacă a se împarte la numărul b ≠ 0 . b b scrise în baza zece .Fie numerele de forma x . scrise în baza zece . 5a + 2b 11 b a 5a − 2b = 1. să se determine 24. 23*.Determinaţi numerele a şi b ştiind că suma lor este 72. x ∈ N  . b).Fie numerele a . b). b).Fie x = 2 p + 3 şi y = 3 k + 2 .Calculaţi cel mai mare număr a .a).Determinaţi cele două numere .Arătaţi că x ∙ y este multiplu de 3 .d.Fie numerele de forma a c .Ştiind că .

Într-o familie vârsta tatălui este de două ori mai mare decât vârsta fiului . + E ( 2 100 ) + 7 nu este pătrat perfect ..În câte zile poate lucra elevul 9 probleme ? Justificaţi! 27*.n] reprezintă c.Care este numitorul fracţiei după simplificare cu 6 ? 28. a numerelor naturale m şi n . + 2 2002 a).Suma a două numere naturale este din diferenţa lor .120] .Suma a trei numere naturale pare consecutive este egală cu 306. b). atunci : a). p1 ∈ N * . a ∈ N şi a > 1 .Aflaţi numerele a şi b . b).Determinaţi p1 şi p2 .Aflaţi x şi y ∈ N*. 21 + 2 2 + . p 2 ∈ N*.Calculaţi media aritmetică a celor două numere . a).Aflaţi cele două numere a şi b .Calculaţi media aritmetică a divizorilor proprii ai numărului mai mic. astfel: câte două bile în fiecare cutie albă şi câte 5 bile în fiecare cutie roşie .d. 26. b). astfel încât a : x şi b : y să fie numere prime . preţul unui obiect se majorează din nou cu 21500 lei .100) şi a + b = [36.6 din vârsta tatălui .c.Care sunt cele două numere ? b).m. 60 .. 31. 34. (m. scrise în ordine crescătoare .Aflaţi preţul obiectului după a doua majorare.Andrei are 100 de bile pe care le aşează în cutii albe şi roşii .m.Dacă E(x) = x +1 . b).Care este vârsta tatălui în prezent ? 29*. a). Dacă redus cu 40 % preţul iniţial al obiectului devine cu 70000 lei mai mic. Primul număr împărţit 14 la al doilea dă câtul 3 şi restul 12 . b). a). a). arătaţi că numărul E( 2 ) + E( 2 2 ) + E( 2 3 ) + ….Preţul nou al obiectului suportă iarăşi o majorare cu p 2 % .Arătaţi că numărul de cutii roşii este par .Se consideră fracţia : N = a3 − a . atunci : a).Rezolvaţi ecuaţia ( x – 1 ) 2 – x ∙ ( x . b).Care este vârsta fiului în prezent ? b).Care este numărul minim de cutii albe în care Andrei îşi poate aşeza cele 100 de bile ? 30. şi respectiv .Calculaţi media aritmetică a primelor două numere . şi astfel devine cu 31000 lei mai mare decât preţul iniţial .După o majorare cu p1 % .Media aritmetică a numerelor naturale a şi b este egală cu 25 .m.m. 33. a). 27 32. scrise în ordine crescătoare . Împărţind numărul mai mare la numărul mai mic obţinem câtul 1 şi restul 8 . După 10 ani vârsta fiului va fi 0.n) şi [m.c.m.Dacă a – b = (40.. b).Calculaţi media geometrică a ultimelor două numere .Arătaţi că N se poate simplifica prin 6 . a).Elevul poate lucra într-o zi 7 probleme ? Dar 8 probleme ? b).1 ) = 2006 . c.25*.Un elev îşi propune ca în 7 zile să lucreze 13 probleme astfel încât să nu treacă o zi fără să lucreze cel puţin o problemă . a).

x N \ { 0 .Determinaţi mulţimea M .0. cu x  x2 − 4 + 2 − x  :    x −2 a).    x unde A este mulţimea valorilor lui x pentru care expresia nu are sens . + E( 100 + 99 ) = = a∙(2 2 + 1) –b∙( 2 . + E ( k2 + k ) = 1002 6021 c). . 2 } pentru care ∈ R\{ .− .Arătaţi că E ( x ) = .Se consideră expresiile : 61 . pentru care : E( 3 + 2 ) + E( 4 + 3 ) + E( 5 + 4 ) + ….3} c)*.x . E ( x – 1) = 1 . 20).2 .Rezolvaţi ecuaţia 3 ∙ E ( x) + 1 ≥ 3 .Se consideră expresia :  x 2 + 3x + 2 1 − x  4x 2 E (x) =  . cu x ∈ R \ A . 06 y b). x ∈ R \ {−3. 36.Determinaţi k ∈ 2 −1 . 0 .x . x ∈ R\ {−3.Determinaţi toate numerele de forma 2 0 x care sunt divizibile cu 15 . 1 b)*.Arătaţi că E ( x ) = b).a).3} 2 4 x − 12  x −9  x +x a). x ∈ R\M .Rezolvaţi ecuaţia 2 +E ( x ) = 3 – 5x .35.Determinaţi a şi b .Rezolvaţi ecuaţiile : 10). 40*.1 .Arătaţi că E ( x ) = 2-1 ∙ x .Determinaţi mulţimea A . a).Se consideră expresia :  x 2x 2 + x x 2 + 2x x  1 : 2 + 2 E(x) =   x + 1 x − 1 4 x + 4 x + 1 : 2 x + 1  : 2 .1.Demonstraţi că suma E ( 21 ) + E ( 2 2 ) + …. b). 37. 38. 2 }. + E ( 2 2007 ) este divizibilă cu 7 .Arătaţi că E ( x ) = x 2 . E (x ) = 3 ∙ ( x – 0.Determinaţi toate numerele mai mici decât 60 . c).− . E ( 12 ) + E ( 20 ) + E ( 30 ) + …. 1 . 2 2  ∙ 6  4x − 4x + 1 4x + 4x + 1 1 − 4x  unde M este mulţimea valorilor reale ale lui x pentru care expresia nu are sens. a). c).Se consideră expresia : E (x ) =  2x + 1 2x − 3  2x 2 + x  2x −1 + 2 − .(6) ) . b). care împărţite la 10 dau restul 5 şi apoi calculaţi media lor aritmetică . numere raţionale .Se consideră expresia :  ( x + 2) 2 − 1 x 2 + 2 x + 1  x − 3 : − 1 : 2 1 E(x)=  .1) 39.0.

E 1 ( x ) = E2 ( x ) . rezolvaţi ecuaţia f(x) = 4 x 2 + 20 x + 25.Pentru x ∈ R \ { -2. 4 Determinaţi valorile întregi ale lui x pentru care E (x) este număr întreg . oricare ar fi n număr natural . f(x) = x . Rezolvaţi ecuaţiile : 1 0 ). b).Dacă B = A  Z . f (x) = 2 x + 5.Care este numărul maxim de bile roşii ce se pot scoate din cutie ? 47.Pentru a = 1 şi b = .2 . x +1 x +1 a). 3 c).3 . a). atunci : a). x ∈ R \ { -2 . a). reprezentaţi grafic funcţia .Aflaţi valorile reale ale lui x pentru care E ( x ) .Dacă B = A  { -4 . iar a + 2 b + c = 288 .. 0 }. c). Dacă f (a) . f (x ) = 2 a x + b ..Cât la sută din a + b reprezintă c ? 46**. ştiind că A (1 . c). a). 42*. b). b).Fie f : R → R .Aflaţi care din numerele naturale a . x x + 2x  x+2 [ ] 43**.Aflaţi valorile reale ale lui a şi b .a .2 . -7 ) aparţin graficului funcţiei f .Fie mulţimea A = { x ∈ R \ . 5 şi respectiv .x = x .Reprezentaţi grafic funcţia f ştiind că B = A  N .Se consideră expresiile : E1 (x) = 1 x2 − 4 + 1 şi E2 (x) = E 1 (x) 2 3x 3x + 6 x .Aduceţi expresiile la forma cea mai simplă . k < 13 şi k ∈ N* }.Arătaţi că E1(x) + E2(x) = 2 .Care este numărul minim de bile roşii scoase ? b). Numărul maxim de bile rămase în cutie nu poate depăşi 30 % din numărul de bile roşii scoase . Dacă se scot din cutie bile roşii atunci numărul bilelor albastre rămase este un număr impar . x ∈ R \ { -1 } . 41. are loc următoarea egalitate 3 ∙A ∙ ( −1) n +1 = 2 n ( 2 23 +1) 44. Arătaţi că .1) şi B (.Fie f : R → R . b). 5 } . + ( −1) n +23 2 n +22 . Aduceţi expresiile la forma cea mai simplă . } avem expresia E (x) = E1 ( x ) : E2 ( x ) . calculaţi suma elementelor mulţimii E = { x ∈ N | f(x) = k .Fie A = ( −1) n +1 2 n + ( −1) n +2 2 n +1 + . 2 0 ). b).. b). b şi c este pătrat perfect. 62 . a). E1 (x+1) = ( x +1) ∙E2 ( x ) .Se consideră expresia : E (x) =  x+2 4   x 2 −1 + − 2  ( x + 3) − 2 x( 2 x + 8) . 0 }. c).Calculaţi media aritmetică şi media geometrică a numerelor E1 ( 3 ) şi E2 (-6 ) .Arătaţi că E ( x ) = 4x + 18 .0. a). 7 . x ∈ R \ { .Într-o cutie sunt 300 de bile roşii şi albastre . 45.4 < x ≤ 4 } şi funcţia f :B → R . f (b) şi f (c) sunt direct proporţionale cu 3 .Determinaţi valorile întregi ale lui x pentru care ( 2 x +1) −1 ∙ E ( x ) este număr întreg .E1(x) = 1 + x −2 x −2 şi E2 (x) = 1.

b)*. unde a ∈ R .Rezolvaţi ecuaţia : 0. 5 } → R .8)şi N (1.Reprezentaţi grafic funcţia f : { -1 .Rezolvaţi ecuaţia F ( x) = 1 – 2 x .Dacă x2 – 4 ∙ ( x – y ) + y 2 = .Simplificaţi fracţia .1( x ) +0. a).Determinaţi valorile reale ale lui a şi b . c). ştiind că punctele M (2.2( x ) +0.a).Determinaţi a număr real pentru care x + y = 0 . unde x ∈ R\ − 3 . ( 2 x + 1) 2 − 4 . Daca m = a -1 .Fie f : R → R . în a treia zi .a). f(x) = -2x +3 şi m = f (-2) +f (2) .Determinaţi toate numerele de forma 2 6 a divizibile cu 45 . c)*.Pentru a = 1 şi b=-1 . oricare ar fi numerele reale x şi y .Un elev citeşte o carte în trei zile . c)*. a).1 .a)*. arătaţi că :  2  2000   2001   2002   2003   + R  + R  + R  < 10 R  2222   3333   4444   5555  c).Simplificaţi raportul : b). care din numerele x şi y este raţional .5) aparţin graficului funcţiei f .  x b)**. rezolvaţi inecuaţia f     2  48. atunci arătaţi că x + y = 0 . ( ) ( ) ( ) ( ) 54.8(3) .Fie f : R → R . calculaţi a + a2 . oricare ar fi a număr raţional ? b). 3 .Dacă x ∈ [1.Câte pagini are cartea ? b). astfel : în prima zi citeşte a doua zi 2 x 2 − 5x + 2 .Pentru b = -1 şi a = . f(x) = 2x +3 .Dacă x 2 − 4 x +13 + y 2 + 4 y + 29 ≤ 8 .Se consideră fracţia F ( x ) =    2  4x 2 + 6x a). 3 2 din ceea ce a mai rămas de citit şi . c)*. f (x) = 3ax – 2b . ≤ 49 . 49.3( x ) =0.8 atunci arătaţi că x – y = 4 .5] .Pentru a = 1 şi b= -1 . 0 b 53*.Dacă R (x ) = F  −  .Câte pagini din carte citeşte elevul în a doua zi ? 52. x 2 − 4x + 4 1 din carte . rezolvaţi ecuaţia f ( x −1 ) = 2 + x +1 .b . b). b).0 50.3] şi y ∈ [2.1 − 5  ≤x− 5 . atunci arătaţi că 7 ≤ x2 +y2+x ∙y oricare ar fi numerele x şi y din intervalele indicate . calculaţi distanţa de la punctul O(0. x este număr real diferit de 2 . 51.Dacă a ∈ Q .0) la graficul funcţiei f .Se consideră numerele : 2 2 2 2 x = a 3 −1 − a 3 +1 şi y = a 3 −1 + a 3 +1 . 63 . restul de 48 de pagini 5 a).

a).Fie y = a x + xcd ..Dacă preţul iniţial al obiectului era de 100 000 lei . atunci aflaţi cifra x .  2 2x + 1 2 2 −k 5 ≤ 5 +3 5 − k . a). 5 5 −1  1 5  64 . c d c).. 2 .Rezolvaţi sistemul: ( 2x − 1 5 +1 )  1 +3 = x + 1 . iar procentele de majorare sunt p1 % şi p2 % . b). + 2006 −2 şi B = 2 −1 + 6 −1 + 12 −1 + . 2 x + y 3 3x − y 2 =5 = -4 56. 58*. (3) 3.Arătaţi că y < 21 . (8) 10 21 31 71 şi z = x +y – 16 . b). b). a).. c). cu p1 şi p2 numere naturale . c . 9} şi cifrele a . ( ) c).Determinaţi p1 şi p2 .. Dacă restul împărţirii lui y la 101 este 46 . c). (1) 2. 3 ..5 .. +132 −1 a).Arătaţi că 2007 ∙ A > 1002. + + + + .Arătaţi că z = 2006 .Se ştie că ab 3 = şi 2 ∙ a + 3 ∙ c = 108 .Care este preţul obiectului după prima ieftinire ? c). y şi z .Aflaţi numerele raţionale a şi b ştiind că ( x a+ y b− 2) ∈ Q 57*. q ∈ N . 61*. şi apoi se ieftineşte din nou cu q % .Arătaţi că 12 ∙ B este număr prim .55. unde a şi c sunt scrise b d b d 2 cd în baza zece . 59*.. p ∈ N . Calculaţi media aritmetică a numerelor x . După un timp obiectul se ieftineşte cu p % .Determinaţi numerele a şi c . d b sunt determinate la punctula). b . b d b).. b). atunci : a). b). Astfel preţul final al obiectului este acum de 90 000 lei.Cu ce procent trebuia majorat o singură dată preţul obiectului pentru a deveni 150 000 lei ? 62. c)..Arătaţi că 2006 ∙ A < 2005 .Aflaţi p şi q .Preţul uni obiect este de 150 000 lei . ….Care este preţul obiectului după prima majorare .a).Arătaţi că 1 1 1 1  =  −  . (4) 7. + x= .Arătaţi că z este număr prim .a). . unde x ∈ {1 . pentru a se obţine preţul de 90000 lei ? 60**. a). x ∈ R \ ±  ..Se consideră numerele :A = 2 −2 + 3 −2 + 4 −2 + .Rezolvaţi ecuaţia : ( x + 1) 2 − 3 + ( x − 1) b)*.Cu ce procent trebuia ieftinit o sigură dată obiectul ..Calculaţi media aritmetică şi media geometrică a numerelor a şi b .Se consideră numerele : 1 2 3 7 21 45 66 150 + + +.Arătaţi că x ∙ y ∙ 4 2 + 5 este număr întreg .y= 1.Se consideră numerele : x = 3 −2 2 + 17 −12 2 şi y = 3 +2 2 − 17 +12 2 şi z = y + 3x + 2002 .După două majorări succesive un obiect ajunge să coste 150 000 lei .Rezolvaţi inecuaţia c)..

Pentru a = . b). a)*.3y -5 ... b).2 să se reprezinte grafic funcţia f . reprezentaţi grafic funcţia f .. b 10 a + 2b 23 = b). care intersectează reprezentarea grafică a funcţiei f :R → R . c).Cel mai mare divizor comun al numerelor a şi b este egal cu 18 .Prin punctul M ( 0.Determinaţi numărul real a pentru care distanţa de la punctul O (0.Calculaţi distanţa de la M la N .x într-un punct N .Să se determine a ∈ R pentru care f ( a ) = 1 .. n n +1 c). 6 x + 2 y −10 3 x + 9 y +15 15 x ≠ 5− y şi x 3 ≠ = . Calculaţi suma S = 1 1 1 1 1 + + + .Dacă ( x . f (x) = ax + a – 1 . 64*.Rezolvaţi sistemul . oricare ar fi n ∈ N . + + 1⋅ 5 3 ⋅ 7 5 ⋅ 9 2001 ⋅ 2005 2003 ⋅ 2007 10 10 10 10 + + + . y ) este soluţia sistemului (S) . -7 ) se construieşte o paralelă la axa Ox .. c). b 3b − 5a 65.Pentru a = . 5 7 9 2007 n +1 n +2 63*. + < 2004. + 1⋅ 3 2 ⋅ 4 3 ⋅ 5 2005 ⋅ 2007 (folosind eventual inegalităţile de la punctele a) şi b)).. 3a + b 19 20 a 9b = c).2006 . f(x) = a x + a + 1 . oricare ar fi n ∈ N* . 66. a). c)..b)*.0) la reprezentarea grafică a funcţiei este minimă . Arătaţi că n n +1 < . Se consideră sistemul : 1 15 + =2 3x + y − 5 x + 3 y + 5 (S) 6 3 44 − = . y ) este soluţia sistemului (S) .Determinaţi a ∈ Z pentru care A ( . c).. a 3 = a).Fie funcţia f : R → R . f(x) = . 2006 ) este pe graficul funcţiei . a). iar cel mai mic multiplu comun al numerelor a şi b este egal cu 540 . Arătaţi că b).Determinaţi a şi b pentru care .Fie funcţia f :R → R .Determinaţi a şi b pentru care . n +1 n + 2 22 32 42 2006 2 > 2005 + + + .. atunci calculaţi media geometrică 65 .Dacă ( x. atunci scrieţi numărul 2006 ca o sumă de puteri distincte ale lui ( y – x ) . Arătaţi că 67. a).Determinaţi a şi b pentru care .1 . Arătaţi că > . b).

Fie funcţia f : R → R .Reprezentaţi grafic funcţia f în sistemul de axe ortogonale xOy . f (x) = x ∙ 3 + 2 .+f(2006) . b ) este punctul de intersecţie dintre axa Oy şi reprezentarea grafică a funcţiei f2 şi P ( c . f (x) = .4x + 5 .Dacă S = f(2) + f(4) +f(6) +…. 74. b).1 . Se consideră funcţiile : f1 . Rezolvaţi ecuaţia f ( a ) = a2 . b). 68. atunci rezolvaţi ecuaţia :  a +1  a −2  +g   =2 g a −2  a +1  69.0) este originea sistemului de axe xOy . a).Fie funcţia f : R → R . n ) este punctul de intersecţie al reprezentărilor grafice ale funcţiilor f1 şi f2 .Aflaţi valorile întregi ale lui x ≠ 2 pentru care c). B ( -1 . a).3 . g ( x ) = 5x – 2 să se calculeze aria cuprinsă între reprezentările grafice ale funcţiilor f .Dacă g : R \ { -1 .Aflaţi care din punctele A ( 1 . 71.Pentru a = 1 .Fie funcţia f : R → R .atunci calculaţi aria patrulaterului MOPN .Rezolvaţi ecuaţia f(x+2) = . x − ) aparţine graficului funcţiei f 72.Fie funcţia f :R → R . 73. unde O (0 . N (a . ax + 2b . a).Dacă f(1) = 3 şi f( -1 ) = 1 să se determine valorile reale ale lui a şi b . reprezentaţi grafic funcţia f . b). atunci calculaţi S : 1003 .Rezolvaţi în R ecuaţia : x ∙ f ( x + 1 ) = 3 4 f ( x) ∈ Z. -2 ) . c). b)*.Fie funcţia f : R → R . c)**.Dacă a = b = 3 . 2− x c)*. 2 ) aparţine graficului funcţiei f .Rezolvaţi ecuaţia f ( a ) = 4 . a). 2 ) şi C ( 1 . 70. f ( x ) = 4 ax + a – 1 .Dacă M ( m . b – 1 ) aparţine graficului funcţiei f .Pentru a = .Determinaţi valorile raţionale ale lui a şi b pentru care punctul M ( 5 . f ( x ) = a ∙ ( x – 3 ) + x ∙ ( a – 3 ) .Reprezentaţi în acelaşi sistem de axe ortogonale xOy graficele celor două funcţii b). rezolvaţi inecuaţia : f (k . 2 } → R şi g( x ) = x + 2 . 0 ) la reprezentarea grafică a funcţiei f .Determinaţi numerele raţionale m şi n pentru care punctul M ( m + n .Rezolvaţi ecuaţia f ( a ) = 2 .a numerelor x2 + y şi x + y2 .Dacă g : R → R . f2 : R → R . c)*.3 ) ≥ k − 3 .Aflaţi aria figurii determinate de reprezentarea grafică a funcţiei f2 şi axele Ox şi Oy . b). f(x) = a).Fie funcţia f : R → R . d ) este punctul de intersecţie dintre axa Ox şi reprezentarea grafică a funcţiei f1. 66 . c). g şi axa Oy . a).x2 . f1 (x) = 5x – 7 şi f2 (x) = x + 2 . n + n 3 ) aparţine graficului funcţiei f . 3 a). determinaţi valorile reale ale lui x pentru care 1 M ( x .Pentru a = 2 -1 . f ( x ) = 2 – 5 x . c). b). calculaţi distanţa de la punctul A ( 2 .

Se consideră funcţiile f : R → R .Fie funcţia f : M → R . a). + f ( n + 23 ) c).75.Determinaţi mulţimea M ..Reprezentaţi grafic funcţia f2 : ( B ∩ A ) → R . f ( − ) −1 1 c). f1 ( x ) = 3x – 5 au puncte comune .Reprezentaţi grafic funcţia f3 : C → R . a).Pentru a = . b). a).2 ) aparţine graficului funcţiei g şi f ( 1 ) = 1 . c). 1 b)*. f ( x ) = 2ax – 3b conţine punctele A ( -1 . a).2. 1 5 b).Arătaţi că f (5) nu este pătrat perfect pentru orice a ∈ N . 2n 2 + n − 1 67 . 76.a). 1 a −2 3 6 b).  .Stabiliţi dacă graficul funcţiei f şi graficul funcţiei f1 : R → R . atunci determinaţi numerele a şi b .Reprezentaţi grafic funcţia f ..Determinaţi punctul C ( x . 2 2  2m + m − 1 m + 1 4m − 1  16 6n − 3 este număr întreg . f ( x ) = 2-2 ∙ ( 4x + 1 ) .Determinaţi valorile întregi ale lui a pentru care este număr întreg .2006 ≤ x 2006 +3 .Determinaţi valorile naturale n pentru care b). 79**. c). 5 77. f 3 (x) = 2x . + f ( 50 ) = 75 ∙ y .5 calculaţi aria triunghiului determinat de axa Oy şi reprezentările grafice ale celor două funcţii . f 2 (x) = 2x + 3 .Determinaţi valorile naturale ale lui n pentru care : 23 2 ∈Z . g ( x ) = ( 2a + 1 ) ∙ x + b . 5 ) .Se consideră funcţia f : R → R . f(x) = ( a2 – a ) x + 3 . c).0.Se consideră mulţimile : A = x ∈ N| x + 10 ∈Z x+3 . c). 2 2  2x + x −1 2m − 1 2m + 1  8m − 4  6m − 3 : +  ⋅ = 1.Fie f : R → R .Rezolvaţi în R ecuaţia f ( .Pentru a = − şi b = − să se reprezinte graficele funcţiilor f şi g în acelaşi 4 2 sistem de axe ortogonale xOy . f 1(x) = 2x – 3 .25 şi b = .Reprezentaţi grafic funcţia f 1 : A → R . f ( x ) = 2x – 3 .Determinaţi y ∈ R astfel încât f ( 2 ) + f ( 4 ) + …. f ( x ) = ( 2a – 1 ) ∙ x – b şi g : R → R .Dacă punctul N ( 1 .Calculaţi perimetrul triunghiului format de reprezentarea grafică a funcţiei f şi axa Oy.Rezolvaţi ecuaţia c). b).Arătaţi că 1 6x − 3  +2x = 1 în mulţimea R\ −1. y ) de pe graficul funcţiei f astfel încât x − = y .Rezolvaţi inecuaţia 4 ∙ f ( x ) ≤ 6x .. b). 81.4 2006 . 3 ) şi B ( 2 . 78. .1 ) = 1 . unde M ={x ∈ R | 2x − ≤ 3}. 80. f ( n +1) + f ( n + 2) + .Graficul funcţiei f : R → R . a).B= x ∈ Z*| 5 ∈N x +1 şi C = x ∈ Z| 2 x − ≤4 1 a).Rezolvaţi în R inecuaţia : f ( x ) .

- 12 y + 6 1 + 2y = .Dacă A + C ≤ 5 . ştiind că 3∙x + 4 x∙y – 5∙( y + 6 ) = 0 . pentru care b a b + b a + 1 1∈ N..Se consideră numerele a 0. A 89*. reprezentaţi grafic funcţia g : R → R . g ( x ) = 4ax – 7 .Determinaţi a ∈ Z\{-1} pentru care c). a). 1 2a + 6 ∈ 6 a 2 + 9a + 3 Z. b). a). + f ( 22007 ) .. c)*.  2  82.Arătaţi că A = 5 x2 + 10 y 2 – 14 x∙y + 2y + 5 se poate scrie ca o sumă de două pătrate perfecte . +ab 2006 .Arătaţi că .Determinaţi numerele naturale de două cifre x . b).Dacă B = abo +ab 1 +..Arătaţi că a + 21998 b + 51332 . y 85*.Pentru y = 2 şi M = 5∙x2 + 10∙y2 – 14 x∙y + 2∙y + 5 .2 . scrise în baza zece . Se consideră numerele A = 2x2 – 3x – 2 şi B = 2x2 – 5x + 2 . +ab 206 . b 88. b b b b 06 86**.Simplificaţi fracţia 1 12 x + 6  .. atunci calculaţi media aritmetică a numerelor a şi b .2 . A 2 x +1  2  c). b b). < a + 31332 b + 11888 c).Fie f : R → R . oricare ar fi x ∈ R\ − . 1  oricare ar fi m ∈ R \ ± . b). a 1. B = b2 + 6b + 13 şi C = c2 – 12c + 40 . a 2 0 ..a)**.Dacă C = ab 0 +ab 1 +ab 2 +..atunci arătaţi că B + 1 nu este pătrat perfect .Fie x 2 + x ⋅ (ab − ba ) = ab ⋅ ba . unde a şi b sunt scrise în baza zece . a).Dacă f (2 a2 – 6a ) = .Dacă A + B ≤ 5 . pentru orice a număr real . } ecuaţia 6y2 +9y +3 2 83.Se consideră numerele A = a2 – 4a + 13 .. oricare ar fi cifrele a şi b . aflaţi numărul real x pentru care M = 9 . oricare ar fi numerele naturale a şi b .−  .Determinaţi valorile naturale ale lui x pentru care B ∈Z ..a). 2 2  6x + 9x + 3 b).−1 .Determinaţi a pentru care x ∉ R .Determinaţi numerele întregi a şi b pentru care 5∙a2 + 10∙b2 – 14 a∙b + 2∙b +5 =0 .a).Determinaţi numerele a .7028 se divide cu 84.Determinaţi a pentru care x este număr întreg . 87. atunci arătaţi că restul împărţirii lui C la 10 este egal cu 1 . f ( x ) = 2x + 7 . atunci calculaţi media geometrică a numerelor a şi b .Rezolvaţi în R \{-1. b).Rezolvaţi în R inecuaţia B – A ≥ 2006 B 2 x −1  1  = b). b c). a 2. scrise în baza zece .scrise în baza zece .1 . c)**. unde x ∈ R \ −1.Determinaţi a pentru care x este 25 sau 52 .2 . a).. b a a).. 84.Arătaţi că f ( 2a2 – 6a ) ≥ ..Arătaţi că f ( 21 ) + f ( 23 ) + …. b)**. oricare ar fi x şi y numere reale . 68 .

…... y ) .....Calculaţi media aritmetică a numerelor x şi y ....Dacă B+ C ≤ 4 ....... ştiind că B = 0 .Calculaţi media geometrică a numerelor x şi y .. 1 1 2 Dacă x − = 8... Ecuaţia x − 8 = −10 are soluţia . a).. pentru care B – A este număr întreg .. 5p 5p 5p 5p 1) 2) 3) 4) (30 puncte) Rezultatul calculului 10 2 −1 = .c). b +c 2x −3 Evaluarea Naţională iunie 2011 Varianta 1 SUBIECTUL I – Pe foaia de teză scrieţi numai rezultatele. Volumul acestui cub va fi de …. 90*. x şi y numere întregi ....... x x Aria feţei unui cub este de 64 cm2. ştiind că A = 0 .. b).....Se consideră numerele A = x2 – 2 ∙ ( 2x + 3y ) + y2 + 13 şi B = x2 + 2 ∙ ( 2x + 3y ) + y2 + 13 . 69 .........Determinaţi perechile ( x. atunci x + 2 = ..... .... atunci aflaţi valorile întregi ale lui x pentru care este număr întreg ......... c)...

...... Aflaţi coordonatele punctelor în care graficul funcţiei intersectează axele Trasaţi graficul funcţiei f .. apotema piramidei.. 5p 5p 5p 5p 1) 2) 3) 4) (30 puncte) Rezultatul calculului 12 − 3 2 = ...... Numărul băieţilor este jumătate din numărul fetelor. Ecuaţia x − 7 = −10 are soluţia . Volumul acestui cub va fi de ….…... x x Aria feţei unui cub este de 81 cm2.... (30 puncte) 5p 5p 5p 1) a) b) c) 2) Tatăl şi fiul au suma vârstelor 55 ani........ f ( x ) = 2 x − 4 Calculaţi f ( 5) + f ( 0) Verificaţi dacă punctul M (5. atunci x + 2 = . Vârsta tatălui este cu 5 ani mai mică decât triplul vârstei fiului....... a) Câte camere are hotelul? b) Câte locuri de cazare are hotelul? 30 25 20 15 10 5 0 Cam ere cu 1 pat Cam ere Cam ere Cam ere cu 2 paturi cu 3 paturi cu 4 paturi SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete... şi înălţimea VO=8cm.. b) Aflaţi aria laterală şi volumul piramidei. Câţi băieţi sunt ? Fie funcţia f : R → R. 70 . Evaluarea Naţională iunie 2011 Varianta 2 SUBIECTUL I – Pe foaia de teză scrieţi numai rezultatele. 1 1 2 Dacă x + = 8... SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete.......... Aflaţi vârsta fiului.. 5p 5p 5p 5p 5p 5p 1) 2) 3) a) b) c) d) (30 puncte) Desenaţi o prismă triunghiulară ABCA / B / C / Într-o şcoală sunt 600 elevi.5) 5p 5p Diagrama alăturată prezintă numărul locurilor de cazare ale unui hotel.6 ) aparţine graficului funcţiei f ..... 5p 5p 5p a) Desenaţi piramida pe foaia de teză şi completaţi desenul cu punctul O.... Peste câţi ani vârsta fiului va fi jumătate din vârsta tatălui ? Piramida patrulateră regulată VABCD are AB=12cm.. Arătaţi că tatăl are 40 ani. c) Aflaţi dacă încap 500 ml apă în piramidă. piciorul înălţimii şi segmentul (VM). ...

5) 5p 5p Diagrama alăturată prezintă numărul locurilor de cazare ale unui hotel. piciorul înălţimii şi segmentul (VM). SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. Se acordă 10 puncte din oficiu.. 5p 5p 5p 5p 5p 5p 1) 2) 3) a) b) c) d) (30 puncte) Desenaţi o prismă triunghiulară ABCA / B / C / Într-o şcoală sunt 900 elevi. 71 . b) Aflaţi aria laterală şi volumul piramidei. a)Câte camere are hotelul? b)Câte locuri de cazare are hotelul? 25 20 15 10 5 0 Cam ere Cam ere Cam ere Cam ere cu 1 pat cu 2 paturi cu 3 paturi cu 4 paturi SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. 5p 5p 5p a) Desenaţi piramida pe foaia de teză şi completaţi desenul cu punctul O. 12 cm şi 13 cm. şi înălţimea VO=8cm. cm2. Volumul paralelipipedului este de …… cm3. Câte fete sunt ? Fie funcţia f : R → R. Pe foaia de teză se trec numai rezultatele. (30 puncte) 5p 5p 5p 1) a) b) c) 2) Tatăl şi fiul au suma vârstelor 55 ani. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Soluţia ecuaţiei x + 3 = 10 este x = …… 2. Evaluarea Naţională iunie 2011 Varianta 3 • Toate subiectele sunt obligatorii. Fie funcţia f : ℜ → ℜ. Un paralelipiped dreptunghic are dimensiunile de 5 cm. f ( x ) = 3 x − 6 Calculaţi f (8) + f ( 0 ) Verificaţi dacă punctul P ( 4. Aflaţi coordonatele punctelor în care graficul funcţiei intersectează axele Trasaţi graficul funcţiei f . c) Aflaţi dacă încap 500 ml apă în piramidă. Soluţia inecuaţiei 2x – 4 > 0 este intervalul ……. Aflaţi vârsta fiului. valoarea funcţiei este egală cu … 3. Un cub are suma muchiilor de 48 cm. Peste câţi ani vârsta fiului va fi jumătate din vârsta tatălui ? Piramida patrulateră regulată VABCD are AB=12cm.. Numărul băieţilor este jumătate din numărul fetelor. Pentru x = 3. 5. 4. Subiectul I. f ( x) = 2 x −1 . (30 de puncte) 1.6 ) aparţine graficului funcţiei f . Vârsta tatălui este cu 7 ani mai mare decât triplul vârstei fiului. Aria totală a cubului este de …. Arătaţi că tatăl are 43 ani. apotema piramidei.

Verificaţi daca perechea (2.3. (5p) c) Calculaţi sinusul unghiului format de muchia laterala cu planul bazei. f ( x) = 3 x +1 a) Reprezentaţi grafic funcţia f.6. (30 de puncte) 1.  2x + 3y = 9 (5p) b) Ionel a cheltuit 4 din suma de bani pe care o avea. 4.  3x − 4 y = 5 (5p) a) Rezolvaţi sistemul  . Latura bazei este de 8 cm si înălţimea de cm. (5p) d) Calculaţi volumul piramidei. rămânându-i 30 lei. (5p) a) Realizaţi un desen corespunzător enunţului. • Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. pe foaia de teză. aflaţi vârsta fiului şi a tatălui. Se acordă 10 puncte din oficiu. y sunt numere reale. Tata şi fiul au împreună 60 de ani. Pe foaia de teză se trec rezolvările complete.Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. unde x ∈ℜ−{0. Subiectul al III-lea. Funcţia f : ℜ → ℜ este descrisă prin tabelul de mai jos: x 2 3 6 8 f(x 4 0 1 ) 2 Calculând f(2) + f(6) se obţine …… Subiectul al II-lea. Ştiind că vârsta tatălui este de 4 ori mai mare decât vârsta fiului. Câţi lei avut 7 iniţial? 2. 3) este soluţie a ecuaţie 3x + y – 9 = 0. (5p) b) Aflaţi aria totală a piramidei. 5p 1. (30 de puncte) 1. Soluţia în Q a ecuaţiei 3 x − 5 = 2 x − 4 este x = ………………… 5p 2. unde x. Fie expresia E ( x) = ⋅ 2 .−3} . 3. Desenaţi. Pe foaia de teză se trec rezolvările complete. Evaluarea Naţională iunie 2011 Varianta 4 Toate subiectele sunt obligatorii. Scris sub formă de interval mulţimea M = { x ∈ R | −3 ≤ x < 7} este …. 2. SUBIECTUL I . Aduce la o formă mai simplă x 2 − 3x x −9 expresia. x 2 − 6 x + 9 x 2 + 3x 5.. Fie funcţia f : ℜ →ℜ. • 72 (30 de puncte) . o piramidă triunghiulară regulată VABC. b) Calculaţi aria triunghiului determinat de graficul funcţiei f cu axele de coordonate. 4 3 Se dă VABCD o piramida patrulateră regulată .

. 5p 2 Sistemul de ecuaţii  are soluţia  . (30 puncte) 73 ..)... 5p 5.. (30 de puncte) 1. Sistemul de ecuaţii  are mulţimea soluţiilor S = {( . Aria totală a unui tetraedru regulat cu muchia de 6 cm este …………cm2. x + y = 4 x = . 5p d) Determinaţi măsura unghiului determinat de dreptele OP şi AD’.a). În figura alăturată este reprezentarea geometrică a A unei funcţii..Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.. 2. 5p 3 Urmăriţi desenul din figura 1. Determinaţi funcţia f cu. f ( x ) = ax + b .. Volumul unui paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile de 10 cm. 5p c) Determinaţi distanţa de la O la A’D’.. cm3 5 SUBIECTUL al II-lea .Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele.. Desenaţi o piramidă patrulateră regulată VABCD.. b) O furnică se deplasează pe peretele exterior al prismei. Coodonatele punctului A din figură sunt A(.4 ) aparţin reprezentării 5p geometrice a graficului funcţiei. ştiind că punctele A( 2..Rezolvaţi în R ecuaţia: ( x 2 − 2 3 ) 2 + ( y 3 − 3 5 )2 = 0.. Fie funcţiile f şi g. 5 x + 3 y = 43 5p 4.. Notăm AC ∩ BD = {O} şi BC ' ∩B' C = { P} . 1 cm este …. y −x . din vârful A în vârful C’. Evaluarea Naţională iunie 2011 Varianta 5 SUBIECTUL I . 5p b) Calculaţi aria triunghiului determinat de cele două grafice şi axa ordonatelor. 5 2... . Determinaţi lungimea segmentului BP. Rezultatul calculului 45 – 20:5 este . x − y = 2 y = . traversând muchia 5p BB’ într-un punct P..2 x − 3 y = 34 5p 3. )} . Se dă prisma triunghiulară regulată ABCA’B’C’ cu AB = 6 dm şi AA’ = 6 3 dm.Ştiind că OP = 6 2 cm 5p a) Arătaţi că a = 12 cm... 3. 5p 1... 5p b) Calculaţi aria triunghiului BC’D.. 5p a) Să se determine numărul minim de vase de forma prismei date necesare depozitării a 500 litri cereale. f ( x ) = 2 x − 3 şi g ( x ) = −4 x + 3 .Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.. (30 de puncte) 5p 1.− ) şi B ( −1. 5p a) Reprezentaţi graficele funcţiilor în acelaşi sistem de axe ortogonale xOy.. 6 cm şi 5p 6. Fie ABCDA’B’C’D’ un cub cu muchia AB = a. 5p 4... astfel încât distanţa parcursă de furnică să fie minimă.. 5p b) Pentru soluţiile x şi y obţinute la punctul a) determinaţi valoarea raportului y +x SUBIECTUL al III-lea . Abscisa punctului A este …..

aflaţi câte femei şi câţi bărbaţi lucrează la acea societate comercială.cm 2 .. . 5p a) Reprezentaţi grafic funcţia f într-un sistem ortogonal de axe xOy. 2p b) Verificaţi dacă pot intra 15 ml de apă în interiorul obiectului. B = { 1.  2 x − 4 = ( x − 1) 2 .. 3. Ştiind că numărul de femei este de trei ori mai mare decât numărul de bărbaţi. 2. 2.5 45 28. aflaţi cât s-a plătit în total pentru toate aceste modificări.. Aria unui triunghi echilateral este 4 3 m 2 . f ( x ) = −4 x + 2 . Figura alăturată reprezintă schematic un teren.. oricare ar fi  x − 3x + 2 x − 2  SUBIECTUL AL III-LEA – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. Ce volum are obiectul ceramic nou format? x∈ \ {− 1. m. Un obiect ceramic în formă de piramidă triunghiulară regulată are muchia bazei egală cu 6 cm şi înălţimea egală cu 0. 5p 2.kg mere. Fie funcţia f : R → R. Timpul efectiv de lucru este 2 ore. 5p 5. În tabelul de mai jos s-au trecut cantităţile (în kg) de mere vândute într-o săptămână la un magazin. O societate comercială are 36 de angajaţi . (30 puncte) 5p 1. 5p a) Calculaţi aria totală a obiectului. Desenaţi o prismă triunghiulară regulată SUPERB.. O florăreasă vinde buchete de trei lalele cu 4. 5p 1.03 m. 5p b) Exprimaţi în funcţie de a aria terenului.5p 4. 5p c) Pentru ce valoare a lui a aria zonei NPR este de cinci ori mai mică decât aria zonei Q P R MNPQ ? 5p d) Se consideră a = 16 m. M N în care MNPQ este paralelogram. Aflaţi preţul unui buchet format din cinci garoafe şi trei lalele. Suma lungimilor tuturor muchiilor unui cub este de 60 cm. Subiectul I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele.} . 5p 4. 5p a) Aflaţi aria zonei MNPQ.2} Evaluarea Naţională iunie 2011 Varianta 6 • • Toate subiectele sunt obligatorii.50 lei şi buchete de 5 garoafe cu 7 lei.. Atunci aria totală a cubului este de . 4} .. iar plantarea cu flori pe 1 m 2 de teren costă 50 de lei. În acea săptămână s-au vândut în medie . Ziua Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică Cantitatea 43 33. 3p c) Printr-o operatie de prelucrare obiectului ceramic i se indeparteaza varful prin sectionarea acestuia cu un plan paralel cu baza la 1/3 din inaltime fata de varf.  x2 +1 x  x 2 −1 2  2 : − 5p 5. Rezultatul calculului: 7 + 63 : 7 este egal cu .. A ∩ B = { . 5p b) Aflaţi numărul real a ştiind că f ( a + 2) ≤ a − 21 .. 5p 2.1. PR = a. Arătaţi că  R . ( 30 puncte) 1.5 47 50 15. Se acorda 10 puncte din oficiu. a > 0 . 74 .5 vândută SUBIECTUL AL II-LEA – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. femei şi bărbaţi... A = { x ∈ ¥ / x număr par} ... iar NR = 15 m. Ştiind că amenajarea cu gazon a unui metru pătrat costă 45 de lei şi se face o reducere de 5 % dacă se amenajează mai mult de 550 m 2 . iar pe zona NPR se plantează flori. NR ⊥ QP.. MN = 40 m. Zona MNPQ se amenajează cu gazon.3.. Atunci perimetrul triunghiului este . 5p 6.

Care a fost numărul mediu de cărţi împrumutate în ultimii trei ani? 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Subiectul II– Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete 5p 1. Subiectul III– Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete 1. Diagrama reprezintă numărul de cărţi împrumutate de la o bibliotecă şcolară în ultimii 5 ani. Minutarul unui ceas din turnul unei clădiri are lungimea de 2 m. Aleargă ei împreună în două ore mai mult de 7km? 2005 2006 2007 2008 2009 3. Care este latura unei bucăţi de gresie? 5p 5. Ce lungime are apotema sa? 5p 6. Ecuaţia 2( x − 3) + 3 = x +1 are soluţia x = . l=1. Timpul efectiv de lucru este de 90 min. 75 . 5p a) Calculaţi lungimea arcului descris de vârful minutarului într-un sfert de oră. 10p 1.. 5p a) Încap în vas 3 litri de apă? 5p b) Materialul din care este confecţionat vasul are densitatea de 3g/cm3. Să se rezolve inecuaţia: 5p 5. Acasă constată că una dintre bancnote este falsă. Care este probabilitatea ca acea bancnotă să fie de 5 lei? 5p 4. rămân 2 bănci goale. iar dacă ar mai avea încă o bancă ar putea pune câte 26 de bănci în fiecare sală de clasă. 5p b) Câţi cm parcurge vârful minutarului într-un minut? 5p c) Care este suprafaţa „măturată” de minutar într-un minut? 5p d) Ce unghi face acul minutarului cu cel al orarului la ora 12.5p 3. iar un leu cu o viteză de 3500 ori mai mare. două bancnote de un leu şi 3 bancnote de 5 lei.. ( x − 1) + 8 ( x − 1) + 16 x+3 − 5 ( x + 3 ) = −4 x − 12 . Într-o şcoală au sosit bănci noi. câţi elevi sunt în şcoală? 5p 4. Să se rezolve ecuaţia: 2 + x2 − 4 3 2 ( 5− x ) 2 ≥0 . Un vas în formă de paralelipiped dreptunghic are grosimea pereţilor de 1 cm şi dimensiunile exterioare: L=2 dm. are suma lungimilor muchiilor de 30cm..30? 2.8 dm şi h=1. Oare vasul gol este mai uşor decât apa care încape în vas? Evaluarea Naţională iunie 2011 clasa a VIII-a   Varianta 7 Toate subiectele sunt obligatorii. Irina primeşte rest după ce a cumpărat ceva. 5p a) Câte săli de clasă are şcoala? 5p b) Dacă aşezând toţi elevii şcolii câte 2 în bancă.. (30 puncte) SUBIECTUL I – Pe foaia de teză scrieţi numai rezultatele. 5p 2.. Pe o suprafaţă de 1m 2 se pot aşeza exact 100 bucăţi pătrate de gresie. Un melc „aleargă” cu o viteză de 1m pe oră. Se acordă 10 puncte din oficiu. Administratorul a constatat că dacă ar pune în fiecare sală de clasă câte 25 de bănci i-ar rămâne 9 bănci afară.2 dm. Desenaţi pe foaia de examen un tetraedru VABC şi o apotemă a sa. O piramidă triunghiulară cu toate muchiile egale.

Desfăşurata rezultă dintr-o foaie de tablă dreptunghiulară cu lungimea de 80 cm şi lăţimea de 70 cm. Câte bluze şi câte cămăşi a confecţionat croitorul? SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. are soluţia  . b) Aflaţi volumul cilindrului. 2. d) Să se demonstreze că după decuparea părţii haşurate pentru confecţionarea cutiei. 5p a) Câţi metri de stofă sunt necesari în total pentru confecţionarea a patru bluze şi trei cămăşi? 10p a) Croitorul confecţionează 18 articole ( şi bluze şi cămăşi) consumând 31 m de stofă.. Un cilindru circular drept are R = 4 cm şi G = 8 cm. x − y = 2 y = .. se pierde mai puţin de 30% din suprafaţa tablei. (30 puncte) { 10p 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. a) Aflaţi aria totală a cilindrului. b) Aflaţi perimetrul triunghiului determinat de graficul funcţiei date şi cele două axe ale sistemului xOy. Timpul efectiv de lucru este de 90 min.. Evaluarea Naţională iunie 2011 Varianta 8 (30 puncte) 5p 5p 5p 5p 5p 5p clasa a VIII-a   Toate subiectele sunt obligatorii. paralelipipedul dreptunghic ABCDA′ B′ C′ D′ . .. Să se afle distanţa de la punctul M la originea sistemului ortogonal xOy. Inecuaţia 2( x + 3) ≤ x +8 are soluţiile în mulţimea numerelor naturale. Abscisa acestui punct este x = −6 ... Aria totală a unui tetraedru regulat cu muchia de este egală cu……cm2.... 2. pe foaia de teză. SUBIECTUL I – Pe foaia de teză scrieţi numai rezultatele.... Fie 5p 5p 5p f : R → R. f ( x ) = 4x + 1 2 .. 76 .10p 2. 2 3 cm 10p 3. Un croitor pentru a confecţiona o bluză consumă 1...... a) Desenaţi. c) Punctul M se află pe graficul funcţiei f ( x ) .. b) Să se arate că valoarea lui x = BB′ (înălţimea cutiei) este egală cu 20 cm astfel încât volumul cutiei să fie egal cu 24 litri. În figura 1 este reprezentată desfăşurata unei cutii în formă de paralelipiped dreptunghic ABCDA′ B′ C′ D′ . } .. Sistemul de ecuaţii  x + y = 4 x = . 3 a) Construiţi graficul funcţiei f ( x ) în sistemul ortogonal xOy. c) Să se afle aria totală a cutiei.. 1. 1.. (30 puncte) SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete.5 m de stofă iar pentru a confecţiona o cămaşă consumă 2 m de stofă.. x ∈ ..

. c) Aflaţi aria patrulaterului determinat de graficele celor două funcţii date şi cele două axe ale sistemului xOy. să se arate că masa corpului este mai mică decât 80 tone. 3 şi respectiv cu 5 iar suma 77 . 2 x − 3 y = 11 y = . Diagonala unui paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile de 4 2 cm. a) Construiţi graficul funcţiei f ( x ) în sistemul ortogonal xOy.. 5p a) Desenaţi. g ( x) = 4 . Un con circular drept are R = 4 cm şi G = 5 cm. f ( x ) = − x + 5 . 5p a) Cât costă în total 6 pâini şi 3 cozonacuri ? 10p b) O persoană cumpără şi pâini şi cozonaci. Fie 5p 5p 5p (30 puncte) f : R → R.cm. pe foaia de teză. a) Aflaţi aria totală a conului. 10p c) Dacă monumentul este realizat din marmură a cărei densitate este egală cu 2.. 1.. b) Dacă g : R → R. corpul din figura alăturată şi completaţi desenul cu înălţimea monumentului. 4 cm şi 3 2 cm este egală cu ……. b) Aflaţi volumul conului. (30 puncte) 10p 1. Sistemul de ecuaţii   2x +3y = 5 x = .. Varianta9 SUBIECTUL I – Pe foaia de teză scrieţi numai rezultatele. b şi c sunt direct proporţionale cu numerele 2. 10p 3. Unghiul plan al diedrului format de planele (VB′ C′ ) si (A′ B′ C′ ) are măsura egală cu 60° iar AB= 12 dm şi BB′ = 200 dm.50 lei iar preţul unui cozonac este egal cu 6 lei. Cu suma de 18 de lei. (30 puncte) 5p 5p 2. 2. SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. 5p b) Să se afle aria laterală a monumentului.   Evaluarea Naţională iunie 2011 clasa a VIII-a Toate subiectele sunt obligatorii. 1. Dacă numerele a. câte pâini şi câţi cozonaci poate cumpăra ? SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. În figura 1 este reprezentat schematic un monument-obelisc compus dintr-o prismă patrulateră regulată ABCDA′ B′ C′ D′ şi o piramidă patrulateră regulată VA′ B′ C′ D′ . Timpul efectiv de lucru este de 90 min....10p 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. are soluţia  . construiţi în acelaşi sistem ortogonal xOy graficul funcţiei g ( x ) şi aflaţi coordonatele punctului de intersecţie al graficelor funcţiilor f ( x ) şi g ( x ) .7 kg/dm3. Într-un magazin preţul unei pâini este egal cu 1.

atunci numărul a este egal cu …… 78 . atunci numărul a este egal cu …… 10p 2. Se ştie că fiecare elev din clasa vorbeşte curent cel puţin o limbă străină.8 m2. Pe partea inferioară a piramidei este realizată. Dacă numerele a şi b sunt invers proporţionale cu numerele 2 şi respectiv cu 7. a) Câţi elevi vorbesc curent limba engleză? Dar câţi elevi vorbesc curent limba franceză? b) Câţi elevi vorbesc curent ambele limbi străine? SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. cm2 şi înălţimea de 7 3 cm este egal cu …… 5p 5p SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. Sistemul de ecuaţii   5 x + 6 y = 16 x = . Fie ecuaţia de gradul doi x − 6 x + c = 0 . 1 1 3 10p 3. b) Aflaţi valoarea reală a numărului c astfel încât ecuaţia dată să admită două soluţii reale şi identice. b) Dacă f : R → R. 5p a) Desenaţi. (30 puncte) 10p 1. 10  x +13 y = 23 y = . În figura 1 este reprezentată schematic partea superioară (vârful) a unui monument-obelisc sub forma unei piramide patrulatere regulate VABCD.. 10p c) Să se arate că aria totală a corpului este egală cu 4. 80% din elevi vorbesc curent limba engleză iar 60% din elevi vorbesc curent limba franceză. (30 puncte) 2 1. corpul din figura alăturată. Unghiul plan al diedrului format de planele (VBC) şi (ABC) are măsura egală cu 60° iar AB= 120 cm. pentru fixare şi centrare. Fie f : R → R.. a) Rezolvaţi ecuaţia x 2 − 6 x + c = 0 pentru c = 8 . 5p 5p a) Determinaţi funcţia f ( x ) dacă punctul A(3.. f ( x ) = 3x − 6 .. construiţi graficul funcţiei f ( x ) .a + b + c = 50 . Volumul unei piramide cu aria bazei de cm3. f ( x) = a x− 6 . 5p a) Să se arate că diagonala paralelipipedului dreptunghic este egală cu 77 cm. (30 puncte) 1. 5p 5p 3.. 5p b) Aflaţi volumul paralelipipedului dreptunghic dacă cele trei dimensiuni ale sale sunt trei numere naturale consecutive.. 2. Într-o clasă de 25 de elevi. o scobitură sub forma unei prisme patrulatere regulate EFGHE′ F′ G′ H′ cu muchia bazei egală cu 60 cm şi înălţimea de 20 cm. 5p b) Aflaţi volumul corpului. Evaluarea Naţională iunie 2011 clasa a VIII-a Varianta 10 SUBIECTUL I – Pe foaia de teză scrieţi numai rezultatele.. 2..3) aparţine graficului funcţiei date. Un paralelipiped dreptunghic are suma celor trei dimensiuni ale sale egală cu 15 cm şi aria totală egală cu 148 cm2. iar suma a + b = 27 . are soluţia  . pe foaia de teză.

5p a) Desenaţi. A′ B′ = 60 cm şi apotema trunchiului de piramidă egală cu 30 cm. f ( x) = 3x + 6 . AB = 30 cm. un trunchi de piramidă patrulateră regulată. SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. În figura 1 este reprezentată schematic suprafaţa desfăşurată a unei cutii în formă de trunchi de piramidă patrulateră regulată ABCDA′ B′ C′ D′ .5 cm. pe foaia de teză. f : R → R. Un autoturism se deplasează de la localitatea A la localitatea B cu viteza de 60 km/h. Volumul unui cub cu muchia egală cu 2 cm.. (30 puncte) 10p 3..56 dm3 Evaluarea Naţională iunie 2011 Varianta 11 • Toate subiectele sunt obligatorii. construiţi graficul funcţiei f ( x ) . de la localitatea B la localitatea A cu viteza de 90 km/h.vezi figura 2. Se acorda 10 puncte din oficiu. (30 puncte) 2 1. 2. 79 . este egal cu ……cm3. 2 a) Determinaţi funcţia f ( x ) dacă punctul A(− .. în cât timp parcurge autoturismul distanţa de la localitatea A la localitatea B ? b) Care este viteza medie cu care s-a deplasat autoturismul după ce a parcurs traseul dus-întors dintre cele două localităţi? SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. f ( x) = (b + 2) x + b + 5 .. se cere: 5p a) Să se afle volumul trunchiului de con. Un trunchi de con circular drept are aria laterală egală cu 40π cm . a) Dacă distanţa dintre cele două localităţi este de 180 km. Dacă avem sistemul de ecuaţii  x y 3 atunci  y =3  x = . b) Dacă c) Aflaţi sinusul unghiului determinat de dreapta ce reprezintă graficul funcţiei f ( x ) şi axa Ox. Fie 5p 5p 5p 5p 5p f : R → R. 2. 5p b) Aflaţi aria totală a cutiei. iar la întoarcere. Dacă R = 6 cm şi r = 2 cm.1 2 5  + = 10p 2. Rezolvaţi ecuaţia ( x − 2 ) 2 − 2 = ( x + 3)( x − 3) + 3 . 5p 1. 3. 5p b) Să se arate că înălţimea conului din care provine trunchiul de con este egală cu 4. 10p c) Să se arate că volumul cutiei este mai mic decât 54.0) aparţine graficului funcţiei date..

are lungimea de…. Dintre elevii unei clase. 5p b) Care este suprafaţa mărginită de cercul mic şi cel mijlociu? 5p c) Cu cât ar creşte lungimea cercului mare dacă raza sa ar creşte cu 1 m? 5p d) Cu cât ar creşte suprafaţa cercului mic dacă raza sa ar creşte cu 1 m? 2. 5p b) dar cel mai mic număr de volume? 5p 4. Apa se ridică cu 1 cm. 5p 3.. De la o editură sosesc cărţi de acelaşi fel în pachete de câte 22 bucăţi.0% din categoriile: slabe (mai mici ca 5). are aria unei feţe laterale de… 30. respectiv 200m. 5p a) care este volumul pietrei? 5p b) Câţi cm s-ar ridica apa dacă baza vasului ar fi un pătrat cu latura de 15 cm? 2 (8. Subiectul III– Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete 1. Se gândeşte însă că dacă ar fi fost câte 20 volume într-un pachet. cât a cheltuit în cele două zile? 3. 5p a) Care este cel mai mare număr de volume la care s-ar fi putut gândi librarul. Un librar se gândeşte să facă o comandă de un număr de volume.6.9. având diametrele de 2m.0% 5p 5. 5p a) realizaţi desenul acestui teren. Un cerc cu diametrul de 15 cm.0% 50.5 cm şi 15 cm.6. unde f : ¡ → ¡ .10) (5. Dacă într-o zi Andrei a cheltuit 1200 lei şi în ziua următoare de 5 ori mai mult.7) Evaluarea Naţională iunie 2011 Varianta 12 Subiectul I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. lipsindu-i două volume. care este probabilitatea 60. O piatră este scufundată într-un vas paralelipipedic cu baza dreptunghi cu dimensiunile de 37. s-ar fi întâmplat acelaşi lucru. ∀ ∈ ¡ . unul s-a îmbolnăvit de gripă nouă. 45. ştiind că era mai mic decât 1000. Subiectul I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. Dacă 150 de elevi au luat note slabe.• Timpul efectiv de lucru este 2 ore.0% 5p 4.0% 15. O piramidă triunghiulară regulată cu latura bazei de 6 3 cm 40. Să se rezolve ecuaţia: 3 ( x 3 − 2 ) ( x 3 + 2 ) = 3 ( x − 2 ) + 8 x .7) şi bune 10. 80 . atunci A\B =….0% 25. mediocre (5.0% note bune? Subiectul II– Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete 5p 1. 5p 2. Un paralelipiped dreptunghic are toate feţele pătrate. câţi elevi au luat 5. procentaj <5 5p 5. Dacă A este mulţimea paralelogramelor iar B este mulţimea patrulaterelor.10).0% şi apotema de 4 cm.9. Să se rezolve ecuaţia: xf ( x ) + xf ( − x ) = x + 3 .0% 35. Diagrama arată în procente numărul de elevi ce au luat note 20. f ( x ) = 1 − x. 20m.0% 0.0% 5p 6. dar constată că un pachet va fi incomplet. ce conţine apă. Terenul de aterizare al unui elicopter este marcat cu trei cercuri concentrice.0% (8. Desenaţi-l.0% ca persoana care s-a îmbolnăvit să fie băiat? 55. 1 1 1 + 3 ⋅ + este… 5 5 5 5p 1.Rezultatul calculului: 5p 2. Ştiind că în clasă sunt 11 băieţi şi 14 fete.

5p 1. dacă Andrei ar pune în pahare câte 250 ml? Evaluarea Naţională iunie 2011 Varianta 13 81 . 5p a) Câţi oaspeţi poate servi din acea sticlă? 5p b) Câţi dintre oaspeţii serviţi anterior ar rămâne ne serviţi. Un pescar a prins 35 de peşti. pe o pagină sunt desenate 3 unghiuri de câte 150 şi 4 unghiuri de câte 750.0% 0. 5p a) Ce lungime are gardul care o înconjoară? 5p b) Cât costă gardul. rămâne necultivat 1 m de teren? 5p d) Cât costă sămânţa pentru gazon.0% 20. Rezultatul calculului: 25 − 5 : 5 este….0% 10. O parcelă de teren are forma de dreptunghi cu lungimea de 27 m şi lăţimea de 21 m. Rezolvaţi ecuaţia: f ( − x ) = − f ( −1) . Andrei serveşte oaspeţii cu câte un suc. Desenaţi o prismă triunghiulară dreaptă şi o diagonală a unei feţe. Diagrama arată în procente participarea lor la fiecare sport. Un constructor trebuie să construiască un bloc cu un număr total de x camere. handbal şi tenis. iar un altul.0% S F H sportul T 5p 1. Diagonala unui dreptunghi formează cu două dintre laturile dreptunghiului un triunghi cu aria de 17 cm2. e musai să construiască şi unul cu două camere. Se gândeşte că dacă ar construi numai apartamente de câte două camere. ∀x ∈ ¡ . Verificaţi dacă pentru x ∈ ¥ \ { 1} .  − 1  x − 1   x   ∗ Subiectul III– Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete 1. de 5 ori mai puţini. Dacă P este mulţimea tuturor poligoanelor iar T este mulţimea tuturor triunghiurilor. Câţi peşti au prins împreună? 3. Se consideră funcţia f : ¡ → ¡ .0% complete procentaj 30. atunci T\P=…. fiecare elev practică câte unul din sporturile: şah. 5p 5. fiecare panou costând 100 lei? 5p c) Ce suprafaţă se cultivă cu gazon. de jur împrejur. Aria dreptunghiului este de …. numărul A =  este pătrat perfect. Câţi elevi joacă fotbal. fotbal. 5p a) S-ar putea să fie vorba de 47 apartamente? 5p b) Care ar putea fi numărul minim de camere ce trebuiesc construite? 5p 4. Într-o şcoală. Dacă volumul unui cub este de 8 cm3.  x + 1 2  ( x − 1) 2 5p 5. iar dacă ar construi apartamente cu 3 camere. f ( x ) = x + 1. nu o poate scoate la capăt decât dacă ar construi şi o garsonieră. atunci aria sa totală este de …. 5p 6. dacă 90 joacă tenis? Subiectul II– Pe foaia de examen scrieţi rezolvările 40. care este probabilitatea ca punând mâna pe unul din ele. dacă pentru 3 ari este necesar un kg de sămânţă. El deschide o sticlă de 2 litri şi toarnă în paharele oaspeţilor câte 15 cl fiecăruia. dacă este confecţionat din panouri de câte 3 m lungime. 5p 3. acesta să fie obtuz? 5p 4. f ( x ) . 5p 2. dacă pe lângă gard.. iar sămânţa costă 4 150 lei/kg? 2.. 5p 2.

Care este lungimea sa? 5p 4. 5p 2. Pe o banchiză de gheaţă. Un vas în formă de cub are latura de 50 cm. 5p a) Ce suprafaţă se poate pietrui cu 100000 pietre? 5p b) Care este volumul total al pietrei folosite? 5p c) Dacă 1 m3 de piatră cântăreşte 3 t. ∀x ∈ ¡ 5 procentaj 1 x 5p 5. Irina a spart unul. un comerciant le-a ambalat în cutii de câte 20 kg şi a constatat că rămân 5 kg.Subiectul I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. B este mulţimea cifrelor numerelor scrise în baza 10. cât costă pavarea unui km de stradă.0% 5p 5. dacă 50 de elevi practică şahul? S F H T Subiectul II– Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete sportul 5p 1. h=2 m.. fiecare elev practică câte unul din 20. 5p 1. 5p a) Este posibil să fi avut de transportat 905 kg? 5p b) Care este cantitatea cea mai mică pe care ar fi putut-o avea de transportat? 3 5p 4. Iepuraşul a adus (de Paşti) 5 ouă roşii şi 4 ouă galbene. sunt 250 de pinguini.0% arată în procente participarea lor la fiecare sport. şi câte o apotemă a fiecărei baze. 5p a) Reuşeşte Andrei să intre cu scândura? 5p b) Dar dacă uşa este într-un colţ al încăperii? Evaluarea Naţională iunie 2011 82 . Pentru pavarea unei străzi se folosesc pietre paralelipipedice cu lungimea de 10 cm. Rezultatul calculelor: − x + x ⋅ + x este… 5p 2. 5p 3. Într-o şcoală. handbal şi tenis. Pentru a putea transporta o cantitate de mere. Încap în el 100 litri de apă? 30. dacă la preţul pietrei (100 lei /tonă) se adaugă încă 10 % manoperă? 2. Determinaţi punctul de pe axa Ox ce aparţine graficului funcţiei: f : ¡ → ¡ . iar pe o banchiză vecină cu 150 mai mulţi. Care este probabilitatea ca oul spart să fie roşu? 40.0% sporturile: şah. cu o scândură lungă de 5m şi lată de 10 cm. D5 este mulţimea divizorilor lui 5. Dimensiunile încăperii sunt: L=4 m.. Câţi elevi sunt 0. la fel ca atunci când a încercat să le ambaleze în cutii de câte 25 kg.0% în şcoală. Andrei vrea să intre într-o încăpere în formă de paralelipiped dreptunghic. l=3m. iar uşa este la mijlocul peretelui mai mic şi are lăţimea de 1m. fotbal.  ⋅  x− 2 x+ 2  2 2 Subiectul III– Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete 1. dacă un camion transportă 15 t? 5p d) dacă strada are lăţimea de 6 m.0% 5p 6. Verificaţi dacă egalitatea următoare este adevărată pentru ∀x ≠ ± 2 : 1  x2 − 2  1 − −1 = 0 . Câţi pinguini sunt în total pe cele două banchize? 3. Câte camioane au fost necesare pentru aducerea pietrei. D5 ∩ B = . Un dreptunghi cu lungimea de două ori mai mare decât lăţimea are perimetrul de 6 cm. f ( x ) = x − . Diagrama următoare 10. lăţimea de 8 cm şi înălţimea de 6 cm. Desenaţi un trunchi de piramidă triunghiulară regulată.

iar h = 2 m . atunci B \ M = . 5p a) Care este numărul maxim de dulapi ce se poate încărca în container? 5p b) Care este volumul nefolosit din container? Evaluarea Naţională iunie 2011 83 . 4} . f ( x ) = x − 2.. Dintr-o foaie de tablă dreptunghiulară cu lungimea de 80 cm şi lăţimea de 60 cm se taie un număr maxim discuri cu raza de 5 cm. Încerc să pun în el 1000 litri de apă. în care este redată frecvenţa intrărilor pe messenger a prietenilor lui Andrei şi numărul lor într-o lună. Rezultatul calculelor 219 − 219 ⋅1 + 1 este… 5p 2. a ) ∈ G f . 5p 3. 5p 2. Un vas în formă de paralelipiped dreptunghic are L = 2l = 1 m . ∀x ∈ ¡ . Dacă M este mulţimea soluţiilor ecuaţiei x − 3 = 2 iar B = { 1. 15 cm şi 15 cm. La un moment dat.nr.     ( x − 1) 2 2 Subiectul III– Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete 1. iar Irina cu 40 mai puţine. verticală – nr. Perimetrul său este de… 5p 5. Priviţi diagrama următoare.. Andrei numărase 180 de stele. intrări. Care este probabilitatea ca moneda pierdută să fie de 10 bani? 5p 4. Un număr par este şi multiplu de 11. Câte stele număraseră ei împreună? 3. Încap? 5p 6. A pierdut una.3. iar următorul număr par. Determinaţi pe a ∈ ¡ astfel încât M ( 2. Diagonala unui pătrat este de 10 2 cm.Varianta 14 Subiectul I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. sau mai mult de 25. Desenaţi un trunchi de piramidă patrulateră regulată VABCD şi o apotemă a sa VM .. 5p a) Care este aria unui disc? 5p b) Care este aria foii de tablă? 5p c) Câte discuri se obţin? 5p d) Cât la sută din material se pierde? 2. 2. 5p 4. (orizontală .5 cm şi 2 m se încarcă dulapi de lemn cu dimensiunile: 500 cm. 2. Câţi astfel de prieteni „mai aparte” are Andrei? Subiectul II– Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete 5p 1. Într-un container cu dimensiunile: 12 cm. 5p 1. 5p a) Poate fi vorba de numărul 418? 5p b) Găsiţi un alt număr cu aceste proprietăţi. 14 12 10 8 6 4 2 0 0-10 11-15 16-20 21-25 26-35 4x  x −1   x +1 5p 5. este multiplu de 5. prieteni) Spunem că un prieten al lui Andrei este „mai aparte” dacă are cel mult 10 intrări. Verificaţi identitatea:  x + 1  − 2 +  x − 1  + 2 2 = 0 . Paul avea 5 monede de câte 50 de bani şi 10 monede de câte 10 bani. Andrei şi Irina numără stelele de pe cer. Se dă funcţia f : ¡ → ¡ .

f ( x ) = ax + 3. dacă presupunem că nu se pierde nimic în timpul confecţionării? 5p 6.5 m şi lată de 8. Pe un teren de joacă se află Ion. 99 şi 90 împărţite la un acelaşi număr natural n . Un triunghi isoscel are o latură de 5 cm. prieteni) Spunem că un prieten de pe listă este „vorbăreţ” dacă are mai mult de 15 intrări. iar A nu aparţine acestor diagonale. Dacă S este mulţimea soluţiilor ecuaţiei x − 5 = 6 . iar Andrei de patru ori mai puţine. intrări. Un circ are formă de cerc cu raza de 25 m.5 m2 ? 2. şi altă latură de două ori mai mare ca aceasta. 5p b) Care este aria circului? 5p c) Care este aria arenei? 5p d) Să se afle câţi spectatori încap. 3. Determinaţi funcţia: f : ¡ → ¡ .nr. ∀x ∈ ¡ ştiind că graficul ei trece prin punctul M ( 1. Irina a rezolvat într-o vacanţă 120 de probleme. verticală – nr.5 m. iar P = { 10. Un cort din pânză are forma de piramidă patrulateră regulată cu muchia laterală de aceeaşi lungime cu latura bazei. Gigel loveşte pe unul din ei cu mingea. Maria şi Elena. Subiectul III– Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete 1. 5p 1. Rezultatul calculului 2 3 − 3 − 3 este … 5p 3. Care este suprafaţa de pânză necesară confecţionării lui. restul nu se mai foloseşte. Partea pe care se fac exerciţii (arena) este şi ea în formă de cerc cu raza de 20 m. care este de 2 m. ce volum de piatră s-a cumpărat? 14 12 10 8 6 4 2 0 0-10 11-15 16-20 21-25 26-35 Evaluarea Naţională iunie 2011 Varianta 16 84 .Varianta 15 Subiectul I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. Hala este lungă de 32. O hală dreptunghiulară se pardoseşte cu pietre în formă de pătrat cu latura de 15 cm.(orizontală . Verificaţi identitatea: 2 2 ( x + 1) + ( x − 2 ) + 2 ( x + 1) ( x − 2 ) − 4 x ( x − 1) − 1 = 0 . Care este probabilitatea să fi lovit o fată? 5p 4.12} .3) . respectiv 6. sunt date numărul de intrări pe messenger ale prietenilor lui Andrei. Câte probleme au rezolvat Andrei şi Irina la un loc? 3. Câţi prieteni „vorbăreţi” are Andrei? Subiectul II– Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete 5p 1. Desenaţi un paralelipiped dreptunghic ABCDA ' B ' C ' D ' şi diagonalele feţelor ce conţin vârful A . dau resturile 4. iar dacă dintr-o piatră se foloseşte o parte. În diagrama alăturată. 5p a) Câte pietre sunt necesare? 5p b) Dacă piatra este groasă de 3 cm.11. atunci P ∩ S = … 5p 2. Care este perimetrul său? 5p 5. 5p 2. Între pietre nu rămâne loc liber. 5p a) Realizaţi desenul şi precizaţi cum se numesc cele două cercuri. 5p a) Care este cea mai mică valoare a lui n ? 5p b) Care este cea mai mare valoare a lui n ? 5p 4. dacă fiecare are nevoie de 0. Numerele 244. 5p 5. într-o lună.

Arătaţi că a şi b sunt multiplii ai lui n. Bisectoarea unui unghi de 25° formează cu una din laturile unghiului. Cel mai mic număr natural din mulţimea A = {x ∈ R / 4 < x ≤ 7} este … 5p 3. x −3 x −4 1 x −4 . 4}. Cât costă 6 CD-uri şi 4 DVD-uri? 5p 3.Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.SUBIECTUL I . 5p d) Un metru pătrat de parchet costă 41 lei iar unul de gresie 28 lei. pe foaia de examen un tetraedru regulat şi notaţi-l MNPQ. ştiind că aria placată cu gresie este cu 5m2 mai mare decât a unui pătrat cu latura x m.a) Arătaţi că 391 este un multiplu al lui 17. (30 de puncte) 5p 1.Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. S-a cumpărat cu un metru pătrat de gresie mai mult decât suprafaţa acoperită. Dacă se micşorează 8 cu 3 se obţine … 5p 2. Se ştie că CM = AP = x m (0 < x < 3). n ∈ N astfel încât n | (2a + b) şi n | (a + 2b). 5p b) Fie a. Desenaţi. Arătaţi că E(x) = x2 − x −6 x2 −6x +8 − este pătrat perfect pentru orice x ∈ R \ {3. b. 5p a) Arătaţi că aria placată cu gresie este ( x 2 − 7 x +12 ) m2 5p b)Determinaţi x. 5p 4. BMNP este o porţiune din podea în formă de dreptunghi care se pavează cu gresie. În figura de mai jos. 3 SUBIECTUL al III-lea . ABCD este podeaua unei bucătării în formă de dreptunghi cu AB = 4 m şi BC = 3 m. 5p a) Arătaţi că dacă se înclină recipientul şi în el se toarnă apă astfel încât suprafaţa apei devine planul 85 . D N C M A P B 2. În figură. (30 de puncte) 1. Să se afle cât costă materialele cumpărate. 5p c) Pentru x = 1m să se afle suprafaţa acoperită cu parchet. un unghi cu măsura … 5p 5. 5p 2.Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. O piramidă patrulateră regulată cu muchia bazei 4 cm şi apotema 6 cm are aria totală … cm2 5p 6. Între parchet şi gresie se montează un ornament de trecere din metal care costă 15 lei metrul. Reprezentaţi grafic într-un sistem de axe ortogonale xOy funcţia liniară f : R → R. (30 de puncte) 5p 1. Fracţia ordinară pe care o reprezintă partea colorată în negru în figură este … SUBIECTUL al II-lea . Cel mai mic multiplu comun al numerelor 12 şi 18 este … 5p 4. ABCDA′ B′ C′ D′ este un recipient în formă de cub cu muchia 6 dm. restul pavându-se cu parchet. f(x) = 5p 5. Trei CD-uri şi două DVD-uri costă 5 lei.

A′ BD. 5p b) La ce înălţime se va ridica apa în recipient dacă acesta se aşează orizontal? C ′ D ′ A ′ B ′ D ′ A ′ B D A A C B ′ C ′ C D B Evaluarea Naţională Iunie 2011 VARIANTA 17  Toate subiectele sunt obligatorii. 86 . Se acordă 10 puncte din oficiu. atunci în recipient sunt 36 litri apa.

4. 3. SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. un paralelipiped dreptunghic ABCDA′ B′ C′ D′ . Într-o şcoală gimnazială sunt 180 de elevi 30% iar repartiţia procentuală a elevilor pe clase este reprezentată în diagrama alăturată. 20% 15% 10% 5% 0% a V-a a VI-a a VII-a a VIII-a 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. Probabilitatea ca bila extrasă să fie roşie este egală cu …. AD = 24 m. Să se afle numărul iniţial de băieţi şi de fete din clasa a VIII-a. Se extrage la întâmplare o bilă. SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. c) Dacă x = 20 m. 1.+ 1} .. 2 4. 5. aflaţi cel mai mic număr de pătrate ce pot fi înscrise în dreptunghiul ANMD. În clasa a VIII-a sunt 30 de elevi.. astfel încât suprafaţa patrulaterului NBCM să fie jumătate din suprafaţa trapezului ABCD. b) Aflaţi lungimea lui DM = x.cm3. x ∈ R \ { − 2. (30 puncte) 1. (30 puncte) 1.. 2. Desenaţi. Să se arate că 5p 5p 5. a) Aflaţi aria trapezului ABCD. 35% 6. Această suprafaţă se înjumătăţeşte prin linia de demarcaţie MN paralelă cu AD. Dintre numerele a = 4 5 şi b = 9 . 5p 5p 5p 5p 5p 5p Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.cm2. Într-o urnă sunt 9 bile negre. Dacă pleacă 4 băieţi şi mai vin 4 fete atunci numărul fetelor va fi de două ori mai mare decât cel al băieţilor. pe foaia de examen. ABCD. f ( x ) = 4 a) Construiţi graficul funcţiei f(x) în sistemul ortogonal xOy. (30 puncte) x −1 1 + = 1. În figura alăturată este reprezentată schematic o suprafaţă de teren. 3. mai mare este numărul ……. 25% Numărul elevilor din clasa a VIII-a este egal cu …. Fie funcţia f : R → R . 3x +6 . CD = 35 m.. 2 x + x− 2 x+ 2 5p 5p 5p 87 . Rezultatul calculului 16 + 20 : 4 este egal cu …. cu dimensiunile: AB = 45 m. 7 bile albe şi 4 bile roşii. b) Aflaţi perimetrul triunghiului determinat de graficul funcţiei f(x) şi cele două axe ale sistemului ortogonal xOy. Volumul unei piramide patrulatere regulate cu muchia bazei de 5 cm şi înălţimea de 6 cm este egal cu …. Rezolvaţi în N* inecuaţia 2 − x ≥ 2( x − 2 ) − 3 . Aria unu triunghi echilateral cu latura de 24 cm este egală cu …. în formă de trapez. dreptunghic în A. 2. băieţi şi fete.

BC = 6 m iar unghiurile plane dintre . 5p a) Aflaţi suprafaţa acoperişului. (ADE) şi planul bazei (ABC) sunt de 60°. Evaluarea Naţională iunie 2011 88 . (BFC). 5p c) Să se arate că pentru realizarea coamei acestui acoperiş sunt suficienţi 33 de metri liniari de coamă. (FCD). AB = 12 m.. 5p b) Să se arate că volumul acestui acoperiş este egal cu 90 3 m3.pantele” (ABF).2. În figura de mai jos este reprezentat schematic acoperişul unei case.

3 (30 puncte) 21-24 12°C 5p 5p 5p 5p a) Construiţi graficul funcţiei date în sistemul orogonal xOy. (30 puncte) 1. Pe parcursul unei zile s-au înregistrat următoarele temperaturi: Interval ore 0-3 3-6 6-11 11-15 15-19 19-21 Temperatura medie 10°C 8°C 15°C 20°C 18°C 15°C Să se afle temperatura medie în ziua respectivă. La sfârşitul semestrului I. atunci valoarea lui x este egală cu ………… 4. b) Să se calculeze suma S = f (1) + f ( 2) + f (3) +. Fie mulţimea numerelor naturale impare mai mici decât 8. 1. Un elev are la îndemână o bucată de carton în formă de pătrat cu latura de 10 cm. Tăind colţurile în aşa fel el vrea să obţină un octogon regulat. Alături este figura octogonului regulat. + f ( 2010 ) . o piramidă triunghiulară regulată VABC. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 5p c) Aflaţi aria octogonului regulat. Rezultatul calculului (10 +10 : 5) ⋅ 2 este egal cu …. 1. pe foaia de examen. Aria unui pătrat cu diagonala de 2 2 cm este egală cu ……. 5.VARIANTA 18   5p 5p 5p 5p 5p 5p Numărul de medii Toate subiectele sunt obligatorii. Volumul unei prisme patrulatere regulate cu muchia bazei de 5 cm şi înălţimea de 6 cm este egal cu ……cm3. elevii clasei a VIII-a 6 au obţinut următoarele medii la matematică 5 conform diagramei alăturate.. x 3. Elementele mulţimii A sunt {.. a) Să se arate că lungimea segmentului AM este egală cu 5(2 − 2 ) cm. 8.. f ( x ) = + 2 . 2. 5. 7 6.. 2. b) Să se arate că perimetrul octogonului regulat este egal cu 80 ( 2 −1) (30 puncte) 89 .cm2.. MN=MP=PR=RS=ST=TU=UV=VM. Rezolvaţi în R ecuaţia ( x −2 ) 2 + x + y −3 = 0 . Se acordă 10 puncte din oficiu. Desenaţi. Numărul total de elevi ce au obţinut medii de 7.……………. Dacă 60% din x este egal cu 27. SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. 9 şi 10 este egal cu ……. Să se arate că 3+ 2 3− 2 + = 10 3− 2 3+ 2 5p 5p cm. Fie funcţia f : R → R . 4 3 2 1 0 3 4 5 6 7 8 9 10 MEDIA 5p 5p SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. 4.} 3. SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele.

5p a) Să se arate că în vas se toarnă 2. Timpul efectiv de lucru este de două ore. 5p c) Cât la sută din volumul vasului este volumul de apă? Evaluarea Naţională iunie 2011 Varianta 19   Toate subiectele sunt obligatorii. Conform figurii. În vas se toarnă apă până ce nivelul apei ajunge la muchia B`C`. când vasul este în poziţie orizontală. BC= 5 3 cm şi AA`= 10 3 cm. 90 . grosimea aceluiaşi volum de apă. unde AB=50 cm. vasul este înclinat faţă de orizontală cu 300.2. Se acordă 10 puncte din oficiu. În figura alăturată este reprezentat schematic un vas în formă de paralelipiped dreptunghic ABCDA`B`C`D`.25 litri de apă până ce nivelul apei ajunge la muchia B`C`. 5p b) Să se afle x.

primul alb. atunci A\B = … 4. Un cub are aria unei feţe 10 cm2. 5p 2. Un triunghi isoscel cu unghiul alăturat bazei de 40°. al doilea colorat. să se afle cât vor costa cele două pixuri şi caietul împreună. atunci x = … 3. are unghiul opus bazei …° 5. cât a costat vopseaua folosită? C D F M N Q P A B 2. .Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele.2m2 de perete. Jumătatea numărului 260 este … 2. a) Determinaţi aria tabloului în funcţie de x. Aria totală a cubului este . Cu 1kg vopsea s-au acoperit 7. Două pixuri şi un caiet costă împreună 6 lei. În figura de mai jos. Se consideră funcţia f : R → R. În figură. În figură. Desenaţi. iar cea colorată cu 10% mai mult. 4). Dacă A = [ 2 . Determinaţi distanţa de la punctul M(2 .. Nota finală se obţine prin împărţirea punctajului obţinut la 10. f(x) = x + 4.. puncte) 5p 1. cm2 6. SUBIECTUL I . Salariile a trei angajaţi ai unei societăţi însumează 3450 lei. ABCD este un perete în formă de dreptunghi cu AB = 6 m şi BC = 2. 6) şi B = (– 6 . b) Determinaţi x.4 m. 5p 5p 5p 5p 5p 5p (30 de puncte) A B 1. pe foaia de examen o piramidă triunghiulară regulată şi notaţi-o SABC. partea colorată în negru reprezintă … % din dreptunghiul ABCD. 5p 5. 5p a) Aflaţi raportul dintre cel mai mic şi cel mai mare salariu. 3) la graficul acestei funcţii. iar MNPQ este un tablou în formă de dreptunghi cu MN = 96 cm şi MQ = x cm. (30 de puncte) 5p 5p 5p 5p 1.Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. D (30 de C SUBIECTUL al II-lea . Dacă preţul unui pix se măreşte cu un leu. Ele sunt proporţionale cu 6. ştiind că aria tabloului este de 30 ori mai mică decât aria peretelui. 9 şi 8. c Pentru x = 50 cm se fixează tabloul în perete într-un cui F situat la 20 cm fata de partea superioară a peretelui cu ajutorul unui fir cu lungimea 104 cm (cuiul atinge firul în mijloc). 5p 4.VABCD este o piramidă patrulateră regulată cu AB = 12cm şi VB = 6 91 3 cm. Ştiind că PQ // AB să se afle distanţa dintre marginea inferioară a tabloului şi baza peretelui. 5p b) Determinaţi ce salariu a primit fiecare dintre cei trei angajaţi. 3. Arătaţi că a = 2x(1 – 2x2) +4x2(x + 1) + 2(x +2) este un număr pozitiv pentru orice x ∈ R . Dacă 2x – 3 = 7. d) Înainte de montarea tabloului s-a vopsit peretele cu lavabilă. SUBIECTUL al III-lea . Dacă kilogramul de vopsea albă a costat 10 lei. S-au aplicat două straturi de vopsea.

5p b) Determinaţi distanţa de la vârful A la planul VBC V D O A B C Evaluarea Naţională iunie 2011 Varianta 20 92 .5p a) Determinaţi volumul piramidei VABCD.

Dacă 11 – x = 1. Timpul efectiv de lucru este de două ore. Scris cu cifre numărul două mii zece are forma … 5p 2. Calculaţi: ( x − 3) 2 − x( x +1) + 7( x + 2 ) . Pe un platou sunt 5 mere şi de trei ori mai multe pere. • 5p 5p 5p 5p 2. 5p 2. g(x) = 2 x – 2. Nota finală se obţine prin împărţirea punctajului obţinut la 10. pe foaia de examen piramidă patrulateră regulată şi notaţi-o SUPER. AA′ = 16 m şi BCB 2 m = = reprezintă schematic un panou artificial folosit la un concurs de căţărare pentru alpinişti. 93 . Un tetraedru regulat cu muchia 3 cm are aria totală … cm3. SUBIECTUL I . Punctul M este mijlocul lui AD. atunci x = … 5p 3. Arătaţi că numărul a = 3 este cub perfect. restul parcului fiind acoperit de iarbă şi copaci. punctul N este mijlocul lui DM iar AD = CM = 40 m. Desenaţi. dreptunghiul ABCD reprezintă schematic un parc în care MNPC este o alee în formă de trapez prevăzută pe o parte cu băncuţe. Un trapez cu bazele de 4 cm şi 6 cm are linia mijlocie …cm. 5p 5. acesta atingând muchia BB′ în punctul M. −1 + 3  +10 3 ⋅ 0. c) Care este raportul dintre suprafaţa mică şi suprafaţa N mare acoperită de iarbă şi copaci. paralelipipedul dreptunghic ABCDA′ B′ C′ D′ cu ABA 10 m. f(x) = x + 4 şi g: R→ R. d} atunci A ∩ B … 5p 4.Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. Tabelul de mai jos prezintă numărul de ore din orarul unui elev pe parcursul unei săptămâni de şcoală. (30 de puncte) 5p 1. d) Determinaţi aria irigată de stropitoare ştiind că M cercul de centrul O este tangent la marginea aleii O şi la cele două margini ale parcului. În figura de mai jos.Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. Se acordă 10 puncte din oficiu. 5p a) Aflaţi volumul panoului. Dacă A = {a .Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. 5p a) Determinaţi coordonatele punctului de intersecţie al graficelor celor două funcţii. Ziua luni marţi miercuri joi vineri Numărul de ore 5 6 6 6 4 Elevul are … ore săptămânal. 5p b) Determinaţi aria figurii cuprinsă între graficele celor două funcţii şi axa absciselor.023 + 5p 4. SUBIECTUL al II-lea . Cercul de centru O reprezintă suprafaţa irigată de o stropitoare montată în centrul său. c} şi B = {b . Câte fructe sunt în total pe platou? 3. (30 de puncte) 1. (30 de puncte) 5p 1. b) De câţi metri de bordură este nevoie pentru a P D C orna aleea pe marginile paralele. În figură.  1  3 SUBIECTUL al III-lea .   3  3  5p 5. Organizatorii concursului au montat pe feţele laterale ale panoului mai multe sisteme de prindere şi un cablu de susţinere cu capetele în A şi C′ . a) Determinaţi aria aleii. 5p 6.   Toate subiectele sunt obligatorii. Fie funcţiile f : R→ R.

5p b) Determinaţi lungimea minimă a cablului de susţinere. mai mare este numărul ……. 5p 3. 5p 2. (30 puncte) 5p 1. 7 bile albe şi 4 bile roşii. 94 . Într-o urnă sunt 9 bile negre. D ′ C ′ A ′ B ′ M D A B C Evaluarea Naţională Iunie 2011 VARIANTA 21 SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. Dintre numerele a = 4 5 şi b = 9 .. Se extrage la întâmplare o bilă. Rezultatul calculului 16 + 20 : 4 este egal cu ….

3− 2 3+ 2 b). (30 puncte) 2. 5p 5. 5p c) Dacă x = 20 m. Figura de mai jos reprezintă schematic o piscină în formă de paralelipiped dreptunghic cu AB = 12m. 2 x + x− 2 x+ 2 3. pe foaia de examen. BC = 4m şi AA' = 3m..+ 1} . 15% 10% Numărul elevilor din clasa a VIII-a este egal cu …. Timpul efectiv de lucru este de 90 minute. În figura alăturată este reprezentată schematic o suprafaţă de teren. 35% 5p 6. C ′ C B   95 . ABCD. x ∈ R \ { − 2.Probabilitatea ca bila extrasă să fie roşie este egală cu …. 1. SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. Apotema unei piramide patrulatere regulate cu muchia bazei de 5 cm şi înălţimea de 6 cm este egală cu …. CD = 35 m. x2 − 1 1 4. băieţi şi fete. 5p 4. 7p b) O bară dreaptă este scufundată în totalitate în apa din piscină când aceasta este plină. 8p a) Calculaţi câţi litri de apă sunt necesari pentru a umple piscina. 5% 0% a V-a a VI-a a VII-a a VIII-a 5p 5p SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. Într-o şcoală gimnazială sunt 180 de elevi 30% 25% iar repartiţia procentuală a elevilor pe clase 20% este reprezentată în diagrama alăturată. AD = 24 m. un paralelipiped dreptunghic ABCDA′ B′ C′ D′ .cm2. Dacă pleacă 4 băieţi şi mai vin 4 fete atunci numărul fetelor va fi de două ori mai mare decât cel al băieţilor. 2. dreptunghic în A. D Care este lungimea maximă a acestei bare? ′ B A ′ ′ D Evaluarea Naţională Iunie 2011 VARIANTA 22 A Toate subiectele sunt obligatorii.. Desenaţi. Această suprafaţă se înjumătăţeşte prin linia de demarcaţie MN paralelă cu AD. 5p a) Aflaţi aria trapezului ABCD. cu dimensiunile: AB = 45 m. Să se arate că + = 1. în formă de trapez. astfel încât suprafaţa patrulaterului NBCM să fie jumătate din suprafaţa trapezului ABCD.cm.. Aria unu triunghi echilateral cu latura de 24 cm este egală cu …. a). aflaţi numărul de plăci pătrate cu care se poate acoperi suprafaţa dreptunghiului ANMD ( latura pătratului este de 1m). 5p b) Aflaţi lungimea lui DM = x. În clasa a VIII-a sunt 30 de elevi. Se acordă 10 puncte din oficiu. 5. Verificaţi dacă egalitatea următoare este adevărată pentru ∀x ≠ ± 2 : 1  x2 − 2  1 − −1 = 0  ⋅  x− 2 x+ 2  2 2 (30 puncte) 5p 5p 5p 5p 3.Arătaţi că a = 2x(1 – 2x2) +4x2(x + 1) + 2(x +2) este un număr pozitiv pentru orice x ∈ R .Să se arate că 3+ 2 3− 2 + = 10 . Să se afle numărul iniţial de băieţi şi de fete din clasa a VIII-a.

Numărul 2. Rombul cu diagonalele de 8 cm şi 12 cm are aria de . Pe planul unui romb ABCD cu AB =12 cm şi m(<BAD)=600 .......... consrtuim înălţimea corespunzătoare bazei AD... Intr-un triunghi isoscel ABC cu AB=AC ......Determinaţi numerele raţionale a şi b pentru care are loc egalitatea : E ( 3 + 2 +E ) ( 4 + 3 + .. 5p b) latura patratului echivalent cu triunghiul dat....Media aritmetică a numerelor 23 şi 5 este egală cu .... SUBIECTUL al II-lea .. 5..Un obiect costă 120 lei . Rezultatul calculului 23 este egal cu ... a doua zi din restul traseului .Cunoaştem m(<A)=600 şi BC =12 cm. 96 . AM =12 cm.. (30 de puncte) 1...Arătaţi că E(x) = .. Timp de lucru 2 ore. x+2 4 − x 2  x + 4x + 4   2 5p a).... 5 SUBIECTUL I (30 puncte)– Scrieţi numai rezultatele..Se consideră expresia :  3 − x x 2 − 3x + 2  x 2 + 2x : 2 − E(x) =  . + E ) ( 121 + 120 = a 3 2 −1 + b 2 2 − 3 ) ( ) ( ) 5p 5p SUBIECTUL al III-lea... Un biciclist parcurge un traseu în trei etape astfel: în prima zi din traseu. 4... 6. 4 Triunghiul dreptunghic cu catetele de 3 cm şi 4 m are ipotenuza egală cu . El se scumpeşte cu 45%.2.. 3. 1 Rezultatul calculului 8 − 2 este egal cu .. x 5p b).cm..Solutia ecuaţiei x – 7 = -2 este.. Arătaţi că E(x)=(x+3)2-(2x-1)2+3x(x-3)+1-x este număr natural pentru orice x real..0. un dreptunghi ABCD şi indicaţi diagonalele..cm.. Desenaţi pe foaia de examen. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete..Calculaţi: 5p a) aria triunghiuluiABC.. iar a treia zi restul de 12 km. cu x ∈ R\{..5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele (30 de puncte) 1..... se ridică o perpendiculară AM pe plan.2 }. a) care a fost lungimea intregului traseu? b) cât a parcurs în fiecare dintre cele 2 zile? 2.... (30 de puncte) 5p 5p 1. Pe foaia de examen se trec rezolvările complete. 2... Calculati: a) distanţa de la M la B şi de la M la C.(13) are a treia zecimală egală cu …. 2. Cît costă după scumpire? 4.. 8p 5p 2p 5p E a a N ţio a iu ie 2 1 V ria ta 2 v lu re a n lǎ n 0 1 a n 3 Se acordă 10 puncte din oficiu... b) tangenta unghiului format de preaptaMC cu planul ABCD Realizaţi desenul corespunzător 3.

. b) Calculaţi distanţa de la punctul M la dreapta AC.. 3 4 −5   1 . 3 . Suma ariilor tuturor feţelor unui cub este 96 cm2. 5 . 2 . − 2 . 4 11 7 0   . 97 ..... arătaţi că b) Arătaţi că E ( x ) = 5 . 2 Fie expresia E ( x ) =  2 − 4 x + 3 x + 6  : 1 . c) Calculaţi tangenta unghiului dintre MC şi planul(ABC).. 1 4 { } ∀ x ∈ R \ { − 2. 5 p 5 p 5 p 5 p 5 p 5 p 5 p 5 p 5 p 5 p a) Simplificând.  2 2   x +1 x −1 2 − x − x  1− x . 2010 0 .. 9  . Pe planul dreptunghiului ABCD cu AB=15cm şi BC =20cm se ridică perpendiculara DMCalculaţi distanţa de la punctul M la dreapta a) = 9cm... 3 . Numărul elevilor care studiază limba engleză este …… SUBIECTUL al II-lea (30 puncte)– Scrieţi rezolvările complete.. 1 { } c) Determinaţi valorile întregi ale lui x pentru care 2 3 Arătaţi că numărul 6 + 2 + 2 ( 2 − 3 ) + 2 este natural..... . . 5 p 1 Calculaţi ( x + 1) 2 − 2( x + 1)( x − 2) + ( x − 2 ) 2 .. 2 ∀ x ∈ R \ − 2.... Mulţimea soluţiilor reale ale inecuaţiei 4 x + 9 ≤ 1 este intervalul .Reprezentarea elevilor după prima limbă străină studiată este dată în diagrama circulară alăturată.. Media geometrică a numerelor x= 2 6+ 8 şi y = 2 6 − 8 este …. 3x + 6 3 = . Apotema piramidei este egală cu ..1} . 2 1− x 2−x−x ∀ x ∈ R \ − 2...p 5 p 5 p 5 p 5 p 5 p . 4 ... 2 .  şi B = − 6.Determinaţi A∩B. 2 SUBIECTUL al III-lea (30 puncte)– Scrieţi rezolvările complete. x + x−2 6. Se dau mulţimile A = − 5 ... 6 .. AB. − ..…… ABCDMNPQ este un cub.. Desenaţi o prismă triunghiulară regulată ABCDEF. cm. − 1. − 1.0 Piramida patrulateră regulată VABCD are toate muchile de 10 cm. Într-o şcoală sunt 1200 elevi. Calculaţi lungimea diagonalei cubului. 3x + 6 ∈Z . Măsura unghiului dintre AQ şi BD este .

1 . 2 .... Fie expresia E ( x ) =  2   x − 1 x − 1 3 + 4x + x  x + 1 a) Simplificând. Se dau mulţimile A = − 3 .. 3 4 −3   98 ) 2x + 6 ∈Z ... arătaţi că b) Arătaţi că E ( x ) = 7 .…… ABCDMNPQ este un cub . Numărul elevilor care studiază limba franceză este …… SUBIECTUL al II-lea (30 puncte) – Scrieţi rezolvările complete. x + 4x + 3 2 6. 6 ..  şi B = − 5... cm. 11  .. 2 5 x − 13 2x + 6  1  4 + 2 − : ......0 Piramida patrulateră regulată VABCD are toate muchile de 6cm. 2010 0 ..Reprezentarea elevilor după prima limbă străină studiată este dată în diagrama circulară alăturată. Media geometrică a numerelor x= 3 3− 2 şi y = 3 3+ 2 este …. 5 p 5 p 5 p 5 p 5 p 5 p 1 . 4 13  7 0   .. Într-o şcoală sunt 1300 elevi.. Timp de lucru 2 ore.. 3 Arătaţi că numărul 6 + 2 : 2 . − 1. 3 . − . − 1.Determinaţi A∩B....5 p d) Calculaţi raportul dintre AMAC şi AABCD. 4 . . 5 . 2x + 6 2 = . Măsura unghiului dintre ADşi BQ este .... . Rezultatul calculului 12 − 3 este egal cu . x + 4x + 3 x + 1 2 5 p 5 p 5 p 5 p 5 p ∀ x ∈ R \ − 3.. E a a N ţio a iu ie 2 1 V ria ta 2 v lu re a n lǎ n 0 1 a n 4 Se acordă 10 puncte din oficiu. 1 ( 3− 2 { } { ∀ x ∈ R \ { − 3.. Mulţimea soluţiilor reale ale inecuaţiei 9 x + 11 > 2 este intervalul . } c) Determinaţi valorile întregi ale lui x pentru care 6 −2 este natural. Apotema piramidei este egală cu . − 2 . 5 p 1 Calculaţi ( x + 1) 2 − 2( x + 1)( x − 2) + ( x − 2 ) 2 . SUBIECTUL I (30 puncte)– Scrieţi numai rezultatele. 2 . − 1} 2 ∀ x ∈ R \ − 3.....

2 Suma ariilor tuturor feţelor unui cub este 150 cm2. . b) Calculaţi distanţa de la punctul M la dreapta BD. Calculaţi lungimea diagonalei . şi AABCD. 1 Desenaţi o piramidă triunghiulară regulată SABC. c) Calculaţi tangenta unghiului dintre MD şi planul(ABC). AM = 16cm. 3 Pe planul dreptunghiului ABCD cu AB=15cm şi BC =20cm se ridică perpendiculara . cubului. a) Calculaţi distanţa de la punctul M la dreapta d) Calculaţi raportul dintre AMBD CD.5 p 5 p 5 p 5 p 5 p SUBIECTUL al III-lea (30 puncte)– Scrieţi rezolvările complete. 99 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful